Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Univerzális töltő Li-ion akkukhoz / Ni-MH újratölthető elemekhez
A töltő ismertetése:
- Könnyű elem behelyezés
- Kompatibilis minden digitális fényképezőgépben, kamerában, mobiltelefonban használatos 3,6V, 3,7V, 7,2V 7,4 V Li-ion
akkumulátorokkal és Ni-MH AA/AAA újratölthető elemekkel
- Beállítható töltőérintkezők, az érintkezők és a Li-ion akkuk érintkezői közötti távolságot mutató, könnyen leolvasható skálával
- A töltés folyamatát mutató LED kijelzés
- Automatikus polaritás és elemfeszültség érzékelés
- Töltés befejezési módszerek:
- -∆V érzékelés
- Nem tölthető és hibás elemek detektálása
Használati útmutató
A töltő különböző típusú Li-ion akkuk töltését teszi lehetővé. Használat előtt tekintse meg az elemek jegyzékét (Compatible List),
majd állítsa be a töltőérintkezőket a használati útmutatóban ismertetett elveknek megfelelően (Alignment Guides).
A. Li-ion akku rögzítése (1. ábra)
1. Csúsztassa el a töltő eltolható fedelét, majd helyezze be a Li-ion akkut.
2. Kapcsolja össze a GP AC adaptert a töltővel, majd dugja az adapter villásdugóját a fali csatlakozóaljzatba (100 – 240V AC),
vagy kapcsolja össze a GP DC 12V adaptert a töltővel, és a dugót dugja az autó szivargyújtó bemenetébe. A piros LED dióda
a töltés alatt pirosan fog villogni.
3. Az elemek feltöltését zölden világító LED lámpa jelzi.
4. Húzza ki a töltőt az áramforrásból.
5. Mindkettő LED dióda pirosan fog világítani, ha érzekeli a rossz és nem tölthető elemeket.
B. Töltőérintkezők beállítása (2. ábra)
A baloldali és jobboldali töltőérzékelők eltolásával állítsa be a töltésérzékelő vízszintes pozícióját.
C. csúsztatható fedél beállítása (3. ábra)
Kis- és standard méretű Li-ion akkuk esetén csúsztassa el a töltő eltolható fedelét.
D. AA vagy AAA újratölthető elemek töltése (4. ábra)
1. Töltsön 2 db Ni-MH AA vagy AAA méretű elemet. Minden esetben azonos méretű és azonos kapacitású elemeket töltsön.
2. Helyezze be a NiMH akkumulátorokat a töltő megfelelő nyílásaiba az akkumulátorok polaritásának megfelelően. Kerülje a
fordított töltést.
3. Kapcsolja össze a GP AC adaptert a töltővel, majd dugja az adapter villásdugóját a fali csatlakozóaljzatba (100 – 240V AC),
vagy kapcsolja össze a GP DC 12V adaptert a töltővel, és a dugót dugja az autó szivargyújtó bemenetébe. A piros LED dióda
a töltés alatt pirosan fog villogni.
4. Az elemek feltöltését zölden világító LED lámpa jelzi.
5. Húzza ki a töltőt az áramforrásból.
6. Mindkettő LED dióda pirosan fog világítani, ha érzekeli a rossz és nem tölthető elemeket.
Figyelem
1. Az elemek melegedése töltés közben általános normál jelenség. Teljes feltöltésüket követően fokozatosan szobahőmérsékletre
hűlnek.
2. A töltésidő az elemek kapacitásától függően különböző lehet (lásd a töltésidő táblázatot).
3. Vegye ki az elemeket az elektromos készülékből, ha azt hosszabb ideig nem kívánja használni.
4. A töltő üzemi hőmérséklete: 0°C - 40°C.
Biztonsági rendelkezések
A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági rendelkezéseket.
A töltőt kizárólag AA vagy AAA típusú Li-ion akkuk és utántölthető Ni-MH elemek töltésére használja. Más elem típusok töltése
(pl. NiCd, alkáli stb.) robbanást, személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
Soha ne csatlakoztasson a készülékhez más, mint eredeti GP tartozék tápforrást. Ellenkező esetben robbanást, személyi
sérülést és anyagi károkat okozhat.
A töltő, az AC adapter vagy a csatlakozókábel megsérülése esetén ne használja se a töltőt, se a sérült tartozékokat.
Mielőtt a készüléket tisztítani kezdené, vagy ha nem kívánja használni, mindig áramtalanítsa.
Se a töltőt, se az AC adaptert soha ne merítse vízbe, ne dobja tűzbe, és ne szerelje szét.
Ne hagyja az elemet túl sokáig a töltőben. Amint a LED lámpa az elem feltöltését jelzi, vegye ki az elemet a töltőből és húzza
ki a töltőt az áramforrásból.
A töltő kizárólag száraz belső térben használható. Soha ne tegye ki a töltőt eső, hó vagy egyéb más szélsőséges időjárási viszonyok
hatásának.
Ne törje meg a töltő csatlakozókábelét.
A készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek fizikai, mentális vagy értelmi képességei valamint tapasztalatuk
és ismereti hátterük nem teszi lehetővé a biztonságos használatot, kivéve azon eseteket, amikor az eszköz használata
ellenőrzés alatt történik vagy a biztonságukért felelős személy megfelelően tájékoztatja illetve felkészíti őket a termék
biztonságos használatával kapcsolatban. A készülék nem játék, a termékkel gyermekek nem játszhatnak!
