Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
47ZA/2015
Digitaal draadloos weerstation
Bediening
Garantie
Basisstation:
GT-WS-13s
GT-WS-13w
GT-WS-14s
GT-WS-14w
Radiosensor:
GT-WT-02
(Netadapter)
Funkwetterstation NL.book Seite 1 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Es erfolgt keine automatische Zeiteinstellung. Kann ich manuell die Zeit einstellen? Eingereicht am 18-8-2019 12:04

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Funkwetterstation NL.book Seite 1 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Digitaal draadloos weerstation
  Bediening
  Garantie
  Basisstation:
  GT-WS-13s
  GT-WS-13w
  GT-WS-14s
  GT-WS-14w
  Radiosensor:
  GT-WT-02

  (Netadapter)

  47ZA/2015 • Page 2

  Funkwetterstation NL.book Seite 2 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Inhoud
  Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Het aanbod van het digital draadloos weerstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Het weerstation in een oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  De luchtdruk instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Over het tijdsignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  De radio-ontvangst starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  E tijd en datum handmatig instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  De radio-ontvangst handmatig starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Locatie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Display-weergaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Basisstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Draadloze sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  Tijdfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Tijd en datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  2 • Page 3

  Funkwetterstation NL.book Seite 3 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Inhoud
  Wekfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  De wekfunctie in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Weersgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Temperatuur en luchtvochtigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Weertrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  Luchtdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Weersvoorspelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Maanfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Licht inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Achtergrondverlichting en wekfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Weergave voor batterij vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Meeteenheid van de temperatuur wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Het weerstation resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  De tijd van een andere tijdzone weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  3 • Page 4

  Funkwetterstation NL.book Seite 4 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Inhoud
  Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Verklaring van conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  Garantiebewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Houd er rekening mee, dat er vanwege het andere kleurgebruik van enkele elementen van
  het radiografische weerstation een inverse-matrixdisplay met witte letters op een donkere
  achtergrond wordt gebruikt.
  Alle opschriften, symbolen en meetwaarden komen overeen met geactiveerde lichtelementen, die bij dit type display wit worden weergegeven.
  In deze gebruiksaanwijzing zijn voor een betere en eenvoudigere weergave alle geactiveerde lichtelementen, dus alle opschriften, symbolen en meetwaarden, in het algemeen
  in zwart op een witte achtergrond uitgevoerd. Met uitzondering van de weergave van de
  maanfasen, die zowel in de gebruiksaanwijzing, als op het display van het apparaat een
  kleur hebben gekregen die overeen komt met de werkelijke verlichting van de maan.
  4 • Page 5

  Funkwetterstation NL.book Seite 5 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Beveiliging
  Lees aandachtig de volgende richtlijnen en bewaar deze handleiding zodat
  u deze later opnieuw kunt raadplegen. Wanneer u het product doorgeeft
  aan iemand anders, dient u er ook de handleiding bij te leveren.

  Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en tevens
  door personen met verminderden fysieke, sensorische of
  mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis
  worden gebruikt, als er toezicht op hen wordt gehouden, of als
  zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het
  apparaat en ze de eventuele gevaren die daaruit kunnen
  ontstaan, begrijpen.
  Het apparaat en de netadapter moeten uit de buurt van
  kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
  De reiniging en het onderhoud die de gebruiker kan doen,
  mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze 8 jaar of
  ouder zijn en er toezicht is.
  5 • Page 6

  Funkwetterstation NL.book Seite 6 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Kinderen moeten onder toezicht staan, om te garanderen, dat
  ze niet met het apparaat spelen.
  Het radiografische weerstation en de netadapter mogen niet in
  water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor
  een elektrische schok! Gebruik het basisstation van het
  radiografische weerstation daarom ook niet in de buurt van
  bronnen van vocht zoals een wasbak.
  Gebruik alleen de meegeleverde netadapter en vervang deze
  alleen door hetzelfde type. De netadapter mag alleen in droge
  binnenruimtes worden gebruikt en moet beschermd worden
  tegen vocht.
  Gebruiksdoeleinde
  Het weerstation is samengesteld uit een basisstation en een draadloze sensor en
  toont de verschillende weersgegevens (luchtdruk, temperatuur, enz.) in de
  onmiddellijke omgeving. Op basis van de gemeten weersgegevens bepaalt het
  weerstation een weersvoorspelling.
  6 • Page 7

  Funkwetterstation NL.book Seite 7 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het weerstation geeft ook de datum, de tijd en de maanfasen aan en beschikt
  bovendien over een wekfunctie.
  Dit weerstation is echter niet geschikt voor beroepsmatig gebruik bij
  weersvoorspellingen of de meting van weergegevens.

  Gevaar door elektriciteit (bij gebruik van de netadapter)
  Sluit het apparaat aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de
  spanning overeenkomt met die in de "Technische gegevens".
  Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de stekker van de
  netadapter er zo nodig snel uit kunt trekken.
  Gebruik het radiografische weerstation niet, als de netadapter of netadapterkabel
  beschadigd is.

  Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen
  Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar het
  weerstation, de draadloze sensor en de batterijen daarom buiten het bereik van
  kleine kinderen. Wanneer een batterij wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medische
  hulp worden ingeroepen.

  7 • Page 8

  Funkwetterstation NL.book Seite 8 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Houd verpakkingsmateriaal en bij de levering horende kleine onderdelen buiten
  het bereik van kinderen. Wanneer deze worden ingeslikt, bestaat het risico op
  verstikking.

