Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruikershandleiding • Page 2

  © Copyright 2015 HP Development Company,
  L.P.
  AMD is een handelsmerk van Advanced Micro
  Devices, Inc. Bluetooth is een handelsmerk van
  de desbetreffende eigenaar en wordt door
  Hewlett-Packard Company onder licentie
  gebruikt. Intel, Celeron, Centrino en Pentium
  zijn handelsmerken van Intel Corporation in de
  Verenigde Staten en andere landen. Microsoft
  en Windows zijn in de Verenigde Staten
  gedeponeerde handelsmerken van de groep
  bedrijven onder de naam Microsoft.
  De informatie in deze documentatie kan zonder
  kennisgeving worden gewijzigd. De enige
  garanties voor HP producten en diensten staan
  vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
  bij de betreffende producten en diensten. Aan
  de informatie in deze handleiding kunnen geen
  aanvullende rechten worden ontleend. HP
  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
  technische fouten, drukfouten of weglatingen
  in deze publicatie.
  Eerste editie: augustus 2015
  Onderdeelnummer van document:
  824463-331

  Kennisgeving over het product

  Softwarevoorwaarden

  In deze handleiding worden de functies
  beschreven die op de meeste producten
  beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle functies
  op uw computer beschikbaar.

  Door het installeren, kopiëren, downloaden of
  anderszins gebruiken van een softwareproduct
  dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
  bevestigt u dat u gehouden bent aan de
  voorwaarden van de HP EULA (End User License
  Agreement). Indien u niet akkoord gaat met
  deze licentievoorwaarden, kunt u uitsluitend
  aanspraak maken op de mogelijkheid het
  gehele, ongebruikte product (hardware en
  software) binnen 14 dagen te retourneren,
  voor een volledige restitutie op basis van het
  restitutiebeleid van de desbetreffende
  verkoper.

  Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
  van Windows. Voor deze computer is mogelijk
  bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte
  hardware, stuurprogramma's en/of software
  vereist om volledig te kunnen profiteren van de
  functionaliteit van Windows. Ga naar
  http://www.microsoft.com voor meer
  informatie.
  Voor de meest recente gebruikershandleiding
  gaat u naar http://www.hp.com/support en
  selecteert u uw land of regio. Selecteer Drivers
  en downloads en volg de instructies op het
  scherm.

  Neem contact op met de verkoper voor meer
  informatie of om te vragen om een volledige
  restitutie van de prijs van de computer. • Page 3

  Kennisgeving aangaande de veiligheid
  WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de computer
  beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de computer niet te
  blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat de luchtcirculatie niet
  wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele printer naast de computer) of
  een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding). Zorg er ook voor dat de
  netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid of een voorwerp van zacht
  materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken
  die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of
  Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

  iii • Page 4

  iv

  Kennisgeving aangaande de veiligheid • Page 5

  Configuratie-instelling van de processor (alleen bepaalde producten)
  BELANGRIJK: Bepaalde computerproducten zijn geconfigureerd met een Intel® Pentium® N35xx/N37xxprocessor of een Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx-processor en een Windows®-besturingssysteem.
  Wijzig op deze modellen de configuratie-instelling van de processor in msconfig.exe niet van 4 of 2
  processors naar 1 processor. Als u dat wel doet, start uw computer niet opnieuw op. U moet de
  fabrieksinstellingen herstellen om de oorspronkelijke instellingen te herstellen.

  v • Page 6

  vi

  Configuratie-instelling van de processor (alleen bepaalde producten) • Page 7

  Inhoudsopgave
  1 Direct aan de slag .......................................................................................................................................... 1
  De HP Apps Store bezoeken ................................................................................................................................... 1
  Aanbevolen procedures ......................................................................................................................................... 1
  Meer HP-bronnen ................................................................................................................................................... 2
  2 Vertrouwd raken met de computer .................................................................................................................. 4
  Hardware opzoeken ............................................................................................................................................... 4
  Software opzoeken ................................................................................................................................................ 4
  Rechterkant ............................................................................................................................................................ 5
  Linkerkant .............................................................................................................................................................. 7
  Onderdelen ............................................................................................................................................................. 9
  Onderdelen aan de ............................................................................................................................................... 11
  Touchpad ........................................................................................................................................... 11
  Lampjes ............................................................................................................................................. 12
  Knoppen en luidsprekers ................................................................................................................... 13
  Toetsen .............................................................................................................................................. 14
  Actietoetsen gebruiken ..................................................................................................................... 14
  Onderdelen aan de ............................................................................................................................................... 16
  Labels ................................................................................................................................................................... 16
  Het plaatsen van een SIM-kaart (alleen bepaalde producten) ........................................................................... 17
  3 Verbinding maken met een netwerk .............................................................................................................. 19
  Verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................................................................. 19
  Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken ................................................................. 19
  Toets voor de vliegtuigmodus ........................................................................................ 19
  Voorzieningen van het besturingssysteem .................................................................... 19
  Verbinding maken met een WLAN ..................................................................................................... 20
  HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten) ........................................................ 20
  HP DataPass gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................................................... 21
  GPS gebruiken (alleen bepaalde producten) .................................................................................... 21
  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde producten) ....... 21
  Verbinding maken met een bekabeld netwerk: LAN (alleen bepaalde producten) ............................................ 22
  Gegevens en stations delen en software openen ............................................................................................... 22
  4 Entertainmentvoorzieningen gebruiken ........................................................................................................ 23
  Een geïntegreerde camera gebruiken ................................................................................................................. 23

  vii • Page 8

  Een geïntegreerde 3D-camera gebruiken (alleen bepaalde producten) ............................................................ 23
  Audio gebruiken ................................................................................................................................................... 23
  Luidsprekers aansluiten .................................................................................................................... 23
  Headsets aansluiten .......................................................................................................................... 24
  Geluidsinstellingen gebruiken .......................................................................................................... 24
  Video gebruiken ................................................................................................................................................... 24
  Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten) .............................. 25
  HDMI-audio configureren ............................................................................................... 26
  Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
  producten) ......................................................................................................................................... 26
  Intel WiDi-gecertificeerde beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde producten) ..... 26
  5 Navigeren op het scherm .............................................................................................................................. 27
  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken .................................................................... 27
  Tikken ................................................................................................................................................ 27
  Zoomen door met twee vingers te knijpen ....................................................................................... 27
  Schuiven met twee vingers (alleen touchpad) .................................................................................. 28
  Tikken met twee vingers (alleen touchpad) ..................................................................................... 28
  Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm) ........................................................................... 28
  Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken .............................................................................................. 29
  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken ............................................................................... 29
  6 Energiebeheer ............................................................................................................................................. 30
  De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen ........................................................................................... 30
  De slaapstand handmatig activeren of beëindigen .......................................................................... 30
  Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde producten) ......... 30
  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand of sluimerstand (de slaap- of
  sluimerstand beëindigen) ................................................................................................................. 31
  Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken ............................................................................ 32
  Werkt op accuvoeding ......................................................................................................................................... 32
  Door de gebruiker vervangbare accu ................................................................................................ 32
  Accu-informatie zoeken .................................................................................................................... 34
  Accuvoeding besparen ...................................................................................................................... 35
  Lage acculading herkennen .............................................................................................................. 35
  Problemen met een laag accuniveau verhelpen ............................................................................... 36
  Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is ...... 36
  Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is ........... 36
  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan
  beëindigen ....................................................................................................................... 36
  Door de gebruiker vervangbare accu bewaren ................................................................................. 36
  Door de gebruiker vervangbare accu afvoeren ................................................................................ 36

  viii • Page 9

  Netvoeding gebruiken ......................................................................................................................................... 36
  Veelvoorkomende problemen met energiebeheer oplossen ........................................................... 37
  Computer afsluiten (uitschakelen) ...................................................................................................................... 38
  7 Computer onderhouden ................................................................................................................................ 39
  Prestaties verbeteren .......................................................................................................................................... 39
  Schijfdefragmentatie gebruiken ....................................................................................................... 39
  Schijfopruiming gebruiken ................................................................................................................ 39
  HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten) .............................................................. 39
  De status van HP 3D DriveGuard herkennen .................................................................. 40
  Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren .............................................................................. 40
  Computer schoonmaken ...................................................................................................................................... 40
  Reinigingsprocedures ........................................................................................................................ 41
  Het beeldscherm reinigen ............................................................................................... 41
  De zijkanten en het deksel reinigen ............................................................................... 41
  De touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten) ......... 41
  Reizen met of verzenden van de computer ......................................................................................................... 41
  8 Computer en gegevens beveiligen ................................................................................................................. 43
  Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................................... 43
  Windows-wachtwoorden instellen ................................................................................................... 43
  Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen ................................................................................... 44
  De vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten) ........................................................................... 44
  Internetbeveiligingssoftware gebruiken ............................................................................................................. 46
  Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................ 46
  Firewallsoftware gebruiken .............................................................................................................. 46
  Software-updates installeren ............................................................................................................................. 46
  HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................................................... 47
  Draadloos netwerk beveiligen ............................................................................................................................. 47
  Back-up maken van applicaties en gegevens ..................................................................................................... 47
  Een optionele beveiligingskabel gebruiken ........................................................................................................ 47
  9 Setup Utility (BIOS) gebruiken ...................................................................................................................... 49
  Setup Utility (BIOS) starten ................................................................................................................................. 49
  Setup Utility (BIOS) bijwerken ............................................................................................................................. 49
  BIOS-versie vaststellen ..................................................................................................................... 49
  BIOS-update downloaden ................................................................................................................. 50
  Een tablet en toetsenbord synchroniseren (alleen bepaalde producten) .......................................................... 51

  ix • Page 10

  10 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ...................................................................................... 52
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden ......................................................... 53
  11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten ................................................................................................. 54
  Herstelmedia en back-ups maken ....................................................................................................................... 54
  HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) ..................................................................... 54
  Hulpprogramma's van Windows gebruiken ........................................................................................................ 55
  Herstellen ............................................................................................................................................................. 56
  Herstellen met HP Recovery Manager .............................................................................................. 56
  Wat u moet weten voordat u begint ............................................................................... 56
  De HP Herstelpartitie gebruiken (alleen bepaalde producten) ...................................... 57
  HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen ................................................................ 58
  De opstartvolgorde van de computer wijzigen .............................................................. 58
  De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) ................................... 58
  12 Specificaties .............................................................................................................................................. 60
  Ingangsvermogen ................................................................................................................................................ 60
  Omgevingsvereisten ............................................................................................................................................ 60
  13 Elektrostatische ontlading ......................................................................................................................... 62
  14 Toegankelijkheid ....................................................................................................................................... 63
  Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten) .................................................. 63
  Contact opnemen met ondersteuning ................................................................................................................ 63
  Index ............................................................................................................................................................. 64

  x • Page 11

  1

  Direct aan de slag
  Deze computer is een krachtig hulpmiddel waarmee u uw werkprestaties en entertainmentervaring kunt
  verbeteren. Dit hoofdstuk bevat informatie over wat u na de configuratie van uw computer moet doen en
  waar u meer HP-bronnen kunt vinden. U leest hier ook wat u allemaal voor leuke dingen met uw computer
  kunt doen.

  De HP Apps Store bezoeken
  De HP Apps Store biedt een ruime keuze aan populaire games, entertainment- en muziekapps,
  productiviteitsapps en exclusieve apps bij HP die u naar uw bureaublad kunt downloaden. De selectie wordt
  regelmatig bijgewerkt en bevat regionale inhoud en landspecifieke aanbiedingen. Controleer regelmatig de
  HP Apps Store voor nieuwe en bijgewerkte functies.
  BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de HP Apps Store verbonden zijn met internet.
  Een app bekijken en downloaden:
  1.

  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Store.
  – of –
  Selecteer het pictogram Store naast het zoekvak van de taakbalk.

  2.

  Selecteer HP picks om alle beschikbare apps weer te geven.
  OPMERKING:

  3.

  HP picks is alleen in bepaalde landen beschikbaar.

  Selecteer de app die u wilt downloaden en volg de instructies op het scherm. Als de download voltooid
  is, verschijnt de app in het scherm Alle apps.

  Aanbevolen procedures
  Nadat u de computer hebt geconfigureerd en geregistreerd, wordt u aangeraden de volgende stappen uit te
  voeren om optimaal te profiteren van uw slimme investering:


  Maak een back-up van uw harde schijf door herstelmedia te maken. Zie Back-ups maken, herstellen en
  terugzetten op pagina 54.  Als u dat nog niet heeft gedaan, verbindt u de computer met een bekabeld of draadloos netwerk.
  Raadpleeg Verbinding maken met een netwerk op pagina 19 voor meer informatie.  Leer de hardware en software van de computer kennen. Raadpleeg Vertrouwd raken met de computer
  op pagina 4 en Entertainmentvoorzieningen gebruiken op pagina 23 voor meer informatie.  Koop antivirussoftware of voer een update uit. Zie Antivirussoftware gebruiken op pagina 46.

  De HP Apps Store bezoeken

  1 • Page 12

  Meer HP-bronnen
  Gebruik de volgende tabel voor informatiebronnen met productinformatie, instructies en meer.
  Bron

  Inhoud

  Installatie-instructies  Overzicht van computerinstallatie en -functies

  De app Aan de slag  Een breed aanbod van informatie over procedures en tips voor het
  oplossen van problemen

  HP ondersteuning  Online chatten met een technicus van HP

  Voor ondersteuning in de VS gaat u naar
  http://www.hp.com/go/contactHP. Voor wereldwijde
  ondersteuning gaat u naar http://welcome.hp.com/
  country/us/en/wwcontact_us.html.  Telefoonnummers voor ondersteuning  Locaties HP Servicecentrum

  Handleiding voor veiligheid en comfort  Aanwijzingen voor een optimale werkplek

  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:  Richtlijnen voor houding en manier van werken voor meer comfort
  en minder risico op lichamelijk letsel  Informatie over elektrische en mechanische veiligheid  Belangrijke kennisgevingen over voorschriften, waaronder
  informatie over het correct afvoeren van accu's (indien nodig)  Specifieke garantiegegevens voor deze computer

  U opent de app Aan de slag als volgt:


  1.

  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de
  app Aan de slag.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en
  selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de
  taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties
  en selecteer vervolgens Gebruikershandleidingen.

  – of –
  Ga naar http://www.hp.com/ergo.
  Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
  U krijgt als volgt toegang tot dit document:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en
  selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de
  taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties
  en selecteer vervolgens Gebruikershandleidingen.

  Beperkte garantie*
  U krijgt als volgt toegang tot dit document:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en
  selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de
  taakbalk.

  2.

  2

  Selecteer Mijn pc en selecteer vervolgens Garantie
  en services.

