Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/72
Nächste Seite
nüvi
®
1200/1300/1400-serie
gebruikershandleiding
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
1200, 1210, 1240, 1250, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1490
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  nüvi 1200/1300/1400-serie
  ®

  gebruikershandleiding

  voor gebruik met deze nüvi-modellen:
  1200, 1210, 1240, 1250, 1260
  1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
  1410, 1490 • Page 2

  © 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street,
  Olathe, Kansas 66062, V.S.
  Tel. +1 913.397.8200 of
  +1 800.800.1020
  Fax +1 913.397.8282

  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House
  Hounsdown Business Park,
  Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
  Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het V.K.)
  0808.238.0000 (binnen het V.K.)
  Fax +44 (0) 870.850.1251

  Garmin Corporation
  Nr. 68
  Jangshu 2nd Road,
  Shijr, Taipei County, Taiwan
  Tel. +886.2.2642.9199
  Fax: +886.2.2642.9099

  Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding
  worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium,
  voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij
  toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van
  deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze
  handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding
  de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze
  handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
  Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht
  voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting
  personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin
  (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product
  en andere Garmin-producten.
  Garmin®, het Garmin-logo, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™,
  cityXplorer™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
  handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam
  door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de
  Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een
  handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Panoramio is een handelsmerk van Google Inc.

  Mei 2009

  Onderdeelnummer 190-01041-35 Rev. A

  Gedrukt in Taiwan • Page 3

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave
  Modellen uit de nüvi
  1200/1300/1400-serie.............iv
  Aan de slag.............................1

  Uw nüvi bekijken........................... 1
  Het hoofdmenu gebruiken............. 1
  De nüvi instellen............................ 2
  De aan-uitknop gebruiken............. 4
  Het volume aanpassen.................. 4
  Door de schermen navigeren........ 4
  Uw bestemming vinden................. 4
  Navigeren in de gebruiksmodus
  Voetganger................................. 6
  Een stop toevoegen...................... 7
  Een andere bestemming kiezen.... 7
  Een omweg maken........................ 7
  De route stoppen........................... 7

  Waarheen?..............................8

  Een adres zoeken......................... 8
  Een thuislocatie instellen............... 8
  De pagina Ga! gebruiken.............. 9

  Feedback verschaffen over
  nuttige punten........................... 10
  Een plaats zoeken door de
  naam te spellen ....................... 10
  Zoeken nabij een andere
  locatie....................................... 11
  Zoeken naar recent gevonden
  plaatsen.................................... 12
  Een plaats zoeken met behulp
  van de kaart.............................. 13
  Coördinaten invoeren.................. 14
  Fotonavigatie gebruiken.............. 14

  De kaartpagina’s
  gebruiken..............................15

  De tripcomputer weergeven........ 16
  De lijst met afslagen
  weergeven................................ 16
  De pagina Volgende afslag
  weergeven................................ 17
  De pagina Knooppuntbeeld
  weergeven................................ 17
  De pagina voor voetgangers
  gebruiken.................................. 18

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 4

  Inhoudsopgave

  Handsfree bellen..................19

  Uw telefoon koppelen.................. 19
  Een oproep ontvangen ............... 20
  Tijdens een gesprek ................... 21
  Het telefoonmenu openen........... 21

  Bestanden beheren..............24

  Ondersteunde bestandstypen..... 24
  De nüvi aansluiten op uw
  computer................................... 24
  Bestanden overbrengen ............. 25
  Bestanden verwijderen................ 25

  Hulpmiddelen gebruiken......26

  Toegang tot de instellingen.......... 26
  De pagina Waar ben ik?
  gebruiken.................................. 26
  De Help openen.......................... 26
  MSN® Direct gebruiken................ 26
  Het fotoalbum gebruiken............. 27
  Toegang tot Mijn gegevens......... 28
  De wereldklok gebruiken ............ 28
  De calculator gebruiken............... 28
  Eenheden omrekenen ................ 28
  ecoRoute™ gebruiken.................. 29
  ii

  ecoRoute-gegevens opnieuw
  instellen..................................... 32
  Aanbiedingen.............................. 33

  FM TMC-ontvanger voor
  verkeersinformatie
  gebruiken..............................34

  FM TMC-ontvanger voor
  verkeersinformatie.................... 34
  MSN® Direct Traffic...................... 35
  Verkeersabonnementen
  toevoegen of verlengen............ 35
  Ontvangen van
  verkeersinformatie.................... 35
  Verkeer in uw omgeving.............. 36
  Verkeer op uw route.................... 36
  De kaart met verkeersinformatie
  weergeven................................ 37
  Vertragingen weergeven............. 37
  Aanbiedingen.............................. 37

  De nüvi aanpassen...............38

  De systeeminstellingen
  wijzigen..................................... 38
  Navigatie-instellingen wijzigen.... 39

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 5

  Inhoudsopgave

  De scherminstellingen
  wijzigen..................................... 39
  De tijdsinstellingen wijzigen......... 40
  De talen instellen......................... 40
  De kaartinstellingen wijzigen....... 41
  Beveiligingsinstellingen
  wijzigen..................................... 41
  Opties voor Bluetoothtechnologie instellen................. 42
  De instellingen van de
  waarschuwingszones
  wijzigen..................................... 43
  Informatie over
  verkeersabonnementen
  weergeven................................ 43
  Alle instellingen herstellen........... 44

  Appendix...............................45

  De nüvi onderhouden ................. 45
  De nüvi vergrendelen.................. 46
  Het scherm kalibreren................. 47
  De software bijwerken................. 47
  Gebruikersgegevens wissen....... 47
  Batterijgegevens . ....................... 47

  De nüvi opladen.......................... 48
  De zekering vervangen............... 48
  De nüvi en de bevestiging
  verwijderen............................... 49
  Plaatsing op het dashboard......... 49
  nüMaps Guarantee™................... 49
  Extra kaarten............................... 50
  Info over GPSsatellietsignalen........................ 50
  Extra’s en optionele
  accessoires............................... 50
  Garmin Reisgids.......................... 52
  Contact opnemen met Garmin.... 52
  De nüvi registreren...................... 52
  Specificaties................................ 53
  Conformiteitsverklaring................ 56
  Softwarelicentieovereen­komst.... 56
  Problemen oplossen . ................. 57

  Index......................................60

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  iii • Page 6

  Modellen uit de nüvi 1200/1300/1400-series

  Modellen uit de nüvi 1200/1300/1400-serie
  Bluetooth®

  Rijbaan­
  assistent

  Knooppuntbeeld

  Snelheidslimieten
  op kaartpagina

  1200
  1210

  1240  1250
  1260
  1300


  Alleen in Europa

  Alleen in Europa

  Alleen in Europa  1340

  Alleen in Europa  1350


  1310  1370

  1390

  1410  1490


  Opmerking: ga naar www.garmin.com of raadpleeg de inhoudsopgave op de verpakking voor meer
  informatie.

  iv

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 7

  Aan de slag

  Aan de slag
  Uw nüvi bekijken

  Aan-uitknop:
  Druk hierop om de nüvi in of uit te schakelen.

  Luidspreker

  Mini-USB-connector

  microSD™kaartsleuf

  Microfoon
  Opmerking: afhankelijk van het
  nüvi-model is het mogelijk dat bepaalde
  afbeeldingen en schermafbeeldingen er
  anders uitzien.

  Het hoofdmenu gebruiken

  ➊ ➋➌  ➑ ➒ ➓
  ➊ GPS-signaalsterkte.
  ➋ Bluetooth-status.
  ➌ Tik hierop om een gebruiksmodus te
  selecteren.
  ➍ Huidige tijd. Tik hierop om de
  tijdinstellingen te wijzigen.
  ➎ Batterijstatus.
  ➏ Tik hierop om een bestemming te
  zoeken.
  ➐ Tik hierop om de kaart weer te geven.
  ➑ Tik hierop om te bellen wanneer

  het toestel verbinding heeft met een
  compatibele mobiele telefoon
  (geldt voor enkele modellen).
  Tik hierop om het volume aan te passen.
  Tik hierop voor bijvoorbeeld
  instellingen en Help.
  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 8

  Aan de slag

  De nüvi instellen
  Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over
  wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

  De nüvi monteren

  1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
  2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.

  Zuignapsteun

  3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
  4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van
  de nüvi.
  5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op
  een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is
  gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel
  automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het
  scherm.

  Houder

  6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
  7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
  8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie
  gebruikt, sluit de antenne dan aan op de ontvanger en
  bevestig deze met zuignappen aan de voorruit.
  (TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten
  meegeleverd. Zie pagina iv.)

  Voertuigvoedingskabel

  Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet
  in direct zonlicht om schade te voorkomen.

  

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 9

  Aan de slag
  Satellieten zoeken

  1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver
  weg van hoge gebouwen en bomen.
  2. Schakel uw nüvi in.

  Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
  minuten duren. De balken
  geven de
  satellietsterkte aan. Als ten minste één balk
  groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.
  Een gebruiksmodus selecteren
  Voetganger

  Fiets

  Automobiel

  vervoer en wandelen. cityXplorer-kaarten
  worden niet meegeleverd bij uw nüvi. Ga naar
  www.garmin.com om cityXplorer-kaarten te
  kopen.
  De gebruiksmodus wijzigen:
  1. Tik op het gebruiksmoduspictogram
  linksboven in het hoofdmenu.
  2. Selecteer een modus en tik op OK.
  3. Tik op Ja en volg de instructies op het
  scherm om de instellingen te configureren.

  Niet via wegen navigeren
  Als u niet de normale wegen wilt gebruiken,
  kunt u de Niet via de weg-modus gebruiken.
  Tik op Extra > Instellingen > Navigatie >
  Route voorkeur > Niet via de weg > OK.

  De nüvi beschikt over meerdere gebruiksmodi
  voor het navigeren. De manier waarop
  de route wordt berekend, verschilt per
  gebruiksmodus. Als in de gebruiksmodus
  Voetganger bijvoorbeeld cityXplorer™kaarten zijn geladen, berekent de nüvi een
  route die een combinatie vormt van openbaar

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 10

  Aan de slag

  De aan-uitknop gebruiken

  Door de schermen navigeren

  Druk kort op de aan-uit knop om extra opties
  weer te geven:  Houd uw vinger op
  als u snel naar het
  hoofdmenu wilt gaan.  Tik op
  en
  om de helderheid van
  het scherm aan te passen.

  Tik op Scherm vergrendelen om te
  voorkomen dat het scherm per ongeluk
  wordt aangeraakt.

  Tik op
  en op
  voor meer keuzes.
  Houd uw vinger op deze knoppen om
  sneller te bladeren.  Tik op Voeding uit om uw nüvi uit
  te schakelen. U kunt de nüvi ook
  uitschakelen door de aan-uitknop
  ongeveer drie seconden lang ingedrukt
  te houden.

  De nüvi opnieuw instellen
  Als de nüvi niet meer functioneert, stelt u
  deze opnieuw in door de aan-uit knop lang
  ingedrukt te houden.

  Uw bestemming vinden�
  De pagina Waarheen? heeft verschillende
  categorieën die u kunt gebruiken bij
  het zoeken naar adressen, plaatsen en
  andere locaties. De gedetailleerde kaarten
  op uw nüvi bevatten miljoenen nuttige
  punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en
  garagebedrijven.

  Het volume aanpassen
  Tik in het hoofdmenu op Volume. Tik op
  en
  om het volume te regelen. Tik op het
  vakje naast Demp om alle audio te dempen.

  

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 11

  Aan de slag
  1. Tik op Waarheen?.

