Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
JC 805 EII
Sokovnik
Sokovnik
Sokovnik
Juicer
Sokowirówka
Storcãtor
Odšavovaè
Gyümölcscentrifuga
Ñîêîâèæèìàëêà
Cîêîâûæèìàëêà
Ñîêîèçñòèñêâà÷êà
Odšavòovaè
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Návod na obsluhu
Használati utasítás
Iíñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Manual de utilizare
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Návod k obsluze
SI
HR
SRB-MNE
GB
PL
RO
SK
HU
UA
RU
BG
CS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Sokovnik
  Sokovnik
  Sokovnik
  Juicer
  Sokowirówka
  Storcãtor
  Odš avovaè
  Gyümölcscentrifuga
  Ñîêîâèæèìàëêà
  Cîêîâûæèìàëêà
  Ñîêîèçñòèñêâà÷êà
  Odš avòovaè
  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstvo za upotrebu
  Instruction manual
  Instrukcja obs³ugi
  Manual de utilizare
  Návod na obsluhu
  Használati utasítás
  Iíñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
  Návod k obsluze

  JC 805 EII
  SI
  HR
  SRB-MNE
  GB
  PL
  RO
  SK
  HU
  UA
  RU
  BG
  CS • Page 2

  SI
  Navodila za uporabo ........................... 3
  HR BIH Upute za uporabu ............................... 6
  SRB MNE Uputstva za upotrebu ........................ 9
  EN
  Instruction manual ............................ 12
  PL
  Instrukcja obsługi ............................. 15
  RO
  Manual de instrucţiuni ...................... 18
  SK
  Návod na obsluhu ............................ 21
  HU
  Használati útmutató .......................... 24
  UA
  Інструкції з експлуатації ................. 27
  RU
  Инструкция по эксплуатации ........ 30
  BG
  Инструкции за употреба ................. 33
  CS
  Návod k obsluze ................................ 36

  2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO

  Otroci stari osem let in več ter osebe z
  zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi
  zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter
  izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
  ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna
  navodila glede varne uporabe aparata in če
  razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo
  aparata.
  Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da
  se z njim ne bodo igrali.
  Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen
  če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
  Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
  Če na filtru opazite razpoke ali je ta na kakršenkoli
  način poškodovan, prenehajte z uporabo aparata
  in se obrnite na najbližji Gorenjev pooblaščeni
  servis.
  Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti ali
  kakšnim predmetom v prostor za polnjenje. Za to
  lahko uporabljate le potiskalo.
  Ne dotikajte se majhnih rezil na podstavku za
  filter. So zelo ostra.
  Raven hrupa: Lc < 80 dB (A)

  Splošen opis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  SI

  Pozor: Aparat je namenjen izključno za osebno
  uporabo v gospodinjstvu!
  Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih
  proizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoča.
  V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se
  garancija razveljavi.
  Preden vklopite aparat, poskrbite, da so vsi
  sestavni deli pravilno nameščeni.
  Aparat uporabljajte le, če je varnostna zaklopka
  zapeta.
  Po izklopu aparata in po prenehanju delovanja
  filtra morate le še sprostiti varnostno zaklopko.
  Pri iztiskanju soka iz večjih količin sadja ne
  uporabljajte sokovnika neprekinjeno več kot 40
  sekund, po opravljenem iztiskanju pa pustite
  sokovnik, da se ohladi.
  Med delovanjem aparata ne odstranjujte posode
  za tropine.
  Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne
  vtičnice.
  Aparata ne priklapljajte na zunanje časovno stikalo
  ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne
  povzročite nevarnosti.

  Potiskalo
  Prostor za polnjenje
  Filter
  Zbiralnik za sok
  Varnostna zaklopka
  Posoda za tropine
  Motorna enota
  Vrč za sok

  Pomembno:
  Pred uporabo aparata natančno preberite
  uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
  uporabo.

  Nevarnost
  Motorne enote ne potapljajte v vodo ali katerokoli
  drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo.

  Opozorilo
  Preden aparat priključite na električno omrežje,
  preverite, ali na podstavku aparata navedena
  napetost ustreza napetosti lokalnega električnega
  omrežja.

  Ta oprema je označena v skladu z evropsko
  smernico 2012/19/EU o odpadni električni in
  elektronski opremi (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE). Smernica
  opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
  odpadno električno in elektronsko opremo, ki
  veljajo v celotni Evropski Uniji.

  Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač,
  kabel ali katera druga komponenta.
  Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le
  podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščeni servis ali
  ustrezno usposobljeno osebje.
  3 • Page 4

  Priprava za uporabo:

  Nasveti:

  Sperite snemljive dele (oglejte si poglavje
  “Čiščenje”).
  Postavite zbiralnik za sok v aparat. Posodo za
  tropine postavite v aparat z rahlim nagibom naprej.
  Najprej vstavite zgornji del, nato pa pritisnite na
  svoje mesto tudi spodnji del.
  Če želite posodo za tropine izprazniti med
  iztiskanjem soka, izklopite aparat in pazljivo
  odstranite posodo za tropine.
  Opomba: Preden nadaljujete z iztiskanjem soka,
  ponovno sestavite prazno posodo za tropine.
  Vstavite filter v zbiralnik za sok. Filter pokrijte s
  pokrovom in ga spustite v položaj.
  Preverite, če se filter tesno prilega na pogonsko os
  (‘zatik’).
  Pred uporabo preverite filter. Če opazite razpoke
  ali poškodbe, aparata ne uporabljajte. Obrnite se
  na najbližji Gorenjev pooblaščeni servis ali aparat
  odnesite k prodajalcu.
  Pripnite objemko na pokrov, da se zaskočita
  (“klik”). Žlebič na potiskalu poravnate z
  majhno izboklino na notranjem delu prostora za
  polnjenje in potiskalo potisnite v prostor za
  polnjenje.
  Postavite pokrov na vrč za sok, da preprečite
  škropljenje. Postavite vrč za sok pod dulec.

  Uporabljajte sveže sadje in zelenjavo, ker
  vsebujeta več soka. Še posebej primerni za
  obdelavo v sokovniku so ananas, pesa, stebla
  zelene, jabolka, kumare, korenje, špinača,
  melone, paradižniki, granatna jabolka, pomaranče
  in grozdje.
  Tankih lupin ni treba odstranjevati. Odstraniti
  morate samo debelejše lupine, na primer s
  pomaranč, ananasa in surove pese. Prav tako
  odstranite belo kožico citrusov, ker je grenkega
  okusa.
  Pri pripravi jabolčnega soka morate vedeti, da je
  gostota jabolčnega soka odvisna od vrste izbranih
  jabolk. Bolj kot je jabolko sočno, redkejši bo sok.
  Izberite takšna jabolka, iz katerih lahko pridobite
  sok po vašem okusu.
  Jabolčni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahko
  upočasnite tako, da soku dodate nekaj kapljic
  limoninega soka.
  Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje,
  avokado, fige in mango, ni primerno za obdelavo v
  sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite
  kuhinjski strojček, mešalnik ali palični mešalnik.
  V sokovniku lahko obdelate tudi peclje in liste, od
  npr. zelene solate.
  Sok popijte takoj, ko ga iztisnete. Če ga boste za
  nekaj časa pustili stati na zraku, bo sok izgubil
  svoj okus in hranljivo vrednost.
  Za doseganje največje možne količine soka
  zmeraj potiskajte potiskalo navzdol počasi.
  Sokovnik ni primeren za obdelavo zelo trdega
  in/ali vlaknastega/škrobnega sadja ali zelenjave,
  kot je sladkorni trs.

  Uporaba aparata:
  Aparat deluje samo, če so vsi deli pravilno
  nameščeni in je pokrov pritrjen z objemko ter
  zaskočen v varnostno zaklopko.
  Operite sadje ali zelenjavo in jo narežite na kose,
  ki se prilegajo prostoru za polnjenje.
  Poskrbite, da je vrč za sok postavljen pod dulec in
  da je dulec obrnjen navzdol.
  Regulator obrnite na nastavitev 1 (nizka hitrost) ali
  2 (običajna hitrost), če želite vklopiti aparat.
  Hitrost 1 je še posebej primerna za mehkejše
  sadje in zelenjavo, kot so npr. lubenice, grozdje,
  paradižniki, kumarice in maline.
  Hitrost 2 je primerna za vse vrste sadja in
  zelenjave.

  Čiščenje:
  Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi
  čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol,
  bencin ali aceton.
  Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po
  uporabi.
  Izklopite aparat. Izključite vtikač iz omrežne
  vtičnice in počakajte, da se filter ustavi.
  Odstranite umazane delce iz motorne enote.
  Aparat razstavite v naslednjem vrstnem redu:

  Odstranite posodo za tropine;

  Odstranite potiskalo;

  Sprostite varnostno zaklopko.

  Odstranite pokrov.

  Odstranite zbiralnik za sok skupaj s filtrom.

  Očistite vse dele razen motorne enote s ščetko
  za čiščenje v topli vodi z nekaj tekočega čistila
  in jih sperite pod tekočo vodo.

  Vstavite pred tem razrezane kose v prostor za
  polnjenje in jih s potiskalom rahlo potisnite navzdol
  proti vrtečemu filtru.
  Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ker lahko
  poslabšate kakovost soka ali celo povzročite
  zaustavitev delovanja filtra.
  Ne vstavljajte svojih prstov ali predmetov v prostor
  za polnjenje.
  Ko ste iztisnili vse sestavine in je sok prenehal
  pritekati, izklopite aparat in počakajte, da se filter
  ustavi.

  Opomba: Vse snemljive dele lahko perete v
  pomivalnem stroju. Snemljive plastične sestavne
  dele postavite na zgornji pladenj v pomivalnem
  4 • Page 5

  stroju. Prepričajte se, da so dovolj oddaljeni od
  grelnega elementa.
  Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
  Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo ali
  spirajte pod pipo.

  Okolje:
  Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite
  skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  Garancija in servis:
  Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
  državi (telefonsko številko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
  državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
  Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
  male gospodinjske aparate.
  Samo za osebno uporabo!

  GORENJE
  VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
  PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!
  Pridržujemo si pravico do sprememb!

  5 • Page 6

  UPUTE ZA UPORABU
  Opći opis

  HR

  Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8
  godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili
  mentalnim sposobnostima te nedostatnim
  iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom
  pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti
  razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite
  djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa
  aparatom.
  Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi
  djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod
  strogim nadzorom.
  Aparat nikada ne smije raditi bez nadzora.
  Ako primijetite pukotine na filteru ili ako je filter na
  bilo koji način oštećen, prestanite koristiti aparat i
  obratite se najbližem Gorenje servisnom centru.
  U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili
  predmete dok aparat radi. Za tu namjenu koristite
  samo potiskivač.
  Nemojte dirati male rezače u podnožju filtera. Vrlo
  su oštri.
  Razina buke: Lc < 80 dB (A)
  Oprez: Ovaj aparat namijenjen je isključivo
  uporabi u kućanstvu.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Potiskivač
  Otvor za umetanje
  Filter
  Posuda za sakupljanje soka
  Sigurnosni ventil
  Spremnik za pulpu
  Jedinica motora
  Vrč za sok

  Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih
  proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Gorenje
  nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke
  ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
  Prije uključivanja sokovnika provjerite jesu li svi
  dijelovi ispravno pričvršćeni.
  Aparat koristite samo kada su obje spojnice
  pričvršćene.
  Spojnice otpustite tek nakon što isključite aparat i
  filter se prestane okretati.
  Ako cijedite velike količine, aparat ne smije raditi
  dulje od 40 sekundi bez prekida, a zatim sokovnik
  trebate ostaviti da se ohladi. Nijedan od recepata
  navedenih u ovim uputama za korištenje ne sadrži
  velike količine.
  Nemojte uklanjati spremnik za pulpu dok aparat
  radi.
  Nakon korištenja aparat isključite iz struje.
  Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada
  nemojte spajati na vanjski prekidač kojim upravlja
  mjerač vremena ili sustav daljinskog upravljanja.

  Važno
  Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove
  upute za korištenje i spremite ih za buduće
  potrebe.

  Opasnost
  Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu ili
  neku drugu tekućinu i nemojte je ispirati pod
  vodom.

  Upozorenje
  Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li
  mrežni napon naveden na podnožju aparata
  naponu lokalne mreže.
  Nemojte koristiti aparat ako je oštećen mrežni
  kabel, utikač ili neki drugi dio.
  Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga
  zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje
  servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba
  kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

  Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj
  Direktivi 2012/19/EU glede otpadne električne
  i elektronske opreme (engl. skraćenica
  WEEE). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve za
  zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i
  elektronske opreme, koji se primjenjuju u
  čitavoj Europskoj Uniji.
  6 • Page 7

  Priprema za korištenje

  Savjeti

  Operite sve odvojive dijelove (pogledajte poglavlje
  “Čišćenje”).
  Posudu za sakupljanje soka stavite u aparat. Kako
  biste umetnuli spremnik za pulpu, lagano ga
  nagnite prema naprijed. Prvo umetnite gornji dio
  spremnika, a zatim gurnite donji.
  Ako želite isprazniti spremnik za pulpu za vrijeme
  cijeđenja soka, isključite aparat i pažljivo izvadite
  spremnik.