H
Soha ne dobja az elektromos fogyasztót kommunális szemétbe, vegye igénybe a szelektált hulladék átvételére szakosodott
telephelyek nyújtotta szolgáltatásokat. Ezekről részletes információkat a helyi önkormányzattól kaphat. Amennyiben az
elektromos fogyasztók standard hulladéktelepre kerülnek, a belőlük kifolyó veszélyes anyagok a talajvízbe, majd a
táplálékláncba juthatnak, és veszélyeztethetik az Ön és szerettei egészségét.
Yleislatauslaite Li-ion-/NiMH-akuille
Ominaisuudet:
- Yleiskäyttöinen paristonkiinnityslevy
- Soveltuu käyttöön kaikkien digitaalikameroissa, videokameroissa ja matkapuhelimissa käytettävien 3.6V, 3.7V, 7.2V ja
7.4V-Li-ion-akkujen ja ladattavien NiMH AA/AAA -paristojen kanssa
- Säädettävät ja selvästi merkityt akkukoskettimet erimuotoisten ladattavien Li-ion-akkujen lataukseen
- LED-valo kertoo lataustilan
- Automaattinen akkutyypin ja jännitteen tunnistus
- Ylilataussuoja:
- Miinuskolmiojännite (-dV)
- Viallisen akun tunnistus
Käyttöohjeet:
Huomaa, että latauslaiteeseen kuuluu erilaisia kosketinsarjoja erityyppisten akkujen lataamiseksi turvallisella tavalla. Tutustu
vastaavuustaulukkoon ja asennusohjeisiin huolellisesti ennen käyttöä.
A. Litiumioniakun asettaminen (kuva 1)
1. Vedä liukukansi taakse ja aseta akku paikalleen kunnes se asettuu kokonaan latauspesään.
2. Käynnistä lataus liittämällä muuntaja pistorasiaan tai autoliittimeen. Punainen LED vilkkuu kun lataus on käynnissä.
3. Vihreä LED syttyy, kun lataus on valmis.
4. Irrota latauslaite virtalähteestä.
5. Molemmat LEDit palavat punaisina jos latauskanaviin on laitettu paristot tai vialliset akut.
B. Koskettimien asennon säätäminen latausta varten (kuva 2)
Koskettimien asentoa säädetään vaakasuunnassa oikean- ja vasemmanpuoleista kosketinta siirtämällä.
C. Liukukannen säätäminen (kuva 3)
Pieniä ja vakiokokoisia akkuja ladattaessa liukukansi vedetään yksinkertaisesti taakse.
D. Ladattavien AA- ja AAA-paristojen lataaminen (kuva 4)
1. Ladattavat AA/AAA-NiMH-paristot ladataan vetämällä liukukansi taakse ja asettamalla kaksi AA/AAA-kokoista paristoa
paristokoteloon.
2. Aseta ladattavat NiMH-akut adapterilaattaan oikein napaisuuden mukaisesti (+/-). Vältä käänteistä napaisuutta.
3. Käynnistä lataus liittämällä muuntaja pistorasiaan tai autoliittimeen. Punainen LED vilkkuu kun lataus on käynnissä.
4. Vihreä LED syttyy, kun lataus on valmis.
5. Irrota latauslaite virtalähteestä.
6. Molemmat LEDit palavat punaisina jos latauskanaviin on laitettu paristot tai vialliset akut.
Huomio
1. On täysin normaalia, että akut kuumentuvat latauksen aikana. Ne jäähtyvät vähitellen huoneen lämpötilaan kun lataus on
päättynyt.
2. Latausaika saattaa vaihdella akkujen kapasiteetin mukaan (katso latausaikataulukkoa).
3. Ota akut pois sähkölaitteesta, mikäli sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
4. Latauslaitteen käyttölämpötila: 0°C – 40°C
Varoitus
Lue kaikki ohjeet ja varoitukset ennen latauslaitteen käyttöä.
Lataa yleislatauslaitteella vain litiumioniakkuja ja ladattavia AA/AAA-paristoja. Muunlaisten akkujen lataaminen johtaa
takuun raukeamiseen, ja se voi aiheuttaa loukkaantumisia ja materiaalivahinkoja.
Älä käytä koskaan jatkojohtoja tai lisävarusteita, joita GP ei ole suositellut, sillä seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku
tai henkilövahinko.
Älä käytä latauslaitetta, mikäli sen johto tai liitin on vahingoittunut.
Irrota latauslaite virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
Älä käytä latauslaitetta, mikäli se on vioittunut jollakin tavalla.
Älä kastele, sytytä palamaan tai pura latauslaitetta tai sen adapteria.
Älä jätä akkua latauslaitteeseen liian pitkäksi aikaa. Ota akku pois latauslaitteesta, kun lataus on päättynyt.
Latauslaite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Suojaa latauslaite sateelta, lumelta ja erilaisilta
ääriolosuhteilta.
Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai psyykkisesti toimintarajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman, että heistä vastaava
henkilö on antanut heille riittävästi opastusta laitteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että lapset eivät leiki latauslaitteella.
Älä taivuta liitosjohtoa.
FIN
Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava erillisiin keräyspisteisiin. Lisätietoa
oikeasta kierrätystavasta saat paikallisilta viranomaisilta. Sähkölaitteiden päätyminen kaatopaikalle voi aiheuttaa pohjavesien
pilaantumista. Tällä olisi vakavia terveydellisiä haittavaikutuksia.
Chargeur universel pour batteries Li-ion et piles rechargeables NiMH
Caractéristiques :
- Plateau universel pour batteries
- Compatible avec les batteries Li-Ion 3.6V/3.7V ou 7.2V/7.4V pour appareils photos numériques, caméra vidéo, téléphones
portables et piles rechargeables NiMH AA/R6 et AAA/R03.
