Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/150
Nächste Seite
Notebookcomputer
Gebruikershandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebookcomputer
  Gebruikershandleiding • Page 2

  © Copyright 2010 Hewlett-Packard
  Development Company, L.P.
  Bluetooth is een handelsmerk van de
  desbetreffende eigenaar en wordt door
  Hewlett-Packard Company onder licentie
  gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel
  Corporation in de Verenigde Staten en
  andere landen of regio’s. Java is een in de
  Verenigde Staten gedeponeerd
  handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
  Microsoft en Windows zijn in de Verenigde
  Staten gedeponeerde handelsmerken van
  Microsoft Corporation. Het SD-logo is een
  handelsmerk van de desbetreffende
  eigenaar.
  De informatie in deze documentatie kan
  zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
  enige garanties voor HP producten en
  diensten staan vermeld in de expliciete
  garantievoorwaarden bij de betreffende
  producten en diensten. Aan de informatie in
  deze handleiding kunnen geen aanvullende
  rechten worden ontleend. HP aanvaardt
  geen aansprakelijkheid voor technische
  fouten, drukfouten of weglatingen in deze
  publicatie.
  Eerste editie, maart 2010
  Artikelnummer: 601865-331

  Kennisgeving over het product
  In deze handleiding worden de
  voorzieningen beschreven die op de meeste
  modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet
  alle voorzieningen op uw computer
  beschikbaar. • Page 3

  Kennisgeving aangaande de veiligheid
  WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de
  computer beperken door de computer niet op uw schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de
  computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat
  de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele
  printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of kleding).
  Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen met de huid
  of een voorwerp van zacht materiaal, zoals een kussen, een kleed of kleding. De computer en de
  netvoedingsadapter voldoen aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker
  toegankelijk zijn, zoals gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology
  Equipment (IEC 60950).

  iii • Page 4

  iv

  Kennisgeving aangaande de veiligheid • Page 5

  Inhoudsopgave
  1 Voorzieningen ................................................................................................................................................. 1
  Hardware herkennen ............................................................................................................................ 1
  Onderdelen aan de bovenkant ............................................................................................ 1
  Touchpad ............................................................................................................ 1
  Lampjes ............................................................................................................... 2
  Knoppen, schakelaar en luidspreker ................................................................... 3
  Toetsen ............................................................................................................... 5
  Onderdelen aan de voorkant ............................................................................................... 6
  Onderdelen aan de rechterkant ........................................................................................... 7
  Onderdelen aan de linkerkant .............................................................................................. 8
  Onderdelen aan de onderkant ............................................................................................. 9
  Multimediacomponenten .................................................................................................... 10
  Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen) ............................... 11
  Aanvullende hardwareonderdelen ..................................................................................... 12
  Labels herkennen ............................................................................................................................... 12
  2 Netwerk .......................................................................................................................................................... 14
  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen) .............................. 14
  Pictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen ............................... 14
  Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken ....................................... 15
  Toets voor draadloze communicatie gebruiken ................................................................. 15
  Wireless Assistant software gebruiken (alleen bepaalde modellen) .................................. 16
  Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken ....................................................... 16
  Draadloos netwerk gebruiken ............................................................................................................. 16
  Draadloos netwerk installeren ........................................................................................... 17
  Draadloos netwerk beveiligen ............................................................................................ 17
  Verbinding maken met een draadloos netwerk ................................................................. 18
  Naar een ander netwerk roamen ....................................................................................... 19
  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen) .............. 19
  Bluetooth en Internetverbinding delen (ICS) ...................................................................... 19
  Problemen met draadloze verbinding oplossen ................................................................................. 20
  Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk .................................................. 20
  Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk ................................................... 21
  Netwerkpictogram wordt niet weergegeven ....................................................................... 21
  Actuele netwerkbeveiligingscodes zijn niet beschikbaar ................................................... 21
  Verbinding met een draadloos netwerk is zeer zwak ........................................................ 22
  Kan geen verbinding maken met de draadloze router ....................................................... 22
  Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen) .................................................................................. 22

  v • Page 6

  Een modemkabel aansluiten (apart verkrijgbaar) .............................................................. 23
  Modemkabeladapter voor specifieke landen/regio's aansluiten (apart verkrijgbaar) ......... 23
  Locatie-instelling selecteren .............................................................................................. 24
  Huidige locatieselectie weergeven .................................................................... 24
  Nieuwe locaties toevoegen tijdens het reizen ................................................... 25
  Problemen met de reisverbinding oplossen ...................................................... 26
  Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN) .............................................................................. 27
  3 Cursorbesturing en toetsenbord ................................................................................................................. 28
  Cursorbesturing gebruiken ................................................................................................................. 28
  Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen ..................................................................... 28
  Touchpad gebruiken .......................................................................................................... 28
  Externe muis aansluiten .................................................................................................... 28
  Toetsenbord gebruiken ...................................................................................................................... 28
  Hotkeys gebruiken ............................................................................................................. 28
  Systeeminformatie weergeven .......................................................................... 30
  Help en ondersteuning openen ......................................................................... 31
  Helderheid van het scherm verlagen ................................................................ 31
  Helderheid van het scherm verhogen ............................................................... 31
  Schakelen tussen beeldschermen .................................................................... 31
  Slaapstand activeren (fn+f5) ............................................................................. 32
  QuickLock activeren (fn+f6) (alleen bepaalde modellen) .................................. 32
  Webbrowser starten (fn+f7) (alleen bepaalde modellen) .................................. 32
  Printer starten (fn+f8) (alleen bepaalde modellen) ............................................ 32
  Geluid in- en uitschakelen (fn+f7) (alleen bepaalde modellen) ......................... 32
  Geluidsvolume verlagen (fn+f8) (alleen bepaalde modellen) ............................ 33
  Geluidsvolume verhogen (fn+f9) (alleen bepaalde modellen) ........................... 33
  Vorige muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of een dvd of (fn+f10) (alleen
  bepaalde modellen) ........................................................................................... 33
  Audio-cd of dvd afspelen, onderbreken of hervatten (fn+f11) (alleen bepaalde
  modellen) .......................................................................................................... 33
  Volgende muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of een dvd (fn+f12)
  (alleen bepaalde modellen) ............................................................................... 33
  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken .................................................................................. 33
  Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen ................................................... 33
  Schakelen tussen functies van toetsen op het geïntegreerde toetsenblok ........................ 34
  Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken ............................................................................. 34
  4 Multimedia ..................................................................................................................................................... 35
  Multimediavoorzieningen .................................................................................................................... 35
  Multimediacomponenten herkennen .................................................................................. 35
  Geluidsvolume aanpassen ................................................................................................ 37
  Multimediasoftware ............................................................................................................................ 38
  Toegang tot vooraf geïnstalleerde multimediasoftware ..................................................... 38

  vi • Page 7

  Multimediasoftware gebruiken ........................................................................................... 38
  Multimediasoftware vanaf een schijf installeren ................................................................ 39
  Audio .................................................................................................................................................. 39
  Externe audioapparatuur aansluiten .................................................................................. 39
  Audiofuncties controleren .................................................................................................. 40
  Video .................................................................................................................................................. 40
  Externe monitor of projector aansluiten ............................................................................. 40
  Externemonitorpoort gebruiken ......................................................................... 40
  HDMI-poort gebruiken ....................................................................................................... 41
  Audio configureren voor HDMI .......................................................................................... 42
  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen) ............................................................................ 42
  Geïnstalleerde optischeschijfeenheid herkennen .............................................................. 42
  Optische schijven (cd's, dvd's en bd's) gebruiken ............................................................. 43
  Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's) ..................................................................... 43
  Cd-r-schijven ..................................................................................................... 44
  Cd-rw-schijven .................................................................................................. 44
  Dvd±r-schijven .................................................................................................. 44
  Dvd±rw-schijven ................................................................................................ 44
  LightScribe dvd+r-schijven ................................................................................ 45
  Blu-ray Discs (bd’s) ........................................................................................... 45
  Cd, dvd of bd afspelen ....................................................................................................... 45
  Automatisch afspelen configureren ................................................................................... 46
  Regio-instelling van dvd's wijzigen .................................................................................... 46
  Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht ................................................................. 47
  Cd of dvd kopiëren ............................................................................................................. 47
  Cd of dvd maken ('branden') .............................................................................................. 47
  Optische schijf (cd, dvd of bd) verwijderen ........................................................................ 48
  Problemen oplossen .......................................................................................................... 49
  De lade van de optische-schijfeenheid gaat niet open bij het verwijderen van
  een cd, dvd of bd ............................................................................................... 49
  De computer herkent de optische-schijfeenheid niet ........................................ 50
  Onderbrekingen tijdens het afspelen voorkomen .............................................. 51
  Een schijf wordt niet afgespeeld ....................................................................... 51
  Een schijf wordt niet automatisch afgespeeld ................................................... 52
  Een film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld ........ 52
  Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm ....................................... 52
  Het branden van een schijf begint niet of stopt voordat het gereed is .............. 53
  Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd ................ 53
  Recentste apparaatstuurprogramma’s van HP verkrijgen ................ 53
  Apparaatstuurprogramma’s van Microsoft verkrijgen ....................... 54
  Webcam ............................................................................................................................................. 54
  Tips voor de webcam ......................................................................................................... 55
  Webcameigenschappen aanpassen .................................................................................. 55

  vii • Page 8

  5 Energiebeheer ............................................................................................................................................... 56
  Opties voor energiebeheer instellen ................................................................................................... 56
  Energiebesparende standen gebruiken ............................................................................. 56
  Slaapstand activeren of beëindigen .................................................................. 56
  Hibernationstand activeren of beëindigen ......................................................... 57
  Accumeter gebruiken ......................................................................................................... 57
  Energiebeheerschema's gebruiken ................................................................................... 57
  Huidig energiebeheerschema weergeven ......................................................... 58
  Ander energiebeheerschema selecteren .......................................................... 58
  Energiebeheerschema’s aanpassen ................................................................. 58
  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand ........................................... 58
  Externe netvoeding gebruiken ............................................................................................................ 58
  Netvoedingsadapter aansluiten ......................................................................................... 59
  Accuvoeding gebruiken ...................................................................................................................... 60
  Accucontrole gebruiken ..................................................................................................... 60
  Acculading weergeven ....................................................................................................... 61
  Accu plaatsen of verwijderen ............................................................................................. 61
  Accu opladen ..................................................................................................................... 62
  Accuwerktijd maximaliseren .............................................................................................. 63
  Omgaan met een lage acculading ..................................................................................... 63
  Lage acculading herkennen .............................................................................. 63
  Lage acculading verhelpen ............................................................................... 63
  Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron
  beschikbaar is ................................................................................... 64
  Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu
  beschikbaar is ................................................................................... 64
  Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron
  beschikbaar is ................................................................................... 64
  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de
  hibernationstand niet kan beëindigen ............................................... 64
  Accu kalibreren .................................................................................................................. 64
  Stap 1: laad de accu volledig op ....................................................................... 64
  Stap 2: schakel de energiebesparende voorzieningen uit ................................ 65
  Stap 3: ontlaad de accu .................................................................................... 65
  Stap 4: laad de accu volledig op ....................................................................... 66
  Stap 5: schakel de energiebesparende voorzieningen weer in ......................... 66
  Accuvoeding besparen ...................................................................................................... 66
  Accu opbergen ................................................................................................................... 66
  Afvoeren van afgedankte accu's ........................................................................................ 67
  Accu vervangen ................................................................................................................. 67
  Netvoedingsadapter testen ................................................................................................................ 67
  Computer afsluiten ............................................................................................................................. 68

  viii • Page 9

  6 Schijfeenheden ............................................................................................................................................. 69
  Geïnstalleerde schijfeenheden herkennen ......................................................................................... 69
  Schijfeenheden hanteren ................................................................................................................... 69
  Prestaties van vaste schijf verbeteren ................................................................................................ 70
  Schijfdefragmentatie gebruiken ......................................................................................... 70
  Schijfopruiming gebruiken ................................................................................................. 71
  Externe schijfeenheden gebruiken ..................................................................................................... 71
  Optionele externe apparaten gebruiken ............................................................................ 71
  Vaste schijf vervangen ....................................................................................................................... 72
  7 Externe apparatuur ....................................................................................................................................... 76
  USB-apparaat gebruiken .................................................................................................................... 76
  USB-apparaat aansluiten ................................................................................................... 76
  USB-apparaat verwijderen ................................................................................................. 76
  Ondersteuning voor oudere USB-systemen ...................................................................... 77
  Externe schijfeenheden gebruiken ..................................................................................................... 77
  Optionele externe apparaten gebruiken ............................................................................ 78
  8 Externemediakaarten .................................................................................................................................... 79
  Mediakaartlezer-kaarten gebruiken .................................................................................................... 79
  Digitale kaart plaatsen ....................................................................................................... 79
  Digitale kaart verwijderen .................................................................................................. 80
  ExpressCards gebruiken (alleen bepaalde modellen) ........................................................................ 80
  ExpressCard configureren ................................................................................................. 80
  ExpressCard plaatsen ....................................................................................................... 80
  ExpressCard verwijderen ................................................................................................... 81
  9 Geheugenmodules ........................................................................................................................................ 83
  Geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot toevoegen of terugplaatsen ............................... 83
  Geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule upgraden ...................................... 88
  10 Beveiliging ................................................................................................................................................... 92
  Computer beveiligen .......................................................................................................................... 92
  Wachtwoorden gebruiken ................................................................................................................... 93
  Wachtwoorden instellen in Windows ................................................................................. 93
  Wachtwoorden instellen in Computer Setup (Computerinstellingen) ................................ 93
  BIOS-beheerderswachtwoord ............................................................................................ 94
  BIOS-beheerderswachtwoord beheren ............................................................. 94
  BIOS-beheerderswachtwoord invoeren ............................................................ 95
  DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) ...................................... 95
  DriveLock-wachtwoord instellen ........................................................................ 96
  DriveLock-wachtwoord invoeren ....................................................................... 96
  DriveLock-wachtwoord wijzigen ........................................................................ 97

  ix • Page 10

  DriveLock-beveiliging verwijderen ..................................................................... 97
  Auto DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) ............................. 98
  Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren ........................................ 98
  Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen ....................................... 98
  Beveiligingsvoorzieningen van Computer Setup gebruiken ............................................................... 99
  Systeemapparaten beveiligen ........................................................................................... 99
  Systeeminformatie weergeven in Computer Setup (Computerinstellingen) .................... 100
  Systeem-id’s gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen) ............................... 100
  Antivirussoftware gebruiken ............................................................................................................. 101
  Firewallsoftware gebruiken ............................................................................................................... 101
  Essentiële updates installeren .......................................................................................................... 101
  HP ProtectTools Security Manager gebruiken (alleen bepaalde modellen) ..................................... 102
  Beveiligingskabel aanbrengen ......................................................................................................... 102
  11 Software-updates ...................................................................................................................................... 103
  Software-update uitvoeren ............................................................................................................... 103
  BIOS bijwerken ................................................................................................................................. 104
  BIOS-versie bepalen ........................................................................................................ 104
  BIOS-update downloaden ................................................................................................ 106
  Applicaties en stuurprogramma's bijwerken ..................................................................................... 107
  SoftPaq Download Manager gebruiken ............................................................................................ 107
  12 Back-up en herstel .................................................................................................................................... 109
  Backup maken van gegevens .......................................................................................................... 109
  Herstelactie uitvoeren ....................................................................................................................... 110
  Windows-herstelprogramma's gebruiken ......................................................................... 111
  F11 gebruiken .................................................................................................................. 111
  Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar) ............. 112
  13 Computer Setup ........................................................................................................................................ 113
  Computer Setup starten ................................................................................................................... 113
  Computer Setup gebruiken .............................................................................................................. 113
  Navigeren en selecteren in Computer Setup ................................................................... 113
  Fabrieksinstellingen in Computer Setup (Computerinstellingen) herstellen .................... 114
  Menu’s van Computer Setup ............................................................................................................ 114
  Menu File (Bestand) ........................................................................................................ 115
  Menu Security (Beveiliging) ............................................................................................. 116
  Menu System Configuration (Geavanceerd) ................................................................... 117
  14 MultiBoot ................................................................................................................................................... 121
  Opstartvolgorde van apparaten ........................................................................................................ 121
  Opstartapparaten inschakelen in Computer Setup (Computerinstellingen) ..................................... 122
  Wijzigingen in de opstartvolgorde overwegen .................................................................................. 123

  x • Page 11

  MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen ............................................................................................ 123
  Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computerinstellingen .............................................. 124
  Dynamisch een opstartapparaat kiezen via F9 ................................................................ 124
  MultiBoot Express instellen .............................................................................................. 124
  Voorkeuren MultiBoot Express invoeren ......................................................................... 125
  15 Beheer en afdrukken ................................................................................................................................ 126
  Client Management Solutions gebruiken .......................................................................................... 126
  Software-images configureren en distribueren ................................................................ 126
  Software beheren en updaten ......................................................................................... 127
  HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen) ............................ 127
  HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen) ........... 128
  HP System Software Manager (SSM) ............................................................. 128
  16 Reinigingsrichtlijnen ................................................................................................................................ 130
  Reinigingsproducten ......................................................................................................................... 130
  Reinigingsprocedures ....................................................................................................................... 130
  Beeldscherm reinigen ...................................................................................................... 130
  Zijkanten en deksel reinigen ............................................................................................ 131
  Touchpad en toetsenbord reinigen .................................................................................. 131
  Tablet-pc-pen en penhouder reinigen .............................................................................. 131
  Index ................................................................................................................................................................. 132

  xi • Page 12

  xii • Page 13

  1

  Voorzieningen

  Hardware herkennen
  Ga als volgt te werk om een lijst van in de computer geïnstalleerde hardware weer te geven:


  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging. Klik vervolgens in het veld
  Systeem op Apparaatbeheer.

  Met Apparaatbeheer kunt u ook hardware toevoegen of apparaatconfiguraties wijzigen.
  OPMERKING: Windows® bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van uw
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen.
  Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  Onderdelen aan de bovenkant
  Touchpad

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Touchpad*

  Hiermee kunt u de aanwijzer (cursor) verplaatsen en onderdelen
  op het scherm selecteren of activeren.

  (2)

  Touchpad-knop*

  De linker- en rechterkant van de enkelvoudige knopfunctie zoals
  de linker- en rechterknoppen op een externe muis.

  (3)

  Schuifzone van het touchpad

  Hiermee schuift u de weergave in het actieve venster op het
  beeldscherm omhoog of omlaag.

  *In deze tabel worden de fabrieksinstellingen beschreven. Als u de voorkeuren voor cursorbesturing wilt weergeven of wijzigen,
  selecteert u Start > Apparaten en printers. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer
  weergeeft en selecteer Muisinstellingen.

  Hardware herkennen

  1 • Page 14

  Lampjes
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  2

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Aan: Caps Lock is ingeschakeld.

  Caps Lock-lampje

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 15

  Onderdeel

  Beschrijving

  (2)  Aan: de computer is ingeschakeld.  Knipperend: de computer staat in de slaapstand.  Uit: de computer is uitgeschakeld of staat in de
  hibernationstand.  Wit: een geïntegreerd apparaat voor draadloze
  communicatie, zoals een draadloosnetwerkmodule en/of een
  Bluetooth®-apparaat, is ingeschakeld.  Oranje: alle apparatuur voor draadloze communicatie is
  uitgeschakeld.

  (3)

  Aan/uit-lampje

  Lampje voor draadloze communicatie

  Knoppen, schakelaar en luidspreker

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Hiermee wordt geluid weergegeven.

  Luidspreker

  Hardware herkennen

  3 • Page 16

  Onderdeel

  Beschrijving

  (2)

  Interne beeldschermschakelaar

  Wanneer u de computer sluit terwijl de computer is ingeschakeld,
  wordt deze schakelaar ingedrukt. Daardoor wordt het beeldscherm
  uitgeschakeld.

  (3)

  Aan/uit-knop  Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop
  om de computer in te schakelen.  Als de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop
  om de computer uit te schakelen.  Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op de aan/
  uit-knop om de slaapstand te beëindigen.  Als de computer in de hibernationstand staat, drukt u kort op
  de aan/uit-knop om de hibernationstand te beëindigen.

  Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures van
  Windows geen resultaat hebben, houdt u de aan/uit-knop minstens
  vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en
  beveiliging > Energiebeheer voor meer informatie over
  energiebeheer.

  4

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 17

  Toetsen
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding en de tabel die het meest overeenkomt met uw computer.

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  esc-toets

  Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
  systeeminformatie weer te geven.

  (2)

  fn-toets

  Druk op deze toets in combinatie met een functietoets of de esctoets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  (3)

  Windows-logotoets

  Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.

  (4)

  Windows-applicatietoets

  Hiermee opent u een snelmenu voor items waarop de aanwijzer
  zich bevindt.

  (5)

  Toetsen van geïntegreerde numerieke
  toetsenblok

  Als u op deze toetsen drukt in combinatie met de fn-toets (terwijl
  num lk is geactiveerd), kunt u ze op dezelfde manier gebruiken als
  de toetsen op een extern numeriek toetsenblok.

  (6)

  Functietoetsen

  Druk op een van deze toetsen in combinatie met de fn-toets om
  veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  (7)

  Toets voor draadloze communicatie

  Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn
  geactiveerd, kunt u met de sleutel voor draadloze communicatie
  alle apparaten voor draadloze communicatie tegelijk in- of
  uitschakelen.

  Hardware herkennen

  5 • Page 18

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  esc-toets

  Druk op deze toets in combinatie met de fn-toets om
  systeeminformatie weer te geven.

  (2)

  fn-toets

  Druk op deze toets in combinatie met een functietoets of de esctoets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  (3)

  Windows-logotoets

  Hiermee geeft u het menu Start van Windows weer.

  (4)

  Windows-applicatietoets

  Hiermee opent u een snelmenu voor items waarop de aanwijzer
  zich bevindt.

  (5)

  Toetsen van geïntegreerde numerieke
  toetsenblok

  Deze toetsen kunt u laten werken als de toetsen op een extern
  numeriek toetsenblok, als u erop drukt in combinatie met de fn- en
  num lk- toetsen.

  (6)

  Toets voor draadloze communicatie

  Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn
  geactiveerd, kunt u met de sleutel voor draadloze communicatie
  alle apparaten voor draadloze communicatie tegelijk in- of
  uitschakelen.

  (7)

  Functietoetsen

  Druk op een van deze toetsen in combinatie met de fn-toets om
  veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.

  Onderdelen aan de voorkant

  6

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 19

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Dit slot ondersteunt de volgende typen optionele digitale kaarten:

  (2)

  SD-kaartlezer

  Audio-uitgang (hoofdtelefoon)  MultiMediaCard (MMC)  MultiMediaCard 4.2 (MMC Plus, inclusief MMC Plus HC)  Secure Digital-geheugenkaart (SD)  Secure Digital High Capacity-geheugenkaart (SDHC)  Secure Digital High Speed-geheugenkaart (SDHS)

  Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele
  stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een
  oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het
  computergeluid via dat apparaat weer te geven.
  OPMERKING: Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op
  de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers
  uitgeschakeld.

  (3)

  Audio-ingang (microfoon)

  Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon,
  stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

  Onderdelen aan de rechterkant

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  USB-poorten (2)

  Hierop kunt u optionele USB-apparatuur aansluiten.

  (2)

  RJ-11-connector (modem) (alleen bepaalde
  modellen)

  Hierop kunt u een modemkabel aansluiten.

  (3)

  Optische-schijfeenheid (alleen bepaalde
  modellen)

  Leest optische schijven en schrijft (alleen bij bepaalde modellen)
  naar optische schijven.

  (4)

  Lampje van de optische-schijfeenheid (alleen
  bepaalde modellen)

  Knipperend: er wordt geschreven naar of gelezen van de optischeschijfeenheid.

  (5)

  Knop van de optische-schijfeenheid (alleen
  bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u de lade van de optische-schijfeenheid openen.

  Hardware herkennen

  7 • Page 20

  Onderdelen aan de linkerkant

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  ExpressCard-slot

  Hierin kunt u optionele ExpressCards plaatsen.

  (2)

  Bevestigingspunt voor beveiligingskabel

  Hiermee bevestigt u een als optie verkrijgbare beveiligingskabel
  aan de computer.
  OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de eerste
  plaats een ontmoedigingseffect uitgaan. Deze voorziening kan
  echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of
  wordt gestolen.

  (3)

  Ventilatieopening

  Deze opening zorgt voor luchtkoeling van de interne onderdelen.
  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen.
  Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
  terwijl u met de computer werkt.

  8

  (4)

  Poort voor externe monitor

  Hierop kunt u een optionele VGA-monitor of projector aansluiten.

  (5)

  Acculampje  Oranje: er wordt een accu opgeladen.  Turkoois: de accu is bijna geheel opgeladen.  Knipperend oranje: een accu die de enige beschikbare
  voedingsbron is, is bijna leeg. Wanneer de accu een kritiek
  laag ladingsniveau bereikt, begint het acculampje snel te
  knipperen.  Uit: als de computer is aangesloten op een externe
  voedingsbron, gaat het lampje uit wanneer alle accu's in de
  computer volledig zijn opgeladen. Als de computer niet is
  aangesloten op een externe voedingsbron, blijft het lampje uit
  tot de accu in de computer bijna leeg is.

  (6)

  Netvoedingsconnector

  Hierop kunt u een netvoedingsadapter aansluiten.

  (7)

  RJ-45-netwerkconnector

  Hierop sluit u een netwerkkabel aan.

  (8)

  HDMI-poort

  Hierop kunt u een optioneel HDMI-apparaat aansluiten.

  (9)

  USB-poort (1)

  Hierop kunt u optionele USB-apparatuur aansluiten.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 21

  Onderdelen aan de onderkant
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Accuvergrendelingen (2)

  Hiermee ontgrendelt u de accu uit de accuruimte.

  (2)

  Accuruimte

  Hierin bevindt zich de accu.

  Hardware herkennen

  9 • Page 22

  Onderdeel

  Beschrijving

  (3)

  Deze openingen zorgen voor luchtkoeling van de interne
  onderdelen.

  Ventilatieopeningen (3)

  OPMERKING: De ventilator van de computer start automatisch
  om interne onderdelen te koelen en oververhitting te voorkomen.
  Het is normaal dat de interne ventilator automatisch aan- en uitgaat
  terwijl u met de computer werkt.
  (4)

  Compartiment voor geheugenmodule

  Hierin bevinden zich de geheugenmoduleslots.

  WLAN-module, compartiment

  Bevat het slot voor de draadloosnetwerkmodule.
  VOORZICHTIG: Vervang de WLAN-module alleen door een
  module die is goedgekeurd voor gebruik in de computer door de
  overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving met
  betrekking tot apparatuur voor draadloze communicatie in uw land/
  regio. Als er na het vervangen van de module een waarschuwing
  verschijnt, verwijdert u de module om de functionaliteit van de
  computer te herstellen. Neem vervolgens via Help en
  ondersteuning contact op met de technische
  ondersteuningsdienst.

  Vasteschijfruimte

  Multimediacomponenten

  10

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen

  Hierin bevinden zich de vaste schijf en een Bluetooth-apparaat. • Page 23

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Webcamlampje (alleen bepaalde modellen)

  Aan: de webcam is in gebruik.

  (2)

  Webcam (alleen bepaalde modellen)

  Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.

  (3)

  Geïntegreerde microfoon

  Hiermee kunt u geluid opnemen.

  (4)

  Audio-uitgang (hoofdtelefoon)

  Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele
  stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een
  oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het
  computergeluid via dat apparaat weer te geven.
  OPMERKING: Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op
  de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers
  uitgeschakeld.

  (5)

  Audio-ingang (microfoon)

  Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon,
  stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

  (6)

  Luidspreker

  Hiermee wordt geluid weergegeven.

  Antennes voor draadloze communicatie (alleen bepaalde modellen)
  Bepaalde computermodellen zijn voorzien van minimaal 2 antennes die signalen verzenden naar en
  ontvangen van een of meer apparaten voor draadloze communicatie. Deze antennes zijn niet zichtbaar
  aan de buitenkant van de computer.

  OPMERKING: Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe omgeving van de antennes
  vrij.
  Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het gedeelte van
  Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu dat van toepassing is op uw land/regio. Deze
  voorschriften vindt u in Help en ondersteuning.

  Hardware herkennen

  11 • Page 24

  Aanvullende hardwareonderdelen

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Netsnoer*

  Hiermee kunt u een netvoedingsadapter aansluiten op een
  stopcontact.

  (2)

  netvoedingsadapter

  Hiermee wordt netvoeding omgezet in gelijkstroom.

  (3)

  Accu*

  Hiermee kunt u de computer op accuvoeding laten werken als de
  computer niet is aangesloten op een externe voedingsbron.

  *Het uiterlijk van modemkabels, accu's, modemkabeladapters en netsnoeren verschilt per land/regio.

  Labels herkennen
  De labels die zijn aangebracht op de computer, bieden informatie die u nodig kunt hebben wanneer u
  problemen met het systeem probeert op te lossen of wanneer u de computer in het buitenland gebruikt:


  12

  Servicelabel: biedt belangrijke informatie, waaronder:  Productnaam (1). Dit is de productnaam die is aangebracht op de voorkant van de
  notebookcomputer.  Serienummer (s/n) (2). Dit is een alfanumerieke identificatiecode die uniek is voor elk product.  Artikelnummer/productnummer (p/n) (3). Dit nummer geeft specifieke informatie over de
  hardwarecomponenten van het product. Het artikelnummer helpt een onderhoudstechnicus
  bij het bepalen van de vereiste componenten en onderdelen.

  Hoofdstuk 1 Voorzieningen • Page 25  Modelbeschrijving (4). Dit is het nummer dat u gebruikt om documenten, stuurprogramma's
  en ondersteuning voor uw notebookcomputer op te zoeken.  Garantieperiode (5). Beschrijft de duur van de garantieperiode voor deze computer.

  Houd deze gegevens bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning.
  Het servicelabel bevindt zich aan de onderkant van de computer.


  Certificaat van echtheid van Microsoft®: bevat de Windows-productcode. U kunt de productcode
  nodig hebben wanneer u het besturingssysteem wilt updaten of problemen met het systeem wilt
  oplossen. Dit certificaat bevindt zich aan de onderkant van de computer.  Label met kennisgevingen: Bevat kennisgevingen betreffende het gebruik van de computer. Het
  label met kennisgevingen bevindt zich aan de onderkant van de computer.  Label met goedkeuringen voor het modem: Bevat voorschriften en goedkeuringen van instanties
  die zijn vereist voor een aantal landen/regio's waarin het modem kan worden gebruikt. U kunt deze
  informatie nodig hebben als u de computer in het buitenland wilt gebruiken. Het label met
  keurmerken voor het modem bevindt zich aan de onderzijde van de computer.  Labels met keurmerken voor draadloze communicatie (uitsluitend voor bepaalde modellen):
  bevatten informatie over optionele draadloze apparatuur en de keurmerken van diverse landen/
  regio's waar de apparatuur is goedgekeurd voor gebruik. Een optioneel apparaat kan een
  draadloosnetwerkadapter (WLAN-adapter) of een Bluetooth-apparaat zijn. Als het model van uw
  computer is uitgerust met een of meer draadloze apparaten, is de computer voorzien van een of
  meer van deze certificeringslabels. U kunt deze informatie nodig hebben als u de computer in het
  buitenland wilt gebruiken. De certificaatlabels voor draadloze communicatie bevinden zich aan de
  onderkant van de computer.

  Labels herkennen

  13 • Page 26

  2

  Netwerk

  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen
  bepaalde modellen)
  Met technologie voor draadloze communicatie worden gegevens niet via kabels maar via radiogolven
  doorgegeven. Uw computer kan zijn voorzien van een of meer van de volgende apparaten voor
  draadloze communicatie:


  WLAN-apparaat (wireless local area network): hiermee kan de computer verbinding maken met
  draadloze lokale netwerken (ook wel Wi-Fi-netwerk, draadloos LAN of WLAN genoemd) in
  bedrijfsruimtes, bij u thuis en in openbare ruimtes, zoals vliegvelden, restaurants, café's, hotels en
  universiteiten. In een WLAN communiceert elk mobiel apparaat voor draadloze communicatie met
  een draadloze router of een draadloos toegangspunt.  Bluetooth-apparaat: Hiermee kunt u een persoonlijk netwerk (Personal Area Network, PAN)
  opzetten om verbinding te maken met andere voor Bluetooth geschikte apparaten zoals computers,
  telefoons, printers, headsets, luidsprekers en camera's. Binnen een PAN communiceert elk
  apparaat direct met andere apparaten en moeten apparaten zich op relatief korte afstand
  (doorgaans 10 meter) van elkaar bevinden.

  Computers met WLAN-apparaten ondersteunen een of meer van de volgende IEEE-industrienormen:


  802.11b, de eerste populaire standaard, ondersteunt overdrachtssnelheden tot 11 Mbps en werkt
  met een frequentie van 2,4 GHz.  802.11g ondersteunt overdrachtssnelheden tot 54 Mbps en werkt met een frequentie van 2,4 GHz.
  Een 802.11g WLAN-apparaat is achterwaarts compatibel met 802.11b-apparaten, waardoor ze in
  hetzelfde netwerk kunnen functioneren.  802.11a ondersteunt overdrachtssnelheden tot 54 Mbps en werkt met een frequentie van 5 GHz.
  OPMERKING: 802.11a is niet compatibel met 802.11b en 802.11g.  802.11n ondersteunt een gegevenssnelheid van maximaal 450 Mbps en kan werken op 2,4 GHz
  of 5 GHz, waardoor deze norm terugwaarts compatibel is met 802.11a, b en g.
  OPMERKING: De specificaties voor 802.11n WLAN zijn conceptspecificaties die nog niet
  definitief zijn. Als de uiteindelijke specificaties afwijken van de conceptspecificaties, kan dit van
  invloed zijn op het vermogen van de computer om met andere 802.11n WLAN-apparaten te
  communiceren.

  Raadpleeg de informatie en de koppelingen naar websites in Help en ondersteuning als u meer wilt
  weten over draadloze technologie.

  Pictogrammen voor draadloze communicatie en netwerk herkennen
  Pictogram

  14

  Hoofdstuk 2 Netwerk

  Naam

  Beschrijving

  Draadloze
  communicatie
  (ingeschakeld)

  Geeft de locatie van de lampjes en knoppen voor draadloze communicatie
  op de computer aan. Wordt ook weergegeven bij de Wireless Assistantsoftware (Assistent voor draadloze communicatie) op de computer en geeft
  aan dat een of meer apparaten voor draadloze communicatie zijn
  ingeschakeld. • Page 27

  Draadloze
  communicatie
  (uitgeschakeld)

  Wordt weergegeven bij de Wireless Assistant-software op de computer en
  geeft aan dat alle apparaten voor draadloze communicatie zijn
  uitgeschakeld.

  Bekabeld netwerk
  (aangesloten)

  Geeft aan dat een of meer netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en
  dat een of meer netwerkapparaten verbinding hebben met het netwerk.

