Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
EDGE
®
830
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EDGE 830
  ®

  Gebruikershandleiding • Page 2

  © 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
  behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
  organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner en Virtual Partner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
  Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple en Mac zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van
  BLUETOOTH zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute , en alle gerelateerde handelsmerken,
  zijn het eigendom van The Cooper Institute. Geavanceerde hartslaganalyse door Firstbeat. Di2™ en Shimano STEPS™ zijn handelsmerken van Shimano, Inc. Shimano is een geregistreerd
  handelsmerk van Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), en Normalized Power™ (NP) zijn handelsmerken van Peaksware, LLC. STRAVA en Strava™ zijn
  handelsmerken van Strava, Inc. Wi‑Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde
  Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: AA3485 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Overzicht van het toestel ............................................................ 1
  Overzicht startscherm ............................................................ 1
  Widgets weergeven ............................................................... 1
  Het aanraakscherm gebruiken ............................................... 1
  Het aanraakscherm vergrendelen ..................................... 1
  Uw smartphone koppelen ........................................................... 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 2
  Over de batterij ...................................................................... 2
  De standaardsteun installeren .................................................... 2
  De voorsteun installeren ............................................................. 2
  De Edge losmaken ................................................................. 3
  De mountainbikesteun installeren .............................................. 3
  Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 3

  Training........................................................................... 3
  Een rit maken .............................................................................. 3
  Segmenten ................................................................................. 4
  Strava™ segmenten .............................................................. 4
  De Strava widget Segmentverkenner gebruiken .............. 4
  Een segment volgen van Garmin Connect ............................ 4
  Segmenten inschakelen ......................................................... 4
  Tegen een segment racen ..................................................... 4
  Segmentgegevens weergeven .............................................. 4
  Segmentopties ....................................................................... 4
  Een segment verwijderen ...................................................... 5
  Workouts ..................................................................................... 5
  Een workout maken ............................................................... 5
  Workoutstappen herhalen ...................................................... 5
  Een workout vanuit Garmin Connect volgen ......................... 5
  Een workout beginnen ........................................................... 5
  Een workout stoppen ............................................................. 5
  Een workout bewerken .......................................................... 5
  Workouts verwijderen ............................................................ 5
  De trainingsagenda .....................................................................5
  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken ........................ 6
  Intervalworkouts .......................................................................... 6
  Een intervalworkout maken .................................................... 6
  Een intervalworkout starten ................................................... 6
  Indoortrainingen .......................................................................... 6
  Uw ANT+® indoortrainer koppelen ........................................ 6
  Een ANT+ indoortrainer gebruiken ........................................ 6
  Weerstand instellen ........................................................... 6
  Doelvermogen instellen ..................................................... 6
  Een trainingsdoel instellen .......................................................... 6

  Mijn statistieken............................................................. 7
  Prestatiemetingen ....................................................................... 7
  Trainingsstatus ....................................................................... 7
  Over VO2 max. indicaties ...................................................... 7
  Geschat VO2 max. weergeven ......................................... 7
  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen ....................... 8
  Hartslag- en hoogteacclimatisatie ..................................... 8
  Trainingsbelasting .................................................................. 8
  Een schatting van uw trainingsbelasting weergeven ........ 8
  Focus trainingsbelasting ........................................................ 8
  Training Effect ........................................................................ 9
  Hersteltijd ............................................................................... 9
  Uw hersteltijd bekijken ...................................................... 9
  Uw FTP-waarde schatten ...................................................... 9
  Een FTP-test uitvoeren ..................................................... 9
  Uw FTP-waarde automatisch berekenen ........................ 10
  Uw stressscore weergeven .................................................. 10
  Prestatiemeldingen uitschakelen ......................................... 10
  Uw vermogenscurve weergeven .......................................... 10
  Inhoudsopgave

  Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren ............... 10
  Persoonlijke records ................................................................. 10
  Uw persoonlijke records weergeven .................................... 10
  Een persoonlijk record terugzetten ...................................... 10
  Een persoonlijk record verwijderen ...................................... 10
  Trainingszones ......................................................................... 10

  Navigatie....................................................................... 10
  Locaties .................................................................................... 10
  Uw locatie markeren ............................................................ 10
  Locaties opslaan vanaf de kaart .......................................... 10
  Naar een locatie navigeren .................................................. 11
  Terug naar startlocatie navigeren ........................................ 11
  Stoppen met navigeren ........................................................ 11
  Locaties bewerken ............................................................... 11
  Een locatie verwijderen ........................................................ 11
  Een locatie projecteren ........................................................ 11
  Koersen .................................................................................... 11
  Een koers plannen en volgen .............................................. 11
  Een rondrit maken en volgen ............................................... 12
  Een koers volgen vanaf Garmin Connect ............................ 12
  Tips voor het rijden van een koers ....................................... 12
  Koersgegevens weergeven ................................................. 12
  Een koers op de kaart weergeven .................................. 12
  ClimbPro gebruiken ............................................................. 12
  Koersopties .......................................................................... 12
  Een koers stoppen ............................................................... 13
  Een koers verwijderen ......................................................... 13
  Trailforks routes ................................................................... 13
  Kaartinstellingen ....................................................................... 13
  De oriëntatie van de kaart wijzigen ...................................... 13
  Route-instellingen ..................................................................... 13
  Een activiteit selecteren voor routeberekening .................... 13

  Connected functies ...................................................... 13
  Bluetooth connected functies ................................................... 13
  Functies voor ongevaldetectie en hulp vragen .................... 14
  Ongevaldetectie .............................................................. 14
  Hulp ................................................................................. 14
  Contacten voor noodgevallen toevoegen ....................... 14
  Uw contacten voor noodgevallen weergeven ................. 14
  Hulp vragen ..................................................................... 14
  Ongevaldetectie in- en uitschakelen ............................... 14
  Een automatisch bericht annuleren ................................ 14
  Een statusupdate verzenden na een ongeval ................. 14
  Een GroupTrack sessie starten ........................................... 14
  Tips voor GroupTrack sessies ........................................ 15
  Het fietsalarm instellen ......................................................... 15
  Audiomeldingen afspelen op uw smartphone ...................... 15
  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel ........ 15
  Wi‑Fi connected functies .......................................................... 15
  Een draadloze Wi‑Fi verbinding instellen ............................ 15
  Wi‑Fi instellingen .................................................................. 15

  Draadloze sensoren ..................................................... 16
  De hartslagmeter aanbrengen .................................................. 16
  Uw hartslagzones instellen .................................................. 16
  Hartslagzones ................................................................. 16
  Fitnessdoelstellingen ....................................................... 16
  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens ......................... 16
  De snelheidsensor installeren .................................................. 16
  De cadanssensor installeren .................................................... 17
  Snelheid- en cadanssensors ............................................... 17
  Gegevens middelen voor cadans of vermogen ................... 17
  De draadloze sensoren koppelen ............................................. 17
  Trainen met vermogensmeters ................................................. 17
  Uw vermogenszones instellen ............................................. 17
  De vermogensmeter kalibreren ............................................ 18
  i • Page 4

  Vermogen in de pedalen ...................................................... 18
  Fietsdynamica ...................................................................... 18
  Fietsdynamica gebruiken ................................................ 18
  De Vector software bijwerken met het Edge toestel ............ 18
  Omgevingsbewustzijn ............................................................... 18
  Elektronische schakelsystemen gebruiken ............................... 18
  Een eBike gebruiken ................................................................ 18
  Details van de eBike sensor weergeven .............................. 18

  Geschiedenis................................................................ 19
  Uw rit weergeven ...................................................................... 19
  Uw tijd in elke trainingszone weergeven .............................. 19
  Een rit verwijderen ............................................................... 19
  Gegevenstotalen weergeven .................................................... 19
  Garmin Connect ........................................................................ 19
  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ............................... 19
  Gegevensopslag ....................................................................... 19
  Gegevensbeheer ...................................................................... 19
  Het toestel aansluiten op uw computer ................................ 19
  Bestanden overbrengen naar uw toestel ............................. 19
  Bestanden verwijderen ........................................................ 20
  De USB-kabel loskoppelen .................................................. 20

  Uw toestel aanpassen.................................................. 20
  Connect IQ functies die u kunt downloaden ............................. 20
  Connect IQ functies downloaden via uw computer .............. 20
  Profielen ....................................................................................20
  Uw gebruikersprofiel instellen .............................................. 20
  Over trainingsinstellingen ......................................................... 20
  Uw activiteitenprofiel bijwerken ............................................ 20
  Een gegevensscherm toevoegen ........................................ 21
  Een gegevensscherm bewerken ......................................... 21
  Volgorde van gegevensschermen wijzigen ......................... 21
  Waarschuwingen ................................................................. 21
  Bereikwaarschuwingen instellen ..................................... 21
  Terugkerende waarschuwingen instellen ........................ 21
  Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen ................ 21
  Auto Lap ...............................................................................22
  Ronden op positie markeren ........................................... 22
  Ronden op afstand markeren ......................................... 22
  Automatische slaapstand gebruiken .................................... 22
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 22
  Auto Scroll gebruiken ........................................................... 22
  De timer automatisch starten ............................................... 22
  De satellietinstelling wijzigen ............................................... 22
  Telefooninstellingen .................................................................. 22
  Systeeminstellingen .................................................................. 23
  Scherminstellingen ............................................................... 23
  De schermverlichting gebruiken ...................................... 23
  De widgetlijst aanpassen ..................................................... 23
  Instellingen voor gegevens vastleggen ................................ 23
  De maateenheden wijzigen ................................................. 23
  De toesteltonen in- en uitschakelen ..................................... 23
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 23
  Tijdzones .............................................................................. 23
  De modus Extra scherm instellen ............................................. 23
  De modus Extra scherm afsluiten ........................................ 23

  Informatie over wet- en regelgeving en naleving
  weergeven ........................................................................... 24
  Toestelonderhoud ..................................................................... 24
  Het toestel schoonmaken .................................................... 24
  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden .................. 24
  Door de gebruiker vervangbare batterijen ................................ 25
  De batterij van de hartslagmeter vervangen ........................ 25
  De batterij van de snelheidssensor vervangen .................... 25
  De batterij van de cadanssensor vervangen ....................... 25

  Problemen oplossen.................................................... 25
  Het toestel herstellen ................................................................ 25
  Standaardinstellingen herstellen .......................................... 25
  Gebruikersgegevens en instellingen wissen ........................ 25
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 26
  De modus Batterijbesparing inschakelen ............................ 26
  Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel .................... 26
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 26
  Op mijn toestel wordt niet de juiste taal gebruikt ...................... 26
  De hoogte instellen ................................................................... 26
  Temperatuurmetingen .............................................................. 26
  Vervangende O-ringen ............................................................. 26
  Meer informatie ......................................................................... 26

  Appendix ....................................................................... 26
  Gegevensvelden ....................................................................... 26
  Standaardwaarden VO2 Max. .................................................. 29
  FTP-waarden ............................................................................ 29
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 30
  Wielmaat en omvang ................................................................ 30

  Index .............................................................................. 31

  Toestelinformatie......................................................... 24
  Productupdates .........................................................................24
  De software bijwerken met de Garmin Connect app ........... 24
  De software bijwerken via Garmin Express ......................... 24
  Specificaties .............................................................................. 24
  Edge specificaties ................................................................ 24
  Specificaties van de hartslagmeter ...................................... 24
  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ....... 24
  Toestelgegevens weergeven .................................................... 24

  ii

  Inhoudsopgave • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  Overzicht van het toestel
  De instellingenwidget wordt weergegeven. Een knipperend
  pictogram geeft aan dat het toestel een signaal zoekt. Een
  niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is
  gevonden of de sensor is verbonden. U kunt elk pictogram
  selecteren om de instellingen te wijzigen.
  2 Veeg naar links of rechts om meer widgets te bekijken.
  Als u de volgende keer naar beneden veegt op de widgets te
  bekijken, wordt de laatst bekeken widget weergegeven.

  Het aanraakscherm gebruiken
  Selecteer om het toestel in de slaapstand te zetten
  of eruit te halen.
  Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen
  en het aanraakscherm te vergrendelen.
  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt
  markeren.
  Selecteer deze knop om de activiteiten-timer te
  starten of te stoppen.
  Elektronische U kunt opladen met een Edge extern batterijpak.
  contactpunten

  OPMERKING: Ga naar www.buy.garmin.com als u optionele
  accessoires wilt kopen.

  Overzicht startscherm
  Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van
  het Edge toestel.
  Selecteer om een rit te maken.
  Gebruik de pijlen om uw activiteitenprofiel te wijzigen.
  Navigatie Selecteer om een locatie te markeren, locaties te zoeken en
  een koers te maken of te navigeren.
  Training

  Selecteer om uw segmenten, workouts en andere trainingsopties te openen.
  Selecteer om uw geschiedenis, persoonlijke records,
  contactpersonen en instellingen weer te geven.
  Selecteer om uw Connect IQ™ apps, widgets en gegevensvelden weer te geven.

  Widgets weergeven
  Uw toestel wordt geleverd met diverse vooraf geïnstalleerde
  widgets, en als u uw toestel koppelt met een smartphone of
  ander compatibel toestel, zijn er nog meer widgets beschikbaar.
  1 Veeg in het startscherm omlaag vanaf de bovenkant van het
  scherm.

  Inleiding

  • Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timeroverlay weer te geven.
  Met de timer-overlay kunt u teruggaan naar het startscherm
  tijdens een rit.
  • Selecteer
  om terug te keren naar het startscherm.
  • Veeg of selecteer de pijlen om te bladeren.
  • Selecteer
  om terug te keren naar de vorige pagina.
  • Selecteer
  om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te
  sluiten.
  • Selecteer om de pagina te sluiten en terug te keren naar
  de vorige pagina.
  • Selecteer om nabij een locatie te zoeken.
  • Selecteer om een item te verwijderen.
  • Selecteer voor meer informatie.
  Het aanraakscherm vergrendelen
  U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per
  ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.
  • Houd
  ingedrukt en selecteer Vergr. scherm.
  • Selecteer
  tijdens een activiteit.

  Uw smartphone koppelen
  Om gebruik te maken van de connected functies van het Edge
  toestel moet het rechtsreeks via de Garmin Connect™ app
  worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen
  op uw smartphone.
  1 U kunt de Garmin Connect app via de app store op uw
  telefoon installeren en openen.
  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Houd
  De eerste keer dat u het toestel inschakelt, stelt u de taal van
  het toestel in. In het volgende scherm wordt u gevraagd een
  koppeling tot stand te brengen met uw smartphone.
  TIP: Veeg op het startscherm omlaag naar de
  instellingenwidget en selecteer Telefoon > Koppel
  smartphone om handmatig naar de koppelmodus te gaan.
  3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
  Garmin Connect account:
  • Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
  Connect app, volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
  Connect app, selecteert u in het menu
  of
  Garmin
  toestellen > Voeg toestel toe, en volgt u de instructies
  op het scherm.
  ®

  1 • Page 6

  Als het toestel is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en
  synchroniseert uw toestel automatisch met uw smartphone.

  Het toestel opladen
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden .
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun

  .

  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 24).
  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.

  De voorsteun installeren

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort

  OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap
  overslaan.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel
  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef te verwijderen uit
  de stuurklem .

  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
  of een USB-poort van een computer.

  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.
  Nadat u het toestel hebt opgeladen, sluit u de beschermkap.

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf op de achterzijde van de
  fietssteun.
  Er zijn twee rubberen schijven inbegrepen. Kies de schijf die
  het beste bij uw fiets past. De rubberen lipjes zijn in lijn met
  de achterzijde van de fietssteun, zodat deze op zijn plaats
  blijft.

  3 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
  • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
  25,4 mm is.
  • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
  31,8 mm is.
  4 Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
  5 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te
  draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment
  van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef
  goed vast zit.
  6 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun .
  ®

  7 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom
  totdat het toestel vastklikt.

  2

  Inleiding • Page 7

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  8 Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun

  .

  De mountainbikesteun installeren
  OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap
  overslaan.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel
  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef te
  verwijderen uit de stuurklem .

  9 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom
  totdat het toestel vastklikt.

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  Training

  3 Selecteer een optie:
  • Als de diameter van het stuur 25,4 mm is, plaats het dikke
  rubberen kussentje dan rond het stuur.
  • Als de diameter van het stuur 31,8 mm is, plaats het
  dunne rubberen kussentje dan rond het stuur.
  • Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de
  zadelpen 35 mm is.
  4 Plaats de stuurklem rond het stuur, zodat de arm van steun
  zich boven de stuurpen bevindt.
  5 Gebruik de inbussleutel van 3 mm om de schroef op de
  arm van de steun los te draaien, positioneer de arm van de
  steun en draai de schroef daarna weer vast.
  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien
  tot de arm van de steun goed vastzit, met een maximaal
  moment van 2,26 Nm (20 lbf-inch). Controleer regelmatig of
  de schroef goed vast zit.

  Een rit maken
  Als u een draadloze sensor of accessoire gebruikt, kunt u
  deze/dit koppelen en activeren bij de eerste installatie (De
  draadloze sensoren koppelen, pagina 17). Als bij uw toestel
  een draadloze sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al
  gekoppeld en kunnen ze bij eerste installatie worden
  geactiveerd.
  ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  1 Houd
  2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  De satellietbalken worden groen als het toestel gereed is.
  3 Selecteer vanuit het startscherm of en selecteer een
  activiteitenprofiel.
  4 Selecteer .
  5 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.

