Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
CD RECEIVER / CD-RECEIVER / RECEPTOR CON CD /
SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD /
RECEPTOR CD
Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. /
Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 4. /
Per annullare la demo del display, vedere a pagina 4. /
Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 4.
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANO
INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES
ʷʾʽʾƖʷʷʹ
ƾƿ
KD-R531/KD-R432/KD-R431
Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding.
Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado.
Per le istruzioni d’installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.
Para obter mais informações sobre a instalação e ligações, consulte o manual em separado.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Bluetooth von Handy wiedergegeben wie stell ich es ein Eingereicht am 2-2-2020 10:42

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NEDERLANDS
  ESPAÑOL
  ITALIANO
  PORTUGUÊS

  KD-R531/KD-R432/KD-R431
  CD RECEIVER / CD-RECEIVER / RECEPTOR CON CD /
  SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD /
  RECEPTOR CD

  Zie bladzijde 4 voor het annuleren van de displaydemonstratie. /
  Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 4. /
  Per annullare la demo del display, vedere a pagina 4. /
  Para cancelar a demonstração do visor, consulte a página 4.
  Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding.
  Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado.
  Per le istruzioni d’installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.
  Para obter mais informações sobre a instalação e ligações, consulte o manual em separado.

  INSTRUCTIONS
  GEBRUIKSAANWIJZING
  MANUAL DE INSTRUCCIONES
  ISTRUZIONI
  INSTRUÇÕES

  ʷʾʽʾƖʷʷʹ
  ƾƿ • Page 2

  Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC-product!
  Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing goed door te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zo
  krijgt u een volledig inzicht in de functies van het apparaat en kunt u de mogelijkheden optimaal
  benutten.

  BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN
  1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
  2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen door de gebruiker te
  repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over
  aan erkend onderhoudspersoneel.
  3. VOORZICHTIG: Zichtbare en/of onzichtbare klasse 1M laserstralen indien geopend.
  Bekijk niet direct met optische instrumenten.
  4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL OP BUITENKANT VAN TOESTEL
  AANGEBRACHT.

  .

  Waarschuwing:
  Stop de auto alvorens het toestel te bedienen.

  Let op:
  Batterij
  Producten

  Informatie voor gebruikers over
  het verwijderen van oude
  apparatuur en batterijen
  [Alleen de Europese Unie]
  Deze symbolen geven aan dat het product
  en de batterij met dit symbool bij het einde
  van de gebruiksduur niet met het normale
  huishoudelijk afval mogen worden
  weggegooid.
  Wanneer u dit product en de batterij wilt
  weggooien, houdt u dan aan de geldende
  nationale wetgeving of andere regels in uw
  land en gemeente.
  Door dit product naar het inzamelingspunt
  te brengen, werkt u mee aan het behoud
  van natuurlijke hulpbronnen en met het
  voorkomen van potentiële negatieve
  effecten op het milieu en de
  volksgezondheid.

  .
  2

  Opmerking:
  Het teken Pb onder het batterijsymbool
  geeft aan dat deze batterij lood bevat.

  Stel het volume zodanig in dat u nog goed
  geluiden van buiten kunt horen. Het autorijden
  met een te hoog volume, kan ongelukken
  veroorzaken.
  Gebruik de USB-apparatuur of de iPod/iPhone
  niet indien de rijveiligheid zou kunnen worden
  gehinderd.

  Let op met het instellen van het
  volume:
  Digitale apparatuur (CD/USB) produceren weinig
  ruis in vergelijking met andere bronnen. Verlaag
  derhalve het volume alvorens de weergave van
  deze digitale bronnen te starten zodat
  beschadiging van de luidsprekers door een
  plotselinge sterke volumeverhoging wordt
  voorkomen.

  Temperatuur in de auto:
  Als de auto gedurende lange tijd in de kou of in
  de warmte heeft gestaan, mag u het apparaat pas
  gebruiken nadat de temperatuur in de auto weer
  normaal waarden heet bereikt.

  Condensvorming:
  Er wordt mogelijk condens op de laserlens
  afgezet wanneer de airconditioning van de auto
  aanstaat. De disc wordt dan mogelijk niet goed
  afgelezen. Verwijder in dat geval de disc en wacht
  totdat het vocht is verdampt.

  |‫ޓ‬NEDERLANDS

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 3

  Bevestigen/verwijderen van het
  bedieningspaneel

  Inhoud
  Voorbereiding ....................................................... 4
  Annuleren van de displaydemonstratie
  Instellen van de klok
  Basisbediening ..................................................... 4
  Radio ........................................................................ 6

  Het apparaat terugstellen
  De door u gemaakte
  instellingen worden tevens
  gewist.

  CD/USB .................................................................... 8
  iPod/iPhone (Alleen KD-R531) ............................ 9
  Extern component ............................................ 10
  Bluetoothா .......................................................... 10
  Aanpassingen helderheid .............................. 11
  Aanpassingen geluid ....................................... 11

  Geforceerd verwijderen van een
  disc
  (Houd ingedrukt)
  
  

  Wees voorzichtig en zorg dat de disc niet valt
  bij het verwijderen.
  Stel de receiver terug indien dit niet werkt.

  Onderhoud

  Menu-bediening ............................................... 12
  Afstandsbediening ........................................... 15
  Extra informatie ................................................. 16
  Probleemoplossing .......................................... 18
  Technische gegevens ...................................... 19

  Deze handleiding lezen:
  

  Reinigen van het toestel
  Verwijder vuil met een droge siliconen doek of
  zachte doek van het paneel. Het toestel wordt
  mogelijk beschadigd indien u deze aanwijzing
  niet opvolgt.

  
  

  In deze handleiding wordt hoofdzakelijk de
  bediening met de knoppen op het
  bedieningspaneel uitgelegd.
  < > verwijst naar de displays op het
  bedieningspaneel.
  [XX] geeft de begininstelling van een
  menuonderdeel aan.

  Reinigen van de aansluiting
  Verwijder vuil van de aansluiting van het toestel
  en paneel. Gebruik een wattestokje of doekje.

  NEDERLANDS‫ |ޓ‬3
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 4

  Voorbereiding
  Voorbereiding
  Annuleren van de
  displaydemonstratie
  De displaydemonstratie is altijd ingeschakeld,
  tenzij u ze annuleert.

  1

  Instellen van de klok
  1

  (Houd
  ingedrukt)

  2 Kies <CLOCK>.

  (Houd
  ingedrukt)

  2

  3 Kies <CLOCK SET>.
  (Fabrieksinstelling)

  3 Kies <DEMO OFF>.

  4 Stel het uur in.

  4 Druk op MENU om te sluiten.

  (Fabrieksinstelling)
  5 Instellen van de minuut.

  6 Kies <24H/12H>.

  7 Kies <24 HOUR> of <12 HOUR>.
  8 Druk op MENU om te sluiten.

  Basisbediening
  Display informatie
  Veranderen van de display-informatie. (Druk op)
  Scrollt door de huidige display-informatie. (Houd ingedrukt)
  Bron
  Radio

  CD/USB
  iPod/iPhone (HEAD MODE/
  IPOD MODE) *1
  iPod/iPhone (EXT MODE) *1
  Externe Componenten (AUX)
  Bluetooth Audio
  *1

  4

  Display
  Niet-Radio Data System-zender: Frequentie ) Klok
  FM Radio Data System-zender: Zendernaam (PS) - Frequentie Programmatype (PTY) - Klok - (terug naar het begin)
  Albumtitel/Artiest* - Fragmenttitel* - Fragment nr./Afspeeltijd Fragment nr./Klok - (terug naar het begin)
  * “NO NAME” verschijnt voor normale CD’s of indien er geen naam is
  opgenomen.
  EXT MODE) Klok
  F-AUX of R-AUX) Klok
  BT AUDIO) Klok

  Alleen voor KD-R531.

  |‫ޓ‬NEDERLANDS

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 5

  Basisbediening

  Bedieningspaneel
  Regelschijf

  Displayvenster
  Lade

  Verwijderen van het
  paneel

  Werp de disc uit

  Aux-ingangsaansluiting voor
  USB-ingangsaansluiting
  Afstandsbedieningssensor
  U kunt dit toestel met de los verkrijgbare RM-RK52
  afstandsbediening bedienen (A bladzijde 15).

  Wanneer u op de volgende toets(en) drukt of deze even ingedrukt houdt...
  Toets

   /SOURCE

  Regelschijf
  (draai)
  Regelschijf
  (druk op)

  iPod
  Cijfertoetsen
  (1 - 6)
  EQ


  /

  /

  Algemene functie
  Schakelt in.
  Schakelt uit. (Houd ingedrukt)
  Druk op de /SOURCE toets op het bedieningspaneel en draai de regelschijf
  gedurende 2 seconden om de bron te selecteren.
   Herhaaldelijk indrukken om de bron te selecteren.
   Voor het instellen van het volume.
   Kiezen van onderdelen.
   Dempt het geluid of pauzeert het afspelen.
   Druk nogmaals op de toets om het geluid te herstellen of de weergave voort
  te zetten.
   Bevestigen van de keuze.
  Direct oproepen van het <BRIGHTNESS> menu. (Alleen KD-R432/KD-R431)
  (' bladzijde 11)
  Schakelt naar iPod bron. (Alleen KD-R531)
   Voor het kiezen van voorkeurzenders.
   Slaat de huidige zender op in de geselecteerde cijfertoets. (Houd ingedrukt)
  (' bladzijde 6)
  Voor het kiezen van voorkeurgeluidsfuncties. (' bladzijde 11)
   Activeren/annuleren van TA-standbyontvangst. (' bladzijde 7)
   Activeren van de PTY-zoekfunctie. (Houd ingedrukt) (' bladzijde 7)
   Terugkeren naar het voorgaande menu.
   Verlaten van het menu. (Houd ingedrukt)
   Kiezen van een voorkeurzender. (' bladzijde 6)
   Kiezen van MP3/WMA-map. (' bladzijde 8)
   Automatisch opzoeken van zenders. (' bladzijde 6)
   Handmatig opzoeken van zenders. (Houd ingedrukt)
   Kiezen van een fragment. (' bladzijde 8, 9)
   Snel-voorwaarts of achterwaarts in het fragment. (Houd ingedrukt)
  
  
  

  NEDERLANDS‫ |ޓ‬5
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 6

  Radio
  Radio
  Zoeken naar een zender
  B A

   Kies <FM> of <AM>.
   Automatisch zoeken. (Druk op)
  Handmatig zoeken. (Houd ingedrukt)
  Druk herhaaldelijk op de toets wanneer “M”
  knippert.

  “ST” licht op tijdens ontvangst van een stereo FM-uitzending met voldoende signaalsterkte.

  Zenders opslaan in het
  geheugen

  Kiezen van een voorkeurzender

  Handmatig vastleggen
  U kunt maximaal 18 FM-zenders en 6 AM-zenders
  vastleggen.
  Tijdens het luisteren naar een zender...

  (Houd ingedrukt)
  Het voorkeurnummer knippert en “MEMORY”
  verschijnt. De huidige zender wordt op de
  geselecteerde cijfertoets opgeslagen (1 - 6).
  - - - - - - - - of - - - - - - - -

  1

  (Houd ingedrukt)

  - - - - - - - - of - - - - - - - -

  U kunt ook een voorkeurszender selecteren
  middels / .

  De radiotimer instellen
  U kunt altijd afstellen op een voorkeurszender,
  ongeacht de huidige bron.

  1

  (Houd ingedrukt)

  “PRESET MODE” knippert.

  2 Kies een voorkeurnummer.

  Het voorkeurnummer knippert en “MEMORY”
  verschijnt.

  Automatisch vastleggen (alleen
  FM)
  SSM (Geheugen voor vastleggen van
  sterke zenders)
  U kunt maximaal 18 FM-zenders als
  voorkeurzenders vastleggen.