  Bekabeld netwerk
  (gedeactiveerd/
  losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat alle netwerkapparaten of
  alle apparaten voor draadloze communicatie zijn gedeactiveerd in het
  Configuratiescherm van Windows en dat er geen netwerkapparaten zijn
  aangesloten op een bekabeld netwerk.

  Netwerk (aangesloten)

  Geeft aan dat een of meer netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat
  een of meer netwerkapparaten verbinding hebben met een draadloos
  netwerk en dat mogelijk een of meer netwerkapparaten verbinding hebben
  met een bekabeld netwerk.

  Netwerk
  (losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd en dat draadloze verbindingen
  beschikbaar zijn, maar dat er geen netwerkapparaten zijn aangesloten op
  een bekabeld of draadloos netwerk.

  Netwerk
  (gedeactiveerd/
  losgekoppeld)

  Hiermee wordt aangegeven dat een of meer van uw
  netwerkstuurprogramma's zijn geïnstalleerd, dat er geen draadloze
  verbindingen beschikbaar zijn of dat alle apparaten voor draadloze
  communicatie zijn gedeactiveerd via de knop voor draadloze communicatie
  of via de Wireless Assistant, en dat er geen netwerkapparaten zijn
  aangesloten op een bekabeld netwerk.

  Bedieningselementen voor draadloze communicatie gebruiken
  U kunt de apparaten voor draadloze communicatie op uw computer met een van deze voorzieningen
  in- of uitschakelen:


  Sleutel voor draadloze communicatie of knop voor draadloze communicatie (in deze handleiding
  sleutel voor draadloze communicatie genoemd)  Wireless Assistant software (alleen bepaalde modellen).  Voorzieningen van het besturingssysteem.

  Toets voor draadloze communicatie gebruiken
  De computer is voorzien van een sleutel voor draadloze communicatie, een of meer draadloze
  apparaten en een lampje voor draadloze communicatie. Standaard zijn alle apparaten voor draadloze
  communicatie geactiveerd en brandt het lampje voor draadloze communicatie wit wanneer u de
  computer aanzet.
  Het lampje voor draadloze communicatie geeft niet de status van afzonderlijke apparaten voor
  draadloze communicatie aan, maar de status van deze apparaten als groep. Wanneer het lampje voor
  draadloze communicatie wit brandt, zijn een of meer apparaten voor draadloze communicatie
  ingeschakeld. Wanneer het lampje voor draadloze communicatie oranje is, zijn alle apparaten voor
  draadloze communicatie uitgeschakeld.
  Omdat alle apparaten voor draadloze communicatie standaard zijn geactiveerd, kunt u de toets voor
  draadloze communicatie gebruiken om alle draadloze apparatuur tegelijk in of uit te schakelen. Een
  afzonderlijk apparaat voor draadloze communicatie kan worden bestuurd via Wireless Assistant (alleen
  bepaalde modellen) of via het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen).

  Apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  15 • Page 28

  OPMERKING: Als de apparaten voor draadloze communicatie zijn uitgeschakeld in Computer Setup
  (Computerinstellingen), kunt u ze niet besturen met de sleutel voor draadloze communicatie totdat u ze
  weer inschakelt.

  Wireless Assistant software gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  Een apparaat voor draadloze communicatie kan worden in- of uitgeschakeld via Wireless Assistant.
  Wanneer een apparaat voor draadloze communicatie is gedeactiveerd in Computer Setup, moet het
  eerst opnieuw worden geactiveerd in Computer Setup voordat het kan worden in- of uitgeschakeld via
  Wireless Assistant.
  OPMERKING: Als u een draadloos apparaat activeert of inschakelt betekent dit niet dat de computer
  automatisch verbinding maakt met een netwerk of Bluetooth-apparaat.
  Om de status van de apparaten voor draadloze communicatie te bekijken, klikt u op het pictogram
  Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het systeemvak) en plaatst u de
  aanwijzer op het pictogram voor draadloze communicatie.
  Als het pictogram voor draadloze communicatie niet wordt weergegeven in het systeemvak, wijzigt u
  als volgt de eigenschappen voor Wireless Assistant:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Windows
  Mobiliteitscentrum.

  2.

  Klik op het pictogram voor draadloze communicatie op de tegel Wireless Assistant. Deze bevindt
  zich in de onderste rij van het Windows Mobiliteitscentrum.

  3.

  Klik op Eigenschappen.

  4.

  Schakel het selectievakje HP Wireless Assistant icon in notification area (Pictogram voor HP
  Wireless Assistant in systeemvak) in.

  5.

  Klik op Toepassen.

  6.

  Klik op Sluiten.

  Raadpleeg de online Help van de Wireless Assistant software voor meer informatie.
  1.

  Open Wireless Assistant door te klikken op het pictogram voor draadloze communicatie in
  Windows Mobiliteitscentrum.

  2.

  Klik op de knop Help.

  Voorzieningen van het besturingssysteem gebruiken
  Sommige besturingssystemen bieden ook de mogelijkheid om geïntegreerde apparaten voor draadloze
  communicatie en de draadloze verbinding te beheren. Zo biedt Windows het Netwerkcentrum waarmee
  u een verbinding of netwerk tot stand kunt brengen, verbinding kunt maken met een netwerk, draadloze
  netwerken kunt beheren en netwerkproblemen kunt diagnosticeren en verhelpen.
  U opent het Netwerkcentrum door te klikken op Start > Configuratiescherm > Netwerk en
  internet > Netwerkcentrum.
  Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie.

  Draadloos netwerk gebruiken
  Met een WLAN-apparaat kunt u toegang krijgen tot een draadloos netwerk (WLAN), dat bestaat uit
  andere computers en accessoires die met elkaar zijn verbonden door een draadloze router of een
  draadloos toegangspunt.

  16

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 29

  OPMERKING: De termen draadloze router en draadloos toegangspunt worden vaak door elkaar
  gebruikt.


  Grote draadloze netwerken, zoals draadloze bedrijfsnetwerken en openbare draadloze netwerken,
  werken meestal met draadloze toegangspunten, die een groot aantal computers en accessoires
  ondersteunen en kritieke netwerkfuncties kunnen afschermen.  Een draadloos thuisnetwerk of een klein draadloos kantoornetwerk werkt meestal met een
  draadloze router, die ervoor zorgt dat meerdere draadloze en bekabelde computers een
  internetverbinding, een printer en bestanden kunnen delen zonder dat daar extra hardware of
  software aan te pas komt.

  Als u het WLAN-apparaat in de computer wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een WLANinfrastructuur (aangeboden door een aanbieder van netwerkdiensten of een openbaar netwerk of
  bedrijfsnetwerk).

  Draadloos netwerk installeren
  Als u een draadloos netwerk wilt installeren en verbinding wilt maken met internet, heeft u de volgende
  apparatuur nodig:


  een breedbandmodem (DSL- of kabelmodem) (1) en een internetservice met hoge snelheid via
  een abonnement bij een internetprovider;  een draadloze router (afzonderlijk aan te schaffen) (2);  de computer met voorzieningen voor draadloze communicatie (3).

  De volgende afbeelding laat een voorbeeld zien van een installatie van een draadloos netwerk dat is
  verbonden met internet.

  Naarmate uw netwerk groter wordt, kunnen extra draadloze en bekabelde computers op het netwerk
  worden aangesloten voor toegang tot internet.
  Als u hulp nodig heeft bij het installeren van een draadloos netwerk, raadpleeg dan de informatie die
  de routerfabrikant of uw internetprovider heeft verstrekt.

  Draadloos netwerk beveiligen
  Aangezien de WLAN-standaard is ontwikkeld met slechts beperkte beveiligingsfuncties die niet zijn
  opgewassen tegen krachtige aanvallen, is het van cruciaal belang dat u begrijpt dat draadloze
  netwerken gevoelig zijn voor de welbekende veiligheidsrisico’s.
  Draadloze netwerken in openbare zones, of "hotspots", zoals café's en luchthavens, zijn mogelijk
  helemaal niet beveiligd. Door fabrikanten van producten voor draadloze communicatie en aanbieders
  van hotspotservices worden nieuwe technologieën ontwikkeld om de openbare ruimte veiliger en
  anoniemer te maken. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging van uw computer op een hotspot, kunt
  u uw netwerkactiviteiten het beste beperken tot niet-kritieke e-mailactiviteiten en oppervlakkig surfen
  op internet.
  Wanneer u een draadloos netwerk installeert of verbinding maakt met een bestaand draadloos netwerk,
  is het altijd belangrijk de beveiligingsvoorzieningen in te schakelen om het netwerk te beveiligen tegen

  Draadloos netwerk gebruiken

  17 • Page 30

  onbevoegde toegang. De gangbare beveiligingsniveaus zijn Wi-Fi Protected Access (WPA) en Wired
  Equivalent Privacy (WEP). Aangezien draadloze radiosignalen tot buiten het netwerk reiken, kunnen
  andere WLAN-apparaten onbeschermde signalen opvangen en verbinding maken met uw netwerk
  (onuitgenodigd) of informatie opvangen die via het netwerk wordt verzonden. U kunt echter de volgende
  voorzorgsmaatregelen nemen om uw draadloze netwerk hiertegen te beschermen:


  Gebruik een zender met ingebouwde beveiliging
  Veel basisstations, gateways en routers hebben ingebouwde beveiligingsvoorzieningen, zoals
  protocollen voor beveiliging van draadloze communicatie en firewalls. Met behulp van de juiste
  draadloze zender kunt u uw netwerk beschermen tegen de meest voorkomende
  beveiligingsrisico’s van draadloze communicatie.  Gebruik een firewall
  Een firewall is een barrière die gegevens en verzoeken om gegevens controleert die naar uw
  netwerk worden gestuurd, en vervolgens alle verdachte items verwijdert. Firewalls zijn verkrijgbaar
  in vele soorten, zowel softwarematig als hardwarematig. In sommige netwerken wordt een
  combinatie van beide typen gebruikt.  Gebruik codering voor draadloze communicatie
  Voor draadloze netwerken zijn verschillende geavanceerde coderingsprotocollen beschikbaar.
  Zoek de oplossing die voor uw netwerkbeveiliging het beste resultaat biedt:


  WEP (Wired Equivalent Privacy) is een protocol ter beveiliging van draadloze communicatie
  dat gebruikmaakt van een WEP-sleutel om alle netwerkgegevens te coderen voordat ze
  worden verzonden. In de meeste gevallen kunt u de WEP-sleutel laten toewijzen door het
  netwerk. Maar u kunt ook uw eigen sleutel instellen, een andere sleutel genereren of andere
  geavanceerde opties kiezen. Zonder de juiste sleutel kunnen anderen niet gebruikmaken van
  het draadloze netwerk.  WPA (Wi-Fi Protected Access) maakt, net zoals WEP, gebruik van beveiligingsinstellingen
  om gegevens te coderen en te decoderen die via het netwerk worden verzonden. In plaats
  van één statische beveiligingssleutel te gebruiken voor coderingen, zoals bij WEP, gebruikt
  WPA TKIP (temporal key integrity protocol) om op dynamische wijze een nieuwe sleutel te
  genereren voor elk pakket. Bovendien wordt voor elke computer in het netwerk een
  afzonderlijke sleutelset gegenereerd.

  Verbinding maken met een draadloos netwerk
  Ga als volgt te werk om verbinding met het WLAN te maken:
  1.

  Controleer of het WLAN-apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld, brandt het
  lampje voor draadloze communicatie wit. Als het lampje voor draadloze communicatie oranje
  brandt, drukt u op de knop voor draadloze communicatie.

  2.

  Klik op het netwerkpictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

  3.

  Selecteer uw WLAN in de lijst.

  4.

  Klik op Verbinding maken.
  Als het netwerk een beveiligd WLAN is, wordt u gevraagd een netwerkbeveiligingssleutel in te
  voeren. Dit is een beveiligingscode. Typ de code en klik vervolgens op OK om de verbinding te
  voltooien.
  OPMERKING: Als er geen WLAN's worden weergegeven, betekent dit dat u zich buiten het
  bereik van een draadloze router of toegangspunt bevindt.

  18

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 31

  OPMERKING: Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven, klikt u op Netwerkcentrum
  openen en vervolgens op Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen. Een lijst met
  opties wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen om handmatig een netwerk te zoeken en daarmee
  verbinding te maken, of om een nieuwe netwerkverbinding in te stellen.
  Nadat de verbinding is gemaakt, beweegt u de muisaanwijzer over het netwerkpictogram in het
  systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk om de naam en status van de verbinding te controleren.
  OPMERKING: Het effectieve bereik (de reikwijdte van de draadloze signalen) varieert al naar gelang
  de WLAN-implementatie, het merk router en interferentie van andere elektronische apparaten of
  verschillende typen wanden en vloeren.
  Meer informatie over het gebruik van een draadloss netwerk is beschikbaar via de volgende
  hulpbronnen:


  Informatie van uw internetprovider en de instructies van de fabrikant die bij de router en andere
  apparatuur voor draadloze netwerken zijn geleverd  Help en ondersteuning, waar u informatie vindt en koppelingen naar websites.

  Neem voor een lijst met openbare draadloze netwerken bij u in de buurt contact op met uw
  internetprovider of zoek op het web. Ga naar de website van uw internetprovider of zoek op internet
  met de zoekterm "hotspot". Informeer bij elke locatie met een openbaar draadloos netwerk naar de
  kosten en de vereisten voor een verbinding.
  Neem contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling voor aanvullende informatie over de manier
  waarop u met de computer verbinding kunt maken met een bedrijfsnetwerk.

  Naar een ander netwerk roamen
  Wanneer u uw computer binnen het bereik van een ander draadloos netwerk plaatst, probeert Windows
  verbinding te maken met dat netwerk. Als de poging slaagt, wordt uw computer automatisch verbonden
  met het nieuwe netwerk. Als het nieuwe netwerk niet door Windows wordt herkend, volgt u dezelfde
  procedure die u eerder gebruikte om verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie
  gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  Een Bluetooth-apparaat verzorgt draadloze communicatie over korte afstanden en vervangt hierdoor
  de fysieke kabelverbindingen waarmee elektronische apparaten traditioneel gekoppeld zijn, zoals de
  volgende:


  computers (desktop- en notebookcomputers, PDA's)  telefoons (mobiele telefoons, draadloze telefoons, gecombineerde GSM/PDA's (smart phones))  beeldverwerkingsapparatuur (printers, camera's)  geluidsapparatuur (headsets, luidsprekers)

  Bluetooth-apparaten maken peer-to-peer-communicatie mogelijk, waardoor u een PAN (Personal Area
  Network – persoonlijk netwerk) van Bluetooth-apparaten kunt instellen. Raadpleeg de Help-functie van
  Bluetooth-software voor informatie over de configuratie en het gebruik van Bluetooth-apparaten.

  Bluetooth en Internetverbinding delen (ICS)
  HP adviseert om een computer met Bluetooth niet te gebruiken als host en te gebruiken als gateway
  die door andere computers kan worden gebruikt om verbinding met internet te maken. Wanneer twee
  of meer computers met elkaar zijn verbonden via Bluetooth en ICS is geactiveerd op een van de

  Bluetooth-apparaten voor draadloze communicatie gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  19 • Page 32

  computers, kunnen de andere computers mogelijk geen verbinding maken met internet via het
  Bluetooth-netwerk.
  De kracht van Bluetooth ligt in het synchroniseren van informatietransfers tussen uw computer en
  draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, printers, camera’s en PDA’s. Het is een beperking van
  Bluetooth en het Windows-besturingssysteem dat geen consistente verbinding gemaakt kan worden
  tussen twee of meer computers om internet te delen via Bluetooth.

  Problemen met draadloze verbinding oplossen
  Enkele mogelijke oorzaken van problemen met draadloze verbindingen zijn:


  De netwerkconfiguratie (SSID of beveiliging) is gewijzigd.  Een apparaat voor draadloze communicatie is niet correct geïnstalleerd of is uitgeschakeld.  Er is een storing opgetreden in een apparaat voor draadloze communicatie of router.  Signalen van het apparaat voor draadloze communicatie worden verstoord door andere apparaten.

  OPMERKING: Apparaten voor draadloze netwerken worden alleen met bepaalde computermodellen
  geleverd. Als draadloos netwerken niet voorkomt in de lijst met voorzieningen op de oorspronkelijke
  computerverpakking, kunt u de computer van deze mogelijkheid voorzien door een apparaat voor
  draadloze communicatie aan te schaffen.
  Voordat u de reeks mogelijke oplossingen voor uw netwerkverbindingsprobleem doorloopt, controleert
  u eerst of voor elk apparaat voor draadloze communicatie een stuurprogramma is geïnstalleerd.
  Als een computer niet op de gewenste manier verbinding maakt met het netwerk, volgt u de procedures
  in dit hoofdstuk om een diagnose te stellen en het probleem op te lossen.

  Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk
  Als het niet lukt verbinding te maken met een draadloos netwerk, controleert u of het geïntegreerde
  WLAN-apparaat correct is geïnstalleerd op uw computer.
  OPMERKING: Windows kent de voorziening Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt u om toestemming of om uw wachtwoord gevraagd voor taken
  zoals het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging.

  2.

  Klik in het veld Systeem op Apparaatbeheer.

  3.

  Klik op de pijl naast Netwerkadapters om de lijst uit te vouwen en alle adapters weer te geven.

  4.

  Zoek het WLAN-apparaat in de lijst met netwerkadapters. De vermelding van een WLAN-apparaat
  bevat de term draadloos, draadloos LAN, WLAN, Wi-Fi of 802.11.
  Als geen WLAN-apparaat wordt weergegeven, is uw computer niet voorzien van een geïntegreerd
  WLAN-apparaat of is het bijbehorende stuurprogramma niet correct geïnstalleerd.

  Raadpleeg de koppelingen naar websites in Help en ondersteuning als u meer wilt weten over het
  oplossen van problemen met draadloze netwerken.

  20

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 33

  Kan geen verbinding maken met een voorkeursnetwerk
  Windows kan automatisch een beschadigde verbinding met een draadloos netwerk herstellen.


  Als een netwerkpictogram wordt weergegeven in het systeemvak aan de rechterkant van de
  taakbalk, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en klikt u vervolgens op Problemen
  oplossen.
  Windows reset uw netwerkapparaat en probeert opnieuw verbinding te maken met een van de
  voorkeursnetwerken.  Ga als volgt te wrk als er geen netwerkpictogram wordt weergegeven in het systeemvak:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik op Problemen oplossen en selecteer vervolgens het netwerk dat u wilt herstellen.

  Netwerkpictogram wordt niet weergegeven
  Als het netwerkpictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak nadat u het WLAN heeft
  geconfigureerd, betekent dit dat het softwarestuurprogramma ontbreekt of beschadigd is. Mogelijk wordt
  ook een Windows-foutbericht weergegeven dat een apparaat niet gevonden is. Installeer het
  stuurprogramma opnieuw.
  Ga als volgt te werk om de nieuwste versie van de software voor het WLAN-apparaat in de computer
  op te halen:
  1.

  Open een internetbrowser en ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer uw land of regio.

  3.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ het modelnummer
  van uw computer in het zoekvak.

  4.

  Druk op enter en volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING: Als u het WLAN-apparaat dat u gebruikt afzonderlijk heeft aangeschaft, raadpleegt u
  de website van de leverancier voor de nieuwste versie.

  Actuele netwerkbeveiligingscodes zijn niet beschikbaar
  Als u wordt gevraagd om een netwerksleutel of netwerknaam (SSID) wanneer u verbinding wilt maken
  met een WLAN, is het netwerk beveiligd. U hebt de huidige codes nodig om verbinding te kunnen maken
  met een beveiligd netwerk. De SSID en de netwerksleutel zijn alfanumerieke codes waarmee de
  computer door het netwerk wordt herkend. U geeft deze codes in de computer op.


  Voor een netwerk dat is verbonden met uw persoonlijke draadloze router, raadpleegt u de
  gebruikershandleiding bij de router voor instructies aangaande het instellen van dezelfde codes
  op de router en het WLAN-apparaat.  Voor een particulier netwerk, zoals een netwerk in een kantoor of in een openbare internetchatruimte, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor de juiste codes, en voert u de codes
  in wanneer hierom wordt gevraagd.
  Sommige netwerken wijzigen de SSID of netwerksleutels voor hun routers of toegangspunten
  periodiek om de veiligheid te verbeteren. Als dat het geval is, wijzigt u de corresponderende codes
  in uw computer dienovereenkomstig.

  Problemen met draadloze verbinding oplossen

  21 • Page 34

  Als u nieuwe sleutels en een nieuwe SSID heeft ontvangen voor een netwerk en u eerder was verbonden
  met dat netwerk, gaat u als volgt te werk om verbinding te maken met het netwerk:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik op Draadloze netwerken beheren in het linkerdeelvenster.
  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar
  meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

  3.

  Selecteer het netwerk in de lijst, klik met de rechtermuisknop op het netwerk en klik vervolgens op
  Eigenschappen.
  OPMERKING: Indien het gewenste netwerk niet vermeld wordt, overlegt u met uw
  netwerkbeheerder om zeker te stellen dat de router of het toegangspunt werkt.

  4.

  Klik op het tabblad Beveiliging en voer vervolgens de correcte codering voor draadloze
  communicatie in in het veld Netwerkbeveiligingssleutel.

  5.

  Klik op OK om deze instellingen op te slaan.

  Verbinding met een draadloos netwerk is zeer zwak
  Als de verbinding zeer zwak is, of als uw computer geen verbinding met een draadloos netwerk kan
  maken, kunt u als volgt de interferentie (storende signalen) van andere apparatuur minimaliseren:


  Verplaats uw computer dichter naar de draadloze router of het toegangspunt.  Schakel tijdelijk apparaten zoals een magnetron, draadloze telefoon of mobiele telefoon uit, om
  storing door andere apparaten te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een magnetron,
  draadloze telefoon of mobiele telefoon.

  Als de verbinding niet beter wordt, probeert u het apparaat te dwingen om alle verbindingswaarden
  opnieuw in te stellen:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum.

  2.

  Klik op Draadloze netwerken beheren in het linkerdeelvenster.
  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare WLAN's. Als u zich in een hotspot bevindt waar
  meerdere WLAN's actief zijn, worden er meerdere netwerken weergegeven.

  3.

  Klik op een netwerk en klik vervolgens op Verwijderen.

  Kan geen verbinding maken met de draadloze router
  Als uw pogingen om verbinding te maken met de draadloze router niet lukken, stelt u de draadloze router
  opnieuw in door te zorgen dat de router gedurende 10 tot 15 seconden geen elektrische voeding krijgt.
  Als de computer nog geen verbinding maakt met het draadloze netwerk, start u de draadloze router
  opnieuw op. Raadpleeg de instructies van de routerfabrikant voor nadere informatie.

  Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  Het modem moet zijn aangesloten op een analoge telefoonlijn via een 6-pins RJ-11-modemkabel (niet
  meegeleverd). In sommige landen is ook een modemkabeladapter (apart verkrijgbaar) voor specifieke
  landen vereist. Connectoren voor digitale PBX-systemen lijken mogelijk op analoge
  telefoonconnectoren maar zijn niet compatibel met het modem.

  22

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 35

  WAARSCHUWING! Wanneer u het interne analoge modem aansluit op een digitale lijn kan dit het
  modem permanent beschadigen. Koppel de modemkabel onmiddellijk los als u deze per ongeluk op
  een digitale lijn hebt aangesloten.
  Als de modemkabel een ruisonderdrukkingscircuit (1) bevat, waarmee storing van de ontvangst van tven radiosignalen wordt voorkomen, sluit u de kabel aan op de computer met het uiteinde waar zich het
  ruisonderdrukkingscircuit bevindt (2).

  Een modemkabel aansluiten (apart verkrijgbaar)
  WAARSCHUWING! Sluit geen modemkabel (apart verkrijgbaar) of telefoonkabel aan op de RJ-45netwerkconnector om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te
  beperken.
  Ga als volgt te werk om een modemkabel aan te sluiten:
  1.

  Steek de modemkabel in de modemconnector (1) van de computer.

  2.

  Steek de modemkabel in de RJ-11-telefoonaansluiting in de muur (2).

  Modemkabeladapter voor specifieke landen/regio's aansluiten (apart
  verkrijgbaar)
  Telefoonconnectoren verschillen per land. Als u het modem en de modemkabel (apart verkrijgbaar) wilt
  gebruiken buiten het land of de regio waarin u de computer hebt aangeschaft, moet u een
  modemkabeladapter (apart verkrijgbaar) aanschaffen voor specifieke landen/regio's.

  Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  23 • Page 36

  Volg deze stappen om het modem aan te sluiten op een analoge telefoonlijn die geen RJ-11telefoonconnector heeft:
  1.

  Steek de modemkabel in de modemconnector (1) van de computer.

  2.

  Steek de modemkabel in de modemkabeladapter voor specifieke landen (2).

  3.

  Steek de landspecifieke modemkabel (3) in de telefoonaansluiting in de muur.

  Locatie-instelling selecteren
  Huidige locatieselectie weergeven
  Ga als volgt te werk om de huidige locatie-instelling voor het modem weer te geven:

  24

  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm.

  2.

  Klik op Klok, taal en regio.

  3.

  Klik op Landinstelling.

  4.

  Klik op het tabblad Locatie om uw locatie weer te geven.

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 37

  Nieuwe locaties toevoegen tijdens het reizen
  Een locatie-instelling voor het land waarin u de computer hebt aangeschaft, is standaard de enige
  beschikbare locatie-instelling voor het modem. Als u naar verschillende landen reist, stelt u het interne
  modem in op een locatie-instelling die voldoet aan de gebruiksnormen van het land waarin u het modem
  gebruikt.
  Wanneer u nieuwe locatie-instellingen toevoegt, worden deze opgeslagen door de computer zodat u
  op elk moment kunt schakelen tussen de instellingen. U kunt meerdere locatie-instellingen toevoegen
  voor elk land.
  VOORZICHTIG: Wis de huidige landinstellingen voor het modem niet, om te voorkomen dat u de
  instellingen voor uw eigen land verliest. Voeg een nieuwe configuratie toe voor elke locatie waar u het
  modem gebruikt. Op die manier kunt u het modem in andere landen gebruiken, terwijl de configuratie
  voor uw eigen land behouden blijft.
  VOORZICHTIG: Selecteer het land waarin de computer zich bevindt, om te voorkomen dat u het
  modem configureert op een manier die in strijd is met de lokale wet- en regelgeving voor
  telecommunicatie. Mogelijk functioneert het modem niet correct als het verkeerde land is geselecteerd.
  Ga als volgt te werk om een locatie-instelling voor het modem toe te voegen:
  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik op
  Modeminstellingen.
  OPMERKING: U moet een initieel (actueel) locatie-netnummer instellen voordat u het tabblad
  Kiesregels kunt zien. Als u nog niet eerder een locatie hebt ingesteld, wordt u gevraagd om de
  locatie op te geven wanneer u op Modeminstellingen klikt.

  3.

  Klik vervolgens op het tabblad Kiesregels.

  4.

  Klik op Nieuw. (Het venster Nieuwe locatie wordt weergegeven.)

  5.

  In het vak Locatienaam typt u een naam (zoals “thuis” of “werk”) voor de nieuwe locatie-instelling.

  6.

  Selecteer een land of regio in de keuzelijst Land/regio. (Indien u een land of regio selecteert die
  niet ondersteund wordt door het modem, wordt de land/regio-selectie voor VS or VK standaard
  weergegeven.)

  7.

  Voer het netnummer, een telecombedrijfcode (indien nodig) en het nummer om een externe lijn te
  openen in (indien nodig).

  8.

  Naast Kiezen met, klikt u op Toon of Puls.

  9.

  Klik op OK om uw nieuwe locatie-instelling op te slaan. (Het venster Telefoon- en modemopties
  wordt weergegeven.)

  10. Ga als volgt te werk:


  Klik op OK om uw nieuwe locatie-instelling als de huidige locatie op te slaan.  Selecteer uw voorkeur in de instellingen in de lijst Locatie en klik vervolgens op OK om een
  andere locatie-instelling als de huidige locatie-instelling te selecteren.

  OPMERKING: U kunt de voorgaande procedure gebruiken om locatie-instellingen toe te voegen
  voor locaties binnen uw eigen land en in andere landen. U kunt bijvoorbeeld een instelling 'Werk'
  toevoegen met kiesregels voor het bereiken van een externe lijn.

  Modem gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  25 • Page 38

  Problemen met de reisverbinding oplossen
  Als u problemen ondervindt met de modemverbinding bij gebruik van de computer buiten het land waarin
  u de computer hebt aangeschaft, probeert u de volgende suggesties:


  Controleer het type telefoonlijn.
  Het modem vereist een analoge en geen digitale telefoonlijn. Een lijn die omschreven wordt als
  een PBX-lijn is gewoonlijk een digitale lijn. Een telefoonlijn die omschreven wordt als een datalijn,
  faxapparaatlijn, modemlijn of standaard telefoonlijn is gewoonlijk een analoge lijn.  Controleer op puls- of toonkeuze.
  Een analoge telefoonlijn ondersteunt een van twee kiesmodi: puls- of toonkeuze. Deze opties voor
  de kiesmodus worden geselecteerd in de instellingen Telefoon- en modemopties. De
  geselecteerde optie voor de kiesmodus moet overeenkomen met de kiesmodus die ondersteund
  wordt door de telefoonlijn in uw locatie.
  Doe het volgende om de kiesmodus te bepalen die ondersteund wordt door een telefoonlijn: kies
  enkele cijfers op de telefoon en luister vervolgens naar kliktonen (pulsen) of pieptonen. Kliktonen
  wijzen erop dat de telefoonlijn pulskeuze ondersteunt. Pieptonen wijzen erop dat de telefoonlijn
  toonkeuze ondersteunt.
  Ga als volgt te werk om de kiesmodus in uw huidige modemlocatie-instelling te wijzigen:  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik
  op Modeminstellingen.

  3.

  Klik vervolgens op het tabblad Kiesregels.

  4.

  Selecteer uw modemlocatie-instelling.

  5.

  Klik op Bewerken.

  6.

  Klik op Toon of Puls.

  7.

  Klik twee keer op OK.

  Controleer het telefoonnummer dat u kiest en de respons van het externe modem.
  Kies een telefoonnummer, controleer of er een respons is van het externe modem en haak
  vervolgens in.  Stel het modem zodanig in dat kiestonen genegeerd worden.
  Indien het modem een kiestoon ontvangt die het niet kan herkennen, kiest het modem niet en
  verschijnt een foutbericht “Geen kiestoon”.
  Ga als volgt te werk om het modem zodanig in te stellen dat alle kiestonen worden genegeerd
  alvorens te kiezen:

  26

  1.

  Selecteer Start > Apparaten en printers.

  2.

  Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en klik
  op Modeminstellingen.

  3.

  Klik vervolgens op het tabblad Modems.

  4.

  Klik op de vermelding van het modem in de lijst.

  5.

  Klik op Eigenschappen.

  6.

  Klik op Modem.

  Hoofdstuk 2 Netwerk • Page 39

  7.

  Schakel het selectievakje uit voor Op kiestoon wachten voordat het nummer wordt
  gekozen.

  8.

  Klik twee keer op OK.

  Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN)
  Als u verbinding wilt maken met een lokaal netwerk (LAN), hebt u een 8-pins RJ-45-netwerkkabel nodig
  (niet meegeleverd). Als de netwerkkabel een ruisonderdrukkingscircuit (1) bevat, waarmee storing van
  de ontvangst van tv- en radiosignalen wordt voorkomen, sluit u de kabel aan op de computer met het
  uiteinde waar zich het ruisonderdrukkingscircuit bevindt (2).

  U sluit de netwerkkabel als volgt aan:
  1.

  Sluit de netwerkkabel aan op de netwerkconnector van de computer (1).

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een netwerkaansluiting in de wand (2).

  WAARSCHUWING! Sluit geen modem- of telefoonkabel aan op een RJ-45-netwerkconnector,
  om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.

  Verbinding maken met een lokaal netwerk (LAN)

  27 • Page 40

  3

  Cursorbesturing en toetsenbord

  Cursorbesturing gebruiken
  Voorkeuren voor aanwijsapparaten instellen
  Via de eigenschappen voor de muis in Windows kunt u de instellingen voor aanwijsapparaten
  aanpassen aan uw wensen. U kunt bijvoorbeeld de knopconfiguratie, kliksnelheid en opties voor de
  aanwijzer instellen.
  Als u de eigenschappen van de muis wilt weergeven, selecteert u Start > Apparaten en printers. Klik
  vervolgens met de rechtermuisknop op het apparaat dat uw computer weergeeft en selecteer
  Muisinstellingen.

  Touchpad gebruiken
  Als u de aanwijzer wilt verplaatsen, schuift u uw vinger over het oppervlak van het touchpad in de richting
  waarin u de aanwijzer wilt bewegen. Gebruik de knoppen van het touchpad zoals u de knoppen op een
  externe muis zou gebruiken. Als u omhoog en omlaag wilt schuiven met de verticale schuifzone van het
  touchpad, schuift u met uw vinger omhoog en omlaag over de lijnen.
  OPMERKING: Als u het touchpad gebruikt om de aanwijzer te verplaatsen, haalt u eerst uw vinger
  van het touchpad voordat u uw vinger op de schuifzone plaatst. Als u uw vinger doorschuift van het
  touchpad naar de schuifzone, wordt de schuiffunctie niet geactiveerd.

  Externe muis aansluiten
  U kunt een externe USB-muis aansluiten op de computer via een van de USB-poorten op de computer.
  Een draadloze Bluetooth-muis kan alleen worden gebruikt op computers die draadloze communicatie
  via Bluetooth ondersteunen (alleen bepaalde modellen); volg de instructies die zijn meegeleverd met
  het apparaat.

  Toetsenbord gebruiken
  Hotkeys gebruiken
  Sneltoetsen zijn combinaties van de fn-toets (1) met de esc-toets (2) of met een van de functietoetsen
  (3).
  De pictogrammen op de toetsen f1 tot en met f12 vertegenwoordigen de sneltoetsfuncties.
  Sneltoetsfuncties en procedures voor sneltoetsen worden beschreven in de volgende gedeelten.
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  28

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 41

  Functie

  Hotkey

  Systeeminformatie weergeven

  fn+esc

  Help en ondersteuning openen.

  fn+f1

  Helderheid van het beeldscherm verlagen.

  fn+f2

  Helderheid van het beeldscherm verhogen.

  fn+f3

  Schakelen tussen diverse beeldschermen en andere
  weergaveapparaten.

  fn+f4

  Slaapstand activeren.

  fn+f5

  QuickLock activeren.

  fn+f6

  Geluid uit- en weer inschakelen.

  fn+f7

  Geluidsvolume verlagen.

  fn+f8

  Geluidsvolume verhogen.

  fn+f9

  Het vorige muziekstuk afspelen.

  fn+f10

  Cd, dvd of bd afspelen, onderbreken of hervatten.

  fn+f11

  Het volgende muziekstuk afspelen.

  fn+f12

  Toetsenbord gebruiken

  29 • Page 42

  Functie

  Hotkey

  Systeeminformatie weergeven.

  fn+esc

  Help en ondersteuning openen.

  fn+f1

  Helderheid van het beeldscherm verlagen.

  fn+f2

  Helderheid van het beeldscherm verhogen.

  fn+f3

  Schakelen tussen diverse beeldschermen en andere
  weergaveapparaten.

  fn+f4

  Slaapstand activeren.

  fn+f5

  QuickLock activeren.

  fn+f6

  Webbrowser starten.

  fn+f7

  Printer starten.

  fn+f8

  U voert als volgt een hotkeyopdracht uit met het toetsenbord van de computer:


  Druk kort op de fn-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht.
  – of –  Houd de fn-toets ingedrukt, druk kort op de tweede toets van de hotkeyopdracht en laat vervolgens
  beide toetsen tegelijk los.