  Risico op letsels
  Opgelet: ontploffingsgevaar bij verkeerde omgang met batterijen. U mag de
  batterijen niet opladen, opnieuw activeren met andere middelen, demonteren, in
  het vuur werpen of een kortsluiting veroorzaken.
  Contact met huid, ogen en slijmvliezen vermijden. Bij contact met batterijvloeistof
  moet u de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water
  afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

  Opgelet - materiële schade
  Bescherm het basisstation en de draadloze sensor tegen stof, stoten, extreme
  temperaturen en direct zonlicht.
  Bescherm het basisstation tegen vochtigheid. Plaats het basisstation uitsluitend in
  een droge, gesloten ruimte.
  De radiografische sensor is beschermd tegen vocht, maar moet beschermd
  worden tegen directe inwerking van nattigheid, bijv. regen.
  8 • Page 9

  Funkwetterstation NL.book Seite 9 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Verwijder de batterijen uit het basisstation en de draadloze sensor wanneer ze leeg
  zijn of wanneer u het weerstations niet zult gebruiken gedurende langere tijd. Zo
  vermijdt u schade die kan ontstaan door uitlopende batterijen.
  Onderwerp de batterijen niet aan extreme omstandigheden door ze bijv. op
  radiatoren of in direct zonlicht te leggen. Groter risico op uitlopen!
  Maak, indien nodig, de contacten van de batterijen en het apparaat schoon
  voordat u de batterijen plaatst.
  Vervang alle batterijen in het basisstation of in de radiografische sensor altijd
  tegelijkertijd.
  Plaats alleen batterijen van hetzelfde type en gebruik geen verschillende types of
  gebruikte en nieuwe batterijen samen.
  Voer geen aanpassingen uit aan het apparaat. Laat reparaties alleen uitvoeren door
  een erkende reparatiedienst en houd u aan de garantievoorwaarden.
  Gebruik in geen geval harde, krassende of schurende reinigingsmiddelen,
  of andere soortgelijke middelen om het weerstation te reinigen. Hierdoor kunt u
  het oppervlak krassen.

  9 • Page 10

  Funkwetterstation NL.book Seite 10 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Leveringsomvang
  Weerstation, bestaande uit een basisstation en een draadloze sensor
  2 batterijen van het type LR6 (AA) / 1,5 V (basisstation)
  2 batterijen van het type LR03 (AAA) / 1,5 V (draadloze sensor)
  Netadapter voor basisstation, type KG1B-036-0100D
  Handleiding met garantie

  10 • Page 11

  Funkwetterstation NL.book Seite 11 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het aanbod van het digital draadloos weerstation
  Weerstation
  Kleurendisplay met hoge resolutie
  Exact tijdstip door de ontvangst van een tijdseinzender
  12- of 24-uurs weergave voor twee tijdzones
  Weergave datum en weekdag
  Weergave binnentemperatuur in °C / °F
  Weergave buitentemperatuur in °C / °F met maximaal drie sensoren op
  verschillende meetpunten
  Weergave luchtvochtigheid binnen en buiten
  Weergave minimum/maximum voor temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk
  Weergave weertrend en temperatuurtrend
  Weergave huidige en voorgaande luchtdruktendensen
  Symbolen voor de weersvoorspelling
  Weergave maanfasen
  Weergave batterijcontrole
  11 • Page 12

  Funkwetterstation NL.book Seite 12 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Sensor
  Temperatuurweergave in °C / °F
  Weergave luchtvochtigheid
  Bereik tot 100 meter (in open veld)

  Trek de folie van het display.

  12 • Page 13

  Funkwetterstation NL.book Seite 13 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het weerstation in een oogopslag
  Basisstation - vooraanzicht

  Display
  zie pagina 30

  13 • Page 14

  Funkwetterstation NL.book Seite 14 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Basisstation - rechterzijaanzicht
  1
  2

  3

  4

  5
  6

  14 • Page 15

  Funkwetterstation NL.book Seite 15 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Bedieningselementen en onderdelen van het basisstation (achterkant)
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Display verlichten, verlichting uitschakelen
  Wekherhaalfunctie activeren
  Ophangoog
  Bedieningstoetsen (zie volgende pagina)
  Inklapbare voet (twee standen)
  Batterijvak
  Aansluitbus voor de netadapter (bij het anderen model bevindt de
  aansluitbus zich op de tegenoverliggende zijde)

  15 • Page 16

  Funkwetterstation NL.book Seite 16 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Basisstation - Bedieningstoetsen (achterkant)
  1

  2

  3

  4

  1
  2
  3

  8

  7

  6

  5

  4
  5
  6
  7
  8

  16

  MIN/MAX Opgeslagen MIN- en MAX-gegevens
  weergeven
  Waarden instellen (verlagen)
  -/ /ZONE
  Radio-ontvangst handmatig starten
  Waarden instellen (verhogen)
  +/
  Wekfunctie aan- en uitschakelen
  MODE/
  Instelmodus activeren
  SET
  Gemaakte instellingen opslaan
  BARO+
  Luchtdruk op de standplaats instellen
  (verhogen)
  SET BARO Instelmodus voor luchtdruk activeren
  BAROLuchtdruk op de standplaats instellen
  (verlagen)
  CHANNEL Weergegevens van de aanwezige
  radiografische sensoren oproepen • Page 17

  Funkwetterstation NL.book Seite 17 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Draadloze sensor

  Batterijvak
  Meeteenheid van
  temperatuur veranderen
  Sensornummer
  (transmissiekanaal) instellen

  Transmissie van radiosignalen
  naar basisstation handmatig
  starten

  17 • Page 18

  Funkwetterstation NL.book Seite 18 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Inbedrijfstelling
  De batterijen plaatsen
  Ga in de aangegeven volgorde te werk en leg eerst de batterijen in de radiografische sensor. Alleen op deze manier kan het weerstation vlekkeloos functioneren.

  Draadloze sensor
  1. Verwijder de klep van het batterijvak

  op de achterkant van de draadloze sensor.
  2. Plaats de 2 batterijen van het type R03
  (AAA) / 1,5 V zoals afgebeeld op de
  bodem van het batterijvak.
  Let op de juiste polariteit van de batterijen (+/-).
  3. Plaats de klep van het batterijvak terug.

  18 • Page 19

  Funkwetterstation NL.book Seite 19 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Andere draadloze sensoren gebruiken
  Het weerstation wordt geleverd met een draadloze sensor. U kunt echter tot drie
  draadloze sensoren met het weerstation gebruiken. U kunt extra draadloze sensoren
  aanschaffen via onze service. Het adres vindt u in de garantie.
  De draadloze sensoren kunnen zich in verschillende ruimtes of in open lucht
  bevinden.
  Aan elke sensor moet een eigen sensornummer (sensornummer = nummer van
  het transmissiekanaal) worden toegewezen (1 tot 3).
  Voor de waarschuwingen voor sneeuw en vriesweer evalueert het weerstation
  alleen de gegevens van de sensor met het laagste nummer (standaard 1).
  Werkwijze:
  1. Verwijder de klep van het batterijvak op de achterzijde van de draadloze sensoren.
  2. Gebruik de schuifschakelaars om voor elke draadloze sensor een eigen sensornummer in te voeren.
  3. Plaats de klep van de batterijvakken terug op de draadloze sensoren.

