Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Edge
®
510
Gebruikershandleiding
Januari 2013 190-01531-35_0A
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • zeigt mir immer garmin.com/express an navi geht nicht an und nicht aus Eingereicht am 5-7-2017 16:26

  Antworten Frage melden
 • Hallo mein Garmin Edge 510 koppelt nicht den Herzfrequenzsensor. Ich hab das Gerät seit 2012 originalverpackt im Schrank gehabt und nun erst montiert (neues Rennrad). Das Gerät erkennt Geschwindigkeits- und Trittfrequenzmesser, aber eben nicht den HF-Sensor. Ich habe auch die Batterie ausgetauscht wegen der langen Liegezeit, und den Gurt auch ausreichend angefeuchtet. Nun weiss ich nicht mehr weiter. Gibt es weitere Tips ? Gruß Klaus Eingereicht am 17-5-2016 20:12

  Antworten Frage melden
  • Hallo mein Garmin Freund,
   das mit dem Herzfrequenz kenn ich nicht.
   Meine Frage ist ! Wo hat der Edge 510 die SD Karte verstaut.
   Oder hat er überhaupt eine ?
   Wie bekomm ich die Routingkarten auf das Gerät !
   Würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
   Gruss Walter Beantwortet 17-5-2016 20:26

   Finden Sie diese Antwort hilfreich? Antwort melden
 • wie komme ich ins hauptmenüe Eingereicht am 9-5-2014 13:39

  Antworten Frage melden
 • Wie bekommt man die Herzfrequnez auf das Display Eingereicht am 14-4-2014 16:07

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Edge 510
  ®

  Gebruikershandleiding

  Januari 2013

  190-01531-35_0A • Page 2

  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
  toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
  deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
  www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin®, het Garmin-logo, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Virtual Partner® en zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.‍ ANT‍+™, BaseCamp™, Garmin Connect™ en GSC™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar
  dochtermaatschappijen.‍ Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.‍
  Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.‍ en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.‍
  Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.‍ Android™ is een handelsmerk van Google Inc.‍ New Leaf® is een geregistreerd
  handelsmerk van Angeion Corporation.‍ Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.‍ Windows® is een
  geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.‍ • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding.......................................................................... 1
  Aan de slag ................................................................................ 1
  Het toestel opladen .................................................................... 1
  Over de batterij ...................................................................... 1
  De standaardsteun installeren ................................................... 1
  De voorsteun installeren ............................................................ 1
  De Edge losmaken ................................................................ 2
  Het toestel inschakelen .............................................................. 2
  Toetsen ................................................................................. 2
  Satellietsignalen ontvangen ....................................................... 2

  Training........................................................................... 3
  Een rit maken ............................................................................. 3
  Waarschuwingen ....................................................................... 3
  Bereikwaarschuwingen instellen ........................................... 3
  Een terugkerende waarschuwing instellen ............................ 3
  Workouts .................................................................................... 3
  Een workout via internet volgen ............................................ 3
  Een workout maken .............................................................. 3
  Workoutstappen herhalen ..................................................... 4
  Een workout beginnen .......................................................... 4
  Een workout stoppen ............................................................ 4
  Een workout bewerken .......................................................... 4
  Een workout verwijderen ....................................................... 4
  Gebruik van Virtual Partner® ..................................................... 4
  Koersen ...................................................................................... 4
  Een koers maken op uw toestel ............................................ 4
  Een koers via internet volgen ................................................ 4
  Tips voor trainen met koersen ............................................... 5
  De koerssnelheid wijzigen ..................................................... 5
  Een koers stoppen ................................................................ 5
  Een koers verwijderen ........................................................... 5
  Persoonlijke records .................................................................. 5
  Uw persoonlijke records herstellen ....................................... 5
  Trainingszones ........................................................................... 5
  Uw snelheidszones instellen ................................................. 5

  ANT‍+ sensors................................................................. 5
  De hartslagmeter plaatsen ......................................................... 5
  Uw hartslagzones instellen ................................................... 5
  Hartslagzones ....................................................................... 6
  Fitnessdoelstellingen ............................................................. 6
  De GSC 10 installeren ............................................................... 6
  Over de GSC 10 .................................................................... 6
  Gegevens middelen voor cadans of vermogen .................... 7
  Trainen met vermogensmeters .................................................. 7
  Uw vermogenszones instellen .............................................. 7
  De vermogensmeter kalibreren ............................................. 7
  Uw ANT‍+ sensors koppelen ...................................................... 7
  De weegschaal gebruiken .......................................................... 7

  Geschiedenis..................................................................7
  Uw rit weergeven ....................................................................... 7
  Gegevenstotalen weergeven ................................................ 7
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ..................................... 7
  Garmin Connect .................................................................... 8
  Communicatiefuncties ........................................................... 8
  Een rit verzenden naar uw smartphone ................................ 8
  Geschiedenis verwijderen .......................................................... 8
  Gegevensopslag ........................................................................ 8
  Instellingen voor gegevens vastleggen ................................. 8
  Gegevensbeheer ....................................................................... 8
  Het toestel aansluiten op uw computer ................................. 9
  Bestanden overbrengen naar uw computer .......................... 9
  Bestanden verwijderen .......................................................... 9
  De USB-kabel loskoppelen ................................................... 9
  Inhoudsopgave

  Uw toestel aanpassen................................................... 9
  Profielen ..................................................................................... 9
  Uw fietsprofiel bijwerken ....................................................... 9
  Uw activiteitenprofiel bijwerken ............................................. 9
  Uw gebruikersprofiel instellen ............................................. 10
  Over ervaren sporters ......................................................... 10
  Bluetooth instellingen ............................................................... 10
  Over trainingsinstellingen ......................................................... 10
  De gegevenspagina's aanpassen ....................................... 10
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 10
  Ronden op positie markeren ............................................... 10
  Ronden op afstand markeren .............................................. 10
  Auto Scroll gebruiken .......................................................... 10
  De startmelding wijzigen ..................................................... 11
  Systeeminstellingen ................................................................. 11
  GPS-instellingen ................................................................. 11
  Scherminstellingen .............................................................. 11
  Instellingen voor gegevens vastleggen ............................... 11
  De maateenheden wijzigen ................................................. 11
  De configuratie-instellingen wijzigen ................................... 11
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 11
  De toestelgeluiden instellen ................................................ 11
  Tijdzones ............................................................................. 11

  Toestelinformatie ......................................................... 11
  Specificaties ............................................................................. 11
  Edge specificaties ............................................................... 11
  Specificaties van de hartslagmeter ..................................... 12
  GSC 10-specificaties ........................................................... 12
  Toestelonderhoud .................................................................... 12
  Het toestel schoonmaken .................................................... 12
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden ................. 12
  Batterij van de hartslagmeter ................................................... 12
  De batterij van de hartslagmeter vervangen ....................... 12
  De batterij van de GSC 10 vervangen ..................................... 12

  Problemen oplossen.................................................... 13
  Het toestel resetten .................................................................. 13
  Gebruikersgegevens wissen .................................................... 13
  Levensduur van de batterijen maximaliseren .......................... 13
  De helderheid van de schermverlichting verlagen .............. 13
  De verlichtingsduur instellen ............................................... 13
  De functie Automatisch uit gebruiken .................................. 13
  Het aanraakscherm kalibreren ................................................. 13
  Het aanraakscherm vergrendelen ............................................ 13
  Het aanraakscherm ontgrendelen ....................................... 13
  Meer informatie ........................................................................ 13
  Temperatuurmetingen .............................................................. 13
  Toestelgegevens weergeven ................................................... 13

  Appendix.......................................................................13
  Het toestel registreren .............................................................. 13
  Gegevensvelden ...................................................................... 13
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 15
  Wielmaat en omvang ............................................................... 15

  Index..............................................................................16

  i • Page 4 • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.‍
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.‍

  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om de Edge te

  plaatsen zonder dat deze uw veiligheid in gevaar brengt.‍

  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de

  fietssteun.‍
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.‍

  Aan de slag
  Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
  volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
  raken met de basisfuncties.‍
  1 Installeer uw toestel met de standaardsteun (pagina 1) of
  de voorsteun (pagina 1).‍
  2 Schakel het toestel in (pagina 2).‍
  3 Zoek satellietsignalen (pagina 2).‍
  4 Maak een rit (pagina 3).‍
  5 Laad het toestel op (pagina 1).‍
  6 Registreer het toestel (pagina 13).‍
  7 Upload uw rit naar Garmin Connect™ (pagina 7).‍

  Het toestel opladen
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap
  en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het
  toestel oplaadt of aansluit op een computer.‍

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.‍
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee meegeleverde
  banden Á.‍
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van de Edge in lijn met de
  inkepingen op de fietssteun Â.‍
  6 Duw deze iets omlaag en draai de Edge met de klok mee
  totdat deze vastklikt.‍

