Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/73
Nächste Seite
ǵ
DVD/VCR-RECORDER
GDR 6460 VCR
NEDERLANDS
DANSK
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ǵ

  DVD/VCR-RECORDER

  GDR 6460 VCR

  NEDERLANDS
  DANSK • Page 2

  INHOUDSOPGAVE ______________________________
  5-6

  DVD/VCR-Recorder GDR 6460 VCR

  5
  5
  6

  Bijzonderheden van uw dvd/vcr-recorder
  Diskformaten
  Inhoud van de verpakking

  7

  Opstellen en veiligheid

  8-12

  In een oogopslag

  8
  9
  10
  11-12

  De voorkant van de dvd/vcr-recorder
  De displays van de dvd/vcr-recorder
  De achterkant van de dvd/vcr-recorder
  De afstandsbediening

  13-18

  Aansluiten en voorbereiden

  13
  13-15
  16
  17

  Huisantenne of kabelaansluiting aansluiten
  Televisietoestel of vlak beeldscherm aansluiten
  Audio-installatie met analoog tweekanaal-stereogeluid aansluiten
  Digitale meerkanaalversterkers of digitale tweekanaal-audioapparatuur
  aansluiten
  Netsnoer aansluiten
  Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

  18
  18

  2

  19-21

  Ingebruikneming

  19
  19-20
  21
  21

  Dvd/vcr-recorder inschakelen
  Eerste installatie
  Beeldschermformaat van uw televisietoestel kiezen
  Signaaltype voor de video-uitgangsbus instellen

  22

  Vóór de weergave

  22
  22
  22

  Voorbereiden
  Disk inleggen
  Disk uitnemen

  23-29

  Weergave

  23
  24
  25
  26
  27-28
  28
  29

  Weergave van een dvd
  Weergave van een dvd+rw/+r
  Weergave van een s-vcd/vcd
  Weergave van een mp3-cd
  Weergave van een beelddata-cd
  Gelijktijdige weergave van jpeg-gegevens en mp3-gegevens
  Weergave van een audio-cd

  30-33

  Weergave – comfortfuncties

  30
  30
  31
  31
  31
  31
  31
  32
  32
  32
  33
  33

  Titel/hoofdstuk kiezen
  Functies met het weergavemenu selecteren
  Weergave onderbreken/voortzetten (Resume)
  Beeldzoeken
  Slowmotion vooruit
  Stilstaande beelden stap voor stap verder schakelen
  Perspectief van bepaalde scènes kiezen
  Fragment vergroten en bewegen (Zoom)
  Synchronisatietaal of geluidsformaat omschakelen
  Ondertitels kiezen en weergeven
  Een hoofdstuk, een titel of een disk herhalen
  Een gekozen fragment herhalen (A-B Repeat) • Page 3

  34-35

  Weergave van een videocassette

  34
  34
  34
  34
  35
  35
  35
  35

  Voorbereiden
  Basisfuncties van de weergave
  Beeldstoringen (stoorpatroon) verhelpen
  Stilstaand beeld
  Beeldzoeken
  Slowmotion vooruit
  Cassette vooruit-/terugspoelen
  Zoekfuncties voor het vcr-deel instellen

  36-37

  Opname

  36
  36
  36
  36
  37
  37

  De mogelijkheden om op te nemen
  Geschikte disks voor de opname
  Niet bruikbare disks
  Disks initialiseren
  Opnamekwaliteit en opnameduur (diskmodus)
  Opnameduur van de cassette

  38-39

  Opname – direct (OTR)

  38
  38

  Opname voorbereiden
  Televisieprogramma’s van de antenne of de kabelaansluiting
  opnemen – met de hand
  Televisieprogramma’s van de satellietontvanger opnemen – met de hand
  Disk finaliseren (dvd+r)
  Foutmeldingen

  39
  39
  39

  40-44

  Opname – later

  40-41
  42-43
  44

  Opname programmeren – door invoeren van het ShowView-nummer
  Opname programmeren – door invoeren van de gegevens van het
  gewenste televisieprogramma
  Opnamegegevens controleren, wijzigen, wissen

  45-46

  Kopieerfuncties

  45
  46

  Kopiëren van de disk op de videocassette
  Kopiëren van de videocassette op de disk

  47-54

  Opnamegegevens beheren

  47-48
  49
  50
  50
  51
  52
  52
  53
  54
  54

  Titel bewerken
  Titelnaam van de opname wijzigen
  Titel (opname) op de disk wissen
  Titel overschrijven
  Naam van de disk invoeren
  Inhoud van de disk (dvd+rw) wissen
  Disk vergrendelen
  Titelwijziging beëindigen (alleen dvd+rw)
  Disk finaliseren (alleen dvd+r)
  Informatie via de disk oproepen

  55-56

  Kopiëren

  55
  56

  Aansluiten en voorbereiden
  Opnemen van externe toestellen

  NEDERLANDS

  INHOUDSOPGAVE ______________________________

  3 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE ______________________________

  4

  57-58

  Gebruik met een decoder

  57
  58

  Aansluiten en voorbereiden
  PAY-TV-programma’s opnemen

  59-60

  Kinderslot

  59
  60

  Inhoud van de dvd autoriseren
  Toegangscode (paswoord) wijzigen

  61

  Geluidsinstellingen

  62-63

  Taalinstellingen

  64

  Opname-instellingen

  64
  65

  Instellingen voor de opname
  Vps/pdc-besturing voor timeropnames

  66-70

  Speciale instellingen

  66
  66
  67
  68
  68
  69
  69
  70
  70
  70

  Televisiezenders instellen – automatisch
  Televisiezenders instellen – manueel
  Zenders sorteren
  Zenders wissen
  Zendernaam invoeren
  Televisiezenders automatisch overnemen
  Tijd automatisch instellen
  Tijd en datum instellen
  Dvd/vcr-recorder in de toestand bij levering schakelen
  Systeeminformatie oproepen

  71-73

  Informatie

  71
  71
  72
  73
  73

  Technische gegevens
  Algemene aanwijzingen voor apparaten die gebruik maken van een laser
  Storingen zelf verhelpen
  Disk reinigen
  Software-instructie • Page 5

  DVD/VCR-RECORDER GDR 6460 VCR___
  Bijzonderheden van uw dvd/vcr-recorder
  Uw dvd/vcr-recorder biedt u een perfecte beeldopname en beeldweergave in studiokwaliteit.
  Afhankelijk van het type disk en de audio-installatie of het stereotelevisietoestel is de geluidsweergave in stereo of met digitaal meerkanaalgeluid in perfecte bioscoopkwaliteit mogelijk.
  Andere kenmerken van dvd-video zijn bijvoorbeeld de keuze van het
  geluidskanaal en de synchrone taal, de keuze van de taal bij de ondertiteling en de keuze van verschillende opnamehoeken van de plaats van
  de camera. Uw dvd/vcr-recorder is geschikt voor dvd’s met regiocode 2.
  Naast dvd’s kunnen ook mp3-cd’s, video-cd’s, s-video-cd’s, jpeg-gecodeerde (foto)-cd’s, KODAK Picture cd’s, audio-cd’s weergegeven worden.

  DVD R

  Met uw dvd/vcr-recorder zijn kopieën van dvd+rw en dvd+r op videocassette en van videocassette op dvd+rw en dvd+rw mogelijk. Gelieve
  erop te letten dat u bij het kopiëren geen inbreuken op de auteursrechten pleegt.

  Diskformaten
  Voor opname en weergave zijn dvd+rw en dvd+r geschikt.
  Voor het weergeven kunnen dvd-video, dvd-r, dvd-rw, audio-cd, videocd, super video-cd, cd-r en cd-rw gebruikt worden.
  Door de kwaliteitsverschillen van de media alsook de eigenheden van
  de opname kan het toch gebeuren dat opgenomen dvd’s of cd’s niet
  gelezen kunnen worden. In dergelijke gevallen is er geen defect aan de
  dvd/vcr-recorder.
  Eigen opnames op dvd+r’s moeten gefinaliseerd zijn.
  Bij de weergave van mp3-cd’s kunnen titels/beelden overgeslagen of
  niet correct weergegeven worden. Dit kan aan de betreffende diskconfiguratie, de encoder-software of aan de voor de opname gebruikte
  hardware liggen.
  Audio-cd’s (cdda) zijn conform de specificatie en dragen het betreffende logo. Cd’s met kopieerbeveiliging zijn niet conform deze specificatie
  en dragen niet het betreffende logo. Deze cd’s kunnen afspeelfouten
  veroorzaken.

  NEDERLANDS

  DVD ReWritable

  5 • Page 6

  DVD/VCR-RECORDER GDR 6460 VCR___
  Inhoud van de verpakking
  1 DVD/VCR-Recorder GDR 6460
  2 Afstandsbediening
  3 2 batterijen, 1,5 V, type micro
  4 Dvd+rw
  5 Antennekabel
  6 EURO-AV-kabel
  7 Gebruiksaanwijzing

  5
  2

  ǵ

  4

  3
  6

  1

  6

  7
  DVD-RECORDER • Page 7

  OPSTELLEN EN VEILIGHEID _______________
  °C

  °C

  Neem bij het installeren van de dvd/vcr-recorder de volgende aanwijzingen
  in acht:

  2h

  Deze dvd/vcr-recorder is bestemd voor het opnemen en weergeven van
  beeld- en geluidssignalen.
  Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.

  Krieg im Balkan

  Als u de dvd/vcr-recorder heeft blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door het toestel van een koud in een warm vertrek te
  brengen, dient u de dvd-recorder op het stroomnet aan te sluiten en ten minste twee uren zonder disk en cassette erin te laten staan.
  De dvd/vcr-recorder is bestemd voor gebruik in droge ruimten. Als u het
  toestel toch buiten wilt gebruiken, moet u er in ieder geval voor zorgen dat
  het toestel beschut is tegen vocht (regen, waterdruppels).

  °C

  °C

  RECORD

  Zet de dvd/vcr-recorder op een vlakke en harde ondergrond. Leg geen
  voorwerpen (bijvoorbeeld kranten) op de dvd/vcr-recorder en geen kleedjes
  of iets dergelijks onder de dvd/vcr-recorder.

  2h

  ON/OFF

  Zet de dvd/vcr-recorder niet direct op een AV-receiver of een subwoofer. De
  laseroptiek is temperatuur- en schokgevoelig.

  RECORD

  DVD ReWritable

  MENU

  SOURCE

  Q-SET

  PROG

  MENU

  Zet de dvd/vcr-recorder niet vlakbij de verwarming of in de volle zon. Dit
  kan de koeling verstoren.

  Krieg im Balkan

  ON/OFF

  RECORD

  DVD ReWritable

  SOURCE

  Q-SET

  PROG

  MENU

  Steek geen vreemde voorwerpen in de disklade en het cassettevak van de
  dvd/vcr-recorder.
  Maak de dvd/vcr-recorder in geen geval open. Voor schade die door
  ondeskundige ingrepen ontstaat, verliest u elke aanspraak op garantie.
  Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen (vazen of iets dergelijks) op de
  dvd/vcr-recorder. Deze kunnen omvallen en de vloeistof kan voor gevaarlijke situaties wat betreft de elektriciteit zorgen.
  Onweer vormt een bedreiging voor alle elektrische apparatuur. Ook als de
  dvd/vcr-recorder uitgeschakeld is, kunnen door blikseminslag in het stroomnet beschadigingen optreden. Trek daarom altijd de net- en de antennestekker uit het stopcontact als het onweert.
  Als de dvd/vcr-recorder dvd’s of cd’s niet perfect kan lezen, reinig de disk
  dan met een zachte doek. Veeg van het midden van de disk naar de randen.
  Gebruik geen reinigings-cd om de laseroptiek te reinigen. Die kan de laseroptiek kapot maken.
  Houd de schuiflade van de dvd/vcr-recorder altijd gesloten, om te voorkomen dat zich stof op de laseroptiek verzamelt.
  Bij deze dvd/vcr-recorder vormen techniek en ecologie een overtuigend
  totaalconcept. Er worden bijvoorbeeld uitsluitend ecologisch hoogwaardige
  materialen gebruikt. Bijgeleverde batterijen zijn vrij van kwikzilver en cadmium.

  NEDERLANDS

  COAXIAL

  7 • Page 8

  IN EEN OOGOPSLAG _________________________
  De voorkant van de dvd/vcr-recorder

  A
  STANDBY/ON

  Cassettevak.

  B

  Display.

  EJECT

  C

  ə

  C

  Schakelt de dvd/vcr-recorder vanuit stand-by in en
  opnieuw uit.

  A

  ə

  Voor het uitschuiven van de videocassette.
  Disklade voor cd-media.

  OPEN/CLOSE Om de disklade te openen en te sluiten.

  VCR/DVD

  Schakelt de toetsen aan het toestel om voor vcr-bediening
  of dvd-bediening.

  DISC MENU

  Roept tijdens de weergave het diskmenu van een disk op.

  PLAY/PAUSE

  Start de weergave van een disk of een videocassette;
  tijdens de weergave stilstaand beeld en het voortschakelen
  van stilstaand beeld, bij dvd+rw/dvd+r, dvd’s, video-cd’s
  en videocassette;
  pauze bij mp3-cd’s, jpeg-cd’s, KODAK picture-cd’s en
  audio-cd’s;
  tijdens de opname opnamepauze bij een disk of videocassette.

  8!

  STOP 7

  Beëindigt weergave en opname.

  REW FF

  Kiest tijdens de weergave de vorige/
  volgende titel of het vorige of volgende hoofdstuk van de
  disk;
  kiest tijdens de weergave beeldzoekloop bij de videocassette;
  na stop, spoelt de videocassette vooruit of terug.

  5a

  8

  B

  s6

  REC SPEED

  Kiest de opnamesnelheid.

  – PR +

  Kiest televisiezenders en programmabronnen,
  »–« omlaag, »+« omhoog. • Page 9

  IN EEN OOGOPSLAG _________________________
  ● REC

  Start de opname van de disk en de videocassette
  en voert de uitschakelduur (bij diskmodus in stappen
  van 15 minuten, bij VCR-modus in stappen van
  30 minuten) in.

  AV.F VIDEO
  L AUDIO R

  Beeld-/geluidingangsbussen, voor het aansluiten van
  een camerarecorder.

  De displays van de dvd/vcr-recorder

  VCR

  Toetsen van de afstandsbediening en aan het toestel
  op vcr-modus geschakeld.

  ɚ

  Videocassette geplaatst.

  Ȅ

  Timeropname op videocassette.

  O

  Opname op videocassette.

  SLP EP HQ

  Opnamekwaliteit.

  STEREO

  Stereo-/ of tweekanaalgeluid.

  HIFI

  Opname of weergave van hifi-geluid.

  TV

  Brandt als een beeld-/geluidssignaal aan bus EUROAV 1 voorhanden is.

  REPEAT ALL A-B Herhalingsfuncties geactiveerd.
  Dvd/vcr-recorder geblokkeerd.

  t

  P.Scan

  Beelduitgangssignaal progressive scan gekozen.

  SVCD DVD
  ±RW MP3

  Geeft het gebruikte disktype weer.

  dts

  Informatie over het soort audiosignaal.

  O

  Opname op disk.

  DVD

  Toetsen van de afstandsbediening en aan het toestel
  op diskmodus geschakeld.

  0000000

  Alfanumerieke indicatie voor diverse informatie, zoals
  titel, hoofdstuk, speelduur, disknamen, enz.

  Ȅ

  Timeropname op disk.

  NEDERLANDS

  =DIGITAL

  9 • Page 10

  IN EEN OOGOPSLAG _________________________
  De achterkant van de dvd/vcr-recorder

  COAXIAL

  AC 200-240 V~

  Netkabel.

  DVD & VCR OUT
  S-VIDEO OUT

  Beelduitgangsbus, voor het aansluiten van
  een televisietoestel of AV-receiver met
  S-VIDEO-bus.

  AUDIO OUT R L

  Geluiduitgangsbussen (linker/rechter
  analoog kanaal) voor het aansluiten van
  een audio-installatie.

  DIGITAL AUDIO OUT

  Geluiduitgangsbus (coaxiaal) voor
  PCM/Dolby Digital/DTS-signalen;
  Voor het aansluiten van een digitale meerkanaal-audio-/videoversterker of een AVreceiver.

  COMPONENT OUT
  Pr Pb Y

  Beelduitgang, voor het aansluiten
  van een televisietoestel, vlak beeldscherm of
  projector (YUV-standaard).

  VIDEO OUT

  Beelduitgangsbus, voor het aansluiten van
  een televisietoestel of AV-receiver met cinchaansluiting.

  ANT. IN

  Antenne-ingangsbus
  (van de huisantenne).

