Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Edge
®
520
Gebruikershandleiding
Juli 2015 Gedrukt in Taiwan 190-01844-35_0A
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Meldung.
  Verbindung zu Kommot. Bei im Laden von Daten
  Verbindungsfehler. Überprüfe deine Internetverbindung und versuch es nochmal
  400
  Was muss ich tun Eingereicht am 17-6-2021 13:16

  Antworten Frage melden
 • Muß ich bei Fahrtunterbrechung eine Taste drücken bevor ich wieder weiterfahre
  Eingereicht am 3-6-2021 09:15

  Antworten Frage melden
 • was versteht man unter intensiv Factor + Stress Scor Eingereicht am 14-2-2019 18:17

  Antworten Frage melden
 • HALLO Wieso werden keine Gebäute bei der Karte edge 520 angezeigt

  wie kann ich es einstellen dass alle 5 km meine Zeit angegeben wird Eingereicht am 11-12-2018 14:58

  Antworten Frage melden
 • 15 Stunden Laufzeit im bestenfall ist mir zu wenig, kann man es auch während des Fahren aufladen
  Eingereicht am 10-6-2017 20:38

  Antworten Frage melden
 • wie stellt man die Watt Leistung auf den Display ein Eingereicht am 4-9-2016 19:50

  Antworten Frage melden
 • suche Gebrauchsanweisung von Garmin edge 520 Eingereicht am 10-5-2016 18:36

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Edge 520
  ®

  Gebruikershandleiding

  Juli 2015

  Gedrukt in Taiwan

  190-01844-35_0A • Page 2

  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
  toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
  deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
  www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge en Virtual Partner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
  dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
  The Cooper Institute , en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Di2™ is
  een handelsmerk van Shimano, Inc. Shimano is een geregistreerd handelsmerk van Shimano, Inc. Mac is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in
  de Verenigde Staten en andere landen. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van Peaksware,
  LLC. STRAVA en Strava™ zijn handelsmerken van Strava, Inc. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
  en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: A02564 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Aan de slag ................................................................................. 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 1
  Over de batterij ...................................................................... 1
  De standaardsteun installeren .................................................... 1
  De voorsteun installeren ............................................................. 1
  De Edge losmaken ................................................................. 2
  Het toestel inschakelen ............................................................... 2
  Knoppen .................................................................................2
  De statuspagina weergeven ............................................. 2
  De schermverlichting gebruiken ........................................ 2
  Het menu met snelkoppelingen gebruiken ........................ 2
  Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 2

  Training........................................................................... 3
  Een rit maken .............................................................................. 3
  Gebruik van Virtual Partner® ...................................................... 3
  Koersen ...................................................................................... 3
  Een koers maken op uw toestel ............................................. 3
  Een koers van internet volgen ............................................... 3
  Tips voor trainen met koersen ............................................... 3
  Een koers stoppen ................................................................. 3
  Een koers op de kaart weergeven ......................................... 3
  Koersgegevens weergeven ................................................... 4
  Koersopties ............................................................................ 4
  Een koers verwijderen ........................................................... 4
  Segmenten ................................................................................. 4
  Strava™ segmenten .............................................................. 4
  Een segment via internet volgen ........................................... 4
  Segmenten inschakelen ......................................................... 4
  Tegen een segment racen ..................................................... 4
  Segmentgegevens weergeven .............................................. 4
  Segmentopties ....................................................................... 4
  Een segment verwijderen ...................................................... 4
  Workouts ..................................................................................... 5
  Een workout via internet volgen ............................................. 5
  Een workout beginnen ........................................................... 5
  Een workout stoppen ............................................................. 5
  Een workout in voorbeeldweergave bekijken ........................ 5
  Een workout verwijderen ........................................................ 5
  Meerdere workouts verwijderen ............................................. 5
  De trainingsagenda .....................................................................5
  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken ........................ 5
  Intervalworkouts .......................................................................... 5
  Een intervalworkout maken .................................................... 5
  Een intervalworkout starten ................................................... 5
  Een ANT+ indoortrainer gebruiken ............................................. 5
  Weerstand instellen ............................................................... 6
  Doelvermogen instellen ......................................................... 6
  Een trainingsdoel instellen .......................................................... 6
  Een trainingsdoel annuleren .................................................. 6
  Persoonlijke records ................................................................... 6
  Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 6
  Een persoonlijk record terugzetten ........................................ 6
  Alle persoonlijke records wissen ............................................ 6
  Trainingszones ........................................................................... 6
  Indoortrainingen .......................................................................... 6

  Navigatie......................................................................... 7
  Locaties ...................................................................................... 7
  Uw locatie markeren .............................................................. 7
  Naar een opgeslagen locatie navigeren ................................ 7
  Locaties bewerken ................................................................. 7
  Een locatie verwijderen .......................................................... 7
  De hoogte instellen ................................................................ 7
  Inhoudsopgave

  Zoomen op de kaart .................................................................... 7

  ANT+ sensors ................................................................. 7
  De hartslagmeter aanbrengen .................................................... 7
  Hersteladvies ......................................................................... 7
  Hersteladvies inschakelen ................................................ 8
  Over VO2 max. indicaties ...................................................... 8
  Geschat VO2 max. weergeven ......................................... 8
  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen ....................... 8
  Uw hartslagzones instellen .................................................... 8
  Hartslagzones ................................................................... 8
  Fitnessdoelstellingen ......................................................... 8
  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens ........................... 9
  De snelheidsensor installeren .................................................... 9
  De cadanssensor installeren ...................................................... 9
  Snelheid- en cadanssensors ................................................. 9
  Gegevens middelen voor cadans of vermogen ..................... 9
  Uw ANT+ sensors koppelen ....................................................... 9
  Trainen met vermogensmeters ................................................... 9
  Uw vermogenszones instellen ............................................. 10
  De vermogensmeter kalibreren ............................................ 10
  Vermogen in de pedalen ...................................................... 10
  Fietsdynamica ...................................................................... 10
  Fietsdynamica gebruiken ................................................ 10
  De Vector software bijwerken met het Edge toestel ............ 10
  Uw FTP-waarde schatten .................................................... 10
  Een FTP-test uitvoeren ................................................... 11
  Uw FTP-waarde automatisch berekenen ........................ 11
  Gebruik van Shimano® Di2™ shifters ...................................... 11
  De weegschaal gebruiken ........................................................ 11

  Geschiedenis................................................................ 11
  Uw rit weergeven ...................................................................... 11
  Uw tijd in elke trainingszone weergeven .............................. 11
  Ritten verwijderen ................................................................ 11
  Gegevenstotalen weergeven .................................................... 11
  Gegevenstotalen verwijderen .............................................. 11
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ................................... 11
  Garmin Connect ................................................................... 12
  Bluetooth® communicatiefuncties ....................................... 12
  Uw smartphone koppelen ............................................... 12
  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel ............. 12
  Gegevensopslag ....................................................................... 12
  Gegevensbeheer ...................................................................... 13
  Het toestel aansluiten op uw computer ................................ 13
  Bestanden overbrengen naar uw toestel ............................. 13
  Bestanden verwijderen ........................................................ 13
  De USB-kabel loskoppelen .................................................. 13

  Uw toestel aanpassen .................................................. 13
  Profielen ....................................................................................13
  Uw gebruikersprofiel instellen .............................................. 13
  Over ervaren sporters .......................................................... 13
  Over trainingsinstellingen ......................................................... 13
  Uw activiteitenprofiel bijwerken ............................................ 13
  Gegevensschermen aanpassen .......................................... 14
  De satellietinstelling wijzigen ............................................... 14
  Kaartinstellingen .................................................................. 14
  De oriëntatie van de kaart wijzigen ................................. 14
  Waarschuwingen ................................................................. 14
  Bereikwaarschuwingen instellen ..................................... 14
  Een terugkerende waarschuwing instellen ..................... 14
  Auto Lap ............................................................................... 14
  Ronden op positie markeren ........................................... 14
  Ronden op afstand markeren ......................................... 15
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 15
  Automatische slaapstand gebruiken .................................... 15
  Auto Scroll gebruiken ........................................................... 15
  i • Page 4

  De startmelding wijzigen ...................................................... 15
  Bluetooth instellingen ............................................................... 15
  Systeeminstellingen .................................................................. 15
  Scherminstellingen ............................................................... 15
  Instellingen voor gegevens vastleggen ................................ 16
  De maateenheden wijzigen ................................................. 16
  De toesteltonen in- en uitschakelen ..................................... 16
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 16
  De configuratie-instellingen wijzigen .................................... 16
  Tijdzones .............................................................................. 16

  Toestelinformatie......................................................... 16
  Specificaties .............................................................................. 16
  Edge specificaties ................................................................ 16
  Specificaties van de hartslagmeter ...................................... 16
  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ....... 16
  Toestelonderhoud ..................................................................... 16
  Het toestel schoonmaken .................................................... 16
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden .................. 16
  Door de gebruiker vervangbare batterijen ................................ 16
  De batterij van de hartslagmeter vervangen ........................ 17
  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen ............................................................................ 17

  Problemen oplossen.................................................... 17
  Het toestel resetten ................................................................... 17
  Gebruikersgegevens wissen ................................................ 17
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 17
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 17
  Temperatuurmetingen .............................................................. 17
  Vervangende afdichtringen ....................................................... 17
  Toestelgegevens weergeven .................................................... 18
  De software bijwerken .............................................................. 18
  Ondersteuning en updates ....................................................... 18
  Meer informatie ......................................................................... 18

  Appendix....................................................................... 18
  Gegevensvelden ....................................................................... 18
  FTP-waarden ............................................................................ 20
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 20
  Standaardwaarden VO2 Max. .................................................. 20
  Wielmaat en omvang ................................................................ 20
  Softwarelicentieovereenkomst .................................................. 21

  Index.............................................................................. 22

  ii

  Inhoudsopgave • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  Aan de slag
  Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
  volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
  raken met de basisfuncties.
  1 Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 1).
  2 Bevestig het toestel met de standaardsteun (De
  standaardsteun installeren, pagina 1) of de voorsteun (De
  voorsteun installeren, pagina 1).
  3 Schakel het toestel in (Het toestel inschakelen, pagina 2).
  4 Zoek naar satellieten (Satellietsignalen ontvangen,
  pagina 2).
  5 Maak een rit (Een rit maken, pagina 3).
  6 Upload uw rit naar Garmin Connect™ (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 11).