  Systeeminformatie weergeven
  Druk op fn+esc om informatie weer te geven over de hardwareonderdelen en het versienummer van
  het BIOS van het systeem.
  In de Windows-weergave van fn+esc wordt de versie van het BIOS (Basic Input-Output System) van
  het systeem weergegeven als de BIOS-datum. Bij sommige computermodellen wordt de BIOS-datum
  weergegeven in decimale notatie. De BIOS-datum wordt ook wel het versienummer van het systeemROM genoemd.

  30

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 43

  Help en ondersteuning openen
  Druk op fn+f1 om Help en ondersteuning te openen.
  Help en ondersteuning geeft informatie over het besturingssysteem Windows. Daarnaast biedt het de
  volgende informatie en hulpmiddelen:


  informatie over uw computer, zoals het model en het serienummer, geïnstalleerde software,
  hardwareonderdelen en specificaties  antwoorden op vragen over het gebruik van de computer  zelfstudieprogramma's, aan de hand waarvan u leert onderdelen en functies van de computer en
  Windows te gebruiken  updates voor het besturingssysteem Windows, stuurprogramma's en de software die bij de
  computer is geleverd  controles van de functionaliteit van de computer  geautomatiseerde en interactieve probleemoplossing, oplossingen voor herstel en procedures
  voor systeemherstel  koppelingen naar ondersteuningsspecialisten

  Helderheid van het scherm verlagen
  Druk op fn+f2 om de helderheid van het scherm te verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om de
  helderheid steeds verder te verlagen.

  Helderheid van het scherm verhogen
  Druk op fn+f3 om de helderheid van het scherm te verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om de
  helderheid steeds verder te verhogen.

  Schakelen tussen beeldschermen
  Druk op fn+f4 om te schakelen tussen de weergaveapparaten die op het systeem zijn aangesloten. Als
  bijvoorbeeld een monitor op de computer is aangesloten, wordt de weergave iedere keer dat u op fn
  +f4 drukt, overgeschakeld tussen het scherm van de computer, de monitor, en zowel het
  computerscherm als de monitor tegelijk.
  De meeste externe monitoren maken gebruik van de externe-VGA-videostandaard om videogegevens
  van de computer te ontvangen. De hotkey fn+f4 kan ook de weergave overschakelen van en naar tussen
  andere apparaten die van de computer weergavegegevens ontvangen.
  De volgende video-overdrachtstypen (inclusief voorbeelden van de apparaten die deze gebruiken)
  worden ondersteund door de hotkey fn+f4:


  LCD (beeldscherm van de computer)  externe VGA (de meeste externe monitoren)  HDMI (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en video-opnamekaarten met een
  HDMI-poort)  Samengestelde video (televisies, camcorders, dvd-spelers, videorecorders en videoopnamekaarten met een samengestelde-video-ingang)
  OPMERKING: Samengestelde videoapparaten kunnen alleen op het systeem worden
  aangesloten via een optioneel dockingapparaat of optioneel uitbreidingsproduct.

  Toetsenbord gebruiken

  31 • Page 44

  Slaapstand activeren (fn+f5)
  VOORZICHTIG: Sla uw werk op voordat u de slaapstand activeert, om het risico van gegevensverlies
  te beperken.
  Druk op fn+f5 om de slaapstand te activeren.
  Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, worden de gegevens in het systeemgeheugen opgeslagen,
  wordt het scherm leeggemaakt en energie bespaard. Wanneer de computer in de slaapstand staat,
  knipperen de aan/uit-lampjes.
  De computer moet zijn ingeschakeld om de slaapstand te kunnen activeren.
  OPMERKING: Als de acculading een kritiek laag niveau bereikt terwijl de computer in de slaapstand
  staat, wordt automatisch de hibernationstand geactiveerd en worden de gegevens die zich in het
  geheugen bevinden op de vaste schijf opgeslagen. Standaard is ingesteld dat de hibernationstand wordt
  geactiveerd als de acculading kritiek laag is, maar u kunt deze instelling wijzigen met behulp van de
  optie Energiebeheer in het Configuratiescherm van Windows.
  Druk kort op de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
  De functie van de hotkey fn+f5 kan worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld de hotkey fn+f5 zodanig
  instellen dat u hiermee de hibernationstand activeert in plaats van de slaapstand.
  OPMERKING: In alle vensters in het besturingssysteem Windows verwijst de term slaapstandknop
  naar de hotkey fn+f5.

  QuickLock activeren (fn+f6) (alleen bepaalde modellen)
  Druk op fn+f6 om de beveiligingsvoorziening QuickLock te activeren.
  QuickLock beschermt uw gegevens door het aanmeldvenster van het besturingssysteem weer te geven.
  Als het aanmeldingsvenster wordt weergegeven, kan de computer pas worden gebruikt nadat een
  gebruikerswachtwoord of beheerderswachtwoord voor Windows is ingevoerd.
  OPMERKING: Het is noodzakelijk dat u een gebruikerswachtwoord of een beheerderswachtwoord
  voor Windows instelt voordat u QuickLock gaat gebruiken. Raadpleeg Help en ondersteuning voor
  instructies.
  Als u QuickLock wilt activeren, drukt u op fn+f6. Het aanmeldingsvenster wordt weergegeven en de
  computer wordt vergrendeld. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om uw Windowsgebruikerswachtwoord of Windows-beheerderswachtwoord in te voeren en toegang te krijgen tot de
  computer.

  Webbrowser starten (fn+f7) (alleen bepaalde modellen)
  Druk op fn+f7 om uw standaardwebbrowser te starten.

  Printer starten (fn+f8) (alleen bepaalde modellen)
  Om het weergegeven item af te drukken, drukt u op fn+f8 om uw printer te activeren.

  Geluid in- en uitschakelen (fn+f7) (alleen bepaalde modellen)
  Druk op fn+f7 om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op de hotkey om het geluidsvolume te
  herstellen.

  32

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 45

  Geluidsvolume verlagen (fn+f8) (alleen bepaalde modellen)
  Druk op fn+f8 om het geluidsvolume te verlagen. Houd beide toetsen ingedrukt om het geluidsvolume
  steeds verder te verlagen.

  Geluidsvolume verhogen (fn+f9) (alleen bepaalde modellen)
  Druk op fn+f9 om het geluidsvolume te verhogen. Houd beide toetsen ingedrukt om het geluidsvolume
  steeds verder te verhogen.

  Vorige muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of een dvd of (fn+f10) (alleen bepaalde
  modellen)
  Als een audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op fn+f10 om het vorige muziekstuk van de cd of het
  vorige gedeelte van de dvd af te spelen.

  Audio-cd of dvd afspelen, onderbreken of hervatten (fn+f11) (alleen bepaalde modellen)
  De sneltoets fn+f11 werkt alleen als er een audio-cd of een dvd is geplaatst.


  Als de audio-cd of dvd niet wordt afgespeeld, drukt u op fn+f11 om het afspelen te starten of te
  hervatten.  Als de audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op fn+f11 om het afspelen te onderbreken.

  Volgende muziekstuk of hoofdstuk op een audio-cd of een dvd (fn+f12) (alleen bepaalde
  modellen)
  Als een audio-cd of dvd wordt afgespeeld, drukt u op fn+f12 om het volgende muziekstuk van de cd of
  het volgende gedeelte van de dvd af te spelen.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken
  U kunt de vijftien toetsen van het geïntegreerde numerieke toetsenblok op dezelfde manier gebruiken
  als de toetsen van een extern toetsenblok. Wanneer het geïntegreerde numerieke toetsenblok is
  ingeschakeld, voert u met elke toets van dit toetsenblok de functie uit die wordt aangegeven door het
  pictogram in de rechterbovenhoek van de toets.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok in- en uitschakelen
  Druk op fn+num lk om het geïntegreerde numerieke toetsenblok in te schakelen. Druk nogmaals op fn
  +num lk om de toetsen weer in hun standaardwerking te gebruiken.
  OPMERKING: Het geïntegreerde numerieke toetsenblok functioneert niet wanneer een extern
  toetsenbord of een extern numeriek toetsenblok is aangesloten op de computer.

  Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken

  33 • Page 46

  Schakelen tussen functies van toetsen op het geïntegreerde toetsenblok
  U kunt tijdelijk schakelen tussen de standaardwerking van de toetsen van het geïntegreerde numerieke
  toetsenblok en de numerieke functie. Gebruik hiervoor de toets fn of de toetsencombinatie fn+shift.


  Als u de toetsenblokfunctie van een toetsenbloktoets wilt activeren wanneer het toetsenblok is
  uitgeschakeld, houdt u de fn-toets ingedrukt terwijl u op de toetsenbloktoets drukt.  Wanneer het toetsenblok is ingeschakeld, gebruikt u de toetsenbloktoetsen als volgt tijdelijk als
  standaardtoetsen:


  Houd de fn-toets ingedrukt en druk op de toetsenbloktoets om kleine letters te typen.  Houd de toetsen fn+shift ingedrukt om hoofdletters te typen.

  Optioneel extern numeriek toetsenblok gebruiken
  Bij de meeste externe numerieke toetsenblokken is de werking van de toetsen afhankelijk van het wel
  of niet ingeschakeld zijn van num lock. (Num lock is standaard uitgeschakeld.) Bijvoorbeeld:


  Wanneer num lock is ingeschakeld, kunt u met de meeste toetsenbloktoetsen cijfers typen.  Wanneer num lock is uitgeschakeld, werken de meeste toetsenbloktoetsen als pijltoetsen, page
  up-toets of page down-toets.

  Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt ingeschakeld, gaat het num lock-lampje op de
  computer branden. Wanneer num lock op een extern toetsenblok wordt uitgeschakeld, gaat het num
  lock-lampje op de computer uit.
  U schakelt als volgt num lock in of uit tijdens het werken op een extern toetsenblok:


  34

  Druk op de toets num lock op het externe toetsenblok, niet op het toetsenbord van de computer.

  Hoofdstuk 3 Cursorbesturing en toetsenbord • Page 47

  4

  Multimedia

  Multimediavoorzieningen
  De computer bevat multimediavoorzieningen waarmee u muziek kunt beluisteren, naar films kunt kijken
  en afbeeldingen en foto's kunt bekijken. De computer beschikt mogelijk over de volgende
  multimediacomponenten:


  Optischeschijfeenheid voor het afspelen van audio- en videoschijven  Geïntegreerde luidsprekers om muziek te beluisteren  Geïntegreerde microfoon om zelf geluid op te nemen  Geïntegreerde webcam waarmee u video kunt opnemen en delen  Vooraf geïnstalleerde multimediasoftware waarmee u muziek, films, afbeeldingen en foto's kunt
  weergeven en beheren  Hotkeys voor snelle toegang tot multimediataken

  OPMERKING: De computer beschikt mogelijk niet over alle vermelde componenten.
  In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u de multimediacomponenten van uw computer herkent
  en gebruikt.

  Multimediacomponenten herkennen
  De volgende afbeelding en tabel geven informatie over de multimediavoorzieningen van de computer.
  OPMERKING: Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde computer.

  Multimediavoorzieningen

  35 • Page 48

  Onderdeel

  Beschrijving

  (1)

  Webcamlampje (alleen bepaalde modellen)

  Aan: de webcam is in gebruik.

  (2)

  Webcam

  Hiermee kunt u videobeelden vastleggen en foto's maken.

  (3)

  Geïntegreerde microfoon

  Hiermee kunt u geluid opnemen.

  (4)

  Audio-uitgang (hoofdtelefoon)

  Hierop kunt u een audioapparaat aansluiten, zoals optionele
  stereoluidsprekers met eigen voeding, een hoofdtelefoon, een
  oortelefoon, een headset of een televisietoestel, om het
  computergeluid via dat apparaat weer te geven.
  OPMERKING: Wanneer u een extern audioapparaat aansluit op
  de hoofdtelefoonuitgang, worden de computerluidsprekers
  uitgeschakeld.

  36

  (5)

  Audio-ingang (microfoon)

  Hierop kunt u een optionele headsetmicrofoon,
  stereomicrofoonarray of monomicrofoon aansluiten.

  (6)

  Luidspreker

  Hiermee wordt het geluid van de computer weergegeven.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 49

  Geluidsvolume aanpassen
  U kunt het geluidsvolume regelen met de volgende voorzieningen:
  Volumetoetsen van de computer (alleen bepaalde modellen):


  Om het geluid te dempen of te herstellen houdt u de fn-toets (1) ingedrukt en drukt u
  vervolgens op de f7-toets (2) Dempen.  Om het geluid zachter te zetten, houdt u de fn-toets (1) ingedrukt en tikt u vervolgens op de
  f8-toets (3) Geluid zachter tot u het gewenste geluidsvolume bereikt.  Om het volume harder te zetten houdt u de fn-toets ingedrukt (1), en tikt u vervolgens op de
  f9-toets (4) toets Geluid harder tot u het gewenste geluidsvolume bereikt.

  Volumeregeling van Windows:
  a.

  Klik op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

  b.

  Zet het geluid harder of zachter door de schuifregelaar omhoog of omlaag te bewegen. Klik
  op het pictogram Het luidsprekervolume dempen om het geluid te dempen.

  – of –
  a.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidsprekers in het systeemvak en klik op
  Volumemixer openen.

  b.

  In de kolom Luidsprekers zet u het geluid harder of zachter door de schuifregelaar omhoog
  of omlaag te bewegen. U kunt het geluid ook uitschakelen door op het pictogram Het
  luidsprekervolume dempen te klikken.

  Ga als volgt te werk om het pictogram Luidsprekers weer te geven in het systeemvak, als dat niet
  het geval is:
  a.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de
  pijl aan de linkerkant van het systeemvak).

  b.

  Klik op Meldingspictogrammen aanpassen.

  Multimediavoorzieningen

  37 • Page 50  c.

  Selecteer Pictogram en meldingen weergeven voor het pictogram Luidsprekers onder
  Gedrag.

  d.

  Klik op OK.

  Volumeregeling van programma:
  Het volume kan ook binnen bepaalde programma’s worden geregeld.

  Multimediasoftware
  Op de computer staat vooraf geïnstalleerde multimediasoftware. Sommige modellen worden geleverd
  met aanvullende multimediasoftware op een optische schijf.
  Afhankelijk van de hardware en software die bij de computer is geleverd, kunnen de volgende
  multimediataken worden ondersteund:


  Digitale media afspelen, waaronder audio- en video-cd's, dvd's en bd's en internetradio.  Gegevens-cd's samenstellen of kopiëren.  Audio-cd's samenstellen, bewerken en branden.  Video's of films maken, bewerken en branden op een dvd of video-cd.

  VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van verlies van gegevens of
  schade aan een schijf te beperken:
  Sluit de computer aan op een betrouwbare externe voedingsbron voordat u naar een schijf schrijft.
  Schrijf niet naar een schijf als de computer op accuvoeding werkt.
  Sluit alle programma's voordat u naar de schijf begint te schrijven, behalve de schrijfsoftware die u
  gebruikt.
  Kopieer niet rechtstreeks van een bronschijf naar een doelschijf of van een netwerkschijf naar een
  doelschijf. Kopieer eerst van een bronschijf of netwerkschijf naar uw vaste schijf en kopieer vervolgens
  van de vaste schijf naar de doelschijf.
  Gebruik het toetsenbord van de computer niet en verplaats de computer niet terwijl de computer naar
  een schijf schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.

  Toegang tot vooraf geïnstalleerde multimediasoftware
  U krijgt als volgt toegang tot vooraf geïnstalleerde software:


  Selecteer Start > Alle programma's en open vervolgens het multimediaprogramma dat u wilt
  gebruiken.

  OPMERKING: Sommige programma’s bevinden zich mogelijk in submappen.

  Multimediasoftware gebruiken
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's en open vervolgens het multimediaprogramma dat u wilt
  gebruiken. Als u bijvoorbeeld Windows Media Player wilt gebruiken voor het afspelen van een
  audio-cd, klik dan op Windows Media Player.
  OPMERKING: Sommige programma’s bevinden zich mogelijk in submappen.

  38

  2.

  Plaats de schijf, bijvoorbeeld een audio-cd, in de optischeschijfeenheid.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 51

  – of –
  1.

  Plaats de schijf, bijvoorbeeld een audio-cd, in de optischeschijfeenheid.
  Het dialoogvenster Automatisch afspelen wordt geopend.

  2.

  Klik op een taak in de lijst met multimediataken.

  Multimediasoftware vanaf een schijf installeren
  1.

  Plaats de schijf in de optischeschijfeenheid.

  2.

  Volg de installatie-instructies die worden gegeven in de installatiewizard.

  3.

  Start de computer opnieuw op als daarom wordt gevraagd.

  OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor informatie over de software
  die bij de computer is geleverd. Deze instructies kunnen worden geleverd op schijf, als online Helpbestanden, of op de website van de fabrikant.

  Audio
  Uw computer biedt de mogelijkheid uiteenlopende audiovoorzieningen te gebruiken:


  Muziek afspelen via de computerluidsprekers en/of aangesloten externe luidsprekers  Geluid opnemen met de interne microfoon of een externe microfoon aansluiten  Muziek downloaden van internet  Multimediapresentaties maken met beeld en geluid  Beeld en geluid overbrengen met expresberichtenprogramma's  Radioprogramma's als audiostream ontvangen (alleen bepaalde modellen) of FM-radiosignalen
  ontvangen  Audio-cd's maken of ‘branden’ (alleen bepaalde modellen)

  Externe audioapparatuur aansluiten
  WAARSCHUWING! Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon, oortelefoon of headset opzet.
  Zo beperkt u het risico van gehoorbeschadiging. Raadpleeg Informatie over voorschriften, veiligheid en
  milieu voor aanvullende informatie over veiligheid.
  Als u externe apparaten zoals externe luidsprekers, een hoofdtelefoon of een microfoon wilt aansluiten,
  raadpleegt u de bij het apparaat verstrekte informatie. Voor optimale resultaten zijn de volgende tips
  van belang:


  Zorg dat de apparaatkabel correct is aangesloten op de juiste connector van de computer.
  (Kabelconnectoren hebben normaliter een kleurcodering die overeenkomt met de
  corresponderende connectoren op de computer.)  Installeer alle stuurprogramma's die zijn vereist voor het externe apparaat.
  OPMERKING: Een stuurprogramma is een vereist programma dat fungeert als "vertaler" tussen
  het apparaat en de programma's die gebruikmaken van het apparaat.

  Audio

  39 • Page 52

  Audiofuncties controleren
  U controleert het systeemgeluid van de computer als volgt:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume op de taakbalk en selecteer vervolgens
  Geluiden.
  – of –
  Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid.

  2.

  Wanneer het venster Geluid verschijnt, klikt u op het tabblad Geluiden. Selecteer onder
  Programmagebeurtenissen het gewenste geluid, zoals een pieptoon of een alarmsignaal, en klik
  op de knop Test.
  Als het goed is, hoort u het geluid door de luidsprekers of de aangesloten hoofdtelefoon.

  U controleert de opnamefuncties van de computer als volgt:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Geluidsrecorder.

  2.

  Klik op Begin met opnemen en spreek in de microfoon. Sla het bestand op het bureaublad op.

  3.

  Open Windows Media Player en speel het geluid af.

  OPMERKING: Voor optimale resultaten tijdens het opnemen spreekt u rechtstreeks in de microfoon
  en neemt u geluid op in een omgeving die vrij is van achtergrondruis.
  Als u de audio-instellingen van de computer wilt bevestigen of wijzigen, selecteert u Start >
  Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid.

  Video
  Uw computer biedt de mogelijkheid uiteenlopende videovoorzieningen te gebruiken:


  Films bekijken  Spelletjes spelen via internet en offline  Afbeeldingen en video's bewerken voor presentaties  Externe videoapparatuur aansluiten

  Externe monitor of projector aansluiten
  Uw computer heeft een externe-monitorpoort waarmee u een externe monitor of projector kunt
  aansluiten.

  Externemonitorpoort gebruiken
  Via de externemonitorpoort kunt u een extern weergaveapparaat aansluiten op de computer, zoals een
  externe monitor of projector.

  40

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 53  Als u een weergaveapparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de kabel van het apparaat aan
  op de externemonitorpoort.

  OPMERKING: Als een extern weergaveapparaat op de juiste wijze is aangesloten maar geen beeld
  geeft, drukt u op fn+f4 om het beeld naar het apparaat te schakelen. Druk meerdere malen op fn+f4 om
  het beeld te schakelen van het computerbeeldscherm naar het apparaat en terug.

  HDMI-poort gebruiken
  Bepaalde computermodellen beschikken over een HDMI-poort (High Definition Multimedia Interface).
  Hiermee kan de computer worden aangesloten op een optioneel video- of audioapparaat, zoals een
  high-definitiontelevisie en andere compatibele digitale video- of audioapparatuur.
  De computer kan gelijktijdig beelden weergeven op één op de HDMI-poort aangesloten HDMI-apparaat,
  en op het beeldscherm van de computer of een ander ondersteund extern weergaveapparaat.
  OPMERKING: Als u videosignalen wilt verzenden via de HDMI-poort, heeft u een HDMI-kabel nodig.
  Deze kunt u aanschaffen bij een elektronicazaak.

  Video

  41 • Page 54

  U sluit als volgt een video- of audioapparaat aan op de HDMI-poort:
  1.

  Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.

  2.

  Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op het videoapparaat volgens de instructies van de
  fabrikant.

  3.

  Druk op fn+f4 om het beeld te schakelen tussen de weergaveapparaten die zijn aangesloten op
  de computer.

  Audio configureren voor HDMI
  Als u HDMI-audio wilt configureren, sluit u eerst een audio- of videoapparaat, zoals een high-definition
  televisie, aan op de HDMI-poort op de computer. Configureer vervolgens het standaardapparaat voor
  audioweergave.
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidspreker in het systeemvak aan de rechterkant
  van de taakbalk en klik vervolgens op Afspeelapparaten.

  2.

  Klik op het tabblad Afspelen op Digitale uitvoer of Apparaat voor digitale uitvoer (HDMI).

  3.

  Klik op Als standaard instellen en klik op OK.

  Ga als volgt te werk om de audio weer via de luidsprekers van de computer weer te geven:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Luidspreker in het systeemvak aan de rechterkant
  van de taakbalk en klik vervolgens op Afspeelapparaten.

  2.

  Klik op het tabblad Afspelen op Luidsprekers.

  3.

  Klik op Als standaard instellen en klik op OK.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)
  Met de optische-schijfeenheid kunt u cd's, dvd's of bd's afspelen, kopiëren en samenstellen, afhankelijk
  van het type optische-schijfeenheid van de computer en de software die op uw computer is
  geïnstalleerd.

  Geïnstalleerde optischeschijfeenheid herkennen


  42

  Selecteer Start > Computer.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 55

  U ziet een lijst met alle apparaten die zijn geïnstalleerd op de computer, waaronder de
  optischeschijfeenheid. U kunt een van de volgende typen schijfeenheden hebben:


  Dvd-romstation  dvd±r SuperMulti DL LightScribe-station

  OPMERKING: Beide hierboven vermelde schijfeenheden worden mogelijk niet ondersteund door de
  computer.

  Optische schijven (cd's, dvd's en bd's) gebruiken
  Een optische-schijfeenheid, zoals een dvd-romstation, ondersteunt optische schijven (cd's en dvd's).
  Deze schijven worden gebruikt voor het opslaan van gegevens, zoals muziek, foto’s en films. Dvd's
  hebben een grotere opslagcapaciteit dan cd's.
  De optischeschijfeenheid kan standaard cd- en dvd-schijven lezen. Als de optischeschijfeenheid een
  Blu-ray Disc (BD)-drive is, kan deze ook bd's lezen.
  OPMERKING: Sommige vermelde optischeschijfeenheden worden mogelijk niet ondersteund door
  de computer. De vermelde schijfeenheden zijn niet per definitie alle optischeschijfeenheden die worden
  ondersteund.
  In de volgende tabel kunt u zien naar welke optische schijven de verschillende typen optischeschijfeenheden kunnen schrijven.
  Type optische
  schijfeenheid

  Dvd-romstation
  Dvd±r SuperMulti DL
  LightScribe-station*†

  Schrijven
  naar cd-rw

  Schrijven
  naar
  dvd±rw/r

  Schrijven naar
  dubbellaags dvd+r

  Etiket schrijven
  naar LightScribe-cd
  of dvd±rw/r

  Schrijven naar
  bd r/re

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  *Op schijven met dubbele laag kunnen meer gegevens worden opgeslagen dan op schijven met enkele laag. Schijven met
  dubbele laag die zijn gebrand met deze schijfeenheid, zijn echter mogelijk niet compatibel met veel stuurprogramma's en spelers
  voor dvd's met enkele laag.

  LightScribe-schijven moeten apart worden aangeschaft. LightScribe maakt een afbeelding met grijstinten die lijkt op een zwartwitfoto.

  VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand of hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van een cd,
  dvd of bd, of wordt geschreven naar een cd of dvd. Zo voorkomt u mogelijke audio- of
  videoverslechtering, gegevensverlies of verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit.

  Juiste type schijf kiezen (cd's, dvd's en bd's)
  Een optische-schijfeenheid ondersteunt optische schijven (cd's, dvd's en bd's). Cd's, die worden
  gebruikt voor de opslag van digitale gegevens, worden ook gebruikt voor commerciële audio-opnamen
  en zijn handig voor persoonlijke opslagbehoeften. Dvd's en bd's worden hoofdzakelijk gebruikt voor
  films, software en back-ups van gegevens. Dvd's en bd's hebben hetzelfde formaat als cd's, maar
  hebben een veel grotere opslagcapaciteit.
  OPMERKING: Mogelijk ondersteunt de optischeschijfeenheid in uw computer niet alle typen optische
  schijven die in dit gedeelte worden beschreven.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  43 • Page 56

  Cd-r-schijven
  Gebruik cd-r-schijven (één keer schrijven) om permanente archieven aan te leggen en bestanden uit te
  wisselen. Kenmerkende toepassingen zijn:


  Distributie van grote presentaties  Uitwisseling van gescande en digitale foto's, videoclips en geschreven gegevens  Maken van eigen muziek-cd's  Permanente archieven aanleggen van computerbestanden en gescande privé-bestanden  Bestanden van de vaste schijf elders opslaan om schijfruimte vrij te maken

  Nadat de gegevens naar de schijf zijn geschreven, kunnen ze niet meer worden gewist of overschreven.

  Cd-rw-schijven
  Gebruik een cd-rw-schijf (een herschrijfbare versie van een cd) om grote projecten op te slaan die vaak
  moeten worden bijgewerkt. Kenmerkende toepassingen zijn:


  Ontwikkeling en beheer van grote documenten en projectbestanden  Vervoer van werkbestanden  Maken van wekelijkse backups van bestanden op de vaste schijf  Continu bijwerken van foto's, video, audio en gegevens

  Dvd±r-schijven
  Gebruik lege dvd±r-schijven om grote hoeveelheden gegevens permanent op te slaan. Nadat de
  gegevens naar de schijf zijn geschreven, kunnen ze niet meer worden gewist of overschreven.

  Dvd±rw-schijven
  Met dvd±rw-schijven kunt u eerder opgeslagen gegevens wissen of overschrijven. Dit type schijf is
  ideaal voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd brandt die niet kan
  worden gewijzigd.

  44

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 57

  LightScribe dvd+r-schijven
  Met LightScribe dvd+r-schijven kunt u gegevens, video’s en foto’s delen met anderen en opslaan. Deze
  schijven kunnen worden gelezen door de meeste dvd-romstations en dvd-spelers. Met een dvdromstation dat LightScribe ondersteunt en LightScribe-software kunt u gegevens naar de schijf schrijven
  en vervolgens een zelf ontworpen label aanbrengen op de buitenkant van de schijf.

  Blu-ray Discs (bd’s)
  Bd is een type high-density optische schijf voor de opslag van digitale informatie, waaronder highdefinition video. Op een Blu-ray-schijf met enkele laag kan 25 GB worden opgeslagen, meer dan vijf
  keer zoveel als op een dvd met enkele laag (4,7 GB). Op een Blu-ray-schijf met dubbele laag kan 50 GB
  worden opgeslagen, bijna zes keer zoveel als op een dvd met dubbele laag (8,5 GB).
  Kenmerkende toepassingen zijn:


  Opslag van grote hoeveelheden gegevens  Weergave en opslag van high-definition video  Videospellen

  OPMERKING: Aangezien Blu-ray een nieuwe indeling is met nieuwe technologieën, kunnen zich
  bepaalde problemen voordoen met schijven, digitale aansluiting, compatibiliteit en/of prestaties. Het
  gaat hierbij niet om gebreken in het product. Een perfecte weergave op alle systemen is niet
  gegarandeerd.

  Cd, dvd of bd afspelen
  1.

  Zet de computer aan.

  2.

  Druk op de ejectknop (1) op het voorpaneel van de schijfeenheid om de lade te openen.

  3.

  Trek de lade uit (2).

  4.

  Houd de cd of dvd bij de randen vast om te voorkomen dat u het oppervlak aanraakt en plaats de
  schijf op de as in de lade met het label naar boven.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf enigszins
  schuin zodat u deze voorzichtig op de as kunt plaatsen.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  45 • Page 58

  5.

  Druk de schijf voorzichtig op de as van de lade totdat de schijf vastklikt (3).

  6.

  Sluit de lade.

  Als u Automatisch afspelen nog niet heeft geconfigureerd, wordt het dialoogvenster Automatisch
  afspelen geopend. In dit venster kunt u selecteren hoe u de inhoud van het medium wilt gebruiken.
  OPMERKING: Bij het afspelen van een bd bereikt u het beste resultaat als de netvoedingsadapter is
  aangesloten op een externe voedingsbron.

  Automatisch afspelen configureren
  1.

  Selecteer Start > Standaardprogramma's > Instellingen voor Automatisch afspelen
  wijzigen.

  2.

  Controleer of de optie Automatisch afspelen voor alle media en apparaten gebruiken is
  ingeschakeld.

  3.

  Klik op Kies een standaardinstelling en selecteer daarna een van de beschikbare opties voor
  elk weergegeven mediatype.
  OPMERKING: Kies WinDVD voor het afspelen van dvd's.

  4.

  Klik op Opslaan.

  OPMERKING: Raadpleeg Help en ondersteuning voor meer informatie over Automatisch afspelen.

  Regio-instelling van dvd's wijzigen
  De meeste dvd's met auteursrechtelijk beschermde bestanden bevatten ook regiocodes. Regiocodes
  zijn een hulpmiddel voor de internationale bescherming van auteursrechten.
  U kunt een dvd met regiocode alleen afspelen als de regiocode op de dvd overeenkomt met de regioinstelling van uw dvd-drive.
  VOORZICHTIG: U kunt de regio-instelling van de dvd-drive slechts vijf keer wijzigen.
  De vijfde regio-instelling die u selecteert, wordt de permanente regio-instelling van de dvd-drive.
  Op het tabblad dvd-regio kunt u zien hoe vaak u de regio-instelling nog kunt wijzigen.

  46

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 59

  Ga als volgt te werk om de instelling te wijzigen met het besturingssysteem:
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging. Klik vervolgens in het veld
  Systeem op Apparaatbeheer.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  2.

  Klik op het plusteken (+) naast Dvd-/cd-romstations.

  3.

  Klik met de rechtermuisknop op de dvd-drive waarvan u de regio-instelling wilt wijzigen en klik
  vervolgens op Eigenschappen.

  4.

  Klik op het tabblad Dvd-regio en wijzig de instellingen.

  5.

  Klik op OK.

  Waarschuwing met betrekking tot auteursrecht
  Het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's,
  films, uitzendingen en geluidsopnamen, vormt op grond van het van toepassing zijnde auteursrecht een
  strafrechtelijke overtreding. Gebruik deze computer niet voor dergelijke doeleinden.
  OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor informatie over de software
  die bij de computer is geleverd. Deze instructies kunnen worden verstrekt bij de software of op schijven,
  of kunnen op de website van de fabrikant staan.

  Cd of dvd kopiëren
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Roxio > Creator Business.
  OPMERKING: Als u Roxio voor het eerst gebruikt, moet u eerst de licentieovereenkomst voor
  het programma accepteren voordat u dit proces kunt voltooien.

  2.

  Klik in het rechterdeelvenster op Copy Disc (Schijf kopiëren).

  3.

  Plaats de schijf die u wilt kopiëren in de optischeschijfeenheid.

  4.

  Klik op Copy Disc (Schijf kopiëren) rechtsonder op het scherm.
  Creator Business leest de bronschijf en kopieert de gegevens naar een tijdelijke map op de vaste
  schijf.

  5.

  Verwijder, wanneer u hier om wordt verzocht, de bronschijf uit de optischeschijfeenheid en plaats
  een lege schijf in de schijfeenheid.
  Nadat de informatie is gekopieerd, wordt de gemaakte schijf automatisch uitgeworpen.

  Cd of dvd maken ('branden')
  VOORZICHTIG: Neem de auteursrechtwaarschuwing in acht. Het illegaal kopiëren van
  auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder computerprogramma's, films, uitzendingen en
  geluidsopnamen, is een strafrechtelijke overtreding op grond van toepasselijk auteursrecht. Gebruik
  deze computer niet voor dergelijke doeleinden.
  Als de optische-schijfeenheid van het type cd-rw, dvd-rw of dvd±-rw is, kunt u met behulp van software
  zoals Windows Media Player gegevens- en audiobestanden branden, waaronder MP3- en WAVmuziekbestanden.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  47 • Page 60

  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het branden van een cd of dvd:


  Sla open bestanden op en sluit alle programma's af voordat u een schijf brandt.  Een cd-r of dvd-r is gewoonlijk het meest geschikt voor het branden van audiobestanden, omdat
  de informatie na het kopiëren niet meer kan worden gewijzigd.  Omdat sommige stereo-installaties in huis of in de auto geen cd-rw's kunnen afspelen, kunt u het
  beste cd-r's gebruiken om muziek-cd's te branden.  Een cd-rw of dvd-rw is over het algemeen het meest geschikt voor het branden van
  gegevensbestanden of voor het testen van audio- of video-opnamen voordat u ze op een cd of dvd
  brandt die niet kan worden gewijzigd.  Dvd-spelers in huiskamersystemen ondersteunen gewoonlijk niet alle dvd-indelingen. Raadpleeg
  de handleiding bij de dvd-speler voor een overzicht van ondersteunde indelingen.  Een MP3-bestand neemt minder ruimte in beslag dan muziekbestanden met andere indelingen,
  en het proces voor het maken van een MP3-schijf is gelijk aan het proces voor het maken van een
  gegevensbestand. MP3-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld op MP3-spelers of op
  computers waarop MP3-software is geïnstalleerd.

