Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
1
BabyPhone
PV830 VIDEO
GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*
*GIGASET. POUR DES CONVERSATIONS INSPIRÉES.
nl
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BabyPhone
  PV830 VIDEO

  nl

  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*
  *GIGASET. POUR DES CONVERSATIONS INSPIRÉES.

  1 • Page 2

  Inhoud
  Belangrijkste eigenschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Veiligheidsinformatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Informatie over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Copyright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Correct gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Componenten van de baby-unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Componenten ouder-unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Eerste gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Inhoud van de verpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Installatie van de batterijen in de baby/unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Aansluiting van de baby/unit op de netstroom/het stopcontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Installatie van oplaadbare batterijen in de ouderunit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Aansluiting van de ouder-unit op een stopcontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Installeren van de PV830. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Componenten van de baby-unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Componenten ouder-unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Bediening en gebruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Baby- en ouder-unit in- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Controle van de verbinding tussen de ouder-unit en de baby-unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Indicatie ´buiten bereik´. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Instelling van het volume van de ouder-unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Instelling van de helderheid van het display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Het beeld spiegelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Temperatuur-indicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Instelling van de klok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Nachtlamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Liedjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Voedings-/medicijnalarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Spreken met uw baby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Trillingsfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Stemgeactiveerde zendfunctie (VOX). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Nachtzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Probleemopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Oorzaken van problemen en oplossingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Resetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Instructies voor opslag en afvoer aan het einde van de levensduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Afvoer en verwerking van verpakkingsmaterialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Afvoer van afval (milieubescherming). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  Klantenservice & Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Goedkeuring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Ons milieubeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Inzameling van afval en oude apparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  2 • Page 3

  Belangrijkste eigenschappen


  Digitaal videobewakingsplatform
   2.4 GHz Frequency Hopping Spread Spectrum Technology
   200m effectief dekkingsbereik
   2.4“ TFT-kleurendisplay
   Cameraresolutie tot 300k pixels
   Horizontaal en verticaal bestuurbare camera (90 °)
   Nachtzichtfunctie met 6 IR-LED‘s als verlichting die de slaap van de baby niet verstoort
   Vox Nite Lit – automatisch nachtlamp in-/uitschakelen door babygeluid
   Plaatsing op vlak oppervlak of babybedje
   Stemactivering (VOX Control)
   Geluidsbalkindicatie
   Terugspreken
   Trillingsalarm
   Op afstand liedjes/troosten in-/uitschakelen
   Temperatuurbewaking
   Realtime-klok + 2 gebeurtenissentimers
   Alarm ‚buiten bereik‘
   Visueel en akoestisch alarm bijna lege batterij

