Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/94
Nächste Seite
HP iPAQ
Producthandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HP iPAQ

  Producthandleiding • Page 2

  © Copyright 2007 Hewlett-Packard
  Development Company, L.P.
  Microsoft, Windows, het Windows-logo,
  Outlook en ActiveSync zijn handelsmerken
  van Microsoft Corporation in de Verenigde
  Staten en andere landen.
  HP iPAQ producten maken gebruik van
  Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard.

  SD Logo is een handelsmerk van de
  desbetreffende houder.
  Bluetooth® is een handelsmerk van de
  desbetreffende houder en wordt door
  Hewlett-Packard Development Company,
  L.P. onder licentie gebruikt.
  Alle overige productnamen in deze publicatie
  kunnen handelsmerken zijn van hun
  respectievelijke houders.
  HP promoot het recyclen van gebruikte
  elektronica, originele HP printcartridges en
  oplaadbare accu's. Raadpleeg
  www.hp.com/recycle voor meer informatie
  over recyclingprogramma's.
  Perchloratemateriaal – speciale
  gebruiksinstructies zijn mogelijk van
  toepassing. Raadpleeg
  http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
  perchlorate. De batterij of knoopcelbatterij
  van de real-time klok van dit product bevat
  mogelijk perchlorate en er bestaan speciale
  voorschriften voor het recyclen of afvoeren
  van dit materiaal in Californië.
  De informatie in dit document kan zonder
  voorafgaande kennisgeving worden
  gewijzigd. De enige garanties voor HP
  producten en services worden uiteengezet in
  de uitdrukkelijke beperktegarantiebepalingen bij de desbetreffende
  producten en services. Aan de informatie in
  deze publicatie kunnen geen aanvullende
  garanties worden ontleend. HP aanvaardt
  geen aansprakelijkheid voor technische
  fouten, drukfouten of weglatingen in deze
  publicatie.
  De informatie in deze publicatie is
  auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder
  de voorafgaande schriftelijke toestemming
  van Hewlett-Packard Development
  Company, L.P. niet toegestaan enig deel van
  deze publicatie te fotokopiëren, te
  vermenigvuldigen of te vertalen.
  Eerste editie, april 2007
  Artikelnummer van document: 446232-331 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 iPAQ registreren
  HP iPAQ registreren ............................................................................................................................. 1
  2 Inhoud van de doos
  Inhoud van de doos .............................................................................................................................. 2
  3 Onderdelen
  Onderdelen aan de voorkant ................................................................................................................ 3
  Onderdelen aan de onderkant .............................................................................................................. 4
  Onderdelen aan de linker- en rechterkant ............................................................................................ 4
  Onderdelen aan de achterkant ............................................................................................................. 5
  4 HP iPAQ instellen
  Stap 1: het afdekplaatje van de accu verwijderen en de SIM-kaart plaatsen ....................................... 6
  Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje weer terugplaatsen ....................................................... 7
  Stap 3: de accu opladen ....................................................................................................................... 7
  Stap 4: uw HP iPAQ aanzetten ............................................................................................................ 8
  HP iPAQ beveiligen met een wachtwoord ............................................................................................ 8
  Serienummer en modelnummer opzoeken .......................................................................................... 8
  Statuspictogrammen ............................................................................................................................ 9
  5 Basisprincipes
  Beginscherm ...................................................................................................................................... 10
  Tips voor het besparen van accuvoeding ........................................................................................... 10
  HP iPAQ vergrendelen en ontgrendelen ............................................................................................ 10
  Tekst invoeren .................................................................................................................................... 11
  Invoermodus wijzigen ........................................................................................................ 11
  Tekst invoeren in de Multipress-modus ............................................................................. 11
  Tekst invoeren in de T9-modus ......................................................................................... 12
  Gegevens over de eigenaar invoeren ................................................................................................ 12
  Informatie over het besturingssysteem weergeven ............................................................................ 12
  Landinstellingen wijzigen .................................................................................................................... 13
  Volume aanpassen ............................................................................................................................. 13
  Beltoon instellen ................................................................................................................ 13
  Luidsprekervolume aanpassen .......................................................................................... 13
  Instellingen voor energiebeheer wijzigen ........................................................................................... 13
  Verlichting dimmen of de helderheid aanpassen ............................................................................... 14
  Programma's installeren en verwijderen ............................................................................................ 14
  Programma's openen en sluiten ......................................................................................................... 14
  HP iPAQ aanpassen .......................................................................................................................... 15
  Alarmsignalen instellen ...................................................................................................................... 15
  Categorie maken en toewijzen ........................................................................................................... 15
  Synchronisatie .................................................................................................................................... 16

  iii • Page 4

  Verbindingstype voor ActiveSync wijzigen ......................................................................................... 17
  Synchronisatieproblemen oplossen ................................................................................................... 17
  6 Smartphone gebruiken
  Toets Home ........................................................................................................................................ 20
  Toets Terug ........................................................................................................................................ 20
  Viervoudige navigatietoets ................................................................................................................. 20
  Gespreksvoorzieningen ...................................................................................................................... 20
  Bellen ................................................................................................................................. 20
  Telefoongesprek aannemen .............................................................................................. 20
  Wisselgesprek ................................................................................................................... 21
  Nummer herkiezen ............................................................................................................ 21
  Contactpersoon bellen ....................................................................................................... 21
  Bellen met behulp van de Voice Commander ................................................................... 22
  Alarmnummers bellen ........................................................................................................ 22
  Bellen met snelkeuzenummers .......................................................................................... 22
  Voicemail ........................................................................................................................... 23
  Handsfree-functie gebruiken .............................................................................................. 23
  Toezicht houden op telefoongebruik .................................................................................. 23
  Gegevensoproepen tot stand brengen .............................................................................. 23
  Microfoon uitschakelen tijdens een telefoongesprek ......................................................... 24
  Gesprek in wachtstand plaatsen ........................................................................................ 24
  Telefonische vergadering beleggen ................................................................................... 24
  Bellen via een hyperlinktelefoonnummer ........................................................................... 24
  Internationale nummers bellen .......................................................................................... 25
  Verbinding en signaalsterkte controleren ........................................................................................... 25
  PIN-code van de SIM-kaart wijzigen .................................................................................................. 25
  Oproepen beheren met Oproepen ..................................................................................................... 25
  Wireless Manager .............................................................................................................................. 26
  Quick Launch ..................................................................................................................................... 26
  Beltoon en beltype wijzigen ................................................................................................................ 26
  Netwerkinstellingen wijzigen .............................................................................................................. 27
  Profielen ............................................................................................................................................. 27
  Profielen gebruiken ............................................................................................................ 27
  Profielen bewerken ............................................................................................................ 27
  Automatische selectie van frequentieband ......................................................................................... 27
  Contact van een SIM-kaart naar een apparaat kopiëren ................................................................... 28
  ActiveSync – Synchronisatie van Contacten, Taken, Agenda en E-mail met Exchange/Outlook ...... 28
  E-mail instellen ................................................................................................................................... 28
  E-mail instellen met behulp van Exchange Server ............................................................................. 29
  Spraaknotities ..................................................................................................................................... 29
  7 Verbindingen
  Verbinding maken met intranet-URL's ............................................................................................... 30
  Intranet-URL wijzigen of verwijderen .................................................................................................. 30
  Instellingen voor proxyserver configureren ........................................................................................ 30
  GPRS instellen met behulp van HP iPAQ DataConnect .................................................................... 31
  Geavanceerde proxyinstellingen configureren ................................................................................... 31
  VPN-verbinding instellen .................................................................................................................... 31
  Wi-Fi ................................................................................................................................................... 32

  iv • Page 5

  Wi-Fi-begrippen ................................................................................................................. 32
  Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk .................................................... 33
  Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk ....................................................... 33
  IP-adres opzoeken ............................................................................................................. 33
  Verbinding met een draadloos netwerk verwijderen .......................................................... 33
  Instellingen voor 802.1x-verificatie configureren ............................................................... 34
  IP PBX configureren met behulp van HP iPAQ Setup Assistant ........................................................ 34
  Bluetooth ............................................................................................................................................ 35
  Bluetooth-begrippen .......................................................................................................... 35
  Bluetooth-instellingen wijzigen ........................................................................................... 35
  Profielen voor Bluetooth-apparaten ................................................................................... 35
  Bluetooth-verbinding maken, accepteren en beëindigen ................................................... 36
  Apparaat detecteerbaar maken ......................................................................................... 37
  COM-poort voor binnenkomende of uitgaande verbindingen instellen .............................. 37
  Verbinding verbreken ......................................................................................................... 37
  GPRS/EDGE ...................................................................................................................................... 38
  GPRS-netwerkinstellingen wijzigen ................................................................................... 38
  Netwerkparameters bewerken ........................................................................................... 38
  Verbinding maken met een laptopcomputer ....................................................................................... 38
  Verbinding maken met een laptopcomputer met behulp van een USBgegevensverbinding ........................................................................................................... 38
  Verbinding maken met een laptopcomputer met behulp van Bluetoothgegevensverbinding ........................................................................................................... 39
  ActiveSync via USB-kabel, GPRS en Bluetooth ................................................................................ 39
  8 Camera
  Digitale camera gebruiken .................................................................................................................. 41
  Foto's nemen ..................................................................................................................... 41
  Foto's bekijken ................................................................................................................... 41
  Camera-instellingen wijzigen .............................................................................................................. 41
  Instellingen voor helderheid wijzigen ................................................................................. 41
  Resolutie-instellingen wijzigen ........................................................................................... 42
  Modusinstellingen wijzigen ................................................................................................ 42
  Zoominstellingen wijzigen .................................................................................................. 42
  Instellingen voor witbalans wijzigen ................................................................................... 42
  Bestandsinstellingen configureren ..................................................................................... 43
  Camcorder gebruiken ......................................................................................................................... 44
  Video's opnemen ............................................................................................................... 44
  Video-indeling configureren ............................................................................................... 45
  Afbeeldingen overbrengen ................................................................................................................. 45
  Met behulp van GPRS ....................................................................................................... 45
  Met behulp van Bluetooth .................................................................................................. 45
  9 Berichtenservice
  Berichten ............................................................................................................................................ 46
  Mappen .............................................................................................................................................. 46
  E-mail synchroniseren ........................................................................................................................ 47
  E-mailberichten opstellen met behulp van Voice Commander ........................................................... 48
  Berichtenaccounts instellen ................................................................................................................ 48
  Tekstberichten ................................................................................................................... 48

  v • Page 6

  MMS-berichten .................................................................................................................. 48
  E-mail instellen met behulp van Exchange Server ............................................................ 49
  E-mail instellen via een POP3- of IMAP4-account ............................................................ 49
  Bijlagen bij e-mails ontvangen ........................................................................................... 49
  Vergaderverzoeken ontvangen .......................................................................................... 50
  Handtekening maken of wijzigen ....................................................................................... 50
  Berichtenservice gebruiken ................................................................................................................ 51
  Berichten opstellen en verzenden ..................................................................................... 51
  Bericht beantwoorden of doorsturen .................................................................................. 51
  Bijlage aan een bericht toevoegen .................................................................................... 51
  Berichten downloaden ....................................................................................................... 52
  Berichten downloaden van een server .............................................................................. 52
  Windows Live Messenger .................................................................................................................. 52
  Aan- en afmelden bij Messenger ....................................................................................... 52
  Expresberichten verzenden ............................................................................................... 53
  Status wijzigen ................................................................................................................... 53
  10 Agenda
  Afspraken bijhouden ........................................................................................................................... 54
  Afspraak maken ................................................................................................................................. 54
  Afspraak bijwerken ............................................................................................................................. 54
  Afspraak annuleren ............................................................................................................................ 54
  Weergave van de werkweek wijzigen ................................................................................................ 55
  11 Contacten
  Contact toevoegen ............................................................................................................................. 56
  Contact verwijderen ............................................................................................................................ 56
  Gegevens van contactpersonen wijzigen ........................................................................................... 56
  Contact kopiëren ................................................................................................................................ 56
  Foto toevoegen .................................................................................................................................. 57
  E-mailbericht verzenden naar een contactpersoon ............................................................................ 57
  Tekstbericht verzenden naar een contactpersoon ............................................................................. 57
  Afbeelding toevoegen en verwijderen ................................................................................................ 58
  Werken met de lijst met contactpersonen .......................................................................................... 58
  12 Toepassingen
  HP-toepassingen ................................................................................................................................ 59
  HP Voice Reply .................................................................................................................. 59
  HP iPAQ Setup Assistant .................................................................................................. 60
  Spraakopdrachten ............................................................................................................. 61
  HP iPAQ Shortcuts ............................................................................................................ 62
  Taakbeheer ........................................................................................................................ 62
  HP iPAQ DataConnect ...................................................................................................... 63
  HP iPAQ Tips ..................................................................................................................... 63
  HP iPAQ QuickStart Tour .................................................................................................. 63
  Windows Media MP3 Player .............................................................................................................. 63
  Spraakrecorder gebruiken .................................................................................................................. 64
  MS Office-toepassingen ..................................................................................................................... 64
  Bestandsbeheer ................................................................................................................................. 65

  vi • Page 7

  Spellen spelen .................................................................................................................................... 66
  Bubble Breaker spelen ...................................................................................................... 66
  Solitaire spelen .................................................................................................................. 66
  Internet Explorer ................................................................................................................................. 66
  13 Opslagkaarten
  Opslagkaarten .................................................................................................................................... 68
  Opslagkaarten plaatsen ..................................................................................................................... 68
  Opslagkaarten verwijderen ................................................................................................................. 68
  Inhoud van een opslagkaart weergeven ............................................................................................ 69
  14 Synchroniseren
  Bestanden kopiëren (of overbrengen) ................................................................................................ 70
  Gegevens van Palm Desktop migreren naar Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard ..................... 70
  Tips voor het besparen van kosten bij draadloze synchronisatie ....................................................... 71
  15 Taken
  Begindatum en einddatum van een taak instellen .............................................................................. 72
  Begindatums en einddatums in de takenlijst weergeven ................................................................... 72
  Taak als voltooid markeren ................................................................................................................ 72
  16 Productspecificaties
  Systeemspecificaties .......................................................................................................................... 73
  Afmetingen en gewicht ....................................................................................................................... 73
  Omgeving ........................................................................................................................................... 74
  17 Internationale kennisgevingen
  Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission) ................................................. 75
  Wijzigingen ........................................................................................................................ 75
  Kabels ................................................................................................................................ 75
  Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-logo (alleen voor de Verenigde
  Staten) ............................................................................................................................... 76
  Kennisgeving voor Canada ................................................................................................................ 76
  Avis Canadien .................................................................................................................................... 76
  Kennisgeving voor Europese Unie ..................................................................................................... 76
  Producten met 2,4 GHz draadloze LAN-apparaten ........................................................... 78
  Waarschuwing met betrekking tot de accu ......................................................................................... 78
  Recycling van accu's .......................................................................................................................... 78
  Accu verwijderen ................................................................................................................................ 78
  Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur ............................................................................... 79
  Luchtvaartbeperkingen ....................................................................................................................... 79
  Medische elektronische apparatuur ................................................................................................... 79
  Kennisgeving SAR ............................................................................................................................. 79
  Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur ................................................................................. 80
  Kennisgeving voor de Verenigde Staten omtrent draadloze apparatuur ........................... 80
  Kennisgeving voor Canada omtrent draadloze apparatuur ............................................... 80
  Kennisgeving voor Brazilië ................................................................................................ 80
  Kennisgeving voor Singapore omtrent draadloze apparatuur ........................................... 80

  vii • Page 8

  Kennisgeving voor Japan ................................................................................................................... 81
  Draadloze LAN 802.11b-apparaten ................................................................................... 81
  Draadloze LAN 802.11g-apparaten ................................................................................... 81
  Bluetooth-apparaten .......................................................................................................... 81
  Kennisgeving voor Taiwan ................................................................................................................. 82
  Kennisgeving voor Korea ................................................................................................................... 82
  Geluidswaarschuwing ........................................................................................................................ 82
  18 Veelgestelde vragen
  Het lukt me niet mijn HP iPAQ aan te zetten. Wat moet ik doen? ...................................................... 83
  Ik kan geen oproep starten of ontvangen. Hoe los ik dat op? ............................................................ 83
  Ik kan geen verbinding maken met internet. Wat moet ik doen? ....................................................... 83
  Ik kan spraak niet duidelijk horen. Hoe los ik dat op? ........................................................................ 83
  Ik kan bepaalde belfuncties niet gebruiken. Wat moet ik doen? ........................................................ 84
  Waarom hoor ik storende geluiden als ik bel? ................................................................................... 84
  Waarom zijn de standbytijd en de gesprekstijd soms korter? ............................................................ 84
  Waarom is de HP iPAQ soms traag? ................................................................................................. 84
  Waarom verschijnt er een foutmelding over de indeling van het Beginscherm op het scherm van
  mijn HP iPAQ? ................................................................................................................................... 84
  Het lukt me niet om de accu op te laden. Wat moet ik doen? ............................................................ 84
  Ik slaag er niet in om ActiveSync te gebruiken. Wat moet ik doen? ................................................... 85
  19 Onderhoud
  Richtlijnen voor het gebruik van de HP iPAQ ..................................................................................... 86
  Richtlijnen voor het schoonmaken van de HP iPAQ .......................................................................... 86
  Richtlijnen voor het meenemen of opslaan van de HP iPAQ ............................................................. 86
  Richtlijnen voor het gebruik van accessoires ..................................................................................... 86
  Aanvullende richtlijnen voor het gebruik van de HP iPAQ in het openbaar ....................................... 86

  viii • Page 9

  1

  iPAQ registreren

  HP iPAQ registreren
  U kunt uw HP iPAQ bij Hewlett-Packard registreren als u gebruik wilt maken van de volgende
  voorzieningen:


  Toegang krijgen tot ondersteuning en services, en optimaal profiteren van de HP producten  Uw profiel beheren  U aanmelden voor gratis ondersteuningsberichten, aankondigingen van stuurprogramma's en
  nieuwsbrieven die op u zijn toegespitst.

  Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat wanneer u de HP iPAQ bij Hewlett-Packard registreert, u
  e-mailberichten ontvangt over speciale aanbiedingen en promotieacties. Registreer de HP iPAQ nu
  online op http://www.register.hp.com.
  OPMERKING: Registratie wordt niet in alle landen/regio's ondersteund.
  Eventuele latere wijzigingen in uw post- of e-mailadres kunt u doorvoeren in uw online profiel door naar
  http://www.register.hp.com te gaan en uw gebruikers-ID en registratiewachtwoord in te voeren.

  HP iPAQ registreren

  1 • Page 10

  2

  Inhoud van de doos

  Inhoud van de doos
  Hieronder worden de onderdelen in de doos van de HP iPAQ afgebeeld.
  OPMERKING: de inhoud van de doos kan per model verschillen.

  (1)

  HP iPAQ Voice Messenger

  (2)

  Verwisselbare/oplaadbare 1100 mAH lithium-ionaccu

  (3)

  De cd Getting Started (Aan de slag) met speciale software

  (4)

  HP iPAQ-documentatie

  (5)

  Niet-draadloze stereoheadset
  OPMERKING: als u lange tijd achter elkaar een headset op hoog volume gebruikt, loopt u risico op
  gehoorbeschadiging. Gebruik een headset niet te lang op hoog volume om het risico van gehoorbeschadiging te
  beperken. HP adviseert om gebruik te maken van de Merry-headset, artikelnummer EMC220-X00, die bij uw HP iPAQ
  is geleverd.

  (6)

  Netvoedingsadapter met verwisselbare stekker
  OPMERKING: de netvoedingsadapter wordt geleverd met meerdere verwisselbare stekkers, die mogelijk niet zijn
  aangesloten op de adapter. Sluit de juiste stekker voor uw land/regio aan. Sluit de netvoedingsadapter aan op een
  stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.

  (7)

  2

  Mini-USB-synchronisatiekabel

  Hoofdstuk 2 Inhoud van de doos • Page 11

  3

  Onderdelen
  OPMERKING: niet alle modellen of voorzieningen zijn in alle landen/regio's beschikbaar.

  Onderdelen aan de voorkant

  Onderdeel

  Functie

  (1)

  Scherm

  Het scherm toont alle inhoud en berichten.

  (2)

  Schermtoets
  rechts

  Druk hierop om HP iPAQ Shortcuts te starten vanuit het Beginscherm.

  (3)

  Aan/uit-knop of
  toets Einde

  Druk op deze knop om een telefoongesprek te beëindigen. Houd deze knop ingedrukt om uw
  HP iPAQ aan of uit te zetten.

  (4)

  Toets Terug

  Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm.

  (5)

  Toetsenblok

  Met de toetsen op het toetsenblok kunt u tekst invoeren, nummers kiezen of door menu's
  navigeren.

  (6)

  Viervoudige
  navigatietoets

  Gebruik deze toets om items te selecteren, door menu's te navigeren, instellingen te wijzigen en
  spelletjes te spelen. U schuift de weergave naar boven, beneden, links of rechts door de knop
  in te drukken en de knop in de gewenste richting te bewegen. Laat de knop los om de schuivende
  beweging te stoppen.

  (7)

  Toets Home

  Druk op deze toets om naar het Beginscherm te gaan.

  (8)

  Toets
  Verzenden

  Druk op deze knop om een telefoongesprek aan te nemen, uw HP iPAQ te vergrendelen of de
  handsfree luidspreker in te schakelen.

  (9)

  Knop Actie

  Druk op deze knop om een item of programma te openen.

  Onderdelen aan de voorkant

  3 • Page 12

  Onderdeel

  Functie

  (10)

  Schermtoets
  Links

  Druk op deze toets om programma's in het menu Start te starten.

  (11)

  Oortelefoon

  Hiermee kunt u naar telefoongesprekken, geluiden en meldingen luisteren.

  Onderdelen aan de onderkant

  Onderdeel

  Functie

  (1)

  Oplaad-/communicatiepoort

  Hierop kunt u de mini-USB-synchronisatiekabel en oplaadkabel aansluiten.

  (2)

  Microfoon

  Hierin spreekt u tijdens telefoongesprekken of als u notities wilt opnemen.

  (3)

  Oogje voor draagriem

  Hier kunt u accessoires aan bevestigen waarmee u uw HP iPAQ gemakkelijk kunt
  dragen.

  Onderdelen aan de linker- en rechterkant

  4

  Onderdeel

  Functie

  (1)

  Volumeknop

  Druk op deze knop om het volume van de oortelefoon te verhogen of te verlagen.

  (2)

  MicroSD-slot

  Plaats hier een Micro-SD-opslagkaart (Secure Digital) voor gegevensopslag, met het etiket
  naar beneden.

  (3)

  Headsetconnector

  Sluit de hoofdtelefoon aan op deze connector als u een privé-gesprek wilt voeren of naar
  muziek wilt luisteren. Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon goed is aangesloten
  op de connector van de hoofdtelefoon.

  (4)

  Knop Voice Commander

  Druk op deze knop om de Voice Commander te starten.

  Hoofdstuk 3 Onderdelen • Page 13

  Onderdelen aan de achterkant

  Onderdeel

  Functie

  (1)

  Luidspreker

  Via de luidsprekers luistert u naar muziek of naar een handsfree telefoongesprek wanneer u
  in de auto zit of iets anders aan het doen bent.

  (2)

  Vergrendelingsknop

  Druk op het vergrendelingsknopje op het afdekplaatje van de accu en schuif het plaatje van
  de HP iPAQ af om het te verwijderen.

  (3)

  Afdekplaatje van de
  accu

  Verwijder het afdekplaatje om de accu en/of de SIM-kaart te plaatsen of te verwijderen.

  (4)

  Lens van HP Digitale
  camera

  Zet de camera aan, richt de cameralens op het onderwerp en bekijk het beeld op het scherm
  van uw HP iPAQ voordat u de foto neemt.

  Onderdelen aan de achterkant

  5 • Page 14

  4

  HP iPAQ instellen

  Stap 1: het afdekplaatje van de accu verwijderen en de SIMkaart plaatsen
  1.

  Druk op het vergrendelingsknopje op het afdekplaatje van de accu en schuif het plaatje van de
  HP iPAQ af.

  2.

  Verwijder de accu.

  OPMERKING: als de accu al is geplaatst, verwijdert u de accu om de SIM-kaart te kunnen
  plaatsen. De SIM-kaart wordt geleverd door een aanbieder van mobiele telefoniediensten.

  3.

  Plaats de SIM-kaart in de daarvoor bestemde sleuf.
  OPMERKING: let erop dat de metalen contactpunten naar beneden zijn gericht en de schuine
  hoek op de kaart aan de juiste kant zit.

  4.

  6

  Schuif de SIM-kaart in de sleuf.

  Hoofdstuk 4 HP iPAQ instellen • Page 15

  Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje weer
  terugplaatsen

  1.

  Lijn de connectoren op de accu uit met de pennen in het accucompartiment en plaats de accu in
  het compartiment.

  2.

  Plaats het afdekplaatje terug en schuif het dicht totdat het vastklikt.

