Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Edge
®
Explore 820
Gebruikershandleiding
Juli 2016 190-02077-75_0A
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Edge Explore 820
  ®

  Gebruikershandleiding

  Juli 2016

  190-02077-75_0A • Page 2

  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
  toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
  deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
  www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, en Varia Vision™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
  dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
  verkregen. Mac is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van
  Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: AA3001 • Page 3

  Inhoudsopgave
  Inleiding........................................................................... 1
  Aan de slag ................................................................................. 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 1
  Over de batterij ...................................................................... 1
  De standaardsteun installeren .................................................... 1
  De voorsteun installeren ............................................................. 1
  De Edge losmaken ................................................................. 2
  Knoppen ..................................................................................... 2
  Het verbindingenscherm weergeven ..................................... 2
  Overzicht startscherm ............................................................ 2

  Navigatie......................................................................... 2
  Een rit maken .............................................................................. 2
  Satellietsignalen ontvangen ................................................... 3
  Locaties ...................................................................................... 3
  Uw locatie markeren .............................................................. 3
  Locaties opslaan vanaf de kaart ............................................ 3
  Naar een locatie navigeren .................................................... 3
  Naar bekende coördinaten navigeren .................................... 3
  Terug naar startlocatie navigeren .......................................... 3
  Stoppen met navigeren .......................................................... 3
  Een locatie projecteren .......................................................... 3
  Locaties bewerken ................................................................. 3
  Een locatie verwijderen .......................................................... 4
  Koersen ...................................................................................... 4
  Een koers van internet volgen ............................................... 4
  Een koers plannen en volgen ................................................ 4
  Een rondrit maken en volgen ................................................. 4
  Tips voor trainen met koersen ............................................... 4
  Koersgegevens weergeven ................................................... 4
  Een koers stoppen ................................................................. 5
  Een koers verwijderen ........................................................... 5
  Koersopties ............................................................................ 5
  Route-instellingen ....................................................................... 5
  Een activiteit selecteren voor routeberekening ...................... 5
  Kaartinstellingen ......................................................................... 5
  De oriëntatie van de kaart wijzigen ........................................ 5

  Bluetooth® connected functies.................................... 5
  Uw smartphone koppelen ........................................................... 6
  Een GroupTrack sessie starten ............................................. 6
  Tips voor GroupTrack sessies ............................................... 6
  Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel ............... 6
  Audiowaarschuwingen afspelen tijdens uw activiteit .................. 6
  Ongevaldetectie .......................................................................... 7
  Ongevaldetectie instellen ....................................................... 7
  Fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen te
  waarschuwen contacten instellen .......................................... 7
  Ongevaldetectie in- en uitschakelen ...................................... 7
  Uw contacten voor noodgevallen weergeven ........................ 7
  Een automatisch bericht annuleren ....................................... 7
  Een statusupdate verzenden na een ongeval ....................... 7

  ANT+ sensors ................................................................. 7
  Uw ANT+ sensors koppelen ....................................................... 7
  Uw hartslagzones instellen .................................................... 7
  Omgevingsbewustzijn ................................................................. 8

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect ..................................... 8
  Garmin Connect ..................................................................... 9
  Gegevensbeheer ........................................................................ 9
  Het toestel aansluiten op uw computer .................................. 9
  Bestanden overbrengen naar uw toestel ............................... 9
  Bestanden verwijderen .......................................................... 9
  De USB-kabel loskoppelen .................................................... 9

  Uw toestel aanpassen.................................................... 9
  Connect IQ functies die u kunt downloaden ............................... 9
  Uw gebruikersprofiel instellen ................................................... 10
  Over ervaren sporters .......................................................... 10
  Uw activiteiteninstellingen bijwerken ........................................ 10
  Gegevensschermen aanpassen .......................................... 10
  Waarschuwingen ................................................................. 10
  Auto Lap® ............................................................................ 10
  Auto Pause gebruiken ......................................................... 11
  Automatische slaapstand gebruiken .................................... 11
  Auto Scroll gebruiken ........................................................... 11
  De timer automatisch starten ............................................... 11
  Bluetooth instellingen ............................................................... 11
  Systeeminstellingen .................................................................. 11
  De satellietinstelling wijzigen ............................................... 11
  De accentkleur wijzigen ....................................................... 11
  Scherminstellingen ............................................................... 11
  Instellingen voor gegevens vastleggen ................................ 11
  De maateenheden wijzigen ................................................. 12
  De toesteltonen in- en uitschakelen ..................................... 12
  De taal van het toestel wijzigen ........................................... 12
  De configuratie-instellingen wijzigen .................................... 12
  Tijdzones .............................................................................. 12

  Toestelinformatie......................................................... 12
  Edge specificaties ..................................................................... 12
  Toestelonderhoud ..................................................................... 12
  Het toestel schoonmaken .................................................... 12

  Problemen oplossen.................................................... 12
  Het toestel resetten ................................................................... 12
  Gebruikersgegevens wissen ................................................ 12
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ........................... 12
  De modus Batterijbesparing inschakelen ............................ 12
  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren ............................ 12
  De hoogte instellen ................................................................... 12
  Temperatuurmetingen .............................................................. 13
  Vervangende O-ringen ............................................................. 13
  Toestelgegevens weergeven .................................................... 13
  De software bijwerken .............................................................. 13
  Ondersteuning en updates ....................................................... 13
  Meer informatie ......................................................................... 13

  Appendix....................................................................... 13
  Gegevensvelden ....................................................................... 13
  Berekeningen van hartslagzones ............................................. 14
  Wielmaat en omvang ................................................................ 14
  Softwarelicentieovereenkomst .................................................. 15
  Blootstelling aan RF-straling ..................................................... 15

  Index.............................................................................. 16

  Geschiedenis.................................................................. 8
  Uw rit weergeven ........................................................................ 8
  Gegevenstotalen weergeven ................................................. 8
  Tijd in elke hartslagzone weergeven ..................................... 8
  Een rit verwijderen ...................................................................... 8
  Persoonlijke records ................................................................... 8
  Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 8
  Een persoonlijk record terugzetten ........................................ 8
  Een persoonlijk record verwijderen ........................................ 8
  Inhoudsopgave

  i • Page 4 • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te

  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  Aan de slag
  Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
  volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
  raken met de basisfuncties.
  1 Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 1).
  2 Bevestig het toestel met de standaardsteun (De
  standaardsteun installeren, pagina 1) of de voorsteun (De
  voorsteun installeren, pagina 1).
  Schakel
  het toestel in (Knoppen, pagina 2).
  3
  4 Zoek naar satellieten (Satellietsignalen ontvangen,
  pagina 3).
  5 Maak een rit (Een rit maken, pagina 2).
  6 Upload uw rit naar Garmin Connect™ (Uw rit verzenden naar
  Garmin Connect, pagina 8).

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun Â.
  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  Het toestel opladen
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
  lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
  stopcontact of een USB-poort op uw computer.
  OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
  goedgekeurde temperatuurbereik (Edge specificaties,
  pagina 12).
  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  De voorsteun installeren
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel

  te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
  de stuurverbinding Á.

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
  of een USB-poort van een computer.

  4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
  Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
  toestel ingeschakeld.
  5 Laad het toestel volledig op.

  3 Als u de richting van de steun wilt wijzigen, verwijder dan

  4

  Over de batterij
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

  5
  6

  ®

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  Inleiding

  indien nodig de twee schroeven aan de achterzijde van de
  steun Â, draai de aansluiting Ã, en plaats de schroeven
  terug.
  Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
  • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
  25,4 mm is.
  • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
  31,8 mm is.
  Plaats de stuurverbinding rond het rubberen kussentje.
  Plaats de schroef terug en draai deze aan.
  OPMERKING: Garmin raadt een moment van 0,8 N-m (7
  lbf-inch) aan. Controleer regelmatig of schroef goed vast zit.
  Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
  met de inkepingen op de fietssteun Ä.

  7

  1 • Page 6

  Selecteer om een rit te maken.
  Waarheen? Selecteer om een locatie te markeren, locaties te zoeken
  en een koers te maken of te navigeren.
  Koersen

  Selecteer om een nieuwe koers te maken of een
  opgeslagen koers te openen.
  Selecteer om uw geschiedenis, trainingsopties, persoonlijke records, contactpersonen en instellingen weer te
  geven.

