Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
NL
GEDETAILLEERDE
AANWIJZINGEN
AANWIJZINGEN VOOR
GEBRUIK VAN DE
ELEKTRISCHE OVEN
www.gorenje.comwww.gorenje.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  GEDETAILLEERDE
  AANWIJZINGEN
  AANWIJZINGEN VOOR
  GEBRUIK VAN DE
  ELEKTRISCHE OVEN

  www.gorenje.com • Page 2

  Wij danken u hartelijk
  voor uw vertrouwen, getoond met de
  aankoop van dit apparaat.
  Deze uitgebreide handleiding is
  bedoeld om u te helpen zo goed
  mogelijk kennis te nemen van de
  werking van dit product en zodoende
  het gebruik van uw nieuwe apparaat
  vergemakkelijken.
  Overtuigt u zich ervan dat u een
  onbeschadigd apparaat heeft
  ontvangen. Neem in geval van
  transportschade contact op met de
  winkel of het plaatselijke magazijn
  waar u het apparaat in ontvangst
  heeft genomen. Het telefoonnummer
  vindt u op de factuur of op de
  pakbon.
  Instructies voor installatie en
  aansluiting worden op een apart blad
  bijgeleverd.
  De gebruiksaanwijzingen kunt u ook
  vinden op onze website:
  www.gorenje.com / < http://www.
  gorenje.com />

  belangrijke informatie
  tip, opmerking • Page 3

  INHOUD
  4

  ELEKTRISCHE OVEN

  8
  9

  De bedieningseenheid
  Technische gegevens

  INLEIDING

  10 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  11

  Voor het aansluiten van de oven:

  12 VOOR HET EERSTE GEBRUIK

  VOOR HET
  EERSTE GEBRUIK

  13 BAKPROCES STAPSGEWIJS (1 - 4)

  REINIGING EN
  ONDERHOUD

  13
  15
  16
  16

  Stap
  Stap
  Stap
  Stap

  1: KEUZE VAN HET BAK/BRAAD SYSTEEM
  2: KEUZE VAN DE INSTELLINGEN
  3: BEGINNEN MET BAKKEN
  4: UITSCHAKELEN VAN DE OVEN

  17 BESCHRIJVING VAN DE SYSTEMEN EN DE BAK/BRAAD TABELLEN

  33 REINIGING EN ONDERHOUD
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  41
  42

  REINIGING EN
  ONDERHOUD

  Klassieke reiniging van de oven
  Reiniging van de oven met de functie aqua clean
  Verwijdering en reiniging van de telescopisch uittrekbare geleiders
  Aanbrengen van de katalytische panelen
  Reiniging van de bovenwand vna de oven
  Verwijderen en plaatsen van de ovendeur
  Uitnemen en plaatsen van glas van de deur
  Vervanging van de lamp

  43 TABEL VOOR STORINGEN EN FOUTEN

  PROBLEEM
  OPLOSSEN

  44 VERWIJDERING VAN HET AFGEDANKTE APPARAAT
  OVERIGE

  492519

  45 GERECHTENTEST

  3 • Page 4

  ELEKTRISCHE OVEN
  (BESCHRIJVING VAN DE OVEN EN DE UITRUSTING – AFHANKELIJK
  VAN HET MODEL)
  In de figuur wordt een van de modellen van inbouw apparaten weergegeven. De
  apparaten, waarvoor deze instructies zijn gemaakt kunnen zijn uitgevoerd met
  verschillende uitrustingen, daarom kunnen functies en uitrustingen zijn omschreven die uw
  apparaat niet bezit.
  Bedieningseenheid

  Deurschakelaar
  4
  3

  Geleiders
  - Bakniveaus

  2
  1

  Ovendeur

  Deurgreep

  VERZONKEN DRUKKNOP
  Druk zacht op de knop om hem te laten uitspringen en draai hem vervolgens.
  Draai na ieder gebruik de knop in de ruststand en druk hem terug. De verzonken
  drukknop kan alleen worden ingedrukt bij een uitgeschakelde schakelaar.

  CONTROLE LAMPJES
  Het rode lampje brandt als de elementen in de oven werken en gaan uit, als de ingestelde
  temperatuur is bereikt.
  De cijferplaat van de ingeschakelde drukknop is verlicht als er een functie is gekozen.
  492519

  De ovenverlichting gaat automatisch aan bij een gekozen systeem
  4 • Page 5

  DE GELEIDERS
  De geleiders maken het mogelijk om het eten te bereiden op 4 verschillende niveaus
  (bedenk dat de geleiders worden geteld van onder naar boven).
  De geleiders 3 en 4 zijn bestemd om te grillen.

  TELESCOPISCHE GELEIDERS
  Het 2e, 3e en 4e niveau zijn uitgerust met telescopische uittrekbare geleiders. De
  uittrekbare niveaus kunnen zijn uitgevoerd met geheel of gedeeltelijk uittrekbare
  geleiders.

  DE DEURSCHAKELAARS VAN DE OVEN
  De schakelaars deactiveren de ovenverwarming en de ventilator, als de ovendeur tijdens
  het kookproces wordt geopend. Als de deur weer wordt gesloten zal de verwarming
  opnieuw in werking treden.

  DE KOELVENTILATOR
  Het apparaat is uitgerust met een koelventilator, die zorgt voor koeling van het huis en het
  bedieningspaneel.

  VERLENGDE WERKING VAN DE KOELVENTILATOR
  Nadat de oven is uitgeschakeld werkt de ventilator nog korte tijd door voor koeling van
  de oven (de duur van de verlengde werking is afhankelijk van de temperatuur in het
  midden van de oven.

  OVENUITRUSTING
  DE GLAZEN BAKSCHAAL wordt gebruikt
  voor het bakken met alle baksystemen,
  maar kan ook als dienblad worden gebruikt.
  HET ROOSTER kan worden gebruikt om te
  grillen of als onderzetter voor pan of
  braadslee.

  492519

  Het rooster is uitgerust met een
  borggrendel, hierdoor moet het rooster bij
  het uitnemen enigszins worden opgetild
  aan de voorkant.

  5 • Page 6

  DE LAGE BAKPLAAT wordt gebruikt voor
  koekjes en taartjes.

  DE DIEPE BAKSCHAAL wordt gebruikt
  voor het braden van vlees en het bakken
  van vochtig gebak. De schaal kan ook
  gebruikt worden als lekbak
  Zet de diepe bakschaal nooit op de eerste
  geleider, behalve bij het grillen en de diepe
  bakplaat dient als lekbak voor het opvangen
  van vet.
  Het rooster en de bakplaten moeten altijd
  ingebracht worden in de groef tussen de
  twee geleiderprofielen.