  Stap 3: de accu opladen

  VOORZICHTIG: lijn alle connectoren goed uit met de aansluiting voordat u deze met elkaar verbindt,
  om schade aan de HP iPAQ of de netvoedingsadapter te voorkomen.
  De accu voorziet de HP iPAQ van voeding. De HP iPAQ wordt geleverd met een mini-USBsynchronisatiekabel waarmee het apparaat kan worden opgeladen.

  Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje weer terugplaatsen

  7 • Page 16

  Het duurt ongeveer 2 tot 4 uur om de accu de eerste keer volledig op te laden. Daarna kan het opladen
  langer duren.
  1.

  Sluit de USB-connector van de mini-USB-synchronisatiekabel aan op de poort op de
  netvoedingsadapter.

  2.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact.

  3.

  Sluit de mini-USB-synchronisatiekabel aan op de oplaad-/communicatiepoort van de HP iPAQ. De
  kabelconnector past maar op één manier in de poort. Als de connector niet gemakkelijk in de poort
  gaat, draait u de connector om.
  TIP: u kunt de accu ook opladen door uw HP iPAQ aan te sluiten op een USB-poort op uw
  computer via de mini-USB-synchronisatiekabel.
  OPMERKING: als er een vervangende accu in de HP iPAQ wordt geplaatst, houdt u de toets
  Einde minimaal twee seconden ingedrukt. Als het apparaat hiermee niet wordt ingeschakeld, sluit
  u een netvoedingsadapter aan om uw HP iPAQ in te schakelen.

  Stap 4: uw HP iPAQ aanzetten
  Druk op de Aan/uit-knop of de toets Einde om uw HP iPAQ aan te zetten. Volg daarna de instructies
  op het scherm om de instelling te voltooien. Gebruik het toetsenblok om gegevens in te voeren.

  HP iPAQ beveiligen met een wachtwoord
  U kunt de gegevens op uw HP iPAQ beveiligen door een wachtwoord in te stellen. Elke keer dat u uw
  HP iPAQ aanzet, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.
  U stelt als volgt een wachtwoord in:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Beveiliging > Apparaatblokkering.

  2.

  Schakel het selectievakje Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende in en selecteer hoe
  lang de HP iPAQ ongebruikt kan blijven voordat om het wachtwoord wordt gevraagd.

  3.

  Selecteer het type wachtwoord dat u wilt gebruiken in het vak Wachtwoord. Voer het wachtwoord
  in en bevestig het wachtwoord vervolgens.

  4.

  Druk op Gereed.

  De volgende keer dat de HP iPAQ gedurende de ingestelde tijd ongebruikt blijft, wordt u gevraagd het
  wachtwoord in te voeren.
  TIP: gebruik dezelfde stappen als hierboven beschreven om uw wachtwoord te wijzigen of terug te
  zetten.

  Serienummer en modelnummer opzoeken
  Zoek het serienummer en het modelnummer van de HP iPAQ op voordat u contact opneemt met de
  klantenondersteuning van HP. Dit is met name belangrijk als u garantie op het product heeft.
  Druk op Start > Meer > HP Help and Support > Siernummers en modelnummers om het
  serienummer en het modelnummer weer te geven.
  Deze gegevens bevinden zich ook onder de accu van de HP iPAQ:

  8

  Hoofdstuk 4 HP iPAQ instellen • Page 17

  U kunt het serienummer en het modelnummer als volgt opzoeken:
  1.

  Verwijder het afdekplaatje van de accu.

  2.

  Verwijder de accu uit het apparaat.

  3.

  Zoek het label met de product-ID en het serienummer op dat zich onder de accu bevindt.

  Statuspictogrammen
  In de volgende tabel vindt u veelvoorkomende statuspictogrammen en hun betekenis.
  Pictogram

  Status

  Pictogram

  Status

  Gemiste oproep

  Doorschakelfunctie is actief

  Spraakoproep is actief

  Gesprek in wachtstand

  Er is geen SIM-kaart geplaatst

  SIM-kaart is defect

  Nieuwe voicemail

  Nieuwe e-mail of SMS

  Er zijn expresberichten ontvangen

  Acculading

  Accu moet worden opgeladen

  De accu is aan het opladen

  Accu ontbreekt of is defect

  Synchronisatiefout

  Belsignaal is uitgeschakeld

  De handsfree luidspreker is ingeschakeld.

  Wi-Fi is ingeschakeld

  Bluetooth

  Roaming

  GPRS (General Packet Radio Service) is
  beschikbaar

  GPRS is beschikbaar tijdens roaming

  GPRS is in gebruik

  EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution)
  is beschikbaar

  EDGE is beschikbaar tijdens roaming

  EDGE is in gebruik

  Signaalsterkte

  Telefoonverbinding niet beschikbaar of
  netwerkfout

  Radio uitgeschakeld

  Statuspictogrammen

  9 • Page 18

  5

  Basisprincipes
  U kunt aan de slag met uw HP iPAQ zodra u de basisprincipes kent, zoals het invoeren van tekst, de
  onderdelen van het Beginscherm, het synchroniseren en het oplossen van problemen.

  Beginscherm
  Het Beginscherm geeft de datum en tijd weer en biedt info over de acculading, toekomstige afspraken,
  uw huidige profiel en het aantal ongelezen tekstberichten. Ga naar het Beginscherm, schuif naar de
  weergavemodule voor de mobiele serviceprovider en Wi-Fi-verbindingsstatus om Wireless Manager
  (Beheer van draadloze communicatie) te openen. Druk vervolgens op Alles om alle draadloze
  verbindingen in of uit te schakelen. Bovenin het Beginscherm bevinden zich de
  verbindingspictogrammen, de volume-indicator en de klok. Boven aan het Beginscherm worden ook
  de pictogrammen weergegeven van de laatste tien programma's die u heeft gebruikt, zodat u deze snel
  opnieuw kunt openen.
  Met behulp van het Beginscherm kunt u het volgende doen:


  Alle toepassingen en instellingen openen door op Start te drukken.  Uw snelkoppelingen gebruiken door Snelkoppelingen te selecteren.

  Tips voor het besparen van accuvoeding
  U kunt de instellingen van de HP iPAQ aanpassen zodat ze voldoen aan uw eisen en zodat de
  accuwerktijd wordt geoptimaliseerd. Hier volgt een aantal tips voor het besparen van accuvoeding:


  Geluiden: elke keer dat u wordt geattendeerd op een gebeurtenis, wordt er accuvoeding verbruikt.
  Druk op Start > Instellingen > Geluiden en schakel alle typen meldingen uit die u niet nodig hebt.  Verlichting automatisch uitschakelen: druk op Start > Instellingen > Meer… >
  Energiebeheer. Geef een korte wachttijd op, zodat de verlichting na korte tijd automatisch wordt
  uitgeschakeld. Stel Time-out verlichting op accu in op 5 tot 10 seconden en Time-out voor
  weergave op 30 seconden.  Wi-Fi en Bluetooth uitschakelen: schakel Bluetooth en Wi-Fi altijd uit als u er geen gebruik van
  maakt.

  HP heeft verschillende accessoires waarmee u kunt voorkomen dat de accu van de HP iPAQ leegraakt
  wanneer u lange tijd niet op kantoor bent. Voorbeelden zijn de mini-USB-synchronisatiekabel en
  reisadapter. Gebruik originele accu's en opladers van HP om uw HP iPAQ op te laden.
  Als u de acculading wilt controleren, drukt u op Start > Instellingen > Energiebeheer.

  HP iPAQ vergrendelen en ontgrendelen
  U kunt de HP iPAQ vergrendelen zodat u niet per ongeluk op een toets drukt of een nummer belt
  wanneer u het apparaat met u meeneemt.
  OPMERKING: wanneer uw apparaat is vergrendeld, kunt u nog steeds meldingen van ontvangen
  oproepen ontvangen en herinneringen voor afspraken bekijken.

  10

  Hoofdstuk 5 Basisprincipes • Page 19

  Houd de toets Verzenden ingedrukt om uw HP iPAQ te vergrendelen.
  Druk op Ontgrendelen en * om de vergrendeling van de HP iPAQ op te heffen. De HP iPAQ is
  ontgrendeld en klaar voor gebruik.

  Tekst invoeren
  Met de toetsen op het toetsenblok kunt u tekst en nummers op de HP iPAQ invoeren. De HP iPAQ
  ondersteunt twee invoermodi voor het typen van tekst: Multipress en T9. Het statuspictogram boven
  aan het scherm toont de invoermodus die momenteel wordt gebruikt.

  Invoermodus wijzigen
  U kunt de tekstmodus als volgt in Multipress of T9 wijzigen:
  1.

  Houd * ingedrukt totdat het gewenste statuspictogram boven in het scherm wordt weergegeven.

  2.

  Als u opties in de Multipress- of T9-modus wilt wijzigen, bijvoorbeeld abc in ABC of T9 in t9, drukt
  u kort op *.
  In de volgende tabel vindt u een lijst met statuspictogrammen voor de invoermodus:
  Pictogram

  Modus

  abc

  De Multipress-tekstinvoermodus met kleine letters

  Abc

  De Multipress-tekstinvoermodus met beginhoofdletters

  ABC

  De Multipress-tekstinvoermodus met hoofdletters

  t9

  De T9-tekstinvoermodus met kleine letters

  T9

  De T9-tekstinvoermodus met beginhoofdletters

  T9

  De T9-tekstinvoermodus met hoofdletters

  TIP: in de tekstinvoermodus Multipress of T9 is de eerste letter van een zin altijd een hoofdletter.

  Tekst invoeren in de Multipress-modus
  1.

  U kunt een letter invoeren in de Multipress-modus door de cijfertoets in te drukken waar de letter
  op staat.

  2.

  Druk eenmaal op de toets om de eerste letter op de toets in te voeren.

  3.

  Druk tweemaal op de toets om de tweede letter op de toets in te voeren, enzovoort.

  4.

  De letter die is ingevoerd blijft onderstreept tot u klaar bent met het drukken op de toetsen en de
  cursor naar de volgende positie gaat.

  Wanneer u letters invoert die zich op dezelfde toets bevinden, moet u wachten tot de onderstreping
  verdwijnt voordat u de volgende letter kunt invoeren. Deze pauze wordt de Multipress time-out
  genoemd, en u kunt de duur van deze pauze aanpassen.

  Tekst invoeren

  11 • Page 20

  U wijzigt de Multipress time-out als volgt:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Toegankelijkheid.

  2.

  Blader in het vak Toersenbordinterval om de tijdsduur te selecteren voor het invoeren van tekst
  in de Multipress-modus.

  3.

  Druk op Gereed.

  Tekst invoeren in de T9-modus
  T9 is een voorspellende tekstinvoermodus waarmee u een woord kunt invoeren door slechts een keer
  per letter op een toets te drukken.

  Veelvoorkomende woorden invoeren
  U voert als volgt veelvoorkomende woorden in die in de T9-software zijn voorgeprogrammeerd:
  1.

  Druk op een toets om de eerste letter aan te geven van het woord dat u wilt invoeren. Er wordt een
  lijst met alternatieve woorden en lettercombinaties weergegeven op het scherm.

  2.

  Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, gaat u verder door de tweede letter in te voeren.
  De woorden waaruit kan worden gekozen worden bij elke toetsaanslag aangepast.

  Nieuwe woorden invoeren
  U kunt nieuwe woorden toevoegen die niet worden herkend door T9.
  1.

  Druk eenmaal op de gewenste toets om de eerste letter van een woord in te voeren.

  2.

  Gebruik het toetsenblok om de rest van het woord in te voeren.

  3.

  Als het woord dat u wilt typen niet in het woordenboek voorkomt, drukt u op Woord toevoegen?.

  4.

  Typ het woord in het vak Add My Word (Mijn woord toevoegen) en druk op Gereed.
  OPMERKING: het niet-herkende woord wordt op de HP iPAQ opgeslagen en in de lijst met
  woordalternatieven opgenomen. Wanneer de geheugenruimte voor niet-herkende woorden
  volraakt, worden de oudste woorden verwijderd zodra er nieuwe woorden worden toegevoegd.

  TIP: u kunt ook cijfers en symbolen invoeren in berichten.

  Gegevens over de eigenaar invoeren
  U kunt eigenaargegevens invoeren, zodat de HP iPAQ aan u kan worden geretourneerd als u het
  apparaat hebt verloren.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Info over eigenaar.

  2.

  Voer uw persoonlijke gegevens in en druk op Gereed.

  Informatie over het besturingssysteem weergeven


  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Info.

  TIP: u kunt ook drukken op Start > Meer > Bureauaccessoires > Bronbeheer om
  Systeeminformatie weer te geven.

  12

  Hoofdstuk 5 Basisprincipes • Page 21

  Landinstellingen wijzigen
  U kunt de weergave van taal, regio, getallen, valuta's, datums en tijden instellen met het onderdeel
  Landinstellingen.
  U wijzigt de landinstellingen als volgt:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Landinstellingen.

  2.

  Selecteer uw land/regio. Het land of de regio die u selecteert, bepaalt welke opties beschikbaar
  zijn.

  3.

  Als u meer instellingen wilt aanpassen, selecteert u de gewenste opties.

  4.

  Druk op Gereed.

  Als u de weergave van de taal, regio, getallen, datum, tijd en de valuta wilt wijzigen, volgt u de stappen
  1 tot en met 4 hierboven en voert u een van de volgende handelingen uit:


  Selecteer de gewenste taal in de lijst Taal.  Selecteer het gewenste land/regio in de lijst Landinstellingen.  Selecteer de datumnotatie in de lijsten Stijl korte datum/Stijl lange datum.  Selecteer de gewenste optie voor de weergave van tijd in de lijst Tijdsnotatie.  Selecteer de weergaveopties voor getallen in de lijsten Positief getal/Negatief getal.  Selecteer de weergaveopties voor valuta's in de lijsten Positieve valuta/Negatieve valuta.

  Volume aanpassen
  Beltoon instellen
  U kunt ook opgeven welk geluid moet worden afgespeeld wanneer u een melding krijgt.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Geluiden.

  2.

  Selecteer de naam van een gebeurtenis en kies hoe u wilt worden geattendeerd door de
  desbetreffende optie in te schakelen. U kunt uit verschillende opties kiezen, zoals een speciaal
  geluid voor Herinneringen, Nieuw SMS-bericht, Beltoon, Beltoon voor internetoproep, Nieuw
  spraakbericht, Nieuw expresbericht, Berichten SIM-werkset, Uitroepteken, Vraag, Bericht
  voor nieuw kanaal, Nieuw e-mailbericht, Wekker, Waarschuwingen en Toetsenblokknop.

  3.

  Druk op Gereed.

  OPMERKING: u kunt accuvoeding besparen door meldingen uit te schakelen.

  Luidsprekervolume aanpassen


  Gebruik de knop Volume om het volume te verhogen of te verlagen.

  Instellingen voor energiebeheer wijzigen
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Energiebeheer.

  2.

  Selecteer Time-out voor weergave.

  Landinstellingen wijzigen

  13 • Page 22

  3.

  Selecteer de tijdsduur.

  4.

  Druk op Gereed.

  Verlichting dimmen of de helderheid aanpassen
  U kunt opgeven dat de verlichting na een bepaalde periode van inactiviteit wordt gedimd.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Energiebeheer.

  2.

  Selecteer Timeout verlichting op stroom of Time-out verlichting op accu.

  3.

  Selecteer de tijdsduur.

  4.

  Druk op Gereed.

  U kunt ook de helderheid van de verlichting verhogen of verlagen.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Energiebeheer.

  2.

  Blader in de lijst Helderheid en verhoog of verlaag de helderheid.

  3.

  Druk op Gereed.

  Programma's installeren en verwijderen
  U installeert als volgt programma's op de HP iPAQ:
  1.

  Gebruik de mini-USB-synchronisatiekabel om de HP iPAQ aan te sluiten op uw computer.

  2.

  Volg de instructies van de Installatiewizard die is geleverd bij het programma dat u wilt installeren.

  3.

  Kijk op het scherm van de HP iPAQ of er verdere actie nodig is om de installatie van het programma
  te voltooien.

  U verwijdert als volgt programma's van de HP iPAQ:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Programma's verwijderen.

  2.

  Selecteer de programma's die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Menu > Verwijderen.

  OPMERKING: u kunt geheugen vrijmaken op de HP iPAQ door een programma van het apparaat te
  verwijderen.
  Als door welke oorzaak dan ook programma's van de HP iPAQ worden verwijderd, kunt u de
  programma's meestal opnieuw installeren met Microsoft ActiveSync. Open de help bij ActiveSync en
  klik op Extra > Software. Selecteer het programma dat u wilt toevoegen en klik op OK.

  Programma's openen en sluiten
  Het is niet nodig een programma af te sluiten om een ander programma te kunnen openen of om
  geheugen te besparen. Het toewijzen van geheugen wordt automatisch geregeld.
  Als u een programma wilt openen, drukt u op Start en vervolgens op het gewenste programma in de
  lijst.

  14

  Hoofdstuk 5 Basisprincipes • Page 23

  Meestal worden programma's automatisch gestopt om benodigde geheugenruimte vrij te maken. U kunt
  programma's echter ook handmatig sluiten.
  1.

  Druk op Start > Meer > Bureauaccessoires > Taakbeheer.

  2.

  Selecteer het programma dat u wilt sluiten in de lijst Applicatie en druk op Menu > Afbreken, of
  druk op Menu > Alles afbreken om alle geopende programma's te sluiten.

  HP iPAQ aanpassen
  U geeft als volgt gedetailleerde informatie weer:


  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Info.

  De apparaatnaam wordt gebruikt om de HP iPAQ te identificeren wanneer deze:


  wordt gesynchroniseerd met een computer;  verbinding maakt met een netwerk.

  OPMERKING: als u meerdere apparaten synchroniseert met dezelfde computer, moet elk apparaat
  een unieke naam hebben.
  U wijzigt de apparaatnaam als volgt:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Info over eigenaar.

  2.

  Voer in het vak Apparaatnaam een naam in. De apparaatnaam moet beginnen met een letter en
  kan bestaan uit de letters A-Z en de cijfers 0-9.

  3.

  Druk op Gereed.

  Alarmsignalen instellen
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Klok en alarmsignalen > Wekker.

  2.

  Blader naar Tijd alarmsignaal en stel de tijd voor het alarm in.

  3.

  Blader naar de gewenste optie en selecteer deze in de lijst Alarmsignal.

  4.

  Druk op Gereed.

  Categorie maken en toewijzen
  U kunt gebruik maken van categorieën in de programma's Contacten en Taken om u te helpen
  contactpersonen en taken te ordenen en groeperen.
  1.

  Selecteer een bestaand item in de lijst of maak een nieuw item.

  2.

  Voer een van de volgende handelingen uit:


  Als u een categorie maakt voor een bestaand item in Taken, opent u de taak en drukt u op
  Bewerken > Categorieën.  Als u een categorie maakt voor een bestaand item in Contacten, drukt u op Menu >
  Bewerken > Categorieën.  Als u een categorie maakt voor een nieuw item in Contacten en Taken, selecteert u
  Categorieën.

  HP iPAQ aanpassen

  15 • Page 24

  3.

  Voer de naam van de categorie in en druk vervolgens op Gereed. De nieuwe categorie wordt
  automatisch toegewezen aan het item.

  4.

  Druk op Gereed om terug te keren naar de contactpersoon of taak.

  OPMERKING: contactpersonen en taken maken gebruik van dezelfde categorieën. Een categorie
  blijft in de lijst met gedeelde categorieën staan zolang deze is toegewezen aan ten minste één
  contactpersoon of taak.

  Synchronisatie
  Met de Microsoft ActiveSync-software op de cd Getting Started (Aan de slag) kunt u de HP iPAQ en
  de computer met elkaar laten communiceren.
  Voor een optimale synchronisatie wordt u aangeraden Microsoft ActiveSync op de computer te
  installeren voordat u de HP iPAQ op de computer aansluit.
  Met Microsoft ActiveSync kunt u het volgende doen:


  gegevens tussen de HP iPAQ en maximaal twee computers of één server synchroniseren, zodat
  u altijd en overal over de laatste gegevens beschikt;  synchronisatie-instellingen en het synchronisatieschema wijzigen;  bestanden van de HP iPAQ naar de computer kopiëren en omgekeerd;  applicaties op de HP iPAQ installeren;  koppelingen synchroniseren;  e-mail verzenden en ontvangen;  vergaderverzoeken verzenden.

  Als u de HP iPAQ synchroniseert met de computer, kunt u dezelfde gegevens (zoals uw agenda,
  contactpersonen en e-mailberichten) op beide apparaten bewaren, zodat u over deze gegevens kunt
  beschikken wanneer u met de computer werkt en wanneer u de HP iPAQ meeneemt. U kunt de HP iPAQ
  synchroniseren met uw computer met behulp van:


  de mini-USB-synchronisatiekabel  Bluetooth

  U synchroniseert als volgt uw HP iPAQ met een computer via de mini-USB-synchronisatiekabel:
  1.

  Controleer of ActiveSync 4.5 of hoger is geïnstalleerd op de computer.

  2.

  Sluit de USB-connector van de mini-USB-synchronisatiekabel aan op de computer.

  3.

  Sluit de mini-USB-connector van de synchronisatiekabel aan op de universele
  synchronisatieconnector onder op de HP iPAQ. De synchronisatie wordt automatisch gestart.
  VOORZICHTIG: lijn alle connectoren goed uit met hun aansluitpunt voordat u deze met elkaar
  verbindt om schade aan de HP iPAQ of de netvoedingsadapter te voorkomen.

  4.

  16

  Klik op Next (Volgende) in het scherm Synchronization Setup Wizard (Configuratiewizard
  synchronisatie).

  Hoofdstuk 5 Basisprincipes • Page 25

  5.

  Voer een van de volgende handelingen uit:


  Het selectievakje voor rechtstreekse synchronisatie met een Microsoft Exchange Server is
  standaard ingeschakeld. Schakel dit selectievakje uit als u niet rechtstreeks wilt
  synchroniseren met een Microsoft Exchange Server en klik vervolgens op Volgende.  Klik op Volgende als u rechtstreeks wilt synchroniseren met Microsoft Outlook.

  6.

  Als het scherm Synchronisatieopties wordt weergegeven, selecteert u de items die u tussen de
  HP iPAQ en de computer wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende.

  7.

  Nadat de items zijn gesynchroniseerd, klikt u op Voltooien. De Synchronization Setup Wizard
  (Configuratiewizard synchronisatie) begint met de synchronisatie van de items die u hebt
  geselecteerd.

  Als de gegevens niet automatisch worden gesynchroniseerd door ActiveSync, start u de synchronisatie
  handmatig: Open ActiveSync op de computer door Start > Alle programma's >Microsoft
  ActiveSync te selecteren.

  Verbindingstype voor ActiveSync wijzigen
  U kunt het type ActiveSync-verbinding wijzigen waarmee de synchronisatie tussen uw HP iPAQ en de
  computer wordt uitgevoerd, om beter aan te sluiten op uw behoeften.
  U kunt het beste de modus USB Serial Sync (Seriële USB-synchronisatie) gebruiken in de volgende
  gevallen:


  U ondervindt algemene problemen bij het tot stand brengen van de ActiveSync-verbinding tussen
  uw HP iPAQ en de computer.  U wilt een verbinding maken tussen uw HP iPAQ en uw computer terwijl u een VPN-tunnel (virtueel
  particulier netwerk) gebruikt op uw computer.  U maakt gebruik van firewallsoftware van uzelf of uw bedrijf op uw computer.

  U kunt het beste de modus USB RNDIS (USB RNDIS-synchronisatie) gebruiken als u grote bestanden
  wilt verzenden en geen verbindingsproblemen heeft tussen uw HP iPAQ en de computer.
  U wijzigt de ActiveSync-modus als volgt in ActiveSync RNDIS op uw HP iPAQ:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Meer… > USB.

  2.

  Druk op Menu > ActiveSync-instellingen.

  3.

  Blader naar RNDIS en selecteer dit.

  4.

  Druk op Gereed.

  Synchronisatieproblemen oplossen
  Hier volgt een lijst met symptomen die mogelijk wijzen op synchronisatieproblemen:


  Er worden geen ActiveSync-geluidssignalen weergegeven (of er wordt een grijs pictogram
  weergegeven) en er gebeurt niets in het venster van ActiveSync op de computer.  Er worden ActiveSync-geluidssignalen weergegeven en het pictogram ActiveSync op de
  computer verandert in een ronddraaiend groen pictogram. Op de computer verschijnt een bericht
  dat aangeeft dat de instellingen worden opgehaald, maar de ActiveSync-verbinding wordt
  verbroken voordat de synchronisatieverbinding tot stand wordt gebracht.

  Verbindingstype voor ActiveSync wijzigen

  17 • Page 26  Er wordt gezocht naar een verbinding door ActiveSync, maar er wordt geen verbinding tot stand
  gebracht. (Het groene pictogram op de computer blijft ronddraaien.)  Er is een synchronisatieverbinding tussen de HP iPAQ en de computer tot stand gebracht, maar
  de verbinding wordt verbroken. (Het groene pictogram op de computer stopt met ronddraaien en
  wordt grijs.)  Er verschijnt een berichtvenster van de firewallsoftware of andere netwerkbeveiligingssoftware als
  ActiveSync toegang tot het netwerk of internet probeert te krijgen.

