Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
gebruikershandleiding
iungo beheren en bedienen via je
smartphone, tablet of computer.
V17062016
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  gebruikershandleiding
  iungo beheren en bedienen via je
  smartphone, tablet of computer.
  V17062016 • Page 2

  inhoudsopgave
  Inleiding 3
  Hoe werkt het dashboard? 4
  Structuur van het dashboard
  Periodes selecteren
  Data downloaden

  6
  7
  8

  Verbruik 9
  Electriciteit 10
  Gas

  11

  Zonnepanelen 12
  Water 13
  Laadpaal, warmtepomp 14
  en bruto productiemeter
  Apparaten
  15
  Overzicht 15
  Specificaties 16
  Planning 17
  Instellingen 18
  Overzicht 18
  Energie 18
  Schakelaars toevoegen

  19

  Klok 19
  Breakout box

  20

  Taal instellen

  20

  Firmware 21
  Toegang op afstand

  21

  Overige instellingen

  23

  Tussenstekkers instellen 24
  Support
  26

  2 • Page 3

  inleiding
  Bedankt voor de aanschaf van iungo! Met iungo krijg je inzicht in:
  • Gas en elektriciteitsverbruik
  • Verbruik apparaten
  • Waterverbruik/warmtepomp/laadpaal
  • Opbrengst en teruglevering zonnepanelen
  In deze handleiding staat hoe je iungo na de installatie via je smartphone, tablet of
  laptop/computer kunt beheren. Wij raden aan om deze handleiding voor gebruik
  goed door te nemen.
  Let op: iungo lite is niet uitgerust met een domoticafunctie en is dus alleen geschikt
  voor monitoring. Overal waar iungo staat kan iungo lite gelezen worden, tenzij
  specifiek anders vermeld.
  Algemeen
  Het eerste scherm dat je ziet is de overzichtspagina van het dashboard. Het
  dashboard toont in één overzicht het recent en huidige elektriciteitsverbruik. Als je
  zonnepanelen hebt aangesloten dan wordt de opbrengst hiervan ook getoond,
  inclusief de eventuele teruglevering. De grafieken hebben een mouse-over functie,
  ga met de cursor over de grafieklijn en krijg meer informatie over de betreffende lijn.
  Ook kun je in het dashboard de tussenstekkers bedienen door op Aan of Uit te
  klikken. Via het menu kun je via de tabbladen gedetailleerde overzichten en
  historische grafieken opvragen die inzicht geven in je elektriciteits- en gasverbruik.
  We lopen in deze gebruikshandleiding alle tabbladen van het menu door.
  Het dashboard past zich automatisch aan aan het type apparaat dat je gebruikt. Zo
  worden de gegevens op elk scherm optimaal weergeven. Ook past het dashboard
  zich aan aan de stand van het apparaat (staand /liggend). Om die reden kunnen
  de afbeeldingen in deze handleiding afwijken van wat je op je beeldscherm ziet.
  Wij raden aan om deze handleiding voor gebruik goed door te nemen. Op onze
  website vind je altijd de meest recente versie.
  Overige handleidingen
  De handleidingen voor overige iungo-producten en pakketten vind je op
  http://www.iungo.nl/support.
  Heb je problemen met iungo of andere vragen?
  Neem dan contact met ons op.

  Helpdesk
  038 - 380 10 50
  info@iungo.nl
  www.iungo.nl/support

  Bezoekadres
  Nikolaus Ottostraat 5a
  8013 NG ZWOLLE

  Website
  www.iungo.nl

  3 • Page 4

  hoe werkt het dashboard?
  1

  4

  5

  6

  7

  8

  3

  2

  9

  1

  Menu: Bovenaan het dashboard
  staan alle menu-opties van iungo

  2

  Realtime-grafiek: De grafiek met
  de recente verbruiksgegevens.
  De grafiek ververst automatisch
  en laat doorlopend de realtime
  situatie zien (mouse-over functie).

  3

  Bolletjes: Heb je zonnepanelen
  aangesloten op iungo? Dan kun
  je hier met de bolletjes bepalen
  wat je wilt zien. Heb je geen
  zonnepanelen aangesloten, dan
  zie je deze optie niet.