  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.‍
  OPMERKING: Het opladen is alleen mogelijk binnen een
  temperatuurbereik van 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F).‍
  1 Duw de beschermkap À van de mini-USB-poort Á omhoog.‍

  De voorsteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om de Edge te

  plaatsen zonder dat deze uw veiligheid in gevaar brengt.‍

  2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-

  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
  de stuurverbinding Á.‍

  USB-poort.‍

  3 Steek het USB-uiteinde van de kabel in de netadapter of in
  de USB-poort van een computer.‍

  4 Steek de netadapter in een stopcontact.‍
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.‍
  5 Laad het toestel volledig op.‍
  Een volledig opgeladen batterij kan maximaal 15 uur stroom
  leveren.‍ Daarna moet u de batterij weer opladen.‍

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij.‍ Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.‍

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van de Edge op de lucht is gericht.‍ U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.‍

  Inleiding

  3 Als u de richting van de steun wilt wijzigen, verwijdert u de
  twee schroeven aan de achterzijde van de steun Â, draait u
  de aansluiting à en plaatst u de schroeven terug.‍
  4 Als de diameter van het stuur 26 mm is, plaatst u het

  rubberen kussentje rond het stuur.‍
  5 Plaats de stuurverbinding rond het rubberen kussentje of het
  stuur (31,8 mm in diameter).‍
  6 Plaats de schroef terug.‍
  OPMERKING: Garmin® raadt een moment van 0,8 Nm (7
  lbf-inch) aan.‍ Controleer regelmatig of schroef goed vast zit.‍
  Breng
  de lipjes aan de achterzijde van de Edge in lijn met de
  7
  inkepingen op de fietssteun Ä.‍
  1 • Page 6

  8 Duw deze iets omlaag en draai de Edge met de klok mee
  totdat deze vastklikt.‍

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.‍
  2 Til de Edge van de steun.‍

  Het toestel inschakelen
  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de
  systeeminstellingen en profielen te configureren (pagina 9).‍
  1 Houd ingedrukt.‍
  2 Volg de instructies op het scherm.‍
  3 Als uw toestel over een hartslagmeter en een GSC™ 10
  beschikt, activeert u de ANT‍+™ sensors tijdens de
  configuratie.‍
  Voor meer informatie over ANT‍+ sensors raadpleegt u
  pagina 5.‍

  Het aanraakscherm gebruiken
  • Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timeroverlay weer te geven.‍
  Met de timer-overlay kunt u de instellingen en zoekfuncties
  gebruiken tijdens een rit.‍
  • Selecteer
  om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te
  sluiten.‍
  • Selecteer om de pagina te sluiten en terug te keren naar
  de vorige pagina.‍
  • Selecteer
  om terug te keren naar de vorige pagina.‍
  • Selecteer
  om terug te keren naar het startscherm.‍
  • Selecteer en om te bladeren.‍
  • Selecteer
  om de verbindingenpagina weer te geven.‍
  • Selecteer om een item te verwijderen.‍
  De verbindingenpagina weergeven
  De verbindingenpagina geeft de status van de satellietsignalen,
  ANT‍+ sensors en uw smartphone weer.‍
  Selecteer in het startscherm de statusbalk boven aan de
  pagina.‍

  Toetsen

  De verbindingenpagina wordt weergegeven.‍ Een knipperend
  pictogram betekent dat het toestel aan het zoeken is.‍ U kunt
  elk pictogram selecteren om de instellingen te wijzigen.‍
  De schermverlichting gebruiken
  • Tik op elk gewenst moment willekeurig op het
  aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.‍
  • Selecteer om de helderheid en verlichtingsduur van de
  schermverlichting aan te passen.‍

  À

  Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.‍
  Houd deze toets ingedrukt om het toestel in of uit te
  schakelen.‍

  Á

  Selecteer dit als u een nieuwe ronde wilt markeren.‍

  Â

  Selecteer om de timer te starten of te stoppen.‍

  Overzicht startscherm
  Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van
  de Edge.‍
  Selecteer om uw fietsprofiel te wijzigen.‍
  RIT

  Selecteer om een rit te maken.‍

  Weg

  Selecteer om uw activiteitenprofiel te wijzigen.‍
  Selecteer om uw geschiedenis, koersen en workouts te
  beheren.‍
  Selecteer om het menu Instellen weer te geven.‍

  2

  Satellietsignalen ontvangen
  Voordat u de GPS-volgfuncties en GPS-navigatiefuncties kunt
  gebruiken, moet u satellietsignalen ontvangen.‍
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen.‍ De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.‍
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.‍
  Inleiding • Page 7

  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.‍
  2 Selecteer in het startscherm RIT.‍
  3 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.‍
  TIP: Verplaats uzelf niet totdat de timerpagina wordt
  weergegeven (pagina 3).‍

  Training
  Een rit maken
  Voordat u snelheid en afstand kunt vastleggen, dient u
  satellietsignalen te zoeken (pagina 2) of uw toestel te koppelen
  met een optionele ANT‍+ sensor.‍
  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de
  timer is gestart.‍
  1 Selecteer in het startscherm RIT.‍
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
  3 Selecteer om de timer te starten.‍

  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven.‍ U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (pagina 11).‍

  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert.‍ U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke
  30 minuten waarschuwt.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een activiteitenprofiel.‍
  3 Selecteer Waarschuwingen.‍
  4 Selecteer Tijd, Afstand of Calorie.‍
  5 Schakel de waarschuwing in.‍
  6 Voer een waarde in.‍
  7 Selecteer .‍
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven.‍ U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (pagina 11).‍

  Workouts
  U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke
  workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en
  calorieën.‍ U kunt workouts maken met behulp van Garmin
  Connect en die overbrengen naar uw toestel.‍ Het is ook
  mogelijk een workout direct op uw toestel te maken en op te
  slaan.‍
  U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect.‍ U
  kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.‍

  Een workout via internet volgen
  4 Veeg over het scherm voor extra gegevenspagina's.‍
  5 Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te
  geven.‍

  6 Selecteer om de timer te stoppen.‍
  7 Selecteer Sla op.‍

  Waarschuwingen
  U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met
  specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag,
  cadans en vermogen.‍ Waarschuwingsinstellingen worden
  opgeslagen bij uw activiteitenprofiel.‍

  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter, GSC 10 of vermogensmeter
  hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen.‍ Een
  bereikwaarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het
  toestel een waarde meet die boven of onder een opgegeven
  waardenbereik ligt.‍ Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
  toestel u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60 bpm
  (slagen per minuut) of hoger dan 210 bpm.‍ U kunt ook een
  trainingszone (pagina 5) gebruiken voor de
  bereikwaarschuwing.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Waarschuwingen.‍
  4 Selecteer Hartslag, Cadans of Vermogen.‍
  5 Schakel de waarschuwing in.‍
  6 Voer de minimum- en maximumwaarde in of selecteer een
  zone.‍
  7 Selecteer .‍

  Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (pagina 8).‍
  1 Verbind het toestel met uw computer.‍
  2 Ga naar www.garminconnect.com/‍workouts.‍
  3 Maak een nieuwe workout.‍
  4 Selecteer Verzend naar toestel.‍
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.‍
  6 Selecteer > Workouts.‍
  7 Selecteer de workout.‍
  8 Selecteer Start workout.‍

  Een workout maken
  1 Selecteer in het startscherm

  2
  3
  4
  5

  6
  7
  8

  Training

  > Workouts > .‍
  Er verschijnt een nieuwe workout.‍ De eerste stap is
  standaard open en kan worden gebruikt als warming-up
  stap.‍
  Selecteer Naam en voer een naam voor de workout in.‍
  Selecteer Voeg nieuwe stap toe.‍
  Selecteer een stap en selecteer Bewerk stap.‍
  Selecteer Tijdsduur om op te geven hoe de stap zal worden
  gemeten.‍
  Selecteer bijvoorbeeld Afstand om de stap te laten eindigen
  na een bepaalde afstand.‍
  Als u Open selecteert, kunt u op elk moment
  selecteren
  om de stap te beëindigen.‍
  Geef zo nodig een waarde op in het veld onder Tijdsduur.‍
  Selecteer Doel om uw doel voor de stap te kiezen.‍
  Selecteer bijvoorbeeld Hartslag als u een consistente
  hartslag wilt houden gedurende de stap.‍
  Selecteer zo nodig een doelbereik of voer een aangepast
  bereik in.‍
  3 • Page 8

  U kunt bijvoorbeeld een hartslagzone invoeren.‍ Steeds
  wanneer de opgegeven waarde voor hartslag wordt
  overschreden of juist niet wordt bereikt, geeft het toestel een
  pieptoon en wordt er een bericht weergegeven.‍
  9 Selecteer zo nodig in het veld Rustronde.‍
  Tijdens een rustronde blijft de timer doorlopen en worden
  gegevens vastgelegd.‍
  10 Selecteer om de stap op te slaan.‍
  11 Selecteer om de workout op te slaan.‍

