Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/80
Nächste Seite
READ THESE INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP
THEM FOR FUTURE REFERENCE.
IT MANUALE ISTRUZIONI
EN INSTRUCTION MANUAL
FR MANUEL D’INSTRUCTIONS
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
RU РУКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИЯМИ
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
TR KULLANMA KILAVUZU
US version
US INSTRUCTION MANUAL
FR MANUEL D’INSTRUCTIONS
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
Telaio Balestrino & Culla Classica
Balestrino chassis & Classica carrycot
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Telaio Balestrino & Culla ClassicaBalestrino chassis & Classica carrycotITMANUALE ISTRUZIONIROMANUAL DE INSTRUCIUNIENINSTRUCTION MANUALTRKULLANMA KILAVUZUFRMANUEL DINSTRUCTIONSDEBEDIENUNGSANLEITUNGUSINSTRUCTION MANUALESMANUAL DE INSTRUCCIONESFRMANUEL DINSTRUCTIONSRU� �ESMANUAL DE INSTRUCCIONESPLINSTRUKCJA OBSUGIUS versionREADTHESEINSTRUCTIONSCAREFULLY BEFORE USE AND KEEPTHEM FOR FUTURE REFERENCE.
 • Page 2

 • Page 3

  Telaio Balestrino & Culla ClassicaBalestrino chassis & Classica carrycotITALIANO14ENGLISH18FRANAIS22DEUTSCH27ESPAOL31�36POLSKI41ROMN45TRKE50US versionUS ENGLISH56FRANAIS62ESPAOL693
 • Page 4

  1A2AA3A1A4A5B4B1CBB3DB22A6A13A2A7A64
 • Page 5

  4A95YES!NO!6YES!NO!78A3A105
 • Page 6

  9A13A3A11A1210A12A31112A413A16A15A14A46
 • Page 7

  14A15A41516A5A17A1117A141819A10A10STOP!GO!7
 • Page 8

  20OPENA1821B5A19B5A192223CLOSEDA1824OPENA18B58
 • Page 9

  25B1B626B627B228B7B1B89
 • Page 10

  2930B8B7B831B43233B10B310
 • Page 11

  34A2A2035A936A7A2037A16A15A411
 • Page 12

  38A1039A13A12A340A64112AA18OPEN
 • Page 13

  42CA18CLOSEDC1A194344C4546D113
 • Page 14

  ITAVVERTENZELEGGERE ATTENTAMENTELE ISTRUZIONI PRIMADELLUSO E CONSERVARLEPERRIFERIMENTIFUTURI. LA SICUREZZA DELVOSTRO BAMBINO PU VENIRECOMPROMESSA SE NON SEGUITEATTENTAMENTEQUESTEISTRUZIONI.LA SICUREZZA DEL BAMBINO VOSTRA RESPONSABILIT.ATTENZIONE! MAI LASCIARE ILBAMBINOINCUSTODITO:PUESSERE PERICOLOSO. PORRE LAMASSIMA ATTENZIONE QUANDO SIUTILIZZA IL PRODOTTO.t 2VFTUPQSPEPUUPBEBUUPQFSCBNCJOJ EBMMBOBTDJUBFOPB,HTFTJVUJMJ[[BMB$6--" EBMMBOBTDJUBFOPB,HRVBOEPTJVUJMJ[[BMB4&%65" EBMMB OBTDJUB F OP B LH RVBOEP TJ VUJMJ[[B JM4&((*0-*/0"650 HSVQQP t $POCBNCJOJOFPOBUJ QSJWJMFHJBSFMJNQJFHPEFMMBDVMMBFPEFMMBTFEVUBOFMMBQPTJ[JPOFQJSFDMJOBUBt *M UFMBJP #BMFTUSJOP JNQJFHBCJMF FTDMVTJWBNFOUF DPO MBDVMMB $MBTTJDB JNQJFHBCJMF BODIF DPO JM TFHHJPMJOP BVUP)VHHZ .VMUJY F DPO JM 3JQPSUP *OHMFTJOB VUJMJ[[BOEP HMJTQFDJDJ BEBUUBUPSJ JO EPUB[JPOF DPO JM UFMBJP *O DBTP EJEVCCJP DPOTVMUBSF JM TJUP XXXJOHMFTJOBDPN P SJWPMHFSTJBM 3JWFOEJUPSF "VUPSJ[[BUP P BM 4FSWJ[JP "TTJUFO[B $MJFOUJ*OHMFTJOBt 1SJNBEJVUJMJ[[BSFJM3JQPSUPFJM4FHHJPMJOPBVUP*OHMFTJOBDPO JM UFMBJP #BMFTUSJOP MFHHFSF BUUFOUBNFOUF MF SFMBUJWFJTUSV[JPOJt /0/ -"4$*"3& ."* *- #".#*/0*/$6450%*50t 13*."%&--640"44*$63"34*$)&TUTTI I MECCANISMI DI BLOCCAGGIOSIANOCORRETTAMENTE"(("/$*"5*t 1&3&7*5"3&-&4*0/*0*/53"110-".&/50 %&--& %*5" ASSICURARSI CHE IL VOSTROBAMBINO SIA A DEBITA DISTANZA%63"/5& -& 01&3";*0/* %*14"1&3563" & $)*6463" %&-130%0550t /0/ -"4$*"3& $)& *- 704530#".#*/0 (*0$)* $0/ 26&450130%0550t 26&450130%0550/0/"%"5501&3$033&3&01"55*/"3&t 7&3*'*$"3& $)& -" $6--" 0*- 3*10350 0 *- 4&((*0-*/0AUTOSIANOCORRETTAMENTE"(("/$*"5*13*."%&--640CULLAt 26&450 130%0550 "%"55040-".&/5& 1&3 #".#*/* $)& /0/RIESCONO A RIMANERE SEDUTI"650/0.".&/5&t 65*-*;;"3& 40-5"/50 46 6/"461&3'*$*&03*;;0/5"-& 45"#*-&&"4$*655"t /0/ 1&3.&55&3& "% "-53*BAMBINI DI GIOCARE INCUSTODITI/&--&7*$*/"/;&%&--"$6--"t /0/65*-*;;"3&4&-"$6--" 13&4&/5" 1"35* 3055& %"//&((*"5&0."/$"/5*t -" $6--" "%"55" 1&3 #".#*/*$)& /0/ 10440/0 3*."/&3&4&%65* "650/0.".&/5& (*3"34*& $)& /0/ 10440/0 40--&7"34*46--& ."/* 0 46--& (*/0$$)*"1&40."44*.0%&-#".#*/0,(t /PO VUJMJ[[BSF VMUFSJPSJ NBUFSBTTJOJ TPQSB B RVFMMPSBDDPNBOEBUPEBM$PTUSVUUPSFt 2VBOEPJMCBNCJOPOFMMBDVMMB BTTJDVSBSTJDIFMBTVBUFTUBTJBTFNQSFQJBMUBEFMDPSQP SJTQFUUPBMQJBOPPSJ[[POUBMFt 3FHPMBSFTFNQSFMPTDIJFOBMJOPOFMMBQPTJ[JPOFQJCBTTB QSJNBEJTPMMFWBSFPUSBTQPSUBSFMBDVMMB
 • Page 15

  PER EVITARE GRAVI DANNI DA CADUTE E/OSCIVOLAMENTI, USARE SEMPRE LE CINTURE DISICUREZZA CORRETTAMENTE AGGANCIATE E REGOLATE.t "TTJDVSBSF TFNQSF JM CBNCJOP BMMF DJOUVSF EJ TJDVSF[[B FOPOMBTDJBSMPNBJJODVTUPEJUPt *M DPSSFUUP VUJMJ[[P EFM TJTUFNB EJ SJUFOVUB OPO TPTUJUVJTDFMBQQSPQSJBUBTVQFSWJTJPOFEJVOBEVMUPt -VUJMJ[[P EFM TFHHJPMJOP BVUP DPO JM UFMBJP OPO TPTUJUVJTDFVOB DVMMB P VO MFUUP 2VBOEP JM CBNCJOP IB CJTPHOP EJEPSNJSF QJ PQQPSUVOP VUJMJ[[BSF VOB DVMMB P VO MFUUP*M TFHHJPMJOP BVUP OPO QSPHFUUBUP QFS MVOHIJ QFSJPEJ EJTPOOPSICUREZZAt 7FSJDBSFQSJNBEFMMBTTFNCMBHHJP DIFJMQSPEPUUPFUVUUJJTVPJDPNQPOFOUJOPOQSFTFOUJOPFWFOUVBMJEBOOFHHJBNFOUJEPWVUJ BM USBTQPSUP JO UBM DBTP JM QSPEPUUP OPO EFWF FTTFSFVUJMJ[[BUP F EPWS FTTFSF UFOVUP MPOUBOP EBMMB QPSUBUB EFJCBNCJOJt 1FS MB TJDVSF[[B EFM WPTUSP CBNCJOP QSJNB EJ VUJMJ[[BSF JMQSPEPUUP SJNVPWFSFFEFMJNJOBSFUVUUJJTBDDIFUUJEJQMBTUJDBFHMJFMFNFOUJGBDFOUJQBSUFEFMMJNCBMMPFDPNVORVFUFOFSMJMPOUBOJEBMMBQPSUBUBEJOFPOBUJFCBNCJOJt *M QSPEPUUP EFWF FTTFSF VUJMJ[[BUP FTDMVTJWBNFOUF QFS JMOVNFSPEJCBNCJOJQFSJMRVBMFTUBUPQSPHFUUBUPt 6UJMJ[[BSFDPNVORVFQFSJMUSBTQPSUPEJVOTPMPCBNCJOPt /PO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP TF UVUUJ J TVPJ DPNQPOFOUJ OPOTPOPDPSSFUUBNFOUFTTBUJFSFHPMBUJt /PODPMMPDBSFNBJJMQSPEPUUPJOWJDJOBO[BEJTDBMFPHSBEJOJt &WJUBSFEJJOUSPEVSSFMFEJUBOFJNFDDBOJTNJt /PO MBTDJBSFMBDBSSP[[JOBUSBWFMTZTUFNTVEJVOQJBOPJOQFOEFO[BRVBOEPJMCBNCJOPBCPSEP BODIFTFJMGSFOPJOTFSJUP-FDJFO[BEFJGSFOJMJNJUBUBTVBMUFQFOEFO[Ft /FMMB DVMMB OPO BHHJVOHFSF NBUFSBTTJOJ EJ TQFTTPSFTVQFSJPSFBNNt 2VBMTJBTJDBSJDPBQQMJDBUPBMQSPEPUUPOFDPNQSPNFUUFMBTUBCJMJU*MDBSJDPNBTTJNPEFMDFTUPQPSUBPHHFUUJEJLH MCT BTTPMVUBNFOUF WJFUBUP TVQFSBSF JM DBSJDP NBTTJNPSBDDPNBOEBUPt 2VBMTJBTJ DBSJDP BQQMJDBUP BMMJNQVHOBUVSB FP BMMPTDIJFOBMFFPMBUFSBMNFOUFBMQSPEPUUP QVDPNQSPNFUUFSFMBTUBCJMJUEFMQSPEPUUPt /POTBMJSFPTDFOEFSFTDBMFPTDBMFNPCJMJDPOJMCBNCJOPOFMTFHHJPMJOPBVUPDVMMBt *TQF[JPOBSFSFHPMBSNFOUFJMQSPEPUUPFJTVPJDPNQPOFOUJQFS SJMFWBSF FWFOUVBMJ TFHOJ EJ EBOOFHHJBNFOUP FP VTVSB TDVDJUVSF F MBDFSB[JPOJ *O QBSUJDPMBSF WFSJDBSF MJOUFHSJUTJDBFTUSVUUVSBMFEFMMFNBOJHMJFFEFMGPOEPEFMMBDVMMBt 4JBUF DPOTBQFWPMJ EFJ QFSJDPMJ EFSJWBOUJ EBMMB QSFTFO[B EJBNNFMJCFSFPBMUSFGPOUJEJDBMPSFRVBMJSBEJBUPSJ DBNJOFUUJ TUVGFFMFUUSJDIFFBHBT FUDOPOMBTDJBSFJMQSPEPUUPWJDJOPBRVFTUFGPOUJEJDBMPSFt "TTJDVSBSTJDIFUVUUFMFQPTTJCJMJGPOUJEJQFSJDPMP FTFNQJPDBWJ MJFMFUUSJDJ FUD TJBOPUFOVUFMPOUBOPEBMMBQPSUBUBEFMCBNCJOPt /PO MBTDJBSF JM QSPEPUUP DPO JM CBNCJOP B CPSEP EPWFDPSEF UFOEF P BMUSP QPUSFCCFSP FTTFSF VUJMJ[[BUF EBMCBNCJOPQFSBSSBNQJDBSTJPFTTFSFDBVTBEJTPPDBNFOUPPTUSBOHPMBNFOUPt /POVUJMJ[[BSFMBDVMMBTVEJVOTVQQPSUPCONSIGLI PER LUTILIZZOt /PO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP TF QSFTFOUB SPUUVSF P QF[[JNBODBOUJt /PO QFSNFUUFSF BE BMUSJ CBNCJOJ P BOJNBMJ EJ HJPDBSFJODVTUPEJUJOFMMFWJDJOBO[FEFMQSPEPUUPPEJBSSBNQJDBSTJTVEJFTTPt 2VBOEP TJ QPTJ[JPOB P TJ UPHMJF JM CBNCJOP EBMMB DVMMBEVSBOUF MF TPTUF F OFM NPOUBHHJPTNPOUBHHJP EFHMJBDDFTTPSJ BTTJDVSBSTJDIFJMGSFOPTJBTFNQSFJOTFSJUPt -F PQFSB[JPOJ EJ NPOUBHHJP TNPOUBHHJP F SFHPMB[JPOFEFWPOP FTTFSF FFUUVBUF TPMBNFOUF EB QFSTPOF BEVMUF"TTJDVSBSTJDIFDIJVUJMJ[[BJMQSPEPUUP CBCZTJUUFS OPOOJ FUD TJBBDPOPTDFO[BEFMDPSSFUUPGVO[JPOBNFOUPEFMMPTUFTTPt /FMMF PQFSB[JPOJ EJ SFHPMB[JPOF BTTJDVSBSTJ DIF MF QBSUJNPCJMJEFMQSPEPUUPOPOFOUSJOPJODPOUBUUPDPOJMCBNCJOPFTFNQJPTDIJFOBMF DBQPUUB FUD BTTJDVSBSTJDPNVORVFDIFEVSBOUFRVFTUFPQFSB[JPOJJMGSFOPTJBDPSSFUUBNFOUFJOTFSJUPt /POJOUSBQSFOEFSFPFFUUVBSFB[JPOJEJBQFSUVSB DIJVTVSBPEJTNPOUBHHJPEFMQSPEPUUPDPOJMCBNCJOPBCPSEPt 1SFTUBSF DPNVORVF QBSUJDPMBSF BUUFO[JPOF RVBOEP TJFFUUVBOPUBMJPQFSB[JPOJFEJMCBNCJOPOFMMFWJDJOBO[Ft %VSBOUFRVFTUFPQFSB[JPOJQPUSFCCFSPWFSJDBSTJFQJTPEJEJJOUSBQQPMBNFOUPFMFTJPOJEFMMFEJUBt /PO MBTDJBSF JM CBNCJOP OFMMB DVMMBUSBWFM TZTUFN RVBOEPTJ WJBHHJB TV BMUSJ NF[[J EJ USBTQPSUP BE FTFNQJP USFOJ NFUSPQPMJUBOF BVUPCVT BFSFJ FUD t 2VBOEP OPO JO VTP JM QSPEPUUP WB SJQPTUP F DPNVORVFUFOVUP MPOUBOP EBMMB QPSUBUB EFJ CBNCJOJ *M QSPEPUUP OPOEFWFFTTFSFVUJMJ[[BUPDPNFVOHJPDBUUPMP/POQFSNFUUFSFBMCBNCJOPEJHJPDBSFDPORVFTUPQSPEPUUPt *ODBTPEJFTQPTJ[JPOFQSPMVOHBUBBMTPMF BUUFOEFSFDIFJMQSPEPUUPTJSBSFEEJQSJNBEJVUJMJ[[BSMPt *M QBSBQJPHHJB VUJMJ[[BCJMF FTDMVTJWBNFOUF TVM QSPEPUUP*OHMFTJOBQFSJMRVBMFTUBUPQSPHFUUBUPt ATTENZIONE: pericolo di soffocamento! 6UJMJ[[BSF JMQBSBQJPHHJB TVM QSPEPUUP DPO DBQPUUBQBSBTPMF TFNQSFDPSSFUUBNFOUFJOTUBMMBUJFBQFSUJt ATTENZIONE:pericolo di soffocamento esurriscaldamento! /PO MBTDJBSF JM QSPEPUUP DPO JMQBSBQJPHHJBNPOUBUP TPUUPJMTPMF JOBSFFDIJVTFPWJDJOPBGPOUJEJDBMPSFEJSFUUPt ATTENZIONE: VUJMJ[[BSFJMQBSBQJPHHJBTPUUPMBTPSWFHMJBO[BEJVOBEVMUPCONDIZIONI DI GARANZIAt -F QSFTFOUJ DPOEJ[JPOJ EJ HBSBO[JB TPOP DPOGPSNJ BMMB%JSFUUJWB&VSPQFB$&EFMNBHHJPFTVDDFTTJWJBEFHVBNFOUJ FE IB WBMJEJU QFS J QBFTJ EFMMB $PNVOJU&VSPQFB"MUSFDPOEJ[JPOJEJHBSBO[JBQFSTQFDJDJ1BFTJTPOPFTQSFTTBNFOUFEFUUBHMJBUFTVMTJUPXFCXXXJOHMFTJOBDPNOFMMBTF[JPOF(BSBO[JBFE"TTJTUFO[Bt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF RVFTUP BSUJDPMP TUBUP QSPHFUUBUP F GBCCSJDBUP OFM SJTQFUUP EFMMF OPSNFSFHPMBNFOUJ EJ QSPEPUUP F EJ RVBMJU F TJDVSF[[B HFOFSBMJBUUVBMNFOUFJOWJHPSFOFMMB$PNVOJU&VSPQFBFOFJ1BFTJEJDPNNFSDJBMJ[[B[JPOFt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF EVSBOUF F BDPODMVTJPOF EFM QSPDFTTP EJ QSPEV[JPOF UBMF QSPEPUUP TUBUP TPUUPQPTUP B EJWFSTJ DPOUSPMMJ RVBMJUBUJWJ -*OHMFTJOB#BCZ 4Q" HBSBOUJTDF DIF RVFTUP BSUJDPMP BM NPNFOUPEFMMBDRVJTUP QSFTTP JM 3JWFOEJUPSF "VUPSJ[[BUP FSB QSJWP EJEJGFUUJEJNPOUBHHJPPGBCCSJDB[JPOFt 2VBMPSB JM QSFTFOUF QSPEPUUP QSFTFOUBTTF EJGFUUP OFJNBUFSJBMJ FP WJ[J EJ GBCCSJDB[JPOF SJMFWBUJ BM NPNFOUPEFMMBDRVJTUP P EVSBOUF VO JNQJFHP OPSNBMF TFDPOEPRVBOUP EFTDSJUUP EBMMF QSFTFOUJ JTUSV[JPOJ -*OHMFTJOB #BCZ4Q"SJDPOPTDFMBWBMJEJUEFMMFDPOEJ[JPOJEJHBSBO[JBQFSVOQFSJPEPEJNFTJEBMMBEBUBEJBDRVJTUPt -BEVSBUBEFMMBHBSBO[JBQSFWJTUBQFSNFTJDPOTFDVUJWJFIBWBMJEJUQFSJMQSJNPQSPQSJFUBSJPEFMQSFTFOUFBSUJDPMPt 1FS HBSBO[JB TJ JOUFOEF MB TPTUJUV[JPOF P SJQBSB[JPOFHSBUVJUB EFMMF QBSUJ DIF SJTVMUJOP FTTFSF EJGFUUPTF BMMPSJHJOFQFSWJ[JEJGBCCSJDB[JPOFt $POTFSWBSFDPODVSBMPSJHJOBMFEFMMPTDPOUSJOPBMNPNFOUPEFMMBDRVJTUP EFM QSPEPUUP WFSJDBSF DIF TVMMP TUFTTP TJBSJQPSUBUB JONPEPDIJBSBNFOUFMFHHJCJMF MBEBUBEJBDRVJTUP15ITTELAIO BALESTRINO + SEGGIOLINO AUTO HUGGYMULTIFIX TRAVEL SYSTEM
 • Page 16

  ITt -FQSFTFOUJDPOEJ[JPOJEJHBSBO[JBEFDBEPOPOFMDBTPJODVJ JMQSPEPUUPWFOHBVUJMJ[[BUPTFDPOEPEJWFSTFEFTUJOB[JPOJEVTP OPO FTQSFTTBNFOUF JOEJDBUF OFMMF QSFTFOUJJTUSV[JPOJ JMQSPEPUUPWFOHBVUJMJ[[BUPJONPEPOPODPOGPSNFBMMFQSFTFOUJJTUSV[JPOJ JM QSPEPUUP BCCJB TVCJUP SJQBSB[JPOJ QSFTTP DFOUSJ EJBTTJTUFO[BOPOBVUPSJ[[BUJFOPODPOWFO[JPOBUJ JM QSPEPUUP BCCJB TVCJUP NPEJDIF FP NBOPNJTTJPOJ TJB OFMMB QBSUF TUSVUUVSBMF DIF JO RVFMMB UFTTJMF OPOFTQSFTTBNFOUF BVUPSJ[[BUF EBM GBCCSJDBOUF &WFOUVBMJNPEJDIF BQQPSUBUF BJ QSPEPUUJ TPMMFWBOP -*OHMFTJOB#BCZ4Q"EBRVBMVORVFSFTQPOTBCJMJU JM EJGFUUP TJB EPWVUP B OFHMJHFO[B P USBTDVSBUF[[BOFMMVUJMJ[[P FT VSUJ WJPMFOUJ EFMMF QBSUJ TUSVUUVSBMJ FTQPTJ[JPOFBTPTUBO[FDIJNJDIFBHHSFTTJWF FDD JMQSPEPUUPQSFTFOUJOPSNBMFVTVSB FTSVPUF QBSUJNPCJMJ UFTTVUJ EFSJWBOUF EB VO QSFWJTUP JNQJFHP RVPUJEJBOPQSPMVOHBUPFDPOUJOVBUJWP JM QSPEPUUP WFOHB JOWJBUP BM SJWFOEJUPSF QFS MBTTJTUFO[B QSJWPEFMMPSJHJOBMFEFMMPTDPOUSJOPEJBDRVJTUPPRVBOEPTVMMPTDPOUSJOPOPOTJBDIJBSBNFOUFMFHHJCJMFMBEBUBEJBDRVJTUPt &WFOUVBMJEBOOJDBVTBUJEBMMVUJMJ[[PEJBDDFTTPSJOPOGPSOJUJFPOPOBQQSPWBUJEB-*OHMFTJOB#BCZ OPOTBSBOOPDPQFSUJEBMMFDPOEJ[JPOJEFMMBOPTUSBHBSBO[JBt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" EFDMJOB PHOJ SFTQPOTBCJMJU QFSEBOOJBDPTFPQFSTPOFEFSJWBOUJEBVOVUJMJ[[PJNQSPQSJPFPTDPSSFUUPEFMQSPEPUUPt 4DBEVUP JM QFSJPEP EFMMB HBSBO[JB M"[JFOEB HBSBOUJTDFDPNVORVFMBTTJTUFO[BTVJQSPQSJQSPEPUUJFOUSPVOUFSNJOFNBTTJNP EJ RVBUUSP BOOJ EBMMB EBUB EJ JOUSPEV[JPOF TVMNFSDBUPEFHMJTUFTTJ USBTDPSTPJMRVBMFWFSSWBMVUBUBDBTPQFSDBTPMBQPTTJCJMJUEJJOUFSWFOUPt -*OHMFTJOB#BCZ4Q"BMOFEJNJHMJPSBSFJQSPQSJQSPEPUUJTJSJTFSWBJMEJSJUUPEJBHHJPSOBNFOUPFPNPEJDBEJRVBMTJBTJQBSUJDPMBSFUFDOJDPPFTUFUJDPTFO[BQSFWJBJOGPSNB[JPOFRICAMBI / ASSISTENZA POST VENDITAt *TQF[JPOBSF SFHPMBSNFOUF J EJTQPTJUJWJ EJ TJDVSF[[B QFSBDDFSUBSTJEFMMBQFSGFUUBGVO[JPOBMJUEFMQSPEPUUPOFMUFNQP/FM DBTP JO DVJ TJ SJTDPOUSBTTFSP QSPCMFNJ FP BOPNBMJFEJ RVBMTJBTJ HFOFSF OPO VUJMJ[[BSF JM QSPEPUUP $POUBUUBSFUFNQFTUJWBNFOUF JM 3JWFOEJUPSF "VUPSJ[[BUP P JM 4FSWJ[JP"TTJTUFO[B$MJFOUJ*OHMFTJOBt /POVUJMJ[[BSFQBSUJEJSJDBNCJPPBDDFTTPSJOPOGPSOJUJFPDPNVORVFOPOBQQSPWBUJEB-*OHMFTJOB#BCZ4Q"COSA FARE IN CASO DI NECESSIT DI ASSISTENZAt *O DBTP EJ OFDFTTJU EJ BTTJTUFO[B TVM QSPEPUUP DPOUBUUBSFJNNFEJBUBNFOUF JM 3JWFOEJUPSF *OHMFTJOB QSFTTP JM RVBMF TUBUPFFUUVBUPMBDRVJTUP BTTJDVSBOEPTJEJQPUFSEJTQPSSFEFMi4FSJBM /VNCFSw SFMBUJWP BM QSPEPUUP PHHFUUP EFMMB SJDIJFTUBTUFTTB JMi4FSJBM/VNCFSwEJTQPOJCJMFEBMMB$PMMF[JPOF t $PNQJUPEFM3JWFOEJUPSFQSFOEFSFDPOUBUUPDPO*OHMFTJOBQFS WBMVUBSF MB NPEBMJU EJ JOUFSWFOUP QJ JEPOFB DBTP QFSDBTPFJOOFGPSOJSFPHOJTVDDFTTJWBJOEJDB[JPOFt *M 4FSWJ[JP "TTJTUFO[B *OHMFTJOB DPNVORVF EJTQPOJCJMFB GPSOJSF UVUUF MF JOGPSNB[JPOJ OFDFTTBSJF B NF[[P SJDIJFTUBTDSJUUBEBDPNQJMBSFTVBQQPTJUPGPSNQSFTFOUFTVMTJUPXFCXXXJOHMFTJOBDPNTF[JPOF(BSBO[JBF"TTJTUFO[BCONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELPRODOTTOt 2VFTUP QSPEPUUP SJDIJFEF VOB NBOVUFO[JPOF SFHPMBSF EBQBSUFEFMMVUJMJ[[BUPSFt /POGPS[BSFNBJNFDDBOJTNJPQBSUJJONPWJNFOUPJODBTPEJEVCCJP DPOUSPMMBSFQSJNBMFJTUSV[JPOJt /POSJQPSSFJMQSPEPUUPTFBODPSBCBHOBUPFOPOMBTDJBSMPJO16BNCJFOUJVNJEJJORVBOUPQPUSFCCFGPSNBSTJNVBt $POTFSWBSFJMQSPEPUUPJOVOMVPHPBTDJVUUPt 1SPUFHHFSF JM QSPEPUUP EB BHFOUJ BUNPTGFSJDJ BDRVB QJPHHJB P OFWF JOPMUSF MFTQPTJ[JPOF DPOUJOVB F QSPMVOHBUBBM TPMF QPUSFCCF DBVTBSF DBNCJBNFOUJ EJ DPMPSF JO NPMUJNBUFSJBMJt %PQPVOFWFOUVBMFVUJMJ[[PJOTQJBHHJB QVMJSFFBTDJVHBSFBDDVSBUBNFOUFJMQSPEPUUPQFSSJNVPWFSFMBTBCCJBFJMTBMFt 1VMJSFMFQBSUJJOQMBTUJDBFEJONFUBMMPDPOVOQBOOPVNJEPPDPOVOEFUFSHFOUFMFHHFSPOPOVTBSFTPMWFOUJ BNNPOJBDBPCFO[JOBt "TDJVHBSF BDDVSBUBNFOUF MF QBSUJ JO NFUBMMP EPQP VOFWFOUVBMFDPOUBUUPDPOBDRVB BMOFEJFWJUBSFMBGPSNB[JPOFEJSVHHJOFt .BOUFOFSFQVMJUFUVUUFMFQBSUJJONPWJNFOUPFTFPDDPSSFMVCSJDBSMFDPOVOPMJPMFHHFSPt .BOUFOFSFQVMJUFMFSVPUFEBQPMWFSFFPTBCCJBCONSIGLI PER LA PULIZIA DEL RIVESTIMENTO TESSILEt $POTJHMJBNP EJ MBWBSF JM SJWFTUJNFOUP TFQBSBUBNFOUF EBBMUSJBSUJDPMJt 3BWWJWBSF QFSJPEJDBNFOUF MF QBSUJ JO UFTTVUP DPO VOBTQB[[PMBNPSCJEBEBBCJUJt 3JTQFUUBSFMFOPSNFQFSJMMBWBHHJPEFMSJWFTUJNFOUPUFTTJMFSJQPSUBUFTVMMFBQQPTJUFFUJDIFUUF-BWBSFBNBOPJOBDRVBGSFEEB/PODBOEFHHJBSF/POBTDJVHBSFNFDDBOJDBNFOUFNon stirare/POMBWBSFBTFDDPt "TDJVHBSF QFSGFUUBNFOUF JM SJWFTUJNFOUP UFTTJMF QSJNB EJVUJMJ[[BSMPPSJQPSMPt 1FSQSFWFOJSFMFWFOUVBMFGPSNB[JPOFEJNVF TJDPOTJHMJBEJBSJFHHJBSFQFSJPEJDBNFOUFMBDVMMB*OQBSUJDPMBSF TFQBSBSFJM SJWFTUJNFOUP UFTTJMF EBMMB TUSVUUVSB F QBTTBSF VO QBOOPBTDJVUUPTVMGPOEP
 • Page 17

  ITISTRUZIONIELENCO COMPONENTIfig. 1A Telaio BalestrinoA1 Base telaioA2 Manico telaioA3 3VPUFQPTUFSJPSJA4 3VPUFBOUFSJPSJA5 $FTUJOPQPSUBPHHFUUJB Culla ClassicaB1 $BQPUUBDVMMBB2 $PQFSUJOBDVMMBB3 5FOEJOBB4 MaterassinoC Adattatori per Riporto (soltanto dalla versione 2016 eSeggiolino auto Huggy MultifixD Seggiolino auto Huggy Multifix (non disponibile per ilmercato americanoTELAIO BALESTRINOASSEMBLAGGIO DEL MANICOfig. 2"QSJSF FOUSBNCF MF CBMFTUSF A6 EFMMB CBTF UFMBJP(A1 fig. 3*OTFSJSF JM NBOJDP A2 TV FOUSBNCJ J QFSOJ A7 QPTJ[JPOBUJBMMFTUFSOPEFMMFCBMFTUSF A6 fig. 4"TTJDVSBOEPTJ DIF FOUSBNCJ J QFSOJ TJBOPDPSSFUUBNFOUFJOTFSJUJOFJGPSJTVMNBOJDP TQJOHFSFJQVMTBOUJEJCMPDDBHHJP A9 JOTFEF OPBM$MJDLEJDPSSFUUPBHHBODJPfig. 5ATTENZIONE: provare a tirare il manico versolesterno per assicurarsi che laggancio sia avvenutocorrettamente.fig. 64QJOHFSF JM NBOJDP WFSTP JM CBTTP OP B TFOUJSF JM$MJDLEJDPSSFUUPBHHBODJPTVMUFMBJPASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORIfig. 7"UUFO[JPOF EVF EFMMF SVPUF GPSOJUF DPO JM UFMBJPTPOPQJHSBOEJFTPOPEPUBUFEJDSFNBHMJFSBGSFOP A3 7BOOPNPOUBUFTVMMBTTBMFQPTUFSJPSFEFMUFMBJPfig. 8"TTJDVSBSTJ DIF MB CBSSB GSFOP EFM UFMBJP A10 TJBTPMMFWBUB QPTJ[JPOFEJTCMPDDPGSFOP fig. 91PTJ[JPOBSF MB SVPUB A3 JO DPSSJTQPOEFO[BEFMMBTTBMF QPTUFSJPSF A11 UJSBSF MB MFWB A12 F JOTFSJSF MBSVPUB A3 TVMQFSOP A13 fig. 10 4QJOHFSFMBSVPUB A3 WFSTPMJOUFSOPFSJMBTDJBSFMBMFWB A12 OPBM$MJDLEJDPSSFUUPBHHBODJPfig. 11 ATTENZIONE: verificare che la ruota siacorrettamente agganciata.$PNQMFUBSFMBHHBODJPEFMMBTFDPOEBSVPUBQPTUFSJPSFASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORIfig. 12 "UUFO[JPOF EVF EFMMF SVPUF GPSOJUF DPO JM UFMBJPTPOPQJQJDDPMF A4 7BOOPNPOUBUFTVMMBTTBMFBOUFSJPSFEFMUFMBJPfig. 13 1PTJ[JPOBSF MB SVPUB A4 JO DPSSJTQPOEFO[BEFMMBTTBMF BOUFSJPSF A14 UJSBSF MB MFWB A15 F JOTFSJSF MBSVPUB A4 TVMQFSOP A16 fig. 14 4QJOHFSFMBSVPUB A4 WFSTPMJOUFSOPFSJMBTDJBSFMBMFWB A15 OPBM$MJDLEJDPSSFUUPBHHBODJPfig. 15 ATTENZIONE: verificare che la ruota siacorrettamente agganciata.$PNQMFUBSFMBHHBODJPEFMMBTFDPOEBSVPUBBOUFSJPSFASSEMBLAGGIO DEL CESTINO PORTAOGGETTI*MUFMBJP#BMFTUSJOPEPUBUPEJTFSJF EJVODFTUJOPQPSUBPHHFUUJJONFUBMMPfig. 16 "HHBODJBSF MFTUSFNJU QPTUFSJPSF EFM DFTUJOP A5 QSPWWJTUBEJNPMMB A17 BMMBTTBMFQPTUFSJPSFEFMUFMBJP A11 fig. 17 5JSBOEP JM DFTUJOP BHHBODJBSMP BMMBTTBMF BOUFSJPSFEFMUFMBJP A14 FRENO RUOTE POSTERIORIfig. 18 1FSB[JPOBSFJMGSFOP TQJOHFSFWFSTPJMCBTTPMBCBSSB(A10 fig. 19 1FSSJMBTDJBSFJMGSFOP TPMMFWBSFMBCBSSB A10 Inserire sempre il freno durante le soste.UNIT DI TRASPORTO AGGIUNTIVE AL TELAIO(Culla Classica, Seggiolino Auto Huggy Multifix, Riporto)CULLA CLASSICAAGGANCIO DELLA CULLA AL TELAIOATTENZIONE: assicurarsi che il telaio sia correttamenteassemblato ed il freno inserito.fig. 20 3VPUBSFJOTFOTPPSBSJPJHBODJEJCMPDDBHHJP A18 QPTUJ TV FOUSBNCJ J MBUJ EFM UFMBJP MBOHPMJOP SPTTP EJWFOUBWJTJCJMFfig. 21 1PTJ[JPOBOEP MB DVMMB JO DPSSJTQPOEFO[B EFMMFBQQPTJUF GFTTVSF TVM UFMBJP A19 JOTFSJSF J RVBUUSP QFSOJ EJBHHBODJP B5 fig. 22 $IJVEFSFRVJOEJFOUSBNCJJHBODJ A18 SVPUBOEPMJJOTFOTPBOUJPSBSJPfig. 23 ATTENZIONE: assicurarsi che la culla sia semprecorrettamente agganciata prima delluso.SGANCIO DELLA CULLA DAL TELAIOfig. 24 3VPUBSF FOUSBNCJ J HBODJ EJ CMPDDBHHJP A18 JOTFOTPBOUJPSBSJPFMJCFSBSFJQFSOJ B5 FTUSBSSFRVJOEJMBDVMMBEBMUFMBJPREGOLAZIONE DELLA CAPOTTAfig. 25 1FS SFHPMBSF MB DBQPUUB B1 BHJSF TVJ DPNQBTTJlaterali (B6 FTCMPDDBSMBfig. 26 6OB WPMUB SJTPMMFWBUB TQJOHFSF TV FOUSBNCJ JDPNQBTTJ B6 QFSCMPDDBSMBAGGANCIO DELLA COPERTINAfig. 27 "HHBODJBSFUVUUJJCPUUPOJEFMMBDPQFSUJOB B2 BMMBDVMMBREGOLAZIONE SCHIENALINOfig. 28 6OB WPMUB BCCBTTBUB DPNQMFUBNFOUF MB DBQPUUB(B1 TPMMFWBSF MP TDIJFOBMJOP B7 FE BHHBODJBSMP BMMB MFWB(B8 QPTUBTVMGPOEPEFMMBDVMMBfig. 29 "TTJDVSBSTJ DIF MB MFWB B8 TJB DPSSFUUBNFOUFBHHBODJBUBfig. 30 1FS TCMPDDBSF MP TDIJFOBMJOP B7 TVDJFOUFTHBODJBSFMBMFWB B8 FMJCFSBSMPMANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO INTERNO1FSMBMPSPDPSSFUUBNBOVUFO[JPOF TJDPOTJHMJBEJSJNVPWFSFQFSJPEJDBNFOUF JM SJWFTUJNFOUP JOUFSOP EFMMB DVMMB F EFMNBUFSBTTJOPfig. 31 6OBWPMUBTCPUUPOBUPJMNBUFSBTTJOP B4 EBMGPOEPEFMMB DVMMB SJNVPWFSOF JM SJWFTUJNFOUP TMBOEPMP HSB[JFBMMBQQPTJUBBQFSUVSBfig. 32 1FS SJNVPWFSF JM SJWFTUJNFOUP JOUFSOP EFMMB DVMMB(B9 TCPUUPOBSFUVUUJHMJBVUPNBUJDJDIFMPTTBOPBMMBCBTF6OB WPMUB SJNPTTP JM SJWFTUJNFOUP JOUFSOP DPOTJHMJBCJMFQBTTBSFVOQBOOPBTDJVUUPTVMGPOEPEFMMBDVMMB*O DBTP EJ OFDFTTJU QPTTJCJMF TUBDDBSF BODIF MB UFOEJOBBOUFSJPSFfig. 33 1FSSJNVPWFSFMBUFOEJOB B3 TVDJFOUFTUBDDBSF17
 • Page 18

  ENJWFMDSP B10 DIFMBTTBOPBMNBSHJOFDBQPUUB%BUBMBOBUVSBEFMNBUFSJBMFDPODVJSFBMJ[[BUB TJDPOTJHMJBEJNBOFHHJBSFMBUFOEJOBDPOQBSUJDPMBSFDVSBFBUUFO[JPOFPOSIZIONE SALVA-SPAZIO"MOFEJSJEVSSFMJOHPNCSPDPNQMFTTJWPEFMUFMBJP JMNBOJDPQVFTTFSFSJQJFHBUPfig. 34 4QJOHFSF FOUSBNCF MF MFWF EJ THBODJP A20 FSVPUBSFJMNBOJDP B JOBWBOUJ OPBSJQJFHBSMPTVMUFMBJPSMONTAGGIO E CHIUSURA DEL TELAIORIMOZIONE DEL MANICOfig. 35 $POJMUFMBJPGSFOBUP TPMMFWBSFFOUSBNCJJQVMTBOUJEJCMPDDBHHJP A9 TVMNBOJDPfig. 36 4QJOHFSF FOUSBNCF MF MFWF EJ THBODJP A20 FEFTUSBSSFJMNBOJDPEBJQFSOJ A7 TVMMFCBMFTUSF UJSBOEPMPWFSTPMFTUFSOPRIMOZIONE DELLE RUOTE ANTERIORIfig. 37 5JSBSF MB MFWB A15 TVMMFTUSBJCJMF BOUFSJPSF FDPOUFNQPSBNFOUFFTUSBSSFMBSVPUB A4 EBMQFSOP A16 QFS 4FHHJPMJOP BVUP )VHHZ .VMUJY F QFS 3JQPSUP soltantodalla versione 2016 ATTENZIONE: assicurarsi che il telaio sia correttamenteassemblato ed il freno inserito.fig. 41 3VPUBSFJOTFOTPPSBSJPJHBODJEJCMPDDBHHJP A18 QPTUJ TV FOUSBNCJ J MBUJ EFM UFMBJP MBOHPMJOP SPTTP EJWFOUBWJTJCJMFfig. 42 *OTFSJSF FOUSBNCJ J QFSOJ C1 EFMMBEBUUBUPSF C OFMMF BQQPTJUF GFTTVSF A19 TVM UFMBJP RVJOEJ DIJVEFSFFOUSBNCJJHBODJ A18 SVPUBOEPMJJOTFOTPBOUJPSBSJP$PNQMFUBSFMJOTUBMMB[JPOFEFMTFDPOEPBEBUUBUPSFSEGGIOLINO AUTO HUGGY MULTIFIX(non disponibile per il mercato americano)AGGANCIO DEL SEGGIOLINO AUTO AL TELAIOfig. 43 *NQVHOBOEP JM TFHHJPMJOP EBM NBOJHMJPOF BHHBODJBSMP BHMJ BEBUUBUPSJ C JO DPSSJTQPOEFO[B EFMMFBQQPTJUF TFEJ QPTJ[JPOBOEPMP FTDMVTJWBNFOUF SJWPMUP WFSTPMBNBNNBfig. 44 ATTENZIONE: assicurarsi che il seggiolino siasempre correttamente agganciato prima delluso.RIMOZIONE DELLE RUOTE POSTERIORIfig. 38 "TTJDVSBSTJDIFMBCBSSBGSFOP A10 TJBTPMMFWBUBJOQPTJ[JPOFEJTCMPDDPfig. 39 5JSBSF MB MFWB A12 TVMMFTUSBJCJMF QPTUFSJPSF FDPOUFNQPSBNFOUFFTUSBSSFMBSVPUB A3 EBMQFSOP A13 SGANCIO DEL SEGGIOLINO AUTO DAL TELAIOfig. 45 "HJSFTVMMBMFWB D1 QPTUBTVMSFUSPEFMTFHHJPMJOPfig. 46 $POUFNQPSBOFBNFOUF TPMMFWBSF JM TFHHJPMJOPJNQVHOBOEPMPEBMNBOJHMJPOFPer il corretto utilizzo del seggiolino auto Huggy Multifix,consultare il manuale dedicato fornito con il prodotto.CHIUSURA TELAIOfig. 40 $PNQMFUBSF MB DIJVTVSB EFMMB CBTF UFMBJP A SJQJFHBOEPFOUSBNCFMFCBMFTUSF A6 WFSTPMJOUFSOPRIPORTO(soltanto dalla versione 2016)ADATTATORI PER SEGGIOLINO AUTO HUGGY MULTIFIXE RIPORTOPer linstallazione, la rimozione ed il corretto utilizzodel Riporto (soltanto dalla versione 2016), consultare ilmanuale dedicato fornito con il prodotto.INSTALLAZIONE DEGLI ADATTATORI*MUFMBJP#BMFTUSJOPEPUBUPEJTFSJF EJVOBDPQQJBEJBEBUUBUPSJWARNINGREADTHESEINSTRUCTIONS CAREFULLYBEFORE USE AND KEEPTHEMFORFUTUREREFERENCE. FAILURE TO FOLLOWTHESEINSTRUCTIONSCANJEOPARDISE THE SAFETY OF YOURCHILD.YOUR CHILDS SAFETY IS YOURRESPONSIBILITY.WARNING! NEVER LEAVE THECHILD UNATTENDED: IT CAN BEDANGEROUS. PAY UTMOST CAREWHEN USING THE PRODUCT.18t 5IJTQSPEVDUDBOCFVTFEGPSCBCJFT GSPNNPOUITNBY,H JGUIF$"33:$05JTVTFE GSPNNPOUITNBYLH JGUIF4&"5JTVTFE GSPNNPOUITNBYLHJGUIF*/'"/5$"34&"5 HSPVQ JTVTFEt 8JUI OFXCPSO CBCJFT JU JT QSFGFSBCMF UP VTF UIF DBSSZDPUBOEPSTFBUJOJUTNPTUSFDMJOFEQPTJUJPOt 5IF#BMFTUSJOPDIBTTJTDBOPOMZCFVTFEXJUIUIF$MBTTJDBDBSSZDPU*UDBOBMTPCFVTFEXJUIUIF)VHHZ.VMUJY*OGBOUDBSTFBUBOEXJUIUIF*OHMFTJOBQVTIDIBJS VTJOHUIFTQFDJDBEBQUFST TVQQMJFE XJUI UIF DIBTTJT *G JO EPVCU DIFDL UIFXXXJOHMFTJOBDPN XFCTJUF PS DPOUBDU BO "VUIPSJTFE3FUBJMFSPS*OHMFTJOB$VTUPNFS4FSWJDFTt #FGPSF VTJOH UIF *OHMFTJOB QVTIDIBJS PS *OGBOU DBS TFBUXJUIUIF#BMFTUSJOPDIBTTJT SFBEBMMUIFSFMFWBOUJOTUSVDUJPOTDBSFGVMMZt /&7&3 -&"7& :063 $)*-%6/"55&/%&%t &/463& 5)"5 "-- 5)& -0$,*/(%&7*$&4"3&&/("(&%#&'03&64&
 • Page 19

  PRAMt 5)*4 130%6$5 *4 0/-: 46*5"#-&'03 " $)*-% 8)0 $"//05 4*5 616/"*%&%t 0/-:64&0/"'*3. )03*;0/5"--&7&-"/%%3:463'"$&t %0/05-&505)&3$)*-%3&/1-":6/"55&/%&%/&"35)&$"33:$05t %0 /05 64& *' "/: 1"35 0' 5)&$"33: $05 *4 #30,&/ 503/ 03.*44*/(t 5)*4 130%6$5 *4 46*5"#-& '03" $)*-% 8)0 $"//05 4*5 61 #:*54&-' 30-- 07&3 "/% $"//05164)*54&-'610/*54)"/%4"/%,/&&4 ."9*.6. 8&*()5 0' 5)&$)*-%,(t %POPUVTFBEEJUJPOBMNBUUSFTTFTBCPWFUIBUSFDPNNFOEFECZUIF.BOVGBDUVSFSt 8IFOUIFDIJMEJTJOUIFDBSSZDPU FOTVSFUIBUIJTIFSIFBEJTIJHIFSUIBOUIFCPEZ POUIFIPSJ[POUBMQMBOFt #FGPSF DBSSZJOH PS MJGUJOH UIF DBSSZ DPU BMXBZT BEKVTU UIFCBDLSFTUJOUIFMPXFTUQPTJUJPOPGVTFBALESTRINO CHASSIS + HUGGY MULTIFIX INFANT CAR SEATTRAVEL SYSTEMTO PREVENT THE BABY FROM FALLING AND/OR SLIDINGOUT WITH SERIOUS INJURY RISKS, ALWAYS USE THESAFETY BELTS PROPERLY FASTENED AND ADJUSTED.t "MXBZTVTFUIFSFTUSBJOUTZTUFNBOEOFWFSMFBWFUIFDIJMEVOBUUFOEFEt 5IFDPSSFDUVTFPGUIFSFTUSBJOUTZTUFNJTOPUBTVCTUJUVUFGPSQSPQFSBEVMUTVQFSWJTJPOt 6TJOH UIF JOGBOU DBS TFBU XJUI DIBTTJT EPFT OPU SFQMBDFUIF DBSSZDPU PS B CFE 8IFO UIF DIJME OFFET UP TMFFQ JUJT QSFGFSBCMF UP VTF B DBSSZDPU PS B CFE5IF DBS TFBU JT OPUEFTJHOFEGPSBMPOHTMFFQSAFETYt #FGPSF BTTFNCMZ FOTVSF UIBU UIF QSPEVDU BOE BMM JUTDPNQPOFOUT IBWF OPU CFFO EBNBHFE EVSJOH USBOTQPSU4IPVMEUIJTCFUIFDBTF EPOPUVTFUIFQSPEVDUBOELFFQJUPVUPGSFBDIPGDIJMESFOt 'PSUIFTBGFUZPGZPVSDIJME SFNPWFBOEFMJNJOBUFBMMQMBTUJDCBHT BOE FMFNFOUT CFMPOHJOH UP UIF QBDLBHJOH CFGPSF VTFBOE JO BOZ DBTF LFFQ UIFN PVU PG SFBDI PG OFXCPSOT BOEDIJMESFOt 5IJTQSPEVDUNVTUCFVTFEPOMZGPSUIFOVNCFSPGDIJMESFOJUIBTCFFOEFTJHOFEGPSt 6TFUIJTQSPEVDUUPDBSSZPOMZPOFDIJMEt %P OPU VTF UIJT QSPEVDU VOMFTT BMM JUT DPNQPOFOUT BSFQSPQFSMZGBTUFOFEBOEBEKVTUFEt /FWFSQMBDFUIFQSPEVDUDMPTFUPTUBJSTPSTUFQTt %POPUJOTFSUZPVSOHFSTJOTJEFUIFNFDIBOJTNTt %POPUMFBWFUIFDBSSZDPUUSBWFMTZTUFNPOBTMPQFXJUIUIFCBCZJOTJEF FWFOJGUIFCSBLFJTFOHBHFE#SBLFFDJFODZJTMJNJUFEPOIJHIHSBEJFOUTt %POPUQMBDFNBUUSFTTFTUIJDLFSUIBONNJOUIFDBSSZDPUt "OZ MPBE BQQMJFE UP UIF QSPEVDU BFDUT JUT TUBCJMJUZ.BYJNVNXFJHIUGPSPCKFDUTQMBDFEJOCBTLFUJTLH MCT &YDFFEJOH UIF SFDPNNFOEFE NBYJNVN XFJHIU JT TUSJDUMZQSPIJCJUFEt "OZMPBEBQQMJFEUPUIFIBOEMFBOEPSUIFCBDLSFTUBOEPSMBUFSBMMZUPUIFQSPEVDUDBODPNQSPNJTFUIFTUBCJMJUZPGUIFQSPEVDUt %P OPU UBLF TUBJST PS FTDBMBUPST XIFO UIF DIJME JT JO UIFJOGBOUDBSTFBUDBSSZDPUt 3FHVMBSMZ JOTQFDU UIF QSPEVDU BOE BMM JUT DPNQPOFOUTUP EFUFDU BOZ EBNBHF BOEPS TJHOT PG XFBS VOTUJUDIJOHBOE UFBST *O QBSUJDVMBS FOTVSF UIF QIZTJDBM BOE TUSVDUVSBMJOUFHSJUZPGUIFIBOEMFTBOEPGUIFCPUUPNPGUIFDBSSZDPUt #FBXBSFPGUIFSJTLTSFMBUFEUPPQFOBNFTPSPUIFSIFBUTPVSDFT TVDIBTSBEJBUPST SFQMBDFT FMFDUSJDBOEHBTTUPWFT FUDEPOPUMFBWFUIFQSPEVDUDMPTFUPUIFTFIFBUTPVSDFTt .BLFTVSFUIBUBMMQPTTJCMFTPVSDFTPGIB[BSE FHDBCMFT FMFDUSJDXJSFT FUD BSFLFQUPVUPGSFBDIPGUIFDIJMEt /FWFS MFBWF UIF QSPEVDU XJUI UIF DIJME JOTJEF JO QMBDFTXIFSF SPQFT DVSUBJOT PS PUIFS PCKFDUT DBO CF VTFE CZ UIFDIJMEUPDMJNCVQPSDBVTFDIPLJOHPSTUSBOHMJOHIB[BSETt %POPUVTFUIFDBSSZDPUPOBTVQQPSUHINTS FOR USEt %P OPU VTF UIF QSPEVDU JG BOZ QBSU JT CSPLFO UPSO PSNJTTJOHt %POPUMFUPUIFSDIJMESFOPSQFUTQMBZVOBUUFOEFEOFBSUIFQSPEVDUPSDMJNCPOJUt "MXBZT NBLF TVSF UIBU UIF CSBLF JT FOHBHFE XIFOQPTJUJPOJOHUIFDIJMEJOUPUIFDBSSZDPUPSUBLJOHIJNIFSPVU BTXFMMBTEVSJOHTUPQT BOEXIFOBTTFNCMJOHEJTBTTFNCMJOHBOZBDDFTTPSZt "TTFNCMZ EJTBTTFNCMZ BOE BEKVTUNFOUT NVTU CF DBSSJFEPVU POMZ CZ BEVMUT .BLF TVSF UIBU UIF QFSTPO VTJOH UIFQSPEVDU CBCZTJUUFS HSBOEQBSFOUT FUD BSF BXBSF PG JUTDPSSFDUPQFSBUJPOt 8IJMF QFSGPSNJOH BOZ BEKVTUNFOU NBLF TVSF UIBU OPNPWJOHQBSUPGUIFQSPEVDU FHCBDLSFTU IPPE FUD DPNFTJOUPDPOUBDUXJUIUIFCBCZ"MXBZTNBLFTVSFUIBUUIFCSBLFJTEVMZFOHBHFEXIFOQFSGPSNJOHUIFTFPQFSBUJPOTt %P OPU PQFO GPME PS EJTBTTFNCMF UIF QSPEVDU XJUI UIFCBCZJOTJEFt *OBOZDBTF CFQBSUJDVMBSMZDBSFGVMXIFOQFSGPSNJOHUIFTFUBTLTXJUIUIFDIJMEOFBSCZt 'JOHFS FOUSBQNFOU BOE TDJTTPSJOH BDUJPOT NBZ IBQQFO19ENt 50 "70*% */+63: "/% '*/(&3&/53"1.&/5 &/463&5)"5:063 $)*-% *4 ,&15 "8": 8)&/6/'0-%*/( "/% '0-%*/( 5)*4130%6$5t %0 /05 -&5 :063 $)*-% 1-":8*5)5)*4130%6$5t 5)*4 130%6$5 *4 /05 46*5"#-&'0336//*/(034,"5*/(t $)&$, 5)"5 5)& 13". #0%: 03SEAT UNIT OR CAR SEAT ATTACHMENT%&7*$&4 "3& $033&$5-: &/("(&%#&'03&64&
 • Page 20