  Basisstation
  U kunt het radiografische weerstation met de netadapter of met batterijen gebruiken.
  19 • Page 20

  Funkwetterstation NL.book Seite 20 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Als het radiografische weerstation met een stopcontact is verbonden, wordt het
  elektriciteitsnet gebruikt, ook als er batterijen in het apparaat zijn geplaatst. Verwijder
  lege batterijen uit het batterijvak, omdat deze kunnen leeglopen.

  Netstroombedrijf
  LET OP!
  Gebruik uitsluitend de bij de levering behorende netadapter voor gebruik
  via het elektriciteitsnet.
  1. Steek de stekker van de meegeleverde netadapter in de aansluitbus van het basis-

  station.
  2. Steek de netadapter in een stopcontact waarvan de netspanning overeenkomt
  met de "technische gegevens".
  3. Wacht ca. 30 minuten. Deze tijd heeft het basisstation nodig, om alle weergegevens te verzamelen en radiosignalen van de tijdsignaalzender te ontvangen.

  Batteribedrijf
  1. Sla de klep van het batterijvak open.
  2. Plaats de 2 batterijen van het type LR6 (AA) / 1,5 V zoals afgebeeld op de bodem
  van het batterijvak. Let op de juiste polariteit (+/-).
  20 • Page 21

  Funkwetterstation NL.book Seite 21 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  3. Plaats de klep van het batterijvak terug en klap deze dicht.
  4. Wacht ongeveer 30 minuten. Dit is de tijd die het basisstation nodig heeft om alle

  weergegevens te verzamelen en radiosignalen van de tijdseinzender te ontvangen.

  De luchtdruk instellen
  De luchtdruk is afhankelijk van de hoogte boven de zeespiegel. Dit wil zeggen dat er
  een lagere luchtdruk is in de bergen dan in het laagland. Opdat de luchtdrukgegevens
  van de weerdiensten vergelijkbaar zouden zijn, worden ze omgerekend in hoogte
  boven de zeespiegel (normaal nulpunt) weergegeven.
  Voor een werking van uw weerstation volgens de voorschriften, moet u daarom de
  huidige luchtdrukwaarde van de locatie van uw apparaat invoeren. Informatie
  hierover kunt u vinden op internet of bij de lokale instanties van uw stad of gemeente.
  Wanneer u eenmaal de huidige (met normaal nulpunt verband houdende) luchtdruk
  in het weerstation hebt ingevoerd, toont deze altijd de met het normaal nulpunt
  verband houdende luchtdruk van de locatie.
  1. Houd de toets SET BARO ingedrukt tot het displaygedeelte dat de luchtdruk

  weergeeft, begint te knipperen.
  2. Gebruik de toetsen BARO- en BARO+ om de luchtdruk in te stellen. Let hierbij op

  de weergave op het display.
  21 • Page 22

  Funkwetterstation NL.book Seite 22 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  3. Druk tot slot opnieuw op SET BARO.

  Wanneer u de toets BARO- of BARO+ ingedrukt houden, verschijnen de
  weergegeven waarden sneller na elkaar.

  Over het tijdsignaal
  Algemeen
  De in het weerstation geïntegreerde radiogestuurde klok krijgt de radiosignalen van
  de tijdseinzender DCF77. Deze zendt op zijn langegolffrequentie van 77,5 kHz de
  exacte en officiële tijd van de Bondsrepubliek Duitsland uit.
  De zender staat in Mainflingen bij Frankfurt am Main en heeft een zendbereik tot 2000
  km waardoor de meeste radiogestuurde klokken in West-Europa de vereiste
  radiosignalen kunnen ontvangen.
  Zodra het basisstation stroom krijgt via de batterijen, schakelt het naar de
  ontvangstmodus en zoekt het station naar het signaal van de zender DCF77.
  Als het tijdsignaal sterk genoeg wordt ontvangen via de in de wekker ingebouwde
  ferrietstaafantenne, dan worden de datum en het tijdstip weergegeven op het
  display.
  22 • Page 23

  Funkwetterstation NL.book Seite 23 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het basisstation schakelt zich meerdere keren per dag in en synchroniseert zijn tijd
  met het radiosignaal van de zender DCF77. Bij geen ontvangst, bijv. bij zwaar onweer,
  loopt het apparaat nauwkeurig verder en schakelt het op het volgende voorziene
  tijdstip automatisch naar de ontvangstmodus.

  De radio-ontvangst starten
  Wanneer de batterijen in het basisstation worden geplaatst, worden alle weergaven
  op het display even getoond. Daarnaast wordt het display even verlicht en wordt een
  pieptoon weergegeven.
  Daarna schakelt het apparaat naar de ontvangstmodus waarbij het aantal
  radiogolven de kwaliteit van de ontvangst aangeeft: hoe meer radiogolven op
  het display worden weergegeven, hoe beter de ontvangst.
  Zodra het signaal voldoende sterk wordt ontvangen, worden de overeenkomende
  gegevens weergegeven op het display en wordt het symbool van de radiomast
  permanent weergegeven. Deze bewerking kan enkele minuten duren.
  Het weerstation schakelt onmiddellijk meerdere malen automatisch naar de
  ontvangstmodus en vergelijkt de weergegeven tijd met deze die van de
  tijdseinzender is ontvangen.

  23 • Page 24

  Funkwetterstation NL.book Seite 24 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Als er een onvoldoende sterk signaal wordt ontvangen, breekt het basisstation de
  ontvangst af en verzwakt het symbool van de radiomast. De ontvangst wordt op een
  later tijdstip opnieuw gestart.
  De tijd loopt in dit geval - uitgaande van de starttijd "00:00" - normaal verder.
  Controleer eerst of de locatie van het basisstation geschikt is (zie pagina 27).
  U kunt de ontvangst nogmaals handmatig starten (zie pagina 26).
  U kunt ook wachten tot het basisstation op een later tijdstip automatisch opnieuw
  naar de ontvangstmodus schakelt. Tijdens de nacht is de ontvangst meestal beter.
  Wanneer de ontvangst op uw locatie niet mogelijk is, kunt u het tijdstip en de
  datum handmatig instellen (zie volgend hoofdstuk).