  Hier volgt een lijst met tips voor het oplossen van problemen die kunnen optreden wanneer u de HP iPAQ
  synchroniseert met de computer. Probeer de volgende oplossingen om synchronisatieproblemen op te
  lossen:


  Kijk welk besturingssysteem op de computer wordt gebruikt voordat u begint met synchroniseren
  van informatie tussen de HP iPAQ en de computer. Welke synchronisatiemethode gebruikt moet
  worden, is afhankelijk van het besturingssysteem op de computer.
  Als op uw computer Windows XP of een eerdere versie wordt uitgevoerd, worden de
  synchronisatie-instellingen beheerd door Microsoft ActiveSync. Microsoft ActiveSync 4.5 wordt
  geleverd op de cd Getting Started (Aan de slag). U kunt ook http://www.microsoft.com/
  windowsmobile raadplegen voor meer informatie of om Microsoft ActiveSync te downloaden.
  Als op uw computer Windows Vista wordt uitgevoerd, worden de synchronisatie-instellingen
  beheerd door Windows Mobile Device Center. Ga naar http://www.microsoft.com/
  windowsmobile als u Windows Mobile Device Center wilt downloaden.
  OPMERKING: HP biedt geen garantie voor het correct functioneren van programma's van
  andere fabrikanten met Windows Vista.  Als u ActiveSync 4.5 of hoger in combinatie met firewallsoftware op de computer uitvoert, voegt
  u ActiveSync toe aan de uitzonderingenlijst van het firewallprogramma.
  (De synchronisatie kan worden geblokkeerd door firewallsoftware, zoals Sygate Personal Firewall,
  TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall
  of Zone Alarm Security Suite.) Raadpleeg de documentatie bij het firewallprogramma voor
  informatie over het toevoegen van ActiveSync 4.5 of hoger aan de uitzonderingenlijst van het
  programma. Meer informatie over het oplossen van problemen met een firewallprogramma en het
  inschakelen van ActiveSync 4.5 of hoger vindt u op: http://www.microsoft.com/windowsmobile.

  18

  Als tijdens de installatie van ActiveSync het selectievakje Microsoft Exchange Server was
  ingeschakeld en u niet van plan bent een verbinding met een Exchange Server tot stand te brengen,
  voert u de volgende stappen uit:


  Sluit de HP iPAQ aan op de computer. Controleer of er een ActiveSync-verbinding tot stand
  wordt gebracht.  Klik op uw computer op Start > Alle programma's > Microsoft ActiveSync.  Klik op Extra > Opties.  Schakel de selectievakjes voor de synchronisatie-items onder Server uit.  Schakel de selectievakjes onder de groep Computer in voor de items die u wilt
  synchroniseren.

  Koppel de HP iPAQ los van de computer en wacht tot een ActiveSync-bericht verschijnt dat
  aangeeft dat het apparaat niet meer is verbonden. Sluit de HP iPAQ weer aan op de computer.
  Wacht even om te controleren of een verbinding tussen de HP iPAQ en de computer tot stand
  wordt gebracht.

  Hoofdstuk 5 Basisprincipes • Page 27  Selecteer Bestand > Verbindingsinstellingen in ActiveSync op de computer. Controleer of USB
  is geselecteerd als mogelijke verbindingsmethode.  Sluit de HP iPAQ aan op een andere USB-poort van de computer.  Controleer de mini-USB-synchronisatiekabel. Probeer een andere mini-USB-synchronisatiekabel
  als u daarover beschikt.  Probeer een synchronisatie uit te voeren via een Bluetooth-verbinding. Raadpleeg de gedrukte
  documentatie of de documentatie op cd die bij de HP iPAQ is geleverd voor meer informatie.  Als de computer en de HP iPAQ opnieuw zijn gestart, sluit u de HP iPAQ weer aan op de computer.  Verwijder ActiveSync van de computer en installeer het programma opnieuw. Als u ActiveSync
  van uw computer wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Software > Microsoft
  ActiveSync. Vervolgens klikt u op Verwijderen > Ja.

  Als het verbindingsprobleem niet kan worden verholpen met de bovenstaande oplossingen, voert u een
  hardwarematige reset op de HP iPAQ uit met behulp van de HP iPAQ Setup Assistant.
  Als de hardwarematige reset is voltooid, kunt u de toepassingen opnieuw op de HP iPAQ installeren
  door gebruik te maken van ActiveSync op uw pc. Wanneer de HP iPAQ goed is gesynchroniseerd, gaat
  u naar ActiveSync op de computer en selecteert u Extra > Software en selecteert u vervolgens de
  programma's die u opnieuw wilt installeren.

  Synchronisatieproblemen oplossen

  19 • Page 28

  6

  Smartphone gebruiken

  Toets Home
  U kunt de toets Home gebruiken als u terug wilt keren naar het Beginscherm vanuit een ander
  programma.
  Met behulp van de toets Home kunt u de volgende taken uitvoeren:


  Houd de toets Home ingedrukt om het Snelmenu te openen. Het Snelmenu is een lijst met
  beschikbare profieltypen en opdrachten.  Druk op de toets Home en gebruik het toetsenblok om een nummer te kiezen.

  Toets Terug
  De toets Terug wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige scherm. Het is vergelijkbaar met één
  niveau omhoog gaan in de mapstructuur op uw computer.

  Viervoudige navigatietoets
  De viervoudige navigatietoets wordt gebruikt om door menu's te navigeren, instellingen te wijzigen
  en spelletjes te spelen. Deze toets wordt ook gebruikt om omhoog en omlaag te bladeren in een lijst
  om het gewenste item te selecteren.
  TIP: Omhoog en omlaag zijn de basisrichtingen binnen menu's en bij navigatie door contactpersonen.
  Links en rechts zijn de richtingen die gebruikt worden bij het wijzigen van instellingen en het bewerken
  van tekst.


  Boven aan het Beginscherm worden de pictogrammen weergegeven van de laatste tien
  programma's die u heeft gebruikt, zodat u deze snel opnieuw kunt openen. Druk op de knop
  Actie om een programma te openen.

  Gespreksvoorzieningen
  Bellen
  1.

  Gebruik het toetsenblok om het nummer in te voeren dat u wilt bellen.

  2.

  Druk op de toets Verzenden om het nummer te bellen.

  TIP: als u de persoon die u het laatst heeft gebeld opnieuw wilt bellen, drukt u tweemaal op de knop
  Verzenden.

  Telefoongesprek aannemen
  Als u een telefoongesprek wilt aannemen, drukt u op de knop Verzenden of drukt u op Opnemen op
  het scherm.
  Wanneer u wordt gebeld, kunt u het telefoongesprek aannemen of negeren; de telefoon gaat niet meer
  over en de beller kan worden doorgestuurd naar voicemail, afhankelijk van de instellingen van uw

  20

  Hoofdstuk 6 Smartphone gebruiken • Page 29

  serviceprovider. Als u het gesprek wilt negeren, drukt u op Negeren op het schermtoetsenblok of drukt
  u op de toets Gesprek beëindigen.

  Wisselgesprek
  Met de wisselgesprekfunctie wordt u tijdens een telefoongesprek geattendeerd op binnenkomende
  oproepen.
  U schakelt de wisselgesprekfunctie als volgt in:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Telefoon > Gesprek in wachtstand.

  2.

  Schakel het selectievakje Meldingen voor gesprek in wachtstand inschakelen in.

  3.

  Druk op Gereed om de instellingen op te slaan.

  U kunt een nieuw telefoongesprek als volgt aannemen als u al aan de telefoon bent:
  1.

  Druk op Beantwoorden om het huidige gesprek in de wachtstand te plaatsen.

  2.

  Druk op de toets Verzenden om het nieuwe telefoongesprek aan te nemen of druk op Negeren
  op het schermtoetsenblok als u de oproep niet wilt beantwoorden.

  3.

  Als u wilt schakelen tussen de gesprekken, drukt u op Wisselen.

  Nummer herkiezen
  Als u het laatste nummer wilt bellen dat vanuit het Beginscherm is gebeld, drukt u tweemaal op de
  toets Verzenden.

  Contactpersoon bellen
  U kunt een nummer bellen dat is opgeslagen in de lijst met contactpersonen. Terwijl u een naam van
  een contactpersoon invoert, wordt op de HP iPAQ in de lijsten Contacten, Oproepgeschiedenis,
  Snelkeuze en op de SIM-kaart gezocht naar een overeenkomende naam en nummer.

  Bellen vanuit het Beginscherm
  U belt als volgt vanuit het Beginscherm:
  1.

  Gebruik het toetsenblok om de naam van de contactpersoon in te voeren.

  2.

  Als er meer dan een contactpersoon is met dezelfde naam, bladert u naar de gewenste
  contactpersoon en selecteert u deze.

  3.

  Druk op de toets Verzenden om het nummer te bellen.

  Bellen vanuit Contacten
  U kunt de naam van een persoon selecteren in uw lijst met contacten en op de toets Verzenden drukken
  om te bellen. Als een contactpersoon over meer dan een telefoonnummer beschikt, zoals nummers
  voor Werk, Thuis en Fax, kunt u het volgende doen:
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Blader naar de naam van de contactpersoon.

  3.

  Blader naar het gewenste nummer en druk op de toets Verzenden om te bellen.
  TIP: Als u een lange lijst met contacten hebt, kunt u volstaan met het typen van de eerste paar
  letters van de naam. De HP iPAQ doorzoekt de gehele lijst met contacten en geeft de naam weer.

  Gespreksvoorzieningen

  21 • Page 30

  Standaardnummer voor een contactpersoon wijzigen
  Het telefoonnummer Werk is ingesteld als standaardnummer voor een contactpersoon.
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Blader naar het nummer van de contactpersoon.

  3.

  Als u het standaardnummer wilt wijzigen, bladert u naar het nummer en selecteert u het.

  Contactpersoon bellen
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Blader naar de naam van de contactpersoon die u wilt bellen.

  3.

  Druk op de toets Actie en blader naar het nummer dat u wilt bellen.

  4.

  Druk op de toets Verzenden om het nummer te bellen.

  Bellen met behulp van de Voice Commander
  Druk op de knop Voice Commander en zeg: Call (naam contactpersoon) om een nummer te kiezen
  dat is opgeslagen in uw lijst met contacten op uw HP iPAQ. U kunt ook Digit Dial (nummer) zeggen
  om een nummer direct te bellen dat niet is opgeslagen op uw HP iPAQ.

  Alarmnummers bellen
  U kunt onder alle omstandigheden alarmnummers bellen, zelfs als de SIM-kaart en/of de HP iPAQ is
  vergrendeld.
  Uw serviceprovider heeft een of meer alarmnummers, zoals 112, voorgeprogrammeerd. Dit nummer
  kunt u te allen tijde bellen, zelfs als uw HP iPAQ is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.
  OPMERKING: alarmnummers verschillen per land. Het voorgeprogrammeerde alarmnummer op uw
  HP iPAQ werkt mogelijk niet op alle locaties, en soms kan een alarmnummer niet worden gebeld als
  gevolg van netwerkproblemen, omgevingsfactoren of storingen.
  U belt als volgt vanuit het Beginscherm:
  1.

  Gebruik het toetsenblok om het alarmnummer te bellen dat geldt voor de lokatie waar u zich
  bevindt.

  2.

  Druk op de toets Verzenden om het nummer te bellen.

  Bellen met snelkeuzenummers
  U kunt telefoonnummers sneller bellen als u snelkeuzenummers toewijst. Houd een of twee toetsen
  ingedrukt vanuit het Beginscherm om een snelkeuzenummer te bellen. U kunt snelkeuzenummers
  kiezen tussen 2 en 99. Het snelkiesnummer 1 is vaak gereserveerd voor het instellen en bellen van uw
  voicemail nadat dit is geïnstalleerd.
  OPMERKING: de voorziening Snelkeuze is alleen beschikbaar voor telefoonnummers die zijn
  opgeslagen in de lijst met Contacten.
  U maakt als volgt een snelkeuzenummer:

  22

  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Blader naar de gewenste contactpersoon en druk op de knop Actie.

  Hoofdstuk 6 Smartphone gebruiken • Page 31

  3.

  Blader naar het gewenste nummer en druk op Menu > Toevoegen aan snelkeuze om de
  menufuncties te openen.

  4.

  Gebruik de navigatietoetsen om een snelkeuzenummer te selecteren van 2 tot 99 onder Toewijz.
  toetsenblok.

  5.

  Druk op Gereed.

  TIP: u kunt ook snelkeuzenummers toewijzen aan webadressen en e-mailadressen die zijn
  opgeslagen in de lijst met Contacten op uw HP iPAQ.
  U belt als volgt met snelkeuzenummers:


  Houd op het Beginscherm het cijfer op het toetsenblok ingedrukt dat u als snelkeuzenummer hebt
  toegewezen. Voor tweecijferige snelkeuzenummers drukt u eerst op het eerste cijfer en houdt u
  daarna het tweede cijfer ingedrukt.

  Voicemail
  U gebruikt voicemail als volgt vanuit het Beginscherm:


  Houd 1 ingedrukt om voicemail automatisch te bellen nadat dit is geïnstalleerd.
  OPMERKING: mogelijk moet u de snelkoppeling voor voicemail instellen.

  Handsfree-functie gebruiken
  U kunt de luidspreker inschakelen tijdens een gesprek zodat u kunt bellen zonder de telefoon vast te
  houden.
  1.

  Druk op Menu om de menuopties te openen.

  2.

  Blader naar Handsfree en druk op de knop Actie om de luidspreker in te schakelen en de
  oortelefoon uit te schakelen.

  Toezicht houden op telefoongebruik
  Oproeptimers registreren de duur van uw laatste gesprek, het totale aantal uitgaande en inkomende
  oproepen, gesprekken per type en bevatten een totaalteller. U kunt Oproeptimers gebruiken om inzicht
  te krijgen in uw belpatroon, om u te helpen bij het kiezen van een abonnementsoort of om uw
  maandrekening te schatten.


  Druk op Start > Oproepen > Menu > Timers weergeven.

  Gegevensoproepen tot stand brengen
  Met de instellingen bij Gegevensverbindingen kunt u GPRS- (General Packet Radio Service), inbel-,
  Virtual Private Network- (VPN), proxy- en Wi-Fi-verbindingen instellen zodat u verbinding kunt maken
  met internet of uw bedrijfsnetwerk. Met een gegevensverbinding kunt u op internet surfen, e-mail
  downloaden, chatten met MSN Messenger, of draadloos synchroniseren met de server.
  Netwerkverbindingsduur is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat u verbinding maakt met het
  netwerk van uw serviceprovider en het moment dat u de gegevensoproep beëindigt door op Einde te
  drukken. Dit is inclusief de duur van de bezettoon en de toon voor het wachten tot de telefoon wordt
  opgenomen. De duur van uw netwerkverbinding die wordt bijgehouden op de terugstelbare timer komt
  mogelijk niet geheel overeen met de duur op de factuur van de serviceprovider. Neem contact op met
  uw serviceprovider voor informatie over uw factuur.

  Gespreksvoorzieningen

  23 • Page 32

  OPMERKING: uw HP iPAQ is al zo geconfigureerd dat u kunt surfen en chatten. Neem contact op
  met uw serviceprovider voor informatie over mobiele internetabonnementen, configuratie van e-mail of
  draadloos synchroniseren met de server.

  Microfoon uitschakelen tijdens een telefoongesprek
  U kunt de microfoon uitschakelen tijdens een actief gesprek. Tijdens het gesprek hoort uw
  gesprekspartner u dan niet, maar u hoort hem of haar wel.
  Tijdens een gesprek schakelt u de microfoon als volgt uit:


  Druk op Dempen.

  Gesprek in wachtstand plaatsen
  Tijdens een telefoongesprek kunt u het gesprek in de wachtstand plaatsen, zodat u een ander nummer
  kunt bellen of een nieuw telefoongesprek kunt aannemen. Als er meerdere gesprekken actief zijn, kunt
  u heen en weer schakelen tussen de gesprekken.


  Als u een gesprek in de wachtstand wilt plaatsen, drukt u op Menu en selecteert u vervolgens In
  wachtrij.  Als u wilt schakelen tussen de gesprekken, drukt u op Wisselen.

  Telefonische vergadering beleggen
  U kunt gelijktijdig met twee of meer personen spreken met behulp van de voorziening Telefonische
  vergadering.
  1.

  Druk op de toets Verzenden.

  2.

  Gebruik het toetsenblok om het eerste nummer te bellen.

  3.

  Druk op de toets Verzenden.

  4.

  Als de verbinding tot stand is gebracht, drukt u op In wachtstand.

  5.

  Toets het tweede nummer in en druk vervolgens op de toets Verzenden.

  6.

  Als de verbinding tot stand is gebracht, drukt u op Menu > Vergadering.

  OPMERKING: als u meer gesprekspartners aan de telefonische vergadering wilt laten deelnemen,
  kiest u elk nummer, maakt u verbinding en drukt u vervolgens op Menu > Vergadering.

  Bellen via een hyperlinktelefoonnummer
  Met een hyperlinktelefoonnummer kunt u snel een telefoonnummer bellen vanuit een e-mail of
  tekstbericht. Een hyperlinktelefoonnummer is onderstreept, net zoals een adres van een website.
  Ga als volgt te werk vanuit een e-mail of tekstbericht met een hyperlinktelefoonnummer:

  24

  1.

  Blader naar het hyperlinktelefoonnummer.

  2.

  Druk op de knop Actie om het nummer te bellen.

  Hoofdstuk 6 Smartphone gebruiken • Page 33

  Internationale nummers bellen
  U kunt met uw HP iPAQ ook internationaal bellen. Als u een internationaal telefoonnummer wilt bellen,
  voert u het landnummer vóór het telefoonnummer in.
  1.

  Houd 0 ingedrukt op het Beginscherm, tot het plusteken (+) verschijnt.

  2.

  Voer het landnummer en het telefoonnummer in.
  OPMERKING: u kunt ook een plusteken (+) in het telefoonnummer van een contactpersoon
  invoegen om het nummer sneller te bellen.

  Verbinding en signaalsterkte controleren
  Nadat u een actieve SIM-kaart in de HP iPAQ hebt geplaatst, wordt verbinding gemaakt met het netwerk
  van uw serviceprovider.
  Het pictogram voor de signaalsterkte geeft aan dat u verbinding heeft met het netwerk van uw
  serviceprovider. Een verbinding op optimale sterkte wordt aangegeven door een pictogram met het
  volledige aantal streepjes. Het aantal verticale streepjes in het pictogram neemt af naarmate het signaal
  zwakker wordt. Als er geen streepjes worden weergegeven, is er geen signaal.

  PIN-code van de SIM-kaart wijzigen
  Met de PIN-code van de SIM-kaart (Subscriber Identity Module) wordt de HP iPAQ beveiligd tegen
  gebruik door onbevoegden. U kunt een wachtwoord instellen om het apparaat en uw gegevens te
  beveiligen. De eerste PIN-code wordt verstrekt door uw serviceprovider.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Beveiliging.

  2.

  Selecteer PIN2 wijzigen.

  3.

  Typ uw huidige PIN-code in het vak Oude PIN-code.

  4.

  Typ de nieuwe PIN-code in het vak Nieuwe PIN-code.

  5.

  Bevestig de nieuwe PIN-code in het vak Bevestig de nieuwe PIN-code.

  6.

  Druk op Gereed.

  Oproepen beheren met Oproepen
  Met Oproepen kunt u de tijd en duur van alle inkomende, uitgaande en gemiste oproepen en een
  overzicht van alle oproepen weergeven. Vanuit Oproepen kunt u ook snel toegang krijgen tot notities
  die tijdens een telefoongesprek zijn gemaakt.


  Druk op Start > Oproepen om alle oproepen in de Oproepen te bekijken.  Druk op Menu > Filter en selecteer een andere weergave om de weergave van de Oproepen te
  wijzigen.  Druk op Menu > Timers weergeven > Menu > Timers opn. inst. om de teller van recente
  oproepen op nul te zetten.
  OPMERKING: de teller voor Alle oproepen kan niet op nul worden gezet.  Druk op Menu > Lijst wissen om de hele oproepgeschiedenis te wissen.

  Verbinding en signaalsterkte controleren

  25 • Page 34

  Wireless Manager
  Met behulp van Wireless Manager kunt u gemakkelijk de functies van een Wi-Fi-verbinding, een
  Bluetooth-verbinding en de voorzieningen van de telefoon in of uitschakelen.
  OPMERKING: wanneer de telefoonvoorziening is uitgeschakeld, kunt u niet bellen of gebeld worden,
  en kunt u ook geen alarmnummers bellen. Schakel de telefoonvoorziening in en activeer de mobiele
  functie van uw telefoon om te kunnen bellen en gebeld te kunnen worden.
  Als u Wireless Manager wilt gebruiken, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos
  beheer.
  Optie

  Beschrijving

  Alles

  Druk op de knop Actie om de functies van Wi-Fi, Bluetooth en de Telefoon in of uit te schakelen.

  Wi-Fi

  Druk op de knop Actie om de functies van de Wi-Fi-verbinding in of uit te schakelen.

  Bluetooth

  Druk op de knop Actie om de functies van de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.

  Telefoon

  Druk op de knop Actie om de functies van de Telefoonvoorzieningen in of uit te schakelen.

  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen op de HP iPAQ uitgeschakeld.
  U schakelt als volgt alle draadloze verbindingen tegelijkertijd in of uit:
  1.

  Als u Wireless Manager wilt gebruiken, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen >
  Draadloos beheer.

  2.

  Selecteer Alles en druk op de knop Actie om alle draadloze verbindingen in of uit te schakelen.

  Quick Launch
  Quick Launch (Snelle start) is een handige manier om het Snelmenu te openen waarmee u de
  HP iPAQ kunt uitschakelen, draadloze verbindingen kunt beheren, profielen kunt wijzigen of uw
  toetsenblok kunt vergrendelen.
  U opent het Snelmenu als volgt:
  1.

  Houd de toets Home ingedrukt om het Snelmenu te openen.

  2.

  Blader naar de gewenste optie in de lijst en selecteer deze.

  Beltoon en beltype wijzigen
  U kunt de beltoon en het beltype wijzigen om een ander geluid af te spelen wanneer u wordt gebeld.

  26

  1.

  Druk op Start > Instellingen > Geluiden.

  2.

  Blader in het vak Beltoon naar een beltoon en selecteer deze.

  3.

  Druk op Gereed.

  Hoofdstuk 6 Smartphone gebruiken • Page 35

  Netwerkinstellingen wijzigen
  U kunt als volgt van het ene netwerk naar het andere netwerk overschakelen:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Telefoon.

  2.

  Selecteer Netwerken om uw Huidige netwerk te zien, of Netwerkselectie om naar een ander
  netwerk over te schakelen.
  TIP: u kunt een ander netwerk selecteren door het netwerk automatisch of handmatig op te
  zoeken.

  Profielen
  U kunt gebruik maken van profielen op uw HP iPAQ om beltonen, het belvolume en andere instellingen
  aan uw eigen voorkeur aan te passen.

  Profielen gebruiken
  U selecteert een profiel als volgt:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Profielen.
  TIP: u kunt ook profielen instellen met behulp van de Voice Commander.

  2.

  Selecteer een van de profielen in de lijst en druk op Gereed om dat profiel te kiezen.

  Profielen bewerken
  U bewerkt een profiel als volgt:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Profielen.

  2.

  Druk op Menu > Bewerken.
  U kunt de instellingen van een profiel bewerken door naar de gewenste optie te bladeren en deze
  te selecteren:


  Naam  Beltoontype  Belvolume  Type alarmsignaal  Volume alarmsignaal  Herinneringstype  Volume herinnering  Meldingstype  Volume systeemgeluid

  Automatische selectie van frequentieband
  De HP iPAQ heeft een geïntegreerde GSM/GPRS-voorziening (Global System for Mobile
  Communication/General Packet Radio Service) die vier verschillende frequentiebanden
  (850/900/1800/1900) ondersteunt voor internationaal roamen. Wanneer u door verschillende landen

  Netwerkinstellingen wijzigen

  27 • Page 36

  reist en/of gebruikmaakt van de diensten van verschillende serviceproviders, wordt met deze
  voorziening automatisch naar een andere frequentieband gezocht wanneer uw eigen frequentieband
  niet beschikbaar is. Deze voorziening is standaard ingesteld op uw HP iPAQ.
  Voorkom verbindingsproblemen in het buitenland door het volgende te controleren voordat u vertrekt:


  Ga naar de website van uw serviceprovider en controleer of de services beschikbaar zijn in het
  land van bestemming.  Controleer of internationaal roamen is ingesteld voor uw mobiele-telefoonaccount en of daar extra
  kosten voor in rekening worden gebracht.

