Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
HAND BLENDER
BL5040
Product code 1805306
DE EN NL FR IT ES
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HAND BLENDER
  BL5040

  DE

  EN

  NL

  FR

  Product code 1805306

  IT

  ES • Page 2 • Page 3

  _________________________________________________________

  A
  B

  J

  K
  C
  D

  L

  E

  F
  G

  H

  M

  I

  3 • Page 4

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u
  dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies op om
  schade veroorzaakt door verkeerd gebruik te voorkomen.
  Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige
  raadpleging. Als u dit apparaat aan een derde geeft, zorg
  dan ook dat u deze gebruikershandleiding meegeeft.
  Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen

  vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysische,
  zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of die een gebrek
  aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste
  instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat
  op een veilige manier kunnen gebruiken en op de
  hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het
  apparaat met zich meebrengt. Laat kinderen niet met
  het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat
  niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
  Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er geen
  toezicht op het apparaat is en voordat u het in
  elkaar zet of reinigt.
  Dit apparaat mag niet door kinderen worden
  gebruikt. Houd het apparaat en snoer uit de buurt
  van kinderen.
  De snijbladen zijn zeer scherp! Wees uiterst voorzichtig
  wanneer u de scherpe bladen vastneemt, vooral bij het
  losmaken en reinigen, om letsel te vermijden.
  Maak het apparaat nooit met de blote hand schoon.
  Gebruik altijd een borstel.
  NEDERLANDS 27 • Page 5

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  Raak

  de bewegende onderdelen van dit apparaat
  niet aan. Bevestig of verwijder geen onderdelen totdat
  het apparaat tot een volledige stilstand is gekomen.
  Houd haar, kleding en andere gebruiksvoorwerpen
  tijdens het gebruik uit het apparaat om letsel en
  schade te vermijden.
  Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik
  binnenshuis.
  Controleer of de netspanning vermeld op het
  typeplaatje overeenkomt met die van uw lichtnet.
  Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat
  van het lichtnet los te koppelen.
  Wikkel het snoer niet om het apparaat.
  Voor extra bescherming, sluit dit apparaat aan op een
  beschermingsschakelaar tegen verkeerde stroom met
  maximum 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
  Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet
  onder in water of een andere vloeistof.
  Haal de stekker altijd uit het stopcontact vóór
  montage van het apparaat, na gebruik van het
  apparaat, vóór demontage, vóór reiniging van het
  apparaat, vóór het verlaten van de kamer of bij het
  optreden van een defect. Haal de stekker niet uit het
  stopcontact door aan het snoer te trekken.
  Om schade te vermijden, druk, buig of wrijf het
  snoer niet over scherpe randen. Houd het snoer uit
  de buurt van hete oppervlakken en open vlammen.
  28 NEDERLANDS • Page 6

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  Gebruik

  het apparaat niet in combinatie met een
  verlengsnoer.
  Gebruik het apparaat nooit als het snoer of
  apparaat beschadigd is.
  Onze GRUNDIG Huishoudapparaten voldoen
  aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. Als
  het apparaat of het snoer beschadigd is, moet
  deze gerepareerd of vervangen worden door
  de handelaar, een onderhoudscentrum of een
  gelijkwaardig gekwalificeerd en bevoegd persoon
  om elk gevaar te vermijden. Verkeerde of nietgekwalificeerde reparatiewerken kunnen leiden tot
  gevaar en risico voor de gebruiker.
  Haal het apparaat nooit uit elkaar. Garantieclaims
  worden niet aanvaard voor schade veroorzaakt
  door verkeerd gebruik.
  Houd het apparaat altijd uit de buurt van kinderen.
  Apparatuur mag worden gebruikt door personen
  met beperkte fysische, zintuiglijke of mentale
  mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan
  ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan
  of instructies hebben gekregen omtrent het veilig
  gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de
  risico’s die er aan zijn verbonden. Laat kinderen niet
  met het apparaat spelen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer
  in gebruik. Wees uiterst voorzichtig wanneer u
  NEDERLANDS 29 • Page 7

