Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
BAR 5.1 SURROUND
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BAR 5.1 SURROUND

  GEBRUIKERSHANDLEIDING • Page 2

  BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Controleer de netspanning voordat je het apparaat gebruikt
  De JBL Bar 5.1 Surround (soundbar en subwoofer) gebruikt
  100-240 volt, 50/60 Hz wisselstroom. Aansluiting op andere
  netspanning dan waarvoor het product is bedoeld, kan gevaarlijk
  zijn, brand veroorzaken en het apparaat beschadigen. Als je
  vragen hebt over de spanningsvereisten voor je specifieke model
  of over de netspanning in jouw regio, neem je contact op met
  je verkoper of de klantenservice voordat je de stekker in het
  stopcontact steekt.
  Gebruik geen verlengsnoeren
  Om gevaarlijke situaties te voorkomen, uitsluitend het
  bijgeleverde netsnoer gebruiken. Het gebruik van verlengsnoeren
  met dit product wordt afgeraden. Netsnoeren niet onder tapijt
  en vloerbedekking leggen, en er geen zware voorwerpen op
  plaatsen. Beschadigde netsnoeren dienen direct te worden
  vervangen door een erkend servicecentrum met een netsnoer
  met dezelfde specificatie.
  Behandel het netsnoer voorzichtig
  Altijd de stekker hanteren als je het snoer uit het stopcontact
  verwijdert. Nooit aan het snoer trekken. Als je van plan bent om
  deze luidspreker gedurende langere tijd niet te gebruiken, haal
  dan de stekker uit het stopcontact.
  De behuizing niet openen.
  Binnenin het apparaat zijn geen door de gebruiker te repareren
  onderdelen. Het openen van de behuizing kan schokgevaar
  opleveren, en wijzigingen aan het apparaat doen de garantie
  vervallen. Als water in het apparaat terechtkomt, de stekker
  direct uit het stopcontact verwijderen en contact opnemen met
  een erkend servicecentrum.

  2 • Page 3

  Nederlands

  INHOUD

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  2

  7. GELUIDSINSTELLINGEN

  13

  1. INLEIDING

  4

  8. STANDAARD INSTELLINGEN
  HERSTELLEN

  14

  2. VERPAKKINGSINHOUD

  4

  9. SOFTWARE-UPDATE

  14

  3. PRODUCTOVERZICHT

  5

  3.1 SOUNDBAR

  5

  3.2 SUBWOOFER

  6

  3.3 AFSTANDSBEDIENING

  6

  4. PLAATSING

  7

  4.1 DESKTOPPLAATSING

  7

  4.2 WANDMONTAGE

  7

  5. VERBINDEN

  11. PRODUCTSPECIFICATIES

  15

  12. PROBLEMEN OPLOSSEN

  16

  13. MERKEN

  17

  14. OPEN BRONLICENTIE MEDEDELING

  18

  8

  5.1 TV-AANSLUITING

  8

  5.2 DIGITAAL APPARAAT AANSLUITEN

  8

  5.3 VERBINDING MET JE THUISNETWERK

  8

  5.4 BLUETOOTH-VERBINDING

  9

  6. AFSPELEN

  10. SLUIT DE SUBWOOFER OPNIEUW AAN 15

  10

  6.1 INSCHAKELEN / AUTO STANDBY / AUTO WAKEUP

  10

  6.2 EERSTE INSTALLATIE

  11

  6.3 AFSPELEN VANAF DE TV-BRON

  11

  6.4 AFSPELEN VANAF DE HDMI IN-BRON

  12

  6.5 AFSPELEN VANAF DE BLUETOOTH-BRON

  12

  6.6 AFSPELEN VIA CHROMECAST

  12

  6.7 AFSPELEN VIA AIRPLAY

  13

  www.jbl.com

  3 • Page 4

  1. INLEIDING

  2. VERPAKKINGSINHOUD

  Bedankt voor de aanschaf van de JBL Bar 5.1 Surround
  (soundbar en subwoofer). Het apparaat is ontworpen om je
  een buitengewonen geluidservaring te bieden met je home
  entertainment-systeem. Wij raden je aan een paar minuten de
  tijd te nemen om deze handleiding door te lezen. De handleiding
  geeft een beschrijving van het apparaat en biedt stapsgewijze
  instructies om het apparaat in te stellen en te gebruiken.

  Pak de doos voorzichtig uit en controleer of alle onderdelen zijn
  meegeleverd. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, het
  apparaat niet gebruiken en contact opnemen met je verkoper of
  klantenservice.

  Voor dit apparaat is mogelijk een belangrijke softwareupdate beschikbaar. Volg de aanwijzingen om het product
  met internet te verbinden om ervoor te zorgen dat het
  apparaat de nieuwste updates heeft.

  Sound bar

  Subwoofer

  Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd. Als je vragen hebt over de
  soundbar, de installatie of de bediening, neem dan contact op
  met je verkoper of klantenservice of bezoek onze website:
  www.jbl.com.

