Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL 1
Tabel
(zie rechts voor een
beschrijving van de extra
functies)
PROGRAMMAKEUZETOETS
Druk (meerdere malen) op de
toets “Programma's” tot het
lampje van het gewenste
programma gaat branden (zie
“Programmatabel”
hieronder).
TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te
schakelen. Als hij wordt ingedrukt terwijl er een
programma bezig is, wordt dit programma
geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water
afgevoerd. Als hij wordt ingedrukt terwijl de
afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke
vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit
proces duurt 1 minuut). Als het controlelampje
herhaaldelijk knippert, zie pagina 6 - hoofdstuk “Wat
moet u doen als ...”.
TOETS STARTEN/HERVATTEN
Druk op deze toets om het gekozen programma te
starten: het controlelampje gaat branden en gaat na
afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
Om de cyclus weer te starten sluit u de deur en
drukt u nogmaals op de Start-toets.
1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale omstandigheden (zonder opties) en
kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem,
verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer
informatie over de vergelijkende EN/Standaard-test en andere testen contact op via: “contact_ignis@whirpool.com”.
* Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.
Programmatabel
Afwas-
middel
Verbruik
Droogfa
se
P
Programma's
Beschikbar
e functies
Laadinstructies
Liter kWh
Minuten
1)
1
Voorspoele
n
koud
Uitstel
Servies dat later gewassen
moet worden.
4.0 0.01 14-16 NEE
2
Snel 45 °C
Uitstel
Licht vervuild serviesgoed,
zonder opgedroogde
etensresten.
X 11.0 0.85 30-50 NEE
3
Eco
2
50 °C
Uitstel,
1/2 lading
Normaal vervuild serviesgoed.
Standaardprogramma, het
meest efficiënt met betrekking
tot het gecombineerde
energie- en waterverbruik.
X 12.0 1.024 170 Vol
4
Intensief 65 °C
Uitstel
Aanbevolen programma voor
sterk vervuild serviesgoed,
met name geschikt voor
pannen en koekenpannen.
X 15.0 1.60 165-175 Vol
400010774261
LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT!
Beschrijving van de extra functies en het display
ZOUTCONTROLELAMPJE
Wanneer dit brandt (aan het
einde van de cyclus), moet
het zoutreservoir worden
bijgevuld.
CONTROLELAMPJE
GLANSSPOELMIDDEL
Wanneer dit brandt (aan het
einde van de cyclus), moet het
glansspoelmiddelreservoir
worden bijgevuld.
HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.
TOETS UITGESTELDE
START
Een programma kan
ingesteld worden om te
starten met 2, 4 of 8 uur
vertraging. Druk
vervolgens op de Start-
toets. Het
wasprogramma begint
na de ingestelde tijd.
INSTELLING TABLET
Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus
geoptimaliseerd worden aan de hand van het
afwasmiddel dat gebruikt wordt.
Druk gedurende 3 seconden op de toets Tablet (tot het
lampje gaat branden) als u gebruik maakt van
afwasmiddeltabletten (glansspoelmiddel, zout en
afwasmiddel in 1 gecombineerde dosis).
Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of
vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het
bedieningspaneel uit zijn.
TOETS 1/2 LADING
Een cyclus voor halve lading is
mogelijk in het bovenste en
onderste rek.
Selecteer het gewenste
programma en druk vervolgens
op de toets “Halve lading”. Het
lampje gaat branden.
Gaat uit aan het einde van het
programma.
De optie “Halve lading” kan
gebruikt worden met de
programma's die in de
programmatabel zijn vermeld.
Handleiding
IGNIS is een geregistreerd handelsmerk
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Tabel

  Handleiding

  LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
  ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
  GEBRUIKT!
  HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
  GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
  BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
  HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
  UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.

  (zie rechts voor een
  beschrijving van de extra
  functies)

  Beschrijving van de extra functies en het display
  PROGRAMMAKEUZETOETS
  Druk (meerdere malen) op de
  toets “Programma's” tot het
  lampje van het gewenste
  programma gaat branden (zie
  “Programmatabel”
  hieronder).

  TOETS STARTEN/HERVATTEN
  Druk op deze toets om het gekozen programma te
  starten: het controlelampje gaat branden en gaat na
  afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
  een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
  tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
  Om de cyclus weer te starten sluit u de deur en
  drukt u nogmaals op de Start-toets.

