Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Technische en praktische voorschriften
N
EBU 80-1
EBU 120-1
EBU 200-1
RADOCELL
indirect verwarmde boilers
Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd
worden, wanneer de technische voorschriften strikt opge-
volgd worden. Wijzigingen voorbehouden.
Deze boilers dragen het keurmerk:
Wij verzoeken U deze voorschriften aandachtig te lezen
en ze aan de gebruiker te overhandigen. Deze laatste
dient ze zorgvuldig te bewaren.
DE INSTALLATIE, DE INBEDRIJFSTELLING, HET
ONDERHOUD EN DE NAVERKOOPSERVICE MOETEN
DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR GEBEUREN.
nv SERVICO sa
Kontichsesteenweg 60
2630 AARTSELAAR
TEL: 03 887 20 60
FAX: 03 877 01 29
Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich
8 716 832 973 (08.2007 BL-NL)
(T30.32973.06)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Technische en praktische voorschriften

  EBU 80-1
  EBU 120-1
  EBU 200-1

  N

  RADOCELL

  indirect verwarmde boilers

  Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd
  worden, wanneer de technische voorschriften strikt opgevolgd worden. Wijzigingen voorbehouden.
  Deze boilers dragen het keurmerk:

  Wij verzoeken U deze voorschriften aandachtig te lezen
  en ze aan de gebruiker te overhandigen. Deze laatste
  dient ze zorgvuldig te bewaren.
  DE INSTALLATIE, DE INBEDRIJFSTELLING, HET
  ONDERHOUD EN DE NAVERKOOPSERVICE MOETEN
  DOOR EEN ERKENDE INSTALLATEUR GEBEUREN.

  nv SERVICO sa
  Kontichsesteenweg 60
  2630 AARTSELAAR
  TEL: 03 887 20 60
  FAX: 03 877 01 29
  Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich

  8 716 832 973 (08.2007 BL-NL)
  (T30.32973.06) • Page 2

  VOOR UW VEILIGHEID:
  WAT TE DOEN BIJ GASGEUR?


  gaskraan dichtdraaien
  vensters openen
  geen elektrische schakelaars bedienen
  alle open vuur doven
  de gasmaatschappij, Uw installateur of JUNKERS verwittigen

  blz.

  INHOUD
  AFMETINGEN
  - EBU 80-1 & EBU 120-1
  - EBU 200-1
  BESCHRIJVING VAN DE BOILERS
  TECHNISCHE GEGEVENS
  OPBOUW VAN DE BOILERS
  - EBU 80-1 & EBU 120-1
  - EBU 200-1
  ALGEMEEN
  - gebruik
  MONTAGE VAN DE DRIEWEGKRAAN BIJ DE VLOERKETELS EHLE 17, 23, 27, 34 en 39
  - samenstelling van de sets EBU 80-1/120-1 en EBU 200-1
  - werkingsprincipe
  - montage
  - voorbeeld van een volledig gemonteerde set
  - hydraulische aansluiting
  MONTAGE VAN DE DRIEWEGKRAAN BIJ DE VLOERKETEL EHLE 78
  - samenstelling van de sets EBU 80-1/120-1 en EBU 200-1
  - flexibels vertrek/terugvoer verwarming
  - werkingsprincipe
  - montage
  - voorbeeld van een volledig gemonteerde set
  - hydraulische aansluiting
  MONTAGE VAN DE SANITAIRE VOELER BIJ DE VLOERKETELS EHLE 17,23, 27, 34, 39 en 78
  ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN DE NTC VOELER BIJ DE GASWANDKETELS
  ZSE …, ZSC …, ZSN … en TOP … ZSB & ZSBR
  AANSLUITING VAN DE DRIEWEGKRAAN ERIE BIJ DE GASWANDKETEL TOP 42 ZBR
  - hydraulische aansluiting
  - elektrische aansluiting van de driewegkraan ERIE op TOP 42 ZBR
  - elektrische aansluiting van de NTC voeler
  INGEBRUIKNAME
  - vullen van de installatie
  - doorstroombegrenzing
  - nota voor de installateur
  - ingebruikname van de boiler in combinatie met de vloerketels EHLE
  - regeling van de sanitaire warmwatertemperatuur
  - ingebruikname van de boiler in combinatie met de gaswandketels
  ZSE …, ZSC …, ZSN …, TOP … ZSB & ZSBR en TOP 42 ZBR
  ONDERHOUD
  - maandelijkse controle
  - reinigingsopening
  - ledigen en reinigen
  - ontkalken
  - veiligheidsgroep
  - opnieuw in gebruik nemen
  - wisselstukken en smeermiddelen
  BELANGRIJKE NOTA’S
  WAARBORG
  DIENST NA VERKOOP (met techniekers uit Uw regio)

  2

  3
  4
  5
  5
  6
  7
  8
  8
  8
  8
  8
  9
  11
  12
  13
  13
  13
  13
  14
  16
  17
  18
  19
  20
  20
  20
  20
  21
  21
  21
  21
  21
  21
  22
  23
  23
  23
  23
  23
  23
  23
  23
  24
  24
  28 • Page 3