  E tijd en datum handmatig instellen
  1. Houd de toets MODE/SET. ingedrukt tot de jaarweergave op het display knippert.
  2. Stel het jaar in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  3. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De maandweergave knippert op

  het display.
  4. Stel de maand in met de toetsen +/

  24

  of -/ /ZONE. • Page 25

  Funkwetterstation NL.book Seite 25 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  5. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De datumweergave knippert op

  het display.
  6. Stel de dagdatum in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  7. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De uurweergave knippert op het

  display.
  8. Stel het correcte uur in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  9. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De minutenweergave knippert

  op het display.
  10. Stel de correcte minuten in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  11. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. Op het display knippert de weer-

  gave voor het 12- en 24-uurs tijdformaat.
  Bij een 12-uurs formaat worden de uren in de namiddag op het display
  aangeduid met PM.
  12. Stel het gewenste tijdformaat in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  13. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De zone-instelling knippert op

  het display (+12/-12).

  25 • Page 26

  Funkwetterstation NL.book Seite 26 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  14. Gebruik de toetsen +/

  of -/ /ZONE om het tijdverschil met een andere wereldstad of regio in te stellen (als u dat wenst).
  Meer informatie over de tijdzonefunctie vindt u op pagina 53.

  15. Druk tot slot op MODE/SET om de bewerking te beëindigen.

  De radio-ontvangst handmatig starten
  Als het symbool voor het radiosignaal zoals hiernaast getoond, niet meer wordt
  weergegeven, worden de radiosignalen van de tijdseinzender niet meer
  ontvangen. De tijdweergave loopt echter nauwkeurig verder.
  Om de ontvangst van het tijdsignaal handmatig te starten, houdt u de toets -/ /
  ZONE ingedrukt tot het symbool van het radiosignaal opnieuw wordt weergegeven
  en het weerstation naar de ontvangst schakelt.
  Let op:
  als de ontvangst niet is gelukt, wordt het ontvangstsymbool na enkele minuten
  verborgen en loopt de tijd op het display normaal verder.
  Bij een geslaagd ontvangst wordt de wekker op het tijdstip van de
  tijdsignaalzender ingesteld. Deze worden gegevens automatisch aangepast als u
  de tijd en datum al handmatig hebt ingesteld.
  26 • Page 27

  Funkwetterstation NL.book Seite 27 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Locatie kiezen
  LET OP!
  – Bescherm het basisstation en de draadloze sensor tegen stof, stoten, extreme temperaturen en direct zonlicht.
  – Bescherm het basisstation tegen vochtigheid. Plaats het basisstation
  uitsluitend in een droge, gesloten ruimte.
  – De radiografische sensor is beschermd tegen vocht, maar moet
  beschermd worden tegen directe inwerking van nattigheid, bijv. regen.

  Algemeen
  Het basisstation en de draadloze sensor wisselen de gegevens uit via een
  radiofrequentie. Om die reden is de locatie doorslaggevend voor het bereik van de
  radioverbinding. Let op:
  de afstand tussen het basisstation en de draadloze sensor mag maximaal 100
  meter zijn. Dit bereik is echter alleen mogelijk bij "direct visueel contact".
  Afschermend bouwmateriaal zoals gewapend beton, beperken of verhinderen
  de radio-ontvangst tussen het basisstation en de draadloze sensor.
  27 • Page 28

  Funkwetterstation NL.book Seite 28 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Ook apparaten zoals televisietoestellen, draadloze telefoons, computers en tlbuizen kunnen de radio-ontvangst storen.
  Plaats het basisstation en de draadloze sensor niet direct op de vloer. Hierdoor
  wordt het bereik beperkt.
  Bij een lage temperatuur in de winter kunnen de prestaties van de batterijen in de
  draadloze sensor, aanzienlijk afnemen. Dit vermindert het zendbereik.
  Houd rekening met de volgende punten met betrekking tot de radio-ontvangst
  tussen de tijdsignaalzender en het basisstation:
  Plaats het basisstation, indien mogelijk, in de nabijheid van een venster.
  Behoud afstand ten opzichte van televisietoestellen, pc's en monitoren. Zorg er
  ook voor dat basisstations van draadloze telefoons zich niet in de onmiddellijke
  nabijheid van het weerstation bevinden.
  Tijdens de nacht is de ontvangst meestal beter. Als de wekker overdag geen
  ontvangst had, is het goed mogelijk dat het signaal tijdens de nacht onmiddellijk
  en op volle sterkte wordt ontvangen.
  Bepaalde weersomstandigheden, zoals een hevig onweer, kunnen storingen in
  de ontvangst veroorzaken.
  28 • Page 29

  Funkwetterstation NL.book Seite 29 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het is mogelijk dat de zender af en toe korte tijd wordt uitgeschakeld, bijv.
  vanwege onderhoudswerkzaamheden.

  Basisstation
  GEVAAR
  Bij de wandinstallatie mogen er zich geen elektrische kabels, gas- of waterbuizen in de muur bevinden op de plaats van de montage. Anders bestaat
  het risico op elektrische schok tijdens het boren van de montagegaten.
  U kunt het basisstation opstellen of ophangen. Het basisstation is hiervoor zowel
  uitgerust met een uitklapbare voet als met twee ogen voor het ophangen.
  De voet heeft twee vergrendelingsposities.
  Plaats of hang het basisstation, indien mogelijk, in de nabijheid van een venster.
  Daar hebt u doorgaans de beste ontvangst.

  Draadloze sensor
  Plaats of hang de draadloze sensor op een plaats die tegen directe weersinvloeden
  (regen, zon, wind, enz.) is beschermd. Geschikte locaties zijn bijv. onder een luifel
  of in een carport.
  29 • Page 30

  Funkwetterstation NL.book Seite 30 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Display-weergaven
  Basisstation

  6
  1
  5

  2

  4

  3

  30 • Page 31

  Funkwetterstation NL.book Seite 31 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  6

  5
  1
  2
  3
  4
  1

  5
  6

  Weersgegevens, zie pagina 36
  Datum- en weekdagweergave,
  zie pagina 33
  Weergave maanfasen, zie
  pagina 45
  Weergave tijd en wektijd, zie
  pagina 33
  Weergave luchtdruk, zie
  pagina 40
  Weersvoorspellingen, zie
  pagina 41

  4

  3
  2
  31 • Page 32

  Funkwetterstation NL.book Seite 32 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Draadloze sensor
  Symbool voor
  radioverbinding tussen
  basisstation en
  draadloze sensor
  (weergave alleen
  tijdens draadloze
  transmissie)