  TOETS ANNULEREN/UIT
  Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te
  schakelen. Als hij wordt ingedrukt terwijl er een
  programma bezig is, wordt dit programma
  geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water
  afgevoerd. Als hij wordt ingedrukt terwijl de
  afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke
  vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit
  proces duurt 1 minuut). Als het controlelampje
  herhaaldelijk knippert, zie pagina 6 - hoofdstuk “Wat
  moet u doen als ...”.

  Programmatabel
  Beschikbar
  e functies

  P

  Programma's

  1

  Voorspoele
  n

  koud

  2

  Snel

  45 °C

  3

  Eco

  4

  Intensief

  2

  50 °C

  65 °C

  Uitstel

  Verbruik
  Laadinstructies
  Servies dat later gewassen
  moet worden.

  Licht vervuild serviesgoed,
  zonder opgedroogde
  etensresten.
  Normaal vervuild serviesgoed.
  Standaardprogramma, het
  Uitstel,
  meest efficiënt met betrekking
  1/2 lading tot het gecombineerde
  energie- en waterverbruik.
  Aanbevolen programma voor
  sterk vervuild serviesgoed,
  Uitstel met name geschikt voor
  pannen en koekenpannen.
  Uitstel

  1)

  Afwasmiddel

  1)

  Droogfa
  se

  Liter

  kWh

  Minuten  4.0

  0.01

  14-16

  NEE

  X

  11.0

  0.85

  30-50

  NEE

  X

  12.0

  1.024

  170

  Vol

  X

  15.0

  1.60

  165-175

  Vol

  Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale omstandigheden (zonder opties) en
  kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem,
  verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
  2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer
  informatie over de vergelijkende EN/Standaard-test en andere testen contact op via: “contact_ignis@whirpool.com”.
  * Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.

  ZOUTCONTROLELAMPJE
  Wanneer dit brandt (aan het
  einde van de cyclus), moet
  het zoutreservoir worden
  bijgevuld.

  CONTROLELAMPJE
  GLANSSPOELMIDDEL
  Wanneer dit brandt (aan het
  einde van de cyclus), moet het
  glansspoelmiddelreservoir
  worden bijgevuld.

  TOETS 1/2 LADING
  Een cyclus voor halve lading is
  mogelijk in het bovenste en
  onderste rek.
  Selecteer het gewenste
  programma en druk vervolgens
  op de toets “Halve lading”. Het
  lampje gaat branden.
  Gaat uit aan het einde van het
  programma.
  De optie “Halve lading” kan
  gebruikt worden met de
  programma's die in de
  programmatabel zijn vermeld.
  INSTELLING TABLET
  Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus
  geoptimaliseerd worden aan de hand van het
  afwasmiddel dat gebruikt wordt.
  Druk gedurende 3 seconden op de toets Tablet (tot het
  lampje gaat branden) als u gebruik maakt van
  afwasmiddeltabletten (glansspoelmiddel, zout en
  afwasmiddel in 1 gecombineerde dosis).
  Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of
  vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het
  bedieningspaneel uit zijn.

  TOETS UITGESTELDE
  START
  Een programma kan
  ingesteld worden om te
  starten met 2, 4 of 8 uur
  vertraging. Druk
  vervolgens op de Starttoets. Het
  wasprogramma begint
  na de ingestelde tijd.

  400010774261
  IGNIS is een geregistreerd handelsmerk

  NL 1 • Page 2

  Eerste gebruik

  Instellen van de waterhardheid voor de beste afwasresultaten
  De waterhardheid moet alleen ingesteld
  worden voor de eerste afwascyclus of
  als de waterhardheidsgraad veranderd is
  De waterhardheid is in de
  fabriek ingesteld voor
  gemiddeld hard water
  (niveau 4).

  - Houd de toetsen Programma's en ANNULEREN/UIT gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
  - Programmalampjes geven de instelling van de waterhardheid aan.
  - Druk op de toets Programma's om de instelling te verhogen (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van
  de toets teruggezet op niveau 1.
  - Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets STARTEN/HERVATTEN om de instelling op te
  slaan.
  1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...