  Hoofdstuk 1 Direct aan de slag • Page 13

  Bron

  Inhoud

  – of –
  Ga naar http://www.hp.com/go/orderdocuments.
  U kunt de HP garantie vinden bij de gebruikershandleidingen op het product en/of op de cd/dvd die is meegeleverd in de doos. In
  sommige landen of regio's wordt door HP een gedrukte versie van de garantie meegeleverd in de doos. In landen of regio's waar de
  garantie niet in drukvorm wordt verstrekt, kunt u via http://www.hp.com/go/orderdocuments een exemplaar aanvragen. Als u het
  product in Azië of Oceanië hebt gekocht, kunt u HP aanschrijven op: Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office,
  Singapore 911507. Vermeld de productnaam, uw naam, telefoonnummer en postadres.

  Meer HP-bronnen

  3 • Page 14

  2

  Vertrouwd raken met de computer

  Hardware opzoeken
  Ga als volgt te werk om de op uw computer geïnstalleerde hardware weer te geven:


  Typ apparaatbeheer in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app Apparaatbeheer.
  U ziet een lijst met alle apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd.

  Druk voor informatie over de hardwareonderdelen van het systeem en het versienummer van het systeemBIOS op fn+esc (alleen bepaalde producten).

  Software opzoeken
  Ga als volgt te werk om te zien welke software op uw computer is geïnstalleerd:


  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens Alle apps.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer vervolgens Programma's en onderdelen.

  4

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 15

  Rechterkant

  Onderdeel
  (1)

  (2)

  Beschrijving
  Aan/uit-lampje

  Lampje van de vaste schijf  Aan: De computer is ingeschakeld.  Knipperend: de computer staat in de slaapstand, een
  energiebesparingsmodus. Het beeldscherm en andere
  niet-benodigde componenten worden uitgeschakeld.  Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
  sluimerstand. De sluimerstand is een
  energiebesparingsmodus waarin zo min mogelijk energie
  wordt verbruikt.  Wit knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van
  de vaste schijf.  Oranje: de interne vaste schijf is tijdelijk geparkeerd door
  HP 3D DriveGuard.

  OPMERKING: Raadpleeg HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen
  bepaalde producten) op pagina 39 voor informatie over HP 3D
  DriveGuard.
  (3)

  Combostekker voor audio-uit (hoofdtelefoon)/
  audio-in (microfoon)

  Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding,
  een hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een kabel
  van een televisietoestel aansluiten. Ook kunt u hierop de
  microfoon van een optionele headset aansluiten. Deze ingang
  biedt geen ondersteuning voor optionele apparaten met
  uitsluitend een microfoon.
  WAARSCHUWING! Zet het geluidsvolume laag voordat u de
  hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het
  risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over
  voorschriften, veiligheid en milieu voor meer informatie over
  veiligheid.
  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
  vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en
  selecteer vervolgens Gebruikershandleidingen.

  OPMERKING: Wanneer u een apparaat aansluit op deze
  connector, worden de computerluidsprekers uitgeschakeld.
  (4)

  USB 3.0-poort

  Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten, zoals een
  toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub.

  Rechterkant

  5 • Page 16

  (5)

  HDMI-poort (USB-poort)

  Hiermee kunt u de computer aansluiten op een optioneel videoof audioapparaat, zoals een high-definition televisie, andere
  compatibele digitale apparatuur of audioapparatuur, of een snel
  HDMI 1.4-apparaat (High-Definition Multimedia Interface).

  (6)

  Ventilatieopening

  Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne
  onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te
  voorkomen. Het is normaal dat de interne ventilator
  automatisch aan- en uitgaat wanneer u de computer gebruikt.

  (7)

  Bevestigingspunt voor de beveiligingskabel

  Hier kunt u een optionele beveiligingskabel bevestigen op de
  computer.
  OPMERKING: De beveiligingskabel is bedoeld om dieven te
  ontmoedigen, maar kan mogelijk niet voorkomen dat de
  computer wordt gestolen of beschadigd.

  6

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 17

  Linkerkant

  Onderdeel

  Beschrijving
  Netvoedingsconnector

  Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.

  Netvoedingsadapter en acculampje  Wit: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu is
  volledig opgeladen.  Wit knipperend: De netvoedingsadapter is niet
  aangesloten en de accu heeft een lage acculading bereikt.  Oranje: De netvoedingsadapter is aangesloten en de accu
  wordt opgeladen.  Uit: De accu wordt niet opgeladen.

  (1)
  (2)

  (3)

  RJ-45-netwerkconnector met statuslampjes

  Hierop sluit u een netwerkkabel aan.


  Wit: het netwerk is aangesloten.  Oranje: er vindt een nieuwe activiteit plaats in het netwerk.

  (4)

  USB 2.0-poort

  Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten, zoals een
  toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub.

  (5)

  Geheugenkaartlezer

  Hiermee kunnen optionele geheugenkaarten worden gelezen
  waarop u gegevens kunt opslaan, bekijken, beheren en delen.
  Ga als volgt te werk om een kaart te plaatsen:
  1.

  Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren
  naar de computer gericht.

  2.

  Plaats de kaart in de geheugenkaartlezer en druk de kaart
  aan totdat deze goed op zijn plaats zit.

  Ga als volgt te werk om een kaart te verwijderen:


  Druk de kaart iets naar binnen en verwijder deze
  vervolgens uit de geheugenkaartlezer.

  (6)

  USB 3.0-poort

  Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten, zoals een
  toetsenbord, muis, externe schijf, printer, scanner of USB-hub.

  (7)

  Uitwerpknop van de optischeschijfeenheid

  Opent de schijflade.

  (8)

  Optischeschijfeenheid

  Afhankelijk van de computer kan in dit station een optische
  schijf worden gelezen of kan een optische schijf worden gelezen
  en naar een optische schijf worden geschreven.

  Linkerkant

  7 • Page 18

  Onderdeel

  Beschrijving
  OPMERKING: Typ voor informatie over schijfcompatibiliteit
  help in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Help en
  ondersteuning en typ daarna schijfcompatibiliteit in
  het zoekvak.

  8

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 19

  Onderdelen

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Interne beeldschermschakelaar

  Wanneer u het beeldscherm dichtdoet terwijl de computer aan staat,
  wordt deze schakelaar ingedrukt. Daardoor wordt het beeldscherm
  uitgeschakeld en de slaapstand geactiveerd.
  OPMERKING: de interne beeldschermschakelaar is niet zichtbaar
  aan de buitenkant van de computer.

  (2)

  Interne microfoons (2)

  Hiermee neemt u geluid op.

  (3)

  Webcam
  – of –

  Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken. Op
  sommige producten kunt u videovergaderingen houden en online
  chatten via streaming video.

  3D-camera (alleen bepaalde producten)

  Ga als volgt te werk om een webcam te gebruiken:


  Typ camera in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
  vervolgens Camera.

  Om de 3D-camera te gebruiken, doet u het volgende:


  Zie Een geïntegreerde 3D-camera gebruiken (alleen bepaalde
  producten) op pagina 23.

  (4)

  Webcamlampje

  Aan: de webcam is in gebruik.

  (5)

  WLAN-antennes*

  Via deze antennes worden draadloze signalen verzonden en
  ontvangen om te communiceren met draadloze LAN's (WLAN's,
  wireless local-area networks).

  *De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Houd de gebieden rondom de antennes vrij voor een optimale
  signaaloverdracht.
  Voor meer informatie over de regelgeving voor draadloze communicatie, gaat u naar het artikel Informatie over voorschriften,
  veiligheid en milieu en raadpleegt u de sectie die van toepassing is op uw land of regio.

  Onderdelen

  9 • Page 20

  Onderdeel

  Beschrijving

  U krijgt als volgt toegang tot deze handleiding:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  10

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en selecteer vervolgens Gebruikershandleidingen.

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 21

  Onderdelen aan de
  Touchpad

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Touchpadzone

  Hiermee worden uw vingerbewegingen gelezen om de aanwijzer
  te verplaatsen of items op het scherm te activeren.
  OPMERKING: Zie Bewegingen voor het touchpad en het
  aanraakscherm gebruiken op pagina 27 voor meer informatie.

  (2)

  Linkerknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een
  externe muis.

  (3)

  Rechterknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
  externe muis.

  Onderdelen aan de

  11 • Page 22

  Lampjes

  Onderdeel
  (1)

  12

  Beschrijving
  Aan/uit-lampje  Aan: de computer is ingeschakeld.  Knipperend: de computer staat in de slaapstand, een
  energiebesparingsmodus. Het beeldscherm en andere
  niet-benodigde onderdelen worden uitgeschakeld.  Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
  sluimerstand. De sluimerstand is een
  energiebesparingsmodus waarin zo min mogelijk energie
  wordt verbruikt.

  (2)

  Caps Lock-lampje

  Aan: Caps lock is ingeschakeld. Met het toetsenbord typt u nu
  alles in hoofdletters.

  (3)

  Lampje Geluid uit  Oranje: het geluid van de computer is uitgeschakeld.  Uit: het geluid van de computer is ingeschakeld.

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 23

  Knoppen en luidsprekers

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Aan/uit-knop  Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uitknop om de computer in te schakelen.  Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de aan/
  uit-knop om de slaapstand te activeren.  Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de
  aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.  Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort op
  de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.

  VOORZICHTIG: De aan-uitknop ingedrukt houden, resulteert in
  het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
  Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
  geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens vijf
  seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
  Raadpleeg uw energieopties voor meer informatie over uw
  energie-instellingen.


  Typ energie in het zoekvak van de taakbalk en selecteer
  vervolgens Energie- en slaapstandinstellingen.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer
  vervolgens Energiebeheer.

  (2)

  Luidsprekers (2)

  Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.

  Onderdelen aan de

  13 • Page 24

  Toetsen

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  esc-toets

  Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
  systeeminformatie weer te geven.

  (2)

  fn-toets

  Als u op deze toets drukt in combinatie met de esc-toets,
  actietoetsen of de spatiebalk kunt u veelgebruikte
  systeemfuncties uitvoeren.

  (3)

  Windows-toets

  Opent het Startmenu.
  OPMERKING: Als u nogmaals op de Windows-toets drukt,
  wordt het Startmenu afgesloten.

  (4)

  Actietoetsen

  Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
  OPMERKING: Bij bepaalde producten wordt met de actietoets
  f5 de voorziening voor achtergrondverlichting van het
  toetsenbord in- of uitgeschakeld.

  (5)

  Num Lock -toets

  Hiermee schakelt u tussen de navigatiefuncties en numerieke
  functies op het geïntegreerde numerieke toetsenblok.

  (6)

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok

  Wanneer num lock is ingeschakeld, kan het toetsenblok worden
  gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.

  Actietoetsen gebruiken


  Met een actietoets voert u de aan de toets toegewezen functie uit.  Het pictogram op elk van de actietoetsen geeft de functie aan die aan de toets is toegewezen.  Om een actietoets te gebruiken, houdt u de toets ingedrukt.

  Pictogram

  Beschrijving
  Hiermee opent u Help en ondersteuning met zelfstudieprogramma's, informatie over het besturingssysteem
  Windows en de computer, antwoorden op vragen en updates voor de computer.
  Help en ondersteuning voorziet ook in hulpmiddelen voor geautomatiseerde probleemoplossing en toegang
  tot de ondersteuning.

  14

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 25

  Pictogram

  Beschrijving
  Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verlaagd.

  Zolang u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid van het scherm steeds verder verhoogd.

  Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als u bijvoorbeeld op
  deze toets drukt terwijl er een monitor is aangesloten op de computer, wordt er geschakeld tussen weergave
  op het scherm van de computer, weergave op de monitor en gelijktijdige weergave op het computerscherm
  en de monitor.
  Bij bepaalde producten wordt het achtergrondlicht van het toetsenbord uit- of ingeschakeld.
  OPMERKING:

  Als u accustroom wilt besparen, schakelt u deze voorziening uit.

  Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).

  Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.

  Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.

  Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of Blu-ray-schijf
  (BD) af.
  Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.

  Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.

  Hiermee schakelt u de vliegtuigmodus en de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
  OPMERKING:

  De toets voor de vliegtuigmodus wordt ook wel knop voor draadloze communicatie genoemd.

  OPMERKING: Er moet een draadloos netwerk zijn ingesteld voordat er een draadloze verbinding kan
  worden gemaakt.

  Onderdelen aan de

  15 • Page 26

  Onderdelen aan de

  Onderdeel
  (1)

  Beschrijving
  Ventilatieopeningen (4)

  Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne
  onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start
  automatisch om interne onderdelen te koelen en
  oververhitting te voorkomen. Het is normaal dat de interne
  ventilator automatisch aan- en uitgaat wanneer u de
  computer gebruikt.

  (2)

  Accuvergrendeling

  Hiermee kunt u de accu in de accuruimte vergrendelen.

  (3)

  Accuruimte

  Hierin bevindt zich de accu.

  (4)

  Accu uitwerpen

  Hiermee kunt u de accu uitwerpen.

  Labels
  De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
  problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.
  BELANGRIJK: Controleer de volgende locaties voor de in dit gedeelte beschreven labels: de onderkant van
  de computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het scherm.

  16

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 27  Servicelabel—Biedt belangrijke informatie voor het identificeren van uw computer. Wanneer u contact
  opneemt met Ondersteuning, moet u waarschijnlijk het serie-, product- en modelnummer opgeven.
  Zoek deze nummers op voordat u contact opneemt met Ondersteuning.
  Het servicelabel lijkt op een van de onderstaande voorbeelden. Raadpleeg de afbeelding die het meest
  overeenkomt met het servicelabel van uw computer.

  Onderdeel
  (1)

  Serienummer

  (2)

  Productnummer

  (3)

  Garantieperiode

  (4)

  Modelnummer (alleen bepaalde producten)

  Onderdeel
  (1)

  Modelnaam (alleen bepaalde producten)

  (2)

  Productnummer

  (3)

  Serienummer

  (4)

  Garantieperiode  Label(s) met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer.  Label(s) met keurmerken voor apparatuur voor draadloze communicatie: Deze labels bevatten
  informatie over optionele apparaten voor draadloze communicatie en de keurmerken van de landen/
  regio's waarin deze apparaten zijn goedgekeurd voor gebruik.

  Het plaatsen van een SIM-kaart (alleen bepaalde producten)
  VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een SIM-kaart om beschadiging van de
  connectoren te voorkomen.

  Het plaatsen van een SIM-kaart (alleen bepaalde producten)

  17 • Page 28

  Ga als volgt te werk om een SIM-kaart te plaatsen:
  1.

  Schakel de computer uit met behulp van de opdracht Afsluiten.

  2.

  Sluit het beeldscherm.

  3.

  Ontkoppel alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond, met de accuruimte naar u toegekeerd.

  6.

  Verwijder de accu.

  7.

  Plaats de SIM-kaart in het SIM-kaartslot en druk de SIM-kaart aan totdat deze stevig vastzit.
  OPMERKING:
  gedeelte.

  De SIM-kaart in uw computer kan er iets anders uitzien dan op de afbeelding in dit

  OPMERKING: Bekijk de afbeelding in de accuruimte om te bepalen hoe de SIM-kaart in de computer
  moet worden geplaatst.

  Als u een SIM-kaart wilt verwijderen, drukt u de SIM-kaart iets naar binnen en verwijdert u deze vervolgens uit
  de sleuf.