  Workoutstappen herhalen
  Voordat u een workoutstap kunt herhalen, moet u een workout
  met ten minste één stap maken.‍
  1 Selecteer Voeg nieuwe stap toe.‍
  2 Selecteer Tijdsduur.‍
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Herhalen als u een stap een of meer keren wilt
  herhalen.‍ U kunt bijvoorbeeld een stap van 5 mijl tien keer
  herhalen.‍
  • Selecteer Herhaal tot als u een stap gedurende een
  bepaalde tijd wilt herhalen.‍ U kunt bijvoorbeeld een stap
  van 5 mijl gedurende 60 minuten herhalen of totdat uw
  hartslag 160 bpm (slagen per minuut) bedraagt.‍
  4 Selecteer Terug naar stap en selecteer een stap die u wilt
  herhalen.‍
  5 Selecteer om de stap op te slaan.‍

  Een workout beginnen
  1 Selecteer in het startscherm
  2 Selecteer een workout.‍
  3 Selecteer Start workout.‍

  > Workouts.‍

  Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de workout, het doel (indien ingesteld) en de
  huidige workoutgegevens weer.‍ U hoort een geluidssignaal
  wanneer u op het punt staat een stap in de workout te voltooien.‍
  Er wordt een bericht weergegeven waarin de tijd of afstand tot
  de nieuwe stap wordt afgeteld.‍

  Een workout stoppen
  • U kunt op elk moment
  selecteren om een workoutstap te
  beëindigen.‍
  • U kunt op elk moment
  selecteren om de timer te stoppen.‍
  • U kunt op elk moment
  >
  > Workouts > Stop workout
  selecteren om de workout te beëindigen.‍

  Een workout bewerken
  1 Selecteer in het startscherm > Workouts.‍
  2 Selecteer een workout.‍
  3 Selecteer .‍
  4 Selecteer een stap en selecteer Bewerk stap.‍
  5 Wijzig de kenmerken van de stap en selecteer
  6 Selecteer om de workout op te slaan.‍
  Een workout verwijderen
  1 Selecteer in het startscherm
  2 Selecteer een workout.‍
  3 Selecteer > > .‍

  en om de snelheid van de Virtual
  Partner aan te passen tijdens uw rit.‍

  Koersen
  Een eerder vastgelegde activiteit volgen: U kunt bijvoorbeeld
  een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel.‍ Of u
  kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en
  volgen.‍
  Tegen een eerder vastgelegde activiteit racen: U kunt een
  vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere
  prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren.‍ Stel
  bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt
  voltooid.‍ U kunt dan nu tegen een Virtual Partner racen om
  te proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.‍
  Een bestaande rit volgen van Garmin Connect: U kunt een
  koers vanuit Garmin Connect verzenden naar uw toestel.‍
  Nadat de rit is opgeslagen op uw toestel, kunt u die koers
  volgen of ertegen racen.‍

  Een koers maken op uw toestel
  Voordat u een koers kunt maken, dient u over een geschiedenis
  te beschikken met GPS-spoorgegevens die zijn opgeslagen op
  uw toestel.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Koersen > .‍
  2 Selecteer een activiteit waarop u uw koers wilt baseren.‍
  3 Voer een naam in voor de koers.‍
  4 Selecteer .‍
  De koers verschijnt in de lijst.‍
  5 Selecteer de koers en bekijk de koersgegevens.‍
  6 Selecteer zo nodig Instellingen om de koersgegevens te
  bewerken.‍
  U kunt bijvoorbeeld de naam van de koers wijzigen of Virtual
  Partner inschakelen.‍
  7 Selecteer > RIT.‍

  Een koers via internet volgen
  .‍

  > Workouts.‍

  Gebruik van Virtual Partner®
  Uw Virtual Partner is een trainingshulpmiddel dat u helpt bij het
  bereiken van uw trainingsdoelstellingen.‍
  1 Maak een rit.‍
  2 Ga naar de pagina Virtual Partner om te zien wie er aan kop
  ligt.‍
  4

  3 Gebruik zo nodig

  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (pagina 8).‍
  1 Verbind het toestel met uw computer.‍
  2 Ga naar www.garminconnect.com.‍
  3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.‍
  4 Selecteer Verzend naar toestel.‍
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.‍
  6 Selecteer > Koersen.‍
  7 Selecteer de gewenste koers.‍
  8 Selecteer RIT.‍

  Training • Page 9

  Tips voor trainen met koersen
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.‍
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt.‍ Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar
  de koers.‍ Als u op het pad van de koers komt, wordt er een
  bericht weergegeven.‍
  OPMERKING: Zodra u
  selecteert, start uw Virtual Partner
  de koers en wordt niet gewacht tot de warming-up voorbij is.‍
  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.‍
  Als u van de koers afwijkt, geeft het toestel een bericht weer.‍

  De koerssnelheid wijzigen
  1 Selecteer in het startscherm > Koersen.‍
  2 Selecteer een koers.‍
  3 Selecteer RIT.‍
  4 Blader naar de Virtual Partner pagina.‍
  5 Gebruik of om het tijdspercentage voor het voltooien

  3 Voer de minimum- en maximumsnelheid voor de zone in.‍
  4 Herhaal stap 2–3 voor elke zone.‍

  ANT‍+ sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT‍+ sensors.‍ Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
  de aanschaf van optionele sensors naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍

  De hartslagmeter plaatsen
  OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
  paragraaf overslaan.‍
  Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw
  huid staat, vlak onder uw borstkas.‍ De meter dient zo stevig te
  zitten dat deze tijdens de activiteit niet kan verschuiven.‍
  1 Klik de hartslagmetermodule À in de band.‍

  van de koers aan te passen.‍
  Als u uw koerstijd bijvoorbeeld met 20% wilt verbeteren,
  voert u een koerssnelheid in van 120%.‍ U racet dan tegen
  de Virtual Partner om een koers van 30 minuten af te leggen
  in 24 minuten.‍

  Een koers stoppen
  1 Tik op het scherm om de timer-overlay weer te geven.‍
  2 Selecteer > Koersen > Stop koers.‍
  Een koers verwijderen
  1 Selecteer in het startscherm
  2 Selecteer een koers.‍
  3 Selecteer > .‍

  band om een sterke verbinding tussen uw borst en de
  zender tot stand te brengen.‍

  > Koersen.‍

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd.‍ Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit.‍

  Uw persoonlijke records herstellen
  U kunt een persoonlijk record herstellen naar het eerder
  opgeslagen record.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Persoonlijke records.‍
  2 Selecteer .‍
  3 Selecteer een record en selecteer .‍
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.‍

  Trainingszones
  • Hartslagzones (pagina 5)
  • Vermogenszones (pagina 7)
  • Snelheidszones (pagina 5)

  Uw snelheidszones instellen
  Uw toestel bevat verschillende snelheidszones, variërend van
  zeer langzaam tot uw maximumsnelheid.‍ De waarden voor
  deze zones zijn standaardwaarden en passen mogelijk niet bij
  uw persoonlijke vaardigheden.‍ U kunt uw zones handmatig
  aanpassen op het toestel of gebruikmaken van Garmin
  Connect.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Trainingszones >
  Snelheid.‍
  2 Selecteer een zone.‍
  U kunt zelf een naam invoeren voor de zone.‍
  ANT+ sensors

  2 Bevochtig beide elektroden Á aan de achterzijde van de

  3 Als de hartslagmeter een contactoppervlak  bevat,
  bevochtigt u dit.‍

  4 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
  band à in de lus.‍
  Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden
  weergegeven.‍
  5 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (drie meter) van
  de hartslagmeter bevindt.‍
  Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan, is deze stand-by en
  klaar om gegevens te verzenden.‍
  TIP: Als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
  weergegeven, dient u de band strakker om uw borst aan te
  trekken of gedurende vijf tot tien minuten een warming-up uit te
  voeren.‍

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen.‍ U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelstellingen
  (pagina 6).‍ Stel de volgende opties in voor de meest
  nauwkeurige caloriegegevens tijdens een activiteit: uw
  maximumhartslag, minimumhartslag, hartslag in rust en
  hartslagzones.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Trainingszones >
  Hartslag.‍
  2 Voer de maximum-, minimum- en rustwaarde voor uw
  hartslag in.‍
  De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke
  waarde echter ook handmatig aanpassen.‍
  3 Selecteer Op basis van:.‍
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.‍

  5 • Page 10

  • Selecteer % Max.‍ om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.‍
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslag in rust weer te geven en te wijzigen.‍

  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren.‍ Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut.‍ De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit.‍ Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.‍

  De pedaalmagneet moet zich binnen 5 mm van de GSC 10
  bevinden.‍ De indicatielijn Ä op de pedaalmagneet moet zich
  op één lijn bevinden met de indicatielijn Å op de GSC 10.‍
  5 Schroef de spaakmagneet Æ los van het plastic onderdeel.‍

