Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
NL
1
Nederlands,1
Inhoudsopgave
Belangrijke informatie, 2-3
Installatie, 4
Waar men de wasdroger moet installeren
Ventilatie
Electrische aansluiting
Informatie vooraf
Beschrijving van de wasdroger, 5-6
Eigenschappen
Bedieningspaneel
Hoe men de machine laat drogen, 7
Starten en kiezen van het programma
Programmas en opties, 8-9-10
Tabel van de programmas
Speciale programmas
Opties
Openen van het deurtje
De Was, 11-12
Sorteren van de was
Wasetiketten
Bijzondere kledingsstukken
Droogtijden
Waarschuwingen en raad, 13
Algemene veiligheid
Informatie voor het hergebruik en ontzorging
Energiebesparing en milieurespect
Zorg en onderhoud, 14
Onderbreking van de electrische voeding
Reiniging van het filter na elke cyclus
Controle van het mandje na elke cyclus
Legen van het watervat na elke cyclus
Reiniging van de condensatie-eenheid
Reiniging van de
wasdroger
Problemen en oplossingen, 15
Service, 16
Reserveonderdelen
NL
IDCE G45
Gebruiksaanwijzing
WASDROGER
! Dit symbool herinnert u eraan om deze
gebruikshandleiding te lezen.
! Houd het boekje altijd bij de hand, om het gemakkelijk te
kunnen raadplegen zovaak als nodig is.
Houd het boekje altijd dicht bij de wasdroger; als men het
apparaat verkoopt of weggeeft, moet men zich herinneren
om dit boekje ook erbij te geven, zodat de nieuwe bezitters
kennis kunnen nemen van de waarschuwingen en hints voor
het gebruik van de wasdroger.
! Lees zorgvuldig deze aanwijzingen: op de volgende
paginas vindt men belangrijk informatie over de installatie en
nuttige wenken voor de werking van het toestel.
Português,33
PT
Español,17
ES
Deutsch,49
DE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  WASDROGER

  Inhoudsopgave
  NL

  ES

  Nederlands,1 Español,17

  PT
  Português,33

  DE
  Deutsch,49

  NL

  Belangrijke informatie, 2-3
  Installatie, 4

  Waar men de wasdroger moet installeren
  Ventilatie
  Electrische aansluiting
  Informatie vooraf

  Beschrijving van de wasdroger, 5-6
  Eigenschappen
  Bedieningspaneel

  Hoe men de machine laat drogen, 7
  Starten en kiezen van het programma

  Programma’s en opties, 8-9-10

  IDCE G45

  Tabel van de programma’s
  Speciale programma’s
  Opties
  Openen van het deurtje

  De Was, 11-12

  Sorteren van de was
  Wasetiketten
  Bijzondere kledingsstukken
  Droogtijden

  Waarschuwingen en raad, 13

  Algemene veiligheid
  Informatie voor het hergebruik en ontzorging
  Energiebesparing en milieurespect

  Zorg en onderhoud, 14

  !

  Dit symbool herinnert u eraan om deze

  gebruikshandleiding te lezen.

  !

  Houd het boekje altijd bij de hand, om het gemakkelijk te

  kunnen raadplegen zovaak als nodig is.
  Houd het boekje altijd dicht bij de wasdroger; als men het
  apparaat verkoopt of weggeeft, moet men zich herinneren
  om dit boekje ook erbij te geven, zodat de nieuwe bezitters
  kennis kunnen nemen van de waarschuwingen en hints voor
  het gebruik van de wasdroger.

  !

  Onderbreking van de electrische voeding
  Reiniging van het filter na elke cyclus
  Controle van het mandje na elke cyclus
  Legen van het watervat na elke cyclus
  Reiniging van de condensatie-eenheid
  Reiniging van de wasdroger

  Problemen en oplossingen, 15
  Service, 16

  Reserveonderdelen

  Lees zorgvuldig deze aanwijzingen: op de volgende

  pagina’s vindt men belangrijk informatie over de installatie en
  nuttige wenken voor de werking van het toestel.

  1 • Page 2

  Belangrijke informatie
  NL

  Voor een efficiënte werking van de condensdroger
  is het noodzakelijk het schema van regelmatig
  onderhoud te volgen dat hieronder staat
  aangegeven:

  Maakt men het filter niet na elke droogcyclus
  schoon, dan zal dit merkbaar zijn aan de
  droogprestaties van de machine: deze doet er
  langer over en verbruikt dus ook meer energie.

  Stoffilter – het is NOODZAKELIJK om na elke
  droogcyclus de stof uit het filter te halen.

  Waterreservoir – Het is noodzakelijk om het
  waterverzamelvat na elke droogcyclus te legen.

  Fase 1
  Open het deurtje van de
  wasdroger door ertegen te
  drukken, zoals aangegeven in de
  afbeelding.

  2

  Fase 1
  Trek het watervat naar u toe en
  verwijder het helemaal uit de
  wasdroger.

  Fase 2
  Giet al het water uit het vat.

  Fase 2
  Trek het filter met twee vingers
  eruit.

  Fase 3
  Reinig eventuele stofafzettingen
  aan de binnenkant van het
  stofrooster.

  Fase 4
  Zet het filter weer op zijn plaats –
  Nooit moet men de wasdroger
  inschakelen als het filter niet op
  zijn plaats is

  2

  Fase 3
  Zet het vat weer terug en
  controleer dat deze goed op zijn
  plaats zit.

  Het gevolg van het niet legen van het watervat kan
  zijn:
  - De uitschakeling van de verwarming van de
  machine (de was kan nog vochtig zijn aan het
  einde van de droogcyclus).
  - De led “Vaatje legen” zal aangaan, om aan te
  geven dat dit vaatje vol is.

  Vullen van het verzamelsysteem voor water
  Wanneer de wasdroger nog nieuw is, zal het
  watervaatje geen water verzamelen, omdat deze
  eerst gevuld moet worden. Deze handeling kan
  nodig zijn voor 1 of 2 droogcycli. Als het eenmaal
  vol is, zal het systeem elke cyclus water
  verzamelen. • Page 3

  Condensor - Het is noodzakelijk het stof uit de
  condensor te halen doe dit elke week.

  NL

  Fase 1
  Open het deksel van de
  condensator
  - pak de handgreep en trek deze
  naar u toe.

  Fase 2
  Verwijder de condensator door
  de drie clips te draaien, trek de
  condensator dan naar u toe. Het
  is normaal als u water in de
  leidingen vindt.

  Fase 3
  Reinig de condensator met
  water, laat dit vanaf de
  bovenkant stromen, om
  eventuele stofresten te
  verwijderen.

  Fase 4
  Zet de condensatieeenheid weer
  op zijn plaats; controleer dat de
  eenheid goed op zijn plaats zit,
  dat alle drie clips vast zitten en
  dat de pijlen op de bovenkant
  van de condensator naar boven
  wijzen.

  Als men de condensator niet reinigt, dan kan dit
  leiden tot een vroegtijdig van de wasdroger.

  3 • Page 4

  Installatie
  Waar men de

  moet installeren

  • Vlammen kunnen de
  wasdroger beschadigen, zet
  deze dus ver af van kookplaten,
  kachels, verwarmingen en
  dergelijke.Indien het toestel
  geïnstalleerd moet worden
  onder een bank, is het
  15 mm
  15 mm
  noodzakelijk om een ruimte van
  10 mm vrij te laten tussen het
  bovenste paneel van het
  apparaat en andere
  voorwerpen hierboven, ook
  moet er 15 mm vrije ruimte zijn tussen de zijkanten van het
  apparaat en de wanden of meubels ernaast. Op deze manier
  is men er zeker van dat er voldoende luchtcirculatie is.

  1

  2

  2

  10 mm

  Ventilatie
  • Wanneer de wasdroger is ingeschakeld, moet er voldoende
  luchtventilatie zijn. Zorg ervoor dat de wasdroger niet in een
  vochtige omgeving wordt gezet en dat de lucht hierin
  voldoende wordt ververst. Het is van fundamenteel belang
  dat de lucht rondom de wasdroger kan bewegen, anders kan
  het water tijdens het drogen niet condenseren; de wasdroger
  doet het dus niet goed in een gesloten ruimte, of binnenin
  een meubel.

  ! Indien de wasdroger in een kleine of koude kamer wordt
  gebruikt is het mogelijk dat zich condens vormt.
  ! Het is niet aan te raden om de wasdroger in een kast te
  installeren; het toestel mag nooit worden geïnstalleerd
  achter een deur die met sleutel kan worden gesloten, een
  schuifdeur of een deur met de scharnieren aan de andere
  kant ten opzichte van het deurtje van de wasdroger .
  Afvoer van het water
  Indien de machine dichtbij een afvoerleiding wordt geplaatst,
  kan men het condenswater hierdoor afvoeren en hoeft men
  het watervat niet te gebruiken. In dit geval hoeft men dit
  watervat dus niet na elke cyclus te legen.
  Indien de wasdroger boven of naast een wasmachine staat,
  kunnen ze dezelfde afvoer gebruiken. Het is voldoende als
  men de slang in afbeelding A losmaakt en op de afvoer
  aansluit.
  Indien de slang niet bij de afvoer komt, kan men een slang
  met dezelfde diameter aanschaffen om de afstand te
  overbruggen.
  Om deze nieuwe slang te installeren is het voldoende om de
  bestaande te vervangen, zoals aangegeven in de afbeelding
  B en deze op dezelfde plaats in te steken.
  ! De afvoer moet zich 1 m lager bevinden dan de bodem van
  de wasdroger.
  ! Na dat men de wasdroger heeft geïnstalleerd, moet men
  controleren dat de afvoerslang niet gevouwen of vervormd
  is.

  4

  1

  Less than 1m

  NL

  wasdroger

  Fig. A

  Fig. B

  Electrische aansluiting
  Voordat men de steker in de electrische contactdoos steekt
  moet men het volgende controleren:
  • Dat uw handen droog zijn.
  • De steker is voorzien van een aardaansluiting.
  • De contactdoos moet het maximale vermogen van de
  machine kunnen verdragen, men vindt deze aanwijzing op
  het typeplaatje met de technische gegevens (zie Beschrijving
  van de wasdroger).
  • De voedingsspanning moet in het bereik liggen, dat is
  aangegeven op het typeplaatje met de technische gegevens
  (zie Beschrijving van de wasdroger).
  • De contactdoos moet geschikt zijn voor het type steker
  van de wasdroger. Anders moet men de contactdoos of de
  steker vervangen.
  ! Gebruik geen verlengsnoeren.
  ! De wasdroger mag niet buiten worden geïnstalleerd, zelfs
  als deze afgedekt is. Het kan inderdaad zeer gevaarlijk zijn
  om deze huishoudelijke apparaten bloot te stellen aan regen
  en onweer.
  ! Na installatie van de wasdroger moeten de electrische
  kabel en de steker onder handbereik blijven.
  ! De electrische kabel mag niet gevouwen of platgedrukt
  worden.
  ! Als de te vervangen steker aan het snoer gegoten is, moet
  men deze op een veilige manier onbruikbaar maken en
  ontzorgen. Laat hem dus NIET achter, anders zou iemand
  hem in een contactdoos kunnen steken en een electrische
  schok veroorzaken.
  ! De electrische kabel moet regelmatig worden
  gecontroleerd en eventueel worden vervangen met een
  speciaal voor deze wasdroger geschikte kabel, deze
  montage mag alleen door bevoegde technici worden
  uitgevoerd (zie Service). De nieuwe of langere electrische
  kabels worden door bevoegde dealers geleverde tegen
  betaling.
  ! De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
  indien men zich niet aan deze regels houdt.
  ! In geval van twijfel over het bovenstaande wordt men
  verzocht contact op te nemen met een gekwalificeerde
  electricien.
  Informatie vooraf
  Heeft men de wasdroger geïnstalleerd, dan moet men hem
  eerst schoonmaken (vanwege het transport), de
  droogtrommel van binnen reinigen en dan pas in gebruik
  nemen. • Page 5

  Beschrijving van
  de wasdroger
  Eigenschappen

  Openen van het deurtje

  Typeplaatje met
  bedrijfgegevens

  Waterverzamelvaatje

  Druk op
  het deurtje

  Serienummer
  en
  modelnummer

  Filter

  Luchtrooster

  Condensatieeenheid
  (deksel open)

  Handgreep van het deksel van de
  condensator (trekken om te openen)

  Bedieningspaneel
  Knop

  On/Off

  Knop

  Knoppen en
  controlelampen

  Droging met
  tijdsfunctie

  Programma
  knop

  Opties

  Knop

  Knop en controlelamp

  Start/Pause

  Display

  Start met
  vertraging

  Controlelamp
  Reiniging filter
  Controlelamp
  Water reservoir
  leegmaken

  Controlelamp
  Reiniging
  condensor

  Programma
  voortgang

  Ikoon Droging
  met tijdsfunctie
  Ikoon Start
  met vertraging

  5

  NL • Page 6

  NL

  Knop ON/OFF/Reset
  Drukt men normaal op de knop, dan zal het apparaat aan of uit gaan. Indien de wasdroger in bedrijf is, dan zal een langere druk van
  ongeveer 3 seconden het apparaat uitzetten en de huidig cyclus resetten.
  Handknop Programma’s
  Hiermee kan men het programma kiezen: draai aan de knop totdat de indicator op het gewenste programma staat (Zie Opstarten
  en programmakeuze).
  Knoppen voor de opties
  Maken het mogelijk om de opties te kiezen, die beschikbaar zijn voor het gekozen programma. De betreffende controlelampen
  gaan aan om aan te geven dat de optie is gekozen (zie Programma’s en opties).
  Knop en controlelamp START/PAUSE
  Wanneer de groene controlelamp langzaam knippert, druk dan op de knop om het programma te starten. Wanneer de cyclus is
  opgestart zal de controlelamp altijd aan blijven. Om het programma in pauze te zetten drukt men opnieuw op de knop; de
  controlelamp wordt oranje en begint opnieuw te knipperen.
  Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waar deze onderbroken werd, moet men opnieuw de knop indrukken (Zie
  Opstarten en programmakeuze).
  Display
  In de sectie A wordt de waarde weergegeven van de ingestelde ”Droging met tijdsfunctie”; in het geval dat een “Start met
  vertraging” werd ingesteld, wordt de tijd weergegeven waarna het gekozen programma wordt gestart.
  In deze sectie wordt ook de tijdsduur weergegeven van het gekozen programma.
  In de sectie B wordt de fase van het programma in uitvoering weergegeven:
  Ikoon zon

  : Droging

  Ikoon ventilator

  : Cyclus koude lucht

  In de sectie C de controlelampen voor het onderhoud (controlelamp Vaatje leegmaken
  , zie Controlelampen.
  Controlelamp Reiniging condensator)

  , Controlelamp Reiniging filter

  ,

  B

  C

  A
  Controlelampen
  De controlelampen geven belangrijke informatie. Ziehier wat ze betekenen:
  betekent dat het noodzakelijk is om het waterverzamelvaatje leeg te maken.
  De controlelamp “Vaatje leegmaken”
  Indien het vaatje tijdens het programma volraakt, zal de led aangaan. De wasdroger zal automatisch de cyclus met koude lucht
  starten en de led START/PAUSE zal geel knipperen. Om de cyclus opnieuw te starten vanaf het punt waar deze onderbroken werd,
  moet men op de knop START/PAUSE indrukken
  Om dit te voorkomen is het dus beter om het vaatje altijd, na elk gebruik van de wasdroger te legen (zie Onderhoud).
  voordat men enig programma start moet men zich herinnneren dat het van fundamenteel belang is
  Controlelamp Reiniging filter
  om het filter te reinigen, elke keer dat men de wasdroger wil gebruiken (zie Onderhoud).
  Controlelamp Reiniging condensator
  (zie Onderhoud).

  6

  denk eraan dat het van fundamenteel belang is om regelmatig de condensator te reinigen • Page 7

  Hoe men de machine laat
  drogen
  Starten en kiezen van het programma
  NL
  1. Steek de steker van de wasdroger in de contactdoos van de electrische voeding.
  2. Kies het programma op basis van het type was (zie Was).
  3. Open het deurtje en controleer dat het filter schoon is en in de goede positie zit. Ook moet het waterverzamelvaatje leeg zijn in
  de goede positie zitten (zie Onderhoud).
  4. Doe de was in de machine en let erop dat er geen kleding tussen het deurtje en de betreffende afdichting blijft zitten. Sluit het
  deurtje.
  5. Druk op de knop ON/OFF om de machine te starten.
  6. Draai aan de handknop Programma’s totdat de indicator naar het programma wijst, dat overeenkomt met het type weefsel dat
  men wil drogen, controleer dit op de tabel van de programma’s (zie Programma’s en opties) en de aanwijzingen voor elk type
  weefsel (zie Witte was).
  Opgelet: indien de positie van de handknop van de programma’s veranderd is na de knop START/PAUSE ingedrukt te hebben,
  zal de nieuwe positie het gekozen programma NIET wijzigen. Om het programma te wijzigen drukt men op de knop START/PAUSE
  om het programma in pauze te zetten. De controlelamp zal met een oranje kleure knipperen. Kies nu het nieuwe programma en de
  betreffende opties.
  Druk op de knop START/PAUSE om het nieuwe programma te starten.
  7. Kies ”Droging met tijdsfunctie” door op de betreffende knop te drukken totdat het gewenste niveau of tijd wordt bereikt (zie
  Programma’s en opties).
  8. Indien noodzakelijk kan men de vertraagde starttijd en de andere opties instellen (zie Programma’s en opties).
  9. Als men wenst dat het geluidssignaal klinkt aan het einde van het programma, druk dan op de toets ALARM
  dat het geluidssignaal klinkt aan het.

  . Als men wenst

  10. Om te starten drukt men op de knop START/PAUSE. Op de display wordt een schatting van de resterende tijd weergegeven.
  Tijdens het droogprogramma kan men de was controleren en de reeds droge kleren eruit halen terwijl men de rest verder laat
  drogen. Na het weer sluiten van het deurtje, moet men op START/PAUSE drukken om de machine weer in bedrijf te brengen.
  11. Tijdens de laatste minuten van de droogprogramma’s zal de laatste fase (KOUDE DROGING) worden opgestart, om de was af
  te koelen; men moet de machine deze fase altijd laten afmaken.
  12. Als men de optie voor het geluidssignaal heeft geactiveerd dan zal men kunnen horen wanneer het programma klaar is. Op de
  display wordt weergegeven “End”. Open het deurtje, haal de was eruit, reinig het filter en steek deze weer erin. Leeg ook het
  waterverzamelvaatje en doe ook deze weer terug op zijn plaats (zie Onderhoud).
  Indien men de optie “Post antikreukel” gekozen had en de was er niet onmiddelijk uithaalt, dan zal deze af en toe worden
  rondgedraaid, voor 10 uren of tot men het deurtje opent.
  13. Haal de wasdroger van het electrische net af.
  Stand- by modus
  Deze droger beschikt, in overeenkomst met de nieuwe normen betreffende de energiebesparing, over een systeem wat het
  apparaat automatisch na 30 minuten uitschakelt (stand-by) indien men het niet gebruikt. Druk kort op de ON-OFF toets en wacht
  tot de wasautomaat weer aangaat.

  7 • Page 8

  Programma’s en opties
  Tabel van de Programma’s
  NL

  Programma

  Maximale
  lading (Kg)

  Passende opties

  1

  Katoen Extra droog

  Max.

  2

  Katoen Kast droog

  Max.

  3

  Katoen Hanger droog

  Max.

  4

  Katoen Strijk droog

  Max.

  5

  Syntetisch Kast

  3

  6

  Syntetisch Strijken

  3

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  Speciaal
  Eco Time
  Wol
  Zijde
  Jeans
  Outdoor Kleding
  Sport
  Sport Intensive
  Sport Light
  Sport Schoenen
  Gedeeltelijk

  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel – Hoge temperatuur - Droging
  met tijdsfunctie en Vertraagde start.

  2
  1
  0,5
  3
  2

  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.
  Alarm.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.

  4
  4
  2 paar

  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.
  Alarm - Vóór antikreukel - Na antikreukel en Vertraagde start.
  Alarm.

  Strijkhulp

  2,5

  Alarm.

  Verfrissing

  -

  Alarm.

  Men kan de tijdsduur van de programma’s op de display controleren.

  Dagelijks

  Tijdsduur
  cyclus

  Speciale programma’s/Sport/Gedeeltelijk
  Programma Eco Time
  Dit programma is ideaal voor het veilig drogen van kleine hoeveelheden was in korte tijd, met een optimaal gebruik van de energie.
  Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 2 kg, in ongeveer 1:00 (hrs:mins). Het programma kan langer duren,
  afhankelijk van de afmetingen en de dichtheid van de lading en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt.
  Er wordt aangeraden om te controleren dat de kledingstukken een symbool hebben en om deze binnenste buiten te keren
  voordat men ze droogt.
  Wolprogramma
  Dit is een speciaal programma voor kledingstukken, die tegen trommeldrogers kunnen en het symbool dragen. Het programma
  kan worden gebruikt voor ladingen tot 1 kg (ongeveer 3 truien). Er wordt aangeraden de kledingstukken binnenste buiten te keren
  voordat men ze droogt. Dit programma duurt ongeveer 1:00 (hrs:mins) maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen en de
  dichtheid van de lading en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. De met dit programma gedroogde
  kledingstukken kunnen normaal gesproken meteen worden aangetrokken, maar enkele zwaardere kledingstukken hebben mogelijk
  enigszins vochtige randen. Laat deze op natuurlijke manier verder drogen, als men ze terug in de wasdroger doet, kan men ze
  beschadigen.
  ! In tegenstelling tot andere materialen zal wol na het krimpen niet meer terugkeren naar de oorspronkelijke afmetingen.
  ! Dit programma is niet geschikt voor acryl.
  Zijdeprogramma
  Dit is een programma voor de droging van delicate zijde. Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 0,5 kg.
  Dit programma duurt ongeveer 1:50 (hrs:mins) maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen en de dichtheid van de lading
  en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. De met dit programma gedroogde kledingstukken kunnen
  normaal gesproken meteen worden aangetrokken, maar enkele zwaardere kledingstukken hebben mogelijk enigszins vochtige
  randen. In dit geval moet men alle was eruit halen, openvouwen en weer terugdoen. Daarna kan men het programma voor een korte
  periode opnieuw laten draaien.
  ! Dit programma is alleen geschikt voor kledingstukken met een etiket waar trommeldroging op is aangegeven.
  8 • Page 9

  Programma Jeans
  Dit programma is speciaal voor jeans van denim-katoen. Voordat men de jeans gaat drogen moet men eerst de voorste zakken
  binnenste buiten keren. Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 3 kg (ongeveer 4 broeken).
  Dit programma duurt ongeveer 1:25 (hrs:mins) maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen van de lading en de snelheid
  van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. De met dit programma gedroogde kledingstukken kunnen normaal
  gesproken meteen worden aangetrokken, maar de randen en de zomen kunnen enigszins vochtig zijn. In dit geval moet men de
  jeans binnenste buiten keren en weer terugdoen. Daarna kan men het programma voor een korte periode opnieuw laten draaien.
  ! Gebruik deze cyclus uitsluitend voor 100% katoen; meng niet donkere met lichte kleuren; gebruik het programma niet voor
  kledingstukken met kant en andere speciale delen, zoals elastiek in het middelgedeelte, spelden, …); vooraf de zakken binnenste
  buiten keren.

  NL

  Programma technische weefsels
  Dit programma is bestemd voor het drogen van waterafstotende weefsels en windjacks (bijvoorbeeld.goretex, polyesther, nylon).
  Het drogen na de was is goed voor deze kledingstukken: ze stoten daarna beter het water af.
  Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 2 kg. Dit programma duurt ongeveer 2:00 (hrs:mins) maar kan langer duren,
  afhankelijk van de afmetingen en de dichtheid van de lading en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt.
  Programma Sport Intensive
  Dit is een programma voor het veilig drogen van kleding zoals bijvoorbeeld gymnastiekpakken en kousen met het symbool . Ideaal
  voor kledingstukken, die een complete droging nodig hebben. Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 4 kg in
  ongeveer 1:20 (hrs:mins), minuten maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen en de dichtheid van de lading en de snelheid
  van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. We raden aan om de kledingstukken binnenste buiten te keren voordat men
  ze begint te drogen.
  Programma Sport Light
  Dit is een programma voor het veilig drogen van kleding zoals bijvoorbeeld gymnastiekpakken en kousen met het symbool . Ideaal
  voor kledingstukken, die geen complete droging nodig hebben, of die daarna gestreken moeten worden. Het programma kan
  worden gebruikt voor ladingen tot 4 kg in ongeveer 1:10 (hrs:mins), minuten maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen
  en de dichtheid van de lading en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. We raden aan om de
  kledingstukken binnenste buiten te keren voordat men ze begint te drogen.
  Programma Sport Shoes
  Met dit programma kan men een paar sportschoenen drogen met een maat in het bereik 37-46. De schoenen moeten zijn
  gewassen en gecentrifugeerd met een minimale snelheid van 400 omwentelingen/min.
  Men moet het speciale bijgeleverde rek voor schoenen gebruiken. Indien men de schoenen gewoon in de trommel legt zal de
  wasdroger worden beschadigd. Verwijder het filter aan de voorkant van de wasdroger en zet er het rek in.
  Doe de veters in de schoenen en leg deze met de punten naar onder en de zolen aan de voorkant.
  De droogtijd is afhankelijk van de vorm en het type schoen. Indien de schoenen niet helemaal droog zijn na het programma, laat het
  dan nogmaals draaien.
  ! Droog geen schoenen met gel erin of voorzien van knipperlichten. Droog alleen schoenen van syntetisch materiaal of zeildoek.
  Na afloop van het programma moet men het schoenenrek weer verwijderen en het filter weer erin zetten.
  Strijkhulp
  Dit is een kort programma van 10 minuten waarmee men de weefsels ontspant zodat het strijken en vouwen gemakkelijker wordt.
  Dit programma is bijzonder geschikt voor katoen of gemengd katoen.
  Voor optimale resultaten moet men de trommel niet meer vullen dan is aangegeven (de volgende waarden hebben betrekking op
  droge kledingstukken):
  Weefsel: maximale lading
  Katoen en gemengd katoen: 2,5 kg
  syntetisch: 2 kg
  Jeans: 2 kg
  Leeg de wasdroger meteen na het einde van het programma; hang de kledingstukken op, vouw of strijk ze en leg ze in de kast.
  Indien dit niet mogelijk is, moet men het programma herhalen.
  ! Dit is geen droogprogramma en moet dus niet worden gebruikt met natte kleren.
  Het resultaat van het programma is afhankelijk van het weefsel: de eigenschappen van weefsels zoals acryl of Tencel® maken het
  onmogelijk om dezelfde resultaten te verkrijgen als met normale weefsels zoals bijvoorbeeld katoen.
  Verfrissing
  Kort programma, geschikt voor het verfrissen van weefsels en kledingstukken met verse lucht. Het duurt ongeveer 20 minuten.
  ! Dit is geen droogprogramma en moet dus niet worden gebruikt met natte kleren.
  9 • Page 10

  NL

  Opties
  Met de opties kan men het gekozen programma aanpassen aan de eigen wensen.
  Droging met tijdsfunctie
  Na het kiezen van een programma kan men een droogtijd bepalen door de toets Droging met tijdsfunctie in te drukken. Elke keer dat
  men één keer op deze knop drukt ziet men op de display de gekozen tijdsduur van het droogprogramma. Na de eerste druk op de
  knop ziet men op de display de maximale toelaatbare waarde voor de gekozen cyclus. Elke keer dat men daarna op de knop drukt zal
  men de ingestelde tijd verminderen, tot OFF.
  Als de Droging met tijdsfunctie niet beschikbaar is, hoort men drie geluidssignalen.
  De gekozen tijd blijft na de start van het programma op de display staan en kan niet meer worden veranderd na het drukken op de
  knop START/PAUSE.
  Start met vertragingta
  Het starten van bepaalde programma’s (zie Programma’s en opties) kan worden vertraagd tot 24 uur. Druk meerdere malen op de
  knop totdat men de gewenste vertraging heeft bereikt. Voordat men een vertraagde start in gaat stellen, moet men controleren dat
  het waterverzamelvaatje leeg en het filter schoon is.
  Vóór antikreukel
  Wanneer de vertraagde start samen met deze optie wordt gekozen, zullen de kleren tijdens de wachttijd af en toe worden
  gedraaid, om het vormen van kreukels tegen te gaan.
  Na antikreukel
  Wanneer men dit kiest, zullen de kleren na het drogen (ook na het koel drogen) af en toe rond worden gedraaid om het vormen van
  kreukels tegen te gaan. Dit is nuttig als er niemand is die de kleren meteen na het programma eruit kan halen. Tijdens deze fase is de
  controlelamp aan.
  Hoge temperatuur
  Indien een Droging met tijdsfunctie wordt geactiveerd en men deze knop indrukt, zal een hoge temperatuur worden gebruikt en de
  betreffende controlelamp aan gaan. De normale instelling voor een Droging met tijdsfunctie is de lage temperatuur.
  Alarm
  Aan het einde van de droogcyclus zal een geluidssignaal worden gegeven om aan te duiden dat het programma klaar is en de
  kledingstukken eruit mogen worden gehaald.
  ! Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma’s (zie Programma’s en opties). Als een optie niet beschikbaar is en met drukt
  diens knop in, hoort men drie geluidssignalen. Als de optie wél beschikbaar is zal een enkel geluidssignaal worden gegeven en het
  lampje naast deze knop worden aangezet om de gekozen optie te bevestigen.