  4
  3

  Trek bij de telescopisch uittrekbare
  geleiders eerst de geleider van een niveau
  uit en plaats het rooster of de bakplaat
  erop. Druk dan met de hand de geleider zo
  ver mogelijk terug.

  2

  Doe de ovendeur pas dicht als
  de geleiders geheel tot het einde zijn
  ingedrukt.

  492519

  6 • Page 7

  MAKKELIJK REINIGENDE PANELEN
  voorkomen het spatten van vet tegen de
  zijwanden bij het bakken.

  HET SPIT wordt gebruikt voor het bakken
  van vlees. Het compleet bestaat uit een
  steun voor het spit, het spit met schroeven
  en een afneembare hendel.

  492519

  Het apparaat en sommige bereikbare delen kunnen tijdens het
  bakken/braden zeer heet worden. Gebruik daarom ovenwanten.

  7 • Page 8

  DE BEDIENINGSEENHEID
  (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

  1

  KEUZE BAK/
  BRAAD
  SYSTEEM
  (afhankelijk van
  model)

  2

  KOOKWEKKER
  (Afhankelijk van
  model)

  3

  KNOP VOOR
  INSTELLING
  TEMPERATUUR

  4

  CONTROLE
  LAMPJE

  HET RODE LAMPJE
  licht op als de
  elementen werken
  en gaat uit als
  de ingestelde
  temperatuur is
  bereikt.

  OPMERKING:
  De symbolen van de bak/braad systemen bevinden zich op de knop of het frontpaneel
  (afhankelijk van het model van het apparaat).
  492519

  8 • Page 9

  TECHNISCHE GEGEVENS
  xxxxxx

  TIP: XXXXXX
  ART. Nr:
  SER. Nr: XXXXXX

  220-240V ~
  220V-240V, 50/60Hz

  Pnmax : 3.5 kW

  TN XXXXX

  (AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

  492519

  Het typeplaatje met de
  basisgegevens van de oven
  bevindt zich op de rand van de
  oven en wordt zichtbaar bij het
  openen van de deur.

  9 • Page 10

  BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  LEES DE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR EN
  BEWAAR ZE VOOR LATER.
  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
  en ouder en door personen met verminderde lichamelijke,
  geestelijke en verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring
  en kennis, mits deze onder toezicht staan en instructies hebben
  ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en de
  mogelijke gevaren van het gebruik hebben begrepen. Laat
  kinderen niet met het apparaat spelen! Reiniging en onderhoud
  mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
  WAARSCHUWING: Dit apparaat en sommige bereikbare delen
  ervan worden zeer heet tijdens gebruik. Wees er altijd op
  bedacht de verwarmingselementen niet aan te raken. Kinderen,
  jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het werkende
  apparaat worden gehouden.
  Dit apparaat en sommige bereikbare delen ervan worden
  zeer heet tijdens gebruik. Wees er altijd op bedacht de
  verwarmingselementen niet aan te raken.
  WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen van het apparaat
  kunnen heet worden tijdens het gebruik. Houd kinderen uit de
  buurt van de oven.
  Gebruik alleen een temperatuursonde, die geschikt is voor
  gebruik in deze oven.

  492519

  WAARSCHUWING: Zorg bij het vervangen van de lamp ervoor,
  dat het apparaat losgekoppeld is van het lichtnet om het
  gevaar van een elektrische schok te vermijden.
  10 • Page 11

  Gebruik voor reiniging van het apparaat geen schuurmiddelen
  of scherpe metalen schrapers, aangezien hierdoor de
  beschermende emaillelaag kan beschadigen. Dergelijke
  beschadigingen kunnen ook leiden tot breken van het glas.
  Gebruik geen stoom of hogedrukreinigers om het apparaat
  mee te reinigen, aangezien dit kan leiden tot een elektrische
  schok of kortsluiting. Het apparaat is niet bestemd voor
  aansluiting op een externe timer of voor gebruik met speciale
  controle systemen.
  Dit apparaat is slechts bestemd voor
  huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
  niet voor enig ander doel, zoals verwarming
  van de ruimte. het drogen van huisdieren,
  papier, textiel, kruiden enz, aangezien dit kan
  leiden tot verwondingen of brand.

  Bedek de binnenwanden van de oven
  niet met aluminiumfolie en plaats geen
  bakplaten of andere pannen op de bodem
  van de oven. Het aluminiumfolie voorkomt
  de luchtcirculatie in de oven, belemmert het
  bakproces en tast de emaillelaag van de oven
  aan.

  Het apparaat mag alleen worden
  aangesloten door een erkende elektricien of
  servicemonteur.
  Sleutelen aan het apparaat of het uitvoeren
  van ondeskundige reparaties kunnen leiden
  tot ernstige verwondingen of beschadigingen
  aan het apparaat.

  Tijdens de werking van de oven kan de deur
  sterk verhit raken. Een derde glasplaat is
  aangebracht voor extra bescherming om de
  temperatuur van de buitenkant van het glas
  van de deur te verlagen (alleen bij sommige
  modellen).

  Aansluitkabels van andere apparaten in
  de buurt kunnen tussen de deur van oven
  komen, waardoor ze kunnen beschadigen
  en kortsluiting veroorzaken. Zorg er daarom
  voor kabels van andere apparaten op veilige
  afstand te houden.

  De scharnieren van de deur kunnen bij
  overmatige belasting worden beschadigd.
  Zet tijdens de reiniging van het interieur van
  de oven geen zware pannen op de open
  deur. Ga nooit op de open deur staan of laat
  kinderen er niet op zitten.

  Als de aansluitkabel beschadigd is, dient
  deze onmiddellijk door de fabrikant of door
  een erkende servicemonteur te worden
  vervangen om gevaar van kortsluiting te
  voorkomen.

  Zie er op toe, dat de ventilatieopeningen van
  de oven altijd vrij blijven.

  VOOR HET AANSLUITEN VAN DE OVEN:

  492519

  Lees voor het aansluiten van de oven de gebruiksinstructies
  aandachtig door. Reparatie of garantieclaim als gevolg van een
  onjuiste aansluiting zullen niet door de garantie worden gedekt.

  11 • Page 12

  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Neem na ontvangst van het apparaat alle delen met inbegrip van de transportuitrusting
  uit de oven. Reinig alle delen met warm water en een gewoon afwasmiddel. Gebruik geen
  schurende reinigingsmiddelen.
  Bij de eerste verwarming van de oven zal er een typische geur van een nieuw apparaat
  ontstaan. Ventileer de ruimte goed tijdens het eerste gebruik.