  Het toestel opladen
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 16).
  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun Â.
  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  De voorsteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort

  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
  de stuurverbinding Á.

  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter

  of een USB-poort van een computer.
  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  Inleiding

  3 Als u de richting van de steun wilt wijzigen, verwijder dan

  indien nodig de twee schroeven aan de achterzijde van de
  steun Â, draai de aansluiting Ã, en plaats de schroeven
  terug.
  4 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
  • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
  25,4 mm is.
  1 • Page 6

  • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
  31,8 mm is.
  5 Plaats de stuurverbinding rond het rubberen kussentje.
  6 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Garmin raadt een moment van 0,8 N-m (7
  lbf-inch) aan. Controleer regelmatig of schroef goed vast zit.
  7 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun Ä.

  Ã

  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt markeren.

  Ä

  Selecteer deze knop om de timer te starten of te stoppen.

  Å

  Selecteer deze knop om terug te keren naar het vorige
  scherm.

  ®

  Æ

  Selecteer deze knop om een optie te kiezen of een bericht
  te bevestigen.
  Selecteer deze knop tijdens een rit om menuopties weer te
  geven, zoals waarschuwingen en gegevensvelden.

  De statuspagina weergeven
  De statuspagina geeft de verbindingsstatus van de GPS, ANT+
  sensors en uw smartphone weer.
  Selecteer een optie:
  • Selecteer in het startscherm .
  • Selecteer tijdens een rit > Statuspagina.

  8 Duw deze iets omlaag en draai het Edge toestel met de klok
  mee totdat het vastklikt.

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  Het toestel inschakelen
  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de
  systeeminstellingen en profielen te configureren.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  Als uw toestel over ANT+ sensors beschikt (zoals een
  hartslagmeter, snelheidsensor of cadanssensor), kunt u die
  activeren tijdens het configureren.
  Voor meer informatie over ANT+ sensors raadpleegt u ANT+
  sensors, pagina 7.
  ®

  Knoppen

  Daarop wordt de statuspagina weergegeven. Een nietknipperend pictogram geeft aan dat het signaal is gevonden
  of de sensor is verbonden.
  De schermverlichting gebruiken
  • Selecteer een willekeurige knop om de schermverlichting in
  te schakelen.
  • Selecteer om de helderheid van de schermverlichting aan
  te passen.
  • Selecteer in het startscherm een of meer opties:
  ◦ Selecteer > Helderheid > Helderheid om de helderheid
  in te stellen.
  ◦ Selecteer > Helderheid > Time-out van scherm en
  selecteer een optie om de verlichtingsduur aan te passen.
  Het menu met snelkoppelingen gebruiken
  Het toestel beschikt over een menu met snelkoppelingen voor
  verschillende gegevensschermen en hulpfuncties. Tijdens een
  rit wordt
  weergegeven op de gegevensschermen.
  Selecteer om het menu met snelkoppelingen weer te
  geven.

  Satellietsignalen ontvangen

  À

  Á

  Â

  2

  Selecteer deze knop om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.
  Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
  schakelen.

  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Selecteer deze knop in het startscherm om de statuspagina
  weer te geven.
  Selecteer deze knop om door de gegevensschermen, opties
  en instellingen te bladeren.
  Selecteer deze knop in het startscherm om het toestelmenu
  weer te geven.
  Inleiding • Page 7

  Training
  Een rit maken
  Als bij uw toestel een ANT+ sensor is meegeleverd, zijn de
  toestellen al gekoppeld en kunnen ze bij eerste installatie
  worden geactiveerd.
  1 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  De satellietbalken worden groen als het toestel gereed is.
  3 Selecteer in het startscherm .
  4 Selecteer een activiteitenprofiel.
  5 Selecteer om de timer te starten.

  voltooid. U kunt dan nu tegen een Virtual Partner racen om te
  proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.
  Een bestaande rit volgen van Garmin Connect: U kunt een
  koers vanuit Garmin Connect verzenden naar uw toestel.
  Nadat de rit is opgeslagen op uw toestel, kunt u die koers
  volgen of ertegen racen.

  Een koers maken op uw toestel
  Voordat u een koers kunt maken, dient u te beschikken over een
  activiteit met GPS-gegevens die zijn opgeslagen op uw toestel.
  1 Selecteer Menu > Training > Koersen > Koersopties >
  Nieuw.
  2 Selecteer een activiteit waarop u uw koers wilt baseren.
  3 Geef een naam op voor de koers en selecteer .
  De koers verschijnt in de lijst.
  4 Selecteer de koers en bekijk de koersgegevens.
  5 Selecteer zo nodig Instellingen om de koersgegevens te
  wijzigen.
  U kunt bijvoorbeeld de naam of de kleur van de koers
  wijzigen.
  6 Selecteer > Rijden.

  Een koers van internet volgen

  6
  7
  8
  9

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de timer is gestart.
  Selecteer of voor meer gegevensschermen.
  Selecteer zo nodig om menuopties, zoals waarschuwingen
  en gegevensvelden, weer te geven.
  Selecteer
  om de timer te stoppen.
  Selecteer Bewaar rit.

  Gebruik van Virtual Partner

  ®

  Uw Virtual Partner is een trainingshulpmiddel dat u helpt bij het
  bereiken van uw trainingsdoelen.
  1 Maak een rit.
  2 Selecteer om het Virtual Partner scherm weer te geven en
  te zien wie er aan kop ligt.

  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 12).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer Menu > Training > Koersen.
  7 Selecteer de koers.
  8 Selecteer Rijden.

  Tips voor trainen met koersen
  • Gebruik afslagbegeleiding (Koersopties, pagina 4).
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt. Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar
  de koers. Als u op het pad van de koers komt, wordt er een
  bericht weergegeven.
  OPMERKING: Zodra u
  selecteert, start uw Virtual Partner
  de koers en wordt niet gewacht tot de warming-up voorbij is.
  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.
  Als u van de koers afwijkt, wordt een bericht weergegeven.

  Een koers stoppen
  Selecteer

  > Stop koers > OK.

  Een koers op de kaart weergeven
  3 Selecteer zo nodig

  > Virtual Partner-snelheid om de
  snelheid van de Virtual Partner aan te passen tijdens uw rit.

  Koersen
  Een eerder vastgelegde activiteit volgen: U kunt bijvoorbeeld
  een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u
  kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en
  volgen.
  Tegen een eerder vastgelegde activiteit racen: U kunt een
  vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere
  prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren. Stel
  bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt
  Training

  Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen
  hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt bijvoorbeeld
  instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt
  weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen
  weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder
  dat u een bepaalde koers volgt.
  1 Selecteer Menu > Training > Koersen.
  2 Selecteer de koers.
  3 Selecteer Instellingen.
  4 Selecteer Altijd weergeven om de koers weer te geven op
  de kaart.
  5 Selecteer Kleur en selecteer een kleur.
  3 • Page 8

  6 Selecteer Koerspunten om ook koerspunten weer te geven

  8 Selecteer Kaart > Rijden.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer Menu > Training > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:

  U kunt Virtual Partner races en aanwijzingen inschakelen die u
  waarschuwen als u segmenten nadert.
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer Schakel in.
  OPMERKING: Aanwijzingen die u waarschuwen als u
  segmenten nadert, worden alleen weergegeven voor
  ingeschakelde segmenten.

  op de kaart.
  De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt
  deze weergegeven op de kaart.

  • Selecteer Samenvatting om een overzicht van
  koersgegevens weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.
  • Selecteer Ronden om een ronde te selecteren en extra
  informatie weer te geven over elke ronde.

  Koersopties
  Selecteer Menu > Training > Koersen > Koersopties.
  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Koersfoutwaarsch.: Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van
  het toestel verwijderen.

  Een koers verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer Wis > OK.

  Segmenten
  Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit uw Garmin
  Connect account verzenden naar uw toestel. Nadat het
  segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment
  volgen.
  OPMERKING: Wanneer u een koers downloadt vanaf uw
  Garmin Connect account, worden alle segmenten in de koers
  automatisch gedownload.
  Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen
  en proberen om uw persoonlijke record of andere fietsers die
  het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

  Strava™ segmenten
  U kunt Strava segmenten downloaden op uw Edge toestel. Volg
  Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken met uw
  prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs die
  hetzelfde segment hebben gereden.
  Als u zich wilt aanmelden voor Strava lidmaatschap, gaat u naar
  de widget Segmenten in uw Garmin Connect account. Ga voor
  meer informatie naar www.strava.com.
  De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel
  Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.

