Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DE STOOMREINIGER GEBRUIKT. GEBRUIK ENKEL
ZOALS AANGEGEVEN.
KB 6622V-1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie reinige ich damit den küchenboden(kunststoff muss ich da ingendwie wo den Dampf einstellen) Eingereicht am 29-10-2022 13:15

  Antworten Frage melden
 • Wie funktioniert das Entkalken beim Dampfreiniger H 20 MOP X 5?
  Fritz Schöpfer Eingereicht am 22-6-2022 18:27

  Antworten Frage melden
 • Wie trenne ich der Kopf Einsatz damit Verlängerung Kabel zum Fenster Reiniger benutzen kann Eingereicht am 5-5-2020 09:30

  Antworten Frage melden
 • kann man mit dem H2O auch Polstermöbel reinigen?


  Eingereicht am 12-11-2019 10:53

  Antworten Frage melden
 • Bedienungsanleitung auf deutsch
  Eingereicht am 8-7-2014 18:17

  Antworten Frage melden
 • Dampfmop X5 produziert keinen Dampf mehr! Eingereicht am 4-11-2013 13:01

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  KB 6622V-1

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
  LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DE STOOMREINIGER GEBRUIKT. GEBRUIK ENKEL
  ZOALS AANGEGEVEN. • Page 2

  GEBRUIKERSGIDS

  DANK U
  Gefeliciteerd met uw keuze voor de H2O MOP X5™, een nieuwe, compactere en
  lichtere stoomreiniger, met een afneembare handstomer.
  De H2O MOP X5™ is een nieuwe manier van schoonmaken. Hij is efficiënt en
  veel hygiënischer dan conventionele methodes. De H2O MOP X5™ zorgt voor een
  betere hygiëne en verhoogt het reinigingsvermogen door water in stoom om te
  zetten, gebruik makend van een vloerdoek in microvezel, die de absorptie
  verbetert. Wanneer u in contact komt met vloeroppervlakken, kunnen vuil en
  vlekken in een paar seconden worden verwijderd. De H2O MOP X5™ maakt
  gebruik van de actieve kracht van stoom, zonder detergenten of zeep en is dus
  milieuvriendelijk.
  Als u regelmatig met stoom reinigt, draagt u ook bij tot het verwijderen van
  stofmijten, bepaalde bacteriën, schimmels en meeldauw.

  GEBRUIKERSGIDS

  NOTITIES: • Page 3

  GEBRUIKERSGIDS

  PROBLEEMOPLOSSER

  INHOUDSOPGAVE

  ! WAARSCHUWING

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .​............................... 3 - 5

  OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SHOCK OF VERWONDING
  TE BEPERKEN, MOET U DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET
  STOPCONTACT HALEN VOOR U EEN ONDERHOUD UITVOERT;
  Probleem
  HET TOESTEL GAAT
  NIET AAN

  WEINIG STOOM OF
  GEEN STOOM

  Mogelijke oorzaak
  De stekker van het toestel
  zit niet in het stopcontact
  of het toestel is niet
  ingeschakeld

  Oplossing
  Zorg ervoor dat de stekker
  in een correct stopcontact
  zit en de schakelaar op AAN
  (I) staat.

  Watertank leeg

  Vul de watertank

  Geblokkeerde stoommond

  Haal de zwabberkop los en
  reinig de mond.
  Volg de reinigingsprocedure
  in deze gebruikersgids om
  kalkaanslag te verwijderen.

  Kalkaanslag

  ER ONTSNAPT STOOM Het opzetstuk is niet
  goed aangesloten

  Zet het toestel UIT, laat het
  afkoelen, maak de
  toebehoren los en bevestig
  ze correct.

  Afval of obstructie op de Verwijder het accessoire
  en controleer en reinig de
  verbindingspunten
  verbindingspunten.
  DE REINIGINGSDOEK
  WORDT NAT

  GEBRUIKERSGIDS

  De doek raakt verzadigd
  met water

  20
  33

  Verwijder de natte doek en
  vervang door een nieuwe
  reinigingsdoek (optioneel
  artikel) of laat de doel
  afkoelen. Wring hem
  daarna uit en bevestig
  opnieuw.

  BELANGRIJKSTE FUNCTIES ........................................................... 6
  TOEBEHOREN ............................................................................... 7
  ZO MONTEERT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL.......................... 8 - 10
  ZO GEBRUIKT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL............................11 - 16


  Veiligheidsventiel ter ontluchting

  HANDSTOMER .............................................................................. 17
  ZO MONTEERT U DE HANDSTOMER ............................................ 17 - 18
  ZO MONTEERT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN .......................... 19 - 20
  ZO GEBRUIKT U DE HANDSTOMER............................................... 21 - 22
  ZO GEBRUIKT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN............................. 23 - 28
  NA GEBRUIK.................................................................................. 29
  REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 30 - 32


  Zo ontkalkt u de binnenkant van de watertank

  • Reinigingsprocedure om kalkaanslag te verwijderen  Gebruik van de schraper  Gebruik van een reinigingsoplossing

  • Reiniging van geblokkeerde stomertoebehoren

  PROBLEEMOPLOSSER ................................................................... 33 • Page 4

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  GEBRUIKERSGIDS

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  LEES DEZE RICHTLIJNEN AANDACHTIG. ALS U DE PRODUCTINSTRUCTIES
  NIET NALEEFT, WORDT UW GARANTIE ONGELDIG.
  LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DEZE STOOMREINIGER GEBRUIKT.
  Net als bij alle elektrische toestellen, moet u steeds basisvoorzorgen in acht nemen
  bij het gebruik van dit product, onder andere wat volgt:

  ! WAARSCHUWING
  1. Controleer of het hoofdvoltage op het product overeenkomt met het voltage
  van uw stopcontact.
  Aangeduid voltage: 110-120V, 60 Hz, 1300 W
  Of

  220-240V, 50/60 Hz, 1300 W
  2. Om steeds beschermd te zijn tegen elektrische shock mag u het toestel enkel
  aansluiten op correct geaarde stopcontacten.
  3. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
  4. Niet buitenshuis gebruiken.
  5. Laat de H2O MOP X5™ niet onbewaakt achter terwijl de stekker in het
  stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als hij niet in gebruik is en
  voor elke onderhoudsbeurt.
  6. Voorkom dat de H2O MOP X5™ wordt gebruikt als speelgoed. Jonge
  kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het
  toestel spelen. U moet bijzonder oplettend zijn wanneer u het toestel gebruikt
  in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
  7. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (o.a. kinderen) met
  beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen die
  onvoldoende ervaring en kennis bezitten, tenzij zij onder toezicht staan en hen
  werd uitgelegd hoe ze het toestel moeten gebruiken door een persoon die
  verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  8. Richt nooit stoom rechtstreeks naar mensen, dieren of planten.
  9. Dompel de H2O MOP X5™ nooit onder in water of andere vloeistoffen.