  3 • Page 4

  Veiligheidsinformatie
  Let Op
  Dit apparaat voor de bewaking van baby‘s voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische v­ elden
  en is veilig in zijn gebruikt, wanneer het wordt gebruikt zoals in de bedieningshandleiding beschreven is. Lees daarom deze
  bedieningshandleiding zorgvuldig door, voordat u het apparaat gebruikt.
  Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en leg ze uit wat de risico‘s zijn bij gebruik van het apparaat.
  De babyfoon werd ontwikkeld om extra veiligheid te bieden gedurende de tijd dat niet in dezelfde kamer als uw baby
  aanwezig kunt zijn. Dit systeem is geen vervanging voor een volwassene die verantwoordingsbewust toeziet op het w
  ­ elzijn
  van de baby. Tijdens het gebruik moet een volwassene altijd binnen reikwijdte van de babyfoon blijven. De babyfoon is geen
  medisch apparaat, noch een apparaat dat wiegendood kan voorkomen. Het is belangrijk dat u zich regelmatig zelf overtuigt
  van het welzijn van uw baby.
  Let erop dat de baby-eenheid en de kabel zich altijd buiten reikwijdte van uw kind bevinden
  (afstand minimaal 1 meter).
  Leg de baby-eenheid in geen geval in het kinderbedje of in de box.
  Gebruik voor de voeding alleen de meegeleverde netadapters. Gebruik geen andere v­ oedingsadapters, omdat
  deze het apparaat en de accu‘s resp. batterijen kunnen beschadigen. Verzeker u ervan dat de spanning op het
  stopcontact overeenkomt met de spanning die op de netadapter aangegeven is. Mocht een netadapter
  beschadigd raken, dan mag deze alleen door een origineel exemplaar vervangen worden.
  Gebruik in de oudereenheid geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik alleen accu‘s, die aan de specificaties
  voldoen (zie „Technische gegevens“).
  Batterijen en accu‘s kunnen exploderen, wanneer zijn aan direct zonlicht, brand of onder andere
  omstandigheden aan hoge temperaturen blootgesteld zijn.
  Oudereenheid: Gebruik in de oudereenheid alleen oplaadbare accu‘s die aan de specificatie (3x 750 mAh AAA
  NiMH) voldoen, omdat anders ernstige letsels en gezondheidsschade niet uit te sluiten zijn.
  Baby-eenheid: gebruik in de baby-unit alleen de gespecificeerde batterijen (AAA 1,5 V Alkaline of oplaadbare
  batterijen van het type AAA), omdat anders significante gezondheidsschade of letsels niet uitgesloten kunnen
  worden.
  Denk eraan dat de batterijen van tijd tot tijd vervangen moeten worden (eens per jaar) om veilig te stellen dat
  bij een netuitval de baby-eenheid verder functioneert. De baby-eenheid heeft geen laadfunctie.
  Accu‘s die zichtbaar beschadigd zijn, moeten meteen vervangen worden.
  Zo vermijdt u schades door uitlopende batterijen of accu‘s.
  1. Verwijder de batterijen / accu‘s uit de eenheden, wanneer u van plan bent de babyfoon een maand of
  langer niet te gebruiken.
  2. Laat geen lege batterijen in de babyfoon zitten.
  Medische apparaten kunnen in hun werking beïnvloed worden. Neem de technische o
  ­ mstandigheden in de
  omgeving in acht, bijv. een praktijk van een arts.
  Mocht u medische apparaten gebruiken (bijv. een pacemaker), vraag dan de producent het a­ pparaat om
  informatie. Deze kan u informeren in hoeverre de betreffende apparaten immuun zijn voor externe
  hoog­frequente en energieën (zie voor info over uw Gigaset-product de ­„Technische gegevens“).
  De apparaten zijn niet spatwaterbestendig. Stel ze daarom niet op in natte ruimtes zoals b
  ­ adkamers of
  doucheruimtes.
  Dompel geen deel van de babyfoon in water of andere vloeistoffen.
  De apparaten en voedingsadapters mogen – met uitzondering van het deksel van het batterijvak – niet worden geopend om een elektrische schok te vermijden. Mocht een apparaat niet correct functioneren, probeer
  dan NIET om het probleem zelf op te lossen. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de Gigaset
  Hotline. Stel defecte apparaten buiten bedrijf, omdat deze evt. andere met radiogolven werkende apparaten of
  diensten kunnen storen.
  Dompel de ouder- en baby-eenheid niet in water en reinig ze ook niet onder een lopende kraan. Gebruik geen
  reinigingsspray en ook geen andere vloeibare reinigingsmiddelen.
  1. Trek de laadadapter van de ouder- en baby-eenheid uit het stopcontact, voor zover deze ingeplugd is.
  2. Reinig de ouder- en baby-eenheid met een vochtige doek.
  3. Reinig de laadadapter alleen met een droge doek.
  Let erop dat beide eenheden droog zijn, voordat u ze weer op het stopcontact aansluit.
  Geef uw Gigaset Babyphone alleen incl. deze bedieningshandleiding aan derden door.

  4 • Page 5

  Veiligheidsinformatie
  Algemeen
  Geachte klant,
  Wij verzoeken u deze informatie door te lezen om u vertrouwd te maken met dit apparaat en om te leren hoe u de
  functies ervan moet gebruiken.

  Informatie over deze gebruiksaanwijzing
  Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over de babyfoon PV830 (hier ‚apparaat‘ of ‚apparatuur‘ genoemd) en
  bevat belangrijke instructies over de ingebruikname, veiligheid, het correct gebruik en het onderhoud van deze
  apparatuur. Houd de gebruiksaanwijzing altijd beschikbaar in de buurt van de apparaten.
  Ledereen die verantwoordelijk is voor het gebruik, reparaties of reiniging van het apparaat moet de
  gebruiksaanwijzing gelezen hebben en/of raadplegen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek en
  geef deze altijd mee aan een eventuele volgende eigenaar.

  Copyright
  Dit document valt onder de wettelijke bescherming van het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Het is niet
  toegestaan de inhoud geheel of ten dele in technische of inhoudelijke zin te wijzigen, foto-mechanisch te
  reproduceren, te kopiëren of te verspreiden met behulp van specifieke middelen zoals dataverwerking,
  opslagmedia of datanetwerken.

  Correct gebruik
  Deze apparatuur is uitsluitend bestemd voor particulier (niet professioneel) gebruik in binnenruimtes voor de
  bewaking van baby´s. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik en kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.
  Volg altijd de instructies in deze gebruiksaanwijzing op. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor verlies of schades als
  gevolg van oneigenlijk of foutief gebruik.
  De gebruiker van de apparatuur is exclusief aansprakelijk voor alle risico´s.