  4. Selecteer een bestemming.

  2. Selecteer een categorie.

  5. Tik op Ga!.

  3. Selecteer een subcategorie.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

   • Page 12

  Aan de slag

  Navigeren in de
  gebruiksmodus Voetganger
  De pagina Routebeschrijving
  gebruiken
  Als u in de gebruiksmodus Voetganger op
  Ga! tikt, wordt de pagina Routebeschrijving
  weergegeven.


  1. Selecteer een route op de pagina
  Routeopties om de pagina
  Routebeschrijving weer te geven.
  Elke route op de pagina bestaat uit een
  andere combinatie van openbaar vervoer
  en wandelen.

  Selecteer een routedeel waarvoor u
  gedetailleerde instructies wilt zien of tik op
  Start om een route te maken.
  2. Tik op Start.

  De pagina Routeopties gebruiken
  Als u in de gebruiksmodus Voetganger
  op Ga! tikt, wordt de pagina Routeopties
  weergegeven als cityXplorer-kaarten voor
  het huidige stedelijke gebied zijn opgeslagen
  op uw nüvi. Zie www.garmin.com om
  cityXplorer-kaarten te kopen.

  

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 13

  Aan de slag

  Een stop toevoegen
  1. Tik tijdens het navigeren op
  Waarheen?.

  Een omweg maken
  >

  2. Zoek de extra stopplaats.
  3. Tik op Ga!.
  4. Tik op Toevoegen als via-punt om deze
  stop in te voegen voor uw eindbestemming.

  Een andere bestemming
  kiezen
  1. Tik tijdens het navigeren op
  Waarheen?.

  1. Tik tijdens het navigeren op
  2. Tik op

  >

  of

  .

  .

  Als de huidige route de enige redelijke
  optie is, kan de nüvi mogelijk geen omweg
  berekenen.

  De route stoppen
  1. Tik terwijl er een route actief is op Menu.
  2. Tik op Stop.

  2. Zoek de extra stopplaats.
  3. Tik op Ga!.
  4. Tik op Instellen als nieuwe
  bestemming om van deze stopplaats uw
  eindbestemming te maken.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

   • Page 14

  Waarheen?

  Waarheen?
  De pagina Waarheen? heeft een aantal
  categorieën die u kunt gebruiken bij het
  zoeken naar locaties. Zie pagina 4 voor meer
  informatie over het uitvoeren van eenvoudige
  zoekopdrachten.

  Een adres zoeken
  Opmerking: afhankelijk van de versie
  van de kaarten die op de nüvi zijn geladen,
  kunnen de knoppen een andere naam
  hebben en kunnen sommige stappen anders
  zijn geordend.
  1. Tik op Waarheen? > Adres.
  2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de
  provincie.
  3. Tik op Zoek alles.


  

  Als u de plaatsnaam weet, tikt u op Spel
  plaatsnaam, typt u de postcode en tikt u op
  Gereed. Selecteer de plaats of postcode in
  de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de
  optie voor zoeken op postcode.)

  4. Voer het nummer van het adres in en tik
  op OK.
  5. Voer de straatnaam in en tik op OK.
  6. Selecteer indien nodig de juiste straat
  in de lijst.
  7. Tik indien nodig op het adres.

  Een thuislocatie instellen
  U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats
  waarnaar u het vaakst terugkeert.
  1. Tik op Waarheen? > Naar huis om uw
  thuislocatie in te stellen.
  2. Selecteer een optie:


  Geef uw adres op.  Gebruik uw huidige locatie.  Kies in een lijst met recent gevonden
  locaties.

  Naar huis gaan
  Als u naar huis wilt navigeren nadat u
  uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op
  Waarheen? > Naar huis.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 15

  Waarheen?
  De thuislocatie wijzigen

  1. Tik op Extra > Mijn gegevens > Instellen
  als thuislocatie.
  2. Selecteer een optie:


  Geef uw adres op.  Gebruik uw huidige locatie.  Kies in een lijst met recent gevonden
  locaties.

  Uw thuislocatie bewerken

  1. Tik op Waarheen? > Favorieten >
  Alle favorieten > Thuis.
  2. Tik op Bewerken, voer uw wijzigingen in en
  tik op Gereed.

  Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u deze
  aan de hand van de stappen op pagina 8
  opnieuw instellen.

  De pagina Ga! gebruiken
  Nadat u een locatie hebt geselecteerd om
  naartoe te navigeren, wordt de pagina Ga!
  geopend.


  ➊ ➋  ➊ Tik om meer informatie weer te geven
  over de locatie.
  ➋ Tik op en om in en uit te
  zoomen.
  ➌ Tik op om deze locatie te bellen als u
  bent verbonden met de telefoon.
  ➍ Tik om deze locatie in uw Favorieten
  op te slaan.
  ➎ Tik om een route met alle afslagen naar
  deze locatie te maken.
  ➏ Tik als u wilt terugkeren naar de vorige
  pagina. Houd uw vinger op deze knop
  om terug te keren naar het hoofdmenu.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

   • Page 16

  Waarheen?

  Feedback verschaffen over
  nuttige punten

  Een plaats zoeken door de
  naam te spellen

  1. Tik op het witte vak op de pagina ������
  Ga!.
  Er wordt gedetailleerde informatie
  weergegeven over de locatie.

  Gebruik het schermtoetsenbord om de naam
  van de gewenste bestemming te spellen.
  U kunt ook letters uit de naam opgeven om de
  zoekopdracht te verfijnen.
  1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten >
  Spel naam.
  2. Voer met het schermtoetsenbord letters van
  de naam van uw bestemming in.

  2. Tik op Feedback om de volgende opties te
  kunnen kiezen:

  10  Oordeel bewerken: tik op een cirkel
  om een kwaliteitsoordeel van 1 tot
  5 sterren op te geven voor het nuttige
  punt.  Fout rapporteren: het item wordt
  uit toekomstige zoekopdrachten
  verwijderd. Als uw nüvi is aangesloten
  op een computer, worden rapporten
  naar Garmin gestuurd. Zie pagina 24.  Telefoonnummer bewerken:
  gebruik het toetsenbord om het
  telefoonnummer te wijzigen.

  3. Tik op OK.

  Werken met het schermtoetsenbord
  Als er een schermtoetsenbord wordt
  weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven
  door hierop te tikken.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 17

  Waarheen?

  Zoeken ������������������
  nabij een andere
  locatie
  1. Tik op Waarheen? > Nabij.
  2. Selecteer een optie:

  Tik op
  om een spatie te typen. Tik op
  en
  om de cursor te verplaatsen (niet
  beschikbaar op alle nüvi-modellen). Tik op
  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger
  op om de gehele invoer te wissen.
  Tik op Modus om de toetsenbordtaal te
  kiezen. Tik op
  om speciale tekens
  zoals interpunctie op te geven. Zie
  pagina 38 voor informatie over het wijzigen
  van de toetsenbordindeling.  Waar ik nu ben: hiermee zoekt u naar
  plaatsen nabij uw huidige locatie.  Een andere plaats: hiermee zoekt
  u naar plaatsen nabij de plaats die u
  hebt ingevoerd.  Een recente bestemming: zoek naar
  een recente bestemming in de buurt.  Een favoriete bestemming: selecteer
  een bestemming in de Favorieten.  Mijn huidige route: hiermee zoekt
  u naar plaatsen langs uw actieve route.  Mijn bestemming: hiermee zoekt
  u naar plaatsen nabij uw huidige
  bestemming.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  11 • Page 18

  Waarheen?

  Zoeken naar recent gevonden
  plaatsen
  De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden
  plaatsen op in de lijst met recent gevonden
  plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen
  worden bovenaan de lijst weergegeven.
  Tik op Waarheen? > Recent gevonden om
  de recent gevonden items weer te geven.
  Recent gevonden plaatsen
  verwijderen
  Tik op Wis > Ja om alle locaties in de lijst
  met recent gevonden locaties te verwijderen.
  Alle items worden uit de lijst verwijderd,
  maar de plaats zelf wordt niet van de nüvi
  verwijderd.
  Fa��vorieten gebruiken
  U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan,
  zodat u deze snel kunt opzoeken en routes
  ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt
  opgeslagen in Favorieten.

  12

  Uw huidige locatie opslaan
  Tik op de kaartpagina op . Tik op Locatie
  opslaan om uw huidige locatie op te slaan.
  Gevonden plaatsen opslaan

  1. Tik op de pagina Ga! en op Sla op.
  2. Tik op OK. De plaats wordt opgeslagen in
  Favorieten.

  Opgeslagen plaatsen vinden
  1. Tik op Waarheen?.
  2. Tik op Favorieten.
  3. Selecteer een categorie. Uw opgeslagen
  locaties worden weergegeven.

  Opgeslagen plaatsen bewerken
  1. Tik op Waarheen? > Favorieten.

  2. Selecteer de categorie en de locatie die u
  wilt bewerken.
  3. Tik op Bewerken.
  4. Tik op een item dat u wilt bewerken:


  Naam wijzigen: voer een nieuwe
  naam in en tik op Gereed.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 19

  Waarheen?


  Foto toevoegen: selecteer een
  afbeelding die u op de nüvi of een
  geheugenkaart hebt opgeslagen om
  deze toe te wijzen aan de locatie.

  Tips voor het zoeken op de kaart
  • Tik op de kaart en sleep om andere delen
  van de kaart te bekijken.  Kaartsymbool wijzigen: tik op een
  nieuw symbool om deze locatie op de
  kaart te markeren.  Tik op

  Telefoonnummer wijzigen: voer een
  telefoonnummer in en tik op Gereed.  Categorieën wijzigen: selecteer een
  andere categorie voor de locatie.  Verwijder: tik op Ja om dit item uit uw
  Favorieten te verwijderen.

  Raak een willekeurig voorwerp op de
  kaart aan. Er verschijnt een pijl die
  naar het voorwerp wijst en een vak
  met informatie over de locatie. Als u
  Druk voor meer in het vak ziet, zijn er
  meerdere nuttige punten op die locatie.
  Druk om een lijst met de nuttige punten
  weer te geven.  Tik op Sla op om deze locatie op te slaan.  Tik op Ga! om naar de locatie te
  navigeren.  Als de GPS-simulator is ingeschakeld,
  tikt u op Locatie instellen om de
  geselecteerde locatie in te stellen als uw
  locatie. Zie pagina 38.

  Een plaats zoeken met
  behulp van de kaart
  Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere
  delen van de kaart te bekijken. Tik op
  Waarheen? > Zoek op kaart.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  en

  om in en uit te zoomen.

  13 • Page 20

  Waarheen?

  Coördinaten invoeren

  Fotonavigatie gebruiken

  Als u de geografische coördinaten van uw
  bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken
  om naar uw bestemming te navigeren met
  behulp van de coördinaten in lengte- en
  breedtegraden. Dit kan erg handig zijn als u
  geocaches zoekt.

  Panoramio™ biedt foto’s met informatie over
  locaties. U kunt deze foto’s op uw nüvi of
  geheugenkaart laden en er vervolgens routes
  naartoe maken.

  1. Tik op Waarheen? > Coördinaten.
  2. Tik op de coördinaten die u wilt wijzigen.
  3. Tik op Notatie om de juiste notatie van de
  coördinaten te selecteren voor de kaart die
  u gebruikt.
  4. Voer de coördinaten in en tik op Volgende.

  1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
  2. Ga naar http://connect.garmin.com/photos
  om foto’s met informatie over locaties te
  downloaden.
  3. Volg de aanwijzingen op de website om
  foto’s te selecteren en te laden.
  4. Tik op Waarheen? > Favorieten >
  Panoramio-foto’s. Er wordt een lijst met
  foto’s met locatiegegevens weergegeven.
  5. Tik op een foto.