  3

  • Reiniging van geblokkeerde stomertoebehoren
  Door een hoog mineraalgehalte in het water in sommige gebieden, kunt u merken
  dat er minder stoom uit de toebehoren van de handstomer komt.
  Dit kan veroorzaakt worden door de ophoping van kalk in de top van het opzetstuk.
  Zo verwijdert u de ophoping van kalk:
  We bevelen het gebruik van een smeermiddel in spuitvorm aan. Spuit een of twee
  keer kort in de binnenkant van de top van de jetmond. Nadat u het smeermiddel
  in het onderdeel hebt gespoten, vult u de stomer met water volgens de richtlijnen
  en laat u een continue stoomstraal door het aangetaste opzetstuk gaan gedurende
  verschillende minuten. Zo verwijdert u de aanslag. Zodra de stoomstroom vrij is,
  moet u de stomer naar een neutraal oppervlak of een reinigingsdoek richten om
  te controleren of er nog schilfers achtergebleven zijn.
  WE BEVELEN U AAN DEZE PROCEDURE OP EEN BESCHERMDE EN GOED
  GEVENTILEERDE PLAATS UIT TE VOEREN.

  ! WAARSCHUWING
  Stoom of kokend water dat ontsnapt via het veiligheidsventiel kan
  zeer heet zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het
  veiligheidsventiel ter ontluchting vrij, om brandwonden te voorkomen
  als gevolg van de stoom of kokend water die vrijkomt.
  Onderhoud doek in microvezel:
  • Machinewasbaar op 60°C (140°F)
  • Niet bleken
  • Geen wasverzachter gebruiken

  20
  32 • Page 5

  GEBRUIKERSGIDS

  GEBRUIKERSGIDS

  2) Gebruik de reinigingspen om kalkaanslag uit het kleine gaatje van de stoomuitlaat
  op het hoofdtoestel te verwijderen, zoals u kunt
  2
  zien op Fig. 2. Door de pen te draaien en op en
  neer te duwen, maakt u de stoomuitlaat schoon.
  Zorg ervoor dat de kalkaanslag uit de stoomuitlaat
  verwijderd is voor u het toestel terug monteert.
  Blijf met de reinigingspen draaien tot u geen
  schilfers meer ziet.

  10. Niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn. Indien de
  H2O MOP X5™ niet correct werkt, is gevallen, beschadigd of buiten werd
  gelaten of in water werd ondergedompeld, moet u het toestel terugbrengen
  naar de verdeler. Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen
  door de fabrikant of een erkend reparatiedienst om gevaar te voorkomen.
  11. Het toestel niet voorttrekken of dragen aan het snoer, het snoer niet als handvat
  gebruiken, geen deur over het snoer sluiten of het snoer rond scherpe hoeken
  of randen trekken. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
  12. Forceer de stekker nooit in een stopcontact.
  13. Geen verlengsnoeren of stopcontact gebruiken met een aangepaste
  elektriciteitcapaciteit.
  14. Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik. Om de stekker veilig uit
  een stopcontact te halen, neemt u de stekker vast en trekt u voorzichtig, niet
  uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
  15. Raak de stekker of de H2O MOP X5™ niet aan met natte handen en werk
  niet op blote voeten.
  16. Steek geen voorwerpen in openingen van het toestel. Niet gebruiken met een
  geblokkeerde opening.
  17. Gebruik de zwabberkop niet zonder de vloerdoek.
  18. Niet gebruiken zonder water in de watertank.
  19. Wees extra voorzichtig op trappen
  20. Berg uw H2O MOP X5™ binnenshuis op een koele, droge plaats op.
  21. Zorg ervoor dat de ruimte waar u werkt, goed verlicht is.
  22. Doe nooit warm water of een andere vloeistof, zoals aromatische, op alcohol
  gebaseerde of detergentproducten in de watertank van de H2O MOP X5™.
  Dit kan het gebruik onveilig maken en het toestel beschadigen.
  23. Zorg ervoor dat de stoomuitlaat steeds vrij is. Vermijd dat u de stoomopening
  op zachte oppervlakken plaatst: dit kan de stoomvloed blokkeren. Houd de
  openingen vrij van pluksels, haar en andere mogelijke obstructies om de
  stoomvloed goed op gang te houden.
  24. Enkel gebruiken zoals aangegeven in dit handboek. Gebruik uitsluitend de
  toebehoren die door de fabrikant worden aanbevolen.

  Gebruik van een reinigingsoplossing
  1) Maak een oplossing van 1/3 azijn en 2/3 leidingwater en voeg dit toe aan de
  watertank.
  2) Zet de positie van het toestel op een veilige positie zodat de stoom wordt vrijgemaakt weg van de vloer of omringende voorwerpen en oppervlakken. Steek de
  stekker van het toestel in het stopcontact, schakel het aan met de aan/uitknop (0/I)
  en laat het toestel stoom produceren tot de oplossing van water en azijn opgebruikt is.
  3) Herhaal de bovenstaande procedure zo vaak als nodige is tot u een normaal
  stoomdebiet bereikt.
  4) Vul de watertank met vers water en spoel uit.
  5) Vul de watertank met vers water, bevestig hem op het toestel en laat stoom
  gaan door het systeem tot de watertank leeg is.

  ! WAARSCHUWING
  Laat de stomer niet onbewaakt achter tijdens de procedure voor het verwijderen van kalkaanslag en/of wanneer hij in gebruik is.
  ! OPMERKING

  Voer een testreiniging uit op een geschikte, afgesloten plaats na elke verwijdering van
  kalkaanslag om zeker te zijn dat er geen schilfers meer in het systeem
  achtergebleven zijn.