  2. ...en voer deze waarde in op
  uw afwasmachine
  3 eerste PROGRAMMALAMPJES
  verlicht op het paneel (zie
  programmatabel
  )P1
  P2
  P3

  Afwasmiddelen

  10

  Wanneer u poeder of gel
  gebruikt, moet u zout
  gebruiken en de
  waterhardheid instellen
  zoals aangegeven in de
  tabel rechts.
  Zelfs als u tabletten met
  zout gebruikt, moet u toch
  zout toevoegen omdat
  deze afwasmiddelen hard
  water niet voldoende zacht
  maken.

  4

  9
  1

  Duitse graden °dH Franse graden °fH

  Engelse graden
  °eH

  Waterhardheidsgraad

  0-5

  0-9

  0 - 6.3

  Zacht

  1

  6 - 10

  10 - 18

  7 - 12.6

  Gemiddeld

  2

  11 - 15

  19 - 27

  13.3 - 18.9

  Gemiddeld

  3

  16 - 21

  28 - 37

  19.6 - 25.9

  Gemiddeld-hard

  4

  22 - 28

  38 - 50

  26.6 - 35

  Hard

  5

  29 - 35

  51 - 63

  35.7 - 44.1

  Zeer hard

  6

  36 - 50

  64 - 90

  44.8 - 62.4

  Zeer hard

  7

  Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op “zacht”!)

  5

  1

  2

  3

  6

  7

  Visuele indicator
  (afhankelijk van
  het model).
  Draai de dop
  los.

  8
  Vul het zoutreservoir met water,
  alleen voor de eerste afwascyclus.

  1- zoutreservoir
  2- bakje voor glansspoelmiddel
  3- bakje voor afwasmiddel
  4- rekkensysteem
  5, 6, 7, 8- beschikbare functies op het
  paneel
  9- filters
  10- sproeiarmen

  Voeg zout toe (voeg nooit
  afwasmiddel toe!) min. 0,8 kg /

  ZOUT
  nodig

  NEE

  JA

  Dagelijkse controle
  Schroef de dop
  erop. Zoutresten
  rond de dop
  moeten worden
  verwijderd.
  Sommige
  zoutreservoirs
  hebben een
  niveau-indicatie
  die in de dop zit
  (zie hieronder hoe
  u dit kunt
  controleren).

  Begin, nadat regenereerzout is toegevoegd, onmiddellijk met een afwasprogramma (het “Voorwas” programma alleen is niet voldoende). Achtergebleven
  zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrijstaal onherstelbaar beschadigd worden. Er wordt geen
  enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.
  (afhankelijk van het model)
  Het controlelampje van het zoutniveau kan Zoutindicator op het bedieningspaneel
  Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir
  blijven branden gedurende een aantal
  Het controlelampje op het
  helder: MOET
  afwascycli. Bij een waterhardheid binnen de
  categorie 1 (zacht) hoeft u geen zout te
  groen: OK.
  bedieningspaneel gaat branden wanneer ER
  WORDEN
  gebruiken en het controlelampje van het
  ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD.
  BIJGEVULD
  zoutniveau blijft uit.

  Voor het eerste gebruik laat u het apparaat met afwasmiddel en zonder lading draaien.

  NL - 2 - • Page 3

  Dagelijkse controle

  Glansspoelmiddel toevoegen (niet nodig als u tabletten gebruikt). De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

  2

  Visuele
  indicator

  Open indien
  nodig deksel
  B (druk op de
  daarvoor
  bedoelde
  knop).

  Controleer de glansspoelmiddelindicator om het
  niveau in de dispenser te controleren.

  De dosering van het
  glansspoelmiddel kan worden
  aangepast aan het gebruikte
  afwasmiddel. Hoe lager de instelling,
  hoe minder glansspoelmiddel er
  wordt gebruikt (fabrieksinstelling:
  stand 4). Druk op de knop om het
  deksel B te openen. Draai de pijl
  met behulp van een munt of een
  vergelijkbaar voorwerp naar de
  gewenste stand. Sluit het deksel
  nadat u de instelling heeft aangepast.

  Voeg
  glansspoelmid
  del toe tot het
  max. streepje
  ~150 ml
  (afhankelijk van het model)
  Glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel
  Het controlelampje gaat branden als er
  GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.

  Glansspoelmiddelindicator op de dispenser
  donker: OK.

  helder: MOET WORDEN BIJGEVULD

  Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het
  apparaat.
  Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic serviesgoed droogt
  moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op.
  Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel
  afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.

