Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Eastern Europe
AZ
İstifadə qaydaları
1. 2 və ya 4 ədəd AA ölçülü, 2 ədəd AAA ölçülü batareyaları eyni anda doldurun.
Heç vaxt AA və AAA ölçülü NiMH batareyları eyni anda doldrumayın. Başqa
heç bir kombinasiyaya icazə verilmir.
2. GP NiMH batareylarını yük yarıqlarına polyarlıq əlamətlərinə müvafiq olaraq
yerləşdirin. (+/-)
3. Yükləmə qurğusunu dəyişən cərəyan naqilini birləşdirin və güc mənbəyinə daxil
edin və ya avtomobilin adapterini birləşdirin və alışqan yuvasına qoşun. "SABİT
4. Yükləmə zamanı qırmızı LED indikatoru yan
ır. Batareyalar tamamilə
yüklənəndə o yaşıla dönəcək.
5. Yuvalara səhvən əgər qələvi və ya zədələnən batareyalar taxilarsa, LED
indikatoru qırmızı rəngdə yanacaq və yüklənmə dayanacaq.
6. Yükləmə prosesi tamamlandıqdan sonra yükləmə qurğusunu güc mənbəyindən
ayırın və batareyaları qurğudan çıxardın.
Yükləmə Xüsusiyyətləri
* Beynəlxalq istifadə üçün AC100 240V
* 2 və ya 4 ədəd AA ölçülü, 2 ədəd AAA ölçülü batareyaları eyni anda yükləyin
* Yalnız NiMH batareyaları yükləyin
Başa çatdırma metodları
- Mənfi delta gərginliyi (-dV)
- Təhlükəsizlik taymeri
- Hərarət sensoru
* Adi və zədələnmiş batareyları təyin edir
* Iki rəngli LED indikatoru
* Təhlükəsizlik zəmanəti
Xəbərdarlıq
1. Yalnız GP NiMH batareyalarını doldurun.
2. Qələvi, yenidən doldurula bilən qələvi və ya hər hansı bir başqa növ batareya
yükləməyin, onlar sıza bilər və ya partlayaraq, bədən xəsarətinə və zədəyə səbəb
ola bilərlər.
3. Eyni zamanda qurğuda yeni və köhnə batareyalardan istifadə etməyin. Eyni
zamanda xərcləri, markaları və ya gücləri müxtəlif olan batareyaları
yükləməyin.
4. Heç vaxt GP şirkə
tinin məsləhət görmədiyi əlavədən və ya uzadıcıdan istifadə
etməyin, əks təqdirdə yanğın, elektroşok və ya bədən xəsarəti risklərinə gətirə
bilər.
5. İstifadə etmədiyinizdə və ya təmizləmədən əvvəl qurğunu şəbəkədən ayırın.
6. Qısa qapanma yaratmayın.
7. Batareyalar
ı islatmayın, yandirmayın ve sökməyin.
8. Qapalı və quru yerdə istifadə edin. Batareyları yağışa və ya qara məruz
qoymayın.
9. "VACİB TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI – BU TƏLİMATLARI
SAXLAYIN" VƏ "TƏHLÜKƏYANĞININ VƏ YA ELEKTROŞOKUN
RİSKLƏRİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN BU TƏLİMATLARI DİQQƏTLƏ
İZLƏYİN"
10.ABŞ’dan başqa ölkədə istifadə üçün əlavə
ştepseli adapterindən istifadə edin.
Diqqət
1. Yeni batareyaların işini optimallaşdırmaq üçün 2-3 dəfə doldrulub boşaldılmsı
məsləhət görülür. Əgər batareyalar bir həftədən çox müddət saxlanılırsa, istifadə
etməzdən əvvəl onları həmişə yenidən doldurun.
2. Yükləmə prosesində batareyaların qızması normaldır. Tamamilə yükləndikdən
sonra onlar otaq hərarətinədək soyuyacaqlar.
3. Yüklənmə müddəti batareyaların gücünə
əsasən dəyişə bilər. (Cədvələ müraciət
edin)
4. Əgər qurğudan uzun müddət ərzində istifadə etməyəcəksinizsə, batareyaları
qurğudan çıxardın.
5. Batareyaların saxlanma temperaturu: -20ºC to 35ºC.
Qurğunun işləmə temperaturu: 5ºC to 45ºC.
Yüksək performans və təhlükəsizlik üçün GP NiMH
batareyalarını GP PowerBank ilə doldurun.