  ! WAARSCHUWING


  RISICO VAN BRANDWONDEN
  20
  31

  4 • Page 6

  GEBRUIKERSGIDS

  GEBRUIKERSGIDS

  REINIGING EN ONDERHOUD
  25. Het gebruik van opzetstukken die niet door de fabrikant of erkende verdelers
  worden geleverd of verkocht kunnen brand, elektrische shock of verwondingen
  veroorzaken.
  26. De vloeistof of stoom mag niet worden gericht naar toestellen met elektrische
  onderdelen, zoals de binnenkant van ovens.
  27. Niet blootstellen aan regen.
  28. Stop het gebruik van de H2O MOP X5™ indien u waterlekken opmerkt en
  neem contact op met een bevoegde technicus.
  29. Gebruik de H2O MOP X5™ niet in ingesloten ruimten met brandbare,
  explosieve of toxische stomen, zoals verfverdunner of olieverf.
  30. Niet gebruiken op leder, met was gepolijste meubelen of vloeren,
  niet-waterdichte houten vloeren of parketten, synthetische stoffen, fluweel of
  andere delicate, stoomgevoelige materialen.
  31. Niet gebruiken als verwarmingstoestel voor een ruimte.
  32. Haal de stekker uit het stopcontact voor u het toestel een onderhoudsbeurt geeft.
  33. Raak geen warme oppervlakken aan.
  34. Niet op of in de buurt van een warme gasbrander of elektrische brander of in
  een opgewarmde oven plaatsen.
  35. Om het toestel los te koppelen, zet u de aan/uitknop (0/I) op UIT en haalt u
  vervolgens de stekker uit het stopcontact.
  36. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het bedoeld is.
  37. U dient voorzichtig te zijn wanneer u het toestel gebruikt aangezien het
  stoom uitstoot.
  38. Om een overbelasting van uw elektrische bedrading te voorkomen, mag
  u geen ander toestel op hetzelfde contact(circuit) als dat van de stoomreiniger
  gebruiken.

  ! WAARSCHUWING


  BRANDWONDENGEVAAR

  ENKEL VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
  Het commerciële gebruik van dit toestel doet de garantie van de fabrikant vervallen

  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
  5

  ! WAARSCHUWING

  ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL LOSGEKOPPELD IS VAN HET LICHTNET
  WANNEER U HET SCHOONMAAKT.
  Laat het overblijvende water in de tank weglopen en reinig de tank na elk gebruik.
  Gebruik detergenten om de toebehoren te reinigen (jetopzetstuk en ronde borstels)
  wanneer ze vuil zijn en was ze daarna met zuiver water. Laat aan de lucht drogen.
  Zo ontkalkt u de binnenkant van de watertank
  Om kalkaanslag in de watertank te verwijderen, voegt u een of twee eetlepels
  witte azijn toe aan een volle watertank. Sluit de dop van de watertank en schud
  met de inhoud. ZET DE STOMER NIET AAN.
  Laat het toestel enkele uren staan. Giet daarna watertank leeg en vul opnieuw
  met schoon water. Maak leeg tot het water helder is.
  ! WAARSCHUWING

  DOMEL DE H2O MOP X5™ NIET ONDER IN WATER
  • Reinigingsprocedure om kalkaanslag te verwijderen
  Indien uw H2O MOP X5™ trager dan normaal stoomt of geen stoom meer
  produceert, is het misschien nodig dat u kalkaanslag verwijdert. Kalkaanslag kan
  zich in de loop van de tijd opstapelen op de metalen onderdelen en de prestaties
  van de zwabber ingrijpend aantasten.
  U moet regelmatig kalkaanslag verwijderen – ongeveer om de 25-50 keer, dat u
  een volle watertank gebruikt of minstens een keer per maand, vooral in gebieden
  waar het water hard is.
  De frequentie van het verwijderen van kalkaanslag hangt af van de hardheid van
  uw leidingwater en hoe vaak u de stoomzwabber gebruikt.
  De H2O MOP X5™ wordt gebruikt met leidingwater. Op plaatsen met hard
  water kunt u echter gedistilleerd water gebruiken voor betere prestaties.
  Om kalkaanslag te verwijderen van de H2O MOP X5™, volgt u deze procedures:
  Gebruik van de schraper
  1) Zorg ervoor dat de H2O MOP X5™ losgekoppeld is van het lichtnet voor u een
  onderhoudsbeurt doet.
  20
  30 • Page 7

  GEBRUIKERSGIDS

  NA GEBRUIK

  GEBRUIKERSGIDS

  BELANGRIJKSTE FUNCTIES
  Gebogen handvat

  1) Haal de stekker uit het stopcontact.
  2) Laat de zwabberdoeken afkoelen en verwijder de reinigingsdoek voorzichtig van
  de zwabberkop. Let op de doek kan nog steeds warm zijn.

  Bovenste snoerhaak
  Elektrisch snoer

  3) Eventueel overblijvend water in de watertank moet worden weggegoten
  worden voordat u het toestel opbergt. Giet de watertank steeds leeg op het einde
  van uw schoonmaakbeurt.

  Snoerhouder
  Sluitknop gebogen handvat
  Verlenginghendel

  4) Laat eventueel water (dat kan achterblijven door condensatie) uit de
  stoomopening vloeien voor u het toestel opbergt.

  Onderste snoerhaak
  Sluitknop verlengingshendel

  5) Draai het netsnoer rond de bovenste en onderste snoerhaken.

  Aan/uitknop (0/I) met LED-lichtje aan/uit
  Stoomregelaar

  6) Wrijf alle oppervlakken van de H2O MOP X5™ schoon met een zachte doek.
  Bewaar op een veilige, droge plaats.

  Dop watertank
  Watertank
  Hoofdeenheid
  Sluitknop (op hoofdeenheid)
  Veiligheidsventiel ter ontluchting

  7) Bewaar het toestel op een koele en droge plaats wanneer u het niet gebruikt.
  Zorg ervoor dat het niet blootgesteld wordt aan zonlicht of regen.
  8) Als u de H2O MOP X5™ rechtop opbergt met een natte zwabberdoek, kunnen
  er witte markeringen op uw vloer gevormd worden. OM de witte markeringen te
  verwijderen, maakt u de plaats schoon met azijn. Denk eraan dat u de
  zwabberdoek verwijdert voor u uw toestel opbergt.