  6 Verwijder indien nodig met de inbussleutel van 2 mm de twee
  schroeven aan de achterzijde van de steun , draai de klem
  en plaats de schroeven terug om de richting van de steun te
  wijzigen.
  7 Plaats de schroef op de stuurklem terug en draai deze vast.
  OPMERKING: Garmin raadt u aan de schroef vast te draaien
  tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8
  Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed
  vast zit.

  Training

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de activiteiten-timer is gestart.
  6 Veeg naar links of rechts om meer gegevensschermen te
  bekijken.
  U kunt omlaag vegen vanaf de bovenkant van de
  gegevensschermen om de widgets weer te geven.
  7 Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te
  geven.
  3 • Page 8

  8 Selecteer

  Segmenten inschakelen

  Segmenten

  U kunt segmentraces en meldingen die u waarschuwen als u
  segmenten nadert inschakelen.
  > Schakel in/uit >
  1 Selecteer Training > Segmenten >
  Wijzig meerdere.
  2 Selecteer de segmenten die u wilt inschakelen.
  OPMERKING: Meldingen die u waarschuwen als u
  segmenten nadert, worden alleen weergegeven voor
  ingeschakelde segmenten.

  om de activiteiten-timer te stoppen.
  TIP: Voordat u deze rit opslaat en deelt op uw Garmin
  Connect account, kunt u het rittype wijzigen. Nauwkeurige
  rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van
  fietsvriendelijke routes.
  9 Selecteer Bewaar rit.
  10 Selecteer .

  Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit uw Garmin
  Connect account verzenden naar uw toestel. Nadat het
  segment is opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment
  volgen.
  OPMERKING: Wanneer u een koers downloadt vanaf uw
  Garmin Connect account, worden alle segmenten in de koers
  automatisch gedownload.
  Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen
  en proberen om uw persoonlijke record of andere fietsers die
  het segment hebben gereden te evenaren of te overtreffen.

  Strava™ segmenten
  U kunt Strava segmenten downloaden op uw Edge 830 toestel.
  Volg Strava segmenten om uw prestaties te vergelijken met uw
  prestaties in vorige ritten en die van vrienden en profs die
  hetzelfde segment hebben gereden.
  Als u zich wilt aanmelden voor Strava lidmaatschap, gaat u naar
  de widget Segmenten in uw Garmin Connect account. Ga voor
  meer informatie naar www.strava.com.
  De informatie in deze handleiding is van toepassing op zowel
  Garmin Connect segmenten als Strava segmenten.
  De Strava widget Segmentverkenner gebruiken
  Met de Strava widget Segmentverkenner kunt u Strava
  segmenten in de buurt bekijken en afleggen.
  1 Selecteer een segment in de Strava widget
  Segmentverkenner.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer om het segment te starten in uw Strava
  account.
  • Selecteer Downl > Rijden om een segment op uw toestel
  te downloaden en te rijden.
  • Selecteer Rijden om een gedownload segment te rijden.
  3 Selecteer of om uw segmenttijden, de beste
  segmenttijden van uw vrienden en de tijd van de
  segmentleider te bekijken.

  Een segment volgen van Garmin Connect
  Voordat u een segment kunt downloaden van Garmin Connect
  en volgen, moet u beschikken over een Garmin Connect
  account (Garmin Connect, pagina 19).
  OPMERKING: Wanneer u Strava segmenten gebruikt, worden
  uw favoriete segmenten automatisch overgebracht naar uw
  toestel als dit is gesynchroniseerd met de Garmin Connect app.
  1 Selecteer een optie:
  • Open de Garmin Connect app.
  • Ga naar connect.garmin.com.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer of Verzend naar toestel.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  5 Selecteer op het Edge toestel, Training > Segmenten.
  6 Selecteer het segment.
  7 Selecteer Kaart > Rijden.

  Tegen een segment racen
  Segmenten zijn virtuele raceparkoersen. U kunt racen tegen een
  segment en uw prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties,
  of met die van andere fietsers, connecties in uw Garmin
  Connect account of andere leden van de fietscommunity. U kunt
  uw activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
  segmentpositie te bekijken.
  OPMERKING: Als uw Garmin Connect account en Strava
  account zijn gekoppeld, wordt uw activiteit automatisch
  verzonden naar uw Strava account, zodat u uw segmentpositie
  kunt bekijken.
  1 Selecteer om de activiteiten-timer te starten en maak een
  rit.
  Als u een ingeschakeld segment tegenkomt, kunt u racen
  tegen het segment.
  2 Start met racen tegen het segment.
  Het segmentgegevensscherm verschijnt automatisch.

  3 Gebruik indien nodig de pijlen om uw doel tijdens de race te

  wijzigen.
  U kunt racen tegen de groepsaanvoerder, uw eerdere
  prestaties of andere fietsers (indien van toepassing). Het doel
  wordt automatisch aangepast op basis van uw huidige
  prestaties.
  Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  Segmentgegevens weergeven
  1 Selecteer Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Kaart om het segment op de kaart weer te
  geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van het segment
  weer te geven.
  • Selecteer Klassement om de rijtijden en de gemiddelde
  snelheid van de segmentaanvoerder, groepsaanvoerder
  of uitdager, van andere fietsers (indien van toepassing) en
  uw persoonlijke beste tijd en gemiddelde snelheid weer te
  geven.
  TIP: U kunt een klassementscore selecteren om het
  racedoel voor uw segment te wijzigen.

  Segmentopties
  Selecteer Training > Segmenten >
  4

  .
  Training • Page 9

  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Inspanning autom. kiezen: Activeert of deactiveert de
  automatische aanpassing van uw doelen op basis van uw
  huidige prestaties.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen segmenten op naam
  zoeken.
  Schakel in/uit: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  segmenten in- of uitschakelen.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen segmenten
  van het toestel verwijderen.

  Een segment verwijderen
  1 Selecteer Training > Segmenten.
  2 Selecteer een segment.
  3 Selecteer > .

  Workouts
  U kunt aangepaste workouts maken met doelen voor elke
  workoutstap en voor verschillende afstanden, tijden en
  calorieën. U kunt workouts maken met behulp van Garmin
  Connect en die overbrengen naar uw toestel. Het is ook
  mogelijk een workout direct op uw toestel te maken en op te
  slaan.
  U kunt workouts plannen met behulp van Garmin Connect. U
  kunt workouts van tevoren plannen en ze opslaan in het toestel.

  Een workout maken
  1 Selecteer Training > Workouts > Maak nieuw.
  2 Voer de naam van een workout in en selecteer .
  3 Selecteer Voeg stap toe.
  4 Selecteer het type workoutstap.
  Selecteer bijvoorbeeld Rust om de stap als een rustronde te
  gebruiken.
  Tijdens een rustronde blijft de timer doorlopen en worden
  gegevens vastgelegd.
  5 Selecteer de duur van de workoutstap.
  Selecteer bijvoorbeeld Afstand om de stap te laten eindigen
  na een bepaalde afstand.
  6 Voer indien nodig een aangepaste waarde in voor de duur.
  7 Selecteer het doeltype voor de workoutstap.
  Selecteer bijvoorbeeld Hartslagzone als u een consistente
  hartslag wilt houden gedurende de stap.
  8 Selecteer zo nodig een doelzone of voer een aangepast
  bereik in.
  U kunt bijvoorbeeld een hartslagzone invoeren. Steeds
  wanneer de opgegeven waarde voor hartslag wordt
  overschreden of juist niet wordt bereikt, geeft het toestel een
  pieptoon en wordt er een bericht weergegeven.
  9 Selecteer om de stap op te slaan.
  10 Selecteer Voeg stap toe om extra stappen toe te voegen
  aan de workout.
  11 Selecteer om de workout op te slaan.

  Workoutstappen herhalen
  Voordat u een workoutstap kunt herhalen, moet u een workout
  met ten minste één stap maken.
  1 Selecteer Voeg stap toe.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Herhaal als u een stap een of meer keren wilt
  herhalen. U kunt bijvoorbeeld een stap van 5 mijl tien keer
  herhalen.
  • Selecteer Herhaal tot als u een stap gedurende een
  bepaalde tijd wilt herhalen. U kunt bijvoorbeeld een stap
  Training

  van 5 mijl gedurende 60 minuten herhalen of totdat uw
  hartslag 160 bpm (slagen per minuut) bedraagt.
  3 Selecteer Terug naar stap en selecteer een stap die u wilt
  herhalen.
  4 Selecteer om de stap op te slaan.

  Een workout vanuit Garmin Connect volgen
  Voordat u een workout kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 19).
  1 Selecteer een optie:
  • Open de Garmin Connect app.
  • Ga naar connect.garmin.com.
  Maak
  een workout en sla deze op.
  2
  3 Selecteer of Verzend naar toestel.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Een workout beginnen
  1 Selecteer Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer Rijden.
  4 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de workout, het doel (indien ingesteld) en de
  huidige workoutgegevens weer. U hoort een geluidssignaal
  wanneer u op het punt staat een stap in de workout te voltooien.
  Er wordt een bericht weergegeven waarin de tijd of afstand tot
  de nieuwe stap wordt afgeteld.

  Een workout stoppen
  • U kunt op elk moment
  selecteren om een workoutstap te
  beëindigen en te beginnen met de volgende stap.
  • U kunt op elk moment naar boven vegen vanaf de onderkant
  van het scherm en vervolgens Herstart stap selecteren om
  een workoutstap te beëindigen en te herstarten.
  • U kunt op elk moment
  selecteren om de activiteiten-timer
  te stoppen.
  • U kunt op elk moment vanaf de bovenkant van het scherm
  naar beneden vegen en op de bedieningswidget Stop
  workout >
  selecteren om de workout te beëindigen.

  Een workout bewerken
  1 Selecteer Training > Workouts.
  2 Selecteer een workout.
  3 Selecteer .
  4 Selecteer een stap en selecteer Bewerk stap.
  5 Wijzig de kenmerken van de stap en selecteer
  6 Selecteer om de workout op te slaan.
  Workouts verwijderen
  1 Selecteer Training > Workouts >
  2 Selecteer een of meer workouts.
  3 Selecteer .

  .

  > Verwijder meerdere.

  De trainingsagenda
  De trainingsagenda op uw toestel is een uitbreiding van de
  trainingsagenda of het trainingsschema dat u hebt ingesteld in
  Garmin Connect. Nadat u workouts hebt toegevoegd aan de
  Garmin Connect agenda kunt u ze naar uw toestel verzenden.
  Alle geplande workouts die naar het toestel worden verzonden,
  worden in de trainingsagenda op datum weergegeven. Als u een
  dag selecteert in de trainingsagenda, kunt u de workout
  weergeven of uitvoeren. De geplande workout blijft aanwezig op
  uw toestel, ongeacht of u deze voltooit of overslaat. Als u

  5 • Page 10

  geplande workouts verzendt vanaf Garmin Connect, wordt de
  bestaande trainingsagenda overschreven.

  Garmin Connect trainingsplannen gebruiken
  Voordat u een trainingsplan kunt downloaden van Garmin
  Connect, moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (Garmin Connect, pagina 19).
  U kunt door Garmin Connect bladeren om een trainingsplan te
  zoeken en workouts en koersen te plannen.
  1 Verbind het toestel met uw computer.
  2 Ga naar connect.garmin.com.
  3 Selecteer en plan een trainingsplan.
  4 Bekijk het trainingsplan in uw agenda.
  5 Selecteer een optie:
  • Synchroniseer uw toestel metGarmin Express™ de
  toepassing op uw computer.
  • Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app op
  uw smartphone.

  Intervalworkouts
  U kunt intervalworkouts maken op basis van afstand of tijd. Het
  toestel slaat uw aangepaste intervalworkouts op totdat u een
  nieuwe intervalworkout maakt. U kunt een interval met een open
  einde gebruiken wanneer u een bekende afstand aflegt. Als u
  selecteert, neemt het toestel een interval op en last daarna
  een rustinterval in.

  Een intervalworkout maken
  1 Selecteer Training > Intervallen > Wijzig > Intervallen >
  Type.

  2 Selecteer een optie.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het
  type in te stellen op Open.
  3 Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het interval
  in.
  4 Selecteer Duur, voer een tijdsintervalwaarde in en selecteer
  .
  Selecteer
  .
  5
  6 Selecteer Rust > Type.
  7 Selecteer een optie.
  8 Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het
  rustinterval in.
  9 Selecteer Duur, voer een tijdswaarde voor het rustinterval in
  en selecteer .
  10 Selecteer .
  11 Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.
  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.
  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een
  open einde toe te voegen aan uw workout.

  Een intervalworkout starten
  1 Selecteer Training > Intervallen > Start workout.
  2 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  3 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, selecteert u
  om aan het eerste interval te beginnen.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt er een
  bericht.

  Indoortrainingen
  Het toestel bevat een indooractiviteitenprofiel als GPS is
  uitgeschakeld. Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids6

  en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een
  compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze gegevens
  naar het toestel verzendt.

  Uw ANT+ indoortrainer koppelen
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de ANT+
  ®

  indoortrainer.
  2 Selecteer Training > Indoortrainer > Koppel ANT+ trainer.
  3 Selecteer de indoortrainer om deze met uw toestel te
  koppelen.
  4 Selecteer Voeg toe.
  Zodra de indoortrainer met uw toestel is gekoppeld, wordt de
  indoortrainer weergegeven als aangesloten sensor. U kunt
  uw gegevensvelden aanpassen om sensorgegevens weer te
  geven.

  Een ANT+ indoortrainer gebruiken
  Voordat u een compatibele ANT+ indoortrainer kunt gebruiken,
  moet u uw fiets op de trainer installeren en deze koppelen met
  uw toestel (Uw ANT+ indoortrainer koppelen, pagina 6).
  U kunt uw toestel met een indoortrainer gebruiken om
  weerstand te simuleren terwijl u een koers, activiteit of workout
  volgt. GPS is automatisch uitgeschakeld, als u een indoortrainer
  gebruikt.
  1 Selecteer Training > Indoortrainer.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Volg een koers om een opgeslagen koers te
  volgen (Koersen, pagina 11).
  • Selecteer Volg een activiteit om een opgeslagen rit te
  volgen (Een rit maken, pagina 3).
  • Selecteer Volg een workout om een opgeslagen workout
  te volgen (Workouts, pagina 5).
  3 Selecteer een koers, activiteit of workout.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  De trainer verhoogt of verlaagt de weerstand op basis van de
  hoogtegegevens van de koers of rit.
  ®

  Weerstand instellen
  1 Selecteer Training > Indoortrainer > Stel weerstand in.
  2 Stel het weerstandsniveau van de trainer in.
  3 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  4 Selecteer zo nodig of om het weerstandsniveau tijdens
  uw activiteit aan te passen.
  Doelvermogen instellen

  1 Selecteer Training > Indoortrainer > Stel doelvermogen
  in.

  2 Stel het doelvermogen in.
  3 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  Het weerstandsniveau van de trainer wordt aangepast om
  een constant vermogen te leveren op basis van uw snelheid.
  4 Selecteer zo nodig of om het doelvermogen tijdens uw
  activiteit aan te passen.

  Een trainingsdoel instellen
  De functie Trainingsdoel werkt samen met de functie Virtual
  Partner zodat u kunt trainen op afstand, afstand en tijd of
  afstand en snelheid. Tijdens uw trainingsactiviteit geeft het
  toestel u real-time feedback over hoe ver u bent gevorderd met
  het bereiken van uw trainingsdoel.
  1 Selecteer Training > Stel een doel in.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen afstand om een vooraf ingestelde
  afstand te selecteren of voer een aangepaste afstand in.
  ®

  Training • Page 11

  3
  4
  5
  6

  • Selecteer Afstand en tijd om een afstands- en tijdsdoel te
  selecteren.
  • Selecteer Afstand en snelheid om een afstand en
  snelheid te selecteren.
  Het trainingsdoelscherm wordt weergegeven met uw
  geschatte finishtijd. De geschatte finishtijd is gebaseerd op
  uw huidige prestaties en de resterende tijd.
  Selecteer .
  Selecteer
  om de activiteiten-timer te starten.
  Blader zo nodig om het Virtual Partner scherm te bekijken.
  Selecteer
  > Bewaar rit nadat u uw activiteit hebt voltooid.

  Mijn statistieken
  Het Edge 830 toestel kan uw persoonlijke statistieken bijhouden
  en prestatiemetingen berekenen. Voor prestatiemetingen is een
  compatibele hartslagmeter of vermogensmeter vereist.