  1. AFMETINGEN
  1.1 EBU 80-1
  voorzijde

  Fig. 1

  bovenaanzicht

  achteraanzicht

  1.2 EBU 120-1
  voorzijde

  Fig. 2

  bovenaanzicht

  achteraanzicht

  3 • Page 4

  1.3 EBU 200-1
  voorzijde

  Fig. 3
  bovenaanzicht

  achteraanzicht

  4 • Page 5

  2. BESCHRIJVING VAN DE BOILERS
  De EBU boilers zijn ontworpen om te worden aangesloten aan de gasketels JUNKERS EHLE. Ze hebben hetzelfde
  design als de ketels en kunnen zowel rechts als links daarvan geplaatst worden.
  Ze kunnen tevens aan de wandketels ZSE .., ZSN .. en TOP .. ZSBR…, ZSB… en ZBR… aangesloten worden mits
  het vervangen van de NTC-voeler door de NTC-voeler 8 714 500 034.
  Uitrusting van de boiler
  - mantel in gelakt plaatstaal
  - warmtewisselaar in inox
  - reinigingsopening
  - opening voor de aansluiting aan een sanitaire recirculatie (enkel voor EBU 80-1 en 120-1)
  - temperatuurvoeler
  Opties
  - driewegkraan voor aansluiting van EBU 80-1 en 120-1 aan de gasketels EHLE
  - driewegkraan voor aansluiting van EBU 200-1 aan de gasketels EHLE
  BELANGRIJKE OPMERKING:
  Bij vervanging van een bestaande boiler, aangesloten op een bestaande ketel ER, ERE, HR, HRE, HERE,
  EHR of EHRE, wordt de meegeleverde NTC voeler van de boiler niet gebruikt!
  Wanneer de bestaande aquastaat nog in goede staat is, kan deze gemonteerd worden in de nieuwe boiler.
  Wanneer de contacten van de bestaande aquastaat een te grote weerstand hebben (meer dan 1 Ω), dan is
  het aan te raden een nieuwe aquastaat (bestelnummer 8 717 206 186) te monteren.
  De voeler van de aquastaat wordt in de dompelbuis gemonteerd, onder de voeler van de thermometer.
  De aquastaat zelf wordt voorlopig onder het deksel of achter aan de boiler gemonteerd, tot men een nieuwe
  vloerketel plaatst.
  Bij deze vervanging kan men de NTC voeler monteren en aansluiten aan de nieuwe ketel EHLE.

  Daarom steeds de overbodige NTC voeler bewaren!
  3. TECHNISCHE GEGEVENS
  Type
  waterinhoud
  primaire aansluiting
  sanitaire aansluiting
  maximum werkingsdruk
  temperatuurregeling
  maximumtemperatuur
  differentieel sanitaire voeler
  doormeter reinigingsopening
  doormeter van de verwarmingsspiraal
  primaire waterinhoud
  oppervlakte warmtewisselaar
  aansluiting koud water
  aansluiting warm water
  leeggewicht
  gewicht met verpakking

  EBU 80-1
  72,5
  3/4’’
  3/4’’
  10
  10 - 70
  90
  3
  100
  22
  4
  0,856
  1/2’’
  1/2’’
  39
  49

  liter

  bar
  °C
  °C
  °C
  mm
  mm
  liter


  kg
  kg

  5

  EBU 120-1
  119
  3/4’’
  3/4’’
  10
  10 - 70
  90
  3
  100
  22
  4
  0,856
  1/2’’
  1/2’’
  48,9
  60

  EBU 200-1
  191
  3/4’’
  3/4’’
  10
  10 - 70
  90
  3
  100
  25
  10,3
  1,948
  3/4’’
  3/4’’
  72,2
  86 • Page 6

  4. OPBOUW VAN DE BOILERS
  4.1 EBU 80-1
  voorzijde

  Fig. 4

  bovenaanzicht

  achteraanzicht

  4.2 EBU 120-1
  voorzijde

  Fig. 5

  bovenaanzicht
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  achteraanzicht

  primaire ingang
  vertrek sanitair warm water
  sanitaire recyclage
  primaire uitgang (retour naar gasketel)
  koudwateraansluiting
  dompelbuis voor voelers van thermostaat en voor
  voeler sanitair

  7
  9
  10
  11
  12

  6

  kuip
  reinigingsopening
  inox verwarmingsspiraal
  isolatie
  thermometer • Page 7

  4.3 EBU 200-1
  bovenaanzicht

  Fig. 6
  voorzijde

  vooraanzicht
  1
  2
  4
  5
  6

  primaire ingang
  vertrek sanitair warm water
  primaire uitgang (retour naar gasketel)
  koudwateraansluiting
  dompelbuis voor voelers van thermostaat en voor
  voeler sanitair

  7
  9
  10
  11
  12

  7

  kuip
  reinigingsopening
  inox verwarmingsspiraal
  isolatie
  thermometer • Page 8

  5. ALGEMEEN
  Deze boilers dienen door een bevoegd installateur te worden geplaatst. Hij dient zich te houden aan de geldende
  nationale en plaatselijke voorschriften. In geval van twijfel dient hij zich te informeren bij de officiële instanties of bij nv
  SERVICO.