  Koristite svježe voće i povrće jer ono sadrži više
  soka. Ananas, cikla, celer, jabuke, krastavci,
  mrkva, špinat, dinje, rajčice, šipak, naranče i
  grožđe posebno su pogodni za cijeđenje u
  sokovniku.
  Nije potrebno guliti tanku kožu ili koru. Ogulite
  samo debelu koru, npr. naranče, ananasa i sirove
  cikle. Također uklonite bijelu kožicu s citrusa jer
  ima gorak okus.
  Kod pripreme soka od jabuke nemojte zaboraviti
  da gustoća soka ovisi o vrsti jabuka koje koristite.
  Što je jabuka sočnija, to će sok biti bistriji.
  Odaberite vrstu jabuka kojom ćete moći dobiti sok
  kakav želite.
  Sok od jabuke brzo će potamnjeti. Tamnjenje soka
  možete usporiti dodavanjem nekoliko kapi
  limunova soka.
  Voće koja sadrži škrob, poput banana, papaje,
  avokada, smokvi i manga nije pogodno za
  cijeđenje u sokovniku. Za cijeđenje ovog voća
  koristite aparat za obradu hrane, običnu miješalicu
  ili miješalicu s rešetkama.
  Listove i stabljike, npr. salate, također možete
  cijediti u sokovniku.
  Sok popijte odmah nakon cijeđenja. Ako dugo stoji
  na zraku, sok će imati lošiji okus i manju
  nutricionističku vrijednost.
  Kako biste dobili maksimalnu količinu soka,
  potiskivač uvijek pritišćite polako.
  Sokovnik nije pogodan za cijeđenje jako tvrdog i/ili
  vlaknastog ili voća i povrća koje sadrži puno
  škroba poput šećerne trske.

  Napomena: Prije no što nastavite cijediti sok
  vratite prazni spremnik za pulpu.
  Stavite filter u posudu za sakupljanje soka i držite
  poklopac iznad filtera i spustite ga na odgovarajući
  položaj.
  Pazite da filter bude čvrsto pričvršćen na
  pogonsku osovinu (“klik”).
  Prije uporabe uvijek provjerite filter. Ako na njemu
  uočite pukotine ili oštećenja, aparat nemojte
  koristiti. Obratite se najbližem Gorenje servisnom
  centru ili odnesite aparat svom distributeru
  Gorenje proizvoda.
  Pritisnite spojnice i čvrsto zatvorite poklopac
  (“klik”). Poravnajte žlijeb u potiskivaču s
  malim izbočinama s unutarnje strane cijevi, a
  zatim gurnite potiskivač u otvor za umetanje.
  Pazite da spojnica bude pričvršćena u
  odgovarajući položaj.
  Na vrč za sok stavite poklopac kako bi se izbjeglo
  prskanje. Vrč za sok stavite ispod žlijeba.

  Korištenje aparata
  Aparat može raditi samo ako su svi dijelovi
  ispravno sastavljeni i ako je poklopac ispravno
  pričvršćen spojnicama.
  Operite voće i/ili povrće i nasjeckajte ih na komade
  koje ćete moći staviti u otvor za
  umetanje.
  Vrč za sok mora se nalaziti ispod žlijeba, a žlijeb
  mora biti spušten.
  Sokovnik uključite okretanjem regulatora na
  postavku 1 (niska brzina) ili 2 (normalna brzina).
  Brzina 1 je pogodna za mekano voće i povrće
  poput lubenica, grožđa, rajčica, krastavaca i
  malina.
  Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća.
  Namirnice koje ste prethodno izrezali stavite u
  otvor za umetanje i lagano ih potiskivačem
  pritisnite prema filteru koji se okreće.
  Nemojte jako pritiskati potiskivač jer tako možete
  umanjiti kvalitetu soka ili čak prouzročiti
  začepljenje filtera.
  U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili
  predmete.
  Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane
  istjecati, isključite aparat i pričekajte da se filter
  prestane okretati.

  Čišćenje
  Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti
  spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za
  čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola,
  benzina ili acetona.
  Sokovnik ćete najlakše očistiti ako to učinite
  odmah nakon uporabe.
  Isključite aparat, izvucite utikač iz zidne utičnice i
  pričekajte da se filter prestane okretati.
  Prljave dijelove uklonite s jedinice motora. Aparat
  rastavite sljedećim redom:

  Izvadite spremnik za pulpu;

  Izvadite potiskivač;

  Otpustite spojnico;

  Skinite poklopac.

  Izvadite posudu za sakupljanje soka zajedno s
  filterom.

  Sve dijelove osim jedinice motora čistite
  četkicom u toploj vodi s malo sredstva za pranje
  posuđa i ispirite ih pod mlazom vode iz slavine.
  Napomena: Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u
  stroju. Plastične dijelove koji se mogu odvojiti
  7 • Page 8

  stavite u gornju ladicu stroja za pranje posuđa.
  Pazite da ne budu blizu grijaćeg elementa.
  Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.
  Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu
  niti ispirati pod mlazom vode.

  Okolina
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
  elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
  potencijalne negativne posljedice na okoliš i
  zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
  neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
  proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
  ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
  lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
  iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
  proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema
  takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
  Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske
  aparate.

  GORENJE
  VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U
  RADU S VAŠIM APARATOM!

  Nije za profesionalnu uporabu!

  Pridržavamo pravo do promjena!

  8 • Page 9

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  SRB MNE

  Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim
  ako su pod stalnim nadzorom.
  Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila
  najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim,
  culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe
  koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su
  pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose
  na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i
  razumeju povezane opasnosti.
  Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da
  se ne igraju uređajem.
  Čiščenje I korisničko održavanje ne smeju
  obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8
  godina i koja nisu pod nadzorom.
  Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.
  Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja na
  filteru, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite
  se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje.
  Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili druge
  predmete u otvor za hranu. Za ovu namenu upot
  rebljavajte isključivo potiskivač.
  Ne dodirujte mala sečiva u osnovi filtera. Veoma
  su oštra.
  Jačina buke: Lc < 80 dB (A)

  Opšti opis

  Oprez: Aparat je namenjen isključivo upotrebi
  u domaćinstvu.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Potiskivač
  Otvor za hranu
  Filter
  Posuda za sakupljanje soka
  Sigurnosni ventil
  Spremište za pulpu
  Jedinica motora
  Bokal za sok

  Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih
  proizvođača odnosno one dodatke i delove koje
  kompanija Gorenje nije izričito preporučila. U
  slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova,
  garancija prestaje da važi.
  Proverite da li su svi delovi propisno montirani pre
  nego što uključite aparat.
  Uređaj koristite samo kada su obe stezaljke
  zaključane.
  Stezaljke možete otključati tek pošto isključite
  aparat i nakon što se filter zaustavi.
  Nemojte koristiti sokovnik duže od 40 sekundi
  kada cedite veće količine čvrstih sastojaka i
  ostavite ga da se dovoljno ohladi nakon toga.
  Nijedan od recepata u ovom uputstvu za
  korišćenje ne sadrži velike količine sastojaka.
  Nemojte da skidate posudu za pulpu dok aparat
  radi.
  Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
  Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne
  priključujte na spoljni prekidač kontrolisan
  tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

  Važno
  Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo
  uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

  Opasnost
  Ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili neku drugu
  tečnost i ne ispirajte je pod slavinom.

  Upozorenje
  Pre priključenja uređaja proverite da li napon
  naznačen na donjem delu aparata odgovara
  naponu lokalne električne mreže.
  Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili
  drugi delovi oštećeni.
  Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti
  zamenjen od strane kompanije Gorenje,
  ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način
  kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
  9 • Page 10

  U otvor za hranu stavite iseckane komade i lagano
  ih pritisnite potiskivačem prema rotirajućem filteru.
  Nemojte previše pritiskati potiskivač, pošto to
  može uticati na kvalitet konačnog rezultata. To
  može čak prouzrokovati i zaglavljivanje filtera.
  Nikada ne gurajte prste ili objekte u otvor za
  hranu.
  Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane da
  ističe, isključite aparat i sačekajte da se filter
  zaustavi.

  Ovaj aparat označen je u skladu s evropskom
  Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne
  električne i elektronske opreme (engl.
  skraćenica WEEE). Te smernice opredeljuju
  zahteve za odlaganje i reciklažu otpadne
  električne i elektronske opreme, koji se
  primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji.

  Pre upotrebe

  Saveti

  Operite sve delove koji mogu da se skinu
  (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).
  Stavite posudu za sakupljanje soka u aparat.
  Postavite spremište za pulpu na aparat tako što
  ćete ga malo nagnuti unapred. Umetnite prvo
  gornji kraj spremišta, a zatim pritisnite donji kraj.
  Ako želite da ispraznite spremište za pulpu dok
  pravite sok, isključite aparat i pažljivo izvadite
  spremište za pulpu.

  Koristite sveže voće i povrće jer ono sadrži više
  soka. Ananas, cvekla, stabljike celera, jabuke,
  krastavci, šargarepa, spanać, dinje, paradajz, nar,
  pomorandže i grožđe su naročito pogodni za
  obradu pomoću sokovnika.
  Ne morate da uklanjate tanke kore ili kožice.
  Samo debela kora, npr. kod pomorandže,
  ananasa i nekuvane cvekle, mora da se ukloni.
  Takođe uklonite bele delove citrusa, jer imaju
  gorak ukus.
  Kada pravite sok od jabuke, imajte na umu da
  gustina soka zavisi od vrste jabuka koje koristite.
  Što je jabuka sočnija, to se sok biti ređi. Izaberite
  vrstu jabuka koja daje sok po vašem ukusu.
  Sok od jabuke veoma brzo dobija braon boju. Da
  biste usporili ovaj proces dodajte nekoliko kapi
  limunovog soka.
  Voće koje sadrži skrob, kao što su banane,
  papaja, avokado, smokve i mango, nije pogodno
  za obradu pomoću sokovnika. Koristite aparat za
  obradu hrane, blender ili cilindrični blender za
  obradu tog voća.
  Lišće i peteljke od, na primer, zelene salate
  možete obraditi pomoću sokovnika.
  Popijte sok odmah nakon ceđenja. Ako sok neko
  vreme bude izložen vazduhu, izgubiće na ukusu i
  hranljivoj vrednosti.
  Da biste iscedili što više soka, uvek polako
  pritiskajte potiskivač.
  Sokovnik nije pogodan za obradu vrlo čvrstog i/ili
  vlaknastog voća i povrća, odnosno voća i povrća
  bogatog skrobom, kao što je šećerna trska.

  Napomena: Ponovo sastavite ispražnjeno
  spremište za pulpu pre nego što nastavite sa
  ceđenjem.
  Stavite filter u posudu za sakupljanje soka.
  Poklopac držite iznad filtera i spustite ga na
  predviđeno mesto.
  Proverite da li je filter bezbedno pričvršćen na
  pogonsku osovinu (čućete „klik“).
  Obavezno proverite filter pre upotrebe. Ako
  primetite bilo kakve naprsline ili oštećenje,
  nemojte koristiti aparat i obratite se najbližem
  servisnom centru kompanije Gorenje ili odnesite
  aparat kod vašeg prodavca.
  Spustite dve stezaljke na poklopac da biste ga
  čvrsto zatvorili (čućete „klik“). Ubacite
  potiskivač u otvor za hranu tako što ćete poravnati
  žleb na potiskivaču sa malom izbočinom u
  unutrašnjosti otvora za hranu.
  Proverite da li je stezaljka zaključana u
  predviđenom položaju.
  Stavite poklopac na bokal za sok da biste izbegli
  prskanje. Postavite bokal za sok ispod Grlića.

  Upotreba aparata

  Čišćenje

  Aparat radi samo kada su svi delovi pravilno
  sastavljeni, a poklopac pravilno zatvoren stezaljko.
  Operite voće i/ili povrće i isecite ga na komadiće
  koji mogu da prođu kroz otvor za hranu.
  Proverite da li je bokal za sok postavljen ispod
  grlića, kao i to da li je grlić u spuštenom položaju.
  Okrenite regulator u položaj 1 (mala brzina) ili 2
  (normalna brzina) da biste uključili aparat.
  Brzina 1 je naročito pogodna za meko voće i
  povrće kao što su lubenice, grožđe, paradajz,
  krastavci i maline.
  Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća.

  Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za
  ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti
  agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili
  aceton.
  Aparat ćete lakše očistiti ako to uradite
  neposredno nakon korišćenja.
  Isključite aparat. Izvucite utikač iz zidne utičnice i
  sačekajte da se filter zaustavi.
  Skinite zaprljane delove sa jedinice motora.
  Rastavite aparat sledećim redosledom:

  Skinite spremište za pulpu;

  Izvadite potiskivač;
  10 • Page 11

  Otvorite stezaljko;
  Skinite poklopac.
  Izvadite posudu za prikupljanje soka zajedno sa
  filterom (Sl. 11).

  Očistite sve delove osim motora pomoću četke
  za čišćenje u toploj vodi sa malo deterdženta za
  sudove i isperite ih pod mlazom vode (Sl. 12).
  Napomena: Sve delove koji se skidaju sa aparata
  možete da perete u mašini za pranje sudova.
  Plastične delove koji se skidaju na stavite u gornju
  pregradu mašine za pranje sudova. Proverite da li
  su dovoljno udaljeni od grejača.
  Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.
  Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu i ne
  perite je pod mlazom vode.

  Zaščita okoline
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
  označava, da se sa tim proizvodom ne sme
  postupati kao sa otpadom iz domaćinstva.
  Umesto toga, proizvod treba predati
  odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu
  elektronskih I električnih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne
  negativne posledice na životnu sredine I zdravlje ljudi,
  koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim
  rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje
  detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I
  ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt
  sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za
  sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj
  ste kupili ovaj proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj
  državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
  centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
  odelu Gorenja za male kućanske aparate.
  Nije za komercialnu upotrebu!

  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
  U RADU S VAŠIM APARATOM!
  Pridržavamo pravo do promena!

  11 • Page 12

  INSTRUCTION MANUAL

  physical, sensory or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of the
  appliance in a safe way and understand the
  hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and maintenance shall not be made by
  children unless they are older than 8 and
  supervised.
  Never let the appliance operate unattended.
  If you detect cracks in the filter or if the filter is
  damaged in any way, do not use the appliance
  anymore and contact the nearest Gorenje service
  centre.
  Never reach into the feeding tube with your fingers
  or an object while the appliance is running.
  Only use the pusher for this purpose.
  Do not touch the small cutting blades in the base
  of the filter. They are very sharp.
  Noise level: Lc < 80 dB (A)

  General description

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  EN

  Caution: This appliance is intended for
  household use only.
  Never use any accessories or parts from other
  manufacturers or that Gorenje does
  not specifically recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee becomes
  invalid.