  492519

  12 • Page 13

  BAKPROCES STAPSGEWIJS
  (1 - 4)
  STAP 1: KEUZE VAN HET BAK/BRAAD
  SYSTEEM

  Door het draaien van de knop (naar links of
  rechts) kiest u het bak/braad systeem (zie
  de programmatabel).
  De instellingen kunt u tijdens de
  werking veranderen.
  BESCHRIJVING

  VOORGESTELDE
  TEMPERATUUR (°C)

  OVENSYSTEMEN
  SNELLE VOORVERWARMING
  Wordt gebruikt om de oven sneller op de gewenste
  temperatuur te brengen, deze functie is niet geschikt voor
  het bakken van gerechten. Als de ingestelde temperatuur is
  bereikt, wordt de verwarming uitgeschakeld.

  160

  BOVEN- EN ONDERELEMENT
  De boven- en onderelementen geven geven gelijkmatige
  warmte in de oven. Het bakken van gebak of braden van
  vlees is slechts op een niveau mogelijk.

  200

  BOVENELEMENT
  De warmte wordt slechts door het element boven in de oven
  afgegeven. Wordt gebruikt om de bovenzijde van het gerecht
  bruiner ta bakken of te braden).

  180

  ONDERELEMENT
  De warmte wordt alleen afgegeven door het element onder
  in de oven. Wordt gebruikt om de onderzijde van het gerecht
  meer op te bakken.

  180

  GRILL
  Alleen het infrarood element werkt als onderdeel van de
  grote grill. Wordt gebruikt voor het bakken/roosteren
  onder de grill van kleinere hoeveelheden belegde broodjes,
  bierworstjes of toast.

  240

  492519

  SYSTEEM

  13 • Page 14

  SYSTEEM

  BESCHRIJVING
  GROTE GRILL
  Het bovenste element en het infrarood element werken.
  Warmte wordt rechtstreeks afgegeven door het infrarood
  element aan de bovenkant van de oven. Voor vergroting van
  het effect kan tegelijkertijd ook het bovenste element worden
  ingeschakeld. De instelling wordt gebruikt voor belegde
  broodjes, bierworstjes of voor het roosteren van toast.

  240

  GRILL MET VENTILATOR
  Het infrarood element en de ventilator werken en worden
  gebruikt voor het bakken onder de grill van grotere stukken
  vlees of gevogelte op één niveau van de oven. Ook geschikt
  voor gratineren en een knapperige korst.

  170

  BOVENSTE ELEMENT EN VENTILATOR
  Het bovenste element en de ventilator werken. Dit systeem
  wordt gebruikt voor grotere stukken vlees of gevogelte. Ook
  geschikt om te gratineren.

  170

  HETE LUCHT EN HET ONDERSTE ELEMENT
  Het onderste element en het ronde element met de ventilator
  werken. Geschikt voor het bakken van pizza’s en vochtig
  gebak, fruittaarten van gistdeeg en kruimeldeeg op meerdere
  niveuas.

  200

  HETE LUCHT
  Het ronde element en de ventilator werken. De ventilator in
  de achterwand zorgt voor constante circulatie van hete lucht
  rondom het vlees of gebak op meerdere niveuas.

  180

  ONDERSTE ELEMENT EN VENTILATOR
  Gebruikt voor laagrijzend gebak en het inmaken van fruit en
  groente.

  180

  BOVEN- EN ONDERELEMENT MET VENTILATOR
  Beide elementen en ventilator werken. De ventilator maakt
  luchtcirculatie in de oven mogelijk. Gebruikt voor gebak, om
  te ontdooien, het drogen van fruit en groente.

  180

  VERWARMING VAN HET SERVIES
  Wordt gebruikt, als u uw servies (borden en schotels), wilt
  voorverwarmen, zodat het eten langer warm blijft.

  60

  ONTDOOIEN
  Lucht circuleert zonder de werking van
  verwarmingselementen, alleen de ventilator werkt. Wordt
  gebruikt voor het ontdooien van eten.

  -

  AQUA CLEAN
  De warete wordt alleen afgegeven door het onderste
  element. Wordt gebruikt voor het verwijderen van vlekken en
  voedselresten. Het programma duurt 30 minuten.

  492519

  14

  VOORGESTELDE
  TEMPERATUUR (°C)

  70 • Page 15

  STAP 2: KEUZE VAN DE INSTELLINGEN
  VERANDERING VAN DE BAKTEMPERATUUR
  Zet de temperatuurknop in de positie
  GRILL en GROTE grill gebruikt.

  , als u het baksysteem

  INSTELLING VAN DE KLOK
  KOOKWEKKER
  U stelt de tijd in door de knop naar rechts te draaien en daarna,
  door in de tegenovergestelde richting te draaien, de juiste instelling
  te bereiken. De langste instellingstijd is 60 minuten. Na verloop
  van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal, dat ongeveer 5
  seconden duurt.

  TIMER (tijdschakelaar)
  Stel eerst het baksysteem en de temperatuur in.
  Stel de tijd in door de knop naar rechts te draaien. Na afloop van
  de ingestelde tijd zal het gekozen baksysteem worden beeindigd.

  492519

  Als u de tijdschakelaar niet wenst te gebruiken of als de
  tijden korter zijn dan 15 minuten of langer dan 120 minuten wordt
  aanbevolen de handinstelling te gebruiken. Draai de knop naar links
  tot het symbbol (hand). In de stand 0 werkt de oven niet.

  15 • Page 16

  STAP 3: BEGINNEN MET BAKKEN
  Het bakken begint als u het systeem en de temperatuur instelt.

  STAP 4: UITSCHAKELEN VAN DE OVEN
  Draai de knop voor keuze van het BAK/BRAAD systeem en de TEMPERATUURKNOP op
  de stand “0”.

  Na afloop van het bakken zal de koelventilator nog enige tijd werken, afhankelijk van
  de temperatuur. Als u het eten in de oven laat kan condens ontstaan, dat zich kan afzetten
  op het hoofdpaneel en de ovendeur.