  Contact van een SIM-kaart naar een apparaat kopiëren
  U kunt als volgt een contact van de SIM-kaart naar het apparaat kopiëren:
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Druk op Menu > Contact kopiëren.

  3.

  Druk op Menu > Bewerken om de contactgegevens waar nodig te wijzigen.

  4.

  Druk op Gereed.

  ActiveSync – Synchronisatie van Contacten, Taken,
  Agenda en E-mail met Exchange/Outlook
  U kunt Contacten, Taken, de Agenda en E-mail synchroniseren met Exchange/Outlook
  1.

  Nadat uw computer is gesynchroniseerd met uw HP iPAQ, klikt u op Extra > Opties in het
  dialoogvenster Microsoft ActiveSync.

  2.

  Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt synchroniseren.

  3.

  Klik op OK.

  E-mail instellen
  Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u mogelijk de instelling van de
  e-mailaccount voltooien. U kunt e-mailberichten verzenden door te synchroniseren of direct verbinding
  te maken met een e-mailserver via een ISP (Internet service provider) of een bedrijfsnetwerk. U kunt
  slechts over één configureerbare Outlook e-mailaccount tegelijk beschikken en daarom één type e-mail
  synchroniseren, ofwel POP3 of computer. Als u ervoor kiest uw computer-e-mail te synchroniseren,
  worden uw POP3-instellingen gewist.
  Als u een e-mailaccount wilt instellen, drukt u op Start > Berichten > Nieuwe e-mailaccount.

  28

  Opties

  Beschrijving

  Uw naam

  Typ uw naam.

  E-mailadres

  Voer uw e-mailadres in.

  Automatische
  instelling

  Selecteer deze voorziening als u wilt dat de e-mailinstellingen van internet worden opgehaald.

  Gebruikersnaam

  Voer uw gebruikersnaam in.

  Wachtwoord

  Voer uw wachtwoord in.

  Hoofdstuk 6 Smartphone gebruiken • Page 37

  Domein (indien nodig)

  Voer de domeinnaam in, indien nodig.

  Wachtwoord opslaan

  Schakel deze optie in als u wilt voorkomen dat u elke keer dat u e-mails verzendt/ontvangt, uw
  wachtwoord moet typen.

  Servertype

  Selecteer POP3 of IMAP4.

  Accountnaam

  Voer de naam van uw account in.

  Netwerk

  Selecteer Internet.

  Server voor inkomende Voer de server voor inkomende e-mail in.
  e-mail
  SSL-verbinding vereist

  Schakel deze optie in, indien nodig.

  Server voor uitgaande
  e-mail

  Voer de server voor uitgaande e-mail in.

  Voor uitgaande server
  is verificatie vereist

  Schakel deze optie in, indien nodig.

  Download de volgende
  berichten

  Gebruik de navigatietoetsen om de berichten te selecteren die u wilt ontvangen.

  Automatisch verbinden Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren.
  en controleren op
  berichten

  E-mail instellen met behulp van Exchange Server
  1.

  Druk op Start > Berichten > Nieuwe e-mailaccount.

  2.

  Blader naar en selecteer de optie Exchange Server in het vak Your e-mail Source (Uw emailbron).

  3.

  Druk op Volgende om Outlook te synchroniseren met de Exchange e-mailserver van uw bedrijf.

  4.

  Voer in het vak Serveradres het adres van de Outlook-server voor webtoegang in.

  5.

  Typ de Gebruikersnaam, het Wachtwoord en Domein op het tabblad Gebruikersinformatie.

  6.

  Schakel het selectievakje in voor alle items die u wilt synchroniseren en druk op Voltooien.

  Spraaknotities
  U kunt Spraakopname gebruiken om audioclips op te nemen. U kunt deze audioclips als bijlage
  toevoegen aan e-mails, MMS-berichten en notulen.

  E-mail instellen met behulp van Exchange Server

  29 • Page 38

  7

  Verbindingen
  Met de HP iPAQ kunt u verbinding maken en gegevens uitwisselen met andere handheld apparatuur,
  de computer, verschillende netwerktypen of internet. U kunt op verschillende manieren een verbinding
  tot stand brengen, bijvoorbeeld:


  Wi-Fi  Bluetooth  GPRS/EDGE

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen voor toegang tot al deze verbindingstypen.

  Verbinding maken met intranet-URL's
  Als u verbinding wilt maken met intranetsites waarvan de URL's punten bevatten (bijvoorbeeld
  intranet.bedrijfsnaam.com), voegt u deze sites toe aan de lijst met bedrijfs-URL-uitzonderingen.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen.

  2.

  Druk op Menu > Geavanceerd. Als u de URL wilt invoeren, drukt u op Menu > Bedrijfs-URLuitzondering.

  3.

  Druk op Menu > Toevoegen en typ de intranet-URL in het vak URL-patroon.

  OPMERKING: als u veel URL's met dezelfde bedrijfsnaam moet toevoegen, kunt u
  *.bedrijfsnaam.com invoeren, zodat u de URL's niet een voor een hoeft in te voeren.

  Intranet-URL wijzigen of verwijderen
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen.

  2.

  Druk op Menu > Geavanceerd. Als u een URL wilt invoeren, drukt u op Menu > Bedrijfs-URLuitzondering.

  3.

  Selecteer de intranet-URL die u wilt wijzigen en druk vervolgens op Menu > Bewerken. Druk op
  Verwijderen als u de URL wilt verwijderen.

  Instellingen voor proxyserver configureren
  Als u tijdens een synchronisatieproces verbinding heeft met uw ISP (Internet Service Provider) of privénetwerk, worden tijdens de synchronisatie normaal gesproken automatisch de juiste proxyinstellingen
  van de computer naar het apparaat gedownload. Als deze instellingen niet op de computer aanwezig
  zijn of moeten worden gewijzigd, kunt u deze handmatig opgeven.
  Vraag voordat u begint de volgende informatie op bij uw ISP of de netwerkbeheerder:

  30  Gebruikersnaam  Wachtwoord  Naam van proxyserver

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 39  Poort  Gebruikte Socks-protocol

  U geeft als volgt de instellingen voor de proxyserver op:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Proxy.

  2.

  Druk op Menu > Toevoegen om een nieuwe verbinding met een proxyserver in te stellen. Druk
  op Menu > Bewerken om een proxyserver te bewerken.

  3.

  Blader naar de gewenste optie en selecteer deze in de lijst Maakt verbinding van.

  4.

  Blader naar de optie Internet en selecteer deze in de lijst Maakt verbinding met.

  5.

  Typ in het vak Proxy (naam:poort) de naam en poort van de proxyserver.

  6.

  Blader naar de gewenste protocoloptie en selecteer deze in de lijst Type.

  GPRS instellen met behulp van HP iPAQ DataConnect
  U kunt de toepassing HP iPAQ DataConnect gebruiken om uw GPRS-instellingen automatisch te
  configureren, volgens de gegevens van de serviceprovider en het land/de regio waarin de HP iPAQ
  wordt gebruikt.
  U stelt GPRS als volgt in met behulp van HP iPAQ DataConnect:
  1.

  Druk op Start > Meer > Bureauaccessoires > HP iPAQ DataConnect.

  2.

  Blader naar uw land/regio in de lijst Land en selecteer het.

  3.

  Blader naar uw serviceprovider in de lijst Operator en selecteer deze.

  4.

  Druk op Menu > Opslaan om de instellingen voor serviceprovider en land op te slaan.

  5.

  De HP iPAQ maakt automatisch een nieuwe GPRS-verbinding met de instellingen van uw
  serviceprovider.

  Geavanceerde proxyinstellingen configureren
  1.

  Voer de naam van de proxyserver en de poort in voor het gewenste servertype.

  2.

  Als u een Socks-proxy configureert, selecteert u Socks4 of Socks5. Als u Socks5 gebruikt, voert
  u de aanmeldgegevens in om verbinding met de proxyserver te maken.

  VPN-verbinding instellen
  Met een VPN-verbinding (Virtual Private Network) kunt u veilig verbinding maken met servers (zoals
  een bedrijfsnetwerk) via internet.
  Vraag voordat u begint de volgende informatie op bij de netwerkbeheerder:


  Gebruikersnaam  Wachtwoord  Domeinnaam  TCP/IP-instellingen  Hostnaam of IP-adres van de VPN-server

  GPRS instellen met behulp van HP iPAQ DataConnect

  31 • Page 40

  U stelt als volgt een verbinding met een VPN-server in:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen.

  2.

  Selecteer VPN en druk op de knop Actie.

  3.

  Voer de gegevens in die zijn verstrekt door de netwerkbeheerder.

  4.

  Als u gegevens van een reeds bestaande VPN-verbinding wilt wijzigen, bladert u naar de
  verbinding, selecteert u deze en drukt u op Menu > Bewerken.

  OPMERKING: als u een bestaande VPN-verbinding wilt verwijderen, bladert u naar de verbinding,
  selecteert u deze en drukt u op Menu > Verwijderen.

  Wi-Fi
  Bij draadloze toegang heeft u geen kabels nodig om met de HP iPAQ verbinding te maken met internet.
  In plaats daarvan worden via toegangspunten gegevens naar en van uw draadloze apparaat verzonden.
  De HP iPAQ kan verbinding maken met een 802.11b/g WLAN of rechtstreeks met andere voor WLAN
  geschikte apparatuur. Met Wi-Fi kunt u:


  toegang krijgen tot Internet;  e-mail verzenden en ontvangen;  gegevens van het bedrijfsnetwerk opvragen;  VPN's (virtuele particuliere netwerken) gebruiken voor beveiligde toegang op afstand;  hotspots gebruiken om draadloze verbindingen tot stand te brengen.

  OPMERKING: voor het gebruik van inbelverbindingen of draadloze verbindingen met internet, e-mail,
  bedrijfsnetwerken en andere draadloze apparatuur (zoals Bluetooth-apparatuur) is het mogelijk dat niet
  alleen een standaard-Wi-Fi-infrastructuur en een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig zijn,
  maar dat ook extra hardware en andere compatibele apparatuur moeten worden aangeschaft. Informeer
  bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en dekking in uw regio.

  Wi-Fi-begrippen

  32

  Begrip

  Beschrijving

  802.11-standaard

  Een goedgekeurde standaardspecificatie voor radiotechnologie van het Institute of Electrical
  and Electronics Engineers (IEEE) die wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerken
  (WLAN's).

  Apparaat-naar-computer of adhoc

  Een verbindingsmodus waarbij geen toegangspunten worden gebruikt. Hiermee kunnen
  onafhankelijke peer-to-peer-verbindingen in een WLAN worden gemaakt.

  DNS (Domain Name System)

  De manier waarop Internet-domeinnamen worden gelokaliseerd en worden omgezet in IPadressen. Een DNS-naam is een herkenbare naam voor een Internet-adres. Elke website
  heeft een eigen IP-adres op internet.

  Codering

  Een alfanumeriek (letters en/of cijfers) conversieproces dat voornamelijk wordt gebruikt om
  te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bepaalde gegevens.

  Hotspots

  Openbare of particuliere ruimten waar u toegang kunt krijgen tot de Wi-Fi-service. U vindt
  hotspots bijvoorbeeld in bibliotheken, Internet-cafés, hotels, vliegvelden of congrescentra.
  Deze service kan gratis zijn. Soms worden er echter kosten in rekening gebracht.

  Infrastructuur

  Met deze verbindingsmodus wordt via draadloze toegangspunten verbinding gemaakt met
  netwerken.

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 41

  Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
  Als u de Wi-Fi-radio aanzet, detecteert de HP iPAQ automatisch Wi-Fi-netwerken die signalen
  uitzenden. Als het Wi-Fi-netwerk geen signalen uitzendt, maakt u handmatig verbinding met het
  netwerk. Voordat u verbinding met een Wi-Fi-netwerk gaat maken, informeert u bij de netwerkbeheerder
  of u verificatiegegevens nodig heeft.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beheer.

  2.

  Blader vanuit het Beginscherm naar Wi-Fi en selecteer deze optie om Draadloos beheer te
  openen.

  3.

  Blader naar en selecteer Wi-Fi om Wi-Fi in te schakelen.

  4.

  Zodra de HP iPAQ een bestaand Wi-Fi-netwerk heeft gedetecteerd, selecteert u het netwerk
  waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op Verbinding maken.

  Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi > Nieuw.

  2.

  Voer de naam van het netwerk in.

  3.

  Kies een type netwerk. Selecteer Internet om verbinding met internet te maken via een Internet
  Service Provider (ISP) of selecteer Privé-/Kantoornetwerk om verbinding met een bedrijfsnetwerk
  te maken. Kies de optie Privé/Kantoor alleen als een proxyserver is vereist voor het netwerk.

  4.

  Druk op Volgende om naar het scherm Netwerksleutel te gaan.


  Als u verificatie wilt gebruiken, selecteert u een verificatiemethode in de lijst Verificatie.  Als u gegevenscodering wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst
  Gegevenscodering.  Als u automatisch een netwerksleutel wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje De sleutel
  wordt automatisch verkregen in. U kunt de netwerksleutel ook typen.

  OPMERKING: als u een Wi-Fi-verbinding wilt verwijderen, drukt u op Start > Instellingen >
  Verbindingen > Wi-Fi. Selecteer de betreffende verbinding en druk op Menu > Verwijderen.

  IP-adres opzoeken
  Als u het IP-adres van uw verbinding wilt weten, moet u eerst verbinding hebben gemaakt met een WiFi-netwerk.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Meer… > Wireless LAN.

  2.

  Druk op Menu > Geavanceerd om de gegevens over het IP-adres en het netwerk van uw
  verbinding op te zoeken.

  Verbinding met een draadloos netwerk verwijderen
  Handmatig ingevoerde netwerken kunnen worden verwijderd. Automatisch gedetecteerde netwerken
  kunnen daarentegen niet worden verwijderd.
  U verwijdert als volgt een bestaand of beschikbaar draadloos netwerk:
  1.

  Als u een verbinding wilt verwijderen, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi.

  2.

  Selecteer de betreffende verbinding en druk op Menu > Verwijderen.

  Wi-Fi

  33 • Page 42

  Instellingen voor 802.1x-verificatie configureren
  Met de instellingen voor 802.1x-verificatie kunt u het netwerk achter het toegangspunt beschermen
  tegen indringers, dynamische sleutels beschikbaar maken en de Wi-Fi-codering versterken. Voordat u
  deze stappen gaat uitvoeren, informeert u bij de netwerkbeheerder of u verificatiegegevens nodig heeft.
  1.

  Als u informatie handmatig wilt invoeren, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen >
  Wi -Fi.

  2.

  Selecteer het netwerk dat u wilt configureren en druk op Menu > Bewerken.

  3.

  Druk tweemaal op Volgende om naar het scherm 802.1x te gaan. Druk op
  Netwerktoegangsbeheer IEEE 802.1x gebruiken en selecteer vervolgens het betreffende EAPtype.

  IP PBX configureren met behulp van HP iPAQ Setup
  Assistant
  Naast bellen via het normale GSM-netwerk, kunt u bellen via VoIP en IP PBX (Internet Protocol Private
  Branch Exchange). VoIP routeert gesprekken via een netwerk op IP-basis. VoIP-gesprekken naar
  serviceproviders zijn meestal gratis.
  U belt als volgt via IP PBX:
  1.

  Blader in het Beginscherm naar Bellen via Internet, dat standaard is uitgeschakeld, en druk op
  de knop Actie.

  2.

  Blader naar de gewenste optie en selecteer deze in het vak Bellen via Internet.

  3.

  Voordat u VoIP kunt gebruiken, moet u de Wi-Fi-instellingen configureren.

  4.

  In het Beginscherm verandert de status bij Bellen via Internet in beschikbaar of geselecteerd.

  5.

  Voer het gewenste nummer in met behulp van het toetsenblok en druk op de toets Verzenden.

  OPMERKING: als de status van Bellen via Internet in het Beginscherm Geen service is, wil dat
  zeggen dat de aanmelding van de HP iPAQ bij de IP PBX-server niet is gelukt.
  U configureert VoIP als volgt met behulp van HP iPAQ Setup Assistant:
  1.

  Download en installeer de HP iPAQ Setup Assistant vanaf de cd Getting Started (Aan de slag)
  voordat u begint met de configuratie.

  2.

  Open HP iPAQ Setup Assistant en klik op Manage Configuration (Configuratie beheren) >
  New (Nieuw).

  3.

  Klik op VoIP om de instelling te configureren.

  4.

  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor uw SIP/VoIP-account. Voer de Domeinnaam in en de naam van de Serviceprovider, indien beschikbaar.

  5.

  Voer de naam van de SIP-server in of het IP-adres zoals dat is opgegeven door uw
  netwerkbeheerder, in het vak SIP Proxy.
  OPMERKING: schakel het selectievakje Register With SIP Proxy (Aanmelden met SIP-proxy)
  in als u SIP-proxy wilt gebruiken als uw SIP-registratie. Als u de SIP Proxy heeft ingevoerd, hoeft
  u niet nogmaals de SIP Registrar (SIP-registratie) in te voeren.

  6.

  34

  Voer het Voicemailnummer in (optioneel) dat verstrekt is bij uw account.

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 43

  Bluetooth
  U kunt Bluetooth gebruiken om een draadloze verbinding te maken met een computer of ander
  compatibel apparaat.

  Bluetooth-begrippen
  Begrip

  Beschrijving

  Verificatie

  Verificatie van een numerieke toegangssleutel voordat een verbinding of activiteit kan
  worden voltooid.

  Autorisatie

  Goedkeuring van een verbinding, toegangspoging of activiteit voordat die kan worden
  voltooid.

  Apparatenkoppeling
  (apparatenpaar)

  Een vertrouwde verbinding tot stand brengen tussen uw apparaat en een ander apparaat.
  Zodra een koppeling tot stand is gebracht, vormen de twee apparaten een
  apparatenpaar. Voor een apparaat in een apparatenpaar is geen verificatie of autorisatie
  vereist.

  Apparaatadres

  Uniek elektronisch adres van een Bluetooth-apparaat.

  Apparaatdetectie

  Het vinden en herkennen van een ander Bluetooth-apparaat.

  Apparaat-ID

  Naam die door een Bluetooth-apparaat wordt verstrekt wanneer dat apparaat door een
  ander apparaat wordt gedetecteerd.

  Codering

  Manier om gegevens te beschermen.

  Toegangssleutel

  Code die u invoert om verbindingen of activiteiten die door andere apparaten worden
  aangevraagd, te verifiëren.

  Personal Information Manager
  (PIM)

  Verzameling programma's voor het beheer van dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld:
  Contacten, Agenda en Taken).

  Profielen

  Verzameling Bluetooth-instellingen.

  Servicedetectie

  Vaststelling welke programma's ook op andere apparaten worden gebruikt.

  Bluetooth-instellingen wijzigen
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

  2.

  Blader naar en selecteer de Bluetooth-verbinding waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

  3.

  Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op Gereed.

  Profielen voor Bluetooth-apparaten
  De functies die Bluetooth ondersteunt, worden services of profielen genoemd. U kunt alleen met
  Bluetooth-apparaten communiceren die minimaal een van de volgende profielen ondersteunen:


  ActiveSync: maakt gebruik van SPP om verbinding te maken met ActiveSync op een computer  Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)  Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)  Personal Area Networking (PAN)  Generic Access Profile (GAP)

  Bluetooth

  35 • Page 44  Hands Free Profile (HFP)  Headset Support Profile (HSP)  Human Interface Device Profile (HID)  Object Exchange (OBEX) Protocol  Object Push Protocol (OPP)  Serial Port Profile (SPP)

  Bluetooth-verbinding maken, accepteren en beëindigen
  U kunt een verbinding instellen tussen de HP iPAQ en een ander apparaat dat over Bluetoothmogelijkheden beschikt. Nadat u een Bluetooth-verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u gegevens
  uitwisselen tussen de apparaten wanneer Bluetooth is ingeschakeld op beide apparaten. De apparaten
  hoeven dan niet detecteerbaar te zijn.
  1.

  Zorg dat de twee apparaten zijn ingeschakeld, detecteerbaar zijn en zich binnen 10 meter van
  elkaar bevinden.

  2.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

  3.

  Als u een nieuwe verbinding tot stand wilt brengen, drukt u op Nieuw app. toevoegen…. Er wordt
  gezocht naar andere apparaten met Bluetooth-mogelijkheden en op de HP iPAQ verschijnt een
  lijst met gevonden apparaten.

  4.

  Selecteer de naam van het andere apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op
  Volgende.

  5.

  Geef een Wachtwoordcode op voor verificatie.

  6.

  Voer op het andere apparaat dezelfde Wachtwoordcode in.

  7.

  Druk op Gereed.

  OPMERKING: druk op Menu > Bewerken om de naam van een verbinding te wijzigen.
  Ga als volgt te werk om een Bluetooth-verbinding te beëindigen:
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth om alle verbindingen weer te geven
  die u tot stand heeft gebracht op uw HP iPAQ.

  2.

  Blader naar en selecteer de verbinding die u wilt verwijderen. Druk op Menu > Verwijderen.

  U accepteert een Bluetooth-verbinding als volgt:

  36

  1.

  Zorg dat uw apparaat is ingeschakeld, detecteerbaar is en zich niet te ver van het andere apparaat
  bevindt.

  2.

  Als wordt gevraagd of u een verbinding wilt accepteren met het apparaat dat de verbinding heeft
  aangevraagd, drukt u op Ja.

  3.

  Als u wordt gevraagd een Wachtwoordsleutel in te voeren, voert u een alfanumerieke
  Wachtwoordsleutel van minimaal 1 teken en maximaal 16 tekens in bij Wachtwoordsleutel en
  drukt u op Volgende. Voer dezelfde Wachtwoordsleutel in op het apparaat dat de verbinding
  heeft aangevraagd. Met een Wachtwoordsleutel is de verbinding beter beveiligd.

  4.

  Als u de ingestelde verbinding een herkenbare naam wilt geven, wijzigt u de naam van het apparaat
  bij Weergavenaam.

  5.

  Druk op Gereed.

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 45

  Als u geen ander apparaat kunt detecteren, probeert u het volgende:


  Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.  Plaats het apparaat dichter bij het andere apparaat.  Controleer of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, is ingeschakeld en of het
  door andere apparaten kan worden gedetecteerd.

  Apparaat detecteerbaar maken
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

  2.

  Druk op Menu > Turn On Visibility (Zichtbaarheid inschakelen).

  OPMERKING: als u niet langer wilt dat uw HP iPAQ detecteerbaar is, drukt u op Menu > Turn Off
  Visibility (Zichtbaarheid uitschakelen).

  COM-poort voor binnenkomende of uitgaande verbindingen instellen
  1.

  Zorg dat de HP iPAQ via Bluetooth is verbonden met het andere apparaat.

  2.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

  3.

  Druk op Menu > COM-poorten om een nieuwe poort in te stellen.

  4.

  Druk op Menu > Nieuwe uitgaande poort.
  OPMERKING: een nieuwe uitgaande poort is alleen beschikbaar als er ten minste één Bluetoothapparaat is dat seriële verbindingen (via een COM-poort) ondersteunt.

  5.

  Selecteer een genummerde COM-poort in de lijst.
  OPMERKING: als een poort al in gebruik is, kan deze niet worden gemaakt. Selecteer in dat
  geval een poort met een ander nummer.

  6.

  Als u de communicatie via deze COM-poort wilt beperken tot apparaten waarmee de HP iPAQ een
  Bluetooth-verbinding heeft, schakelt u het selectievakje Beveiligde verbinding in.

  7.

  Druk op Gereed.

  Verbinding verbreken
  Als u een verbinding niet meer gebruikt, kunt u deze verbreken. Hierdoor worden systeembronnen op
  de HP iPAQ vrijgemaakt. Bovendien kunt u zo verbindingskosten besparen.


  Als de HP iPAQ is verbonden via een mini-USB-synchronisatiekabel, koppelt u de kabel los van
  de HP iPAQ.  Als er sprake is van een Bluetooth-verbinding, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen >
  Bluetooth en drukt u vervolgens op Menu > Bluetooth uitschakelen om een Bluetoothverbinding te beëindigen.  Als er sprake is van een Wi-Fi-verbinding, drukt u op Start > Instellingen > Verbindingen >
  Wi-Fi en drukt u vervolgens op Menu > Wi-Fi uitschakelen om een Wi-Fi-verbinding te
  beëindigen.

  Bluetooth

  37 • Page 46

  GPRS/EDGE
  Met de EDGE-technologie wordt verbinding gemaakt met het mobiele-telefoonnet. Via dit netwerk kunt
  u op internet surfen, MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) verzenden en ontvangen, of
  verbinding met een bedrijfsnetwerk maken.
  OPMERKING: EDGE is een uitbreiding op de GPRS-technologie en maakt snellere
  gegevensverbindingen dan GPRS mogelijk. Dit betekent dat u met EDGE kunt beschikken over snellere
  multimediamogelijkheden, zoals het verzenden en ontvangen van SMS-/MMS-berichten en het delen
  van videoclips. Uw HP iPAQ ondersteunt GPRS. Als u wilt dat uw HP iPAQ de EDGE-technologie
  ondersteunt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

  GPRS-netwerkinstellingen wijzigen
  De eerste keer dat u de SIM-kaart gebruikt, worden het telefoonnet en de telefoonaanbieder automatisch
  gedetecteerd door de HP iPAQ DataConnect-applicatie en wordt de GPRS-verbinding automatisch
  geconfigureerd. U kunt deze instellingen naar wens aanpassen of uw eigen netwerkinstellingen
  opgeven.
  1.

  Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > GPRS.

  2.

  Als de naam van uw serviceprovider in de lijst staat, selecteert u de naam en drukt u op Menu >
  Bewerken om de GPRS-netwerkinstellingen te bewerken.

  Netwerkparameters bewerken
  VOORZICHTIG: u wordt afgeraden de netwerkparameters te wijzigen, tenzij u assistentie heeft van
  uw serviceprovider.

  Verbinding maken met een laptopcomputer
  U kunt de HP iPAQ als draadloos modem gebruiken. De Internet Sharing-software op uw HP iPAQ
  begeleidt u door het verbindingsproces. Plaats een SIM-kaart die compatibel is met GPRS in de
  HP iPAQ voordat u Internet Sharing installeert. Mogelijk moet u ook de softwarestuurprogramma's (die
  zich op de cd Getting Started bevinden) op de laptopcomputer installeren. Voordat u Internet Sharing
  kunt starten, moet er verbinding met een mobiel netwerk zijn gemaakt. Als er geen actieve verbinding
  is, kunt u de applicatie Internet Sharing niet starten.

  Verbinding maken met een laptopcomputer met behulp van een USBgegevensverbinding
  Mogelijk moet u het USB-stuurprogramma installeren voordat u een verbinding kunt maken met uw
  computer. Als uw computer de HP iPAQ automatisch heeft toegevoegd als een nieuwe modem, kunt u
  de volgende stappen overslaan:

  38

  1.

  Sluit de HP iPAQ op de computer aan met de mini-USB-synchronisatiekabel. U wordt wellicht
  gevraagd om het stuurprogramma voor de draadloze USB-modem door middel van het scherm
  New hardware wizard (Wizard Nieuwe hardware). Zo niet, gaat u verder met U stelt als volgt
  een USB-modemverbinding in.

  2.

  Klik op Next (Volgende) in het welkomstscherm van de Install Wizard (Wizard Installatie).

  3.

  Selecteer de optie Search for a suitable driver for my device (recommended) (Naar een
  geschikt stuurprogramma zoeken voor het apparaat (aanbevolen)).

  4.

  Selecteer Specify a Location (Lokatie opgeven) en blader naar de map op C:\ die het USBstuurprogramma bevat.

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 47

  OPMERKING: Klik op Next (Volgende) om automatisch te zoeken naar het USBstuurprogramma en dit te downloaden.
  5.

  Klik op Voltooien.

  6.

  Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, wordt Smartphone USB Modem toegevoegd aan de
  lijst met apparaten in Device Manager (Apparaatbeheer).

  7.

  Koppel vervolgens de HP iPAQ los van de computer.
  OPMERKING: 56K-modems kunnen 56 Kbps ontvangen van een compatible serviceprovider.
  De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de verbindingsomstandigheden.

  U stelt als volgt een USB-modemverbinding in:
  1.

  Koppel de HP iPAQ los van de computer.

  2.

  Druk op Start > Meer > Gedeeld Internet.

  3.

  Blader naar USB en selecteer dit in de lijst Pc-verbinding.

  4.

  Blader naar en selecteer het type GPRS-verbinding dat u wilt gebruiken in de lijst
  Netwerkverbinding.

  5.

  Sluit de HP iPAQ nu op de computer aan met de mini-USB-synchronisatiekabel en druk op
  Verbinding maken.

  Verbinding maken met een laptopcomputer met behulp van Bluetoothgegevensverbinding
  Voordat u verbinding met een computer maakt via Bluetooth, is het aan te raden eerst een
  synchronisatierelatie tussen uw HP iPAQ en de computer tot stand te brengen door de HP iPAQ via
  een mini-USB op de computer aan te sluiten.


  Volg de instructies in ActiveSync Help om Bluetooth op uw computer te configureren voor
  ActiveSync.

  U stelt als volgt een Bluetooth-modemverbinding in:
  1.

  Koppel de HP iPAQ los van de computer.

  2.

  Druk op Start > Meer > Gedeeld Internet.

  3.

  Blader naar Bluetooth PAN en selecteer dit in de lijst Pc-verbinding.

  4.

  Blader naar en selecteer het type GPRS-verbinding dat u wilt gebruiken in de lijst
  Netwerkverbinding.

  5.

  Maak uw HP iPAQ zichtbaar en detecteerbaar. Verbind de Bluetooth PAN met uw computer en
  breng een verbindingsrelatie tot stand tussen de twee.

  6.

  Druk op Verbinding maken zodra de verbindingsrelatie tot stand is gebracht.

  ActiveSync via USB-kabel, GPRS en Bluetooth
  U kunt met de HP iPAQ met uw computer communiceren en gemakkelijk uw afbeeldingen, gegevens
  en muziekmappen beheren.

  ActiveSync via USB-kabel, GPRS en Bluetooth

  39 • Page 48

  U gebruikt als volgt ActiveSync via een kabel:
  1.

  Sluit de USB-connector van de synchronisatiekabel aan op een USB-poort van de computer.

  2.

  Sluit de mini-USB-connector van de synchronisatiekabel aan op de oplaad-/communicatiepoort
  onder op de HP iPAQ.
  OPMERKING: gebruik niet te veel kracht. De connector past maar op één manier in de poort.
  Als de connector niet gemakkelijk in de poort gaat, draait u de connector om.

  3.

  Schakel de items in die u wilt synchroniseren tussen de HP iPAQ en de computer als de
  desbetreffende instructie verschijnt.

  4.

  Selecteer de map die u wilt synchroniseren.

  5.

  Klik op Explore (Verkennen) in het dialoogvenster ActiveSync op de computer om de mappen te
  bekijken die zich op de HP iPAQ bevinden.

  6.

  Druk op Sync om de geselecteerde mappen te synchroniseren.

  OPMERKING: als u ActiveSync via GPRS wilt configureren, neemt u contact op met uw
  bedrijfsnetwerkbeheerder.
  U gebruikt als volgt ActiveSync via Bluetooth:
  OPMERKING: voordat u verbinding met een computer maakt via Bluetooth, is het aan te raden eerst
  een synchronisatierelatie tussen uw HP iPAQ en de computer tot stand te brengen door de HP iPAQ
  via een mini-USB-synchronisatiekabel op de computer aan te sluiten.

  40

  1.

  Volg de instructies in ActiveSync Help om Bluetooth op uw computer te configureren voor
  ActiveSync.

  2.

  Druk op de HP iPAQ op Start > Meer > ActiveSync.

  3.

  Druk op Menu > Verbinden via Bluetooth. Zorg dat het apparaat en de computer zich niet te ver
  van elkaar bevinden.

  4.

  Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth verbinding met deze computer maakt, voert u de wizard
  Bluetooth op de HP iPAQ uit en stelt u een Bluetooth-verbinding met de computer in. Gebruik
  hiervoor ActiveSync Help.

  5.

  Druk op Synchr. Als u klaar bent met synchroniseren, drukt u op Menu > Disconnect
  Bluetooth (Bluetooth-verbinding verbreken).

  Hoofdstuk 7 Verbindingen • Page 49

  8

  Camera

  Digitale camera gebruiken
  Met de ingebouwde digitale camera op uw HP iPAQ kunt u foto's nemen en bekijken.

  Foto's nemen
  U kunt foto's nemen en deze op de HP iPAQ of op een geheugenkaart opslaan.
  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Met de viervoudige navigatietoets kunt u in- of uitzoomen.

  3.

  Met de viervoudige navigatietoets kunt u ook de helderheid verhogen of verlagen.

  4.

  Druk op de knop Actie om een foto te nemen en automatisch op te slaan in Bestandsbeheer >
  Mijn documenten > Mijn afbeeldingen.

  Foto's bekijken
  U kunt als volgt de foto's bekijken die u met de HP iPAQ heeft genomen:
  1.

  Druk op Start > Meer > Afbeeldingen en video's.

  2.

  Ga naar de gewenste map.

  3.

  Druk op Openen om een map te openen en druk op Weergeven om een foto te bekijken.

  Afmetingen van afbeeldingen wijzigen


  Druk eenmaal op de knop Actie om de foto weer te geven op Volledig scherm.
  OPMERKING: de geopende foto wordt standaard weergegeven in het scherm Aanpassen aan
  scherm.  Druk eenmaal op de knop Actie in Volledig scherm om de foto weer te geven in de werkelijke
  weergave.  Druk eenmaal op de knop Actie in de werkelijke weergave om terug te keren naar de weergave
  Fit to screen (Aangepast scherm).

  OPMERKING: u kunt mappen maken om uw afbeeldingen in te plaatsen. Druk op Menu >
  Bewerken > Nieuwe map om een nieuwe map te maken.

  Camera-instellingen wijzigen
  Instellingen voor helderheid wijzigen
  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > Helderheid.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Actie.

  Digitale camera gebruiken

  41 • Page 50

  Resolutie-instellingen wijzigen
  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > Resolutie.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Actie.

  U kunt kiezen uit de volgende resolutie-instellingen:


  176x144  352x288  320x240  640x480  1280x1024

  OPMERKING: hoe hoger de resolutie die u selecteert, hoe meer opslagruimte is vereist. Bovendien
  kan het verzenden van de foto's via MMS (Multimedia Messaging Service), e-mail of Bluetooth dan
  langer duren.

  Modusinstellingen wijzigen
  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > Modus.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Actie.

  U kunt kiezen uit de volgende modusinstellingen:


  Timer: met de zelfontspanner kunt u opgeven hoe snel een foto wordt genomen nadat u de
  sluiterknop heeft ingedrukt.  Burst: hiermee kunt u het maximale aantal foto's instellen dat op één moment kunnen worden
  genomen.

  Zoominstellingen wijzigen
  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > In-/uitzoomen.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Actie.

  U kunt kiezen uit de volgende instellingen voor zoomen:


  Zoom *1(standaard)  Zoom *2  Zoom *3

  Instellingen voor witbalans wijzigen

  42

  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > Witbalans.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op de knop Actie.

  Hoofdstuk 8 Camera • Page 51

  U kunt kiezen uit de volgende witbalansinstellingen:


  Automatisch (standaard)  Nacht  Zonlicht  Bewolkt  Lichtgevend  Gloeiend

  OPMERKING: afhankelijk van de omstandigheden bij het nemen van de foto kunt u de vooraf
  ingestelde optie kiezen.

  Bestandsinstellingen configureren
  Gebruik de Bestandsinstellingen op de HP iPAQ om de afmetingen van afbeeldingen aan te passen
  voor e-mails en ze te optimaliseren voor presentaties.
  Druk op Start > Camera en druk vervolgens op Menu > Opties om een of meer van de volgende opties
  te wijzigen:
  1.

  Algemeen


  De algemene instellingen kunnen worden gewijzigd in:


  Groot (640x480) (standaard)  Gemiddeld

  Camera-instellingen wijzigen

  43 • Page 52  2.

  Klein  Oorspronkelijk formaat

  U kunt kiezen uit de volgende afbeeldingsstanden:


  Links  Rechts

  Diavoorstelling
  3.  U kunt kiezen uit de volgende instellingen voor diavoorstellingen:


  Liggende afbeeldingen  Staande afbeeldingen

  Schakel het selectievakje Schermbeveiliging tijdens verbinding met computer of na
  inactiviteit van 2 minuten inschakelen in om van de schermbeveiliging op de computer de
  schermbeveiliging op de HP iPAQ te maken.

  Camera


  Bestanden opslaan in: druk op de knop Actie en blader naar de telefoon of de opslagkaart
  om deze te selecteren als opslaglocatie. De standaardmap op het apparaat is \Mijn
  documenten\Mijn afbeeldingen.  Typ voorvoegsel bestandsnaam: voer de tekst in waarmee u de bestandsnaam wilt laten
  beginnen.
  OPMERKING: voor het voorvoegsel van de bestandsnaam kunt u alle gewenste
  alfanumerieke tekens en bepaalde symbolen opgeven.  Compressieniveau stilstaand beeld: druk op de knop Actie en blader naar en selecteer de
  gewenste optie.

  OPMERKING: foto's van hogere kwaliteit zien er fraaier uit, maar hebben ook een grotere
  bestandsomvang. Foto's van lagere kwaliteit nemen minder opslagruimte in beslag en kunnen
  sneller worden verzonden via MMS (Multimedia Messaging Service) of e-mail.

  Camcorder gebruiken
  Video's opnemen
  Met de ingebouwde camcorder op uw HP iPAQ kunt u korte video's maken en deze delen met uw familie
  en vrienden.

  44

  1.

  Druk op Start > Camera.

  2.

  Druk op Menu > Video.

  3.

  Druk op de knop Actie om de opname te starten. Druk nogmaals op de knop Actie om de opname
  te stoppen.

  Hoofdstuk 8 Camera • Page 53

  Video-indeling configureren
  Druk op Start > Meer > Afbeeldingen en video's en druk vervolgens op Menu > Opties > Video.


  Schakel het selectievakje Videobestanden met geluid opnemen in om video's met geluid op te
  nemen.  Stel de tijdslimiet in op een van de volgende waarden:


  30 seconden  15 seconden  Geen limiet

  OPMERKING: standaard worden alle afbeeldingen en video's opgeslagen in \Mijn documenten\Mijn
  afbeeldingen.

  Afbeeldingen overbrengen
  Met behulp van GPRS
  Wanneer de telefoonradio voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt de serviceprovider
  automatisch door de HP iPAQ DataConnect applicatie gedetecteerd en worden de MMS-instellingen
  op de HP iPAQ automatisch ingevuld.
  Afbeeldingen overbrengen met behulp van MMS:
  1.

  Druk op Start > Berichten > MMS.

  2.

  Druk op Menu > Nieuw.

  3.

  Ga naar het gebied Foto/ideo Invoegen… en markeer het.

  4.

  Druk op de knop Actie om Afbeeldingen en video's te openen.

  5.

  Ga naar de afbeelding die u wilt toevoegen en druk op de knop Actie.

  6.

  Druk op Verzenden.

  Met behulp van Bluetooth
  U kunt afbeeldingen van uw HP iPAQ naar andere apparaten overbrengen als volgt:
  1.

  Druk op Start > Meer > Afbeeldingen en video's.

  2.

  Blader naar de afbeelding en selecteer deze.

  3.

  Druk op Menu > Uitstralen. Selecteer het apparaat en druk op Uitstralen.
  OPMERKING: De Bluetooth-verbinding moet actief zijn om afbeeldingen over te kunnen
  brengen.

  Afbeeldingen overbrengen

  45 • Page 54

  9

  Berichtenservice
  U kunt de HP iPAQ gebruiken om in contact te blijven met uw familie en vrienden door middel van het
  verzenden en ontvangen van berichten. Gebruik uw HP iPAQ om op de hoogte te blijven van uw
  e-mailberichten. U kunt met de HP iPAQ ook uw afspraken en vergaderingen bijhouden.

  Berichten
  Als u e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen met uw HP iPAQ, kunt u:


  e-mailberichten verzenden en ontvangen met behulp van de Direct push-technologie voor
  Exchange server.  e-mailberichten verzenden en ontvangen op een e-mailaccount bij een ISP.  e-mailberichten verzenden en ontvangen op een e-mailaccount waartoe u toegang krijgt via uw
  VPN-verbinding. U heeft uw accountinstellingen nodig voor VPN-verbinding (meestal een
  werkaccount).

  U kunt ook afbeeldingen, video- en audiobestanden verzenden die op uw telefoon of opslagkaart zijn
  opgeslagen door gebruik te maken van MMS. U kunt alleen afbeeldingen verzenden, of een combinatie
  van afbeeldingen en video's, of audiobestanden. U kunt ook tekst toevoegen aan een MMS-dia.
  U kunt tekstberichten verzenden met uw HP iPAQ. Tekstberichten worden via uw aanbieder van mobiele
  telefonie verzonden en ontvangen, waarbij het telefoonnummer als berichtadres wordt gebruikt.
  OPMERKING: MMS of Internet-e-mail wordt verzonden en ontvangen door verbinding met een POP3(Post Office Protocol 3) of IMAP4-e-mailserver (Internet Message Access Protocol 4) te maken. Als u
  verbinding maakt met een POP3- of IMAP4-server, kunt u een modem gebruiken om verbinding te
  maken met uw ISP. Daarnaast kunt u met uw HP iPAQ verbinding maken via een mobiele lijn
  (bijvoorbeeld met behulp van MMS).

  Mappen
  Elke berichtenaccount heeft een eigen reeks mappen met vijf standaard berichtenmappen:


  Verwijderde items  Concepten  Postvak IN  Postvak UIT  Verzonden items

  De berichten die u via de account ontvangt en verzendt, worden in deze mappen opgeslagen. Het is
  mogelijk om binnen elke account extra mappen te maken.

  46

  Hoofdstuk 9 Berichtenservice • Page 55

  De werking van de mappen verschilt per accounttype:
  1.

  ActiveSync: als u een Outlook-e-mailaccount gebruikt, worden e-mailberichten in de map Postvak
  IN in Outlook automatisch gesynchroniseerd met uw HP iPAQ. U kunt ook andere mappen
  synchroniseren door ze op te geven voor synchronisatie. De mappen die u aanmaakt en de
  berichten die u verplaatst, worden ook op de e-mailserver weergegeven. Vervolgens kunt u die
  berichten lezen terwijl u zich niet achter uw computer bevindt.

  2.

  MMS-/Tekstberichten: als u een MMS-account of een tekstberichtenaccount gebruikt, worden de
  berichten opgeslagen in de map Postvak IN.

  3.

  POP3-account: als u een POP3-account gebruikt en e-mailberichten verplaatst naar een map die
  u heeft gemaakt, wordt de koppeling tussen de berichten op de HP iPAQ en de kopieën op de
  e-mailserver verbroken. Als u verbinding maakt, detecteert de e-mailserver dat de berichten niet
  aanwezig zijn in de map Postvak IN op de HP iPAQ en worden de berichten van de e-mailserver
  verwijderd. Hierdoor wordt voorkomen dat dubbele exemplaren van berichten worden bewaard.
  Het betekent echter ook dat u geen toegang meer heeft tot berichten in andere mappen dan die
  op de HP iPAQ.

  4.

  IMAP4-account: als u een IMAP4-account gebruikt, worden de mappen die u maakt en de
  e-mailberichten die u verplaatst, op de e-mailserver gespiegeld. Dit heeft tot gevolg dat u altijd
  toegang tot berichten heeft wanneer u verbinding met de e-mailserver heeft, of dat nu vanaf de
  HP iPAQ of de computer is. De mappen worden gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt
  met de e-mailserver, nieuwe mappen maakt, de naam van mappen wijzigt of mappen verwijdert
  terwijl u verbinding heeft. U kunt ook verschillende downloadopties voor elke map instellen.

  E-mail synchroniseren
  Als u Outlook-e-mail op een computer synchroniseert met uw apparaat, worden de e-mailberichten als
  volgt gesynchroniseerd:


  Berichten in de map Postvak IN op de computer of Exchange Server worden gekopieerd naar de
  map Postvak IN van de Outlook-e-mailaccount op het apparaat.  Berichten in de map Postvak UIT op het apparaat worden overgebracht naar Exchange Server of
  Outlook en vervolgens vanuit die programma's verzonden.  Wanneer u een bericht op het apparaat verwijdert, wordt het tijdens de volgende synchronisatie
  ook van de computer of Exchange Server verwijderd.  Met de standaard synchronisatie-instellingen worden alleen de berichten van de laatste drie dagen
  gesynchroniseerd en wordt de eerste 2 KB van elk nieuw bericht gedownload.

  OPMERKING: tekstberichten worden niet via synchronisatie ontvangen. Tekstberichten worden naar
  de HP iPAQ verzonden via uw serviceprovider.

  E-mail synchroniseren

  47 • Page 56

  E-mailberichten opstellen met behulp van Voice
  Commander
  U kunt de applicatie Voice Commander op de HP iPAQ gebruiken om de ontvanger van uw e-mail te
  selecteren.
  1.

  Druk op de knop Voice Commander op de HP iPAQ.

  2.

  Houd de HP iPAQ 10 cm van uw gezicht verwijderd en zeg Compose Email to (naam
  contactpersoon) om het formulier voor het opstellen van een e-mail weer te geven met de naam
  van de ontvanger al ingevuld.

  3.

  U kunt uw bericht nu opstellen door in de microfoon te spreken. Dit audiobestand wordt verzonden
  als bijlage bij de e-mail.

  Een e-mailbericht met audiobestand opstellen
  1.

  Druk op de knop Voice Commander op de HP iPAQ.

  2.

  Houd de HP iPAQ 10 cm van uw gezicht en zeg Compose Audio E-mail to (naam
  contactpersoon) om de opname te starten.

  3.

  Neem uw bericht op en druk op Stoppen.

  4.

  Zeg Confirm als u het bericht wilt verzenden of zeg Retry/Cancel.

  Berichtenaccounts instellen
  Tekstberichten
  Met de tekstberichtenservice worden korte tekstberichten van en naar een mobiele telefoon,
  faxapparaat en/of IP-adres verzonden. Eén tekstbericht kan uit niet meer dan 160 alfanumerieke tekens
  bestaan en kan geen afbeeldingen of grafische elementen bevatten.
  Berichten met meer dan 160 alfanumerieke tekens worden als meerdere tekstberichten verzonden.
  Tijdens het opstellen van een tekstbericht (Nieuw/Beantwoorden/Doorsturen) wordt het aantal tekens
  aangegeven. Er wordt ook aangegeven hoeveel tekstberichten worden gegenereerd wanneer het
  bericht wordt verzonden.
  Het nummer van het centrum voor de tekstberichtenservice wordt door de serviceprovider aan u
  verstrekt. De tekstberichtenservice zou in principe goed moeten functioneren zodra u uw account heeft
  geactiveerd.

  MMS-berichten
  Met de Multimedia Messaging Service (MMS) kunt u foto's, videoclips, geluidsbestanden en korte
  tekstberichten verzenden via een draadloos netwerk.
  Wanneer de telefoonradio voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt de serviceprovider
  automatisch door de applicatie GSM/GPRS Manager (GSM-/GPRS-beheer) gedetecteerd en worden
  de MMS-instellingen op de HP iPAQ automatisch ingevuld.
  U wordt afgeraden wijzigingen aan te brengen in de MMS-instellingen die door de serviceprovider aan
  u zijn verstrekt, tenzij de provider zelf om die wijzigingen heeft verzocht.

  48

  Hoofdstuk 9 Berichtenservice • Page 57

  E-mail instellen met behulp van Exchange Server
  1.

  Druk op Start > Berichten > Nieuwe e-mailaccount….

  2.

  Blader naar en selecteer de optie Exchange Server in het vak Your e-mail Source (Uw emailbron). Druk op Volgende.

  3.

  Druk nogmaals op Volgende om Outlook te synchroniseren met de Exchange e-mailserver van
  uw bedrijf.

  4.

  Voer in het vak Serveradres het adres van de Outlook-server voor webtoegang in.

  5.

  Typ de Gebruikersnaam, het Wachtwoord en Domein op het tabblad Gebruikersinformatie.

  6.

  Schakel de selectievakjes in voor alle items die u wilt synchroniseren en druk vervolgens op
  Voltooien.

  E-mail instellen via een POP3- of IMAP4-account
  1.

  Druk op Start > Berichten > New E-mail Account… (Nieuwe e-mailaccount).

  2.

  Blader naar en selecteer de optie Other (Overige) in het vak Your e-mail Source (Uw e-mailbron).
  Druk op Volgende.

  3.

  Blader naar en selecteer de optie Other (POP/IMAP) in het vak Your e-mail Source (Uw emailbron). Druk op Volgende.

  4.

  Voer uw naam en e-mailadres in en druk op Volgende.

  5.

  Druk op Gereed.

  Bijlagen bij e-mails ontvangen
  Bijlagen die bij een e-mailbericht worden verzonden of van de server worden gedownload, worden onder
  het onderwerp van het bericht weergegeven. Ga naar de reeds gedownloade bijlage en selecteer deze
  of markeer een bijlage om deze de volgende keer dat u e-mail verzendt of ontvangt, te downloaden. U
  kunt bijlagen ook automatisch tegelijk met uw berichten downloaden als u beschikt over een Outlooke-mail- of IMAP4-e-mailaccount.
  Als u over een Outlook-e-mailaccount beschikt, gaat u als volgt te werk in het dialoogvenster
  ActiveSync:
  1.

  Klik op Start > ActiveSync.

  2.

  Klik op Opties.

  3.

  Klik op E-mail > Instellingen en schakel vervolgens het selectievakje Bestandsbijlagen
  bijvoegen in.