  Openen van het deurtje
  Opent men tijdens een programma het deurtje (of men drukt op de knop START/PAUSE) dan zal de droger tot stilstand komen en:
  • het lampje START/PAUSE met oranje kleur knipperen.
  • zal de timer in geval van vertraagde start door blijven tellen. Men moet op de knop START/PAUSE drukken om het vertraagde
  programma weer opnieuw te laten beginnen. Het lampje van de Vertraagde start knippert en op de display wordt de resterende tijd
  tot het gekozen programma weergegeven.
  • Men moet op de knop START/PAUSE drukken om het programma weer opnieuw te laten beginnen. De controlelampen voor de
  voortgang geven de huidige fase aan terwijl de controlelamp START/PAUSE ophoudt met knipperen en groen wordt.
  • Tijdens de antikreukel-fase na het drogen zal het programma eindigen. Drukt men op de knop START/PAUSE, dan zal een nieuw
  programma vanaf het begin worden gestart.
  • Draait men aan de handknop van de programma’s, dan zal men een nieuw programma kiezen en de controlelamp START/PAUSE
  met groene kleur knipperen. Men kan deze procedure gebruiken voor het kiezen van het programma Koud drogen, om de
  kledingstukken af te koelen als men vindt dat ze droog genoeg zijn.
  Druk op de knop START/PAUSE om het nieuwe programma te starten.
  Opmerking: Indien de stroom uitvalt moet men de voedingsschakelaar uitzetten of de steker eruit trekken; wanneer de spanning
  weer terugkomt drukt men op de knop START/PAUSE en zal het programma weer verder gaan.

  10 • Page 11

  De was
  Sorteren van de was

  Wasetiketten

  • Controleer de symbolen op de etiketten van alle
  kledingstukken om te zien of ze met de trommel
  gedroogd mogen worden.
  • Sorteer de was afhankelijk van het type weefsel.
  • Haal alles uit de zakken en controleer de knopen.
  • Sluit ritsen en haakjes, en maak riemen en lussen vast
  zonder ze aan te trekken.
  • Wring de kledingstukken uit om zoveel mogelijk water eruit
  te verwijderen.

  Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken
  voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder
  worden de meest voorkomende symbolen gegeven:

  ! Vul de droger niet met drijfnatte kledingstukken.
  Maximale afmetingen van de lading
  Laadt de droogtrommel niet meer dan is toegestaan.
  De volgende waarden hebben betrekking op het gewicht
  van de droge kledingstukken:
  Natuurlijke weefsels: maximaal 8 kg
  Syntetische weefsels: maximaal 3 kg
  ! Om een daling van de prestaties te vermijden moet men
  niet teveel in de wasdroger stoppen.

  NL

  Mag in de wasdroger.
  Kan niet in de wasdroger worden gedroogd
  Drogen bij hoge temperatuur.
  Drogen bij lage temperatuur.
  Kledingstukken niet geschikt voor drogen in trommel:
  • Kledingstukken met delen van rubber of dergelijke
  materialen, of afwerkingen in plastic (kussens of windjacks
  van PVC) en enig ander type ontvlambare voorwerpen, of
  voorwerpen met ontvlambare bestanddelen (handdoeken
  met haarlak erin).
  • Glasvezels (enkele typen gordijnen).

  Typische lading

  • Kledingstukken die van te voren chemisch zijn gereinigd.

  Opmerking: 1 kg = 1000 g

  • Kledingstukken met de code ITLC (“Bijzondere
  , die gereinigd kunnen worden met
  kledingsstukken”)
  speciale huishoudelijke producten voor de schoonmaak.
  Volg zorgvuldig de aanwijzingen.

  Kledingsstukken
  Hemd

  Katoen
  Overig

  Jas

  Katoen
  Overig

  150
  100
  500
  350

  700 g

  Jeans

  • Was met grote afmetingen (dekbedden, slaapzakken,
  kussens, grote beddespreien, enz), die tijdens het drogen
  meer ruimte innemen en daardoor de circulatie van lucht in
  de wasdroger verhinderen.

  1.000 g

  10 luiers
  Hemd

  g
  g
  g
  g

  300 g
  200 g

  Katoen
  Overig

  T-shirt

  125 g

  Witte huishoudelijke was
  Tweepersoons
  dekbed

  Katoen
  Overig

  1.500 g
  1.000 g

  Groot tafelkleed

  700 g

  Klein tafelkleed

  250 g

  Theedoekje

  100 g

  Badhandoek

  700 g

  Handdoek

  350 g

  Tweepersoons
  laken

  500 g

  Eenpersoons
  laken

  350 g

  Indien men kledingstukken met syntetische weefsel mengt
  met katoenen kleding, dan is deze laatste mogelijk nog
  vochtig aan het einde van de droogcyclus. In dit geval hoeft
  men alleen nog een korte extra droogcyclus uit te voeren.
  Opmerking: terwijl men de droogtijd instelt moet men
  bedenken dat de laatste 10 minuten van de programma’s
  alleen met koude lucht gewerkt wordt, waarbij er niet veel
  water uit de kledingstukken verdwijnt.
  11 • Page 12

  Bijzondere kledingsstukken
  NL

  Dekens en beddespreien: acryl (Acilian, Courtelle, Orion,
  Dralon) moet bijzonder zorgvuldig en bij lage temperatuur
  worden gedroogd. Stel geen lange droogtijden in.
  Kledingsstukken met vouwen: lees de droogaanwijzingen
  die door de fabrikant worden gegeven.
  Kledingsstukken met stijfsel: niet samen met
  kledingsstukken zonder stijfsel drogen. Verwijder het
  grootste gedeelte van de stijfseloplossing, voordat men de
  kledingsstukken in de wasdroger doet. Droog niet te lang:
  het stijfsel wordt poeder en de kledingsstukken worden dus
  weer flexibel.

  Droogtijden
  De tijden zijn bij benadering aangegeven en kunnen varieren
  afhankelijk van:
  • Hoeveelheid water in de was na de centrifuge:
  handdoeken en delicate was bevat nog veel water.
  • Weefsels: kledingsstukken met hetzelfde weefsel maar
  met andere weefpatronen en dikte kan een andere
  droogtijd hebben.
  • Hoeveelheid was: afzonderlijke kledingsstukken en kleine
  ladingen kunnen meer droogtijd nodig hebben.

  • Droogte: als de kledingsstukken nog gestreken moeten
  worden kunnen ze eerder uit de machine worden gehaald,
  als ze nog wat vochtig zijn. De kledingsstukken die
  helemaal droog moeten zijn kunnen daarentegen langer in
  de machine blijven.
  • Ingestelde temperatuur
  • Temperatuur van de kamer: hoe lager de temperatuur van
  de kamer is waarin de wasdroger staat, hoe langer men op
  droge kleding moet wachten.
  • Volume: enkele omvangrijke kledingsstukken hebben veel
  aandacht nodig bij het droogproces. We raden aan om
  deze uit de machine te halen, te schudden en opnieuw in
  de droger te stoppen: doe dit herhaaldelijk tijdens de
  droogcyclus.
  ! Droog de kledingsstukken niet te veel.
  Alle weefsels hebben een natuurlijke vochtigheid, die ervoor
  dient om de zachtheid en de luchtigheid ervan te handhaven.
  De gegeven tijden hebben betrekking op de automatische
  programma’s.
  Ook de instellingen voor Droging met tijdsfunctie zijn
  aangegeven om beter de beste tijdsduur te kunnen kiezen.
  De gewichten hebben betrekking op droge kledingsstukken.

  Droogtijden
  Katoen
  Hoge temperatuur
  Droogtijden na wasbeurten met 800-1000 omwentelingen per minuut
  Halve
  lading
  1 kg
  2 kg
  3 kg
  4 kg
  5 kg
  6 kg
  0:30-0:50
  0:50-1:10
  1:10-1:20
  1:20-1:40
  1:40-2:00
  2:00-2:20

  Automatisch
  (hrs:mins)
  Met tijdsfunctie 0:30 of 1:00
  (hrs:mins)
  Syntetisch
  Lage temperatuur

  Automatisch
  (hrs:mins)
  Met tijdsfunctie
  (hrs:mins)
  Acryl
  Lage temperatuur

  Automatisch
  (hrs:mins)
  Met tijdsfunctie
  (hrs:mins)

  12

  1:00 of 1:30

  1:00 of 1:30

  1:30 of 2:00

  1:30 of 2:00

  2:20 of 2:40

  Volle lading
  7 kg
  2:20-2:40

  8 kg
  2:30-2:50

  2:20 of 2:40

  2:20 of 3:00

  Droogtijden na wasbeurten met lagere snelheden
  Halve lading
  1 kg
  2 kg
  0:30 - 0:40
  0:40 - 0:50

  Volle lading
  3 kg
  0:50 - 1:10

  0:30 of 1:00

  1:00 of 1:30

  0:30 of 1:00

  Droogtijden na wasbeurten met lagere snelheden
  Halve lading
  1 kg
  0:40 - 1:20
  0:30 of 1:00 of 1:30

  Volle lading
  2 kg
  1:20 - 2:20
  1:00 of 1:30 of 2:00 • Page 13

  Waarschuwingen en raad
  ! Dit apparaat werd ontworpen en gerealiseerd volgens de
  internationale normen voor de veiligheid. Deze
  waarschuwingen worden gegeven voor uw veiligheid en
  moeten dus zorgvuldig worden opgevolgd.

  Algemene veiligheid

  • Het laatste deel van een droogcyclus wordt uitgevoerd
  zonder warmte (afkoelcyclus), om te zorgen dat de lading op
  een temperatuur blijft waarop ze niet beschadigd wordt.
  • Deze wasdroger mag niet worden gebruikt door personen
  (inbegrepen kinderen) met beperkte physieke, gevoels- of
  mentale capaciteit, of zonder ervaring of kennis, behalve
  als ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen
  over het gebruik van het toestel van personen, die
  verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
  • Deze wasdroger werd ontworpen voor huishoudelijk, niet
  professioneel gebruik.
  • Raak het toestel niet aan als men op blote voeten loopt,
  of als handen of voeten nat zijn.
  • Haal het toestel van het net af door aan de steker te
  trekken, niet aan het snoer.
  • Laat kinderen niet in de buurt komen als het toestel
  werkt. Na het gebruik moet men de wasdroger uitzetten
  en van het voedingsnet afschakelen. Houd het deurtje
  gesloten om te voorkomen dat kinderen met de
  wasdroger kunnen spelen.
  • Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om te
  controleren dat ze niet met de wasdroger spelen.
  • Het toestel moet op de juiste manier worden geïnstalleerd
  en voldoende ventilatie hebben. De luchtinlaat aan de
  voorkant van de wasdroger en de uitlaat aan de achterkant
  mogen nooit worden belemmerd (zie Installatie).
  • Gebruik nooit de wasdroger op hoogpolig tapijt, als de
  haren tot aan de luchtingang onderaan de wasdroger
  kunnen komen.
  • Controleer dat er niets meer in de wasdroger zit voordat
  men er nieuwe wasgoed in stopt.

  De achterkant van de wasdroger kan erg warm
  worden:
  raak hem hier dus nooi aan als de machine werkt.
  • Gebruik de wasdroger niet als het filter, het
  waterverzamelvaatje of de condensator niet op de juiste
  manier op hun plaats zitten (zie Onderhoud).
  • Gebruik geen vloeibare wasverzachter in de wasdroger, maar
  doe dit in de wasmachine, tijdens de laatste spoelbeurt.
  • Doe niet te veel in de wasdroger (zie Was voor de
  maximale afmetingen van de lading).
  • Doe er geen drijfnatte kleding in.
  • Doe alleen kleding in de wasdroger , die gewassen is met
  water en zeep, gespoeld en daarna gecentrifugeerd. Het
  drogen van kleding die NIET met water is gewassen kan
  leiden tot brandgevaar.
  • Volg altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de wasetiketten
  van de kleding (zie Was).
  • Doe er geen kleding in, die behandeld is met chemische
  producten.
  • Droog nooit kleding met ontvlambare stoffen erin
  (keukenolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine,
  vlekkenmiddelen, trementine, wassoorten, wasoplossers
  en haarlak), behalve als ze gewassen zijn met warm water
  en een extra hoeveelheid wasmiddel.
  • Droog geen rubber, voorwerpen of kleding met rubber
  lagen, kussens met kapok, schuim, rubber, plastic,
  douchekapjes, waterbestendige weefsels, onderbroeken
  voor om de luiers heen, polyethyleen en papier.

  • Verwijder alles uit de zakken van de kleding, vooral
  aanstekers (deze kunnen ontploffen).
  • Doe er geen zeer grote en omvangrijke was in.
  • Droog acryl niet bij hoge temperatuur.
  • Laat elke programma met de betreffende koude fase
  eindigen.
  • Zet de wasdroger niet uit wanneer er nog warme kleding
  in zit.
  • Reinig het filter na elke gebruik (zie Onderhoud).
  • Leeg het waterverzamelvaatje na elk gebruik (zie
  Onderhoud).
  • Reinig regelmatig de condensatieeenheid (zie Onderhoud).
  • Voorkom dat het stof zich teveel rondom de wasdroger
  verzamelt.
  • Ga niet op het bovenpaneel van de wasdroger staan,
  anders kan deze beschadigd worden.
  • Volg altijd de normen op en let op de electrische
  eigenschappen (zie Installatie).
  • Schaf altijd originele reserveonderdelen en toebehoren
  aan (zie Service).
  ! OPGELET: stop nooit de wasdroger voordat de droogcyclus
  is afgelopen, behalve als alle kleding snel eruit wordt gehaald en
  wordt opgehangen zodat deze kan afkoelen.

  Informatie voor hergebruik en
  ontzorging

  In ons voortdurend streven naar een beter milieu behouden we
  ons het recht voor om gebruikte componenten van goede
  kwaliteit opnieuw te gebruiken, zodat de kosten voor de Client
  en de verspilling van grondstoffen beperkt kunnen worden.
  • Ontzorging van verpakkingsmaterialen: volg de
  plaatselijke normen en probeer de verpakkingsmaterialen
  te recyclen.
  • Om het risico van ongelukken met kinderen te verlagen, moet
  men het deurtje en de steker verwijderen en dan het
  voedingssnoer zo dicht mogelijk bij het toestel eraf knippen.
  Houd deze onderdelen apart, zodat men kan garanderen dat
  het toestel niet kan worden aangesloten op de spanning.

  Ontzorging van oude huishoudelijk apparaten

  De Europese Richtlijn 2002/96/CE voor de afval van
  electrische en electronische apparaten (RAEE),
  schrijft voor dat huishoudelijk apparaten niet samen
  met normaal vast huishoudelijk afval mag worden
  afgevoerd. De afgedankte apparatuur moet afzonderlijk
  worden verzameld om de hoeveelheid hergebruikte
  materialen te verhogen en potentiele schade aan gezondheid
  en milieu te voorkomen. Het symbool met de
  doorgestreepte vuilnismand op alle producten moet aan de
  plicht tot gescheiden afvalbehandeling herinneren.
  Voor meer informatie betreffende de juiste afvalbehandeling
  van huishoudelijke apparatuur kan men zich wenden tot de
  overheden of de dealers van deze apparatuur.

  Energiebesparing en milieurespect

  • Voordat men de kleding droogt moet men ze wringen om
  zoveel mogelijk water te verwijderen (als de was uit een
  wasmachine komt moet men de centrifuge daarvan
  gebruiken). Op deze manier bespaart men droogenergie.
  • Een volle droogtrommel bespaart energie: afzonderlijke
  kledingsstukken en kleine ladingen hebben meer droogtijd
  nodig.
  • Reinig het filter na elke cyclus, hiermee bespaart men
  energie (zie Onderhoud).

  13

  NL • Page 14

  Zorg en onderhoud
  NL

  Onderbreking van de electrische
  voeding

  laagje heeft geen enkele invloed op de prestaties van de
  wasdroger .

  ! Maak de wasdroger los van het net als deze niet werkt of
  als men bezig is met de reiniging of het onderhoud.

  Legen van het watervat na elke cyclus

  Reiniging van het filter na elke cyclus

  Het filter is van fundamentele betekenis bij het drogen: het
  dient voor het verzamelen van de stof, dat zich vormt
  tijdens het drogen.
  Na afloop van de droging moet men het filter dus reinigen
  door het onder stromend water af te spoelen, of met een
  stofzuiger. Een vol filter belemmert de luchtstroming in de
  wasdroger met ernstige gevolgen voor: de droogtijd en het
  energieverbruik. Ook kan de wasdroger schade oplopen
  Het filter bevindt zich vóór de afdichting van de wasdroger
  (zie afbeelding).
  Verwijdering van het filter:
  1. Trek het filter aan de
  plastic handgreep omhoog
  (zie afbeelding).
  2. Reinig het filter en zet het
  op de juiste manier weer
  terug. Controleer dat het
  filter helemaal erin zit: het
  moet opgelijnd zijn met de
  afdichting van de wasdroger.
  ! Gebruik de wasdroger niet
  zonder eerst het filter op zijn
  plaats te hebben terug
  gezet.

  Controle van het mandje na elke cyclus

  Draai met de hand de trommel rond om te controleren of er
  nog (kleine) stukken inzitten, zoals zakdoeken.

  Reiniging van de trommel

  ! Voor de reiniging van de trommel mag men geen
  schuurmiddelen, staalwol of schoonmaakmiddelen voor inox
  gebruiken.
  Anders kan er zich een gekleurd laagje op de trommel
  vormen, dit kan komen door een reactie tussen water en/of
  reinigingsmiddelen, zoals wasverzachter. Dit gekleurde

  Haal het waterverzamelvaatje uit de wasdroger en leeg het in
  een wasbak of iets dergelijks, daarna moet men het weer op
  de juiste manier terugzetten.
  Controleer altijd dit vaatje en leeg het voordat men een
  nieuw droogprogramma opstart.

  Reiniging van de condensatie-eenheid

  • Verwijder regelmatig (elke maand) de condensatie-eenheid
  en reinig eventuele stof van de platen door de achterkant
  van de condensator onder een kraan met koud water af
  te spoelen.
  Verwijderen van de condensator:
  1. Haal de wasdroger van het electrische net af en open het
  deurtje.
  2. Open het deksel van de condensator (zie afbeelding),
  maak de drie hendels los door ze 90° tegen de klok in te
  draaien, daarna de condensator aan de handgreep eruit
  trekken.
  3. Reinig het oppervlak van de afdichtingen en zet de
  eenheid met de pijlen naar boven, controleer dat de
  hendeltjes weer goed zijn vastgemaakt.

  Reiniging van de wasdroger

  • De externe metalen, rubber en plastic delen kunnen met
  een vochtige doek worden schoongemaakt.
  • Elke 6 maanden moet men met een stofzuiger het
  luchtinlaatrooster aan de voorkant en de luchtuitlaten aan
  de achterkant van de wasdroger schoonmaken om stof te
  verwijderen. Bovendien moet men met een stofzuiger de
  stof aan de voorkant van de condensator en het filter
  verwijderen.
  ! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen
  ! De wasdroger heeft kogellagers, die geen smering nodig
  hebben.
  ! Laat de wasdroger regelmatig controleren door bevoegd
  technisch personeel, zodat de veiligheid van de electrische
  en mechanische onderdelen kan worden gegarandeerd (zie
  Service).

  Waterverzamelvaatje
  Filter
  Kraan
  Achterkant

  Condensatie-eenheid

  Luchtinlaat
  Voorkant

  Condensatie-eenheid

  Hendeltjes

  14

  Handgreep

  Deksel van de
  condensator • Page 15

  Problemen en oplossingen
  In het geval dat men de indruk heeft dat de wasdroger niet goed werkt, moet men, voordat men naar het servicecentrum belt,
  (zie Service) zorgvuldig de volgende hints raadplegen voor het zelf oplossen van problemen.

  NL

  Probleem:

  Waarschijnlijke oorzaken / oplossingen:

  De wasdroger start niet.

  • De steker zit niet goed in de contactdoos en maakt geen contact.
  • De spanning is uitgevallen.
  • De zekering is doorgebrand. Probeer een ander toestel op dezelfde contactdoos
  aan te sluiten.
  • Indien men een verlengsnoer gebruikt kan men proberen om de wasdroger meteen
  in de contactdoos te steken.
  • Het deurtje zit niet goed dicht
  • Het programma is niet op de juiste manier ingesteld (zie Hoe men de was droogt).
  • Niet goed gedrukt op de knop START/PAUSE (zie Hoe men de was droogt).

  De droogcyclus start niet.

  • Men heeft een vertraging ingesteld (zie Programma’s en opties).
  • Men heeft gedrukt op START/PAUSE ; vóór de start van de wasdroger is er een
  korte vertraging. Wacht tot het drogen begint, druk niet opnieuw op START/
  PAUSE : anders gaat de wasdroger in pauze en zal niet beginnen met drogen.

  Er zijn lange droogtijden..

  • Het filter werd niet schoon gemaakt (zie Onderhoud).
  • Is het vaatje met water leeg? Het lampje “Vaatje leegmaken” knippert en men ziet het
  bericht “H2O” (zie Onderhoud).
  • De condensator moet schoon worden gemaakt (zie Onderhoud).
  • De ingestelde temperatuur is niet geschikt voor het type te drogen weefsel (zie
  Programma’s en opties).
  • Men heeft niet de juiste droogtijd gekozen voor deze was (zie Was).
  • De luchtinlaat of de luchtuitlaten achter zijn verstopt (zie Installatie en Onderhoud).
  • De kleding is te nat (zie Was).
  • Er zit teveel was in de wasdroger (zie Was).

  Het lampje “Vaatje leegmaken”
  knippert, terwijl de wasdroger
  sinds kort aan het werk is.

  • Waarschijnlijk heeft men het waterverzamelvaatje niet geleegd aan het begin van het
  programma. Wacht niet op het signaal voor het legen van het vaatje maar controleer
  altijd zelf dit vaatje en leeg het voordat men een nieuw droogprogramma opstart (zie
  Beschrijving van de wasdroger).

  Het lampje “Vaatje leegmaken”
  brandt maar het vaatje is niet vol.

  • Dit is normaal: het lampje “Vaatje leegmaken” knippert wanneer het vol is. Indien het
  lampje aan is maar niet knippert dan herinnert het alleen om het vaatje te legen (zie
  Beschrijving van de wasdroger).

  Het programma stopt maar de
  kledingsstukken zijn vochtiger
  dan verwacht.

  ! Vanwege de veiligheid hebben de droogprogramma’s een maximale tijdsduur van 4

  Op de display ziet men de code F
  met een of twee nummers, de
  optie-lampjes en die van de pauze
  knipperen.

  • Indien men op de display F10 of F15 ziet, moet men het apparaat uitzetten en de
  steker eruit trekken. Reinig dan het filter en de condensator (zie Onderhoud). Daarna
  steekt men de steker er weer in zet het apparaat aan en start een ander
  programma. Ziet men dan nog F10 of F15 dan moet men contact opnemen met het
  servicecentrum (zie Service). Indien er andere codes op de display staan moet men
  deze noteren en melden aan het servicecentrum (zie Service).

  Op de display ziet men “dOn” kort
  elke 6 seconden.

  • De wasdroger staat in de modaliteit “Demo”. Houdt de knoppen ON/OFF
  ingedrukt en ook START/PAUSE en houd deze 3 seconden vast. Op de display
  wordt weergegeven “dOn” gedurende 3 seconden, daarna zal de wasdroger weer
  normaal gaan werken.

  De Resterende tijd verandert
  tijdens het drogen.

  • De resterende tijd is een waarde die voortdurend wordt berekend tijdens het
  drogen. Deze tijd wordt veranderd om de best mogelijke schatting te geven.
  Daardoor kan deze tijd ook vermeerderen tijdens het drogen, dit is normaal.

  De wasdroger maakt lawaai
  tijdens de eerste minuten.

  • Het komt vooral voor als de droger voor een bepaalde tijd niet is gebruikt. Indien
  het lawaai tijdens het drogen niet vermindert, moet men contact opnemen met het
  servicecentrum.

  uur.. Indien een automatisch programma niet de gevraagde vochtigheid detecteert
  binnen deze tijd, zal het toch ermee ophouden. Controleer de boven aangegeven
  punten en herhaal het programma; als de kleding toch nog vochtig is neem dan
  contact op met het servicecentrum (zie Service).

  15 • Page 16

  Service
  NL

  Voordat men het servicecentrum belt:

  Reserveonderdelen

  • Volg de leidraad voor het oplossen van de problemen
  om te kijken of men het zelf kan oplossen (zie Problemen
  en oplossingen).
  • Anders moet men de wasdroger uitzetten en het
  dichtstbijzijnde servicecentrum bellen.

  Deze droger is een complexe machine. Als men haar zelf
  probeert te repareren of hiervoor niet gekwalificeerd
  personeel voor inroept, riskeert men de veiligheid van
  personen, schade aan de machine en het vervallen van de
  garantie op reserveonderdelen.
  In geval van problemen met deze machine moet men altijd
  contact opnemen met een bevoegde technicus. De
  reserveonderdelen werden speciaal ontworpen voor dit
  apparaat en kunnen niet voor andere doeleinden worden
  gebruikt.

  Gegevens, die men moet melden aan het
  servicecentrum:
  • Naam, adres, en postcode;
  • telefoonnummer;
  • het type defect;
  • de datum van de aanschaf;
  • het model van het apparaat (Mod.);
  • het serienummer (S/N) van de wasdroger.
  Deze informatie vindt men op het gegevensetiket achter
  het kijkglas.