  18

  Hoofdstuk 2 Vertrouwd raken met de computer • Page 29

  3

  Verbinding maken met een netwerk
  U kunt de computer meenemen waar u ook naar toe gaat. Maar ook thuis kunt u de wereld verkennen en de
  informatie van miljoenen websites ontsluiten met de computer en een bekabelde of draadloze
  netwerkverbinding. In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u met deze wereld in contact komt.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk
  Uw computer beschikt mogelijk over een of meer van de volgende apparaten voor draadloze communicatie:


  WLAN-apparaat: via dit apparaat maakt u verbinding met draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Finetwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in bedrijfsruimtes, bij u thuis en in openbare ruimtes, zoals
  vliegvelden, restaurants, cafés, hotels en universiteiten. In een draadloos netwerk communiceert de
  computer met een draadloze router of een draadloos toegangspunt.  HP-module voor mobiel breedband: biedt u een draadloze verbinding via een WWAN (wireless wide-area
  network), een veel groter gebied. Aanbieders van mobiele netwerkdiensten zetten basisstations op
  (vergelijkbaar met zendmasten voor mobiele telefonie) die dekking bieden in hele regio’s, provincies of
  zelfs landen.  Bluetooth-apparaat: een apparaat waarmee u een PAN (personal area network) tot stand kunt brengen,
  zodat u verbinding kunt maken met andere apparaten die draadloze communicatie via Bluetooth
  ondersteunen, zoals computers, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's. Binnen een PAN
  communiceert elk apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten zich op relatief korte
  afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.

  Voor meer informatie over draadloze technologie, internet en netwerken raadpleegt u de app Aan de slag.


  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.

  Voorzieningen voor draadloze communicatie gebruiken
  Met een of meer van deze functies kunt u de apparaten voor draadloze communicatie in uw computer regelen:


  Toets voor de vliegtuigmodus (ook wel de knop of toets voor draadloze communicatie genoemd)  Voorzieningen van het besturingssysteem

  Toets voor de vliegtuigmodus
  De computer bevat mogelijk een toets voor de vliegtuigmodus, een of meer apparaten voor draadloze
  communicatie en een of twee lampjes voor draadloze communicatie. Alle apparaten voor draadloze
  communicatie op de computer worden in de fabriek ingeschakeld.
  Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor draadloze
  communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep.

  Voorzieningen van het besturingssysteem
  Met het Netwerkcentrum kunt u een verbinding of netwerk tot stand brengen, verbinding maken met een
  netwerk en netwerkproblemen diagnosticeren en verhelpen.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk

  19 • Page 30

  U gebruikt de voorzieningen van het besturingssysteem als volgt:
  1.

  Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
  Configuratiescherm.

  2.

  Selecteer Netwerk en internet en selecteer vervolgens Netwerkcentrum.

  Raadpleeg voor meer informatie de app Aan de slag.


  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.

  Verbinding maken met een WLAN
  OPMERKING: Om thuis internet te gebruiken, opent u een account bij een internetprovider. Neem contact op
  met een lokale internetprovider voor het aanschaffen van een internetservice en een modem. De
  internetprovider helpt u bij het instellen van het modem, het installeren van een netwerkkabel waarmee u de
  draadloze router aansluit op het modem, en het testen van de internetservice.
  Zo maakt u een verbinding met een draadloos netwerk:
  1.

  Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld.

  2.

  Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk en maak verbinding met een van de
  beschikbare netwerken.
  Als het draadloze netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingscode in te
  voeren. Voer de code in en selecteer Volgende om de verbinding tot stand te brengen.
  OPMERKING: als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit mogelijk dat u zich buiten het
  bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.
  OPMERKING: Als u het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet ziet, klikt u met de
  rechtermuisknop op het pictogram voor de netwerkstatus en selecteert u Netwerkcentrum openen.
  Selecteer Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen. Er verschijnt een lijst met opties om
  handmatig te zoeken naar een netwerk en hier verbinding mee te maken, of om een nieuwe
  netwerkverbinding te maken.

  3.

  Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien.

  Nadat u verbinding hebt gemaakt, selecteert u het pictogram voor de netwerkstatus helemaal rechts op de
  taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.
  OPMERKING: het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naargelang de
  WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparatuur of vaste
  obstakels zoals wanden en vloeren.

  HP Mobiel breedband gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Uw computer met HP Mobiel breedband heeft ingebouwde ondersteuning voor diensten voor mobiel
  breedband. In combinatie met een mobiel netwerk biedt uw nieuwe computer u volledige vrijheid: u kunt
  verbinding maken met internet, e-mailen en uw bedrijfsnetwerk bereiken zonder dat u daarvoor een Wi-Fihotspot nodig hebt.
  OPMERKING: Als uw computer wordt geleverd inclusief HP DataPass, zijn de instructies in dit gedeelte niet
  van toepassing. Zie HP DataPass gebruiken (alleen bepaalde producten) op pagina 21.
  Mogelijk hebt u het IMEI- en/of MEID-nummer van de HP-module voor mobiel breedband nodig om de dienst
  voor mobiel breedband te activeren. U kunt dit nummer vinden op een label aan de onderkant van de
  computer, in de accuruimte, onder de onderhoudsklep of op de achterkant van het beeldscherm.

  20

  Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk • Page 31

  – of –
  U kunt het nummer ook als volgt vinden:
  1.

  Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Verbindingsinstellingen weergeven.

  3.

  Selecteer het pictogram voor de netwerkstatus in het gedeelte Mobiel breedband.

  Sommige aanbieders van mobiele netwerkdiensten vereisen het gebruik van een SIM-kaart (Subscriber
  Identity Module). Een SIM-kaart bevat basisgegevens over u, zoals een persoonlijk identificatienummer (PIN),
  en over het netwerk. Op sommige computers is een SIM-kaart vooraf geïnstalleerd. Als de SIM-kaart niet
  vooraf is geïnstalleerd, wordt deze geleverd bij de documenten voor HP Mobiel breedband of wordt deze
  apart geleverd door de aanbieder van de mobiele netwerkdiensten.
  Informatie over HP Mobiel breedband en over de manier waarop u de diensten van een aanbieder van mobiele
  netwerkdiensten activeert, vindt u in het pakket met informatie over HP Mobiel breedband dat bij de
  computer is geleverd.

  HP DataPass gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Met HP DataPass krijgt u toegang tot mobiel breedband zonder jaarcontracten, creditcard of extra kosten. Met
  HP DataPass zet u gewoon het apparaat aan, registreert u zich en maakt u verbinding. HP DataPass omvat
  een maandelijks datapakket bij aanschaf van het apparaat. Raadpleeg http://www.hp.com/go/hpdatapass
  voor meer informatie.

  GPS gebruiken (alleen bepaalde producten)
  De computer kan zijn voorzien van een GPS-apparaat (Global Positioning System). GPS-satellieten geven
  locatie-, snelheids- en richtinggegevens door aan systemen die met GPS zijn uitgerust.
  Raadpleeg de Help van de software voor HP GPS and Location voor meer informatie.

  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde
  producten)
  Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen een klein bereik, ter vervanging van fysieke
  kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten vroeger werden aangesloten. Voorbeelden van
  dergelijke apparaten:


  computers (desktopcomputer, notebookcomputer)  telefoons (mobiele telefoon, draadloze telefoon, smartphone)  imagingapparaten (printers, camera's)  geluidsapparatuur (hoofdtelefoons, luidsprekers)  muis  extern toetsenbord

  Bluetooth-apparaten maken peer-to-peer-communicatie mogelijk, waardoor u een PAN (Personal Area
  Network - persoonlijk netwerk) van Bluetooth-apparaten kunt instellen. Voor meer informatie over de
  configuratie en het gebruik van Bluetooth-apparaten raadpleegt u de helpfunctie bij de Bluetooth-software.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk

  21 • Page 32

  Verbinding maken met een bekabeld netwerk: LAN (alleen
  bepaalde producten)
  Gebruik een LAN-verbinding als u de computer direct wilt aansluiten op een router in uw huis (in plaats van
  draadloos werken) of als u de computer wilt aansluiten op een bestaand netwerk in uw kantoor.
  De aansluiting op een LAN vereist een 8-pins RJ-45-(netwerk)kabel en een netwerkaansluiting op de
  computer.
  U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
  1.

  Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector (1) van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2) of op een
  router.
  OPMERKING: Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (3) bevat (dat voorkomt dat de
  ontvangst van tv- en radiosignalen wordt gestoord), sluit u de kabel op de computer aan met het
  uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt.

  Gegevens en stations delen en software openen
  Wanneer uw computer deel uitmaakt van een netwerk, kunt u ook informatie op andere computers
  raadplegen. Computers die zijn aangesloten op het netwerk kunnen software en gegevens met elkaar
  uitwisselen.
  Zie de informatie in de app Aan de slag voor meer informatie over het delen van bestanden, mappen of
  stations.


  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.

  OPMERKING: Wanneer een schijf zoals een dvd-film of -spel beveiligd is tegen kopiëren, kan deze niet
  worden gedeeld.

  22

  Hoofdstuk 3 Verbinding maken met een netwerk • Page 33

  4

  Entertainmentvoorzieningen gebruiken
  Gebruik uw computer van HP als entertainment-hub om via de webcam uw sociale contacten te onderhouden,
  geniet van en beheer uw muziek en download en bekijk films. Of sluit externe apparaten zoals een monitor,
  projector, tv, luidsprekers of een hoofdtelefoon aan om van de computer een nog krachtiger
  entertainmentcentrum te maken.

  Een geïntegreerde camera gebruiken
  Uw computer heeft een webcam (geïntegreerde camera) die video opneemt en foto's maakt. Op sommige
  modellen kunt u met streaming video videovergaderen en online chatten.


  Typ voor toegang tot de camera camera in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
  Camera in de lijst met applicaties.

  Een geïntegreerde 3D-camera gebruiken (alleen bepaalde
  producten)
  Met een 3D-camera kunt u 3D-beelden of video scannen of vastleggen. 3D-apps voor games, videochat,
  beveiliging en meeslepende samenwerking zijn beschikbaar voor het maximaliseren van uw ervaring met de
  3D-camera.


  Om te zien wat u met uw 3D-camera kunt doen, typt u Intel RealSense Apps in het zoekvak van
  de taakbalk of klikt u op het pictogram op het bureaublad om naar de Intel ® RealSense ™ Showcase te
  gaan voor het weergeven en downloaden van de 3D-apps.  U kunt het gebruik van de 3D-camera oefenen door Intel RealSense Training te typen in het
  zoekvak van de taakbalk of te klikken op het pictogram op het bureaublad voor het openen van een
  inleidende zelfstudie.

  Audio gebruiken
  Op uw computer of op bepaalde producten met een externe optischeschijfeenheid kunt u muziek-cd’s
  afspelen, muziek downloaden en beluisteren, audio-inhoud van internet (inclusief radio) streamen of audio
  opnemen, of audio en video mixen om multimedia te maken. Om uw luisterervaring te verbeteren sluit u
  externe audioapparaten, zoals luidsprekers of hoofdtelefoons, aan.

  Luidsprekers aansluiten
  U kunt bekabelde luidsprekers op de computer aansluiten door deze op een USB-poort of op de audio-uitgang
  (van een hoofdtelefoon) op de computer of een dockingstation aan te sluiten.
  Volg de apparaatinstructies van de fabrikant om draadloze luidsprekers aan te sluiten op de computer. Zie
  HDMI-audio configureren op pagina 26 voor informatie over het aansluiten van high-definition luidsprekers
  op de computer. Zet het geluid zachter voordat u de luidsprekers aansluit.

  Een geïntegreerde camera gebruiken

  23 • Page 34

  Headsets aansluiten
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo
  beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
  informatie over veiligheid.
  U krijgt als volgt toegang tot dit document:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Specificaties en selecteer vervolgens
  Gebruikershandleidingen.

  Hoofdtelefoons die zijn gecombineerd met een microfoon worden headsets genoemd. U kunt bekabelde
  headsets op de audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audio-ingang (microfoon) op de computer aansluiten.
  Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat om draadloze headsets op de computer aan te sluiten.

  Geluidsinstellingen gebruiken
  Gebruik geluidsinstellingen om het systeemvolume aan te passen, systeemgeluiden te wijzigen of
  audioapparaten te beheren.
  Ga als volgt te werk om de geluidsinstellingen te bekijken of te wijzigen:


  Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
  Hardware en geluiden en selecteer vervolgens Geluid.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op de knop Start, selecteer Configuratiescherm, selecteer Hardware en
  geluiden en selecteer vervolgens Geluid.

  Uw computer beschikt mogelijk over een geavanceerd geluidssysteem van Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio
  of een andere leverancier. De computer kan daarom geavanceerde audiovoorzieningen hebben die kunnen
  worden geregeld via een configuratiescherm voor audio dat specifiek is voor uw audiosysteem.
  Gebruik het Audio-configuratiescherm voor het bekijken en beheren van audio-instellingen.


  Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm, selecteer
  Hardware en geluiden en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op de knop Start, selecteer Configuratiescherm, selecteer Hardware en
  geluiden en selecteer vervolgens het configuratiescherm voor uw audiosysteem.

  Video gebruiken
  Uw computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites kunt
  bekijken en video en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen verbinding hebt
  met een netwerk.
  Om uw kijkgenot te verbeteren, gebruikt u een van de videopoorten op de computer om een externe monitor,
  projector of tv aan te sluiten.

  24

  Hoofdstuk 4 Entertainmentvoorzieningen gebruiken • Page 35

  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste poort van
  de computer. Volg de instructies van de fabrikant van het apparaat.
  Raadpleeg HP Support Assistant voor informatie over het gebruik van de videovoorzieningen.

  Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel (alleen bepaalde producten)
  OPMERKING: Als u een HDMI-apparaat op de computer wilt aansluiten, hebt u een HDMI-kabel nodig die u
  apart moet aanschaffen.
  Als u het beeld van het computerscherm op een high-definition-televisie of -monitor wilt weergeven, sluit u
  het high-definition-apparaat aan de hand van de volgende instructies aan:
  1.

  Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de high-definition televisie of monitor.

  3.

  Druk op f4 om te schakelen tussen vier weergavetoestanden:


  Alleen computerscherm: Hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
  computer.  Dupliceren: hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
  externe apparaat.  Uitspreiden: hiermee wordt het beeld uitgespreid weergegeven op zowel de computer als het
  externe apparaat.  Alleen tweede scherm: Hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe apparaat.

  Telkens wanneer u op f4 drukt, verandert de weergavetoestand.
  OPMERKING: Als u de optie Uitbreiden kiest, moet u voor de beste resultaten de schermresolutie van
  het externe apparaat als volgt verhogen: Typ configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk,
  selecteer Configuratiescherm en selecteer vervolgens Vormgeving en persoonlijke instellingen.
  Selecteer onder Weergave Resolutie aanpassen.

  Video gebruiken

  25 • Page 36

  HDMI-audio configureren
  HDMI is de enige video-interface die high-definition video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk om
  HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer heeft aangesloten:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van
  de taakbalk en selecteer daarna Afspeelapparaten.

