Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Overzicht van de handset
1 Laadniveau van de batterijen
2 Antwoordapparaatsymbool
(alleen A415A/AS405A)
3 Weergave van de ontvangst-
sterkte
4Displaytoetsen
5 Verbreektoets en aan/uit-toets
6 Verbindings-/handsfree-toets
7 Navigatietoets (
p)
ª Audio-instellingen
INT intern telefoneren
â
Telefoonboek oproepen
|
Microfoon tijdens een ge-
sprek uitschakelen
8 Toets 1
Antwoordapparaat
(alleen A415A/AS405A/) /
voicemail
9 Sterretje-toets
Oproepsignalen aan/uit (lang
indrukken); bij bestaande ver-
binding: omschakelen van im-
pulskiezen op toonkiezen (kort
indrukken)
10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang in-
drukken
11 Hekje-toets
toetsblokkering in-/uitschake-
len (lang indrukken); Hoofdlet-
ters, kleine letters of cijfers;
Kiespauze invoeren (lang in-
drukken)
12 Microfoon
Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op
het display staat.
Let op
Nieuwe berichten in de oproeplijst/
antwoordapparaatlijst/voicemail-
lijst worden in het display met de
melding Nwe berichten weergege-
ven, de linker displaytoets knippert
(indien ingesteld,
¢ pagina 9).
Indica-
tie
Betekenis bij indrukken van
de toets
Berichtenlijst oproepen
(
¢ pagina 9).
§Menu§
Hoofd-/submenu openen
(zie Menu-overzicht,
¢ pagina 23).
Een menuniveau terug.
Y
Met
q
naar boven/bene-
den bladeren resp. volume
instellen.
X
Cursor met r naar links/
rechts verplaatsen.
Ü
Teken voor teken wissen.
§OK§
Menu-functie bevestigen
resp. invoer opslaan.
Ð
Ã
U
INT 1
23.04. 10:53
Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kort overzicht van het
basisstation
Basisstation A415A/AS405A
Basisstation A415/AS405
6
1
2
3
5
4
1
1 Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, “paging“
¢ pagina 13).
Handsets aanmelden (lang indrukken
¢ pagina 13).
2 Volumetoetsen: ( = zachter; + = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproep-
signaal wijzigen.
3 Weergave-/stoptoets:
Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afstotenders indrukken); Tij-
dens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
aanwezig.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op
dit moment een bericht opgenomen.
Knippert zeer snel: het geheugen is vol.
Tijdens het beluisteren van berichten:
4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
het vorige bericht gaan (2x indrukken).
5 Naar het volgende bericht.
6Huidige bericht wissen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Was ist das Piktogramm (tannenbaum) in der oberen Zeile im Display gigaset a415 Eingereicht am 10-8-2022 10:27

  Antworten Frage melden
 • Was ist das Piktogramm (tannenbaum) in der oberen Zeile im Display Eingereicht am 10-8-2022 10:26

  Antworten Frage melden
 • guten Tag
  mein Router steht im Keller/UG - kann ich die Basisstation vom 415Duo über das Haus-eather-net betreiben? also das Signal ab Router über Eathernet-Leitung ins OG um das Handset dort nutzen zu können?
  besten Dank für ihre Unterstützung.und mit freundlichen Grüsse
  Max Rechsteiner/079 279 90 70 Eingereicht am 6-8-2022 22:16

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich eine aufgesprochene Ansage auf dem Antwortbeantworter löschen Eingereicht am 17-7-2022 22:42

  Antworten Frage melden
 • Kann das Licht immer an sein oder geht das immer aus. Muss man das einstellen? Eingereicht am 10-7-2022 11:27

  Antworten Frage melden
 • microphon ausgestellt - wie wird das wieder eingestellt ? Eingereicht am 4-7-2022 19:02

  Antworten Frage melden
 • Die rote auflegetaste funktioniert nach einem eingehenden Anruf nicht Eingereicht am 1-7-2022 20:27

  Antworten Frage melden
 • Mein Telefon reagiert auf kein Anruf und kann auch niemanden anrufen woran liegt es ?
  Mein Basis ist an liegt es vielleicht daran ? Eingereicht am 27-6-2022 17:11

  Antworten Frage melden
 • ich kann nicht hören,wenn ich angerufen werde.meine kleine hat rumgespielt-es klingelt nicht Eingereicht am 12-6-2022 20:04

  Antworten Frage melden
 • Gigaset a415 zeigt an " Anrufbeantw. voll!" wie kann er geleeert werden?
  Eingereicht am 7-6-2022 07:56

  Antworten Frage melden
 • es werden nur entgangene anrufe gespeichert. wie kann man alle anrufe speichern Eingereicht am 6-6-2022 17:16

  Antworten Frage melden
 • wie verbinde ich das telnin mit dem router der von vodafon Eingereicht am 4-6-2022 18:17

  Antworten Frage melden
 • Gigaset A415 wo ist die
  basistaste zum drücken nach Paginruf Eingereicht am 29-5-2022 10:14

  Antworten Frage melden
 • Anrufbeantworter .
  wie richte ich Eigentext ein ? Eingereicht am 26-5-2022 12:44

  Antworten Frage melden
 • können einzelne eingehende Anrufe gesperrt werden?
  Eingereicht am 24-5-2022 09:02

  Antworten Frage melden
 • Was bedeutet die Fehlermeldung beim Anmelden "nicht registriert" Eingereicht am 22-5-2022 09:50