  Afstandsbediening (met 2 AAA-batterijen)

  Netsnoer*

  x2
  * Het aantal netsnoeren en type stekkers kan per regio variëren.

  4 • Page 5

  Nederlands

  HDMI-kabel

  3. PRODUCTOVERZICHT
  3.1 Soundbar
  Regelaars

  1

  2 3 4

  Wandmontageset

  5
  1)

  (Voeding)
  •• Schakel in of op stand-by

  2) -/+ (Volume)
  •• Verlaag of verhoog het volume
  •• Houd ingedrukt om het volume snel te verlagen of te
  verhogen.

  Productinformatie & sjabloon voor wandmontage

  •• Druk tegelijkertijd op de twee knoppen om het geluid te
  dempen of dempen op te heffen.
  3) Microfoon
  •• Voor audiokalibratie (Automatic Multibeam Calibration
  (AMC))
  4)

  (Bron)
  •• Selecteer een geluidsbron: TV (standaard, voor
  tv-verbinding waarbij de
  connector
  voorrang heeft op de
  connector), Bluetooth of
  HDMI IN

  5) Status-display
  Connectoren achterzijde

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1)
  •• Verbinden met stroom (met het meegeleverde netsnoer)
  2)
  •• USB-connector voor software-update
  •• Verbind met een USB-opslagapparaat voor het afspelen
  van MP3-bestanden (alleen voor de Amerikaanse versie)
  3)
  •• Verbind met optische uitgang op tv of digitale apparaat
  4)
  •• Verbind met je thuisnetwerk via een Ethernet-kabel

  www.jbl.com

  5 • Page 6

  5)
  •• Verbind met de HDMI ARC-ingang van tv
  6)
  •• Verbind met de HDMI-uitgang van een digitaal apparaat

  3.2 Subwoofer

  3.3 Afstandsbediening
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  7

  1
  2
  1)
  •• Indicator verbindingsstatus
  Continu wit

  Verbonden met de soundbar

  Snel wit knipperend

  Koppelingsmodus

  Langzaam wit
  knipperend

  De koppelingsmodus opnieuw
  verbinden of verlaten

  Continu oranje

  Standby modus

  2)
  •• Verbinden met stroom (met het meegeleverde netsnoer)

  1)
  •• Schakel in of schakel naar stand-by
  2)
  •• Selecteer de tv-bron (voor tv-verbinding waarbij de
  connector voorrang heeft op de
  connector)
  3)

  (Bluetooth)
  •• Selecteer Bluetooth-bron
  •• Houd ingedrukt om verbinding te maken met een ander
  Bluetooth-apparaat

  4)
  •• Selecteer het basniveau voor subwoofer: laag, midden
  (standaard) of hoog
  5) HDMI
  •• Selecteer de

  bron

  6) + / •• Verhoog of verlaag het volume
  •• Houd ingedrukt om het volume snel te verhogen of te
  verlagen.
  7)

  6

  (Dempen)
  •• Geluid uitschakelen/inschakelen • Page 7

  Nederlands

  4. PLAATSING

  4.2 Wandmontage

  4.1 Desktopplaatsing
  Plaats de soundbar en subwoofer op een vlakke en stabiele
  ondergrond. Zorg ervoor dat de subwoofer minimaal 1 meter
  verwijderd is van de soundbar en 10 cm verwijderd is van de
  muur.
  >2" (50 mm) 1a)

  1b)

  > 10 cm/4"

  1
  4 mm/ 1c)
  0,16"

  ≤8 mm/
  0,31"

  1 m/3 ft
  ≥ 30 mm/1,18"

  2

  3
  4

  1. Voorbereiding:

  OPMERKINGEN:
  −− Het netsnoer moet correct zijn aangesloten op de voeding.
  −− Plaats geen voorwerpen bovenop de soundbar of subwoofer.
  −− Zorg ervoor dat de afstand tussen de subwoofer en de soundbar
  minder dan 6 meter is.

  a) Bevestig het meegeleverde sjabloon voor wandmontage
  met plakband op een muur met een minimale afstand van
  50 mm van de tv.
  b) Gebruik een balpenpunt om de locatie voor de schroeven
  te markeren. Verwijder de sjabloon.
  c) Boor op de gemarkeerde locatie een gat van 4 mm.
  2. Installeer de steun voor wandmontagebeugel.
  3. Bevestig de muurbeugel met de schroef aan de onderkant
  van de soundbar.
  4. Monteer de soundbar.
  OPMERKINGEN:
  −− Zorg ervoor dat de muur het gewicht van de soundbar kan
  ondersteunen.
  −− Installeer alleen op een verticale wand.
  −− Vermijd plaatsen die blootstaan aan hoge temperatuur of
  vochtigheid.
  −− Controleer vóór het monteren dat de kabels tussen de soundbar en
  externe apparaten goed kunnen worden aangesloten.
  −− Zorg ervoor dat de soundbar is losgekoppeld van de netspanning
  voordat je het apparaat op de wand monteert. Anders kan dit een
  elektrische schok veroorzaken.

  www.jbl.com

  7 • Page 8

  5. VERBINDEN
  5.1 Tv-aansluiting
  Verbind de soundbar met je tv via de meegeleverde HDMI-kabel
  of een optische kabel (los verkrijgbaar).

