Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/30
Nächste Seite
EDGE
®
520 PLUS
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EDGE 520 PLUS
  ®

  Gebruikershandleiding • Page 2

  © 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
  behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
  organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner en Virtual Partner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
  dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple en Mac zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van
  Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute , en alle gerelateerde handelsmerken, zijn
  het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Di2™ is een handelsmerk van Shimano, Inc. Shimano is een geregistreerd handelsmerk van Shimano,
  Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van Peaksware, LLC. STRAVA en Strava™ zijn handelsmerken van Strava, Inc.
  Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve
  eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: AA3001 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Knoppen ..................................................................................... 1
  Uw smartphone koppelen ........................................................... 1
  De statuspagina weergeven ....................................................... 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 1
  Over de batterij ...................................................................... 2
  De standaardsteun installeren .................................................... 2
  De voorsteun installeren ............................................................. 2
  De Edge losmaken ................................................................. 2
  De mountainbikesteun installeren .............................................. 2
  Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 3
  De schermverlichting gebruiken ................................................. 3

  Training........................................................................... 3
  Een rit maken .............................................................................. 3
  Het menu met snelkoppelingen gebruiken ............................ 3
  Virtual Partner® gebruiken .................................................... 3
  Segmenten ................................................................................. 4
  Strava™ segmenten .............................................................. 4
  Een segment volgen van Garmin Connect ............................ 4
  Segmenten inschakelen ......................................................... 4
  Tegen een segment racen ..................................................... 4
  Segmentgegevens weergeven .............................................. 4
  Segmentopties ....................................................................... 4
  Een segment verwijderen ...................................................... 5
  Workouts ..................................................................................... 5
  Een workout via internet volgen ............................................. 5
  Een workout beginnen ........................................................... 5
  Een workout stoppen ............................................................. 5
  Workouts verwijderen ............................................................ 5
  De trainingsagenda .....................................................................5
  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken ........................ 5
  Intervalworkouts .......................................................................... 5
  Een intervalworkout maken .................................................... 5
  Een intervalworkout starten ................................................... 5
  Indoortrainingen .......................................................................... 5
  Uw ANT+ indoortrainer koppelen ........................................... 6
  Een ANT+ indoortrainer gebruiken ........................................ 6
  Weerstand instellen ........................................................... 6
  Doelvermogen instellen ..................................................... 6
  Een trainingsdoel instellen .......................................................... 6
  Een trainingsdoel annuleren .................................................. 6
  Persoonlijke records ................................................................... 6
  Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 6
  Een persoonlijk record terugzetten ........................................ 6
  Alle persoonlijke records wissen ............................................ 6
  Trainingszones ........................................................................... 7

  Kaartinstellingen ......................................................................... 8
  De oriëntatie van de kaart wijzigen ........................................ 8
  Route-instellingen ....................................................................... 8
  Een activiteit selecteren voor routeberekening ...................... 8

  Bluetooth connected functies....................................... 8
  Een GroupTrack sessie starten .................................................. 9
  Tips voor GroupTrack sessies ............................................... 9
  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel ............... 9
  Audiomeldingen afspelen op uw smartphone ............................. 9
  Functies voor ongevaldetectie en hulp vragen ......................... 10
  Ongevaldetectie ................................................................... 10
  Hulp ...................................................................................... 10
  De functies voor ongevaldetectie en hulp vragen instellen .. 10
  Uw contacten voor noodgevallen weergeven ...................... 10
  Hulp vragen .......................................................................... 10
  Ongevaldetectie in- en uitschakelen .................................... 10
  Een automatisch bericht annuleren ..................................... 10
  Een statusupdate verzenden na een ongeval ..................... 10

  ANT+ sensors ............................................................... 11
  De hartslagmeter aanbrengen .................................................. 11
  Hersteltijd ............................................................................. 11
  Uw hersteltijd bekijken .................................................... 11
  Over VO2 max. indicaties .................................................... 11
  Geschat VO2 max. weergeven ....................................... 11
  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen ..................... 12
  Uw hartslagzones instellen .................................................. 12
  Hartslagzones ................................................................. 12
  Fitnessdoelstellingen ....................................................... 12
  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens ......................... 12
  De snelheidsensor installeren .................................................. 12
  De cadanssensor installeren .................................................... 12
  Snelheid- en cadanssensors ............................................... 13
  Gegevens middelen voor cadans of vermogen ................... 13
  Uw ANT+ sensors koppelen ..................................................... 13
  Trainen met vermogensmeters ................................................. 13
  Uw vermogenszones instellen ............................................. 13
  De vermogensmeter kalibreren ............................................ 13
  Vermogen in de pedalen ...................................................... 13
  Fietsdynamica ...................................................................... 13
  Fietsdynamica gebruiken ................................................ 13
  De Vector software bijwerken met het Edge toestel ............ 14
  Uw FTP-waarde schatten .................................................... 14
  Een FTP-test uitvoeren ................................................... 14
  Uw FTP-waarde automatisch berekenen ........................ 14
  Elektronische schakelsystemen gebruiken ............................... 14
  Omgevingsbewustzijn ............................................................... 14
  De weegschaal gebruiken ........................................................ 14
  Gegevens van Garmin Index™ Smart Weegschaal ............ 15

  Navigatie......................................................................... 7

  Geschiedenis................................................................ 15

  Locaties ...................................................................................... 7
  Uw locatie markeren .............................................................. 7
  Naar een opgeslagen locatie navigeren ................................ 7
  Locaties bewerken ................................................................. 7
  Een locatie verwijderen .......................................................... 7
  De hoogte instellen ................................................................ 7
  Koersen ...................................................................................... 7
  Een koers maken op uw toestel ............................................. 7
  Een koers volgen vanaf Garmin Connect .............................. 7
  Tips voor trainen met koersen ............................................... 7
  Een koers stoppen ................................................................. 7
  Een koers op de kaart weergeven ......................................... 8
  Koersgegevens weergeven ................................................... 8
  Koersopties ............................................................................ 8
  Een koers verwijderen ........................................................... 8
  Zoomen op de kaart .................................................................... 8

  Uw rit weergeven ...................................................................... 15
  Uw tijd in elke trainingszone weergeven .............................. 15
  Ritten verwijderen ................................................................ 15
  Gegevenstotalen weergeven .................................................... 15
  Gegevenstotalen verwijderen .............................................. 15
  Garmin Connect ........................................................................ 15
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ............................... 15
  Gegevensopslag ....................................................................... 15
  Gegevensbeheer ...................................................................... 16
  Het toestel aansluiten op uw computer ................................ 16
  Bestanden overbrengen naar uw toestel ............................. 16
  Bestanden verwijderen ........................................................ 16
  De USB-kabel loskoppelen .................................................. 16

  Inhoudsopgave

  Uw toestel aanpassen.................................................. 16
  Connect IQ™ functies die u kunt downloaden ......................... 16
  Connect IQ functies downloaden via uw computer .............. 16
  i • Page 4

  Profielen ....................................................................................16
  Uw gebruikersprofiel instellen .............................................. 16
  Over trainingsinstellingen ......................................................... 16
  Uw activiteitenprofiel bijwerken ............................................ 17
  Gegevensschermen aanpassen .......................................... 17
  De satellietinstelling wijzigen ............................................... 17
  Waarschuwingen ................................................................. 17
  Bereikwaarschuwingen instellen ..................................... 17
  Een terugkerende waarschuwing instellen ..................... 17
  Auto Lap ............................................................................... 17
  Ronden op positie markeren ........................................... 17
  Ronden op afstand markeren ......................................... 18
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 18
  Automatische slaapstand gebruiken .................................... 18
  Auto Scroll gebruiken ........................................................... 18
  De timer automatisch starten ............................................... 18
  Telefooninstellingen .................................................................. 18
  Systeeminstellingen .................................................................. 18
  Scherminstellingen ............................................................... 18
  Instellingen voor gegevens vastleggen ................................ 19
  De maateenheden wijzigen ................................................. 19
  De toesteltonen in- en uitschakelen ..................................... 19
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 19
  Tijdzones .............................................................................. 19
  De modus Extra scherm instellen ............................................. 19
  De modus Extra scherm afsluiten ........................................ 19

  Toestelinformatie......................................................... 19
  Specificaties .............................................................................. 19
  Edge specificaties ................................................................ 19
  Specificaties van de hartslagmeter ...................................... 19
  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ....... 19
  Toestelonderhoud ..................................................................... 19
  Het toestel schoonmaken .................................................... 19
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden .................. 20
  Door de gebruiker vervangbare batterijen ................................ 20
  De batterij van de hartslagmeter vervangen ........................ 20
  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen ............................................................................ 20

  Problemen oplossen.................................................... 20
  Het toestel herstellen ................................................................ 20
  Standaardinstellingen herstellen .......................................... 20
  Gebruikersgegevens en instellingen wissen ........................ 20
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 20
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 20
  Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt ...................... 21
  Temperatuurmetingen .............................................................. 21
  Vervangende O-ringen ............................................................. 21
  Toestelgegevens weergeven .................................................... 21
  De software bijwerken via Garmin Connect Mobile .................. 21
  De software bijwerken via Garmin Express .............................. 21
  Productupdates .........................................................................21
  Meer informatie ......................................................................... 21

  Appendix....................................................................... 21
  Gegevensvelden ....................................................................... 21
  Standaardwaarden VO2 Max. .................................................. 23
  FTP-waarden ............................................................................ 24
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 24
  Wielmaat en omvang ................................................................ 24

  Index .............................................................................. 25

  ii

  Inhoudsopgave • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  • Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
  Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
  Connect Mobile app, selecteert u in het menu
  of
  Garmin toestellen > Voeg toestel toe, en volgt u de
  instructies op het scherm.
  Als het toestel is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en
  synchroniseert uw toestel automatisch met uw smartphone.

  Knoppen

  De statuspagina weergeven

  À

  Á

  Â

  De statuspagina geeft de verbindingsstatus van de GPS, ANT+
  sensors en uw smartphone weer.
  Selecteer een optie:
  • Selecteer in het startscherm .
  • Selecteer tijdens een rit > Statuspagina.

  Selecteer deze knop om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.
  Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
  schakelen.
  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Selecteer deze knop in het startscherm om de statuspagina
  weer te geven.
  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Selecteer deze knop in het startscherm om het toestelmenu
  weer te geven.

  Ã

  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt markeren.

  Ä

  Selecteer deze knop om de timer te starten of te stoppen.

  Å

  Selecteer deze knop om terug te keren naar het vorige
  scherm.

  Æ

  Selecteer deze knop om een optie te kiezen of een bericht
  te bevestigen.
  Selecteer deze knop tijdens een rit om menuopties weer te
  geven, zoals waarschuwingen en gegevensvelden.

  ®

  Daarop wordt de statuspagina weergegeven. Een nietknipperend pictogram geeft aan dat het signaal is gevonden
  of de sensor is verbonden.

  Het toestel opladen
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 19).
  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  Uw smartphone koppelen
  Om gebruik te maken van de connected functies van het Edge
  toestel moet het direct via de Garmin Connect™ Mobile app
  worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen
  op uw smartphone.
  1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op
  uw telefoon installeren en openen.
  2 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, stelt u de taal van
  het toestel in. In het volgende scherm wordt u gevraagd een
  koppeling tot stand te brengen met uw smartphone.
  TIP: U kunt Menu > Instellingen > Telefoon > Koppel
  smartphone selecteren om handmatig naar de koppelmodus
  te gaan.
  3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
  Garmin Connect account:
  ®

  Inleiding

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort

  op het toestel.
  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
  of een USB-poort van een computer.
  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.