  14

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 21

  De kaartpagina’s gebruiken

  De kaartpagina’s
  gebruiken
  Uw route wordt aangegeven met een paarse
  lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
  bestemming met gesproken berichten, pijlen
  op de kaart en instructies boven in de kaart.
  Uw bestemming wordt aangegeven met een
  geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke
  route afwijkt, berekent de nüvi de route
  opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor
  de route.
  Als u zich op een grote weg bevindt, wordt er
  mogelijk een pictogram met
  de maximumsnelheid weergegeven.
  Dit pictogram geeft de huidige toegestane
  maximumsnelheid op de weg weer.
  Op sommige modellen beschikt
  de afslagindicator bovendien over
  Rijbaanassistent, zodat u weet naar welke
  rijbaan u moet gaan voor de volgende
  manoeuvre. Op pagina iv vindt u een lijst
  met modellen die over Rijbaanassistent
  beschikken.
  ➍ ➎
  ➊ Tik hierop om de volgende afslag weer
  te geven.
  ➋ Tik hierop om de lijst met afslagen
  weer te geven.
  ➌ Tik hierop om in en uit te zoomen.
  ➍ Tik hierop om terug te keren naar het
  hoofdmenu.
  ➎ Tik hierop om een ander gegevensveld
  weer te geven.
  ➏ Tik hierop om de pagina Waar ben ik?
  weer te geven.
  ➐ Tik hierop om de tripcomputer weer te
  geven.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  15 • Page 22

  De kaartpagina’s gebruiken

  De tripcomputer weergeven

  Tik op Reset > Reset max. om de
  maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
  Tik op Reset > Reset brandstofprijs om de
  brandstofprijs opnieuw in te stellen.

  De tripcomputer geeft uw huidige snelheid
  aan en verschaft statistieken over uw rit. Als u
  de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de
  kaart op Snelheid.
  Opmerking: als u onderweg regelmatig
  stopt, laat de nüvi dan ingeschakeld zodat
  deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan
  meten.

  Informatie van de tripcomputer
  opnieuw instellen
  Tik op de kaart op Snelheid. Tik op Reset >
  Reset tripgegevens om de informatie van de
  tripcomputer opnieuw in te stellen.

  16

  De lijst met afslagen
  weergeven

  Als u een route aflegt, biedt de lijst met
  afslagen afslag-voor-afslag-instructies voor
  de gehele route en informatie over de afstand
  tussen afslagen.
  Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina
  als u de lijst met afslagen wilt openen. Tik op
  een afslag in de lijst om de volgende afslag
  voor die route weer te geven. Tik op Toon
  kaart om de hele route op de pagina Zoek op
  kaart weer te geven.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 23

  De kaartpagina’s gebruiken

  De pagina Volgende afslag
  weergeven

  De pagina Knooppuntbeeld
  weergeven

  Als u een route aflegt, wordt bij de volgende
  afslag de eerstvolgende afslag op de kaart
  weergegeven in combinatie met de resterende
  afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

  Op bepaalde nüvi-modellen worden op de
  pagina Knooppuntbeeld enkele naderende
  knooppunten weergegeven en ziet u ook in
  welke rijbaan u moet gaan rijden. Tik op
  de linkerbovenhoek van de kaartpagina om
  de pagina Knooppuntbeeld weer te geven.
  Tik op Knooppuntbeeld om de pagina
  Knooppuntbeeld te openen vanaf de pagina
  Volgende afslag.

  Als u de eerstvolgende afslag op de kaart
  wilt weergeven, tik dan op de afslagindicator
  linksboven in de kaart of tik op een afslag in
  de afslagenlijst.

  Op pagina iv kunt u lezen welke nüvimodellen over Knooppuntbeeld beschikken.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  17 • Page 24

  De kaartpagina’s gebruiken

  De pagina voor voetgangers
  gebruiken

  In de gebruiksmodus Voetganger wordt uw
  route weergegeven in een tweedimensionale
  kaart. De pictogrammen , , ,
  , ,
  en
  verwijzen naar de
  navigatiemethode voor het desbetreffende
  gedeelte van de route. Als u bijvoorbeeld
  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.

  18  Tik hierop om te schakelen tussen
  verschillende routedelen. De nüvi
  zoomt in en uit op elk routedeel,
  maar schakelt niet automatisch over
  op het volgende routedeel.
  Tik hierop om de routebeschrijving
  weer te geven.
  Tik hierop om in en uit te zoomen.
  Tik hierop om de kaart opnieuw te
  centreren op uw huidige locatie.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 25

  Handsfree bellen

  Handsfree bellen
  Op bepaalde nüvimodellen is draadloze
  Bluetooth-technologie beschikbaar.
  Zie pagina iv.
  De draadloze Bluetooth-technologie maakt
  automatisch verbinding tussen twee toestellen,
  bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi.
  Ga om vast te stellen of uw mobiele telefoon
  met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar
  www.garmin.com/bluetooth.
  Wanneer u twee toestellen voor het eerst
  samen gebruikt, moet u deze koppelen
  (ook wel “pairen” genoemd) met behulp
  van een pincode of wachtwoord. Nadat de
  toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen
  deze automatisch verbinding maken wanneer
  u deze inschakelt.

  Opmerking: mogelijk dient u de
  mobiele telefoon zodanig in te stellen dat
  deze automatisch koppelt met de nüvi
  wanneer deze is ingeschakeld.

  Uw telefoon koppelen
  Voor het koppelen en verbinden moeten de
  telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en
  minder dan 10 meter van elkaar verwijderd
  zijn.
  U kunt koppeling tot stand brengen via
  uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de
  instructies van uw telefoon.
  Koppelen met gebruik van
  telefooninstellingen

  1. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
  2. Selecteer Ingeschakeld.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  19 • Page 26

  Handsfree bellen
  3. Schakel de Bluetooth-component van uw
  telefoon in. Deze optie vindt u eventueel
  in een menu met de naam Instellingen,
  Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
  4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
  5. Selecteer de nüvi in de lijst met toestellen.
  6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
  van de nüvi (1234) in.

  Koppelen met gebruik van de nüviinstellingen
  1. Tik in het hoofdmenu op Extra >
  Instellingen > Bluetooth > Voeg toe.

  2. Schakel de Bluetooth-component van uw
  telefoon in en maak deze waarneembaar
  voor andere Bluetooth-toestellen. Deze
  instellingen vindt u waarschijnlijk in een
  menu Bluetooth, Verbindingen,
  of Handsfree.

  Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw
  nüvi, kunt u bellen. Tik op Telefoon in het
  hoofdmenu om het telefoonmenu te openen.
  Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het
  toestel een koppeling tot stand te brengen
  met de laatste telefoon waaraan het was
  gekoppeld.

  Een oproep ontvangen
  Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
  Inkomende oproep weergegeven. Tik op
  Beantwoorden om de oproep aan te nemen.
  Tik op Negeren om de oproep te negeren en
  de telefoon niet meer over te laten gaan.
  De interne microfoon is aan de voorzijde van
  de nüvi geplaatst; spreek normaal.

  3. Tik op OK op de nüvi.
  4. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
  5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
  van uw nüvi (1234) in.

  20

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 27

  Handsfree bellen

  Tijdens een gesprek
  Tijdens een gesprek wordt het pictogram In
  gesprek
  weergegeven. Tik op
  > Einde
  gesprek om het gesprek te beëindigen. Tik op
  > Belopties voor de volgende opties:


  Aanraaktonen: hiermee geeft u
  een toetsenbordpagina weer zodat u
  automatische systemen kunt gebruiken,
  bijvoorbeeld voicemail.
  Verplaats audio naar telefoon: dit is
  handig als u de nüvi wilt uitschakelen,
  maar het gesprek niet wilt beëindigen of
  als u privacy nodig hebt. Tik als u het
  geluid terug wilt schakelen op Verplaats
  audio naar toestel.
  Microfoon dempen.
  opmerking: afhankelijk van het scherm
  dat op uw nüvi wordt weergegeven, kan het
  pictogram In gesprek er anders uitzien.

  Wisselgesprek gebruiken
  Wanneer u in gesprek bent en u een tweede
  oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het
  venster Inkomende oproep weergegeven.
  Tik op Beantwoorden om de oproep aan te
  nemen. De eerste oproep wordt in de wacht
  gezet.
  Schakelen tussen oproepen
  1. Tik op

  > Schakel naar.

  2. Tik op Einde gesprek om het gesprek te
  beëindigen. De oproep in de wacht wordt
  niet beëindigd.

  Het telefoonmenu openen
  Tik in het hoofdmenu op Telefoon om het
  telefoonmenu te openen.
  Opmerking: niet elke telefoon
  ondersteunt alle functies van het
  telefoonmenu van de nüvi.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  21 • Page 28

  Handsfree bellen
  Het telefoonboek gebruiken
  Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi
  wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek
  automatisch naar de nüvi geladen. Het
  kan enkele minuten duren voordat het
  telefoonboek beschikbaar is. Het overbrengen
  van het telefoonboek is niet op alle telefoons
  beschikbaar.

  Uw telefoongeschiedenis bekijken
  Telkens wanneer uw telefoon aan
  de nüvi wordt gekoppeld, wordt de
  telefoongeschiedenis automatisch
  overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele
  minuten duren voordat deze gegevens naar de
  nüvi zijn overgebracht.

  1. Tik op Telefoon > Telefoonboek.

  2. Tik op een categorie om de bijbehorende
  oproepen weer te geven. De oproepen zijn
  in chronologische volgorde geplaatst.
  De meest recente oproep staat boven aan
  de lijst.

  2. Tik op een nummer in het telefoonboek
  (contactpersoon) om dit te bellen.
  3. Tik op Oproep om de contactpersoon te
  bellen.

  Bellen met nuttige punten

  1. Tik op Telefoon > Nuttige punten.
  2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
  3. Tik op Oproep of tik op het
  telefoonnummer.

  Een nummer kiezen

  1. Tik op Telefoon > Kiezen.

  1. Tik op Telefoon > Telefoongesch..

  3. Tik op een oproep en tik op Kiezen.

  Naar huis bellen
  Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel
  naar huis kunt bellen.
  1. Tik op Telefoon > Bel thuis.
  2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen
  door de nüvi.

  2. Voer het nummer in en tik op Kiezen.

  22

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 29

  Handsfree bellen
  Uw telefoonnummer invoeren
  1. Tik op Telefoon > Bel thuis.

  2. Tik op Voer telefoonnummer in als u de
  toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op
  Kies uit telefoonboek (alleen beschikbaar
  als uw telefoon het overbrengen van het
  telefoonboek ondersteunt).
  3. Tik op OK > Ja. Uw telefoonnummer thuis
  wordt gekozen door de nüvi.
  OPMERKING: om uw thuislocatie of
  telefoonnummer thuis te bewerken, tikt u
  op Waarheen? > Favorieten > Thuis >
  Bewerken.

  Oproepen plaatsen met behulp van
  spraakgestuurd kiezen
  U kunt een nummer kiezen door de naam van
  de contactpersoon in te spreken. Mogelijk
  dient u uw mobiele telefoon te ‘trainen’ in
  het herkennen van uw spraakopdrachten.
  Raadpleeg de instructies van uw telefoon.
  1. Tik op Telefoon > Spraakkeuze.
  2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.

  De telefoonstatus controleren
  U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte
  van uw telefoon controleren door op
  Telefoon > Status te tikken.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  23 • Page 30

  Bestanden beheren

  Bestanden beheren
  U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingen
  opslaan in het interne geheugen van de nüvi of
  op een geheugenkaart.
  Opmerking: de nüvi is niet compatibel
  met Windows® 95, 98, Me en Windows NT®
  en met Mac® OS 10.3 en ouder.