  HDMI (ARC)

  1

  Via de meegeleverde HDMI-kabel

  HDMI OUT
  (TV ARC)

  Een HDMI-verbinding ondersteunt digitale audio en video met
  één enkele kabel. Een HDMI-aansluiting is de beste optie voor
  de soundbar.

  HDMI IN

  2

  *

  HDMI OUT
  (TV ARC)
  HDMI OUT
  HDMI (ARC)

  1. Verbind de soundbar met je tv met de meegeleverde HDMIkabel.
  2. Controleer op je tv of HDMI-CEC en HDMI ARC zijn
  ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je tv
  voor meer informatie.
  OPMERKINGEN:
  −− Volledige compatibiliteit met alle HDMI-CEC-apparaten is niet
  gegarandeerd.
  −− Neem contact op met de tv-fabrikant als je problemen ondervindt
  met de HDMI-CEC-compatibiliteit van de tv.

  Via een optische kabel

  .
  .
  .

  OPMERKINGEN:
  −− * De HDMI-kabel wordt apart verkocht.
  −− Neem contact op met de fabrikant van je digitale apparaat als je
  problemen hebt met de HDMI-CEC-compatibiliteit van je digitale
  apparaat.
  −− Wanneer zowel HDMI ARC als optische kabels op de soundbar zijn
  aangesloten, heeft de audio-uitvoer van de HDMI ARC-verbinding
  prioriteit.

  5.3 Verbinding met je thuisnetwerk
  OPTISCH

  Verbind de soundbar via wifi of een Ethernet-kabel met je
  thuisnetwerk. Met Chromecast en Airplay kun je audio van
  smartphones of tablets streamen via de soundbar-luidsprekers.
  1. Ga op de soundbar naar de wifi-installatiemodus:

  OPTISCH

  •• Verbind de soundbar met je tv met een optische kabel (los
  verkrijgbaar).

  5.2 Digitaal apparaat aansluiten
  1. Zorg ervoor dat de tv via de HDMI ARC-verbinding op
  de soundbar is aangesloten (zie "Via de meegeleverde
  HDMI-kabel" onder "TV-verbinding" in het hoofdstuk
  "VERBINDEN").
  2. Gebruik een HDMI-kabel (V2.0 of hoger) om de soundbar te
  verbinden met je digitale apparaat, bijv. settopbox, dvd/blurayspeler of gameconsole.
  3. Controleer op je digitale apparaat of HDMI-CEC is
  ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je
  digitale apparaat voor meer informatie.

  8

  •• Druk op om in te schakelen (zie "Power-on/Auto
  standby/Auto wakeup" in het hoofdstuk "AFSPELEN").
  →→ Als de soundbar niet is verbonden met een netwerk,
  toont het scherm "
  " en vervolgens
  "
  ".
  •• Houd ingedrukt om de wifi-instellingsmodus opnieuw te
  openen tot "
  " wordt weergegeven.
  2. Voeg op je Android- of iOS-apparaat de soundbar toe aan je
  wifi-thuisnetwerk.
  Via de Google Home-app
  a) Verbind je Android- of iOS-apparaat met je wifithuisnetwerk. Download de Google Home-app. Log in
  met je Google-account. Maak eventueel een nieuwe
  account aan.
  b) Volg de app-instructies om de installatie te voltooien. • Page 9

  Nederlands

  5.4 Bluetooth-verbinding

  Google Home

  Verbind de soundbar met je Bluetooth-apparaat, bijv. een
  smartphone, tablet en laptop.
  Settings

  Google Home

  Bluetooth

  Bluetooth

  (Android/iOS)

  DEVICES
  JBL Bar 5.1_xxxx Connected

  Now Discoverable

  CHROMECAST, AIRPLAY READY

  SETUP WIFI

  < 10 m / 33 ft

  * Via de Airplay-luidsprekeropstelling
  a) Verbind je iOS-apparaat met je wifi-thuisnetwerk.
  b) Ga op je iOS-apparaat naar Instellingen > Wi-Fi. Onder
  NIEUWE AIRPLAY-LUIDSPREKER INSTELLEN…
  selecteer je "
  " en volg je de instructies
  op het scherm om de installatie te voltooien.
  Wi-Fi

  Settings

  Verbind een Bluetooth-apparaat
  1. Druk op om in te schakelen (zie "Power-on / Auto standby
  / Auto wakeup" in het hoofdstuk "AFSPELEN").

  Wi-Fi
  XXX

  SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER…
  (iOS)

  BT PAIRING

  JBL Bar 5.1_xxxx

  2. Om de Bluetooth-bron te selecteren druk je op
  soundbar of op de afstandsbediening.
  →→ "
  ": Klaar voor BT-koppeling

  op de

  3. Schakel op je Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar
  binnen drie minuten naar "
  ".
  →→ Geslaagde verbinding: De apparaatnaam wordt
  weergegeven als je apparaat een Engelse naam heeft. Er
  klinkt een bevestigingstoon.