  Zwabberkop

  Voorzicht

  Achterzicht

  TOEBEHOREN
  225ml

  150ml

  100ml

  50ml

  Glijder

  Jetmondstuk

  20
  29

  Doek in microvezel

  Maatbeker

  Ronde borstel (koper)

  6

  Reinigingspen

  Ronde borstel (nylon) • Page 8

  GEBRUIKERSGIDS

  GEBRUIKERSGIDS

  OPTIONELE TOEBEHOREN

  Doek voor het
  reinigen van
  ramen

  Verlengslang voor
  de handstomer

  Stoffer

  Doek voor het
  stomen van kleding

  Plukseldoek

  Opzetstuk voor het reinigen van ramen

  ! WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

  Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet
  aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden.
  Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking
  ermee. De slang kan namelijk warm worden.
  7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon
  uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga
  verder met reinigen.
  8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de plukseldoek afkoelen
  en verwijdert u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen. Let op,
  de doek kan nog steeds warm zijn.

  Koraaldoek voor zwabberkop
  Bevestig de driehoekige koraaldoek op de zwabberkop volgens dezelfde
  instructies als voor de doek in microvezel met de haakjes en lussen in “Zo
  monteert u de H2O MOP X5™” in dit handboek.
  De koraaldoek is zacht en duurzaam en heeft honderden superabsorberende
  franjes. Hij is ideaal voor uw waterdichte houten vloer, keramische en andere
  soorten vloeren.
  Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid
  voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd
  gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies in
  deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het
  behandelde oppervlak.

  7

  20
  28 • Page 9

  GEBRUIKERSGIDS

  GEBRUIKERSGIDS

  ZO MONTEERT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL
  7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon uit
  en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga verder
  met reinigen.
  8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de koraaldoek van de
  stoffer afkoelen en verwijdert u hem voorzichtig van het stofferrooster. Let op, de
  doek kan nog steeds warm zijn.
  PLUKSELDOEK
  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™
  uit het stopcontact is.
  1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt
  u de H2O MOP X5™ in dit handboek.

  ! WAARSCHUWING
  Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat de aan/uitknop
  (0/I) op UIT (0) staat voor u het toestel monteert of een accessoire
  verandert.
  1) Bevestig de zwabberkop op de
  hoofdeenheid als volgt: schuif het
  zwenkscharnier in de daartoe bestemde
  opening in de hoofdeenheid tot hij op zijn
  plaats vastzit met de sluitknop op de
  hoofdeenheid (u hoort hierbij een klikgeluid).
  Zorg ervoor dat de zwabberkop veilig
  vastzit voor u het toestel gebruikt

  1a

  1b

  2a

  2b

  2) Bevestig de plukseldoek op het reinigingsinstrument
  voor ramen/kledingstomer en bevestig het
  reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer op
  de verlengslang zoals u kunt lezen in “Zo monteert u
  de optionele toebehoren” in dit handboek.
  3) Selecteer een van de volgende stoomregelposities: 1- Laag, 2- Medium of 3- Hoog.
  Gebruik de positie 4- Hete verstuiver niet wanneer u de kledingstomer gebruikt.
  U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP
  X5™ werkt.

  2) Schuif de verlengingshendel in de
  hiervoor bestemde opening in de
  hoofdeenheid tot hij op zijn plaats vastzit
  met de sluitknop voor de verlengingshendel.

  4) Volg stap 3 van “Ze gebruikt u de handstomer” in dit handboek.
  5) Houd de handstomer vast in uw ene hand en neem de handgreep op de verlengslang vast met uw andere hand, zoals u op de bovenstaande illustratie kunt zien.
  6) Ga traag over het oppervlak dat u wilt reinigen. De absorberende plukseldoek
  neemt het vuil/haar dat door de stoom loskomt op. Niet gebruiken op dieren.

  ! OPGELET
  Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk
  een stoomlek veroorzaken;
  20
  27

  8 • Page 10

  GEBRUIKERSGIDS

  3) Schuif het gebogen handvat in de
  hiertoe bestemde opening van de
  verlengingshendel tot hij op zijn plaats
  vastzit met de sluitknop van het gebogen
  handvat.

  3a

  3b

  GEBRUIKERSGIDS

  STOFFER
  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™
  uit het stopcontact is.
  1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt
  u de H2O MOP X5™ in dit handboek.
  2) Bevestig de koraaldoek voor het stofferrooster
  en bevestig de stoffer op de verlengslang zoals u
  kunt lezen in “Zo monteert u de optionele
  toebehoren” in dit handboek.

  Zorg ervoor dat beide onderdelen – de
  verlengingshendel en het gebogen
  handvat – veilig vastzitten voor u het
  toestel gebruikt.

  3) Selecteer een van de volgende
  stoomregelposities: 1- Laag, 2- Medium.
  Gebruik de positie 3- Hoog & 4- Hete verstuiver niet wanneer u de stoffer
  gebruikt.
  U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP
  X5™ werkt.
  4a

  4b

  4) Draai de onderste snoerhuls zo dat
  de opening en het snoerkanaal in de
  verlengingshendel gelijk liggen, zoals u ziet
  op Fig. 4a.
  Schuif het netsnoer volledig door het kanaal
  en draai de onderste snoerhuls terug om het
  netsnoer op zijn plaats te houden, zoals u
  ziet op Fig. 4b.
  Schuif het netsnoer in de snoerhaak aan de
  bovenkant van de verlengingshendel zoals
  u ziet op Fig. 4c en schuif dan het netsnoer in de bovenste snoerhuls, zoals u ziet
  op Fig. 4d.

  9

  4) Volg stap 3 van “Ze gebruikt u de handstomer” in dit handboek.
  5) Houd de handstomer in uw ene hand en neem de handgreep op de verlengslang
  vast met uw andere hand, zoals u op de bovenstaande illustratie kunt zien.
  6) Ga traag over het oppervlak dat u wilt reinigen. De absorberende koraaldoek
  neemt het vuil dat door de stoom loskomt op. Houd een handdoek bij de hand en
  wrijf eventueel opgestapeld water weg.
  ! OPGELET
  Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk
  een stoomlek veroorzaken;
  ! WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

  Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet
  aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden.
  Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking
  ermee. De slang kan namelijk warm worden.

