Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/131
Nächste Seite
Notebookcomputer Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebookcomputer Gebruikershandleiding • Page 2

  © Copyright 2010 Hewlett-Packard
  Development Company, L.P.
  Bluetooth is een handelsmerk van de
  desbetreffende eigenaar en wordt door
  Hewlett-Packard Company onder licentie
  gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel
  Corporation in de Verenigde Staten en
  andere landen. Microsoft en Windows zijn in
  de Verenigde Staten gedeponeerde
  handelsmerken van Microsoft Corporation.
  Het SD-logo is een handelsmerk van de
  desbetreffende eigenaar.
  De informatie in deze documentatie kan
  zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
  enige garanties voor HP producten en
  diensten staan vermeld in de expliciete
  garantievoorwaarden bij de betreffende
  producten en diensten. Aan de informatie in
  deze handleiding kunnen geen aanvullende
  rechten worden ontleend. HP aanvaardt
  geen aansprakelijkheid voor technische
  fouten, drukfouten of weglatingen in deze
  publicatie.
  Eerste editie, april 2010
  Artikelnummer van document: 597857-331

  Kennisgeving over het product
  In deze gebruikershandleiding worden de
  voorzieningen beschreven die op de meeste
  modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet
  alle voorzieningen op de computer
  beschikbaar. • Page 3

  Kennisgeving aangaande de veiligheid
  WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de
  computer beperken door de computer niet op schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de
  computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat
  de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele
  printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding).
  Zorg ook dat de netvoedingsadapter niet in contact komt met de huid of een voorwerp van zacht
  materiaal wanneer u met de computer werkt. De computer en de netvoedingsadapter voldoen aan de
  temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door
  de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

  iii • Page 4

  iv

  Kennisgeving aangaande de veiligheid • Page 5

  Inhoudsopgave

  1 Voorzieningen ................................................................................................................................................. 1
  Hardware herkennen ............................................................................................................................ 1
  Onderdelen ........................................................................................................................................... 2
  Onderdelen aan de bovenkant ............................................................................................ 2
  Touchpad ............................................................................................................ 2
  Touchpad-knoppen ............................................................................................. 3
  Lampjes ............................................................................................................... 4
  Knoppen en vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen) ................................ 5
  Toetsen ............................................................................................................... 6
  Onderdelen aan de voorkant ............................................................................................... 6
  Onderdelen aan de rechterkant ........................................................................................... 7
  Onderdelen aan de linkerkant .............................................................................................. 8
  Onderdelen aan de onderkant ............................................................................................. 9
  Onderdelen van het beeldscherm ...................................................................................... 10
  Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) ............................... 10
  Overige hardwareonderdelen ............................................................................................ 11
  Labels ................................................................................................................................................. 12
  2 Draadloos netwerk, lokaal netwerk en modem .......................................................................................... 14
  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken .......................................................................... 14
  Statuspictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen ..................... 14
  Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken ....................................... 15
  Toets voor draadloze communicatie gebruiken ................................................................. 15
  HP Wireless Assistant gebruiken ....................................................................................... 16
  Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken ....................................................... 16
  WLAN gebruiken ................................................................................................................................ 17
  Draadloos netwerk installeren ........................................................................................... 17
  Draadloos netwerk beveiligen ............................................................................................ 17
  Verbinding maken met een draadloos netwerk (WLAN) .................................................... 18
  Naar een ander netwerk roamen ....................................................................................... 19
  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen) .............. 20
  Bluetooth en Internet Connection Sharing (ICS) ............................................................... 20
  Verbinding maken met een lokaal netwerk ........................................................................................ 21

  v • Page 6

  3 Cursorbesturing en toetsenbord ................................................................................................................. 22
  Cursorbesturing gebruiken ................................................................................................................. 22
  Voorkeuren voor cursorbesturing instellen ........................................................................ 22
  Touchpad gebruiken .......................................................................................................... 22
  Het touchpad in- en uitschakelen ...................................................................... 23
  Touchpadbewegingen gebruiken ...................................................................... 23
  Schuiven ........................................................................................................... 24
  Knijpen .............................................................................................................. 24
  Draaien .............................................................................................................. 25
  Externe muis aansluiten .................................................................................................... 25
  Actietoetsen gebruiken ....................................................................................................................... 26
  Hotkeys gebruiken .............................................................................................................................. 27
  Toetsenblok gebruiken ....................................................................................................................... 28
  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken .................................................................. 28
  Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken ............................................................ 28
  Touchpad en toetsenbord reinigen ..................................................................................................... 29
  4 Multimedia ..................................................................................................................................................... 30
  Multimediavoorzieningen .................................................................................................................... 30
  Multimediacomponenten herkennen .................................................................................. 31
  Geluidsvolume aanpassen ................................................................................................ 32
  Toetsen voor het afspelen van media gebruiken ............................................................... 32
  Multimediasoftware ............................................................................................................................ 34
  HP MediaSmart software gebruiken .................................................................................. 34
  Andere vooraf geïnstalleerde multimediasoftware gebruiken ............................................ 34
  Multimediasoftware vanaf een schijf installeren ................................................................ 34
  Audio .................................................................................................................................................. 36
  Externe audioapparatuur aansluiten .................................................................................. 36
  Audiofuncties controleren .................................................................................................. 36
  Video .................................................................................................................................................. 37
  Externe monitor of projector aansluiten ............................................................................. 37
  HDMI-apparaat aansluiten ................................................................................................. 38
  Audio voor HDMI configureren (alleen bepaalde modellen) ............................. 38
  Webcam ............................................................................................................................................. 39
  5 Energiebeheer ............................................................................................................................................... 40
  Opties voor energiebeheer instellen ................................................................................................... 40
  Energiebesparende standen gebruiken ............................................................................. 40
  Slaapstand activeren of beëindigen .................................................................. 40
  Hibernationstand activeren of beëindigen ......................................................... 41
  Accumeter gebruiken ......................................................................................................... 41
  Energiebeheerschema's gebruiken ................................................................................... 42
  Huidig energiebeheerschema weergeven ......................................................... 42

  vi • Page 7

  Ander energiebeheerschema selecteren .......................................................... 42
  Energiebeheerschema's aanpassen ................................................................. 42
  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand ........................................... 42
  Externe netvoeding gebruiken ............................................................................................................ 44
  Netvoedingsadapter aansluiten ......................................................................................... 44
  Accuvoeding gebruiken ...................................................................................................................... 46
  Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning ............................................................. 46
  Accucontrole gebruiken ..................................................................................................... 46
  Acculading weergeven ....................................................................................................... 47
  Accu plaatsen of verwijderen ............................................................................................. 47
  Accu opladen ..................................................................................................................... 48
  Accuwerktijd maximaliseren .............................................................................................. 49
  Omgaan met een lage acculading ..................................................................................... 49
  Lage acculading herkennen .............................................................................. 49
  Lage acculading verhelpen ............................................................................... 49
  Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron
  beschikbaar is ................................................................................... 49
  Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu
  beschikbaar is ................................................................................... 50
  Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron
  beschikbaar is ................................................................................... 50
  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de
  hibernationstand niet kan beëindigen ............................................... 50
  Accu kalibreren .................................................................................................................. 50
  Accuvoeding besparen ...................................................................................................... 53
  Accu opbergen ................................................................................................................... 53
  Afvoeren van afgedankte accu's ........................................................................................ 53
  Accu vervangen ................................................................................................................. 53
  Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen) .......................................................... 55
  Computer afsluiten ............................................................................................................................. 56
  6 Schijfeenheden ............................................................................................................................................. 57
  Schijfeenheden hanteren ................................................................................................................... 57
  Optischeschijfeenheid ........................................................................................................................ 58
  Type optischeschijfeenheid bepalen .................................................................................. 58
  Optische schijven gebruiken .............................................................................................. 58
  Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's) ..................................................................... 59
  Cd-r-schijven ..................................................................................................... 59
  Cd-rw-schijven .................................................................................................. 59
  Dvd±r-schijven .................................................................................................. 59
  Dvd±rw-schijven ................................................................................................ 59
  LightScribe dvd+r-schijven ................................................................................ 59
  Blu-ray-schijven (bd) ......................................................................................... 60
  Cd, dvd of bd afspelen ....................................................................................................... 60

  vii • Page 8

  Automatisch afspelen configureren ................................................................................... 61
  Regio-instelling voor dvd's wijzigen ................................................................................... 61
  Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht ................................................................. 62
  Cd of dvd kopiëren ............................................................................................................. 62
  Cd of dvd maken ('branden') .............................................................................................. 62
  Cd, dvd of bd verwijderen .................................................................................................. 64
  Externe schijfeenheden gebruiken ..................................................................................................... 65
  Prestaties van de vaste schijf verbeteren ........................................................................................... 66
  Schijfdefragmentatie gebruiken ......................................................................................... 66
  Schijfopruiming gebruiken ................................................................................................. 66
  Vaste schijf in de primaire vasteschijfruimte vervangen ..................................................................... 67
  Vaste schijf in de secundaire vasteschijfruimte vervangen ................................................................ 70
  7 Externe apparaten ......................................................................................................................................... 73
  USB-apparaat gebruiken .................................................................................................................... 73
  USB-apparaat aansluiten ................................................................................................... 73
  USB-apparaat verwijderen ................................................................................................. 74
  eSATA-apparaat gebruiken ................................................................................................................ 74
  eSATA-apparaat aansluiten ............................................................................................... 74
  eSATA-apparaat verwijderen ............................................................................................. 75
  8 Externemediakaarten .................................................................................................................................... 76
  Kaarten voor het digitalemediaslot gebruiken .................................................................................... 76
  Digitale kaart plaatsen ....................................................................................................... 76
  Digitale kaart verwijderen .................................................................................................. 77
  9 Geheugenmodules ........................................................................................................................................ 78
  10 Beveiliging ................................................................................................................................................... 83
  Computer beschermen ....................................................................................................................... 83
  Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................... 84
  Wachtwoorden instellen in Windows ................................................................................. 84
  Wachtwoorden instellen in het setupprogramma ............................................................... 85
  Beheerderswachtwoord .................................................................................... 85
  Beheerderswachtwoord beheren ...................................................... 86
  Beheerderswachtwoord invoeren ..................................................... 86
  Opstartwachtwoord ........................................................................................... 86
  Opstartwachtwoord beheren ............................................................ 87
  Opstartwachtwoord invoeren ............................................................ 87
  Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................... 88
  Firewallsoftware gebruiken ................................................................................................................. 88
  Kritieke beveiligingsupdates installeren ............................................................................................. 89
  Optionele beveiligingskabel installeren .............................................................................................. 89

  viii • Page 9

  Vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde modellen) .................................................................. 90
  Vingerafdruklezer zoeken .................................................................................................. 90
  Vingerafdrukken vastleggen .............................................................................................. 90
  Uw vastgelegde vingerafdruk gebruiken om u aan te melden bij Windows ....................... 91
  11 Problemen oplossen ................................................................................................................................... 92
  Kan geen verbinding maken met een lokaal netwerk ......................................................................... 92
  Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk ................................................................... 93
  Netwerkpictogram wordt niet weergegeven ....................................................................................... 93
  Huidige beveiligingscodes voor netwerk niet beschikbaar ................................................................. 93
  WLAN-verbinding is erg zwak ............................................................................................................ 94
  Kan geen verbinding maken met de draadloze router ....................................................................... 94
  De lade van de optischeschijfeenheid gaat niet open bij het verwijderen van een cd, dvd of bd ...... 95
  De computer herkent de cd, dvd of bd niet ........................................................................................ 95
  Een cd, dvd of bd wordt niet afgespeeld ............................................................................................ 96
  Een cd, dvd of bd wordt niet automatisch afgespeeld ........................................................................ 97
  Een dvd- of bd-film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld ........................ 97
  Een dvd- of bd-film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm ....................................................... 98
  Het branden van een cd of dvd begint niet of stopt voordat het gereed is ......................................... 98
  Een dvd of bd die wordt afgespeeld in Windows Media Player, geeft geen geluid of beeld .............. 98
  Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd .................................................. 98
  Recentste apparaatstuurprogramma's van HP verkrijgen ................................................. 99
  Recentste apparaatstuurprogramma's van Windows verkrijgen ..................................... 100
  Bijlage A Setupprogramma (BIOS) ............................................................................................................... 101
  Het setupprogramma starten ............................................................................................................ 101
  Setupprogramma gebruiken ............................................................................................................. 102
  Taal van Setupprogramma wijzigen ................................................................................ 102
  Navigeren en selecteren in Setupprogramma ................................................................. 102
  Systeeminformatie weergeven ........................................................................................ 102
  Standaardinstellingen in setupprogramma herstellen ...................................................... 103
  Setupprogramma afsluiten ............................................................................................... 104
  Menu's van het setupprogramma ..................................................................................................... 104
  Main (Hoofdmenu) ........................................................................................................... 104
  Menu Security (Beveiliging) ............................................................................................. 104
  Menu System Configuration (Systeemconfiguratie) ........................................................ 104
  Menu Diagnostics (Diagnostische gegevens) .................................................................. 105
  Bijlage B Software-updates .......................................................................................................................... 106
  BIOS bijwerken ................................................................................................................................. 107
  BIOS-versie vaststellen ................................................................................................... 107
  BIOS-update downloaden ................................................................................................ 107
  Programma's en stuurprogramma's bijwerken ................................................................................. 109

  ix • Page 10

  Bijlage C Back-up en herstel ........................................................................................................................ 110
  Herstelschijven maken ..................................................................................................................... 111
  Back-up van uw gegevens maken ................................................................................................... 112
  Windows Back-up maken and terugzetten ...................................................................... 113
  Systeemherstelpunten gebruiken .................................................................................... 113
  Wanneer maakt u herstelpunten? ................................................................... 113
  Systeemherstelpunt maken ............................................................................. 113
  Herstelactie uitvoeren op basis van een bepaalde datum en tijd .................... 114
  Herstelactie uitvoeren ....................................................................................................................... 114
  Herstelactie uitvoeren vanaf de herstelschijven .............................................................. 114
  Herstelactie uitvoeren vanaf de speciale herstelpartitie (alleen bepaalde modellen) ...... 114
  Index ................................................................................................................................................................. 116

  x • Page 11

  1

  Voorzieningen

  Hardware herkennen
  Ga als volgt te werk om een lijst van op de computer geïnstalleerde hardware weer te geven:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  2.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.

  Met Apparaatbeheer kunt u ook hardware toevoegen of apparaatconfiguraties wijzigen.
  OPMERKING: Windows® bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van applicaties, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.

  Hardware herkennen

  1 • Page 12

  Onderdelen
  Onderdelen aan de bovenkant
  Touchpad

  Onderdeel

  Functie

  Touchpad

  Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen op het
  scherm selecteren of activeren.

  Ga als volgt te werk om de voorkeuren voor cursorbesturing te bekijken of te wijzigen:

  2

  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat naar de computer verwijst.

  3.

  Selecteer Muisinstellingen.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 13

  Touchpad-knoppen

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Aan/uit-knop van het touchpad

  Hiermee kunt u het touchpad aan- en uitzetten.
  Druk op de aan/uit-knop en houd deze twee
  seconden ingedrukt om het touchpad uit en in te
  schakelen.

  2

  Linkerknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de
  linkerknop op een externe muis.

  3

  Rechterknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de
  rechterknop op een externe muis.

  Ga als volgt te werk om de voorkeuren voor cursorbesturing te bekijken of te wijzigen:
  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat naar de computer verwijst.

  3.

  Selecteer Muisinstellingen.

  Onderdelen

  3 • Page 14

  Lampjes

  4

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Caps Lock-lampje

  Aan — Caps Lock is ingeschakeld.

  2

  Aan/uit-lampje  Aan — de computer is ingeschakeld.  Knippert — de computer staat in de slaapstand.  Uit — de computer is uitgeschakeld of staat in de
  hibernationstand.

  3

  Lampje Volume uit

  Oranje — het geluid van de computer is uitgeschakeld.

  4

  Lampje voor draadloze communicatie  Wit — een geïntegreerd apparaat voor draadloze
  communicatie, zoals een adapter voor draadloze
  communicatie (WLAN) en/of een Bluetooth®-apparaat, is
  gedetecteerd.  Oranje — er zijn geen apparaten voor draadloze
  communicatie gedetecteerd.

  5

  Touchpad-lampje

  Oranje — het touchpad is uitgeschakeld.

  6

  Lampje van vingerafdruklezer  Wit — de vingerafdruk werd gelezen.  Oranje — de vingerafdruk werd niet gelezen.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 15

  Knoppen en vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Aan/uit-knop

  Met een druk op de aan/uit-knop kunt u het volgende doen:


  Schakel de computer in.  Slaapstand activeren.  De slaapstand beëindigen.  De hibernationstand beëindigen.

  Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures van
  Windows geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens
  vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en
  beveiliging > Energiebeheer voor meer informatie over
  energiebeheer.
  2

  Vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u zich met een vingerafdruk bij Windows aanmelden,
  in plaats van met een wachtwoord.

  In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Raadpleeg Help en ondersteuning voor
  informatie over het wijzigen van de fabrieksinstellingen.

  Onderdelen

  5 • Page 16

  Toetsen

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  esc-toets

  Druk esc en fn tegelijk in om de systeeminformatie weer te geven.

  2

  fn-toets

  Druk fn in combinatie met een functietoets of esc tegelijk in om
  veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  3

  Windows-logotoets

  Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.

  4

  Windows-applicatietoets

  Hiermee opent u een snelmenu voor items waarop de aanwijzer
  zich bevindt.

  5

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok

  Deze toetsen kunt u laten werken als de toetsen op een extern
  numeriek toetsenblok.

  6

  Functietoetsen

  Druk fn in combinatie met een functietoets tegelijk in om
  veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  Onderdelen aan de voorkant

  6

  Beschrijving

  Functie

  Luidsprekers

  Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 17

  Onderdelen aan de rechterkant

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Aan/uit-lampje  Aan — de computer is ingeschakeld.  Knippert — de computer staat in de slaapstand.  Uit — de computer is uitgeschakeld of staat in de
  hibernationstand.  Wit — de vaste schijf is actief.  Oranje — de vaste schijf is geparkeerd.

  2

  Lampje van vaste schijf

  3

  USB-poorten (2)

  Hierop kunt u optionele USB-apparatuur aansluiten.

  4

  Lampje van optische-schijfeenheid

  Knippert — er wordt geschreven naar of gelezen van de optischeschijfeenheid.

  5

  Optischeschijfeenheid

  Leest optische schijven en schrijft (alleen bij bepaalde modellen)
  naar optische schijven.

  6

  Lampje van netvoedingsadapter  Aan — de computer is aangesloten op een externe
  voedingsbron.  Uit — de computer is niet aangesloten op een externe
  voedingsbron.

  7

  Voedingsconnector

  Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.

  8

  Bevestigingspunt voor beveiligingskabel

  Hierop kunt u een optionele beveiligingskabel aansluiten. Van de
  beveiligingskabel moet op de eerste plaats een
  ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan echter niet
  voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt
  gestolen.

  Onderdelen

  7 • Page 18

  Onderdelen aan de linkerkant

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Ventilatieopeningen (2)

  Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne
  onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen.
  Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
  terwijl u met de computer werkt.

  2

  Poort voor externe monitor

  Hierop kunt u een optionele VGA-monitor of projector aansluiten.

  3

  RJ-45-netwerkconnector

  Hierop kunt u een netwerkkabel aansluiten.

  4

  HDMI-poort

  Hiermee kunt u de computer aansluiten op een optioneel video- of
  audioapparaat, zoals een high-definition televisie en andere
  compatibele digitale apparatuur of audio-apparatuur.

  5

  eSATA/USB-poort (alleen bepaalde modellen)

  Hierop sluit u een optionele hoogwaardige eSATA-component aan,
  zoals een eSATA externe vaste schijf, of sluit u een optioneel USBapparaat aan.
  OPMERKING: Afhankelijk van het model computer is de
  computer mogelijk alleen voorzien van een USB-poort.

  8

  6

  USB-poort

  Hierop kunt u een optioneel USB-apparaat aansluiten.

  7

  Audio-ingang (microfoon)

  Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon,
  stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

  8

  Audio-uitgang (hoofdtelefoon)

  Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele
  stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een
  oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het
  computergeluid via dat apparaat weer te geven.

  9

  SD-kaartlezer

  Leest SD-kaarten die in de lezer worden geplaatst.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 19

  Onderdelen aan de onderkant

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Accuruimte

  Hierin bevindt zich de accu.

  2

  Accuvergrendeling

  Hiermee ontgrendelt u de accu uit de accuruimte.

  3

  Ventilatieopeningen (7)

  Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne
  onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen.
  Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
  terwijl u met de computer werkt.

  4

  Primaire vaste-schijfruimte

  Biedt plaats aan de primaire vaste schijf, de geheugenmoduleslots
  en de WLAN-module (alleen bepaalde modellen).
  VOORZICHTIG: Vervang de module door een module die is
  goedgekeurd voor gebruik in de computer door de
  overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving met
  betrekking tot apparatuur voor draadloze communicatie in uw land/
  regio. Zo voorkomt u dat het systeem niet meer reageert en er een
  waarschuwing verschijnt. Als er na het vervangen van de module
  een waarschuwing verschijnt, verwijdert u de module om de
  functionaliteit van de computer te herstellen. Neem vervolgens via
  Help en ondersteuning contact op met de technische
  ondersteuningsdienst.

  5

  Geïntegreerde subwoofer

  Levert superieure geluidskwaliteit wat lage tonen betreft.

  Onderdelen

  9 • Page 20

  Onderdelen van het beeldscherm

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Interne microfoons (2)

  Hiermee neemt u geluid op.

  2

  Lampje van de webcam

  Aan — de webcam is in gebruik.

  3

  Webcam

  Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.

  Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)
  Bepaalde computermodellen zijn voorzien van minimaal 2 antennes (1, 2) die signalen verzenden naar
  en ontvangen van een of meer apparaten voor draadloze communicatie. Deze antennes zijn niet
  zichtbaar aan de buitenkant van de computer.
  OPMERKING: Voor een optimale verzending houdt u de directe omgeving van de antennes vrij.
  Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte van
  Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu in Help en ondersteuning dat van toepassing is op uw
  land/regio.

  10

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 21

  Overige hardwareonderdelen

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Netsnoer*

  Hiermee kunt u een netvoedingsadapter aansluiten op een
  stopcontact.

  2

  Netvoedingsadapter

  Hiermee wordt netvoeding omgezet in gelijkstroom.

  3

  Accu*

  Levert voeding wanneer de computer niet op een externe
  voedingsbron aangesloten is.

  * Het uiterlijk van accu's en netsnoeren verschilt per regio en land.

  Onderdelen

  11 • Page 22

  Labels
  De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig hebt wanneer u problemen
  met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt.


  Servicelabel: Bevat belangrijke informatie, zoals:
  Het servicelabel bevindt zich aan de onderkant van de computer. Houd deze gegevens bij de hand
  wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning.

  12

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Serienummer (s/n)

  Een alfanumerieke identificatiecode
  die uniek is voor elk product.

  2

  Productnaam

  De productnaam die aan de voorkant
  van de computer zichtbaar is.

  3

  Garantieperiode

  De periode (in jaren) waarin de
  computer binnen de garantie valt.  Certificaat van echtheid van Microsoft: bevat de productcode voor Windows. U kunt het
  productidentificatienummer nodig hebben wanneer u het besturingssysteem wilt bijwerken of
  problemen met het systeem wilt oplossen. Dit certificaat bevindt zich aan de onderkant van de
  computer.  Label met kennisgevingen: bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer. Het
  label met kennisgevingen bevindt zich in de accuruimte.  Label met keurmerken voor het modem: bevat voorschriften en keurmerken van instanties die zijn
  vereist voor een aantal landen/regio's waarin het modem kan worden gebruikt. U kunt deze
  informatie nodig hebben als u de computer in het buitenland wilt gebruiken. Het label met
  keurmerken voor het modem bevindt zich aan de binnenkant van de vasteschijfruimte.  Certificeringslabel(s) voor draadloze communicatie (uitsluitend voor bepaalde modellen): bevat
  (ten) informatie over optionele apparatuur voor draadloze communicatie en de keurmerken van
  diverse landen waar de apparatuur is goedgekeurd en toegestaan voor gebruik. Een optioneel
  apparaat kan een WLAN-adapter (Wireless Local Area Network) of een optioneel Bluetoothapparaat zijn. Als het model computer is voorzien van een of meer apparaten voor draadloze
  communicatie, is de computer voorzien van een of meer certificeringslabels. U kunt deze informatie
  nodig hebben als u de computer in het buitenland wilt gebruiken. Labels met keurmerk voor
  draadloze communicatie bevinden zich aan de binnenkant van het compartiment voor de Mini
  Card.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 23  SIM-label (Subscriber Identity Module, alleen bepaalde modellen): bevat de ICCID (Integrated
  Circuit Card Identifier) van de SIM-kaart. Dit label bevindt zich in de accuruimte.  Label met serienummer van HP-module voor mobiel breedband (alleen bepaalde modellen): bevat
  het serienummer van de HP-module voor mobiel breedband. Dit label bevindt zich in de
  accuruimte.