  Ga als volgt te werk om een cd of dvd te branden:
  1.

  Download of kopieer de bronbestanden naar een map op de vaste schijf.

  2.

  Plaats een lege schijf in de optische-schijfeenheid.

  3.

  Selecteer Start > Alle programma's en selecteer de software die u wilt gebruiken.

  4.

  Selecteer het type schijf dat u wilt maken: gegevens, audio of video.

  5.

  Klik met de rechtermuisknop op Start, klik op Open Windows Explorer (Windows Verkenner
  openen) en ga naar de map waarin de bronbestanden zijn opgeslagen.

  6.

  Open de map en sleep de bestanden naar de schijfeenheid die de lege schijf bevat.

  7.

  Start het brandproces, zoals aangegeven door het programma dat u heeft gekozen.

  Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor specifiekere instructies. Deze instructies kunnen
  worden geleverd bij de software, op schijf of op de website van de fabrikant.

  Optische schijf (cd, dvd of bd) verwijderen
  1.

  48

  Druk op de ejectknop (1) op de schijfeenheid om de lade te ontgrendelen en trek de lade voorzichtig
  zo ver mogelijk uit (2).

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 61

  2.

  Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de
  randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
  enigszins schuin bij het verwijderen.

  3.

  Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.

  Problemen oplossen
  In de volgende gedeelten worden enkele veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen
  beschreven.

  De lade van de optische-schijfeenheid gaat niet open bij het verwijderen van een cd, dvd
  of bd
  1.

  Steek het uiteinde van een paperclip (1) in de ontgrendelingsopening in het voorpaneel van de
  schijfeenheid.

  2.

  Druk voorzichtig op de paperclip om de lade te ontgrendelen en trek de lade vervolgens zo ver
  mogelijk uit (2).

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  49 • Page 62

  3.

  Verwijder de schijf (3) uit de lade door voorzichtig op de as te drukken terwijl u de schijf aan de
  randen optilt. Houd de schijf bij de randen vast en raak het oppervlak niet aan.
  OPMERKING: Als de lade niet volledig kan worden uitgetrokken, houdt u de schijf voorzichtig
  enigszins schuin bij het verwijderen.

  4.

  Sluit de lade en berg de schijf op in het bijbehorende doosje.

  De computer herkent de optische-schijfeenheid niet
  Als Windows een aangesloten apparaat niet detecteert, kan het zijn dat het apparaatstuurprogramma
  ontbreekt of is beschadigd. Als u vermoedt dat het dvd/cd-romstation niet wordt herkend, controleert u
  of de optische-schijfeenheid wordt vermeld in Apparaatbeheer.

  50

  1.

  Verwijder eventuele schijven uit de optische-schijfeenheid.

  2.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Apparaatbeheer. Klik op
  Doorgaan als u door Gebruikersaccountbeheer wordt verzocht dat te doen.

  3.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast Schijfstations of dvd-/cdromstations, tenzij er al een minteken (-) voor staat. Zoek naar de vermelding van een optischeschijfeenheid.

  4.

  Klik met de rechtermuisknop op het optische apparaat om de volgende taken uit te voeren:


  Het stuurprogramma bijwerken.  Het apparaat verwijderen.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 63  Zoeken naar gewijzigde apparaten. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware
  en installeert vereiste standaardstuurprogramma's.  Klik op Eigenschappen om te controleren of het apparaat correct werkt.


  In het venster Eigenschappen wordt gedetailleerde informatie over het apparaat
  weergegeven, waarmee u problemen kunt oplossen.  Klik op het tabblad Stuurprogramma om de stuurprogramma's voor dit apparaat bij te
  werken, uit te schakelen of te verwijderen.

  Onderbrekingen tijdens het afspelen voorkomen
  U voorkomt als volgt dat het afspelen wordt onderbroken:


  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.  Sluit geen hardware aan en koppel geen hardware los tijdens het afspelen van een schijf.

  Activeer de hibernationstand of de slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Anders krijgt u
  een waarschuwingsbericht te zien met de vraag of u wilt doorgaan. Als dit bericht wordt weergegeven,
  klikt u op Nee. Zodra u op Nee heeft geklikt, reageert de computer op een van de volgende manieren:


  Het afspelen wordt hervat.
  – of –  Mogelijk wordt het afspeelscherm van het multimediaprogramma gesloten. U kunt verdergaan met
  het afspelen van de cd, dvd of bd door op de knop Afspelen te klikken in het multimediaprogramma.
  In uitzonderlijke gevallen moet u het programma mogelijk afsluiten en opnieuw starten.

  Een schijf wordt niet afgespeeld


  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma’s af voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.  Verbreek de verbinding met internet voordat u een cd, dvd of bd afspeelt.  Controleer of de schijf juist is geplaatst.  Controleer of de schijf schoon is. Maak de schijf zo nodig schoon met gefilterd water en een
  pluisvrije doek. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand.  Controleer de schijf op krassen. Als u krassen vindt, behandel de schijf dan met een reparatieset
  voor optische schijven. Dergelijke sets zijn te koop in veel elektronicazaken.  Schakel de slaapstand uit alvorens de schijf af te spelen.
  Activeer de hibernationstand of slaapstand niet tijdens het afspelen van een schijf. Als u dat wel
  doet, verschijnt mogelijk een waarschuwing waarin u wordt gevraagd of u door wilt gaan. Als dit
  bericht verschijnt, klikt u op Nee. Nadat u op Nee heeft geklikt, kan het volgende gebeuren:


  Het afspelen wordt hervat.

  – of –
  Mogelijk wordt het afspeelscherm van het multimediaprogramma gesloten. Klik op de knop
  Afspelen in uw multimediaprogramma om de schijf weer af te spelen. Heel soms komt het
  voor dat u het programma moet afsluiten en opnieuw moet starten.

  Maak systeembronnen vrij:
  Schakel externe apparaten zoals printers en scanners uit. Door deze apparaten los te koppelen,
  maakt u systeembronnen vrij, waardoor de afspeelprestaties zullen verbeteren.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  51 • Page 64

  Wijzig de kleureigenschappen van het bureaublad. Omdat het menselijk oog nauwelijks verschil
  waarneemt tussen 16-bits kleuren en kleuren boven 16-bits, ziet u als het goed is geen verschil bij het
  bekijken van een film als u de kleureigenschappen van het systeem terugbrengt tot 16-bits kleuren. Ga
  hiervoor als volgt te werk:
  1.

  Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad (maar niet op een pictogram) en selecteer
  Schermresolutie.

  2.

  Klik op Geavanceerde instellingen > tabblad Beeldscherm.

  3.

  Klik op Hoge kleuren (16-bits) als deze instelling nog niet is geselecteerd.

  4.

  Klik op OK.

  Een schijf wordt niet automatisch afgespeeld
  1.

  Selecteer Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Automatisch afspelen.

  2.

  Controleer of het selectievakje Automatisch afspelen voor alle media en apparaten
  gebruiken is ingeschakeld.

  3.

  Klik op Opslaan.

  Als u een cd, dvd of bd in de optischeschijfeenheid plaatst, moet die nu automatisch starten.

  Een film stopt, slaat stukken over of wordt niet naar behoren afgespeeld


  Maak de schijf schoon.  Maak systeembronnen vrij. Enkele suggesties hiervoor zijn:


  Verbreek de verbinding met internet.  Wijzig de kleureigenschappen van het bureaublad:
  1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer
  vervolgens Aanpassen > Beeldscherminstellingen.
  2. Stel Kleuren in op Normaal (16-bits), als deze instelling nog niet is geselecteerd.  Koppel externe apparaten los, zoals een printer, scanner, camera of draagbaar apparaat.

  Een film is niet zichtbaar op een extern beeldscherm
  1.

  Als zowel het beeldscherm van de computer als een extern beeldscherm zijn ingeschakeld, drukt
  u een of meer keren op fn+f4 om te schakelen tussen de twee beeldschermen.

  2.

  Configureer de monitorinstellingen zodanig dat het externe beeldscherm het primaire beeldscherm
  wordt:
  a.

  Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad en selecteer
  vervolgens Aanpassen > Beeldscherminstellingen.

  b.

  Geef een primair en een secundair beeldscherm op.

  OPMERKING: Als beide beeldschermen worden gebruikt, verschijnt het dvd-beeld niet op een
  beeldscherm dat is ingesteld als secundair beeldscherm.
  Als u informatie wilt over een multimediaonderwerp dat niet is behandeld in deze handleiding, selecteert
  u Start > Help en ondersteuning.

  52

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 65

  Het branden van een schijf begint niet of stopt voordat het gereed is


  Controleer of alle programma's zijn afgesloten.  Schakel de slaapstand en de hibernationstand uit.  Controleer of u het juiste type schijf voor uw schijfeenheid gebruikt. Raadpleeg de
  gebruikershandleidingen voor meer informatie over schijftypen.  Controleer of de schijf correct is geplaatst.  Selecteer een lagere schrijfsnelheid en probeer het opnieuw.  Als u een schijf kopieert, slaat u de informatie van de bronschijf op de vaste schijf op voordat u
  probeert de inhoud te branden op een nieuwe schijf. Brand daarna de nieuwe schijf vanaf de vaste
  schijf.  Installeer het stuurprogramma voor het apparaat waarmee u schijven brandt opnieuw. Dit
  stuurprogramma bevindt zich in de categorie Dvd/cd-rom-stations in Apparaatbeheer.

  Een apparaatstuurprogramma moet opnieuw worden geïnstalleerd
  1.

  Verwijder eventuele schijven uit de optischeschijfeenheid.

  2.

  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Apparaatbeheer.

  3.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op het plusteken (+) naast het type stuurprogramma dat u wilt
  verwijderen en opnieuw installeren (bijvoorbeeld Dvd/cd-rom's of Modems), tenzij er al een
  minteken (-) voor staat.

  4.

  Klik met de rechtermuisknop op de vermelding van het apparaat en klik op Verwijderen. Wanneer
  u hierom wordt gevraagd, bevestigt u dat u het stuurprogramma wilt verwijderen. Start de computer
  echter niet opnieuw op.
  Herhaal dit voor eventuele andere stuurprogramma's die u wilt verwijderen.

  5.

  Klik in het venster Apparaatbeheer op Actie en klik vervolgens op Zoeken naar gewijzigde
  apparaten. Windows scant het systeem op geïnstalleerde hardware en installeert
  standaardstuurprogramma's voor alle apparaten waarvoor stuurprogramma’s zijn vereist.
  OPMERKING: Wanneer u wordt verzocht de computer opnieuw te starten, slaat u alle open
  bestanden op en start u de computer opnieuw.

  6.

  Open indien nodig Apparaatbeheer opnieuw en controleer of de stuurprogramma's nu wel staan
  vermeld.

  7.

  Probeer het apparaat te gebruiken.

  Als het probleem niet is opgelost door het verwijderen en opnieuw installeren van de
  apparaatstuurprogramma's, moet u mogelijk de stuurprogramma's bijwerken middels de procedures die
  in het volgende gedeelte worden beschreven.
  Recentste apparaatstuurprogramma’s van HP verkrijgen
  Volg een van de onderstaande procedures om apparaatstuurprogramma's van HP te verkrijgen.

  Optischeschijfeenheid (alleen bepaalde modellen)

  53 • Page 66

  Ga als volgt te werk om HP Support Assistant te gebruiken:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > HP > HP Support Assistant > Onderhoud: Softwareupdates.

  2.

  Klik op het HP welkomstscherm op Settings (Instellingen) en selecteer een tijdstip waarop het
  hulpprogramma moet controleren op software-updates op internet.

  3.

  Klik op Next (Volgende) om onmiddellijk te controleren op HP software-updates.

  Ga als volgt te werk om HP apparaatstuurprogramma's van de HP website te verkrijgen:
  1.

  Open een internetbrowser, ga naar http://www.hp.com/support en selecteer uw land of regio.

  2.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ het nummer van
  uw computermodel in het productvak.

  3.

  Druk op enter en volg de instructies op het scherm.

  Apparaatstuurprogramma’s van Microsoft verkrijgen
  U kunt de meest recente Windows-apparaatstuurprogramma's verkrijgen via Windows Update. U kunt
  instellen dat deze Windows-voorziening automatisch moet controleren of er updates zijn voor uw
  apparaatstuurprogramma's en voor het besturingssysteem Windows en andere producten van
  Microsoft, en deze updates vervolgens moet installeren.
  Ga als volgt te werk om Windows Update te gebruiken:
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Windows Update.
  OPMERKING: Als u Windows Update nog niet eerder heeft ingesteld, wordt u gevraagd om een
  aantal instellingen op te geven voordat u kunt zoeken naar updates.

  2.

  Klik op Naar updates zoeken.

  3.

  Volg de instructies op het scherm.

  Webcam
  OPMERKING: In dit gedeelte worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen
  beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.
  De computer heeft een geïntegreerde webcam, die zich boven aan het beeldscherm bevindt. In
  combinatie met de vooraf geïnstalleerde software kunt u de webcam gebruiken om een foto te maken,
  een video op te nemen of een geluidsopname te maken. U kunt de gemaakte foto, video-opname of
  geluidsopname weergeven en op de vaste schijf van de computer opslaan.
  Als u de webcam en de HP Webcam-software wilt gebruiken, selecteert u Start >
  Alle programma's > HP > HP Webcam.
  Met behulp van de webcamsoftware kunt u de volgende voorzieningen uitproberen:

  54  Video: u kunt webcamvideobeelden opnemen en afspelen.  Audio: u kunt geluid opnemen en afspelen.  Streaming video: deze voorziening kunt u gebruiken in combinatie met expresberichtensoftware
  die UVC-camera's (Universal Video Class) ondersteunt.  Snapshots: hiermee kunt u foto's maken.

  Hoofdstuk 4 Multimedia • Page 67

  Tips voor de webcam
  Neem voor de beste resultaten de volgende richtlijnen in acht bij het gebruik van de webcam:


  Zorg dat u de recentste versie van een expresberichtenprogramma heeft voordat u een
  videogesprek begint.  De firewalls van sommige netwerken kunnen het functioneren van de webcam belemmeren.
  OPMERKING: Als u problemen ondervindt bij het weergeven of verzenden van
  multimediabestanden naar iemand in een ander lokaal netwerk of buiten uw netwerkfirewall,
  schakelt u de firewall tijdelijk uit. Voer de gewenste taak uit en schakel daarna de firewall weer in.
  Om het probleem definitief op te lossen, configureert u de firewall zo nodig opnieuw en past u de
  regels en instellingen van andere systemen voor detectie van computeraanvallen aan. Neem
  contact op met uw netwerkbeheerder of IT-afdeling voor verdere informatie.  Plaats heldere lichtbronnen zo mogelijk achter de webcam en buiten het beeldveld.

  OPMERKING: Voor meer informatie over het gebruik van de webcam klikt u op het menu Help in de
  helpfunctie van de webcamsoftware.

  Webcameigenschappen aanpassen
  U kunt eigenschappen van de webcam aanpassen in het dialoogvenster Eigenschappen, dat kan
  worden geopend vanuit verschillende programma's die met de geïntegreerde webcam kunnen werken.
  Meestal kunt u dit dialoogvenster openen vanuit een configuratie-, instellingen- of eigenschappenmenu.


  Brightness (Helderheid): regelt de hoeveelheid licht in het beeld. Een hogere instelling voor
  helderheid zorgt voor een lichter beeld. Een lagere instelling voor helderheid zorgt voor een
  donkerder beeld.  Contrast: Hiermee stelt u het verschil tussen lichtere en donkerdere delen van het beeld in. Een
  hogere instelling voor contrast zorgt voor een scherper beeld. Een lagere instelling voor contrast
  behoudt het oorspronkelijke dynamische bereik, maar zorgt voor een vlakker beeld.  Hue (Kleurtint): regelt het aspect van een kleur dat de kleur onderscheidt van andere kleuren
  (waardoor een kleur bijvoorbeeld als rood, groen of blauw wordt waargenomen). Kleurtint is niet
  hetzelfde als verzadiging. Verzadiging is de intensiteit van de kleurtint.  Saturation (Verzadiging): regelt de kracht van een kleur in het uiteindelijke beeld. Een hogere
  instelling voor verzadiging zorgt voor een meer uitgesproken beeld. Een lagere instelling voor
  verzadiging zorgt voor een subtieler beeld.  Sharpness (Scherpte): regelt de definitie van randen in een beeld. Een hogere instelling voor
  scherpte zorgt voor een sterker gedefinieerd beeld. Een lagere instelling voor scherpte zorgt voor
  een zachter beeld.  Gamma (Kleurgamma): regelt het contrast dat van invloed is op de middelste grijswaarden of
  middentonen van het beeld. Met deze optie kunt u de helderheid van de middelste grijswaarden
  en middentonen instellen, zonder de donkere en lichte plekken drastisch aan te passen. Een lagere
  instelling voor gamma zorgt ervoor dat grijstinten in de richting van zwart gaan en donkere kleuren
  nog donkerder worden.

  Selecteer Start > Help en ondersteuning voor informatie over het gebruik van de webcam.

  Webcam

  55 • Page 68

  5

  Energiebeheer

  Opties voor energiebeheer instellen
  Energiebesparende standen gebruiken
  Standaard zijn twee energiebesparende voorzieningen ingeschakeld: de slaapstand en de
  hibernationstand.
  Wanneer de slaapstand wordt geactiveerd, knipperen de aan/uit-lampjes en wordt het scherm
  leeggemaakt. Uw werk wordt in het geheugen opgeslagen. Het beëindigen van de slaapstand gaat
  sneller dan het beëindigen van de hibernationstand. Als de slaapstand gedurende lange tijd geactiveerd
  is of als de acculading een kritiek laag niveau bereikt terwijl de slaapstand is geactiveerd, wordt de
  hibernationstand geactiveerd.
  Wanneer de hibernationstand wordt geactiveerd, wordt uw werk opgeslagen in een hibernationbestand
  op de vaste schijf en wordt de computer afgesloten.
  VOORZICHTIG: Activeer de slaapstand of de hibernationstand niet terwijl er wordt gelezen van of
  geschreven naar een schijf of een externe mediakaart. Zo voorkomt u mogelijke verslechtering van de
  audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens.
  OPMERKING: Wanneer de computer in de slaapstand of de hibernationstand staat, is het niet
  mogelijk om netwerkverbindingen te maken of de computer te gebruiken.

  Slaapstand activeren of beëindigen
  Standaard is het systeem zo ingesteld dat de slaapstand wordt geactiveerd als de computer 15 minuten
  inactief is geweest en op accuvoeding werkt, of als de computer 30 minuten inactief is geweest als en
  op een externe voedingsbron werkt.
  U kunt de instellingen voor energiebeheer en de wachttijden wijzigen in het onderdeel Energiebeheer
  van het Configuratiescherm van Windows®.
  Wanneer de computer is ingeschakeld, kunt u op een van de volgende manieren de slaapstand
  activeren:


  Druk op fn+f5.  Klik op Start, klik op de pijl naast de knop Afsluiten en klik vervolgens op Slaapstand.

  U beëindigt als volgt de slaapstand:


  Druk kort op de aan/uit-knop.
  Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan/uit-lampjes branden en verschijnt uw werk
  op het punt waar u was gestopt met werken en de slaapstand werd geactiveerd.

  OPMERKING: Als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de slaapstand te beëindigen,
  moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  56

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 69

  Hibernationstand activeren of beëindigen
  Standaard is het systeem zo ingesteld dat de hibernationstand wordt geactiveerd als de computer 1.080
  minuten (18 uur) inactief is geweest en op accuvoeding of netvoeding werkt, of wanneer de acculading
  een kritiek laag niveau bereikt.
  U kunt de instellingen voor energiebeheer en de wachttijden wijzigen in het onderdeel Energiebeheer
  van het Configuratiescherm van Windows.
  U activeert als volgt de hibernationstand:
  1.

  Klik op Start en klik op de pijl naast de knop Afsluiten.

  2.

  Klik op Sluimerstand.

  U beëindigt als volgt de hibernationstand:


  Druk kort op de aan/uit-knop.

  De aan/uit-lampjes gaan branden en uw werk verschijnt op het scherm op het punt waar u was gestopt
  met werken en de hibernationstand werd geactiveerd.
  OPMERKING: Als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de hibernationstand te
  beëindigen, moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.

  Accumeter gebruiken
  De accumeter bevindt zich in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk. Met de accumeter
  heeft u snel toegang tot Energiebeheer, kunt u de acculading bekijken en een ander
  energiebeheerschema selecteren.


  Beweeg de cursor over het pictogram van de Accumeter om de acculading en het huidige
  energiebeheerschema weer te geven.  Klik op het pictogram van de Accumeter en selecteer een item in de lijst om toegang te krijgen tot
  Energiebeheer.

  Verschillende accumeters geven aan of de computer op accuvoeding of netvoeding werkt. Het
  pictogram geeft ook een bericht weer wanneer de accu bijna leeg is, de acculading een kritiek laag
  niveau bereikt of overschakelt op reservevoeding.
  Ga als volgt te werk om het pictogram van de Accumeter te verbergen of weer te geven:
  1.

  Klik op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant van het
  systeemvak).

  2.

  Klik op Meldingspictogrammen aanpassen.

  3.

  Selecteer Pictogrammen en meldingen weergeven naast het pictogram Energiebeheer onder
  Gedrag.

  4.

  Klik op OK.

  Energiebeheerschema's gebruiken
  Een energiebeheerschema bestaat uit een reeks systeeminstellingen waarmee het energieverbruik van
  de computer wordt beheerd. U kunt energiebeheerschema's gebruiken om energie te besparen of de
  prestaties van de computer te maximaliseren.
  U kunt de instellingen van energiebeheerschema's aanpassen of uw eigen energiebeheerschema
  maken.

  Opties voor energiebeheer instellen

  57 • Page 70

  Huidig energiebeheerschema weergeven


  Klik op het accupictogram in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  Ander energiebeheerschema selecteren


  Klik op het pictogram Accumeter in het systeemvak en selecteer een energiebeheerschema in de
  lijst.
  – of –
  Selecteer Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer en selecteer
  een energiebeheerschema in de lijst.

  Energiebeheerschema’s aanpassen
  1.

  Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Selecteer een energiebeheerschema en klik vervolgens op Instellingen voor schema wijzigen.

  3.

  Breng de gewenste wijzigingen aan.

  4.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen om meer instellingen te wijzigen.

  Wachtwoordbeveiliging instellen voor beëindigen slaapstand
  Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen
  van de slaapstand of de hibernationstand:
  1.

  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Klik in het linkerdeelvenster op Wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen.

  3.

  Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.

  4.

  Klik op Een wachtwoord vereisen (aanbevolen).
  OPMERKING: Als u een wachtwoord voor uw gebruikersaccount wilt maken of het bestaande
  wachtwoord wilt wijzigen, klikt u op Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of
  wijzigen en volgt u de instructies op het scherm. Anders gaat u verder met stap 5.

  5.

  Klik op Wijzigingen opslaan.

  Externe netvoeding gebruiken
  Externe netvoeding wordt geleverd door een van de volgende apparaten:
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde
  netvoedingsadapter, een door HP geleverde vervangende adapter, of een compatibele adapter die als
  accessoire is aangeschaft bij HP.

  58  Goedgekeurde netvoedingsadapter  Optioneel dockingapparaat of optioneel uitbreidingsproduct

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 71

  Sluit de computer aan op een externe netvoedingsbron in de volgende situaties:
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.


  Wanneer u een accu oplaadt of kalibreert  Wanneer u systeemsoftware installeert of aanpast  Wanneer u informatie naar een cd of dvd schrijft.

  Als u de computer aansluit op externe netvoeding, gebeurt het volgende:


  De accu laadt op.  Als de computer is ingeschakeld, verandert het accupictogram in de taakbalk van vorm.

  Als u de computer loskoppelt van externe netvoeding, gebeurt het volgende:


  De computer schakelt over op accuvoeding.  De helderheid van het beeldscherm wordt automatisch verlaagd om accuvoeding te besparen. Als
  u de helderheid van het beeldscherm wilt verhogen, drukt op de hotkey fn+f3 of sluit u de
  netvoedingsadapter opnieuw aan.

  Netvoedingsadapter aansluiten
  WAARSCHUWING! Ga als volgt te werk om het risico van een elektrische schok en schade aan de
  apparatuur te beperken:
  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat altijd gemakkelijk te bereiken is.
  Ontkoppel de netvoeding van de computer door de stekker uit het stopcontact te halen (niet door het
  netsnoer los te koppelen van de computer).
  Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het netsnoer aan
  op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen door bijvoorbeeld adapters of
  stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
  Ga als volgt te werk om de computer aan te sluiten op een externe netvoedingsbron:
  1.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de voedingsconnector van de computer (1).

  2.

  Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de netvoedingsadapter (2).

  Externe netvoeding gebruiken

  59 • Page 72

  3.

  Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact (3).
  OPMERKING: Uw computer kan er iets anders uitzien dan de in dit gedeelte afgebeelde
  computer.

  Accuvoeding gebruiken
  Wanneer er zich een opgeladen accu in de computer bevindt en de computer niet is aangesloten op
  een externe voedingsbron, werkt de computer op accuvoeding. Wanneer de computer is aangesloten
  op een externe netvoedingsbron, werkt de computer op netvoeding.
  Als er een opgeladen accu in de computer is geplaatst en de computer op externe voeding werkt via
  de netvoedingsadapter, schakelt de computer over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter
  wordt losgekoppeld van de computer.
  OPMERKING: De helderheid van het beeldscherm wordt verlaagd om accuvoeding te besparen
  wanneer u de computer loskoppelt van de netvoeding. Als u de helderheid van het beeldscherm wilt
  verhogen, drukt op de hotkey fn+f3 of sluit u de netvoedingsadapter opnieuw aan.
  U kunt een accu in de computer laten zitten of de accu verwijderen en opbergen. Dit is afhankelijk van
  de manier waarop u de computer gebruikt. Als u de accu in de computer laat zitten wanneer de computer
  is aangesloten op een netvoedingsbron, wordt de accu opgeladen. Bovendien wordt zo uw werk
  beschermd in geval van een stroomstoring. Een accu in de computer wordt echter langzaam ontladen
  wanneer de computer is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.
  WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde accu, een
  door HP geleverde vervangende accu of een compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij
  HP.
  De accuwerktijd van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma's, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die
  op de computer is aangesloten en andere factoren.

  Accucontrole gebruiken
  Accucontrole biedt informatie over de status van de in de computer geïnstalleerde accu.

  60

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 73

  Ga als volgt te werk om Accucontrole uit te voeren:
  1.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer.
  OPMERKING:
  voedingsbron.

  2.

  Accucontrole werkt alleen goed als de computer is aangesloten op een externe

  Selecteer Start > Help en ondersteuning > Problemen oplossen: Diagnostics (Diagnostische
  gegevens)> Power, Thermal and Mechanical (Voeding, thermisch en mechanisch)>
  Power (Voeding)> Battery Check (Accucontrole).

  Accucontrole onderzoekt de accu en de cellen ervan om te kijken of ze goed functioneren, en rapporteert
  vervolgens de resultaten van het onderzoek.

  Acculading weergeven


  Beweeg de cursor over het pictogram Accumeter in het systeemvak aan de rechterkant van de
  taakbalk.

  Accu plaatsen of verwijderen
  VOORZICHTIG: Als u een accu verwijdert die de enige voedingsbron is, kunnen er gegevens verloren
  gaan. Sla uw werk op en activeer de hibernationstand of schakel de computer uit voordat u een accu
  verwijdert die de enige voedingsbron is. Zo voorkomt u dat er gegevens verloren gaan.
  U plaatst de accu als volgt:
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuruimte naar u toe.

  2.

  Schuif de accu in de accuruimte (1) totdat de accu goed op zijn plaats zit.
  De accuvergrendeling (2) vergrendelt de accu automatisch.

  Accuvoeding gebruiken

  61 • Page 74

  U verwijdert de accu als volgt:
  1.

  Leg de computer ondersteboven op een vlak oppervlak neer, met de accuruimte naar u toe.

  2.

  Verschuif de accuvergrendeling (1) om de accu los te koppelen.

  3.

  Verwijder de accu (2).

  Accu opladen
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
  De accu wordt opgeladen wanneer de computer is aangesloten op een externe voedingsbron via een
  netvoedingsadapter, een optionele voedingsadapter of een optioneel dockingapparaat.
  De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar het opladen verloopt
  sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.
  Het opladen kan langer duren wanneer de accu nieuw is, langer dan twee weken niet is gebruikt of veel
  warmer of kouder is dan de normale kamertemperatuur.
  Ga als volgt te werk om de accuwerktijd te verlengen en de nauwkeurigheid van de weergave van de
  acculading te optimaliseren:


  Als u een nieuwe accu oplaadt, wacht u tot de accu volledig is opgeladen voordat u de computer
  inschakelt.  Laad de accu op tot het acculampje van de computer uit gaat.
  OPMERKING: Als de computer is ingeschakeld wanneer de accu wordt opgeladen, is het
  mogelijk dat de Energiemeter in de taakbalk aangeeft dat de accu voor 100 procent is opgeladen,
  terwijl dit nog niet het geval is.

  62  Laad de accu pas op wanneer deze door normaal gebruik is ontladen tot ongeveer 5 procent van
  de volledige lading.  Als de accu één maand of langer niet is gebruikt, is het noodzakelijk de accu te kalibreren in plaats
  van op te laden.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 75

  Het acculampje geeft als volgt de status van de acculading aan:


  Aan: de accu wordt opgeladen.  Knipperend: de accu heeft een lage of kritiek lage acculading bereikt en wordt niet opgeladen.  Uit: de accu is volledig opgeladen, is in gebruik, of is niet geïnstalleerd.

  Accuwerktijd maximaliseren
  De accuwerktijd varieert, afhankelijk van de functies die u gebruikt terwijl de computer op de accu werkt.
  De maximale accuwerktijd neemt geleidelijk af omdat de capaciteit van de accu afneemt ten gevolge
  van bepaalde natuurlijke processen.
  Tips voor het maximaliseren van de accuwerktijd:


  Verlaag de helderheid van het scherm.  Controleer de instelling van Energiebesparing in Energiebeheer.  Verwijder de accu uit de computer als deze niet wordt gebruikt of opgeladen.  Bewaar de accu op een koele, droge plaats.

  Omgaan met een lage acculading
  In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn ingesteld.
  Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem daarop
  reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer van het Configuratiescherm van Windows
  (Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer). Voorkeuren die u in
  Energiebeheer instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes.

  Lage acculading herkennen
  Als een accu die de enige voedingsbron van de computer is bijna leeg is, gaat het acculampje
  knipperen.
  Als u niets onderneemt wanneer de accu bijna leeg is, wordt het niveau van de acculading kritiek en
  gaat het acculampje snel knipperen.
  Wanneer de acculading een kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende:


  Als de hibernationvoorziening is ingeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat,
  wordt de hibernationstand geactiveerd.  Als de hibernationvoorziening is uitgeschakeld en de computer aanstaat of in de slaapstand staat,
  blijft de computer nog even in de slaapstand staan. Vervolgens wordt de computer uitgeschakeld,
  waarbij niet-opgeslagen werk verloren gaat.

  Lage acculading verhelpen
  VOORZICHTIG: Wacht met het herstellen van de voeding totdat de aan/uit-lampjes uit zijn. Zo beperkt
  u het risico van gegevensverlies wanneer de hibernationstand is geactiveerd doordat het ladingsniveau
  van de accu in de computer kritiek laag is geworden.

  Accuvoeding gebruiken

  63 • Page 76

  Lage acculading verhelpen wanneer een externe voedingsbron beschikbaar is


  Sluit een van de volgende apparaten aan:


  netvoedingsadapter  Optioneel uitbreidingsproduct of optioneel dockingapparaat  optionele voedingsadapter

  Lage acculading verhelpen wanneer een opgeladen accu beschikbaar is
  1.

  Schakel de computer uit of activeer de hibernationstand.

  2.

  Verwijder de lege accu en plaats vervolgens een volle accu.

  3.

  Schakel de computer in.

  Lage acculading verhelpen wanneer geen voedingsbron beschikbaar is


  Activeer de hibernationstand.
  – of –
  Sla uw werk op en sluit de computer af.

  Lage acculading verhelpen wanneer de computer de hibernationstand niet kan beëindigen
  Als de computer niet voldoende acculading heeft om de hibernationstand te beëindigen, gaat u als volgt
  te werk:
  1.

  Plaats een opgeladen accu of sluit de computer aan op een externe voedingsbron.

  2.

  Beëindig de hibernationstand door kort op de aan/uit-knop te drukken.

  Accu kalibreren
  Kalibreer een accu in de volgende gevallen:


  als de weergegeven acculading onjuist lijkt te zijn  als u constateert dat de werktijd van de accu duidelijk anders is dan tevoren

  Zelfs als een accu intensief wordt gebruikt, is het niet nodig om de accu vaker dan eens per maand te
  kalibreren. Het is ook niet nodig om een nieuwe accu te kalibreren.

  Stap 1: laad de accu volledig op
  WAARSCHUWING! Laad de accu van de computer niet op aan boord van een vliegtuig.
  OPMERKING: De accu wordt opgeladen ongeacht of de computer in gebruik is of uit staat, maar het
  opladen verloopt sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.
  U laadt als volgt de accu volledig op:
  1.

  Plaats de accu in de computer.

  2.

  Sluit de computer aan op een netvoedingsadapter, optionele voedingsadapter of optioneel
  dockingapparaat, en sluit de adapter of het apparaat aan op een externe netvoedingsbron.
  Het acculampje van de computer gaat branden.

  3.

  64

  Zorg dat de computer op de externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig is
  opgeladen.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 77

  Het acculampje van de computer gaat uit.

  Stap 2: schakel de energiebesparende voorzieningen uit
  1.

  Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Klik onder het huidige energiebeheerschema op De schema-instellingen wijzigen.

  3.

  Noteer de instellingen in de kolommen Het beeldscherm uitschakelen na en De computer in
  slaapstand zetten na, zodat u deze instellingen na de kalibratie weer kunt opgeven.

  4.

  Selecteer voor zowel Het beeldscherm uitschakelen na als De computer in slaapstand zetten
  na de instelling Nooit.

  5.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  6.

  Klik op het plusje naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusje naast Hibernationstand
  na.

  7.

  Noteer de instelling voor Op accu onder Sluimerstand na, zodat u deze instelling na de kalibratie
  weer kunt opgeven.

  8.

  Wijzig de instelling voor Op accu naar Nooit.

  9.

  Klik op OK.

  10. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Stap 3: ontlaad de accu
  Tijdens het ontladen van de accu moet de computer ingeschakeld blijven. De accu wordt ontladen,
  ongeacht of de computer in gebruik is. Wanneer u de computer gebruikt, verloopt het ontladen echter
  sneller.