  ANT. OUT

  Antenne-uitgangsbus
  (naar het televisietoestel).

  EURO AV2/DECODER

  Euro/AV-aansluiting (ingang),
  van een extern toestel.

  EURO AV1

  Euro/AV-aansluiting (ingang/uitgang), naar
  het televisietoestel.

  Voorzichtig:
  Sluit geen apparatuur aan als de dvd/vcr-recorder is ingeschakeld. Schakel
  voor het aansluiten ook de andere toestellen uit.

  10

  Raak de binnenkant van de bussen en stekkers van de verbindingskabels
  niet aan. Door een elektrostatische ontlading kan de dvd/vcr-recorder
  beschadigd raken. • Page 11

  IN EEN OOGOPSLAG _________________________
  De afstandsbediening
  POWER Ǽ

  Hiermee schakelt u de dvd/vcr-recorder in vanuit
  stand-by en opnieuw uit.
  In stand-by brandt het rode lampje aan de dvd/vcrrecorder.

  OPEN/CLOSE Om de disklade te openen en te sluiten en
  voor het uitschuiven van de videocassette.
  ə
  VCR

  Schakelt de afstandsbediening op vcr-modus.

  DVD

  Schakelt de afstandsbediening op diskmodus.

  TV/VCR

  Schakelt van de AV-zenderplaats van het televisietoestel op de televisiezender.

  TV VIEW

  Schakelt in de mp3/jeg-modus op televisiebeeld.

  Cijfertoetsen voor verschillende invoer.
  »0« kiest de verschillende AV-zenderplaatsen.
  – TRACKING + »1« en »3« stelt de spoorpositie bij vcr-weergave
  in (tracking).
  1…0

  CLEAR

  Zet in de vcr-modus de bandteller weer op 0;
  wist een geprogrammeerde TIMER-plaats.

  P.SCAN

  Schakelt de video-uitgang tussen Interlace en
  Progressive om (langer dan 3 seconden indrukken).

  MENU

  Roept tijdens de weergave het diskmenu van een
  dvd op.

  SETUP

  Roept het menu »Installeren« van de dvd/vcr-recorder op en schakelt het opnieuw uit.

  ASa s

  Hiermee kunt u in de menu’s diverse functies selecteren.

  ENTER

  Bevestigt in de menu’s de geselecteerde functies.

  DISPLAY

  Geeft tijdens de weergave statusinformatie (bijvoorbeeld titel-/hoofdstuknummer, speelduur) op het
  beeldscherm van het tv-toestel weer.

  PREV 5a
  NEXT s6

  Kiest tijdens de weergave de vorige/
  volgende titel of het vorige/volgende hoofdstuk.

  REW 3
  FF 4

  Schakelt tijdens de weergave op beeldzoekloop
  vooruit/achteruit in verschillende snelheden;
  spoel na stop de videoband vooruit of achteruit.

  NEDERLANDS

  APR+SPR- Kiest televisiezenders, »PR +« omhoog, »PR –«
  omlaag

  11 • Page 12

  IN EEN OOGOPSLAG _________________________
  8 /!

  Start de weergave.
  Stilstaand beeld bij dvd’s, video-cd’s en videocassettes;
  pauze bij audio-cd’s en mp3-cd’s;
  schakelt het stilstaande beeld stapsgewijs verder.

  12

  SLOW –
  SLOW + %

  Schakelt tijdens de weergave op slowmotion* in
  verschillende snelheden.

  STOP 7

  Onderbreekt elke loopfunctie.

  REC ●

  Start de opname en voert de uitschakeltijd (in
  stappen van 30 minuten) in.

  COPY

  Activeert de kopieerfunctie van dvd op vcr of van
  vcr of dvd.

  REC SPEED

  Kiest de opnamekwaliteit.

  INPUT

  Kiest programmabronnen.

  SUBTITLE

  Voor het activeren en laten verschijnen van ondertitels* van de dvd tijdens de weergave.

  ANGLE

  Kiest tijdens de weergave verschillende perspectieven* (cameraposities) van bepaalde scènes of fragmenten van de dvd.

  ZOOM

  Vergroot beeldscènes* tijdens de weergave.

  REPEAT

  Kiest verschillende herhalingsfuncties.

  A-B

  Voor het markeren van fragmenten bij dvd’s en
  video-cd’s of titels/tracks bij audio-cd’s, mp3- of
  beeld-cd’s voor de herhalingsfuncties.

  SEARCH

  Kiest het zoeken naar titel, hoofdstuk of tijd.

  AUDIO

  Schakelt tijdens de weergave tussen de
  originele taal en de synchronisatietaal* van een dvd
  om.
  Schakelt tussen verschillende geluidsformaten om.

  TITLE

  Roept tijdens de weergave het titelmenu* van de
  dvd op.

  TIMER

  Kiest de »Timerlijst«.

  * afhankelijk van de gebruikte disk. • Page 13

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Huisantenne of kabelaansluiting aansluiten

  R

  AV1

  AV2

  COAXIAL

  1

  Antennekabel van de huisantenne of de kabelaansluiting in de
  antennebus »ANT. IN« van de dvd/vcr-recorder steken.

  2

  Bijgeleverde antennekabel in de bus »ANT. OUT« van de
  dvd/vcr-recorder en in de antennebus van het televisietoestel of
  het vlakke beeldscherm steken.

  Televisietoestel of vlak beeldscherm aansluiten
  Afhankelijk van de aansluitingen van uw televisietoestel of vlak
  beeldscherm hebt u drie mogelijkheden:
  – Aansluiting op de EURO-AV-bus via een “volledig bezette”
  EURO-AV-kabel biedt de beste beeldkwaliteit.
  – Het aansluiten via cinchbussen Y, Pr en Pb (beeldsignalen) en de
  cinchbussen AUDIO OUT (geluidssignalen).
  Deze aansluiting (progressieve scan) kan ook voor projectoren
  gebruikt worden.
  – De aansluiting op de s-video-bus S-VIDEO OUT en de cinchbussen AUDIO OUT, standaardaansluiting voor vele toestellen
  met goede kwaliteit.
  Aanwijzing:
  Sluit de dvd/vcr-recorder direct op het televisietoestel/vlakke
  beeldscherm aan. Een tussengeschakelde videorecorder kan,
  door de in de dvd/vcr-recorder geïntegreerde kopieerbeveiliging, een slechtere beeldkwaliteit veroorzaken.

  NEDERLANDS

  TV

  13 • Page 14

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Aansluiting met cinchkabel (progressieve scan)
  Voorzichtig:
  Bij deze aansluiting worden beeldsignalen in een hoog frequentiebereik uitgegeven. Gelieve voor de ingebruikneming te
  controleren of uw televisietoestel, vlakke beeldscherm of projector hiervoor geschikt is.
  Voor schade die door het niet-naleven ontstaat, kan GRUNDIG
  niet aansprakelijk gesteld worden.
  Aanwijzingen:
  Als de dvd/vcr-recorder via de bussen »Pr«, »Pb« en »Y« aangesloten wordt, kunt u die met de toets »P.SCAN« op “Progressive Scan” omschakelen. Voordien moet de EURO-AV-uitgang
  op “YUV” geschakeld worden, zie instelling op pagina 21.
  Naargelang de uitrusting van het televisietoestel, het vlakke
  beeldscherm of de projector moeten de betreffende ingangsbussen van het toestel geactiveerd worden.

  R

  L
  AUDIO
  INPUT

  YD

  PB CB

  PR CR

  COAXIAL

  1

  Gewone cinchkabel in de bussen »Pr«, »Pb« en »Y« van de
  dvd/vcr-recorder en in de betreffende bus (b.v. VIDEO IN of
  COMPONENT Y PB/CB PR/CR) van het televisietoestel, vlakke
  beeldscherm of de projector steken.

  2

  Standaard cinchkabel in de bussen »AUDIO OUT R L« van de
  dvd/vcr-recorder en in de betreffende bussen (AUDIO IN) van
  het televisietoestel, het vlakke beeldscherm of de projector steken.

  COAXIAL

  14 • Page 15

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Televisietoestel of vlak beeldscherm aansluiten –
  met een EURO-AV-kabel

  COAXIAL

  AV1

  AV2

  1

  Bijgeleverde EURO-AV-kabel in de bus »EURO AV1« van de
  dvd/vcr-recorder en in de betreffende bus van het televisietoestel
  of het vlakke beeldscherm steken.

  Televisietoestel of vlak beeldscherm aansluiten –
  met Y/C-kabel (S-VIDEO) en cinchkabel

  L
  R

  AUDIO
  INPUT

  S–VHS

  1

  Een standaard Y/C-kabel in de bus »S-VIDEO OUT« van de
  dvd/vcr-recorder en in de desbetreffende bus
  (S-VIDEO IN) van het televisietoestel of het vlakke beeldscherm
  steken.

  2

  Een standaard cinchkabel in de bussen »AUDIO OUT R L« van
  de dvd/vcr-recorder en in de betreffende bussen (AUDIO IN)
  van het televisietoestel of het vlakke beeldscherm steken.

  COAXIAL

  NEDERLANDS

  COAXIAL

  15 • Page 16

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Audio-installatie met analoog tweekanaalstereogeluid aansluiten
  Als alternatief voor de luidsprekers van het televisietoestel kan het
  geluid ook via een audio-installatie worden weergegeven. Dit kan
  tot een verbetering van de audioweergave leiden.

  R

  L
  AUDIO
  INPUT

  COAXIAL

  1
  COAXIAL

  Steek een standaard cinchkabel in de bussen »AUDIO OUT R L«
  van de dvd/vcr-recorder en in de bussen van de audio-installatie.
  Voorzichtig:
  De bussen »AUDIO OUT R L« van de dvd/vcr-recorder
  mogen niet op de PHONO-ingangsbussen (platenspeleringang) van de audio-installatie worden aangesloten.

  16 • Page 17

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Digitale meerkanaalversterkers of digitale
  tweekanaal-audioapparatuur aansluiten
  Met een meerkanaal-audio-/video-ontvanger (Dolby* digital decoder of DTS – Digital Theatre System) wordt het digitale meerkanaalgeluid van de dvd gedecodeerd en optimaal weergegeven.

  DIGITAL
  AUDIO
  INPUT

  COAXIAL

  COAXIAL

  Bijgeleverde cinchkabel in de cinchbus »DIGITAL AUDIO
  OUT« van de dvd/vcr-recorder en in de betreffende bus van
  de digitale meerkanaalversterker steken.
  Aanwijzing:
  Ook bij een digitale aansluiting moet u voor de analoge audioaansluiting kiezen (aansluiting zie pagina 16) omdat, afhankelijk van het disktype, onder bepaalde omstandigheden geen
  signaal via de bus »DIGITAL AUDIO OUT« uitgezonden kan
  worden.

  * Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation.
  “Dolby”, “Dolby Pro Logic”, “Dolby Digital” en het dubbel-D-symbool “ ” zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992
  Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

  ij

  NEDERLANDS

  1

  17 • Page 18

  AANSLUITEN/VOORBEREIDEN _________
  Netsnoer aansluiten
  1

  Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
  Voorzichtig:
  De dvd/vcr-recorder is alleen volledig van het stroomnet afgesloten als u de netstekker uit het stopcontact hebt gehaald.

  Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
  1

  Druk op de markering op het klepje van het batterijvak om het
  klepje eraf te halen.

  2

  Bij het plaatsen van de batterijen (type Micro, b.v. LR 03 of
  AAA, 2 x 1,5 V) op de polen letten, die zijn in het batterijvak
  gemarkeerd.

  3

  Batterijvak sluiten.
  Aanwijzing:
  Als uw dvd/vcr-recorder niet meer goed op de afstandsbediening reageert, kunnen de batterijen leeg zijn. Lege batterijen
  moet u onmiddellijk verwijderen. Voor schade die ontstaat door
  lekke batterijen, stelt GRUNDIG zich niet aansprakelijk.
  Milieutip:
  Indien bij het door u in gebruik genomen apparaat batterijen of
  batterijpacks zijn geleverd, geldt het volgende:
  Om te voorkomen dat er mogelijk schadelijke stoffen in het
  milieu terechtkomen, dienen batterijen en batterijpacks, na het
  beëindigen van de levenscyclus niet te worden weggegooid,
  maar te worden ingeleverd als klein chemisch afval.
  Wanneer batterijen leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

  18 • Page 19

  INGEBRUIKNEMING ___________________________
  Dvd/vcr-recorder inschakelen
  1

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.
  – Weergave: »WAIT«, na korte tijd is de dvd/vcr-recorder
  gebruiksklaar.

  Eerste installatie
  Installation

  Welcome. Press the
  [Enter] button, to start the
  automatic station search.
  make sure the antenna
  is connected
  first.

  Eerste installatie beginnen
  Na de eerste ingebruikneming van de dvd/vcr-recorder verschijnt
  altijd het menu »Installatie«.
  U wordt stap voor stap door de verschillende instellingen geleid.
  Controleer of de antennekabel aangesloten is
  1

  Eerste installatie met »ENTER« activeren.

  End setup

  Installation
  Please select your language before
  you start automatic installation:
  English
  Spanish
  French
  Czech
  Danish
  German
  Dutch
  Confirm with Enter End setup Select AS

  Installeren
  Kies het land waar u het apparaat gebruikt:

  Taal van de beeldschermmenu’s kiezen
  Hiermee stelt u de taal van de beeldschermmenu’s van de dvd/vcrrecorder in.
  1

  Gewenste taal met »A« of »S« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.

  Land (plaats van gebruik) kiezen
  Deze instelling beïnvloedt het sorteren van de zenders.
  1

  Australia
  België
  Denemarken
  Finland
  Frankrijk

  Benodigd land met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.
  Aanwijzingen:
  Is in het menu het benodigde land niet voorhanden, dan de
  regel »Ander« kiezen.

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Gelieve de menutaal voor de
  disk te kiezen:
  Engels
  Spaans
  Frans
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland
  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Taal van het dvd-menu kiezen
  Als er op de geplaatste dvd menu’s in verschillende talen ter
  beschikking staan, kunt u de gewenste taal kiezen.
  1

  Gewenste taal van de dvd-menu’s met »S« of »A« kiezen
  en met »ENTER« bevestigen.

  NEDERLANDS

  Installeren

  19 • Page 20

  INGEBRUIKNEMING ___________________________
  Installeren
  Gelieve de taal kiezen voor de
  geluidsweergave:
  Engels
  Spaans
  Frans
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland

  Synchronisatietaal van het geluid kiezen
  Als op de geplaatste dvd meerdere talen ter beschikking staan,
  wordt het geluid in de door u gekozen taal weergegeven.
  Als de dvd de gekozen synchronisatietaal niet bevat, schakelt de
  dvd/vcr-recorder over op de eerste synchronisatietaal van de dvd.
  1

  Gewenste synchronisatietaal met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Taal van de ondertitels kiezen
  Installeren
  Gelieve de taal voor de
  ondertitels te kiezen:
  Engels
  Spaans
  Frans
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland
  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Installeren
  Beschikbare zenders worden gezocht.

  6 zenders gevonden
  Even wachten a.u.b....
  Setup-einde

  Als op de geplaatste dvd ondertitels ter beschikking staan, worden
  deze eerst in de door u gekozen taal weergegeven.
  1

  Gewenste taal met »S« of »A« kiezen en met »OK« bevestigen.

  Zenders instellen
  De dvd/vcr-recorder heeft een eigen ontvangelement. Dankzij dit
  element kan de videorecorder – onafhankelijk van het televisietoestel
  – zenders ontvangen en registreren. Daarvoor moeten de kanalen
  van de televisiezenders op de dvd/vcr-recorder ingesteld worden.
  Bij deze instelling wordt automatisch ook de tijd geactualiseerd.
  Voorwaarde daarvoor is, dat op programmaplaats 1 een zender
  met teletekst werd ingesteld.
  1

  Na het bevestigen van de taal van de ondertiteling start de
  zoekloop.
  De dvd/vcr-recorder zoekt alle televisiekanalen naar televisiezenders af, sorteert ze en slaat ze op. De zoekloop kan enkele
  minuten duren.
  – Daarna verschijnt de melding: »Zoekloop afgesloten. Zenders
  worden gesorteerd«. De eerste installatie is beëindigd, de
  dvd/vcr-recorder schakelt op programmaplaats 1.
  Aanwijzingen:
  Overige instellingen, zoals bijvoorbeeld televisiezenders sorteren of nieuwe zenders manueel invoeren, vindt u in het hoofdstuk “Speciale instellingen”, vanaf pagina 66.
  Hoe u het tv-systeem instelt of het beeldschermformaat van uw
  televisietoestel kiest, vindt u in het hoofdstuk op de volgende
  pagina.