  Pusher
  Feeding tube
  Filter
  Juice collector
  Safety lock
  Pulp container
  Motor unit
  Juice jug

  Make sure all parts are correctly mounted before
  you switch on the appliance.
  Only use the appliance when both clamps are
  locked.
  Only unlock the clamps after you have switched
  off the appliance and the filter has stopped
  rotating.
  Do not operate the juicer for more than 40
  seconds at a time when you juice heavy loads and
  let it cool down sufficiently afterwards. None of the
  recipes in this user manual constitute heavy loads.
  Do not remove the pulp container when the
  appliance is operating.
  Always unplug the appliance after use.

  Important
  Read this user manual carefully before you use
  the appliance and save it for future reference.

  Danger
  Do not immerse the motor unit in water or any
  other liquid, nor rinse it under the tap.

  Warning
  Check if the voltage indicated on the base of the
  appliance corresponds to the local mains voltage
  before you connect the appliance.
  Do not use the appliance if the plug, the mains
  cord or other components are damaged.
  If the mains cord is damaged, you must have it
  replaced by Gorenje, a service centre authorised
  by Gorenje or similarly qualified persons in order
  to avoid a hazard.
  This appliance can be used by children aged from
  8 years and above and persons with reduced

  This appliance is marked according to the
  European directive 2012/19/EU on Waste
  Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
  This guideline is the frame of a European-wide
  validity of return and recycling on Waste
  Electrical and Electronic Equipment.

  12 • Page 13

  Preparing for use

  Tips

  Wash all detachable parts (see chapter
  ‘Cleaning’).
  Place the juice collector in the appliance. To place
  the pulp container, tilt it forwards
  slightly. Insert the top end of the pulp container
  first and then push home the bottom end.
  To empty the pulp container while you are juicing,
  switch off the appliance and carefully remove the
  pulp container.

  Use fresh fruit and vegetables, as they contain
  more juice. Pineapples, beetroots, celery stalks,
  apples, cucumbers, carrots, spinach, melons,
  tomatoes, pomegranates, oranges and grapes are
  particularly suitable for processing in the juicer.
  You do not have to remove thin peels or skins.
  Only remove thick peels, e.g. those of oranges,
  pineapples and uncooked beetroots. Also remove
  the white pith of citrus fruits because it has a bitter
  taste.
  When you prepare apple juice, remember that the
  thickness of the apple juice depends on the kind of
  apple you use. The juicier the apple, the thinner
  the juice. Choose a kind of apple that produces
  the type of juice you prefer.
  Apple juice turns brown very quickly. To slow
  down this process, add a few drops of lemon juice.
  Fruits that contain starch, such as bananas,
  papayas, avocados, figs and mangoes are not
  suitable for processing in the juicer. Use a food
  processor, blender or bar blender to process these
  fruits.
  Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also be
  processed in the juicer.
  Drink the juice immediately after you have
  extracted it. If it is exposed to air for some time,
  the juice loses its taste and nutritional value.
  To extract the maximum amount of juice, always
  press the pusher down slowly.
  The juicer is not suitable for processing very hard
  and/or fibrous/starchy fruits or vegetables such as
  sugar cane.

  Note: Reassemble the empty pulp container
  before you continue juicing.
  Put the filter in the juice collector. Hold the lid over
  the filter and lower it into position.
  Make sure the filter is fitted securely onto the
  driving shaft (‘click’).
  Always check the filter before use. If you detect
  any cracks or damage, do not use the appliance.
  Contact the nearest Gorenje service centre or take
  the appliance to your dealer.
  Snap the two clamps onto the lid to lock it into
  place (‘click’). Align the groove in the
  pusher with the small protrusion on the inside of
  the feeding tube and slide the pusher into the
  feeding tube.
  Make sure the clamps are locked. Put the lid on
  the juice jug to avoid splattering. Place the juice
  jug under the spout.

  Using the appliance
  The appliance only functions if all parts are
  assembled properly and the lid is properly locked
  in place with the clamps.
  Wash the fruit and/or vegetables and cut them into
  pieces that fit into the feeding tube.
  Make sure the juice jug is placed under the spout
  and the spout is in downward position.
  Turn the control knob to setting 1 (low speed ) or 2
  (normal speed) to switch on the appliance.
  Speed 1 is especially suitable for soft fruits and
  vegetables such as watermelons, grapes,
  tomatoes, cucumbers and raspberries.
  Speed 2 is suitable for all kinds of fruits and
  vegetables.
  Put the pre-cut pieces in the feeding tube and
  gently press them down towards the rotating filter
  with the pusher.
  Do not exert too much pressure on the pusher, as
  this could affect the quality of the end result. It
  could even cause the filter to come to a halt.
  Never insert your fingers or an object into the
  feeding tube.
  After you have processed all ingredients and the
  juice flow has stopped, switch off the appliance
  and wait until the filter has stopped rotating.

  Cleaning
  Never use scouring pads, abrasive cleaning
  agents or aggressive liquids such as alcohol,
  petrol or acetone to clean the appliance.
  The appliance is easier to clean if you do so
  immediately after use.
  Switch off the appliance. Remove the plug from
  the wall socket and wait until the filter has stopped
  rotating.
  Remove the dirty parts from the motor unit.
  Dissassemble the appliance in the following order:
  Remove the pulp container;

  Remove the pusher;

  Open safety lock and the clamps;

  Remove the lid.

  Remove the juice collector together with the
  filter.

  Clean all parts except the motor unit with the
  cleaning brush in warm water with some
  washing-up liquid and rinse them under the tap.
  Note: All detachable parts are dishwasher-safe.
  Place the detachable plastic parts on the top tray
  13 • Page 14

  of the dishwasher. Make sure they are placed well
  away from the heating element.
  Clean the motor unit with a damp cloth.
  Never immerse the motor unit in water nor rinse it
  under the tap.

  GORENJE
  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  WHEN USING YOUR APPLIANCE
  We reserve the right to any modifications!

  Environment
  Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it in
  at an official collection point for recycling. By doing
  this, you help to preserve the environment.

  Guarantee and service
  If you need information or if you have a
  problem, please contact the Gorenje Customer
  Care Centre in your country (you find its phone
  number in the worldwide guarantee leaflet). If
  there is no Customer Care Centre in your
  country, go to your local Gorenje dealer or
  contact the Service department of Gorenje
  domestic appliances.
  For personal use only!

  14 • Page 15

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Urządzenie może być użytkowane przez dzieci
  powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych
  możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez
  osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej
  wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia
  pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
  zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają
  niebezpieczeństwa związane
  z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować,
  aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci
  powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i
  przeprowadzać konserwacji urządzenia bez
  nadzoru.
  Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez
  nadzoru.
  Jeśli zauważysz, że filtr jest popękany lub w inny
  sposób uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia i
  skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym
  firmy Gorenje.
  Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
  otworu na produkty podczas pracy urządzenia. Do
  otworu można wkładać jedynie popychacz.
  Nie dotykaj małych ostrzy tnących znajdujących
  się w podstawie filtra. Są bardzo ostre.
  Poziom hałasu: Lc < 80 dB (A)

  Opis ogólny

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  PL

  Popychacz
  Otwór na produkty
  Filtr
  Pojemnik na sok
  Zawór bezpieczeństwa
  Pojemnik na miąższ
  Część silnikowa
  Dzbanek na sok

  Uwaga
  Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do
  użytku domowego.
  Nigdy nie używaj akcesoriów ani części
  zamiennych innych producentów ani takich, które
  nie są zalecane przez firmę Gorenje. W przypadku
  użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja
  traci ważność.
  Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy
  wszystkie części są prawidłowo zamontowane.
  Oba zaciski muszą być zamknięte podczas
  korzystania z urządzenia.
  Zaciski można otworzyć dopiero wtedy, gdy
  urządzenie zostało wyłączone i filtr przestał się
  obracać.
  Podczas wyciskania soku z dużej ilości owoców
  lub warzyw nie włączaj sokowirówki na dłużej niż
  40 sekund, a po tym czasie odczekaj, aż
  urządzenie ostygnie. Żaden z przepisów
  zamieszczonych w tej instrukcji obsługi nie
  zawiera dużych ilości owoców.
  Nie wyjmuj pojemnika na miąższ podczas pracy
  urządzenia.
  Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia
  wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
  W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie
  podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego
  włącznika czasowego lub układu zdalnego
  sterowania.

  Ważne
  Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj
  się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj
  ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

  Niebezpieczeństwo
  Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w
  wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj jej pod
  bieżącą wodą.

  Ostrzeżenie
  Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy
  napięcie podane na podstawie urządzenia jest
  zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
  Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka,
  przewód sieciowy lub inne elementy składowe są
  uszkodzone.
  Ze względów bezpieczeństwa wymianę
  uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
  autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
  Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
  15 • Page 16

  Szybkość 1 jest odpowiednia do miękkich
  owoców i warzyw, takich jak arbuzy, winogrona,
  pomidory, ogórki i maliny.
  Szybkość 2 jest odpowiednia do wszystkich
  rodzajów owoców i warzyw.
  Włóż pokrojone na kawałki owoce lub warzywa do
  otworu na produkty i za pomocą popychacza
  delikatnie popychaj je w kierunku obracającego się
  filtra.
  Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ
  może to negatywnie wpłynąć na jakość soku, a
  nawet spowodować zatrzymanie filtra.
  Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych
  przedmiotów do otworu na produkty.
  Po wyciśnięciu soku ze wszystkich składników,
  gdy sok przestanie ściekać, wyłącz urządzenie i
  poczekaj, aż filtr przestanie się kręcić.

  Urządzenie to oznaczono zgodnie z
  europejską wytyczną 2012/19/EU o zużytych
  urządzeniach elektrycznych i
  elektronicznych (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w
  całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego
  wykorzystania starych urządzeń.

  Przygotowanie do użycia
  Umyj wszystkie odłączane części (patrz rozdział
  „Czyszczenie”).
  Wyciągnij przewód sieciowy ze schowka w tylnej
  części urządzenia.
  Włóż pojemnik na sok do urządzenia. Załóż na
  urządzenie pojemnik na miąższ, lekko go
  przechylając. Najpierw wsuń górny koniec
  pojemnika, a następnie dociśnij dolny.
  Aby opróżnić pojemnik na miąższ podczas
  wyciskania soku, wyłącz urządzenie i ostrożnie
  wyjmij pojemnik.

  Wskazówki
  Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż
  zawierają one więcej soku. Szczególnie
  odpowiednie do wyciskania w sokowirówce są
  ananasy, buraki, seler naciowy, jabłka, ogórki,
  marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty,
  pomarańcze i winogrona.
  Nie musisz obierać owoców i warzyw o cienkich
  skórkach. Obranie jest konieczne tylko w
  przypadku owoców z grubą skórką, takich jak
  pomarańcze, ananasy i surowe buraki. Wytnij
  także białe włókno owoców cytrusowych z uwagi
  na jego gorzki smak.
  Podczas przygotowywania soku z jabłek pamiętaj,
  że gęstość soku zależy od odmiany jabłek. Im
  bardziej soczyste jabłko, tym mniej gęsty sok.
  Wybieraj jabłka, z których można wycisnąć taki
  rodzaj soku, jaki lubisz.
  Sok jabłkowy szybko zmienia kolor na brązowy.
  Możesz spowolnić ten proces, dodając do niego
  kilka kropel soku z cytryny.
  Nie można wyciskać soku z owoców
  zawierających skrobię, takich jak banany, papaje,
  awokado, figi i mango. Użyj robota kuchennego
  lub blendera, aby zmiksować te owoce.
  W sokowirówce można wyciskać także liście i
  głąby, np. sałaty.
  Pij sok natychmiast po wyciśnięciu. Jeśli sok
  będzie przez jakiś czas wystawiony na działanie
  powietrza, straci swój smak i wartości odżywcze.
  Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, zawsze
  naciskaj popychacz powoli.
  Sokowirówka nie nadaje się do wyciskania soku z
  owoców i warzyw, które są bardzo twarde,
  włókniste i/lub zawierają skrobię, np. z trzciny
  cukrowej.

  Uwaga: Załóż z powrotem pusty pojemnik na
  miąższ przed ponownym wyciskaniem soku.
  Włóż filtr do pojemnika na sok. Przytrzymaj
  pokrywkę nad filtrem i opuść ją, umieszczając
  w odpowiedniej pozycji.
  Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany
  na wałku napędowym (usłyszysz „kliknięcie”).
  Zawsze sprawdzaj filtr przed użyciem. Jeśli
  zauważysz, że jest zniszczony lub pęknięty, nie
  korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z
  najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje
  lub sprzedawcą urządzenia.
  Zatrzaśnij oba zaciski na pokrywce, aby
  zablokować ją na swoim miejscu (usłyszysz
  „kliknięcie”). Wsuń popychacz do otworu na
  produkty, ustawiając rowek w popychaczu w
  jednej linii z małą wypustką wewnątrz otworu.
  Upewnij się, są zatrzaśnięte w odpowiedniej
  pozycji.
  Załóż pokrywkę na dzbanku na sok, aby uniknąć
  rozlania. Postaw dzbanek na sok pod Dziobkiem.