  Een segment via internet volgen
  Voordat u een segment kunt downloaden van Garmin Connect
  en volgen, moet u beschikken over een Garmin Connect
  account (Garmin Connect, pagina 12).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een nieuw segment of kies een bestaand segment.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  7 Selecteer het segment.
  4

  Segmenten inschakelen

  Tegen een segment racen
  Segmenten zijn virtuele raceparkoersen. U kunt racen tegen een
  segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties,
  of met die van andere fietsers, connecties in uw Garmin
  Connect account of andere leden van de fietscommunity. U kunt
  uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
  segmentpositie te bekijken.
  1 Begin met het volgen van een segment (Een segment via
  internet volgen, pagina 4), een koers met een segment (Een
  koers van internet volgen, pagina 3) of maak een rit (Een rit
  maken, pagina 3).
  Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen
  tegen het segment.
  2 Selecteer om de timer te starten.
  Er wordt een bericht weergegeven als u zich in de buurt
  bevindt van een startpunt van een segment.
  3 Start met racen tegen het segment.
  4 Selecteer zo nodig om uw doel tijdens de race te wijzigen.
  U kunt racen tegen de groepsaanvoerder, een uitdager of
  andere fietsers (indien van toepassing).
  5 Ga naar het scherm Virtual Partner om uw vorderingen weer
  te geven.
  Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  Segmentgegevens weergeven
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Kaart om het segment op de kaart weer te
  geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van het segment
  weer te geven.
  • Selecteer Klassement om de rijtijden en de gemiddelde
  snelheid van de segmentaanvoerder, groepsaanvoerder
  of uitdager, van andere fietsers (indien van toepassing) en
  uw persoonlijke beste tijd en gemiddelde snelheid weer te
  geven.
  TIP: U kunt een klassementscore selecteren om het
  racedoel voor uw segment te wijzigen.

  Segmentopties
  Selecteer Menu > Training > Segmenten > Segmentopties.
  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen segmenten op naam
  zoeken.
  Schakel in/uit: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  segmenten in- of uitschakelen.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen segmenten
  van het toestel verwijderen.

  Een segment verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Segmenten.
  Training • Page 9

  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer Wis > OK.

  Workouts
  U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke
  workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en
  calorieën. U kunt workouts maken met Garmin Connect of een
  trainingsplan selecteren met ingebouwde workouts van Garmin
  Connect en deze overzetten naar uw toestel.
  U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect. U
  kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.

  Een workout via internet volgen
  Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 12).
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een workout en sla deze op.
  4 Selecteer Verzend naar toestel en volg de instructies op het
  scherm.
  Koppel
  het toestel los.
  5

  Een workout beginnen
  Voordat u een workout kunt beginnen, moet u een workout
  downloaden van uw Garmin Connect account.
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer Start workout.
  4 Selecteer om de timer te starten.
  Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de workout, het doel (indien ingesteld) en de
  huidige workoutgegevens weer.

  Garmin Connect. Nadat u workouts hebt toegevoegd aan de
  Garmin Connect agenda kunt u ze naar uw toestel verzenden.
  Alle geplande workouts die naar het toestel worden verzonden,
  worden in de trainingsagenda op datum weergegeven. Als u een
  dag selecteert in de trainingsagenda, kunt u de workout
  weergeven of uitvoeren. De geplande workout blijft aanwezig op
  uw toestel, ongeacht of u deze voltooit of overslaat. Als u
  geplande workouts verzendt vanaf Garmin Connect, wordt de
  bestaande trainingsagenda overschreven.

  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken
  Voordat u een trainingsplan kunt downloaden van Garmin
  Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (Garmin Connect, pagina 12).
  U kunt in Garmin Connect zoeken naar een trainingsplan,
  workouts en koersen plannen, en plannen downloaden naar uw
  toestel.
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Selecteer en plan een trainingsplan.
  4 Bekijk het trainingsplan in uw agenda.
  5 Selecteer en volg de instructies op het scherm.

  Intervalworkouts
  U kunt intervalworkouts maken op basis van afstand of tijd. Het
  toestel slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u een
  nieuwe intervalworkout maakt. U kunt een interval met een open
  einde gebruiken wanneer u een bekende afstand aflegt. Als u
  selecteert, neemt het toestel een interval op en last daarna
  een rustinterval in.

  Een intervalworkout maken
  1 Selecteer Menu > Training > Intervallen > Wijzig >
  2

  Een workout stoppen
  • U kunt op elk moment
  selecteren om een workoutstap te
  beëindigen.
  • Selecteer om het scherm met workoutstappen weer te
  geven en selecteer vervolgens > Stop workout > OK om
  de workout te beëindigen.
  • Selecteer
  > Stop workout om de timer te stoppen en de
  workout te beëindigen.
  TIP: Wanneer u uw rit opslaat, wordt uw workout automatisch
  beëindigd.

  Een workout in voorbeeldweergave bekijken
  U kunt elke stap van een workout in voorbeeldweergave
  bekijken.
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer Voorbeeld workout.

  Een workout verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer Wis workout > OK.
  Meerdere workouts verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Workouts > Wis.
  2 Selecteer een of meer workouts.
  3 Selecteer Verwijder workouts > OK.

  De trainingsagenda
  De trainingsagenda op uw toestel is een uitbreiding van de
  trainingsagenda of het trainingsschema dat u hebt ingesteld in
  Training

  3
  4
  5
  6
  7

  Intervallen > Type.
  Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het
  type in te stellen op Open.
  Selecteer Tijdsduur, voer een afstands- of tijdsinterval in
  voor de workout en selecteer .
  Selecteer Rust > Type.
  Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  Voer indien nodig een waarde in voor de afstand of tijd van
  het rustinterval en selecteer .
  Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.
  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.
  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.

  Een intervalworkout starten
  1 Selecteer Menu > Training > Intervallen > Start workout.
  2 Selecteer om de timer te starten.
  3 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, selecteert u
  om aan het eerste interval te beginnen.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt er een
  bericht.

  Een ANT+ indoortrainer gebruiken
  Voordat u een compatibele ANT+ indoortrainer kunt gebruiken,
  moet u uw fiets op de trainer installeren en deze koppelen met
  uw toestel (Uw ANT+ sensors koppelen, pagina 9).
  U kunt uw toestel met een indoortrainer gebruiken om
  weerstand te simuleren terwijl u een koers, activiteit of workout
  5 • Page 10

  volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer
  gebruikt.
  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Volg een koers om een opgeslagen koers te
  volgen (Koersen, pagina 3).
  • Selecteer Volg een activiteit om een opgeslagen rit te
  volgen (Een rit maken, pagina 3).
  • Selecteer Volg een workout om een krachtraining te
  volgen die u hebt gedownload via uw Garmin Connect
  account (Workouts, pagina 5).
  3 Selecteer een koers, activiteit of workout.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Selecteer een activiteitenprofiel.
  6 Selecteer om de timer te starten.
  De trainer verhoogt of verlaagt de weerstand op basis van de
  hoogtegegevens van de koers of rit.
  7 Selecteer om het trainerscherm weer te geven.

  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen afstand om een vooraf ingestelde
  afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.
  • Selecteer Afstand en tijd om een afstands- en tijdsdoel te
  selecteren.
  • Selecteer Afstand en snelheid om een afstand en
  snelheid te selecteren.
  Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met uw
  geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op
  uw huidige prestaties en de resterende tijd.
  3 Selecteer om de timer te starten.
  4 Selecteer zo nodig om het Virtual Partner scherm weer te
  geven.
  5 Selecteer > Bewaar rit nadat u uw activiteit hebt voltooid.

  Een trainingsdoel annuleren
  Selecteer

  > Annuleer doel > OK.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit.

  Uw persoonlijke records weergeven
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke
  records.

  Een persoonlijk record terugzetten

  U kunt het weerstandsniveau À, hoe ver u voor- of achterligt
  Á en hoeveel tijd u voor of achterligt  weergeven
  vergeleken met de afstand en tijd die oorspronkelijk voor de
  koers of de activiteit zijn geregistreerd.

  Weerstand instellen
  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer > Stel
  2
  3
  4
  5

  weerstand in.
  Selecteer of om het weerstandsniveau van de trainer in te
  stellen.
  Selecteer een activiteitenprofiel.
  Begin met trappen.
  Selecteer zo nodig > Stel weerstand in om het
  weerstandsniveau tijdens uw activiteit aan te passen.

  Doelvermogen instellen
  1 Selecteer Menu > Training > Indoortrainer > Stel
  doelvermogen in.

  2 Stel het doelvermogen in.
  3 Selecteer een activiteitenprofiel.
  4 Begin met trappen.
  Het weerstandsniveau van de trainer wordt aangepast om
  een constant vermogen te leveren op basis van uw snelheid.
  5 Selecteer zo nodig > Stel doelvermogen in om het
  doelvermogen tijdens uw activiteit aan te passen.

  Een trainingsdoel instellen
  De functie Trainingsdoel werkt samen met de functie Virtual
  Partner zodat u kunt trainen op afstand, afstand en tijd of
  afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het
  toestel u real-time feedback over hoe ver u bent gevorderd met
  het bereiken van uw trainingsdoel.
  1 Selecteer Menu > Training > Stel een doel in.
  6

  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke
  records.
  2 Selecteer een record om terug te zetten op de vorige waarde.
  3 Selecteer Vorig record > OK.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Alle persoonlijke records wissen
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > Persoonlijke records
  > Wis alles > OK.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Trainingszones
  • Hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 8)
  • Vermogenszones (Uw vermogenszones instellen,
  pagina 10)

  Indoortrainingen
  U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of om
  batterijvermogen te sparen.
  OPMERKING: Wijzigingen in de GPS-instelling worden
  opgeslagen in het activiteitenprofiel. U kunt aangepaste
  activiteitenprofielen maken voor elk type fietsactiviteit (Uw
  activiteitenprofiel bijwerken, pagina 13).
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer GPS-modus > Uit.
  Wanneer de GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
  afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele
  sensor beschikt die deze gegevens naar het toestel verzendt
  (zoals een snelheids- of cadanssensor).