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  1

  Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
  Overzicht van de handset
  1 Laadniveau van de batterijen
  2 Antwoordapparaatsymbool
  (alleen A415A/AS405A)
  3 Weergave van de ontvangststerkte
  1
  4 Displaytoetsen
  2
  5 Verbreektoets en aan/uit-toets
  3
  6 Verbindings-/handsfree-toets
  7 Navigatietoets (p)
  ª Audio-instellingen
  INT intern telefoneren
  â Telefoonboek oproepen
  | Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
  8 Toets 1
  4
  Antwoordapparaat
  (alleen A415A/AS405A/) /
  5
  voicemail
  6
  9 Sterretje-toets
  Oproepsignalen aan/uit (lang
  7
  indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van im8
  pulskiezen op toonkiezen (kort
  indrukken)
  10 Toets 0/R-toets
  Ruggespraak (flash): lang indrukken
  9
  11 Hekje-toets
  toetsblokkering in-/uitschake- 10
  len (lang indrukken); Hoofdlet- 11
  12
  ters, kleine letters of cijfers;
  Kiespauze invoeren (lang indrukken)
  12 Microfoon

  Kort overzicht van het
  basisstation
  Basisstation A415A/AS405A
  2
  1

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  4

  6
  5

  3

  Basisstation A415/AS405

  1

  Let op

  ÐÃ

  Nieuwe berichten in de oproeplijst/
  antwoordapparaatlijst/voicemaillijst worden in het display met de
  melding Nwe berichten weergegeven, de linker displaytoets knippert
  (indien ingesteld, ¢ pagina 9).

  U

  INT 1
  23.04. 10:53
  ‘ Menu

  Displaytoetsen op de handset:
  Door de toets in te drukken, wordt de
  functie opgeroepen die erboven op
  het display staat.
  Indica- Betekenis bij indrukken van
  tie
  de toets

  ’ Berichtenlijst oproepen
  (¢ pagina 9).
  §Menu§ Hoofd-/submenu openen


  Y
  X
  Ü
  §OK§

  (zie Menu-overzicht,
  ¢ pagina 23).
  Een menuniveau terug.
  Met q naar boven/beneden bladeren resp. volume
  instellen.
  Cursor met r naar links/
  rechts verplaatsen.
  Teken voor teken wissen.
  Menu-functie bevestigen
  resp. invoer opslaan.

  1 Aanmeld-/paging-toets:
  Handsets zoeken (kort indrukken, “paging“ ¢ pagina 13).
  Handsets aanmelden (lang indrukken ¢ pagina 13).
  2 Volumetoetsen: (– = zachter; + = harder)
  Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
  Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproepsignaal wijzigen.
  3 Weergave-/stoptoets:
  Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
  Berichten van het antwoordapparaat afstotenders indrukken); Tijdens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
  Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
  aanwezig.
  Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op
  dit moment een bericht opgenomen.
  Knippert zeer snel: het geheugen is vol.
  Tijdens het beluisteren van berichten:
  4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
  het vorige bericht gaan (2x indrukken).
  5 Naar het volgende bericht.
  6 Huidige bericht wissen. • Page 2

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  2

  ECO DECT
  Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast:
  hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal. In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Uiteraard zal als het basisstation contact zoekt heel even een laag DECT-signaal nodig zijn om het
  basisstation te beantwoorden. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.
  U kunt de sterkte van het DECT-signaal als volgt verder verlagen:
  1) DECT-signaal verlagen (Eco Mode)
  Als u de instelling Max. bereik uitschakelt (menu-overzicht ¢ pagina 24), wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagt bij half bereik.
  2) DECT-signaal uitschakelen (Eco Mode+)
  Met de instelling DECT uit (menu-overzicht ¢ pagina 24) kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen. Let op:
  ◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
  ◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode.
  Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

  Veiligheidsinstructies
  Let op
  Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
  Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van
  deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
  Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

  Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie “Technische
  gegevens”). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot
  gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
  De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij
  kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan
  tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale
  hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De
  handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken
  of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
  De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
  Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
  Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

  Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere
  draadloze diensten kunnen storen.

  ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
  ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen. • Page 3

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  3

  De eerste stappen
  Inhoud van de verpakking controleren
  Leveringsomvang basisstation en handset: een Gigaset-handset, een basisstation Gigaset A415/AS405/A415A/
  AS405A, een netadapter, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.
  Leveringsomvang handset en lader: een Gigaset-handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een
  batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.
  Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee
  oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

  Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen
  Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en
  +45 °C.
  ¤ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U
  kunt het basisstation en lader ook aan de wand monteren.
  Let op
  Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.
  In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het
  toestel echter ongewenste sporen achterlaten.
  Onderhoud: basisstation, lader en handset afnemen met een vochtige doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. Nooit een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.
  Let op:
  ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
  ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

  Basisstation aansluiten

  ¤ Eerst de netadapter 1 aansluiten.
  ¤ Vervolgens de telefoonstekker 2 aansluiten en de

  A415A/
  AS405A

  1
  1

  kabels door de geleidingen voeren.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Let op:
  ◆ De netadapter moet altijd zijn aangesloten, omdat het
  toestel niet werkt zonder stroom.
  ◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter en het
  meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van
  telefoonsnoeren kan verschillen.
  ◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa
  30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is
  voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

  2
  1

  A415/
  AS405

  1
  1
  2
  1 • Page 4

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  4
  Lader (indien meegeleverd) aansluiten
  ¤ De platte stekker van de netadapter
  aansluiten 1.
  ¤ Netadapter in het stopcontact
  steken 2.

  2
  1

  4
  Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling 3 indrukken en de
  stekker verwijderen 4.

  3

  Handset in gebruik nemen
  Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

  Batterijen plaatsen en klepje sluiten
  Let op
  Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (¢ pagina 17)! Dus
  nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

  ¤ Plaats de batterijen

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  met de polen in de
  juiste richting.
  De polen worden in het
  batterijvakje aangegeven.

  ¤ Eerst de bovenkant van het

  klepje plaatsen.
  ¤ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

  Als u het batterijvakje weer wilt openen
  om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:
  ¤ Steek uw nagel in de uitsparing en
  trek het klepje naar boven. • Page 5

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  5
  Batterijen de eerste keer laden en ontladen.
  Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en
  ontladen.

  ¤ Laat de handset 6 uur in het basisstation/de lader staan.
  6h

  Let op
  De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.

  ¤ Neem de handset vervolgens uit het basisstation/de
  lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen volledig ontladen zijn.

