Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
eTrex
®
gebruikershandleiding
Modellen: 10, 20, 30
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • auf welcher Seite im Handbuch steht, wie ich einen track aufzeichne Eingereicht am 17-9-2020 18:09

  Antworten Frage melden
 • wie bekomme ich die deutsche sprache auf das gerät Eingereicht am 24-8-2020 10:38

  Antworten Frage melden
 • Ich dachte Bedinungsanleitung von Garmin E-trex 10 währe das?? Eingereicht am 18-4-2020 19:29

  Antworten Frage melden
 • Wie stelle ich auf Garmin eTrex 10 die Sprache Deutsch ein ? Eingereicht am 17-4-2017 18:51

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  eTrex®
  gebruikershandleiding
  Modellen: 10, 20, 30 • Page 2

  © 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van
  Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen
  aan te brengen in de inhoud van deze gebruikershandleiding, zonder de verplichting personen of
  organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor
  de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin®, het Garmin-logo, eTrex®, BlueChart® en City Navigator® zijn handelsmerken van Garmin
  Ltd. of haar dochterondernemingen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT™,
  ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™ en Thumb Stick™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
  haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
  toestemming van Garmin.
  Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
  andere landen. Mac® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een
  handelsmerk van SD-3C, LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun
  respectieve eigenaars. • Page 3

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave
  Aan de slag...................................... 5

  Overzicht van het toestel...........................5
  De toetsen op de eTrex gebruiken............6
  Batterijgegevens........................................7
  Het toestel in- of uitschakelen...................8
  Satellietsignalen........................................8
  Het toestel registreren...............................8

  Waypoints, routes en sporen......... 9

  Waypoints..................................................9
  Peil en ga gebruiken................................10
  Het menu Waarheen?.............................11
  Routes.....................................................12
  Sporen.....................................................14

  Navigatie........................................ 16

  Navigeren naar een bestemming............16
  Kaart........................................................16
  Kompas...................................................17
  Hoogteprofiel...........................................19
  Tripcomputer...........................................20

  eTrex – gebruikershandleiding

  Geocaches..................................... 21

  Geocaches downloaden..........................21
  De lijst met geocaches filteren................21
  Naar een geocache navigeren................22
  De poging loggen....................................22
  chirp™ .....................................................23

  Toepassingen................................. 24

  Gegevens uitwisselen.............................24
  Een gevarenzone instellen......................24
  De oppervlakte berekenen......................25
  De calculator gebruiken...........................25
  De agenda en almanakgegevens
  weergeven............................................25
  Een alarm instellen..................................26
  De stopwatch openen..............................26
  Satellietpagina.........................................26

  Uw toestel aanpassen................... 28

  Het hoofdmenu aanpassen.....................28
  Specifieke pagina's aanpassen...............28
  Profielen..................................................29
  Systeeminstellingen................................30
  Scherminstellingen..................................30

  3 • Page 4

  Inhoudsopgave

  De toestelgeluiden instellen....................31
  Kaartinstellingen......................................31
  Spoorinstellingen.....................................32
  De eenheden wijzigen.............................33
  Tijdinstellingen.........................................33
  Instellingen voor positieweergave...........33
  Koersinstellingen.....................................34
  Hoogtemeterinstellingen..........................34
  Geocaching-instellingen..........................35
  Route-instellingen....................................36
  Instellingen maritieme kaart....................37
  Fitness.....................................................38
  Gegevens resetten..................................38
  De paginavolgorde wijzigen....................39

  Appendix........................................ 46

  Optionele accessoires.............................46
  Opties gegevensvelden...........................47
  Problemen oplossen................................52

  Index............................................... 54

  Toestelinformatie........................... 40
  Het scherm aanpassen...........................40
  De software bijwerken.............................40
  Toestelgegevens weergeven...................40
  Specificaties............................................41
  Informatie over de batterijen....................41
  Onderhoud van het toestel......................42
  Gegevensbeheer.....................................43

  4

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 5

  Aan de slag

  Aan de slag

  Overzicht van het toestel

   waarschuwing
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
  productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.

  Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt,
  voer dan onderstaande taken uit om het toestel
  in te stellen en vertrouwd te raken met de
  basisfuncties.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  De batterijen plaatsen (pagina 7).
  Het toestel inschakelen (pagina 8).
  Satellieten zoeken (pagina 8).
  Het toestel registreren (pagina 8).
  Een waypoint markeren (pagina 9).
  Een route maken (pagina 12).
  Een spoor vastleggen (pagina 14).
  Naar een bestemming navigeren
  (pagina 16).
  9. Het kompas kalibreren (pagina 18).

  eTrex – gebruikershandleiding  Zoomen  Back (terug)  Thumb Stick™  Menu  /Light (schermverlichting)

  5 • Page 6

  Aan de slag


  Mini-USB-poort (onder de beschermkap)  Batterijdeksel  Borgring voor batterijdeksel  Behuizing

  6

  De toetsen op de eTrex
  gebruiken

  • Beweeg de Thumb Stick omhoog, omlaag,
  naar links en naar rechts om menuopties te
  markeren of over de kaart te verplaatsen.
  • Druk in het midden van de Thumb Stick
  om het gemarkeerde item te selecteren.
  • Druk op back om één stap omhoog te
  gaan in de menustructuur.
  • Druk op menu om een lijst met
  veelgebruikte functies te openen voor de
  huidige pagina. Druk tweemaal op menu
  om het hoofdmenu te openen vanuit elke
  pagina.
  • Druk op ▲ en ▼ om in en uit te zoomen
  op de kaart.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 7

  Aan de slag

  Batterijgegevens

  2. Plaats de batterijen met de polen in de
  juiste richting.

   waarschuwing
  De temperatuurgrenzen van het toestel
  (-20 °C tot 70 °C, -4 °F tot 158 °F)
  kunnen hoger/lager liggen dan de
  temperatuurgrenzen van sommige batterijen.
  Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge
  temperaturen barsten.
  Opmerking
  Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte
  van de capaciteit wanneer de temperatuur
  afneemt. Gebruik daarom lithiumbatterijen
  wanneer u het toestel bij temperaturen onder
  nul gebruikt.
  AA-batterijen plaatsen
  Het toestel werkt op twee AA-batterijen.
  U kunt alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen
  gebruiken. Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen
  voor het beste resultaat.

  3. Plaats de batterijklep terug en draai de
  D-ring met de klok mee.
  4. Houd ingedrukt.
  5. Selecteer Stel in > Systeem >
  Batterijsoort.
  6. Selecteer Alkaline, Lithium of
  Oplaadbare NiMH.

  1. Draai de D-ring tegen de klok in en trek de
  D-ring omhoog om de klep te verwijderen.

  eTrex – gebruikershandleiding

  7 • Page 8

  Aan de slag

  Het toestel in- of uitschakelen
  Houd

  ingedrukt.

  Satellietsignalen

  Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het
  op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient
  mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. Als
  de GPS-balken op de schermverlichtingpagina
  (pagina 40) continu branden, ontvangt uw
  toestel satellietsignalen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van
  uw GPS-positie.
  Ga voor meer informatie over GPS naar
  http://www.garmin.com/aboutGPS.

  Het toestel registreren

  • Ga naar http://my.garmin.com.
  • Bewaar uw originele aankoopbewijs of
  een fotokopie op een veilige plek.

  8

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 9

  Waypoints, routes en spore

  Waypoints, routes
  en sporen
  Waypoints

  Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het
  toestel opslaat.
  Een waypoint maken
  U kunt uw huidige locatie als waypoint
  opslaan.
  1. Selecteer Markeer waypoint.
  2. Selecteer een optie:
  • Als u het waypoint ongewijzigd wilt
  opslaan, selecteer dan OK.
  • Als u wijzigingen in het waypoint wilt
  aanbrengen, selecteer dan een item dat
  u wilt bewerken en selecteer OK.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Een punt zoeken
  1. Selecteer Waarheen? > Waypoints.
  2. Selecteer een waypoint.
  Een waypoint bewerken
  Voordat u een waypoint kunt bewerken, moet
  u er eerst een maken.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Selecteer Waypoint-beheer.
  Selecteer een waypoint.
  Selecteer een item dat u wilt bewerken.
  Voer de nieuwe informatie in.
  Selecteer OK.

  Een waypoint verwijderen
  1. Selecteer Waypoint-beheer.
  2. Selecteer een waypoint.
  3. Selecteer menu > Wis > Ja.

  9 • Page 10

  Waypoints, routes en spore

  De nauwkeurigheid van een
  waypoint-locatie verbeteren
  Met de functie Waypoint middelen kunt u
  de nauwkeurigheid van een waypointlocatie
  verbeteren door meerdere metingen van de
  waypointlocatie te verzamelen.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  10

  Selecteer Waypoint middelen.
  Selecteer een waypoint.
  Ga naar de locatie.
  Selecteer Start.
  Als de statusbalk Betrouwbaarheid van
  meting op 100% staat, selecteer dan
  Sla op.
  Voor de beste resultaten kunt u maximaal
  acht metingen voor een waypoint opslaan.
  Wacht minimaal negentig minuten tussen
  de metingen.

  Peil en ga gebruiken
  Peil en ga is beschikbaar op de
  eTrex 30.