  5 • Page 6

  Bedieningselementen
  De babyfoon bestaat uit twee eenheden: een voor de ouders en een voor de baby. Deze zijn verbonden via een
  draadloze verbinding die voldoet aan de 2,4 GHz FHSS standaard.
  Dankzij deze digitale technologie is de apparatuur beschermd tegen afluisteren en immuun tegen interferentie
  door andere apparaten. De baby-unit begint uit te zenden zodra de microfoon geluid oppikt. Het geluid wordt via
  de ouder/unit (ontvanger) weergegeven. De microfoongevoeligheid kan door de gebruiker afgesteld worden
  (zie “Vibratorfunctie”(11)).
  Opmerking
  De babyfoon is geen vervanging voor een deugdelijke supervisie door een ouder, hij biedt slechts ondersteuning.

  Componenten van de baby-unit

  A

  1 Nachtlamp
  2 Infrarode LED
  3 Lens
  4 Aan/uit LED
  5 Oproepknop (paging)
  6 Luidspreker
  7 Microfoon
  8 Ruimtetemperatuursensor
  9 Aan/uit-knop
  10 Volume omhoog knop

  1

  A

  8

  2
  3

  1

  7

  7

  4
  5
  2
  3

  15

  4
  5
  6

  15

  9
  10
  8
  11
  9
  10
  11

  ⓫ Nachtlamp aan/uit schakelaar
  ⓬ Aansluiting voor de netstroomadapter
  ⓭ Moer voor bevestiging aan het bedje
  ⓮ Vergrendeling batterijvak
  ⓯ Volume omlaag knop

  14
  6

  13

  12

  13

  12

  14

  B
  Componenten ouder-unit

  16

  B

  26
  24

  17
  16
  18
  17
  19
  20

  23
  22

  18
  23
  22

  21

  25
  24

  29
  26
  30
  29

  27
  25

  30

  ⑯ Aan/uit-knop
  ⑰ 2,4” LCD-kleurendisplay
  ⑱ OK-knop
  ⑲ Knop liedjes aan/uit
  ⑳ Volume verhogen /
  volgend menupunt

  ㉑ Microfoon
  ㉒ Volume verlagen /

  vorig menupunt
  ㉓ Menu-knop
  ㉔ Schakelaar trilling aan/uit
  ㉕ VOX gevoeligheidsschakelaar
  ㉖ Luidspreker
  ㉗ Riemclip
  ㉘ Batterijdeksel
  ㉙ Spreekknop
  ㉚ Aansluiting voor de netstroomadapter

  28
  27

  19
  20
  28

  21

  6 • Page 7

  Eerste gebruik
  Inhoud van de verpakking
  De standaard geleverde apparatuur omvat de volgende items:
  1 Baby-unit
  1 Ouder-unit
  2 AC-netstroomadapters
  1 Bedbevestiging
  1 Riemclip
  1 Gebruiksaanwijzing
  3x AAA Ni-Mh batterijen

  Installatie van de batterijen in de baby/unit
  Opmerking

  • U kunt de baby-unit gebruiken met 3 AAA-batterijen (LR03; wij adviseren alkaline batterijen) of met de meegeleverde
  netstroomadapter.
  • De baby-unit kan geen batterijen opladen.
  • U kunt alleen de netstroomadapter of de batterijen gebruiken, maar niet allebei samen.

  ► Verwijder de bedbevestiging van de voet van de baby-unit door bevestiging linksom te draaien.
  ► Open de vergrendeling van het deksel van het batterijvak.
  ► Verwijder het deksel van het batterijvak door het rechtsom te draaien.
  ► Installeer 3 AAA alkaline batterijen (LR03) in het batterijvak.
  Let op dat de batterijen goed geplaatst worden (polariteit).

  ► Maak de batterijdraad los en steek deze door het gat.
  ► Sluit het batterijvak.
  ► Steek de batterijvakstekker in de adapteraansluiting.
  Opmerking
  Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk.

  Aansluiting van de baby/unit op de netstroom/het stopcontact
  Steek de kleine stekker van de netstroomadapter in de netstroomaansluiting op de
  baby-unit ⓬ en steek de netstroomadapter in een stopcontact (100~240 V - 50/60 Hz).

  Opmerking
  Het duurt ca. 8/10 uur om de batterijen volledig op te laden.

  7

  -

  AAA

  + AAA

  -

  -

  Aansluiting van de ouder-unit op een stopcontact
  Steek de kleine stekker van de netstroomaansluiting ㉚ en steek de netstroomadapter
  in een stopcontact (100~240 V - 50/60 Hz).