  492519

  16 • Page 17

  BESCHRIJVING VAN DE
  SYSTEMEN EN DE BAK/BRAAD
  TABELLEN
  Als u in de bak/braad tabel niet uw uitgekozen gerecht vindt, kies dan een soortgelijk
  gerecht.
  De gegevens zijn voor het bakken of braden van gerechten op één niveau.
  De temperaturen zijn aangegeven in lagere en hogere waarden. Stel de temperatuur eerst
  in op een lagere waarde. Als het eten niet voldoende opbruint, kunt u de volgende keer
  een hogere waarde kiezen.
  De bak/braadtijden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van bepaalde factoren.
  Het teken * betekent, dat de oven moet voorverwarmen op het gekozen bak/braad
  systeem.
  Verwarm de oven alleen voor, als dit in het recept of in de tabellen in de
  gebruiksaanwijzing is aangegeven. Bij verwarmen van een lege oven wordt veel energie
  gebruikt, zodat met het achtereenvolgens bakken van meerdere soorten gebak of pizza’s
  veel energie wordt bespaard, aangezien de oven al warm is.
  Gebruik donkere siliconen of emaille bakschalen, aangezien deze warmte goed geleiden.
  Als u bakpapier gebruikt, controleer dan of dit geschikt is voor gebruik bij hoge
  temperaturen.
  Bij het braden en bakken van grotere stukken vlees of gebak, zal in de oven een grotere
  hoeveelheid vocht ontstaan, dat op de deur van de oven condens veroorzaakt. Dit is een
  normaal verschijnsel, dat geen invloed heeft op de werking van het apparaat. Droog na
  gebruik van de oven de deur en het glas van de deur af.
  Tegen het einde van de bak/braadtijd kunt u de oven al ongeveer 10 minuten van te
  voren uitzetten om de geaccumuleerde warmte te benutten en zodoende energie te
  besparen.

  492519

  Laat het gerecht niet afkoelen in een gesloten oven om condensvorming te voorkomen.

  17 • Page 18

  BAK- EN BRAADSYSTEMEN
  BOVEN- EN ONDERELEMENT
  De elementen boven en onder in de oven
  geven gelijkmatig warmte af aan de
  binnenzijde van de oven.

  2

  Vlees braden:
  Gebruik een emaille pan, vuurvast glas, klei of gietijzer. Bakschalen van roestvrij staal zijn
  niet geschikt, aangezien ze warmte weerkaatsen.
  Zorg bij het braden voor voldoende vocht, zodat het vlees niet aanbrandt. Keer het vlees
  tijdens het braden meermalen om. Als het vlees bedekt is zal het sappiger blijven.
  Eten

  Gewicht
  (g)

  Geleider
  (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Braad/bak
  tijd
  (min.)

  Varkensbraadstuk

  1500

  2

  190-200

  120-130

  Varkenslende

  1500

  2

  190-200

  120-140

  Varkensrollade

  1500

  2

  190-200

  120-140

  Gebraden gehakt

  1500

  2

  200-210

  60-70

  VLEES

  Ossenbraadstuk

  1500

  2

  190-210

  120-140

  Roastbeef, goed
  gebraden

  1000

  2

  200-210

  40-60

  Kalfsrollade

  1500

  2

  180-200

  90-120

  Lamsrug

  1500

  2

  190-200

  100-120

  Konijnenrug

  1500

  2

  190-200

  100-120

  Hertenbout

  1500

  2

  190-200

  100-120

  Pizza*
  Kip

  /

  2

  220

  25

  1500

  2

  200

  80

  1000

  2

  210

  50-60

  VIS
  Gesmoorde vis

  492519

  niet bezit.
  Bak de kip op dit systeem, als het apparaat niet dit systeem
  Bak de pizza op dit system, als het apparaat dit systeem
  niet bezit.

  18 • Page 19

  Bakken van gebak:
  Gebruik een donkere bakschaal slechts op één niveau. In een lichte bakschaal wordt het
  gebak niet goed bruin, aangezien deze schalen de hitte weerkaatsen.
  Doe de modellen altijd op het rooster; als u de bijgeleverde bakplaat gebruikt, verwijder
  het rooster dan. Als u de oven eerst voorverwarmt wordt de baktijd korter.
  Eten

  Geleider
  (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Groenten soufflé

  2

  190-200

  30-35

  Zoete soufflé

  2

  190-200

  30-35

  Broodjes *

  2

  200-220

  30-40

  Brood *

  2

  180-190

  50-60

  Witbrood *

  2

  180-190

  50-60

  Boekweitbrood *

  2

  180-190

  50-60

  Volkorenbrood *

  2

  180-190

  50-60

  Roggebrood *

  2

  180-190

  50-60

  Speltbrood *

  2

  180-190

  50-60

  Walnootrollade

  2

  180

  55-60

  Cake/taart *

  2

  160-170

  25-30

  Kaasgebak

  2

  170-180

  65-75

  Taartjes

  2

  170-180

  25-30

  Klein gebak uit bladerdeeg

  2

  200-210

  25-30

  Pancerote (piroshe) met kool

  2

  185-195

  25-40

  Fruittaart

  2

  150-160

  40-50

  Schuimgebak

  2

  90

  120

  Gevlochten brood, gistdeeg

  2

  160-170

  35-50

  492519

  GEBAK

  19 • Page 20

  Advies

  Uporaba

  Is het gebak gebakken?

  • Prik met een houten prikker in het gebak op het hoogste
  punt. Als er aan de prikker geen deeg zit is het gebakken.
  • Doe de oven uit en gebruik de restwarmte.

  Is het gebak ingezakt?

  • Check het recept.
  • Gebruik de volgende keer minder vocht.
  • Als je een keukenmachine gebruikt, houdt dan de mixtijd
  in het oog.

  Is het gebak van onderen
  te licht?

  • Gebruik een donkere bakschaal.
  • Zet het gebak lager en doe tegen het einde het onderste
  element even aan.

  Het gebak met een
  vochtige vulling is niet
  goed gebakken?

  • Verhoog de temperatuur en/of verleng de baktijd.

  Een diepe bakschaal mag tijdens het bakken niet op de eerste
  geleider.

  492519

  20 • Page 21

  GROTE GRILL, GRILL
  Bij de grote grill werken het bovenste
  element en het infrarood element, die zich
  in de bovenwand van de oven bevinden.
  Bij de grill werkt alleen het infrarood
  element, dat een deel vormt van de grote
  grill.