  OPMERKING: als u een opgenomen bericht dat u als bijlage heeft ontvangen, wilt openen, bladert u
  naar het opgenomen bericht en drukt u op de knop Actie.
  Als u een IMAP4-e-mailaccount bij een Internet Service Provider (ISP) heeft of een account die u via
  een VPN-serververbinding gebruikt (meestal een account van uw werk), doet u het volgende:
  1.

  Druk op Start > Berichten.

  2.

  Druk op Menu > Extra > Opties.

  3.

  Selecteer de naam van de IMAP4-account.

  Berichtenaccounts instellen

  49 • Page 58

  4.

  Druk op Volgende totdat Serverinformatie wordt weergegeven en druk vervolgens op Opties.

  5.

  Druk tweemaal op Volgende en schakel de selectievakjes Volledige kopieën van berichten
  downloaden en Bijlagen ophalen bij het ophalen van volledig bericht in.

  OPMERKING: ingesloten afbeeldingen en objecten kunnen niet als bijlage worden ontvangen.
  Een ingesloten bericht kan als bijlage worden weergegeven wanneer u IMAP4 voor het ontvangen van
  e-mail gebruikt. Deze voorziening werkt echter niet als TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format)
  is ingeschakeld, zodat u vergaderverzoeken kunt ontvangen.

  Vergaderverzoeken ontvangen
  Als u uw e-mailberichten via ActiveSync ontvangt, kunt u vergaderverzoeken ontvangen. Als u
  rechtstreeks verbinding maakt met een e-mailserver, kunt u alleen vergaderverzoeken ontvangen als
  op de server Microsoft Exchange Server 5.5 of hoger wordt gebruikt.
  Als de server met Microsoft Exchange Server 2000 of hoger werkt, ontvangt u vergaderverzoeken
  automatisch in de map Postvak IN. Als u vergaderverzoeken wilt ontvangen via Microsoft Exchange
  Server 5.5, gaat u als volgt te werk:


  Vraag de systeembeheerder om voor uw account ondersteuning voor Rich Text Format (RTF) en
  TNEF te activeren.
  Als TNEF is ingeschakeld, ontvangt u geen berichten die als bijlage in andere berichten zijn
  opgenomen en kunt u pas zien of een bericht een bijlage heeft als u het volledige bericht heeft
  ontvangen. Bovendien kan de downloadtijd langer zijn.  Wijzig de downloadopties voor e-mail als uw account niet is geconfigureerd voor het ontvangen
  van bijlagen.

  Zodra uw account is geconfigureerd voor het ontvangen van vergaderverzoeken, gaat u als volgt te
  werk:
  1.

  Druk op de knop Actie om het vergaderverzoek dat u heeft ontvangen, te openen.

  2.

  Druk op Accepteren. U kunt desgewenst ook een bericht bij het antwoord voegen. De volgende
  keer dat u een synchronisatie uitvoert of verbinding met de e-mailserver maakt, wordt het bericht
  verzonden en wordt de agenda op de HP iPAQ bijgewerkt.

  Handtekening maken of wijzigen
  1.

  Druk op Start > Outlook-e-mail.

  2.

  Druk op Menu > Extra > Opties.

  3.

  Druk op Handtekening en blader naar en selecteer de account waarvoor u een handtekening wilt
  maken of wijzigen.

  4.

  Schakel het selectievakje Handtekening gebruiken voor deze account in als dit selectievakje
  nog niet is ingeschakeld.

  5.

  Schakel indien gewenst het selectievakje Toev. bij beantw./doorsturen in.

  6.

  Voer in het vak een handtekening in.

  Als u een handtekening niet meer wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Handtekening gebruiken
  voor deze account uit.
  TIP: u kunt voor elke berichtenaccount een andere handtekening gebruiken.

  50

  Hoofdstuk 9 Berichtenservice • Page 59

  Berichtenservice gebruiken
  Berichten opstellen en verzenden
  Tekstbericht opstellen
  1.

  Druk op Start > Berichten. Selecteer de account die u wilt gebruiken.

  2.

  Druk op Menu > Nieuw, ga naar het tekstgebied en markeer het. Voer de tekst in.

  U verzendt als volgt afbeeldingen/video's met behulp van MMS:
  1.

  Druk op Start > Berichten > MMS.

  2.

  Druk op Menu > Nieuw.

  3.

  Ga naar het gebied Foto/Video Invoegen… en selecteer het.

  4.

  Druk op de knop Actie en blader naar de gewenste afbeelding om deze in te voegen.

  5.

  Selecteer een ontvanger, voer een onderwerp in en druk vervolgens op Verzenden.

  U voegt als volgt vooraf ingestelde of opgenomen audioclips toe (behalve wanneer er al video is):
  1.

  Ga naar het gebied Audio Invoegen… en selecteer het.

  2.

  Druk op de knop Actie om de map Audio te openen en ga naar de gewenste audioclip om deze
  te selecteren.

  3.

  Druk op Selecteren om de audioclips als bijlage toe te voegen.

  TIP: als u offline werkt, worden e-mailberichten verplaatst naar de map Postvak UIT en worden ze de
  volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

  Bericht beantwoorden of doorsturen
  1.

  Druk op de knop Actie om het geselecteerde bericht te openen en druk vervolgens op Menu >
  Beantwoorden, Allen beantwoorden of Menu > Doorsturen.

  2.

  Voer uw antwoord in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, drukt u op Menu > Mijn
  tekst en selecteert u het gewenste bericht.

  3.

  Druk op Verzenden.

  OPMERKING: u kunt berichten ook met behulp van de Voice Commander beantwoorden. Met
  HP Voice Reply kunt u antwoorden door middel van een e-mailbericht met audiobestand.

  Bijlage aan een bericht toevoegen
  1.

  Druk in een geopend bericht op Menu > Invoegen.

  2.

  Selecteer het item dat u wilt bijvoegen: Afbeelding, Spraaknotitie of Bestand.

  OPMERKING: ingesloten objecten kunnen niet worden bijgevoegd bij berichten.

  Berichtenservice gebruiken

  51 • Page 60

  Berichten downloaden
  De manier waarop berichten worden gedownload, is afhankelijk van het type account dat u gebruikt:
  1.

  Als u e-mail voor een Outlook-e-mailaccount wilt verzenden en ontvangen, start u een
  synchronisatiesessie via ActiveSync.

  2.

  Tekstberichten worden automatisch ontvangen wanneer de HP iPAQ is ingeschakeld. Als de
  telefoon is uitgeschakeld (vliegtuigmodus), worden de berichten door de serviceprovider
  vastgehouden totdat u de HP iPAQ weer inschakelt.

  TIP: standaard worden de berichten die u verzendt niet opgeslagen op het apparaat, om geheugen
  te besparen. Als u kopieën van verzonden berichten wilt bewaren in uw Outlook-e-mailberichtenlijst,
  drukt u op Menu > Extra > Opties > Bericht en schakelt u het selectievakje Kopie van verzonden
  items opslaan in de map Verzonden in. Als uw account een IMAP4-account is, drukt u op Menu >
  Mappen en schakelt u het selectievakje Verzonden items in. Druk op Synchroniseren om deze map
  te synchroniseren.

  Berichten downloaden van een server
  1.

  Druk in de berichtenlijst op Menu > Extra > Accounts wisselen en selecteer de account die u wilt
  gebruiken.

  2.

  Druk op Menu > Verzenden/ontvangen. De berichten op het apparaat en de e-mailserver worden
  gesynchroniseerd: nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN op het apparaat,
  berichten in de map Postvak UIT op het apparaat worden verzonden, en berichten die van de
  server zijn verwijderd, worden verwijderd uit de map Postvak IN op het apparaat.

  Windows Live Messenger
  U kunt MSN Messenger gebruiken om expresberichten met uw telefoon te verzenden. MSN Messenger
  biedt dezelfde chatomgeving als MSN Messenger op de computer.
  Met MSN Messenger kunt u het volgende doen:


  expresberichten verzenden en ontvangen;  uw eigen status wijzigen of de status van anderen op uw lijst bekijken;  anderen uitnodigen voor een chatsessie;  voorkomen dat sommige contactpersonen uw status kunnen zien of u berichten kunnen sturen.

  Als u MSN Messenger wilt gebruiken, heeft u een Microsoft.NET Passport-account nodig, tenzij u al
  een Hotmail-account hebt. Als u een Microsoft.NET Passport-account wilt instellen, gaat u naar
  http://www.passport.net. Zodra u een account heeft, kunt u MSN Messenger op uw HP iPAQ gebruiken.

  Aan- en afmelden bij Messenger
  Druk op Start > Meer > Messenger om MSN Messenger te openen.
  U meldt zich als volgt aan bij Messenger:

  52

  1.

  Druk op Aanmelden zodra u bij een vereiste aanmeldstatus bent.

  2.

  Typ uw aanmeldgegevens in de vakken Aanmelden en Password (Wachtwoord). Druk op Sign
  In.

  Hoofdstuk 9 Berichtenservice • Page 61

  U meldt zich als volgt af bij Messenger:


  Druk op Menu > Afmelden om u af te melden bij MSN Messenger.

  Als u zich niet afmeldt bij MSN Messenger, houdt u een gegevensverbinding in stand en kunnen er extra
  kosten in rekening worden gebracht door uw serviceprovider. De sessie zal niet worden gesloten door
  een time-out of op een andere manier worden beëindigd, tenzij een van de volgende gebeurtenissen
  plaatsvindt:


  Gebruiker beëindigt de expresberichtensessie.  Gebruiker neemt een inkomend gesprek aan.  Gebruiker plaatst een uitgaande oproep.  Het apparaat wordt uitgeschakeld of raakt buiten bereik van het netwerk.

  Expresberichten verzenden
  U kunt expresberichten verzenden van uw MSN Messenger naar contactpersonen op uw berichtenlijst.
  U verzendt als volgt expresberichten:
  1.

  Selecteer de persoon aan wie u een expresbericht wilt sturen en druk op Verzenden.

  2.

  Voer uw bericht in en druk op Verzenden.

  U kunt ook de contactpersonen in uw lijst beheren en hun zichtbaarheid bepalen.
  U beheert als volgt de contactpersonen in MSN Messenger:


  Druk op Menu > Add New Contacts (Nieuw contactpersonen toevoegen) om een nieuwe
  contactpersoon te maken.  Druk op Menu > Contact Options (Contactopties) > Delete (Wissen) om een bestaande
  contactpersoon te verwijderen.  Druk op Menu > Block/Unblock (Blokkeren/blokkering opheffen) om de geselecteerde
  contactpersonen te beletten of toe te staan uw status te zien en u expresberichten te sturen.

  OPMERKING: druk op Menu > Mijn Tekst om standaardtekst toe te voegen wanneer u
  expresberichten opstelt. Druk op Menu > Invite (Uitnodigen) om een contactpersoon uit te nodigen bij
  een in gang zijnde chat. U kunt ook zien wie al met u praat of u kunt heen en weer schakelen tussen
  chats als u op Menu > Chats drukt.

  Status wijzigen
  U kunt uw status wijzigen op MSN Messenger als u dat wenst. U wijzigt als volgt uw status:
  1.

  Druk op de knop Actie om uw naam te selecteren in de lijst met contactpersonen.

  2.

  Druk op Menu > Change Appearances (Uiterlijk wijzigen) en selecteer de gewenste status.

  Windows Live Messenger

  53 • Page 62

  10 Agenda
  Afspraken bijhouden
  U kunt afspraken bijhouden in verschillende weergaven:
  1.

  In de Agendaweergave kunt u uw afspraken bekijken voor de huidige datum.

  2.

  In de Weekweergave kunt u ook uw afspraken in een week bekijken.

  3.

  In de Maandweergave kunt u ook uw afspraken in een maand bekijken.

  OPMERKING: u kunt het type weergave selecteren in de opties in Menu.

  Afspraak maken
  U maakt als volgt een afspraak in de agenda:
  1.

  Druk op Start > Agenda.

  2.

  Druk op Menu > Nieuwe afspraak.

  3.

  Voer de dag en tijd in voor een afspraak.

  4.

  Druk op Gereed.

  Afspraak bijwerken
  U werkt als volgt een afspraak in de agenda bij:
  1.

  Druk op Start > Agenda.

  2.

  Selecteer en open de afspraak en druk vervolgens op Menu > Bewerken om uw wijzigingen aan
  te brengen.

  3.

  Druk op Gereed.

  Afspraak annuleren
  Als u een afspraak in Agenda op de HP iPAQ verwijdert, wordt de afspraak bij de volgende
  synchronisatie ook van de computer verwijderd. Als de afspraak niet is gesynchroniseerd met een
  computer, wordt de afspraak alleen van de HP iPAQ verwijderd.
  1.

  Druk op Start > Agenda.

  2.

  Selecteer en open in de Agendaweergave de afspraak die u wilt verwijderen.

  3.

  Druk op Menu > Verwijderen.

  4.

  Druk op Ja om de afspraak te verwijderen of druk op Nee om deze te behouden.

  OPMERKING: agenda-items kunnen alleen worden verwijderd vanuit de Agendaweergave of vanuit
  een geopende agenda-afspraak. Als u een afspraak vanuit de Week- of Maandweergave wilt
  verwijderen, opent u de afspraak en drukt u op Menu > Verwijderen.

  54

  Hoofdstuk 10 Agenda • Page 63

  TIP: u kunt ook drukken op Start > Agenda, de afspraak selecteren die u wilt verwijderen en op
  Menu > Afspraak verwijderen drukken.

  Weergave van de werkweek wijzigen
  U kunt de agenda aanpassen zodat de werkweek op zondag of maandag begint. U kunt de agenda
  aanpassen zodat de werkweek vijf tot zeven dagen bevat.
  U wijzigt de weergave van de werkweek als volgt:
  1.

  Druk op Start > Agenda.

  2.

  Druk op Menu > Extra > tabblad Opties en voer een of beide van de volgende acties uit:

  3.  Als u de eerste dag van de week wilt opgeven, selecteert u zondag of maandag in het vak
  Eerste dag van de week.  Als u het aantal dagen in een werkweek wilt opgeven, selecteert u 5-daagse week, 6-daagse
  week of 7-daagse week in het vak Weekweergave.

  Druk op Gereed.

  Weergave van de werkweek wijzigen

  55 • Page 64

  11 Contacten
  Contact toevoegen
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Druk op Nieuw om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

  3.

  Selecteer het type Outlook Contact (Contactpersoon in Outlook) of SIM Contact (Contactpersoon
  op SIM-kaart).

  4.

  Voer de gegevens in.

  5.

  Druk op Gereed.

  TIP: Selecteer het type Outlook Contact (Contactpersoon in Outlook) om meer informatie over de
  contactpersoon in te voeren.

  Contact verwijderen
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen.

  3.

  Druk op Menu > Contact verwijderen.

  4.

  Druk op Ja om de contactpersoon te verwijderen of druk op Nee om deze te behouden.

  Gegevens van contactpersonen wijzigen
  U kunt aan een bestaande contactpersoon een bijnaam, functie of andere informatie toevoegen.
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon.

  3.

  Druk op Menu > Bewerken en voer de wijzigingen in.

  4.

  Als u klaar bent, drukt u op Gereed.

  Contact kopiëren

  56

  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon die u wilt kopiëren.

  3.

  Druk op Menu > Contact kopiëren.

  4.

  Selecteer de kopie van de contactpersoon om de wijzigingen aan te brengen.

  5.

  Druk op Menu > Bewerken.

  6.

  Wijzig desgewenst de gegevens van de contactpersoon en druk op Gereed.

  Hoofdstuk 11 Contacten • Page 65

  OPMERKING: de weergegeven categorie wordt automatisch toegewezen aan de nieuwe
  contactpersoon.

  Foto toevoegen
  U voegt als volgt een foto toe aan de gegevens van een contactpersoon:
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon.

  3.

  Druk op Menu > Bewerken.

  4.

  Selecteer Afbeelding.

  5.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  6.  Selecteer de foto die u wilt toevoegen.  Selecteer Camera en neem een foto.

  Druk op Gereed.

  E-mailbericht verzenden naar een contactpersoon
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer en open de contactpersoon aan wie u een bericht wilt verzenden.

  3.

  Selecteer het adres waarnaar u een bericht wilt verzenden en druk op E-mail.

  4.

  Selecteer de account waarvan u het bericht wilt verzenden.

  5.

  Voer uw bericht in en druk op Verzenden.

  OPMERKING: als u snel het adres van een contactpersoon aan een nieuw bericht wilt toevoegen,
  selecteert u de regel Aan, CC of BCC en drukt u vervolgens op Menu > Geadresseerde toevoegen.
  Selecteer de contactpersoon aan wie u het bericht wilt verzenden en kies het adres.

  Tekstbericht verzenden naar een contactpersoon
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer en open de contactpersoon aan wie u een bericht wilt verzenden.

  3.

  Selecteer SMS-bericht verzenden en druk op Tekst.

  4.

  Voer uw bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, drukt u op Menu > Mijn
  tekst en selecteert u het gewenste bericht.

  5.

  Druk op Verzenden.

  Als u offline werkt, worden e-mailberichten verplaatst naar de map Postvak UIT en worden ze de
  volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.
  Als u wilt weten of een tekstbericht is ontvangen, drukt u voordat u het bericht verzendt op Menu >
  Berichtopties. Schakel het selectievakje Ontvangstbevestiging van bericht vragen in en druk op
  Gereed.

  Foto toevoegen

  57 • Page 66

  Afbeelding toevoegen en verwijderen
  U voegt als volgt een afbeelding toe aan de gegevens van een contactpersoon:
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon.

  3.

  Druk op Menu > Bewerken.

  4.

  Selecteer Afbeelding.

  5.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  6.  Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen.  Selecteer Camera en neem een foto.

  Druk op Gereed.

  U verwijdert als volgt een afbeelding uit de gegevens van een contactpersoon:
  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Selecteer de contactpersoon.

  3.

  Druk op Menu > Bewerken.

  4.

  Druk op Menu > Afbeelding verwijderen.

  5.

  Druk op Ja om de afbeelding te verwijderen of druk op Nee om deze te behouden.

  Werken met de lijst met contactpersonen
  U kunt de lijst met contactpersonen op verschillende manieren gebruiken en aanpassen. Hier volgen
  enkele tips voor het gebruik van de lijst met contactpersonen.

  58

  1.

  Druk op Start > Contacten.

  2.

  Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst met contacten:


  Als u wilt zoeken naar een contactpersoon door een naam of nummer in te voeren of door de
  alfabetische index te gebruiken, voert u de naam of het nummer in de weergave Naam in.  Als u een lijst wilt weergeven met contactpersonen die voor een bepaalde persoon of een
  bepaald bedrijf werken, drukt u op Menu > Weergeven op > Naam of Bedrijf.  Als u een overzicht van de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, drukt u op de
  contactpersoon. Vanuit dit overzicht kunt u ook de contactpersoon bellen of een bericht
  verzenden.  Als u een lijst met alle beschikbare acties voor een contactpersoon wilt weergeven, houdt u
  de contactpersoon ingedrukt.

  Hoofdstuk 11 Contacten • Page 67

  12 Toepassingen
  Geniet op uw HP iPAQ van uw favoriete MP3-muziek met Windows Media Player. U kunt ook gesproken
  tekst opnemen om als bijlage te verzenden aan familie en vrienden. Met de toepassingen van MS Office
  kunt u presentaties, spreadsheets en documenten bekijken.

  HP-toepassingen
  HP Voice Reply
  U kunt HP Voice Reply gebruiken om uw e-mail te beantwoorden of een nieuw e-mailbericht op te
  stellen. U kunt daarbij alle geadresseerden beantwoorden, alleen de afzender beantwoorden of het
  bericht doorsturen. U kunt HP Voice Reply zowel in combinatie met uw Outlook-account gebruiken als
  in combinatie met de POP3- en IMAP4-accounts van uw HP iPAQ.
  U hebt toegang tot HP Voice Reply vanuit drie verschillende weergaven:


  Lijstweergave: tijdens het bekijken van een lijst met berichten in het Postvak IN.  Read View (Leesweergave): tijdens het lezen van bepaald bericht uit de lijst met berichten in het
  Postvak IN.  Compose View (Opstelweergave): bij het opstellen van een nieuw e-mailbericht, het
  beantwoorden van een e-mailbericht of het doorsturen van een e-mailbericht.

  U gebruikt HP Voice Reply als volgt:
  1.

  Druk tijdens het opstellen van een nieuw e-mailbericht of het beantwoorden of doorsturen van een
  bericht op Menu > HP Voice Reply om een van de volgende opties te selecteren:


  Reply to Sender (Afzender beantwoorden): hiermee stuurt u uw antwoord uitsluitend aan de
  afzender van het e-mailbericht.  Reply to All (Allen beantwoorden): hiermee stuurt u uw antwoord aan alle ontvangers van
  het e-mailbericht.  Doorsturen: hiermee stuurt u het e-mailbericht inclusief uw antwoord door aan een ontvanger
  naar keuze.

  OPMERKING: de drie opties uit het submenu, Reply to Sender (Afzender beantwoorden),
  Reply to All (Allen beantwoorden) en Doorsturen, zijn beschikbaar in de lijstweergave en de
  leesweergave.
  2.

  Druk in het opnamevenster op Record (Opnemen) om uw bericht op te nemen.
  OPMERKING: in de opstelweergave drukt u op Menu > HP Voice Reply om direct naar het
  opnamevenster te gaan.

  3.

  Druk op Stop wanneer u klaar bent met het opnemen van het bericht. Nadat u de opname hebt
  voltooid, kunt u een van de volgende handelingen verrichten:


  Druk op Gereed om van het opgenomen bericht een bijlage te maken en deze te verzenden.  Druk op Menu > Afspelen om het opgenomen bericht te beluisteren. Druk op Gereed om
  van het bericht een bijlage te maken en deze te verzenden.

  HP-toepassingen

  59 • Page 68  Druk op Menu > Record (Opnemen) om het bericht opnieuw op te nemen. Druk op Gereed
  om van het bericht een bijlage te maken en deze te verzenden.  Druk op Annuleren om de opname te annuleren en het opnamevenster te sluiten.

  4.

  Het opgenomen bericht wordt automatisch als bijlage toegevoegd aan uw e-mailbericht.

  5.

  Voer indien gewenst een kort tekstbericht in. U kunt ook de bewerkbare velden van het
  e-mailbericht bewerken.

  6.

  Druk op Verzenden om het bericht aan de geadresseerde te verzenden.

  HP iPAQ Setup Assistant
  Met HP iPAQ Setup Assistant is het configureren van de instellingen van uw HP iPAQ heel eenvoudig.
  Met HP iPAQ Setup Assistant kunt u de instellingen opslaan op uw computer. Op die manier kunt u
  altijd de instellingen van uw HP iPAQ herstellen. Met HP iPAQ Setup Assistant kunt u tevens de
  fabrieksinstellingen van uw HP iPAQ herstellen en gedetailleerde productinformatie bekijken.
  Met HP iPAQ Setup Assistant kunt u meerdere configuraties beheren en deze snel toepassen op uw
  HP iPAQ. U kunt een nieuwe configuratie maken, bestaande instellingen wijzigen, een geselecteerde
  configuratie verwijderen en geselecteerde stellingen toepassen op uw HP iPAQ.
  Selecteer de volgende tabbladen om de instellingen te configureren:


  Eigenaargegevens: vul uw persoonsgegevens in, plus een korte omschrijving van u en uw
  HP iPAQ. Dat kan van pas komen als u de HP iPAQ kwijtraakt.  Wireless Network (Draadloos netwerk): de instellingen voor het draadloze netwerk bevatten de
  informatie die nodig is om verbinding te maken met draadloze netwerken op het werk, thuis of
  ergens anders.  Proxy: proxyservers bevinden zich tussen twee netwerken in en worden gebruikt om te voorkomen
  dat een aanvaller toegang krijgt tot een privénetwerk. Hier kunt u instellingen invoeren met
  betrekking tot de proxyconfiguratie van uw netwerk.  E-mail: de e-mailinstellingen bevatten de informatie die nodig is om verbinding te maken met uw
  e-mailaccounts op internet en deze e-mail te lezen.  Exchange Server: de Exchange Server wordt gebruikt voor toegang onderweg tot de e-mail,
  agenda's, contactpersonen, taken en andere inhoud van uw postvak. U kunt Outlook op de
  HP iPAQ zodanig instellen dat het direct synchroniseert met de Exchange Server van uw
  organisatie.  VoIP: Voice over Internet Protocol (VoIP) routeert gesprekken via een netwerk op IP-basis. VoIPgesprekken naar serviceproviders zijn meestal gratis. SIP-proxyservers worden gebruikt om het
  beleid voor gespreksroutering uit te voeren en gebruikers voorzieningen te bieden.  Snelkeuze: met HP iPAQ Setup Assistant kunt u een lijst met snelkeuzenummers voor uw HP iPAQ
  aanleggen en beheren.
  OPMERKING: het eerste snelkeuzenummer is meestal door uw telefonieaanbieder
  gereserveerd voor voicemail en in sommige gevallen is er een tweede gereserveerd voor
  noodoproepen.