  + A
  AA

  +

  Installatie van oplaadbare batterijen in de ouderunit
  ► Verwijder de riemclip ㉗ door aan de pin the trekken en deze naar beneden te schuiven.
  ► Open het batterijdeksel ㉘.
  ► Installeer 3 AAA Ni-MH batterijen in het batterijvak zoals aangegeven.
  ► Sluit zorgvuldig het batterijvak en installeer opnieuw de riemclip. • Page 8

  Installeren van de PV830
  Let Op
  Plaats de camera en kabels niet binnen bereik van de baby! Bevestig de camera op min. 1 meter afstand van de baby.

  Componenten van de baby-unit
  De PV830 kan aan een babybedje bevestigd worden met behulp van de
  meegeleverde bedbevestiging. Installeer de bedbevestiging zoals
  weergegeven en zet deze goed vast.
  Fijne afstemming:
  ► Plaats de camera op een goed bereikbare plek, richt de lens
  op de te observeren zone.
  ► Pas de hoek aan door de camera te draaien.

  TOP BABY BED

  Componenten ouder-unit
  Met de meegeleverde riemclip kunt u de oudereenheid ook op een vlakke
  ondergrond opstellen.
  Verwijder de riemclip ㉗:
  ► Hef de grendelneus omhoog en schuif de clip naar beneden.
  ► Draai de riemclip 180° en schuif de beide, nu zichtbare grendelneuzen in
  de houder van de riemclip van de oudereenheid.

  Bediening en gebruik
  Baby- en ouder-unit in- en uitschakelen
  ► Druk op de aan/uit-knop ⑯ om de ouder-unit in te schakelen. Het
  ­display ⑰ wordt geactiveerd.
  Druk
  op de aan/uit-knop 9 om de baby-unit in te schakelen.

  De aan/uit-LED 4 is geactiveerd.

  A

  1
  8

  2
  3

  9
  10

  15

  4
  5

  11

  7

  6

  Opmerking

  De ouder-unit zal een verbinding met de baby-unit tot stand
  proberen te brengen. Wanneer beelden van de camera worden
  weergegeven, is de verbinding tot stand gekomen.

  14
  13

  B
  16

  ► Door op de knop OK ⑱ te drukken, wordt een keer op het beeld

  i­ngezoomd (mits er opgenomen beeld zichtbaar is).
  ► Houd de aan/uit-knop ⑯ ingedrukt tot het display leeg wordt om de
  ­ouder-unit uit te schakelen.
  ► Druk op de aan/uit-schakelaar 9 om de baby/unit uit te schakelen.

  12

  26
  24

  29

  17
  25
  18
  23

  30
  27

  19
  20

  22

  28
  21

  Controle van de verbinding tussen de ouder-unit en de baby-unit
  U dient altijd de draadloze verbinding te controleren, wanneer u de babyfoon voor het eerst in gebruik neemt.
  ► Plaats de ouder-unit in dezelfde ruimte als de baby-unit met een onderlinge afstand van minimaal twee meter.
  ► Schakel beide apparaten in. De ouder-unit zal een verbinding met de baby-unit tot stand proberen te brengen.
  ► Het display van de ouder-unit toont het opgenomen beeld van de baby-unit, nadat de verbinding tot stand is
  gebracht (bewakingsmodus).
  De
  ► door de microfoon 7 opgepikte geluiden, worden weergegeven door de ouder-unit. Het geluidsniveau wordt
  onder op het display aangegeven.
  Wanneer
  geen verbinding tot stand komt, is een herhaald piepgeluid te horen.

  Indicatie ´buiten bereik´
  Het maximale bereik tussen de ouder-unit en de baby-unit bedraagt 200 meter in een open ruimte.
  Diverse belemmerende factoren zoals tussenmuren zullen het bereik verkleinen. Vooral vloeren van gewapend
  beton zullen het bereik enorm veel kleiner maken.
  In een huis of woning zal het bereik gewoonlijk 30 meter resp. 2 verdiepingen bedragen.
  ► Wanneer de verbinding verbroken wordt, is een herhaald piepgeluid hoorbaar.
  ► Verklein de afstand tussen de ouder- en baby-units tot opnieuw een verbinding tot stand komt.

  8 • Page 9

  6

  14
  13

  Instellingen

  12

  B
  16

  Instelling van het volume van de ouder-unit
  Er zijn 7 volumeniveaus.
  ► Druk op knop ⑳ om het volume te verhogen.
  ► Druk op knop ㉒ om het volume te verlagen.

  26
  24

  29

  17
  25
  18
  23
  22

  30
  27

  19
  20
  28

  21
  Instelling van de helderheid van het display
  Wanneer het display aan is.
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het sleutelsymbool wordt gemarkeerd.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om het gewenste helderheidspictogram te selecteren
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de gewenste helderheid te selecteren (7 stappen).
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.