  5.1 Gebruik
  Deze boilers kunnen aangesloten worden aan JUNKERS vloerketels EHLE… en wandketels JUNKERS
  ZSE .., ZSN .., TOP .. ZSBR…, ZSB… en ZBR…
  Onderstaande tabel geeft U het warmwatervolume aan 40°C dat binnen de 10 minuten beschikbaar is. Dit bij een
  koudwatertemperatuur van 10°C.
  Indien er geen volume opgegeven is, betekent dit dat dergelijke combinatie om technische en/of praktische redenen
  onmogelijk is.
  EBU 80-1

  EBU 120-1

  EBU 200-1

  145
  168
  183
  210
  229
  229

  205
  228
  243
  270
  289
  289

  298
  321
  337
  363
  382
  382

  170
  170
  170

  230
  230
  230

  320
  320
  320

  170

  230

  320
  370

  met vloerketels
  - EHLE 17
  - EHLE 23
  - EHLE 27
  - EHLE 34
  - EHLE 39
  - EHLE 78
  met atmosferische wandketels
  - ZSE 24-4 MFK
  - ZSE 24-4 MFA & ZSC 24-3 MFA
  - ZSN 24-6 KE & AE
  met condenserende wandketels
  - TOP 28 ZSB & ZSBR
  - TOP 42 ZBR

  6. MONTAGE VAN DE DRIEWEGKRAAN BIJ DE VLOERKETELS EHLE 17, 23, 27, 34 en 39
  Zie blz. 13 - 17 voor de montage bij de ketel EHLE 78

  6.1 Samenstelling van de sets EBU 80-1/120-1 en EBU 200-1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  kraanlichaam
  motor (voorgekableerd)
  aansluitklem voor motor aan de gasketel
  T-stuk (F 3/4‘’ – F 3/4’’ – F 3/8’’) (2 stuks)
  T-stuk (F 1‘’ – F 3/4’’ – F 1’’)
  nippel 3/4’’ (2 stuks)
  reductie (F 1‘’ – M 3/4’’), enkel voor
  aansluiting aan de gasketel EHLE 39
  8.1 reductie (2 stuks)
  8.2 handbediende ontluchter
  9 dichting (2 stuks)
  10 flexibel 1000 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 80 en 120)(2 stuks)
  flexibel 1500 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 200) (2 stuks)
  11 T-stuk F 3/4’’ - F 1/2’’ - M 3/4’’
  Fig. 7

  6.2 Werkingsprincipe
  De gasketels geven steeds voorrang aan de warmwaterbereiding. Wanneer de temperatuur, gemeten door de
  sanitaire voeler, lager is dan de ingestelde temperatuur aan de gasketel, wordt de driewegkraan geactiveerd en gaat
  de gasketel in werking.
  Indien er geen warmtevraag meer is (wanneer de temperatuur, gemeten door de sanitaire voeler, hoger is dan de
  ingestelde temperatuur aan de gasketel), blijft de circulatiepomp onder spanning. De driewegkraan blijft gedurende 3
  minuten actief om de warmte uit de gasketel te evacueren. Ze keert daarna terug in de stand verwarming en ze stopt
  (zomerstand).
  Het is normaal dat de temperatuur die U afleest op de thermometer van de boiler, enkele graden hoger is dan deze,
  ingesteld aan de gasketel.

  8 • Page 9

  6.3 Montage
  Onderbreek de stroom-, gas-, en watertoevoer vooraleer werken uit te voeren.
  Ledig tevens de gasketel.
  A
  B
  AB

  = terugvoer naar boiler
  = terugvoer verwarming
  = terugvoer gasketel

  Fig. 8

  7* = Enkel voor gasketel EHLE 39:
  Monteer de reductie (7*) tussen het kraanlichaam (1)
  en de terugvoer naar de gasketel.
  Fig. 9

  Monteer het T-stuk F 3/4’’ - F 1/2’’ - M 3/4’’ (11) op de retour van de
  gasketel. De F 1/2’’ dient voor de aansluiting van het expansievat.
  Het expansievat moet hier aangesloten worden!
  Fig. 10 (7* = enkel voor EHLE 39)

  Monteer de driewegkraan met de uitgang ‘’AB’’ op het T stuk (11).

  Fig. 11 (7* = enkel voor EHLE 39)

  Monteer het T-stuk (5) op de vertrek van de gasketel.

  Fig. 12

  Monteer de 2 T-stukken (4) met het gedeelte gemerkt 3/4’’, op de ingang
  (13) en op de uitgang (14) van de EBU boiler (uitgang 3/8’’ naar boven).

  Fig. 13

  9 • Page 10

  Schroef de 2 nippels 3/4’’ (6) op de 2 T-stukken (4).