  Ondersteunde bestandstypen


  JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden:
  zie pagina 27  Kaarten en GPX- waypointbestanden van
  MapSource®: zie pagina 49  GPI-bestanden met eigen nuttige punten
  van de POI Loader van Garmin:
  zie pagina 50

  De nüvi aansluiten op uw
  computer

  USB-poorten van uw computer en maakt u het
  gemakkelijk te controleren of er updates zijn.
  Zie pagina 52 voor meer informatie.
  1. Plaats een geheugenkaart (optioneel).
  Druk op de kaart totdat deze vastklikt.
  2. De mini-USB-connector op de achterkant
  van de nüvi aansluiten.
  3. Sluit het grotere uiteinde van de kabel
  op een beschikbare USB-poort op uw
  computer aan.

  De nüvi en de geheugenkaart worden
  weergegeven als verwisselbare stations
  in Deze computer in Windows en als
  geïnstalleerde volumes op Mac-computers.
  Opmerking: sommige computers met
  meerdere netwerkstations kunnen geen
  nüvi-stations weergeven. Zie het Helpbestand van uw besturingssysteem voor
  meer informatie over het toewijzen van de
  stations.

  Wanneer u de nüvi aansluit op uw computer,
  kunt u kiezen of u myGarmin Agent™ wilt
  installeren. De Agent houdt toezicht op de

  24

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 31

  Bestanden beheren

  Bestanden overbrengen

  Bestanden verwijderen

  1. Zoek op uw computer naar het bestand dat
  u wilt kopiëren.

  1. Sluit de nüvi aan op uw computer en
  open het station/volume van de nüvi of
  geheugenkaart.

  2. Markeer het bestand en klik op
  Bewerken > Kopiëren.

  2. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen.

  3. Open het station/volume “Garmin” of de
  geheugenkaart.

  3. Druk op de toets Delete op het toetsenbord
  van uw computer.

  4. Klik op Bewerken > Plakken. Het
  bestand wordt weergegeven in de lijst met
  bestanden in het nüvi-geheugen of op de
  geheugenkaart.

  Waarschuwing: als u niet weet waar

  5. Wanneer u de overdracht van bestanden
  hebt voltooid, klikt u op
  op de werkbalk
  (of in de systeemlade) of sleept u het
  volumepictogram naar de Prullenmand
  op Mac-computers.

  een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden
  verwijderd.

  6. Koppel de nüvi los van de computer.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  25 • Page 32

  Hulpmiddelen gebruiken

  Hulpmiddelen gebruiken
  Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn
  tijdens het reizen.
  Tik in het hoofdmenu op Extra.

  Toegang tot de instellingen
  Informatie over de instellingen vindt u op
  pagina 38–44.

  De pagina Waar ben ik?
  gebruiken
  Gebruik de pagina Waar ben ik? om
  informatie weer te geven over uw huidige
  locatie, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en
  tankstations. Deze functie komt van pas als u
  uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

  26

  1. Tik in het hoofdmenu op Extra >
  Waar ben ik?.
  2. Tik op een knop aan de rechterkant om de
  dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer
  te geven.
  3. Tik op Locatie opslaan om uw huidige
  locatie op te slaan.

  De Help openen
  Tik op Help voor informatie over het gebruik
  van uw nüvi.
  Tik op Zoeken om naar Help-onderwerpen
  over een bepaald trefwoord te zoeken.

  MSN® Direct gebruiken
  U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen
  met behulp van een optionele MSN Directontvanger. Ga voor meer informatie naar
  http://garmin.msndirect.com of
  www.garmin.com/traffic. Als u een
  accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar
  http://buy.garmin.com.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 33

  Hulpmiddelen gebruiken
  Raadpleeg voor meer informatie over
  het activeren van MSN Direct of het
  gebruik van MSN Direct Aanvulling bij de
  gebruikshandleiding voor MSN Direct op
  www.garmin.com.

  Het fotoalbum gebruiken
  Gebruik het fotoalbum om foto’s weer
  te geven die u op de nüvi of op een
  geheugenkaart hebt opgeslagen.
  1. Tik op Extra > Fotoalbum.


  Tik op de pijltjes om door de
  afbeeldingen te bladeren.

  2. Tik op een afbeelding om deze groter weer
  te geven.


  Tik op
  om informatie over de
  geselecteerde foto weer te geven.  Tik op de kaart en sleep om andere
  delen van de kaart te bekijken.  Tik op
  om de menubalk te
  verbergen.

  3. Met de schuifbalk onder aan het scherm
  kunt u het aantal weergegeven foto’s
  wijzigen.

  Een diavoorstelling weergeven

  1. Tik op Extra > Fotoalbum >
  .
  Elke foto wordt een aantal ogenblikken
  weergegeven.
  2. Tik op een willekeurige plaats op het
  scherm om de diavoorstelling te stoppen.

  Naar een afbeelding navigeren
  Als een foto locatiegegevens bevat, kunt u er
  een route naartoe maken.
  1. Tik op Extra > Fotoalbum.
  2. Selecteer een foto.
  3. Tik op

  > Ga!.

  Zie pagina 24 voor meer informatie over het
  laden van foto’s naar uw nüvi.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  27 • Page 34

  Hulpmiddelen gebruiken

  Toegang tot Mijn gegevens
  Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens
  beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw
  Favorieten.
  1. Tik op Extra > Mijn gegevens.
  2. Selecteer een optie:


  Instellen als thuislocatie  Geselecteerde Favorieten
  verwijderen  Triplog wissen  Kaartfouten weergeven

  om de klokken nogmaals weer te

  De calculator gebruiken
  Tik op Extra > Calculator om de calculator
  in te schakelen.

  Eenheden omrekenen
  1. Tik op Extra > Reken eenh. om.
  2. Tik op Conversie, selecteer een maatsoort
  en tik op OK.
  3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
  4. Selecteer een maateenheid en tik op OK.
  Herhaal dit indien nodig.

  De wereldklok gebruiken
  1. Tik op Extra > Wereldklok.
  2. Tik op een van de vermelde plaatsen om
  deze te wijzigen.
  3. Voer een plaatsnaam in en tik op OK.
  4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
  5. Tik op Wereldkaart om een kaart weer
  te geven. De gebieden waar het nacht is,
  worden donker weergegeven.

  28

  6. Tik op
  geven.

  5. Tik op het vak naast de maateenheid om
  een waarde op te geven.
  6. Voer een waarde in en tik op OK.
  De eenheid is omgerekend.
  7. Tik op Wis als u een andere conversie wilt
  uitvoeren.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 35

  Hulpmiddelen gebruiken
  Wisselkoersen bijwerken
  U kunt de conversiekoersen van de valuta’s
  handmatig bijwerken, zodat u altijd de
  recentste koersen gebruikt.
  1. Tik op Extra > Eenheden omrekenen >
  Conversie.
  2. Selecteer Valuta en tik op OK.
  3. Tik op de valutaknoppen en selecteer de
  valuta’s die u wilt bijwerken.
  4. Tik op Bijwerken.
  5. Tik op de vakjes naast de valuta’s om
  nieuwe koersen in te voeren.
  6. Tik op Sla op om de nieuwe koersen op te
  slaan. Tik op Herstel om de oorspronkelijke
  koersen te gebruiken.

  ecoRoute™ gebruiken
  Tik op Extra > ecoRoute.
  Met ecoRoute kunt u voor uw voertuig
  het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot
  en de brandstofprijs uitrekenen om naar
  een bepaalde bestemming te navigeren.
  Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het
  brandstofverbruik te verbeteren.
  De gegevens die worden verkregen met
  ecoRoute zijn alleen een schatting.
  De gegevens zijn niet specifiek op uw
  voertuig van toepassing. Als u nauwkeurigere
  brandstofrapporten wilt voor een bepaald
  voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het
  brandstofverbruik.
  De eerste keer dat u de functies van ecoRoute
  opent, wordt u gevraagd brandstof- en
  afstandsgegevens van uw voertuig in te
  voeren.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  29 • Page 36

  Hulpmiddelen gebruiken
  Het brandstofrapport weergeven
  Als u het voertuigprofiel en de actuele
  brandstofprijs hebt ingevoerd, berekent de
  nüvi naast het gemiddelde brandstofverbruik
  en de CO2-uitstoot van uw voertuig ook de
  kosten van de verbruikte brandstof.

  Het brandstofverbruik kalibreren
  Kalibreer het brandstofverbruik om meer
  nauwkeurige brandstofrapporten voor uw
  specifieke voertuig en rijgewoonten te
  ontvangen. Kalibreer als u tankt.

  De gegevens over brandstofverbruik zijn
  gebaseerd op schattingen van snelheid en
  versnelling voor een gemiddeld voertuig.

  2. Tik op Extra > ecoRoute >
  Brandstofrapport > Kalibreren.

  Tik op Extra > ecoRoute >
  Brandstofrapport.

  1. Bereken uw liters per 100 kilometer.

  3. Tik op
  en
  om het resultaat uit
  stap 1 in te voeren.
  4. Tik op OK.

  Tip: als u er zeker van wilt zijn dat
  de brandstofgegevens altijd worden
  opgeslagen, zorg dan dat de nüvi onder het
  rijden is ingeschakeld.

  De brandstofprijs aanpassen
  Typ informatie over de brandstofprijs voor de
  berekening van de brandstofkosten van routes
  en de brandstofrapporten.
  1. Tik op Extra > ecoRoute > Benzineprijs.
  2. Voer de huidige brandstofprijs in en tik op
  Gereed.

  30

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 37

  Hulpmiddelen gebruiken
  De uitdaging voor zuinig rijden
  aangaan
  De uitdaging voor zuinig rijden helpt u uw
  brandstofverbruik te minimaliseren door uw
  rijgewoonten te laten beoordelen. Hoe hoger
  uw totaalscore voor een uitdaging, hoe meer
  brandstof u kunt besparen.
  Tik op Extra > ecoRoute > Uitdaging zuinig
  rijden > Start.
  Uw score voor de uitdaging voor
  zuinig rijden
  Tik op
  op de kaartpagina om de gegevens
  voor uw huidige uitdaging weer te geven.
  De kleur van het blad op het pictogram
  Uitdaging zuinig rijden verandert afhankelijk
  van uw prestaties in de uitdaging.
  De totaalscore is het gemiddelde van de
  volgende drie scores:

  Score voor versnelling: u verdient punten
  voor gelijkmatig accelereren en u verliest
  punten voor snel accelereren.
  Score voor vaart minderen: u verdient
  punten door geleidelijk af te remmen en
  verliest punten als u te krachtig remt.
  Snelheidsscore: u verdient punten door de
  optimale snelheid voor het besparen van
  brandstof aan te houden. Deze snelheid ligt
  voor de meeste voertuigen tussen 70 en
  95 km/u.
  De uitdaging voor zuinig rijden
  stoppen
  1. Tik op de kaartpagina op

  .

  2. Tik op Stop > Ja.

  Uw voertuigprofiel aanpassen
  Tik op Extra > ecoRoute > Voertuigprofiel.
  Type brandstof: selecteer een brandstoftype.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  31 • Page 38

  Hulpmiddelen gebruiken
  Brandstofverbruik in de stad: typ hier
  het gemiddelde brandstofverbruik van uw
  voertuig in de stad.

  1. Tik op Extra > ecoRoute >
  Afstandsrapport.

  Brandstofverbruik op de snelweg: typ hier
  het gemiddelde brandstofverbruik van uw
  voertuig op de snelweg.

  U kunt maximaal 20 afstandsrapporten op uw
  nüvi weergeven. U kunt afstandsrapporten
  ook openen in de map Rapporten op het nüvistation/volume.

  Tip: Voor een optimaal resultaat kunt u het
  beste het brandstofverbruik kalibreren in
  plaats van hier het brandstofverbruik voor
  de stad en de snelweg aan te passen.
  Zie pagina 30.

  Het afstandsrapport weergeven
  Het afstandsrapport biedt gegevens
  over de afstand, de tijd, het gemiddelde
  brandstofverbruik en de brandstofkosten van
  de route naar een bestemming.
  Voor elke route die u rijdt wordt een
  afstandsrapport gemaakt. Als u een
  route beëindigt op de nüvi, wordt een
  afstandsrapport gemaakt voor de afstand die
  u hebt afgelegd.