  Zasady używania
  Urządzenie będzie działało jedynie wtedy, gdy
  wszystkie części będą prawidłowo założone, a
  pokrywka prawidłowo zamknięta za pomocą
  zacisków.
  Umyj owoce i/lub warzywa i pokrój je na kawałki,
  które zmieszczą się do otworu na
  produkty.
  Upewnij się, że dzbanek na sok znajduje się pod
  dociśniętym dziobkiem.
  Aby włączyć urządzenie, przekręć pokrętło
  regulacyjne do pozycji 1 (mała szybkość) lub 2
  (normalna szybkość).
  16 • Page 17

  Czyszczenie
  Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj
  czyścików, płynnych środków ściernych ani
  żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub
  aceton.
  Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio
  po użyciu.
  Wyłącz urządzenie. Wyjmij wtyczkę z gniazdka
  elektrycznego i poczekaj, aż filtr przestanie się
  obracać.
  Zdejmij zabrudzone części z części silnikowej.
  Rozłóż urządzenie w następującej kolejności:

  Wyjmij pojemnik na miąższ;

  Wyjmij popychacz;

  Otwórz zacisko;

  Zdejmij pokrywkę.

  Wyjmij pojemnik na sok wraz z filtrem.

  Umyj wszystkie części poza częścią silnikową
  za pomocą szczoteczki w ciepłej wodzie z

  dodatkiem środka do mycia naczyń, a
  następnie przepłucz je pod bieżącą wodą
  Uwaga: Wszystkie zdejmowane części można
  myć w zmywarce. Zdejmowane plastikowe części
  należy kłaść na górnej półce zmywarki, uważając,
  aby znajdowały się one z dala od elementu
  grzejnego.
  Przetrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
  Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani
  nie opłukuj pod bieżącą wodą.

  Ochrona środowiska
  Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
  normalnymi odpadami gospodarstwa domowego
  — należy oddać je do punktu zbiórki surowców
  wtórnych w celu utylizacji.
  Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w
  ochronie środowiska.

  Gwarancja i serwis
  W celu uzyskania informacji lub w razie
  problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum
  pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie
  (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej
  karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma
  takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego
  sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
  AGD.

  GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
  WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
  UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  17 • Page 18

  MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

  Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de
  cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice,
  senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de
  experiența și cunostințe numai cu condiția
  supravegherii sau instruirii lor cu privire la
  utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai
  dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie
  supravegheați, pentru a se asigura ca nu se joaca
  cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în
  sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de
  copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu
  sunt supravegheați.
  Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze
  nesupravegheat.
  Dacă depistaţi fisuri pe filtru sau dacă filtrul este
  deteriorat în orice mod, încetaţi utilizarea
  aparatului şi contactaţi cel mai apropiat centru
  service Gorenje.
  Nu introduceţi niciodată degetele sau alte obiecte
  în tubul de alimentare pe parcursul funcţionării
  aparatului. În acest scop se foloseşte numai
  elementul de împingere.
  Nu atingeţi lamele de tăiere mici aflate la baza
  filtrului. Acestea sunt foarte ascuţite.
  Nivel de zgomot: Lc < 80 dB (A)

  Descriere generală

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  RO

  Atenţie: Acest aparat este destinat exclusiv uzului
  casnic.
  Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de
  la alţi producători sau care nu au
  fost recomandate special de Gorenje. Dacă
  utilizaţi astfel de accesorii sau componente,
  garanţia dvs. devine nulă.
  Verificaţi dacă toate componentele au fost
  montate corect înainte de a porni aparatul.
  Utilizaţi aparatul numai dacă ambele cleme sunt
  blocate.
  Deschideţi clemele numai după ce aţi oprit
  aparatul şi după ce filtrul a încetat să se rotească.
  Atunci când preparaţi o cantitate mare de suc, nu
  lăsaţi aparatul să funcţioneze mai mult de 40 de
  secunde şi lăsaţi-l apoi să se răcească suficient.
  Nici una dintre reţetele prezentate în acest manual
  de utilizare nu presupune solicitare intensivă.
  Nu îndepărtaţi vasul de colectare pentru pulpă în
  timpul funcţionării aparatului.
  Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după
  utilizare.
  Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas
  electronic extern sau un sistem de comandă de la
  distanţă pentru a evita situaţiile periculoase.

  Element de împingere
  Tub de alimentare
  Filtru
  Colector de suc
  Supapă de siguranţă
  Recipient pentru pulpă
  Bloc motor
  Cană pentru suc

  Important
  Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi
  păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

  Pericol
  Nu introduceţi blocul motor în apă sau în alt lichid
  şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă.

  Avertisment
  Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă
  tensiunea indicată sub aparat corespunde
  tensiunii locale.
  Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de
  alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
  În cazul în care cablul de alimentare este
  deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de
  Gorenje, de un centru de service autorizat de
  Gorenje sau de personal calificat în domeniu
  pentru a evita orice accident.
  18 • Page 19

  Viteza 2 este potrivită pentru toate felurile de
  fructe şi legume.
  Introduceţi bucăţile gata tăiate în tubul de
  alimentare şi apăsaţi-le uşor spre filtrul rotativ cu
  elementul de împingere.
  Nu exercitaţi o presiune prea mare asupra
  elementului de împingere, deoarece acest lucru
  poate afecta rezultatul final. Poate chiar să
  blocheze funcţionarea filtrului.
  Nu introduceţi degetele sau alte obiecte în tubul
  de alimentare.
  După ce aţi procesat toate ingredientele şi sucul a
  încetat să mai curgă, opriţi aparatul şi aşteptaţi ca
  filtrul să nu se mai rotească.

  Acest aparat este marcat corespunzător
  directivei europene 2012/19/EU în privinţa
  aparatelor electrice şi electronice vechi
  (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE). Directiva prescrie
  cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în
  întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

  Pregătirea pentru utilizare
  Spălaţi toate componentele detaşabile (consultaţi
  capitolul ‘Curăţare’).
  Scoateţi cablul de alimentare din compartimentul
  de stocare aflat în spatele aparatului.
  Aşezaţi colectorul de suc în aparat . Pentru a
  plasa recipientul pentru pulpă, înclinaţi-l uşor spre
  înainte. Introduceţi mai întâi capătul superior al
  recipientului pentru pulpă, apoi împingeţi capătul
  inferior la locul său.
  Pentru a goli recipientul pentru pulpă în timp ce
  preparaţi suc, opriţi aparatul şi îndepărtaţi cu grijă
  recipientul pentru suc.

  Sugestii
  Utilizaţi fructe şi legume proaspete, deoarece
  acestea conţin mai mult suc. Ananasul, sfecla
  roşie, tulpinile de ţelină, merele, castraveţii,
  morcovii, spanacul, pepenele galben, roşiile,
  rodiile, portocalele şi strugurii sunt foarte potriviţi
  pentru procesare în storcătorul de fructe.
  Nu este necesar să îndepărtaţi coaja subţire.
  Trebuie să îndepărtaţi numai cojile groase, de
  exemplu cele de portocală, ananas sau sfeclă
  roşie crudă. Îndepărtaţi, de asemenea, pelicula
  albă a citricelor, deoarece are gust amar.
  Când preparaţi suc de mere, reţineţi că grosimea
  sucului de mere depinde de soiul de măr folosit.
  Cu cât mărul este mai suculent, cu atât sucul va fi
  mai subţire. Alegeţi un soi de mere care produce
  tipul de suc preferat de dvs.
  Sucul de mere se înnegreşte foarte repede.
  Pentru a încetini procesul, adăugaţi câteva picături
  de lămâie.
  Fructele care conţin amidon, precum banane,
  papaya, avocado, smochine sau mango nu sunt
  potrivite pentru procesarea în storcătorul de fructe.
  Pentru a procesa astfel de fructe utilizaţi un robot
  de bucătărie sau un blender.
  În storcătorul de fructe pot fi procesate, de
  asemenea, frunze şi tulpini, de exemplu salată
  verde.
  Consumaţi sucul imediat după ce l-aţi extras.
  Dacă este expus prea mult timp la aer, sucul îşi
  pierde gustul şi valoarea nutritivă.
  Pentru a extrage o cantitate cât mai mare de suc,
  apăsaţi întotdeauna încet pe elementul de
  împingere.
  Storcătorul nu este potrivit pentru procesarea unor
  fructe sau legume foarte tari şi/sau fibroase/ cu
  amidon (de ex., trestie de zahăr).

  Notă: Înainte de a continua prepararea sucului,
  asamblaţi din nou vasul de colectare pentru pulpă.
  Aşezaţi filtrul în colectorul de suc. Menţineţi
  capacul deasupra filtrului, coborându-l la locul său.
  Asiguraţi-vă că filtrul este bine prins pe arborele
  de acţionare (‘clic’).
  Verificaţi întotdeauna filtrul înainte de utilizare.
  Dacă detectaţi fisuri sau orice alte defecte, nu
  folosiţi aparatul. Contactaţi cel mai apropiat centru
  service Gorenje sau duceţi aparatul la furnizorul
  dvs. de produse Gorenje.
  Împingeţi clemele pe capac pentru a-l fixa (‘clic’).
  Aliniaţi şanţul din elementul de împingere cu mica
  protuberanţă din interiorul tubului de alimentare şi
  glisaţi elementul de împingere în tubul de
  alimentare.
  Verificaţi dacă sunt blocate clemele de pe ambele
  părţi ale capacului.
  Puneţi capacul cănii pentru suc pentru a evita
  stropirea. Poziţionaţi cana sub gura de scurgere.

  Utilizarea aparatului
  Aparatul funcţionează numai dacă toate piesele
  sunt asamblate corect şi capacul este fixat corect
  în poziţie cu clemele.
  Spălaţi fructele şi/sau legumele şi tăiaţi-le în bucăţi
  care să se potrivească în tubul de alimentare.
  Asiguraţi-vă că gura de scurgere este îndreptată
  în jos şi cana de suc a fost poziţionată sub gura de
  scurgere.
  Rotiţi butonul de comandă la setarea 1 (viteză
  redusă) sau 2 (viteză normală) pentru a porni
  aparatul.
  Viteza 1 este potrivită pentru fructe şi legume moi
  precum pepeni, struguri, roşii, castraveţi sau
  zmeură.

  Curăţarea
  Nu folosiţi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de
  curăţare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi
  alcoolul, benzina sau acetona pentru a curăţa
  aparatul.
  19 • Page 20

  Aparatul este mai uşor de curăţat imediat după
  folosire.
  Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză şi
  aşteptaţi ca filtrul să nu se mai rotească.
  Îndepărtaţi componentele murdare de pe blocul
  motor. Dezasamblaţi aparatul în următoarea
  ordine:

  Îndepărtaţi vasul de colectare pentru pulpă;

  Extrageţi elementul de împingere;

  Deschideţi clemele;

  Îndepărtaţi capacul.

  Scoateţi colectorul de suc împreună cu filtrul.

  Curăţaţi toate părţile cu excepţia blocului motor
  cu o perie de curăţat, în apă călduţă cu puţin
  detergent lichid şi clătiţi-le la robinet.
  Notă: Toate piesele detaşabile pot fi spălate în
  maşina de spălat vase. Aşezaţi piesele detaşabile
  din plastic pe sertarul superior al maşinii de spălat
  vase. Asiguraţi-vă că acestea sunt aşezate la o
  distanţă suficient de mare de elementul de
  încălzire.
  Curăţaţi blocul motor cu o cârpă umedă.
  Nu introduceţi unitatea motor în apă şi nici nu o
  clătiţi la robinet.

  Protecţia mediului
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer
  la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un
  punct de colectare autorizat pentru reciclare. În
  acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului
  înconjurător.

  Garanţie şi service
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
  problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
  din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
  telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
  limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
  Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
  local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
  Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
  Numai pentru uz personal!

  GORENJE
  VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI
  PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
  PLĂCERE
  Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

  20 • Page 21

  NÁVOD NA OBSLUHU

  autorizované spoločnosťou Gorenje alebo iná
  kvalifikovaná osoba.
  Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a
  osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či
  mentálnou schopnosťou či osoby bez
  dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
  dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o
  bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú
  súvisiace riziká.
  Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením.
  Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do
  8 rokov a deti bez dozoru.
  Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez
  dozoru.
  Ak vo filtri objavíte praskliny alebo ak je filter
  poškodený, zariadenie prestaňte používať a
  obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
  spoločnosti Gorenje.
  Kým zariadenie pracuje, nikdy nesiahajte do
  dávkovacej trubice prstami ani žiadnymi
  predmetmi.
  Na tento účel používajte výhradne piest.
  Nedotýkajte sa malých rezných čepelí v základni
  filtra. Sú veľmi ostré.
  Deklarovaná hodnota emisie hluku je Lc < 80 dB
  (A).

  Opis zariadenia

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  SK

  Piest
  Dávkovacia trubica
  Filter
  Nádoba na džús
  Poistný ventil
  Nádoba na dužinu
  Pohonná jednotka
  Nádoba na džús

  Výstraha
  Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
  Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ako
  Gorenje ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť
  Gorenje výslovne neodporučila. Ak takéto
  súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.
  Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú správne
  namontované všetky súčiastky.
  Zariadenie používajte iba v prípade, ak sú
  uzamknuté obidve svorky.
  Svorky uvoľnite, až keď vypnete zariadenie a
  otáčanie filtra sa zastaví.
  Ak odšťavujete väčšie množstvo surovín,
  odšťavovač smie bez prestania pracovať
  maximálne 40 sekúnd, potom ho nechajte
  dostatočne ochladiť. Žiaden z receptov v tomto
  návode nevyžaduje preťažovanie odšťavovača.
  Počas činnosti zariadenia nevyberajte nádobu na
  dužinu.
  Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
  Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy
  nepripájajte zariadenie k externému časovému
  spínaču ani diaľkovému ovládaciemu systému.

  Dôležité
  Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte
  tento návod na použitie a uschovajte si ho pre
  použitie do budúcnosti.