  Vergelijkende programma’s
  • Programma’s aangeraden voor de vergelijkende test vanEN61121.

  Programma (EN61121)

  Te kiezen programma

  Afmeting lading

  Droging van katoen

  Katoen Kast

  8 kg

  Katoen drogen strijken

  Katoen Strijken

  8 kg

  Gemakkelijk de onderhouden weefsels

  Syntetisch Kast

  3 kg

  ! Opmerking: dit is niet een complete lijst van de programmaopties (zie Starten en programma’s).

  Dit toestel is in overeenstemming met de volgende CEE richtlijnen:
  - 2006/95/CEE (Bepalingen voor laagspanning);
  - 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Electromagnetische compatibiliteit).

  16 • Page 17

  Manual de instrucciones
  SECADORA
  Índice

  ES

  Información importante, 18-19

  ES

  Instalación, 20

  Español

  Dónde instalar la secadora
  Aireación
  Conexión eléctrica
  Información preliminar

  Descripción de la secadora, 21-22
  Características
  Panel de control

  Cómo realizar un secado, 23

  Puesta en funcionamiento y selección del programa

  Programas y opciones, 24-25-26

  IDCE G45

  Tabla de programas
  Programas especiales
  Opciones
  Abertura de la puerta

  Ropa, 27-28

  Subdivisión de la ropa
  Etiquetas de mantenimiento
  Prendas especiales
  Tiempos de secado

  Advertencias y sugerencias, 29

  Seguridad general
  Información para el reciclaje y el desguace
  Ahorro energético y respeto del medio ambiente

  Cuidados y mantenimiento, 30

  !

  Este símbolo te recuerda que debes leer este manual

  de instrucciones.

  !

  Mantenga al alcance de la mano el presente manual para

  poder consultarlo fácilmente ante cualquier necesidad. El
  manual siempre debe estar cerca de la secadora, si el
  aparato es vendido o cedido a terceros, recuerde entregarlo
  con su manual, de este modo se permitirá a los nuevos
  propietarios conocer las advertencias y las sugerencias
  sobre el uso de la secadora.

  !

  Interrupción de la alimentación eléctrica
  Limpieza del filtro después de cada ciclo
  Control del cesto después de cada ciclo
  Vaciado del contenedor de recolección del agua después
  de cada ciclo
  Limpieza de la unidad de condensación
  Limpieza de la secadora

  Problemas y soluciones, 31
  Asistencia Técnica, 32
  Repuestos

  Lea atentamente estas instrucciones: las páginas

  siguientes contienen importante información sobre la
  instalación y consejos útiles sobre el funcionamiento del
  electrodoméstico.

  17 • Page 18

  Información importante
  ES

  Para el funcionamiento eficiente de la secadora
  por condensación es necesario respetar el
  esquema de mantenimiento ordinario indicado a
  continuación:
  Filtro para la pelusa – ES NECESARIO quitar la
  pelusa que se deposita en el filtro al finalizar
  cada ciclo de secado.
  Fase 1
  Abra la puerta de la secadora
  presionándola como se indica en
  la figura.

  La falta de limpieza del filtro después de cada
  ciclo de secado influye sobre las prestaciones de
  secado de la máquina, la cual necesita más
  tiempo para secar y en consecuencia consume
  más electricidad.
  Contenedor para la recolección de agua – Se debe
  vaciar el contenedor para la recolección de agua
  después de cada ciclo de secado.

  2

  Fase 1
  Tire del contenedor de
  recolección del agua hacia fuera
  y extráigalo totalmente de la
  secadora.

  Fase 2
  Vacíe totalmente el contenedor
  de recolección de agua.

  Fase 2
  Extraiga el filtro (utilizando dos
  dedos).

  Fase 3
  Quite la pelusa de la superficie
  interna de la red del filtro.

  Fase 3
  Vuelva a instalar el contenedor
  de recolección del agua
  asegurándose que esté
  totalmente introducido en su
  lugar.

  Si el contenedor de recolección no se vacía, el
  agua podría ocasionar que:
  - Se detenga el calentamiento de la máquina (por
  lo tanto la carga podría estar todavía húmeda al
  finalizar el ciclo de secado).
  - El led “Vaciar cubeta” se ilumine para advertir
  que el contenedor está lleno.

  Carga del sistema de recolección de agua
  Fase 4
  Vuelva a instalar el filtro – No
  active nunca la secadora si el
  filtro no está colocado en su
  posición.

  18

  Cuando la secadora es nueva, el contenedor de
  recolección de agua no recoge hasta que el
  sistema no se carga. Esta operación puede
  implicar 1 o 2 ciclos de secado. Una vez cargado,
  el sistema recoge agua en cada ciclo. • Page 19

  Unidad de condensación - Es necesario limpiar
  la pelusa del condensador cada mes.

  ES

  Fase 1
  Abra la tapa del condensador
  - sostenga la manija y tire hacia
  Ud.

  Fase 2
  Quite el condensador girando
  los 3 ganchos y luego tire del
  condensador hacia Ud. (Podría
  haber agua en los tubos: esto es
  normal).

  Fase 3
  Limpie el condensador con agua
  haciéndola pasar por la parte
  posterior para extraer posibles
  depósitos de pelusa.

  Fase 4
  Vuelva a instalar la unidad de
  condensación, controle que el
  grupo esté totalmente
  introducido en su lugar, que los
  tres ganchos estén fijos y que las
  flechas de posicionamiento en la
  parte delantera del condensador
  estén dirigidas hacia arriba.
  La falta de limpieza del condensador podría
  causar una avería anticipada en la secadora.

  19 • Page 20

  Instalación
  Dónde instalar la secadora
  • Las llamas pueden averiar la
  secadora, por lo tanto, debe
  estar alejada de cocinas a gas,
  estufas, radiadores o
  encimeras.
  Si el electrodoméstico debe
  instalarse debajo de una
  encimera, es necesario dejar un
  15 mm
  15 mm
  espacio de 10 mm entre el
  panel superior del
  electrodoméstico y los otros
  objetos dispuestos encima de
  la misma, y un espacio de 15 mm entre los lados del
  electrodoméstico y las paredes o las decoraciones
  dispuestas al costado del mismo. De este modo se
  garantiza una circulación de aire adecuada.

  1

  2

  2

  10 mm

  Aireación
  • Cuando la secadora está en funcionamiento debe haber
  una aireación suficiente. Controle que se instale la secadora
  en un ambiente que no sea húmedo y que esté dotado de
  una adecuada circulación de aire. El flujo de aire alrededor de
  la secadora es fundamental para permitir que se condense
  el agua producida durante el lavado; la secadora no funciona
  de forma correcta si se coloca en un espacio cerrado o
  dentro de un mueble.

  ! Si la secadora se utiliza en una habitación pequeña o fría es
  posible que se forme algo de condensación.

  ! No se aconseja instalar la secadora en un armario; el

  electrodoméstico nunca debe instalarse detrás de una
  puerta que se cierra con llave, una puerta corrediza o una
  puerta con los goznes en el lado opuesto a la puerta de la
  secadora.

  Descarga de agua
  Si la máquina se coloca cerca de un tubo de desagüe es
  posible hacer salir el agua condensada directamente sin
  tener que utilizar el contenedor de recolección de agua. En
  este caso, ya no es necesario vaciar el contenedor de
  recolección del agua después de cada ciclo.
  Si la secadora se coloca encima o al costado de una
  lavadora, ambas pueden compartir el desagüe. Basta
  desconectar el tubo indicado en la figura A y conectarlo a al
  desagüe.
  Si el desagüe se encuentra más lejos que la longitud del
  tubo, para alcanzarla es posible comprar y conectar un tubo
  del mismo diámetro y del largo necesario.
  Para instalar el tubo nuevo basta cambiar el tubo presente
  como se indica en la figura B introduciéndolo en la misma
  posición.
  ! El desagüe debe estar 1 m más abajo del fondo de la
  secadora.
  ! Después de instalar la secadora asegurarse que el
  tubo de desagüe no esté doblado ni torcido.

  20

  1

  Less than 1m

  ES

  Fig. A

  Fig. B

  Conexión eléctrica
  Antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica compruebe
  lo siguiente:
  • Asegurarse que las manos estén secas.
  • La toma debe poseer una conexión a tierra.
  • La toma debe ser capaz de tolerar la potencia máxima
  prevista para la máquina, indicada en la placa de los datos
  de funcionamiento (ver Descripción de la secadora).
  • La tensión de alimentación debe estar comprendida entre
  los valores indicados en la placa de datos de
  funcionamiento (ver Descripción de la secadora).
  • La toma debe ser compatible con el tipo de enchufe de la
  secadora. Si no es así, sustituya la toma o el enchufe.
  ! No utilice prolongaciones.
  ! La secadora no puede instalarse en ambientes externos, ni
  siquiera si están resguardados. En efecto, es posible que
  sea muy peligroso exponer este electrodoméstico a la lluvia
  o a las tormentas.
  ! Después de la instalación de la secadora el cable eléctrico
  y el enchufe deben quedar a mano.
  ! El cable eléctrico no debe doblarse ni aplastarse.
  ! Si el enchufe a cambiar está incorporado, se debe eliminar
  de forma segura. NUNCA lo deje para que pueda ser
  conectado a una toma y provoque descargas eléctricas
  ! El cable eléctrico debe controlarse periódicamente y debe
  cambiarse empleando un cable específico para esta
  secadora que sólo puede ser instalado por técnicos
  autorizados(ver Asistencia Técnica). Los cables eléctricos
  nuevos o más largos son suministrados por los
  revendedores autorizados con un costo adicional .
  ! El fabricante declina cualquier responsabilidad si no
  cumplen estas reglas.
  ! Si existen dudas respecto a lo indicado, llame a un
  electricista cualificado.

  Información preliminar
  Una vez instalada la secadora, antes de ponerla en
  funcionamiento limpie dentro del cesto y elimine la suciedad
  que puede haberse acumulado durante el transporte. • Page 21

  Descripción de la secadora
  Características

  Abertura de la puerta

  Presione
  sobre la
  puerta

  Placa de datos de
  funcionamiento

  Contenedor de
  recolección de agua

  Número de
  serie y
  número de
  modelo

  Filtro

  Rejilla de la
  toma de
  aire

  Unidad de
  condensación
  (tapa abierta)

  Manija de la tapa
  del condensador
  (tire para abrir)

  Panel de control
  Botón

  On/Off

  Botón

  Botones y
  pilotos de

  Secado con
  tiempo

  Mando de
  Programas

  Opciones

  Botón

  Comienzo
  Retrasado

  Botón y piloto

  Start/Pause

  Pantalla

  Piloto
  Limpieza de Filtro

  Piloto
  Vaciar cubeta

  Piloto
  Limpieza del
  Condensador

  Fases

  Icono de
  secado con
  tiempo

  Icono de
  comienzo
  retrasado

  21

  ES • Page 22

  ES

  Botón ON/OFF/Reset
  Presionar en forma normal el botón para encender y apagar el aparato. Si la secadora está en funcionamiento, una presión
  prolongada durante 3 segundos apaga el aparato y reactivar el ciclo en curso.
  Mando de Programas
  Permite seleccionar el programa : gire hasta que el indicador esté orientado hacia el programa deseado (ver Puesta en marcha y
  Selección del programa).
  Botones de opciones
  Permiten elegir las opciones disponibles para el programa seleccionado. Los pilotos se encienden para señalar que la opción ha
  sido seleccionada (ver Programas y opciones).
  Botón y piloto START/PAUSE
  Cuando el piloto verde centellea lentamente, presione el botón para que comience el programa. Cuando el ciclo ha comenzado, el
  piloto de señalización permanece siempre encendido. Para poner el programa en pausa, presione nuevamente el botón; el piloto se
  vuelve de color anaranjado y comienza de nuevo a centellear.
  Para reactivar el programa a partir del punto en el que había sido interrumpido, presione nuevamente el botón (ver Puesta en
  marcha y Selección del programa).
  Pantalla
  En la sección A se visualiza el valor del “Secado con Tiempo” elegido; si se hubiera seleccionado un “Comienzo retrasado” se
  visualiza el tiempo que falta para el comienzo del programa.
  En esta sección se visualiza también la duración del programa elegido.
  En la sección B se visualiza la fase del programa en curso:
  Icono sol

  : Secado

  Icono ventilador

  : Ciclo de aire frío

  En la sección C los pilotos de mantenimiento (Piloto vaciar cubeta
  , ver Pilotos.
  condensador)

  , Piloto limpieza de filtro

  , Piloto de limpieza del

  B

  C

  A
  Pilotos
  Los pilotos suministran información importante. He aquí lo que nos dicen:
  indica que es necesario vaciar el contenedor de recolección de agua.
  El Piloto “vaciar cubeta”
  Si el contenedor se llena durante el desarrollo del programa, el led se enciende. Automáticamente la secadora pone en marcha el
  ciclo de aire frío y el led START/PAUSE se vuelve color ámbar. Para volver a poner en funcionamiento el ciclo a partir del punto en el
  que había sido interrumpido, presione el botón START/PAUSE.
  Para evitar este procedimiento, vacíe siempre el contenedor de recolección de agua cada vez que se utiliza la secadora (ver
  Mantenimiento).
  recuerda, antes de cada programa, que es fundamental limpiar el filtro cada vez que se utiliza la
  El Piloto de limpieza del filtro
  secadora (ver Mantenimiento).
  El Piloto de limpieza del condensador
  Mantenimiento).

  22

  recuerda que es fundamental limpiar el condensador periódicamente (ver • Page 23

  Cómo realizar un secado
  Puesta en marcha y selección del programa
  ES

  1. Introduzca el enchufe de la secadora en la toma de alimentación eléctrica.
  2. Seleccione el programa en función del tipo de ropa (ver Ropa).
  3. Abra la puerta y controle que el filtro esté limpio y en posición y que el contenedor de recolección de agua esté vacío y colocado
  correctamente (ver Mantenimiento).
  4. Cargue la máquina teniendo cuidado que ninguna prenda se interponga entre la puerta y la junta. Cierre la puerta.
  5. Presione el botón ON/OFF para poner en funcionamiento la máquina.
  6. Gire el mando de Programas hasta que el indicador esté orientado hacia el programa correspondiente al tipo de tejido que se va
  a secar, consultando la tabla de programas (ver Programas y opciones) y las indicaciones para cada tipo de tejido (ver Ropa).
   Atención: si después de haber presionado el botón de START/PAUSE, se cambia la posición del mando de programas, la nueva
  posición NO modifica el programa seleccionado. Para modificar el programa, presione el botón START/PAUSE que pondrá en
  pausa el programa (el piloto centellea de color anaranjado), elija el nuevo programa y las opciones correspondientes. Presione el
  botón START/PAUSE para poner en macha el programa nuevo.
  7. Elija el “Secado por tiempo” presionando el correspondiente botón hasta que se alcance el nivel o el tiempo deseado (ver
  Programas y opciones).
  8. Si fuera necesario fije el tiempo de comienzo retrasado y las otras opciones (ver Programas y opciones).
  9. Si se desea que el indicador acústico se active al finalizar el programa, presione el botón ALARMA

  .

  10. Para comenzar presione el botón START/PAUSE. En la pantalla aparece el tiempo residual estimado.
  Durante el programa de secado es posible controlar la ropa y sacar las prendas que se hayan secado dejando que las otras
  continúen. Después de cerrar la puerta, presione START/PAUSE para poner de nuevo en funcionamiento la máquina.
  11. Durante los últimos minutos de los programas de secado, comienza la fase final de SECADO EN FRÍO (los tejidos son
  enfriados); es necesario dejar siempre que esta fase termine.
  12. El indicador acústico (si esta opción está seleccionada) avisa cuando termina el programa. En la pantalla se visualiza “End”.
  Abra la puerta, saque la ropa, limpie el filtro y vuelva a colocarlo en su lugar. Vacíe el contenedor de recolección de agua y vuelva a
  colocarlo en su posición (ver Mantenimiento).
  Si se ha seleccionado la opción “Post antiarrugas” y no se quita la ropa inmediatamente, las prendas se hacen girar de vez en
  cuando durante las 10 horas siguientes o hasta que se abra la puerta.
  13. Desconecte la secadora de la red eléctrica.
  Modalidad de stand by
  Esta secadora está en conformidad con las nuevas normativas vinculadas al ahorro energético. Está dotada de un sistema de
  auto-apagado (stand by) que, en caso de no funcionamiento, se activa pasados aproximadamente 30 minutos. Presionar
  brevemente el botón ON-OFF y esperar que la máquina se active.

  23 • Page 24

  Programas y opciones
  Tabla de programas
  ES
  Programa

  Carga
  máx.
  (Kg.)

  Opciones compatibles

  Duración
  del ciclo

  Diarios
  Algodón Extra

  Máx.

  2

  Algodón Ropero

  Máx.

  3

  Algodón Perchero

  Máx.

  4

  Algodón Planchado

  Máx.

  5

  Sintéticos Ropero

  3

  6

  Sintéticos Planchado

  3

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  Especiales
  Eco Time
  Lana
  Seda
  Jeans
  Tejidos Técnicos
  Sport
  Sport Intensivo
  Sport Light
  Sport Shoes
  Parciales
  Plancha fácil
  Refresca

  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas – Temperatura alta – Secado
  con tiempo y Comienzo retrasado.

  2
  1
  0,5
  3
  2

  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.
  Alarma.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.

  4
  4
  2 pares

  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.
  Alarma – Pre antiarrugas – Post antiarrugas y Comienzo retrasado.
  Alarma.

  2,5

  Alarma.

  -

  Alarma.

  Se puede controlar la duración de los programas en la pantalla.

  1

  Programas Especiales/Sport/Parciales
  Programa Eco Time
  Este programa es ideal para secar pequeñas cargas de ropa en poco tiempo optimizando el uso de la energía. El programa se
  puede utilizar para cargas de hasta 2 kg, en 1:00 (hrs:mins) aproximadamente. El programa puede durar más tiempo dependiendo
  del tamaño y la densidad de la carga y de la velocidad de centrifugado empleada en la lavadora.
  Se aconseja verificar que las prendas estén marcadas con el símbolo y voltearlas antes del secado.
  Programa Lana
  Este es un programa dedicado a las prendas que soportan el secado en tambor marcadas con el símbolo . Puede utilizarse para
  cargas de hasta 1 kg (aproximadamente 3 jerseys). Se aconseja dar vuelta las prendas antes del secado. Este programa requiere
  aprox. 1:00 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y la densidad de la carga y de la velocidad del
  centrifugado empleada en la lavadora. Las cargas secadas con este programa en general están listas para usar, pero en algunas
  prendas más gruesas los bordes podrían estar levemente húmedos. Déjelas secar naturalmente ya que otro proceso de secado
  podría dañar las prendas.
  ! A diferencia de otros materiales, el encogido de la lana es irreversible, es decir la prenda no vuelve al tamaño y forma originales.
  ! Este programa no se aconseja para prendas acrílicas.
  Programa Seda
  Este es un programa dedicado al secado de seda delicada. Puede ser usado con cargas de hasta 0,5 kg.
  Este programa requiere aprox. 1:50 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y la densidad de la carga y
  de la velocidad del centrifugado empleada en la lavadora. Las cargas secadas con este programa en general están listas para usar,
  pero en algunas prendas más gruesas los bordes podrían estar levemente húmedos. En este caso, intente sacar la carga, abra las
  prendas y reactive el programa un período corto.
  ! Sólo para las prendas con etiqueta para secado con tambor.
  24 • Page 25

  Programa Jeans
  Este programa se dedica a los jeans de algodón denim. Antes de secar los jeans dar vuelta los bolsillos delanteros. Puede
  utilizarse para cargas de hasta 3 kg (aproximadamente 4 pares).
  Este programa dura aprox. 1:25 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño de la carga y de la velocidad
  del centrifugado empleada en la lavadora. Las cargas secas obtenidas con este programa en general están listas para ser usadas;
  los bordes o las costuras podrían estar ligeramente húmedos. En este caso dar vuelta los jeans y reactivar el programa por un
  breve período.
  ! Utilice este ciclo únicamente para las cargas de 100% de algodón; no mezcle prendas de colores oscuros con aquellas de color
  claro; no utilice este programa para prendas con bordados y accesorios (elásticos aplicados en la cintura, prendedores,…); dé
  vuelta los bolsillos.
  Programa Tejidos Técnicos
  Este programa está dedicado al secado de tejidos repelentes al agua y anoraks (por ej. goretex, poliéster, nylon). El secado
  después del lavado tiene un efecto benéfico sobre la prenda ya que reactiva el tratamiento repelente al agua.
  Puede ser usado con cargas de hasta 2 kg. Este programa requiere aprox. 2:00 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo
  dependiendo del tamaño y la densidad de la carga y de la velocidad del centrifugado empleada en la lavadora.
  Programa Sport Intensive
  Este es un programa para secar prendas como chándales para gimnasia y pantalones cortos marcados con el símbolo . Es ideal
  para aquellas prendas que requieren un secado completo. Puede ser utilizado para cargas de hasta 4 kg en aproximadamente
  1:20 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y la densidad de la carga y de la velocidad de centrifugado
  usada en la lavadora. Es aconsejable poner del revés las prendas antes de poner en marcha la secadora.
  Programa Sport Light
  Este es un programa para secar prendas como chándales para gimnasia y pantalones cortos marcados con el símbolo . Es ideal
  para aquellas prendas que no necesitan de un secado completo o que deben ser posteriormente planchadas. Puede ser utilizado
  para cargas de hasta 4 kg en aproximadamente 1:10 (hrs:mins), pero puede durar más tiempo dependiendo del tamaño y la
  densidad de la carga y de la velocidad de centrifugado usada en la lavadora. Es aconsejable poner del revés las prendas antes de
  poner en marcha la secadora.
  Programa Sport Shoes
  Este es un programa para secar un par de calzado deportivo de 37 a 46. El calzado debe haber sido lavado y centrifugado a una
  velocidad mínima de 400 revoluciones.
  Se deben usar con la rejilla para calzado suministrada con la secadora. Si se seca calzado en el tambor, la secadora se dañará.
  Quite el filtro de su posición en la parte delantera de la secadora y coloque la rejilla.
  Introduzca los cordones dentro del calzado y colóquelo con las puntas dirigidas hacia abajo y las suelas hacia delante.
  Los tiempos de secado varían según la forma y el tipo de calzado. Si el calzado no está completamente seco al finalizar el
  programa, póngalo en marcha nuevamente.
  ! No seque calzado con gel en su interior o luces centelleantes. Seque sólo calzado fabricado con material sintético o tela. Al
  finalizar el programa, quite la rejilla para calzado y vuelva a colocar el filtro.
  Plancha fácil
  Es un programa breve de 10 minutos que estira las fibras de las prendas para que sea más fácil plancharlas y doblarlas.
  El programa es particularmente indicado para los tejidos de Algodón o Algodón mezcla.
  Para obtener resultados óptimos, no cargue el cesto superando su capacidad máxima (los siguientes valores se refieren al peso de
  las prendas secas):
  Tejido: carga máxima.
  Algodón y Algodón mezcla: 2,5 kg
  Prendas sintéticas: 2 kg
  Jeans: 2 kg
  Vacíe la secadora enseguida después de finalizar el programa; cuelgue, doble o planche las prendas y luego colóquelas en el
  ropero. Si esto no fuese posible, repita el programa.
  ! Este no es un programa de secado y, por lo tanto, no se utiliza con prendas aún mojadas.
  El efecto producido por el programa cambia de un tejido a otro: las características de los tejidos como fibras acrílicas o Tencel®
  no permiten obtener los mismos resultados que las fibras tradicionales (por ej. algodón).
  Refresca
  Programa breve ideal para refrescar fibras y prendas a través de la emisión de aire fresco. Dura aproximadamente 20 minutos.
  ! Este no es un programa de secado y, por lo tanto, no se utiliza con prendas aún mojadas.
  25

  ES • Page 26

  Opciones
  ES

  Las opciones permiten personalizar el programa seleccionado en base a las exigencias personales.
  Secado con tiempo
  Después de haber seleccionado un programa, para ingresar el tiempo de secado, presione el botón de secado con tiempo. Con cada
  presión de este botón, en la pantalla aparece la duración del secado elegido. La primera vez que se presiona el botón, en la pantalla
  aparece el valor máximo admitido para el ciclo seleccionado. Cada nueva presión, disminuye el tiempo fijado hasta llegar a OFF.
  Si la opción de secado con tiempo no se encuentra disponible, se emiten tres señales acústicas.
  El tiempo seleccionado sigue visualizado después del comienzo del programa y no puede modificarse después de haber
  presionado el botón START/PAUSE.
  Comienzo retrasado
  El comienzo de algunos programas (ver Programas y opciones) puede retrasarse hasta 24 horas. Presione varias veces el botón
  hasta alcanzar el retraso deseado. Antes de programar un comienzo retrasado asegurarse que el contenedor de recolección de
  agua esté vacío y que el filtro esté limpio.
  Pre antiarrugas
  Cuando se seleccionan el comienzo retrasado y esta opción, las prendas se hacen girar ocasionalmente durante el período de
  espera para impedir que se formen arrugas.
  Post antiarrugas
  Cuando se selecciona esta opción, y no se puede vaciar inmediatamente la carga al finalizar el programa, las prendas se hacen girar
  ocasionalmente después de finalizar el secado y el secado en frío para evitar la formación de arrugas. Durante esta fase, el piloto
  permanece encendido.
  Temperatura alta
  Si se selecciona un secado con tiempo, presionando este botón se selecciona una temperatura alta y el piloto que está encima del
  mismo se enciende. Los programas con tiempo tienen prefijada una temperatura baja.
  Alarma
  Al finalizar el ciclo de secado se activará una señal acústica para indicar que el programa ha terminado y que las prendas están
  listas para ser extraídas.

  ! No todas las opciones se encuentran disponibles para todos los programas(ver Programas y opciones). Si una opción no se

  encuentra disponible y se presiona el botón, el indicador acústico emite tres sonidos. Si la opción se encuentra disponible, se emite
  una única señal acústica y el piloto de la opción al lado del botón se ilumina para confirmar que la opción ha sido seleccionada.

  Abertura de la puerta
  Si se abre la puerta (o se presiona el botón START/PAUSE) durante el funcionamiento de un programa, la secadora se detiene y se
  producen las siguientes consecuencias.
  • El piloto START/PAUSE centellea de color anaranjado.
  • Durante el comienzo retrasado el retraso sigue contándose. Es necesario presionar el botón de START/PAUSE para reanudar el
  programa de comienzo retrasado. El piloto del “Comienzo retrasado” centellea y en la pantalla se visualiza el tiempo que falta para
  el comienzo del programa seleccionado.
  • Es necesario presionar el botón de START/PAUSE para reanudar el programa. Los pilotos de avance indican la fase actual y el
  piloto START/PAUSE deja de centellear y cambia a color verde.
  • Durante la fase antiarrugas post secado, el programa finaliza. Presionando el botón START/PAUSE recomienza un programa
  nuevo desde el principio.
  • Girando el mando de Programas se selecciona un programa nuevo y el piloto START/PAUSE centellea de color verde. Se puede
  utilizar este procedimiento para seleccionar el programa Secado en frío para enfriar las prendas si se considera que ya están
  suficientemente secas.
  Presione el botón START/PAUSE para poner en macha el programa nuevo.
  Nota: En caso de interrupción de la corriente, apague la secadora o desenchúfela; cuando la corriente vuelva, presione el botón de
  START/PAUSE y el programa recomienza.