- Des contacts de batteries ajustables avec des indicateurs de contacts simples à reconnaître pour différents types de batteries
rechargeables Li-ion.
- Affichages d’ Indicateur LED pour montrer les états de charge
- Détection automatique de tension et de batterie
- Méthodes de fin de charge :
- Détection du delta V négatif (-dV)
- Détection de piles primaires ou endommagées
Instructions de charge :
Notez que le chargeur contient différents contacts adaptés pour la recharge de différents types de batteries. Merci de vous
référer à la liste des compatibilités et les guides d’alignement avant utilisation.
A. Installation de la batterie Li-ion (Fig.1)
1. Tirer à l’arrière le couvercle glissant, insérer la batterie jusqu’à qu’elle soit complètement dans l’emplacement.
2. Brancher le cordon d’alimentation AC à la prise de courant ou le cordon allume-cigares en voiture. Une LED rouge
s’allume lorsque la charge est en cours
3. La LED sera verte une fois que la charge sera terminée.
4. Débrancher le chargeur de la prise.
5. Les 2 LED rouges s’allument si des piles non rechargeables ou des piles défectueuses ont été détectées
B. Ajuster la position des contacts pour recharger (Fig.2)
Régler les contacts à l’horizontal en ajustant les contacts de gauche et de droite.
C. Ajuster le couvercle glissant (Fig3)
Pour une batterie de taille petite ou standard, tirer simplement le couvercle glissant à l’arrière.
D. Charge des piles rechargeables AA/R6 et AAA/R03 (Fig.4)
1. Pour charger des piles rechargeables AA/R6 et AAA/R03 NiMH, tirer vers l’arrière le couvercle glissant et insérer 2 piles
rechargeables format AA ou AAA dans les emplacements prévus pour les piles.
2. Insérez des piles rechargeables NiMH dans les emplacements selon les polarités. Evitez de recharger en sens inverse.
3. Brancher le cordon d’alimentation AC à la prise de courant ou le cordon allume-cigares en voiture. Une LED rouge
s’allume lorsque la charge est en cours
4. La LED sera verte une fois que la charge sera terminée.
5. Débrancher le chargeur de la prise.
6. Les 2 LED rouges s’allument si des piles non rechargeables ou des piles défectueuses ont été détectées
Attention
1. Il est normal que la batterie ou les piles rechargeables deviennent chaudes, elles refroidiront à température ambiante
après que la charge sera terminée.
2. Le temps de charge varie selon les différentes capacités des batteries ou des piles rechargeables ( se référer au tableau
des temps de charge)
3. Retirer les piles rechargeables ou la batterie de votre appareil si celui-ci n’est pas utiliser pendant longtemps.
4. Température de charge : 0°C à 40°C
Précautions :
Lire toutes les instructions et précautions avant utilisation
Recharger uniquement les batteries Lithium Ion ou des piles rechargeables (AA/AAA) NiMH avec le chargeur universel.
L’utilisation d’autres types de batteries ou de piles pourraient causer des blessures et des dommages corporels.
Ne jamais utiliser de rallonges ou tout autre cordon d’extension non recommandé par GP, car il y aurait risque d’incendie,
d’électrocution ou de blessures.
Ne pas utiliser le chargeur avec un cordon ou une prise endommagé.
Débranchez le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ne pas faire fonctionner le chargeur s’il est sujet à des dommages.
Ne pas mouiller, brûler ou démonter le chargeur et adaptateurs.
Ne pas laisser la batterie ou les piles rechargeables dans le chargeur ou sur le plateau durant une période prolongée.
Retirer la batterie ou les piles rechargeables après que la charge est terminée.
Pour une utilisation à l’intérieur dans un endroit sec uniquement. Ne pas exposer le chargeur à la pluie, à la neige ou des
conditions extrêmes.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les jeunes enfants ou des personnes handicapées à moins qu’ils soient
dûment supervisés par une personne chargée de veiller à ce qu'ils puissent utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes
enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Lire les instructions avant usage
F
Ne pas jeter les appareils électriques comme la plupart des déchets domestiques, utilisez les équipements de collectes de tris
sélectifs. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations concernant le système de collecte. Si les appareils
électriques sont jetés dans la nature ou dans les décharges, des substances polluantes pourraient couler dans la nappe
phréatique et impacter la chaîne alimentaire, pouvant causer ainsi des dommages pour votre santé ou le bien être de tous.
Cargador universal para Li-ion /pilas NiMH
Características:
- Plataforma universal para instalación de la batería.
- Compatible con todas las pilas Li-ion 3.6V, 3.7V, 7.2V, 7.4V para cámaras digitales, cámaras de video, teléfonos móviles y pilas
recargables NiMH AA/AAA
- Contactos de las pilas ajustables con facilidad para leer los indicadores de contacto para diferentes perfiles de pilas recargables
Li-ion
- LED indicador que muestra el status de la carga
- Detecta automáticamente el tipo de pila y voltaje de ésta.
- Métodos de terminación:
- Voltage Minus delta (-dV)
- Detección de la pila principal y dañada
Instrucciones de funcionamiento:
Tenga en cuenta que el cargador contiene diferentes sets de contacto que pueden asegurar y encajar con los diferentes
tipos de pilas. Por favor, consulte con la Lista de Compatibilidades y la Guía de Alineación antes de su uso.
A. Montaje de la batería de Li-ion (Fig. 1)
1. Tirar para atrás la cubierta deslizante, insertar la batería hasta la completa instalación en la ranura de carga.
2. Conectar el adaptador AC al enchufe de la pared o al adaptador de coche para cargar. Luz roja parpaderea cuando se
este cargando.