  20 • Page 21

  INGEBRUIKNEMING ___________________________
  Beeldschermformaat van uw televisietoestel kiezen
  Deze instelling is afhankelijk van uw televisietoestel of vlak beeldscherm en van de informatie op de dvd.
  Hebt u een televisietoestel of een vlak beeldscherm met het formaat
  4:3, dan kunt u het volgende instellen:
  »4:3 P&S« voor een breedbeeldweergave, waarbij de linker- en
  rechterrand van het beeld afgesneden is (afhankelijk van de gebruikte dvd) of »4:3 LB« voor een breedbeeldweergave met zwarte rand
  aan de bovenste of onderste beeldschermrand van het televisietoestel.
  Hebt u een televisietoestel of een vlak beeldscherm met het formaat
  16:9, dan kiest u de instelling »16:9«.

  Voorinstellingen
  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Speciale functies
  VCR

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt »Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Video« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  4

  Regel »TV-formaat« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  5

  Benodigd beeldformaat (»4:3 LB«, »4:3 P&S«, »16:9« of
  »Automatisch«) met »S« of »A« kiezen en met »SETUP«
  bevestigen.

  6

  Menu uitschakelen, hiervoor »SETUP« meermaals indrukken.

  Video
  TV-formaat
  Video-uitgang

  Automatisch
  Kies beeldRGB formaat
  4:3 LB
  4:3 PS
  16:9

  Enter-bevestigen Setup-einde keuzeAutomatisch
  AS

  Signaaltype voor de video-uitgangsbus instellen

  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Speciale functies
  VCR

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt »Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Video« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  4

  Regel »Video-uitgang« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.
  – »Interlace« voor bussen »Pr«, »Pb« en »Y«;
  »Progressief« voor bussen »Pr«, »Pb« en »Y«;
  »RGB« voor bus »EURO AV1«.

  5

  Menu uitschakelen, hiervoor »SETUP« meermaals indrukken.

  Video
  TV-formaat
  Video-uitgang

  Automatisch
  RGB Keuze video
  uitgang
  Interlace
  Progressief
  RGB

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  NEDERLANDS

  Voorinstellingen

  De videouitgang van uw dvd/vcr-recorder werd af fabriek op
  »RGB« ingesteld.
  Als u uw dvd/vcr-recorder via cinchkabels (bussen »Y«, »Pb/Cb«
  en »Pr/Cr« des dvd/vcr-recorder) op het televisietoestel, het vlakke
  beeldscherm of de projector aansluit, moet u de video-uitgang op
  »Progressiv« of »Interlace« instellen zodat het videosignaal en het
  beeld bij het televisietoestel raakt.

  21 • Page 22

  VÓÓR DE WEERGAVE_________________________
  Voorbereiden
  1

  Televisietoestel inschakelen en de programmaplaats voor de
  dvd/vcr-recorder kiezen.

  2

  Als een audio-installatie of een AV-receiver op de dvd/vcrrecorder aangesloten werd, dan de dvd-recorder inschakelen en
  de betreffende geluidsingang voor de dvd/vcr-recorder kiezen.

  3

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.
  – Indicatie aan de dvd/vcr-recorder »ON«, daarna de tijd en
  de zenderplaats.

  Disk inleggen
  1

  2
  3

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  – Weergave: »OPEN«, de disklade gaat open.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade.
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  – Weergave: »CLOSE«, de diskschuiflade gaat opnieuw dicht.
  Aanwijzingen:
  Het index-beeldoverzicht van de dvd+rw/dvd+r met »MENU«
  oproepen.
  Gewenste titel met »S«, »A«, »a « of »s«kiezen en
  weergave met »8!« of »ENTER« starten.
  De weergave van een dvd, vcd, s-vcd, mp3-cd of audio-cd
  (cdda) start automatisch.
  Als het symbool »-« op het beeldscherm van het televisietoestel verschijnt, is de gekozen functie met deze disk niet mogelijk.

  Disk uitnemen
  1

  22

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  – De disklade wordt geopend. • Page 23

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een dvd
  Kenmerken van de dvd
  Dvd’s herkent u aan het logo op het label.
  Naargelang de inhoud van de dvd zijn de disks van een of meerdere titels voorzien.
  Elke titel kan één of meerdere hoofdstukken (chapter) bevatten.
  De weergave van de dvd kan via het menu van de dvd/vcr-recorder – op het beeldscherm van het televisietoestel – worden gecontroleerd en gestuurd.

  Bijzonderheden van de dvd
  Dvd’s bieden in een titelmenu een overzicht van de aanwezige titels
  en/of fragmenten van de titels.
  Enkele functies van de dvd/vcr-recorder, zoals slowmotion of stilstaand beeld, kunnen ook door de dvd gestuurd worden. Daardoor
  kan het voorkomen dat bijvoorbeeld de functie stilstaand beeld in
  bepaalde scènes niet kan worden gekozen.
  Bij veel dvd’s worden de geluidssporen in maximaal 8 talen
  bespeeld. U kunt de gewenste taal kiezen.
  Veel dvd’s worden door de fabrikant van ondertitels in meerdere
  talen voorzien. U kunt de gewenste ondertitels kiezen.

  Weergave
  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Na het sluiten van de lade en het “inlezen” van de dvd start de
  weergave automatisch.
  – Weergave: hoofdstuk en verstreken speelduur.
  Aanwijzingen:
  Afhankelijk van de gebruikte dvd kan het nodig zijn om titels
  of hoofdstukken uit de index van de dvd te kiezen.
  De inhoudsopgave kan met »MENU« opgeroepen worden.
  Hoofdstuk of titel met »A«, »S«, »a« of »s« selecteren en
  weergave met »8!« of »ENTER« starten.

  Hoofdstuk

  1 of 5

  Hoek

  1 of 1

  Geluid

  1 Ander

  Ondertiteling
  Verstreken
  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Met »DISPLAY« kan het weergavemenu opgeroepen worden.
  De functies vindt u in het hoofdstuk “Weergave-comfortfuncties”.

  1 of 12

  00:05: 20

  Als een dvd niet geautoriseerd is, dient de code van het toegangsniveau (1 ... 8) gewijzigd te worden (zie hoofdstuk
  “Inhoud van de dvd autoriseren” op pagina 59).

  Setup-einde

  Als het symbool »-« op het beeldscherm van het televisietoestel verschijnt, is de gekozen functie met deze dvd niet mogelijk.

  Uit

  3

  Op weergave-pauze (stilstaand beeld) met »8!« schakelen.

  4

  Zet de weergave voort met »8!«.

  5

  Weergave beëindigen, hiervoor »7« twee keer indrukken.

  NEDERLANDS

  Titel

  23 • Page 24

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een dvd+rw/+r
  Kenmerken van de dvd+rw/+r
  Dvd+rw’s en dvd+r’s herkent u aan het logo op het label.
  DVD ReWritable

  DVD R

  Werden op deze disks uitzendingen opgenomen, dan kunnen die
  met uw dvd/vcr-recorder weergegeven worden.
  Wilt u een dvd+r op een dvd-speler weergeven, dan moet die voordien gefinaliseerd worden.

  Weergave
  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Na het sluiten van de lade en het “inlezen” van de
  dvd+rw’s/dvd+r’s start de weergave automatisch als de disk
  schrijfbeveiligd is of gefinaliseerd werd.
  Aanwijzing:
  Als de weergave niet automatisch gestart wordt, het indexbeeldoverzicht met »MENU« oproepen, de gewenste titel uit
  het index-beeldoverzicht met »A« of »S« kiezen en met
  »8!« of »ENTER« de weergave starten.

  24

  3

  Op weergave-pauze (stilstaand beeld) met »8!« schakelen.

  4

  Zet de weergave voort met »8!«.

  5

  Weergave beëindigen, hiervoor »7« twee keer indrukken. • Page 25

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een s-vcd/vcd
  Kenmerken van s-vcd’s/vcd’s
  S-vcd’s/vcd’s (video-cd’s) herkent u aan het logo op het label.
  Naargelang de inhoud van de s-vcd/vcd (films, videoclips, etc.)
  beschikken de disks over één of meerdere tracks.
  S-vcd’s/vcd’s kunnen met het PBC-systeem (Play Back Control) voor
  de track-navigatie opgesteld zijn. Dit is afhankelijk van de gebruikte bewerkings- en brandsoftware.
  Sommige functies van de dvd/vcr-recorder (slowmotion, cameraperspectief, scènes markeren) kunnen bij het afspelen van een s-vcd/vcd
  niet gekozen worden. Dit is afhankelijk van de opmaak s-vcd/vcd.

  Weergave
  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Na het sluiten van de disklade en het “inlezen” van de s-vc/vcd
  start de weergave automatisch.
  – Weergave: tracks en verstreken speelduur.
  Aanwijzing:
  Afhankelijk van de gebruikte s-vcd/vcd kan het nodig zijn uit een
  titellijst met »S« of »A« de disktitel te kiezen en met
  »ENTER« op te roepen.
  Met »MENU« schakelt u naar het vorige menu terug.

  3

  Op weergave-pauze (stilstaand beeld) met »8!« schakelen.

  4

  Losse beelden verder schakelen, hiervoor »4« meermaals
  indrukken.

  5

  Zet de weergave voort met »8!«.

  6

  Weergave met »7« beëindigen.
  Aanwijzing:
  Met »DISPLAY« kan het weergavemenu opgeroepen worden.

  Beeldzoeken
  U kunt kiezen uit verschillende snelheden.
  1

  Gewenste weergavesnelheid tijdens de weergave met » 3«
  of » 4« kiezen.

  2

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  1

  Tijdens de weergave op »DISPLAY« drukken.

  2

  Regel »PBC« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  3

  PBC-functie met »S« of »A« activeren (aan).
  Aanwijzing:
  Voor het uitschakelen van de PBC-functie de instelling herhalen
  en in pt. 3 »Uit« kiezen.

  NEDERLANDS

  PBC (Play Back Control) in-/uitschakelen

  25 • Page 26

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een mp3-cd
  Kenmerken van de mp3-cd
  Mp3 staat voor MPEG-1 audio layer 3 en komt van de Motion Picture Expert Group (MPEG) standaard, die voor het comprimeren
  van filmgegevens ontworpen werd.
  Door het mp3-formaat is het mogelijk om audiogegevens in bijna
  cd-kwaliteit op een gegevensdrager op te slaan. Hierbij is slechts
  ca. 10 % van de oorspronkelijke datahoeveelheid nodig. Standaard
  worden mp3-bestanden met een bitsnelheid van 128 kpbs gecodeerd. Principieel geldt, hoe hoger de bitsnelheid van een mp3bestand is, hoe beter de geluidskwaliteit.
  Op het internet zijn de meeste mp3-files met 128 resp. 160 kbps
  gecodeerd. 160 kbps wordt al als cd-kwaliteit beschouwd.
  Mp3-cd’s bevatten geluidsopnames. U kunt deze cd’s zoals gebruikelijk via een audio-installatie weergeven. De bij de mp3-weergave
  uitgezonden digitale signalen zijn PCM-gecodeerd, onafhankelijk
  van de instelling van de audio-uitgang. De signalen worden met
  dezelfde datasnelheid als die van de muziekbron uitgezonden
  (mogelijk zijn: 32 kbps – 320 kbps, ideaal: 128 kbps).
  Mp3-bestanden kunnen in mappen en submappen, zoals de
  bestanden in een pc georganiseerd zijn.

  Weergave
  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Na het sluiten van de disklade en het “inlezen” van de disk
  wordt de bestandsbrowser (de “inhoudsopgave”) van de mp3cd weergegeven.

  3

  Gewenste map of titel met »A« of »S« kiezen.

  4

  Map met »ENTER« openen.
  – Een lijst van de submappen (subdirectory) wordt weergegeven.

  5

  Weergaven van de titel met »8!« of »ENTER« starten.
  – Op het display aan de dvd/vcr-recorder verschijnen titels en
  de speelduur.

  6

  Weergave met »8!« onderbreken (pauze).

  7

  Zet de weergave voort met »8!«.

  Normaal

  Enter - kiezen

  TV View - uitgang

  Aanwijzingen:
  Met »REPEAT« kunnen herhalingsfuncties gekozen worden. Met
  »TITLE« kan tussen mp3-modus en jpeg-modus omgeschakeld
  worden.
  8

  26

  Weergave met »7« beëindigen. • Page 27

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een beelddata-cd
  Kenmerken van de jpeg-cd
  JPEG staat voor Joint Picture Experts Group. De procedure werd
  voor het comprimeren van beeldbestanden ontworpen.
  Jpeg-bestanden kunnen samen met andere bestandstypes op een cd
  gebrand zijn. Dergelijke cd’s worden ook file-cd’s of Mixed Modecd’s genoemd. Deze cd’s kunnen bijvoorbeeld mp3-bestanden
  (audio) en jpeg-bestanden bevatten om b.v. de album-cover weer te
  geven.
  Op een jpeg-cd kunnen de bestanden in mappen (directory)
  samengevat zijn. Deze structuur is gelijkaardig met die van een
  mp3-cd.
  Jpeg-cd’s bevatten enkel gegevens in het gecomprimeerde jpegformaat. Dit zijn meestal gegevens van digitale camera’s of stammen van beeldbewerkingsprogramma’s.

  Kenmerken van de KODAK Picture-cd
  De procedure werd voor het archiveren van analoog opgenomen
  foto’s ontwikkeld.
  Kleinbeeld-foto’s worden na de ontwikkeling met een resolutie van
  1536 x 1024 pixels gescand en in het bestandsformaat jpeg op een
  cd gebrand.
  Op een KODAK Picture-cd kunnen max. 40 foto’s bewaard
  worden. Naast de beeldbestanden is er op een KODAK Picture-cd
  nog plaats voor beeldbewerkingssoftware, waarmee de cd op de
  pc afgespeeld kan worden, de beelden bewerkt kunnen of als diashows bekeken kunnen worden.

  Enter - geselect.

  Enter - geselect.

  TV View - uitgang

  TV View - uitgang

  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Na het sluiten van de disklade en het “inlezen” van de disk
  wordt de bestandsbrowser (de “inhoudsopgave”) van de jpegcd weergegeven.

  3

  Gewenste map (of beeld) met »A«, »S«, »a « of »s« kiezen.
  – Een lijst van de submappen (subdirectory) wordt weergegeven.

  4

  Map met »ENTER« openen.

  5

  Gewenst beeld met »A«, »S« »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.
  – Het jpeg-beeld wordt weergegeven, daarna worden de volgende beelden weergegeven.

  Title - MP3

  Title - MP3

  Aanwijzingen:
  Wilt u een beeld langer bekijken, druk dan op »8!«. Beeldweergave met »8!« voortzetten.
  Met »TITLE« kan tussen mp3-modus en jpeg-modus omgeschakeld worden.

  NEDERLANDS

  Weergave van de jpeg-cd of de KODAK
  picture-cd

  27 • Page 28

  WEERGAVE ___________________________________________
  Beeldweergave veranderen
  De beelden kunnen gedraaid of gespiegeld worden.
  1

  Tijdens de weergave met »a « of »s« beelden telkens 90°
  draaien.

  2

  Weergave met »7« beëindigen.

  Gelijktijdige weergave van jpeg-gegevens en
  mp3-gegevens
  U kunt beeldgegevens als een diashow afspelen en bijkomend mp3muziekbestanden beluisteren. Hiervoor hebt u een cd met mp3- en
  jpeg-bestanden nodig.

  28

  1

  Cd in het diskvak plaatsen en de bestandsbrowser (de
  “inhoudsopgave”) van de mp3-cd met »TITLE« oproepen.

  2

  Gewenste map of titel met »A« of »S« kiezen.

  3

  Map met »ENTER« openen.
  – Een lijst van de submappen (subdirectory) wordt weergegeven.

  4

  Weergaven van de titel met »8!« of »ENTER« starten.

  5

  Tijdens de weergave van het mp3-bestand »TITLE« indrukken.
  – De muziekweergave wordt voortgezet, de bestandsbrowser
  (de “inhoudsopgave”) van de jpeg-cd wordt weergegeven.

  6

  Beeldbestand met »A«, »S«, »a « of »s« kiezen en diashow met »ENTER« starten.
  – De beeld- en muziekbestanden worden tegelijk weergegeven.

  7

  Weergave met »TV VIEW« beëindigen. • Page 29

  WEERGAVE ___________________________________________
  Weergave van een audio-cd
  Kenmerken van de audio-cd
  Een audio-cd herkent u aan dit logo.
  Audio-cd’s bevatten uitsluitend geluidsopnames. U kunt deze cd’s
  zoals gebruikelijk via een audio-installatie weergeven.
  De verschillende titels staan na elkaar op de cd. Er zijn geen indelingen (mappen) gemaakt.