  Labels

  13 • Page 24

  2

  Draadloos netwerk, lokaal netwerk en
  modem

  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken
  Met technologie voor draadloze communicatie worden gegevens niet via kabels maar via radiogolven
  doorgegeven. De computer kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor
  draadloze communicatie:


  WLAN-apparaat (wireless local area network): Hiermee kunt u verbinding maken met draadloze
  lokale netwerken (ook wel Wi-Fi-netwerken, draadloze LAN's of WLAN's genoemd) in
  bedrijfsruimtes, bij u thuis en in openbare ruimtes, zoals vliegvelden, restaurants, café's, hotels en
  universiteiten. In een WLAN communiceert elk mobiel apparaat met een draadloze router of een
  draadloos toegangspunt.  Bluetooth-apparaat (alleen bepaalde modellen): Hiermee kunt u een persoonlijk netwerk (Personal
  Area Network, PAN) opzetten om verbinding te maken met andere voor Bluetooth geschikte
  apparaten zoals computers, telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's. Binnen een
  PAN communiceert elk apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten zich op relatief
  korte afstand (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.

  Computers met WLAN-apparaten ondersteunen een of meer van de volgende IEEE-industrienormen:


  802.11b, de eerste populaire standaard, ondersteunt overdrachtssnelheden tot 11 Mbps en werkt
  met een frequentie van 2,4 GHz.  802.11g ondersteunt gegevenssnelheden van maximaal 54 Mbps en werkt op een frequentie van
  2,4 GHz. Een 802.11g WLAN-apparaat is achterwaarts compatibel met 802.11b-apparaten zodat
  deze op hetzelfde netwerk kunnen worden ingezet.  802.11a ondersteunt overdrachtssnelheden tot 54 Mbps en werkt met een frequentie van 5 GHz.
  OPMERKING: 802.11a is niet compatibel met 802.11b en 802.11g.  802.11n ondersteunt een gegevenssnelheid van maximaal 450 Mbps en kan werken op 2,4 GHz
  of 5 GHz, waardoor deze norm terugwaarts compatibel is met 802.11a, b en g.

  Raadpleeg de informatie en de websitekoppelingen in Help en ondersteuning voor meer informatie over
  draadloze technologie.

  Statuspictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen
  Pictogram

  14

  Naam

  Beschrijving

  Hoofdstuk 2 Draadloos netwerk, lokaal netwerk en modem • Page 25

  Draadloos (ingeschakeld)

  Geeft de locatie van het lampje en de toets voor draadloze
  communicatie op de computer aan. Hiermee wordt tevens de
  HP Wireless Assistant-software op de computer herkend en wordt
  aangegeven dat een of meer apparaten voor draadloze
  communicatie zijn ingeschakeld.

  Draadloos (uitgeschakeld)

  Hiermee wordt de HP Wireless Assistant-software op de computer
  herkend en wordt aangegeven dat alle apparaten voor draadloze
  communicatie zijn uitgeschakeld.

  Bekabeld netwerk
  (aangesloten)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat een of meer
  netwerkapparaten op het bekabelde netwerk zijn aangesloten.

  Bekabeld netwerk
  (gedeactiveerd/
  losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, maar dat geen
  netwerkapparaten zijn aangesloten (of alle netwerkapparaten zijn
  gedeactiveerd in het Configuratiescherm van Windows).

  Netwerk (aangesloten)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat een of meer
  netwerkapparaten op het draadloos netwerk zijn aangesloten.

  Netwerk (losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat draadloze
  verbindingen beschikbaar zijn, maar dat er geen netwerkapparaten
  zijn aangesloten op een draadloos netwerk.

  Netwerk (gedeactiveerd/
  losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, maar dat er geen
  draadloze verbindingen beschikbaar zijn (of dat alle
  netwerkapparaten voor draadloze communicatie zijn gedeactiveerd
  via de knop voor draadloze communicatie of via
  HP Wireless Assistant).

  Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken
  Regel de draadloze apparaten op de computer met:


  Draadloze actietoets of hotkey (fn+f12)  HP Wireless Assistant-software  HP Connection Manager software (alleen bepaalde modellen)  Voorzieningen van het besturingssysteem.

  Toets voor draadloze communicatie gebruiken
  De computer heeft een toets voor draadloze communicatie, een of meer draadloze apparaten en een
  of twee lampjes voor draadloze communicatie, afhankelijk van het model. Standaard zijn alle apparaten
  voor draadloze communicatie geactiveerd en brandt het lampje voor draadloze communicatie wit
  wanneer u de computer inschakelt.
  Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor
  draadloze communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep. Wanneer het lampje voor
  draadloze communicatie wit brandt, is ten minste één apparaat voor draadloze communicatie
  ingeschakeld. Wanneer het lampje voor draadloze communicatie oranje brandt, zijn alle apparaten voor
  draadloze communicatie uitgeschakeld.

  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken

  15 • Page 26

  Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn geactiveerd, kunt u met de toets
  voor draadloze communicatie alle apparaten voor draadloze communicatie tegelijk in- of uitschakelen.
  Een afzonderlijk apparaat voor draadloze communicatie kan worden bestuurd via
  HP Wireless Assistant.

  HP Wireless Assistant gebruiken
  Een apparaat voor draadloze communicatie kan via HP Wireless Assistant worden in- of uitgeschakeld.
  Als een apparaat voor draadloze communicatie is gedeactiveerd in het setupprogramma, moet het
  opnieuw worden geactiveerd via het setupprogramma voordat het kan worden in- of uitgeschakeld via
  Wireless Assistant.
  OPMERKING: Als u een draadloos apparaat activeert of inschakelt betekent dit niet dat de computer
  automatisch verbinding maakt met een netwerk of Bluetooth-apparaat.
  U kunt de status van de apparaten voor draadloze communicatie weergeven door te klikken op het
  pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak) en de
  muisaanwijzer over het pictogram voor draadloze communicatie te bewegen.
  Ga als volgt te werk om het pictogram voor draadloze communicatie weer te geven in het systeemvak,
  als dat niet het geval is:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Windows
  Mobiliteitscentrum.

  2.

  Klik op het pictogram voor draadloze communicatie op de tegel Wireless Assistant. Deze bevindt
  zich in de onderste rij van het Windows Mobiliteitscentrum. Het venster Wireless Assistant wordt
  weergegeven.

  3.

  Klik op Eigenschappen.

  4.

  Selecteer het selectievakje naast het pictogram van HP Wireless Assistant in het systeemvak.

  5.

  Klik op Toepassen.

  6.

  Klik op Sluiten.

  Raadpleeg de Help van Wireless Assistant voor meer informatie. Ga als volgt te werk om de Help te
  openen:
  1.

  Open Wireless Assistant door de klikken op het pictogram voor draadloze communicatie in het
  Windows Mobiliteitscentrum.

  2.

  Klik op de knop Help.

  Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken
  Sommige besturingssystemen bieden de mogelijkheid om geïntegreerde apparaten voor draadloze
  communicatie en de draadloze verbinding te beheren. Zo biedt Windows het Netwerkcentrum waarmee
  u een verbinding of netwerk tot stand kunt brengen, verbinding kunt maken met een netwerk, draadloze
  netwerken kunt beheren en netwerkproblemen kunt diagnosticeren en verhelpen.
  U opent het Netwerkcentrum door te klikken op Start > Configuratiescherm > Netwerk en
  internet > Netwerkcentrum.
  Selecteer Start > Help en ondersteuning voor meer informatie.

  16

  Hoofdstuk 2 Draadloos netwerk, lokaal netwerk en modem • Page 27

  WLAN gebruiken
  Met een WLAN-apparaat kunt u toegang krijgen tot een draadloos lokaal netwerk (WLAN), dat bestaat
  uit andere computers en accessoires die met elkaar zijn verbonden door een draadloze router of een
  draadloos toegangspunt.
  OPMERKING: De termen draadloze router en draadloos toegangspunt worden vaak door elkaar
  gebruikt.


  Een grootschalig WLAN, zoals een bedrijfs-WLAN of openbaar WLAN, maakt gewoonlijk gebruik
  van draadloze toegangspunten die ondersteuning bieden voor een groot aantal computers en
  accessoires, en waarmee belangrijke netwerkfuncties kunnen worden afgescheiden.  Een privé-WLAN of een WLAN op een klein kantoor maakt gewoonlijk gebruik van een draadloze
  router, waarmee een aantal draadloze en bekabelde computers een internetverbinding, printer en
  bestanden kunnen delen zonder dat daarvoor extra hardware of software nodig is.

  Als u het WLAN-apparaat in de computer wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een WLANinfrastructuur (aangeboden door een aanbieder van netwerkdiensten of een openbaar netwerk of
  bedrijfsnetwerk).

  Draadloos netwerk installeren
  Als u een draadloos netwerk wilt installeren en verbinding wilt maken met internet, hebt u de volgende
  apparatuur nodig:


  een breedbandmodem (DSL- of kabelmodem) (1) en een internetservice met hoge snelheid via
  een abonnement bij een internetprovider;  een draadloze router (afzonderlijk aan te schaffen) (2);  de computer met voorzieningen voor draadloze communicatie (3).

  De volgende afbeelding laat een voorbeeld zien van een installatie van een draadloos netwerk dat is
  verbonden met internet.

  Naarmate uw netwerk groter wordt, kunnen extra draadloze en bekabelde computers op het netwerk
  worden aangesloten voor toegang tot internet.
  Als u hulp nodig hebt bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleegt u de informatie die de
  routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt.

  Draadloos netwerk beveiligen
  Aangezien de WLAN-standaard is ontwikkeld met slechts beperkte beveiligingsfuncties die niet zijn
  opgewassen tegen krachtige aanvallen, is het van cruciaal belang dat u begrijpt dat draadloze
  netwerken kwetsbaar zijn voor de welbekende veiligheidsrisico's.
  Draadloze netwerken in openbare zones, of "hotspots", zoals café's en luchthavens, zijn mogelijk
  helemaal niet beveiligd. Door fabrikanten van producten voor draadloze communicatie en aanbieders

  WLAN gebruiken

  17 • Page 28

  van hotspotservices worden nieuwe technologieën ontwikkeld om de openbare ruimte veiliger en
  anoniemer te maken. Als u bezorgd bent om de beveiliging van uw computer in een hotspot, beperkt u
  uw netwerkactiviteiten tot minder belangrijke e-mail en eenvoudig surfen over internet.
  Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk,
  is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen
  onbevoegde toegang. De algemene beveiligingsniveaus zijn WPA (Wi-Fi Protected Access) en WEP
  (Wired Equivalent Privacy). Aangezien draadloze radiosignalen tot buiten het netwerk reiken, kunnen
  andere WLAN-apparaten onbeschermde signalen opvangen en verbinding maken met uw netwerk
  (onuitgenodigd) of informatie opvangen die via het netwerk wordt verzonden. Ga als volgt te werk om
  het draadloos netwerk te beveiligen:


  Gebruik een zender met ingebouwde beveiliging
  Veel draadloze basisstations, gateways of routers bevatten ingebouwde beveiligingsvoorzieningen
  zoals protocollen voor beveiliging van draadloze communicatie en firewalls. Met behulp van de
  juiste draadloze zender kunt u uw netwerk beschermen tegen de meest voorkomende
  beveiligingsrisico's van draadloze communicatie.  Gebruik een firewall
  Een firewall is een barrière die zowel gegevens als gegevensverzoeken controleert die naar uw
  netwerk worden verstuurd, en verdachte items verwijdert. Firewalls zijn er in vele variaties, zowel
  softwarematige als hardwarematige. Sommige netwerken maken gebruik van een combinatie van
  beide typen.  Gebruik codering voor draadloze communicatie
  Voor uw draadloze netwerken zijn diverse geavanceerde coderingsprotocollen beschikbaar. Kies
  de oplossing die voor uw netwerkbeveiliging het geschiktst is:


  Wired Equivalent Privacy (WEP) is een beveiligingsprotocol voor draadloze communicatie dat
  een WEP-sleutel gebruikt om alle netwerkgegevens te coderen of te versleutelen voordat
  deze worden doorgestuurd. Het netwerk wijst de WEP-sleutel toe, maar u kunt uw eigen
  sleutel instellen, een andere sleutel genereren of andere geavanceerde opties selecteren.
  Zonder de juiste sleutel kunnen anderen niet gebruikmaken van het draadloze netwerk.  WPA (Wi-Fi Protected Access) maakt, net zoals WEP, gebruik van beveiligingsinstellingen
  om gegevens te versleutelen en te ontsleutelen die via het netwerk worden verzonden. In
  plaats van één statische beveiligingssleutel voor versleuteling te gebruiken, zoals dat bij WEP
  het geval is, maakt WPA echter gebruik van een "temporal key integrity protocol" (TKIP) om
  voor elk pakket dynamisch een nieuwe sleutel te genereren. Bovendien worden voor elke
  computer op het netwerk andere sleutelsets gegenereerd.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk (WLAN)
  Ga als volgt te werk om een apparaat op het draadloos netwerk aan te sluiten:
  1.

  Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, brandt het
  lampje voor draadloze communicatie wit. Als het lampje voor draadloze communicatie uit is, drukt
  u op de toets voor draadloze communicatie.
  OPMERKING: Bij sommige modellen brandt het lampje voor draadloze communicatie oranje
  wanneer alle apparaten voor draadloze communicatie zijn uitgeschakeld.

  2.

  18

  Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

  Hoofdstuk 2 Draadloos netwerk, lokaal netwerk en modem • Page 29

  3.

  Selecteer uw WLAN in de lijst.

  4.

  Klik op Verbinding maken.
  OPMERKING: Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit dat u zich buiten het
  bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.


  Als het netwerk een beveiligd WLAN is, voert u een netwerkbeveiligingssleutel, een
  beveiligingscode, in en klik u vervolgens op OK om het verbinden te voltooien.  Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven, klikt u op Netwerkcentrum openen en
  vervolgens op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen. Er wordt een lijst
  met opties weergegeven. Zoek een netwerk en maak daarmee verbinding, of maak een
  nieuwe netwerkverbinding.

  Nadat de verbinding is gemaakt, beweegt u de muisaanwijzer over het netwerkpictogram in het
  systeemvak om de naam en status van de verbinding te controleren.
  OPMERKING: Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naar gelang
  de WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparaten of
  verschillende typen wanden en vloeren.
  Meer informatie over het gebruik van een WLAN is beschikbaar via:


  Uw internetprovider en de gebruikershandleidingen die bij de draadloze router en andere WLANapparatuur zijn geleverd.  Help en ondersteuning en websitekoppelingen.

  Neem contact op met uw internetprovider of zoek op internet naar een overzicht van openbare draadloze
  netwerken ("hotspots") bij u in de buurt. Ga naar de website van uw internetprovider of zoek op internet
  met de zoekterm "hotspot". Informeer bij elke locatie met een openbaar draadloos netwerk naar de
  kosten en de vereisten voor een verbinding.

  Naar een ander netwerk roamen
  Wanneer u uw computer binnen het bereik van een ander WLAN plaatst, probeert Windows verbinding
  te maken met dat netwerk. Als dit lukt, wordt automatisch een verbinding gemaakt tussen uw computer
  en het nieuwe netwerk. Als het nieuwe netwerk niet door Windows wordt herkend, volgt u de instructies
  uit "Aansluiten op een draadloos netwerk".

  WLAN gebruiken

  19 • Page 30

  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie
  gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  Een Bluetooth-apparaat biedt draadloze communicatie binnen klein bereik, ter vervanging van fysieke
  kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten, zoals de volgende, vroeger werden aangesloten:


  computers (desktop- en notebookcomputers, PDA's)  telefoons (mobiele telefoons, draadloze telefoons, gecombineerde GSM/PDA's (smart phones))  beeldverwerkingsapparatuur (printers, camera's)  geluidsapparatuur (headsets, luidsprekers)

  Bluetooth-apparaten bieden peer-to-peer mogelijkheden waarmee u een persoonlijk netwerk (PAN) van
  Bluetooth-apparaten kunt samenstellen. Voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van
  Bluetooth-apparaten raadpleegt u de Help bij de Bluetooth-software.

  Bluetooth en Internet Connection Sharing (ICS)
  HP raadt af om één computer met Bluetooth in te stellen als een host en deze vervolgens te gebruiken
  als een gateway waarlangs andere computers verbinding met internet kunnen maken. Wanneer twee
  of meer computers met behulp van Bluetooth met elkaar zijn verbonden, en ICS (Internet Connection
  Sharing) op een van de computers is ingeschakeld, kunnen de andere computers geen verbinding met
  internet maken via het Bluetooth-netwerk.
  De kracht van Bluetooth ligt in het synchroniseren van informatieoverdrachten tussen de computer en
  draadloze apparaten, waaronder mobiele telefoons, printers, camera's en PDA's. Het feit dat twee of
  meer computers niet consistent met elkaar kunnen worden verbonden om internet te gebruiken via
  Bluetooth, is een beperking van Bluetooth en het Windows-besturingssysteem.

  20

  Hoofdstuk 2 Draadloos netwerk, lokaal netwerk en modem • Page 31

  Verbinding maken met een lokaal netwerk
  Als u verbinding wilt maken met een lokaal netwerk (LAN), heeft u een 8-pins RJ-45-netwerkkabel nodig
  (niet meegeleverd). Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (1) bevat, waarmee storing van
  de ontvangst van tv- en radiosignalen wordt voorkomen, sluit u de kabel aan op de computer met het
  uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt (2).

  WAARSCHUWING! Sluit geen modem- of telefoonkabel aan op een RJ-45-netwerkconnector, om het
  risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.
  U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
  1.

  Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer (1).

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2).

  Verbinding maken met een lokaal netwerk

  21 • Page 32

  3

  Cursorbesturing en toetsenbord

  Cursorbesturing gebruiken
  Voorkeuren voor cursorbesturing instellen
  Via de eigenschappen van de muis in Windows kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten aanpassen
  aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de aanwijzer
  instellen.
  Ga als volgt te werk om de eigenschappen van de muis in Windows te openen:
  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik met de rechtermuisknop op het apparaat dat naar de computer verwijst.

  3.

  Selecteer Muisinstellingen.

  Touchpad gebruiken
  De volgende afbeelding en tabel geven informatie over het touchpad van de computer.

  22

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 33

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Om de touchpadzone in en uit te schakelen, dubbeltikt u snel op
  het indicatielampje Touchpad uit.

  Indicatielampje Touchpad uit

  OPMERKING:
  uit.

  Wanneer de touchpadzone actief is, is het lampje

  (2)

  Touchpadzone

  Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen
  op het scherm selecteren of activeren.

  (3)

  Linkerknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de linkerknop op een externe
  muis.

  (4)

  Rechterknop van het touchpad

  Deze knop heeft dezelfde functie als de rechterknop op een
  externe muis.

  Het touchpad in- en uitschakelen
  Het touchpad is standaard ingeschakeld. Wanneer de touchpadzone actief is, is het lampje uit. Om het
  touchpad in en uit te schakelen, dubbeltikt u snel op het indicatielampje Touchpad uit.

  Touchpadbewegingen gebruiken
  Het touchpad ondersteunt een aantal touchpadbewegingen. Om de touchpadbewegingen te activeren,
  plaatst u twee vingers op het touchpad, zoals beschreven in de volgende gedeeltes.
  Om bewegingen in en uit te schakelen, klikt u op het pictogram Synaptics in het systeemvak aan de
  rechterkant van de taakbalk. Vervolgens schakelt u het selectievakje Bewegingen uitschakelen in of uit.
  Om een specifieke beweging in of uit te schakelen, selecteert u Configuratiescherm > Hardware en
  geluiden > Muis > Apparaatinstellingen > Instellingen. Vervolgens schakelt u het selectievakje naast
  de beweging die u wilt in of uitschakelen, in of uit.

  Cursorbesturing gebruiken

  23 • Page 34

  Schuiven
  Schuiven is handig wanneer u een pagina of afbeelding omhoog of omlaag wilt bewegen. Plaats twee
  vingers een beetje uit elkaar op het touchpad en beweeg ze omhoog, omlaag, naar links of naar rechts
  over het touchpad.
  OPMERKING: De schuifsnelheid wordt bepaald door de snelheid van uw vingers.

  Knijpen
  Met de knijpfunctie kunt u in- of uitzoomen op items zoals pdf-bestanden, afbeeldingen en foto's.
  Ga als volgt te werk om te knijpen:

  24  U zoomt in door twee vingers naast elkaar op het touchpad te plaatsen en de vingers vervolgens
  uit elkaar te bewegen om de omvang van een object te vergroten.  U zoomt uit door twee vingers uit elkaar op het touchpad te plaatsen en de vingers vervolgens
  samen te trekken om de omvang van een object te verkleinen.

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 35

  Draaien
  Met de draaifunctie kunt u items zoals foto's en pagina's draaien. Als u een item wilt draaien, beweegt
  u uw duim en wijsvinger in een cirkelvormige beweging rond uw duim.

  Externe muis aansluiten
  Sluit een externe USB-muis via een van de USB-poorten op de computer aan op de computer. U kunt
  een USB-muis ook via de poorten op een optioneel dockingapparaat of een optioneel dockingproduct
  op het systeem aansluiten.

  Cursorbesturing gebruiken

  25 • Page 36

  Actietoetsen gebruiken
  Actietoetsen zijn bepaalde toetsen bovenaan het toetsenbord waaraan aangepaste acties zijn
  toegewezen.
  Als u een actietoets wilt gebruiken, houdt u deze toets ingedrukt. De toegewezen functie wordt dan
  uitgevoerd.
  OPMERKING: De actietoetsvoorziening is standaard ingeschakeld. U kunt deze voorziening
  uitschakelen via het setupprogramma. Als deze voorziening is uitgeschakeld in het setupprogramma,
  moet u op de fn-toets en een van de actietoetsen drukken om de toegewezen functie in te schakelen.
  Raadpleeg Setupprogramma (BIOS) op pagina 101 voor meer informatie.

  Pictogram

  Beschrijving
  Hiermee opent u Help en ondersteuning, dat informatie bevat over het besturingssysteem Windows en de
  computer, antwoorden op vragen, zelfstudieprogramma's en updates voor de computer.
  Help en ondersteuning voorziet ook in geautomatiseerde probleemoplossing en koppelingen naar
  ondersteuningsspecialisten.
  Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verlaagd.

  Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt de helderheid steeds verder verhoogd.

  Hiermee schakelt u tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als bijvoorbeeld een
  monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op deze toets drukt,
  overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het computerscherm als de
  monitor.
  De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens van de
  computer te ontvangen. Met de toets voor Schakelen tussen beeldschermen kan de weergave ook worden
  geschakeld van en naar andere apparaten die weergavegegevens van de computer ontvangen.
  Hiermee speelt u het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd of bd af.

  Hiermee kunt u een audio-cd, dvd of bd afspelen of het afspelen onderbreken of hervatten.

  Hiermee stopt u het afspelen van een audio-cd, dvd of bd.

  Hiermee speelt u het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd of bd af.

  Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verlaagd.

  Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, wordt het geluidsvolume steeds verder verhoogd.

  26

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 37

  Pictogram

  Beschrijving
  Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).

  Hiermee schakelt u de voorziening voor draadloze communicatie in of uit.
  OPMERKING: Met deze toets kunt u geen draadloze verbinding tot stand brengen. Als u een draadloze
  verbinding tot stand wilt brengen, moet er een draadloos netwerk zijn ingesteld.
  prt sc

  Hiermee maakt u een momentopname of afbeelding van het computerbeeldscherm die naar het Klembord
  wordt gekopieerd.

  Hotkeys gebruiken
  Hotkeys zijn combinaties van de fn-toets (2) en ofwel de esc-toets (1) ofwel een actietoets (3).

  Druk op fn+esc om informatie weer te geven over de hardwareonderdelen en het versienummer van
  het BIOS (Basic Input-Output System) van het systeem. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt,
  wordt er als u op de fn-toets en een van de actietoetsen drukt, in die toepassing een snelmenu geopend.
  Ga als volgt te werk om een hotkeyopdracht te gebruiken:


  Druk op de fn-toets en vervolgens op de tweede toets van de hotkeyopdracht.
  – of –  Houd de fn-toets ingedrukt, druk op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens
  beide toetsen tegelijk los.

  Hotkeys gebruiken

  27 • Page 38

  Toetsenblok gebruiken
  De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern
  numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok.

