Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
met 7-daagse programmeermogelijkheid.
met mogelijkheid voor verlenging van het dagprogramma
na middernacht.
met "vandaag/morgen programma als zondag" functie
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  met 7-daagse programmeermogelijkheid.
  met mogelijkheid voor verlenging van het dagprogramma
  na middernacht.
  met "vandaag/morgen programma als zondag" functie • Page 2

  Tijd, dag van de
  week en kamertemperatuur zijn
  continu af te lezen
  op het uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan
  wanneer het verwarmingstoestel is
  ingeschakeld.

  Met deze
  toetsen kunt u
  voor één keer
  het programma
  van vandaag en/of
  morgen wijzigen in
  het zondagprogramma

  Geeft de temperatuurinstelling
  waarop de thermostaat op dat
  moment staat ingesteld.

  Hiermee kunt u
  voor onbepaalde
  tijd een vaste
  temperatuurinstelling tot
  stand brengen.
  Handig tijdens
  vakantie.

  Met een druk op
  de knop wordt
  de ingestelde
  temperatuur
  gedurende de
  lopende periode
  direct verhoogd
  of verlaagd.

  Met deze toetsen
  kiest u de periode
  waarvan u de
  gewenste temperatuur en het aanvangstijdstip gaat
  programmeren.
  U kunt dit doen
  voor drie programmablokken
  van de week
  (werkdagen,
  zaterdag en
  zondag).

  Voor keuze van
  de dag van de
  week of week
  programmablok
  tijdens het
  programmeren.*

  Eenvoudig programmeren in drie stappen
  U kunt vanzelfsprekend gebruik maken van het programma dat door de
  fabriek in uw klokthermostaat is ingevoerd (zie blz. 20).
  Het is echter zeer eenvoudig om het programma aan te passen aan uw
  eigen weekprogramma.
  1. Voer de tijd en dag van de week in zie (blz. 3).
  2. Voer het tijdprogramma voor de weekblokken en bijbehorende
  temperaturen in (zie blz. 3 en verder).
  3. Voer eventuele programmawijzigingen in voor afzonderlijke
  weekdagen al dan niet met verlengd dagprogramma
  (zie blz. 7 en verder).*

  Attentie
  Voor het programmeren van
  afzonderlijke weekdagen en
  het programmeren na 24:00
  uur d.m.v. het verlengde
  dagprogramma zie de
  betreffende hoofdstukken
  op bladzijde 7 en 11. • Page 3

  HET PROGRAMMEREN
  INHOUD
  IN WEEKBLOKKEN
  bladzijde
  Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Voordat u met programmeren begint! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  Het programmeren van uw thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Invoeren van juiste dag en tijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
  Het programmeren van weekblokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
  Invoeren van tijdprogramma en
  temperaturen voor weekblokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
  Het programmeren van afzonderlijke weekdagen . . .7-10
  Invoeren van tijdprogramma en temperaturen
  voor iedere dag van de week afzonderlijk. . . . . . . . . . . .7-10
  Het programmeren na middernacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
  Invoeren van tijdprogramma en
  temperaturen na middernacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
  Het bedienen van uw thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-17
  Tijdelijk wijzigen van het programma
  in het zondagprogramma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
  Tijdelijk wijzigen van de temperatuurinstelling. . . . . . . . .14
  Blijvend wijzigen van het programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
  Vaste temperatuurinstelling voor onbepaalde tijd. . . . . .15
  Wissen van ingevoerde
  aanvangstijden en temperaturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
  Instelling zomer- of wintertijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Controleren van ingevoerde
  temperatuurinstellingen en tijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
  Controleren van de
  ingevoerde temperatuurinstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
  Onderhoud van uw thermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
  Losnemen van de thermostaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  Plaatsen van de thermostaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
  Vervangen en plaatsen van de batterijen. . . . . . . . . . . . . . .19
  Netspanningsuitval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
  Verklaring van gebruikte trefwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
  Het opstellen van uw persoonlijke programma . . . .22-23
  Programmavoorbeelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24-26
  Storingswijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
  Kort overzicht van de toetsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
  Alfabetisch overzicht trefwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  1 • Page 4

  VOORDAT U MET PROGRAMMEREN BEGINT!
  De Chronotherm III bezit een aantal unieke eigenschappen, die deze klokthermostaat onderscheiden
  van de tot nu toe gangbare klokthermostaten:
  Zelflerend aanwarmgedrag
  - De Chronotherm III controleert iedere dag opnieuw
  hoeveel tijd er nodig is, om uw huis op te warmen.
  Aan de hand van dat gegeven berekent de
  Chronotherm III het exacte tijdstip om de volgende
  dag met aanwarmen te beginnen. U hoeft bij het programmeren dus geen rekening te houden met het
  vervroegen van het aanwarmtijdstip met een vaste
  aanwarmtijd. Dit berekent de Chronotherm zowel
  voor de ochtendperiode wanneer u opstaat (periode
  OPSTAAN), als eventueel voor het tijdstip waarop u
  ‘s middags thuiskomt (periode THUISKOMEN).
  Nauwkeurige temperatuurregeling
  - De Chronotherm III bezit een zeer nauwkeurige temperatuurregeling. Bij de tot nu toe gangbare
  klokthermostaat kon een afwijking ontstaan tussen
  de ingestelde en werkelijke temperatuur, de

  Vier perioden per dag programmeerbaar
  - U heeft de mogelijkheid om per dag voor vier verschillende perioden een temperatuur in te stellen.
  Deze perioden zijn genaamd:
  ● OPSTAAN
  ● VERTREKKEN
  ● THUISKOMEN ● SLAPEN
  Het aanvangstijdstip van deze perioden en de
  bijbehorende temperatuur zijn vrij te kiezen.
  U kunt voor de hele dag de gewenste temperatuur
  instellen, rekening houdend met het feit of er
  iemand thuis is of niet.
  Programmamogelijkheden:
  - De Chronotherm III biedt u keuze uit de volgende
  mogelijkheden:
  ● Drie programmeerbare blokken per week voor
  werkdagen, zaterdag en zondag.
  ● Afzonderlijk programma voor iedere dag van de
  week, eventueel aangevuld met een verlengd
  dagprogramma (programmeren na 24:00 uur).
  Intelligent aanwarmen
  - De temperatuur van het water in een cv-systeem
  wordt door de Chronotherm III tijdens het aanwar-

  PROGRAMMEREN

  Chronotherm III regelt echter zo nauwkeurig dat u
  geen temperatuurschommelingen zult waarnemen.
  De thermostaat met een menselijk trekje
  - De Chronotherm III heeft een temperatuurregeling
  die is gebaseerd op de temperatuur zoals die
  door de mens wordt waargenomen. Wanneer u
  ‘s ochtends opstaat in een kamer waarin de luchttemperatuur tot bijv. 18 °C is opgewarmd, zult u
  toch het gevoel hebben dat het kouder is. Dit verschijnsel noemt men koudestraling. De muren en
  het meubilair hebben namelijk nog niet de temperatuur van de lucht aangenomen, maar zijn nog kouder. Daardoor voelt de kamer ook kouder aan. De
  Chronotherm III compenseert dit door ’s ochtends
  een iets hogere temperatuur aan te houden, totdat
  de kamer werkelijk op temperatuur is. Hierdoor kunt
  u ‘s ochtends opstaan zonder koude rillingen. Door
  dit ‘menselijke trekje’ van de thermostaat kunt u tijdens en na het aanwarmen op het uitleesvenster
  soms een iets hogere temperatuurinstelling waarnemen dan de door u ingevoerde waarde.