  1

  [OFF]
  ONCE
  DAILY

  -<TUNER>
  -<RADIO TIMER>
  -<OFF>/<ONCE>/
  <DAILY>
  Annuleert radiotimer.
  Activeert eenmaal.
  Actoveert dagelijks.

  3 Selecteert de voorkeurzender.
  -<FM>/<AM>
  -<01> ... <18> voor FM/
  <01> ... <06> voor AM

  4 Stelt de activatietijd in.

  (Houd ingedrukt)

  2

  -<TUNER>
  -<SSM>
  -<SSM 01 – 06>
  “SSM” knippert. Wanneer alle zenders zijn
  opgeslagen, stopt “SSM” met knipperen.
  Voor het vastleggen van <SSM 07 – 12>/
  <SSM 13 – 18> moeten stappen 1 en 2 worden
  herhaald.

  6

  2

  5 Druk op MENU om te sluiten.
  
  

  

   licht op nadat de Radiotimer is ingesteld.
  Er kan slechts een timer worden ingesteld.
  Door een nieuwe timer in te stellen zal de
  vorige instelling worden overschreden.
  De Radiotimer zal niet worden geactiveerd als
  de eenheid is uitgeschakeld of als <AM> is
  ingesteld op <OFF> na een AM zender te
  hebben geselecteerd voor de timer.

  |‫ޓ‬NEDERLANDS

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 7

  Radio
  De volgende functies kunnen alleen voor
  FM Radio Data System-zenders worden
  gebruikt.

  Opzoeken van uw favoriete
  Programma’s—Programmatyps
  (PTY)-zoeken
  1

  (Houd ingedrukt)

  2 Kies een PTY-code.

  NEWS-standbyontvangst
  1

  -<TUNER>
  -<NEWS-STBY>
  -<NEWS ON>
  Het toestel schakelt tijdelijk over naar een
  nieuwsprogramma indien beschikbaar.
   Indien het volume wordt aangepast tijdens
  ontvangst van een Verkeersaankondiging of
  het Nieuws, zal het aangepaste volume
  automatisch worden onthouden. Ze wordt
  automatisch toegepast de volgende keer dat
  het toestel overschakelt naar
  verkeersinformatie of nieuws.

  2

  Zoeken naar PTY begint.
  Indien er een zender is die een programma van
  dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender
  afgestemd.
  PTY-codes
  NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
  SCIENCE, VARIED, POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek),
  EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek),
  CLASSICS (klassiek), OTHER M (overige muziek), WEATHER,
  FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONEIN, TRAVEL,
  LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (nationale muziek),
  OLDIES, FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT

  (Houd ingedrukt)

  Volgen van hetzelfde
  programma—Ontvangst van
  netwerk-volgen
  Indien u in een gebied rijdt waar de FMontvangst niet sterk genoeg is, zal de receiver
  automatisch op een andere FM Radio Data
  System-zender van hetzelfde netwerk
  afstemmen, die mogelijk hetzelfde programma
  maar met sterkere signalen uitzendt.

  1

  (Houd ingedrukt)
  -<TUNER>
  -<AF-REG>

  2

  Activeren van TA/Nieuwsstandbyontvangst
  Met standbyontvangst schakelt de receiver van
  een andere bron dan AM tijdelijk over naar
  verkeersinformatie (TA) of een
  nieuwsprogramma.

  [AF ON]

  TA-standbyontvangst
  AF-REG ON
  TP-indicator
  Gaat
  branden
  Knippert
  

  TA-standbyontvangst
  Het toestel schakelt tijdelijk
  over naar verkeersinformatie
  (TA) indien beschikbaar.
  Nog niet geactiveerd. Stem af
  op een andere zender met de
  Radio Data System-signalen.

  Voor het uitschakelen drukt u opnieuw op
  .

  OFF

  Overschakelen naar een andere
  zender. Het programma
  verschilt mogelijk van het
  programma dat momenteel
  wordt ontvangen (de AFindicator licht op).
  Overschakelen naar een andere
  zender die hetzelfde
  programma uitzendt (de AFindicator licht op).
  Geannuleerd.

  Automatisch kiezen van
  zenders—Programmazoeken
  Wanneer het signaal van een voorkeurzender die
  u hebt geselecteerd zwak is, zoekt dit toestel een
  andere zender die mogelijk hetzelfde programma
  uitzendt als de eerste voorkeurzender.
  <P-SEARCH> (' bladzijde 14)
  NEDERLANDS‫ |ޓ‬7

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 8

  CD/USB
  CD/USB
  Weergave van CD/USB-apparatuur
  USB-ingangsaansluiting

  Labelkant

  USB 2.0 -kabel
  (niet bijgeleverd)

  De bron verandert naar “CD” en de weergave start.
  
  
  
  

  De bron verandert naar “USB” en de weergave start.

  Op dit apparaat kunnen MP3/WMA-bestanden worden afgespeeld die zijn opgeslagen op CD-R, CDRW en USB-apparaten voor massaopslag (zoals een USB-geheugen en een Digitale audiospeler).
  Maak beslist een back-up van alle belangrijke data. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies
  van gegevens opgeslagen op USB massaopslag apparaten bij gebruik van dit systeem.
  Als de uitgeworpen schijf niet binnen 15 seconden wordt verwijderd, zal deze automatisch opnieuw
  worden geladen.
  Als de disc niet kan worden uitgeworpen, ' bladzijde 3.

  Kiezen van een map/fragment
  Kiezen van een map.
  (Voor MP3/WMA)

  
  

  Kiezen van een fragment.
  (Druk op)
  Snel-voorwaarts of
  achterwaarts in het
  fragment. (Houd ingedrukt)

  Kiezen van een fragment/map
  uit de lijst
  1

  Kiezen van de weergavefuncties
  U kunt één van de volgende weergavefuncties
  kiezen per keer.
  1
  Druk op 1 voor REPEAT.
  Druk op 2 voor
  RANDOM.
  Druk hier opnieuw op
  om te sluiten.
  - - - - - - - - of - - - - - - - -

  (Houd
  ingedrukt)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  2
  REPEAT 

  2 Kies een map.
  (Voor MP3/WMA)

  RPT OFF
  TRACK RPT
  FOLDER RPT *

  3 Kies een fragment.

  Annuleren van repeatweergave.
  Herhalen van het huidige
  fragment.
  Herhalen van de huidige
  map.

  RANDOM 
  Annuleren van randomweergave.
  Willekeurige weergave van
  alle fragmenten in de
  FOLDER RND * huidige map, en vervolgens
  de fragmenten van de
  volgende mappen.
  Willekeurige weergave van
  ALL RND
  alle fragmenten.
  * Voor MP3/WMA
  RND OFF

  

  8

  Voor MP3/WMA
  Indien een disc veel mappen of fragmenten
  heeft, kunt u de gewenste map of het
  gewenste fragment snel opzoeken door de
  regelschijf snel even te draaien.

  |‫ޓ‬NEDERLANDS

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 9

  iPod/iPhone
  Alleen KD-R531

  Weergave van een iPod/iPhone
  USB-ingangsaansluiting
  USB 2.0 kabel (accessoire van de iPod/iPhone)

  De bron verandert naar “USB”-“USB-IPOD” en de weergave start.

  Kiezen van de besturingsstand

  3 Kies het gewenste fragment.

  #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/
  <EXT MODE>
  HEAD
  Voor het regelen van de weergave
  MODE van de iPod via dit toestel.
  IPOD
  Voor het regelen van de weergave
  MODE van de iPod vanaf de iPod/iPhone.
  EXT
  Toelaten van eender welke
  MODE audiosignalen van een iPod/iPhone.
   U kunt de instelling ook wijzigen met <IPOD
  SWITCH> in het menu.

  Kiezen van een fragment
  Alleen van toepassing onder <HEAD MODE/IPOD
  MODE>.
  
  

  Kiezen van fragment/
  hoofdstuk. (Druk op)
  Snel-voorwaarts of
  achterwaarts in het
  fragment. (Houd ingedrukt)

  Kiezen van een fragment uit de
  lijst

  Herhaal deze stap totdat het gewenste fragment
  is gekozen.
   Indien het geselecteerde menu vele
  fragmenten heeft, kunt u het gewenste
  fragment snel opzoeken door de regelschijf
  snel even te draaien.

  Kiezen van de weergavefuncties
  Alleen van toepassing onder <HEAD MODE>.
  U kunt één van de volgende weergavefuncties
  kiezen per keer.
  1
  Druk op 1 voor REPEAT.
  Druk op 2 voor
  RANDOM.
  Druk hier opnieuw op
  om te sluiten.
  - - - - - - - - of - - - - - - - -

  (Houd
  ingedrukt)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  2

  Alleen van toepassing onder <HEAD MODE>.

  1

  REPEAT 
  ONE RPT

  2 Kies het gewenste lijst.

  ALL RPT

  Functioneert hetzelfde als
  “Herhaal Eén” van de iPod.
  Functioneert hetzelfde als
  “Herhaal Alle” van de iPod.

  RANDOM 
  PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS)
  PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (terug
  naar het begin)

  Annuleren van randomweergave.
  Functioneert hetzelfde als
  SONG RND
  “Shuffle Nummers” van de iPod.
  hetzelfde als
  ALBUM RND Functioneert
  “Shuffle Albums” van de iPod.
   “ALBUM RND” is niet van toepassing voor
  sommige iPods/iPhones.
  RND OFF

  NEDERLANDS‫ |ޓ‬9
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 10

  Extern
  component
  Extern component
  Zie tevens de bij de externe componenten geleverde gebruiksaanwijzingen voor details.

  Weergave van een extern component van AUX voor/achter
  3,5 mm stereo-ministekker
  (niet bijgeleverd)

  Draagbare
  audiospeler, enz.

  3,5 mm stereo-ministekker
  (met “L” vormige stekker)
  (niet bijgeleverd)

  1 Verbinden met F-AUX op het
  bedieningspaneel en/of R-AUX op het
  achterpaneel.
  2 Stel de bron in naar uw voorkeur.
  
  (Houd ingedrukt)
  

  -<SRC SELECT>
  -<F-AUX>/<R-AUX>
  -<F-AUX ON> of
  <R-AUX ON>

   Druk op MENU om te sluiten.
  3 Kies <F-AUX> of <R-AUX>.

  4 Schakel het aangesloten component in en
  start de weergave van de bron.
  Gebruik bij voorkeur een 3-polige stereoministekker voor een optimaal geluid. Anders kan
  het geluid worden onderbroken of onduidelijk zijn terwijl u naar een extern component
  luistert.

  Bluetoothா
  Voor gebruik van Bluetooth, moet u de Bluetooth adapter KS-BTA100 (apart
  verkrijgbaar) met de aux-ingangsaansluiting (R-AUX/BT ADAPTER) op het achterpaneel
  KS-BTA100
  van het toestel verbinden. ('Handleiding voor installatie/aansluiting)
   KS-BTA100 is niet verkrijgbaar in sommige landen. Gelieve de dealer te contacteren
  bij wie u dit toestel hebt gekocht.
   De bediening is mogelijk anders afhankelijk van het verbonden Bluetooth apparaat.
  Zie tevens de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzingen voor details.

  Voorbereiding
  Voor gegevens met betrekking tot registratie en gebruik van het Bluetooth apparaat, raadpleegt u de
  instructiehandleiding die is meegeleverd met KS-BTA100.

  1 Registreer (koppelen) de Bluetooth apparatuur met de KS-BTA100.
  2 Verander de <SRC SELECT> instellingen van dit toestel.

  (Houd
  ingedrukt)

  -<SRC SELECT>
  -<R-AUX>
  -<BT ADAPTER>

  3 Druk op MENU om te sluiten.
  10 |‫ޓ‬NEDERLANDS
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 11

  Aanpassingen helderheid

  Aanpassingen helderheid

  U kunt de gewenste helderheid apart selecteren voor <BUTTON ZONE> en <DISP ZONE>.