  26 • Page 27

  Ropa
  Subdivisión de la ropa

  Etiquetas de mantenimiento

  • Controle los símbolos de la etiqueta de las diferentes
  prendas para comprobar si las prendas pueden
  someterse a un secado en tambor.
  • Divida la ropa a lavar en función del tipo de tejido.
  • Vacíe los bolsillos y controle los botones.
  • Cierre las cremalleras y los ganchos y ate los cintos y
  lazos sin ajustar.
  • Estruje las prendas para eliminar la mayor cantidad de
  agua posible.

  Controle las etiquetas de las prendas, en especial cuando se
  introducen por primera vez en la secadora. A continuación
  se reproducen los símbolos más comunes:

  ! No cargue la secadora con prendas completamente
  empapadas de agua.

  Máximas dimensiones de carga
  No cargue el cesto por encima de su capacidad máxima.
  Los siguientes valores se refieren al peso de las prendas
  secas:
  Fibras naturales: máximo 8 kg
  Fibras sintéticas: máximo 3 kg

  ! Para evitar una disminución de las prestaciones de la
  secadora, no la sobrecargue.

  Nota: 1 kg = 1000 g
  Prendas
  Blusa
  Vestido

  Algodón
  Otro

  150
  100
  500
  350

  Secar a alta temperatura.
  Secar a baja temperatura.
  Prendas que no se adaptan al secado en tambor:
  • Prendas que contienen partes de goma o materiales
  similares o bien revestimientos de plástico (almohadas,
  cojines o anoraks de PVC) y cualquier otro tipo de objeto
  inflamable u objeto que contenga sustancias inflamables
  (toallas sucias con laca para el cabello).
  • Fibras de vidrio (algunos tipos de cortinados).
  • Prendas que antes han sido sometidas a limpieza en
  seco.

  g
  g
  g
  g

  • Prendas demasiado voluminosas (edredones, sacos de
  dormir, almohadas, cojines, cubrecamas grandes, etc.)
  que se expanden durante el secado e impiden la
  circulación del aire dentro de la secadora.

  700 g

  Jeans

  1.000 g

  10 pañales
  Camisa

  No se puede secar en secadora

  • Prendas marcadas con el código ITLC (“Prendas
  , que pueden lavarse con productos
  especiales”)
  especiales para la limpieza doméstica. Cumpla
  atentamente con las instrucciones.

  Carga tipo

  Algodón
  Otro

  Puede utilizarse en la secadora.

  300 g
  200 g

  Algodón
  Otro

  Camisetas

  125 g

  Ropa de casa
  Funda edredón
  (matrimonial)

  Algodón
  Otro

  1.500 g
  1.000 g

  Mantel grande

  700 g

  Mantel pequeño

  250 g

  Mantel de té

  100 g

  Toalla de baño

  700 g

  Toalla

  350 g

  Sábana
  matrimonial

  500 g

  Sábana simple

  350 g

  Cuando se mezclan prendas de tejido sintético con prendas
  de algodón, éstas últimas podrían estar todavía húmedas al
  finalizar el ciclo de secado. En este caso, se puede lanzar un
  nuevo ciclo de secado breve.
  Nota: cuando se programa la duración de secado, tenga
  presente que los últimos 10 minutos de programa se
  dedican a la fase de secado en frío, durante la cual la
  secadora no seca la ropa.
  27

  ES • Page 28

  Prendas especiales
  ES

  Mantas y cubrecama: las prendas de acrílico (Acilian,
  Courtelle, Orion, Dralon) deben secarse con absoluto
  cuidado a temperatura baja. No programe tiempos de
  secado prolongados.
  Prendas con arrugas o plisadas: lea las instrucciones de
  secado indicadas por el fabricante.
  Prendas almidonadas: no seque estas prendas con otras
  no almidonadas. Quite la mayor cantidad de solución para
  almidonar antes de introducir las prendas en la secadora.
  No seque estas prendas en exceso: el almidón se convierte
  en polvo dejando las prendas suaves y disminuyendo su
  función.

  Tiempos de secado
  Los tiempos son aproximados y pueden variar en función de:
  • La cantidad de agua retenida por las prendas después de
  la centrifugación: las toallas y las prendas delicadas
  retienen mucha agua.
  • Tejidos: las prendas del mismo tejido, pero con trama y
  espesor diferentes pueden requerir tiempos de secado
  diferentes.

  • Cantidad de ropa: prendas individuales y pequeñas
  cargas pueden requerir más tiempo para secarse.
  • Secado: si las prendas deben ser planchadas es posible
  extraerlas de la máquina cuando aún están húmedas. Las
  prendas que deben estar totalmente secas pueden
  dejarse más tiempo.
  • Temperatura programada.
  • Temperatura de la habitación: mientras más baja es la
  temperatura de la habitación en la que se encuentra la
  secadora, más tiempo será necesario para el secado de
  las prendas.
  • Volumen: algunas prendas voluminosas requieren especial
  cuidado durante el proceso de secado. Se aconseja sacar
  las prendas, sacudirlas e introducirlas nuevamente en la
  secadora: esta operación debe repetirse varias veces
  durante el ciclo de secado.

  ! No seque demasiado las prendas.
  Todos los tejidos contienen humedad natural que los
  mantiene suaves y vaporosos.
  Los tiempos indicados se refieren a los programas
  automáticos Secado ropero.
  Se indican también las programaciones Secado con tiempo
  para elegir mejor la opción de tiempo que más se adapta.
  Los pesos se refieren a las prendas secas.

  Tiempos de secado
  Algodón
  Alta temperatura

  1 kg
  Automático
  0:30-0:50
  (hrs:mins)
  Con tiempo
  0:30 o 1:00
  (hrs:mins)
  Sintéticos
  Baja temperatura

  Automático
  (hrs:mins)
  Con tiempo
  (hrs:mins)
  Acrílicos
  Baja temperatura

  Automático
  (hrs:mins)
  Con tiempo
  (hrs:mins)

  28

  Tiempos de secado después de lavados de 800 – 1000 rpm
  Media
  carga
  2 kg
  3 kg
  4 kg
  5 kg
  6 kg
  0:50-1:10
  1:10-1:20
  1:20-1:40
  1:40-2:00
  2:00-2:20

  7 kg
  2:20-2:40

  Carga
  completa
  8 kg
  2:30-2:50

  1:00 o 1:30

  2:20 o 2:40

  2:20 o 3:00

  1:00 o 1:30

  1:30 o 2:00

  1:30 o 2:00

  2:20 o 2:40

  Tiempos de secado después de lavados a velocidades inferiores
  Media carga
  1 kg
  2 kg
  0:30 - 0:40
  0:40 - 0:50
  0:30 o 1:00

  0:30 o 1:00

  Carga completa
  3 kg
  0:50 - 1:10
  1:00 o 1:30

  Tiempos de secado después de lavados a velocidades inferiores
  Media carga
  Carga completa
  1 kg
  2 kg
  0:40 - 1:20
  1:20 - 2:20
  0:30 o 1:00 o 1:30

  1:00 o 1:30 o 2:00 • Page 29

  Advertencias y
  sugerencias
  ! Este electrodoméstico ha sido diseñado y fabricado
  respetando las normas internacionales sobre seguridad.
  Estas advertencias se suministran por motivos de
  seguridad y deben ser cumplidas atentamente.

  Seguridad general
  • La parte final de un ciclo de la máquina secadora se
  realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse
  que la ropa quede a una temperatura que no la afecte.
  • La presente secadora no debe utilizarse por personas
  (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial o
  mental reducidas o sin experiencia y conocimiento, a
  menos que sean vigiladas o reciban las instrucciones de
  uso del dispositivo por parte de una persona
  responsable de su seguridad.
  • Esta secadora ha sido proyectada para uso doméstico y
  no profesional.
  • No toque el electrodoméstico con los pies descalzos o
  con las manos o los pies mojados.
  • Desconecte el electrodoméstico de la red de
  alimentación tirando del enchufe y no del cable.
  • No deje acercarse a los niños cuando el
  electrodoméstico está funcionando. Después del uso
  apague la secadora y desconéctela de la red de
  alimentación. Mantenga la puerta cerrada para evitar que
  los niños puedan utilizar la secadora como un juego.
  • Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no
  jueguen con la secadora.
  • El electrodoméstico debe instalarse de forma correcta y
  debe airearse adecuadamente. La toma de aire en la
  parte frontal de la secadora y los respiraderos en la parte
  trasera no deben estar nunca obstruidos (ver instalación).
  • No utilice nunca la secadora sobre la moqueta cuando la
  altura del pelo sea tal que impida la entrada de aire a
  través de la base de la secadora.
  • Compruebe que la secadora esté vacía antes de cargarla.

  La parte posterior de la secadora puede calentarse
  mucho:
  no la toque nunca cuando la máquina está funcionando.
  • No utilice la secadora si el filtro, el contenedor de
  recolección de agua y el condensador no están
  posicionados correctamente(ver Mantenimiento).
  • Nunca utilice dentro de la secadora suavizante líquido
  para los tejidos, agréguelo durante el último aclarado del
  ciclo de lavado.
  • No sobrecargue la secadora (ver Ropa para las máximas
  dimensiones de carga).
  • No introduzca prendas totalmente mojadas.
  • Cargue en la secadora sólo prendas lavadas con agua y
  jabón, aclaradas y centrifugadas. El secado de prendas
  que NO han sido lavadas con agua genera un peligro de
  incendio.
  • Cumpla escrupulosamente con todas las instrucciones
  de las etiquetas para el lavado de las prendas (ver Ropa).
  • No cargue prendas que han sido tratadas con productos
  químicos.
  • No seque nunca prendas contaminadas con sustancias
  inflamables (aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo,
  kerosén, sustancias para eliminar manchas, trementina,
  ceras, sustancias para quitar la cera y lacas para el
  cabello) a menos que no hayan sido lavados con agua
  caliente y una cantidad adicional de detergente.
  • No seque goma, artículos y prendas con fondo de goma,
  cojines con relleno de goma espuma, espuma de látex,
  goma, plástico, gorras de ducha, tejidos resistentes al
  agua, bragas cubre pañales o revestimientos, polietileno
  y papel.

  • Quite cualquier objeto de los bolsillos, en especial los
  encendedores (por el riesgo de explosión).
  • No cargue prendas grandes, demasiado voluminosas.
  • No seque fibras acrílicas a alta temperatura.
  • Complete cada programa con la respectiva fase de
  secado en frío.
  • No apague la secadora cuando aún contiene prendas
  calientes.
  • Limpie el filtro después de cada uso (ver Mantenimiento).
  • Vacíe el contenedor de recolección de agua después de
  cada uso (ver Mantenimiento).
  • Limpie con regularidad la unidad de condensación (ver
  Mantenimiento).
  • Evite la acumulación de pelusa alrededor de la secadora.
  • No se suba al panel superior de la secadora ya que
  podría dañarse la máquina.
  • Respete siempre las normas y las características
  eléctricas (ver Instalación).
  • Compre siempre accesorios y recambios originales (ver
  Asistencia Técnica).
   ATENCIÓN: no detenga nunca la secadora antes del final
  del ciclo de secado a menos que todas las prendas se
  extraigan con rapidez y se extiendan para disipar el calor.

  Información para el reciclaje y el
  desguace

  Dentro del ámbito de nuestro esfuerzo permanente en
  defensa del medioambiente nos reservamos el derecho de
  utilizar componentes reciclados de calidad para reducir los
  costos del cliente y minimizar el derroche de materiales.
  • Eliminación del material de embalaje: respete la normativa
  local, de este modo se podrá reciclar el embalaje.
  • Para reducir el riesgo de accidentes para los niños, quite
  la puerta y el enchufe y luego corte a ras el cable de
  alimentación del aparato. Elimine estas partes por
  separado para asegurarse que el electrodoméstico no
  pueda ser conectado a una toma de corriente.

  Electrodomésticos viejos en desuso

  La norma Europea 2002/96/CE sobre la eliminación
  de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), indica
  que los electrodomésticos no deben ser eliminados
  de la misma manera que los desechos sólidos
  urbanos. Los aparatos en desuso se deben recoger
  separadamente para optimizar el porcentaje de
  recuperación y reciclaje de los materiales que los componen
  e impedir potenciales daños para la salud y el medio
  ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en
  todos los productos para recordar la obligación de
  recolección separada.
  Para mayor información sobre la correcta eliminación de los
  electrodomésticos, los poseedores de los mismos podrán
  dirigirse al servicio público responsable o a los revendedores.

  Ahorro energético y respeto por el
  medio ambiente

  • Antes de secar las prendas, estrújelas para eliminar la
  mayor cantidad de agua posible (si se utiliza antes la
  lavadora programe un ciclo de centrifugado). De este
  modo, se ahorra energía durante el secado.
  • Utilice siempre la secadora con la carga completa, así se
  ahorra energía: prendas individuales y pequeñas cargas
  requieren más tiempo para secarse.
  • Limpie el filtro al final de cada ciclo para disminuir los
  costos relativos al consumo energético (ver
  Mantenimiento).
  29

  ES • Page 30

  Cuidados y mantenimiento
  ES

  Interrupción de la alimentación
  eléctrica
  ! Desconecte la secadora cuando no esté funcionando, del
  mismo modo durante las operaciones de limpieza y
  mantenimiento.

  Limpieza del filtro después de cada
  ciclo

  El filtro es un componente fundamental del secado: su
  función es la de recoger los residuos de lana y la pelusa que
  se forman durante el secado.
  Al finalizar el secado limpie el filtro aclarándolo debajo de agua
  corriente o limpiándolo con una aspiradora. Si el filtro se
  atasca, el flujo de aire en el interior de la secadora se vería
  gravemente comprometido: los tiempos de secado se
  prolongan y se consume más energía. Además, pueden
  producirse averías en la secadora.
  El filtro se encuentra delante de la guarnición de la secadora
  (ver figura).
  Remoción del filtro:
  1. Tire hacia arriba la manija
  de plástico del filtro (ver la
  figura).
  2. Elimine la pelusa del filtro y
  colóquelo correctamente.
  Controle que el filtro se
  introduzca completamente a
  ras de la guarnición de la
  secadora.
  ! No utilice la secadora si
  antes no se coloca el filtro en
  su lugar.

  Control del cesto después de cada
  ciclo

  Gire el cesto manualmente para quitar las prendas más
  pequeñas (pañuelos) que podrían quedar dentro de la
  secadora.

  Limpieza del cesto

  ! Para la limpieza del cesto no utilice elementos abrasivos,
  esponja de acero o agentes de limpieza para acero
  inoxidable.
  Contenedor
  de
  recolección
  de agua

  Podría formarse una pátina coloreada en el cesto de acero
  inoxidable, fenómeno que podría generarse por una
  combinación de agua con agentes de limpieza como
  suavizantes de lavado. Esta pátina de color no tiene ningún
  efecto sobre las prestaciones de la secadora.

  Vaciado del contenedor de recolección
  del agua después de cada ciclo
  Saque el contenedor de la secadora y vacíelo en un
  fregadero o en otro espacio de descarga adecuado, luego
  vuelva a posicionarlo de forma correcta.
  Siempre se debe controlar el contenedor de recolección y
  vaciarlo antes de comenzar un programa nuevo de secado.

  Limpieza de la unidad de
  condensación

  • Quite periódicamente (cada mes) la unidad de
  condensación y elimine la pelusa acumulada en las placas
  aclarándola debajo del grifo de agua fría haciéndola correr
  por el lado posterior del condensador.
  Remoción del condensador:
  1. Desconecte la secadora de la red eléctrica y abra la puerta.
  2. Abra la tapa del condensador (ver figura), desbloquee los
  tres topes girándolos 90° en sentido antihorario, luego
  extraiga el condensador tirando del pomo.
  3. Limpie la superficie de las guarniciones y vuelva a
  posicionar la unidad con las flechas dirigidas hacia arriba,
  asegurándose que los topes estén bien fijados.

  Limpieza de la secadora

  • Las partes externas de metal o de plástico y las partes de
  goma pueden limpiarse con un paño húmedo.
  • Periódicamente (cada 6 meses) limpie con una aspiradora
  la rejilla de la toma de aire frontal y los respiraderos en la
  parte trasera de la secadora para quitar la pelusa
  acumulada, residuos de lana y polvo. También se deben
  quitar las acumulaciones de pelusa de la parte frontal del
  condensador y de las zonas del filtro, utilizando
  ocasionalmente la aspiradora.
  ! No use solventes ni elementos abrasivos.
  ! La secadora utiliza componentes de bolas que no
  requieren ser lubricados.
  ! Haga controlar con regularidad la secadora por personal
  técnico autorizado para garantizar la seguridad de las
  piezas eléctricas y mecánicas (ver Asistencia Técnica).

  Filtro

  Grifo
  Posterior

  Unidad de
  condensación

  Toma de
  aire
  Unidad de
  condensación

  Delantero

  Topes

  30

  Manija

  Tapa del
  condensador • Page 31

  Problemas y soluciones
  Cuando tenga la sensación de que la secadora no funciona de forma correcta, antes de llamar al Centro de asistencia técnica
  (ver Asistencia Técnica) consulte atentamente las siguientes sugerencias para la solución de los problemas.

  ES

  Problema:

  Causas probables/soluciones:

  La secadora no arranca.

  • El enchufe no está conectado a la toma de corriente de la pared lo bastante
  profundo como para que haga contacto.
  • Ha habido una interrupción de corriente.
  • El fusible está quemado. Intente conectar otro electrodoméstico en la misma toma.
  • Si se emplea un prolongador, intente conectar el enchufe de la secadora
  directamente en la toma.
  • La puerta no ha sido cerrada correctamente.
  • El programa no ha sido programado de forma correcta (ver Cómo realizar un secado).
  • No se ha presionado el botón START/PAUSE (ver Cómo realizar un secado).

  El ciclo de secado no comienza.

  • Ha sido programado un tiempo de retraso (ver Programas y opciones).
  • Se ha presionado el botón START/PAUSE ; antes de la puesta en marcha de la
  secadora es necesario esperar un breve retraso. Espere el comienzo del secado, no
  presione de nuevo el botón START/PAUSE : de lo contrario la secadora entra en la
  modalidad pausa y no arranca.

  Los tiempos de secado son
  prolongados.

  • El filtro no se ha limpiado (ver Mantenimiento).
  • ¿Debe vaciarse el contenedor de recolección de agua? El piloto “Vaciar cubeta”
  centellea y se visualiza el mensaje “H2O”(ver Mantenimiento).
  • El condensador debe ser limpiado (ver Mantenimiento).
  • La temperatura programada no se adapta al tipo de tejido a secar (ver Programas y
  opciones).
  • No se ha seleccionado el tiempo de secado correcto para esta carga (ver Ropa).
  • La rejilla de la toma de aire o los respiraderos de la parte posterior están obstruidos
  (ver Instalación y Mantenimiento).
  • Las prendas están demasiado mojadas (ver Ropa).
  • La secadora está sobrecargada (ver Ropa).

  El piloto “Vaciar cubeta”
  centellea, pero la secadora
  funciona desde hace poco tiempo.

  • Es probable que el contenedor de recolección del agua no haya sido vaciado al
  comenzar el programa. No espere la señal de vaciado del agua, controle siempre el
  contenedor y vacíelo antes de comenzar un programa de secado nuevo (ver
  Descripción de la secadora).

  El piloto “Vaciar cubeta” está
  encendido pero el contenedor de
  recolección de agua no está lleno.

  • Es normal que: el piloto “Vaciar cubeta” centellee cuando el contenedor está lleno. Si
  el piloto está encendido pero no centellea, recuerda solamente que debe vaciarse el
  contenedor de recolección (ver Descripción de la secadora).

  El programa finaliza y las prendas
  están más húmedas de lo previsto.

  ! Por motivos de seguridad, los programas de la secadora tienen una duración máxima

  En la pantalla aparece el código F
  seguido de uno o dos números,
  los pilotos de opción y el piloto
  de pausa centellean.

  • Si en la pantalla aparece F10 o F15, apague el aparato y quite el enchufe, limpie el
  filtro y el condensador (ver Mantenimiento). Luego, vuelva a enchufarlo, encienda el
  electrodoméstico y ponga en marcha otro programa. Si aún se visualizan F10 o
  F15, llame al Centro de asistencia técnica (ver Asistencia Técnica). Si se visualizan
  otros números, anote el código y llame al Centro de asistencia técnica (ver
  Asistencia Técnica).

  En la pantalla aparece brevemente
  “dOn” cada 6 segundos.

  • La secadora se encuentra en la modalidad “Demo”. Mantenga presionados los
  botones ON/OFF y START/PAUSE durante 3 segundos. En la pantalla aparece
  “dOn” durante 3 segundos, luego la secadora recomienza el funcionamiento
  normal.

  El Tiempo residual cambia
  durante el secado.

  • El tiempo residual se monitorea constantemente durante el ciclo de secado y el
  tiempo es modificado para mostrar la mejor estimación posible. El tiempo
  visualizado puede aumentar durante el ciclo y esto es normal.

  La secadora hace ruido durante
  los primeros minutos de
  funcionamiento.

  • Es normal, especialmente si la secadora no ha sido utilizada por un tiempo prolongado.
  Si el ruido continúa durante todo el ciclo, llame al centro de asistencia técnica.

  de 4 horas. Si un programa automático no detecta la humedad final requerida dentro
  de este intervalo de tiempo, la secadora completa el programa y se detiene. Controle
  los puntos arriba indicados y repita el programa; si las prendas siguen estando
  húmedas llame al Centro de asistencia técnica(ver Asistencia Técnica).

  31 • Page 32

  Asistencia Técnica
  ES

  Antes de llamar al Centro de asistencia técnica:

  Repuestos

  • Consulte la guía para la solución de los problemas para
  ver si es posible solucionar la avería personalmente (ver
  Problemas y soluciones).
  • De lo contrario, apague la secadora y llame al Centro de
  asistencia técnica más cercano.

  Esta secadora es una máquina compleja. Intentando
  repararla personalmente o encargando su reparación a
  personal no cualificado, se puede poner en riesgo la
  seguridad de las personas, además de averiar la máquina
  y que la garantía sobre los repuestos caduque.
  En caso de problemas con el uso de la máquina, llame
  siempre a un técnico autorizado. Los repuestos han sido
  especialmente proyectados para este electrodoméstico y
  no se prestan para otras finalidades.

  Datos a comunicar al Centro de asistencia
  técnica:
  • Nombre, dirección y código postal;
  • número de teléfono;
  • el tipo de avería;
  • la fecha de compra;
  • el modelo de aparato (Mod.);
  • el número de serie (S/N) de la secadora.
  Esta información se encuentra en la etiqueta de datos
  colocada detrás de la puerta.

  Programas comparativos
  • Programas aconsejables para el test comparativo de EN61121.

  Programa (EN61121)

  Programa a seleccionar

  Tamaño de la carga

  Secado algodón

  Algodón Ropero

  8 kg

  Algodón secado planchado

  Algodón Planchado

  8 kg

  Tejido de cuidado fácil

  Sintéticos Ropero

  3 kg

  ! Nota: esta no es una lista completa de las opciones de programa (ver Puesta en marcha y programas).

  El presente electrodoméstico está en conformidad con las siguientes directivas CEE:
  - 2006/95/CEE (Dispositivos de baja tensión);
  - 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Compatibilidad electromagnética).

  32 • Page 33

  Instruções para a utilização
  MÁQUINA DE SECAR ROUPA
  Índice
  PT

  Informações importantes, 34-35
  PT
  Português

  Instalação, 36

  Onde instalar a máquina de secar roupa
  Ventilação
  Ligação eléctrica
  Informações preliminares

  Descrição da máquina de
  secar roupa, 37-38
  Características
  Painel de comandos

  Como efectuar uma secagem, 39
  Início e escolha do programa

  Programas e opções, 40-41-42

  IDCE G45

  Tabela dos programas
  Programas especiais
  Opções
  Abertura da porta

  Roupa, 43-44

  Triagem da roupa
  Etiquetas de manutenção
  Peças especiais
  Tempos de secagem

  Advertências e sugestões, 45

  Segurança geral
  Informações sobre a reciclagem e a eliminação
  Economia energética e respeito pelo meio ambiente

  Cuidados e manutenção, 46

  !

  Este símbolo serve para lembrar-te de ler este

  manual de instruções.

  !

  Mantenha o presente manual num local acessível para

  poder consultá-lo facilmente sempre que necessário.
  Mantenha sempre o manual junto da máquina de secar
  roupa. Se a máquina for vendida ou cedida a outras
  pessoas, faça-a acompanhar deste manual, para que os
  novos proprietários possam conhecer as advertências e
  sugestões relacionadas com a utilização da mesma.

  !

  Interrupção da alimentação eléctrica
  Limpeza do filtro no fim de cada ciclo
  Controlo do tambor no fim de cada ciclo
  Esvaziamento do recipiente de recolha da água no fim
  de cada ciclo
  Limpeza da unidade de condensação
  Limpeza da máquina de secar roupa

  Problemas e soluções, 47
  Assistência, 48
  Peças de reposição

  Leia com atenção estas instruções: as páginas seguintes

  contém informações importantes sobre a instalação e
  sugestões úteis sobre o funcionamento do
  electrodoméstico.

  33 • Page 34

  Informações importantes
  PT

  Para um funcionamento eficiente da máquina de
  secar roupa por condensação, é necessário
  respeitar o esquema de manutenção regular
  indicado abaixo:
  Filtro de cotão – É NECESSÁRIO limpar o cotão
  que se deposita no filtro no fim de cada ciclo de
  secagem.
  Fase 1
  Abra a porta da máquina de
  secar roupa pressionando-a
  como indicado na figura.

  A falta de limpeza do filtro no fim de cada ciclo de
  secagem tem influência sobre os desempenhos da
  máquina, que demora mais tempo a secar e,
  consequentemente, consome mais electricidade
  durante a secagem.
  Recipiente de recolha da água – É necessário
  esvaziar o recipiente de recolha da água no fim de
  cada ciclo de secagem.

  2

  Fase 1
  Puxe o recipiente de recolha da
  água em direcção a si e retire-o
  completamente da máquina de
  secar roupa.

  Fase 2
  Esvazie toda a água contida no
  recipiente.

  Fase 2
  Extraia o filtro (com dois dedos).

  Fase 3
  Limpe eventuais depósitos de
  cotão da superfície interna da
  rede do filtro.

  Fase 3
  Reinstale o recipiente de recolha
  da água, certificando-se de que
  fica completamente inserido na
  respectiva posição.

  O não esvaziamento do recipiente de recolha da
  água pode causar:
  - A paragem do aquecimento da máquina (o que
  faria com que a roupa continuasse húmida no fim
  do ciclo de secagem).
  - O indicador luminoso “Esvaziar recipiente”
  ilumina-se para avisar que o recipiente está
  cheio.

  Carregamento do sistema de recolha da água
  Fase 4
  Reinstale o filtro – Não ligue
  nunca a máquina de secar roupa
  sem ter colocado o filtro.

  34

  Quando a máquina de secar roupa é nova, o
  recipiente de recolha da água não efectua a
  recolha enquanto o sistema não estiver carregado.
  Esta operação pode precisar de 1 ou 2 ciclos de
  secagem. Uma vez efectuado o carregamento, o
  sistema recolhe a água em todos os ciclos. • Page 35

  Unidade de condensação - É necessário limpar
  o cotão do condensador todosos meses.

  PT

  Fase 1
  Abra a tampa do condensador
  - Segure a pega e puxe-a na sua
  direcção.

  Fase 2
  Retire o condensador rodando
  as 3 molas e, em seguida, puxe
  o condensador na sua direcção.
  (É possível que exista água nos
  tubos: é normal).