3. El LED verde se encenderá cuando la carga se haya completado.
4. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
5. Hambas luces cambiaran a rojo sino carga la bateria o se detecta que la bateria este dañada.
B. Ajustar la Posición de los Contactos para Cargar (Fig. 2)
Ajustar la posición horizontal para los contactos ajustando el contacto derecho e izquierdo.
C. Ajustar la Cubierta Deslizante (Fig. 3)
Para tamaños de batería pequeños o estándar, simplemente retirando la cubierta deslizante.
D. Cargando Pilas Recargables AA y AAA (Fig. 4)
1. Para cargar pilas recargables AA/AAA NiMH, tirar de la cubierta deslizante e insertar 2 u. del tamaño AA/AAA en el
compartimento de la batería.
2. Insertar pilas recargables NiMh en las ranuras según la polaridad de las pilas. Evitar introducirlas en sentido opuesto.
3. Conectar el adaptador AC al enchufe de la pared o al adaptador de coche para cargar. Luz roja parpaderea cuando se
este cargando.
4. El LED verde se encenderá cuando la carga se haya completado.
5. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
6. Hambas luces cambiaran a rojo sino carga la bateria o se detecta que la bateria este dañada.
Cuidado
1. Es normal que las pilas se vuelvan calientes durante la carga y poco a poco se enfríen a temperatura ambiente después
de estar totalmente cargadas.
2. El tiempo de carga puede variar según las diferentes capacidades de las pilas. (Consulte la Tabla de Tiempos de Carga)
3. Retire las pilas del aparato eléctrico si el dispositivo no va a ser utilizado durante un largo tiempo.
4. Temperatura de carga: 0°C to 40°C
Precaución
Lea todas las instrucciones y advertencias antes de su uso.
Use la batería de litio ion pack y las pilas recargables AA / AAA en un cargador universal solamente. El uso de otras
baterías, anulará la garantía y causar lesiones y daños.
Nunca utilice un alargo u otro adaptador no son recomendados por GP, ya que esto puede provocar riesgo de incendio,
corto circuito o lesiones personales.
No utilizar el cargador con un cable o enchufe dañado.
Desconecte el cargador cuando no está en uso.
No utilice el cargador si está sujeta a dañarse de cualquier forma.
No mojar, incinerar o desmontar el cargador o adaptador.
No deje la batería conectada al cargador durante un tiempo prolongado. Retire la batería después de haber completado
la carga.
Para uso en interiores y lugares secos. No exponga el cargador a la lluvia, nieve o condiciones extremas.
Este aparato no está diseñado para ser usado por niños pequeños o personas enfermas a menos que hayan sido
supervisados por una persona responsable para asegurar que puedan utilizar el aparato con seguridad.
Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
No mezcle el terminal de plomo.
E
No tire a la basura equipos eléctricos, use métodos de recolección para este tipo de desechos. Contacte con su ayuntamiento
para informarse sobre los tipos de recolección disponibles. Si los equipos eléctricos se desechan en vertederos, las substancias
peligrosas se pueden filtrar hasta el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.
Universallader til Li-ion / NiMH batterier
Beskrivelse:
- Universal batteri platform
- Kompatibel med alle 3,6V, 3,7V, 7,2V, 7,4V Li-ion batterier til digitalkamera, videokamera, mobiltelefoner og Nimh AA/AAA
genopladelige batterier
- Justérbare batterikontakter med letlæselige kontakt-indikatorer til forskellige typer genopladelige Li-ion batterier
- LED indikator viser opladningsstatus
- Automatisk detektering af type og spænding
- Metoder til ophør af ladning:
- Minus delta spænding (-DV)
- Detektering af engangsbatterier og beskadigede batterier
Brugsanvisning:
Vær opmærksom på at laderen indeholder forskellige kontaktsæt, som matcher forskellige batterityper sikkert. Der henvises
til Compatible listen og Alignment guiden før brug.
A. Montering af Li-ion batteri (Fig. 1)
1. Skub skydedækslet tilbage og indsæt batteriet indtil det passer i opladningsrummet.
2. Forbind AC adapteren til stikkontakten eller bilens cigarstik, for at starte opladningen. Den røde LED vil lyse når opladning
er i gang.
3. Grøn LED lyser, når opladningen er afsluttet.
4. Fjern laderen strømkilden.
5. Begge LED'er vil lyse rød hvis der bruges ikke genopladelige batterier eller beskadigede batterier.
B. Justering af kontakternes position før ladning (Fig 2)
Justér kontakternes horisontale position ved at justere højre og venstre kontakt.
C. Justering af skydedæksel (Fig. 3)
Ved små batterier eller batterier af standardstørrelse, skal skydedækslet bare trækkes tilbage.
D. Opladning af AA og AAA genopladelige batterier (Fig 4)
1. For at oplade AA/AAA genopladelige NiMH batterier, skal du trække skydedækslet tilbage og isætte 2 stk. AA/AAA batterier
i batterirummet.
2. Indsæt NiMH batterier til opladning slot i henhold til batteriets polaritet. Undgå den omvendte polarritet.
3. Forbind AC adapteren til stikkontakten eller bilens cigarstik, for at starte opladningen. Den røde LED vil lyse når opladning
er i gang.
4. Grøn LED lyser, når opladningen er afsluttet.
5. Fjern laderen strømkilden.
6. Begge LED'er vil lyse rød hvis der bruges ikke genopladelige batterier eller beskadigede batterier.
OBS
1. Det er normalt at batterier bliver varme under opladning. De vil gradvist køle af til rumtemperatur efter at de er opladet.