  Prestatiemetingen
  Deze prestatiemetingen zijn schattingen die u kunnen helpen
  om uw trainingsactiviteiten en hardloopprestaties te volgen en te
  analyseren. Voor deze metingen zijn enkele activiteiten met
  polshartslagmeting of een compatibele hartslagmeter met
  borstband vereist. Voor fietsprestatiemetingen is een
  hartslagmeter en een vermogensmeter vereist.
  Deze waarden worden geleverd en ondersteund door Firstbeat.
  Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/performancedata.
  OPMERKING: De schattingen lijken In eerste instantie mogelijk
  onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het
  toestel uw prestaties leert begrijpen.
  Trainingsstatus: Trainingsstatus geeft het effect van uw
  training op uw fitness en prestaties aan. Uw trainingsstatus is
  gebaseerd op wijzigingen in uw trainingsbelasting en VO2
  max. gedurende langere tijd.
  VO2 max.: VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in
  milliliter) dat u kunt verbruiken per minuut, per kilo
  lichaamsgewicht tijdens maximale inspanning. Uw toestel
  geeft voor warmte en hoogte gecorrigeerde VO2 max.waarden aan wanneer u acclimatiseert in zeer warme
  omgevingen of op grote hoogte.
  Trainingsbelasting: Trainingsbelasting is het totaal van uw
  extra zuurstofverbruik na een inspanning (Excess Postexercise Oxygen Consumption (EPOC)) in de afgelopen 7
  dagen. EPOC is een schatting van de hoeveelheid energie
  die uw lichaam nog heeft om te herstellen na een inspanning.
  Focus trainingsbelasting: Uw toestel analyseert en verdeelt
  uw trainingsbelasting in verschillende categorieën op basis
  van de intensiteit en structuur van elke vastgelegde activiteit.
  De focus trainingsbelasting omvat de totale verzamelde
  belasting per categorie en de focus van de training. Uw
  toestel geeft de verdeling van uw belasting over de laatste 4
  weken weer.
  Hersteltijd: Hersteltijd geeft aan hoeveel tijd u nodig hebt om
  volledig te herstellen en te kunnen beginnen aan uw
  volgende hardlooptraining.
  FTP (Functional Threshold Power): Het toestel gebruikt uw
  gebruikersprofiel uit de basisinstellingen om uw FTP te
  schatten. Voor een nauwkeuriger schatting kunt u een FTPtest uitvoeren.
  HSV stresstest: De HSV stresstest (hartslagvariaties) vereist
  een Garmin hartslagmeter met borstband. Het toestel
  registreert uw hartslagvariaties terwijl u 3 minuten stilstaat.
  Het geeft uw algehele stressniveau aan. De schaal loopt van
  1 tot 100 en een lagere score geeft een lager stressniveau
  aan.
  Mijn statistieken

  Prestatieconditie: Uw prestatieconditie is een real-time
  conditiemeting die wordt vastgelegd na 6 tot 20 minuten van
  activiteit. De meting kan worden toegevoegd als een
  gegevensveld, zodat u uw prestatieconditie tijdens de rest
  van uw activiteit kunt bekijken. Bij het meten van uw
  prestatieconditie wordt uw real-time conditie vergeleken met
  uw gemiddelde fitnessniveau.
  Vermogenscurve: In de vermogenscurve wordt uw constante
  vermogensafgifte in de loop van de tijd weergegeven. U kunt
  uw vermogenscurve voor de vorige maand, drie maanden of
  twaalf maanden bekijken.

  Trainingsstatus
  Trainingsstatus geeft het effect van uw training op uw
  fitnessniveau en prestaties aan. Uw trainingsstatus is gebaseerd
  op wijzigingen in uw trainingsbelasting en VO2 max. gedurende
  langere tijd. Met behulp van uw trainingsstatus kunt u
  toekomstige trainingen plannen en uw fitnessniveau blijven
  verbeteren.
  Piek: Pieken betekent dat uw wedstrijdconditie optimaal is. Door
  de onlangs verlaagde trainingsbelasting kan uw lichaam zich
  herstellen en eerdere trainingen volledig verwerken. U moet
  vooruit plannen, want u kunt deze piekstatus maar kort
  handhaven.
  Productief: Met de huidige trainingsbelasting gaan uw
  fitnessniveau en prestaties de goede kant op. U moet
  herstelperioden inlassen in uw training om uw fitnessniveau
  te handhaven.
  Aanhouden: Uw huidige trainingsniveau is voldoende om uw
  fitnessniveau te handhaven. Als u verbetering wilt zien, moet
  u proberen meer variatie aan te brengen in uw workouts of
  uw trainingsvolume te verhogen.
  Herstel: Door de lichtere trainingsbelasting kan uw lichaam zich
  herstellen, wat essentieel is tijdens lange perioden waarin u
  hard traint. U kunt de trainingsbelasting weer verhogen
  wanneer u voelt dat u er klaar voor bent.
  Niet productief: Uw trainingsbelasting is in orde, maar uw
  fitnessniveau daalt. Mogelijk lukt het uw lichaam niet om te
  herstellen. Daarom is het aan te raden uw algemene
  gezondheid (stress, voeding en rust) in de gaten te houden.
  Onttrainen: Er is sprake van onttraining wanneer u gedurende
  een week of langer veel minder traint dan gebruikelijk en dit
  invloed heeft op uw fitnessniveau. U kunt proberen uw
  trainingsbelasting te verhogen om de situatie te verbeteren.
  Te intensief: Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt
  averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun uzelf de tijd om
  te herstellen door lichtere trainingen toe te voegen aan uw
  schema.
  Geen status: Het toestel heeft een of twee weken aan
  trainingshistorie nodig, inclusief activiteiten met VO2 max.
  resultaten van hardlopen of fietsen, om uw trainingsstatus te
  bepalen.

  Over VO2 max. indicaties
  VO2 max. is het maximale zuurstofvolume (in milliliter) dat u
  kunt verbruiken per minuut, per kilo lichaamsgewicht tijdens
  maximale inspanning. In eenvoudige bewoordingen: VO2 max.
  is een indicatie van atletische prestaties, die meegroeit met uw
  fitnessniveau. Waarden voor geschat VO2 max. worden
  geleverd en ondersteund door Firstbeat. U kunt uw Garmin
  toestel gekoppeld met een compatibele hartslagmeter en
  vermogensmeter gebruiken voor weergave van uw VO2 max.
  indicatie voor fietsen.
  Geschat VO2 max. weergeven
  Voordat u uw geschat VO2 max. kunt weergeven, moet u de
  hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter installeren en de
  meters koppelen met uw toestel (De draadloze sensoren
  koppelen, pagina 17). Als de hartslagmeter is meegeleverd
  met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld. Stel
  7 • Page 12

  uw gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel instellen, pagina 20)
  en maximale hartslag (Uw hartslagzones instellen, pagina 16)
  in voor de meest nauwkeurige schattingen.
  OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk
  onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken
  zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.
  1 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  2 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  > Mijn statistieken > Trainingsstatus > VO2
  3 Selecteer
  max..
  Uw geschat VO2 max. wordt als getal en positie
  weergegeven op de kleurenbalk.

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Oranje

  Redelijk

  Rood

  Slecht

  Gegevens over en analyse van VO2 max. worden geleverd
  met toestemming van The Cooper Institute . Raadpleeg de
  appendix (Standaardwaarden VO2 Max., pagina 29), en ga
  naar www.CooperInstitute.org voor meer informatie.

  behouden of verbeteren. Het optimale bereik wordt gebaseerd
  op uw individuele conditie en trainingsgeschiedenis. Het bereik
  past zich aan naarmate uw trainingstijd en intensiteit toeneemt
  of afneemt.
  Een schatting van uw trainingsbelasting weergeven
  Voordat u uw geschatte trainingsbelasting kunt weergeven,
  moet u de hartslagmeter omdoen, de vermogensmeter
  installeren en de meters koppelen met uw toestel (De draadloze
  sensoren koppelen, pagina 17). Als de hartslagmeter is
  meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en de sensor al
  gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel (Uw gebruikersprofiel
  instellen, pagina 20) en maximale hartslag (Uw hartslagzones
  instellen, pagina 16) in voor de meest nauwkeurige
  schattingen.
  OPMERKING: In eerste instantie lijken de schattingen mogelijk
  onnauwkeurig. U moet het toestel een paar keer gebruiken
  zodat het uw fietsprestaties leert begrijpen.
  1 Fiets minstens één keer gedurende een periode van zeven
  dagen.
  > Mijn statistieken > Trainingsstatus > Last.
  2 Selecteer
  Uw geschatte trainingsbelasting wordt als getal en positie
  weergegeven op de kleurenbalk.

  ®

  Tips voor VO2 max.-indicaties voor fietsen
  Als uw rit een langdurige, tamelijk grote inspanning vergt en
  hartslag en vermogen niet sterk variëren, kan de VO2 max.waarde nauwkeuriger worden berekend.
  • Controleer vóór uw rit of uw toestel, hartslagmeter en
  vermogensmeter goed werken, zijn gekoppeld en zijn
  voorzien van een opgeladen batterij.
  • Houd uw hartslag gedurende uw rit van 20 minuten op meer
  dan 70% van uw maximale hartslag.
  • Houd gedurende uw rit van 20 minuten uw
  uitgangsvermogen tamelijk constant.
  • Vermijd heuvelachtig terrein.
  • Rij niet in peloton als er veel wordt gewaaierd.
  Hartslag- en hoogteacclimatisatie
  Omgevingsfactoren zoals hoge temperaturen en hoogte zijn van
  invloed op uw training en prestaties. Hoogtetraining kan
  bijvoorbeeld een positief effect hebben op uw conditie, maar op
  grote hoogtes kan uw VO2 max tijdelijk dalen. Uw Edge 830
  toestel geeft meldingen en correcties van uw geschatte VO2
  max. en trainingsstatus wanneer de temperatuur hoger is dan
  22 °C (72 °F) en wanneer u zich op een hoogte boven 800 m
  (2625 ft.) bevindt. U kunt uw warmte- en hoogteacclimatisatie
  bijhouden in de Training status widget.
  OPMERKING: De functie warmte-acclimatisering is alleen
  beschikbaar voor GPS-activiteiten en vereist weergegevens van
  uw verbonden smartphone. Volledige acclimatisering duurt
  minimaal 4 trainingsdagen.

  Trainingsbelasting
  Trainingsbelasting is een meting van uw trainingsvolume
  gedurende de afgelopen zeven dagen. Dit is het totaal van een
  meting van extra zuurstofverbruik na een inspanning (Excess
  Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC)) in de afgelopen
  zeven dagen. De meter geeft aan of uw huidige belasting laag,
  hoog of binnen het optimale bereik ligt om uw conditie te
  8

  Oranje

  Hoog

  Groen

  Optimaal

  Blauw

  Laag

  Focus trainingsbelasting
  Om uw prestaties en de voordelen voor uw conditie te
  maximaliseren moet de training worden verdeeld in drie
  categorieën: laag aerobe, hoog aerobe en anaerobe. De focus
  van de trainingsbelasting geeft aan welk deel van uw training
  momenteel in welke categorie valt, en welke trainingsdoelen
  daarbij kunnen horen. U moet minimaal 7 dagen getraind
  hebben voordat bepaald kan worden of uw trainingsbelasting
  laag, optimaal of hoog is. Na 4 weken trainen bevat de
  geschiedenis van uw trainingsbelasting meer gedetailleerde
  doelinformatie waarmee u uw trainingsactiviteiten in balans kunt
  brengen.
  Onder doel: Uw trainingsbelasting is in alle
  intensiteitscategorieën lager dan optimaal. Probeer de duur
  of frequentie van uw workouts te verhogen.
  Te weinig laag aerobe activiteiten: Probeer meer laag aerobe
  activiteiten toe te voegen om te herstellen en tegenwicht te
  bieden aan uw activiteiten met een hogere intensiteit.
  Te weinig hoog aerobe activiteiten: Probeer meer hoog
  aerobe activiteiten toe te voegen om uw lactaatdrempel en
  VO2 max. langzaam te verbeteren.
  Te weinig aerobe activiteiten: Probeer een paar intensieve,
  anaerobe activiteiten toe te voegen om uw snelheid en
  anaerobe capaciteit langzaam te verbeteren.
  Evenwichtig: Uw trainingsbelasting is in balans en biedt
  uitgebreide conditievoordelen terwijl u verder traint.
  Lage aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit
  laag aerobe activiteiten. Dit biedt een stevige basis en bereidt
  u voor op intensievere workouts.
  Hoge aerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit
  hoog aerobe activiteiten. Deze activiteiten helpen bij het
  verbeteren van de lactaatdrempel, VO2 max en
  uithoudingsvermogen.
  Mijn statistieken • Page 13

  Anaerobe focus: Uw trainingsbelasting bestaat vooral uit
  intensieve activiteiten. Dit leidt tot snelle opbouw van
  conditie, maar moet in evenwicht worden gebracht met laag
  aerobe activiteiten.
  Boven doel: Uw trainingsbelasting is hoger dan optimaal en u
  moet overwegen om de duur en frequentie van uw workouts
  terug te brengen.

  Training Effect
  Training Effect meet de gevolgen van een activiteit op uw
  aerobe en anaerobe conditie. Training Effect neemt tijdens de
  activiteit toe. Naarmate de activiteit vordert, neemt de waarde
  Training Effect toe. Training Effect wordt berekend op basis van
  de gegevens in uw gebruikersprofiel en trainingsgeschiedenis,
  uw hartslag, en de duur en intensiteit van de activiteit. Er zijn
  zeven verschillende Training Effect labels om het belangrijkste
  voordeel van uw activiteit te beschrijven. Elk label is voorzien
  van een kleurcode en komt overeen met uw
  trainingsbelastingfocus (Focus trainingsbelasting, pagina 8).
  Elke feedbackzin, bijvoorbeeld "Grote impact op VO2 Max.",
  bevat een bijbehorende beschrijving in uw Garmin Connect
  activiteitgegevens.
  Aeroob Training Effect maakt gebruik van uw hartslag om de
  samengestelde intensiteit van de training op uw aerobe conditie
  te meten en geeft aan of de workout uw fitnessniveau behoudt
  of verbetert. Uw verhoogd zuurstofgebruik na inspanning
  (EPOC) die ontstaat tijdens het trainen, wordt meegenomen in
  de verschillende waarden waaruit uw conditie en
  trainingsgewoonten bestaan. Regelmatige workouts met
  gemiddelde inspanning of workouts met langere intervals (> 180
  seconden) hebben een positieve impact op uw aeroob
  metabolisme en zorgen daardoor voor een verbeterd aeroob
  Training Effect.
  Anaeroob Training Effect gebruikt de hartslag en snelheid (of
  vermogen) om te bepalen hoe de workout uw mogelijkheid om
  te presteren op zeer hoge intensiteit beïnvloed. U krijgt een
  waarde gebaseerd op de anaerobe bijdrage aan EPOC en het
  soort activiteit. Herhaaldelijke intervallen met hoge intensiteit
  van 10 tot 120 seconden hebben een zeer voordelige impact op
  uw anaeroob vermogen en zorgen daardoor voor een verbeterd
  anaeroob Training Effect.
  U kunt Aeroob trainingseffect en Anaeroob trainingseffect als
  een gegevensveld toevoegen aan een van uw
  trainingsschermen om uw gegevens tijdens de activiteit in de
  gaten te houden.

  onnauwkeurig. U moet een paar activiteiten voltooien zodat het
  toestel uw prestaties leert begrijpen.
  De hersteltijd verschijnt direct na afloop van een activiteit. De tijd
  loopt af naar het optimale moment voor een nieuwe intensieve
  workout.
  Uw hersteltijd bekijken
  Voordat u de hersteltijdfunctie kunt gebruiken, moet u een
  hartslagmeter omdoen en deze koppelen met uw toestel (De
  draadloze sensoren koppelen, pagina 17). Als de
  hartslagmeter is meegeleverd met uw toestel, zijn het toestel en
  de sensor al gekoppeld. Stel uw gebruikersprofiel (Uw
  gebruikersprofiel instellen, pagina 20) en maximale hartslag
  (Uw hartslagzones instellen, pagina 16) in voor de meest
  nauwkeurige schattingen.
  > Mijn statistieken > Herstel > Schakel in.
  1 Selecteer
  2 Maak een rit.
  3 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  De hersteltijd wordt weergegeven. De hersteltijd is maximaal
  vier dagen, en minimaal zes uur.

  Uw FTP-waarde schatten
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw functionele drempelvermogen (FTP) te schatten. Voor
  een nauwkeurigere FTP-waarde kunt u een FTP-test uitvoeren
  met een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter (Een
  FTP-test uitvoeren, pagina 9).
  Selecteer
  > Mijn statistieken > FTP.
  Uw geschatte FTP-waarde wordt weergegeven als een
  waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde
  vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

  Paars

  Voortreffelijk

  Blauw

  Uitstekend

  Groen

  Goed

  Anaeroob voordeel

  Oranje

  Redelijk

  Tussen 0,0 en 0,9 Geen voordeel.

  Geen voordeel.

  Rood

  Ongetraind

  Tussen 1,0 en 1,9 Licht voordeel.

  Licht voordeel.

  Tussen 2,0 en 2,9 Handhaaft uw aerobe
  conditie.

  Handhaaft uw anaerobe
  conditie.

  Tussen 3,0 en 3,9 Heeft impact op uw
  aerobe conditie.

  Heeft impact op uw
  anaerobe conditie.

  Training Effect

  Aeroob voordeel

  Tussen 4,0 en 4,9 Heeft hoge impact op uw Heeft hoge impact op uw
  aerobe conditie.
  anaerobe conditie.
  5,0

  Te veel en mogelijk
  schadelijk zonder
  genoeg hersteltijd.

  Te veel en mogelijk
  schadelijk zonder
  genoeg hersteltijd.

  Training Effect technologie wordt geleverd en ondersteund door
  Firstbeat Technologies Ltd. Ga voor meer informatie naar
  www.firstbeat.com.