  ENEVSJOHUIFTFPQFSBUJPOTt %POPUMFBWFUIFCBCZJOUIFDBSSZDPUUSBWFMTZTUFNXIFOUSBWFMMJOHPOPUIFSUSBOTQPSUNFBOT FHUSBJO TVCXBZ CVT BJSQMBOFFUD t 8IFO UIF QSPEVDU JT OPU VTFE JU NVTU CF TUPSFE PVU PGSFBDIPGDIJMESFO5IFQSPEVDUTIBMMOPUCFVTFEBTBUPZ%POPUMFUUIFDIJMEQMBZXJUIJUt *ODBTFPGQSPMPOHFEFYQPTVSFUPTVOMJHIU MFUUIFQSPEVDUDPPMEPXOCFGPSFVTJOHJUt 5IFSBJODPWFSNVTUCFVTFEPOMZPOUIF*OHMFTJOBQSPEVDUGPSXIJDIJUXBTEFTJHOFEt WARNING: choking hazard!6TFUIFQSPEVDUXJUIIPPETVODPWFSBMXBZTQSPQFSMZJOTUBMMFEBOEPQFOt WARNING: choking and overheating hazard! Do notMFBWF UIF QSPEVDU VOEFS UIF TVO JO DMPTFE BSFBT PS OFBSEJSFDUIFBUTPVSDFTXJUIUIFSBJODPWFSJOTUBMMFEt WARNING: VTFUIFSBJODPWFSVOEFSBEVMUTVQFSWJTJPOHVBSBOUFFT DVTUPNFS DBSF TFSWJDF GPS JUT QSPEVDUT GPS BNBYJNVNQFSJPEPGGPVS ZFBSTGSPNUIFEBUFTBJEQSPEVDUTXFSF QMBDFE PO UIF NBSLFU BGUFS UIJT QFSJPE BTTJTUBODFJOUFSWFOUJPOTXJMMCFBTTFTTFEDBTFCZDBTFt *O PSEFS UP JNQSPWF JUT QSPEVDUT *OHMFTJOB #BCZ 4Q"SFTFSWFTUIFSJHIUUPVQEBUFBOEPSNPEJGZBOZBFTUIFUJDPSUFDIOJDBMEFUBJMXJUIPVUQSJPSOPUJDFSPARE PARTS / AFTER SALES SERVICESt 3FHVMBSMZJOTQFDUUIFTBGFUZEFWJDFTUPFOTVSFUIFQSPEVDUTGVODUJPOBMJUZPWFSUJNF%POPUVTFUIFQSPEVDUJOUIFFWFOUPG BOZ NBMGVODUJPO BOEPS BOPNBMZ 1SPNQUMZ DPOUBDU ZPVS"VUIPSJTFE3FUBJMFSPSUIF*OHMFTJOB$VTUPNFS$BSFTFSWJDFt %POPUVTFTQBSFQBSUTPSBDDFTTPSJFTOPUTVQQMJFEBOEPSOPUBQQSPWFECZ*OHMFTJOB#BCZWHAT TO DO IF YOU REQUIRE ASSISTANCEWARRANTY CONDITIONSt 5IFTF XBSSBOUZ DPOEJUJPOT DPNQMZ XJUI &6 %JSFDUJWF&$ EBUFE .BZ BOE TVCTFRVFOU BNFOENFOUTBOE JT WBMJE JO BMM &6 DPVOUSJFT 0UIFS XBSSBOUZ DPOEJUJPOT GPSTQFDJDDPVOUSJFTBSFEFTDSJCFEJOEFUBJMBUXXXJOHMFTJOBDPNJOUIF8BSSBOUZBOE"TTJTUBODFTFDUJPOt *OHMFTJOB#BCZ4Q"HVBSBOUFFTUIBUUIJTBSUJDMFIBTCFFOEFTJHOFEBOENBOVGBDUVSFEJODPNQMJBODFXJUIUIFHFOFSBMQSPEVDURVBMJUZBOETBGFUZTUBOEBSETSFHVMBUJPOTJOGPSDFJOUIF&VSPQFBO6OJPOBOEUIFDPVOUSJFTJUJTNBSLFUFEJOt *OHMFTJOB#BCZ4Q"HVBSBOUFFTUIBUEVSJOHBOEBGUFSUIFNBOVGBDUVSJOHQSPDFTT UIJTQSPEVDUIBTVOEFSHPOFWBSJPVTRVBMJUZDPOUSPMT*OHMFTJOB#BCZ4Q"HVBSBOUFFTUIBU BUUIFUJNF PG QVSDIBTF GSPN UIF "VUIPSJTFE SFUBJMFS UIF QSPEVDUIBEOPJOTUBMMBUJPOPSNBOVGBDUVSJOHEFGFDUTt *OUIFFWFOUPGNBUFSJBMPSNBOVGBDUVSJOHEFGFDUTEFUFDUFEBUUIFUJNFPGQVSDIBTFPSEVSJOHOPSNBMVTF BTEFTDSJCFEJOUIFTF JOTUSVDUJPOT *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HSBOUT B NPOUIXBSSBOUZGSPNUIFEBUFPGQVSDIBTFt 5IFXBSSBOUZJTWBMJEGPSDPOTFDVUJWFNPOUITGPSUIFSTUPXOFSPGUIJTJUFNt 5IFXBSSBOUZDPWFSTUIFUIFSFQMBDFNFOUPSSFQBJSGSFFPGDIBSHFPGQBSUTXJUIGBDUPSZEFGFDUTt ,FFQUIFPSJHJOBMSFDFJQUNBLFTVSFUIBUJUTUBUFTUIFEBUFPGQVSDIBTFJOBDMFBSMZMFHJCMFNBOOFSt 5IJTXBSSBOUZXJMMCFBVUPNBUJDBMMZNBEFOVMMBOEWPJEJOUIFFWFOUUIBU UIFQSPEVDUJTVTFEGPSQVSQPTFTUIBUBSFOPUFYQSFTTMZJOEJDBUFEJOUIFJOTUSVDUJPOTIFSFJO UIF QSPEVDU JT OPU VTFE JO DPNQMJBODF XJUI UIFJOTUSVDUJPOTIFSFJO UIF QSPEVDU IBT CFFO SFQBJSFE CZ VOBVUIPSJTFE BOEVOBMJBUFE$VTUPNFS$BSFDFOUSFT UIF TUSVDUVSBM PS UFYUJMF QBSU PG UIF QSPEVDU IBT CFFONPEJFEBOEPSUBNQFSFEXJUI XJUIPVUQSJPSFYQSFTTFEBVUIPSJTBUJPO CZ UIF NBOVGBDUVSFS "OZ NPEJDBUJPOTNBEFUPUIFQSPEVDUTSFMJFWF*OHMFTJOB#BCZ4Q"GSPNBOZMJBCJMJUZ UIFEFGFDUJTEVFUPOFHMJHFOUPSDBSFMFTTVTF FH WJPMFOUTIPDLT UP UIF TUSVDUVSBM QBSUT FYQPTVSF UP BHHSFTTJWFDIFNJDBMTVCTUBODFT FUD UIFQSPEVDUQSFTFOUTOPSNBMXFBS FH XIFFMT NPWJOHQBSUT GBCSJDT EVFUPQSPMPOHFEBOEDPOUJOVPVTVTF UIFQSPEVDUJTTFOUUPUIFSFUBJMFSGPSBTTJTUBODFXJUIPVUUIFPSJHJOBMSFDFJQUPSXIFOUIFEBUFPGQVSDIBTFJTOPUDMFBSMZMFHJCMFPOUIFSFDFJQUt "OZEBNBHFDBVTFECZUIFVTFPGBDDFTTPSJFTOPUTVQQMJFEBOEPSOPUBQQSPWFECZ*OHMFTJOB#BCZ TIBMMOPUCFDPWFSFECZUIFXBSSBOUZt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" TIBMM OPU CF IFME MJBCMF GPS BOZEBNBHFUPQSPQFSUZPSJOKVSJFTUPQFSTPOTSFTVMUJOHGSPNUIFJNQSPQFSBOEPSNJTVTFPGUIFQSPEVDUt "GUFS UIF XBSSBOUZ QFSJPE IBT FYQJSFE UIF $PNQBOZ20t *G ZPV SFRVJSF BTTJTUBODF GPS ZPVS QSPEVDU JNNFEJBUFMZDPOUBDU UIF *OHMFTJOB 3FUBJMFS UIBU TPME JU UP ZPV XJUI UIFi4FSJBM /VNCFSw SFMBUJWF UP TBJE PCKFDU SFBEZ PO IBOE UIFi4FSJBM/VNCFSwJTBWBJMBCMFGSPNUIF$PMMFDUJPO t *U JT UIF 3FUBJMFST EVUZ UP DPOUBDU *OHMFTJOB UP BTTFTT UIFCFTUTVJUFEJOUFSWFOUJPODBTFCZDBTFBOEUIFOQSPWJEFUIFTVCTFRVFOUJOEJDBUJPOTt 5IF *OHMFTJOB $VTUPNFS $BSF 4FSWJDF DBO QSPWJEF BOZJOGPSNBUJPO GPMMPXJOHXSJUUFOSFRVFTUCZMMJOHPVUUIFGPSNQSPWJEFEPOUIFXFCTJUFXXXJOHMFTJOBDPN8BSSBOUZBOE"TTJTUBODFTFDUJPOHINTS FOR CLEANING AND MAINTAINING THEPRODUCTt 5IJTQSPEVDUSFRVJSFTSFHVMBSNBJOUFOBODFCZUIFVTFSt /FWFS GPSDF BOZ NFDIBOJTNT PS NPWJOH QBSUT JO DBTF PGEPVCU DIFDLUIFJOTUSVDUJPOSTUt %POPUTUPSFUIFQSPEVDUJGJUJTTUJMMXFUBOEEPOPUMFBWFJUJOIVNJEFOWJSPONFOUTTJODFNJMEFXNBZGPSNt 4UPSFUIFQSPEVDUJOBESZQMBDFt 1SPUFDU UIF QSPEVDU BHBJOTU XFBUIFS BHFOUT XBUFS SBJOPSTOPXNPSFPWFS DPOUJOVPVTBOEQSPMPOHFEFYQPTVSFUPTVOMJHIUDBODBVTFDIBOHFTJOUIFDPMPVSPGNBOZNBUFSJBMTt 4IPVMEUIFQSPEVDUCFVTFEPOUIFCFBDI DBSFGVMMZDMFBOBOEESZJUBGUFSXBSETJOPSEFSUPSFNPWFTBOEBOETBMUt $MFBOUIFQMBTUJDBOENFUBMQBSUTXJUIBEBNQDMPUIPSXJUIBNJMEEFUFSHFOUEPOPUVTFTPMWFOUT BNNPOJBPSCFO[JOFt $BSFGVMMZ ESZ NFUBM QBSUT BGUFS BOZ DPOUBDU XJUI XBUFS UPQSFWFOUUIFGPSNBUJPOPGSVTUt ,FFQ BMM NPWJOH QBSUT DMFBO BOE JG OFDFTTBSZ MVCSJDBUFUIFNXJUIMJHIUPJMt ,FFQUIFXIFFMTGSFFGSPNEVTUBOEPSTBOEHINTS FOR CLEANING THE TEXTILE LININGt *U JT SFDPNNFOEFE UP XBTI UIF MJOJOH TFQBSBUFMZ GSPNPUIFSJUFNTt 1FSJPEJDBMMZ SFWJWF UIF GBCSJD QBSUT VTJOH B TPGU DMPUIFTCSVTIt 'PMMPXUIFMJOJOHXBTIJOHJOTUSVDUJPOTPOUIFMBCFMT)BOEXBTIJODPMEXBUFS%POPUCMFBDI%POPUUVNCMFESZDo not iron%POPUESZDMFBO
 • Page 21

  t %SZUIFUFYUJMFMJOJOHDPNQMFUFMZCFGPSFVTJOHPSTUPSJOHJUt 5P QSFWFOU GPSNBUJPO PG NJMEFX JU JT BEWJTBCMF UP BJS UIFDBSSZDPUQFSJPEJDBMMZ*OQBSUJDVMBS TFQBSBUFUIFUFYUJMFMJOJOHGSPNUIFTUSVDUVSFBOESVOBESZDMPUIPWFSUIFCPUUPNENINSTRUCTIONSLIST OF COMPONENTSfig. 1A Balestrino ChassisA1 $IBTTJTCBTFA2 $IBTTJTIBOEMFA3 3FBSXIFFMTA4 'SPOUXIFFMTA5 4UPSBHFCBTLFUB Classica CarrycotB1 $BSSZDPUIPPEB2 $BSSZDPUBQSPOB3 $VSUBJOB4 MattressC Pushchair (only from 2016 version and Huggy Multifixinfant car seat adaptersD Huggy Multifix infant car seat (not suitable for the USmarketBALESTRINO CHASSISGHANDLE ASSEMBLYfig. 20QFO CPUI MFBG TQSJOHT A6 PO UIF DIBTTJT CBTF(A1 fig. 3*OTFSU UIF IBOEMF A2 POUP CPUI QJOT A7 QPTJUJPOFEPOUIFPVUTJEFPGUIFMFBGTQSJOHT A6 fig. 4.BLFTVSFCPUIQJOTBSFDPSSFDUMZJOTFSUFEJOUPUIFIPMFTPOUIFIBOEMF UIFOQVTIUIFMPDLJOHCVUUPOT A9 JOUPUIFJSTFBUVOUJMZPVIFBSUIFNDMJDLDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 5CAUTION: try pulling the handle outwards tomake sure it has been attached correctly.fig. 61VTI UIF IBOEMF EPXO VOUJM ZPV IFBS JU DMJDL DPSSFDUMZBUUBDIJOHJUUPUIFDIBTTJTASSEMBLY OF REAR WHEELSfig. 7$BVUJPO UXP PG UIF XIFFMT TVQQMJFE XJUI UIFDIBTTJTBSFMBSHFSBOEBSFUUFEXJUIBCSBLFSBDL A3 5IFZTIPVMECFUUFEUPUIFSFBSBYMFPGUIFDIBTTJTfig. 8.BLF TVSF UIF CSBLF CBS PO UIF DIBTTJT A10 JTMJGUFE CSBLFSFMFBTFQPTJUJPO fig. 91PTJUJPOUIFXIFFM A3 BUUIFSFBSBYMF A11 QVMMUIFMFWFS A12 BOEJOTFSUUIFXIFFM A3 POUPUIFQJO A13 fig. 10 1VTIUIFXIFFM A3 JOXBSETBOESFMFBTFUIFMFWFS(A12 VOUJMJUDMJDLTDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 11 CAUTION: make sure the wheel is attachedcorrectly.$PNQMFUFUIFBUUBDINFOUPGUIFTFDPOESFBSXIFFMASSEMBLY OF FRONT WHEELSfig. 12 $BVUJPO UXP PG UIF XIFFMT TVQQMJFE XJUI UIFDIBTTJTBSFTNBMMFS A4 5IFZTIPVMECFUUFEUPUIFGSPOUBYMFPGUIFDIBTTJTfig. 13 1PTJUJPOUIFXIFFM A4 BUUIFGSPOUBYMF A14 QVMMUIFMFWFS A15 BOEJOTFSUUIFXIFFM A4 POUPUIFQJO A16 fig. 14 1VTIUIFXIFFM A4 JOXBSETBOESFMFBTFUIFMFWFS(A15 VOUJMJUDMJDLTDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 15 CAUTION: make sure the wheel is attachedcorrectly.$PNQMFUFUIFBUUBDINFOUPGUIFTFDPOEGSPOUXIFFMASSEMBLY OF STORAGE BASKET5IF #BMFTUSJOP DIBTTJT JT TVQQMJFE BT TUBOEBSE XJUI B NFUBMTUPSBHFCBTLFUfig. 16 "UUBDIUIFSFBSFOEPGUIFTUPSBHFCBTLFU A5 UUFEXJUIBTQSJOH A17 UPUIFSFBSBYMFPGUIFDIBTTJT A11 fig. 17 1VMMUIFTUPSBHFCBTLFUUPBUUBDIJUUPUIFGSPOUBYMFPGUIFDIBTTJT A14 REAR WHEELS BRAKEfig. 18 5PVTFUIFCSBLF QVTIUIFCBSEPXO A10 fig. 19 5PSFMFBTFUIFCSBLF MJGUUIFCBS A10 Always engage the brake during stops.ADDITIONAL TRANSPORT UNITS(Classica Carrycot, Huggy Multifix Infant Car Seat,Pushchair Seat)CLASSICA CARRYCOTATTACHING THE CARRYCOT TO THE CHASSISCAUTION: make sure that the chassis is correctlyassembled and the brake is applied.fig. 20 5VSO UIF MPDLJOH IPPLT A18 PO FBDI TJEF PG UIFDIBTTJTDMPDLXJTFUIFSFEBOHMFCFDPNFTWJTJCMFfig. 21 1MBDF UIF DBSSZDPU JO DPSSFTQPOEFODF XJUI UIFEFEJDBUFETMJUTJOUIFDIBTTJT A19 JOTFSUUIFGPVSBUUBDINFOUQJOT B5 fig. 22 5IFODMPTFCPUIIPPLT A18 CZUVSOJOHUIFNBOUJDMPDLXJTFfig. 23 CAUTION: make sure that the carrycot isproperly attached before use.DETACHING THE CARRYCOT FROM THE CHASSISfig. 24 5VSOCPUIMPDLJOHIPPLT A18 BOUJDMPDLXJTFBOESFMFBTF UIF QJOT B5 UIFO SFNPWF UIF DBSSZDPU GSPN UIFDIBTTJTHOOD ADJUSTMENTfig. 25 5P BEKVTU UIF IPPE B1 VTF UIF TJEF DPNQBTTFT(B6 BOESFMFBTFJUfig. 26 0ODF VQ QVTI CPUI DPNQBTTFT B6 UP MPDL JU JOQMBDFATTACHING THE APRONfig. 27 'BTUFOBMMUIFBQSPO B2 CVUUPOTUPUIFDBSSZDPUBACKREST ADJUSTMENTfig. 28 0ODFUIFIPPEJTGVMMZEPXO B1 SBJTFUIFCBDLSFTU(B7 BOEBUUBDIJUUPUIFMFWFS B8 BUUIFCBTFPGUIFDBSSZDPUfig. 29 .BLFTVSFUIFMFWFS B8 JTBUUBDIFEDPSSFDUMZfig. 30 5P SFMFBTF UIF CBDLSFTU B7 TJNQMZ SFMFBTF UIFMFWFS B8 BOESFMFBTFJUINNER LINING MAINTENANCE'PS QSPQFS NBJOUFOBODF XF SFDPNNFOE ZPV SFNPWF UIFJOUFSOBMMJOJOHPGUIFDBSSZDPUBOENBUUSFTTPOBSFHVMBSCBTJTfig. 31 0ODFZPVIBWFVOEPOFUIFCVUUPOTPOUIFNBUUSFTT(B4 BUUBDIJOHJUUPUIFCBTFPGUIFDBSSZDPU SFNPWFJUTMJOJOHCZQVMMJOHJUPUISPVHIUIFEFEJDBUFEPQFOJOHfig. 32 5P SFNPWF UIF JOUFSOBM MJOJOH GSPN UIF DBSSZDPU(B9 VOCVUUPOBMMUIFQSFTTTUVETTFDVSJOHJUUPUIFCBTF0ODFUIFJOUFSOBMMJOJOHIBTCFFOSFNPWFE XFSFDPNNFOEZPVXJQFUIFCBTFPGUIFDBSSZDPUXJUIBESZDMPUI*GOFDFTTBSZ ZPVDBOBMTPEFUBDIUIFGSPOUDVSUBJO21
 • Page 22

  fig. 33 5P SFNPWF UIF DVSUBJO B3 TJNQMZ EFUBDI UIF7FMDSPGBTUFOJOHT B10 TFDVSJOHJUUPUIFFEHFPGUIFIPPE$POTJEFSJOH UIF OBUVSF PG UIF NBUFSJBM VTFE UPNBLFJU XFSFDPNNFOE ZPV IBOEMF UIF DVSUBJO XJUI HSFBU DBSF BOEBUUFOUJPOFRSPACE-SAVING POSITION*O PSEFS UP NJOJNJTF UIF PWFSBMM EJNFOTJPOT PG UIF DIBTTJT UIFIBOEMFDBOCFGPMEFEEPXOfig. 34 1VTI CPUI UIF SFMFBTF MFWFST A20 BOE UVSO UIFIBOEMF B GPSXBSE VOUJMJUGPMETEPXOPOUPUIFDIBTTJTBEBQUFSTGPSUIF)VHHZ.VMUJY*OGBOU$BS4FBUBOE1VTIDIBJS(only from 2016 version CAUTION: make sure that the chassis is correctlyassembled and the brake is applied.fig. 41 5VSO UIF MPDLJOH IPPLT A18 PO FBDI TJEF PG UIFDIBTTJTDMPDLXJTFUIFSFEBOHMFCFDPNFTWJTJCMFfig. 42 *OTFSU CPUI QJOT C1 PO UIF BEBQUFS C JOUP UIFEFEJDBUFETMPUT A19 POUIFDIBTTJT UIFODMPTFCPUIIPPLT(A18 CZUVSOJOHUIFNBOUJDMPDLXJTF$PNQMFUFJOTUBMMBUJPOPGUIFTFDPOEBEBQUFSDISASSEMBLING AND CLOSING THE CHASSISHUGGY MULTIFIX INFANT CAR SEAT(not suitable for US market)REMOVAL OF THE HANDLEfig. 35 8JUIUIFCSBLFPOUIFDIBTTJTFOHBHFE MJGUCPUIUIFMPDLJOHCVUUPOT A9 POUIFIBOEMFfig. 36 1VTI CPUI UIF SFMFBTF MFWFST A20 BOE QVMM UIFIBOEMF PVU PG UIF QJOT A7 PO UIF MFBG TQSJOHT QVMMJOH JUPVUXBSETATTACHING THE INFANT CAR SEAT TO THE CHASSISfig. 43 )PMEJOH UIF JOGBOU DBS TFBU BU UIF IBOEMF BUUBDIJU UP UIF BEBQUFST C JO UIF EFEJDBUFE TFBUT QPTJUJPOJOH JUGBDJOHNVNPOMZfig. 44 CAUTION: make sure that the infant car seat isproperly attached before use.REMOVAL OF THE FRONT WHEELSfig. 37 1VMM UIF MFWFS A15 PO UIF GSPOU BQ BOEDPODVSSFOUMZUBLFUIFXIFFM A4 PUIFQJO A16 DETACHING THE INFANT CAR SEAT FROM THE CHASSISfig. 45 6TFUIFMFWFS D1 POUIFSFBSPGUIFJOGBOUDBSTFBUfig. 46 4JNVMUBOFPVTMZ MJGU UIF TFBU CZ IPMEJOH JU CZ UIFIBOEMFTo use the Huggy Multifix infant car seat properly, referto the dedicated manual.REMOVAL OF THE REAR WHEELSfig. 38 .BLFTVSFUIFCSBLFCBS A10 JTMJGUFEJOUIFSFMFBTFQPTJUJPOfig. 39 1VMMUIFMFWFS A12 POUIFSFBSBQBOEDPODVSSFOUMZUBLFUIFXIFFM A3 PUIFQJO A13 CLOSING CHASSISfig. 40 $PNQMFUFUIFDIBTTJTCBTFGPMEJOHQSPDFTT A CZGPMEJOHCPUIMFBGTQSJOHT A6 JOXBSETPUSHCHAIR(only from 2016 version)For installation, removal and correct use of the Pushchair(only from 2016 version), please consult the dedicatedmanual supplied with the product.HUGGY MULTIFIX CAR SEAT AND PUSHCHAIRADAPTERSATTACHING OF THE ADAPTERS5IF#BMFTUSJOPDIBTTJTJTTVQQMJFEBTTUBOEBSEXJUIBQBJSPGAVERTISSEMENTSLIRE LES INSTRUCTIONSS U I V A N T E SATTENTIVEMENT AVANTUTILISATIONETLESCONSERVER POUR LES BESOINSULTRIEURS DE RFRENCE. NEPAS TENIR COMPTE DES MISESEN GARDE ET DES INSTRUCTIONSFOURNIES PEUT SAVRER TRSDANGEREUX POUR VOTRE ENFANT.VOUS TES RESPONSABLE DE LASCURIT DE VOTRE ENFANT.AVERTISSEMENT!NEJAMAISLAISSER VOTRE ENFANT SANS22SURVEILLANCE. FAIRE LE MAXIMUMDATTENTION LORSQUON UTILISELE PRODUIT.t $FQSPEVJUFTUBEBQUQPVSMFTFOGBOUT EFMBOBJTTBODFFUKVTRVLHTJWPVTVUJMJTF[MB/"$&--& EFMBOBJTTBODFFUKVTRVLHTJWPVTVUJMJTF[MF4*&(& EFMBOBJTTBODFFUKVTRVLHRVBOEPOVUJMJTFMF4*&(&"650 HSPVQF t &O DBT EF OPVWFBVOT JM FTU SFDPNNBOE EVUJMJTFS MBOBDFMMFFUPVMFTJHFEBOTTBQPTJUJPOQMVTJODMJOFt -F DITTJT #BMFTUSJOP QFVU USF VUJMJT FYDMVTJWFNFOU BWFDMBOBDFMMF$MBTTJDB*MQFVUUSFVUJMJTHBMFNFOUBWFDMF4JHFBVUP)VHHZ.VMUJYFUMF4JHFEFUSBOTQPSU*OHMFTJOBMBJEFEFTBEBQUBUFVSTTQDJRVFTGPVSOJTEFTSJFBWFDMFDITTJT&ODBTEFEPVUF DPOTVMUFSMFTJUFXXXJOHMFTJOBDPNPVCJFOTBESFTTFS BV 3FWFOEFVS "HS PV BV 4FSWJDF E"TTJTUBODF$MJFOUT*OHMFTJOBt "WBOU EVUJMJTFS MF 4JHF EF USBOTQPSU FU MF 4JHF BVUP*OHMFTJOB BWFD MF DITTJT #BMFTUSJOP MJSF BUUFOUJWFNFOU MFTJOTUSVDUJPOTDPSSFTQPOEBOUFT
 • Page 23

  t /&+"."*4-"*44&37053&&/'"/54"/44637&*--"/$&t 4"4463&3 26& 5064 -&4%*4104*5*'4%&7&3306*--"(&40/5&/$-&/$)4"7"/565*-*4"5*0/t 10637*5&3%&-&#-&44&306%&-6*$0*/$&3-&4%0*(54 4"4463&326& -&/'"/5 4& 53067& 6/&%*45"/$& $033&$5& 1&/%"/5 -&4013"5*0/4 %067&3563& &5 %&'&3.&563&%6130%6*5t /& 1"4 -"*44&3 7053& &/'"/5+06&3"7&$$&130%6*5t $& 130%6*5 /& $0/7*&/5 1"41063 '"*3& %6 +0((*/( 06 %&4130.&/"%&4&/30--&34t 73*'*&3 26& -" /"$&--& 06 -&4*(& %& 53"/41035 06 -& 4*(&AUTOSOIENTCORRECTEMENT"$$30$)4"7"/5-65*-*4"5*0/NACELLEt $& 130%6*5 &45 "%"156/*26&.&/5 "69 &/'"/54 26* /&1"37*&//&/51"43&45&3"44*4%&."/*3&"650/0.&t 65*-*4&3 6/*26&.&/5 463 6/&463'"$& )03*;0/5"-& 45"#-& &54$)&t /& 1"4 -"*44&3 -&4 "653&4&/'"/54+06&34"/44637&*--"/$&1309*.*5%&-"/"$&--&t /& 1"4 65*-*4&3 4* -" /"$&--&134&/5& %&4 1"35*&4 $"44&4 &/%0.."(&406."/26"/5&4t -" /"$&--& &45 "%"15& "69&/'"/54 26* /& 1"37*&//&/51"4 3&45&3 "44*4 %& ."/*3&"650/0.& 4& 5063/&3 &5 26*/"33*7&/5 1"4 4& -&7&3 &/"116:"/5 463 -&4 ."*/4 06 463-&4 (&/069 10*%4 ."9*.6. %&-&/'"/5,(t /F QBT VUJMJTFS EBVUSFT NBUFMBT FO QMVT EF DFMVJSFDPNNBOEQBSMF'BCSJDBOUt -PSTRVFMFOGBOUFTUEBOTMBOBDFMMF WFJMMFSDFRVFTBUUFTPJU UPVKPVST QMVT IBVUF RVF MF DPSQT QBS SBQQPSU BV QMBOIPSJ[POUBMt 5PVKPVST SHMFS MF EPTTJFS EBOT MB QPTJUJPO MB QMVT CBTTF BWBOUEFTPVMFWFSPVEFUSBOTQPSUFSMBOBDFMMFCHSSIS BALESTRINO + SIGE AUTO HUGGY MULTIFIXSYSTME VOYAGEPOUR VITER DE GRAVES DOMMAGES DUS CHUTES ET/OU GLISSEMENTS, UTILISER TOUJOURS LES CEINTURESDE SCURIT CORRECTEMENT ACCROCHES ET RGLES.t 5PVKPVST VUJMJTFS MF TZTUNF EF SFUFOVF FU OF KBNBJT MFMBJTTFSTBOTHBSEFt -VUJMJTBUJPO DPSSFDUF EV TZTUNF EF SFUFOVF OF SFNQMBDFQBTMBTVSWFJMMBODFBQQSPQSJFEVOBEVMUFt -VUJMJTBUJPOEVTJHFBVUPBWFDDITTJTOFQFVUSFNQMBDFSVOCFSDFBVPVVOMJU2VBOEMFOGBOUBCFTPJOEFEPSNJS JMFTUQSGSBCMF EF MF NFUUSF EBOT VO CFSDFBV PV EBOT VO MJU -FTJHFBVUPOFTUQBTDPOVQPVSGBJSFEPSNJSMFOGBOUQFOEBOUEFMPOHVFTQSJPEFTEFUFNQTSECURITEt 7SJFS BWBOU MBTTFNCMBHF RVF MF QSPEVJU FU UPVT TFTDPNQPTBOUT OF QSTFOUFOU QBT EF EPNNBHFT EVT BVUSBOTQPSUFODFDBTMFQSPEVJUOFEPJUQBTUSFVUJMJTFUJMGBVUMFNBJOUFOJSMPJOEFMBQPSUFEFTFOGBOUTt 1PVSMBTDVSJUEFWPUSFFOGBOUBWBOUEVUJMJTFSMFQSPEVJU FOMFWFS FU MJNJOFS UPVT MFT TBDIFUT FO QMBTUJRVF FU MFTMNFOUTGBJTBOUQBSUJFEFMFNCBMMBHFFUFOUPVUDBTHBSEF[MFTIPSTEFQPSUFEFTCCTFUEFTFOGBOUTt -F QSPEVJU EPJU TVUJMJTFS FYDMVTJWFNFOU QPVS MF OPNCSFEFOGBOUTQPVSMFRVFMJMBUQSWVt 6UJMJTFSDFQSPEVJUFOUPVUDBTQPVSMFUSBOTQPSUEVOTFVMFOGBOUt /FQBTVUJMJTFSMFQSPEVJUTJUPVTTFTDPNQPTBOUOPOUQBTUDPSSFDUFNFOUYTFUSHMTt /F KBNBJT QMBDFS MF QSPEVJU QST EFT FTDBMJFST PV EFTNBSDIFTt &WJUFSEJOUSPEVJSFMFTEPJHUTEBOTMFTNDBOJTNFTt /BCBOEPOOF[KBNBJTMBOBDFMMFTZTUNFWPZBHFTVSVOFQFOUFBWFDMFOGBOUMJOUSJFVS%FTQFOUFTQBSUJDVMJSFNFOUSBJEFTQFVWFOUMJNJUFSMFDBDJUEFTGSFJOTt /FQBTBKVUFSEFNBUFMBTEFBZBOUVOQBJTTFVSTVQSJFVSNNt -BQQMJDBUJPO EF OJNQPSUF RVFMMF DIBSHF DPNQSPNFU MBTUBCJMJUEVQSPEVJU-BDIBSHFNBYJNBMFEVQBOJFSFTUEFLH MCT *MFTUJOUFSEJUEFEQBTTFSMBDIBSHFNBYJNBMFJOEJRVFt 5PVUFDIBSHFBQQMJRVFMBQPJHOFFUPVBVEPTTJFSFUPVEFDUTVSMFQSPEVJUQFVUDPNQSPNFUUSFMBTUBCJMJUEVQSPEVJUt /FQBTNPOUFSPVEFTDFOESFMFTFTDBMJFSTPVMFTFTDBMJFSTNDBOJRVFTBWFDMFOGBOUEBOTMFTJHFBVUPOBDFMMFt *OTQFDUFS SHVMJSFNFOU MF QSPEVJU FU TFT DPNQPTBOUTQPVS EUFDUFS WFOUVFMT TJHOFT EFOEPNNBHFNFOU FUPVVTVSF MNFOUTEDPVTVTFUSVQUVSFT&OEUBJMJMGBVUWSJFSMJOUHSJU QIZTJRVF FU TUSVDUVSFMMF EFT QPJHOFT FU EV GPOEEFMBOBDFMMFt *MGBVUUSFDPOTDJFOUTEFTEBOHFSTPSJHJOTQBSMBQSTFODFEF BNNFT MJCSFT PV BVUSFT TPVSDFT EF DIBMFVST DPNNFSBEJBUFVST DIFNJOFT QPMFT FUD OF KBNBJT MBJTTFS MFQSPEVJUQSTEFDFTTPVSDFTEFDIBMFVSt 4BTTVSFS RVF UPVUFT MFT QPTTJCMFT TPVSDFT EF EBOHFS FY23FR
 • Page 24

  DCMFT MFT MFDUSJRVFT FUD TPJFOU NBJOUFOVFT MPJO EF MBQPSUFEFMFOGBOUt /FQBTMBJTTFSMFQSPEVJUBWFDMFOGBOUCPSE PMFTDPSEFT SJEFBVY PV BVUSFT QPVSSBJFOU USF VUJMJTFT QBS MFOGBOUQPVS HSJNQFS PV CJFO USF VOF DBVTF EUPVFNFOU PVUSBOHMFNFOUt /FKBNBJTQPTFSMFDPVOTVSVOTVQQPSUFRCONSEILS POUR LEMPLOIt /F QBT VUJMJTFS MF QSPEVJU TJ MVO EFT MNFOUT FTU DBTT EDIJSPVNBORVBOUt /F QBT MBJTTFS EBVUSFT FOGBOUT PV BOJNBVY KPVFS TBOTTVSWFJMMBODFQSPYJNJUEVQSPEVJUPVCJFOEFHSJNQFSTVSMVJt &ODMFODIF[ UPVKPVST MF GSFJO MPSTRVF WPVT NFUUF[ PVFOMFWF[MFOGBOUEBOTMBOBDFMMF FODBTEBSSUFUQFOEBOUMFNPOUBHFENPOUBHFEFTBDDFTTPJSFTt -FTPQSBUJPOTEFNPOUBHF ENPOUBHFFUSHMBHFEPJWFOUUSF SBMJTFT QBS QFSTPOOFT BEVMUFT *M GBVU TBTTVSFS RVFDFVYRVJVUJMJTFOUMFQSPEVJU CBCZTJUUFS HSBOEQBSFOUT FUD DPOOBJTTFOUMFDPSSFDUGPODUJPOOFNFOUEVQSPEVJUt %BOT MFT PQSBUJPOT EF SHMBHF JM GBVU TBTTVSFS RVF MFTQBSUJFT NPCJMFT EV QSPEVJU OFOUSFOU QBT FO DPOUBDU BWFDMFOGBOU FYEPTTJFS DBQPUF FUD JMGBVUUPVKPVSTTBTTVSFSRVFEVSBOUDFTPQSBUJPOTMFGSFJOTPJUDPSSFDUFNFOUFODMFODIt WJUF[ UPVUF PQSBUJPO EPVWFSUVSF EF GFSNFUVSF PV EFENPOUBHFMPSTRVFMFOGBOUFTUCPSEt *M GBVU GBJSF VOF BUUFOUJPO TQDJBMF MPSTRVPO SBMJTF DFTPQSBUJPOTFUMFOGBOUFTUEBOTMFTBMFOUPVSTt $FTPQSBUJPOTQFVWFOUFOUSBOFSEFTSJTRVFTEFCMFTTVSFPVEFDPJODFNFOUEFEPJHUTt /F QBT MBJTTFS MFOGBOU EBOT MB OBDFMMFTJTUNF WPZBHFMPSTRVPO WPZBHF BWFD EBVUSFT NPZFOT EF USBOTQPSU QBSFYFNQMFUSBJO NUSP CVT BWJPO FUD t -PSTRVPOOFMVUJMJTFQBT JMGBVUHBSEFSMFQSPEVJUMPJOEFMBQPSUFEFMFOGBOU-FQSPEVJUOFEPJUQBTUSFVUJMJTDPNNFVOKPVFU/FQBTMBJTTFSWPUSFFOGBOUKPVFSBWFDDFQSPEVJUt &O DBT EFYQPTJUJPO QSPMPOHF BV TPMFJM BUUFOESF RVF MFQSPEVJUTFSFGSPJEJTTFBWBOUEFMVUJMJTFSt -FT IBCJMMBHF QMVJF FTU VUJMJT VOJRVFNFOU TVS MF QSPEVJU*OHMFTJOBQPVSMFRVFMJMBUDPOVt AVERTISSEMENT: danger de suffocation! Utiliser cetIBCJMMBHFQMVJFTVSMFQSPEVJUBWFDDBQPUFFOWPVTBTTVSBOURVJMTPJUUPVKPVSTCJFOJOTUBMMFURVJMMBJTTFQBTTFSMBJSt AVERTISSEMENT: danger de suffocation et desurchauffe! /F QBT MBJTTFS MF QSPEVJU BWFD MIBCJMMBHF QMVJFNPOU TPVTMFTPMFJM EBOTEFTFTQBDFTGFSNTPVQSPYJNJUEVOFTPVSDFEFDIBMFVSt AVERTISSEMENT: VUJMJTFS MFT IBCJMMBHF QMVJF TPVT MBTVSWFJMMBODFEVOBEVMUFPVQFOEBOUVOFVUJMJTBUJPOOPSNBMF TFMPOMFTEFTDSJQUJPOTEFDFT JOTUSVDUJPOT -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" SFDPOOBU MB WBMJEJUEFTDPOEJUJPOTEFHBSBOUJFQFOEBOUVOFQSJPEFEFNPJTQBSUJSEFMBEBUFEBDIBUt -BEVSFEFMBHBSBOUJFFTUQSWVFQPVSNPJTDPOTDVUJGTFUFMMFFTUWBMBCMFQPVSMFQSFNJFSQSPQSJUBJSFEFDFUBSUJDMFt 1BS HBSBOUJF OPVT FOUFOEPOT MF SFNQMBDFNFOU PV MBSQBSBUJPO HSBUVJUF EFT QBSUJFT RVJ TPOU FFDUJWFNFOUEGFDUVFVTFTMPSJHJOF QPVSEFTEGBVUTEFGBCSJDBUJPOt $POTFSWFSBWFDTPJOMFUJDLFUEFDBJTTFPSJHJOBMBVNPNFOUEFMBDIBUEVQSPEVJUWSJFSRVFTVSDFMVJDJTPJUJOEJRVF EFGBPODMBJSFNFOUMJTJCMF MBEBUFEBDIBUt $FT DPOEJUJPOT EF HBSBOUJF OF TPOU QBT WBMBCMFT EBOT MFTDBTTVJWBOUT MFQSPEVJUFTUVUJMJTTFMPOEFTEFTUJOBUJPOTEVUJMJTBUJPOEJSFOUFT OPO FYQSFTTNFOU JOEJRVFT EBOT DFTJOTUSVDUJPOT MF QSPEVJU FTU VUJMJT EF GBPO OPO DPOGPSNF DFTJOTUSVDUJPOT MF QSPEVJU B TVCJ EFT SQBSBUJPOT BVQST EF DFOUSFTEBTTJTUBODFOPOBVUPSJTTFUOPODPOWFOUJPOOT MF QSPEVJU B TVCJ EFT NPEJDBUJPOT FUPV EFTNBOJQVMBUJPOT BVTTJ CJFO EBOT MB TUSVDUVSF RVF EBOTMB QBSUJF UFYUJMF OPO FYQSFTTNFOU BVUPSJTFT QBS MFGBCSJDBOU %WFOUVFMMFT NPEJDBUJPOT BQQPSUFT BVYQSPEVJUT EHBHFOU -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" EF UPVUFSFTQPOTBCJMJU MF EGBVU FTU E VOF OHMJHFODF PV VO NBORVF EFTPJO EBOT MVUJMJTBUJPO FY DIPDT WJPMFOUT EFT QBSUJFT EFMB TUSVDUVSF FYQPTJUJPO EFT TVCTUBODFT DIJNJRVFTBHSFTTJWFT FUD MFQSPEVJUQSTFOUFVOFVTVSFOPSNBMF FYSPVFT QBSUJFTNPCJMFT UJTTVT ESJWBOU EVOF VUJMJTBUJPO RVPUJEJFOOFOPSNBMF QSPMPOHFFUDPOUJOVF MF QSPEVJU FTU FOWPZ BV SFWFOEFVS QPVS MBTTJTUBODFTBOTMFUJDLFUEFDBJTTFPSJHJOBMPVRVBOE TVSMFUJDLFUEFDBJTTF MBEBUFEBDIBUOFTUQBTDMBJSFNFOUWJTJCMFt %WFOUVFMT EPNNBHFT DBVTT QBS MFNQMPJ EBDDFTTPJSFTOPO GPVSOJT FUPV OPO BQQSPVWT QBS -*OHMFTJOB #BCZ OFTFSPOUQBTDPVWFSUTQBSMFTDPOEJUJPOTEFOPUSFHBSBOUJFt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" EDMJOF UPVUF SFTQPOTBCJMJU RVBOUBVYEPNNBHFTDBVTTBVYQFSTPOOFTFUBVYDIPTFTMBTVJUFEVOFVUJMJTBUJPOJNQSPQSFFUPVJODPSSFDUFEVQSPEVJUt 6OF GPJT UFSNJOF MB QSJPEF EF HBSBOUJF M&OUSFQSJTFHBSBOUJU RVBOE NNF MBTTJTUBODF TVS TFT QSPEVJUT EBOTVOEMBJEFRVBUSF BOTQBSUJSEFMBEBUFEJOUSPEVDUJPOTVSMFNBSDIEFDFVYDJBQSTDFUUFQSJPEF MBQPTTJCJMJUEJOUFSWFOUJPOTFSBWBMVFBVDBTQBSDBTt %BOT MF CVU EBNMJPSFS TFT QSPEVJUT -*OHMFTJOB #BCZ4Q"TFSTFSWFMFESPJUEFNFUUSFKPVSFUPVEFNPEJFSOJNQPSUF RVFMMF DBSBDUSJTUJRVF UFDIOJRVF PV FTUIUJRVFTBOTBWJTQSBMBCMFCONDITIONS DE GARANTIEt $FT DPOEJUJPOT EF HBSBOUJF TPOU DPOGPSNFT MB %JSFDUJWFFVSPQFOOF $& EV NBJ FU BEBQUBUJPOTTVJWBOUFT FU TPOU WBMBCMFT QPVS MFT QBZT EF MB $PNNVOBVUFVSPQFOOF %BVUSFT DPOEJUJPOT EF HBSBOUJF QPVS EFT QBZTTQDJRVFTTPOUEUBJMMFTTVSMFTJUFXFCXXXJOHMFTJOBDPNMBTFDUJPO(BSBOUJFFU"TTJTUBODFt -*OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUJURVFDFUBSUJDMFBUDPOVFU GBCSJRV EBOT MF SFTQFDU EFT OPSNFT FU SHMFNFOUT EFQSPEVJUFUEFRVBMJUFUEFTDVSJUHOSBMFTBDUVFMMFNFOUFO WJHVFVS EBOT MB $PNNVOBVU FVSPQFOOF FU EBOT MFTQBZTEFDPNNFSDJBMJTBUJPOt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJU RVF QFOEBOU FU BQST MFQSPDFTTVT EF QSPEVDUJPO DF QSPEVJU B U TPVNJT EJWFSTDPOUSMFEFRVBMJU-*OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUJURVFDFUBSUJDMF BVNPNFOUEFMBDIBUBVQSTEV3FWFOEFVSBHS OFQSTFOUBJUQBTEFEGBVUTEFNPOUBHFPVEFGBCSJDBUJPOt 4J DF QSPEVJU QSTFOUBJU VO EGBVU EBOT MFT NBUSJBVY FUPV EFT WJDFT EF GBCSJDBUJPO EUFDUT BV NPNFOU EF MBDIBU24PIECES DE RECHANGE / SERVICE DASSISTANCE APRESVENTEt $POUSMF[ SHVMJSFNFOU MFT EJTQPTJUJGT EF TDVSJU QPVSHBSBOUJSVOCPOGPODUJPOOFNFOUEVQSPEVJUEBOTMFUFNQT&O DBT EF QSPCMNFT FUPV EBOPNBMJFT EF UPVT HFOSFT OFMVUJMJTF[QBTFUDPOUBDUF[SBQJEFNFOUMF3FWFOEFVS"VUPSJTPVMF4FSWJDFE"TTJTUBODF"QST7FOUF*OHMFTJOBt /VUJMJTF[OJQJDFTEFSFDIBOHFOJBDDFTTPJSFTOPOGPVSOJTFUPVOPOBQQSPVWTQBS-*OHMFTJOB#BCZ4Q"QUE FAIRE EN CAS DE NECESSITE DASSISTANCEt &O DBT EF ODFTTJU EBTTJTUBODF TVS MF QSPEVJU DPOUBDUFSJNNEJBUFNFOUMFSFWFOEFVS*OHMFTJOBBVQSTEVRVFMMBDIBUB U FFDUV FO TBTTVSBOU EF QPVWPJS EJTQPTFS EVi4FSJBM/VNCFSwDPODFSOBOUMFQSPEVJURVJGBJUMPCKFUEFMBEFNBOEFMFi4FSJBM /VNCFSw FTU EJTQPOJCMF QBSUJS EF MB $PMMFDUJPO
 • Page 25

  CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET LENTRETIEN DUPRODUITt $F QSPEVJU EFNBOEF VO FOUSFUJFO SHVMJFS EF MB QBSU EFMVTBHFSt /F KBNBJT GPSDFS MFT NDBOJTNFT PV EFT QBSUJFT FONPVWFNFOU FO DBT EF EPVUF DPOUSMFS EBCPSE MFTJOTUSVDUJPOTt /FQBTHBSEFSMFQSPEVJUTJMFTUFODPSFNPVJMMFUOFQBTMFMBJTTFSEBOTEFTBNCJBODFTIVNJEFTDBSJMQFVUTFGPSNFSEFMBNPJTJTTVSFt (BSEFSMFQSPEVJUEBOTVOFOESPJUTFDt 1SPUHFSMFQSPEVJUDPOUSFMFTBHFOUTBUNPTQISJRVFT FBV QMVJFPVOFJHFFOPVUSF MFYQPTJUJPODPOUJOVFFUQSPMPOHFBV TPMFJM QPVSSBJU DBVTFS EFT DIBOHFNFOUT EF DPVMFVS DIF[CFBVDPVQEFNBUSJBVYt "QSTVOWFOUVFMFNQMPJEBOTMBQMBDF OFUUPZFSBWFDTPJOMFQSPEVJUQPVSFOMFWFSMFTBCMFFUMFTFMt /FUUPZFS MFT QBSUJFT FO QMBTUJRVF FU FO NUBM BWFD VODIJPO IVNJEF PV CJFO BWFD VO EUFSHFBOU MHFS OF QBTVUJMJTFSEFTTPMWBOUT BNNPOJBRVFPVFTTFODFt 4DIFS TPJHOFVTFNFOU MFT QBSUJFT FO NUBM BQST VOWFOUVFMDPOUBDUBWFDMFBV EBOTMFCVUEWJUFSMBGPSNBUJPOEFSPVJMMFt .BJOUFOJS QSPQSFT UPVUFT MFT QBSUJFT FO NPVWFNFOU FU TJODFTTBJSFJMGBVUMFTMVCSJFSBWFDVOFIVJMFMHSFt .BJOUFOJSQSPQSFTMFTSPVFTEFUPVUFQPVTTJSFFUPVTBCMFCONSEILS POUR LE NETTOYAGE DU REVETEMENTTEXTILEt /PVT DPOTFJMMPOT EF MBWFS MF SFWUFNFOU TQBSNFOU EFTBVUSFTBSUJDMFTt 3BGSBDIJS QSJPEJRVFNFOU MFT QBSUJFT FO UJTTV BWFD VOFCSPTTFTPVQMFQPVSWUFNFOUTt 3FTQFDUFSMFTOPSNFTQPVSMFMBWBHFEVSFWUFNFOUUFYUJMFJOEJRVFTTVSMFTUJRVFUUFTBQQSPQSJFT-BWFSMBNBJOEBOTMFBVGSPJEF/FQBTVUJMJTFSFBVEFKBWFM/FQBTTDIFSNDBOJRVFNFOU/FQBTQMBODIFS/FQBTMBWFSTFDt 4DIFSQBSGBJUFNFOUMFSFWUFNFOUUFYUJMFBWBOUEFMVUJMJTFSPVEFMFHBSEFSt 1PVSQSWFOJSMWFOUVFMMFGPSNBUJPOEFNPJTJTTVSFT JMFTUDPOTFJMMEBSFSSHVMJSFNFOUMBOBDFMMF1PVSMFOFUUPZBHFFO EUBJM TQBSFS MF SFWUFNFOU FO UJTTV EF MB TUSVDUVSF FUQBTTFSVODIJPOTFDTVSMFGPOEINSTRUCTIONSLISTE DES COMPOSANTSfig. 1A Balestrino ChssisA1 #BTFEVDITTJTA2 1PJHOFEVDITTJTA3 3PVFTBSSJSFTA4 3PVFTBWBOUA5 1BOJFSQPSUFPCKFUTB Classica NacelleB1 $BQPUFEFMBOBDFMMFB2 $PVWFSUVSFEFMBOBDFMMFB3 3JEFBVB4 MatelasC Adaptateurs pour Sige de transport (uniquement partir de la version 2016 et Sige auto Huggy MultifixD Sige auto Huggy Multifix (non disponible pour lemarch amricainBALESTRINO CHSSISASSEMBLAGE DE LA POIGNEfig. 20VWSJSMFTEFVYSFTTPSUTMBNFT A6 EFMBCBTFEVDITTJT A1 fig. 3*OTSFSMBQPJHOF A2 TVSMFTEFVYBYFT A7 TJUVTMFYUSJFVSEFTSFTTPSUTMBNFT A6 fig. 4&OTBTTVSBOURVFMFTEFVYBYFTTPOUDPSSFDUFNFOUJOTST EBOT MFT USPVT TVS MB QPJHOF QPVTTFS MFT CPVUPOTEF CMPDBHF A9 FO QMBDF KVTRV FOUFOESF MF EDMJDEBDDSPDIBHFfig. 5AVERTISSEMENT : essayer de tirer la poignevers lextrieur pour sassurer du bon accrochage.fig. 61PVTTFSMBQPJHOFWFSTMFCBTKVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFTVSMFDITTJTASSEMBLAGE DE LES ROUES ARRIERESfig. 7"WFSUJTTFNFOUEFVYSPVFTGPVSOJFTBWFDMFDITTJTTPOUQMVTHSBOEFTFUTPOUEPUFTEFDSNBJMMSFEFGSFJO A3 $FTSPVFTEPJWFOUUSFNPOUFTTVSMFTTJFVBSSJSFEVDITTJTfig. 84BTTVSFSRVFMBCBSSFEFGSFJOEVDITTJT A10 FTUTPVMFWF QPTJUPOEFECMPDBHFEVGSFJO fig. 91PTJUJPOOFSMBSPVF A3 BVOJWFBVEFMFTTJFVBSSJSF(A11 UJSFSMFMFWJFS A12 FUJOTSFSMBSPVF A3 TVSMBYF A13 fig. 10 1PVTTFS MB SPVF A3 WFST MJOUSJFVS FU SFMDIFS MFMFWJFS A12 KVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFfig. 11 AVERTISSEMENT : vrifier que la roue estaccroche correctement."DIFWFSMBDDSPDIBHFEFMBEFVYJNFSPVFBSSJSFASSEMBLAGE DE LES ROUES AVANTfig. 12 "WFSUJTTFNFOUEFVYSPVFTGPVSOJFTBWFDMFDITTJTTPOUQMVTQFUJUFT A4 $FTSPVFTEPJWFOUUSFNPOUFTTVSMFTTJFVBWBOUEVDITTJTfig. 13 1PTJUJPOOFSMBSPVF A4 BVOJWFBVEFMFTTJFVBWBOU(A14 UJSFS MF MFWJFS A15 FU JOTSFS MB SPVF A4 TVS MBYF(A16 fig. 14 1PVTTFS MB SPVF A4 WFST MJOUSJFVS FU SFMDIFS MFMFWJFS A15 KVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFfig. 15 AVERTISSEMENT : vrifier que la roue estaccroche correctement."DIFWFSMBDDSPDIBHFEFMBEFVYJNFSPVFBWBOUASSEMBLAGE DE LE PANIER PORTE-OBJETS-F DITTJT #BMFTUSJOP FTU EPU EF TSJF EVO QBOJFS QPSUFPCKFUTFONUBMfig. 16 "DDSPDIFSMFYUSNJUBSSJSFEVQBOJFS A5 EPUF25FRt -F3FWFOEFVSFTUDIBSHEFQSFOESFDPOUBDUBWFD*OHMFTJOBQPVSWBMVFSMBNPEBMJUEJOUFSWFOUJPOMBQMVTBEBQUFBVDBTQBSDBT FUFOOQPVSGPVSOJSDIBRVFJOEJDBUJPOODFTTBJSFt -F 4FSWJDF E"TTJTUBODF *OHMFTJOB FTU EF UPVUF GBPOEJTQPOJCMFGPVSOJSUPVUFTMFTJOGPSNBUJPOTODFTTBJSFT TVSEFNBOEFDSJUFSFNQMJSTVSMFGPSNVMBJSFBQQSPQSJQSTFOUTVS MF TJUF XFC XXXJOHMFTJOBDPN TFDUJPO (BSBOUJF FU"TTJTUBODF
 • Page 26