  Het beeld spiegelen
  Afhankelijk van de positie van de camera, kan het noodzakelijk zijn om het beeld te spiegelen of te draaien.
  ► Druk herhaaldelijk op de menuknop ㉓ tot het sleutelsymbool gemarkeerd wordt.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om te selecteren om het beeld te spiegelen
  of
  te selecteren om het beeld 180° te draaien.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om het gewenste beeld te bevestigen.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.
  Temperatuur-indicatie
  Wanneer het display aan is, wordt de temperatuur in de babykamer weergegeven in het
  midden van het display. Er kan een alarm ingesteld worden voor het bereiken van de
  onderste en bovenste limieten.
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het temperatuurpictogram gemarkeerd is.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de wijziging van de bovenste limiet in te stellen.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de wijziging van de onderste limiet in te stellen.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.
  Wanneer de kamertemperatuur de limieten overschrijdt, is een akoestisch signaal
  hoorbaar en knippert de temperatuurindicatie op het display.
  Instelling van de klok
  Wanneer het display aan is, wordt de klok boven in het display weergegeven.
  Om de klok in te stellen:
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het kloksymbool gemarkeerd is.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om het pictogram voor de klokinstelling te selecteren.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen. De urenindicatie is rood.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de uurtijd te wijzigen.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen. De minutenindicatie wordt rood.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de minuten te wijzigen.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  Om de tijdnotatie te wijzigen na de instelling van de correcte tijd.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om AM/PM of 24-uurs weergave te selecteren.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om tussen AM/PM of 24-uurs weergave te wisselen.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.
  9 • Page 10

  6

  14
  13

  Instellingen

  12

  B

  Nachtlamp
  De PV830 heeft een nachtlamp waarvan de intensiteit zich aanpast aan de
  omgeving. Het nachtlampje kan op afstand geactiveerd worden. Verzeker u
  ervan dat de nachtlampschakelaar ⓫ op de baby-unit op ‘ON’ staat.

  16

  26
  24

  29

  17
  25
  18
  23

  30
  27

  19
  20

  22

  28

  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het symbool van het nachtlampje gemarkeerd is.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de gewenste nachtlampinstelling te selecteren.
  30

  De nachtlamp wordt 30 minuten ingeschakeld.

  45

  De nachtlamp wordt 45 minuten ingeschakeld.

  60

  De nachtlamp wordt 60 minuten ingeschakeld.

  VOX

  De nachtlamp gaat automatisch aan, wanneer
  de stem van de baby gedetecteerd wordt (VOX).
  Wanneer de stem niet langer gedetecteerd
  wordt, wordt de lamp uitgeschakeld.

  On

  De lamp brandt ononderbroken.

  Off

  De lamp wordt uitgeschakeld.

  21

  Liedjes
  Er zijn in totaal 9 selecteerbare liedjes.
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het muzieknoot gemarkeerd is.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om het liedje of de duur van de liedjesweergave
  in te stellen.
  Het is ook mogelijk om de knoppen + ⑳ of - ㉒ ingedrukt te houden om een
  liedje/melodie te selecteren
  Om het liedje te selecteren
  ► Druk op de knop OK ⑱, wanneer de muzieknoot knippert.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de gewenste melodie te selecteren (1-9).
  Wanneer ‘ALL’ geselecteerd wordt, worden alle liedjes opeenvolgend afgespeeld.
  Om de liedjesfunctie te deactiveren, selecteert u .
  Druk
  op de knop OK ⑱ om te bevestigen.

  Om de duur te selecteren dat het liedje weergegeven moet worden
  ► Druk op de knop OK ⑱ wanneer de tijd knippert.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de duur te selecteren (10/15/30/60 of 90 minuten).
  Wanneer ‘ON’ geselecteerd is, worden de liedjes doorlopend weergegeven.
  Druk
  op de knop OK ⑱ om te bevestigen.

  Druk
  2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.

  Om de liedjesfunctie te activeren-deactiveren drukt u op de liedjesknop ⑲ op de ouder-unit.
  Wanneer het volume op de ouder-unit uit is, zal de liedjesmodus aangegeven worden door het
  liedjespictogram op het display.
  Het volume van de muziek kan worden aangepast met de knoppen Volume
  omhoog 10 of Volume omlaag ⓯ op de baby-unit.

  10 • Page 11

  6

  14
  13

  Instellingen

  12

  B

  Voedings-/medicijnalarm
  Er kunnen 2 gebeurtenisalarmen ingesteld worden.
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  23
  ► Druk op knop + ⑳ tot het alarmsymbool gemarkeerd is.
  22
  Druk
  op
  de
  knop
  OK
  .