  60  Browser Favorite (Browserfavoriet): met HP iPAQ Setup Assistant kunt u een lijst met favoriete
  URL's aanleggen en beheren. U kunt deze URL's openen met Internet Explorer op de HP iPAQ.  Voltooien: als u een nieuwe configuratie hebt ingesteld, klikt u op Voltooien en voert u een naam
  voor de configuratie en eventueel een wachtwoord in, waarna op OK klikt om de configuratie op

  Hoofdstuk 12 Toepassingen • Page 69

  te slaan. Bij een bestaande configuratie worden de bestaande naam en het bestaande wachtwoord
  gebruikt.

  Spraakopdrachten
  Gebruik spraakopdrachten om contactpersonen op te zoeken, een contactpersoon te kiezen op naam,
  agendagegevens op te halen, uw muziek af te spelen en te beheren en toepassingen te starten op uw
  HP iPAQ.
  Druk op de knop Voice Commander om de toepassing voor spraakopdrachten te openen. Wacht totdat
  de audio-opdracht Zeg het bevel heeft geklonken voordat u begint met het inspreken van een opdracht
  in de microfoon.
  OPMERKING: u kunt de toepassing voor spraakopdrachten ook starten door op de haakschakelaar
  van de headset van de HP iPAQ te drukken.
  Om dit te doen...

  Zegt u...

  Een contactpersoon bellen die is opgeslagen in
  de lijst met contacten

  Bel, gevolgd door de naam (of u spreekt de 7 of 10 nummers van het
  telefoonnummer zonder te pauzeren in)

  Een contactpersoon zoeken die is opgeslagen
  in de lijst met contacten

  Toon, gevolgd door de naam van de contactpersoon

  Een nummer bellen dat niet is opgeslagen in de
  lijst met contacten

  Digit opbellen, gevolgd door het nummer, Opnieuw kiezen, om het
  nummer opnieuw te kiezen, of Terugbellen, om het laatst gebelde
  nummer te bellen
  Belangrijk! Digit opbellen is mogelijk niet in alle landen/regio's
  beschikbaar.

  Muziek afspelen, onderbreken en/of hervatten

  Muziek afspelen/Onderbreken/H

  Een bestaand muziekbestand afspelen

  Afspelen, gevolgd door de naam van het muziekbestand

  Het voorgaande of volgende nummer in de
  afspeellijst afspelen

  Vorige/volgende

  Een toepassing openen

  Start, gevolgd door de naam van de toepassing

  Afspraken weergeven

  <Afspraken voor vandaag/Mogen/Deze week> om uw afspraken weer
  te geven voor vandaag, morgen en deze week

  (E-mail)berichten lezen, oproepgeschiedenis
  controleren

  SMS/e-mail/oproepgeschiedenis lezen

  De tijd weergeven

  Hoe laat is het?

  De mogelijke opdrachten weergeven

  Wat kan ik zeggen?

  De toepassing voor spraakopdrachten
  afsluiten

  Tot ziens

  Een e-mailbericht opstellen

  E-mail opstellen voor [contactpersoon]

  Een e-mailbericht met audiobestand opstellen

  E-mail met audiobestand opstellen voor [contactpersoon] om een
  audiobericht op te nemen

  Profielen wijzigen

  Instellen, gevolgd door de naam van het profiel dat moet worden ingesteld

  Een snelkeuzenummer bellen

  Snelkeuze, gevolgd door het nummer dat aan het gewenste
  telefoonnummer is toegekend

  Een gesproken notitie opnemen

  Beginnen met opnemen om het opnamevenster te openen en met de
  spraakopname te beginnen

  HP-toepassingen

  61 • Page 70

  Om dit te doen...

  Zegt u...

  Alle herinneringen weergeven

  Herinnering

  Een gesprek inroosteren

  Een gesprek met [contactpersoon] inroosteren om een
  contactpersoon te bellen

  HP iPAQ Shortcuts
  HP iPAQ Shortcuts
  Met HP iPAQ Shortcuts krijgt u toegang tot een lijst met snelkoppelingen voor uw favoriete
  toepassingen of voorzieningen op uw HP iPAQ. U kunt de standaardlijst met snelkoppelingen bewerken
  of nieuwe snelkoppelingen maken en aan de bestaande lijst toevoegen.
  HP iPAQ Shortcuts gebruiken gaat als volgt:
  1.

  Druk in het Beginscherm op Snelkoppelingen.

  2.

  Blader naar de toepassing die u wilt gebruiken.

  3.

  Druk op de knop Actie of Selecteren om de toepassing te selecteren.

  HP iPAQ Shortcuts bewerken
  U kunt de standaardsnelkoppelingen wijzigen en andere toepassingen toevoegen.
  U bewerkt een snelkoppeling als volgt:
  1.

  Blader naar de snelkoppeling die u wil bewerken in de lijst HP iPAQ Shortcuts en druk op
  Menu > Bewerken.

  2.

  U vervangt de standaardsnelkoppelingen met andere toepassingen door naar Nieuw doel
  selecteren te bladeren en op de knop Actie te drukken.

  3.

  Selecteer Taken, Programma's, Webkoppelingen of Bestand en druk op Selecteren of de knop
  Actie.

  4.

  Selecteer de toepassing waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.

  5.

  De geselecteerde toepassing wordt in het venster Bewerken weergegeven in het vak Naam
  sneltoets. Druk op Opslaan om de snelkoppeling naar de toepassing op te slaan in de lijst met
  snelkoppelingen.
  OPMERKING: om de naam te wijzigen voert u een nieuwe naam in in het vak Naam
  sneltoets en drukt u op Opslaan om de gewijzigde naam op te slaan.

  Taakbeheer
  1.

  Druk op Start > Bureauaccessoires > Taakbeheer.
  TIP: u kunt ook drukken op Start > Bureauaccessoires > Bronbeheer > Menu >
  Taakbeheer.

  2.

  62

  Selecteer het programma dat u wilt sluiten in de lijst Applicatie en druk op Menu > Afbreken, of
  druk op Menu > Alles afbreken om alle geopende programma's te sluiten.

  Hoofdstuk 12 Toepassingen • Page 71

  HP iPAQ DataConnect
  U kunt de toepassing HP iPAQ DataConnect gebruiken om uw GPRS-instellingen automatisch te
  configureren, volgens de gegevens van de serviceprovider en het land/de regio waarin de HP iPAQ
  wordt gebruikt.
  U stelt GPRS als volgt in met behulp van HP iPAQ DataConnect:
  1.

  Druk op Start > Meer > Bureauaccessoires > HP iPAQ DataConnect.

  2.

  Volg de instructies op het scherm om het instellen van GPRS met HP iPAQ DataConnect te
  voltooien.

  HP iPAQ Tips
  Gebruik de HP iPAQ Tips om handelingen met uw HP iPAQ zo snel en efficiënt mogelijk te verrichten.
  Iedere keer dat u de HP iPAQ aanzet, verschijnt er een tip op het scherm. Druk op Volgende om de
  volgende tip weer te geven. Als u de toepassing wilt afsluiten, drukt u op Menu > Exit (Afsluiten). U kunt
  HP iPAQ Tips ook openen door te drukken op Start > Meer > Bureauaccessoires > HP iPAQ Tips.

  HP iPAQ QuickStart Tour
  De HP iPAQ QuickStart Tour is een leuke manier om meer te weten te komen over de HP iPAQ. U
  vindt er basisinformatie over de taken en activiteiten die u met de HP iPAQ kunt uitvoeren. In de loop
  van de les probeert u iedere voorziening uit. U kunt naar dezelfde positie in de QuickStart Tour
  terugkeren door Start > Meer > HP iPAQ QuickStart Tour te selecteren.

  Windows Media MP3 Player
  Druk op Start > Meer > Windows Media om Windows Media Player te openen.
  Met behulp van Windows Media 10 kunt u geluids- en videobestanden afspelen, alsmede MP3bestanden die op uw telefoon of geheugenkaart staan. Er worden drie verschillende weergaven
  ondersteund:


  Het scherm Afspelen (standaard): om het scherm Afspelen weer te geven, navigeert u naar een
  bestand dat u wilt afspelen of selecteert u een map en drukt u op de knop Actie.  Het scherm Afspelen: om het scherm Afspelen weer te geven, drukt u op Afspelen op het scherm
  Afspelen.  Het scherm Bibliotheek: om het scherm Bibliotheek weer te geven, drukt u op Menu >
  Bibliotheek > My Device (HP iPAQ) (Mijn apparaat (HP iPAQ)) of Geheugen.
  OPMERKING: druk op Menu > Bibliotheek bijwerken om te zoeken naar mappen op uw
  HP iPAQ of geheugenkaart en deze toe te voegen aan het scherm Bibliotheek.

  U maakt als volgt een nieuwe afspeellijst:
  1.

  Druk op het scherm Bibliotheek op Menu > Bestand openen.

  2.

  Navigeer naar het gewenste mediabestand en druk op Menu > Omhoog in wachtrij om het
  mediabestand toe te voegen aan het scherm Afspelen.

  3.

  Druk op Menu > Afspelen om het scherm Afspelen te openen.

  4.

  Druk op Menu > Afspeellijst opslaan om de lijst met mediabestanden op het scherm Afspelen
  op te slaan.

  Windows Media MP3 Player

  63 • Page 72

  OPMERKING: navigeer naar het scherm Bibliotheek om de afspeellijst te selecteren die u wilt
  verwijderen en druk vervolgens op Menu > Huidige lijst wissen.
  Streaming-mediabestanden van het web afspelen doet u als volgt:
  1.

  Druk op het scherm Bibliotheek op Menu > URL openen.

  2.

  Voer de URL van de streaming-mediabestand in en druk op OK.

  Mediabestanden afspelen doet u als volgt:
  1.

  Ga naar het bestand dat u wilt afspelen of selecteer een map en druk vervolgens op de knop
  Actie.

  2.

  Druk in het scherm Afspelen op Menu > Afspelen/pauze om het mediabestand of te spelen of te
  pauzeren.

  3.

  Druk op Menu > Stoppen om het mediabestand dat wordt afgespeeld te stoppen.
  OPMERKING: druk op het scherm Afspelen of Afspelen op Menu > Willek. volgorde/herh.
  om alle bestanden in de afspeellijst op willekeurige volgorde of te spelen of deze te herhalen.

  U kunt uw mediabestanden ook afspelen door middel van de toepassing voor spraakopdrachten op de
  HP iPAQ.
  1.

  Druk op de knop Voice Commander op de HP iPAQ.

  2.

  Houd de HP iPAQ 10 cm van uw gezicht en zeg Muziek afspelen om het bestand af te spelen.
  OPMERKING: de spraakopdracht Muziek afspelen werkt alleen met mediabestanden in een
  afspeellijst.
  OPMERKING: druk op de knop Voice Commander en zeg Muziek pauzeren of Muziek
  hervatten om het afspelen van het mediabestand te pauzeren of te hervatten.

  Spraakrecorder gebruiken
  U kunt de spraakopnamefunctie van de HP iPAQ gebruiken om stukken spraak op te nemen en deze
  als spraaknotitie toe te voegen aan e-mails of MMS-berichten.
  Spraak opnemen doet u als volgt:
  1.

  Druk op Start > Meer > Spraakrecorder.

  2.

  Druk op Opnemen om de spraakopname te starten. Druk op Menu > Afspelen om het opgenomen
  spraakfragment af te spelen.

  3.

  Als u het opgenomen spraakfragment wilt verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen, drukt u op
  Menu > Naam wijzigen/verwijderen.

  4.

  Druk op Menu > Instellen als beltoon om het spraakfragment in te stellen als beltoon voor de
  HP iPAQ.

  MS Office-toepassingen
  MS Excel-toepassingen gebruikt u als volgt:

  64

  1.

  Druk op Start > Meer > Office Mobile > Excel Mobile.

  2.

  Navigeer naar het bestand dat wilt openen, selecteer dit en druk vervolgens op de knop Actie.

  Hoofdstuk 12 Toepassingen • Page 73

  3.

  Druk op Menu > Edit Mode (Bewerkingsmodus) om het bestand te bewerken.

  4.

  Druk op Menu > Opslaan als en voer de naam in. Selecteer de gewenste locatie voor het bestand
  en druk op Opslaan.

  MS Word-toepassingen gebruikt u als volgt:
  1.

  Druk op Start > Office Mobile > Word Mobile.

  2.

  Navigeer naar het bestand dat wilt openen, selecteer dit en druk vervolgens op de knop Actie.

  3.

  Druk op Menu > Edit Mode (Bewerkingsmodus) om het bestand te bewerken.

  4.

  Druk op Menu > Opslaan als en voer de naam in. Selecteer de gewenste locatie voor het bestand
  en druk op Opslaan.

  MS PowerPoint-toepassingen gebruikt u als volgt:
  1.

  Druk op Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile.

  2.

  Navigeer naar het bestand dat wilt openen, selecteer dit en druk vervolgens op de knop Actie.

  3.

  Druk op Menu > Edit Mode (Bewerkingsmodus) om het bestand te bewerken.

  4.

  Druk op Menu > Opslaan als en voer de naam in. Selecteer de gewenste locatie voor het bestand
  en druk op Opslaan.

  Bestandsbeheer
  Druk op Start > Meer > Bestandsbeheer om Bestandsbeheer te openen.
  Bestanden en mappen weergeven gaat als volgt:


  Tree View (Boomweergave): geeft de gehele bestandsstructuur in het geheugen van de telefoon
  weer. De functies van de Tree View (Boomweergave) zijn voornamelijk gericht op het beheer van
  mappen.  List View (Lijstweergave): geeft de geselecteerde map weer inclusief submappen en bestanden.
  De functies van de List View (Lijstweergave) zijn voornamelijk gericht op bestanden.

  Bestanden/mappen verwijderen gaat als volgt:
  1.

  Navigeer door de Tree View (Boomweergave) of de List View (Lijstweergave) om het te
  verwijderen bestand te selecteren en druk op Menu > Bestand > Verwijderen.

  2.

  Druk op Ja om de verwijdering uit te voeren.

  Bestanden/mappen kopiëren/plakken gaat als volgt:
  1.

  Navigeer door de Tree View (Boomweergave) of de List View (Lijstweergave) om het te kopiëren
  bestand te selecteren en druk op Menu > Bestand > Kopiëren naar.

  2.

  Navigeer door de List View (Lijstweergave) om de bestemmingsmap te selecteren en druk op
  Menu > Plakken om het bestand te plakken.

  U maakt als volgt een snelkoppeling:
  1.

  Navigeer door de Tree View (Boomweergave) of de List View (Lijstweergave) om het bestand te
  selecteren waarnaar u een snelkoppeling wilt maken en druk op Menu > Bestand >
  Snelkoppeling maken.

  2.

  Navigeer door de Tree View (Boomweergave) of de List View (Lijstweergave) om de map te
  selecteren waarin de snelkoppeling moet worden opgeslagen en druk op Gereed.

  Bestandsbeheer

  65 • Page 74

  Spellen spelen
  Bubble Breaker spelen
  Het doel van Bubble Breaker is om ballen van dezelfde kleur te verwijderen van het scherm. Hoe minder
  ballen er achterblijven, hoe hoger de score.
  Een nieuw spel starten doet u als volgt:
  1.

  Druk op Start > Meer > Games > Bubble Breaker.

  2.

  Druk op Menu > Nieuw om een nieuw spel Bubble Breaker te starten.

  3.

  Druk op Menu > Statistics (Statistische gegevens) om een stijl te kiezen om de betreffende
  gegevens weer te geven.

  4.

  Als u de instellingen van het spel wilt bewerken, drukt u op Menu > Opties.

  OPMERKING: om verwijderde ballen weer terug te plaatsen, drukt u op Menu > Undo (Ongedaan
  maken).
  Een spel spelen gaat als volgt:
  1.

  Druk op Start > Meer > Games > Bubble Breaker.

  2.

  Druk op Menu > Nieuw om een nieuw spel Bubble Breaker te starten.

  3.

  Schuif met het scherm en selecteer een bal die dezelfde kleur heeft als een aantal ballen eromheen.

  4.

  Druk twee keer op de knop Actie om de ballen van het scherm te verwijderen.

  Solitaire spelen
  Het doel van Solitaire is om alle kaarten in het spel te gebruiken bij het maken van vier oplopende stapels
  (een van elke kleur) die beginnen met de azen. U wint het spel als alle kaarten een plekje hebben
  gevonden op de stapels.
  Een spel spelen gaat als volgt:
  1.

  Druk op Menu > Meer > Games > Solitaire.

  2.

  Druk op het nummer of teken boven de stapel kaarten waarop de kaart ligt die u wilt verplaatsen
  en druk vervolgens op het nummer of teken boven de stapel kaarten waarnaar u de kaart wilt
  verplaatsen.

  3.

  Leg de azen uit de zeven stapels op de vier vakken voor kaarten bovenaan het scherm, en speel
  vervolgens het spel volgens de regels uit.
  OPMERKING: druk de navigatietoets naar boven om een kaart te verplaatsen naar een van de
  vier stapels kaarten rechtsboven op het scherm, op voorwaarde dat deze daar thuishoort. De
  bovenste open kaarten op de vier stapels mogen altijd gespeeld worden.

  4.

  Als u alle kaarten hebt uitgespeeld, drukt u op Draw (Trekken) om de kaarten om te draaien.

  Internet Explorer
  Met Internet Explorer Mobile kunt u webpagina's weergeven en downloaden en websites bekijken via
  een synchronisatieverbinding of internetverbinding. De HP iPAQ DataConnect-toepassing detecteert
  de netwerkinstellingen, zodat u verbinding kunt maken met websites op internet.

  66

  Hoofdstuk 12 Toepassingen • Page 75

  Een koppeling openen uit de lijst met favorieten gaat als volgt:
  1.

  Druk op Start > Internet Explorer om de lijst met favorieten van Internet Explorer Mobile te
  openen.

  2.

  Zoek in de lijst met favorieten de koppeling van uw keuze op en druk op Go (Start) om deze te
  openen.

  3.

  Druk op de toets Terug om naar de voorgaande pagina terug te keren.

  Een koppeling openen vanuit de pagina Home gaat als volgt:
  1.

  Druk op Start > Internet Explorer om de lijst met favorieten van Internet Explorer Mobile te
  openen. Druk op Menu > Pagina Home om naar de pagina Home te gaan.

  2.

  Voer de URL in van de site waarmee u verbinding wilt maken en druk op de knop Actie.

  3.

  Druk op de toets Terug om naar de voorgaande pagina terug te keren.

  4.

  Druk op Menu > Favorieten om al uw favoriete sites weer te geven en druk vervolgens op
  Menu > Toevoegen aan Favorieten om een nieuwe URL toe te voegen aan de lijst met favorieten.

  5.

  Druk op Menu > Geschiedenis om de geschiedenis weer te geven.

  OPMERKING: druk op Menu > Opties om de algemene instellingen, de verbindingsinstellingen en
  de geheugeninstellingen te wijzigen.

  Internet Explorer

  67 • Page 76

  13 Opslagkaarten
  Opslagkaarten
  Gebruik optionele opslagkaarten om:


  het geheugen van de HP iPAQ uit te breiden;  functionaliteit toe te voegen.

  OPMERKING: opslagkaarten worden niet meegeleverd met de HP iPAQ.
  Raadpleeg voor informatie over opslagkaarten http://www.hp.com/go/ipaqaccessories.

  Opslagkaarten plaatsen
  U plaatst als volgt een opslagkaart in het opslagkaartenslot van de HP iPAQ:
  1.

  Aan de zijkant van uw HP iPAQ bevindt zich het opslagkaartenslot.

  2.

  Open het afdekplaatje.

  3.

  Plaats de opslagkaart in het opslagkaartenslot door de kaart met de kant met de connectoren naar
  het opslagkaartenslot gericht stevig in het slot te duwen.

  OPMERKING: als de opslagkaart niet wordt herkend, volgt u de plaatsingsinstructies van de fabrikant
  van de kaart.
  Als u problemen ondervindt bij het plaatsen van een opslagkaart, probeert u het volgende:


  Zorg dat het label naar beneden is gericht.  Zorg dat u de kaart niet scheef in het slot plaatst.  Zorg dat u het gedeelte met de connectoren (het metalen gedeelte) als eerste in het slot steekt.

  Opslagkaarten verwijderen
  U verwijdert een micro-SD-uitbreidingskaart (Micro Secure Digital) als volgt uit het uitbreidingsslot van
  de HP iPAQ:

  68

  1.

  Sluit alle programma's die gebruikmaken van de opslagkaart.

  2.

  Verwijder de kaart uit het opslagkaartenslot door de kaart iets in te drukken om deze te
  ontgrendelen.

  3.

  Nadat de kaart iets naar buiten is gekomen, trekt u deze uit het opslagkaartenslot.

  Hoofdstuk 13 Opslagkaarten • Page 77

  Inhoud van een opslagkaart weergeven
  Gebruik Verkenner om de bestanden op de optionele opslagkaart weer te geven.
  1.

  Druk op Start > Bestandsbeheer.

  2.

  Navigeer naar de map van de geheugenkaart en selecteer deze om een lijst van bestanden en
  mappen weer te geven.

  Als de opslagkaart niet wordt herkend door de HP iPAQ, probeert u het volgende:


  Controleer of de opslagkaart stevig in het opslagkaartenslot is gedrukt.  Controleer of u alle stuurprogramma's hebt geïnstalleerd die bij de opslagkaart zijn geleverd.

  Inhoud van een opslagkaart weergeven

  69 • Page 78

  14 Synchroniseren
  Bestanden kopiëren (of overbrengen)
  U kunt bestanden naar en van de computer kopiëren (overbrengen) via de optie Verkennen in
  ActiveSync en Windows Explorer (Windows Verkenner).
  U kunt als volgt bestanden kopiëren (overbrengen):
  1.

  Sluit de HP iPAQ aan op uw computer via de mini-USB-synchronisatiekabel.

  2.

  Selecteer op de computer Start > Programma's > Microsoft ActiveSync.

  3.

  Selecteer Verkennen.

  4.

  Dubbelklik op Mobile Device (Mobiel apparaat).

  5.

  Klik op de computer met de rechtermuisknop op het menu Start en selecteer Explore (Verkennen).

  6.

  Zoek de bestanden die u wilt verplaatsen.
  OPMERKING: vooraf geïnstalleerde bestanden en systeembestanden kunnen niet worden
  gekopieerd.

  7.

  Sleep de bestanden van de HP iPAQ naar de computer of omgekeerd. De bestanden worden
  geconverteerd met ActiveSync, zodat ze indien nodig in Office Mobile-programma's kunnen
  worden gebruikt.

  Verplaats de bestanden rechtstreeks naar de map My Documents (Mijn documenten) op de HP iPAQ
  (of naar een map daarbinnen), zodat de programma's op het apparaat die bestanden kunnen vinden.

  Gegevens van Palm Desktop migreren naar Microsoft
  Windows Mobile 6.0 Standard
  Als u met een Palm OS-apparaat werkte voordat u de HP iPAQ aanschafte, kunt u uw gegevens van
  de Palm Desktop-software migreren naar Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard.
  U migreert als volgt gegevens van Palm Desktop naar Windows Mobile 6.0 Standard:
  1.

  Zorg ervoor dat u Microsoft Outlook 98 of hoger hebt geïnstalleerd op uw computer.

  2.

  Plaats de Companion-cd die bij het Palm-apparaat is geleverd in de cd-rom-drive van de computer.
  Selecteer Install Microsoft Conduits (Microsoft-kanalen installeren) in het scherm Discover
  Your Handheld (Uw handheld-apparaat verkennen). U kunt ook de Palm Desktop-software
  opnieuw installeren. Selecteer tijdens het configuratieproces Synchronize your handheld with
  Microsoft Outlook and Palm Desktop software (Uw handheld-apparaat synchroniseren met
  Microsoft Outlook- en Palm Desktop-software).
  OPMERKING: de synchronisatie met de Palm Desktop-software kan alleen worden uitgevoerd
  wanneer Microsoft Outlook als standaard-e-mailprogramma is ingesteld. Als u de instellingen wilt
  wijzigen, opent u Microsoft Outlook, klikt u op het tabblad Extra > Opties > Overige en schakelt
  u het selectievakje Outlook instellen als standaardprogramma voor e-mail,
  contactpersonen en agenda in. Klik op Toepassen > OK en start de computer opnieuw op.

  70

  Hoofdstuk 14 Synchroniseren • Page 79

  3.

  Synchroniseer de Palm Desktop-gegevens met Outlook met behulp van de HotSync-software op
  de Companion-cd die bij het Palm-apparaat is geleverd. Raadpleeg de instructies bij het Palmapparaat voor meer informatie over de installatie en het gebruik van HotSync.

  4.

  Als Outlook is gesynchroniseerd met het Palm-apparaat, verwijdert u HotSync van uw computer.
  Klik op Start > Configuratiescherm > en dubbelklik op Software. Selecteer Palm Desktop en
  klik op Remove (Verwijderen). Volg de instructies op het scherm.

  5.

  Plaats de cd Aan de slag in de cd-rom-drive van de computer en volg de instructies op het scherm
  om ActiveSync op de personal computer te installeren en verbinding tussen de HP iPAQ en uw
  computer te maken.