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Num lock-toets

  Schakelt het geïntegreerde numerieke toetsenblok of Num Lock
  voor een aangesloten optioneel numeriek toetsenblok in of uit.
  OPMERKING: De toetsenblokfunctie die actief is op het moment
  dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw actief
  wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.

  2

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok

  Deze toetsen kunt u laten werken als de toetsen op een extern
  numeriek toetsenblok.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken
  De werking van de toetsen op het geïntegreerde numerieke toetsenblok hangt af van het wel of niet
  ingeschakeld zijn van Num Lock. Num Lock is standaard uitgeschakeld.


  Wanneer Num Lock is ingeschakeld, kunt u met de toetsenbloktoetsen cijfers typen.  Wanneer Num Lock is uitgeschakeld, werken de toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page up-toets
  of page down-toets.

  Druk op de toets voor num lk op het geïntegreerde toetsenblok om de Num Lock uit of in te
  schakelen.

  Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken
  Bij de meeste externe numerieke toetsenblokken is de werking van de toetsen afhankelijk van het wel
  of niet ingeschakeld zijn van num lock. (Num lock is standaard uitgeschakeld.)

  28  Wanneer num lock is ingeschakeld, kunt u met de meeste toetsenbloktoetsen cijfers typen.  Wanneer num lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page
  up-toets of page down-toets.

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 39

  Wanneer Num Lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het Num Lock-lampje op de
  computer branden. Wanneer Num Lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het Num
  Lock-lampje op de computer uit.
  Druk op de toets voor num lk op het externe toetsenblok, niet op de computer, om de Num Lock op een
  extern toetsenblok uit of in te schakelen.

  Touchpad en toetsenbord reinigen
  Als het touchpad vies of vettig wordt, gaat de aanwijzer onverwachte bewegingen maken. U kunt dit
  vermijden door het touchpad te reinigen met een vochtige doek en uw handen regelmatig te wassen
  wanneer u met de computer werkt.
  WAARSCHUWING! Gebruik geen stofzuigeraccessoires om het toetsenbord te reinigen, om het risico
  van een elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger laat
  stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achter.
  Reinig het toetsenbord regelmatig om te voorkomen dat toetsen blijven steken en om stof, pluisjes en
  kruimels te verwijderen die onder de toetsen terechtkomen. U kunt een spuitbus met perslucht en een
  rietje gebruiken om lucht rondom en onder de toetsen te blazen en vuil te verwijderen.

  Touchpad en toetsenbord reinigen

  29 • Page 40

  4

  Multimedia

  Multimediavoorzieningen
  De computer bevat multimediavoorzieningen waarmee u muziek kunt beluisteren, naar films kunt kijken
  en afbeeldingen en foto's kunt bekijken. De computer beschikt mogelijk over de volgende
  multimediacomponenten:


  optischeschijfeenheid voor het afspelen van audio- en videoschijven;  geïntegreerde luidsprekers om muziek te beluisteren;  geïntegreerde microfoon om zelf audio op te nemen;  geïntegreerde webcam waarmee u video kunt opnemen en delen;  vooraf geïnstalleerde multimediasoftware waarmee u muziek, films, afbeeldingen en foto's kunt
  weergeven en beheren;  multimediatoetsen voor snelle toegang tot multimediataken.

  OPMERKING: De computer beschikt mogelijk niet over alle vermelde componenten.

  30

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 41

  Multimediacomponenten herkennen

  Item

  Beschrijving

  Functie

  1

  Dubbele array-microfoons (2)

  Hiermee neemt u geluid op.

  2

  Lampje van de webcam

  Dit lampje gaat branden wanneer videosoftware gebruik maakt van
  de webcam.

  3

  Webcam

  Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.

  4

  Toets Geluid zachter

  Hiermee kunt u het geluidsvolume verlagen.

  5

  Toets Geluid harder

  Hiermee kunt u het geluidsvolume verhogen.

  6

  Toets Geluid uit

  Hiermee schakelt u de geluidsweergave uit (en weer in).

  7

  Luidsprekers (2)

  Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.

  8

  Audio-uitgang (hoofdtelefoon)

  Hierop kunt u optionele stereoluidsprekers met eigen voeding, een
  hoofdtelefoon, een oortelefoon, een headset of een televisietoestel
  aansluiten, om het computergeluid via dat apparaat weer te geven.
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de
  hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet. Zo beperkt u het risico
  van gehoorbeschadiging. Raadpleeg Informatie over
  voorschriften, veiligheid en milieu voor aanvullende informatie over
  veiligheid.
  OPMERKING: Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op
  de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers
  uitgeschakeld.

  9

  Audio-ingang (microfoon)

  Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon,
  stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

  Multimediavoorzieningen

  31 • Page 42

  Geluidsvolume aanpassen
  U kunt het geluidsvolume aanpassen met de volumetoetsen van de computer.


  Als u het geluid zachter wilt zetten, drukt u op de toets Geluid zachter (1).  Als u het geluid harder wilt zetten, drukt u op de toets Geluid harder (2).  Als u het geluid wilt uitschakelen of weer wilt inschakelen, drukt u op de toets Geluid uit (3).

  OPMERKING: U kunt het geluidsvolume aanpassen via het besturingssysteem Windows en via
  bepaalde programma's.

  Toetsen voor het afspelen van media gebruiken
  Met de toetsen voor het afspelen van media regelt u het afspelen van een audio-cd of een dvd of bd
  die in een (afzonderlijk aan te schaffen) externe optische-schijfeenheid is geplaatst.

  32  Als een audio-cd of dvd niet wordt afgespeeld, drukt u op de toets Afspelen/pauzeren (2) om de
  schijf af te spelen.  Als een audio-cd of een dvd wordt afgespeeld, gebruikt u de volgende toetsen:


  Om het vorige muziekstuk van een audio-cd of het vorige gedeelte van een dvd af te spelen,
  drukt u op de toets Vorige track (1).  Om het afspelen van de schijf te onderbreken of te hervatten, drukt u op de toets Afspelen/
  pauzeren (2).  Om de schijf stop te zetten, drukt u op de toets Stoppen (3).  Om het volgende muziekstuk van een audio-cd of het volgende gedeelte van een dvd af te
  spelen, drukt u op de toets Volgende track (4).

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 43

  Multimediavoorzieningen

  33 • Page 44

  Multimediasoftware
  Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware waarmee u muziek kunt afspelen en films en afbeeldingen
  kunt bekijken.

  HP MediaSmart software gebruiken
  HP MediaSmart maakt van de computer een mobiel entertainmentcentrum. U kunt muziek luisteren en
  films op dvd's en bd's bekijken, internettelevisie en live televisie kijken en uw fotoverzamelingen beheren
  en bewerken.
  OPMERKING: Gebruik een geïntegreerde tv-tuner (alleen bepaalde modellen) of een optionele
  externe tv-tuner (niet meegeleverd) om live tv-uitzendingen op de computer te bekijken, op te nemen
  en te pauzeren.
  MediaSmart bevat:


  Internet-tv: met een internetverbinding kunt u klassiekers uit de oude doos afspelen, kiezen uit een
  scala van tv-programma's en tv-zenders en de zender HP-TV op het volledige scherm bekijken.  Ondersteuning voor het uploaden van foto's en video's

  Uw MediaSmart-foto's uploaden naar fotosites op internet, zoals Snapfish.  Eigen video's (bijvoorbeeld leuke filmpjes die u met de geïntegreerde webcam heeft gemaakt)
  uploaden naar YouTube.

  Pandora Internet-radio (alleen Noord-Amerika): luister naar muziek die speciaal voor u is
  geselecteerd, als streaming audio via Internet.

  Dubbelklik op het pictogram MediaSmart op het bureaublad van de computer om MediaSmart te
  starten.
  Selecteer Start > Help en ondersteuning en typ MediaSmart in het zoekvak voor meer informatie
  over het gebruik van MediaSmart.

  Andere vooraf geïnstalleerde multimediasoftware gebruiken
  OPMERKING: Sommige programma's bevinden zich mogelijk in submappen.
  U zoekt als volgt andere vooraf geïnstalleerde multimediasoftware op:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's.

  2.

  Open het multimediaprogramma dat u wilt gebruiken. Klik bijvoorbeeld op Windows Media
  Player als u een audio-cd wilt afspelen met Windows Media Player.

  Multimediasoftware vanaf een schijf installeren
  Ga als volgt te werk om multimediasoftware vanaf een cd of dvd te installeren:

  34

  1.

  Plaats de schijf in de optischeschijfeenheid.

  2.

  Volg de installatie-instructies die worden gegeven in de installatiewizard.

  3.

  Start de computer opnieuw op als daarom wordt gevraagd.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 45

  OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor informatie over de software
  die bij de computer is geleverd. De instructies worden mogelijk met de software, op de softwareschijf
  of op de website van de fabrikant meegeleverd.

  Multimediasoftware

  35 • Page 46

  Audio
  De computer bevat uiteenlopende audiovoorzieningen waarmee u o.a. het volgende kunt doen:


  Muziek afspelen via de computerluidsprekers en/of aangesloten externe luidsprekers  Geluid opnemen met de interne microfoon of een aangesloten externe microfoon  Muziek downloaden van internet  Multimediapresentaties maken met beeld en geluid  Beeld en geluid overbrengen met expresberichtenprogramma's  Radioprogramma's als audiostream ontvangen (alleen bepaalde modellen) of FM-radiosignalen
  ontvangen  Audio-cd's maken of "branden"

  Externe audioapparatuur aansluiten
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet.
  Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Raadpleeg Informatie over voorschriften, veiligheid en
  milieu voor aanvullende informatie over veiligheid.
  Als u externe apparaten zoals externe luidsprekers, een hoofdtelefoon of een microfoon wilt aansluiten,
  raadpleegt u de bij het apparaat verstrekte informatie. Voor de beste resultaten:


  Zorg dat de apparaatkabel correct is aangesloten op de juiste connector van de computer.
  Kabelconnectoren hebben normaliter een kleurcodering die overeenkomt met die van de
  corresponderende connectoren op de computer.  Installeer alle stuurprogramma's die zijn vereist voor het externe apparaat.
  OPMERKING: Een stuurprogramma is een vereist programma dat fungeert als "vertaler" tussen
  het apparaat en de programma's die gebruikmaken van het apparaat.

  Audiofuncties controleren
  Ga als volgt te werk om het systeemgeluid van de computer te controleren:

  36

  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm.

  2.

  Klik op Hardware en geluiden.

  3.

  Klik op Geluid.

  4.

  Wanneer het venster Geluid wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Geluiden.

  5.

  Selecteer onder Programmagebeurtenissen het gewenste geluid, zoals een pieptoon of een
  alarmsignaal.

  6.

  Klik op de knop Test. Als het goed is, hoort u het geluid door de luidsprekers of de aangesloten
  hoofdtelefoon.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 47

  Ga als volgt te werk om de opnamefuncties te controleren:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Geluidsrecorder.

  2.

  Klik op Begin met opnemen en spreek in de microfoon. Voor optimale resultaten tijdens het
  opnemen spreekt u rechtstreeks in de microfoon en neemt u geluid op in een omgeving die vrij is
  van achtergrondruis.

  3.

  Sla het bestand op het bureaublad op.

  4.

  Open Windows Media Player of MediaSmart en speel het geluid af.

  Als u de audio-instellingen van de computer wilt bevestigen of wijzigen, selecteert u Start >
  Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid.

  Video
  De computer bevat uiteenlopende videovoorzieningen waarmee u o.a. het volgende kunt doen:


  Films bekijken;  Spelletjes spelen via internet;  Afbeeldingen en video's bewerken voor presentaties;  Externe videoapparatuur aansluiten;  Televisie kijken, waaronder HDTV (high-definition tv, alleen bepaalde modellen).

  Externe monitor of projector aansluiten
  Via de externemonitorpoort sluit u een extern weergaveapparaat aan op de computer, zoals een externe
  monitor of projector.
  Sluit de kabel van het apparaat aan op de externemonitorpoort om een weergaveapparaat aan te sluiten.
  OPMERKING: Als een extern weergaveapparaat op de juiste wijze is aangesloten maar geen beeld
  geeft, drukt u op de toets Schakelen tussen beeldschermen om het beeld te schakelen naar het
  apparaat. Door herhaaldelijk te drukken op de toets Schakelen tussen beeldschermen, schakelt u de
  weergave tussen het computerbeeldscherm en het externe weergaveapparaat.

  Video

  37 • Page 48

  HDMI-apparaat aansluiten
  De computer beschikt over een HDMI-poort (High Definition Multimedia Interface). Via de HDMI-poort
  sluit u de computer aan op een optioneel video- of audioapparaat, zoals een high-definition
  televisietoestel of andere compatibele digitale apparatuur of audio-apparatuur.
  De computer kan gelijktijdig beelden weergeven op één van de op de HDMI-poort aangesloten HDMIapparaten en op het beeldscherm van de computer of een ander ondersteund extern
  weergaveapparaat.
  OPMERKING: Als u videosignalen wilt verzenden via de HDMI-poort, heeft u een HDMI-kabel nodig.
  Deze moet u aanschaffen bij een elektronicazaak.
  U sluit een video- of audioapparaat als volgt aan op de HDMI-poort:
  1.

  Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het videoapparaat volgens de instructies van de
  fabrikant.

  3.

  Druk op de toets Schakelen tussen beeldschermen om het beeld te schakelen tussen de
  weergaveapparaten die zijn aangesloten op de computer.

  Audio voor HDMI configureren (alleen bepaalde modellen)
  Ga als volgt te werk om HDMI-audio te configureren:

  38

  1.

  Sluit een audio- of videoapparaat, zoals een high-definition televisie, aan op de HDMI-poort.

  2.

  Configureer het standaardapparaat voor audioweergave:
  a.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de
  rechterkant van de taakbalk.

  b.

  Klik op Afspeelapparaten.

  c.

  Klik op het tabblad Afspelen op Digitale uitvoer of op Apparaat voor digitale uitvoer
  (HDMI).

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 49

  d.

  Klik op Standaard.

  e.

  Klik op OK.

  Ga als volgt te werk om de audio weer af te spelen via de computerluidsprekers:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant
  van de taakbalk.

  2.

  Klik op Afspeelapparaten.

  3.

  Klik op het tabblad Afspelen op Luidsprekers.

  4.

  Klik op Standaard.

  5.

  Klik op OK.

  Webcam
  De computer heeft een geïntegreerde webcam, die zich boven aan het beeldscherm bevindt. De
  webcam is een invoerapparaat waarmee u video kunt vastleggen en uitwisselen.
  Ga als volgt te werk om de webcam te gebruiken:
  1.

  Klik op het pictogram HP MediaSmart op het bureaublad.

  2.

  Selecteer het videopictogram in het SmartMenu van MediaSmart.

  3.

  Klik op Webcam.

  Klik op Start > Help en ondersteuning en typ MediaSmart in het zoekveld voor meer informatie over
  het gebruik van HP MediaSmart.
  Voor optimale webcamprestaties:


  Als u problemen ondervindt bij het weergeven of verzenden van multimediabestanden naar iemand
  in een ander lokaal netwerk of buiten uw netwerkfirewall, schakelt u de firewall tijdelijk uit. Voer de
  gewenste acties uit en schakel de firewall vervolgens weer in. Als u het probleem permanent wilt
  oplossen, configureert u de firewall waar nodig opnieuw en past u vervolgens het beleid en de
  instellingen van andere inbraakdetectiesystemen aan.  Plaats heldere lichtbronnen zo mogelijk achter de camera en buiten het beeldveld.

  Webcam

  39 • Page 50

  5

  Energiebeheer

  Opties voor energiebeheer instellen
  Energiebesparende standen gebruiken
  Standaard zijn twee energiebesparende voorzieningen ingeschakeld: de slaapstandvoorziening en de
  hibernationvoorziening.
  Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, knipperen de aan/uit-lampjes en wordt het scherm
  leeggemaakt. Uw werk wordt opgeslagen in het geheugen. Het beëindigen van de slaapstand gaat
  sneller dan het beëindigen van de hibernationstand. Als de slaapstand gedurende lange tijd geactiveerd
  is of als de acculading een kritiek laag niveau bereikt terwijl de slaapstand is geactiveerd, wordt de
  hibernationstand geactiveerd.
  Wanneer de hibernationstand wordt geactiveerd, wordt uw werk opgeslagen in een hibernationbestand
  op de vaste schijf en wordt de computer afgesloten.
  VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand of de hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van of
  geschreven naar een schijf of een externemediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de
  audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
  OPMERKING: Wanneer de computer in de slaapstand of de hibernationstand staat, is het niet
  mogelijk om netwerkverbindingen te maken of de computer te gebruiken.

  Slaapstand activeren of beëindigen
  Standaard is het systeem zo ingesteld dat de slaapstand wordt geactiveerd als de computer 15 minuten
  inactief is geweest en op accuvoeding werkt, of als de computer 30 minuten inactief is geweest en op
  een externe voedingsbron werkt.
  U kunt de instellingen voor energiebeheer en de time-outs wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van
  het Configuratiescherm van Windows.
  Als de computer is ingeschakeld, gaat u als volgt te werk om de slaapstand te activeren:


  Druk op de aan/uit-knop.  Sluit het beeldscherm.  Klik op Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Slaapstand.

  U beëindigt als volgt de slaapstand:

  40  Druk op de aan/uit-knop.  Als het beeldscherm gesloten is, opent u het beeldscherm.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 51  Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord, of op een willekeurige knop op de
  afstandsbediening (alleen bepaalde modellen).  Activeer het touchpad.

  Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaat het aan/uit-lampje branden en wordt het venster hersteld
  op het punt waar u bent gestopt met werken.
  OPMERKING: Als u een wachtwoord moet invoeren wanneer u de slaapstand afsluit, voer dan uw
  wachtwoord voor Windows achter de opdrachtprompt in.

  Hibernationstand activeren of beëindigen
  De hibernationstand wordt geactiveerd als de computer 1.080 minuten (18 uur) inactief is geweest en
  op accuvoeding of netvoeding werkt, of wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt.
  U kunt de instellingen voor energiebeheer en de time-outs wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van
  het Configuratiescherm van Windows.
  Klik op Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Hibernationstand om de
  hibernationstand te starten.
  Beëindig de hibernationstand door de aan/uit-knop in te drukken. Het aan/uit-lampje gaat branden en
  het venster dat actief was toen de hibernationstand geactiveerd werd, wordt hersteld.
  OPMERKING: Als u een wachtwoord moet invoeren wanneer u de hibernationstand afsluit, voer dan
  uw wachtwoord voor Windows achter de opdrachtprompt in.

  Accumeter gebruiken
  De Accumeter bevindt zich in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Met de Accumeter
  heeft u snel toegang tot Energiebeheer, kunt u de acculading bekijken en een ander
  energiebeheerschema selecteren.


  Beweeg de cursor over het pictogram van de Accumeter om de acculading en het huidige
  energiebeheerschema weer te geven.  Klik op het pictogram van de Accumeter en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen tot
  Energiebeheer of om het energiebeheerschema te wijzigen.

  Verschillende accumeters geven aan of de computer op accuvoeding of netvoeding werkt. Het
  pictogram geeft ook een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is, de acculading een kritiek laag
  niveau bereikt of overschakelt op reservevoeding.
  Ga als volgt te werk om het pictogram van de Accumeter te verbergen of weer te geven:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan
  de linkerkant van het systeemvak).

  2.

  Klik op Meldingspictogrammen aanpassen.

  3.

  Selecteer Pictogrammen en waarschuwingen weergeven voor het pictogram Volume onder de
  kolom Gedrag.

  4.

  Klik op OK.

  Opties voor energiebeheer instellen

  41 • Page 52

  Energiebeheerschema's gebruiken
  Een energiebeheerschema bestaat uit een reeks systeeminstellingen waarmee het energieverbruik van
  de computer wordt beheerd. U kunt energiebeheerschema's gebruiken om energie te besparen of de
  prestaties van de computer te maximaliseren.
  U kunt de instellingen van energiebeheerschema's aanpassen of uw eigen energiebeheerschema
  maken.

  Huidig energiebeheerschema weergeven
  Ga als volgt te werk om het huidige energiebeheerschema weer te geven:


  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
  – of –  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  Ander energiebeheerschema selecteren
  Ga als volgt te werk om een ander energiebeheerschema te selecteren:


  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en
  selecteer vervolgens een energiebeheerschema in de lijst.
  – of –  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer en selecteer
  een energiebeheerschema in de lijst.

  Energiebeheerschema's aanpassen
  Ga als volgt te werk om een energiebeheerschema aan te passen:
  1.

  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en klik
  vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Selecteer een energiebeheerschema en klik vervolgens op Instellingen voor schema wijzigen.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan.

  4.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen om meer instellingen te wijzigen.

  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand
  Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen
  van de slaap- of hibernationstand:

  42

  1.

  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen.

  3.

  Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 53

  4.

  Klik op Een wachtwoord vereisen (aanbevolen).

  5.

  Klik op Wijzigingen opslaan.

  Opties voor energiebeheer instellen

  43 • Page 54

  Externe netvoeding gebruiken
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde
  netvoedingsadapter, een door HP geleverde vervangende adapter, of een compatibele adapter die als
  accessoire is aangeschaft bij HP.
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
  Externe netvoeding wordt geleverd via:


  Een goedgekeurde netvoedingsadapter  Een optioneel dockingapparaat of dockingproduct

  Sluit de computer aan op een externe netvoedingsbron:


  Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert  Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast  Wanneer u informatie naar een cd of dvd schrijft

  Wanneer de computer op een externe netvoedingsbron wordt aangesloten:


  De accu laadt op.  Als de computer is ingeschakeld, verandert het pictogram Accumeter in de taakbalk van vorm.

  Wanneer de computer van een externe netvoedingsbron wordt losgekoppeld:


  De computer schakelt over op accuvoeding.  De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen. Als
  u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt u op de toets Beeldschermhelderheid
  verhogen of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan.

  Netvoedingsadapter aansluiten
  WAARSCHUWING! Ga als volgt te werk om het risico van een elektrische schok en schade aan de
  apparatuur te beperken:
  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.
  Ontkoppel de netvoeding van de computer door de stekker uit het stopcontact te halen (niet door het
  netsnoer los te koppelen van de computer).
  Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het netsnoer aan
  op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen door bijvoorbeeld adapters of
  stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
  U sluit de computer als volgt aan op een externe netvoedingsbron:

  44

  1.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de voedingsconnector van de computer (1).

  2.

  Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de netvoedingsadapter (2).

  3.

  Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (3).

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 55

  Externe netvoeding gebruiken

  45 • Page 56

  Accuvoeding gebruiken
  Wanneer er zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op
  een externe voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is aangesloten
  op een externe netvoedingsbron, werkt de computer op netvoeding.
  Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en de computer op externe voeding werkt via
  de netvoedingsadapter, schakelt de computer over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter
  wordt losgekoppeld van de computer.
  OPMERKING: De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen
  wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt
  verhogen, drukt u op de toets Beeldschermhelderheid verhogen of sluit u de netvoedingsadapter
  opnieuw aan.
  U kunt een accu in de computer laten zitten of de accu verwijderen en opbergen. Dit is afhankelijk van
  de manier waarop u de computer gebruikt. Als u de accu in de computer laat zitten wanneer de computer
  is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Bovendien wordt zo uw werk
  beschermd in geval van een stroomstoring. Een accu in de computer wordt echter langzaam ontladen
  wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde accu, een
  door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij
  HP.
  De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die
  op de computer is aangesloten en andere factoren.

  Accu-informatie vinden in Help en ondersteuning
  Help en ondersteuning biedt de volgende hulpprogramma's en informatie over de accu:


  Accucontrole, waarmee u de prestaties van de accu kunt controleren.  Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te
  slaan om de levensduur van de accu te maximaliseren.  Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit.

  Voor informatie over accu's selecteert u Start > Help en ondersteuning > Leren >
  Energiebeheerschema's: Veelgestelde vragen.

  Accucontrole gebruiken
  Help en ondersteuning biedt informatie over de status van de in de computer geïnstalleerde accu.
  OPMERKING: Accucontrole werkt alleen goed als de computer is aangesloten op een externe
  voedingsbron.

  46

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 57

  Ga als volgt te werk om Accucontrole uit te voeren:
  1.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer.

  2.

  Selecteer Start > Help en ondersteuning > Problemen oplossen > Voeding, thermisch en
  mechanisch.

  3.

  Klik op het tabblad Voeding en klik vervolgens op Accucontrole.

  Accucontrole onderzoekt de accu en de cellen ervan om te kijken of ze goed functioneren, en rapporteert
  vervolgens de resultaten van het onderzoek.

  Acculading weergeven
  Beweeg de cursor over het pictogram Accumeter in het systeemvak om de overgebleven acculading
  weer te geven.