  AIRPLAY READY

  SETUP WIFI

  3. Gebruik indien nodig een Ethernet-kabel om de soundbar op
  je thuisnetwerk aan te sluiten.
  •• Zorg ervoor dat je verbinding maakt met hetzelfde
  netwerk als tijdens de installatie.
  OPMERKINGEN:
  −− Tijdens de wifi-installatie via de Google Home-app kun je de
  soundbar een naam geven en deze per kamer toewijzen.
  −− Voeg op je iOS-apparaat de soundbar toe aan de Apple Homeapp en beheer deze samen met andere AirPlay 2-compatibele
  luidsprekers.
  −− *Als de soundbar op je iOS-apparaat is toegevoegd aan je wifithuisnetwerk via de Google Home-app, sla je de stappen onder "Via
  Airplay-luidsprekeropstelling" over. Je kunt Airplay-streaming starten
  met een Airplay-compatibele app (zie "Afspelen via Airplay" in het
  hoofdstuk "AFSPELEN").

  Het laatst gekoppelde apparaat opnieuw verbinden
  Je Bluetooth-apparaat blijft het gekoppelde apparaat wanneer
  de soundbar in de stand-bymodus schakelt. De volgende
  keer dat je de Bluetooth-bron inschakelt, maakt de soundbar
  automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde
  apparaat.
  Verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat

  3S

  1. Druk in de Bluetooth-stand op de knop
  op de soundbar of
  de knop op de afstandsbediening tot "
  " wordt
  weergegeven.
  →→ Het eerder gekoppelde apparaat wordt gewist van de
  soundbar.

  www.jbl.com

  9 • Page 10

  →→ De soundbar schakelt naar de Bluetoothkoppelingsmodus.
  2. Volg stap 3 onder "Bluetooth-apparaat verbinden".
  •• Als het apparaat eerder is gekoppeld met de soundbar,
  deze eerst ontkoppelen "
  " op het
  apparaat.

  6. AFSPELEN
  6.1 Inschakelen / Auto standby / Auto wakeup

  OPMERKINGEN:

  2

  −− De Bluetooth-verbinding gaat verloren als de afstand tussen de
  soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 10 meter bedraagt.
  −− Elektronische apparaten kunnen radio-interferentie veroorzaken.
  Apparaten die elektromagnetische golven genereren, zoals
  magnetrons en draadloze LAN-apparaten, moeten uit de buurt van
  de Soundbar worden gehouden.

  1

  VOEDING

  3

  2

  1

  HELLO

  VOEDING

  Inschakelen
  1. Verbind de soundbar en subwoofer met de meegeleverde
  netsnoeren.
  →→ Het scherm op de soundbar toont "
  "
  ".
  2. Druk op de soundbar op

  " en vervolgens

  om in te schakelen.

  →→ "
  " wordt getoond.
  →→ De subwoofer wordt automatisch verbonden met de
  soundbar. Verbonden:
  gaat wit branden.
  OPMERKINGEN:
  −− Gebruik alleen de meegeleverde netsnoeren.
  −− Controleer voordat je de voeding aansluit of de voedingskabels
  correct zijn aangesloten op de soundbar en de subwoofer.
  −− Voordat je de soundbar inschakelt, eerst controleren of alle andere
  verbindingen zijn gemaakt (zie "TV-verbinding" en "Verbinding met
  digitaal apparaat" in het hoofdstuk "Verbinden").

  Auto stand-by
  Als de soundbar langer dan 10 minuten inactief is, schakelt deze
  automatisch over naar de stand-bymodus. "
  " wordt
  getoond. De subwoofer schakelt ook in stand-by en
  wordt
  oranje.
  De volgende keer dat je de soundbar inschakelt, wordt de laatst
  geselecteerde bron ingeschakeld.
  Auto wakeup
  In de standby-modus wordt de soundbar automatisch
  geactiveerd wanneer

  10 • Page 11

  Nederlands

  •• de soundbar is verbonden met je tv via de HDMI ARCaansluiting en je tv is ingeschakeld;
  •• de soundbar via een optische kabel is verbonden met je tv en
  audiosignalen worden gedetecteerd door de optische kabel;

  6.3 Afspelen vanaf de tv-bron
  Als de soundbar is aangesloten, kun je genieten van tv-audio via
  de soundbar-luidsprekers.

  •• de soundbar is verbonden met je tv via de HDMI ARCverbinding en via de HDMI-verbinding, is ook is verbonden
  met je digitale apparaat zoals een settopbox, dvd/
  blu-rayspeler of gameconsole, en je digitale apparaat is
  ingeschakeld;

  HDMI
  ARC

  OPTISCH

  •• de soundbar is verbonden met je thuisnetwerk en audio naar
  de soundbar wordt gestreamd via Chromecast of Airplay.