  32

  2. Selecteer een rapport.

  Rijtips bekijken
  De nüvi geeft tips waarmee u brandstof kunt
  besparen.
  Tik op Extra > ecoRoute > Tips.

  ecoRoute-gegevens opnieuw
  instellen
  1. Tik op Extra > ecoRoute.
  2. Selecteer de categorie die u opnieuw wilt
  instellen en tik op Reset.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 39

  Hulpmiddelen gebruiken

  Aanbiedingen
  Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor
  verkeersinformatie bevat, kunt u aanbiedingen
  en coupons ontvangen die relevant zijn voor
  de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde
  verkeersinformatie is alleen beschikbaar in
  Noord-Amerika.
  De ontvanger voor verkeersinformatie moet
  op een externe voeding zijn aangesloten en u
  moet zich in het dekkingsgebied bevinden om
  gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen.
  Wanneer er een aanbieding op het scherm
  wordt weergegeven, kunt u op de aanbieding
  tikken als u de dichtstbijzijnde locatie wilt
  zoeken die verband houdt met die aanbieding.
  Als in de aanbieding het pictogram van
  een coupon is opgenomen, kunt u op het
  pictogram op de pagina Ga! tikken om een
  couponcode te ontvangen. Noteer deze code
  en laat de code zien als u op de locatie bent
  gearriveerd.

  Als u een lijst wilt weergeven met de
  advertenties die u hebt ontvangen, tikt u op
  Extra > Aanbiedingen.
  Om aanbiedingen uit te schakelen, dient u
  verkeersinfo uit te schakelen. Tik op Extra >
  Instellingen > Verkeersinformatie en
  schakel het selectievakje Verkeersinformatie
  inschakelen uit.

  Let OP: schrijf geen couponcodes op
  tijdens het rijden.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  33 • Page 40

  FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

  FM TMC-ontvanger
  voor verkeersinformatie
  gebruiken
  Opmerking: Garmin is niet
  verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
  van de verkeersinformatie.

  Uw nüvi kan FM TMC-verkeersinformatie
  (Traffic Message Channel) of
  verkeersinformatie van MSN® Direct
  ontvangen, afhankelijk van de ontvanger
  voor verkeersinformatie die op de nüvi is
  aangesloten.
  De nüvi geeft beide vormen van
  verkeersinformatie op dezelfde manier weer.
  Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer
  informatie over FM TMC-ontvangers en
  dekkingsgebieden.

  nüvi-modellen meegeleverd. Voor alle andere
  modellen uit de serie is het een optionele
  accessoire. Op pagina iv staat een lijst met de
  modellen die over ontvangers beschikken.
  Mini-USB-connector
  Interne antenne
  Voedingslampje
  Externe antenneconnector
  Voedingskabel
  voor in de auto

  U hoeft het abonnement dat bij uw FM TMContvanger werd geleverd, niet te activeren. Het
  abonnement wordt automatisch geactiveerd
  nadat uw nüvi satellietsignalen heeft
  ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen
  ontvangt van de provider van de betaalservice.
  Ga naar www.garmin.com/traffic of
  www.garmin.com voor meer informatie.

  FM TMC-ontvanger voor
  verkeersinformatie
  De FM TMC-ontvanger voor
  verkeersinformatie is geïntegreerd in de
  voertuigvoedingskabel en wordt bij sommige
  34

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 41

  FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

  MSN® Direct Traffic
  De MSN Direct -ontvanger is een optionele
  accessoire voor alle modellen uit de nüvi
  1200-, 1300- en 1400-series. MSN Directontvangers ontvangen content van MSN
  Direct, waaronder verkeersinformatie.
  Voor meer informatie over het activeren
  van MSN Direct of het gebruik van MSN
  Direct raadpleegt u Aanvulling bij de
  gebruikershandleiding voor MSN Direct op
  www.garmin.com.

  Verkeersabonnementen
  toevoegen of verlengen
  Tik op Extra > Instellingen > Verkeersinfo
  als u een verkeersabonnement wilt toevoegen
  of verlengen. Meer informatie vindt u op
  pagina 43 en op www.garmin.com/fmtraffic.

  Ontvangen van
  verkeersinformatie
  U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan
  de volgende voorwaarden is voldaan:


  De ontvanger voor verkeersinformatie
  moet zijn aangesloten op de nüvi.  De ontvanger voor verkeersinformatie en
  de nüvi moeten zijn aangesloten op een
  externe voedingsbron.  De ontvanger voor verkeersinformatie
  en de nüvi dienen zich binnen het
  gegevensbereik van een FM-station te
  bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.
  Opmerking: door verwarmde
  (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties
  van de ontvanger voor verkeersinformatie
  afnemen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  35 • Page 42

  FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

  Verkeer in uw omgeving

  Verkeer op uw route

  Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er
  een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek
  van de kaartpagina weergegeven. Het
  verkeerspictogram verandert van kleur om de
  ernst van verkeerssituaties op uw route of op
  de weg waar u rijdt aan te geven.

  Tijdens het berekenen van de route onderzoekt
  de nüvi het huidige verkeer en past deze de
  route automatisch aan om de reisduur zo
  kort mogelijk te maken. Als er een lange file
  op uw route is terwijl u aan het navigeren
  bent, berekent de nüvi de route automatisch
  opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden
  geleid als er geen betere alternatieve routes
  zijn.

  Kleur

  Beschrijving

  Betekenis

  Groen

  Niet ernstig

  Er is een
  normale
  verkeersstroom.

  Geel

  Matig

  Er is lichte
  vertraging.

  Rood

  Ernstig

  Er is sprake
  van stilstaand
  verkeer.

  Verkeerspictogram

  Als er sprake is van lichte vertraging op
  uw route, tikt u op het verkeerspictogram
  om een tabblad weer te geven waarop
  wordt aangegeven hoeveel reistijd er door
  de vertraging aan uw route is toegevoegd.
  Deze tijd is al opgenomen in de geschatte
  aankomsttijd.

  36

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 43

  FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken
  Handmatig verkeer op uw route
  vermijden
  1. Tik op het verkeerspictogram op de
  kaartpagina.
  2. Tik op Verkeer op route.
  3. Tik op de pijlen om indien nodig andere
  vertragingen op uw route weer te geven.
  4. Tik op Vermijden om de file te vermijden.

  De kaart met
  verkeersinformatie
  weergeven
  Op de kaart met verkeersinformatie
  worden met kleurcodes de verkeersstroom
  en vertragingen op wegen in de buurt
  weergegeven.
  1. Tik op het verkeerspictogram op de
  kaartpagina.
  2. Tik op Toon verkeerskaart om de
  verkeerssituaties op een kaart weer te
  geven.

  Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie
  terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op
  het verkeerspictogram en vervolgens op Toon
  normale kaart.

  Vertragingen weergeven
  1. Tik op het verkeerspictogram op de
  kaartpagina.
  2. Tik op Zoek verkeer voor een lijst met
  vertragingen.
  3. Tik op een item in de lijst voor meer
  informatie. Als er meerdere vertragingen
  zijn, tikt u op de pijlen om de overige
  vertragingen weer te geven.

  Aanbiedingen
  Als uw nüvi-pakket een FM TMC-ontvanger
  voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in
  Noord-Amerika aanbiedingen en coupons.
  Tik op de aanbieding op het scherm als u
  de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die
  verband houdt met die aanbieding.
  Let OP: schrijf geen couponcodes op
  tijdens het rijden.

  Als u niet langer aanbiedingen wilt ontvangen,
  schakelt u de functie voor verkeersinformatie
  uit. Zie pagina 33.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  37 • Page 44

  De nüvi aanpassen

  De nüvi aanpassen
  1. Tik op Extra > Instellingen.

  Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat
  verplaatsen, zodat de beste route kan worden
  berekend: Auto, Voetganger of Fiets.
  Toetsenbord: tik op QWERTY voor een
  indeling zoals op een computertoetsenbord.
  Tik op ABCDE voor een alfabetische indeling
  (alleen beschikbaar in de nüvi 1300- en
  1400-serie).

  2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
  3. Tik op de knop onder de naam van de
  instelling om deze te wijzigen.

  De systeeminstellingen
  wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Systeem.
  GPS-simulator: hiermee schakelt u de
  simulator in om de GPS-modus uit te
  schakelen en navigatie te simuleren om de
  batterij te sparen.

  38

  Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid
  in Kilometers of Mijlen.
  Over: hiermee geeft u het versienummer
  van de nüvi-software, het toestel-id-nummer
  en informatie over verschillende andere
  softwarefuncties weer. U hebt deze gegevens
  nodig om de systeemsoftware bij te werken
  of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen
  (zie pagina 50).
  Herstel: hiermee herstelt u de
  standaardsysteeminstellingen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 45

  De nüvi aanpassen

  Navigatie-instellingen
  wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Navigatie.
  Routevoorkeur: hiermee selecteert u een
  voorkeur voor het berekenen van de route:


  Snellere tijd: hiermee berekent u
  routes die sneller worden afgelegd,
  maar mogelijk langer zijn.  Kortere afstand: hiermee berekent u
  routes die korter zijn, maar mogelijk
  langzamer worden afgelegd.  Niet via de weg: hiermee berekent u
  routes van punt naar punt (niet via
  de weg).  Minder brandstof: voor het berekenen
  van routes waarvoor minder brandstof
  is vereist dan voor andere routes.
  De routeberekening is gebaseerd op de
  snelheidsgegevens van een weg en de
  versnellingsgegevens van een voertuig
  voor een bepaalde route.

  OV-typen: selecteer hier de openbaarvervoermiddelen die u wilt vermijden bij het
  berekenen van routes. Beschikbaar wanneer
  cityXplorer-kaarten zijn geladen. Zie pagina 6.
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  navigatie-instellingen.

  De scherminstellingen
  wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Scherm.
  Kleurmodus: selecteer u Dag voor een
  lichte achtergrond, Nacht voor een donkere
  achtergrond of Auto om automatisch tussen
  deze twee opties te schakelen.
  Schermafbeelding: hiermee schakelt u de
  schermafbeeldingsmodus in. Tik op
  om een schermafbeelding te maken. Het
  bitmapbestand van de afbeelding wordt
  opgeslagen in de map screenshots op het
  nüvi-station.

  Te vermijden: hiermee selecteert u de
  wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  39 • Page 46

  De nüvi aanpassen
  Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid
  van de schermverlichting. De levensduur van
  de batterijen neemt toe als u de helderheid van
  de schermverlichting verlaagt.
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  scherminstellingen.

  De tijdsinstellingen wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Tijd.
  Selecteer een tijdweergave: hiermee kiest u
  UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.
  Huidige tijd: stel de tijd op uw nüvi
  handmatig in. Selecteer Automatisch als u
  wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld
  op basis van uw locatie.
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  tijdsinstellingen.

  40

  De talen instellen
  Tik op Extra > Instellingen > Taal.
  Taal voor spraak: hiermee wijzigt u de taal
  van de gesproken aanwijzingen.
  Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de
  taal voor alle tekst op het scherm in de
  geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt,
  blijft de taal van de kaartgegevens, zoals
  straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker
  ingevoerde gegevens, ongewijzigd.
  Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor
  uw taal. Tik op Modus op een willekeurig
  toetsenbord om de taal van het toetsenbord te
  wijzigen.
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  taalinstellingen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 47

  De nüvi aanpassen

  De kaartinstellingen wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Kaart.
  Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details
  op de kaart worden weergegeven. Door het
  weergeven van meer details is het mogelijk dat
  de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.
  Kaartweergave: hiermee wijzigt u het
  perspectief van de kaart.