  U kunt het toestel op een object in de verte
  richten, de richting vergrendelen en vervolgens
  naar het object navigeren.
  1. Selecteer Peil en ga.
  2. Richt het toestel op een object of in de
  richting van een locatie.
  3. Selecteer Zet richting vast > Projecteer
  waypoint.
  4. Selecteer een maateenheid.
  5. Voer de afstand in voor het object en
  selecteer OK > Sla op.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 11

  Waypoints, routes en spore

  Het menu Waarheen?

  U kunt de knop Waarheen? gebruiken om een
  bestemming te zoeken waar u naartoe wilt
  navigeren. Niet alle Waarheen?-categorieën
  zijn voor alle gebieden en op alle kaarten
  beschikbaar.
  Extra kaarten
  U kunt extra kaarten gebruiken op de
  eTrex 20 en eTrex 30, zoals BirdsEye™satellietbeelden, BlueChart® g2-, TOPO- en
  gedetailleerde City Navigator®-kaarten.
  Gedetailleerde kaarten hebben bijvoorbeeld
  meer nuttige punten, zoals restaurants of
  watersportdiensten. Ga voor meer informatie
  naar http://buy.garmin.com of neem contact
  op met uw Garmin-dealer.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Een locatie op naam zoeken
  Afhankelijk van de kaarten die op het toestel
  zijn geladen, kunt u zoeken naar steden,
  geografische punten en nuttige punten, zoals
  restaurants, hotels en garages.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Selecteer Waarheen?
  Selecteer een categorie.
  Selecteer menu > Spelzoeken.
  Voer de naam gedeeltelijk of helemaal in
  en selecteer OK.

  Een locatie in de buurt van een
  andere locatie zoeken
  1. Selecteer Waarheen? > menu >
  Zoek nabij.
  2. Selecteer een optie.
  3. Selecteer, indien nodig, een locatie.

  11 • Page 12

  Waypoints, routes en spore

  Een adres zoeken
  U kunt optionele City Navigator-kaarten
  gebruiken om naar adressen te zoeken.
  1. Selecteer Waarheen? > Adressen.
  2. Voer zo nodig het land of de staat in.
  3. Voer de plaats of postcode in.
  OPMERKING: niet alle kaartgegevens
  bieden de optie voor zoeken op postcode.
  4. Selecteer de plaatsnaam.
  5. Voer het huisnummer in.
  6. Voer de straatnaam in.

  Routes

  Een route bestaat uit een serie waypoints die u
  naar uw bestemming leidt.

  12

  Een route maken
  1. Selecteer Routeplanner > Maak route >
  Selecteer 1e punt.
  2. Selecteer een categorie.
  3. Selecteer het eerste punt in de route.
  4. Selecteer Gebruik > Selecteer volgend
  punt.
  5. Herhaal de stappen 2–4 tot de route is
  voltooid.
  6. Selecteer back als u de route wilt opslaan.
  De naam van een route wijzigen
  1. Selecteer Routeplanner.
  2. Selecteer een route.
  3. Selecteer Wijzig naam.
  4. Typ de nieuwe naam.
  5. Selecteer OK.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 13

  Waypoints, routes en spore

  Een route bewerken
  1. Selecteer Routeplanner.
  2. Selecteer een route.
  3. Selecteer Wijzig route.
  4. Selecteer een punt.
  5. Selecteer een optie:
  • Selecteer Controleer om het punt op
  de kaart weer te geven.
  • Selecteer Omlaag of Omhoog als u
  de volgorde van de punten in de route
  wilt wijzigen.
  • Selecteer Voeg in als u een punt aan
  de route wilt toevoegen.
  Het nieuwe punt wordt ingevoegd
  vóór het geselecteerde punt.
  • Selecteer Wis als u het punt uit de
  route wilt verwijderen.
  6. Selecteer back als u de route wilt opslaan.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Een route weergeven op de kaart
  1. Selecteer Routeplanner.
  2. Selecteer een route.
  3. Selecteer Bekijk kaart.
  Een route verwijderen
  1. Selecteer Routeplanner.
  2. Selecteer een route.
  3. Selecteer Wis route.
  De actieve route weergeven
  1. Selecteer Actieve route tijdens het
  navigeren van een route.
  2. Selecteer een punt in de route om meer
  details weer te geven.
  Een route omkeren
  1. Selecteer Routeplanner.
  2. Selecteer een route.
  3. Selecteer Keer route om.

  13 • Page 14

  Waypoints, routes en spore

  Sporen

  Een spoor is een registratie van uw route.
  De spoorlog bevat informatie over de punten
  langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de
  locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.
  Spoorlogs vastleggen
  1. Selecteer Stel in > Sporen > Spoorlog.
  2. Selecteer Opnemen, niet tonen of
  Opnemen, tonen.
  Als u Opnemen, Bekijk kaart selecteert,
  geeft een lijn op de kaart uw spoor weer.
  3. Selecteer Opnamemethode.
  4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Auto als u de sporen
  automatisch en optimaal wilt laten
  vastleggen, met variabele intervallen.
  • Selecteer Afstand als u de sporen op
  basis van een opgegeven afstand wilt
  vastleggen.

  14

  • Selecteer Tijd als u de sporen op
  basis van een opgegeven tijd wilt
  vastleggen.
  5. Selecteer Opslaginterval.
  6. Voer een actie uit:
  • Selecteer een optie om sporen vaker of
  minder vaak vast te leggen.
  OPMERKING: de optie Vaakst
  resulteert in de meest gedetailleerde
  sporen, maar neemt de meeste
  geheugenruimte van het toestel in
  beslag.
  • Voer een tijd en afstand in en
  selecteer OK.
  Het spoorlog wordt gemaakt terwijl u
  onderweg bent en het toestel is ingeschakeld.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 15

  Waypoints, routes en spore

  Het huidige spoor opslaan
  Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd,
  wordt het huidige spoor genoemd.
  1. Selecteer Sporenbeheer > Huidig spoor.
  2. Selecteer wat u wilt opslaan:
  • Selecteer Sla spoor op.
  • Selecteer Sla deel op en selecteer
  een deel.
  Informatie over sporen weergeven
  1. Selecteer Sporenbeheer.
  2. Selecteer een spoor.
  3. Selecteer Bekijk kaart.
  Het begin en het eind van het spoor
  worden met een vlag aangegeven.
  4. Selecteer menu > Spoor bekijken.
  Deze bevat informatie over het spoor.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Het hoogteprofiel van een spoor
  weergeven
  1. Selecteer Sporenbeheer.
  2. Selecteer een spoor.
  3. Selecteer Hoogteprofiel.
  Een opgeslagen spoor in het archief
  opslaan
  U kunt opgeslagen sporen in het archief
  opslaan om geheugenruimte vrij te maken.
  1. Selecteer Sporenbeheer.
  2. Selecteer een opgeslagen spoor.
  3. Selecteer Archief.
  Het huidige spoor wissen
  Selecteer Stel in > Reset > Wis huidige
  spoor > Ja.
  Een spoor verwijderen
  1. Selecteer Sporenbeheer.
  2. Selecteer een spoor.
  3. Selecteer Wis > Ja.

  15 • Page 16

  Navigatie

  Navigatie
  U kunt een route of spoor navigeren naar
  een waypoint, een geocache of een locatie
  die op het toestel is opgeslagen. U kunt de
  kaart (pagina 16) of het kompas (pagina 17)
  gebruiken om naar uw bestemming te
  navigeren.

  Navigeren naar een
  bestemming

  U kunt de kaart of het kompas gebruiken om
  naar een bestemming te navigeren.

  Stoppen met navigeren
  Selecteer Waarheen? > Navigatie
  stoppen.

  Kaart

  geeft uw positie op de kaart aan. De
  verplaatst zich terwijl u zich verplaatst. Als u
  naar een bestemming navigeert, wordt de route
  met een paarse lijn op de kaart gemarkeerd.
  Zie voor het aanpassen van de kaartinstellingen
  pagina 31. Voor het aanpassen van het
  dashboard en de gegevensvelden van de kaart,
  zie pagina 28.

  Selecteer Waarheen?
  Selecteer een categorie.
  Selecteer een bestemming.
  Selecteer Ga.
  De kaartpagina wordt geopend en uw
  route wordt gemarkeerd met een paarse
  lijn.
  5. Navigeren met de kaart (pagina 16) of het
  kompas (pagina 17).
  1.
  2.
  3.
  4.

  16

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 17

  Navigatie

  Zoeken op de kaart
  1. Selecteer Kaart.
  2. Selecteer een of meer opties:
  • Gebruik de Thumb Stick om de kaart
  te pannen en verschillende gebieden
  weer te geven.
  • Selecteer ▲ en ▼ om in en uit te
  zoomen op de kaart.
  • Als u een locatie op de kaart
  selecteert, wordt in de balk boven aan
  het scherm informatie weergegeven
  over de geselecteerde locatie.
  Een route rijden
  Een route rijden is alleen beschikbaar op de
  eTrex 20 en eTrex 30.

  2. Gebruik de kaart om naar uw bestemming
  te navigeren.
  3. Volg dan de aanwijzingen in de tekstbalk
  boven in de kaart.

  Kompas

  De eTrex 30 beschikt over een elektronisch
  kompas met drie assen.
  Voor de navigatie kunt u gebruikmaken van
  een peiling- of koerswijzer.
  TIP: als het autoprofiel is ingeschakeld op het
  toestel, geeft het kompas de GPS koers weer in
  plaats van de magnetische koers.