  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.‍
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.‍
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.‍
  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
  verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.‍
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (pagina 15)
  gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw
  fitheidsdoeleinden.‍
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet.‍ Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten.‍

  De GSC 10 installeren
  OPMERKING: Als u geen GSC 10 hebt, kunt u deze stap
  overslaan.‍
  Pas wanneer beide magneten op één lijn zijn geplaatst met de
  respectievelijke indicatielijnen, kan de Edge gegevens
  ontvangen.‍
  1 Plaats de GSC 10 op de linker achterframe-arm (de kant
  tegenover de ketting).‍
  2 Plaats het platte rubberen kussentje À of het driehoekige
  rubberen kussentje tussen de GSC 10 en de frame-arm.‍

  3 Bevestig de GSC 10 losjes met twee kabelbinders Á.‍
  4 Plaats de pedaalmagneet  op de pedaalarm met behulp
  van de steun met plakstrip en een kabelbinder Ã.‍

  6

  6 Plaats de spaak in de sleuf van het plastic onderdeel en

  draai de magneet gedeeltelijk vast.‍
  De spaakmagneet mag van de GSC 10 af wijzen als er
  onvoldoende ruimte is tussen de sensorarm en de spaak.‍ De
  spaakmagneet moet zich op één lijn bevinden met de
  indicatielijn Ç op de sensorarm.‍
  Draai
  de schroef È op de sensorarm los.‍
  7
  8 Verplaats de sensorarm zodat deze zich binnen 5 mm van
  de spaakmagneet bevindt.‍
  U kunt de GSC 10 ook dichter naar een van de twee
  magneten kantelen om de uitlijning te verbeteren.‍
  9 Selecteer Reset É op de GSC 10.‍
  De LED wordt rood en dan groen.‍
  10 Beweeg de trappers rond om de uitlijning van de sensor te
  testen.‍
  De rode LED knippert iedere keer als de pedaalmagneet de
  sensor passeert.‍ De groene LED knippert iedere keer als de
  spaakmagneet de sensorarm passeert.‍
  OPMERKING: De LED knippert de eerste 60 keer dat de
  magneet de sensor passeert nadat u een reset hebt
  uitgevoerd.‍ Selecteer Reset opnieuw als u de magneet de
  sensor vaker wilt laten passeren.‍
  11 Als alles naar behoren functioneert en goed is uitgelijnd, zet
  u de kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet stevig vast.‍
  Garmin raadt aan een moment tussen 0,21 en 0,27 Nm (1,9
  en 2,4 lbf-inch) te gebruiken om voor een waterdichte
  afsluiting van de GSC 10-sensorarm te zorgen.‍

  Over de GSC 10
  De cadansgegevens van de GSC 10 worden altijd opgenomen.‍
  Als er geen GSC 10 is gekoppeld, wordt er gebruikgemaakt van
  GPS-gegevens om de snelheid en afstand te berekenen.‍
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid.‍ Deze wordt gemeten
  aan de hand van het aantal draaiingen van de pedaalarm per
  minuut (RPM).‍ De GSC 10 beschikt over twee sensors: een
  voor de cadans en een voor snelheid.‍

  ANT+ sensors • Page 11

  Gegevens middelen voor cadans of vermogen
  De instelling voor gegevensgemiddelden die niet gelijk zijn aan
  nul is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele
  cadanssensor of vermogensmeter gebruikt.‍ Standaard worden
  lege waarden die optreden als u niet trapt, genegeerd.‍
  Raadpleeg pagina 8 als u deze instelling wilt wijzigen.‍

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/‍intosports voor een lijst met ANT‍+
  sensors van andere fabrikanten die compatibel zijn met uw
  toestel.‍
  • Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw
  vermogensmeter.‍
  • Pas uw vermogenszones aan uw doelen en mogelijkheden
  aan (pagina 7).‍
  • Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden
  gewaarschuwd wanneer u een bepaalde vermogenszone
  bereikt (pagina 3).‍
  • Pas de vermogensgegevensvelden aan (pagina 10).‍

  4 Schakel de sensor in en selecteer Zoeken.‍
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden.‍ U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.‍.‍

  De weegschaal gebruiken
  Als u een ANT‍+ compatibele weegschaal hebt, kan het toestel
  de gegevens van de weegschaal aflezen.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Weegschaal.‍
  Wanneer de weegschaal is gevonden, verschijnt een bericht.‍
  2 Ga op de weegschaal staan als dit wordt aangegeven.‍
  OPMERKING: Als u een lichaamsanalyseweegschaal
  gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te
  zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en
  geregistreerd.‍
  Stap van de weegschaal af als dit wordt aangegeven.‍
  3
  TIP: Als zich een fout voordoet, stapt u van de weegschaal
  af.‍ Stap op de weegschaal als dit wordt aangegeven.‍

  Uw vermogenszones instellen
  De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen
  mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden.‍ U kunt uw zones
  handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van
  Garmin Connect.‍ Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional
  Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software
  automatisch uw vermogenszones kan berekenen.‍
  1 Selecteer vanuit het startscherm > Trainingszones >
  Vermogen.‍
  2 Voer uw FTP-waarde in.‍
  3 Selecteer Op basis van:.‍
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Watt om de zones in watt weer te geven en te
  wijzigen.‍
  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van
  uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) weer te
  geven en te wijzigen.‍

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT‍+
  sensorgegevens.‍
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven.‍ Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis.‍ Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.‍

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer in het startscherm > Ritten.‍
  2 Selecteer Laatste rit of Alle ritten.‍
  3 Selecteer een optie.‍

  De vermogensmeter kalibreren

  Gegevenstotalen weergeven

  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw GPS-toestel en
  actief gegevens vastleggen.‍
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.‍
  1 Selecteer in het startscherm .‍
  2 Selecteer Fietsprofielen.‍
  3 Selecteer een profiel.‍
  4 Selecteer > Kalibreren.‍
  5 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.‍
  6 Volg de instructies op het scherm.‍

  U kunt de verzamelde gegevens weergeven die u hebt
  opgeslagen op uw Edge, zoals het aantal ritten, tijd, afstand en
  calorieën.‍
  Selecteer in het startscherm
  > Totalen.‍

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap
  en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het
  toestel oplaadt of aansluit op een computer.‍

  1 Duw de beschermkap À van de mini-USB-poort Á omhoog.‍

  Uw ANT‍+ sensors koppelen
  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.‍
  Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT‍+
  draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
  hartslagmeter met uw Garmin toestel.‍
  1 Breng het toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.‍
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens tien meter bij
  andere ANT‍+-sensors vandaan bent tijdens het koppelen.‍
  2 Selecteer in het startscherm de statusbalk boven aan de
  pagina.‍
  3 Selecteer een sensor.‍
  Geschiedenis

  2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort.‍

  3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USBpoort van de computer.‍

  4 Ga naar www.garminconnect.com/‍start.‍
  5 Volg de instructies op het scherm.‍

  7 • Page 12

  Garmin Connect
  Garmin Connect biedt u een eenvoudige manier om moeiteloos
  uw activiteiten op te slaan en te volgen, en uw gegevens te
  analyseren en te delen met anderen.‍ Meld u aan voor een gratis
  account op www.garminconnect.com.‍
  Uw activiteiten opslaan: nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
  wilt.‍
  Uw gegevens analyseren: u kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit bekijken, met inbegrip van een
  overzichtskaart, tempo- en snelheidsgrafieken en
  aanpasbare rapporten.‍

  U kunt nu communicatiefuncties inschakelen met Garmin
  Connect Mobile.‍

  Een rit verzenden naar uw smartphone
  Voordat u een rit kunt verzenden naar uw smartphone, moet u
  de Garmin Connect Mobile-toepassing installeren en openen op
  uw smartphone en uw toestel koppelen met uw smartphone
  (pagina 10).‍
  1 Selecteer in het startscherm > Ritten.‍
  2 Selecteer een rit.‍
  3 Selecteer .‍

  Geschiedenis verwijderen
  1 Selecteer in het startscherm
  2 Selecteer een optie:

  Uw activiteiten uitwisselen: u kunt uw activiteiten per e-mail
  naar anderen sturen of koppelingen naar uw activiteiten
  publiceren op uw favoriete sociale netwerksites.‍