  Training • Page 11

  Navigatie
  Navigatiefuncties en -instellingen worden ook gebruikt bij het
  navigeren van koersen (Koersen, pagina 3) en segmenten
  (Segmenten, pagina 4).
  • Locaties (Locaties, pagina 7)
  • Kaartinstellingen (Kaartinstellingen, pagina 14)

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie markeren
  Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te
  zoeken.
  Een locatie is een punt dat u vastlegt en in het toestel opslaat.
  Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een
  bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.
  1 Maak een rit.
  2 Selecteer > Markeer positie > OK.

  Naar een opgeslagen locatie navigeren
  Voordat u naar een opgeslagen locatie kunt navigeren, dient u
  satellieten te zoeken.
  1 Selecteer Menu > Training > Locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Bekijk kaart.
  4 Selecteer Rijden.

  Locaties bewerken
  1 Selecteer Menu > Training > Locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer een locatiedetail.

  ANT+ sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
  de aanschaf van optionele sensors naar http://buy.garmin.com.

  De hartslagmeter aanbrengen
  OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
  paragraaf overslaan.
  U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
  uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
  tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
  1 Klik de hartslagmetermodule À in de band.

  De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
  ondersteboven te worden weergegeven.
  2 Bevochtig de elektroden Á en de contactoppervlakken  aan
  de achterzijde van de band om een sterke verbinding tussen
  uw borst en de zender tot stand te brengen.

  3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
  band à in de lus Ä.
  OPMERKING: Het label met wasvoorschriften moet niet
  worden omgevouwen.

  Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om een bekende hoogte
  voor de locatie op te geven.
  4 Wijzig de waarde en selecteer .

  Een locatie verwijderen
  1 Selecteer Menu > Training > Locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer Verwijder locatie > OK.
  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie
  beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig
  kalibreren.
  1 Maak een rit.
  2 Selecteer > Hoogte instellen.
  3 Geef de hoogte op en selecteer .

  Zoomen op de kaart
  1
  2
  3
  4

  Maak een rit.
  Selecteer om de kaart weer te geven.
  Selecteer > Zoom kaart in/uit.
  Selecteer een optie:
  • Schakel Auto.zoom in om automatisch een zoomniveau
  voor de kaart in te stellen.
  • Schakel Auto.zoom uit om handmatig in of uit te zoomen.
  5 Selecteer zo nodig Stel het zoomniveau in.
  6 Selecteer een optie:
  • Selecteer om handmatig in te zoomen.
  • Selecteer om handmatig uit te zoomen.
  7 Selecteer om het zoomniveau op te slaan (optioneel).

  Navigatie

  De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
  weergegeven.
  4 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
  hartslagmeter bevindt.
  Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
  gegevens verzonden.
  TIP: Zie (Tips voor onregelmatige hartslaggegevens,
  pagina 9) als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet
  worden weergegeven.

  Hersteladvies
  U kunt uw Garmin toestel gekoppeld met de hartslagmeter
  gebruiken om de tijd weer te geven die resteert voordat u
  volledig bent hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve
  workout. De functie hersteladvies bevat hersteltijd en
  herstelcontrole. Hersteladviestechnologie wordt geleverd en
  ondersteund door Firstbeat.
  Herstelcontrole: De herstelcontrole biedt een real-time indicatie
  van uw herstelstatus tijdens de eerste minuten van een
  activiteit.
  Hersteltijd: De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een
  activiteit. De tijd loopt af naar het optimale moment voor een
  nieuwe intensieve workout.

  7 • Page 12

  Hersteladvies inschakelen
  Voordat u hersteladvies kunt gebruiken, moet u een
  hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (Uw
  ANT+ sensors koppelen, pagina 9). Als de hartslagmeter is
  meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al
  gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel
  instellen, pagina 13) en maximale hartslag (Uw hartslagzones
  instellen, pagina 8) in voor de meest nauwkeurige
  schattingen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Hersteladvies >
  Schakel in.
  2 Maak een rit.
  Tijdens de eerste minuten van uw rit wordt er een
  herstelcontrole weergegeven die een real-time indicatie biedt
  van uw herstelstatus.
  3 Selecteer Bewaar rit nadat u uw rit hebt voltooid.
  De hersteltijd wordt weergegeven. De hersteltijd is maximaal
  vier dagen, en minimaal zes uur.

  Over VO2 max. indicaties
  VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u
  kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
  maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.
  is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
  fitnessniveau. Waarden voor geschat VO2 max. worden
  geleverd en ondersteund door Firstbeat. U kunt uw Garmin
  toestel gekoppeld met een compatibele hartslagmeter en
  vermogensmeter gebruiken voor weergave van uw VO2 max.
  indicatie voor fietsen.
  Geschat VO2 max. weergeven
  Voordat u uw geschat VO2 max. kunt weergeven, moet u de
  hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de
  meters koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors koppelen,
  pagina 9). Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw
  toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel uw
  gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 13) en
  maximale hartslag in (Uw hartslagzones instellen, pagina 8)
  voor de meest nauwkeurige schattingen.
  OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk
  onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken
  zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.
  1 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  2 Selecteer Bewaar rit nadat u uw rit hebt voltooid.
  3 Selecteer Menu > Mijn statistieken > VO2 max..
  Uw geschat VO2 max. wordt als getal en positie
  weergegeven op de kleurenbalk.

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Oranje

  Redelijk

  Rood

  Slecht

  appendix (Standaardwaarden VO2 Max., pagina 20), en ga
  naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.
  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen
  Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en
  hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max.waarde nauwkeuriger worden berekend.
  • Controleer vóór uw rit of uw toestel, hartslagmeter en
  vermogensmeter goed werken, zijn gekoppeld en zijn
  voorzien van een opgeladen batterij.
  • Houd uw hartslag gedurende uw rit van 20 minuten op meer
  dan 70% van uw maximale hartslag.
  • Houd gedurende uw rit van 20 minuten uw
  uitgangsvermogen tamelijk constant.
  • Vermijd heuvelachtig terrein.
  • Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen
  (Fitnessdoelstellingen, pagina 8). Stel uw maximale hartslag,
  hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens een activiteit.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Trainingszones >
  Hartslagzones.
  2 Voer de maximumwaarde en rustwaarde voor uw hartslag in.
  De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke
  waarde echter ook handmatig aanpassen.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % Max. om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslag in rust weer te geven en te wijzigen.
  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.
  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
  verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 20) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd
  met toestemming van The Cooper Institute . Raadpleeg de
  ®

  8

  ANT+ sensors • Page 13

  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens
  Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
  weergegeven, kunt u deze tips proberen.
  • Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken (indien
  van toepassing).
  • Trek de band strakker aan om uw borst.
  • Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit.
  • Volg de instructies voor onderhoud (Onderhoud van de
  hartslagmeter onderhouden, pagina 16).
  • Draag een katoenen shirt of maak beide zijden van de band
  goed nat.
  Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of
  er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken
  die de hartslagsignalen beïnvloedt.
  • Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de
  hartslagmeter kunnen veroorzaken.
  Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke
  elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
  hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
  magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
  LAN-toegangspunten.

  De snelheidsensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.
  2 Trek de band À om de wielnaaf en bevestig deze aan de
  haak Á op de sensor.

  3 Trek de banden Á om de pedaalarm en bevestig deze aan
  de haken  op de sensor.

  4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
  De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
  onderdeel van uw fiets of schoen.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
  rondgegaan.
  5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
  banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

  Snelheid- en cadanssensors
  De cadansgegevens van de cadanssensor worden altijd
  opgenomen. Als er geen snelheid- en cadanssensor zijn
  gekoppeld met het toestel, worden GPS-gegevens gebruikt om
  de snelheid en afstand te berekenen.
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze wordt gemeten
  aan de hand van het aantal omwentelingen van de pedaalarm
  per minuut (RPM).

  Gegevens middelen voor cadans of vermogen
  De instelling voor het middelen van gegevens die niet gelijk zijn
  aan nul, is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele
  cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. Standaard worden
  nulwaarden die optreden als u niet trapt, genegeerd.
  U kunt de waarde van deze instelling wijzigen (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 16).

  Uw ANT+ sensors koppelen

  De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
  asymmetrische naaf. Dit heeft geen invloed op de werking.
  3 Draai het wiel om de afstand te controleren.
  De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
  op de fiets.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
  rondgegaan.

  De cadanssensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm À.
  Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
  2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
  binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
  aandrijving zit.

  ANT+ sensors

  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT+
  draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
  hartslagmeter met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  ANT+ sensors van andere gebruikers vandaan bent tijdens
  het koppelen.
  2 Selecteer Menu > Instellingen > Sensors > Voeg sensor
  toe.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer een sensortype.
  • Selecteer Zoek alles om sensors in de buurt te zoeken.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensors weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensors om te koppelen met uw
  toestel.
  5 Selecteer Voeg sensor toe.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+
  sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).
  9 • Page 14

  • Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw
  vermogensmeter.
  • Pas uw vermogenszones aan uw doelen en mogelijkheden
  aan (Uw vermogenszones instellen, pagina 10).
  • Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden gewaarschuwd
  wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt
  (Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 14).
  • Pas de vermogensgegevensvelden aan (Gegevensschermen
  aanpassen, pagina 14).

  2 Blader naar het fietsdynamicascherm om uw
  piekvermogensfase À, totale vermogensfase Á en
  pedaalmidden-offset  te bekijken.