  Hersteltijd
  U kunt uw Garmin toestel gebruiken met hartslagmeting aan de
  pols of met een compatibele hartslagmeter met borstband om
  de tijd weer te geven die resteert voordat u volledig bent
  hersteld en klaar bent voor uw volgende intensieve workout.
  OPMERKING: De aanbevolen hersteltijd is gebaseerd op uw
  geschatte VO2 max. en lijkt aanvankelijk misschien
  Mijn statistieken

  Raadpleeg de appendix (FTP-waarden, pagina 29) voor
  meer informatie.
  Een FTP-test uitvoeren
  Voordat u een test kunt uitvoeren om uw functionele
  drempelvermogen (FTP) te bepalen, moet u beschikken over
  een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter (De
  draadloze sensoren koppelen, pagina 17).
  > Mijn statistieken > FTP > FTP test > Rijden.
  1 Selecteer
  2 Selecteer om de activiteiten-timer te starten.
  Zodra u aan de rit begint, geeft het toestel de verschillende
  stappen van de test, het doel en de huidige
  vermogensgegevens weer. Als de test is voltooid, wordt een
  bericht weergegeven.
  3 Selecteer om de activiteiten-timer te stoppen.
  4 Selecteer Bewaar rit.
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.

  9 • Page 14

  Uw FTP-waarde automatisch berekenen
  Voordat het toestel uw functionele drempelvermogen (FTP) kan
  berekenen, moet u beschikken over een gekoppelde
  vermogensmeter en hartslagmeter (De draadloze sensoren
  koppelen, pagina 17).
  > Mijn statistieken > FTP > Auto berek.
  1 Selecteer
  insch..
  2 Fiets ten minste 20 minuten buiten met constante, hoge
  inspanning.
  3 Selecteer Bewaar rit na afloop van uw rit.
  > Mijn statistieken > FTP.
  4 Selecteer
  Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde
  gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt
  en een positie op de kleurenbalk.

  Uw stressscore weergeven
  Voordat u uw stressscore kunt weergeven, moet u een
  hartslagmeter rond de borst doen en deze koppelen met uw
  toestel (De draadloze sensoren koppelen, pagina 17).
  De stressscore is het resultaat van een test van drie minuten die
  wordt uitgevoerd als u stil staat en waarbij het Edge toestel de
  hartslagwisselingen analyseert om uw algemene stressniveau te
  bepalen. Training, slaap, voeding en algemene stress
  beïnvloeden allemaal de prestaties van een atleet. De
  stressscore wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 100,
  waarbij 1 staat voor bijzonder weinig stress en 100 voor
  bijzonder veel stress. Als u uw stressscore weet, kunt u beter
  beslissen of uw lichaam klaar is voor een zware workout of
  yogasessie.
  TIP: Garmin raadt u aan uw stresscore elke dag om ongeveer
  dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden te meten.
  > Mijn statistieken > Stressscore > Meet.
  1 Selecteer
  2 Sta stil en rust 3 minuten.

  Prestatiemeldingen uitschakelen
  Prestatiemeldingen zijn standaard ingeschakeld. Sommige
  prestatiemeldingen zijn berichten die worden weergegeven na
  voltooiing van uw activiteit. Sommige prestatiemeldingen
  worden weergegeven tijdens een activiteit of wanneer u een
  nieuwe prestatiemeting hebt bereikt, zoals een nieuwe VO2
  max. drempel.
  > Mijn statistieken > Prestatiemeldingen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie.

  Uw vermogenscurve weergeven
  Voordat u uw vermogenscurve kunt weergeven, moet u de
  vermogensmeter koppelen met uw toestel (De draadloze
  sensoren koppelen, pagina 17).
  In de vermogenscurve wordt uw constante vermogensafgifte in
  de loop van de tijd weergegeven. U kunt uw vermogenscurve
  voor de vorige maand, drie maanden of twaalf maanden
  bekijken.
  > Mijn statistieken > Vermogenscurve.
  1 Selecteer
  2 Selecteer of om een tijdsperiode te selecteren.

  Activiteiten en prestatiemetingen synchroniseren
  U kunt activiteiten en prestatiemetingen van andere Garmin
  toestellen naar uw Edge 830 toestel synchroniseren met behulp
  van uw Garmin Connect account. Zo kan uw toestel uw
  trainingsstatus en fitness nauwkeuriger weergeven. U kunt
  bijvoorbeeld een hardloopsessie met een Forerunner toestel
  vastleggen en uw activiteitgegevens en algemene
  trainingsbelasting op uw Edge 830 toestel bekijken.
  > Mijn statistieken > Trainingsstatus.
  1 Selecteer
  > Physio TrueUp.
  2 Selecteer
  ®

  10

  Wanneer u uw toestel synchroniseert met uw smartphone,
  verschijnen recente activiteiten en prestatiemetingen van uw
  andere Garmin toestellen op uw Edge 830 toestel.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit. Indien het toestel wordt gekoppeld met
  een compatibele vermogensmeter, wordt het maximale
  vermogen weergegeven dat tijdens een periode van 20 minuten
  is geregistreerd.

  Uw persoonlijke records weergeven
  Selecteer

  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.

  Een persoonlijk record terugzetten
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  record om terug te zetten op de vorige waarde.
  2
  3 Selecteer Vorig record > .
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Een persoonlijk record verwijderen
  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een persoonlijk record.
  3 Selecteer > .

  Trainingszones
  • Hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 16)
  • Vermogenszones (Uw vermogenszones instellen,
  pagina 17)

  Navigatie
  Navigatiefuncties en -instellingen worden ook gebruikt bij het
  navigeren van koersen (Koersen, pagina 11) en segmenten
  (Segmenten, pagina 4).
  • Locaties en plaatsen zoeken (Locaties, pagina 10)
  • Een koers plannen (Koersen, pagina 11)
  • Route-instellingen (Route-instellingen, pagina 13)
  • Kaartinstellingen (Kaartinstellingen, pagina 13)

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie markeren
  Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te
  zoeken.
  Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een
  bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.
  1 Maak een rit.
  > Markeer positie > .
  2 Selecteer Navigatie >

  Locaties opslaan vanaf de kaart
  1 Selecteer Navigatie > Zoek op kaart.
  2 Zoek de gewenste locatie op de kaart.
  3 Selecteer de locatie.
  Er verschijnt informatie over de locatie boven aan de kaart.

  4 Selecteer de informatie over de locatie.
  5 Selecteer > .

  Navigatie • Page 15

  Naar een locatie navigeren
  1 Selecteer Navigatie.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zoek op kaart als u naar een locatie op de
  kaart wilt navigeren.
  • Selecteer Zoeken om naar een nuttig punt (POI), stad,
  adres, kruispunt of locatie met bekende coördinaten te
  navigeren.
  TIP: U kunt selecteren om uw zoekgebied te verfijnen.
  • Selecteer Opgeslagen locaties om naar een opgeslagen
  locatie te navigeren.
  TIP: U kunt
  selecteren om specifieke zoekinformatie in
  te voeren.
  • Selecteer Recent gevonden om te navigeren naar een
  van de laatste 50 locaties die u hebt gevonden.
  • Selecteer
  > Selecteer het zoekgebied om uw
  zoekgebied te verfijnen.
  3 Selecteer een locatie.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.

  Een locatie projecteren
  U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te
  projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe
  locatie.
  1 Selecteer Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4 Selecteer > Projecteer locatie.
  5 Geef de afstand en de peiling op voor de geprojecteerde
  locatie.
  6 Selecteer .

  Koersen
  Een eerder vastgelegde activiteit volgen: U kunt bijvoorbeeld
  een vastgelegde koers volgen omdat de route u beviel. Of u
  kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk vastleggen en
  volgen.
  Tegen een eerder vastgelegde activiteit racen: U kunt een
  vastgelegde koers ook volgen om te proberen eerdere
  prestaties op de koers te evenaren of te verbeteren. Stel
  bijvoorbeeld dat u de originele koers in 30 minuten hebt
  voltooid. U kunt dan nu tegen een Virtual Partner racen om te
  proberen de koers in minder dan 30 minuten af te leggen.
  Een bestaande rit volgen van Garmin Connect: U kunt een
  koers vanuit Garmin Connect verzenden naar uw toestel.
  Nadat de rit is opgeslagen op uw toestel, kunt u die koers
  volgen of ertegen racen.

  Een koers plannen en volgen

  Terug naar startlocatie navigeren
  Tijdens een rit kunt u op ieder gewenst moment terugkeren naar
  het startpunt.
  1 Maak een rit.
  2 U kunt op elk moment vanaf de bovenkant van het scherm
  naar beneden vegen en op de bedieningswidget Terug naar
  start selecteren.
  3 Selecteer Langs dezelfde route of Meest directe route.
  4 Selecteer Rijden.
  Het toestel navigeert terug naar het startpunt van uw rit.

  Stoppen met navigeren
  1 Blader naar de kaart.
  2 Selecteer > .
  Locaties bewerken
  1 Selecteer Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
  4 Selecteer .
  5 Selecteer een kenmerk.
  Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om een bekende hoogte
  voor de locatie op te geven.
  6 Voer de nieuwe informatie in en selecteer .

  Een locatie verwijderen
  1 Selecteer Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4 Selecteer > Verwijder locatie > .
  Navigatie

  U kunt een aangepaste koers maken en volgen. Een koers
  bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw
  bestemming leidt.
  1 Selecteer Navigatie > Koersen > Koers maken > Voeg
  eerste locatie toe.
  2 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen en kiest u een locatie.
  • Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt
  gezocht, selecteert u Recent gevonden en kiest u een
  locatie.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert
  u Categorieën nuttige punten en selecteert u een nuttig
  punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Plaatsen en
  kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Adressen en
  voert u het adres in.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Kruispunten en voert u de straatnamen in.
  • Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u
  Coördinaten en voert u de coördinaten in.
  3 Selecteer Gebruik.
  TIP: Vanuit de kaart kunt u een andere locatie selecteren en
  selecteert u Gebruik om verder te gaan met het toevoegen
  van locaties.
  4 Selecteer Voeg volgende locatie toe.
  5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 totdat u alle locaties voor
  de route hebt geselecteerd.
  6 Selecteer Bekijk kaart.

  11 • Page 16

  Het toestel berekent uw route en vervolgens wordt er een
  kaart van de route weergegeven.
  TIP: Selecteer
  om een hoogteprofiel van de route te
  bekijken.
  7 Selecteer Rijden.

  Een rondrit maken en volgen
  Het toestel kan een rondrit maken op basis van een opgegeven
  afstand, startlocatie en navigatierichting.
  1 Selecteer Navigatie > Koersen > Rondrit.
  2 Selecteer Afstand en voer de totale afstand van de koers in.
  3 Selecteer Startlocatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen locaties en kiest u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert
  u Zoekfuncties > Categorieën nuttige punten en
  selecteert u een nuttig punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Zoekfuncties
  > Plaatsen en kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Zoekfuncties
  > Adressen en voert u het adres in.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Zoekfuncties > Kruispunten en voert u de straatnamen
  in.
  • Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u
  Zoekfuncties > Coördinaten en voert u de coördinaten
  in.
  5 Selecteer Startrichting en selecteer een richting.
  6 Selecteer Zoeken.
  TIP: Selecteer om opnieuw te zoeken.
  7 Selecteer een koers om deze op de kaart weer te geven.
  TIP: Selecteer en om de overige koersen weer te geven.
  8 Selecteer Rijden.

  Een koers volgen vanaf Garmin Connect
  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 19).
  1 Selecteer een optie:
  • Open de Garmin Connect app.
  • Ga naar connect.garmin.com.
  2 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  3 Selecteer of Verzend naar toestel.
  4 Volg de instructies op het scherm.
  5 Selecteer op het Edge toestel Navigatie > Koersen >
  Opgeslagen koersen.
  6 Selecteer de koers.
  7 Selecteer Rijden.

  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.
  Als u van de koers afwijkt, wordt een bericht weergegeven.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer Navigatie > Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Overzicht om een overzicht van koersgegevens
  weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.
  • Selecteer Beklimmingen om details en hoogtegrafieken
  voor elke klim weer te geven.
  • Selecteer Ronden om een ronde te selecteren en extra
  informatie weer te geven over elke ronde.
  Een koers op de kaart weergeven
  Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen
  hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt bijvoorbeeld
  instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt
  weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen
  weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder
  dat u een bepaalde koers volgt.
  1 Selecteer Navigatie > Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer de koers.
  3 Selecteer Instellingen.
  4 Selecteer Altijd weergeven om de koers weer te geven op
  de kaart.
  5 Selecteer Kleur en selecteer een kleur.
  6 Selecteer Koerspunten om ook koerspunten weer te geven
  op de kaart.
  De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt
  deze weergegeven op de kaart.

  ClimbPro gebruiken
  Met de ClimbPro functie kunt u uw inspanningen voor de
  komende beklimmingen tijdens een koers beheren. Voordat u
  gaat fietsen, kunt u details over de beklimmingen bekijken,
  onder meer waar ze zich voordoen, de gemiddelde helling en de
  totale stijging. De klimcategorieën, op basis van lengte en
  helling, worden aangegeven met kleur.
  1 Schakel de ClimbPro functie voor het activiteitenprofiel in
  (Uw activiteitenprofiel bijwerken, pagina 20).
  2 Bekijk de beklimmingen en koersgegevens (Koersgegevens
  weergeven, pagina 12).
  3 Start het volgen van een opgeslagen koers (Koersen,
  pagina 11).
  Aan het begin van een klim verschijnt het ClimbPro scherm
  automatisch.

  Tips voor het rijden van een koers
  • Gebruik afslagbegeleiding (Koersopties, pagina 12).
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt.
  Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar de koers. Als u
  op het pad van de koers komt, wordt er een bericht
  weergegeven.
  12

  Koersopties
  Selecteer Navigatie > Koersen > Opgeslagen koersen >

  .

  Navigatie • Page 17

  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Koersfoutwaarsch.: Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.
  Filter: Hiermee kunt u op koerstype filteren, bijvoorbeeld Strava
  koersen.
  Sorteer: Hiermee kunt u opgeslagen koersen sorteren op naam,
  afstand of datum.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van
  het toestel verwijderen.

  Een koers stoppen
  1 Blader naar de kaart.
  2 Selecteer > .
  Een koers verwijderen
  1 Selecteer Navigatie > Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer > .
  Trailforks routes
  Met de Trailforks app kunt u uw favoriete routes opslaan of
  routes in de buurt zoeken. U kunt Trailforks mountainbikeroutes
  downloaden naar uw Edge toestel. Gedownloade routes worden
  weergegeven in de lijst met opgeslagen koersen.
  Meld u aan voor een Trailforks lidmaatschap op
  www.trailforks.com.

  Kaartinstellingen
  Selecteer
  > Activiteitenprofielen, selecteer een profiel en
  vervolgens Navigatie > Kaart.
  Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
  op de pagina.
  Auto.zoom: Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau
  voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en
  uitzoomen.
  Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer afslag-voorafslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist
  navigatiekaarten).
  Kaartzichtbaarheid: Hiermee kunt u de geavanceerde
  kaartfuncties opgeven.
  Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  kaarten in- of uitschakelen.

  De oriëntatie van de kaart wijzigen
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Navigatie > Kaart > Oriëntatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de
  pagina weer te geven.
  • Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven
  aan de pagina weer te geven.
  • Selecteer 3D-modus om de kaart driedimensionaal weer
  te geven.

  Route-instellingen
  Selecteer
  > Activiteitenprofielen, selecteer een profiel en
  vervolgens Navigatie > Routebepaling.
  Trendline™ pop. routing.: Berekent routes op basis van de
  populairste ritten van Garmin Connect.
  Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw
  route te optimaliseren.
  Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw
  route wordt berekend.
  Connected functies

  Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de
  kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.
  Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u
  wilt vermijden.
  Herberekenen: Herberekent automatisch de route wanneer u
  van de route afwijkt.

  Een activiteit selecteren voor routeberekening
  U kunt het toestel de route laten berekenen op basis van het
  activiteittype.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Navigatie > Routebepaling > Routemodus.
  4 Selecteer een optie om uw route opnieuw te berekenen.
  U kunt bijvoorbeeld Wegwielrennen selecteren voor navigatie
  over de weg of Mountainbiken voor offroadnavigatie.

  Connected functies
  Connected functies zijn beschikbaar voor uw Edge toestel als u
  het toestel verbindt met een Wi‑Fi netwerk of een compatibele
  smartphone via Bluetooth draadloze technologie.
  ®

  Bluetooth connected functies
  Het Edge toestel heeft verschillende Bluetooth connected
  functies voor uw compatibele smartphone waarop de Garmin
  Connect en Connect IQ apps zijn geïnstalleerd. Ga naar
  www.garmin.com/apps voor meer informatie.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Hulp: Hiermee kunt u via de Garmin Connect app een
  automatisch sms-bericht met uw naam en GPS-locatie sturen
  naar uw contactpersonen voor noodgevallen.
  Audiomeldingen: Via de Garmin Connect app kunt u op uw
  smartphone tijdens het fietsen statusberichten afspelen.
  Fietsalarm: Hiermee kunt u een alarm inschakelen dat klinkt op
  het toestel en een waarschuwing naar uw smartphone
  verzenden wanneer het toestel beweging detecteert.
  Connect IQ functies die u kunt downloaden: Hiermee kunt u
  Connect IQ functies downloaden vanuit de Connect IQ app.
  Koersen, segmenten en workouts downloaden van Garmin
  Connect: Hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin
  Connect met uw smartphone en deze naar uw toestel
  verzenden.
  Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
  draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
  toestel.
  Zoek mijn Edge: Hiermee kunt u uw kwijtgeraakte Edge toestel
  terugvinden dat is gekoppeld met uw smartphone en
  momenteel binnen bereik is.
  GroupTrack: Hiermee kunt u andere fietsers in uw groep die
  LiveTrack gebruiken direct op het scherm en in real-time
  volgen. U kunt vooraf ingestelde berichten sturen naar
  andere fietsers in uw GroupTrack sessie die een compatibel
  Edge toestel hebben.
  Ongevaldetectie: Via de Garmin Connect app kunt u een
  bericht sturen naar uw contacten voor noodgevallen als het
  Edge toestel een incident detecteert.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.