  Verwarm het infrarood element (grill) 5 minuten voor.
  Houdt constant het bakproces in het oog. Het vlees kan door de hoge temperaturen zeer
  snel verbranden!
  Bakken met het infrarood element is geschikt voor het grillen van knapperige en niet vette
  braadworstjes, stukken vlees of vis (steak, vleeslapjes, zalmfilet...) of geroosterd brood.
  Als u op het rooster grillt, smeer dit dan eerst in met olie, zodat het vlees niet aanbakt en
  zet het op de vierde geleider. Plaats een bakschaal op de eerste of tweede geleider voor
  het weglekken van vet of vocht uit het vlees.
  Als u het vlees in een bakschaal bakt, zorg dan voor voldoende vocht, zodat het vlees niet
  aanbrandt en draai het ook regelmatig om.
  Reinig de oven en toebehoren na elk gebruik van de grill.
  Tabel voor het grillen – kleine grill
  Eten

  Gewicht
  (g)

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  VLEES
  Biefstuk, rood

  180g/stuk

  3

  240

  18-21

  Varkenslapnek

  180g/stuk

  3

  240

  18-22

  Ribs

  180g/stuk

  3

  240

  20-22

  Grillworstjes

  100g/stuk

  3

  240

  11-14

  Toast

  /

  4

  240

  3-4

  Belegde broodjes

  /

  4

  240

  5-7

  492519

  GEBAKKEN BROOD

  21 • Page 22

  Tabel voor grillen – grote grill
  Eten

  Gewicht
  (g)

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Biefstuk, rood

  180 g/stuk

  3

  240

  14-16

  Ossenlapjes, gebraden

  180 g/stuk

  3

  240

  18-21

  Varkenslapjesnek

  180 g/stuk

  3

  240

  19-23

  Ribs

  180 g/stuk

  3

  240

  20-24

  Kalfslapjes

  180 g/stuk

  3

  240

  19-22

  Grillworstjes

  100 g/stuk

  3

  240

  11-14

  Volvette kaas

  200 g/stuk

  3

  240

  9-15

  600

  3

  240

  19-22

  MESO

  VIS
  Zalmfilet
  GEBAKKEN BROOD
  6 sneden wit brood

  /

  4

  240

  1.5-3

  4 sneden brood
  gemengd meel

  /

  4

  240

  2-3

  Belegde broodjes

  /

  4

  240

  3.5-7

  Als u vlees braadt in een braadslee, zorg er dan voor, dat het vlees niet aanbrandt. Draai
  het om tijdens het braden.
  Als u forel bakt, droog deze dan af met een stuk papier van de keukenrol. Doe kruiden
  in de vis, doe olie aan de buitenkant van de vis en leg deze op het rooster. Draai de vis
  tijdens het grillen niet om.

  Als u de grill gebruikt (infrarood element), laat de ovendeur dan
  altijd dicht.
  Het infrarood element en overige toebehoren in de oven raken
  tijdens het grillen sterk verhit, gebruik daarom ovenwanten en
  een speciale tang om het vlees te pakken
  492519

  22 • Page 23

  Braden met het spit (afhankelijk van het model)
  De maximale toegestane temperatuur bij het gebruik van het spit is 240°C.

  1

  Zet de steun voor het spit in de 3e
  geleider van onderen en doe een
  diepe bakschaal in de 1e geleider voor het
  opvangen van vet.

  2

  Die het vlees op de vork en draai de
  schroeven aan.

  3

  Plaats het handvat op de vork op de
  voorste steun van het spit en doe
  het einde op de opening aan de rechter
  zijde van de achterwand van de oven. De
  opening is beschermd door een draaibaar
  schermpje).

  4

  Draai het handvat los van het spit en
  sluit de deur.

  Zet de oven op het baksysteem GROTE
  GRILL.

  492519

  De grill werkt alleen bij gesloten deur.

  23 • Page 24

  GRILL MET VENTILATOR
  Bij dit systeem werken tegelijkertijd het
  infrarood element en de ventilator. Geschikt
  voor het braden van vlees, vis en groenten.
  (Zie de beschrijving en tips bij GRILL).

  Eten

  Gewicht
  (g)

  Geleider
  (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Eend *

  2000

  2

  150-170

  80-100

  Varkensbraadstuk

  1500

  2

  160-170

  60-85

  Varkensvlees schouder

  1500

  2

  150-160

  120-160

  Varkenspoot

  1000

  2

  150-160

  120-140

  Halve kip

  600

  2

  180-190

  25 (ene kant)
  20 (andere kant)

  Kip

  1500

  2

  190

  30 (ene kant)
  30 (andere kant)

  200 g/stuk

  2

  170-180

  45-50

  VLEES

  VIS
  Forel *

  492519

  24 • Page 25

  HETE LUCHT EN ONDERSTE ELEMENT
  Het onderste element werkt en het ronde
  element met ventilator. Geschikt voor het
  bakken van pizza, appeltaart en fruittaarten.

  Eten

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Kaasgebak, kruimeldeeg

  2

  150-160

  65-80

  Pizza*

  2

  200-210

  15-20

  Quiche Lorraine,
  kruimeldeeg

  2

  180-200

  35-40

  Appelgebak, gistdeeg

  2

  150-160

  35-40

  Appelstrudel, bladerdeeg

  2

  170-180

  45-65

  492519

  (Zie de omschrijving en tips voor
  BOVENSTE EN ONDERSTE ELEMENT).

  2

  25 • Page 26

  HETE LUCHT
  Het ronde element en de ventilator werken,
  De ventilator in de achterwand zorgt voor
  circulatie van hete lucht rond het vlees of
  gebak.
  2

  Vlees braden:
  U kunt hiervoor een schaal gebruiken van emaille, vuurvast glas, klei of gietijzer. Roestvrij
  stalen schalen zijn niet geschikt, aangezien deze warmte sterk reflecteren.
  Zorg bij het braden voor voldoende vocht, zodat het vlees niet aanbrandt, keer het vlees
  regelmatig om. Als u het vlees bedekt, blijft het sappig.
  Eten

  Gewicht
  (g)

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Varkensbraadstuk met
  vel

  1500

  2

  170-180

  140-160

  Varkensbuik

  1500

  2

  170-180

  120-150

  Eend

  1700

  2

  160-170

  120-150

  Gans

  4000

  2

  150-160

  180-200

  Kalkoen

  5000

  2

  150-170

  180-220

  Kip, borst

  1000

  2

  180-190

  70-85

  Gevulde kip

  1500

  2

  170-180

  100-120

  VLEES

  492519

  26 • Page 27

  Gebak
  Voorverwarming van de oven wordt aanbevolen
  Kleiner gebak (koekjes) kunt u bakken op bakplaten op verschillende niveuas tegelijk (2 en
  3).
  Houdt er rekening mee, dat de baktijd voor de afzonderlijke bakplaten verschilt. Misschien
  moet u de bovenste bakplaat eerder uitnemen dan de onderste.
  Doe bakmodellen altijd op het rooster, als u de bijgeleverde bakschaal gebruikt, verwijder
  dan het rooster.
  Maak koekjes van gelijke dikte, zodat ze allemaal gelijkmatig bruin worden.
  Eten