2. Opladningstiden kan variere afhængig af batteriets kapacitet. (Se tabellen med opladningstider)
3. Fjern batterierne fra det elektriske apparat, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
4. Arbejdstemperatur: 0ºC to 40ºC
Vigtigt
Læs alle instruktioner før brug.
Du må kun bruge Lithium ion batterier og AA/AAA genopladelige batterier i universalopladeren. Brug af andre batterier
kan forårsage både materiel skade og personskade. Desuden bortfalder garantien.
Brug aldrig en forlængerledning der ikke er anbefalet af GP, da dette kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller
personskade.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
Frakobl opladeren, når den ikke er I brug.
Brug ikke opladeren, hvis den er beskadiget.
Opladeren må ikke gøres våd, brændes eller skilles ad.
Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i en længere periode. Fjern batteriet, når opladningen er afsluttet.
Kun til indendørs og tørt brug. Udsæt ikke opladeren for regn, sne eller ekstreme forhold.
Opladeren er ikke beregnet til brug af små børn, med mindre de bliver overvåget af en ansvarlig person, der sikrer at de
kan bruge opladeren sikkert. Små børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med opladeren.
DK
Smid ikke batterier fra elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, brug separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt din
lokale myndighede om de muligheder der er vedrørende indsamling. Hvis elektriske apparater smides i naturen eller
lossepladser, kan farligt stof trænge ned i grundvandet og komme ind i fødekæden, hvilket kan skade dit helbred.
Universal Ladegerät für Li-Ionen /NiMH Akkus
Produkteigenschaften:
- Universelle Ladeschale für Akkus
- Kompatibel mit allen Li-Ionen Akkus (3.6V, 3.7V, 7.2V, 7.4V) für Digitalkameras, Camcorder, Mobiltelefone und NiMH Akkus der
Größen AA und AAA
- Verstellbare Kontakte mit einer einfach ablesbaren Anzeige für die unterschiedlichen Akkupacks.
- LED Anzeige für den Ladestatus
- Automatische Erkennung von Akku-Typ und Spannung
- Abschaltmechanismen:
- Veränderung der Spannung (-dV)
- Erkennung von defekten Akkus und Einwegbatterien
Bedienungshinweise:
Bitte beachten Sie, dass dieses Ladegerät über verschiedene Kontaktpunkte verfügt, die zu unterschiedlichen Akkupacks
passen. Bitte lesen Sie sich daher vor Gebrauch die Kompatibilitätsliste und Einstellungshinweise durch.
A. Einlegen des Li-Ionen Akkupacks (Fig. 1)
1. Schieben Sie den Deckel zurück und setzten Sie den Akku ein, bis er komplett in die Ladeschale passt.
2. Verbinden Sie zum Aufladen den Stromadapter (AC) mit einer Steckdose oder einem KfZ-Adapter. Die rote LED Lampe
blinkt während des Ladevorganges.
3. Die LED wechselt auf grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Nehmen Sie dann den Lader von der Energiequelle ab.
5. Beide LEDs leuchten rot, wenn nichtwiederaufladbare oder beschädigte Batterien eingesetzt wurden.
B. Einstellung der Kontakte (Fig 2)
Stellen Sie die Breite der Kontakte mit den Schiebereglern auf Ihren Akkupack ein.
C. Anpassung der Deckelöffnung (Fig 3)
Für kleinere und Standardpacks ziehen Sie einfach nur den Deckel zurück.
D. Aufladung von AA und AAA Akkus (Fig 4)
1. Zum Aufladen von AA/AAA NiMH Akkus, schieben Sie den Deckel zurück und legen Sie 2 Stk. AA- oder AAA-Akkus in
das Batteriefach.
2. Setzen Sie die Akkus gemäß ihrer Polung in die Ladeschächte. Vermeiden Sie eine Umpolung.
3. Verbinden Sie zum Aufladen den Stromadapter (AC) mit einer Steckdose oder einem KfZ-Adapter. Die rote LED Lampe
blinkt während des Ladevorganges.
4. Die LED wechselt auf grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Nehmen Sie dann den Lader von der Energiequelle ab.
6. Beide LEDs leuchten rot, wenn nichtwiederaufladbare oder beschädigte Batterien eingesetzt wurden.
Beachten Sie
1. Es ist normal, wenn die Akkus während des Ladevorgangs heiß werden. Sie werden sich aber rasch wieder auf
Zimmertemperatur abkühlen, wenn die Aufladung abgeschlossen ist.
2. Die Ladezeit ist abhängig von den Kapazitäten der Akkus. Beachten Sie dazu die Ladezeitentabelle.
3. Nehmen Sie die Akkus aus Ihrem verwendeten Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
4. Betriebstemperatur des Ladegeräts: 0°C bis 40°C
Vorsicht
Lesen Sie alle Anweisungen und Hinweise bevor Sie das Gerät benutzen.
Verwenden Sie ausschließlich Lithium-Ionen Akkupacks und AA-/AAA-Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus oder Batterien
erlischt Ihre Garantie und es könnten Defekte oder Verletzungen hervorgerufen werden.
Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder anderes Zubehör, welches nicht von GP empfohlen wird, da dieses
sonst Feuer, Elektroschocks oder andere Verletzungen herbeiführen kann.
Verwenden Sie niemals ein Ladegerät mit einem defekten Kabel oder Stecker.
Nehmen Sie den Lader von Netzstrom, wenn er nicht verwendet wird.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es irgendwelche Schäden aufweisen sollte.