  4

  Grafiekoptie: Je kunt hier een
  langere of een korte periode
  selecteren. Standaard staat hij
  op 15 minuten. Je selectie wordt
  niet onthouden. Zodra je de
  pagina verlaat, staat hij weer op
  15 minuten.

  5

  Actueel vermogen electriciteit:
  Het vermogen (Watt)
  dat je afneemt van de
  energieleverancier. Oftewel:
  wat je op dit moment verbruikt
  (exclusief zonnepanelen). Het
  getal is negatief wanneer er
  meer opwekt wordt dan dat je
  afneemt. Als er iets verandert
  in het verbruik, dan is dit
  vrijwel direct zichtbaar. De
  verversingstijd is afhankelijk
  van de elektriciteitsmeter. In de
  meeste gevallen is dit om de 10
  seconden. De kosten staan hier
  direct onder.

  6

  Verbruik gas: Het gasverbruik
  van vandaag (00:00 uur tot nu)
  dat je afneemt van de leverancier
  is hier zichtbaar inclusief de
  kosten.

  4 • Page 5

  hoe werkt het dashboard?
  1

  4

  5

  6

  7

  8

  3

  2

  9

  7

  Opgewekt vermogen zon
  (optioneel): Indien aangesloten,
  het vermogen (Watt) geleverd
  door de zonnepanelen met
  daaronder het totaal opgewekt
  vandaag. Zie voor de aansluiting
  de installatiehandleiding
  breakoutbox.

  8

  Waterverbruik (of laadpaal/
  warmtepomp, optioneel):
  Hier zie je het verbruik van
  vandaag van je watermeter
  (als je een pulsgever hebt
  aangesloten) of eventueel die
  van je laadpaal of warmtepomp.
  Zie voor de aansluiting
  de installatiehandleiding
  breakoutbox.

  9

  Aangesloten tussenstekkers:
  Onderaan de overzichtspagina
  staan de tussenstekkers die
  verbonden zijn met iungo. Door
  te klikken op de buttons bedien
  je de schakelaars (let op: iungo
  lite heeft deze optie dus niet). De
  energiemetende tussenstekkers
  geven ook het actuele vermogen
  aan.

  5 • Page 6

  structuur van het dashboard

  Bovenin de menubalk staan de verschillende pagina’s. Op elke pagina is
  een overzicht te vinden met de mogelijkheden om de nog verder door te
  kikken naar extra informatie.

  realtime-grafiek en actuele data
  pagina met alle verbruikers,
  inclusief zonnepanelen
  grafieken en planning en bedienen van
  apparaten (niet bij de lite)
  dagstanden en meer data
  instellingen en firmware update
  contactgegevens en de link naar de
  supportpagina
  afbeelding mobiele versie

  6 • Page 7

  1. Periodes selecteren
  Bij alle tabbladen op de pagina verbruik heb je de mogelijkheid om een periode
  te selecteren om het verbruik zichtbaar te maken. Standaard staat de selectie op
  vandaag. Er is een aantal standaard opties om te kiezen.
  Wil je een andere periode selecteren, klik dan op handmatig. De eerste
  selectiemogelijkheid is de startdatum, daarna selecteer je de einddatum. Met het
  pijltje aan de linkerkant gaat de gewenste periode terug in tijd en met het pijltje
  aan de rechterkant gaat de gewenste periode naar voren. Om zelf een periode te
  selecteren ga je naar handmatig bereik en kies je de gewenste periode.