  Voordat u de kaart kunt gebruiken, moet u City
  Navigator-kaarten kopen en laden. Als u een
  autohouder voor het toestel wilt gebruiken,
  moet u die afzonderlijk aanschaffen en in het
  voertuig bevestigen.
  1. Selecteer Profielwijziging > Auto.

  eTrex – gebruikershandleiding

  17 • Page 18

  Navigatie

  Het kompas kalibreren
  OPMERKING
  Het elektronische kompas buiten kalibreren.
  Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt
  van objecten die invloed uitoefenen op
  magnetische velden, zoals auto's, gebouwen of
  elektriciteitskabels.
  Kalibreer het kompas nadat u lange
  afstanden hebt afgelegd, als u de
  batterijen hebt vervangen of in geval van
  temperatuurschommelingen.
  1. Selecteer Kompas > menu > Kalibreer
  kompas > Start.
  2. Volg de instructies op het scherm.
  Navigeren met de peilingwijzer
  Tijdens het navigeren naar een bestemming
  wijst naar uw bestemming, ongeacht in
  welke richting u zich verplaatst.
  1. Start de navigatie naar een bestemming
  (pagina 16).

  18

  2. Selecteer Kompas.
  3. Blijf draaien tot naar de bovenkant van
  het kompas wijst en volg die richting om
  naar uw bestemming te gaan.
  Informatie over de koerswijzer
  De koerswijzer is vooral handig bij navigatie
  op het water of op open plekken zonder grote
  obstakels.  De koerswijzer ➊ geeft uw relatie aan tot
  de koerslijn ➋ en begeleidt u zo naar uw
  bestemming. De koerslijn naar uw bestemming
  is gebaseerd op uw oorspronkelijke beginpunt.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 19

  Navigatie

  Als u van de koers naar uw bestemming
  afwijkt, geeft de koersafwijkingsindicator ➌
  (CDI) een indicatie van de afwijking (rechts of
  links) van de koers.
  De schaal ➍ heeft betrekking op
  de afstand tussen de punten in de
  koersafwijkingsindicator.
  Navigeren met de koerswijzer

  Voordat u kunt navigeren met de koerswijzer,
  moet u de aanwijzer op Koers zetten
  (pagina 34).
  1. Start de navigatie naar een bestemming
  (pagina 16).
  2. Selecteer Kompas.
  3. Gebruik de koerswijzer  om naar uw
  bestemming te navigeren (pagina 18).

  eTrex – gebruikershandleiding

  Hoogteprofiel

  Hoogteprofiel is beschikbaar op de eTrex 30.
  Standaard geeft het hoogteprofiel gegevens
  weer in relatie tot de versterken tijd. Zie
  pagina 34 als u het hoogteprofiel wilt
  aanpassen.
  Selecteer Hoogteprofiel.
  Het plottype wijzigen
  U kunt het hoogteprofiel zodanig instellen dat
  de luchtdruk en de hoogte om de beurt worden
  weergegeven, na een bepaalde tijd of na een
  bepaalde afstand.
  1. Selecteer Hoogteprofiel > menu > Wijzig
  plottype.
  2. Selecteer een optie.
  Details over een punt in het
  hoogteprofiel weergeven
  Selecteer een punt in het hoogteprofiel.
  Boven aan het hoogteprofiel worden
  details over het punt weergegeven.

  19 • Page 20

  Navigatie

  Het hoogteprofiel resetten
  Selecteer Hoogteprofiel > menu >
  Reset > Wis huidig spoor > Ja.
  De barometrische hoogtemeter
  kalibreren
  U kunt de barometrische hoogtemeter
  handmatig kalibreren als de juiste hoogte of
  barometerdruk u bekend is.
  1. Ga naar de locatie waarvan de hoogte of
  de barometerdruk u bekend is.
  2. Selecteer Hoogteprofiel > menu >
  Kalibreer hoogtemeter.
  3. Volg de instructies op het scherm.

  20

  Tripcomputer

  De tripcomputer geeft uw huidige snelheid,
  de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid,
  de tripkilometerteller en andere statistische
  gegevens weer.
  Zie pagina 28 voor informatie over het
  aanpassen van de tripcomputer.
  De tripgegevens  resetten
  Als u nauwkeurige tripinformatie wilt hebben,
  dient u de tripinformatie te resetten voordat u
  een trip begint.
  Selecteer Tripcomputer > menu >
  Reset > Reset tripgegevens > Ja.
  Alle waarden van de tripcomputer worden
  op nul gezet.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 21

  Geocaches

  Geocaches
  Geocaches zijn net verborgen schatten.
  Geocaching is het opsporen van 'verborgen
  schatten' met GPS-coördinaten die online
  worden gezet door degenen die de geocaches
  hebben verborgen.

  Geocaches downloaden

  1. Sluit het toestel aan op een computer
  (pagina 44).
  2. Ga naar www.OpenCaching.com.
  3. Maak, indien nodig, een account.
  4. Meld u aan.
  5. Volg de instructies op het scherm om
  geocaches te zoeken en naar uw toestel te
  downloaden.

  De lijst met geocaches filteren
  U kunt de lijst met geocaches filteren op basis
  van verschillende factoren, bijvoorbeeld de
  moeilijkheidsgraad.
  1. Selecteer Geocaching > Snelfilter.
  2. Selecteer de items die u wilt filteren.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Zoeken om het filter toe te
  passen op de lijst met geocaches.
  • Selecteer back om het filter op te
  slaan.
  Een geocachefilter maken en opslaan
  U kunt uw eigen filters voor geocaches maken
  op basis van de factoren die u selecteert. Nadat
  u het filter hebt gemaakt, kunt u dat op de lijst
  met geocaches toepassen.
  1. Selecteer Stel in > Geocaches > Filter
  instellen > Filter maken.

  eTrex – gebruikershandleiding

  21 • Page 22

  Geocaches

  2. Selecteer de items die u wilt filteren.
  3. Selecteer een optie:
  • Selecteer Zoeken om het filter toe te
  passen op de lijst met geocaches.
  • Selecteer back om het filter op te
  slaan.
  Als u het filter opslaat, wordt er
  automatisch een naam aan het filter
  toegekend. Via de lijst met geocaches
  hebt u toegang tot uw eigen filters.
  Uw eigen geocachefilters bewerken
  1. Selecteer Stel in > Geocaches > Filter
  instellen.
  2. Selecteer een filter.
  3. Selecteer een item dat u wilt bewerken.

  22

  Naar een geocache navigeren
  1.
  2.
  3.
  4.

  Selecteer Geocaching.
  Selecteer een geocache.
  Selecteer Ga.
  Navigeren met de kaart (pagina 16) of het
  kompas (pagina 17).

  De poging loggen

  Nadat u hebt geprobeerd een geocache te
  vinden, kunt u de resultaten loggen.
  1. Selecteer Geocaching > Logpoging.
  2. Selecteer Gevonden, Niet gevonden of
  Reparatie vereist.
  3. Selecteer een optie:
  • Als u wilt navigeren naar de geocache
  die zich het dichtst bij u in de buurt
  bevindt, selecteert u Zoek volgende
  dichtbij.
  • Selecteer OK als u het loggen wilt
  beëindigen.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 23

  Geocaches

  • Als u een opmerking wilt invoeren
  over het zoeken naar de geocache
  of over de geocache zelf, selecteer
  dan Voeg opmerking toe, voer een
  opmerking in en selecteer u OK.

  chirp™

  U kunt de chirp programmeren en zoeken op
  de eTrex 30.
  Een chirp is een kleine accessoire van
  Garmin die u kunt programmeren en in een
  geocache kunt achterlaten. Alleen de eigenaar
  van een chirp kan de chirp programmeren,
  maar iedereen kan een chirp in een geocache
  vinden. Raadpleeg voor meer informatie
  over het programmeren van een chirp de
  chirp-gebruikershandleiding op
  http://www.garmin.com.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Het zoeken naar chirps inschakelen
  1. Selecteer Stel in > Geocaches.
  2. Selecteer chirp™ zoeken > Aan.
  Een geocache met een chirp zoeken
  1. Selecteer Geocaching > Details van
  chirp™ weergeven.
  2. Start de navigatie naar een geocache
  (pagina 22).
  Als u zich binnen een afstand van
  10 meter (33 voet) van een geocache met
  een chirp bevindt, worden de details over
  de chirp weergegeven.
  3. Selecteer, indien mogelijk, Ga om naar
  de volgende fase van de geocache te
  navigeren.

  23 • Page 24

  Toepassingen

  Toepassingen
  Gegevens uitwisselen

  De eTrex 30 kan informatie draadloos delen.
  Uw toestel kan gegevens verzenden of
  ontvangen wanneer het is verbonden met een
  ander compatibel toestel. U kunt waypoints,
  geocaches, routes en sporen uitwisselen.
  Gegevens draadloos verzenden en
  ontvangen
  Voor het draadloos uitwisselen van gegevens
  moet uw toestel zich binnen een afstand van
  3 meter (10 voet) van een ander compatibel
  Garmin-toestel bevinden.

  Een gevarenzone instellen

  Gevarenzones waarschuwen u als u zich
  binnen het opgegeven bereik van een bepaalde
  locatie bevindt.
  1. Selecteer Gevarenzones.
  2. Selecteer Alarm maken.
  3. Selecteer een categorie.
  4. Selecteer een locatie.
  5. Selecteer Gebruik.
  6. Voer een radius in.
  7. Selecteer OK.
  Wanneer u het gevarenzonegebied betreedt,
  klinkt er een signaal (eTrex 20/30).