  Weergave

  Titel

  1

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  2

  Weergave van de disk met »8!« starten;

  Duur

  of
  gewenste titel met »A« of »S« kiezen en weergave van de
  titel met »8!« starten.
  – Weergave: titelnummer en totale speelduur.
  – De weergave stopt aan het einde van de cd.

  TV View - uitgang

  3

  Weergave met »8!« onderbreken (pauze).

  4

  Zet de weergave voort met »8!«.
  Aanwijzing:
  Met »REPEAT« kunnen herhalingsfuncties gekozen worden.

  Titel kiezen, stapsgewijs (SKIP)
  1

  Tijdens de weergave de volgende titel met » s6 « kiezen.

  2

  Vorige titel met » 5a « kiezen.
  – De weergave begint met de gekozen titel.

  Snelle zoekloop
  U kunt kiezen uit twee verschillende snelheden.
  1

  Gewenste weergavesnelheid kiezen, hiervoor tijdens de weergave » 3« of » 4« meermaals indrukken.

  2

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  NEDERLANDS

  Enter - kiezen

  29 • Page 30

  WEERGAVE – COMFORTFUNCTIES ___________
  Aanwijzingen:
  Bij de functies “Beeldzoekloop”, “slow motion” en “stilstaand
  beeld” is het geluid op mute geschakeld.
  Sommige functies kunnen niet gekozen worden, afhankelijk van de
  gebruikte disk.

  Titel/hoofdstuk kiezen
  Bevinden zich op een disk meerdere titels/hoofdstukken, dan kunt u
  die kiezen.

  Titel/hoofdstuk kiezen – stapsgewijs
  1

  Tijdens de weergave de gewenste titel of het gewenste hoofdstuk met » s6 « of » 5a « kiezen.

  Titel/hoofdstuk kiezen – direct
  1

  Tijdens de weergave de gewenste invoermogelijkheid (titel of
  hoofdstuk) met »SEARCH« oproepen.

  2

  Titel (T) met »A« of »S« selecteren,
  of met »s« naar hoofdstukinvoer schakelen (C) en hoofdstuk
  met »A« of »S« selecteren.
  – De weergave begint met de eerste gekozen titel of het eerste
  gekozen hoofdstuk.

  Een hoofdstuk op de minuut precies kiezen
  Titel

  1 of 5

  Hoek

  1 of 1

  Geluid

  1 Ander

  Verstreken
  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Tijdens de weergave het weergavemenu met »DISPLAY«
  oproepen.

  2

  Regel »Verstreken« met »A« of »S« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  3

  Gewenste speelduur invoeren:
  Uren, minuten, seconden met »A« of »S« invoeren;
  Invoerpositie met »a « of »s« kiezen;
  speelduur met »ENTER« bevestigen.
  – De dvd/vcr-recorder zoekt het hoofdstuk en begint met de
  weergave.

  1 of 12

  Hoofdstuk

  Ondertiteling

  1

  Uit
  00:05: 20
  Setup-einde

  Titel, hoofdstuk of functies met het weergavemenu selecteren
  Titel
  Hoofdstuk

  1 of 5

  Hoek

  1 of 1

  Geluid

  1 Ander

  Ondertiteling
  Verstreken
  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  30

  1

  Tijdens de weergave »DISPLAY« indrukken.
  – Het weergavemenu verschijnt.

  2

  Gewenste regel met »A« of »S« selecteren en met
  »ENTER« activeren.

  3

  Titel of hoofdstuk of gewenste functie met »A« of »S« selecteren en met »ENTER« bevestigen.

  4

  Weergavemenu met »DISPLAY« uitschakelen.

  1 of 12

  Uit
  00:05: 20
  Setup-einde • Page 31

  WEERGAVE – COMFORTFUNCTIES ___________
  Weergave onderbreken/voortzetten (Resume)
  De weergave van de dvd kan op een willekeurig moment worden
  onderbroken en daarna op hetzelfde punt weer worden voortgezet.
  1

  Weergave onderbreken, hiervoor »7« slechts een keer indrukken.

  2

  Weergave met »8« voortzetten op de plaats waar de weergave
  beëindigd werd.

  Beeldzoeken
  U kunt kiezen uit verschillende snelheden.
  1

  Gewenste weergavesnelheid tijdens de weer-gave selecteren,
  hiervoor » 3« of » 4« indrukken.

  2

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  Slowmotion vooruit
  U kunt kiezen uit verschillende snelheden.
  1

  Tijdens de weergave op »%« drukken.

  2

  Gewenste slowmotion-snelheid met » %« kiezen.

  3

  Druk op »8« om terug te keren naar weergave.

  Stilstaande beelden stap voor stap verder
  schakelen
  1

  Druk tijdens de weergave op »8!«.

  2

  Stilstaand beeld met » 4« stap voor stap verder schakelen.

  3

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  Perspectief van bepaalde scènes kiezen
  Sommige dvd’s bevatten scènes of fragmenten die vanuit verschillende camera-posities (verschillende perspectieven) meerdere keren
  werden opgenomen.
  U kunt deze verschillende perspectieven kiezen.
  Functie “perspectief” kiezen, hiervoor tijdens de weergave
  »ANGLE« indrukken.
  – Weergave: Perspectief »02/04«, in het voorbeeld 2 van 4.
  2

  Kies een ander perspectief met »ANGLE«.

  NEDERLANDS

  1

  31 • Page 32

  WEERGAVE – COMFORTFUNCTIES ___________
  Fragment vergroten en bewegen (Zoom)
  1

  Tijdens de weergave »ZOOM« indrukken.

  2

  Gewenste vergroting met »ZOOM« kiezen.
  – De dvd/vcr-recorder vergroot een beeldfragment.

  3

  Beeldfragment met »a «, »s«, »A« of »S« op het beeldscherm bewegen.

  4

  Terug naar de normale weergave met »ZOOM«.

  Synchronisatietaal of geluidsformaat omschakelen
  Bij deze instellingen wordt de vooringestelde synchronisatietaal
  omgeschakeld, als de dvd over alternatieven beschikt.
  1

  Tijdens de weergave op »AUDIO« drukken.
  – Weergave: bijvoorbeeld »Geluid: 02/03 Duits«, de actuele
  synchronisatietaal wordt weergegeven.

  2

  Gewenste synchronisatietaal met »AUDIO« selecteren.
  Aanwijzing:
  Het omschakelen van de synchronisatietaal kan door de structuur van de dvd onmogelijk gemaakt worden. In dit geval is de
  instelling meestal in het dvd-menu mogelijk.

  Ondertitels kiezen en weergeven
  Als op een dvd ondertitels ter beschikking staan, kunt u deze op het
  beeldscherm van het televisietoestel laten weergegeven.
  Als de ondertitels in meerdere talen ter beschikking staan, kunt u de
  gewenste taal kiezen.
  1

  Tijdens de weergave op »SUBTITLE« drukken.
  – Weergave: bijvoorbeeld »Ondertiteling: 02/10 Duits«.

  2

  Gewenste taal van de ondertitels met »SUBTITLE« kiezen.
  Aanwijzingen:
  Voor het uitschakelen van de ondertitels »SUBTITLE« zo vaak
  indrukken tot op het display »Uit« verschijnt.
  Het om- of uitschakelen van de ondertitels kan door de structuur
  van de dvd onmogelijk gemaakt worden. In dit geval is de
  instelling meestal in het dvd-menu mogelijk.

  32 • Page 33

  WEERGAVE – COMFORTFUNCTIES ___________
  Een hoofdstuk, een titel of een disk herhalen
  Afhankelijk van de gebruikte disk kunnen hoofdstukken, titels, mappen of de hele disk herhaald worden.
  1

  Voor het herhalen van het hoofdstuk tijdens de weergave
  »REPEAT« zo vaak indrukken tot op het display » Hoofdstuk«
  verschijnt.
  – Het momenteel gespeelde hoofdstuk wordt meermaals afgespeeld;
  of
  voor het herhalen van de titel tijdens de weergave »REPEAT«
  zo vaak indrukken tot op het display » Titel« verschijnt.
  – De actuele gespeelde titel wordt nu herhaald;
  of
  voor het herhalen van de disk tijdens de weergave »REPEAT«
  zo vaak indrukken tot op het display » Disk« verschijnt.
  – De disk wordt nu herhaald.

  2

  Functie beëindigen, hiervoor »b« indrukken tot er niets meer
  weergegeven wordt.

  Een gekozen fragment herhalen (A-B Repeat)

  1

  Tijdens de weergave op »A-B« drukken.
  – Het begin van het hoofdstuk is gemarkeerd.

  2

  Einde van de scène markeren, hiervoor »A-B« opnieuw
  indrukken.
  – Het gemarkeerde hoofdstuk wordt permanent herhaald.

  3

  Functie beëindigen, hiervoor »A-B« opnieuw indrukken.

  NEDERLANDS

  U kunt begin en einde van een fragment markeren en meermaals
  afspelen.

  33 • Page 34

  WEERGAVE VAN EEN VIDEOCASSETTE____
  Voorbereiden
  1

  Televisietoestel inschakelen en de programmaplaats voor de
  dvd/vcr-recorder kiezen.

  2

  Als een audio-installatie of een AV-receiver op de dvd/vcrrecorder aangesloten werd, dan de dvd-recorder inschakelen en
  de betreffende geluidsingang voor de dvd/vcr-recorder kiezen.

  3

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  4

  Schuif de bespeelde cassette – met het venster naar boven –
  zover in het cassettevak, tot deze er automatisch wordt ingetrokken.
  Aanwijzing:
  Als een cassette met uitgebroken wisbeveiliging in de dvd/vcrrecorder wordt geschoven, start de weergave automatisch.

  Basisfuncties van de weergave
  1

  Afstandsbediening met »VCR« op vcr-modus omschakelen.
  – Korte weergave: »VCR geselecteerd ...«.

  2

  Weergave met »8!« starten.
  – Korte weergave op het beeldscherm van het televisietoestel:
  Play, de speelduur en de bandsnelheid.

  3

  Weergave met »7« beëindigen.

  4

  Cassette uitschuiven met »ə EJECT« aan de dvd/vcr-recorder.

  Beeldstoringen (stoorpatroon) verhelpen
  Automatisch
  Na het starten van de weergave stelt de dvd/vcr-recorder automatisch de spoorpositie van de band in.

  Manueel
  1

  Tijdens de weergave met »– TRACKING +« het beeld volgens de
  subjectief beste indruk instellen.
  – Deze instelling blijft behouden tot u de cassette uit de videorecorder haalt.

  Stilstaand beeld
  1

  Tijdens de weergave »8!« indrukken.
  Meermaals indrukken schakelt het stilstaande beeld stapsgewijs verder.
  Aanwijzing:
  Na ca. 5 minuten stilstaand beeld schakelt de dvd/vcr-recorder
  automatisch op weergave.

  34

  2

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave. • Page 35

  WEERGAVE VAN EEN VIDEOCASSETTE____
  Beeldzoeken
  1

  Beeldzoekloop achteruit/vooruit met »3« of »4« tijdens
  de weergave kiezen.
  Het meermaals indrukken zorgt voor verschillende weergavesnelheden.
  Aanwijzing:
  Na ca. 5 minuten beeldzoekloop schakelt de dvd/vcr-recorder
  automatisch terug op weergave.

  2

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  Slowmotion vooruit
  1

  Tijdens de weergave op »SLOW +« drukken.

  2

  Snelheid van de slowmotion met »– SLOW +« veranderen.

  3

  Druk op »8!« om terug te keren naar weergave.

  Cassette vooruit-/terugspoelen
  1

  Dvd/vcr-recorder met »7« op stop schakelen.

  2

  Terugspoelen met »3« of vooruitspoelen met »4«.

  Zoekfuncties voor het vcr-deel instellen
  Voorinstellingen
  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Speciale functies
  VCR

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  VCR
  Index +
  Index –
  Nulpositie

  Hiermee legt u vast of de dvd/vcr-recorder bandposities volgens
  indexmarkeringen of de nulposities op de videoband zoekt.
  In de cassetteschacht moet zich een videocassette bevinden!
  1

  Dvd/vcr-recorder met »7« op stop schakelen.

  2

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  3

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  4

  Regel »VCR« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER« activeren.

  5

  Gewenst zoekcriterium (index +, index – of Nulpositie) met
  »S« of »A« kiezen en met »ENTER« activeren.
  – De dvd/vcr-recorder spoelt naar de gewenste bandpositie.

  NEDERLANDS

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  35 • Page 36

  OPNAME _______________________________________________
  De mogelijkheden om op te nemen
  – Elke opname kunt u ofwel op disks (dvd+r en dvd+rw) of op
  videocassette opnemen. Een opname op beide media tegelijkertijd is niet mogelijk.
  – Direct opnemen: U kiest het gewenste televisieprogramma aan de
  dvd/vcr-recorder en start onmiddellijk de opname.
  – Op een later tijdstip – met behulp van de ShowView-nummers.
  – Op een later tijdstip, door invoeren van de gegevens voor het
  gewenste televisieprogramma.
  U kunt de opnamegegevens voor acht uitzendingen binnen een jaar
  invoeren of uitzendingen dagelijks of wekelijks op hetzelfde
  moment opnemen.

  Geschikte disks voor de opname
  Voor de opname kunt u dvd+r en dvd+rw gebruiken.
  Dvd+r’s kunnen slechts een keer bespeeld worden. Als deze disk in
  een dvd-speler weergegeven moet worden, dan moet die voordien
  gefinaliseerd worden. Na het finaliseren kunnen geen bijkomende
  opnames meer gebeuren.
  Als de disk op uw dvd/vcr-recorder weergegeven moet worden,
  dan moet die niet gefinaliseerd worden.
  Verdere opnames kunnen toegevoegd worden en opnames kunnen
  ook gewist worden.
  Opgelet, de gewiste speelduur staat niet meer ter beschikking.
  Dvd+rw’s (ReWritable) kunnen heel vaak bespeeld worden (tot duizend keer) en gewist worden.
  Op andere toestellen opgenomen dvd+rw’s moeten soms voor de
  opname gewist worden.

  Niet bruikbare disks
  – Beschadigde disks kunnen niet bespeeld worden.
  – Gefinaliseerde disks kunnen niet bespeeld worden. Dit is alleen
  met niet-gefinaliseerde disks mogelijk.
  – Volle disks kunnen niet bespeeld worden, ze moeten voordien
  gewist worden.
  – In zeldzame gevallen zijn disks fout en kunnen ze niet bespeeld
  worden. Probeer de opname met een andere disk.

  Disks initialiseren
  Voor de opname wordt de dvd+r automatisch geïnitialiseerd, deze
  procedure kan enkele minuten duren.
  Pas dan is een opname mogelijk.

  36 • Page 37

  OPNAME _______________________________________________
  Opnamekwaliteit en opnameduur
  (diskmodus)
  De kwaliteit van de opname kan ingesteld worden. De volgende
  tabel geeft het verband tussen kwaliteit en opnameduur weer:
  Kwaliteit

  Duur

  HQ – Heel hoge opnamekwaliteit

  60 minuten op een
  4,7 GB dvd

  SP

  – Hoge opnamekwaliteit

  120 minuten op een
  4,7 GB dvd

  EP

  – Beter dan VHS-beeldkwaliteit 240 minuten op een
  4,7 GB dvd

  SLP

  – VHS-beeldkwaliteit

  360 minuten op een
  4,7 GB dvd

  NEDERLANDS

  De kwaliteit is van de opnameduur van een opname afhankelijk.
  Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenplaats de opname nodig
  heeft. Zo verkort de opnameduur bij de hoge kwaliteitsmodus in
  vergelijking met de standaard kwaliteitsmodus.

  37 • Page 38

  OPNAME – DIREKT______________________________
  Opname voorbereiden
  1

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  2

  Met »DVD« of »VCR« kiezen of op disk of videocassette opgenomen moet worden.

  3

  4

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade;
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Videocassette in het cassettevak schuiven.

  Televisieprogramma’s van de antenne of de
  kabelaansluiting opnemen
  1

  De gewenste programmabron (bijvoorbeeld de televisiezender)
  met »INPUT« selecteren.
  – Weergave: bijvoorbeeld »PR 01 ARD «, de actuele televisiezender wordt weergegeven.

  2

  De gewenste zender met »PR+« (A) of »PR-« (S) kiezen.

  3

  Opnamekwaliteit kiezen, hiervoor met »REC SPEED« het
  menu »Opnamemodus« selecteren en met »REC SPEED« de
  opnamekwaliteit instellen.