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  het apparaat gebruikt in de buurt van kinderen of
  personen met beperkte fysische, visuele of mentale
  mogelijkheden.
  Voordat u het apparaat voor de eerste maal
  gebruikt, maak alle onderdelen, die in aanraking
  met voedsel komen, grondig schoon. Zie de details
  in het hoofdstuk “Reinigheid en onderhoud”.
  Droog het apparaat en alle onderdelen af voordat
  u de stekker in het stopcontact steekt en de
  accessoires vastmaakt.
  Gebruik het apparaat niet zonder ingrediënten in de
  maatbeker of hakker.
  Plaats het apparaat, de opzetstukken, het snoer en
  de stekker nooit op hete oppervlakken zoals een
  elektrisch of gasfornuis, verwarmde oven of hete
  vloeistoffen en voedsel. Voor gebruik, laat hete
  vloeistoffen en voedsel tot min. 80°C afkoelen.
  Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
  Schakel het apparaat nooit langer in dan nodig voor
  het bereiden van het voedsel.
  Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte handen.
  Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen met het
  apparaat.
  Het apparaat is alleen ontworpen om gebruikelijke
  gezinshoeveelheiden te bereiden.
  Gebruik het apparaat niet als de snijbladen
  beschadigd of versleten zijn.
  Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak,
  30 NEDERLANDS • Page 8

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  schoon en droog oppervlak.
  Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het snoer
  kan trekken of over het snoer kan vallen wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Plaats het apparaat op een dergelijke manier zodat
  de stekker altijd toegankelijk is.
  U kunt een spatel gebruiken om het voedsel uit de
  maatbeker of hakkom te halen. Schakel dan eerst het
  apparaat uit.
  Dit apparaat is niet geschikt voor het verbrijzelen
  van ijs of voor droog of hard voedsel aangezien de
  snijbladen snel bot zullen worden.
  Verwijder botten en stenen uit voedsel om schade
  aan de snijbladen of het apparaat te vermijden.
  Om het risico op letsel te beperken, plaats de
  snijbladen van het apparaat nooit op het voetstuk als
  de hakker niet juist is geplaatst.
  Zorg dat het deksel van de hakker juist is geplaatst
  voordat u het apparaat inschakelt.
  Gebruik het apparaat niet langer dan 15 seconden
  als er niets wordt bereidt.
  Dit apparaat is bedoeld om gedurende een korte
  periode gebruikt te worden en mag niet langer
  dan 1 minuut (handmixer of hakker) of 3 minuten
  (klopper) ononderbroken worden gebruikt. Na
  gebruik, laat het apparaat voldoende afkoelen.
  NEDERLANDS 31 • Page 9

  VEILIGHEID EN INSTELLING_ _______________
  Dit

  apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik
  en gelijksoortige toepassingen zoals:
  –kantines

  in winkels, kantoren en andere
  werkruimten;
  –boerderijen;

  –door

  klanten in hotels, motels en andere types van
  huisvesting;
  –bed

  & breakfasts
  Let op wanneer u een warme vloeistof in de
  keukenmachine of blender giet, de vloeistof kan
  door het plotselinge stoomproces uit het apparaat
  worden gespoten.

  32 NEDERLANDS • Page 10

  IN EEN OOGOPSLAG______________________
  Geachte klant,

  Bedieningspaneel en onderdelen

  Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
  GRUNDIG Handmixer BL 5040.

  Zie figuur op pagina 3.

  Lees de volgende gebruiksaanwijzingen
  zorgvuldig door zodat u vele jaren plezier
  zult beleven aan uw hoogwaardig GRUNDIG
  product.

  Speciale eigenschappen
  Dit apparaat is ideaal voor het bereiden van
  sausen, dipsausen, soepen, mayonaise en
  babyvoeding maar ook voor het mengen van
  drank en milkshakes en het snijden van groenten,
  kruiden, vlees, fruit, noten en kaas.
  The GRUNDIG BL 5040 Handmixer is uitgerust met;
  Waardevolle roestvrijstalen mixer, snijbladen
  en ballonklopper.
  Hakfunctie.
  2 snelheidsinstellingen dankzij de krachtige
  basis van 400 Watt. Het beste en snelste
  resultaat voor elke toepassing is verzekerd.