Bringen Sie weder Ladegerät noch Adapter in Verbindung mit Nässe und versuchen Sie nicht, die Produkte zu öffnen oder
auseinander zu bauen.
Lassen Sie die Akkus nicht über einen längeren Zeitraum in dem Lader. Entnehmen Sie den aufgeladenen Akku, nachdem
er aufgeladen ist.
Nur für trockene Innenräume geeignet. Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen, Schnee oder anderen extremen Witterungen
aus.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kleinkinder oder schwächliche Personen geeignet, es sei denn, sie werden
ausreichend durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt, um dafür zu sorgen, dass sie das Gerät sicher bedienen
können. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Ladegerät spielen.
Verbiegen Sie die Anschlusskabel nicht.
D
Werfen Sie Akkus und Batterien nicht in den Restmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll oder an entsprechenden
Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren.
Wenn elektrische Geräte in der Natur oder im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und
in die Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.
Univerzální nabíječka pro Li-ion / Ni-MH baterie
Charakteristika nabíječky:
- Snadné vložení baterie.
- Kompatibilní se všemi 3,6V, 3,7V, 7,2V 7,4V Li-ion články pro digitální fotoaparáty, kamery, mobilními telefony a se všemi Ni-MH
AA/AAA nabíjecími články.
- Nastavitelné nabíjecí kontakty se snadno čitelnou stupnicí určující vzdálenost mezi kontakty Li-ion baterie.
- LED indikace zobrazující průběh nabíjení.
- Automatická detekce polarity a napětí baterie.
- Metody ukončení nabíjení:
- ∆V detekce
- Detekce primárních a vadných článků
Návod k použití:
Nabíječka umožňuje nabíjet různé druhy Li-ion baterií. Před použitím se podívejte do seznamu baterií (Compatible List) a
nastavte nabíjecí kontakty podle návodu k použití (Alignment Guides).
A. Upevnění Li-ion baterie (Obr. 1)
1. Odsuňte posuvný kryt nabíječky a vložte Li-ion baterii.
2. Spojte GP AC adaptér s nabíječkou a zasuňte vidlici adaptéru do zásuvky el .proudu (100 – 240V AC). Alternativně spojte
GP DC 12V adaptér s nabíječkou a zástrčku zasuňte do autozásuvky pro zapalovač. Červená LED dioda bude během
nabíjení poblikávat.
3. Nabití článků signalizuje LED indikace zeleně.
4. Odpojte nabíječ od zdroje el. proudu.
5. Obě LED diody budou červeně svítit v případě detekce nenabíjecích nebo poškozených baterií.
B. Nastavení pozice nabíjecích konektorů (Obr. 2)
Nastavte horizontální pozici nabíjecích konektorů posunutím levého a pravého nabíjecího konektoru.
C. Nastavení posuvného krytu (Obr. 3)
Pro malou a standardní velikost Li-ion článků odsuňte posuvný kryt nabíječky.
D. Nabíjení AA nebo AAA nabíjecích článků (Obr. 4)
1. Nabíjejte 2 ks Ni-MH článků o velikosti AA nebo AAA. Vždy vkládejte články o stejné velikosti a kapacitě.
2. Vložte NiMH baterie do nabíjecích slotů podle vyznačené polarity (+ / -). Zabraňte přepólování.
3. Spojte GP AC adaptér s nabíječkou a zasuňte vidlici adaptéru do zásuvky el .proudu (100 – 240V AC). Alternativně spojte
GP DC 12V adaptér s nabíječkou a zástrčku zasuňte do autozásuvky pro zapalovač. Červená LED dioda bude během
nabíjení poblikávat.
4. Nabití článků signalizuje LED indikace zeleně.
5. Odpojte nabíječ od zdroje el. proudu.
6. Obě LED diody budou červeně svítit v případě detekce nenabíjecích nebo poškozených baterií.
Upozornění
1. Zahřátí baterií při nabíjení je normálním jevem. Po plném nabití baterie postupně vychladnou na pokojovou teplotu.
2. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na různých kapacitách baterií (viz. Tabulka doby nabíjení).
3. Vyjměte baterie z el. přístroje, pokud ho nebudete používat delší dobu.
4. Provozní teplota nabíječe: 0°C až 40°C.
Bezpečnostní pokyny
Před použitím řádně prostudujte návod k použití a bezpečnostní pokyny.
Nabíjejte pouze Li-ion články a dobíjecí baterie Ni-MH vel. AA nebo AAA. Nabíjení jiných druhů baterií (např. NiCd,
alkalických, atd.) by mohlo vést k výbuchu a následnému poranění osob a materiálním škodám.
Nikdy nepřipojujte jiný napájecí zdroj než originální GP příslušenství. V opačném případě by mohlo dojít k poškození GP
nabíječky a následně vést k požáru a následnému poranění osob a materiálním škodám.
V případě poškození nabíječky, AC adaptéru nebo přívodního napájecího kabelu nepoužívejte nabíječku ani poškozené
příslušenství.
Odpojte nabíječku od zdroje el. proudu před čištěním nebo v případě když nabíječku nepoužíváte.
Nabíječku ani AC adaptér nenamáčejte, nevhazujte do ohně ani nerozebírejte.
Nenechávejte baterii připojenou do nabíječky delší dobu. Jakmile LED indikace indikuje nabití, vyjměte baterii z nabíječky
a odpojte napájecí zdroj nabíječky od zdroje el. proudu.
Nabíječka je určena pro použití v suchém vnitřním prostředí. Nabíječku nevystavujte dešti, sněhu ani jiným extrémním podmínkám.