  8 Duw deze iets omlaag en draai het Edge toestel met de klok
  mee totdat het vastklikt.

  De schermverlichting gebruiken
  Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te
  schakelen.
  OPMERKING: U kunt de time-out voor de schermverlichting
  aanpassen (Scherminstellingen, pagina 11).
  1 Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag
  vanaf de bovenkant van het scherm.
  2 Selecteer Helderheid om de helderheid handmatig met de
  pijlen aan te passen.

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  Knoppen

  À

  Selecteer om het toestel in de slaapstand te zetten of eruit te
  halen.
  Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen en het
  aanraakscherm te vergrendelen.

  Á

  Selecteer deze knop als u een nieuwe ronde wilt markeren.

  Â

  Selecteer deze knop om de timer te starten of te stoppen.

  Het verbindingenscherm weergeven
  Het verbindingenscherm geeft de status van de GPS, ANT+
  sensors en draadloze verbindingen weer.
  Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag
  vanaf de bovenkant van het scherm.

  Selecteer om uw Connect IQ™ apps, widgets en gegevensvelden weer te geven.

  Het aanraakscherm gebruiken
  • Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timeroverlay weer te geven.
  Met de timer-overlay kunt u teruggaan naar het startscherm
  tijdens een rit.
  • Selecteer
  om terug te keren naar het startscherm.
  • Veeg of selecteer de pijlen om te bladeren.
  • Selecteer
  om terug te keren naar de vorige pagina.
  • Selecteer
  om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te
  sluiten.
  • Selecteer om de pagina te sluiten en terug te keren naar
  de vorige pagina.
  • Selecteer om nabij een locatie te zoeken.
  • Selecteer om een item te verwijderen.
  • Selecteer voor meer informatie.
  Het aanraakscherm vergrendelen
  U kunt het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per
  ongeluk op het scherm tikt en functies activeert.
  1 Houd ingedrukt.
  2 Selecteer Vergr. scherm.

  ®

  Navigatie
  Een rit maken
  Als u een ANT+ sensor of accessoire gebruikt, kunt u deze/dit
  koppelen en activeren bij de eerste installatie.
  1 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  De satellietbalken worden groen als het toestel gereed is.
  3 Selecteer in het startscherm .
  4 Selecteer om de timer te starten.

  Het verbindingenscherm wordt weergegeven. Een
  knipperend pictogram betekent dat het toestel aan het
  zoeken is.

  Overzicht startscherm
  Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van
  het Edge toestel.
  2

  Navigatie • Page 7

  5

  6
  7

  8
  9

  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de timer is gestart.
  Veeg naar links of rechts om meer gegevensschermen te
  bekijken.
  U kunt omlaag vegen vanaf de bovenkant van de
  gegevensschermen om het verbindingenscherm weer te
  geven.
  Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te
  geven.
  Selecteer
  om de timer te stoppen.
  TIP: Voordat u deze rit opslaat en deelt op uw Garmin
  Connect account, kunt u het rittype wijzigen. Nauwkeurige
  rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van
  fietsvriendelijke routes.
  Selecteer Bewaar rit.
  Selecteer .

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  Locaties
  U kunt op het toestel locaties vastleggen en bewaren.

  Uw locatie markeren
  Voordat u een locatie kunt markeren, dient u satellieten te
  zoeken.
  Als u oriëntatiepunten wilt onthouden of wilt terugkeren naar een
  bepaald punt, markeer dan de locatie op de kaart.
  1 Maak een rit.
  > Markeer positie > .
  2 Selecteer Waarheen? >

  Locaties opslaan vanaf de kaart
  > Selecteer het zoekgebied >
  1 Selecteer Waarheen? >
  2
  3
  4
  5

  Een punt op de kaart.
  Zoek de gewenste locatie op de kaart.
  Selecteer de locatie.
  Er verschijnt informatie over de locatie boven aan de kaart.
  Selecteer de informatie over de locatie.
  Selecteer > .

  Naar een locatie navigeren
  1 Selecteer Waarheen?.
  2 Selecteer een optie:

  Navigatie

  • Selecteer Zoekfuncties om naar een nuttig punt, stad,
  kruispunt of locatie met bekende coördinaten te
  navigeren.
  • Selecteer Adressen om een specifiek adres in te voeren.
  • Selecteer Opgeslagen locaties om naar een opgeslagen
  locatie te navigeren.
  • Selecteer Recent gevonden om te navigeren naar een
  van de laatste 50 locaties die u hebt gevonden.
  • Selecteer
  > Selecteer het zoekgebied om uw
  zoekgebied te verfijnen.
  3 Selecteer een locatie.
  4 Selecteer Rijden.
  5 Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.

  Naar bekende coördinaten navigeren
  1 Selecteer Waarheen? > Zoekfuncties > Coördinaten.
  2 Geef de coördinaten op en selecteer .
  3 Volg de instructies op het scherm naar uw bestemming.
  Terug naar startlocatie navigeren
  Tijdens een rit kunt u op ieder gewenst moment terugkeren naar
  het startpunt.
  1 Maak een rit (Een rit maken, pagina 2).
  2 Tik tijdens uw rit ergens op het scherm om de timer-overlay
  weer te geven.
  3 Selecteer > Waarheen? > Terug naar start.
  4 Selecteer Langs dezelfde route of Meest directe route.
  5 Selecteer Rijden.
  Het toestel navigeert terug naar het startpunt van uw rit.

  Stoppen met navigeren
  1 Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te

  geven.
  2 Blader naar de kaart.
  3 Selecteer > .

  Een locatie projecteren
  U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te
  projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe
  locatie.
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4 Selecteer > Projecteer locatie.
  5 Geef de afstand en de peiling op voor de geprojecteerde
  locatie.
  6 Selecteer .

  Locaties bewerken
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatiebalk boven in het scherm.
  3 • Page 8

  4 Selecteer .
  5 Selecteer een kenmerk.
  Selecteer bijvoorbeeld Wijzig hoogte om een bekende hoogte
  voor de locatie op te geven.
  6 Voer de nieuwe informatie in en selecteer .

  Een locatie verwijderen
  1 Selecteer Waarheen? > Opgeslagen locaties.
  2 Selecteer een locatie.
  3 Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4 Selecteer > Verwijder locatie > .

  Koersen
  U kunt vanuit uw Garmin Connect een koers verzenden naar uw
  toestel. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze
  daarop volgen. Het is ook mogelijk om direct op uw toestel een
  aangepaste koers te maken en op te slaan.
  U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de
  route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk
  vastleggen en volgen.

  Een koers van internet volgen
  Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
  moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
  Connect, pagina 9).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los en schakel het in.
  6 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  7 Selecteer de koers.
  8 Selecteer Rijden.

  Een koers plannen en volgen
  U kunt een aangepaste koers maken en volgen. Een koers
  bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw
  bestemming leidt.
  1 Selecteer Koersen > Koers maken > Voeg eerste locatie
  toe.
  2 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen en kiest u een locatie.
  • Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt
  gezocht, selecteert u Recent gevonden en kiest u een
  locatie.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert
  u Categorieën nuttige punten en selecteert u een nuttig
  punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Plaatsen en
  kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Adressen en
  voert u het adres in.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Kruispunten en voert u de straatnamen in.
  • Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u
  Coördinaten en voert u de coördinaten in.
  3 Selecteer Gebruik.
  4 Selecteer Voeg volg. locatie toe.
  4

  5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 totdat u alle locaties voor
  de route hebt geselecteerd.
  6 Selecteer Bekijk kaart.
  Het toestel berekent uw route en vervolgens wordt er een
  kaart van de route weergegeven.
  TIP: Selecteer
  om een hoogteprofiel van de route te
  bekijken.
  7 Selecteer Rijden.

