Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
HANDLEIDING
Joy Sport
Basic Pro
1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING
  Joy Sport
  Basic Pro

  1 • Page 2

  Joy Sport Importeur
  Fitness-Import
  Timmermannsweg 46
  5813 AP Ysselsteyn (LB)
  info@joysport.nl
  www.joysport.nl

  Geachte klant,
  Wij feliciteren u met de aankoop van dit JOY SPORT product.
  Tevens wensen wij u veel sportplezier toe met uw goede keuze.
  Volg aandachtig de montage handleiding.
  Mocht u nog vragen hebben dan helpen wij u graag verder.

  Garantie,
  Deze garantie geldt gedurende 12 maanden voor elke fabricagefout aan uw JOY
  SPORT product die door een JOY SPORT dealer werd verkocht.
  Wanneer u garantie claimt bied JOY SPORT de mogelijkheid om naar eigen
  goeddunken het defecte apparaat of het betreffende onderdeel te herstellen of te
  vervangen.
  De transportkosten van en naar onze werkplaats worden uitgesloten van deze
  garantie, en zijn dus voor rekening van de bezitter van het product.
  Wanneer u aanspraak wenst te maken op garantie gaat u met het aankoopbewijs
  naar de dealer waar u uw product heeft gekocht.
  De dealer zal uw claim dan verder afhandelen.

  Garantie uitsluitingen,
  De garantie geldt niet voor: de normale slijtage, de gevolgen van een ondeskundige
  handeling, of beschadiging door de koper of door derden zelf, en defecten die aan
  extreme omstandigheden te wijten zijn.
  De garantie kan ook niet worden geclaimd wanneer de originele constructie of
  uitrusting werd gewijzigd, of wanneer geen originele JOY SPORT onderdelen voor
  de reparatie werden gebruikt.
  De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten,
  direct of indirect ten gevolg van gebruik van dit apparaat.
  Fitness-Import
  Timmermannsweg 46
  5813 AP Ysselsteyn (LB)
  info@joysport.nl
  www.joysport.nl

  2 • Page 3

  Onderdelen overzicht.

  3 • Page 4

  Onderdelenlijst.
  NR.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  35
  36
  37
  38

  Naam en Specificatie
  Hoofdframe
  Gewichtsgeleiders
  Linker Frame
  Rechter Frame
  Gewichtspen
  Bovenste gewichtplaat
  Gewichtsplaat
  Rubber dopje
  Verticaal frame
  Horizontaal frame
  Zit frame
  Been curl
  Steunarm butterfly
  Linker butterfly
  Rechter butterfly
  Butterfly blokkering
  Zitting
  Rug zitting
  Enkele katrolsteun
  Dubbele katrolsteun (A)
  Dubbele katrolsteun (B)
  Kabel (2350 mm)
  Kabel (3750 mm)
  Kabel (2750 mm)
  Ketting
  Beschermingshoes (Pac deck)
  Beschermingshoes (Leg curl)
  Bovenste trekbar
  Onderste trekbar
  Leg curl stang
  Katrol
  Haak
  Handgrip (127 mm)
  Rubberen aanslag
  Ronde bus

  Aantal.
  1
  2
  1
  2
  1
  1
  7
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  4
  1
  1
  2
  12
  4
  8
  1
  1

  NR.
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75

  4

  Naam en Specificatie
  Plastic bus
  Ronde busje
  Afdichtdop (50 mm)

  Rubberen bescherming
  Hand pijp
  Gewichtsstang
  Afdichtdop (38 mm)
  Pen
  Pen
  M10 * 45mm
  M12 * 75mm
  M10 * 75mm
  M10 Moer
  M8 * 45mm
  M10 * 70mm
  M10 * 25mm
  OD48mm * ID13mm Ring
  M8 * 65mm
  M8 * 15mm
  M12 Borgmoer
  M16 Borgmoer

  M10 * 35mm
  M10 Borgmoer
  M8 Borgmoer
  M16 Ring
  M12 Ring
  M10 Ring
  M8 Ring
  Rubberen afdichting
  Bus
  Stalen plaat
  Enkel band
  Bescherming
  Rubberen hoek

  Aantal.
  6
  4
  10
  2
  2
  1
  2
  1
  1
  9
  1
  10
  2
  1
  3
  6
  1
  5
  4
  1
  4
  2
  24
  4
  4
  2
  54
  14
  2
  6
  2
  1
  2
  2 • Page 5

  STAP 1
  1.
  2.
  3.
  4.

  Plaats de rubberen bescherming (42) op het linker frame (3).
  Plaats de gewichtgeleider (2) in het linker frame (3).
  Monteer het hoofdframe (1) vast aan het linker frame (3).
  Monteer het verticale frame (10) vast aan het hoofdframe (1).