  EFSFTTPSU A17 MFTTJFVBSSJSFEVDITTJT A11 fig. 17 &O UJSBOU MF QBOJFS MBDDSPDIFS MFTTJFV BWBOU EVDITTJT A14 FRFREIN DES ROUES ARRIERESfig. 18 1PVSBDUJPOOFSMFGSFJO QPVTTFSWFSTMFCBTMBCBSSF(A10 fig. 19 1PVSSFMDIFSMFGSFJO TPVMFWFSMBCBSSF A10 Toujours mettre le frein pendant les arrts.UNITES DE TRANSPORT ADDITIONNELLES(Nacelle Classica, Siede Auto Huggy Multifix et Siege deTransport)NACELLE CLASSICAPOSITION ENCOMBREMENT RDUIT"OEFSEVJSFMFODPNCSFNFOUHMPCBMEVDITTJT MBQPJHOFQFVUUSFSFQMJFfig. 34 1PVTTFS MFT EFVY MFWJFST EF EDSPDIBHF A20 FUUPVSOFS MB QPJHOF B WFST MBWBOU KVTRV MB SFQMJFS TVS MFDITTJTDMONTAGE ET FERMETURE DU CHSSISDMONTAGE DE LA POIGNEfig. 35 "WFDMFDITTJTGSFJO TPVMFWFSMFTEFVYCPVUPOTEFCMPDBHF A9 TVSMBQPJHOFfig. 36 1PVTTFS MFT EFVY MFWJFST EF EDSPDIBHF A20 FUFYUSBJSFMBQPJHOFEFTBYFT A7 TVSMFTSFTTPSUTMBNFT FOMBUJSBOUWFSTMFYUSJFVSATTELAGE DE LA NACELLE SUR LE CHASSISATTENTION : sassurer que le chssis soit correctementassembl et que le frein soit enclench.fig. 20 5PVSOFS MFT DSPDIFUT EF CMPDBHF A18 TJUVT EFTEFVYDUTEVDITTJTEBOTMFTFOTEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFMFDPJOSPVHFEFWJFOUWJTJCMFfig. 21 &O QPTJUJPOOBOU MB OBDFMMF BV OJWFBV EFT GFOUFTTQDJRVFT TJUVFT TVS MF DITTJT A19 JOTSFS MFT RVBUSFBYFTEBDDSPDIBHF B5 fig. 22 'FSNFS FOTVJUF MFT EFVY DSPDIFUT A18 FO MFTUPVSOBOUEBOTMFTFOTJOWFSTFEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFfig. 23 ATTENTION : toujours sassurer que la nacelleest correctement accroche avant lutilisation.DEMONTAGE DE LES ROUES AVANTfig. 37 5JSFSMFMFWJFS A15 TVSMFYUSBDUJCMFBWBOUFUFYUSBJSFFONNFUFNQTMBSPVF A4 EFMBYF A16 RETRAIT DE LA NACELLE DU CHASSISfig. 24 5PVSOFS MFT EFVY DSPDIFUT EF CMPDBHF A18 EBOTMFTFOTJOWFSTFEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFFUMJCSFSMFTBYFT(B5 FYUSBJSFFOTVJUFMBOBDFMMFEVDITTJTADAPTATEURS POUR SIGE AUTO HUGGY MULTIFIX ETSIGE DE TRANSPORTREGLAGE DE LA CAPOTEfig. 25 1PVS SHMFS MB DBQPUF B1 BHJS TVS MFT DPNQBTMBUSBVY B6 FUMBECMPRVFSfig. 26 6OF GPJT TPVMFWF QPVTTFS TVS MFT EFVY DPNQBT(B6 QPVSMBCMPRVFSACCROCHAGE DE LA COUVERTUREfig. 27 "DDSPDIFSUPVTMFTCPVUPOTEFMBDPVWFSUVSF B2 BMBOBDFMMFREGLAGE DU PETIT DOSSIERfig. 28 "QST BWPJS CBJTT DPNQMUFNFOU MB DBQPUF B1 TPVMFWFSMFQFUJUEPTTJFS B7 FUMBDDSPDIFSBVMFWJFS B8 TJUVTVSMFGPOEEFMBOBDFMMFfig. 29 4BTTVSFSRVFMFMFWJFS B8 FTUBDDSPDIDPSSFDUFNFOUfig. 30 1PVS ECMPRVFS MF QFUJU EPTTJFS B7 JM TVU EFEDSPDIFSMFMFWJFS B8 FUEFMFMJCSFSENTRETIEN DU REVETEMENT INTERNE1PVS MFVS CPO FOUSFUJFO OPVT DPOTFJMMPOT EFOMFWFSQSJPEJRVFNFOU MF SFWUFNFOU JOUFSOF EF MB OBDFMMF FU EVNBUFMBTfig. 31 "QST BWPJS ECPVUPOO MF NBUFMBT B4 EV GPOEEFMBOBDFMMF FOMFWFSTPOSFWUFNFOUFOMFYUSBZBOUHSDFMPVWFSUVSFTQDJRVFfig. 32 1PVS FOMFWFS MF SFWUFNFOU JOUFSOF EF MB OBDFMMF(B9 ECPVUPOOFSUPVTMFTCPVUPOTQSFTTJPORVJMFYFOUMBCBTF"QSTBWPJSFOMFWMFSFWUFNFOUJOUFSOF OPVTDPOTFJMMPOTEFQBTTFSVODIJPOTFDTVSMFGPOEEFMBOBDFMMF&O DBT EF CFTPJO JM FTU QPTTJCMF EF EUBDIFS HBMFNFOU MFSJEFBVBWBOUfig. 33 1PVSFOMFWFSMFSJEFBV B3 JMTVUEFEUBDIFSMFTWFMDSPT B10 RVJMFYFOUBVCPSEEFMBDBQPUFUBOUEPOOMBOBUVSFEVNBUSJBVBWFDMFRVFMJMBUSBMJT OPVT DPOTFJMMPOT EF NBOJFS MF SJEFBV BWFD VOF BUUFOUJPO FUVOTPJOQBSUJDVMJFST26DEMONTAGE DE LES ROUES ARRIERESfig. 38 4BTTVSFSRVFMBCBSSFEFGSFJO A10 FTUTPVMFWFFOQPTJUPOEFECMPDBHFfig. 39 5JSFS MF MFWJFS A12 TVS MFYUSBDUJCMF BSSJSF FUFYUSBJSFFONNFUFNQTMBSPVF A3 EFMBYF A13 FERMETURE CHASSISfig. 40 "DIFWFSMBGFSNFUVSFEFMBCBTFEVDITTJT A FOSFQMJBOUMFTEFVYSFTTPSUTMBNFT A6 WFSTMJOUSJFVSINSTALLATION DES ADAPTATEURS-F DITTJT #BMFTUSJOP FTU EPU EF TSJF EVOF QBJSFEBEBQUBUFVSTQPVS4JHFBVUP)VHHZ.VMUJYFUQPVS4JHFEFUSBOTQPSU uniquement partir de la version 2016 ATTENTION : sassurer que le chssis soit correctementassembl et que le frein soit enclench.fig. 41 5PVSOFS MFT DSPDIFUT EF CMPDBHF A18 TJUVTEFT EFVY DUT EV DITTJT EBOT MF TFOT EFT BJHVJMMFT EVOFNPOUSFMFDPJOSPVHFEFWJFOUWJTJCMFfig. 42 *OTSFSMFTEFVYBYFT C1 EFMBEBQUBUFVS C EBOTMFTGFOUFTQSWVFT A19 TVSMFDITTJT QVJTGFSNFSMFTEFVYcrochets (A18 FO MFT UPVSOBOU EBOT MF TFOT JOWFSTF EFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSF"DIFWFSMJOTUBMMBUJPOEVEFVYJNFBEBQUBUFVSSIGE AUTO HUGGY MULTIFIX(non disponible pour le march amricain)ATTELAGE DU SIEGE AUTO AU CHASSISfig. 43 &OTBJTJTTBOUMFTJHFEFQVJTMBQPJHOF MBDDSPDIFSBVY BEBQUBUFVST C BV OJWFBV EFT MPHFNFOUT QSWVT FYDMVTJWFNFOUUPVSOWFSTMBNBNBOfig. 44 AVERTISSEMENT: sassurer que le sige soittoujours correctement fix avant lemploi.RETRAIT DU SIEGE AUTO DU CHASSISfig. 45 4FTFSWJSEVMFWJFS D1 TJUVMBSSJSFEVTJHFfig. 46 %BOT MF NNF UFNQT TPVMFWFS MF TJHF FO MFTBJTJTTBOUQBSMBQPJHOFPour un usage correct du sige auto Huggy, consulter lemanuel spcifique.SIGE DE TRANSPORT(uniquement partir de la version 2016)Pour linstallation, le dmontage et lutilisation correctedu Sige de transport (uniquement partir de la version2016), consulter le manuel ddi fourni avec le produit.
 • Page 27

  HINWEISEVORDEMGEBRAUCHDIEVORLIEGENDENGEBRAUCHSANWEISUNGENLESENUNDSIESORGFLTIG ZUM ZUKNFTIGENNACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.DIE NICHTBEACHTUNG DIESERHINWEISE KANN DIE SICHERHEITIHRES KINDES GEFHRDEN.SIE SIND FR DIE SICHERHEIT IHRESKINDES VERANTWORTLICH.VORSICHT!DASKINDNIEUNBEAUFSICHTIGT LASSEN: DIESKANN GEFHRLICH SEIN. BEIMGEBRAUCHDESPRODUKTESUSSERST UMSICHTIG VORGEHEN.t %JFTFT1SPEVLUJTUHFFJHOFUGS,JOEFS BC EFS (FCVSU CJT [V ,H CFJ 7FSXFOEVOH EFS#"#:8"//& BCEFS(FCVSUCJT[V,HCFJ7FSXFOEVOHEFT4*5;&4 BC EFS (FCVSU CJT [V LH CFJ 7FSXFOEVOH EFT"650,*/%&34*5;&4 (SVQQF t 'S/FVHFCPSFOFFJHOFOTJDIBNCFTUFOEJF#BCZXBOOFVOEPEFSEFS4JU[NJULPNQMFUU[VSDLHFMFHUFS3DLFOMFIOFt %BT 'BISHFTUFMM #BMFTUSJOP JTU BVTTDIMJFMJDI GS EFO&JOTBU[ NJU EFS #BCZXBOOF $MBTTJDB HFFJHOFU %FS &JOTBU[JTU BVDI NJU EFN "VUPLJOEFSTJU[ )VHHZ .VMUJY VOE NJUEFN5SBHFTJU[*OHMFTJOBNHMJDI XFOOEJFFOUTQSFDIFOEFO[VN -JFGFSVNGBOH EFT 'BISHFTUFMMT HFISFOEFO "EBQUFSFJOHFTFU[U XFSEFO *N ;XFJGFMTGBMM CFTJDIUJHFO 4JF EJF8FCTFJUF XXXJOHMFTJOBDPN PEFS XFOEFO TJDI BO FJOFOBVUPSJTJFSUFO)OEMFSPEFSBOEFO*OHMFTJOB,VOEFOEJFOTUt 7PSEFN&JOTBU[EFT5SBHFTJU[FTPEFSEFT"VUPLJOEFSTJU[FTNJUEFN'BISHFTUFMM#BMFTUSJOP MFTFO4JFEJFFOUTQSFDIFOEF"OMFJUVOHt %"4 ,*/% /*& 6/#&"6'4*$)5*(5-"44&/t 703%&.(&#3"6$)4*$)&345&--&/ %"44%"4130%6,5,0.1-&55 (&''/&5 *45 6/%DASS ALLE VERSCHLUSS- UNDSICHERHEITSVORRICHTUNGEN,033&,5&*/(&4&5;54*/%t ;63 7&3.&*%6/( 70/ 6/'--&/%"4 ,*/% 8)3&/% %&4 ''/&/46/%4$)-*&&/4/*$)5*/%*&/)&%&4130%6,54,0..&/-"44&/t %"4 ,*/% /*$)5 .*5 %*&4&.130%6,541*&-&/-"44&/t %&4 130%6,54 *45 /*$)5 ;6.+0((&/ 0%&3 30--4$)6)-"6'&/(&&*(/&5t 4*$)&345&--&/ %"44%*&#"#:8"//& %&353"(&4*5;ODER DER AUTOKINDERSITZ VORGEBRAUCH KORREKT VERANKERT8*3%BABYWANNEt %*&4&4130%6,5&*(/&54*$)/63'3#"#:4 %*&/*$)5&*(&/45/%*("6'3&$)54*5;&/,//&/t /63 "6' &*/&3 &#&/&/ 45"#*-&/6/% 530$,&/&/ 0#&3'-$)&7&38&/%&/t "/%&3& ,*/%&3 %3'&/ /*$)56/#&"6'4*$)5*(5*/%&3/)&%&3#"#:8"//&41*&-&/t %*&#"#:8"//&/*$)57&38&/%&/ 40--5&/ 5&*-& "/%*&4&3 (&#30$)&/ #&4$)%*(50%&3/*$)5703)"/%&/4&*/t %*& #"#:8"//& *45 '3#"#:4 703(&4&)&/ %*& /*$)5&*(&/45/%*( "6'3&$)5 4*5;&/ SICH NICHT DREHEN UND SICH/*$)5 "6' %*& )/%& 0%&3,/*& "6'3*$)5&/ ,//&/ ."9(&8*$)5%&4#"#:4,(t ,FJOF XFJUFSFO .BUSBU[FO BVG EJF WPN )FSTUFMMFSFNQGPIMFOF.BUSBU[FMFHFOt 8FOOEBT#BCZJOEFS#BCZXBOOFMJFHU TUFUTTJDIFSTUFMMFO EBTT JO EFS )PSJ[POUBMFO EFS ,PQG IIFS BMT EFS ,SQFSBOHFPSEOFUJTUt 7PSEFN"OIFCFOPEFS5SBOTQPSUJFSFOEFS#BCZXBOOFEJF3DLFOMFIOFJNNFSBVGEJFOJFESJHTUF1PTJUJPOFJOTUFMMFO27DE
 • Page 28

  FAHRGESTELL BALESTRINO +AUTOKINDERSITZ AUTO HUGGY MULTIFIXTRAVEL SYSTEMDEUM ERNSTE VERLETZUNGEN DURCH HERAUSFALLENODER RUTSCHEN ZU VERMEIDEN, STETS DIESICHERHEITSGURTE RICHTIG ANSCHNALLEN UNDREGELN.t *NNFSEBT,JOENJUEFN4JDIFSIFJUTHVSUBOTDIOBMMFOVOEFTOJFVOCFBVGTJDIUJHUMBTTFOt %BTLPSSFLUF"OMFHFOEFS4JDIFSIFJUTHVSUFFOUCJOEFUEFO&SXBDITFOFOOJDIUWPOTFJOFS"VGTJDIUTQJDIUt %JF7FSXFOEVOHEFT"VUPLJOEFSTJU[FTNJU3BINFOFSTFU[ULFJOF8JFHF PEFS #FUU8FOO EBT ,JOE TDIMBGFO NDIUF JTUEJF7FSXFOEVOH FJOFS8JFHF PEFS FJOFT #FUUT WPS[V[JFIFO%FS "VUPLJOEFSTJU[ XVSEF OJDIU GS MBOHF 4DIMBG[FJUFOFOUXJDLFMUSICHERHEITt 7PS EFS .POUBHF QSGFO EBTT EBT 1SPEVLU VOE TFJOF#BVUFJMF XISFOE EFT5SBOTQPSUT OJDIU CFTDIEJHU XVSEFO4PMMUFEJFTEFS'BMMTFJO JTUEBT1SPEVLUOJDIU[VWFSXFOEFOVOEGS,JOEFSVO[VHOHMJDIBVG[VCFXBISFOt ;VS 4JDIFSIFJU *ISFT ,JOEFT WPS EFN (FCSBVDI EFT1SPEVLUFT EBT ,VOTUTUPWFSQBDLVOHTNBUFSJBM VOE BMMF7FSQBDLVOHTFMFNFOUF FOUGFSOFO VOE FOUTPSHFO VOEBVFSIBMC EFS 3FJDIXFJUF WPO 4VHMJOHFO VOE ,JOEFSOMBTTFOt %BT1SPEVLUJTUBVTTDIMJFMJDIGSEJF;BIMWPO,JOEFSO[VWFSXFOEFO GSXFMDIFFTFOUXPSGFOXVSEFt %JFTFT1SPEVLUEBSGOVSGSEFO5SBOTQPSUFJOFTFJO[FMOFO,JOEFTWFSXFOEFUXFSEFOt %BT 1SPEVLU FSTU EBOO WFSXFOEFO XFOO BMMF #BVUFJMFSJDIUJHCFGFTUJHUVOEFJOHFTUFMMUXVSEFOt %BT 1SPEVLU OJF JO EFS /BIF WPO 5SFQQFO VOE 4UVGFOQPTJUJPOJFSFOt /JDIUNJUEFO'JOHFSOJOEJF.FDIBOJTNFOHSFJGFOt %FO ,JOEFSXBHFO5SBWFM 4ZTUFN LFJOFTGBMMT NJU EFN,JOE BVG FJOFS HFOFJHUFO 'MDIF TUFIFO MBTTFO BVDI XFOOEJF #SFNTF BOHF[PHFO XJSE #FJ TUBSLFO /FJHVOHFO JTU EJF-FJTUVOHTUDIUJHLFJUEFS#SFNTFOOJDIUJO'SBHFHFTUFMMUt ,FJOF.BUSBU[FONJUFJOFS4USLFWPONFISBMTNNJOEJF#BCZXBOOFFJOMFHFOt +FEFT[VTU[MJDIF(FXJDIUCFFJOUSDIUJHEJF4UBCJMJUUEFT1SPEVLUT%JFNBYJNBMF5SBHLSBGUEFT,PSCFTCFUSHULH MCT &T JTU HSVOETU[MJDI VOUFSTBHU EJF FNQGPIMFOF NBJYNBMF5SBHLSBGU[VCFSTUFJHFOt +FHMJDIF #FMBTUVOH WPO (SJ VOEPEFS 3DLFOMFIOF C[XTFJUMJDIF#FMBTUVOHFOEFT1SPEVLUTLOOFOEJF4UBCJMJUUEFT1SPEVLUTCFFJOUSDIUJHFOt 5SFQQFO PEFS 3PMMUSFQQFO OJDIU NJU EFN ,JOE JN"VUPLJOEFSTJU[JOEFS#BCZXBOOFWFSXFOEFOt %BT1SPEVLUVOETFJOF#BVUFJMFSFHFMNJHLPOUSPMMJFSFO VN ;FJDIFO GS FJOF FUXBJHF #FTDIEJHVOH VOEPEFS7FSTDIMFJ BVGHFUSFOOUF /IUF VOE 3JTTF [V FSLFOOFO*OTCFTPOEFSFEJFQIZTJTDIFVOETUSVLUVSFMMF6OWFSTFISUIFJUEFS(SJFVOEEFT#PEFOTEFS#BCZXBOOFQSGFOt 4FJFO 4JF TJDI EFS (FGBISFO EVSDI PFOFT 'FVFS PEFSBOEFSFO8SNFRVFMMFOXJF)FJ[LSQFS ,BNJOF FMFLUSJTDIFVOE (BTGFO VTX CFXVU %BT 1SPEVLU OJF JO EFS /BIFTPMDIFS8SNFRVFMMFOTUFIFOMBTTFOt 4JDIFSTUFMMFO EBTT NHMJDIF (FGBISFORVFMMFO TJDIBVFSIBMC EFS 3FJDIXFJUF EFT ,JOEFT CFOEFO [# ,BCFM FMFLUSJTDIF%SIUF VTX t %BT ,JOE OJDIU JO EFS /IF WPO 4FJMFO 7PSIOHFO PEFSBOEFSFO HSFJGCBSFO (FHFOTUOEFO MBTTFO BO EFOFO EBT,JOE TJDI IPDI[JFIFO LBOO C[X EJF FJOF &STUJDLVOHT VOE&SESPTTFMVOHTHFGBISEBSTUFMMFOt %JF#BCZXBOOFOJDIUBVGFJOFS4UU[FWFSXFOEFO28HINWEISE ZUM GEBRAUCHt %BT1SPEVLUOJDIUWFSXFOEFO XFOOFTCFTDIEJHUJTUPEFS5FJMFGFIMFOt "OEFSFO ,JOEFSO PEFS 5JFSFO OJDIU FSMBVCFO VOCFBVGTJDIUJHU JO EFS /IF EFT 1SPEVLUFT [V TQJFMFO PEFSEBSBVG[VLMFUUFSOt *NNFSQSGFO EBTTEJF#SFNTFCFUUJHUJTU XFOOEBT,JOEJO EJF #BCZXBOOF HFTFU[U XJSE PEFS FT BVT EFN 4JU[EFS#BCZXBOOF HFOPNNFO XJSE TPXJF CFJN "O"CCBV WPO;VCFISUFJMFOt %JF .POUBHF "CCBV VOE &JOTUFMMVOHTWPSHOHF ESGFOBVTTDIMJFMJDI WPO &SXBDITFOFO WPSHFOPNNFO XFSEFO4JDIFSTUFMMFO EBTTBMMF1FSTPOFO EJFEBT1SPEVLUWFSXFOEFO#BCZTJUUFS (SPFMUFSO VTX HFOBVXJTTFO XJFEBT1SPEVLUSJDIUJHWFSXFOEFUXJSEt #FJ EFS &JOTUFMMVOH EFT 1SPEVLUT QSGFO EBTT EJFCFXFHMJDIFO5FJMF [#3DLFOMFIOF 7FSEFDL VTX OJDIUNJUEFN,JOEJO#FSISVOHLPNNFO"VGKFEFO'BMMQSGFO EBTTEJF#SFNTFXISFOEEFS"SCFJUFOTUFUTBOHF[PHFOJTUt %BT1SPEVLUOJFNJUEBSJOTJU[FOEFN,JOEOFO TDIJFFOPEFSBVTCBVFOt %JFTF "SCFJUFO NTTFO JO KFEFN 'BMM NJU CFTPOEFSFS"VGNFSLTBNLFJUEVSDIHFGISUXFSEFO XFOOEBT,JOEJOEFS/IFJTUt #FJ EJFTFO )BOEHSJFO CFTUFIU EJF (FGBIS EBTT 'JOHFSFJOHFLMFNNUPEFSWFSMFU[UXFSEFOt %BT ,JOE OJF JO EFS #BCZXBOOF PEFS JN 5SBWFM 4ZTUFNMBTTFO XFOO NBO BVG BOEFSFO 5SBOTQPSUNJUUFMO SFJTU&JTFOCBIO 6#BIO #VT 4#BIO 'MVH[FVHFVTXt #FJ /JDIUHFCSBVDI EFT 1SPEVLUFT NVTT FT XFHHFSVNUXFSEFO VOE TJDI BVFSIBMC EFS 3FJDIXFJUF WPO ,JOEFSOCFOEFO %BT 1SPEVLU EBSG OJDIU BMT 4QJFM[FVH WFSXFOEFUXFSEFO%BT,JOEOJDIUNJUEJFTFN1SPEVLUTQJFMFOMBTTFOt /BDIMOHFSFN4UFIFOJOEFS4POOFNVTTEBT1SPEVLUFSTUBVTLIMFO CFWPSFTWFSXFOEFUXFSEFOLBOOGARANTIEBEDINGUNGENt %JFTF(BSBOUJFCFEJOHVOHFOFOUTQSFDIFOEFSFVSPQJTDIFO 3JDIUMJOJF &( WPN .BJ VOE EFO OBDIGPMHFOEFO "OQBTTVOHFO VOE HFMUFO GSEJF .JUHMJFETUBBUFO EFS &VSPQJTDIFO (FNFJOTDIBGU8FJUFSF (BSBOUJFCFEJOHVOHFO GS TQF[JTDIF -OEFS TJOEBVTESDLMJDI BVG EFS *OUFSOFUTFJUF XXXJOHMFTJOBDPN JN"CTDIOJUU(BSBOUJFVOE,VOEFOEJFOTUBVTHFGISUt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJFSU EBTT EJFTFS "SUJLFM VOUFS#FBDIUVOH EFS BLUVFMM JO EFO -OEFSO EFS &VSPQJTDIFO(FNFJOTDIBGU TPXJF EFS JO EFO7FSUSJFCTMOEFSO HFMUFOEFO/PSNFO VOE 3FHFMO GS 1SPEVLUF VOE GS 2VBMJUU VOE4JDIFSIFJUFOUXJDLFMUVOEIFSHFTUFMMUXVSEFt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJFSU EBTT EJFTFT 1SPEVLUXISFOE VOE OBDI EFN 1SPEVLUJPOTQSP[FTT EJWFSTFO2VBMJUUTLPOUSPMMFO VOUFS[PHFO XVSEF *OHMFTJOB #BCZ4Q" HBSBOUJFSU EBTT EJFTFS "SUJLFM [VN ;FJUQVOLU EFT&SXFSCT CFJN BVUPSJTJFSUFO )OEMFS LFJOF .POUBHF PEFS)FSTUFMMVOHTGFIMFSBVGXJFTt 4PMMUFOBOEJFTFN1SPEVLUCFJN&SXFSCPEFSXISFOEEFSOPSNBMFO7FSXFOEVOHFOUTQSFDIFOEEFS"OHBCFOJOEJFTFS"OMFJUVOH.BUFSJBMGFIMFSC[X)FSTUFMMVOHTGFIMFSGFTUHFTUFMMUXFSEFO FSLFOOU *OHMFTJOB #BCZ 4Q" EJF (MUJHLFJU EFS(BSBOUJFCFEJOHVOHFO GS FJOF %BVFS WPO .POBUFO BCEFN,BVGEBUVNBOt &T JTU FJOF (BSBOUJFEBVFS WPO BVGFJOBOEFSGPMHFOEFO.POBUFOWPSHFTFIFO EJFGSEFOFSTUFO&JHFOUNFSEJFTFT"SUJLFMTHJMUt 6OUFS(BSBOUJFJTUEFSLPTUFOMPTF&STBU[PEFSEJF3FQBSBUVSWPO 5FJMFO [V WFSTUFIFO EJF WPO "OGBOH BO BVGHSVOE WPO)FSTUFMMVOHTGFIMFSO%FGFLUFBVGXJFTFOt %BT0SJHJOBMEFT,BTTFO[FUUFMTWPN&SXFSCEFT1SPEVLUFTTPSHGMUJH BVGCFXBISFO CFSQSGFO PC BVG EJFTFN EBT,BVGEBUVNHVUMFTCBSJTU
 • Page 29

  t %JFTF (BSBOUJFCFEJOHVOHFO WFSGBMMFO JO EFO GPMHFOEFO'MMFO %BT 1SPEVLU XJSE GS BOEFSF ;XFDLF CFOVU[U EJF OJDIUBVTESDLMJDIJOEJFTFS"OMFJUVOHBVGHFGISUTJOE %BT 1SPEVLU XJSE OJDIU HFN EJFTFS "OMFJUVOHWFSXFOEFU %BT 1SPEVLU XVSEF JO FJOFN OJDIU BVUPSJTJFSUFO,VOEFOEJFOTU[FOUSVNSFQBSJFSU %JF4USVLUVSPEFSEFS5FYUJMCFS[VHEFT1SPEVLUFTXVSEFPIOF BVTESDLMJDIF (FOFINJHVOH EFT )FSTUFMMFSTWFSOEFSU C[X NBOJQVMJFSU &UXBJHF OEFSVOHFO BOEFO1SPEVLUFOCFGSFJFO-*OHMFTJOB#BCZ4Q"WPOKFEFS)BGUVOH %FS%FGFLUJTUBVG'BISMTTJHLFJUPEFS/BDIMTTJHLFJUCFJEFS 7FSXFOEVOH [VSDL[VGISFO [ # IFGUJHF 4UFHFHFO EJF ,0OTUSVLUJPO ,POUBLU NJU BHHSFTTJWFODIFNJTDIFO4VCTUBO[FOFUD %BT 1SPEVLU XFJTU OPSNBMF 7FSTDIMFJ[FJDIFO BVG [ #3EFS CFXFHMJDIF5FJMF 5FYUJMJFO EJFBVGFJOFMBOHFVOELPOUJOVJFSMJDIF UHMJDIF 7FSXFOEVOH [VSDL[VGISFOTJOE %BT 1SPEVLU XJSE EFN )OEMFS GS EFO ,VOEFOEJFOTUPIOF ,BTTFO[FUUFM PEFS NJU ,BTTFO[FUUFM NJU TDIMFDIUMFTCBSFN,BVGEBUVNHFTFOEFUt &UXBJHF4DIEFO EJFEVSDIEFO&JOTBU[WPO;VCFISUFJMFOWFSVSTBDIU XFSEFO XFMDIF OJDIU WPO -*OHMFTJOB #BCZHFMJFGFSU VOEPEFS HFOFINJHU TJOE TJOE WPO EFO#FEJOHVOHFOVOTFSFS(BSBOUJFBVTHFTDIMPTTFOt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" MFIOU KFHMJDIF 7FSBOUXPSUVOHGS 4BDI PEFS 1FSTPOFOTDIEFO BC XFMDIF EVSDIVOTBDIHFNFOVOEPEFSGBMTDIFO(FCSBVDIEFT1SPEVLUFTFOUTUFIFOLOOFOt /BDI "CMBVG EFS (BSBOUJF HBSBOUJFSU EBT 6OUFSOFINFOEFOOPDI FJOFO ,VOEFOEJFOTU GS TFJOF 1SPEVLUF JOOFSIBMCFJOFS 'SJTU WPO NBYJNBM WJFS +BISFO BC EFN %BUVNJISFS .BSLUFJOGISVOH %BOBDI XJSE EJF .HMJDILFJU FJOFT&JOHSJFTWPO'BMM[V'BMMCFXFSUFUt -*OHMFTJOB#BCZ4Q"CFIMUTJDIWPS JISF&S[FVHOJTTF[VWFSCFTTFSOVOEBVGEFOOFVFTUFO4UBOE[VCSJOHFOVOEPEFS&JO[FMUFJMFUFDIOJTDIVOETUIFUJTDIPIOF#FOBDISJDIUJHVOH[VOEFSOERSATZTEILE / AFTERSALES-KUNDENDIENSTt 3FHFMNJHEJF4JDIFSIFJUTWPSSJDIUVOHFOVOEEJFQFSGFLUF'VOLUJPOBMJUU EFT 1SPEVLUFT JN -BVGF EFS ;FJU CFSQSGFO#FJ "VGUSFUFO WPO 1SPCMFNFO VOEPEFS "OPNBMJFO EBT1SPEVLU OJDIU CFOVU[FO 4PGPSU EFO 7FSUSBHTIOEMFS PEFSEFO,VOEFOTFSWJDFWPO*OHMFTJOB[V3BUF[JFIFOt ,FJOF &STBU[ PEFS ;VCFISUFJMF CFOVU[FO XFMDIF OJDIUEVSDI-*OHMFTJOB#BCZHFMJFGFSUVOEPEFSHFOFINJHUTJOETFJUFOTEFT"OXFOEFSTt .FDIBOJTNFO VOE CFXFHMJDIF 5FJMF OJDIU HFXBMUTBNCFUUJHFO *N ;XFJGFMTGBMM [VFSTU EJF "OXFJTVOHFO [V 3BUF[JFIFOt %BT 1SPEVLU OVS USPDLFO MBHFSO VOE OJDIU JO GFVDIUFO6NHFCVOHFOBCTUFMMFO EBTJDITPOTU4DIJNNFMCJMEFOLBOOt %BT1SPEVLUBOFJOFNUSPDLFOFO0SUBVGCFXBISFOt %BT 1SPEVLU WPS 8JUUFSVOH 8BTTFS 3FHFO PEFS 4DIOFFTDIU[UFO &JOF EBVFSIBGUF VOE MBOHF 4POOFOBVTTFU[VOHLBOO'BSCWFSOEFSVOHFOCFJWJFMFO4UPFOWFSVSTBDIFOt /BDI EFN (FCSBVDI BN 4USBOE EBT 1SPEVLU TPSHGMUJHSFJOJHFOVOEUSPDLOFO VN4BOEVOE4BM[[VFOUGFSOFOt ,VOTUTUP VOE .FUBMMUFJMF TJOE NJU FJOFN GFVDIUFO5VDI PEFS NJMEFO 3FJOJHVOHTNJUUFM [V SFJOJHFO LFJOF-TVOHTNJUUFM "NNPOJBLPEFS#FO[JOWFSXFOEFOt /BDI EFN ,POUBLU NJU 8BTTFS .FUBMMUFJMF TPSHGMUJHUSPDLOFO VN3PTUCJMEVOH[VWFSNFJEFOt "MMFCFXFHMJDIFO5FJMFTBVCFSIBMUFOVOE GBMMTOPUXFOEJH NJUFJOFNMFJDIUFOMTDINJFSFOt %JF 3EFS TBVCFS IBMUFO 4UBVC VOEPEFS 4BOE JNNFSFOUGFSOFOHINWEISE ZUR REINIGUNG DES TEXTILBERZUGSt &T XJSE FNQGPIMFO EFO #F[VH HFUSFOOU WPO BOEFSFO"SUJLFMO[VXBTDIFOt (FXFCFUFJMFSFHFMNJHNJUFJOFSXFJDIFO,MFJEVOHTCSTUFBVSJTDIFOt %JF BVG EFO FOUTQSFDIFOEFO &UJLFUUFO BOHFHFCFOFO"OXFJTVOHFO[VS3FJOJHVOHEFT5FYUJMCFS[VHTCFBDIUFO)BOEXTDIFNJULBMUFN8BTTFS/JDIUCMFJDIFO/JDIUNBTDIJOFOUSPDLOFO/JDIUCHFMO/JDIUDIFNJTDISFJOJHFOt 7PSEFN(FCSBVDIPEFSEFS-BHFSVOH EFO5FYUJMCFS[VHWPMMLPNNFOUSPDLOFOMBTTFOt ;VS 7FSNFJEVOH WPO 4DIJNNFMCJMEVOH EJF #BCZXBOOFSFHFMNJHMGUFO*OTCFTPOEFSFEFO5FYUJMCFS[VHWPOEFS4USVLUVS BCOFINFO VOE EFO #PEFO NJU FJOFN USPDLFOFO5VDISFJOJHFOANFORDERN DES KUNDENDIENSTESt 8JSEEJF)JMGFEFT,VOEFOEJFOTUFTCFOUJHU VOWFS[HMJDIEFO *OHMFTJOB)OEMFS LPOUBLUJFSFO CFJ EFN EBT1SPEVLU FSXPSCFO XVSEF XPCFJ EJF v4FSJBM /VNCFSw4FSJFOOVNNFS EFT 1SPEVLUFT BVG EBT TJDI EJF "OGSBHFCF[JFIU CFSFJUHFIBMUFO XFSEFO TPMMUF i4FSJBM /VNCFSw BCEFS,PMMFLUJPOWPSIBOEFO t &T JTU "VGHBCF EFT )OEMFST *OHMFTJOB [V LPOUBLUJFSFO VN WPO 'BMM [V 'BMM CFS EJF PQUJNBMF 7PSHFIFOTXFJTF [VFOUTDIFJEFOVOETDIMJFMJDIEJFXFJUFSFO)JOXFJTF[VHFCFOt %FS ,VOEFOEJFOTU WPO *OHMFTJOB TUFIU *IOFO GS BMMFOPUXFOEJHFO *OGPSNBUJPOFO [VS 7FSGHVOH #JUUF GMMFOTJF EBT FOUTQSFDIFOEF 'PSNVMBS BVG EFS *OUFSOFUTFJUF BVTXXXJOHMFTJOBDPN"CTDIOJUU(BSBOUJFVOE,VOEFOEJFOTUHINWEISE ZUR REINIGUNG UND WARTUNG DESPRODUKTESt %JFTFT 1SPEVLU FSGPSEFSU FJOF SFHFMNJHF 8BSUVOH29DE
 • Page 30

  DEANWEISUNGENLISTE DER KOMPONENTENAbb. 1A Balestrino GestelleA1 6OUFSFT'BISHFTUFMMA2 4DIJFCFHSJA3 )JOUFSSEFSA4 7PSEFSSEFSA5 "VGCFXBISVOHTLPSCB Classica BabywanneB1 #BCZXBOOFOWFSEFDLB2 #BCZXBOOFOEFDLFB3 7PSIBOHB4 .BUSBU[FC Adapter fr Tragesitz (nur ab Version 2016 undAutokindersitz Huggy MultifixD Autokindersitz Huggy Multifix (nicht fr denamerikanischen Markt verfgbarBEFESTIGUNG DES ABLAGEKORBS%BT #BMFTUSJOP'BISHFTUFMM JTU TFSJFONJH NJU FJOFN.FUBMMLPSCBVTHFTUBUUFU EFSBMTQSBLUJTDIF"CMBHFEJFOUAbb. 16 %FO IJOUFSFO 5FJM EFT ,PSCT A5 NJU EFS 'FEFS(A17 BOEFS)JOUFSBDITFEFT'BISHFTUFMMT A11 FJOSBTUFOAbb. 17 %BOO EFO ,PSC OBDI WPSOF [JFIFO VOE BO EFS7PSEFSBDITF A14 EFT'BISHFTUFMMTCFGFTUJHFOHINTERRDERBREMSEAbb. 18 ;VS#FUUJHVOHEFS#SFNTF EJF4UBOHF A10 OBDIVOUFOESDLFOAbb. 19 6NEJF#SFNTF[VMTFO EJF4UBOHF A10 XJFEFSOBDIPCFOESDLFOBei einer Pause stets die Bremse anziehen.ZUSATZTRANSPORTEINHEITEN(Babywanne Classica, Autokindersitz Huggy Multifix, Tragesitz)BALESTRINO GESTELLECLASSICA BABYWANNEGRIFF ZUSAMMENBAUENAbb. 2 #FJEF #MBUUGFEFSVOHFO A6 EFT VOUFSFO'BISHFTUFMMT A1 OFOAbb. 3 %FO(SJ A2 BVGEJFCFJEFO;BQGFO A7 BVFOBOEFO#MBUUGFEFSVOHFO A6 FJOGISFOAbb. 4 "DIUFO4JFEBSBVG EBTTEJFCFJEFO;BQGFOLPSSFLUJO EFO #PISVOHFO BN (SJ MJFHFO VOE ESDLFO TJF EBOO#MPDLJFSLOQGF A9 JO EFS "VGOBINF CJT FJO ISCBSFT&JOLMJDLFOFSGPMHUAbb. 5 ACHTUNG: Prfen Sie die korrekte Befestigung,indem Sie den Griff nach auen ziehen: Er darf sich nichtlsen.Abb. 6 %FO (SJ OBDI VOUFO ESDLFO CJT FS ISCBS JN'BISHFTUFMMFJOSBTUFUMONTAGE DER BABYWANNE AN DAS GESTELLACHTUNG: Prfen Sie, dass das Fahrgestell korrektzusammengebaut und die Bremse angezogen ist.Abb. 20 %JF #MPDLJFSVOHFO A18 BVG CFJEFO 4FJUFO EFT'BISHFTUFMMT OBDI SFDIUT ESFIFO FT XJSE FJOF SPUF 'MDIFTJDIUCBSAbb. 21 %JF #BCZXBOOF TP BVGTFU[FO EBTT TJF JO EFOFOUTQSFDIFOEFO"VGOBINFOBN'BISHFTUFMM A19 MJFHU VOEEJFWJFS#FGFTUJHVOHT[BQGFO B5 FJOGISFOAbb. 22 %BOBDI CFJEF #MPDLJFSVOHFO A18 XJFEFSTDIMJFFO JOEFNNBOTJFOBDIMJOLTESFIUAbb. 23 ACHTUNG: Vor Gebrauch immer sicherstellen,dass die Babywanne sicher befestigt ist.ZUSAMMENBAU DER HINTERRDERAbb. 7 "DIUVOH;XFJEFSNJUEFN'BISHFTUFMMHFMJFGFSUFO3EFS TJOE HSFS VOE TJOE NJU FJOFS ;BIOTUBOHF GS EJF#SFNTF A3 BVTHFSTUFU%JFTF3EFSNTTFOBOEFSIJOUFSFO"DITFEFT'BISHFTUFMMTNPOUJFSUXFSEFOAbb. 8 7FSTJDIFSO 4JF TJDI EBTT TJDI EJF #SFNTTUBOHFEFT 'BISHFTUFMMT A10 JO EFS PCFSFO 4UFMMVOH CFOEFU&OUSJFHFMVOHTQPTJUJPOEFS#SFNTF Abb. 9 %BT 3BE A3 JO EJF /IF EFS )JOUFSBDITF A11 GISFO %FO )FCFM A12 [JFIFO VOE EBT 3BE A3 BVG EFO;BQGFO A13 CBVFOAbb. 10 %BT3BE A3 OBDIJOOFOESDLFO EFO)FCFM A12 MPTMBTTFOVOEBVGFJOISCBSFT&JOSBTUFOBDIUFOAbb. 11 ACHTUNG: Kontrollieren Sie, dass das Radkorrekt befestigt ist.%FOHMFJDIFO7PSHBOHGSEBT[XFJUF)JOUFSSBEXJFEFSIPMFOZUSAMMENBAU DER VORDERRDERAbb. 12 "DIUVOH;XFJEFSNJUEFN'BISHFTUFMMHFMJFGFSUFO3EFSTJOELMFJOFS A4 %JFTF3EFSNTTFOBOEFSWPSEFSFO"DITFEFT'BISHFTUFMMTNPOUJFSUXFSEFOAbb. 13 %BT 3BE A4 JO EJF /IF EFS 7PSEFSBDITF A14 GISFO %FO )FCFM A15 [JFIFO VOE EBT 3BE A4 BVG EFO;BQGFO A16 CBVFOAbb. 14 %BT3BE A4 OBDIJOOFOESDLFO EFO)FCFM A15 MPTMBTTFOVOEBVGFJOISCBSFT&JOSBTUFOBDIUFOAbb. 15 ACHTUNG: Kontrollieren Sie, dass das Radkorrekt befestigt ist.%FOHMFJDIFO7PSHBOHGSEBT[XFJUF7PSEFSSBEXJFEFSIPMFO30ABKUPPLUNG DER BABYWANNE AUS DEM GESTELLAbb. 24 #CFJEF #MPDLJFSVOHFO A18 OBDI MJOLT ESFIFOVOEEJF;BQGFO B5 CFGSFJFO%JF#BCZXBOOFLBOOTPWPN'BISHFTUFMMFOUGFSOUXFSEFOEINSTELLUNG DES VERDECKSAbb. 25 ;VS &JOTUFMMVOH EFT 7FSEFDLT B1 EBT TFJUMJDIF)FCFMTZTUFN B6 FOUSJFHFMOAbb. 26 /BDIEFNEBT7FSEFDLHFOFUXVSEF XJFEFSBVGEJFTFJUMJDIFO)FCFMTZTUFNF B6 ESDLFO VNEBT7FSEFDLJOEJFTFS4UFMMVOH[VTJDIFSOBEFESTIGUNG DER DECKEAbb. 27 "MMF ,OQGF EFS %FDLF B2 BO EFS #BCZXBOOFCFGFTUJHFOEINSTELLUNG DER RCKENLEHNEAbb. 28 #FJ WPMMTUOEJH HFTFOLUFN 7FSEFDL B1 EJF3DLFOMFIOF B7 BOIFCFOVOEBN)FCFM B8 BN#PEFOEFS8BOOFCFGFTUJHFOAbb. 29 4JDIFSTUFMMFO EBTTEFS)FCFM B8 LPSSFLUCFGFTUJHUJTUAbb. 30 6N EJF 3DLFOMFIOF B7 XJFEFS [V MTFO NVTTOVSEFS)FCFM B8 HFMTUXFSEFOPFLEGE DER INTERNEN AUSKLEIDUNG'S FJOF HVUF 1FHF JTU FT FNQGFIMFOTXFSU EJF JOOFSFO7FSLMFJEVOH EFS #BCZXBOOF VOE EJF .BUSBU[F SFHFMNJH[VFOUGFSOFOAbb. 31 /BDI -TFO EFS %SVDLLOQGF EJF .BUSBU[F B4 WPN8BOOFOCPEFO MTFO VOE EBOO EFO CFS[VH BVT EFOOVOHFOFOUGFSOFO
 • Page 31

  PLATZSPARENDE VERSORGUNG%FS 4DIJFCFHSJ LBOO GS FJOF 6OUFSCSJOHVOH NJU XFOJHFS1MBU[BVGXBOEFJOHFLMBQQUXFSEFOAbb. 34 #FJEF &OUSJFHFMVOHTIFCFM A20 FJOESDLFO VOEEFO(SJ B OBDIWPSOFCFSEBT'BISHFTUFMMESDLFODEMONTAGE UND SCHLIESSEN DES FAHRGESTELLSGRIFF ENTFERNENAbb. 35 .JUHFCSFNTUFN'BISHFTUFMM CFJEF7FSSJFHFMVOHTUBTUFO A9 BN(SJESDLFOAbb. 36 #FJEF &OUSJFHFMVOHTIFCFM A20 ESDLFO VOE EFO(SJOBDIBVFOBVTEFO;BQGFO A7 BOEFO#MBUUGFEFSVOHFOFOUGFSOFOENTFERNEN DER VORDERRDERAbb. 37 %FO )FCFM A15 BN WPSEFSFO BC[JFICBSFO 5FJM[JFIFO VOE HMFJDI[FJUJH EBT 3BE A4 WPN ;BQGFO A16 FOUGFSOFODEMONTAGE DER HINTERRDERAbb. 38 7FSTJDIFSO4JFTJDI EBTTTJDIEJF#SFNTTUBOHF A10 JOEFSPCFSFO4UFMMVOHCFOEFU &OUSJFHFMVOHTQPTJUJPO Abb. 39 %FO )FCFM A12 BN WPSEFSFO BC[JFICBSFO 5FJM[JFIFO VOE HMFJDI[FJUJH EBT 3BE A3 WPN ;BQGFO A13 FOUGFSOFOGESTELLVERSCHLUSSAbb. 40 %BT VOUFSF 'BISHFTUFMM A WPMMTUOEJH TDIMJFFO JOEFNNBOCFJEF#MBUUGFEFSVOHFO A6 OBDIJOOFOLMBQQUGADAPTER FR AUTOKINDERSITZ HUGGY MULTIFIXUND TRAGESITZINSTALLIERUNG DER ADAPTER%BT#BMFTUSJOP'BISHFTUFMMJTUTFSJFONJHNJU[XFJ"EBQUFSOGS "VUPLJOEFSTJU[ )VHHZ .VMUJY VOE 5SBHFTJU[ nur abVersion 2016 BVTHFTUBUUFUACHTUNG: Prfen Sie, dass das Fahrgestell korrektzusammengebaut und die Bremse angezogen ist.Abb. 41 %JF #MPDLJFSVOHFO A18 BVG CFJEFO 4FJUFO EFT'BISHFTUFMMT OBDI SFDIUT ESFIFO FT XJSE FJOF SPUF 'MDIFTJDIUCBSAbb. 42 #FJEF ;BQGFO C1 EFT "EBQUFST C JO EJFFOUTQSFDIFOEFO4DIMJU[F A19 BN'BISHFTUFMMFJOGISFOVOEEBOBDI CFJEF )BLFO A18 TDIMJFFO JOEFN NBO TJF OBDIMJOLTESFIU%FO[XFJUFO"EBQUFSBVGBOBMPHF8FJTFJOTUBMMJFSFOAUTOKINDERSITZ HUGGY MULTIFIX(nicht fr den amerikanischen Markt verfgbar)BEFESTIGUNG DES AUTOSITZES AM GESTELLAbb. 43 %FO 4JU[ BN (SJ IBMUFO VOE BO EFO "EBQUFSO(C JO EFO FOUTQSFDIFOEFO "VGOBINFO CFGFTUJHFO %JF"VTSJDIUVOHJTUOVSJO3JDIUVOH&MUFSONHMJDIAbb. 44 VORSICHT: Vor dem Gebrauch prfen, dass derSitz immer richtig angekuppelt ist.ABKUPPLUNG DES AUTOSITZES AUS DEM GESTELLAbb. 45 %FO )FCFM D1 CFUUJHFO EFS BN 3DLUFJM EFT4JU[FT[VOEFOJTUAbb. 46 (MFJDI[FJUJHEFO4JU[IPDI[JFIFO XISFOEEFTTFO5SBHFHSJVNGBTTUXJSEFr den richtigen Gebrauch des Autostitzes HuggyMultifix siehe entsprechende Anleitung.TRAGESITZ(nur ab der Version 2016)Fr die Installierung, die Demontage und den korrektenGebrauch des Tragesitzes (erst ab der Version 2016),beachten Sie bitte die mit dem Produkt gelieferteGebrauchsanleitung.ADVERTENCIASLEA ESTAS INSTRUCCIONESA T E N T A M E N T EANTES DEL EMPLEO YCONSRVELASPARAPODER CONSULTARLAS EN FUTURO.LA SEGURIDAD DE SU NIO PUEDEVERSE COMPROMETIDA SI NORESPETA LAS INSTRUCCIONES.USTED ES RESPONSABLE DE LASEGURIDAD DEL NIO.ATENCIN! NUNCA DEJAR EL NIOSIN SUPERVISIN: ESTO PUEDESER PELIGROSO. PRESTAR LAMXIMA ATENCIN AL UTILIZAR ELPRODUCTO.t &TUFQSPEVDUPFTBEFDVBEPQBSBOJPT EFTEFFMOBDJNJFOUPZIBTUBLHTJTFVUJMJ[BFM$"1";0 EFTEF FM OBDJNJFOUP Z IBTUB ,H DVBOEP TF VUJMJ[B MB4*--*5"%&1"4&0 EFTEF FM OBDJNJFOUP Z IBTUB LH DVBOEP TF VUJMJ[B FM1035"#&# HSVQP t 1BSB MPT SFDJO OBDJEPT FT BDPOTFKBCMF DPMPDBS FM DBQB[PZPMBTJMMJUBFOMBQPTJDJONTSFDMJOBEBt &M DIBTJT #BMFTUSJOP TPMP QVFEF VUJMJ[BSTF DPO FM DBQB[P$MBTTJDB$VBOEPTFVTBOMPTBEBQUBEPSFTTVNJOJTUSBEPTDPOFMDIBTJT UBNCJOQVFEFVUJMJ[BSTFDPOFMQPSUBCFC)VHHZ.VMUJYZDPOMBTJMMJUBEFQBTFP*OHMFTJOB&ODBTPEFEVEBFTQPTJCMFDPOTVMUBSMBQHJOBXXXJOHMFTJOBDPNPEJSJHJSTFBM3FWFOEFEPSBVUPSJ[BEPPBM4FSWJDJPEFBUFODJOBMDMJFOUFEF*OHMFTJOBt -FFS BUFOUBNFOUF MBT JOTUSVDDJPOFT BOUFT EF VUJMJ[BS MBTJMMJUBEFQBTFPZFMQPSUBCFC*OHMFTJOBFRVJQBEPDPODIBTJT#BMFTUSJOP31ESAbb. 32 %JF *OOFOWFSLMFJEVOH EFS #BCZXBOOF B9 LBOOOBDI-TFOEFS%SVDLLOQGFBNEFS8BOOFFOUGFSOUXFSEFO/BDIEFN EJF 7FSLMFJEVOH FOUGFSOU XPSEFO JTU EJF*OOFODIFO EFS #BCZXBOOF NJU FJOFN USPDLFOFO -BQQFOBCXJTDIFO#FJ#FEBSGLBOOBVDIEFSWPSEFSF7PSIBOHFOUGFSOUXFSEFOAbb. 33 6NEFO7PSIBOH B3 FOUGFSOFO[VLOOFO FJOGBDIEBT,MFUUCBOE B10 MTFO NJUEFNFSBN7FSEFDLCFGFTUJHUJTU%FS 7PSIBOH JTU BVT GFJOFN .BUFSJBM IFSHFTUFMMU #FJN6NHBOHEBNJUWPSTJDIUJHTFJO
 • Page 32