  Als u de computer onbeheerd wilt achterlaten tijdens het ontladen, slaat u uw gegevens op voordat
  u de ontladingsprocedure start.  Als u de computer incidenteel gebruikt tijdens de ontladingsprocedure en u wachttijden voor
  energiebesparing heeft ingesteld, kunnen de volgende verschijnselen optreden tijdens het
  ontladingsproces:


  De monitor wordt niet automatisch uitgeschakeld.  De snelheid van de vaste schijf neemt niet automatisch af wanneer de computer inactief is.  De hibernationstand wordt niet automatisch geactiveerd.

  Ga als volgt te werk om accu te ontladen:
  1.

  Koppel de computer los van de externe voedingsbron, maar schakel de computer niet uit.

  2.

  Laat de computer op accuvoeding werken totdat de accu volledig is ontladen. Het acculampje gaat
  knipperen wanneer de accu bijna ontladen is. Wanneer de accu volledig is ontladen, gaat het
  acculampje uit en wordt de computer afgesloten.

  Accuvoeding gebruiken

  65 • Page 78

  Stap 4: laad de accu volledig op
  Ga als volgt te werk om de accu op te laden:
  1.

  Zorg dat de computer op een externe voedingsbron aangesloten blijft totdat de accu volledig is
  opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat het acculampje op de computer uit.
  U kunt de computer gewoon gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen, maar het opladen gaat
  sneller wanneer de computer is uitgeschakeld.

  2.

  Als de computer is uitgeschakeld, schakelt u deze in wanneer de accu volledig is opgeladen en
  het acculampje uit is.

  Stap 5: schakel de energiebesparende voorzieningen weer in
  VOORZICHTIG: Als u de hibernationvoorziening niet opnieuw inschakelt nadat u de accu heeft
  gekalibreerd, kan de accu volledig worden ontladen. Hierdoor kunt u gegevens verliezen wanneer de
  acculading van de computer een kritiek laag niveau bereikt.
  1.

  Klik op het pictogram Energiemeter in het systeemvak en klik vervolgens op Meer opties.
  – of –
  Klik op Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Energiebeheer.

  2.

  Klik onder het huidige energiebeheerschema op Instellingen voor schema wijzigen.

  3.

  Voer de instellingen die u heeft genoteerd voor de items in de kolom Op accu opnieuw in.

  4.

  Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

  5.

  Klik op het plusje naast Slaapstand en klik vervolgens op het plusje naast Hibernationstand
  na.

  6.

  Voer de instelling die u heeft genoteerd voor Op accu opnieuw in.

  7.

  Klik op OK.

  8.

  Klik op Wijzigingen opslaan.

  Accuvoeding besparen


  Selecteer het energiebeheerschema Energiebesparing via het onderdeel Energiebeheer onder
  Systeem en beveiliging in het Configuratiescherm van Windows.  Schakel draadloze verbindingen en LAN-verbindingen uit en sluit modemapplicaties af wanneer u
  deze niet gebruikt.  Ontkoppel externe apparatuur die niet is aangesloten op een externe voedingsbron wanneer u
  deze apparatuur niet gebruikt.  Zet alle optionele externemediakaarten die u niet gebruikt stop, schakel ze uit of verwijder ze.  Gebruik de hotkeys fn+f2 en fn+f3 om de helderheid van het scherm aan te passen aan de
  omstandigheden.  Activeer de slaap- of de hibernationstand of sluit de computer af zodra u stopt met werken.

  Accu opbergen
  VOORZICHTIG: Stel een accu niet gedurende langere tijd bloot aan hoge temperaturen, om
  beschadiging van de accu te voorkomen.

  66

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 79

  Verwijder de accu en bewaar deze afzonderlijk als de computer meer dan 2 weken niet wordt gebruikt
  en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.
  Bewaar de accu op een koele en droge plaats, zodat de accu langer opgeladen blijft.
  OPMERKING: Een opgeborgen accu moet elke 6 maanden worden gecontroleerd. Wanneer de
  capaciteit minder is dan 50 procent, laadt u de accu op voordat u deze weer opbergt.
  Kalibreer een accu die een maand of langer opgeborgen is geweest voordat u deze in gebruik neemt.

  Afvoeren van afgedankte accu's
  WAARSCHUWING! Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u
  geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de accu niet in aanraking komen
  met water of vuur.
  Raadpleeg de bij de computer geleverde Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu voor
  aanvullende veiligheidsinformatie.

  Accu vervangen
  De levensduur van de accu van een computer kan verschillen, afhankelijk van de instellingen voor
  energiebeheer, geopende programma’s, de helderheid van het beeldscherm, externe apparatuur die
  op de computer is aangesloten en andere factoren.
  Accucontrole waarschuwt dat de accu moet worden vervangen wanneer een interne cel niet correct
  wordt opgeladen of wanneer de opslagcapaciteit van de accu de status 'Zwak' heeft bereikt. Er verschijnt
  een bericht waarin u wordt verwezen naar de website van HP voor meer informatie over het bestellen
  van een vervangende accu. Als de accu wordt gedekt door een HP garantie, wordt bij de instructies een
  garantie-id geleverd.
  OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat u altijd over accuvoeding kunt beschikken als u die nodig
  heeft, raadt HP u aan een nieuwe accu te kopen als de capaciteitsindicator groen-geel wordt.

  Netvoedingsadapter testen
  Test de netvoedingsadapter als de computer een of meer van de volgende symptomen vertoont:


  De computer start niet als deze is aangesloten op de netvoedingsadapter.  Het beeldscherm gaat niet aan terwijl de computer is aangesloten op de netvoedingsadapter en
  externe voeding.  De aan/uit-knop brandt niet wanneer de computer wordt aangesloten op de netvoedingsadapter.

  U test de netvoedingsadapter als volgt:
  1.

  Verwijder de accu uit de computer.

  2.

  Sluit de netvoedingsadapter aan op de computer en een stopcontact.

  3.

  Zet de computer aan.


  Als de aan/uit-knop aan gaat, werkt de netvoedingsadapter naar behoren.  Als de aan/uit-knop uit gaat, werkt de netvoedingsadapter niet en moet deze worden
  vervangen.

  Neem contact op met de technische ondersteuning voor informatie over het verkrijgen van een
  vervangende netvoedingsadapter. Selecteer Start > Help en ondersteuning > Hulp vragen.

  Netvoedingsadapter testen

  67 • Page 80

  Computer afsluiten
  VOORZICHTIG: Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet heeft
  opgeslagen.
  Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het
  besturingssysteem, en vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
  Sluit de computer af in de volgende gevallen:


  Als u de accu wilt vervangen of toegang wilt tot onderdelen in de computer  als u externe hardware aansluit die niet op een USB-poort kan worden aangesloten  Als u de computer langere tijd niet gebruikt en loskoppelt van de externe voedingsbron

  Hoewel u de computer kunt uitschakelen met de aan/uit-knop, is het aan te raden om de opdracht
  Afsluiten van Windows te gebruiken.
  Ga als volgt te werk om de computer af te sluiten:
  OPMERKING: Als de computer in de slaapstand of in de hibernationstand staat, moet u eerst de
  slaapstand of de hibernationstand beëindigen voordat u de computer kunt afsluiten.
  1.

  Sla uw werk op en sluit alle geopende programma's af.

  2.

  Klik op Start.

  3.

  Klik op Afsluiten.

  Als de computer niet reageert en het niet mogelijk is de hierboven genoemde afsluitprocedures te
  gebruiken, probeert u de volgende noodprocedures in de volgorde waarin ze hier staan vermeld:

  68  Druk op ctrl+alt+delete en klik op de Aan/uit-knop.  Druk op de aan/uit-knop en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.  Koppel de externe voedingsbron los en verwijder de accu uit de computer.

  Hoofdstuk 5 Energiebeheer • Page 81

  6

  Schijfeenheden

  Geïnstalleerde schijfeenheden herkennen
  Selecteer Start > Computer om een overzicht weer te geven van de schijfeenheden die in de computer
  zijn geïnstalleerd.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen.
  Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  Schijfeenheden hanteren
  Schijfeenheden zijn kwetsbare computeronderdelen, die voorzichtig moeten worden behandeld. Lees
  de volgende waarschuwingen voordat u schijfeenheden hanteert. Waarschuwingen die betrekking
  hebben op specifieke procedures worden vermeld bij de desbetreffende procedures.

  Geïnstalleerde schijfeenheden herkennen

  69 • Page 82

  VOORZICHTIG: Neem de volgende voorschriften in acht om het risico van schade aan de computer
  of een schijfeenheid, of verlies van gegevens te beperken:
  Activeer de slaapstand en wacht tot het scherm leeg is of koppel de externe vaste schijf los voordat u
  een computer verplaatst die op een externe vaste schijf is aangesloten.
  Raak voordat u de schijfeenheid aanraakt, eerst het ongeverfde metalen oppervlak van de schijfeenheid
  aan, zodat u niet statisch geladen bent.
  Raak de connectorpinnen op een verwisselbare schijf of op de computer niet aan.
  Behandel een schijfeenheid voorzichtig. Laat de schijfeenheid niet vallen en zet er niets op.
  Schakel de computer uit voordat u een schijfeenheid plaatst of verwijdert. Als u niet zeker weet of de
  computer is afgesloten of in de hibernationstand staat, schakelt u de computer in en vervolgens via het
  besturingssysteem weer uit.
  Gebruik niet te veel kracht wanneer u een schijfeenheid in een schijfruimte plaatst.
  Gebruik het toetsenbord niet en verplaats de computer niet als de optischeschijfeenheid (alleen
  bepaalde modellen) naar een schijf schrijft. Het schrijfproces is gevoelig voor trillingen.
  Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen alvorens naar een medium te schrijven wanneer de
  accu de enige voedingsbron is.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan extreme temperaturen of extreme vochtigheid.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan vloeistoffen. Spuit geen reinigingsmiddelen op een schijfeenheid.
  Verwijder het medium uit een schijfeenheid alvorens de schijfeenheid uit de schijfruimte te verwijderen,
  of voordat u een schijfeenheid meeneemt op reis, verzendt of opbergt.
  Verzend een schijfeenheid in goed beschermend verpakkingsmateriaal, zoals noppenfolie. Vermeld op
  de verpakking dat het om breekbare apparatuur gaat.
  Stel schijfeenheden niet bloot aan magnetische velden. Voorbeelden van beveiligingsapparatuur met
  magnetische velden zijn detectiepoortjes op vliegvelden en detectorstaven. In de
  beveiligingsapparatuur waarmee handbagage wordt gescand, bijvoorbeeld op een lopende band,
  worden röntgenstralen gebruikt in plaats van magnetische velden. Deze beveiligingsapparatuur brengt
  geen schade toe aan schijfeenheden.

  Prestaties van vaste schijf verbeteren
  Schijfdefragmentatie gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt, raken de bestanden op de vaste schijf gefragmenteerd. Met
  Schijfdefragmentatie worden de gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd op de vaste
  schijf zodat het systeem efficiënter werkt.
  Nadat u Schijfdefragmentatie hebt gestart, werkt het zelfstandig verder. Al naargelang de grootte van
  de vaste schijf en het aantal gefragmenteerde bestanden kan de defragmentatie meer dan een uur in
  beslag nemen. U kunt instellen dat de schijfdefragmentatie ’s nachts wordt uitgevoerd, of op een ander
  tijdstip waarop u de computer niet hoeft te gebruiken.
  HP adviseert u om de vaste schijf minstens één keer per maand te defragmenteren. U kunt instellen
  dat Schijfdefragmentatie maandelijks wordt uitgevoerd, maar u kunt ook op elk gewenst moment
  Schijfdefragmentatie handmatig starten.

  70

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 83

  U gebruikt Schijfdefragmentatie als volgt:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
  Schijfdefragmentatie.

  2.

  Klik op Schijf defragmenteren.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  Raadpleeg voor meer informatie de Help bij de Schijfdefragmentatie-software.

  Schijfopruiming gebruiken
  Met Schijfopruiming wordt op de vaste schijf gezocht naar overbodige bestanden, die u veilig kunt
  verwijderen om schijfruimte vrij te maken, zodat de computer efficiënter werkt.
  U gebruikt Schijfopruiming als volgt:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
  Schijfopruiming.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  Externe schijfeenheden gebruiken
  Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken
  van informatie.
  Verwisselbare USB-schijfeenheden zijn er van de volgende typen:


  1,44-MB diskettestation  Vasteschijfmodule (een vaste schijf met een adapter)  Dvd-romstation  Dvd+/-rw SuperMulti dubbellaagse LightScribe-station  Blu-ray ROM dvd+/-rw SuperMulti dubbellaags LightScribe-station

  Optionele externe apparaten gebruiken
  OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software,
  stuurprogramma's en de te gebruiken poort op de computer.
  Ga als volgt te werk om een extern apparaat op de computer aan te sluiten:
  VOORZICHTIG: Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico
  van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de
  stekker uit het stopcontact is gehaald.
  1.

  Sluit het apparaat aan op de computer.

  2.

  Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van het
  apparaat in een geaard stopcontact.

  3.

  Zet het apparaat aan.

  Externe schijfeenheden gebruiken

  71 • Page 84

  Als u een apparaat zonder eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit
  en verwijdert u het uit de computer. Als u een apparaat met eigen netvoedingsaansluiting wilt
  verwijderen, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u het uit de computer en haalt u vervolgens de stekker
  uit het stopcontact.

  Vaste schijf vervangen
  VOORZICHTIG: U voorkomt als volgt dat het systeem vastloopt en gegevens verloren gaan:
  Sluit de computer af voordat u de vaste schijf uit de vasteschijfruimte verwijdert. Verwijder de vaste
  schijf niet wanneer de computer aanstaat of in de slaapstand of de hibernationstand staat.
  Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer aan
  door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.
  U verwijdert als volgt een vaste schijf:

  72

  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.

  3.

  Ontkoppel alle externe hardware die op de computer is aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond neer, met de vasteschijfruimte naar u
  toe.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Draai de schroeven van de onderste klep (1) los.

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 85

  8.

  Schuif de onderste klep naar voren (2) en til de klep vervolgens weg van de computer (3).
  OPMERKING:

  9.

  raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  Verwijder de 2 schroeven aan de achterkant van de vaste schijf (1).

  10. Draai de schroef van de vaste schijf los (2).
  11. Trek het lipje van de vaste schijf naar links (3) om de vaste schijf los te koppelen.

  Vaste schijf vervangen

  73 • Page 86

  12. Til de vaste schijf (4) uit de vasteschijfruimte.

  U installeert als volgt een vaste schijf:

  74

  1.

  Plaats de vaste schijf in de vasteschijfruimte (1).

  2.

  Trek het lipje van de vaste schijf (2) naar rechts om de vaste schijf aan te sluiten.

  3.

  Draai de schroef van de vaste schijf vast (3).

  4.

  Plaats de 2 schroeven terug in de achterkant van de vaste schijf en draai ze vast.

  5.

  Plaats de onderste klep (1) terug door deze voorzichtig op zijn plaats (2) te schuiven.

  Hoofdstuk 6 Schijfeenheden • Page 87

  6.

  Draai de schroeven van de onderste klep (3) vast.
  OPMERKING:

  raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  Vaste schijf vervangen

  75 • Page 88

  7

  Externe apparatuur

  USB-apparaat gebruiken
  USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface die kan worden gebruikt om een optioneel
  extern apparaat aan te sluiten, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -drive, -printer, -scanner of -hub.
  Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het
  apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over
  apparaatspecifieke software.
  Uw computermodel heeft 3 USB-poorten die ondersteuning bieden voor USB 1.0-, USB 1.1- en USB
  2.0-apparaten. Een USB-hub biedt extra USB-poorten die met de computer kunnen worden gebruikt.

  USB-apparaat aansluiten
  VOORZICHTIG: Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een USB-apparaat, om
  beschadiging van de USB-connector te voorkomen.


  Als u een USB-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de USB-kabel van het apparaat
  aan op de USB-poort.

  Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.
  OPMERKING: De eerste keer dat u een USB-apparaat aansluit, verschijnt er een bericht in het
  systeemvak dat het apparaat door de computer wordt herkend.

  USB-apparaat verwijderen
  VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat,
  om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
  VOORZICHTIG: Trek niet aan de kabel om een USB-apparaat los te koppelen, om beschadiging van
  de USB-connector te voorkomen.

  76

  Hoofdstuk 7 Externe apparatuur • Page 89

  Ga als volgt te werk om een USB-apparaat te verwijderen:
  1.

  Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak aan
  de rechterkant van de taakbalk.
  OPMERKING: U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven
  door te klikken op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant
  van het systeemvak).

  2.

  Klik in de lijst op de naam van het apparaat.
  Er verschijnt een melding dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

  3.

  Koppel het apparaat los.

  Ondersteuning voor oudere USB-systemen
  Ondersteuning voor oudere USB-systemen (standaard ingeschakeld) biedt de volgende
  mogelijkheden:


  Het gebruik van een USB-toetsenbord, -muis of -hub die is aangesloten op een USB-poort op de
  computer, tijdens het opstarten of in een MS-DOS-programma.  Het starten of opnieuw opstarten van de computer vanaf een optioneel extern MultiBay apparaat
  of een optioneel USB-apparaat met voorzieningen om als opstarteenheid te fungeren.

  Ondersteuning voor oudere USB-systemen is standaard ingeschakeld. U schakelt als volgt
  ondersteuning voor oudere USB-systemen in of uit:
  1.

  Open Computer Setup (Computerinstellingen) door de computer in te schakelen of opnieuw op te
  starten en vervolgens op f10 te drukken wanneer het HP-logo wordt weergegeven in de
  linkerbenedenhoek van het scherm.

  2.

  Gebruik de tabtoets om System Configuration (Systeemconfiguratie) > Device configurations
  (Apparaatconfiguraties) te selecteren en druk vervolgens op enter.

  3.

  Druk op enter en gebruik de pijltoetsen om USB-ondersteuning voor verouderde onderdelen in of
  uit te schakelen en druk vervolgens op f10.

  4.

  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save changes and exit (Afsluiten en wijzigingen
  opslaan) om uw voorkeuren op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) af te sluiten.
  Volg vervolgens de instructies op het scherm.

  De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.

  Externe schijfeenheden gebruiken
  Verwisselbare externe schijfeenheden bieden u meer mogelijkheden voor het opslaan en gebruiken
  van informatie. U kunt een USB-schijfeenheid toevoegen door de schijfeenheid aan te sluiten op een
  USB-poort op de computer.
  Er zijn een aantal typen USB-schijfeenheden:


  1,44-MB diskettedrive  vasteschijfmodule (een vasteschijfeenheid met een gekoppelde adapter)  Dvd-romstation  Dvd±rw SuperMulti DL LightScribe-station  Blu-ray-rom dvd+/-rw met LightScribe SuperMulti DL-station

  Externe schijfeenheden gebruiken

  77 • Page 90

  Optionele externe apparaten gebruiken
  OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor informatie over benodigde software,
  stuurprogramma's en de te gebruiken poort op de computer.
  Ga als volgt te werk om een extern apparaat op de computer aan te sluiten:
  VOORZICHTIG: Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, kunt u het risico
  van schade aan de apparatuur beperken door ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de
  stekker uit het stopcontact is gehaald.
  1.

  Sluit het apparaat aan op de computer.

  2.

  Als u een apparaat met een eigen netvoedingsaansluiting aansluit, steekt u de stekker van het
  apparaat in een geaard stopcontact.

  3.

  Zet het apparaat aan.

  Als u een apparaat zonder eigen netvoedingsaansluiting wilt verwijderen, schakelt u het apparaat uit
  en verwijdert u het uit de computer. Als u een apparaat met eigen netvoedingsaansluiting wilt
  verwijderen, schakelt u het apparaat uit, verwijdert u het uit de computer en haalt u vervolgens de stekker
  uit het stopcontact.

  78

  Hoofdstuk 7 Externe apparatuur • Page 91

  8

  Externemediakaarten

  Mediakaartlezer-kaarten gebruiken
  Met optionele digitale kaarten kunt u gegevens veilig opslaan en gemakkelijk uitwisselen. Deze kaarten
  worden vaak gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen computers of tussen een computer en
  apparatuur met digitale media, zoals camera's en PDA's.
  Het digitalemediaslot ondersteunt de volgende typen digitale kaarten:


  MultiMediaCard (MMC)  MultiMedia Card 4.2  Secure Digital-geheugenkaart (SD)  Secure Digital High Capacity-geheugenkaart (SDHC)  Secure Digital High Speed-geheugenkaart (SDHS)

  Digitale kaart plaatsen
  VOORZICHTIG: Voorkom beschadiging van de digitale kaart of de computer en plaats geen adapter,
  van welk type dan ook, in de SD Card-lezer.
  VOORZICHTIG: Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een digitale kaart, om
  beschadiging van de connectoren van de digitale kaart te voorkomen.
  1.

  Houd de digitale kaart met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn
  gericht.

  2.

  Plaats de kaart in de mediakaartlezer en druk de kaart vervolgens aan totdat deze goed op zijn
  plaats zit.

  Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft de computer dit aan met een geluidssignaal. Mogelijk
  wordt een menu met beschikbare opties weergegeven.

  Mediakaartlezer-kaarten gebruiken

  79 • Page 92

  Digitale kaart verwijderen
  VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de digitale kaart, om
  te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
  Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties af die gebruikmaken van de digitale kaart.
  OPMERKING: Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het kopieervenster
  van het besturingssysteem.
  Ga als volgt te werk om een digitale kaart te verwijderen:


  Als u de digitale kaart wilt uitwerpen, drukt u op de digitale kaart (1) en verwijdert u deze vervolgens
  uit het slot (2).

  ExpressCards gebruiken (alleen bepaalde modellen)
  Een ExpressCard is een hoogwaardige PC Card die in het ExpressCard-slot wordt geplaatst.
  Net als bij standaard PC Cards voldoet de functionaliteit van ExpressCards aan de specificaties van de
  Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

  ExpressCard configureren
  Installeer alleen de software die voor uw apparaat is vereist. Ga als volgt te werk als u volgens de
  instructies van de fabrikant van de ExpressCard stuurprogramma's moet installeren:


  Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem.  Installeer geen andere software zoals card services, socket services of enablers die door de
  fabrikant van de ExpressCard zijn geleverd.

  ExpressCard plaatsen
  VOORZICHTIG: Plaats een PC Card niet in een ExpressCard-slot, om beschadiging van de computer
  of externemediakaarten te voorkomen.
  VOORZICHTIG: Neem de volgende richtlijnen in acht om het risico van beschadiging van de
  connectoren te beperken:
  Oefen zo min mogelijk kracht uit bij het plaatsen van een ExpressCard.
  Verplaats of vervoer de computer niet wanneer er een ExpressCard in gebruik is.
  In het ExpressCard-slot kan een beschermplaatje zijn geplaatst. Ga als volgt te werk om het
  beschermplaatje te verwijderen:
  1.

  80

  Druk het beschermplaatje (1) iets naar binnen om het te ontgrendelen.

  Hoofdstuk 8 Externemediakaarten • Page 93

  2.

  Haal het plaatje uit het slot (2).

  Ga als volgt te werk om een ExpressCard te plaatsen:
  1.

  Houd de kaart met het label naar boven en de connectoren naar de computer gericht.

  2.

  Plaats de kaart voorzichtig in het ExpressCard-slot en druk de kaart aan tot deze stevig op zijn
  plaats zit.

  Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft de computer dit aan met een geluidssignaal. Mogelijk
  wordt een menu met beschikbare opties weergegeven.
  OPMERKING: De eerste keer dat u een ExpressCard plaatst, verschijnt er een bericht in het
  systeemvak dat het apparaat door de computer wordt herkend.
  OPMERKING: Wanneer er een ExpressCard is geplaatst, verbruikt deze stroom, zelfs wanneer de
  kaart niet wordt gebruikt. Wanneer een ExpressCard niet in gebruik is, kunt u energie besparen door
  de kaart stop te zetten of te verwijderen.

  ExpressCard verwijderen
  VOORZICHTIG: Gebruik de volgende procedure voor het veilig verwijderen van de ExpressCard, om
  te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.
  Sla uw gegevens op en sluit alle applicaties die gebruikmaken van de ExpressCard.
  OPMERKING: Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op Annuleren in het kopieervenster
  van het besturingssysteem.

  ExpressCards gebruiken (alleen bepaalde modellen)

  81 • Page 94

  Ga als volgt te werk om een ExpressCard te verwijderen:
  1.

  Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak aan
  de rechterkant van de taakbalk.
  OPMERKING: U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen weergeven
  door te klikken op het pictogram Verborgen pictogrammen weergeven (de pijl aan de linkerkant
  van het systeemvak).

  2.

  Klik in de lijst op de naam van de ExpressCard.
  OPMERKING: Er verschijnt een melding dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

  3.

  82

  Ga als volgt te werk om de ExpressCard te ontgrendelen en verwijderen:
  a.

  Druk de ExpressCard (1) voorzichtig iets naar binnen om de kaart te ontgrendelen.

  b.

  Haal de ExpressCard uit het slot (2).

  Hoofdstuk 8 Externemediakaarten • Page 95

  9

  Geheugenmodules
  De computer heeft één geheugenmodulecompartiment, dat zich aan de onderkant van de computer
  bevindt.
  U kunt de geheugencapaciteit van de computer vergroten door een geheugenmodule in het beschikbare
  slot voor geheugenuitbreidingsmodules te plaatsen of door een upgrade van de bestaande
  geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule uit te voeren.
  Alle geheugenmodules die in de computer worden geïnstalleerd moeten van hetzelfde type zijn.
  Wanneer u de geheugencapaciteit van de computer uitbreidt, moet u controleren of de upgrademodules
  dezelfde zijn als de modules die al in de computer geïnstalleerd waren.
  WAARSCHUWING! Haal vóór het installeren van een geheugenmodule de stekker uit het stopcontact
  en verwijder alle accu’s om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te
  beperken.
  VOORZICHTIG: Door elektrostatische ontlading kunnen elektronische onderdelen beschadigd raken.
  Zorg ervoor dat u vrij bent van statische elektriciteit door een goed geaard metalen voorwerp aan te
  raken voordat u een procedure start.

  Geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot
  toevoegen of terugplaatsen
  Het slot voor de geheugenuitbreidingsmodule bevindt zich boven het slot voor de primaire
  geheugenmodule. Ga als volgt te werk om een geheugenmodule toe te voegen aan het slot voor de
  geheugenuitbreidingsmodule of deze te vervangen:
  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.
  Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer
  aan door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.

  3.

  Ontkoppel alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Draai de schroeven van de onderste klep (1) los.

  Geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot toevoegen of terugplaatsen

  83 • Page 96

  8.

  Schuif de onderste klep naar voren (2) en til de klep vervolgens weg van de computer (3).
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  9.

  Verwijder de geheugenmodule uit het geheugenuitbreidingsslot.
  a.

  Trek de borgklemmetjes (1) aan beide zijden van de geheugenmodule weg.
  De geheugenmodule kantelt naar boven.
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule bij de randen vast, om te voorkomen dat de
  geheugenmodule wordt beschadigd. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan.

  84

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 97

  b.

  Pak de geheugenmodule aan de rand vast (2) en trek de module voorzichtig uit het
  geheugenmoduleslot.
  Bewaar verwijderde geheugenmodules in een antistatische verpakking om de module te
  beschermen.

  10. Plaats een geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot:
  a.

  Breng de inkeping (1) in de geheugenmodule op één lijn met het nokje in het
  geheugenmoduleslot.
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule bij de randen vast, om te voorkomen dat de
  geheugenmodule wordt beschadigd. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan
  en buig de geheugenmodule niet.

  b.

  Houd de geheugenmodule onder een hoek van 45 graden boven het oppervlak van het
  geheugenmodulecompartment en druk de module (2) in het geheugenmoduleslot tot hij op
  zijn plaats zit.

  Geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot toevoegen of terugplaatsen

  85 • Page 98

  c.

  Druk de geheugenmodule (3) voorzichtig naar beneden en oefen daarbij druk uit op zowel de
  linker- als de rechterkant van de geheugenmodule totdat de borgklemmetjes vastklikken.

  11. Plaats de onderste klep (1) terug door deze voorzichtig op zijn plaats (2) te schuiven.

  86

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 99

  12. Draai de schroeven van de onderste klep (3) vast.
  OPMERKING:

  raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  13. Plaats de accu terug.
  14. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.
  15. Schakel de computer in.

  Geheugenmodule in het geheugenuitbreidingsslot toevoegen of terugplaatsen

  87 • Page 100

  Geheugenmodule in het slot voor de primaire
  geheugenmodule upgraden
  Het slot voor de geheugenuitbreidingsmodule bevindt zich boven het slot voor de primaire
  geheugenmodule. Ga als volgt te werk om een geheugenmodule in het slot voor de primaire
  geheugenmodule te upgraden:
  1.

  Sla uw werk op.

  2.

  Schakel de computer uit en sluit het beeldscherm.
  Als u niet weet of de computer is uitgeschakeld of in de hibernationstand staat, zet u de computer
  aan door op de aan/uit-knop te drukken. Sluit de computer vervolgens af via het besturingssysteem.

  3.

  Ontkoppel alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten.

  4.

  Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

  5.

  Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond.

  6.

  Verwijder de accu uit de computer.

  7.

  Draai de schroeven van de onderste klep (1) los.

  8.

  Schuif de onderste klep naar voren (2) en til de klep vervolgens weg van de computer (3).
  OPMERKING: raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  OPMERKING: Als een geheugenmodule is geïnstalleerd in het slot voor de
  geheugenuitbreidingsmodule, verwijdert u eerst de geheugenuitbreidingsmodule.

  88

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 101

  9.

  Verwijder de geheugenmodule uit het primaire geheugenslot:
  a.

  Trek de borgklemmetjes (1) aan beide zijden van de geheugenmodule weg.
  De geheugenmodule kantelt naar boven.
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule bij de randen vast, om te voorkomen dat de
  geheugenmodule wordt beschadigd. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan.

  b.

  Pak de geheugenmodule aan de rand vast (2) en trek de module voorzichtig uit het
  geheugenmoduleslot.
  Bewaar verwijderde geheugenmodules in een antistatische verpakking om de module te
  beschermen.

  10. Plaats een geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule:
  a.

  Breng de inkeping (1) in de geheugenmodule op één lijn met het nokje in het
  geheugenmoduleslot.
  VOORZICHTIG: Houd de geheugenmodule bij de randen vast, om te voorkomen dat de
  geheugenmodule wordt beschadigd. Raak de onderdelen van de geheugenmodule niet aan
  en buig de geheugenmodule niet.

  b.

  Houd de geheugenmodule onder een hoek van 45 graden boven het oppervlak van het
  geheugenmodulecompartment en druk de module (2) in het geheugenmoduleslot tot hij op
  zijn plaats zit.

  Geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule upgraden

  89 • Page 102

  c.

  Druk de geheugenmodule (3) voorzichtig naar beneden en oefen daarbij druk uit op zowel de
  linker- als de rechterkant van de geheugenmodule totdat de borgklemmetjes vastklikken.

  OPMERKING: Als u een geheugenmodule heeft verwijderd uit het geheugenuitbreidingsslot
  voordat u de primaire geheugenmodule heeft verwijderd, plaatst u de geheugenmodule terug in
  het slot voor de geheugenuitbreidingsmodule.
  11. Plaats de onderste klep (1) terug door deze voorzichtig op zijn plaats (2) te schuiven.

  90

  Hoofdstuk 9 Geheugenmodules • Page 103

  12. Draai de schroeven van de onderste klep vast. (3).
  OPMERKING:

  raadpleeg de afbeelding die het meest overeenkomt met uw computer.

  13. Plaats de accu terug.
  14. Keer de computer weer om en sluit de externe voeding en de externe apparaten weer aan.
  15. Schakel de computer in.

  Geheugenmodule in het slot voor de primaire geheugenmodule upgraden

  91 • Page 104

  10 Beveiliging
  Computer beveiligen
  OPMERKING: Van beveiligingsfuncties moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
  Dergelijke maatregelen kunnen echter niet altijd voorkomen dat een product verkeerd wordt gebruikt of
  gestolen.
  OPMERKING: Uw computer ondersteunt CompuTrace, een online service voor opsporing en herstel
  in het kader van beveiliging die beschikbaar is in bepaalde landen en regio's. Als de computer wordt
  gestolen, kan CompuTrace deze opsporen wanneer de onbevoegde gebruiker internet op gaat. U kunt
  CompuTrace gebruiken door de software aan te schaffen en een abonnement op de service te nemen.
  Informatie over het bestellen van de CompuTrace-software vindt u op de website van HP op
  http://www.hpshopping.com.
  De beveiligingsfuncties van uw computer beschermen uw computer, persoonlijke informatie en
  gegevens tegen diverse gevaren. De manier waarop u de computer gebruikt, bepaalt welke
  beveiligingsfuncties u nodig heeft.
  Het Windows-besturingssysteem biedt bepaalde beveiligingsvoorzieningen. In de volgende tabel vindt
  u extra beveiligingsvoorzieningen. De meeste van deze extra beveiligingsvoorzieningen kunnen
  geconfigureerd worden in het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) (dat hierna
  vermeld wordt als Computer Setup (Computerinstellingen)).
  Ter beveiliging tegen

  Deze beveiligingsfunctie gebruiken

  Onbevoegd gebruik van de computer

  HP ProtectTools Security Manager, in combinatie met een
  wachtwoord, Smart Card (alleen bepaalde modellen) en/of
  vingerafdruklezer (alleen bepaalde modellen)

  Onbevoegde toegang tot Computer Setup (f10)

  BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*

  Onbevoegde toegang tot de inhoud van een vaste schijf

  DriveLock-wachtwoord in Computer Setup*

  Onbevoegd opstarten vanaf een optischeschijfeenheid,
  diskettedrive of interne netwerkadapter

  Functie voor opstartopties in Computer Setup*

  Onbevoegde toegang tot Windows-gebruikersaccounts

  HP ProtectTools Security Manager

  Onbevoegde toegang tot gegevens  Firewall-software  Windows-updates  Drive encryption for HP ProtectTools

  Onbevoegde toegang tot de instellingen van Computer Setup
  en andere identificatiegegevens van het systeem

  BIOS-beheerderswachtwoord in Computer Setup*

  Onbevoegd meenemen van de computer

  Slot voor een beveiligingskabel (voor een optionele
  beveiligingskabel)

  *Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen, dat zelfs kan worden gebruikt wanneer het
  besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen. U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met
  behulp van een aanwijsapparaat (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het toetsenbord.

