Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Op de volgende pagina's en in de Gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreidere aanwijzingen.
Programmakeuzeknop
Toets Start
Het controlelampje brandt tijdens de werking.
Knippert wanneer er zich een storing voordoet.
Gaat aan het einde van het programma uit.
Indicatielampje netvoeding
Programma Symbool
en Temperatuur
Keuze van het programma en
aanbevolen types ladingen
Afwasmiddel toevoegen in het:
kleine vakje grote vakje
Verbruik
1)
Normale belading
Water
(liter)
Energie
(kWh)
Tijd
(min.)
1
Voorspoelen
Vaat die later gewassen moet worden.
- - 5,0 0,02 9
2
Universeel 65° C
2)
Matig vervuild.
- X 20,0 1,64 87
3
Normaal 65° C
3)
Matig tot sterk vervuild, met opgedroogde voedselresten.
X X 22,0 1,66 93
Beknopte handleiding
NL
5019 100 92208
(Technische wijzigingen voorbehouden)
1) De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere
temperatuur - hoger of lager dan 15° C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.
2) Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type B gebruikt (met enzymen).
Referentieprogramma op het plaatje met gegevens betreffende de energie.
3) Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type A gebruikt (zonder enzymen).
ADL 934 S
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Bei der Maschine öffnet sich das Fach für das Pulver/Tabs während des ganzen Spülvorganges nicht mehr.

  Was kann man tun?

  mfg Elsa Seubert Eingereicht am 9-6-2019 18:09

  Antworten Frage melden
 • Hallo,würde gerne meine Spülmaschiene reinigen,das heißt sieb säubern usw. habe leider keine Gebrauchsanweisung mehr :-( wo und wie mache ich das...Danke Eingereicht am 7-4-2014 12:22

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL

  ADL 934 S

  Beknopte handleiding

  Op de volgende pagina's en in de Gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreidere aanwijzingen.
  Programmakeuzeknop

  Toets Start
  Het controlelampje brandt tijdens de werking.
  Knippert wanneer er zich een storing voordoet.
  Gaat aan het einde van het programma uit.
  Indicatielampje netvoeding

  Programma Symbool
  en Temperatuur
  1

  Voorspoelen

  2

  Universeel 65° C

  3

  Normaal 65° C

  1)
  2)
  3)

  3)

  Keuze van het programma en
  aanbevolen types ladingen

  2)

  Afwasmiddel toevoegen in het:
  kleine vakje
  grote vakje

  Verbruik 1)
  Normale belading
  Water
  (liter)

  Energie
  (kWh)

  Tijd
  (min.)

  Vaat die later gewassen moet worden.

  -

  -

  5,0

  0,02

  9

  Matig vervuild.

  -

  X

  20,0

  1,64

  87

  Matig tot sterk vervuild, met opgedroogde voedselresten.

  X

  X

  22,0

  1,66

  93

  De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere
  temperatuur - hoger of lager dan 15° C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.
  Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type B gebruikt (met enzymen).
  Referentieprogramma op het plaatje met gegevens betreffende de energie.
  Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type A gebruikt (zonder enzymen).

  5019 100 92208
  (Technische wijzigingen voorbehouden) • Page 2

  Bovenste en onderste korf

  Gebruik van de afwasmachine
  1. Sluit de deur van de afwasmachine
  goed na de vaat erin te hebben gezet,
  en draai de waterkraan open.
  2. De afwasmachine wordt automatisch
  gestart zodra u aan de
  programmakeuzeknop draait. Het
  indicatielampje van de netvoeding
  gaat branden.
  3. Selecteer het gewenste programma
  door aan de keuzeknop te draaien.
  Selecteer, indien nodig, de extra
  functies (indien aanwezig).
  4. Druk op de toets Start om het
  wasprogramma te starten. De
  gegevens in het geheugen kunnen niet
  meer worden gewijzigd door de
  programmakeuzeknop te draaien.
  Opmerking: als u op drukt, slaat de
  afwasmachine het als laatste
  geselecteerde programma in het
  geheugen op. Deze gegevens blijven
  ook bij een stroomstoring in het
  geheugen opgeslagen.
  Om het geselecteerde programma te
  wijzigen, de starttoets ongeveer 5
  seconden ingedrukt houden, totdat
  het Startlampje dooft. Selecteer het
  nieuwe programma met de
  keuzeknop en druk op de toets Start.
  Opmerking: als de machine uitgaat
  gedurende het afwasprogramma, wordt
  het programma hervat vanaf het punt
  waarop het onderbroken was, wanneer
  de machine weer aangezet wordt.
  Open tijdens een wasprogramma de
  deur van de afwasmachine alleen
  als het absoluut noodzakelijk is en
  wees heel voorzichtig. Er kan hete
  stoom uit de machine komen.
  5. Aan het einde van het programma gaat
  het controlelampje Start uit en gaat het
  controlelampje End (indien
  aanwezig) branden (circa 30 min.).