  1. Selecteer Draadloos delen.
  2. Selecteer Verzenden of Ontvangen.
  3. Volg de instructies op het scherm.

  24

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 25

  Toepassingen

  De oppervlakte berekenen

  1. Selecteer Oppervlakteberekening >
  Start.
  2. Loop rond het gebied waarvan u de
  oppervlakte wilt berekenen.
  3. Selecteer Bereken wanneer u daarmee
  klaar bent.

  De calculator gebruiken

  Het toestel is voorzien van een
  standaardcalculator en een calculator die werkt
  met graden.
  1. Selecteer Calculator.
  2. Voer een actie uit:
  • Gebruik de standaardcalculator.
  • Selecteer menu > Wetenschappelijk
  als u de wetenschappelijke
  calculatorfuncties wilt gebruiken.
  • Selecteer menu > Graden als u
  graden wilt berekenen.

  eTrex – gebruikershandleiding

  De agenda en
  almanakgegevens weergeven

  U kunt actieve gegevens het toestel weergeven,
  zoals wanneer een waypoint is opgeslagen, de
  almanakgegevens over de zon en de maan en
  de beste tijden voor jagen en vissen.
  1. Selecteer een optie:
  • Selecteer Agenda als u de actieve
  gegevens voor bepaalde dagen wilt
  weergeven.
  • Selecteer Zon en maan als u
  gegevens over de opkomst en
  ondergang van de zon en de maan wilt
  weergeven.
  • Als u de beste tijden voor jagen en
  vissen wilt weergeven, selecteer dan
  Jagen en vissen.
  2. Selecteer, indien gewenst, ▲ of ▼ om een
  andere maand weer te geven.
  3. Selecteer een dag.

  25 • Page 26

  Toepassingen

  Een alarm instellen

  Als u het toestel niet gebruikt, kunt u instellen
  dat het toestel op een bepaald ogenblik wordt
  ingeschakeld.
  1. Selecteer Wekker.
  2. Selecteer de klokcijfers om de tijd in te
  stellen en selecteer OK.
  3. Selecteer Zet alarm aan.
  4. Selecteer een optie.
  Het alarmsignaal klinkt op de opgegeven tijd.
  Als het toestel op dat moment uit staat, wordt
  het ingeschakeld en klinkt het alarm.

  De stopwatch openen
  Selecteer Stopwatch.

  Satellietpagina

  Op de satellietpagina wordt de volgende
  informatie weergegeven: uw huidige locatie,
  de GPS-nauwkeurigheid, de satellietlocaties en
  de signaalsterkte.
  De satellietweergave wijzigen
  1. Selecteer Satelliet > menu.
  2. Selecteer Koers boven als u de weergave
  van de satellieten zodanig wilt instellen
  dat het huidige spoor in de richting van
  de bovenkant van het scherm wordt
  weergegeven.
  3. Selecteer Meerkleurig als u een
  specifieke kleur aan de satelliet en de
  signaalsterktebalk van die satelliet wilt
  toewijzen (eTrex 20/30).
  GPS uitschakelen
  Selecteer Satelliet > menu > Gebruik
  met GPS uit.

  26

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 27

  Toepassingen

  Een locatie simuleren
  Voordat u een locatie kunt simuleren, moet
  GPS zijn uitgeschakeld (pagina 26).
  1. Selecteer Satelliet > menu > Gebruik
  met GPS uit.
  2. Selecteer menu > Stel locatie op kaart in.
  3. Selecteer een locatie.
  4. Selecteer Gebruik.

  eTrex – gebruikershandleiding

  27 • Page 28

  Uw toestel aanpassen

  Uw toestel aanpassen
  Het hoofdmenu aanpassen

  Gegevensvelden op de kaart
  inschakelen
  1. Selecteer Kaart > menu > Stel kaart in >
  Gegevensvelden.
  2. Selecteer een stijl en het aantal
  gegevensvelden.

  Specifieke pagina's
  aanpassen

  De gegevensvelden wijzigen
  Voordat u de gegevensvelden op de kaart
  kunt wijzigen, moet u de gegevensvelden
  inschakelen (pagina 28).

  Selecteer menu > Wijzig volgorde van
  items om de volgorde van de items in het
  hoofdmenu te wijzigen.

  Gegevensvelden bevatten informatie over
  uw locatie of andere specifieke informatie.
  Dashboards zijn groepen gegevens die
  handig kunnen zijn voor zowel specifieke als
  algemene taken, zoals geocaching.
  U kunt de gegevensvelden en dashboards
  op de kaart, het kompas en de tripcomputer
  aanpassen.

  28

  1. Selecteer Kaart > menu > Wijzig
  gegevensvelden.
  2. Selecteer een gegevensveld dat u wilt
  aanpassen.
  3. Selecteer een type gegevensveld.
  Zie pagina 47 voor een beschrijving van
  gegevensvelden.
  4. Selecteer back als u de wijzigingen wilt
  opslaan.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 29

  Uw toestel aanpassen

  Dashboards aanpassen
  1. Open de pagina waarvoor u het dashboard
  wilt aanpassen.
  2. Selecteer een optie:
  • Selecteer op de kaart menu > Stel
  kaart in > Gegevensvelden >
  Dashboard.
  • Selecteer in het kompas of de
  tripcomputer menu > Wijzig
  dashboard.
  3. Selecteer een dashboard.

  Als u een profiel gebruikt en u instellingen
  zoals gegevensvelden of maateenheden
  wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in
  het profiel opgeslagen.

  Profielen

  1. Pas de instellingen naar wens aan
  (pagina 28).
  2. Pas de gegevensvelden naar wens aan
  (pagina 28).
  3. Selecteer Stel in > Profielen.
  4. Selecteer Profiel maken > OK.

  Een profiel is een verzameling instellingen
  waarmee u het gebruiksgemak van het toestel
  kunt optimaliseren. Voor geocaching kunt u
  bijvoorbeeld andere instellingen en weergaven
  gebruiken dan voor navigatie op het water.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Een profiel selecteren
  1. Selecteer Profielwijziging.
  2. Selecteer een profiel.
  Een aangepast profiel maken
  U kunt uw instellingen en de gegevensvelden
  voor een bepaalde activiteit of route
  aanpassen.

  29 • Page 30

  Uw toestel aanpassen

  De naam van een profiel wijzigen
  1. Selecteer Stel in > Profielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Wijzig naam.
  4. Typ de nieuwe naam.
  5. Selecteer OK.
  Een profiel verwijderen
  1. Selecteer Stel in > Profielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Wis > Ja.

  Systeeminstellingen
  Selecteer Stel in > Systeem.

  • GPS: stelt de GPS in op Normaal,
  WAAS/EGNOS (Wide Area
  Augmentation System/European
  Geostationary Navigation Overlay
  Service) of Demomodus (GPS uit).
  Ga voor meer informatie over WAAS
  naar http://www.garmin.com/aboutGPS
  /waas.html.

  30

  • Taal: hiermee kunt u de taal selecteren
  voor de tekst die op het toestel wordt
  weergegeven.
  opmerking: als u de teksttaal wijzigt,
  blijft de taal van de kaartgegevens,
  zoals straatnamen en plaatsen, en door
  de gebruiker ingevoerde gegevens,
  ongewijzigd.
  • Batterijsoort: hiermee kunt u selecteren
  welk type AA-batterijen u gebruikt.

  Scherminstellingen
  Selecteer Stel in > Scherm.

  • Time-out van scherm: de tijd instellen
  voordat de schermverlichting uit gaat.
  Opmerking: zie pagina 40 voor
  het instellen van de helderheid van de
  schermverlichting.
  • Kleuren (eTrex 20/30): de kleuren die
  worden weergegeven in de nacht- en
  dagmodus.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 31

  Uw toestel aanpassen

  ◦◦ Kleurmodus: hiermee kunt u een
  lichte achtergrond (Dag) of een
  donkere achtergrond (Nacht) instellen,
  of de achtergrond automatisch laten
  bepalen op basis van de tijd van de
  zonsopkomst en zonsondergang van
  de locatie waar u zich bevindt (Auto).
  ◦◦ Achtergrondkleur overdag:
  de achtergrondafbeelding in de
  dagmodus.
  ◦◦ Markeerkleur overdag: de kleur
  voor selecties in de dagmodus.
  ◦◦ Achtergrondkleur 's nachts:
  de achtergrondafbeelding in de
  nachtmodus.
  ◦◦ Markeerkleur 's nachts: de kleur
  voor selecties in de nachtmodus.
  • Schermafbeelding: hiermee kunt u
  schermafbeeldingen op het toestel
  vastleggen.

  eTrex – gebruikershandleiding

  De toestelgeluiden instellen
  U kunt het geluid voor berichten,
  toetsaanslagen, afslagwaarschuwingen en
  alarmen instellen.

  1. Selecteer Stel in > Tonen.
  2. Selecteer het gewenste geluid voor ieder
  item.

  Kaartinstellingen
  Selecteer Stel in > Kaart.