  4

  Start de opname met »●«.
  – De bandpositie verschijnt op het beeldscherm.
  Aanwijzingen:
  Tijdens de opname kan met »●« de gewenste uitschakeltijd
  ingevoerd worden.
  Bij diskmodus in stappen van 15 minuten, bij vcr-modus in
  stappen van 30 minuten (max. 10 uur). De uitschakeltijd is
  afhankelijk van de nog ter beschikking staande resterende
  speelduur van de disk of de videocassette.
  De dvd/vcr-recorder schakelt bij het bereiken van deze tijd
  automatisch de opname uit.
  De functie opnamepauze kan niet gekozen worden als een uitschakelduur ingevoerd is.
  De inforegel kan met »DISPLAY« in- en opnieuw uitgeschakeld worden.

  38

  5

  Opnamepauze met »8!« selecteren.

  6

  Opname met »●« voortzetten.

  7

  Opname met »7« beëindigen. • Page 39

  OPNAME – DIREKT______________________________
  Televisieprogramma’s van de satellietontvanger
  opnemen
  1

  Satellietreceiver inschakelen.

  2

  Aan de satellietreceiver de gewenste satellietzender kiezen.

  3

  Aan de dvd/vcr-recorder de programmaplaats voor de satelliet-receiver met »INPUT« selecteren.

  4

  Opnamekwaliteit kiezen, hiervoor met »REC SPEED« het
  menu »Opnamemodus« selecteren en met »REC SPEED« de
  opnamekwaliteit instellen.

  5

  Start de opname met »●«.
  – De bandpositie verschijnt op het beeldscherm.
  Aanwijzingen:
  Tijdens de opname kan met »●« de gewenste uitschakeltijd
  ingevoerd worden.
  Bij diskmodus in stappen van 15 minuten, bij vcr-modus in
  stappen van 30 minuten (max. 10 uur). De uitschakeltijd is
  afhankelijk van de nog ter beschikking staande resterende
  speelduur van de disk of de videocassette.
  De dvd/vcr-recorder schakelt bij het bereiken van deze tijd
  automatisch de opname uit.
  De functie opnamepauze kan niet gekozen worden als een uitschakelduur ingevoerd is.
  De inforegel kan met »DISPLAY« in- en opnieuw uitgeschakeld worden.

  6

  Opnamepauze met »8!« selecteren.

  7

  Opname met »●« voortzetten.

  8

  Opname met »7« beëindigen.

  Disk “finaliseren” (dvd+r) of disk “compatibel
  maken” (dvd+rw)

  Foutmeldingen
  De dvd/vcr-recorder informeert u met meldingen over mogelijke
  fouten en de mogelijke oplossingen daarvoor.

  NEDERLANDS

  Opdat uitzendingen, die op uw dvd/vcr-recorder opgenomen werden, op een dvd-speler weergegeven zouden kunnen worden, moet
  de disk gefinaliseerd worden, zie hoofdstuk “Disk finaliseren
  (dvd+r)”, op pagina 54 en hoofdstuk “Titelwijziging beëindigen
  (alleen dvd+rw)”, op pagina 53.

  39 • Page 40

  OPNAME – LATER ________________________________
  Opname programmeren – door invoeren van het
  ShowView-nummer*
  De tijd en de datum van de Dvd/vcr-recorder moeten correct ingesteld zijn.
  De ShowView-nummers van de televisieprogramma’s staan in uw
  programmablad vermeld.
  Als alle TIMER-posities bezet zijn, moet u een TIMER-positie wissen,
  zie hoofdstuk “Opnamegegevens wissen”, op pagina 44.

  Voorbereiden
  Schakel het televisietoestel in.
  Kies op het televisietoestel de programmaplaats »AV« voor de
  Dvd/vcr-recorder.
  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.
  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen of videocassette in het cassettevak schuiven.

  ShowView
  A.u.b. ShowView-code infoeren
  –––––––––

  Voorbeeld
  1

  »TIMER« indrukken, met »S« of »A« de regel »ShowViewprogrammering« kiezen en de invoer met »ENTER« activeren.
  – Het menu »ShowView« wordt weergegeven.

  2

  ShowView-nummer voor het gewenste televisieprogramma met
  »1 … 0« invoeren.

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Aanwijzing:
  Bij het foutief invoeren van het ShowView-nummer, kan het
  nummer met »CLEAR« worden gewist.

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-03
  03 / Dez. Fr
  13:30
  14:30
  HQ
  1x

  3

  Aanwijzing:
  Bij het eerste programmeren van een televisiezender moet u het
  zendernummer van de televisiezender invoeren. Zendernummer met »A« of »S« invoeren. Bij alle andere programmeringen met deze televisiezender is de zenderkeuze niet meer
  nodig.

  Enter-opslaan Setup-einde

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-03
  03 / Dez. Fr
  13:30
  14:30
  HQ
  1x

  Enter-opslaan Setup-einde

  40

  ShowView-nummer met »ENTER« bevestigen.
  – Het menu »Bewerk Timer« wordt weergegeven.

  4

  Regel »Medium« met »a « of »s« kiezen en opnamemedium
  (disk of videocassette) met »S« of »A« kiezen.

  5

  Regel »Modus« met »a « of »s« kiezen en opnamekwaliteit
  met »S« of »A« kiezen.

  6

  Als het programma “1x” of “Dagel.”, “Wekel.” of “Werkdag”
  op hetzelfde moment opgenomen moet worden, dan met »a «
  of »s« de regel »Herh.« selecteren en opnamemodus met
  »S« of »A« kiezen.

  * SHOWVIEW® is een gedeponeerd handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem werd vervaardigd onder licentie van Gemstar Development Corporation. • Page 41

  OPNAME – LATER ________________________________
  PR No.Datum Start EindeModus
  PR03 03/12 13:30 14:30 HQ
  ---- --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- --Enter-Edit Setup-einde keuze AS

  7

  Opnamegegevens met »OK« opslaan.
  – Op het beeldscherm verschijnt weer het timermenu.

  8

  Voor volgende opnames de bediening vanaf punt 2 herhalen of
  timerinstelling met »SETUP« beëindigen.

  9

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel uitschakelen.
  – Aan de dvd/vcr-recorder wordt het symbool van de tijd
  weergegeven.
  Aanwijzing:
  De lopende TIMER-opname kan door het langer indrukken van
  »7« vroegtijdig beëindigd worden.

  Foutmeldingen
  De dvd/vcr-recorder informeert u met meldingen over mogelijke
  fouten en de mogelijke oplossingen daarvoor.

  NEDERLANDS

  Timerlijst

  41 • Page 42

  OPNAME – LATER ________________________________
  Opname programmeren – door invoeren van de
  gegevens van het gewenste televisieprogramma
  Aanwijzingen:
  De tijd en de datum van de dvd/vcr-recorder moeten correct
  ingesteld zijn.
  Als alle TIMER-posities bezet zijn, moet u een TIMER-positie wissen, zie hoofdstuk “Opnamegegevens wissen”, op pagina 44.
  Als de timeropname met vps/pdc-besturing uitgevoerd wordt,
  dan dient dit in het menu »Voorinstellingen« – »Speciale functies« ingeschakeld te worden.

  Voorbereiden
  Schakel het televisietoestel in.
  Kies op het televisietoestel de programmaplaats »AV« voor de dvdrecorder.
  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.
  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen of videocassette in het cassettevak schuiven.

  Voorbeeld

  Timerlijst
  PR No.Datum Start EindeModus
  PR03 03/12 13:30 14:30 HQ
  ---- --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- --Enter-Edit Setup-einde keuze AS

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-01
  03 / Dez. Fr
  13:30
  14:30
  HQ
  1x

  Enter-opslaan Setup-einde

  42

  1

  »TIMER« indrukken, met »S« of »A« de regel »Manuele
  programmering« kiezen en de invoer met »ENTER« activeren.
  – Het menu »Timerlijst« wordt weergegeven.

  2

  Vrije timerplaats met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.
  – Het menu »BewerkTimer« wordt weergegeven.

  3

  Opnamemedium (disk of videocassette) met »S« of »A«
  kiezen.

  4

  Regel »PR No.« met »a « of »s« kiezen en gewenste televisiezender met »S« of »A« kiezen.
  Aanwijzing:
  Als in plaats van de zender het beeld-/geluidssignaal van een
  extern apparaat moet worden opgenomen, moet programmaplaats »AV1« of »AV 2« met »S« of »A« gekozen worden.
  Aanwijzing voor opnamen van satellietontvanger:
  Wordt een televisiezender door een aangesloten satellietreceiver geprogrammeerd, met »S« of »A« de programmaplaats »AV 2« kiezen en aan de satellietreceiver de gewenste
  televisiezenders instellen. De satellietontvanger moet tot het
  gekozen opnametijdstip en gedurende de TIMER-opname ingeschakeld zijn. • Page 43

  OPNAME – LATER ________________________________
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-01
  03 / Dez. Fr
  13:30
  14:30
  HQ
  1x

  5

  Regel »Datum« met »a « of »s« kiezen.
  Dag van de datum waarop de opname moet plaatsvinden, met
  »S« of »A« invoeren.
  »s« indrukken en maand van de datum waarop de opname
  moet plaatsvinden met »S« of »A« invoeren.

  6

  Regel »Start« met »a « of »s« kiezen.
  Uren van de starttijd met »S« of »A« invoeren.
  »s« indrukken en minuten van de starttijd met »S« of »A«
  invoeren.

  7

  Regel »Einde« met »a « of »s« kiezen.
  Uren van de uitschakeltijd met »S« of »A« invoeren.
  »s« indrukken en minuten van de uitschakeltijd met »S« of
  »A« invoeren.

  8

  Regel »Modus« met »a « of »s« kiezen.
  Gewenste opnamekwaliteit met »S« of »A« kiezen.

  9

  Regel »Herh.« met »a « of »s« kiezen.
  – »1x«, de opname wordt slechts een keer uitgevoerd;
  – »Dagel.«, de opname wordt dagelijks op hetzelfde tijdstip uitgevoerd;
  – »Wekel.«, de opname wordt wekelijks op hetzelfde tijdstip
  uitgevoerd;
  – »Werkdag«, de opname wordt op werkdagen op hetzelfde
  tijdstip uitgevoerd;
  Opnamemodus met »S« of »A« kiezen.

  Enter-opslaan Setup-einde

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-01
  10 / Dez. Fr
  20:15
  21:45
  HQ
  1x

  Enter-opslaan Setup-einde

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-01
  10 / Dez. Fr
  20:15
  21:45
  HQ
  1x

  Enter-opslaan Setup-einde

  Timerlijst
  PR No.Datum Start EindeModus
  PR03 03/12 13:30 14:30 HQ
  PR01 10/12 20:15 21:45 HQ
  ---- --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- --Enter-Edit Setup-einde keuze AS

  Aanwijzing:
  Als de timergegevens niet opgeslagen worden, dan de regel
  »Wissen« met »a « of »s« kiezen en met »ENTER« bevestigen.
  10 Opnamegegevens met »ENTER« bevestigen.
  – Op het beeldscherm verschijnt opnieuw het menu »Timerlijst«.
  11 Voor bijkomende opnames de bediening vanaf punt 3 herhalen
  of het menu »Timerlijst« met »SETUP« uitschakelen.
  12 Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel uitschakelen.
  – Aan de dvd/vcr-recorder wordt het symbool van de tijd
  weergegeven.
  Aanwijzing:
  De lopende TIMER-opname kan door het langer indrukken van
  »7« vroegtijdig beëindigd worden.

  Foutmeldingen
  De dvd/vcr-recorder informeert u met meldingen over mogelijke
  fouten en de mogelijke oplossingen daarvoor.

  NEDERLANDS

  Bewerk Timer

  43 • Page 44

  OPNAME – LATER ________________________________
  Opnamegegevens controleren, wijzigen, wissen
  Voorbereiden
  Schakel het televisietoestel in.
  Kies op het televisietoestel de programmaplaats »AV« voor de
  dvd/vcr-recorder.
  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  Opnamegegevens controleren

  Timerlijst
  PR No.Datum Start EindeModus
  PR03 03/12 13:30 14:30 HQ
  PR01 10/12 20:15 21:45 HQ
  ---- --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ---

  1

  »TIMER« indrukken, met »S« of »A« de regel »Manuele
  programmering« kiezen en de invoer met »ENTER« activeren.
  – Het menu »Timerlijst« verschijnt, de actuele gegevens worden
  weergegeven.

  2

  Betreffende TIMER-plaats met »S« of »A« selecteren.

  3

  Menu »Timerlijst« met »SETUP« uitschakelen.

  Enter-Edit Setup-einde keuze AS

  Opnamegegevens wijzigen
  1

  »TIMER« indrukken, met »S« of »A« de regel »Manuele
  programmering« kiezen en de invoer met »ENTER« activeren.
  – Het menu »Timerlijst« verschijnt, de actuele gegevens worden
  weergegeven.

  2

  Betreffende TIMER-plaats met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  3

  Betreffende opnamegegevens met »a « of »s« kiezen en met
  »S« of »A« de opnamegegevens wijzigen.

  4

  Opnamegegevens met »ENTER« opslaan.

  5

  Menu »Timerlijst« met »SETUP« uitschakelen.

  Bewerk Timer
  Medium
  PR No.
  Datum
  Start
  Einde
  Modus
  Herh.
  Wissen

  PR-03
  03 / Dez. Fr
  20:15
  21:45
  HQ
  1x

  Enter-opslaan Setup-einde

  Timerlijst
  PR No.Datum Start EindeModus
  PR03 03/12 13:30 14:30 HQ
  ---- --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- ------ --/-- --:-- --:-- --Enter-Edit Setup-einde keuze AS

  44

  Opnamegegevens wissen
  1

  »TIMER« indrukken, met »S« of »A« de regel »Manuele
  programmering« kiezen en de invoer met »ENTER« activeren.
  – Het menu »Timerlijst« verschijnt, de actuele gegevens worden
  weergegeven.

  2

  Betreffende TIMER-plaats met »S« of »A« selecteren.

  3

  Opnamegegevens met »CLEAR« wissen.

  4

  Menu »Timerlijst« met »SETUP« uitschakelen. • Page 45

  KOPIEERFUNCTIES _______________________________
  Kopiëren van de disk op de videocassette
  1
  2

  Kies de kopieerfunctie:
  DVD –> VCR
  VCR –> DVD
  Enter-bevestigen

  AS

  3

  Videocassette in het cassettevak schuiven.

  4

  Afstandsbediening met »DVD« op diskmodus omschakelen.

  5

  Kopieerfunctie met »COPY« selecteren.
  – Het menu » Kopieer menu« wordt weergegeven.

  6

  Kopieerfunctie » DVD –> VCR« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« bevestigen.
  – Het menu » Kopieer cassette« wordt weergegeven.

  7

  Bandsnelheid » LP« of » SP« met »S« of »A« kiezen en met
  »COPY« bevestigen.
  – De weergave van de disk en de opname op de videocassette
  worden gestart.

  8

  Opnamepauze met »8!« selecteren.
  – Tijdens de opnamepauze kan de disk gewisseld worden.

  9

  Opname voorzetten, hiervoor »COPY« twee keer indrukken.

  Kopieer cassette
  Kies de snelheid en
  druk vervolgens op
  [COPY].
  LP
  SP
  ■ STOP

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade;
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.

  10 Opname met »7« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Kopieer menu

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  45 • Page 46

  KOPIEERFUNCTIES _______________________________
  Kopiëren van de videocassette op disk
  1
  2

  Enter-bevestigen

  AS

  Videocassette in het cassettevak schuiven.

  4

  Afstandsbediening met »VCR« op vcr-modus omschakelen.

  5

  Gewenste bandpositie zoeken, hiervoor »8!« indrukken en
  met »3« of »4« de bandpositie zoeken. Is de bandpositie
  bereikt, »7« indrukken.

  6

  Kopieerfunctie met »COPY« selecteren.
  – Het menu » Kopieer menu« wordt weergegeven.

  7

  Kopieerfunctie » VCR –> DVD« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« bevestigen.
  – Het menu » Kopieer naar disk« wordt weergegeven.

  8

  Opnamekwaliteit met »S« of »A« kiezen en met »COPY«
  bevestigen.
  – De weergave van de videocassette en de opname op de disk
  worden gestart.

  9

  Opnamepauze met »8!« selecteren.

  Kopieer naar disk.
  Kies de kwaliteit en
  druk vervolgens op
  [COPY].
  HQ
  SP
  EP
  SLP
  ■ STOP

  46

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade;
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.