  Tips voor het besparen van kosten bij draadloze
  synchronisatie
  Hoe u de kosten van draadloze synchronisatie vanaf de HP iPAQ kunt beheersen, is afhankelijk van
  uw prioriteiten.
  Prioriteit

  Tip

  Kosten van netwerkverbindingen of gegevensoverdracht
  verlagen

  Verleng de tijd tussen geplande synchronisaties of voer de
  synchronisaties handmatig uit. Raadpleeg de voorwaarden
  van uw abonnement.

  Accuwerktijd verlengen

  Stel in dat er minder vaak een geplande synchronisatie moet
  worden uitgevoerd of voer de synchronisaties handmatig uit.

  Gegevens up-to-date houden

  Als u in een bepaalde periode veel e-mail ontvangt, stelt u in
  dat er vaak een synchronisatie moet worden uitgevoerd. Als u
  in een bepaalde periode weinig e-mailberichten ontvangt, stelt
  u in dat er een synchronisatie moet worden uitgevoerd bij
  binnenkomst van items.

  OPMERKING: telkens wanneer u een synchronisatie uitvoert, wordt de timer voor het uitschakelen
  van het apparaat opnieuw ingesteld. Als u een synchronisatie-interval instelt dat kleiner is dan het
  tijdsinterval dat is ingesteld om het apparaat automatisch uit te schakelen, wordt het apparaat nooit
  uitgeschakeld om accuvoeding te besparen.

  Tips voor het besparen van kosten bij draadloze synchronisatie

  71 • Page 80

  15 Taken
  Begindatum en einddatum van een taak instellen
  1.

  Druk op Start > Taken.

  2.

  Selecteer en open de taak waarvan u de begindatum en einddatum wilt instellen.
  OPMERKING: als u een nieuwe taak wilt maken, drukt u op Start > Taken > Menu > Nieuwe
  taak.

  3.

  4.

  Druk op Bewerken en voer een of meer van de volgende handelingen uit:


  Selecteer Begindatum om de begindatum van de taak in te voeren.  Selecteer Einddatum om de einddatum van de taak in te voeren.

  Druk op Gereed.

  Begindatums en einddatums in de takenlijst weergeven
  1.

  Druk op Start > Taken.

  2.

  Druk op Menu > Opties.

  3.

  Schakel het selectievakje Begindatum en einddatum weergeven in.

  4.

  Druk op Gereed.

  Taak als voltooid markeren
  U kunt een taak als volgt markeren als voltooid:
  1.

  Druk op Start > Taken.

  2.

  Selecteer in de takenlijst de taak die u wilt voltooien en druk op Voltooid om het betreffende
  selectievakje in te schakelen.

  U kunt een geopende taak als volgt markeren als voltooid:

  72

  1.

  Selecteer en open de taak die u wilt voltooien.

  2.

  Druk op Bewerken.

  3.

  Activeer in het vak Status het selectievakje Voltooid.

  4.

  Druk op Gereed.

  Hoofdstuk 15 Taken • Page 81

  16 Productspecificaties
  Systeemspecificaties
  OPMERKING: niet alle modellen zijn in alle regio's beschikbaar. Tik op de HP iPAQ op Start >
  Instellingen > tabblad Systeem > AssetViewer (Inventarisoverzicht) voor meer informatie over de
  specificaties van uw model.
  Systeemvoorziening

  Beschrijving

  Processor

  TI OMAP 850

  Besturingssysteem

  Microsoft® Windows Mobile 6.0 Standard

  Geheugen

  128 MB/64 MB (NAND, ROM/RAM)

  Externe voedingsbron

  Netvoedingsadapter met verwisselbare koppen met maximale
  uitgangsspanning van 5 W, netspanning 100 tot 240 V
  (schakelend), ingangsstroom maximaal 0,2 ampère AC,
  ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz, uitgangsspanning 5 V
  wisselspanning, uitgangsstroom 1 ampère

  Beeldscherm

  TFT micro-reflective, 176x220 2,0", 65.000 kleuren

  LED-verlichting

  Meerdere, instelbare helderheidsniveaus, inclusief
  energiebesparende stand

  Slot voor SD-kaart (Secure Digital)

  Ondersteuning van de micro-SD-geheugenstandaard

  Niet-draadloze stereoheadset

  Headset met twee oordopjes en 3,5-mm connector
  (meegeleverd)

  Antenne

  Interne Quad-Band-antenne

  Audio

  Luidspreker en één 3,5-mm connector voor stereoheadset

  Accu

  Verwisselbare/oplaadbare 1100 mAH lithium-ionaccu

  Bluetooth

  Bluetooth 1.2, profielen: headset/handsfree/OBEX/PAN/FTP/
  seriële poort/A2DP, gemiddeld bereik 10 meter; snelle, weinig
  stroom verbruikende, draadloze communicatie over korte
  afstand met andere Bluetooth-apparatuur

  Wi-Fi

  Wi-Fi 802.11b/g

  Afmetingen en gewicht
  VS

  Metrisch

  Lengte

  4,65 inch

  107,0 mm

  Breedte

  2,8 inch

  48,6 mm

  Diepte

  0,71 inch

  16,3 mm

  Gewicht

  5,8 oz

  102 g

  Systeemspecificaties

  73 • Page 82

  Omgeving
  Temperatuur

  Relatieve luchtvochtigheid

  Maximale hoogte

  74

  VS

  Metrisch

  In bedrijf

  32° tot 104°F

  0° tot 40°C

  Buiten bedrijf

  -4° tot 140°F

  -20° tot 60°C

  In bedrijf

  85% rel. vochtigheid

  85% rel. vochtigheid

  Buiten bedrijf

  0%

  0%

  In bedrijf

  0 – 15.000 ft

  0 – 4572 m

  Buiten bedrijf

  0 – 40.000 ft

  0 – 12192 m

  Hoofdstuk 16 Productspecificaties • Page 83

  17 Internationale kennisgevingen
  Kennisgeving van de FCC (Federal Communications
  Commission)
  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
  to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
  interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
  frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
  interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
  in a particular installation.
  If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
  determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
  by one or more of the following measures:


  Reorient or relocate the receiving antenna.  Increase the separation between the equipment and receiver.  Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

  This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and WLAN are transmitting
  simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
  transmitter.

  Wijzigingen
  The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are
  not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

  Kabels
  To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with
  shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

  Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission)

  75 • Page 84

  Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-logo (alleen voor
  de Verenigde Staten)
  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2
  conditions:
  1.

  This device may not cause harmful interference.

  2.

  This device must accept any interference received, including interference that may cause
  undesired operation.

  If you have questions about the product that are not related to this declaration, write to
  Hewlett-Packard Company
  P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
  Houston, TX 77269-2000
  or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)
  For questions regarding this FCC declaration, write to
  Hewlett-Packard Company
  P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
  Houston, TX 77269-2000
  or call HP at 281-514-3333
  To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

  Kennisgeving voor Canada
  This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
  Regulations.

  Avis Canadien
  Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
  brouilleur du Canada.

  Kennisgeving voor Europese Unie
  Producten die zijn voorzien van de markering CE voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:


  Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC  EMC-richtlijn 89/336/EEG

  Het CE-keurmerk voor dit product geldt alleen als het product wordt gevoed via de juiste, door HP
  geleverde netvoedingsadapter die is voorzien van het CE-keurmerk.
  Indien dit product telecommunicatiefunctionaliteit biedt, voldoet het tevens aan de belangrijkste
  vereisten van de volgende EU-richtlijn:


  R&TTE-richtlijn 1999/5/EG

  Hierdoor wordt voldaan aan de geharmoniseerde Europese normen die staan vermeld op de EUconformiteitsverklaring die door HP voor dit product of de desbetreffende productfamilie is afgegeven.

  76

  Hoofdstuk 17 Internationale kennisgevingen • Page 85

  Het feit dat aan deze norm(en) wordt voldaan, wordt aangegeven door middel van een van de volgende
  conformiteitsmarkeringen op het product:


  Deze CE-markering geldt voor niet-telecommunicatieproducten en op EU-niveau
  geharmoniseerde telecommunicatieproducten (zoals Bluetooth®).  Deze CE-markering geldt voor niet op EU-niveau geharmoniseerde telecommunicatieproducten.

  *Indien van toepassing wordt een nummer van een aangemelde instantie gebruikt. Zie het label
  met kennisgevingen op dit product.
  Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Duitsland
  De telecommunicatievoorziening van dit product mag in de volgende landen van de EU en EFTA worden
  gebruikt:
  België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,
  IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
  Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

  Kennisgeving voor Europese Unie

  77 • Page 86

  Producten met 2,4 GHz draadloze LAN-apparaten
  Frankrijk
  L'utilisation de cet equipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : cet
  equipement peut être utilisé à l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a
  2483.5MHz (Chaine 1–13). Pour une utilisation en environnement exterieur, vous devez utiliser les
  frequences comprises entre 2454 a 2483.5-MHz (Chaine 10–13). Pour les dernières restrictions, voir
  http://www.art-telecom.fr.
  Op het gebruik van dit product in combinatie met een draadloze LAN van 2,4 GHz zijn bepaalde
  beperkingen van toepassing. Dit apparaat mag gebruikmaken van de gehele frequentieband van 2400
  tot 2483,5 MHz (kanalen 1 tot en met 13) bij gebruik binnenshuis. Bij gebruik in de buitenlucht mag dit
  apparaat gebruikmaken van de frequentieband van 2454 tot 2483,5 MHz (kanalen 10 tot en met 13).
  Zie voor de meest recente eisen http://www.art-telecom.fr.

  Italië
  E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio
  distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.
  Voor gebruik is een licentie vereist. Neem contact op met de leverancier of wend u rechtstreeks tot het
  Directoraat-generaal Frequentieplanning en -beheer (Direzione Generale Pianificazione e Gestione
  Frequenze).

  Waarschuwing met betrekking tot de accu
  WAARSCHUWING! Deze HP iPAQ bevat een oplaadbare lithium-ion-accu. Probeer niet de accu uit
  elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u geen kortsluiting tussen de externe contactpunten
  veroorzaakt en laat de accu niet in aanraking komen met water of vuur. Zo beperkt u het risico van brand
  en brandwonden. Vervang de accu alleen door de vervangende HP accu.
  VOORZICHTIG: er is explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een accu van een onjuist
  type. Voer afgedankte batterijen en accu's af volgens de instructies.

  Recycling van accu's
  HP promoot het recyclen van gebruikte elektronica, originele HP printcartridges en oplaadbare accu's.
  Raadpleeg www.hp.com/recycle voor meer informatie over recyclingprogramma's.

  Accu verwijderen
  WAARSCHUWING! Gooi de accu wanneer deze niet meer bruikbaar is niet weg met het gewone
  huishoudelijke afval. Houd u aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de verwijdering van
  computeraccu's.

  78

  Hoofdstuk 17 Internationale kennisgevingen • Page 87

  Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur
  WAARSCHUWING! U beperkt als volgt het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand
  en schade aan de apparatuur:
  Sluit de netvoedingsadapter aan op een stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.
  Schakel de voeding naar de apparatuur uit door de netvoedingsadapter uit het stopcontact te halen of
  door de synchronisatiekabel uit de hostcomputer te halen.
  Plaats niets op het netsnoer of op een van de andere kabels. Leg de kabels zo neer dat niemand er per
  ongeluk op kan gaan staan of erover kan struikelen.
  Trek niet aan snoeren of kabels. Pak het snoer bij de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact
  haalt. Houd de netvoedingsadapter vast wanneer u die uit het stopcontact haalt.
  Gebruik voor de HP iPAQ geen adaptersets die voor andere apparaten zijn bedoeld.

  Luchtvaartbeperkingen
  Elke luchtvaartmaatschappij heeft eigen regels ten aanzien van het gebruik van elektronische
  apparatuur aan boord van vliegtuigen.

  Medische elektronische apparatuur
  Als u in verband met een medische aandoening een pacemaker, gehoorapparaat of een ander soort
  medisch, elektronisch apparaat nodig heeft, wordt u aangeraden de fabrikant van het apparaat te vragen
  of het medische apparaat is beschermd tegen radiofrequente energie. Schakel de HP iPAQ uit in
  gezondheidszorginstellingen of ziekenhuizen wanneer dat daar staat aangegeven.

  Kennisgeving SAR
  DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING
  AAN RADIOGOLVEN
  Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Hij is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de
  grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen
  (ICNIRP) niet worden overschreden. Deze grenzen zijn vastgelegd in uitgebreide richtlijnen en zijn van
  toepassing op de blootstelling aan radiogolven door het grote publiek. De richtlijnen zijn ontwikkeld door
  onafhankelijke wetenschappelijke organisatie op basis van regelmatige grondige evaluaties van
  wetenschappelijk onderzoek. De richtlijnen bieden een ruime veiligheidsmarge om te zorgen dat de
  veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid, kan worden gegarandeerd.
  In de blootstellingsstandaard voor mobiele apparaten wordt een meeteenheid gehanteerd die de
  specifieke absorptiesnelheid (SAR) wordt genoemd. De in de internationale richtlijnen genoemde SARlimiet bedraagt 2,0 W/kg*. Tests op de specifieke absorptiesnelheid worden uitgevoerd aan de hand
  van gestandaardiseerde gebruiksposities, waarbij het apparaat op het hoogste gecertificeerde
  voedingsniveau op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het
  hoogste gecertificeerde voedingsniveau, kan de feitelijke SAR van het apparaat bij normaal gebruik ver
  onder de maximumwaarde liggen. Dat komt doordat het apparaat is ontworpen om bij verschillende
  voedingsniveaus te werken, zodat er nooit meer energie wordt verbruikt dan nodig is om het netwerk
  te bereiken.
  Over het algemeen geldt: hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe lager het energieniveau waarmee
  het apparaat uitzendt. Voordat een type telefoon te koop mag worden aangeboden aan het grote
  publiek, moet worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn

  Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur

  79 • Page 88

  schrijft onder andere voor dat de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen
  moeten worden beschermd. De hoogste SAR-waarde die voor dit apparaat bij gebruik aan het oor is
  gemeten bedraagt 1,15 W/kg.
  Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven, zowel wanneer het aan het
  oor wordt gebruikt als wanneer het van het lichaam af word gehouden. Als er een andere beschermhoes,
  riemclip of houder dan de bijgeleverde riemclip van HP wordt gebruikt om het apparaat op het lichaam
  te dragen, mag deze geen metaal bevatten.
  * De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het grote publiek worden gebruikt bedraagt gemiddeld
  2,0 watt/kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. Voor extra bescherming van het publiek en
  met het oog op meetafwijkingen zijn de richtlijnen voorzien van een ruime veiligheidsmarge. SARwaarden kunnen afwijken als gevolg van nationale eisen met betrekking tot kennisgeving en de
  frequentieband van het netwerk.

  Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur
  In sommige omgevingen kan het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig zijn.
  Dergelijke beperkingen kunnen gelden aan boord van vliegtuigen, in ziekenhuizen, in de buurt van
  explosieven, op gevaarlijke locaties, enzovoorts. Indien u niet zeker weet welk beleid voor het gebruik
  van dit apparaat geldt, wordt u aangeraden toestemming te vragen voordat u het gaat gebruiken.

  Kennisgeving voor de Verenigde Staten omtrent draadloze apparatuur
  WAARSCHUWING! Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation The radiated output power of
  this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used
  in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
  To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
  antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between
  PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure.
  This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth, WLAN, and mobile phone
  are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any
  other antenna or transmitter.

  Kennisgeving voor Canada omtrent draadloze apparatuur
  Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2)
  this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
  the device.

  Kennisgeving voor Brazilië
  Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
  prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando
  em caráter primário.

  Kennisgeving voor Singapore omtrent draadloze apparatuur

  80  Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft
  may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure
  to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or
  legal action or both.  Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.

  Hoofdstuk 17 Internationale kennisgevingen • Page 89  Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots,
  chemical plants, or where blasting operations are in progress.  The use of the Alert device to operate a vehicle's lights or horn on public roads is not permitted.  It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver
  while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or clippedon microphone when it would not distract your attention from the road.  As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation
  of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body
  be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

  Kennisgeving voor Japan

  Draadloze LAN 802.11b-apparaten

  Draadloze LAN 802.11g-apparaten

  Bluetooth-apparaten

  Kennisgeving voor Japan

  81 • Page 90

  Kennisgeving voor Taiwan

  Kennisgeving voor Korea

  Geluidswaarschuwing
  WAARSCHUWING! Als u lange tijd achter elkaar een headset op hoog volume gebruikt, loopt u het
  risico van gehoorbeschadiging. Om het risico van gehoorbeschadiging te beperken, verdient het
  aanbeveling om het volume te verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en zo weinig mogelijk naar
  hard geluid te luisteren.

  82  Voor uw veiligheid dienen headsets of koptelefoons die in combinatie met dit product worden
  gebruikt te voldoen aan de koptelefoonlimieten uit paragraaf 7 van EN 50332-2.  HP adviseert om gebruik te maken van de bij de HP iPAQ geleverde headset (onderdeelnummer
  430219, vervaardigd door Plantronics), die voldoet aan EN 50332-1.

  Hoofdstuk 17 Internationale kennisgevingen • Page 91

  18 Veelgestelde vragen
  Het lukt me niet mijn HP iPAQ aan te zetten. Wat moet ik
  doen?
  Er zijn kennelijk problemen met de accu van uw HP iPAQ. Voer de volgende controles uit:


  Is de accu opgeladen?  Is de accu op de juiste manier geplaatst?  Zijn de contactpunten op de batterij en de telefoon schoon? Neem bij vies geworden contactpunten
  contact op met de leverancier om deze te laten schoonmaken.

  Ik kan geen oproep starten of ontvangen. Hoe los ik dat op?
  Bij problemen bij het maken of ontvangen van oproepen, voert u de volgende controle uit:


  Is de ontvangst van het netwerksignaal sterk genoeg?  Is het netwerk op de juiste manier ingesteld? Probeer indien nodig het netwerk handmatig te
  selecteren.  Hebt u de functie Vaste nummers, Doorschakelen of Call Barring (Oproepblokkering)
  ingeschakeld? Zo ja, schakel deze dan tijdelijk uit.  Gebruikt u de HP iPAQ in combinatie met andere SIM-kaarten met de functie Enable SIM PIN
  (Pincode SIM-kaart gebruiken) ingeschakeld? Zo ja, schakel deze functie dan tijdelijk uit.  Staat de HP iPAQ in de vliegtuigmodus? Zo ja, schakel deze dan uit.  Bevindt u zich momenteel in een gesloten ruimte? Zo ja, ga dan naar een open ruimte of raam.

  Ik kan geen verbinding maken met internet. Wat moet ik
  doen?
  Als u problemen ondervindt bij het verbinding maken met internet, voert u de volgende controles uit:


  Zorg ervoor dat u bij uw telefonieaanbieder een abonnement hebt genomen op een dataservice.  Zorg ervoor dat de juiste instellingen zijn ingevoerd in het dataprofiel, zoals bijvoorbeeld de APN
  en het IP-adres.

  Ik kan spraak niet duidelijk horen. Hoe los ik dat op?
  U hoort de stemmen mogelijk niet duidelijk omdat de functie voor het uitschakelen van het geluid tijdens
  het gesprek ingeschakeld is. Schakel deze functie uit om spraak goed te kunnen horen.

  Het lukt me niet mijn HP iPAQ aan te zetten. Wat moet ik doen?

  83 • Page 92

  Ik kan bepaalde belfuncties niet gebruiken. Wat moet ik
  doen?
  Om bepaalde geavanceerde belfuncties te kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Doorschakelen en
  Call Barring (Oproepblokkering), moet u mogelijk een abonnement op deze services nemen bij uw
  telefonieaanbieder.

  Waarom hoor ik storende geluiden als ik bel?
  Het is mogelijk dat u storingsgeluiden hoort als u de HP iPAQ gebruikt in de buurt van een magnetron,
  luidspreker of tv. Vermijd het gebruik van de HP iPAQ in de buurt van dergelijke apparaten, aangezien
  deze een negatief effect op de spraakkwaliteit kunnen hebben.

  Waarom zijn de standbytijd en de gesprekstijd soms
  korter?
  Volg onderstaande richtlijnen om de standby- en gesprekstijd van de HP iPAQ te verbeteren.


  De HP iPAQ gebruikt mogelijk meer energie wanneer de ontvangst van het signaal slecht is.
  Probeer de HP iPAQ zo veel mogelijk in open ruimtes te gebruiken.  Als u een nieuwe accu gebruikt, moet deze mogelijk meerdere keren worden opgeladen en
  ontladen voordat deze zijn daadwerkelijke capaciteit bereikt. Gebruik de HP iPAQ nadat u deze
  geheel hebt opgeladen.  Als de accu erg oud is, vervangt u deze met een nieuwe.  Gebruik de HP iPAQ niet bij extreem hoge of lage temperaturen. De accu werkt bij extreme
  temperaturen minder goed.

  Waarom is de HP iPAQ soms traag?
  Om de HP iPAQ efficiënt te laten werken wordt geadviseerd ten minste 1,5 à 2 MB aan geheugenruimte
  vrij te laten. Als u de hoeveelheid vrije geheugenruimte wilt controleren, drukt u op Start >
  Instellingen > Meer… > Info. Verwijder of verplaats oude berichten en afbeeldingen van de HP iPAQ
  om geheugen vrij te maken.

  Waarom verschijnt er een foutmelding over de indeling van
  het Beginscherm op het scherm van mijn HP iPAQ?
  U krijgt een foutmelding over de indeling van het Beginscherm als u geen indeling voor het
  Beginscherm hebt geselecteerd. Om dit probleem op te lossen drukt u op Start > Instellingen >
  Beginscherm en selecteert u een indeling voor het scherm Beginscherm.

  Het lukt me niet om de accu op te laden. Wat moet ik doen?
  Als u problemen ondervindt bij het opladen van de accu, voert u de volgende controles uit:

  84  Is de acculader op de juiste manier verbonden met de ingang op de HP iPAQ?  Is het netsnoer van de acculader beschadigd?  Is de accu erg oud? Zo ja, vervang deze dan met een nieuwe en probeer het opnieuw.

  Hoofdstuk 18 Veelgestelde vragen • Page 93

  Ik slaag er niet in om ActiveSync te gebruiken. Wat moet ik
  doen?
  Om ActiveSync te kunnen gebruiken, moet uw computer worden voorzien van de nieuwste versie van
  ActiveSync. Het gebruik van ActiveSync 4.5 of een latere versie wordt geadviseerd. Ga naar
  http://www.microsoft.com/downloads voor de nieuwste versies.

  Ik slaag er niet in om ActiveSync te gebruiken. Wat moet ik doen?

  85 • Page 94

  19 Onderhoud
  Wij adviseren u zich aan bepaalde richtlijnen te houden om schade aan de HP iPAQ te voorkomen en
  deze in goede staat te houden.

  Richtlijnen voor het gebruik van de HP iPAQ


  Gebruik de HP iPAQ niet in stoffige omgevingen of bij extreem hoge of lage temperaturen.  Zorg ervoor dat er geen water op de HP iPAQ terechtkomt en gebruik deze niet in de regen.  Verwijder nooit de accu zonder de HP iPAQ eerst uit te schakelen.  Stel de HP iPAQ niet bloot aan schokken of geweld.  Houd de HP iPAQ en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen.  Steek geen metalen voorwerpen in de oplaad-/communicatiepoort van de HP iPAQ. Hierdoor kan
  kortsluiting in de accu ontstaan, wat gevaarlijk kan zijn.  Verplaats uw SMS-berichten van het geheugen van de HP iPAQ naar het geheugen van de SIMkaart.

  Richtlijnen voor het schoonmaken van de HP iPAQ


  Gebruik een zachte, schone, licht bevochtigde doek om de HP iPAQ schoon te maken. Zorg ervoor
  dat er geen water in contact komt met de oortelefoon, de microfoon of de metalen behuizing.  Gebruik nooit een bijtende vloeistof of schurend voorwerp om de HP iPAQ schoon te maken. Dit
  kan de behuizing van de HP iPAQ beschadigen.

  Richtlijnen voor het meenemen of opslaan van de HP iPAQ


  Laat de HP iPAQ nooit achter in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen.  Verwijder de accu uit de HP iPAQ als u deze gedurende langere tijd niet zult gebruiken. Bewaar
  de HP iPAQ en de accu op een koele, donkere, droge plaats.

  Richtlijnen voor het gebruik van accessoires


  Gebruik originele accu's en opladers van HP om uw HP iPAQ op te laden.  Gebruik de accu en oplader van uw HP iPAQ niet voor andere doeleinden.

  Aanvullende richtlijnen voor het gebruik van de HP iPAQ in
  het openbaar
  Schakel de HP iPAQ uit of zet deze in de stiltestand als u daar in een openbare gelegenheid om wordt
  gevraagd.

  86

  Hoofdstuk 19 Onderhoud


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für HP 514 iPAQ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von HP 514 iPAQ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info