  • Oriëntatie: hiermee bepaalt u hoe de kaart
  op de pagina wordt weergegeven.
  ◦◦ Noord boven: het noorden wordt
  bovenaan de pagina weergegeven.
  ◦◦ Koers boven: uw huidige reisrichting
  wordt bovenaan de pagina
  weergegeven.
  ◦◦ Automodus: een perspectief vanuit
  de auto met de rijrichting naar de
  bovenkant van het scherm.
  • Navigatieaanwijzingen:
  hiermee selecteert u wanneer
  navigatieaanwijzingen op de kaart worden
  weergegeven.
  31 • Page 32

  Uw toestel aanpassen

  • Gegevensvelden: hiermee selecteert
  u het aantal en de grootte van de
  gegevensvelden die op de kaart worden
  weergegeven.
  • Geavanceerde kaartinstellingen:
  hiermee kunt u de zoomniveaus, het
  tekstformaat en de mate van detaillering
  voor de kaart instellen.
  ◦◦ Automatisch zoomen: hiermee wordt
  automatisch het juiste zoomniveau
  geselecteerd voor optimaal gebruik
  van de kaart. Als u Uit selecteert, kunt
  u alleen handmatig in- en uitzoomen.
  ◦◦ Zoomniveaus: het gewenste
  zoomniveau voor de items op de kaart
  selecteren.
  ◦◦ Tekstformaat: het gewenste
  tekstformaat voor de items op de kaart
  selecteren.
  ◦◦ Detail: de hoeveelheid details
  instellen die op de kaart worden
  weergegeven. Door het weergeven
  van meer details is het mogelijk dat
  de kaart langzamer opnieuw wordt
  getekend.

  32

  ◦◦ Arcering: geeft reliëfdetails weer
  op de kaart (indien beschikbaar) of
  schakelt arcering uit.
  • Kaartinformatie: hiermee kunt u de
  kaarten die momenteel in het toestel zijn
  geladen in- of uitschakelen. Zie pagina 11
  als u extra kaarten wilt aanschaffen.

  Spoorinstellingen
  Selecteer Stel in > Sporen.

  • Spoorlog: hiermee kunt u het vastleggen
  van sporen in- of uitschakelen.
  • Opnamemethode: selecteer een methode
  om de sporen vast te leggen. Als u Auto
  selecteert, worden de sporen met variabele
  intervallen vastgelegd voor een optimaal
  resultaat.
  • Interval: selecteer een vastleginterval
  voor het spoorlog. Bij meer frequente
  registratie van punten ontstaat er een
  gedetailleerder spoor, maar raakt het
  spoorlog ook sneller vol.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 33

  Uw toestel aanpassen

  • AutoArchiveren: een methode voor
  automatisch archiveren selecteren om de
  sporen te rangschikken. Sporen worden
  automatisch opgeslagen en gewist op basis
  van de gebruikersinstellingen.
  • Kleuren (eTrex 20/30): selecteer de kleur
  voor het actieve spoor op de kaart.

  De eenheden wijzigen

  U kunt de eenheden voor afstand, snelheid,
  hoogte, diepte, temperatuur en luchtdruk
  aanpassen.
  1. Selecteer Stel in > Eenheden.
  2. Selecteer het item waarvoor u de eenheid
  wilt instellen.
  3. Selecteer de gewenste optie.

  Tijdinstellingen

  Selecteer Stel in > Tijd.
  • Tijdweergave: hiermee kunt u een
  12-uurs of 24-uurs tijdweergave instellen.
  • Tijdzone: hiermee kunt u de tijdzone voor
  het toestel instellen. U kunt Automatisch
  selecteren om de tijdzone automatisch in
  te stellen op basis van uw GPS-positie.

  Instellingen voor
  positieweergave

  Opmerking: wijzig de positieweergave of
  het reductievlak alleen als u een kaart gebruikt
  met een afwijkende positieweergave.
  Selecteer Stel in > Positieweergave.
  • Positieweergave: hiermee selecteert u
  de positieweergave waarmee een locatie
  wordt aangeduid.

  eTrex – gebruikershandleiding

  33 • Page 34

  Uw toestel aanpassen

  • Kaartdatum: stelt het coördinatensysteem
  van de kaart in.
  • Kaartsferoïde: geeft het
  coördinatensysteem weer dat door
  het toestel wordt gebruikt. Het
  standaardcoördinatensysteem is WGS 84.

  Koersinstellingen

  Deze functie is beschikbaar op de
  eTrex 30.
  Selecteer Stel in > Voorliggende koers.
  • Scherm: hiermee stelt u het type
  voorliggende koers op het kompas in.
  • Noordreferentie: hiermee stelt u de
  noordreferentie van het kompas in.
  • Ga naar lijn/wijzer: hiermee geeft u aan
  u hoe de koers wordt weergegeven.
  ◦◦ Peiling (groot of klein): hiermee
  stelt u de reisrichting naar uw
  bestemming in.

  34

  ◦◦ Koers (CDI): de CDI
  (koersafwijkingsindicator) geeft
  de relatie aan tot de koerslijn en
  begeleidt u naar uw bestemming.
  • Kompas: hiermee wordt van een
  elektronisch kompas naar een GPSkompas overgeschakeld als u zich
  gedurende een bepaalde tijd met een
  hogere snelheid verplaatst (in een auto).
  U kunt hier het kompas ook uitschakelen.
  • Kalibreer kompas: pagina 18.

  Hoogtemeterinstellingen

  Deze functie is beschikbaar op de eTrex 30.
  Selecteer Stel in > Hoogtemeter.
  • Automatische kalibratie: de hoogtemeter
  voert automatisch een kalibratie uit als u
  het toestel inschakelt.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 35

  Uw toestel aanpassen

  • Barometermodus
  ◦◦ Variabele hoogte: de barometer
  hoogteverschillen laten meten terwijl
  u onderweg bent.
  ◦◦ Vaste hoogte: het toestel vastzetten op
  een vaste hoogte. De barometerdruk
  wijzigt dan alleen op basis van het
  weer.
  • Luchtdruktrend
  ◦◦ Sla op bij aanzetten: slaat
  luchtdrukgegevens alleen op wanneer
  het toestel wordt ingeschakeld.
  Dit kan handig zijn als u wacht op
  weerfronten.
  ◦◦ Sla altijd op: slaat de
  luchtdrukgegevens om de vijftien
  minuten op, zelfs als het toestel is
  uitgeschakeld.

  • Profieltype
  ◦◦ Hoogte/tijd: hiermee worden
  hoogteverschillen over een bepaalde
  tijdsduur geregistreerd.
  ◦◦ Hoogte/afstand: hiermee worden
  hoogteverschillen over een afstand
  geregistreerd.
  ◦◦ Barometerdruk: hiermee wordt de
  barometerdruk over een bepaalde
  tijdsduur geregistreerd.
  ◦◦ Plaatselijke luchtdruk:
  hiermee worden plaatselijke
  luchtdrukverschillen over een
  bepaalde tijdsduur geregistreerd.
  • Kalibreer hoogtemeter: pagina 20.

  Geocaching-instellingen
  Selecteer Stel in > Geocaches.

  • Geocachelijst: hiermee kunt u de lijst met
  geocaches weergeven, gesorteerd op naam
  of code.

  eTrex – gebruikershandleiding

  35 • Page 36

  Uw toestel aanpassen

  • Gevonden geocaches: hier kunt u het
  aantal gevonden geocaches wijzigen. Dit
  aantal wordt automatisch aangepast als u
  een gevonden geocache logt (pagina 22).
  • Filter instellen: pagina 21.
  • chirp™ zoeken: pagina 23.
  • chirp™ programmeren: de chirp
  programmeren. Raadpleeg de
  chirp-gebruikershandleiding op
  http://www.garmin.com.

  Route-instellingen

  Het toestel berekent routes die zijn
  geoptimaliseerd voor het huidige type
  activiteit. De beschikbare route-instellingen
  zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

  36

  Selecteer Stel in > Routering.
  • Begeleidingsmethode: hiermee kunt u een
  begeleidingsmethode selecteren waarmee
  u uw route kunt berekenen.
  ◦◦ Offroad: hiermee berekent u routes
  van begin- naar eindpunt.
  ◦◦ Tijd onderweg (vereist routekaarten):
  hiermee kunt u routes over de weg
  berekenen waarmee u een minimale
  reistijd hebt.
  ◦◦ Afgelegde afstand (routekaarten
  vereist): hiermee kunt u routes over
  de weg berekenen met een kortere
  afstand.
  • Bereken routes voor: hiermee kunt u een
  vervoersmethode selecteren om uw route
  te optimaliseren.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 37

  Uw toestel aanpassen

  • Zet vast op weg: het positiepictogram
  dat uw positie op de kaart aangeeft op de
  dichtstbijzijnde weg vastzetten.
  • Offroadpassages: alleen beschikbaar bij
  sommige activiteiten.
  ◦◦ Auto: hiermee wordt u automatisch
  naar het volgende punt geleid.
  ◦◦ Handmatig: het volgende punt in de
  route handmatig selecteren.
  ◦◦ Afstand: hiermee wordt u naar het
  volgende punt van de route geleid als
  u zich op een opgegeven afstand van
  uw huidige punt bevindt.
  • Te vermijden items instellen:
  (alleen beschikbaar voor bepaalde
  begeleidingsmethoden) hier kunt u het
  type weg instellen dat u wilt vermijden.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Instellingen maritieme kaart
  Selecteer Stel in > Maritiem.