  5 • Page 6

  STAP 2
  1. Plaats de rubberen dop (9) over de gewichtgeleiders (2).
  2. Schuif nu eerst de 7 gewichtsplaten (8) Bevestig daarna de gewichtspen (5) zoals
  aangegeven op de tekening hieronder en plaats daarna de bovenste gewichtsplaat (6)
  over de gewichtsgeleider (2).
  3. Monteer de 50mm afdichtdop (41) in de voorkant van het hoofdframe (1).
  4. Monteer de rubberen afdichting (70) op de twee rechter frames (4).
  5. Monteer nu de twee rechter frames (4) aan het hoofdframe (1) zoals aangegeven op de
  tekening hieronder.

  6 • Page 7

  STAP 3
  1. Monteer de 50mm afdichtdoppen (41) in het horizontale frame (12).
  2. Monteer het horizontale frame (12) op het verticale frame (10) en monteer de
  gewichtsgeleiders (2) in het horizontale frame (12) zoals aangegeven op de tekening
  hieronder.
  3. Monteer de rubberen aanslag (37) op het verticale frame (10).
  4. Monteer de enkele katrolsteun (21) op het verticale frame (10) gebruik hiervoor een
  M8*65mm (57) met een M8 Ring (69) en een M8 Borgmoer (64).
  5. Monteer nu de butterfly blokkereing (18) op het verticale frame (10) gebruik hiervoor een
  M8*65mm (57) met een M8 Ring (69) en een M8 Borgmoer (64).

  7 • Page 8

  STAP 4
  1. Monteer de 50mm afdichtdoppen (41) in de beencurl (14).
  2. Monteer het zit frame (13) op het verticale frame (10) Gebruik hiervoor M10*75mm (50) ,
  M10 borgmoeren (63) en M10 ringen (68) zoals aangegeven in de tekening hieronder.
  3. Monteer nu de beencurl (14) aan het zit frame (13).
  4. Monteer de rugzitting (20) op het verticale frame (10).
  5. Monteer de zitting (19) op het zit frame (13).
  6. Monteer de leg curl stangen (32) in de beencurl (14).
  7. Monteer de beschermhoes (29) over de leg curl stang (32).
  8. Monteer de ronde busjes (40) in de leg curl stangen (32).

  8 • Page 9

  STAP 5
  1. Monteer de 50mm afdichtdoppen (41) in de steunarm butterfly (15).
  2. Monteer de bussen (71) in de steunarm butterfly (15) zoals aangegeven op de foto
  hieronder.

  STAP 6
  1. Monteer de steunarm butterfly (15) op het horizontale frame (12) gebruik hiervoor de
  pen (46) en de bussen (71), ringen (65 en borgmoeren (61) zoals aangegeven in de
  tekening hieronder.
  2. Monteer de beschermhoes (28) over de linker en rechter butterfly (16 & 17).
  3. Monteer de handpijp (43) en de handgrip (36) op de linker en rechter butterfly (16 & 17)
  zoals aangegeven op de tekening hieronder
  4. Monteer de linker en rechter butterfly (16 & 17) aan de steunarm butterfly (15) zoals
  aangegeven op de tekening hieronder.

  9 • Page 10

  10 • Page 11

  11 • Page 12

  USER MANUAL
  Joy Sport
  Basic Pro

  1 • Page 13

  Joy Sport Importer
  Fitness-Import
  Timmermannsweg 46
  5813 AP Ysselsteyn (LB)
  info@joysport.nl
  www.joysport.nl

  Dear customer,
  We want to thank you for having chosen a JOY SPORT product, and wish you a lot
  of fun and success during training with your JOY SPORT exercisers.
  Please note and follow the enclosed safety and assembly instructions carefully.
  If you have questions please do not hesitate to contact us.

  Guarantee,
  This guarantee covers all manufacturing and material flaws on JOY SPORT products
  purchased from an authorized JOY SPORT dealer for a period of 12 months from
  purchase.
  If you wish to make a claim under the guarantee, JOY SPORT shall be entitled to
  repair or replace the defective unit or part at its discretion.
  The owner of the unit must pay for the transport costs and any dealer's workshop
  costs.
  To make a claim under the guarantee, take your guarantee card to your dealer.
  The dealer will then take the necessary action.
  If this is not possible, contact your national JOY SPORT importer.
  The following are not covered by the guarantee : normal wear and tear and the
  consequences of improper treatment or damage caused by the purchaser or third
  persons and faults which are due to other circumstances.
  Claims may not be made under the guarantee if modifications have been made to
  the original construction or equipment or if JOY SPORT original parts were not used
  to repair the unit.
  In no event the manufacturer shall be liable for incidental or
  consequential losses, damages or expenses in connection with exercise products.

  Fitness-Import
  Timmermannsweg 46
  5813 AP Ysselsteyn (LB)
  info@joysport.nl
  www.joysport.nl

  2 • Page 14

  Onderdelen overzicht.