  6. Zet de machine pas uit nadat het
  controlelampje “Start” is uitgegaan,
  door de programmakeuzeknop op de
  oorspronkelijke stand te draaien. Alle
  lampjes gaan uit.
  7. Open de deur (let op: er kan stoom uit
  komen). Leeg de vaatwasmachine, te
  beginnen met de onderste korf. Draai
  de waterkraan dicht.

  Bovenste korf

  Onderste korf

  C

  Vaatrekken:
  Horizontaal:
  kopjes en glazen met voet.
  Verticaal: borden.

  Bestekkorf:


  Met of zonder handgreep (al naar
  gelang het model).  Om ruimte te winnen, kan de
  bestekkorf worden weggehaald.

  C

  Lees de Gebruiksaanwijzing aandachtig door. • Page 3

  Storingen opsporen
  Adviezen en suggesties  Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar
  niet raakt. Zet groter vaatwerk in de
  onderste korf en kleiner vaatwerk in de
  bovenste korf.
  Zet de kopjes schuin, zodat het water
  kan wegvloeien.
  Zet als regel het bestek met het
  handvat omlaag, maar bestek waaraan
  u zich zou kunnen verwonden met het
  handvat omhoog.
  Controleer of de waterstraal al het
  vaatwerk bereikt en of de sproeiarmen
  ongehinderd kunnen draaien.

  Belangrijk
  Doe afwasmiddel in het bakje en
  controleer het niveau van het zout en
  het spoelglansmiddel.
  Was geen vaat af in de afwasmachine
  die daar niet geschikt voor is, zoals
  bijvoorbeeld: voorwerpen van hout,
  aluminium, plastic keukengerei, tin,
  gedecoreerd servies (niet geglazuurd),
  zilveren bestek.
  Er mag geen vloeibaar vet (zoals bijv.
  frituurresten) of kaarsvet in de
  afwasmachine komen.
  Als er zich een storing voordoet of als u
  een al gestart programma wilt
  veranderen, moet u de toets “START”
  (circa 5 sec.) ingedrukt houden, totdat
  het bijbehorende lampje uitgaat.
  Start onmiddellijk een
  afwasprogramma nadat u
  regenereerzout heeft toegevoegd, om
  zoutresten te verwijderen
  (voorspoelen is niet voldoende).
  Gedurende het eerste wasprogramma
  kan het gebeuren dat, hoewel het
  zoutreservoir gevuld is, toch het
  bijbehorende controlelampje gaat
  branden, nadat het zout erin gedaan is.

  Controleer voordat u een
  afwasprogramma start of de sproeiarmen
  ongehinderd kunnen draaien en niet door
  het vaatwerk geblokkeerd worden.
  Zet de machine pas uit nadat het lampje
  “Start” is uitgegaan. Als de machine
  uitgaat gedurende het
  vaatwasprogramma, wordt dit programma
  hervat vanaf het punt waarop het
  onderbroken was wanneer de machine
  weer aangezet wordt, zonder dat een
  nieuw afwasprogramma hoeft te worden
  gestart.