  Opmerkingen

  ◆ Leveringsomvang basisstation en handset: de handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u


  een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation.
  U hoeft dus geen handsets aan te melden.
  Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding HS aanmelden of Zet op basis
  knippert), dan dient u de handset handmatig aan te melden (¢ pagina 13).
  Leveringsomvang handset en lader: de handset moet handmatig worden aangemeld (¢ pagina 13).
  Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
  Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
  De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
  De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

  Displaytaal wijzigen
  U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:
  §Menu§ ¤ 421 (toetsen achter elkaar indrukken) ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§ (‰ = actuele taal) ¤ Verbreektoets
  a lang indrukken (terug naar de ruststand)

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Datum en tijd instellen
  Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker
  kunt gebruiken.
  §§Menu§§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ Datum/tijd ¤ §OK§ ¤ Datum ¤ ~ (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
  ¤ §OK§ ¤ Tijd ¤ ~ (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ¤ §OK§ (displayweergave: Opgeslagen)
  ¤ a (lang indrukken om terug te keren naar de ruststand)
  De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets r te drukken.
  Let op
  Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:
  ¤ Druk op de volgende toetsen: §§Menu§§ ¤ P#Q5#MI
  973 SET: [0]
  De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert:
  ¤ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:
  Q
  nooit
  eenmalig als in uw toestel de datum en tijd niet zijn ingesteld.
  of 1
  altijd
  of 2
  U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 2 voor “altijd”):
  973 SET: [2]
  ¤ Druk op de displaytoets §OK§ • Page 6

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  6
  Display in ruststand
  Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

  Ð

  Displayweergaven
  Ã
  U
  ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:
  - hoog tot laag: Ð ¨ § ¦
  INT 1
  - geen ontvangst: ¥
  ◆ Inschakelen van het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A):
  23.04. 10:53
  - ± Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
  ◆ Laadniveau van de batterijen:
  ‘ Menu
  - U Batterijen meer dan 66% geladen
  - V Batterijen tussen 34% en 66% geladen
  - e Batterijen tussen 11% en 33% geladen
  - = Batterijen minder dan 11% geladen
  - = Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan10 minuten gesprekstijd)
  = e V U Laadproces
  Als de mode DECT uit (¢ pagina 24) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool ½ weergegeven.

  Handset in-/uitschakelen

  Verbreektoets a lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis
  resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.
  Uw toestel is nu klaar voor gebruik!
  Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen (“Vragen en
  antwoorden“, ¢ pagina 19) of neem contact op met de Klantenservice ¢ pagina 20.

  Menunavigatie

  De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu’s (Menu-overzicht ¢ pagina 23).

  Hoofdmenu (hoogste menuniveau)
  ¤ Druk op de displaytoets §Menu§ of de navigatietoets rechts v in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te
  openen.
  De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.

  Een functie selecteren
  ¤ Met de navigatietoets q bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
  ¤ Met de displaytoets §OK§§ of de rechterkant van de navigatietoets rechts v selecteert u de weergegeven functie.
  Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.
  Als u de displaytoets ” of kort de verbreektoets a indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

  Submenu’s

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.
  Een functie selecteren
  ¤ Met de navigatietoets q bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
  ¤ Met de displaytoets §OK§ selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.
  Als u de displaytoets ” of de verbreektoets a kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert
  u de procedure.
  Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets §OK§ heeft bevestigd, worden geannuleerd.

  Terug naar de ruststand
  Vanuit een willekeurige plaats in het menu:
  ¤ verbreektoets a lang indrukken of
  ¤ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display automatisch over naar de ruststand. • Page 7

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  7

  Telefoneren
  Extern bellen/gesprek beëindigen
  Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.
  ~ (telefoonnummer invoeren) ¤ c.
  Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook eerst verbindingstoets c lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer
  invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met t en stelt u het
  volume in met u.
  Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreektoets a indrukken.
  U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (¢ pagina 7).

  Oproep beantwoorden
  Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.
  Druk op de verbindingstoets c om de oproep te beantwoorden.
  Als de functie Auto-beantw is ingeschakeld (zie Menu-overzicht ¢ pagina 24), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.

  Telefoonnummer van beller weergeven
  Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagende naam van de beller
  in het display weergegeven.
  Voorwaarden:
  1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
  2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken.
  Op het display staat Externe oproep als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, Anoniem als NummerWeergave
  door de beller is onderdrukt of Onbekend als de functie niet is aangevraagd.

  Handsfree-telefoneren
  Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen
  uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A415A/
  AS405A) schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets d in of uit.
  Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met t en
  stelt u het volume in met u.

  Microfoon uitschakelen

  Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets v om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.

  Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection)
  U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen automatisch vóór bepaalde telefoonnummers moet worden
  geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.
  Voer in de lijst “Met voorkeuze“ voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.
  Voer in de lijst “Zonder voork.“ de uitzonderingen voor de lijst “ Met voorkeuze“ in.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Voorbeeld:
  Voorkiesnr.

  0999

  Met voorkeuze

  08

  Zonder voork.

  081
  084

  Alle nummers die met 08 beginnen,
  met uitzondering van 081 en 084, worden gekozen met het voorkiesnummer
  0999.

  Telefoonnummer

  Gekozen nummer

  07112345678 ¤ 07112345678

  08912345678 ¤ 0999 08912345678
  08412345678 ¤ 08412345678

  Het invoeren van het voorkiesnummer en in de lijsten verlopen via het menu (¢ pagina 24).
  Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets Ü.
  Voorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:
  c (lang indrukken) ¤ §§Menu§§ ¤ q Voorkiezen uit ¤ §OK§ ¤ ~ (Nummer invoeren) of s (nummer uit telefoonboek
  overnemen) ¤ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen. • Page 8

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  8

  Telefoonboek en lijsten gebruiken
  Telefoonboek

  Telefoonboek openen: navigatietoets beneden s indrukken.
  Maximaal 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen.
  Letters/tekens invoeren ¢ pagina 17.