  Fase 3
  Limpe o condensador com
  água, fazendo-a escorrer pela
  parte posterior para remover
  eventuais depósitos de cotão.

  Fase 4
  Reinstale a unidade de
  condensação. Certifique-se de
  que o grupo fica completamente
  inserido na respectiva posição,
  que as 3 molas ficam bem fixas e
  que as setas de posicionamento
  na parte da frente do
  condensador ficam orientadas
  para cima.
  A falta de limpeza do condensador pode causar
  uma avaria precoce na máquina de secar roupa.

  35 • Page 36

  Instalação

  • As chamas podem danificar a
  máquina de secar roupa, que
  deve pois ser instalada num
  local afastado de fogões a gás,
  aquecedores, radiadores ou
  placas de cozinha.
  15 mm
  15 mm
  Se o electrodoméstico for
  instalado sob uma banca, é
  necessário deixar um espaço
  de 10 mm entre o painel
  superior do electrodoméstico e
  outros objectos colocados sobre o mesmo, e um espaço
  de 15 mm entre os lados do electrodoméstico e as paredes
  ou os móveis vizinhos. Deste modo, fica garantida uma
  circulação do ar adequada.

  1

  2

  2

  10 mm

  Ventilação
  • Quando a máquina de secar roupa estiver activa, deve
  existir ventilação suficiente. Certifique-se de que instala a
  máquina de secar roupa num local sem humidade e com
  circulação do ar adequada. O fluxo de ar em torno da
  máquina de secar é fundamental para permitir a
  condensação da água produzida durante a lavagem. A
  máquina de secar roupa não funciona correctamente se
  estiver instalada num espaço fechado ou no interior de um
  móvel.
  ! Se a máquina de secar roupa for utilizada numa divisão
  pequena ou fria, é possível que se forme uma pequena
  quantidade de condensados.
  ! Não é aconselhável instalar a máquina de secar roupa num
  armário. O electrodoméstico não deve nunca ser instalado
  por trás de uma porta de fechar à chave, de uma porta de
  correr nem de uma porta com dobradiças do lado oposto
  ao da porta da máquina de secar roupa.

  Descarga da água
  Se a máquina for colocada junto de um tubo de descarga, é
  possível fazer defluir a água condensada directamente sem
  ter de utilizar o recipiente de recolha da água. Neste caso,
  deixa de ser necessário esvaziar o recipiente de recolha da
  água no fim de cada ciclo.
  Se a máquina de secar roupa for instalada por cima ou ao
  lado de uma máquina de lavar roupa, pode partilhar a
  mesma conduta de descarga. Basta desligar o tubo
  indicado na figura A e ligá-lo à conduta de descarga.
  Se a conduta de descarga estiver a uma distância superior
  ao comprimento do tubo, para efectuar a ligação, é possível
  adquirir e ligar um tubo de diâmetro idêntico e com o
  comprimento necessário.
  Para instalar o novo tubo, basta substituir o existente
  conforme indicado na figura B inserindo-o na mesma
  posição.
  ! A conduta de descarga deve ficar 1 m mais baixa
  relativamente ao fundo da máquina de secar roupa.
  ! Depois de ter instalado a máquina de secar roupa,
  certifique-se de que o tubo de descarga não está
  dobrado nem torcido.

  36

  1

  Less than 1m

  PT

  Onde instalar a máquina de secar
  roupa?

  Fig. A

  Fig. B

  Ligação eléctrica
  Antes de introduzir a ficha na tomada eléctrica, verifique o
  seguinte:
  • Certifique-se de que tem as mãos secas.
  • A tomada deve estar equipada com ligação à terra.
  • A tomada deve ter capacidade para suportar a potência
  máxima prevista para a máquina, indicada na placa dos
  dados de exercício (consulte Descrição da máquina de
  secar roupa).
  • A tensão de alimentação deve estar compreendida entre
  os valores indicados na placa dos dados de exercício
  (consulte Descrição da máquina de secar roupa).
  • A tomada deve ser compatível com o tipo de ficha da
  máquina de secar roupa. Caso contrário, substitua a
  tomada ou a ficha.
  ! Não utilize extensões.
  ! A máquina de secar roupa não pode ser instalada em
  ambientes externos, mesmo que abrigados. Na verdade,
  pode ser muito perigoso expor este electrodoméstico à
  chuva ou a tempestades.
  ! Após a instalação da máquina de secar, o cabo eléctrico e
  a ficha devem ser mantidos ao alcance da mão.
  ! O cabo eléctrico não deve ser dobrado nem esmagado.
  ! Se a ficha a substituir é do tipo incorporado, é necessário
  eliminá-la de forma segura. NÃO a deixe onde possa ser
  inserida numa tomada, podendo provocar choques
  eléctricos.
  ! O cabo eléctrico deve ser controlado periodicamente e
  substituído utilizando um cabo específico para esta máquina
  de secar roupa, podendo ser instalado unicamente por
  técnicos autorizados (consulte Assistência). Os cabos
  eléctricos novos ou mais compridos são fornecidos por
  revendedores autorizados por um custo adicional.
  ! O fabricante não se responsabiliza pela não
  observância destas regras.
  ! Em caso de dúvida relativamente às indicações
  acima, contacte um electricista qualificado.

  Informações preliminares

  Depois de instalada a máquina de secar roupa, antes de a
  colocar em funcionamento, limpe o interior do tambor e
  retire a sujidade que se possa ter acumulado durante o
  transporte. • Page 37

  Descrição da máquina
  de secar roupa
  Características

  Abertura da porta

  Recipiente de
  recolha da água

  Pressione
  a porta

  PT

  Placa dos dados
  de exercício

  Número de
  série e
  número do
  modelo

  Filtro

  Grelha da
  admissão
  de ar

  Unidade de
  condensação
  (tampa aberta)

  Pega da tampa
  do condensador
  (puxe para abrir)

  Painel de comandos
  Botão

  On/Off

  Botões e
  indicadores
  luminosos

  Botão

  Secagem
  temporizada

  Selector de
  Programas

  Opções

  Botão

  Botão e indicador
  luminoso

  Start/Pause

  Visor

  Início posterior

  Indicador luminoso
  Limpeza do Filtro

  Indicador luminoso
  Esvaziar recipiente

  Indicador luminoso
  Limpeza do
  Condensador Fases

  Ícone
  secagem
  temporizada

  Ícone
  Início
  retardado

  37 • Page 38

  PT

  Botão ON/OFF/Reset
  Uma pressão normal do botão liga ou desliga o aparelho. Se a máquina de secar roupa estiver funcionando, uma pressão
  prolongada por aproximadamente 3 segundos fará desligar o aparelho e restabelecer o ciclo em curso.
  Selector de Programas
  Consente configurar o programa: rode até que o indicador fique direccionado para o programa pretendido (consulte Início e
  Escolha do programa).
  Botões opções
  Permitem escolher as opções disponíveis para o programa seleccionado. Os indicadores luminosos acendem-se para indicar que
  a opção foi seleccionada (consulte Programas e opções).
  Botão e indicador luminoso START/PAUSE
  Quando o indicador luminoso verde piscar lentamente, prima o botão para iniciar o programa. Quando o ciclo tiver sido iniciado, o
  indicador luminoso de sinalização mantém-se sempre aceso. Para colocar o programa em pausa, prima novamente o botão; o
  indicador luminoso fica de cor laranja e começa novamente a piscar.
  Para reiniciar o programa do ponto em que havia sido interrompido, prima novamente o botão (veja Início e Escolha do
  programa).
  Visor
  Na secção A é visualizado o valor da “Secagem temporizada” configurada; no caso em que tenha sido programado um “Início
  retardado” será visualizado o tempo faltante ao início do programa escolhido.
  Nesta secção é visualizada também a duração do programa escolhido.
  Na secção B é visualizada a fase do programa em andamento:
  Ícone sol

  : Secagem

  Ícone ventoinha

  : Ciclo de ar frio

  Na secção C os indicadores luminosos de manutenção (Indicador luminoso esvaziar recipiente
  , Indicador luminoso limpeza condensador )
  , veja Indicadores luminosos.
  filtro

  , Indicador luminoso limpeza

  B

  C

  A

  Indicadores luminosos
  Os indicadores luminosos fornecem informações importantes. Vejamos o que significam:
  indica que é necessário esvaziar o recipiente de recolha da água.
  O indicador luminoso “esvaziar recipiente”
  Se o recipiente encher durante a realização do programa, o led irá acender-se. A máquina de secar roupa automaticamente irá
  iniciar o ciclo de ar frio e o led START/PAUSE ficará intermitente na cor âmbar. Para reiniciar o ciclo a partir do ponto em que foi
  interrompido, prima novamente o botão START/PAUSE.
  Para evitar este procedimento, esvazie sempre o recipiente de recolha da água antes de cada utilização da máquina de secar
  roupa (consulte Manutenção).
  antes de cada programa lembra que é fundamental limpar o filtro cada vez antes de
  O indicador luminoso Limpeza do filtro
  utilizar a máquina de secar roupa (consulte Manutenção).
  O indicador luminoso Limpeza do condensador
  (consulte Manutenção).

  38

  lembra que é fundamental limpar o condensador em intervalos regulares • Page 39

  Como efectuar
  uma secagem
  Início e escolha do programa
  PT

  1. Introduza a ficha da máquina de secar roupa na tomada de alimentação eléctrica.
  2. Seleccione a roupa em função do tipo de roupa (consulte Roupa).
  3. Abra a porta e certifique-se de que o filtro está limpo e em posição, e que o recipiente de recolha da água está vazio e
  posicionado correctamente (consulte Manutenção).
  4. Carregue a máquina tendo o cuidado de não deixar nenhuma peça de roupa entre a porta e o respectivo vedante. Feche a porta.
  5. Carregue no botão ON/OFF para ligar a máquina.
  6. Rode o botão de selecção dos Programas até quando o indicador estiver no programa correspondente ao tipo de tecido que
  se pretende secar, verificando a tabela dos programas (consulte Programas e opções) e as indicações para cada tipo de tecido
  (consulte Roupa Branca).
  ! Atenção: se, depois de ter premido o botão de START/PAUSE, alterar a posição do selector dos programas, a nova posição
  NÃO altera o programa seleccionado. Para alterar o programa, prima o botão START/PAUSE para colocar o programa em pausa
  (o indicador luminoso fica laranja intermitente), escolha o novo programa e as respectivas opções. Prima o botão de START/
  PAUSE para iniciar o novo programa.
  7. Escolha “Secagem temporizada” carregando no respectivo botão até que seja alcançado o nível ou o tempo desejado
  (consulte Programas e opções).
  8. Se necessário, defina o tempo de retardamento e as outras opções (consulte Programas e opções).
  9. Se pretender que o aviso acústico se active no fim do programa, prima o botão ALARME

  .

  10. Para iniciar, prima o botão START/PAUSE. No visor, é visualizado o tempo restante estimado.
  Durante o programa de secagem, é possível controlar a roupa e retirar as peças que já estão secas, deixando as outras no interior
  da máquina. Depois de ter voltado a fechar a porta, prima START/PAUSE para recolocar a máquina em funcionamento.
  11. Durante os últimos minutos dos programas de secagem, antes do fim do programa, é iniciada a fase final de SECAGEM A
  FRIO (os tecidos são arrefecidos); é necessário deixar sempre terminar esta fase.
  12. O aviso acústico (se esta opção tiver sido seleccionada) avisa quando o programa tiver terminado. No visor é visualizado
  “End”. Abra a porta, retire a roupa, limpe o filtro e volte a colocá-lo no respectivo lugar. Esvazie o recipiente de recolha da água e
  volte a colocá-lo no respectivo lugar (consulte Manutenção).
  Se tiver sido seleccionada a opção “Pós anti-dobras” e a roupa não for retirada imediatamente, as peças de roupa rodam em
  intervalos regulares durante 10 horas ou até que seja aberta porta.
  13. Desligue a máquina de secar roupa da rede eléctrica.
  Modalidade de Stand by
  Esta máquina de secar roupa, em conformidade com as novas normas sobre a economia energética, dispõe de um sistema de
  desligação automática (stand by) que entra em função aproximadamente 30 minutos depois, no caso de inutilização. Carregue
  brevemente no botão ON-OFF e aguarde até a reactivação da máquina.

  39 • Page 40

  Programas e opções
  Tabela dos programas
  PT

  Programa

  Carga
  max.
  (Kg)

  Opções compatíveis

  Duração
  do ciclo

  Diários
  Algodão Extra

  Máx.

  2

  Algodão Armário

  Máx.

  3

  Algodão Cabide

  Máx.

  4

  Algodão Passar a ferro

  Máx.

  5

  Sintéticos Armário

  3

  6

  Sintéticos Passar a ferro

  3

  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  Especiais
  Eco Time

  Seda
  Jeans
  Tecidos técnicos
  Desporto
  Sport Intensive
  Sport Light
  Sport Shoes
  Parciais
  Passar fácil
  Arejar tecicos

  2
  1
  0,5
  3
  2
  4
  4
  2 pares.

  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras
  Secagem temporizada e Início posterior.
  Alarme –
  Alarme.
  Alarme –
  Alarme –
  Alarme –

  – Temperatura alta –
  – Temperatura alta –
  – Temperatura alta –
  – Temperatura alta –
  – Temperatura alta –
  – Temperatura alta –

  Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.
  Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.
  Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.
  Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.

  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.
  Alarme – Pré anti-dobras – Pós anti-dobras e Início posterior.
  Alarme.

  2,5

  Alarme.

  -

  Alarme.

  É possível controlar a duração dos programas no visor.

  1

  Programas especiais/Sport/Parciais
  Programa Eco Time
  Este programa é ideal para secar com segurança pequenas quantidades de roupa em pouco tempo, optimizando o uso da
  energia eléctrica. O programa pode ser utilizado para cargas de até 2 kg, em aproximadamente 1:00 (hrs:mins). Este programa
  pode durar mais tempo, dependendo das dimensões e da densidade da carga e da velocidade de centrifugação usada na máquina
  de lavar roupa.
  Aconselha-se verificar que as roupas tenham o símbolo e virá-las do avesso antes de secá-las.
  Programa Lã
  Este programa destina-se às peças de roupa que suportam a secagem em tambor, identificadas com o símbolo . Pode ser
  utilizado para cargas de até1 kg (cerca de 3 blusões). É aconselhável colocar as peças do avesso antes da secagem. Este
  programa demora cerca de 1:00 (hrs:mins), mas pode durar mais tempo, dependendo das dimensões e da densidade da carga e
  da velocidade de centrifugação usada na máquina de lavar roupa. As cargas secas com este programa ficam normalmente
  prontas a serem usadas, mas nalgumas peças mais pesadas os rebordos podem ficar ligeiramente húmidos. Deixe-as secar
  naturalmente para evitar que outro processo de secagem as possa danificar.
  ! Ao contrário de outros materiais, o mecanismo de encolhimento da lã é irreversível, ou seja, a peça de roupa não recupera as
  suas dimensões e a sua forma original.
  ! Este programa não é indicado para peças de roupa acrílica.
  Programa Seda
  Este é um programa dedicado à secagem da seda delicada. Pode ser utilizado para cargas de até 0,5 kg.
  Este programa demora cerca de 1:50 (hrs:mins), mas pode durar mais tempo, dependendo das dimensões e da densidade da
  carga e da velocidade de centrifugação usada na máquina de lavar roupa. As cargas secas com este programa ficam normalmente
  prontas a serem usadas, mas nalgumas peças mais pesadas os rebordos podem ficar ligeiramente húmidos. Neste caso, tente
  retirar a carga, abrir as peças de roupa e reactivar o programa por um breve período.
  ! Apenas para as peças com etiqueta para secagem em tambor.
  40 • Page 41

  Programa Jeans
  Este programa destina-se aos jeans de algodão denim. Antes de secar os jeans, volte os bolsos da frente do avesso. Pode ser
  utilizado para cargas de até 3 kg (cerca de 4 pares).
  Este programa demora cerca de 1:25 (hrs:mins), mas pode durar mais tempo, dependendo das dimensões da carga e da
  velocidade de centrifugação usada na máquina de lavar roupa. As cargas secas com este programa ficam normalmente prontas a
  serem usadas. Os rebordos e as costuras podem ficar ligeiramente húmidos. Neste caso, tente colocar os jeans do avesso e
  reactivar o programa por um breve período.
  ! Utilize este ciclo exclusivamente para as cargas de algodão 100%; não misture peças de cores escuras e claras; não use este
  programa para peças com bordados e acessórios (elásticos na cintura, broches, etc.); vire do avesso os bolsos.
  Programa Tecidos Técnicos
  Este programa é dedicado à secagem dos tecidos hidrorepelentes e anoraques (por ex. Goretex, poliéster, nulon). A secagem
  após a lavagem possui um efeito benéfico para as roupas pois reactiva o tratamento hidrorepelente.
  Pode ser utilizado para cargas de até 2 kg. Este programa demora cerca de 2:00 (hrs:mins), mas pode durar mais tempo,
  dependendo das dimensões e da densidade da carga e da velocidade de centrifugação usada na máquina de lavar roupa.
  Programa Sport Intensive
  Este programa foi estudado para secar com segurança vestuário desportivo como fatos de treino, calções, com o símbolo . Ideal
  para as peças que precisam secar completamente. Pode ser usado para cargas de até 4 kg em aproximadamente 1:20 (hrs:mins)
  minutos, mas pode durar mais tempo, dependendo das dimensões e da densidade da carga e da velocidade de centrifugação
  usada na máquina de lavar roupa. Aconselhamos virar do avesso as peças antes de iniciar a secagem.
  Programa Sport Light
  Este programa foi estudado para secar com segurança vestuário desportivo como fatos de treino, calções, com o símbolo Ideal
  para as peças que não precisam secar completamente ou que devem ser passadas a ferro. Pode ser usado para cargas de até 4
  kg em aproximadamente 1:10 (hrs:mins) minutos, mas pode durar mais tempo, dependendo das dimensões e da densidade da
  carga e da velocidade de centrifugação usada na máquina de lavar roupa. Aconselhamos virar do avesso as peças antes de iniciar
  a secagem.
  Programa Sport Shoes
  Este é um programa para secar um par de sapatos desportivos do tamanho 37-46. Os sapatos deve ser lavados e centrifugados
  a uma velocidade de centrifugação mínima de 400 rotações.
  Devem ser usadas com o específico separador para sapatos fornecido. Se secar os sapatos no tambor, a máquina de secar
  roupas será danificada. Remova o filtro da sua posição na parte anterior da máquina e posicione o separador.
  Coloque dentro os laços dos sapatos e os sapatos com as pontas para baixo e as solas na frente.
  Os tempos de secagem variam conforme o formato e o tipo de sapato. Se os sapatos não estiverem completamente secos no
  fim do programa, faça um novo ciclo.
  ! Não seque sapatos que contenham gel ou luzes intermitentes. Seque somente sapatos feitos de material sintético ou pano. No
  fim do programa, remova o separador para calçados e posicione novamente o filtro.
  Passe Fácil
  É um breve programa de 10 minutos que estica as fibras das peças facilitando a sua passagem e a dobragem.
  O programa é particularmente indicado para os tecidos de Algodão ou Mistura de algodão.
  Para melhores resultados não carregue o tambor além da sua capacidade máxima (os seguintes valores reverem-se ao peso das
  roupas secas):
  Tecido: carga máxima
  Algodão e Mistura de algodão: 2,5 kg
  Sintéticos: 2 kg
  Jeans: 2 kg
  Esvazie a máquina de secar roupa imediatamente após o fim do programa. Pendure, dobre ou passe as peças de roupa e, em
  seguida, coloque-as no armário. Se tal não for possível, repita o programa.
  ! Este não é um programa de secagem, pelo que não deve ser utilizado com peças ainda molhadas.
  O efeito produzido pelo programa varia de tecido para tecido: as características dos tecidos como fibras acrílicas ou Tencel® não
  consentem obter os mesmos resultados das fibras tradicionais (por ex. algodão).
  Arejar tecidos
  Programa breve adapto para arejar as fibras e as roupas através da emissão de ar frio. Dura aproximadamente 20 minutos.
  ! Este não é um programa de secagem, pelo que não deve ser utilizado com peças ainda molhadas.

  41

  PT • Page 42

  Opções
  PT

  As opções consentem personalizar o programa seleccionado conforme as próprias exigências.
  Secagem temporizada
  Após ter seleccionado um programa, para inserir a duração da secagem pressione o botão secagem temporizada. Cada vez que
  pressionar este botão, é apresentada no visor a duração de secagem seleccionada. Com a primeira pressão do botão aparece no
  visor o valor máximo admitido para o ciclo seleccionado. Cada pressão sucessiva reduz o tempo configurado até o OFF.
  Se a opção de secagem temporizada não estiver disponível, são emitidos três sinais acústicos.
  O tempo seleccionado continua a ser visualizado após o início do programa e não pode ser alterado depois de ter premido o
  botão START/PAUSE.
  Início retardado
  O início de alguns programas (consulte Programas e opções) pode ser retardado até 24 horas. Pressione várias vezes o botão
  até alcançar o tempo de atraso de desejado. Antes de definir um início retardado, certifique-se de que o recipiente de recolha da
  água está vazio e que o filtro está limpo.
  Pré anti-dobras
  Quando se selecciona o início retardado e esta opção, as peças de roupa rodam ocasionalmente durante o período de
  retardamento para ajudar a evitar a formação de vincos na roupa.
  Pós anti-dobras
  Quando seleccionada, as peças de roupa rodam ocasionalmente após o fim da secagem e da secagem a frio para evitar a
  formação de vincos se não for possível retirar imediatamente a carga depois da conclusão do programa. Durante esta fase, o
  indicador luminoso mantém-se aceso.
  Temperatura alta
  Se for seleccionada uma secagem temporizada, ao pressionar este botão selecciona-se uma temperatura alta e o indicador
  luminoso posicionado acima do botão acende-se. Os programas temporizados têm por configuração uma temperatura baixa.
  Alarme
  Um sinal acústico avisará do fim do ciclo de secagem para indicar que o programa terminou e que as roupas podem ser retiradas
  do aparelho.
  ! Nem todas as opções estão disponíveis para todos os programas (consulte Programas e opções). Se uma opção não estiver
  disponível e se premir o botão, o aviso acústico emite três sinais acústicos. Se a opção estiver disponível, é emitido um único sinal
  acústico e o indicador luminoso de opção junto ao botão ilumina-se para confirmar a selecção da opção.

  Abertura da porta
  Se abrir a porta (ou premir o botão START/PAUSE) durante o funcionamento de um programa, a máquina de secar roupa pára
  com as seguintes consequências.
  • O indicador luminoso START/PAUSE pisca de cor laranja.
  • Durante o início retardado, o retardamento continua a ser contado. É necessário premir o botão de START/PAUSE para retomar
  o programa de início retardado. O indicador luminoso “Início retardado” pisca e no visor aparece o tempo faltante para o início do
  programa seleccionado.
  • É necessário premir o botão de START/PAUSE para retomar o programa. Os indicadores luminosos de avanço mostram o
  estado actual e o indicador luminoso START/PAUSE pára de piscar e fica verde.
  • Durante a fase de anti-dobras pós-secagem, o programa termina. Se premir o botão START/PAUSE, é reiniciado um novo
  programa desde o início.
  • Girando o selector de Programas, selecciona-se um novo programa e o indicador luminoso START/PAUSE fica verde
  intermitente. É possível utilizar este procedimento para seleccionar o programa Secagem a frio para arrefecer as peças de roupa
  se se considerar que estão suficientemente secas.
  Prima o botão de START/PAUSE para iniciar o novo programa.
  Nota: Em caso de corte de energia eléctrica, desligue a alimentação ou retire a ficha da tomada. Quando a energia for
  restabelecida, prima o botão de START/PAUSE e o programa será retomado.

  42 • Page 43

  Roupa
  Triagem da roupa

  Etiquetas de manutenção

  • Verifique os símbolos que constam das etiquetas das
  diversas peças para se certificar de que podem ser
  submetidas a secagem em tambor.
  • Efectue a triagem da roupa consoante o tipo de tecido.
  • Esvazie os bolsos e verifique os botões.
  • Feche os fechos de correr e outros fechos e ate os cintos
  e os laços sem apertar demasiado.
  • Torça as peças de roupa para eliminar a maior quantidade
  de água possível.

  Verifique as etiquetas das peças de roupa, especialmente
  quando é a primeira vez que as coloca na máquina de secar
  roupa. São indicados a seguir os símbolos mais comuns:

  ! Não carregue a máquina de secar roupa com peças de
  roupa completamente cheias de água.
  Dimensões máximas de carga
  Não exceda a capacidade máxima do tambor.
  Os valores seguintes referem-se ao peso das peças secas:
  Fibras naturais: máximo 8 kg
  Fibras sintéticas: máximo 3 kg
  ! Para evitar uma diminuição no desempenho da máquina de
  secar roupa, não a sobrecarregue.

  Pode colocar-se na máquina de secar.
  Não colocar na máquina de secar
  Secar a alta temperatura.
  Secar a baixa temperatura.
  Peças não adequadas à secagem em tambor:
  • Peças com partes de borracha ou materiais semelhantes
  ou com revestimentos de plástico (almofadas,
  travesseiros ou anoraques de PVC) e todo o tipo de
  objectos inflamáveis ou contendo substâncias inflamáveis
  (toalhas com resíduos de laca para cabelo).

  Carga tipo

  • Fibras de vidro (alguns tipos de cortinas).

  Nota: 1 kg = 1000 g

  • Peças lavadas a seco anteriormente.

  Peças
  Blusa

  Algodão
  Outro

  Vestido

  Algodão
  Outro

  150
  100
  500
  350

  700 g

  Jeans

  • Peças demasiado volumosas (edredões, sacos-cama,
  almofadas, travesseiros, colchas grandes, etc.), que se
  expandem durante a secagem e impedem a circulação do
  ar na máquina de secar roupa.

  1.000 g

  10 fraldas
  Camisa

  g
  g
  g
  g

  , que
  • Peças com o código ITLC (“Peças especiais”)
  podem ser limpas com produtos especiais de limpeza
  doméstica. Siga com atenção estas instruções.

  300 g
  200 g

  Algodão
  Outro

  T-shirt

  125 g

  Roupa branca
  Capa de edredão Algodão
  (casal)
  Outro

  1.500 g
  1.000 g

  Toalha grande

  700 g

  Toalha pequena

  250 g

  Toalha de chá

  100 g

  Toalhão de banho

  700 g

  Toalha de rosto

  350 g

  Lençol de cama
  de casal

  500 g

  Lençol de cama
  de solteiro

  350 g

  Se misturar peças de tecido sintético com peças de
  algodão, é possível que estas últimas continuem húmidas
  no fim do ciclo de secagem. Neste caso, basta iniciar outro
  ciclo de secagem breve.
  Nota: ao definir a duração da secagem, tenha em atenção
  que os últimos 10 minutos dos programas são dedicados à
  fase de secagem a frio, durante a qual a máquina de secar
  roupa não seca a roupa.
  43

  PT • Page 44

  Peças especiais
  PT

  • A secagem: se tiver de passar a ferro as peças de roupa,
  pode retirá-las da máquina quando ainda estão um pouco
  húmidas. Por seu turno, as peças de roupa que são para
  secar completamente podem ficar na máquina durante
  mais tempo.

  Cobertores e colchas: as peças de acrílico (Acilian,
  Courtelle, Orion, Dralon) devem ser secas com extremo
  cuidado a uma temperatura baixa. Não defina tempos
  longos de secagem.

  • A temperatura definida.