  1 • Page 6

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
  25,4 mm is.
  • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
  31,8 mm is.
  Plaats
  de stuurklem rond het rubberen kussentje.
  4
  5 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te
  draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment
  van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef
  goed vast zit.
  6 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edgetoestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun Â.
  ®

  7 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom
  totdat het toestel vastklikt.

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun Â.
  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  De mountainbikesteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel

  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef À te
  verwijderen uit de stuurklem Á.

  De voorsteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel

  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
  de stuurklem Á.

  3 Selecteer een optie:

  3 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:

  2

  • Als de diameter van het stuur 25,4 mm is, plaats het dikke
  rubberen kussentje dan rond het stuur.
  • Als de diameter van het stuur 31,8 mm is, plaats het
  dunne rubberen kussentje dan rond het stuur.
  • Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de
  zadelpen 35 mm is.
  Plaats
  de stuurklem rond het stuur, zodat de arm van steun
  4
  zich boven de stuurpen bevindt.
  5 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef  op de
  arm van de steun los te draaien, positioneer de arm van de
  steun en draai de schroef daarna weer vast.

  Inleiding • Page 7

  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien
  tot de arm van de steun goed vastzit, met een maximaal
  moment van 2,26 Nm (20 lbf-inch). Controleer regelmatig of
  de schroef goed vast zit.

  Training
  Een rit maken
  Als bij uw toestel een ANT+ sensor is meegeleverd, zijn de
  toestellen al gekoppeld en kunnen ze bij eerste installatie
  worden geactiveerd.
  1 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  De satellietbalken worden groen als het toestel gereed is.
  3 Selecteer in het startscherm .
  4 Selecteer een activiteitenprofiel.
  5 Selecteer om de timer te starten.

  6 Verwijder indien nodig met de inbussleutel van 2 mm de twee
  schroeven aan de achterzijde van de steun Ã, draai de klem

  en plaats de schroeven terug om de richting van de steun te
  wijzigen.
  7 Plaats de schroef op de stuurklem terug en draai deze vast.
  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien
  tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8
  Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed
  vast zit.
  8 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun Ä.

  6
  7
  8

  9 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom
  totdat het toestel vastklikt.

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  De schermverlichting gebruiken
  • Selecteer een willekeurige knop om de schermverlichting in
  te schakelen.
  • Selecteer om de helderheid van de schermverlichting aan
  te passen.
  • Selecteer in het startscherm een of meer opties:
  ◦ Selecteer > Helderheid > Helderheid om de helderheid
  in te stellen.
  ◦ Selecteer > Helderheid > Time-out van scherm en
  selecteer een optie om de verlichtingsduur aan te passen.

  Training

  9

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de timer is gestart.
  Selecteer of voor meer gegevensschermen.
  Selecteer zo nodig om menuopties, zoals waarschuwingen
  en gegevensvelden, weer te geven.
  Selecteer
  om de timer te stoppen.
  TIP: Voordat u deze rit opslaat en deelt op uw Garmin
  Connect account, kunt u het rittype wijzigen. Nauwkeurige
  rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van
  fietsvriendelijke routes.
  Selecteer Bewaar rit.

  Het menu met snelkoppelingen gebruiken
  Het toestel beschikt over een menu met snelkoppelingen voor
  verschillende gegevensschermen en hulpfuncties. Tijdens een
  rit wordt
  weergegeven op de gegevensschermen.
  Selecteer om het menu met snelkoppelingen weer te
  geven.

  Virtual Partner gebruiken
  ®

  Uw Virtual Partner is een trainingshulpmiddel dat u helpt bij het
  bereiken van uw trainingsdoelen.
  1 Schakel zo nodig het Virtual Partner scherm voor het
  activiteiten-profiel in (Gegevensschermen aanpassen,
  pagina 17).
  2 Maak een rit.
  3 Selecteer om het Virtual Partner scherm weer te geven en
  te zien wie er aan kop ligt.

  3 • Page 8

  Tegen een segment racen

  4 Selecteer zo nodig

  > Virtual Partner-snelheid om de
  snelheid van de Virtual Partner aan te passen tijdens uw rit.

  Segmenten
  Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit uw Garmin
  Connect account verzenden naar uw toestel. Nadat het
  segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment
  volgen.
  OPMERKING: Wanneer u een koers downloadt vanaf uw
  Garmin Connect account, worden alle segmenten in de koers
  automatisch gedownload.
  Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen
  en proberen om uw persoonlijke record of andere fietsers die
  het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

  Segmenten zijn virtuele raceparkoersen. U kunt racen tegen een
  segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties,
  of met die van andere fietsers, connecties in uw Garmin
  Connect account of andere leden van de fietscommunity. U kunt
  uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
  segmentpositie te bekijken.
  OPMERKING: Als uw Garmin Connect account en Strava
  account zijn gekoppeld, wordt uw activiteit automatisch
  verzonden naar uw Strava account, zodat u uw segmentpositie
  kunt bekijken.
  1 Selecteer om de activiteiten-timer te starten en maak een
  rit.
  Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen
  tegen het segment.
  2 Start met racen tegen het segment.
  Het segmentgegevensscherm verschijnt automatisch.

  Strava™ segmenten
  U kunt Strava segmenten downloaden op uw Edge 520 Plus
  toestel. Volg Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken
  met uw prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs
  die hetzelfde segment hebben gereden.
  Als u zich wilt aanmelden voor Strava lidmaatschap, gaat u naar
  de widget Segmenten in uw Garmin Connect account. Ga voor
  meer informatie naar www.strava.com.
  De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel
  Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.

  Een segment volgen van Garmin Connect
  Voordat u een segment kunt downloaden van Garmin Connect
  en volgen, moet u beschikken over een Garmin Connect
  account (Garmin Connect, pagina 15).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  OPMERKING: Wanneer u Strava segmenten gebruikt,
  worden uw favoriete segmenten automatisch overgebracht
  naar uw toestel als dit is verbonden met Garmin Connect
  Mobile of uw computer.
  2 Ga naar connect.garmin.com.
  3 Maak een nieuw segment of kies een bestaand segment.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  7 Selecteer het segment.
  8 Selecteer Rijden.

  Segmenten inschakelen
  U kunt segmentraces en meldingen die u waarschuwen als u
  segmenten nadert inschakelen.
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer Schakel in.
  OPMERKING: Meldingen die u waarschuwen als u
  segmenten nadert, worden alleen weergegeven voor
  ingeschakelde segmenten.

  4

  3 Selecteer zo nodig

  om uw doel tijdens de race te wijzigen.
  U kunt racen tegen de groepsaanvoerder, uw eerdere
  prestaties of andere fietsers (indien van toepassing). Het doel
  wordt automatisch aangepast op basis van uw huidige
  prestaties.
  Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  Segmentgegevens weergeven
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Kaart om het segment op de kaart weer te
  geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van het segment
  weer te geven.
  • Selecteer Uitdagingen om de rijtijden en de gemiddelde
  snelheid van de segmentaanvoerder, groepsaanvoerder
  of uitdager, van andere fietsers (indien van toepassing) en
  uw persoonlijke beste tijd en gemiddelde snelheid weer te
  geven.
  TIP: U kunt een klassementscore selecteren om het
  racedoel voor uw segment te wijzigen.

  Segmentopties
  Selecteer Menu > Training > Segmenten > Segmentopties.
  Inspanning automatisch kiezen: Activeert of deactiveert de
  automatische aanpassing van uw doelen op basis van uw
  huidige prestaties.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen segmenten op naam
  zoeken.
  Schakel in/uit: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  segmenten in- of uitschakelen.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen segmenten
  van het toestel verwijderen.

  Training • Page 9

  Een segment verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer Wis > OK.

  Workouts
  U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke
  workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en
  calorieën. U kunt workouts maken met Garmin Connect of een
  trainingsplan selecteren met ingebouwde workouts van Garmin
  Connect en deze overzetten naar uw toestel.
  U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect. U
  kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.

  Een workout via internet volgen
  Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 15).
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een workout en sla deze op.
  4 Selecteer Verzend naar toestel en volg de instructies op het
  scherm.
  5 Koppel het toestel los.

  Een workout beginnen
  Voordat u een workout kunt beginnen, moet u een workout
  downloaden van uw Garmin Connect account.
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer Rijden.
  4 Selecteer om de timer te starten.
  Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de workout, het doel (indien ingesteld) en de
  huidige workoutgegevens weer.

  Een workout stoppen
  • U kunt op elk moment
  selecteren om een workoutstap te
  beëindigen.
  • Selecteer om het scherm met workoutstappen weer te
  geven en selecteer vervolgens > Stop workout > OK om
  de workout te beëindigen.
  • Selecteer
  > Stop workout om de timer te stoppen en de
  workout te beëindigen.
  TIP: Wanneer u uw rit opslaat, wordt uw workout automatisch
  beëindigd.

  Workouts verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts > Workoutopties >
  Verwijder meerdere.

  2 Selecteer een of meer workouts.
  3 Selecteer Verwijder workouts > OK.

  De trainingsagenda
  De trainingsagenda op uw toestel is een uitbreiding van de
  trainingsagenda of het trainingsschema dat u hebt ingesteld in
  Garmin Connect. Nadat u workouts hebt toegevoegd aan de
  Garmin Connect agenda kunt u ze naar uw toestel verzenden.
  Alle geplande workouts die naar het toestel worden verzonden,
  worden in de trainingsagenda op datum weergegeven. Als u een
  dag selecteert in de trainingsagenda, kunt u de workout
  weergeven of uitvoeren. De geplande workout blijft aanwezig op
  uw toestel, ongeacht of u deze voltooit of overslaat. Als u
  geplande workouts verzendt vanaf Garmin Connect, wordt de
  bestaande trainingsagenda overschreven.

  Training

  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken
  Voordat u een trainingsplan kunt downloaden van Garmin
  Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (Garmin Connect, pagina 15).
  U kunt in Garmin Connect zoeken naar een trainingsplan,
  workouts en koersen plannen, en plannen downloaden naar uw
  toestel.
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Selecteer en plan een trainingsplan.
  4 Bekijk het trainingsplan in uw agenda.
  5 Selecteer en volg de instructies op het scherm.

  Intervalworkouts
  U kunt intervalworkouts maken op basis van afstand of tijd. Het
  toestel slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u een
  nieuwe intervalworkout maakt. U kunt een interval met een open
  einde gebruiken wanneer u een bekende afstand aflegt. Als u
  selecteert, neemt het toestel een interval op en last daarna
  een rustinterval in.

  Een intervalworkout maken
  1 Selecteer Menu > Training > Intervallen > Wijzig >
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Intervallen > Type.
  Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het
  type in te stellen op Open.
  Selecteer Tijdsduur, voer een afstands- of tijdsinterval in
  voor de workout en selecteer .
  Selecteer Rust > Type.
  Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  Voer indien nodig een waarde in voor de afstand of tijd van
  het rustinterval en selecteer .
  Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.
  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.
  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.