  Eerste nummer opslaan in telefoonboek
  s ¤ Nieuwe invoer? ¤ §OK§ ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ §OK§ ¤ ~ (naam invoeren) ¤ §OK§
  Overige nummers opslaan in telefoonboek
  s ¤ §Menu§ ¤ Nieuwe invoer ¤ §OK§ ¤ ~ (nummer invoeren) ¤ §OK§ ¤ ~ (naam invoeren) ¤ §OK§
  Contactpersoon selecteren
  Telefoonboek openen met s. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  ◆ Met q naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
  ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met q bladeren naar de vermelding.
  Met telefoonboek kiezen
  s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c
  Overige functies gebruiken
  s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
  De volgende functies kunt u selecteren met q:
  Nieuwe invoer
  Nr. weergeven
  Naam tonen
  Wijzig invoer
  Nr. gebruiken
  Invoer wissen
  Invoer verst.
  Lijst wissen
  Verstuur lijst
  Snelkiestoets

  Nieuw telefoonnummer opslaan.
  Telefoonnummer weergeven.
  Naam weergeven.
  Geselecteerde vermelding wijzigen.
  Nummer wijzigen of telefoonboek met s openen om een nummer uit het telefoonboek op de
  actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met §Menu§.
  Geselecteerde vermelding wissen.
  Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (¢ pagina 8).
  Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
  Volledige lijst naar een andere handset versturen (¢ pagina 8).
  Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

  Snelkiestoetsen gebruiken
  U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:
  s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§ ¤ q Snelkiestoets ¤ §OK§
  ¤ q (toets selecteren) ¤ §OK§ of ~ (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)
  Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Telefoonboek naar een andere handset sturen
  Voorwaarden:
  ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
  ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.
  s ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§ ¤ q Invoer verst. / Verstuur lijst ¤ §OK§
  ¤ q (interne deelnemer selecteren) ¤ §OK§ of ¤ ~ (intern nummer van de ontvangende handset invoeren) • Page 9

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  9
  Nummerherhalingslijst
  Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.

  Kiezen uit de nummerherhalingslijst
  c (kort drukken) ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c
  Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren
  c (kort indrukken) ¤ q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
  U kunt de volgende functies selecteren:
  Nr. gebruiken
  Nr. in tel.boek
  Invoer wissen
  Lijst wissen

  Nummer wijzigen of telefoonboek met s openen om een nummer uit het telefoonboek op de
  actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met §Menu§.
  Vermelding in het telefoonboek overnemen.
  Geselecteerde vermelding wissen.
  Alle vermeldingen wissen.

  Oproeplijst/antwoordpparaatlijst/voicemaillijst

  Druk op de displaytoets ’ om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijsten met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met q door de lijst bladeren.
  U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding Nwe berichten weergegeven. U
  kunt het weergeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:
  ¤ Druk op de volgende toetsen: §Menu§ ¤ P#Q5#M
  De volgende melding verschijnt:

  97
  ¤ Druk op een van de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:
  5
  voor gemiste oproepen
  of M
  voor berichten op het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A)/voicemail
  U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

  975 SET: [0]
  ¤ Druk op de toets Q of 1 om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen
  Q
  de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
  of 1
  de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.
  U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

  975 SET: [1]
  ¤ Druk op de displaytoets §OK§.
  De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Let op
  Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw
  netwerkaanbieder). • Page 10

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  10
  Oproeplijst

  Voorwaarde: CLIP (¢ pagina 7)
  Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (¢ pagina 24)
  ◆ beantwoorde oproepen
  ◆ gemiste oproepen
  ◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen A415A/AS405A)
  Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de
  gemiste oproepen opgeslagen.
  Oproeplijst openen.
  ’ ¤ q Oproep.:
  De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:
  Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen Oproep.: 01+02
  Displaytoets §OK§ indrukken om de lijst te openen.
  De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met q andere vermelding selecteren.
  Overige functies gebruiken
  q (vermelding selecteren) ¤ §Menu§
  De volgende functies kunt u selecteren met q:
  Invoer wissen
  Nr. in tel.boek
  Datum/tijd
  Status
  Lijst wissen

  Actuele vermelding wissen.
  Vermelding in het telefoonboek overnemen.
  Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
  Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr: reeds gelezen vermelding.
  Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

  Beller terugbellen uit de oproeplijst
  ’ ¤ q Oproep.: 01+02 ¤ §OK§ ¤ q (vermelding selecteren) ¤ c

  Antwoordapparaatlijst (alleen A415A/AS405A)/ voicemaillijst
  Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie “Berichten beluisteren/
  wissen“¢ pagina 11) of de voicemail (¢ pagina 13) beluisteren.

  Antwoordapparaat bedienen (alleen A415A/AS405A)
  U kunt het antwoordapparaat bedienen via de handset of via de toetsen van uw basisstation. Bediening via de toetsen
  van het basisstation ¢ pagina 1. In de volgende alinea’s wordt de bediening via de handset beschreven.
  Eigen meldteksten kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken,
  wordt de standaardmeldtekst gebruikt.
  Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding Antw.app. vol! en schakelt het antwoordapparaat zichzelf
  automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.
  Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de tijd
  waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen, de opnameduur en hoe u meeluisteren tijdens het
  opnemen activeert, ziet u in het menu-overzicht (¢ pagina 23).

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Antwoordapparaat in-/uitschakelen

  §Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Activeren ¤ §OK§ ( ‰ = aan)

  Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool ± weergegeven.