  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om het alarm 1 of 2 te selecteren.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen. De urenindicatie is rood.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de uurtijd te wijzigen.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen. De minutenindicatie wordt rood.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om de minuten te wijzigen.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Druk op de knoppen + ⑳ of - ㉒ om ‘ON’ of ‘OFF’ te selecteren.
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.
  Wanneer het timeralarm hoorbaar is, drukt u op een knop op de ouder-unit om
  het uit te schakelen. Wanneer u de status niet op OFF zet in het instellingenmenu,
  is het alarm dagelijks te horen.

  16

  26
  24

  29

  17
  25
  18

  30
  27

  19
  20
  28
  21

  Spreken met uw baby
  U kunt de ouder/unit gebruiken om met/tegen uw baby te praten.
  Opmerking
  Laat uw baby vertrouwd raken met de spreekfunctie, voordat u die daadwerkelijk in de praktijk gebruikt.
  Het volume kan worden aangepast met de knoppen Volume omhoog 10 of Volume omlaag ⓯ op de baby-unit.

  ► Druk op de spreekknop ㉙ op de ouder-unit en houd deze ingedrukt.
  ► Houd de ouder-unit verticaal met de microfoon op ca. 10 cm van uw mond en spreek in de microfoon.
  ► Laat de knop ㉙ los, zodra u klaar bent met praten.
  Trillingsfunctie
  Wanneer een alarm actief is, wordt een stem in de VOX-modus herkend of wanneer de temperatuur de ingestelde
  niveaus overschrijdt, kan samen met het geluid een trilling geactiveerd worden.
  De trilfunctie kan worden ingesteld met schakelaar ㉔ op de ouder-unit (ON/OFF).

  Stemgeactiveerde zendfunctie (VOX)
  Gedurende de nacht (en om energie te besparen) kan de PV830 in de VOX Mode gezet worden.
  In de VOX-modus wordt het display geactiveerd zodra de microfoon van de baby-unit geluid opneemt.
  De VOX-modus wordt ingesteld met schakelaar ㉕ op de ouder-unit:
  OFF

  Het display blijft doorlopend actief.

  L

  De baby-unit pikt hardere geluiden op.

  H

  De baby-unit pikt ook zachtere geluiden op.

  Nachtzicht
  De camera heeft 6 krachtige IR-LED‘s 2 om duidelijke beelden vast te kunnen leggen in het donker. Wanneer de
  ingebouwde lichtsensor het omgevingslicht als zwak inschaalt, worden de LED‘s automatisch geactiveerd.
  Opmerking
  Het beeld schakelt in de nachtzichtmodus automatisch over naar de zwart/wit-weergavemodus.

  11 • Page 12

  Reiniging en onderhoud
  Dit hoofdstuk vermeldt belangrijke instructies voor de reiniging en het onderhoud van de apparatuur.
  Volg deze instructies op om een probleemloos gebruik veilig te stellen en om schade aan de apparaten door onjuist
  onderhoud te vermijden.

  Reiniging
  ► Reinig de apparaten met een zachte, licht bevochtigde doek.
  ► Reinig vervuilde aansluitingen en contacten met een zachte borstel.
  ► Reinig de batterijcontacten en het batterijcompartiment met een droge, pluisvrije doek.
  ► Wanneer een apparaat nat wordt, moet u het uitschakelen en meteen de batterijen eruit halen.
  Droog het batterijval uit met een zachte doek om de eventuele waterschade te minimaliseren.
  Laat het batterijval open tot het volledig droog is.
  Gebruik de apparatuur niet meer tot deze helemaal droog is.

  Onderhoud
  ► Controleer de batterijen (normale of oplaadbare) in de apparaten regelmatig en vervang deze zo nodig.
  ► Controleer de aansluitingen en kabels op defecten.

  12 • Page 13

  Probleemopsporing
  Dit hoofdstuk biedt belangrijke instructies voor de lokalisatie en correctie van problemen.
  Volg deze instructies op om gevaren en schade te vermijden.

  Oorzaken van problemen en oplossingen
  De volgende tabel is bedoeld om u te helpen bij de lokalisatie en oplossing van kleine problemen.
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Het oplaadbare batterijpakket
  van de ouder-unit wordt niet
  geladen

  Stekker laadstation niet ingeplugd

  Stekker inpluggen

  Vuile contacten

  Reinig de batterijaansluitingen en
  laadstationcontacten met een zachte
  doek

  Een oplaadbare batterij is defect

  Vervang de batterijen

  De oplaadbare batterijen zijn niet
  opgeladen

  Laad de batterijen op

  Apparaat defect

  Neem contact op met de
  klantenservice

  Het alarm ‚buiten bereik‘ is te
  horen

  De baby-unit is niet ingeschakeld

  Schakel de baby-unit in

  De ouder-unit en de baby-unit staan
  te ver uit elkaar

  Verklein de afstand tussen de
  ouder-unit en de baby-unit

  De ouder-unit geeft niet de
  geluiden weer die de baby-unit
  oppikt

  Het volume van de ouder-unit kan te
  laag staan

  Verhoog de volume-instelling van de
  ouder-unit

  De microfoongevoeligheid van de
  baby-unit kan te laag ingesteld zijn.