Tullantılları zibilə atmayın. Mümkün tullantı yığımı sistemlərinə dair informasiya üçün sizin
yerli hakimiyyət orqanlarınız ilə əlaqə yaradın. Elektrik cihazları zibilliyə atıldıqda, qida
zəncirinə daxil olabilər və ya qrunt suyuna sızabilər.Bu da sizin sağlamlığınız və rifahınız üçün
təhlükəlidir.
Caution
1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only.
2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, rechargeable alkaline or
any other kind of batteries not specified as they may leak or burst, causing personal
injury and damage.
3. Do not use new and old batteries in the device at the same time. Donot charge
batteries with different stages of charge, brands or capacitiesat the same time.
4. Never use an extension cord or any attachment not recommendedby GP, otherwise
may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
5. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when not in use.
6. Do not short circuit batteries.
7. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.
8. Indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow or extreme
conditions.
9. “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS” and
“DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS”.
10.For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of
the proper configuration for the power outlet.
11.This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless
they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they
can use the appliance safety. Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Attention
1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required
to optimize the batteries' performance. If batteries are stored for more than one
week, always recharge them before use.
2. It is normal for batteries to become hot during charging and they will gradually
cool down to room temperature after fully charged.
3. Charging time may vary based on different battery capacities. (Refer to the
Charging Time Table)
4. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used
for a long time.
5. Battery storage temperature: -20˚C to 35˚C.
Charger operation temperature: 5˚C to 45˚C.
Operating Instructions
1. Charge 2 or 4 pieces of AA or 2 pieces of AAA batteries in pair(s) only. Never
charge AA and AAA NiMH batteries at the same time. No other combination is
allowed. (Fig.1)
2. Insert GP NiMH batteries into the charging slots correctly according to the
polarity indications (+/-).
3. Connect the provided AC power cord with the charger and plug it into the power
source (Fig.2) OR connect the provided DC car adaptor with the charger and
plug it into the cigarette lighter jack. (Fig.3) “DC car adaptor only included in
specific models.”
4. The LED indicator will light up in red when charging is in progress. It will turn to
green when the batteries are fully charged. Trickle charging will start after all
batteries are fully charged.
5. The red LED indicator will flash and the charger will stop charging if alkaline,
rechargeable alkaline or damaged batteries are mistakenly inserted into the
charging slots.
6. Once charging is complete, disconnect the charger from the power source and
remove the batteries.
* AC100-240V for worldwide use
* Charge 2 or 4 pieces of AA or 2 pieces of AAA rechargeable batteries
* Charge NiMH batteries only
* Termination methods
- Minus delta voltage (-dV)
- Safety timer
- Temperature sensor
* Primary and damaged batteries detection
* One dual colour LED indicator
* Safety guaranteed
Charger Features
For best performance and safety, charge only GP NiMH with
GP PowerBank.
GB
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical
appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater
and get into the food chain, damaging your health and well-being.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undersired operation.
05090I09072 (E-520)
Instruction Manual
Specifications
2 4 2 2 4 2
pcs pcs pcs pcs pcs pcs
Plug Input Output
Type Voltage Voltage
GS
BS
UL
AC100-240V
50/60Hz
DC3.2V 1050 525 525 105 105 53
2-5
H
r
s
Charge
r
PB520
Fig.1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Fig. 2
AC Power Cord
AA
AA
A
A
A
A
Fig. 3
DC Car
Adaptor
M520
GP
NiMH
Charging Time
2100 ~ 2700
1300 ~ 1800
600 ~ 1000
141 ~ 178
89 ~ 123
82 ~ 133
281 ~ 357
178 ~ 247
-
Capacity (mAh / series)
AA
AAA
2 pcs 4 pcs
Charging Time (mins)
Size
LED Indications
Red
Green
Blinking Red
Charging
Completed Charge or Trickle Charge
Primary or Damaged Batteries
Condition Indicator
Charging
Current (mA)
Trickle Charging
Current (mA)
AA AAA AA AAA
PL
Właściwości ładowarki
* Do ogólnoświatowego użytku (100-240V)
* Ładuje 2 lub 4 akumulatory AA albo 2 akumulatory AAA
* Ładuje jedynie akumulatory NiMH
* Detekcja stanu naładowania
- Pomiar -DV
- Pomiar temperatury
- Timer
* Wykrywanie baterii pierwotnych i uszkodzonych akumulatorów
* Dwukolorowa sygnalizacyjna dioda LED
* Bezpieczeństwo gwarantowane
Instrukcja ładowania
1. Należy ładować 2 lub 4 akumulatory AA albo 2 akumulatory AAA wyłącznie
parami. Nie wolno ładować akumulatorów AA i AAA jednocześnie.