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  GEBAK
  Gebak

  2

  150-160

  45-60

  Gebak van gemengd beslag

  2

  150-160

  25-35

  Gebak met strooisel

  2

  160-170

  25-35

  Fruittaart, gemengd beslag

  2

  150-160

  45-65

  Kersentaart

  2

  150-160

  30-40

  Cake rollade *

  2

  160-170

  15-25

  Fruitgebak, kruimeldeeg

  2

  160-170

  50-70

  Appelstrudel

  2

  170-180

  40-60

  Bolletjes, kadetjes

  2

  170-180

  30-35

  Koekjes, kruimeldeeg *

  2

  150-160

  15-25

  Koekjes, spuitgegoten deeg *

  2

  150-160

  15-28

  Koekjes, gegist

  2

  170-180

  20-35

  Gebak, bladerdeeg

  2

  170-180

  20-30

  Yoghurt

  2

  40

  240

  Appel, kwarkstrudel

  2

  170-180

  50-70

  Pizza

  2

  170-180

  20-30

  GEBAK, BEVROREN

  Gefrituurde ovenpatat*

  2

  170-180

  20-35

  Ovenkroketten

  2

  170-180

  20-35

  Gebak, gevuld met creme

  2

  180-190

  25-45

  492519

  De diepe bakschaal mag tijdens het bakken niet op de eerste
  geleider gezet worden.

  27 • Page 28

  ONDERSTE ELEMENT EN VENTILATOR
  Wordt gebruikt voor laagrijzend gebak en
  het inmaken van fruit en groente. Gebruik
  de 2e geleider van onderen en niet te hoge
  modellen, zodat de lucht gemakkelijk kan
  circuleren ook langs de bovenkant van het
  gerecht.

  2

  Eten

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min.)

  Aardbeien

  2

  180

  20-30

  Fruit met pit

  2

  180

  25-40

  Appelmoes

  2

  180

  25-40

  Augurken

  2

  180

  25-40

  Bonen/worteltjes

  2

  180

  25-40

  FRUIT

  GROENTE

  INMAAK
  Kook het eten in potten zoals gebruikelijk. Gebruik potten met een rubberen ring en
  glazen deksel. Gebruik geen potten met schroefdeksel of metalen deksels en conserven.
  De potten dienen van dezelfde grootte te zijn, dezelfde inhoud te hebben en goed
  gesloten te zijn.
  Doe in de diepe bakschaal 1 liter heet water (cca. 70 °C) en zet daarin 6 potten. Doe de
  bakschaal op de 2e geleider.
  Controleer tijdens het inmaken de inhoud van de potten, totdat de vloeistof in de potten
  niet begint te koken – tot er zich luchtbelletjes vormen in de eerste pot.

  492519

  28 • Page 29

  Eten

  Hoeveelheid
  (L)

  T = 170 °C 180 °C, tot het
  kookpunt luchtbelvorming

  Temperatuur
  kookpunt luchtbelvorming

  Rusttijd in de
  oven
  (min)

  Aardbeien

  6×1 l

  40-55

  uitschakelen

  25

  Fruit met pit

  6×1 l

  40-55

  uitschakelen

  30

  Appelmoes

  6×1 l

  40-55

  uitschakelen

  35

  Augurken

  6×1 l

  40-55

  uitschakelen

  30

  Bonen/worteltjes

  6×1 l

  40-55

  120 °C, 60 min

  30

  FRUIT

  492519

  GROENTE

  29 • Page 30

  BOVENSTE EN ONDERSTE ELEMENT
  EN VENTILATOR
  Wordt gebruikt voor het bakken van alle
  soorten gebak, voor het ontdooien van
  etenswaren, het drogen van groente en
  fruit. Voordat u de etenswaren in de oven
  doet, wacht u tot het lampje voor de eerste
  keer dooft, De beste resultaten worden
  bereikt bij bakken op één niveau.

  4

  2

  De oven dient voorverwarmd te worden,
  gebruik de 2e of 4 geleider van onderen.
  Tabel voor het bakken van gebak met het bovenste en onderste element en de ventilator
  Soort gebak

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (in °C)

  Baktijd
  (min.)

  Marmer cake

  2

  140-150

  45-55

  Gebak met de vierkanten
  bakschaal

  2

  130-140

  45-55

  Kwarktaart

  2

  130-140

  55-65

  Fruittaart - kruimeldeeg

  2

  140-150

  35-45

  Cake taart

  2

  130-140

  20-30

  Gebak met strooisel

  2

  140-150

  25-35

  Fruittaart, gemengd deeg

  2

  130- 40

  35-45

  Cake rollade

  2

  140-150

  18-23

  Gegist strengelbrood, kransjes

  2

  140-150

  25-35

  Kerstbrood

  2

  130-140

  50-60

  Appelstrudel

  2

  140-150

  45-55

  Bolletjes, broodjes

  2

  150-160

  25-35

  Tulband

  2

  130-140

  40-50

  Koekjes van kruimeldeeg

  2

  140-150

  18-25

  Koekjes van spuitgegoten
  deeg*

  2

  130-140

  10-15

  Gegist klein gebak

  2

  140-150

  15-20

  Brood

  2

  170-180

  45-55

  Pizza

  2

  180-190

  13-20

  Quiche Lorraine

  2

  150-160

  35-45

  492519

  30 • Page 31

  Soort gebak

  Geleider (van
  onderen)

  Temperatuur
  (in °C)

  Baktijd
  (min.)

  Appelstrudel

  2

  150-160

  40-50

  Pizza

  2

  160-170

  15-23

  Gebak van bladerdeeg

  2

  150-160

  18-25

  492519

  BEVROREN GEBAK

  31 • Page 32

  ONTDOOIEN
  Bij deze wijze circuleert lucht zonder ingeschakelde verwarmingselementen. Alleen de
  ventilator werkt. Voor het ontdooien van taarten met slagroom en creme van boter,
  taarten en gebak, brood en broodjes en diepgevroren fruit.
  In vele gevallen wordt het aanbevolen het eten uit de verpakking te nemen (vergeet niet
  de metalen clips te verwijderen).
  Keer na de helft van de verstreken tijd voor het ontdooien het eten om, meng of scheidt
  het, als het samengevroren is.

  492519

  32 • Page 33

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Koppel voor de reiniging het apparaat los van het lichtnet en
  wacht tot het is afgekoeld.
  Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door
  kinderen worden uitgevoerd.