  Uw vermogenszones instellen
  De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen
  mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. U kunt uw zones
  handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van
  Garmin Connect. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional
  Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software
  automatisch uw vermogenszones kan berekenen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Trainingszones >
  Vermogenszones.
  2 Voer uw FTP-waarde in.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer watt om de zones in watt weer te geven en te
  wijzigen.
  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw
  FTP-waarde (Functional Threshold Power) weer te geven
  en te wijzigen.

  De vermogensmeter kalibreren
  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en actief
  gegevens vastleggen.
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.
  1 Selecteer Menu > Training > Sensors.
  2 Selecteer uw vermogensmeter.
  3 Selecteer Kalibreer.
  4 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.
  5 Volg de instructies op het scherm.

  Vermogen in de pedalen
  Vector meet het vermogen in de pedalen.
  Vector meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
  uitoefent. Vector meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.
  Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
  pedaalarm en de tijd te meten, kan Vector het vermogen
  bepalen (Watt). Omdat Vector het onafhankelijke vermogen per
  been (links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/
  rechts weergegeven.
  OPMERKING: Het Vector S systeem geeft geen
  vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.

  Fietsdynamica
  Fietsdynamicameters meten hoeveel kracht u uitoefent tijdens
  de pedaalslag en waar u kracht uitoefent op het pedaal om u
  inzicht te geven in uw fietstechniek. Als u weet hoe en waar u
  kracht uitoefent, kunt u efficiënter trainen en uw bikefitting
  beoordelen.

  3 Selecteer

  > Gegevensvelden om een gegevensveld zo
  nodig te wijzigen (Gegevensschermen aanpassen,
  pagina 14).
  OPMERKING: De twee gegevensvelden onder aan het
  scherm à kunnen worden aangepast.
  U kunt de rit verzenden naar uw Garmin Connect account om
  meer fietsdynamicagegevens te bekijken (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 11).
  Vermogensfasegegevens
  Vermogensfase is het pedaalslaggebied (tussen de
  beginpedaalhoek en de eindpedaalhoek) waar u positief
  vermogen produceert.
  Pedaalmidden-offset
  Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waar
  u druk uitoefent.

  De Vector software bijwerken met het Edge toestel
  Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge toestel
  koppelen met uw Vector systeem.
  1 Verzend uw gegevens naar uw Garmin Connect account (Uw
  rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 11).
  Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en
  verzendt deze naar uw Edge toestel.
  2 Breng uw Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
  3 Draai de pedaalarm een paar keer rond. Het Edge toestel
  vraagt u om alle software-updates die klaarstaan te
  installeren.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Uw FTP-waarde schatten
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw functionele drempelvermogen (FTP) te schatten. Voor
  een nauwkeurigere FTP-waarde kunt u een FTP-test uitvoeren
  met een gekoppelde vermogensmeter (Een FTP-test uitvoeren,
  pagina 11).
  Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP.
  Uw geschatte FTP-waarde wordt weergegeven als een
  waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde
  vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

  Fietsdynamica gebruiken
  Voordat u fietsdynamica kunt gebruiken, moet u de Vector
  vermogensmeter koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors
  koppelen, pagina 9).
  OPMERKING: Voor het opslaan van fietsdynamicagegevens is
  extra toestelgeheugen nodig.
  1 Maak een rit.
  10

  ANT+ sensors • Page 15

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Oranje

  Redelijk

  Rood

  Ongetraind

  Raadpleeg de appendix (FTP-waarden, pagina 20) voor
  meer informatie.
  Een FTP-test uitvoeren
  Voordat u een test kunt uitvoeren om uw functionele
  drempelvermogen (FTP) te bepalen, moet u een
  vermogensmeter installeren en deze koppelen met uw toestel
  (Uw ANT+ sensors koppelen, pagina 9).
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP > FTP test >
  Rijden.
  2 Selecteer om de timer te starten.
  Zodra u aan de rit begint, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de test, het doel en de huidige
  vermogensgegevens weer. Als de test is voltooid, wordt een
  bericht weergegeven.
  3 Selecteer om de timer te stoppen.
  4 Selecteer Bewaar rit.
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.
  Uw FTP-waarde automatisch berekenen
  Voordat u uw functionele drempelvermogen (FTP) automatisch
  kunt berekenen, moet u een vermogensmeter installeren en
  deze koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors koppelen,
  pagina 9).
  1 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  2 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  3 Selecteer Menu > Mijn statistieken > FTP.
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.

  Gebruik van Shimano Di2™ shifters
  ®

  Voordat u gebruik kunt maken van Di2 elektronische shifters,
  moet u deze koppelen met uw toestel (Uw ANT+ sensors
  koppelen, pagina 9). U kunt de optionele Di2 gegevensvelden
  aanpassen (Gegevensschermen aanpassen, pagina 14). Het
  Edge toestel geeft de huidige afstellingswaarde weer als de
  sensor in de afstellingsmodus is.

  De weegschaal gebruiken
  Als u een ANT+ compatibele weegschaal hebt, kan het toestel
  de gegevens van de weegschaal aflezen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Sensors > Voeg sensor
  toe > Weegschaal.
  Wanneer de weegschaal is gevonden, verschijnt een bericht.
  2 Ga op de weegschaal staan als dit wordt aangegeven.
  OPMERKING: Als u een lichaamsanalyseweegschaal
  gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te
  zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en
  geregistreerd.
  3 Stap van de weegschaal af als dit wordt aangegeven.
  TIP: Als zich een fout voordoet, stapt u van de weegschaal
  af. Stap op de weegschaal als dit wordt aangegeven.

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer een optie.
  Uw tijd in elke trainingszone weergeven
  Voordat u uw tijd in elke trainingszone kunt weergeven, moet u
  uw toestel koppelen met een compatibele hartslagmeter of
  vermogensmeter, een activiteit voltooien en de activiteit
  opslaan.
  Door uw tijd in elke hartslag- en vermogenszone te bekijken,
  kunt u de intensiteit van uw training beter afstemmen. U kunt uw
  vermogenszones (Uw vermogenszones instellen, pagina 10) en
  hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 8)
  aanpassen aan uw doelen en mogelijkheden. U kunt een
  gegevensveld aanpassen om uw tijd in trainingszones tijdens
  uw rit weer te geven (Gegevensschermen aanpassen,
  pagina 14).
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer Tijd in zone.
  4 Selecteer een optie.

  Ritten verwijderen
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Ritten > Wis.
  2 Selecteer een of meer ritten om te verwijderen.
  3 Selecteer Wis ritten > OK.

  Gegevenstotalen weergeven
  U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u
  hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd,
  afstand en calorieën.
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Totalen.
  2 Selecteer een optie om de toestel- of activiteitprofieltotalen
  weer te geven.

  Gegevenstotalen verwijderen
  1 Selecteer Menu > Geschiedenis > Totalen > Wis totalen.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Wis alle totalen om alle gegevenstotalen uit de
  geschiedenis te verwijderen.
  • Selecteer een activiteitprofiel om de verzamelde
  gegevenstotalen voor een enkel profiel te verwijderen.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.
  Selecteer
  OK.
  3

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  Geschiedenis

  11 • Page 16

  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort

  op het toestel.
  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  van de computer.
  4 Ga naar www.garminconnect.com/start.
  5 Volg de instructies op het scherm.

  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer. Meld u aan voor een gratis account op
  www.garminconnect.com/start.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Koersen en workouts downloaden van Garmin Connect:
  Hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin Connect
  met uw smartphone en deze naar uw toestel verzenden.
  Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
  draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
  toestel.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.
  Uw smartphone koppelen
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.
  2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
  3 Selecteer op uw toestel Menu > Instellingen > Bluetooth >
  Schakel in > Smartphone koppelen en volg de instructies
  op het scherm.
  4 Open de Garmin Connect Mobile app op uw telefoon en volg
  de instructies op het scherm om een toestel te koppelen.
  Deze instructies worden aangeboden tijdens de eerste
  installatie of kunnen worden gevonden in de help van de
  Garmin Connect Mobile app.
  5 Selecteer Koppel Bluetooth Smart toestel op uw toestel en
  volg de instructies op het scherm om telefoonmeldingen in te
  schakelen op een compatibele smartphone (optioneel).
  OPMERKING: Voor telefoonmeldingen is een compatibele
  smartphone voorzien van Bluetooth Smart draadloze
  technologie vereist. Ga naar www.garmin.com/ble voor
  informatie over compatibiliteit.

  Bestanden overbrengen naar een ander
  Edge toestel

  Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
  een van de dagelijkse trainingsplannen laden.
  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Bluetooth communicatiefuncties
  ®

  Het Edge toestel beschikt over Bluetooth communicatiefuncties
  voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel. Voor
  sommige functies moet u Garmin Connect Mobile op uw
  smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/intosports
  /apps voor meer informatie.
  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
  Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
  van deze functies.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  12

  U kunt koersen, segmenten en workouts draadloos overbrengen
  van het ene compatibele Edge toestel naar het andere via
  Bluetooth technologie.
  1 Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik
  (3 m) van elkaar.
  2 Selecteer op het toestel met de bestanden Menu >
  Instellingen > Toesteloverdrachten > Deel bestanden.
  3 Selecteer een bestandstype dat u wilt delen.
  4 Selecteer een of meer bestanden om over te brengen.
  5 Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt Menu >
  Instellingen > Toesteloverdrachten.
  6 Selecteer een beschikbare verbinding.
  7 Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen.
  Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een
  bericht weergegeven.