  • Zeekaartmodus: hiermee kunt u een
  nautische kaart of een viskaart selecteren:
  ◦◦ Nautisch: geeft verschillende
  kaartelementen in verschillende
  kleuren weer zodat maritieme nuttige
  punten beter leesbaar zijn. De
  nautische kaart heeft dezelfde kleuren
  als papieren kaarten.
  ◦◦ Vissen (watersportkaarten vereist):
  een gedetailleerde weergave
  van zeebodemcontouren en
  dieptepeilingen. De kaartweergave
  wordt vereenvoudigd zodat deze
  optimaal is om te kunnen vissen.
  • Presentatie: hiermee kunt u de
  weergave instellen voor de maritieme
  navigatiehulpmiddelen op de kaart.

  37 • Page 38

  Uw toestel aanpassen

  • Maritieme alarms instellen
  ◦◦ Krabbend-ankeralarm: een
  alarmsignaal voor wanneer de boot
  afdrijft en de opgegeven afstand wordt
  overschreden.
  ◦◦ Koersfoutalarm: een alarmsignaal
  voor wanneer de boot van de koers
  afwijkt en de opgegeven afstand wordt
  overschreden.
  ◦◦ Diep water/Ondiep water: een
  alarmsignaal voor wanneer u water
  nadert met een bepaalde diepte.
  Maritieme alarmsignalen instellen
  1. Selecteer Stel in > Maritiem >
  Maritieme alarms instellen.
  2. Selecteer het gewenste type alarm.
  3. Selecteer Aan.
  Voer desgewenst een afstand in en
  selecteer OK.

  38

  Fitness

  Zie pagina 46 voor meer informatie over
  optionele fitnessaccessoires.

  Gegevens resetten

  U kunt tripgegevens resetten, alle waypoints
  wissen, het huidige spoor wissen of alle
  standaardwaarden herstellen.
  1. Selecteer Stel in > Reset.
  2. Selecteer een item dat u wilt resetten.
  Specifieke instellingen terugzetten
  naar de standaardinstellingen
  1. Selecteer Stel in.
  2. Selecteer een item dat u wilt resetten.
  3. Selecteer menu > Stel standaardinstellingen opnieuw in.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 39

  Uw toestel aanpassen

  Specifieke pagina-instellingen
  herstellen
  U kunt de instellingen van de kaart, het
  kompas en de tripcomputer herstellen.

  De paginavolgorde wijzigen

  1. Open de pagina waarvan u de instellingen
  wilt herstellen.
  2. Selecteer menu > Stel
  standaardinstellingen opnieuw in.

  1.
  2.
  3.
  4.

  Alle standaardinstellingen herstellen
  U kunt alle instellingen terugzetten naar de
  standaardinstellingen.
  Selecteer Stel in > Reset > Reset alle
  instellingen > Ja.

  Voordat u de paginavolgorde kunt wijzigen,
  moet u pagina's toevoegen aan de volgorde
  (pagina 39).
  Selecteer Stel in > Paginavolgorde.
  Selecteer een pagina.
  Selecteer Verplaats.
  Selecteer de nieuwe locatie voor de
  pagina.

  Een pagina toevoegen
  1. Selecteer Stel in > Paginavolgorde.
  2. Selecteer Pagina toevoegen.
  3. Selecteer een pagina die u wilt toevoegen.
  Een pagina verwijderen
  1. Selecteer Stel in > Paginavolgorde.
  2. Selecteer een pagina.
  3. Selecteer Wis.

  eTrex – gebruikershandleiding

  39 • Page 40

  Toestelinformatie

  Toestelinformatie
  Het scherm aanpassen

  Opmerking: het schermcontrast
  (alleen eTrex 10) en de helderheid van de
  schermverlichting is beperkt als de batterijen
  bijna leeg zijn.
  Langdurig gebruik van de schermverlichting
  kan de gebruiksduur van de batterijen
  aanzienlijk bekorten.
  1. Druk terwijl het toestel is ingeschakeld
  op .
  2. Beweeg de Thumb Stick naar links en
  rechts om de helderheid aan te passen.
  3. Beweeg de Thumb Stick omhoog en
  omlaag om het contrast aan te passen
  (alleen eTrex 10).

  De software bijwerken

  Voordat u de software kunt bijwerken, moet
  u het toestel op een computer aansluiten
  (pagina 44).
  1. Ga naar http://www.garmin.com/products
  /webupdater.
  2. Volg de instructies op het scherm.
  Opmerking: als u de software bijwerkt,
  gaan uw gegevens of instellingen niet verloren.

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt de toestel-id, softwareversie en
  licentieovereenkomst weergeven.
  Selecteer Stel in > Info.

  De time-out van de schermverlichting
  instellen
  U kunt de time-out van de schermverlichting
  aanpassen om de levensduur van de batterijen
  te verlengen.
  Selecteer Stel in > Scherm >
  Verlichtingtijdsduur.
  40

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 41

  Toestelinformatie

  Specificaties
  Waterbestendig

  Stevig plastic,
  waterbestendig tot
  IEC 60529 IPX7

  Batterijtype

  2 AA-batterijen, (alkaline,
  NiMH, lithium of vooraf
  opgeladen NiMH)

  Batterijlevensduur

  Max. 25 uur

  Bedrijfstemperatuur
  bereik

  Van -20 °C tot 70 °C
  (-4 °F tot 158 °F)

  Informatie over de batterijen
   waarschuwing
  Het geschikte temperatuurbereik van het
  toestel (pagina 41) kan hoger zijn dan
  dat van sommige batterijen. Sommige
  alkalinebatterijen kunnen bij hoge
  temperaturen barsten.
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om de
  batterijen te verwijderen.

  eTrex – gebruikershandleiding

   let op
  Neem contact op met uw gemeente voor
  informatie over afvalverwijdering en
  hergebruik van de batterijen.
  Opmerking
  Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte
  van de capaciteit wanneer de temperatuur
  afneemt. Gebruik daarom lithiumbatterijen
  wanneer u het toestel bij temperaturen onder
  nul gebruikt.
  Levensduur van de batterijen
  maximaliseren
  U kunt de levensduur van de batterij als volgt
  verlengen.
  • Schakel de schermverlichting uit als dat
  kan.
  • Verlaag de helderheid van de
  schermverlichting (pagina 40).
  • Verlaag de time-out voor de
  schermverlichting (pagina 40).

  41 • Page 42

  Toestelinformatie

  Langdurig gebruik
  Verwijder de batterijen als u van plan bent
  het toestel enige maanden niet te gebruiken.
  Opgeslagen gegevens gaan niet verloren
  wanneer u de batterijen verwijdert.

  Onderhoud van het toestel
  OPMERKING
  Vermijd het gebruik van chemische
  schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de
  kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
  Het toestel schoonmaken
  1. Bevochtig een doek met een mild
  schoonmaakmiddel.
  2. Veeg het toestel schoon met de vochtige
  doek.
  3. Droog het toestel goed.

  Waterbestendigheid
  Opmerking
  Het toestel is waterbestendig volgens
  IEC-standaard 60529 IPX7. De eenheid is
  bestendig tegen onderdompeling in 1 meter
  water gedurende 30 minuten. Als u het toestel
  langer onder water houdt, kan dat schade tot
  gevolg hebben. Na onderdompeling moet u het
  toestel voorzichtig afdrogen en laten opdrogen
  voordat u het opnieuw gaat gebruiken of
  oplaadt.
  Extreme temperaturen
  Opmerking
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar
  het langdurig aan extreme temperaturen
  kan worden blootgesteld, omdat dit tot
  onherstelbare schade kan leiden.

  Het scherm schoonmaken
  1. Bevochtig een schone, pluisvrije doek met
  water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.
  2. Reinig het scherm zachtjes met de doek.
  3. Droog het scherm goed.

  42

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 43

  Toestelinformatie

  Gegevensbeheer

  Een microSD-kaart plaatsen
  U kunt microSD-kaarten gebruiken voor de
  eTrex 20 en eTrex 30 voor extra opslagruimte.
  Bovendien zijn sommige kaarten vooraf
  op geheugenkaarten geladen. Ga naar
  http://buy.garmin.com voor meer informatie.

  Bestandstypen
  Het toestel biedt ondersteuning voor de
  volgende bestandstypen.

  1. Draai de D-ring tegen de klok in en trek de
  D-ring omhoog om de klep te verwijderen.
  2. Verwijder de batterij of batterijen.
  3. Schuif de kaarthouder ➊ naar de
  onderzijde van het toestel en til deze
  omhoog, zoals aangegeven in het
  batterijcompartiment.

  Opmerking: het toestel is niet compatibel
  met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook
  geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en
  ouder.

  • Bestanden van BaseCamp™ of HomePort™.
  Ga naar http://www.garmin.com.
  • GPI-/aangepaste POI-bestanden van de
  POI Loader van Garmin
  • GPX-geocachebestanden

  eTrex – gebruikershandleiding

  43 • Page 44

  Toestelinformatie

  4. Plaats de microSD-kaart ➋ in het toestel
  met de gouden contacten omlaag.
  5. Sluit de kaarthouder.
  6. Schuif de kaarthouder in de richting
  van de bovenzijde van het toestel om de
  kaarthouder te vergrendelen.
  7. Vervang de batterijen (pagina 7).
  8. Plaats de batterijklep terug en draai de
  D-ring met de klok mee.
  Het toestel op een computer
  aansluiten
  OPMERKING
  U voorkomt corrosie door de mini-USB-poort,
  de beschermkap en de omringende delen
  grondig af te drogen voordat u het toestel
  oplaadt of aansluit op een computer.
  1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort
  op de computer.
  2. Duw de beschermkap ➊ van de miniUSB-poort omhoog ➋.