  Een intervalworkout starten
  1 Selecteer Menu > Training > Intervallen > Rijden.
  2 Selecteer om de timer te starten.
  3 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, selecteert u

  om aan het eerste interval te beginnen.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt er een
  bericht.

  Indoortrainingen
  Het toestel bevat een indooractiviteitenprofiel als GPS is
  uitgeschakeld. U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of
  om batterijvermogen te sparen.
  OPMERKING: Wijzigingen in de GPS-instelling worden
  opgeslagen in het activiteitenprofiel.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer GPS-modus > Uit.
  Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
  afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een
  compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze
  gegevens naar het toestel verzendt.

  5 • Page 10

  Uw ANT+ indoortrainer koppelen
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de ANT+

  indoortrainer.
  2 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer > Koppel ANT+
  trainer.
  3 Selecteer de indoortrainer om deze met uw toestel te
  koppelen.
  4 Selecteer Voeg sensor toe.
  Zodra de indoortrainer met uw toestel is gekoppeld, wordt de
  indoortrainer weergegeven als aangesloten sensor. U kunt
  uw gegevensvelden aanpassen om sensorgegevens weer te
  geven.

  Een ANT+ indoortrainer gebruiken
  Voordat u een compatibele ANT+ indoortrainer kunt gebruiken,
  moet u uw fiets op de trainer installeren en deze koppelen met
  uw toestel (Uw ANT+ indoortrainer koppelen, pagina 6).
  U kunt uw toestel met een indoortrainer gebruiken om
  weerstand te simuleren terwijl u een koers, activiteit of workout
  volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer
  gebruikt.
  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Volg een koers om een opgeslagen koers te
  volgen (Koersen, pagina 7).
  • Selecteer Volg een activiteit om een opgeslagen rit te
  volgen (Een rit maken, pagina 3).
  • Selecteer Volg een workout om een krachtraining te
  volgen die u hebt gedownload via uw Garmin Connect
  account (Workouts, pagina 5).
  3 Selecteer een koers, activiteit of workout.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Selecteer een activiteitenprofiel.
  6 Selecteer om de timer te starten.
  De trainer verhoogt of verlaagt de weerstand op basis van de
  hoogtegegevens van de koers of rit.
  7 Selecteer om het trainerscherm weer te geven.

  Doelvermogen instellen

  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer > Stel
  2
  3
  4
  5

  doelvermogen in.
  Stel het doelvermogen in.
  Selecteer een activiteitenprofiel.
  Begin met trappen.
  Het weerstandsniveau van de trainer wordt aangepast om
  een constant vermogen te leveren op basis van uw snelheid.
  Selecteer zo nodig > Stel doelvermogen in om het
  doelvermogen tijdens uw activiteit aan te passen.

  Een trainingsdoel instellen
  De functie Trainingsdoel werkt samen met de functie Virtual
  Partner zodat u kunt trainen op afstand, afstand en tijd of
  afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het
  toestel u real-time feedback over hoe ver u bent gevorderd met
  het bereiken van uw trainingsdoel.
  1 Selecteer Menu > Training > Stel een doel in.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen afstand om een vooraf ingestelde
  afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.
  • Selecteer Afstand en tijd om een afstands- en tijdsdoel te
  selecteren.
  • Selecteer Afstand en snelheid om een afstand en
  snelheid te selecteren.
  Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met uw
  geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op
  uw huidige prestaties en de resterende tijd.
  3 Selecteer om de timer te starten.
  4 Selecteer zo nodig om het Virtual Partner scherm weer te
  geven.
  5 Selecteer > Bewaar rit nadat u uw activiteit hebt voltooid.

  Een trainingsdoel annuleren
  Selecteer

  > Annuleer doel > OK.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit. Indien het toestel wordt gekoppeld met
  een compatibele vermogensmeter, wordt het maximale
  vermogen weergegeven dat tijdens een periode van 20 minuten
  is geregistreerd.

  Uw persoonlijke records weergeven
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke
  records.
  U kunt het weerstandsniveau À, hoe ver u voor- of achterligt
  Á en hoeveel tijd u voor of achterligt  weergeven
  vergeleken met de afstand en tijd die oorspronkelijk voor de
  koers of de activiteit zijn geregistreerd.
  Weerstand instellen

  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer > Stel
  2
  3
  4
  5

  6

  weerstand in.
  Selecteer of om het weerstandsniveau van de trainer in te
  stellen.
  Selecteer een activiteitenprofiel.
  Begin met trappen.
  Selecteer zo nodig > Stel weerstand in om het
  weerstandsniveau tijdens uw activiteit aan te passen.

  Een persoonlijk record terugzetten
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke
  records.
  2 Selecteer een record om terug te zetten op de vorige waarde.
  3 Selecteer Vorig record > OK.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Alle persoonlijke records wissen
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke records
  > Wis alles > OK.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Training • Page 11

  Trainingszones
  • Hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 12)
  • Vermogenszones (Uw vermogenszones instellen,
  pagina 13)

  Navigatie
  Navigatiefuncties en -instellingen worden ook gebruikt bij het
  navigeren van koersen (Koersen, pagina 7) en segmenten
  (Segmenten, pagina 4).
  • Locaties (Locaties, pagina 7)
  • Kaartinstellingen (Kaartinstellingen, pagina 8)

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie markeren
  Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te
  zoeken.
  Een locatie is een punt dat u vastlegt en in het toestel opslaat.
  Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een
  bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.
  1 Maak een rit.
  2 Selecteer > Markeer positie > OK.

  Naar een opgeslagen locatie navigeren
  Voordat u naar een opgeslagen locatie kunt navigeren, dient u
  satellieten te zoeken.
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Bekijk kaart.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.

  1 Maak een rit.
  2 Selecteer > Stel hoogte in.
  3 Geef de hoogte op en selecteer

  .

  Koersen
  Een eerder vastgelegde activiteit volgen: U kunt bijvoorbeeld
  een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u
  kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en
  volgen.
  Tegen een eerder vastgelegde activiteit racen: U kunt een
  vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere
  prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren. Stel
  bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt
  voltooid. U kunt dan nu tegen een Virtual Partner racen om te
  proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.
  Een bestaande rit volgen van Garmin Connect: U kunt een
  koers vanuit Garmin Connect verzenden naar uw toestel.
  Nadat de rit is opgeslagen op uw toestel, kunt u die koers
  volgen of ertegen racen.

  Een koers maken op uw toestel
  Voordat u een koers kunt maken, dient u te beschikken over een
  activiteit met GPS-gegevens die zijn opgeslagen op uw toestel.
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Koersen > Koersopties >
  Maak nieuw.
  2 Selecteer een activiteit waarop u uw koers wilt baseren.
  3 Geef een naam op voor de koers en selecteer .
  De koers verschijnt in de lijst.
  4 Selecteer de koers en bekijk de koersgegevens.
  5 Selecteer zo nodig Instellingen om de koersgegevens te
  wijzigen.
  U kunt bijvoorbeeld de naam of de kleur van de koers
  wijzigen.
  6 Selecteer > Rijden.

  Een koers volgen vanaf Garmin Connect

  Locaties bewerken
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Wijzig.
  4 Selecteer een locatiedetail.
  Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om een bekende hoogte
  voor de locatie op te geven.
  5 Wijzig de waarde en selecteer .

  Een locatie verwijderen
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Verwijder locatie > OK.
  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie
  beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig
  kalibreren.
  Navigatie

  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 15).
  1 Selecteer een optie:
  • Open de Garmin Connect Mobile app.
  • Ga naar connect.garmin.com.
  2 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  3 Selecteer Verzend naar toestel.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  5 Selecteer op het Edge toestel Menu > Navigatie > Koersen.
  6 Selecteer de koers.
  7 Selecteer Rijden.

  Tips voor trainen met koersen
  • Gebruik afslagbegeleiding (Koersopties, pagina 8).
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt. Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar
  de koers. Als u op het pad van de koers komt, wordt er een
  bericht weergegeven.
  OPMERKING: Zodra u
  selecteert, start uw Virtual Partner
  de koers en wordt niet gewacht tot de warming-up voorbij is.
  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.
  Als u van de koers afwijkt, wordt een bericht weergegeven.

  Een koers stoppen
  Selecteer

  > Stop koers > OK.
  7 • Page 12

  Een koers op de kaart weergeven
  Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen
  hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt bijvoorbeeld
  instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt
  weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen
  weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder
  dat u een bepaalde koers volgt.
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Koersen.
  2 Selecteer de koers.
  3 Selecteer Instellingen.
  4 Selecteer Altijd weergeven om de koers weer te geven op
  de kaart.
  5 Selecteer Kleur en selecteer een kleur.
  6 Selecteer Koerspunten om ook koerspunten weer te geven
  op de kaart.
  De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt
  deze weergegeven op de kaart.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Overzicht om een overzicht van koersgegevens
  weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.
  • Selecteer Ronden om een ronde te selecteren en extra
  informatie weer te geven over elke ronde.

  Koersopties
  Selecteer Menu > Navigatie > Koersen > Koersopties.
  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Koersfoutwaarsch.: Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.
  Segmenten: Hiermee kunt u racen tegen geactiveerde
  segmenten die deel uitmaken van de koers.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.
  Filter: Hiermee kunt u op koerstype filteren, bijvoorbeeld Strava
  koersen.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van
  het toestel verwijderen.

  Een koers verwijderen
  1 Selecteer Menu > Navigatie > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer Wis > OK

  Zoomen op de kaart
  1
  2
  3
  4

  Maak een rit.
  Selecteer om de kaart weer te geven.
  Selecteer > Zoom kaart in/uit.
  Selecteer een optie:
  • Schakel Auto.zoom in om automatisch een zoomniveau
  voor de kaart in te stellen.
  • Schakel Auto.zoom uit om handmatig in of uit te zoomen.
  5 Selecteer zo nodig Stel het zoomniveau in.
  6 Selecteer een optie:
  • Selecteer om handmatig in te zoomen.
  • Selecteer om handmatig uit te zoomen.
  7 Selecteer om het zoomniveau op te slaan (optioneel).

  8

  Kaartinstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen,
  selecteer een profiel en vervolgens Navigatie > Kaart.
  Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
  op de pagina.
  Auto.zoom: Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau
  voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en
  uitzoomen.
  Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als
  er meer details worden weergegeven, wordt de kaart
  mogelijk langzamer opnieuw getekend.
  Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer afslag-voorafslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist
  navigatiekaarten).
  Kaartzichtbaarheid: Hiermee kunt u de geavanceerde
  kaartfuncties opgeven.
  Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  kaarten in- of uitschakelen.

  De oriëntatie van de kaart wijzigen
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Navigatie > Kaart > Oriëntatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de
  pagina weer te geven.
  • Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven
  aan de pagina weer te geven.
  • Selecteer 3D-modus om de kaart driedimensionaal weer
  te geven.

  Route-instellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen,
  selecteer een profiel en vervolgens Navigatie > Routebepaling.
  Routebep. dr popularit.: Routes worden uitgestippeld op basis
  van de populairste ritten van Garmin Connect.
  Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw
  route te optimaliseren.
  Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw
  route wordt berekend.
  Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de
  kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.
  Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u
  wilt vermijden.
  Herberekenen: Herberekent automatisch de route wanneer u
  van de route afwijkt.