  ESt /6/$" %&+"3 &- /*0 4*/461&37*4*/t "/5&4 %&- 640 $&3$*03"34&%& 26& &- $0$)&$*50 &45$0.1-&5".&/5&"#*&350 $0/ 50%04 -04 %*4104*5*704%& #-026&0 : 4&(63*%"%$033&$5".&/5&"$$*0/"%04t 1"3" &7*5"3 -&4*0/&4 0 %"04&/ -04 %&%04 "4&(63"34& %&26& &- /*0 1&3."/&;$" " 6/"%*45"/$*" 136%&/$*"- %63"/5&-"4 01&3"$*0/&4 %& "1&3563" :$*&33&%&-"4*--*5"%&1"4&0t /01&3.*5*326&&-/*0+6&(6&$0/&-130%6$50t &45&130%6$50/0&4"%&$6"%01"3"$033&301"5*/"3t "4&(63"34&%&26&&-$"1";0 -"4*--*5"%&1"4&00-"4*--*5"1"3"COCHE ESTN CORRECTAMENTE&/("/$)"%04"/5&4%&-640CAPAZOt &45& 130%6$50 &4 "150/*$".&/5& 1"3" /*04 26& /0LOGRAN MANTENERSE SENTADOS"65/0.".&/5&t 65*-*;"3 40-".&/5& 40#3& 6/"461&3'*$*& )03*;0/5"- &45"#-&:4&$"t /0 1&3.*5*3 26& 05304 /*04JUEGUEN SIN VIGILANCIA CERCA DEL$"1";0t /0 65*-*;"3 &- $"1";0 4* )":1*&;"426&'"-5"/ &45/305"40%""%"4t &- $"1";0 &4 "150 1"3" /*0426& /0 -0(3"/ ."/5&/&34&4&/5"%04 "65/0.".&/5& /0CONSIGUEN GIRAR O LEVANTARSE32$0/ -"4 ."/04 0 -"4 30%*--"41&40.9*.0%&-/*0,(t /PDPMPDBSPUSPTDPMDIPOFTFODJNBEFMSFDPNFOEBEPQPSFMGBCSJDBOUFt $VBOEP FM OJP FTU FO FM DBQB[P BTFHVSBSTF EF RVF MBDBCF[BFTUTJFNQSFNTBMUBRVFFMDVFSQP DPOSFTQFDUPBMQMBOPIPSJ[POUBMt 3FHVMBSTJFNQSFFMSFTQBMEPFOMBQPTJDJONTCBKB BOUFTEFMFWBOUBSPUSBOTQPSUBSFMDBQB[PCHASIS BALESTRINO + PORTABEB HUGGY MULTIFIXTRAVEL SYSTEMPARA EVITAR GRAVES DAOS DEBIDOS A CADAS ODESLIZAMIENTOS, UTILIZAR SIEMPRE LOS ARNESESDE SEGURIDAD CORRECTAMENTE ENGANCHADOS YAJUSTADOS.t 4VKFUBS BM OJP DPO MPT BSOFTFT EF TFHVSJEBE Z OVODBEFKBSMPTJOTVQFSWJTJOt &M VTP DPSSFDUP EFM TJTUFNB EF TVKFDJO OP TVTUJUVZF B MBBEFDVBEBTVQFSWJTJOEFVOBEVMUPt &MQPSUBCFCDPOFMDIBTJTOPQVFEFVTBSTFDPNPDVOBPDBNB$VBOEPFMOJPOFDFTJUFEPSNJS FTNFKPSTFSWJSTFEFVOBDVOBPVOBDBNB&MQPSUBCFCOPFTUEJTFBEPQBSBEPSNJSEVSBOUFNVDIPUJFNQPSEGURIDADt "OUFT EFM FOTBNCMBKF DPOUSPMBS RVF FM QSPEVDUP ZUPEPT TVT DPNQPOFOUFT OP QSFTFOUFO FWFOUVBMFT EBPTPDBTJPOBEPTQPSFMUSBOTQPSUFTJMPTIVCJFSB FMQSPEVDUPOPEFCF VUJMJ[BSTF Z EFCF NBOUFOFSTF MFKPT EFM BMDBODF EF MPTOJPTt 1BSBMBTFHVSJEBEEFTVOJP BOUFTEFVUJMJ[BSFMQSPEVDUPFTOFDFTBSJPRVJUBSZFMJNJOBSUPEPTMPTTBDPTEFQMTUJDPZMPTDPNQPOFOUFT EFM FNCBMBKF NBOUFOJOEPMPT TJFNQSF MFKPTEFMBMDBODFEFMPTCFCTZMPTOJPTt &M QSPEVDUP EFCF VUJMJ[BSTF FYDMVTJWBNFOUF FM ONFSP EFOJPTQBSBFMRVFIBTJEPEJTFBEPt %FUPEPTNPEPT VUJMJ[BSMPQBSBUSBOTQPSUBSVOTPMPOJPt /PVUJMJ[BSFMQSPEVDUPTJORVFFTUODPSSFDUBNFOUFKBEPTZBKVTUBEPTUPEPTTVTDPNQPOFOUFTt /VODBDPMPDBSFMQSPEVDUPDFSDBEFFTDBMFSBTPQFMEBPTt &WJUBSJOUSPEVDJSMPTEFEPTFOMPTNFDBOJTNPTt /P EFKBS FO QFOEJFOUFT FM DPDIFDJUP P FM USBWFM TZTUFNDPO FM OJP B CPSEP JODMVTP DPO FM GSFOP BDDJPOBEP -BTQFOEJFOUFTQSPOVODJBEBTQVFEFOMJNJUBSMBFDJFODJBEFMPTGSFOPTt /PDPMPDBSFOFMDBQB[PDPMDIPOFTEFFTQFTPSTVQFSJPSBNNt $VBMRVJFS DBSHB BQMJDBEB BM QSPEVDUP DPNQSPNFUF TVFTUBCJMJEBE-BDBSHBNYJNBEFMBDFTUBQPSUBPCKFUPTFTEFLH MJCSBT &TU UFSNJOBOUFNFOUF QSPIJCJEP TVQFSBS MB DBSHB NYJNBSFDPNFOEBEBt $VBMRVJFS DBSHBBQMJDBEBBMNBOHP BMBQBSUFQPTUFSJPSPBM MBUFSBM EFM QSPEVDUP QVFEF QFSKVEJDBS MB FTUBCJMJEBE EFMNJTNPt /VODBTVCJSPCBKBSFTDBMFSBTKBTPNWJMFTDPOFMOJPFOFMQPSUBCFCDBQB[Pt *OTQFDDJPOBSSFHVMBSNFOUFFMQSPEVDUPZTVTDPNQPOFOUFTQBSB EFUFDUBS FWFOUVBMFT JOEJDJPT EF EBP ZP EFTHBTUF QVOUPT EFTDPTJEPT Z SPUVSBT $POUSPMBS TPCSF UPEP MBJOUFHSJEBEGTJDBZFTUSVDUVSBMEFMBTNBOJKBTZEFMGPOEPEFMDBQB[Pt )BZ RVF TFS DPOTDJFOUFT EF MPT QFMJHSPT PSJHJOBEPT QPSMMBNBT MJCSFT Z QPS PUSBT GVFOUFT EF DBMPS DPNP SBEJBEPSFT DIJNFOFBT FTUVGBT FMDUSJDBT P EF HBT FUD OVODB EFKBS FMQSPEVDUPDFSDBEFFTUBTGVFOUFTEFDBMPSK
 • Page 33

  CONSEJOS PARA EL EMPLEOt /PVUJMJ[BSFMQSPEVDUPTJQSFTFOUBSPUVSBTPGBMUBOQJF[BTt /P QFSNJUJS RVF PUSPT OJPT P BOJNBMFT KVFHVFO TJOTVQFSWJTJOFOMBTDFSDBOBTEFMQSPEVDUPPRVFTFUSFQFOBMNJTNPt "DDJPOBSFMGSFOPDBEBWF[RVFTFQPOHBPTFTBRVFBMOJPEF FM DBQB[P BT DPNP EVSBOUF MPT FTUBDJPOBNJFOUPT Z BMNPOUBSPEFTNPOUBSMPTBDDFTPSJPTt -BT PQFSBDJPOFT EF NPOUBKF EFTNPOUBKF Z BKVTUF EFCFOTFS FGFDUVBEBT TPMBNFOUF QPS BEVMUPT "TFHVSBSTF EF RVFRVJFOVUJMJ[BFMQSPEVDUP CBCZTJUUFS BCVFMPT FUD DPOP[DBFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEFMNJTNPt &O MBT PQFSBDJPOFT EF BKVTUF BTFHVSBSTF EF RVF MBTQBSUFT NWJMFT EFM QSPEVDUP OP FTUO FO DPOUBDUP DPO FMOJP FKFNQMP SFTQBMEP DBQPUB FUD Z RVF EVSBOUF FTUBTPQFSBDJPOFTFMGSFOPFTUDPSSFDUBNFOUFBDDJPOBEPt /P BCSJS DFSSBS OJ EFTNPOUBS FM QSPEVDUP DPO FM OJP BCPSEPt 1SFTUBSTVNBBUFODJOBMFGFDUVBSEJDIBTPQFSBDJPOFTTJFMOJPFTUFOMBTDFSDBOBTt %VSBOUF FTUBT PQFSBDJPOFT MPT EFEPT QPESBO SFTVMUBSBQMBTUBEPTPEBBEPTt /PEFKBSBMOJPFOFMDBQB[PUSBWFMTZTUFNDVBOEPTFWJBKBFO PUSPT NFEJPT EF USBOTQPSUF QPS FKFNQMP USFO NFUSP BVUPCT BWJO FUD t $VBOEP OP TF VTB FM QSPEVDUP EFCF HVBSEBSTF MFKPTEFM BMDBODF EF MPT OJPT `/P VUJMJ[BS FM QSPEVDUP DPNP VOKVHVFUFOJQFSNJUJSRVFFMOJPKVFHVFDPOFMNJTNPt &ODBTPEFFYQPTJDJOQSPMPOHBEBBMTPM FTQFSBSIBTUBRVFFMQSPEVDUPTFFOGSFBOUFTEFVUJMJ[BSMPEFDPNQSBt -BT QSFTFOUFT DPOEJDJPOFT EF HBSBOUB TF FYUJOHVJSO FODBTPEFRVF FM QSPEVDUP TF VUJMJDF QBSB PUSPT OFT OP JOEJDBEPTFYQSFTBNFOUFFOMBTQSFTFOUFTJOTUSVDDJPOFT FM QSPEVDUP TF VUJMJDF TJO DVNQMJS MBT QSFTFOUFTJOTUSVDDJPOFT FMQSPEVDUPIBZBTJEPSFQBSBEPFODFOUSPTEFBTJTUFODJBOPBVUPSJ[BEPTOJDPODFSUBEPT FM QSPEVDUP IBZB TJEP TPNFUJEP B NPEJDBDJPOFT ZPNBOJQVMBDJPOFT UBOUP FO MB FTUSVDUVSB DPNP FO FMUFKJEP OP BVUPSJ[BEBT FYQSFTBNFOUF QPS FM GBCSJDBOUF-BT FWFOUVBMFT NPEJDBDJPOFT BQPSUBEBT B MPTQSPEVDUPTFYPOFSBOB*OHMFTJOB#BCZ4Q"EFDVBMRVJFSSFTQPOTBCJMJEBE FMEFGFDUPTFEFCBBMBOFHMJHFODJBPFMEFTDVJEPFOFMVTPQPSFKFNQMP HPMQFTWJPMFOUPTFOMBTQBSUFTFTUSVDUVSBMFT FYQPTJDJOBTVTUBODJBTRVNJDBTBHSFTJWBT FUD FMQSPEVDUPQSFTFOUFVOEFTHBTUFOPSNBM QPSFKFNQMPFOMBTSVFEBT QBSUFTNWJMFT UFKJEPT EFSJWBEPEFVOVTPEJBSJPQSPMPOHBEPZDPOUJOVBEP FMQSPEVDUPTFBFOWJBEPBMWFOEFEPSQBSBTVBTJTUFODJB TJOFMUJDLFUPSJHJOBMEFDPNQSBPTJORVFTFMFBDMBSBNFOUFMBGFDIBEFDPNQSBFOFMNJTNPt &WFOUVBMFTEBPTDBVTBEPTQPSFMFNQMFPEFBDDFTPSJPTOPTVNJOJTUSBEPTPOPBQSPCBEPTQPS*OHMFTJOB#BCZ OPFTUODVCJFSUPTQPSMBTDPOEJDJPOFTEFOVFTUSBHBSBOUBt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" EFDMJOB UPEB SFTQPOTBCJMJEBE QPSEBPTBDPTBTPQFSTPOBTEFSJWBEPTEFVOVTPJNQSPQJPZPJODPSSFDUPEFMNFEJPt 6OB WF[ DBEVDBEP FM QFSJPEP EF HBSBOUB MB &NQSFTBHBSBOUJ[B JHVBMNFOUF MB BTJTUFODJB EF TVT QSPEVDUPT EFOUSPEF VO QMB[P NYJNP EF DVBUSP BPT EFTEF MB GFDIB EFJOUSPEVDDJO FO FM NFSDBEP EF MPT NJTNPT USBOTDVSSJEP FMDVBMTFFWBMVBSDBTPQPSDBTPMBQPTJCJMJEBEEFJOUFSWFODJOt $POFMOEFNFKPSBSTVTQSPEVDUPT *OHMFTJOB#BCZ4Q"TFSFTFSWBFMEFSFDIPEFBDUVBMJ[BSZPNPEJDBSFMQSPEVDUPBQPSUBOEPEFUBMMFTUDOJDPTPFTUUJDPTTJOQSFWJPBWJTPRECAMBIOS / ASISTENCIA POSVENTACONDICIONES DE LA GARANTAt -BTQSFTFOUFTDPOEJDJPOFTEFHBSBOUBTPODPOGPSNFTDPOMB %JSFDUJWB &VSPQFB $& EFM EF NBZP EF ZNPEJDBUPSJBT QPTUFSJPSFT Z UJFOFO WBMJEF[ FO MPT QBTFT EFMB$PNVOJEBE&VSPQFB&OFMTJUJPXFCXXXJOHMFTJOBDPN TFDDJO (BSBOUB Z "TJTUFODJB TF EFUBMMBO PUSBT DPOEJDJPOFTEFHBSBOUBQBSBEFUFSNJOBEPTQBTFTt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJ[B RVF FTUF BSUDVMP IB TJEPEJTFBEP Z GBCSJDBEP EF DPOGPSNJEBE DPO MBT OPSNBTSFHMBNFOUPTEFQSPEVDUPZEFDBMJEBEZTFHVSJEBEHFOFSBMFTBDUVBMNFOUF WJHFOUFT FO MB $PNVOJEBE &VSPQFB Z FO MPTQBTFTEFDPNFSDJBMJ[BDJOt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUJ[B RVF EVSBOUF Z USBT MBDPODMVTJO EFM QSPDFTP EF GBCSJDBDJO FTUF QSPEVDUP IBTJEPTPNFUJEPBWBSJPTDPOUSPMFTEFDBMJEBE*OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUJ[BRVFFTUFBSUDVMPOPQSFTFOUBCBEFGFDUPTEFNPOUBKF P GBCSJDBDJO FO FM NPNFOUP EF TV DPNQSB FO MBTUJFOEBTBVUPSJ[BEBTt 4J MMFHBSBO B EFUFDUBSTF FO FM QSPEVDUP EFGFDUPT EFNBUFSJBMFT ZP GBCSJDBDJO FO FM NPNFOUP EF MB DPNQSB PEVSBOUF VO VTP OPSNBM TFHO DVBOUP TF EFTDSJCF FO MBTQSFTFOUFTJOTUSVDDJPOFT *OHMFTJOB#BCZ4Q"SFDPOPDFSMBWBMJEF[EFMBTDPOEJDJPOFTEFHBSBOUBEVSBOUFVOQFSJPEPEFNFTFTBQBSUJSEFMBGFDIBEFMBDPNQSBt &MQFSJPEPEFHBSBOUBQSFWJTUPFTEFNFTFTDPOTFDVUJWPTZUJFOFWBMJEF[QBSBFMQSJNFSQSPQJFUBSJPEFMBSUDVMPt 1PS HBSBOUB TF FOUJFOEF MB TVTUJUVDJO P SFQBSBDJOHSBUVJUBEFMBTQBSUFTRVFTFBOEFGFDUVPTBTPSJHJOBSJBNFOUFEFCJEPBEFGFDUPTEFGBCSJDBDJOt $POTFSWBSFMUJDLFUPSJHJOBMZDPNQSPCBSFOFMNPNFOUPEFMBDPNQSBRVFFMNJTNPDPOUFOHB EFGPSNBMFHJCMF MBGFDIBt *OTQFDDJPOBS SFHVMBSNFOUF MPT EJTQPTJUJWPT EF TFHVSJEBEQBSB BTFHVSBSTF EFM QFSGFDUP GVODJPOBNJFOUP EFM QSPEVDUPB USBWT EFM UJFNQP /P VUJMJ[BS FM QSPEVDUP TJ TF EFUFDUBOQSPCMFNBT ZP BOPNBMBT EF DVBMRVJFS UJQP $POUBDUBSJONFEJBUBNFOUF DPO FM 7FOEFEPS "VUPSJ[BEP P DPO FM4FSWJDJPEF"TJTUFODJBBM$MJFOUF*OHMFTJOBt /P VUJMJ[BS SFQVFTUPT OJ BDDFTPSJPT RVF OP IBZBO TJEPTVNJOJTUSBEPTPOPFTUOBQSPCBEPTQPS*OHMFTJOB#BCZEN CASO DE NECESIDAD DE ASISTENCIAt &ODBTPEFOFDFTJUBSBTJTUFODJBQBSBFMQSPEVDUP DPOUBDUBSJONFEJBUBNFOUF DPO FM 3FWFOEFEPS EF *OHMFTJOB BM RVFIB DPNQSBEP FM QSPEVDUP BTFHVSOEPTF EF DPOUBS DPO FMi/NFSPEF4FSJFwSFMBUJWPBMQSPEVDUPPCKFUPEFMBTPMJDJUVEFMi/NFSPEF4FSJFwFTUEJTQPOJCMFBQBSUJSEFMB$PMFDDJO t &M 3FWFOEFEPS EFCFS DPOUBDUBS DPO *OHMFTJOB QBSBEFUFSNJOBS MB NPEBMJEBE EF JOUFSWFODJO NT JEOFB FODBEBDBTPZ QPSMUJNP QSPQPSDJPOBSMBJOEJDBDJOBEFDVBEBt &M4FSWJDJPEF"TJTUFODJB*OHMFTJOBTJFNQSFFTUEJTQPOJCMFQBSB GBDJMJUBS UPEB MB JOGPSNBDJO OFDFTBSJB B USBWT EFVOB TPMJDJUVE FTDSJUB RVF EFCFS SFMMFOBSTF VUJMJ[BOEPFM GPSNVMBSJP FTQFDDP RVF FODPOUSBS FO FM TJUJP XFCXXXJOHMFTJOBDPNoTFDDJO(BSBOUBZ"TJTUFODJBCONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTODEL PRODUCTOt &TUF QSPEVDUP SFRVJFSF VO NBOUFOJNJFOUP QPS QBSUF EFMVTVBSJP33ESt "TFHVSBSTF EF NBOUFOFS UPEBT MBT QPTJCMFT GVFOUFT EFQFMJHSP DBCMFT IJMPT FMDUSJDPT FUD GVFSB EFM BMDBODF EFMOJPt /PEFKBSFMQSPEVDUPDPOFMOJPBCPSEPDFSDBEFDVFSEBT DPSUJOBTVPUSPTPCKFUPTRVFQVFEBOTFSVUJMJ[BEPTQPSFMOJPQBSBUSFQBSTFPTFSDBVTBEFBIPHPPFTUSBOHVMBNJFOUPt /PVUJMJ[BSFMDBQB[PTPCSFPUSBTCBTFTEFTPQPSUF
 • Page 34

  t /VODBGPS[BSNFDBOJTNPTPQBSUFTFONPWJNJFOUPFODBTPEFEVEB DPOTVMUBSBOUFTMBTJOTUSVDDJPOFTt /P HVBSEBS FM QSPEVDUP TJ FTU NPKBEP OJ EFKBSMP FOBNCJFOUFTINFEPTQPSRVFTFQPESBOGPSNBSNPIPt (VBSEBSFMQSPEVDUPFOVOMVHBSTFDPt 1SPUFHFS FM QSPEVDUP EF MPT BHFOUFT BUNPTGSJDPT BHVB MMVWJB OJFWF BEFNT MB FYQPTJDJO DPOUJOVB Z QSPMPOHBEBBMTPMQPESBDBVTBSDBNCJPTEFDPMPSFONVDIPTNBUFSJBMFTt %FTQVTEFVOFWFOUVBMFNQMFPFOMBQMBZB MJNQJBSZTFDBSDVJEBEPTBNFOUFFMQSPEVDUPQBSBRVJUBSMBBSFOBZMBTBMt -JNQJBS MBT QBSUFT QMTUJDBT Z NFUMJDBT DPO VO QBPINFEP P DPO VO EFUFSHFOUF MJHFSP OP VTBS EJTPMWFOUFT BNPOBDPOJCFODJOBt 4FDBSDVJEBEPTBNFOUFMBTQBSUFTEFNFUBMEFTQVTEFVOFWFOUVBM DPOUBDUP DPO FM BHVB QBSB FWJUBS MB GPSNBDJO EFIFSSVNCSFt .BOUFOFS MJNQJBT UPEBT MBT QBSUFT FO NPWJNJFOUP Z TJOFDFTBSJPMVCSJDBSMBTDPOVOBDFJUFMJHFSPt .BOUFOFS MJNQJBT MBT SVFEBT FMJNJOBOEP FM QPMWP ZP MBBSFOBESCONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTOTEXTILEFPUSPTBSUDVMPTt 3FOPWBSQFSJEJDBNFOUFMBTQBSUFTEFUFKJEPDPOVODFQJMMPTVBWFQBSBQSFOEBTEFWFTUJSt 3FTQFUBS MBT OPSNBT EF MBWBEP EFM SFWFTUJNJFOUP UFYUJMJOEJDBEBTFOMBTFUJRVFUBTDPSSFTQPOEJFOUFT-BWBSBNBOPDPOBHVBGSB/PVUJMJ[BSMFKB/PTFDBSNFDOJDBNFOUF/PQMBODIBS/PMBWBSFOTFDPt 4FDBS QFSGFDUBNFOUF FM SFWFTUJNJFOUP UFYUJM BOUFT EFVUJMJ[BSMPPHVBSEBSMPt 1BSBQSFWFOJSMBFWFOUVBMGPSNBDJOEFNPIP TFBDPOTFKBWFOUJMBS QFSJEJDBNFOUF FM DBQB[P &O FTQFDJBM TFQBSBS FMSFWFTUJNJFOUPUFYUJMEFMBFTUSVDUVSBZQBTBSVOQBPTFDPFOFMGPOEPt "DPOTFKBNPT MBWBS FM SFWFTUJNJFOUP UFYUJM TFQBSBEBNFOUFINSTRUCCIONESLISTA DE LOS COMPONENTESfig. 1A Chasis BalestrinoA1 #BTFEFDIBTJTA2 .BOJMMBSEFDIBTJTA3 3VFEBTUSBTFSBTA4 3VFEBTEFMBOUFSBTA5 $FTUBQPSUBPCKFUPTB Capazo ClassicaB1 $BQPUBDBQB[PB2 $VCJFSUBDBQB[PB3 CortinaB4 $PMDIOC Adaptadores para sillita de paseo (solo a partir de laversin 2016 y portabeb Huggy MultifixD Portabeb Huggy Multifix (no disponible para elmercado americanoCHASIS BALESTRINOMONTAJE DEL MANILLARfig. 2"CSJS MBT EPT CBMMFTUBT A6 EF MB CBTF EFM DIBTJT(A1 fig. 3*OUSPEVDJSFMNBOJMMBS A2 FOUSFMPTEPTQFSOPT A7 TJUVBEPTGVFSBEFMBTCBMMFTUBT A6 fig. 4"TFHVSBSTF EF RVF MPT EPT QFSOPT TF IBOJOUSPEVDJEP DPSSFDUBNFOUF FO MPT PSJDJPT EFM NBOJMMBS ZQSFTJPOBSMPTCPUPOFTEFCMPRVFP A9 IBTUBRVFTFFTDVDIFFMDIBTRVJEPRVFJOEJDBRVFFTUOFOHBODIBEPTfig. 5ATENCIN: intentar tirar del manillar haciael exterior para asegurarse de que est correctamenteenganchado.fig. 6&NQVKBS FM NBOJMMBS IBDJB BCBKP IBTUB RVF TFFTDVDIFFMDIBTRVJEPRVFJOEJDBRVFFTUCJFOFOHBODIBEPBMDIBTJTENSAMBLAJE DE LES RUEDAS TRASERASfig. 7"UFODJO EPT EF MBT SVFEBT TVNJOJTUSBEBT DPO FMDIBTJTTPONTHSBOEFTZFTUOQSPWJTUBTEFBEPSEFQBMBODB34EFMGSFOP A3 &TUBTTFNPOUBOFOFMFKFUSBTFSPEFMDIBTJTfig. 8"TFHVSBSTFEFMFWBOUBSMBCBSSBEFGSFOPEFMDIBTJT(A10 QPTJDJOEFEFTCMPRVFPEFGSFOP fig. 9"MJOFBSMBSVFEB A3 DPOFMFKFUSBTFSP A11 UJSBSEF MB QBMBODB A12 F JOUSPEVDJS MB SVFEB A3 FO FM QFSOP(A13 fig. 10 &NQVKBS MB SVFEB A3 IBDJB EFOUSP Z TPMUBSMB QBMBODB A12 IBTUB RVF TF FTDVDIF FM DIBTRVJEP EFFOHBODIFfig. 11 ATENCIN: comprobar que la rueda estcorrectamente enganchada.5FSNJOBSEFFOHBODIBSMBTFHVOEBSVFEBUSBTFSBENSAMBLAJE DE LES RUEDAS DELANTERASfig. 12 "UFODJO EPT EF MBT SVFEBT TVNJOJTUSBEBT DPO FMDIBTJTTPONTQFRVFBT A4 &TUBTTFNPOUBOFOFMFKFEFMBOUFSPEFMDIBTJTfig. 13 "MJOFBS MB SVFEB A4 DPO FM FKF EFMBOUFSP A14 UJSBSEFMBQBMBODB A15 FJOUSPEVDJSMBSVFEB A4 FOFMQFSOP(A16 fig. 14 &NQVKBS MB SVFEB A4 IBDJB EFOUSP Z TPMUBSMB QBMBODB A15 IBTUB RVF TF FTDVDIF FM DIBTRVJEP EFFOHBODIFfig. 15 ATENCIN: comprobar que la rueda estcorrectamente enganchada.5FSNJOBSEFFOHBODIBSMBTFHVOEBSVFEBEFMBOUFSBENSAMBLAJE DE LA CESTA PORTA OBJETOS&MDIBTJT#BMFTUSJOPEJTQPOFEFDFTUBNFUMJDBEFTFSJFfig. 16 &OHBODIBS FM FYUSFNP QPTUFSJPS EF MB DFTUB A5 RVFUJFOFVONVFMMF A17 BMFKFUSBTFSPEFMDIBTJT A11 fig. 17 5JSBSEFMBDFTUBQBSBFOHBODIBSMBBMFKFEFMBOUFSPEFMDIBTJT A14 FRENO RUEDAS TRASERASfig. 18 1BSBBDDJPOBSFMGSFOP FNQVKBSMBCBSSBIBDJBBCBKP(A10 fig. 19 -FWBOUBSMBCBSSBQBSBEFTCMPRVFBSFMGSFOP A10 Activar siempre el freno durante las paradas.
 • Page 35

  UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONALES(Capazo Classica, Portabeb Huggy Multifix y Sillita de Paseo)fig. 36 1SFTJPOBSMBTEPTQBMBODBTEFEFTFOHBODIF A20 TBDBSFMNBOJMMBSEFMPTQFSOPT A7 EFMBTCBMMFTUBTZUJSBSEFMIBDJBGVFSBCAPAZO CLASSICADESGANCHE DEL CAPAZO DEL CHASISfig. 24 (JSBS MPT EPT HBODIPT EF CMPRVFP A18 B MBJ[RVJFSEBZTPMUBSMPTQFSOPT B5 MVFHPRVJUBSFMDBQB[PEFMDIBTJTAJUSTE DE LA CAPOTAfig. 25 1BSB BKVTUBS MB DBQPUB B1 NPWFS MPT FMFNFOUPTlaterales (B6 ZEFTCMPRVFBSMBfig. 26 6OB WF[ RVF MB IBZB MFWBOUBEP FNQVKBS BNCPTFMFNFOUPT B6 QBSBCMPRVFBSMBENGANCHE DE LA CUBIERTAfig. 27 &OHBODIBSUPEPTMPTCPUPOFTEFMBDVCJFSUB B2 FOFMDBQB[PAJUSTE DEL RESPALDOfig. 28 %FTQVT EF CBKBS QPS DPNQMFUP MB DBQPUB B1 MFWBOUBS FM SFTQBMEP SFDMJOBCMF B7 Z FOHBODIBSMP B MBQBMBODB B8 TJUVBEBFOFMGPOEPEFMDBQB[Pfig. 29 "TFHVSBSTF EF RVF MB QBMBODB B8 FTUDPSSFDUBNFOUFFOHBODIBEBfig. 30 1BSBEFTCMPRVFBSFMSFTQBMEPSFDMJOBCMF B7 CBTUBDPOEFTFOHBODIBSMBQBMBODB B8 ZTPMUBSMPMANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO INTERNO1BSBMMFWBSBDBCPVONBOUFOJNJFOUPDPSSFDUP TFSFDPNJFOEBRVJUBSFMSFWFTUJNJFOUPJOUFSJPSEFMDBQB[PZEFMDPMDIOEFGPSNBQFSJEJDBfig. 31 5SBT EFTBCSPDIBS FM DPMDIO B4 EFM GPOEP EFMDBQB[P TBDBSFMSFWFTUJNJFOUPQPSMBBCFSUVSBfig. 32 1BSB RVJUBS FM SFWFTUJNJFOUP JOUFSJPS EFM DBQB[P(B9 EFTBCSPDIBS UPEPT MPT CPUPOFT BVUPNUJDPT RVF MPTVKFUBOBMBCBTF&TBDPOTFKBCMFQBTBSVOQBPTFDPQPSFMGPOEPEFMDBQB[PUSBTRVJUBSFMSFWFTUJNJFOUPJOUFSJPS4JFTOFDFTBSJP UBNCJOTFQVFEFRVJUBSMBDPSUJOBBOUFSJPSfig. 33 1BSB RVJUBS MB DPSUJOB B3 TPMP IBZ RVF UJSBS EFMWFMDSP B10 RVFMBTVKFUBBMCPSEFEFMBDBQPUB4F BDPOTFKB NBOJQVMBS MB DPSUJOB DPO FTQFDJBM BUFODJO ZDVJEBEPEFCJEPBMNBUFSJBMDPORVFFTUIFDIBPOSICIN DE AHORRO DE ESPACIO1BSB SFEVDJS FM FTQBDJP UPUBM RVF PDVQB FM DIBTJT TF QVFEFEPCMBSFMNBOJMMBSfig. 34 1SFTJPOBSBNCBTQBMBODBTEFEFTFOHBODIF A20 ZHJSBSFMNBOJMMBS B IBDJBEFMBOUFIBTUBRVFTFQMJFHVFTPCSFFMDIBTJTEXTRACCIN DE LES RUEDAS DELANTERASfig. 37 5JSBS EF MB QBMBODB A15 EFM FMFNFOUP FYUSBCMFBOUFSJPS Z TBDBS BM NJTNP UJFNQP MB SVFEB A4 EFM QFSOP(A16 EXTRACCIN DE LES RUEDAS TRASERASfig. 38 "TFHVSBSTF EF RVF MB CBSSB EF GSFOP A10 FTUMFWBOUBEBZFOQPTJDJOEFEFTCMPRVFPfig. 39 5JSBS EF MB QBMBODB A12 EFM FMFNFOUP FYUSBCMFQPTUFSJPS Z TBDBS BM NJTNP UJFNQP MB SVFEB A3 EFM QFSOP(A13 CIERRE CHASISfig. 40 5FSNJOBSEFDFSSBSMBCBTFEFMDIBTJT A QBSBFTUP QMFHBSMBTEPTCBMMFTUBT A6 IBDJBEFOUSPADAPTADORES PARA PORTABEB HUGGY MULTIFIX YSILLITA DE PASEOINSTALACIN DE LOS ADAPTADORES&M DIBTJT #BMFTUSJOP TF TVNJOJTUSB EF TFSJF DPO VO QBS EFBEBQUBEPSFTQBSBQPSUBCFC)VHHZ.VMUJYZTJMMJUBEFQBTFP(solo a partir de la versin 2016 ATENCIN: comprobar que el chasis est correctamentemontado y el freno est accionado.fig. 41 (JSBS B MB EFSFDIB MPT HBODIPT EF CMPRVFP A18 TJUVBEPTBBNCPTMBEPTEFMDIBTJTMBFTRVJOBSPKBTFWVFMWFWJTJCMFfig. 42 *OUSPEVDJSMPTEPTQFSOPT C1 EFMBEBQUBEPS C FOMBT SBOVSBT DPSSFTQPOEJFOUFT A19 EFM DIBTJT Z MVFHP HJSBSMPTEPTHBODIPT A18 IBDJBMBJ[RVJFSEBQBSBDFSSBSMPT5FSNJOBSEFJOTUBMBSFMTFHVOEPBEBQUBEPSPORTABEB HUGGY MULTIFIX(no disponible para el mercado americano)ENGANCHE DEL PORTABEB AL CHASISfig. 43 4VKFUBS FM QPSUBCFC QPS FM BTB EF USBOTQPSUFZ FOHBODIBSMP B MPT BEBQUBEPSFT C EF MPT MVHBSFTDPSSFTQPOEJFOUFT TPMP EFCF DPMPDBSTF FO QPTJDJO GSFOUF BNBNfig. 44 ATENCIN: asegurarse de que el portabeb estsiempre correctamente enganchado antes del uso.DESGANCHE DEL PORTABEB DEL CHASISfig. 45 "DUVBS FO MB QBMBODB D1 DPMPDBEB FO MB QBSUFFYUFSJPSEFMQPSUBCFCfig. 46 $POUFNQPSOFBNFOUF MFWBOUBS FM QPSUBCFCUPNOEPMPEFMBTBEFUSBOTQPSUFPara el correcto empleo del potabeb Huggy Multifix,consultar el manual dedicado.SILLITA DE PASEO(solo a partir de la versin 2016)Para obtener informacin sobre la instalacin, laextraccin y el uso correcto de la sillita (solo a partirde la versin 2016), consultar el manual especficoproporcionado con el producto.DESMONTAJE Y CIERRE DEL CHASISEXTRACCIN DEL MANILLARfig. 35 $PO FM GSFOP EFM DIBTJT BDDJPOBEP FYUSBFS BNCPTCPUPOFTEFCMPRVFP A9 EFMNBOJMMBS35ESENGANCHE DEL CAPAZO AL CHASISATENCIN: comprobar que el chasis est correctamentemontado y el freno est accionado.fig. 20 (JSBS B MB EFSFDIB MPT HBODIPT EF CMPRVFP A18 TJUVBEPTBBNCPTMBEPTEFMDIBTJTMBFTRVJOBSPKBTFWVFMWFWJTJCMFfig. 21 $PMPDBS FM DBQB[P B MB BMUVSB EF MBT SBOVSBTDPSSFTQPOEJFOUFT EFM DIBTJT A19 F JOUSPEVDJS MPT DVBUSPQFSOPTEFFOHBODIF B5 fig. 22 (JSBS BNCPT HBODIPT B MB J[RVJFSEB QBSB DFSSBSMPT(A18 fig. 23 ATENCIN: asegurarse siempre de que el capazoest correctamente enganchado antes de usarlo.
 • Page 36

  RU� �. ���.��,� ..!, . � .t � � � � � � t � � � � ����t #BMFTUSJOP $MBTTJDB )VHHZ .VMUJY � *OHMFTJOB �� � � �� ��XXXJOHMFTJOBDPN �� ��*OHMFTJOBt �� ��*OHMFTJOB#BMFTUSJOP � �� � ��t t 36 t t t t t t t t
 • Page 37

  t t �� ���t � � � �� ��� t � � � � � ����� BALESTRINO + HUGGY MULTIFIX (TRAVEL SYSTEM)t ��� � � � �����t � ��� � �� �t � � �� �t ������ � ����t � � � � � �t � � � � ��t � � � � � � �t �t � � � �� � � � � � �� ��t ����� � ��t � � ���t ��t � ���t � � �t ��t � ������� ��� �� � � ���t � �� t � � ��t ���t � ����� �� � �t � � � �� � ��t � ��� � � � � � �t � � � ��t �� ��� �� � � t �� ��t � �� � �� � � � t � ����t � � � � �� �t � � $& � ��37RU � �� , � � C .t �����t ��� � � �� �� �t � �� � � � �� � � � ��� ��
 • Page 38

  RU� �� � � �� XXXJOHMFTJOBDPN � �t �*OHMFTJOB#BCZ4Q"� ���� � � � �� �t � *OHMFTJOB #BCZ 4Q" � �� �� �� � *OHMFTJOB #BCZ 4Q" � ������� � �� �t �� � � �� � �� � �� �� � � *OHMFTJOB#BCZ 4Q" � �� t � � �� � ��t � � � � �� ��t � �� �� � ���t �� � ��� ����� � ��� ����� � ��� � �� ���� � � � � � �� �� � ���*OHMFTJOB#BCZ4Q" ����� � � � � �� �� � � ��� �� � ��� ���� � � � ��t � � � � � �� � � �� *OHMFTJOB#BCZt -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" � �� ���� � �� �������t � �� �� � �� �����38t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ������ � � � �� / �t ���� � ��� � � ��� � � �� �� ����*OHMFTJOBt � �� � *OHMFTJOB #BCZ �t � � � � *OHMFTJOB � i� �w � i��w� �� t ���*OHMFTJOB � � � �� � �t � � *OHMFTJOB ��� � � � �� �� � �� ��XXXJOHMFTJOBDPN�� �� �t ��t � � � � � �������t �� � � � � �t ��t � � �� �������t � � � �t � � �� � � � ��t � � ��t �� �t ����
 • Page 39

  �� t � � � t �t � ����t ����t � ���� ���������� . 1A BalestrinoA1 A2 A3 �A4 �A5 �B ClassicaB1 �B2 B3 B4 C ( 2016 . Huggy MultifixD Huggy Multifix ( BALESTRINO �. 2 � A6 � A1 . 3 � � � A2 � A7 �� ���� A6 . 4 � � � � � A9 � ����. 5 ! , , .. 6 � � � ����� . 7 �� ��� A3 � �� � � . 8 � � A10 � � �� . 9 A3 � � A11 � A12 �� A3 � A13 . 10 � A3 �� � ��� A12 � ����. 11 ! , . � � . 12 �� � (A4 � �� � � . 13 A4 �� A14 � A15 �� A4 � A16 . 14 � A4 �� � ��� A15 � ����. 15 ! , .�� �� #BMFTUSJOP��. 16 � � A5 � � � A17 � � A11 . 17 � � � � A14 39RU
 • Page 40

  RU . 18 � ���� A10 . 19 �� A10 . � ��� ( Classica, Huggy Multifix ) �. 34 � A20 � B � ��� CLASSICA ! � , .. 20 � � A18 �� � � �. 21 �� A19 �(B5 . 22 � A18 �� �. 23 ! , , . �. 35 � ��� A9 . 36 � A20 � A7 � ����� . 24 � � A18 B5 �� . 25 �� �� B1 � � � � � B6 �. 26 ��� �� B6 � . 27 � � B2 � . 28 � B1 �� � � B7 � B8 ����. 29 � � (B8 . 30 � B7 � B8 � � � ����� �. 31 B4 �� �� . 32 ����(B9 � � � � � � �����. 33 � B3 �� B10 ��40 . 37 � A15 � � � ��� � A4 (A16 . 38 � � A10 � � ��. 39 � A12 � � � ��� � A3 (A13 . 40 � � A A6 ��� AUTOHUGGY MULTIFIX � � �� #BMFTUSJOP� � � )VHHZ .VMUJY � ( 2016 . ! � , .. 41 � � A18 �� � � �. 42 � C1 �� C A19 � A18 � �� HUGGY MULTIFIX( ) . 43 �� � C ����. 44 :, , . . 45 D1 ��J
 • Page 41

  . 46 ��� � Huggy Multifix .� ( 2016 .) ( 2016 .) . , . , PRZED UYCIEM UWANIEPRZECZYTANINIEJSZEINSTRUKCJE I ZACHOWAJE NA PRZYSZO. NIEPRZESTRZEGANIENINIEJSZYCHINSTRUKCJI MOE OGRANICZYBEZPIECZESTWO DZIECKA.JESTECIE ODPOWIEDZIALNI ZABEZPIECZESTWOWASZEGODZIECKA.UWAGA! NIGDY NIE ZOSTAWIADZIECKA BEZ OPIEKI: MOE TOBY NIEBEZPIECZNE. ZWRCIMAKSYMALN UWAG PODCZASUYWANIA PRODUKTU.t 5FOQSPEVLUOBEBKFTJEMBE[JFDJ PEVSPE[FOJBEPLH KFFMJVZXBTJ(0/%0-* PEVSPE[FOJBEPLH KFFMJVZXBTJ4*&%;*4," PE VSPE[FOJB EP LH HEZ VZXB TJ '05&-*,"4".0$)0%08&(0 HSVQB t 8 QS[ZQBELV OPXPSPELX OBMFZ LPS[ZTUB [ HPOEPMJ JMVC [ TJFE[JTLB TQBDFSPXFHP X NBLTZNBMOJF OBDIZMPOZNQPPFOJVt 4UFMB #BMFTUSJOP NPOB TUPTPXB XZD[OJF [ HPOEPM$MBTTJDB .PMJXP [BTUPTPXBOJB SXOJF [ GPUFMJLJFNTBNPDIPEPXZN )VHHZ .VMUJY PSB[ [ TJFE[JTLJFNTQBDFSPXZN *OHMFTJOB E[JLJ XZLPS[ZTUBOJV TQFDKBMOZDIBEBQUFSX [OBKEVKDZDI TJ OB XZQPTBFOJV XSB[ [FTUFMBFN 8 SB[JF XUQMJXPDJ OBMFZ XFK OB TUSPOXXXJOHMFTJOBDPN MVC [XSDJ TJ EP "VUPSZ[PXBOFHPTQS[FEBXDZMVCEP#JVSB0CTVHJ,MJFOUXSNZ*OHMFTJOBt 1S[FE VZDJFN TJFE[JTLB TQBDFSPXFHP J GPUFMJLBTBNPDIPEPXFHP *OHMFTJOB [F TUFMBFN #BMFTUSJOP OBMFZVXBOJFQS[FD[ZUBPEOPOFJOTUSVLDKFt /*(%: /*& ;045"8*" %;*&$,"#&;01*&,*t 13;&% 6:$*&. 61&8/* 4* & 130%6,5 +&45 $",08*$*&058"35: 03"; & 84;:45,*&4:45&.:#-0,6+$&*;".:,"+$&413"8*%080;"00/&t "#:6/*,/8:1"%,8 10%$;"4;".:,"/*"*058*&3"/*"130%6,56 %;*&$* .64; #:53;:."/&;%"-&,"t /*&10;8"-"%;*&$,6#"8*4*5:.130%6,5&.t 5" 41"$&38,"8;&, /*&+&45 13;&;/"$;0/" %0 6:$*"10%$;"4 #*&("/*" -6# +&%&/*"/"30-,"$)t 13;&%6:$*&./"-&:413"8%;* $;: (0/%0-" -6#41"$&38,"#%'05&-*,4".0$)0%08: 4 13"8*%0806.0$08"/&GONDOLAt 130%6,5 5&/ 13;&;/"$;0/:+&45 8:$;/*& %-" %;*&$* ,53&/*&1053"'*+&4;$;&4".&4*&%;*&t /"-&:450408"8:$;/*&/"108*&3;$)/*10;*0.&+ 45"#*-/&+*46$)&+t /*& 10;8"-" *//:. %;*&$*0./" ;"#"8 #&; 01*&,* 8 10#-*6(0/%0-*t /*& 6:8" +&-* /" (0/%0-*41PLOSTRZEENIA
 • Page 42

  ;"68"" 4* &-&.&/5: 1,/*5& 64;,0%;0/&-6#*$)#3",t (0/%0-" 13;&;/"$;0/" +&45%-" %;*&$* ,53& /*& 1053"'*+&4;$;& 4".& 4*&%;*& 0#3"$"4* "/* 10%/04* 4* /" 3,"$)-6# ,0-"/"$) .",4:."-/"8"("%;*&$,",(t /JF TUPTPXB EPEBULPXZDI NBUFSBDZLX OBE UZN LUSZ[BMFDBQSPEVDFOUt (EZ E[JFDLP KFTU X HPOEPMJ OBMFZ VQFXOJ TJ F KFHPHXLB KFTU [BXT[F XZFK OJ SFT[UB DJBB X PEOJFTJFOJV EPQBT[D[Z[OZQP[JPNFKt 1S[FE QPEOJFTJFOJFN J QS[FOJFTJFOJFN HPOEPMJ OBMFZVTUBXJ[BXT[FPQBSDJFXQPPFOJVOBKOJT[ZNPLSTELA BALESTRINO +FOTELIK SAMOCHODOWY HUGGY MULTIFIXTRAVEL SYSTEMABYUNIKNPOWANYCHOBRAESPOWODOWANYCH UPADKIEM I/LUB WYLIZGNICIEMSI NALEY ZAWSZE UYWA POPRAWNIE ZAPITYCH IWYREGULOWANYCH PASW BEZPIECZESTWA.t ;BQJ[BXT[FE[JFDLPQBTBNJCF[QJFD[FTUXBJOJHEZOJF[PTUBXJBHPCF[PQJFLJt 1SBXJEPXFLPS[ZTUBOJF[TZTUFNVPDISPOOFHPOJF[XBMOJB[PCPXJ[LVXBDJXFKPQJFLJPTPCZEPSPTFKOBEE[JFDLJFNt ,PS[ZTUBOJF [ GPUFMJLB TBNPDIPEPXFHP [BNPOUPXBOFHPOBTUFMBVOJF[BTUQVKFLPZTLJCEFD[LB(EZE[JFDLVQPUS[FCOZKFTUTFO OBMFZLPS[ZTUB[LPZTLJCEFD[LB'PUFMJLTBNPDIPEPXZOJF[PTUB[BQSPKFLUPXBOZEPEVHJDIPLSFTXTOVBEZPIECZESTWOt 1S[FE [BNPOUPXBOJFN TQSBXE[J D[Z QSPEVLU JXT[ZTULJF KFHP LPNQPOFOUZ OJF QS[FETUBXJBK VT[LPE[FTQPXPEPXBOZDI USBOTQPSUFN X UBLJN QS[ZQBELV QSPEVLUOJFNPFCZVZUZJOBMFZHPUS[ZNB[EBMBPEE[JFDJt %MB CF[QJFD[FTUXB 8BT[FHP E[JFDLB QS[FE[BTUPTPXBOJFN QSPEVLUV [EK J VTVO XT[ZTULJFQMBTUZLPXF XPSFD[LJ J FMFNFOUZ XDIPE[DF X TLBEPQBLPXBOJBJ[BXT[FUS[ZNBKFQP[B[BTJHJFNOJFNPXMUJE[JFDJt 1SPEVLUNPFCZ[BTUPTPXBOZXZD[OJFEMBUBLJFKMJD[CZE[JFDJ EMBKBLJFK[PTUB[BQSPKFLUPXBOZt 6ZXBXZD[OJFEPQS[FXPFOJBKFEOFHPE[JFDLBt /JF VZXB QSPEVLUV KFFMJ XT[ZTULJF KFHP LPNQPOFOUZOJFTQSBXJEPXPQS[ZNPDPXBOFJXZSFHVMPXBOFt /JHEZ OJF VNJFT[D[B QSPEVLUV X QPCMJV TDIPEX MVCTUPQOJt 6OJLBXLBEBOJBQBMDXXNFDIBOJ[NZt /JF OBMFZ QP[PTUBXJB X[LBTZTUFNV QPESOFHP OBQPEPV OBDIZMPOZN HEZ E[JFDLP [OBKEVKF TJ X SPELV OBXFUKFFMJXD[POZKFTUIBNVMFD4LVUFD[OPIBNVMDXKFTUPHSBOJD[POB HEZX[OJFTJFOJFKFTUTUSPNFt %PHPOEPMJOJFXLBEBNBUFSBDZLXPHSVCPDJQPXZFKNNt 8T[FMLJF PCDJFOJF VNJFT[D[POF OB QSPEVLDJF [BHSBBKFHPTUBCJMOPDJ.BLTZNBMOFPCDJFOJFLPT[BXZOPTJLH MCT ,BUFHPSZD[OJF [BCSBOJB TJ [XJLT[BOJB [BMFDBOFHPNBLTZNBMOFHPPCDJFOJB42t +BLJFLPMXJFL PCDJFOJF QS[ZPPOF EP VDIXZUV JMVCPQBSDJB JMVC CPD[OFK D[DJ QSPEVLUV NPF [BHSBB KFHPTUBCJMOPDJt /JFXDIPE[JMVCTDIPE[JQPTDIPEBDIMVCQPTDIPEBDISVDIPNZDI[E[JFDLJFNXGPUFMJLVTBNPDIPEPXZNHPOEPMJt 3FHVMBSOJF TQSBXE[B QSPEVLU J KFHP LPNQPOFOUZ XDFMV PEOBMF[JFOJB FXFOUVBMOZDI MBEX VT[LPE[FOJB JMVC[VZDJB SP[QSVDJBJSP[FSXBOJB4QSBXE[BQS[FEFXT[ZTULJNQPQSBXOZTUBO[ZD[OZJTUSVLUVSBMOZSD[FLJEOPHPOEPMJt /BMFZ CZ XJBEPNZN [BHSPF XZOJLBKDZDI [PCFDOPDJ TXPCPEOZDI QPNJFOJ MVC JOOZDI SEF DJFQBUBLJDI KBLHS[FKOJLJ LPNJOLJ QJFDFFMFLUSZD[OFJHB[PXF JUQOJF[PTUBXJBQSPEVLUVXQPCMJVUBLJDISEFDJFQBt 6QFXOJ TJ F XT[ZTULJF NPMJXF SEB [BHSPFOJB OBQS[ZLBE LBCMF T[OVSZ FMFLUSZD[OF JUQ T US[ZNBOF QP[B[BTJHJFNE[JFDLBt /JF [PTUBXJB QSPEVLUV [ E[JFDLJFN X NJFKTDV HE[JFNPHPCZ POP VZ T[OVSB SBOLJ MVC JOOZDI QS[FENJPUXEPXTQJDJBTJMVCOBXFUVEVT[FOJBJQPXJFT[FOJBt /JFVTUBXJBHPOEPMJOBQPEQPS[FZALECENIA UYTKOWANIAt /JF VZXB QSPEVLUV KFFMJ QS[FETUBXJB QLOJDJB MVCCSBLVKDFD[DJt /JF QP[XBMB JOOZN E[JFDJPN MVC [XJFS[UPN CBXJ TJCF[OBE[PSVXQPCMJVX[LBMVCXTQJOBTJQPOJNt 1PED[BT XLBEBOJB MVC XZKNPXBOJB E[JFDLB [ HPOEPMJ QPTUPKX PSB[ NPOUBVEFNPOUBV BLDFTPSJX [BXT[FOBMFZVBLUZXOJIBNVMFDt $[ZOOPDJ NPOUBV EFNPOUBV J SFHVMBDKJ NVT[ CZXZLPOZXBOF XZD[OJF QS[F[ PTPCZ EPSPTF 6QFXOJ TJ D[Z PTPCZ VZXBKDF QSPEVLU PQJFLVOLJ E[JBELPXJF JUQ [OBKKFHPQPQSBXOFE[JBBOJFt 1S[Z XZLPOZXBOJV D[ZOOPDJ SFHVMBDZKOZDI VQFXOJTJ D[Z D[DJ SVDIPNF OJF TUZLBK TJ [ E[JFDLJFN OBQS[ZLBEPQBSDJF CVELBJUQ [BXT[FVQFXOJTJ D[ZQS[ZXZLPOZXBOJV UZDI D[ZOOPDJ IBNVMFD KFTU QPQSBXOJFXD[POZt /JF PUXJFSB [BNZLB PSB[ OJF EFNPOUPXB QSPEVLUV [E[JFDLJFNXSPELVt ;XSDJ T[D[FHMO VXBH QPED[BT XZLPOZXBOJB UBLJDID[ZOOPDJ HEZE[JFDLPKFTUXQPCMJVt 1PED[BT UZDI D[ZOOPDJ NPOB TQPXPEPXBQS[ZUS[BOJDJFJPCSBFOJBQBMDXt /JF OBMFZ QP[PTUBXJB E[JFDLB X HPOEPMJTZTUFNJFQPESOZN QPED[BT QPESZ JOOZNJ SPELBNJ USBOTQPSUVOBQS[ZLBEQPDJHBNJ BVUPCVTBNJ TBNPMPUBNJJUE t /JFVZXBOZ QSPEVLU NVTJ CZ VNJFT[D[POZ EBMFLP PEE[JFDJ /JF NPF CZ VZXBOZ KBLP [BCBXLB /JF QP[XBMBE[JFDLVCBXJTJUZNQSPEVLUFNt 8 QS[ZQBELV EVHJFHP XZTUBXJFOJB OB TPDF QS[FEVZDJFNQSPEVLUVQPD[FLBBTJPDIPE[JWARUNKI GWARANCJIt /JOJFKT[F XBSVOLJ HXBSBODKJ T [HPEOF [ %ZSFLUZX&VSPQFKTL $& [ EOJB NBKB J LPMFKOZNJ[NJBOBNJ J PEOPT[ TJ EP LSBKX 8TQMOPUZ &VSPQFKTLJFK*OOFXBSVOLJHXBSBODKJEMBEBOZDI1BTUX[PTUBZXZSBOJFXTLB[BOF OB TUSPOJF JOUFSOFUPXFK XXXJOHMFTJOBDPN XD[DJ(XBSBODKBJ4FSXJTt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HXBSBOUVKF F OJOJFKT[Z BSUZLV[PTUB [BQSPKFLUPXBOZ J XZLPOBOZ [HPEOJF [ PHMOZNJOPSNBNJQS[FQJTBNJ QSPEVLUV KBLPDJ J CF[QJFD[FTUXBPCPXJ[VKDZNJ PCFDOJF XF 8TQMOPDJF &VSPQFKTLJFK PSB[,SBKBDILPNFSDKBMJ[BDKJt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HXBSBOUVKF F X USBLDJF J QP[BLPD[FOJV QSPDFTV QSPEVLDZKOFHP EBOZ QSPEVLU[PTUB QPEEBOZ XJFMV LPOUSPMPN KBLPDJ *OHMFTJOB #BCZ4Q" HXBSBOUVKF F X DIXJMJ [BLVQV V "VUPSZ[PXBOFHP4QS[FEBXDZEBOZBSUZLVOJFQS[FETUBXJBXBENPOUBPXZDIK
 • Page 43