Dozwolone kombinacje pokazuje rysunek. (Fig. 1)
2. Umieścić akumulatory GP NiMH w gniazdach, zgodnie z polaryzacją (+/-).
3. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieci zasilającej za pomocą załączonego
przewodu sieciowego (Fig. 2) albo podłączyć przewód przejściowy
(wyposażenie dodatkowe) do ładowarki a następnie do gniazda zapalniczki w
samochodzie. (Fig. 3) “Kabel do zasilania z akumulatora samochodowego
załączony do wybranych modeli.”
4. Sygnalizacyjna dioda LED zaświeci na czerwono pokazując trwający proces
ładowania. Zmiana koloru diody na zielony wskazuje na zakończenie procesu
ładowania wszystkich akumulatorów. Ładowanie podtrzymujące rozpocznie
się po pelnym naładowaniu wszystkich akumulatorów.
5. Migotanie diody LED oznacza, że w ladowarce została umieszczona bateria
alkaliczne, cynkowo-węglowa, litowa, ładowalna bateria alkaliczna lub
uszkodzony akumulator. W takim przypadku ładowanie nie zostanie
rozpoczęte.
6. Po zakończeniu ł adowania akumulatory należ
y wyjąć z ładowarki, a
ładowarkę odłączyć od sieci zasilającej.
Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i dla zapewnienia
bezpieczeństwa, w ładowarce GP PowerBank należy
ładować wyłącznie akumulatory NiMH produkcji GP.
1. W przypadku nowych akumulatorów konieczne jest 2 - 3 krotne ładowanie i
rozładowanie w celu osiągnięcia pełnej pojemności. Również dla
akumulatorów przechowywanych powyżej jednego tygodnia wskazane jest
naładowanie przed użyciem.
2. Nagrzewanie się akumulatorów w czasie ładowania jest zjawiskiem
normalnym. Temperatura akumulatorów stopniowo obniża się po
zakończeniu ładowania.
3. Czas ładowania jest uzależniony od pojemności akumulatora. (Orientacyjne
czasy podane są w tabelce)
4. Jeśli urządzenie zasilane akumulatorami nie będzie używane przez dłuższy
czas, wskazane jest wyjęcie z niego akumulatorów.
5. Temperatura przechowywania akumulatorów: od -20°C do 35°C.
Temperatura pracy ładowarki: od 5°C do 45°C.
Uwagi
Środki ostrożności
1. W ładowarce można ładować jedynie akumulatory niklowo-wodorkowe
(NiMH).
2. Nie wolno ładować akumulatorów ani baterii innych typów, takich jak:
alkaliczne, cynkowo-węglowe, litowe, itp.; może to, bowiem prowadzić do
eksplozji, pożaru oraz spowodować obrażenia.
3. Nie należy ładować jednocześnie akumulatorów nowych i używanych,
akumulatorów różnych producentów ani akumulatorów o różnych
pojermnościach.
4. Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń, nie należy
stosować żadnych przedłużaczy ani przejściówek nierekomendowanych
przez GP.
5. Ładowarkę nieużywaną albo czyszczoną należy odłączyć od sieci zasilającej.
6. Nie wolno zwierać końcówek akumulatorów.
7. Ł
adowarki ani akumulatorów nie wolno wkładać do wody, do ognia ani
rozbierać we własnym zakresie.
8. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nie można jej wystawiać na działanie deszczu lub śniegu.
Niniejszego urządzenia nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, nieposortowanymi odpadami
komunalnymi. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach
utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób
niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko i ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku nieprawidłowej utylizacji.
Waga netto ładowarki ~ 164g
TR
Şarj Özellikleri
* AC100-240V giriş voltaj özelliği ile tüm dünyada güvenli kullanım
* 2 - 4 adet AA ve / veya 2 adet AAA boyları şarj edebilme
* Sadece NiMH pilleri şarj etmek içindir
* Sonlandırma / Şarj bitirme metodları
- Bağımsız olarak minus delta voltage (-dV)
- Bağımsız temperature / ısı sensörü
- Bağımsız safety timer / zaman ayari
* Şarjlı olmayan pilleri ve hatalı / hasarlı pilleri tespit etme özelliği
* Çift renkli LED
* Güvenilirlik özelliği
Kullanma Talimatı
1. Bu cihazda 2 - 4 adet AA veya 2 adet AAA NiMH pillerini çift olarak şarj
edebilirsiniz. Fig. 1 deki kombinasyonlar dahilinde pillerinizi yerleştiriniz.