  Controleer de VOX-gevoeligheid en
  de volume-instelling van de ouder-unit en stel die zo nodig hoger in

  Beperkt bereik en interferentie
  tijdens het zenden

  Het bereik van de apparatuur is
  afhankelijk van de omgeving. Stalen
  structuren en betonnen wanden
  kunnen de transmissie storen

  Vermijd obstakels zoveel als mogelijk.

  De apparatuur produceert een
  hoog piepgeluid

  De ouder-unit en de baby-unit staan
  te dicht bij elkaar

  Verhoog de afstand tot minimaal 2
  meter

  De ouder-unit schakelt zich niet
  in (display blijft donker)

  Resetten
  Om de unit te resetten naar de fabrieksinstellingen:
  ► Druk op de menuknop ㉓. Het menu Instellingen wordt weergegeven.
  ► Druk op de knop + ⑳ tot het resetsymbool wordt gemarkeerd.
  ► Druk op de knop OK ⑱.
  ► Het OK-symbool knippert, druk op de knop OK ⑱ om de reset te bevestigen.
  ► Wanneer u het menu wilt verlaten zonder reset, selecteert u de knop Afsluiten (exit).
  ► Druk op de knop OK ⑱ om te bevestigen.
  ► Druk 2x op de menuknop ㉓ om het menu te verlaten.

  13 • Page 14

  Instructies voor opslag en afvoer aan het einde van de levensduur
  Opmerking
  Wij adviseren u de doos en verpakkingsmaterialen te bewaken, zodat u die in de toekomst zo nodig kunt gebruiken om de
  apparatuur te vervoeren.

  Opslag
  Verwijder de batterijen (normale of oplaadbare) uit de ouder-unit en de baby-unit. Berg de apparatuur op een
  droge plek op.
  Afvoer en verwerking van verpakkingsmaterialen
  De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijke materialen die u met het lokale huisvuil kunt meegeven voor
  recycling.
  Afvoer van afval (milieubescherming)
  Voer de afgedankte apparaten af in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/96/EC,
  Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) voor de afvoer en verwerking van elektrische en elektronische
  apparatuur. Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst voor verdere informatie.
  Verwijder batterijen (normale of oplaadbare) op een milieuvriendelijke manier door deze volgens de lokale
  voorschriften in te leveren.

  Technische gegevens
  Frequentie 2,4GHz
  Bereik
  Buiten: max. 200 m (zichtlijn)

  Binnen: tot 30 m
  Bedrijfstemperatuur
  0°C tot 40°C · 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
  Ouder-unit
  Display
  Oplaadbare batterijen
  AC netadapter


  Afmetingen
  Gewicht

  2,4“ (6,6 cm) TFT LCD
  3x AAA Ni-MH oplaadbare batterijen.
  Model: S003IV0600050
  Input: 100~240V AC, 50/60Hz, 0,15A Max
  Output: 6V DC / 500mA
  ca. 64 x 125 x 32 mm
  227g (zonder oplaadbare batterijen)

  Baby-unit
  Beeldsensor Kleuren-CMOS
  Lens
  f 4.4mm, F 3.0
  Nachtzicht
  6 Infrarode LED‘s
  Batterijen
  3 Alkaline batterijen (LR03/AAA) (niet meegeleverd)
  AC-netadapter
  Model: S003IV0600050

  Input: 100~240V AC, 50/60Hz, 0,15A Max

  Output: 6V DC / 500mA
  Afmetingen
  ca. 100 x 100 x 160mm
  Gewicht
  132g (zonder batterijen)

  14 • Page 15

  Klantenservice & Help
  Stap voor stap naar de oplossing met de Gigaset Klantenservice www.gigaset.com/service
  Registreer uw Gigaset-apparaat onder
  www.gigaset.com/register
  meteen na de koop - zo kunnen wij u bij uw vragen of bij het afhandelen van uw
  garantieclaims nog sneller van dienst zijn.
  Uw persoonlijke klantenaccount biedt u toegang tot:

   het beheer van uw persoonlijke gegevens,
   de registratie van uw Gigaset-producten,
   de online aanmelding van reparatieopdrachten en
   de inschrijving voor onze newsletter.