  Accu plaatsen of verwijderen
  VOORZICHTIG: Als u een accu verwijdert die de enige voedingsbron is, kunnen er gegevens verloren
  gaan. Om gegevensverlies te voorkomen, activeert u de hibernationstand of sluit u de computer af via
  Windows voordat u de accu verwijdert.
  U plaatst de accu als volgt:
  1.

  Sluit het beeldscherm.

  2.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  3.

  Plaats de accu in de accuruimte (1) en kantel de accu omlaag totdat de accu op zijn plaats zit
  (2).

  De accuvergrendeling vergrendelt de accu automatisch.

  Accuvoeding gebruiken

  47 • Page 58

  U verwijdert de accu als volgt:
  1.

  Sluit het beeldscherm.

  2.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  3.

  Verschuif de accuvergrendelingen (1) om de accu los te koppelen.

  4.

  Kantel de accu (2) omhoog en verwijder de accu uit de computer (3).

  Accu opladen
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
  De accu wordt opgeladen wanneer de computer is aangesloten op een externe voedingsbron via een
  netvoedingsadapter, een optionele voedingsadapter of een optioneel dockingapparaat.
  De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar het opladen verloopt
  sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.
  Het opladen kan langer duren wanneer de accu nieuw is, langer dan twee weken niet is gebruikt of veel
  warmer of kouder is dan de normale kamertemperatuur.
  Ga als volgt te werk om de accuwerktijd te verlengen en de nauwkeurigheid van de weergave van de
  acculading te optimaliseren:

  48  Als u een nieuwe accu oplaadt, wacht u tot de accu volledig is opgeladen voordat u de computer
  inschakelt.  Laad de accu pas op wanneer deze door normaal gebruik is ontladen tot ongeveer 5 procent van
  de volledige lading.  Als de accu één maand of langer niet is gebruikt, is het noodzakelijk de accu te kalibreren in plaats
  van op te laden.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 59

  Accuwerktijd maximaliseren
  De accuwerktijd varieert afhankelijk van de voorzieningen die u gebruikt terwijl de computer op
  accuvoeding werkt. De maximale accuwerktijd neemt geleidelijk af omdat de capaciteit van de accu
  afneemt ten gevolge van bepaalde natuurlijke processen.
  Ga als volgt te werk om de accuwerktijd te maximaliseren:


  Verlaag de helderheid op het scherm.  Controleer of Energiespaarstand in Energiebeheer is ingeschakeld.  Verwijder de accu uit de computer als deze niet wordt gebruikt of opgeladen.  Bewaar de accu op een koele, droge plaats.

  Omgaan met een lage acculading
  In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn ingesteld.
  Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem daarop
  reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows.
  Voorkeuren die u in Energiebeheer instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes.

  Lage acculading herkennen
  Als u niets onderneemt wanneer de accu bijna leeg is, wordt het niveau van de acculading kritiek.
  Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:


  Als de hibernationvoorziening is ingeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat,
  wordt de hibernationstand geactiveerd.  Als de hibernationvoorziening is uitgeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat,
  blijft de computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld,
  waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.

  Lage acculading verhelpen
  VOORZICHTIG: Wacht met het herstellen van de voeding totdat de aan/uit-lampjes uit zijn. Zo beperkt
  u het risico van gegevensverlies wanneer de hibernationstand is geactiveerd doordat het ladingsniveau
  van de accu in de computer kritiek laag is geworden.
  Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is
  Om een lage acculading te verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is, sluit u een
  van de volgende apparaten aan:


  netvoedingsadapter  optioneel dockingapparaat  optionele voedingsadapter

  Accuvoeding gebruiken

  49 • Page 60

  Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu beschikbaar is
  Ga als volgt te werk om een lage acculading te verhelpen wanneer een opgeladen accu beschikbaar
  is:
  1.

  Schakel de computer uit of activeer de hibernationstand.

  2.

  Verwijder de lege accu en plaats vervolgens een volle accu.

  3.

  Schakel de computer in.

  Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron beschikbaar is
  Om een lage acculading te verhelpen wanneer er geen voedingsbron beschikbaar is, activeert u de
  hibernationstand, of u slaat uw werk op en schakelt de computer vervolgens uit.
  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan beëindigen
  Ga als volgt te werk om een lage acculading te verhelpen wanneer de computer de hibernationstand
  niet kan beëindigen:
  1.

  Plaats een opgeladen accu of sluit de computer aan op een externe voedingsbron.

  2.

  Beëindig de hibernationstand door de aan/uit-knop in te drukken.

  Accu kalibreren
  Kalibreer de accu:


  Als de weergegeven acculading onjuist lijkt te zijn;  Als u constateert dat de werktijd van de accu duidelijk anders is dan tevoren.

  Een intensief gebruikte accu hoeft slechts eens per maand te worden gekalibreerd. Kalibreer een nieuwe
  accu niet.
  Ga als volgt te werk om een accu te kalibreren:
  1.

  Laad de accu volledig op.
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
  OPMERKING: De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar
  het opladen verloopt sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.

  50

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 61

  Ga als volgt te werk om de accu volledig op te laden:

  2.

  a.

  Plaats de accu in de computer.

  b.

  Sluit de computer aan op een netvoedingsadapter, een optionele voedingsadapter of een
  optioneel dockingapparaat en sluit de adapter of het apparaat aan op een externe
  netvoedingsbron.

  c.

  Zorg dat de computer op de externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig
  is opgeladen.

  Schakel de energiebesparende voorzieningen uit. Ga als volgt te werk om de energiebesparende
  voorzieningen uit te schakelen:
  a.

  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  3.

  b.

  Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen.

  c.

  Noteer de instellingen voor Het beeldscherm uitschakelen na in de kolom Op accu, zodat u
  deze kunt herstellen na het kalibreren.

  d.

  Wijzig de instellingen voor Het beeldscherm uitschakelen na in Nooit.

  e.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  f.

  Klik op het plusteken naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusteken naast
  Hibernationstand na.

  g.

  Noteer de instelling voor Op accu onder Hibernationstand na, zodat u deze instelling na de
  kalibratie weer kunt opgeven.

  h.

  Wijzig de instelling voor Op accu naar Nooit.

  i.

  Klik op OK.

  j.

  Klik op Wijzigingen opslaan.

  Ontlaad de accu. Ga als volgt te werk om de accu te ontladen:
  a.

  Koppel de computer los van de externe voedingsbron, maar schakel de computer niet uit.

  b.

  Laat de computer op accuvoeding werken totdat de accu volledig is ontladen.

  Accuvoeding gebruiken

  51 • Page 62

  Tijdens het ontladen van de accu moet de computer ingeschakeld blijven. De accu wordt ontladen,
  ongeacht of de computer in gebruik is. Wanneer u de computer gebruikt, verloopt het ontladen
  echter sneller.

  4.  Als u de computer onbeheerd wilt achterlaten tijdens het ontladen, slaat u uw gegevens op
  voordat u de ontladingsprocedure start.  Als u de computer incidenteel gebruikt tijdens de ontladingsprocedure en u wachttijden voor
  energiebesparing heeft ingesteld, kunnen de volgende verschijnselen optreden tijdens het
  ontladingsproces:


  De monitor wordt niet automatisch uitgeschakeld.  De snelheid van de vaste schijf neemt niet automatisch af wanneer de computer inactief
  is.  De hibernationstand wordt niet automatisch geactiveerd.

  Laad de accu op. Ga als volgt te werk om de accu op te laden:
  a.

  Zorg dat de computer op de externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig
  is opgeladen.
  U kunt de computer gewoon gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen, maar het opladen
  gaat sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.

  b.
  5.

  Als de computer is uitgeschakeld, schakelt u deze in wanneer de accu volledig is opgeladen.

  Schakel de energiebesparende voorzieningen weer in. Ga als volgt te werk om de
  energiebesparende voorzieningen weer in te schakelen:
  VOORZICHTIG: Als u de hibernationvoorziening niet opnieuw inschakelt nadat u de accu hebt
  gekalibreerd, kan de accu volledig worden ontladen.
  a.

  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  52

  b.

  Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen.

  c.

  Voer de instellingen in die u hebt opgeschreven voor de items in de kolom Op accu.

  d.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  e.

  Klik op het plusteken naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusteken naast
  Hibernationstand na.

  f.

  Voer de instelling in die u hebt opgeschreven voor Op accu.

  g.

  Klik op OK.

  h.

  Klik op Wijzigingen opslaan.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 63

  Accuvoeding besparen
  Ga als volgt te werk om op accuvoeding te besparen:


  Selecteer Windows Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer >
  Energiebeheerschema Energiebesparing.  Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemtoepassingen af wanneer
  u deze niet gebruikt.  Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u
  deze apparatuur niet gebruikt.  Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze.  Druk op de Helderheid van beeldscherm verlagen of Helderheid van beeldscherm verhogen om
  de helderheid van het beeldscherm indien gewenst aan te passen.  Activeer de slaap- of hibernationstand of schakel de computer uit zodra u stopt met werken.

  Accu opbergen
  VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om
  beschadiging van de accu te voorkomen.
  Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt
  en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.
  Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft.
  OPMERKING: Controleer een opgeborgen accu elke 6 maanden. Wanneer de capaciteit minder is
  dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u de accu weer opbergt.
  Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt.

  Afvoeren van afgedankte accu's
  WAARSCHUWING! Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren om het risico
  op brand en brandwonden te beperken. Sluit externe contactpunten niet kort. Gooi de accu niet in open
  vuur of water.
  Raadpleeg de bij de computer geleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor meer
  veiligheidsinformatie.

  Accu vervangen
  De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die
  op de computer is aangesloten en andere factoren.
  Accucontrole waarschuwt dat de accu moet worden vervangen wanneer een interne cel niet correct
  wordt opgeladen of wanneer de opslagcapaciteit van de accu de status Zwak heeft bereikt. Er verschijnt
  een bericht waarin u wordt verwezen naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen
  van een vervangende accu. Als de accu wordt gedekt door een garantie van HP, wordt bij de instructies
  een garantie-id geleverd.

  Accuvoeding gebruiken

  53 • Page 64

  OPMERKING: HP raadt u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel
  brandt.

  54

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 65

  Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde
  modellen)
  U kunt met de computer schakelen tussen grafische modi. De computer heeft twee modi voor het
  verwerken van grafische beelden. Wanneer u overschakelt van netvoeding naar accuvoeding, schakelt
  de computer van de 'high performance'-modus over naar de energiebesparingsmodus om de
  levensduur van de accu te verlengen. Wanneer u overschakelt van accuvoeding naar netvoeding,
  schakelt de computer terug naar de 'high performance'-modus.
  OPMERKING: Om de prestaties van de computer te optimaliseren is het mogelijk dat het systeem
  schakelmodi niet toestaat, of dat het systeem u verzoekt tussen modi te schakelen. Het is mogelijk dat
  u voor het schakelen eerst alle programma's moet afsluiten.
  OPMERKING: HDMI werkt alleen in de 'high performance'-modus. HDMI kan niet in de
  energiebesparingsmodus worden gebruikt.
  Wanneer u overschakelt tussen netvoeding en accuvoeding, wordt u gewaarschuwd dat de computer
  overschakelt naar een andere grafische modus. Desgewenst kunt u aangeven dat u dezelfde grafische
  modus wilt blijven gebruiken. Terwijl de computer tussen modi schakelt, is het scherm enkele seconden
  leeg. Nadat het overschakelen is voltooid, verschijnt er een melding in het systeemvak en verschijnt het
  schermbeeld weer.
  OPMERKING: Wanneer bepaalde modellen computers in de 'slate'-modus staan, wordt de
  schermstand gereset wanneer er tussen grafische modi wordt geschakeld.
  Om te bepalen welke grafische modus u gebruikt klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad van
  Windows en vervolgens klikt u op Configure Switchable Graphics (Schakelbare grafische modi
  configureren).

  Schakelen tussen grafische modi (alleen bepaalde modellen)

  55 • Page 66

  Computer afsluiten
  VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt
  opgeslagen.
  OPMERKING: Als de computer in de slaap- of hibernationstand staat, beëindig dan de slaap- of
  hibernationstand voordat u de computer uitschakelt.
  Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het
  besturingssysteem, en vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
  Schakel de computer uit:


  Wanneer u de accu wilt vervangen of toegang wilt tot onderdelen in de computer.  Wanneer u externe hardware aansluit die niet op een USB-poort kan worden aangesloten.  Wanneer u de computer voor een lange periode van een externe netvoedingsbron loskoppelt.

  Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan/uit-knop, raadt HP aan de opdracht Afsluiten van
  Windows te gebruiken.
  U sluit als volgt de computer af:
  1.

  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.

  2.

  Klik op Start.

  3.

  Klik op Afsluiten.

  Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de aanbevolen afsluitprocedures te gebruiken,
  probeert u de volgende noodprocedures in de volgorde waarin ze hier staan vermeld:

  56

  1.

  Druk op ctrl+alt+delete en druk vervolgens op de aan/uit-knop.

  2.

  Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.

  3.

  Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 67

  6

  Schijfeenheden

  Schijfeenheden hanteren
  Schijfeenheden zijn kwetsbare computeronderdelen, die voorzichtig moeten worden behandeld. Lees
  de volgende waarschuwingen voordat u schijfeenheden hanteert:
  VOORZICHTIG: Behandel een schijfeenheid voorzichtig.
  Activeer de slaapstand en wacht tot het scherm leeg is of koppel de externe vaste schijf los voordat u
  een computer verplaatst die op een externe vaste schijf is aangesloten.
  Raak voordat u de schijfeenheid aanraakt, eerst het ongeverfde metalen oppervlak van de schijfeenheid
  aan, zodat u niet statisch geladen bent.
  Raak de connectorpinnen op een verwisselbare schijf of op de computer niet aan.
  Ga voorzichtig te werk als u met een schijfeenheid moet werken. Laat de schijfeenheid niet vallen en
  zet er niets op.
  Schakel de computer uit voordat u een schijfeenheid plaatst of verwijdert. Als u niet zeker weet of de
  computer is uitgeschakeld of in de slaap- of hibernationstand staat, schakelt u de computer in en
  vervolgens via het besturingssysteem weer uit.
  Gebruik niet te veel kracht wanneer u een schijfeenheid in een schijfruimte plaatst.
  Gebruik het toetsenbord niet en verplaats de computer niet als de optischeschijfeenheid naar een schijf
  schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.
  Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen alvorens naar een medium te schrijven wanneer de
  accu de enige voedingsbron is.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan extreme temperaturen of extreme vochtigheid.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan vloeistoffen. Spuit geen reinigingsmiddelen op een schijfeenheid.
  Verwijder het medium uit een schijfeenheid alvorens de schijfeenheid uit de schijfruimte te verwijderen,
  of voordat u een schijfeenheid meeneemt op reis, verzendt of opbergt.
  Verzend een schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal, zoals noppenfolie. Vermeld op
  de verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van beveiligingsapparatuur met
  magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven. In de
  beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, bijvoorbeeld op een lopende band,
  worden röntgenstralen gebruikt in plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt
  geen schade toe aan schijfeenheden.

  Schijfeenheden hanteren

  57 • Page 68

  Optischeschijfeenheid
  De computer bevat een optische-schijfeenheid die de functionaliteit van de computer vergroot. Met de
  optischeschijfeenheid kunt u gegevensschijven lezen, muziek afspelen en films bekijken. Als de
  computer een Blu-ray Disc ROM-station heeft, kunt u ook high-definition video op een schijf bekijken.

  Type optischeschijfeenheid bepalen
  Ga als volgt te werk om een optische-schijfeenheid te herkennen:
  1.

  Selecteer Start > Computer.
  Er wordt een lijst met de in de computer geïnstalleerde hardware weergegeven.

  2.

  Identificeer de optische-schijfeenheid die in de computer is geïnstalleerd. De volgende optischeschijfeenheden kunnen in de computer zijn geïnstalleerd:
  OPMERKING: Sommige schijfeenheden worden mogelijk niet door de computer ondersteund.


  Gecombineerde LightScribe dvd±rw-/cd-rw-drive met DL-ondersteuning (dubbellaags)  Blu-ray rom dvd+/-rw SuperMulti DL-station  Blu-ray-rom met LightScribe dvd+/-rw SuperMulti DL-station

  Optische schijven gebruiken
  VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand of hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van of
  geschreven naar een cd of dvd. Zo voorkomt u verslechtering van audio- of videokwaliteit,
  gegevensverlies of verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit.
  Een optischeschijfeenheid, zoals een dvd-rom-drive, ondersteunt optische schijven (cd's en dvd's).
  Deze schijven worden gebruikt voor het opslaan van gegevens, zoals muziek, foto's en films. Als de
  optische-schijfeenheid een Blu-ray Disc ROM-station is, kan deze ook Blu-ray-schijven lezen.
  OPMERKING: Sommige vermelde schijfeenheden worden mogelijk niet door de computer
  ondersteund.

  58

  Type optischeschijfeenheid

  Schrijven naar cd-rw

  Schrijven naar
  dvd±rw/r

  Schrijven naar
  dubbellaags dvd+rw

  Label schrijven naar
  cd of dvd±rw/r met
  LightScribe

  Gecombineerde
  SuperMulti LightScribe
  dvd±rw- en cd-rw-drive
  met DL-ondersteuning
  (dubbellaags)

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Blu-ray-rom met
  LightScribe dvd+/-rw
  SuperMulti DL-station

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Blu-ray rom dvd+/-rw
  SuperMulti DL-station

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 69

  Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's)
  Cd's, die worden gebruikt voor de opslag van digitale gegevens, worden ook gebruikt voor commerciële
  audio-opnamen en zijn handig voor persoonlijke opslagbehoeften. Dvd's en bd's worden hoofdzakelijk
  gebruikt voor films, software en back-ups van gegevens. Dvd's en bd's hebben hetzelfde formaat als
  cd's, maar hebben een veel grotere opslagcapaciteit.
  OPMERKING: Mogelijk ondersteunt de optische-schijfeenheid niet alle typen optische schijven.

  Cd-r-schijven
  Cd-r-schijven (één keer schrijven) worden veel gebruikt voor het maken van een permanente kopie van
  gegevens die kunnen worden gedeeld. Kenmerkende toepassingen zijn:


  grote presentaties verspreiden;  gescande en digitale foto's, videoclips en geschreven gegevens delen;  eigen muziek-cd's maken;  permanente archieven aanleggen van computerbestanden en gescande privébestanden;  bestanden van de vaste schijf elders opslaan om schijfruimte vrij te maken.

  Cd-rw-schijven
  Met een cd-rw-schijf (een herschrijfbare versie van een cd) kunt u grote projecten opslaan die vaak
  moeten worden bijgewerkt. Kenmerkende toepassingen zijn:


  Grote documenten en projectbestanden ontwikkelen en beheren  Werkbestanden vervoeren  Wekelijkse back-ups maken van bestanden op de vaste schijf  Foto's, video, audio en gegevens doorlopend bijwerken

  Dvd±r-schijven
  Met dvd±r-schijven kunt u grote hoeveelheden gegevens permanent opslaan. Nadat de gegevens naar
  de schijf zijn geschreven, kunnen ze niet meer worden gewist of overschreven.

  Dvd±rw-schijven
  Gebruik dvd±rw-schijven om eerder opgeslagen gegevens te wissen of over te schrijven. Dit type schijf
  is ideaal voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan
  worden gewijzigd.

  LightScribe dvd+r-schijven
  Met LightScribe dvd+r-schijven kunt u gegevens, video's en foto's delen met anderen en opslaan. Deze
  schijven kunnen worden gelezen door de meeste dvd-rom-drives en dvd-spelers. Met een station die
  LightScribe ondersteunt en LightScribe-software kunt u gegevens naar de schijf schrijven en vervolgens
  een zelf ontworpen label aanbrengen op de buitenkant van de schijf.

  Optischeschijfeenheid

  59 • Page 70

  Blu-ray-schijven (bd)
  OPMERKING: Blu-ray is een nieuwe indeling met nieuwe technologieën. Er kunnen zich bepaalde
  problemen voordoen met schijven, digitale aansluiting, compatibiliteit en/of prestaties. Het gaat hierbij
  niet om gebreken in het product. Een perfecte weergave op alle systemen is niet gegarandeerd.
  Bd is een type high-density optische schijf voor de opslag van digitale informatie, waaronder highdefinition video. Op een Blu-ray-schijf met enkele laag kan 25 GB worden opgeslagen, meer dan vijf
  keer zoveel als op een dvd met enkele laag (4,7 GB). Op een Blu-ray-schijf met dubbele laag kan 50 GB
  worden opgeslagen, bijna zes keer zoveel als op een dvd met dubbele laag (8,5 GB).
  Kenmerkende toepassingen zijn:


  Opslag van grote hoeveelheden gegevens  Afspelen en opslaan van high-definition video  Videospellen

  Cd, dvd of bd afspelen
  Ga als volgt te werk om een optische schijf af te spelen:
  1.

  Zet de computer aan.

  2.

  Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen.

  3.

  Trek de lade uit (2).

  4.

  Houd de schijf bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de schijf
  op de as in de lade met het label naar boven.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf enigszins
  schuin zodat u deze voorzichtig op de as kunt plaatsen.

  60

  5.

  Druk de schijf voorzichtig op de as van de lade totdat de schijf vastklikt (3).

  6.

  Sluit de lade.

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 71

  Als u Automatisch afspelen nog niet hebt geconfigureerd, wordt het dialoogvenster Automatisch
  afspelen geopend. In dit venster kunt u selecteren hoe u de inhoud van het medium wilt gebruiken.
  Raadpleeg Automatisch afspelen configureren voor meer informatie.
  OPMERKING: Bij het afspelen van een bd bereikt u het beste resultaat als de netvoedingsadapter is
  aangesloten op een externe voedingsbron.

  Automatisch afspelen configureren
  Ga als volgt te werk om Automatisch afspelen te configureren:
  1.

  Selecteer Start > Standaardprogramma's > Instellingen voor Automatisch afspelen
  wijzigen.

  2.

  Controleer of het selectievakje Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken is
  ingeschakeld.

  3.

  Klik op Kies een standaardinstelling, en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties
  voor elk weergegeven mediatype.
  OPMERKING:

  4.

  Kies HP MediaSmart om dvd's af te spelen.

  Klik op Opslaan.

  Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie over Automatisch afspelen.

  Regio-instelling voor dvd's wijzigen
  VOORZICHTIG: U kunt de regio-instelling van het dvd-station slechts vijf keer wijzigen.
  De vijfde regio-instelling die u hebt geselecteerd, wordt de permanente regio-instelling van het dvdstation.
  Op het tabblad DVD-regio kunt u zien hoe vaak u de regio-instelling nog kunt wijzigen.
  De meeste dvd's met auteursrechtelijk beschermde bestanden bevatten ook regiocodes. Regiocodes
  zijn een hulpmiddel voor de internationale bescherming van auteursrechten.
  Speel een dvd met regiocode alleen af als de regiocode op de dvd overeenkomt met de regio-instelling
  van uw dvd-station.
  Ga als volgt te werk om de regio-instelling te wijzigen met het besturingssysteem:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  2.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie.

  3.

  Vouw de lijst met dvd-/cd-rom-stations uit om alle geïnstalleerde schijfeenheden weer te geven.

  4.

  Klik met de rechtermuisknop op het dvd-station waarvan u de regio-instelling wilt wijzigen en klik
  vervolgens op Eigenschappen.

  Optischeschijfeenheid

  61 • Page 72

  5.

  Klik op het tabblad DVD-regio en wijzig de instelling.

  6.

  Klik op OK.

  Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht
  Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's,
  films, uitzendingen en geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van het
  toepasselijke auteursrecht. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden.
  VOORZICHTIG: Ga als volgt te werk om verlies van gegevens of beschadiging van een schijf te
  voorkomen:
  Sluit de computer aan op een betrouwbare externe voedingsbron voordat u naar een schijf schrijft.
  Schrijf niet naar een schijf als de computer op accuvoeding werkt.
  Sluit alle programma's voordat u naar de schijf begint te schrijven, behalve de schijfsoftware die u
  gebruikt.
  Kopieer niet rechtstreeks van een bronschijf naar een doelschijf of van een netwerkschijf naar een
  doelschijf. Kopieer de informatie eerst naar de vaste schijf en brand deze vervolgens van de vaste schijf
  naar de doelschijf.
  Gebruik het toetsenbord van de computer niet of verplaats de computer niet als de computer naar een
  schijf schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.
  Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor informatie over het gebruik van de software die
  bij de computer is meegeleverd. Deze instructies kunnen zijn verstrekt op cd of dvd of in de help-functie
  van de software, of kunnen op de website van de fabrikant staan.