  20
  26 • Page 11

  GEBRUIKERSGIDS

  5) Om een kledingstuk te stomen, plaats u het kledingstuk op de hanger en
  stoomt u het kledingstuk rechtstreeks.
  6) Houd de handstomer in een hand en neem
  het handvat van de verlengslang in uw andere
  hand, zoals u op de illustratie kunt zien.
  Laat de kledingstomer traag in verticale richting
  glijden, van de bovenkant naar de onderkant van
  het kledingstuk. U kunt deze beweging ook
  omkeren en van beneden naar boven stomen.
  Gordijnen en overgordijnen kunt u stomen
  terwijl ze ophangen.
  ! OPMERKING

  Lees het etiket op de kleding om na te gaan of het kledingstuk geschikt
  is om te stomen. Bepaalde stoffen zoals leder, suède en fluweel zijn niet
  geschikt voor stoombehandelingen. Indien u niet zeker bent, moet u een
  klein gedeelte van de binnenkant van het kledingstuk stomen om te testen
  of de stom de stof beschadigt, voor u het volledige kledingstuk of de stof
  stoomt.

  ! OPGELET

  Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk
  een stoomlek veroorzaken;
  ! WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

  Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet aan.
  Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden.
  Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking
  ermee. De slang kan namelijk warm worden.
  7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon
  uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga
  verder met reinigen.
  8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de doek van de kledingstomer
  afkoelen en verwijdert u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen.
  Let op, de doek kan nog steeds warm zijn.
  20
  25

  GEBRUIKERSGIDS

  5) Breng de doek in microvezel aan op de
  onderkant van de zwabberkop en zorg
  ervoor dat alle lussen op de doek gelijk
  liggen met de haken aan de onderkant
  van de zwabberkop (zie Fig. 5a). Druk de
  doek daarna tegen de zwabberkop, zodat
  de lussen op de doek vasthaken in de
  kleefstroken van de zwabberkop en zo
  de stukken samenhouden.

  4c

  4d

  6) Wanneer u de H2O MOP X5™ op
  tapijtvloeren gebruikt, moet u de
  zwabberkop met de gemonteerde
  5a
  5b
  doek in microvezel bovenop de
  tapijtglijder plaatsen, zoals u kunt
  zien op Fig. 6a. Probeer niet om de
  H2O MOP X5™ op tapijten/ruwe
  oppervlakken te gebruiken zonder dat de tapijtglijder gemonteerd is.
  ! OPMERKING

  Gebruik de tapijtglijder nooit
  oppervlakken
  die krasgevoelig zijn

  6a

  ! OPGELET
  Monteer of demonteer nooit
  toebehoren terwijl het toestel
  in werking is.

  10

  6b • Page 12

  GEBRUIKERSGIDS

  GEBRUIKERSGIDS

  ZO GEBRUIKT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL
  LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
  De H2O MOP X5™ is ontworpen voor een grondige reiniging van vloeroppervlakken, zoals marmer, keramiek, tapijt, steen, linoleum en waterdichte houten vloeren
  en parketten. Niet alle vloertypes zijn geschikt voor reiniging met stoom.
  De warmte en stoomwerking kan de was op met was behandelde oppervlakken
  verwijderen. Niet gebruiken op niet-waterdichte vloeren en het toestel niet langdurig laten staan op hout of warmtegevoelige vloerbedekking. Dit zou er kunnen toe
  leiden dat het hout opzwelt of andere schade oploopt.
  Wanneer u het toestel op vinyl, linoleum of andere warmtegevoelige vloeren
  gebruikt, moet u extra voorzichtig zijn. Te veel warmte kan ervoor zorgen dat
  lijm in de bevloering gaat smelten. Enkel gebruiken op gelamineerde vloeren die
  professioneel werden geplaatst, zonder openingen of kieren waar vocht in kan
  terechtkomen.
  Test de H2O MOP X5™ op een klein, geïsoleerd gebied van uw bevloering voor u
  het toestel op heel uw oppervlak gebruikt.
  Controleer steeds de gebruiks- en voorzorgsinstructies van uw vloerenfabrikant of
  –verdeler voor u de H2O MOP X5™ gebruikt.
  Wanneer u twijfelt, kunt u contact opnemen met een vloerspecialist. Gebruik
  enkel de tapijtglijder op tapijten en vloerkleden. Het gebruik van de tapijtglijder op
  andere vloeroppervlakken kan strepen en mogelijk krassen veroorzaken.
  ! OPMERKING

  Dit product stoot stoom uit en creëert vocht. Watervlekken, verkleuring of
  schade aan het vloeroppervlak kunnen zich voordoen indien u het toestel
  te lang op eenzelfde plaats laat inwerken.

  6) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon
  uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga
  verder met reinigen.
  7) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de koraaldoek afkoelen en
  verwijdert u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen. Let op, de
  doek kan nog steeds warm zijn.
  ! OPMERKING

  • Gebruik geen stoom om bevroren ramen te reinigen.
  • Wees voorzichtig als u de stomer op glas gebruikt, zodat het niet breekt.
  KLEDINGSTOMER
  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.
  1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit
  handboek.
  2) Bevestig de doek voor de kledingstomer op het reinigingsinstrument voor
  ramen/kledingstomer en bevestig het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer op de verlengslang zoals u kunt lezen in “Zo monteert u de optionele toebehoren” in dit handboek.
  3) Selecteer een van de volgende stoomregelposities:
  1- Laag, 2- Medium of 3- Hoog.
  Gebruik de positie 4- Hete verstuiver niet wanneer u de kledingstomer
  gebruikt.
  U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP
  X5™ werkt.
  4) Volg stap 3 van “Ze gebruikt u de handstomer” in dit handboek.

  11

  20
  24 • Page 13

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  ZO GEBRUIKT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN
  REINIGINGSINSTRUMENT VOOR RAMEN
  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.
  1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit
  handboek.
  2) Bevestig de koraaldoek op het reinigingsinstrument voor ramen en bevestig
  het reinigingsinstrument voor ramen op de verlengslang zoals u kunt lezen in “Zo
  monteert u de optionele toebehoren” in dit
  handboek.
  3) Volg de stappen 2 en 3 in “Zo gebruikt u de
  handstomer” in dit handboek.
  4) Houd de handstomer in één hand vast en
  neem het handvat van de verlengslang vast met
  uw andere hand, zoals u op de illustratie kunt
  zien.
  5) Ga traag over het glazen (of een ander
  gelijkaardig) oppervlak dat u wilt reinigen.
  Laat de stoom vrij stromen. De absorberende
  koraaldoek neemt het vuil op dat door de stoom vrijkomt. De trekker verwijdert
  eventuele achtergebleven sporen van water. Houd een handdoek bij de hand en
  wrijf een eventuele ophoping van water weg.