  Fig. 14

  - Monteer de 2 reducties (8.1) op het met 3/8’’ gemerkte gedeelte van de
  T-stukken (4).
  - Monteer de 2 ontluchters (8.2) op de 2 reducties (8.1).
  Fig. 15

  Monteer 1 van de 2 flexibels (10) op de, met A gemerkte, ingang van het
  kraanlichaam (1). Let erop dat U de juiste flexibel gebruikt (1000 mm voor
  EBU 80-1 en 120-1 en 1500 mm voor EBU 200-1).

  Fig. 16

  Bevestig de andere flexibel (10) op het, met 3/4’’ gemerkte, T-stuk (5).

  Fig. 17

  Monteer de flexibel (10) – reeds aan de kraan (1) aangesloten – en zijn
  dichting (9) op de nippel (6) van de uitgang (14) van de boiler.
  Monteer de flexibel (10) – reeds aan het T-stuk (5) van de vertrek
  aangesloten – en zijn dichting (9) op de messing nippel (6) van de ingang
  (13) van de boiler.
  Fig. 18

  Monteer de motor op het kraanlichaam.
  Opmerking:
  Eens de motor juist geplaatst is, wordt hij vergrendeld op het kraanlichaam,
  om te vermijden dat hij zou roteren.
  Fig. 19

  10 • Page 11

  Verwijder de 2 vijzen van de plastic bescherming op de achterzijde van de
  gasketel.

  Fig. 20

  Steek de aansluitklem (3) van de motor in de daartoe voorziene aansluiting
  op de achterzijde van de gasketel.

  Fig. 21

  6.4 Voorbeeld van een volledig gemonteerde set

  Fig. 22

  11 • Page 12

  6.5 Hydraulische aansluiting
  Voorzie een anti-thermosifonklep in de vertrek van de gasketel om parasitaire warmwatercirculatie te
  vermijden tijdens de zomerperiode.

  Fig. 23

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  gastoevoer
  vertrek verwarming
  retour verwarming
  afsluitkraan vertrek verwarming
  afsluitkraan retour verwarming
  gasafsluitkraan
  overdrukklep 3 bar
  ontluchter
  expansievat
  afvoer van de overdrukklep
  afvoer naar de riolering
  differentieelklep
  vertrek boiler
  retour boiler

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  M
  VS

  Montage van de sanitaire voeler: zie hoofdstuk 8.

  12

  ingang sanitair koud water
  uitgang sanitair warm water
  sanitaire recyclage
  ingang koud water
  circulatiepomp voor sanitaire recyclage
  veiligheidsgroep
  afsluitkraan
  vulsysteem met afsluitkraan
  thermostatische mengkraan
  anti-thermosifonklep (bij vertrek naar boven toe)
  manueel instelbare bypass
  motor van de driewegkraan
  driewegkraan • Page 13

  7. MONTAGE VAN DE DRIEWEGKRAAN BIJ DE VLOERKETEL EHLE 78
  Zie blz. 8 - 12 voor de montage bij de ketels EHLE 17, 23, 27, 34 en 39

  7.1 Samenstelling van de sets EBU 80-1/120-1 en EBU 200-1
  kraanlichaam
  motor (voorgekableerd)
  aansluitklem voor motor aan de gasketel
  T-stuk (F 3/4‘’ – F 3/4’’ – F 3/8’’) (2 stuks)
  wordt niet gebruikt!!!
  nippel 3/4’’ (2 stuks)
  reductie (F 1‘’ – M 3/4’’), enkel voor
  aansluiting aan de gasketel EHLE 39
  8.1 reductie (2 stuks)
  8.2 handbediende ontluchter
  9 dichting (2 stuks)
  10 flexibel 1000 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 80 en 120)(2 stuks)
  flexibel 1500 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 200) (2 stuks)
  11 T-stuk F 3/4’’ - F 1/2’’ - M 3/4’’
  Fig. 24
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.2 Flexibels vertrek/terugvoer verwarming (geleverd met de ketel EHLE 78)
  19
  20
  31
  35
  36
  44
  45
  A
  9
  10

  B

  vertrek verwarming
  terugvoer verwarming
  terugslagkleppen (2 stuks)
  flexibel 1’’ vertrek verwarming
  flexibel 1’’ terugvoer verwarming
  wordt niet gebruikt!!!
  bocht 1’’ (2 stuks)
  worden niet gebruikt!!!
  1/2
  T stuk (F’’ - 1’’ - 1 ’’) (2 stuks)
  1/2
  dichting (1 ’’) (6 stuks)
  1 dichting wordt niet gebruikt!!!
  dichting (2 stuks)
  flexibel 1000 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 80-1 en 120-1)(2 stuks)
  flexibel 1500 mm MF 3/4’’
  (voor EBU 200-1) (2 stuks)
  rechte koppeling (M 1’’ - F 1’’) (4 stuks)
  1 koppeling wordt niet gebruikt!!!