  92

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 105

  Wachtwoorden gebruiken
  De meeste beveiligingsfuncties maken gebruik van een wachtwoord. Noteer een wachtwoord nadat u
  het heeft ingesteld en bewaar het op een veilige plaats uit de buurt van de computer. Op wachtwoorden
  zijn onderstaande overwegingen van toepassing:


  Het instelwachtwoord en het DriveLock-wachtwoord worden ingesteld in Computer Setup
  (Computerinstellingen) en beheerd door het systeem-BIOS.  Het wachtwoord voor geïntegreerde beveiliging is een wachtwoord van HP ProtectTools Security
  Manager. Het kan worden geactiveerd in Computer Setup om het BIOS te voorzien van
  wachtwoordbeveiliging naast de gebruikelijke functies van HP ProtectTools. Het wachtwoord voor
  geïntegreerde beveiliging wordt gebruikt in combinatie met de optionele geïntegreerde
  beveiligingschip.  Wachtwoorden voor Windows kunnen uitsluitend worden ingesteld in het besturingssysteem
  Windows.  Als u het in Computer Setup ingestelde BIOS-beheerderswachtwoord vergeet, kunt u HP SpareKey
  gebruiken om toegang te krijgen tot het programma.  Als u zowel het gebruikerswachtwoord als het hoofdwachtwoord voor DriveLock vergeet, is de
  vaste schijf die met die wachtwoorden is beveiligd permanent vergrendeld en kan deze niet meer
  worden gebruikt.

  U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor een functie van Computer Setup en een
  beveiligingsvoorziening van Windows. U kunt hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere functies
  van Computer Setup.
  Gebruik de volgende tips voor het maken en opslaan van wachtwoorden:


  Volg, bij het maken van wachtwoorden, de vereisten die zijn ingesteld door het programma.  Noteer uw wachtwoorden en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de computer.  Bewaar de wachtwoorden niet in een bestand op de computer.

  In de volgende tabellen worden veelgebruikte Windows- en BIOS-beheerderswachtwoorden
  beschreven in combinatie met de bijbehorende functies.

  Wachtwoorden instellen in Windows
  Windows-wachtwoorden

  Functie

  Beheerderswachtwoord*

  Beveiligt de toegang tot een Windows-account op
  beheerdersniveau.

  Gebruikerswachtwoord*

  Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.

  *Selecteer voor informatie over het instellen van een beheerders- of gebruikerswachtwoord voor Windows Start > Help en
  ondersteuning.

  Wachtwoorden instellen in Computer Setup (Computerinstellingen)
  BIOS-beheerderswachtwoorden

  Functie

  BIOS-beheerderswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot Computer Setup.

  Wachtwoorden gebruiken

  93 • Page 106

  BIOS-beheerderswachtwoorden

  Functie

  DriveLock-hoofdwachtwoord

  Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
  beschermd door DriveLock. Het wordt tevens gebruikt om de
  DriveLock beveiliging te verwijderen. Dit wachtwoord wordt
  ingesteld onder DriveLock wachtwoorden tijdens het
  inschakelproces.

  DriveLock-gebruikerswachtwoord

  Beveiligt de toegang tot de interne vaste schijf die wordt
  beschermd door DriveLock en wordt ingesteld onder
  DriveLock wachtwoorden tijdens het inschakelproces.

  BIOS-beheerderswachtwoord
  Met het BIOS-beheerderswachtwoord van Computer Setup (Computerinstellingen) beveiligt u de
  configuratie-instellingen en systeemidentificatiegegevens in Computer Setup. Nadat dit wachtwoord is
  ingesteld, moet u het elke keer opgeven als u Computer Setup opent en hier instellingen wijzigt.
  Een BIOS-beheerderswachtwoord heeft de volgende kenmerken:


  Het is niet hetzelfde als het beheerderswachtwoord dat in Windows is ingesteld, hoewel beide
  wachtwoorden hetzelfde mogen zijn.  Het wordt niet weergegeven als het wordt ingesteld, opgegeven, gewijzigd of verwijderd.  Het moet met dezelfde toetsen worden opgegeven als waarmee het wachtwoord is ingesteld. Als
  u bijvoorbeeld een BIOS-beheerderswachtwoord instelt met de cijfertoetsen boven aan het
  toetsenbord, wordt het niet herkend wanneer u het daarna opgeeft met de cijfertoetsen van het
  geïntegreerde numerieke toetsenblok.  Het kan bestaan uit een willekeurige combinatie van maximaal 32 letters en cijfers. Daarbij wordt
  geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters tenzij dit door de beheerder is
  ingesteld.

  BIOS-beheerderswachtwoord beheren
  Het BIOS-beheerderswachtwoord wordt ingesteld, gewijzigd en verwijderd in Computer Setup.
  Ga als volgt te werk om dit wachtwoord in te stellen of te wijzigen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met behulp van een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Change
  Password (Wachtwoord wijzigen) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Typ uw huidige wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.

  5.

  Typ uw nieuwe wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.

  6.

  Typ opnieuw uw nieuwe wachtwoord ter bevestiging wanneer u daarom wordt gevraagd.

  7.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –

  94

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 107

  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.
  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.
  Ga als volgt te werk om dit wachtwoord te verwijderen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met behulp van een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Change
  Password (Wachtwoord wijzigen) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Typ uw huidige wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.

  5.

  Wanneer u wordt gevraagd om het nieuwe wachtwoord, laat u het vak leeg en drukt u op enter.

  6.

  Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.

  7.

  Wanneer u wordt gevraagd uw nieuwe wachtwoord opnieuw te typen, laat u het vak leeg en drukt
  u op enter.

  8.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  BIOS-beheerderswachtwoord invoeren
  Naast de prompt BIOS-beheerderswachtwoord typt u uw wachtwoord (met behulp van dezelfde soort
  toetsen die u gebruikt hebt om het wachtwoord in te stellen), en druk daarna op enter. Na drie mislukte
  pogingen om het BIOS-beheerderswachtwoord op te geven moet u de computer opnieuw opstarten en
  het opnieuw proberen.

  DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)
  VOORZICHTIG: Noteer het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord voor DriveLock
  zorgvuldig en bewaar dit uit de buurt van uw computer om te voorkomen dat de met DriveLock
  beschermde vaste schijf permanent onbruikbaar wordt. Als u beide DriveLock-wachtwoorden vergeet,
  is de vaste schijf permanent vergrendeld en kan deze niet meer worden gebruikt.
  Met DriveLock voorkomt u onbevoegde toegang tot de inhoud van een vaste schijf. DriveLock kan alleen
  worden toegepast op de interne vaste schijf of schijven van de computer. Als DriveLock-beveiliging op
  een schijf wordt toegepast, moet een wachtwoord worden ingevoerd om toegang tot deze schijf te
  krijgen. U krijgt alleen toegang tot de schijf met behulp van de DriveLock-wachtwoorden als de schijf in
  de computer of een geavanceerde poortreplicator is geplaatst.

  Wachtwoorden gebruiken

  95 • Page 108

  Om DriveLock-beveiliging toe te passen op een interne vaste schijf, moeten in Computer Setup een
  gebruikerswachtwoord en een hoofdwachtwoord worden ingesteld. Op DriveLock-beveiliging zijn de
  volgende overwegingen van toepassing:


  Nadat DriveLock beveiliging is toegepast op een vaste schijf, kan deze alleen nog maar worden
  gebruikt wanneer eerst het gebruikers- of hoofdwachtwoord wordt ingevoerd.  Het gebruikerswachtwoord is voor de dagelijkse gebruiker van de beveiligde vaste schijf. Het
  hoofdwachtwoord is voor de systeembeheerder of gebruiker.  Het gebruikerswachtwoord en het hoofdwachtwoord mogen hetzelfde zijn.  U kunt een gebruikers- of hoofdwachtwoord uitsluitend verwijderen door de DriveLock-beveiliging
  van de vaste schijf te verwijderen. DriveLock-beveiliging kan alleen met het hoofdwachtwoord van
  een schijf worden verwijderd.

  DriveLock-wachtwoord instellen
  Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord in te stellen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding ‘Press the ESC key for Startup
  Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > DriveLock
  Password (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Klik met een aanwijsapparaat op de vaste schijf die u wilt beveiligen.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen de vaste schijf die u wilt beveiligen en druk vervolgens op enter.

  5.

  Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.

  6.

  Typ het hoofdwachtwoord in de velden New password (Nieuw wachtwoord) en Verify new
  password (Nieuw wachtwoord bevestigen) en druk vervolgens op enter.

  7.

  Typ het gebruikerswachtwoord in de velden New password (Nieuw wachtwoord) en Verify new
  password (Nieuw wachtwoord bevestigen) en druk vervolgens op enter.

  8.

  Bevestig de DriveLock-beveiliging op de geselecteerde schijf door in het bevestigingsveld
  DriveLock te typen en vervolgens op enter te drukken.
  OPMERKING: De DriveLock-bevestiging maakt onderscheid tussen hoofdletters en kleine
  letters.

  9.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  DriveLock-wachtwoord invoeren
  Zorg ervoor dat de vaste schijf in de computer zelf is ondergebracht (niet in een optioneel
  dockingapparaat of externe MultiBay).

  96

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 109

  Wanneer u wordt gevraagd een DriveLock-wachtwoord op te geven, typt u het gebruikerswachtwoord
  of het hoofdwachtwoord (met hetzelfde type toetsen als waarmee u het wachtwoord heeft ingesteld).
  Druk daarna op enter.
  Na twee verkeerde pogingen om het wachtwoord op te geven moet u de computer afsluiten en het
  opnieuw proberen.

  DriveLock-wachtwoord wijzigen
  Ga als volgt te werk om een DriveLock-wachtwoord te wijzigen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding ‘Press the ESC key for Startup
  Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > DriveLock
  Password (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Selecteer met een aanwijsapparaat een interne vaste schijf.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens op enter.

  5.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen het wachtwoord dat u wilt wijzigen.

  6.

  Typ uw huidige wachtwoord in het veld Old password (Oud wachtwoord), typ uw nieuwe
  wachtwoord in de velden New password (Nieuw wachtwoord) en Verify new password (Nieuw
  wachtwoord bevestigen) en druk op enter.

  7.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  DriveLock-beveiliging verwijderen
  Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in en druk op esc wanneer de melding ‘Press the ESC key for Startup
  Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen Security (Beveiliging) > DriveLock
  Password (DriveLock-wachtwoord) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens
  op enter.

  5.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Disable protection (Beveiliging
  uitschakelen).

  6.

  Typ uw hoofdwachtwoord en druk vervolgens op enter.

  7.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

  Wachtwoorden gebruiken

  97 • Page 110

  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.
  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  Auto DriveLock gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)
  In een omgeving met meerdere gebruikers kunt u een wachtwoord voor Automatische DriveLock
  instellen. Wanneer het wachtwoord voor Automatische DriveLock wordt geactiveerd, worden een
  willekeurig gebruikerswachtwoord en een DriveLock-hoofdwachtwoord voor u aangemaakt. Wanneer
  een gebruiker het juiste wachtwoord opgeeft, worden hetzelfde willekeurige gebruikerswachtwoord en
  DriveLock-hoofdwachtwoord gebruikt om de schijf te ontgrendelen.
  OPMERKING: U heeft een BIOS-beheerderswachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de
  voorzieningen van Automatische DriveLock.

  Wachtwoord voor Automatische DriveLock invoeren
  Ga als volgt te werk om een wachtwoord voor Automatische DriveLock in te schakelen in Computer
  Setup:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Automatic
  DriveLock (Automatische DriveLock) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens
  op enter.

  5.

  Lees de waarschuwing. Selecteer YES (JA) om verder te gaan.

  6.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  Beveiliging met Automatische DriveLock verwijderen
  Ga als volgt te werk om de DriveLock-beveiliging te verwijderen in Computer Setup:

  98

  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Security (Beveiliging) > Automatic
  DriveLock (Automatische DriveLock) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen een interne vaste schijf en druk vervolgens
  op enter.

  Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 111

  5.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Disable protection (Beveiliging
  uitschakelen).

  6.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  Beveiligingsvoorzieningen van Computer Setup gebruiken
  Systeemapparaten beveiligen
  U kunt systeemapparaten in- of uitschakelen vanuit de volgende menu’s in Computer Setup:


  Boot Options (Opstartopties)  Device Configurations (Apparaatconfiguraties)  Built-In Device Options (Opties voor geïntegreerde apparaten)  Port Options (Poortopties)

  U kunt als volgt systeemapparaten uit- en weer inschakelen in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om System Configuration (Systeemconfiguratie)
  > Boot Options (Opstartopties) of System Configuration (Systeemconfiguratie) > Device
  Configurations (Apparaatconfiguraties) of System Configuration (Systeemconfiguratie) > Builtin Device Options (Opties voor geïntegreerde apparaten) of System Configuration
  (Systeemconfiguratie) > Port Options (Poortopties) te selecteren.

  4.

  Druk op enter.

  5.

  Doe het volgende om een optie uit te schakelen: gebruik een aanwijsapparaat om het selectievakje
  naast de optie uit te schakelen.
  – of –
  Schakel de optie met de pijltoetsen in en druk daarna op enter.

  6.

  Doe het volgende om een optie opnieuw in te schakelen: gebruik een aanwijsapparaat om het
  selectievakje naast de optie in te schakelen.
  – of –
  Schakel de optie met de pijltoetsen in en druk daarna op enter.

  7.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  Beveiligingsvoorzieningen van Computer Setup gebruiken

  99 • Page 112

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  Systeeminformatie weergeven in Computer Setup (Computerinstellingen)
  De functie System Information (Systeeminformatie) in Computer Setyp (Computerinstellingen) biedt
  twee soorten systeeminformatie:


  Identificatiegegevens over het computermodel en de accu's  Specificaties van de processor, cache, het geheugen, het ROM, de revisie van de videokaart en
  de revisie van de toetsenbordcontroller

  Ga als volgt te werk om deze algemene systeeminformatie in Computer Setup weer te geven:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen File (Bestand) > System Information
  (Systeeminformatie) en druk vervolgens op enter.

  OPMERKING: Als u wilt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens, stelt u in
  Computer Setup een BIOS-beheerderswachtwoord in.

  Systeem-id’s gebruiken in Computer Setup (Computerinstellingen)
  Met de functie voor systeem-id's in Computer Setup kunt u labels invoeren voor de computer en de
  eigenaar.
  OPMERKING: Als u wilt voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze gegevens, stelt u in
  Computer Setup een BIOS-beheerderswachtwoord in.
  Ga als volgt te werk om deze voorziening te gebruiken in Computer Setup:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Security (Beveiliging) > System IDs
  (Systeemidentificatie) en druk vervolgens op enter.

  4.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of de pijltoetsen Notebook Asset Tag (Inventarisnummer
  notebookcomputer) of Notebook Ownership Tag (Eigendomslabel notebookcomputer) en voer
  vervolgens de gegevens in.

  5.

  Druk als u klaar bent op enter.

  6.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  100 Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 113

  Antivirussoftware gebruiken
  Als u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot e-mail, een netwerk of internet, stelt u de computer
  bloot aan computervirussen. Computervirussen kunnen het besturingssysteem, programma’s en
  hulpprogramma’s onklaar maken of de werking hiervan verstoren.
  Met antivirussoftware kunnen de meeste virussen worden opgespoord en vernietigd. In de meeste
  gevallen kan ook schade die door virussen is aangericht, worden hersteld. Het is noodzakelijk om
  antivirussoftware regelmatig bij te werken, zodat deze ook bescherming biedt tegen nieuw ontdekte
  virussen.
  De antivirussoftware McAfee Total Protection is vooraf geïnstalleerd of vooraf geladen op de
  computer.
  Als de antivirussoftware vooraf is geïnstalleerd, selecteert u Start > Alle programma’s > McAfee >
  Managed Services (Beheerde services) > Total Protection.
  Als de software vooraf is geladen, selecteert u Start > Alle programma’s > HP Software Setup en
  volgt u de instructies op het scherm om de McAfee Total Protection-software te laden.
  Voor meer informatie over computervirussen typt u virussen in het zoekvak in Help en ondersteuning.

  Firewallsoftware gebruiken
  Wanneer u de computer gebruikt om toegang te krijgen tot e-mail, een netwerk of internet, kunnen
  onbevoegden mogelijk toegang krijgen tot de computer, uw persoonlijke bestanden en gegevens over
  u. Bescherm uw privacy met de firewallsoftware die vooraf op de computer is geïnstalleerd. De
  antivirussoftware McAfee Total Protection is vooraf geïnstalleerd op de computer. U kunt deze software
  openen door Start > Alle programma’s > McAfee > Managed Services (Beheerde services) > Total
  Protection te selecteren.
  Firewallvoorzieningen omvatten onder andere logboek- en rapportagefunctionaliteit voor
  netwerkactiviteit en automatische bewaking van al het inkomende en uitgaande gegevensverkeer.
  Raadpleeg de instructies van de softwarefabrikant voor meer informatie. Deze instructies kunnen
  worden geleverd bij de software, op schijf of op de website van de fabrikant.
  OPMERKING: In bepaalde situaties kan een firewall toegang tot spelletjes op internet blokkeren, het
  delen van printers of bestanden in een netwerk tegenhouden of toegestane bijlagen bij e-mailberichten
  blokkeren. U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door de firewall uit te schakelen, de gewenste taak uit
  te voeren en de firewall weer in te schakelen. Als u het probleem permanent wilt oplossen, configureert
  u waar nodig de firewall opnieuw en past u het beleid en de instellingen van andere
  inbraakdetectiesystemen aan. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder of ITafdeling.

  Essentiële updates installeren
  VOORZICHTIG: Microsoft verstuurt waarschuwingen over essentiële updates. Installeer alle
  essentiële updates van Microsoft zodra u een waarschuwing ontvangt, om de computer te beschermen
  tegen beveiligingsschendingen en computervirussen.

  Antivirussoftware gebruiken 101 • Page 114

  Wellicht zijn er, nadat de computer is geleverd, updates voor het besturingssysteem en andere software
  beschikbaar gesteld. Neem de volgende richtlijnen in acht om te controleren of alle beschikbare updates
  op de computer zijn geïnstalleerd:


  Voer Windows Update maandelijks uit om de recentste software van Microsoft te downloaden.  Haal de updates zodra deze worden vrijgegeven op van de Microsoft-website en via de koppeling
  voor updates in Help en ondersteuning.

  HP ProtectTools Security Manager gebruiken (alleen
  bepaalde modellen)
  De HP ProtectTools Security Manager software is vooraf geïnstalleerd op bepaalde computermodellen.
  U heeft toegang tot deze software via het Configuratiescherm van Windows. De software is voorzien
  van beveiligingsfuncties die u beschermen tegen onbevoegde toegang tot de computer, het netwerk en
  kritieke gegevens. Raadpleeg de online Help van HP ProtectTools voor meer informatie.

  Beveiligingskabel aanbrengen
  OPMERKING: Van de beveiligingskabel moet op de eerste plaats een ontmoedigingseffect uitgaan.
  Deze voorziening kan echter niet voorkomen dat de computer verkeerd wordt gebruikt of wordt gestolen.
  1.

  Leg de beveiligingskabel om een stevig verankerd voorwerp heen.

  2.

  Steek de sleutel (1) in het kabelslot (2).

  3.

  Steek het kabelslot in het slot voor de beveiligingskabel op de computer (3) en vergrendel het
  kabelslot met de sleutel.

  OPMERKING: De plaats van het bevestigingspunt voor de beveiligingskabel verschilt per model
  computer.

  102 Hoofdstuk 10 Beveiliging • Page 115

  11 Software-updates
  Software-update uitvoeren
  Updates van de software die bij de computer is geleverd, zijn beschikbaar via het hulpprogramma HP
  Assistant of op de website van HP.
  HP Assistant zoekt automatisch naar software-updates van HP. Het hulpprogramma wordt met een
  bepaald interval uitgevoerd en biedt een lijst met ondersteuningsmeldingen, zoals verbeteringen van
  de beveiliging en optionele updates van software en stuurprogramma's.
  U kunt op elk gewenst moment controleren op updates door Start > Help en ondersteuning >
  Onderhoud te selecteren en daarna de instructies op het scherm te volgen.
  De meeste software op de website van HP is verpakt in gecomprimeerde bestanden die SoftPaqs
  worden genoemd. Sommige BIOS-updates zijn verpakt in gecomprimeerde bestanden die ROMPaq's
  worden genoemd.
  Sommige downloadpakketten bevatten een bestand met de naam Readme.txt. Dit bestand bevat
  informatie over de installatie en het oplossen van problemen. (Readme.txt-bestanden die bij ROMPaq's
  worden geleverd, zijn in het Engels.)
  U kunt ook software-updates verkrijgen via de schijf met Ondersteunende software (apart verkrijgbaar).
  Op deze schijf staan apparaatstuurprogramma’s, BIOS-updates en hulpprogramma’s.
  Volg de onderstaande stappen om de huidige schijf met Ondersteunende software aan te schaffen
  waarop u zowel de huidige versie als toekomstige versies van de schijf vindt:
  1.

  Open uw internetbrowser en ga naar http://www.hp.com/support.

  2.

  Selecteer uw land/regio.

  3.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ vervolgens het
  nummer van uw computermodel in het productvak.

  4.

  Druk op enter.

  5.

  Volg de instructies op het scherm.

  Ga als volgt te werk om de software bij te werken met een schijf met Ondersteunende software:
  1.

  Plaats de schijf met Ondersteunende software in het optische schijfstation.

  2.

  Volg de instructies op het scherm.

  Software-update uitvoeren 103 • Page 116

  Ga als volgt te werk om een update van de software uit te voeren via de website van HP:
  1.

  Ga na wat het model, de productcategorie en de serie of het type van uw computer is. Bereid een
  update van het systeem-BIOS voor door na te gaan wat de versie is van het huidige BIOS dat op
  de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg het gedeelte "BIOS-versie bepalen" voor nadere
  informatie.
  Als de computer op een netwerk is aangesloten, raadpleegt u de netwerkbeheerder voordat u
  software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.
  OPMERKING: In het systeem-ROM van de computer wordt het systeem-BIOS van de computer
  opgeslagen. Het BIOS initialiseert het besturingssysteem, regelt de interactie tussen de computer
  en de hardwareapparaten en voorziet in de overdracht van gegevens tussen hardwareapparaten,
  waaronder de tijd en datum.
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  2.

  Open uw internetbrowser en ga naar http://www.hp.com/support.

  3.

  Selecteer uw land/regio.

  4.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma's en typ vervolgens het
  nummer van uw computermodel in het productvak.

  5.

  Druk op enter.

  6.

  Volg de instructies op het scherm.

  BIOS bijwerken
  Als u het BIOS wilt bijwerken, bepaalt u eerst welke BIOS-versie u momenteel heeft. Download en
  installeer vervolgens het nieuwe BIOS.

  BIOS-versie bepalen
  BIOS-versie-informatie (ook wel ROM-datum en Systeem-BIOS genoemd) kan worden weergegeven
  door op fn+esc te drukken (als u zich al in Windows bevindt) of door Computer Setup
  (Computerinstellingen) te openen.
  Ga als volgt te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te gebruiken voor het weergeven van
  BIOS-gegevens:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer "Press the ESC key for
  Startup Menu" (Druk op esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup (BIOS-instellingen) te openen.

  3.

  Selecteer met het aanwijsapparaat of met de pijltoetsen File (Bestand)> System Information
  (Systeeminformatie).

  4.

  Druk op esc om terug te keren naar het menu File (Bestand).

  5.

  Klik op Exit (Afsluiten) in de linkerbenedenhoek van het scherm en volg de instructies op het
  scherm.
  – of –

  104 Hoofdstuk 11 Software-updates • Page 117

  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Ignore changes and exit (Wijzigingen negeren en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  BIOS bijwerken 105 • Page 118

  BIOS-update downloaden
  VOORZICHTIG: Om schade aan de computer of een mislukte installatie te voorkomen, downloadt en
  installeert u een BIOS-update alleen terwijl de computer met de netvoedingsadapter is aangesloten op
  een betrouwbare externe voedingsbron. Download of installeer een BIOS-update niet wanneer de
  computer op accuvoeding werkt of wanneer het apparaat is aangesloten op een optioneel
  dockingapparaat of een optionele voedingsbron. Volg de onderstaande richtlijnen tijdens het
  downloaden en installeren:
  Schakel de stroomvoorziening van de computer niet uit door de stekker van het netsnoer uit het
  stopcontact te halen.
  Sluit de computer niet af en activeer de slaapstand of de hibernationstand niet.
  Zorg dat u geen apparaten, kabels of snoeren plaatst, verwijdert, aansluit of loskoppelt.
  Ga als volgt te werk om een BIOS-update te downloaden:
  OPMERKING: BIOS-updates worden beschikbaar gemaakt wanneer dat nodig is. Mogelijk is er geen
  recentere BIOS-update voor uw computer beschikbaar. U wordt geadviseerd regelmatig op de website
  van HP te controleren of er BIOS-updates zijn.
  1.

  Open een internetbrowser, ga naar http://www.hp.com/support en selecteer uw land of regio.

  2.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma’s, typ het nummer van uw
  computermodel in het productvak en druk vervolgens op enter.

  3.

  Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.

  4.

  Klik op uw besturingssysteem.

  5.

  Volg de instructies op het scherm om de BIOS-update te zoeken die u wilt downloaden. Noteer de
  datum, naam of andere informatie waaraan u de download kunt herkennen. Aan de hand van deze
  gegevens kunt u de update terugvinden nadat deze naar de vaste schijf is gedownload.

  6.

  Voer de volgende stappen uit in het downloadgebied:
  a.

  Zoek de BIOS-update die recenter is dan de BIOS-versie die momenteel op de computer is
  geïnstalleerd.

  b.

  Volg de instructies op het scherm om uw selectie naar de vaste schijf te downloaden.
  Noteer het pad naar de locatie op de vaste schijf waar de BIOS-update wordt gedownload. U
  heeft dit pad nodig wanneer u klaar bent om de update te installeren.

  OPMERKING: Als uw computer is aangesloten op een netwerk, raadpleegt u de netwerkbeheerder
  voordat u software-updates installeert, vooral als het gaat om updates van het systeem-BIOS.
  De procedures voor de installatie van BIOS-updates kunnen verschillen. Volg de instructies die op het
  scherm verschijnen nadat het downloaden is voltooid. Als er geen instructies worden weergegeven,
  gaat u als volgt te werk:
  1.

  Open Windows Verkenner door Start > Computer te selecteren.

  2.

  Dubbelklik op de aanduiding van de vaste schijf. De vaste-schijfaanduiding is gewoonlijk Lokaal
  station (C:).

  3.

  Maak gebruik van het eerder genoteerde pad en open de map op de vaste schijf die de update
  bevat.

  4.

  Dubbelklik op het bestand met de extensie .exe (bijvoorbeeld bestandsnaam.exe).
  De installatie van het BIOS begint.

  106 Hoofdstuk 11 Software-updates • Page 119

  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.
  5.

  Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

  OPMERKING: Nadat op het scherm wordt aangegeven dat de installatie is geslaagd, kunt u het
  gedownloade bestand van de vaste schijf verwijderen.

  Applicaties en stuurprogramma's bijwerken
  1.

  Open een internetbrowser, ga naar http://www.hp.com/support en selecteer uw land of regio.

  2.

  Klik op de optie voor het downloaden van software en stuurprogramma’s, typ het nummer van uw
  computermodel in het productvak en druk vervolgens op enter.
  – of –
  Als u een specifiek SoftPaq wilt, typt u het nummer van het SoftPaq in het vak Zoeken rechtsboven
  op het scherm. Druk daarna op enter en volg de instructies op het scherm. Ga door naar stap 6.

  3.

  Klik bij de weergegeven modellen op uw specifieke product.

  4.

  Klik op uw besturingssysteem.

  5.

  Wanneer de lijst met updates verschijnt, klikt u op een update om een venster met extra informatie
  te openen.

  6.

  Klik op Nu downloaden.

  7.

  Klik op Run (Uitvoeren) om de bijgewerkte software te installeren zonder het bestand te
  downloaden.
  – of –
  Klik op Opslaan om het bestand op te slaan op uw computer. Wanneer u hierom wordt verzocht,
  selecteert u een opslaglocatie op de vaste schijf.
  Nadat het bestand is gedownload, gaat u naar de map waarin het bestand is opgeslagen.
  Dubbelklik vervolgens op het bestand om de update te installeren.

  8.

  Start na de installatie de computer opnieuw op wanneer u daarom wordt gevraagd.

  SoftPaq Download Manager gebruiken
  HP SoftPaq Download Manager (SDM) is een hulpprogramma dat snel toegang verschaft tot SoftPaqinformatie voor zakelijke computers van HP zonder dat het SoftPaq-nummer benodigd is. Met dit
  hulpprogramma kunt u eenvoudig zoeken naar SoftPaqs en deze vervolgens downloaden en uitpakken.
  SoftPaq Download Manager leest en downloadt een op de FTP-site van HP gepubliceerd
  databasebestand dat informatie bevat over het model computer en de SoftPaqs. SoftPaq Download
  Manager biedt u de mogelijkheid een of meer computermodellen in te voeren, om vast te stellen welke
  SoftPaqs beschikbaar zijn om te downloaden.
  SoftPaq Download Manager zoekt op de FTP-site van HP naar updates voor de database en software.
  Als er updates worden gevonden, worden deze automatisch gedownload en toegepast.
  SoftPaq Download Manager is beschikbaar op de website van HP. Om SoftPaq Download Manager te
  kunnen gebruiken voor het downloaden van SoftPaqs, moet u eerst het programma downloaden en

  Applicaties en stuurprogramma's bijwerken 107 • Page 120

  installeren. Ga naar de website van HP op http://www.hp.com/go/sdm, en volg de instructies voor het
  downloaden en installeren van SoftPaq Download Manager.
  Ga als volgt te werk om SoftPaqs te downloaden:
  1.

  Selecteer Start > Alle programma's > HP Software Setup > HP SoftPaq Download Manager.

  2.

  Wanneer SoftPaq Download Manager voor het eerst wordt geopend, verschijnt een venster waarin
  u wordt gevraagd of u wilt dat alleen software wordt weergegeven voor de computer die u gebruikt,
  of dat de software voor alle ondersteunde modellen wordt weergegeven. Selecteer Show software
  for all supported models (Software voor alle ondersteunde modellen weergeven) Als u HP
  SoftPaq Download Manager eerder hebt gebruikt, gaat u naar Stap 3.
  a.

  Selecteer uw besturingssysteem en taalfilters in het venster Configuration Options
  (Configuratieopties. De filters beperken het aantal opties dat wordt weergegeven in het
  deelvenster Product Catalog (Productcatalogus). Als bijvoorbeeld alleen Windows 7
  Professional wordt geselecteerd in het besturingssysteemfilter, wordt alleen Windows 7
  Professional als besturingssysteem weergegeven in de productcatalogus.

  b.

  Als u andere besturingssystemen wilt toevoegen, wijzigt u de filterinstellingen in het venster
  Configuration Options (Configuratieopties). Raadpleeg de Help bij de HP SoftPaq Download
  Manager-software voor meer informatie.

  3.

  Klik in het linkerdeelvenster op het plusteken (+) om de lijst met modellen uit te vouwen en selecteer
  een of meer modellen van de producten die u wilt updaten.

  4.

  Klik op Find Available SoftPaqs (Beschikbare SoftPaqs zoeken) om een lijst met beschikbare
  SoftPaqs te downloaden voor de geselecteerde computer.

  5.

  Selecteer een SoftPaq in de lijst met beschikbare SoftPaqs en klik vervolgens op Download
  Only (Alleen downloaden) als u veel SoftPaqs wilt downloaden, omdat de SoftPaq-selectie en
  internetverbinding bepalen hoe lang het downloadproces duurt.
  Als u slechts één of twee SoftPaqs wilt downloaden en een internetverbinding met hoge snelheid
  hebt, klikt u op Download & Unpack (Downloaden en uitpakken).

  6.

  Klik met de rechtermuisknop op Install SoftPaq (SoftPaq installeren) in de SoftPaq Download
  Manager-software om de geselecteerde SoftPaqs op de computer te installeren.

  108 Hoofdstuk 11 Software-updates • Page 121

  12 Back-up en herstel
  Ga als volgt te werk om uw informatie te beschermen: gebruik Windows Back-up maken en terugzetten
  om een back-up te maken van uw individuele bestanden en mappen en uw volledige vaste schijf (alleen
  bepaalde modellen), systeemherstelschijven te creëren (alleen bepaalde modellen), of
  systeemherstelpunten te creëren. U kunt de back-upbestanden gebruiken om de inhoud van uw
  computer te herstellen als het systeem niet meer werkt.
  Windows Back-up maken en terugzetten biedt de volgende opties:


  Een systeemherstelschijf maken (alleen bepaalde modellen)  Het maken van een back-up van individuele bestanden en mappen  Een systeemimage maken (alleen bepaalde modellen)  Automatische back-ups plannen (alleen bepaalde modellen)  Systeemherstelpunten maken  Individuele bestanden herstellen  De computer in een vorige staat herstellen  Informatie herstellen met behulp van hulpprogramma’s voor herstel

  OPMERKING: Zoek deze onderwerpen in Help en ondersteuning voor meer gedetailleerde
  instructies.
  OPMERKING: In het geval van een onstabiel systeem raadt HP aan om de herstelprocedures af te
  drukken en deze te bewaren voor toekomstig gebruik.

  Backup maken van gegevens
  Het herstel na een systeemfout is zo volledig als uw recentste back-up. Maak onmiddellijk nadat u de
  software hebt geïnstalleerd een set systeemherstelschijven (alleen bepaalde modellen) en uw initiële
  back-up. Als u nieuwe software en gegevensbestanden toevoegt, moet u periodiek back-ups van het
  systeem blijven maken om altijd een redelijk actuele back-up achter de hand te hebben. Met de
  systeemherstelschijven (alleen bepaalde modellen) kunt u de computer opstarten en de
  fabrieksinstellingen van het besturingssysteem en de software herstellen wanneer het systeem instabiel
  is geworden of niet meer werkt. Met uw initiële en navolgende back-ups kunt u uw gegevens en
  instellingen herstellen in geval van een systeemstoring.
  U kunt een backup maken van uw gegevens op een optionele externe vaste schijf, op een
  netwerkschijfeenheid of op schijven.
  Houd bij het maken van backups rekening met het volgende:


  Sla persoonlijke bestanden op in de map Documenten en maak periodiek een back-up van deze
  map.  Maak een backup van sjablonen die zijn opgeslagen bij de bijbehorende programma's.  Sla aangepaste instellingen in een venster, werkbalk of menubalk op door een schermopname van
  uw instellingen te maken. Een schermopname kan veel tijd besparen als u voorkeuren opnieuw
  moet instellen.

  Backup maken van gegevens 109 • Page 122

  U maakt als volgt een schermopname:
  1.

  Geef het scherm weer dat u wilt opslaan.

  2.

  Kopieer de schermafbeelding:
  Als u alleen het actieve venster wilt kopiëren, drukt u op alt+fn+prt sc
  Als u het volledige scherm wilt kopiëren, drukt u op fn+prt sc.

  3.

  Open een tekstverwerkingsdocument en selecteer Bewerken > Plakken.
  De schermafbeelding wordt toegevoegd aan het document.

  4.


  Sla het document op.