  2.

  Selecteer op het tabblad Afspelen de naam van het digitale uitvoerapparaat.

  3.

  Klik op Als standaard instellen en daarna op OK.

  Ga als volgt te werk om de audiostream weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van
  de taakbalk. Klik daarna op Afspeelapparaten.

  2.

  Klik op het tabblad Afspelen op Luidsprekers.

  3.

  Klik op Als standaard instellen en daarna op OK.

  Met Miracast compatibele draadloze beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen
  bepaalde producten)
  Volg de onderstaande stappen om met Miracast compatibele draadloze schermen te zoeken en weer te geven
  zonder uw huidige apps te verlaten.
  Miracast openen:


  Typ projecteren in het zoekvak van de taakbalk en klik op Projecteren op een tweede scherm. Klik
  op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm en volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING: Voor meer informatie over welk type beeldscherm u heeft (Miracast-compatibel of Intel WiDi),
  raadpleegt u de documentatie die bij uw tv of secundair weergaveapparaat is meegeleverd.

  Intel WiDi-gecertificeerde beeldschermen zoeken en aansluiten (alleen bepaalde
  producten)
  Gebruik Intel WiDi voor het draadloos projecteren van afzonderlijke bestanden zoals foto's, muziek of video's
  of om het volledige computerscherm op een tv of een secundair weergaveapparaat te dupliceren.
  Intel WiDi, een premiumoplossing van Miracast, maakt het makkelijk en probleemloos om uw secundaire
  weergaveapparaat te koppelen; maakt duplicatie op volledig scherm mogelijk; en zorgt voor betere snelheid,
  kwaliteit en schaling.
  U maakt op de volgende manier verbinding met Intel WiDi-gecertificeerde beeldschermen:


  Typ projecteren in het zoekvak van de taakbalk en klik op Projecteren op een tweede scherm. Klik
  op Verbinding maken met een draadloos beeldscherm en volg de instructies op het scherm.

  Intel WiDi openen:


  26

  Typ Intel WiDi in het zoekvak van de taakbalk en klik vervolgens op Intel WiDi.

  Hoofdstuk 4 Entertainmentvoorzieningen gebruiken • Page 37

  5

  Navigeren op het scherm
  U kunt op de volgende manieren op het computerscherm navigeren:


  Aanraakbewegingen rechtstreeks op het computerscherm gebruiken (alleen bepaalde producten)  Aanraakbewegingen op het touchpad gebruiken  Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken (de muis moet afzonderlijk worden aangeschaft)

  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken
  Met het touchpad kunt u met eenvoudige vingerbewegingen op het computerscherm navigeren en de
  aanwijzer besturen. U kunt ook de linker- en rechterknoppen van het touchpad gebruiken zoals u de
  corresponderende knoppen van een externe muis zou gebruiken. Om op een aanraakscherm te navigeren
  (alleen bepaalde producten) raakt u het scherm aan met behulp van de bewegingen die in dit hoofdstuk
  worden beschreven.
  U kunt bewegingen ook aanpassen en demonstraties van de werking ervan bekijken. Typ
  configuratiescherm in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Configuratiescherm en selecteer
  vervolgens Hardware en geluiden. Klik onder Apparaten en printers op Muis.
  OPMERKING: Tenzij anders vermeld kunnen bewegingen worden gebruikt op een touchpad of op een
  aanraakscherm (alleen bepaalde producten).

  Tikken
  Gebruik de beweging tikken/dubbeltikken om een item op het scherm te selecteren of te openen.


  Wijs een item op het scherm aan en tik met uw vinger in de touchpadzone of op het aanraakscherm om
  het item te selecteren. Dubbeltik op een item om het te openen.

  Zoomen door met twee vingers te knijpen
  Gebruik de knijpbeweging met twee vingers om op afbeeldingen of tekst in en uit te zoomen.


  Zoom uit door twee vingers uit elkaar te houden in de touchpadzone of op het aanraakscherm en
  beweeg ze daarna naar elkaar toe.  Zoom in door twee vingers bij elkaar te houden in de touchpadzone of op het aanraakscherm en beweeg
  ze daarna van elkaar af.

  Bewegingen voor het touchpad en het aanraakscherm gebruiken

  27 • Page 38

  Schuiven met twee vingers (alleen touchpad)
  Gebruik het schuiven met twee vingers om naar boven, naar beneden of opzij te schuiven op een pagina of
  afbeelding.


  Plaats twee vingers iets uit elkaar op het touchpadgebied en sleep ze omhoog, omlaag, naar links of
  naar rechts.

  Tikken met twee vingers (alleen touchpad)
  Tik met twee vingers om het menu voor een object op het scherm te openen.
  OPMERKING: Als u met twee vingers tikt, wordt dezelfde actie uitgevoerd als wanneer u met de
  rechtermuisknop klikt.


  Tik met twee vingers op de touchpadzone om het menu Opties voor het geselecteerde object te openen.

  Schuiven met één vinger (alleen aanraakscherm)
  Schuif met één vinger om te pannen of te schuiven door lijsten en pagina's, of om een object te verplaatsen.

  28  Als u over het scherm wilt schuiven, schuift u één vinger langzaam over het scherm in de richting waarin
  u wilt bewegen.  Om een object te verplaatsen, blijft u met uw vinger op een object drukken en sleept u met uw vinger om
  het object te verplaatsen.

  Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm • Page 39

  Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken
  Met het toetsenbord en de muis kunt u typen, items selecteren, schuiven en dezelfde functies uitvoeren als bij
  gebruik van aanraakbewegingen. Met actietoetsen en toetsencombinaties op het toetsenbord kunt u
  bepaalde functies uitvoeren.
  TIP:

  Met de Windows-toets

  op het toetsenbord of de Windows-knop

  op een tablet kunt u snel

  terugkeren naar het startscherm vanuit een geopende app of het bureaublad van Windows. Als u opnieuw op
  de knop of toets drukt, keert u terug naar het vorige scherm.
  OPMERKING: Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord
  andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit gedeelte worden
  beschreven.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken
  De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern
  numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Zie Toetsen
  op pagina 14 voor meer informatie over het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
  Onderdeel
  Num Lock-toets

  Beschrijving
  Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke
  toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen tussen de standaard
  numerieke functie op een extern toetsenblok (deze functie is
  standaard ingeschakeld) en de navigatiefunctie (aangeduid met pijlen
  op de toetsen).
  OPMERKING: De toetsenblokfunctie die actief is op het moment dat
  de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw actief wanneer de
  computer weer wordt ingeschakeld.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok

  Standaard ingesteld om te werken als een extern numeriek
  toetsenblok. Druk op de num lock-toets om te schakelen tussen deze
  numerieke functie en de navigatiefunctie (aangeduid met de
  pijltoetsen).

  Het toetsenbord en de optionele muis gebruiken

  29 • Page 40

  6

  Energiebeheer
  Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer
  alleen op accuvoeding werkt en er geen netvoedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de
  acculading te bewaken en op peil te houden.

  De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen
  Windows kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de sluimerstand.


  Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk
  wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig
  activeren. Zie De slaapstand handmatig activeren of beëindigen op pagina 30 voor meer informatie.  Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd wanneer de accu een kritiek laag
  ladingsniveau bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de
  vaste schijf en wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand ook handmatig activeren. Zie
  Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde producten)
  op pagina 30 voor meer informatie.

  VOORZICHTIG: Activeer de slaap- of sluimerstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een
  schijf of een externe mediakaart. Zo vermindert u het risico van mogelijke verslechtering van de audio- of
  videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.

  De slaapstand handmatig activeren of beëindigen
  U kunt op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren:


  Sluit het beeldscherm.  Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Slaapstand.

  U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen:


  Druk kort op de aan-uitknop.  Als de computer gesloten is, opent u het beeldscherm.  Druk op een toets op het toetsenbord.  Tik op het touchpad.

  Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan-uitlampjes branden en wordt het scherm weer
  weergegeven.
  OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
  Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde
  producten)
  U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en timeouts laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.

  30

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 41

  1.

  Typ energie-opties in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Energiebeheer.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter

  en selecteer vervolgens Energie-

  opties.
  2.

  Selecteer Het gedrag van de aan-uitknop bepalen in het linkerdeelvenster.

  3.

  Selecteer Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn en selecteer vervolgens
  Sluimerstand in het veld Als ik op de aan-uitknop druk.
  – of –
  Selecteer onder Afsluitinstellingen het vak Sluimerstand om de optie Sluimerstand weer te geven in
  het menu Energie.

  4.

  Selecteer Wijzigingen opslaan.

  U beëindigt de sluimerstand als volgt:


  Druk kort op de aan-uitknop.

  Wanneer de sluimerstand wordt beëindigd, gaan de aan-uitlampjes branden en wordt het scherm weer
  weergegeven.
  OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
  Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand of sluimerstand (de
  slaap- of sluimerstand beëindigen)
  Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de
  slaapstand of de sluimerstand:
  1.

  Typ energie-opties in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Energiebeheer.
  – of –
  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter

  en selecteer vervolgens Energie-

  opties.
  2.

  Selecteer in het linkerdeelvenster Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen.

  3.

  Selecteer Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.

  4.

  Selecteer Een wachtwoord vereisen (aanbevolen).
  OPMERKING: Om een wachtwoord voor uw gebruikersaccount te maken of het bestaande wachtwoord
  te wijzigen, selecteert u Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of wijzigen en volgt u
  de instructies op het scherm. Als u geen gebruikerswachtwoord hoeft te maken of te wijzigen, gaat u
  naar stap 5.

  5.

  Selecteer Wijzigingen opslaan.

  De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen

  31 • Page 42

  Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken
  De energiemeter bevindt zich op de Windows-taakbalk. Met behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang
  tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken.


  Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de energiemeter om het percentage resterende
  acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Energiemeter

  .
  en selecteer een item in de lijst om

  toegang te krijgen tot Energiebeheer. U kunt ook energie-opties typen in het zoekvak van de
  taakbalk en vervolgens Energiebeheer selecteren.
  Aan de verschillende pictogrammen kunt u zien of de computer op accuvoeding of op externe netvoeding
  werkt. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht
  weergegeven.

  Werkt op accuvoeding
  Wanneer zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op een externe
  voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is
  aangesloten op een externe voedingsbron, loopt de accu in de computer langzaam leeg. De computer geeft
  een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is.
  De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die op de
  computer is aangesloten, en andere factoren.

  Door de gebruiker vervangbare accu
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde door de gebruiker
  vervangbare accu, een door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is
  aangeschaft bij HP.
  VOORZICHTIG: Bij het verwijderen van een door de gebruiker te vervangen accu die de enige beschikbare
  voedingsbron vormt, kunnen er gegevens verloren gaan. Sla uw werk op of schakel de computer uit voordat u
  een accu verwijdert die de enige voedingsbron is. Zo voorkomt u dat er gegevens verloren gaan.
  Raadpleeg de stappen en de afbeelding die het meest overeenkomen met uw computer om de door de
  gebruiker vervangbare accu te verwijderen:
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond, met de accu naar u toegekeerd.

  2.

  Verschuif de accuontgrendeling (1) om de accu los te koppelen.
  OPMERKING:

  32

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer

  De accuvergrendeling keert automatisch terug naar haar oorspronkelijke stand. • Page 43

  3.

  Verwijder de accu (2) uit de computer.

  – of –
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond, met de accu naar u toegekeerd.

  2.

  Verschuif de accuontgrendeling(1) om de accu te ontgrendelen en vervolgens de andere
  accuontgrendeling (2) om de accu uit te werpen.
  OPMERKING:

  3.

  De accuvergrendeling keert automatisch terug naar haar oorspronkelijke stand.

  Verwijder de accu (3) uit de computer.

  – of –
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond, met de accu naar u toegekeerd.

  2.

  Verschuif de accuontgrendeling(1) om de accu te ontgrendelen en vervolgens de andere
  accuontgrendeling (2) om de accu uit te werpen.
  OPMERKING:

  De accuvergrendeling keert automatisch terug naar haar oorspronkelijke stand.

  Werkt op accuvoeding

  33 • Page 44

  3.

  Kantel de accu (3) omhoog en verwijder de accu (4) uit de computer.

  – of –
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  2.

  Verschuif de accuvergrendeling (1) om de accu los te koppelen.
  OPMERKING:

  3.

  De accuvergrendeling keert automatisch terug naar haar oorspronkelijke stand.

  Kantel de accu omhoog (2) en verwijder de accu (3) uit de computer.

  Accu-informatie zoeken
  U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's:
  1.

  Typ ondersteuning in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app HP Support Assistant.
  – of –

  34

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 45

  Klik op het vraagtekenpictogram in de taakbalk.
  2.

  Selecteer achtereenvolgens Mijn PC, het tabblad Diagnoseprogramma's en hulpprogramma's en HP
  Accucontrole. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u
  contact op met de ondersteuning.

  HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu:


  HP Accucontrole  Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit.

  Accuvoeding besparen
  Gebruik de volgende tips om accustroom te besparen en de levensduur van de accu te maximaliseren:


  Verlaag de helderheid van het scherm.  Selecteer de instelling Energiespaarstand in Energiebeheer.  Als de computer langer dan twee weken niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe
  voedingsbron, verwijdert u de door de gebruiker vervangbare accu en bergt u de accu op een koele,
  droge plaats op.  Schakel draadloze apparaten uit wanneer u deze niet gebruikt.  Ontkoppel ongebruikte externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron, zoals
  een externe vaste schijf die op een USB-poort aangesloten is.  Zet alle optionele externe mediakaarten die u niet gebruikt, stop, schakel ze uit of verwijder ze.  Activeer de slaapstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.

  Lage acculading herkennen
  Als een accu de enige voedingsbron van de computer is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het
  volgende:


  Het acculampje (alleen bepaalde producten) geeft een laag of kritiek laag niveau van de acculading aan.

  – of –


  Het energiemeterpictogram

  geeft een lage of kritiek lage acculading aan.

  OPMERKING: Raadpleeg Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken op pagina 32
  voor meer informatie over de energiemeter.
  Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:


  Als de sluimerstand is uitgeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat, blijft de
  computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld, waarbij nietopgeslagen werk verloren gaat.  Als de sluimerstandvoorziening is ingeschakeld en de computer aan staat of in de slaapstand staat,
  wordt de sluimerstand geactiveerd.

  Werkt op accuvoeding

  35 • Page 46

  Problemen met een laag accuniveau verhelpen
  Lage acculading verhelpen wanneer er een externe voedingsbron beschikbaar is
  Sluit een van de volgende apparaten op de computer en op een externe voedingsbron aan:


  Netvoedingsadapter  Optioneel docking- of uitbreidingsapparaat  Optionele netvoedingsadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft

  Een lage acculading verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is
  Sla uw werk op en sluit de computer af.

  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de sluimerstand niet kan beëindigen
  1.

  Vervang een lege, door de gebruiker vervangbare accu (alleen bepaalde producten) door een opgeladen
  accu of sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en op een externe voedingsbron.