  MVCQSPEVLDZKOZDIt (EZCZ EBOZ QSPEVLU QS[FETUBXJB XBEZ NBUFSJBPXF JMVC QSPEVLDZKOF [BVXBPOF X DIXJMJ [BLVQV MVC QPED[BTOPSNBMOFHP VZULPXBOJB [HPEOJF [ OJOJFKT[ JOTUSVLDK TQLB *OHMFTJOB #BCZ 4Q" V[OBKF XBOP XBSVOLXHXBSBODKJOBPLSFTNJFTJDZPEEBUZ[BLVQVt 0LSFT HXBSBODKJ XZOPTJ LPMFKOF NJFTJDF J HXBSBODKBKFTUXBOBEMBQJFSXT[FHPXBDJDJFMBOJOJFKT[FHPBSUZLVVt ;BHXBSBODKVXBBTJCF[QBUOXZNJBOMVCOBQSBXXBEMJXZDID[DJCEDZDITLVULJFNXBEQSPEVLDZKOZDIt /BMFZTUBSBOOJFQS[FDIPXBPSZHJOBMOZQBSBHPO[BLVQVQSPEVLUVOBMFZTQSBXE[J D[ZEBUB[BLVQVKFTUD[ZUFMOBt /JOJFKT[FXBSVOLJHXBSBODKJUSBDXBOP HEZ QSPEVLUVVZXBTJXDFMBDISOJDZDITJPEXZSBOJFXTLB[BOZDIXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ QSPEVLUV VZXB TJ OJF[HPEOJF [ OJOJFKT[ZNJJOTUSVLDKBNJ QSPEVLU QPEEBOP OBQSBXPN X OJFBVUPSZ[PXBOZDI JOJF[S[FT[POZDIQVOLUBDITFSXJTPXZDI QSPEVLU QPEEBOP OJFVQPXBOJPOZN XZSBOJF QS[F[QSPEVDFOUB[NJBOPNJMVCOBSVT[POPKFHPJOUFHSBMOP[BSXOP LPOTUSVLDZKO KBL J XLJFOOJD[ FXFOUVBMOF[NJBOZ X QSPEVLUBDI [XBMOJBK TQL *OHMFTJOB #BCZ4Q"[XT[FMLJFKPEQPXJFE[JBMOPDJ XBEB TQPXPEPXBOB KFTU [BOJFECBOJFN MVCOJFEPQBUS[FOJFN X VZULPXBOJV OQ HXBUPXOF[EFS[FOJBD[DJLPOTUSVLDZKOFK OBSBFOJFOBBHSFTZXOFTVCTUBODKFDIFNJD[OFJUE QSPEVLUOPTJMBEZOPSNBMOFHP[VZDJB OQLLB D[DJSVDIPNF NBUFSJB TQPXPEPXBOF QS[FXJE[JBOZNDPE[JFOOZNQS[FEVPOZNJDJHZN[BTUPTPXBOJFN QSPEVLU[PTUBXZTBOZTQS[FEBXDZEPTFSXJTPXBOJBCF[PSZHJOBMOFHPQBSBHPOV[BLVQVMVC HEZEBUB[BLVQVOBQBSBHPOJFKFTUOJFXZSBOBt &XFOUVBMOF T[LPEZ TQPXPEPXBOF VZULPXBOJFNBLDFTPSJXOJFEPTUBSD[POZDIJMVCOJF[BUXJFSE[POZDIQS[F[TQL*OHMFTJOB#BCZOJFTPCKUFOBT[HXBSBODKt *OHMFTJOB#BCZ4Q"[S[FLBTJXT[FMLJFKPEQPXJFE[JBMOPDJ[B VT[LPE[FOJB NJFOJB MVC PCSBFOJB PTC XZOJLBKDF [OJFXBDJXFHPJMVCOJFQSBXJEPXFHPVZDJBXZSPCVt 1P VQZXJF PLSFTV HXBSBODZKOFHP TQLB HXBSBOUVKFTFSXJTPXBOJF XBTOZDI QSPEVLUX X DJHV NBLTZNBMOJFD[UFSFDI MBU PE EBUZ XQSPXBE[FOJB JDI OB SZOFL QPVQZXJF LUSZDI PDFOJPOB [PTUBOJF NPMJXP JOUFSXFODKJQS[ZQBEFLQPQS[ZQBELVt *OHMFTJOB#BCZ4Q"DFMFNVMFQT[FOJBTXZDIQSPEVLUX [BTUS[FHB TPCJF QSBXP VOPXPD[FOJF JMVC NPEZLBDKJLBEFHP FMFNFOUV UFDIOJD[OFHP CE FTUFUZLJ CF[VQS[FEOJFHPQPXJBEPNJFOJBCZCI ZAMIENNE / SERWIS POSPRZEDANYt "CZ [BQFXOJ EPTLPOBF J EVHPUSXBF GVOLDKPOPXBOJFQSPEVLUV OBMFZ SFHVMBSOJF TQSBXE[B KFHP TZTUFNZCF[QJFD[FTUXB8QS[ZQBELVQPKBXJFOJBTJKBLJFHPLPMXJFLQSPCMFNV JMVC BOPNBMJJ [BCSBOJB TJ KFHP TUPTPXBOJB/BMFZ TJ OBUZDINJBTU TLPOUBLUPXB [ "VUPSZ[PXBOZN4QS[FEBXDMVC4FSXJTFN,MJFOUX*OHMFTJOBt /JF VZXB D[DJ XZNJFOOZDI MVC BLDFTPSJXOJFEPTUBSD[POZDI JMVC OJF[BUXJFSE[POZDI QS[F[ *OHMFTJOB#BCZJOUFSXFOJPXBOJBQS[ZQBEFLQPQS[ZQBELVJVE[JFMJEBMT[ZDIXTLB[XFLt 4FSXJT0CTVHJTQLJ*OHMFTJOBVE[JFMBSXOJFXT[ZTULJDILPOJFD[OZDI JOGPSNBDKJ QP QS[FEPFOJV QJTFNOFHP[HPT[FOJB XZQFOJBOFHP OB PEQPXJFEOJN GPSNVMBS[V[OBKEVKDZNTJOBTUSPOJFJOUFSOFUPXFKXXXJOHMFTJOBDPNXD[DJ(XBSBODKBJ4FSXJTZALECANIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJIPRODUKTUt 1SPEVLU UFO XZNBHB SFHVMBSOFK LPOTFSXBDKJ [F TUSPOZVZULPXOJLBt /JHEZOJFGPSTPXBNFDIBOJ[NXMVCSVDIPNZDID[DJXSB[JFXUQMJXPDJOBKQJFSXTQSBXE[JJOTUSVLDKFt /JF PELBEB QSPEVLUV KFFMJ KFTU KFT[D[F NPLSZ J OJF[PTUBXJB HP X XJMHPUOZDI QPNJFT[D[FOJBDI QPOJFXBNPHBCZQPXTUBQMFt 1S[FDIPXZXBQSPEVLUXTVDIZNNJFKTDVt $ISPOJ QSPEVLU QS[FE D[ZOOJLBNJ BUNPTGFSZD[OZNJ XPE EFT[D[FN MVC OJFHJFN QPOBEUP EVHPUSXBFXZTUBXJFOJF OB TPDF NPF TQPXPEPXB [NJBO LPMPSVXJFMVNBUFSJBXt 1P FXFOUVBMOZN VZDJV OB QMBZ EPLBEOJF XZD[ZDJ JXZTVT[ZQSPEVLU BCZVTVOQJBTFLJTMt $[ZDJ QMBTUJLPXF J NFUBMPXF D[DJ XJMHPUO DJFSFD[LMVC MFLLJN EFUFSHFOUFN OJF VZXB SP[QVT[D[BMOJLX BNPOJBLVMVCCFO[ZOZt 1P FXFOUVBMOZN LPOUBLDJF [ XPE EPLBEOJF XZTVT[ZNFUBMPXFD[DJ XDFMVVOJLOJDJBQPXTUBOJBSE[Zt 8T[ZTULJF SVDIPNF D[DJ NVT[ CZ VUS[ZNZXBOF XD[ZTUPDJJ KFFMJLPOJFD[OFOBTNBSPXBKFMFLLJNPMFKFNt $[ZDJLPB[QZVJMVCQJBTLVZALECENIA DOTYCZCE CZYSZCZENIA POKRYCIA ZTKANINYt ;BMFDBNZQSBQPLSZDJFPEE[JFMOJFPEJOOZDIBSUZLVXt 0LSFTPXPPEXJFBD[DJ[ULBOJOZNJLLT[D[PULEPVCSBt 1S[FTUS[FHB XTLB[XFL EPUZD[DZDI QSBOJB QPLSZDJB [ULBOJOZQS[FETUBXJPOZDIOBPEQPXJFEOJDIFUZLJFULBDI1SBSD[OJFX[JNOFKXPE[JF/JFXZCJFMB/JFTVT[ZNFDIBOJD[OJF/JFQSBTPXB/JFQSBOBTVDIPt 1S[FE VZDJFN MVC QS[FE PETUBXJFOJFN EPLBEOJFXZTVT[ZQPLSZDJF[ULBOJOZt "CZ [BQPCJFD FXFOUVBMOFNV QPXTUBXBOJV QMFOJ [BMFDBTJPLSFTPXFXJFUS[FOJFHPOEPMJ/BMFZQS[FEFXT[ZTULJNPEE[JFMJ QPLSZDJF [ ULBOJOZ PE TUSVLUVSZ J QS[FUS[F EOPTVDIT[NBULCO ZROBI, GDY KONIECZNE JEST SERWISOWANIEt 8 SB[JF LPOJFD[OPDJ TFSXJTPXBOJB QSPEVLUV OBMFZOBUZDINJBTU TLPOUBLUPXB TJ [F 4QS[FEBXD QSPEVLUX*OHMFTJOB V LUSFHP EPLPOBOP [BLVQV VQFXOJBKD TJ F QPTJBEB TJ i4FSJBM /VNCFSw OVNFS TFSZKOZ QSPEVLUVCEDFHP QS[FENJPUFN [HPT[FOJB i4FSJBM /VNCFSwEPTUQOZKFTUPE,PMFLDKJ t ;BEBOJFN 4QS[FEBXDZ KFTU TLPOUBLUPXBOJF TJ [F TQL*OHMFTJOB BCZ PDFOJ KBL OBKPEQPXJFEOJFKT[Z TQPTC43PL
 • Page 44

  PLINSTRUKCJESPIS KOMPONENTWrys. 1A Stela BalestrinoA1 1PTUBXBTUFMBBA2 3D[LBTUFMBBA3 ,PBUZMOFA4 ,PBQS[FEOJFA5 ,PT[OBESPCJB[HJB Gondola ClassicaB1 #VELBEPHPOEPMJB2 ,PEFSLBEPHPOEPMJB3 ;BTPOLBB4 .BUFSBDZLC Adaptery do Siedziska spacerowego (tylko od wersji2016 i Fotelika samochodowego Huggy MultifixD Fotelik samochodowy Huggy Multifix (niedostpny wprzypadku rynku amerykaskiegoOBESPCJB[HJrys. 16 ;BNPOUPXB LPDXL UZMO LPT[B A5 XZQPTBPOXTQSZO A17 OBPTJUZMOFKTUFMBB A11 rys. 17 1PDJHO LPT[ NPDVKD HP EP PTJ QS[FEOJFKTUFMBB A14 STELA BALESTRINOMONTA GONDOLI NA STELAUUWAGA: naley upewni si, e stela jest prawidowozamontowany i e wczony jest hamulec.rys. 20 0CSDJXQSBXP[BD[FQBNJCMPLVKDZNJ A18 QPPCVTUSPOBDITUFMBBXJEPD[OFCE[JFD[FSXPOFOBSPFrys. 21 6TUBXJHPOEPMXQPCMJVPEQPXJFEOJDIT[D[FMJOOBTUFMBV A19 XPZD[UFSZTXPS[OJFNPDVKDF B5 rys. 22 /BTUQOJF [BNLO PCB [BD[FQZ A18 PCSBDBKDOJNJXMFXPrys. 23 UWAGA: przed uyciem naley upewni sizawsze, e gondola jest poprawnie zamontowana.MONTA RCZKIrys. 20UXPS[ZPCBSFTPSZ A6 QPETUBXZTUFMBB A1 rys. 3/BPZ SD[L A2 OB PCB TXPS[OJF A7 VNJFT[D[POFQP[FXOUS[OFKTUSPOJFSFTPSX A6 rys. 46QFXOJ TJ F PCB TXPS[OJF T XPPOFQSBXJEPXP X PUXPSZ OB SD[DF XDJTO EP HOJB[EBQS[ZDJTLJ CMPLVKDF A9 EP NPNFOUV VTZT[FOJB LMJLOJDJBP[OBD[BKDFHPQPQSBXOF[BNPOUPXBOJFrys. 5UWAGA: sprbowa pocign za rczk wstron zewntrzn, aby upewni si o poprawnymwykonaniu montau.rys. 6/BDJTO SD[L X E B EP VTZT[FOJB LMJLOJDJBP[OBD[BKDFHPQPQSBXOF[BNPOUPXBOJFOBTUFMBVMONTA K TYLNYCHrys. 76XBHB EXB LPB EPTUBSD[BOF [F TUFMBFN TXJLT[FJXZQPTBPOFTX[CBULIBNVMDB A3 1PXJOOZCZNPOUPXBOFOBPTJUZMOFKTUFMBBrys. 8/BMFZ VQFXOJ TJ F ESFL IBNVMDB TUFMBB(A10 KFTUQPEOJFTJPOZ QP[ZDKBPECMPLPXBOJBIBNVMDB rys. 96TUBXJ LPP A3 X QPCMJV PTJ UZMOFK A11 QPDJHO EXJHOJ A12 J OBPZ LPP A3 OB TXPS[F(A13 rys. 10 %PDJTO LPP A3 X TUSPO XFXOUS[O J[XPMOJ EXJHOJ A12 EP NPNFOUV VTZT[FOJB LMJLOJDJBP[OBD[BKDFHPQSBXJEPXF[BNPOUPXBOJFrys. 11 UWAGA: naley sprawdzi, czy koo jestprawidowo zamontowane.8ZLPOBNPOUBESVHJFHPLPBUZMOFHPMONTA K PRZEDNICHrys. 12 6XBHB EXB LPB EPTUBSD[BOF [F TUFMBFN TNOJFKT[F A4 1PXJOOZCZNPOUPXBOFOBPTJQS[FEOJFKTUFMBBrys. 13 6TUBXJ LPP A4 X QPCMJV PTJ QS[FEOJFK A14 QPDJHO EXJHOJ A15 J OBPZ LPP A4 OB TXPS[F(A16 rys. 14 %PDJTO LPP A3 X TUSPO XFXOUS[O J[XPMOJ EXJHOJ A12 EP NPNFOUV VTZT[FOJB LMJLOJDJBP[OBD[BKDFHPQSBXJEPXF[BNPOUPXBOJFrys. 15 UWAGA: naley sprawdzi, czy koo jestprawidowo zamontowane.8ZLPOBNPOUBESVHJFHPLPBQS[FEOJFHPMONTA KOSZA NA DROBIAZGI4UFMB#BMFTUSJOPXZQPTBPOZKFTUTFSZKOJFXNFUBMPXZLPT[44HAMULEC TYLNYCH Krys. 18 "CZXD[ZIBNVMFD OBMFZOBDJTOXEESFL(A10 rys. 19 "CZ [XPMOJ IBNVMFD OBMFZ QPEOJF ESFL(A10 Podczas postoju zawsze uaktywni hamulec.ZESPOY TRANSPORTOWE DOCZANE(Gondola Classica, Fotelik Samochodowy Huggy Multifix,Siedziska Spacerowego)GONDOLA CLASSICAZDEJMOWANIE GONDOLI ZE STELAArys. 24 1S[FLSDJ PCB [BD[FQZ CMPLVKDF A18 X MFXP J[XPMOJTXPS[OJF B5 OBTUQOJF[EKHPOEPM[FTUFMBBREGULACJA BUDKIrys. 25 "CZ XZSFHVMPXB CVEL B1 OBMFZ OBDJTO OB[BXJBTZCPD[OF B6 JPECMPLPXBKrys. 26 1PQPEOJFTJFOJVOBDJTOOBPCB[BXJBTZ B6 BCZK[BCMPLPXBDOCZEPIANIE KODERKIrys. 27 1S[ZD[FQJ XT[ZTULJF [BUS[BTLJ LPEFSLJ B2 EPHPOEPMJREGULACJA OPARCIArys. 28 1P PCOJFOJV DBLPXJUZN CVELJ B1 QPEOJFPQBSDJF B7 J[BNPDPXBKFEPEXJHOJ B8 [OBKEVKDFKTJXQPETUBXJFHPOEPMJrys. 29 6QFXOJ TJ F EXJHOJB B8 KFTU QSBXJEPXP[BNPDPXBOBrys. 30 "CZPECMPLPXBPQBSDJF B7 XZTUBSD[ZPED[ZEXJHOJ B8 J[XPMOJKFKONSERWACJA WEWNTRZNEGO POKRYCIA8 DFMV VUS[ZNBOJB QPT[ZDJB XFXOUS[OFHP HPOEPMJ PSB[NBUFSBDZLB X EPCSZN TUBOJF [BMFDB TJ DP QFXJFO D[BTXZKNPXBKFrys. 31 1PPEQJDJVNBUZ B4 PEQPETUBXZHPOEPMJXZKQPT[ZDJF XZTVXBKKFQPQS[F[PEQPXJFEOJPUXSrys. 32 "CZ XZK QPT[ZDJF XFXOUS[OF HPOEPMJ B9 OBMFZ PEQJ XT[ZTULJF [BUS[BTLJ BVUPNBUZD[OF LUSFNPDVKKFEPQPETUBXZ1PXZKDJVQPT[ZDJBXFXOUS[OFHP[BMFDBTJXZUS[FTVDIT[NBULQPETUBXHPOEPMJ8SB[JFLPOJFD[OPDJNPMJXFKFTUUBLFPED[FOJFQS[FEOJFK[BTPOLJ
 • Page 45

  rys. 33 "CZ XZK [BTPOL B3 XZTUBSD[Z PEQJ S[FQZ(B10 LUSFNPDVKKEPLSBXE[JCVELJ;F X[HMEV OB SPE[BK NBUFSJBV [ LUSFHP KFTU XZLPOBOB [BTPOL OBMFZ QPTVHJXB TJ [F T[D[FHMO PTUSPOPDJJSP[XBHLLPOZYCJA OSZCZDZANIA PRZESTRZENI8 DFMV [NOJFKT[FOJB DBLPXJUZDI XZNJBSX TUFMBB SD[LNPOB[PZrys. 34 /BDJTOPCJFEXJHOJF[XBMOJBKDF A20 JPCSDJSD[L B EPQS[PEV EPNPNFOUV[PFOJBKFKOBTUFMBVDEMONTA I ZAMYKANIE STELAAFOTELIK SAMOCHODOWY HUGGY MULTIFIX(niedostpny w przypadku rynku amerykaskiego)WYJMOWANIE RCZKIrys. 35 (EZ TUFMB KFTU [BIBNPXBOZ QPEOJF PCBQS[ZDJTLJCMPLVKDF A9 OBSD[DFrys. 36 /BDJTO PCJF EXJHOJF [XBMOJBKDF A20 J XZKSD[L [F TXPS[OJ A7 OB SFTPSBDI DJHOD K X TUSPO[FXOUS[OMONTA FOTELIKA NA STELAUrys. 43 $IXZDJ GPUFMJL [B VDIXZU [BNPDPXB HP EPBEBQUFSX C XQPCMJVPEQPXJFEOJDIHOJB[E VTUBXJBKDXQP[ZDKJ[XSDPOFKXZD[OJFXTUSPONBULJrys. 44 UWAGA: przed uyciem upewni si, e fotelikjest poprawnie zamontowany.WYJMOWANIE K PRZEDNICHrys. 37 1PDJHOEXJHOJ A15 OBLPDXDFQS[FEOJFKXZTVXBOJBJSXOPD[FOJF[EKLPP A4 [FTXPS[OJB A16 ZDEJMOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO ZESTELAArys. 45 6ZEXJHOJ D1 VNJFT[D[POFK[UZVGPUFMJLBrys. 46 +FEOPD[FOJF QPEOJF GPUFMJL J DIXZDJ HP [BVDIXZUWcelupoprawnegozastosowaniafotelikasamochodowegoHuggyMultifix,skonsultowazaczon do niego instrukcj.WYJMOWANIE K TYLNYCHrys. 38 6QFXOJ TJ F ESFL IBNVMDB A10 KFTUQPEOJFTJPOZXQP[ZDKPECMPLPXBOJBrys. 39 1PDJHO EXJHOJ A12 OB LPDXDF UZMOFKXZTVXBOJBJSXOPD[FOJF[EKLPP A3 [FTXPS[OJB A13 ZAMYKANIE STELAArys. 40 6LPD[Z [BNZLBOJF QPETUBXZ TUFMBBTLBEBKDPCBSFTPSZ A6 EPXFXOUS[EP GPUFMJLB TBNPDIPEPXFHP )VHHZ .VMUJY J TJFE[JTLBTQBDFSPXFHP tylko od wersji 2016 UWAGA: naley upewni si, e stela jest prawidowozamontowany i e wczony jest hamulec.rys. 41 0CSDJXQSBXP[BD[FQBNJCMPLVKDZNJ A18 QPPCVTUSPOBDITUFMBBXJEPD[OFCE[JFD[FSXPOFOBSPFrys. 42 8PZ PCB TXPS[OJF C1 BEBQUFSB C XPEQPXJFEOJF T[D[FMJOZ A19 OB TUFMBV B OBTUQOJF[BNLOPCB[BD[FQZ A18 PCSBDBKDOJNJXMFXP8ZLPOBNPOUBESVHJFHPBEBQUFSBSIEDZISKO SPACEROWE(tylko od wersji 2016)A ADAPTERY DO FOTELIKA SAMOCHODOWEGO HUGGYMULTIFIX I SIEDZISKA SPACEROWEGOAby wykona instalacj, wymontowa i waciwieuytkowa siedzisko spacerowe (tylko od wersji 2016),naley zapozna si z oddzieln instrukcj doczon doproduktu.INSTALACJA ADAPTERW4UFMB#BMFTUSJOPXZQPTBPOZKFTUTFSZKOJFXQBSBEBQUFSXROAVERTIZRICITIICUATENIEINSTRUCIUNILENAINTE DE UTILIZAREAPRODUSULUI I PSTRAILE PENTRU A LE CONSULTA NVIITOR. SIGURANA COPILULUIDUMNEAVOASTR POATE FI NPERICOL DAC NU RESPECTAI CUATENIE ACESTE INSTRUCIUNI.SIGURANACOPILULUIESTERESPONSABILITATEADUMNEAVOASTR.ATENIE! NU LSAI NICIODATCOPILUL NESUPRAVEGHEAT: ARPUTEA FI PERICULOS. FII EXTREMDEATENICNDUTILIZAIPRODUSUL.t "DFTUQSPEVTFTUFBEFDWBUQFOUSVDPQJJ EFMBOBUFSFQOMBBUJOHFSFBHSFVUJJEF,HEBDTFVUJMJ[FB[-"/%06- EFMBOBUFSFQOMBBUJOHFSFBHSFVUJJEF,HEBDTFVUJMJ[FB[$36$*036- EFMBOBUFSFQOMBBUJOHFSFBHSFVUJJEFLHDOETFVUJMJ[FB[4$"6/6-1&/536."*/ HSVQVM t 1FOUSVDPQJJOPVOTDVJ GPMPTJJMBOEPVMJTBVDSVDJPSVMOQP[JJBDFBNBJODMJOBUt BTJVM #BMFTUSJOP TF VUJMJ[FB[ OVNBJ DV MBOEPVM $MBTTJDB%FBTFNFOFB TFVUJMJ[FB[DVTDBVOVMQFOUSVNBJO)VHHZ.VMUJY J DV DSVDJPSVM *OHMFTJOB GPMPTJOE BEBQUPBSFMF DVDBSF FTUF QSFW[VU BTJVM O DB[ EF EVCJJ DPOTVMUBJ QBHJOBXFC XXXJOHMFTJOBDPN TBV BESFTBJW %JTUSJCVJUPSVMVJ"VUPSJ[BUTBV4FSWJDJVMVJEF"TJTUFO$MJFOJ*OHMFTJOBt OBJOUF EF B VUJMJ[B DSVDJPSVM J TDBVOVM QFOUSV NBJO*OHMFTJOB DV BTJVM #BMFTUSJOP DJUJJ DV BUFOJF JOTUSVDJVOJMFSFMBUJWFBGFSFOUF45
 • Page 46

  t /6 -4"* /*$*0%"5 $01*-6-/&4613"7&()&"5t /"*/5& %& 65*-*;"3& "4*(63"*7 $ 130%646- &45& $0.1-&5%&4$)*4*$50"5&%*410;*5*7&-&%&#-0$"3&*%&4*(63"/46/5$03&$5'*9"5&t 1&/536 " 13&7&/* "$$*%&/5&-& */&* $01*-6- %&1"35& / 5*.16-01&3"*6/*-03 %& %&4$)*%&3& */$)*%&3&"130%646-6*t /6 * 1&3.*5&* $01*-6-6* 4 4&+0"$&$6"$&45130%64t "$&45 $36$*03-"/%06 /610"5&'*65*-*;"51&/536""-&3("4"61"5*/"t 7&3*'*$"*%"$-"/%06- $36$*036-4"64$"6/6-1&/536."*/ 46/5 '*9"5& $03&$5/"*/5&%&65*-*;"3&ROLANDOULt "$&45 130%64 &45& %&45*/"5&9$-64*7$01**-03$"3&/6105445&"4*/(63*/&;65t 65*-*;"* 130%646- /6."* 1& 04613"'"03*;0/5"- 45"#*-*64$"5t /6-4"*"-*$01**44&+0"$&/&4613"7&()&"* / "1301*&3&"-"/%06-6*t /6 65*-*;"* -"/%06- %"$"$&45" 13&;*/5 $0.10/&/5&3615& %&5&3*03"5& 4"6 %"$-*14&4$"/6.*5&$0.10/&/5&t -"/%06- &45& %&45*/"5 $01**-03$"3&/6105445&"4*/(63*/&;65 $"3& /6 4& 105 /50"3$& * $"3&/6 4& 105 3*%*$" 413*+*/*/%64& 1&.*/* 4"6 1& (&/6/$)* (3&65"5&"."9*."$01*-6-6*,(46t /VVUJMJ[BJTBMUFMVFTVQMJNFOUBSFQFTUFDFBSFDPNBOEBUEFQSPEVDUPSt $OE DPQJMVM TF B O MBOEPV BTJHVSBJW D QP[JJBDBQVMVJ TV FTUF NBJ OBMU EFDU QP[JJB DPSQVMVJ GB EFQMBOVMPSJ[POUBMt 3FHMBJ OUPUEFBVOB TQUBSVM O QP[JJB DFB NBJ KPBT OBJOUFEFBSJEJDBTBVUSBOTQPSUBMBOEPVMASIU BALESTRINO +SCAUN PENTRU MAIN HUGGY MULTIFIXSISTEMUL DE CLTORIEPENTRU A PREVENI RNIREA GRAV CA URMAREA CDERILOR I/SAU ALUNECRILOR, UTILIZAINTOTDEAUNA CENTURILE DE SIGURAN CORECTPRINSE I REGLATE.t 'JYBJ DPQJMVM CJOF DV DFOUVSJMF EF TJHVSBO J OVM MTBJOJDJPEBUOFTVQSBWFHIFBUt 6UJMJ[BSFB DPSFDU B TJTUFNVMVJ EF SFJOFSF OV OMPDVJFUFOFDFTJUBUFBTVQSBWFHIFSJJEFDUSFVOBEVMUt 'PMPTJSFB TDBVOVMVJ QFOUSV NBJO DV BTJVM OV DPOTUJUVJFVO MBOEPV TBV VO QBU "UVODJ DOE DPQJMVM BSF OFWPJF TEPBSN FTUF NBJ CJOF T GPMPTJJ VO MBOEPV TBV VO QBU4DBVOVM QFOUSV NBJO OV FTUF QSPJFDUBU QFOUSV QFSJPBEFOEFMVOHBUFEFTPNOSIGURANt 7FSJDBJ OBJOUF EF BTBNCMBSF DB QSPEVTVM J UPBUFDPNQPOFOUFMF TBMF T OV QSF[JOUF EBVOF EBUPSBUFUSBOTQPSUVMVJ O BDFTU DB[ QSPEVTVM OV USFCVJF VUJMJ[BU J WBUSFCVJQTUSBUEFQBSUFEFDPQJJt 1FOUSV TJHVSBOB DPQJMVMVJ EVNOFBWPBTUS OBJOUF EFB VUJMJ[B QSPEVTVM OMUVSBJ J FMJNJOBJ UPBUF QVOHJMF EJOQMBTUJDJFMFNFOUFMFDFGBDQBSUFEJOBNCBMBKJOVMFMTBJMBOEFNOBOPVOTDVJMPSJDPQJJMPSt 1SPEVTVM USFCVJF VUJMJ[BU OVNBJ QFOUSV OVNSVM EF DPQJJQFOUSVDBSFBGPTUQSPJFDUBUt 6UJMJ[BJ QSPEVTVM OVNBJ QFOUSV USBOTQPSUVM VOVJ TJOHVSDPQJMt /VVUJMJ[BJQSPEVTVMEBDOVBJYBUJSFHMBUDPSFDUUPBUFDPNQPOFOUFMFt /VBNQMBTBJOJDJPEBUQSPEVTVMOBQSPQJFSFBTDSJMPSTBVUSFQUFMPSt /VJOUSPEVDFJEFHFUFMFONFDBOJTNFt /V MTBJ MBOEPVMTJTUFNVM EF DMUPSJF QF P TVQSBGBODMJOBU DOE DPQJMVM TF B O DSVDJPS DIJBS EBD GSOBFTUFBDJPOBU&DJFOBTJTUFNVMVJEFGSOBSFFTUFMJNJUBUODB[VMTVQSBGFFMPSDVODMJOBSFTFNOJDBUJWt /VBEVHBJOMBOEPVTBMUFMFNBJHSPBTFEFNNt 0SJDF TBSDJO BQMJDBU QSPEVTVMVJ QPBUF EVDF MBEF[FDIJMJCSBSFB BDFTUVJB (SFVUBUFB NBYJN BENJT BDPVMFVMVJQFOUSVPCJFDUFFTUFEFLH MCT &TUF BCTPMVU JOUFS[JT EFQJSFB HSFVUJJ NBYJNFSFDPNBOEBUFt 0SJDFTBSDJOBQMJDBUNOFSVMVJJTBVTQUBSVMVJJTBVOQBSUFB MBUFSBM B QSPEVTVMVJ QPBUF DPNQSPNJUF TUBCJMJUBUFBQSPEVTVMVJt /VVSDBJTBVDPCPSJTDSJTBVOVGPMPTJJTDSJMFNPCJMFDVDPQJMVMOTDBVOQFOUSVNBJOMBOEPVt $POUSPMBJ SFHVMBU QSPEVTVM J DPNQPOFOUFMF BDFTUVJBQFOUSVBEFTDPQFSJFWFOUVBMFMFTFNOFEFEFUFSJPSBSFJTBVV[VS EFTDVTUVSJJUJFUVSJ7FSJDBJOTQFDJBMJOUFHSJUBUFB[JDJTUSVDUVSBMBNOFSFMPSJBGVOEVMVJMBOEPVMVJt 5SFCVJF T J DPOUJFOJ EF QFSJDPMFMF SFQSF[FOUBUF EFDSJMFMJCFSFTBVBMUFTVSTFEFDMEVSDVNBSSBEJBUPBSFMF FNJOFVSJMF TPCFMFFMFDUSJDFJDVHB[ FUDOVMTBJQSPEVTVMOBQSPQJFSFBBDFTUPSTVSTFEFDMEVSt "TJHVSBJW D UPBUF TVSTFMF QPTJCJMF EF QFSJDPM EFFYFNQMVDBCMVSJ SFFMFDUSJDF FUD TVOUQTUSBUFEFQBSUFEFDPQJMt /VMTBJQSPEVTVMDVDPQJMVMOFMVOEFFYJTUTGPSJ QFSEFMF
 • Page 47

  SFATURI PENTRU UTILIZAREt /VVUJMJ[BJQSPEVTVMEBDQSF[JOUSVQUVSJTBVDPNQPOFOUFMJQTt /V QFSNJUFJ BMUPS DPQJJ TBV BOJNBMF T TF KPBDFOFTVQSBWFHIFBJ O BQSPQJFSFB QSPEVTVMVJ TBV T TF DBFSFQFBDFTUBt OUJNQVMBF[SJJJTDPBUFSJJDPQJMVMVJEJOMBOEPV OUJNQVMTUBJPOSJMPS J NPOUSJJEFNPOUSJJ BDDFTPSJJMPS BTJHVSBJWDGSOBFTUFNFSFVBDUJWBUt 0QFSBJVOJMFEFNPOUBSF EFNPOUBSFJSFHMBSFUSFCVJFTF FGFDUVBUF OVNBJ EF DUSF QFSTPBOF BEVMUF "TJHVSBJWDQFSTPBOFMFDBSFVUJMJ[FB[QSPEVTVM EEBD CVOJDJ FUD DVOPTDGVODJPOBSFBDPSFDUBBDFTUVJBt O DB[VM PQFSBJVOJMPS EF SFHMBSF BTJHVSBJW DDPNQPOFOUFMF NPCJMF BMF QSPEVTVMVJ OV JOUS O DPOUBDUDV DPQJMVM FYFNQMV TQUBS DBQPU FUD BTJHVSBJW D OUJNQVMBDFTUPSPQFSBJVOJGSOBFTUFBDUJWBUDPSFDUt /V FGFDUVBJ PQFSBJVOJ EF EFTDIJEFSF ODIJEFSF TBVEFNPOUBSFBQSPEVTVMVJDOEDPQJMVMTFBOBDFTUBt 'JJGPBSUFBUFOJDOEFGFDUVBJBDFTUFPQFSBJVOJJDPQJMVMTFBOBQSPQJFSFt OUJNQVMBDFTUPSPQFSBJVOJ FTUFQPTJCJMTWQSJOEFJTBVTWSOJJEFHFUFMFt /V MTBJ DPQJMVM O MBOEPVTJTUFNVM EF DMUPSJF DOE WEFQMBTBJ DV BMUF NJKMPBDF EF USBOTQPSU EF FYFNQMV USFO NFUSPV BVUPCV[ BWJPO FUD t $OEOVMGPMPTJJ QSPEVTVMUSFCVJFQVTMBMPD EFQBSUFEFDPQJJ1SPEVTVMOVUSFCVJFVUJMJ[BUDBPKVDSJF/VJQFSNJUFJDPQJMVMVJTTFKPBDFDVBDFTUQSPEVTt O DB[ EF FYQVOFSF QSFMVOHJU MB TPBSF BUFQUBJ DBQSPEVTVMTTFSDFBTDOBJOUFEFBMVUJMJ[BCONDIII DE GARANIEt $POEJJJMFEFHBSBOJFEFNBJKPTTVOUDPOGPSNF%JSFDUJWFJ&VSPQFOF$&EJONBJDVNPEJDSJMFVMUFSJPBSFJTVOUWBMBCJMFOSJMF$PNVOJUJJ&VSPQFOF"MUFDPOEJJJEFHBSBOJFQFOUSVBOVNJUFSJTVOUQSF[FOUBUFONPEEFUBMJBUQF TJUFVM XFC XXXJOHMFTJOBDPN O TFDJVOFB (BSBOJF J"TJTUFOt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUFB[ D BDFTU BSUJDPM B GPTUQSPJFDUBU J GBCSJDBU O EFQMJO SFTQFDU GB EF OPSNFMFSFHVMBNFOUFMF QSJWJOE QSPEVTFMF DBMJUBUFB J TJHVSBOBBDFTUPSBOWJHPBSFODBESVM$PNVOJUJJ&VSPQFOFJOSJMFODBSFBDFTUFQSPEVTFTVOUDPNFSDJBMJ[BUFt *OHMFTJOB#BCZ4Q"HBSBOUFB[DOUJNQVMJMBODIFJFSFBQSPDFTVMVJ EF QSPEVDJF QSPEVTVM B GPTU TVQVT NBJ NVMUPSDPOUSPBMF EF DBMJUBUF *OHMFTJOB #BCZ 4Q" HBSBOUFB[ DBBDFTU BSUJDPM O NPNFOUVM BDIJ[JJPOSJJ EF MB %JTUSJCVJUPSVM"VUPSJ[BUOVQSF[FOUBEFGFDUFEFNPOUBKJGBCSJDBJFt ODB[VMODBSFQSPEVTVMQSF[JOUEFGFDUFBMFNBUFSJBMFMPSJTBV EFGFDUF EF GBCSJDBJF PCTFSWBUF O NPNFOUVMBDIJ[JJPOSJJTBVOUJNQVMVUJMJ[SJJOPSNBMF DPOGPSNBDFTUPSJOTUSVDJVOJ BMF QSPEVTVMVJ *OHMFTJOB #BCZ 4Q" SFDVOPBUFWBMBCJMJUBUFBHBSBOJFJQFPQFSJPBEEFEFMVOJEFMBEBUBDVNQSSJJt %VSBUB HBSBOJFJ FTUF EF EF MVOJ DPOTFDVUJWF J FTUFWBMBCJMQFOUSVQSJNVMQSPQSJFUBSBMBDFTUVJBSUJDPMt 1SJOHBSBOJFTFOFMFHFOMPDVJSFBTBVSFQBSBSFBHSBUVJUBQSJMPSEFGFDUFMBPSJHJOFEBUPSJUEFGFDUFMPSEFGBCSJDBJFt 1TUSBJDVHSJKCPOVMTDBMPSJHJOBMFMJCFSBUONPNFOUVMBDIJ[JJPOSJJ QSPEVTVMVJ WFSJDBJ DB QF BDFTUB T BQBS ONPEDMBSJMJ[JCJMEBUBDVNQSSJJt (BSBOJBOVFTUFBTJHVSBUODB[VMODBSF QSPEVTVM FTUF VUJMJ[BU QFOUSV BMUF TDPQVSJ $BSF OV TVOUJOEJDBUFONPEFYQSFTOJOTUSVDJVOJMFEFGB QSPEVTVM FTUF VUJMJ[BU O NPE OFDPOGPSN JOTUSVDJVOJMPSEFGB QSPEVTVMBGPTUSFQBSBUODFOUSFEFBTJTUFOOFBVUPSJ[BUFTBVOFSFDVOPTDVUFEFDUSFQSPEVDUPS QSPEVTVM B GPTU NPEJDBU JTBV NBOJQVMBU BUU ODFFB DF QSJWFUF QBSUFB TUSVDUVSJJ DU J DFB UFYUJM GS BVUPSJ[BJB FYQSFT B QSPEVDUPSVMVJ &WFOUVBMFNPEJDSJBEVTFQSPEVTVMVJTDVUFTD*OHMFTJOB#BCZ4Q"EFPSJDFSFTQPOTBCJMJUBUF EFGFDUVM TF EBUPSFB[ OFHMJKFOFJ TBV OFBUFOJFJ OUJNQVM VUJMJ[SJJ FY MPWJSFB WJPMFOU B QSJMPS TUSVDUVSJJ FYQVOFSFBMBTVCTUBOFDIJNJDFBHSFTJWF FUD QSPEVTVMQSF[JOUVSNFEFV[VSOPSNBM FYSPJ QSJNPCJMF UFYUJMF EBUPSBUFVUJMJ[SJJOPSNBMF[JMOJDFONPEQSFMVOHJU QSPEVTVMFTUFUSJNJTEJTUSJCVJUPSVMVJOWFEFSFBBTJTUFOFJ OFOTPJUEFCPOVMTDBMPSJHJOBMEFDVNQSBSFTBVEBUBJNQSJNBUQFBDFTUBOVFTUFDMBSMJ[JCJMt %BVOFMF EBUPSBUF VUJMJ[SJJ BDDFTPSJJMPS OFMJWSBUF JTBVOFBQSPCBUFEF*OHMFTJOB#BCZ OVTVOUBDPQFSJUFEFHBSBOJFt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" OV J BTVN OJDJP SFTQPOTBCJMJUBUFQFOUSV EBVOF DBV[BUF MVDSVSJMPS TBV QFSTPBOFMPS DF EFSJWEJOVUJMJ[BSFBOFBEFDWBUJTBVJODPSFDUBQSPEVTVMVJt %VQ FYQJSBSFB QFSJPBEFJ EF HBSBOJF 4PDJFUBUFB OPBTUSHBSBOUFB[ BTJTUFOB QSPQSJJMPS QSPEVTF QF P QFSJPBE EFNBYJN QBUSV BOJ EF MB EBUB QVOFSJJ QF QJB B BDFTUPSBEVQ BDFBTU EBU WB FWBMVBU QPTJCJMJUBUFB EF BTJTUFOQFOUSVFDBSFDB[OQBSUFt *OHMFTJOB #BCZ 4Q" QFOUSV BJ NCVOUJ QSPEVTFMF JSF[FSW ESFQUVM EF BDUVBMJ[BSF JTBV NPEJDBSF B PSJDSVJEFUBMJVUFIOJDTBVFTUFUJDGSWSFPJOGPSNBSFBOUFSJPBSPIESE DE SCHIMB / ASISTEN POST-VNZAREt 7FSJDBJDVSFHVMBSJUBUFEJTQP[JUJWFMFEFTJHVSBOQFOUSVB W BTJHVSB EF GVODJPOBSFB DPSFDU B BDFTUPSB O UJNQ ODB[VM O DBSF TF QSF[JOU QSPCMFNF JTBV EFGFDUF EF PSJDFGFM VUJMJ[BSFB QSPEVTVMVJ FTUF JOUFS[JT $POUBDUBJ JNFEJBU7O[UPSVM "VUPSJ[BU TBV 4FSWJDJVM EF "TJTUFO $MJFOJ*OHMFTJOBt /V VUJMJ[BJ QJFTF EF TDIJNC TBV BDDFTPSJJ DBSF OV TVOUGVSOJ[BUFJTBVBQSPCBUFEF*OHMFTJOB#BCZCE TREBUIE S FACEI DAC AVEI NEVOIE DE ASISTENt ODB[VMODBSFBWFJOFWPJFEFBTJTUFOQSJWJOEQSPEVTVM DPOUBDUBJ JNFEJBU %JTUSJCVJUPSVM *OHMFTJOB EF MB DBSF MBJBDIJ[JJPOBU BTJHVSBJW D BWFJ MB OEFNO i4FSJBM/VNCFSw /VNSVM EF TFSJF DPSFTQVO[UPS QSPEVTVMVJQFOUSV DBSF BWFJ OFWPJF EF BTJTUFO i4FSJBM /VNCFSw FTUFEJTQPOJCJMODFQOEDV$PMFDJB t %JTUSJCVJUPSVMBSFEBUPSJBEFBDPOUBDUB*OHMFTJOBDVTDPQVMEFBFWBMVBNPEVMDFMNBJQPUSJWJUEFJOUFSWFOJFOGVODJFEFFDBSFDB[OQBSUFJEFBWPGFSJJOEJDBJJMFEFDBSFBWFJOFWPJFt 4FSWJDJVMEF"TJTUFO*OHMFTJOBWTUMBEJTQP[JJFDVUPBUFJOGPSNBJJMF OFDFTBSF QSJO JOUFSNFEJVM DFSFSJJ TDSJTF DBSFQPBUF DPNQMFUBU QF TJUFVM XFC XXXJOHMFTJOBDPN TFDJVOFB(BSBOJFJ"TJTUFOSFATURIPENTRUCURAREA IPRODUSULUINTREINEREAt "DFTU QSPEVT OFDFTJU P OUSFJOFSF SFHVMBU EJO QBSUFBVUJMJ[BUPSVMVJt /V GPSBJ OJDJPEBU NFDBOJTNFMF TBV DPNQPOFOUFMFNPCJMFODB[EFEVCJJ WFSJDBJNBJOUJJOTUSVDJVOJMFt /V QVOFJ MB QTUSBSF QSPEVTVM EBD FTUF OD VE J OVMMTBJOMPDVSJVNFEFEFPBSFDFTBSQVUFBGPSNBNVDFHBJt 1TUSBJQSPEVTVMOUSVOMPDVTDBUt 1SPUFKBJ QSPEVTVM EF BHFOJJ BUNPTGFSJDJ BQ QMPBJF TBV[QBE EF BTFNFOFB FYQVOFSFB DPOUJOV J QSFMVOHJU MBTPBSFBSQVUFBDBV[BTDIJNCSJEFDVMPBSFBUFYUJMFMPS47ROTBVBMUFMVDSVSJQFDBSFDPQJMVMBSQVUFBTTFDBFSFTBVDBSFJBSQVUFBDBV[BTVGPDBSFBTBVTUSBOHVMBSFBt /VVUJMJ[BJMBOEPVMQFVOTVQPSU
 • Page 48

  t %VQPFWFOUVBMVUJMJ[BSFQFQMBK DVSBJJVTDBJBUFOUQSPEVTVMQFOUSVBOMUVSBOJTJQVMJTBSFBt $VSBJDPNQPOFOUFMFEJOQMBTUJDJEJONFUBMDVPDSQVNFE TBV DV VO EFUFSHFOU EFMJDBU OV VUJMJ[BJ TPMWFOJ BNPOJBDTBVCFO[JOt 6TDBJ BUFOU DPNQPOFOUFMF EJO NFUBM EVQ VO FWFOUVBMDPOUBDUDVBQB QFOUSVBQSFWFOJGPSNBSFBSVHJOJJt 1TUSBJ DVSBUF UPBUF DPNQPOFOUFMF O NJDBSF J EBDUSFCVJFMVCSJBJMFDVVOVMFJEFMJDBUt 1TUSBJSPJMFGSQSBGJTBVOJTJQ4QMBJDVNOBOBQSFDF/VOMCJJ/VVTDBJNFDBOJD/VDMDBJ/VGPMPTJJTQMBSFBVTDBUSFATURI PENTRU CURAREA CPTUELII TEXTILEt 7TGUVJNTTQMBJDQUVFBMBTFQBSBUEFBMUFBSUJDPMFt NQSPTQUBJQFSJPEJDQSJMFEJONBUFSJBMUFYUJMDVPQFSJFNPBMFQFOUSVIBJOFt 3FTQFDUBJSFHVMJMFEFTQMBSFBDQUVFMJJUFYUJMFQSF[FOUBUFQFFUJDIFUFMFBGFSFOUFt 6TDBJQFSGFDUDQUVFBMBEJONBUFSJBMUFYUJM OBJOUFEFBPVUJMJ[BTBVEFBPQVOFMBMPDt 1FOUSVBQSFWFOJFWFOUVBMBGPSNBSFEFNVDFHBJ WTGUVJNT BFSJTJJ QFSJPEJD MBOEPVM O TQFDJBM TFQBSBJ DQUVFBMBUFYUJMEFTUSVDUVSJUSFDFJPDSQVTDBUQFGVOEROINSTRUCIUNILIST COMPONENTEfig. 1A asiu BalestrinoA1 #B[BBTJVMVJA2 .OFSBTJVA3 3PJTQBUFA4 3PJGBA5 $PQFOUSVEFQP[JUBSFBPCJFDUFMPSB Landou ClassicaB1 $BQPUMBOEPVB2 )VTMBOEPVB3 1FSEFMVB4 4BMUFMVC Adaptoare pentru crucior (ncepnd doar cu versiuneadin 2016 i scaun pentru main Huggy MultifixD Scaun pentru main Huggy Multifix (indisponibilpentru pia�a din SUAASIU BALESTRINOASAMBLAREA MNERULUIfig. 2%FTDIJEFJ BNCFMF BSDVSJ A6 BMF CB[FJ BTJVMVJ(A1 fig. 3*OUSPEVDFJ NOFSVM A2 O BNCFMF UJKF A7 QP[JJPOBUFOFYUFSJPSVMBSDVSJMPS A6 fig. 4"TJHVSOEVWDBNCFMFUJKFTVOUJOUSPEVTFDPSFDUOGBOUFMFEFQFNOFS BQTBJCVUPBOFMFEFCMPDBSF A9 OMPDB QODOEBV[JJVODMJDDBSFJOEJDYBSFBDPSFDUfig. 5ATENIE: ncerca�i s trage�i de mner spreexterior pentru a v asigura c s-a efectuat corect fixarea.fig. 6NQJOHFJ NOFSVM O KPT QO DOE BV[JJ DMJDVMDBSFJOEJDYBSFBDPSFDUQFBTJVASAMBLAREA ROILOR SPATEfig. 7"UFOJF EPV EJOUSF SPJMF GVSOJ[BUF NQSFVO DVBTJVM TVOU NBJ NBSJ J TVOU EPUBUF DV DSFNBMJFS EF GSO(A3 4FNPOUFB[QFPTJBQPTUFSJPBSBBTJVMVJfig. 8"TJHVSBJW D CBSB EF GSO B BTJVMVJ A10 FTUFSJEJDBU QP[JJFEFEFCMPDBSFBGSOFJ fig. 91P[JJPOBJ SPBUB A3 O ESFQUVM PTJFJ QPTUFSJPBSF(A11 USBHFJ EF QSHIJF A12 J YBJ SPBUB A3 QF UJK(A13 fig. 10 NQJOHFJ SPBUB A3 TQSF JOUFSJPS J FMJCFSBJQSHIJB A12 QO DOE BV[JJ VO DMJD DBSF JOEJD YBSFB48DPSFDUfig. 11 ATENIE: verifica�i dac roata s-a fixat corect.'JOBMJ[BJYBSFBDFMFJEFBEPVBSPJTQBUFASAMBLAREA ROILOR FAfig. 12 "UFOJF EPV EJOUSF SPJMF GVSOJ[BUF NQSFVO DVBTJVMTVOUNBJNJDJ A4 4FNPOUFB[QFPTJBBOUFSJPBSBBTJVMVJfig. 13 1P[JJPOBJ SPBUB A4 O ESFQUVM PTJFJ BOUFSJPBSF(A14 USBHFJ EF QSHIJF A15 J YBJ SPBUB A4 QF UJK(A16 fig. 14 NQJOHFJ SPBUB A4 TQSF JOUFSJPS J FMJCFSBJQSHIJB A15 QO DOE BV[JJ VO DMJD DBSF JOEJD YBSFBDPSFDUfig. 15 ATENIE: verifica�i dac roata s-a fixat corect.'JOBMJ[BJYBSFBDFMFJEFBEPVBSPJBOUFSJPBSFASAMBLAREACOULUIPENTRUDEPOZITAREAOBIECTELORBTJVM #BMFTUSJOP FTUF EPUBU EJO GBCSJDBJF DV VO DP QFOUSVEFQP[JUBSFBPCJFDUFMPS EJONFUBMfig. 16 1SJOEFJDBQUVMQPTUFSJPSBMDPVMVJ A5 QSFW[VUDVVOSFTPSU A17 EFPTJBQPTUFSJPBSBBTJVMVJ A11 fig. 17 5SHOEEFDP YBJMEFPTJBBOUFSJPBSBBTJVMVJ(A14 FRN ROI DIN SPATEfig. 18 1FOUSVBBDJPOBGSOB NQJOHFJOKPTCBSB A10 fig. 19 1FOUSVBFMJCFSBGSOB SJEJDBJCBSB A10 Ac�iona�i ntotdeauna frna n timpul sta�ionrii.UNITI DE TRANSPORT ACCESORII(Landou Classica, Scaun Pentru Main Huggy Multifix,Crucior)LANDOUL CLASSICAFIXAREA LANDOULUI PE ASIUATENIE: asigura�i-v c asiul este asamblat corect i cfrna este introdus.fig. 20 3PUJJ O TFOTVM BDFMPS EF DFBTPSOJD DSMJHFMF EFCMPDBSF A18 BNQMBTBUFQFBNCFMFQSJBMFBTJVMVJDPMVMSPVEFWJOFWJ[JCJMfig. 21 1P[JJPOOE MBOEPVM O ESFQUVM PSJDJJMPS TQFDJBMFEFQFBTJV A19 JOUSPEVDFJDFMFQBUSVUJKFEFYBSF B5 fig. 22 "QPJ ODIJEFJ BNCFMF DSMJHF A18 SPUJOEVMF Ofi
 • Page 49