  Koers boven: de kaart wordt
  weergegeven in twee dimensies (2D) met
  de reisrichting aan de bovenkant van het
  scherm.  Noord boven: de kaart wordt
  weergegeven in twee dimensies (2D) met
  het noorden boven.  3D: de kaart wordt in drie dimensies (3D)
  weergegeven in de stand Koers boven.
  Opmerking: in de gebruiksmodus
  Voetganger is Noord boven de enige
  kaartweergave.

  Voertuig: tik op Wijzig om het pictogram
  te wijzigen waarmee uw positie op de kaart
  wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u

  wilt gebruiken en tik vervolgens op OK. Meer
  voertuigpictogrammen kunt u downloaden op
  www.garmingarage.com.
  Triplog: hiermee toont of verbergt u uw
  reislogboek. Tik op Extra > Mijn gegevens >
  Triplog wissen als u het reislogboek wilt
  wissen.
  Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten
  en versie van elke kaart die op uw nüvi is
  geladen. Tik op een kaart om die kaart in te
  schakelen (met vinkje) of uit te schakelen
  (zonder vinkje).
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  kaartinstellingen.

  Beveiligingsinstellingen
  wijzigen
  Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
  Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin
  Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer
  een viercijferige pincode in en stel een veilige
  locatie in. Zie pagina 46 voor meer informatie.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  41 • Page 48

  De nüvi aanpassen
  Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige
  modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt,
  worden in de veilige modus alle functies
  uitgeschakeld die veel aandacht van de
  gebruiker vereisen en u tijdens het rijden
  kunnen afleiden.
  Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
  beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen
  van de beveiligingsinstellingen worden uw
  pincode voor Garmin Lock en uw veilige
  locatie niet gewist.

  Opties voor Bluetoothtechnologie instellen
  Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
  Verbindingen: tik op Voeg toe > OK om
  te koppelen met een telefoon via draadloze
  Bluetooth-technologie. Zie pagina 19–23.
  Tik op Wijzig om te koppelen met een andere
  telefoon.

  42  Uit: selecteer de telefoon waarmee u de
  verbinding wilt verbreken en tik op Ja.  Wis: selecteer de telefoon die u uit het
  geheugen van de nüvi wilt verwijderen
  en tik op Ja.

  Bluetooth: schakel de Bluetooth-component
  in en uit. Het Bluetooth-pictogram
  wordt in het hoofdmenu weergegeven als de
  Bluetooth-component is geactiveerd. Als u
  wilt verhinderen dat een telefoon automatisch
  wordt verbonden, tikt u op Uitgeschakeld.
  Toestelnaam: selecteer deze optie om
  een naam op te geven waaraan de nüvi op
  Bluetooth-toestellen wordt herkend.
  Tik op OK.
  Herstel: hiermee herstelt u de
  oorspronkelijke Bluetooth-instellingen.
  De koppelingsgegevens worden hiermee niet
  gewist.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 49

  De nüvi aanpassen

  De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen
  Als u de instellingen van de gevarenzones
  wilt aanpassen, dienen er gevarenzones (zoals
  eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase) te
  zijn geladen. Zie pagina 50. Tik op Extra >
  Instellingen > Gevarenzones.
  Gevarenzone alarm: hiermee kunt u
  waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer
  u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.
  Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van
  de gevarenzones.

  Informatie over
  verkeersabonnementen
  weergeven
  De TMC-ontvanger wordt bij sommige
  nüvi-pakketten meegeleverd. Tik op Extra >
  Instellingen > Verkeersinfo.

  Opties voor Noord-Amerika
  Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie
  en de vervaldatums worden vermeld.
  Tik op Voeg toe als u een abonnement wilt
  toevoegen.
  Opties voor buiten Noord-Amerika
  Huidige: selecteer de provider die u wilt
  gebruiken. Tik op Automatisch om de beste
  provider voor het gebied te selecteren, of
  selecteer een specifieke provider die u wilt
  gebruiken.
  Verder zoeken: hiermee zoekt u andere TMCverkeersdiensten. Als u langer wilt zoeken, tikt
  u op Ja om de providertabel leeg te maken.
  Abonnementen: hiermee geeft u de FM
  TMC-abonnementen en de vervaldatums weer.
  Tik op Voeg toe als u een abonnement wilt
  toevoegen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  43 • Page 50

  Customizing the nüvi
  Een abonnement toevoegen
  U kunt extra abonnementen aanschaffen of
  een abonnement vernieuwen wanneer het
  verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.
  Opmerking: u hoeft het abonnement
  dat bij uw FM TMC-ontvanger werd
  geleverd, niet te activeren (als deze samen
  werden geleverd). Het abonnement wordt
  automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
  satellietsignalen heeft ontvangen en ook
  verkeersinformatiesignalen ontvangt van de
  serviceprovider.
  1. Tik in het hoofdmenu op Extra >
  Instellingen > Verkeersinfo.

  5. Tik op de nüvi op Volgende, voer de code
  in en tik op OK.

  De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw
  worden gebruikt. Elke keer dat u de service
  wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig.
  Indien u meerdere FM-ontvangers voor
  verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke
  ontvanger een nieuwe code nodig.

  Alle instellingen herstellen
  1. Tik op Extra > Instellingen.
  2. Tik op Herstel.
  3. Tik op Ja.

  2. Tik buiten Noord-Amerika op
  Abonnementen > Voeg toe. Tik binnen
  Noord-Amerika op Voeg toe.
  3. Schrijf de toestel-id van de FM-ontvanger
  voor verkeersinformatie op.
  4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om
  een abonnement af te sluiten en een uit
  25 tekens bestaande code op te halen.

  44

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 51

  Appendix

  Appendix
  De nüvi onderhouden
  De nüvi bevat gevoelige elektronische
  onderdelen die permanent kunnen worden
  beschadigd als deze worden blootgesteld aan
  overmatige schokken of trillingen. Om het
  risico van schade aan de nüvi te verminderen,
  mag u het toestel niet laten vallen en niet
  gebruiken in omgevingen waar het wordt
  blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.
  Het toestel schoonmaken
  De nüvi is gemaakt van hoogwaardige
  materialen en er is geen ander onderhoud
  vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing
  van het toestel (niet het aanraakscherm)
  schoon met een doek die is bevochtigd
  met een mild schoonmaakmiddel en veeg
  het toestel vervolgens droog. Gebruik
  geen chemische schoonmaakmiddelen en
  oplosmiddelen die de kunststofonderdelen
  kunnen beschadigen.

  Het aanraakscherm schoonmaken
  Maak het aanraakscherm schoon met
  een zachte, schone, niet-pluizende doek.
  Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol
  of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de
  doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig
  schoon.
  De nüvi beschermen
  • Bewaar de nüvi niet op een plaats waar
  deze langdurig aan extreme temperaturen
  kan worden blootgesteld, omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.


  Stel de nüvi niet bloot aan water.
  Als gevolg van contact met water kan het
  toestel defect raken.  Hoewel u het aanraakscherm kunt
  bedienen met een PDA-stylus, moet
  u dat nooit doen als u een voertuig
  bestuurt. Gebruik nooit een hard of
  scherp voorwerp om het aanraakscherm
  te bedienen omdat het scherm daardoor
  beschadigd kan raken.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  45 • Page 52

  Appendix
  Diefstalpreventie
  • Om diefstal te voorkomen, raden we u
  aan het toestel en de bevestiging uit het
  zicht te verwijderen wanneer u deze niet
  gebruikt. Verwijder de afdruk van de
  zuignap op de voorruit.


  Bewaar het toestel niet in het
  handschoenvak.  Registreer uw product op
  http://my.garmin.com.  Gebruik de Garmin Lock-functie.
  Zie hieronder voor meer informatie.

  De nüvi vergrendelen
  Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw
  nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi
  inschakelt, dient u de pincode in te voeren of
  naar de veilige locatie te rijden.

  46

  1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
  2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
  3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
  een veilige locatie.

  Wat is een veilige locatie?
  Uw veilige locatie is een locatie waar u
  vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis.
  Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt en
  u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u
  geen pincode in te voeren.
  Opmerking: als u uw pincode en
  uw veilige locatie bent vergeten, dient
  u uw nüvi naar Garmin te sturen om
  deze te laten ontgrendelen. U moet een
  geldige productregistratie of een geldig
  aankoopbewijs meesturen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 53

  Appendix

  Het scherm kalibreren�
  Als het aanraakscherm niet goed reageert,
  moet u het kalibreren.
  1. Schakel de nüvi uit.
  2. Houd de aan-uitknop ongeveer
  30 seconden lang ingedrukt totdat het
  kalibratiescherm wordt weergegeven (een
  wit scherm met de tekst ‘’Druk op punt’’).

  De software bijwerken
  1. Sluit de nüvi aan op de computer met
  behulp van de mini-USB-kabel. Het menu
  Automatisch afspelen wordt geopend.
  2. Dubbelklik op
  om de downloadpagina
  van de myGarmin Agent te downloaden. Als
  het menu Automatisch afspelen niet wordt
  geopend of als u met een Mac-computer
  werkt, gaat u naar www.garmin.com/agent.
  3. Volg de instructies op het scherm.

  Na de installatie van myGarmin Agent
  wordt u gevraagd myDashboard te openen
  wanneer u de nüvi aansluit op uw computer.
  myDashboard controleert of de meest recente

  software voor de nüvi is geselecteerd en
  verschaft u aanvullende informatie over de
  nüvi.

  Gebruikersgegevens wissen
  Belangrijk: hiermee wordt alle

  informatie gewist die de gebruiker heeft
  ingevoerd.

  1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek
  van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi
  inschakelt.
  2. Houd uw vinger op het scherm totdat het
  pop-upvenster wordt weergegeven.
  3. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te
  wissen.

  Alle oorspronkelijke instellingen worden
  hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen,
  worden gewist.

  Batterijgegevens
  Stel de nüvi niet langdurig bloot aan direct
  zonlicht of overmatige warmte om de
  levensduur van de lithium-ionbatterij te
  verlengen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  47 • Page 54

  Appendix
  Het batterijpictogram
  in de hoek van
  het hoofdmenu geeft de status van de batterij
  van de nüvi aan. Als u de nauwkeurigheid van
  de batterijmeter wilt vergroten, ontlaadt u de
  batterij volledig en laadt u deze vervolgens
  volledig op. Koppel de nüvi pas los wanneer
  deze volledig is opgeladen.

  De nüvi opladen


  Sluit de mini-USB-connector van de
  nüvi via de voedingskabel aan op een
  stroomvoorziening in uw voertuig.
  Mogelijk wordt de nüvi pas opgeladen als
  u de contactsleutel omdraait.  Sluit de nüvi via een netadapter (optioneel
  accessoire) aan op een stopcontact.  Sluit de nüvi op een computer met een
  USB-kabel. De USB-kabel wordt met
  bepaalde nüvi-modellen meegeleverd.
  De nüvi wordt alleen opgeladen als de
  computer is ingeschakeld.

  48

  De zekering vervangen
  Let OP: bij het vervangen van zekeringen
  moet u ervoor zorgen dat u geen
  onderdeeltjes verliest en dat u deze op de
  juiste plek terugplaatst.

  Als het toestel in het voertuig is aangesloten
  maar niet wordt opgeladen, moet u misschien
  de zekering vervangen op de buitenkant van
  de voertuigadapter.
  1. Schroef de zwarte,
  ronde dop los en
  verwijder deze.
  2. Verwijder de
  zekering (glazen
  buisje met
  zilverkleurige
  kapjes) en vervang
  deze door een 3-A
  snelle zekering.