  2.

  Beëindig de sluimerstand door kort op de aan-uitknop te drukken.

  Door de gebruiker vervangbare accu bewaren
  VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om beschadiging
  van de accu te voorkomen.
  Verwijder de accu en bewaar deze apart op een koele, droge plaats als een computer meer dan twee weken
  niet wordt gebruikt en niet is aangesloten op een externe voedingsbron. Zo bespaart u acculading.
  Een opgeborgen accu moet elke 6 maanden worden gecontroleerd. Wanneer de capaciteit minder is dan 50
  procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt.

  Door de gebruiker vervangbare accu afvoeren
  WAARSCHUWING! verminder het risico van brand of brandwonden: probeer de accu niet uit elkaar te halen,
  te pletten of te doorboren; veroorzaak geen kortsluiting tussen de externe contactpunten; laat de accu niet in
  aanraking komen met water of vuur.
  Zie Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor het correct afvoeren van afgedankte accu's.
  Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot dit document:


  Typ ondersteuning in het zoekvak van de taakbalk en selecteer de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het vraagtekenpictogram in de taakbalk.

  Netvoeding gebruiken
  Raadpleeg de poster Installatie-instructies die meegeleverd is in de doos van de computer voor informatie
  over het aansluiten van de computer op netvoeding.
  De computer gebruikt geen accustroom wanneer de computer is aangesloten op de netvoeding via een
  goedgekeurde netvoedingsadapter of een optioneel docking- of uitbreidingsapparaat.

  36

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 47

  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde netvoedingsadapter,
  een door HP geleverde vervangende adapter of een door HP geleverde compatibele adapter.
  Sluit in de volgende gevallen de computer aan op de netvoeding:
  WAARSCHUWING! Laad de computeraccu niet op aan boord van een vliegtuig.


  Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert.  Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast.  Wanneer u informatie schrijft naar een schijf (alleen bepaalde producten).  Wanneer u Schijfdefragmentatie uitvoert op computers met interne vaste schijven  Wanneer u een back-up of hersteltaak uitvoert.

  Wanneer u de computer op de netvoeding aansluit gebeurt het volgende:


  De accu wordt opgeladen.  De helderheid van het beeldscherm wordt verhoogd.  Het pictogram van de energiemeter

  verandert van vorm.

  Wanneer u de netvoeding loskoppelt, gebeurt het volgende:


  De computer schakelt over naar accuvoeding.  De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen.  Het pictogram van de energiemeter

  verandert van vorm.

  Veelvoorkomende problemen met energiebeheer oplossen
  Test de netvoedingsadapter als de computer een van de volgende symptomen vertoont nadat deze is
  aangesloten op de netvoeding:


  De computer wordt niet ingeschakeld.  Het display wordt niet ingeschakeld.  De aan-uitlampjes worden niet ingeschakeld.

  Ga als volgt te werk om de netvoedingsadapter te testen:
  1.

  Schakel de computer uit.

  2.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer, sluit het netsnoer aan op de netvoedingsadapter en
  sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

  3.

  Schakel de computer in.


  Als de aan-uitlampjes aan gaan, werkt de netvoedingsadapter naar behoren.  Als de aan-uitlampjes uit blijven, controleert u of de verbinding tussen de netvoedingsadapter en
  de computer en de verbinding tussen het netsnoer en het stopcontact goed is.  Als de netvoedingsadapter op de juiste wijze is aangesloten maar de aan-uitlampjes toch uit
  blijven, werkt de netvoedingsadapter niet en moet deze worden vervangen.

  Netvoeding gebruiken

  37 • Page 48

  Neem contact op met de klantenondersteuning voor informatie over het verkrijgen van een vervangende
  netvoedingsadapter.

  Computer afsluiten (uitschakelen)
  VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.
  Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
  Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
  vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
  Sluit de computer af in de volgende gevallen:


  Als u de accu moet vervangen of toegang wilt tot onderdelen in de computer  Wanneer u externe hardware aansluit die niet op een USB- of videopoort kan worden aangesloten.  Wanneer de computer lange tijd niet wordt gebruikt en de externe voedingsbron wordt losgekoppeld

  Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan-uitknop, wordt u aangeraden om de opdracht Afsluiten
  van Windows te gebruiken.
  OPMERKING: Als de computer in de slaap- of sluimerstand staat, moet u eerst de slaap- of sluimerstand
  beëindigen door kort op de aan-uitknop te drukken.
  1.

  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.

  2.

  Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Afsluiten.

  Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hiervoor beschreven afsluitprocedures te gebruiken,
  probeert u de volgende noodprocedures in de beschreven volgorde:

  38  Druk op ctrl+alt+delete, selecteer het pictogram Energie en selecteer daarna Afsluiten.  Druk op de aan-uitknop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.  Koppel de computer los van de externe voedingsbron.  Verwijder de accu (bij producten met een door de gebruiker vervangbare accu).

  Hoofdstuk 6 Energiebeheer • Page 49

  7

  Computer onderhouden
  Voer regelmatig onderhoud uit aan uw computer zodat deze optimaal blijft functioneren. In dit hoofdstuk
  wordt uitgelegd hoe u hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en Schijfopruiming gebruikt. Dit
  hoofdstuk bevat ook instructies voor het bijwerken van programma's en stuurprogramma's, het opschonen
  van de computer en tips voor het reizen met (of verzenden van) de computer.

  Prestaties verbeteren
  Door de computer regelmatig te onderhouden met hulpprogramma's zoals Schijfdefragmentatie en
  Schijfopruiming kunt u de prestaties van uw computer aanzienlijk verbeteren.

  Schijfdefragmentatie gebruiken
  HP adviseert om uw vaste schijf ten minste één keer per maand te defragmenteren met Schijfdefragmentatie.
  OPMERKING:

  Schijfdefragmentatie hoeft niet te worden uitgevoerd voor SSD's (solid-state drives).

  U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
  1.

  Sluit de computer aan op een netvoedingsbron.

  2.

  Typ defragmenteren in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens De stations
  defragmenteren en optimaliseren.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Raadpleeg voor meer informatie de helpfunctie van Schijfdefragmentatie.

  Schijfopruiming gebruiken
  Gebruik Schijfopruiming om op de vaste schijf naar overbodige bestanden te zoeken die u veilig kunt
  verwijderen. Maak schijfruimte vrij zodat de computer efficiënter werkt.
  U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
  1.

  Typ schijf in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Schijfruimte vrijmaken door
  onnodige bestanden te verwijderen of Apps verwijderen om schijfruimte vrij te maken.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  HP 3D DriveGuard gebruiken (alleen bepaalde producten)
  HP 3D DriveGuard beschermt een vaste schijf door deze te parkeren en gegevensverzoeken tegen te houden
  wanneer zich de volgende gebeurtenissen voordoen:


  U laat de computer vallen.  U verplaatst de computer met het beeldscherm gesloten en terwijl de computer op accuvoeding werkt.

  Kort hierna wordt de normale werking van de vaste schijf hersteld door HP 3D DriveGuard.
  OPMERKING: Alleen interne vaste schijven worden beschermd door HP 3D DriveGuard. Een vaste schijf die is
  geplaatst in een optioneel dockingapparaat of is aangesloten op een USB-poort, wordt niet beschermd door
  HP 3D DriveGuard.

  Prestaties verbeteren

  39 • Page 50

  OPMERKING: Omdat solid-state drives (SSD's) geen bewegende onderdelen bevatten, is HP 3D DriveGuard
  niet nodig voor deze schijfeenheden.
  Zie de helpfunctie van de software HP 3D DriveGuard voor meer informatie.

  De status van HP 3D DriveGuard herkennen
  Het vasteschijflampje op de computer verandert van kleur, ten teken dat een schijf in de ruimte van de
  primaire vaste schijf en/of een schijf in de ruimte van de secundaire vaste schijf (alleen bepaalde producten) is
  geparkeerd. Als u wilt nagaan of een schijf momenteel wordt beschermd of is geparkeerd, bekijkt u het
  pictogram op het Windows-bureaublad in het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk.

  Updates van programma's en stuurprogramma's uitvoeren
  HP raadt u aan regelmatig uw programma's en stuurprogramma's bij te werken. Met updates worden
  problemen opgelost en worden nieuwe functies en opties op de computer geïnstalleerd. Het is bijvoorbeeld
  mogelijk dat oude grafische onderdelen niet meer correct werken met de nieuwste spelsoftware. Zonder het
  nieuwste stuurprogramma zou u niet optimaal gebruik kunnen maken van uw apparatuur.
  Ga naar http://www.hp.com/support om de meest recente versie van programma's en stuurprogramma's van
  HP te downloaden. U kunt zich ook registreren als u automatisch berichten wilt ontvangen wanneer er nieuwe
  updates beschikbaar zijn.
  Volg deze instructies om uw programma's en stuurprogramma's bij te werken:
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc, selecteer het tabblad Updates en selecteer vervolgens Controleren op updates en
  berichten.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Computer schoonmaken
  Gebruik de volgende producten voor het veilig reinigen van uw computer:


  Dimethyl benzyl ammoniumchloride met een concentratie van maximaal 0,3 procent (bijvoorbeeld
  wegwerpdoekjes van verschillende merken)  Glasreinigingsmiddel zonder alcohol  Oplossing van water en milde zeep  Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (antistatische doek zonder olie)  Antistatische veegdoekjes

  VOORZICHTIG: Gebruik geen schoonmaakmiddelen die permanente schade aan uw computer kunnen
  veroorzaken. Gebruik een bepaald schoonmaakmiddel pas als u zeker weet dat het geen alcohol, aceton,
  ammoniumchloride, methyleenchloride of koolwaterstoffen bevat.
  Materiaal met vezels, zoals papieren doekjes, kan krassen achterlaten op de computer. In de loop der tijd
  kunnen in deze krassen vuildeeltjes en reinigingsmiddelen achterblijven.

  40

  Hoofdstuk 7 Computer onderhouden • Page 51

  Reinigingsprocedures
  Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van uw computer.
  WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan onderdelen en maak de computer niet
  schoon terwijl deze is ingeschakeld.
  1.

  Schakel de computer uit.

  2.

  Koppel de netvoeding los.

  3.

  Koppel alle externe apparaten los.

  VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, mag u geen schoonmaakmiddelen of
  vloeistoffen direct op het oppervlak van de computer spuiten. Als er vloeistoffen op het oppervlak terecht
  komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.

  Het beeldscherm reinigen
  Maak het beeldscherm schoon met een zachte, pluisvrije doek bevochtigd met een alcoholvrij
  glasreinigingsmiddel. Zorg ervoor dat het beeldscherm droog is voordat u de computer sluit.

  De zijkanten en het deksel reinigen
  Gebruik voor het reinigen van de zijkanten en het deksel een zachte microvezeldoek of een zeem die
  bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een hiervoor geschikt
  wegwerpdoekje gebruiken.
  OPMERKING: Wanneer u het deksel van de computer reinigt, maakt u ronddraaiende bewegingen om het
  vuil te verwijderen.

  De touchpad, het toetsenbord of de muis reinigen (alleen bepaalde producten)
  WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken of schade aan interne onderdelen en gebruik geen
  stofzuiger om het toetsenbord te reinigen. Een stofzuiger kan stofdeeltjes achterlaten op het oppervlak van
  het toetsenbord.
  VOORZICHTIG: Om schade aan interne onderdelen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen
  vloeistof tussen de toetsen komt.


  Gebruik voor het reinigen van het touchpad, het toetsenbord of de muis een zachte microvezel-doek of
  een zeemlap die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen. U kunt ook een
  hiervoor geschikt wegwerpdoekje gebruiken.  Om te voorkomen dat de toetsen vast komen te zitten en om vuil, pluizen en vuildeeltjes te verwijderen,
  gebruikt u een spuitbus met perslucht en een rietje.

  Reizen met of verzenden van de computer
  Als u de computer wilt meenemen op reis of als u de computer wilt verzenden, neemt u de volgende tips in
  acht om de apparatuur te beschermen.


  Ga als volgt te werk om de computer gereed te maken voor transport:


  Maak een back-up van uw gegevens op een externe schijfeenheid.  Verwijder alle schijven en alle externe mediakaarten, zoals geheugenkaarten.

  Reizen met of verzenden van de computer

  41 • Page 52  Schakel alle externe apparaten uit en koppel ze vervolgens los.  Schakel de computer uit.  Neem een back-up van uw gegevens mee. Bewaar de back-up niet bij de computer.  Als u moet vliegen, neem de computer dan mee als handbagage; geef de computer niet af met uw
  overige bagage.
  VOORZICHTIG: stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van
  beveiligingsapparatuur met magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven.
  In beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, worden röntgenstralen gebruikt in
  plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt geen schade toe aan
  schijfeenheden.  Als u de computer tijdens een vlucht wilt gebruiken, luister dan naar dan naar mededelingen tijdens de
  vlucht waarin wordt aangegeven wanneer u de computer mag gebruiken. Elke maatschappij heeft eigen
  regels voor het gebruik van computers tijdens vluchten.  Verzend een computer of schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal. Vermeld op de
  verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.  Het gebruik van draadloze apparaten is mogelijk in sommige omgevingen niet toegestaan. Dit kan het
  geval zijn aan boord van een vliegtuig, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke
  locaties. Als u niet zeker weet wat het beleid is ten aanzien van het gebruik van een bepaald apparaat,
  kunt u het beste vooraf toestemming vragen voordat u de computer inschakelt.  Neem de volgende suggesties in acht als u de computer in het buitenland wilt gebruiken:


  Informeer naar de douanebepalingen voor computers in de landen of regio's die u gaat bezoeken.  Controleer de netsnoer- en adaptervereisten voor elke locatie waar u de computer wilt gebruiken.
  De netspanning, frequentie en stekkers kunnen per land of regio verschillen.
  WAARSCHUWING! Gebruik voor de computer geen adaptersets die voor andere apparaten zijn
  bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

  42

  Hoofdstuk 7 Computer onderhouden • Page 53

  8

  Computer en gegevens beveiligen
  Computerbeveiliging is essentieel om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te
  waarborgen. Standaardbeveiligingsoplossingen die worden geboden door het besturingssysteem Windows,
  applicaties van HP, Setup Utility (BIOS) en andere software van derden kunnen uw persoonlijke instellingen en
  gegevens beschermen tegen uiteenlopende risico's zoals virussen, wormen en andere types schadelijke code.
  BELANGRIJK: Mogelijk zijn niet alle in dit hoofdstuk genoemde beveiligingsvoorzieningen beschikbaar op
  uw computer.