  32

  Temperatuur
  Luchtvochtigheid
  ingesteld sensornummer
  (= transmissiekanaal) • Page 33

  Funkwetterstation NL.book Seite 33 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Tijdfuncties
  Tijd en datum

  12 uurs-formaat
  Tijdzone
  Tijd in uren,
  minuten +
  seconden

  Symbool voor radioontvangst van
  tijdsignaalzender

  Huidige weekdag

  Dag en maand

  33 • Page 34

  Funkwetterstation NL.book Seite 34 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Wekfunctie
  U kunt twee verschillende wektijden instellen op het basisstation. U kunt zich
  bijvoorbeeld 's morgen en na uw middagdutje laten wekken. Hiervoor moet u dan
  beide alarmtijden activeren.
  1. Druk op de toets MODE/SET om de gewenste wektijd te selecteren (A1 of A2).
  2. Houd de toets MODE/SET ca. 2 seconden ingedrukt wanneer u de gewenste wek-

  tijd hebt geselecteerd. De uurweergave van de wektijd (A1 of A2) knippert.
  3. Stel de gewenste wektijd in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  4. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De minutenweergave knippert

  op het display.
  5. Stel de gewenste minuten voor de wektijd in met de toetsen +/ of -/ /ZONE.
  6. Druk op MODE/SET om de instelling op te slaan. De wektijd is ingesteld.

  De wekfunctie in- en uitschakelen
  De wekfunctie wordt in- en uitgeschakeld met de toets +/ .
  1x drukken:

  34

  wordt weergegeven, A1 is actief • Page 35

  Funkwetterstation NL.book Seite 35 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  2x drukken:

  wordt weergegeven, A2 is actief

  3x drukken:

  en

  worden weergegeven, A1 en A2 zijn actief

  4x drukken:

  en

  worden verwijderd, A1 en A2 zijn niet meer actief

  Het weksignaal beëindigen
  Op het ingestelde tijdstip wordt u gewekt door een weksignaal dat geleidelijk luider
  wordt.
  Sluimerfunctie - Druk op de toets LIGHT/SNOOZE om het alarm gedurende 5
  minuten te onderbreken. Deze bewerking kan meerdere keren worden herhaald.
  Weksignaal volledig uitschakelen - Druk op een willekeurige toets van het
  basisstation om het alarm te beëindigen.
  Automatische stopfunctie - Wanneer u geen toets indrukt, wordt het alarm na
  2 minuten automatisch uitgeschakeld.
  Na 24 uur wordt het alarm opnieuw weergegeven.
  Sluimerfunctie (Snooze)
  Druk 1 x op de toets LIGHT/SNOOZE, als het weksignaal klinkt.
  35 • Page 36

  Funkwetterstation NL.book Seite 36 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Het weksignaal stopt gedurende ongeveer 5 minuten. Daarna wordt het apparaat
  opnieuw ingeschakeld en wordt het weksignaal opnieuw geactiveerd. Deze
  bewerking kan meerdere keren worden herhaald.
  Bekijk in verband hiermee ook de paragraaf vanaf pagina 46.

  Weersgegevens
  Temperatuur en luchtvochtigheid
  Deze sectie wordt op het display in twee delen gesplitst. Het bovenste deel OUT toont
  de door de draadloze sensor gemeten waarden en het onderste deel IN de gegevens
  die door het basisstation zijn verzameld. Om technische redenen kan de relatieve
  luchtvochtigheid alleen in het temperatuurbereik 0 - 60 °C worden bepaald.
  Als in het displaygedeelte OUT "LL"voor de relatieve luchtvochtigheid wordt
  weergegeven, ligt de luchtvochtigheid ofwel a) buiten het meetbereik van
  20 % of b) is de buitentemperatuur beneden 0 °C gedaald. In geval b) wordt
  om technische redenen "LL" weergegeven.
  36 • Page 37

  Funkwetterstation NL.book Seite 37 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  2

  1

  4

  3

  5

  Displaysectie
  Draadloze sensor
  OUT
  9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  8

  7

  6

  huidige transmissiekanaal naar het basisstation
  opgeslagen maximum- en minimumwaarden
  Trend voor temperatuur, zie pagina 39
  Weergave voor batterij vervangen, zie pagina 50
  Trend voor luchtvochtigheid, zie pagina 39
  Luchtvochtigheid in procent
  Meeteenheid van temperatuur: °C of °F, zie pagina 51
  Temperatuur
  Teken dat de sensoren automatisch achtereenvolgens worden
  opgevraagd (alleen wanneer er meer dan één sensor wordt gebruikt)
  37 • Page 38

  Funkwetterstation NL.book Seite 38 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Met de toets CHANNEL kunt u schakelen tussen de draadloze sensoren:
  CH1, CH2, CH3 of automatisch schakelen tussen alle sensoren. Als er minder
  dan drie sensoren in gebruik zijn, worden niet beschikbare draadloze sensoren overgeslagen tijdens het schakelen. Als er slechts één draadloze sensor
  in gebruik is (standaard), is de automatische schakelfunctie niet beschikbaar.
  1

  3

  2

  Displaysectie
  Basisstation
  IN
  7
  1
  2
  3
  4
  38

  6

  5

  opgeslagen maximum- en minimumwaarden
  Trend voor temperatuur, zie pagina 39
  Weergave voor batterij vervangen, zie pagina 50
  Trend voor luchtvochtigheid, zie pagina 39

  4 • Page 39

  Funkwetterstation NL.book Seite 39 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  5
  6
  7

  Luchtvochtigheid in procent
  Meeteenheid van temperatuur: °C of °F, zie pagina 51
  Temperatuur

  Met de toets MIN/MAX worden de hoogste en laagste waarden van de laatste 24 uur
  voor temperatuur en luchtvochtigheid weergegeven.
  1x drukken: de MAX-waarden worden weergegeven
  2x drukken: de MIN-waarden worden weergegeven
  3x drukken: normale display-weergave
  De MIN- en MAX-waarden worden elke nacht automatisch verwijderd om 00:00.
  Het weerstation beschikt daarnaast ook over een vriesalarm. Meer informatie
  hierover vindt u op pagina 43.