  Peças com pregas ou plissados: leia as instruções de
  secagem fornecidas pelo fabricante.

  • A temperatura da divisão: quanto mais baixa for a temperatura da divisão em que se encontra a máquina de secar
  roupa, mais tempo será necessário para secar as peças
  de roupa.

  Peças engomadas: não seque estas peças com outras
  não engomadas. Antes de colocar as peças na máquina de
  secar roupa, remova a maior quantidade de solução de
  engomagem possível. Não seque demasiado: o amido
  transforma-se em pó deixando as peças macias, deixando
  assim de preencher a sua função.

  • O volume: algumas peças volumosas requerem uma
  atenção especial durante o processo de secagem. É
  aconselhável retirar essas peças, sacudi-las e colocá-las
  novamente na máquina: esta operação deve ser repetida
  várias vezes durante o ciclo de secagem.

  Tempos de secagem

  ! Não seque demasiado as peças de roupa.
  Todos os tecidos contêm humidade natural que permite
  conservar a suavidade e a leveza.

  Os tempos são aproximativos e podem variar consoante:
  • A quantidade de água retida nas peças após a
  centrifugação: as toalhas e as peças delicadas retêm
  muita água.

  Os tempos fornecidos referem-se aos programas
  automáticos de Secagem armário.
  São também indicadas as definições de Secagem
  temporizada para seleccionar melhor a opção de tempo
  mais adequada.
  Os pesos referem-se às peças secas.

  • Tecidos: as peças de roupa do mesmo tecido, mas com
  trama e espessura diferentes, podem apresentar tempos
  de secagem distintos.
  • A quantidade de roupa: peças únicas e cargas pequenas
  podem demorar mais tempo a secar.

  Tempos de secagem
  Algodão
  Alta temperatura
  Tempos de secagem após lavagens de 800-1000 rotações por minuto
  Meia
  carga
  1 kg
  2 kg
  3 kg
  4 kg
  5 kg
  6 kg
  7 kg
  0:30-0:50
  0:50-1:10
  1:10-1:20
  1:20-1:40
  1:40-2:00
  2:00-2:20
  2:20-2:40

  Automática
  (hrs:mins)
  A tempo
  0:30 ou
  (hrs:mins)
  1:00
  Sintéticos
  Baixa temperatura

  Automática
  (hrs:mins)
  A tempo
  (hrs:mins)
  Acrílicos
  Baixa temperatura

  Automática
  (hrs:mins)
  A tempo
  (hrs:mins)

  44

  1:00 ou
  1:30

  1:00 ou
  1:30

  1:30 ou
  2:00

  1:30 ou
  2:00

  2:20 ou
  2:40

  Tempos de secagem após lavagens com velocidades inferiores
  Meia carga
  1 kg
  2 kg
  0:30 - 0:40
  0:40 - 0:50
  0:30 ou 1:00

  0:30 ou 1:00

  2:20 ou
  2:40

  2:20 ou
  3:00

  Plena carga
  3 kg
  0:50 - 1:10
  1:00 ou 1:30

  Tempos de secagem após lavagens com velocidades inferiores
  Meia carga
  Plena carga
  1 kg
  2 kg
  0:40 - 1:20
  1:20 - 2:20
  0:30 ou 1:00 ou 1:30

  Plena
  carga
  8 kg
  2:30-2:50

  1:00 ou 1:30 ou 2:00 • Page 45

  Advertências e sugestões
  ! Este electrodoméstico foi concebido e fabricado em
  conformidade com as normas internacionais em matéria de
  segurança. Estas advertências são fornecidas por razões de
  segurança e devem ser observadas com atenção.

  Segurança geral
  • A parte final de um ciclo da máquina de enxugar roupa ocorre
  sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que a carga
  permaneça a uma temperatura que não lhe cause danos.
  • A presente máquina de secar roupa não deve ser utilizada por
  pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,
  sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e
  conhecimentos, salvo se supervisionadas ou se tiverem
  recebido instruções sobre a utilização do dispositivo por parte
  de uma pessoa responsável pela sua segurança.
  • A presente máquina de secar roupa foi concebida para uso
  doméstico e não profissional.
  • Não toque no electrodoméstico com os pés descalços nem
  com as mãos ou os pés molhados.
  • Desligue o electrodoméstico da rede de alimentação
  eléctrica, puxando pela ficha e nunca pelo cabo.
  • Não deixe que as crianças se aproximem do
  electrodoméstico quando este está a funcionar. Após a
  utilização, desligue a máquina de secar roupa e desligue a
  ficha da rede de alimentação eléctrica. Mantenha a porta da
  máquina de secar roupa fechada para evitar que as crianças
  a utilizem nas suas brincadeiras.
  • As crianças devem ser mantidas sob vigilância para evitar que
  brinquem com a máquina.
  • O electrodoméstico deve ser instalado correctamente e deve ter
  uma ventilação adequada. A admissão de ar da parte da frente
  da máquina de secar roupa e os respiradouros da parte posterior
  não devem nunca ficar obstruídos (consulte Instalação).
  • Nunca utilize a máquina de secar roupa sobre a alcatifa se a
  altura do pêlo impedir a entrada do ar pela base da máquina.
  • Certifique-se de que a máquina está vazia antes de a carregar.

  A parte posterior da máquina de secar roupa pode ficar
  muito quente:
  não toque nunca nela quando a máquina estiver a funcionar.
  • Nunca utilize a máquina de secar roupa se o filtro, o recipiente de recolha da água e o condensador não estiverem
  correctamente posicionados (consulte Manutenção).
  • Não utilize amaciador líquido para tecidos na máquina de
  secar roupa, adicione-o antes no último enxaguamento do
  ciclo de lavagem.
  • Não sobrecarregue a máquina de secar roupa (consulte
  Roupa para as dimensões máximas de carga).
  • Não introduza peças de roupa completamente molhadas.
  • Carregue na máquina apenas peças de roupa lavadas com
  água e sabão, enxaguadas e centrifugadas. A secagem de
  peças que NÃO tenham sido lavadas com água constitui
  perigo de incêndio.
  • Siga sempre com atenção todas as instruções indicadas nas
  etiquetas de lavagem (consulte Roupa).
  • Não coloque peças de roupa que tenham sido tratadas com
  produtos químicos.
  • Nunca seque peças contaminadas com substâncias
  inflamáveis (óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo,
  querosene, substâncias para remoção de nódoas, terebintina,
  ceras, substâncias para remoção de cera e laca para
  cabelo), a não ser que tenham sido lavadas em água quente
  com uma quantidade adicional de detergente.
  • Não seque borracha, artigos e peças com base de borracha,
  travesseiros com enchimento em espuma de borracha,
  espuma de látex, borracha, plástico, toucas de banho,
  tecidos resistentes à água, calcinhas para usar com fraldas
  ou revestimentos, polietileno e papel.

  • Retire todos os objectos dos bolsos, especialmente os
  isqueiros (risco de explosão).
  • Não carregue a máquina com peças grandes e
  excessivamente volumosas.
  • Não seque fibras acrílicas a altas temperaturas.
  • Complete todos os programas com a respectiva fase de
  secagem a frio.
  • Não desligue a máquina de secar roupa quando contiver
  ainda peças quentes.
  • Limpe o filtro após cada utilização (consulte Manutenção).
  • Esvazie o recipiente de recolha da água após cada utilização
  (consulte Manutenção).
  • Limpe regularmente a unidade de condensação (consulte
  Manutenção).
  • Evite a acumulação de resíduos de lã em torno da máquina
  de secar roupa.
  • Não suba para o painel superior da máquina de secar roupa,
  pois pode danificá-la.
  • Respeite sempre as normas e as características eléctricas
  (consulte Instalação).
  • Adquira sempre acessórios e peças de reposição originais
  (consulte Assistência).
  ! ATENÇÃO: não pare nunca a máquina de secar roupa antes
  do fim do ciclo de secagem, a não ser que todas as peças
  sejam removidas rapidamente e estendidas para dissipar o calor.

  Informações sobre a reciclagem e a
  eliminação

  No âmbito do nosso constante empenhamento em defesa do
  meio ambiente, reservamo-nos o direito de utilizar componentes
  reciclados de qualidade para reduzir os custos do cliente e
  minimizar o desperdício de materiais.
  • Eliminação dos materiais de embalagem: siga as normas
  locais para que a embalagem possa ser reciclada.
  • Para reduzir o risco de acidentes com crianças, retire a porta
  e a ficha, e corte o cabo de alimentação rente ao aparelho.
  Elimine estes componentes separadamente para ter a
  certeza de que o electrodoméstico não volta a ser ligado a
  uma tomada de corrente eléctrica.

  Desmantelamento dos electrodomésticos
  velhos

  A directiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de
  equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) prevê que
  os electrodomésticos não devem ser eliminados no
  normal fluxo dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos
  que deixaram de ser utilizados devem ser recolhidos
  separadamente para optimizar a taxa de recuperação e
  reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais
  danos à saúde e ao meio ambiente. O símbolo do contentor de
  lixo barrado com uma cruz está presente em todos os produtos
  para lembrar o dever de recolha selectiva.
  Para mais informações sobre o correcto desmantelamento dos
  electrodomésticos, contacte o serviço público especializado ou
  os revendedores.

  Economia energética e respeito pelo
  meio ambiente

  • Antes de secar as peças de roupa, torça-as para eliminar a
  maior quantidade de água possível (se antes utilizar uma
  máquina de lavar, defina um ciclo de centrifugação). Deste
  modo, pode economizar energia durante a secagem.
  • Se utilizar sempre a máquina com carga plena, pode
  economizar energia: peças únicas e cargas pequenas
  demoram mais tempo a secar.
  • Limpe o filtro no fim de cada ciclo para controlar os custos
  relacionados com o consumo energético (consulte
  Manutenção).

  45

  PT • Page 46

  Cuidados e manutenção
  Interrupção da alimentação eléctrica
  PT

  ! Desligue a máquina de secar roupa quando não estiver a
  funcionar, bem como durante as operações de limpeza e de
  manutenção.

  Limpeza do filtro no fim de cada ciclo

  O filtro é um componente fundamental para a secagem: a
  sua função consiste em recolher os resíduos de lã e o cotão
  que se formam durante a secagem.
  No fim da secagem, limpe o filtro enxaguando-o com água
  corrente ou limpando-o com o aspirador. Se o filtro se
  obstruir, o fluxo de ar no interior da máquina de secar roupa
  pode ficar seriamente comprometido: os tempos de
  secagem prolongam-se e o consumo de energia aumenta.
  Além disso, podem verificar-se danos na máquina de secar
  roupa.
  O filtro encontra-se em frente ao vedante da máquina de
  secar (consulte a figura).
  Remoção do filtro:
  1. Puxe para cima a pega de
  plástico do filtro (consulte a
  figura).
  2. Remova os resíduos de lã
  do filtro e volte a colocá-lo
  correctamente. Certifique-se
  de que o filtro fica bem
  encaixado, rente ao vedante
  da máquina.
  ! Não utilize a máquina de
  secar roupa sem antes ter
  recolocado o filtro no
  respectivo lugar.

  Controlo do tambor no fim de cada
  ciclo

  Rode manualmente o tambor para retirar as peças de roupa
  mais pequenas (lenços) que possam ter ficado no interior da
  máquina.

  Limpeza do tambor

  ! Para a limpeza do tambor, não utilize detergentes
  abrasivos, lã de aço ou agentes de limpeza para aço
  inoxidável.
  Recipiente de
  recolha da
  água

  Pode formar-se uma película colorida no tambor de aço
  inoxidável, fenómeno que pode ser causado por uma
  combinação de água e/ou de agentes de limpeza, como o
  amaciador de lavagem. Esta película colorida não afecta o
  desempenho da máquina de secar roupa.

  Esvaziamento do recipiente de
  recolha da água no fim de cada ciclo

  Retire o recipiente da máquina e esvazie-o num lavatório ou
  noutro recipiente de descarga adequado e, em seguida,
  reposicione-o correctamente.
  Verifique sempre o recipiente de recolha e esvazie-o antes
  do início de um novo programa de secagem.

  Limpeza da unidade de condensação

  • Retire periodicamente (todos os meses) a unidade de
  condensação e limpe eventuais depósitos de cotão das
  placas, enxaguando-a com água fria da torneira a correr
  pela parte posterior do condensador.
  Remoção do condensador:
  1. Desligue a máquina da rede eléctrica e abra a porta.
  2. Abra a tampa do condensador (consulte a figura),
  desbloqueie os três fechos rodando-os 90° no sentido
  contrário ao dos ponteiros do relógio e extraia o
  condensador, puxando-o pela pega.
  3. Limpe a superfície dos vedantes e reposicione a unidade
  com as setas voltadas para cima, certificando-se de que
  os fechos estão bem fixos.

  Limpeza da máquina de secar roupa

  • As partes externas de metal e de plástico e as partes de
  borracha podem ser limpas com um pano húmido.
  • Periodicamente (cada 6 meses), limpe com o aspirador a
  grelha de admissão de ar dianteira e os respiradouros da
  parte posterior da máquina para remover eventuais
  depósitos de cotão, resíduos de lã e poeira. Além disso,
  remova os depósitos de cotão da parte da frente do
  condensador e das áreas do filtro, utilizando
  ocasionalmente o aspirador.
  ! Não utilize solventes nem abrasivos.
  ! A máquina de secar roupa utiliza componentes de esferas
  que não necessitam de lubrificação.
  ! Solicite um controlo regular da máquina de secar roupa
  por pessoal técnico autorizado para garantir a segurança
  dos componentes eléctricos e mecânicos (consulte
  Assistência).
  Filtro
  Torneira
  Parte
  posterior

  Unidade de
  condensação

  Admissão
  de ar
  Parte frontal

  Unidade de
  condensação
  Fechos

  46

  Pega

  Tampa do
  condensador • Page 47

  Problemas e soluções
  Se lhe parecer que a máquina de secar roupa não está a funcionar correctamente, antes de contactar o Centro de Assistência
  (consulte Assistência), consulte atentamente as seguintes sugestões para a resolução dos problemas.

  PT

  Problema:

  Possíveis causas/ Soluções:

  A máquina de secar roupa não arranca.


  O ciclo de secagem não se inicia.

  • Foi definido um tempo de retardamento (consulte Programas e opções).
  • Foi premido o botão de START/PAUSE; Antes de iniciar a máquina de secar roupa, é
  necessário aguardar um breve período de atraso. Aguarde o início da secagem, não volte
  a premir o botão de START/PAUSE: caso contrário, a máquina passa para o modo de
  pausa e não inicia a secagem.

  Os tempos de secagem são longos.

  • O filtro não foi limpo (consulte Manutenção).
  • O recipiente de recolha da água deve ser esvaziado? O indicador luminoso “Esvaziar
  recipiente” fica intermitente e é apresentada a mensagem “H2O”(consulte
  Manutenção).
  • O condensador deve ser limpo (consulte Manutenção).
  • A temperatura definida não é adequada ao tipo de tecido que se pretende secar (consulte
  Programas e opções).
  • Não foi seleccionado o tempo de secagem correcto para esta carga (consulte Roupa).
  • A grelha de admissão de ar ou os respiradouros da parte posterior estão obstruídos
  (consulte Instalação e Manutenção).
  • As peças de roupa estão demasiado molhadas (consulte Roupa).
  • A máquina de secar roupa está sobrecarregada (consulte Roupa).

  O indicador luminoso “Esvaziar
  recipiente” fica intermitente, mas a
  máquina está a funcionar há pouco
  tempo.

  • É provável que o recipiente de recolha da água não tenha sido esvaziado no início do
  programa. Não espere pelo sinal de esvaziamento da água. Verifique sempre o recipiente
  e esvazie-o antes do início de um novo programa de secagem (consulte Descrição da
  máquina de secar roupa).

  O indicador luminoso “Esvaziar
  recipiente” está aceso, mas o
  recipiente de recolha da água não
  está cheio.

  • É normal: o indicador luminoso “Esvaziar recipiente” fica intermitente quando o recipiente
  está cheio. Se o indicador luminoso estiver aceso sem intermitência, indica apenas que o
  recipiente de recolha deve ser esvaziado (consulte Descrição da máquina de secar
  roupa).

  O programa termina e as peças de
  roupa estão mais húmidas que o
  previsto.

  ! Por razões de segurança, os programas da máquina de secar roupa têm uma duração
  máxima de 4 horas. Se um programa automático não tiver detectado a humidade final
  necessária dentro deste intervalo, a máquina de secar conclui o programa e pára.
  Verifique os pontos supramencionados e repita o programa. Se as peças de roupa
  continuarem húmidas, contacte o Centro de Assistência (consulte Assistência).

  No visor, é apresentado o código F
  seguido de um ou dois números, e os
  indicadores luminosos de opção e o
  indicador luminoso da pausa ficam
  intermitentes.

  • Se no visor for apresentada a indicação F10 ou F15, desligue o aparelho e retire a ficha,
  limpe o filtro e o condensador (consulte Manutenção). Em seguida, encaixe novamente a
  ficha, ligue o electrodoméstico e inicie outro programa. Se ainda forem visualizados F10
  ou F15, contacte o Centro de assistência (consulte Assitência). Se ainda forem
  visualizados F10 ou F15, contacte o Centro de assistência (consulte Assitência).

  No visor, é apresentada por breves
  instantes a indicação “dOn” a cada 6
  segundos.

  • A máquina de secar roupa encontra-se no modo “Demo”. Mantenha premidos os botões
  ON/OFF e START/PAUSE durante 3 segundos. No visor, é apresentada a indicação
  “dOn” durante 3 segundos e a máquina de secar roupa retoma o seu funcionamento
  normal.

  O Tempo restante altera-se durante a
  secagem.

  • O tempo restante é constantemente monitorizado durante o ciclo de secagem e o tempo
  é alterado para apresentar a melhor estimativa possível. O tempo visualizado pode
  aumentar durante o ciclo, o que é normal.

  A máquina de enxugar é ruidosa nos
  primeiros minutos de funcionamento.

  • Isto é normal, sobretudo se a máquina de enxugar ficou inutilizada por algum tempo. Se o
  ruído persistir durante todo o ciclo, contacte o centro de assistência técnica.

  A ficha não ficou bem encaixada na tomada eléctrica para que possa fazer contacto.
  Ocorreu um corte de corrente.
  O fusível está queimado. Tente ligar outro electrodoméstico na mesma tomada.
  Se utilizar uma extensão, tente inserir a ficha da máquina de secar roupa directamente na
  tomada.
  • A porta não foi fechada correctamente.
  • O programa não foi definido correctamente (consulte Como efectuar uma secagem).
  • Não foi pressionado o botão START/PAUSE (consulte Como efectuar uma secagem).

  47 • Page 48

  Assistência
  PT

  Antes de contactar o Centro de Assistência:

  Peças de reposição

  • Siga o guia de resolução de problemas para tentar
  resolver a avaria pessoalmente (consulte Problemas e
  soluções).
  • Caso contrário, desligue a máquina e contacte o Centro
  de Assistência mais próximo de si.

  Esta máquina de secar roupa é uma máquina complexa.
  Tentar repará-la pessoalmente ou por pessoal não
  qualificado pode colocar em risco a integridade física das
  pessoas, danificar a máquina e anular a garantia que
  cobre as peças de reposição.
  Em caso de problemas com o uso desta máquina,
  contacte sempre um técnico autorizado. As peças de
  reposição foram concebidas especificadamente para este
  electrodoméstico e não devem ser usadas para outros
  fins.

  Dados para comunicar ao Centro de Assistência:
  • Nome, endereço e código postal;
  • número de telefone;
  • tipo de avaria;
  • data de aquisição;
  • modelo do aparelho (Mod.);
  • número de série (S/N) da máquina de secar roupa.
  Estas informações encontram-se na etiqueta de dados
  situada na parte posterior do óculo.

  Programas comparativos
  • Programas recomendados para o teste comparativo da EN61121.

  Programa (EN61121)

  Programa a seleccionar

  Dimensão da carga

  Secagem algodão

  Algodão Armário

  8 kg

  Algodão secagem passagem a ferro

  Algodão Passagem a ferro

  8 kg

  Tecido fácil

  Sintéticos Armário

  3 kg

  ! Nota: esta não é uma lista exaustiva das opções de programa (consulte Início e programas).

  Este electrodoméstico está em conformidade com a seguintes directivas CEE:
  - 2006/95/CEE (Dispositivos de baixa tensão);
  - 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (Compatibilidade electromagnética).

  48 • Page 49

  Bedienungsanleitungen
  WÄSCHETROCKNER
  Inhaltsverzeichnis
  DE

  Wichtige Informationen, 50-51
  DE
  Deutsch

  Aufstellung, 52

  Aufstellungsort des Wäschetrockners
  Belüftung
  Elektroanschluss
  Allgemeine Informationen

  Beschreibung des Wäschetrockners, 53-54
  Merkmale
  Bedienblende

  Durchführung eines Trockenprogramms, 55
  Wahl und Start des Programms

  Programme und Zusatzfunktionen, 56-57-58

  IDCE G45

  Programmtabelle
  Spezialprogramme
  Optionen
  Öffnung der Gerätetür

  Wäsche, 59-60

  Unterteilung der Wäsche
  Etiketten mit Pflegehinweisen
  Besondere Wäscheteile
  Trockenzeiten

  Hinweise und Empfehlungen, 61
  Allgemeine Sicherheit
  Informationen zu Recycling und Entsorgung
  Energiesparender Betrieb und Umweltschutz

  Wartung und Pflege, 62
  !

  Dieses Symbol erinnert Sie daran, das

  vorliegende Handbuch zu lesen.

  !

  Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer in

  Nähe des Wäschetrockners auf, um sie bei jedem
  Bedarf leicht konsultieren zu können. Falls das Gerät
  verkauft oder an andere Personen übergeben wird,
  händigen Sie auch dieses Heft aus, um es so den
  neuen Besitzern zu ermöglichen, von den Hinweisen
  zum Gebrauch des Wäschetrockners Kenntnis zu
  nehmen.

  !

  Abschalten vom Stromnetz
  Reinigung des Flusensiebs nach jedem Trockenzyklus
  Prüfung der Trommel nach jedem Trockenzyklus
  Entleeren des Wasserauffangbehälters nach jedem Trockenzyklus
  Reinigung der Kondensatoreinheit
  Reinigung des Wäschetrockners

  Fehlersuche, 63
  Kundendienst, 64
  Ersatzteile

  Lesen Sie bitte diese Hinweise aufmerksam durch:

  sie enthalten wichtige Hinweise zu Aufstellung und
  Anschluss und nützliche Empfehlungen zum
  Gerätebetrieb.

  49 • Page 50

  Wichtige Informationen
  DE

  Für einwandfrei Funktion des
  Kondensationstrockners ist das folgende
  Vorgehen erforderlich:
  Flusensieb – Flusen, die sich auf dem Sieb
  absetzen, MÜSSEN UNBEDINGT nach jedem
  Trockenzyklus entfernt werden.
  Phase 1
  Tür des Wäschetrockners durch
  Drücken öffnen, wie in der
  Abbildunggezeigt.

  Die mangelnde Reinigung des Flusensiebs nach
  jedem Trockenzyklus beeinflusst die Leistung des
  Geräts, das mehr Zeit zum Trocknen benötigt und
  somit während des Trocknens mehr Strom
  verbraucht.
  Wasserauffangbehälter - Der
  Wasserauffangbehälter muss nach jedem
  Trockenzyklus entleert werden.

  2

  Phase 1
  Ziehen Sie den
  Wasserauffangbehälter in Ihre
  Richtung und entfernen Sie ihn
  völlig aus dem Trockner.

  Phase 2
  Schütten Sie das gesamte, im
  Behälter aufgefangene Wasser
  aus.

  Phase 2
  Das Flusensieb mit zwei Fingern
  herausziehen.

  Phase 3
  Eventuelle Flusenablagerungen
  von der inneren Fläche des Siebs
  entfernen.

  Phase 3
  Setzen Sie den
  Wasserauffangbehälter wieder
  ein; vergewissern Sie sich
  anschließend, dass er sich
  wieder vollständig in der
  Aufnahme befindet.

  Die ausbleibende Entleerung des
  Wasserauffangbehälters verursacht:
  - Die Deaktivierung der Heizung (die
  Wäschefüllung könnte somit bei Beendigung des
  Trockenzyklus noch feucht sein).
  - Die LED „Behälter entleeren“ leuchtet auf und
  signalisiert, dass der Behälter voll ist.

  Aufladen des Wasserauffangsystems
  Phase 4
  Das Flusensieb erneut einbauen –
  den Wäschetrocker auf keinen
  Fall starten, ohne dass das Sieb
  wieder eingefügt wurde.

  50

  Wenn der Wäschetrockner neu ist, sammelt der
  Wasserauffangbehälter kein Wasser, solange das
  System nicht aufgeladen wird. Dieser Vorgang
  kann 1 oder 2 Trockenzyklen beanspruchen.
  Wurde das System aufgeladen, sammelt es bei
  jedem Trockenzyklus Wasser. • Page 51

  Kondensatoreinheit - Es ist notwendig, die
  Flusen auf dem Kondensator jeden Monat zu
  entfernen.

  DE

  Phase 1
  Öffnen Sie den Deckel des
  Kondensators
  - halten Sie den Griff und ziehen
  Sie ihn in Ihre Richtung.

  Phase 2
  Den Kondensator durch Drehen
  der 3 Klipse entriegeln und
  anschließend zu sich ziehen. (In
  den Schläuchen könnte Wasser
  verblieben sein: dies ist normal).

  Phase 3
  Den Kondensator unter
  fließendem Wasser reinigen:
  dabei die Flusen von der
  Rückseite nach vorne ausspülen.

  Phase 4
  Die Kondensatoreinheit wieder
  einsetzen; Dabei sicherstellen,
  richtig eingerastet ist, die 3
  Klipse befestigt sind und die
  Richtungspfeile auf der
  Vorderseite nach oben zeigen.

  Die ausbleibende Reinigung des Kondensators
  könnte eine Beschädigung des Wäschetrockners
  verursachen.

  51 • Page 52

  Aufstellung
  Aufstellungsort des Wäschetrockners
  Übermäßige Hitze kann den
  Wäschetrockner schädigen;
  deshalb im Abstand von
  Gasherden, Öfen, Heizkörpern
  oder Kochfeldern platzieren.
  Falls das Haushaltsgerät unter
  einem Arbeitstisch eingebaut
  15 mm
  15 mm
  werden soll, muss ein Freiraum
  von 10 mm zwischen der
  oberen Geräteplatte und
  anderen, darüber befindlichen
  Gegenständen vorgesehen werden, sowie 15 mm Freiraum
  zwischen den Seitenwänden des Geräts und den Wänden
  bzw. den angrenzenden Einrichtungsgegenständen. Nur auf
  diese Weise wird eine ausreichende Luftzirkulation
  gewährleistet.

  1

  2

  2

  10 mm

  Belüftung
  Während des Betriebs des Wäschetrockners muss eine
  ausreichende Belüftung vorhanden sein. Vergewissern Sie
  sich, dass der Trockner in einem trockenen, Raum aufgestellt
  wird, der über eine ausreichende Luftzirkulation verfügt. Nur
  eine ausreichnde Luftzirkulation gewährleistet die einwandfreie
  Funktion des Trockners. Keinesfalls darf das Gerät in kleinen
  verschlossenen Räumen auggestellt oder in Möbelteile
  integriert werden.

  ! Falls der Trockner in einem kleinen oder kalten Raum benutzt
  wird könnte Wasser auf dem Gerät kondensieren.