  Wachtwoorden gebruiken
  Een wachtwoord is een groep tekens die u kiest om uw computergegevens en online transacties te beveiligen.
  Er kunnen verschillende soorten wachtwoorden worden ingesteld. Toen u de computer bijvoorbeeld voor de
  eerste keer configureerde, werd u gevraagd een gebruikerswachtwoord in te stellen om de computer te
  beveiligen. Aanvullende wachtwoorden kunnen worden ingesteld in Windows of in Setup Utility (BIOS) van HP
  dat vooraf is geïnstalleerd op de computer.
  Wellicht vindt u het handig om hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor een voorziening van Setup Utility
  (BIOS) en een beveiligingsvoorziening van Windows.
  Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:


  Om het risico te beperken dat u geen toegang meer heeft tot bepaalde voorzieningen van de computer,
  moet elk wachtwoord worden vastgelegd en op een veilige plaats worden bewaard. Bewaar de
  wachtwoorden niet in een bestand op de computer.  Volg, bij het maken van wachtwoorden, de voorschriften die worden gesteld door het programma.  Wijzig uw wachtwoorden ten minste één keer per kwartaal.  Een ideaal wachtwoord is lang en bestaat uit letters, leestekens, symbolen en cijfers.  Voordat u de computer verzendt voor reparatie, maakt u een back-up van uw bestanden. Verwijder
  daarna vertrouwelijke bestanden en alle wachtwoordinstellingen.

  Ga als volgt te werk voor meer informatie over Windows-wachtwoorden, zoals wachtwoorden voor de
  schermbeveiliging:


  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  Windows-wachtwoorden instellen
  Wachtwoord

  Functie

  Gebruikerswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.

  Beheerderswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot de inhoud van de computer op
  beheerdersniveau.

  Wachtwoorden gebruiken

  43 • Page 54

  Wachtwoord

  Functie
  OPMERKING: Met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot de
  inhoud van Setup Utility (BIOS).

  Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen
  Wachtwoord

  Functie

  Beheerderswachtwoord  Dit wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te
  krijgen tot Setup Utility (BIOS).  Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
  Setup Utility (BIOS) niet openen.  Dit wachtwoord moet worden opgegeven wanneer u de
  computer inschakelt of opnieuw opstart of wanneer u de
  sluimerstand beëindigt.  Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
  niet meer inschakelen of opnieuw opstarten en kunt u de
  slaapstand niet meer beëindigen.

  Opstartwachtwoord

  Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup Utility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
  of te verwijderen:
  VOORZICHTIG: Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility (BIOS). Fouten
  kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
  OPMERKING: Als u Setup Utility wilt opstarten, zet u de computer in de notebookstand en gebruikt u het
  toetsenbord dat is aangesloten op de notebook. Als u het schermtoetsenbord in de tabletmodus gebruikt,
  hebt u geen toegang tot Setup Utility.
  1.

  Start als volgt Setup Utility (BIOS):


  Computers of tablets met een toetsenbord:
  Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk daarna op F10.

  Tablets zonder toetsenbord:
  1.

  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
  ingedrukt.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze
  ingedrukt.

  2.
  2.

  Tik op F10.

  Druk op Beveiliging en volg de instructies op het scherm.

  De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

  De vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Sommige producten zijn voorzien van een geïntegreerde vingerafdruklezer.

  44

  Hoofdstuk 8 Computer en gegevens beveiligen • Page 55

  Als u de vingerafdruklezer wilt gebruiken, moet u op de computer een gebruikersaccount en een wachtwoord
  instellen en vervolgens met de HP SimplePass-software één of meer vingerafdrukken registreren.
  Registreer als volgt vingerafdrukken met HP SimplePass:
  1.

  Schuif een vinger over de vingerafdruksensor om HP SimplePass te starten.

  2.

  Selecteer Aan de slag wanneer het welkomstscherm voor HP SimplePass verschijnt.

  3.

  HP SimplePass vraagt u om met uw rechterwijsvinger over de sensor te vegen.

  4.

  Veeg drie keer met uw vinger om de registratie te voltooien.
  Als de registratie is voltooid, ziet u in de afbeelding een groene cirkel op de desbetreffende vinger.

  5.

  Herhaal stap 1 tot en met 4 om een extra vingerafdruk te registreren.

  De vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde producten)

  45 • Page 56

  Internetbeveiligingssoftware gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt voor toegang tot e-mail, een netwerk of internet, wordt de computer
  blootgesteld aan computervirussen, spyware en andere online bedreigingen. Om de computer te beschermen,
  kan op de computer vooraf internetbeveiligingssoftware zijn geïnstalleerd met antivirus- en
  firewallvoorzieningen. Deze software wordt dan aangeboden als proefversie. Het is noodzakelijk om
  beveiligingssoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen pas ontdekte
  virussen en andere veiligheidsrisico's. Wij raden u dringend aan de proefaanbieding te upgraden of de door u
  gewenste software aan te schaffen om de computer volledig te beveiligen.

  Antivirussoftware gebruiken
  Computervirussen kunnen programma's, hulpprogramma's of het besturingssysteem buiten werking stellen
  of de werking ervan verstoren. Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en
  vernietigd. In de meeste gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld.
  Het is noodzakelijk om antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen
  pas ontdekte virussen.
  Er is op uw computer mogelijk een antivirusprogramma vooraf geïnstalleerd. Wij raden u aan de door u
  gewenste antivirussoftware te gebruiken om uw computer volledig te beveiligen.
  Voor meer informatie over computervirussen typt u support in het zoekvak van de taakbalk en selecteert u
  vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  Firewallsoftware gebruiken
  Firewalls zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang tot een systeem of netwerk te voorkomen. Een firewall kan
  software zijn die u op de computer en/of het netwerk installeert, of een combinatie van hardware en
  software.
  Er zijn twee soorten firewalls waaruit u kunt kiezen:


  Hostgebaseerde firewallsoftware die alleen de computer beschermt waarop deze is geïnstalleerd.  Netwerkgebaseerde firewalls die tussen het ADSL- of kabelmodem en uw thuisnetwerk worden
  geïnstalleerd om alle computers in het netwerk te beschermen.

  Wanneer een firewall is geïnstalleerd op een systeem, worden alle gegevens die vanaf en naar het systeem
  worden verzonden, gecontroleerd en vergeleken met een reeks door de gebruiker gedefinieerde
  beveiligingscriteria. Gegevens die niet aan deze criteria voldoen, worden geblokkeerd.

  Software-updates installeren
  Werk de software van HP, Windows en externe software regelmatig bij om eventuele problemen met de
  beveiliging op te lossen en de prestaties van de software te verbeteren.
  VOORZICHTIG: Microsoft stuurt meldingen over Windows-updates. Deze updates kunnen ook
  beveiligingsupdates bevatten. Installeer alle updates van Microsoft zodra u een melding ontvangt. Zo
  beschermt u de computer tegen beveiligingslekken en computervirussen.
  U kunt deze updates automatisch installeren.

  46

  Hoofdstuk 8 Computer en gegevens beveiligen • Page 57

  Ga als volgt te werk om de instellingen te bekijken of te wijzigen:
  1.

  Selecteer de knop Start, selecteer Instellingen en selecteer vervolgens Bijwerken en beveiliging.

  2.

  Selecteer Windows Update en volg de instructies op het scherm.

  3.

  Als u een tijdstip wilt opgeven voor het installeren van updates, selecteert u Geavanceerde opties en
  volgt u de instructies op het scherm.

  HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten)
  HP Touchpoint Manager is een IT-cloudoplossing waarmee bedrijven hun activa op effectieve wijze kunnen
  beheren en beveiligen. Met HP Touchpoint Manager zijn uw apparaten beveiligd tegen schadelijke software en
  andere aanvallen, wordt de status van het apparaat gecontroleerd en bent u minder tijd kwijt aan het
  oplossen van problemen met het apparaat en beveiligingsproblemen van de eindgebruiker. U kunt de
  software snel downloaden en installeren. Dit is veel voordeliger dan wanneer u intern op zoek gaat naar een
  oplossing.

  Draadloos netwerk beveiligen
  Schakel bij het instellen van een WLAN of het gebruiken van een bestaand WLAN altijd
  beveiligingsvoorzieningen in om uw netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. WLAN's in
  openbare gelegenheden, zoals hotspots in cafés en op luchthavens, bieden mogelijk geen extra beveiliging.

  Back-up maken van applicaties en gegevens
  Maak regelmatig een back-up van uw software-applicaties en gegevens om deze te beveiligen tegen
  permanent verlies of schade door een virusaanval of een software- of hardwarestoring.

  Een optionele beveiligingskabel gebruiken
  Van de apart aan te schaffen beveiligingskabel moet in de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
  Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
  Beveiligingskabels vormen slechts één onderdeel van een volledige beveiligingsoplossing die moet worden
  geïmplementeerd om de kans op diefstal te minimaliseren.
  Het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op de computer kan er iets anders uitzien dan op de
  afbeelding in dit gedeelte.
  1.

  Leg de beveiligingskabel om een stevig verankerd voorwerp heen.

  2.

  Steek de sleutel (1) in het beveiligingskabelslot (2).

  HP Touchpoint Manager gebruiken (alleen bepaalde producten)

  47 • Page 58

  48

  3.

  Steek het beveiligingskabelslot in het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel op de computer (3) en
  vergrendel het kabelslot met de sleutel.

  4.

  Haal de sleutel uit het slot en bewaar deze op een veilige plaats.

  Hoofdstuk 8 Computer en gegevens beveiligen • Page 59

  9

  Setup Utility (BIOS) gebruiken
  Setup Utility, ook wel Basic Input/Output System (BIOS) genoemd, regelt de communicatie tussen alle invoeren uitvoerapparaten in het systeem (zoals schijfeenheden, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en de
  printer). Setup Utility (BIOS) bevat instellingen voor de soorten apparaten die zijn geïnstalleerd, voor de
  opstartvolgorde van de computer en voor de hoeveelheid systeemgeheugen en uitbreidingsgeheugen.
  OPMERKING: Als u Setup Utility wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
  notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is op uw notebook. Met het
  schermtoetsenbord, dat wordt weergegeven in de tabletmodus, hebt u geen toegang tot Setup Utility.

  Setup Utility (BIOS) starten
  VOORZICHTIG: Wees zeer voorzichtig wanneer u wijzigingen aanbrengt in Setup Utility (BIOS). Fouten
  kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
  OPMERKING: Als u Setup Utility wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
  notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is op uw notebook. Met het
  schermtoetsenbord, dat wordt weergegeven in de tabletmodus, hebt u geen toegang tot Setup Utility.


  Computers of tablets met een toetsenbord:
  Zet de computer aan of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk vervolgens op f10.

  Tablets zonder toetsenbord:
  1.

  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
  ingedrukt.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
  ingedrukt.

  2.

  Tik op f10.

  Setup Utility (BIOS) bijwerken
  Op de website van HP is de meest recente versie van Setup Utility (BIOS) beschikbaar.
  De meeste BIOS-updates op de website van HP zijn ingepakt in gecomprimeerde bestanden die SoftPaqs
  worden genoemd.
  Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat informatie
  over de installatie en het oplossen van problemen.

  BIOS-versie vaststellen
  Om te bepalen of u Setup Utility (BIOS) moet bijwerken, controleert u eerst welke BIOS-versie op uw computer
  is geïnstalleerd.

  Setup Utility (BIOS) starten

  49 • Page 60

  Ga als volgt te werk om de BIOS-versiegegevens weer te geven (ook wel de ROM-datum en het systeem-BIOS
  genoemd):
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Selecteer Mijn pc en selecteer vervolgens Specificaties.

  – of –


  Gebruik Setup Utility (BIOS).

  Ga als volgt te werk om Setup Utility (BIOS) te gebruiken:
  1.

  Start Setup Utility (BIOS) (zie Setup Utility (BIOS) starten op pagina 49).

  2.

  Selecteer Main (Hoofd), selecteer System Information (Systeeminformatie) en noteer de BIOS-versie.

  3.

  Selecteer Exit (Afsluiten), selecteer No (Nee) en volg de instructies op het scherm.

  Zie BIOS-update downloaden op pagina 50 om te controleren of er een nieuwere BIOS-versie beschikbaar is.

  BIOS-update downloaden
  VOORZICHTIG: om het risico van schade aan de computer of een mislukte installatie te beperken,
  downloadt en installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is
  aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet
  wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is aangesloten op een optioneel
  dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande instructies tijdens het downloaden en
  installeren:


  Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
  stopcontact te halen.  Zet de computer niet uit en activeer de slaapstand niet.  Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.

  OPMERKING: Als de computer op een netwerk is aangesloten, neemt u contact op met de
  netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeemBIOS.
  1.

  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  2.

  Klik op Updates en klik vervolgens op Controleren op updates en berichten.

  3.

  Volg de instructies op het scherm om de computer te selecteren en de BIOS-update te zoeken die u wilt
  downloaden.

  4.

  Voer in de downloadsectie de volgende stappen uit:
  a.

  50

  Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
  geïnstalleerd en vergelijk ze. Als de update recenter is dan uw BIOS-versie, noteert u de datum,

  Hoofdstuk 9 Setup Utility (BIOS) gebruiken • Page 61

  naam of een ander typerend kenmerk van de update. Aan de hand van deze gegevens kunt u de
  update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.
  b.

  Volg de instructies op het scherm om uw selectie te downloaden naar de vaste schijf.
  Noteer het pad naar de locatie op de harde schijf waarnaar de BIOS-update wordt gedownload. U
  hebt dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.

  De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Voer de instructies op het scherm pas
  uit als de download is voltooid. Als er geen instructies verschijnen, gaat u als volgt te werk:
  1.

  Typ bestand in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens Verkenner.

  2.

  Dubbelklik op de aanduiding van de vasteschijfeenheid. De vasteschijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal
  station (C:).

  3.

  Volg het pad dat u eerder hebt genoteerd en open de map waarin de update is opgeslagen.

  4.

  Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
  De installatie van het BIOS begint.

  5.

  Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

  OPMERKING: nadat op het scherm is aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het gedownloade
  bestand van de vaste schijf verwijderen.

  Een tablet en toetsenbord synchroniseren (alleen bepaalde
  producten)
  Wanneer u bij een tablet met een afneembaar toetsenbord de tablet aansluit op het toetsenbord en de
  computer vervolgens opnieuw opstart, controleert Setup Utility (BIOS) of de geïntegreerde Controllerfirmware op het toetsenbord moet worden gesynchroniseerd. Als dit het geval is, wordt de synchronisatie
  gestart. Als de synchronisatie wordt onderbroken, wordt 10 seconden lang een meldingsscherm weergegeven
  voordat de tablet opnieuw opstart en opnieuw probeert te synchroniseren.
  OPMERKING: De geïntegreerde Controller-firmware synchroniseert ALLEEN als de accu van de tablet of het
  toetsenbord meer dan 50% is opgeladen, of als de tablet is aangesloten op netvoeding.

  Een tablet en toetsenbord synchroniseren (alleen bepaalde producten)

  51 • Page 62

  10 Het gebruik van HP PC Hardware
  Diagnostics (UEFI)
  HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u diagnostische
  tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten
  het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
  veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
  OPMERKING: Als u het BIOS wilt openen op een convertible computer, moet u de computer in de
  notebookmodus zetten en moet u het toetsenbord gebruiken dat aangesloten is op uw tablet. Met het
  schermtoetsenbord, dat wordt weergegeven in de tabletmodus, hebt u geen toegang tot het BIOS.
  U kunt HP PC Hardware Diagnostics UEFI als volgt starten:
  1.