  6.2 Eerste installatie
  Automatische multibeam-kalibratie
  Met Automatic Multibeam Calibration (AMC) kan je surround
  sound-ervaring worden geoptimaliseerd voor je favoriete
  luisterpositie.
  •• Houd op de afstandsbediening de knop
  ingedrukt
  totdat "
  " op de soundbar verschijnt.
  →→
  →→
  →→
  →→

  Aftellen begint van 5 tot 1.
  Er is een hard geluid hoorbaar. Audiokalibratie begint.
  "
  ": Kalibratie bezig.
  "
  ": Kalibratie gelukt.

  TV

  1. Controleer of je tv is ingesteld om externe luidsprekers te
  ondersteunen en of de ingebouwde tv-luidsprekers zijn
  gedempt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je tv voor
  meer informatie.
  2. Controleer of de soundbar correct is aangesloten op je tv (zie
  'TV-verbinding' in het hoofdstuk 'AANSLUITEN').
  3. Om de tv-bron te selecteren druk je op
  op de afstandsbediening.

  op de soundbar of

  →→ " ": De tv-bron is geselecteerd.
  •• In de standaardinstellingen is de tv-bron geselecteerd.
  OPMERKINGEN:
  KALIBRATIE

  −− Als de soundbar is aangesloten op je tv via zowel een HDMI-kabel
  als een optische kabel, wordt de HDMI-kabel geselecteerd voor de
  tv-aansluiting.

  6.3.1 Installatie van de afstandsbediening van de tv
  Als je de afstandsbediening van je tv wilt gebruiken voor
  zowel je tv als de soundbar, controleer dan of je tv HDMI-CEC
  ondersteunt. Als je tv HDMI-CEC niet ondersteunt, volg je de
  stappen onder "Leren van de afstandsbediening van de tv".
  5S

  OPMERKINGEN:
  −− Tijdens AMC zijn alle knoppen op de afstandsbediening
  uitgeschakeld, behalve en
  .
  −− "
  " wordt getoond als AMC mislukt.

  HDMI-CEC
  Als je tv HDMI-CEC ondersteunt, moet je de functies inschakelen
  zoals aangegeven in de gebruikershandleiding van je tv. Je
  kunt via de afstandsbediening van de tv de functies volume
  +/-, dempen/dempen opheffen en inschakelen/standby op de
  soundbar instellen.
  Tv-afstandsbediening programmeren
  1. Op de soundbar de knop
  en + ingedrukt houden tot
  "
  " wordt getoond.
  →→ Je gaat nu naar de leermodus van de afstandsbediening
  van de tv.

  www.jbl.com

  11 • Page 12

  2. Binnen 15 seconden doe je het volgende op de soundbar en
  op de afstandsbediening van je tv:
  a) Op de soundbar: druk op een van de volgende knoppen:
  +, -, + en - samen (voor de functie dempen / dempen
  opheffen), en .
  b) Op de afstandsbediening van je tv: druk op de gewenste
  knop.
  →→ "
  " wordt weergegeven op de soundbar.
  →→ "
  ": De functie van de soundbar-knop wordt
  geleerd door de afstandsbediening van uw tv.
  3. Herhaal stap 2 om het programmeren van de knop te
  voltooien.
  4. De leermodus van de afstandsbediening van de tv afsluiten:
  Houd de knop
  en + op de soundbar ingedrukt tot
  "
  " is weergegeven.
  →→ De soundbar keert terug naar de laatst geselecteerde
  bron.

  6.4 Afspelen vanaf de HDMI IN-bron
  Als de soundbar op de aangegeven manier is aangesloten, kan
  je digitale apparaat video op de tv en audio op de soundbarluidsprekers afspelen.

  •• Om de
  bron op de soundbar te selecteren,
  druk je op
  op de soundbar of
  op de
  afstandsbediening.
  3. Zet je tv in de stand-bymodus.
  →→ De soundbar en het bronapparaat worden in de standbymodus geschakeld.
  OPMERKINGEN:
  −− Volledige compatibiliteit met alle HDMI-CEC-apparaten is niet
  gegarandeerd.

  6.5 Afspelen vanaf de Bluetooth-bron
  Stream audio op je Bluetooth-apparaat naar de soundbar.
  1. Controleer of de soundbar correct is verbonden met je
  Bluetooth-apparaat (zie "Bluetooth-verbinding" in het
  hoofdstuk "AANSLUITEN").
  2. Druk op
  op de soundbar of op de afstandsbediening om
  de Bluetooth-bron te selecteren.
  3. Start het afspelen van audio op je Bluetooth-apparaat.
  4. Pas het volume op de soundbar of je Bluetooth-apparaat
  aan.

  6.6 Afspelen via Chromecast
  Stream audio op je Android- of iOS-apparaat naar de soundbar
  via Chromecast.

  HDMI (ARC)

  1. Op de soundbar
  1
  HDMI OUT
  (TV ARC)

  •• Controleer of de soundbar correct is aangesloten op je
  thuisnetwerk (zie "Verbinding met je thuisnetwerk" in het
  hoofdstuk "VERBINDEN").
  2. Op je Android- of iOS-apparaat,

  HDMI IN

  2

  a) Controleer of je Android- of iOS-apparaat is verbonden
  met hetzelfde netwerk als de soundbar.
  b) In een app ondersteund door Chromecast: tik op
  het cast-pictogram
  en selecteer de aangesloten
  soundbar.