  Een rondrit maken en volgen
  Het toestel kan een rondrit maken op basis van een opgegeven
  afstand, startlocatie en navigatierichting.
  1 Selecteer Koersen > Rondrit.
  2 Selecteer Afstand en voer de totale afstand van de koers in.
  3 Selecteer Startlocatie.
  4 Selecteer een optie:
  • Als u uw huidige locatie op de kaart wilt selecteren,
  selecteert u Huidige locatie.
  • Als u een opgeslagen locatie wilt selecteren, selecteert u
  Opgeslagen en kiest u een locatie.
  • Als u een locatie wilt selecteren waarnaar u onlangs hebt
  gezocht, selecteert u Recent gevonden en kiest u een
  locatie.
  • Als u een positie op de kaart wilt selecteren, selecteert u
  Kaart gebruiken en selecteert u een locatie.
  • Als u een nuttig punt wilt zoeken of selecteren, selecteert
  u Categorieën nuttige punten en selecteert u een nuttig
  punt in de buurt.
  • Als u een stad wilt selecteren, selecteert u Plaatsen en
  kiest u een nabijgelegen stad.
  • Als u een adres wilt selecteren, selecteert u Adressen en
  voert u het adres in.
  • Als u een kruising wilt selecteren, selecteert u
  Kruispunten en voert u de straatnamen in.
  • Als u coördinaten wilt gebruiken, selecteert u
  Coördinaten en voert u de coördinaten in.
  5 Selecteer Startrichting en selecteer een richting.
  6 Selecteer Zoeken.
  TIP: Selecteer om opnieuw te zoeken.
  7 Selecteer een koers om deze op de kaart weer te geven.
  TIP: Selecteer en om de overige koersen weer te geven.
  8 Selecteer Rijden.

  Tips voor trainen met koersen
  • Gebruik afslagbegeleiding (Koersopties, pagina 5).
  • Als u een warming-up doet, selecteert u
  om de koers te
  starten en voert u de warming-up uit zoals normaal.
  • Zorg ervoor dat u tijdens de warming-up niet op het pad van
  de koers komt.
  Als u klaar bent om te beginnen, gaat u naar de koers. Als u
  op het pad van de koers komt, wordt er een bericht
  weergegeven.
  • Blader naar de kaart om de koerskaart weer te geven.
  Als u van de koers afwijkt, wordt een bericht weergegeven.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Overzicht om een overzicht van koersgegevens
  weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.
  Navigatie • Page 9

  • Selecteer Hoogte om een hoogtegrafiek van de koers
  weer te geven.
  • Selecteer Ronden om een ronde te selecteren en extra
  informatie weer te geven over elke ronde.
  Een koers op de kaart weergeven
  Voor elke koers die op uw toestel is opgeslagen, kunt u instellen
  hoe deze wordt weergegeven op de kaart. U kunt bijvoorbeeld
  instellen dat de rit naar uw werk altijd in geel wordt
  weergegeven op de kaart. En u kunt een andere koers in groen
  weergeven. Zo kunt u de koersen zien onder het rijden zonder
  dat u een bepaalde koers volgt.
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer de koers.
  3 Selecteer Instellingen.
  4 Selecteer Altijd weergeven om de koers weer te geven op
  de kaart.
  5 Selecteer Kleur en selecteer een kleur.
  6 Selecteer Koerspunten om ook koerspunten weer te geven
  op de kaart.
  De volgende keer dat u in de buurt van de koers rijdt, wordt
  deze weergegeven op de kaart.

  Een koers stoppen
  1 Blader naar de kaart.
  2 Selecteer > .
  Een koers verwijderen
  1 Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer > .
  Koersopties
  Selecteer Koersen > Opgeslagen koersen > .
  Afslagbegeleiding: Hiermee schakelt u afslagaanwijzingen in
  of uit.
  Koersfoutwaarsch.: Waarschuwt u als u van de koers afwijkt.
  Zoeken: Hiermee kunt u opgeslagen koersen op naam zoeken.
  Wis: Hiermee kunt u alle of meerdere opgeslagen koersen van
  het toestel verwijderen.

  Route-instellingen
  Selecteer
  > Instellingen > Activiteitenprofielen >
  Navigatie > Routebepaling.
  Routemodus: Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw
  route te optimaliseren.
  Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw
  route wordt berekend.
  Zet vast op weg: Zet het positiepictogram, dat uw positie op de
  kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.
  Herberekenen: Herberekent automatisch de route wanneer u
  van de route afwijkt.
  Te vermijden instellen: Hiermee stelt u in welke wegtypen u
  wilt vermijden.

  Een activiteit selecteren voor routeberekening
  U kunt het toestel de route laten berekenen op basis van het
  activiteittype.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Navigatie > Routebepaling > Routemodus.
  3 Selecteer een optie om uw route opnieuw te berekenen.
  U kunt bijvoorbeeld Tourfietsen selecteren voor navigatie
  over de weg of Mountainbiken voor offroadnavigatie.

  Bluetooth connected functies
  ®

  Kaartinstellingen
  Selecteer
  > Instellingen > Activiteitenprofielen >
  Navigatie > Kaart.
  Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
  op de pagina.
  Auto.zoom: Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau
  voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en
  uitzoomen.
  Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als
  er meer details worden weergegeven, wordt de kaart
  mogelijk langzamer opnieuw getekend.
  Begeleidingstekst: Hiermee stelt u in wanneer afslag-voorafslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist
  navigatiekaarten).
  Kaartzichtbaarheid: Hiermee kunt u de geavanceerde
  kaartfuncties opgeven.
  Kaartinformatie: Hiermee kunt u de op het toestel geladen
  kaarten in- of uitschakelen.

  De oriëntatie van de kaart wijzigen
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Navigatie > Kaart > Oriëntatie.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de
  pagina weer te geven.
  • Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven
  aan de pagina weer te geven.
  • Selecteer 3D-modus om de kaart driedimensionaal weer
  te geven.

  Bluetooth connected functies
  ®

  Het Edge toestel beschikt over Bluetooth communicatiefuncties
  voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel. Voor
  sommige functies moet u Garmin Connect Mobile op uw
  smartphone installeren. Ga naar www.garmin.com/intosports
  /apps voor meer informatie.
  OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
  Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
  van deze functies.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  GroupTrack: Hiermee kunt u andere fietsers in uw groep die
  LiveTrack gebruiken direct op het scherm en in real-time
  volgen.
  Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
  wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
  klaar bent met het vastleggen van de activiteit.
  Koersen downloaden van Garmin Connect: Hiermee kunt u
  zoeken naar koersen op Garmin Connect met uw
  smartphone en deze naar uw toestel verzenden.
  Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
  draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
  toestel.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect.
  Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
  waarschuwingen naar uw toestel.
  Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
  toestel.

  5 • Page 10

  Audiomeldingen: Via de Garmin Connect Mobile app kunt u op
  uw smartphone tijdens het fietsen statusberichten afspelen.
  Ongevaldetectie: Via de Garmin Connect Mobile app kunt u
  een bericht sturen naar uw contacten voor noodgevallen als
  het Edge toestel een incident detecteert.

  Uw smartphone koppelen
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  2
  3
  4
  5

  6

  Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.
  Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
  Selecteer op uw toestel
  > Instellingen > Bluetooth >
  Schakel in > Koppel smartphone en volg de instructies op
  het scherm.
  Open de Garmin Connect Mobile app.
  Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw
  Garmin Connect account:
  • Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin
  Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u reeds een ander toestel hebt gekoppeld met de
  Garmin Connect Mobile app, selecteert u Garmin
  toestellen > in het instellingenmenu van de Garmin
  Connect Mobile app en volgt u de instructies op het
  scherm.
  Volg de instructies op het scherm om telefoonmeldingen in te
  schakelen (optioneel).
  OPMERKING: Voor telefoonmeldingen is een compatibele
  smartphone voorzien van Bluetooth Smart draadloze
  technologie vereist. Ga naar www.garmin.com/ble voor
  informatie over compatibiliteit.