  3

  Kopieer menu
  Kies de kopieerfunctie
  DVD –> VCR
  VCR –> DVD

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  10 Opname voorzetten, hiervoor »COPY« twee keer indrukken.
  11 Opname met »7« beëindigen. • Page 47

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Het indexbeeldoverzicht van de dvd+r en de dvd+rw informeert u
  over de titel van de opname (indien door de omroep aangeboden),
  de opnameduur, de opnamekwaliteit en de datum van de opname.
  Daarnaast wordt de eerste scène van de opname als stilstaand
  beeld weergegeven.
  Werd de functie “Autom. hoofdstuk” geactiveerd, dan brengt de
  dvd/vcr-recorder tijdens de opname hoofdstukmarkeringen aan,
  afhankelijk van de instellingen. Die kunt u achteraf wijzigen, wissen
  of u kunt ook nieuwe hoofdstukmarkeringen toevoegen.
  U kunt ook de naam van de opname wijzigen, de disk een nieuwe
  naam geven, losse opnames of alle opnames wissen.

  Titel bewerken
  Bewerkingsmenu oproepen
  Disk bewerken
  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken
  Beeldindex wijzigen
  Titel delen

  1

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven;

  2

  Gewenste titel met »S« of »A« selecteren.

  3

  Menu » Disk bewerken« met »EDIT« oproepen.
  – Het menu » Disk bewerken« verschijnt, de weergave van de
  titel start.

  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  Aanwijzingen:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.
  Meer over de bediening kunt u in de volgende hoofdstukken,
  telkens vanaf punt 1 lezen.

  Hoofdstukmarkeringen invoegen
  Om scènes snel te vinden, kunt u tijdens de weergave binnen een
  titel markeringen voor hoofdstukken invoegen.
  Is de disk schrijfbeveiligd of gefinaliseerd, dan kunnen geen markeringen ingevoegd worden.
  Disk bewerken

  1

  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8 Hoofdstuk
  Invoegen
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken Wissen
  Beeldindex wijzigen
  Alles wissen
  Titel delen

  Regel » Hoofdstuk bewerken« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Voor het invoegen van eigen markeringen de regel » Invoegen«
  met »S« of »A« kiezen en aan de gewenste scène met
  »ENTER« de markering invoegen.

  3

  Beëindig de functie met »SETUP«.

  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8 Hoofdstuk
  Invoegen
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken Wissen
  Beeldindex wijzigen
  Alles wissen
  Titel delen
  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  U kunt gericht bepaalde hoofdstukmarkeringen of alle hoofdstukmarkeringen van een titel wissen.
  1

  Regel » Hoofdstuk bewerken« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Voor het wissen van de actuele hoofdstukmarkering de regel
  » Wissen« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER« de
  hoofdstukmarkering wissen; of

  NEDERLANDS

  Hoofdstukmarkeringen wissen
  Disk bewerken

  47 • Page 48

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Voor het wissen van alle hoofdstukmarkeringen de regel
  » Alles wissen« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  alle hoofdstukmarkeringen wissen.
  3

  Beëindig de functie met »SETUP«.

  Hoofdstuk verbergen
  U kunt hoofdstukken markeren die bij de weergave overgeslagen
  (en hierdoor verborgen) werden.
  1

  Disk bewerken
  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken
  Beeldindex wijzigen
  Titel delen

  Regel » Verborgen hoofdstukken« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« bevestigen.
  – Het hoofdstuk wordt bij de weergave overgeslagen.
  Aanwijzing:
  Voor het opnieuw afspelen van dit hoofdstuk het hoofdstuk met
  »1…0« selecteren, regel » Hoofdstuk« met »S« of »A«
  kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  2

  Beëindig de functie met »SETUP«.

  Nieuwe titel-beeldindex opstellen
  U kunt een willekeurige scène als nieuwe titel-beeldindex uitzoeken
  en opslaan.
  Disk bewerken
  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken Beeld wijzigen?
  Beeldindex wijzigen
  Titel delen
  Ja

  1

  Regel » Beeldindex wijzigen« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  2

  Regel » Ja« met »S« of »A« kiezen en aan de scène, die als
  nieuw indexbeeld en hierdoor als titelbeeldindex gebruikt moet
  worden, »ENTER« indrukken.

  3

  Beëindig de functie met »SETUP«.

  Nee
  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  Titel in twee afzonderlijke titels verdelen
  (alleen dvd+rw)
  U kunt een titel in twee titels verdelen. Daarna kunt u deze titel
  afzonderlijk wissen, de geheugenplaats op de disk staat opnieuw
  ter beschikking.

  Disk bewerken
  Titel
  1 of 2
  Hoofdstuk
  1 of 8
  Hoofdstuk bewerken
  Verborgen hoofdstukken Titel in tweën
  splitsen?
  Beeldindex wijzigen
  Titel delen
  Ja

  1

  Regel » Titel« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.
  Gewenste titel met »S« of »A« selecteren en met »ENTER«
  bevestigen.

  2

  Regel » Titel delen« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  3

  Regel » Ja« met »S« of »A« selecteren en met »ENTER«
  bevestigen.
  – De titel wordt gedeeld.

  4

  Beëindig de functie met »SETUP«.

  Nee
  Enter-bevestigen Setup-einde
  Keuze AS

  48

  Aanwijzing:
  Deze procedure kan, naargelang de lengte van de titel, een
  tijdje duren. • Page 49

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Titelnaam van de opname wijzigen
  Als u de door de omroep geleverde titelnaam niet goed lijkt of de
  omroep heeft geen titelnaam aangeboden, dan kunt u bij de opname een eigen titelnaam geven.

  s 1. TITLE
  30/09/2004

  10:05:12
  SP 01:15:00
  2. TITLE
  30/09/2004
  12:30:00
  SP 0:45:00

  1

  3. TITLE
  01/10/2004
  21:00:00
  SP 0:30:00

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.
  2

  Gewenste titel met »S« of »A« kiezen en met »s« het
  » Titelmenu« activeren.
  – Het » Titelmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Titelnaam wijzigen« met »a « of »s« kiezen en
  met »ENTER« activeren.
  – De titel van de opname staat in de eerste regel.

  Druk op [Enter] om de
  naam van de titel te
  wijzigen.

  Enter-bevestigen

  Aanwijzingen:
  De “toetsen” op het bovenste niveau zijn functietoetsen:
  Met »CLR« kan de titelnaam gewist worden;
  met »SP« kan een spatie ingevoegd worden;
  »DEL« wist een letter/een teken;
  »SAVE« slaat de nieuwe titelnaam aan.

  Titelnaam wijzigen
  SP
  4 5
  C D
  K L
  S T
  ( )

  DEL
  6 7
  E É
  MN
  U Ú
  . ,

  Enter-bevestigen

  8
  F
  Ñ
  Û
  :

  SAVE
  9 0
  GH

  VW
  ; &

  AS

  4

  Letters/tekens met »S«, »A«, »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  5

  Voor het bevestigen van de nieuwe naam met »S«, »A«,
  »a « of »s« naar de functietoets »SAVE« schakelen en titelnaam met »ENTER« bevestigen.

  6

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Titelnaam wijzigen

  TITEL
  CLR
  1 2 3
  AÁB
  I Í J
  PQR
  XY Z
  !

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  49 • Page 50

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Titel (opname) op de disk wissen
  1
  s 1. TITLE
  30/09/2004
  10:05:12
  SP 01:15:00

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.

  2. TITLE
  30/09/2004
  12:30:00
  SP 0:45:00
  3. TITLE
  01/10/2004
  21:00:00
  SP 0:30:00

  2

  Titel die gewist moet worden met »S« of »A« kiezen en met
  »s« het » Titelmenu« activeren.
  – Het » Titelmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Titel wissen« met »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel » Ja« met »S« of »A« kiezen en wisprocedure met
  »ENTER« bevestigen;
  – De titel wordt gewist, in het titeloverzicht wordt daarna een
  lege titel weergegeven.

  Titel wissen
  Druk op [Enter] om de titel
  te wissen

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  Aanwijzingen:
  Opgelet, gewiste titels op een dvd+r worden alleen als gewist
  gemarkeerd. De speelduur voor deze titel kan voor bijkomende
  opnames niet meer gebruikt worden. Bij de weergave wordt
  deze titel overgeslagen.

  Enter-bevestigen

  Werd de dvd+r gefinaliseerd, dan kan niet meer gewist worden.

  Titel overschrijven
  Met deze functie kunt u gericht een vrije geheugenplaats op de disk
  gebruiken.
  s 1. TITLE
  30/09/2004
  10:05:12
  SP 01:15:00

  2. TITLE
  30/09/2004
  12:30:00
  SP 0:45:00
  3. TITLE
  01/10/2004
  21:00:00
  SP 0:30:00

  Opnamemogelijkheden
  Titel overschrijven:
  en dan stoppen
  en dan voortzetten

  Enter-bevestigen AS

  50

  Opgelet, voor de nieuwe opname staat slechts de tijd van de titel ter
  beschikking die overschreven moet worden.
  1

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.

  2

  De gewenste zender met »PR+« (A) of »PR-« (S) kiezen.

  3

  Het index-beeldoverzicht met »MENU« weergegeven.

  4

  Titel die overschreven moet worden met »S« of »A« kiezen
  en met »s« het » Titelmenu« activeren.
  – Het » Titelmenu« verschijnt.

  5

  Menupunt » Opnamemogelijkheden« met »a « of »s« kiezen
  en met »ENTER« activeren.

  6

  Regel voor de gewenste functie met »S« of »A« kiezen en
  opname met »ENTER« bevestigen.
  – De ter beschikking staande opnametijd wordt weergegeven. • Page 51

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Naam van de disk invoeren
  U kunt voor elke disk een naam opgeven, die wordt in het indexbeeldoverzicht getoond.

  s 1. TITLE
  30/09/2004
  10:05:12
  SP 01:15:00

  2. TITLE
  30/09/2004
  12:30:00
  SP 0:45:00

  1

  3. TITLE
  01/10/2004
  21:00:00
  SP 0:30:00

  s

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.

  Vakantie

  2

  30/09/2004

  PAL

  10:05:12
  DVD

  Diskinformatie met »A« kiezen en met »s« activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.
  Aanwijzing:
  Wird de disk in het menupunt » Beveilig/ontgrendel disk«
  geblokkeerd, dan kan de disknaam niet veranderd worden.

  BEWERKEN

  3
  Naam disk wijzigen
  Druk op [Enter] om de
  naam van de disk te
  wissen

  8
  F
  Ñ
  Û
  :

  SAVE
  9 0
  GH

  VW
  ; &

  Enter-bevestigen AS

  4

  Letters/tekens met »S«, »A«, »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  5

  Voor het bevestigen van de nieuwe naam met »S«, »A«,
  »a « of »s« naar de functietoets »SAVE« schakelen en disknaam met »ENTER« bevestigen.

  6

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Naam disk wijzigen
  DEL
  6 7
  E É
  MN
  U Ú
  . ,

  Menupunt » Naam disk wijzigen« met »a « of »s« kiezen en
  met »ENTER« activeren.
  – De titel van de opname staat in de eerste regel.
  Aanwijzingen:
  De “toetsen” op het bovenste niveau zijn functietoetsen:
  Met »CLR« kan de disknaam gewist worden;
  met »SP« kan een spatie ingevoegd worden;
  »DEL« wist een letter/teken;
  »SAVE« slaat de nieuwe disknaam op.

  Enter-bevestigen

  MY DVD
  CLR SP
  1 2 3 4 5
  AÁB C D
  I Í J K L
  PQR S T
  XY Z ( )
  !

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  51 • Page 52

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Inhoud van de disk (dvd+rw) wissen
  1

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.

  Disk wissen
  Druk op [Enter] als u de
  disk wilt wissen. Alle
  bestaande opnames worden
  gewist.

  2

  Diskinformatie met »S« of »A« kiezen en met »s« activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Disk wissen« met »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel » Ja« met »S« of »A« kiezen en wisprocedure met
  »ENTER« bevestigen;
  – De disk wordt gewist, het index-beeldoverzicht kan niet meer
  opgeroepen worden.

  Enter-bevestigen

  Disk wissen

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  Disk wissen? Alle opnames
  gaan verloren.
  Ja
  Nee

  Aanwijzing:
  Voor het afbreken van de wisprocedure de regel » Nee« met
  »S« of »A« kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  Enter-bevestigen AS

  Disk vergrendelen/ontgrendelen
  Hiermee beschermt u de opnames op de disk tegen het per ongeluk
  overspelen.
  1

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.

  Beveilig/ontgrendel disk
  Druk op de [Enter]-toets
  om de disk te vergrendelen.
  Dit verhindert dat
  bijkomende opnames of
  disk-functies uitgevoerd
  kunnen worden.
  Enter-bevestigen

  Beveilig/ontgrendel disk
  De disk is niet vergrendeld.
  Wilt u hem vergrendelen?
  Ja
  Nee

  Enter-bevestigen

  52

  AS

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  2

  Diskinformatie met »S« of »A« kiezen en met »s« activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Beveilig/ontgrendel disk« met »a « of »s« kiezen en met »ENTER« activeren.

  4

  Regel » Ja« met »S« of »A« kiezen en functie met »ENTER«
  bevestigen;
  – De disk is vergrendeld, er kunnen nu geen opnames uitgevoerd worden.
  Aanwijzing:
  Voor het ontgrendelen van de disk de instelling herhalen. • Page 53

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Titelwijziging beëindigen (alleen dvd+rw)
  Als u titels of hoofdstukken veranderd hebt, kan het gebeuren dat
  een dvd-speler dat niet juist aangeeft.
  Met deze functie verhelpt u dit probleem.
  Wordt de regel » Disk compatibel maken« in het menu niet weergegeven, dan is deze disk reeds compatibel, de instelling is niet nodig.
  1

  Dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  2

  Diskinformatie met »S« of »A« kiezen en met »s«
  activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.

  Enter-bevestigen

  3

  Menupunt » Compatibel maken« met »a « of »s« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  Compatibel maken

  4

  Regel » Ja« met »S« of »A« selecteren en met »ENTER«
  bevestigen.
  – Nu worden bij de weergave van de dvd+r of dvd+rw op een
  dvd-speler titels en hoofdstukken juist weergegeven.

  Druk op [Enter]
  om de disk
  compatibel te maken,
  zodat de disk op u
  DVD-speler afgespeeld
  kan worden.

  Maak disk compatibel voor
  uw DVD-speler
  Ja
  Nee

  Enter-bevestigen AS

  Aanwijzing:
  Deze procedure kan, naargelang de lengte van de titel, een
  tijdje duren.

  NEDERLANDS

  Compatibel maken

  53 • Page 54

  OPNAME-GEGEVENS BEHEREN _______
  Disk finaliseren (alleen dvd+r)
  Als u een dvd+r in een dvd-speler wilt weergeven, moet u deze disk
  finaliseren, in de dvd/vcr-recorder kan deze disk afgespeeld worden.
  Opgelet, na het finaliseren kunnen geen wijzigingen uitgevoerd of
  nieuwe opnames toegevoegd worden.
  Disk finaliseren
  Druk op [Enter]
  om de disk te
  finaliseren.

  Enter- bevestigen

  Disk finaliseren

  1

  Dvd+r in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  2

  Diskinformatie met »S« of »A« kiezen en met »s« activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Disk finaliseren« met »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel » Ja« met »S« of »A« selecteren en met »ENTER«
  bevestigen.
  – Nu worden bij de weergave van de dvd+r op een dvd-speler
  titels en hoofdstukken juist weergegeven.

  Hierna kunnen geen
  wijzigingen meer worden
  aangebracht. Verder gaan?
  Ja
  Nee

  Enter-bevestigen

  Aanwijzing:
  Deze procedure kan, naargelang de lengte van de titel, een
  tijdje duren.

  AS

  Informatie via de disk oproepen
  1

  Aanwijzing:
  Wordt het indexbeeldoverzicht niet weergegeven, »MENU«
  indrukken.

  Informatie
  Type
  Opnames
  Totaal titels
  Vrije ruimte
  Gefinaliseerd
  Geblokkeerd
  Compatibel
  Instructies:
  Setup-einde

  54

  DVD+RW
  5
  00:57:57
  01:48:48
  Nee
  Nee

  Dvd+r of dvd+rw in het diskvak plaatsen.
  – Het indexbeeldoverzicht wordt weergegeven.

  2

  Diskinformatie met »S« of »A« kiezen en met »s« activeren.
  – Het » Diskmenu« verschijnt.

  3

  Menupunt » Informatie« met »a « of »s« selecteren.