  Welkomstboodschap opnemen

  §Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Meldingen ¤ §OK§ ¤ Pers.meld. opn. ¤ §OK§ ¤ Spreek na OK ¤ §OK§

  U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met §OK§ bevestigt u de opname,
  met a of ” annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.
  Let op:
  De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij
  een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

  Meldteksten beluisteren of wissen
  Zie Menu-overzicht ¢ pagina 23. • Page 11

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  11
  Berichten beluisteren/wissen
  U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.
  ◆ Berichten weergeven via het menu Antwoordapp. starten:
  §Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Berichten afsp. ¤ §OK§
  Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ¤ q Antwrdapp. ¤ §OK§
  ◆ Berichten weergeven starten via de antwoordapparaatlijst:
  §’ ¤ q AntwAp.:
  De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:
  Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten AntwAp.: 01+02
  Displaytoets §OK§ indrukken om de lijst te openen.
  ◆ Antwoordapparaat snel oproepen:
  U hoeft alleen lang op toets 1 te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde
  antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u deze instelling
  wijzigen (¢ pagina 23).
  Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude
  bericht.
  De luidspreker van de handset wordt automatisch ingeschakeld. Door op de handsfree-toets c te drukken, schakelt u
  de luidspreker uit.
  Een bericht bestaat uit 2 delen:
  ◆ een infoblok, bestaande uit nummer/datum/tijd en
  ◆ de inhoud (ingesproken tekst).
  Het infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de
  naam weergegeven.
  Afspelen stoppen en door berichten bladeren
  De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens
  het afspelen van berichten:

  2

  t of 1
  s of I
  L

  Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
  Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht
  Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.
  Naar het begin van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het
  eerste bericht.
  Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan.
  Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

  Overige functies tijdens het afspelen van berichten

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Displaytoets §Menu§ indrukken. De weergave wordt onderbroken.
  De volgende functies kunt u selecteren met q:
  Kiezen
  Verder

  Nummer kiezen.
  Onderbroken weergave voortzetten.

  Volume
  Nr. in tel.boek
  Wis oude ber.

  Volume instellen.
  Vermelding in het telefoonboek overnemen.
  Alle oude berichten wissen.

  Afzonderlijk bericht wissen
  Tijdens de weergave van het bericht de toets Q of de displaytoets Ü indrukken.
  Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.
  Alle oude berichten wissen
  Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:
  §Menu§ ¤ q Wis oude ber. ¤ §OK§ (vraag om bevestiging beantwoorden) • Page 12

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  12
  Gesprek van antwoordapparaat overnemen
  Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:
  §Menu§ ¤ Opnemen ¤ §OK§
  U kunt het gesprek ook overnemen door:
  ◆ De verbindingstoets c in te drukken.
  ◆ De handset uit het basisstation/lader te nemen (als Auto-beantw ingeschakeld is ¢ pagina 24)
  Let op
  Als Meeluisteren op de handset is ingeschakeld (¢ pagina 23) en het gesprek al op de handset te horen is, kunt u
  het gesprek alleen met §Menu§ ¤ Opnemen ¤ §OK§ overnemen. Door het indrukken van de verbindings-/handsfreetoets schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.
  De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.

  Bediening op afstand
  U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, mobiele
  telefoon) opvragen of inschakelen.
  Voorwaarden:
  ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (¢ pagina 24).
  ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van
  de toetsen hoort u verschillende tonen.

  Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren
  ~ (eigen nummer kiezen) ¤ terwijl u uw meldtekst hoort: toets 9 indrukken en systeem-PIN invoeren.
  Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

  A
  B
  3
  0

  Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd: naar het begin van het vorige bericht springen.
  Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
  Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
  Naar het volgende bericht.
  Huidige bericht wissen.

  Antwoordapparaat inschakelen

  ~ (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: “PIN-code invoeren”) ¤ ~ (systeem-PIN invoeren)

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten
  afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen. • Page 13

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  13

  Voicemail
  De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de
  aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder aanvragen.
  Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (¢ pagina 9), het menu (¢ pagina 23) of
  de snelkiesfunctie met toets 1 (¢ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:
  §Menu§ ¤ q Antwoordapp. ¤ §OK§ ¤ q Voicemail ¤ ~ (Nummer invoeren) ¤ §OK§

  Handset zoeken (paging)
  U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.
  ¤ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1) kort indrukken.
  Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.
  Beëindigen: druk kort op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (¢ pagina 1) of op de verbindingstoets c of
  de verbreektoets a van een handset.

  Handset handmatig aanmelden
  U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke extra handset moet bij het basisstation worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.
  1) Op de handset
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q HS aanmelden ¤ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ¤ §OK§ ¤ In het display wordt Aanmelden weergegeven.
  2) Op het basisstation
  Binnen 60 seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (¢ pagina 1) lang (min. 3 sec.)
  indrukken. (A415A/AS405A: zodra de aanmeld-mode ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstoon.)
  De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. Zodra de handset is aangemeld, verschijnt op het display kort HS
  aangemeld en schakelt de handset over in de ruststand. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat
  vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

  Handsets afmelden

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q HS afmelden ¤ q intern nummer van de handset selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ¤ §OK§ ¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ¤ §OK§ • Page 14

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  14

  Meerdere handsets gebruiken
  Intern telefoneren
  Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

  Er zijn 2 handsets aangemeld
  Druk op de navigatietoets u; de andere handset wordt gebeld.
  Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld
  Een bepaalde handset bellen
  u ¤ ~ (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
  u ¤ q (interne deelnemer selecteren) ¤ §OK§ of c ¤ de handset wordt gebeld
  Alle handsets bellen (groepsoproep)
  Navigatietoets u lang indrukken of u ¤ P of u ¤ q aan alle ¤ §OK§ of c ¤ alle handsets worden gebeld.
  Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreektoets a
  indrukken.

  Interne ruggespraak/oproep verbinden

  U telefoneert met een externe gesprekspartner. Navigatietoets u indrukken en één of alle handsets opbellen. De
  externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.
  Of
  de verbreektoets a indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,
  of
  displaytoets ” indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.
  Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreektoets a indrukken voordat de interne deelnemer
  opneemt.

  Bijschakelen in een extern gesprek
  U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). Voorwaarde: de functie Meeluisteren is ingeschakeld.

  Intern bijschakelen in-/uitschakelen
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ q Meeluisteren ¤ §OK§ (‰ = aan)
  Intern bijschakelen (conferentie)

  U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets c lang indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
  Conferentie beëindigen: verbreektoets a indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.
  Als de eerste interne deelnemer op de verbreektoets a drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset
  en de externe gesprekspartner in stand.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Wekker instellen
  Wekker in-/uitschakelen
  §Menu§ ¤ q Wekker ¤ §OK§ ¤ Activeren ¤ §OK§ (‰ = aan)
  Indien ingeschakeld: ¤ ~ (Wektijd invoeren) ¤ §OK§

  Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is
  ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool l en de wektijd in plaats van de datum.