  Een activiteit selecteren voor routeberekening
  U kunt het toestel de route laten berekenen op basis van het
  activiteittype.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Navigatie > Routebepaling > Routemodus.
  4 Selecteer een optie om uw route opnieuw te berekenen.
  U kunt bijvoorbeeld Wegwielrennen selecteren voor navigatie
  over de weg of Mountainbiken voor offroadnavigatie.

  Bluetooth connected functies
  Het Edge toestel beschikt over Bluetooth connected functies
  voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel. Voor
  sommige functies moet u de Garmin Connect Mobile app op uw
  smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/intosports
  /apps voor meer informatie.
  Bluetooth connected functies • Page 13

  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
  Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
  van deze functies.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  GroupTrack: Hiermee kunt u andere fietsers in uw groep die
  LiveTrack gebruiken direct op het scherm en in real-time
  volgen. U kunt vooraf ingestelde berichten sturen naar
  andere fietsers in uw GroupTrack sessie die een compatibel
  Edge toestel hebben.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Koersen, segmenten en workouts downloaden van Garmin
  Connect: Hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin
  Connect met uw smartphone en deze naar uw toestel
  verzenden.
  Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
  draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
  toestel.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.
  Berichten: Hiermee kunt u reageren op een oproep of een
  bericht met vooraf ingestelde berichten. Deze functie is
  beschikbaar voor compatibele Android™ smartphones.
  Audiomeldingen: Via de Garmin Connect Mobile app kunt u op
  uw smartphone tijdens het fietsen statusberichten afspelen.
  Ongevaldetectie: Via de Garmin Connect Mobile app kunt u
  een bericht sturen naar uw contacten voor noodgevallen als
  het Edge toestel een incident detecteert.
  Hulp: Hiermee kunt u via de Garmin Connect Mobile app een
  automatisch sms-bericht met uw naam en GPS-locatie sturen
  naar uw contactpersonen voor noodgevallen.

  Een GroupTrack sessie starten
  Voordat u een GroupTrack sessie kunt starten, moet u een
  smartphone met de Garmin Connect Mobile app koppelen met
  uw toestel (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  Tijdens een rit kunt u andere fietsers in uw GroupTrack sessie
  op de kaart zien.
  1 Selecteer op het Edge toestel Menu > Instellingen >
  GroupTrack om de weergave van connecties op het
  kaartscherm in te schakelen.
  Selecteer
  in het instellingenmenu van de Garmin Connect
  2
  Mobile app LiveTrack > GroupTrack.
  3 Selecteer Zichtbaar voor > Alle connecties.
  OPMERKING: Als u meerdere compatibele toestellen hebt,
  selecteert u één daarvan voor de GroupTrack sessie.
  4 Selecteer Start LiveTrack.
  5 Selecteer op het Edge toestel en begin uw rit.
  6 Blader naar de kaart om uw connecties weer te geven.

  Tik op een pictogram op de kaart om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers die deelnemen aan de
  GroupTrack sessie weer te geven.
  7 Blader naar de GroupTrack lijst.
  Als u in de lijst een fietser selecteert, wordt deze midden op
  de kaart weergegeven.

  Tips voor GroupTrack sessies
  Met de functie GroupTrack kunt u andere fietsers in uw groep
  die LiveTrack gebruiken direct op het scherm volgen. Alle
  fietsers in de groep moeten connecties van u zijn in uw Garmin
  Connect account.
  • Rijd buiten en gebruik GPS.
  • Koppel uw Edge 520 Plus toestel met uw smartphone via
  Bluetooth technologie.
  • Selecteer in het instellingenmenu op de Garmin Connect
  Mobile app Connecties om de lijst met fietsers voor uw
  GroupTrack sessie bij te werken.
  • Zorg dat al uw connecties zijn gekoppeld met hun
  smartphones en start een LiveTrack sessie in de Garmin
  Connect Mobile app.
  • Zorg dat al uw connecties binnen bereik zijn (40 km of
  25 mijl).
  • Blader tijdens een GroupTrack sessie naar de kaart om uw
  connecties weer te geven.
  • Stap even af als u wilt proberen om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers in de GroupTrack sessie
  weer te geven.

  Bestanden overbrengen naar een ander
  Edge toestel
  U kunt koersen, segmenten en workouts draadloos overbrengen
  van het ene compatibele Edge toestel naar het andere via
  Bluetooth technologie.
  1 Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik
  (3 m) van elkaar.
  2 Selecteer op het toestel met de bestanden Menu >
  Instellingen > Toesteloverdrachten > Deel bestanden.
  3 Selecteer een bestandstype dat u wilt delen.
  4 Selecteer een of meer bestanden om over te brengen.
  5 Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt Menu >
  Instellingen > Toesteloverdrachten.
  6 Selecteer een beschikbare verbinding.
  7 Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen.
  Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een
  bericht weergegeven.

  Audiomeldingen afspelen op uw smartphone
  Voordat u audiomeldingen kunt instellen, moet u een
  smartphone met de Garmin Connect Mobile app koppelen met
  uw Edge toestel.

  Bluetooth connected functies

  9 • Page 14

  U kunt de Garmin Connect Mobile app zodanig instellen dat er
  tijdens het fietsen of een andere activiteit motiverende
  statusmeldingen worden afgespeeld op uw smartphone.
  Audiomeldingen vermelden het rondenummer en de rondetijd,
  navigatie- en vermogensgegevens, het tempo of de snelheid, en
  de hartslaggegevens. Tijdens een audiomelding dempt de
  Garmin Connect Mobile app het geluid van de primaire audio
  van de smartphone om de aankondiging af te spelen. U kunt de
  volumeniveaus aanpassen in de Garmin Connect Mobile app.
  1 Selecteer in de instellingen van de Garmin Connect Mobile
  app de optie Garmin toestellen.
  2 Selecteer uw toestel.
  3 Selecteer Toestelinstellingen > Audiomeldingen.

  Functies voor ongevaldetectie en hulp
  vragen
  Ongevaldetectie
  VOORZICHTIG
  Ongevaldetectie is een aanvullende functie die in eerste
  instantie is bedoeld voor gebruik op de weg. Ongevaldetectie
  dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het
  verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect Mobile
  app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.
  Als door uw Edge toestel met GPS een ongeval wordt
  gedetecteerd, kan de Garmin Connect Mobile app automatisch
  een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locaties
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  Op uw toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht
  weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 30
  seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig
  hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.
  Voordat u ongevaldetectie op uw toestel kunt inschakelen, moet
  u in de Garmin Connect Mobile app de gegevens invoeren van
  de in geval van nood te waarschuwen personen. Uw
  gekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een dataabonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van de
  netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

  Hulp
  VOORZICHTIG
  Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden
  beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij
  ongelukken. De Garmin Connect Mobile app neemt geen
  contact op met hulpdiensten namens u.
  Als uw Edge toestel met GPS is verbonden met de Garmin
  Connect Mobile app, kunt u een automatisch sms-bericht met
  uw naam en GPS-locatie laten sturen naar uw contactpersonen
  voor noodgevallen.
  Voordat u de hulpfunctie op uw toestel kunt inschakelen, moet u
  in de Garmin Connect Mobile app de gegevens invoeren van de
  in geval van nood te waarschuwen personen. Uw via
  Bluetoothgekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een
  data-abonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van
  de netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).
  Op uw toestel wordt een bericht weergegeven met de
  mededeling dat uw contactpersonen na een afteltijd zullen
  worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u het
  bericht annuleren.

  10

  De functies voor ongevaldetectie en hulp vragen
  instellen
  1 U kunt de Garmin Connect Mobile app via de app store op

  uw telefoon installeren en openen.
  Koppel
  uw smartphone met het toestel (Uw smartphone
  2
  koppelen, pagina 1).
  3 Ga naar de instellingen van de Garmin Connect Mobile app,
  selecteer Contacten voor noodgevallen en geef uw
  fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen te
  waarschuwen contactpersonen op.
  Uw geselecteerde contactpersonen ontvangen een bericht
  waarin wordt bevestigd dat zij in noodgevallen de te
  waarschuwen contacten zijn.
  OPMERKING: Wanneer u contactpersonen voor
  noodgevallen invoert, wordt ongevaldetectie automatisch
  ingeschakeld op uw toestel.
  4 Schakel GPS in op uw Edge toestel (De satellietinstelling
  wijzigen, pagina 17).

  Uw contacten voor noodgevallen weergeven
  Voordat u uw contacten voor noodgevallen op uw toestel kunt
  weergeven, moet u uw fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contacten opgeven in de Garmin
  Connect Mobile app.
  Selecteer Menu > Contacten.
  De namen en telefoonnummers van uw in noodgevallen te
  waarschuwen contacten worden weergegeven.

  Hulp vragen
  Voordat u hulp kunt vragen, moet u GPS inschakelen op uw
  Edge toestel.
  1 Houd vier seconden lang ingedrukt om de hulpfunctie te
  activeren.
  U hoort een pieptoon en het toestel verzendt het bericht
  nadat de wachttijd van vijf seconden is verstreken.
  TIP: U kunt
  selecteren voordat de wachttijd is verstreken
  om het bericht te annuleren.
  2 Selecteer indien nodig om het bericht meteen te
  verzenden.

  Ongevaldetectie in- en uitschakelen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem >
  Ongevaldetectie.

  Een automatisch bericht annuleren
  Als een ongeval door uw toestel wordt gedetecteerd, kunt u het
  automatische waarschuwingsbericht op uw toestel of uw
  gekoppelde smartphone annuleren om te voorkomen dat het
  naar uw contacten voor noodgevallen wordt verzonden.
  Selecteer Annuleer > Ja voordat de wachttijd van dertig
  seconden is verstreken.

  Een statusupdate verzenden na een ongeval
  Voordat u een statusupdate naar uw contacten voor
  noodgevallen kunt verzenden, moet uw toestel een ongeval
  detecteren en een automatisch waarschuwingsbericht
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  U kunt een statusupdate verzenden naar uw contacten voor
  noodgevallen om ze te informeren dat u geen hulp nodig hebt.
  Selecteer op de statuspagina Ongeval gedetecteerd > Ik
  ben OK.
  Een bericht wordt verzonden naar al uw contacten voor
  noodgevallen.

  Bluetooth connected functies • Page 15

  ANT+ sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
  de aanschaf van optionele sensors naar http://buy.garmin.com.

  De hartslagmeter aanbrengen
  OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
  paragraaf overslaan.
  U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
  uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
  tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
  1 Klik de hartslagmetermodule À in de band.

  Uw hersteltijd bekijken
  Voordat u de hersteltijdfunctie kunt gebruiken, moet u een
  hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (Uw
  ANT+ sensors koppelen, pagina 13). Als de hartslagmeter is
  meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al
  gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel
  instellen, pagina 16) en maximale hartslag (Uw hartslagzones
  instellen, pagina 12) in voor de meest nauwkeurige
  schattingen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Hersteladvies >
  Schakel in.
  2 Maak een rit.
  3 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  De hersteltijd wordt weergegeven. De hersteltijd is maximaal
  vier dagen, en minimaal zes uur.

  Over VO2 max. indicaties

  De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
  ondersteboven te worden weergegeven.
  2 Bevochtig de elektroden Á en de contactoppervlakken  aan
  de achterzijde van de band om een sterke verbinding tussen
  uw borst en de zender tot stand te brengen.

  3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
  band à in de lus Ä.
  OPMERKING: Het label met wasvoorschriften moet niet
  worden omgevouwen.