  4

  Infomenu met »SETUP« uitschakelen. • Page 55

  KOPIËREN _____________________________________________
  Aansluiten en voorbereiden

  Camerarecorder aansluiten
  Bussen »AV.F VIDEO L AUDIO R« aan de voorkant van de dvdrecorder en desbetreffende bussen van de camerarecorder met een
  gewone cinchkabel verbinden

  Videorecorder, dvd-speler of Set Top-Box
  aansluiten

  Y

  Pb/Cb

  COAXIAL

  S VIDEO OUT VIDEO OUT Pr/Cr

  NEDERLANDS

  Bus »EURO AV2/DECODER« van de dvd/vcr-recorder en desbetreffende bus van de videorecorder, dvd-speler of de Set Top-Box
  met een gewone EURO-AV-kabel verbinden.

  55 • Page 56

  KOPIËREN _____________________________________________
  Opnemen van externe toestellen
  Opname voorbereiden
  1

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  2

  Met »DVD« of »VCR« kiezen of op disk of videocassette opgenomen moet worden.

  3

  4

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade;
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Videocassette in het cassettevak schuiven.

  Opnemen

  56

  1

  Aan de dvd/vcr-recorder met »INPUT« de programmaplaats
  kiezen:
  – »AV 2« (voor de videorecorder, dvd-speler of Set Top-Box) of
  »AVF« (voor de camerarecorder).

  2

  Opnamekwaliteit kiezen, hiervoor »REC SPEED« zo vaak
  indrukken tot de benodigde weergave verschijnt.

  3

  Start de opname met »●«.

  4

  Opnamepauze met »8!« selecteren.

  5

  Opname met »7« beëindigen. • Page 57

  GEBRUIK MET EEN DECODER ____________
  Aansluiten en voorbereiden
  Als de dvd/vcr-recorder gecodeerde zenders van commerciële stations ontvangt, hebt u daarvoor een decoder nodig.
  Vraag in een speciaalzaak naar deze decoder.

  PAY-TV
  COAXIAL

  Aansluiten
  1

  Verbind de bus »EURO AV2/DECODER« van de dvd/vcrrecorder en de geschikte aansluiting van de decoder door middel van een EURO-AV-kabel met elkaar.

  Zenderplaats om op te slaan
  Standaard
  Ontvangst
  Autom. zoekloop
  Fijnafstemming
  Decoder
  Zenderplaats
  Zendernaam
  Enter-bevestigen

  PAL-BG
  Antenne
  CH02

  Aus
  Decoder
  PR01
  P-01
  Uit
  Aan
  Setup-einde keuze AS

  1

  Met »S« of »A« de gewenste zenderplaats, voor wiens televisiezender de decoder nodig is.

  2

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  3

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  4

  Regel » Handmatig instellen« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  5

  Regel »Decoder« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.
  Met »S« of »A« de instelling »Aan« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Regel »Zenderplaats« met »S« of »A« kiezen, met
  »ENTER« activeren en met »ENTER« bevestigen.

  7

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Zenderplaats voor een decoder instellen

  57 • Page 58

  GEBRUIK MET EEN DECODER____________
  PAY-TV-programma’s opnemen
  Opname voorbereiden
  1

  Dvd/vcr-recorder met »STANDBY/ON« aan het toestel inschakelen.

  2

  Met »DVD« of »VCR« kiezen of op disk of videocassette opgenomen moet worden.

  3

  4

  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Plaats de gewenste cd met het opschrift (labelzijde) naar boven
  in de disklade;
  » ə « aan de dvd/vcr-recorder of aan de afstandsbediening
  indrukken.
  Videocassette in het cassettevak schuiven.

  Opnemen

  58

  1

  De gewenste programmabron (bijvoorbeeld de televisiezender)
  met »INPUT« selecteren.

  2

  De gewenste PAY-TV-zender met »S« of »A« kiezen.

  3

  Opnamekwaliteit kiezen, hiervoor »REC SPEED« zo vaak
  indrukken tot de benodigde weergave verschijnt.

  4

  Start de opname met »●«.
  – De ter beschikking staande opnametijd wordt weergegeven.

  5

  Opnamepauze met »8!« selecteren.

  6

  Opname met »●« voortzetten.

  7

  Opname met »7« beëindigen. • Page 59

  KINDERSLOT _________________________________________
  Inhoud van de dvd autoriseren

  Voorinstellingen
  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Speciale functies
  VCR

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Dvd’s kunnen speelfilms aanbieden waarvan de inhoud of bepaalde scènes niet geschikt zijn voor kinderen. Deze dvd’s bevatten
  informatie die de inhoud of deze scènes markeren. Ze zijn met toegangsniveaus van 1 tot 8 voorzien, die kunnen verschillend zijn van
  land tot land. U kunt een van de toegangsniveaus en een bepaald
  land kiezen om alternatieve scènes te autoriseren voor weergave.

  Inhoudsbesturing vastleggen

  Setup-einde

  Afspeelbeperking
  Inhoudsbesturing inst.
  Uit
  Paswoord wijzigen
  Landcode Inhoudsbesturing AU

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Beperkingsniveau« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »Inhoudsbesturing inst.« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  5

  Paswoord (3308) met cijfertoetsen »1…0« invoeren en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Veiligheidsniveau met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.

  7

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Beperkingsniveau« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »Landcode Inhoudsbesturing« met »S« of »A« selecteren en met »ENTER« activeren.

  5

  Paswoord (3308) met cijfertoetsen »1…0« invoeren en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Land met »S« of »A« kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  7

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Landcode inhoudsbesturing
  Gelieve land voor de inhoudsbesturimg
  te kiezen
  Australia
  Belglë
  Denemarken
  Finland
  Frankrijk
  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  NEDERLANDS

  Landcode voor de inhoudsbesturing vastleggen

  59 • Page 60

  KINDERSLOT _________________________________________
  Toegangscode (paswoord) wijzigen

  Afspeelbeperking
  Inhoudsbesturing inst.
  Uit
  Paswoord wijzigen
  Landcode Inhoudsbesturing AU

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Paswoord wijzigen
  Oud pasword

  ____

  Nieuw pasword

  ____

  Pasword bevestigen

  ____

  Setup-einde

  60

  Enter-bevestigen

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Beperkingsniveau« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »Paswoord wijzigen« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  5

  Actueel paswoord (3308) met de cijfertoetsen »1…0« met vier
  cijfers invoeren.

  6

  Nieuw paswoord met cijfertoetsen »1 … 0« met vier cijfers
  invoeren.

  7

  Hetzelfde paswoord met de cijfertoetsen »1…0« nog eens
  invoeren en met »ENTER« bevestigen.

  8

  Instelling met »SETUP« beëindigen. • Page 61

  GELUIDSINSTELLINGEN ______________________
  Geluidsinstellingen kiezen
  1
  Voorinstellingen
  Video
  Audio
  Beperkingsniveau
  Speciale functies
  VCR

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Audio« met »S« of »A« selecteren en met »ENTER«
  activeren.
  Aanwijzing:
  Meer over de bediening kunt u in de volgende hoofdstukken,
  telkens vanaf punt 1 lezen.

  Setup-einde

  Digitale uitgang kiezen
  Hiermee kiest u of het geluidssignaal aan de bussen »DIGITAL
  AUDIO OUT« in het originele dataformaat (bitstream) of in het
  LPCM-formaat (Pulse Code Modulation) uitgegeven wordt.

  Audio
  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  Uit
  Kies digitale
  Uit
  uitgang
  Aus
  Uit
  Bitstroom

  1

  Regel » Digitale uitgang« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste modus (» Bitstroom« of » LPCM«) met »S« of »A«
  kiezen en met »OK« bevestigen.

  LPCM

  Aanwijzing:
  Werd de instelling » Uit« gekozen, dan wordt aan de bussen
  »DIGITAL AUDIO OUT« geen geluidssignaal uitgegeven.

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Volumebereik instellen

  Audio
  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  Uit
  Uit
  Kies dynamic
  Aus
  range
  Uit
  Laag
  Hoog

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Dolboy Digital-soundtracks hebben een heel grote dynamische
  omvang. Bij groot volume kan dit een fascinerende ervaring zijn,
  die laat in de nacht soms storend kan werken.
  Gewoon het volume verlagen leidt niet tot een bevredigend resultaat, de dialogen zouden nauwelijks te verstaan zijn. Kies daarom
  de instelling »Laag« of »Hoog«.
  1

  Regel » Dynamisch bereik« met »S« of »A« selecteren en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste instelling (»Laag« of »Hoog«) met »S« of »A«
  kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  Virtual surround inschakelen

  Digitale uitgang
  Dynamisch bereik
  Virtueel surround

  Uit
  Uit
  Aus
  Kies virtueel
  surround
  Uit
  Aan

  U kunt het ruimtelijk geluidseffect virtual surround inschakelen. Virtual Surround is een procédé waarbij de luisteraar slechts via twee
  luidsprekers schijnbaar rondom geluid hoort.
  1

  Regel » Virtueel surround« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  2

  Ruimtelijk effect virtual surround met »S« of »A« inschakelen (Aan) en met »ENTER« bevestigen.

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Instellingen beëindigen
  1

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Audio

  61 • Page 62

  TAALINSTELLINGEN_____________________________
  U kunt uit verschillende talen kiezen.
  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  OSD-taal
  Menu-taal
  Ondertiteltaal
  Taal geluidsspoor

  Nederland
  Standaard
  Nederland
  Nederland

  2

  Menupunt » Talen« met »a « of »s« selecteren.

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  Taal van de beeldschermmenu’s kiezen

  Talen

  Hiermee stelt u de taal van de beeldschermmenu’s van de dvd/vcrrecorder in.

  Talen
  OSD-taal
  Menu-taal
  Ondertiteltaal
  Taal geluidsspoor

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Nederland
  Standaard
  Kies taal
  Nederland
  voor OSD
  Nederland
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland

  Setup-einde

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  1

  Regel »OSD-taal« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  2

  Gewenste taal met »A« of »S« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.

  Taal van het dvd-menu kiezen
  Als er op de geplaatste dvd menu’s in verschillende talen ter
  beschikking staan, kunt u de gewenste taal kiezen.

  Talen
  OSD-taal
  Menu-taal
  Ondertiteltaal
  Taal geluidsspoor

  Aanwijzing:
  Meer over de bediening kunt u in de volgende hoofdstukken,
  telkens vanaf punt 1 lezen.

  Nederland
  Standaard
  Kies taal
  Nederland
  voor menu
  Nederland
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland
  Setup-einde

  1

  Regel »Menu-taal« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste taal van de dvd-menu’s met »S« of »A« kiezen
  en met »ENTER« bevestigen.

  Taal van de ondertitels kiezen
  Als op de geplaatste dvd ondertitels ter beschikking staan, worden
  deze in de door u gekozen taal weergegeven.
  Als de dvd de gekozen taal van de ondertitels niet bevat, schakelt
  de dvd/vcr-recorder over op de eerste taal van de dvd.

  Talen
  OSD-taal
  Menu-taal
  Ondertiteltaal
  Taal geluidsspoor

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  62

  Nederland
  Standaard
  Kies taal
  Nederland
  ondertiteling
  Nederland
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland
  Setup-einde

  1

  Regel »Ondertiteltaal« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste taal met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen. • Page 63

  TAALINSTELLINGEN_____________________________
  Synchronisatietaal van het geluid kiezen
  OSD-taal
  Menu-taal
  Ondertiteltaal
  Taal geluidsspoor

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Nederland
  Standaard
  Kies taal
  Nederland
  geluidsspoor
  Nederland
  Tsjechisch
  Deens
  Duits
  Nederland
  Setup-einde

  Als op de geplaatste dvd meerdere talen ter beschikking staan,
  wordt het geluid in de door u gekozen taal weergegeven.
  Als de dvd de gekozen synchronisatietaal niet bevat, schakelt de
  dvd/vcr-recorder over op de eerste synchronisatietaal van de dvd.
  1

  Regel »Taal geluidsspoor« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste synchronisatietaal met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  Instellingen beëindigen
  1

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Talen

  63 • Page 64

  OPNAME-INSTELLINGEN ___________________
  Instellingen voor de opname
  Opname-instellingen
  DVD-opnamekwaliteit
  VCR-opnamekwaliteit
  Hoofdstukmarkeringen

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Opname-instellingen« met »a « of »s« selecteren.

  HQ
  LP
  Uit

  Setup-einde

  Aanwijzing:
  Meer over de bediening kunt u in de volgende hoofdstukken,
  telkens vanaf punt 1 lezen.

  Opnamekwaliteit voor diskopname kiezen
  Met deze functie kiest u de opnamekwaliteit voor disks.

  Opname-instellingen
  DVD-opnamekwaliteit
  VCR-opnamekwaliteit
  Hoofdstukmarkeringen

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  1

  HQ
  LP DVD
  Keuze
  Uit
  kwaliteit
  SLP
  EP
  SP
  HQ

  Setup-einde

  1

  Regel » Dvd-opnamekwaliteit« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste opnamekwaliteit met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  Opnamekwaliteit voor vcr-opname kiezen
  Met deze functie kiest u de opnamekwaliteit voor videocassettes.

  Opname-instellingen
  DVD-opnamekwaliteit
  VCR-opnamekwaliteit
  Hoofdstukmarkeringen

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  HQ
  LP
  Uit VCRKeuze
  kwaliteit
  LP
  SP

  Setup-einde

  DVD-opnamekwaliteit
  VCR-opnamekwaliteit
  Hoofdstukmarkeringen

  64

  Regel » VCR-opnamekwaliteit« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Gewenste opnamekwaliteit met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  Hoofdstukmarkeringen invoegen
  Met deze functie legt u vast of en hoe vaak tijdens de opname automatisch hoofdstukmarkeringen geplaatst worden.

  Opname-instellingen

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  1

  HQ
  LP
  hoofdstukUit
  markeringen
  Uit
  5min
  10min
  15min
  Setup-einde

  1

  Regel »Hoofdstukmarkeringen« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  2

  Volgorde van de hoofdstukmarkeringen met »S« of »A«
  kiezen en met »ENTER« bevestigen.
  Aanwijzing:
  Als er geen hoofdstukmarkeringen aangebracht worden, de
  instelling herhalen en »Uit« selecteren. • Page 65

  OPNAME-INSTELLINGEN ___________________
  Vps/pdc-besturing voor timeropnames
  Moeten timeropnames met vps/pdc-besturing uitgevoerd worden,
  dan moet deze functie ingeschakeld worden.

  Tijd automatisch
  AV-link
  VPS/PDC

  Uit
  Uit
  Aus
  Selecteer VPS
  PDC status
  Uit
  Aan

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Speciale functies« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »VPS/PDC« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  5

  Functie met »S« of »A« inschakelen (Aan) en met »ENTER«
  bevestigen.

  6

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Aanwijzingen bij het vps/pdc-systeem
  De besturing door middel van dit systeem garandeert bij opname
  op een later tijdstip dan gepland, dat het programma altijd volledig
  wordt opgenomen.
  Veel omroepen zenden een extra signaal (VPS/PDC-signaal) uit,
  dat het begin en de duur van elk televisieprogramma markeert. Het
  is daarom belangrijk, dat bij het programmeren van de videorecorder de in- en uitschakeltijden tot op de minuut nauwkeurig worden
  ingevoerd.
  Als televisieprogramma’s worden gewijzigd of verschoven, worden
  er in de programma-overzichten aparte VPS/PDC-tijden aangegeven, die in plaats van de normale begintijden moeten worden ingevoerd.
  Bij omroepen die geen VPS/PDC-signaal uitzenden, wordt de
  opname alleen door de inschakeltijd gestart en alleen door de uitschakeltijd beëindigd. Het is hiervoor niet van belang of het
  VPS/PDC-signaal wordt bevestigd of gewist.
  Als u op één dag meerdere televisieprogramma’s wilt voorprogrammeren, moet u beslissen welk programma u volledig wilt opnemen
  als u denkt dat de uitzendtijden zouden kunnen worden verschoven.

  NEDERLANDS

  Speciale functies

  65 • Page 66

  SPECIALE INSTELLINGEN ____________________
  Televisiezenders instellen – automatisch
  1
  Installeren
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Zenderzoekloop« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.
  – De dvd/vcr-recorder zoekt alle televisiekanalen naar zenders
  af, waarna ze worden gesorteerd en vastgelegd. De zoekloop kan enkele minuten duren.
  Aanwijzing:
  De zoekloop kan met »SETUP« afgebroken worden.

  Setup-einde

  Televisiezenders instellen – manueel
  Als u over de informatie voor een nieuwe zender beschikt, kunt u in
  dit menu zenders manueel instellen.

  Installeren
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Handmatig instelling« met »S« of »A« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  4

  Regel »Standaard« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.
  Kleursysteem met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.