  7 • Page 8

  2. Data downloaden

  Als je doorklikt bij de verbruikers en zonnepanelen staan er twee buttons, een
  button rechts boven de grafiek, Export CSV. Door hierop te klikken exporteer je de
  data van de grafiek. Dit is de data uit de grafiek. Bij de samenvatting zit een button
  waarmee je naar de dagtotalen gaat.
  De data is als CSV data te downloaden. Standaard staat de instelling van de
  CSV’s ingesteld op de Nederlandse ‘puntkomma gescheiden’ geschikt voor de
  Nederlandse Excelversie. Om deze instelling te veranderen ga je naar de pagina
  instellingen. Kijk hiervoor op pagina 19.
  De data op iungo wordt als volgt opgeslagen:
  • Data niet ouder dan 2 dagen is in de CSV 1 datapunt per minuut (gemiddelde
  waarde over 60 seconden)
  • Data niet ouder dan 13 maanden is in de CSV 1 datapunt per 5 minuten.
  • Data ouder dan 13 maanden is in de CSV 1 datapunt per 6 uur. Alle data wordt
  opgeteld en gemiddeld, zodat er altijd een correcte weergave is van de data over
  een bepaalde tijd.
  Verder slaat iungo elke nacht om 0:00 uur de tellerstanden op om zo dagtotalen
  weer te geven.

  8 • Page 9

  verbruik
  Op deze pagina vind je een overzicht van alle verbruikers
  die je hebt aangesloten. Ook de eventueel aangesloten
  zonnepanelen staan hier.
  De meterstanden van de verbruikers zijn hier te vinden.
  Staat er bij de meterstand een * dan betekent dit dat deze
  standen berekend zijn en eventeel een kleine afwijking
  kunnen hebben. Het invoeren van de startstand van de
  bruto productiemeters en pulsgevers voor de watermeters
  (aangesloten op de breakout box) staat beschreven op pagina
  14.

  Klik op de tabbladen of op de afbeelding van de gewenste verbruiker om naar de
  grafieken te gaan. In de grafieken (alleen bij elektriciteit) worden de dal- en piek- /
  hoog- en laagtarieven als grijze vlakken aangegeven.

  9 • Page 10

  electriciteit
  Op dit tabblad worden de details van elektriciteit weergegeven.

  Grafiek
  Hier zie je het verbruikte vermogen (gevulde blauwe lijn) aan elektriciteit in de
  gekozen periode. Standaard staat de grafiek ingesteld op vandaag vanaf 0.00 uur
  tot 24.00 uur. De rode lijn geeft de gemaakte kosten aan in de gekozen periode
  (berekend uit de grafiekdata).
  Samenvatting
  Aan de rechterkant naast de grafiek
  staat een samenvatting van de
  geselecteerde periode. Zo zie je exact
  hoeveel elektriciteit je vanuit het
  net (rode pijl) hebt gehaald (T1, T2).
  Het rode getal is het totaal van T1
  en T2 dat van het net is gehaald. De
  groene pijl geeft aan hoeveel je hebt
  teruggeleverd (T1, T2). Het groene getal
  geeft het totaal terugeleverd van T1 en
  T2 aan. Het getal onder de mast is het
  totaal van de geselecteerde periode,
  gebruikt vermogen min teruggeleverde
  energie, met daaronder de kosten.
  De Samenvatting maakt gebruik van
  de dagstartstanden uit de (slimme)
  meter en deze kan iets afwijken van de
  kostenlijn in de grafiekdata.
  10 • Page 11

  gas
  Op dit tabblad worden de gebruiksgegevens van het gas weergegeven.

  De slimme meter geeft in de meeste gevallen maar 1 keer per uur gegevens door
  aan iungo (zie afbeelding hierboven). Er zijn ook meters die per half uur of per
  kwartier een waarde doorgeven. In de afbeelding krijgt iungo 1 keer per uur data. Dit is relatief
  weinig om een mooie grafiek te kunnen presenteren. Heb je een traditionele meter,
  dan komt de data elke 10 seconden binnen.
  Samenvatting
  Aan de rechterkant naast de grafiek staat
  een samenvatting van de geselecteerde
  periode. Zo zie je exact hoeveel gas je
  hebt verbruikt en hoeveel dit heeft gekost.
  Zo zie je exact hoeveel gas je hebt verbruikt
  en hoeveel dit heeft gekost.
  Deze data komt uit dagtotalen en kan iets
  afwijken van de grafiekdata (afhankelijk
  van de afwijking in de klok van de slimme
  meter). De afwijking is maximaal 1 meetpunt.