  men geleidelijk verhoogd. Dit in tegenstelling met
  de oudere typen klokthermostaten, die de ketel
  direct voor langere tijd achtereen inschakelen, met
  als gevolg uitzettings- en krimpgeluiden van de leidingen. De Chronotherm III heeft deze eigenschap
  niet, dankzij het intelligente aanwarmgedrag.
  Het ’vlamsymbool’
  - Zodra de thermostaat de brander van het verwarmingstoestel inschakelt, zal in de rechter onderhoek van het uitleesvenster een vlamsymbool
  worden weergegeven. Hierdoor kunt u op ieder
  gewenst tijdstip controleren of uw verwarmingstoestel is ingeschakeld.
  Batterijen
  - Plaats de drie ‘penlight’ batterijen (type AA) aan de
  achterzijde van de thermostaat, op de aangegeven
  wijze.
  Voor nadere informatie over het losnemen van de
  montageplaat en het plaatsen van de batterijen zie
  blz. 18 respectievelijk blz. 19.
  Nadat de batterijen zijn aangebracht, kunt u met
  het programmeren beginnen.
  2 • Page 5

  HET
  VANINUW
  THERMOSTAAT
  HETPROGRAMMEREN
  PROGRAMMEREN
  WEEKBLOKKEN
  STAP 1

  INVOER JUISTE
  DAG/TIJD

  INVOEREN VAN DE
  JUISTE DAG EN TIJD
  DAG

  U kunt de thermostaat in de hand
  of gemonteerd op de montageplaat
  aan de wand programmeren.
  Op blz. 18 wordt beschreven hoe u
  de thermostaat kunt losnemen van
  de montageplaat.
  OPGELET: Druk de toetsen uitsluitend met uw vingertop in.
  Scherpe voorwerpen zoals een
  pen of een potlood kunnen de
  toetsen beschadigen.

  VOORUIT
  TERUG

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft 13:00 MA (maandag) weer.
  Druk de toets in en houdt deze
  ingedrukt totdat de juiste dag op het
  uitleesvenster wordt weergegeven.
  Druk één van de twee toetsen in en
  houdt deze ingedrukt totdat de juiste
  tijd op het uitleesvenster wordt
  weergegeven.

  MA

  DI

  DI

  U hebt nu de juiste dag en tijd
  ingevoerd.
  Ga naar stap 2.

  OPMERKING: Zie voor een
  omschrijving van de gebruikte
  trefwoorden blz. 20.

  STAP 2

  INVOEREN VAN EEN
  PROGRAMMA
  Bepaal allereerst voor uzelf welke
  van de onderstaande programmeermogelijkheden u wilt volgen:
  A - Drie programmeerbare blokken
  per week voor werkdagen, zaterdag en zondag. Volg hiervoor de
  instructies op blz. 4 en verder.
  B - Aansluitend op mogelijkheid A
  een of meer werkdagen met een
  afwijkend programma of iedere
  dag van de week afzonderlijk
  programmeren.
  Zie hiervoor blz. 7 en verder.

  PROGRAMMEREN

  C - In aanvulling op het programmeren van afzonderlijke weekdagen
  volgens mogelijkheid B kan worden gekozen voor programmeren na 24:00 uur, het zgn. verlengde dagprogramma. Zie hiervoor blz. 11 en verder.

  Voor u begint ...
  Met behulp van de op blz. 22 t/m 23
  afgebeelde tabellen kunt u de door
  u gewenste instellingen vooraf vastleggen; op blz 24 t/m blz. 26 worden
  enkele voorbeelden gegeven van
  programma’s.

  OPMERKING: In het algemeen
  verdient het aanbeveling eerst
  een programma in te voeren voor
  de drie weekblokken (methode A)
  en pas daarna de afzonderlijke
  werkdagen te wijzigen (methode
  A+B). Aanvullend kan dan desgewenst het verlengde dagprogramma worden ingevoerd
  (methode A+B+C).

  Nu ...
  kunt u beginnen met het invoeren
  van het tijdstip OPSTAAN en de
  daarbij gewenste temperatuur voor
  werkdagen (maandag t/m vrijdag).
  De periode OPSTAAN moet minimaal 30 minuten actief zijn. Dit in
  verband met het interne testprogramma.

  3 • Page 6

  HET PROGRAMMEREN IN WEEKBLOKKEN
  A: Het invoeren van een tijdprogramma met bijbehorende
  temperaturen in drie blokken
  per week.
  Opmerking
  Het invoeren van de periode
  OPSTAAN is noodzakelijk.
  Het invoeren van de perioden
  VERTREKKEN, THUISKOMEN en
  SLAPEN kan desgewenst achterwege blijven.

  OPSTAAN

  DAG

  VOORUIT
  TERUG

  Als het uitleesvenster de instelling
  knipperend weergeeft terwijl u één
  van de twee toetsen TEMPERATUUR WARMER of KOUDER ingedrukt houdt, dan heeft u de grenswaarde van de instelling bereikt.
  Deze grenswaarden zijn:
  minimum 7 °C en maximum 31 °C.

  Het invoeren van het tijdstip VERTREKKEN en bijbehorende temperatuur (indien gewenst).
  OPGELET:
  U kunt het programma voor
  VERTREKKEN, THUISKOMEN
  en/of SLAPEN opheffen door de
  gewenste PERIODE-toets in te
  drukken en deze enkele seconden
  ingedrukt te houden totdat de aanvangstijd en temperatuur van het
  afleesvenster verdwijnen.

  WARMER

  KOUDER

  VERTREKKEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  PROGRAMMEREN

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft nu OPSTAAN en het door de
  fabriek ingevoerde tijdstip en de bijbehorende temperatuur weer.
  Indien het uitleesvenster ZA (zaterdag) of ZO (zondag) weergeeft,
  druk dan de toets in en houd
  deze ingedrukt totdat het blok
  MA DI WO DO VR (werkdagen)
  wordt weergegeven.
  Druk één van de twee toetsen in totdat het uitleesvenster de gewenste
  aanvangstijd weergeeft.
  Druk één van deze twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  VERTREKKEN weergeeft, maar
  geen tijd of temperatuur.
  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode VERTREKKEN
  weergeeft.
  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  C
  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  C

  C

  C

  C
  MA

  TEMP INST
  VERTREKKEN

  C
  MA DI WO DO VR
  VERTREKKEN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  VERTREKKEN

  TEMP INST

  C

  4 • Page 7

  HET PROGRAMMEREN IN WEEKBLOKKEN
  Het invoeren van het tijdstip
  THUISKOMEN en bijbehorende
  temperatuur (indien gewenst).
  OPMERKING:
  De periode THUISKOMEN moet,
  evenals de periode OPSTAAN,
  minimaal 30 minuten actief zijn.
  Dit in verband met het interne
  testprogramma.

  THUISKOMEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  Het invoeren van het tijdstip
  SLAPEN en bijbehorende
  temperatuur (indien gewenst).

  SLAPEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  PROGRAMMEREN

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  THUISKOMEN weergeeft, maar
  geen tijd of temperatuur.
  Druk één van de twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste
  aanvangstijd van de periode
  THUISKOMEN weergeeft.

  C
  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  C
  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft nu SLAPEN en de door de
  fabriek ingevoerde aanvangstijd en
  bijbehorende temperatuur weer.

  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  Druk één van de twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode SLAPEN
  weergeeft.
  Druk één van de twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  C

  C

  C

  C

  5 • Page 8

  HET PROGRAMMEREN IN WEEKBLOKKEN
  Het invoeren van de temperaturen
  en aanvangstijden van de perioden
  voor zaterdag. Volg dezelfde procedure als voor werkdagen.

  DAG

  OPSTAAN

  SLAPEN

  VOORUIT
  TERUG

  Het invoeren van de temperaturen
  en aanvangstijden van de perioden
  voor zondag. Volg dezelfde procedure als voor werkdagen.

  DAG

  OPSTAAN

  SLAPEN

  VOORUIT

  Uw klokthermostaat is nu geheel
  geprogrammeerd voor een weekprogramma in 3 blokken. Voor het
  aansluitend programmeren van
  werkdagen met een gewijzigd programma zie blz. 7 en verder.