  Nebezpečenstvo
  Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani inej
  kvapaliny, ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

  Varovanie
  Pred pripojením zariadenia do siete sa
  presvedčite, či napätie uvedené na zariadení, je
  rovnaké ako napätie v miestnej sieti.
  Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový
  kábel alebo iné súčiastky poškodené. Zariadenie
  nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo
  iné súčiastky poškodené.
  Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám,
  poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine
  personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum
  21 • Page 22

  Uistite sa, že je nádoba na džús umiestnená pod
  výpustom a že je výpust v dolnej polohe.
  Otočením ovládacieho gombíka do polohy 1
  (nízka rýchlosť) alebo 2 (normálna rýchlosť)
  zapnite zariadenie.
  Rýchlosť 1 je vhodná najmä na spracovanie
  mäkkého ovocia a zeleniny, ako napríklad vodové
  melóny, hrozno, paradajky, uhorky a maliny.
  Rýchlosť 2 je vhodná na spracovanie všetkých
  druhov ovocia a zeleniny.
  Zapne sa príslušné kontrolné svetlo rýchlosti.
  Pokrájané kúsky vložte do dávkovacej trubice a
  piestom ich jemne zatlačte nadol smerom k
  otáčajúcemu sa filtru.
  Piestom nevyvíjajte príliš veľký tlak, pretože by to
  mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu získanej šťavy.
  Mohli by ste dokonca zastaviť otáčanie filtra.
  Do dávkovacej trubice nikdy nesiahajte prstami ani
  žiadnymi predmetmi.
  Keď po spracovaní všetkých surovín džús
  prestane vytekať, vypnite zariadenie a počkajte,
  kým filter prestane rotovať.

  Tento spotrebič je označený v súlade s
  európskou smernicou 2012/19/EU o
  nakladaní s použitými elektrickými a
  elektronickými zariadeniami (waste electrical
  and electronic equipment - WEEE).
  Táto smernica stanoví jednotný európsky
  (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie
  použitých zariadení.

  Príprava na použitie
  Umyte všetky oddeliteľné diely (pozrite kapitolu
  „Čistenie”).
  Kábel vytiahnite z odkladacieho priestoru v zadnej
  časti zariadenia.
  Do zariadenia vložte nádobu na džús. Potom
  vložte aj nádobu na dužinu tak, že ju mierne
  nakloníte dopredu. Najskôr nasaďte horný koniec
  a potom zatlačte aj spodný niec.
  Ak chcete vyprázdniť nádobu na dužinu počas
  odšťavovania, vypnite zariadenie a opatrne
  vyberte nádobu na dužinu.
  Poznámka: Prázdnu nádobu na dužinu pozorne
  vráťte späť a až potom pokračujte v odšťavovaní.
  Do nádoby na džús vložte filter. Veko podržte nad
  filtrom a spustite ho do správnej polohy.
  Uistite sa, že filter je bezpečne nasadený na hnací
  hriadeľ (kliknutie).
  Pred každým použitím skontrolujte filter. Ak
  objavíte akúkoľvek prasklinu alebo poškodenie,
  zariadenie nesmiete použiť. Kontaktujte najbližšie
  servisné centrum spoločnosti Gorenje, prípadne
  zariadenie zaneste predajcovi.
  Svorkami upevnite veko, aby ste ho uzamkli v
  správnej polohe („kliknutie“). Zarovnajte
  drážku na pieste s malým výčnelkom na vnútornej
  strane dávkovacej trubice a zasuňte piest do
  dávkovacej trubice.
  Uistite sa, že svorky uzamykajú veko na oboch
  stranách.
  Na nádobu na džús nasaďte veko, buď aby ste
  predišli rozliatiu džúsu. Postavte nádobu na
  džús pod výpust.
  Pred spustením odšťavovania zatlačte výpust
  nadol.

  Tipy
  Používajte čerstvé ovocie a zeleninu, pretože
  obsahuje viac šťavy. Ananás, červená repa,
  zelerová vňať, jablká, uhorky, mrkva, špenát,
  melóny, paradajky, granátové jablká, pomaranče a
  hrozno sú obzvlášť vhodné na spracovanie v
  odšťavovači.
  Tenkú šupku nemusíte z ovocia oddeľovať.
  Ošúpte len hrubšie šupy, napr. z pomaranča,
  ananásu alebo neuvarenej cvikly. Oddeľte tiež
  bielu blanku medzi šupkou a dužinou citrusových
  plodov, pretože má horkú chuť.
  Keď pripravujete jablkový džús, nezabudnite, že
  hustota jablkového džúsu závisí od druhu jabĺk,
  ktorý použijete. Čím je jablko šťavnatejšie, tým
  redší džús pripravíte. Vyberte si druh jabĺk, ktorý
  Vám viac vyhovuje.
  Jablkový džús veľmi rýchlo zhnedne. Tento proces
  spomalíte, ak do neho pridáte niekoľko kvapiek
  citrónovej šťavy.
  Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napríklad
  banány, papája, avokádo, figy a mango, nie je
  vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na
  spracovanie týchto druhov ovocia použite
  kuchynský robot, mixér alebo ponorný mixér.
  V odšťavovači môžete spracovať aj listy a byle z
  listovej zeleniny a ovocia, ako napr. šalátu.
  Džús vypite hneď po odšťavení. Ak ho určitý čas
  necháte stáť na vzduchu, džús stratí chuť a
  nutričnú hodnotu.
  Aby ste z ovocia získaili maximálne množstvo
  šťavy, piest tlačte len pomaly nadol.
  Odšťavovač nie je vhodný na spracovanie veľmi
  tvrdých a/alebo pórovitých/škrobovitých druhov
  ovocia a zeleniny, napríklad cukrovej trstiny.

  Poznámka: Keď je výpust v hornej polohe,
  funguje ako poistka proti odkvapkávaniu, keď je
  zariadenie vypnuté. Ak však necháte výpust v
  hornej polohe počas odšťavovania, bude z neho
  vytekať džús.

  Použitie zariadenia
  Zariadenie funguje len vtedy, ak sú správne
  zmontované všetky jeho súčasti a ak je veko
  správne zabezpečené pomocou svoriek.
  Umyte ovocie a/alebo zeleninu a nakrájajte ich na
  kúsky, ktoré sa zmestia do dávkovacej trubice.
  22 • Page 23

  Čistenie
  Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný
  materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne
  kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.
  Zariadenie najľahšie očistíte ihneď po použití.
  Zariadenie vypnite, odpojte zo siete a počkajte,
  kým sa filter neprestane otáčať.
  Z pohonnej jednotky vyberte znečistené súčiastky.
  Pritom postupujte nasledovne:

  vyberte nádobu na dužinu;

  vyberte piest;

  uvoľnite svorky;

  Zložte veko.

  Nádobu na džús vyberte spolu s filtrom.

  Vyčistite všetky súčasti okrem pohonnej
  jednotky pomocou čistiacej kefky v teplej vode s
  prídavkom prostriedku na umývanie riadu a
  opláchnite ich tečúcou vodou.
  Poznámka: Všetky oddeliteľné súčiastky môžete
  umývať v umývačke na riad. Oddeliteľné plastové
  súčiastky vložte do horného priečinku v umývačke
  na riad. Uistite sa, že sú v dostatočnej vzdialenosti
  od ohrevného telesa umývačky.
  Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
  Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani
  ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

  Životné prostredie
  Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte
  spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli
  recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho
  zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

  Záruka a servis
  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
  sa spojte so strediskom pre starostlivosť
  o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
  telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo
  vašej krajine nenachádza stredisko pre
  starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho
  predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
  oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
  Len pre použitie v domácnosti!

  GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU
  WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
  UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  23 • Page 24

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

  Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
  elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
  vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
  A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a
  készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos
  felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek,
  csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális
  képességű személyek, illetve megfelelő
  tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező
  személyek felügyelet mellett, vagy akkor
  használhatják a készüléket, ha annak biztonságos
  üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a
  kapcsolódó kockázatokat megértették.
  Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a
  készülékkel.
  A készülék tisztítását és felhasználói
  karbantartását 8 évnél idosebb gyerekek
  végezhetik, de csak felügyelet mellett.
  Működés közben soha ne hagyja a készüléket
  felügyelet nélkül.
  Amennyiben a szűrő sérült, vagy repedések
  láthatók rajta, ne használja a készüléket, keresse
  fel, a legközelebbi Gorenje szakszervizhez.
  Sose nyúljon kézzel vagy más tárggyal a működő
  készülék adagolócsövébe. Erre a célra csak a
  nyomórúd használható.
  Ne érjen a szűrő alján található vágókésekhez,
  mert nagyon élesek.
  Zajkibocsátás: Lc < 80 dB (A)

  Általános leírás

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  HU

  Betöltő
  Adagolócső
  Szűrő
  Légyűjtő
  Gyermekbiztonsági zár
  Gyümölcshúsgyűjtő
  Motoregységž
  Légyűjtő

  Figyelem
  A készüléket kizárólag háztartási használatra
  tervezték.
  Ne használjon más gyártótól származó tartozékot
  vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Gorenje
  nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia
  érvényét veszti.
  A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy
  minden alkatrész helyesen van-e felszerelve.
  A készülék használatakor a rögzítőkapcsoknak
  megfelelően kell zárniuk.
  Csak a készülék kikapcsolása és a szűrő leállása
  után nyissa ki a rögzítőkapcsokat.
  A gyümölcscentrifugát nehéz töltettel ne használja
  folyamatosan 40 másodpercnél tovább, utána
  pedig hagyja lehűlni. Az itt olvasható egyik recept
  sem igényel nehéz töltetet.
  A készülék működése közben ne vegye ki a
  gyümölcshúsgyűjtőt.
  Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
  A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a
  készüléket ne csatlakoztassa külső
  időzítőkapcsolóra, vagy távvezérlőrendszerre.

  Fontos!
  A készülék első használata előtt figyelmesen
  olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg
  az útmutatót későbbi használatra.

  Veszély
  Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más
  folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

  Figyelmeztetés
  Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék
  alján lévő címkén feltüntetett hálózati
  feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati
  feszültséggel.
  Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok
  elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben,
  vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. Ne
  használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a
  hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek
  megsérültek.
  24 • Page 25

  A készülék használata

  Ez a készülék az elhasznált villamossági és
  elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU
  irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
  Ez az irányelv a már nem használt
  készülékek visszavételének és
  hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
  határozza meg.

  A készülék csak akkor működik, ha minden
  alkatrészét jól összeszerelték, és a fedelet
  szorosan tartják a rögzítőkapcsok.
  Mossa meg a gyümölcsöt és/vagy zöldséget, és
  darabolja fel akkorára, hogy beférjen az
  adagolócsőbe.
  Ügyeljen, hogy a légyűjtő a kifolyócső alatt álljon,
  a cső pedig lefelé mutasson.
  A készülék bekapcsolásához fordítsa a
  kezelőgombot 1 (alacsony sebesség) vagy 2
  (normál sebesség) állásba.
  Az 1. beállítás különösen alkalmas puha húsú
  gyümölcs és zöldség, például görögdinnye, szőlő,
  paradicsom, uborka és málna kezelésére.
  A 2. beállítás minden zöldséghez és gyümölcshöz
  alkalmas.
  A kiválasztott sebesség jelzőfénye világítani kezd.
  A felaprított darabokat tegye az adagolócsőbe,
  majd a betöltővel finoman nyomja le őket a
  forgószűrő irányába.
  Ne fejtsen ki túl nagy nyomást, mert ez ronthatja a
  végeredmény minőségét, sőt a szűrő leállását is
  okozhatja.
  Sose nyúljon be kézzel vagy más tárggyal az
  adagolócsőbe.
  Az összes hozzávaló feldolgozása és az összes lé
  kifolyása után kapcsolja ki a készüléket, és várja
  meg a szűrő forgásának leállását.

  Előkészítés
  Mosson el minden levehető alkatrészt (lásd a
  „Tisztítás” c. fejezetet).
  Húzza ki a tápkábelt a készülék hátulján található
  kábeltárolóból.
  Helyezze a légyűjtőt a berendezésbe. A
  gyümölcshúsgyűjtőt enyhén előre billentve tegye
  be. Először a gyümölcshúsgyűjtő felső végét tolja
  be, majd nyomja be az alját is.
  A gyümölcshúsgyűjtő kiürítése előtt kapcsolja ki a
  készüléket, majd óvatosan emelje ki a
  gyümölcshúsgyűjtőt.
  Megjegyzés: Mielőtt folytatná a
  gyümölcslékészítést, tegye vissza az üres
  gyümölcshúsgyűjtőt.
  Tegye be a szűrőt a légyűjtőbe, tartsa a fedelét a
  szűrő fölé, majd süllyessze a helyére.
  Ellenőrizze, hogy a szűrő biztonságosan van-e a
  hajtótengelyre pattintva.
  Használat előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Ha
  repedést vagy sérülést talál rajta, ne használja a
  készüléket, hanem forduljon a legközelebbi
  Gorenje márkaszervizhez, vagy vigye vissza a
  készüléket a márkakereskedőhöz.
  Pattintsa a két rögzítőt a helyére kattanásig.
  Csúsztassa a betöltőt az adagolócsőbe úgy, hogy
  a betöltő furata illeszkedjen az adagolócső
  belsejében található kiszögellésbe.
  Győződjön meg róla, hogy a rögzítőkapcsok a
  fedél mindkét oldalán szorosak a helyükön
  legyenek.
  A kifröccsenés megakadályozása érdekében
  tegye a fedelet a légyűjtőre. Helyezze a légyűjtőt a
  kifolyócső alá.
  A centrifugálás megkezdése előtt fordítsa lefelé a
  kifolyócsövet.