  Bezoek onze klantenservicepagina‘s:
  www.gigaset.com/service
  Hier vindt u o.a.:
   Vragen & antwoorden
   Kosteloze downloads van software en bedieningshandleidingen
   het Gigaset-klantenforum
  Neem contact op met onze servicemedewerkers:
  Kon u bij „Vragen & anwoorden“ geen oplossing vinden?
  Wij staan graag tot uw beschikking …
  …telefonisch tijdens de openingstijden
  werkdagen 08.30 - 17.30 onder 0900-3333109*
  *€ 0,25 cent per minuut met een maximum van € 12,50 Belt u via uw mobiele telefoon,
  komen hierbij de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

  …of 24 uur per dag via e-mail onder www.gigaset.com/contact
  Houd uw aankoopbewijs bij de hand.
  Op de verpakking (doos) van het product wordt er naast het afgebeelde CE-keurmerk duidelijk op gewezen voor
  welk(e) land(en) het betreffende apparaat en de toebehoren ontwikkeld zijn.
  Wanneer het apparaat en de toebehoren niet volgens deze instructie, de aanwijzingen in de bedieningshandleiding
  of op het product zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele garantieaanspraken (reparatie of
  vervanging van het product).
  Om gebruik te kunnen maken van de aanspraak op garantie, dient de koper het aankoop­bewijs met vermelding van
  aankoopdatum en het gekochte product beschikbaar te hebben.

  Goedkeuring
  Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische R
  ­ uimte (met uitzondering van
  Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het ­betreffende land. Het toestel is compatibel met
  landspecifieke bijzonderheden.
  Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante
  bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
  Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

  15 • Page 16

  Ons milieubeleid
  Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor
  een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en
  het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven.
  Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van
  onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu.
  Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling
  en afvoer van onze producten.
  Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com
  Milieumanagementsysteem
  Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en
  ISO9001.
  ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.
  ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH.

  Inzameling van afval en oude apparaten
  Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen
  kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht. Elektrische en elektronische
  producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te
  worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
  Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder
  Europese richtlijn 2002/96/EC. De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw
  oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid
  te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en
  elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u
  verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij
  uw verkoper / vertegenwoordiger.

  16 • Page 17

  Garantie
  Ongeacht zijn aanspraken tegenover de verkoper bieden wij de consument (klant) garantie op dit apparaat onder
  de navolgende voorwaarden:
  • Productie- en/of materiaalfouten die binnen 24 maanden na aankoopdatum bij dit a­ pparaat optreden, worden
  door Gigaset Communications naar eigen keuze kosteloos gerepareerd of vervangen door een apparaat dat aan
  de actuele stand van de techniek voldoet. Voor slijtende onderdelen (bijv. accu‘s, behuizing, houder, toetsen)
  geldt een garantie van 6 maanden na aankoopdatum.
  • Deze garantie geldt niet, wanneer het apparaat beschadigd is, niet correct g
  ­ ebruikt of onderhouden is of
  blootgesteld is aan onbevoegde, onoordeelkundige ­ingrepen.
  • Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet het aankoopbewijs met aankoopdatum voorgelegd worden.
  Garantieclaims moeten binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt binnen twee maanden, nadat men
  kennis heeft genomen van het garantiegeval.
  • Vervangen apparaten en hun componenten die in het kader van een omruil naar Gigaset Communications teruggestuurd worden, worden eigendom van Gigaset Communications.
  • Deze garantie geldt voor in de Europese Unie nieuw gekochte apparaten. G
  ­ arantieverlener voor in Nederland
  gekochte apparaten is de
  Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer.
  • Verdergaande of andere aanspraken uit hoofde van deze garantie zijn uitgesloten, voor zover er geen dwingende
  aansprakelijkheid bestaat onder de toepasselijke wettelijke ­voorschriften.
  • Voor zover er geen sprake is van een terechte garantieclaim, behoudt Gigaset C
  ­ ommunications zich het recht voor
  bij de klant de vervanging of reparatie in rekening te brengen. Gigaset Communications zal de klant hier vooraf
  over ­informeren.
  • De bovenstaande regelingen houden geen wijziging van de bewijslastregels ten nadele van de klant in.
  Neem in geval van een garantieclaim contact op met Gigaset Communications.

  17 • Page 18

  Issued by
  Gigaset Communications GmbH
  Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
  © Gigaset Communications GmbH 2013
  Subject to availability.
  All rights reserved. Rights of modification reserved.
  www.gigaset.com

  *A31008-N1160-M101-1-5419_NL*

  18

  CD PV830 BABYPHONE (GS3)
  P31008-N1160-R101-1-X1


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gigaset PV-830 video wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gigaset PV-830 video in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,99 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gigaset PV-830 video

Gigaset PV-830 video Bedienungsanleitung - Deutsch - 18 seiten

Gigaset PV-830 video Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Gigaset PV-830 video Bedienungsanleitung - Französisch - 18 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info