  Gegevensopslag
  Het toestel maakt gebruik van slimme opslag. Hiermee worden
  belangrijke punten opgeslagen waarop u van richting bent
  veranderd of waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd.
  Wanneer een vermogensmeter wordt gekoppeld, legt het toestel
  elke seconde punten vast. Door elke seconde punten vast te
  leggen, beschikt u over een gedetailleerd spoor en wordt meer
  geheugen gebruikt.

  Geschiedenis • Page 17

  Raadpleeg voor informatie over het middelen van gegevens
  voor cadans en vermogen Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 9.

  • Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
  prullenbak.
  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.

  Uw toestel aanpassen

  ®

  ®

  ®

  Het toestel aansluiten op uw computer
  KENNISGEVING
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Duw de beschermkap van de mini-USB-poort omhoog.
  2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort.

  3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-

  poort van de computer.
  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.

  Bestanden overbrengen naar uw toestel
  1 Verbind het toestel met uw computer.

  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  een verwisselbaar station of draagbaar apparaat. Op Mac
  computers wordt het toestel weergegeven als een
  geïnstalleerd volume.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open de bestandsbrowser op de computer.
  Selecteer een bestand.
  Selecteer Edit > Copy.
  Open het draagbare apparaat, station of volume voor het
  toestel.
  Blader naar een map.
  Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het
  geheugen van het toestel.

  Bestanden verwijderen
  KENNISGEVING
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.

  De USB-kabel loskoppelen
  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  Uw toestel aanpassen

  Profielen
  De Edge beschikt over een aantal mogelijkheden voor het
  aanpassen van het toestel, waaronder profielen. Een profiel is
  een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van
  het toestel kunt optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende
  instellingen en weergaven maken voor trainen en
  mountainbiken.
  Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
  gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
  wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.
  Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor
  elk type fietsactiviteit. U kunt bijvoorbeeld een apart
  activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en
  mountainbiken. Het activiteitenprofiel omvat aangepaste
  gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen,
  trainingzones (zoals hartslag en snelheid),
  trainingsinstellingen (zoals Auto Pause en Auto Lap ), en
  navigatie-instellingen.
  Gebruikersprofiel: U kunt instellingen wijzigen voor geslacht,
  leeftijd, gewicht, lengte en instellingen voor ervaren atleten.
  Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.
  ®

  ®

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, gewicht,
  lengte en instellingen voor ervaren atleten. Het toestel gebruikt
  deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
  1 Selecteer Menu > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel.
  2 Selecteer een optie.

  Over ervaren sporters
  Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
  intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
  en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
  heeft.

  Over trainingsinstellingen
  Met de volgende opties en instellingen kunt u uw toestel
  aanpassen aan uw trainingsbehoeften. Deze instellingen
  worden opgeslagen in een activiteitenprofiel. U kunt bijvoorbeeld
  tijdwaarschuwingen instellen voor uw raceprofiel en u kunt een
  Auto Lap positie-trigger gebruiken voor uw mountainbikeprofiel.

  Uw activiteitenprofiel bijwerken
  U kunt tien activiteitenprofielen instellen. U kunt uw instellingen
  en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.
  • Selecteer Nieuw om een nieuw profiel toe te voegen.
  3 Wijzig zo nodig de naam en kleur voor het profiel.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevensschermen om de
  gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 14).
  • Selecteer GPS-modus om GPS uit te schakelen
  (Indoortrainingen, pagina 6) of de satellietinstelling te
  wijzigen (De satellietinstelling wijzigen, pagina 14).

  13 • Page 18

  • Selecteer Kaart om de kaartinstellingen aan te passen
  (Kaartinstellingen, pagina 14).
  • Selecteer Alarmen om uw trainingswaarschuwingen aan
  te passen (Waarschuwingen, pagina 14).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te
  stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Ronden op
  positie markeren, pagina 14).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te
  stellen wanneer de timer automatisch pauzeert (Auto
  Pause gebruiken, pagina 15).
  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand
  om in te stellen dat het toestel automatisch in de
  slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 15).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de
  weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te
  passen wanneer de timer loopt (Auto Scroll gebruiken,
  pagina 15).
  • Selecteer Startmelding om de startmeldingsmodus aan te
  passen (De startmelding wijzigen, pagina 15).
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het
  activiteitenprofiel.

  Gegevensschermen aanpassen
  U kunt de gegevensschermen voor elk activiteitprofiel
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Gegevensschermen.
  4 Selecteer een gegevensscherm.
  5 Schakel indien nodig het gegevensscherm in.
  6 Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op het scherm
  wilt weergeven.
  7 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.

  De satellietinstelling wijzigen
  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS en GLONASS
  inschakelen. Door GPS en GLONASS te gebruiken neemt de
  gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS
  wordt gebruikt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer GPS-modus.
  4 Selecteer een optie.

  Kaartinstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen,
  selecteer een profiel en vervolgens Kaart.
  Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
  op het scherm.
  Auto.zoom: Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau
  voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en
  uitzoomen.
  Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer
  afslagaanwijzingen worden weergegeven.
  De oriëntatie van de kaart wijzigen
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Kaart > Oriëntatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de
  pagina weer te geven.

  14

  • Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven
  aan de pagina weer te geven.
  • Selecteer 3D-modus om de kaart driedimensionaal weer
  te geven.

  Waarschuwingen
  U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met
  specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag,
  cadans en vermogen. Waarschuwingsinstellingen worden
  opgeslagen bij uw activiteitenprofiel.
  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter, cadanssensor of
  vermogensmeter hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen.
  Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven wanneer het toestel
  een waarde meet die boven of onder een opgegeven
  waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
  toestel u waarschuwt als uw cadans lager is dan 40 rpm of
  hoger dan 90 rpm. U kunt ook een trainingszone
  (Trainingszones, pagina 6) gebruiken voor de
  bereikwaarschuwing.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Alarmen.
  4 Selecteer Hartslagwaarschuwing, Cadanswaarschuwing
  of Vermogenswaarsch..
  5 Schakel indien nodig de waarschuwing in.
  6 Voer de minimum- en maximumwaarde in of selecteer zones.
  7 Selecteer indien nodig .
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en
  uitschakelen, pagina 16).
  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Alarmen.
  4 Selecteer Tijdwaarschuwing, Afstandswaarschuwing of
  Calorieënwaarschuwing.
  5 Schakel de waarschuwing in.
  6 Voer een waarde in.
  7 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen
  in- en uitschakelen, pagina 16).

  Auto Lap
  Ronden op positie markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op positie > Ronde bij.

  Uw toestel aanpassen • Page 19

  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij drukken op Lap om de rondeteller te
  selecteert en telkens als u een
  activeren telkens als u
  van deze locaties opnieuw passeert.
  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op
  de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.
  Pas
  zo
  nodig
  de
  rondegegevensvelden
  aan
  5
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 14).
  Ronden op afstand markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw
  prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op afstand > Ronde bij.
  4 Voer een waarde in.
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 14).

  Auto Pause gebruiken
  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of
  wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is
  handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in
  uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  4 Selecteer indien nodig Auto Pause-modus.
  5 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.
  6 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 14).
  Het gegevensveld Tijd - Verstreken geeft de volledige
  verstreken tijd weer, inclusief de gepauzeerde tijd.

  Automatische slaapstand gebruiken
  U kunt de Autom. slaapstand functie gebruiken om automatisch
  in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens
  de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de ANT+
  sensors, Bluetooth en GPS niet verbonden.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand.

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle
  schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Scroll.
  Uw toestel aanpassen

  4 Selecteer een weergavesnelheid.
  De startmelding wijzigen
  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. U wordt
  er zo aan herinnerd de timer in te stellen, zodat uw ritgegevens
  worden vastgelegd.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Startmelding.
  4 Selecteer indien nodig Startmeldingsmodus.
  5 Selecteer een optie:
  • Selecteer Eenmaal.
  • Selecteer Herhaal > Vertraging herhalen om in te stellen
  na hoeveel tijd de melding wordt weergegeven.

  Bluetooth instellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Bluetooth.
  Schakel in: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth
  technologie in.
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.
  Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam
  invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze
  Bluetooth technologie.
  Smartphone koppelen: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.
  Koppel Bluetooth Smart toestel: Hiermee koppelt u uw toestel
  met een compatibele smartphone met Bluetooth Smart
  draadloze technologie. Met deze instelling kunt u telefoon- en
  sms-functies gebruiken.
  OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar als het
  toestel is gekoppeld met een compatibele smartphone met
  Bluetooth Smart draadloze technologie.
  Meldingen telef./sms: Hiermee kunt u telefoonmeldingen vanaf
  uw compatibele smartphone inschakelen.
  Gemiste oproepen en SMS-berichten: Geeft gemiste
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone weer.

  Systeeminstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem.
  • Scherminstellingen (Scherminstellingen, pagina 15)
  • Instellingen voor gegevensopslag (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 16)
  • Toestelinstellingen (De maateenheden wijzigen, pagina 16)
  • Geluidsinstellingen (De toesteltonen in- en uitschakelen,
  pagina 16)
  • Taalinstellingen (De taal van het toestel wijzigen,
  pagina 16)

  Scherminstellingen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Scherm.
  Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de
  schermverlichting instellen.
  Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om
  het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of
  nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.
  15 • Page 20

  Schermafbeelding: Hiermee kunt u de schermafbeelding van
  het toestel opslaan.