  PROGRAMMEREN

  TERUG

  START
  PROGRAMMA

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  ZA (zaterdag) weergeeft.
  Druk achtereenvolgens de toetsen
  OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN in, om de
  gewenste tijdsperiode te selecteren.
  Gebruik de VOORUIT- en TERUGtoetsen om de aanvangstijd in te
  voeren.
  Gebruik de WARMER- en KOUDERtoetsen om de gewenste temperatuur
  in te voeren.

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  ZO (zondag) weergeeft.
  Druk achtereenvolgens toetsen
  OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN in, om de
  gewenste tijdsperiode te selecteren.
  Gebruik de VOORUIT- en TERUGtoetsen om de aanvangstijd in te
  voeren.
  Gebruik de WARMER- en KOUDERtoetsen om de gewenste temperatuur
  in te voeren.

  C
  ZA

  TEMP INST
  SLAPEN

  VERTREKKEN

  THUISKOMEN

  WARMER

  KOUDER

  C
  ZO

  TEMP INST
  SLAPEN

  VERTREKKEN

  THUISKOMEN

  WARMER

  KOUDER

  Druk nu de toets START
  PROGRAMMA in, om het
  programma te starten.

  6 • Page 9

  B: Het invoeren van een tijdprogramma met bijbehorende temperaturen voor afwijkende werkdagen (in aansluiting op het programmeren in drie weekblokken)
  of voor iedere dag van de week
  afzonderlijk.

  Wilt u de thermostaat instellen
  voor programmering van iedere
  dag afzonderlijk dan dient schroef
  2A één slag naar links (tegen de
  klok in) te worden losgedraaid.
  Gebruik hiervoor een goed passende schroevendraaier met een
  breed blad of een kruiskopschroevendraaier.
  Uw thermostaat kan nu voor iedere
  dag van de week een verschillend
  programma bevatten.

  Verwijder de thermostaat van de
  wandplaat (zie blz. 18).
  Draai de thermostaat om. U ziet
  aan de achterzijde de schroef 2A
  waarmee u het weekprogramma
  kunt wijzigen (zie blz. 7 en 19).

  OPMERKING:
  Door het losdraaien van de schroef
  wordt het programma voor werkdagen automatisch overgebracht naar
  iedere afzonderlijke werkdag en kan
  van daaruit worden aangepast aan
  uw wensen.

  Door de fabriek is de thermostaat
  ingesteld op programmering in drie
  blokken per week, namelijk werkdagen, zaterdag en zondag.

  AANTAL SCHAKELINGEN PER UUR (50% WARMTEBELASTING)
  SNELHEID WARMTE-

  INFORMATIE:
  AANTAL

  1A

  1B

  ZEER LAAG (WATER)

  1

  UIT

  UIT

  LAAG (WATER)

  3

  IN

  UIT

  NORMAAL (WATER/LUCHT)*

  6

  IN

  IN

  HOOG (LUCHT)

  9

  UIT

  IN

  3A

  1A

  1B

  OVERDRACHT

  VOOR MEER

  RAADPLEEG DE
  GEBRUIKSAANWIJZING.

  KEUZE AANWARMGEDRAG

  ADAPTIEF
  (ZELFLEREND)
  NIET-ADAPTIEF

  SCHROEVEN SLECHTS
  1 SLAG DRAAIEN!

  *FABRIEKSINSTELLING

  PROGRAMMAKEUZE
  STANDAARD WEEKPROGRAMMA
  IN*

  3A IN*

  MA t/m VR, ZA en ZO

  7-DAGEN PROGRAMMA

  3A UIT

  UIT

  MA, DI, WO, DO, VR, ZA en ZO

  RAADPLEEG INSTALLATIEVOORSCHRIFT

  2A

  PROGRAMMEREN

  2B

  2A

  7 • Page 10

  HET PROGRAMMEREN VAN AFZONDERLIJKE WEEKDAGEN
  Invoeren van de periode OPSTAAN
  voor een afzonderlijke werkdag
  (woensdag als voorbeeld).
  Het invoeren van het tijdstip
  OPSTAAN is noodzakelijk.
  Het invoeren van de tijdstippen
  VERTREKKEN, THUISKOMEN en
  SLAPEN is naar keuze.

  OPSTAAN

  DAG

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft nu de voor OPSTAAN ingevoerde aanvangstijd en bijbehorende temperatuur weer.
  Indien het uitleesvenster niet de
  juiste dag weergeeft, druk dan de
  toets in en houd deze ingedrukt
  totdat de gewenste dagaanduiding
  MA, DI, WO, DO, of VR wordt
  weergegeven.

  C
  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  MA DI WO DO VR
  OPSTAAN

  TEMP INST

  C

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  Druk één van de twee toetsen in
  totdat het uitleesvenster de
  gewenste aanvangstijd weergeeft.

  Druk één van deze twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  C

  C

  Als het uitleesvenster de instelling
  knipperend weergeeft terwijl u één
  van de twee toetsen TEMPERATUUR WARMER of KOUDER ingedrukt houdt, dan heeft u de grenswaarde van de instelling bereikt.
  Deze grenswaarden zijn:
  minimum 7 °C en maximum 31 °C.

  PROGRAMMEREN

  8 • Page 11

  HET PROGRAMMEREN VAN AFZONDERLIJKE WEEKDAGEN
  Het invoeren van het tijdstip VERTREKKEN en bijbehorende temperatuur (indien gewenst).
  OPGELET:
  U kunt het programma voor
  VERTREKKEN, THUISKOMEN
  en/of SLAPEN opheffen door de
  gewenste PERIODE-toets in te
  drukken en deze enkele seconden
  ingedrukt te houden totdat de aanvangstijd en temperatuur van het
  uitleesvenster verdwijnen.

  VERTREKKEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  Het invoeren van het tijdstip
  THUISKOMEN en bijbehorende
  temperatuur (indien gewenst).

  THUISKOMEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  PROGRAMMEREN

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  VERTREKKEN weergeeft, maar
  geen tijd of temperatuur.
  Druk één van de twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode VERTREKKEN weergeeft.

  C
  MA

  TEMP INST
  VERTREKKEN

  C
  MA DI WO DO VR
  VERTREKKEN

  TEMP INST

  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  MA DI WO DO VR
  VERTREKKEN

  TEMP INST

  Druk de toets in en houd deze
  ingedrukt totdat het uitleesvenster
  THUISKOMEN weergeeft, maar
  geen tijd of temperatuur.

  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode THUISKOMEN weergeeft.
  Druk één van de twee toetsen in
  en houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  C

  C

  C
  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  C
  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  9 • Page 12

  HET PROGRAMMEREN VAN AFZONDERLIJKE WEEKDAGEN
  Het invoeren van het tijdstip
  SLAPEN en bijbehorende
  temperatuur (indien gewenst).

  SLAPEN

  VOORUIT
  TERUG

  WARMER

  KOUDER

  Uw klokthermostaat is nu geprogammeerd voor een werkdag met
  een afwijkend programma.
  START
  PROGRAMMA

  Herhaal de procedure voor het
  programmeren van de werkdagen
  die wordt beschreven op blz. 7
  t/m 10, voor alle overige dagen van
  de week die u wenst te wijzigen of
  in te stellen.
  Voor zaterdag en zondag is de
  programmaprocedure gelijk aan
  die voor afzonderlijke werkdagen.
  Indien u de periode SLAPEN (of een
  andere periode) na 24:00 uur wilt
  laten ingaan, zie dan blz. 11 en
  verder voor de hiervoor te volgen
  procedure.

  PROGRAMMEREN

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft nu SLAPEN en de ingevoerde
  aanvangstijd en bijbehorende temperatuur weer.
  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode SLAPEN
  weergeeft.
  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat het
  uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft.