  Afwasmiddel toevoegen - Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant
  Open het deksel A (druk op de
  daarvoor bedoelde knop).

  3

  Vullen met afwasmiddel: Tablet/poeder/gel in het grote bakje
  Raadpleeg de aanbeveling van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking van
  het afwasmiddel.
  Vul het doseerbakje
  van het afwasmiddel
  pas vlak voordat u
  een
  afwasprogramma
  start.

  Dagelijks gebruik
  Sluit het deksel door op de ribbels
  te drukken.

  Gebruik slechts één tablet voor één
  cyclus, in het afwasmiddelbakje.
  Bepaalde soorten tabletten kunnen niet
  volledig oplossen tijdens kortere cycli
  (Breekbaar, Snel, Handwas); wanneer
  het tablet op de bodem van de kuip
  wordt geplaatst, kan dit het oplossen
  en afwassen vergemakkelijken.

  NL - 3 - • Page 4

  Vullen van de rekken

  BOVENSTE REK - afhankelijk van het model

  4

  A - Afstelbare houders (2 of 4): in horizontale positie
  voor kopjes / lange voorwerpen / glazen op steel.

  A - GESLOTEN

  A - OPEN

  B - Bestekmand: kan in het bovenste rek geplaatst worden
  als de optie “Halve lading/Multizone” gekozen is.
  Het rooster (F) moet verwijderd worden.

  OM A TE
  OPENEN:
  CLICK!

  Draai
  hetthe
  klepje
  Rotate
  flap
  met
  de klok
  clockwise
  and
  hook
  on
  rack
  mee en haak het
  aan het rek

  A

  A

  B

  Afstellen van de hoogte van het bovenste rek
  (indien aanwezig).
  Het kan handig zijn om het bovenste rek op te
  tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste
  rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer
  ruimte heeft voor glazen met een lange voet.
  - Pak de twee handgrepen aan de zijkant (C) (ze
  moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het
  bovenste rek op of zet het omlaag.

  C
  D

  Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig)
  Het kan handig zijn om het
  bovenste rek te verwijderen
  om grote pannen in het
  onderste rek te kunnen
  zetten.
  - Maak de twee klemmen (D)
  open om het bovenste rek te
  verwijderen (wanneer het
  bovenste rek op zijn plaats zit,
  moeten de twee klemmen
  D - GESLOTEN
  altijd gesloten zijn).

  D - OPEN

  ONDERSTE REK - afhankelijk van het model
  E - Bestekmand
  F - Rooster: helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere afwasresulaten.
  G - Verticale bordenhouders: deze kunnen omlaaggeklapt worden om pannen te
  plaatsen.
  H - Zijdelingse steun met vouwbare houders (indien aanwezig): de plankjes kunnen
  worden gebruikt om lang keukengerei of kopjes op te plaatsen.

  DE ZIJDELINGSE STEUN KAN WORDEN VERWIJDERD: Trek
  de steun naar de voorzijde van de mand en til deze op om deze te
  verwijderen.

  H

  CLICK!

  F
  E

  5

  G

  Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het
  apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (bijv. borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken
  worden geplaatst om het water te laten weglopen!

  Inschakelen van het apparaat. Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/UIT) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

  NL - 4 - • Page 5

  Selecteer het programma

  6

  Overzicht van programma's
  Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk “Tabel”. De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).
  Kies het programma volgens de bijgevoegde programmatabel (pag. 1).
  De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc.
  Omwille van de hygiëne wordt geadviseerd tenminste eenmaal per maand een hoge-temperatuurcyclus uit te voeren (bijv. Intensief 65). Dit helpt bij het schoon en volledig functioneel houden van het
  apparaat en het voorkomen van onaangename geuren.

  Programmacyclus

  7

  De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan
  Om het programma te onderbreken (bijv. als u een artikel toe
  wilt voegen):
  - Open de deur voorzichtig (het programma wordt
  onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen (er kan HETE
  stoom uit komen!).
  - Doe de deur dicht en druk nogmaals op de toets START om de
  afwascyclus opnieuw te starten (het programma wordt hervat
  vanaf het punt waarop het werd onderbroken).