  11 • Page 12

  zonnepanelen
  Dit tabblad is alleen zichtbaar als er zonnepanelen zijn aangesloten. Om de
  opbrengst van de zonnepanelen inzichtelijk te maken naast het eigen verbruik,
  is het noodzakelijk dat er in de meterkast een bruto productiemeter is geplaatst.
  Zonder bruto productiemeter zijn de zonnepanelen niet zichtbaar, dan is alleen
  zichtbaar wat er van de energieleverancier wordt afgenomen en terugleverd.

  1

  2

  1

  Zonvermogen: Het opgewekte
  vermogen afkomstig van
  de zonnepanelen in de
  geselecteerde periode.

  2

  Huisje: Het huisje toont in 1
  overzicht alle energiestromen
  in huis in de geselecteerde
  periode. Het zonnetje toont de
  opbrengst van de zonnepanelen.
  Het stopcontact met de stekker
  toont het totale verbruik in huis
  met de daarbij gemaakte kosten
  of opbrengsten. De rode pijl
  toont het vermogen en de kosten
  die zijn opgehaald van het
  energienet. De groene pijl toont
  het teruggeleverde vermogen
  aan de energieleverancier en de
  opbrengsten.

  12 • Page 13

  water
  Op dit tabblad worden de details van het waterverbruik weergegeven. Dit tabblad is
  alleen zichtbaar als er een watermeter is aangsloten op iungo.

  1
  2

  1

  Grafiek: De grafiek laat het
  waterverbruik zien. Deze
  gegevens zijn niet 100 % realtime
  omdat de pulsgever voor 1 puls 1
  liter water nodig heeft. Het duurt
  dus een paar seconden voordat
  de grafiek het watervebruik
  laat zien. Op het moment
  dat de kraan wordt uitgezet,
  blijft het waterverbruik nog
  even doorgaan. (let op: nadat
  iungo opnieuw is opgestart
  door bijvoorbeeld een update,
  moet de pulsgever eerst pulsen
  ontvangen voordat hij de grafiek
  gaat tekenenen. Hierdoor lijkt
  het soms dat de pulsgever het
  niet doet.)

  2

  Totalen periode: De kraan toont
  het actuele waterverbruik in liters
  per minuut. Wanneer er water
  wordt verbruikt in huis komt er
  een grote druppel uit de kraan.
  Ook toont hij het verbruikte
  water in M3 (kubike meters, één
  m3 = 1000l) in de geselecteerde
  periode en de kosten.

  13 • Page 14

  laadpaal, warmtepomp en
  bruto productiemeter
  Als er via de breakout box of de modbus kWh-meter een laadpaal, wamtepomp
  of bruto prodcutiemeter aangemeld is, dan wordt deze optie ook op deze pagina
  zichtbaar.

  14 • Page 15

  apparaten
  Overzicht
  Op dit tabblad worden de details van het waterverbruik weergegeven. Dit tabblad is
  alleen zichtbaar als er een watermeter is aangsloten op iungo.

  15 • Page 16

  Specificaties

  1

  1

  Grafiek: De grafiek toont het
  verbruikte vermogen (Watt) van
  het apparaat dat aangesloten
  is op de tussenstekker in de
  geselecteerde periode. Ook hier
  kan er een periode gekozen
  worden.

  2

  2

  Stekkeranimatie: Deze
  afbeelding laat de verbruikte
  energie in KWh zien voor
  de geselecteerde periode,
  zoals doorgegeven door de
  tussenstekker. Daarnaast toont
  hij het actuele vermogen van het
  apparaat in Watt. Het actuele
  vermogen van de aangesloten
  apparaten op de tussenstekkers
  is ook terug te zien op de
  homepagina.

  Zit de stekker op het plaatje niet
  in het stopcontact, dan staat de
  stekker uit.

  16 • Page 17

  Planning
  Op dit tabblad kan de planning worden ingesteld, zodat de tussenstekkers
  automatisch aan- en uitgaan.