  1

  2

  
  

  De helderheidstoets is slechts beschikbaar voor
  KD-R432/KD-R431.
  Voor KD-R531, ' bladzijde 12.

  BUTTON ZONE

  BUTTON 00 tot 31

  DISP ZONE

  DISP 00 tot 31

  3 Druk op MENU om te sluiten.

  Aanpassingen geluid
  Pro Equalizer

  Kiezen van het voorkeurgeluid.
  U kunt een voorkeursgeluidmodus selecteren
  voor elke individuele bron die bij het
  muziekgenre past.

  1
  2

  - - - - - - - - of - - - - - - - Herhaaldelijk indrukken.
  DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOSTUSER-FLAT-NATURAL-(terug naar het begin)

  Opslaan van uw eigen instelling
  Easy Equalizer
  Tijdens weergave kunt u het subwooferniveau en
  de tonen van de gekozen geluidsfunctie instellen.

  1

  (Houd ingedrukt)

  2 Instellen van het niveau.

  (Fabrieksinstelling: [XX])
  SUB.W*
  00 tot 08 [08]
  BASS LVL** -06 tot +06 [+05]
  MID LVL
  -06 tot +06 [00]
  TRE LVL
  -06 tot +06 [+05]
  De instellingen worden opgeslagen en <USER>
  wordt geactiveerd.
  * Alleen beschikbaar wanneer <L/O MODE>
  op <SUB.W> is ingesteld. (' bladzijde 13)
  ** Alleen beschikbaar wanneer <HPF> op
  <OFF> is ingesteld. (' bladzijde 13)

  (Houd ingedrukt)
  -<PRO EQ>
  -<BASS>**/<MIDDLE>/
  <TREBLE>

  3
  Stel de geluidselementen van de gekozen toon
  in.
  BASS
  (Fabrieksinstelling: [XX])
  Frequentie
  60/80/[100]/200 Hz
  Niveau
  LVL -06 tot +06 [+05]
  Q
  [Q1.0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0
  MIDDLE
  Frequentie
  0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
  Niveau
  LVL -06 tot +06 [00]
  Q
  Q0.75/Q1.0/[Q1.25]
  TREBLE
  Frequentie
  10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
  Niveau
  LVL -06 tot +06 [+05]
  Q
  [Q FIX]

  4 Herhaal stappen 2 en 3 voor het instellen
  van de andere tonen.
  De instellingen worden opgeslagen en <USER>
  wordt geactiveerd.

  5 Druk op MENU om te sluiten.

  NEDERLANDS‫ |ޓ‬11
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 12

  Menu-bediening
  Menu-bediening
  1

  (Houd ingedrukt)

  De bediening wordt geannuleerd indien u
  gedurende ongeveer 60 seconden geen
  bediening uitvoert.

  3 Herhaal stap 2 indien nodig.
  
  

  Voor het terugkeren naar het voorgaande
  menu, drukt u op .
  Druk op DISP of MENU om het menu te
  verlaten.

  2

  Menu-onderdeel

  CLOCK

  DEMO
  CLOCK SET
  24H/12H
  CLOCK ADJ *1
  (Klokafstelling)

  DIMMER

  DIMMER SET

  BRIGHTNESS *3

  DISPLAY

  SCROLL *4

  TAG DISPLAY

  PRO EQ
  *1
  *2

  *3
  *4

  Kiesbare instelling (Fabrieksinstelling: [XX])
  Voor instellingen, ' bladzijde 4.

  [AUTO]: De ingebouwde klok is gesynchroniseerd met de klokgegevens
  die worden ontvangen van de FM Radio Data System-zender.
  OFF: Geannuleerd.
  De verlichting van de display en de toetsenwordt gekozen in de
  <BRIGHTNESS>-instelling.
  [AUTO]: Verandert naar de dag- en nachtfunctie wanneer u de koplampen
  van de auto uit-/aanzet. *2
  ON: De nachtfunctie wordt gekozen.
  OFF: De dagfunctie wordt gekozen.
  DAY/NIGHT: Helderheidsinstellingen voor het display en toetsverlichting
  voor dag en nacht.
  BUTTON ZONE/DISP ZONE: Stelt de helderheidsniveaus in 00 — 31.
  [ONCE]: De informatie wordt eenmaal rollend getoond.
  AUTO: Het rollen van tekst wordt herhaald (met intervallen van 5
  seconden).
  OFF: Geannuleerd.
  [ON]: Toont de tag-informatie tijdens weergave van MP3/WMAfragmenten.
  OFF: Geannuleerd.
  Voor instellingen, ' bladzijde 11.

  Uitluitend effectief wanneer klokdata worden ontvangen.
  Het verlichtingsdraad moet worden verbonden. (Zie de “Handleiding voor installatie/
  aansluiting”.) Deze instelling werkt mogelijk niet met bepaalde auto’s (vooral niet met auto’s die
  een dimmer-regelschijf hebben). Kies in dat geval een andere instelling dan <DIMMER AUTO>.
  Fabrieksinstelling: DAY (BUTTON ZONE[25], DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9],
  DISP ZONE[12])
  Bepaalde tekens en symbolen worden niet juist op het display getoond (of er verschijnt een
  blanco voor in de plaats).

  12 |‫ޓ‬NEDERLANDS
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 13

  Menu-bediening
  Menu-onderdeel
  FADER *5*6
  BALANCE *6
  LOUD
  (Luidheid)
  VOL ADJUST
  (Afstellen
  volume)

  AUDIO

  L/O MODE
  (Lijnuitgangsmodus)
  SUB. W *7
  (Subwoofer)
  SUB.W LPF *8
  (Subwoofer
  laagdoorlaatfilter)
  SUB.W LEVEL *8
  (Subwooferniveau)
  HPF *8
  (Hoogdoorlaatfilter)
  BEEP
  (Keytouch-toon)
  TEL MUTING *9
  (Dempen
  telefoon)
  AMP GAIN *10
  (Versterkingsfactor)

  Kiesbare instelling (Fabrieksinstelling: [XX])
  R06 — F06[00]: Stel het balans van de voor- en achterluidsprekers in.
  L06 — R06[00]: Stel het balans van de linker- en rechterluidsprekers in.
  ON: Versterkt de lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd
  geluid bij een laag volumeniveau.
  [OFF]: Geannuleerd.
  -05 — +05[00]: Stel het volume voor iedere bron van te voren in
  overeenstemming met het FM-volume in. Kies alvorens de instelling te
  maken eerst de gewenste bron. (“VOL ADJ FIX” verschijnt als “FM” wordt
  gekozen.)
  Kies indien de REAR/SW aansluitingen worden gebruikt voor het verbinden
  van luidsprekers of subwoofer (via een externe versterker).
  SUB.W: Subwoofer
  [REAR]: Luidsprekers
  OFF: Geannuleerd.
  [ON]: Schakelt de output van de subwoofer in.
  LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: Audiosignalen met frequenties
  lager dan 55 Hz/85 Hz/120 Hz worden naar de subwoofer gestuurd.
  00 — 08[08]: Instellen van het subwooferuitgangsniveau.
  ON: Activeren van het hoogdoorlaatfilter. De lage frequentiesignalen
  worden niet naar de voor-/achterluidsprekers gestuurd.
  [OFF]: Uitgeschakeld. (Alle signalen worden naar de voor-/
  achterluidsprekers gestuurd.)
  [ON]/OFF: Activeren of annuleren van de pieptoon na een toetsdruk.

  ON: Dempen van het geluid bij gebruik van een mobiele telefoon (die niet
  via de KS-BTA100 is verbonden).
  [OFF]: Geannuleerd.
  LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Kies indien het maximale
  vermogen van iedere luidspreker lager dan 50 W is, zodat de luidsprekers
  niet wordt overbelast.)
  [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50
  *5 Stel het faderniveau op “00” indien u slechts twee luidsprekers gebruikt.
  *6 De instelling heeft geen effect op de subwooferuitgang.
  *7 Wordt alleen getoond wanneer <L/O MODE> op <SUB.W> is gesteld.
  *8 Wordt alleen getoond wanneer <SUB.W> op <ON> is gesteld.
  *9 Deze instelling werkt niet indien <BT ADAPTER> is gekozen voor <R-AUX> van <SRC SELECT>.
  *10 Het volumeniveau verandert automatisch naar “VOLUME 30” indien u <LOW POWER> kiest
  met een hoger volume dan “VOLUME 30” ingesteld.

  NEDERLANDS‫ |ޓ‬13
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 14

  Menu-bediening

  TUNER

  Menu-onderdeel
  SSM
  AF-REG *11
  NEWS-STBY *11
  (Nieuws-standby)
  P-SEARCH *11
  (Programmazoeken)
  MONO
  (Monaurale
  modus)
  IF BAND
  (Middenfrequentieband)

  SRC SELECT

  RADIO TIMER
  IPOD SWITCH
  (Bediening van iPod/
  iPhone)
  AM *12
  F-AUX *12
  (Aux-ingang
  voor)
  R-AUX *12
  (Aux-ingang
  achter)

  Kiesbare instelling (Fabrieksinstelling: [XX])
  Voor instellingen, ' bladzijde 6. (Wordt alleen getoond wanneer de bron
  “FM” is.)
  Voor instellingen, ' bladzijde 7.
  ON/[OFF]: Activeren of annuleren van NEWS-standbyontvangst. (Wordt
  alleen getoond wanneer de bron “FM” is.) (' bladzijde 7)
  SEARCH ON/[SEARCH OFF]:
  Activeren van programmazoeken (indien <AF-REG> is ingesteld op
  <AF ON> of <AF-REG ON>) of annuleren.
  Wordt alleen getoond wanneer de bron “FM” is.
  [MONO OFF]: Schakelt stereo FM ontvangst in.
  MONO ON: De FM-ontvangst is beter, maar het stereo-effect gaat verloren.
  [AUTO]: Verhoogt de gevoeligheid van de tuner voor minder, door in de
  buurt liggende zenders veroorzaakte storing. (Het stereo-effect gaat
  mogelijk verloren.)
  WIDE: Onderhevig aan ruis van in de buurt liggende zenders maar de
  geluidskwaliteit wordt niet verslechterd en het stereo-effect blijf behouden.
  Voor instellingen, ' bladzijde 6.
  [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE:
  Voor instellingen, ' bladzijde 9. (Wordt alleen getoond wanneer de bron
  “USB-IPOD” is.) (Alleen KD-R531)
  [ON]/OFF: Activeren of annuleren van “AM” als bronkeuze.
  [ON]/OFF: Activeren of annuleren van “F-AUX” als bronkeuze.

  ON/OFF: Activeren of annuleren van “R-AUX” als bronkeuze.
  [BT ADAPTER]: Kies indien de achterste aux-ingangsaansluiting is
  verbonden met de KS-BTA100 Bluetooth adapter (' bladzijde 10). De bron
  verandert naar “BT AUDIO”.
  *11 Alleen voor FM Radio Data System-zenders.
  *12 Wordt alleen weergegeven als de eenheid een andere bron bevat dan de overeenkomstige
  bron “AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO”.

  14 |‫ޓ‬NEDERLANDS
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 15

  Afstandsbediening

  Afstandsbediening

  Deze eenheid kan op afstand worden bediend als hier aangegeven (met een optioneel aangeschafte
  afstandsbediening). Gebruik bij voorkeur de RM-RK52 afstandsbediening met deze receiver.

  Vervangen van de lithiumknoopbatterij
  

  Vervang de batterij indien het bereik voor het
  gebruik van de afstandsbediening aanzienlijk
  kleiner wordt.
  CR2025

  Gebruik van de
  afstandsbediening
  
  

  Richt de afstandsbediening direct naar de
  afstandsbedieningssensor op het toestel.
  Stel de afstandbedieningssensor NIET aan schel
  licht bloot (direct zonlicht of lamplicht).