  ! OPGELET

  Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk
  een stoomlek veroorzaken;

  ! WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

  Raak het reinigingsinstrument voor ramen en de koraaldoek tijdens het
  gebruik niet aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm
  worden.

  Veiligheidsventiel ter ontluchting
  Het veiligheidsventiel ter ontluchting werd ontworpen om de druk weg te nemen
  binnenin het toestel door het afvoeren van stoom of kokend water via het Veiligheidsventiel voor ontluchting, in het geval dat het stoompijpje zou blokkeren als
  gevolg van kalkaanslag. Het veiligheidsventiel ter ontluchting bevindt zich naast
  het stoompijpje op het reservoirgedeelte, gelieve te verwijzen naar Fig.

  ! Waarschuwing
  Stoom of kokend water dat ontsnapt
  via het veiligheidsventiel kan zeer heet
  zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het veiligheidsventiel
  ter ontluchting vrij, om brandwonden
  te voorkomen als gevolg van de stoom
  of kokend water die vrijkomt.

  Veiligheidsventiel ter
  ontluchting

  Het vrijkomen van stoom of kokend water via het veiligheidsventiel ter ontluchting wijst op een abnormaal functioneren van het toestel. Stop in dit geval
  onmiddellijk het gebruik van de H20 Mop X5, zet het toestel uit en verwijder de
  stekker uit het stroomnetwerk. Laat het toestel eerst volledig afkoelen en reinig
  vervolgens het stoompijpje, conform de instructies zoals bepaald in het Hoofdstuk Reiniging en Onderhoud in deze Gebruikshandleiding. Van zodra de kalk is
  verwijderd zal het veiligheidsventiel ter ontluchting niet langer stoom of kokend
  water doorlaat en zal het toestel op een normale wijze weer stoom genereren.
  Opmerking: Het is zeer belangrijk om de kalkaanslag regelmatig te verwijderen.
  Tijdens een normaal gebruik zou er geen stoom of water mogen ontsnappen via
  het veiligheidsventiel ter ontluchting.

  Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking
  ermee. De slang kan namelijk warm worden.
  20
  23

  Stoompijpje

  20
  12 • Page 14

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  1) Vul de watertank met water:

  ! OPGELET
  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.
  Draai de dop van de watertank open tegen de wijzers van de klok in tot ongeveer
  90° op de OPEN-positie
  en verwijder de dop zoals u kunt zien op Fig. 1a, b en c.
  1a

  1b

  GEBRUIKERSGIDS

  Dit kan ook gebeuren als de aan/uitschakelaar ingeschakeld (I) is blijven staan (laagste positie) bij het vorige gebruik en het toestel werd uitgeschakeld door gewoon de stekker uit te
  trekken. Zorg ervoor dat u het toestel na elk gebruik uitschakelt, zodat het toestel op UIT (0)
  staat wanneer u het de volgende keer gebruikt.
  4) Ga traag over het te reinigen oppervlak. Laat de stoom vrij stromen. Houd een handdoek
  bij de hand en wrijf een eventueel opgestapeld teveel aan water weg.
  5) Wanneer de H2O MOP X5™ geen stoom meer uitstoot, schakelt u het toestel gewoon
  uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank terug bij en ga verder met
  schoonmaken.

  1c

  Om uw werkbladen, keukenbladen, gootstenen, badkamers enz. te reinigen, gebruikt u de
  handstomer gedurende ongeveer 15 seconden op dezelfde plaats.
  ! OPMERKING

  Voer deze procedure niet uit op warmte- en stoomgevoelige oppervlakken.
  De kracht en warmte van de stoom kunnen bepaalde materialen aantaste. Controleer
  steeds of het gebruik van de stomer geschikt is voor een wel bepaald oppervlak door hem
  te testen op een onopvallende plaats.

  Houd de zwabber in een hoek van 45°, zoals u kunt zien op Fig. 1d en voeg met de
  maatbeker water toe aan de tank tot aan het MAX-niveau.
  Niet te overvullen. De maximumcapaciteit van de tank bedraagt 400 ml/13,5 oz.
  1d

  1f

  1e

  ! WAARSCHUWING
  Richt nooit stoom naar mensen, dieren of planten.
  ! OPMERKING


  Gebruik nooit stoom om bevroren ramen te reinigen.
  Wees voorzichtig wanneer u de stomer op glas gebruikt, zodat het niet breekt.
  Gebruik de stomer niet op leer, met was geboende meubelen of vloeren,
  synthetische stoffen, fluweel of andere delicate, stoomgevoelige materialen.

  ! WAARSCHUWING
  Stoom of kokend water dat ontsnapt via het veiligheidsventiel kan zeer heet
  zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het veiligheidsventiel
  ter ontluchting vrij, om brandwonden te voorkomen als gevolg van de stoom
  of kokend water die vrijkomt.

  45º

  Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid
  voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd
  gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies
  in deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het
  behandelde oppervlak.

  20
  13

  20
  22 • Page 15

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  GEBRUIKERSGIDS

  ZO GEBRUIKT U DE HANDSTOMER
  ! OPGELET

  Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.
  1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt u de H2O MOP
  X5™” in dit handboek. Bevestig ofwel de ronde nylon borstel of de
  ronde koperen borstel zoals u kunt lezen in “Zo monteert u de handstomer”
  in dit handboek.
  2) Selecteer een van de volgende stoomregelinstellingen:
  1- Laag, 2- Medium, 3- Hoog of 4- Hete verstuiver.
  U kunt de positie van de stoomregeling en de
  stoomuitstoot aanpassen terwijl u met de
  H2O MOP X5™ aan het werken bent.
  3) Zodra het toestel volledig gemonteerd is en gevuld met water, steekt u
  de stekker in een geaard stopcontact.
  ROOD lampje – Dit betekent dat het toestel op het lichtnet is aangesloten
  Aan/uitknop (0/I) staat op UIT (0) (hoogste positie).
  Wacht tot het gebruiksklaar-lampje groen wordt – ongeveer 20-30 seconden.
  Het GROENE lampje gaat aan wanneer de stoomzwabber klaar is voor gebruik
  Wanneer het gebruiksklaar-lampje groen wordt, drukt u op de aan/uitknop (0/I)
  zodat hij AAN (I) staat (laagste positie).
  Groen – gebruiksklaar
  Rood – toestel AAN
  De handstomer begint stoom uit te
  stoten.
  Om de uitstoot van stoom te stoppen,
  zet u het toestel UIT door opnieuw op
  de aan/uitknop (0/I)
  Positie
  Positie
  te drukken. Indien de aan/uitknop wordt
  UIT (0)
  AAN (I)
  (hoogste)
  (laagste)
  ingedrukt (laagste positie) voordat het
  gebruiksklaar-lampje groen wordt, zal
  het water van een vorige
  schoonmaakbeurt niet opgewarmd zijn
  en naar buiten worden geduwd door de aanwezige stoom.