  Een GroupTrack sessie starten
  Voordat u een GroupTrack sessie kunt starten, moet u
  beschikken over een Garmin Connect account, een compatibele
  smartphone en de Garmin Connect Mobile app.
  Deze instructies gelden voor het starten van een GroupTrack
  sessie met een Edge 820 toestel. Fietsers in uw groep die een
  ander Edge model hebben, kunt u op de kaart zien. De andere
  Edge modellen kunnen geen GroupTrack fietsers op de kaart
  weergeven.
  1 Ga naar buiten en schakel het Edge toestel in.
  2 Koppel uw smartphone met het Edge toestel (Uw
  smartphone koppelen, pagina 6).
  > Instellingen >
  3 Selecteer op het Edge toestel
  GroupTrack om de weergave van connecties op het
  kaartscherm in te schakelen.
  4 Selecteer in het instellingenmenu van de Garmin Connect
  Mobile app LiveTrack > GroupTrack.
  5 Selecteer Zichtbaar voor > Alle connecties.
  OPMERKING: Als u meerdere compatibele toestellen hebt,
  selecteert u één daarvan voor de GroupTrack sessie.
  6 Selecteer Start LiveTrack.
  7 Selecteer op het Edge toestel en begin uw rit.
  8 Blader naar de kaart om uw connecties weer te geven.

  Tik op een pictogram op de kaart om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers die deelnemen aan de
  GroupTrack sessie weer te geven.
  9 Blader naar de GroupTrack lijst.
  Als u in de lijst een fietser selecteert, wordt deze midden op
  de kaart weergegeven.

  Tips voor GroupTrack sessies
  Met de functie GroupTrack kunt u andere fietsers in uw groep
  die LiveTrack gebruiken direct op het scherm volgen. Alle
  fietsers in de groep moeten connecties van u zijn in uw Garmin
  Connect account.
  • Koppel uw Edge toestel met uw smartphone via Bluetooth
  technologie.
  • Selecteer in het instellingenmenu op de Garmin Connect
  Mobile app Connecties om de lijst met fietsers voor uw
  GroupTrack sessie bij te werken.
  • Zorg dat al uw connecties zijn gekoppeld met hun
  smartphones en start een LiveTrack sessie in de Garmin
  Connect Mobile app.
  • Zorg dat al uw connecties binnen bereik zijn (16 km of
  10 mijl).
  • Blader tijdens een GroupTrack sessie naar de kaart om uw
  connecties weer te geven.
  • Stap even af als u wilt proberen om de locatie en
  koersinformatie van andere fietsers in de GroupTrack sessie
  weer te geven.

  Bestanden overbrengen naar een ander
  Edge toestel
  U kunt bestanden draadloos overbrengen van het ene
  compatibele Edge toestel naar het andere via Bluetooth
  technologie.
  1 Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik
  (3 m) van elkaar.
  >
  2 Selecteer op het toestel met de bestanden
  Toesteloverdrachten > Deel bestanden > .
  3 Selecteer een of meer bestanden om over te brengen en
  selecteer .
  >
  4 Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt
  Toesteloverdrachten.
  5 Selecteer een beschikbare verbinding.
  6 Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen en
  selecteer .
  Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een
  bericht weergegeven.

  Audiowaarschuwingen afspelen tijdens uw
  activiteit
  Voordat u audiowaarschuwingen kunt instellen, moet u een
  smartphone met de Garmin Connect Mobile app koppelen met
  uw Edge toestel.
  6

  Bluetooth connected functies
  ® • Page 11

  U kunt de Garmin Connect Mobile app zodanig instellen dat er
  tijdens het hardlopen of een andere activiteit motiverende
  statusmeldingen worden afgespeeld op uw smartphone.
  Audiowaarschuwingen vermelden het rondenummer en de
  rondetijd, het tempo of de snelheid en ANT+ sensorgegevens.
  Tijdens een audiowaarschuwing dempt de Garmin Connect
  Mobile app het geluid van de primaire audio van de smartphone
  om de aankondiging af te spelen. U kunt de volumeniveaus
  aanpassen in de Garmin Connect Mobile app.
  1 Selecteer in de instellingen van de Garmin Connect Mobile
  app de optie Garmin toestellen.
  2 Selecteer uw toestel.
  3 Selecteer zo nodig Toestelinstellingen.
  4 Selecteer Audiowaarschuwingen.

  Ongevaldetectie
  VOORZICHTIG
  Ongevaldetectie is een aanvullende functie die in eerste
  instantie is bedoeld voor gebruik op de weg. Ongevaldetectie
  dient niet te worden beschouwd als primaire methode voor het
  verkrijgen van hulp bij ongelukken. De Garmin Connect Mobile
  app neemt geen contact op met hulpdiensten namens u.
  Als door uw Edge toestel met GPS een ongeval wordt
  gedetecteerd, kan de Garmin Connect Mobile app automatisch
  een sms- en e-mailbericht met uw naam en GPS-locaties
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  Op uw toestel en gekoppelde smartphone wordt een bericht
  weergegeven met de mededeling dat uw contacten na 30
  seconden zullen worden gewaarschuwd. Als u geen hulp nodig
  hebt, kunt u de automatische noodoproep annuleren.
  Voordat u ongevaldetectie op uw toestel kunt inschakelen, moet
  u in de Garmin Connect Mobile app de gegevens invoeren van
  de in geval van nood te waarschuwen personen. Uw
  gekoppelde smartphone moet zijn voorzien van een dataabonnement en zich bevinden in het dekkingsgebied van de
  netwerkprovider voor datacommunicatie. Uw contacten voor
  noodgevallen moeten sms-berichten kunnen ontvangen
  (standaard sms-tarieven kunnen van toepassing zijn).

  Ongevaldetectie instellen
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.

  2 Koppel uw smartphone met uw toestel (Uw smartphone

  koppelen, pagina 6).
  3 Voer in de Garmin Connect Mobile app (Fietsergegevens en
  de gegevens van in noodgevallen te waarschuwen contacten
  instellen, pagina 7).
  4 Schakel ongevaldetectie op uw toestel in (Ongevaldetectie
  in- en uitschakelen, pagina 7).
  5 Schakel GPS op uw toestel in (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 11).

  Fietsergegevens en de gegevens van in noodgevallen
  te waarschuwen contacten instellen
  1 Open de Garmin Connect Mobile app op uw smartphone.
  2 Selecteer in de app-instellingen Ongevaldetectie.
  3 Voer de fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contacten in.
  Uw geselecteerde contacten ontvangen een bericht waarin
  wordt bevestigd dat zij voor ongevaldetectie de te
  waarschuwen contacten zijn.

  Ongevaldetectie in- en uitschakelen
  Selecteer

  ANT+ sensors

  > Instellingen > Systeem > Ongevaldetectie.

  Uw contacten voor noodgevallen weergeven
  Voordat u uw contacten voor noodgevallen op uw toestel kunt
  weergeven, moet u uw fietsergegevens en de gegevens van in
  noodgevallen te waarschuwen contacten opgeven in de Garmin
  Connect Mobile app.
  Selecteer
  > Contactpersonen.
  De namen en telefoonnummers van uw in noodgevallen te
  waarschuwen contacten worden weergegeven.

  Een automatisch bericht annuleren
  Als een ongeval door uw toestel wordt gedetecteerd, kunt u het
  automatische waarschuwingsbericht op uw toestel of uw
  gekoppelde smartphone annuleren om te voorkomen dat het
  naar uw contacten voor noodgevallen wordt verzonden.
  Selecteer Annuleer >
  voordat de 30 seconden wachttijd is
  verstreken.

  Een statusupdate verzenden na een ongeval
  Voordat u een statusupdate naar uw contacten voor
  noodgevallen kunt verzenden, moet uw toestel een ongeval
  detecteren en een automatisch waarschuwingsbericht
  verzenden naar uw contacten voor noodgevallen.
  U kunt een statusupdate verzenden naar uw contacten voor
  noodgevallen om ze te informeren dat u geen hulp nodig hebt.
  1 Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het
  connectiesscherm weer te geven.
  2 Selecteer Ongeval gedetecteerd > Verzend het bericht "Ik
  ben in orde".
  Een bericht wordt verzonden naar al uw contacten voor
  noodgevallen.

  ANT+ sensors
  Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
  ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
  de aanschaf van optionele sensors naar http://buy.garmin.com.