  HDMI OUT

  .
  .
  .

  1. Controleer of de soundbar correct is aangesloten op je tv
  en digitaal apparaat (zie "TV-verbinding" en "Verbinding met
  digitaal apparaat" in het hoofdstuk "AANSLUITEN").
  2. Schakel je digitale apparaat in.
  →→ De tv en de soundbar komen uit de stand-bymodus en
  schakelen automatisch over naar de invoerbron.

  12

  CHROMECAST

  3. Schakel over naar andere bronnen om het afspelen te
  stoppen. • Page 13

  Nederlands

  6.7 Afspelen via Airplay
  Stream audio via Airplay audio op je iOS-apparaat naar de
  soundbar.
  1. Op de soundbar
  •• Controleer of de soundbar correct is aangesloten op je
  thuisnetwerk (zie "Verbinding met je thuisnetwerk" in het
  hoofdstuk "VERBINDEN").
  2. Op je iOS-apparaat
  a) Controleer of je iOS-apparaat is verbonden met hetzelfde
  netwerk als de soundbar.
  b) Veeg omlaag vanuit de rechterbovenhoek (iOS 12 of
  later) of veeg omhoog vanaf beneden (iOS 11 of eerder)
  om het Control Center op een iOS-apparaat te openen.
  Tap
  om de verbonden soundbar te selecteren en
  audiostreaming te starten vanuit een app.

  Music

  iPhone
  Dining Room speaker

  7. GELUIDSINSTELLINGEN
  Bas-instelling
  1. Controleer of de soundbar en subwoofer correct zijn
  aangesloten (zie het hoofdstuk "INSTALLEREN").
  2. Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op
  schakelen tussen basniveaus.
  →→ "
  ", "
  " en "
  weergegeven.

  om te

  " (standaard) worden

  Audiosynchronisatie
  Met de functie audiosynchronisatie kun je audio en video
  synchroniseren om ervoor te zorgen dat uw video-inhoud geen
  vertraging vertoont.
  1. Houd
  op de afstandsbediening minimaal drie seconden
  ingedrukt.
  2. Druk binnen vijf seconden op + of - op de afstandsbediening
  om de audiovertraging te synchroniseren met de video.
  →→ De timing van de audiosynchronisatie wordt
  weergegeven.
  Smart-modus

  AIRPLAY

  3. Schakel over naar andere bronnen om het afspelen te
  stoppen.
  OPMERKINGEN:
  −− De soundbar ondersteunt audiostreaming en ondersteunt geen
  videostreaming.
  −− In Chromecast of Airplay wordt het afspelen van muziek op het
  huidige verbonden apparaat onderbroken wanneer muziek afspeelt
  op een tweede verbonden apparaat.

  Als de smart-modus standaard is ingeschakeld, kun je
  genieten van tv-programma's met rijke geluidseffecten.
  Voor tv-programma's zoals nieuws en het weerbericht kun
  je geluidseffecten verminderen door de smart-modus uit te
  schakelen en over te schakelen naar de standaardmodus.
  Smart-modus: EQ-instellingen en JBL Surround Sound worden
  toegepast voor rijke geluidseffecten.
  Standaard-modus: De vooraf ingestelde EQ-instellingen worden
  toegepast voor standaard geluidseffecten.
  Ga als volgt te werk om de smart-modus uit te schakelen:
  1. Houd op de afstandsbediening minimaal drie seconden
  ingedrukt. Druk op +.
  →→ De huidige modus wordt weergegeven.
  "
  ": De smart-modus is ingeschakeld.
  2. Herhaal stap 1.
  →→ Je schakelt naar een andere modus.
  "
  ": The standard modus is
  ingeschakeld.
  →→ De volgende keer dat je de soundbar inschakelt, wordt
  de smart-modus automatisch weer ingeschakeld.

  www.jbl.com

  13 • Page 14

  8. STANDAARD INSTELLINGEN
  HERSTELLEN
  Door de standaardinstellingen gedefinieerd door de fabrikant
  te herstellen, verwijdert je de aangepaste instellingen van de
  soundbar.
  •• Houd en
  op de soundbar minimaal 10 seconden
  ingedrukt.
  →→ "
  " wordt weergegeven.
  →→ De soundbar toont "
  " en "
  naar de standby-modus.

  9. SOFTWARE-UPDATE
  Om optimale productprestaties en de beste gebruikerservaring
  te verzekeren, kan JBL in de toekomst software-updates voor
  het soundbar-systeem aanbieden. Verbind de soundbar met
  je thuisnetwerk. Online updaten gebeurt automatisch als er
  software-updates beschikbaar zijn.

  " en gaat dan

  VOORTGANG

  Tijdens software-updates, wordt "
  " en het voltooide
  percentage weergegeven. Wanneer het bijwerken van de
  software is voltooid, toont de soundbar "
  " en "
  " en
  gaat dan naar de standby-modus.