  13 • Page 18

  Berichten: Hiermee kunt u reageren op een oproep of een
  bericht met vooraf ingestelde berichten. Deze functie is
  beschikbaar voor compatibele Android™ smartphones.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.

  Functies voor ongevaldetectie en hulp vragen
  Ongevaldetectie
  VOORZICHTIG
  Ongevaldetectie is een aanvullende functie die in eerste
  instantie is bedoeld voor gebruik op de weg. Ongevaldetectie
  dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het
  verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect app
  neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.
  Als door uw Edge toestel met GPS een ongeval wordt
  gedetecteerd, kan de Garmin Connect app automatisch een
  sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locaties verzenden
  naar uw contacten voor noodgevallen.
  Op uw toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht
  weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 30
  seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig
  hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.
  Voordat u ongevaldetectie op uw toestel kunt inschakelen, moet
  u in de Garmin Connect app de gegevens invoeren van de in
  geval van nood te waarschuwen personen. Uw gekoppelde
  smartphone moet zijn voorzien van een data-abonnement en
  zich bevinden in het dekkingsgebied van de netwerkprovider
  voor datacommunicatie. Uw contacten voor noodgevallen
  moeten sms-berichten kunnen ontvangen (standaard smstarieven kunnen van toepassing zijn).
  Hulp
  VOORZICHTIG
  Hulp is een aanvullende functie en dient niet te worden
  beschouwd als primaire methode voor het verkrijgen van hulp bij
  ongelukken. De Garmin Connect app neemt geen contact op
  met hulpdiensten namens u.
  Als uw Edge toestel met GPS is verbonden met de Garmin
  Connect app, kunt u een automatisch sms-bericht met uw naam
  en GPS-locatie laten sturen naar uw contactpersonen voor
  noodgevallen.
  Voordat u de hulpfunctie op uw toestel kunt inschakelen, moet u
  in de Garmin Connect app de gegevens invoeren van de in
  geval van nood te waarschuwen personen. Uw via Bluetooth
  gekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een dataabonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van de
  netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).
  Op uw toestel wordt een bericht weergegeven met de
  mededeling dat uw contactpersonen na een afteltijd zullen
  worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig hebt, kunt u het
  bericht annuleren.
  Contacten voor noodgevallen toevoegen
  Telefoonnummers van contactpersonen voor noodgevallen
  worden gebruikt voor het detecteren van incidenten en voor
  assistentie.
  1 Selecteer op de Garmin Connect app of .
  2 Selecteer Veiligheid & tracking > Ongevaldetectie &
  assistentie > Contact voor noodgevallen toevoegen.
  14

  3 Volg de instructies op het scherm.
  Uw contacten voor noodgevallen weergeven
  Voordat u uw contacten voor noodgevallen op uw toestel kunt
  weergeven, moet u uw fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contacten opgeven in de Garmin
  Connect app.
  Selecteer
  > Veiligheid en tracking > Contacten voor
  noodgevallen.
  De namen en telefoonnummers van uw in noodgevallen te
  waarschuwen contacten worden weergegeven.
  Hulp vragen
  Voordat u hulp kunt vragen, moet u GPS inschakelen op uw
  Edge toestel.
  vijf seconden lang ingedrukt om de hulpfunctie te
  1 Houd
  activeren.
  U hoort een pieptoon en het toestel verzendt het bericht
  nadat de wachttijd van vijf seconden is verstreken.
  TIP: U kunt selecteren voordat de wachttijd is verstreken
  om het bericht te annuleren.
  2 Selecteer indien nodig Verzend om het bericht meteen te
  verzenden.
  Ongevaldetectie in- en uitschakelen
  Selecteer
  > Veiligheid en tracking > Ongevaldetect.
  Een automatisch bericht annuleren
  Als een ongeval door uw toestel wordt gedetecteerd, kunt u het
  automatische waarschuwingsbericht op uw toestel of uw
  gekoppelde smartphone annuleren om te voorkomen dat het
  naar uw contacten voor noodgevallen wordt verzonden.
  Selecteer Annuleer >
  voordat de wachttijd van dertig
  seconden is verstreken.
  Een statusupdate verzenden na een ongeval
  Voordat u een statusupdate naar uw contacten voor
  noodgevallen kunt verzenden, moet uw toestel een ongeval
  detecteren en een automatisch waarschuwingsbericht
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  U kunt een statusupdate verzenden naar uw contacten voor
  noodgevallen om ze te informeren dat u geen hulp nodig hebt.
  1 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en
  veeg naar links of rechts om de bedieningswidget weer te
  geven.
  2 Selecteer Ongeval gedetecteerd > Alles OK.
  Een bericht wordt verzonden naar al uw contacten voor
  noodgevallen.

  Een GroupTrack sessie starten
  Voordat u een GroupTrack sessie kunt starten, moet u een
  smartphone met de Garmin Connect app koppelen met uw
  toestel (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  Tijdens een rit kunt u andere fietsers in uw GroupTrack sessie
  op de kaart zien.
  > Veiligheid en tracking >
  1 Selecteer op het Edge toestel
  GroupTrack om de weergave van connecties op het
  kaartscherm in te schakelen.
  2 Selecteer op de Garmin Connect app of .
  3 Selecteer Veiligheid & tracking > LiveTrack > GroupTrack.
  4 Selecteer Zichtbaar voor > Alle connecties.
  OPMERKING: Als u meerdere compatibele toestellen hebt,
  selecteert u één daarvan voor de GroupTrack sessie.
  5 Selecteer Start LiveTrack.
  6 Selecteer op het Edge toestel en begin uw rit.
  7 Blader naar de kaart om uw connecties weer te geven.

  Connected functies • Page 19

  smartphone om de aankondiging af te spelen. U kunt de
  volumeniveaus aanpassen in de Garmin Connect app.
  1 Selecteer op de Garmin Connect app of .
  2 Selecteer Garmin toestellen.
  3 Selecteer uw toestel.
  4 Selecteer Toestelinstellingen > Audiomeldingen.

  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel

  Tik op een pictogram op de kaart om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers die deelnemen aan de
  GroupTrack sessie weer te geven.
  8 Blader naar de GroupTrack lijst.
  Als u in de lijst een fietser selecteert, wordt deze midden op
  de kaart weergegeven.
  Tips voor GroupTrack sessies
  Met de functie GroupTrack kunt u andere fietsers in uw groep
  die LiveTrack gebruiken direct op het scherm volgen. Alle
  fietsers in de groep moeten connecties van u zijn in uw Garmin
  Connect account.
  • Rijd buiten en gebruik GPS.
  • Koppel uw Edge 830 toestel met uw smartphone via
  Bluetooth technologie.
  • Selecteer in de Garmin Connect app
  of
  en selecteer
  Connecties om de lijst met fietsers voor uw GroupTrack
  sessie bij te werken.
  • Zorg dat al uw connecties zijn gekoppeld met hun
  smartphones en start een LiveTrack sessie in de Garmin
  Connect app.
  • Zorg dat al uw connecties binnen bereik zijn (40 km of
  25 mijl).
  • Blader tijdens een GroupTrack sessie naar de kaart om uw
  connecties weer te geven.
  • Stap even af als u wilt proberen om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers in de GroupTrack sessie
  weer te geven.

  Het fietsalarm instellen
  U kunt het fietsalarm inschakelen wanneer u niet bij uw fiets
  bent, bijvoorbeeld tijdens stop op een lange rit. U kunt het
  fietsalarm bedienen via uw toestel of de toestelinstellingen in de
  Garmin Connect app.
  > Veiligheid en tracking > Fietsalarm.
  1 Selecteer
  2 Maak een wachtwoord of werk uw wachtwoord bij.
  Wanneer u het fietsalarm van uw Edge toestel uitschakelt,
  wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  3 Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en
  selecteer Fietsalarm instel. in de bedieningswidget.
  Als het toestel beweging detecteert, klinkt er een alarm en wordt
  er een waarschuwing naar uw gekoppelde smartphone
  verzonden.

  Audiomeldingen afspelen op uw smartphone
  Voordat u audiomeldingen kunt instellen, moet u een
  smartphone met de Garmin Connect app koppelen met uw Edge
  toestel.
  U kunt de Garmin Connect app zodanig instellen dat er tijdens
  het fietsen of een andere activiteit motiverende statusmeldingen
  worden afgespeeld op uw smartphone. Audiomeldingen
  vermelden het rondenummer en de rondetijd, navigatie- en
  vermogensgegevens, het tempo of de snelheid, en de
  hartslaggegevens. Tijdens een audiomelding dempt de Garmin
  Connect app het geluid van de primaire audio van de
  Connected functies

  U kunt koersen, segmenten en workouts draadloos overbrengen
  van het ene compatibele Edge toestel naar het andere via
  Bluetooth technologie.
  1 Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik
  (3 m) van elkaar.
  >
  2 Selecteer op het toestel dat de bestanden bevat
  Connected functies > Toesteloverdrachten > Deel
  bestanden.
  OPMERKING: Het menu Toesteloverdrachten bevindt zich
  mogelijk op een andere plek voor andere Edge toestellen.
  3 Selecteer een bestandstype dat u wilt delen.
  4 Selecteer een of meer bestanden om over te brengen.
  >
  5 Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt
  Connected functies > Toesteloverdrachten.
  6 Selecteer een beschikbare verbinding.
  7 Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen.
  Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een
  bericht weergegeven.

  Wi‑Fi connected functies
  Activiteiten uploaden naar uw Garmin Connect account: Uw
  activiteit wordt automatisch naar uw Garmin Connect account
  verstuurd zodra u klaar bent met het vastleggen van de
  activiteit.
  Software-updates: Uw toestel downloadt en installeert de
  nieuwste software-update automatisch als er een Wi‑Fi
  verbinding beschikbaar is.
  Workouts en trainingsplannen: U kunt workouts en
  trainingsplannen zoeken en selecteren op de Garmin
  Connect site. De volgende keer dat uw toestel een Wi‑Fi
  verbinding heeft, worden de bestanden draadloos naar uw
  toestel verzonden.

  Een draadloze Wi‑Fi verbinding instellen
  U moet met uw toestel verbinding maken met de Garmin
  Connect app op uw smartphone of met de Garmin Express
  applicatie op uw computer voordat u verbinding kunt maken met
  een Wi‑Fi netwerk.
  1 Selecteer een optie:
  • Download de Garmin Connect app en koppel uw
  smartphone (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  • Ga naar www.garmin.com/express en download de
  Garmin Express app.
  2 Volg de instructies op het scherm om Wi‑Fi connectiviteit in te
  stellen.

  Wi‑Fi instellingen
  Selecteer
  > Connected functies > Wi-Fi.
  Wi-Fi: Hiermee schakelt u Wi‑Fi draadloze technologie in.
  OPMERKING: De overige Wi‑Fi instellingen worden alleen
  weergegeven als Wi‑Fi is ingeschakeld.
  Automatisch uploaden: Hiermee kunt u automatisch
  activiteiten uploaden via een vertrouwd draadloos netwerk.
  Voeg netwerk toe: Voegt uw toestel toe aan een draadloos
  netwerk.

  15 • Page 20

  Draadloze sensoren
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ of Bluetooth sensoren. Ga voor meer informatie over
  compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensoren naar
  buy.garmin.com.

  De hartslagmeter aanbrengen
  OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
  paragraaf overslaan.
  U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
  uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
  tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
  1 Klik de hartslagmetermodule in de band.

  De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
  ondersteboven te worden weergegeven.
  2 Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken
  aan de achterzijde van de band om een sterke verbinding
  tussen uw borst en de zender tot stand te brengen.

  3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
  band
  in de lus .
  OPMERKING: Het label met wasvoorschriften moet niet
  worden omgevouwen.

  worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke waarde echter
  ook handmatig aanpassen.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % Max. om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslagreserve weer te geven en te wijzigen
  (maximale hartslag min hartslag in rust).
  • Selecteer %LDHS om de zones als een percentage van
  uw lactaatdrempelhartslag weer te geven en te wijzigen.
  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.
  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 30) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Tips voor onregelmatige hartslaggegevens

  De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
  weergegeven.
  4 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
  hartslagmeter bevindt.
  Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
  gegevens verzonden.
  TIP: Zie (Tips voor onregelmatige hartslaggegevens,
  pagina 16) als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet
  worden weergegeven.

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen
  (Fitnessdoelstellingen, pagina 16). Stel uw maximale hartslag,
  hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens een activiteit.
  > Mijn statistieken > Trainingszones >
  1 Selecteer
  Hartslagzones.
  2 Voer de maximumwaarde, lactaatdrempel en rustwaarde
  voor uw hartslag in.
  U kunt de functie Auto Detect gebruiken om automatisch uw
  hartslag te registreren tijdens een activiteit. De zonewaarden
  16

  Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden
  weergegeven, kunt u deze tips proberen.
  • Bevochtig de elektroden en de contactoppervlakken (indien
  van toepassing).
  • Trek de band strakker aan om uw borst.
  • Voer gedurende 5 tot 10 minuten een warming-up uit.
  • Volg de instructies voor onderhoud (Onderhoud van de
  hartslagmeter onderhouden, pagina 24).
  • Draag een katoenen shirt of maak beide zijden van de band
  goed nat.
  Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of
  er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken
  die de hartslagsignalen beïnvloedt.
  • Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie met de
  hartslagmeter kunnen veroorzaken.
  Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke
  elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2,4 GHz,
  hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens,
  magnetrons, draadloze telefoons van 2,4 GHz en draadloze
  LAN-toegangspunten.

  De snelheidsensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  Draadloze sensoren • Page 21

  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.
  2 Trek de band om de wielnaaf en bevestig deze aan de
  haak
  op de sensor.

  Snelheid- en cadanssensors
  De cadansgegevens van de cadanssensor worden altijd
  opgenomen. Als er geen snelheid- en cadanssensor zijn
  gekoppeld met het toestel, worden GPS-gegevens gebruikt om
  de snelheid en afstand te berekenen.
  De cadans is de pedaal- of draaisnelheid. Deze wordt gemeten
  aan de hand van het aantal omwentelingen van de pedaalarm
  per minuut (RPM).

  Gegevens middelen voor cadans of vermogen
  De instelling voor het middelen van gegevens die niet gelijk zijn
  aan nul, is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele
  cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. Standaard worden
  nulwaarden die optreden als u niet trapt, genegeerd.
  U kunt de waarde van deze instelling wijzigen (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 23).

  De draadloze sensoren koppelen
  De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
  asymmetrische naaf. Dit heeft geen invloed op de werking.
  3 Draai het wiel om de afstand te controleren.
  De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
  op de fiets.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
  rondgegaan.

  De cadanssensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm .
  Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
  2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
  binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
  aandrijving zit.
  3 Trek de banden om de pedaalarm en bevestig deze aan
  de haken
  op de sensor.

  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het maken van een verbinding met ANT+ of
  Bluetooth draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van
  een hartslagmeter met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  sensoren van andere gebruikers vandaan bent tijdens het
  koppelen.
  > Sensors > Voeg sensor toe.
  2 Selecteer
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer een sensortype.
  • Selecteer Zoek alles om sensors in de buurt te zoeken.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensoren weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensoren om te koppelen met uw
  toestel.
  5 Selecteer Voeg toe.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

  Trainen met vermogensmeters
  • Ga naar www.garmin.com/intosports voor een lijst met ANT+
  sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).
  • Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw
  vermogensmeter.
  • Pas uw vermogenszones aan uw doelen en mogelijkheden
  aan (Uw vermogenszones instellen, pagina 17).
  • Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden gewaarschuwd
  wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt
  (Bereikwaarschuwingen instellen, pagina 21).
  • Pas de vermogensgegevensvelden aan (Een
  gegevensscherm toevoegen, pagina 21).

  Uw vermogenszones instellen

  4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
  De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
  onderdeel van uw fiets of schoen.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
  rondgegaan.
  Maak
  een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
  5
  banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

  Draadloze sensoren

  De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen
  mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. U kunt uw zones
  handmatig aanpassen op het toestel of gebruikmaken van
  Garmin Connect. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional
  Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software
  automatisch uw vermogenszones kan berekenen.
  > Mijn statistieken > Trainingszones >
  1 Selecteer
  Vermogenszones.
  2 Voer uw FTP-waarde in.
  3 Selecteer Op basis van:.

  17 • Page 22

  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer watt om de zones in watt weer te geven en te
  wijzigen.
  • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw
  FTP-waarde weer te geven en te wijzigen.