  Uw ANT+ sensors koppelen
  Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of
  de sensor plaatsen.
  Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT+
  draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
  hartslagmeter met uw Garmin toestel.
  1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
  ANT+ sensors van andere gebruikers vandaan bent tijdens
  het koppelen.
  Selecteer
  > Instellingen > Sensors > Voeg sensor toe.
  2
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer een sensortype.
  • Selecteer Zoek alles om sensors in de buurt te zoeken.
  Er wordt een lijst met beschikbare sensors weergegeven.
  4 Selecteer een of meerdere sensors om te koppelen met uw
  toestel.
  5 Selecteer Voeg toe.
  Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de
  sensorstatus Verbonden. U kunt een gegevensveld
  aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

  Uw hartslagzones instellen
  Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel uit de basisinstellingen
  om uw hartslagzones te bepalen. U kunt de hartslagzones
  handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelen
  (Fitnessdoelstellingen, pagina 8). Stel uw maximale hartslag,
  hartslag in rust en hartslagzones in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens een activiteit.
  7 • Page 12

  1 Selecteer

  > Mijn statistieken > Trainingszones >
  Hartslagzones.
  2 Voer de maximumwaarde en rustwaarde voor uw hartslag in.
  De zonewaarden worden automatisch bijgewerkt; u kunt elke
  waarde echter ook handmatig aanpassen.
  3 Selecteer Op basis van:.
  4 Selecteer een optie:
  • Selecteer BPM om de zones in aantal hartslagen per
  minuut weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % Max. om de zones als een percentage van
  uw maximumhartslag weer te geven en te wijzigen.
  • Selecteer % HSR om de zones als een percentage van
  uw hartslag in rust weer te geven en te wijzigen.
  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.
  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
  verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 14) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Omgevingsbewustzijn
  Uw Edge toestel kan worden gebruikt met het Varia Vision™
  toestel, slimme Varia™ fietsverlichting en achteruitkijkradar voor
  een verbeterd omgevingsbewustzijn. Raadpleeg de handleiding
  van het Varia toestel voor meer informatie.
  OPMERKING: U moet mogelijk de Edge software bijwerken
  voordat u Varia toestellen kunt koppelen (De software bijwerken,
  pagina 13).

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
  weergegeven. Het toestel overschrijft of verwijdert niet
  automatisch uw geschiedenis. Upload uw geschiedenis
  regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
  houden.

  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer een optie.
  Gegevenstotalen weergeven
  U kunt de totalen van verzamelde gegevens weergeven die u
  hebt opgeslagen op uw toestel, zoals het aantal ritten, tijd,
  afstand en calorieën.
  Selecteer
  > Geschiedenis > Totalen.

  Tijd in elke hartslagzone weergeven
  Voordat u uw tijd in elke trainingszone kunt weergeven, moet u
  uw toestel koppelen met een compatibele hartslagmeter, een
  activiteit voltooien en de activiteit opslaan.
  Het bekijken van uw tijd in elke hartslagzone kan u helpen bij
  het aanpassen van uw trainingsintensiteit. U kunt uw
  vermogenszones (Uw hartslagzones instellen, pagina 7)
  aanpassen aan uw doelen en mogelijkheden. U kunt een
  gegevensveld aanpassen om uw tijd in trainingszones tijdens
  uw rit weer te geven (Gegevensschermen aanpassen,
  pagina 10).
  > Geschiedenis > Ritten.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer Tijd in hartslagzone.

  Een rit verwijderen
  1
  2
  3
  4

  Selecteer
  > Geschiedenis > Ritten.
  Selecteer > Wis.
  Selecteer een rit.
  Selecteer .

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit.

  Uw persoonlijke records weergeven
  Selecteer

  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.

  Een persoonlijk record terugzetten
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.
  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een record om terug te zetten op de vorige waarde.
  3 Selecteer Vorig record > .
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Een persoonlijk record verwijderen
  > Mijn statistieken > Persoonlijke records.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een persoonlijk record.
  3 Selecteer > .

  Uw rit verzenden naar Garmin Connect
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer
  8

  > Geschiedenis > Ritten.
  Geschiedenis • Page 13

  Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
  Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd
  volume op Mac computers.

  Bestanden overbrengen naar uw toestel
  1 Verbind het toestel met uw computer.

  2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
  op het toestel.

  3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
  van de computer.

  4 Ga naar www.garminconnect.com/start.
  5 Volg de instructies op het scherm.
  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer. Meld u aan voor een gratis account op
  www.garminconnect.com/start.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als
  een verwisselbaar station of draagbaar apparaat. Op Mac
  computers wordt het toestel weergegeven als een
  geïnstalleerd volume.
  OPMERKING: Op sommige computers met meerdere
  netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct
  weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem
  voor meer informatie over het toewijzen van het station.
  Open de bestandsbrowser op de computer.
  Selecteer een bestand.
  Selecteer Edit > Copy.
  Open het draagbare apparaat, station of volume voor het
  toestel.
  Blader naar een map.
  Selecteer Edit > Paste.
  Het bestand verschijnt in de lijst met bestanden in het
  geheugen van het toestel.

  Bestanden verwijderen
  LET OP
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.
  1 Open het Garmin station of volume.
  2 Open zo nodig een map of volume.
  3 Selecteer een bestand.
  4 Druk op het toetsenbord op de toets Delete.

  De USB-kabel loskoppelen

  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  ®

  Het toestel aansluiten op uw computer
  LET OP
  U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
  omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  1 Duw de beschermkap van de mini-USB-poort omhoog.
  2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de miniUSB-poort.
  3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USBpoort van de computer.

  Uw toestel aanpassen

  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
  prullenbak.
  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  Uw toestel aanpassen
  Connect IQ functies die u kunt downloaden
  U kunt aan uw toestel Connect IQ functies toevoegen van
  Garmin en andere leveranciers via de Garmin Connect Mobile
  app. U kunt uw toestel aanpassen met gegevensvelden, widgets
  en apps.
  Gegevensvelden: Hiermee kunt u nieuwe gegevensvelden
  downloaden die sensors, activiteiten en historische gegevens
  op andere manieren presenteren. U kunt Connect IQ
  gegevensvelden toevoegen aan ingebouwde functies en
  pagina's.
  Widgets: Hiermee kunt u direct informatie bekijken, zoals
  sensorgegevens en meldingen.
  Apps: Hiermee kunt u interactieve functies toevoegen aan uw
  toestel, zoals nieuwe soorten buiten- en fitnessactiviteiten.
  9 • Page 14

  Uw gebruikersprofiel instellen
  U kunt instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, gewicht,
  lengte en instellingen voor ervaren atleten. Het toestel gebruikt
  deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
  > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie.

  Over ervaren sporters
  Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
  intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
  en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
  heeft.

  Uw activiteiteninstellingen bijwerken
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevensschermen om de
  gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 10).
  • Selecteer Standaardrittype om het bij u passende type rit
  in te stellen, zoals rit tussen kantoor en huis.
  TIP: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het
  rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens
  zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.
  • Selecteer Navigatie om de instellingen voor uw kaart
  (Kaartinstellingen, pagina 5) en route (Route-instellingen,
  pagina 5) aan te passen.
  • Selecteer Alarmen om uw trainingswaarschuwingen aan
  te passen (Waarschuwingen, pagina 10).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te
  stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Ronden op
  positie markeren, pagina 10).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te
  stellen wanneer de timer automatisch pauzeert (Auto
  Pause gebruiken, pagina 11).
  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand
  om in te stellen dat het toestel automatisch in de
  slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 11).
  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de
  weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te
  passen wanneer de timer loopt (Auto Scroll gebruiken,
  pagina 11).
  • Selecteer Timer start-modus om in te stellen hoe het
  toestel het begin van een rit detecteert en dat de timer
  automatisch start (De timer automatisch starten,
  pagina 11).
  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in de
  activiteiteninstellingen.

  Gegevensschermen aanpassen
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  Selecteer
  Gegevensschermen.
  2
  3 Selecteer een gegevensscherm.
  4 Schakel indien nodig het gegevensscherm in.
  5 Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op het scherm
  wilt weergeven.

  6 Selecteer .
  7 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
  8 Selecteer .
  Waarschuwingen
  U kunt -waarschuwingen gebruiken om te trainen met specifieke
  doelstellingen voor tijd, afstand, hartslag, cadans en calorieën.