  Weertrend
  Voor de waarden voor temperatuur en luchtvochtigheid die door het basisstation en
  de draadloze sensor zijn gemeten, wordt de trend in de vorm van een pijl
  weergegeven:
  39 • Page 40

  Funkwetterstation NL.book Seite 40 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Trend

  stijgend

  constant

  dalend

  Temperatuur
  Luchtvochtigheid

  Luchtdruk
  De ontwikkeling van de luchtdruk
  binnen de laatste 12 uur wordt in de
  vorm van een geanimeerd staafdiagram
  weergegeven. De indeling loopt daarbij
  van 0H (actueel) via -1 (1 uur geleden)
  tot -12 (12 uur geleden).
  Naast het staafdiagram wordt de huidige luchtdruk in hPa (hectopascal)
  weergegeven.
  Druk op de toets MIN/MAX om de hoogste opgeslagen waarde van de laatste
  12 uur weer te geven. Druk nogmaals om de laagste gemeten waarde weer te
  geven.
  40 • Page 41

  Funkwetterstation NL.book Seite 41 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  MAX- en MIN-waarde worden voortdurend gemeten en opgeslagen. Hierdoor is het
  niet mogelijk deze waarden te verwijderen.
  In combinatie met de weersvoorspellingen zijn andere weerinterpretaties mogelijk
  (zie volgend hoofdstuk). Twee voorbeelden:
  De weersvoorspelling geeft regen aan, de luchtdruk daalt snel en sterk >> zware
  regenval is zeer waarschijnlijk.
  De weersvoorspelling geeft regen aan, de luchtdruk is in de laatste 12 uur
  gestegen, maar in de laatste 3 uur weer iets gedaald >> lichte regenval is
  waarschijnlijk.

  Weersvoorspelling
  Na de inbedrijfstelling kunnen de gegevens voor de weersvoorspelling
  ongeveer 12 uren niet worden gebruikt omdat het weerstation deze tijd
  nodig heeft om de weersgegevens te verzamelen en te evalueren.
  De weersvoorspelling wordt opgemaakt op basis van de verzamelde gegevens en de
  daarbij gemeten luchtdrukveranderingen.

  41 • Page 42

  Funkwetterstation NL.book Seite 42 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  De voorspelling heeft betrekking op een gebied met een straal van 30 tot 50 km rond
  het weerstation voor de volgende 12 tot 24 uur.
  De nauwkeurigheid van de weersvoorspelling bedraagt ongeveer 75%.

  zonnig

  licht bewolkt

  bewolkt

  regenachtig

  42 • Page 43

  Funkwetterstation NL.book Seite 43 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Onweer

  Lichte sneeuwval
  Waarschuwing voor vriesweer - Wanneer de
  draadloze sensor een temperatuur tussen + 1 °C en
  -1 °C meet, bestaat er gevaar voor vorst en knippert
  het sneeuwvlokjessymbool.

  Sterke sneeuwval

  Als de temperatuur onder -1 °C blijft, wordt het
  sneeuwvlokjessymbool permanent weergegeven.

  Let op: Ook als het temperatuuralarm niet wordt weergegeven, bestaat bij
  temperaturen rond het vriespunt in principe steeds gevaar voor vorst resp.
  gevaar van gladheid door ijs. De buitensensor kan alleen de lokale temperatuur
  op de plaats waar deze is opgesteld meten.
  43 • Page 44

  Funkwetterstation NL.book Seite 44 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Alleen wanneer er meer dan één draadloze sensor in gebruik is: bij een alarm
  voor vriesweer wordt altijd de draadloze sensor met het laagste sensornummer geëvalueerd.
  Wanneer de symbolen voor de weersvoorspelling beginnen te knipperen en de
  luchtdruk daalt, kan dit wijzen op een verslechtering van het weer, bijv. door een
  naderend stormfront.
  Een voorwaarde voor een correcte weergave is in elk geval dat u de luchtdruk op de
  installatielocatie hebt ingesteld (zie pagina 21).
  Wanneer de luchtdruk opnieuw stijgt, worden de symbolen opnieuw permanent
  weergegeven.
  In het bovenste deel toont een pijl de weertendens. Als deze pijl omhoog of omlaag
  wijst, dan is de luchtdruk binnen één uur meer dan 1 hPa gestegen of gedaald.
  constante luchtdruk = weersgesteldheid onveranderd
  stijgende luchtdruk = het weer wordt beter
  dalende luchtdruk = het weer wordt slechter
  44 • Page 45

  Funkwetterstation NL.book Seite 45 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Maanfasen
  De weergegeven maanfasen worden automatisch bijgewerkt met de datum.

  Nieuwe maan

  Volle maan

  Wassende maan

  Volle maan

  Afnemende maan

  Nieuwe maan

  45 • Page 46

  Funkwetterstation NL.book Seite 46 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Licht inschakelen
  Batterijbedrijf
  Druk op de toets LIGHT/SNOOZE om de displayverlichting enkele seconden in te
  schakelen.

  Netbedrijf
  Als u het basisstation met de netadapter via het elektriciteitsnet gebruikt, is het
  display permanent verlicht.
  Druk op de toets LIGHT/SNOOZE, om de displayverlichting uit of weer aan te
  schakelen.

  Achtergrondverlichting en wekfunctie
  De bediening en functie zijn hierbij afhankelijk van het feit, of het
  apparaat via het elektriciteitsnet of met batterijen wordt bediend en of
  de displayverlichting aan- of uitgeschakeld is

  46 • Page 47

  Funkwetterstation NL.book Seite 47 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  vilkårlig tast
  Weksignaal uit

  Weksignaal
  klinkt
  De displayverlichting
  is aan

  verlichting aan

  Toets
  SNOOZE/LIGHT

  Weksignaal uit
  Verlichting aan
  Wekherhaling
  SNOOZE actief

  Voorbeeld 1:
  - Netbedrijf
  - Displayverlichting is INGESCHAKELD
  - De ingestelde wektijd is bereikt

  Na ca.
  5 minuten

  Weksignaal aan
  Verlichting aan

  vilkårlig tast

  Weksignaal uit
  Verlichting aan

  47 • Page 48

  Funkwetterstation NL.book Seite 48 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  vilkårlig tast
  Weksignaal uit

  Weksignaal
  klinkt
  De displayverlichting
  is aan

  Verlichting uit

  Toets
  SNOOZE/LIGHT

  Weksignaal uit
  Verlichting uit
  Wekherhaling
  SNOOZE actief

  Voorbeeld 2:
  Netbedrijf
  De displayverlichting is UITGESCHAKELD
  De ingestelde wektijd is bereikt