  Communicatiefuncties
  De Edge beschikt over een aantal communicatiefuncties voor
  uw compatibele Bluetooth® smartphone.‍ Ga voor meer
  informatie over het gebruiken van uw Edge naar
  www.garmin.com/‍intosports​/‍apps.‍
  OPMERKING: uw Edge moet zijn verbonden met uw Bluetooth
  smartphone om gebruik te kunnen maken van deze functies.‍
  LiveTrack: geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen.‍ U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij
  uw live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina
  kunnen zien.‍
  Activiteit uploaden naar Garmin Connect: uw activiteit wordt
  automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u klaar
  bent met het vastleggen van de activiteit.‍
  Koersen en workouts downloaden van Garmin Connect:
  hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin Connect
  met uw smartphone en deze naar uw toestel versturen,
  zodat u ze kunt herhalen als een koers of workout.‍
  Interactie met social media: hiermee kunt u automatisch een
  update op uw favoriete social media-website plaatsen
  wanneer u een activiteit uploadt naar Garmin Connect.‍
  Weerupdates: verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.‍
  Een Edge koppelen met uw smartphone
  U kunt de Edge koppelen met een Apple® of Android™
  smartphone met behulp van de Garmin Connect Mobile-app
  voor communicatiefuncties.‍
  1 Plaats de smartphone en de Edge binnen 33 ft.‍ (10 m) van
  elkaar.‍
  2 Selecteer op de Edge > Bluetooth > Inschakelen >
  Smartphone koppelen.‍
  3 Schakel op de smartphone Bluetooth in.‍
  U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.‍
  4 Selecteer de Edge in de lijst.‍
  5 Controleer of hetzelfde wachtwoord op de Edge en de
  smartphone wordt weergegeven.‍
  8

  > Wis.‍

  • Selecteer Alle ritten om alle opgenomen activiteiten uit
  de geschiedenis te verwijderen.‍
  • Selecteer Oude ritten om langer dan een maand geleden
  opgenomen activiteiten te verwijderen.‍
  • Selecteer Alle totalen om alle totalen voor afstand en tijd
  te resetten.‍
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.‍
  • Selecteer Alle koersen om alle koersen te verwijderen
  die u hebt opgeslagen of overgedragen naar het toestel.‍
  • Selecteer Alle workouts om alle workouts te verwijderen
  die u hebt opgeslagen of overgedragen naar het toestel.‍
  • Selecteer Alle persoonlijke records om alle persoonlijke
  records te verwijderen die u hebt opgeslagen op het
  toestel.‍
  OPMERKING: Opgenomen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.‍
  3 Selecteer .‍

  Gegevensopslag
  Het toestel maakt gebruik van slimme opslag.‍ Hiermee worden
  belangrijke punten opgeslagen waarop u van richting bent
  veranderd of waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd.‍
  Wanneer een vermogensmeter wordt gekoppeld, legt het
  toestel elke seconde punten vast.‍ Door elke seconde punten
  vast te leggen, beschikt u over een gedetailleerd spoor en wordt
  meer geheugen gebruikt.‍
  Raadpleeg voor informatie over het middelen van gegevens
  voor cadans en vermogen pagina 7.‍

  Instellingen voor gegevens vastleggen
  Selecteer > Systeem > Gegevens vastleggen.‍
  Registratie-interval: Hiermee stelt u in hoe het toestel
  activiteitgegevens vastlegt.‍ Smart legt belangrijke punten
  vast waar u van richting bent veranderd of waarop uw
  snelheid of hartslag is gewijzigd.‍ 1 sec.‍ legt elke seconde
  punten vast.‍ Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd
  overzicht van uw activiteit, maar de omvang van de activiteit
  neemt aanzienlijk toe.‍
  Gegevens middelen: Bepaalt of het toestel nulwaarden voor
  cadans en vermogen meetelt, die optreden wanneer de
  pedalen niet bewegen.‍

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95,
  98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.‍3 en ouder.‍

  Geschiedenis • Page 13

  Uw toestel aanpassen

  Het toestel aansluiten op uw computer
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort, de beschermkap
  en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het
  toestel oplaadt of aansluit op een computer.‍

  1 Duw de beschermkap van de mini-USB-poort omhoog.‍
  2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort.‍

  3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-

  poort van de computer.‍
  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.‍

  Bestanden overbrengen naar uw computer
  1 Sluit het toestel op uw computer aan (pagina 9).‍

  2
  3
  4
  5
  6

  Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden
  weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer
  op Windows-computers en als geïnstalleerd volume op Maccomputers.‍
  OPMERKING: Sommige computers met meerdere
  netwerkstations kunnen geen stations van uw toestel
  weergeven.‍ Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.‍
  Open de bestandsbrowser op de computer.‍
  Selecteer een bestand.‍
  Selecteer Bewerken > Kopiëren.‍
  Open het station of volume voor Garmin of de
  geheugenkaart.‍
  Selecteer Bewerken > Plakken.‍
  Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in
  het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.‍

  Bestanden verwijderen
  KENNISGEVING
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet.‍ Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.‍

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin-station of -volume.‍
  Open zo nodig een map of volume.‍
  Selecteer een bestand.‍
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.‍

  De USB-kabel loskoppelen
  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen.‍ Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.‍
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows-computers: selecteer het pictogram
  Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.‍
  • Op Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de
  prullenbak.‍
  2 Koppel de kabel los van uw computer.‍

  Uw toestel aanpassen

  Profielen
  De Edge beschikt over een aantal mogelijkheden voor het
  aanpassen van het toestel, waaronder profielen.‍ Een profiel is
  een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak
  van het toestel kunt optimaliseren.‍ U kunt bijvoorbeeld
  verschillende instellingen en weergaven maken voor trainen en
  mountainbiken.‍
  Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
  gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
  wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.‍
  Fietsprofielen: U kunt fietsprofielen maken voor elke fiets die u
  bezit.‍ Het fietsprofiel omvat optionele ANT‍+ sensors, het
  gewicht van de fiets, wielmaat, afstandteller en pedaallengte.‍
  Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor
  elk type fietsactiviteit.‍ U kunt bijvoorbeeld een profiel maken
  voor trainen, racen en mountainbiken.‍ Het activiteitenprofiel
  omvat aangepaste gegevenspagina's, waarschuwingen,
  trainingzones (zoals hartslag en snelheid),
  trainingsinstellingen (zoals Auto Pause en Auto Lap), en
  navigatie-instellingen.‍
  Gebruikersprofiel: U kunt instellingen wijzigen voor geslacht,
  leeftijd, gewicht, hoogte en instellingen voor ervaren atleten.‍
  Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.‍

  Uw fietsprofiel bijwerken
  U kunt tien fietsprofielen aanpassen.‍ Het toestel gebruikt het
  gewicht van de fiets, de kilometertellerwaarde, de wielmaat en
  de pedaallengte om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Fietsprofielen.‍
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.‍
  • Selecteer om een nieuw profiel toe te voegen.‍
  3 Selecteer de naam van de fiets.‍
  4 Wijzig zo nodig de naam, kleur en afbeelding voor het profiel.‍
  5 Als u een snelheids- en cadanssensor of vermogenssensor
  gebruikt, selecteert u een optie:
  • Selecteer Wielmaat > Automatisch om uw wielmaat te
  berekenen met behulp van de GPS-afstand.‍
  • Selecteer Wielmaat > Aangepast om uw wielmaat zelf in
  te voeren.‍ Een tabel met wielmaten en wielomtrekken
  vindt u op pagina 15.‍
  • Selecteer Pedaallengte > Automatisch om uw
  pedaallengte te berekenen met behulp van de GPSafstand.‍
  • Selecteer Pedaallengte > Aangepast om uw
  pedaallengte zelf in te voeren.‍
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het
  actieve profiel.‍

  Uw activiteitenprofiel bijwerken
  U kunt vijf activiteitenprofielen instellen.‍ U kunt uw instellingen
  en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route
  aanpassen.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.‍
  • Selecteer om een nieuw profiel toe te voegen.‍
  3 Wijzig zo nodig de naam en achtergrondafbeelding voor het
  profiel.‍

  9 • Page 14

  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Trainingpagina's om de gegevenspagina's en
  gegevensvelden aan te passen (pagina 10).‍
  • Selecteer Waarschuwingen om uw
  trainingswaarschuwingen aan te passen (pagina 3).‍
  • Selecteer Auto Pause om in te stellen wanneer de timer
  automatisch pauzeert (pagina 10).‍
  • Selecteer Auto Lap om in te stellen hoe rondes worden
  gemarkeerd (pagina 10).‍
  • Selecteer Auto Scroll om de weergave van de pagina's
  met trainingsgegevens aan te passen wanneer de timer
  loopt (pagina 10).‍
  Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden opgeslagen in het
  actieve profiel.‍

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, gewicht,
  hoogte en instellingen voor ervaren atleten.‍ Het toestel gebruikt
  deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Gebruikersprofiel.‍
  2 Selecteer een optie.‍

  Over ervaren sporters
  Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
  intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
  en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
  heeft.‍

  Bluetooth instellingen
  Selecteer > Bluetooth.‍
  Inschakelen: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth
  technologie in.‍
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld.‍
  Gebruiksvriendelijke naam: Hiermee kunt u een
  gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw
  toestellen met draadloze Bluetooth technologie.‍
  Smartphone koppelen: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit.‍