  Specificaties van de hartslagmeter
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen

  Instellingen voor gegevens vastleggen

  Batterijduur

  Maximaal 4,5 jaar bij 1 uur per dag

  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Gegevensopslag.
  Interval: Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens
  vastlegt. Met de optie Smart legt u belangrijke punten vast
  waar u van richting bent veranderd of waarop uw snelheid of
  hartslag is gewijzigd. Met de optie 1 sec legt u elke seconde
  punten vast. Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd
  overzicht van uw activiteit, maar de omvang van het
  opgeslagen activiteitenbestand neemt aanzienlijk toe.
  Cadans middelen: Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden
  weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen
  pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 9).
  Vermogen middelen: Hiermee stelt u in of het toestel
  nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden
  als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor
  cadans of vermogen, pagina 9).

  Waterbestendigheid

  De maateenheden wijzigen
  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Eenheden.
  2 Selecteer een type maatsysteem.
  3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

  De toesteltonen in- en uitschakelen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Geluid.

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Taal voor
  tekst.

  De configuratie-instellingen wijzigen
  U kunt alle aanvankelijk geconfigureerde basisinstellingen
  wijzigen.
  1 Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Herstel toestel
  > Basisinstellingen.
  2 Volg de instructies op het scherm.

  Tijdzones
  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en er naar satellieten
  wordt gezocht, worden de tijdzone en het tijdstip automatisch
  vastgesteld.

  Toestelinformatie
  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij

  Batterijduur

  15 uur bij normaal gebruik

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie
  Bluetooth Smart draadloze technologie

  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  3 ATM*
  OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -5° tot 50°C (van 23° tot 122°F)

  Radiofrequentie/
  protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  30 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Batterijduur

  Circa 12 maanden (1 uur per dag)

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Waterbestendigheid

  1 ATM*

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Toestelonderhoud
  KENNISGEVING
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.

  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden
  KENNISGEVING
  Klik de module los en verwijder deze voordat u de band
  schoonmaakt.
  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.
  • Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor gedetailleerde
  wasinstructies.
  • Spoel de band na elk gebruik schoon.
  • Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.
  • Droog de band niet in een wasdroger.
  • U moet de band hangend of plat laten drogen.
  • Koppel de module los van de band als deze niet wordt
  gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te
  verlengen.

  Door de gebruiker vervangbare batterijen
  WAARSCHUWING
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
  verwijderen.

  16

  Toestelinformatie • Page 21

  Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
  Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
  u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
  toxicologiecentrum.
  Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
  Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
  /hazardouswaste/perchlorate.
  LET OP
  Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
  hergebruik van de batterijen.

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

  schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.

  2 Verwijder de deksel en de batterij.

  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  Problemen oplossen
  Het toestel resetten
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.
  Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  Houd 10 seconden ingedrukt.
  Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.

  Gebruikersgegevens wissen
  U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
  OPMERKING: Hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde
  informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd.
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Herstel toestel
  > Herstel fabrieksinstellingen > OK.

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  3 Wacht 30 seconden.
  4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
  OPMERKING: Draai de as niet te strak vast.
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u deze mogelijk opnieuw koppelen aan het toestel.

  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen
  De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
  bijna leeg is.
  1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
  van de sensor.

  • Verminder de sterkte van de schermverlichting of verkort de
  time-out voor de schermverlichting (De schermverlichting
  gebruiken, pagina 2).
  • Selecteer het Smart registratie-interval (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 16).
  • Schakel de functie Autom. slaapstand in (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 15).
  • Schakel de draadloze Bluetooth functie uit (Bluetooth
  instellingen, pagina 15).
  • Selecteer de instelling GPS (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 14).

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  • Uw toestel koppelen met een Bluetooth smartphone.
  Satellietgegevens worden draadloos verzonden naar uw
  toestel, zodat dit snel satellietsignalen ontvangt.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  Temperatuurmetingen
  2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los

  genoeg zit om te verwijderen.
  3 Verwijder de deksel en de batterij Á.
  TIP: U kunt een stuk tape  of een magneet gebruiken om
  de batterij uit de deksel te verwijderen.

  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.

  Vervangende afdichtringen

  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de

  Vervangende banden (afdichtringen) zijn in twee formaten
  beschikbaar voor de standaardsteun:
  • 1,3 × 1,5 × 0,9 inch AS568-125
  • 1,7 × 1,9 × 0,9 inch AS568-131
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  juiste richting.

  Problemen oplossen

  17 • Page 22

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst
  weergeven.
  Selecteer Menu > Instellingen > Systeem > Over.

  De software bijwerken
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express™
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
  bijwerken.

  Ondersteuning en updates
  Garmin Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten
  voor Garmin toestellen.
  • Productregistratie
  • Producthandleidingen
  • Software-updates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Kaart- of baanupdates

  Meer informatie
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
  Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven.
  Afst. tot best.: De resterende afstand tot de eindbestemming.
  Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het
  navigeren.
  Afst. tot volg.: De resterende afstand tot het volgende via-punt
  op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven
  tijdens het navigeren.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Afstand - Laatste ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor
  de laatste voltooide ronde.
  Afstand - Ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  huidige ronde.
  Afstandsteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  Afstand te gaan: De resterende afstand tijdens een workout of
  koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
  Afstand tot koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.
  Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.
  Balans - 10 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
  Balans - 30 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

  18

  Balans - 3 sec gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde
  (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.
  Balans - Gemiddeld: De gemiddelde vermogensbalans links/
  rechts voor de huidige activiteit.
  Balans - Ronde: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
  voor de huidige ronde.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Cadans - Gemiddeld: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige activiteit.
  Cadans - Ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige ronde.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  Calorieën te gaan: De resterende hoeveelheid calorieën tijdens
  een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.
  Di2 batterijniveau: De resterende batterijspanning van een Di2
  sensor.
  Doelvermogen: Het geleverde doelvermogen tijdens een
  activiteit.
  Effectiviteit draaimoment: Meting van de pedaalslagenefficiëntie van een gebruiker.
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie.
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65
  meter (12 ft.).
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Herhalingen te gaan: Het resterende aantal herhalingen tijdens
  een workout.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  HS - %HSR: Het percentage van de hartslagreserve (maximale
  hartslag minus rusthartslag).
  HS – %Max.: Het percentage van maximale hartslag.
  HS - Gem.: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
  HS - Gem. %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige activiteit.
  HS - Gem. %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige activiteit.
  HS-grafiek: Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5)
  weergeeft.
  HS - Laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste
  voltooide ronde.
  HS - Ronde: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
  HS - Ronde %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige ronde.
  HS – Ronde %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige ronde.
  HS te gaan: Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u
  boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.
  Appendix • Page 23

  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  Locatie bij bestemming: Het laatste punt in een route of koers.
  Locatie bij volgende: Het volgende punt in een route of koers.
  Pedaalsoepelheid: De meting van de krachtverdeling op de
  pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
  Percentage: De berekening van de stijging over de afstand. Als
  u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  PMO: Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie
  op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.
  PMO - Gemiddeld: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige activiteit.
  PMO - Ronde: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige ronde.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Snelheid - Gemiddeld: De gemiddelde snelheid voor de
  huidige activiteit.
  Snelheid - Laatste ronde: De gemiddelde snelheid voor de
  laatste voltooide ronde.
  Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid - Ronde: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tijd - Gem. ronde: De gemiddelde rondetijd voor de huidige
  activiteit.
  Tijd in zone: De tijd verstreken in elke hartslag- of
  vermogenszone.
  Tijd - Laatste ronde: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide
  ronde.
  Tijd - Ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Tijd staand: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Tijd staand - ronde: De tijd dat u staand op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Tijd te gaan: De resterende tijd tijdens een workout als u een
  tijdsdoel hebt opgegeven.
  Tijd tot best.: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de
  bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd - Verstreken: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld
  de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Tijd zittend: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Tijd zittend - ronde: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Appendix

  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Trainer-weerstand: Het weerstandsniveau van een indoor
  trainer.
  V.S. – 30s gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van verticale snelheid.
  Verm. - kJ: De totale verrichte inspanningen
  (uitgangsvermogen) in kilojoules.
  Verm - 10 s gem: Het voortschrijdend gemiddelde (10
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Verm - NP laatste ronde: Het gemiddelde Normalized Power
  van de laatste voltooide ronde.
  Vermog.fase - L. gem.: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
  Vermog.fase - L. piek gem.: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  activiteit.
  Vermog.fase - L. piek ronde: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  ronde.
  Vermog.fase - R. gem.: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
  Vermog.fase - R. piek gem.: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige activiteit.
  Vermog.fase - R. piek ronde: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige ronde.
  Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel
  moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.
  Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als
  percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).
  Vermogen - 30 sec gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Vermogen - 3s gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (3
  seconden) van het uitgangsvermogen.
  Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de huidige activiteit.
  Vermogen - IF: De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
  Vermogen - Laatste ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen
  voor de laatste voltooide ronde.
  Vermogen - Max. ronde: Het hoogste uitgangsvermogen voor
  de huidige ronde.
  Vermogen - Maximum: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Vermogen - NP: De Normalized Power™ voor de huidige
  activiteit.
  Vermogen - NP ronde: Het gemiddelde Normalized Power van
  de huidige ronde.
  Vermogen - Ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige ronde.
  Vermogensfase - L.: De huidige vermogensfasehoek voor het
  linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
  positief vermogen wordt geproduceerd.
  Vermogensfase - L. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
  voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Vermogensfase - L. ronde: De gemiddelde
  vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  ronde.
  Vermogensfase - R.: De huidige vermogensfasehoek voor het
  rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
  positief vermogen wordt geproduceerd.
  19 • Page 24