  Aluminium delen van het apparaat
  Reinig de aluminium delen van het apparaat met een vloeibaar, niet schurend
  schoonmaakmiddel, bestemd voor zulke oppervlakken. Breng het reinigingsmiddel aan op
  een vochtige doek en reinig het oppervlak. Reinig de oppervlakken tot slot met schoon
  water. Breng het schoonmaakmiddel niet direct aan op het aluminium oppervlak.
  Gebruik geen schuurmiddelen en schuursponsjes.
  Opmerking: Het oppervlak mag niet in contact komen met ovenreinigingssprays,
  aangezien deze het aluminium zichtbaar en blijvend kunnen beschadigen.

  De voorzijde van het huis is van roestvrij staal
  (afhankelijk van het model)
  Reinig het oppervlak met een sopje en een zachte spons, die niet krast. Gebruik geen
  groffe sponzen of schoonmaakmiddelen, die oplosmiddelen bevatten, dit kan het
  oppervlak van het huis beschadigen.

  Gelakkeerde oppervlakken en delen van synthetische materialen
  (afhankelijk van het model)
  Maak de knoppen en de deurgreep schoon met een zacht doek en een vloeibaar
  schoonmaakmiddel, bestemd voor de reiniging van gladde, gelakkeerde oppervlakken.
  U kunt ook reinigingsmiddelen gebruiken die bestemd zijn voor dat soort oppervlakken.
  Neem hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht.

  492519

  De genoemde oppervlakken mogen niet in aanraking komen met
  ovenreinigingssprays. Aluminium oppervlakken kunnen zichtbaar en blijvend worden
  beschadigd.

  33 • Page 34

  KLASSIEKE REINIGING VAN DE OVEN
  Voor de reiniging van hardnekkig vuil in de oven kunt u de gewone manier van reiniging
  gebruiken (met reinigingsmiddelen of een ovenspray); zorg er bij dit soort reiniging voor,
  dat u de resten van het reinigingsmiddel grondig afspoelt.
  Maak de oven en de bijbehorende benodigheden na ieder gebruik schoon, zodat het vuil
  niet inbrandt. Vet wordt het beste verwijderd met een warm sopje, als de oven nog warm
  is.
  Gebruik bij hardnekkige of sterke vervuiling een gewone ovenreiniger. Spoel de
  oven grondig af met schoon water om de resten van het reinigingsmiddel te
  verwijderen. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, groffe sponsjes of roest- en
  vlekkenverwijderaars.
  De oven, de binnenkant van de oven en de bakschaal zijn overtrokken met een speciaal
  emaille, dat een glad en bestendig oppervlak heeft. Deze speciale laag maakt reiniging bij
  kamertemperatuur gemakkelijker.

  492519

  34 • Page 35

  REINIGING VAN DE OVEN MET DE FUNCTIE
  AQUA CLEAN

  1

  Draai de KNOP VOOR HET
  BAKSYSTEEM op Aqua Clean. Zet de
  TEMPERATUURKNOP op 70°.

  2

  Doe in een glazen bakschaal 0,6 l. water
  en zet hem in de onderste geleider.

  3

  Na 30 minuten zijn de etensresten in
  de oven zacht geworden in kunnen met
  een vochtige doek worden verwijderd.

  492519

  Gebruik het systeem Aqua Clean pas als de oven geheel is
  afgekoeld.

  35 • Page 36

  VERWIJDERING EN REINIGING VAN DE
  TELESCOPISCH UITTREKBARE GELEIDERS
  Reinig de geleiders alleen met gewone reinigingsmiddelen.

  A Pak de geleider aan de onderkant en trek
  hem de oven in.
  B Trek hem nu aan de bovenkant uit de
  opening.

  De telescopisch uitrekbare geleiders mogen niet de
  afwasmachine worden gereinigd.
  492519

  36 • Page 37

  AANBRENGEN VAN DE KATALYTISCHE
  PANELEN
  Maak de geleiders schoon met een gebruikelijk schoonmaakmiddel.
  Verwijder de telescopische geleiders.

  1

  Plaats de geleiders op het katalytische
  paneel.

  2

  Hang ze samen in de daarvoor
  bestemde openingen en trek omhoog.

  Doe bij plaatsing van de telescopische
  geleiders (volledig uitgetrokken) met
  de katalytische panelen, de bijgeleverde
  palletjes in de onderste openingen in de
  wand van de oven en doe de palletjes in de
  geleiders. De palletjes zijn bedoeld voor een
  betere bevestiging van de geleiders.

  492519

  De katalytische panelen mogen niet in een afwasmachine worden
  gewassen.

  37 • Page 38

  REINIGING VAN DE BOVENWAND VNA DE
  OVEN
  (afhankelijk van het model)
  Voor gemakkelijke reiniging van de bovenkant van de oven is het infrarood element
  omklapbaar gemaakt. Verwijder voor de reiniging de bakschalen, rooster en geleiders.

  Trek het element zover uit, dat de
  dwarsstang vrijkomt en uit de bedding
  springt aan de linker en rechterkant van de
  oven.

  Het element mag niet in neergelaten
  positie worden gebruikt. Doe na het
  reinigen het element terug volgens dezelfde
  procedure, zodat de dwarsstang weer
  terugspringt.

  Neem het apparaat van het lichtnet.
  Het element moet afgekoeld zijn om verbranding te voorkomen
  492519

  38 • Page 39

  VERWIJDEREN EN PLAATSEN VAN DE
  OVENDEUR
  ZACHT OPENEN VAN DE DEUR (afhankelijk van het model)
  De deur is uitgerust met een demper, die een krachtig sluiten van de deur belemmert. Een zacht
  druk (vanaf een hoek van 15°) is genoeg om de deur automatisch en zacht te laten sluiten.
  Als de kracht bij het sluiten te groot wordt zal het systeem
  slechter functioneren of uit veiligheid helemaal niet meer werken.

  1

  Doe eerst de ovendeur helemaal open.

  2

  A Draai de blokkade helemaal naar
  achteren (geldt voor de klassieke
  sluiting).
  B Draai bij het zachte sluitsysteem
  van de deur de blokkade 90° naar
  achteren.

  3

  Sluit de deur langzaam, zodat de
  blokkades in de bedding vallen. Til de
  deur onder een hoek van 15° op (ten opzichte
  van de dichte deur), en trek de deur uit de
  beide scharnierbeddingen aan het apparaat.