  Over trainingsinstellingen
  Met de volgende opties en instellingen kunt u uw toestel
  aanpassen aan uw trainingsbehoeften.‍ Deze instellingen
  worden opgeslagen in een activiteitenprofiel.‍ U kunt
  bijvoorbeeld tijdwaarschuwingen instellen voor uw raceprofiel
  en u kunt een Auto Lap® positie-trigger gebruiken voor uw
  mountainbikeprofiel.‍

  De gegevenspagina's aanpassen
  U kunt de gegevenspagina's voor elk activiteitenprofiel
  aanpassen (pagina 9).‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Trainingpagina's.‍
  4 Selecteer een gegevenspagina.‍
  5 Schakel zo nodig de gegevenspagina in.‍
  6 Wijzig het aantal gegevensvelden dat u op de pagina wilt
  zien.‍
  7 Selecteer .‍
  8 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.‍
  9 Selecteer .‍

  Auto Pause gebruiken

  U kunt Auto Pause® gebruiken om de timer automatisch te
  onderbreken als u stopt met bewegen of wanneer uw snelheid
  10

  onder de opgegeven waarde komt.‍ Dit is handig als er
  verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in uw route waar
  u langzamer moet fietsen of moet stoppen.‍
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Auto Pause > Auto Pause-modus.‍
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.‍
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.‍
  5 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan (pagina 10).‍
  Het gegevensveld Tijd - Verstreken geeft de volledige
  verstreken tijd weer, inclusief de gepauzeerde tijd.‍

  Ronden op positie markeren
  Met Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren op een
  bepaalde positie.‍ Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint).‍ Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Auto Lap > Auto Lap-trigger > Op positie >
  Ronde bij.‍
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij drukken op Lap om de rondeteller
  te activeren telkens als u
  selecteert en telkens als u
  een van deze locaties opnieuw passeert.‍
  • Selecteer Start en ronde om de rondeteller te activeren
  op de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.‍
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.‍
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (pagina 10).‍

  Ronden op afstand markeren
  Met Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren na een
  bepaalde afstand.‍ Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  om de 10 mijl of 40 km).‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Auto Lap > Auto Lap-trigger > Op afstand >
  Ronde bij.‍
  4 Voer een waarde in.‍
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (pagina 10).‍

  Auto Scroll gebruiken
  Met deze functie voor automatisch bladeren doorloopt u
  automatisch alle pagina's met trainingsgegevens terwijl de timer
  loopt.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Auto Scroll > Auto Scroll-snelheid.‍
  4 Selecteer een weergavesnelheid.‍

  Uw toestel aanpassen • Page 15

  De startmelding wijzigen

  Scherminstellingen

  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt.‍ U wordt
  er zo aan herinnerd de timer in te stellen, zodat uw ritgegevens
  worden vastgelegd.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
  2 Selecteer een profiel.‍
  3 Selecteer Startmelding > Startmeldingsmodus.‍
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Eenmaal.‍
  • Selecteer Herhalen > Vertraging herhalen om in te
  stellen na hoeveel tijd de melding wordt weergegeven.‍

  Selecteer > Systeem > Scherm.‍
  Time-out van scherm: Hiermee stelt u in hoe lang het duurt
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld (pagina 2).‍
  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft.‍ U kunt Auto selecteren om het
  toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of
  nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.‍
  Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het
  scherm van het toestel opslaan.‍
  Kalibreer scherm: Hiermee kalibreert u het scherm voor
  aanraakbewegingen (pagina 13).‍

  Systeeminstellingen
  Selecteer > Systeem.‍
  • GPS-instellingen (pagina 11)
  • Scherminstellingen (pagina 11)
  • Instellingen voor gegevensopslag (pagina 8)
  • Toestelinstellingen (pagina 11)
  • Configuratie-instellingen (pagina 11)
  • Taalinstellingen (pagina 11)
  • Tooninstellingen (pagina 11)

  Selecteer > Systeem > Gegevens vastleggen.‍
  Registratie-interval: Hiermee stelt u in hoe het toestel
  activiteitgegevens vastlegt.‍ Smart legt belangrijke punten
  vast waar u van richting bent veranderd of waarop uw
  snelheid of hartslag is gewijzigd.‍ 1 sec.‍ legt elke seconde
  punten vast.‍ Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd
  overzicht van uw activiteit, maar de omvang van de activiteit
  neemt aanzienlijk toe.‍
  Gegevens middelen: Bepaalt of het toestel nulwaarden voor
  cadans en vermogen meetelt, die optreden wanneer de
  pedalen niet bewegen.‍

  GPS-instellingen

  De maateenheden wijzigen

  Indoortrainingen
  U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen om
  batterijvermogen te sparen.‍
  Selecteer in het startscherm > Systeem > GPS > GPSmodus > Uit.‍
  Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
  afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele
  sensor beschikt die deze gegevens naar het toestel verzendt
  (bijvoorbeeld de GSC 10).‍ De volgende keer dat u het toestel
  inschakelt, zoekt het toestel weer naar satellietsignalen.‍

  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.‍
  1 Selecteer > Systeem > Eenheden.‍
  2 Selecteer het item waarvoor u de eenheid wilt instellen.‍
  3 Selecteer de gewenste optie.‍

  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige
  locatie beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel
  handmatig kalibreren.‍
  1 Selecteer in het startscherm > Systeem > GPS > Hoogte
  instellen.‍
  2 Geef de hoogte op en selecteer .‍
  Satellieten weergeven
  Op de satellietpagina wordt actuele informatie over de GPSsatelliet weergegeven.‍ Ga voor meer informatie over GPS naar
  www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
  Selecteer in het startscherm > Systeem > GPS > Bekijk
  satellieten.‍
  De GPS-nauwkeurigheid wordt onder aan de pagina
  weergegeven.‍ De groene balken geven de sterkte van elk
  ontvangen satellietsignaal weer (het nummer van de satelliet
  wordt onder het balkje weergegeven).‍
  De satellietinstellingen wijzigen
  Standaard maakt de Edge verbinding met GPS- en GLONASSsatellieten voor betere prestaties in moeilijke omgevingen en
  snellere positiebepaling.‍ U kunt het toestel instellen om alleen
  van GPS-satellieten gebruik te maken en zo de batterijduur te
  verlengen.‍
  1 Selecteer in het startscherm: > Systeem > GPS > GPSmodus.‍
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer voor betere prestaties GPS+GLONASS.‍
  • Selecteer voor een langere batterijduur Alleen GPS.‍
  Toestelinformatie

  Instellingen voor gegevens vastleggen

  De configuratie-instellingen wijzigen
  U kunt alle aanvankelijk geconfigureerde basisinstellingen
  wijzigen.‍
  1 Selecteer > Systeem > Reset toestel >
  Basisinstellingen.‍
  2 Volg de instructies op het scherm.‍

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer in het startscherm

  > Systeem > Taal.‍

  De toestelgeluiden instellen
  Selecteer in het startscherm

  > Systeem > Tonen.‍

  Tijdzones
  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en er naar satellieten
  wordt gezocht, worden de tijdzone en het tijdstip automatisch
  vastgesteld.‍

  Toestelinformatie
  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij

  Levensduur van batterij

  20 uur, alleen GPS
  15 uur, GPS en GLONASS
  6 uur, GPS en GLONASS met
  ingeschakelde schermverlichting

  Waterbestendigheid

  IPX7

  Bedrijfstemperatuur

  Van -4º tot 158ºF (van -20º tot 70ºC)

  11 • Page 16

  Temperatuur bij opladen

  Van 32º tot 113ºF (van 0º tot 45ºC )

  Banden (afdichtringen)
  voor de
  standaardbevestiging

  Twee maten:
  • AS568-125
  Binnendiameter: 1,3 inch
  Buitendiameter: 1,5 inch
  Doorsnede: 0,1 inch
  • AS568-131
  Binnendiameter: 1,7 inch
  Buitendiameter: 1,9 inch
  Doorsnede: 0,1 inch
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende
  banden van EPDM (Ethylene Propylene
  Diene Monomer).‍ Ga naar
  http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op
  met uw Garmin dealer.‍

  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.‍
  • Ga naar www.garmin.com/‍HRMcare voor gedetailleerde
  wasinstructies.‍
  • Spoel de band na elk gebruik schoon.‍
  • Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.‍
  • Droog de band niet in een wasdroger.‍
  • U moet de band hangend of plat laten drogen.‍
  • Koppel de module los van de band als deze niet wordt
  gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te
  verlengen.‍

  Batterij van de hartslagmeter

  Over IPX7
  KENNISGEVING
  Het toestel is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529
  IPX7.‍ Het toestel is bestand tegen onderdompelen in tot één
  meter diep water, gedurende maximaal dertig minuten.‍ Als u het
  toestel langer onder water houdt, kan schade het gevolg zijn.‍
  Na onderdompeling moet u het toestel voorzichtig afdrogen en
  laten opdrogen voordat u het opnieuw gaat gebruiken of
  oplaadt.‍