  Mocht de vaatwasmachine storingen in de
  werking vertonen, dan wordt u verzocht de
  volgende punten na te gaan, alvorens
  contact op te nemen met de Servicedienst:
  De vaatwasmachine functioneert niet:
  • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
  • Is de stroom uitgevallen?
  • Staat de afwasmachine aan?
  • Heeft u op de toets Start gedrukt?
  • Is de timer voor Start selectie ingesteld
  (indien aanwezig)?
  • Staat de waterkraan wel open?
  • Wordt de waterstroom belemmerd door
  onzuiverheden? Draai in dat geval de
  waterkraan dicht, maak de waterleiding
  los, reinig het filter, sluit de waterleiding
  aan op de kraan en draai deze open.
  • Zijn de filters vuil? (Zie het hoofdstuk
  “Reiniging en onderhoud” in de
  Gebruiksaanwijzing).
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is er een foutmelding?
  (Het controlelampje Start knippert).
  Laat het programma weer starten vanaf
  het begin: houd de toets Start ongeveer 5
  seconden ingedrukt, totdat het lampje
  Start uitgaat.
  Selecteer het nieuwe programma en druk
  op de toets Start.

  De vaat is niet perfect schoon:
  • Is de vaat wel op de juiste manier in de
  afwasmachine geladen?
  • Zet het vaatwerk omgekeerd in de
  afwasmachine; let daarbij, in het bijzonder
  op grote stukken.
  • De waterstralen moeten alle oppervlakken
  van het vaatwerk kunnen bereiken.
  • Controleer of het vaatwerk en het bestek
  op de goede manier zijn geladen.
  • Is er een verkeerd programma gekozen?
  • Is er te veel of te weinig afwasmiddel
  gebruikt? (Bij afwasmiddelen van lage
  kwaliteit kan het vaatwerk minder schoon
  worden).
  • Zijn de filters vuil of niet goed
  aangebracht? (Zie het hoofdstuk
  “Reiniging en onderhoud” in de
  Gebruiksaanwijzing).
  • Zijn de sproeiarmen geblokkeerd of zijn de
  gaatjes verstopt? (Zie het hoofdstuk
  “Reiniging en onderhoud” in de
  Gebruiksaanwijzing).
  • Is de onderste sproeiarm goed gemonteerd?
  • Is de dop van het zoutreservoir
  (onthardingssysteem) wel helemaal
  vastgedraaid?
  De vaat vertoont vlekken:
  • De keuzeschakelaar van de hardheid van
  het water is niet correct ingesteld?
  (Zie het hoofdstuk “Het zoutreservoir
  vullen” in de Gebruiksaanwijzing).
  • Zit er geen zout in het zoutreservoir?
  (Zie het hoofdstuk “Het zoutreservoir
  vullen” in de Gebruiksaanwijzing).
  • Is er onvoldoende afwasmiddel gebruikt?
  (Zie het hoofdstuk “Het doseerbakje van
  het afwasmiddel vullen” in de
  Gebruiksaanwijzing).
  Glazen en bestek vertonen watervlekken:
  • Is er te veel spoelglansmiddel gebruikt?
  (Zie het hoofdstuk “Het doseerbakje van
  het spoelglansmiddel vullen” in de
  Gebruiksaanwijzing).

  Lees de Gebruiksaanwijzing aandachtig door.

  Opmerking: bij enkele modellen wordt,
  wanneer u op de toets Start drukt, een intern
  voorspoelprogramma gestart voordat het
  eigenlijke wasprogramma begint; op deze
  manier wordt het onthardingssysteem
  geregenereerd.

  TECHNISCHE
  SERVICEDIENST
  Als de storing na bovengenoemde
  controles niet verdwijnt of terugkeert,
  het apparaat uitschakelen, de waterkraan
  dichtdraaien en contact opnemen
  met de Klantenservice (zie de garantie).
  Vermeld:
  • Het type storing.
  • Het type en model afwasmachine.
  • Het servicenummer (nummer achter
  het woord het woord Service
  op het typeplaatje) aan de
  binnenkant van de deur rechts.  Uw volledige adres en
  telefoonnummer. • Page 4

  Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine
  BOVENSTE KORF

  ONDERSTE KORF

  De bij de korven geleverde accessoires kunnen van model tot model verschillen (zie de beschrijving “Bovenste en onderste korf”).


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis adl 934 six wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis adl 934 six in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis adl 934 six

Ignis adl 934 six Bedienungsanleitung - Holländisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info