  Wektijd instellen
  §Menu§ ¤ q Wekker ¤ §OK§ ¤ q Wektijd ¤ §OK§
  Wektijd in uren en minuten invoeren en §OK§ indrukken. • Page 15

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  15

  Telefoontoestel instellen
  Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (¢ pagina 23).
  Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (¢ pagina 24).
  Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht (¢ pagina 24).

  Displaytaal wijzigen

  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Taal ¤ §OK§ ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§

  De huidige taal wordt gemarkeerd door ‰.
  Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
  §Menu ¤ 421 (toetsen achter elkaar indrukken) ¤ q (taal selecteren) ¤ §OK§

  Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen
  In de ruststand:
  t ¤ Gesprek volume ¤ §OK§ ¤ q Handset/Handsfree ¤ §OK§ ¤ q (volume 1 tot 5 instellen)
  ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
  Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:
  t ¤ q (volume 1 tot 5 instellen)
  De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets §OK§ indrukken.
  U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).

  Toonhoogte
  Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.
  ◆ Laag: standaardinstellingen.
  ◆ Hoog: instelling met nadruk op hoge tonen.
  In de ruststand:
  t ¤ q Geluid handset ¤ §OK§ ¤ q Laag/Hoog ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
  U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).

  Oproepsignalen van de handset instellen
  Volume van oproepsignaal instellen
  In de ruststand:

  t ¤ q Ringtone volume ¤ §OK§ ¤ q (volume 1 tot 5 of “Oplopend“ instellen) ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
  U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).
  Ringtone van oproepsignaal instellen
  Stel de ringtone voor Externe oproep, Interne oproep en Wekker afzonderlijk in.
  In de ruststand:
  t ¤ q Ringtone ¤ §OK§ ¤ q Externe oproep / Interne oproep / Wekker ¤ §OK§ ¤ q (ringtone selecteren)
  ¤ §OK§ (‰ = geselecteerd)
  U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu Geluidsinstelling instellen (¢ pagina 23).

  Nachtstand (dag-/nacht-mode)

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld ‘s nachts.
  Nachtstand inschakelen:
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Nachtstand ¤ §OK§ ¤ Activeren
  ¤ §OK§ (‰ = ingeschakeld)
  Periode instellen:
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Nachtstand ¤ §OK§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§
  ¤ Stil van: ~ (tijd met 4 tekens invoeren) ¤ §OK§ ¤ Stil tot: ~ (tijd met 4 tekens invoeren) ¤ §OK§

  Anonieme oproepen uit
  U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen
  op het display gesignaleerd.
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Anoniem stil ¤ §OK§ (‰ = ingeschakeld)

  Oproepsignaal uit-/inschakelen
  Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen
  In de ruststand de ster-toets P lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool Ú in het display. • Page 16

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  16
  Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen
  §Menu§ ¤ Belsignaal uit ¤ §OK§

  Oproepsignalen van het basisstation instellen (alleen A415A/AS405A)
  Stel het volume en de ringtone van het oproepsignaal en de tijdsturing voor het basisstation in:
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ Geluidsinstelling ¤ §OK§ ¤ q Ringtone volume/Ringtone/
  Nachtstand
  Voer de instellingen in zoals beschreven onder “Oproepsignalen van de handset instellen“.

  Wachtmuziek in-/uitschakelen
  U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een
  wachtmuziek hoort.
  §Menu§ ¤ P#Q5#1M ¤ cijfer voor de actuele instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld
  ¤ Cijfer invoeren ¤ §OK§.

  Repeater-ondersteuning
  Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren
  (¢ pagina 24). Repeater-ondersteuning en de mode DECT uit (¢ pagina 24) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

  Standaardinstellingen van de handset herstellen
  U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst
  en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Handset ¤ §OK§ ¤ q Reset handset ¤ §OK§ ¤ Reset? ¤ §OK§

  Standaardinstellingen van het basisstation herstellen
  Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden
  ◆ individuele instellingen hersteld
  ◆ alle lijsten gewist
  ◆ wordt de mode DECT uit uitgeschakeld
  De datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

  Standaardinstellingen via het menu herstellen
  Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu
  ◆ blijven handsets aangemeld,
  ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.
  §Menu§ ¤ q Instellingen ¤ §OK§ ¤ q Basisstation ¤ §OK§ ¤ q Basis reset ¤ §OK§ ¤ Reset? ¤ §OK§

  Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation
  Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation
  ◆ worden alle handsets afgemeld,
  ◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code 0000
  Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder de netadapter uit het stopcontact of verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de aanmeld-/paging-toets (¢ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer
  weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken
  Bedrijf achter een router
  Eventuele echo’s als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd
  door het inschakelen van de XES Mode (¢ pagina 24). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo’s zijn.

  Gebruik achter een telefooncentrale
  U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers langzaam na elkaar invoeren.
  Kiesmethode wijzigen
  §Menu ¤ P#Q5#1N ¤ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1=impulskiezen (IDK) ¤ cijfer invoeren ¤ §OK§.
  Flashtijden instellen
  §Menu§ ¤ P#Q5#1Q ¤ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms;
  4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ¤ cijfer invoeren ¤ §OK§. • Page 17

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  17
  Pauze na lijntoewijzing wijzigen
  U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets c indrukt,
  en het moment dat het nummer wordt verstuurd.
  §Menu§ ¤ P#Q5#1L ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ¤ cijfer
  invoeren ¤ §OK§.
  Pauze na R-toets wijzigen
  §Menu§ ¤ P#Q5#12 ¤ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms
  ¤ cijfer invoeren ¤ §OK§.