  Gebruik bij het maken van backups schijven van een de volgende typen (afzonderlijk aan te
  schaffen): cd-r, cd-rw, dvd+r, dubbellaags dvd+r, dvd-r, dubbellaags dvd-r of dvd±rw. Welk type
  schijven u nodig heeft, hangt af van het type optische-schijfeenheid dat in de computer is
  geïnstalleerd.
  OPMERKING: Op dvd's of dubbellaags dvd's (DL) kunnen meer gegevens worden opgeslagen
  dan op cd's, zodat u minder schijven nodig heeft voor het maken van backups.  Als u backups maakt op schijven, nummert u elke schijf voordat u de schijf in de optischeschijfeenheid van de computer plaatst.

  Ga als volgt te werk om een back-up te maken met het hulpprogramma Windows Back-up maken en
  terugzetten:
  OPMERKING: Zorg dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u het
  backupproces start.
  OPMERKING: Het backupproces kan meer dan een uur in beslag nemen, afhankelijk van de
  bestandsgrootte en de snelheid van de computer.
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

  2.

  Volg de instructies op het scherm om uw back-up in te stellen, een systeemimage te maken (alleen
  bepaalde modellen) of een systeemherstelschijf te maken (alleen bepaalde modellen).
  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als
  het installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windowsinstellingen. Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.

  Herstelactie uitvoeren
  Als het systeem niet meer werkt of instabiel is geworden, biedt de computer de volgende hulpmiddelen
  om uw bestanden te herstellen:


  Hulpprogramma’s voor herstel in Windows: U kunt ‘Back-up maken en terugzetten’ van Windows
  gebruiken om informatie te herstellen waarvan u eerder een back-up heeft gemaakt. U kunt ook
  Windows Opstartherstel gebruiken om problemen te herstellen die mogelijk verhinderen dat
  Windows correct opstart.  f11-herstelprogramma's: u kunt de f11-herstelprogramma's gebruiken om de oorspronkelijke
  image van de vaste schijf te herstellen. De image bevat het besturingssysteem Windows en
  programma's die in de fabriek zijn geïnstalleerd.

  110 Hoofdstuk 12 Back-up en herstel • Page 123

  OPMERKING: Als u de computer niet kunt opstarten en de eerder gemaakte herstelschijven niet kunt
  gebruiken (alleen bepaalde modellen), dient u een dvd met het Windows 7-besturingssysteem te kopen
  om de computer opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen. Raadpleeg de sectie
  “Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart verkrijgbaar)” voor meer informatie.

  Windows-herstelprogramma's gebruiken
  U herstelt als volgt informatie waarvan u een eerder een backup heeft gemaakt:
  1.

  Klik op Start > Alle programma's > Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.

  2.

  Volg de instructies op het scherm om uw systeeminstellingen, uw computer (alleen bepaalde
  modellen) of uw bestanden te herstellen.

  OPMERKING: Windows bevat de functie Gebruikersaccountbeheer om de beveiliging van de
  computer te verbeteren. Mogelijk wordt om uw toestemming of wachtwoord gevraagd bij taken als het
  installeren van software, het uitvoeren van hulpprogramma's of het wijzigen van Windows-instellingen.
  Raadpleeg Help en ondersteuning in Windows voor meer informatie.
  U herstelt als volgt informatie met Opstartherstel:
  VOORZICHTIG: Met Opstartherstel wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de
  vaste schijf geformatteerd. Alle bestanden die u heeft gemaakt en alle software die u heeft geïnstalleerd
  op de computer, worden definitief verwijderd. Wanneer het formatteren gereed is, worden het
  besturingssysteem, de stuurprogramma's, de software en de hulpprogramma's hersteld middels de
  backup.
  1.

  Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.

  2.

  Controleer indien mogelijk of de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie aanwezig is.
  Selecteer Start > Computer om de Windows-partitie te zoeken.
  Selecteer Start, klik met de rechtermuisknop op Computer, klik op Beheren en klik vervolgens op
  Schijfbeheer om te controleren of de HP Herstelpartitie aanwezig is.
  OPMERKING: Indien de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie niet in de lijst vermeld staan,
  moet u uw besturingssysteem en programma’s herstellen met behulp van de dvd met het Windows
  7-besturingssysteem en de cd Driver Recovery (Stuurprogrammaherstel) (beide apart
  verkrijgbaar). Raadpleeg de sectie “Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken
  (apart verkrijgbaar)” voor meer informatie.

  3.

  Start de computer opnieuw op en druk vervolgens op f8 voordat het Windows-besturingssysteem
  wordt geladen indien de Windows-partitie en de HP Herstelpartitie in de lijst vermeld worden.

  4.

  Selecteer Opstartherstel.

  5.

  Volg de instructies op het scherm.

  OPMERKING: Voor aanvullende informatie over het herstellen van gegevens met de
  hulpprogramma's van Windows, zoekt u deze onderwerpen op in Help en ondersteuning.

  F11 gebruiken
  VOORZICHTIG: Met f11 wordt de inhoud van de vaste schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf
  geformatteerd. Alle bestanden die u heeft gemaakt en alle software die u heeft geïnstalleerd op de
  computer, worden definitief verwijderd. Het f11-herstelprogramma installeert het besturingssysteem en
  programma's en stuurprogramma's van HP die in de fabriek waren geïnstalleerd opnieuw. Software die
  niet in de fabriek was geïnstalleerd, moet opnieuw worden geïnstalleerd.

  Herstelactie uitvoeren 111 • Page 124

  U herstelt als volgt de oorspronkelijke image van de vaste schijf met f11:
  1.

  Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.

  2.

  Controleer indien mogelijk of de HP Herstelpartitie aanwezig is. Selecteer Start, klik met de
  rechtermuisknop op Computer, klik op Beheren en klik vervolgens op Schijfbeheer.
  OPMERKING: Indien de HP Herstelpartitie niet in de lijst vermeld staat, moet u uw
  besturingssysteem en programma’s herstellen met behulp van de dvd met het Windows 7besturingssysteem en de cd Driver Recovery (Stuurprogrammaherstel) (beide apart verkrijgbaar).
  Raadpleeg de sectie “Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart
  verkrijgbaar)” voor meer informatie.

  3.

  Doe het volgende indien de HP Herstelpartitie in de lijst vermeld staat: schakel de computer in of
  start deze opnieuw op en druk op esc wanneer "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op
  Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.

  4.

  Druk op f11 terwijl "Press <F11> for recovery" (Druk op <F11> voor herstel) op het scherm wordt
  weergegeven.

  5.

  Volg de instructies op het scherm.

  Een dvd met het Windows 7-besturingssysteem gebruiken (apart
  verkrijgbaar)
  Als u de computer niet kunt opstarten en de eerder gemaakte herstelschijven niet kunt gebruiken (alleen
  bepaalde modellen), dient u een dvd met het Windows 7-besturingssysteem te kopen om de computer
  opnieuw op te starten en het besturingssysteem te herstellen. Controleer of uw recentste back-up
  (opgeslagen op schijven of op een extern station) eenvoudig toegankelijk is. Ga naar http://www.hp.com/
  support, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm om een dvd met het Windows
  7-besturingssysteem te bestellen. U kunt ook de dvd bestellen door de technische ondersteuning te
  bellen. U kunt ook het boekje Worldwide Telephone Numbers (Wereldwijde telefoonnummers)
  raadplegen voor contactgegevens. Dit boekje is meegeleverd bij de computer.
  VOORZICHTIG: Met een dvd met het Windows 7-besturingssysteem wordt de inhoud van de vaste
  schijf volledig gewist en wordt de vaste schijf opnieuw geformatteerd. Alle bestanden die u hebt gemaakt
  en alle software die u hebt geïnstalleerd op de computer, worden definitief verwijderd. Wanneer het
  herformatteren is voltooid, helpt de herstelprocedure u om het besturingssysteem en ook
  stuurprogramma’s, software en hulpprogramma’s te herstellen.
  U kunt als volgt een herstelactie starten met een dvd met het Windows 7-besturingssysteem:
  OPMERKING: Dit proces neemt een paar minuten in beslag.
  1.

  Maak indien mogelijk een backup van al uw persoonlijke bestanden.

  2.

  Start de computer opnieuw op en plaats vervolgens de dvd met het Windows 7-besturingssysteem
  in de optische schijfeenheid voordat het Windows-besturingssysteem wordt geladen.

  3.

  Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord wanneer hierom wordt gevraagd.

  4.

  Volg de instructies op het scherm.

  5.

  Klik op Volgende.

  6.

  Selecteer Uw computer herstellen.

  7.

  Volg de instructies op het scherm.

  112 Hoofdstuk 12 Back-up en herstel • Page 125

  13 Computer Setup
  Computer Setup starten
  Computer Setup is een vooraf geïnstalleerd programma in het ROM-geheugen, dat zelfs kan worden
  gebruikt wanneer het besturingssysteem niet werkt of niet kan worden geladen.
  OPMERKING: Mogelijk worden niet alle in deze handleiding genoemde menuopties voor Computer
  Setup door uw computer ondersteund.
  OPMERKING: Een op een USB-poort aangesloten toetsenbord of muis kan in Computer Setup
  uitsluitend worden gebruikt wanneer de ondersteuning voor oudere USB-systemen is ingeschakeld.
  Ga als volgt te werk om Computer Setup te starten:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  Computer Setup gebruiken
  Navigeren en selecteren in Computer Setup
  De informatie en instellingen in Computer Setup (Computerinstellingen) zijn toegankelijk via de menu's
  File (Bestand), Security (Beveiliging) en System Configuration (Systeemconfiguratie).
  Ga als volgt te werk om te navigeren in Computer Setup en items te selecteren:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.


  Doe het volgende om een menu of een menu-item te selecteren: gebruik de tabtoets en de
  pijltoetsen en druk vervolgens op enter, of gebruik een aanwijsapparaat om op het item te
  klikken.  Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag in de rechterbovenhoek van het scherm of gebruik de
  toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag om omhoog of omlaag te bladeren.  Druk op esc om alle open dialoogvensters te sluiten en terug te keren naar het hoofdscherm
  van Computer Setup. Volg daarna de instructies op het scherm.

  OPMERKING: U kunt navigeren door Computer Setup en selecties maken met behulp van een
  aanwijsapparaat (zoals het touchpad, de EasyPoint-muisbesturing of een USB-muis) of het
  toetsenbord.
  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer het menu Bestand, Beveiliging, of Systeemconfiguratie

  Computer Setup starten 113 • Page 126

  Ga als volgt te werk om de menu's van Computer Setup af te sluiten:


  Klik op het pictogram Exit (Afsluiten) linksonder in het scherm en volg de instructies op het scherm
  om de menu's van Computer Setup te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.
  – of –
  Selecteer met de tabtoets en de pijltoetsen Bestand > Wijzigingen negeren en afsluiten en druk
  vervolgens op enter
  – of –  Klik op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volg de instructies op het scherm
  om de menu's van Computer Setup te sluiten en uw wijzigingen op te slaan.
  – of –
  Selecteer met de tabtoets en de pijltoetsen Bestand > Wijzigingen opslaan en afsluiten en druk
  vervolgens op enter

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  Fabrieksinstellingen in Computer Setup (Computerinstellingen) herstellen
  OPMERKING: Het herstellen van de standaardwaarden is niet van invloed op de vasteschijfmodus.
  Ga als volgt te werk om alle instellingen in Computer Setup terug te zetten op de fabriekswaarden:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer de melding ‘Press the
  ESC key for Startup Menu’ (Druk op esc om het opstartmenu te openen) onder in het scherm wordt
  weergegeven.

  2.

  Druk op f10 om BIOS Setup te openen.

  3.

  Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen Bestand > Standaardinstellingen
  herstellen.

  4.

  Volg de instructies op het scherm.

  5.

  Om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten, klikt u op het pictogram Save (Opslaan) in de
  linkerbenedenhoek van het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.
  OPMERKING: Uw wachtwoord- en beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.

  Menu’s van Computer Setup
  De menutabellen in dit onderdeel geven een overzicht van de opties in Computer Setup.
  OPMERKING: Mogelijk worden niet alle menuopties voor Computer Setup die in dit hoofdstuk worden
  genoemd door uw computer ondersteund.

  114 Hoofdstuk 13 Computer Setup • Page 127

  Menu File (Bestand)
  Optie

  Actie

  System Information (Systeeminformatie)  Hiermee kunt u identificatie-informatie weergeven over
  de computer en de accu's in het systeem.  Hiermee kunt u informatie weergeven over de
  specificaties van de processor, de grootte van de cache
  en het geheugen, het systeem-ROM, de revisie van de
  videokaart en de versie van de toetsenbordcontroller.

  Set System Date and Time (Systeemdatum en -tijd instellen)

  Hiermee kunt u de tijd en datum op de computer instellen of
  wijzigen.

  System Diagnostics (Systeemdiagnose)

  Hiermee geeft u de volgende informatie weer:


  System Information (Systeeminformatie)


  Identificatiegegevens over het computermodel en
  de accu’s in het systeem.  Specificatie-informatie voor de processor, cache en
  geheugengrootte, systeem-ROM, videorevisie en
  toetsenbordcontrollerversie.  Start-up Test (Opstarttest): hiermee controleert u de
  systeemonderdelen die nodig zijn voor het opstarten van
  de computer.  Run-In Test (Run-in-test): hiermee voert u een
  omvangrijke controle uit van het systeemgeheugen.  Hard Disk Test (Vasteschijftest): hiermee voert u een
  omvangrijke zelftest uit van elke vaste schijf in het
  systeem.  Memory Test (Geheugentest): hiermee voert u een
  omvangrijke test uit van het geheugen op de computer.  Battery Test (Accutest): hiermee voert u een omvangrijke
  test uit van de accu’s op de computer.  Error Log (Foutenlogboek): weergave van een
  logbestand als er fouten zijn opgetreden.

  Restore Defaults (Standaardinstellingen herstellen)

  Hiermee kunt u de configuratie-instellingen in Computer Setup
  vervangen door de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. De
  vasteschijfmodus, wachtwoordinstellingen en
  beveiligingsinstellingen blijven ongewijzigd wanneer u de
  oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstelt.

  Reset BIOS security to factory default (Standaardinstellingen
  BIOS-beveiliging herstellen)

  Herstel de BIOS-beveiligingsinstellingen op de
  fabrieksinstelling.

  Ignore Changes and Exit (Wijzigingen negeren en afsluiten)

  Hiermee kunt u wijzigingen annuleren die tijdens de huidige
  sessie zijn ingevoerd. Vervolgens wordt Computer Setup
  afgesloten en wordt de computer opnieuw opgestart.

  Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)

  Hiermee kunt u wijzigingen opslaan die tijdens de huidige
  sessie zijn ingevoerd. Vervolgens wordt Computer Setup
  afgesloten en wordt de computer opnieuw opgestart. De
  wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer
  opnieuw wordt gestart.

  Menu’s van Computer Setup 115 • Page 128

  Menu Security (Beveiliging)
  OPMERKING: Mogelijk worden niet alle in dit gedeelte genoemde menuopties door uw computer
  ondersteund.
  Optie

  Actie

  Setup BIOS Administrator Password (BIOSbeheerderswachtwoord instellen)

  Hiermee kunt u een BIOS-beheerderswachtwoord instellen.

  User Management > Create a New BIOS User Account
  (Gebruikersbeheer > Account voor nieuwe BIOS-gebruiker
  maken) (BIOS beheerderswachtwoord vereist)  Hiermee kunt u selecteren uit een lijst met BIOSgebruikers.  Hiermee kunt u selecteren uit een lijst met ProtectToolsgebruikers.

  Password Policy (Wachtwoordbeleid, BIOS-wachtwoord
  vereist)

  Hiermee kunt u de criteria voor het wachtwoordbeleid
  instellen.

  HP SpareKey

  Hiermee kunt u HP SpareKey inschakelen of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).

  Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Altijd vragen om
  inschrijving bij HP SpareKey)

  Hiermee kunt u de inschrijving bij HP SpareKey inschakelen
  of uitschakelen (standaard ingeschakeld).

  Vingerafdrukherstel bij opnieuw opstarten (indien aanwezig)

  Hiermee kunt u de eigenaar van de vingerafdruklezer opnieuw
  instellen of wissen (alleen bepaalde modellen, standaard
  uitgeschakeld).

  Change Password (Wachtwoord wijzigen)

  Hiermee kunt u een BIOS-beheerderswachtwoord opgeven,
  wijzigen of verwijderen.

  HP SpareKey Enrollment (Inschrijving bij HP SpareKey)

  Hiermee kunt u zich bij HP SpareKey inschrijven of
  HP SpareKey opnieuw instellen. Dit is een reeks
  beveiligingsvragen en -antwoorden die worden gebruikt
  wanneer u uw wachtwoord bent vergeten.

  Anti Theft > AT-p (diefstalpreventie > AT-p)(alleen bepaalde
  modellen)

  Hiermee kunt u de bescherming tegen diefstal in- of
  uitschakelen.

  DriveLock Password (DriveLock wachtwoord)  Hiermee kunt u DriveLock in- of uitschakelen op een
  vaste schijf van de computer (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u het gebruikers- of hoofdwachtwoord van
  DriveLock wijzigen.

  OPMERKING: De DriveLock-instellingen zijn uitsluitend
  toegankelijk als u Computer Setup opent door de computer in
  te schakelen (en niet door deze opnieuw op te starten).
  Automatic DriveLock (Automatische DriveLock)

  Hiermee kunt u Automatische DriveLock-ondersteuning in- of
  uitschakelen (standaard uitgeschakeld).

  Disk Sanitizer

  Voer Disk Sanitizer uit om alle bestaande gegevens op de
  primaire vaste schijf of het station in de upgraderuimte te
  vernietigen.
  VOORZICHTIG: Wanneer u Disk Sanitizer uitvoert, worden
  de gegevens op het geselecteerde station permanent
  vernietigd.

  Systeem-id’s

  116 Hoofdstuk 13 Computer Setup

  Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerd
  inventarisnummer voor computer en eigenaar invoeren. • Page 129

  Menu System Configuration (Geavanceerd)
  OPMERKING: Sommige opties in System Configuration (Geavanceerd) worden mogelijk niet
  ondersteund door uw computer.
  Optie

  Actie

  Language (Taal)

  Hiermee kunt u de taal van Computer Setup wijzigen.

  Boot Options (Opstartopties)  Stel een wachttijd voor het menu opstarten in (in
  seconden).  Stel Wachttijd Express Boot-menu (in seconden) in voor
  MultiBoot.  Hiermee kunt u aangepast logo in-/uitschakelen
  (standaard uitgeschakeld).  Hiermee kunt u weergave diagnostische URL in- of
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u opstarten vanaf cd-rom-drive in-/
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u opstarten vanaf SD-kaart in-/uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u het opstarten vanaf een diskette in- of
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u het opstarten vanaf een PXE interne
  netwerkadapter in- of uitschakelen (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u de UEFI-opstartmodus (Unified
  Extensible Firmware Interface) in- of uitschakelen
  (standaard uitgeschakeld).  Hiermee kunt u de verouderde opstartvolgorde instellen.  Hiermee kunt u de ondersteuning van oudere USBsystemen in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld).
  Als ondersteuning van oudere USB-systemen is
  ingeschakeld, kunt u het volgende doen:

  Device Configurations (Apparaatconfiguraties)  USB-muis of –toetsenbord gebruiken in Computer
  Setup (Computerinstellingen), ook als een
  Windows®-besturingssysteem niet actief is.  Opstarten vanaf USB-apparaten met voorzieningen
  om als opstarteenheid te fungeren, waaronder een
  vaste schijf, diskettedrive of optischeschijfeenheid,

  Menu’s van Computer Setup 117 • Page 130

  Optie

  Actie
  die via een USB-poort zijn aangesloten op de
  computer.


  Hiermee kunt u een modus voor de parallelle poort
  selecteren: ECP (Enhanced Capabilities Port),
  standaard, bidirectioneel of EPP (Enhanced Parallel
  Port).  Hiermee kunt u in- of uitschakelen dat de ventilator altijd
  aan is bij aansluiting op netvoeding (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u Data Execution Prevention (Preventie van
  uitvoering van gegevens) in- of uitschakelen (alleen
  bepaalde modellen). Wanneer deze optie is
  ingeschakeld, kan de processor de uitvoering van
  sommige viruscodes uitschakelen, wat de beveiliging van
  de computer verbetert (standaard ingeschakeld).  Selecteer een SATA (Serial Advanced Technology
  Attachment) apparaatmodus. De volgende opties zijn
  beschikbaar:


  AHCI (Advanced Host Controller Interface)  IDE (Integrated Drive Electronics)  RAID-apparaten (Redundant Array of Independent
  Disks)(alleen bepaalde modellen)

  OPMERKING: De beschikbaarheid van deze opties
  verschilt per model computer.

  118 Hoofdstuk 13 Computer Setup  Hiermee kunt u het snel opladen van de tweede accu inof uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u HP QuickLook in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u de Verificatie voorafgaand aan opstarten
  met HP QuickLook in- of uitschakelen (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u HP QuickWeb in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u HP QuickWeb schrijfbeveiliging in- of
  uitschakelen (standaard uitgeschakeld).  Hiermee kunt u Virtualization Technology
  (Virtualisatietechnologie) in- of uitschakelen (alleen
  bepaalde modellen; standaard uitgeschakeld).  Hiermee kunt u Intel TXT (Trusted Execution Technology)
  in- of uitschakelen (alleen bepaalde modellen; standaard
  uitgeschakeld).  Hiermee kunt u Multi Core CPU in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u Intel HT technology in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u Via USB uit slaapstand halen in- of
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u status van num lock bij opstarten in- of
  uitschakelen (standaard uitgeschakeld). • Page 131

  Optie

  Actie

  Built-In Device Options (Opties voor geïntegreerde
  apparaten)  Hiermee kunt u de knop voor draadloze communicatie inof uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u geïntegreerd WWAN-apparaat in- of
  uitschakelen (alleen bepaalde modellen, standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u geïntegreerd WLAN-apparaat in- of
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u het geïntegreerd Bluetooth-apparaat inof uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u de network interface controller (LAN) inof uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u schakelen tussen LAN/WLAN in- of
  uitschakelen (standaard uitgeschakeld).  Hiermee kunt u opgeven of de computer via het LAN uit
  de slaapstand kan worden gehaald. De volgende opties
  zijn beschikbaar:


  Disabled (Gedeactiveerd)  Opstarten via netwerk (standaardinstelling)  Follow Boot Order (Opstartvolgorde volgen)  De omgevingslichtsensor in-/uitschakelen (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u apparaat upgraderuimte van
  notebookcomputer in- of uitschakelen (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u de vingerafdruklezer in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u de geïntegreerde camera in- of
  uitschakelen (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u de voedingsbewaking in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u het audioapparaat in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u een modem in- of uitschakelen (standaard
  ingeschakeld).  Hiermee kunt u de microfoon in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).  Hiermee kunt u de interne luidsprekers in- of uitschakelen
  (standaard ingeschakeld).

  Menu’s van Computer Setup 119 • Page 132

  Optie

  Actie

  Poortopties

  OPMERKING:

  Alle poortopties zijn standaard ingeschakeld.  Hiermee kunt u de seriële poort in- of uitschakelen (alleen
  bepaalde modellen).  Hiermee kunt u de parallelle poort in- of uitschakelen
  (alleen bepaalde modellen).  Hiermee kunt u de Flash-medialezer in- of uitschakelen.  Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen.
  VOORZICHTIG: Als u de USB-poort uitschakelt,
  worden ook de MultiBay- en ExpressCard-apparaten op
  de geavanceerde poortreplicator uitgeschakeld.

  AMT-opties (alleen bepaalde modellen.  Hiermee kunt u de 1394 poort in- of uitschakelen (alleen
  bepaalde modellen).  Hiermee kunt u het ExpressCard-slot in- of
  uitschakelen.  Hiermee kunt u de eSATA-poort in- of uitschakelen.

  OPMERKING:
  uitgeschakeld.

  Alle AMT-opties zijn standaard  Hiermee kunt u firmware-wijdlopigheid in-/uitschakelen.  Hiermee kunt u prompt voor AMT Setup (Ctrl-P)in-/
  uitschakelen.  Hiermee kunt u ondersteuning van USBsleutelvoorziening in-/uitschakelen.  Hiermee kunt u inschakelen/uitschakelen van het
  ongedaan maken van de configuratie van AMT bij de
  volgende keer opstarten.  Selecteer Terminalemulatiemodus. De opties omvatten:


  Draadloos netwerk (standaardinstelling)  VT100  Hiermee kunt u de ondersteuning van firmwarevoortgangsgebeurtenis in-/uitschakelen.  Hiermee kunt u de Initiate Intel CIRA in-/uitschakelen.

  Set Security Level (Beveiligingsniveau instellen)

  Hiermee kunt u het beveiligingsniveau voor alle items in het
  BIOS-menu wijzigen, bekijken of verbergen.

  Restore Security Defaults (beveiligingsstandaarden
  herstellen)

  Hiermee kunt u de standaardbeveiligingsinstellingen
  herstellen.

  120 Hoofdstuk 13 Computer Setup • Page 133

  14 MultiBoot
  Opstartvolgorde van apparaten
  Als de computer wordt opgestart, probeert het systeem op te starten vanaf ingeschakelde
  opstartapparaten. Het hulpprogramma MultiBoot, dat standaard is ingeschakeld, bepaalt de volgorde
  waarin het systeem een opstartapparaat selecteert. Bij opstartapparaten kan het gaan om
  optischeschijfeenheden, diskettedrives, een netwerkkaart (NIC), vaste schijven of USB-apparaten.
  Opstartapparaten bevatten opstartmedia of bestanden die de computer nodig heeft om correct te
  kunnen opstarten en werken.
  OPMERKING: Sommige opstartapparaten moeten worden ingeschakeld in Computerinstellingen
  voordat u deze kunt opnemen in de opstartvolgorde.
  Fabrieksmatig is de computer zodanig ingesteld dat het opstartapparaat wordt geselecteerd door in de
  onderstaande volgorde te zoeken naar ingeschakelde opstartapparaten en schijfeenheidruimten:
  OPMERKING: Sommige van de aangegeven opstartapparaten en schijfeenheidruimten worden
  mogelijk niet ondersteund op uw computer.


  Upgraderuimte van notebookcomputer  Interne vaste schijf  USB-diskettedrive  USB-cd-romstation  Vaste USB-schijf  Notebook Ethernet  SD-geheugenkaart (Secure Digital)  Dockingstation, upgraderuimte  Externe SATA-schijfeenheid

  U kunt de volgorde wijzigen waarin de computer naar een opstartapparaat zoekt, door de
  opstartvolgorde te wijzigen in Computer Setup (Computerinstellingen). U kunt ook op esc drukken terwijl
  het bericht "Press the ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor het startmenu) onderaan
  het scherm verschijnt en druk vervolgens op f9. Door op f9 te drukken verschijnt een menu met de
  huidige opstartapparaten en kunt u een opstartapparaat selecteren. Of, u kunt MultiBoot Express
  gebruiken om de computer zodanig in te stellen dat u om een opstartlocatie gevraagd wordt telkens
  wanneer de computer inschakelt of opnieuw opstart.
  Als MultiBoot is uitgeschakeld, gebruikt de computer een vaste opstartvolgorde die begint met het
  zoeken naar een opstartapparaat in station A. Als deze daar niet wordt gevonden, zoekt de computer
  naar een opstartapparaat in station C. Mogelijke opstartapparaten in station A zijn onder andere
  optische-schijfstations en diskettestations. Mogelijke opstartapparaten in station C zijn optischeschijfstations en vaste schijven.
  Er is geen stationsaanduiding toegekend aan de netwerkkaart.
  OPMERKING: Een optische-schijfstation (zoals een cd-romspeler) kan zowel als station A als station
  C worden opgestart, afhankelijk van de indeling van de opstart-cd-rom.

  Opstartvolgorde van apparaten 121 • Page 134

  In de volgende lijst wordt de fabrieksinstelling voor de opstartvolgorde beschreven waarbij de
  schijfaanduidingen A en C worden toegewezen als MultiBoot is uitgeschakeld. (De werkelijke volgorde
  varieert per configuratie.)
  Opstartvolgorde van opstartapparaten met schijfaanduiding A:
  1.

  Optische-schijfeenheid in een optioneel dockingapparaat of in een optioneel externe MultiBay
  die een schijf bevat die is geformatteerd als station A

  2.

  Optische-schijfeenheid in de interne MultiBay (alleen bepaalde modellen) die een schijf bevat
  die is geformatteerd als station A

  3.

  Diskettestation in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay

  Opstartvolgorde van opstartapparaten met schijfaanduiding C:
  1.

  Optische-schijfeenheid in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay
  die een schijf bevat die is geformatteerd als station C

  2.

  Optische-schijfeenheid in de interne MultiBay (alleen bepaalde modellen) die een schijf bevat
  die is geformatteerd als station C

  3.

  Vaste schijf in de vaste-schijfruimte van de computer

  4.

  Vaste schijf in een optioneel dockingapparaat of in een optionele externe MultiBay

  OPMERKING: Omdat geen stationsaanduiding is toegekend aan de netwerkkaart, heeft het wijzigen
  van de opstartvolgorde van een netwerkkaart geen gevolgen voor de stationsaanduidingen van de
  andere apparaten.

  Opstartapparaten inschakelen in Computer Setup
  (Computerinstellingen)
  De computer start alleen op vanaf een USB-apparaat of netwerkkaart als dat betreffende apparaat eerst
  is ingeschakeld in Computerinstellingen.
  Ga als volgt te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en een USB-apparaat of
  netwerkkaart te gebruiken als opstartapparaat:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer ‘Press the ESC key for
  Startup Menu’ (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.

  2.

  Druk op f10 om naar de BIOS-instellingen te gaan.

  3.

  Om opstartbare media in USB-stations of in stations in een optioneel dockingapparaat in te
  schakelen (alleen bepaalde modellen), gebruikt u een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om
  Systeemconfiguratie > Apparaatconfiguraties te selecteren. Bevestig dat ondersteuning voor
  oudere USB-systemen is geselecteerd.
  OPMERKING: De optie USB-poort moet ingeschakeld zijn om ondersteuning voor oudere USBsystemen te gebruiken. Dit is standaard ingeschakeld. Wanneer de poort uitgeschakeld wordt, kunt
  u deze opnieuw activeren door Systeemconfiguratie > Poortopties en daarna USB-poort te
  selecteren.
  – of –
  Als u een NIC-apparaat wilt inschakelen, selecteert u Systeemconfiguratie > Opstartopties en
  selecteert u vervolgens Opstarten vanaf PXE interne netwerkadapter.

  4.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.

  122 Hoofdstuk 14 MultiBoot • Page 135

  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.
  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.
  OPMERKING: Ga als volgt te werk om een NIC aan te sluiten op een PXE-server (Preboot eXecution
  Environment) of RPL-server (Remote Program Load) zonder MultiBoot te gebruiken: druk op esc
  wanneer ‘Press the ESC key for Startup Menu’ (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm
  verschijnt en druk vervolgens snel op f12.

  Wijzigingen in de opstartvolgorde overwegen
  Houd bij het wijzigen van de opstartvolgorde rekening met het volgende:


  Als de computer opnieuw wordt opgestart nadat de opstartvolgorde is gewijzigd, probeert de
  computer met de nieuwe opstartvolgorde op te starten.  In het geval dat er meer dan één soort opstartapparaat is, probeert de computer om op te starten
  via het eerste van ieder type opstartapparaat (met uitzondering van optische apparaten). Wanneer
  de computer bijvoorbeeld is aangesloten op een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde
  modellen) dat een vaste schijf bevat, wordt deze vaste schijf weergegeven in de opstartvolgorde
  als een USB vaste schijf. Indien het systeem probeert op te starten vanaf deze USB-drive en dit
  mislukt, zal deze niet proberen opstarten op de vaste schijf in de vasteschijfruimte. In plaats hiervan
  zal het proberen opstarten op het volgende type apparaat in het opstartvolgordemenu. Wanneer
  er echter twee optische apparaten zijn, en het eerste optische apparaat start niet op (ofwel omdat
  het geen media bevat of omdat de media geen opstartschijf is) zal het systeem proberen opstarten
  op het tweede optische apparaat.  Als u de opstartvolgorde wijzigt, verandert u daarmee ook de logische stationsaanduidingen. Als
  u bijvoorbeeld opstart vanaf een cd-romstation met daarin een in de vorm van station C
  geformatteerde schijf, wordt dat cd-romstation station C en de vaste schijf in de vaste-schijfruimte
  station D.  De computer wordt alleen opgestart vanaf een netwerkkaart als het apparaat is ingeschakeld in
  het menu Ingebouwde apparaatopties van Computerinstellingen en als opstarten van dit apparaat
  is ingeschakeld in het menu Opstartopties van Computerinstellingen. Opstarten vanaf een
  netwerkkaart heeft geen invloed op de logische stationstoewijzingen omdat er geen
  stationsaanduiding is gekoppeld aan de netwerkkaart.  Stations in een optioneel dockingapparaat (alleen bepaalde modellen) worden voor de
  opstartvolgorde beschouwd als externe USB-apparaten.

  MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen
  U kunt MultiBoot op de volgende manieren gebruiken:


  Om een nieuwe opstartvolgorde die door de computer wordt gebruikt telkens wanneer deze wordt
  opgestart in te stellen door de opstartvolgorde in Computerinstellingen te wijzigen.  Op dynamische wijzen het opstartapparaat kiezen door op esc te drukken wanneer ‘Press the ESC
  key for Startup Menu’ (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt en
  vervolgens op f9 drukken om het menu Boot Device Options (Opties opstartapparaat) te openen.  Om MultiBoot Express te gebruiken om een variabele opstartvolgorde in te stellen. Bij deze functie
  wordt u gevraagd om een opstartapparaat telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld of
  opnieuw wordt opgestart.

  Wijzigingen in de opstartvolgorde overwegen 123 • Page 136

  Nieuwe opstartvolgorde instellen in Computerinstellingen
  Voer de volgende stappen uit om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en een volgorde
  voor opstartapparaten in te stellen die wordt gebruikt telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld
  of opnieuw wordt opgestart:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer ‘Press the ESC key for
  Startup Menu’ (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.

  2.

  Druk op f10 om naar de BIOS-instellingen te gaan.

  3.

  Selecteer met een aanwijsapparaat of met de pijltoetsen de lijst verouderde opstartvolgorde en
  druk vervolgens op enter.

  4.

  Gebruik een aanwijsapparaat om op de pijltoets omhoog te klikken om het apparaat omhoog te
  verplaatsen in de opstartvolgorde, of druk op de +-toets.
  – of –
  Als u het apparaat omlaag wilt verplaatsen in de opstartvolgorde, klikt u op de pijltoets omlaag of
  drukt u op de --toets.

  5.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  Dynamisch een opstartapparaat kiezen via F9
  U kunt als volgt op dynamische wijze een opstartapparaat voor de huidige opstartprocedure kiezen:
  1.

  Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer het bericht "Press the ESC
  key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor het startmenu) onderaan het scherm verschijnt.

  2.

  Open het menu Opties opstartapparaat door te drukken op f9.

  3.

  Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om een opstartapparaat te selecteren en druk
  vervolgens op enter.

  De wijzigingen worden onmiddellijk geactiveerd.