  De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
  weergegeven.
  4 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
  hartslagmeter bevindt.
  Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
  gegevens verzonden.
  TIP: Zie (Tips voor onregelmatige hartslaggegevens,
  pagina 12) als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet
  worden weergegeven.

  VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u
  kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
  maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.
  is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
  fitnessniveau. Waarden voor geschat VO2 max. worden
  geleverd en ondersteund door Firstbeat. U kunt uw Garmin
  toestel gekoppeld met een compatibele hartslagmeter en
  vermogensmeter gebruiken voor weergave van uw VO2 max.
  indicatie voor fietsen.
  Geschat VO2 max. weergeven
  Voordat u uw geschat VO2 max. kunt weergeven, moet u de
  hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de
  meters koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors koppelen,
  pagina 13). Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw
  toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw
  gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 16) en
  maximale hartslag (Uw hartslagzones instellen, pagina 12) in
  voor de meest nauwkeurige schattingen.
  OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk
  onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken
  zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.
  1 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  2 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  3 Selecteer Menu > Mijn statistieken > VO2 max..
  Uw geschat VO2 max. wordt als getal en positie
  weergegeven op de kleurenbalk.

  Hersteltijd
  U kunt uw Garmin toestel gebruiken met hartslagmeting aan de
  pols of met een compatibele hartslagmeter met borstband om
  de tijd weer te geven die resteert voordat u volledig bent
  hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve workout.
  OPMERKING: De aanbevolen hersteltijd is gebaseerd op uw
  geschatte VO2 max. en lijkt aanvankelijk misschien
  onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het
  toestel uw prestaties leert begrijpen.
  De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een activiteit. De tijd
  loopt af naar het optimale moment voor een nieuwe intensieve
  workout.

  ANT+ sensors

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Oranje

  Redelijk

  Rood

  Slecht

  Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd
  met toestemming van The Cooper Institute . Raadpleeg de
  appendix (Standaardwaarden VO2 Max., pagina 23), en ga
  naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.
  ®

  11 • Page 16

  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen
  Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en
  hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max.waarde nauwkeuriger worden berekend.
  • Controleer vóór uw rit of uw toestel, hartslagmeter en
  vermogensmeter goed werken, zijn gekoppeld en zijn
  voorzien van een opgeladen batterij.
  • Houd uw hartslag gedurende uw rit van 20 minuten op meer
  dan 70% van uw maximale hartslag.
  • Houd gedurende uw rit van 20 minuten uw
  uitgangsvermogen tamelijk constant.
  • Vermijd heuvelachtig terrein.
  • Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen
  (Fitnessdoelstellingen, pagina 12). Stel uw maximale hartslag,
  hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens een activiteit.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Trainingszones >
  Hartslagzones.
  Voer
  de maximumwaarde en rustwaarde voor uw hartslag in.
  2
  De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke
  waarde echter ook handmatig aanpassen.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % Max. om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslag in rust weer te geven en te wijzigen.
  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.
  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 24) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens
  Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
  weergegeven, kunt u deze tips proberen.
  • Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken (indien
  van toepassing).
  12

  • Trek de band strakker aan om uw borst.
  • Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit.
  • Volg de instructies voor onderhoud (Onderhoud van de
  hartslagmeter onderhouden, pagina 20).
  • Draag een katoenen shirt of maak beide zijden van de band
  goed nat.
  Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of
  er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken
  die de hartslagsignalen beïnvloedt.
  • Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de
  hartslagmeter kunnen veroorzaken.
  Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke
  elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
  hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
  magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
  LAN-toegangspunten.

  De snelheidsensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.
  2 Trek de band À om de wielnaaf en bevestig deze aan de
  haak Á op de sensor.

  De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
  asymmetrische naaf. Dit heeft geen invloed op de werking.
  3 Draai het wiel om de afstand te controleren.
  De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
  op de fiets.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
  rondgegaan.

  De cadanssensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm À.
  Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
  2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
  binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
  aandrijving zit.
  3 Trek de banden Á om de pedaalarm en bevestig deze aan
  de haken  op de sensor.

  ANT+ sensors • Page 17

  • Pas uw vermogenszones aan uw doelen en mogelijkheden
  aan (Uw vermogenszones instellen, pagina 13).
  • Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden gewaarschuwd
  wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt
  (Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 17).
  • Pas de vermogensgegevensvelden aan (Gegevensschermen
  aanpassen, pagina 17).

  Uw vermogenszones instellen

  4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
  De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
  onderdeel van uw fiets of schoen.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
  rondgegaan.
  5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
  banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

  Snelheid- en cadanssensors
  De cadansgegevens van de cadanssensor worden altijd
  opgenomen. Als er geen snelheid- en cadanssensor zijn
  gekoppeld met het toestel, worden GPS-gegevens gebruikt om
  de snelheid en afstand te berekenen.
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze wordt gemeten
  aan de hand van het aantal omwentelingen van de pedaalarm
  per minuut (RPM).

  Gegevens middelen voor cadans of vermogen
  De instelling voor het middelen van gegevens die niet gelijk zijn
  aan nul, is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele
  cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. Standaard worden
  nulwaarden die optreden als u niet trapt, genegeerd.
  U kunt de waarde van deze instelling wijzigen (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 19).

  Uw ANT+ sensors koppelen
  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT+
  draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
  hartslagmeter met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  ANT+ sensors van andere gebruikers vandaan bent tijdens
  het koppelen.
  2 Selecteer Menu > Instellingen > Sensors > Voeg sensor
  toe.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer een sensortype.
  • Selecteer Zoek alles om sensors in de buurt te zoeken.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensors weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensors om te koppelen met uw
  toestel.
  5 Selecteer Voeg sensor toe.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+
  sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).
  • Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw
  vermogensmeter.
  ANT+ sensors

  De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen
  mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. U kunt uw zones
  handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van
  Garmin Connect. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional
  Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software
  automatisch uw vermogenszones kan berekenen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Trainingszones >
  Vermogenszones.
  2 Voer uw FTP-waarde in.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer watt om de zones in watt weer te geven en te
  wijzigen.
  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw
  FTP-waarde weer te geven en te wijzigen.

  De vermogensmeter kalibreren
  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en actief
  gegevens vastleggen.
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Sensors.
  2 Selecteer uw vermogensmeter.
  3 Selecteer Kalibreer.
  4 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.
  5 Volg de instructies op het scherm.

  Vermogen in de pedalen
  Vector meet het vermogen in de pedalen.
  Vector meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
  uitoefent. Vector meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.
  Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
  pedaalarm en de tijd te meten, kan Vector het vermogen
  bepalen (Watt). Omdat Vector het onafhankelijke vermogen per
  been (links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/
  rechts weergegeven.
  OPMERKING: Het Vector S systeem geeft geen
  vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.

  Fietsdynamica
  Fietsdynamicameters meten hoeveel kracht u uitoefent tijdens
  de pedaalslag en waar u kracht uitoefent op het pedaal om u
  inzicht te geven in uw fietstechniek. Als u weet hoe en waar u
  kracht uitoefent, kunt u efficiënter trainen en uw bikefitting
  beoordelen.
  OPMERKING: U dient over een systeem met twee sensors te
  Edge beschikken om fietsdynamicameters te kunnen gebruiken.
  Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /cyclingdynamics.
  Fietsdynamica gebruiken
  Voordat u fietsdynamica kunt gebruiken, moet u de Vector
  vermogensmeter koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors
  koppelen, pagina 13).
  OPMERKING: Voor het opslaan van fietsdynamicagegevens is
  extra toestelgeheugen nodig.
  13 • Page 18

  1 Maak een rit.
  2 Blader naar het fietsdynamicascherm om uw
  vermogensfasegegevens À, totale vermogen Á en
  pedaalmidden-offset  te bekijken.

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Oranje

  Redelijk

  Rood

  Ongetraind

  Raadpleeg de appendix (FTP-waarden, pagina 24) voor
  meer informatie.

  3 Selecteer Gegevensvelden om een gegevensveld zo nodig

  te wijzigen (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17).
  OPMERKING: De twee gegevensvelden onder aan het
  scherm à kunnen worden aangepast.
  U kunt de rit verzenden naar de Garmin Connect Mobile app om
  meer fietsdynamicagegevens te bekijken (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 15).
  Vermogensfasegegevens
  Vermogensfase is het pedaalslaggebied (tussen de
  beginpedaalhoek en de eindpedaalhoek) waar u positief
  vermogen produceert.
  Pedaalmidden-offset
  Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waar
  u druk uitoefent.

  De Vector software bijwerken met het Edge toestel
  Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge toestel
  koppelen met uw Vector systeem.
  1 Verzend uw gegevens naar uw Garmin Connect account (Uw
  rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 15).
  Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en
  verzendt deze naar uw Edge toestel.
  2 Breng uw Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
  3 Draai de pedaalarm een paar keer rond. Het Edge toestel
  vraagt u om alle software-updates die klaarstaan te
  installeren.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Uw FTP-waarde schatten
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw functionele drempelvermogen (FTP) te schatten. Voor
  een nauwkeurigere FTP-waarde kunt u een FTP-test uitvoeren
  met een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter (Een
  FTP-test uitvoeren, pagina 14).
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP.
  Uw geschatte FTP-waarde wordt weergegeven als een
  waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde
  vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

  Een FTP-test uitvoeren
  Voordat u een test kunt uitvoeren om uw functionele
  drempelvermogen (FTP) te bepalen, moet u beschikken over
  een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter (Uw ANT+
  sensors koppelen, pagina 13).
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP > FTP test >
  Rijden.
  2 Selecteer om de timer te starten.
  Zodra u aan de rit begint, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de test, het doel en de huidige
  vermogensgegevens weer. Als de test is voltooid, wordt een
  bericht weergegeven.
  3 Selecteer om de timer te stoppen.
  4 Selecteer Bewaar rit.
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.
  Uw FTP-waarde automatisch berekenen
  Voordat het toestel uw functionele drempelvermogen (FTP) kan
  berekenen, moet u beschikken over een gekoppelde
  vermogensmeter en hartslagmeter (Uw ANT+ sensors koppelen,
  pagina 13).
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP > Autom.
  berekenen inschakelen.
  2 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  3 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  4 Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP.
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.

  Elektronische schakelsystemen gebruiken
  Voordat u gebruik kunt maken van compatibele elektronische
  schakelsystemen, zoals Shimano Di2™ schakelsystemen, moet
  u deze koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors koppelen,
  pagina 13). U kunt de optionele gegevensvelden aanpassen
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17). Het Edge 520
  Plus toestel geeft de huidige afstellingswaarde weer als de
  sensor in de afstellingsmodus is.
  ®

  Omgevingsbewustzijn
  Uw Edge toestel kan worden gebruikt met het Varia Vision™
  toestel, slimme Varia™ fietsverlichting en achteruitkijkradar voor
  een verbeterd omgevingsbewustzijn. Raadpleeg de handleiding
  van het Varia toestel voor meer informatie.
  OPMERKING: U moet mogelijk de Edge software bijwerken
  voordat u Varia toestellen kunt koppelen (De software bijwerken
  via Garmin Express, pagina 21).