  Vermogensfase - R. piek: De huidige piekvermogensfasehoek
  voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Vermogensfase - R. ronde: De gemiddelde
  vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige
  ronde.
  Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
  gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
  Vermogen - TSS: De Training Stress Score™ voor de huidige
  activiteit.
  Vermogen - watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt
  per kilogram.
  Versnell.ratio: Het aantal tanden op de voorste en achterste
  fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een Di2 sensor.
  Versnelling achter: De achterste fietsversnelling van een Di2
  sensor.
  Versnellingen: De voorste en achterste fietsversnellingen van
  een Di2 sensor.
  Versnelling voor: De voorste fietsversnelling van een Di2
  sensor.
  Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.
  Workoutstap: De huidige stap van het totale aantal stappen
  waaruit een workout is opgebouwd.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  FTP-waarden

  Mannen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Redelijk

  Tussen 2,23 en 2,78

  Ongetraind

  Minder dan 2,23

  Vrouwen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Voortreffelijk

  4,30 en meer

  Uitstekend

  Tussen 3,33 en 4,29

  Goed

  Tussen 2,36 en 3,32

  Redelijk

  Tussen 1,90 en 2,35

  Ongetraind

  Minder dan 1,90

  FTP-waarden zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Hunter
  Allen en Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
  Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

  Berekeningen van hartslagzones
  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  1

  50–60%

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  2

  60–70%

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  3

  70–80%

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  4

  80–90%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid

  5

  90–100%

  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Deze tabellen bevatten classificaties voor geschat functioneel
  drempelvermogen (FTP) op basis van geslacht.
  Mannen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Voortreffelijk

  5,05 en meer

  Uitstekend

  Tussen 3,93 en 5,04

  Goed

  Tussen 2,79 en 3,92

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Standaardwaarden VO2 Max.
  In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.
  Mannen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  55,4

  54

  52,5

  48,9

  45,7

  42,1

  Uitstekend

  80

  51,1

  48,3

  46,4

  43,4

  39,5

  36,7

  Goed

  60

  45,4

  44

  42,4

  39,2

  35,5

  32,3

  Redelijk

  40

  41,7

  40,5

  38,5

  35,6

  32,3

  29,4

  Slecht

  0–40

  <41,7

  <40,5

  <38,5

  <35,6

  <32,3

  <29,4

  Vrouwen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  49,6

  47,4

  45,3

  41,1

  37,8

  36,7

  Uitstekend

  80

  43,9

  42,4

  39,7

  36,7

  33

  30,9

  Goed

  60

  39,5

  37,8

  36,3

  33

  30

  28,1

  Redelijk

  40

  36,1

  34,4

  33

  30,1

  27,5

  25,9

  Slecht

  0–40

  <36,1

  <34,4

  <33

  <30,1

  <27,5

  <25,9

  Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

  Wielmaat en omvang

  Wielmaat

  L (mm)

  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.
  Dit is geen volledige lijst. U kunt ook een van de
  rekenprogramma's op internet gebruiken om de omvang van uw
  wiel te berekenen.

  14 × 1,75

  1055

  16 × 1,5

  1185

  16 × 1,75

  1195

  18 × 1,5

  1340

  Wielmaat

  L (mm)

  18 × 1,75

  1350

  12 × 1,75

  935

  20 × 1,75

  1515

  14 × 1,5

  1020

  20 × 1-3/8

  1615

  20

  Appendix • Page 25

  Wielmaat

  L (mm)

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 1,75

  1890

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1(59)

  1913

  26 × 1(65)

  1952

  26 × 1,25

  1953

  26 × 1-1/8

  1970

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 1,40

  2005

  26 × 1,50

  2010

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  26 × 2,00

  2055

  26 × 2,10

  2068

  26 × 2,125

  2070

  26 × 2,35

  2083

  26 × 3,00

  2170

  27 × 1

  2145

  27 × 1-1/8

  2155

  27 × 1-1/4

  2161

  27 × 1-3/8

  2169

  650 × 35A

  2090

  650 × 38A

  2125

  650 × 38B

  2105

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2170

  700 × 32C

  2155

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
  Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
  auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
  en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
  verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
  externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
  een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
  leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
  daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
  onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
  herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
  zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
  software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
  de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
  ander toepasselijk land schenden.

  Softwarelicentieovereenkomst
  DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
  DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
  SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
  LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
  Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
  een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
  toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
  bij het normale gebruik van dit product. De titel,
  eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
  de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
  dochtermaatschappijen.
  U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
  haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
  Appendix

  21 • Page 26

  Index
  A
  accessoires 7, 9, 18
  activiteiten opslaan 3
  afdichtringen. Zie banden
  afstand, waarschuwingen 14
  agenda 5
  ANT+ sensors 2, 7, 9
  fitnessapparatuur 5, 6
  koppelen 9
  Auto Lap 14, 15
  Auto Pause 15
  auto scroll 15
  automatische slaapstand 15

  B
  banden 17
  basisinstellingen 16
  batterij
  maximaliseren 17
  opladen 1
  type 1
  vervangen 16, 17
  bestanden, overbrengen 13
  Bluetooth technologie 12, 15

  installeren 1, 9
  instellingen 2, 13, 15, 16
  toestel 16
  intervallen, workouts 5

  K
  kaarten 3, 7
  bijwerken 18
  instellingen 14
  oriëntatie 14
  zoomen 7
  kalibreren, vermogensmeter 10
  knoppen 2
  koersen 3, 4
  bewerken 3
  laden 3
  verwijderen 4
  koppelen 2, 12
  ANT+ sensors 9

  W

  maateenheden 16

  waarschuwingen 14
  weegschaal 11
  wielmaten 20
  workouts 5
  laden 5
  verwijderen 5

  O

  ervaren sporter 13

  F
  fietsdynamica 10
  fietsen 8

  G
  Garmin Connect 3–5, 11, 12
  Garmin Express
  software bijwerken 18
  toestel registreren 18
  gebruikersgegevens, verwijderen 13
  gebruikersprofiel 2, 13
  gegevens
  opslaan 12
  overbrengen 11–13
  schermen 3, 14
  vastleggen 16
  gegevens middelen 9
  gegevens opslaan 11–13
  gegevens vastleggen 12
  gegevensvelden 14, 18
  geschiedenis 3, 11
  naar de computer verzenden 11, 12
  verwijderen 11
  GLONASS 14
  GPS 6, 14
  signaal 2, 17

  H
  hartslag
  meter 7–9, 16, 17
  waarschuwingen 14
  zones 8, 11, 20
  herstel 7, 8
  het toestel resetten 17
  het toestel schoonmaken 16
  hoogte 7
  hoogtemeter, kalibreren 7

  I
  indoortraining 5, 6
  22

  V

  M
  N

  E

  updates, software 10, 18
  USB 18
  loskoppelen 13

  locaties 7
  bewerken 7
  verwijderen 7

  L

  cadans 9
  waarschuwingen 14
  calorie, waarschuwingen 14
  computer, aansluiten 13
  de batterij vervangen 17
  doel 6
  doelstellingen 6

  U

  vermogen 10
  vermogen (kracht) 6
  meters 8–11, 20
  waarschuwingen 14
  zones 10
  vermogensfase 10
  verwijderen
  alle gebruikersgegevens 13, 17
  persoonlijke records 6
  Virtual Partner 3, 4, 6
  VO2 max. 8, 20

  C

  D

  toestel schoonmaken 16
  toestel-id 18
  tonen 16
  training 5, 6
  plannen 5
  schermen 3, 14

  navigatie 7
  overbrengen, bestanden 12

  P
  pedaalmidden-offset 10
  pedalen 10
  persoonlijke records 6
  verwijderen 6
  problemen oplossen 9, 17, 18
  productregistratie 18
  profielen 13
  activiteit 13
  gebruiker 13

  Z
  zones
  tijd 16
  voeding 10
  zoomen, kaarten 7

  R
  ronden 2

  S
  satellietsignalen 2, 17
  scherm 15
  scherminstellingen 15
  schermverlichting 2, 15
  segmenten 4
  verwijderen 4
  sensors voor snelheid en cadans 9
  slaapmodus 15
  slim opslaan 12
  smartphone 2, 12, 15
  snelheids- en cadanssensors 17
  snelkoppelingen 2
  software
  bijwerken 10, 18
  versie 18
  softwarelicentieovereenkomst 18, 21
  specificaties 16
  startmelding 15
  systeeminstellingen 15

  T
  taal 16
  temperatuur 17
  tijd, waarschuwingen 14
  tijdzones 16
  timer 3, 11
  toepassingen 12
  toestel
  onderhoud 16
  resetten 17
  toestel aanpassen 14
  toestel bevestigen 1
  toestel registreren 18
  Index • Page 27 • Page 28

  www.garmin.com/support
  +43 (0) 820 220230

  + 32 2 672 52 54

  0800 770 4960

  1-866-429-9296

  +385 1 5508 272
  +385 1 5508 271

  +420 221 985466
  +420 221 985465

  + 45 4810 5050

  + 358 9 6937 9758

  + 331 55 69 33 99

  + 39 02 36 699699

  (+52) 001-855-792-7671

  0800 0233937

  +47 815 69 555

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  (+35) 1214 447 460

  +386 4 27 92 500

  0861 GARMIN (427 646)
  +27 (0)11 251 9999

  +34 93 275 44 97

  + 46 7744 52020

  +886 2 2642-9199 ext 2

  0808 238 0000
  +44 (0) 870 8501242

  +49 (0) 89 858364880
  zum Ortstarif - Mobilfunk
  kann abweichen

  913-397-8200
  1-800-800-1020

  © 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 520 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 520 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 520

Garmin Edge 520 Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Garmin Edge 520 Bedienungsanleitung - Englisch - 26 seiten

Garmin Edge 520 Bedienungsanleitung - Französisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info