  Fig. 25

  7.3 Werkingsprincipe
  De gasketels geven steeds voorrang aan de warmwaterbereiding. Wanneer de temperatuur, gemeten door de
  sanitaire voeler, lager is dan de ingestelde temperatuur aan de gasketel, wordt de driewegkraan geactiveerd en gaat
  de gasketel in werking.
  Indien er geen warmtevraag meer is (wanneer de temperatuur, gemeten door de sanitaire voeler, hoger is dan de
  ingestelde temperatuur aan de gasketel), blijft de circulatiepomp onder spanning. De driewegkraan blijft gedurende 3
  minuten actief om de warmte uit de gasketel te evacueren. Ze keert daarna terug in de stand verwarming en ze stopt
  (zomerstand).
  Het is normaal dat de temperatuur die U afleest op de thermometer van de boiler, enkele graden hoger is dan deze,
  ingesteld aan de gasketel.

  13 • Page 14

  7.4 Montage
  Onderbreek de stroom-, gas-, en watertoevoer vooraleer werken uit te voeren.
  Ledig tevens de gasketel.
  A
  B
  AB

  = terugvoer naar boiler
  = terugvoer verwarming
  = terugvoer gasketel

  Fig. 26

  Monteer de reductie (7*) tussen het kraanlichaam (1)
  en de terugvoer naar de gasketel.
  Fig. 27

  Monteer het T-stuk F 3/4’’ - F 1/2’’ - M 3/4’’ (11) op de retour van de
  gasketel. De F 1/2’’ dient voor de aansluiting van het expansievat.
  Het expansievat moet hier aangesloten worden!
  Fig. 28

  Monteer de driewegkraan met de uitgang ‘’AB’’ op het T stuk (11).

  Fig. 29

  Monteer het T-stuk (5) op de vertrek van de gasketel.

  Fig. 30

  Monteer de 2 T-stukken (4) met het gedeelte gemerkt 3/4’’, op de ingang
  (13) en op de uitgang (14) van de EBU boiler (uitgang 3/8’’ naar boven).

  Fig. 31

  14 • Page 15

  Schroef de 2 nippels 3/4’’ (6) op de 2 T-stukken (4).

  Fig. 32

  - Monteer de 2 reducties (8.1) op het met 3/8’’ gemerkte gedeelte van de
  T-stukken (4).
  - Monteer de 2 ontluchters (8.2) op de 2 reducties (8.1).
  Fig. 33

  Monteer 1 van de 2 flexibels (10) op de, met A gemerkte, ingang van het
  kraanlichaam (1). Let erop dat U de juiste flexibel gebruikt (1000 mm voor
  EBU 80-1 en 120-1 en 1500 mm voor EBU 200-1).

  Fig. 34

  Bevestig de andere flexibel (10) op het, met 3/4’’ gemerkte, T-stuk (5).

  Fig. 35

  Monteer de flexibel (10) – reeds aan de kraan (1) aangesloten – en zijn
  dichting (9) op de nippel (6) van de uitgang (14) van de boiler.
  Monteer de flexibel (10) – reeds aan het T-stuk (5) van de vertrek
  aangesloten – en zijn dichting (9) op de messing nippel (6) van de ingang
  (13) van de boiler.
  Fig. 36

  Monteer de motor op het kraanlichaam.
  Opmerking:
  Eens de motor juist geplaatst is, wordt hij vergrendeld op het kraanlichaam,
  om te vermijden dat hij zou roteren.
  Fig. 37

  15 • Page 16

  Verwijder de 2 vijzen van de plastic bescherming op de achterzijde van de
  gasketel.

  Fig. 38

  Steek de aansluitklem (3) van de motor in de daartoe voorziene aansluiting
  op de achterzijde van de gasketel.

  Fig. 39

  7.5 Voorbeeld van een volledig gemonteerde set

  Fig. 40

  nr
  1
  2
  7
  10

  levering
  met set driewegkraan
  met set driewegkraan
  met set driewegkraan
  met set driewegkraan
  met set driewegkraan
  met set driewegkraan

  35
  45
  B
  C
  D
  E

  omschrijving
  kraanlichaam
  motor (voorgekableerd)
  reductie (F 1‘’ – M 3/4’’)
  flexibel 1000 mm MF 3/4’’ (voor EBU 80-1 en 120-1)(2 stuks)
  flexibel 1500 mm MF 3/4’’ (voor EBU 200-1) (2 stuks)
  T-stuk (F 3/4’’ - F 1/2’’ - M 3/4’’)
  (F 1/2’’ voor aansluiting expansievat)
  flexibel 1’’ vertrek verwarming
  1/2
  T stuk (F1’’ - 1’’ - 1 ’’) (2 stuks)
  rechte koppeling (M 1’’ - F 1’’) (3 stuks)
  reductie T stuk (F 1’’ - F 1’’ - F 3/4’’)
  flexibel 1’’ terugvoer verwarming
  nippel (1’’) (2 stuks)

  31
  A

  terugslagkleppen (2 stuks)
  1/2
  dichting (1 ’’) (5 stuks)

  niet afgebeeld, geleverd met ketel EHLE 78
  niet afgebeeld, geleverd met ketel EHLE 78

  11

  16

  met ketel EHLE 78
  met ketel EHLE 78
  met ketel EHLE 78
  niet bijgeleverd
  niet bijgeleverd
  niet bijgeleverd • Page 17

  7.6 Hydraulische aansluiting
  Voorzie een anti-thermosifonklep in de vertrek van de gasketel om parasitaire warmwatercirculatie te
  vermijden tijdens de zomerperiode.