  3 • Page 15

  Part list.
  NR.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
  10
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  35
  36
  37
  38

  Name and spec.
  Main base
  Guide rod
  Left base
  Right base
  Selector shaft
  Top plate
  Weight stack
  Rubber dount
  Vertical beam
  Top cross beam
  Seat assembly unit
  Leg extension/Arm curl bar
  Press bar
  Left pec deck arm
  Right pec deck arm
  Press pin
  Seat
  Back seat
  Pully block
  Floating pulley block (A)
  Floating pulley block (B)
  Cable (2350 mm)
  Cable (3750 mm)
  Cable (2750 mm)
  Chain
  Pec deck pad
  Leg extension / Curl pad
  Lat bar
  Curl bar
  Pad holder
  Pulley
  Chain hook
  Hand grip (127 mm)
  Rubber bumper
  1’’ Round bushing

  Pcs.
  1
  2
  1
  2
  1
  1
  7
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  4
  1
  1
  2
  12
  4
  8
  1
  1

  NR.
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  57
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75

  4

  Name and spec.
  Plastic bushing
  1’’ Round end cap
  50mm Square end cap

  Rubber end cap
  Handle pipe
  Pin for weight stack
  38mm Square end cap
  Press bar shaft
  Quick pin
  M10 * 45mm Hex bolt
  M12 * 75mm Hex bolt
  M10 * 75mm Hex bolt
  M10 Nut
  M8 * 45mm Hex bolt
  M10 * 70mm Hex bolt
  M10 * 25mm Hex bolt
  OD48mm * ID13mm Washer
  M8 * 65mm Hex bolt
  M8 * 15mm Hex bolt
  M12 Nylon nut
  M16 Nylon nut

  M10 * 35mm Hex bolt
  M10 Nylon nut
  M8 Nylon nut
  M16 Washer
  M12 Washer
  M10 Washer
  M8 Washer
  Rubber cap
  Oil busing
  Steel plate
  Ankle strap
  Square cap 26 * 38mm
  Buffer 40*40mm

  Pcs.
  6
  4
  10
  2
  2
  1
  2
  1
  1
  9
  1
  10
  2
  1
  3
  6
  1
  5
  4
  1
  4
  2
  24
  4
  4
  2
  54
  14
  2
  6
  2
  1
  2
  2 • Page 16

  STEP 1
  1.
  2.
  3.
  4.

  Place rubber cap (42) into both ends of left base (3).
  Insert guide rods (2) to left base (3).
  Attach main base (1) to left base (3) fasten all bolts by using tool.
  Attach verticle beam (10) to mainbese (1).

  5 • Page 17

  STEP 2
  1. Attach the rubber dount (9) into the guide rod (2).
  2. Slide the weight plate (8) and top plate (6) over guide rod (2).
  Groove for selector pin on weight plates should face down.
  3. Install 1’’ round bushing (38) into the selector shaft (5) with pin (47) then attach the
  selector shaft (5) into the top plate (6).
  4. Place 50mm square cap (41) into both ends of front base (1).
  5. Place rubber cap (70) into both ends of right base (4).
  6. Attach right base (4) to main base (1) as shown.

  6 • Page 18

  STEP 3
  1. Place 50mm square cap (41) into both ends of top cross beam (12).
  2. Attach top cross beam (12) onto the verticle beam (10) from top side and connect the
  guide rods (2) to the top cross beam (12) as shown.
  3. Attach rubber bumper (37) to the verticle beam (10).
  4. Attach pulley block (21) to the verticle beam (10), use M8*65mm bolt (57) with M8
  washer (69) and M8 nuts (64).
  5. Intsall press pin (18) to the verticle beam (10) with M8*65mm bolt (57), M8 washer (69)
  and M8 nuts (64).

  7 • Page 19

  STEP 4
  1. Place 50mm square cap (41) into both ends of leg extension / arm curl bar (14).
  2. Attach seat assembly (13) to verticle beam (10), with bolts (50), nuts (63) and washers
  (68) asshown.
  3. Attach leg extension / arm curl bar (14) to seat assembly (13).
  4. Attach back seat (20) to verticle beam (10) as shown.
  5. Attach seat (19) to seat assembly (13) as shown.
  6. Slide pad holders (32) into the hole provided.
  7. Slide leg extension/curl pads (29) onto pad holders (32).
  8. Place 1’’ round cap (40) into pad holders (32).

  8 • Page 20

  STEP 5
  1. Place 50mm square cap (41) into both ends of press bar (15).
  2. Install oil bushing (71) into the press bar (15) as shown.

  STEP 6
  1. Attach press bar (15) to top cross beam (12) with press bar shaft (46) and oil bushing
  (71) washer (65) bolt (61) as shown.
  2. Attach pec deck pads (28) and hand grip (36) slide onto pec deck arm (16 & 17).
  3. Attach handle pipe (43) and hand grip (36) to pec deck arm (16 & 17) with bolt (54),
  washer (68) as shown.
  4. Install pec deck arm (16 & 17) to press bar (15) with washer (65) and nylon nuts (61) as
  shown.

  9 • Page 21

  10 • Page 22

  11


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Joy Sport Basic Pro wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Joy Sport Basic Pro in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,04 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info