  TFOTPQVTBDFMPSEFDFBTPSOJDfig. 23 ATENIE: asigura�i-v c landoul este fixatcorect nainte de utilizare.NCHIDEREA ASIULUIfig. 40 'JOBMJ[BJ ODIJEFSFB CB[FJ BTJVMVJ A OEPJOEBNCFMFBSDVSJ A6 TQSFJOUFSJPSDESPRINDEREA LANDOULUI DE PE ASIUfig. 24 3PUJJ BNCFMF DSMJHF EF CMPDBSF A18 O TFOTPQVTBDFMPSEFDFBTPSOJDJFMJCFSBJUJKFMF B5 BQPJ TDPBUFJMBOEPVMEFQFBTJVADAPTOARE PENTRU SCAUNUL PENTRU MAINHUGGY MULTIFIX I PENTRU CRUCIORFIXAREA HUSEIfig. 27 'JYBJUPBUFDBQTFMFIVTFJ B2 EFMBOEPVREGLAREA SPTARULUIfig. 28 %VQ DF BJ DPCPSU DPNQMFU DBQPUB B1 SJEJDBJTQUBSVM B7 JYBJMEFQSHIJB B8 BNQMBTBUQFQBSUFBJOGFSJPBSBMBOEPVMVJfig. 29 "TJHVSBJWDQSHIJB B8 FTUFYBUDPSFDUfig. 30 1FOUSV B EFCMPDB TQUBSVM B7 FTUF TVDJFOU TEFTQSJOEFJQSHIJB B8 JMWFJFMJCFSBNTREINEREA CPTUELII INTERNE1FOUSVBOUSFJOFDPSFDUMBOEPVMJTBMUFMVB WSFDPNBOENT TDPBUFJ QFSJPEJD DQUVFBMB JOUFSO B MBOEPVMVJ J BTBMUFMVFJfig. 31 %VQ DF BJ EFTQSJOT TBMUFMVB B4 EF QBSUFBJOGFSJPBSBMBOEPVMVJ OEFQSUBJDQUVFBMBTDPOEPQSJOPSJDJVMTQFDJBMfig. 32 1FOUSV B OEFQSUB DQUVFBMB JOUFSO B MBOEPVMVJ(B9 EFTGBDFJUPBUFDBQTFMFBVUPNBUFDVDBSFBDFBTUBFTUFYBUEFCB[%VQDFBJOEFQSUBUDQUVFBMBJOUFSO TFSFDPNBOETUFSHFJQBSUFBJOGFSJPBSBMBOEPVMVJDVPMBWFUVTDBU%BDFTUFDB[VM QVUFJEFTQSJOEFJQFSEFMVBBOUFSJPBSfig. 33 1FOUSV B OEFQSUB QFSEFMVB B3 FTUF TVDJFOUT EFTQSJOEFJ TJTUFNFMF EF ODIJEFSF WFMDSP B10 DV DBSFBDFBTUBFTUFYBUEFNBSHJOFBDBQPUFJ"WOE O WFEFSF UJQVM EF NBUFSJBM EJO DBSF FTUF GBCSJDBUQFSEFMVB TFSFDPNBOETBDPSEBJBUFOJFEFPTFCJUDOEPVUJMJ[BJSCAUN PENTRU MAIN HUGGY MULTIFIX(indisponibil pentru pia�a din SUA)FIXAREA SCAUNULUI PE ASIUfig. 43 JOFJTDBVOVMEFNOFS YOEVMEFBEBQUPBSF C OMPDBVSJMFTQFDJBMF PSJFOUOEVMFYDMVTJWDUSFNBNfig. 44 ATENIE: verifica�i ntotdeauna ca scaunul s fiefixat corect nainte de utilizare.DESPRINDEREA SCAUNULUI PENTRU MAIN DE PEASIUfig. 45 "DJPOBJBTVQSBNBOFUFJ D1 BNQMBTBUOQBSUFBEJOTQBUFBTDBVOVMVJfig. 46 3JEJDBJ O BDFMBJ UJNQ TDBVOVM QSJO[OEVM EFNOFSPentru utilizarea corect a scaunului pentru mainHuggy, consulta�i manualul corespunztor.CRUCIOR(ncepnd doar cu versiunea din 2016)Pentru instalarea, demontarea i utilizarea corect acruciorului (ncepnd doar cu versiunea 2016), consulta�imanualul furnizat mpreun cu produsul.POZIIE PENTRU ECONOMISIREA SPAIULUI1FOUSVBSFEVDFTVQSBGBBUPUBMPDVQBUEFBTJV NOFSVMQPBUFOEPJUfig. 34 "QTBJBNCFMFQSHIJJEFEFDVQMBSF A20 JSPUJJNOFSVM B OBJOUF QOMOEPJJQFBTJVDEMONTAREA I NCHIDEREA ASIULUINDEPRTAREA MNERULUIfig. 35 $OEBTJVMFTUFCMPDBU SJEJDBJBNCFMFCVUPBOFEFCMPDBSF A9 EFQFNOFSfig. 36 "QTBJ BNCFMF QSHIJJ EF EFDVQMBSF A20 JTDPBUFJNOFSVMEFQFUJKFMF A7 QFBSDVSJ USHOEVMTQSFFYUFSJPSDEMONTAREA ROILOR ANTERIOAREfig. 37 5SBHFJEFQSHIJB A15 EFQFTVQPSUVMEFUBBCJMBOUFSJPSJ OBDFMBJUJNQ TDPBUFJSPBUB A4 EFQFUJK A16 DEMONTAREA ROILOR SPATEfig. 38 "TJHVSBJWDCBSBEFGSO A10 FTUFSJEJDBUOQP[JJBEFEFCMPDBSFfig. 39 5SBHFJEFQSHIJB A12 EFQFTVQPSUVMEFUBBCJMQPTUFSJPS J O BDFMBJ UJNQ TDPBUFJ SPBUB A3 EF QF UJK(A13 49ROREGLAREA CAPOTEIfig. 25 1FOUSVBSFHMBDBQPUB B1 BDJPOBJNFDBOJTNFMFEFEJWJ[BSFMBUFSBMF B6 JEFCMPDBJPfig. 26 %VQDFBJSJEJDBUEJOOPVDBQPUB BQTBJBNCFMFNFDBOJTNFEFEJWJ[BSF B6 QFOUSVBPCMPDBINSTALAREA ADAPTOARELORBTJVM#BMFTUSJOPFTUFEPUBUEJOGBCSJDBJFDVEPVBEBQUPBSFQFOUSV TDBVOVM QFOUSV NBJO )VHHZ .VMUJY J QFOUSVDSVDJPS ncepnd doar cu versiunea din 2016 ATENIE: asigura�i-v c asiul este asamblat corect i cfrna este introdus.fig. 41 3PUJJ O TFOTVM BDFMPS EF DFBTPSOJD DSMJHFMF EFCMPDBSF A18 BNQMBTBUFQFBNCFMFQSJBMFBTJVMVJDPMVMSPVEFWJOFWJ[JCJMfig. 42 *OUSPEVDFJ BNCFMF UJKF C1 BMF BEBQUPSVMVJ C OPSJDJJMF TQFDJBMF A19 EF QF BTJV BQPJ ODIJEFJ BNCFMFDSMJHF A18 SPUJOEVMFOTFOTPQVTBDFMPSEFDFBTPSOJD'JOBMJ[BJJOTUBMBSFBDFMVJEFBMEPJMFBBEBQUPS
 • Page 50

  UYARIKULLANMADAN NCE BUTALMATLARIDKKATLEOKUYUNUZ VE SONRADANBAKMAK N SAKLAYINIZ.TM TALMATLARA UYMAMAKOCUUNUZUNGVENLINTEHLKEYE SOKABLR.OCUUNUZUN GVENLII SIZINSORUMLULUUNUZDUR.DKKAT! OCUU ASLA YALNIZBIRAKMAYINIZ:TEHLIKELIOLABILIR. RN KULLANIRKENDAIMA OCUU GZ NNDEBULUNDURUNUZ.TRt #VSOBBEBLJCFCFLMFSJJOLVMMBOMBCJMJS EPVNEBO LHZB LBEBS 5"*." "/5"4*/%"UBOBCJMJSPMVODBZBLBEBS EPVNEBOLHZBLBEBS #&#&,,0-566LVMMBOMBOBLBEBS EPVNEBO LHZB LBEBS 050 ,0-566 HSVCV LVMMBOMBOBLBEBSt :FOJ EPBO CFCFLMFS JMF EBIB FJL QP[JTZPOEB CFCFUBNBOO WFWFZB PUVSNB LPMUVVOVO LVMMBONO UFSDJIFEJOJ[t #BMFTUSJOP BTJTJ ZBMO[DB $MBTTJDB CFJJ JMF LVMMBOMBCJMJSBTJ JMF CJSMJLUF WFSJMFO [FM BEBQUF FEJDJ BQBSBUMBS LVMMBOMBSBL)VHHZ .VMUJY "SB ,PMUVV WF *OHMFTJOB "OB ,VDB JMFCJSMJLUFEFLVMMBOMBCJMJSQIFEVSVNVOEBXXXJOHMFTJOBDPNTJUFTJOF CBLO[ WFZB *OHMFTJOB :FULJMJ #BZJJOF WFZB .UFSJ)J[NFUMFSJOFEBOO[t *OHMFTJOB"OB,VDBWF"SB,PMUVVOV#BMFTUSJOPBTJTJJMF CJSMJLUF LVMMBONBEBO ODF JMHJMJ UBMJNBUMBS EJLLBUMJDFPLVZVOV[t 0$66"4-":"-/*;#*3",.":*/*;t ,6--"/."%"/ &77&- 3/5".".&/ "*/*; 7& 5. ,*-*57& (7&/-*, ":(*5-"3*/*/ 5"."-*5**/%"/&.*/0-6/6;t ,";"-"3* /-&.&, **/ 3/"." 7& ,"1"." *-&.-&3*4*3"4*/%"0$666;",5656/6;t 0$6"#63/-&0:/"."4*/"*;*/7&3.&:*/*;t #6 #&#&, "3"#"4* ,06 7&:"50,":.""."-*%&*-%*3t ,6--"/."%"/ /$& #&#&,"3"#"4* ,0-566 7&:" "/",6$"*/*/ 7&:""3",0-566/ %036 #3 &,-%&#"-"/%**/%"/&./0-6/6;BEBEK ARABASI KOLTUUt #6 3/ 4"%&$& ,&/% #"*/"0563".":"/#&#&,-&3/6:(6/%63t 4"%&$& :"5": 4"#5 7& ,636:;&:-&3;&3/%&,6--"/*/*;t :",*/-"3*/%"#","0$6,-"3*/(;&5. "-5*/%" 0-."%"/0:/"."4*/";/7&3.&:/;t ,*3*, )"4"3 (3. 7&:"&,4, 1"3" 0-."4* %636.6/%"#&#&,"3"#"4*,0-566/6,6--"/.":*/*;t #&#&, "3"#"4* ,0-566 ,&/%#"*/"0563".":"/ %/&.&:&/7& &--&3 7&:" %;-&3 ;&3/&,"-,".":"/#&#&,-&3/6:(6/%63 #&#&/ .",4.6."*3-**,(t [FSJOEFSFUJDJOJOUBWTJZFFUUJJOEFOGBSLMCBLBCJSJMUFLVMMBONBZO[t #FCFL CFCFL BSBCBT LPMUVVOEB JLFO IFS [BNBOZBUBZ E[MFNF HSF CBOO WDVEVOEBO EBIB ZVLBSEBPMEVVOEBOFNJOPMVOV[t "OB LVDBO LBMESNBEBO WFZB UBNBEBO ODF BSLBM IFS[BNBOEBIBBMUQP[JTZPOBBZBSMBZO[BALESTRINO ASS + HUGGY MULTIFIX ARA KOLTUUTRAVEL SYSTEMDME VE KAYMA NEDENIYLE AIR YARALANMALARAYOL AMAMAK IIN EMNIYET KEMERLERINI DORUAYARLAYIP KANCALARINI TAKINIZ.t %BJNB PDVB FNOJZFU LFNFSJOJ CBMBZO[ WF BTMB ZBMO[CSBLNBZO[t ,PSVNBTJTUFNJ EPSVLVMMBOMEOEBCJMFHFSFLMJZFUJLJOH[FUJNJOJOZFSJOJUVUNB[t FSFWF JMF BSBCB LPMUVVOVO LVMMBON CJS CFCFLUBZDOO WFZB CJS ZBUBO ZFSJOJ BMNB[ #FCFJO VZVNBTHFSFLJZPS JTF CJS CFCF UBNB WFZB CJS ZBUBL LVMMBONBO[
 • Page 51

  EBIBVZHVOPMBDBLUS"SBCBLPMUVV V[VOTSFMJVZLVMBSJJOUBTBSMBONBNUSTPVNBTOCFLMFZJOJ[GARANT KOULLARIt .POUBKEBO ODF UBNB TSBTOEB SOF WF QBSBMBSOBIBTBS HFMJQ HFMNFEJJOJ LPOUSPM FEJOJ[ &FS IBTBS WBS JTF SOLVMMBONBZO[WFPDVLUBOV[BLUVUVOV[t SO LVMMBONBEBO FWWFM PDVVOV[VO HWFOMJJJJO BNCBMBKEBO LBO UN QMBTUJL QBSBMBS WF CFO[FSJFMFNBOMBSLBMESO[WFIFSEVSVNEBZFOJEPBOCFCFLMFSWFPDVLMBSEBOV[BLUVUVOV[t SO TBEFDF UBTBSNEB HTUFSJMFO PDVL TBZTOB HSFLVMMBOMNBMESt )FSIBMLBSEBTBEFDFCJSCFCFJOUBONBTJJOLVMMBOO[t 5N QBSBMBS UBNBNFO BZBSMBOQ LJMJUMFONFEJLF SOLVMMBONBZO[t SOBTMBNFSEJWFOWFCBTBNBLMBSBZBLOLPZNBZO[t .FLBOJ[NBJJOFQBSNBLMBSO[TPLNBZO[t #FCFLJJOEFZLFO GSFOEFWSFEFPMTBEBIJ CFCFLBSBCBTOUSBWFM TZTUFNJ FJNMJ ZFSEF CSBLNBZO[ 'SFOMFSJO FULJOMJJZLTFLFJNMFSEFTOSMBOESMNUSt 5BNBBOUBTOBNNEFOLBMONJOEFSLPZNBZO[t SOFZLCBMBSTBO[EFOHFCP[VMBCJMJS4FQFUFFOGB[MBLHBSMOEBZLLPOVMBCJMJS#VBSMLUBOLFTJOMJLMFEBIBBSZLLPOVMNBNBMESt 5VUBDBL WFZB TSUML WFZB SOF ZBO PMBSBL VZHVMBOBOIFSUSMZLMFNF SOOEFOHFTJOJCP[BCJMJSt #FCFLJJOEFZLFOBSBLPMUVVCFJLJMFNFSEJWFOEFOWFZBZSZFONFSEJWFOEFOLNBZO[WFZBJONFZJOJ[t SO WF QBSBMBSO CFMJSMJ BSBMLMBSMB IBTBS ZSUMNB CP[VMNB BONB EJLJLPQNBTWFZBZSUMNBPMVQPMNBEOLPOUSPM FEJOJ[ [FMMJLMF LPMMBSO WF CFJL BMUOO [JLJ WFZBQTBMBEBOUBNPMEVVOVLPOUSPMFEJOJ[t 3BEZBUS NJOF FMFLUSJLMJ WF HB[ TPCBMBS WT HJCJ TLBZOBLMBSWFZBBLBMFWMFSEFOV[BLEVSVOV[SOCVTLBZOBLMBSOBZBLOCSBLNBZO[t ,BCMPMBS FMFLUSJL UFMMFSJ WT EFO PDVV V[BL UVUBSBL UNPMBTSJTLMFSJCFSUBSBGFEJOJ[t Q QFSEFWFZBEJFSOFTOFMFSJLVMMBOMBSBL PDVVPUVSNVIBMEF BTMB CSBLNBZO[ PDVL UFL CBOB USNBONB WFCPVMNBUFIMJLFTJHFJSFCJMJSt 5BNBBOUBTOCJSTFIQB[FSJOEFBTMBLPZNBZO[KULLANIM PULARILt ,SLWFFLTJLCJSQBSBTWBSTBSOLVMMBONBZO[t #BLB PDVLMBSO ZBLOEB PZVO PZOBZQ BSBCBZBUSNBONBNBMBSJJOBSBDEFWBNMH[BMUOEBUVUVOV[t #FCFL CFJF ZFSMFUJSJMJSLFO WFZB CFJLUFO LBMESMSLFOEVSVBOOEBWFZBBLTFTVBSMBSOUBLMNBTLBSMNBTBOOEBIFS[BNBOGSFOJOFLJMJPMEVVOEBOFNJOPMVOV[t .POUBK TLN WF BZBS JMFNMFSJ TBEFDF ZFUJLJOMFSUBSBGOEBO ZBQMNBMES SO LVMMBOBO LJJOJO CFCFLCBLDT CZLBOOF WT EPSV FLJMEF ZBQUOEBO FNJOPMVOV[t "ZBS ZBQBSLFO SOO IFSIBOHJ CJS QBSBTOO CFCFLMFUFNBT FUNFEJJOEFO FNJO PMVOV[ CPZVOMVL CBML WT #VJMFNMFSJZBQBSLFOGSFOJOJZJUVUUVVOEBOFNJOPMVOV[t #FCFL SO [FSJOEFZLFO BNBZO[ LBQBNBZO[ WFZBIFSIBOHJCJSFZTLNFZJOJ[t :BOO[EBPDVLWBSLFOEFCVJMFNMFSJZBQBSLFO[FMMJLMFEJLLBUMJPMVOV[t #VJMFNMFSTSBTOEBQBSNBO[TLBCJMJSWFLFTJMFCJMJSt #FCFJ EJFSUBNBBSBMBSJMFZPMDVMVLFEFSLFO SOFJOUSFOEF NFUSPEB PUPCTUF VBLUB WC CFJLUSBWFM TZTUFNJJOEFCSBLNBZO[t SO LVMMBOMNBE [BNBO PDVLMBSO FSJFNFZFDFJCJS ZFSEF TBLMBONBMES SO CJS PZVODBL PMBSBLLVMMBOMNBZBDBLUS PDVB CV SOMF PZOBNBTOB J[JOWFSNFZJOJ[t (OF OEB GB[MB LBMSTB LVMMBONBEBO FWWFM SOOt CV HBSBOUJ LPVMMBS .BZT $& "WSVQB%JSFLUJ WF TPOSBEBO ZBQMBO EFJJLMJLMFSF VZHVO PMVQ "WSVQB #JSMJJ ZFTJ MLFMFS JJOEF HFFSMJEJS %JFS MLFMFSMFJMHJMJ HBSBOUJ LPVMMBS XXXJOHMFTJOBDPN XFC TJUFTJOEF(BSBOUJWF4FSWJTCMNOEFBZSOUMPMBSBLWFSJMNJUJSt *OHMFTJOB#BCZ4Q"CVSOO "WSVQB#JSMJJWFSOOQJZBTBZB TSME MLFMFSEF HFFSMJ PMBO HFOFM LBMJUF WFHWFOMJLMF JMHJMJ TUBOEBSUZOFUNFMJLMFSF VZHVO FLJMEFUBTBSMBOQJNBMFEJMEJJOJHBSBOUJFEFSt *OHMFTJOB#BCZ4Q"SFUJNTSBTOEBWFSFUJNJOTPOVOEB CV SOO FJUMJ LBMJUF LPOUSPM UFTUMFSJOF UBCJ UVUVMEVVOVHBSBOUJ FEFS *OHMFTJOB #BCZ 4Q" CV SOO :FULJMJ 4BU/PLUBTOEBO TBUO BMOE TSBEB NPOUBK WFZB JNBMBU IBUBTCVMVOEVSNBEOHBSBOUJFEFSt SOTBUOBMOSLFOWFZBLVMMBONTSBTOEBNBM[FNFWFWFZB JNBMBU IBUBMBSOO CVMVONBT IBMJOEF JCV UBMJNBUMBSVZBSODB *OHMFTJOB#BCZ4Q"TBUOBMNBUBSJIJOEFOJUJCBSFO BZML CJS TSF CPZVODB HBSBOUJ LPVMMBSOO HFFSMJMJJOJLBCVMFEFSt (BSBOUJ TSFTJ LFTJOUJTJ[ BZ PMVQ SOO JML TBIJCJ JJOHFFSMJEJSt (BSBOUJ JMF JNBMBU IBUBMBSOEBO LBZOBLMBOBO LVTVSMBSOCVMVOEVV QBSBMBSO DSFUTJ[ PMBSBL EFJUJSJMNFTJ WFZBUBNJSJLBTUFEJMNFLUFEJSt SOTBUOBMOSLFOWFSJMFOJ[FOMFTBLMBZO[[FSJOEFTBUO BMNB UBSJIJOJO PLVOVS FLJMEF ZB[MN PMEVVOEBOFNJOPMVOt CV HBSBOUJ LPVMMBS BBEBLJ EVSVNMBSEB HFFSMJMJJOJLBZCFEFS SO LVMMBON UBMJNBUMBSOEB BL PMBSBL CFMJSUJMFOBNBMBSOEOEBLVMMBOMEOEB SOLVMMBONUBMJNBUMBSOBVZHVOFLJMEFLVMMBOMNBEOEB SO ZFULJMJ WF BOMBNBM PMNBZBO TFSWJT NFSLF[MFSJOEFUBNJSFEJMEJJOEF SOO HFSFL UBZD HFSFLTF LVNB LTN [FSJOEFSFUJDJ UBSBGOEBO BLB POBZMBONBZBO EFJJLMJLMFSZBQMEOEB SOMFSEF ZBQMBO EFJJLMJLMFS *OHMFTJOB#BCZ4Q"JSLFUJOJIFSUSMTPSVNMVMVLUBONVBGLMBS LVTVSVO LVMMBON TSBTOEBLJ JINBMEFO LBZOBLMBONBTSOUBZDLTNMBSOJEEFUMJEBSCFMFSFNBSV[LBMNBT SOO BOESD LJNZBTBM NBEEFMFSF NBSV[ LBMNBT WC SOEF HOML V[VO TSFMJ WF TSFLMJ LVMMBONEBOLBZOBLMBOBO OPSNBM ZQSBONBMBSO PMVNBT SOUFLFSMFLMFS IBSFLFUMJQBSBMBS LVNBMBS SOO TFSWJTF TBUO BMNB JOJO PSJKJOBMJ PMNBEBOHOEFSJMNFTJWFZB[FSJOEFTBUOBMNBUBSJIJOJOBLBPLVOBCJMJSPMNBNBTt *OHMFTJOB#BCZ4Q"UBSBGOEBOUFNJOFEJMNFZFOWFWFZBPOBZMBONBZBO BLTFTVBSMBSO LVMMBONOEBO LBZOBLMBOBOIBTBSMBSHBSBOUJLBQTBNOBHJSNFNFLUFEJSt SOO ZFUFSTJ[ WFWFZB ZBOM LVMMBONOEBO EPBO JOTBOMBSBWFZBNBMBHFMFCJMFDFLIFSUSMIBTBSWF[JZBOEBO-*OHMFTJOB#BCZ4Q"IJCJSFLJMEFTPSVNMVEFJMEJSt (BSBOUJ TSFTJ EPMEVVOEB JSLFUJNJ[ SOMFS JJO QJZBTBZB TSMNFMFSJOEFO JUJCBSFO FO GB[MB ESU ZMML CJSTSFCPZVODBTFSWJTTBMBNBLUBESCVTSFEPMEVLUBOTPOSBTFSWJTJNLBOIFSCJSEVSVNJJOBZSBZSEFFSMFOEJSJMFDFLUJSt SO HFMJUJSNF BNBDZMB ODFEFO IBCFS WFSNFLTJ[JO-*OHMFTJOB #BCZ 4Q" UN FTUFUJL WF UFLOJL EFUBZMBSEBHODFMMFNF EFJJLMJLZBQNBIBLLONBIGV[UVUBSYEDEK PARA / SATI SONRASI DESTEKt ;BNBOMB SOO NLFNNFM GPOLTJZPOVOV TBMBNBL JJOE[FOMJ PMBSBL UN FNOJZFU BZHUMBSO LPOUSPM FEJOJ[ )FSUSM QSPCMFN WFWFZB BS[B EVSVNVOEB SO LFTJOMJLMF51TRGVENLK
 • Page 52

  LVMMBOMNBNBMES #ZMF CJS EVSVNEB EFSIBM *OHMFTJOB.UFSJ)J[NFUMFSJJMFWFZBZFULJMJTBUDO[MBJSUJCBUBHFJOJ[t -*OHMFTJOB#BCZUBSBGOEBOPOBZMBONBNWFZBWFSJMNFZFOCBLBZFEFLQBSBWFZBBLTFTVBSMBSLVMMBONBZO[SERVSE HTYA DUYULDUUNDA YAPILMAMASIGEREKENLERt SO JJO TFSWJTF JIUJZB EVZVMEVVOEB UBMFQ LPOVTVPMBO SOO i4FSJ /VNBSBTwO IB[S CVMVOEVSBSBL EFSIBMTBUO BMOE *OHMFTJOB 4BU /PLUBT JMF UFNBT LVSVO i4FSJ/VNBSBTw,PMFLTJZPOVOEBOJUJCBSFONFWDVUUVS t 4BU/PLUBTOOHSFWJ IFSEVSVNJJOFOVZHVONEBIBMFFLMJOJ EFFSMFOEJSNFL BNBDZMB *OHMFTJOB JSLFUJ JMF JMFUJJNLVSNBLWFBSEOEBOHFSFLMJUBMJNBUMBSTBMBNBLUSt #VOVOMB CFSBCFS *OHMFTJOB 4FSWJT .FSLF[J XXXJOHMFTJOBDPNBESFTJOEF (BSBOUJ WF 4FSWJT CMNOEF CVMVOBO GPSNEPMEVSVMBSBLZB[MPMBSBLUBMFQFEJMNFTJIBMJOEF HFSFLMJIFSUSMCJMHJZJWFSNFLJJOIJ[NFUJOJ[EFEJSRN TEMZLEME VE BAKIM PULARIt #VSOLVMMBODUBSBGOEBOE[FOMJCJSCBLNHFSFLUJSJSt .FLBOJ[NBMBS WFZB IBSFLFUMJ QBSBMBS BTMB [PSMBNBZO[QIFIBMJOEFODFLVMMBONUBMJNBUMBSOBCBLO[t SO TMBLTB P FLJMEF LBMESQ TBLMBNBZO[ WF SVUVCFUMJPSUBNEBCSBLNBZO[BLTJUBLEJSEFLFOFCJMJSt SOLVSVCJSZFSEFTBLMBZO[t SO ZBNVS WFZB LBSEBO LPSVZVOV[ CVOEBO CBLBHOFUFEFWBNMWFV[VOTSFLBMNBTSFOLTPMNBTOBTFCFQPMBCJMJSt SOTBIJMEFLVMMBOMBDBLTB SOLVNWFUV[EBOEFUBZMDBUFNJ[MFZJOJ[t 1MBTUJL WF NFUBM QBSBMBS TMBL CJS LVNB WFZB IBGEFUFSKBOMB UFNJ[MFZJOJ[ LJNZBTBM NBEEFMFS BNPOZBL WFZBCFO[JOLVMMBONBZO[t 1BTPMVNBNBTJJOTVZMBTMBONTBNFUBMQBSBMBSJZJDFLVSVMBZO[t 5NQBSBMBSUFNJ[UVUVOV[WFHFSFLJSTFIBGZBMBZO[t 5FLFSMFLMFSEFLVNWFUPQSBLWBSTBUFNJ[MFZJOJ[TEKSTL KISMINI TEMZLEME PULARIt #FCFLCBOEBKBTUBSLTNMBSOBZSPMBSBLZLBNBO[UBWTJZFFEJMJSt (JZTJMFS JJO ZVNVBL CJS GSB LVMMBOBSBL LVNB LTNMBSQFSJZPEJLPMBSBLDBOMBOESOt 5FLTUJM FUJLFUMFSEF HTUFSJMFO ZLBNB UBMJNBUMBSOVZHVMBZO[4PVLTVEBFMMFZLBZO["BSUNBZO[,VSVUNBZBQNBZO[UMFNFZJOJ[,VSVUFNJ[MFNFZBQNBZO[t ,VMMBONBEBOODFWFZBTBLMBNBEBOFWWFMUFLTUJMBTUBSOOJZJDFLVSVNBTOCFLMFZJOJ[t 1BTWFZBLGPMVNBTOOMFNFLJJO SOIBWBMBOESO[5FLTUJMBTUBSLBSUQIFSZFSJOJLVSVCF[MFTJMFCJMJSTJOJ[TRTALMATLARPARA LSTESekil 1A Balestrino ereveA1 "OBBTJA2 BTJLPMVA3 "SLBUFLFSMFLMFSA4 OUFLFSMFLMFSA5 :LTFQFUJB Classica Bebek taycB1 #FCFLBOUBTCBMB2 #FCFLUBZDBOUBTCBUUBOJZFTJB3 (OFMJLB4 JMUFC Ana kuca (sadece 2016 versiyonundan itibaren veHuggy Multifix ara koltuu iin adapte edici aparatlarD Huggy Multifix ara koltuu (Amerika pazar iinmevcut deildir)BALESTRINO EREVETUTMA KOLUNUN MONTAJIekil 2 "OB BTJOJO A1 IFS JLJ ZBZM FMFNBOO A6 EBBO[ekil 3 5VUNB LPMVOV A2 ZBZM FMFNBOMBSO A6 ELTNOEBCVMVOBOJLJQJNF A7 UBLO[ekil 4 )FS JLJ QJNJO EF LPM [FSJOEFLJ EFMJLMFSF JZJDFHFUJJOEFOFNJOPMBSBLZFSJOFEPSVPUVSEVVOVBOMBNBLJJO ,MJL TFTJOJ EVZVODBZB LBEBS LJMJU ENFMFSJOF A9 CBTO[ekil 5 DKKAT: Kolun doru bir ekilde kilitlendiinden52emin olmak iin da doru ekmeye alnz.ekil 6 BTJ[FSJOFEPSVCJSFLJMEFPUVSEVVOVBOMBNBLJJO,MJLTFTJOJEVZVODBZBLBEBSLPMVBBEPSVJUJOJ[ARKA TEKERLEKLERN MONTAJIekil 7 %JLLBU BTJ JMF CJSMJLUF WFSJMFO UFLFSMFLMFSEFO JLJUBOFTJEBIBCZLUSWFGSFOLSFNBZFSJ A3 JMFEPOBUMNUSBTJOJOBSLBBLTOBNPOUFFEJMJSekil 8 BTJOJO GSFO VCVVOVO A10 ZVLBSEBPMEVVOEBO GSFOBLQP[JTZPOEB FNJOPMVOV[ekil 9 5FLFSMFJ A3 BSLBBLTB A11 EFOLHFMFOOPLUBZBZFSMFUJSJOJ[LPMV A12 FLJOJ[WFUFLFSMFJ A3 QJNF A13 UBLO[ekil 10 5FLFSMFJ A3 JFEPSVJUJOJ[WFEPSVPUVSEVVOBEBJS,MJLTFTJOJEVZBOBLBEBSLPMV A12 TFSCFTUCSBLO[ekil 11 DKKAT: Tekerlein doru bir ekilde yerinetakldn kontrol ediniz.LJODJBSLBUFLFSMFJOUBLNBJMFNJOJUBNBNMBZO[N TEKERLEKLERN MONTAJIekil 12 %JLLBU BTJ JMF CJSMJLUF WFSJMFO UFLFSMFLMFSEFO JLJUBOFTJEBIBLLUS A4 BTJOJOOBLTOBNPOUFFEJMJSekil 13 5FLFSMFJ A4 O BLTB A14 EFOL HFMFO OPLUBZBZFSMFUJSJOJ[LPMV A15 FLJOJ[WFUFLFSMFJ A4 QJNF A16 UBLO[ekil 14 5FLFSMFJ A4 JFEPSVJUJOJ[WFEPSVPUVSEVVOBEBJS,MJLTFTJOJEVZBOBLBEBSLPMV A15 TFSCFTUCSBLO[ekil 15 DKKAT: Tekerlein doru bir ekilde yerinetakldn kontrol ediniz.
 • Page 53

  LJODJOUFLFSMFJOUBLNBJMFNJOJUBNBNMBZO[EYA TAIMA SEPETNN MONTAJI#BMFTUSJOP BTJTJ TUBOEBSU PMBSBL FZB UBNB TFQFUJ JMFEPOBUMNUSekil 16 :BZ A17 JMF EPOBUMN TFQFUJO A5 BSLB VDVOVBTJOJOBSLBTOEBLJBLTB A11 UBLO[ekil 17 4FQFUJFLFSFLBTJOJOOBLTOB A14 UBLO[ARKA TEKERLEK FRENekil 18 'SFOJEFWSFZFBMNBLJJOVCVV A10 BBEPSVJUJOJ[ekil 19 'SFOJ EFWSFEFO LBSNBL JJO VCVV A10 LBMESO[Her durduunuzda kesinlikle fren takmay unutmaynz.ASLERE EK TAIMA NTES(Classica Bebek tayc, Huggy Multifix Araba koltuu,Tama koltuu)CLASSICA BEBEk TAIMAEREVEYE BEBEk TAIMANIN BALANMASIDKKAT: asinin doru bir ekilde monte edildiinden vefrenin ekili olduundan emin olunuz.ekil 20 BTJOJOIFSJLJZBOOEBCVMVOBOLJMJUMFNFLBODBMBSO(A18 TBBUZOOEFFWJSJOJ[,SN[LFHSOSPMNBMESekil 21 #FJJ BTJ [FSJOEFLJ [FM ZFSMFSJOF A19 ZFSMFUJSJOJ[WFESUBEFULJMJUMFNFQJNJOJ B5 UBLO[ekil 22 )FSJLJLBODBZEB A18 UFSTTBBUZOOEFFWJSFSFLLBQBUO[ekil 23 DKKAT: Kullanmadan nce her zaman beiindoru bir ekilde kilitlendiini kontrol ediniz.EREVEDEN TAIMA ANTASINDAN AYRILMASIekil 24 )FS JLJ LJMJUMFNF LBODBTO EB A18 UFST TBBUZOOEFFWJSJOJ[WFQJNMFSJ B5 HFWFUJOJ[WFTPOSBCFJJBTJEFOLBSO[LBALIIN AYARLANMASIekil 25 #BM B1 BZBSMBNBL JJO ZBO QFSHFMMFSJ B6 IBSFLFUFUUJSJOJ[WFBO[ekil 26 ,BMESELUBOTPOSBLJMJUMFNFLJJOIFSJLJQFSHFMJEF(B6 JUJOJ[BATTANYE YERLETRLMESekil 27 5N CBUUBOJZF B2 ENFMFSJOJ #FCFL 5BNBZBCBMBZO[SIRT DAYANAININ AYARLANMASIekil 28 #BM B1 UBNBNFO JOEJSEJLUFO TPOSB BSLBM(B7 LBMESO[ WF CFJJO EJQ UBSBGOEB CVMVOBO LPMB B8 CBMBZO[ekil 29 ,PMVO B8 EPSVCJSFLJMEFCBMBOEOEBOFNJOPMVOV[ekil 30 "SLBM B7 BNBL JJO LPMV B8 [NFL WFTFSCFTUCSBLNBLZFUFSMJEJS ASTARIN BAKIMI%PSVCJSCBLNJJOCFJJOJHJZEJSNFTJOJOWFJMUFLMGOOQFSJZPEJLPMBSBLLBSMNBTUBWTJZFFEJMJSekil 31 #FJJO EJQ LTNOEBO JMUF B4 ENFMFSJOJ[ELUFOTPOSB[FMBMNB[FMMJJTBZFTJOEFLMGLBSO[ekil 32 #FJJO J HJZEJSNFTJOJ B9 LBSNBL JJO CFJJHWEFZFTBCJUMFZFOUNPUPNBUJLMFSJBO[ HJZEJSNF LBSMELUBO TPOSB CFJJO BMU LTNOO LVSV CJSCF[JMFUFNJ[MFONFTJUBWTJZFFEJMJS(FSFLNFTJIBMJOEFOHOFMJJEFLBSNBLNNLOESekil 33 (OFMJJ B3 LBSNBL JJO ZJOF HOFMJJ CBMLLFOBSOBTBCJUMFZFODSUDSUMBS B10 BNBLZFUFSMJEJSSFUJMEJJNBM[FNFOJO[FMMJJOEFOEPMBZHOFMJLJMFJMFNZBQBSLFO[FM[FOWFEJLLBUHTUFSJMNFTJUBWTJZFFEJMJSYERDEN TASARRUF POZSYONUBTJOJO HFOFM CPZVUMBSO LMUNFL BNBDZMB UVUNB LPMVLBUMBOBCJMJSekil 34 )FSJLJLPMVEB A20 JUJOJ[WFUVUNBLPMVOV B BTJ[FSJOEFLBUMBOODBZBLBEBSOFEPSVEOESO[ASNN SKLMES VE KAPANMASITUTMA KOLUNUN IKARILMASIekil 35 BTJGSFOEFWSFEFJLFOUVUNBLPMV A9 [FSJOEFLJIFSJLJLJMJUMFNFENFTJOJEFLBMESO[ekil 36 )FSJLJBNBLPMVOVEB A20 JUJOJ[WFUVUNBLPMVOVZBZM FMFNBOMBSO [FSJOEF ZFS BMBO QJNMFSEFO A7 EBEPSVFLFSFLLBSO[N TEKERLEKLERN IKARILMASIekil 37 O FLJQ LBSMBCJMJS LPMV A15 WF BZO BOEBUFLFSMFJ A4 QJNEFO A16 FLJQLBSO[ARKA TEKERLEKLERN IKARILMASIekil 38 'SFO VCVVOVO A10 BL QP[JTZPOB HFUJSJMNJPMEVVOEBOFNJOPMVOV[ekil 39 "SLB FLJQ LBSMBCJMJS LPMV A12 WF BZO BOEBUFLFSMFJ A3 QJNEFO A13 FLJQLBSO[EREVE KAPANIIekil 40 )FSJLJZBZMFMFNBO A6 JFEPSVLBUMBZBSBLBOBBTJOJO A LBQBUMNBTJMFNJOJUBNBNMBZO[HUGGY MULTIFIX ARA KOLTUU VE ANA KUCAI NADAPTE EDC APARATLARADAPTE EDC APARATLARIN MONTAJI#BMFTUSJOP BTJTJ TUBOEBSU PMBSBL )VHHZ .VMUJY "SB,PMUVV WF "OB ,VDB JJO CJS JGU BEBQUF FEJDJ BQBSBUMBSMBEPOBUMNUS sadece 2016 versiyonundan itibaren DKKAT: asinin doru bir ekilde monte edildiinden vefrenin ekili olduundan emin olunuz.ekil 41 BTJOJOIFSJLJZBOOEBCVMVOBOLJMJUMFNFLBODBMBSO(A18 TBBUZOOEFFWJSJOJ[,SN[LFHSOSPMNBMESekil 42 "EBQUF FEJDJ BQBSBUO C1 IFS JLJ QJNJOJ C BTJ[FSJOEFLJ[FMZFSMFSJOF A19 UBLO[WFEBIBTPOSBUFSTTBBUZOOEFFWJSFSFLJLJLBODBZEB A18 LBQBUO[LJODJBEBQUFFEJDJBQBSBUONPOUBKJMFNJOJUBNBNMBZO[HUGGY MULTFX ARA KOLTUU(Amerika pazar iin mevcut deildir)KOLTUUN EREVEYE TAKILMASIekil 43 "SBLPMUVVOVUVUNBLPMVOEBOLBWSBZBSBLZBMO[DBBOOFZF EOL PMBDBL FLJMEF ZFSMFUJSFSFL [FM ZVWBMBSOBLBSMLHFMFOBEBQUFFEJDJBQBSBUMBSB C CBMBZO[ekil 44 DKKAT: kullanmadan evvel koltuun daimakancaya takl olduunu kontrol ediniz.EREVEDEN ARA KOLTUUNUN IKARTILMASIekil 45 ,PMUVVO BSLB UBSBGOEB CVMVOBO D1 LPMVOVLVMMBOOekil 46 "ZOBOEB LPMUVVTBQOEBOUVUBSBLLBMESO[Ara kucak Huggy Multifix koltuunu doru kullanmakiin rehbere baknz.ANA KUCAI(sadece 2016 versiyonundan itibaren)Ana kucann (sadece 2016 versiyonundan itibaren)kurulumu, karlmas ve doru kullanm iin rn ilebirlikte verilen zel klavuza baknz.53TRG
 • Page 54

  54
 • Page 55

  Telaio Balestrino & Culla ClassicaBalestrino chassis & Classica carrycotUSINSTRUCTIONS FOR USEFRINSTRUCTIONS DUTILISATIONESISTRUCCIONES DE USOWARNING: carefully read, understand and follow allwarnings and instructions provided in this manual.Failure to do so can result in an accident, personal injuryor death. If you have any doubt about the use of this product,DO NOT USE THE PRODUCT. Contact Inglesina or your retailer foradvice.AVERTISSEMENT: Lire attentivement les consignes descurit et suivre les instructions fournies dans ce manuel.Ne pas les lire peut causer un accident, des blessuresou la mort. Si vous avez un doute sur lutilisation de ce produitNE PAS UTILISER LE PRODUIT et contacter Inglesina ou votrerevendeur pour obtenir des conseils.US READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT.KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.FR LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE MONTER ET DUTILISER LE PRODUIT.CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR LUSAGE FUTUR.ES LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
 • Page 56

  WARNINGS$PHULFDQ6DIHW\6WDQGDUG&)5$670)E$670)5($' $// ,16758&7,216 %()25( $66(0%/< $1' 86( 2)&+$66,6$1'%$66,1(7WARNING! FAILURE TO FOLLOW ALL WARNINGS ANDINSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY ORDEATH.KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.DO NOT ATTACH OBJECTS (SUCH AS POCKET BOOKS ORDIAPER BAGS) TO THE CHASSIS AS THIS MAY AFFECT THESTABILITY AND SAFETY OF THE PRODUCT.7KLVSURGXFWFDQEHXVHGIRUEDELHV IURPPRQWKVXSWRPD[OEV NJ LIWKHEDVVLQHWLVXVHG 7KHXVHRIWKH%DOHVWULQRFKDVVLVLVH[FOXVLYHO\VXLWDEOHZLWK,QJOHVLQD6HDW8QLWE\XVLQJWKHDGDSWRUVVXSSOLHGZLWKWKHFKDVVLVLWVHOI,ILQGRXEWYLVLWZZZLQJOHVLQDXVRUFRQWDFW\RXU$XWKRULVHG5HWDLOHURUWKH,QJOHVLQD&XVWRPHU&DUH6HUYLFH &DUHIXOO\UHDGWKHLQVWUXFWLRQVRIWKH6HDW8QLWEHIRUHXVLQJLWZLWKWKH%DOHVWULQRFKDVVLV 7KLVSURGXFWLVLQWHQGHGWREHXVHGDVDFDUULDJHDQGQRWIRUGRPHVWLFHQYLURQPHQW 7KLVEDVVLQHWKDVWZRODWHUDOULJLGKDQGOHVIRUPDNLQJDVVHPEO\DQGGLVDVVHPEO\HDVLHU:DUQLQJWKHVHKDQGOHVDUHQRWLQWHQGHGWREHXVHGIRUWUDQVSRUWLQJWKHEDVVLQHWZLWKWKHEDE\LQVLGHUSBASSINET FALL HAZARD7RKHOSSUHYHQWIDOOVGRQRWXVHWKLVSURGXFWZKHQWKHLQIDQWEHJLQVWRSXVKXSRQKDQGVDQGNQHHVRUKDVUHDFKHGOEV NJ ZKLFKHYHUFRPHVUVW SUFFOCATION HAZARD,QIDQWVKDYHVXIIRFDWHG,QJDSVEHWZHHQH[WUDSDGGLQJDQGVLGHRIWKHEDVVLQHWFUDGOHDQGRQVRIWEHGGLQJ8VHRQO\WKHSDGSURYLGHGE\PDQXIDFWXUHU1(9(5DGGDSLOORZFRPIRUWHURUDQRWKHUPDWWUHVVIRUSDGGLQJ 7RUHGXFHWKHULVNRI6,'6SHGLDWULFLDQVUHFRPPHQGKHDOWK\LQIDQWVEHSODFHGRQWKHLUEDFNVWRVOHHSXQOHVVRWKHUZLVHDGYLVHGE\\RXUSK\VLFLDQ ,I D VKHHW LV XVHG ZLWK WKH SDG XVH RQO\ WKH RQH SURYLGHG E\ WKH EDVVLQHW RU FUDGOHPDQXIDFWXUHU RU RQH VSHFLFDOO\ GHVLJQHG WR W WKH GLPHQVLRQ RI WKH EDVVLQHW RU FUDGOHPDWWUHVV 6WULQJVFDQFDXVHVWUDQJXODWLRQ'RQRWSODFHLWHPVZLWKDVWULQJDURXQGDFKLOGVQHFNVXFKDVKRRGVWULQJVRUSDFLHUFRUGV'RQRWVXVSHQGVWULQJVRYHUDEDVVLQHWRUFUDGOHRUDWWDFKVWULQJVWRWR\VADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS 7R SUHYHQW LQMXULHV DQG QJHU HQWUDSPHQW NHHS \RXU FKLOG DZD\ ZKHQ XQIROGLQJ DQG56
 • Page 57

  folding this product. )LQJHUHQWUDSPHQWDQGVFLVVRULQJDFWLRQVPD\KDSSHQGXULQJWKHVHRSHUDWLRQV %HIRUHDVVHPEO\HQVXUHWKDWWKHSURGXFWDQGDOOLWVFRPSRQHQWVKDYHQRWEHHQGDPDJHGGXULQJWUDQVSRUW6KRXOGWKLVEHWKHFDVHGRQRWXVHWKHSURGXFWDQGNHHSLWRXWRIUHDFKRIFKLOGUHQ )RUWKHVDIHW\RI\RXUFKLOGUHPRYHDQGHOLPLQDWHDOOSODVWLFEDJVDQGHOHPHQWVEHORQJLQJWR WKH SDFNDJLQJ EHIRUH XVH DQG LQ DQ\ FDVH NHHS WKHP RXW RIUHDFK RI QHZERUQV DQGFKLOGUHQ 7KLVSURGXFWPXVWEHXVHGRQO\IRUWKHQXPEHURIFKLOGUHQLWKDVEHHQGHVLJQHGIRU 8VHWKLVSURGXFWWRFDUU\RQO\RQHFKLOG 'RQRWXVHWKLVSURGXFWXQOHVVDOOLWVFRPSRQHQWVDUHSURSHUO\IDVWHQHGDQGDGMXVWHG 1HYHUSODFHWKHSURGXFWFORVHWRVWDLUVRUVWHSV 'RQRWLQVHUW\RXUQJHUVLQVLGHWKHPHFKDQLVPV 8VHWKHEDVVLQHWRQO\RQDDWVWDEOHDQGGU\VXUIDFH 'RQRWOHDYHWKHFDUULDJHRQDVORSHZLWKWKHEDE\LQVLGHHYHQLIWKHEUDNHLVHQJDJHG%UDNHHIFLHQF\LVOLPLWHGRQKLJKJUDGLHQWV %HIRUH XVH PDNH VXUH WKDW WKH SURGXFW LV IXOO\ RSHQ DQG HQVXUH WKDW DOO WKH ORFNLQJGHYLFHVDUHHQJDJHG (QVXUHWKDWWKHEDVVLQHWLVFRUUHFWO\DWWDFKHGEHIRUHXVH 0D[LPXPZHLJKWIRUREMHFWVSODFHGLQEDVNHWLVNJ OEV ([FHHGLQJWKHUHFRPPHQGHGPD[LPXPZHLJKWLVVWULFWO\SURKLELWHG 7KLVFDUULDJHLVQRWVXLWDEOHIRUUXQQLQJVNDWLQJRUIDVWZDONLQJ 'RQRWWDNHVWDLUVRUHVFDODWRUVZKHQWKHFKLOGLVLQWKHFDUULDJH 5HJXODUO\LQVSHFWWKHSURGXFWDQGDOOLWVFRPSRQHQWVWRGHWHFWDQ\GDPDJHDQGRUVLJQVRIZHDUXQVWLWFKLQJDQGWHDUV,QSDUWLFXODUHQVXUHWKHSK\VLFDODQGVWUXFWXUDOLQWHJULW\RIWKHKDQGOHVDQGRIWKHERWWRPRIWKHEDVVLQHW %HDZDUHRIWKHULVNVUHODWHGWRRSHQDPHVRURWKHUKHDWVRXUFHVVXFKDVUDGLDWRUVUHSODFHV HOHFWULF DQG JDV VWRYHV HWF GR QRW OHDYH WKH SURGXFW FORVH WR WKHVH KHDWVRXUFHV 0DNHVXUHWKDWDOOSRVVLEOHVRXUFHVRIKD]DUG HJFDEOHVHOHFWULFZLUHVHWF DUHNHSWRXWRIUHDFKRIWKHFKLOG 1HYHU OHDYH WKH SURGXFW ZLWK WKH FKLOG LQVLGH LQ SODFHV ZKHUH URSHV FXUWDLQV RU RWKHUREMHFWVFDQEHXVHGE\WKHFKLOGWRFOLPEXSRUFDXVHFKRNLQJRUVWUDQJOLQJKD]DUGV 'RQRWXVHWKHEDVVLQHWRQDVXSSRUW 'LVFRQWLQXH XVH LI FKDVVLVEDVVLQHW LV EURNHQ &RQWDFW PDQXIDFWXUHU LPPHGLDWHO\ IRUUHSODFHPHQWSDUWVRUVHUYLFHUU 'RQRWXVHWKHSURGXFWLIDQ\SDUWLVEURNHQWRUQRUPLVVLQJ 'RQRWOHWRWKHUFKLOGUHQRUSHWVSOD\XQDWWHQGHGQHDUWKHSURGXFWRUFOLPERQLW $OZD\VPDNHVXUHWKDWWKHEUDNHLVHQJDJHGZKHQSRVLWLRQLQJWKHFKLOGLQWRWKHEDVVLQHWRU WDNLQJ KLPKHU RXW DV ZHOO DV GXULQJ VWRSV DQG ZKHQ DVVHPEOLQJGLVDVVHPEOLQJ DQ\DFFHVVRU\ $VVHPEO\GLVDVVHPEO\DQGDGMXVWPHQWVPXVWEHFDUULHGRXWRQO\E\DGXOWV0DNHVXUHWKDWWKHSHUVRQXVLQJWKHSURGXFW EDE\VLWWHUJUDQGSDUHQWVHWF DUHDZDUHRILWVFRUUHFWRSHUDWLRQ :KLOHSHUIRUPLQJDQ\DGMXVWPHQWPDNHVXUHWKDWQRPRYLQJSDUWRIWKHSURGXFW HJEDFNUHVWKRRGHWF FRPHVLQWRFRQWDFWZLWKWKHEDE\$OZD\VPDNHVXUHWKDWWKHEUDNHLVGXO\HQJDJHGZKHQSHUIRUPLQJWKHVHRSHUDWLRQV 'RQRWRSHQIROGRUGLVDVVHPEOHWKHSURGXFWZLWKWKHEDE\LQVLGH ,QDQ\FDVHEHSDUWLFXODUO\FDUHIXOZKHQSHUIRUPLQJWKHVHWDVNVZLWKWKHFKLOGQHDUE\ 'RQRWOHDYHWKHEDE\LQWKHFDUULDJHZKHQWUDYHOOLQJRQRWKHUWUDQVSRUWPHDQV HJWUDLQVXEZD\EXVDLUSODQHHWF :KHQWKHSURGXFWLVQRWXVHGLWPXVWEHVWRUHGRXWRIUHDFKRIFKLOGUHQ7KHSURGXFWVKDOOQRWEHXVHGDVDWR\'RQRWOHWWKHFKLOGSOD\ZLWKLW57USHINTS FOR USE
 • Page 58