  De vermogensmeter kalibreren
  Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze
  correct zijn geïnstalleerd, gekoppeld met uw toestel en actief
  gegevens vastleggen.
  Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies
  over het kalibreren van uw vermogensmeter.
  > Instellingen > Sensors.
  1 Selecteer
  2 Selecteer uw vermogensmeter.
  3 Selecteer Kalibreer.
  4 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven
  trappen tot het bericht wordt weergegeven.
  5 Volg de instructies op het scherm.

  Vermogen in de pedalen
  Vector meet het vermogen in de pedalen.
  Vector meet een paar honderd keer per seconde de kracht die u
  uitoefent. Vector meet ook uw cadans of pedaalrotatiesnelheid.
  Door de kracht, de richting van de kracht, de rotatie van de
  pedaalarm en de tijd te meten, kan Vector het vermogen
  bepalen (Watt). Omdat Vector het onafhankelijke vermogen per
  been (links en rechts) meet, wordt de vermogensbalans links/
  rechts weergegeven.
  OPMERKING: Het Vector S systeem geeft geen
  vermogensbalans tussen het linker- en rechterpedaal.

  Fietsdynamica
  Fietsdynamicameters meten hoeveel kracht u uitoefent tijdens
  de pedaalslag en waar u kracht uitoefent op het pedaal om u
  inzicht te geven in uw fietstechniek. Als u weet hoe en waar u
  kracht uitoefent, kunt u efficiënter trainen en uw bikefitting
  beoordelen.
  OPMERKING: U dient over een systeem met twee sensors te
  Edge beschikken om fietsdynamicameters te kunnen gebruiken.
  Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/performancedata.
  Fietsdynamica gebruiken
  Voordat u fietsdynamica kunt gebruiken, moet u de Vector
  vermogensmeter koppelen met uw toestel (De draadloze
  sensoren koppelen, pagina 17).
  OPMERKING: Voor het opslaan van fietsdynamicagegevens is
  extra toestelgeheugen nodig.
  1 Maak een rit.
  2 Blader naar het fietsdynamicascherm om uw
  vermogensfasegegevens , totale vermogen
  en
  pedaalmidden-offset
  te bekijken.

  OPMERKING: De twee gegevensvelden onder aan het
  scherm kunnen worden aangepast.
  U kunt de rit verzenden naar de Garmin Connect app om meer
  fietsdynamicagegevens te bekijken (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 19).
  Vermogensfasegegevens
  Vermogensfase is het pedaalslaggebied (tussen de
  beginpedaalhoek en de eindpedaalhoek) waar u positief
  vermogen produceert.
  Pedaalmidden-offset
  Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waar
  u druk uitoefent.

  De Vector software bijwerken met het Edge toestel
  Voordat u de software kunt bijwerken, moet u uw Edge toestel
  koppelen met uw Vector systeem.
  1 Verzend uw gegevens naar uw Garmin Connect account (Uw
  rit verzenden naar Garmin Connect, pagina 19).
  Garmin Connect zoekt automatisch naar software-updates en
  verzendt deze naar uw Edge toestel.
  2 Breng uw Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
  3 Draai de pedaalarm een paar keer rond. Het Edge toestel
  vraagt u om alle software-updates die klaarstaan te
  installeren.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Omgevingsbewustzijn
  Uw Edge toestel kan worden gebruikt met het Varia Vision™
  toestel, slimme Varia™ fietsverlichting en achteruitkijkradar voor
  een verbeterd omgevingsbewustzijn. Raadpleeg de handleiding
  van het Varia toestel voor meer informatie.
  OPMERKING: U moet mogelijk de Edge software bijwerken
  voordat u Varia toestellen kunt koppelen (De software bijwerken
  via Garmin Express, pagina 24).

  Elektronische schakelsystemen gebruiken
  Voordat u gebruik kunt maken van compatibele elektronische
  schakelsystemen, zoals Shimano Di2™ schakelsystemen, moet
  u deze koppelen met uw toestel (De draadloze sensoren
  koppelen, pagina 17). U kunt de optionele gegevensvelden
  aanpassen (Een gegevensscherm toevoegen, pagina 21). Het
  Edge 830 toestel geeft de huidige afstellingswaarde weer als de
  sensor in de afstellingsmodus is.
  ®

  Een eBike gebruiken
  Voordat u een compatibele eBike, zoals een Shimano STEPS™
  eBike kunt gebruiken, moet u deze met uw toestel koppelen (De
  draadloze sensoren koppelen, pagina 17). U kunt het optionele
  eBike gegevensscherm en gegevensvelden aanpassen (Een
  gegevensscherm toevoegen, pagina 21).

  Details van de eBike sensor weergeven
  > Instellingen > Sensors.
  1 Selecteer
  2 Selecteer uw eBike.
  3 Selecteer een optie:
  • Om de eBike gegevens, zoals de kilometerteller of
  reisafstand, weer te geven, selecteert u Sensordetails >
  eBike-informatie.
  • Als u de eBike-foutmeldingen wilt weergeven, selecteert u
  u.
  Raadpleeg de gebruikershandleiding van de eBike voor meer
  informatie.

  3 Houd zo nodig uw vinger op een gegevensveld

  om het te
  wijzigen (Een gegevensscherm toevoegen, pagina 21).
  18

  Draadloze sensoren • Page 23

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Uw rit weergeven
  > Geschiedenis > Ritten.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  rit.
  2
  3 Selecteer een optie.

  Uw tijd in elke trainingszone weergeven
  Voordat u uw tijd in elke trainingszone kunt weergeven, moet u
  uw toestel koppelen met een compatibele hartslagmeter of
  vermogensmeter, een activiteit voltooien en de activiteit
  opslaan.
  Door uw tijd in elke hartslag- en vermogenszone te bekijken,
  kunt u de intensiteit van uw training beter afstemmen. U kunt uw
  vermogenszones (Uw vermogenszones instellen, pagina 17) en
  hartslagzones (Uw hartslagzones instellen, pagina 16)
  aanpassen aan uw doelen en mogelijkheden. U kunt een
  gegevensveld aanpassen om uw tijd in trainingszones tijdens
  uw rit weer te geven (Een gegevensscherm toevoegen,
  pagina 21).
  > Geschiedenis > Ritten.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer een optie:
  • Als uw rit gegevens van één sensor bevat, selecteert u
  Tijd in hartslagzone of Tijd in vermogenszone.
  • Als uw rit gegevens van beide sensors bevat, selecteert u
  Tijd in zone, en vervolgens Hartslagzones of
  Vermogenszones.

  Een rit verwijderen
  > Geschiedenis > Ritten > .
  1 Selecteer
  2 Selecteer een of meer ritten om te verwijderen.
  3 Selecteer .

  Gegevenstotalen weergeven
  U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u
  hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd,
  afstand en calorieën.
  Selecteer
  > Geschiedenis > Totalen.

  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer.
  U kunt uw gratis Garmin Connect account maken wanneer u uw
  toestel met uw telefoon koppelt met behulp van de Garmin
  Connect app, of u kunt naar connect.garmin.com gaan.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  Geschiedenis

  Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
  een van de dagelijkse trainingsplannen laden.
  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  • Synchroniseer uw Edge toestel met de Garmin Connect app
  op uw smartphone.
  • Gebruik de USB-kabel die bij uw Edge toestel is geleverd om
  ritgegevens naar uw Garmin Connect account op uw
  computer te sturen.

  Gegevensopslag
  Het toestel maakt gebruik van slimme opslag. Hiermee worden
  belangrijke punten opgeslagen waarop u van richting bent
  veranderd of waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd.
  Wanneer een vermogensmeter wordt gekoppeld, legt het toestel
  elke seconde punten vast. Door elke seconde punten vast te
  leggen, beschikt u over een gedetailleerd spoor en wordt meer
  geheugen gebruikt.
  Raadpleeg voor informatie over het middelen van gegevens
  voor cadans en vermogen Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 17.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  ®

  Het toestel aansluiten op uw computer
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.

  1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
  2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de USB-

  poort.
  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  van de computer.
  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.

  Bestanden overbrengen naar uw toestel
  1 Verbind het toestel met uw computer.

  19 • Page 24

  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  een verwisselbaar station of draagbaar apparaat. Op Mac
  computers wordt het toestel weergegeven als een
  geïnstalleerd volume.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open de bestandsbrowser op de computer.
  Selecteer een bestand.
  Selecteer Edit > Copy.
  Open het draagbare apparaat, station of volume voor het
  toestel.
  Blader naar een map.
  Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het
  geheugen van het toestel.

  Bestanden verwijderen
  LET OP
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.
  OPMERKING: Als u een Apple computer gebruikt, moet u
  de map Trash leegmaken om de bestanden volledig te
  verwijderen.
  ®

  2 Ga naar apps.garmin.com en meld u aan.
  3 Selecteer een Connect IQ functie en download deze.
  4 Volg de instructies op het scherm.

  Profielen
  De Edge beschikt over een aantal mogelijkheden voor het
  aanpassen van het toestel, waaronder profielen. Een profiel is
  een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van
  het toestel kunt optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende
  instellingen en weergaven maken voor trainen en
  mountainbiken.
  Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
  gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
  wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.
  Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor
  elk type fietsactiviteit. U kunt bijvoorbeeld een apart
  activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en
  mountainbiken. Het activiteitenprofiel omvat aangepaste
  gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen,
  trainingzones (zoals hartslag en snelheid),
  trainingsinstellingen (zoals Auto Pause en Auto Lap ), en
  navigatie-instellingen.
  Gebruikersprofiel: U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd,
  gewicht en lengte bijwerken. Het toestel gebruikt deze
  informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
  ®

  ®

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd, gewicht en lengte
  bijwerken. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
  ritgegevens te berekenen.
  > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  optie.
  2

  De USB-kabel loskoppelen

  Over trainingsinstellingen

  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verewijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Voor Apple computers selecteert u het toestel en
  selecteert u File > Eject.
  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  Met de volgende opties en instellingen kunt u uw toestel
  aanpassen aan uw trainingsbehoeften. Deze instellingen
  worden opgeslagen in een activiteitenprofiel. U kunt bijvoorbeeld
  tijdwaarschuwingen instellen voor uw raceprofiel en u kunt een
  Auto Lap positie-trigger gebruiken voor uw mountainbikeprofiel.

  Uw toestel aanpassen
  Connect IQ functies die u kunt downloaden
  U kunt Connect IQ functies van Garmin en andere leveranciers
  aan uw toestel toevoegen via de Connect IQ Mobile app.
  Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden
  downloaden die sensors, activiteiten en historische gegevens
  op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ
  gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en
  pagina's.
  Widgets: Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals
  sensorgegevens en meldingen.
  Apps: Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw
  toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.

  Connect IQ functies downloaden via uw computer
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  20

  Uw activiteitenprofiel bijwerken
  U kunt tien activiteitenprofielen instellen. U kunt uw instellingen
  en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route
  aanpassen.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.
  • Selecteer Maak nieuw om een profiel te maken of te
  kopiëren.
  3 Wijzig zo nodig de naam en kleur voor het profiel.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevensschermen om de
  gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen
  (Een gegevensscherm toevoegen, pagina 21).
  • Selecteer Gegevensschermen > Hoogte > ClimbPro om
  de ClimbPro functie (ClimbPro gebruiken, pagina 12).
  • Selecteer Standaardrittype om het bij dit
  activiteitenprofiel passende type rit in te stellen, zoals rit
  tussen kantoor en huis.
  TIP: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het
  rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens
  zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.
  • Selecteer Segmenten om uw ingeschakelde segmenten
  weer te geven (Segmenten inschakelen, pagina 4).

  Uw toestel aanpassen • Page 25

  • Selecteer Waarschuwingen om uw
  trainingswaarschuwingen aan te passen
  (Waarschuwingen, pagina 21).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te
  stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Ronden op
  positie markeren, pagina 22).
  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand
  om in te stellen dat het toestel automatisch in de
  slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 22).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te
  stellen wanneer de activiteiten-timer automatisch pauzeert
  (Auto Pause gebruiken, pagina 22).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de
  weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te
  passen wanneer de activiteiten-timer loopt (Auto Scroll
  gebruiken, pagina 22).
  • Selecteer Timer start-modus om in te stellen hoe het
  toestel het begin van een rit detecteert en dat de
  activiteitentimer automatisch start (De timer automatisch
  starten, pagina 22).
  • Selecteer Voeding/hydratatie om te kunnen bijhouden
  hoeveel u eet en drinkt.
  • Selecteer Navigatie > Kaart om de kaartinstellingen aan
  te passen (Kaartinstellingen, pagina 13).
  • Selecteer Navigatie > Routebepaling om de routeinstellingen aan te passen (Route-instellingen, pagina 13).
  • Selecteer Navigatie > Navigatieaanw. om
  navigatieberichten weer te geven met behulp van een
  kaartweergave of tekstaanwijzing.
  • Selecteer Navigatie > Waarschuwing scherpe bocht om
  navigatiewaarschuwingen in te schakelen bij moeilijke
  bochten.
  • Selecteer GPS-modus om GPS uit te schakelen
  (Indoortrainingen, pagina 6) of de satellietinstelling te
  wijzigen (De satellietinstelling wijzigen, pagina 22).
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het
  activiteitenprofiel.

  Een gegevensscherm toevoegen
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Gegevensschermen > Voeg nieuw toe >
  Gegevensscherm.

  4 Selecteer een categorie en selecteer één of meer

  gegevensvelden.
  5 Selecteer .
  6 Selecteer een optie.
  • Selecteer een andere categorie als u meer
  gegevensvelden wilt selecteren.
  • Selecteer .
  7 Veeg naar links of rechts om de lay-out te wijzigen.
  8 Selecteer .
  9 Selecteer een optie.
  • Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander
  gegevensveld om de volgorde te wijzigen.
  • Tik tweemaal op een gegevensveld om het te wijzigen.
  10 Selecteer .

  Een gegevensscherm bewerken
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Gegevensschermen.
  4 Selecteer een gegevensscherm.
  Uw toestel aanpassen

  5
  6
  7
  8

  Selecteer Ind. en geg.velden.
  Veeg naar links of rechts om de lay-out te wijzigen.
  Selecteer .
  Selecteer een optie.
  • Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander
  gegevensveld om de volgorde te wijzigen.
  • Tik tweemaal op een gegevensveld om het te wijzigen.
  9 Selecteer .

  Volgorde van gegevensschermen wijzigen
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  profiel.
  2
  3 Selecteer Gegevensschermen > .
  4 Selecteer een gegevensscherm.
  of
  .
  5 Selecteer
  6 Selecteer .
  Waarschuwingen
  U kunt waarschuwingen gebruiken voor trainingen met
  specifieke doelstellingen voor tijd, afstand, calorieën, hartslag,
  cadans en vermogen. Waarschuwingsinstellingen worden
  opgeslagen bij uw activiteitenprofiel.
  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter, cadanssensor of
  vermogensmeter hebt, kunt u bereikwaarschuwingen instellen.
  Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven wanneer het toestel
  een waarde meet die boven of onder een opgegeven
  waardenbereik ligt. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het
  toestel u waarschuwt als uw cadans lager is dan 40 rpm of
  hoger dan 90 rpm. U kunt ook een trainingszone gebruiken voor
  de bereikwaarschuwing (Trainingszones, pagina 10).
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Waarschuwingen.
  4 Selecteer Hartslagwaarsch., Cadanswaarsch. of
  Vermogenswaarsch..
  5 Selecteer de minimum- en maximumwaarde of selecteer
  zones.
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en
  uitschakelen, pagina 23).
  Terugkerende waarschuwingen instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Waarschuwingen.
  4 Selecteer een waarschuwingstype.
  5 Schakel de waarschuwing in.
  6 Voer een waarde in.
  7 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen
  in- en uitschakelen, pagina 23).
  Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen
  Een smart waarschuwing geeft aan dat u op strategische
  intervallen moet eten of drinken op basis van de huidige
  fietsomstandigheden. De schattingen van een smart
  21 • Page 26

  waarschuwing voor een rit zijn gebaseerd op de temperatuur,
  hoogtewinst, snelheid, duur, hartslag en vermogensgegevens
  (indien van toepassing).
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  profiel.
  2
  3 Selecteer Waarschuwingen.
  4 Selecteer Eet-waarschuwing of Drink-waarschuwing.
  5 Schakel de waarschuwing in.
  6 Selecteer Type > Slim.
  Telkens als u de geschatte waarde voor een smart
  waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort
  ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De
  toesteltonen in- en uitschakelen, pagina 23).

  Auto Lap
  Ronden op positie markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op positie > Ronde bij.
  Selecteer
  een optie:
  4
  • Selecteer Alleen drukken ronde om de rondeteller te
  activeren telkens als u
  selecteert en telkens als u een
  van deze locaties opnieuw passeert.
  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op
  de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (Een
  gegevensscherm toevoegen, pagina 21).
  Ronden op afstand markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw
  prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op afstand > Ronde bij.
  4 Voer een waarde in.
  5 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (Een
  gegevensscherm toevoegen, pagina 21).

  Automatische slaapstand gebruiken
  U kunt de Autom. slaapstand functie gebruiken om automatisch
  in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens
  de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de ANT+
  sensoren, Bluetooth, en GPS uitgezet.
  Wi‑Fi blijft actief wanneer het toestel zich in de slaapstand
  bevindt.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand.