  Cd of dvd kopiëren
  Ga als volgt te werk om een cd of dvd te verwijderen:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Cyberlink DVD Suites > Power2Go.

  2.

  Plaats de schijf die u wilt kopiëren in de optischeschijfeenheid.

  3.

  Klik op Copy (Kopiëren) rechtsonder op het scherm.
  Power2Go leest de bronschijf en kopieert de gegevens naar een tijdelijke map op de vaste schijf.

  4.

  Verwijder, wanneer u hierom wordt verzocht, de bronschijf uit de optische-schijfeenheid en plaats
  vervolgens een lege schijf in de schijfeenheid.
  Nadat de informatie is gekopieerd, wordt de gemaakte schijf automatisch uitgeworpen.

  Cd of dvd maken ('branden')
  VOORZICHTIG: Neem de auteursrechtwaarschuwing in acht. Het illegaal kopiëren van
  auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en
  geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van het toepasselijke auteursrecht.
  Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden.
  Als de computer een cd-rw-, dvd-rw- of dvd+/-rw-optische-schijfeenheid heeft, kunt u met behulp van
  software zoals Windows Media Player of CyberLink Power2Go gegevens-, video- en audiobestanden
  branden, waaronder MP3- en WAV-muziekbestanden.

  62

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 73

  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het branden van een cd of dvd:


  Sla eventuele open bestanden op en sluit ze en sluit alle programma's af voordat u een schijf
  brandt.  Een cd-r of dvd-r is het geschiktst voor het branden van audiobestanden, omdat de informatie na
  het kopiëren niet meer kan worden gewijzigd.
  OPMERKING:

  U kunt geen audio-dvd maken met Cyberlink Power2Go.  Gebruik cd-r's voor het branden van muziek-cd's omdat sommige stereo-installaties in huis of in
  de auto geen cd-rw's kunnen afspelen.  Een cd-rw of dvd-rw is over het algemeen het beste voor het branden van gegevensbestanden of
  voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan
  worden gewijzigd.  Dvd-spelers in beeld- en geluidsystemen voor thuisgebruik ondersteunen niet alle dvd-indelingen.
  Raadpleeg de bij de dvd-speler meegeleverde handleiding voor een overzicht van de
  ondersteunde indelingen.  Een MP3-bestand neemt minder ruimte in beslag dan andere indelingen voor muziekbestanden,
  en het proces voor het maken van een MP3-schijf is hetzelfde als het proces voor het maken van
  een gegevensbestand. MP3-bestanden kunnen worden afgespeeld op MP3-spelers of op
  computers waarop MP3-software is geïnstalleerd.

  Ga als volgt te werk om een cd of dvd te branden:
  1.

  Download of kopieer de bronbestanden naar een map op de vaste schijf.

  2.

  Plaats een lege cd of dvd in de optischeschijfeenheid.

  3.

  Selecteer Start > Alle programma's en selecteer vervolgens de software die u wilt gebruiken.
  OPMERKING:

  Sommige programma's bevinden zich mogelijk in submappen.

  4.

  Selecteer het type cd of dvd dat u wilt maken: gegevens, audio of video.

  5.

  Klik met de rechtermuisknop op Start, Windows Verkenner openen en ga naar de map waarin
  de bronbestanden zijn opgeslagen.

  6.

  Open de map en sleep de bestanden vervolgens naar de schijfeenheid die de lege optische schijf
  bevat.

  7.

  Start het brandproces zoals aangegeven door het programma dat u hebt geselecteerd.

  Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor specifieke instructies. Deze instructies kunnen
  zijn verstrekt bij de software of op cd of dvd, of kunnen op de website van de fabrikant staan.

  Optischeschijfeenheid

  63 • Page 74

  Cd, dvd of bd verwijderen

  Ga als volgt te werk om een optische schijf te verwijderen:
  1.

  Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen.

  2.

  Trek de lade voorzichtig uit (2) tot de lade stopt.

  3.

  Verwijder de schijf uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf (3) aan de
  randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
  enigszins schuin bij het verwijderen.

  4.

  64

  Sluit de lade en berg de schijf vervolgens op in het bijbehorende doosje.

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 75

  Externe schijfeenheden gebruiken
  Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken
  van informatie. U kunt een USB-muis aansluiten op het systeem via de poorten op een optioneel
  dockingapparaat of optioneel dockingproduct.
  De volgende USB-stations zijn beschikbaar:


  1,44-MB diskettedrive  Vasteschijfmodule (een vaste schijf met een adapter)  Dvd-rom-drive  Dvd/cd-rw-combodrive  Dvd±rw- en cd-rw-combodrive

  Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software, stuurprogramma's
  en de te gebruiken poort op de computer.
  Ga als volgt te werk om een externe schijfeenheid op de computer aan te sluiten:
  VOORZICHTIG: Als u een schijfeenheid met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het
  risico van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact
  is gehaald.
  1.

  Sluit de schijfeenheid aan op de computer.

  2.

  Als u een schijfeenheid met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van de
  schijfeenheid in een geaard stopcontact.

  Ga als volgt te werk om een schijfeenheid met eigen netvoedingsaansluiting los te koppelen:
  1.

  Koppel de schijfeenheid los van de computer.

  2.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  Externe schijfeenheden gebruiken

  65 • Page 76

  Prestaties van de vaste schijf verbeteren
  Schijfdefragmentatie gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt, raken de bestanden op de vaste schijf gefragmenteerd. Met
  Schijfdefragmentatie worden de gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd op de vaste
  schijf zodat het systeem efficiënter werkt.
  Nadat u Schijfdefragmentatie hebt gestart, werkt het zelfstandig verder. Al naargelang de grootte van
  de vaste schijf en het aantal gefragmenteerde bestanden kan de defragmentatie meer dan een uur in
  beslag nemen. Stel de schijfdefragmentatie zodanig in dat die 's nachts wordt uitgevoerd, of op een
  ander tijdstip waarop u de computer niet hoeft te gebruiken.
  HP adviseert u om de vaste schijf minstens één keer per maand te defragmenteren. Stel de
  Schijfdefragmentatie zodanig in dat die maandelijks wordt uitgevoerd. U kunt de Schijfdefragmentatie
  ook op elk gewenst moment handmatig starten.
  U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
  Schijfdefragmentatie.

  2.

  Klik op Schijf defragmenteren.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.

  Raadpleeg de Help van Schijfdefragmentatie voor meer informatie.

  Schijfopruiming gebruiken
  Met Schijfopruiming wordt op de vaste schijf gezocht naar overbodige bestanden die wanneer deze
  veilig worden verwijderd, schijfruimte vrij maken zodat de computer efficiënter werkt.
  U gebruikt Schijfopruiming als volgt:

  66

  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
  Schijfopruiming.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 77

  Vaste schijf in de primaire vasteschijfruimte vervangen
  VOORZICHTIG: U voorkomt als volgt dat het systeem vastloopt en gegevens verloren gaan:
  Sluit de computer af voordat u de vaste schijf uit de vasteschijfruimte verwijdert. Verwijder de vaste
  schijf niet wanneer de computer is ingeschakeld of in de slaap- of de hibernationstand staat.
  Als u niet zeker weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, schakelt u de
  computer in door op de aan/uit-knop te drukken en vervolgens weer uit via het besturingssysteem.
  OPMERKING: Het afdekplaatje van de primaire vasteschijfruimte wordt aangeduid met een '1' en het
  afdekplaatje van de secundaire vasteschijfruimte met een '2'.
  U verwijdert de primaire vaste schijf als volgt:
  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.

  3.

  Ontkoppel alle externe hardware die op de computer is aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond neer, met de vasteschijfruimte naar u
  toe.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Verwijder de vijf schroeven van het afdekplaatje van de vaste schijf (1).

  8.

  Verwijder het afdekplaatje van de vaste schijf (2).

  9.

  Verwijder de vier schroeven van de vaste schijf (1).

  Vaste schijf in de primaire vasteschijfruimte vervangen

  67 • Page 78

  10. Koppel de vaste schijf los door deze naar links te schuiven (2) en verwijder vervolgens de vaste
  schijf (3) uit de computer.

  U installeert de primaire vaste schijf als volgt:

  68

  1.

  Plaats de vaste schijf in de vasteschijfruimte (1).

  2.

  Sluit de vaste schijf aan door deze naar rechts te schuiven (2).

  3.

  Plaats de vier schroeven van de vaste schijf (3).

  4.

  Steek de lipjes op het afdekplaatje van de vaste schijf in de uitsparingen op de computer (1).

  5.

  Sluit het afdekplaatje (2).

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 79

  6.

  Draai de schroeven van het afdekplaatje van de vaste schijf vast (3).

  7.

  Plaats de accu terug.

  8.

  Keer de computer om.

  9.

  Sluit alle externe apparaten op de computer aan.

  10. Sluit de computer op de netvoeding aan.
  11. Schakel de computer in.

  Vaste schijf in de primaire vasteschijfruimte vervangen

  69 • Page 80

  Vaste schijf in de secundaire vasteschijfruimte vervangen
  VOORZICHTIG: U voorkomt als volgt dat het systeem vastloopt en gegevens verloren gaan:
  Sluit de computer af voordat u de vaste schijf uit de vasteschijfruimte verwijdert. Verwijder de vaste
  schijf niet wanneer de computer is ingeschakeld of in de slaap- of de hibernationstand staat.
  Als u niet zeker weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, schakelt u de
  computer in door op de aan/uit-knop te drukken en vervolgens weer uit via het besturingssysteem.
  OPMERKING: Het afdekplaatje van de primaire vasteschijfruimte wordt aangeduid met een '1' en het
  afdekplaatje van de secundaire vasteschijfruimte met een '2'.
  De computer is voorzien van een secundaire vasteschijfruimte. Deze ruimte kan leeg zijn of er kan een
  secundaire vaste schijf in zijn geplaatst.
  Ga als volgt te werk om de secundaire vaste schijf te verwijderen:

  70

  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.

  3.

  Ontkoppel alle externe hardware die op de computer is aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond neer, met de vasteschijfruimte naar u
  toe.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Verwijder de vijf schroeven van het afdekplaatje van de vaste schijf (1).

  8.

  Verwijder het afdekplaatje van de vaste schijf (2).

  9.

  Verwijder de vier schroeven van de vaste schijf (1).

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 81

  10. Koppel de vaste schijf los door deze naar links te schuiven (2) en verwijder vervolgens de vaste
  schijf (3) uit de computer.

  Ga als volgt te werk om de secundaire vaste schijf te installeren:
  1.

  Plaats de vaste schijf in de vasteschijfruimte (1).

  2.

  Sluit de vaste schijf aan door deze naar rechts te schuiven (2).

  3.

  Plaats de vier schroeven van de vaste schijf (3).

  Vaste schijf in de secundaire vasteschijfruimte vervangen

  71 • Page 82

  4.

  Steek de lipjes op het afdekplaatje van de vaste schijf in de uitsparingen op de computer (1).

  5.

  Sluit het afdekplaatje (2).

  6.

  Draai de schroeven van het afdekplaatje van de vaste schijf vast (3).

  7.

  Plaats de accu terug.

  8.

  Keer de computer om.

  9.

  Sluit alle externe apparaten op de computer aan.

  10. Sluit de computer op de netvoeding aan.
  11. Schakel de computer in.

  72

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 83

  7

  Externe apparaten

  USB-apparaat gebruiken
  Via een USB-poort wordt een optioneel extern apparaat, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -schijf,
  -printer, -scanner of -hub, aangesloten op de computer of een optioneel dockingproduct.
  Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het
  apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over
  apparaatspecifieke software.
  De computer heeft drie USB-poorten die ondersteuning bieden voor USB 1.0-, USB 1.1- en USB 2.0apparaten. Als u meer USB-poorten wilt toevoegen, sluit u een optionele hub of een optioneel
  dockingproduct aan.

  USB-apparaat aansluiten
  VOORZICHTIG: Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een USB-apparaat, om
  beschadiging van de USB-connector te voorkomen.
  Als u een USB-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de USB-kabel van het apparaat aan op
  de USB-poort.

  Wanneer het USB-apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.
  OPMERKING: Wanneer u een USB-apparaat voor de eerste keer aansluit, wordt het bericht
  Apparaatstuurprogramma installeren weergegeven in het systeemvak rechtsonder op de taakbalk.

  USB-apparaat gebruiken

  73 • Page 84

  USB-apparaat verwijderen
  VOORZICHTIG: Volg de instructies uit "USB-apparaat verwijderen" om te voorkomen dat informatie
  verloren gaat of het systeem vastloopt.
  VOORZICHTIG: Trek niet aan de kabel om een USB-apparaat los te koppelen, om beschadiging van
  de USB-connector te voorkomen.
  Ga als volgt te werk om een USB-apparaat te verwijderen:
  1.

  Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak aan
  de rechterkant van de taakbalk.
  U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken
  op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het
  systeemvak).

  2.

  Klik in de lijst op de naam van het apparaat.
  Er verschijnt een melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.

  3.

  Verwijder het apparaat.

  eSATA-apparaat gebruiken
  Op een eSATA-poort kan een optionele, hoogwaardige eSATA-component worden aangesloten,
  bijvoorbeeld een externe eSATA-vaste schijf.
  Voor bepaalde eSATA-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met
  het apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor meer informatie over
  apparaatspecifieke software. Deze instructies worden met de software, op schijf, in de Help bij de
  software of op de website van de fabrikant meegeleverd.
  OPMERKING: De eSATA-poort biedt tevens ondersteuning voor een optioneel USB-apparaat

  eSATA-apparaat aansluiten
  VOORZICHTIG: Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een eSATA-apparaat, om
  beschadiging van de connectoren van de eSATA-poort te voorkomen.
  Als u een eSATA-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de eSATA-kabel van het apparaat
  aan op de eSATA-poort.

  74

  Hoofdstuk 7 Externe apparaten • Page 85

  Wanneer het apparaat op de computer is aangesloten, geeft de computer dit aan met een
  geluidssignaal.

  eSATA-apparaat verwijderen
  VOORZICHTIG: Volg de instructies uit "eSATA-apparaat verwijderen" om te voorkomen dat informatie
  verloren gaat of het systeem vastloopt.
  VOORZICHTIG: Trek bij het loskoppelen van een eSATA-apparaat niet aan de kabel, om
  beschadiging van de eSATA-connector te voorkomen.
  Ga als volgt te werk om een eSATA-apparaat te verwijderen:
  1.

  Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak aan
  de rechterkant van de taakbalk.
  U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken
  op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het
  systeemvak).

  2.

  Klik in de lijst op de naam van het apparaat.
  Er verschijnt een melding dat het apparaat veilig kan worden verwijderd.

  3.

  Verwijder het apparaat.

  eSATA-apparaat gebruiken

  75 • Page 86

  8

  Externemediakaarten

  Kaarten voor het digitalemediaslot gebruiken
  Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten
  worden gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en apparatuur
  met digitale media, zoals camera's en PDA's.
  Het digitalemediaslot ondersteunt de volgende typen digitale kaarten:


  Memory Stick (MS)  Memory Stick Pro (MSP)  MultiMediaCard (MMC)  Secure Digital-geheugenkaart (SD)  Secure Digital High Capacity-geheugenkaart (SDHC)  xD-Picture Card (XD)  xD-Picture Card (XD) type H  xD Picture Card (XD) type M

  Digitale kaart plaatsen
  VOORZICHTIG: Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer: plaats geen adapter,
  van welk type dan ook, in het digitale-mediaslot.
  VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om
  beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.
  1.

  76

  Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn
  gericht.

  Hoofdstuk 8 Externemediakaarten • Page 87

  2.

  Plaats de kaart in het digitalemediaslot en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op zijn
  plaats zit.

  Wanneer een apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal en wordt
  een optiemenu weergegeven.

  Digitale kaart verwijderen
  VOORZICHTIG: Volg de instructies uit "Digitale kaart verwijderen" om te voorkomen dat gegevens
  verloren gaan of het systeem vastloopt.
  OPMERKING: Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het kopieervenster
  van het besturingssysteem.
  Ga als volgt te werk om een digitale kaart te verwijderen:
  1.

  Sla al uw gegevens op en sluit alle toepassingen af die gebruikmaken van de digitale kaart.

  2.

  Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak aan
  de rechterkant van de taakbalk.
  U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven door te klikken
  op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het
  systeemvak).

  3.

  Klik in de lijst op de naam van de digitale kaart.
  Er verschijnt een melding dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

  4.

  Druk op de digitale kaart (1) en verwijder de kaart vervolgens uit het slot (2).

  Kaarten voor het digitalemediaslot gebruiken

  77 • Page 88

  9

  Geheugenmodules

  De computer heeft één geheugenmodulecompartiment, dat zich aan de onderkant van de computer
  bevindt. U kunt de geheugencapaciteit van de computer vergroten door een geheugenmodule aan het
  lege uitbreidingsslot voor geheugenmodules toe te voegen of door de bestaande geheugenmodule in
  het hoofdslot voor geheugenmodules te vergroten.
  WAARSCHUWING! Om het risico van schade aan de apparatuur te voorkomen wanneer u een schijf
  met eigen netvoedingsaansluiting aansluit, haalt u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u alle
  accu's voordat u een geheugenmodule installeert.
  VOORZICHTIG: Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken.
  Zorg ervoor dat u vrij bent van statische elektriciteit door een goed geaard metalen voorwerp aan te
  raken voordat u een procedure start.
  OPMERKING: Als u een tweekanaals configuratie gebruikt bij toevoeging van een tweede
  geheugenmodule, moet u ervoor zorgen dat de geheugenmodules dezelfde capaciteit hebben.
  Ga als volgt te werk om een geheugenmodule toe te voegen of te vervangen:
  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.
  Als u niet zeker weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, schakelt u
  de computer in door op de aan/uit-knop te drukken en vervolgens weer uit via het
  besturingssysteem.

  78

  3.

  Ontkoppel alle randapparatuur die op de computer is aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Draai de vijf schroeven van het compartiment voor de geheugenmodule los (1).

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 89

  8.

  Verwijder het afdekplaatje van het compartiment voor de geheugenmodule (2) van de computer.

  9.

  Als u een geheugenmodule wilt verwijderen, ga dan als volgt te werk om de bestaande
  geheugenmodule te verwijderen:
  a.

  Trek de borgklemmetjes (1) aan beide zijden van de geheugenmodule weg.
  De geheugenmodule komt omhoog.
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de
  module te voorkomen. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan.

  79 • Page 90

  b.

  Pak de geheugenmodule aan de rand (2) vast en trek de module voorzichtig uit het
  geheugenmoduleslot.

  Bewaar een verwijderde geheugenmodule in een antistatische verpakking om de module te
  beschermen.
  10. Ga als volgt te werk om een nieuwe geheugenmodule te plaatsen:
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule alleen vast aan de randen, om schade aan de
  module te voorkomen. Raak de onderdelen op de geheugenmodule niet aan en buig de
  geheugenmodule niet.

  80

  a.

  Breng de inkeping (1) in de geheugenmodule op één lijn met het nokje in het
  geheugenmoduleslot.

  b.

  Houd de geheugenmodule onder een hoek van 45 graden vanaf het oppervlak van het
  geheugenmodulecompartiment en druk de module (2) in het geheugenmoduleslot totdat deze
  vastzit.

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 91

  c.

  Druk de geheugenmodule (3) voorzichtig naar beneden, waarbij u zowel de linker- als
  rechterrand van de geheugenmodule naar beneden drukt, totdat de borgklemmetjes
  vastklikken.

  11. Plaats het lipje (1) op het afdekplaatje van het compartiment voor de geheugenmodule in de
  uitsparingen in de computer.
  12. Sluit het afdekplaatje (2).
  13. Plaats de vijf schroeven van het geheugenmodulecompartiment en draai ze vast (3).

  14. Plaats de accu terug.
  15. Keer de computer om.

  81 • Page 92

  16. Sluit alle externe apparaten op de computer aan.
  17. Sluit de computer op de netvoeding aan.
  18. Schakel de computer in.

  82

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 93

  10 Beveiliging

  Computer beschermen
  De standaard beveiligingsfuncties van het besturingssysteem Windows en het niet tot Windows
  behorende setupprogramma beschermen uw persoonlijke instellingen en gegevens tegen een aantal
  risico's.
  Volg de procedures uit deze handleiding voor het gebruik van:


  Wachtwoorden  Antivirussoftware  Firewallsoftware  Kritieke beveiligingsupdates  Optionele beveiligingskabel  Vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)

  OPMERKING: Van beveiligingsoplossingen moeten op de eerste plaats een ontmoedigingseffect
  uitgaan. Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer bloot staat aan softwareaanvallen, of verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
  OPMERKING: Verwijder alle wachtwoord- en vingerafdrukinstellingen voordat u de computer laat
  nakijken.
  Computerrisico

  Beveiligingsvoorziening

  Gebruik van de computer door onbevoegden

  Opstartwachtwoord

  Computervirussen

  Norton Internet Security software

  Onbevoegde toegang tot gegevens  Firewallsoftware  Windows-updates

  Onbevoegde toegang tot het setupprogramma, de BIOSinstellingen en andere informatie voor het identificeren van het
  systeem

  Beheerderswachtwoord

  Huidige of toekomstige bedreigingen voor de computer

  Essentiële beveiligingsupdates van Microsoft®

  Onbevoegde toegang tot een Windows-gebruikersaccount

  Gebruikerswachtwoord

  Zonder toestemming meenemen van de computer

  Aansluitpunt voor beveiligingskabel (voor gebruik met een
  optioneel kabelslot)

  Computer beschermen

  83 • Page 94

  Wachtwoorden gebruiken
  Een wachtwoord is een groep tekens die u selecteert om de informatie op de computer te beveiligen.
  U kunt verscheidene typen wachtwoorden instellen afhankelijk van de manier waarop u uw informatie
  wilt beveiligen. De wachtwoorden worden in Windows of in het niet bij Windows behorende
  setupprogramma dat vooraf op de computer is geïnstalleerd, ingesteld.
  VOORZICHTIG: Om te voorkomen dat u geen toegang meer krijgt tot de computer noteert u elk
  ingesteld wachtwoord. Aangezien de meeste wachtwoorden niet worden weergegeven wanneer ze
  worden ingesteld, gewijzigd of verwijderd, is het belangrijk dat u elk wachtwoord onmiddellijk noteert en
  op een veilige plaats bewaart.
  Gebruik hetzelfde wachtwoord voor een functie in het setupprogramma en voor een beveiligingsfunctie
  in Windows. Dit wachtwoord kunt u ook gebruiken voor meer dan een functie in het setupprogramma.
  Ga als volgt te werk om een wachtwoord in het setupprogramma in te stellen:


  Maak een wachtwoord van een combinatie van maximaal 8 letters en cijfers. Wachtwoorden zijn
  hoofdlettergevoelig.  Voer het wachtwoord op de opdrachtregel van het setupprogramma in. Een wachtwoord dat is
  ingesteld in Windows, moet worden ingevoerd wanneer daarom wordt gevraagd door Windows.

  Ga als volgt te werk om op een veilige manier wachtwoorden te maken en op te slaan:


  Volg de door het programma ingestelde eisen.  Noteer uw wachtwoorden en bewaar ze op een veilige plek (niet op de computer).  Bewaar geen wachtwoorden in een bestand op de computer.  Gebruik uw naam of andere persoonlijke informatie niet omdat dit eenvoudig door een
  buitenstaander kan worden ontdekt.

  Selecteer Start > Help en ondersteuning voor extra informatie over wachtwoorden in Windows, zoals
  wachtwoorden voor de schermbeveiliging.

  Wachtwoorden instellen in Windows
  Wachtwoord

  Functie

  Beheerderswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot de inhoud van een computer op
  beheerdersniveau.
  OPMERKING: Dit wachtwoord kan niet worden gebruikt om
  het setupprogramma te openen.

  Gebruikerswachtwoord

  84

  Hoofdstuk 10 Beveiliging

  Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.
  Tevens wordt de toegang tot de inhoud van de computer
  beveiligd en moet u dit wachtwoord opgeven als u de
  slaapstand of de hibernationstand wilt beëindigen. • Page 95

  Wachtwoorden instellen in het setupprogramma
  Wachtwoord

  Functie

  Beheerderswachtwoord  Hiermee beveiligt u de toegang tot het setupprogramma.  Nadat u dit wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit
  wachtwoord telkens wanneer u het setupprogramma wilt
  openen invoeren.

  VOORZICHTIG: Als u het wachtwoord vergeet, kunt u het
  setupprogramma niet meer openen.
  Opstartwachtwoord  Hiermee beschermt u de toegang tot de inhoud van de
  computer.  Als dit wachtwoord is ingesteld, moet u het wachtwoord
  opgeven wanneer u de computer inschakelt of herstart of
  wanneer u de hibernationstand beëindigt.