  Terugplaatsen van de deur gebeurt
  in omgekeerde volgorde. Als de deur niet
  goed opent of sluit, controleer dan of de
  uitsparingen van de scharnieren goed in de
  bedding van de scharnieren vallen.

  492519

  Overtuig u er steeds van, dat de scharnierhouders voor
  het uitnemen van de deur juist zijn gemonteerd in de
  scharnierbeddingen, zodat een plotseling sluiten van de
  hoofdscharnier niet mogelijk is. Door de sterke veer zou u zich
  kunnen verwonden
  39 • Page 40

  DEURBLOKKADE (afhankelijk van het model)
  Open de blokkade door een zachte druk van de duim naar rechts en door tegelijkertijd de
  deur naar buiten te trekken.

  Als de deur van de oven sluit zal de scharnierhouder automatisch
  weer in de oorspronkelijke stand terugkeren.

  492519

  40 • Page 41

  UITNEMEN EN PLAATSEN VAN GLAS VAN
  DE DEUR
  Het glas van de deur kunt u ook aan de binnenzijde schoonmaken, maar dan dient het wel
  verwijderd te worden. Neem de deur uit de scharnieren (zie het hoofdstuk Uitnemen en
  plaatsen van de deur).

  1

  Til de dragers links en recht op de deur
  (teken 1 op de drager) en trek ze van het
  glas af (teken 2 op de drager).

  2

  Pak het glas vast aan de onderrand en
  til het enigszins op, zodat het uit de
  drager komt en verwijderd kan worden.

  3

  De derde glasplaat aan de binnenkant
  (hebben alleen sommige modellen)
  verwijdert u door hem op te tillen en te
  verwijderen. Verwijder ook de rubberen
  rand op de glasplaat.

  492519

  Plaats het glas weer terug in de
  omgekeerde volgorde. De halfronde tekens
  op de deur en het glas moeten elkaar
  bedekken.

  41 • Page 42

  VERVANGING VAN DE LAMP
  De lamp is gebruiksmateriaal en valt niet onder de garantie. Voor de vervanging dient de
  bakschaal, het rooster en de geleiders verwijderd te worden.
  (Halogeen lamp: G9, 230 V, 25 W; gewone gloeilamp E14, 25 W, 230 V)

  Druk met een platte schroevendraaier het
  deksel van de lamp omhoog en verwijder
  het. Trek de lamp eruit.
  Pas op, dat u het emaille niet
  beschadigt.

  Draai de dop van de lamp los en trek de
  lamp eruit.
  Gebruik bescherming opdat u zich niet
  verbrandt.

  492519

  42 • Page 43

  TABEL VOOR STORINGEN EN
  FOUTEN
  Storing /Fout

  Oorzaak

  De sensors werken niet, het
  display is bevroren...

  Neem het apparaat van het lichtnet voor enige minuten
  (met zekering of hoofdschakelaar). Doe daarna de stroom
  weer aan en schakel het apparaat weer in.

  De hoofdzekering valt
  meerdere keren uit...

  Bel de servicedienst.

  De ovenverlichting werkt
  niet...

  Vervang de lamp zoals omschreven in het hoofdstuk
  (Reiniging en onderhoud”.

  Het gebak is slecht
  gebakken ...

  Heeft u de juiste temperatuur en systeem ingesteld? Is de
  ovendeur gesloten?

  Als u er ondanks de adviezen niet in bent geslaagd de fouten op
  te lossen, bel dan de servicedienst. Het oplossen van problemen,
  die voortkomen uit een onjuiste aansluiting of gebruik van
  het apparaat, vallen niet onder de garantie. De kosten van het
  verhelpen van het defect wordt door de gebruiker zelf gedragen.

  492519

  Neem voor iedere reparatie eerst het apparaat uit het lichtnet
  (door de zekering uit te schakelen of de aansluitkabel uit het
  stopcontact te nemen).

  43 • Page 44

  VERWIJDERING VAN HET
  AFGEDANKTE APPARAAT
  De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen,
  die zonder gevaar voor het milieu gerecycled, weggedaan of
  vernietigd kunnen worden. Met dit doel is de verpakking op de
  juiste manier gemerkt.
  Het symbool op het product en de verpakking duidt aan, dat
  met het product niet kan worden omgegaan zoals met gewoon
  huishoudelijk afval. Het product moet wordt weggebracht naar
  een adequate inzamelplaats voor de verwerking van elektrische en
  elektronische uitrusting.
  Met een juiste behandeling van het afgedankte apparaat kunt u
  meehelpen negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
  gezondheid te voorkomen. Voor meer informatie over het
  verwijderen van uw afgedankte apparaat kunt u zich richten tot de
  gemeentelijke autoriteiten voor afvalverwerking of tot de winkel,
  waar u het procuct heeft gekocht.

  Wij behouden ons het recht voor tot mogelijke veranderingen en fouten in deze
  gebruiksaanwijzing.
  492519

  44 • Page 45

  GERECHTENTEST
  Gerechten getest in overeenstemming met de Europese standaarden EN 60350-1.

  Klassiek bakken
  Gerecht

  Toebehoren

  Koekjes – een
  niveau*

  Lage emaille
  bakschaal

  Koekjes - twee
  niveaus*

  Geleider
  (van
  onderen)

  Systeem

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min)

  3

  140-150

  25-30

  Lage emaille
  bakschaal

  2, 3

  140-150

  25-30

  Koekjes – drie
  nveaus

  Lage emaille
  bakschaal

  2, 3, 4

  140-150

  25-30

  Taartjes – een
  niveau

  Lage emaille
  bakschaal

  3

  140-150

  30-40

  Taartjes – twee
  niveaus

  Lage emaille
  bakschaal

  2, 3

  140-150

  30-40

  Taartjes – drie
  niveaus

  Lage emaille
  bakschaal

  2, 3, 4

  140-150

  30-40

  Taart

  Rond
  metalen
  model / op
  het rooster

  2

  160-170

  20-25

  Appeltaart

  Rond
  metalen
  model/ op
  het rooster

  2

  180

  45

  492519

  *voorverwarming 10 minuten

  45 • Page 46

  Grill
  Gerecht

  Toebehoren

  Toast*

  Rooster

  Hamburgers*

  Rooster +
  bakplaat
  met lekbak

  *voorverwarming 10 minuten.

  492519

  46

  Geleider
  (van
  onderen)

  Systeem

  Temperatuur
  (°C)

  Baktijd
  (min)

  4

  240

  1:10-1:20

  4

  240

  20-25 • Page 47 • Page 48

  EVP_MULTI

  nl (08-15)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje BO615E10X wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje BO615E10X in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info