  Hier kun je de acties per tussenstekker instellen, wijzigen of verwijderen. Er kunnen
  meerdere acties achter elkaar ingepland worden. Alle tussenstekkers worden
  hier gepresenteerd. Op de pagina ‘instellingen’ kun je de naam van het apparaat
  wijzigen en kiezen of ze wel of niet zichtbaar zijn. Selecteer de dagen waarop de
  actie moet plaatsvinden. Geef aan op welk tijdstip de actie moet plaatsvinden.
  Selecteer of het apparaat aan- of uit moet gaan.

  17 • Page 18

  instellingen
  Overzicht
  Op dit tabblad kun je alle opties vinden om iungo goed in te stellen en optimaal te
  kunnen gebruiken.

  Energie
  Het instellen van de meter wordt uitgelegd in de installatiehandleiding. Wil je
  veranderingen aanbrengen, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe slimme meter
  hebt ontvangen, dan kun je aan de rechterbovenkant klikken op de steeksleutel.
  Dan komen de verschillende soorten meters weer in beeld. Daarnaast kunnen de
  energietarieven worden ingevoerd.

  18 • Page 19

  Schakelaars toevoegen
  Om een schakelaar toe te voegen, klik je op het plusteken en stop je de schakelaar in
  het stopcontact. Daarna meld je de schakelaar aan volgens de bij de schakelaar geleverde
  procedure (meestal door 3x snel op de aanmeldknop van de schakelaar te klikken).

  Klok
  De klok hoeft niet aangepast te worden. Hij staat op Europa/Amsterdam tijdzone
  en behoort binnen een aantal minuten na het opstarten op de correcte tijd te
  staan. Deze haalt iungo van het internet. (Indien iungo niet is aangesloten op
  het internet dient éénmalig een verbinding gemaakt te worden om de klok te
  synchroniseren, daarna draait iungo op zijn interne klok.)

  19 • Page 20

  De Breakout box
  Heb je zonnepanelen, een laadpaal of een warmtepomp, dan kun je die aansluiten
  met een breakout box. Kijk voor de installatie hiervan in de installatiehandleiding
  voor de breakout box.

  Taal instellingen
  Standaard staat iungo ingesteld op de Nederlandse taal, hier kun je de taal
  desgewenst wijzigen naar Engels of Duits. De taalintselling wordt opgeslagen in
  iungo en zal dus voor alle gebruikers van dezelfde iungo hetzelfde zijn.

  20 • Page 21

  Firmware
  Omdat wij nog geen updates automatisch sturen is het raadzaam om af en toe
  te kijken of er een update klaarstaat. Door te klikken op Firmware controleren legt
  iungo contact met onze server en controleert hij of er een update klaarstaat. Staat
  er een update klaar, dan geeft iungo dit aan in het rode vlakje met de tekst ‘nieuwe
  firmware beschikbaar’. Klik vervolgens op firmware bijwerken. Gebruik je al de
  laatste firmware dan verschijnt er een groen vlakje met de tekst "Up to date".

  Toegang op afstand
  Wil je op afstand contact maken met iungo dan moet je iungo naar buiten toe
  openzetten. Standaard staat de externe toegang uit. Om de externe toegang te
  starten klik op volgende.

  21 • Page 22

  Toegang op afstand

  Omdat het openzetten van iungo en dus het contact leggen via internet altijd
  risico’s met zich meebrengt, zit er een extra uitleg bij. Lees deze zorgvuldig en klik
  op akkoord als je verder wilt gaan met het openzetten van de externe verbinding.

  Kies een wachtwoord. Het wachtwoord is niet hoofdlettergevoelig en er zijn geen
  voorwaarden gesteld aan het wachtwoord.
  Wachtwoord vergeten? Dan moet je via het interne netwerk, dus in de buurt van
  iungo, de externe verbinding opheffen en dan kun je weer een nieuw wachtwoord
  ingeven. Dit kan dus niet via de externe verbinding. Het wachtwoord is alleen op
  jouw iungo bekend en wordt niet extern opgeslagen.

  22 • Page 23

  Toegang op afstand

  Als dit plaatje verschijnt, dan staat de externe verbinding open. Via
  www.my.iungoconnect.eu kun je verbinding maken met iungo. Het iungo ID heb je
  nodig om jouw iungo te bereiken, samen met het zelf gekozen wachtwoord.