  14 • Page 15

  Nederlands

  10. SLUIT DE SUBWOOFER
  OPNIEUW AAN

  11. PRODUCTSPECIFICATIES

  De soundbar en subwoofer zijn standaard gekoppeld. Na het
  inschakelen worden ze gekoppeld en automatisch verbonden.
  In sommige speciale gevallen moet je ze misschien opnieuw
  koppelen.

  •• Model: Bar 5.1 CNTR (Soundbar unit), Bar 5.1 SUB
  (Subwoofer unit)

  Algemene specificatie:

  •• Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
  •• Totale uitgangsvermogen luidspreker (max. @THD 1%):
  550 W
  •• Soundbar uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 5 x 50 W
  •• Subwoofer uitgangsvermogen (max. @THD 1%): 300 W
  •• Soundbar-transducer: 5 racetrack drivers + 2 x 1,25" sidefiring tweeters
  •• Subwoofer transducer: 10"
  •• Netwerk stand-by vermogen: < 2,0 W
  •• Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45 °C

  2

  1

  VOEDING

  HDMI specificatie:
  •• HDMI video-ingang: 1
  •• HDMI video-uitgang (met Audio Return Channel): 1

  4

  3

  VOEDING

  •• HDMI HDCP-versie: 2.3
  Audiospecificatie:
  •• Frequentierespons: 34 Hz - 20 KHz

  De koppelingsmodus van de subwoofer opnieuw
  inschakelen
  1. Houd
  op het achterpaneel van de subwoofer ingedrukt
  totdat deze snel wit knippert.
  2. Om de koppelingsmodus van de subwoofer op de soundbar
  in te schakelen houd je de
  op de afstandsbediening
  minimaal vijf seconden ingedrukt. Druk op - op de
  afstandsbediening.
  →→ "
  ": De subwoofer is klaar om te worden
  gekoppeld.
  →→ "
  ": De subwoofer is verbonden.
  OPMERKINGEN:
  −− De subwoofer verlaat de koppelingsmodus na drie minuten als het
  koppelen en de verbinding niet zijn voltooid.
  verandert van snel
  knipperend wit naar langzaam knipperend wit.

  •• Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, USB (USB MP3weergave is beschikbaar in de Amerikaanse versie. Voor
  andere versies is USB alleen voor service. Harde schijf wordt
  niet ondersteund.)
  USB-specificatie (audioweergave is alleen voor de
  Amerikaanse versie):
  •• USB-poort: Type A
  •• USB-beoordeling: 5 V DC / 0,5 A
  •• Ondersteund bestandsformaat: mp3
  •• MP3 Codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG
  2.5 Layer 3
  •• MP3 sampling rate: 16 - 48 KHz
  •• MP3 bitrate: 80 - 320 kbps
  Draadloze specificatie:
  •• Bluetooth-versie: 4.2
  •• Bluetooth-profiel: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  •• Bluetooth frequentiebereik: 2402 MHz - 2480 MHz
  •• Bluetooth max. zendvermogen: < 11 dBm (EIRP)
  •• Modulatietype: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  •• Wifi-netwerk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
  •• 2.4G Wifi-frequentiebereik: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISMband, VS 11 kanalen, Europa en 13 kanalen)
  •• 2.4G Wifi max. zendvermogen: < 20 dBm
  •• Modulatietype: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK,
  16QAM, 64QAM
  •• 5G Wifi-frequentiebereik: 5,15 - 5,35 GHz,
  5,725 - 5,825 GHz
  •• 5G Wifi max. zendvermogen: < 22 dBm

  www.jbl.com

  15 • Page 16

  •• Modulatietype: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  •• 5G Draadloos frequentiebereik: 5736,35 - 5820,35 MHz
  •• 5G max. zendvermogen: < 9 dBm (EIRP)
  •• Modulatietype: π / 4 DQPSK
  Afmetingen
  •• Afmetingen (H x B x L): 1018 x 58 x 100 mm /
  40,1" x 2,3" x 3,9" (Soundbar); 305 x 440 x 305 mm /
  12,0" x 17,3" x 12,0" (Subwoofer)
  •• Gewicht: 2,85 KG (Soundbar); 10,62 Kg (Subwoofer)
  2,85 KG (Soundbar); 10,62 Kg (Subwoofer)

  12. PROBLEMEN OPLOSSEN
  Probeer het product nooit zelf te repareren. Als je problemen
  ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de
  volgende punten voordat je om service vraagt.

  Systeem
  Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
  •• Controleer of het netsnoer op een stopcontact en de
  soundbar is aangesloten.
  De soundbar reageert niet op het bedienen van knoppen.
  •• Zet de soundbar terug naar de standaardinstellingen (zie het
  hoofdstuk "STANDAARDINSTELLINGEN HERSTELLEN").