  Tippek:
  Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert
  ezeknek dúsabb a leve. Az ananász, cékla, zeller,
  alma, uborka, répa, spenót, a dinnyefélék,
  paradicsom, gránátalma, narancs és szőlő
  különösen alkalmas a gyümölcscentrifugában
  történő feldolgozásra.
  A vékony héjat nem kell lehámozni, de a vastag
  héjú gyümölcsöket, zöldségeket (pl. a narancs,
  ananász és nyers cékla) meg kell hámozni. A
  citromfélék belső, fehér héját is távolítsa el, mert
  keserű ízt ad.
  Almalé készítésekor ügyeljen arra, hogy a lé
  sűrűsége az alma fajtájától függően változhat.
  Minél lédúsabb az alma, annál sűrűbb lesz a leve.
  A kívánt sűrűségnek megfelelő almafajtát
  válasszon.
  Az almalé nagyon hamar megbarnul. Néhány
  csepp citromlé hozzáadásával lassíthatja a
  folyamatot.
  A keményítőtartalmú gyümölcs, például banán,
  papaja, avokádó, füge és mangó nem alkalmas a
  gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra.
  Ezekhez használjon konyhai robotgépet vagy
  turmixgépet.
  Zöldséglevél (pl. saláta) is feldolgozható a
  gyümölcscentrifugában.

  Megjegyzés: A felfelé mutató kifolyócső
  cseppzáró rendszerként működik, ha a készülék ki
  van kapcsolva.
  Ha viszont a kifolyócsövet felfelé mutató
  helyzetben hagyja centrifugálás közben, a
  gyümölcslé kifröccsen a csőből.

  25 • Page 26

  Centrifugálás után rögtön igya meg a gyümölcslét.
  Ha egy ideig levegőn tartja, a gyümölcslé elveszíti
  ízét és tápanyagtartalmát.
  Maximális gyümölcslé kinyeréséhez mindig lassan
  nyomja le a betöltőt.
  A gyümölcscentrifuga nem alkalmas a kemény
  vagy rostos, illetve keményítős gyümölcs vagy
  zöldség, például cukornád feldolgozására.

  A GORENJE
  SOK ÖRÖMÖT KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
  HASZNÁLATÁHOZ

  Tisztítás
  A készülék tisztításához ne használjon
  dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású
  tisztítószert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont).
  A készülék használat után közvetlenül
  könnyebben tisztítható.
  Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a
  csatlakozódugót a fali aljzatból, és várjon, amíg a
  szűrő forgása leáll.
  Távolítsa el a motoregység piszkos alkatrészeit. A
  következő sorrendben szerelje szét a készüléket:

  Távolítsa el a gyümölcshúsgyűjtőt;

  Vegye ki a betöltőt;

  Nyissa ki a rögzítőket;

  Vegye le a fedelet.

  A légyűjtőt a szűrővel együtt vegye ki.

  Az alkatrészeket (a motoregység kivételével)
  kefével, mosogatószeres meleg vízben tisztítsa
  meg, majd öblítse le a csap alatt).

  A módosítás jogát fenntartjuk!

  Megjegyzés: Minden levehető alkatrész
  mosogatógépben tisztítható. A kivehető műanyag
  alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájára
  helyezze. Ügyeljen arra, hogy elég távol legyenek
  a fűtőelemtől.
  A motoregységet nedves ruhával tisztítsa meg.
  Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse
  le csapvíz alatt sem.

  Környezetvédelem
  A feleslegessé vált készülék szelektív
  hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
  újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul
  a környezet védelméhez.

  Jótállás és szerviz
  Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
  adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
  garancialevélen). Ha országában nem működik
  vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
  szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
  és szépségápolási termékek üzletágának
  vevőszolgálatához.
  Csak személyes használatra!

  26 • Page 27

  ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  Загальний опис

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  UA

  уповноваженого сервісного центру або фахівців
  із належною кваліфікацією.
  Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до
  прибору, лише за умови постійного нагляду
  дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з
  приладом. За умови чітких інструкцій,
  роз’яснень з приводу безпечного використання
  або під наглядом дорослої здорової людини ,
  даним приладом можуть користуватись діти
  старші за 8 років, люди з послабленими
  фізичними, чутливими та психічними
  здібностями, особи без досвіду використання
  прилада.
  Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без
  нагляду.
  Якщо Ви виявите тріщини на фільтрі, або якщо
  фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть
  використовувати пристрій і зверніться до
  найближчого сервісного центру Gorenje.
  Ніколи не встромляйте в подавальний отвір
  пальці чи інші предмети, коли пристрій працює.
  Для цього використовуйте штовхач.
  Не торкайтеся малих ножів на основі фільтра.
  Вони дуже гострі.
  Рівень шуму: Lc < 80 дБ (A)

  Штовхач
  Отвір для подачі
  Фільтр
  Збирач соку
  захисний фіксатор
  Контейнер для м’якоті
  Блок двигуна
  Глек для соку

  Увага
  Цей пристрій призначений виключно для
  побутового використання.
  Не використовуйте приладдя чи деталі інших
  виробників, за винятком тих, які рекомендує
  компанія Gorenje. Використання такого
  приладдя чи деталей призведе до втрати
  гарантії.
  Перед тим, як вмикати пристрій, перевірте, чи
  усі деталі правильно встановлені.
  Використовуйте пристрій лише тоді, коли
  обидва затискачі зафіксовані.
  Розблоковуйте затискачі лише тоді, коли Ви
  вимкнули пристрій, а фільтр перестав
  обертатися.
  Вичавлюючи сік з великої кількості продуктів,
  не залишайте соковижималку працювати
  довше, ніж 40 секунд за один раз. Потім дайте
  пристрою достатньо охолонути. Жоден з
  рецептів у цьому посібнику користувача не
  передбачає обробки великої кількості
  продуктів.
  Не виймайте контейнер для м’якоті, коли
  пристрій працює.
  Після використання завжди від’єднуйте
  пристрій від мережі.
  Для уникнення небезпеки ніколи не під’єднуйте
  цей пристрій до зовнішнього таймера або
  системи дистанційного керування.

  Важлива інформація
  Уважно прочитайте цей посібник користувача
  перед тим, як використовувати пристрій, та
  зберігайте його для майбутньої довідки.

  Небезпечно
  Не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу
  рідину та не мийте його під краном.

  Попередження
  Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі,
  перевірте, чи збігається напруга, вказана на
  корпусі пристрою, із напругою у мережі.
  Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без
  нагляду.
  Не використовуйте пристрій, якщо штекер,
  шнур живлення або інші компоненти
  пошкоджено.
  Якщо шнур живлення пошкоджений, для
  уникнення небезпеки його необхідно замінити,
  звернувшись до компанії Gorenje,
  27 • Page 28

  Застосування пристрою

  Цей прилад маркіровано згідно положень
  європейської Директиви 2012/19/EU
  стосовно електронних та електроприладів,
  що були у використанні (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE). Директивою
  визначаються можливості, які є дійсними у
  межах Європейського союзу, щодо
  прийняття назад та утилізації бувших у
  використанні приладів.

  Пристрій працює лише тоді, коли всі частини
  правильно закріплені, а кришка належним
  чином зафіксована затискачами.
  Помийте фрукти та/або інші овочі і поріжте на
  шматки відповідно до розміру отвору подачі.
  Поставте глек для соку під носиком і опустіть
  носик у нижнє положення.
  Щоб увімкнути пристрій, поверніть регулятор в
  положення 1 (низька швидкість) або 2
  (нормальна швидкість).
  Швидкість 1 найкраще підходить для м’яких
  фруктів та овочів, наприклад, кавунів,
  винограду, помідорів, огірків та малини.
  Швидкість 2 підходить для усіх видів фруктів
  та овочів.
  Покладіть порізані шматки продуктів в отвір для
  подачі й за допомогою штовхача легенько
  потисніть їх донизу до фільтра, що
  обертається.
  Не натискайте на штовхач надто сильно, адже
  це може вплинути на якість кінцевого продукту
  і, навіть, спричинити зупинку фільтра.
  Ніколи не встромляйте пальці чи інші об’єкти в
  отвір подачі.
  Коли всі продукти оброблені, і весь сік витік,
  вимкніть пристрій і почекайте, доки фільтр не
  перестане обертатися.

  Підготовка до використання
  Промийте усі знімні частини (див. розділ
  “Чищення”).
  Витягніть шнур живлення з відділення для
  зберігання шнура на задній частині
  Пристрою.
  Помістіть збирач соку у пристрій. Вставте
  контейнер для м’якоті, ледь нахиливши його
  вперед. Вставте спочатку верхній край
  контейнера для м’якоті, а потім зафіксуйте
  нижній.
  Щоб спорожнити контейнер для м’якоті під час
  приготування соку, вимкніть пристрій і
  обережно вийміть контейнер для м’якоті.
  Примітка: Знову закріпіть порожній контейнер
  для м’якоті перед тим, як продовжувати роботу.
  Вставте фільтр у збирач соку. Підніміть кришку
  над фільтром, опускаючи її на місце.
  Фільтр повинен бути надійно зафіксований на
  привідному валі (до клацання).
  Перед використанням завжди перевіряйте
  фільтр. Якщо Ви виявите будь-які тріщини чи
  пошкодження, не використовуйте пристрій.
  Зверніться до найближчого сервісного центру
  Gorenje або віднесіть пристрій до дилера.
  Встановіть два затискачі на кришку, щоб її
  зафіксувати. Вирівняйте виїмку на
  штовхачі з малим виступом на внутрішній
  частині отвору для подачі й просуньте штовхач
  в отвір для подачі.
  Затискачі повинні бути зафіксовані з обох
  сторін кришки.
  Накрийте глек для соку кришкою, щоб сік не
  розбризкувався. Поставте глек для соку під
  носик.
  Натисніть на носик донизу перед тим, як почати
  вичавлювати сік.
  Примітка: Носик у верхньому положенні
  запобігає протіканню соку, коли пристрій
  вимкнено.

  Поради
  Використовуйте свіжі фрукти та овочі, адже в
  них міститься більше соку. Особливо підходять
  для соковижималки ананаси, буряки, пагінці
  селери, яблука, огірки, морква, шпинат, дині,
  помідори, гранати, апельсини та виноград.
  Тонку шкірку можна не знімати. Знімайте лише
  товсту шкірку з апельсинів, ананасів та сирих
  буряків. Також знімайте білу шкірку з
  цитрусових, оскільки вона додає гіркоти.
  Готуючи яблучний сік, пам’ятайте, що
  консистенція соку залежить від сорту яблук.
  Чим соковитіше яблуко, тим рідший сік.
  Вибирайте такий сорт яблук, з якого можна
  отримати бажаний тип соку.
  Яблучний сік дуже швидко темніє. Щоб
  сповільнити цей процес, додайте кілька
  крапель лимонного соку.
  В соковижималці не можна переробляти
  фрукти, які містять крохмаль, такі як банани,
  папайя, авокадо, фіги та манго. Для отримання
  соку з цих видів фруктів використовуйте
  кухонний комбайн або блендер.
  В соковижималці можна також переробляти
  листя та пагінці салату та інших аналогічних
  продуктів.
  Пийте сік одразу ж після приготування. Під дією
  повітря через деякий час сік втрачає смак і
  харчову цінність.

  Проте якщо носик перебуває у верхньому
  положенні під час приготування соку, з нього
  розбризкуватиметься сік.

  28 • Page 29

  Для використання тільки в домашньому
  господарстві!

  Щоб вичавити максимальну кількість соку,
  завжди повільно натискайте штовхач донизу.
  Соковижималка не підходить для отримання
  соку з дуже твердих та/або волокнистих
  фруктів/фруктів з крохмалем або таких овочів,
  як цукрова тростина.

  Чищення
  Ніколи не використовуйте для чищення
  пристрою жорстких губок, абразивних засобів
  чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин
  чи ацетон.
  Пристрій легше чистити одразу ж після
  використання.
  Вимкніть пристрій. Вийміть штекер з розетки і
  почекайте, доки фільтр не перестане
  обертатися.
  Зніміть з блока двигуна брудні частини.
  Розбирайте пристрій в такому порядку:

  Зніміть контейнер для м’якоті;

  Вийміть штовхач;

  Відкрийте затискачі;

  Зніміть кришку.

  Вийміть збирач соку разом з фільтром.

  Почистіть всі деталі, крім блока двигуна, за
  допомогою щітки для чищення в теплій воді

  з миючим засобом та сполосніть їх водою зпід крана.
  Примітка: Усі знімні частини можна мити в
  посудомийній машині. Кладіть знімні пластикові
  частини на верхній лоток посудомийної
  машини. Перевірте, чи вони знаходяться на
  достатній відстані від нагрівального елемента.
  Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.
  Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у
  воду і не мийте його під краном.

  Навколишнє середовище
  Не викидайте пристрій разом із звичайними
  побутовими відходами, а здавайте його в
  офіційний пункт прийому для повторної
  переробки. Таким чином Ви допомагаєте
  захистити довкілля.

  Гарантія та обслуговування
  GORENJE БАЖАЄ ВАМ
  ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ
  ПРИЛАДОМ

  Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
  виникла проблема, зверніться до Центру
  обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
  Вашій країні (телефон можна знайти на
  гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
  немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера або у відділ
  технічного обслуговування компанії Gorenje
  Domestic Appliаnces.

  Ми залишаємо за собою право на будь-яке
  внесення змін!