  20
  21

  Plaats de dop van de watertank 1g
  1h
  terug en draai 90° in wijzerzin
  naar de positie “SLUIT”
  tot de dop stevig vastzit.
  De H2O MOP X5™ wordt
  gebruikt met leidingwater.
  Op plaatsen waar het water
  hard is, gebruikt u beter
  gedistilleerd water voor betere prestaties.
  Zorg ervoor dat de koperen kegel in de watertank steeds
  ondergedompeld is in water (illustratie in Fig. 1) terwijl u met
  de H2O MOP X5™ werkt.

  1i

  ! OPMERKING

  Voeg nooit reinigingsdetergenten of geurders toe aan de H2O MOP X5™.
  Hierdoor wordt de werking onveilig en dit kan het toestel beschadigen.
  2) Selecteer een van de volgende posities van de stoomregelaar:
  1- Laag, 2- Medium, 3- Hoog en 4- Hete verstuiver
  2

  • Instelling 1- Laag en 2- Medium: ideaal voor het
  reinigen van alle harde vloeren, zoals linoleum,
  keramiek, marmer, hout enz.
  • Instelling 3- Hoog: ideaal voor het reinigen van
  tapijten en vloerkleden
  • Instelling 4- Hete verstuiver: ideaal voor het
  reinigen van badkamers, keukens, vensterbanken,
  autowielen enz. U kunt de positie van de
  stoomregelaar veranderen terwijl u met de H0O MOP X5™ werkt.

  20
  14 • Page 16

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  GEBRUIKERSGIDS

  3) Zodra het toestel volledig gemonteerd is en gevuld met water, moet u het
  netsnoer in een geaard stopcontact steken. Het rode AAN-indicatorlampje toont
  aan dat het toestel op het lichtnet aangesloten is. De aan/uitknop (0/I) staat op UIT
  (0) (hoogste positie). Wacht tot het gebruiksklaar-lampje groen wordt – ongeveer
  20 – 30 seconden.
  Het GROENE lampje gaat aan wanneer de stoomzwabber klaar voor gebruik is.
  Wanneer het indicatorlampje “klaar voor gebruik” groen wordt, zet u de aan/
  uitschakelaar (0/I) op AAN (I) (laagste positie). De zwabber begint stoom uit te
  stoten.
  Groen – gebruiksklaar
  Rood – toestel AAN
  Om de uitstoot van stoom te stoppen,
  zet u het toestel UIT (0) door de
  schakelaar (0/I) terug in te drukken.

  STOOMINSTRUMENT VOOR KLEDING
  4. Om het reinigingsinstrument voor ramen als kledingstomer te gebruiken,
  bevestigt u de doek in microvezel of de plukseldoek over het reinigingsinstrument
  voor ramen/kledingstomer (zoals u kunt zien op Fig. 4a, 4b & 4c).

  Indien de aan/uitschakelaar (0/I)
  ingedrukt wordt (laagste positie)
  voordat het gebruiksklaar-lampje
  groen is, zal het water van het vorige
  gebruik niet opgewarmd zijn en naar
  Positie
  Positie
  UIT (0)
  AAN (I)
  buiten worden geduwd door de
  (hoogste)
  (laagste)]
  aanwezige stoom. Hierdoor worden
  plassen veroorzaakt. Dit kan ook
  gebeuren als de aan/uitschakelaar ingeschakeld (I) is blijven staan (laagste positie)
  bij het vorige gebruik en het toestel werd uitgeschakeld door gewoon de stekker
  uit te trekken. Zorg ervoor dat u het toestel na elk gebruik uitschakelt, zodat het
  toestel op UIT (0) staat wanneer u het de volgende keer gebruikt.
  4) Ga traag over het te reinigen oppervlak. De absorberende doek neemt het vuil
  op dat door de stom wordt losgemaakt. Laat de stoom vrij stromen. Houd een
  handdoek bij de hand en wrijf een eventueel opgestapeld teveel aan water weg.
  5) Wanneer de H2O MOP X5™ geen stoom meer uitstoot, schakelt u het toestel
  gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank terug bij en
  ga verder met schoonmaken.
  20
  15

  4a

  4b

  Zwart lipje

  lipje

  4c

  zijkant

  achterant

  5. Bevestig het reinigingsinstrument voor
  5a
  ramen/kledingstomer op de verlengslang
  als volgt: leg de sluitknop op de
  verlengslang samen met het hiertoe
  bestemde gaatje op het reinigingsinstrument
  voor ramen/kledingstomer en duw deze in
  de verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 5a).
  STOFFER
  6. Installeer de koraaldoek
  op het stofferrooster
  (zoals u kunt zien op Fig.
  6a & 6b).