  Specificaties van de hartslagmeter
  Batterijtype

  Vervangbaar CR2032, 3 Volt

  Levensduur van batterij

  Tot 4,5 jaar (1 uur per dag)

  Waterbestendigheid

  Waterbestendig tot 98,4 ft.‍ (30 m)
  OPMERKING: Dit product verzendt geen
  hartslaggegevens tijdens het zwemmen.‍

  Bedrijfstemperatuur

  Van 23° tot 122°F (van -5° tot 50°C)

  WAARSCHUWING
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen
  die door de gebruiker kunnen worden vervangen.‍
  Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
  hergebruik van de batterijen.‍ Perchloraten, voorzichtigheid is
  geboden.‍ Ga naar www.dtsc.ca.gov/‍hazardouswaste
  /‍perchlorate.‍

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

  schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.‍
  2 Verwijder de deksel en de batterij.‍

  Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
  communicatie

  GSC 10-specificaties
  Batterijtype

  Door gebruiker te vervangen CR2032, 3 V

  Levensduur van batterij

  Ongeveer 1,4 jaar (1 uur per dag)

  Waterbestendigheid

  IPX7

  Bedrijfstemperatuur

  Van -15º tot 70ºC (5º tot 158ºF)

  Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Toestelonderhoud
  KENNISGEVING
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
  Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het
  aanraakscherm te bedienen, omdat het scherm daardoor
  beschadigd kan raken.‍
  Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die
  de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.‍
  Breng de beschermkap van de mini-USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.‍

  3 Wacht 30 seconden.‍
  4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.‍
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.‍
  5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.‍
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u deze opnieuw koppelen aan het toestel.‍

  De batterij van de GSC 10 vervangen
  1 Zoek de ronde batterijdeksel À aan de zijkant van de GSC
  10.‍

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.‍

  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.‍
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden
  KENNISGEVING
  Verwijder de module voordat u de band schoonmaakt.‍
  12

  Toestelinformatie • Page 17

  2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te

  draaien (de pijl wijst naar de ontgrendelingspositie).‍
  3 Verwijder de deksel en de batterij Á.‍
  4 Wacht 30 seconden.‍
  5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.‍
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.‍
  6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te
  draaien (de pijl wijst naar de vergrendelde positie).‍
  Nadat u de batterij van de GSC 10 hebt vervangen, moet u de
  GSC 10 opnieuw koppelen met het toestel.‍

  Problemen oplossen
  Het toestel resetten
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.‍
  Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.‍
  Houd 10 seconden ingedrukt.‍
  Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.‍

  Gebruikersgegevens wissen
  U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.‍
  OPMERKING: Hierdoor wordt alle door de gebruiker
  ingevoerde informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet
  verwijderd.‍
  1 Schakel het toestel uit.‍
  2 Plaats uw vinger in de linker bovenhoek van het
  aanraakscherm.‍
  3 Schakel het toestel in terwijl u uw vinger op het
  aanraakscherm houdt.‍
  4 Selecteer .‍

  Levensduur van de batterijen maximaliseren

  Verminder de sterkte van de schermverlichting (pagina 13).‍
  Verkort de time-out van het scherm (pagina 13).‍
  Selecteer het registratie-interval Smart (pagina 8).‍
  Schakel de functie Automatisch uitschakelen in
  (pagina 13).‍

  • Schakel de draadloze Bluetooth functie uit (pagina 10).‍
  • Selecteer de instelling Alleen GPS (pagina 11).‍

  De helderheid van de schermverlichting verlagen
  1 Selecteer om de statuspagina te openen.‍
  2 Gebruik en om de helderheid van het scherm aan te
  passen.‍

  De verlichtingsduur instellen
  U kunt de time-out van het scherm aanpassen om de
  levensduur van de batterijen te verlengen.‍
  1 Selecteer > Time-out van scherm.‍
  2 Selecteer een optie.‍

  De functie Automatisch uit gebruiken
  Met deze functie wordt het toestel automatisch uitgeschakeld na
  15 minuten inactiviteit.‍
  1 Selecteer > Systeem > Automatisch uitschakelen.‍
  2 Selecteer Aan.‍

  Het aanraakscherm kalibreren
  1 Selecteer in het startscherm

  > Systeem > Scherm >
  Kalibreer scherm.‍
  2 Volg de instructies op het scherm.‍
  Problemen oplossen

  Het aanraakscherm vergrendelen
  U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per
  ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.‍
  1 Selecteer .‍
  2 Selecteer .‍

  Het aanraakscherm ontgrendelen
  1 Selecteer .‍
  2 Selecteer .‍

  Meer informatie
  Meer informatie over dit product vindt u op de website Garmin.‍
  • Ga naar www.garmin.com/‍intosports.‍
  • Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
  • Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
  Garmin-dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.‍

  Temperatuurmetingen
  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket.‍ Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.‍

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst
  weergeven.‍
  Selecteer in het startscherm > Systeem > Over.‍

  Appendix
  Het toestel registreren
  Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
  kunnen helpen.‍
  • Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
  • Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
  veilige plek.‍

  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT‍+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven.‍
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.‍
  Afstand koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.‍
  Afstand - Laatste ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor
  de laatste voltooide ronde.‍
  Afstand - Ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  huidige ronde.‍
  Afstandsteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips.‍ Dit totaal wordt niet gewist als de
  tripgegevens worden gereset.‍
  Afstand te gaan: De resterende afstand tijdens een workout of
  koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.‍
  Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de
  eindbestemming.‍ Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.‍
  Afstand tot volgende: De resterende afstand tot het volgende
  waypoint op uw route.‍ Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.‍
  Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.‍
  13 • Page 18

  Balans - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (10 seconden) van vermogensbalans links/
  rechts.‍
  Balans - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (30 seconden) van vermogensbalans links/
  rechts.‍
  Balans - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (drie seconden) van vermogensbalans links/
  rechts.‍
  Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
  rechts voor de huidige activiteit.‍
  Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
  voor de huidige ronde.‍
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.‍
  Cadans: Aantal omwentelingen van de pedaalarm of aantal
  stappen per minuut.‍ Uw toestel moet zijn aangesloten op
  een cadans-accessoire.‍
  Cadans - Gemiddeld: De gemiddelde cadans voor de huidige
  activiteit.‍
  Cadans - Ronde: De gemiddelde cadans voor de huidige
  ronde.‍
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.‍
  Calorieën te gaan: De resterende hoeveelheid calorieën tijdens
  een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.‍
  Calorieën - Vet: De hoeveelheid calorieën uit vet die u hebt
  verbrand.‍ Vereist een New Leaf® beoordeling.‍
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het waypoint).‍ Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.‍
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming).‍ Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.‍
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.‍
  Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand.‍ Als u
  bijvoorbeeld 60 meter (200 ft.‍) aflegt voor elke 3 meter (10
  ft.‍) die u stijgt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage
  5%.‍
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut.‍ Uw toestel moet
  zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.‍
  Herhalingen te gaan: Het resterende aantal herhalingen tijdens
  een workout.‍
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.‍
  HS - %HSR: Het percentage van de hartslagreserve (maximale
  hartslag minus rusthartslag).‍
  HS – %Max.‍: Het percentage van maximale hartslag.‍
  HS - Gem.‍: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.‍
  HS - Gem.‍ %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige activiteit.‍
  HS - Gem.‍ %Max.‍: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige activiteit.‍
  HS - Laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste
  voltooide ronde.‍
  HS - Ronde: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.‍
  HS - Ronde %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige ronde.‍
  HS – Ronde %Max.‍: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige ronde.‍
  14

  HS te gaan: Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u
  boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.‍
  HS-zone: Het huidige hartslagbereik (1-5).‍ De standaardzones
  zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel, maximale hartslag
  en hartslag in rust.‍
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.‍
  Locatie bij bestemming: Het laatste punt in een route of koers.‍
  Locatie bij volgende: Het volgende punt in een route of koers.‍
  Nauwkeurigheid GPS: De foutmarge voor uw exacte locatie.‍
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld nauwkeurig tot op circa 3,65
  meter (12 ft.‍).‍
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.‍
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.‍
  Snelheid - Gemiddeld: De gemiddelde snelheid voor de
  huidige activiteit.‍
  Snelheid - Laatste ronde: De gemiddelde snelheid voor de
  laatste voltooide ronde.‍
  Snelheid - Maximaal: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.‍
  Snelheid - Ronde: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.‍
  Snelheidszone: Het huidige snelheidsbereik.‍
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht.‍ Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.‍
  Tijd: De huidige tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie
  en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).‍
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.‍
  Tijd - Gem.‍ ronde: De gemiddelde tijd die u tot nu toe nodig
  hebt gehad om de ronden te voltooien.‍
  Tijd - Laatste ronde: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide
  ronde.‍
  Tijd - Ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.‍
  Tijd te gaan: De resterende tijd tijdens een workout als u een
  tijdsdoel hebt opgegeven.‍
  Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt
  om de bestemming te bereiken.‍ Deze gegevens worden
  alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende waypoint op de route te bereiken.‍ Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.‍
  Tijd tot zon onder: De geschatte resterende tijd tot
  zonsondergang.‍
  Tijd tot zon op: De geschatte resterende tijd tot zonsopgang.‍
  Tijd - Verstreken: De totale verstreken tijd.‍ Als u bijvoorbeeld
  de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.‍
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds de vorige
  reset.‍
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds de
  vorige reset.‍
  V.‍S.‍ – 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (30 seconden) van verticale snelheid.‍
  Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt.‍
  Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als
  percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).‍
  Vermogen - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.‍
  Vermogen - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.‍