  C
  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  C

  C

  Druk, indien u geen andere wijzigingen wenst, de toets START PROGRAMMA in, om het ingevoerde
  programma te starten en terug te
  keren naar het normale programma.

  TERUG NAAR HET
  WEEKBLOKKENPROGRAMMA
  Indien u weer terug wilt naar de
  programma-instelling in blokken
  voor werkdagen, zaterdag en zondag dient de contactschroef 2A aan
  de achterzijde van de thermostaat te
  worden vastgedraaid (met de klokmee). De thermostaat zal in dat
  geval de instellingen zoals u die
  heeft ingevoerd voor maandag
  kopiëren naar alle werkdagen
  (dinsdag tot en met vrijdag).
  Het eventueel aanwezige verlengde
  dagprogramma is hierdoor eveneens uitgeschakeld.

  10 • Page 13

  HET PROGRAMMEREN NA MIDDERNACHT
  C: Het invoeren van een verlengd
  dagprogramma d.w.z.
  programmeren na 24:00 uur tot
  maximaal 02:30 uur. Dit kan
  uitsluitend indien de 7-daagse
  programmeermogelijkheid B
  (zie blz. 7 t/m 10) is ingeschakeld.
  Deze functie is handig als u op
  bepaalde dagen, bijv. in het weekeinde, later opblijft en na twaalf
  uur naar bed gaat.

  U gaat als volgt te werk:
  Verwijder de thermostaat van de
  wandplaat (zie blz 18).
  Draai uw thermostaat om. U ziet
  aan de achterzijde de door de sticker
  afgedekte schroef 2B waarmee u
  het programmeren na 24:00 uur
  kunt in- of uitschakelen (zie blz. 11).
  Om het verlengde dagprogramma in
  werking te stellen steekt u een niet
  te smalle (kruiskop)schroevendraaier
  door de sticker en draait u de onderliggende schroef 2B één slag naar
  links (tegen de klok in) los.
  Uw thermostaat kan nu na 24:00 uur
  tot maximaal 02:30 uur worden
  geprogrammeerd.
  N.B. Deze functie kan uitsluitend
  worden geactiveerd als ook
  de schroef 2A is losgedraaid.

  Deze functie kan werken bij de
  4 perioden OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN.
  In het onderstaande programmeervoorbeeld is de periode SLAPEN
  na 24:00 uur geprogrammeerd.

  AANTAL SCHAKELINGEN PER UUR (50% WARMTEBELASTING)
  SNELHEID WARMTE-

  INFORMATIE:
  AANTAL

  1A

  1B

  ZEER LAAG (WATER)

  1

  UIT

  UIT

  LAAG (WATER)

  3

  IN

  UIT

  NORMAAL (WATER/LUCHT)*

  6

  IN

  IN

  HOOG (LUCHT)

  9

  UIT

  IN

  3A

  1A

  1B

  OVERDRACHT

  VOOR MEER

  RAADPLEEG DE
  GEBRUIKSAANWIJZING.

  KEUZE AANWARMGEDRAG

  ADAPTIEF
  (ZELFLEREND)
  NIET-ADAPTIEF

  SCHROEVEN SLECHTS
  1 SLAG DRAAIEN!

  *FABRIEKSINSTELLING

  PROGRAMMAKEUZE
  STANDAARD WEEKPROGRAMMA
  IN*

  3A IN*

  MA t/m VR, ZA en ZO

  7-DAGEN PROGRAMMA

  3A UIT

  UIT

  MA, DI, WO, DO, VR, ZA en ZO

  RAADPLEEG INSTALLATIEVOORSCHRIFT

  2A

  PROGRAMMEREN

  2B

  2A

  11 • Page 14

  HET PROGRAMMEREN NA MIDDERNACHT
  Het invoeren van de periode
  SLAPEN met aanvangstijd na
  middernacht en de bijbehorende
  temperatuur voor bijvoorbeeld
  zaterdag.

  SLAPEN

  DAG

  OPMERKING
  Tijdens het programmeren van het
  verlengde dagprogramma zal van
  00:00 uur tot 02:30 in het display de
  eerste nul gaan knipperen.
  Na 02:30 zal de tijd naar 00:00 uur
  terugspringen, zonder knipperende
  nul. Dit is 00:00 uur in de ochtend
  van de dag die u aan het programmeren bent (in het voorbeeld is dit
  zaterdag)

  Uw klokthermostaat is nu geprogrammeerd voor zaterdag met een
  verlengd dagprogramma.
  Het aanvangstijdstip van de periode
  SLAPEN is nu 01:30 uur (zondag).
  Herhaal deze procedure indien
  gewenst voor het programmeren
  van alle andere dagen die u na
  24:00 uur wenst te programmeren.

  PROGRAMMEREN

  VOORUIT

  START
  PROGRAMMA

  Druk de toets in. Het uitleesvenster
  geeft nu de voor SLAPEN ingevoerde aanvangstijd en bijbehorende temperatuur weer.
  Indien het uitleesvenster niet de
  juiste dag weergeeft, druk dan de
  toets in en houd deze ingedrukt totdat de gewenste dagaanduiding
  wordt weergegeven.
  Druk de toets VOORUIT in en houd
  deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd
  weergeeft (zie opmerking).

  C
  WO

  TEMP INST
  SLAPEN

  C
  ZA

  TEMP INST
  SLAPEN

  ZA

  TEMP INST
  SLAPEN

  C

  Druk, indien u geen andere wijzigingen wenst, de toets START PROGRAMMA in, om het ingevoerde
  programma te starten.
  TERUG NAAR HET STANDAARD
  7-DAAGS PROGRAMMA
  Indien u terug wilt naar een
  programmering tot 24:00 uur dan
  dient de contactschroef 2B aan de
  achterzijde van de thermostaat te
  worden vastgedraaid (met de klok
  mee).
  Alle aanvangstijden van de perioden
  met aanvangstijd na middernacht zijn
  dan automatisch gewijzigd in 23:50.

  12 • Page 15

  HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT
  HET TIJDELIJK WIJZIGEN
  VAN HET PROGRAMMA
  IN HET ZONDAGPROGRAMMA
  Dit kan goed van pas komen wanneer u bijvoorbeeld vandaag en/of
  morgen (maximaal 2 dagen) in
  plaats van een werkdag een vrije
  dag heeft.
  Het programma van zondag voor
  vandaag laten gelden:

  Het programma van zondag voor
  morgen laten gelden:

  De tijdelijke programmawijziging
  “vandaag/morgen programma als
  zondag” opheffen.

  N.B. 1. De functies VANDAAG en/of
  MORGEN PROGRAMMA
  ALS ZONDAG hebben betrekking op het gehele programma inclusief de eventueel voor zondag geprogrammeerde dagverlenging.

  PROGRAMMEREN

  VANDAAG
  PROGRAMMA
  ALS ZONDAG

  MORGEN
  PROGRAMMA
  ALS ZONDAG

  START
  PROGRAMMA

  Druk de toets VANDAAG PROGRAMMA ALS ZONDAG in. In het
  uitleesvenster zal nu de afkorting
  VPZ worden weergegeven.
  Het programma van zondag zal nu
  voor de rest van vandaag gelden.
  Deze wijziging zal automatisch
  worden opgeheven als wordt overgeschakeld naar het programma
  van de volgende dag.

  Druk de toets MORGEN PROGRAMMA ALS ZONDAG in. In het uitleesvenster zal nu de afkorting MPZ worden weergegeven. Het programma
  van zondag zal nu voor morgen gelden. Deze wijziging zal automatisch
  worden opgeheven als wordt overgeschakeld naar het programma van
  overmorgen.
  Druk de toets START PROGRAMMA
  in. Hierdoor zijn alle tijdelijke instellingen opgeheven. De thermostaat
  keert terug naar het normale
  programma.