  MultiBoot Express instellen
  Ga als volg te werk om Computer Setup (Computerinstellingen) te starten en het menu voor de
  MultiBoot-opstartlocatie weer te geven telkens wanneer de computer wordt ingeschakeld of opnieuw
  wordt opgestart:
  1.

  Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op esc wanneer ‘Press the ESC key for
  Startup Menu’ (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.

  2.

  Druk op f10 om naar de BIOS-instellingen te gaan.

  3.

  Gebruik een aanwijsapparaat of de pijltoetsen om System Configuration
  (Systeemconfiguratie) > Boot Options (Opstartopties) te selecteren en druk vervolgens op
  enter.

  124 Hoofdstuk 14 MultiBoot • Page 137

  4.

  In het veld Wachttijd Express Boot-menu (in seconden) voert u in seconden in hoelang u wilt
  dat de computer het opstartlocatiemenu weergeeft, voordat het standaard naar de huidige
  MultiBoot-instelling gaat. (Wanneer u 0 selecteert, wordt het menu van Express Boot opstartlocatie
  niet weergegeven.)

  5.

  Als u uw wijzigingen wilt opslaan en Computer Setup (Computerinstellingen) wilt afsluiten, klikt u
  op het pictogram Save (Opslaan) linksonder in het scherm en volgt u de instructies op het scherm.
  – of –
  Selecteer met de pijltoetsen File (Bestand) > Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en
  afsluiten) en druk daarna op enter.

  De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

  Voorkeuren MultiBoot Express invoeren
  Als het menu Express Boot wordt weergegeven tijdens het opstarten, hebt u de volgende
  mogelijkheden:


  Om een opstartapparaat uit het menu van Express Boot op te geven selecteert u uw voorkeur
  binnen de opgegeven tijd en drukt u op enter.  Ter voorkoming dat de computer de huidige MultiBoot-instelling gebruikt, drukt u op een toets
  voordat de wachttijd verstrijkt. De computer start niet op voordat u een opstartapparaat selecteert
  en op enter drukt.  Om ervoor te zorgen dat de computer de huidige MultiBoot-instelling gebruikt, wacht u totdat de
  wachttijd verstrijkt.

  MultiBoot-voorkeursinstellingen kiezen 125 • Page 138

  15 Beheer en afdrukken
  Client Management Solutions gebruiken
  Client Management Solutions software biedt op standaarden gebaseerde oplossingen voor het beheren
  van clientcomputers (gebruikerscomputers), variërend van desktopcomputers en werkstations tot
  notebookcomputers en tablet-pc’s, in een netwerkomgeving.
  Clientbeheer omvat de volgende basismogelijkheden en voorzieningen:


  Initiële implementatie van software-image  Installatie van systeemsoftware op afstand  Beheer en updates van software  ROM-updates  Behouden en beveiligen van computermiddelen (de hardware en software die op de computer zijn
  geïnstalleerd)  Foutberichten en herstel van bepaalde onderdelen van de systeemsoftware en -hardware

  OPMERKING: De ondersteuning van specifieke functies die in dit onderdeel worden beschreven kan
  variëren per model computer en/of de op de computer geïnstalleerde versie van de beheersoftware.

  Software-images configureren en distribueren
  De computer wordt geleverd met een tevoren geïnstalleerde "image" van de systeemsoftware. Deze
  initiële software-image wordt geconfigureerd tijdens de eerste installatie van de computer. Nadat de
  software is "uitgepakt", is de computer klaar voor gebruik.
  U kunt een eigen software-image op een van de volgende manieren implementeren (verspreiden):


  Aanvullende softwareapplicaties installeren na het uitpakken van de vooraf geïnstalleerde
  software-image  Hulpmiddelen voor de distributie van software gebruiken, zoals Altiris Deployment Solutions, om
  de vooraf geïnstalleerde software te vervangen door een eigen software-image  Met een procedure voor "disk cloning" de inhoud van één vaste schijf naar een andere kopiëren

  De methode die u daarvoor gebruikt, is afhankelijk van de technologische omgeving en processen van
  uw organisatie.
  OPMERKING: Het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) en diverse andere
  systeemvoorzieningen bieden aanvullende hulp bij configuratiebeheer, probleemoplossing,
  energiebeheer en het herstel van systeemsoftware.

  126 Hoofdstuk 15 Beheer en afdrukken • Page 139

  Software beheren en updaten
  HP biedt verschillende hulpmiddelen voor het beheren en updaten van de software op clientcomputers:


  HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen)
  OPMERKING: Als u de HP Client Manager voor Altiris wilt downloaden of als u meer informatie
  wilt over HP Client Manager voor Altiris, raadpleegt u de website van HP op http://www.hp.com.  HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen)  HP System Software Manager (SSM)

  HP Client Manager voor Altiris (alleen bepaalde modellen)
  HP Client Manager voor Altiris combineert ‘Intelligent Manageability’-technologie met software van
  Altiris. HP Client Manager voor Altiris biedt superieure functionaliteit voor hardwarebeheer voor HP
  apparaten:


  Gedetailleerde overzichten van de hardware (voor activabeheer)  Observatie en diagnostiek door middel van System Checkup  Webtoegankelijke rapportage van bedrijfskritieke gegevens, zoals thermische waarschuwingen en
  geheugenwaarschuwingen  Updaten op afstand van systeemsoftware, zoals apparaatstuurprogramma’s en het systeem-BIOS

  OPMERKING: Aanvullende functionaliteit wordt toegevoegd wanneer HP Client Manager voor Altiris
  wordt gebruikt in combinatie met optionele software van Altiris Solutions (afzonderlijk verkrijgbaar).
  Als HP Client Manager voor Altiris (geïnstalleerd op een clientcomputer) wordt gebruikt in combinatie
  met software van Altiris Solutions (geïnstalleerd op een beheercomputer), biedt HP Client Manager voor
  Altiris extra beheerfunctionaliteit en gecentraliseerd hardwarebeheer van clientapparatuur voor de
  volgende aspecten van de IT-levensduur:
  Voorraad- en activabeheer


  Softwarelicentiecontrole  Opsporing en rapportage van computers  Informatie over leasecontracten en controle vaste activa

  Distributie en migratie van systeemsoftware


  Windows-migratie  Systeemimplementatie  Migratie persoonlijkheid (persoonlijke instellingen gebruiker)

  Client Management Solutions gebruiken 127 • Page 140

  Helpdesk en probleemoplossing


  Beheer van helpdesktickets  Probleemoplossing op afstand  Oplossing van problemen op afstand  Herstel client na noodsituatie

  Software- en taakbeheer


  Doorlopend clientbeheer  Distributie van HP-systeemsoftware  "Self-healing" van applicaties (het vermogen om bepaalde problemen met applicaties te
  herkennen en te herstellen)

  De software van Altiris Solutions biedt gebruiksvriendelijke functies voor softwaredistributie. HP Client
  Manager voor Altiris ondersteunt communicatie met de software van Altiris Solutions, die kan worden
  gebruikt voor de implementatie van nieuwe hardware of persoonlijkheidsmigratie naar een nieuw
  besturingssysteem met behulp van gebruiksvriendelijke wizards. HP Client Manager voor Altiris kan
  worden gedownload van de website van HP.
  Als de software van Altiris Solutions wordt gebruikt in combinatie met HP System Software Manager of
  HP Client Manager voor Altiris, kunnen beheerders tevens het systeem-BIOS en de
  apparaatstuurprogramma's bijwerken vanaf een centrale console.

  HP Client Configuration Manager (CCM) (alleen bepaalde modellen)
  HP CCM automatiseert het beheer van software zoals besturingssystemen, programma’s, softwareupdates en de content- en configuratie-instellingen om ervoor te zorgen dat de configuratie van alle
  computers gehandhaafd blijft. Met deze geautomatiseerde beheeroplossingen kunt u software beheren
  over de gehele levensduur van de computer.
  Met CCM kunt u de volgende taken uitvoeren:


  De hardware en software in allerlei verschillende platformen in kaart brengen  Een softwarepakket maken en een analyse van de gevolgen maken alvorens dit te distribueren  Beleidsconforme distributie en onderhoud van software uitvoeren op specifieke individuele
  computers, werkgroepen of gehele computerpopulaties  De besturingssystemen, applicaties en content op verschillende computers vanaf een willekeurige
  locatie controleren en beheren  CCM integreren met helpdesks en andere hulpmiddelen voor systeembeheer voor een
  probleemloze afhandeling  De vruchten plukken van een gezamenlijke infrastructuur voor het beheren van software en content
  op de standaardcomputers van alle zakelijke gebruikers binnen een netwerk  De schaal afstemmen op de behoeftes van het bedrijf

  HP System Software Manager (SSM)
  Met HP SSM kunt u op afstand en op meerdere systemen tegelijk systeemsoftware bijwerken. Wanneer
  SSM wordt uitgevoerd op een clientcomputer, worden de versies van hardware en software
  gedetecteerd en wordt geselecteerde software bijgewerkt vanuit een centrale locatie, die een filestore
  wordt genoemd. Versies van stuurprogramma's die worden ondersteund door SSM worden op de
  website van HP voor het downloaden van stuurprogramma's en op de cd Support Software
  128 Hoofdstuk 15 Beheer en afdrukken • Page 141

  (Ondersteunende software) aangegeven met een speciaal pictogram. Als u het hulpprogramma SSM
  wilt downloaden of als u meer informatie wilt over SSM, raadpleegt u de website van HP op
  http://www.hp.com/go/ssm (alleen Engels).

  Client Management Solutions gebruiken 129 • Page 142

  16 Reinigingsrichtlijnen
  Dit hoofdstuk bevat informatie over de beste praktijken en aanbevelingen met betrekking tot het veilig
  reinigen en desinfecteren van de notebookcomputer of tablet-pc.

  Reinigingsproducten
  Gebruik de volgende producten voor het veilig reinigen en desinfecteren van de notebookcomputer of
  tablet-pc.


  Dimethylbenzylammoniumchloride met een maximum concentratie van 0,3 procent (bijvoorbeeld,
  wegwerpdoekjes met bacteriedodend reinigingsmiddel. Deze doekjes zijn onder veel merknamen
  in de handel verkrijgbaar.)  Glasreinigingsmiddel zonder alcohol  Water met milde zeepoplossing  Droge microvezel-reinigingsdoek of een zeemlap (statischvrije doek zonder olie)  Statischvrije veegdoekjes

  VOORZICHTIG: Gebruik de volgende reinigingsproducten niet:
  Sterk aromatische oplosmiddelen, zoals aceton, ammoniumchloride, methyleenchloride en
  koolwaterstoffen kunnen het oppervlak van de notebookcomputer of tablet-pc permanent beschadigen.
  Vezelachtig materiaal, zoals papieren doekjes, die de notebookcomputer of tablet-pc kunnen
  bekrassen. In de loop van de tijd kunnen er vuildeeltjes en reinigingsmiddelen in de krassen
  achterblijven.

  Reinigingsprocedures
  Volg de in dit gedeelte beschreven procedures voor het veilig reinigen en desinfecteren van de
  notebookcomputer of tablet-pc.
  WAARSCHUWING! Om elektrische schokken of schade aan onderdelen te voorkomen, reinigt u de
  notebookcomputer of tablet-pc niet wanneer deze ingeschakeld is. Schakel voordat u de
  notebookcomputer of tablet-pc gaat reinigen de voeding van de notebookcomputer of tablet-pc uit door
  de computer uit te schakelen, de externe voeding los te koppelen en vervolgens alle externe apparaten
  met een eigen voeding los te koppelen.
  VOORZICHTIG: Sproei geen reinigingsmiddelen of vloeistoffen rechtstreeks op een
  notebookcomputer of tablet-pc. Als er vloeistoffen op de notebookcomputer of tablet-pc terecht komen,
  kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.

  Beeldscherm reinigen
  Veeg het display met een zacht, pluisvrij en met een alcoholvrij glasreinigingsmiddel bevochtigd doekje
  schoon. Controleer of het display droog is voordat u de computer sluit.

  130 Hoofdstuk 16 Reinigingsrichtlijnen • Page 143

  Zijkanten en deksel reinigen
  Gebruik voor het reinigen en desinfecteren van de zijkanten en het deksel een zachte microvezel-doek
  of een zeemlap die bevochtigd is met een van de eerder genoemde reinigingsmiddelen, of gebruik een
  aanvaardbaar bacteriedodend wegwerpdoekje.
  OPMERKING: Verwijder wanneer u het deksel van de notebookcomputer reinigt, vuil door een
  ronddraaiende beweging te maken.

  Touchpad en toetsenbord reinigen
  VOORZICHTIG: Zorg er tijdens het reinigen van het touchpad en toetsenbord voor dat er geen
  vloeistoffen tussen de toetsen terecht komt. Als er vloeistoffen op de notebookcomputer of tablet-pc
  terecht komen, kunnen er interne onderdelen beschadigd raken.


  Gebruik voor het reinigen en desinfecteren van het touchpad en toetsenbord een zachte
  microvezel-doek of een zeemlap die bevochtigd is met een van de eerder genoemde
  reinigingsmiddelen, of gebruik een aanvaardbaar bacteriedodend wegwerpdoekje.  Om te voorkomen dat de toetsen vast komen te zitten en om vuil, pluizen en vuildeeltjes te
  verwijderen, gebruikt u een spuitbus met perslucht en een rietje.
  WAARSCHUWING! Gebruik geen stofzuigeraccessoires om het toetsenbord te reinigen, om het
  risico van een elektrische schok of schade aan interne onderdelen te beperken. Een stofzuiger kan
  stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achterlaten.

  Tablet-pc-pen en penhouder reinigen
  Bevochtig een zacht microvezel-doekje of een zeemlap met een van de eerder genoemde
  reinigingsmiddelen, of gebruik een aanvaardbaar bacteriedodend wegwerpdoekje.


  U reinigt vuil van de pen door de pen omhoog en omlaag bewegend te wrijven.  Om de penhouder te reinigen maakt u met de pen een draaiende beweging rond de opening van
  de penhouder.

  VOORZICHTIG: Plaats geen vloeistoffen of steek geen enkel materiaal anders dan de tablet-pc-pen
  in de penhouder. De penhouder is niet afgeschermd van enkele interne elektronische onderdelen van
  de tablet-pc.

  Reinigingsprocedures 131 • Page 144

  Index
  A
  aan/uit-knop, herkennen 4
  Aan/uit-lampje, herkennen 3
  Aansluiten, externe
  netvoedingsbron 59
  Aanwijsapparaten
  voorkeuren instellen 28
  accu
  lage acculading 63
  opbergen 66
  vervangen 67
  verwijderen 61
  voeding besparen 66
  Accu
  afvoeren 67
  kalibreren 64
  opladen 62, 64
  opnieuw opladen 66
  plaatsen 61
  Accu, herkennen 12
  Accu, temperatuur 66
  accucontrole 67
  accu laden, maximaliseren 63
  Acculampje 62, 63
  Acculampje, herkennen 8
  Accuruimte 9, 13
  accuvergrendelingen,
  herkennen 9, 61
  Accuvoeding 60
  afsluiten 68
  Afsluiten 68
  Altiris Deployment Solutions 126
  AMT Options (AMT-opties)
  Configuratie van AMT ongedaan
  maken bij volgende keer
  opstarten 120
  Initiate Intel CIRA 120
  Ondersteuning van firmwarevoortgangsgebeurtenis 120
  Ondersteuning van USBsleutelvoorziening 120
  Prompt voor AMT Setup (CtrlP) 120

  132 Index

  Terminalemulatiemodus 120
  Wijdlopigheid firmware 120
  antennes 11
  Antennes voor draadloze
  communicatie 11
  Anti Theft (Diefstalpreventie) 116
  Apparaatbeveiliging 99
  Apparaatconfiguraties 117
  Apparaatstuurprogramma's
  opnieuw installeren 53
  apparaatstuurprogramma’s
  HP-stuurprogramma´s 53
  Microsoft,
  stuurprogramma's 54
  apparaten voor draadloze
  communicatie, typen 14
  Applicatietoets, Windows 5, 6
  audio, configureren 42
  Audioapparatuur, aansluiten van
  externe 39
  Audiofuncties, controleren 40
  audio-ingang (microfooningang),
  herkennen 11, 36
  Audio-ingang (microfooningang),
  herkennen 7
  audio-uitgang
  (hoofdtelefoonuitgang),
  herkennen 11, 36
  Audio-uitgang
  (hoofdtelefoonuitgang),
  herkennen 7
  Auteursrecht 47
  Automatisch afspelen 46
  Automatische DriveLock,
  wachtwoord
  invoeren 98
  verwijderen 98
  B
  Back-up maken en
  terugzetten 109, 110
  Backup maken van
  bestanden 109

  bd
  afspelen 45, 51
  verwijderen 48, 49
  Bedrijfsnetwerk, verbinding 18
  Beeldscherm
  beeld, schakelen 31
  helderheid instellen,
  hotkeys 31
  reinigen 130
  Beeldscherm, schakelen 31
  Beheerderswachtwoord 93
  Beschrijfbare media 56
  Besparen, voeding 66
  besturingssysteem 68
  Besturingssysteem
  label met certificaat van echtheid
  van Microsoft 13
  productcode 13
  Beveiliging, draadloze
  communicatie 17
  beveiligingskabel,
  bevestigingspunt, herkennen 8
  Beveiligingsniveau instellen 120
  BIOSbeheerderswachtwoord 116
  BIOS-update
  downloaden 106
  installeren 106
  Bluetooth
  apparaat 14
  label 13
  Bluetooth-apparaat 19
  C
  caps lock, herkennen 2
  cd
  afspelen 45, 51
  kopiëren 47
  verwijderen 48, 49
  Cd
  beveiligen 38
  schrijven naar 38
  cd-station 71, 77
  Certificaat van Echtheid, label

  13 • Page 145

  Coderen 18
  Compartiment
  geheugenmodule 10
  computerinformatie 104
  Computerinstellingen
  instellen MultiBoot
  Express 124
  opstartapparaten
  inschakelen 122
  opstartvolgorde instellen 124
  computer reageert niet 68
  Computer Setup
  BIOSbeheerderswachtwoord 94
  menu File (Bestand) 115
  menu Security
  (Beveiliging) 116
  navigeren en selecteren 113
  System Configuration
  (Geavanceerd), menu 117
  Computer Setup
  (Computerinstellingen)
  apparaatbeveiliging 99
  DriveLock-wachtwoord 95
  herstellen,
  fabrieksinstellingen 114
  Configureren, ExpressCards 80
  connector, netvoeding 8
  Controleren, audiofuncties 40
  D
  digitale kaart
  stopzetten 80
  verwijderen 80
  Digitale kaart
  plaatsen 79
  Diskettedrive 77
  diskettestation 71
  Disk Sanitizer 116
  Distributie, software 126
  draadloos netwerk (WLAN)
  omschreven 14
  Draadloos netwerk (WLAN)
  aansluiten 18
  bedrijfsnetwerk, verbinding 18
  benodigde apparatuur 17
  beveiliging 17
  effectief bereik 19

  gebruiken 16
  openbaar draadloos netwerk,
  verbinding 18
  Draadloosnetwerkmodule,
  compartiment herkennen 10
  Draadloze communicatie,
  bedieningselementen
  besturingssysteem 15
  Connection Managersoftware 15
  toets 15
  Wireless Assistantsoftware 15
  draadloze communicatie, label met
  keurmerk 13
  Draadloze communicatie, lampje,
  herkennen 3
  draadloze communicatie,
  pictogram 14
  Draadloze communicatie,
  toets 15
  DriveLock, automatisch 116
  DriveLock-wachtwoord
  beschrijving 95
  instellen 96
  invoeren 96
  verwijderen 97
  wijzigen 97
  dvd
  afspelen 45, 51
  kopiëren 47
  regio-instelling wijzigen 46
  verwijderen 48, 49
  Dvd
  beveiligen 38
  schrijven naar 38
  Dvd, regio-instelling 46
  dvd met besturingssysteem
  Windows 7 112
  dvd-station 71, 77
  E
  Esc-toets, herkennen
  ExpressCard
  beschermplaatje
  verwijderen 80
  configureren 80
  plaatsen 80
  stopzetten 81
  verwijderen 81

  5, 6

  ExpressCard-slot, herkennen 8
  Externe audioapparatuur,
  aansluiten 39
  Externemonitorpoort 40
  externe-monitorpoort,
  herkennen 8
  externe schijfeenheid 71, 77
  F
  f11-herstel 111
  File (Bestand), menu 115
  Firewall 18
  Fn-toets 28
  Fn-toets, herkennen 5, 6
  functietoetsen, herkennen 5, 6,
  28
  G
  Gebruiken, webcam 54
  Gebruikerswachtwoord 93
  geheugen, geheugenmodules
  terugplaatsen 83, 88
  geheugenmodule
  plaatsen 89
  toevoegen 83
  upgraden, primaire 88
  vervangen 83, 88
  verwijderen 84, 89
  Geheugenmodulecompartiment,
  herkennen 10
  Geïntegreerd apparaat
  draadloze communicatie,
  knop 119
  modem 119
  via LAN uit slaapstand
  halen 119
  vingerafdruklezer 119
  geïntegreerd toetsenblok, toetsen,
  herkennen 5, 6
  geluidsvolume
  geluid uit, sneltoets 37
  sneltoetsen 37
  Geluidsvolume, aanpassen 37
  geluid uit, sneltoets 37
  H
  Hardware, herkennen 1
  HDMI-poort 31, 41
  Helderheid instellen, hotkeys 31
  Help en ondersteuning,
  hotkey 31

  Index 133 • Page 146

  herstellen
  Fabrieksinstellingen 115
  Security Defaults
  (beveiligingsstandaarden
  ) 120
  vaste schijf 111
  herstelpartitie 111
  herstel van vaste schijf 111
  hibernationstand
  geactiveerd bij kritiek lage
  acculading 63
  Hibernationstand
  activeren 57
  beëindigen 57
  hoofdtelefoon 11, 36
  hoofdtelefoonuitgang (audiouitgang) 11, 36
  Hoofdtelefoonuitgang (audiouitgang) 7
  Hotkeys
  gebruiken 30
  geluid in- en uitschakelen 32
  helderheid van beeldscherm
  verhogen 31
  helderheid van beeldscherm
  verlagen 31
  Help en ondersteuning
  openen 31
  schakelen tussen
  beeldschermen 31
  HP Client Configuration
  Manager 127, 128
  HP Client Manager voor
  Altiris 127
  HP QuickLook 118
  HP System Software
  Manager 127, 128
  Hubs 76
  I
  Image, computer 126
  in-/uitgangen
  audio-ingang
  (microfooningang) 36
  audio-uitgang
  (hoofdtelefoon) 36
  RJ-11 (modem) 7
  RJ-45 (netwerk) 8

  134 Index

  In-/uitgangen
  audio-ingang (microfoon) 7
  audio-uitgang
  (hoofdtelefoon) 7
  Ingebouwd apparaat
  Audioapparaat 119
  Bluetooth-apparaat 119
  geïntegreerde camera 119
  Interne luidsprekers 119
  microfoon 119
  network interface controller
  (LAN) 119
  omgevingslichtsensor 119
  schakelen tussen LAN/
  WLAN 119
  Voedingsbewaking 119
  WLAN-apparaat 119
  WWAN-apparaat 119
  Inschrijving bij HP SpareKey 116
  Installatie, computer 1
  Installatie van draadloos
  netwerk 17
  Instellingen Computer Setup
  herstellen,
  fabrieksinstellingen 114
  menu File (Bestand) 115
  menu Security
  (Beveiliging) 116
  navigeren en selecteren 113
  System Configuration
  (Geavanceerd), menu 117
  Intel HT-technologie 118
  Interferentie, minimaliseren 22
  interne beeldschermschakelaar,
  herkennen 4
  Internetverbinding, instellen 17
  K
  kabel
  LAN 27
  modem 23
  Kabels
  USB 76
  Kalibreren, accu 64
  kennisgevingen
  labels met keurmerken voor
  draadloze communicatie 13

  Kennisgevingen
  label met goedkeuringen voor
  modem 13
  label met kennisgevingen 13
  klep, onderste
  vervangen 86, 90
  verwijderen 84
  knoppen
  touchpad 1
  voeding 4
  Kritiek lage acculading 63
  L
  Label met goedkeuringen voor
  modem 13
  labels
  Bluetooth 13
  keurmerk voor draadloze
  communicatie 13
  Servicelabel 12
  WLAN 13
  Labels
  certificaat van echtheid van
  Microsoft 13
  goedkeuringen voor
  modem 13
  kennisgevingen 13
  Lage acculading 63
  lampjes
  accu 8
  Caps Lock 2
  draadloze communicatie 3
  voeding 3
  lampje voor draadloze
  communicatie 15
  LAN, aansluiten 27
  Leesbare media 56
  Logische
  stationsaanduidingen 123
  lokaal netwerk (LAN)
  kabel aansluiten 27
  kabel vereist 27
  luchthavenbeveiliging 70
  Luidspreker, herkennen 3, 11,
  36
  M
  Maken, backup 109
  McAfee Total Protection 101 • Page 147

  mediabedieningselementen,
  sneltoetsen 33
  microfoon, herkennen 11, 36
  Microfooningang (audioingang) 7
  Microsoft certificaat van echtheid,
  label 13
  Minimaliseren, interferentie 22
  modemkabel
  aansluiten 23
  ruisonderdrukkingscircuit 23
  specifieke landen,
  kabeladapter 23
  modemsoftware
  Locatie instellen/
  toevoegen 24
  problemen met
  reisverbinding 26
  Monitor, aansluiten 40
  monitorpoort, extern 8
  Muis, extern
  aansluiten 28
  voorkeuren instellen 28
  MultiBoot Express 121, 124
  Multicore-processor 118
  Multimediacomponenten,
  herkennen 35
  multimediasoftware
  gebruiken 38
  N
  Netsnoer 12
  Netsnoer, herkennen 12
  netvoedingsadapter
  aansluiten 59
  Netvoedingsadapter,
  herkennen 12
  netvoedingsconnector,
  herkennen 8
  netwerk, pictogram 21
  Netwerkbeveiligingscodes
  netwerksleutel 21
  SSID 21
  Netwerkkaart als
  opstartapparaat 122
  netwerkkabel
  aansluiten 27
  ruisonderdrukkingscircuit 27
  Netwerksleutel 21
  netwerkstatus, pictogram 14

  Network Service Boot (Opstarten
  via netwerkservice) 123
  numeriek toetsenblok 5, 6
  num lock, extern toetsenblok 34
  O
  Onderdelen
  aanvullende hardware 12
  Antennes voor draadloze
  communicatie 11
  bovenkant 1
  linkerkant 8
  multimedia 10
  onderkant 9
  rechterkant 7
  voorkant 6
  Onderhoud
  schijfdefragmentatie 70
  schijfopruiming 71
  ontgrendelen, accu 9, 61
  oortelefoon 11, 36
  Opbergen, accu 66
  Openbaar draadloos netwerk,
  verbinding 18
  Opladen, accu 62, 64
  Opstartapparaat, netwerkkaart
  (NIC) 121
  Opstartapparaten,
  inschakelen 122
  Opstartopties 117
  opstartvolgorde 117
  Opstartvolgorde wijzigen 124
  Opties voor geïntegreerde
  apparaten 119
  optische schijf
  verwijderen 48
  Optische schijf
  gebruiken 43
  schrijven naar 38
  Optischeschijfeenheid
  beveiligen 38
  optische-schijfeenheid
  afspelen 51
  optische-schijfeenheid,
  herkennen 7
  P
  Parallelle poort, modus 118
  pictogram Connection
  Manager 14

  pictogrammen
  Connection Manager 14
  draadloze communicatie 14
  netwerk 21
  netwerkstatus 14
  poorten
  externe monitor 8
  HDMI 8, 41
  USB 7, 8
  Poorten
  externe monitor 40
  USB 76
  Poortopties
  1394-poort 120
  eSATA-poort 120
  ExpressCard-slot 120
  flash-medialezer 120
  Parallelle poort 120
  Seriële poort 120
  USB-poort 120
  problemen met draadloos netwerk
  oplossen 20
  problemen oplossen
  Automatisch afspelen 52
  extern beeldscherm 52
  film afspelen 52
  HPapparaatstuurprogramma’
  s 53
  Microsoft,
  apparaatstuurprogramma’
  s 54
  modem 26
  optische schijf, lade 49
  optische-schijfeenheid,
  detectie 50
  problemen met draadloos
  netwerk 20
  Problemen oplossen
  apparaatstuurprogramma's 53
  schijf branden 53
  schijf wordt niet
  afgespeeld 51
  Productcode 13
  Productnaam en productnummer,
  computer 12
  programma's
  multimedia gebruiken 38
  Projector, aansluiten 40
  PXE-server 123

  Index 135 • Page 148

  Q
  QuickLock, hotkey 32
  R
  Regiocode, dvd 46
  reinigen
  Beeldscherm 130
  Penhouder 131
  tablet-pc-pen 131
  toetsenbord 131
  touchpad 131
  reinigingsprocedures 130
  reinigingsproducten 130
  reinigingsrichtlijnen 130
  reizen met computer 13, 66
  Reizen met de computer
  label met goedkeuringen voor
  modem 13
  RJ-11-modemconnector,
  herkennen 7
  RJ-45-netwerkconnector,
  herkennen 8
  Ruimten
  accu 9
  vaste schijf 10
  Ruimtes
  accu 13
  ruisonderdrukkingscircuit
  modemkabel 23
  netwerkkabel 27
  S
  Samengestelde video 31
  SATA (Serial Advanced
  Technology Attachment)
  apparaten 118
  SATA-apparaten (Serial Advanced
  Technology Attachment)
  AHCI (Advanced Host Controller
  Interface) 118
  IDE (Integrated Drive
  Electronics) 118
  Schijfdefragmentatie, software 70
  schijfeenheden
  diskette 71
  dvd±r SuperMulti DL
  LightScribe-station 43
  dvd-rom 43
  externe 71, 77
  opstartvolgorde 121

  136 Index

  optische 71, 77
  vaste 71, 77
  Schijfeenheden
  diskette 77
  onderhoud 69
  opstartvolgorde 117
  vaste 72, 74
  Zie ook Vaste schijf,
  Optischeschijfeenheid
  Schijfmedia 56
  Schijfopruiming, software 71
  Schuifzone, van touchpad 1
  SD-kaartlezer, herkennen 7
  Security (Beveiliging), menu
  Always Prompt for HP SpareKey
  Enrollment (Altijd vragen om
  inschrijving bij
  HP SpareKey) 116
  Automatic DriveLock
  (Automatische
  DriveLock) 116
  DriveLock 116
  HP SpareKey 116
  HP SpareKey,
  inschrijving 116
  instellen, BIOSbeheerderswachtwoord 116
  Systeem-id’s 116
  vingerafdruklezerherstel 116
  wachtwoordbeleid 116
  wachtwoord wijzigen 116
  Serienummer, van computer 12
  Servicelabel 12
  Slaapstand
  activeren 56
  beëindigen 56
  Slaapstand, hotkey 32
  slots
  beveiligingskabel 8
  ExpressCard 8
  geheugen 83
  geheugenmodule 10
  WLAN 10
  Snelladen secundaire accu 118
  sneltoetsen
  bedieningselementen voor
  audio-cd of dvd 33
  beschrijving 28
  geluidsvolume verhogen 33
  geluidsvolume verlagen 33

  geluid uit 37
  QuickLock activeren 32
  slaapstand activeren 32
  Sneltoetsen
  systeeminformatie
  weergeven 30
  Sneltoetsen op toetsenbord,
  herkennen 28
  SoftPaqs, downloaden 107
  software
  gebruiken 38
  Software
  applicaties en
  stuurprogramma's
  bijwerken 107
  BIOS-update 106
  distributie 126
  herstel 126
  schijfdefragmentatie 70
  schijfopruiming 71
  updates 127
  Wireless Assistant 16
  specifieke landen,
  modemkabeladapter 23
  Systeem
  datum en tijd 115
  Diagnostics (Diagnostische
  gegevens) 115
  ID’s 116
  informatie 115
  ventilator 118
  systeeminformatie
  sneltoets 30
  System Configuration
  (Geavanceerd), menu 117
  T
  Taal, wijzigen in Computer
  Setup 117
  Temperatuur 66
  Tips, webcam 55
  toetsen
  draadloze communicatie 5, 6
  esc 6
  fn 6
  functie 5, 6
  toetsenblok, geïntegreerd 5,
  6
  Windows-applicaties 6
  Windows-logo 6 • Page 149

  Toetsen
  esc 5
  fn 5
  Windows-applicaties 5
  Windows-logo 5
  toetsenblok, extern
  gebruiken 34
  Toetsenblok, extern
  num Lock 34
  toetsenblok, geïntegreerd
  gebruiken 33
  in- en uitschakelen 33
  schakelen tussen functies van
  toetsen 34
  Toetsenbord reinigen 131
  toets voor draadloze communicatie,
  herkennen 5, 6
  touchpad
  reinigen 131
  Touchpad
  gebruiken 28
  Touchpad, herkennen 1
  Touchpad-knop, herkennen 1
  Touchpadschuifzone,
  herkennen 1
  TXT (Trusted Execution
  Technology) 118
  U
  UEFI-modus (Unified Extensible
  Firmware Interface) 117
  uitschakelen, computer 68
  Uitvoeren ingeschakeld 118
  Updates, software 127
  USB, ondersteuning voor oudere
  systemen 77, 113, 117
  USB-apparaten
  verwijderen 76
  USB-apparatuur
  aansluiten 76
  beschrijving 76
  USB-hubs 76
  USB-kabel, aansluiten 76
  USB-poorten, herkennen 7, 8,
  76
  V
  vaste schijf
  externe 71, 77

  Vaste schijf
  installeren 74
  vervangen 72
  Vasteschijfeenheid
  vervangen 72
  Vasteschijfruimte, herkennen 10
  ventilatieopeningen,
  herkennen 8, 10
  Verbinding maken met een
  draadloos netwerk 18
  verbinding maken met een
  LAN 27
  vergrendelingen, accu 61
  Vergrendelingen, accu 9
  Video-overdrachtstypen 31
  Virtualization Technology
  (Virtualisatietechnologie) 118
  voeding
  aansluiten 59
  besparen 66
  voorzorgsmaatregelen, voor
  afspelen 51

  WLAN-label

  13

  W
  Wachtwoorden
  beheerder 93
  BIOS-beheerder 94
  DriveLock 95
  gebruiker 93
  webcam
  herkennen 36
  Webcam
  gebruiken 54
  tips 55
  Webcam, herkennen 11
  Webcameigenschappen,
  aanpassen 55
  Webcamlampje, herkennen 11
  websites
  HP System Software
  Manager 129
  Windows-applicatietoets,
  herkennen 6
  Windows-applicatietoets
  herkennen 5
  Windows-logotoets, herkennen 6
  Windows-logotoets herkennen 5
  Wireless Assistant software 16
  Wireless Assistant-software 15
  WLAN-apparaat 13, 14, 16

  Index 137 • Page 150


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für HP 620 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von HP 620 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info