  6a

  6b

  7. Bevestig het stofferrooster op de verlengslang als volgt: leg de sluitknop op de
  verlengslang
  7a
  7b
  samen met het
  hiertoe bestemde
  gaatje op het
  stofferrooster en
  duw deze in de
  verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 7b).
  20
  20 • Page 17

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  ZO MONTEERT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN
  Verwijder de zwabberkop door op de
  1a
  sluitknop van het hoofdtoestel te drukken of
  het jetopzetstuk te verwijderen
  1b
  met dezelfde procedure.
  1. Schuif het specifieke uiteinde
  van de verlengslang in het gat in
  het hoofdtoestel tot het op zijn
  plaats vastzit met de sluitknop op het hoofdtoestel (u hoort een klikgeluid), zoals u
  kunt zien op Fig. 1a, 1b en 1c. Zorg ervoor dat de verlengslang stevig vast
  zit voor u het toestel gebruikt.
  1c

  REINIGINGSINSTRUMENT VOOR RAMEN
  2. Maak het trekkoordje op de koraaldoek los en bevestigd de koraaldoek op de hiertoe
  bestemde haken van het reinigingsinstrument voor ramen. Trek het trekkoordje vast om
  de koraaldoek op zijn plaats te houden. OPMERKING: bedek het trekkergedeelte niet.
  Zorg ervoor dat u de koraaldoek op alle haken van het rooster van de raamreiniger bevestigt.
  Zo voorkomt u dat ze van het rooster glijdt of valt tijdens het gebruik (illustratie op Fig. 2a,
  2b en 2c).
  2a

  Haken

  2b

  2c

  Haken
  voorkant

  zijzicht

  3. Bevestig het reinigingsinstrument voor ramen op de verlengslang als volgt:
  de sluitknop op de
  3b
  3a
  verlengslang samen
  met het hiertoe
  bestemde gaatje op
  het reinigingsinstrument
  voor ramen en duw
  deze in de verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 3a & 3b).
  20
  19

  GEBRUIKERSGIDS

  ! WAARSCHUWING
  Laat de H2O MOP X5™ nooit onbewaakt achter terwijl de
  stekker in het stopcontact zit.
  Voor de beste resultaten:
  1) Veeg of stofzuig de vloer voor u de H2O MOP X5™ gebruik.
  2) Om de vorming van plassen te vermijden, moet de doek in
  microvezel schoon en droog zijn voor gebruik. Om de doek te
  vervangen, gaat u als volgt tewerk: laat de reinigingsdoek
  afkoelen, haal de doek van het toestel, vervang het door een
  nieuwe doek in microvezel (optioneel artikel) en ga verder met
  schoonmaken. Selecteer een lage stoomregelpositie.
  3) Om een stuk van uw vloer te steriliseren, laat u de H2O MOP
  X5™ gedurende ongeveer 10 seconden op een hoge
  stoomregeling over het stoomgebied gaan, doe dit echter nooit
  langer dan 15 seconden.
  ! OPMERKING

  Voer deze bewerking niet uit op warmte- en stoomgevoelige
  vloeren.sensitive floors.
  !
  IMPORTANT

  • De stoom nooit te lang op één plaats laten inwerken. Dit kan
  het vloeroppervlak schade toebrengen.
  • Schuif geen handen of voeten onder de stoomzwabber. Dit toestel wordt erg
  heet.
  • Tijdens het gebruik kunt u een pulserend geluid horen, wat erop wijst dat de
  zwabber stoom aanmaakt. Dit geluid is normaal.
  • Er kan een beperkte vorming van waterdruppels in de stoom tot stand
  komen.
  Dit is ook normaal.
  • De kracht en warmte van stoom kunnen bepaalde materialen negatief beïn
  vloeden. Controleer steeds of het gebruik van de stoomzwabber geschikt is
  voor een wel bepaald oppervlak. Voer op een verborgen plaats een test uit.
  Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid
  voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd
  gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies in
  deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het behandelde oppervlak.

  20
  16 • Page 18

  GEBRUIKERSGIDS
  USER’S GUIDE

  GEBRUIKERSGIDS

  HANDSTOMER
  De handstomer is een ideale draagbare reiniger die u op alle werkoppervlakken,
  werkbladen, gootstenen, ramen, spiegels, tegels en gerichte reiniging van vlekken
  op vloeren, tapijten en vloerkleden kunt gebruiken. U gebruikt hem met het
  jetopzetstuk, de koperen borstel of de nylon borstel om vuil, vet, schimmel enz.
  weg te sproeien.

  ZO MONTEERT U DE HANDSTOMER
  ! OPGELET

  Zorg ervoor dat de stekker van de
  H2O MOP X5™ uit het stopcontact
  is voor u de handstomer monteert.

  1a

  1b

  4) Om het jetopzetstuk te
  bevestigen, schuift u het
  opzetstuk in het hoofdtoestel
  tot hij op zijn plaats klikt in de
  sluitknop op het hoofdtoestel
  (u hoort een klikgeluid), zoals
  u kunt zien op Fig. 4a.

  4a

  4b

  Zorg ervoor dat het
  opzetstuk stevig vastzit
  voor u het toestel gebruikt.
  5) Bevestig ofwel de ronde nylon borstel of de ronde koperen borstel door hem op
  het uiteinde van de het jetopzetstuk te schroeven, zoals u kunt zien op Fig. 5a, b en c.
  om de ronde borstel te verwijderen, schroeft u hem los van het opzetstuk.

  1) Verwijder het snoer uit de bovenste
  snoerhuls en –houder, draai de onderste
  snoerhuls om het snoer los te maken
  haal het snoer uit het kanaal zoals u
  kunt zien in Fig. 1a & 1b.

  2a

  2b

  2) Druk op de sluitknop van de
  verlengingshendel en van het gebogen
  handvat van het hoofdtoestel.
  3) Druk op de sluitknop o het
  hoofdtoestel en verwijder de zwabberkop.
  3a

  3b

  5a

  5c

  5b

  • De ronde nylon borstel is ideaal voor het schoonmaken van gladde, harde
  oppervlakken, zoals toiletten, gootstenen en keukenwerkbladen enz.
  • De ronde koperen borstel is ideaal voor het schoonmaken van ruwe of metalen
  oppervlakken, zoals stenen vloeren, autowielen, metalen deuren en metalen
  roosters enz.
  • Beide borstels kunnen ook efficiënt vet verwijderen van pannen, kachels en
  keukenovens. Ze kunnen worden gebruikt met zeep of detergent om vuile
  plaatsen te reinigen.
  OPMERKING

  Gebruik de ronde, koperen borstel nooit op oppervlakken die krasgevoelig zijn.

  20
  17

  20
  18 • Page 19

  OM TE BESTELLEN :

  Thane International, Inc.,
  La Quinta, CA 92253
  www.thane.com

  Thane Direct Canada, Inc.,
  Mississauga, Canada
  www.thane.ca

  Thane Direct UK, Ltd.,
  Admail ADM3996, London, W1T 1ZU
  www.thanedirect.co.uk
  H2O MOP X5 DUT KB SV R0 111020

  Copyright © 2010 Thane International, Inc.
  VERVAARDIGD IN CHINA


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für H2o X5 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von H2o X5 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von H2o X5

H2o X5 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info