  Dop
  Zilveren
  pinnetje
  Zekering

  3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de
  zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 55

  Appendix

  De nüvi en de bevestiging
  verwijderen
  Als u de nüvi uit de houder wilt halen, dient u
  het lipje boven aan de houder naar achteren te
  drukken terwijl u de nüvi naar voren kantelt.
  Als u de houder van de bevestiging wilt
  nemen, draait u de houder naar links of rechts.
  Blijf in die richting duwen totdat de houder
  losklikt uit de bevestiging.
  Als u de zuignapsteun van de voorruit wilt
  verwijderen, draait u de hendel naar u toe.
  Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

  Plaatsing op het dashboard
  Gebruik de meegeleverde montageschijf om
  de nüvi op het dashboard te monteren en
  zo aan de regelgeving in bepaalde staten te
  voldoen.

  Belangrijk: de permanente plakstrip

  is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is
  geïnstalleerd.

  1. Reinig en droog de plaats op het dashboard
  waar u de schijf wilt plaatsen.
  2. Verwijder de bescherming van de plakstrip
  aan de achterkant van de schijf.
  3. Plaats de schijf op het dashboard.
  4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van
  de bovenkant van de schijf.
  5. Plaats de zuignapsteun op de schijf.
  Duw de hendel naar beneden (in de richting
  van de schijf).

  nüMaps Guarantee™
  Als u binnen zestig dagen na het zoeken van
  satellieten en het maken van een ritje uw nüvi
  registreert op http://my.garmin.com, ontvangt
  u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar).
  U komt niet in aanmerking voor de gratis
  kaartupdate als u per telefoon registreert of

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding

  49 • Page 56

  Appendix
  langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het
  eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

  Extra kaarten
  U kunt extra kaarten voor uw nüvi kopen.
  Ga voor een lijst met kaarten die compatibel
  zijn met uw nüvi naar de productpagina
  van uw nüvi op de website van Garmin
  (www.garmin.com) en klik op de tab Kaarten.

  Info over GPSsatellietsignalen
  De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global
  Positioning System) ontvangen om te kunnen
  navigeren. Als u zich binnen, bij hoge
  gebouwen of bomen of in een parkeergarage
  bevindt, kan de nüvi misschien geen
  satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar
  een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi
  te gebruiken.
  Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt,
  worden de balken voor de signaalsterkte in

  50

  het hoofdmenu groen
  . Wanneer er geen
  satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden
  de balken rood of doorzichtig
  .
  Ga voor meer informatie over GPS naar
  www.garmin.com/aboutGPS.

  Extra’s en optionele
  accessoires
  Ga voor meer informatie over optionele
  accessoires naar http://buy.garmin.com of
  www.garmin.com/extras of neem contact op
  met uw Garmin-dealer.
  Eigen nuttige punten
  Gebruik de POI Loader om eigen nuttige
  punten naar uw nüvi te laden. Databases
  met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar
  bij verschillende bedrijven op internet.
  Sommige van deze databases bevatten
  waarschuwingsgegevens voor bepaalde
  punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 57

  Appendix
  Ga naar www.garmin.com/poiloader en
  klik op POI Loader om de POI Loader op
  uw computer te installeren. Raadpleeg het
  Help-bestand van de POI Loader voor meer
  informatie. Druk op F1 om het Help-bestand
  te openen.
  Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken,
  tikt u op Waarheen? > Extra’s > Eigen
  nuttige punten.
  Als u de instellingen voor gevarenzones wilt
  wijzigen, tikt u op Extra > Instellingen >
  Gevarenzones > Gevarenzone alarm.
  Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt
  verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer
  aan. Open de map POI op het nüvi-station
  of het geheugenkaartstation. Verwijder het
  bestand met de naam poi.gpi.

  Flitspaalinformatie
  In sommige landen is flitspaalinformatie
  beschikbaar. Kijk op http://my.garmin.com
  voor de beschikbaarheid van deze informatie.
  In deze landen geeft de nüvi de locatie
  van honderden flitspalen weer. Uw nüvi
  waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert
  en wanneer u te hard rijdt. De gegevens
  worden ten minste eenmaal per week
  bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest
  actuele gegevens.
  U kunt op elk gewenst moment de gegevens
  van een nieuwe regio aanschaffen of een
  bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens
  van een regio die u koopt, hebben een
  vervaldatum.
  Let OP: Garmin is niet verantwoordelijk
  voor de nauwkeurigheid van of
  consequenties van het gebruik van een
  database met eigen nuttige punten of een
  database met flitspaalgegevens.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding51 • Page 58

  Appendix

  Garmin Reisgids
  Garmin Reisgids verschaft gedetailleerde
  informatie over locaties, zoals restaurants en
  hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen,
  gaat u naar http://buy.garmin.com of neemt u
  contact op met uw Garmin-dealer.
  Plaats de geheugenkaart in uw nüvi wanneer u
  de reisgids wilt gebruiken. Tik op Waarheen?
  > Extra’s. Tik op de naam van uw reisgids om
  deze te openen.

  Contact opnemen met
  Garmin
  Neem contact op met de productondersteuning
  van Garmin Product Support als u vragen
  hebt. Ga in de V.S. naar www.garmin.com
  /support of neem telefonisch contact op met
  Garmin USA via (913) 397-8200 of
  (800) 800-1020.

  Ga in Europa naar www.garmin.com/support
  en klik op Contact Support voor informatie
  over landspecifieke ondersteuning, of neem
  contact op met Garmin (Europe) Ltd. op
  telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

  De nüvi registreren
  U kunt uw nüvi registreren op
  http://my.garmin.com. Op pagina 24 wordt
  uitgelegd hoe u de nüvi kunt aansluiten op uw
  computer.
  1. Sluit uw nüvi aan. Er wordt een optie
  weergegeven voor installatie van de
  myGarmin Agent (optioneel).
  2. Volg de online-instructies voor de installatie
  van myGarmin Agent en registreer uw nüvi.

  Nadat u de nüvi hebt geregistreerd,
  kunt u zich abonneren op de nieuwste
  Garmin-onlineservices.

  Neem in het V.K. contact op met Garmin
  (Europe) Ltd. op telefoonnummer
  0808 2380000.

  52

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 59

  Appendix

  Specificaties
  nüvi 1200-serie
  Fysieke grootte (B × H ×D): 9,3 × 7,5 ×
  1,6 cm. (9,3 × 7,5 × 1,6 inch)
  Gewicht: 113,4 g (4 oz.).
  Beeldscherm: 3,5 inch diagonaal,
  320 × 240 pixels; 64.000 kleuren;
  helder QVGA liggend TFT-scherm;
  witte schermverlichting; aanraakscherm
  Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
  Bedrijfstemperatuur:
  0°C – 60°C (32°F – 140°F)
  Temperatuur bij opladen:
  0°C – 45°C (32°F – 113°F)
  Gegevensopslag: intern geheugen en
  optionele verwijderbare microSDkaart. Gegevens worden permanent
  opgeslagen.
  Computerinterface: snelle USB 2.0massaopslag
  Besturingssysteem: Garmin

  Oplaadtijd: maximaal 4 uur
  Ingangsvoltage: voertuigspanning via
  meegeleverde voedingskabel of
  netspanning via een optioneel
  accessoire
  Verbruik: max. 5 W
  Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur
  Batterijtype: niet door de gebruiker
  vervangbare lithium-ionbatterij
  GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix™
  Zoektijden*:
  Warm: < 1 seconde
  Koud: < 38 seconden
  Fabrieksinstellingen herstellen:
  < 45 seconden
  *Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
  met onbelemmerd zicht op de hemel.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding53 • Page 60

  Appendix
  nüvi 1300-serie
  Fysieke grootte (B × H ×D): 9,3 × 7,5 ×
  1,6 cm. (9,3 × 7,5 × 1,6 inch)
  Gewicht: 161,6 g (5,7 oz.).
  Beeldscherm: 4,3 inch diagonaal,
  480 × 272 pixels; 64.000 kleuren;
  helder WQVGA liggend TFT-scherm;
  witte schermverlichting; aanraakscherm
  Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
  Bedrijfstemperatuur:
  0°C – 60°C (32°F – 140°F)
  Temperatuur bij opladen:
  0°C – 45°C (32°F – 113°F)
  Gegevensopslag: intern geheugen en
  optionele verwijderbare microSDkaart. Gegevens worden permanent
  opgeslagen.
  Computerinterface: snelle USB 2.0massaopslag
  Besturingssysteem: Garmin
  Oplaadtijd: maximaal 4 uur

  54

  Ingangsvoltage: voertuigspanning via
  meegeleverde voedingskabel of
  netspanning via een optioneel
  accessoire
  Verbruik: max. 5 W
  Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur
  Batterijtype: niet door de gebruiker
  vervangbare lithium-ionbatterij
  GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix
  Zoektijden*:
  Warm: < 1 seconde
  Koud: < 38 seconden
  Fabrieksinstellingen herstellen:
  < 45 seconden
  *Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
  met onbelemmerd zicht op de hemel.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 61

  Appendix
  nüvi 1400-serie
  Afmetingen (B × H ×D): 13,7 × 8,6 × 1,6 cm
  (5,4 × 3,4 × 0,6 inch).
  Gewicht: 221,1 g (7,8 oz.)
  Beeldscherm: 5,0 inch diagonaal,
  480 × 272 pixels; 64.000 kleuren;
  helder WQVGA liggend TFT-scherm;
  witte schermverlichting; aanraakscherm
  Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
  Bedrijfstemperatuur:
  0°C – 60°C (32°F – 140°F)
  Temperatuur bij opladen:
  0°C – 45°C (32°F – 113°F)
  Gegevensopslag: intern geheugen en
  optionele verwijderbare microSDkaart. Gegevens worden permanent
  opgeslagen.
  Computerinterface: snelle USB 2.0massaopslag
  Besturingssysteem: Garmin
  Oplaadtijd: maximaal 4 uur

  Ingangsvoltage: voertuigspanning via
  meegeleverde voedingskabel of
  netspanning via een optioneel
  accessoire
  Verbruik: max. 5 W
  Levensduur van de batterij: maximaal 3 uur
  Batterijtype: niet door de gebruiker
  vervangbare lithium-ionbatterij
  GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix
  Zoektijden*:
  Warm: < 1 seconde
  Koud: < 38 seconden
  Fabrieksinstellingen herstellen:
  < 45 seconden
  *Gemiddeld voor een stationaire ontvanger
  met onbelemmerd zicht op de hemel.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding55 • Page 62

  Appendix

  Conformiteitsverklaring

  Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product
  voldoet aan de essentiële vereisten en overige
  relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
  Voor de volledige conformiteitsverklaring
  verwijzen we u naar de website voor uw
  Garmin-product op www.garmin.com.

  Softwarelicentieovereen­
  komst

  DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN
  VERKLAART U DAT U
  DE VOORWAARDEN EN
  BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
  SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
  ZULT NALEVEN. LEES DEZE
  OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
  Garmin kent u een beperkte licentie toe om
  de software die is ingebouwd in dit toestel
  (de ‘Software’) in binaire, uitvoerbare
  vorm te gebruiken bij het normale gebruik
  van dit product. De eigendomstitel, de
  eigendomsrechten en de intellectuele
  eigendomsrechten van de software blijven
  berusten bij Garmin.

  56

  U erkent dat de Software het eigendom is
  van Garmin en wordt beschermd door de
  copyrightwetten van de Verenigde Staten van
  Amerika en internationale copyrightverdragen.
  U erkent bovendien dat de structuur, ordening
  en code van de Software waardevolle
  handelsgeheimen van Garmin zijn en dat
  de Software in de vorm van broncode een
  waardevol handelsgeheim van Garmin blijft.
  U verklaart dat u de Software of elk deel
  daarvan niet zult decompileren, demonteren,
  wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling
  of reverse engineering, herleiden tot door
  mensen leesbare vorm of afgeleide werken
  zult maken op basis van de Software.
  U verklaart dat u de Software niet zult
  exporteren of herexporteren naar landen die
  de exportwetten van de Verenigde Staten van
  Amerika schenden.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 63

  Appendix

  Problemen oplossen
  Probleem/vraag

  Oplossing/antwoord

  Mijn nüvi ontvangt geen
  satellietsignalen.

  Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages
  en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele
  minuten stationair.

  De zuignap blijft niet op de
  voorruit zitten.

  Reinig de zuignap en de voorruit schoon met
  schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek.
  Plaats de zuignap zoals beschreven op pagina 2.

  Mijn nüvi wordt niet opgeladen in
  mijn voertuig.

  Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel
  (zie pagina 48).
  Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de
  stroomvoorziening levert.
  Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen
  tussen 0 en 45°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht wordt
  blootgesteld, is opladen niet mogelijk.

  De batterij blijft niet erg lang
  opgeladen.

  Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor
  hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra >
  Instellingen > Scherm > Helderheid.

  Hoe wis ik al mijn
  gebruikersgegevens?

  Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van
  de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het
  scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om
  alle gebruikersgegevens te wissen.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding57 • Page 64

  Appendix
  Probleem/vraag

  Oplossing/antwoord

  Mijn batterijmeter lijkt niet
  nauwkeurig te zijn.

  Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij
  vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).

  Het aanraakscherm reageert niet
  op mijn tikken.

  Kalibreer het aanraakscherm zoals wordt beschreven op
  pagina 47.

  Hoe weet ik of mijn nüvi in de
  modus voor USB-massaopslag
  staat?

  Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt
  een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten
  op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare
  schijfstations worden weergegeven in Deze computer.

  Mijn computer detecteert nooit
  dat de nüvi is aangesloten.

  1. Verwijder de USB-kabel van de computer.
  2. Schakel de nüvi uit.
  3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw
  computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch
  ingeschakeld en schakelt over naar de modus USBmassaopslag. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet
  op een USB-hub.

  58

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 65

  Appendix
  Probleem/vraag

  Oplossing/antwoord

  Ik zie geen nieuwe verwijderbare
  stations in mijn lijst met stations.

  Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de
  computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het
  toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Helpbestand van uw besturingssysteem voor informatie over het
  toewijzen van stationsletters.

  Hoe vind ik restaurants in de
  buurt van het hotel waar ik ga
  overnachten?

  Sla het hotel op in uw Favorieten. Zie pagina 12 voor meer
  informatie over Favorieten. U kunt dan naar restaurants in de
  buurt van het hotel zoeken.
  1. Tik op Waarheen? > Nabij.
  2. Selecteer Een favoriete bestemming.
  3. Selecteer een bestemming.
  4. Tik op Nuttige punten > Eten en drinken.
  5. Selecteer een categorie. De nüvi zoekt naar locaties in de
  buurt van het hotel.
  6. Selecteer een restaurant.

  Ik kan mijn telefoon niet
  aansluiten op de nüvi.

  Controleer of uw nüvi over Bluetooth beschikt. Zie pagina iv.
  Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het
  veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.
  Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op
  maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.
  Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding59 • Page 66

  Index

  Index
  Symbols
  2-D, 3-D-kaartweergave 41
  A
  aan-uitknop 4
  aanraakscherm
  instellingen 40
  kalibreren 47, 58
  reinigen 45
  accessoires 50, 51
  achtergrondkleur 39
  adressen 8
  advertenties
  uitschakelen 33
  afslag-voor-afslag
  aanwijzingen 16
  afstandsrapport 32
  antidiefstalfunctie 41, 46
  audioversie 38
  B
  batterij 47, 57
  batterijgegevens 47

  60

  bestanden 24–25
  ondersteunde typen 24
  verwijderen 25
  bestanden overbrengen 25
  beveiliging
  instellingen 41
  locatie 46
  bevestigen
  op dashboard 49
  op voorruit 57
  uit houder nemen 49
  bijwerken
  kaarten 49, 50
  software 47
  Bluetooth-technologie
  19–23
  bellen vanaf pagina
  Ga! 9
  instellingen 42
  koppelen met
  telefoon 19
  op nüvi-modellen iv
  verwijderen,
  telefoon 42
  brandstofprijs,
  aanpassen 30

  brandstofrapport 30
  breedtegraad 14
  C
  calculator 28
  conformiteitsverklaring 56
  coördinaten 14
  D
  dashboardschijf 49
  dempen
  audio 4
  telefoongesprek 21
  de nüvi aanpassen 38–44
  de nüvi opbergen 45
  de nüvi opladen 48, 57
  detailkaarten 41
  diacritische tekens 11
  E
  ecoRoute™ 29–32
  afstandsrapport 32
  brandstofrapport 30
  brandstofverbruik
  kalibreren 30
  tips 32

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 67

  Index

  Uitdaging zuinig
  rijden 31
  voertuigprofiel 29
  eenheden omrekenen 28
  een route simuleren 38
  eigen nuttige punten 51
  extra 26–31
  extra’s 50–51
  extra kaarten 50
  F
  Favorieten 12
  feedback over nuttige
  punten 10
  fietsnavigatie 38
  flitspaaldatabase 51
  fotonavigatie
  laden, afbeeldingen 14
  G
  Garmin Lock 41, 46
  Garmin Travel Guide 52
  gebruikersgegevens
  verwijderen 47
  gebruiksmodus 3, 38
  geocaching 14

  GPS
  aan/uit 38
  informatie over
  GPS 50
  gratis kaartupdate 49
  H
  helderheid 40
  Help 26
  huidige locatie, opslaan 12
  I
  inkomend gesprek 20
  instellingen 38–43
  herstellen 44
  J
  JPEG-afbeeldingsbestanden
  24
  K
  kaart
  bladeren 13
  detailkaarten
  inschakelen 41
  detailniveau 41
  instellingen 41

  knop Kaartinformatie
  41
  toevoegen 50
  versie 41
  voetganger 18
  weergeven 41
  zoomen 13
  kilometers 38
  Knooppuntbeeld 17
  op nüvi-modellen iv
  Koers boven 41
  koppelen met mobiele
  telefoon 19
  L
  lengtegraad 14
  lijst met afslagen 16
  lithium-ion batterij 47, 53,
  54, 55
  M
  MapSource 24, 50
  maten, omrekenen 28
  max. snelheid, reset 16
  maximumsnelheid,
  pictogram 15
  op nüvi-modellen iv

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding61 • Page 68

  Index

  mijlen 38
  Mijn gegevens 28
  MSN Direct 26–27
  verkeer 35
  N
  naar huis 8
  navigatie 15
  instellingen 39
  modus 38
  niet via de weg, route 3, 39
  nüMaps Guarantee 49
  nuttige punten 10
  aangepast 50
  fout rapporteren 10
  POI loader 24
  sterrenwaardering
  bewerken 10
  telefoonnummer
  bewerken 10
  nüvi
  behuizing 1
  beschermen 45
  bevestigen 49
  modellen iv
  opladen 48
  62

  opnieuw instellen 4
  reinigen 45
  nüvi-modellen
  1200 iv
  1300 iv
  1400 iv
  O
  omrekenen
  eenheden 28
  valuta 29
  omrijden 7
  onderhouden van de
  nüvi 45
  ondersteunde
  bestandstypen 24
  openbaar vervoer
  stadskaarten 3, 6
  te vermijden 39
  opgeslagen plaatsen
  bewerken
  categorieën
  wijzigen 13
  kaartsymbool
  wijzigen 13
  naam wijzigen 12

  telefoonnummer
  wijzigen 13
  opnieuw instellen
  maximumsnelheid 16
  tripgegevens 16
  uw nüvi 4
  oproep
  beantwoorden 20
  dempen 21
  historie 22
  ophangen 21
  thuis 22
  wisselgesprek 21
  opslaan
  gevonden plaatsen 12
  uw huidige locatie
  12, 13
  Opties voor de pagina
  Ga! 9
  P
  Panoramio-foto’s 14
  PIN
  Bluetooth 20
  Garmin Lock 46

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 69

  Index

  plaatsen zoeken 4
  foto’s gebruiken 14–15
  nabij andere locatie 11
  op adres 8
  op coördinaten 14
  opgeslagen plaatsen
  (Favorieten) 12
  op naam 10
  op postcode 8
  recente selecties 12
  positiepictogram 41
  problemen oplossen 57
  Q
  QWERTY-toetsenbord 38
  R
  recent gevonden
  locaties 12
  registreren 46
  Rijbaanassistent
  gebruiken 15
  op nüvi-modellen iv
  routebeschrijving 6
  routebeschrijvingen 16
  routeopties, pagina 6

  routes
  modus 38
  niet via de weg 39
  simuleren 38
  stoppen 7
  voorkeuren 39
  routes opnieuw
  berekenen 7
  S
  satellietsignalen 50
  scherm
  helderheid 40
  schermafdrukken 39
  scherminstellingen 39
  schermtoetsenbord 10
  schoolzonedatabase 50
  score vaart minderen 31
  score versnelling 31
  snelheidsscore 31
  software
  bijwerken 47
  licentieovereenkomst
  56
  versie 38

  specificaties
  nüvi 1200-serie 53
  nüvi 1300-serie 54
  nüvi 1400-serie 55
  spraakgestuurd kiezen 23
  stadskaarten 3, 6
  systeeminstellingen 38
  T
  taalinstellingen 40
  taal voor spraak 40
  teksttaal 40
  telefoonboek 22
  thuis
  een locatie instellen 8
  telefoonnummer 22
  tijdinstellingen 40
  tijdzone 40
  toestel-id 38
  toetsenbord 10
  indeling 38
  taalmodus 11, 40
  toevoegen, foto aan
  locatie 13
  tripcomputer 16
  triplog 41

  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding63 • Page 70

  Index

  U
  Uitdaging zuinig rijden 31
  uitvoer, audio 4
  USB 58
  massa-opslagmodus 24
  uw locatie instellen 13
  V
  veilige modus 42
  vergrendelen
  de nüvi 46
  het scherm 4
  verkeer 34–37
  MSN Direct-ontvanger
  gebruiken 35
  problemen 36
  verkeersabonnement
  toevoegen 43
  vermijden
  diefstal 46
  wegtypen 39
  verwijderen
  alle gebruikersgegevens
  47
  eigen nuttige punten 51
  Favorieten 13
  64

  lijst met recent
  gevonden
  punten 12
  teken 11
  verwijderen, houder 49
  voertuigpictogram 41
  voertuigprofiel 31
  voetganger, navigatiemodus
  38
  routebeschrijving 6
  routeopties 6
  voicemail 21
  volgende afslag 17

  Z
  zekering, vervangen 48
  zoeken op de kaart 13
  zoekgebied 11
  zoomen 13

  W
  Waar ben ik? 26
  Waarheen? 8–14
  waarschuwingen
  flitspaal 51
  waarschuwingszones
  instellingen 43
  waarschuwingen 43
  wandelroute 38
  WebUpdater 47
  wekker 52
  wereldklok 28
  nüvi 1200-/1300-/1400-serie - Gebruikershandleiding • Page 71 • Page 72

  Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd)
  voor uw Garmin GPS-navigator naar www.garmin.com.

  © 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
  Garmin International, Inc.
  1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.
  Garmin (Europe) Ltd.
  Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
  Garmin Corporation
  Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
  www.garmin.com
  Mei 2009

  Onderdeelnummer 190-01041-35 Rev. A

  Gedrukt in Taiwan


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin NUVI 1350T wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin NUVI 1350T in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin NUVI 1350T

Garmin NUVI 1350T Bedienungsanleitung - Deutsch - 72 seiten

Garmin NUVI 1350T Bedienungsanleitung - Englisch - 72 seiten

Garmin NUVI 1350T Bedienungsanleitung - Französisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info