  44  3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.
  Het toestel en de geheugenkaart (optioneel)
  worden op Windows-computers als
  verwisselbaar station onder Deze computer
  weergegeven en als geïnstalleerd volume op
  Mac-computers.
  Bestanden overbrengen vanaf uw
  computer
  Voordat u bestanden kunt overzetten, moet
  u het toestel op uw computer aansluiten
  (pagina 44).
  1. Blader naar het bestand op uw computer.
  2. Selecteer het bestand.
  3. Selecteer Wijzig > Kopiëren.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 45

  Toestelinformatie

  4. Open het station/volume “Garmin” of het
  station/volume van de geheugenkaart.
  5. Selecteer Bewerken > Plakken.
  TIP: geocachebestanden moeten in de map
  Garmin\GPX worden geplaatst.
  Bestanden verwijderen
  OPMERKING
  Als u niet weet waar een bestand voor dient,
  verwijder het dan niet. Het geheugen van het
  toestel bevat belangrijke systeembestanden
  die niet mogen worden verwijderd. Wees
  vooral voorzichtig met mappen met de naam
  “Garmin”.

  3. Selecteer de bestanden.
  4. Druk op de toets Delete op het
  toetsenbord.
  De USB-kabel loskoppelen
  1. Voer een actie uit:
  • Windows-computers: klik op
  het uitwerppictogram in de
  systeembalk.
  • Mac-computers: sleep het
  volumepictogram naar de
  Prullenmand .
  2. Koppel het toestel los van uw computer.

  Voordat u bestanden kunt verwijderen, dient
  u het toestel aan te sluiten op uw computer
  (pagina 44).
  1. Open het volume met de naam Garmin.
  2. Open zo nodig een map of volume.

  eTrex – gebruikershandleiding

  45 • Page 46

  Appendix

  Appendix
  Optionele accessoires

  Optionele accessoires, zoals houders, kaarten,
  fitnessaccessoires en vervangingsonderdelen,
  zijn verkrijgbaar via http://buy.garmin.com of
  bij uw Garmin-dealer.
  Optionele kaarten
  U kunt extra kaarten aanschaffen, zoals
  BirdsEye-satellietbeelden, aangepaste Garminkaarten, Inland Lakes-, TOPO-, BlueChart g2en City Navigator-kaarten.
  Optionele fitnessaccessoires
  Voor de eTrex 30 zijn fitnessaccessoires
  beschikbaar. Voordat u de fitnessaccessoires
  op uw toestel kunt gebruiken, moet u de
  accessoire installeren volgens de meegeleverde
  instructies.

  46

  U kunt optionele fitnessaccessoires zoals een
  hartslagmeter of een cadanssensor bij uw
  toestel gebruiken. Deze accessoires maken
  gebruik van draadloze ANT+™ -technologie
  om gegevens naar het toestel te verzenden.
  Optionele fitnessaccessoires gebruiken

  1. Plaats het toestel binnen het bereik (3 m of
  10 voet) van de ANT+-accessoire.
  2. Selecteer Stel in > Fitness.
  3. Selecteer Hartslagmeter of
  Fietscadanssensor.
  4. Selecteer Zoek naar nieuw.
  5. Pas de gegevensvelden aan zodat de
  gegevens van de hartslagmeter of de
  fietscadanssensor zichtbaar worden
  (pagina 28).

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 47

  Appendix
  Tips voor het koppelen van ANT+accessoires met uw Garmin-toestel

  • Controleer of het ANT+-accessoire
  compatibel is met uw Garmin-toestel.
  • Voordat u het ANT+-accessoire met
  uw Garmin-toestel koppelt, dient u een
  afstand van 10 m of 33 voet ten opzichte
  van andere ANT+-accessoires in acht te
  nemen.
  • Plaats het Garmin-toestel binnen het
  bereik (3 m of 10 voet) van de ANT+accessoire.
  • Nadat u de koppeling tot stand hebt
  gebracht, herkent het Garmin-toestel
  daarna automatisch het ANT+-accessoire
  wanneer u het toestel activeert. Het
  koppelingsproces vindt automatisch plaats
  wanneer u het Garmin-toestel inschakelt
  en zorgt ervoor dat de accessoires binnen
  enkele seconden zijn geactiveerd en klaar
  zijn voor gebruik.
  • Na het koppelen ontvangt het Garmintoestel alleen gegevens van uw eigen
  accessoires. U kunt daarom gewoon in de
  buurt van andere accessoires komen.

  eTrex – gebruikershandleiding

  Opties gegevensvelden

  Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar op
  alle modellen.
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Aanwijzer

  De pijl van het
  gegevensveld wijst in de
  richting van de volgende
  waypoint of de volgende
  bocht.

  Afstand tot
  bestemming

  De resterende afstand tot
  uw eindbestemming.

  Afstand tot
  volgende

  De resterende afstand tot
  het volgende waypoint op
  uw route.

  Afstandteller

  Een lopende meting van de
  afstand die is afgelegd voor
  alle trips.

  Barometer

  De actuele, gekalibreerde
  druk.

  47 • Page 48

  Appendix
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gegevensveld

  Beschrijving

  Batterijniveau

  De resterende
  batterijvoeding.

  Glijhoek

  Behouden
  snelheid

  De snelheid waarmee u
  een bestemming langs uw
  route nadert.

  De hoek van de horizontale
  afgelegde afstand in
  verhouding tot de wijziging
  in verticale afstand.

  Cadens
  (cadensaccessoire
  vereist)

  Aantal omwentelingen
  van de krukarm of aantal
  stappen per minuut.

  Glijhoek tot
  bestemming

  De glijhoek die nodig is
  om van uw huidige positie
  en hoogte af te dalen
  naar de hoogte van uw
  bestemming.

  Daling Gemiddeld

  De gemiddelde verticale
  afstand van de daling.

  GPSsignaalsterkte

  De sterkte van het GPSsignaal.

  Hartslag
  (hartslagmeter
  vereist)

  Uw aantal hartslagen per
  minuut.

  Daling - Maximum De maximale daalsnelheid
  in voet/meter per minuut.
  Daling - Totaal

  De totale afstand die u bent
  gedaald.

  Hoogte

  ETA bij
  bestemming

  Het geschatte
  tijdstip waarop u uw
  eindbestemming zult
  bereiken.

  De hoogte van uw huidige
  locatie boven of onder
  zeeniveau.

  Hoogte Maximum

  De hoogst bereikte
  verhoging.

  ETA bij vlgnd

  Het geschatte tijdstip
  waarop u het volgende
  waypoint op de route zult
  bereiken.

  Hoogte Minimum

  De laagst bereikte
  verhoging.

  Kilometerteller
  voor trip

  Een lopende meting van
  de afstand die is afgelegd
  sinds de vorige reset.

  48

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 49

  Appendix
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gegevensveld

  Beschrijving

  Koers

  De richting van uw
  beginlocatie naar een
  bestemming.

  Positie
  (lgt/brd)

  Koers

  De richting waarin u zich
  verplaatst.

  Geeft de huidige
  positie weer in de
  standaardpositieweergave,
  ongeacht de geselecteerde
  instellingen.

  Locatie
  (geselecteerd)

  Geeft de huidige positie
  weer in de geselecteerde
  positieweergave.

  Sla af

  Naar koers

  De richting die u moet
  volgen om terug te keren
  naar de route.

  Nauwkeurigheid
  van de GPS

  De foutmarge voor uw
  exacte locatie. De GPSlocatie is bijvoorbeeld
  nauwkeurig tot op
  +/- 3,6 meter (12 voet).

  Het hoekverschil (in
  graden) tussen de richting
  van uw bestemming en uw
  huidige koers. L betekent
  naar links afbuigen. R
  betekent naar rechts
  afbuigen.

  Snelheid

  De huidige snelheid
  waarmee u zich verplaatst
  sinds de vorige reset.

  Snelheid Gemiddelde
  snelheid

  De gemiddelde snelheid
  waarmee u zich verplaatst
  sinds de vorige reset.

  Snelheid Maximum

  De maximumsnelheid die
  is bereikt sinds de vorige
  reset.

  Peiling
  Plaatselijke
  luchtdruk

  De richting van uw
  huidige locatie naar een
  bestemming.
  De niet-gekalibreerde
  omgevingsluchtdruk.

  eTrex – gebruikershandleiding

  49 • Page 50

  Appendix
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Gegevensveld

  Snelheid - Totaal
  gemiddeld

  Uw totale gemiddelde
  snelheid sinds de vorige
  reset.

  Stijging Gemiddeld

  De gemiddelde verticale
  afstand van de stijging.

  Triptijd - Bewogen Meting van alle tijd die is
  verlopen sinds de laatste
  keer dat de klok opnieuw is
  ingesteld.

  Stijging Maximum

  De maximale stijgsnelheid
  in voet/meter per minuut.

  Stijging - Totaal

  De totale afstand die u bent
  gestegen.

  Tijd

  De huidige tijd van de
  dag, op basis van uw
  tijdinstellingen (notatie,
  tijdzone en zomertijd).