  29 • Page 30

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ

  Этим прибором могут пользоваться дети,
  старше 8 лет; лица с ограниченными
  физическими, чувствительными и
  умственными способностями; лица, не
  имеющие опыта работы с устройством и не
  знающие как им пользоваться только под
  контролем и руководством лиц,
  обеспечивающих безопасное использование и
  связанных с ним рисков.
  Следите, чтобы дети не играли с прибором.
  Чистка и обслуживание не должны
  проводиться детьми младше 8 лет, либо под
  контролем взрослых.
  Не оставляйте включенный прибор без
  присмотра.
  При обнаружении трещин в фильтре или при
  любом другом повреждении фильтра,
  прекратите использование прибора и
  обратитесь в ближайший сервисный центр
  Gorenje.
  Не проталкивайте продукты в камеру для
  подачи пальцами или посторонними
  предметами во время работы прибора. Для
  этих целей можно использовать только
  толкатель.
  Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в
  основании фильтра. Они очень острые.
  Уровень шума: Lc < 80 дБ (A)

  Общее описание

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  RU

  Толкатель
  Камера подачи
  Фильтр
  Кувшин для сока
  Фиксаторы
  Контейнер для мякоти
  Блокэлектродвигателя
  Сок кувшин

  Внимание: Прибор предназначен только для
  домашнего использования.
  Запрещается пользоваться какими-либо
  принадлежностями или деталями других
  производителей, не имеющих специальной
  рекомендации компании Gorenje. При
  использовании такой принадлежности
  гарантийные обязательства утрачивают силу.
  Перед включением прибора убедитесь, что все
  детали установлены правильно.
  Прибор можно использовать, только когда оба
  фиксатора заблокированы.
  Разблокировать фиксаторы можно только
  после того, как прибор выключен и фильтр
  прекратил вращаться.
  Не включайте соковыжималку больше чем на
  40 секунд при работе с большой нагрузкой, и
  дайте ей остыть после использования. Ни один
  из рецептов, приведенных в этой инструкции,
  не создает чрезмерной нагрузки для
  соковыжималки.
  Не снимайте контейнер для мякоти во время
  работы прибора.
  После завершения работы отключите прибор
  от розетки электросети.
  Для безопасной эксплуатации прибора
  запрещается подключать прибор к
  дополнительному реле времени.

  Важно
  Перед началом эксплуатации прибора
  внимательно ознакомьтесь с настоящим
  руководством и сохраните его для
  дальнейшего использования в качестве
  справочного материала.

  Предупреждение
  Перед подключением прибора убедитесь, что
  указанное на нём номинальное напряжение
  соответствует напряжению местной
  электросети.
  Запрещается использование прибора при
  повреждении сетевого шнура, вилки или других
  компонентов.
  В случае повреждения сетевого шнура его
  необходимо заменить. Чтобы обеспечить
  безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте
  шнур только в авторизованном сервисном
  центре Gorenje или в сервисном центре с
  персоналом высокой квалификации.
  30 • Page 31

  Убедитесь, что чаша для сока помещена под
  носик.
  Чтобы включить прибор, поверните
  переключатель режимов в положение 1 (низкая
  скорость) или 2 (обычная скорость).
  -Положение 1 (низкая скорость) особенно
  удобно для приготовления сока из мягких
  фруктов и овощей, таких как арбузы, виноград,
  томаты, огурцы и малина.
  -Положение 2 (высокая скорость) удобно для
  приготовления сока из любых видов овощей
  и фруктов.
  Поместите предварительно нарезанные
  кусочки в загрузочное отверстие и с помощью
  толкателя аккуратно продавите внутрь к
  вращающемуся фильтру.
  Не нажимайте на толкатель с большим
  усилием, так как это может повлиять на
  качество получаемого продукта, и даже может
  послужить причиной остановки фильтра.
  Не допускайте попадания пальцев или
  посторонних предметов в камеру для подачи.
  После того, как все ингредиенты
  переработаны, и поступление сока
  прекратилось, выключите прибор и подождите,
  пока фильтр не перестанет вращаться.

  Это оборудование маркировано в
  соответствии с европейской директивой
  2012/19/EU об отходах электрического и
  электронного оборудования (waste
  electrical and electronic equipment WEEE).
  Данная директива определяет
  действующие во всех странах ЕС
  требования по сбору и устранению
  отходов электрического и электронного
  оборудования.

  Подготовка устройства к работе
  Промойте все съемные детали.
  Вытяните сетевой шнур из отделения для
  хранения шнура, расположенного в задней
  части прибора.
  Установите ёмкость для сока в прибор.
  Установите контейнер для выжатых продуктов ,
  слегка наклонив его вперед. Вставьте сначала
  верхнюю часть, затем задвиньте нижнюю.
  Чтобы очистить контейнер для выжатых
  продуктов во время приготовления
  сока, выключите прибор и аккуратно
  отсоедините контейнер.
  Примечание: Перед тем как продолжить
  приготовление сока, снова установите
  контейнер для мякоти.
  Вставьте фильтр в ёмкость для сока. Накройте
  крышкой и опустите на место.
  Убедитесь, что фильтр надежно прикреплен к
  приводному валу (должен прозвучать щелчок)
  Проверьте фильтр перед использованием. При
  наличии каких-либо трещин или повреждений
  прибор использовать запрещено, обратитесь в
  ближайший сервисный центр Gorenje или по
  месту приобретения устройства.
  Установите оба фиксатора на крышку и
  заблокируйте их (должен прозвучать щелчок).
  Совместите пазы толкателя с маленькими
  выступами внутри загрузочного отверстия,
  затем вставьте толкатель в загрузочное
  отверстие. Убедитесь, что фиксаторы на
  верхней стороне крышки заблокированы.
  Установите чашу для сока под носиком
  соковыжималки.
  Закройте чашу для сока крышкой, чтобы не
  расплескивать содержимое или при
  помещении в холодильник.

  Советы
  Используйте свежие фрукты и овощи, так как
  они содержат больше сока. Больше всего
  для соковыжималки подходят ананасы, свекла,
  сельдерей, яблоки, огурцы, морковь, шпинат,
  дыни, томаты, гранаты, апельсины и виноград.
  Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы
  или цедры. Необходимо очищать только
  фрукты и овощи с толстой кожурой, такие как
  апельсины, ананасы или сырая свекла. Для
  того, чтобы сок не горчил, удаляйте кожуру с
  цитрусовых вместе с подкорочным белым
  слоем.
  Во время приготовления сока, помните, что
  консистенция яблочного сока зависит от того,
  какой сорт яблок используется. Чем сочнее
  яблоко, чем более жидким получается сок.
  Выбирайте тот сорт яблок, из которого
  получается наиболее предпочитаемый вами
  сок.
  Яблочный сок очень быстро окисляется.
  Окисление можно замедлить, добавив в него
  несколько капель лимонного сока.
  Крахмалосодержащие фрукты, такие, как
  бананы, папайя, авокадо, инжир и манго не
  подходят для приготовления сока в
  соковыжималке. Для получения сока из них
  используйте кухонный комбайн, блендер или
  барный блендер.
  Листья и стебли латука отлично подходят для
  получения сока в соковыжималке.

  Эксплуатация прибора
  Прибор работает только тогда, когда все
  детали правильно установлены, и крышка
  плотно удерживается фиксаторами.
  Мойте овощи и/или фрукты и разрезайте их на
  части перед тем как помещать их в
  камеру для подачи.
  31 • Page 32

  Выпивайте сок сразу же после его получения.
  Пробыв некоторое время на воздухе, сок
  теряет вкус и питательную ценность.
  Чтобы получить максимальное количество
  сока, надавливайте на толкатель медленно.
  Соковыжималка не подходит для слишком
  твердых и/или волокнистых/крахмалистых
  овощей и фруктов, таких, например, как
  сахарный тростник.

  в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу
  местную торговую организацию Gorenje или в
  отдел поддержки покупателей компании
  Gorenje Domestic Appliances.д
  Адреса и телефоны авторизованных
  сервисных центров размещены в брошюре
  «Гарантийные обязательства» или в
  гарантийном талоне.ы

  Очистка

  Только для домашнего использования!
  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений!

  Запрещается использовать для чистки прибора
  губки с абразивным покрытием, абразивные
  чистящие средства или растворители типа
  бензина или ацетона.
  Легче всего очистить прибор сразу же после
  использования.
  Выключите прибор, выньте сетевую вилку из
  розетки электросети и дождитесь, пока
  фильтр не перестанет вращаться.
  Извлеките загрязненные детали из блока
  электродвигателя. Разберите прибор на части
  в следующем порядке:
  Извлеките контейнер для выжатых продуктов;
  Извлеките толкатель;
  Откройте фиксаторы;
  Снимите крышку.
  Извлеките ёмкость для сока вместе с
  фильтром.
  Вымойте эти детали с помощью щетки в
  теплой воде с добавлением жидкого
  моющего средства и ополосните под краном.
  Примечание: Все съемные детали можно мыть
  в посудомоечной машине. Поместите съемные
  пластиковые детали в верхний поддон
  посудомоечной машины. Убедитесь, что они
  расположены на достаточном расстоянии от
  нагревающего элемента.
  Для очистки блока электродвигателя
  пользуйтесь влажной тканью.
  Запрещается погружать блок электродвигателя
  в воду или промывать под струей воды.

  Защита окружающей среды
  После окончания срока службы не
  выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
  отходами.
  Передайте его в специализированный пункт
  для дальнейшей утилизации. Этим вы
  поможете защитить окружающую среду.

  GORENJE
  ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
  ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
  УДОВОЛЬСТВИЕ!

  Гарантия и обслуживание
  Для получения дополнительной информации
  или в случае возникновения проблем
  обратитесь в Центр поддержки покупателей в
  вашей стране (номер телефона центра указан
  на гарантийном талоне). Если подобный центр

  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений!

  32 • Page 33

  ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
  Описание на уреда

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  BG

  такива без опит и познания, ако те са под
  наблюдение или са били инструктирани по
  повод рисковете, които носи употребата на
  уреда.
  Деца не бива да си играят с уреда.
  Почистването и поддръжката на уреда не бива
  да се извършват от деца под 8 години и не са
  под надзор.
  Никога не оставяйте уреда без наблюдение,
  докато е включен.
  Ако зебележите драскотина на филтъра или
  ако филтъра е повреден, не използвайте уреда
  и се свържете с оторизиран сервизен техник.
  Никога не поставяйте предмети и не пипайте с
  пръсти в улея за плодове, докато уреда е
  включен.
  За тази цел използвайте само приставката за
  натискане.
  Не докосвайте малките режещи остриета в
  основата на филтъра. Те са много остри.
  Внимание: Уредът е предназначен само за
  домашна употреба.
  Не използвайте аксесоари или части от други
  уреди, освен ако не са изрично препоръчни.
  Ако използвате други части, гаранцията на
  уреда няма да бъде валидна.

  Приставка за натискане
  Улей за плодове
  Филтър
  Част за събиране на сок
  Заключване
  Контейнер за отпадъци
  Тяло с мотор
  Съд за сок

  Преди да включите уреда в захранването се
  уверете, че всички части са сглобени правилно.
  Използвайте уреда, само когато и двете скоби
  са затегнати и заключени.
  Отключете скобите само, когато уреда е
  изключен и филтъра спре да се върти.
  Не използвайте уреда за повече от 40 секунди
  наведнъж, когато приготвяте сок от много
  твърди плодове, като го оставяте да се охлади
  достатъчно след това. Никоя от рецептите в
  настоящата инструкция не се отнася за много
  твърди плодове.
  Не сваляте контейнера за отпадъци, докато
  уреда работи.
  Винаги изключвайте уреда от захранването
  след употреба.
  За да се избегне евентуална опасност, този
  уред не бива никога да се свързва към външен
  таймерен ключ или система за дистанционно
  управление.
  Ниво на шума: Lc< 80 dB[A].

  Важно
  Прочетете внимателно инструкцията преди да
  използвате уреда за първи път и я съхранете
  за бъдеща употреба.

  Опасно
  Не потапяйте тялото с мотора във вода или
  друга течност, не го мийте под течаща вода.

  Внимание
  Преди да включите уреда в захранването ,
  проверете дали волтажа обозначен на уреда
  отговаря на волтажа на вашата мрежа.
  Не използвайте уреда, ако кабела или други
  части са повредени.
  Ако кабелът е повреден, свържете се с
  оторизираният сервиз на Gorenje, за да се
  ремонтира уреда от квалифициран техник.
  Този уред може да се използва от лица над 8
  години и хора с намалени физически,
  психически или сетивни способности, или
  33 • Page 34

  Скорост 1 е подходяща за меки плодове и
  зеленчуци, като пъпеши, грозде, домати,
  краставици и малини.
  Скорост 2 е подходяща за други видове
  плодове и зеленчуци.
  Поставете нарязаните на парчета плодове в
  улея и ги натиснете леко към филтъра с
  помощта на приставката за натискане.
  Не упражнявайте твърде много натиск върху
  приставката за натискане, това може да се
  отрази на качеството на сока. По този начин
  може да повредите филтъра.
  Никога не пипайте вътрешността на улея за
  плодове с пръсти и не използвайте други
  предмети за притискане на плодовете.
  След като приключите и готовия сок спре да
  тече от улея, изключете уреда от захранването
  и изчакайте филтъра да спре.

  Уредът е обозначен съгласно Европейска
  директива 2012/19/EU, касаеща излязло от
  употреба електрическо и електронно
  оборудване (ИУЕЕО).
  Директивата очертава основните принципи,
  валидни в Европа, за връщане и рециклиране
  на излязло от употреба елекрическо и
  електронно оборудване.

  Подготовка за употреба
  Почистете разглобяемите части (виж
  „Почистване”).
  Извадете кабела от мястото за съхранение в
  задната част на уреда.
  Поставете частта за събиране на сок на уреда.
  За да поставите контейенра за отпадъци,
  наклонете леко напред. Поставете първо
  горната част на контейнера и след това леко
  натиснете в долната част.
  За да почистите контейнера за отпадъци,
  докато приготвяте сок, първо изкючете уреда и
  внимателно издърпайте контейнера.