  Start het BIOS:


  Computers of tablets met een toetsenbord:
  Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk snel op esc.

  Tablets zonder toetsenbord:


  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
  knop ingedrukt.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
  ingedrukt.

  2.

  Druk of tik op f2.
  Het BIOS zoekt op drie plaatsen en in de onderstaande volgorde naar diagnoseprogramma's:
  a.

  Aangesloten USB-station
  OPMERKING: Zie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
  op pagina 53 om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USBstation te downloaden.

  3.

  b.

  Vaste schijf

  c.

  BIOS

  Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
  uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm. Druk op een tablet op de knop Geluid zachter om een
  diagnosetest te stoppen.

  OPMERKING:
  op esc.

  52

  Als u een diagnosetest wilt stoppen op een computer of tablet met een toetsenbord, drukt u

  Hoofdstuk 10 Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) • Page 63

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat
  downloaden
  Er zijn twee opties voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics naar een USB-apparaat:
  Download de nieuwste UEFI-versie:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
  weergegeven.

  2.

  Klik op de koppeling downloaden in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer vervolgens
  Uitvoeren.

  Download een bepaalde versie van UEFI voor een specifiek product:
  1.

  Ga naar http://www.hp.com/support en selecteer uw land. De pagina van HP ondersteuning wordt
  weergegeven.

  2.

  Klik op Drivers en downloads.

  3.

  Voer de productnaam in het tekstvak in en klik op Start.
  – of –
  Klik op Nu zoeken zodat HP uw product automatisch kan detecteren.

  4.

  Selecteer uw computermodel en het besturingssysteem.

  5.

  Volg in het gedeelte Diagnosehulpmiddelen de instructies op het scherm om de gewenste UEFI-versie
  te selecteren en te downloaden.

  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden

  53 • Page 64

  11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten
  Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende processen. Voor de meeste producten zijn dit
  standaardprocedures.


  Herstelmedia en back-ups maken  Het systeem herstellen

  Raadpleeg de app HP Support Assistant voor meer informatie.


  Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant.
  – of –
  Klik op het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.

  BELANGRIJK: Als u herstelprocedures uitvoert op een tablet, moet de accu van de tablet ten minste 70%
  zijn opgeladen voordat u het herstelproces start.
  BELANGRIJK: Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
  toetsenborddock voordat u begint met het uitvoeren van een herstelproces.

  Herstelmedia en back-ups maken
  De volgende methoden voor het maken van herstelmedia en back-ups zijn alleen op bepaalde producten
  beschikbaar. Kies de beschikbare methode, afhankelijk van uw computermodel.


  Gebruik HP Recovery Manager om HP Herstelmedia te maken nadat u de computer hebt geconfigureerd.
  Met deze stap wordt een back-up gemaakt van de HP Herstelpartitie op de computer. De back-up kan
  gebruikt worden om het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw te installeren wanneer de vaste
  schijf beschadigd of vervangen is. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
  op pagina 54 voor informatie over het maken van herstelmedia. Zie Hulpprogramma's van Windows
  gebruiken op pagina 55 voor informatie over de herstelopties die beschikbaar zijn met de
  herstelmedia.  Gebruik de hulpprogramma's van Windows voor het maken van systeemherstelpunten en back-ups van
  persoonlijke gegevens.
  Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 56 voor meer informatie.
  OPMERKING:

  Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.

  HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten)
  Controleer indien mogelijk of de herstelpartitie en de Windows-partitie aanwezig zijn. Selecteer in het menu
  Start de optie Verkenner en selecteer vervolgens Deze computer.


  54

  Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, neemt u contact op met de
  ondersteuning van HP om herstelmedia aan te vragen. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor
  wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de
  website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies
  op het scherm.

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 65

  U kunt de hulpprogramma's van Windows gebruiken voor het maken van systeemherstelpunten en backups van persoonlijke gegevens. Zie Hulpprogramma's van Windows gebruiken op pagina 55.


  Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, gebruikt u HP Recovery Manager om
  herstelmedia te maken nadat u de computer hebt geconfigureerd. Met HP Herstelmedia kunt u een
  systeemherstelprocedure uitvoeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Wanneer u systeemherstel
  uitvoert, worden het oorspronkelijke besturingssysteem en de programma's die standaard zijn
  geïnstalleerd opnieuw geïnstalleerd en worden de instellingen voor de programma's geconfigureerd. HP
  Herstelmedia kunnen ook gebruikt worden om het systeem aan te passen of voor het herstellen van de
  fabrieksimage wanneer u een vaste schijf vervangt.


  U kunt slechts één set herstelmedia maken. Wees voorzichtig met deze herstelmiddelen en bewaar
  ze op een veilige plaats.  HP Recovery Manager onderzoekt de computer en bepaalt de benodigde opslagcapaciteit voor de
  vereiste media.  Om herstelschijven te maken, moet uw computer beschikken over een vaste schijf met de
  mogelijkheid dvd's te schrijven, en dient u uitsluitend lege dvd-r, dvd+r, dvd-r dl of dvd+r dlschijven te gebruiken. Gebruik geen lees/schrijf-schijven zoals cd±rw, dvd±rw, dubbellaags dvd±rw
  en bd-re (herschrijfbare Blu-ray-schijven). Deze schijven zijn namelijk niet compatibel met de
  software van HP Recovery Manager. U kunt ook een leeg USB-flashstation van hoge kwaliteit
  gebruiken.  Als uw computer geen geïntegreerde optischeschijfeenheid heeft die dvd's kan schrijven, maar u
  toch dvd-herstelmedia wilt maken, kunt u een optionele externe optischeschijfeenheid
  (afzonderlijk aan te schaffen) gebruiken om herstelschijven te maken. Als u een externe
  optischeschijfeenheid gebruikt, moet deze direct worden aangesloten op een USB-poort op de
  computer. De schijf kan niet worden aangesloten op een USB-poort op een extern apparaat, zoals
  een USB-hub. Als u zelf geen dvd-media kunt maken, kunt u herstelschijven voor uw computer
  aanvragen bij HP. Raadpleeg het boekje Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij
  de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar
  http://www.hp.com/support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.  Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u de herstelmedia
  maakt.  Dit proces kan een uur of langer duren. Onderbreek het proces niet.  U kunt het programma eventueel afsluiten voordat u klaar bent met het maken van herstel-dvd's.
  Het branden van de huidige dvd wordt dan voltooid door HP Recovery Manager. De volgende keer
  dat u HP Recovery Manager start, wordt u gevraagd om door te gaan met het proces.

  HP Herstelmedia maken:
  BELANGRIJK: Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
  toetsenborddock voordat u deze stappen uitvoert.
  1.

  Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Recovery Manager.

  2.

  Selecteer Herstelmedia maken en volg de instructies op het scherm.

  Als u het systeem ooit moet herstellen, raadpleegt u Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 56.

  Hulpprogramma's van Windows gebruiken
  Met hulpprogramma's van Windows kunt u herstelmedia, systeemherstelpunten en back-ups maken van
  persoonlijke gegevens.

  Hulpprogramma's van Windows gebruiken

  55 • Page 66

  OPMERKING:

  Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.

  Voor meer informatie en stappen raadpleegt u de app Aan de slag.


  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.

  Herstellen
  Er zijn verschillende opties om uw systeem te herstellen. Kies de methode die het best past bij uw situatie en
  expertiseniveau:
  BELANGRIJK: Sommige methoden zijn niet op alle producten beschikbaar.


  Windows biedt verschillende opties voor het herstellen vanaf een back-up, het vernieuwen van de
  computer en het herstellen van de computer naar de oorspronkelijke staat. Voor meer informatie
  raadpleegt u de app Aan de slag.
  Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens de app Aan de slag.

  Als u een probleem met een vooraf geïnstalleerd(e) applicatie of stuurprogramma wilt oplossen,
  gebruikt u de optie Installeer stuurprogramma’s en/of toepassingen opnieuw in HP Recovery Manager
  (alleen op bepaalde producten) om de specifieke applicatie of het stuurprogramma opnieuw te
  installeren.


  Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk, selecteer HP Recovery Manager, selecteer
  Installeer stuurprogramma’s en/of toepassingen opnieuw en volg de instructies op het scherm.  Als u de Windows-partitie wilt herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinhoud, kunt u kiezen voor de
  optie Systeemherstel op de HP Herstelpartitie (alleen op bepaalde producten) of gebruikt u de HP
  Herstelmedia. Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 56 voor meer informatie. Zie HP
  Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 54 als u nog geen herstelmedia hebt
  gemaakt.  Als u op bepaalde producten de oorspronkelijke fabriekspartitie en -inhoud van de computer wilt
  herstellen, of als u de vaste schijf hebt vervangen, gebruikt u de optie Fabrieksinstellingen herstellen
  van HP Herstelmedia. Zie Herstellen met HP Recovery Manager op pagina 56 voor meer informatie.  Als u op bepaalde producten de herstelpartitie wilt verwijderen om ruimte op de vaste schijf terug te
  winnen, biedt HP Recovery Manager de optie Herstelpartitie verwijderen.
  Zie De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten) op pagina 58 voor meer informatie.

  Herstellen met HP Recovery Manager
  Met de software van HP Recovery Manager kunt u de computer herstellen naar de oorspronkelijke staat door
  gebruik te maken van de eerder gemaakte of bij HP aangevraagde HP Herstelmedia of de HP Herstelpartitie
  (alleen op bepaalde producten). Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 54 als u
  nog geen herstelmedia hebt gemaakt.

  Wat u moet weten voordat u begint


  56

  Met HP Recovery Manager wordt alleen software hersteld die standaard is geïnstalleerd. Voor software
  die niet bij deze computer is meegeleverd, moet de software worden gedownload van de website van de
  fabrikant of moet de software opnieuw worden geïnstalleerd vanaf het installatiemedium dat door de
  fabrikant is geleverd.

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 67

  BELANGRIJK: Gebruik HP Recovery Manager alleen als laatste redmiddel voor het oplossen van
  problemen met uw computer.


  Gebruik HP Herstelmedia als de vaste schijf van de computer vastloopt. Zie HP Herstelmedia maken
  (alleen bepaalde producten) op pagina 54 als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt.  Voor de optie Fabrieksinstellingen herstellen (alleen op bepaalde producten) moet u HP Herstelmedia
  gebruiken. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 54 als u nog geen
  herstelmedia hebt gemaakt.  Als u met uw computer geen HP Herstelmedia kunt maken of als de HP Herstelmedia niet werken, kunt u
  herstelmedia voor de computer aanvragen bij de ondersteuning van HP. Raadpleeg het boekje
  Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning dat bij de computer is geleverd. U kunt ook
  contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar http://www.hp.com/support, selecteer uw land
  of regio en volg de instructies op het scherm.

  BELANGRIJK: Met HP Recovery Manager worden niet automatisch back-ups van uw persoonlijke gegevens
  gemaakt. Maak een back-up van alle persoonlijke gegevens die u wilt behouden voordat u deze software
  gebruikt.
  Met de HP Herstelmedia kunt u uit de volgende herstelopties kiezen:
  OPMERKING:
  computer.

  Wanneer u het herstelproces start, ziet u alleen de opties die beschikbaar zijn voor de  Systeemherstel: hiermee wordt het oorspronkelijke besturingssysteem opnieuw geïnstalleerd en
  worden de instellingen van de standaard geïnstalleerde programma's geconfigureerd.  Fabrieksinstellingen herstellen: hiermee wordt de computer hersteld naar de oorspronkelijke
  fabrieksinstellingen doordat alle gegevens van de vaste schijf worden verwijderd en de vaste schijf
  opnieuw wordt gepartitioneerd. Vervolgens worden het besturingssysteem en de standaard
  geïnstalleerde software opnieuw geïnstalleerd.

  Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u alleen een systeemherstelbewerking uitvoeren.

  De HP Herstelpartitie gebruiken (alleen bepaalde producten)
  Met de HP Herstelpartitie (alleen bepaalde producten) kunt u het systeem herstellen zonder dat u
  herstelschijven of een USB-flashdrive nodig hebt. Dit type herstel kan alleen worden gebruikt als de vaste
  schijf nog werkt.
  Ga als volgt te werk om HP Recovery Manager te starten vanaf de HP Herstelpartitie:
  BELANGRIJK: Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
  toetsenborddock voordat u deze stappen uitvoert (alleen bepaalde producten).
  1.

  Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk, selecteer Recovery Manager en selecteer vervolgens
  HP-herstelomgeving.
  - of Druk op een computer of tablet met een aangesloten toetsenbord op f11 terwijl de computer wordt
  opgestart, of druk op f11 en houd deze knop ingedrukt terwijl u op aan/uit-knop drukt.
  Voor tablets zonder toetsenbord:
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
  ingedrukt. Selecteer vervolgens f11.
  – of –

  Herstellen

  57 • Page 68

  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop ingedrukt.
  Selecteer vervolgens f11.
  2.

  Selecteer Probleemoplossing in het menu opstartopties.

  3.

  Selecteer HP Recovery Manager en volg de instructies op het scherm.

  HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen
  U kunt HP Recovery-media gebruiken om het originele systeem te herstellen. Deze methode kan gebruikt
  worden als uw systeem geen HP Recovery-partitie heeft of als de harde schijf niet goed werkt.
  1.

  Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.

  2.

  Plaats de HP Herstelmedia en start de computer opnieuw op.
  OPMERKING: als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de
  opstartvolgorde van de computer. Zie De opstartvolgorde van de computer wijzigen op pagina 58.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  De opstartvolgorde van de computer wijzigen
  Als de computer niet opnieuw opstart in HP Recovery Manager, wijzigt u de opstartvolgorde van de computer.
  Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS, waar de computer naar opstartinformatie zoekt. U kunt de
  selectie wijzigen naar een optischeschijfeenheid of een USB-flashdrive.
  Voor het wijzigen van de opstartvolgorde:
  BELANGRIJK: Sluit op een tablet met een afneembaar toetsenbord het toetsenbord aan op het
  toetsenborddock voordat u deze stappen uitvoert.
  1.

  Plaats de HP Herstelmedia.

  2.

  Het BIOS openen:
  Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:


  Zet de computer of tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op esc en druk op f9 om de
  opstartopties weer te geven.

  Voor tablets zonder toetsenbord:


  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze knop
  ingedrukt. Selecteer vervolgens f9.
  – of –
  Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
  ingedrukt. Selecteer vervolgens f9.

  3.

  Selecteer de optische schijf of de USB-flashdrive vanaf waar u wilt opstarten.

  4.

  Volg de instructies op het scherm.

  De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten)
  Met de software van HP Recovery Manager kunt u de HP Herstelpartitie verwijderen om schijfruimte vrij te
  maken.

  58

  Hoofdstuk 11 Back-ups maken, herstellen en terugzetten • Page 69

  BELANGRIJK: Nadat u de HP Herstelpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP
  Herstelmedia maken vanaf de HP Herstelpartitie. Maak daarom HP Herstelmedia voordat u de herstelpartitie
  verwijdert. Zie HP Herstelmedia maken (alleen bepaalde producten) op pagina 54.
  OPMERKING: De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie
  ondersteunen.
  Ga als volgt te werk om de HP Herstelpartitie te verwijderen:
  1.

  Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Recovery Manager.

  2.

  Selecteer Herstelpartitie verwijderen en volg de instructies op het scherm.

  Herstellen

  59 • Page 70

  12 Specificaties
  Ingangsvermogen
  De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u internationaal wilt reizen
  met de computer.
  De computer werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor
  gelijkstroom. De netvoedingsbron moet 100-240 V, 50-60 Hz als nominale specificaties hebben. Hoewel de
  computer kan worden gevoed via een aparte gelijkstroomvoedingsbron, wordt u dringend verzocht de
  computer alleen aan te sluiten via een netvoedingsadapter of een gelijkstroombron die door HP is geleverd en
  goedgekeurd voor gebruik met deze computer.
  De computer is geschikt voor gelijkstroom binnen de volgende specificaties. De bedrijfsnetspanning en
  werkstroom variëren per platform. U vindt de bedrijfsspanning en werkstroom van de computer op het label
  met kennisgevingen.
  Ingangsvermogen

  Capaciteit

  Netspanning in bedrijf en werkstroom

  19,5 V gelijkstroom bij 2,31 A - 45 W
  19,5 V gelijkstroom bij 3,33 A - 65 W
  19,5 V gelijkstroom bij 4,62 A - 90 W
  19,5 V gelijkstroom bij 6,15 A - 120 W
  19,5 V gelijkstroom bij 7,69 A - 150 W

  Gelijkstroomstekker van externe HP voeding

  OPMERKING: dit product is ontworpen voor IT-elektriciteitsnetten in Noorwegen met een fasefasespanning van maximaal 240 V wisselspanning.

  Omgevingsvereisten
  Factor

  Metrisch

  VS

  In bedrijf

  5°C tot 35°C

  41°F tot 95°F

  Buiten bedrijf

  -20°C tot 60°C

  -4°F tot 140°F

  Temperatuur

  Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)
  In bedrijf

  10% tot 90%

  10% tot 90%

  Buiten bedrijf

  5% tot 95%

  5% tot 95%

  Maximale hoogte (zonder drukcabine)

  60

  Hoofdstuk 12 Specificaties • Page 71

  In bedrijf

  -15 m tot 3048 m

  -50 ft tot 10.000 ft

  Buiten bedrijf

  -15 m tot 12.192 m

  -50 ft tot 40.000 ft

  Omgevingsvereisten

  61 • Page 72

  13 Elektrostatische ontlading
  Elektrostatische ontlading is het vrijkomen van statische elektriciteit wanneer twee objecten met elkaar in
  aanraking komen, bijvoorbeeld de schok die u krijgt wanneer u over tapijt loopt en vervolgens een metalen
  deurklink aanraakt.
  Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door de ontlading van statische elektriciteit vanaf
  vingers of andere elektrostatische geleiders.
  Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer of een schijfeenheid, of
  verlies van gegevens te beperken:

  62  Als in de instructies voor het verwijderen of installeren van onderdelen wordt aangegeven dat u de
  computer moet loskoppelen, controleer dan eerst of de computer goed is geaard.  Bewaar onderdelen in de antistatische verpakking totdat u klaar bent om ze te installeren.  Raak pinnen, aansluitingen en circuits niet aan. Zorg dat u elektronische onderdelen zo min mogelijk
  hoeft aan te raken.  Gebruik niet-magnetisch gereedschap.  Raak voordat u de onderdelen aanraakt, een ongeverfd metalen oppervlak aan, zodat u niet statisch
  geladen bent.  Als u een onderdeel verwijdert, doet u het in een antistatische verpakking.

  Hoofdstuk 13 Elektrostatische ontlading • Page 73

  14 Toegankelijkheid
  HP ontwerpt, vervaardigt en verhandelt producten en apparaten die door iedereen gebruikt kunnen worden,
  waaronder ook mensen met een handicap. Dit kan op basis van een autonoom systeem zijn of met behulp van
  de juiste assistieve apparaten.

  Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor
  gehandicapten)
  HP-producten ondersteunen een breed scala aan assistieve technologieën in het besturingssysteem en
  kunnen worden geconfigureerd voor het gebruik met aanvullende assistieve technologieën. Gebruik de
  zoekfunctie op uw apparaat voor meer informatie over de assistieve functies.
  OPMERKING: Voor aanvullende informatie over een bepaald product voor gehandicapten, kunt u contact
  opnemen met de klantenondersteuning voor dat product.

  Contact opnemen met ondersteuning
  Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en services en
  ontvangen graag feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt
  vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen
  naar +1 (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 North American Mountain Time. Als u
  doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische
  ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar +1 (877) 656-7058, van
  maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 North American Mountain Time.
  OPMERKING:

  Ondersteuning is alleen in het Engels.

  Ondersteunde assistieve technologieën (hulpmiddelen voor gehandicapten)

  63 • Page 74

  Index
  Symbolen en getallen
  3D-camera
  gebruiken 23
  3D-camera, herkennen

  9

  A
  aan/uit
  accu 32
  Wisselstroom 36
  aan/uit-knop herkennen 13
  aan/uit-lampjes, herkennen 5, 12
  aanbevolen procedures 1
  accu
  afvoeren 36
  bewaren 36
  informatie zoeken 34
  lage acculading 35
  ontladen 35
  problemen met een laag
  accuniveau verhelpen 36
  stroom besparen 35
  vervangbaar door gebruiker 32
  Accu-informatie zoeken 34
  accutemperatuur 36
  accu uitwerpen 16
  accuvergrendeling, herkennen 16
  accuvoeding 32
  actietoetsen 14
  herkennen 14
  activeren, slaap- en sluimerstand
  30
  afsluiten 38
  Antivirussoftware, gebruiken 46
  Audio 24
  audio-uitgang (hoofdtelefoon)/audioingang (microfoon), herkennen 5
  B
  Back-up maken, van software en
  gegevens 47
  back-ups 54
  Batterijklep herkennen 16
  Bedrijfs-WLAN, verbinding 20
  beveiligingskabel, sleuf herkennen
  6

  64

  Index

  beveiligingskabel bevestigen 47
  bevestigen
  optionele beveiligingskabel 47
  bewaren, accu 36
  bewegingen op het aanraakscherm
  schuifbeweging met één vinger
  28
  Bewegingen op het touchpad en
  aanraakscherm
  tikken 27
  zoomen door met twee vingers te
  knijpen 27
  BIOS
  starten, Setup Utility 49
  update downloaden 50
  update uitvoeren 49
  versie vaststellen 49
  Bluetooth, label 17
  Bluetooth-apparaat 19, 21
  bovenkant
  bovenkant 11
  C
  caps lock-lampje, herkennen 12
  computer, reizen 36
  computer reageert niet 38
  Computer schoonmaken 40
  Connector, netvoeding 7
  D
  de computer uitschakelen 38
  Draadloos netwerk, beveiligen 47
  Draadloos netwerk (WLAN)
  effectief bereik 20
  verbinding maken 20
  verbinding met bedrijfs-WLAN
  20
  verbinding met openbaar WLAN
  20
  Draadloze communicatie, knop 19
  Draadloze communicatie,
  voorzieningen
  Besturingssysteem 19
  knop 19

  E
  Elektrostatische ontlading 62
  energiebeheer 30
  energie-instellingen gebruiken 32
  energiemeter gebruiken 32
  esc-toets, herkennen 14
  externe netvoeding gebruiken 36
  F
  Firewallsoftware 46
  fn-toets herkennen 14
  G
  geheugenkaart, herkennen 7
  geheugenkaartlezer, herkennen 7
  geïntegreerd numeriek toetsenblok
  gebruiken 29
  geïntegreerd numeriek toetsenblok
  herkennen 14, 29
  geluidsinstellingen gebruiken 24
  geminimaliseerde image maken 56
  geminimaliseerde image
  terugzetten 57
  GPS 21
  H
  HDMI, audio configureren 26
  HDMI-poort
  verbinding maken 25
  HDMI-poort (USB-poort)
  herkennen 6
  headsets aansluiten 24
  herstel
  media 58
  met HP herstelmedia 55
  schijven 58
  USB-flashdrive 58
  herstellen
  HP Recovery Manager 56
  Ondersteunde schijven 55
  opties 56
  schijven 55
  starten 57
  systeem 56 • Page 75

  herstelmedia
  maken 54
  maken met HP Recovery
  Manager 55
  herstelpartitie
  verwijderen 58
  het toetsenbord en de optionele muis
  gebruiken 29
  high-definitionapparatuur,
  aansluiten 25, 26
  HP 3D DriveGuard 39
  HP Apps Store bezoeken 1
  HP-bronnen 2
  HP DataPass 21
  HP herstelmedia
  herstel 58
  HP Herstelmedia
  maken 54
  HP Herstelpartitie
  herstellen 57
  verwijderen 58
  HP Mobiel breedband
  activeren 20
  IMEI-nummer 20
  MEID-nummer 20
  HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  gebruiken 52
  HP Recovery Manager
  opstartproblemen oplossen 58
  starten 57
  HP Touchpoint Manager 47
  I
  IMEI-nummer 20
  In-/uitgangen
  audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
  audio-ingang (microfoon) 5
  netwerk 7
  RJ-45 (netwerk) 7
  informatie zoeken
  hardware 4
  software 4
  Ingangsvermogen 60
  instellingen voor energiebeheer
  gebruiken 32
  instellingen voor energiemeter
  gebruiken 32
  interne beeldschermschakelaar
  herkennen 9
  interne microfoons herkennen 9

  Internetbeveiligingssoftware,
  gebruiken 46

  muis, externe
  voorkeuren instellen 27

  K
  kennisgevingen
  label met kennisgevingen 17
  labels met keurmerk voor
  draadloze communicatie 17
  knoppen
  linkerknop van touchpad 11
  rechterknop van touchpad 11
  voeding 13
  kritiek lage acculading 35

  N
  Netvoedingsadapter en accu 7
  netvoedingsadapter testen 37
  netvoedingsconnector herkennen
  netwerkconnector, herkennen 7
  Num Lock-toets herkennen 29

  L
  label met keurmerk voor draadloze
  communicatie 17
  labels
  Bluetooth 17
  kennisgevingen 17
  keurmerk voor draadloze
  communicatie 17
  Serienummer 17
  service 16
  WLAN 17
  lage acculading 35
  lampje geluid uit, herkennen 12
  lampjes
  aan/uit 5, 12
  caps lock 12
  geluid uit 12
  harde schijf 5
  Netvoedingsadapter en
  acculampje 7
  RJ-45-netwerkstatus 7
  lampjes voor de RJ-45netwerkstatus, herkennen 7
  lampje van de vaste schijf 5
  lampje voor draadloze
  communicatie 19
  Luidsprekers
  herkennen 13
  verbinding maken 23
  M
  MEID-nummer 20
  Miracast 26
  mobiel breedband
  activeren 20
  IMEI-nummer 20
  MEID-nummer 20

  7

  O
  Omgevingsvereisten 60
  onderdelen
  linkerkant 7
  rechterzijde 5
  onderhoud
  HP 3D DriveGuard 39
  programma's en
  stuurprogramma's bijwerken
  40
  Onderhoud
  Schijfdefragmentatie 39
  Schijfopruiming 39
  Onderhoud van computer 40
  onderkant
  onderkant 16
  Onderkant 17
  ondersteunde schijven, herstel 55
  oorspronkelijk systeem, herstellen
  56
  Openbaar WLAN, verbinding 20
  Opstartvolgorde
  wijzigen 58
  optische schijf, herkennen 7
  P
  poorten
  HDMI 6, 25
  Miracast 26
  USB 2.0 7
  USB 3.0 5, 7
  productnaam en productnummer, van
  computer 17
  programma's en stuurprogramma's
  bijwerken 40
  R
  reizen met de computer 17, 36, 41
  RJ-45-netwerkconnector,
  herkennen 7

  Index

  65 • Page 76

  S
  Schijfdefragmentatie, software 39
  Schijfopruiming, software 39
  schuiven met één vinger op
  aanraakscherm 28
  schuiven met twee vingers,
  touchpadbeweging 28
  Serienummer 17
  Serienummer, van computer 17
  servicelabels zoeken 16
  Setup Utility (BIOS), wachtwoorden
  44
  SIM-kaart
  plaatsen 17
  Slaap- en sluimerstand.
  activeren 30
  Slaapstand
  activeren 30
  beëindigen 30
  sleuven
  beveiligingskabel 6
  geheugenkaartlezer 7
  Sluimerstand
  activeren 30
  beëindigen 30
  geactiveerd bij kritiek lage
  acculading 35
  software
  HP 3D DriveGuard 39
  Software
  Schijfdefragmentatie 39
  Schijfopruiming 39
  software-updates installeren 46
  systeemherstel 56
  systeemherstelpunt
  maken 55
  systeemherstelpunt, maken 54
  T
  temperatuur 36
  Tikken met twee vingers,
  touchpadbeweging 28
  tikken op touchpad en bewegingen
  voor het aanraakscherm 27
  toegankelijkheid 63
  toetsen
  actie 14
  esc 14
  fn 14

  66

  Index

  vliegtuigmodus 15
  Windows 14
  toetsenbord en een optionele muis
  gebruiken 29
  toets voor de vliegtuigmodus 19
  toets voor vliegtuigmodus 15
  Touchpad
  gebruiken 27
  knoppen 11
  Touchpadbewegingen
  schuiven met twee vingers 28
  tikken met twee vingers 28
  Touchpad gebruiken 27
  Touchpadzone herkennen 11
  U
  uitwerpen, accu 16
  USB 2.0-poort, herkennen 7
  USB 3,0-poort, herkennen 5
  USB 3.0-poort, herkennen 7
  V
  van het beeldscherm
  beeldscherm 9
  Ventilatieopening, herkennen 6
  Ventilatieopeningen, herkennen 16
  Verbinding maken met WLAN 20
  verzenden van de computer 41
  Video 24
  vingerafdrukken registreren 44
  vingerafdruklezer
  gebruiken 44
  vliegtuigmodus 19
  W
  Wachtwoordbeveiliging instellen voor
  beëindigen slaapstand 31
  Wachtwoorden
  Setup Utility (BIOS) 44
  Windows 43
  Wachtwoorden gebruiken 43
  webcam
  gebruiken 23
  herkennen 9
  webcamlampje herkennen 9
  Windows
  systeemherstelpunt 54, 55
  Windows-hulpprogramma's
  gebruiken 55
  Windows-toets, herkennen 14
  Windows-wachtwoorden 43

  WLAN-antennes herkennen
  WLAN-apparaat 17
  WLAN label 17
  WWAN-apparaat 20

  9

  Z
  zoomen door met twee vingers te
  knijpen, bewegingen op het
  touchpad en aanraakscherm 27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für HP 15 ab200nd ENERGY STAR wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von HP 15 ab200nd ENERGY STAR in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info