Diğer kombinasyonlarda cihaz çalışmayacaktır. (Fig. 1)
2. GP NiMH pillerini cihaza, polaritelerini (+ ve - kutuplarını) dikkate alarak
yerleştiriniz. Kesinlikle kutupları ters yerleştirmeyiniz.
3. Cihazla birlikte bir tanesi verilen AC (220V) ara kablosunu (Fig. 2) veya DC
(12V) taşıt çakmak fişi kablosunu (Fig. 3) önce cihaza sonra elektrik
bağlantısına takınız. “DC araba çakmak ara kablosu / adaptörü, sadece
belirtilmiş modellerde bulunmaktadır.”
4. LED gösterge şarj süresince kırmızı yanacaktır. LED gösterge pilleriniz tam
olarak dolup kullanıma hazır hale gelince yeşil yanacak ve cihaz trickle şarj
moduna geçecektir.
5. Eğer alkalin, şarjlı alkalin, hasarlı / hatalı pilleri şarj etmeye çalışırsanız, LED
gösterge flash yapacak (yanıp yanıp sönecek) veya tamamen sönecek ve
cihaz şarj işlemini durduracaktır.
6. Şarj işlemi bittikten sonra, cihazı prizden çıkarıp, pilleri kullanabilirsiniz.
Dİkkat
1. Yeni satın aldığınız pilleri pes¸peşe 3 defa kullanıp bitirerek, pillerden en üst
düzeyde verim alabilirsiniz. Pilinizi bir haftadan daha uzun süre kullanmadan
beklettiyseniz, cihazınıza takmadan önce lütfen tekrar şarj ediniz.
2. Pillerin şarj esnasında ısınması normaldir. Şarj işlemi birince, hızla oda
sıcaklığına düşeceklerdir.
3. Pillerin şarj süreleri, pil kapasitelerine göre değişiklik gösterir. (Bu cihazdaki
yaklaşık şarj sürelerini dakika olarak, “Charging Time” tablosundan
öğrenebilirsiniz)
4. Pilleri kullandığınız cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilleri cihazın
içinden çıkarınız.
5. Pil saklama sıcaklıkları: -20°C – 35°C.
Şarj Cihazı operasyon sıcaklığı: 5°C – 45°C.
Uyari
1. Cihaza ve pillere zarar verme riskini önlemek için sadece NiMH pilleri şarj
ediniz.
2. Diğer pilleri (Alkalin, şarjlı alkalin, vb) şarj etmeniz patlama, yanma gibi zarar
ve yaralanmalara sebep olabilir.
3. Kesinlikle eski ve yeni pilleri veya değişik marka ve değişik kapasitedeki
pilleri aynı anda şarj etmeyiniz.
4. GP tarafından tavsiye edilmeyen / verilmeyen ara kablolari ve benzeri
aksesuarları kesinlikle bu cihazla birlikte kullanmayınız. Aksi taktirde,
yangın, elektrik şoku ve yaralanma riski taşırsınız.
5. Cihaza pil takarken veya kuru bezle silerken, cihazı elektrik prizinden
çıkarınız.
6. Sadece kapalı mekanlarda kullanınız.
7. Pilleri ve cihazı kesinlike ıslatmayınız, yakmayınız veya açmaya
çalışmayınız.
8. Pilleri kısa devre yaptırmayınız.
En iyi performans ve güvenliğiniz için GP PowerBank
cihazında sadece GP NiMH pillerini kullanmanızı öneririz.
Pillerinizi ve elektriksel cihazlarınızı diğer evsel atıklarınızla birlikte aynı çöp kutusuna
atmayınız, farklı toplama kutularını kullanınız. Mevcut ayrı atık toplama sistemleri
hakkında yerel yönetimlerden bilgi alınız. Bu tür atıkların diğer evsel atıklarla aynı çöp
kutularında toplanması, içerdikleri zehirli kimyasalların yer altı sularına karışması sonucu
insan sağlığını tehdit etmektedir.