  2. Indien de functie VANDAAG
  PROGRAMMA ALS ZONDAG is
  ingeschakeld en het zondagsprogramma is voorzien van een
  verlengd dagprogramma
  (schroef 2B losgedraaid) kan de
  functie MORGEN PROGRAMMA

  C
  DI

  VPZ

  OPSTAAN

  C
  MA

  MPZ
  THUISKOMEN

  C
  MA
  THUISKOMEN

  ALS ZONDAG niet na 24:00 uur
  worden ingeschakeld.
  Dit kan pas nadat de toets
  START PROGRAMMA is ingedrukt. Hierdoor is dan het
  programma van de actuele dag
  actief geworden.
  13 • Page 16

  HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT
  HET TIJDELIJKE WIJZIGEN
  VAN DE TEMPERATUURINSTELLING
  Het tijdelijk verhogen of verlagen
  van de temperatuurinstelling gedurende de heersende periode.

  WARMER

  KOUDER

  De tijdelijke temperatuurverhoging
  of -verlaging opheffen.

  HET BLIJVEND
  WIJZIGEN VAN HET
  PROGRAMMA
  Temperatuurinstelling en aanvangstijd van een periode wijzigen zonder
  het gehele programma opnieuw in te
  moeten voeren.

  START
  PROGRAMMA

  OPSTAAN

  Druk de toets START PROGRAMMA in. Hierdoor zijn alle tijdelijke
  instellingen opgeheven. De thermostaat keert terug naar het normale
  programma.

  Druk één van de vier toetsen in,
  van de periode waarvan u de
  instellingen wilt veranderen.

  SLAPEN

  DAG

  VOORUIT
  TERUG

  START
  PROGRAMMA

  PROGRAMMEREN

  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat de
  gewenste temperatuurinstelling is
  bereikt. Het uitleesvenster zal knipperend TIJDELIJK weergeven.
  Deze wijziging wordt automatisch
  opgeheven als wordt overgeschakeld naar de eerstvolgende
  programmaperiode.

  C
  TEMP INST
  TIJDELIJK

  C
  DI
  VERTREKKEN

  VERTREKKEN

  THUISKOMEN

  Druk de toets DAG in en houd deze
  ingedrukt totdat de gewenste dag of
  weekdagenblok wordt weergegeven
  op het uitleesvenster.
  Druk één van de TIJD-toetsen of
  één van de TEMPERATUUR-toetsen in en houd deze ingedrukt
  totdat de gewenste instelling wordt
  weergegeven.

  WARMER

  KOUDER

  Druk de toets START PROGRAMMA in, om het nieuw ingevoerde
  programma en de bijbehorende
  uitiezing te activeren.
  14 • Page 17

  HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT
  VASTE TEMPERATUURINSTELLING VOOR
  ONBEPAALDE TIJD
  Deze functie wordt ook wel de
  vakantie-instelling genoemd, en is
  vooral handig wanneer u langere tijd
  afwezig bent.

  TEMPERATUUR
  CONTINU

  WARMER

  KOUDER

  TEMPERATUUR
  INSTELLING

  START
  PROGRAMMA

  HET WISSEN VAN
  INGEVOERDE TIJDEN
  EN TEMPERATUREN
  De thermostaat vereist de invoer
  van temperatuur- en tijdinstelling
  voor de periode OPSTAAN. Alle
  andere programmaperioden kunnen
  desgewenst worden gewist.
  De instellingen voor dagen van de
  week of blokken hiervan (afhankelijk
  van de keuze-instelling) moeten
  afzonderlijk worden gewist.

  BEDIENEN

  SLAPEN

  VERTREKKEN

  Druk op de toets TEMPERATUUR
  CONTINU.

  C
  TEMP INST

  Druk één van de twee toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat de
  gewenste temperatuurinstelling
  wordt weergegeven. Na enkele
  seconden verschijnt de momenteel
  heersende temperatuur weer in het
  uitleesvenster.

  C
  TEMP INST

  Druk op de toets TEMPERATUURINSTELLING om de ingevoerde
  temperatuurwaarde te controleren.
  Druk op de toets START PROGRAMMA om terug te keren naar
  het ingevoerde programma.

  Druk één van de hiernaast afgebeelde PERIODE-toetsen in en
  houd deze ingedrukt totdat de aanvangstijd en temperatuurinstelling
  niet meer worden weergegeven
  (dit duurt ongeveer 3 seconden).

  C
  TEMP INST

  C
  DI
  VERTREKKEN

  C
  MA DI WO DO VR
  TEMP INST
  THUISKOMEN

  THUISKOMEN

  START
  PROGRAMMA

  Druk op de toets START PROGRAMMA om terug te keren naar
  het ingevoerde programma.

  C
  DI
  THUISKOMEN

  15 • Page 18

  HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT
  INSTELLING ZOMEROF WINTERTIJD
  Veranderen van instelling bij het
  omschakelen van zomer- naar
  wintertijd en andersom, zonder het
  ingevoerde programma te wijzigen.

  INVOER JUISTE
  DAG/TIJD

  VOORUIT
  TERUG

  START
  PROGRAMMA

  HET CONTROLEREN VAN
  INGEVOERDE TEMPERATUURINSTELLINGEN EN
  AANVANGSTIJDEN
  Alle ingevoerde instellingen kunnen
  worden gecontroleerd, zonder dat
  het programma daardoor wordt
  veranderd.

  OPSTAAN

  SLAPEN

  Druk de toets in.
  MA

  Druk één van de twee toetsen
  afhankelijk van de omschakeling
  zomer/winter- of winter/zomertijd,
  totdat de juiste tijd wordt weergegeven.
  Druk de toets in. Het programma zal
  nu weer volgens de ingevoerde
  gegevens werken.

  Druk één van de vier PERIODEtoetsen in. De aanvangstijd en bijbehorende temperatuurinstelling van
  de betreffende periode zal worden
  weergegeven.

  MA

  C
  MA
  THUISKOMEN

  C
  MA DI WO DO VR

  TEMP INST
  SLAPEN

  VERTREKKEN

  THUISKOMEN

  DAG

  START
  PROGRAMMA

  BEDIENEN

  Druk de toets DAG in om de aanvangstijd en bijbehorende temperatuurinstellingen van de betreffende
  periode voor andere dagen weer te
  geven.
  Druk de toets START PROGRAMMA in om terug te keren naar het
  ingevoerde programma.

  C
  ZA

  TEMP INST
  SLAPEN

  C
  DI
  THUISKOMEN

  16 • Page 19

  HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT
  HET CONTROLEREN
  VAN INGEVOERDE
  TEMPERATUURINSTELLING
  Het is op ieder moment mogelijk
  om met één druk op de knop de
  heersende ruimtetemperatuur te
  vergelijken met de ingestelde
  temperatuur.

  TEMPERATUUR
  INSTELLING

  Druk de toets TEMPERATUUR
  INSTELLING in. Het uitleesvenster
  zal enkele seconden de bij de
  actuele periode behorende of de
  tijdelijk gewijzigde temperatuurinstelling weergeven. Daarna zal automatisch de heersende temperatuur
  weer worden weergegeven.

  C
  TEMP INST

  Tijdens het aanwarmen in de winter
  kan het voorkomen dat de weergegeven temperatuurinstelling niet
  overeenkomt met de ingevoerde
  temperatuurinstelling. Dit wordt
  veroorzaakt door het feit dat de
  thermostaat de gegevens van vorige
  aanwarmperioden opslaat in zijn
  geheugen. Tijdens het aanwarmen
  verhoogt de thermostaat de temperatuurinstelling geleidelijk tot de
  ingestelde waarde.

  Hierdoor wordt de verwarmingsinstallatie tijdens het aanwarmen het
  meest efficient gebruikt.
  Meer over dit onderwerp vindt u op
  blz. 2. ‘Voordat u met programmeren
  begint!’