  Let op:
  

  

  De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd
  is geplaatst. Vervang uitsluitend door een
  batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type.
  Batterij mag niet worden blootgesteld aan
  extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of
  dergelijke.

  Waarschuwing:
  
  

  
  

  
  
  

  Plaats geen andere batterij dan een CR2025 of
  gelijkwaardige batterij.
  Laat de afstandsbediening niet langdurig op
  plaatsen liggen die aan het directe zonlicht
  onderhevig zijn (bijvoorbeeld op het
  dashboard).
  Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine
  kinderen.
  Laad niet op, sluit niet kort, demonteer niet en
  verwarm de batterij niet en gooi niet in een
  vuur.
  Leg de batterij niet bij andere metalen
  materialen.
  Steek niet met een tangetje of dergelijk
  gereedschap in de batterij.
  Isoleer de batterij door ze te omwikkelen met
  tape wanneer u ze weggooit of bewaart.

  Afstandsbedieningssensor

  A
  B

  D
  E
  F

  C

   Dempt het geluid of pauzeert het afspelen.
  Druk nogmaals op de toets om het geluid
  te herstellen of de weergave voort te zetten.
   Kiezen van een voorkeurzender.
   Kiezen van MP3/WMA-map.
   Voor het instellen van het volume.
   Voor het kiezen van
  voorkeurgeluidsfuncties.
   Voor het kiezen van de bron.
   Automatisch opzoeken van zenders.
  (Druk op)
   Handmatig opzoeken van zenders.
  (Houd ingedrukt)
   Kiezen van een fragment.
   Snel-voorwaarts of achterwaarts in het
  fragment. (Houd ingedrukt)
  Dit toestel is uitgerust met de functie voor een
  stuur-afstandsbediening. Zie tevens de bij de
  afstandsbedieningsadapter geleverde
  gebruiksaanwijzing voor details.
  NEDERLANDS‫ |ޓ‬15

  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 16

  Extra
  informatie
  Extra informatie
  Meer over discs

  

  Dit toestel is alleen geschikt voor de weergave
  van de volgende CD’s:
  

  Deze receiver kan multi-sessie discs afspelen; de
  niet-gesloten sessies worden echter tijdens
  weergave overgeslagen.

  Niet-afspeelbare bestanden
  

  Niet-afspeelbare discs
  
  
  

  

  Discs die niet rond zijn.
  Discs met gekleurde opnamekanten en vuile
  discs.
  Opneembare/herschrijfbare disc die niet is
  afgerond. (Zie de software van de discbrander
  en handleiding van de discrecorder voor
  details aangaande het afronden van discs.)
  CD van 8 cm. Het gebruik van een adapter voor
  dergelijke discs kan problemen veroorzaken. Er
  kunnen zich tevens problemen voordoen
  tijdens het uitwerpen van de disc indien deze
  is ingevoerd.

  Meer over discs
  
  
  
  
  
  
  

  Raak de opnamekant van een disc niet aan.
  Plak geen plakband, etc. op een disc en
  gebruik geen disc waarop plakband is geplakt.
  Gebruik geen accessoires voor discs.
  Veeg een disc vanaf het midden naar de
  buitenrand schoon.
  Reinig de disc met een droge siliconen doek of
  zacht doekje. Gebruik geen oplosmiddelen.
  Verwijder een disc in horizontale richting uit
  het toestel.
  Verwijder eventuele bramen van de
  middenrand en buitenrand alvorens een
  nieuwe disc te plaatsen.

  DualDisc-weergave
  De niet-DVD kant van een “DualDisc” komt niet
  overeen met de “Compact Disc Digital Audio”
  standaard. Het gebruik van de niet-DVD kant met
  dit toestel wordt derhalve afgeraden.

  

  

  Varieert afhankelijk van het gebruikte discformaat
  (met inbegrip van 4 extensietekens—<.mp3> of
  <.wma>).
   ISO 9660 level 1 en 2: 64 tekens
   Romeo: 64 tekens
   Joliet: 32 tekens
   Windows lange bestandsnaam: 64 tekens

  Andere
  
  

  Afspeelbare bestanden
  

  Dit toestel kan WMA Tag en ID3 Tag Versie
  1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (voor MP3) tonen.
  De zoekfunctie werkt maar de zoeksnelheid is
  niet constant.

  Over de USB-apparatuur
  
  

  
  

  Bestandsextensies: MP3(.mp3), WMA(.wma)
  Bitwaarde:
  MP3: 8 kbps - 320 kbps
  WMA: 32 kbps - 192 kbps

  MP3-bestanden:
  - gecodeerd met MP3i en MP3 PRO formaat
  - gecodeerd in een onjuist formaat
  - gecodeerd met Layer 1/2
  WMA-bestanden:
  - gecodeerd met lossless, professional en voice
  formaat
  - niet gebaseerd op Windows Media® Audio
  - DRM-kopieerbescherming
  Bestanden met data als AIFF, ATRAC3, enz.

  Maximaal aantal tekens voor
  bestands-/mapnaam

  Meet over audiobestanden
  

  Bemonsteringsfrequentie:
  MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
  22,05kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
  WMA: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
  Variabele bitwaarde (VBR)-bestanden. (De
  verstreken tijd voor VBR-bestanden wordt niet
  correct weergegeven.)

  
  

  Gebruik indien van toepassing de USB 2.0 kabel
  voor het verbinden.
  U kunt geen computer of draagbare HDD met
  de USB-ingangsaansluiting van het toestel
  verbinden.
  Verbind tegelijkertijd slechts één USB-apparaat
  met dit toestel. Gebruik geen USB-spoel.
  USB-apparatuur met speciale functies,
  bijvoorbeeld databeveiligingsfuncties, kan niet
  met dit toestel worden gebruikt.
  Gebruik geen USB-apparatuur met 2 of
  meerdere partities.
  Dit toestel herkent geen USB-apparatuur die
  een ander voltage dan 5 V heeft en de 1 A
  overschrijdt.

  16 |‫ޓ‬NEDERLANDS
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 17

  Extra informatie
  

  

  

  
  

  

  Dit toestel herkent mogelijk geen
  geheugenkaart die in een USB-kaartlezer is
  geplaatst.
  Het toestel kan op USB-apparatuur opgeslagen
  bestanden mogelijk niet afspelen indien de
  apparatuur via een USB-verlengsnoer is
  verbonden.
  Afhankelijk van de vorm van de USBapparatuur en aansluitingen, kan bepaalde
  USB-apparatuur mogelijk niet juist worden
  bevestigd of kan geen goede verbinding
  worden gemaakt.
  Met bepaalde USB-apparatuur is de bediening
  en stroomtoevoer mogelijk anders.
  Het maximale aantal tekens voor:
  – Mapnamen: 63 tekens
  – Bestandsnamen: 63 tekens
  – MP3 Tag: 60 tekens
  – WMA Tag: 60 tekens
  Dit toestel kan in totaal 65 025 bestanden, 255
  mappen (255 bestanden per map, inclusief
  mappen met ongeschikte bestanden) en 8
  lagen herkennen.

  Opgelet
  

  

  

  Verwijder of bevestig USB-geheugen niet
  herhaaldelijk terwijl “READING” op het display
  wordt getoond.
  De weergave wordt mogelijk gestoord door
  elektrostatische schokken bij het verbinden
  van USB-apparatuur. Ontkoppel in dat geval de
  USB-apparatuur even, stel dit toestel terug en
  sluit de USB-apparatuur weer aan.
  Laat de USB-apparatuur niet in de auto achter,
  stel ze niet aan het directe zonlicht bloot en
  vermijd hoge temperaturen. Als u dit toch
  doet, kan dit leiden tot vervorming of
  beschadiging van het toestel.

  Meer over iPod/iPhone
  

  

  

  

  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
  *<IPOD MODE>/<EXT MODE> zijn niet van
  toepassing.
  Videobestanden van het “Videos” menu
  kunnen niet tijdens <HEAD MODE> worden
  doorlopen.
  De volgorde van liedjes op het keuzemenu van
  dit toestel is mogelijk anders dan de volgorde
  van de iPod.
  Bepaalde bedieningen worden mogelijk
  onjuist of anders uitgevoerd bij gebruik van
  een iPod/iPhone. Ga in dat geval naar de
  volgende JVC website:
  <http://www3.jvckenwood.com/english/car/
  index.html> (uitsluitend in het Engels).

  Opmerking over handelsmerk
  en licentie
  

  

  

  Microsoft en Windows Media zijn ofwel
  geregistreerde handelsmerken of
  handelsmerken van Microsoft Corporation in
  de Verenigde Staten en/of andere landen.
  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean
  that an electronic accessory has been designed
  to connect specifically to iPod, or iPhone,
  respectively, and has been certified by the
  developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the
  operation of this device or its compliance with
  safety and regulatory standards. Please note
  that the use of this accessory with iPod, or
  iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
  touch are trademarks of Apple Inc., registered
  in the U.S. and other countries.

  iPod/iPhone die kan worden aangesloten op
  dit toestel:
  - iPod touch (4de generatie)
  - iPod touch (3de generatie)
  - iPod touch (2de generatie)
  - iPod touch (1ste generatie)
  - iPod classic
  - iPod met Video (5de generatie)*
  - iPod nano (6e generatie)
  - iPod nano (5de generatie)
  - iPod nano (4de generatie)
  - iPod nano (3de generatie)
  - iPod nano (2de generatie)
  - iPod nano (1ste generatie)*
  NEDERLANDS‫ |ޓ‬17

  KD-R531_E_NL

  2012/2/21‫ޓ‬16:40:14 • Page 18

  Probleemoplossing
  Probleemoplossing
  Symptoom
  Algemeen
  Geen geluid, geluid wordt
  onderbroken of ruis.
  “MISWIRING CHK WIRING THEN
  RESET UNIT”/“WARNING CHK
  WIRING THEN RESET UNIT”
  verschijnt op het display en er
  kan geen bediening worden
  uitgevoerd.
  Receiver werkt helemaal niet.
  Bron kan niet worden gekozen.
  Juiste tekens worden niet
  getoond (bijv. albumnaam).
  FM/AM
  SSM automatisch vastleggen
  werkt niet.
  CD/USB/iPod/iPhone
  “PLEASE” en “EJECT” worden
  afwisselend op het display
  getoond.
  “IN DISC” verschijnt op het
  display.
  “READING” blijft op het display
  knipperen.

  Fragmenten/mappen worden
  niet in de gewenste volgorde
  afgespeeld.
  Verstreken tijd is niet correct.
  “NOT SUPPORT” verschijnt op de
  display en het fragment wordt
  overgeslagen.
   “CANNOT PLAY” knippert op het
  display.
   Het toestel kan het
  verbonden apparaat niet
  herkennen.

  Oplossing/Oorzaak
  Controleer de snoeren, antenne en verbindingen.
  Controleer de staat van de disc, het verbonden apparaat en
  de opgenomen tracks.
  Zorg ervoor dat de terminals van de speakerkabels op juiste
  wijze met tape zijn geïsoleerd vooraleer de eenheid te resetten.
  (' bladzijde 3)
  Raadpleeg uw JVC auto-audiohandelaar of een ander
  verkooppunt voor accessoires indien de mededeling niet
  verdwijnt.
  Stel het toestel terug. (' bladzijde 3)
  Controleer de <SRC SELECT> instelling. (' bladzijde 14)
  Dit toestel kan uitsluitend letters (hoofdletters), cijfers en een
  beperkt aantal symbolen tonen.
  
  

  Leg de zenders handmatig vast.

  Druk op [] en plaats vervolgens juist een disc.
  Disc kan niet normaal worden uitgeworpen. Controleer dat de
  lade niet wordt geblokkeerd.
   Een langere afleestijd is vereist. Gebruik niet te veel niveau’s
  en mappen.
   Laad de disc opnieuw of maak opnieuw verbinding met het
  USB-apparaat.
  De afspeelvolgorde wordt bepaald op bestandsnaam (USB) of
  de volgorde waarop bestanden zijn opgenomen (disc).
  Dit gebeurt soms tijdens weergave. Dit wordt veroorzaakt door
  hoe de fragmenten op de disc zijn opgenomen.
  Controleer of het bestandsformaat van het fragment juist is.
  