  10

  Bereikwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter of cadanssensor hebt, kunt u
  bereikwaarschuwingen instellen. Een bereikwaarschuwing wordt
  afgegeven wanneer het toestel een waarde meet die boven of
  onder een opgegeven waardenbereik ligt. U kunt het toestel
  bijvoorbeeld waarschuwingen laten geven als uw hartslag onder
  90 bpm of boven 160 bpm komt (Uw hartslagzones instellen,
  pagina 7).
  > Instellingen > Activiteitenprofielen >
  1 Selecteer
  Alarmen.
  2 Selecteer Hartslagwaarschuwing of
  Cadanswaarschuwing.
  3 Schakel indien nodig de waarschuwing in.
  4 Selecteer de minimum- en maximumwaarde of selecteer
  zones.
  Selecteer
  indien nodig .
  5
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik komt, wordt
  een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en
  uitschakelen, pagina 12).
  Een terugkerende waarschuwing instellen
  Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens
  wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval
  registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30
  minuten waarschuwt.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Alarmen.
  3 Selecteer Tijdwaarschuwing, Afstandswaarschuwing of
  Calorieënwaarschuwing.
  4 Schakel de waarschuwing in.
  5 Voer een waarde in.
  6 Selecteer .
  Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing
  bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een
  pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen
  in- en uitschakelen, pagina 12).

  Auto Lap

  ®

  Ronden op positie markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens
  verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld
  na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de
  functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle
  rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op positie > Ronde bij.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen bij drukken op Lap om de rondeteller te
  activeren telkens als u
  selecteert en telkens als u een
  van deze locaties opnieuw passeert.
  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op
  de GPS-locatie waar u
  selecteert en op elke locatie
  tijdens de rit waar u
  selecteert.
  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te
  activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit
  hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de
  rit wanneer u
  selecteert.
  Pas
  zo
  nodig
  de
  rondegegevensvelden
  aan
  4
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 10).
  Ronden op afstand markeren
  Met de functie Auto Lap kunt u de ronde automatisch markeren
  op basis van een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw
  Uw toestel aanpassen • Page 15

  prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt
  vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km).
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Laptrigger > Op afstand > Ronde bij.
  3 Voer een waarde in.
  4 Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 10).

  Auto Pause gebruiken
  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of
  wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is
  handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in
  uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te
  onderbreken wanneer u stopt met bewegen.
  • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch
  te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde
  waarde komt.
  Pas
  zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan
  4
  (Gegevensschermen aanpassen, pagina 10).
  ®

  Automatische slaapstand gebruiken
  U kunt de Autom. slaapstand functie gebruiken om automatisch
  in de slaapstand te gaan na 5 minuten van inactiviteit. Tijdens
  de slaapstand is het scherm uitgeschakeld en zijn de ANT+
  sensors, Bluetooth en GPS niet verbonden.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand.

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle
  schermen met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Automatische functies > Auto Scroll.
  3 Selecteer een weergavesnelheid.

  De timer automatisch starten
  Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er
  satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De timer
  wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de timer te starten,
  zodat uw ritgegevens worden vastgelegd.
  > Instellingen > Activiteitenprofielen.
  1 Selecteer
  2 Selecteer Timer start-modus.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Handmatig en vervolgens
  om de timer te
  starten.
  • Selecteer Op verzoek om een visuele herinnering te
  krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.
  • Selecteer Auto om de timer automatisch te starten
  wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

  Bluetooth instellingen
  Selecteer
  > Instellingen > Bluetooth.
  Schakel in: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze
  technologie in.
  OPMERKING: De overige Bluetooth instellingen worden
  alleen weergegeven als Bluetooth draadloze technologie is
  ingeschakeld.
  Uw toestel aanpassen

  Toestelnaam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam
  invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze
  Bluetooth technologie.
  Koppel smartphone: Hiermee koppelt u uw toestel met een
  compatibele smartphone met Bluetooth functionaliteit. Met
  deze instelling kunt u Bluetooth draadloze functies gebruiken,
  zoals LiveTrack en activiteiten uploaden naar Garmin
  Connect.
  Meldingen voor telefoon en SMS: Hiermee kunt u
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone
  inschakelen.
  Gemiste oproepen en SMS-berichten: Geeft gemiste
  telefoonmeldingen vanaf uw compatibele smartphone weer.

  Systeeminstellingen
  Selecteer
  > Instellingen > Systeem.
  • Scherminstellingen (Scherminstellingen, pagina 11)
  • Instellingen voor gegevensopslag (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 11)
  • Toestelinstellingen (De maateenheden wijzigen, pagina 12)
  • Geluidsinstellingen (De toesteltonen in- en uitschakelen,
  pagina 12)
  • Taalinstellingen (De taal van het toestel wijzigen,
  pagina 12)

  De satellietinstelling wijzigen
  Om de prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de
  GPS-positiebepaling te versnellen, kunt u GPS+GLONASS
  inschakelen. Door GPS+GLONASS te gebruiken, neemt de
  gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen GPS
  wordt gebruikt.
  > Instellingen > Systeem > GPS-modus.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie.

  De accentkleur wijzigen
  U kunt de accentkleur van het toestel wijzigen.
  > Instellingen > Systeem > Kleur.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een accentkleur.

  Scherminstellingen
  Selecteer
  > Instellingen > Systeem > Scherm.
  Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van de
  schermverlichting instellen.
  Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijdsduur instellen
  voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
  Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of
  nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om
  het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of
  nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.
  Schermafbeelding: Hiermee kunt u de schermafbeelding van
  het toestel opslaan.

  Instellingen voor gegevens vastleggen
  Selecteer
  > Instellingen > Systeem > Gegevensopslag.
  Interval: Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens
  vastlegt. Met de optie Smart legt u belangrijke punten vast
  waar u van richting bent veranderd of waarop uw snelheid of
  hartslag is gewijzigd. Met de optie 1 sec legt u elke seconde
  punten vast. Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd
  overzicht van uw activiteit, maar de omvang van het
  opgeslagen activiteitenbestand neemt aanzienlijk toe.
  Cadans middelen: Bepaalt of het toestel nulwaarden voor
  cadans meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet
  bewegen. Standaard worden nulwaarden die optreden als u
  niet trapt, genegeerd.

  11 • Page 16

  De maateenheden wijzigen
  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte,
  temperatuur, gewicht, positieweergave en tijdweergave
  aanpassen.
  > Instellingen > Systeem > Eenheden.
  1 Selecteer
  Selecteer
  een
  type maatsysteem.
  2
  3 Selecteer een maateenheid voor de instelling.

  De toesteltonen in- en uitschakelen
  Selecteer

  > Instellingen > Systeem > Geluid.

  De taal van het toestel wijzigen
  Selecteer

  > Instellingen > Systeem > Taal voor tekst.

  De configuratie-instellingen wijzigen
  U kunt alle aanvankelijk geconfigureerde basisinstellingen
  wijzigen.
  > Instellingen > Systeem > Herstel toestel >
  1 Selecteer
  Basisinstellingen.
  2 Volg de instructies op het scherm.

  Tijdzones
  Telkens wanneer u het toestel inschakelt en naar satellieten
  zoekt of gegevens synchroniseert met uw smartphone, worden
  de tijdzone en het tijdstip automatisch vastgesteld.

  Toestelinformatie
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij

  Levensduur van batterij

  12 uur bij normaal gebruik

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie
  Bluetooth Smart draadloze technologie
  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Toestelonderhoud
  LET OP
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.
  Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm
  te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
  beschadiging van de poort te voorkomen.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.
  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
  Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

  Problemen oplossen
  Het toestel resetten
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.
  Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.
  Houd 10 seconden ingedrukt.
  Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.

  Gebruikersgegevens wissen
  U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.
  OPMERKING: Hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde
  informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd.
  Selecteer
  > Instellingen > Systeem > Herstel toestel >
  Herstel fabrieksinstellingen > .