  BEDIENEN

  17 • Page 20

  HET ONDERHOUD VAN UW THERMOSTAAT
  HET LOSNEMEN VAN DE THERMOSTAAT VAN DE MONTAGEPLAAT
  1. Draai de twee onverliesbare
  schroeven aan de onderzijde van
  het huis los (indien deze zijn vastgedraaid).

  2. Trek de thermostaat aan de
  onderzijde los van de montageplaat.

  3. Til de thermostaat van de nokken
  die zich aan de linker en rechterbovenhoek van de montageplaat
  bevinden.

  HET TERUGPLAATSEN VAN DE THERMOSTAAT OP DE MONTAGEPLAAT
  1. Haak de thermostaat met de uitsparingen op de nokken, die zich
  aan de linker- en rechterbovenhoek van de montageplaat
  bevinden.

  ONDERHOUDEN

  2. Kantel de thermostaat omlaag
  (scharnierend aan de pasnokken). Druk de onderkant van de
  Chronotherm klikkend vast.

  3. Draai de twee onverliesbare
  schroeven aan de onderzijde
  van de Chronotherm vast
  (indien gewenst).

  18 • Page 21

  HET
  HET ONDERHOUD
  PROGRAMMEREN
  VAN UW
  IN WEEKBLOKKEN
  THERMOSTAAT
  HET VERVANGEN
  VAN DE BATTERIJEN
  Uw thermostaat werkt met drie
  ‘penlight’ alkaline batterijen (type
  AA). Wanneer in het uitleesvenster
  VERV BAT knipperend wordt weergegeven, raken de batterijen leeg.’
  U heeft dan nog ongeveer 2 maanden voor zij volledig zijn uitgeput.
  Indien de batterijen volledig zijn uitgeput, zal het uitleesvenster niets
  meer weergeven. De thermostaat
  dient dan van nieuwe batterijen te
  worden voorzien en in de meeste
  gevallen moet uw programma
  opnieuw worden ingevoerd.

  NETSPANNINGSUITVAL

  de batterijen te vervangen, met
  behoud van het ingevoerde programma.
  Het vervangen van batterijen:
  1. Verwijder de Chronotherm van de
  montageplaat, zoals wordt afgebeeld op blz. 18.
  2. Verwijder de oude batterijen uit
  de houder.
  3. Plaats de nieuwe batterijen met
  de positieve pool (+) naar rechts,
  in de houder.
  4. Plaats de Chronotherm op de
  montageplaat, zoals wordt afgebeeld op blz. 18.
  5. Voer opnieuw uw programma in,
  indien dit noodzakelijk is.

  Deze thermostaat werkt onafhankelijk van het elektriciteitsnet omdat hij
  wordt gevoed m.b.v. batterijen.
  Tijdens een netspanningsuitval zal
  uw thermostaat normaal blijven
  functioneren.
  De cv-installatie zal na het terugkeren van de netspanning automatisch
  weer in bedrijf komen.
  LET OP!
  Batterijen:
  Het is niet mogelijk om oplaadbare batterijen toe te passen.

  Als u de batterijen vervangt en het
  uitleesvenster nog niet is uitgevallen, heeft u 30 seconden de tijd om

  AANTAL SCHAKELINGEN PER UUR (50% WARMTEBELASTING)
  SNELHEID WARMTEOVERDRACHT

  AANTAL

  1A

  1B

  ZEER LAAG (WATER)

  1

  UIT

  UIT

  LAAG (WATER)

  3

  IN

  UIT

  NORMAAL (WATER/LUCHT)*

  6

  IN

  IN

  9

  UIT

  IN

  3A

  1A

  1B

  HOOG (LUCHT)
  KEUZE AANWARMGEDRAG
  ADAPTIEF
  (ZELFLEREND)

  3A IN*

  NIET-ADAPTIEF

  3A UIT

  VOOR MEER
  INFORMATIE:
  RAADPLEEG DE
  GEBRUIKSAANWIJZING.
  SCHROEVEN SLECHTS
  1 SLAG DRAAIEN!
  *FABRIEKSINSTELLING

  PROGRAMMAKEUZE
  IN*

  STANDAARD WEEKPROGRAMMA
  MA t/m VR, ZA en ZO

  UIT

  7-DAGEN PROGRAMMA
  MA, DI, WO, DO, VR, ZA EN ZO

  RAADPLEEG INSTALLATIEVOORSCHRIFT
  2A

  ONDERHOUDEN

  2B

  2A

  19 • Page 22

  VERKLARING VAN GEBRUIKTE TREFWOORDEN
  Comforttemperatuur
  De temperatuur die u wenst als u
  opstaat of als u ‘s avonds thuis
  komt.
  Besparingstemperatuur
  De lage temperatuur die in uw huis
  heerst als u slaapt of niet thuis bent.
  Bij deze temperatuur bespaart u
  stookkosten en energie.
  Aanwarmtijd
  De tijdsduur tussen het moment
  dat de thermostaat het verwarmingssysteem inschakelt bij de besparingstemperatuur en het moment dat
  de ingestelde comfortemperatuur
  wordt bereikt. De Chronotherm III
  start de aanwarmperiode automatisch zodanig dat op het moment dat
  u opstaat of thuiskomt de comforttemperatuur is bereikt.

  Basisprogramma
  Dit door de fabriek ingevoerde programma voorziet in een nachtverlagingsperiode waarmee in ieder
  geval een energiebesparing wordt
  bereikt, indien u geen programma
  invoert of als uw programma om
  een of andere reden verloren is
  gegaan.
  Dit basisprogramma is voor alle
  dagen van de week gelijk:
  Periode
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  TREFWOORDEN

  Aanvangs
  tijdstip

  Temp.
  inst.

  07:00
  -:-:23:00

  19°C
  15°C
  19°C
  15°C

  Nachtverlaging
  Het verlagen van de temperatuur
  gedurende de nacht om een energiebesparing te verkrijgen. De laagst
  ingestelde temperatuur (bijv. de temperatuur voor de periode SLAPEN)
  is de besparingstemperatuur.

  Periodetoetsen
  Door het indrukken van één van
  deze vier toetsen OPSTAAN,
  VERTREKKEN, THUISKOMEN en
  SLAPEN kunt u de desbetreffende
  periode-instellingen (aanvangstijd en
  temperatuur) controleren.

  lnstelpunt
  De temperatuur die u heeft ingevoerd voor een periode. De thermostaat houdt de temperatuur in de
  ruimte waarin hij is geÏnstalleerd op
  deze ingestelde temperatuur.
  Dit geschiedt door de verwarming
  op het juiste moment in of uit te
  schakelen.
  De temperatuur wordt op deze
  constante waarde gehouden totdat
  wordt overgeschakeld naar programmaperioden met een andere
  temperatuurinstelling.

  Programma
  De aanvangstijden en bijbehorende
  temperatuurinstellingen, die u
  invoert voor ieder programmablok
  (werkdagen, zaterdag en zondag
  of iedere dag van de week
  afzonderlijk).

  Programmaperioden
  Eén van de vier perioden
  OPSTAAN, VERTREKKEN,
  THUISKOMEN en SLAPEN
  waarvan u de aanvangstijden en bijbehorende temperaturen naar keuze
  kunt instellen. Een programmaperiode start als de vorige eindigt.

  OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN zoals u dat
  voor de zaterdag hebt ingevoerd.

  Werkdagenprogramma
  Het programma met OPSTAAN-,
  VERTREKKEN-, THUISKOMEN- en
  SLAPEN-instellingen, zoals u dat
  voor maandag tot en met vrijdag
  hebt ingevoerd.
  Zaterdagprogramma
  Het programma met de aanvangstijden en bijbehorende temperatuurinstellingen van de perioden

  Zondagprogramma
  Het programma van de aanvangstijden en bijbehorende temperatuurinstellingen voor de perioden
  OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN zoals u dat
  voor de zondag hebt ingevoerd.
  Weekdagprogramma
  Het programma van de aanvangstijden en bijbehorende temperatuurinstelling voor de perioden
  OPSTAAN, VERTREKKEN, THUISKOMEN en SLAPEN zoals u dat
  voor een afzonderlijke weekdag
  hebt ingevoerd.