  
  

  De iPod/iPhone kan niet worden
  ingeschakeld of werkt niet. *

  
  

  

  Controleer of de aangesloten apparatuur met dit toestel kan
  worden gebruikt. (USB: ' bladzijde 19) (iPod/iPhone:
  ' bladzijde 17)
  Zorg ervoor dat het apparaat bestanden bevat van het
  ondersteunde bestandsformaat. (' bladzijde 16)
  Maak opnieuw verbinding met het apparaat.
  Controleer de verbinding tussen deze eenheid en de iPod/
  iPhone.
  Maak opnieuw verbinding met de iPod/iPhone en reset deze
  middels een harde reset. Voor gegevens met betrekking tot
  het resetten van de iPod/iPhone, raadpleegt u de
  instructiehandleiding van de iPod/iPhone.
  Controleer of de <IPOD SWITCH> instelling juist is.
  (' bladzijde 9)

  * Alleen voor KD-R531.

  18 |‫ޓ‬NEDERLANDS
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 19

  Technische gegevens

  Technische gegevens

  AUDIOVERSTERKER-GEDEELTE
  Maximaal uitgangsvermogen
  Doorlopend uitgangsvermogen (RMS)
  Lastimpedantie
  Frequentierespons
  Signaal-tot-ruis ratio
  Lijnuitgangs-, Subwooferuitgangsniveau/
  impedantie
  Uitgangsimpedantie

  50 W per kanaal
  20 W per kanaal in 4Ω, 40 Hz tot 20 000 Hz met
  minder dan 1% totale harmonische vervorming.
  4Ω (4Ω tot 8Ω toelaatbaar)
  40 Hz tot 20 000 Hz
  70 dB
  2,5 V/20 kΩ last (volledige schaal)
  ≤ 600Ω

  TUNER-GEDEELTE
  FM

  AM

  Frequentiebereik
  Bruikbare gevoeligheid
  50 dB Quieting
  gevoeligheid
  Alternatieve
  kanaalgevoeligheid (400 kHz)
  Frequentierespons
  Stereoscheiding
  Frequentiebereik
  Gevoeligheid/Selectiviteit

  87,5 MHz tot 108,0 MHz
  9,3 dBf (0,8 μV/75Ω)
  16,3 dBf (1,8 μV/75Ω)
  65 dB
  40 Hz tot 15 000 Hz
  40 dB
  MW: 531 kHz tot 1 611 kHz
  LW: 153 kHz tot 279 kHz
  MW: 20 μV/40 dB, LW: 50 μV

  CD-SPELER-GEDEELTE
  Signaalaftastsysteem
  Aantal kanalen
  Frequentierespons
  Signaal-tot-ruis ratio
  Wow en flutter

  Contactloos optische aftasting (halfgeleiderlaser)
  2 kanalen (stereo)
  5 Hz tot 20 000 Hz
  98 dB
  Lager dan meetbare limiet

  USB GEDEELTE
  USB standaard
  Data-overdrachtwaarde (volledige snelheid)
  Compatibele apparatuur
  Compatibel bestandssysteem
  Afspeelbaar audioformaat
  Maximale stroomtoevoer

  USB 1.1, USB 2.0
  Max. 12 Mbps
  Mass storage class
  FAT 32/16/12
  MP3/WMA
  5 V gelijkstroom " 1 A

  ALGEMEEN
  Stroomvereisten (Bedrijfsvoltage)
  Aarding
  Toelaatbare bedrijfstemperatuur
  Afmetingen
  Installatie-afmetingen
  (B x H x D)
  Paneel-afmetingen
  Massa

  14,4 V gelijkstroom (11 V tot 16 V toelaatbaar)
  Negatieve aarding
  0°C tot +40°C
  bij benadering 182 mm × 52 mm × 158 mm
  bij benadering 188 mm × 59 mm × 14 mm
  1,2 kJ (exclusief accessoires)

  Zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
  NEDERLANDS‫ |ޓ‬19
  KD-R531_E_NL

  2011/10/3‫ޓ‬19:39:10 • Page 20

  Muchas gracias por la compra de un producto JVC.
  Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las
  instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

  IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER
  1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
  2. PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que
  pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico
  cualificado.
  3. PRECAUCIÓN: Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No
  mirar directamente con instrumental óptico.
  4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR
  DE LA UNIDAD.

  .

  Advertencia:
  Detenga el automóvil antes de operar la unidad.

  Precaución:
  Baterías/pilas
  Productos

  Información para los usuarios
  sobre la eliminación de equipos y
  baterías/pilas usados
  [Sólo Unión Europea]
  Estos símbolos indican que el producto y la
  batería que llevan este símbolo no deben
  desecharse junto con la basura doméstica
  al final de su vida útil.
  Si desea desechar este producto y la
  batería, hágalo de conformidad con la
  legislación nacional vigente u otras
  normativas de su país y municipio.
  Si desecha el producto correctamente,
  estará contribuyendo a conservar los
  recursos naturales y a prevenir los posibles
  efectos negativos en el medio ambiente y
  en la salud de las personas.

  .

  2

  Atención:
  La indicación Pb debajo del símbolo de
  batería/pila indica que ésta contiene
  plomo.

  Ajuste el volumen a un nivel que permita
  escuchar el ruido del tráfico y otros sonidos
  ambientales. La conducción con el volumen
  demasiado alto puede causar un accidente.
  Evite usar el dispositivo USB o iPod/iPhone si
  puede amenazar la seguridad de la conducción.

  Precaución sobre el ajuste de
  volumen:
  Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy
  poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el
  volumen antes de reproducir estas fuentes digitales
  para evitar daños en los altavoces resultantes de un
  repentino aumento del nivel de salida.

  Temperatura dentro del automóvil:
  Si ha dejado el automóvil estacionado durante
  largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la
  unidad hasta que se normalice la temperatura del
  habitáculo.

  Condensación:
  Cuando se está usando el aire acondicionado, se
  puede condensar humedad en la lente láser. Esto
  puede ocasionar errores de lectura del disco. En
  este caso, extraiga el disco y espere hasta que se
  evapore la humedad.

  |‫ޓ‬ESPAÑOL

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 21

  Cómo montar/desmontar el
  panel de control

  Índice
  Preparativos ........................................................... 4
  Cancelación de las demostraciones en
  pantalla
  Puesta en hora del reloj
  Operaciones básicas ........................................... 4
  Radio ........................................................................ 6

  Cómo reposicionar su unidad
  También se borrarán los
  ajustes preestablecidos por
  usted.

  CD/USB .................................................................... 8
  iPod/iPhone (Sólo KD-R531) ................................ 9
  Componentes externos .................................. 10
  Bluetoothா .......................................................... 10
  Ajustes de brillo ................................................. 11

  Cómo expulsar el disco por la
  fuerza
  (Sostener)
  
  

  Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser
  expulsado.
  Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

  Ajustes de sonido .............................................. 11
  Operaciones de los menús ............................ 12
  Control remoto .................................................. 15
  Información adicional ..................................... 16
  Localización de averías ................................... 18
  Especificaciones ................................................ 19

  Cómo leer este manual:

  Mantenimiento
  Limpieza de la unidad
  Limpie la suciedad del panel con un paño de
  silicona seco o un paño suave. La negligencia en
  la observación de esta precaución puede causar
  daños a la unidad.

  

  
  

  Este manual explica principalmente las
  operaciones realizadas mediante los botones
  del panel de control.
  < > indica las pantallas del panel de control.
  [XX] indica la configuración inicial de una
  opción de menú.

  Limpieza del conector
  Elimine la suciedad del conector de la unidad y
  del panel. Utilice un paño o un palillo de algodón.

  ESPAÑOL‫ |ޓ‬3
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 22

  Preparativos
  Preparativos
  Cancelación de las
  demostraciones en pantalla
  La demostración en pantalla siempre se activa a
  menos que la cancele.

  1

  (Sostener)

  2

  Puesta en hora del reloj
  1

  (Sostener)

  2 Seleccione <CLOCK>.

  3 Seleccione <CLOCK SET>.
  (Configuración inicial)

  3 Seleccione <DEMO OFF>.

  4 Ajuste la hora.

  4 Pulse MENU para salir.

  (Configuración inicial)
  5 Ajuste los minutos.

  6 Seleccione <24H/12H>.

  7 Seleccione <24 HOUR> o <12 HOUR>.
  8 Pulse MENU para salir.

  Operaciones básicas
  Información de pantalla
  Cambia la información en pantalla. (Pulse)
  Desplaza la información actual de la pantalla. (Sostener)
  Fuente
  Radio

  CD/USB
  iPod/iPhone (HEAD MODE/
  IPOD MODE) *1
  iPod/iPhone (EXT MODE) *1
  Componentes externos (AUX)
  Audio a través de Bluetooth
  *1

  4

  Pantalla
  Emisoras que no sean Radio Data System: Frecuencia ) Reloj
  Emisoras FM Radio Data System: Nombre de la emisora (PS) Frecuencia - Tipo de programa (PTY) - Reloj - (vuelta al comienzo)
  Título de álbum/Artista* - Título de pista* - N.º de pista/Tiempo de
  reproducción - N.º de pista/Reloj - (vuelta al comienzo)
  * “NO NAME” aparece para los CD convencionales, o en caso de que
  no esté grabado.
  EXT MODE) Reloj
  F-AUX o R-AUX) Reloj
  BT AUDIO) Reloj

  Sólo para KD-R531.

  |‫ޓ‬ESPAÑOL

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 23

  Operaciones básicas

  Panel de control
  Disco de control
  Ventanilla de visualización
  Ranura de carga
  Expulsa el disco

  Desmonta el panel

  Toma de entrada AUX delantera
  Terminal de entrada USB
  Sensor remoto
  Puede controlar esta unidad con el control remoto
  RM-RK52 (A página 15) adquirido opcionalmente.

  Si pulsa o mantiene pulsado(s) el(los) siguiente(s) botón(es)...
  Botón

   /SOURCE

  Disco de
  control (girar)
  Disco de
  control (pulse)

  iPod
  Botones
  numéricos
  (1 - 6)
  EQ

  /

  /

  Función general
  Se enciende.
  Se apaga. (Sostener)
  Pulse el botón /SOURCE del panel de control y gire el disco de control en
  menos de 2 segundos para seleccionar la fuente.
   Pulse repetidamente para seleccionar la fuente.
   Ajusta el nivel de volumen.
   Selecciona las opciones.
   Enmudece el sonido o pausa la reproducción.
   Pulse de nuevo el botón para cancelar el silenciamiento o reanudar la
  reproducción.
   Confirma la selección.
  Accede directamente al menú <BRIGHTNESS>. (sólo KD-R432/KD-R431)
  (' página 11)
  Cambia a la fuente del iPod. (sólo KD-R531)
   Selecciona las emisoras preajustadas.
   Guarda la emisora actual en el botón numérico seleccionado. (Sostener)
  (' página 6)
  Selecciona el modo de sonido preajustado. (' página 11)
   Activa/desactiva la recepción de espera de TA. (' página 7)
   Ingresa en el modo de búsqueda PTY. (Sostener) (' página 7)
   Vuelve al menú anterior.
   Sale del menú. (Sostener)
   Selecciona una emisora preajustada. (' página 6)
   Selecciona la carpeta MP3/WMA. (' página 8)
   Busca una emisora automáticamente. (' página 6)
   Busca una emisora manualmente. (Sostener)
   Selecciona la pista. (' página 8, 9)
   Avanzar o retroceder rápidamente la pista. (Sostener)
  
  
  

  ESPAÑOL‫ |ޓ‬5
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 24

  Radio
  Radio
  Búsqueda de una emisora
  B A

   Seleccione <FM> o <AM>.
   Búsqueda automática. (Pulse)
  Búsqueda manual. (Sostener)
  “M” parpadea, a continuación, pulse el botón
  repetidamente.