  VOORZICHTIG: Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt
  u de computer niet inschakelen of opnieuw starten, of de
  hibernationstand beëindigen.

  Raadpleeg Beheerderswachtwoord of Opstartwachtwoord voor meer informatie over wachtwoorden.

  Beheerderswachtwoord
  Uw beheerderswachtwoord beschermt de configuratie-instellingen en de systeemidentificatiegegevens
  die in het setupprogramma worden bewaard. Nadat u dit wachtwoord heeft ingesteld, voert u het telkens
  wanneer u het setupprogramma opent, opnieuw in.
  Uw beheerderswachtwoord is niet uitwisselbaar met een beheerderswachtwoord dat in Windows is
  ingesteld en het wordt bij het instellen, wijzigen of verwijderen ook niet weergegeven. Vergeet niet uw
  wachtwoord te noteren en op een veilige plek te bewaren.

  Wachtwoorden gebruiken

  85 • Page 96

  Beheerderswachtwoord beheren
  Ga als volgt te werk om dit wachtwoord in te stellen, te wijzigen of te verwijderen:
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Wanneer
  het bericht 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) in de
  linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven, drukt u op f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Wanneer
  het bericht 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) in de
  linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven, drukt u op esc. Druk wanneer het
  startmenu wordt weergegeven op de toets f10.

  2.

  3.

  Selecteer met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Set Administrator Password
  (Beheerderswachtwoord instellen) en druk op enter.


  Om een beheerderswachtwoord in te stellen typt u uw wachtwoord in de velden Enter New
  Password (Nieuw wachtwoord invoeren) en Confirm New Password (Nieuw wachtwoord
  bevestigen) en druk vervolgens op enter.  Om een beheerderswachtwoord te wijzigen typt u uw huidige wachtwoord in het veld Enter
  Current Password (Huidig wachtwoord invoeren), typt u een nieuw wachtwoord in de velden
  Enter New Password (Nieuw wachtwoord invoeren) en Confirm New Password (Nieuw
  wachtwoord bevestigen) en drukt u vervolgens op enter.  Om een beheerderswachtwoord te verwijderen typt u uw huidige wachtwoord in de velden
  Enter Password (Wachtwoord invoeren) en drukt u vervolgens vier keer op enter.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, gebruikt u de pijltoetsen
  om Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) te selecteren.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.
  Beheerderswachtwoord invoeren
  Typ achter de opdrachtregel van Enter Password (Wachtwoord invoeren) uw beheerderswachtwoord
  en druk vervolgens op enter. Start nadat u drie keer het verkeerde beheerderswachtwoord hebt
  ingevoerd de computer opnieuw op en probeer het opnieuw.

  Opstartwachtwoord
  Met een opstartwachtwoord voorkomt u dat de computer kan worden gebruikt door onbevoegden. Als
  dit wachtwoord is ingesteld, moet u het wachtwoord opgeven wanneer u de computer inschakelt of
  herstart of wanneer u de hibernationstand beëindigt. Een opstartwachtwoord wordt niet weergegeven
  als het wordt ingesteld, gewijzigd of verwijderd.

  86

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 97

  Opstartwachtwoord beheren
  Ga als volgt te werk om het opstartwachtwoord in te stellen, te wijzigen of te verwijderen:
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Wanneer
  het bericht 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) in de
  linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven, drukt u op f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Wanneer
  het bericht 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) in de
  linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven, drukt u op esc. Druk wanneer het
  startmenu wordt weergegeven op de toets f10.

  2.

  3.

  Selecteer met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Set Power-On Password
  (Opstartwachtwoord instellen) en druk vervolgens op enter.


  Om een opstartwachtwoord in te stellen typt u uw wachtwoord in de velden Enter New
  Password (Nieuw wachtwoord invoeren) en Confirm New Password (Nieuw wachtwoord
  bevestigen) en druk vervolgens op enter.  Om een opstartwachtwoord te wijzigen typt u uw huidige wachtwoord in het veld Enter Current
  Password (Huidig wachtwoord invoeren), typt u een nieuw wachtwoord in de velden Enter
  New Password (Nieuw wachtwoord invoeren) en Confirm New Password (Nieuw wachtwoord
  bevestigen) en drukt u vervolgens op enter.  Om een opstartwachtwoord te verwijderen typt u uw huidige wachtwoord in de velden Enter
  Current Password (Huidig wachtwoord invoeren) en drukt u vervolgens vier keer op enter.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, gebruikt u de pijltoetsen
  om Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) te selecteren.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.
  Opstartwachtwoord invoeren
  Typ achter de opdrachtregel van Enter Password (Wachtwoord invoeren) uw wachtwoord en druk
  vervolgens op enter. Start nadat u drie keer het verkeerde wachtwoord hebt ingevoerd de computer
  opnieuw op en probeer het opnieuw.

  Wachtwoorden gebruiken

  87 • Page 98

  Antivirussoftware gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt voor het verzenden/ontvangen van e-mailberichten, de computer op
  een netwerk aangesloten is, of de computer een internetverbinding heeft, staat de computer bloot aan
  virussen. Computervirussen schakelen het besturingssysteem, programma's of hulpprogramma's uit of
  zorgen ervoor dat ze niet correct werken.
  Antivirussoftware detecteert de meeste virussen, vernietigt ze en repareert in de meeste gevallen de
  ontstane schade. Zorg ervoor dat de antivirussoftware up-to-date is voor een doorlopende beveiliging
  tegen nieuwe virussen.
  Op de computer is Norton Internet Security, een antivirusprogramma, vooraf geïnstalleerd. De software
  bevat 60 dagen gratis updates. HP raadt aan de computer na die 60 dagen ook tegen nieuwe virussen
  te beschermen door een uitgebreide updateservice te kopen. De instructies over het gebruik en het
  updaten van de Norton Internet Security-software en over het kopen van uitgebreide updateservices
  bevinden zich in het programma. Om Norton Internet Security te bekijken en te openen selecteert u
  Start > Alle programma's > Norton Internet Security.
  Voor meer informatie over computervirussen typt u virussen in het zoekvak van Help en
  ondersteuning.

  Firewallsoftware gebruiken
  Wanneer u de computer voor het verzenden/ontvangen van e-mailberichten gebruikt, de computer op
  een netwerk aangesloten is, of de computer een internetverbinding heeft, kunnen onbevoegde personen
  zich toegang tot de computer, uw persoonlijke bestanden en informatie over u verschaffen. Gebruik de
  vooraf op de computer geïnstalleerde firewallsoftware om uw privacy te beschermen.
  De firewall houdt logboeken en rapporten bij over netwerkactiviteiten, en controleert automatisch al het
  binnenkomende en uitgaande verkeer. Raadpleeg de bij de firewall meegeleverde
  gebruikershandleiding voor meer informatie of neem contact op met de fabrikant van de firewall.
  OPMERKING: In bepaalde situaties blokkeert een firewall de toegang tot spelletjes op internet, houdt
  de firewalls het delen van printers of bestanden in een netwerk tegen of blokkeert de firewall toegestane
  bijlagen bij e-mailberichten. U kunt dat probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de
  taak uit te voeren en de firewall weer in te schakelen. Configureer de firewall opnieuw als u het probleem
  volledig wilt oplossen.

  88

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 99

  Kritieke beveiligingsupdates installeren
  VOORZICHTIG: Microsoft stuurt waarschuwingen over essentiële beveiligingsupdates. Om de
  computer te beveiligen tegen beveiligingslekken en computervirussen installeert u alle essentiële
  beveiligingsupdates van Microsoft zodra u een waarschuwing ontvangt.
  Het is mogelijk dat er updates voor het besturingssysteem en andere software beschikbaar zijn gekomen
  nadat de computer is geleverd. Ga als volgt te werk om er zeker van te zijn dat alle beschikbare updates
  op de computer geïnstalleerd zijn:


  Voer nadat u de computer hebt ingesteld Windows Update uit. Gebruik de updatekoppeling bij
  Start > Alle programma's > Windows Update.  Voer Windows Update daarna maandelijks uit.  Haal updates voor Windows en ander Microsoft-programma's op wanneer deze beschikbaar zijn
  van de website van Microsoft en via de updatekoppeling in Help en ondersteuning.

  Optionele beveiligingskabel installeren
  OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
  Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
  OPMERKING: De locatie van het aansluitpunt voor de beveiligingskabel verschilt per computermodel.
  Ga als volgt te werk om de beveiligingskabel vast te maken:
  1.

  Leg de beveiligingskabel in een lus om een voorwerp dat niet verplaatst kan worden.

  2.

  Plaats het sleuteltje (1) in het kabelslot (2).

  3.

  Plaats het kabelslot in het bevestigingspunt van de beveiligingskabel op de computer (3) en sluit
  het kabelslot met behulp van het sleuteltje.

  Kritieke beveiligingsupdates installeren

  89 • Page 100

  Vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  OPMERKING: De locatie van de vingerafdruklezer is afhankelijk van het computermodel.

  Vingerafdruklezer zoeken
  De vingerafdruklezer is een kleine metalen sensor die zich bevindt:


  Bij de onderkant van het touchpad  Aan de rechterkant van het toetsenbord  Aan de rechterbovenkant van het beeldscherm  Aan de linkerkant van het beeldscherm

  Afhankelijk van het computermodel bevindt de vingerafdruklezer zich in horizontale of verticale positie.
  Voor beide posities geldt dat u uw vinger verticaal langs de metalen sensor moet vegen.

  Vingerafdrukken vastleggen
  Met een vingerafdruklezer kunt u zich in plaats van met een wachtwoord van Windows met een
  vingerafdruk die u in de DigitalPersona Personal-software hebt geregistreerd bij Windows aanmelden.
  Ga als volgt te werk om een of meer vingerafdrukken te melden:
  1.

  Klik in Windows op het pictogram DigitalPersona Personal in het systeemvak.

  2.

  Lees de welkomsttekst en klik op Next (Volgende).
  Het venster Verify Your Identity (Identiteit controleren) wordt weergegeven.

  3.

  90

  Typ uw Windows-wachtwoord, als u dit heeft ingesteld, en klik op Next (Volgende).

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 101

  OPMERKING: Als u geen wachtwoord voor Windows hebt, wordt het venster Protect Your
  Windows Account (Windows-account beveiligen) weergegeven. Geef nu een wachtwoord voor
  Windows op of sla deze stap over door te klikken op Volgende. Het instellen van een wachtwoord
  voor Windows optimaliseert echter de beveiliging van uw computer.
  Het venster Fingerprint Registration Training (Training voor vingerafdrukregistratie) wordt
  weergegeven.
  4.

  Bekijk de demonstratie en klik op Next (Volgende).
  Het venster Register a Fingerprint (Vingerafdruk registreren) wordt weergegeven.

  5.

  Klik op de vinger op het scherm die overeenkomt met de vinger waarvan u de afdruk wilt vastleggen.
  Het volgende venster wordt weergegeven. Hierin wordt die vinger groen weergegeven.

  6.

  Veeg uw geselecteerde vinger over de vingerafdruklezer.
  OPMERKING: Als de beweging niet correct wordt uitgevoerd, verschijnt er een bericht waarin
  wordt uitgelegd waarom de beweging verkeerd was.
  OPMERKING: Voor de beste resultaten veegt u dezelfde vinger telkens wanneer u de
  vingerafdruklezer gebruikt in dezelfde richting.

  7.

  Blijf dezelfde vinger over de vingerafdruklezer bewegen totdat u vier keer een succesvolle
  veegbeweging hebt gemaakt.
  Wanneer de vingerafdruk geregistreerd is, wordt het venster Register a Fingerprint (Vingerafdruk
  registreren) weergegeven. U kunt nu meer vingerafdrukken registreren. Herhaal de stappen 5 t/m
  7 voor het registreren van extra vingerafdrukken.

  8.

  Als u klaar bent met het vastleggen van vingerafdrukken, klikt u op Volgende.
  Als u slechts één vingerafdruk heeft vastgelegd, verschijnt er een bericht met het advies om
  meerdere vingerafdrukken vast te leggen. Klik op Yes (Ja) om meer vingerafdrukken vast te leggen
  en herhaal stap 1 tot en met 8 voor elke vingerafdruk die u vastlegt.
  – of –
  Klik op No (Nee) als u geen andere vingerafdrukken wilt registreren. Het venster Registration
  Complete (Registratie voltooid) wordt weergegeven.

  9.

  Klik op Finish (Voltooien).

  OPMERKING: Herhaal de stappen 1 t/m 9 voor elke andere gebruiker.

  Uw vastgelegde vingerafdruk gebruiken om u aan te melden bij Windows
  Ga als volgt te werk om u met uw vingerafdruk bij Windows aan te melden:
  1.

  Start nadat u uw vingerafdrukken hebt geregistreerd Windows opnieuw op.

  2.

  Gebruik een van de vingers waarvan u de vingerafdruk heeft vastgelegd om u aan te melden bij
  Windows.

  Vingerafdruklezer gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  91 • Page 102

  11 Problemen oplossen

  Kan geen verbinding maken met een lokaal netwerk
  Zorg er voordat u een probleem met de netwerkverbinding gaat oplossen eerst voor dat de
  apparaatstuurprogramma's van alle draadloze apparaten geïnstalleerd zijn.
  OPMERKING: Alleen bepaalde modellen zijn voorzien van apparaten voor draadloos netwerken. Als
  de lijst met functies aan de zijkant van de originele computerverpakking geen draadloos netwerken
  bevat, kunt u draadloze netwerkfunctionaliteit toevoegen door een apparaat voor draadloos netwerken
  te kopen.
  Problemen met draadloze verbindingen worden veroorzaakt door:


  Het wijzigen van de netwerkconfiguratie (SSID of beveiliging)  Het uitschakelen of onjuist installeren van draadloze apparaten  Niet goed werkend draadloos apparaat of router  Interferentie van andere apparaten

  Als u de computer niet op een draadloos netwerk kunt aansluiten, controleer dan of het geïntegreerde
  WLAN-apparaat correct op de computer is geïnstalleerd.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen.
  Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  2.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.

  3.

  Vouw de lijst met netwerkadapters uit door te klikken op het plusteken (+).

  4.

  Zoek het WLAN-apparaat in de lijst met netwerkadapters. De vermelding van een WLAN-apparaat
  bevat de term draadloos, draadloos LAN, WLAN, Wi-Fi of 802.11.
  Als er geen WLAN-apparaat wordt vermeld, beschikt de computer niet over een geïntegreerd
  WLAN-apparaat of is het stuurprogramma van het WLAN-apparaat niet correct geïnstalleerd.

  Raadpleeg de websitekoppelingen in Help en ondersteuning voor meer informatie over het oplossen
  van problemen met draadloze netwerken.

  92

  Hoofdstuk 11 Problemen oplossen • Page 103

  Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk
  Windows repareert automatisch een beschadigde WLAN-verbinding:


  Als er een netwerkpictogram in het systeemvak wordt weergegeven, klik dan met de
  rechtermuisknop op het pictogram en klik vervolgens op Problemen oplossen.
  Windows reset het netwerkapparaat en probeert met een van de voorkeursnetwerken een
  verbinding te maken.  Ga als volgt te werk als er geen netwerkpictogram in het systeemvak wordt weergegeven:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik op Problemen oplossen en selecteer het netwerk dat u wilt herstellen.

  Netwerkpictogram wordt niet weergegeven
  Als het netwerkpictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak nadat u het WLAN hebt
  geconfigureerd, betekent dit dat het softwarestuurprogramma ontbreekt of beschadigd is. Mogelijk wordt
  ook een Windows-foutbericht weergegeven dat een apparaat niet gevonden is. Installeer het
  stuurprogramma opnieuw.
  Ga voor de recentste software en stuurprogramma's van het WLAN-apparaat voor de computer naar
  de website van HP op http://www.hp.com. Als het door u gebruikte WLAN-apparaat apart is aangeschaft,
  gaat u naar de website van de fabrikant voor de recentste software.
  Ga als volgt te werk om de recentste versie van de software voor het WLAN-apparaat te verkrijgen:
  1.

  Open een webbrowser en ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer uw land/regio.

  3.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's.

  4.

  Typ het modelnummer van de computer in het zoekvak.

  5.

  Druk op enter en volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING: Als het door u gebruikte WLAN-apparaat apart is aangeschaft, gaat u naar de website
  van de fabrikant voor de recentste software.

  Huidige beveiligingscodes voor netwerk niet beschikbaar
  Als u wordt gevraagd om een netwerksleutel of netwerknaam (SSID) wanneer u verbinding wilt maken
  met een WLAN, is het netwerk beveiligd. Voer de huidige codes in om verbinding te kunnen maken met
  een beveiligd netwerk. De SSID en netwerksleutel zijn alfanumerieke codes die moeten worden
  ingevoerd om de computer in het netwerk te herkennen. Ga als volgt te werk om de codes te zoeken:


  Als een netwerk op uw persoonlijke draadloze router is aangesloten, raadpleeg dan de bij de router
  meegeleverde gebruikershandleiding voor instructies over het zowel op de router als het WLANapparaat instellen van dezelfde codes.  Als u een particulier netwerk hebt zoals een netwerk in een kantoor of een openbare
  internetchatroom, neem dan contact op met de netwerkbeheerder voor de codes en voer deze
  codes in wanneer daarom wordt gevraagd.

  Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk

  93 • Page 104

  Bij sommige netwerken worden SSID's of netwerksleutels die op de routers of toegangspunten
  worden gebruikt, regelmatig gewijzigd, ter verbetering van de beveiliging. Pas de codes op de
  computer dienovereenkomstig aan.
  Als u nieuwe sleutels voor een draadloos netwerk en een nieuwe SSID hebt ontvangen en u eerder was
  verbonden met dat netwerk, gaat u als volgt te werk om verbinding te maken met het netwerk:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Draadloze netwerken beheren.
  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar
  meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

  3.

  Selecteer het netwerk in de lijst, klik met de rechtermuisknop op het netwerk en klik vervolgens op
  Eigenschappen.
  OPMERKING: Als het netwerk dat u wilt niet in de lijst vermeld staat, neem dan contact op met
  de netwerkbeheerder om te controleren of de router of het toegangspunt werken.

  4.

  Klik op het tabblad Beveiliging en voer de juiste gegevens voor draadloze codering in het vak
  Netwerkbeveiligingssleutel in.

  5.

  Klik op OK om deze instellingen op te slaan.

  WLAN-verbinding is erg zwak
  Als het netwerk erg zwak is of als de computer geen verbinding met een WLAN kan maken, gaat u als
  volgt te werk om de interferentie van andere apparaten te minimaliseren:


  Plaats de computer dichter bij de draadloze router of het toegangspunt.  Schakel apparaten zoals magnetrons en draadloze en mobiele telefoons tijdelijk uit.

  Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat het apparaat alle netwerkwaarden opnieuw instelt:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Draadloze netwerken beheren.
  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar
  meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

  3.

  Selecteer een netwerk en klik vervolgens op Verwijderen.

  Kan geen verbinding maken met de draadloze router
  Als u een verbinding probeert te maken met de draadloze router en dit niet lukt, reset u de draadloze
  router door de voeding van de router 10 tot 15 seconden uit te schakelen.
  Als de computer geen verbinding met een WLAN kan maken, start de draadloze router dan opnieuw
  op. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de router voor meer informatie.

  94

  Hoofdstuk 11 Problemen oplossen • Page 105

  De lade van de optischeschijfeenheid gaat niet open bij het
  verwijderen van een cd, dvd of bd
  1.

  Steek het uiteinde van een paperclip (1) in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de
  schijfeenheid.

  2.

  Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver
  mogelijk uit (2).

  3.

  Verwijder de schijf uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf (3) aan de
  randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
  enigszins schuin bij het verwijderen.

  4.

  Sluit de lade en berg de schijf vervolgens op in het bijbehorende doosje.

  De computer herkent de cd, dvd of bd niet
  Als Windows een geïnstalleerd apparaat niet detecteert, kan het zijn dat het apparaatstuurprogramma
  ontbreekt of is beschadigd. Als u vermoedt dat de optische-schijfeenheid niet wordt gedetecteerd,
  controleert u als volgt of de optische-schijfeenheid staat vermeld in Apparaatbeheer:
  1.

  Verwijder eventuele schijven uit de optische-schijfeenheid.

  2.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  3.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.

  De lade van de optischeschijfeenheid gaat niet open bij het verwijderen van een cd, dvd of bd

  95 • Page 106

  4.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op de pijl naast Dvd-/cd-romstations om de lijst uit te vouwen
  en alle geïnstalleerde schijfeenheden weer te geven.

  5.

  Klik met de rechtermuisknop op het optische apparaat om de volgende taken uit te voeren:


  Stuurprogrammasoftware bijwerken  Uitschakelen  Verwijderen  Zoeken naar gewijzigde apparaten. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware
  en installeert de benodigde stuurprogramma's.  Klik op Eigenschappen om te controleren of het apparaat correct werkt.


  In het venster Eigenschappen wordt gedetailleerde informatie over het apparaat
  weergegeven, waarmee u problemen kunt oplossen.  Klik op het tabblad Stuurprogramma om de stuurprogramma's voor dit apparaat bij te
  werken, uit te schakelen of te verwijderen.

  Een cd, dvd of bd wordt niet afgespeeld
  Ga als volgt te werk om een cd, dvd of bd af te spelen:


  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's voordat u een schijf afspeelt.  Verbreek de verbinding met internet voordat u een schijf afspeelt.  Controleer of de schijf juist is geplaatst.  Controleer of de schijf schoon is. Maak de schijf zo nodig schoon met gefilterd water en een
  pluisvrije doek. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand.  Controleer de schijf op krassen. Als u krassen vindt, behandel de schijf dan met een reparatieset
  voor optische schijven. Dergelijke sets zijn te koop in veel elektronicazaken.  Schakel de slaapstand uit alvorens de schijf af te spelen.
  Activeer de hibernationstand of de slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Als u dat
  wel doet, wordt er mogelijk een waarschuwing weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wilt
  doorgaan. Als dit bericht wordt weergegeven, klikt u op Nee. Nadat u op Nee hebt geklikt kan de
  computer:  96  Het afspelen hervatten.  Sluit het afspeelscherm van het multimediaprogramma. Om de schijf weer af te spelen klikt
  u op de knop Afspelen in het multimediaprogramma. In sommige gevallen moet u het
  programma afsluiten en vervolgens opnieuw starten.

  De ruimte voor de systeembronnen vergroten.


  Schakel printers en scanners uit en koppel camera's en draagbare apparaten los. Door deze
  Plug and Play-apparaten los te koppelen maakt u waardevolle systeembronnen vrij, hetgeen
  resulteert in betere afspeelprestaties.  Wijzig de kleureigenschappen van het bureaublad. Omdat het menselijk oog nauwelijks
  verschil waarneemt tussen 16-bits kleuren en kleuren boven 16-bits, ziet u als het goed is

  Hoofdstuk 11 Problemen oplossen • Page 107

  geen verschil bij het bekijken van een film als u de kleureigenschappen van het systeem
  terugbrengt tot 16-bits kleuren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer
  Schermresolutie.
  2. Klik op Geavanceerde instellingen > tabblad Beeldscherm.
  3. Klik op Hoge kleuren (16-bits) als deze instelling nog niet is geselecteerd.
  4. Klik op OK.

  Een cd, dvd of bd wordt niet automatisch afgespeeld
  1.

  Klik op Start > Standaardprogramma's > Instellingen voor Automatisch afspelen wijzigen.

  2.

  Controleer of het selectievakje Automatisch afspelen voor alle media en apparaten
  gebruiken is ingeschakeld.

  3.

  Klik op Opslaan.
  Als u een schijf in de optischeschijfeenheid plaatst, moet die nu automatisch starten.

  Een dvd- of bd-film stopt, slaat stukken over of wordt niet
  naar behoren afgespeeld


  Maak de schijf schoon.  Bewaar de systeemhulpbronnen door:


  De verbinding met internet te verbreken.  De kleureigenschappen van het bureaublad te wijzigen.
  1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer daarna
  Schermresolutie.
  2. Klik op Geavanceerde instellingen > tabblad Beeldscherm.
  3. Klik op Hoge kleuren (16-bits) als deze instelling nog niet is geselecteerd.
  4. Klik op OK.  Externe apparaten los te koppelen, zoals een printer, scanner, camera of draagbaar apparaat.

  Een cd, dvd of bd wordt niet automatisch afgespeeld

  97 • Page 108

  Een dvd- of bd-film is niet zichtbaar op een extern
  beeldscherm
  1.

  Als zowel het beeldscherm als een extern beeldscherm zijn ingeschakeld, drukt u een of meer
  keren op Schakelen tussen beeldschermen om te schakelen tussen de twee beeldschermen.

  2.

  Configureer de monitorinstellingen zodanig dat het externe beeldscherm het primaire beeldscherm
  wordt:
  a.

  Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer
  Schermresolutie.

  b.

  Geef een primair en een secundair beeldscherm op.

  OPMERKING: Als beide beeldschermen worden gebruikt, verschijnt het beeld op een
  beeldscherm dat is ingesteld als secundair beeldscherm.
  Als u informatie wilt over een multimediaonderwerp dat niet wordt behandeld in deze handleiding, gaat
  u naar Start > Help en ondersteuning.

  Het branden van een cd of dvd begint niet of stopt voordat
  het gereed is


  Controleer of alle programma's zijn afgesloten.  Schakel de energiebesparende voorzieningen uit.  Controleer of u het juiste type schijf voor uw schijfeenheid gebruikt. Raadpleeg de
  gebruikershandleidingen voor meer informatie over schijftypen.  Controleer of de schijf correct is geplaatst.  Selecteer een lagere schrijfsnelheid en probeer het opnieuw.  Als u een schijf kopieert, slaat u de informatie van de bronschijf op de vaste schijf op voordat u
  probeert de inhoud op een nieuwe schijf te branden. Brand vervolgens de nieuwe schijf vanaf de
  vaste schijf.  Installeer het stuurprogramma voor het apparaat waarmee u schijven brandt opnieuw. Dit
  stuurprogramma bevindt zich in de categorie Dvd/cd-romstations in Apparaatbeheer.

  Een dvd of bd die wordt afgespeeld in Windows Media
  Player, geeft geen geluid of beeld
  Gebruik MediaSmart voor het afspelen van een dvd of bd. MediaSmart is geïnstalleerd op de computer
  en tevens beschikbaar op de website van HP op http://www.hp.com.

  Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden
  geïnstalleerd

  98

  1.

  Verwijder eventuele schijven uit de optischeschijfeenheid.

  2.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  Hoofdstuk 11 Problemen oplossen • Page 109

  3.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.

  4.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op de pijl naast het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen
  en opnieuw wilt installeren (bijvoorbeeld Dvd-/cd-roms, Modems, enzovoort).

  5.

  Klik met de rechtermuisknop op de vermelding van het apparaat en klik op Verwijderen. Wanneer
  u hierom wordt gevraagd, bevestigt u dat u het apparaat wilt verwijderen. Start de computer echter
  niet opnieuw op. Herhaal dit voor eventuele andere stuurprogramma's die u wilt verwijderen.

  6.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde
  apparaten. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware en installeert
  standaardstuurprogramma's voor alle apparaten waarvoor stuurprogramma's zijn vereist.
  OPMERKING: Wanneer u wordt verzocht de computer opnieuw te starten, slaat u alle open
  bestanden op en start u de computer opnieuw.

  7.

  Open indien nodig Apparaatbeheer opnieuw en controleer of de stuurprogramma's nu wel staan
  vermeld.

  8.

  Probeer opnieuw het programma uit te voeren.

  Als het probleem niet is opgelost door het verwijderen en opnieuw installeren van de
  apparaatstuurprogramma's, moet u mogelijk de stuurprogramma's bijwerken middels de in de volgende
  gedeelten beschreven procedures.

  Recentste apparaatstuurprogramma's van HP verkrijgen
  1.

  Open een webbrowser, ga naar http://www.hp.com/support en selecteer vervolgens uw land/regio.

  2.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's, typ het modelnummer
  van de computer in het zoekvak en druk vervolgens op enter.
  – of –
  Als u een specifiek SoftPaq wilt, typt u het nummer van het SoftPaq in het vak Zoeken. Druk op
  enter en volg vervolgens de instructies op het scherm. Ga door naar stap 6.

  3.

  Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.

  4.

  Klik op het besturingssysteem Windows 7.

  5.

  Wanneer de lijst met stuurprogramma's wordt weergegeven, klikt u op een bijgewerkt
  stuurprogramma om een venster met extra informatie te openen.

  6.

  Klik op Install now (Nu installeren) om het bijgewerkte stuurprogramma te installeren zonder het
  bestand te downloaden.
  – of –
  Klik op Download only (Alleen downloaden) om het bestand op te slaan op de computer. Wanneer
  u hierom wordt verzocht, klikt u op Save (Opslaan) en selecteert u een opslaglocatie op de vaste
  schijf.
  Nadat het bestand is gedownload, gaat u naar de map waarin het bestand is opgeslagen.
  Dubbelklik vervolgens op het bestand om het te installeren.

  7.

  Als u hierom wordt verzocht, start u de computer opnieuw op nadat de installatie is voltooid.
  Controleer daarna of het apparaat naar behoren werkt.

  Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd

  99 • Page 110

  Recentste apparaatstuurprogramma's van Windows verkrijgen
  U kunt de meest recente Windows-apparaatstuurprogramma's verkrijgen via Windows Update. Deze
  functie controleert automatisch op en installeert updates voor het Windows-besturingssysteem en
  andere producten van Microsoft.
  Ga als volgt te werk om Windows Update te gebruiken:
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Windows Update.
  OPMERKING: Als u Windows Update nog niet eerder hebt ingesteld, wordt u gevraagd om een
  aantal instellingen op te geven voordat u kunt zoeken naar updates.

  2.

  Klik op Naar updates zoeken.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  100 Hoofdstuk 11 Problemen oplossen • Page 111

  A

  Setupprogramma (BIOS)

  Het setupprogramma starten
  Het setupprogramma is een hulpprogramma op ROM-basis voor het weergeven van informatie en het
  aanbrengen van aanpassingen dat ook kan worden gebruikt wanneer het besturingssysteem Windows
  niet werkt.
  OPMERKING: De vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen) kan niet worden gebruikt om het
  setupprogramma te openen.
  Met dit hulpprogramma kunt u informatie over de computer weergeven en kunt u instellingen opgeven
  voor opstartprocedures, beveiliging en andere voorkeuren.
  Ga als volgt te werk om het setupprogramma te starten:


  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets esc. Druk wanneer het startmenu wordt weergegeven op de toets
  f10.

  Het setupprogramma starten 101 • Page 112

  Setupprogramma gebruiken
  Taal van Setupprogramma wijzigen
  Ga als volgt te werk om de taal van het setupprogramma te wijzigen:
  OPMERKING: Als het setupprogramma nog niet actief is, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma
  al actief is, begint u bij stap 2.
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets esc. Druk wanneer het startmenu wordt weergegeven op de toets
  f10.

  2.

  Selecteer met de pijltoetsen System Configuration (Systeemconfiguratie) > Language (Taal) en
  druk vervolgens op enter.

  3.

  Selecteer met de pijltoetsen een taal en druk vervolgens op enter.

  4.

  Wanneer er een bevestigingsprompt met de geselecteerde taal wordt weergegeven, drukt u op
  enter.

  5.

  Als u de wijzigingen wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, gebruikt u de pijltoetsen
  om Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) te selecteren en
  drukt u vervolgens op enter.

  De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht.

  Navigeren en selecteren in Setupprogramma
  Omdat het setupprogramma geen Windows-programma is, biedt het geen ondersteuning voor het
  touchpad. U kunt navigeren en selecteren met behulp van het toetsenbord.
  Ga als volgt te werk om in het setupprogramma te navigeren:


  Gebruik de pijltoetsen om een menu of een menu-item te selecteren.  Gebruik de pijltoetsen of f5 of f6 om een item te selecteren in een lijst of om een veld in of uit te
  schakelen, bijvoorbeeld het veld Enable/Disable (Inschakelen/Uitschakelen).  Druk op enter om een item te selecteren.  Druk op esc om een tekstvak te sluiten of naar het menuweergave terug te gaan.  Druk op f1 als u aanvullende navigatie- en selectiemogelijkheden wilt weergeven.

  Systeeminformatie weergeven
  Gebruik het setupprogramma om de systeemdatum en -tijd en identificatiegegevens van de computer
  weer te geven.
  Ga als volgt te werk om het setupprogramma te gebruiken voor het weergeven van systeeminformatie:

  102 Bijlage A Setupprogramma (BIOS) • Page 113

  OPMERKING: Als het setupprogramma al actief is, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma nog
  niet actief is, begint u bij stap 2.
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets esc. Druk wanneer het startmenu wordt weergegeven op de toets
  f10.

  2.

  Selecteer het menu Main (Hoofdmenu).

  3.

  Als u het setupprogramma wilt afsluiten zonder instellingen op te slaan, gebruikt u de pijltoetsen
  om Exit (Afsluiten) > Exit Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan) te
  selecteren en drukt u vervolgens op enter.

  Standaardinstellingen in setupprogramma herstellen
  Ga als volgt te werk om de standaardinstellingen van het setupprogramma te herstellen:
  OPMERKING: Als het setupprogramma nog niet actief is, begint u bij stap 1. Als het setupprogramma
  al actief is, begint u bij stap 2.
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets f10.
  – of –
  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm
  wordt weergegeven op de toets esc. Druk wanneer het startmenu wordt weergegeven op de toets
  f10.

  2.

  Selecteer met de pijltoetsen Exit (Afsluiten) > Load Setup Defaults (Setup-standaardwaarden
  laden) en druk vervolgens op enter.

  3.

  Wanneer het bevestigingsbericht van het setupprogramma wordt weergegeven, drukt u op enter.

  4.

  Als u de wijzigingen wilt opslaan en het setupprogramma wilt afsluiten, gebruikt u de pijltoetsen
  om Exit (Afsluiten) > Exit Saving Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) te selecteren en
  drukt u vervolgens op enter.

  De standaardinstellingen van het Setupprogramma worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw
  wordt gestart.
  OPMERKING: Het wachtwoord, de beveiliging en de taalinstellingen worden niet gewijzigd wanneer
  u de fabrieksinstellingen herstelt.

  Setupprogramma gebruiken 103 • Page 114

  Setupprogramma afsluiten
  U kunt bij het afsluiten van het setupprogramma uw wijzigingen opslaan of negeren.


  Ga als volgt te werk als u het setupprogramma wilt afsluiten en de wijzigingen van de huidige sessie
  wilt opslaan:
  Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op esc om terug te
  gaan naar de menuweergave. Selecteer met de pijltoetsen Exit (Afsluiten) > Exit Saving
  Changes (Afsluiten en wijzigingen opslaan) en druk vervolgens op enter.  Ga als volgt te werk als u het Setupprogramma wilt afsluiten en de wijzigingen van de huidige
  sessie niet wilt opslaan:
  Als de menu's van het setupprogramma niet worden weergegeven, drukt u op esc om terug te
  gaan naar de menuweergave. Selecteer met de pijltoetsen Exit (Afsluiten) > Exit Discarding
  Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan) en druk vervolgens op enter.

  In beide gevallen wordt de computer opnieuw opgestart in Windows.

  Menu's van het setupprogramma
  De menutabellen geven een overzicht van de opties in het setupprogramma.
  OPMERKING: Het is mogelijk dat sommige menu-items in het setupprogramma niet door de computer
  worden ondersteund.

  Main (Hoofdmenu)
  Optie

  Functie

  System information (Systeeminformatie)  Hiermee kunt u de tijd en datum van het systeem weergeven en
  wijzigen.  Hiermee kunt u identificatiegegevens van de computer weergeven.  Hiermee kunt u specificaties weergeven van de processor, de
  geheugengrootte, het systeem-BIOS en de versie van de
  toetsenbordcontroller (alleen bepaalde modellen).

  Menu Security (Beveiliging)
  Optie

  Functie

  Administrator password (Beheerderswachtwoord)

  Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord opgeven, wijzigen of
  verwijderen.

  Power-On Password (Opstartwachtwoord)

  Hiermee kunt u een opstartwachtwoord opgeven, wijzigen of verwijderen.

  Menu System Configuration (Systeemconfiguratie)
  Optie

  Functie

  Language Support (Taalondersteuning)

  Hiermee kunt u de taal van het Setupprogramma wijzigen.

  104 Bijlage A Setupprogramma (BIOS) • Page 115

  Optie

  Functie

  Virtualization Technology (Virtualisatietechnologie)
  (alleen bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u de Virtualization Technology-voorziening van de
  processor in-/uitschakelen.

  LAN Power Saving (LAN-energiebesparing, alleen
  bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u de LAN-energiebesparing in-/uitschakelen. Wanneer
  deze optie is ingeschakeld, wordt er energie bespaard als de computer
  werkt in de DC-modus.

  Fan Always On (Ventilator altijd aan)

  Hiermee kunt u Fan Always On (Ventilator altijd aan) in-/uitschakelen.
  Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de ventilator van de computer
  altijd aan.

  Action Key Mode (Actiesleutelmodus)

  Hiermee kunt u de actiesleutels in-/uitschakelen.

  Boot Options (Opstartopties)  POST (Power-On Self Test) f10 en f12 Delay (sec.) (vertraging
  (seconden)): hiermee kunt u de vertraging voor de functies f10 en
  f12 van het setupprogramma instellen met intervallen van
  5 seconden (0, 5, 10, 15, 20).  CD-Rom Boot (Opstarten vanaf cd-romstation): hiermee kunt u het
  opstarten vanaf een cd-romstation in-/uitschakelen.  Floppy Boot (Opstarten vanaf diskettestation): hiermee kunt u het
  opstarten vanaf een diskettestation in-/uitschakelen.  Internal Network Adapter Boot (Opstarten vanaf netwerkadapter):
  hiermee kunt u het opstarten vanaf een netwerkadapter in-/
  uitschakelen.  Boot Order (Opstartvolgorde): de opstartvolgorde instellen voor:


  Vaste schijf van notebookcomputer  Interne cd/dvd-rom-drive  USB-diskette met sleutel/vaste USB-schijf  USB-cd/-dvd-rom-drive  USB-diskettedrive  Netwerkadapter

  Menu Diagnostics (Diagnostische gegevens)
  Optie

  Functie

  Primary Hard Disk Self Test (Zelftest primaire vaste
  schijf)

  Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest van de vaste schijf uitvoeren.

  Secondary Hard Disk Self Test (Zelftest secundaire
  vaste schijf, alleen bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u een uitgebreide zelftest uitvoeren op een secundaire
  vaste schijf.

  Memory Test (Geheugentest)

  Hiermee kunt u een diagnosetest uitvoeren op het systeemgeheugen.

  Menu's van het setupprogramma 105 • Page 116

  B

  Software-updates

  Updates van de software die bij de computer is geleverd, zijn beschikbaar via de website van HP.
  De meeste software en BIOS-updates op de website van HP zijn ingepakt in gecomprimeerde
  bestanden die SoftPaqs worden genoemd.
  Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat
  informatie over de installatie van en het oplossen van problemen met de software.
  Ga als volgt te werk om de software bij te werken:
  1.

  Ga na wat het model, de productcategorie en de serie of het type van de computer is. Bereid een
  update van het systeem-BIOS voor door na te gaan wat de versie is van het huidige BIOS dat op
  de computer is geïnstalleerd.
  Als de computer op een netwerk is aangesloten, raadpleegt u de netwerkbeheerder voordat u
  software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.
  OPMERKING: In het systeem-ROM van de computer wordt het systeem-BIOS van de computer
  opgeslagen. Het BIOS initialiseert het besturingssysteem, regelt de interactie tussen de computer
  en de hardwareapparaten en voorziet in de overdracht van gegevens tussen hardwareapparaten,
  waaronder de tijd en datum.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.

  2.

  U kunt de updates downloaden van de website van HP op http://www.hp.com.

  3.

  Installeer de updates.

  106 Bijlage B Software-updates • Page 117

  BIOS bijwerken
  U kunt het BIOS bijwerken door eerst vast te stellen welke BIOS-versie u momenteel heeft en vervolgens
  het nieuwe BIOS te downloaden en te installeren.

  BIOS-versie vaststellen
  Als u wilt vaststellen of er een recentere BIOS-versie beschikbaar is voor de computer, moet u weten
  welke versie van het systeem-BIOS momenteel is geïnstalleerd.
  BIOS-versie-informatie (ook wel ROM-datum en Systeem-BIOS genoemd) wordt weergegeven door op
  fn+esc te drukken (als u zich al in Windows bevindt) of door het Setupprogramma te openen.
  Ga als volgt te werk om het Setupprogramma te gebruiken voor het weergeven van BIOS-gegevens:
  1.

  Open het Setupprogramma door de computer in te schakelen of opnieuw op te starten. Druk
  wanneer Press the ESC key for Startup Menu (Druk op Esc voor het startmenu) wordt weergegeven
  op de toets f10.

  2.

  Als bij openen van het Setupprogramma geen systeemgegevens worden weergegeven, gebruikt
  u de pijltoetsen om het hoofdmenu te selecteren.
  Wanneer u het hoofdmenu selecteert, wordt het BIOS en andere systeeminformatie weergegeven.

  3.

  Als u het Setupprogramma wilt afsluiten, gebruikt u de pijltoetsen om Exit (Afsluiten) > Exit
  Discarding Changes (Afsluiten en wijzigingen niet opslaan) te selecteren en drukt u vervolgens
  op enter.

  BIOS-update downloaden
  VOORZICHTIG: Ter voorkoming van schade aan de computer of een mislukte installatie, wordt u
  aangeraden een BIOS-update alleen te downloaden en te installeren wanneer de computer met de
  netvoedingsadapter is aangesloten op een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer
  een BIOS-update niet wanneer de computer op accuvoeding werkt of wanneer de computer is
  aangesloten op een optioneel dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Neem de volgende
  instructies in acht tijdens het downloaden en installeren:
  Ontkoppel de netvoeding van de computer niet door de stekker uit het stopcontact te halen.
  Sluit de computer niet af en activeer de slaapstand of de hibernationstand niet.
  Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.

  BIOS bijwerken 107 • Page 118

  U downloadt een BIOS-update als volgt:
  1.

  Selecteer Start > Help en ondersteuning > Onderhoud > Software-updates om de pagina met
  software voor de computer op de website van HP te openen.

  2.

  Volg de instructies op het scherm om de computer te herkennen en de BIOS-update te openen
  die u wilt downloaden.

  3.

  Tijdens het downloaden:
  a.

  Ga na welke versie van het systeem-BIOS nieuwer is dan het huidige BIOS dat op de
  computer is geïnstalleerd. Noteer de datum, naam of een andere identificatie. U hebt deze
  informatie misschien nodig om de update later te kunnen vinden nadat u deze hebt
  gedownload en op de vaste schijf hebt opgeslagen.

  b.

  Volg de instructies op het scherm om uw selectie naar de vaste schijf te downloaden.
  Noteer het pad naar de map waar u de BIOS-update op de vaste schijf hebt opgeslagen. Open
  de map waarin het updatebestand is opgeslagen wanneer u de BIOS-update wilt installeren.

  OPMERKING: Als u de computer op een netwerk wilt aansluiten, raadpleeg dan de
  netwerkbeheerder voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het
  systeem-BIOS.
  BIOS-installatieprocedures verschillen. Voer nadat het download is voltooid de instructies die op het
  scherm worden weergegeven uit. Ga als volgt te werk als er geen instructies worden weergegeven:
  1.

  Open Windows Verkenner door Start > Computer te selecteren.

  2.

  Dubbelklik op de aangeduide vaste schijf. Normaal gesproken wordt de lokale schijf (C:)
  aangeduid.

  3.

  Open met het eerder opgenomen pad van de vaste schijf de map op de vaste schijf waarin de
  update is opgeslagen.

  4.

  Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
  De installatie van het BIOS begint.

  5.

  Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
  Het systeem wordt automatisch afgesloten nadat het BIOS is bijgewerkt.

  OPMERKING: U kunt het gedownloade bestand verwijderen van de vaste schijf nadat een bericht op
  het scherm meldt dat de installatie is voltooid.

  108 Bijlage B Software-updates • Page 119

  Programma's en stuurprogramma's bijwerken
  Ga als volgt te werk om andere software dan een BIOS-update te downloaden en te installeren:
  1.

  Open de internetbrowser, ga naar http://www.hp.com/support en selecteer vervolgens uw land/
  regio.

  2.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's, typ het modelnummer
  van de computer in het zoekvak en druk vervolgens op enter.
  – of –
  Als u een specifiek SoftPaq wilt, typt u het nummer van het SoftPaq in het zoekvak, drukt u
  vervolgens op enter en volgt u de instructies op het scherm. Ga door naar stap 6.

  3.

  Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.

  4.

  Selecteer het besturingssysteem.

  5.

  Wanneer de lijst met stuurprogramma's wordt weergegeven, klikt u op een bijgewerkt
  stuurprogramma om een venster met extra informatie te openen.

  6.

  Klik op Nu installeren om het bijgewerkte stuurprogramma te installeren.
  OPMERKING: Op sommige locaties is het mogelijk het stuurprogramma te downloaden en later
  pas te installeren. Als u dit wilt doen, klikt u op Nu downloaden om het bestand op de computer
  op te slaan. Wanneer u hierom wordt verzocht, klikt u op Save (Opslaan) en selecteert u een
  opslaglocatie op de vaste schijf. Nadat het bestand is gedownload, gaat u naar de map waarin het
  bestand is opgeslagen. Dubbelklik op het bestand om het te installeren.

  7.

  Als u hierom wordt verzocht, start u de computer opnieuw op nadat de installatie is voltooid.
  Controleer daarna of het apparaat naar behoren werkt.

  Programma's en stuurprogramma's bijwerken 109 • Page 120

  C

  Back-up en herstel

  Het herstel na een systeemfout is zo volledig als de meest recente back-up. HP raadt daarom aan
  onmiddellijk nadat u de software hebt geïnstalleerd, herstelschijven te maken. Als u nieuwe software
  en gegevensbestanden toevoegt, moet u periodiek back-ups van het systeem blijven maken om altijd
  een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben.
  Het besturingssysteem en de HP Recovery Manager software bevatten voorzieningen die zijn bedoeld
  om u te helpen bij de volgende taken voor het beveiligen van uw gegevens en het herstellen ervan als
  het systeem niet meer werkt:


  Een set herstelschijven maken (functie in Recovery Manager) — Met herstelschijven kunt u de
  computer opstarten en de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem en
  softwaretoepassingen herstellen wanneer het systeem instabiel is geworden of niet meer werkt.  Regelmatig back-ups maken van uw informatie om belangrijke systeembestanden te beveiligen.  Systeemherstelpunten maken (functie in besturingssysteem) — Met systeemherstelpunten kunt u
  ongewenste wijzigingen op de computer terugdraaien door de computer in een eerdere status te
  herstellen.  Een programma of stuurprogramma herstellen (functie in Recovery Manager) — Met deze functie
  kunt u een programma of stuurprogramma opnieuw installeren zonder dat u daarvoor het hele
  systeem hoeft te herstellen.  Een volledig systeem herstellen (functie in Recovery Manager) — Met Recovery Manager kunt u
  de volledige fabrieksimage herstellen als het systeem instabiel is of als er een systeemstoring is
  opgetreden. Recovery Manager werkt vanaf een speciale herstelpartitie (alleen bepaalde
  modellen) op de vaste schijf of vanaf herstelschijven die u hebt gemaakt.
  OPMERKING: Als de computer voorzien is van een vaste-toestandschijf, is het mogelijk dat er
  geen herstelpartitie meegeleverd is. Herstelschijven worden meegeleverd met computers die geen
  partitie hebben. Gebruik deze schijven om het besturingssysteem en softwaretoepassingen te
  herstellen. Selecteer Start > Computer om te controleren of er een herstelpartitie aanwezig is. Als
  er een herstelpartitie aanwezig is, wordt er een herstelschijf van HP in het gedeelte Vaste schijven
  van het venster weergegeven.

  110 Bijlage C Back-up en herstel • Page 121

  Herstelschijven maken
  HP raadt u aan herstelschijven te maken zodat u het systeem in zijn oorspronkelijke fabrieksinstelling
  kan herstellen als het systeem instabiel is of als er een systeemstoring is opgetreden. Maak deze
  schijven nadat u de computer voor de eerste keer hebt ingesteld.
  Wees voorzichtig met deze schijven en bewaar ze op een veilige plaats. De software maakt slechts één
  set herstelschijven.
  OPMERKING: Als de computer geen interne optische-schijfeenheid heeft, kunt u een optionele
  externe optische-schijfeenheid (apart verkrijgbaar) gebruiken om herstelschijven te maken of kunt u
  herstelschijven voor de computer aanschaffen via de website van HP.
  Vóór het maken van herstelschijven:


  U hebt dvd-r-, dvd+r-, bd-r- (schrijfbare Blu-ray) of cd-r-schijven van hoge kwaliteit nodig. U kunt
  al deze schijven apart aanschaffen. Dvd's en bd's hebben een grotere opslagcapaciteit dan cd's.
  Als u cd's gebruikt, hebt u meer dan 20 schijven nodig terwijl u slechts enkele dvd's of bd's nodig
  hebt.
  OPMERKING: Schijven die zowel kunnen worden gelezen als beschreven, zoals cd-rw-,
  dvd±rw-, dubbellaags dvd±rw- en bd-re-schijven (herschrijfbare Blu-ray), zijn niet compatibel met
  de Recovery Manager software.  De computer moet tijdens deze procedure zijn aangesloten op een netvoedingsbron.  Per computer wordt slechts één set herstelschijven gemaakt.  Nummer elke schijf voordat u deze in de optischeschijfeenheid plaatst.  Sluit voordat u het maken van herstelschijven hebt voltooid indien nodig het programma af. De
  eerstvolgende keer dat u Recovery Manager opent wordt u verzocht het maken van de herstelschijf
  te hervatten.