  Geluid
  Geen geluid van soundbar
  •• Controleer of het geluid op de soundbar gedempt is.
  •• Selecteer de juiste audio-invoerbron op de
  afstandsbediening.
  •• Sluit de soundbar op de juiste manier aan op je tv of andere
  apparaat
  •• Zet de soundbar terug naar de standaardinstellingen door
  en
  op de soundbar langer dan 10 seconden ingedrukt te
  houden.
  Vervormd geluid of echo
  •• Als je audio van je tv via de soundbar afspeelt, moet de tv
  gedempt zijn of de ingebouwde tv-luidspreker uitgeschakeld
  zijn.
  Audio en video niet gesynchroniseerd zijn.
  •• Schakel de functie audiosynchronisatie in om audio en video
  te synchroniseren (zie "Audiosynchronisatie" in het hoofdstuk
  "GELUIDSINSTELLINGEN").

  Bluetooth
  Een apparaat kan niet worden verbonden met de soundbar.
  •• Controleer of je Bluetooth op het apparaat hebt
  ingeschakeld.
  •• Als de soundbar is gekoppeld met een ander Bluetoothapparaat, stel je Bluetooth opnieuw in (zie "Verbinding maken
  met een ander apparaat" onder "Bluetooth-verbinding" in het
  hoofdstuk "VERBINDEN").
  •• Als je Bluetooth-apparaat ooit is gekoppeld met de
  soundbar, reset je Bluetooth op de soundbar. Koppel
  de soundbar op het Bluetooth-apparaat los en koppel
  het Bluetooth-apparaat opnieuw met de soundbar (zie
  "Verbinding maken met een ander apparaat" onder
  "Bluetooth-verbinding" 'In het hoofdstuk 'VERBINDEN').

  16 • Page 17

  Nederlands

  Slechte audiokwaliteit van een verbonden Bluetoothapparaat

  13. MERKEN

  •• Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter
  bij de soundbar, of verwijder eventuele obstakels tussen het
  apparaat en de soundbar.
  De Bluetooth-verbinding met het apparaat wordt constant
  aan- en uitgeschakeld.
  •• Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij
  de soundbar, of verwijder eventuele obstakels tussen het
  apparaat en de soundbar.

  Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde
  handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
  dergelijke merken door HARMAN International Industries,
  Incorporated is onder licentie. Andere handelsmerken en
  merknamen zijn van hun respectievelijke eigenaren.

  Wifi
  Kan geen verbinding maken met wifi.
  •• Controleer of wifi is ingeschakeld.
  •• Controleer of je het juiste netwerk hebt geselecteerd en het
  juiste wachtwoord hebt ingevoerd.

  De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
  en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
  handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

  •• Controleer of je router of modem is ingeschakeld en binnen
  bereik is.
  •• Controleer of je soundbar is verbonden met hetzelfde
  draadloze LAN als je smartphone of tablet.

  Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een certificeringsmerk van de
  Wi-Fi Alliance®.

  De Google Home-app kan het apparaat niet vinden.
  •• Controleer of de soundbar is ingeschakeld.
  •• Controleer of je netwerk correct werkt.
  •• Controleer of je router of modem is ingeschakeld en zich
  binnen bereik is.

  Afstandsbediening
  De afstandsbediening werkt niet

  Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
  Dolby Audio, Dolby Vision en het dubbele D-symbool zijn
  handelsmerken van Dolby Laboratories.

  •• Controleer of de batterijen leeg zijn. Als dat het geval is, de
  batterijen vervangen.
  •• Verklein de afstand en hoek tussen de afstandsbediening en
  het hoofdtoestel.
  Het ingebouwde Chromecast-logo is een handelsmerk van
  Google LLC.

  Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, iPhone® zijn
  handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere
  landen.
  Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat
  een accessoire speciaal is ontworpen om te werken met
  de technologie die in de badge is geïdentificeerd en door
  de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de
  prestatienormen van Apple.
  Om deze AirPlay 2-compatibele luidspreker te bedienen, is iOS
  11.4 of hoger vereist.

  www.jbl.com

  17 • Page 18

  14. OPEN BRONLICENTIE
  MEDEDELING
  Dit product bevat open source software die onder GPL is
  gelicenseerd. De broncode en relevante ontwikkelaar-instructies
  zijn ook beschikbaar op http://www.jbl.com/opensource.html.
  Neem op elk gewenst moment contact met ons op:
  Harman Deutschland Gmb
  HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3
  85748 Garching bei Munchen, Germany
  of OpenSourceSupport@Harman.com als je vragen hebt over de
  open source software in het product.

  18 • Page 19

  HARMAN International Industries,
  Incorporated 8500 Balboa
  Boulevard, Northridge, CA 91329
  USA
  www.jbl.com

  © 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
  Alle rechten voorbehouden.
  JBL is een handelsmerk van HARMAN International Industries, Incorporated,
  geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Functies, specificaties en
  vormgeving kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL Bar 5.1 SURROUND wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL Bar 5.1 SURROUND in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von JBL Bar 5.1 SURROUND

JBL Bar 5.1 SURROUND Bedienungsanleitung - Englisch - 19 seiten

JBL Bar 5.1 SURROUND Kurzanleitung - Alle Sprachen - 32 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info