  5

  Wilt u de zoekloop naar kanaal of speciaal kanaal uitvoeren,
  dan de regel »Ontvangst« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.
  Gewenst zoekcriterium met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Zoekloop starten, hiervoor de regel »Autom. zoekloop« met
  »S« of »A« kiezen en met »a « of »s« starten.

  7

  Wilt u het beeld fijn afstemmen, dan de regel »Fijnafstemming«
  met »S« of »A« kiezen.
  Beeld met »a « of »s« instellen en instelling met »ENTER«
  bevestigen.

  8

  Wilt u de naam van de zender wijzigen, dan de regel »Zendernaam« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER« activeren.
  Invoerpositie met »a « of »s« kiezen, letters/tekens met
  »S« of »A« kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  Setup-einde

  Zenderplaats om op te slaan
  Standaard
  Ontvangst
  Autom. zoekloop
  Fijnafstemming
  Decoder
  Zenderplaats
  Zendernaam

  PAL-BG
  Selecteer de
  Antenne
  Norm
  CH02
  PAL-BG
  PAL-II
  Aus
  PAL-DK
  PR01
  SECAM-L
  P-01

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Zenderplaats om op te slaan
  Standaard
  Ontvangst
  Autom. zoekloop
  Fijnafstemming
  Decoder
  Zenderplaats
  Zendernaam

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Aus
  PR01
  P-01

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  66 • Page 67

  SPECIALE INSTELLINGEN ____________________
  Zenderplaats om op te slaan
  Standaard
  Ontvangst
  Autom. zoekloop
  Fijnafstemming
  Decoder
  Zenderplaats
  Zendernaam

  9

  PAL-BG
  Antenne
  CH02
  Aus
  PR01
  Zenderplaats
  P-01
  kiezen

  Regel »Zenderplaats« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.
  Nieuwe, vrije zenderplaats met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.
  Aanwijzing:
  Voor het instellen van nog meer zenders, de punten 4 tot en
  met 10 herhalen.

  PR-35

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  10 Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Zenders sorteren
  U kunt de volgorde van de zenders volgens uw wensen wijzigen.
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  Zendertabel
  PR-01 ARD
  PR-02 ZDF
  PR-03 BR 3
  PR-04 SAT 1
  PR-05 RTL
  PR-06 WDR3

  Zender

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Zendertabel« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  De te verplaatsen zenders met »S« of »A« kiezen.

  5

  Functie met »ENTER« activeren.

  6

  Regel » Verschuiven« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  7

  Nieuwe zenderplaats met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« bevestigen.

  Wissen
  Naam
  Verschuiven

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Aanwijzing:
  Wilt u nog meer zenders sorteren, herhaal dan de punten 4 tot 7.
  8

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Installeren

  67 • Page 68

  SPECIALE INSTELLINGEN ____________________
  Zenders wissen
  U kunt televisiezenders die u niet nodig hebt uit de zendertabel wissen.
  Installeren
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  Zendertabel
  PR-01 ARD
  PR-02 ZDF
  PR-03 BR 3
  PR-04 SAT 1
  PR-05 RTL
  PR-06 WDR3

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Zendertabel« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  De te wissen zender met »S« of »A« kiezen.

  5

  Functie met »ENTER« activeren.

  6

  Regel » Wissen« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  bevestigen.

  Zender
  Wissen
  Naam
  Verschuiven

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Aanwijzing:
  Wilt u nog meer zenders wissen, herhaal dan de punten 4 tot 6.
  7

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Zendernaam invoeren
  U kunt voor elke zender een eigen naam (max. 4 tekens) opgeven.

  Installeren
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Zendertabel« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  De televisiezender waarvoor een naam ingevoerd moet
  worden, met »S« of »A« kiezen.

  5

  Functie met »ENTER« activeren.

  6

  Regel » Naam« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  7

  Invoerpositie met »a « of »s« kiezen, letters/tekens met
  »S« of »A« kiezen en met »ENTER« bevestigen.

  Zender
  Wissen
  Naam
  Verschuiven

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  68

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  Setup-einde

  Zendertabel
  PR-01 ARD
  PR-02 ZDF
  PR-03 BR 3
  PR-04 SAT 1
  PR-05 RTL
  PR-06 WDR3

  1

  Aanwijzing:
  Wilt u nog meer zenders wissen, herhaal dan de punten 4 tot 7.
  8

  Instelling met »SETUP« beëindigen. • Page 69

  SPECIALE INSTELLINGEN ____________________
  Televisiezenders automatisch overnemen
  Wordt deze functie geactiveerd, dan kan de dvd/vcr-recorder de
  instelling van de zenders van een televisietoestel overnemen. Voorwaarde is dat het televisietoestel met deze functie uitgerust is.
  Speciale functies
  Tijd automatisch
  AV-link
  VPS/PDC

  Uit
  Uit
  Selecteer AvAus
  link
  Uit
  Aan

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Speciale functies« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »AV-link« met »S« of »A« kiezen en met »ENTER«
  activeren.

  5

  Functie met »S« of »A« inschakelen (Aan) en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Tijd automatisch instellen

  Speciale functies
  Tijd automatisch
  AV-link
  VPS/PDC

  Uit
  Autostatus van
  Uit
  de Kok
  Aus
  Uit
  Aan

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Voorinstellingen« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel »Speciale functies« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  4

  Regel »Tijd automatisch« met »S« of »A« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  5

  Functie met »S« of »A« inschakelen (Aan) en met
  »ENTER« bevestigen.

  6

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  NEDERLANDS

  Als deze functie ingesteld is, kan de dvd/vcr-recorder in stand-by
  de tijd automatisch actualiseren.
  Voorwaarde is dat op zenderplaats 1 van de dvd/vcr-recorder
  een televisiezender met teletekst is ingesteld.

  69 • Page 70

  SPECIALE INSTELLINGEN ____________________
  Tijd en datum instellen
  Als tijd en datum niet door een zender overgenomen zijn, dan kunt
  u die manueel instellen.

  Installeren
  Handmatig instellen
  Zenderzoekloop
  Klok instellen
  Zendertabel

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Installeren« met »a « of »s« selecteren.

  3

  Regel » Klok instellen« met »S« of »A« kiezen.
  Uren met »S« of »A« invoeren.
  Met »s« naar de invoerpositie voor de minuten wisselen en
  minuten met »S« of »A« invoeren.
  Invoer met »s« bevestigen, de invoermarkering springt naar
  de » Datum«.

  4

  Dag met »S« of »A« invoeren.
  Met »s« naar de maand wisselen en maand »S« of »A«
  invoeren.
  Met »s« naar de jaar wisselen en jaar met »S« of »A«
  invoeren.
  Invoer met »ENTER« bevestigen.

  5

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Setup-einde

  Klok instellen
  Stel de klok In:
  A

  Tijd:

  13 : 00
  S

  Datum: 01\ Dez \ 2004 (Mi)

  Enter-bevestigen Setup-einde keuze AS

  Dvd/vcr-recorder in de toestand bij levering
  schakelen

  Fabrieksinstellingen
  Als u deze functie kiest,
  worden alle Instellingen
  Fabrieksinstellingen
  vervangen
  door de
  oorspronkelljke
  Weet u zeker dat u de
  fabrieksinstellingen
  fabrieksinstellingen wilt herstellen?
  Ja
  Nee

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  Setup-einde

  Alle persoonlijke klantinstellingen worden opnieuw in de toestand
  bij levering gebracht.
  U moet alle instellingen van het hoofdstuk “Ingebruikneming” uitvoeren.
  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Fabrieksinstellingen« met »a « of »s« kiezen en
  met »ENTER« activeren.

  3

  Regel » Ja« met »S« of »A« kiezen en wisprocedure met
  »ENTER« bevestigen;

  4

  Instelling met »SETUP« beëindigen.

  Systeeminformatie oproepen
  Systeeminfo
  Versie
  FD3251172VL
  Main Buld
  2.6.8/G
  Micom Software
  2.2.7
  DVD Navigation
  2.0.0
  Loader Versie
  BDR-Z172

  Enter-bevestigen
  Keuze AS

  70

  Setup-einde

  1

  Hoofdmenu met »SETUP« oproepen.

  2

  Menupunt » Systeeminfo« met »a « of »s« kiezen en met
  »ENTER« activeren.

  3

  Instelling met »SETUP« beëindigen. • Page 71

  INFORMATIE _________________________________________
  Technische gegevens
  Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 89/336/EEC, 73/23/EEC en 93/68/EEC.
  Dit toestel voldoet aan de veiligheidsbepaling DIN EN 60065 (VDE 0860) en dus aan het internationale veiligheidsvoorschrift IEC 60065.
  U mag de dvd/vcr-recorder niet openen. Schade die is ontstaan door het ondeskundig omgaan met
  het toestel, valt niet onder de garantie.
  Netspanning:
  230 V ~, 50/60 Hz
  Stroomverbruik:
  Bedrijf: ca. 32 W
  in gebruik 5,8 W
  Omgevingstemperatuur:
  +5 °C tot +35 °C
  Weergavenorm:
  PAL, 50 Hz, 625 regels
  Vcr-systeem:
  4 koppen-video, 2 koppen-hifi
  Diskopnameformaten:
  Dvd+r, dvd+rw
  Mediaformaten:
  Dvd-video, audio-cd,
  video-cd (vcd 1.0/1.1/2.0), s-video-cd,
  cd-rom (DivX©)video, mp3, jpeg, Kodak
  Picture cd)

  Laser:
  Halfgeleider laser
  Golflengte 650 nm voor dvd
  Audioformaat:
  Digitaal:
  mpeg2/Dolby Digital, pcm, dts,
  mpeg3
  Analoog: Stereogeluid, Dolbyprologic
  Audio:
  Signaal:
  DVD:
  Video-cd:
  Audio-cd:

  Analoog
  48/96 kHz
  44,1 kHz
  44,1 kHz

  4 Hz-22/44 kHz
  4 Hz-20 kHz
  4 Hz-20 kHz

  Signaalruisverhouding
  (bij 1 kHz): ≥ 90 dB
  Volumebereik
  (bij 1 kHz): ≥ 90 dB
  Afmetingen en gewicht:
  Afmetingen
  B x h x d 430 x 91 x 354 mm
  Gewicht 6,18 kg

  Algemene aanwijzingen voor apparaten die
  gebruik maken van een laser

  Voorzichtig:
  Als andere dan de hier gespecificeerde bedieningsinrichtingen worden gebruikt of andere methoden
  worden uitgevoerd, kunt u aan gevaarlijke straling worden blootgesteld.
  Dit toestel zendt laserstralen uit. Omdat er gevaar voor oogletsels bestaat, mag het toestel enkel door
  gekwalificeerd personeel geopend en onderhouden worden.
  Als andere dan de hier gespecificeerde instellingen worden gebruikt of ANDERE METHODEN worden
  uitgevoerd, kunt u aan gevaarlijke straling worden blootgesteld.
  Dit product bevat componenten die door bepaalde U.S.-patenten beschermd zijn en die op een
  andere manier als het geestelijke eigendom van de Macrovision Corporation en andere eigenaars
  gelden. Het gebruik van deze beschermde techniek moet door de Macrovison Corporation goedgekeurd zijn en is enkel voor privaat gebruik thuis of voor andere beperkte toepassingen toegestaan, voor zover hiervoor geen afwijkende verklaringen van de Macrovision Corporation
  bestaan. Het nabouwen en het demonteren van het toestel is verboden.
  Geproduceerd met toestemming van de Dolby Laboratories. De benaming “Dolby” en het dubbele
  D-logo “ij ” zijn handelsmerken van de Dolby Laboratories. Vertrouwelijk niet openbaar gemaakt
  materiaal. ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Tijdens de weergave van DTS-gecodeerde cd’s en dvd’s ontstaat een hoger ruisniveau aan de analoge stereo-uitgangen. Om eventuele schade aan het audiosysteem te vermijden, moet de gebruiker voorzorgsmaatregelen treffen als de stereo-uitgangen van de dvd/vcr-recorder aan een versterkersysteem aangesloten worden. Voor de DTS Digital Surround weergave moet een externe
  5.1-kanaal DTS Digital Surround-decoder aan de digitale uitgang (S/PDIF) van de dvd/vcr-recorder aangesloten worden.
  DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. Alle rechten
  voorbehouden.

  NEDERLANDS

  CLASS 1
  LASER PRODUCT

  Uw toestel is een CLASS 1 LASER PRODUCT. Dit betekent dat de laser vanwege zijn technische constructie intrinsiek veilig is, zodat de maximaal toegestane uitstralingswaarde in geen geval kan
  worden overschreden.

  71 • Page 72

  INFORMATIE _________________________________________
  Storingen zelf verhelpen
  Niet elke beeld- en geluidsstoring moet aan een defect van uw dvd/vcr-recorder worden toegeschreven. Ook per ongeluk uitgetrokken aansluitkabels, beschadigde dvd’s/cd’s of lege batterijen van de
  afstandsbediening leiden tot functionele storingen.
  Als de volgende maatregelen niet tot een bevredigend resultaat leiden, neemt u dan contact op met de
  speciaalzaak!
  Storing

  Oorzaak/Verhelpen

  De dvd/vcr-recorder reageert
  niet op de afstandsbediening

  Richt de afstandsbediening direct op de dvd/vcrrecorder.
  Verwijder alle hindernissen die de weg van het signaal van
  de afstandsbediening zouden kunnen storen.
  Controleer of vervang de batterijen van de afstandsbediening.

  Diskschuiflade gaat niet open,
  Beeld-/geluidstoringen
  Geen beeld

  Schakel de dvd/vcr-recorder met de netschakelaar
  »ON/OFF« uit en opnieuw in.
  Controleer de video-aansluiting.
  Het uitgangssignaal is op “Progressive” ingesteld. Met »I/P«
  op de afstandsbediening op “Interlace” overschakelen.

  Vervormd beeld

  Let erop, dat zich op de dvd/cd geen vingerafdrukken bevinden, neem de reinigingsvoorschriften op de volgende pagina
  in acht.

  Dvd/cd kan niet afgespeeld

  Controleer of het opschrift van de dvd/cd naar boven wijst.

  worden

  Reinig de dvd/cd.
  Controleer of de dvd/cd is beschadigd door een andere
  dvd/cd te proberen.

  Geen geluid

  Controleer de audio-aansluitingen.
  Test een andere weergavebron.
  Voor DTS-geluidsformaten een externe decoder gebruiken.

  Geen geluid aan de digitale uitgang

  Modus “Origineel” kiezen, zie instelling op pagina 61.

  Vervormd geluid van de
  hifi-installatie

  Ga na of de audio-aansluitingen niet aan de
  phono-ingang van de versterker aangesloten werden.

  Opname van zenders
  niet mogelijk.

  Antennekabel niet aangesloten, gelieve aan te sluiten.
  De gewenste zender is aan de dvd/vcr-recorder niet ingesteld. Zender instellen.
  Zender uitgevallen of antenne-installatie defect.

  Timeropname werd niet
  uitgevoerd.

  De dvd/vcr-recorder werd na de timer-programmering
  niet uitgeschakeld.
  Bij opnamen via VPS/PDC-programmering is de VPS/PDCtijd verkeerd ingevoerd

  72 • Page 73

  INFORMATIE _________________________________________
  Disk reinigen
  Veeg de verontreinigde disk met een schoonmaakdoek in rechte lijnen vanuit het midden naar de
  rand toe schoon.
  Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunningsmiddelen, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische spray voor analoge grammofoonplaten.
  Gebruik geen reinigings-cd, die kan de laser van uw dvd/vcr-recorder beschadigen.

  Software-instructie

  NEDERLANDS

  We wijzen er uitdrukkelijk op dat enkel door GRUNDIG goedgekeurde systeemsoftware voor de
  dvd/vcr-recorder toegestaan is. Deze systeemsoftware vindt u in de vakhandel of binnenkort op de
  Grundig-website www.grundig.com of www.grundig.de. Alle systeemsoftware die uit twijfelachtige
  bronnen van het internet afkomstig is en die in het toestel geladen wordt, leidt tot functiestoringen en
  bij ingrepen door derden tot het vervallen van elke aanspraak op garantie.
  GRUNDIG wijst daarom alle terugbetalingen van kosten om dergelijke redenen principieel af. Reparatiekosten, ook binnen de garantieperiode, zijn in deze gevallen ten laste van de klant.

  73


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Grundig GDR 6460 VCR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Grundig GDR 6460 VCR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,75 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Grundig GDR 6460 VCR

Grundig GDR 6460 VCR Bedienungsanleitung - Deutsch - 73 seiten

Grundig GDR 6460 VCR Bedienungsanleitung - Englisch - 74 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info