  Ga als volgt te werk om een set herstelschijven te maken:
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Recovery Manager > Herstelschijven maken.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  Herstelschijven maken 111 • Page 122

  Back-up van uw gegevens maken
  Als u nieuwe software en gegevensbestanden toevoegt, moet u periodiek back-ups van het systeem
  maken om altijd een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben.
  Maak in de volgende situaties een back-up van het systeem:


  periodiek, op basis van een back-upschema;
  OPMERKING: Stel herinneringen in om periodiek een back-up te maken van uw informatie.  voordat de computer wordt gerepareerd of hersteld;  voordat u hardware of software toevoegt of wijzigt.

  Wanneer u back-ups maakt:


  Maak systeemherstelpunten met de voorziening Systeemherstel van Windows en kopieer ze op
  gezette tijden naar een schijf.  Sla persoonlijke bestanden op in de map Documenten en maak periodiek een back-up van deze
  map.  Maak een back-up van sjablonen die zijn opgeslagen in de programma's waarbij ze horen.  Sla aangepaste instellingen in een venster, werkbalk of menubalk op door een schermopname van
  de instellingen te maken. Een schermopname bespaart veel tijd als u opnieuw uw voorkeuren moet
  instellen.
  Ga als volgt te werk om het scherm te kopiëren en in een tekstverwerkingsdocument te plakken:
  1.

  Geef het scherm weer.

  2.

  Kopieer het scherm:
  Als u alleen het actieve venster wilt kopiëren, drukt u op alt+fn+prt sc.
  Als u het volledige scherm wilt kopiëren, drukt u op fn+prt sc.

  3.

  Open een tekstverwerkingsdocument en selecteer Bewerken > Plakken.

  4.

  Sla het document op.  Maak een back-up van uw gegevens op een optionele externe vaste schijf, een
  netwerkschijfeenheid of op schijven.  Als u een back-up op schijven maakt, kunt u een van de volgende schijftypen gebruiken (apart aan
  te schaffen): cd-r, cd-rw, dvd+r, dvd-r, of dvd±rw. Welke schijven u gebruikt, hangt af van het type
  optische-schijfeenheid dat is geïnstalleerd in de computer.
  OPMERKING: Op dvd's kunnen meer gegevens worden opgeslagen dan op cd's, zodat u minder
  schijven nodig hebt voor het maken van back-ups.  Als u een back-up op schijven maakt, nummert u de schijven voordat u ze in de
  optischeschijfeenheid van de computer plaatst.

  112 Bijlage C Back-up en herstel • Page 123

  Windows Back-up maken and terugzetten
  Ga als volgt te werk om een back-up te maken met het hulpprogramma Windows Back-up maken en
  terugzetten:
  OPMERKING: Zorg dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u het backupproces start.
  OPMERKING: Het back-upproces kan meer dan een uur in beslag nemen, afhankelijk van de
  bestandsgrootte en de snelheid van de computer.
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen.
  Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.

  Systeemherstelpunten gebruiken
  Wanneer u een back-up van het systeem maakt, maakt u een systeemherstelpunt. Een
  systeemherstelpunt slaat een momentopname van de vaste schijf op een bepaald tijdstip op en geeft
  er een naam aan. U kunt vervolgens dat herstelpunt herstellen als u bepaalde wijzigingen die u op het
  systeem hebt aangebracht, wilt annuleren en terug wilt gaan naar dat herstelpunt.
  OPMERKING: Als u een eerdere staat van het systeem herstelt, heeft dat geen invloed op
  gegevensbestanden die zijn opgeslagen of e-mailberichten die zijn gemaakt sinds het laatste
  herstelpunt.
  Maak extra herstelpunten voor een nog betere beveiliging van de systeembestanden en -instellingen.

  Wanneer maakt u herstelpunten?
  Maak systeemherstelpunten:


  Voordat u hardware of software toevoegt of aanzienlijk wijzigt.  Op gezette tijden wanneer het systeem optimaal functioneert.

  OPMERKING: Als u teruggaat naar een herstelpunt en vervolgens van mening verandert, draai het
  herstel dan terug.

  Systeemherstelpunt maken
  Ga als volgt te werk om een systeemherstelpunt te maken:
  1.

  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging.

  3.

  Klik op de tab Systeembeveiliging.

  4.

  Selecteer onder Beveiligingsinstellingen de schijf waarvoor u een herstelpunt wilt maken.

  5.

  Klik op Maken.

  6.

  Volg de instructies op het scherm.
  Back-up van uw gegevens maken 113 • Page 124

  Herstelactie uitvoeren op basis van een bepaalde datum en tijd
  Ga als volgt te werk om naar een herstelpunt (gemaakt op een eerdere datum en tijd) terug te gaan
  toen de computer nog optimaal werkte:
  1.

  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging.

  3.

  Klik op de tab Systeembeveiliging.

  4.

  Klik op Systeemherstel.

  5.

  Volg de instructies op het scherm.

  Herstelactie uitvoeren
  OPMERKING: Herstel alleen bestanden waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt. Het wordt
  aanbevolen om HP Recovery Manager te gebruiken om direct een set herstelschijven (een volledige
  back-up van de vaste schijf) te maken nadat u de computer hebt geïnstalleerd.
  Met Recovery Manager kunt u het systeem repareren of herstellen als het systeem instabiel is of als er
  een systeemstoring is opgetreden. Recovery Manager werkt vanaf herstelschijven of vanaf een speciale
  herstelpartitie (alleen bepaalde modellen) op de vaste schijf. Als de computer echter voorzien is van
  een vaste-toestandschijf, is het mogelijk dat er geen herstelpartitie meegeleverd is. In dat geval worden
  herstelschijven meegeleverd met de computer. Gebruik deze schijven om het besturingssysteem en
  softwaretoepassingen te herstellen.
  OPMERKING: Windows heeft eigen ingebouwde reparatievoorzieningen, zoals Systeemherstel. Als
  u deze voorzieningen nog niet heeft geprobeerd, probeert u deze voordat u Recovery Manager gebruikt.
  OPMERKING: Recovery Manager herstelt alleen software die vooraf in de fabriek is geïnstalleerd.
  Software die niet bij deze computer is meegeleverd, moet van de website van de fabrikant worden
  gedownload of opnieuw vanaf de door de fabrikant meegeleverde schijf worden geïnstalleerd.

  Herstelactie uitvoeren vanaf de herstelschijven
  Ga als volgt te werk om het systeem te herstellen vanaf de herstelschijven:
  1.

  Maak een back-up van al uw persoonlijke bestanden.

  2.

  Plaats de eerste herstelschijf in de optische-schijfeenheid en start de computer vervolgens opnieuw
  op.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Herstelactie uitvoeren vanaf de speciale herstelpartitie (alleen bepaalde
  modellen)
  OPMERKING: Als de computer voorzien is van een vaste-toestandschijf, is het mogelijk dat er geen
  herstelpartitie meegeleverd is. Herstelschijven worden meegeleverd met computers die geen partitie
  hebben. Gebruik deze schijven om het besturingssysteem en softwaretoepassingen te herstellen.
  Selecteer Start > Computer om te controleren of er een herstelpartitie aanwezig is. Als er een
  herstelpartitie aanwezig is, wordt er een herstelschijf van HP in het gedeelte Vaste schijven van het
  venster weergegeven.

  114 Bijlage C Back-up en herstel • Page 125

  Op sommige modellen kunt u een herstelbewerking uitvoeren vanaf de vaste schijf. Hierdoor worden
  de fabrieksinstellingen van de computer hersteld.
  Ga als volgt te werk om het systeem te herstellen vanaf de partitie:
  1.

  Ga als volgt te werk om Recovery Manager te openen:


  Klik op Start > Alle programma's > Recovery Manager > Recovery Manager.
  – of –  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk vervolgens op esc wanneer "Press
  the ESC key for Startup Menu" (Druk op Esc voor het startmenu) op het scherm wordt
  weergegeven. Druk vervolgens op f11 wanneer "Press <F11> for recovery" (Druk op f11 voor
  het herstelscherm) op het scherm wordt weergegeven.

  2.

  Klik op Systeemherstel in het venster Recovery Manager.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Herstelactie uitvoeren 115 • Page 126

  Index

  A
  Aan/uit-knop, herkennen 5
  Aan/uit-lampjes, herkennen 4
  Aansluiten, externe
  netvoedingsbron 44
  Aanwijsapparaten, voorkeuren
  instellen 22
  Accu
  afvoeren 53
  kalibreren 50
  lage acculading 49
  ontladen 49
  opbergen 53
  opladen 48, 50
  plaatsen 47
  vervangen 53
  verwijderen 47
  voeding besparen 53
  Accu, herkennen 11
  Accu, temperatuur 53
  Accucontrole 46
  Accu-ontgrendeling 47
  Accuruimte 12
  Accuruimte, herkennen 9
  Accuvergrendeling, herkennen 9
  Accuvoeding 46
  Actietoetsen
  audio-cd, dvd of bd,
  bedieningselementen 26
  beeldschermhelderheid,
  verhogen 26
  draadloze communicatie 27
  gebruiken 26
  Geluidsvolume 32
  geluidsvolume aanpassen 26
  Help en ondersteuning 26
  schakelen tussen
  beeldschermen 26

  116 Index

  uitgeschakeld
  luidsprekergeluid 27
  verlagen, helderheid van het
  beeldscherm 26
  Afsluiten 56
  Antennes 10
  Antennes voor draadloze
  communicatie 10
  Antivirussoftware 88
  Apparaatstuurprogramma's
  HP stuurprogramma´s 99
  Windowsstuurprogramma's 100
  apparaten voor draadloze
  communicatie, typen 14
  Applicatietoets, Windows 6
  Audioapparatuur, aansluiten van
  externe 36
  Audiofuncties, controleren 36
  Audio-ingang
  (microfooningang) 31
  Audio-uitgangen
  (hoofdtelefoonuitgangen) 31
  Audiovoorzieningen 36
  Auteursrecht 62
  Automatisch afspelen 61
  B
  Back-up maken
  aangepaste instellingen in
  vensters, werkbalken en
  menubalken 112
  persoonlijke bestanden 112
  sjablonen 112
  BD
  afspelen 60
  verwijderen 64
  Bedrijfsnetwerk, verbinding 18
  Beeldscherm, schakelen 26

  Beeldschermen, schakelen
  tussen 26
  Beeldschermhelderheid,
  toetsen 26
  Beheerderswachtwoord
  beheren 86
  invoeren 86
  maken 86
  Beheerderswachtwoord
  invoeren 86
  Beheren,
  beheerderswachtwoord 86
  Beheren, opstartwachtwoord 87
  Beschrijfbare media 40
  Besparen, voeding 53
  besturingssysteem
  Microsoft, certificaat van
  echtheid, label 12
  productidentificatienummer 12
  Beveiliging
  voorzieningen 83
  wachtwoorden 84
  Beveiliging, draadloos 17
  Beveiligingskabel 89
  Beveiligingskabel,
  bevestigingspunt, herkennen 7
  bevestigingspunt,
  beveiligingskabel 7
  BIOS, bijwerken 107
  Bluetooth-apparaat 14, 20
  Bluetooth-label 12
  Blu-ray rom dvd+/-rw SuperMulti
  DL-station 58
  Blu-ray-rom met LightScribe
  dvd+/-rw SuperMulti
  DL-station 58
  C
  Caps Lock-lampje, herkennen 4 • Page 127

  Cd
  afspelen 60
  branden 62, 98
  kopiëren 62
  verwijderen 64
  Cd-drive 65
  Certificaat van echtheid, label 12
  Codering 18
  Compartiment
  Geheugenmodule 9
  Compartiment voor
  geheugenmodule, afdekplaatje
  vervangen 81
  verwijderen 79
  Computer reageert niet 56
  Connection Manager,
  pictogram 14
  Connectoren, voeding 7
  Controleren, audiofuncties 36
  D
  Diagnostics (Diagnostische
  gegevens), menu 105
  Digitale kaart
  definitie 76
  plaatsen 76
  stopzetten 77
  verwijderen 77
  Diskettedrive 65
  Draadloos netwerk (WLAN)
  aansluiten 18
  bedrijfsnetwerk, verbinding 18
  benodigde apparatuur 17
  beschreven 14
  beveiliging 17
  effectief bereik 19
  herkennen 9
  label 12
  openbaar draadloos netwerk,
  verbinding 18
  Draadloze communicatie,
  bedieningselementen
  besturingssysteem 15
  Connection Managersoftware 15
  toets 15
  Wireless Assistant
  software 15
  Draadloze communicatie, label met
  keurmerk 12

  Geheugenmodule
  plaatsen 80
  verwijderen 79
  Geheugenmodulecompartiment,
  herkennen 9
  Geïntegreerde webcam, lampje,
  herkennen 10
  Geluidsvolume
  aanpassen 32
  geluid uit 32
  Toetsen 32
  Geluid uit, lampje, herkennen 4
  Geluid uit, toets
  gebruiken 32
  herkennen 27
  Grafische modi, schakelen
  tussen 55

  Draadloze communicatie,
  lampje 4, 15
  Draadloze communicatie,
  pictogram 14
  Draadloze communicatie, toets
  gebruiken 15
  herkennen 27
  Draaien, touchpadbeweging 25
  Dubbele array-microfoons,
  herkennen 31
  Dvd
  afspelen 60
  branden 62, 98
  kopiëren 62
  regio-instelling wijzigen 61
  verwijderen 64
  Dvd, regio-instelling 61
  Dvd-drive 65
  E
  eSATA-/USB-poort, herkennen
  eSATA-apparaten
  aansluiten 74
  beschrijving 74
  verwijderen 75
  eSATA-kabel, verbinden 74
  Esc-toets, herkennen 6
  Externe audioapparatuur,
  aansluiten 36
  Externe monitor, poort 37
  Externe monitor, poort
  herkennen 8
  Externe schijfeenheid 65
  F
  f11 115
  Fan Always On (Ventilator altijd
  aan) 105
  Firewall 18
  Firewallsoftware 88
  Fn-toets, herkennen 6, 27
  Functietoetsen, herkennen 6
  G
  Gebruiken,
  systeemherstelpunten 113
  Gecombineerde SuperMulti
  LightScribe dvd±rw- en
  cd-rw-drive met
  DL-ondersteuning
  (dubbellaags) 58

  8

  H
  hard drive self test (zelftest vaste
  schijf) 105
  HDMI, aansluiten 38
  HDMI-poort 38
  HDMI-poort, herkennen 8
  Help en ondersteuning, toets 26
  herstelactie uitvoeren 114
  Herstellen, systeem 114
  Herstellen, vanaf de
  herstelschijven 114
  Herstellen, vanaf de speciale
  herstelpartitie 114
  Herstelpartitie 110
  herstelpunten 113
  Herstelschijven 110, 111
  Hibernationstand
  activeren 41
  beëindigen 41
  geactiveerd bij kritiek lage
  acculading 49
  High-definitionapparatuur,
  aansluiten 38
  Hoofdtelefoons 31
  Hoofdtelefoonuitgangen (audiouitgangen) 31
  Hotkeys
  beschrijving 27
  gebruiken 27
  HP draadloosbreedbandmodule,
  label met serienummer 13
  HP MediaSmart, starten 34

  Index 117 • Page 128

  Hubs 73
  I
  In-/uitgangen
  audio-ingang
  (microfooningang) 31
  audio-uitgang
  (hoofdtelefoon) 31
  RJ-45 (netwerk) 8
  In-/uitzoomen,
  touchpadbeweging 24
  Installatie van draadloos
  netwerk 17
  interferentie, minimaliseren 94
  Interne microfoons,
  herkennen 10
  Internetverbinding, instellen 17
  Invoeren, opstartwachtwoord 87
  K
  Kabels
  Beveiliging 89
  eSATA 74
  LAN 21
  USB 73
  Kalibreren, accu 50
  Kennisgevingen
  label met goedkeuringen voor
  modem 12
  label met kennisgevingen 12
  labels met keurmerken voor
  draadloze communicatie 12
  Knijpen, touchpadbeweging 24
  knoppen
  aan/uit-knop van touchpad 3
  linkerknop van touchpad 3
  Rechter-/linkerknop van het
  touchpad 23
  rechterknop van touchpad 3
  voeding 5
  Kritieke updates, software 89
  Kritiek lage acculading 49
  L
  label met goedkeuringen voor
  modem 12
  Labels
  Bluetooth 12
  certificaat van echtheid van
  Microsoft 12

  118 Index

  goedkeuringen voor
  modem 12
  HP draadloosbreedbandmodule 13
  kennisgevingen 12
  keurmerk voor draadloze
  communicatie 12
  Servicelabel 12
  SIM-kaart 13
  WLAN 12
  Lage acculading 49
  lampjes
  Caps Lock 4
  draadloze communicatie 4
  geluid uit 4
  Touchpad 4
  voeding 4
  Webcam 10
  LAN Power Saving (LANenergiebesparing) 105
  Leesbare media 40
  Lokaal netwerk (LAN)
  kabel aansluiten 21
  kabel vereist 21
  Luchthavenbeveiliging 57
  Luidsprekers 6, 31
  M
  Main (Hoofdmenu) 104
  Media afspelen, toetsen 32
  Mediabedieningselementen,
  toetsen 26
  Memory Test
  (Geheugentest) 105
  Microfoons, interne 31
  Microsoft, certificaat van echtheid,
  label 12
  minimaliseren, interferentie 94
  Monitor, aansluiten 37
  Monitorpoort, extern 8
  Muis, extern
  aansluiten 25
  voorkeuren instellen 22
  Multimediacomponenten,
  herkennen 31
  Multimediasoftware 34
  N
  navigeren, in
  setupprogramma

  102

  Netsnoer 11
  Netsnoer, herkennen 11
  Netvoedingsadapter
  aansluiten 44
  herkennen 11
  netwerk, pictogrammen 14, 93
  Netwerkbeveiligingscodes
  Netwerksleutel 93
  SSID 93
  Netwerkkabel
  aansluiten 21
  ruisonderdrukkingscircuit 21
  Netwerksleutel 93
  Num Lock
  extern toetsenblok 29
  geïntegreerd toetsenblok 28
  O
  Onderdelen
  beeldscherm 10
  bovenkant 2
  linkerkant 8
  onderkant 9
  overige hardware 11
  rechterkant 7
  voorkant 6
  Onderhoud
  schijfdefragmentatie 66
  schijfopruiming 66
  ondersteunde schijven 111
  Oortelefoon 31
  Opbergen, accu 53
  Openbaar draadloos netwerk,
  verbinding 18
  Opladen, accu 48, 50
  Opstartopties 105
  opstartvolgorde 105
  Opstartwachtwoord
  beheren 87
  invoeren 87
  maken 87
  Optische schijf
  afspelen 60
  verwijderen 64
  Optischeschijfeenheid 7, 58, 65
  P
  Pictogrammen
  bekabeld netwerk 14
  Connection Manager 14 • Page 129

  draadloze communicatie 14
  netwerk 14, 93
  Poorten
  eSATA/USB 8
  externe monitor 8
  HDMI 8, 38
  USB 7, 8, 73
  Poorten, externe monitor 37
  Primaire vaste schijf,
  vervangen 67
  Primaire vasteschijfruimte,
  herkennen 9
  Problemen oplossen
  apparaatstuurprogramma 98
  dvd-film afspelen 97
  extern beeldscherm 98
  HP apparaatstuurprogramma's 99
  optische schijf, lade 95
  optischeschijfeenheid,
  detectie 95
  schijf afspelen 96, 97
  schijven branden 98
  Windowsstuurprogramma's 100
  productidentificatienummer 12
  Productnaam en productnummer,
  computer 12
  Programma's, bijwerken 109
  programma of stuurprogramma
  herstellen 110
  Projector, aansluiten 37
  R
  Rechter-/linkerknop van het
  touchpad, herkennen 23
  Recovery Manager 110, 114
  Regiocode, dvd 61
  Reizen met de computer
  label met goedkeuringen voor
  modem 12
  labels met keurmerken voor
  draadloze communicatie 12
  RJ-45-netwerkconnector,
  herkennen 8
  Ruimten
  accu 9, 12
  Ruimtes
  primaire vaste schijf 9

  ruisonderdrukkingscircuit
  Netwerkkabel 21
  S
  Schijfdefragmentatie, software 66
  Schijfeenheden
  diskette 65
  externe 65
  onderhoud 57
  opstartvolgorde 105
  optische 65
  vaste 65, 67, 68, 70, 71
  Zie ook Vaste schijf,
  Optischeschijfeenheid
  Schijfmedia 40
  Schijfopruiming, software 66
  Schuiven, touchpadbeweging 24
  Secundaire vaste schijf,
  vervangen 70
  Security (Beveiliging), menu 104
  selecteren, in
  setupprogramma 102
  Serienummer, computer 12
  Servicelabel 12
  Setupprogramma, starten 101
  Setupprogramma, wachtwoorden
  instellen 85
  Setupprogramma afsluiten 104
  Setupprogramma gebruiken 102
  SIM-label 13
  Slaapstand
  activeren 40
  beëindigen 40
  Software
  antivirus 88
  firewall 88
  installeren 34
  kritieke updates 89
  multimedia 34
  schijfdefragmentatie 66
  schijfopruiming 66
  Windows Media Player 34
  Wireless Assistant 16
  Solid-state drive (SSD) 110,
  114
  standaardinstellingen
  herstellen 103
  Switchable Graphics 55
  systeemherstel 114
  systeemherstelpunten 110, 113

  Systeeminformatie 104
  Systeeminformatie
  weergeven 102
  Systeemstoring of instabiel
  systeem 110
  System Configuration
  (Systeemconfiguratie),
  menu 104
  T
  Taalondersteuning 104
  taal van setupprogramma
  wijzigen 102
  Temperatuur 53
  Toetsen
  esc 6
  fn 6
  functie 6
  geluid uit 32
  toetsenblok 6
  Windows-applicaties 6
  Windows-logo 6
  Toetsenblok, extern
  gebruiken 28
  Num Lock 29
  Toetsenblok, geïntegreerd
  gebruiken 28
  herkennen 28
  Num Lock 28
  Toetsenbloktoetsen,
  herkennen 6
  Toetsenbordhotkeys,
  herkennen 27
  Touchpad
  Aan/uit-knop van het
  touchpad 3
  bewegingen 22
  gebruiken 22
  herkennen 2, 22
  knoppen 3
  Touchpadbewegingen
  draaien 25
  in-/uitzoomen 24
  knijpen 24
  schuiven 24
  Touchpad-lampje, herkennen 4,
  23
  U
  Uitschakelen, computer 56

  Index 119 • Page 130

  USB-apparaten
  aansluiten 73
  beschrijving 73
  verwijderen 74
  USB-hubs 73
  USB-kabel, aansluiten 73
  USB-poorten, herkennen 7, 8,
  73
  V
  Vaste schijf
  externe 65
  primaire, installeren 68
  secundaire, installeren 71
  Vaste schijf, prestaties 66
  Vastleggen, vingerafdrukken 90
  Ventilatieopeningen,
  herkennen 9
  Verbinding maken met een
  draadloos netwerk (WLAN) 18
  Vergrendeling, accu 9
  Video, gebruiken 37
  Vingerafdruklezer, herkennen 5,
  90
  Virtualization Technology
  (Virtualisatietechnologie) 105
  voeding
  aansluiten 44
  besparen 53
  Voedingsconnector, herkennen 7
  Volledig systeem herstellen 110
  Volumetoetsen, herkennen 26
  Volume uit, lampje, herkennen 4
  W
  Wachtwoorden
  beheerder 85
  ingesteld in
  Setupprogramma 85
  instellen in Windows 84
  opstartwachtwoord 86
  Webcam 10, 31
  Webcam, gebruiken 39
  Webcam, lampje 31
  Windows, wachtwoorden ingesteld
  in 84
  Windows-applicatietoets,
  herkennen 6
  Windows-logotoets, herkennen 6

  120 Index

  Wireless Assistant software 15,
  16
  Z
  Zelftest, secundaire vaste
  schijf 105 • Page 131


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für HP 4030ED wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von HP 4030ED in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info