  20 • Page 23

  VERKLARING VAN GEBRUIKTE TREFWOORDEN
  Opstaan
  De periode die aanvangt als u
  opstaat en ontbijt alvorens u naar
  uw werk of school gaat.
  Dit is de enige periode waarvan
  temperatuur aanvangstijd moeten
  worden ingevoerd.

  Thuiskomen
  De periode die aanvangt als iemand
  thuis komt van het werk of uit
  school. De Chronotherm III zorgt
  ervoor dat er dan een aangename
  temperatuur heerst. Deze periode
  eindigt als u naar bed gaat.

  Vertrekken
  De periode waarin u een (energiebesparende) temperatuurverlaging
  kunt invoeren, indien er tijdens deze
  periode niemand aanwezig is in
  huis.

  Slapen
  De periode waarin u de temperatuur
  naar een besparingsniveau kunt
  brengen, omdat het gezin slaapt.
  Deze periode vangt aan even voor
  of op het moment dat u naar bed
  gaat.

  TREFWOORDEN

  Verlengd dagprogramma
  Het programma van een periode
  (meestal SLAPEN) met een aanvangstijd na 24:00 uur.
  (Uitsluitend mogelijk in combinatie
  met het 7-daags weekprogramma.)

  21 • Page 24

  HET OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJK PROGRAMMMA
  U kunt de onderstaande tabel gebruiken om uw weekprogramma in 3 blokken te plannen.
  Als u overdag geen besparingsperiode wenst, hoeft u de instellingen
  voor VERTREKKEN en THUISKOMEN niet in te voeren.
  Voorbeelden van programma’s treft u aan op blz. 24 t/m 26.
  Programma voor werkdagen (maandag t/m vrijdag)
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor zaterdag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor zondag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  De op blz. 23 afgedrukte tabellen
  kunt u gebruiken voor het plannen
  van uw programma’s voor de afzonderlijke werkdagen (indien gewenst).
  Voor het programmeren van afzonderlijke weekdagen zie blz. 7 en
  verder.

  PERSOONLIJK PROGRAMMA

  22 • Page 25

  HET OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJK PROGRAMMA
  De hierna volgende tabellen kunt u gebruiken voor het plannen van een progamma
  voor de afzonderlijke werkdagen.
  Voor het programmeren van afzonderlijke weekdagen zie blz. 7 en verder.
  Programma voor maandag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor dinsdag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor woensdag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor donderdag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  Programma voor vrijdag
  PERIODE
  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  PERSOONLIJK PROGRAMMA

  AANVANGSTIJDSTIP

  TEMPERATUURINSTELLING

  23 • Page 26

  PROGRAMMEERVOORBEELDEN
  Temp.
  [˚C]

  Programmavoorbeeld I
  Uw weekprogramma zou er als volgt uit kunnen zien:
  Van maandag tot vrijdag is er overdag niemand thuis,
  dus heerst er besparingstemperatuur.
  ‘s Ochtends tussen 7 en 8 uur staat men op en ontbijt,
  tussen 16 en 23 uur is men ook thuis, dus
  comforttemperatuur gedurende deze perioden.

  WERKDAGEN
  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  Op zaterdag en zondag is men de gehele dag thuis, de
  warmtebehoefte van de mens neemt gedurende de dag
  toe, dus de comforttemperatuur stijgt langzaam mee.

  6:00

  12:00

  Temp.
  [˚C]

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZATERDAG EN ZONDAG
  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  PERIODE

  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  WERKDAGENPROGRAMMA

  6:00

  12:00

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZATERDAGPROGRAMMA

  ZONDAG
  PROGRAMMA

  AANVANGSTIJDSTIP (uur)

  TEMPERATUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  7:00
  8:00
  16:00
  23:00

  18
  14
  20
  14

  9:00
  12:00
  18:00
  23:30

  9:00
  12:00
  18:00
  23:30

  PERSOONLIJK PROGRAMMA

  18
  19
  20
  14

  18
  19
  20
  14

  24 • Page 27

  PROGRAMMEERVOORBEELDEN
  Temp.
  [˚C]

  Programmavoorbeeld II
  Uw weekprogramma zou er als volgt uit kunnen zien:
  Door de week is er overdag iemand thuis, dus overdag
  comforttemperatuur. Van maandag tot en met vrijdag 9 tot
  2 uur een iets lagere temperatuur omdat men in het huis
  aan het werk is.
  Op zondagochtend gaat het hele gezin altijd op familiebezoek en kan er dus besparingstemperatuur heersen.

  WERKDAGEN
  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  6:00

  12:00

  Temp.
  [˚C]

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZATERDAG EN ZONDAG
  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  6:00

  12:00

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  Temp.
  [˚C]

  ZONDAG
  comforttemperatuur

  20

  14
  besparingstemperatuur

  0:00

  PERIODE

  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  WERKDAGENPROGRAMMA

  6:00

  12:00

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZATERDAGPROGRAMMA

  ZONDAG
  PROGRAMMA

  AANVANGSTIJDSTIP (uur)

  TEMPERATUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  7:00
  9:00
  14:00
  22:30

  18
  17
  20
  14

  9:00
  12:00
  18:00
  23:30

  8:30
  10:30
  13:30
  22:30

  PERSOONLIJK PROGRAMMA

  18
  19
  20
  14

  18
  14
  20
  14
  25 • Page 28

  PROGRAMMEERVOORBEELDEN
  Temp.
  [˚C]

  Programmavoorbeeld III

  WERKDAGEN

  comforttemperatuur

  20

  Uw weekprogramma zou er als volgt uit kunnen zien:
  Van maandag tot en met vrijdag is er de gehele dag
  iemand thuis, dus een langzaam oplopende temperatuur.
  Het weekeinde wordt altijd in het weekendhuisje
  doorgebracht.
  Men vertrekt op vrijdagavond en komt op zondagavond
  pas weer thuis. Gedurende het weekeinde heerst er dus
  de besparingstemperatuur.

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  6:00

  Temp.
  [˚C]

  12:00

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZATERDAG

  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  6:00

  Temp.
  [˚C]

  12:00

  18:00

  24:00
  Tijd [uur]

  ZONDAG
  comforttemperatuur

  20

  14

  besparingstemperatuur

  0:00

  PERIODE

  OPSTAAN
  VERTREKKEN
  THUISKOMEN
  SLAPEN

  WERKDAGENPROGRAMMA

  6:00

  12:00

  18:00

  ZATERDAGPROGRAMMA

  ZONDAG
  PROGRAMMA

  24:00
  Tijd [uur]

  AANVANGSTIJDSTIP (uur)

  TEMPERATUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  AANVANGSTEMPERATIJDSTIP (uur) TUUR (°C)

  9:00
  12:00
  18:00
  22:30

  18
  20
  21
  14

  6:00
  ----------------

  6:30
  -------19:00
  22:30

  PERSOONLIJK PROGRAMMA

  14
  14
  14
  14

  14
  14
  20
  14
  26 • Page 29

  STORINGSWIJZER
  KLACHT

  HOE TE VERHELPEN

  De door de thermostaat weergegeven temperatuurinstelling
  tijdens het aanwarmen is te hoog.

  - Dit is normaal. De thermostaat heeft een zodanig aanwarmgedrag dat
  de menselijke temperatuurwaarneming wordt gesimuleerd.
  Om koudestraling te compenseren kan de temperatuurinstelling tijdelijk
  met 1 °C worden verhoogd.

  Veranderingen van de temperatuurinstelling op het verkeerde
  tijdstip.