  “ST” se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.

  Almacenamiento de emisoras
  en la memoria

  Selección de emisoras
  preajustadas

  Preajuste manual
  Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y
  6 emisoras para AM.
  Mientras escucha una emisora...

  --------o--------

  (Sostener)
  El número de preajuste parpadea y aparece
  “MEMORY”. La emisora actual se guarda en el
  botón numérico seleccionado (1 - 6).
  --------o--------

  También puede seleccionar una emisora
  preajustada usando / .

  1

  Puede sintonizar una emisora preajustada en un momento
  concreto independientemente de la fuente actual.

  (Sostener)

  Ajuste del temporizador de la radio
  1

  (Sostener)

  Parpadea “PRESET MODE”.

  2 Selecciona el número de preajuste.

  El número de preajuste parpadea y aparece
  “MEMORY”.

  Preajuste automático (sólo FM)
  SSM (Memoria secuencial de las emisoras
  más fuertes)
  Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FM.

  1

  2

  [OFF]
  ONCE
  DAILY

  -<TUNER>
  -<RADIO TIMER>
  -<OFF>/<ONCE>/
  <DAILY>
  Cancela el temporizador de la radio.
  Lo activa una vez.
  Lo activa diariamente.

  3 Selecciona la emisora preajustada.

  -<FM>/<AM>
  -<01> ... <18> para FM/
  <01> ... <06> para AM

  (Sostener)

  4 Ajusta la hora de activación.
  2

  -<TUNER>
  -<SSM>
  -<SSM 01 – 06>
  Parpadea “SSM”. Cuando se han almacenado
  todas las emisoras, “SSM” deja de parpadear.
  Para preajustar <SSM 07 – 12>/
  <SSM 13 – 18>, repita los pasos 1 y 2.

  5 Pulse MENU para salir.
  
  
  

  6

   se ilumina después de haber ajustado el
  temporizador de la radio.
  Sólo se puede ajustar un temporizador. Al ajustar
  un nuevo temporizador se borra el ajuste anterior.
  Tras seleccionar una emisora AM para el temporizador
  de la radio, este no se activará si la unidad esta unidad
  o si <AM> está ajustado en <OFF>.

  |‫ޓ‬ESPAÑOL

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 25

  Radio
  Las siguientes funciones se encuentran
  disponibles sólo para emisoras FM Radio
  Data System.

  Búsqueda de programas
  favoritos—Búsqueda de tipo de
  programa (PTY)
  1

  (Sostener)

  2 Seleccione un código PTY.

  Recepción de espera de “NEWS
  (NOTICIAS)”
  1
  2

  -<TUNER>
  -<NEWS-STBY>
  -<NEWS ON>
  La unidad cambiará temporalmente a Programa
  de Noticias si esta opción está disponible.
   Si se ajusta el volumen durante la recepción de la
  información de tráfico o las noticias, el volumen
  ajustado se memoriza automáticamente. Se
  aplicará la siguiente vez que la unidad cambie a
  Anuncio de Tráfico o Noticias.

  Seguimiento del mismo
  programa—Recepción de
  seguimiento de redes de radio

  Se inicia la búsqueda PTY.
  Si hay una emisora que esta difundiendo un
  programa que tenga el mismo código PTY que el
  seleccionado por usted, se sintonizará esa emisora.
  Códigos PTY
  NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
  SCIENCE, VARIED, POP M (música), ROCK M (música), EASY M
  (música), LIGHT M (música), CLASSICS, OTHER M (música),
  WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
  PHONEIN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M
  (música), OLDIES, FOLK M (música), DOCUMENT

  Activación de recepción de
  espera de TA/Noticias
  La recepción de espera permite al receptor
  cambiar temporalmente a Anuncio de Tráfico
  (TA) o Programa de Noticias desde cualquier
  fuente, a excepción de AM.

  Recepción de espera de TA

  (Sostener)

  Cuando conduce el automóvil en una zona
  donde la recepción de FM no sea satisfactoria,
  este receptor sintonizará automáticamente otra
  emisora FM Radio Data System de la misma red,
  que posiblemente esté transmitiendo el mismo
  programa con señales más potentes.

  1

  (Sostener)

  2

  -<TUNER>
  -<AF-REG>

  [AF ON]

  AF-REG ON
  Indicador
  TP
  Se
  enciende

  Parpadea
  

  Recepción de espera de TA
  La unidad cambiará
  temporalmente a Anuncio de
  Tráfico (TA) si esta opción está
  disponible.
  No está activada aún. Sintonice
  otra emisora proporcionando
  las señales de Radio Data
  System.

  Para desactivar esta opción, vuelva a pulsar
  .

  OFF

  Cambia a otra emisora. El
  programa puede diferir del
  recibido en la actualidad. (El
  indicador AF se enciende).
  Cambia a otra emisora que
  emita el mismo programa. (El
  indicador AF se enciende).
  Se cancela.

  Selección automática de
  emisoras—Búsqueda de
  programa
  Cuando la señal de una emisora preajustada que
  ha seleccionado es débil, esta unidad busca otra
  emisora que pueda emitir el mismo programa
  que la estación preajustada en un principio.
  <P-SEARCH> (' página 14)

  ESPAÑOL‫ |ޓ‬7
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 26

  CD/USB
  CD/USB
  Reproducción de un dispositivo CD/USB
  Terminal de entrada USB

  Lado de la etiqueta

  Cable USB 2.0
  (no suministrado)

  La fuente cambia a “CD” y se inicia la reproducción.
  
  
  
  

  La fuente cambia a “USB” y se inicia la reproducción.

  Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA guardados en un CD-R, un CD-RW o un dispositivo
  de almacenamiento masivo USB (como una memoria USB y un reproductor de audio digital).
  Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes. No asumiremos responsabilidad
  alguna por la pérdida de datos en dispositivos de almacenamiento masivo USB durante el uso de este sistema.
  Los discos expulsados no retirados en 15 segundos se reintroducirán automáticamente.
  Si el disco no puede expulsarse, ' página 3.

  Selección de una carpeta/pista
  Selecciona una carpeta.
  (Para MP3/WMA)

  Cómo seleccionar los modos de
  reproducción
  Podrá seleccionar uno de los siguientes modos
  de reproducción a la vez.

  1
  
  

  Selecciona la pista. (Pulse)
  Avanzar o retroceder
  rápidamente la pista.
  (Sostener)

  Pulse 1 para REPEAT.
  Pulse 2 para RANDOM.
  Vuelva a pulsar para
  salir.
  --------o--------

  (Sostener)

  Selección de una pista/carpeta
  de la lista

  <REPEAT>)<RANDOM>

  1

  2

  2 Seleccione una carpeta.

  REPEAT 

  (Para MP3/WMA)

  RPT OFF
  TRACK RPT
  FOLDER RPT *

  3 Seleccione una pista.

  RANDOM 
  RND OFF

  

  Para MP3/WMA
  Si el disco contiene numerosas carpetas o
  pistas, puede realiza una búsqueda rápida de la
  carpeta o pista deseada girando rápidamente
  el disco de control.

  Cancelar la reproducción
  repetida.
  Repetir la pista actual.
  Repetir la carpeta actual.

  FOLDER RND *

  ALL RND

  Cancelar la reproducción
  aleatoria.
  Reproducir aleatoriamente
  todas las pistas de la carpeta
  actual y luego las pistas de
  las siguientes carpetas.
  Reproducir aleatoriamente
  todas las pistas.

  * Para MP3/WMA

  8

  |‫ޓ‬ESPAÑOL

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 27

  iPod/iPhone
  Sólo KD-R531

  Reproducción de un iPod/iPhone
  Terminal de entrada USB
  Cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone)

  La fuente cambia a “USB”-“USB-IPOD” y se inicia la reproducción.

  Selección del modo de control

  3 Seleccione la pista que desea.

  #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/
  <EXT MODE>
  HEAD
  Controla la reproducción del iPod a
  MODE través de la unidad.
  IPOD
  Controla la reproducción del iPod
  MODE desde el iPod/iPhone.
  EXT
  Permite cualquier señal de audio del
  MODE iPod/iPhone.
   También puede cambiar el ajuste mediante
  <IPOD SWITCH> en el menú.

  Selección de una pista
  Aplicable únicamente en <HEAD MODE/IPOD
  MODE>.
  
  

  Repita este paso hasta que se seleccione la pista
  que desee.
   Si el menú seleccionado contiene numerosas pistas,
  puede realiza una búsqueda rápida de la pista
  deseada girando rápidamente el disco de control.

  Cómo seleccionar los modos de
  reproducción
  Aplicable únicamente en <HEAD MODE>.
  Podrá seleccionar uno de los siguientes modos
  de reproducción a la vez.

  1

  Selecciona la pista/capítulo.
  (Pulse)
  Avanzar o retroceder
  rápidamente la pista.
  (Sostener)

  Selección de una pista de la lista

  Pulse 1 para REPEAT.
  Pulse 2 para RANDOM.
  Vuelva a pulsar para salir.
  --------o--------

  (Sostener)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  2

  Aplicable únicamente en <HEAD MODE>.

  1
  2 Seleccione la lista deseada.

  REPEAT 
  ONE RPT
  ALL RPT

  PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS)
  PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (vuelta al
  comienzo)

  Funciona de igual manera que
  “Repetir Una” del iPod.
  Funciona de igual manera que
  “Repetir Todas” del iPod.

  RANDOM 
  RND OFF
  Cancelar la reproducción aleatoria.
  Funciona de igual manera que
  SONG RND
  “Aleatorio Canciones” del iPod.
  de igual manera que
  ALBUM RND Funciona
  “Aleatorio Álbumes” del iPod.
   “ALBUM RND” no es aplicable en el caso de
  algunos iPod/iPhone.
  ESPAÑOL‫ |ޓ‬9

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 28

  Componentes
  externos
  Componentes externos
  Para mayor información, consulte también las instrucciones suministradas con los componentes externos.

  Reproducción de un componente externo desde AUX frontal/posterior
  Miniclavija estéreo de
  3,5 mm (no suministrado)

  Reproductor de
  audio portátil, etc.

  Miniclavija estéreo de
  3,5 mm (con conector
  en forma de “L”)
  (no suministrado)

  1 Conectar al F-AUX del panel de control y/o
  al R-AUX del panel posterior.
  2 Ajustar la fuente si es necesario.
  
  (Sostener)
  

  -<SRC SELECT>
  -<F-AUX>/<R-AUX>
  -<F-AUX ON> o
  <R-AUX ON>

   Pulse MENU para salir.
  3 Seleccione <F-AUX> o <R-AUX>.

  4 Encienda el componente conectado y
  comience a reproducir la fuente.

  Para una óptima salida de audio, se recomienda utilizar una miniclavija estéreo para enchufe
  de 3 terminales. De lo contrario, el sonido podría verse interrumpido o no ser nítido si
  escucha un componente externo.

  Bluetoothா
  Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el adaptador Bluetooth
  (KS-BTA100, no suministrado) al jack de entrada auxiliar (R-AUX/BT ADAPTER) en la
  parte trasera de la unidad. ('Manual de instalación/conexión)
   KS-BTA100 no está disponible en algunos países. Póngase en contacto con el
  distribuidor al que adquirió la unidad.
   La operación puede diferir según el dispositivo Bluetooth conectado. Si desea más
  información, consulte también el manual de instrucciones entregado con el dispositivo.

  KS-BTA100

  Preparativos
  Para más información sobre el registro y uso del dispositivo Bluetooth, consulte el manual de
  instrucciones entregado con KS-BTA100.