  22

  Auto Pause gebruiken
  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of
  wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is
  handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in
  uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.
  5 Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan (Een
  gegevensscherm toevoegen, pagina 21).

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle
  schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Automatische functies > Auto Scroll.
  4 Selecteer een weergavesnelheid.

  De timer automatisch starten
  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De
  activiteiten-timer wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de
  activiteiten-timer te starten, zodat uw ritgegevens worden
  vastgelegd.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer Timer start-modus.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer Handmatig en vervolgens
  om de activiteitentimer te starten.
  • Selecteer Op verzoek om een visuele herinnering te
  krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.
  • Selecteer Auto om de activiteiten-timer automatisch te
  starten wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

  De satellietinstelling wijzigen
  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS+GLONASS of
  GPS+GALILEO inschakelen. Door GPS en een andere satelliet
  tegelijk te gebruiken, neemt de levensduur van de batterij sneller
  af dan wanneer alleen GPS wordt gebruikt.
  > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een profiel.
  3 Selecteer GPS-modus.
  4 Selecteer een optie.

  Telefooninstellingen
  Selecteer
  > Connected functies > Telefoon.
  Schakel in: Schakelt Bluetooth technologie in.
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.

  Uw toestel aanpassen • Page 27

  Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam
  invoeren ter identificatie van uw toestellen met Bluetooth
  technologie.
  Koppel smartphone: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.
  Smartphone meldingen: Hiermee kunt u telefoonmeldingen
  vanaf uw compatibele smartphone inschakelen.
  Gemiste meldingen: Geeft gemiste telefoonmeldingen vanaf
  uw compatibele smartphone weer.
  Handtekening sms-antwoord: Hiermee kunnen
  handtekeningen in tekstberichten worden opgenomen.

  Systeeminstellingen
  Selecteer
  > Systeem.
  • Scherminstellingen (Scherminstellingen, pagina 23)
  • Widgetinstellingen (De widgetlijst aanpassen, pagina 23)
  • Instellingen voor gegevensopslag (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 23)
  • Toestelinstellingen (De maateenheden wijzigen, pagina 23)
  • Geluidsinstellingen (De toesteltonen in- en uitschakelen,
  pagina 23)
  • Taalinstellingen (De taal van het toestel wijzigen, pagina 23)

  Scherminstellingen
  Selecteer
  > Systeem > Scherm.
  Auto helderh.: Hiermee wordt automatisch de schermverlichting
  aangepast op basis van het omgevingslicht.
  Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de
  schermverlichting instellen.
  Time-out scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat
  de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om
  het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of
  nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.
  Schermafb.: Hiermee kunt u de schermafbeelding van het
  toestel opslaan.
  De schermverlichting gebruiken
  Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te
  schakelen.
  OPMERKING: U kunt de time-out voor de schermverlichting
  aanpassen (Scherminstellingen, pagina 23).
  1 Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag
  vanaf de bovenkant van het scherm.
  2 Selecteer een optie:
  • Als u de helderheid handmatig wilt aanpassen, selecteert
  u en gebruikt u de schuifbalk.
  • Als u de helderheid automatisch wilt aanpassen op basis
  van omgevingslicht, selecteert u Auto.

  De widgetlijst aanpassen
  U kunt de volgorde van widgets in de widgetlijst wijzigen,
  widgets verwijderen en nieuwe widgets toevoegen.
  > Systeem > Widgetbeheer.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  widget om deze toe te voegen aan of te
  2
  verwijderen uit de widgetlijst.
  3 Selecteer om de locatie van een widget in de widgetlijst te
  wijzigen.

  Opslaginterval: Hiermee stelt u in hoe het toestel
  activiteitgegevens vastlegt. Met de optie Slim legt u
  belangrijke punten vast waar u van richting bent veranderd of
  waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd. Met de optie 1
  sec legt u elke seconde punten vast. Hiermee ontstaat een
  zeer gedetailleerd overzicht van uw activiteit, maar de
  omvang van het opgeslagen activiteitenbestand neemt
  aanzienlijk toe.
  Cadans middelen: Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden
  weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen
  pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of
  vermogen, pagina 17).
  Vermogen middelen: Hiermee stelt u in of het toestel
  nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden
  als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor
  cadans of vermogen, pagina 17).
  Registreer HSV: Hiermee worden uw hartslagvariaties tijdens
  een activiteit vastgelegd.

  De maateenheden wijzigen
  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.
  > Systeem > Eenheden.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een type maatsysteem.
  3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

  De toesteltonen in- en uitschakelen
  Selecteer

  > Systeem > Geluid.

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer

  > Systeem > Taal voor tekst.

  Tijdzones
  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten
  zoekt of gegevens synchroniseert met uw smartphone, worden
  de tijdzone en het tijdstip automatisch vastgesteld.

  De modus Extra scherm instellen
  U kunt uw Edge 830 toestel gebruiken als een extra scherm
  waarop u de gegevensschermen van een compatibel Garmin
  multisporthorloge kunt weergeven. U kunt bijvoorbeeld een
  compatibel Forerunner toestel koppelen om de
  gegevensschermen daarvan op uw Edge toestel weer te geven
  tijdens een triatlon.
  > Modus Extra scherm >
  1 Selecteer op uw Edge toestel,
  Verbind horloge.
  2 Selecteer op uw compatibele Garmin horloge
  achtereenvolgens Instellingen > Sensors en accessoires >
  Voeg nieuwe toe > Extra scherm.
  3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Edge toestel en
  Garmin horloge om het koppelingsproces te voltooien.
  Als de toestellen zijn gekoppeld, verschijnen de
  gegevensschermen van uw gekoppelde horloge op het Edge
  toestel.
  OPMERKING: De gebruikelijke Edge toestelfuncties zijn
  uitgeschakeld wanneer de modus Extra scherm actief is.
  Als u uw compatibele Garmin horloge eenmaal hebt gekoppeld
  met uw Edge toestel, maken ze automatisch verbinding
  wanneer u de modus Extra scherm de volgende keer gebruikt.

  De modus Extra scherm afsluiten
  Als het toestel in de modus Extra scherm staat, tikt u op het
  scherm en selecteert u Modus Extra scherm afsluiten > .

  Instellingen voor gegevens vastleggen
  Selecteer

  > Systeem > Gegevensopslag.

  Uw toestel aanpassen

  23 • Page 28

  Toestelinformatie
  Productupdates
  Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw
  computer. Installeer de Garmin Connect app op uw smartphone.
  Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de
  volgende diensten voor Garmin toestellen:
  • Software-updates
  • Kaartupdates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Productregistratie

  De software bijwerken met de Garmin Connect app
  Voordat u de software op uw toestel kunt bijwerken via de
  Garmin Connect app, moet u een Garmin Connect account
  hebben en het toestel koppelen met een compatibele
  smartphone (Uw smartphone koppelen, pagina 1).
  Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app.
  Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de
  Garmin Connect app deze update automatisch naar uw
  toestel.

  De software bijwerken via Garmin Express
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
  bijwerken.
  OPMERKING: Als u Wi‑Fi connectiviteit al hebt ingesteld
  voor uw toestel, kan Garmin Connect automatisch nieuwe
  software-updates downloaden naar uw toestel als verbinding
  wordt gemaakt met Wi‑Fi.

  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij

  Levensduur van batterij

  Tot 20 uur bij normaal gebruik

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -20 tot 60 ºC (van -4 tot 140 ºF)

  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Draadloze frequentie/
  draadloos protocol

  2,4 GHz bij 16,4 dBm nominaal

  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Specificaties van de hartslagmeter
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Levensduur van batterij

  Tot 3,5 jaar bij 1 uur per dag

  Waterbestendigheid

  1 ATM*
  OPMERKING: Dit product verzendt geen
  hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -5° tot 50°C (van 23° tot 122°F)

  Draadloze frequentie/
  draadloos protocol

  2,4 GHz bij 2 dBm nominaal

  24

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Levensduur van batterij

  Ongeveer 12 maanden bij 1 uur per dag

  Snelheidssensoropslag

  Tot 300 uur activiteitsgegevens

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -20 tot 60 ºC (van -4 tot 140 ºF)

  Draadloze frequentie/
  draadloos protocol

  2,4 GHz bij 4 dBm nominaal

  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt toestelinformatie zoals de toestel-id, softwareversie en
  de licentieovereenkomst weergeven.
  Selecteer
  > Systeem > Over > Copyrightinfo.

  Informatie over wet- en regelgeving en naleving
  weergeven
  Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd.
  Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals
  identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale
  compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en
  licentiegegevens.
  1 Selecteer .
  2 Selecteer Systeem > Informatie over regelgeving.

  Toestelonderhoud
  LET OP
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm
  te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.
  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
  Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

  Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden
  LET OP
  Klik de module los en verwijder deze voordat u de band
  schoonmaakt.
  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.
  • Ga naar www.garmin.com/HRMcare voor gedetailleerde
  wasinstructies.
  • Spoel de band na elk gebruik schoon.
  • Was de band wanneer u deze zeven keer hebt gebruikt.
  • Droog de band niet in een wasdroger.
  Toestelinformatie • Page 29

  • U moet de band hangend of plat laten drogen.
  • Koppel de module los van de band als deze niet wordt
  gebruikt om de levensduur van uw hartslagmeter te
  verlengen.

  Door de gebruiker vervangbare batterijen
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.

  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  De batterij van de cadanssensor vervangen
  Het toestel gebruikt één CR2032 batterij. De LED knippert rood
  na twee omwentelingen als de batterij bijna leeg is.
  1 De ronde batterijdeksel bevindt zich op de achterkant van
  de sensor.

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

  schroeven aan de achterkant van de module te verwijderen.

  2 Verwijder de deksel en de batterij.

  3 Wacht 30 seconden.
  4 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  5 Plaats het deksel en de vier schroeven terug.
  OPMERKING: Draai de as niet te strak vast.
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u deze mogelijk opnieuw koppelen aan het toestel.

  De batterij van de snelheidssensor vervangen
  Het toestel gebruikt één CR2032 batterij. De LED knippert rood
  na twee omwentelingen als de batterij bijna leeg is.
  1 De ronde batterijdeksel bevindt zich aan de voorzijde van
  de sensor.

  2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los
  genoeg zit om te verwijderen.

  3 Verwijder de deksel en de batterij .
  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in het klepje met de polen in de

  juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  Problemen oplossen
  Het toestel herstellen
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
  herstellen. Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  Houd
  10 seconden ingedrukt.
  Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.

  Standaardinstellingen herstellen

  2 Draai de deksel linksom tot deze los genoeg zit om te
  verwijderen.

  3 Verwijder de deksel en de batterij .
  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in het klepje met de polen in de

  juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  Draai
  de deksel rechtsom zodat de markering op de deksel
  6
  op één lijn ligt met de markering op de behuizing.

  Problemen oplossen

  U kunt de standaard configuratie-instellingen en
  activiteitenprofielen herstellen. Hiermee wist u niet uw
  geschiedenis or activiteitgegevens, zoals ritten, workouts en
  koersen.
  Selecteer
  > Systeem > Herstel toestel >
  Standaardinstellingen herstellen > .

  Gebruikersgegevens en instellingen wissen
  U kunt alle gebruikersgegevens wissen en het toestel herstellen
  naar de oorspronkelijke instellingen. Hiermee wist u uw
  geschiedenis en gegevens zoals ritten, workouts en koersen, en
  herstelt u de toestelinstellingen en activiteitenprofielen.
  Bestanden die u via uw computer op het toestel hebt gezet,
  worden niet gewist.
  Selecteer
  > Systeem > Herstel toestel > Gegevens
  verw. en inst. herstellen > .

  25 • Page 30

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Schakel Modus Batterijbesparing (De modus
  Batterijbesparing inschakelen, pagina 26).
  • Verminder de sterkte van de schermverlichting (De
  schermverlichting gebruiken, pagina 23) of verkort de timeout voor de schermverlichting (Scherminstellingen,
  pagina 23).
  • Selecteer het registratie-interval Slim (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 23).
  • Schakel de functie Autom. slaapstand in (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 22).
  • Schakel de draadloze functie Bluetooth uit
  (Telefooninstellingen, pagina 22).
  • Selecteer de instelling GPS (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 22).
  • Verwijder draadloze sensors die u niet meer gebruikt.

  De modus Batterijbesparing inschakelen
  In de modus Batterijbesparing worden de instellingen
  automatisch aangepast voor een zo lang mogelijke batterijduur
  voorj langere ritten. Tijdens een activiteit wordt het scherm
  uitgeschakeld. U kunt automatische waarschuwingen
  inschakelen en op het scherm tikken om het te activeren. In de
  modus Batterijbesparing worden GPS-spoorpunten en sensorgegevens minder vaak geregistreerd. Afstandsmeting,
  snelheidsmeting en spoorgegevens zijn minder nauwkeurig.
  OPMERKING: In de modus Batterijbesparing wordt de
  geschiedenis vastgelegd als de timer is ingeschakeld.
  > Modus Batterijbesparing > Schakel in.
  1 Selecteer
  2 Selecteer de waarschuwingen die het scherm tijdens een
  activiteit activeren.
  Na uw rit moet u uw toestel opladen en de
  energiebesparingsmodus uitschakelen om alle functies van het
  toestel te kunnen gebruiken.

  Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het
  toestel
  Als uw telefoon geen verbinding maakt met het toestel, kunt u
  deze tips proberen.
  • Schakel uw smartphone en uw toestel uit en weer in.
  • Schakel Bluetooth technologie op uw smartphone in.
  • Werk de Garmin Connect app bij naar de nieuwste versie.
  • Verwijder uw toestel uit de Garmin Connect app om het
  koppelingsproces opnieuw te proberen.
  Als u een Apple toestel gebruikt, moet u uw toestel ook
  verwijderen uit de Bluetooth instellingen op uw smartphone.
  • Als u een nieuwe smartphone hebt gekocht, verwijdert u uw
  toestel uit de Garmin Connect app op de smartphone die u
  niet meer wilt gebruiken.
  • Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van het toestel.
  • Open de Garmin Connect app op uw smartphone, selecteer
  of , en vervolgens Garmin toestellen > Voeg toestel
  toe om de koppelmodus in te schakelen.
  • Select
  > Connected functies > Telefoon > Koppel
  smartphone.

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  • Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
  Connect account:
  ◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
  en de Garmin Express app.
  ◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect app op
  uw Bluetooth smartphone.

  26

  ◦ Verbind uw toestel met uw Garmin Connect account via
  een Wi‑Fi draadloos netwerk.
  Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
  het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
  toestel snel satellietsignalen kan vinden.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  Op mijn toestel wordt niet de juiste taal
  gebruikt
  1 Selecteer .
  2 Blader omlaag naar het laatste item in de lijst en selecteer
  het.
  Blader
  omlaag naar het zesde item in de lijst en selecteer
  3
  het.
  4 Blader omlaag naar uw taal en selecteer deze.

  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie
  beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig
  kalibreren.
  > Stel hoogte in.
  1 Selecteer Navigatie >
  2 Geef de hoogte op en selecteer .

  Temperatuurmetingen
  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.

  Vervangende O-ringen
  Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
  verkrijgbaar.
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  Meer informatie
  • Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen,
  artikelen en software-updates.
  • Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u optionele accessoires
  nodig om de gegevens weer te geven.
  % FTP: Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het
  functionele drempelvermogen (FTP).
  % hartslagreserve: Het percentage van de hartslagreserve
  (maximale hartslag minus rusthartslag).
  % maximale hartslag: Het percentage van maximale hartslag.
  % maximale hartslag ronde: Het gemiddelde percentage van
  de maximale hartslag voor de huidige ronde.
  10s verm: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van
  het uitgangsvermogen.

  Appendix • Page 31

  10s Watt/kg: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden)
  van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
  30 s VAM: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van
  de gemiddelde stijgsnelheid.
  30s vermogen: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van het uitgangsvermogen.
  30s Watt/kg: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
  3s vermogen: Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden)
  van het uitgangsvermogen.
  3s Watt/kg: Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van
  het uitgangsvermogen in watt per kilogram.
  60 s flow: Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van
  de flowscore.
  60 s grit: Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de
  gritscore.
  Ademhritme: Uw ademhalingsritme in ademhalingen per
  minuut (brpm).
  Aeroob trainingseffect: De impact van de huidige activiteit op
  uw aerobe conditie.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Afstand koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.
  Afstand te gaan: De resterende afstand tijdens een workout of
  koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.
  Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de
  eindbestemming. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Afstand tot volgende: De resterende afstand tot het volgende
  waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Afstand voor: De afstand voor of achter de Virtual Partner.
  Anaeroob trainingseffect: De impact van de huidige activiteit
  op uw anaerobe conditie.
  Assist.modus: De huidige eBike assistentiemodus.
  Balans: De huidige vermogensbalans links/rechts.
  Balans 10s: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van
  de vermogensbalans links/rechts.
  Balans 30s: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van
  de vermogensbalans links/rechts.
  Balans 3s: Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van
  de vermogensbalans links/rechts.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Batterijstatus: Het resterende batterijvermogen van een
  fietslamp-accessoire.
  Batterij versnelling: De batterijstatus van een
  versnellingspositiesensor.
  Bestemmingslocatie: Het laatste punt in een route of koers.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Cadansgraf.: Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de
  huidige activiteit weergeeft.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  Calorieën te gaan: De resterende hoeveelheid calorieën tijdens
  een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.
  Di2 batterijniveau: De resterende batterijspanning van een Di2
  sensor.
  Di2 schakelmodus: De huidige schakelmodus van een Di2
  sensor.