  ,QFDVHRISURORQJHGH[SRVXUHWRVXQOLJKWOHWWKHSURGXFWFRROGRZQEHIRUHXVLQJLW 7KHUDLQFRYHUPXVWEHXVHGRQO\RQWKH,QJOHVLQDSURGXFWIRUZKLFKLWZDVGHVLJQHG WARNING: choking hazard! 8VH WKH SURGXFW ZLWK KRRGVXQ FRYHU DOZD\V SURSHUO\LQVWDOOHGDQGRSHQ WARNING: choking and overheating hazard! 'R QRW OHDYH WKH SURGXFW XQGHU WKHVXQLQFORVHGDUHDVRUQHDUGLUHFWKHDWVRXUFHVZLWKWKHUDLQFRYHULQVWDOOHG WARNING:XVHWKHUDLQFRYHUXQGHUDGXOWVXSHUYLVLRQLIMITED (twenty four (24) months) WARRANTY[for North America Only]COVERAGE ,1*/(6,1$ %$%< 63$ ,1*/(6,1$ ZDUUDQWV WKDW HDFK ,1*/(6,1$ SURGXFW ZKHQSURSHUO\ XVHG DQG PDLQWDLQHG ZLOO EH IUHH IURP GHIHFWV LQ PDWHULDO DQG ZRUNPDQVKLSIRU D SHULRG RI WZHQW\ IRXU PRQWKV IURP WKH GDWH RI SXUFKDVH E\ WKH UVW UHWDLORZQHU WKH 2ZQHU 7KH ,1*/(6,1$ WZHQW\ IRXU PRQWKV OLPLWHG ZDUUDQW\ LVUHIHUUHG WR KHUHLQ DV WKH OLPLWHG ZDUUDQW\ 7KH 2ZQHUV VROH DQG H[FOXVLYH UHPHG\XQGHU WKLV OLPLWHG ZDUUDQW\ IRU GHIHFWV LQ DQ ,1*/(6,1$ SURGXFW VKDOO EH WKH UHSDLURU UHSODFHPHQW LQ ,1*/(6,1$V VROH GLVFUHWLRQ RI WKH GHIHFWLYH SDUW RU FRPSRQHQW,1*/(6,1$JUDQWVDQDGGLWLRQDOZDUUDQW\SHULRGRI WZHOYH PRQWKV IRUDWRWDORIPRQWKV WRWKRVHRZQHUVZKRUHJLVWHUWKHLUSURGXFWRQKWWSZZZLQJOHVLQDXVSURGXFWUHJLVWUDWLRQZLWKLQPRQWKVRISXUFKDVHUSNOT COVERED 7KLV OLPLWHG ZDUUDQW\ GRHV QRW DSSO\ WR DQG ,1*/(6,1$ VKDOO KDYH QR REOLJDWLRQ LQUHVSHFWRIGDPDJHVRUH[SHQVHVUHODWLQJWRGHIHFWVFDXVHGE\WKHIDLOXUHWRXVHPDLQWDLQRUVWRUHWKH,1*/(6,1$SURGXFWDVVSHFLHGLQWKHPDQXDOVRURWKHUOLWHUDWXUHVXSSOLHGWRWKH2ZQHU 7KLV OLPLWHG ZDUUDQW\ DOVR GRHV QRW DSSO\ WR DQG ,1*/(6,1$ VKDOO KDYH QR OLDELOLW\ RUUHVSRQVLELOLW\LQUHVSHFWRIGDPDJHVRUH[SHQVHVUHODWLQJWR $SURGXFWWKDWKDVEHHQDOWHUHGFKDQJHGRUPRGLHGIURPIDFWRU\VSHFLFDWLRQV $FFLGHQWVPLVXVHDEXVHDEQRUPDOXVHLPSURSHUXVHQHJOLJHQWXVHZLOOIXOPLVFRQGXFWODFNRIUHDVRQDEOHRUSURSHUPDLQWHQDQFHRUVWRUDJHLPSURSHUO\SHUIRUPHGUHSDLUVDQGRUQRUPDOZHDURUGHWHULRUDWLRQRFFDVLRQHGE\WKHXVHRIWKHSURGXFW $Q\GHIHFWRUQRQFRQIRUPLW\WKDWKDVQRWEHHQWLPHO\DQGSURPSWO\FRPPXQLFDWHGLQZULWLQJWR,1*/(6,1$DQGLQDOOFDVHVQRPRUHWKDQWKLUW\ GD\VIURPWKHGLVFRYHU\WKHUHRIRUPROCEDURE ,QWKHHYHQWRIDGHIHFWFRYHUHGE\WKLVOLPLWHGZDUUDQW\WKH2ZQHUVKDOOFRQWDFW,QJOHVLQD86$,QF$OOZDUUDQW\UHSDLUVPXVWEHSHUIRUPHGH[FOXVLYHO\E\,QJOHVLQD86$,QFRUE\DWKLUGSDUW\SUHDSSURYHGLQZULWLQJE\,QJOHVLQD86$,QF7RREWDLQZDUUDQW\VHUYLFHVIRU\RXU,1*/(6,1$SURGXFWLQFOXGLQJDQ\DOOHJHGO\GHIHFWLYHSDUW\RXUVSHFLFDQGGHWDLOHGFODLP PXVW EH UHSRUWHG WR DQG UHFHLYHG E\ ,QJOHVLQD 86$ ,QF LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHWHUPVRIWKLV/LPLWHG:DUUDQW\DQGZLWKLQWKHDSSOLFDEOHZDUUDQW\SHULRG,QJOHVLQD86$,QF PXVW DSSURYH LQ ZULWLQJ DOO UHSDLUV FRYHUHG XQGHU RU SHUIRUPHG SXUVXDQW WR WKLVOLPLWHG ZDUUDQW\ 7KH 2ZQHU LV UHVSRQVLEOH IRU DOO H[SHQVHV DVVRFLDWHG ZLWK WUDQVSRUWLQJWKH,1*/(6,1$SURGXFWDQGRUGHIHFWLYHSDUWWRDQGIURP,QJOHVLQD86$,QFRUDQ\WKLUGSDUW\SUHDSSURYHGLQZULWLQJE\,QJOHVLQD86$,QFDAMAGES ([FHSW DV H[SUHVVO\ SURYLGHG E\ WKLV /LPLWHG :DUUDQW\ ,1*/(6,1$ 6+$// 127 %(5(63216,%/()25$1<,1&,'(17$/25&216(48(17,$/'$0$*(6$662&,$7(':,7+7+(86(2)7+(,1*/(6,1$352'8&725$&/$,081'(57+,6$*5((0(17:+(7+(57+( &/$,0 ,6 %$6(' 21 &2175$&7 7257 25 27+(5:,6( ,Q DQ\ HYHQW ,QJOHVLQDVOLDELOLW\LIDQ\VKDOOEHOLPLWHGWRWKHSXUFKDVHSULFHRIWKH,QJOHVLQDSURGXFW7KHIRUHJRLQJ58j
 • Page 59

  VWDWHPHQWVRIZDUUDQW\DUHH[FOXVLYHDQGLQOLHXRIDOORWKHUUHPHGLHV6RPHVWDWHVGRQRWDOORZWKHH[FOXVLRQRUOLPLWDWLRQRILQFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHVVRWKLVOLPLWDWLRQRUH[FOXVLRQPD\QRWDSSO\WR\RXSCOPE OF LIMITED WARRANTY7KLVZDUUDQW\LVPDGHE\,1*/(6,1$ZLWKRQO\WKHUVW2ZQHURIWKH,1*/(6,1$SURGXFWDQGGRHVQRWH[WHQGWRDQ\WKLUGSDUWLHVUUAPPLICABLE LAW Any and all claims or disputes of whatever nature arising out of or otherwiserelating to this limited warranty shall be governed by and construed in accordancewith the laws of New York only, and the parties expressly acknowledge andirrevocably agree that the sole and exclusive venue for and jurisdiction over anysuch claim or dispute shall be the courts of Vicenza, Italy to the exclusion of thejurisdiction of the courts of any other place. 7KLVOLPLWHGZDUUDQW\H[SUHVVO\LQFRUSRUDWHVDOOUHSUHVHQWDWLRQVVHWIRUWKE\,1*/(6,1$ZLWK UHJDUG WR WKH SXUFKDVHG SURGXFW LQFOXGLQJ EXW QRW OLPLWHG WR ,1*/(6,1$V SURGXFWOLWHUDWXUHPDUNHWLQJPDWHULDOVDQGDGYHUWLVHPHQWV $OOWHUPVRIWKLVOLPLWHGZDUUDQW\DUHFRQWUDFWXDODQGQRWPHUHUHFLWDOVDQGFRQVWLWXWHPDWHULDOWHUPVRIWKLVOLPLWHGZDUUDQW\OTHER RIGHTS <RXUDFFHSWDQFHRIWKHZDUUDQWHG,1*/(6,1$SURGXFWFRQVWLWXWHV\RXUDFFHSWDQFHRIWKHWHUPVRIWKLVOLPLWHGZDUUDQW\7KLVOLPLWHGZDUUDQW\JLYHV\RXVSHFLFOHJDOULJKWVDQG\RXPD\DOVRKDYHRWKHUULJKWVZKLFKYDU\IURPVWDWHWRVWDWHENTIRE AGREEMENT 7KLV GRFXPHQW FRQWDLQV WKH HQWLUH ZDUUDQW\ JLYHQ E\ ,1*/(6,1$ ZLWK UHVSHFW WR \RXU,1*/(6,1$SURGXFWDQGWKHUHDUHQRWHUPVSURPLVHVFRQGLWLRQVRUZDUUDQWLHVUHJDUGLQJ\RXU,1*/(6,1$SURGXFWRWKHUWKDQWKRVHFRQWDLQHGKHUHLQ,1*/(6,1$VSHFLFDOO\GRHVQRWDXWKRUL]HDQ\SHUVRQWRH[WHQGWKHWLPHRUVFRSHRIWKLVOLPLWHGZDUUDQW\RUWRFUHDWHRUDVVXPHIRU,1*/(6,1$DQ\RWKHUREOLJDWLRQVRUOLDELOLW\ZLWKUHVSHFWWRWKH,1*/(6,1$products.HINTS FOR CLEANING AND MAINTAINING THE PRODUCT 7KLVSURGXFWUHTXLUHVUHJXODUPDLQWHQDQFHE\WKHXVHU 1HYHU IRUFH DQ\ PHFKDQLVPV RU PRYLQJ SDUWV LQ FDVH RI GRXEW FKHFN WKH LQVWUXFWLRQUVW 'RQRWVWRUHWKHSURGXFWLILWLVVWLOOZHWDQGGRQRWOHDYHLWLQKXPLGHQYLURQPHQWVVLQFHPLOGHZPD\IRUP 6WRUHWKHSURGXFWLQDGU\SODFH 3URWHFWWKHSURGXFWDJDLQVWZHDWKHUDJHQWVZDWHUUDLQRUVQRZPRUHRYHUFRQWLQXRXVDQGSURORQJHGH[SRVXUHWRVXQOLJKWFDQFDXVHFKDQJHVLQWKHFRORXURIPDQ\PDWHULDOV59USUUDISCLAIMER $1< ,03/,(' :$55$17< 2) 0(5&+$17$%,/,7< 25 ),71(66 )25 $ 3$57,&8/$5385326($1'$//,03/,(':$55$17,(6$5,6,1*)520$&2856(2)'($/,1*86$*(2)75$'(%<67$787(2527+(5:,6($5(+(5(%<675,&7/</,0,7('727+(7(502) 7+,6 :5,77(1 /,0,7(' :$55$17< 7KLV $JUHHPHQW VKDOO EH WKH VROH DQG H[FOXVLYHUHPHG\DYDLODEOHWRWKH2ZQHUZLWKUHVSHFWWRWKH,1*/(6,1$SURGXFWSXUFKDVHGE\WKH2ZQHU,QWKHHYHQWRIDQ\DOOHJHGEUHDFKRIDQ\ZDUUDQW\RUDQ\OHJDODFWLRQEURXJKWE\WKHSXUFKDVHUEDVHGRQ DOOHJHG QHJOLJHQFH RU RWKHUWRUWLRXV FRQGXFW E\,1*/(6,1$WKH2ZQHUVVROHDQGH[FOXVLYHUHPHG\ZLOOEHWKHUHSDLURUUHSODFHPHQWRIGHIHFWLYHPDWHULDOVDVVWDWHGDERYH1RGHDOHUDQGQRRWKHUDJHQWRUHPSOR\HHRI,1*/(6,1$LVDXWKRUL]HGWRPRGLI\H[WHQGRUHQODUJHWKLVZDUUDQW\
 • Page 60

  6KRXOGWKHSURGXFWEHXVHGRQWKHEHDFKFDUHIXOO\FOHDQDQGGU\LWDIWHUZDUGVLQRUGHUWRUHPRYHVDQGDQGVDOW &OHDQWKHSODVWLFDQGPHWDOSDUWVZLWKDGDPSFORWKRUZLWKDPLOGGHWHUJHQWGRQRWXVHVROYHQWVDPPRQLDRUEHQ]LQH &DUHIXOO\GU\PHWDOSDUWVDIWHUDQ\FRQWDFWZLWKZDWHUWRSUHYHQWWKHIRUPDWLRQRIUXVW .HHSDOOPRYLQJSDUWVFOHDQDQGLIQHFHVVDU\OXEULFDWHWKHPZLWKOLJKWRLO .HHSWKHZKHHOVIUHHIURPGXVWDQGRUVDQG55HINTS FOR CLEANING THE TEXTILE LINING ,WLVUHFRPPHQGHGWRZDVKWKHOLQLQJVHSDUDWHO\IURPRWKHULWHPV 3HULRGLFDOO\UHYLYHWKHIDEULFSDUWVXVLQJDVRIWFORWKHVEUXVK )ROORZWKHOLQLQJZDVKLQJLQVWUXFWLRQVRQWKHODEHOV+DQGZDVKLQFROGZDWHUDo not iron'RQRWEOHDFK'RQRWGU\FOHDQ'RQRWWXPEOHGU\ 'U\WKHWH[WLOHOLQLQJFRPSOHWHO\EHIRUHXVLQJRUVWRULQJLW 7RSUHYHQWIRUPDWLRQRIPLOGHZLWLVDGYLVDEOHWRDLUWKHEDVVLQHWSHULRGLFDOO\,QSDUWLFXODUVHSDUDWHWKHWH[WLOHOLQLQJIURPWKHVWUXFWXUHDQGUXQDGU\FORWKRYHUWKHERWWRPINSTRUCTIONSLIST OF COMPONENTSfig. 1A Balestrino ChassisA1 $IBTTJTCBTFA2 $IBTTJTIBOEMFA3 3FBSXIFFMTA4 'SPOUXIFFMTA5 4UPSBHFCBTLFUB Classica CarrycotB1 $BSSZDPUIPPEB2 $BSSZDPUBQSPOB3 $VSUBJOB4 MattressC Pushchair (only from 2016 version and Huggy Multifix infant car seat adaptersD Huggy Multifix infant car seat (not suitable for the US marketUSBALESTRINO CHASSISHANDLE ASSEMBLYfig. 20QFOCPUIMFBGTQSJOHT A6 POUIFDIBTTJTCBTF A1 fig. 3*OTFSUUIFIBOEMF A2 POUPCPUIQJOT A7 QPTJUJPOFEPOUIFPVUTJEFPGUIFMFBGTQSJOHT A6 fig. 4.BLFTVSFCPUIQJOTBSFDPSSFDUMZJOTFSUFEJOUPUIFIPMFTPOUIFIBOEMF UIFOQVTIUIFMPDLJOHCVUUPOT A9 JOUPUIFJSTFBUVOUJMZPVIFBSUIFNDMJDLDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 5CAUTION: try pulling the handle outwards to make sure it has been attached correctly.fig. 61VTIUIFIBOEMFEPXOVOUJMZPVIFBSJUDMJDL DPSSFDUMZBUUBDIJOHJUUPUIFDIBTTJTASSEMBLY OF REAR WHEELSfig. 7$BVUJPOUXPPGUIFXIFFMTTVQQMJFEXJUIUIFDIBTTJTBSFMBSHFSBOEBSFUUFEXJUIBCSBLFSBDL A3 5IFZTIPVMECFUUFEUPUIFSFBSBYMFPGUIFDIBTTJTfig. 8.BLFTVSFUIFCSBLFCBSPOUIFDIBTTJT A10 JTMJGUFE CSBLFSFMFBTFQPTJUJPO fig. 91PTJUJPOUIFXIFFM A3 BUUIFSFBSBYMF A11 QVMMUIFMFWFS A12 BOEJOTFSUUIFXIFFM A3 POUPUIFQJO A13 fig. 10 1VTIUIFXIFFM A3 JOXBSETBOESFMFBTFUIFMFWFS A12 VOUJMJUDMJDLTDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 11 CAUTION: make sure the wheel is attached correctly.$PNQMFUFUIFBUUBDINFOUPGUIFTFDPOESFBSXIFFM60
 • Page 61

  UASSEMBLY OF FRONT WHEELSfig. 12 $BVUJPOUXPPGUIFXIFFMTTVQQMJFEXJUIUIFDIBTTJTBSFTNBMMFS A4 5IFZTIPVMECFUUFEUPUIFGSPOUBYMFPGUIFDIBTTJTfig. 13 1PTJUJPOUIFXIFFM A4 BUUIFGSPOUBYMF A14 QVMMUIFMFWFS A15 BOEJOTFSUUIFXIFFM A4 POUPUIFQJO A16 fig. 14 1VTIUIFXIFFM A4 JOXBSETBOESFMFBTFUIFMFWFS A15 VOUJMJUDMJDLTDPSSFDUMZJOUPQMBDFfig. 15 CAUTION: make sure the wheel is attached correctly.$PNQMFUFUIFBUUBDINFOUPGUIFTFDPOEGSPOUXIFFMASSEMBLY OF STORAGE BASKET5IF#BMFTUSJOPDIBTTJTJTTVQQMJFEBTTUBOEBSEXJUIBNFUBMTUPSBHFCBTLFUfig. 16 "UUBDIUIFSFBSFOEPGUIFTUPSBHFCBTLFU A5 UUFEXJUIBTQSJOH A17 UPUIFSFBSBYMFPGUIFDIBTTJT A11 fig. 17 1VMMUIFTUPSBHFCBTLFUUPBUUBDIJUUPUIFGSPOUBYMFPGUIFDIBTTJT A14 REAR WHEELS BRAKEfig. 18 5PVTFUIFCSBLF QVTIUIFCBSEPXO A10 fig. 19 5PSFMFBTFUIFCSBLF MJGUUIFCBS A10 Always engage the brake during stops.ADDITIONAL TRANSPORT UNITS (Classica Carrycot, Pushchair Seat)CLASSICA CARRYCOTATTACHING THE CARRYCOT TO THE CHASSISCAUTION: make sure that the chassis is correctly assembled and the brake is applied.fig. 20 5VSOUIFMPDLJOHIPPLT A18 POFBDITJEFPGUIFDIBTTJTDMPDLXJTFUIFSFEBOHMFCFDPNFTWJTJCMFfig. 21 1MBDFUIFDBSSZDPUJODPSSFTQPOEFODFXJUIUIFEFEJDBUFETMJUTJOUIFDIBTTJT A19 JOTFSUUIFGPVSBUUBDINFOUQJOT(B5 fig. 22 5IFODMPTFCPUIIPPLT A18 CZUVSOJOHUIFNBOUJDMPDLXJTFfig. 23 CAUTION: make sure that the carrycot is properly attached before use.DETACHING THE CARRYCOT FROM THE CHASSISfig. 24 5VSOCPUIMPDLJOHIPPLT A18 BOUJDMPDLXJTFBOESFMFBTFUIFQJOT B5 UIFOSFNPWFUIFDBSSZDPUGSPNUIFDIBTTJTHOOD ADJUSTMENTfig. 25 5PBEKVTUUIFIPPE B1 VTFUIFTJEFDPNQBTTFT B6 BOESFMFBTFJUfig. 26 0ODFVQ QVTICPUIDPNQBTTFT B6 UPMPDLJUJOQMBDFATTACHING THE APRONfig. 27 'BTUFOBMMUIFBQSPO B2 CVUUPOTUPUIFDBSSZDPUBACKREST ADJUSTMENTfig. 28 0ODFUIFIPPEJTGVMMZEPXO B1 SBJTFUIFCBDLSFTU B7 BOEBUUBDIJUUPUIFMFWFS B8 BUUIFCBTFPGUIFDBSSZDPUfig. 29 .BLFTVSFUIFMFWFS B8 JTBUUBDIFEDPSSFDUMZfig. 30 5PSFMFBTFUIFCBDLSFTU B7 TJNQMZSFMFBTFUIFMFWFS B8 BOESFMFBTFJUUSINNER LINING MAINTENANCE'PSQSPQFSNBJOUFOBODF XFSFDPNNFOEZPVSFNPWFUIFJOUFSOBMMJOJOHPGUIFDBSSZDPUBOENBUUSFTTPOBSFHVMBSCBTJTfig. 31 0ODFZPVIBWFVOEPOFUIFCVUUPOTPOUIFNBUUSFTT B4 BUUBDIJOHJUUPUIFCBTFPGUIFDBSSZDPU SFNPWFJUTMJOJOHCZQVMMJOHJUPUISPVHIUIFEFEJDBUFEPQFOJOHfig. 32 5PSFNPWFUIFJOUFSOBMMJOJOHGSPNUIFDBSSZDPU B9 VOCVUUPOBMMUIFQSFTTTUVETTFDVSJOHJUUPUIFCBTF0ODFUIFJOUFSOBMMJOJOHIBTCFFOSFNPWFE XFSFDPNNFOEZPVXJQFUIFCBTFPGUIFDBSSZDPUXJUIBESZDMPUI*GOFDFTTBSZ ZPVDBOBMTPEFUBDIUIFGSPOUDVSUBJOfig. 33 5PSFNPWFUIFDVSUBJO B3 TJNQMZEFUBDIUIF7FMDSPGBTUFOJOHT B10 TFDVSJOHJUUPUIFFEHFPGUIFIPPE$POTJEFSJOHUIFOBUVSFPGUIFNBUFSJBMVTFEUPNBLFJU XFSFDPNNFOEZPVIBOEMFUIFDVSUBJOXJUIHSFBUDBSFBOEBUUFOUJPOSPACE-SAVING POSITION*OPSEFSUPNJOJNJTFUIFPWFSBMMEJNFOTJPOTPGUIFDIBTTJT UIFIBOEMFDBOCFGPMEFEEPXOfig. 34 1VTICPUIUIFSFMFBTFMFWFST A20 BOEUVSOUIFIBOEMF B GPSXBSE VOUJMJUGPMETEPXOPOUPUIFDIBTTJTDISASSEMBLING AND CLOSING THE CHASSISREMOVAL OF THE HANDLEfig. 35 8JUIUIFCSBLFPOUIFDIBTTJTFOHBHFE MJGUCPUIUIFMPDLJOHCVUUPOT A9 POUIFIBOEMFfig. 36 1VTICPUIUIFSFMFBTFMFWFST A20 BOEQVMMUIFIBOEMFPVUPGUIFQJOT A7 POUIFMFBGTQSJOHT QVMMJOHJUPVUXBSETREMOVAL OF THE FRONT WHEELSfig. 37 1VMMUIFMFWFS A15 POUIFGSPOUBQBOEDPODVSSFOUMZUBLFUIFXIFFM A4 PUIFQJO A16 REMOVAL OF THE REAR WHEELSfig. 38 .BLFTVSFUIFCSBLFCBS A10 JTMJGUFEJOUIFSFMFBTFQPTJUJPOfig. 39 1VMMUIFMFWFS A12 POUIFSFBSBQBOEDPODVSSFOUMZUBLFUIFXIFFM A3 PUIFQJO A13 61
 • Page 62

  CLOSING CHASSISfig. 40 $PNQMFUFUIFDIBTTJTCBTFGPMEJOHQSPDFTT A CZGPMEJOHCPUIMFBGTQSJOHT A6 JOXBSETPUSHCHAIR ADAPTERSATTACHING OF THE ADAPTERS5IF#BMFTUSJOPDIBTTJTJTTVQQMJFEBTTUBOEBSEXJUIBQBJSPGBEBQUFSTGPS1VTIDIBJS only from 2016 version CAUTION: make sure that the chassis is correctly assembled and the brake is applied.fig. 41 5VSOUIFMPDLJOHIPPLT A18 POFBDITJEFPGUIFDIBTTJTDMPDLXJTFUIFSFEBOHMFCFDPNFTWJTJCMFfig. 42 *OTFSUCPUIQJOT C1 POUIFBEBQUFS C JOUPUIFEFEJDBUFETMPUT A19 POUIFDIBTTJT UIFODMPTFCPUIIPPLT A18 CZUVSOJOHUIFNBOUJDMPDLXJTF$PNQMFUFJOTUBMMBUJPOPGUIFTFDPOEBEBQUFSPUSHCHAIR(only from 2016 version)For installation, removal and correct use of the Pushchair (only from 2016 version), please consult the dedicated manualsupplied with the product.AVERTISSEMENTS1RUPHGH6pFXULWp$PpULFDLQH&)5$670)E$670)/,6(= 7287(6 /(6 ,16758&7,216 $9$17 '( 0217(5 (7DUTILISER LE CHSSIS ET LA NACELLE.FR/CANAVERTISSEMENT!LENONRESPECTDUNDESAVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS POURRAITENTRANER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LE DCSDUN TIERS.CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR LUSAGE FUTUR.NE LAISSEZ JAMAIS LENFANT SANS SURVEILLANCE.NATTACHEZ PAS DOBJETS (COMME DES LIVRES DEPOCHE OU DES SACS LANGER) LE CHSSIS, CAR CELAPOURRAIT AFFECTER LA STABILIT ET LA SCURIT DUPRODUIT.&HSURGXLWSHXWrWUHXWLOLVpSRXUOHVEpEpV GH PRLV MXVTXj XQ PD[LPXP GH OLYUHV NJ HQ FDVGXWLOLVDWLRQGHODQDFHOOH /HFKkVVLV%DOHVWULQRSHXWrWUHXWLOLVpH[FOXVLYHPHQWDYHFOH6LqJHGHWUDQVSRUW,QJOHVLQDjODLGHGHVDGDSWDWHXUVIRXUQLVGHVpULHDYHFOHFKkVVLV(QFDVGHGRXWHFRQVXOWHUOHVLWHZZZLQJOHVLQDXVRXELHQVDGUHVVHUDX5HYHQGHXU$JUppRXDX6HUYLFHG$VVLVWDQFH&OLHQWV,QJOHVLQD /LUHDWWHQWLYHPHQWOHVLQVWUXFWLRQVGX6LqJHGHWUDQVSRUWDYDQWGHOXWLOLVHUDYHFOHFKkVVLV%DOHVWULQR62
 • Page 63

  &HSURGXLWHVWGHVWLQpjrWUHXWLOLVpSRXUOHWUDQVSRUWHWQRQjODPDLVRQ &HWWHQDFHOOHHVWpTXLSpHGHGHX[SRLJQpHVODWpUDOHVULJLGHVSRXUIDFLOLWHUOHVRSpUDWLRQVGDVVHPEODJHHWGHGpVDVVHPEODJH$WWHQWLRQFHVSRLJQpHVQHGRLYHQWSDVrWUHXWLOLVpHVSRXUWUDQVSRUWHUODQDFHOOHDYHFOHEpEpjVRQLQWpULHXUNACELLE DANGER DE CHUTE3RXUDLGHUjSUpYHQLUOHVFKXWHVQHSDVXWLOLVHUFHSURGXLWORUVTXHOHEpEpFRPPHQFHjVHPHWWUHVXUOHVPDLQVHWOHVJHQRX[RXDDWWHLQWOLYUHV NJ VHORQODSUHPLqUHpYHQWXDOLWp DANGER DTOUFFEMENT 'HVQRXUULVVRQVRQWpWRXIIpGDQVOHVHVSDFHVHQWUHXQUHPERXUUDJHVXSSOpPHQWDLUHHWOHF{WpGXFRXIQQDFHOOHHWVXUXQHOLWHULHPROOH8WLOLVHUXQLTXHPHQWOHPDWHODVIRXUQLSDUOHIDEULFDQW1(-$0$,6DMRXWHUXQRUHLOOHUXQHFRXHWWHRXXQDXWUHPDWHODVFRPPHUHPERXUUDJH3RXUUpGXLUHOHULVTXHGH061OHVSpGLDWUHVUHFRPPDQGHQWTXHOHVHQIDQWVHQERQQHVDQWpVRLHQWSODFpVVXUOHXUGRVSRXUGRUPLUVDXIDYLVFRQWUDLUHGHYRWUHPpGHFLQ 6LXQGUDSHVWXWLOLVpDYHFOHPDWHODVXWLOLVHUVHXOHPHQWFHOXLIRXUQLSDUOHIDEULFDQWGHODQDFHOOHRXGHFRXIQRXXQPRGqOHVSpFLDOHPHQWFRQoXSRXUVDGDSWHUjODGLPHQVLRQGHODQDFHOOHRXGXPDWHODVGXFRXIQ /HV FHOOHV UHSUpVHQWHQW XQ GDQJHU GpWUDQJOHPHQW 1H SDV SODFHU GREMHWV DYHF XQHFHOOH DXWRXU GX FRX GH OHQIDQW WHOV TXH OHV FRUGRQV GHV FDSXFKHV RX OHV FHOOHV GHVWpWLQHV 1H SDV VXVSHQGUH GH FHOOHV DXGHVVXV GXQH QDFHOOH RX GXQ FRXIQ HW QH SDVDWWDFKHUGHFHOOHVDX[MRXHWV 3RXUpYLWHUGHOHEOHVVHURXGHOXLFRLQFHUOHVGRLJWVVDVVXUHUTXHOHQIDQWVHWURXYHjXQHGLVWDQFHFRUUHFWHSHQGDQWOHVRSpUDWLRQVGRXYHUWXUHHWGHIHUPHWXUHGXSURGXLW &HVRSpUDWLRQVSHXYHQWHQWUDvQHUGHVULVTXHVGHEOHVVXUHRXGHFRLQFHPHQWGHGRLJWV 9pULHU DYDQW ODVVHPEODJH TXH OH SURGXLW HW WRXV VHV FRPSRVDQWV QH SUpVHQWHQW SDVGHGRPPDJHVGXVDXWUDQVSRUWHQFHFDVOHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpHWLOIDXWOHPDLQWHQLUORLQGHODSRUWpHGHVHQIDQWV 3RXUODVpFXULWpGHYRWUHHQIDQWDYDQWGXWLOLVHUOHSURGXLWHQOHYHUHWpOLPLQHUWRXVOHVVDFKHWVHQSODVWLTXHHWOHVpOpPHQWVIDLVDQWSDUWLHGHOHPEDOODJHHWHQWRXWFDVJDUGH]OHVKRUVGHSRUWpHGHVEpEpVHWGHVHQIDQWV /H SURGXLW GRLW VXWLOLVHU H[FOXVLYHPHQW SRXU OH QRPEUH GHQIDQWV SRXU OHTXHO LO D pWpSUpYX 8WLOLVHUFHSURGXLWHQWRXWFDVSRXUOHWUDQVSRUWGXQVHXOHQIDQW 1H SDV XWLOLVHU OH SURGXLW VL WRXV VHV FRPSRVDQW QRQW SDV pWp FRUUHFWHPHQW [pV HWUpJOpV 1HMDPDLVSODFHUOHSURGXLWSUqVGHVHVFDOLHUVRXGHVPDUFKHV (YLWHUGLQWURGXLUHOHVGRLJWVGDQVOHVPpFDQLVPHV 8WLOLVH]ODQDFHOOHXQLTXHPHQWVXUXQHVXUIDFHSODQHVWDEOHHWVqFKH 1DEDQGRQQH] MDPDLV OH ODQGDX VXU XQH SHQWH DYHF OHQIDQW j OLQWpULHXU 'HV SHQWHVSDUWLFXOLqUHPHQWUDLGHVSHXYHQWOLPLWHUOHIFDFLWpGHVIUHLQV 6DVVXUHUTXHWRXVOHVGLVSRVLWLIVGHYHUURXLOODJHVRQWHQFOHQFKpVDYDQWXWLOLVDWLRQ 9pULHUTXHOHVGLVSRVLWLIVGH[DWLRQGHODQDFHOOHVRQWFRUUHFWHPHQWHQFOHQFKpVDYDQWXWLOLVDWLRQ /DFKDUJHPD[LPDOHGXSDQLHUHVWGHNJ OEV ,OHVWLQWHUGLWGHGpSDVVHUODFKDUJHPD[LPDOHLQGLTXpH &H ODQGDX QH FRQYLHQW SDV SRXU IDLUH GX MRJJLQJ GHV SURPHQDGHV HQ UROOHUV RX GH ODPDUFKHUDSLGH 1HSDVPRQWHURXGHVFHQGUHOHVHVFDOLHUVRXOHVHVFDOLHUVPpFDQLTXHVDYHFOHQIDQWGDQVOHODQGDX ,QVSHFWHU UpJXOLqUHPHQW OH SURGXLW HW VHV FRPSRVDQWV SRXU GpWHFWHU pYHQWXHOV VLJQHVGHQGRPPDJHPHQW HWRX XVXUH pOpPHQWV GpFRXVXV HW UXSWXUHV (QGpWDLO LO IDXW YpULHU63FR/CANINSTRUCTIONS DE SCURIT SUPPLMENTAIRES
 • Page 64

  OLQWpJULWpSK\VLTXHHWVWUXFWXUHOOHGHVSRLJQpHVHWGXIRQGGHODQDFHOOH ,OIDXWrWUHFRQVFLHQWVGHVGDQJHUVRULJLQpVSDUODSUpVHQFHGHDPPHVOLEUHVRXDXWUHVVRXUFHVGHFKDOHXUVFRPPHUDGLDWHXUVFKHPLQpHVSRrOHVHWFQHMDPDLVODLVVHUOHSURGXLWSUqVGHFHVVRXUFHVGHFKDOHXU 6DVVXUHUTXHWRXWHVOHVSRVVLEOHVVRXUFHVGHGDQJHU H[FkEOHVOHVpOHFWULTXHVHWF VRLHQWPDLQWHQXHVORLQGHODSRUWpHGHOHQIDQW 1H SDV ODLVVHU OH SURGXLW DYHF OHQIDQW j ERUG R OHV FRUGHV ULGHDX[ RX DXWUHVSRXUUDLHQWrWUHXWLOLVpHVSDUOHQIDQWSRXUJULPSHURXELHQrWUHXQHFDXVHGpWRXIIHPHQWRXpWUDQJOHPHQW 1HMDPDLVSRVHUOHFRXIQVXUXQVXSSRUW &HVVH]GXWLOLVHUODFKkVVLVQDFHOOHVLHVWFDVVpH&RQWDFWH]LPPpGLDWHPHQWOHIDEULFDQWHQFDVGHEHVRLQGHSLqFHVGHUHFKDQJHRXGHQWUHWLHQCONSEILS POUR LEMPLOI 1HSDVXWLOLVHUOHSURGXLWVLOXQGHVpOpPHQWVHVWFDVVpGpFKLUpRXPDQTXDQW 1HSDVODLVVHUGDXWUHVHQIDQWVRXDQLPDX[MRXHUVDQVVXUYHLOODQFHjSUR[LPLWpGXSURGXLWRXELHQGHJULPSHUVXUOXL (QFOHQFKH]WRXMRXUVOHIUHLQORUVTXHYRXVPHWWH]RXHQOHYH]OHQIDQWGDQVODQDFHOOHHQFDVGDUUrWHWSHQGDQWOHPRQWDJHGpPRQWDJHGHVDFFHVVRLUHV /HVRSpUDWLRQVGHPRQWDJHGpPRQWDJHHWUpJODJHGRLYHQWrWUHUpDOLVpHVSDUSHUVRQQHVDGXOWHV,OIDXWVDVVXUHUTXHFHX[TXLXWLOLVHQWOHSURGXLW EDE\VLWWHUJUDQGSDUHQWVHWF FRQQDLVVHQWOHFRUUHFWIRQFWLRQQHPHQWGXSURGXLW 'DQV OHV RSpUDWLRQV GH UpJODJH LO IDXW VDVVXUHU TXH OHV SDUWLHV PRELOHV GX SURGXLWQHQWUHQWSDVHQFRQWDFWDYHFOHQIDQW H[GRVVLHUFDSRWHHWF LOIDXWWRXMRXUVVDVVXUHUTXHGXUDQWFHVRSpUDWLRQVOHIUHLQVRLWFRUUHFWHPHQWHQFOHQFKp eYLWH]WRXWHRSpUDWLRQGRXYHUWXUHGHIHUPHWXUHRXGHGpPRQWDJHORUVTXHOHQIDQWHVWjERUG ,OIDXWIDLUHXQHDWWHQWLRQVSpFLDOHORUVTXRQUpDOLVHFHVRSpUDWLRQVHWOHQIDQWHVWGDQVOHVDOHQWRXUV 1HSDVODLVVHUOHQIDQWGDQVOHODQGDXORUVTXRQYR\DJHDYHFGDXWUHVPR\HQVGHWUDQVSRUWSDUH[HPSOHWUDLQPpWUREXVDYLRQHWF /RUVTXRQQHOXWLOLVHSDVLOIDXWJDUGHUOHSURGXLWORLQGHODSRUWpHGHOHQIDQW/HSURGXLWQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpFRPPHXQMRXHW1HSDVODLVVHUYRWUHHQIDQWMRXHUDYHFFHSURGXLW (QFDVGH[SRVLWLRQSURORQJpHDXVROHLODWWHQGUHTXHOHSURGXLWVHUHIURLGLVVHDYDQWGHOXWLOLVHU /HV KDELOODJH SOXLH HVW XWLOLVp XQLTXHPHQW VXU OH SURGXLW ,QJOHVLQD SRXU OHTXHO LO D pWpFRQoX AVERTISSEMENT: danger de suffocation! 8WLOLVHU FHW KDELOODJH SOXLH VXU OH SURGXLWDYHFFDSRWHHQYRXVDVVXUDQWTXLOVRLWWRXMRXUVELHQLQVWDOOpHWTXLOODLVVHSDVVHUODLU AVERTISSEMENT: danger de suffocation et de surchauffe!1HSDVODLVVHUOHSURGXLWDYHFOKDELOODJHSOXLHPRQWpVRXVOHVROHLOGDQVGHVHVSDFHVIHUPpVRXjSUR[LPLWpGXQHVRXUFHGHFKDOHXU AVERTISSEMENT:XWLOLVHUOHVKDELOODJHSOXLHVRXVODVXUYHLOODQFHGXQDGXOWHFR/CANGARANTIE LIMITE (vingt-quatre (24) mois)[pour lAmrique du Nord uniquement]GARANTIE ,1*/(6,1$ %$%< 63$ ,1*/(6,1$ JDUDQWLW TXH FKDTXH SURGXLW ,1*/(6,1$GqV ORUV TXLO HVW DGpTXDWHPHQW XWLOLVp HW PDLQWHQX QH SUpVHQWHUD DXFXQH GpIHFWXRVLWpUpVXOWDQW GXQ YLFH GH IDEULFDWLRQ HW GH PDLQGXYUH SRXU XQH SpULRGH GH YLQJWTXDWUH PRLV j FRPSWHU GH OD GDWH GDFKDW SDU OH SURSULpWDLUH GLVWULEXWHXU GRULJLQHOH SURSULpWDLUH /D JDUDQWLH OLPLWpH GH YLQJWTXDWUH PRLV HVW LQGLTXpH SDU ODSUpVHQWH SDU OD JDUDQWLH OLPLWpH /H VHXO HW XQLTXH PR\HQ GX SURSULpWDLUH GH UHPpGLHUDX[ GpIDXWV GXQ SURGXLW ,1*/(6,1$ ORUV GH OD JDUDQWLH OLPLWpH VHUD OD UpSDUDWLRQ RX OH64
 • Page 65

  UUUHPSODFHPHQWjODVHXOHGLVFUpWLRQGH,1*/(6,1$GHODSLqFHRXGXFRPSRVDQWGpIHFWXHX[,1*/(6,1$ RIIUH PRLV GH JDUDQWLH VXSSOpPHQWDLUH SRXU XQ WRWDO GH PRLV DX[SURSULpWDLUHVTXLHQUHJLVWUHQWOHXUSURGXLWVXUKWWSZZZLQJOHVLQDXVSURGXFWUHJLVWUDWLRQGDQVOHVPRLVVXLYDQWOHXUDFKDWNON GARANTI &HWWH JDUDQWLH OLPLWpH QH VDSSOLTXH SDV HW DXFXQH REOLJDWLRQ QLQFRPEH j ,1*/(6,1$TXDQW DX[ GRPPDJHV HW DX[ GpSHQVHV OLpV DX[ GpIDXWV FDXVpV SDU OH QRQ UHVSHFW GHVPDQXHOVRXGHODGRFXPHQWDWLRQIRXUQLHDX3URSULpWDLUHORUVGHOXWLOLVDWLRQGXPDLQWLHQHWGXVWRFNDJHGXSURGXLW,1*/(6,1$ &HWWHJDUDQWLHOLPLWpHQHVDSSOLTXHSDVHWDXFXQHREOLJDWLRQQLQFRPEHUDj,1*/(6,1$TXDQWDX[GRPPDJHVHWDX[GpSHQVHVOLpVj 8QSURGXLWD\DQWpWpDOWpUpFKDQJpRXPRGLpSDUUDSSRUWDX[VSpFLFDWLRQVGXVLQH $FFLGHQWVPpVXVDJHDEXVXVDJHDQRUPDOPDXYDLVXVDJHXVDJHQpJOLJHQWLQFRQGXLWHYRORQWDLUHPDQTXHGHPDLQWHQDQFHRXGHVWRFNDJHUDLVRQQDEOHHWFRUUHFWUpSDUDWLRQVPDOHIIHFWXpHVHWRXXVXUHQRUPDOHRXGpWpULRUDWLRQGXHjOXVDJHGXSURGXLW 7RXWGpIDXWRXQRQFRQIRUPLWpQD\DQWSDVpWpFRPPXQLTXpHSDUpFULWSURPSWHPHQWHWjWHPSVj,1*/(6,1$HWGDQVWRXVOHVFDVGDQVOHVWUHQWH MRXUVVXLYDQWODGpFRXYHUWHGHFHVGHUQLHUVRXPROCDURE (QFDVGHGpIDXWFRXYHUWSDUODJDUDQWLHOLPLWpHOH3URSULpWDLUHGHYUDFRQWDFWHU,QJOHVLQD86$,QF7RXWHVOHVUpSDUDWLRQVVRXVJDUDQWLHGRLYHQWrWUHH[FOXVLYHPHQWHIIHFWXpHVSDU,QJOHVLQD 86$ ,QF RX SDU XQH WLHUFH SDUWLH SUpDSSURXYpH SDU pFULW SDU ,QJOHVLQD 86$,QF$QGREWHQLUGHVVHUYLFHVGHJDUDQWLHSRXUYRWUHSURGXLW,1*/(6,1$FRQFHUQDQWWRXWHSLqFHSUpVXPpHGpIHFWXHXVHYRWUHUpFODPDWLRQVSpFLTXHHWGpWDLOOpHGRLWrWUHDGUHVVpHHWUHoXHSDU,QJOHVLQD86$,QFFRQIRUPpPHQWDX[WHUPHVGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpHHWDXVHLQGHODSpULRGHGHJDUDQWLHDSSOLFDEOH,QJOHVLQD86$,QFGRLWDSSURXYHUSDUpFULWWRXWHVOHVUpSDUDWLRQVFRXYHUWHVHWH[pFXWpHVFRQIRUPpPHQWjFHWWHJDUDQWLHOLPLWpH/HVGpSHQVHVOLpHVDXWUDQVSRUWGXSURGXLW,1*/(6,1$HWRXGHODSLqFHGpIHFWXHXVHGHHWj,QJOHVLQD86$,QFRXGHHWjODWLHUFHSDUWLHSUpDSSURXYpHSDUpFULWSDU,QJOHVLQD86$,QFVRQWjODFKDUJHGX3URSULpWDLUHDOMMAGES 6DXI VL H[SUHVVpPHQW SUpYX SDU OD *DUDQWLH /LPLWpH SUpVHQWH ,1*/(6,1$ 1( 6(5$3$6 7(18 5(63216$%/( '(6 '200$*(6 ,1',5(&76 28 6(&21'$,5(6 'e5,9$17 '(/87,/,6$7,21'8352'8,7,1*/(6,1$1,32857287($875(5e&/$0$7,21(19(578'(/$&&25'35e6(1748(/$5e&/$0$7,2162,7'25,*,1(&2175$&78(//(2848(//('e5,9( '81 $&7( 35e680e ,//,&,7( 28 $875( 'DQV WRXV OHV FDV OD UHVSRQVDELOLWppYHQWXHOOHG,QJOHVLQDVHUDOLPLWpHDXSUL[GDFKDWGXSURGXLW/HVGpFODUDWLRQVGHJDUDQWLHSUpFLWpHVVRQWH[FOXVLYHVHWUHPSODFHQWWRXWDXWUHUHPqGH&HUWDLQVpWDWVQDXWRULVHSDVOH[FOXVLRQ RX OD OLPLWDWLRQ GHV GRPPDJHV LQGLUHFWV RX VHFRQGDLUHV FHWWH OLPLWDWLRQ RXH[FOXVLRQSRXUUDLWGRQFQHSDVVDSSOLTXHUjYRWUHFDVEXCLUSION DE RESPONSABILIT 7287(*$5$17,(,03/,&,7(9,6$17/$48$/,7e0$5&+$1'(28/$'$37$7,2181(),13$57,&8/,5((77287(*$5$17,(,03/,&,7('e&28/$17'81(75$16$&7,2128'81(35$7,48(&200(5&,$/((19(578'(/$/2,28$875(0(17(67675,&7(0(17/,0,7e( 3$5 /(6 35e6(17(6 $8; 7(50(6 '( &(77( *$5$17,( /,0,7e( e&5,7( &HW$FFRUGVHUDOXQLTXHHWH[FOXVLIUHPqGHjGLVSRVLWLRQGX3URSULpWDLUHFRQFHUQDQWOHSURGXLW,1*/(6,1$DFKHWpSDUOH3URSULpWDLUH(QFDVGLQIUDFWLRQSUpVXPpHjXQHJDUDQWLHRXHQFDV GDFWLRQ OpJDOH HQWUHSULVH SDU ODFKHWHXU VH IRQGDQW VXU OD QpJOLJHQFH VXSSRVpH RXOD FRQGXLWH GpOLFWXHOOH GH ,1*/(6,1$ OXQLTXH HW H[FOXVLI UHPqGH GX 3URSULpWDLUH VHUD ODUpSDUDWLRQ RX OH UHPSODFHPHQW GHV PDWpULHOV GpIHFWXHX[ FRPPH PHQWLRQQp FLGHVVXV$XFXQUHYHQGHXUHWDXFXQDXWUHDJHQWRXHPSOR\pGH,1*/(6,1$QHVWDXWRULVpjPRGLHUjSURORQJHURXDXJPHQWHUFHWWHJDUDQWLH65FR/CAN
 • Page 66

  PORTE DE LA GARANTIE LIMITE&HWWH JDUDQWLH HVW pWDEOLH SDU ,1*/(6,1$ XQLTXHPHQW DYHF OH SUHPLHU 3URSULpWDLUH GXSURGXLW,1*/(6,1$HWVHVDSSOLTXHSDVDX[WLHUFHVSDUWLHVDROIT APPLICABLE Toute rclamation ou tout litige drivant ou autrement li cette garantielimite, devra tre rgi et interprt en conformit aux seules lois de New York,et les parties reconnaissent et conviennent expressment que lexclusivit decomptence et de lieu en cas de rclamation ou de litige, sera le tribunal deVicenza, Italie, la comptence de tout autre tribunal tant exclue. &HWWHJDUDQWLHOLPLWpHFRPSUHQGH[SUHVVpPHQWWRXWHVOHVUHSUpVHQWDWLRQVVWLSXOpHVGDQVOHVSUpVHQWHVSDU,1*/(6,1$FRQFHUQDQWOHSURGXLWDFKHWp\FRPSULVPDLVVDQVV\OLPLWHUODGRFXPHQWDWLRQGXSURGXLW,1*/(6,1$HWOHPDWpULHOGHSURPRWLRQHWGHSXEOLFLWp 7RXVOHVWHUPHVGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpHVRQWFRQWUDFWXHOVHWQRQVLPSOHPHQWFLWpVHWUHSUpVHQWHQWOHVWHUPHVFRQFUHWVGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpHAUTRES DROITS 9RWUHDFFHSWDWLRQGXSURGXLWJDUDQWL,1*/(6,1$LPSOLTXHYRWUHDFFHSWDWLRQGHVWHUPHVGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpH&HWWHJDUDQWLHOLPLWpHYRXVGRQQHGHVGURLWVOpJDX[VSpFLTXHVHWYRXVSRXUULH]pJDOHPHQWDYRLUGDXWUHVGURLWVYDULDQWGpWDWjpWDWTOTALIT DE LACCORD &HGRFXPHQWFRQWLHQWOHQWLqUHWpGHODJDUDQWLHGRQQpHSDU,1*/(6,1$FRQFHUQDQWYRWUHSURGXLW,1*/(6,1$HWLOQH[LVWHSDVGDXWUHVWHUPHVSURPHVVHVFRQGLWLRQVRXJDUDQWLHVFRQFHUQDQW YRWUH SURGXLW ,1*/(6,1$ TXH FHX[ FRQWHQXV GDQV OHV SUpVHQWHV ,1*/(6,1$QDXWRULVHSHUVRQQHjDXJPHQWHUODGXUpHRXODSRUWpHGHFHWWHJDUDQWLHOLPLWpHRXjFUpHURXDVVXPHUDXQRPGH,1*/(6,1$GDXWUHVREOLJDWLRQVRXUHVSRQVDELOLWpVFRQFHUQDQWOHVSURGXLWV,1*/(6,1$FR/CANCONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET LENTRETIEN DU PRODUIT &HSURGXLWGHPDQGHXQHQWUHWLHQUpJXOLHUGHODSDUWGHOXVDJHU 1H MDPDLV IRUFHU OHV PpFDQLVPHV RX GHV SDUWLHV HQ PRXYHPHQW HQ FDV GH GRXWHFRQWU{OHUGDERUGOHVLQVWUXFWLRQV 1HSDVJDUGHUOHSURGXLWVLOHVWHQFRUHPRXLOOpHWQHSDVOHODLVVHUGDQVGHVDPELDQFHVKXPLGHVFDULOSHXWVHIRUPHUGHODPRLVLVVXUH *DUGHUOHSURGXLWGDQVXQHQGURLWVHF 3URWpJHU OH SURGXLW FRQWUH OHV DJHQWV DWPRVSKpULTXHV HDX SOXLH RX QHLJH HQ RXWUHOH[SRVLWLRQ FRQWLQXH HW SURORQJpH DX VROHLO SRXUUDLW FDXVHU GHV FKDQJHPHQWV GH FRXOHXUFKH]EHDXFRXSGHPDWpULDX[ $SUqV XQ pYHQWXHO HPSORL GDQV OD SODFH QHWWR\HU DYHF VRLQ OH SURGXLW SRXU HQOHYHU OHVDEOHHWOHVHO 1HWWR\HU OHV SDUWLHV HQ SODVWLTXH HW HQ PpWDO DYHF XQ FKLIIRQ KXPLGH RX ELHQ DYHF XQGpWHUJHDQWOpJHUQHSDVXWLOLVHUGHVVROYDQWVDPPRQLDTXHRXHVVHQFH 6pFKHUVRLJQHXVHPHQWOHVSDUWLHVHQPpWDODSUqVXQpYHQWXHOFRQWDFWDYHFOHDXGDQVOHEXWGpYLWHUODIRUPDWLRQGHURXLOOH 0DLQWHQLUSURSUHVWRXWHVOHVSDUWLHVHQPRXYHPHQWHWVLQpFHVVDLUHLOIDXWOHVOXEULHUDYHFXQHKXLOHOpJqUH 0DLQWHQLUSURSUHVOHVURXHVGHWRXWHSRXVVLqUHHWRXVDEOHCONSEILS POUR LE NETTOYAGE DU REVETEMENT TEXTILE 1RXVFRQVHLOORQVGHODYHUOHUHYrWHPHQWVpSDUpPHQWGHVDXWUHVDUWLFOHV 5DIUDvFKLUSpULRGLTXHPHQWOHVSDUWLHVHQWLVVXDYHFXQHEURVVHVRXSOHSRXUYrWHPHQWV 5HVSHFWHUOHVQRUPHVSRXUOHODYDJHGXUHYrWHPHQWWH[WLOHLQGLTXpHVVXUOHVpWLTXHWWHVDSSURSULpHV66
 • Page 67