  De weegschaal gebruiken
  Als u een ANT+ compatibele weegschaal hebt, kan het toestel
  de gegevens van de weegschaal aflezen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Sensors > Voeg sensor
  toe > Weegschaal.
  Wanneer de weegschaal is gevonden, verschijnt een bericht.
  14

  ANT+ sensors • Page 19

  2 Ga op de weegschaal staan als dit wordt aangegeven.
  OPMERKING: Als u een lichaamsanalyseweegschaal
  gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te
  zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en
  geregistreerd.
  3 Stap van de weegschaal af als dit wordt aangegeven.
  TIP: Als zich een fout voordoet, stapt u van de weegschaal
  af. Stap op de weegschaal als dit wordt aangegeven.

  Gegevens van Garmin Index™ Smart Weegschaal
  Als u een Garmin Index toestel hebt, worden de meest recente
  weegschaalgegevens opgeslagen in uw Garmin Connect
  account. De volgende keer dat u uw Edge 520 Plus toestel
  aanmeldt bij uw Garmin Connect account, worden de
  gewichtsgegevens bijgewerkt in uw Edge 520 Plus
  gebruikersprofiel.

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer een optie.
  Uw tijd in elke trainingszone weergeven
  Voordat u uw tijd in elke trainingszone kunt weergeven, moet u
  uw toestel koppelen met een compatibele hartslagmeter of
  vermogensmeter, een activiteit voltooien en de activiteit
  opslaan.
  Door uw tijd in elke hartslag- en vermogenszone te bekijken,
  kunt u de intensiteit van uw training beter afstemmen. U kunt uw
  vermogenszones (Uw vermogenszones instellen, pagina 13) en
  hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 12)
  aanpassen aan uw doelen en mogelijkheden. U kunt een
  gegevensveld aanpassen om uw tijd in trainingszones tijdens
  uw rit weer te geven (Gegevensschermen aanpassen,
  pagina 17).
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer een optie:
  • Als uw rit gegevens van één sensor bevat, selecteert u
  Tijd in hartslagzone of Tijd in vermogenszone.
  • Als uw rit gegevens van beide sensors bevat, selecteert u
  Tijd in zone, en vervolgens Hartslagzones of
  Vermogenszones.

  Ritten verwijderen
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten > Wis.
  2 Selecteer een of meer ritten om te verwijderen.
  3 Selecteer Wis ritten > OK.

  Gegevenstotalen weergeven
  U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u
  hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd,
  afstand en calorieën.
  Geschiedenis

  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Totalen.
  2 Selecteer een optie om de toestel- of activiteitprofieltotalen
  weer te geven.

  Gegevenstotalen verwijderen
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Totalen > Wis totalen.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Wis alle totalen om alle gegevenstotalen uit de
  geschiedenis te verwijderen.
  • Selecteer een activiteitprofiel om de verzamelde
  gegevenstotalen voor een enkel profiel te verwijderen.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.
  3 Selecteer OK.

  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer.
  U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
  toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
  Connect Mobile app, of u kunt naar connect.garmin.com gaan.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
  een van de dagelijkse trainingsplannen laden.
  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  • Synchroniseer uw Edge toestel met de Garmin Connect
  Mobile app op uw smartphone.
  • Gebruik de USB-kabel die bij uw Edge toestel is geleverd om
  ritgegevens naar uw Garmin Connect account op uw
  computer te sturen.

  Gegevensopslag
  Het toestel maakt gebruik van slimme opslag. Hiermee worden
  belangrijke punten opgeslagen waarop u van richting bent
  veranderd of waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd.
  Wanneer een vermogensmeter wordt gekoppeld, legt het toestel
  elke seconde punten vast. Door elke seconde punten vast te
  15 • Page 20

  leggen, beschikt u over een gedetailleerd spoor en wordt meer
  geheugen gebruikt.
  Raadpleeg voor informatie over het middelen van gegevens
  voor cadans en vermogen Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 13.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verewijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Voor Apple computers selecteert u het toestel en
  selecteert u File > Eject.
  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  ®

  Uw toestel aanpassen

  Het toestel aansluiten op uw computer
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
  2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de USBpoort.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  van de computer.
  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.

  Bestanden overbrengen naar uw toestel
  1 Verbind het toestel met uw computer.

  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  een verwisselbaar station of draagbaar apparaat. Op Mac
  computers wordt het toestel weergegeven als een
  geïnstalleerd volume.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open de bestandsbrowser op de computer.
  Selecteer een bestand.
  Selecteer Edit > Copy.
  Open het draagbare apparaat, station of volume voor het
  toestel.
  Blader naar een map.
  Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het
  geheugen van het toestel.

  Bestanden verwijderen

  U kunt Connect IQ functies van Garmin en andere leveranciers
  aan uw toestel toevoegen via de Connect IQ Mobile app.
  Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden
  downloaden die sensors, activiteiten en historische gegevens
  op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ
  gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en
  pagina's.
  Widgets: Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals
  sensorgegevens en meldingen.
  Apps: Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw
  toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

  Connect IQ functies downloaden via uw computer
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
  3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Profielen
  De Edge beschikt over een aantal mogelijkheden voor het
  aanpassen van het toestel, waaronder profielen. Een profiel is
  een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van
  het toestel kunt optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende
  instellingen en weergaven maken voor trainen en
  mountainbiken.
  Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
  gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
  wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.
  Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor
  elk type fietsactiviteit. U kunt bijvoorbeeld een apart
  activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en
  mountainbiken. Het activiteitenprofiel omvat aangepaste
  gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen,
  trainingzones (zoals hartslag en snelheid),
  trainingsinstellingen (zoals Auto Pause en Auto Lap ), en
  navigatie-instellingen.
  Gebruikersprofiel: U kunt instellingen wijzigen voor geslacht,
  leeftijd, gewicht, lengte en instellingen voor ervaren atleten.
  Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.
  ®

  LET OP
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Connect IQ™ functies die u kunt downloaden

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.
  OPMERKING: Als u een Apple computer gebruikt, moet u
  de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te
  verwijderen.
  ®

  ®

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd, gewicht en lengte
  bijwerken. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel.
  2 Selecteer een optie.

  De USB-kabel loskoppelen

  Over trainingsinstellingen

  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.

  Met de volgende opties en instellingen kunt u uw toestel
  aanpassen aan uw trainingsbehoeften. Deze instellingen
  worden opgeslagen in een activiteitenprofiel. U kunt bijvoorbeeld
  tijdwaarschuwingen instellen voor uw raceprofiel en u kunt een
  Auto Lap positie-trigger gebruiken voor uw mountainbikeprofiel.

  16

  Uw toestel aanpassen • Page 21

  Uw activiteitenprofiel bijwerken

  De satellietinstelling wijzigen

  U kunt tien activiteitenprofielen instellen. U kunt uw instellingen
  en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.
  • Selecteer Opties om een profiel te maken of te kopiëren.
  3 Wijzig zo nodig de naam en kleur voor het profiel.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevensschermen om de
  gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17).
  • Selecteer Standaardrittype om het bij dit
  activiteitenprofiel passende type rit in te stellen, zoals rit
  tussen kantoor en huis.
  TIP: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het
  rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens
  zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.
  • Selecteer Segmenten om uw ingeschakelde segmenten
  weer te geven (Segmenten inschakelen, pagina 4).
  • Selecteer Waarschuwingen om uw
  trainingswaarschuwingen aan te passen
  (Waarschuwingen, pagina 17).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te
  stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Ronden op
  positie markeren, pagina 17).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te
  stellen wanneer de activiteiten-timer automatisch pauzeert
  (Auto Pause gebruiken, pagina 18).
  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand
  om in te stellen dat het toestel automatisch in de
  slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 18).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de
  weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te
  passen wanneer de activiteiten-timer loopt (Auto Scroll
  gebruiken, pagina 18).
  • Selecteer Timer start-modus om in te stellen hoe het
  toestel het begin van een rit detecteert en de activiteitentimer automatisch start (De timer automatisch starten,
  pagina 18).
  • Selecteer Navigatie om de instellingen voor de kaart
  (Kaartinstellingen, pagina 8) en routebepaling in te stellen
  (Route-instellingen, pagina 8).
  • Selecteer GPS-modus om GPS uit te schakelen
  (Indoortrainingen, pagina 5) of de satellietinstelling te
  wijzigen (De satellietinstelling wijzigen, pagina 17).
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het
  activiteitenprofiel.

  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS+GLONASS
  inschakelen. Door GPS+GLONASS te gebruiken, neemt de
  gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS
  wordt gebruikt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer GPS-modus.
  4 Selecteer een optie.

  Gegevensschermen aanpassen
  U kunt de gegevensschermen voor elk activiteitprofiel
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Gegevensschermen.
  4 Selecteer een gegevensscherm.
  5 Schakel indien nodig het gegevensscherm in.
  6 Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op het scherm
  wilt weergeven.
  7 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.

  Uw toestel aanpassen

  Waarschuwingen
  U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met
  specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag,
  cadans en vermogen. Waarschuwingsinstellingen worden
  opgeslagen bij uw activiteitenprofiel.
  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter, cadanssensor of
  vermogensmeter hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen.
  Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven wanneer het toestel
  een waarde meet die boven of onder een opgegeven
  waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
  toestel u waarschuwt als uw cadans lager is dan 40 rpm of
  hoger dan 90 rpm. U kunt ook een trainingszone
  (Trainingszones, pagina 7) gebruiken voor de
  bereikwaarschuwing.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Waarschuwingen.
  4 Selecteer Hartslagwaarschuwing, Cadanswaarschuwing
  of Vermogenswaarsch..
  5 Schakel indien nodig de waarschuwing in.
  6 Selecteer de minimum- en maximumwaarde of selecteer
  zones.
  7 Selecteer indien nodig .
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en
  uitschakelen, pagina 19).
  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Waarschuwingen.
  4 Selecteer een waarschuwingstype.
  5 Schakel de waarschuwing in.
  6 Voer een waarde in.
  7 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen
  in- en uitschakelen, pagina 19).

  Auto Lap
  Ronden op positie markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.
  17 • Page 22

  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Lap-

  trigger > Op positie > Ronde bij.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij druk. op ronde om de rondeteller te
  activeren telkens als u
  selecteert en telkens als u een
  van deze locaties opnieuw passeert.
  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op
  de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17).

  Ronden op afstand markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw
  prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op afstand > Ronde bij.
  4 Voer een waarde in.
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17).

  Auto Pause gebruiken
  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of
  wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is
  handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in
  uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.
  5 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 17).

  Automatische slaapstand gebruiken
  U kunt de Autom. slaapstand functie gebruiken om automatisch
  in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens
  de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de ANT+
  sensors, Bluetooth en GPS niet verbonden.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand.

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle
  schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  18

  3 Selecteer Automatische functies > Auto Scroll.
  4 Selecteer een weergavesnelheid.
  De timer automatisch starten
  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De
  activiteiten-timer wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de
  activiteiten-timer te starten, zodat uw ritgegevens worden
  vastgelegd.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Timer start-modus.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Handmatig en vervolgens
  om de activiteitentimer te starten.
  • Selecteer Op verzoek om een visuele herinnering te
  krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.
  • Selecteer Automatisch om de activiteiten-timer
  automatisch te starten wanneer u de
  startmeldingssnelheid bereikt.

  Telefooninstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon.
  Schakel in: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze
  technologie in.
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.
  Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam
  invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze
  Bluetooth technologie.
  Koppel smartphone: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.
  Meldingen voor telefoon en SMS: Hiermee kunt u
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone
  inschakelen.
  Gemiste oproepen en SMS-berichten: Geeft gemiste
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone weer.

  Systeeminstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem.
  • Scherminstellingen (Scherminstellingen, pagina 18)
  • Instellingen voor gegevensopslag (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 19)
  • Toestelinstellingen (De maateenheden wijzigen, pagina 19)
  • Geluidsinstellingen (De toesteltonen in- en uitschakelen,
  pagina 19)
  • Taalinstellingen (De taal van het toestel wijzigen, pagina 19)

  Scherminstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Scherm.
  Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de
  schermverlichting instellen.
  Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Automatisch
  selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen
  naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.
  Schermafbeelding: Hiermee kunt u de schermafbeelding van
  het toestel opslaan.
  Uw toestel aanpassen • Page 23

  Toestelinformatie

  Instellingen voor gegevens vastleggen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Gegevensopslag.
  Interval: Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens
  vastlegt. Met de optie Smart legt u belangrijke punten vast
  waar u van richting bent veranderd of waarop uw snelheid of
  hartslag is gewijzigd. Met de optie 1 sec legt u elke seconde
  punten vast. Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd
  overzicht van uw activiteit, maar de omvang van het
  opgeslagen activiteitenbestand neemt aanzienlijk toe.
  Cadans middelen: Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden
  weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen
  pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 13).
  Vermogen middelen: Hiermee stelt u in of het toestel
  nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden
  als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor
  cadans of vermogen, pagina 13).

  De maateenheden wijzigen

  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij

  Levensduur van batterij

  Maximaal 15 uur.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -20 tot 60 ºC (van -4 tot 140 ºF)

  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Draadloze frequentie/
  draadloos protocol

  2,4 GHz bij 0 dBm nominaal

  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Eenheden.
  2 Selecteer een type maatsysteem.
  3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

  Specificaties van de hartslagmeter

  De toesteltonen in- en uitschakelen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Geluid.

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Taal voor
  tekst.

  Tijdzones

  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen

  Batterijduur

  Maximaal 4,5 jaar bij 1 uur per dag

  Waterbestendigheid

  3 ATM*
  OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -5° tot 50°C (van 23° tot 122°F)

  Radiofrequentie/
  protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  30 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten
  zoekt of gegevens synchroniseert met uw smartphone, worden
  de tijdzone en het tijdstip automatisch vastgesteld.

  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
  Batterijtype

  De modus Extra scherm instellen

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Batterijduur

  Circa 12 maanden (1 uur per dag)

  U kunt uw Edge 520 Plus toestel gebruiken als een extra
  scherm waarop u de gegevensschermen van een compatibel
  Garmin multisporthorloge kunt weergeven. U kunt bijvoorbeeld
  een compatibel Forerunner toestel koppelen om de
  gegevensschermen daarvan op uw Edge toestel weer te geven
  tijdens een triatlon.
  1 Selecteer op uw Edge toestel Menu > Instellingen > Modus
  Extra scherm > Verbind horloge.
  2 Selecteer op uw compatibele Garmin horloge
  achtereenvolgens Instellingen > Sensors en accessoires >
  Voeg nieuwe toe > Extra scherm.
  3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Edge toestel en
  Garmin horloge om het koppelingsproces te voltooien.
  Als de toestellen zijn gekoppeld, verschijnen de
  gegevensschermen van uw gekoppelde horloge op het Edge
  toestel.
  OPMERKING: De gebruikelijke Edge toestelfuncties zijn
  uitgeschakeld wanneer de modus Extra scherm actief is.
  Als u uw compatibele Garmin horloge eenmaal hebt gekoppeld
  met uw Edge toestel, maken ze automatisch verbinding
  wanneer u de modus Extra scherm de volgende keer gebruikt.

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Waterbestendigheid

  1 ATM*

  ®

  De modus Extra scherm afsluiten
  Terwijl het toestel in de modus Extra scherm staat, selecteer
  > Modus Extra scherm afsluiten > OK.

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Toestelonderhoud
  LET OP
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.

  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
  Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

  Toestelinformatie

  19 • Page 24

  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden
  LET OP
  Klik de module los en verwijder deze voordat u de band
  schoonmaakt.
  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.
  • Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor gedetailleerde
  wasinstructies.
  • Spoel de band na elk gebruik schoon.
  • Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.
  • Droog de band niet in een wasdroger.
  • U moet de band hangend of plat laten drogen.
  • Koppel de module los van de band als deze niet wordt
  gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te
  verlengen.

  Door de gebruiker vervangbare batterijen
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

  schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.
  2 Verwijder de deksel en de batterij.

  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de

  juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  Problemen oplossen
  Het toestel herstellen
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
  herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  Houd 10 seconden ingedrukt.
  Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.

  Standaardinstellingen herstellen
  U kunt de standaard configuratie-instellingen en
  activiteitenprofielen herstellen. Hiermee wist u niet uw
  geschiedenis or activiteitgegevens, zoals ritten, workouts en
  koersen.
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Herstel toestel
  > Standaardinstellingen herstellen > OK.

  Gebruikersgegevens en instellingen wissen

  3 Wacht 30 seconden.
  4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
  OPMERKING: Draai de as niet te strak vast.
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u deze mogelijk opnieuw koppelen aan het toestel.

  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen
  De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
  bijna leeg is.
  1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
  van de sensor.

  U kunt alle gebruikersgegevens wissen en het toestel herstellen
  naar de oorspronkelijke instellingen. Hiermee wist u uw
  geschiedenis en gegevens zoals ritten, workouts en koersen, en
  herstelt u de toestelinstellingen en activiteitenprofielen.
  Bestanden die u via uw computer op het toestel hebt gezet,
  worden niet gewist.
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Herstel toestel
  > Gegevens verw. en inst. herstellen > OK.

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Verminder de sterkte van de schermverlichting of verkort de
  time-out voor de schermverlichting (De schermverlichting
  gebruiken, pagina 3).
  • Selecteer het Smart registratie-interval (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 19).
  • Schakel de functie Autom. slaapstand in (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 18).
  • Schakel de draadloze Telefoon functie uit
  (Telefooninstellingen, pagina 18).
  • Selecteer de instelling GPS (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 17).
  • Verwijder draadloze sensors die u niet meer gebruikt.

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los
  genoeg zit om te verwijderen.

  3 Verwijder de deksel en de batterij Á.
  TIP: U kunt een stuk tape  of een magneet gebruiken om

  • Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
  Connect account:
  ◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
  en de Garmin Express™ app.
  ◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app op uw Bluetooth smartphone.

  de batterij uit de deksel te verwijderen.

  20

  Problemen oplossen • Page 25

  Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
  het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
  toestel snel satellietsignalen kan vinden.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  Op mijn toestel wordt niet de juiste taal
  gebruikt
  1
  2
  3
  4
  5

  Selecteer in het startscherm .
  Schuif omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer .
  Schuif omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer .
  Schuif omlaag naar het zesde item in de lijst en selecteer .
  Schuif omlaag naar uw taal en selecteer .

  Temperatuurmetingen
  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.

  Vervangende O-ringen
  Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
  verkrijgbaar.
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  Toestelgegevens weergeven
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Over.
  2 Selecteer een optie.
  • Selecteer Informatie over regelgeving om informatie
  over regelgeving en het modelnummer weer te geven.
  • Selecteer Copyrightinfo om softwaregegevens, de
  toestel-id en de licentieovereenkomst weer te geven.

  De software bijwerken via Garmin Connect
  Mobile
  Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de
  Garmin Connect Mobile app, moet u een Garmin Connect
  account hebben en het toestel koppelen met een compatibele
  smartphone (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  1 Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft uw toestel een
  melding weer dat u de software kunt bijwerken.
  2 Volg de instructies op het scherm.

  De software bijwerken via Garmin Express
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
  bijwerken.

  Appendix

  Productupdates
  Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
  computer. Installeer de Garmin Connect Mobile app op uw
  smartphone.
  Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
  volgende diensten voor Garmin toestellen:
  • Software-updates
  • Kaartupdates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Productregistratie

  Meer informatie
  • Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
  artikelen en software-updates.
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven.
  Afst. tot volg.: De resterende afstand tot het volgende waypoint
  op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven
  tijdens het navigeren.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Afstand - Laatste ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor
  de laatste voltooide ronde.
  Afstand - Ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  huidige ronde.
  Afstand te gaan: De resterende afstand tijdens een workout of
  koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
  Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de
  eindbestemming. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Afstand tot koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.
  Afstand voor: De afstand voor of achter de Virtual Partner.
  Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.
  Balans - 10 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
  Balans - 30 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
  Balans - 3 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
  Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
  rechts voor de huidige activiteit.
  Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
  voor de huidige ronde.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Batterijstatus: Het resterende batterijvermogen van een
  fietslamp-accessoire.
  Batterij versnelling: De batterijstatus van een
  versnellingspositiesensor.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  21 • Page 26

  Cadans - Gemiddeld: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige activiteit.
  Cadans - Ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige ronde.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  Calorieën te gaan: De resterende hoeveelheid calorieën tijdens
  een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.
  Di2 batterijniveau: De resterende batterijspanning van een Di2
  sensor.
  Di2 schakelmodus: De huidige schakelmodus van een Di2
  sensor.
  Doelvermogen: Het geleverde doelvermogen tijdens een
  activiteit.
  Effectiviteit draaimoment: Meting van de pedaalslagenefficiëntie van een gebruiker.
  ETA bij volg.: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie.
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65
  meter (12 ft.).
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Hartslaggrafiek: Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone
  (1-5) weergeeft.
  Herhalingen te gaan: Het resterende aantal herhalingen tijdens
  een workout.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  HS - %HSR: Het percentage van de hartslagreserve (maximale
  hartslag minus rusthartslag).
  HS – %Max.: Het percentage van maximale hartslag.
  HS - Gem.: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
  HS - Gem. %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige activiteit.
  HS - Gem. %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige activiteit.
  HS - Laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste
  voltooide ronde.
  HS - Ronde: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
  HS - Ronde %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige ronde.
  HS – Ronde %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige ronde.
  HS te gaan: Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u
  boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.
  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Indoortrainer-weerstand: Het weerstandsniveau van een
  indoor trainer.
  Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  22

  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  Lichtmodus: De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
  Locatie bij bestemming: Het laatste punt in een route of koers.
  Locatie bij volgende: Het volgende punt in een route of koers.
  Pedaalsoepelheid: De meting van de krachtverdeling op de
  pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
  Percentage: De berekening van de stijging over de afstand. Als
  u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  PMO: Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie
  op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.
  PMO - Gemiddeld: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige activiteit.
  PMO - Ronde: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige ronde.
  Prestatieconditie: De score voor de prestatieconditie is een
  real-time meting van uw prestatievermogen.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Snelheid - Gemiddeld: De gemiddelde snelheid voor de
  huidige activiteit.
  Snelheid - Laatste ronde: De gemiddelde snelheid voor de
  laatste voltooide ronde.
  Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid - Ronde: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.
  Status bundelhoek: De modus van de koplampbundel.
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tijd - Gem. ronde: De gemiddelde rondetijd voor de huidige
  activiteit.
  Tijd in zone: De tijd verstreken in elke hartslag- of
  vermogenszone.
  Tijd - Laatste ronde: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide
  ronde.
  Tijd - Ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Tijd staand: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Tijd staand - ronde: De tijd dat u staand op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Tijd te gaan: De resterende tijd tijdens een workout als u een
  tijdsdoel hebt opgegeven.
  Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt
  om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden
  alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd - Verstreken: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld
  de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Tijd voor: De tijd voor of achter de Virtual Partner.
  Tijd zittend: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Tijd zittend - ronde: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Appendix • Page 27

  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  V.S. – 30s gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van verticale snelheid.
  Verbonden lampen: Het aantal verbonden lampen.
  Verm.fase - L. piek gem.: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  activiteit.
  Verm.fase - L. piek ronde: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  ronde.
  Verm.fase - R. piek gem.: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige activiteit.
  Verm.fase - R. piek ronde: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige ronde.
  Verm - NP laatste ronde: Het gemiddelde Normalized Power
  van de laatste voltooide ronde.
  Vermog.fase - L. gem.: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
  Vermog.fase - R. gem.: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
  Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel
  moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.
  Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als
  percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
  Vermogen - 10 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (10
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Vermogen - 30 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Vermogen - 3s gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (3
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de huidige activiteit.
  Vermogen - IF: De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
  Vermogen - kJ: De totale verrichte inspanningen
  (uitgangsvermogen) in kilojoules.
  Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de laatste voltooide ronde.
  Vermogen - Max. ronde: Het hoogste uitgangsvermogen voor
  de huidige ronde.
  Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Vermogen - NP: De Normalized Power™ voor de huidige
  activiteit.