  ! Wir raten davon ab, den Trockner in einem Schrank

  aufzustellen; auf keinen Fall darf das Haushaltsgerät hinter
  einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit
  umgekehrtem Türanschlag platziert werden.

  Wasserablauf
  Falls das Gerät in der Nähe eines Ablaufschlauches aufgestellt
  wird, können Sie das Kondenswasser direkt abführen, ohne
  den Wasserauffangbehälter zu verwenden. In diesem Fall
  muss der Wasserauffangbehälter nicht nach jedem
  Trockenzyklus entleert werden.
  Falls der Trockner über oder neben einer Waschmaschine
  positioniert wird, kann dieser Wasserablaug mitbenutzt
  werden. Es reicht aus, den in Abbildung A gezeigten Schlauch
  abzutrennen und an den Ablauf anzuschließen.
  Falls der Ablauf weiter entfernt ist als der Schlauch lang ist,
  können Sie zur Überbrückung einen Schlauch mit gleichem
  Durchmesser und der erforderlichen Länge kaufen und
  anschließen.
  Dazu den neuen Schlauch wie in Abbildung B angegeben an
  der Stelle des vorherigen montieren.
  ! Der Ablauf darf maximal einen Meter oberhalb des
  trocknerbodens montiert werden.
  ! Nachdem der Wäschetrockner aufgestellt wurde,
  sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt
  oder gekrümmt ist.

  52

  1

  Less than 1m

  DE

  Abb. A

  Abb. B

  Elektroanschluss
  Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, folgende
  Prüfungen ausführen:
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind.
  • Die Steckdose muss geerdet sein.
  • Die Steckdose muss der maximalen Leistungsaufnahme
  des Geräts entsprechen, die auf dem Typenschild mit den
  Betriebsdaten angegeben ist (siehe Beschreibung des
  Wäschetrockners).
  • Die Netzspannung muss den Werten entsprechen, die auf
  dem Typenschild mit den Betriebsdaten angegeben sind
  (siehe Beschreibung des Wäschetrockners).
  • Die Steckdose muss mit dem Stecker des
  Wäschetrockners kompatibel sein. Sollte dies nicht der Fall
  sein, dann lassen Sie den Netzstecker oder die Steckdose
  austauschen.
  ! Verwenden Sie keine Verlängerungen.
  ! Der Trockner kann nicht in Außenräumen aufgestellt
  werden, auch wenn diese geschützt sind. Es können große
  Gefahrensituationen entstehen, wenn dieses Haushaltsgerät
  Regen oder Gewittern ausgesetzt wird.
  ! Nach der Aufstellung des Trockners müssen das
  Stromkabel und der Stecker zugänglich bleiben.
  ! Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt
  oder gequetscht ist.
  ! Änderungen am Kabel oder am Stecker dürfen nur durch
  autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.
  ! Das Stromkabel muss regelmäßig kontrolliert und darf nur
  durch ein spezielles, für diesen Trockner vorgesehenes
  Kabel ersetzt werden, das von einem autorisierten Techniker
  angeschlossen wird (siehe Kundendienst). Neue oder
  längere Stromkabel werden von autorisierten
  Ersatzteilhändlern kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.
  ! Der Hersteller übernimmt keine Haftung, falls diese
  Vorschriften nicht eingehalten werden.
  ! Bei Fragen zur Aufstellung oder dem Anschluss ziehen
  Sie gegebenenfalls einen Elektrofachmann zu Rate.

  Allgemeine Informationen

  Reinigen Sie nach dem Aufstellen und vor der
  Inbetriebnahme des Trockners den Innenraum der Trommel,
  um eventuelle Verschmutzungen zu entfernen, die sich
  während des Transports angesammelt haben könnten. • Page 53

  Beschreibung des
  Wäschetrockners
  Merkmale

  Öffnung der Gerätetür

  Gegen die
  Gerätetür
  drücken

  Typenschild mit
  Betriebsdaten

  Wasserauffangbehälter

  DE

  Modell und
  Seriennummer

  Flusensieb

  Gitter der
  Belüftungsöffnung

  Kondensatoreinheit
  (offener Deckel)

  Griff des Kondensatordeckels
  (zum Öffnen ziehen)

  Bedienblende
  Taste

  Tasten und
  Kontrollleuchten

  Zeitgesteuertes
  Trocknen
  On/Off
  Taste

  Wählschalter
  Programme

  Zusatzfunktionen

  Taste

  Taste und
  Kontrollleuchte

  Start/Pause

  Display

  Startzeitvorwahl

  Kontrollleuchte
  Reinigung des
  Flusensiebs
  Kontrollleuchte
  Reinigung des
  Kondensators
  Kontrollleuchte Behälter
  Phasen
  entleeren

  Zeichen
  Zeitgesteuertes
  Trocknen

  Zeichen
  Startzeitvorwahl

  53 • Page 54

  DE

  Taste ON/OFF/Reset
  Mit einem normalen Druck der Taste wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet. Läuft der Wäschetrockner, dann kann er durch
  längeres Drücken von etwa 3 Sekunden ausgeschaltet und der laufende Zyklus gelöscht werden.
  Wählschalter Programme
  Zur Einstellung der Programme: drehen Sie den Schalter, bis die Anzeige auf das gewünschte Programm zeigt (siehe Start und
  Programmwahl).
  Tasten für Zusatzfunktionen
  ermöglichen es, die verfügbaren Zusatzfunktionen für das gewählte Programm zu wählen. Die Kontrollleuchten schalten sich ein, um
  anzuzeigen, dass die Zusatzfunktion gewählt wurde (siehe Programme und Zusatzprogramme).
  Taste und Kontrollleuchte START/PAUSE
  Sobald die grüne Kontrollleuchte langsam blinkt, Start/Pause drücken, um das Programm zu beginnen. Nach dem Start des
  Trockenprogramms leuchtet diese Anzeige dauerhaft. Um das Programm zu unterbrechen, erneut die Taste drücken; die
  Kontrolllampe blinkt orangefarbig.
  Um das Programm an dieser Stelle wieder fortzusetzen erneut die Taste drücken (siehe Start und Programmwahl).
  Display
  Im Abschnitt A wird die Restzeit für ”Zeitgesteuertes Trocknen” angezeigt; sollte eine “Startvorwahl” eingestellt worden sein, wird
  die Restzeit bis zum Start des ausgewählten Programms angezeigt.
  In diesem Abschnitt wird auch die Dauer des ausgewählten Programms angezeigt.
  Im Abschnitt B wird die Phase des laufenden Programms angezeigt:
  Anzeige Sonne
  Anzeige Gebläse

  : Trocknen
  : Kaltluftzyklus

  Im Abschnitt C die Wartungskontrollleuchten (Kontrollleuchte Behälter entleeren
  , siehe Kontrollleuchten.
  Kontrollleuchte Kondensator reinigen)

  , Kontrollleuchte Flusensieb reinigen

  ,

  B

  C

  A
  Kontrollleuchten
  Die Kontrollleuchten signalisieren:
  zeigt an, dass der Wasserauffangbehälter geleert werden muss.
  Die Kontrollleuchte “Behälter entleeren”
  Wenn der Behälter sich im Laufe des Programms füllt, schaltet sich die LED ein. Der Trockner startet automatisch den Kaltluftzyklus
  und die LED START/PAUSE blinkt bernsteinfarben. Um den Zyklus an der Stelle, an der er unterbrochen wurde, wieder zu starten,
  die Taste START/PAUSE drücken.
  Deshalb, den Wasserauffangbehälter immer, nach jeder Nutzung des Trockners, entleeren (siehe Wartung).
  erinnert Sie vor jedem neuen Programm daran, dass das Flusensieb unbedingt bei jeder
  Die Kontrollleuchte Flusensieb reinigen
  neuen Nutzung des Trockners gesäubert werden muss (siehe Wartung und Pflege).
  Die Kontrollleuchte Reinigung des Kondensators
  gereinigt werden muss (siehe Wartung und Pflege).

  54

  erinnert daran, dass der Kondensator unbedingt in regelmäßigen Abständen • Page 55

  Durchführung eines
  Trockenprogramms
  Wahl und Start des Programms
  DE

  1. Stecken Sie den Stecker des Wäschetrockners in die Netzsteckdose.
  2.Wählen Sie die Wäscheart aus (siehe Wäsche).
  3.Öffnen Sie die Gerätetür und vergewissern Sie sich, dass das Flusensieb sauber und korrekt positioniert ist; der
  Wasserauffangbehälter muss leer sein und sich an seiner vorgesehenen Stelle befinden (siehe Wartung).
  4.Füllen Sie das Gerät und achten Sie darauf, dass sich kein Kleidungsstück zwischen die Gerätetür und Dichtung gelangt. Schließen
  Sie die Tür.
  5. Drücken Sie die Taste ON/OFF um das Gerät zu starten.
  6.Drehen Sie den Programmwählschalter bis die Anzeige auf die gewünschte Stoffart anzeigt, nachdem Sie die Programmtabelle
  (siehe Programme und Zusatzprogramme) und die Angaben für jeden Stofftyp überprüft haben (siehe Wäsche).
  !Achtung: Falls sich nach dem Drücken der Taste START/PAUSE die Position des Programmwählschalters verändert hat, ändert
  die neue Position NICHT das gewählte Programm. Zur Änderung des Programms drücken Sie die Taste START/PAUSE, um das
  Programm anzuhalten (die Kontrollleuchte blinkt orangefarben), wählen Sie das neue Programm und die entsprechenden
  Zusatzprogramme. Drücken Sie die Taste START/PAUSE, um das neue Trockenprogramm zu starten.
  7. Zeitgesteuertes Trocknen indem Sie die entsprechende Taste drücken, bis die Trockenstufe oder die gewünschte Zeit erreicht
  wird (siehe Programme und Zusatzprogramme).
  8. Falls erwünscht, geben Sie die Vorwahlzeit und die anderen Zusatzfunktionen ein (siehe Programme und Zusatzprogramme).
  9. Falls Sie wünschen, dass der Summer das Programmende signalisiert, drücken Sie die Taste ALARM

  .

  10. Zur Inbetriebnahme drücken Sie die Taste START/PAUSE. Auf dem Display wird die geschätzte Restzeit angezeigt.
  Während des Trockenprogramms können Sie die Wäsche überprüfen und Kleidungsstücke entfernen, die bereits trocken sind,
  während die anderen weiter getrocknet werden. Nachdem Sie die Tür geschlossen haben, drücken Sie START/PAUSE, um die
  Maschine erneut in Betrieb zu setzen.
  11. Während der letzten Minuten des Trockenprogramms, vor dem Programmende, geht das Gerät in die KALTTROCKENPHASE
  über (die Stoffe werden abgekühlt); es ist wichtig, dass diese Programmphase immer beendet wird.
  12. Der Warnsummer (falls diese Option gewählt wurde) meldet Ihnen das Programmende. Auf dem Display erscheint die Anzeige
  “End“. Öffnen Sie die Tür, entnehmen Sie die Wäsche, reinigen Sie das Flusensieb und setzen Sie es wieder ein. Entleeren Sie den
  Wasserauffangbehälter nach jedem Gebrauch und setzen Sie ihn wieder ein (siehe Wartung).
  Falls Sie die Option Knitterschutz “Post-Care” gewählt haben und die Wäsche nicht sofort entfernt wird, werden die
  Kleidungsstücke - bis zu 10 Stunden oder bis die Gerätetür geöffnet wird - in regelmäßigen Abständen aufgelockert.
  13. Trennen Sie den Trockner vom Stromnetz.
  Funktion Standby
  Zur Erfüllung der neuen Richtlinien zum Energieverbrauch ist diese Waschetrockner mit einem automatischen Ausschaltsystem
  (Standby) ausgestattet, das nach 30 Minuten des Nichtgebrauchs in Funktion tritt. Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF und warten
  Sie, bis sich die Maschine wieder einschaltet.

  55 • Page 56

  Programme und
  Zusatzfunktionen
  Programmtabelle
  DE

  Programm

  Max.
  Beladungsmenge (kg)

  Kompatible Optionen

  Programmdauer

  Standard
  Baumwolle Extra Trocken

  Max.

  2

  Schranktrocken

  Max.

  3

  Baumwolle Schranktrocken

  Max.

  4

  Bügeltrocken

  Max.

  5

  Synthetik Schranktrocken

  3

  6

  Synthetik Bügelntrocken

  3

  7

  Eco Time

  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  hohe Temperatur – Zeitgesteuertes Trocknen und
  Startzeitvorwahl.

  Spezial
  2

  8

  Wolle

  1

  9

  Seide

  0,5

  10

  Jeans

  3

  11

  Techno-Stoffe

  2

  12

  Sport Intensiv

  4

  13

  Sport Light

  4

  14

  Spezial Schuhe
  Teilprogramme

  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care)
  und Startzeitvorwahl.
  Alarm.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care)
  und Startzeitvorwahl
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care)
  und Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care)
  und Startzeitvorwahl.

  – Knitterschutz (Post-Care)

  – Knitterschutz (Post-Care)
  – Knitterschutz (Post-Care)
  – Knitterschutz (Post-Care)

  Sport

  2 Paar

  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care)
  und Startzeitvorwahl.
  Alarm – Knitterschutz (Pre-Care) – Knitterschutz (Post-Care) n
  und Startzeitvorwahl.
  Alarm.

  Bügelleicht

  2,5

  Alarm.

  Auffrischen

  -

  Alarm.

  Die Programmdauer kann auf dem Display abgelesen werden.

  1

  Spezial-/Sport-/Teilprogramme
  Programm Eco Time
  Dieses Programm ist ideal zur schonenden Trocknung kleiner Wäschemengen in kurzer Zeit und optimiertem Energieverbrauch. Das
  Programm dient zur Trockung von Wäschemengen bis 2 kg in etwa 1:00 (hrs:mins), abhängig von Füllmenge, Gewebeart und
  vorheriger Schleuderleistung.
  Prüfen Sie, dass die Wäschestücke mit dem Symbol gekennzeichnet sind und wenden Sie sie vor dem Trocknen auf links.
  Programm Wolle
  Dies ist ein Programm für Kleidungsstücke, die sich für das Trocknen in der Trommel eignen und mit dem Symbol
  gekennzeichnet sind. Es kann für Füllungen bis zu 1 kg verwendet werden (etwa 3 Pullover). Wir empfehlen, die Teile vor dem
  Trocknen auf links zu ziehen. Dieses Programm braucht etwa 1:00 (hrs:mins), abhängig von Füllmenge, Gewebeart und vorheriger
  Schleuderleistung. Die mit diesem Programm getrockneten Teile können im Allgemeinen sofort getragen werden; bei einigen, etwas
  schwereren Kleidungsstücken könnten die Ränder jedoch noch leicht feucht sein. Lassen Sie diese natürlich trocknen, da ein
  weiterer Trocknungsvorgang die Teile beschädigen könnte.
  ! Im Gegensatz zu anderen Stoffen kann das Einlaufen von Wolle nicht rückgängig gemacht werden; somit nimmt das
  Kleidungsstück nicht wieder die ursprüngliche Größe und Form an.
  ! Dieses Programm eignet sich nicht für Teile aus Kunstfasern.
  Programm Seide
  Dies ist ein Programm zum Trocknen von empfindlicher Seide. Es kann für Füllmengen bis zu 0,5 kg verwendet werden.
  Dieses Programm braucht etwa 1:50 (hrs:mins), abhängig von Füllmenge, Gewebeart und vorheriger Schleuderleistung. Die mit
  diesem Programm getrockneten Teile können im Allgemeinen sofort verwendet werden; bei einigen, etwas schwereren Teilen
  könnten die Ränder jedoch noch leicht feucht sein. Versuchen Sie in diesem Fall die Wäschefüllung herauszunehmen, die Teile zu
  wenden und das Programm für kurze Zeit erneut zu starten.
  ! Nur für Teile mit Etiketten mit dem Symbol für Trommeltrocknung.
  56 • Page 57

  Programm Jeans
  Dieses Programm ist für Jeans aus Denim-Baumwolle vorgesehen. Ziehen Sie vor dem Trocknen die Vordertaschen auf links. Es
  kann für Füllungen bis zu 3 kg verwendet werden (etwa 4 Paar).
  Dieses Programm braucht etwa 1:25 (hrs:mins), abhängig von Füllmenge, Gewebeart und vorheriger Schleuderleistung. Die mit
  diesem Programm getrockneten Teile können im Allgemeinen sofort getragen werden; die Ränder und Nähte können jedoch noch
  leicht feucht sein. Versuchen Sie in diesem Fall, die Jeans auf links zu ziehen und das Programm für kurze Zeit erneut zu starten.
  ! Verwenden Sie diesen Zyklus nur für Teile aus 100% Baumwolle; mischen Sie keine hellen und dunklen Teile; verwenden Sie dieses
  Programm nicht für Teile mit Stickereien und Beiwerk (Gummieinzüge, Broschen, ...).
  Programm Techno-Stoffe
  Dieses Programm ist speziell zum Trocknen von wasserabweisenden Stoffen und Windjacken (z.B. Goretex, Polyester, Nylon). Der
  Trockenvorgang nach dem Waschen hat einen positiven Einfluss auf die Wäschestücke, da die wasserabweisende Beschichtung
  aufgefrischt wird.
  Es kann für Füllmengen bis zu 2 kg verwendet werden. Dieses Programm braucht etwa 2:00 (hrs:mins), abhängig von Füllmenge,
  Gewebeart und vorheriger Schleuderleistung.
  Programm Sport Intensive
  Dieses Programm dient zur schonenden Trocknung von Wäschestücken wie Trainingsanzüge und –hosen, die mit dem Symbol .
  gekennzeichnet sind. ideal für Kleidungsstücke, die nicht komplett trocken zu sein müssen. Es kann für Füllmengen bis zu 4 kg in
  etwa 1:20 (hrs:mins) verwendet werden, abhängig von Füllmenge, Gewebeart und vorheriger Schleuderleistung. Wir empfehlen, die
  Teile vor dem Trocknen auf links zu ziehen.
  Programm Sport Light
  Dieses Programm dient zur schonenden Trocknung von Wäschestücken wie Trainingsanzüge und –hosen, die mit dem Symbol
  gekennzeichnet sind. Ideal für Kleidungsstücke, die nicht komplett trocken zu sein müssen oder hinterher nicht gebügelt werden
  sollen. Es kann für Füllmengen bis zu 4 kg in etwa 1:10 (hrs:mins) verwendet werden, , abhängig von Füllmenge, Gewebeart und
  vorheriger Schleuderleistung. Wir empfehlen, die Teile vor dem Trocknen auf links zu ziehen.
  Programm Spezial Schuhe
  Dieses Programm dient zum Trocknen eine Schuhpaares in der Größe 37-46. Die Schuhe müssen gewaschen und bei einer
  Mindestgeschwindigkeit von 400 Umdrehungen geschleudert worden sein
  Sie müssen mit der speziellen, mitgelieferten Schuhhalterung in das Gerät gelegt werden. Trocknet man Schuhe einfach lose in der
  Trommel, wird das Gerät beschädigt. Entfernen Sie das Flusensieb aus dem vorderen Bereich des Trockners und setzen Sie hier die
  Schuhhalterung ein.
  Stecken Sie die Schuhbänder in die Schuhe und setzen Sie sie mit der Spitze nach unten und der Sohle nach vorne auf die
  Halterung.
  Die Trockenzeiten hängen von Schuhform und –typ ab. Sollten die Schuhe bei Ablauf des Programms nicht ganz trocken sein, dann
  starten Sie es erneut.
  ! Trocknen Sie keine Schuhe mit Gelfüllung oder Blinklichtern. Trockenen Sie nur Schuhe aus synthetischem Material oder Stoff. Am
  Ende des Programms nehmen Sie die Schuhhalterung heraus und setzen das Flusensieb wieder ein.
  Bügelleicht
  Ein Kurzprogramm (etwa 10 Minuten), das die Fasern der Wäschestücke auflockert, um das Bügeln zu erleichtern.
  Das Programm ist besonders für Baumwolle oder Baumwollgemisch geeignet.
  Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Trommel nicht überladen (die nachfolgenden Werte beziehen sich auf das Gewicht
  der trockenen Teile):
  Gewebe: Wäschekapazität voll nutzen
  Baumwolle und Baumwollmischung: 2,5 kg
  Kunstfasern: 2 kg
  Jeans: 2 kg
  Den Trockner sofort nach Beendigung des Programms entleeren; die Kleidungsstücke aufhängen, falten oder bügeln und in den
  Schrank legen. Falls dies nicht möglich ist, das Programm wiederholen.
  ! Bügelleicht ist kein Trockenprogramm und kann somit nicht bei noch nassen Kleidungsstücken verwendet werden.
  Die vom Programm Bügelleicht erzeugte Wirkung variiert von Stoff zu Stoff: die Eigenschaften von Stoffen wie Kunstfasern oder o
  Tencel® zeigen andere Ergebisse Ergebnisse als traditionelle Stoffe (z.B. Baumwolle).
  Auffrischen
  Kurzprogramm zur Auffrischung der Fasern und Wäscheteile durch einen Frischluftstrom. Es dauert etwa 20 Minuten.
  ! Es ist kein Trockenprogramm und kann somit nicht für nasse Kleidungsstücke verwendet werden.

  57

  DE • Page 58

  Optionen
  DE

  Diese Zusatzfunktionen werden benutzt, um das gewählte Programm auf Ihre persönlichen Erfordernisse abzustimmen.
  Zeitgesteuertes Trocknen
  Nachdem Sie ein Programm gewählt haben, drücken Sie zur Wahl der Trockenzeit die Taste zeitgesteuertes Trocknen. Bei jedem
  einzelnen Drücken auf diese Taste wird die Dauer der gewählten Trockenzeit angezeigt. Beim ersten Drücken erscheint auf dem Display
  die maximal einstellbare Zeit für den ausgewählten Zyklus. Mit jedem weiteren Drücken reduziert sich die eingestellte Zeit bis hin zu
  OFF.
  Falls die Option zeitgesteuertes Trocknen nicht verfügbar ist, ertönen drei Signaltöne.
  Die gewählte Zeit wird nach dem Start des Programms angezeigt und kann nicht mehr verändert werden, nachdem die Taste
  START/PAUSE gedrückt wurde.
  Startzeitvorwahl
  Der Start von einigen Programmen (siehe Start und Programme) kann bis zu 24 Stunden vorgewählt werden. Die entsprechende
  Taste mehrfach drücken, bis die gewünschte Startzeit erreicht ist. Bevor Sie die Startvorwahl ausführen, sich vergewissern, dass
  der Wasserauffangbehälter leer und das Flusensieb sauber ist.
  Knitterschutz (Pre-Care)
  Falls Sie Startvorwahl und diese Zusatzfunktion wählen, werden die Wäscheteile gelegentlich während der Vorwahlzeit gedreht, um
  das Entstehen von Knittern zu vermindern.
  Knitterschutz (Post-Care)
  Wird dieses Zusatzfunktion gewählt, werden die Wäscheteile gelegentlich nach Beendigung der Warm- und Kalttrockenphasen
  gedreht, um so - falls die Beladung nicht sofort bei Programmende entfernt werden kann - das Entstehen von Falten zu vermeiden.
  Während dieser Programmphase ist die Kontrollleuchte eingeschaltet.
  Hohe Temperatur
  Wenn ein zeitgesteuertes Trocknen gewählt wurde, dann kann man mit dieser Taste eine hohe Temperatur wählen und die darüber
  liegenden Kontrollleuchte schaltet sich ein. Die zeitgesteuerten Programme arbeiten sonst mit voreingestellter niedriger Temperatur.
  Alarm
  Am Ende eines Trockenzyklus ertönt ein akustisches Signal mit dem angezeigt wird, dass das Programm beendet ist und die
  Wäschestücke herausgenommen werden können.
  ! Nicht alle Zusatzfunktionen sind für alle Programme verfügbar (siehe Programme und Zusatzprogramme). Falls eine Zusatzfunktion
  nicht verfügbar ist und dennoch die Taste gedrückt wird, ertönen drei Signaltöne. Ist die Zusatzfunktion verfügbar, ertönt ein
  einzelner Signalton und die Kontrollleuchte neben der Taste leuchtet zur Bestätigung, dass die Zusatzfunktion gewählt wurde.

  Öffnung der Gerätetür
  Wird die Gerätetür bei Programmablauf geöffnet (oder die Taste START/PAUSE gedrückt), schaltet sich der Trockner aus.
  • Die Kontrollleuchte START/PAUSE blinkt orangefarben auf.
  • Während der Pause wird die Restzeit bis zum Beginn des Programms weitergezählt. Es ist notwendig, die Taste START/PAUSE
  zu drücken, um das Startvorwahlprogramm wieder aufzunehmen. Die Kontrollleuchte der “Startvorwahl” blinkt und auf dem Display
  wird die Restzeit bis zum Start des ausgewählten Programms angezeigt.
  • Es ist notwendig, die Taste START/PAUSE zu drücken, um das Programm wieder aufzunehmen. Die Anzeigenleuchten zeigen
  den Programmablauf an und die Kontrollleuchte START/PAUSE blinkt nicht sondern leuchtet grün.
  • Während der Trocknungsphase Knitterschutz Post-Care wird das Programm beendet. Durch Drücken der Taste START/PAUSE
  wird ein neues Programm von Anfang an gestartet.
  • Durch Drehen des Programmwählschalters wird ein neues Programm gewählt und die Kontrollleuchte START/PAUSE blinkt grün.
  Es ist beispielsweise möglich das Programm Kalttrocknung zu wählen, um die Kleidungsstücke abzukühlen.
  Drücken Sie die Taste START/PAUSE, um das neue Trockenprogramm zu starten.
  Hinweis: Bei Stromausfall die Stromzufuhr ausschalten oder den Stecker abziehen. Sobald die Stromversorgung wieder
  hergestellt ist, die Taste START/PAUSE drücken; das Programm wird daraufhin wiederaufgenommen.

  58 • Page 59

  Wäsche
  Unterteilung der Wäsche
  • Kontrollieren Sie die auf den Etiketten der verschiedenen
  Wäscheteile angeführten Symbole, um sicherzustellen,
  dass die Teile für einen Trommeltrockner geeignet sind.
  • Die Wäsche nach Art der Stoffe unterteilen.
  • Entleeren Sie alle Taschen und kontrollieren Sie die Knöpfe.
  • Schließen Sie Reißverschlüsse und Haken und ziehen Sie
  Gürtel und Schnürriemen zu, ohne sie jedoch zu straffen.
  • Wringen sie die Wäscheteile aus, um die größtmögliche
  Menge Wasser zu entfernen.
  ! Beladen Sie den Wäschetrockner nicht mit Teilen, die völlig
  voller Wasser sind.
  Maximale Lademengen
  Die Trommel nicht über das maximale Fassungsvermögen
  füllen.
  Die folgenden Werte beziehen sich auf das Gewicht der
  trockenen Kleidungsstücke:
  Naturfasern: max. 8 kg
  Kunstfasern: max. 3 kg
  ! Um die Leistungsfähigkeit des Wäschetrockners nicht zu
  beeinträchtigen, nicht überladen.
  Typische Beladung
  Hinweis: 1 kg = 1000 g

  Programme für die Kalttrocknung vorgesehen sind, während
  derer der Trockner die Wäsche nicht trocknet.