  /DYHUjODPDLQGDQVOHDXIURLGH1HSDVSODQFKHU1HSDVXWLOLVHUHDXGHMDYHO1HSDVODYHUjVHF1HSDVVpFKHUPpFDQLTXHPHQW 6pFKHUSDUIDLWHPHQWOHUHYrWHPHQWWH[WLOHDYDQWGHOXWLOLVHURXGHOHJDUGHU 3RXUSUpYHQLUOpYHQWXHOOHIRUPDWLRQGHPRLVLVVXUHVLOHVWFRQVHLOOpGDpUHUUpJXOLqUHPHQWODQDFHOOH3RXUOHQHWWR\DJHHQGpWDLOVpSDUHUOHUHYrWHPHQWHQWLVVXGHODVWUXFWXUHHWSDVVHUXQFKLIIRQVHFVXUOHIRQGUINSTRUCTIONSLISTE DES COMPOSANTSfig. 1A Balestrino ChssisA1 #BTFEVDITTJTA2 1PJHOFEVDITTJTA3 3PVFTBSSJSFTA4 3PVFTBWBOUA5 1BOJFSQPSUFPCKFUTB Classica NacelleB1 $BQPUFEFMBOBDFMMFB2 $PVWFSUVSFEFMBOBDFMMFB3 3JEFBVB4 MatelasC Adaptateurs pour Sige de transport (uniquement partir de la version 2016 et Sige auto Huggy MultifixD Sige auto Huggy Multifix (non disponible pour le march amricainBALESTRINO CHSSISUUASSEMBLAGE DE LES ROUES ARRIERESfig. 7"WFSUJTTFNFOUEFVYSPVFTGPVSOJFTBWFDMFDITTJTTPOUQMVTHSBOEFTFUTPOUEPUFTEFDSNBJMMSFEFGSFJO A3 $FTSPVFTEPJWFOUUSFNPOUFTTVSMFTTJFVBSSJSFEVDITTJTfig. 84BTTVSFSRVFMBCBSSFEFGSFJOEVDITTJT A10 FTUTPVMFWF QPTJUPOEFECMPDBHFEVGSFJO fig. 91PTJUJPOOFSMBSPVF A3 BVOJWFBVEFMFTTJFVBSSJSF A11 UJSFSMFMFWJFS A12 FUJOTSFSMBSPVF A3 TVSMBYF A13 fig. 10 1PVTTFSMBSPVF A3 WFSTMJOUSJFVSFUSFMDIFSMFMFWJFS A12 KVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFfig. 11 AVERTISSEMENT : vrifier que la roue est accroche correctement."DIFWFSMBDDSPDIBHFEFMBEFVYJNFSPVFBSSJSFASSEMBLAGE DE LES ROUES AVANTfig. 12 "WFSUJTTFNFOUEFVYSPVFTGPVSOJFTBWFDMFDITTJTTPOUQMVTQFUJUFT A4 $FTSPVFTEPJWFOUUSFNPOUFTTVSMFTTJFVBWBOUEVDITTJTfig. 13 1PTJUJPOOFSMBSPVF A4 BVOJWFBVEFMFTTJFVBWBOU A14 UJSFSMFMFWJFS A15 FUJOTSFSMBSPVF A4 TVSMBYF A16 fig. 14 1PVTTFSMBSPVF A4 WFSTMJOUSJFVSFUSFMDIFSMFMFWJFS A15 KVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFfig. 15 AVERTISSEMENT : vrifier que la roue est accroche correctement."DIFWFSMBDDSPDIBHFEFMBEFVYJNFSPVFBWBOUASSEMBLAGE DE LE PANIER PORTE-OBJETS-FDITTJT#BMFTUSJOPFTUEPUEFTSJFEVOQBOJFSQPSUFPCKFUTFONUBMfig. 16 "DDSPDIFSMFYUSNJUBSSJSFEVQBOJFS A5 EPUFEFSFTTPSU A17 MFTTJFVBSSJSFEVDITTJT A11 fig. 17 &OUJSBOUMFQBOJFS MBDDSPDIFSMFTTJFVBWBOUEVDITTJT A14 FREIN DES ROUES ARRIERESfig. 18 1PVSBDUJPOOFSMFGSFJO QPVTTFSWFSTMFCBTMBCBSSF A10 67FR/CANASSEMBLAGE DE LA POIGNEfig. 20VWSJSMFTEFVYSFTTPSUTMBNFT A6 EFMBCBTFEVDITTJT A1 fig. 3*OTSFSMBQPJHOF A2 TVSMFTEFVYBYFT A7 TJUVTMFYUSJFVSEFTSFTTPSUTMBNFT A6 fig. 4&O TBTTVSBOU RVF MFT EFVY BYFT TPOU DPSSFDUFNFOU JOTST EBOT MFT USPVT TVS MB QPJHOF QPVTTFS MFT CPVUPOT EFCMPDBHF A9 FOQMBDFKVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFfig. 5AVERTISSEMENT : essayer de tirer la poigne vers lextrieur pour sassurer du bon accrochage.fig. 61PVTTFSMBQPJHOFWFSTMFCBTKVTRVFOUFOESFMFEDMJDEBDDSPDIBHFTVSMFDITTJT
 • Page 68

  fig. 19 1PVSSFMDIFSMFGSFJO TPVMFWFSMBCBSSF A10 Toujours mettre le frein pendant les arrts.UNITES DE TRANSPORT ADDITIONNELLES (Nacelle Classica et Siege de Transport)NACELLE CLASSICAATTELAGE DE LA NACELLE SUR LE CHASSISATTENTION : sassurer que le chssis soit correctement assembl et que le frein soit enclench.fig. 20 5PVSOFSMFTDSPDIFUTEFCMPDBHF A18 TJUVTEFTEFVYDUTEVDITTJTEBOTMFTFOTEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFMFDPJOSPVHFEFWJFOUWJTJCMFfig. 21 &O QPTJUJPOOBOU MB OBDFMMF BV OJWFBV EFT GFOUFT TQDJRVFT TJUVFT TVS MF DITTJT A19 JOTSFS MFT RVBUSF BYFTEBDDSPDIBHF B5 fig. 22 'FSNFSFOTVJUFMFTEFVYDSPDIFUT A18 FOMFTUPVSOBOUEBOTMFTFOTJOWFSTFEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFfig. 23 ATTENTION : toujours sassurer que la nacelle est correctement accroche avant lutilisation.RETRAIT DE LA NACELLE DU CHASSISfig. 24 5PVSOFSMFTEFVYDSPDIFUTEFCMPDBHF A18 EBOTMFTFOTJOWFSTFEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFFUMJCSFSMFTBYFT B5 FYUSBJSFFOTVJUFMBOBDFMMFEVDITTJTREGLAGE DE LA CAPOTEfig. 25 1PVSSHMFSMBDBQPUF B1 BHJSTVSMFTDPNQBTMBUSBVY B6 FUMBECMPRVFSfig. 26 6OFGPJTTPVMFWF QPVTTFSTVSMFTEFVYDPNQBT B6 QPVSMBCMPRVFSACCROCHAGE DE LA COUVERTUREfig. 27 "DDSPDIFSUPVTMFTCPVUPOTEFMBDPVWFSUVSF B2 BMBOBDFMMFREGLAGE DU PETIT DOSSIERfig. 28 "QSTBWPJSCBJTTDPNQMUFNFOUMBDBQPUF B1 TPVMFWFSMFQFUJUEPTTJFS B7 FUMBDDSPDIFSBVMFWJFS B8 TJUVTVSMFGPOEEFMBOBDFMMFfig. 29 4BTTVSFSRVFMFMFWJFS B8 FTUBDDSPDIDPSSFDUFNFOUfig. 30 1PVSECMPRVFSMFQFUJUEPTTJFS B7 JMTVUEFEDSPDIFSMFMFWJFS B8 FUEFMFMJCSFSENTRETIEN DU REVETEMENT INTERNE1PVSMFVSCPOFOUSFUJFO OPVTDPOTFJMMPOTEFOMFWFSQSJPEJRVFNFOUMFSFWUFNFOUJOUFSOFEFMBOBDFMMFFUEVNBUFMBTfig. 31 "QST BWPJS ECPVUPOO MF NBUFMBT B4 EV GPOE EF MB OBDFMMF FOMFWFS TPO SFWUFNFOU FO MFYUSBZBOU HSDF MPVWFSUVSFTQDJRVFfig. 32 1PVSFOMFWFSMFSFWUFNFOUJOUFSOFEFMBOBDFMMF B9 ECPVUPOOFSUPVTMFTCPVUPOTQSFTTJPORVJMFYFOUMBCBTF"QSTBWPJSFOMFWMFSFWUFNFOUJOUFSOF OPVTDPOTFJMMPOTEFQBTTFSVODIJPOTFDTVSMFGPOEEFMBOBDFMMF&ODBTEFCFTPJO JMFTUQPTTJCMFEFEUBDIFSHBMFNFOUMFSJEFBVBWBOUfig. 33 1PVSFOMFWFSMFSJEFBV B3 JMTVUEFEUBDIFSMFTWFMDSPT B10 RVJMFYFOUBVCPSEEFMBDBQPUFUBOUEPOOMBOBUVSFEVNBUSJBVBWFDMFRVFMJMBUSBMJT OPVTDPOTFJMMPOTEFNBOJFSMFSJEFBVBWFDVOFBUUFOUJPOFUVOTPJOQBSUJDVMJFSTPOSITION ENCOMBREMENT RDUIT"OEFSEVJSFMFODPNCSFNFOUHMPCBMEVDITTJT MBQPJHOFQFVUUSFSFQMJFfig. 34 1PVTTFSMFTEFVYMFWJFSTEFEDSPDIBHF A20 FUUPVSOFSMBQPJHOF B WFSTMBWBOU KVTRVMBSFQMJFSTVSMFDITTJTDMONTAGE ET FERMETURE DU CHSSISDMONTAGE DE LA POIGNEfig. 35 "WFDMFDITTJTGSFJO TPVMFWFSMFTEFVYCPVUPOTEFCMPDBHF A9 TVSMBQPJHOFfig. 36 1PVTTFSMFTEFVYMFWJFSTEFEDSPDIBHF A20 FUFYUSBJSFMBQPJHOFEFTBYFT A7 TVSMFTSFTTPSUTMBNFT FOMBUJSBOUWFSTMFYUSJFVSFR/CANDEMONTAGE DE LES ROUES AVANTfig. 37 5JSFSMFMFWJFS A15 TVSMFYUSBDUJCMFBWBOUFUFYUSBJSFFONNFUFNQTMBSPVF A4 EFMBYF A16 DEMONTAGE DE LES ROUES ARRIERESfig. 38 4BTTVSFSRVFMBCBSSFEFGSFJO A10 FTUTPVMFWFFOQPTJUPOEFECMPDBHFfig. 39 5JSFSMFMFWJFS A12 TVSMFYUSBDUJCMFBSSJSFFUFYUSBJSFFONNFUFNQTMBSPVF A3 EFMBYF A13 FERMETURE CHASSISfig. 40 "DIFWFSMBGFSNFUVSFEFMBCBTFEVDITTJT A FOSFQMJBOUMFTEFVYSFTTPSUTMBNFT A6 WFSTMJOUSJFVSADAPTATEURS POUR SIGE DE TRANSPORTINSTALLATION DES ADAPTATEURS-FDITTJT#BMFTUSJOPFTUEPUEFTSJFEVOFQBJSFEBEBQUBUFVSTQPVS4JHFEFUSBOTQPSU uniquement partir de la version 2016 ATTENTION : sassurer que le chssis soit correctement assembl et que le frein soit enclench.fig. 41 5PVSOFSMFTDSPDIFUTEFCMPDBHF A18 TJUVTEFTEFVYDUTEVDITTJTEBOTMFTFOTEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSFMFDPJOSPVHFEFWJFOUWJTJCMF68
 • Page 69

  fig. 42 *OTSFSMFTEFVYBYFT C1 EFMBEBQUBUFVS C EBOTMFTGFOUFTQSWVFT A19 TVSMFDITTJT QVJTGFSNFSMFTEFVYDSPDIFUT(A18 FOMFTUPVSOBOUEBOTMFTFOTJOWFSTFEFTBJHVJMMFTEVOFNPOUSF"DIFWFSMJOTUBMMBUJPOEVEFVYJNFBEBQUBUFVSSIGE DE TRANSPORT(uniquement partir de la version 2016)Pour linstallation, le dmontage et lutilisation correcte du Sige de transport (uniquement partir de la version 2016),consulter le manuel ddi fourni avec le produit.ADVERTENCIAS1RUPDGH6HJXULGDGGH$PpULFD&)5$670)E$670)/($ /$6 ,16758&&,21(6 $17(6 '( 0217$5 < 87,/,=$5 (/&+$6,6<(/&$3$=2ADVERTENCIAS!ELINCUMPLIMIENTODELASADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONARHERIDAS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURASCONSULTAS.NUNCA DEJA AL NIO SIN VIGILANCIA.NO CUELGUE NI PONGA OBJETOS (COMO LIBROS DEBOLSILLO O BOLSAS DE PAALES) EN EL CHASIS YAQUE PODRAN COMPROMETER LA ESTABILIDAD Y LASEGURIDAD DEL PRODUCTO.(VWHSURGXFWRSXHGHXWLOL]DUVHFRQQLxRV DSDUWLUGHPHVHV\KDVWDXQSHVRPi[LPRGHNJVLVHXVDHOFDSD]R (O FKDVLV %DOHVWULQR VROR SXHGH XWLOL]DUVH FRQ OD VLOOLWD ,QJOHVLQD VL VH HPSOHDQ ORVDGDSWDGRUHVVXPLQLVWUDGRVFRQHOFKDVLV(QFDVRGHGXGDHVSRVLEOHFRQVXOWDUODSiJLQDZZZLQJOHVLQDFRPRGLULJLUVHDO5HYHQGHGRUDXWRUL]DGRRDO6HUYLFLRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHGH,QJOHVLQD /HHUDWHQWDPHQWHODVLQVWUXFFLRQHVGHODVLOOLWDDQWHVGHXWLOL]DUODFRQHOFKDVLV%DOHVWULQR (VWHSURGXFWRHVWiGLVHxDGRSDUDXWLOL]DUVHFRPRFRFKHFLWR\QRGHEHXWLOL]DUVHHQXQDPELHQWHGRPpVWLFR (VWHFDSD]RWLHQHGRVDVDVODWHUDOHVUtJLGDVSDUDPRQWDUOR\GHVPRQWDUORFRQIDFLOLGDG$GYHUWHQFLDODVDVDVQRGHEHQXWLOL]DUVHSDUDWUDQVSRUWDUHOFDSD]RFRQHOEHEpGHQWURCAPAZO PELIGRO DE CADA3DUDHYLWDUFDtGDVQRXVHHVWHSURGXFWRFXDQGRHOQLxRHPSLHFHDOHYDQWDUVHFRQODVPDQRV\ODVURGLOODVRDOFDQFHORVNJVLQLPSRUWDUTXHRFXUUDSULPHUR69ES
 • Page 70

  PELIGRO DE ASFIXIA/RVQLxRVSXHGHQDV[LDUVHHQORVHVSDFLRVHQWUHHOUHOOHQR\HOODWHUDOGHOFDSD]RFXQD\HQXQDFDPDEODQGD8WLOLFHVRORHOFDPELDGRUVXPLQLVWUDGRSRUHOIDEULFDQWH181&$DxDGDXQDDOPRKDGDQLRWURFROFKyQSDUDUHOOHQDU 3DUDUHGXFLUHOULHVJRGH60,6ORVSHGLDWUDVUHFRPLHQGDQDFRPRGDUDORVQLxRVVDQRVGHHVSDOGDVSDUDGRUPLUDPHQRVTXHVXPpGLFRKD\DUHFRPHQGDGRDOJRGLIHUHQWH 6LXWLOL]DXQDViEDQDHQODFDPDHPSOHHVRORODVXPLQLVWUDGDSRUHOIDEULFDQWHGHOFDSD]RRGHODFXQDRXQDHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGDSDUDDMXVWDUVHDODVGLPHQVLRQHVGHOFDSD]RRGHODFXQD �/DV FXHUGDV \ FDGHQDV SXHGHQ SURYRFDU HVWUDQJXODPLHQWRV 1R XWLOLFH DUWtFXORV FRQXQD FXHUGD DOUHGHGRU GHO FXHOOR GHO QLxR FRPR SRU HMHPSOR FDSXFKDV FRQ FXHUGDV RFKXSHWHVFRQFDGHQDV1RFXHOJXHFXHUGDVRFDGHQDVHQFLPDGHOFDSD]RRGHODFXQDQLODVHQJDQFKHDORVMXJXHWHVESINSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES 3DUDHYLWDUOHVLRQHVRGDxRVHQORVGHGRVDVHJXUDUVHGHTXHHOQLxRSHUPDQH]FDDXQDGLVWDQFLDSUXGHQFLDOGXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHDSHUWXUD\FLHUUHGHOSURGXFWR 'XUDQWHHVWDVRSHUDFLRQHVORVGHGRVSRGUtDQUHVXOWDUDSODVWDGRVRGDxDGRV $QWHVGHOHQVDPEODMHFRQWURODUTXHHOSURGXFWR\WRGRVVXVFRPSRQHQWHVQRSUHVHQWHQHYHQWXDOHV GDxRV RFDVLRQDGRV SRU HO WUDQVSRUWH VL ORV KXELHUD HO SURGXFWR QR GHEHXWLOL]DUVH\GHEHPDQWHQHUVHOHMRVGHODOFDQFHGHORVQLxRV 3DUDODVHJXULGDGGHVXQLxRDQWHVGHXWLOL]DUHOSURGXFWRHVQHFHVDULRTXLWDU\HOLPLQDUWRGRVORVVDFRVGHSOiVWLFR\ORVFRPSRQHQWHVGHOHPEDODMHPDQWHQLpQGRORVVLHPSUHOHMRVGHODOFDQFHGHORVEHEpV\ORVQLxRV (O SURGXFWR GHEH XWLOL]DUVH H[FOXVLYDPHQWH HO Q~PHUR GH QLxRV SDUD HO TXH KD VLGRGLVHxDGR 'HWRGRVPRGRVXWLOL]DUORSDUDWUDQVSRUWDUXQVRORQLxR 1R XWLOL]DU HO SURGXFWR VLQ TXH HVWpQ FRUUHFWDPHQWH MDGRV \ DMXVWDGRV WRGRV VXVFRPSRQHQWHV 1XQFDFRORFDUHOSURGXFWRFHUFDGHHVFDOHUDVRSHOGDxRV (YLWDULQWURGXFLUORVGHGRVHQORVPHFDQLVPRV 8WLOL]DUHOFDSD]RH[FOXVLYDPHQWHVREUHXQDVXSHUFLHOODQDHVWDEOH\VHFD 1RGHMDUHQSHQGLHQWHVHOFRFKHFLWRFRQHOQLxRDERUGRLQFOXVRFRQHOIUHQRDFFLRQDGR/DVSHQGLHQWHVSURQXQFLDGDVSXHGHQOLPLWDUODHFLHQFLDGHORVIUHQRV $QWHVGHOXVRFHUFLRUDUVHGHTXHHOFRFKHFLWRHVWpFRPSOHWDPHQWHDELHUWRFRQWRGRVORVGLVSRVLWLYRVGHEORTXHR\VHJXULGDGFRUUHFWDPHQWHDFFLRQDGRV &RQWURODU VLHPSUH TXH HO FDSD]R HVWp FRUUHFWDPHQWH HQJDQFKDGRV DO FKDVLV DQWHV GHOuso. /DFDUJDPi[LPDGHODFHVWDSRUWDREMHWRVHVGHNJ OLEUDV (VWiWHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGRVXSHUDUODFDUJDPi[LPDUHFRPHQGDGD (VWHFRFKHFLWRQRHVDSWRSDUDFRUUHUSDWLQDURDQGDUFRQUDSLGH] 1XQFDVXELUREDMDUHVFDOHUDVMDVRPyYLOHVFRQHOQLxRHQHOFRFKHFLWR ,QVSHFFLRQDU UHJXODUPHQWH HO SURGXFWR \ VXV FRPSRQHQWHV SDUD GHWHFWDU HYHQWXDOHVLQGLFLRV GH GDxR \R GHVJDVWH SXQWRV GHVFRVLGRV \ URWXUDV &RQWURODU VREUH WRGR ODLQWHJULGDGItVLFD\HVWUXFWXUDOGHODVPDQLMDV\GHOIRQGRGHOFDSD]R +D\TXHVHUFRQVFLHQWHVGHORVSHOLJURVRULJLQDGRVSRUOODPDVOLEUHV\SRURWUDVIXHQWHVGH FDORU FRPR UDGLDGRUHV FKLPHQHDV HVWXIDV HOpFWULFDV R GH JDV HWF QXQFD GHMDU HOSURGXFWRFHUFDGHHVWDVIXHQWHVGHFDORU $VHJXUDUVHGHPDQWHQHUWRGDVODVSRVLEOHVIXHQWHVGHSHOLJUR FDEOHVKLORVHOpFWULFRVHWF IXHUDGHODOFDQFHGHOQLxR 1RGHMDUHOSURGXFWRFRQHOQLxRDERUGRFHUFDGHFXHUGDVFRUWLQDVXRWURVREMHWRVTXHSXHGDQVHUXWLOL]DGRVSRUHOQLxRSDUDWUHSDUVHRVHUFDXVDGHDKRJRRHVWUDQJXODPLHQWR 1RXWLOL]DUHOFDSD]RVREUHRWUDVEDVHVGHVRSRUWH 1RVLJDXWLOL]DQGRHOFKDVLVFDSD]RVLHVWiURWD3yQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOIDEULFDQWHLQPHGLDWDPHQWHSDUDVXVWLWXLUSDUWHVGHOSURGXFWRRSDUDVROLFLWDUXQPDQWHQLPLHQWR70
 • Page 71

  UCONSEJOS PARA EL EMPLEO 1RXWLOL]DUHOSURGXFWRVLSUHVHQWDURWXUDVRIDOWDQSLH]DV 1R SHUPLWLU TXH RWURV QLxRV R DQLPDOHV MXHJXHQ VLQ VXSHUYLVLyQ HQ ODV FHUFDQtDV GHOSURGXFWRRTXHVHWUHSHQDOPLVPR $FFLRQDU HO IUHQR FDGD YH] TXH VH SRQJD R VH VDTXH DO QLxR GH HO FDSD]R DVt FRPRGXUDQWHORVHVWDFLRQDPLHQWRV\DOPRQWDURGHVPRQWDUORVDFFHVRULRV /DVRSHUDFLRQHVGHPRQWDMHGHVPRQWDMH\DMXVWHGHEHQVHUHIHFWXDGDVVRODPHQWHSRUDGXOWRV$VHJXUDUVHGHTXHTXLHQXWLOL]DHOSURGXFWR EDE\VLWWHUDEXHORVHWF FRQR]FDHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOPLVPR (QODVRSHUDFLRQHVGHDMXVWHDVHJXUDUVHGHTXHODVSDUWHVPyYLOHVGHOSURGXFWRQRHVWpQHQFRQWDFWRFRQHOQLxR HMHPSORUHVSDOGRFDSRWDHWF \TXHGXUDQWHHVWDVRSHUDFLRQHVHOIUHQRHVWpFRUUHFWDPHQWHDFFLRQDGR 1RDEULUFHUUDUQLGHVPRQWDUHOSURGXFWRFRQHOQLxRDERUGR 3UHVWDUVXPDDWHQFLyQDOHIHFWXDUGLFKDVRSHUDFLRQHVVLHOQLxRHVWiHQODVFHUFDQtDV 1R GHMDU DO QLxR HQ HO FRFKHFLWR FXDQGR VH YLDMD HQ RWURV PHGLRV GH WUDQVSRUWH SRUHMHPSORWUHQPHWURDXWRE~VDYLyQHWF &XDQGRQRVHXVDHOSURGXFWRGHEHJXDUGDUVHOHMRVGHODOFDQFHGHORVQLxRV�1RXWLOL]DUHOSURGXFWRFRPRXQMXJXHWHQLSHUPLWLUTXHHOQLxRMXHJXHFRQHOPLVPR (QFDVRGHH[SRVLFLyQSURORQJDGDDOVROHVSHUDUKDVWDTXHHOSURGXFWRVHHQIUtHDQWHVGHXWLOL]DUOR /D EXUEXMD VROR GHEH XWLOL]DUVH FRQ ORV SURGXFWRV ,QJOHVLQD SDUD ORV TXH KD VLGRSUR\HFWDGD ADVERTENCIA: Peligro de estrangulamiento! 8WLOLFH HO SURGXFWR FRQ OD FDSRWDSDUDVROFRUUHFWDPHQWHLQVWDODGRV\DELHUWRV ADVERTENCIA: Peligro de estrangulamiento y de recalentamiento! 1R GHMH HOSURGXFWR H[SXHVWR DO VRO HQ iUHDV FHUUDGDV QL FHUFD GH IXHQWHV GH FDORU FRQ OD EXUEXMDLQVWDODGD ADVERTENCIA:XWLOLFHODEXUEXMDVLHPSUHEDMRODVXSHUYLVLyQGHXQDGXOWRGARANTA LIMITADA (veinticuatro [24] meses)[slo para Norteamrica]COBERTURA ,1*/(6,1$ %$%< 63$ ,1*/(6,1$ JDUDQWL]D WRGRV VXV SURGXFWRV VLHPSUH\ FXDQGR VH XWLOLFHQ \ PDQWHQJDQ FRUUHFWDPHQWH SRU GHIHFWRV R YLFLRV GH PDWHULDO\ IDEULFDFLyQ GXUDQWH XQ SHULRGR GH YHLQWLFXDWUR PHVHV D SDUWLU GH OD IHFKD GHFRPSUD GHO SULPHU PLQRULVWD SURSLHWDULR HO 3URSLHWDULR /D JDUDQWtD OLPLWDGD GHYHLQWLFXDWURPHVHV GH,1*/(6,1$VHGHQRPLQDUiHQDGHODQWHODJDUDQWtDOLPLWDGD/D ~QLFD VROXFLyQ SDUD HO 3URSLHWDULR VHJ~Q HVWD JDUDQWtD OLPLWDGD SRU GHIHFWRV \ YLFLRVGHWHFWDGRV HQ XQ SURGXFWR ,1*/(6,1$ FRQVLVWLUi HQ OD UHSDUDFLyQ R VXVWLWXFLyQVHJ~Q HO FULWHULR LQFXHVWLRQDEOH GH ,1*/(6,1$ GH OD SDUWH R FRPSRQHQWH GHIHFWXRVR,1*/(6,1$ RIUHFH GRFH PHVHV PiV GH JDUDQWtD SRU XQ WRWDO GH PHVHV D ORVSURSLHWDULRV TXH UHJLVWUHQ VX SURGXFWR HQ KWWSZZZLQJOHVLQDXVSURGXFWUHJLVWUDWLRQDQWHVGHORVSULPHURVPHVHVGHVGHODIHFKDGHFRPSUDEXCLUSIONES DE LA GARANTA (VWD JDUDQWtD OLPLWDGD QR FXEUH H[RQHUDQGR SRU WDQWR D ,1*/(6,1$ GDxRV R JDVWRVUHODFLRQDGRV FRQ GHIHFWRV GHELGRV DO LQFXPSOLPLHQWR GH ODV LQVWUXFFLRQHV GH XVRPDQWHQLPLHQWRRDOPDFHQDPLHQWRGHOSURGXFWR,1*/(6,1$WDOFRPRVHHVSHFLFDQHQORVPDQXDOHVXRWURVGRFXPHQWRVVXPLQLVWUDGRVDO3URSLHWDULR (VWD JDUDQWtD OLPLWDGD WDPSRFR FXEUH H[RQHUDQGR SRU WDQWR D ,1*/(6,1$ GDxRV RJDVWRVUHODFLRQDGRVFRQ 3URGXFWRV TXH KD\DQ VLGR DOWHUDGRV FDPELDGRV R PRGLFDGRV UHVSHFWR D VXVHVSHFLFDFLRQHVGHIiEULFD $FFLGHQWHV XVRV LQFRUUHFWRV PDQLSXODFLRQHV LQGHELGDV XVRV DQyPDORV XVRV71ES
 • Page 72

  LPSURSLRV XVRV QHJOLJHQWHV FRQGXFWDV LQFRUUHFWDV GHOLEHUDGDV IDOWD GH PDQWHQLPLHQWRR PDQWHQLPLHQWR LQFRUUHFWR DOPDFHQDPLHQWR LQFRUUHFWR UHSDUDFLRQHV UHDOL]DGDVLQFRUUHFWDPHQWH\RGHVJDVWHVRGHWHULRURVGHULYDGRVGHOXVR &XDOTXLHU GHIHFWR R IDOWD GH FRQIRUPLGDG TXH QR KD\D VLGR FRPXQLFDGR WHPSHVWLYD HLQPHGLDWDPHQWH HVFULELHQGR D ,1*/(6,1$ \ HQ FXDOTXLHU FDVR VLQ VXSHUDU XQ SOD]R GHWUHLQWD GtDVGHVGHODGHWHFFLyQGHOPLVPRRPROCEDIMIENTO (QFDVRGHXQGHIHFWRFXELHUWRSRUHVWDJDUDQWtDOLPLWDGDHO3URSLHWDULRGHEHUiSRQHUVHHQ FRQWDFWR FRQ ,QJOHVLQD 86$ ,QF 7RGDV ODV UHSDUDFLRQHV FXELHUWDV SRU OD JDUDQWtDGHEHUiQ VHU OOHYDGDV D FDER H[FOXVLYDPHQWH SRU ,QJOHVLQD 86$ ,QF R SRU XQD WHUFHUDSDUWHDXWRUL]DGDSUHYLDPHQWHSRUHVFULWRSRU,QJOHVLQD86$,QF3DUDREWHQHUORVVHUYLFLRVGHJDUDQWtDSDUDVXSURGXFWR,1*/(6,1$LQFOX\HQGRFXDOTXLHUVXSXHVWDSDUWHGHIHFWXRVDGHEHUiHQYLDUXQDFRPXQLFDFLyQHVFULWDD,QJOHVLQD86$,QFGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVGH HVWD *DUDQWtD /LPLWDGD \ GHQWUR GHO SOD]R GH JDUDQWtD DSOLFDEOH ,QJOHVLQD 86$ ,QFGHEHDSUREDUSRUHVFULWRWRGDVODVUHSDUDFLRQHVFXELHUWDVRUHDOL]DGDVFRQDUUHJORDHVWDJDUDQWtD OLPLWDGD (O 3URSLHWDULR HV UHVSRQVDEOH GH WRGRV ORV JDVWRV UHODFLRQDGRV FRQ HOWUDQVSRUWHGHOSURGXFWR,1*/(6,1$\RSDUWHGHIHFWXRVDKDFLD\GHVGH,QJOHVLQD86$,QFRKDFLD\GHVGHFXDOTXLHUHPSUHVDDXWRUL]DGDSUHYLDPHQWH\SRUHVFULWRSRU,QJOHVLQD86$Inc.DAOS &RQH[FHSFLyQGHORHVWDEOHFLGRH[SUHVDPHQWHSRUHVWD*DUDQWtD/LPLWDGD,1*/(6,1$12 6(5 5(63216$%/( 325 '$f26 ,035(9,6726 2 ,1',5(&726 5(/$&,21$'26&21(/862'(/352'8&72,1*/(6,1$281$5(&/$0$&,16(*1(67($&8(5'2,1'(3(1',(17(0(17('(6,',&+$5(&/$0$&,17,(1(6825,*(1(181&2175$72(1 81 $&8(5'2 (;75$&2175$&78$/ 8 2752 (Q FXDOTXLHU FDVR OD UHVSRQVELOLGDGHYHQWXDO GH ,QJOHVLQD VH OLPLWD DO SUHFLR GH FRPSUD GHO SURGXFWR ,QJOHVLQD /D JDUDQWtDDQWHULRUHVH[FOXVLYD\VXVWLWX\HRWUDVSRVLEOHVVROXFLRQHVGHJDUDQWtD$OJXQRVHVWDGRVQRSHUPLWHQODH[FOXVLyQROLPLWDFLyQSRUGDxRVLPSUHYLVWRVRLQGLUHFWRVHQFX\RFDVRHVWDOLPLWDFLyQRH[FOXVLyQQRVHDSOLFDUtDEXENCIN DE RESPONSABILIDAD 72'$ *$5$17$ ,03/&,7$ '( &20(5&,$/,=$&,1 2 $'(&8$&,1 3$5$ 8135236,72 (63(&),&2 < 72'$6/$6 *$5$17$6,03/&,7$648( 38',(5$1 685*,5'( 81 $&8(5'2 862 2 35&7,&$ &20(5&,$/ 325 /(< 2 12 (671 /,0,7$'$6 $/$6 &21',&,21(6 '( (67$ *$5$17$ /,0,7$'$ (6&5,7$ (O 3URSLHWDULR GHO SURGXFWR,1*/(6,1$ VROR GLVSRQGUi GH HVWH $FXHUGR FRPR VROXFLyQ ~QLFD \ H[FOXVLYD (Q FDVRGHXQDVXSXHVWDYLRODFLyQGHFXDOTXLHUJDUDQWtDRGHXQDDFFLyQOHJDOLQWHUSXHVWDSRUHOFRPSUDGRU EDVDGD HQ XQD VXSXHVWD QHJOLJHQFLD R FRQGXFWD LQGHELGD GH ,1*/(6,1$ OD~QLFDVROXFLyQSDUDHO3URSLHWDULRFRQVLVWHHQODUHSDUDFLyQRVXVWLWXFLyQGHORVPDWHULDOHVGHIHFWXRVRVWDOFRPRVHKDLQGLFDGRPiVDUULED1LQJ~QUHSUHVHQWDQWHDJHQWHRHPSOHDGRGH,1*/(6,1$HVWiDXWRUL]DGRSDUDPRGLFDUDPSOLDURH[WHQGHUHVWDJDUDQWtDESMBITO DE LA GARANTA LIMITADA,1*/(6,1$ UHGDFWD \ HQWUHJD HVWD JDUDQWtD VROR DO SULPHU 3URSLHWDULR GHO SURGXFWR,1*/(6,1$HVGHFLUQRVHH[WLHQGHDWHUFHUDVSDUWHVLEY APLICABLE/DV UHFODPDFLRQHV R FRQWURYHUVLDV GH FXDOTXLHU QDWXUDOH]D VXUJLGDV Rrelacionadas con esta garanta limitada, deben ser determinadas y analizadasde acuerdo con las leyes deNew York. Las Partes reconocen y acuerdan expresae irrevocablemente que la nica jurisdiccin legal para solventar disputas yreclamaciones ser el tribunal de Vicenza (Italia), excluyendo la jurisdiccin delos tribunales de otros lugares. (VWDJDUDQWtDOLPLWDGDLQFRUSRUDH[SUHVDPHQWHWRGDVODVSURWHVWDVIRUPDOHVSODQWHDGDV72
 • Page 73

  SRU,1*/(6,1$FRQUHVSHFWRDOSURGXFWRDGTXLULGRLQFOX\HQGRSHURVLQOLPLWDUORVIROOHWRVGHSURGXFWRORVPDWHULDOHVGHPDUNHWLQJ\ODSXEOLFLGDGGH,1*/(6,1$ 7RGRV ORV WpUPLQRV GH HVWD JDUDQWtD OLPLWDGD VRQ FRQWUDFWXDOHV \ QR PHUDPHQWHLQIRUPDWLYRV\FRQVWLWX\HQODVFRQGLFLRQHVHVHQFLDOHVGHHVWDJDUDQWtDOLPLWDGDOTROS DERECHOS /DDFHSWDFLyQGHODJDUDQWtDGHSURGXFWR,1*/(6,1$VLJQLFDODDFHSWDFLyQVXVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV(VWDJDUDQWtDOLPLWDGDOHEULQGDXQDVHULHGHGHUHFKRVOHJDOHVHVSHFtFRVTXHVHVXPDQDDTXHOORVGHORVTXHSXHGHEHQHFLDUVHHQVXSDtV5ACUERDO COMPLETO (VWHGRFXPHQWRLQFOX\HODJDUDQWtDFRPSOHWDTXH,1*/(6,1$HQWUHJDFRQVXSURGXFWR,1*/(6,1$1RH[LVWHQRWURVWpUPLQRVFRQGLFLRQHVQLJDUDQWtDVSRUORTXHUHVSHFWDDVXSURGXFWR,1*/(6,1$GLIHUHQWHVGHORVLQFOXLGRVHQHVWHGRFXPHQWR,1*/(6,1$QRDXWRUL]DDQLQJXQDSHUVRQDSDUDDPSOLDUHOSOD]RRDOFDQFHGHHVWDJDUDQWtDOLPLWDGDQLSDUDFUHDURDVXPLUSRUFXHQWDGH,1*/(6,1$QLQJXQDRWUDREOLJDFLyQRUHVSRQVDELOLGDGFRQUHVSHFWRDORVSURGXFWRV,1*/(6,1$CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DELPRODUCTO (VWHSURGXFWRUHTXLHUHXQPDQWHQLPLHQWRSRUSDUWHGHOXVXDULR 1XQFDIRU]DUPHFDQLVPRVRSDUWHVHQPRYLPLHQWRHQFDVRGHGXGDFRQVXOWDUDQWHVODVLQVWUXFFLRQHV 1R JXDUGDU HO SURGXFWR VL HVWi PRMDGR QL GHMDUOR HQ DPELHQWHV K~PHGRV SRUTXH VHSRGUtDQIRUPDUPRKR *XDUGDUHOSURGXFWRHQXQOXJDUVHFR 3URWHJHU HO SURGXFWR GH ORV DJHQWHV DWPRVIpULFRV DJXD OOXYLD QLHYH DGHPiVOD H[SRVLFLyQ FRQWLQXD \ SURORQJDGD DO VRO SRGUtD FDXVDU FDPELRV GH FRORU HQ PXFKRVPDWHULDOHV 'HVSXpVGHXQHYHQWXDOHPSOHRHQODSOD\DOLPSLDU\VHFDUFXLGDGRVDPHQWHHOSURGXFWRSDUDTXLWDUODDUHQD\ODVDO /LPSLDUODVSDUWHVSOiVWLFDV\PHWiOLFDVFRQXQSDxRK~PHGRRFRQXQGHWHUJHQWHOLJHURQRXVDUGLVROYHQWHVDPRQtDFRQLEHQFLQD 6HFDUFXLGDGRVDPHQWHODVSDUWHVGHPHWDOGHVSXpVGHXQHYHQWXDOFRQWDFWRFRQHODJXDSDUDHYLWDUODIRUPDFLyQGHKHUUXPEUH 0DQWHQHUOLPSLDVWRGDVODVSDUWHVHQPRYLPLHQWR\VLQHFHVDULROXEULFDUODVFRQXQDFHLWHOLJHUR 0DQWHQHUOLPSLDVODVUXHGDVHOLPLQDQGRHOSROYR\RODDUHQDCONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO TEXTIL $FRQVHMDPRVODYDUHOUHYHVWLPLHQWRWH[WLOVHSDUDGDPHQWHGHRWURVDUWtFXORV 5HQRYDUSHULyGLFDPHQWHODVSDUWHVGHWHMLGRFRQXQFHSLOORVXDYHSDUDSUHQGDVGHYHVWLU 5HVSHWDU ODV QRUPDV GH ODYDGR GHO UHYHVWLPLHQWR WH[WLO LQGLFDGDV HQ ODV HWLTXHWDVFRUUHVSRQGLHQWHV/DYDUDPDQRFRQDJXDIUtD1RSODQFKDU1RXWLOL]DUOHMtD1RODYDUHQVHFR 6HFDUSHUIHFWDPHQWHHOUHYHVWLPLHQWRWH[WLODQWHVGHXWLOL]DUORRJXDUGDUOR 3DUD SUHYHQLU OD HYHQWXDO IRUPDFLyQ GH PRKR VH DFRQVHMD YHQWLODU SHULyGLFDPHQWH HOFDSD]R(QHVSHFLDOVHSDUDUHOUHYHVWLPLHQWRWH[WLOGHODHVWUXFWXUD\SDVDUXQSDxRVHFRHQHOIRQGR73ES1RVHFDUPHFiQLFDPHQWH
 • Page 74

  INSTRUCCIONESLISTA DE LOS COMPONENTESfig. 1A Chasis BalestrinoA1 #BTFEFDIBTJTA2 .BOJMMBSEFDIBTJTA3 3VFEBTUSBTFSBTA4 3VFEBTEFMBOUFSBTA5 $FTUBQPSUBPCKFUPTB $BQB[P$MBTTJDBB1 $BQPUBDBQB[PB2 $VCJFSUBDBQB[PB3 CortinaB4 $PMDIOC Adaptadores para sillita de paseo (solo a partir de la versin 2016 y portabeb Huggy MultifixD Portabeb Huggy Multifix (no disponible para el mercado americanoCHASIS BALESTRINOMONTAJE DEL MANILLARfig. 2"CSJSMBTEPTCBMMFTUBT A6 EFMBCBTFEFMDIBTJT A1 fig. 3*OUSPEVDJSFMNBOJMMBS A2 FOUSFMPTEPTQFSOPT A7 TJUVBEPTGVFSBEFMBTCBMMFTUBT A6 fig. 4"TFHVSBSTF EF RVF MPT EPT QFSOPT TF IBO JOUSPEVDJEP DPSSFDUBNFOUF FO MPT PSJDJPT EFM NBOJMMBS Z QSFTJPOBS MPTCPUPOFTEFCMPRVFP A9 IBTUBRVFTFFTDVDIFFMDIBTRVJEPRVFJOEJDBRVFFTUOFOHBODIBEPTfig. 5ATENCIN: intentar tirar del manillar hacia el exterior para asegurarse de que est correctamente enganchado.fig. 6&NQVKBSFMNBOJMMBSIBDJBBCBKPIBTUBRVFTFFTDVDIFFMDIBTRVJEPRVFJOEJDBRVFFTUCJFOFOHBODIBEPBMDIBTJTENSAMBLAJE DE LES RUEDAS TRASERASfig. 7"UFODJOEPTEFMBTSVFEBTTVNJOJTUSBEBTDPOFMDIBTJTTPONTHSBOEFTZFTUOQSPWJTUBTEFBEPSEFQBMBODBEFMGSFOP A3 &TUBTTFNPOUBOFOFMFKFUSBTFSPEFMDIBTJTfig. 8"TFHVSBSTFEFMFWBOUBSMBCBSSBEFGSFOPEFMDIBTJT A10 QPTJDJOEFEFTCMPRVFPEFGSFOP fig. 9"MJOFBSMBSVFEB A3 DPOFMFKFUSBTFSP A11 UJSBSEFMBQBMBODB A12 FJOUSPEVDJSMBSVFEB A3 FOFMQFSOP A13 fig. 10 &NQVKBSMBSVFEB A3 IBDJBEFOUSPZTPMUBSMBQBMBODB A12 IBTUBRVFTFFTDVDIFFMDIBTRVJEPEFFOHBODIFfig. 11 ATENCIN: comprobar que la rueda est correctamente enganchada.5FSNJOBSEFFOHBODIBSMBTFHVOEBSVFEBUSBTFSBENSAMBLAJE DE LES RUEDAS DELANTERASfig. 12 "UFODJOEPTEFMBTSVFEBTTVNJOJTUSBEBTDPOFMDIBTJTTPONTQFRVFBT A4 &TUBTTFNPOUBOFOFMFKFEFMBOUFSPEFMDIBTJTfig. 13 "MJOFBSMBSVFEB A4 DPOFMFKFEFMBOUFSP A14 UJSBSEFMBQBMBODB A15 FJOUSPEVDJSMBSVFEB A4 FOFMQFSOP A16 fig. 14 &NQVKBSMBSVFEB A4 IBDJBEFOUSPZTPMUBSMBQBMBODB A15 IBTUBRVFTFFTDVDIFFMDIBTRVJEPEFFOHBODIFfig. 15 ATENCIN: comprobar que la rueda est correctamente enganchada.5FSNJOBSEFFOHBODIBSMBTFHVOEBSVFEBEFMBOUFSBENSAMBLAJE DE LA CESTA PORTA OBJETOS&MDIBTJT#BMFTUSJOPEJTQPOFEFDFTUBNFUMJDBEFTFSJFfig. 16 &OHBODIBSFMFYUSFNPQPTUFSJPSEFMBDFTUB A5 RVFUJFOFVONVFMMF A17 BMFKFUSBTFSPEFMDIBTJT A11 fig. 17 5JSBSEFMBDFTUBQBSBFOHBODIBSMBBMFKFEFMBOUFSPEFMDIBTJT A14 FRENO RUEDAS TRASERASfig. 18 1BSBBDDJPOBSFMGSFOP FNQVKBSMBCBSSBIBDJBBCBKP A10 fig. 19 -FWBOUBSMBCBSSBQBSBEFTCMPRVFBSFMGSFOP A10 Activar siempre el freno durante las paradas.UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONALES (Capazo Classica, Portabeb Huggy Multifix y Sillita de Paseo)ESCAPAZO CLASSICAENGANCHE DEL CAPAZO AL CHASISATENCIN: comprobar que el chasis est correctamente montado y el freno est accionado.fig. 20 (JSBSBMBEFSFDIBMPTHBODIPTEFCMPRVFP A18 TJUVBEPTBBNCPTMBEPTEFMDIBTJTMBFTRVJOBSPKBTFWVFMWFWJTJCMFfig. 21 $PMPDBS FM DBQB[P B MB BMUVSB EF MBT SBOVSBT DPSSFTQPOEJFOUFT EFM DIBTJT A19 F JOUSPEVDJS MPT DVBUSP QFSOPT EFFOHBODIF B5 fig. 22 (JSBSBNCPTHBODIPTBMBJ[RVJFSEBQBSBDFSSBSMPT A18 fig. 23 ATENCIN: asegurarse siempre de que el capazo est correctamente enganchado antes de usarlo.74
 • Page 75

  DESGANCHE DEL CAPAZO DEL CHASISfig. 24 (JSBSMPTEPTHBODIPTEFCMPRVFP A18 BMBJ[RVJFSEBZTPMUBSMPTQFSOPT B5 MVFHPRVJUBSFMDBQB[PEFMDIBTJTAJUSTE DE LA CAPOTAfig. 25 1BSBBKVTUBSMBDBQPUB B1 NPWFSMPTFMFNFOUPTMBUFSBMFT B6 ZEFTCMPRVFBSMBfig. 26 6OBWF[RVFMBIBZBMFWBOUBEP FNQVKBSBNCPTFMFNFOUPT B6 QBSBCMPRVFBSMBENGANCHE DE LA CUBIERTAfig. 27 &OHBODIBSUPEPTMPTCPUPOFTEFMBDVCJFSUB B2 FOFMDBQB[PAJUSTE DEL RESPALDOfig. 28 %FTQVTEFCBKBSQPSDPNQMFUPMBDBQPUB B1 MFWBOUBSFMSFTQBMEPSFDMJOBCMF B7 ZFOHBODIBSMPBMBQBMBODB B8 TJUVBEBFOFMGPOEPEFMDBQB[Pfig. 29 "TFHVSBSTFEFRVFMBQBMBODB B8 FTUDPSSFDUBNFOUFFOHBODIBEBfig. 30 1BSBEFTCMPRVFBSFMSFTQBMEPSFDMJOBCMF B7 CBTUBDPOEFTFOHBODIBSMBQBMBODB B8 ZTPMUBSMPMANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO INTERNO1BSBMMFWBSBDBCPVONBOUFOJNJFOUPDPSSFDUP TFSFDPNJFOEBRVJUBSFMSFWFTUJNJFOUPJOUFSJPSEFMDBQB[PZEFMDPMDIOEFGPSNBQFSJEJDBfig. 31 5SBTEFTBCSPDIBSFMDPMDIO B4 EFMGPOEPEFMDBQB[P TBDBSFMSFWFTUJNJFOUPQPSMBBCFSUVSBfig. 32 1BSBRVJUBSFMSFWFTUJNJFOUPJOUFSJPSEFMDBQB[P B9 EFTBCSPDIBSUPEPTMPTCPUPOFTBVUPNUJDPTRVFMPTVKFUBOBMBCBTF&TBDPOTFKBCMFQBTBSVOQBPTFDPQPSFMGPOEPEFMDBQB[PUSBTRVJUBSFMSFWFTUJNJFOUPJOUFSJPS4JFTOFDFTBSJP UBNCJOTFQVFEFRVJUBSMBDPSUJOBBOUFSJPSfig. 33 1BSBRVJUBSMBDPSUJOB B3 TPMPIBZRVFUJSBSEFMWFMDSP B10 RVFMBTVKFUBBMCPSEFEFMBDBQPUB4FBDPOTFKBNBOJQVMBSMBDPSUJOBDPOFTQFDJBMBUFODJOZDVJEBEPEFCJEPBMNBUFSJBMDPORVFFTUIFDIBPOSICIN DE AHORRO DE ESPACIO1BSBSFEVDJSFMFTQBDJPUPUBMRVFPDVQBFMDIBTJT TFQVFEFEPCMBSFMNBOJMMBSfig. 34 1SFTJPOBSBNCBTQBMBODBTEFEFTFOHBODIF A20 ZHJSBSFMNBOJMMBS B IBDJBEFMBOUFIBTUBRVFTFQMJFHVFTPCSFFMDIBTJTDESMONTAJE Y CIERRE DEL CHASISEXTRACCIN DEL MANILLARfig. 35 $POFMGSFOPEFMDIBTJTBDDJPOBEP FYUSBFSBNCPTCPUPOFTEFCMPRVFP A9 EFMNBOJMMBSfig. 36 1SFTJPOBSMBTEPTQBMBODBTEFEFTFOHBODIF A20 TBDBSFMNBOJMMBSEFMPTQFSOPT A7 EFMBTCBMMFTUBTZUJSBSEFMIBDJBGVFSBEXTRACCIN DE LES RUEDAS DELANTERASfig. 37 5JSBSEFMBQBMBODB A15 EFMFMFNFOUPFYUSBCMFBOUFSJPSZTBDBSBMNJTNPUJFNQPMBSVFEB A4 EFMQFSOP A16 EXTRACCIN DE LES RUEDAS TRASERASfig. 38 "TFHVSBSTFEFRVFMBCBSSBEFGSFOP A10 FTUMFWBOUBEBZFOQPTJDJOEFEFTCMPRVFPfig. 39 5JSBSEFMBQBMBODB A12 EFMFMFNFOUPFYUSBCMFQPTUFSJPSZTBDBSBMNJTNPUJFNQPMBSVFEB A3 EFMQFSOP A13 CIERRE CHASISfig. 40 5FSNJOBSEFDFSSBSMBCBTFEFMDIBTJT A QBSBFTUP QMFHBSMBTEPTCBMMFTUBT A6 IBDJBEFOUSPADAPTADORES PARA SILLITA DE PASEOINSTALACIN DE LOS ADAPTADORES&MDIBTJT#BMFTUSJOPTFTVNJOJTUSBEFTFSJFDPOVOQBSEFBEBQUBEPSFTQBSBTJMMJUBEFQBTFP solo a partir de la versin 2016 ATENCIN: comprobar que el chasis est correctamente montado y el freno est accionado.fig. 41 (JSBSBMBEFSFDIBMPTHBODIPTEFCMPRVFP A18 TJUVBEPTBBNCPTMBEPTEFMDIBTJTMBFTRVJOBSPKBTFWVFMWFWJTJCMFfig. 42 *OUSPEVDJSMPTEPTQFSOPT C1 EFMBEBQUBEPS C FOMBTSBOVSBTDPSSFTQPOEJFOUFT A19 EFMDIBTJTZMVFHPHJSBSMPTEPTHBODIPT A18 IBDJBMBJ[RVJFSEBQBSBDFSSBSMPT5FSNJOBSEFJOTUBMBSFMTFHVOEPBEBQUBEPSSILLITA DE PASEO(solo a partir de la versin 2016)Para obtener informacin sobre la instalacin, la extraccin y el uso correcto de la sillita (solo a partir de la versin2016), consultar el manual especfico proporcionado con el producto.ES75
 • Page 76

  note76
 • Page 77

  note
 • Page 78

  note
 • Page 79

  ITREGISTRA IL TUO PRODOTTO'BMMPPHHJTUFTTP per la sicurezza del tuo bambinoVOPQFSB[JPOFTFNQMJDFFWFMPDF TVDJFOUFDPOOFUUFSTJBMTJUPXXXJOHMFTJOBDPNQFSQPSUBSMBBUFSNJOF3FHJTUSBSFJMQSPEPUUP*.1035"/5&QFSDIDJEBSMBQPTTJCJMJUEJDPOUBUUBSUJQFSOPUJ[JFSJMFWBOUJDJSDBMBTJDVSF[[BFMBGVO[JPOBMJUEFMUVPQSPEPUUPENREGISTER YOUR PRODUCT%PJUOPX for your babys safety*UJTBOFBTZBOEGBTUPQFSBUJPO KVTUWJTJUUIFXFCTJUFXXXJOHMFTJOBDPNUPEPJU5PSFHJTUFSUIFQSPEVDUJT*.1035"/5CFDBVTFJUQSPWJEFTVTXJUIUIFQPTTJCJMJUZUPDPOUBDUZPVGPSJNQPSUBOUJOGPSNBUJPOBCPVUTBGFUZBOEGVODUJPOBMJUZPGZPVSQSPEVDU
 • Page 80

  &)@Telaio Balestrino & Culla ClassicaBalestrino chassis & Classica carrycotLInglesina Baby S.p.A.7JB-BHP.BHHJPSF "MUBWJMMB7JDFOUJOB7JDFO[B*UBMZ5FM 'BY XXXJOHMFTJOBDPNJOGP!JOHMFTJOBDPNMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inglesina Classic wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Inglesina Classic in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info