  Na ca.
  5 minuten

  Weksignaal aan
  Verlichting aan

  vilkårlig tast

  Weksignaal uit
  Verlichting aan

  48 • Page 49

  Funkwetterstation NL.book Seite 49 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  vilkårlig tast
  Weksignaal uit

  Weksignaal
  klinkt
  De displayverlichting
  is aan

  Verlichting uit

  Voorbeeld 3:
  - Batterijbedrijf
  - De displayverlichting is UITGESCHAKELD
  - De ingestelde wektijd is bereikt

  Wekherhaling
  SNOOZE actief
  Toets
  SNOOZE/LIGHT

  Weksignaal uit
  Verlichting uit

  Toets
  SNOOZE/LIGHT

  verlichting ann
  gedurende ca.
  10 seconden

  Na ca.
  5 minuten

  Weksignaal aan
  Verlichting aan

  vilkårlig tast

  Weksignaal uit
  Verlichting uit

  49 • Page 50

  Funkwetterstation NL.book Seite 50 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Overige functies
  Weergave voor batterij vervangen
  Voor een basisstation en een draadloze sensor is er telkens een eigen
  weergave voor het vervangen van de batterij.
  Wanneer het symbool voor het vervangen van de batterij op het display verschijnt,
  moet u de batterijen in het basisstation (symbool naast IN) of de draadloze sensor
  (symbool naast OUT) door nieuwe vervangen. Volg hiervoor de stappen zoals
  beschreven vanaf pagina 20.
  Let op:
  De weergave voor het vervangen van batterijen voor de draadloze sensoren
  (symbool naast OUT) toont de batterijvervanging voor het op dat ogenblik
  weergegeven kanaalnummer.
  Bij een batterijvervanging gaan alle instellingen verloren. Volg na het vervangen
  van de batterij de stappen zoals beschreven vanaf pagina 23.
  Vervang altijd alle batterijen en gebruik alleen de types die onder "Technische
  gegevens" zijn vermeld.

  50 • Page 51

  Funkwetterstation NL.book Seite 51 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Ook als u het basisstation via het elektriciteitsnet gebruikt, moet u eventueel
  aanwezige lege batterijen uit het basisstation halen.
  Let op de juiste polariteit (+/-) bij het plaatsen van de batterijen.
  Gooi de oude batterijen op een milieubewuste manier weg (zie pagina 59).

  Meeteenheid van de temperatuur wijzigen
  De temperatuur kan in vanaf de basiseenheid en de draadloze sensor °C of in °F
  worden weergegeven.

  Basiseenheid
  Houd de toets MIN/MAX ca. 2 seconden ingedrukt op de weergegeven
  meeteenheid te veranderen.
  Draadloze sensor
  1. Open de batterijklep op de achterzijde.
  2. Druk op de toets C/F.

  Het weerstation resetten
  Wanneer er duidelijk onjuiste waarden worden weergegeven op het basisstation,
  moet u een reset uitvoeren van het weerstation.

  51 • Page 52

  Funkwetterstation NL.book Seite 52 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  1. Neem de batterijen uit het weerstation en plaats ze er opnieuw in. Als u het appa-

  raat via het elektriciteitsnet gebruikt, trekt u de netadapter uit het stopcontact en
  steekt u hem er weer in.
  Als er bovendien batterijen in zijn gezet, moeten die eveneens kort worden verwijderd en er weer in worden geplaatst.
  Als het basisstation weer van energie wordt voorzien, zullen alle meldingen op het
  scherm kort verschijnen. Bovendien wordt het display kort verlicht en klinkt er een
  pieptoon.
  Na ca. 20 seconden begint de weergave te knipperen en worden de actuele gegevens van de draadloze sensoren opgeroepen.
  2. Let hierbij op de weergegeven waarden op het display.
  3. Alleen wanneer er nog steeds duidelijk onjuiste waarden worden weergegeven:

  verwijder de batterijen uit alle gebruikte draadloze sensoren en plaats ze terug.
  4. Ga verder zoals beschreven vanaf pagina 18.

  52 • Page 53

  Funkwetterstation NL.book Seite 53 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Om de gegevensuitwisseling tussen het weerstation en de draadloze sensor
  sneller te maken, kunt u op het basisstation de toets CHANNEL ingedrukt
  houden tot de weergave knippert en op de betreffende draadloze sensor op
  de toets TX drukken. Hierdoor worden de weersgegevens direct naar het
  basisstation doorgestuurd.

  De tijd van een andere tijdzone weergeven
  De voorwaarde is dat u ook de tijd van een tweede tijdzone hebt ingevoerd (zie vanaf
  pagina 26, punt 14).
  1. Druk op de toets -/

  /ZONE wanneer u de tijd van een tweede tijdzone wilt weergeven.
  Wordt naast het tijdstip in het display ZONE getoond.

  2. Druk nogmaals op -/

  /ZONE wanneer de oorspronkelijk weergegeven tijd
  opnieuw op het display moet verschijnen.

  Aan elk land is een tijdzone toegewezen waarbij de landen met een zeer grote afstand
  tussen oost en west, zich vaak uitstrekken over meerdere tijdzones. Rusland strekt
  zich bijvoorbeeld uit over 9 tijdzones, Canada over 5.
  53 • Page 54

  Funkwetterstation NL.book Seite 54 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  In de westelijke helft van de aarde is het vroeger dan in Europa en in de oostelijke helft
  later. In de grafiek komt elke verticale lijn overeen met een uur meer (+) of een uur
  minder (-). Wilt u bijvoorbeeld de tijd van een land instellen dat 7 uur ten oosten van
  uw standplaats ligt, dan moet u als waarde +7 (uur) invoeren.
  54 • Page 55

  Funkwetterstation NL.book Seite 55 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Problemen en oplossingen
  Fout
  Het DCF77-signaal voor de tijd
  kan niet worden ontvangen.