  Etiketten mit Pflegehinweisen
  Kontrollieren Sie die Etiketten der Kleidungsstücke,
  besonders wenn Sie diese zum ersten Mal in den
  Wäschetrockner geben. Nachfolgend führen wir die
  gebräuchlichsten Symbole an:
  Kann im Wäschetrockner getrocknet werden.
  Nicht im Wäschetrockner trockenbar.
  Bei hoher Temperatur trocknen.
  Bei niedriger Temperatur trocknen.
  Wäschestücke, die sich nicht für die Trommeltrocknung
  eignen:
  • Kleidungsstücke, die Teile aus Gummi oder ähnlichen
  Materialien enthalten oder mit Kunststoff beschichtet sind
  (Kopfkissen, Kissen oder Anoraks aus PVC); ferner alle
  Arten von brennbaren Gegenständen und solche, die
  entzündliche Stoffe enthalten (mit Haarspray belastete
  Hand- oder Frotteetücher).

  Wäschestücke
  Bluse

  Baumwolle
  Anderes

  Kleid

  Baumwolle
  Anderes

  150
  100
  500
  350

  700 g

  Jeans

  1.000 g

  10 Windeln
  Oberhemd

  g
  g
  g
  g

  300 g
  200 g

  Baumwolle
  Anderes

  T-Shirt

  125 g

  • Glasfaser (einige Gardinenarten).
  • Kleidungsstücke, die bereits chemisch gereinigt wurden.
  • Mit dem Code ITLC („Besondere Wäscheteile“)
  , die mit speziellen
  gekennzeichnete Kleidungsstücke
  Produkten zur häuslichen Reinigung gesäubert werden
  können. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen.
  • Großvolumige Teile (Federbetten, Schlafsäcke,
  Kopfkissen, Kissen sowie große Tages- oder
  Steppdecken), die während des Trocknen an Volumen
  zunehmen und die Luftzirkulation im Geräteinnern
  behindern.

  Heim- und Haustextilien
  Bettbezüge
  (Doppelbett)

  Baumwolle
  Anderes

  1.500 g
  1.000 g

  Große Tischdecke

  700 g

  Kleine Tischdecke

  250 g

  Platzdeckchen, Sets

  100 g

  Badetuch

  700 g

  Handtuch

  350 g

  Betttuch (Doppelbett)

  500 g

  Betttuch (Einzelbett)

  350 g

  Falls Teile aus synthetischem Gewebe und Baumwolle
  untereinander gemischt werden, könnten letztere bei
  Beendigung des Trockenzyklus noch feucht sein. In diesem
  Fall ist es ausreichend, einen weiteren kurzen Trockenzyklus
  zu starten.
  Hinweis: Beim Einstellen der Trockendauer muss
  berücksichtigt werden, dass die letzten 10 Minuten der
  59

  DE • Page 60

  Besondere Wäscheteile
  DE

  Decken und Tagesdecken: Teile aus Kunstfaser (Acilian,
  Courtelle, Orion, Dralon) müssen mit besonderer
  Aufmerksamkeit bei niedriger Temperatur getrocknet
  werden. Keine langen Trockenzeiten einstellen.
  Teile mit Falten oder Plissees: Lesen Sie die vom
  Hersteller gelieferten Trockenhinweise.
  Gestärkte Teile: Diese Kleidungsstücke nicht mit anderen,
  nicht gestärkten Teilen trocknen. Entfernen Sie den größten
  Anteil der Stärkelösung, bevor Sie die Teile in den
  Wäschetrockner geben. Nicht übermäßig trocknen: die
  Stärke wird zu feinem Staub und macht die Kleidungsstücke
  weich, wodurch sie ihren ursprünglichen Zweck einbüßt.

  Trockenzeiten
  Die angegebenen Zeiten sind lediglich Richtwerte und
  können auf der Basis folgender Faktoren variieren:
  • In den Kleidungsstücken nach dem Schleudern
  verbliebene Wassermenge: Handtücher und Feinwäsche
  nehmen viel Wasser auf.
  • Stoffe: Teile aus dem gleichen Stoff, aber mit
  verschiedener Stärke können unterschiedliche
  Trockenzeiten benötigen.

  • Waschmenge: einzelne Teile und kleine Füllmengen können
  mehr Zeit zum Trocknen benötigen.
  • Trocknen: Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen,
  können aus dem Gerät genommen werden, wenn sie noch
  etwas feucht sind. Teile, die vollkommen trocken sein
  müssen, können hingegen länger im Trockner bleiben.
  • Eingestellte Temperatur.
  • Raumtemperatur: je niedriger die Temperatur des Raums
  ist, indem sich der Wäschetrockner befindet, umso mehr
  Zeit wird zum Trocknen der Kleidungsstücke benötigt.
  • Volumen: Großvolumige Teile erfordern eine besondere
  Behandlung während des Trockenvorgangs. Wir
  empfehlen, diese Teile herauszunehmen, zu schütteln und
  erneut in den Wäschetrockner zu geben: dieser Vorgang
  muss mehrmals während des Trockenzyklus wiederholt
  werden.
  ! Die Teile nicht übermäßig trocknen.
  Alle Stoffe enthalten natürliche Feuchtigkeit, die dazu dient,
  sie weich und luftig zu erhalten.
  Die folgenden Trockenzeiten beziehen sich auf die
  automatischen Programme mit der Option
  „Schranktrocken“.
  Es werden auch die Einstellungen für zeitgesteuerte
  Trocknungen angegeben, damit Sie besser die
  geeignetesten Zeitoptionen wählen können.
  Die Gewichte beziehen sich auf die trockenen Wäscheteile.

  Trockenzeiten
  Baumwolle
  Hohe Temperatur
  Trockenzeiten nach Waschvorgängen bei 800-1000 U/min
  Halbe
  Füllmenge
  1 kg
  2 kg
  3 kg
  4 kg
  5 kg
  6 kg
  0:30-0:50
  0:50-1:10 1:10-1:20
  1:20 -1:40 1:40-2:00 2:00-2:20

  Volle
  Füllung
  8 kg
  2:30-2:50

  7 kg
  Automatikbetrieb
  2:20-2:40
  (hrs:mins)
  Zeitgesteuert
  0:30 oder 1:00 oder 1:00 oder
  1:30 oder 1:30 oder 2:20 oder
  2:20 oder
  2:20 oder
  (hrs:mins)
  1:00
  1:30
  1:30
  2:00
  2:00
  2:40
  2:40
  3:00
  Kunstfasern
  Niedriger Temperatur
  Trockenzeiten nach Waschgängen bei geringeren Geschwindigkeiten
  Halbe Füllmenge
  Volle Füllung
  1 kg
  2 kg
  3 kg
  Automatikbetrieb
  0:30 - 0:40
  0:50 - 0:50
  0:50 - 1:10
  (hrs:mins)
  Zeitgesteuert
  0:30 oder 1:00
  0:30 oder 1:00
  1:00 oder 1:30
  (hrs:mins)
  Feinwäsche
  Niedriger Temperatur
  Trockenzeiten nach Waschgängen bei geringeren Geschwindigkeiten
  Halbe Füllmenge
  Volle Füllung
  1 kg
  2 kg
  Automatikbetrieb
  0:40 - 1:20
  1:20 - 2:20
  (hrs:mins)
  Zeitgesteuert
  0:30 oder 1:00 oder 1:30
  1:00 oder 1:30 oder 2:00
  (hrs:mins)

  60 • Page 61

  Hinweise und
  Empfehlungen
  ! Dieses Haushaltsgerät wurde unter Beachtung der
  internationalen Sicherheitsnormen geplant und hergestellt. Die
  nachfolgenden Hinweise werden aus Sicherheitsgründen
  bekanntgegeben und sind aufmerksam zu beachten.

  Allgemeine Sicherheit
  • Die Endphase eines Trockenzyklus erfolgt ohne Hitze
  (Abkühlzyklus). Das sichert eine Temperatur zu, die die
  Wäsche nicht beschädigt.
  • Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
  (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen,
  geistigen oder sensorialen Fähigkeiten oder ohne
  ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn,
  sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche
  Person beaufsichtigt und eingewiesen.
  • Dieser Trockner wurde nur zum häuslichen Gebrauch und
  nicht für gewerbliche Zwecke geplant.
  • Berühren Sie das Gerät nicht barfuss oder mit nassen Händen
  oder Füßen.
  • Trennen Sie das Haushaltsgerät vom Stromnetz, indem Sie
  den Stecker und nicht das Kabel ziehen.
  • Lassen Sie keine Kinder in Reichweite des Geräts, wenn
  dieses in Betrieb ist. Schalten Sie den Wäschetrockner nach
  dem Gebrauch aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz ab.
  Halten Sie die Gerätetür geschlossen, um zu vermeiden, dass
  Kinder sie zum Spielen benutzen können.
  • Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
  sie nicht mit dem Wäschetrockner spielen.
  • Das Haushaltsgerät muss ordnungsgemäß aufgestellt werden und
  über eine angemessene Lüftung verfügen. Die Belüftungsöffnung
  auf der Vorderseite des Wäschetrockners und die Luftabzüge auf
  der Rückseite dürfen nicht verstopft sein (siehe Aufstellung).
  • Benutzen Sie den Wäschetrockner nie auf einem
  Teppichboden, dessen Florhöhe die Luftzufuhr über die
  Unterseite des Geräts verhindert.
  • Prüfen Sie, dass der Trockner leer ist, bevor Sie ihn füllen.

  Die Rückseite des Wäschetrockners kann sehr warm
  werden:
  berühren Sie sie nie, wenn sich das Gerät in Betrieb
  befindet.
  • Benutzen Sie den Wäschetrockner nicht, wenn das
  Flusensieb, der Wasserauffangbehälter und der Kondensator
  nicht korrekt positioniert sind (siehe Wartung).
  • Benutzen Sie keine flüssigen Weichmacher für Stoffe im
  Trockner; fügen Sie diese beim letzten Spülgang in der
  Waschmaschine zu.
  • Überladen Sie den Trockner nicht (siehe Wäsche, maximale
  Füllmenge).
  • Geben Sie keine völlig nassen Kleidungsstücke in das Gerät.
  • Den Trockner ausschließlich mit Kleidungsstücken füllen, die
  mit Wasser und Waschmittel gewaschen, gespült und
  geschleudert wurden. Das Trocknen von Teilen, die NICHT
  mit Wasser gewaschen wurden, verursacht Brandgefahr.
  • Befolgen Sie aufmerksam alle auf den Etiketten der
  Kleidungsstücke angegebenen Hinweise zum Waschen der
  Teile (siehe Wäsche).
  • Füllen Sie keine Teile in das Gerät, die mit chemischen
  Produkten behandelt wurden.
  • Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die mit entzündlichen
  Stoffen verschmutzt sind (Küchenöl, Nagellackentferner,
  Alkohol, Petroleum, Kerosin, Substanzen zum Entfernen von
  Flecken, Terpentin, Wachse, Stoffe zum Entfernen von
  Haarwachs- und lack), sofern sie nicht mit warmem Wasser
  und einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen
  wurden.
  • Trocken Sie nicht Gummi, Artikel und Kleidungsstücke mit
  Gummirückseite, Kissen mit Schaumgummifüllung,
  Latexschaum, Gummi, Kunststoff, Duschhauben, wasserfeste
  Stoffe, über Windeln zu tragende Unterhosen, Überzüge,
  Polyethylen und Papier.

  • Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, besonders
  Feuerzeuge (Explosionsgefahr).
  • Geben Sie keine besonders großvolumigen Teile in den Trockner.
  • Trocknen Sie keine Kunstfasern bei hohen Temperaturen.
  • Vervollständigen Sie jedes Programm mit der jeweiligen
  Kalttrockenphase.
  • Schalten Sie den Wäschetrockner nicht aus, wenn er noch
  warme Kleidungsstücke enthält.
  • Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch (siehe
  Wartung).
  • Entleeren Sie den Wasserauffangbehälter nach jedem
  Gebrauch (siehe Wartung).
  • Reinigen Sie regelmäßig die Kondensatoreinheit (siehe
  Wartung).
  • Vermeiden Sie die Ansammlung von Flusen im Trockner.
  • Steigen Sie nicht auf die obere Platte des Wäschetrockners,
  da das Gerät beschädigt werden könnte.
  • Beachten Sie immer die Vorschriften und die elektrischen
  Eigenschaften des Geräts (siehe Aufstellung).
  • Kaufen Sie immer Originalersatzteile und -zubehör (siehe
  Kundendienst).
  ! ACHTUNG: Schalten Sie den Trockner nie vor Beendigung des
  Trockenzyklus aus, es sei denn, die Teile werden schnell entfernt
  und aufgehängt, sodass sich die Wärme verteilen kann.

  Informationen zu Recycling und
  Entsorgung

  Im Rahmen unseres beständigen Einsatzes zum Umweltschutz
  verwenden wir recycelte Qualitätskomponenten, um die Kosten
  für den Kunden zu reduzieren und die Materialverschwendung
  auf ein Minimum zu reduzieren.
  • Entsorgung des Verpackungsmaterials: befolgen Sie die
  örtlichen Vorschriften, um das Recycling der Verpackung zu
  ermöglichen.
  • Um die Unfallgefahr für Kinder zu reduzieren, die Gerätetür
  und den Stecker entfernen, anschließend das Stromkabel
  direkt am Gerät abschneiden. Entsorgen Sie diese Teile
  getrennt, um sicherzustellen, dass das Haushaltsgerät nicht
  mehr an eine Steckdose angeschlossen werden kann.

  Entsorgung von Elektro- und ElektronikAltgeräten

  Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und
  Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass
  Hauhaltsgeräte nicht mit dem normalen Müll zu
  entsorgen sind. Altgeräte sind zwecks Optimierung der
  Rückgewinnungs- und Recyclingrate der
  Gerätematerialien einer gesonderten Sammelstelle zuzuführen,
  um Schäden für die Gesundheit und die Umwelt zu verhüten.
  Das durchgestrichene Abfalleimersymbol, das sich auf allen
  Produkten befindet, weist darauf hin, dass eine getrennte
  Entsorgung vorgeschrieben ist.
  Für weitere Informationen hinsichtlich der ordnungsgemäßen
  Entsorgung von Haushaltsgeräten wenden Sie sich bitte an Ihren
  Händler oder an die zuständige kommunale Stelle.

  Energiesparender Betrieb und
  Umweltschutz

  • Bevor Sie die Teile trocknen, diese auswringen, um soviel
  Wasser wie möglich zu entfernen (falls Sie zuvor die
  Waschmaschine benutzen, einen Schleuderzyklus wählen).
  Auf diese Weise wird Energie während des Trocknens
  eingespart.
  • Wird der Wäschetrockner immer mit voller Wäschefüllung
  benutzt, wird ebenso Energie eingespart: einzelne Teile und
  kleine Füllmengen benötigen mehr Zeit zum Trocknen.
  • Reinigen Sie das Flusensieb am Ende eines jeden
  Trockenzyklus, um die mit dem Energieverbrauch
  verbundenen Kosten gering zu halten (siehe Wartung).

  61

  DE • Page 62

  Wartung und Pflege
  Abschalten vom Stromnetz
  DE

  Belag hat keine Auswirkungen auf die Leistungen des
  Wäschetrockners.

  ! Trennen Sie den Wäschetrockner von der
  Stromversorgung, wenn er nicht in Betrieb ist sowie
  während Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

  Entleeren des Wasserauffangbehälters
  nach jedem Trockenzyklus

  Reinigung des Flusensiebs nach
  jedem Trockenzyklus

  Das Flusensieb ist ein äußerst wichtiger Bestandteil des
  Trockners: seine Aufgabe besteht darin, Flocken und Flusen,
  die während des Trocknens entstehen, aufzusammeln.
  Bei Beendigung des Trockenvorgangs das Flusensieb immer
  unter fließendem Wasser spülen oder es mit dem
  Staubsauger reinigen. Falls das Flusensieb verstopft, wird der
  Luftstrom im Trockner stark beeinträchtigt: die Trockenzeiten
  verlängern sich und es wird mehr Energie verbraucht.
  Außerdem kann der Wäschetrockner beschädigt werden.
  Das Flusensieb befindet sich vor der Dichtung des Trockners
  (siehe Abbildung)
  Entfernung des Flusensiebs:
  1. Ziehen Sie den
  Kunststoffgriff des
  Flusensiebs nach oben (siehe
  Abbildung).
  2. Reinigen Sie das Sieb von
  Flusen und setzen Sie es
  wieder ordnungsgemäß ein.
  Vergewissern Sie sich, dass
  das Sieb flächenbündig mit
  der Dichtung des Trockners
  eingefügt wird.
  ! Benutzen Sie den Trockner nicht, bevor Sie nicht das
  Flusensieb wieder in die Aufnahme gesteckt haben.

  Prüfung der Trommel nach jedem
  Trockenzyklus

  Drehen Sie die Trommel per Hand, um kleine Teile wie
  Taschentücher zu entfernen, die im Trockner geblieben sein
  könnten.

  Reinigung der Trommel

  ! Zur Reinigung der Trommel keine Scheuermittel, Stahlwolle
  oder Reinigungsmittel für Edelstahl verwenden.
  Es könnte sich ein farbiger Belag auf der Edelstahltrommel
  bilden, verursacht durch eine Kombination von Wasser und
  Reinigungsstoffen wie Wäscheweichmacher. Dieser farbige

  Wasserauffangbehälter

  Nehmen Sie den Behälter aus dem Trockner und entleeren
  Sie ihn in einem Waschbecken oder einem anderen
  geeigneten Wasserabfluss; diesen anschließend wieder
  korrekt einsetzen.
  Prüfen Sie immer den Wasserauffangbehälter und entleeren
  Sie diesen, bevor Sie ein neues Trockenprogramm starten.

  Reinigung der Kondensatoreinheit

  • Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen (jeden Monat)
  die Kondensatoreinheit und reinigen Sie eventuelle
  Flusenansammlungen auf den Platten; dazu den hinteren
  Teil des Kondensators unter dem Hahn mit kaltem
  Wasser abspülen.
  Entfernung des Kondensators:
  1. Den Trockner vom Stromnetz trennen und die Gerätetür
  öffnen.
  2. Öffnen Sie den Kondensatordeckel (siehe Abbildung),
  lösen Sie die drei Haltevorrichtungen, indem Sie sie um
  90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und entnehmen Sie
  den Kondensator, indem Sie ihn am Griff ziehen.
  3. Die Oberflächen der Dichtungen säubern und die
  Kondensatoreinheit mit nach oben zeigenden Pfeilen
  wieder einsetzen; vergewissern Sie sich dabei, dass die
  Haltevorrichtungen gut befestigt wurden.

  Reinigung des Wäschetrockners

  • Die äußeren Metall- und Kunststoffteile sowie die
  Gummiteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt
  werden.
  • Periodisch (alle 6 Monate) mit dem Staubsauger das
  Gitter der Belüftungsöffnung auf der Vorderseite und die
  Luftabzüge auf der Rückseite reinigen, um eventuelle
  Flusen-, Flocken- und Staubansammlungen zu entfernen.
  Außerdem Flusenansammlungen auf der Vorderseite des
  Kondensators und den Flächen des Flusensiebs entfernen;
  dazu gelegentlich den Staubsauger benutzen.
  ! Vermeiden Sie den Einsatz von Löse- und Scheuermitteln.
  ! Im Trockner werden Bauteile verwendet, die keine
  Schmierung benötigen.
  ! Lassen Sie den Trockner regelmäßig von autorisierten
  Technikern überprüfen, um die Sicherheit der elektrischen und
  mechanischen Teile zu gewährleisten (siehe Kundendienst).
  Hahn

  Flusensieb
  Hinten

  Kondensatoreinheit

  Belüftungsöffnung
  Kondensatoreinheit
  Haltevorrichtungen

  62

  Vorne
  Griff

  Kondensatordeckel • Page 63

  Fehlersuche
  Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Wäschetrockner nicht vorschriftsmäßig arbeitet, dann konsultieren Sie bitte die nachfolgende
  Tabelle, bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum (siehe Kundendienst) wenden.

  Störung:

  Mögliche Ursachen / Abhilfen:

  Der Wäschetrockner setzt sich nicht
  in Betrieb.

  • Der Netzstecker steckt nicht fest genug in der Steckdose, um den Kontakt herzustellen.
  • Es besteht ein Stromausfall.
  • Die Sicherung ist durchgebrannt. Versuchen Sie, ein anderes Haushaltsgerät an die
  gleiche Steckdose anzuschließen.
  • Versuchen Sie, falls Sie eine Verlängerung benutzen, den Stecker des Wäschetrockners
  direkt in die Steckdose zu stecken.
  • Die Gerätetür wurde nicht korrekt geschlossen.
  • Das Programm wurde nicht korrekt eingestellt (siehe Durchführung eines Trockenprogramms).
  • Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrückt (siehe Durchführung eines
  Trockenprogramms).

  Der Trockenzyklus startet nicht.

  • Es wurde eine Startvorwahl eingegeben (siehe Programme und Zusatzprogramme).
  • Es wurde die Taste START/PAUSE gedrückt; vor dem effektiven Start des Trockners
  muss jedoch eine kurze Verzögerung abgewartet werden. Warten Sie den Anfang des
  Trockenzyklus ab und drücken Sie nicht erneut die Taste START/PAUSE: im gegenteiligen
  Fall geht der Trockner in den Pause- Modus über und startet den Trockenvorgang nicht.

  Die Trockenzeiten sind lang.

  • Das Flusensieb wurde nicht gereinigt (siehe Wartung).
  • Muss der Wasserauffangbehälter entleert werden? Die Kontrollleuchte blinkt auf und zeigt
  die Nachricht “H2O” an (siehe Wartung).
  • Der Kondensator muss gereinigt werden (siehe Wartung).
  • Die eingestellte Temperatur eignet sich nicht für den zu trocknenden Stofftyp (siehe
  Programme und Zusatzprogramme).
  • Es wurde nicht die korrekte Trockenzeit für diese Füllmenge gewählt (siehe Wäsche).
  • Das Gitter der Belüftungsöffnung oder der Luftabzüge auf der Rückseite sind verstopft
  (siehe Aufstellung, Wartung).
  • Die Kleidungsstücke sind zu nass (siehe Wäsche).
  • Der Trockner wurde überfüllt (siehe Wäsche).

  Die Kontrollleuchte “Behälter
  entleeren” blinkt auf, aber der
  Trockner ist erst seit kurzer Zeit in
  Betrieb.

  • Der Wasseraufffangbehälter wurde wahrscheinlich nicht vor dem Programmstart geleert.
  Warten Sie nicht das Signal zur Wasserentleerung ab, sondern kontrollieren Sie immer den
  Behälter und entleeren Sie ihn, bevor Sie ein neues Trockenprogramm starten (siehe
  Beschreibung des Wäschetrockners).

  Die Kontrollleuchte “Behälter
  entleeren” ist eingeschaltet, aber der
  Wasserauffangbehälter ist nicht voll.

  • Dies ist normal: Die Kontrolllampe „Behälter entleeren“ blinkt auf und teilt Ihnen mit, dass
  der Behälter voll ist. Ist die Kontrollleuchte eingeschaltet, blinkt aber nicht auf, erinnert sie
  Sie daran, den Wasserauffangbehälter zu entleeren (siehe Beschreibung des
  Wäschetrockners).

  Bei Programmende sind die
  Kleidungsstücke feuchter als
  erwartet.

  ! Aus Sicherheitsgründen haben die Programme des Trockners eine maximale Dauer von 4
  Stunden. Falls ein Automatikprogramm nicht die verlangte Feuchtigkeit in diesem Intervall
  ermitteln konnte, beendet der Trockner das Programm und schaltet sich aus. Prüfen Sie
  die oben angegebenen Punkte und wiederholen Sie das Programm; falls die
  Kleidungsstücke noch feucht sind, den Kundendienst kontaktieren (siehe Kundendienst).

  Auf dem Display wird der Code F,
  gefolgt von einer oder zwei Zahlen,
  angezeigt und die Kontrollleuchten
  Zusatzfunktionen und Pause blinken
  auf.

  • Falls auf dem Display F10 oder F15 angezeigt wird, das Gerät ausschalten, den Netzstecker
  herausziehen und das Flusensieb und den Kondensator reinigen (siehe Wartung).
  Anschließend den Stecker wieder einstecken, das Gerät einschalten und ein anderes
  Programm starten. Falls weiterhin F10 oder F15 angezeigt werden, den Kundendienst
  kontaktieren (siehe Kundendienst). Falls andere Nummern angezeigt werden, den Code
  aufschreiben und den Kundendienst kontaktieren (siehe Kundendienst).

  Auf dem Display wird kurz “dOn” (alle
  6 Sekunden) eingeblendet.

  • Der Trockner befindet sich im Modus „Demo“. Drücken Sie die Tasten ON/OFF und
  START/PAUSEfür 3 Sekunden. Auf dem Display wird 3 Sekunden “dOn” angezeigt,
  anschließend nimmt der Trockner wieder seinen normalen Betrieb auf.

  Die Restzeit ändert sich während des
  Trocknens.

  • Die Restzeit wird während des Trockenzyklus konstant überwacht und variiert, um Ihnen
  einen möglichst genauen Schätzwert zu liefern. Die angezeigte Restzeit kann während
  des Trockenzyklus zunehmen; dies ist als normal anzusehen.

  Der Trockner erzeugt im Verlauf der
  ersten Betriebsminuten Geräusche.

  • Dies ist normal, vor allem, wenn der Trockner für eine gewisse Zeit nicht verwendet wurde.
  Sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, wenn die Geräusche während des
  gesamten Zyklus auftreten.

  63

  DE • Page 64

  Kundendienst
  195090589.00
  01/2011

  DE

  Bevor Sie den Kundendienst anfordern:

  Ersatzteile

  • Ziehen Sie bitte die Tabelle Fehlersuche zu Rate, um zu
  sehen, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie
  selbst beheben kön´nen (siehe Fehlersuche).
  • Ist dies nicht der Fall, dann schalten Sie das Gerät ab
  und wenden Sie sich an das nächstgelegene
  Kundendienstzentrum.

  Bei Ihrem Wäschetrockner handelt es sich um ein
  komplexes Gerät. Eigenhändig oder durch unqualifiziertes
  Personal durchgeführte Reparaturen kann die Sicherheit
  von Personen gefährden, das Gerät beschädigen und den
  Verlust sämtlicher Ansprüche auf Ersatzteilgarantie
  bewirken.
  Wenden Sie sich demnach im Falle etwaiger
  Betriebsstörungen bitte stets an einen autorisierten
  Techniker. Die Ersatzteile wurden ausschließlich für dieses
  Elektrogerät hergestellt und eignen sich demnach nicht für
  andere Zwecke.

  Geben Sie hierbei folgende Daten an:
  • Name, Adresse und Postleitzahl;
  • Telefonnummer;
  • Art der Störung;
  • das Kaufdatum;
  • das Gerätemodell (Mod.);
  • die Seriennummer (S/N) des Wäschetrockners.
  Entnehmen Sie diese Daten bitte dem hinter der Gerätetür
  angebrachten Typenschild.

  Vergleichsprogramme
  • Programme, die für Vergleichsteste nach der Prüfnorm EN61121 empfohlen werden.

  Programm (EN61121)

  Zu wählendes Programm

  Füllmenge

  Trocknen Baumwolle

  Baumwolle Schranktrocken

  8 kg

  Baumwolle Trocknen Bügeln

  Baumwolle Bügeln

  8 kg

  Pflegeleichter Stoff

  Kunstfasern Schranktrocken

  3 kg

  ! Hinweis: dies ist keine vollständige Liste der Programmoptionen (siehe Start und Programme).

  Dieses Haushaltsgerät stimmt mit den folgenden EWG-Richtlinien überein:
  - 2006/95/EWG (Niederspannungsrichtlinie);
  - 89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit).

  64


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Indesit IDCE G45 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Indesit IDCE G45 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info