  Fig. 41

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  gastoevoer
  vertrek verwarming
  retour verwarming
  afsluitkraan vertrek verwarming
  afsluitkraan retour verwarming
  gasafsluitkraan
  overdrukklep 3 bar
  ontluchter
  expansievat
  afvoer van de overdrukklep
  afvoer naar de riolering
  differentieelklep
  vertrek boiler
  retour boiler

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  M
  VS

  Montage van de sanitaire voeler: zie hoofdstuk 8.

  17

  ingang sanitair koud water
  uitgang sanitair warm water
  sanitaire recyclage
  ingang koud water
  circulatiepomp voor sanitaire recyclage
  veiligheidsgroep
  afsluitkraan
  vulsysteem met afsluitkraan
  thermostatische mengkraan
  mogelijkheid tot aansluiting met vertrek naar boven
  toe)
  manueel instelbare bypass
  motor van de driewegkraan
  driewegkraan • Page 18

  8. MONTAGE VAN DE SANITAIRE VOELER BIJ DE VLOERKETELS
  EHLE 17, 23, 27, 34, 39 en 78
  Leg de kabels van de voelers gescheiden van de kabels 230 V.
  Steek de sanitaire voeler – geleverd met de boiler – in de dompelbuis van
  de boiler.
  Opmerking:
  Zorg ervoor dat de bulb van de voeler tot onder aan de dompelbuis
  geschoven wordt.

  Fig. 42

  Steek de kabel van de voeler door de kabelklem en vervolgens door de
  uitsparing op de achterzijde van de gasketel.
  Leg de kabel in de kabelgoot (binnenin de ketel) en trek hem tot aan de
  voorzijde van de ketel.

  Fig. 43

  Aansluiting aan de klemmenblok
  Verwijder de deur van de gasketel (zie de technische voorschriften van de
  ketel).
  Verwijder de weerstand op de klemmen 3 en 4 van de klemmenblok van de
  gasketel.
  Fig. 44

  Sluit de kabels van de sanitaire voeler aan op deze klemmen 3 en 4.

  Fig. 45

  18 • Page 19

  9. ELEKTRISCHE AANSLUITING VAN DE NTC VOELER BIJ DE GASWANDKETELS
  ZSE …, ZSC …, ZSN … en TOP … ZSB & ZSBR
  De driewegkraan is ingebouwd in de
  gaswandketel.
  In dit geval moet de NTC voeler vervangen
  worden
  door
  de
  NTC
  voeler
  SF
  (bestelnummer: 8 714 500 034).
  De NTC-voeler wordt met zijn stekker aangesloten op de
  klem ST 18 van de printplaat.
  Fig. 46

  19 • Page 20

  10. AANSLUITING VAN DE DRIEWEGKRAAN ERIE BIJ DE GASWANDKETEL TOP 42 ZBR
  (set ERIE, bestelnummer 8 722 939 005)

  10.1 Hydraulische aansluiting
  Aansluiten volgens fig. 47.
  Zet de schakelaar (rechts) in positie AUTO. De
  boileropwarming krijgt nu voorrang.
  In positie MAN is de verdeling 50 % verwarming en 50
  % boiler.
  Wanneer de cursor op A staat wordt de boiler gevoed
  (spanningsloos). Wanneer de cursor op B staat wordt
  de verwarmingsinstallatie gevoed (driewegkraan onder
  spanning)

  Fig. 47

  10.2 Elektrische aansluiting van de driewegkraan ERIE op TOP 42 ZBR
  Breek de kunststoflipjes uit.
  Kabels doorvoeren.
  Stekker (1) onder aan de printplaat zelf aanbrengen.
  (zie fig. 49)
  Driewegklep (set ERIE, bestelnummer 8 722 939 005)
  aansluiten volgens fig. 47 en 48.
  Via het display volgende parameters instellen:
  2.3 (*) opwarmvermogen boiler
  3.4 pompmodus 1 (voorrang sanitair)
  3.5 blokkeertijd verwarmingspomp 30 seconden
  (*) indien het opnamevermogen van de boiler
  kleiner is dan het ketelvermogen, kan U met
  behulp van deze parameter het vermogen van
  de ketel percentueel aanpassen tussen 25 en
  99 %.