  Appendix • Page 19

  Vermogen - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend
  gemiddelde (drie seconden) van het uitgangsvermogen.‍
  Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de huidige activiteit.‍
  Vermogen - IF: De intensity factor (IF) voor de huidige activiteit.‍
  Vermogen - kJ: Het huidige uitgangsvermogen in kilojoules.‍
  Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de laatste voltooide ronde.‍
  Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor
  de huidige activiteit.‍
  Vermogen - NP: Het genormaliseerde vermogen (NP) voor de
  huidige activiteit.‍
  Vermogen - NP laatste ronde: Het gemiddelde
  genormaliseerde vermogen (NP) voor de laatste voltooide
  ronde.‍
  Vermogen - NP ronde: Het gemiddelde genormaliseerde
  vermogen (NP) voor de huidige ronde.‍
  Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor
  de huidige ronde.‍
  Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogenbereik (1–7),
  gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.‍
  Vermogen - TSS: De training stress score (TSS) voor de
  huidige activiteit.‍
  Vermogen - Watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in
  watt per kilogram.‍
  Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.‍

  Wielmaat

  L (mm)

  12 × 1,75

  935

  14 × 1,5

  1020

  14 × 1,75

  1055

  16 × 1,5

  1185

  16 × 1,75

  1195

  18 × 1,5

  1340

  18 × 1,75

  1350

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 1,75

  1890

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1(59)

  1913

  26 × 1(65)

  1952

  26 × 1,25

  1953

  26 × 1-1/8

  1970

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 1,40

  2005

  26 × 1,50

  2010

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  Berekeningen van hartslagzones

  26 × 2,00

  2055

  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  26 × 2,10

  2068

  26 × 2,125

  2070

  26 × 2,35

  2083

  1

  Ontspannen,
  Aerobische training voor
  comfortabel tempo, beginners, verlaagt het
  regelmatige
  stressniveau
  ademhaling

  26 × 3,00

  2170

  27 × 1

  2145

  27 × 1-1/8

  2155

  Comfortabel
  Standaardcardiovasculaire
  tempo, iets diepere training; korte herstelperiode
  ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  27 × 1-1/4

  2161

  27 × 1-3/8

  2169

  650 × 35A

  2090

  650 × 38A

  2125

  Gematigd tempo,
  Verbeterde aerobische
  gesprek voeren iets capaciteit, optimale
  lastiger
  cardiovasculaire training

  650 × 38B

  2105

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2170

  700 × 32C

  2155

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.‍
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.‍

  2

  3

  4

  5

  50–60%

  60–70%

  70–80%

  80–90%

  90–100%

  Voordelen

  Hoog tempo en
  enigszins
  oncomfortabel;
  zware ademhaling

  Verbeterde anaerobische
  capaciteit en drempel, hogere
  snelheid

  Sprinttempo, kan
  niet lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en musculair
  uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Wielmaat en omvang
  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.‍
  Dit is geen volledige lijst.‍ U kunt ook een van de
  rekenprogramma's op internet gebruiken om de omvang van uw
  wiel te berekenen.‍
  Raadpleeg als u uw fietsprofiel wilt aanpassen pagina 9.‍

  Appendix

  15 • Page 20

  Index
  A
  aanraakscherm, kalibreren 13
  accessoires 5, 7, 13
  activiteiten opslaan 3
  afdichtringen 11
  afstand, waarschuwingen 3
  ANT‍+ sensors 2
  koppelen 7
  ANT+ sensors 5
  ANT‍+ sensors koppelen 7
  Auto Lap 10
  Auto Pause 10
  Auto Scroll 10

  B
  banden 11
  basisinstellingen 11
  batterij
  maximaliseren 13
  opladen 1
  type 1
  vervangen 12
  bestanden, overbrengen 9
  Bluetooth technologie 8, 10

  hartslagmeter 5, 12
  helderheid 13
  herstellen, instellingen 13
  het toestel resetten 13
  het toestel schoonmaken 12
  hoogte 11
  hoogtemeter, kalibreren 11

  I
  installeren 1, 6
  instellingen 2, 8, 10, 11
  toestel 11

  K
  kalibreren
  aanraakscherm 13
  vermogensmeter 7
  koersen 4, 5
  bewerken 4, 5
  laden 4
  verwijderen 5
  koppelen 2
  smartphone 8

  M
  maateenheden 11

  P

  ervaren sporter 10

  persoonlijke records 5, 8
  herstellen 5
  pictogrammen 2
  problemen oplossen 13
  productregistratie 13
  profielen 9, 10
  fiets 9
  gebruiker 10

  G

  R

  Garmin Connect 3, 7
  gegevens opslaan 8
  gebruikersgegevens, verwijderen 9
  gebruikersprofiel 2, 10
  gegevens
  opslaan 8
  overbrengen 7–9
  gegevens middelen 7
  gegevens opslaan 7, 9
  gegevens vastleggen 8, 11
  gegevensvelden 10, 13
  geschiedenis 3, 7
  naar de computer verzenden 7, 8
  verwijderen 8
  GLONASS 11
  GPS
  satellietpagina 11
  signaal 2
  stoppen 11
  GSC 10 6, 12

  ronden 2

  C
  cadans 6, 7
  waarschuwingen 3
  calorie, waarschuwingen 3
  computer, aansluiten 9

  E

  S

  H

  satellietpagina 11
  satellietsignalen 2
  scherm. 11 Zie ook schermverlichting
  helderheid 13
  vergrendelen 13
  scherminstellingen 11
  schermknoppen 2
  schermverlichting 2, 11, 13
  slim opslaan 8
  smartphone 2, 8, 10
  koppelen 8
  toepassingen 8
  snelheid, zones 5
  software, versie 13
  softwarelicentieovereenkomst 13
  spaarstand 13
  specificaties 11, 12
  startmelding 11
  systeeminstellingen 11

  hartslag
  waarschuwingen 3
  zones 5, 6, 15

  taal 11

  16

  temperatuur 13
  tijd, waarschuwingen 3
  tijdinstellingen 11
  tijdzones 11
  timer 2, 3, 7
  toepassingen 8
  smartphone 8
  toestel
  onderhoud 12
  registratie 13
  resetten 13
  toestel aanpassen 10
  toestel bevestigen 1
  toestel opladen 1
  toestel registreren 13
  toestel-id 13
  toetsen 2
  tonen 11
  trainingpagina's, weergeven 3

  U
  USB, loskoppelen 9

  V
  vergrendelen, scherm 13
  vermogen, zones 7
  vermogensmeter 7
  vermogensmeters 7
  vervangen van de batterij 12
  verwijderen
  alle gebruikersgegevens 9, 13
  geschiedenis 8
  Virtual Partner 4, 5
  voeding, waarschuwingen 3

  W
  waarschuwingen 3
  waterbestendig 12
  weegschaal 7
  wielmaten 15
  workouts 3, 4
  bewerken 4
  laden 3
  maken 3, 4
  verwijderen 4

  Z
  zones
  snelheid 5
  tijd 11
  vermogen 7

  T

  Index • Page 21 • Page 22

  www.garmin.com/support
  913-397-8200
  1-800-800-1020

  0808 2380000
  +44 870 850 1242

  1-866-429-9296

  43 (0) 3133 3181 0

  00 32 2 672 52 54

  00 45 4810 5050

  00 358 9 6937 9758

  00 331 55 69 33 99

  0180 5 / 42 76 46 - 880

  00 39 02 3669 9699

  0800-0233937

  815 69 555

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  00 35 1214 447 460

  00 34 902 007 097

  00 46 7744 52020

  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street
  Olathe, Kansas 66062, VS
  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House, Hounsdown Business Park
  Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
  Garmin Corporation
  No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
  New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

  © 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 510 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 510 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 510

Garmin Edge 510 Bedienungsanleitung - Deutsch - 22 seiten

Garmin Edge 510 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Garmin Edge 510 Bedienungsanleitung - Französisch - 24 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info