  Bijlage
  Letters/tekens invoeren
  Standaardtekens
  Betreffende toets meerdere keren
  indrukken.
  Hekje-toets # kort indrukken om
  te schakelen van de mode “Abc”
  naar “123”, van “123” naar “abc” en
  van “abc” naar “Abc”.

  1x

  1 1
  2 a
  I d
  4 g
  5 j
  L m
  M p
  N t
  O w
  1)
  Q
  P *
  #

  2x

  3x

  4x

  5x

  6x

  7x

  8x

  9x

  £
  b
  e
  h
  k
  n
  q
  u
  x
  .
  /

  $
  c
  f
  i
  l
  o
  r
  v
  y
  ,
  (
  #

  ¥
  2
  3
  4
  5
  6
  s
  8
  z
  ?
  )
  @

  ¤
  ä
  ë
  ï

  10x 11x 12x 13x 14x 15x

  á
  é
  í

  à
  è
  ì

  â
  ê
  î

  ã

  ç

  ö
  7
  ü
  9
  !
  <
  \

  ñ
  ß
  ú
  ÿ
  0
  =
  &

  ó

  ò

  ô

  õ

  ù
  ý
  +
  >
  §

  û
  æ
  %

  ø
  :

  å
  ¿

  ¡

  "  ;

  _

  1) spatie

  Technische gegevens
  Batterijen
  Technologie: nikkel-metaalhydride (NiMH); afmetingen: AAA (Micro, HR03); spanning: 1,2 V; capaciteit: 450 - 1000 mAh

  Gebruiks-/laadduur van de handset

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Deze Gigaset-handset kan oplaadbare batterijen tot een capaciteit van 1000 mAh laden. Het gebruik van speciale
  oplaadbare batterijen met een hoger vermogen is bij draadloze telefoons niet zinvol.
  De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag.
  (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)

  Standby-tijd (uren)
  Gesprekstijd (uren)
  Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren),
  mode DECT uit uit-/ingeschakeld
  Laadduur in basisstation (uren)
  Laadduur in lader (uren)

  Capaciteit (mAh) ca.
  700
  800
  285
  330
  22
  25

  450
  185
  14

  550
  250
  19

  1000
  405
  31

  95/70

  130/95

  150/110

  175/125

  215/155

  5,0
  4,5

  6,5
  6,0

  7,5
  7,0

  8,5
  8,0

  10,5
  10,0 • Page 18

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  18
  Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina’s regelmatig geactualiseerd:
  www.gigaset.com/nl/klantenservice

  Stroomverbruik van het basisstation

  A415/AS405 A415A/AS405A

  Tijdens standby
  – Handset in lader
  – Handset buiten lader
  Tijdens het gesprek

  ca. 0,6 W
  ca. 0,55 W
  ca. 0,65 W

  ca. 0,7 W
  ca. 0,65 W
  ca. 0,75 W

  Algemene technische gegevens
  DECT-standaard
  GAP-standaard
  Bereik
  Stroomvoorziening basisstation
  Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik

  wordt ondersteund
  wordt ondersteund
  tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
  230 V ~/50 Hz
  +5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid

  Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving
  Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het
  DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor
  verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of
  obstakel.
  De volgende storende factoren zijn bekend:
  ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
  ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

  Storing of reflecties als gevolg van obstakels
  Mogelijke obstakels zijn:
  ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en
  kabelkanalen.
  ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
  ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
  ◆ elektronische apparatuur.
  Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECTsignaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:
  Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van
  diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.
  Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.
  Glas, hout, onbehandeld ca. 10 %
  Hout, behandeld ca. 25 %
  Gipsplaten ca. 27 – 41 %
  Tegelwand, 10 tot 12 cm ca. 44 %
  Tegelwand, 24 cm ca. 60 %
  Gasbetonwand ca. 78 %
  Wand met gewapend glas ca. 84 %
  Plafond met gewapend beton ca. 75 – 87 %
  Glas met metalen laag ca. 100 % • Page 19

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  19
  Vragen en antwoorden
  Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op
  www.gigaset.com/nl/klantenservice. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende
  problemen en mogelijke oplossingen.
  Probleem

  Oorzaak

  Geen displayweergave.

  De handset is niet ingeschakeld.

  Oplossing

  De batterijen zijn leeg.

  Verbreektoets a ca. 5 seconden indrukken of handset in
  basis plaatsen.
  Batterijen laden/vervangen.

  Geen verbinding
  De handset bevindt zich buiten het Afstand tussen handset en basis verkleinen.
  met het basisbereik van het basisstation.
  station, in het disBasisstation is niet ingeschakeld.
  Controleer de netstekker van de basis ¢ pagina 3.
  play knippert Basisstation.
  Op het display
  De handset is nog niet bij het basis- Handset aanmelden ¢ pagina 13.
  wordt HS aanmel- station aangemeld of is afgemeld.
  den of Zet op basis
  weergegeven.
  De handset gaat
  niet over.

  Oproepsignaal is uitgeschakeld.
  Het toestel gaat alleen over als het
  telefoonnummer wordt meegestuurd.
  Toestel gaat binnen een bepaalde
  periode niet over.

  Oproepsignaal inschakelen ¢ pagina 15.
  Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen
  ¢ pagina 15.
  Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen
  ¢ pagina 15.

  U hoort geen
  oproepsignaal of
  kiestoon vanuit het
  vaste telefoonnet.

  U gebruikt niet het meegeleverde Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik
  telefoonsnoer of u gebruikt een
  een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indenieuwe kabel met een andere stek- ling van de telefoonaders/EURO CTR37.
  kerindeling.

  Foutsignaal na
  opvragen systeemPIN.
  PIN vergeten.

  De ingevoerde systeem-PIN is
  onjuist.

  Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar
  0000 ¢ pagina 16.
  Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

  Onderhoud
  Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
  Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.
  In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van
  het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.
  Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel
  voor mobiele telefoons.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Contact met vloeistoffen

  !

  Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
  1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
  2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
  3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
  4 Alle delen droog deppen.
  5 Het toestel vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig)
  laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of oven, enz.).
  6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
  Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt. • Page 20

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  20
  Klantenservice
  tap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
  www.gigaset.com/service
  Registreer uw toestel direct na aanschaf: www.gigaset.com/register

  Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.

  Bezoek onze klantenservice: www.gigaset.com/service
  Hier vindt u o.a.:
  ◆Vragen& antwoorden
  ◆Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
  ◆Compatibiliteitstests
  Neem contact op met onze servicemedewerkers:
  U vindt geen oplossing onder “Vragen & antwoorden”?
  Wij helpen u graag verder ...
  ... per e-mail: www.gigaset.com/contact
  ... per telefoon:
  Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met
  onze medewerkers
  Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:
  Klantenservice Nederland 0900-3333102
  (0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)
  Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.
  Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk
  ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende
  apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.
  Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of
  op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging
  van het product) die de koper kan laten gelden.
  Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

  Goedkeuring

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.
  Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
  Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
  Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
  www.gigaset.com/docs • Page 21

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  21
  Garantie
  Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de
  datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het
  defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland
  B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMAnummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het
  product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen
  rekening zijn.
  Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
  De garantie vervalt indien:
  ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications
  Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
  ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/
  of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
  ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
  ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
  ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
  ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet
  voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
  ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde)
  zaken;
  ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
  ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
  ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
  De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande
  dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
  Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de
  onderdelen en/of reparatie gegeven.
  Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
  Deze garantie wordt verleend door:

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Gigaset Communications Nederland B.V. • Page 22

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  22
  Milieu
  Ons milieubeleid
  Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een
  betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het
  milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen
  onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten
  en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de
  verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.
  Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

  Milieumanagementsysteem
  Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en
  ISO9001.
  ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.
  ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

  Inzameling van afval en oude apparaten

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u
  opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.
  Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale
  inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
  Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
  De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke
  negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste
  vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
  Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger. • Page 23

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  23

  Menu-overzicht
  Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu’s.
  Om een functie te selecteren in de ruststand van het toestel §Menu§ indrukken (menu openen), met de navigatietoets q
  naar de gewenste functie bladeren en met §OK§ bevestigen.
  Terug naar de ruststand: toets a lang indrukken.
  De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

  é Wekker
  Activeren
  Wektijd

  ¢ pagina 14
  ¢ pagina 14

  è Geluidsinstelling
  Gesprek volume

  Handset/Handsfree

  ¢ pagina 15

  Geluid handset

  Laag/Hoog

  ¢ pagina 15

  Ringtone volume ¢ pagina 15
  Ringtone

  Externe oproep/Interne oproep/Wekker

  Attentiesign.

  in-/uitschakelen

  Batterijsign.

  in-/uitschakelen

  ê Antwoordapp.
  Berichten afsp.

  Voicemail **
  Antwrdapp. **

  Activeren *
  Meeluisteren *

  Berichten van het geïntegreerde antwoordapparaat beluisteren
  ¢ pagina 11.

  Antwoordapparaat in-/uitschakelen ¢ pagina 10

  Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen.
  Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: Verbreektoets a indrukken
  (Voorwaarde: er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)
  Pers.meld. opn./Tekst weerg./Tekst wissen

  Opnamelengte *

  Maximaal/1 minuut/2 minuten/3 minuten

  Oproepvertrag. *

  Altijd/Na 10 sec./Na 18 sec./Na 30 sec.
  Automatisch

  Toets 1 *

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  Berichten van de voicemail beluisteren ¢ pagina 13.

  Meldingen *

  Voicemail

  ¢ pagina 15

  Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden. Als er wel nieuwe berichten zijn
  opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na10 seconden
  aan.

  Nummer van voicemail invoeren ¢ pagina 13
  Voicemail
  Antwrdapp.

  ¢ pagina 10

  Toets 1 programmeren met voicemail
  (in de ruststand toets 1 lang indrukken).

  Toets 1 programmeren met antwoordapparaat
  (in de ruststand toets 1 lang indrukken).

  * alleen basisstation met antwoordapparaat
  ** alleen basisstation met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd • Page 24

  Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013

  24
  çInstellingen
  Datum/tijd
  Handset

  ¢ pagina 5
  Taal

  ¢ pagina 5

  Grote cijfers

  Groot lettertype instellen.

  Contrast

  Displaycontrast in 9 niveaus instellen.

  Nachtstand
  Anoniem stil
  Auto-beantw
  HS aanmelden
  HS afmelden
  Reset handset
  Basisstation

  Geluidsinstelling
  (alleen A415A/
  AS405A)

  Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen ¢ pagina 7

  ¢ pagina 13
  ¢ pagina 13
  ¢ pagina 16

  Ringtone volume
  Ringtone
  Nachtstand

  Oproepen

  ¢ pagina 16
  ¢ pagina 16
  ¢ pagina 16
  ¢ pagina 10

  Gemiste opr./Alle opr.

  Systeem-PIN

  Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)

  Basis reset

  ¢ pagina 16

  Extra functies

  ¢ pagina 16

  Repeater
  XES Mode

  ECO DECT
  ¢ pagina 2
  Meeluisteren
  Voorkeuzenetw.

  Template Bali, Version 1, 16.02.2012

  ¢ pagina 15

  Activeren/Instellingen

  ¢ pagina 15

  Issued by
  Gigaset Communications GmbH
  Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

  inschakelen/uitschakelen
  (inschakelen bij problemen met echo’s op de
  analoge poort van een router)

  DECT uit/Max. bereik

  ¢ pagina 14
  Voorkiesnr./Met voorkeuze/Zonder voork.

  ¢ pagina 2
  ¢ pagina 7

  © Gigaset Communications GmbH 2013
  Subject to availability.
  Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
  www.gigaset.com
  This user guide is made from 100 % recycled paper.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gigaset A415 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gigaset A415 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gigaset A415

Gigaset A415 Bedienungsanleitung - Deutsch - 24 seiten

Gigaset A415 Bedienungsanleitung - Englisch - 24 seiten

Gigaset A415 Bedienungsanleitung - Französisch - 22 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info