  1 Registre (emparejamiento) un dispositivo Bluetooth con KS-BTA100.
  2 Cambie los ajustes <SRC SELECT> de esta unidad.

  (Sostener)

  -<SRC SELECT>
  -<R-AUX>
  -<BT ADAPTER>

  3 Pulse MENU para salir.
  10 |‫ޓ‬ESPAÑOL
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 29

  Ajustes de brillo

  Ajustes de brillo

  Puede seleccionar el brillo que prefiera para <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE> por separado.

  1

  2

  
  

  El botón de brillo sólo está disponible para
  KD-R432/KD-R431.
  Para KD-R531, ' página 12.

  BUTTON ZONE

  BUTTON 00 a 31

  DISP ZONE

  DISP 00 a 31

  3 Pulse MENU para salir.

  Ajustes de sonido
  Selección del sonido
  preajustado
  Podrá seleccionar un modo de sonido
  preajustado, para cada fuente individual,
  adecuado al género musical.

  Ecualizador profesional
  1
  2

  (Sostener)
  -<PRO EQ>
  -<BASS>**/<MIDDLE>/
  <TREBLE>

  3
  --------o-------Pulse repetidamente.
  DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOSTUSER-FLAT-NATURAL-(vuelta al comienzo)

  Almacenamiento de sus propios
  ajustes
  Ecualizador sencillo
  Durante la audición, podrá ajustar el nivel del
  subwoofer y el nivel de tono del modo de sonido
  seleccionado.

  1

  (Sostener)

  2 Ajuste el nivel.

  Ajuste los elementos de sonido del tono
  seleccionado.
  BASS
  (Inicial: [XX])
  Frecuencia
  60/80/[100]/200 Hz
  Nivel
  LVL -06 a +06 [+05]
  Q
  [Q1.0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0
  MIDDLE
  Frecuencia
  0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
  Nivel
  LVL -06 a +06 [00]
  Q
  Q0.75/Q1.0/[Q1.25]
  TREBLE
  Frecuencia
  10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
  Nivel
  LVL -06 a +06 [+05]
  Q
  [Q FIX]

  4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar otros
  tonos.
  (Inicial: [XX])
  SUB.W*
  00 a 08 [08]
  BASS LVL** -06 a +06 [+05]
  MID LVL
  -06 a +06 [00]
  TRE LVL
  -06 a +06 [+05]
  Se almacenan los ajustes y se activa <USER>.
  * Disponible sólo cuando <L/O MODE> se
  ajusta a <SUB.W>. (' página 13)
  ** Disponible sólo cuando <HPF> se ajusta a
  <OFF>. (' página 13)

  Se almacenan los ajustes y se activa <USER>.

  5 Pulse MENU para salir.

  ESPAÑOL‫ |ޓ‬11
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 30

  Operaciones
  los menús
  Operaciones de losde
  menús
  1

  (Sostener)

  La operación se cancela si no se efectúa ninguna
  operación durante aproximadamente 60 segundos.

  3 Repita el paso 2, si es necesario.
  
  

  Para volver al menú anterior, pulse .
  Para salir del menú, pulse DISP o MENU.

  2

  Opción del menú

  CLOCK

  DEMO
  CLOCK SET
  24H/12H
  CLOCK ADJ *1
  (Ajuste del reloj)

  DIMMER

  DIMMER SET

  BRIGHTNESS *3

  DISPLAY

  SCROLL *4

  TAG DISPLAY

  PRO EQ
  *1
  *2

  *3
  *4

  Ajuste seleccionable (Inicial: [XX])
  Para obtener información sobre los ajustes, ' página 4.

  [AUTO]: el reloj integrado se sincroniza con los datos de reloj recibidos de
  la emisora Radio Data System.
  OFF: se cancela.
  Selecciona la iluminación de la pantalla y los botones ajustada en el
  parámetro <BRIGHTNESS>.
  [AUTO]: cambia entre los ajustes diurnos y nocturnos al apagar/encender
  los faros del coche. *2
  ON: selecciona los ajustes nocturnos.
  OFF: selecciona los ajustes diurnos.
  DAY/NIGHT: ajustes de brillo de la pantalla y la iluminación de los botones
  para uso diurno y nocturno.
  BUTTON ZONE/DISP ZONE: ajusta los niveles de brillo 00 — 31.
  [ONCE]: desplaza una vez la información visualizada.
  AUTO: el desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos).
  OFF: se cancela.
  [ON]: muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas
  MP3/WMA.
  OFF: se cancela.
  Para obtener información sobre los ajustes, ' página 11.

  Sólo tiene efecto cuando se reciben datos del reloj.
  Se requiere la conexión del conductor de control. (Consulte el “Manual de instalación/
  conexión”.) Este ajuste podría no funcionar correctamente en algunos vehículos
  (especialmente en aquellos que disponen de un dial de control). En este caso, cambie el ajuste
  a cualquier otra opción distinta de <DIMMER AUTO>.
  Inicial: DAY (BUTTON ZONE[25], DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9], DISP ZONE[12])
  Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco)
  sobre la pantalla.

  12 |‫ޓ‬ESPAÑOL
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 31

  Operaciones de los menús
  Opción del menú
  FADER *5*6
  BALANCE *6
  LOUD
  (Volumen)
  VOL ADJUST
  (Ajuste del
  volumen)

  AUDIO

  L/O MODE
  (Modo de salida
  de línea)
  SUB. W *7
  (Subwoofer)
  SUB.W LPF *8
  (Filtro de paso
  bajo de
  subwoofer)
  SUB.W LEVEL *8
  (Nivel del
  subwoofer)
  HPF *8
  (Filtro de paso
  alto)
  BEEP
  (Tono de
  pulsación de
  tecla)
  TEL MUTING *9
  (Silenciamiento
  de teléfono)
  AMP GAIN *10
  (Factor de
  amplificación)
  *5
  *6
  *7
  *8
  *9
  *10

  Ajuste seleccionable (Inicial: [XX])
  R06 — F06[00]: ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y
  traseros.
  L06 — R06[00]: ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y
  derecho.
  ON: refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien
  balanceado a bajos niveles de volumen.
  [OFF]: se cancela.
  -05 — +05[00]: preajuste el nivel de volumen de cada fuente, en
  comparación con el nivel de volumen de FM. Antes del ajuste, seleccione la
  fuente que desea ajustar.
  Aparece (“VOL ADJ FIX” si se selecciona “FM”).
  Selecciónelo si los terminales REAR/SW se utilizan para conectar los
  altavoces o subwoofer (a través de un amplificador externo).
  SUB.W: subwoofer
  [REAR]: altavoces
  OFF: se cancela.
  [ON]: activa la salida del subwoofer.
  LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: las señales de audio con
  frecuencias inferiores a 55 Hz/85 Hz/120 Hz se envían al subwoofer.

  00 — 08[08]: ajusta el nivel de salida del subwoofer.

  ON: activa el filtro pasaaltos. Las señales de baja frecuencia se suprimen de
  los altavoces delanteros/traseros.
  [OFF]: se desactiva. (Todas las señales se envían a los altavoces delanteros/
  traseros.)
  [ON]/OFF: activa o desactiva el tono de pulsación de teclas.

  ON: silencia el sonido durante el uso del teléfono móvil (no conectado a
  través de KS-BTA100).
  [OFF]: se cancela.
  LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selecciónelo si la potencia
  máxima de cada altavoz es inferior a 50 W, con el fin de evitar posibles
  daños en los altavoces).
  [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50

  Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a “00”.
  El ajuste no afecta a la salida del subwoofer.
  Se visualiza sólo cuando <L/O MODE> se ajusta a <SUB.W>.
  Se visualiza sólo cuando <SUB.W> se ajusta a <ON>.
  Este ajuste no se activa si se selecciona <BT ADAPTER> para <R-AUX> de <SRC SELECT>.
  Si usted cambia a <LOW POWER> cuando el nivel de volumen está ajustado a un nivel
  superior a “VOLUME 30”, se cambiará automáticamente a “VOLUME 30”.

  ESPAÑOL‫ |ޓ‬13
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 32

  Operaciones de los menús
  Opción del menú

  TUNER

  SSM
  AF-REG *11
  NEWS-STBY *11
  (Espera de
  Noticias)
  P-SEARCH *11
  (Búsqueda de
  programa)
  MONO
  (Modo
  monoaural)
  IF BAND
  (Banda de
  frecuencias
  intermedias)

  SRC SELECT

  RADIO TIMER
  IPOD SWITCH
  (Control del iPod/
  iPhone)
  AM *12
  F-AUX *12
  (Entrada auxiliar
  delantero)
  R-AUX *12
  (Entrada auxiliar
  trasero)

  Ajuste seleccionable (Inicial: [XX])
  Para obtener información sobre los ajustes, ' página 6. (Se visualiza sólo
  cuando la fuente es “FM”).
  Para obtener información sobre los ajustes, ' página 7.
  ON/[OFF]: activa o desactiva la recepción de espera de “NEWS (NOTICIAS)”.
  (Se visualiza sólo cuando la fuente es “FM”). (' página 7)
  SEARCH ON/[SEARCH OFF]:
  activa la búsqueda de programa (si <AF-REG> se ajusta a <AF ON> o
  <AF-REG ON>) o se desactiva.
  Se visualiza sólo cuando la fuente es “FM”.
  [MONO OFF]: activa la recepción de FM estéreo.
  MONO ON: mejora la recepción de FM, pero se pierde el efecto
  estereofónico.
  [AUTO]: aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las
  interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede
  perderse.)
  WIDE: sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del
  sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico.
  Para obtener información sobre los ajustes, ' página 6.
  [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE:
  para obtener información sobre los ajustes, ' página 9. (Se visualiza sólo
  cuando la fuente es “USB-IPOD”). (sólo KD-R531)
  [ON]/OFF: activa o desactiva “AM” en la selección de fuente.
  [ON]/OFF: activa o desactiva “F-AUX” en la selección de fuente.

  ON/OFF: activa o desactiva “R-AUX” en la selección de fuente.
  [BT ADAPTER]: selecciona si el jack de entrada auxiliar trasero está
  conectado al adaptador Bluetooth, KS-BTA100 (' página 10). El nombre de
  la fuente se cambiará por “BT AUDIO”.

  *11 Sólo para emisoras FM Radio Data System.
  *12 Aparece sólo cuando la unidad tiene una fuente distinta de la fuente “AM/F-AUX/R-AUX/
  BT AUDIO” correspondiente.

  14 |‫ޓ‬ESPAÑOL
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 33

  Control remoto

  Control remoto

  Esta unidad se puede controlar a distancia siguiendo estas instrucciones (con un control remoto
  adquirido opcionalmente). Con este receptor se recomienda utilizar el control remoto RM-RK52.

  Uso del control remoto

  Sustitución de la pila botón de
  litio
  

  

  Si disminuye la efectividad de acción del
  control remoto, cambie la pila.

  

  CR2025

  Apunte el control remoto directamente hacia
  el sensor remoto del receptor.
  NO exponga el sensor remoto a una luz
  brillante (luz solar directa o iluminación
  artificial).

  Precaución:
  

  

  Sensor remoto

  Peligro de explosión si se instala la pila de
  manera incorrecta. Cámbiela solamente por
  una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
  No debe exponer la batería a una fuente de
  calor intensa como, por ejemplo, a los rayos
  directos del sol, al fuego, etc.

  A
  B

  Advertencia:
  
  

  
  
  
  
  

  No instale ninguna otra pila distinta de CR2025
  o su equivalente.
  No deje el control remoto en un lugar
  expuesto a la luz directa del sol (como los
  cubretableros) durante un tiempo prolongado.
  Almacene la pila en lugares fuera del alcance
  de los niños.
  Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar
  la pila, o arrojarla al fuego.
  No deje la pila con otros materiales metálicos.
  No toque la pila con pinzas u otras
  herramientas similares.
  Aísle la pila envolviéndola con cinta al
  eliminarla o almacenarla.