  A

  Hanglus

  B

  Snoer en stekker

  C

  Aan/Uit-knop, niveau I

  D

  Aan/Uit-knop, niveau II

  E

  Basiseenheid

  F

  Klopperhouder

  G

  Mixer

  H

  Ballonklopper

  I

  Maatbeker

  J

  Deksel van hakker

  K
  L

  Hakmes

  Hakkom

  Accessoires
  M Muurhouder
  2 x schroeven
  2 x muurpluggen

  NEDERLANDS 33 • Page 11

  WERKING________________________________
  Opmerking
  Uw handmixer is ontworpen voor kleine
  hoeveelheden voedsel en mag niet voor
  andere doeleinden gebruikt worden.

  Bereiding
  1
  2

  3

  Verwijder alle verpakkings- en
  stickermateriaal en gooi deze weg
  overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
  Voordat u het apparaat voor de eerste
  maal gebruikt, maak de onderdelen die
  in aanraking met voedsel komen schoon
  (Zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
  Snij het voedsel in kleine stukken voordat u
  het apparaat gebruikt.

  Maximum hoeveelheden en
  verwerkingstijd
  Zie de tabel voor de maximum hoeveelheden en
  verwerkingstijd.
  Maximum
  Ingredienten hoeveelheden

  Verwerkingstijd

  Vlees/vis

  200g

  10-15
  seconden

  Kruiden

  20g

  20 seconden

  Noten

  200g

  15 seconden

  Kaas

  150g

  15 seconden

  Brood

  1 sneetje

  20 seconden

  Eieren
  (hardgekookt)

  2 eieren

  5 seconden

  100g

  10 seconden

  Ui (snij in 8
  stukken)

  Mixen
  1

  Plaats het te pureren of mixen voedsel
  in de maatbeker I of in een andere
  gelijksoortige kom.

  2

  Sluit de basiseenheid E aan op de mixer
  G door de mixer op de basiseenheid te
  plaatsen. Draai de basiseenheid naar links.
  Zorg dat de mixer op een juiste manier
  aan de basiseenheid is vastgemaakt.

  34 NEDERLANDS

  3

  Steek de stekker

  4

  Duw de mixer G in de maatbeker I , waar
  de te mixen ingrediënten zich in bevinden.

  B

  in het stopcontact.

  Opmerking
  Om het uitspatten van ingrediënten te
  vermijden, druk niet op de Aan/Uit-knop
  niveau I C of Aan/Uit-knop niveau II D
  voordat de mixer in de ingrediënten is
  ondergedompeld.
  5 Druk op de Aan/Uit-knop niveau I C en
  houd deze ingedrukt.
  –– Het apparaat start.
  Opmerkingen
  Gebruik het apparaat altijd op niveau I.
  Indien nodig, druk op de Aan/Uit-knop
  niveau II D . en houd deze ingedrukt. Zodra
  u de Aan/Uit-knop nivea I C , loslaat, wordt
  het apparaat automatisch uitgeschakeld.
  Gebruik het apparaat maximum één minuut
  ononderbroken.
  6 Beweeg het apparaat langzaam omhoog
  en omlaag en in cirkels om de ingrediënten
  te mixen.
  7 Laat de Aan/Uit-knop niveau I C of Aan/
  Uit-knop niveau II D los zodra het proces
  is voltooid en haal de stekker uit het
  stopcontact.
  8 Haal het mengsel uit de maatbeker I .
  9 Maak de mixer G van de basiseenheid
  E los door de basiseenheid naar rechts te
  draaien en los te trekken.
  Opmerkingen
  Overvul de maatbeker I of gelijksoortige
  kom niet om overstroming van het mengsel
  te vermijden. Kleinere hoeveelheden zijn
  eenvoudiger te verwerken.
  Als u de mixer rechtstreeks in de kookpot wilt
  gebruiken, neem dan eerst de kookpot van
  het vuur om oververhitting van de mixer te
  vermijden.
  Gebruik het apparaat niet langer dan 1
  minuut ononderbroken, om oververhitting van
  het apparaat te vermijden.
  Schakel het apparaat nooit langer in dan
  nodig voor het bereiden van het voedsel. • Page 12

  WERKING________________________________
  Hakken
  Opmerkingen
  Hak geen zeer hard voedsel zoals koffiebonen,
  ijsblokjes, nootmuskaat, granen en bonen.
  Verwijder de stengels van kruiden, schelpen
  van noten, pezen en kraakbeen van vlees.
  Snij eerst het voedsel in kleine stukken (totaal
  max. 200 g).
  1 Plaats de hakkom L op een stabiel, vlak,
  schoon en droog oppervlak.
  2 Plaats het hakmes K op de as in de
  hakkom L .