  Fig. 48

  kabel driewegklep 230 V/AC

  10.3 Elektrische aansluiting van de NTC voeler
  In combinatie met de TOP 42 ZBR, moet de
  NTC voeler vervangen worden door de NTC
  voeler SF (bestelnummer: 8 714 500 034).
  De NTC-voeler wordt met zijn stekker aangesloten op de
  klem ST 18 van de printplaat.
  Fig. 49

  20 • Page 21

  11. INGEBRUIKNAME
  Let erop de primaire ingang en uitgang van de
  boiler meerdere malen te ontluchten met de
  ontluchters (8.2). Daarbij mag de circulatiepomp
  niet draaien.
  Controleer alle dichtingen en koppelingen van de
  installatie.
  Controleer
  de
  dichtheid
  reinigingsopening van de boiler.

  van

  Fig. 50

  de

  11.1 Vullen van de installatie
  Vul de CV-installatie (zie technische en praktische voorschriften van de gasketel).
  Voor het vullen van de boiler:
  Spoel de leidingen, met uitzondering van de boiler.
  Vul de boiler langs de veiligheidsgroep (terwijl een warmwateraftappunt geopend is, tot er water uit komt).

  11.2 Doorstroombegrenzing
  Regel het debiet via de kraan van de veiligheidsgroep.
  Om de capaciteit van de boiler optimaal te benutten en een vroegtijdige menging te vermijden, raden wij U aan de
  koudwatertoevoer naar de boiler tot de volgende hoeveelheden te beperken:
  - EBU 80-1
  10 l/min
  - EBU 120-1
  12 l/min
  - EBU 200-1
  18 l/min

  11.3 Nota voor de installateur
  Na de ingebruikname:
  • de gebruiker op de hoogte brengen van de bediening en de werking van de boiler,
  • zijn aandacht vestigen op de controle van de veiligheidsgroep,
  • dit document overhandigen.

  11.4 Ingebruikname van de boiler in combinatie met de vloerketels EHLE
  Zet de gasketel in werking.
  Stel de sanitaire temperatuur in (zie handleiding van de gasketel).
  11.4.1 Regeling van de sanitaire warmwatertemperatuur
  Druk gedurende 3 seconden op de regelknop.
  • Het display van de ketel knippert en toont de warmwatertemperatuur.
  Elke impuls (+ of -) verhoogt of verlaagt de vertrektemperatuur met 1°C.
  Het regelbereik gaat van 10 tot 70°C. Wij raden U aan geen lagere temperatuur dan 50°C in te stellen.
  Daardoor kan de warmwaterbereiding onvoldoende zijn en bestaat er kans op besmetting door de
  legionellabacterie.
  OPMERKING!!!
  Tijdens het warmwatertappen daalt de temperatuur van de boiler met ongeveer 8°C vooraleer de gasketel de boiler
  opnieuw begint op te warmen.

  21 • Page 22

  11.5 Ingebruikname van de boiler in combinatie met de gaswandketels
  ZSE …, ZSC …, ZSN …, TOP … ZSB & ZSBR en TOP 42 ZBR
  Zet de gasketel
  hoofdschakelaar.

  in

  werking

  met

  de

  Zet de sanitaire temperatuurkiezer op stand:

  temperatuur = 60°C.

  Zet de sanitaire temperatuurkiezer op stand:

  temperatuur = 70°C.

  De boiler zal automatisch en in voorrang opgewarmd worden.

  Waarschuwing: verbrandingsgevaar!!
  Temperatuur bij normaal gebruik niet hoger dan 60 ° C instellen.
  Temperatuur tot 70°C alleen kortstondig instellen voor thermische desinfectie (anti-legionella).
  Tijdens de opwarming kan een beetje water langs de veiligheidsgroep wegvloeien. Deze afloop mag NOOIT
  belemmerd worden.

  i

  Het is eveneens normaal dat – na het opwarmen – de werkelijke temperatuur van de watervoorraad in de boiler, 5
  tot 6°C hoger is dan de, aan de gasketel, ingestelde temperatuur. Dit wordt veroorzaakt door de latente warmte
  van de gasketel.
  De aftaphoeveelheid hangt af van de temperatuurverhoging en van de koudwaterdruk. Indien deze laatste erg
  hoog is, kan hij verminderd worden tot 3 à 4 bar, door de installatie van een drukverminderaar op de
  koudwatertoevoer van de boiler.

  22 • Page 23

  12. ONDERHOUD
  12.1 Maandelijkse controle
  Een maal per maand de temperatuurkiezer voor sanitair water van de gasketel op maximum instellen gedurende 1 uur
  als thermische desinfectie. Dit voorkomt de vorming van schadelijke bacteriën zoals de legionellabacterie, in de boiler.
  Nadat de boiler de maximumtemperatuur bereikt heeft, een hoeveelheid heet water via een aftapkraan laten
  weglopen.
  Controleer tevens de veiligheidsgroep (zie 12.6).

  12.2 Reinigingsopening
  Indien er een onderhoud van de boiler (7) gebeurt langs de reinigingsopening (9) dient men:
  steeds de dichting (13) van de reinigingsopening te vervangen,
  de boiler op dichtheid te controleren.

  Fig. 51

  12.3 Ledigen en reinigen
  Voordat de boiler wordt gereinigd of hersteld, moet de verwarmingsketel spanningsvrij worden gemaakt en moet
  de boiler worden leeggemaakt. Voorzie daartoe de boiler van een ledigingkraan. De verwarmingsspiraal moet
  eventueel uitgeblazen worden.
  Controleer de boiler regelmatig en verwijder slib dat zich heeft afgezet.