  Tijd tot
  bestemming

  De tijd die u naar
  verwachting nodig hebt
  om uw eindbestemming te
  bereiken.

  Tijd tot vlgnd

  De tijd die u naar
  verwachting nodig hebt om
  het volgende waypoint in
  de route te bereiken.

  50

  Beschrijving

  Triptijd - Gestopt

  De tijd waarin geen sprake
  was van beweging sinds de
  laatste reset.

  Triptijd - Totaal

  Een lopende meting van
  de afstand die is afgelegd
  sinds de laatste reset.

  Van koers

  De horizontale afstand die
  u van uw oorspronkelijke
  koers bent afgeweken.

  Vert. snelheid

  Uw stijging of daling
  gedeeld door de tijd.

  Vert. snelheid tot
  bestemming

  Uw stijg- of daalsnelheid
  naar een vooraf bepaalde
  hoogte.

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 51

  Appendix
  Gegevensveld

  Beschrijving

  Waypoint bij
  bestemming

  Het laatste punt op een
  route naar uw bestemming.

  Waypoint bij
  volgende

  Het volgende punt op uw
  route.

  Zon onder

  Het tijdstip waarop de zon
  ondergaat, gebaseerd op
  uw GPS-positie.

  Zon op

  Het tijdstip waarop de zon
  opkomt, gebaseerd op uw
  GPS-positie.

  eTrex – gebruikershandleiding

  51 • Page 52

  Appendix

  Problemen oplossen
  Probleem

  Oplossing

  Het toestel reageert niet.
  Hoe kan ik het toestel
  resetten?

  1. Verwijder de batterijen.
  2. Plaats de batterijen opnieuw.
  Opmerking: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

  Ik wil alle aangepaste
  instellingen
  terugzetten naar de
  standaardinstellingen.

  Selecteer Stel in > Reset > Reset alle instellingen.

  Mijn toestel ontvangt geen
  satellietsignalen.

  1. Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages
  en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
  2. Schakel het toestel in.
  3. Blijf enkele minuten stationair.

  De batterij gaat niet lang
  mee.

  Zie pagina 41 voor informatie over het maximaliseren van de
  levensduur van de batterij.

  Hoe weet ik of mijn toestel Op het toestel wordt het pictogram weergegeven dat aangeeft dat het
  zich in de modus voor
  toestel op een computer is aangesloten.
  USB-massaopslag bevindt? Op uw computer: er verschijnt een nieuw verwisselbaar schijfstation in
  Deze computer op Windows-computers of een geïnstalleerd volume
  op Mac-computers.

  52

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 53

  Appendix
  Probleem

  Oplossing

  Mijn toestel is aangesloten
  op de computer, maar
  ik kan de modus voor
  massaopslag niet activeren.

  Het kan zijn dat u een beschadigd bestand hebt geladen.
  1. Koppel het toestel los van uw computer.
  2. Schakel het toestel uit.
  3. Houd ingedrukt terwijl u het toestel op uw computer aansluit.
  4. Houd 30 seconden ingedrukt of tot de modus voor
  massaopslag wordt geactiveerd.

  Ik zie geen nieuwe
  verwijderbare stations in
  mijn lijst met stations.

  Als er verschillende netwerkstations zijn toegewezen aan uw
  computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen
  van schijfletters aan Garmin-stations. Raadpleeg het Help-bestand
  van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van
  schijfletters.

  Ik heb
  vervangingsonderdelen of
  accessoires nodig.

  Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmindealer.

  Ik wil een externe GPSantenne aanschaffen.

  Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmindealer.

  eTrex – gebruikershandleiding

  53 • Page 54

  Index

  Index
  A
  AA-batterijen
  batterijtype selecteren  30
  aanpassen
  gegevensvelden  28
  profielen  29
  toestelinstellingen  30–39
  aansluiten
  draadloze accessoires  46
  op ander toestel  24
  USB-kabel 
  aan-uitknop  8
  accessoires  46, 53
  fitness  46
  actieve route  13
  adressen  12
  agenda  25
  alarmen
  geluidsignalen voor  31
  gevarenzone  24
  klok  26
  maritiem  38

  54

  almanak
  jagen en vissen  25
  zonsopgang en
  zonsondergang  25
  ANT+-accessoires  46
  autohouders  17
  automodus  31
  autoroutes  37
  autozoom  32
  B
  barometer  19
  BaseCamp  43
  batterijen  30, 48
  batterijduur maximaliseren 
  41
  batterijtype selecteren  7
  informatie  7, 41
  installeren  7
  langdurige opslag  42
  levensduur  41
  opslag  7
  typen  41
  waarschuwingen  7

  bestanden overbrengen 
  draadloos  24
  bestandstypen  43
  bewerken
  profielen  30
  routes  12
  waypoints  9
  BirdsEye-satellietbeelden  11
  BlueChart g2-kaarten  11
  borgring  6
  C
  calculator  25
  chirp  23
  City Navigator-kaarten  17
  D
  downloaden
  geocaches  21
  software  40
  F
  fabrieksinstellingen herstellen  39
  fitnessopties  46

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 55

  Index
  G
  geavanceerde kaartinstellingen  32
  gegevens uitwisselen  24
  gegevensvelden  28
  opties  47
  geheugenkaart  43
  geocaches  21, 35
  downloaden  21
  filterlijst  21
  instellingen  35
  navigeren naar  22
  poging loggen  22
  GPS-signalen  8, 26, 30, 48,
  49, 52
  uitschakelen  26
  H
  het toestel bewaren  42
  HomePort  43
  hoofdmenu
  aanpassen  28
  hoogtemeter
  instellingen  34
  kalibreren  20
  profieltype  35
  hoogteprofiel  19, 20
  van een spoor  15

  eTrex – gebruikershandleiding

  J
  jaagtijden  25
  K
  kaart  16, 17
  datum  34
  details  32
  extra  11
  herstellen  39
  informatie  32
  instellen  32
  optioneel  46
  routes weergeven  13
  kalibreren
  hoogtemeter 
  kompas  18
  koers boven  31
  koersinstellingen  34
  koerswijzer  19
  kompas  17
  herstellen  39
  instelopties  34
  kalibreren  18
  navigeren  18

  M
  maanfase  25
  maateenheden  33
  maken
  routes  12
  waypoints  9
  maritieme instellingen  37–38
  meetgebied  25
  microSD-kaart  43
  myGarmin  8
  N
  nabijheidswaarschuwingen  24
  navigeren  16
  autoroutes  17
  met koerswijzer  19
  met peiling  18
  naar een geocache  22
  naar waypoints  9
  noorden boven  31
  O
  onderhoud van het toestel  42
  langdurige opslag  42
  opnieuw instellen
  alle instellingen  52
  gegevens  38
  hoogteprofiel  20
  toestel  52

  55 • Page 56

  Index
  oppervlakteberekening  25
  opslaan
  sporen  15
  oriëntatie, kaart  31
  P
  pagina’s  39
  toevoegen  39
  verwijderen  39
  Peil en ga  10
  positieformaat  33
  problemen oplossen  52
  profielen  29
  maken  29
  selecteren  29
  wijzigen  29
  R
  routes  12–13
  actieve route  13
  bewerken  13
  instellingen  36
  maken  12
  navigeren  13
  vermijden  37
  verwijderen  13

  56

  S
  satellietsignalen  8, 26, 48, 49, 52
  GPS uitschakelen  26, 27
  systeeminstellingen  30
  satellietsignalen ontvangen  52
  scherm
  instellingen  30
  schermafbeelding  30
  verlichtingtijdsduur  30
  schermverlichting
  time-out  40
  software
  bijwerken  40
  versie  40
  software bijwerken  40
  sporen  14–16
  archiveren  15
  huidige wissen  15
  instellen  32
  opnemen  32
  opslaan  15
  profielen  15
  verwijderen  15
  weergeven  15
  sporen vastleggen  32
  stopwatch  26
  systeeminstellingen  30

  T
  taal  30
  tekstformaat, kaarten  32
  tijd
  alarmen  26
  gegevensvelden  50
  instellingen  33
  zone  33
  zonsopgang en
  zonsondergang  25, 51
  toestel-id  40
  toestel registreren  8
  toetsen  5, 6
  tonen  31
  tripcomputer  20
  herstellen  39
  U
  USB-kabel  52
  loskoppelen  45
  V
  verwijderen
  bestanden  45
  profielen  30
  routes  13
  sporen  15
  waypoints  9
  vistijden  25

  eTrex – gebruikershandleiding • Page 57

  Index
  W
  Waarheen?  11
  waypoints  9–10
  bewerken  9
  maken  9
  middelen  10
  navigeren naar  16
  verwijderen  9
  WebUpdater  40
  Z
  zoeken
  adressen  12
  nabij uw locatie  11
  zonsopkomst en
  -ondergang  25, 51
  zoomen  32

  eTrex – gebruikershandleiding

  57 • Page 58 • Page 59 • Page 60

  © 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
  Koninkrijk
  Garmin Corporation
  No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
  www.garmin.com
  Juli 2011

  190-01198-35 Rev. B

  Gedrukt in Taiwan


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin eTrex 10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin eTrex 10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin eTrex 10

Garmin eTrex 10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten

Garmin eTrex 10 Bedienungsanleitung - Englisch - 60 seiten

Garmin eTrex 10 Bedienungsanleitung - Französisch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info