  Om het lopende programma te
  annuleren:
  - Druk op de toets ANNULEREN/Uit.
  - (Er wordt maximaal 1 minuut water
  afgevoerd, daarna wordt het apparaat
  uitgeschakeld).

  Om het lopende programma te veranderen:
  - Druk op de toets ANNULEREN/UIT om het lopende programma te annuleren.
  - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat
  uitgeschakeld).
  - Druk op een willekeurige toets behalve ANNULEREN/UIT om het apparaat in
  te schakelen.
  - Kies een nieuw programma.
  - Druk op de START toets.

  Uitschakelen van het apparaat. Alles OK.

  8

  Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de Stand-by modus. Alle lampjes gaan uit.
  Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen.
  Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.

  Onderhoud en reiniging

  Onderhoud en reiniging

  9

  Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!

  Filters
  controleer
  en reinig
  deze indien
  nodig

  Draai het
  microfilter los (1),
  verwijder het (2)
  en verwijder het
  fijnmazige filter
  (3)...

  Afspoelen onder
  stromend water...

  Plaatsen

  Kleine storingen zelf oplossen...

  10

  Sproeierarm
  en Verwijder
  verstoppinge
  n/aanslag.

  Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast.

  2
  1

  Schroef de
  bovenste arm los
  en verwijder
  hem...

  Schroef de
  onderste arm
  los en verwijder
  hem...

  Reinig de
  sproeimondstukk
  en onder
  stromend water
  (gebruik zo nodig
  tandenstokers)...

  5
  6

  NL - 5 - • Page 6

  Wat moet u doen als...
  Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice.
  De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.
  Het apparaat...
  ...werkt niet/start niet

  -

  Mogelijke oorzaken...
  Het apparaat moet ingeschakeld zijn.

  -

  De deur van de afwasmachine gaat niet dicht.

  -

  De functie “Uitgestelde start” is ingeschakeld.

  -

  ...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert 6 keer
  -

  Waterkraan dicht.

  -

  Waterdruk te laag.

  -

  Vuile of verstopte filters.
  Te weinig water in het watersysteem van de
  afwasmachine.

  -

  Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is.
  Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het
  apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN
  door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken.
  De waterkraan moet open zijn.
  De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil
  zijn.
  De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per
  minuut).
  De filters mogen niet vuil of verstopt zijn.

  -

  Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.

  -

  ...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert 6 keer/het afwasprogramma werd te vroeg
  beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)
  ...het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert 8 keer
  -

  Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.

  -

  Oplossingen...
  Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is.

  -

  Veel schuim in de machine.

  -

  De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de
  onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies.
  Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.

  Vuile filters.

  -

  Reinig de filters.

  Er zit een knik in de afvoerslang.

  -

  De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

  Afvoerslang onjuist aangesloten.

  - Sifonslangaansluiting is gesloten.
  - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
  Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.
  RESET:

  Servies en bestek...
  ...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op
  -

  Druk op de toets ANNULEREN/Uit.
  Sluit de deur.
  Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.
  Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

  Mogelijke oorzaken...
  Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste
  rangschikking van hol servies in het rek).
  Te weinig afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed
  bewaard.
  Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild
  serviesgoed.
  Zowel het onderste als het bovenste rek van de
  afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/
  Multizone”.
  Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist
  geplaatst.
  Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.

  -

  Oplossingen...
  Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de
  holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
  Gebruik, indien nodig, meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.
  Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
  Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de
  Programmatabel - pag. 1).
  Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het
  bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale
  afwasresultaten te krijgen.
  De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn
  (zie pagina 5, “Onderhoud en reiniging”).
  De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.

  NL - 6 - • Page 7

  Wat moet u doen als...
  Servies en bestek...
  ...zoutcontrolelampje brandt

  -

  Mogelijke oorzaken...
  Gebruik tabletten voor zacht water.

  -

  ...hebben aanslag: resten regenereerzout

  -

  Water te hard.

  -

  -

  Dop van zoutreservoir open.

  -

  Niet voldoende glansspoelmiddel.

  -

  -

  Plastic servies droogt slecht.

  -

  Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine
  gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de
  functie “Uitgestelde start”).
  Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.

  -

  Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.

  -

  Snel programma geselecteerd.

  -

  ...hebben verkleurde plastic onderdelen

  -

  Tomaten-/wortelsap.

  -

  ...doffe glazen etc.