  12.4 Ontkalken
  De graad van verkalking hangt af van de gebruiksduur, bedrijfstemperatuur en hardheid van het water.
  Een verkalkt verwarmingsoppervlak vermindert de waterinhoud en het rendement.
  Daarom moet in kalkhoudende streken een waterbehandeling toegepast worden om kalkvorming te vermijden.

  12.5 Veiligheidsgroep
  Om de goede werking te controleren, eenmaal per maand de kraan en de klep van de veiligheidsgroep
  bedienen. Kalkafzetting kan de goede werking belemmeren.
  De verbinding tussen boiler en veiligheidsgroep mag NOOIT afgesloten worden.

  12.6 Opnieuw in gebruik nemen
  Na reiniging of herstelling de boiler grondig doorspoelen en ontluchten.
  Vul de boiler.

  12.7 Wisselstukken en smeermiddelen
  Gebruik uitsluitend originele JUNKERS wisselstukken en JUNKERS vet.
  Voor metalen dichtvlakken, O-ringen en temperatuurvoelers:
  - in contact met water:
  L 641,
  - warmtegeleidingvet:
  P 12.

  23 • Page 24

  13. BELANGRIJKE NOTA’S
  De typeaanduiding en het serienummer vindt U terug op de kenplaat van de boiler. Gelieve deze gegevens te vermelden op de garantiekaart en bij elk contact met Uw installateur of met onze technische dienst.

  VOORBEELD VAN EEN KENPLAAT

  BBT THERMOTECHNIK GmbH
  Robert Bosch GmbH
  Geschäftsbereich Junkers
  D 73249
  WERNAU - DUITSLAND
  Type

  EBU 120-1


  Sanitaire / Sanitair:
  Contenance / Inhoud
  Pression maxi / Druk max.
  Echangeur / Warmtewisselaar:
  Contenance / Inhoud
  Pression maxi / Druk max.
  Puissance maxi / Vermogen max.
  Température / Temperatuur
  Débit / Debiet
  Température Eau Chaude Sanitaire
  Temperatuur Warm Water Sanitair
  Température maxi
  Temperatuur max.

  FD

  INSTALLATEUR

  7.716.899.501
  119 L
  10 bar
  4,0 L
  15 bar
  35,0 kW
  90°C
  1,51m³/h
  45°C
  90°C

  581

  N° de série

  Ref:

  14. WAARBORG
  De toegestane waarborg is slechts geldig indien de installatie nauwkeurig voldoet aan deze voorschriften en indien de
  volledige installatie volgens de regels der kunst uitgevoerd werd.
  De waarborg is toepasbaar volgens de voorwaarden vermeld op de garantiekaart. Deze moet worden teruggestuurd
  na de ingebruikname naar SERVICO nv, met vermelding van type en serienummer zoals aangeduid op de kenplaat
  van de ketel (zie fig. hierboven).
  TIP: stuur de garantiekaart onmiddellijk op na de inbedrijfstelling. Dit zal de contacten vergemakkelijken.

  24 • Page 25

  25 • Page 26

  26 • Page 27

  27 • Page 28

  DIENST NA VERKOOP (met techniekers uit Uw regio)
  SERVICO nv heeft een dienst na verkoop ter beschikking van de installateur en de gebruiker.
  In geval van moeilijkheden, wendt U tot SERVICO nv (officiële dienst na verkoop van de fabrikant).

  nv SERVICO sa
  Kontichsesteenweg 60
  2630 Aartselaar
  ALGEMEEN NUMMER

  FAX

  ALGEMEEN NUMMER
  DIENST NA VERKOOP
  onderhoud & herstellingen

  03 887 20 60
  03 877 01 29

  TECHNISCH ADVIES

  03 880 71 00
  03 880 71 02

  DIENST NA VERKOOP

  03 888 91 56

  COMMERCIELE DIENST
  verkoop, documentatie & scholingen

  03 880 71 03

  COMMERCIELE DIENST

  03 877 01 29

  LOGISTIEK
  bestellingen & wisselstukken

  03 880 71 01

  FAX

  LOGISTIEK

  03 887 01 03

  WEB

  www.junkers.be

  FAX

  FAX

  BELANGRIJKE OPMERKING
  Zelfs een JUNKERS heeft een regelmatige controle- en onderhoudsbeurt nodig.
  Een preventief onderhoud vermijdt vroegtijdige slijtage en/of een abnormaal hoog verbruik.
  Deze werkzaamheden mogen enkel gedaan worden door de installateur, een bevoegd vakman of door de technische
  dienst van JUNKERS.
  TIP:

  Een onderhoudsbeurt om de 2 jaar is een minimum, om het jaar is aangewezen.
  De veiligheidsgroep moet maandelijks gecontroleerd worden.

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande
  toestemming van de uitgever. Wijzigingen voorbehouden.

  nv SERVICO sa
  Kontichsesteenweg 60
  2630 AARTSELAAR
  03 887 20 60
  Fax 03 877 01 29

  PVM 8/2007

  28


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Junkers EBU 80-1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Junkers EBU 80-1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info