  Overige instellingen
  Bij overige instellingen kun je instellen hoe je de exportbestanden voor exceel
  (Nederlandse versie Excel) wilt downloaden. Hier kun je aangeven of je komma- of
  tab gescheiden velden wilt.
  Door de taal te veranderen naar Engels veranderd het volgende:
  Decimaal scheidingsteken:
  Duizend scheidingsteken:

  NL: komma
  NL: punt

  Eng: punt
  Eng: komma

  23 • Page 24

  tussenstekkers instellen
  Met een tussenstekker kun je apparaten op afstand aan- en uitzetten
  en (afhankelijk van het type) ook het verbruik meten. Tussenstekkers
  worden tussen een apparaat en het stopcontact geplaatst. Via het iungo
  dashboard bedien je de stekkers handmatig met en knopje op de tussenstekker
  of via een automatisch schakelschema. iungo communiceert draadloos met de
  tussenstekkers.
  Voordat je kunt schakelen en/of meten moet je de stekkers eenmalig
  aanmelden. Tussenstekkers die je tegelijkertijd met iungo hebt
  aangeschaft, zijn al aangemeld en dus klaar voor gebruik. Wil je een
  nieuwe stekker toevoegen, volg dan onderstaande stappen.
  De manier van aanmelden verschilt per stekker. Raadpleeg indien
  nodig ook de instructies in de handleiding van de fabrikant. Deze
  gebruiksaanwijzing vervangt de handleiding van de fabrikant niet. Alleen
  het aan- en afmelden van de stekkers wordt beschreven.
  Aanmelden
  Volg onderstaande stappen om een nieuwe schakelaar aan te melden.
  Ga naar de pagina ‘Instellingen’. Onder het kopje ‘Apparaten’ staat een
  grote ‘+’ en een grote ‘-’. Plaats de tussenstekker in een stopcontact in de buurt van
  iungo en klik op ‘+’.
  Klik drie keer heel snel (binnen 1 seconde) op het knopje van de tussenstekker. Let
  op: bij de Greenwave-tussenstekker is het kleine knop aan de onderkant van de
  tussenstekker.
  Als de aanmelding correct is verlopen zal de tussenstekker zich tonen als
  schakelaar. Vervolgens kun je de tussenstekker een naam geven, bijvoorbeeld de
  naam van het apparaat waarvoor hij wordt gebruikt.

  Afmelden
  Stop de tussenstekker in een stopcontact in de
  buurt van iungo en klik op ‘-’.
  Klik drie keer heel snel op het knopje van de
  stekker. Als je deze stappen succesvol hebt
  doorlopen, verdwijnt de naam van de tussenstekker
  onder het kopje ‘Apparaten’. De tussenstekker is nu
  afgemeld.

  24 • Page 25

  Aanmelden Fibaro tussenstekker
  Voor het aanmelden van een Fibaro-tussenstekker zijn er twee opties mogelijk.
  Optie 1
  Klik op de ‘+’ en steek de Fibaro-tussenstekker
  in het stopcontact dicht bij iungo. Je hoeft geen
  knopje in te drukken, de stekker meldt zichzelf aan.
  Optie 2
  De tweede optie is gelijk aan de normale
  aanmeldprocedure met het knopje.
  Het afmelden gaat wel volgens de normale
  afmeldprocedure.
  Op dit moment ondersteunt iungo alleen Z-Wave tussenstekkers. De volgende
  merken werken goed met iungo. Wil je een ander type stekker gebruiken, neem
  dan contact op met iungo.
  Düwi-tussenstekker
  POPP-tussenstekker
  Fibaro-tussenstekker met energiemeter
  Fibaro-dimmer
  Everspring-tussenstekker met energiemeter
  ĺ
  Greenwave tussenstekker
  ĺ

  25 • Page 26

  support
  Op deze pagina is de link naar onze supportsite te vinden, daarnaast staan hier
  onze contactgegevens zodat je ons bij vragen of problemen snel kunt benaderen.

  26


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Iungo Dashboard wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Iungo Dashboard in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info