  B

  1

  42

  3

  Opgelet
  Het hakmes
  max.is zeer scherp, wees voorzichtig
  tijdens het plaatsen van het hakmes K .
  200g
  Raak het
  hakmes niet met de blote hand aan.
  3 Plaats de ingrediënten in de hakkom L .
  4 Plaats het deksel van hakker J op de
  hakkom L .
  1
  E op het deskel
  5 Plaats de basiseenheid
  van hakker J . Draai de basis naar links
  zodat deze correct vastklikt. Zorg dat de
  basiseenheid op een juiste manier aan de
  hakker is vastgemaakt.

  B

  42

  3

  Opmerkingen
  Gebruik de hakker maximum één minuut
  ononderbroken.
  U bereikt het beste resultaat als u de Aan/
  Uit-knop niveau II D afwisselend indrukt.
  8 Laat de Aan/Uit-knop niveau II D los zodra
  het proces voltooid is en haal de stekker uit
  het stopcontact.
  9 Maak de basiseenheid E van de deksel
  van hakker J los door de basiseenheid
  naar rechts te draaien en los te trekken.
  10 Verwijder het deksel van hakker J . Haal het
  hakmes K voorzichtig uit de hakkom L
  voordat u het gehakte voedsel uitneemt.
  Opmerking
  Als de hakker niet werkt of als het hakmes K
  traag draait, haal eerst de stekker B uit het
  stopcontact. Haal dan de basiseenheid E
  en het deksel van hakker J af. Controleer
  de hakkom L om te zien of er een voorwerp
  het hakmes blokkeert. Misschien hebt u teveel
  hard voedsel in de hakkom geplaatst.
  Als de ingrediënten aan de zijkant van
  de hakkom L , kleven kunt u een spatel
  gebruiken om het voedsel uit de hakkom te
  halen. Schakel dan eerst het apparaat uit.
  Gebruik het apparaat niet langer dan 1
  minuut ononderbroken, om oververhitting van
  het apparaat te vermijden.
  Opgelet
  Raak het hakmes niet met de blote hand aan.
  Het hakmes is zeer scherp.

  max.
  200g
  Opmerking
  Tijdens het gebruik, houd de hakkom altijd
  met één hand vast om omvallen te vermijden.
  6 Steek de stekker B in het stopcontact.
  7 Druk op de Aan/Uit-knop niveau II D en
  houd deze ingedrukt.
  –– Het apparaat start.

  NEDERLANDS 35 • Page 13

  WERKING________________________________
  Kloppen
  Opmerkingen
  U kunt de ballonklopper H gebruiken om
  room of eieren te kloppen.
  Gebruik maximum 4 eiwitten of 400 ml room.
  1 Duw de ballonklopper H op de
  klopperhouder F totdat deze vastklikt.
  2 Sluit de basiseenheid E aan op de
  klopperhouder F door de klopperhouder
  op de basiseenheid te plaatsen. Zorg dat
  de klopperhouder op een juiste manier aan
  de basiseenheid is vastgemaakt.
  3 Plaats de te kloppen ingrediënten in
  de maatbeker I of in een andere
  gelijksoortige kom.
  4 Steek de stekker B in het stopcontact.
  5 Dompel de ballonklopper H onder in het te
  kloppen mengsel.
  6 Druk op de Aan/Uit-knop niveau C of II D
  en houd deze ingedrukt.
  –– Het apparaat start.
  7 Beweeg het apparaat langzaam omhoog
  en omlaag en in cirkels om de ingrediënten
  te kloppen.
  8 Laat de Aan/Uit-knop niveau I C of II D
  los zodra het proces voltooid is en haal de
  stekker uit het stopcontact.
  9 Haal het mengsel uit de maatbeker I .
  10 Maak de basiseenheid E van de
  klopperhouder F los door de basiseenheid
  naar rechts te draaien en los te trekken.
  Opmerking
  Gebruik het apparaat niet langer dan 3
  minuten ononderbroken.
  Overvul de maatbeker I , of de
  gelijksoortige kom niet om overstroming
  van het mengsel te vermijden. Kleinere
  hoeveelheden zijn eenvoudiger te verwerken.
  Als u de ballonklopper rechtstreeks in de
  kookpot wilt gebruiken, neem dan eerst de
  kookpot van het vuur om oververhitting van
  de ballonklopper te vermijden.