  -

  ...verwijderbare aanslag op glazen

  -

  Servies dat niet geschikt is om afgewassen te worden in de
  afwasmachine (porselein).
  Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.
  -

  ...glazen glanzen niet

  -

  ...permanente aanslag op glazen

  -

  Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de
  afwasmachine (porselein).
  Regenboogeffect.

  ...theekopjes worden donker en het vuil is niet
  weg na het afwassen in de afwasmachine

  -

  ...roestsporen

  ...zijn niet droog

  -

  Oplossingen...
  Stel de functie “Tablet” in; als deze functie niet aanwezig is, dan is het normaal dat het zoutcontrolelampje
  brandt.
  In gebieden met zeer hard water moet er meer regenereerzout worden toegevoegd (zie pag. 2 “Instellen
  van de waterhardheid”).
  Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
  Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe
  te voegen.
  Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn op het eind van het programma, droog ze dan af.
  In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanten van de machine
  zitten.
  Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.
  Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
  Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”.
  Het snelle programma 40 °C / 45 °C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het
  wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog.
  Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het
  programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.
  Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt
  aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's
  met hogere afwastemperaturen.
  Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
  Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden.
  Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.

  -

  Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.

  -

  Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst:
  Verander het doseersysteem of de waterontharder.
  Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel.
  Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.

  Theïne aanwezig in zwarte thee.

  -

  Om bij theevlekken de bleekwerking te verhogen, voegt u een theelepel bakpoeder samen met het
  afwasmiddel aan het afwasmiddelbakje toe.

  -

  Geen voorwasprogramma gebruikt.

  -

  ...overige sporen

  -

  Dosering glansspoelmiddel te laag.

  -

  ...strepen

  -

  Dosering glansspoelmiddel te hoog.

  -

  ...schuimvorming

  -

  Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.

  -

  Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. Dit kunt u
  voorkomen door altijd een voorwasprogramma te gebruiken indien het serviesgoed later afgewassen moet
  worden.
  Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
  Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe
  te voegen.
  Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, “Glansspoelmiddel toevoegen”).
  Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel
  toe.
  Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen
  kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

  NL - 7 - • Page 8

  Trek de stekker uit het stopcontact

  Wat moet u doen als...

  Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie).
  Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:
  - beschrijving van de storing,
  - het type en model afwasmachine,
  - het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:

  Voorzorgsmaatregelen en algemene adviezen
  1. Verpakking
  De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingssymbool
  .
  2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat
  Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is
  en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.
  3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt
  - Het apparaat is ontworpen om te werken bij een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C.
  - Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een
  dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
  4. Energie- en waterbesparing
  - Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
  - Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie “Halve lading/
  Multizone” (indien aanwezig).
  - Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen,
  warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor
  warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het
  juiste type is ("70 °C Max" of "90 °C Max").
  5. Veiligheid van kinderen
  - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
  - Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
  - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.
  6. Veiligheidswaarschuwingen
  - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke,
  sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of
  instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  - Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
  - Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
  - Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
  - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op!
  - Wees voorzichtig als de deur openstaat: gevaar voor struikelen!
  - De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed.
  Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.

  - Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de
  bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met
  het scherpe uiteinde naar achteren gericht.
  - Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai
  de waterkraan dicht; ook als zich een storing voordoet.
  - Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.
  7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst
  Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water
  worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er
  vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er 1 kg opgelost regenereerzout in het zoutreservoir zit om het
  apparaat te beschermen tegen temperaturen tot -20°C. Als het programma verdergaat, kan er een
  foutmelding verschijnen (zie pagina 6).
  Het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert 6 keer - het apparaat moet minstens 24 uur in een
  omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven staan.
  Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk “Wat te doen
  als...”).
  8. Afdanken
  - Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door
  het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient
  u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
  - Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische en
  Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt
  afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste
  afdanking van een apparaat van dit type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu
  hebben. Het symbool
  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit
  product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het
  dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken
  moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor
  afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u
  contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt
  gekocht.
  EG Verklaring van overeenstemming
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften
  van de EG-richtlijnen: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 93/68/EEG en richtlijn 2011/65/EG - RoHS II.
  Vulcapaciteit: 12 couverts.

  De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

  Technische wijzigingen voorbehouden.

  NL - 8 -


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis ADL 353 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis ADL 353 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis ADL 353

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Ignis ADL 353 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info