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Schakel Modus Batterijbesparing (De modus
  Batterijbesparing inschakelen, pagina 12).
  • Verlaag de helderheid van de schermverlichting (De
  schermverlichting gebruiken, pagina 2) of verkort de time-out
  voor de schermverlichting (Scherminstellingen, pagina 11).
  • Selecteer het registratie-interval Smart (Instellingen voor
  gegevens vastleggen, pagina 11).
  • Schakel de functie Autom. slaapstand in (Automatische
  slaapstand gebruiken, pagina 11).
  • Schakel de draadloze Bluetooth functie uit (Bluetooth
  instellingen, pagina 11).
  • Selecteer de instelling GPS (De satellietinstelling wijzigen,
  pagina 11).

  De modus Batterijbesparing inschakelen
  In de modus Batterijbesparing worden de instellingen
  automatisch aangepast voor een zo lang mogelijke batterijduur
  bij langere ritten. Tijdens een activiteit wordt het scherm
  uitgeschakeld. U kunt automatische waarschuwingen
  inschakelen en op het scherm tikken om het te activeren. In de
  modus Batterijbesparing worden GPS-spoorpunten en sensorgegevens minder vaak geregistreerd. Afstandsmeting,
  snelheidsmeting en spoorgegevens zijn minder nauwkeurig.
  OPMERKING: In de modus Batterijbesparing wordt de
  geschiedenis vastgelegd als de timer is ingeschakeld.
  > Instellingen > Modus Batterijbesparing >
  1 Selecteer
  Schakel in.
  2 Selecteer de waarschuwingen die het scherm tijdens een
  activiteit activeren.

  De ontvangst van GPS-signalen verbeteren
  • Synchroniseer het toestel regelmatig met uw Garmin
  Connect account:
  ◦ Verbind uw toestel met een computer via de USB-kabel
  en de Garmin Express™ app.
  ◦ Synchroniseer uw toestel met de Garmin Connect Mobile
  app op uw Bluetooth smartphone.
  Na verbinding met uw Garmin Connect account downloadt
  het toestel diverse dagen aan satellietgegevens, zodat het
  toestel snel satellietsignalen kan vinden.
  • Ga met uw toestel naar buiten, naar een open plek, ver weg
  van hoge gebouwen en bomen.
  • Blijf enkele minuten stilstaan.

  De hoogte instellen
  Als u over nauwkeurige hoogtegegevens voor uw huidige locatie
  beschikt, kunt u de hoogtemeter op het toestel handmatig
  kalibreren.
  > Hoogte instellen.
  1 Selecteer Waarheen? >
  12

  Toestelinformatie • Page 17

  2 Geef de hoogte op en selecteer

  .

  Temperatuurmetingen
  Het toestel geeft een temperatuur aan die hoger is dan de
  werkelijke luchttemperatuur als het toestel in direct zonlicht
  wordt geplaatst, in de hand wordt gehouden of wordt opgeladen
  met een extern batterijpakket. Het duurt ook even voor het
  toestel zich aan significante wijzigingen in de temperatuur heeft
  aangepast.

  Vervangende O-ringen
  Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
  verkrijgbaar.
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  Toestelgegevens weergeven
  > Instellingen > Systeem > Over.
  1 Selecteer
  2 Selecteer een optie.
  • Selecteer Informatie over regelgeving om informatie
  over regelgeving en het modelnummer weer te geven.
  • Selecteer Copyrightinfo om softwaregegevens, de
  toestel-id en de licentieovereenkomst weer te geven.

  De software bijwerken
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
  Express deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
  bijwerken.

  Ondersteuning en updates
  Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
  toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
  • Productregistratie
  • Producthandleidingen
  • Software-updates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
  • Kaart- of baanupdates

  Meer informatie
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
  Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven.
  Afst. tot volg.: De resterende afstand tot het volgende via-punt
  op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven
  tijdens het navigeren.
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  Appendix

  Afstand - Laatste ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor
  de laatste voltooide ronde.
  Afstand - Ronde: De afstand die u hebt afgelegd voor de
  huidige ronde.
  Afstandsteller: Een lopende meting van de afstand die is
  afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de
  reisgegevens worden hersteld.
  Afstand te gaan: De resterende afstand tijdens een koers als u
  een afstandsdoel hebt opgegeven.
  Afstand tot bestemming: De resterende afstand tot de
  eindbestemming. Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  Afstand tot koerspunt: De resterende afstand tot het volgende
  punt in de koers.
  Batterijniveau: De resterende batterijvoeding.
  Batterijstatus: Het resterende batterijvermogen van een
  fietslamp-accessoire.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Cadans - Gemiddeld: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige activiteit.
  Cadans - Ronde: Fietsen. De gemiddelde cadans voor de
  huidige ronde.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  ETA bij volgende: Het geschatte tijdstip waarop u het volgende
  via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale
  tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  ETA op bestemming: Het geschatte tijdstip waarop u de
  eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd
  van de bestemming). Deze gegevens worden alleen
  weergegeven tijdens het navigeren.
  GPS-nauwkeurigheid: De foutmarge voor uw exacte locatie.
  Uw GPS-locatie is bijvoorbeeld accuraat binnen +/- 3,65
  meter (12 ft.).
  GPS-signaalsterkte: De sterkte van het signaal van de GPSsatelliet.
  Hartslag: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Hoogte: De hoogte van uw huidige locatie boven of onder
  zeeniveau.
  HS - %HSR: Het percentage van de hartslagreserve (maximale
  hartslag minus rusthartslag).
  HS – %Max.: Het percentage van maximale hartslag.
  HS - Gem.: De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.
  HS - Gem. %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige activiteit.
  HS - Gem. %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige activiteit.
  HS-grafiek: Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5)
  weergeeft.
  HS - Laatste ronde: De gemiddelde hartslag voor de laatste
  voltooide ronde.
  HS - Ronde: De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.
  HS - Ronde %HSR: Het gemiddelde percentage van de
  hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor
  de huidige ronde.
  HS – Ronde %Max.: Het gemiddelde percentage van de
  maximale hartslag voor de huidige ronde.

  13 • Page 18

  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Koers: De richting waarin u zich verplaatst.
  Lichtmodus: De configuratiemodus van het lichtnetwerk.
  Locatie bij bestemming: Het laatste punt in een route of koers.
  Locatie bij volgende: Het volgende punt in een route of koers.
  Percentage: De berekening van de stijging over de afstand. Als
  u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u
  aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.
  Ronden: Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Snelheid - Gemiddeld: De gemiddelde snelheid voor de
  huidige activiteit.
  Snelheid - Laatste ronde: De gemiddelde snelheid voor de
  laatste voltooide ronde.
  Snelheid - Maximum: De hoogste snelheid voor de huidige
  activiteit.
  Snelheid - Ronde: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  ronde.
  Status bundelhoek: De modus van de koplampbundel.
  Temperatuur: De temperatuur van de lucht. Uw
  lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.
  Tijd: De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en
  tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tijd - Gem. ronde: De gemiddelde rondetijd voor de huidige
  activiteit.
  Tijd in zone: De tijd verstreken in elke hartslagzone.
  Tijd - Laatste ronde: De stopwatchtijd voor de laatste voltooide
  ronde.
  Tijd - Ronde: De stopwatchtijd voor de huidige ronde.
  Tijd te gaan: De resterende tijd tijdens een koers als u een
  tijdsdoel hebt opgegeven.
  Tijd tot bestemming: De tijd die u naar verwachting nodig hebt
  om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden
  alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd tot volgende: De tijd die u naar verwachting nodig hebt om
  het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze
  gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.
  Tijd - Verstreken: De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld
  de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5
  minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten
  hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.
  Totale daling: De totale afstand van de daling sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  Totale stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.
  V.S. – 30s gem.: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden)
  van verticale snelheid.
  Verbonden lampen: Het aantal verbonden lampen.
  Verticale snelheid: De stijg- of daalsnelheid over tijd.
  Zon onder: Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.
  Zon op: Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  14

  Berekeningen van hartslagzones
  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  1

  50–60%

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  2

  60–70%

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  3

  70–80%

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  4

  80–90%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid

  5

  90–100%

  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Wielmaat en omvang
  De wielmaat wordt aan weerszijden van de band aangegeven.
  Dit is geen volledige lijst. U kunt ook een van de
  rekenprogramma's op internet gebruiken om de omvang van uw
  wiel te berekenen.
  Wielmaat