Neohýbejte přívodní kabel nabíječky.
Spotřebič není určen osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí
zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dětem by nemělo být dovoleno si se spotřebičem hrát.
CZ
Nevhazujte elektrické spotřebiče a baterie jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.
Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na
skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a
poškozovat vaše zdraví a pohodu.
Universal multi charger for Li-ion/ NiMH batteries
Features:
- Universal battery fitting platform
- Compatible with all 3.6V, 3.7V, 7.2V, 7.4V Li-ion batteries for digital camera, camcorder, mobile phones and NiMH AA / AAA
rechargeable batteries
- Adjustable battery contacts with easy-to-read contact indicators for different profile of rechargeable Li-ion battery
- LED indicator displays charging status
- Automatic battery type and voltage detection.
- Termination methods:
- Minus delta voltage (-dV)
- Primary and damaged battery detection
Operating instructions:
Notice that the charger contains different contact sets which can securely match to different battery types. Please refer to
the Compatible List and Alignment Guides before use.
A. Mounting the Li-ion battery (Fig. 1)
1. Pull back the sliding cover, inserts the battery until completely fitting into the charging bay.
2. Connect the AC adapter to wall socket or the car adaptor for charging. Red LED will flash when charging is in progress.
3. Green LED will be on when charging is completed.
4. Unplug the charger from the power source.
5. Both LEDs will turn red if non-rechargeable or damaged batteries are detected.
B. Adjusting Contacts Position for Charging (Fig 2)
Adjust horizontal position for contacts by adjusting left and right contact.
C. Adjusting Sliding Cover (Fig 3)
For small or standard size battery, just simply pull back the sliding cover.
D. Charging of AA or AAA Rechargeable Batteries (Fig 4)
1. For charging AA/AAA rechargeable NiMH batteries, pull back the sliding cover and insert 2 pcs of AA/AAA size into the
battery compartment.
2. Insert NiMH batteries into charging slots according to the battery polarity. Avoid reverse charging.
3. Connect the AC adapter to wall socket or the car adaptor for charging. Red LED will flash when charging is in progress.
4. Green LED will be on when charging is completed.
5. Unplug the charger from the power source.
6. Both LEDs will turn red if non-rechargeable or damaged batteries are detected.
Attention
1. It is normal for batteries to become warm during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully
charged.
2. Charging time may vary based on different battery capacities. (Refer to the Charging Time Table)
3. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
4. Charger operation temperature: 0°C to 40°C
Caution
Read all the instruction and cautions before use.
Use Lithium ion battery pack and AA/AAA rechargeable batteries on universal charger only. Using other batteries will void
the warranty and cause injury and damage.
Never use any extension cord or attachment not recommended by GP, as this may lead to risk of fire, electric shock or
personal injury.
Do not use the charger with damaged cord or plug.
Unplug the charger when it is not in use.
Do not operate the charger if it is subject to damage in any ways.
Do not wet, incinerate or disassemble the charger or adapter.
Do not leave the battery connected to the charger for prolonged period. Remove the battery after charging is completed.
For indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow or extreme conditions.
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised
by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
Do not bend the terminal lead.
GB
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local
government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or
dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
Brand Name
Model No.
Canon NB-1L/1LH NB-2L/2LH BP-2L14/2L12 BP-2L13 BP-2L18/2L24H NB-3L
NB-4L NB-5L NB-6L NB-7L NB-8L NB-9L
NB-10L NB-11L LP-E5 LP-E6 LP-E8 LP-E10
BP-208 BP-308 BP-214 BP-315 BP-412 BP-422
BP-511 BP-512 BP-522 BP-535 BP-608 BP-617
BP-808 BP-809 BP-819 BP-827 BP-915/BP911/BP914
BP-930/BP927/BP924 BP-945 BP-930G BP-950G BP-970G
Casio NP-20 NP-30 NP-40 NP-50 NP-60 NP-70