  36 NEDERLANDS • Page 14

  INFORMATIE______________________________
  De muurhouder monteren
  U kunt uw apparaat op een handige plaats
  bevestigen met gebruik van de muurhouder.
  1

  Houd de muurhouder M op de gewenste
  plaats op de muur. Duid de twee te boren
  gaten aan. Boor de gaten en voeg de
  meegeleverde muurpluggen in.

  Opgelet
  Zorg dat u niet in elektrische of
  waterleidingen boort!
  2 Maak de muurhouder M aan de muur vast
  met behulp van de meegeleverde schoeven
  en muurpluggen.
  3 U kunt de basiseenheid E op de
  muurhouder M plaatsen.
  Opmerking
  U kunt de basiseenheid ook aan een haak
  hangen met behulp van de hanglus A .

  Reinigheid en onderhoud
  Opgelet
  Gebruik nooit petroleum, oplos- of
  schuurmiddelen, metalen voorwerpen of
  harde borstels om het apparaat schoon te
  maken.
  Raak de snijbladen niet met de blote hand
  aan. De snijbladen zijn zeer scherp. Gebruik
  een borstel!
  Dompel de basiseenheid E of snoer nooit
  onder in water of een andere vloeistof en
  houd deze nooit onder stromend water.
  1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker
  uit het stopcontact.
  2 Laat het apparaat volledig afkoelen.
  3 Maak de basiseenheid E .
  4 Onmiddellijk na gebruik, maak de mixer
  E , deksel van hakker J en klopperhouder
  F schoon met warm zeepwater en droog
  deze zorgvuldig af. Dompel deze nooit
  onder in afwaswater.
  5 Maak alleen volgende onderdelen in
  afwaswater schoon: ballonklopper H ,
  hakkom L , hakmes K en maatbeker L .

  Opmerking
  Na reiniging, droog alle onderdelen
  zorgvuldig met een zachte doek af voordat u
  het apparaat opnieuw gebruikt of opbergt.

  Opslag
  Berg de handmixer zorgvuldig op, als u deze
  gedurende een lange periode niet zult gebruiken.
  Zorg dat de stekker uit het stopcontact is
  gehaald en volledig droog is.
  Berg het apparaat op in een koele, droge ruimte.
  Houd het apparaat altijd uit de buurt van kinderen.

  Technische gegevens
  Stroomvoorziening: 220 V – 240 V~, 50 Hz
  Vermogen: 400 W
  Geluidsniveau: 80 dB(A)
  Dit product voldoet aan de
  Europese richtlijnen 2004/108/
  EG, 2006/95/EG, 2009/125/
  EG en 2011/65/EU.
  Technische aanpassingen en aanpassingen aan
  het design voorbehouden.

  Opmerking betreffende het milieu
  Dit product is vervaardigd uit hoogwaardige
  onderdelen en materialen die opnieuw gebruikt
  en gerecycled kunnen worden.
  Gooi het product op het einde van zijn
  levensduur dus niet weg met het huishoudelijk
  afval. Lever deze in bij een inzamelpunt voor
  het recyclen van elektrische en elektronische
  apparatuur. Dit wordt via dit symbool op het
  product, in de gebruikershandleiding en op de
  verpakking aangegeven.

  Raadpleeg uw gemeente voor meer informatie
  over de inzamelpunten.
  Bescherm het milieu door afgedankte producten te
  recyclen.
  NEDERLANDS 37 • Page 15

  www.grundig.com
  720119075500 14/42
  TCC Global N.V., 10/Floor, Tower H, World Trade Center
  Amsterdam, Zuidplein 84, 1077XV Amsterdam, The Netherlands


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Grundig BL5040 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Grundig BL5040 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Grundig BL5040

Grundig BL5040 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Grundig BL5040 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info