  Mogelijke oorzaken en oplossingen
  - Controleer de gekozen installatielocatie (zie
  pagina 27).
  - Start de radio-ontvangst eventueel handmatig
  (zie pagina 23).
  - Stel de tijd handmatig in (zie pagina 24).
  De temperatuurweergave van de - Controleer of de sensor is blootgesteld aan
  sensor wordt te hoog weergegedirect zonlicht.
  ven.
  Het basisstation ontvangt geen
  - De buitentemperatuur mag niet lager zijn dan
  signalen van de draadloze sensor -15 °C.
  of knippert.
  - Controleer of er zich geen kleine elektrische
  storingsbronnen in de nabijheid van de draadloze sensor of het basisstation bevinden.
  - Controleer de batterijen in de sensor.
  - Breng het basisstation dichter naar de sensor
  of omgekeerd.
  55 • Page 56

  Funkwetterstation NL.book Seite 56 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  De weergave is onleesbaar, de
  functie is onduidelijk of de waarden zijn duidelijk verkeerd.
  In plaats van de gemeten waarden voor de temperatuur of
  luchtvochtigheid, toont het display HH of LW.

  - Voer een reset van het weerstation naar de
  oorspronkelijke toestand bij levering uit (zie
  pagina 51).
  - De waarden liggen boven of onder het meetbereik (zie "Technische gegevens").
  - De gemeten buitentemperatuur bedraagt
  minder dan 0 °C.

  Reinigen
  1. Bij bedrijf via het elektriciteitsnet: trek de stekker van de netadapter uit het basis-

  station.
  2. Veeg het weerstation eventueel schoon met een licht bevochtigde doek.
  3. Droog het apparaat helemaal, voordat u het weer met de netadapter verbindt.

  56 • Page 57

  Funkwetterstation NL.book Seite 57 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Technische gegevens
  Basisstation
  Model:
  Ingang:
  Batterijen:
  Beschermingsklasse:
  Meetbereik voor de temperatuur:
  Meetnauwkeurigheid:
  Resolutie:
  Meetbereik voor de
  luchtvochtigheid:
  Meetnauwkeurigheid:
  Resolutie:

  GT-WS-13s / GT-WS-13w / GT-WS-14s / GT-WS-14w
  3,0-3,6 V
  , max. 100 mA
  2 x LR6 (AA) / 1.5 V
  III
  0 °C to +50 °C
  maks. +/- 1°C binnen een meetbereik van 0 to 40 °C
  0.1°C
  20% to 90% relatieve luchtvochtigheid
  +/- 10% relatieve luchtvochtigheid
  1%

  Sensor
  Model:
  Batterijen:
  Meetbereik voor de temperatuur:
  IP:
  Zendfrequentie:
  Bereik:

  GT-WT-02
  2 x type LR03 (AAA) / 1.5 V
  / max. 10 mA
  -15 °C to +60 °C
  31
  433 MHz
  maks. 100 metres (in open terrein)
  57 • Page 58

  Funkwetterstation NL.book Seite 58 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Netadapter
  Model:
  KG1B-036-0100D
  Ingang:
  230 V~, 50Hz
  Uitgang:
  3,6 V
  , 100 mA
  IP:
  20
  Beschermingsklasse:
  II
  Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn
  wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.
  Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage
  www.gt-support.de worden gedownload.

  Verklaring van conformiteit
  Hierbij verklaart de firma Globaltronics GmbH & Co. KG dat dit draadloos weerstation
  in overeenstemming is met de fundamentele vereisten en de andere relevante
  voorschriften van de Richtlijn 1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaring vindt u
  op internet onder www.gt-support.de.

  58 • Page 59

  Funkwetterstation NL.book Seite 59 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Afvalverwijdering
  Sorteer de verpakking voor de afvalverwijdering. Het apparaat mag niet bij het
  huishoudafval worden verwijderd. Als het apparaat niet meer bruikbaar is,
  moet u de batterijen uit het apparaat verwijderen. Vraag de verantwoordelijke
  afvalverwerkingsmaatschappij naar de vereiste maatregelen voor de
  afvalverwijdering.
  Batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil. Elke consument is wettelijk
  verplicht batterijen en accu's bij een inzamelpunt van de gemeente, wijk of in
  de winkel af te geven. Alle batterijen en accu's kunnen hierdoor op een
  milieubewuste manier worden verwijderd.
  Cd
  Hg
  Pb

  Batterijen en accu's die schadelijke stoffen bevatten, worden aangeduid met
  dit teken en deze chemische symbolen (Cd voor Cadmium, Hg voor kwikzilver,
  Pb voor lood).
  Gedistribueerd door (Geen serviceadres!):
  Globaltronics GmbH & Co. KG
  Domstr. 19, 20095 Hamburg, Germany
  59 • Page 60

  Funkwetterstation NL.book Seite 60 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Garantievoorwaarden
  Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon.
  De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van
  materiaalfouten zijn ontstaan.
  Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door
  derden werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale
  slijtage zijn ontstaan.
  Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de nagenoemde Service-Hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.
  Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.
  Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.
  U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het adres
  van de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.
  Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.

  60 • Page 61

  Funkwetterstation NL.book Seite 61 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Globaltronics Service Center
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIUM
  Hotline: 0900 / 44 666 44
  Fax: +32 (0) 360 55 043
  Mail: gt-support@teknihall.be
  Attentie:
  Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to worden gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschrijving van
  de storing bij.
  Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie naar
  het service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn uitsluitend
  tegen betaling van de gemaakte reparatiekosten.

  61 • Page 62

  Funkwetterstation NL.book Seite 62 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Garantiebewijs
  (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval dat van de garantie gebruik
  wordt gemaakt).
  Model: Digitaal draadloos weerstation
  Basistation: GT-WS-13s / GT-WS-13w / GT-WS-14s / GT-WS-14w
  Radiosensor: GT-WT-02
  Type:
  Garantietermijn:
  Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon
  (kassabon s.v.p. bij dit bewijs voegen).
  Verkocht door ALDI-filiaal:
  Plaats:
  Straat:
  Servicebedrijf:
  62 • Page 63

  Funkwetterstation NL.book Seite 63 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15

  Globaltronics Service Center
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33, 2321 Meer, BELGIUM
  Hotline: 0900 / 44 666 44
  Fax: +32 (0) 360 55 043
  Mail: gt-support@teknihall.be
  Naam van de koper:
  Straat:
  Straat:
  Postcode/plaats:
  E-Mail (Voor statusmeldingen in verband met reparatie):
  Handtekening van de koper:
  Omschrijving van de storing:

  PO51000283

  47ZA/2015
  63 • Page 64

  Funkwetterstation NL.book Seite 64 Donnerstag, 6. August 2015 3:36 15


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für GlobalTronics GT-WS-13w wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von GlobalTronics GT-WS-13w in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info