  Appendix

  Doelvermog.: Het geleverde doelvermogen tijdens een
  activiteit.
  eBike batterij: De resterende batterijspanning van een eBike.
  Effectiviteit van draaimoment: Meting van de pedaalslagenefficiëntie van een gebruiker.
  EPOC: De hoeveelheid verhoogd zuurstofgebruik na inspanning
  (EPOC) voor de huidige activiteit. EPOC geeft aan hoe zwaar
  uw workout is.
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Flow: De meting van hoe consistent u de snelheid en
  soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.
  Gem. % hartslag in rust: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige activiteit.
  Gem. cadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige
  activiteit.
  Gem. piek-verm.fase links: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  activiteit.
  Gem. PMO: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige activiteit.
  Gem. r. Piekverm.fase: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige activiteit.
  Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Gem. verm.: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Gem. verm.fase links: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.
  Gem. verm.fase rechts: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.
  Gemiddelde balans: De gemiddelde vermogensbalans links/
  rechts voor de huidige activiteit.
  Gemiddelde hartslag: De gemiddelde hartslag voor de huidige
  activiteit.
  Gemiddelde VAM: De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige
  activiteit.
  Gemiddelde watt/kg: Het gemiddelde uitgangsvermogen in
  watt per kilogram.
  Gem rndtijd: De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.
  Gen. %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige activiteit.
  GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie.
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65
  meter (12 ft.).
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.
  Gradiënt: De berekening van de stijging over de afstand. Als u
  bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  Grit: De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige
  activiteit op basis van hoogte, helling en snelle
  richtingsveranderingen.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

  27 • Page 32

  Hartslagen te gaan: Geeft tijdens een workout aan hoeveel
  slagen u boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.
  Hartslaggrafiek: Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en
  maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit
  weergeeft.
  Hartslagzone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Herh. te gaan: Het resterende aantal herhalingen tijdens een
  workout.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  Hoogtegrafiek: Een lijndiagram dat uw huidige hoogte, totale
  stijging en totale daling voor de huidige activiteit weergeeft.
  HS-zonegraf.: Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone
  (1-5) weergeeft.
  Indoortrainer-weerstand: Het weerstandsniveau van een
  indoor trainer.
  Intensity Factor: De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.
  Kilojoules: De totale verrichte inspanningen
  (uitgangsvermogen) in kilojoules.
  Kilometerteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  L. rondetijd: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.
  Laatste rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  laatste voltooide ronde.
  Laatste ronde hartslag: De gemiddelde hartslag voor de
  laatste voltooide ronde.
  Laatste rondesnelheid: De gemiddelde snelheid voor de
  laatste voltooide ronde.
  Lichtmodus: De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
  Locatie volgende punt: Het volgende punt in een route of
  koers.
  Maximale snelheid: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Maximum vermogen: Het hoogste uitgangsvermogen voor de
  huidige activiteit.
  Max verm rnd: Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige
  ronde.
  Normalized Power: De Normalized Power™ voor de huidige
  activiteit.
  Normalized Power ronde: Het gemiddelde Normalized Power
  van de huidige ronde.
  NP laatste ronde: Het gemiddelde Normalized Power van de
  laatste voltooide ronde.
  Pedaalmidden-offset: Pedaalmidden-offset. Pedaalmiddenoffset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht
  wordt uitgeoefend.
  Pedaalsoepelheid: De meting van de krachtverdeling op de
  pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.
  Piekverm.fase links: De huidige piekvermogensfasehoek voor
  het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Piekverm.fase rechts: De huidige piekvermogensfasehoek
  voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied
  waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht
  uitoefent.
  Piekverm.fase ronde links: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige
  ronde.
  28

  Prestatieconditie: De score voor de prestatieconditie is een
  real-time meting van uw prestatievermogen.
  Reisafstand: De geschatte afstand die u kunt afleggen op basis
  van de huidige eBike instellingen en de resterende
  batterijstroom.
  Resterende stijging: De resterende stijging tijdens een workout
  of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.
  Ronde %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige ronde.
  Rondeafstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  ronde.
  Rondebalans: De gemiddelde vermogensbalans links/rechts
  voor de huidige ronde.
  Rondecadans: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige
  ronde.
  Ronde flow: De totale flowscore voor de huidige ronde.
  Ronde grit: De totale gritscore voor de huidige ronde.
  Ronde hartslag: De gemiddelde hartslag voor de huidige
  ronde.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Ronde PMO: De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de
  huidige ronde.
  Rondesnelh.: De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.
  Rondetijd: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Rondetijd staand: De tijd dat u staand op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Rondetijd zittend: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt
  getrapt voor de huidige ronde.
  Ronde-VAM: De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige
  ronde.
  Ronde watt/kg: Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per
  kilogram voor de huidige ronde.
  Schakeladvies: Het advies om op basis van uw huidige
  inspanning door of terug te schakelen. Uw eBike moet in de
  handmatige schakelmodus staan.
  Snelh.grafiek: Een lijndiagram dat uw snelheid voor de huidige
  activiteit weergeeft.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Snelheidgraf.: Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en
  maximale snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.
  Staafgrafiek cadans: Een staafdiagram dat uw huidige,
  gemiddelde en maximale cadanswaarden voor de huidige
  activiteit weergeeft.
  Staafgrafiek hartslag: Een staafdiagram dat uw huidige,
  gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige
  activiteit weergeeft.
  Staafgrafiek vermogen: Een staafdiagram dat uw huidige,
  gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de
  huidige activiteit weergeeft.
  Status bundelhoek: De modus van de koplampbundel.
  Stijging Naar volg. koersp.: De resterende stijging tot het
  volgende punt in de koers.
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd in zone: De tijd verstreken in elke hartslag- of
  vermogenszone.
  Tijd staand: De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Appendix • Page 33

  Tijd te gaan: De resterende tijd tijdens een workout of koers als
  u een tijdsdoel hebt opgegeven.
  Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt
  om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden
  alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volg.: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het
  volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens
  worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd voor: De tijd voor of achter de Virtual Partner.
  Tijd zittend: De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt
  voor de huidige activiteit.
  Timer: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  TSS: De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.
  VAM: De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.
  Verbonden lampen: Het aantal verbonden lampen.
  Verm.fase ronde links: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het linkerbeen voor de huidige ronde.
  Verm.fase ronde rechts: De gemiddelde vermogensfasehoek
  voor het rechterbeen voor de huidige ronde.
  Verm.fase ronde rechts: De gemiddelde
  piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de
  huidige ronde.
  Verm ltst rnd: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  laatste voltooide ronde.
  Vermogen: Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel
  moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.
  Vermogen ronde: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de
  huidige ronde.
  Vermogensfase links: De huidige vermogensfasehoek voor het
  linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar
  positief vermogen wordt geproduceerd.

  Vermogensfase rechts: De huidige vermogensfasehoek voor
  het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied
  waar positief vermogen wordt geproduceerd.
  Vermogensgrafiek: Een lijndiagram dat uw huidige,
  gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de
  huidige activiteit weergeeft.
  Vermogenszone: Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7),
  gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.
  Versn.combo: De huidige versnellingscombinatie van een
  versnellingspositiesensor.
  Versnell.ratio: Het aantal tanden op de voorste en achterste
  fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een
  versnellingspositiesensor.
  Versnelling achter: De achterste fietsversnelling van een
  versnellingspositiesensor.
  Versnellingen: De voorste en achterste fietsversnellingen van
  een versnellingspositiesensor.
  Versnelling voor: De voorste fietsversnelling van een
  versnellingspositiesensor.
  Verstreken tijd: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de
  timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Watt/kg: De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per
  kilogram.
  Workoutstap: De huidige stap van het totale aantal stappen
  waaruit een workout is opgebouwd.
  Workoutverg.: Een grafiek waarin uw huidige inspanning wordt
  vergeleken met het workoutdoel.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  Standaardwaarden VO2 Max.
  In deze tabellen vindt u de gestandaardiseerde classificaties van het geschat VO2 max. op basis van leeftijd en geslacht.
  Mannen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  55,4

  54

  52,5

  48,9

  45,7

  42,1

  Uitstekend

  80

  51,1

  48,3

  46,4

  43,4

  39,5

  36,7

  Goed

  60

  45,4

  44

  42,4

  39,2

  35,5

  32,3

  Redelijk

  40

  41,7

  40,5

  38,5

  35,6

  32,3

  29,4

  Slecht

  0–40

  <41,7

  <40,5

  <38,5

  <35,6

  <32,3

  <29,4

  Vrouwen

  Percentiel

  20–29

  30–39

  40–49

  50–59

  60–69

  70–79

  Voortreffelijk

  95

  49,6

  47,4

  45,3

  41,1

  37,8

  36,7

  Uitstekend

  80

  43,9

  42,4

  39,7

  36,7

  33

  30,9

  Goed

  60

  39,5

  37,8

  36,3

  33

  30

  28,1

  Redelijk

  40

  36,1

  34,4

  33

  30,1

  27,5

  25,9

  Slecht

  0–40

  <36,1

  <34,4

  <33

  <30,1

  <27,5

  <25,9

  Gegevens afgedrukt met toestemming van The Cooper Institute. Ga voor meer informatie naar www.CooperInstitute.org.

  FTP-waarden

  Mannen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Deze tabellen bevatten classificaties voor geschat functioneel
  drempelvermogen (FTP) op basis van geslacht.

  Redelijk

  Tussen 2,23 en 2,78

  Ongetraind

  Minder dan 2,23

  Vrouwen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Voortreffelijk

  4,30 en meer

  Uitstekend

  Tussen 3,33 en 4,29

  Goed

  Tussen 2,36 en 3,32

  Mannen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Voortreffelijk

  5,05 en meer

  Uitstekend

  Tussen 3,93 en 5,04

  Goed

  Tussen 2,79 en 3,92

  Appendix

  29 • Page 34

  Vrouwen

  Watt per kilogram (W/kg)

  Bandafmeting

  Wielmaat (mm)

  Redelijk

  Tussen 1,90 en 2,35

  26 × 2,125

  2070

  Ongetraind

  Minder dan 1,90

  26 × 2,35

  2083

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 3,00

  2170

  27 × 1

  2145

  27 × 1-1/8

  2155

  Berekeningen van hartslagzones

  27 × 1-1/4

  2161

  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  27 × 1-3/8

  2169

  29 x 2.1

  2288

  29 x 2.2

  2298

  1

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  29 x 2.3

  2326

  650 x 20C

  1938

  650 x 23C

  1944

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  650 × 35A

  2090

  650 × 38B

  2105

  650 × 38A

  2125

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2146

  700 × 32C

  2155

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  700 × 44C

  2235

  700 × 45C

  2242

  700 × 47C

  2268

  FTP-waarden zijn gebaseerd op onderzoek verricht door Hunter
  Allen en Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
  Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

  2

  3

  4

  5

  50–60%

  60–70%

  70–80%

  80–90%

  90–100%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid
  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Wielmaat en omvang
  Uw snelheidsensor detecteert automatisch uw wielmaat. Indien
  nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen
  van de snelheidsensor.
  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.
  Dit is geen volledige lijst. U kunt ook de omtrek van uw wiel
  meten of een van de rekenmachines op internet gebruiken.
  Bandafmeting

  Wielmaat (mm)

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1,75

  1890

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1-1,0

  1913

  26 × 1

  1952

  26 × 1,25

  1953

  26 × 1-1/8

  1970

  26 × 1,40

  2005

  26 × 1,50

  2010

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  26 × 2,00

  2055

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 2,10

  2068

  30

  Appendix • Page 35

  Index
  A
  aanraakscherm 1
  accessoires 16, 17, 26
  acclimatisering 8
  activiteiten opslaan 3
  adressen, zoeken 11
  afstand, waarschuwingen 21
  agenda 5, 6
  ANT+ sensoren 1, 16, 18
  fitnessapparatuur 6
  koppelen 17
  ANT+ sensors 17, 18
  koppelen 6
  applicaties 13, 15, 20
  smartphone 1
  Auto Lap 22
  Auto Pause 22
  auto scroll 22
  automatische slaapstand 22

  B
  banden 26
  banen 12
  bewerken 12
  laden 12
  verwijderen 13
  basisinstellingen 25
  batterij
  maximaliseren 26
  opladen 2
  type 2
  vervangen 25
  bestanden, overbrengen 19
  Bluetooth sensoren 1, 16
  Bluetooth technologie 13, 15, 22

  C

  verwijderen 19
  GLONASS 22
  GPS 6, 22
  signaal 1, 3, 26
  GroupTrack 14, 15

  H
  hartslag
  meter 7–9, 16, 24, 25
  waarschuwingen 21
  zones 16, 19, 30
  herstel 7, 9, 10
  het toestel herstellen 25
  hoogte 8, 26
  hoogtemeter, kalibreren 26
  hulp 14

  I
  indoortraining 6
  installeren 2, 3, 16, 17
  instellingen 15, 20, 22, 23
  toestel 23, 25
  intervallen, workouts 6

  K
  kaarten 10, 12
  bijwerken 24
  instellingen 13
  locaties zoeken 10
  oriëntatie 13
  kalibreren, vermogensmeter 18
  knoppen 1
  koersen 11–13
  maken 12
  koppelen 1
  ANT+ sensoren 17
  ANT+ sensors 6
  Bluetooth sensoren 17
  smartphone 1, 26

  cadans 17
  waarschuwingen 21
  calorie, waarschuwingen 21
  computer, verbinden 19
  Connect IQ 20
  contacten voor noodgevallen 14
  contactpersonen, toevoegen 14

  L

  D

  M

  de batterij vervangen 25
  doel 6
  doelstellingen 6

  LiveTrack 14, 15
  locaties 10
  verwijderen 11
  verzenden 14
  wijzigen 11
  zoeken met de kaart 10
  maateenheden 23

  N

  eBike 18
  extra scherm 23

  navigatie 10, 11
  stoppen 11
  terug naar start 11
  nuttige punten, zoeken 11

  F

  O

  E

  fietsdynamica 18
  fietsen 8
  fitness 9

  O-ringen. Zie banden
  ongevaldetectie 14
  overbrengen, bestanden 15

  G

  P

  Garmin Connect 1, 4–6, 12, 13, 15, 19, 24
  Garmin Express 15
  software bijwerken 24
  gebruikersgegevens, verwijderen 20
  gebruikersprofiel 20
  gegevens
  delen 23
  opslaan 19
  overbrengen 19
  schermen 21
  vastleggen 23
  gegevens delen 23
  gegevens middelen 17
  gegevens opslaan 19
  gegevens vastleggen 19
  gegevensvelden 20, 21, 26
  geschiedenis 3, 19
  naar de computer verzenden 19
  Index

  pedaalmidden-offset 18
  pedalen 18
  persoonlijke records 10
  verwijderen 10
  pictogrammen 1
  prestatieconditie 7, 10
  problemen oplossen 16, 25, 26
  profielen 20
  activiteit 20
  gebruiker 20

  R
  ronden 1
  routes 13
  instellingen 13
  maken 11, 12

  S

  scherm 23
  vergrendelen 1
  scherminstellingen 23
  schermknoppen 1
  schermverlichting 23
  segmenten 4
  verwijderen 5
  sensors voor snelheid en cadans 16, 17
  slaapmodus 22
  slim opslaan 19
  smartphone 1, 13, 20, 22
  applicaties 15
  apps 15
  koppelen 1, 26
  snelheids- en cadanssensoren 25
  software
  bijwerken 18, 24
  licentie 24
  versie 24
  specificaties 24
  startmelding 22
  stressniveau 7
  stressscore 10
  systeeminstellingen 23

  T
  taal 23, 26
  temperatuur 8, 26
  terug naar start 11
  tijd, waarschuwingen 21
  tijdzones 23
  timer 3, 19
  toestel
  herstellen 25
  onderhoud 24
  toestel aanpassen 21
  toestel bevestigen 2, 3
  toestel schoonmaken 24
  toestel-id 24
  tonen 23
  training 6, 8
  pagina's 3
  plannen 6
  schermen 21
  Training Effect 9, 10
  trainingsbelasting 7, 8
  trainingsstatus 7, 10

  U
  updates, software 18, 24
  USB 24
  loskoppelen 20

  V
  vergrendelen, scherm 1
  vermogen 18
  vermogen (kracht) 6
  meters 7–10, 17, 18, 29
  waarschuwingen 21
  zones 17
  vermogensfase 18
  verwijderen, alle gebruikersgegevens 20, 25
  via-punten, projecteren 11
  Virtual Partner 6
  VO2 max. 7, 8, 10, 29
  voeding, zones 19

  W
  waarschuwingen 21
  Wi‑Fi 13, 15, 24
  verbinden 15
  widgets 20
  wielmaten 30
  WiFi 1
  workouts 5, 6
  laden 5
  maken 5
  verwijderen 5
  wijzigen 5

  satellietsignalen 1, 3, 26
  31 • Page 36

  Z
  zones
  tijd 23
  voeding 17

  32

  Index • Page 37 • Page 38

  support.garmin.com

  Mei 2019
  190-02514-00_0A


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 830 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 830 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 830

Garmin Edge 830 Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Garmin Edge 830 Bedienungsanleitung - Englisch - 50 seiten

Garmin Edge 830 Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info