H
A töltő tulajdonságai
* AC100-240V
* Tölthető akkumulátorok: 2 v. 4 db AA (ceruza) méretű vagy 2 db AAA
(mikroceruza) méretű akkumulátor
* Csak NiMH (nikkel-metálhidrid) akkumulátorok töltéséhez
* Lekapcsolási módszerek
- Túltöltés elleni védelem (-dV figyelés)
- Biztonsági időkapcsoló
- Hőérzékelő
* Nem tölthető elemek és sérült akkumulátorok felismerése
* Kétszinű LED kijelzés
* Garantált biztonság
Felhasználási instrukciók
1. Töltsön egyidejűleg 2 v. 4 db AA méretű vagy 2 db AAA méretű
akkumulátort, mindig párosával. Soha ne töltsön egyszerre AA és AAA
méretű NiMH akkumulátorokat. Más kombináció nem megengedett. (1. ábra)
2. Helyezze a GP NiMH akkumulátorokat a töltőhelyekre a megfelelő polaritás
figyelembevételével (+/-).
3. Csatlakoztassa a csomagban található AC vezetéket a töltőhöz, majd az
elektromos hálózathoz (2. ábra) VAGY csatlakoztassa a DC szivargyújtó
adaptert a töltőhōz és a szivargyújtóhoz. (3. ábra) “Az autós adaptert csak
bizonyos modellek tartalmazzák.”
4. Amíg a töltés folyamatban van a LED pirosan világít. Amint az akkumulátor
eléri a teljes töltöttségi szintet a LED zöldre vált és a töltő csepptöltésre
kapcsol.
5. A LED kijelző pirosan villog vagy kikapcsol és a töltő leáll, ha alkáli elem,
újratölthető alkáli elem, vagy sérült akkumulátor kerül a töltőhelyekre.
6. A töltés befejeztével távolítsa el a töltőt a hálózatból és vegye ki belőle az
akkumulátorokat.
A GP PowerBank gyorstölto˝ t a maximális teljesítmény
és biztonság érdekében kizárólag GP NiMH
akkumulátorok töltésére használja!
Felhasználási tanácsok
1. Új akkumulátorok maximális kapacitásának eléréséhez szükséges 2 - 3
teljes töltés-merítés ciklust elvégezni. Ha az akkumulátorokat egy hétnél
tovább nem használja, mindig töltse fel őket használat előtt.
2. Az akkumulátorok felmelegedése a töltés során normális jelenség. A töltés
befejeztével fokozatosan szobahőmérsékletűre hűlnek.
3. A töltési idő az akkumulátor kapacitásától függően változó. (Lásd a töltési
idő táblázatot)
4. Távolítsa el az akkumulátorokat a fogyasztóból, amennyiben azt hosszabb
időn keresztül nem fogja használni.
5. Akkumulátorok ajánlott tárolási hőmérséklete: -20°C – 35°C.
Ajánlott töltési hőmérséklet: 5°C – 45°C.
Figyelmeztetés
1. A töltőt kizárólag GP nikkel-metálhidrid (NiMH) akkumulátorok töltésére
használja.
2. Ne töltsön alkáli elemet, újratölthető alkáli elemet vagy más típusú
akkumulátort, mivel ezek szivároghatnak vagy kigyulladhatnak ezzel
számélyi sérülést vagy egyéb károsodást okozva.
3. Ne töltsön egyszerre új és használt akkumulátorokat vagy különböző
márkájú vagy kapacitású akkumulátorokat.
4. Soha ne használjon hosszabbítót vagy más nem a GP által ajánlott
kiegészítőt, mivel ez tüzet, rövidzárlatot vagy személyi sérülést okozhat.
5. Távolítsa el a töltőt az elektromos hálózatból mielött tisztítaná vagy ha nem
használja.
6. Az akkumulátorokat soha ne zárja rövidre.
7. Csak száraz, villamossági szempontból biztonságos környezetben
használja! Ne tegyük ki a töltőt nedvesség hatásának, és egyéb extrém
károsító hatásnak. pl. tűz, poros környezet.
8. Ne nyissa fel a készülék burkolatát. Ne szedje szét, és ne zárja rövidre.
A kimerült akkumulátorokat és az üzemképtelen elektronikai eszközöket ne a háztartási
szemétgyűjtőbe dobja, mert ezzel veszélyezteti saját egészségét is. A szelektív
hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gp batteries PowerBank M520 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gp batteries PowerBank M520 in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,17 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gp batteries PowerBank M520

Gp batteries PowerBank M520 Bedienungsanleitung - Deutsch, Holländisch, Französisch - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info