  L (mm)

  12 × 1,75

  935

  14 × 1,5

  1020

  14 × 1,75

  1055

  16 × 1,5

  1185

  16 × 1,75

  1195

  18 × 1,5

  1340

  18 × 1,75

  1350

  20 × 1,75

  1515

  20 × 1-3/8

  1615

  22 × 1-3/8

  1770

  22 × 1-1/2

  1785

  24 × 1

  1753

  24 × 3/4 (tubulair)

  1785

  24 × 1-1/8

  1795

  24 × 1-1/4

  1905

  24 × 1,75

  1890

  24 × 2,00

  1925

  24 × 2,125

  1965

  26 × 7/8

  1920

  26 × 1(59)

  1913

  26 × 1(65)

  1952

  26 × 1,25

  1953

  26 × 1-1/8

  1970

  26 × 1-3/8

  2068

  26 × 1-1/2

  2100

  26 × 1,40

  2005

  26 × 1,50

  2010

  26 × 1,75

  2023

  26 × 1,95

  2050

  26 × 2,00

  2055

  26 × 2,10

  2068

  26 × 2,125

  2070
  Appendix • Page 19

  Wielmaat

  L (mm)

  26 × 2,35

  2083

  26 × 3,00

  2170

  27 × 1

  2145

  27 × 1-1/8

  2155

  27 × 1-1/4

  2161

  27 × 1-3/8

  2169

  650 × 35A

  2090

  650 × 38A

  2125

  650 × 38B

  2105

  700 × 18C

  2070

  700 × 19C

  2080

  700 × 20C

  2086

  700 × 23C

  2096

  700 × 25C

  2105

  700 × 28C

  2136

  700 × 30C

  2170

  700 × 32C

  2155

  700C (tubulair)

  2130

  700 × 35C

  2168

  700 × 38C

  2180

  700 × 40C

  2200

  Dit toestel mag zich niet in de buurt van een andere zender of
  antenne bevinden en mag ook niet in combinatie met een
  andere zender of antenne worden gebruikt.

  Softwarelicentieovereenkomst
  DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
  DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
  SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
  LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
  Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
  een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
  toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
  bij het normale gebruik van dit product. De titel,
  eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
  de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
  dochtermaatschappijen.
  U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
  haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
  wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
  Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
  auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
  en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
  verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
  externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
  een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
  leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
  daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
  onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
  herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
  zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
  software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
  de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
  ander toepasselijk land schenden.

  Blootstelling aan RF-straling
  Dit toestel bevat een mobiele zendontvanger die van een
  antenne gebruikmaakt om radiofrequente (RF) energie uit te
  zenden en te ontvangen voor spraak- en datacommunicatie. Het
  toestel zendt radiofrequente straling uit onder de gepubliceerde
  limieten als het toestel met maximaal vermogen en met door
  Garmin geautoriseerde accessoires wordt gebruikt. Om te
  kunnen voldoen aan de vereisten voor naleving van regels
  omtrent blootstelling aan RF-straling van de Amerikaanse FCC,
  dient het toestel alleen in een compatibele houder of volgens de
  installatie-instructies te worden gebruikt. Het toestel dient niet op
  enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
  Appendix

  15 • Page 20

  Index
  A
  aanraakscherm 2
  accessoires 7, 13
  activiteiten opslaan 2
  adressen, zoeken 3
  afstand, waarschuwingen 10
  ANT+ sensors 2, 7, 8
  koppelen 7
  applicaties 5, 9
  Auto Lap 10
  Auto Pause 11
  auto scroll 11
  automatische slaapstand 11

  B
  banden 13
  basisinstellingen 12
  batterij
  maximaliseren 12
  opladen 1
  type 1
  bestanden, overbrengen 9
  Bluetooth technologie 5, 6, 11

  C
  cadans, waarschuwingen 10
  calorie, waarschuwingen 10
  computer, aansluiten 9
  Connect IQ 9
  contacten voor noodgevallen 7
  coördinaten 3

  E

  koersen 4, 5
  bewerken 5
  laden 4
  maken 4
  verwijderen 5
  koppelen 2, 6
  ANT+ sensors 7

  L
  LiveTrack 6
  locaties 3
  bewerken 3
  verwijderen 4
  zoeken met de kaart 3

  M
  maateenheden 12

  N

  I

  K
  kaarten 3, 5
  bijwerken 13
  instellingen 5
  locaties zoeken 3
  oriëntatie 5
  knoppen 2
  16

  W
  waarschuwingen 10
  watch faces 9
  widgets 9
  wielmaten 14

  Z
  zones, tijd 12

  P
  persoonlijke records 8
  verwijderen 8
  pictogrammen 2
  problemen oplossen 12, 13
  productregistratie 13
  profielen, gebruiker 10
  ronden 2
  routes
  instellingen 5
  maken 4

  installeren 1
  instellingen 10–12
  toestel 12

  vergrendelen, scherm 2
  verwijderen, alle gebruikersgegevens 9, 12
  via-punten, projecteren 3

  O

  R

  H

  V

  O-ringen. Zie banden
  ongevaldetectie 7
  overbrengen, bestanden 6

  G

  hartslag
  waarschuwingen 10
  zones 7, 8, 14
  het toestel resetten 12
  hoogte 12
  hoogtemeter, kalibreren 12

  updates, software 13
  USB 13
  loskoppelen 9

  navigatie 3
  stoppen 3
  terug naar start 3
  nuttige punten, zoeken 3

  ervaren sporter 10
  Garmin Connect 4–6, 8, 9
  Garmin Connect Mobile 6
  Garmin Express
  software bijwerken 13
  toestel registreren 13
  gebruikersgegevens, verwijderen 9
  gebruikersprofiel 10
  gegevens
  opslaan 9
  overbrengen 8, 9
  schermen 10
  vastleggen 11
  gegevens opslaan 8, 9
  gegevensvelden 9, 10, 13
  geschiedenis 2, 8
  naar de computer verzenden 8, 9
  verwijderen 8
  GLONASS 11
  GPS 11
  signaal 2, 3, 12
  GroupTrack 6

  U

  S
  satellietsignalen 2, 3, 12
  scherm 11
  vergrendelen 2
  scherminstellingen 11
  schermknoppen 2
  schermverlichting 2, 11
  slaapmodus 11
  smartphone 2, 5, 9, 11
  apps 6
  software
  bijwerken 13
  licentie 13
  versie 13
  softwarelicentieovereenkomst 15
  specificaties 12
  startmelding 11
  systeeminstellingen 11

  T
  taal 12
  temperatuur 13
  terug naar start 3
  tijd, waarschuwingen 10
  tijdzones 12
  timer 2, 8
  toestel
  onderhoud 12
  resetten 12
  toestel aanpassen 10
  toestel bevestigen 1
  toestel registreren 13
  toestel schoonmaken 12
  toestel-id 13
  tonen 12
  training
  pagina's 2
  schermen 10
  Index • Page 21 • Page 22

  www.garmin.com/support
  1800 235 822

  +43 (0) 820 220230

  + 32 2 672 52 54

  0800 770 4960

  1-866-429-9296

  +385 1 5508 272
  +385 1 5508 271

  +420 221 985466
  +420 221 985465

  + 45 4810 5050

  + 358 9 6937 9758

  + 331 55 69 33 99

  + 39 02 36 699699

  (+52) 001-855-792-7671

  0800 427 652

  0800 0233937

  +47 815 69 555

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  +35 1214 447 460

  +386 4 27 92 500

  0861 GARMIN (427 646)
  +27 (0)11 251 9800

  +34 93 275 44 97

  + 46 7744 52020

  +886 2 2642-9199 ext 2

  0808 238 0000
  +44 870 850 1242

  +49 (0) 89 858364880
  zum Ortstarif - Mobilfunk
  kann abweichen

  913-397-8200
  1-800-800-1020

  © 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge Explore 820 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge Explore 820 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge Explore 820

Garmin Edge Explore 820 Bedienungsanleitung - Deutsch - 22 seiten

Garmin Edge Explore 820 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Garmin Edge Explore 820 Bedienungsanleitung - Französisch - 22 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info