  Съвети
  Използвайте свежи плодове и зеленчуци, тъй
  като те са по-богати на сок.
  Следните плодове и зеленчуци са особено
  подходящи за приготване на сок в
  сокизтисквачката : ананас, червено цвекло,
  целина, ябълки, краставици, моркови, спанак,
  диня, домати, нар, портокали и грозде.
  Не е необходимо да почиствате секмите и да
  белите плодовете предварително. Почистете
  само по-дебелите кори, като тези на
  портокалите, ананаса и суровото цвекло.
  Когато приготвяте сок от ябълки, запомнете че
  гъстотата на сока зависи от сорта ябълки.
  Колкото по-сочни са ябълките, толкова побистър е сока. Изберете такъв сорт ябълки,
  който отговаря на предпочитанията ви за сок.
  Сокът от ябълки потъмнява много бързо. За да
  забавите този процес, добавете няколко капки
  лимонов сок.
  Сокове от плодове, които съдържат скорбяла,
  като банани, папая, авокадо, смокини и манго,
  не са подходящи за приготвяне в
  сокизтисквачката. За да приготвите сок от тези
  плодове, използвайте блендер или шейкър.
  Сокове от зеленчуци с листа, като маруля,
  също могат да се приготвят в
  сокоизтисквачката.
  Консумирайте сока незабавно след
  приготвянето му. След контакта с въздуха, сока
  губи вкуса си и естествените полезни качества.
  За да получите максимално количество сок от
  плодовете, винаги натискайте приставката леко
  и постепенно.
  Сокоизтисквачката не е подходяща за
  приготвяне на сок от много твърди плодове /
  зеленчуци като захарно цвекло.

  Забележка: Разглобете празният контейнер за
  отпадъци преди да продължите приготвянето
  на сок. Поставете филтъра в частта за
  събиране на сок. Поствете капака върху
  филтъра и затворете скобите, като се уверите,
  че са в заключено положение (трябва да чуете
  звук „клик”) .
  Винаги проверявайте филтъра преди употреба.
  Ако зебележите драскотина на филтъра или
  ако филтъра е повреден, не използвайте уреда
  и се свържете с оторизиран сервизен техник.
  Поставете двете скоби върху капака и ги
  затегнете (докато чуете звук „клик”). Поставете
  приставката за натискане в улея за плодове,
  така, че издатината в улея да съвпадне с
  канала на приствката за натискане.
  Уверете се, че скобите са заключени. Поствете
  капака на съда за готовия сок и поствете съда
  под улея за изтичане на готовия сок.

  Употреба
  Уредът ще работи само, ако всички части са
  сглобени правилно и капака е заключен със
  скобите.
  Измийте плодовете и/или зеленчуците и ги
  нарежте на парчета, които да се събират в
  улея за плодове.
  Уверете се, че съда за готовия сок е поставен
  под улея за изтичане на сока, както и че улея е
  поставен в позиция надолу.
  Включете копчето на степен 1 (ниска скорост)
  или 2 (нормалан скорост), за да включите
  уреда.
  34 • Page 35

  Почистване
  Никога не използвайте абразивни и агресивни
  препарати, съдържащи алкохол, петрол или
  ацетон, за почистване на уреда.
  Уредът се почиства много лесно веднага след
  употреба.
  Изключете уреда. Издърпайте захранващия
  кабел и изчакайте филтъра да спре да се
  върти.
  Свалете частите от основното тяло.
  Разглобете уреда в следната последовтелност:
  Свалете контейнера за отпадъци;
  Свалете приставката за натискане;
  Отключете скобите;
  Свалете капака.
  Свалете частта за събиране на сок, заедно с
  филтъра.
  Почистете всички части, с изключение на
  тялото с мотора, с четка, топла вода и
  препарат за почистване на домакински съдове.

  ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

  Забележка: Всички разглобяеми части са
  подходящи за почиствне в съдомиална
  амашина. Поствете разглобяемите
  пластмасови частите в горната кошница на
  съдомиалната машина. Уверете се, че са
  поставени на безопасно разстояние от
  нагревателните елементи.
  Почистете тялото с мотора с влажна кърпа.
  Никога не почиствайте тялото с мотора под
  течаща вода.

  Защита на околната среда
  Не изхвърляйте уреда, излезнал извън
  употреба заедно с битовите отпадъци.
  Занесете уреда в пунктовете за събиране на
  излезнало извън употреба електронно и
  електрическо оборудване. Така Вие
  предпазвате околната среда.

  Гаранция и сервиз
  Ако се нуждаете от информация или имате
  проблем, се обърнете към Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
  страна (телефонния му номер можете да
  намерите в международната гаранционна
  карта). Ако във вашата страна няма Център за
  обслужване на клиенти, обърнете се към
  местния търговец на уреди на Gorenje или се
  свържете с Отдела за сервизно обслужване на
  битови уреди на Gorenje [Service Department of
  Gorenje Domestic Appliances.
  Само за лична употреба!

  35 • Page 36

  NÁVOD K OBSLUZE

  servis společnosti Gorenje nebo obdobně
  kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo
  možnému nebezpečí.
  Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo
  dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.
  Toto zařízení mohou používat deti od 8 let a osoby
  s omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální
  schopností ci osoby bez dostatecnych zkušeností
  a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim
  byly poskytnuty pokyny ohledne bezpecného
  používání zarízení a pokud znají související rizika.
  Deti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly
  s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a uživatelskou
  údržbu nesmí provádet deti do 8 let a bez dozoru.
  Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
  Objevíte-li na filtru praskliny nebo jakékoliv
  poškození, přístroj již nepoužívejte a obraťte se na
  nejbližší servisní středisko společnosti Gorenje.
  Nikdy nevkládejte do plnicí trubice prsty ani jiné
  předměty, když je přístroj v chodu. K tomuto
  účelu používejte pouze pěchovač.
  Nedotýkejte se malých krájecích břitů v základně
  filtru, jsou velmi ostré.
  Hladina hluku: Lc < 80 dB [A]

  Všeobecný popis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  CS

  Upozornění: Přístroj je určen výhradně pro použití
  v domácnosti.

  Pěchovač
  Plnicí trubice
  Filtr
  Nádoba na džus
  Svorky
  Nádoba na dužinu
  Motorová jednotka
  Džbán na šťávu

  Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od
  jiných výrobců nebo takové, které nebyly
  výslovně doporučeny společností Gorenje. Pokud
  použijete takové díly či příslušenství, pozbývá
  záruka platnosti.
  Před zapnutím přístroje se ujistěte, že všechny
  součásti jsou připevněny správně.
  Používejte přístroj jen když jsou uzavřeny obě
  svorky.
  Svorky oddělejte, jen pokud je přístroj vypnutý a
  filtr se přestal točit.
  Při zpracování velkých dávek nepoužívejte
  odšťavňovač nepřetržitě více než 40 sekund a
  poté nechte přístroj dostatečně vychladnout.
  Žádný z receptů v této uživatelské příručce
  nepočítá s velkými dávkami.
  Je-li přístroj v chodu, neoddělujte nádobu na
  dužninu.
  Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.

  Důležité:
  Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto
  uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
  použití.

  Nebezpečí
  Motorovou jednotku neponořujte do vody nebo jiné
  kapaliny, ani ji neproplachujte pod tekoucí
  vodou.

  Výstraha
  Před zapojením přístroje se přesvědčte, zda
  napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v
  místní elektrické síti.
  Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové
  šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
  Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její
  výměnu provést společnost Gorenje, autorizovaný

  Tento přístroj je označen v souladu s
  evropskou směrnicí 2012/19/EU o
  elektrickém a elektronickém odpadu (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o sběru
  a nakládání s odpadky elektrického a
  elektronického charakteru, které platí v EU.
  36 • Page 37

  Po zpracování všech přísad a po té, co džus
  přestal vytékat, vypněte přístroj a počkejte až se
  filtr přestane točit.
  Zasuňte oddělovač pěny do konvice na džus a
  nasaďte na konvici víko. Tak zůstane
  pěna při nalévání džusu v konvici.
  Poznámka: Pokud chcete, aby měl nápoj vrstvu
  pěny, nepoužívejte oddělovač pěny!

  Příprava k použití:
  Umyjte všechny oddělitelné části (viz kapitola
  Čištění).
  Do přístroje umístěte nádobu na džus a lehkým
  sklopením dopředu umístěte do přístroje
  nádobu na dužninu. Nejprve vložte horní část a
  potom zatlačte na místo spodní část.
  Při odšťavňování vyprázdníte nádobu na dužninu
  tak, že vypnete přístroj a opatrně vyjmete nádobu
  na dužninu.
  Poznámka: Než začnete znovu odšťavňovat,
  vložte prázdnou nádobu na dužninu znovu na
  místo.
  Do nádoby na džus vložte filtr, na filtr umístěte
  víko a vše zasuňte na své místo.
  Zajistěte, aby byl filtr bezpečně umístěn na hnací
  hřídeli (ozve se „klapnutí“).
  Před použitím vždy zkontrolujte filtr. Pokud
  objevíte praskliny nebo jiné poškození, přístroj
  nepoužívejte a kontaktujte nejbližší servisní
  středisko společnosti Philips nebo přístroj zaneste
  vašemu prodejci.
  Připevněte svorky k víku, abyste jej uzamkli na
  místo (ozve se „klapnutí“). Zarovnejte
  drážku pěchovače s výstupkem na vnitřní straně
  plnicí trubice a pěchovač zasuňte do plnicí
  trubice.
  Ujistěte se, že svorky jsou k víku připevněny na
  obou stranách.
  Umístěte konvici na džus pod hubici.
  Abyste se vyhnuli stříkání šťávy, nasaďte na
  konvici víko. Použijte víko rovněž při uskladnění
  šťávy v lednici.

  Tipy:
  Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, protože
  obsahují více šťávy. Ananas, červená řepa, celer,
  jablko, okurka, mrkev, špenát, meloun, rajče,
  granátové jablko, pomeranč a hroznové víno jsou
  obzvláště vhodné pro zpracování v odšťavňovači.
  Slabé slupky nebo kůry nemusíte odstraňovat. Je
  třeba odstranit jen silné slupky - například
  slupky pomeranče, ananasu a neuvařené červené
  řepy. Odstraňte též bílá jádra citrusových
  plodů, protože by džusu přidávala hořkou příchuť.
  Při přípravě jablečného džusu pamatujte, že
  hustota jablečného džusu závisí na druhu jablek,
  který používáte. Čím šťavnatější jablko, tím řidší
  džus. Vyberte takový druh jablka, ze kterého
  získáte džus podle vašich představ.
  Jablečný džus velmi rychle zhnědne. To můžete
  zpomalit, přidáte-li do jablečného džusu několik
  kapek citrónové šťávy.
  Ovoce, které obsahuje škrob, například banány,
  papája, avokádo, fíky a mango není vhodné pro
  zpracování v odšťavňovači. Ke zpracování tohoto
  druhu ovoce použijte mixér nebo tyčový
  mixér.
  V odšťavňovači lze rovněž zpracovat listy a
  stonky, například hlávkový salát.
  Džus vypijte hned po vymačkání. Je-li šťáva na
  vzduchu, ztratí chuť a výživnou hodnotu.
  Abyste získali maximální množství džusu, vždy
  stlačujte pěchovač pomalu.
  Odšťavňovač není vhodný pro zpracování velmi
  tvrdého nebo vláknitého/škrobovitého ovoce a
  zeleniny jako je cukrová třtina.

  Použití přístroje
  Přístroj funguje jen v případě, že jsou všechny
  součásti řádně složeny a víko je řádně připevněno
  na své místo pomocí svorek.
  Omyjte ovoce či zeleninu a nakrájejte je na
  kousky, které se vejdou do plnicí trubice.
  Zajistěte, aby konvice na džus byla umístěna pod
  hubicí.
  Pro zapnutí přístroje otočte ovládací knoflík na
  nastavení 1 (nízká rychlost) nebo 2 (normální
  rychlost).
  Rychlost 1 je obzvláště vhodná pro měkké ovoce
  a zeleninu jako jsou vodní melouny, hroznové
  víno, rajčata, okurky a maliny.
  Rychlost 2 je vhodná pro všechny druhy ovoce a
  zeleniny.
  Do plnicí trubice vložte nakrájené kousky a jemně
  je stlačte dolů směrem k otočnému filtru
  pomocí pěchovače.
  Na pěchovač nevyvíjejte přílišný tlak, protože by to
  mohlo mít vliv na kvalitu konečného výsledku a
  mohlo by dojít i k zastavení filtru.
  Do plnicí trubice nikdy nevkládejte prsty ani jiné
  předměty.

  Čištění:
  K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové
  žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní
  tekuté přípravky, jako je například líh, benzín nebo
  aceton.
  Přístroj je jednodušší čistit hned po použití.
  Vypněte přístroj, odpojte jej ze sítě a počkejte, až
  se filtr přestane točit.
  Odstraňte špinavé části z motorové jednotky.
  Rozeberte přístroj následujícím způsobem:
  - Oddělte nádobu na dužninu;
  - Oddělte pěchovač;
  - Otevřete svorky;
  - Sejměte víko.
  - Sejměte nádobu na džus spolu s filtrem
  37 • Page 38

  - Vyčistěte tyto části kartáčkem v horké vodě s
  přídavkem vhodného mycího prostředku a
  omyjte je pod tekoucí vodou.
  Poznámka: Všechny oddělitelné části lze umístit
  do myčky. Oddělitelné plastové části umístěte do
  horní zásuvky myčky na nádobí. Zajistěte, aby
  byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od
  topného tělesa.
  Motorovou jednotku čistěte navlhčeným hadříkem.
  Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody
  ani mýt pod tekoucí vodou.

  Životní prostředí:
  Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
  komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do
  sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
  životní prostředí

  Záruka a servis
  Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
  potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
  Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje
  ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v
  letáčku s celosvětovou zárukou).
  Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky
  nenachází, můžete kontaktovat místního
  dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení
  Service Department of Gorenje Domestic
  Appliances.
  Jen pro osobní užití!

  GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO
  PÔŽITKU PRI
  POUŽÍVANÍ VÁŠHO ZARIADENIA
  1506001

  38


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje JC805EII wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje JC805EII in der Sprache / Sprachen: Englisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info