NP-80 NP-90 NP-100 NP-110 NP-120 NP-130
NP-L7
Fujifilm NH-20 NP-40 NP-45 NP-50 NP-60 NP-70
NP-80 NP-95 NP-100 NP-120 NP-140 NP-150
NP-W126
JVC BN-V101 BN-VM200U BN-V306U BN-V312U BN-V408U BN-V416U
BN-V428U BN-V607U BN-V615U BN-VF707U BN-VF714U BN-VF733U
BN-VF808U BN-VF815U BN-VF823U BN-VF908U
Kodak KLIC-3000 KLIC-5000 KLIC-5001 KLIC-7000 KLIC-7001 KLIC-7003
KLIC-7004 KLIC-7005 KLIC-7006
Konica DR-LB1 DR-LB4 KyoceraBP-780S KyoceraBP-1500S
Leica BP-DC1 BP-DC2 BP-DC3 BP-DC4 BP-DC5 BP-DC6
BP-DC7 BP-DC8 BP-M8/M9
Minolta NP-200 NP-400 NP-500/600 NP-700 NP-800 NP-900
Nikon EN-EL1 EN-EL2 EN-EL3 EN-EL3E EN-EL4 EN-EL5
EN-EL8 EN-EL9 EN-EL10 EN-EL11 EN-EL12 EN-EL19
EN-EL20
Olympus LI-10B LI-20B LI-40B LI-50B LI-60B LI-70B
LI-80B LI-90B PS-BLM1 PS-BLM5 PS-BLS1 PS-BLS5
BLN1
Panasonic CGA-DU07/VW-VBD070 CGA-DU14/VW-VBD140 CGA-DU21/VW-VBD210
CGA-DU31/VW-VBD310 CGR-D07S/CGR-D110 CGR-D08S/CGR-D120
CGR-D16S/CGR-D220 CGR-D28S/CGR-D320 CGR-D54S
VW-VBG070K VW-VBG130K VW-VBG260K
VW-VBG6 CGR-V610/CGR-V14S CGR-V620/CGR-V26S
CGR-S101E/DMW-BC7 CGR-S602E/DMW-BC14 CGR-S303E/VW-VBE10
CGR-S001E/DMW-BCA7 CGR-S002E/DMW-BM7 CGR-S003E/DMW-VBA05
CGR-S004E/DMW-BCB7 CGA-S005E/DMW-BCC12 CGA-S006E
CGA-S008E BLE9 BLC12
DMW-BCG10E DMW-BCF10E DMW-BLD10E
VW-BLB13 DMW-BCH7E
Pentax D-LI2 D-LI7 D-LI8 D-LI50 D-LI63 D-LI68
D-LI72 D-LI88 D-LI90 D-LI92 D-LI95 D-LI106
D-LI109
Premier DS4330 DS-6365 DS8330
Ricoh DB-20 DB-30/43 DB-50 DB-60 DB-70 DB-100
Sony NP-F570/F550/F530 NP-F770/F750/F730 NP-F970/F960/F950/F930
NP-FM50/FM30/FM51/FM55H NP-FM500H NP-QM71/FM70
NP-QM91/FM90 NP-QM71D NP-QM91D
NP-FS10/FS11/FS12 NP-FS20/FS21/FS22 NP-FS30/FS31/FS32
NP-FP50/FP51 NP-FP70/FP71 NP-FP80 NP-FP90/FP91
NP-FH50 NP-FH70 NP-FH90 NP-FH100
NP-FV50 NP-FV70 NP-FV90 NP-FV100
NP-FW50 NP-FA50 NP-FA70 NP-FT1
NP-FR1 NP-BD1 NP-BG1 NP-BK1
NP-BN1 NP-BX1
Samsung SB-L110 SB-L220 SB-L160 SB-L320 SB-L480 SB-LSM80
SB-LSM160 SB-LSM320 SLB-0637 SLB-0737 SLB-0837 SLB-0937
SLB-1137D SLB-1437 SLB-1674 SLB-1974 SLB-LH82 IA-BP80WA
IA-BP85ST IA-BH130LB IA-BH125C BP-1310 BP-70A BP-1030
BP-85A BP-90A SLB-10A SLB-11A IA-BP210E IA-BP420E
IA-BP105R IA-BP210R
Sanyo DB-L10 DB-L20 DB-L30 DB-L40 DB-L50 DB-L80
DB-L90
DSC/ Camcorder Battery Compatible List
ALIGNMENT GUIDES & BATTERY POSITION
Adjusting Contacts Position
for Charging (Fig.2)
Charging of AA or AAA
Rechargeable Battery (Fig.4)
05110I11041
Mounting the Li-ion Battery (Fig.1)
Adjusting Sliding Cover (Fig.3)
LED Indications:
Charger Specification
Input Voltage : 12V DC
Output Voltage : 4.2V 600mA
8.4V 500mA
Charging Current : 500mA
Cut Off Termination : -dV
Charging Time (Li-ion battery pack)
Battery Capacity (mAh)
500
1000
2000
Time (mins)
90 ~ 120
180 ~ 210
360 ~ 390
Contact Adjusters
Instruction Manual
Sliding Cover
Charging Bay
LED 2
Adjuster
LED 1
Charging Time (NiMH rechargeable battery)
5
2
AA
AAA
GP Battery Capacity (mAh / series) Charging Time (h)
2000
700
Universal
Multi Charger
DC Plug of the AC/DC adaptor
Pokyny pro nastavení a vložení článků
Nastavení pozice konektorů
pro nabíjení (Obr.2)
Nabíjení AA nebo AAA
nabíjecích článků (Obr.4)
Připevnění Li-ion článku (Obr.1)
Nastavení posuvného krytu (Obr.3)
Specifikace
Vstup :
12V DC
Výstupní napětí :
4.2V 600mA
8.4V 500mA
Nabíjecí proud : 500 mA
Metody ukončení nabíjení : -dV
Doba nabíjení (Li-ion baterii)
Uživatelská příručka (CZ)
Posuvný kryt
Prostor pro
nabíjení
LED 2
konektor
LED 1
Universal
Multi Charger
DC vidlice napájecího AC/DC adaptéru
Doba nabíjení (NiMH nabíjecích článků)
5
2
AA
AAA
GP Battery Kapacita (mAh / series) Doba nabíjení (h)
2000
700
Contact Adjusters
Kapacita (mAh)
500
1000
2000
Čas (mins)
90 ~ 120
180 ~ 210
360 ~ 390
Conditions
Charging 2x NiMH AA
or 2x NiMH AAA
Charging DSC packs
Fully Charge
Error/ Primary Battery/
Damaged Battery
Indications
LED 1 Flashing Red
LED 2 Flashing Red
Green
LED 1 and LED 2
Turn Red
LED indikace:
Stav
Nabíjí 2 x NiMH AA nebo AAA
Nabíjí lithiový
nabíjecí akumulátor
Plně nabito
Chyba / nenabíjecí (primární)
baterie / poškozená baterie
LED Indikace
LED dioda 1 Blikaní červeně
LED dioda 2 Blikaní červeně
Svítí zeleně
obě LED diody svítí červeně
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gp batteries DW03 - Universal Multi Charger wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gp batteries DW03 - Universal Multi Charger in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info