  - Controleer of de ingevoerde aanvangstijden juist zijn, voer deze, indien
  noodzakelijk, opnieuw in.
  - Houdt u er rekening mee dat de verwarming al wordt ingeschakeld
  voordat de aanvangstijd van de periode OPSTAAN of de periode
  THUISKOMEN is bereikt. Hierdoor heerst er in huis al een aangename
  comforttemperatuur als de periode aanvangt.

  Het verwarmingstoestel schakelt
  niet in.

  - De smeltveiligheid in het verwarmingstoestel is defect, vervang deze.
  Indien het toestel nog niet functioneert, raadpleeg dan uw installateur.
  - Indien het uitleesvenster leeg is of knipperend VERV BAT weergeeft,
  vervang dan de batterijen (zie blz. 19).
  - Indien de temperatuurinstelling hoger is dan de heersende temperatuur
  en het uitleesvenster geeft het symbool weer (verwarmingstoestel
  ingeschakeld), raadpleeg dan uw installateur.

  KLACHT

  HOE TE VERHELPEN

  Verwarmingstoestel schakelt te
  vaak in en uit.

  - Reactiesnelheid van het verwarmingssysteem is niet in overeenstemming met de eigenschappen van de thermostaat. Wijzig eventueel het
  aantal schakelingen per uur m.b.v. de schroeven aan de achterzijde van
  de thermostaat (zie het installatievoorschrift). Raadpleeg uw installateur.

  De temperatuur in huis is te
  hoog of te laag.

  - Druk de toets TEMPERATUUR INSTELLING in, om de ingestelde
  temperatuur te controleren.
  - Indien gewenst kunt u tijdelijk de temperatuurinstelling wijzigen,
  zie hiervoor blz. 13.

  Het uitleesvenster geeft het vlamsymbool (verwarmingstoestel
  ingeschakeld) weer, maar de
  radiatoren geven geen warmte af.

  - Houdt u er rekening mee dat de verwarmingsinstallatie enige tijd
  nodig heeft om op temperatuur te komen.
  - Controleer of de cv-ketel naar behoren functioneert.
  - Indien deze situatie te lang duurt, raadpleeg dan uw installateur.

  Na het tijdelijk verhogen of verlagen van de temperatuurinstelling
  met 1 °C met behulp van de
  WARMER of KOUDER toets,
  wijzigt soms ook de gemeten
  temperatuuraanwijzing met 1 °C.

  Dit is normaal. Uw Chronotherm zal bij een tijdelijke temperatuurwijziging
  van 1 °C altijd direct reageren door het cv-toestel aan of uit te schakelen. Dit
  geeft u als gebruiker de zekerheid dat uw commando door de Chronotherm
  is verwerkt. Om deze bewuste actie mogelijk te maken wordt de temperatuuraanwijzing kunstmatig enigzins verhoogd of verlaagd. Door de afronding
  op hele graden Celcius kan dit soms zichtbaar zijn op het uitleesvenster.

  STORINGSWIJZER

  27 • Page 30

  KORT OVERZICHT VAN DE TOETSFUNCTIES
  Toetsfuncties van:

  INVOER JUISTE
  DAG/TIJD

  DAG

  OPSTAAN

  SLAPEN

  VERTREKKEN

  Instellen van de dag van de week en keuze van het te programmeren
  weekblok of dag van de week tijdens het programmeren.

  Keuze van programmaperiode als u instellingen wilt invoeren of
  controleren.

  THUISKOMEN

  TERUG
  VOORUIT

  WARMER

  KOUDER

  TEMPERATUUR
  CONTINU

  Instellen van de tijd. Druk één van de twee toetsen in en houd deze
  ingedrukt totdat de juiste tijd is ingevoerd. Hoe langer u de toets ingedrukt
  houd, hoe sneller de instelling verandert.

  Het invoeren van de gewenste temperatuurinstelling tijdens het programmeren of het tijdelijk veranderen van een temperatuurinstelling. Druk één
  van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat de gewenste
  temperatuur is bereikt.
  Hoe langer u de knop ingedrukt houd, hoe sneller de instelling verandert.
  Een vaste temperatuurinstelling invoeren die onbepaalde tijd wordt
  gehandhaafd. De instelling wordt opgeheven door het indrukken van de
  START PROGRAMMA-toets.

  VANDAAG
  PROGRAMMA
  ALS ZONDAG

  Gedurende het resterende daggedeelte overschakelen naar
  zondagprogramma.

  MORGEN
  PROGRAMMA
  ALS ZONDAG

  Gedurende de volgende dag overschakelen naar het zondagprogramma.

  START
  PROGRAMMA

  TEMPERATUUR
  INSTELLING

  TOETSFUNCTIES

  Invoer van juiste dag en tijd.

  Start het ingevoerde programma en heft alle tijdelijke wijzigingen en de
  ingevoerde temperatuurinstellingen op.
  Geeft actieve temperatuurinstelling van de TEMPERATUUR CONTINUinstelling periode weer.
  De weergegeven temperatuur kan tijdens het aanwarmen na een
  besparingsperiode afwijken van de ingevoerde waarde.
  28 • Page 31

  ALFABETISCH OVERZICHT VAN TREFWOORDEN
  Trefwoord

  bladzijde

  Aanwarmtijd
  Alfabetisch functie-overzicht
  Batterijvervanging
  Bediening
  Besparingstemperatuur
  Bevestigen thermostaat
  Blijvend wijzigen van het
  programma

  2
  29
  19
  13-17
  20
  18
  14

  Continu temperatuurinstelling
  15
  Controle van instelling
  16-17
  Dag instelling
  3
  Dagverlenging
  11-12
  Functietoetsen
  25
  Ingevoerd programma
  controleren
  16
  Inhoud
  1
  lnstelpunt
  17

  SLAPEN
  4,10,12,21
  Stapsgewijs programmeren
  3
  Temperatuur instellen
  4-14
  Temperatuurgrenzen
  4,8
  Temperatuurinstelling
  wijzigen
  14
  Temperatuurverlaging
  20

  TREFWOORDEN

  Trefwoord
  Invoer van:
  juiste dag
  juiste tijd
  programma
  temperatuurinstelling
  Klok instellen
  Knipperend uitleesvenster
  Koudestraling
  Losnemen thermostaat
  Momentele
  temperatuurinstelling
  Nachtverlaging
  Netspanningsuitval
  Omschrijving
  gebruikte begrippen
  Onderhoud

  bladzijde
  3
  3
  3-12
  3-10
  3
  4,8
  2
  18
  17
  20
  19
  20-21
  17-19

  THUISKOMEN
  5,9,21
  Tijdelijke instellingen
  13-14
  Toetsfunctie overzicht
  28
  Trefwoordenverklaring
  20-21
  Uitleesvenster
  3
  Vakantie-instelling
  15
  Vaste temperatuurinstelling
  15
  Verlengd dagprogramma 11-12,21

  Trefwoord

  bladzijde

  OPSTAAN
  4,8,21
  Periodetoetsen
  30
  Persoonlijk programma
  22-23
  Programma
  20
  Programmaperiode
  20
  Programma’s wissen
  15
  Programma’s voor
  zaterdag
  6,20
  zondag
  6,20
  werkdagen
  3-5,7-10,20
  Programma als zondag
  (vandaag en/of morgen)
  13
  Programmastart
  1,10,12,14-16
  Programmatijden
  blijvend wijzigen
  14
  Programmeervoorbeelden
  24-26

  VERTREKKEN
  Weekdagprogrammering
  Weekblokprogrammering
  Wintertijd
  Wissen instellingen
  Zomertijd

  4,9,21
  7-10
  4-6
  16
  15
  16

  29


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Honeywell Chronotherm III wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Honeywell Chronotherm III in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Honeywell Chronotherm III

Honeywell Chronotherm III Bedienungsanleitung - Englisch - 31 seiten

Honeywell Chronotherm III Bedienungsanleitung - Englisch, Holländisch - 33 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info