  Vermogen - NP ronde: Het gemiddelde Normalized Power van
  de huidige ronde.
  Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige ronde.
  Vermogensfase - L.: De huidige vermogensfasehoek voor het
  linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
  positief vermogen wordt geproduceerd.
  Vermogensfase - L. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
  voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Vermogensfase - L. ronde: De gemiddelde
  vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  ronde.
  Vermogensfase - R.: De huidige vermogensfasehoek voor het
  rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
  positief vermogen wordt geproduceerd.
  Vermogensfase - R. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
  voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Vermogensfase - R. ronde: De gemiddelde
  vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige
  ronde.
  Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
  gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
  Vermogen - TSS: De Training Stress Score™ voor de huidige
  activiteit.
  Vermogen - watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt
  per kilogram.
  Versn.combo: De huidige versnellingscombinatie van een
  versnellingspositiesensor.
  Versnell. voor: De voorste fietsversnelling van een
  versnellingspositiesensor.
  Versnelling achter: De achterste fietsversnelling van een
  versnellingspositiesensor.
  Versnellingen: De voorste en achterste fietsversnellingen van
  een versnellingspositiesensor.
  Versnellingsratio: Het aantal tanden op de voorste en
  achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een
  versnellingspositiesensor.
  Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.
  Workoutstap: De huidige stap van het totale aantal stappen
  waaruit een workout is opgebouwd.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  Standaardwaarden VO2 Max.
  In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.
  Mannen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  55,4

  54

  52,5

  48,9

  45,7

  42,1

  Uitstekend

  80

  51,1

  48,3

  46,4

  43,4

  39,5

  36,7

  Goed

  60

  45,4

  44

  42,4

  39,2

  35,5

  32,3

  Redelijk

  40

  41,7

  40,5

  38,5

  35,6

  32,3

  29,4

  Slecht

  0–40

  <41,7

  <40,5

  <38,5

  <35,6

  <32,3

  <29,4

  Vrouwen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  49,6

  47,4

  45,3

  41,1

  37,8

  36,7

  Uitstekend

  80

  43,9

  42,4

  39,7

  36,7

  33

  30,9

  Appendix

  23 • Page 28

  Vrouwen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Goed

  60

  39,5

  37,8

  36,3

  33

  30

  28,1

  Redelijk

  40

  36,1

  34,4

  33

  30,1

  27,5

  25,9

  Slecht

  0–40

  <36,1

  <34,4

  <33

  <30,1

  <27,5

  <25,9

  Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

  FTP-waarden

  Bandafmeting

  Wielmaat (mm)

  Deze tabellen bevatten classificaties voor geschat functioneel
  drempelvermogen (FTP) op basis van geslacht.

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  Mannen

  Watt per kilogram (W/kg)

  24 × 1-1/8

  1795

  Voortreffelijk

  5,05 en meer

  24 × 1,75

  1890

  Uitstekend

  Tussen 3,93 en 5,04

  24 × 1-1/4

  1905

  Goed

  Tussen 2,79 en 3,92

  24 × 2,00

  1925

  Redelijk

  Tussen 2,23 en 2,78

  24 × 2,125

  1965

  Ongetraind

  Minder dan 2,23

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1-1,0

  1913

  Vrouwen

  Watt per kilogram (W/kg)

  26 × 1

  1952

  Voortreffelijk

  4,30 en meer

  26 × 1,25

  1953

  Uitstekend

  Tussen 3,33 en 4,29

  26 × 1-1/8

  1970

  Goed

  Tussen 2,36 en 3,32

  26 × 1,40

  2005

  Redelijk

  Tussen 1,90 en 2,35

  26 × 1,50

  2010

  Ongetraind

  Minder dan 1,90

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  26 × 2,00

  2055

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 2,10

  2068

  Berekeningen van hartslagzones

  26 × 2,125

  2070

  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  26 × 2,35

  2083

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 3,00

  2170

  1

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  27 × 1

  2145

  27 × 1-1/8

  2155

  27 × 1-1/4

  2161

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  27 × 1-3/8

  2169

  29 x 2.1

  2288

  29 x 2.2

  2298

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  29 x 2.3

  2326

  650 x 20C

  1938

  650 x 23C

  1944

  650 × 35A

  2090

  650 × 38B

  2105

  650 × 38A

  2125

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2146

  700 × 32C

  2155

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  700 × 44C

  2235

  700 × 45C

  2242

  700 × 47C

  2268

  FTP-waarden zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Hunter
  Allen en Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
  Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

  2

  3

  4

  5

  50–60%

  60–70%

  70–80%

  80–90%

  90–100%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid
  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Wielmaat en omvang
  Uw snelheidsensor detecteert automatisch uw wielmaat. Indien
  nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen
  van de snelheidsensor.
  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.
  Dit is geen volledige lijst. U kunt ook de omtrek van uw wiel
  meten of een van de rekenmachines op internet gebruiken.
  Bandafmeting

  Wielmaat (mm)

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24

  Appendix • Page 29

  Index
  A
  accessoires 11, 13, 21
  activiteiten opslaan 3
  afstand, waarschuwingen 17
  agenda 5
  ANT+ sensors 1, 11, 13, 14
  fitnessapparatuur 6
  koppelen 6, 13
  applicaties 8, 16
  smartphone 1
  Auto Lap 17, 18
  Auto Pause 18
  auto scroll 18
  automatische slaapstand 18

  B
  banden 21
  banen 8
  laden 7
  wijzigen 7, 8
  basisinstellingen 20
  batterij
  maximaliseren 20
  opladen 1
  type 2
  vervangen 20
  bestanden, overbrengen 16
  Bluetooth technologie 8, 9, 18

  C
  cadans 13
  waarschuwingen 17
  calorie, waarschuwingen 17
  computer, verbinden 16
  Connect IQ 16
  contacten voor noodgevallen 10

  waarschuwingen 17
  zones 12, 15, 24
  herstel 11
  het toestel herstellen 20
  hoogte 7
  hoogtemeter, kalibreren 7
  hulp 10

  I
  indoortraining 5, 6
  installeren 2, 12
  instellingen 16, 18, 19
  toestel 19, 20
  intervallen, workouts 5

  K
  kaarten 7, 8
  bijwerken 21
  instellingen 8
  oriëntatie 8
  zoomen 8
  kalibreren, vermogensmeter 13
  knoppen 1
  koersen 7
  verwijderen 8
  koppelen 1
  ANT+ sensors 6, 13
  smartphone 1

  G
  Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 21
  Garmin Connect Mobile 9
  Garmin Express, software bijwerken 21
  Garmin Index 15
  gebruikersgegevens, verwijderen 16
  gebruikersprofiel 16
  gegevens
  delen 19
  opslaan 15
  overbrengen 15, 16
  schermen 3, 17
  vastleggen 19
  gegevens delen 19
  gegevens middelen 13
  gegevens opslaan 15, 16
  gegevens vastleggen 15
  gegevensvelden 16, 17, 21
  geschiedenis 3, 15
  naar de computer verzenden 15
  verwijderen 15
  GLONASS 17
  GPS 5, 17
  signaal 1, 3, 20
  GroupTrack 9

  H
  hartslag
  meter 11, 12, 20
  Index

  V

  W

  M

  O

  fietsdynamica 13
  fietsen 12

  updates, software 14, 21
  USB 21
  loskoppelen 16

  N

  LiveTrack 9
  locaties 7
  verwijderen 7
  verzenden 10
  wijzigen 7

  de batterij vervangen 20
  doel 6
  doelstellingen 6

  F

  U

  maateenheden 19

  L

  navigatie 7

  ervaren sporter 16
  extra scherm 19

  T
  taal 19, 21
  temperatuur 21
  tijd, waarschuwingen 17
  tijdzones 19
  timer 3, 15
  toestel
  herstellen 20
  onderhoud 19
  toestel aanpassen 17
  toestel bevestigen 2
  toestel schoonmaken 19, 20
  toestel-id 21
  tonen 19
  training 5, 6
  plannen 5
  schermen 3, 17

  vermogen 13
  vermogen (kracht) 6
  meters 11, 13, 14, 24
  waarschuwingen 17
  zones 13
  vermogensfase 14
  verwijderen
  alle gebruikersgegevens 16, 20
  persoonlijke records 6
  Virtual Partner 3, 6
  VO2 max. 11, 12, 23
  voeding, zones 15

  D

  E

  systeeminstellingen 18

  O-ringen. Zie banden
  ongevaldetectie 10
  overbrengen, bestanden 9

  P
  pedaalmidden-offset 14
  pedalen 13
  persoonlijke records 6
  verwijderen 6
  problemen oplossen 12, 20, 21
  profielen 16
  activiteit 17
  gebruiker 16

  waarschuwingen 17
  weegschaal 14, 15
  widgets 16
  wielmaten 24
  workouts 5
  laden 5
  verwijderen 5

  Z
  zones
  tijd 19
  voeding 13
  zoomen, kaarten 8

  R
  ronden 1
  routes, instellingen 8

  S
  satellietsignalen 1, 3, 20
  scherm 18
  scherminstellingen 18
  schermverlichting 1, 3, 18
  segmenten 4
  verwijderen 5
  sensors voor snelheid en cadans 12, 13
  slaapmodus 18
  slim opslaan 15
  smartphone 1, 8, 16, 18
  apps 9
  koppelen 1
  snelheids- en cadanssensors 20
  snelkoppelingen 3
  software
  bijwerken 14, 21
  licentie 21
  versie 21
  specificaties 19
  startmelding 18
  25 • Page 30

  support.garmin.com

  Mei 2018
  190-02424-35_0A


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 520 Plus wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 520 Plus in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 520 Plus

Garmin Edge 520 Plus Bedienungsanleitung - Deutsch - 32 seiten

Garmin Edge 520 Plus Bedienungsanleitung - Englisch - 30 seiten

Garmin Edge 520 Plus Bedienungsanleitung - Französisch - 32 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info