  D
  E
  F

  C

   Enmudece el sonido o pausa la
  reproducción.
  Pulse de nuevo para cancelar el
  silenciamiento o reanudar la reproducción.
   Selecciona una emisora preajustada.
   Selecciona la carpeta MP3/WMA.
   Ajusta el nivel de volumen.
   Selecciona el modo de sonido
  preajustado.
   Selecciona la fuente.
   Efectúa automáticamente la búsqueda
  de emisoras. (Pulse)
   Efectúa manualmente la búsqueda de
  emisoras. (Sostener)
   Selecciona la pista.
   Avanzar o retroceder rápidamente la
  pista. (Sostener)
  .
  Esta unidad viene equipada con función de
  control remoto para volante. Si desea más
  información, consulte también el manual de
  instrucciones entregado con el adaptador para
  control remoto.
  ESPAÑOL‫ |ޓ‬15

  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 34

  Información
  adicional
  Información adicional
  Acerca de los discos

  

  Esta unidad solo puede reproducir los siguientes CD:
  

  Este receptor puede reproducir discos
  multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas
  serán omitidas durante la reproducción.

  Archivos no reproducibles
  

  Discos no reproducibles
  
  
  

  

  Discos que no sean redondos.
  Discos con coloración en la superficie de
  grabación o discos sucios.
  Discos regrabables que no se hayan finalizado.
  (Para obtener información sobre la finalización
  de discos, consulte su software de escritura de
  discos o el manual de instrucciones de su
  grabador de discos).
  CD de 8 cm. Cualquier intento de usar un
  adaptador puede causar un mal
  funcionamiento. Si se introduce un disco,
  también puede haber dificultades para
  expulsarlo.

  Manejo de los discos
  
  
  
  
  

  
  

  No toque la superficie de grabación del disco.
  No pegue cintas, etc. en el disco, ni utilice un
  disco que lleve una cinta adherida.
  No utilice accesorios para discos.
  Limpie el disco desde el centro hacia fuera.
  Limpie el disco con un paño de silicona seco o
  un paño suave. No utilice ningún tipo de
  solvente.
  Cuando extraiga el disco de la unidad, hágalo
  en sentido horizontal.
  Antes de insertar un disco, elimine las rebabas
  del orificio central y del borde del disco.

  

  

  Acerca de los archivos de audio

  Varía en función del formato de disco utilizado.
  (Incluye caracteres de cuatro extensiones:
  <.mp3> o <.wma>).
   ISO 9660 Nivel 1 y 2: 64 caracteres
   Romeo: 64 caracteres
   Joliet: 32 caracteres
   Nombre de archivo largo de Windows: 64
  caracteres

  Otros
  

  

  

  Extensiones de archivo: MP3(.mp3),
  WMA(.wma)
  Velocidad de bit:
  MP3: 8 kbps - 320 kbps
  WMA: 32 kbps - 192 kbps

  Esta unidad es capaz de mostrar etiquetas
  WMA y etiquetas ID3 Versión 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4
  (para MP3).
  La función de búsqueda funciona pero la
  velocidad de búsqueda no es constante.

  Acerca del dispositivo USB
  
  

  

  Archivos reproducibles
  

  Archivos MP3:
  - codificado en formato MP3i y MP3 PRO
  - codificado en un formato inadecuado
  - codificado con capa 1/2
  Archivos WMA:
  - codificado en un formato sin pérdida,
  profesional y de voz
  - que no se basan en Windows Media® Audio
  - protegido contra copia con DRM
  Archivos que disponen de datos tales como
  AIFF, ATRAC3, etc.

  Número máximo de caracteres del
  nombre de archivo/carpeta

  Reproducción DualDisc
  El lado no DVD de un “DualDisc” no es
  compatible con la norma “Compact Disc Digital
  Audio”. Por consiguiente, no se recomienda usar
  el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

  Frecuencia de muestreo:
  MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
  22,05kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
  WMA: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
  Archivos de velocidad variable de bits (VBR). (El
  tiempo transcurrido de los archivos VBR no se
  visualizará correctamente.)

  

  

  Al efectuar la conexión con un cable USB,
  utilice un cable USB 2.0.
  No es posible conectar una computadora o un
  HDD portátil al terminal de entrada USB de la
  unidad.
  Conecte a la unidad un solo dispositivo por
  vez. No utilice un hub USB.
  Los dispositivos USB equipados con funciones
  especiales, como por ejemplo, funciones de
  seguridad de datos, no se pueden usar con
  esta unidad.
  No utilice un dispositivo USB con 2 o más
  particiones.

  16 |‫ޓ‬ESPAÑOL
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 35

  Información adicional
  

  
  

  

  

  

  

  Esta unidad no puede reconocer ningún
  dispositivo USB que tenga un régimen distinto
  de 5 V y que exceda de 1 A.
  Esta unidad puede no reconocer una tarjeta de
  memoria insertada en un lector de tarjetas USB.
  Puede suceder que esta unidad no pueda
  reproducir correctamente archivos en un
  dispositivo USB cuando se utilice un cable
  prolongador USB.
  Dependiendo la forma de los dispositivos USB
  y de los puertos de conexión, puede suceder
  que algunos de ellos no puedan conectarse
  correctamente o que haya flojedad en la
  conexión.
  El funcionamiento y la fuente de alimentación
  pueden no funcionar como es deseado con
  algunos dispositivos USB.
  Número máximo de caracteres para:
  – Nombres de las carpetas: 63 caracteres
  – Nombres de los archivo: 63 caracteres
  – Etiqueta MP3: 60 caracteres
  – Etiqueta WMA: 60 caracteres
  Esta unidad puede reconocer un total de
  65025 archivos, 255 carpetas (255 archivos por
  carpeta incluyendo carpeta sin archivos no
  compatibles) y 8 jerarquías.

  
  

  

  Nota sobre marcas comerciales
  y licencias
  

  Precauciones
  

  

  

  No extraiga ni conecte repetidamente el
  dispositivo USB mientras parpadea “READING”
  en la pantalla.
  La descarga electrostática en el momento de
  conectar el dispositivo USB puede provocar
  que el dispositivo no reproduzca de la manera
  normal. Si este fuera el caso, desconecte el
  dispositivo USB y, a continuación, reinicialice
  esta unidad y el dispositivo USB.
  No deje un dispositivo USB en el coche,
  expuesto a luz solar directa o a altas
  temperaturas. De lo contrario, el dispositivo
  podría sufrir deformaciones o daños.

  Acerca del iPod/iPhone
  

  - iPod nano (4ta. generación)
  - iPod nano (3ra. generación)
  - iPod nano (2da. generación)
  - iPod nano (1ra. generación)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
  *<IPOD MODE>/<EXT MODE> no son
  aplicables.
  No se puede navegar a través de archivos de
  video en el menú “Videos” en <HEAD MODE>.
  El orden de canciones mostrado en el menú de
  selección de esta unidad puede diferir del que
  se encuentra en el iPod.
  Cuando opera un iPod/iPhone, algunas
  operaciones pueden no funcionar
  correctamente o como se desea. En tal caso,
  visite el siguiente sitio web de JVC:
  <http://www3.jvckenwood.com/english/car/
  index.html> (Sitio web sólo en inglés).

  

  

  Microsoft y Windows Media son marcas
  registradas o bien marcas comerciales de
  Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/
  u otros países.
  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean
  that an electronic accessory has been designed
  to connect specifically to iPod, or iPhone,
  respectively, and has been certified by the
  developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the
  operation of this device or its compliance with
  safety and regulatory standards. Please note
  that the use of this accessory with iPod, or
  iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
  touch are trademarks of Apple Inc., registered
  in the U.S. and other countries.

  iPod/iPhone que se pueden conectar a esta
  unidad:
  - iPod touch (4ta. generación)
  - iPod touch (3ra. generación)
  - iPod touch (2da. generación)
  - iPod touch (1ra. generación)
  - iPod classic
  - iPod con Vídeo (5ta. generación)*
  - iPod nano (6ta. generación)
  - iPod nano (5ta. generación)
  ESPAÑOL‫ |ޓ‬17

  KD-R531_E_SP

  2012/2/21‫ޓ‬14:8:6 • Page 36

  Localización
  de averías
  Localización de averías
  Síntoma
  General
  No hay sonido, el sonido se
  interrumpe o se oye ruido
  estático.
  “MISWIRING CHK WIRING THEN
  RESET UNIT”/“WARNING CHK
  WIRING THEN RESET UNIT” en la
  pantalla y no se puede realizar
  ninguna operación.
  El receptor no funciona en absoluto.
  La fuente no se puede seleccionar.
  No se visualizan los caracteres
  correctos (por ej.: nombre del
  álbum).
  FM/AM
  El preajuste automático SSM no
  funciona.
  CD/USB/iPod/iPhone
  “PLEASE” y “EJECT” aparecen
  alternativamente en la pantalla.
  Aparece “IN DISC” en la pantalla.
  “READING” permanece
  parpadeando en la pantalla.
  Las pistas/carpetas no se reproducen
  en el orden que desea.
  El tiempo de reproducción
  transcurrido no es correcto.
  “NOT SUPPORT” aparece en la
  pantalla y se salta la pista.
   “CANNOT PLAY” parpadea en
  la pantalla.
   La unidad no puede detectar
  el dispositivo conectado.
  El iPod/iPhone no se enciende o
  no funciona. *

  Soluciones/Causas
  Inspeccione los cables y las conexiones de cable y la antena.
  Compruebe el estado del disco, del dispositivo conectado y
  de las pistas grabadas.
  Asegúrese de que los terminales de los controles de los
  altavoces están aislados adecuadamente con cinta antes de
  reinicializar la unidad. (' página 3)
  Si el mensaje no desaparece, consulte con su concesionario de
  equipos de audio para automóvil JVC o con una compañía que
  suministra tales kits.
  Reinicialice la unidad. (' página 3)
  Verifique el ajuste <SRC SELECT>. (' página 14)
  Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y
  un número limitado de símbolos.
  
  

  Almacene manualmente las emisoras.

  Pulse [], luego inserte un disco correctamente.
  El disco no puede expulsarse correctamente. Asegúrese de que
  no hay ningún obstáculo en la ranura de carga.
   Se requiere mayor tiempo de lectura. No utilice demasiados
  niveles de jerarquías y carpetas.
   Vuelva a cargar el disco o a conectar el dispositivo USB.
  El orden de reproducción viene determinado por el nombre de archivo
  (USB) o el orden en el que los archivos se grabaron (disco).
  Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de
  cómo fueron grabadas las pistas en el disco.
  Compruebe que la pista sea de un formato de archivo
  reproducible.
   Verifique si el dispositivo conectado es compatible con esta
  unidad. (USB: ' página 19) (iPod/iPhone: ' página 17)
   Asegúrese de que el dispositivo contiene archivos cuyo
  formato es compatible. (' página 16)
   Vuelva a conectar el dispositivo.
   Verifique la conexión entre esta unidad e iPod/iPhone.
   Extráigalo y reinicialice el iPod/iPhone reinicializando el
  hardware. Para más información sobre la reinicialización del
  iPod/iPhone, consulte el manual de instrucciones
  suministrado con el iPod/iPhone.
   Verifique si el ajuste <IPOD SWITCH> es apropiado.
  (' página 9)

  * Sólo para KD-R531.

  18 |‫ޓ‬ESPAÑOL
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 37

  Especificaciones

  Especificaciones

  SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO
  Máxima potencia de salida
  Potencia de salida continua (RMS)
  Impedancia de carga
  Respuesta de frecuencias
  Relación señal a ruido
  Nivel/impedancia de salida de línea o salida del
  subwoofer
  Impedancia de salida

  50 W por canal
  20 W por canal en 4Ω, 40 Hz a 20 000 Hz con una
  distorsión armónica total inferior al 1%.
  4Ω (tolerancia de 4Ω a 8Ω)
  40 Hz a 20 000 Hz
  70 dB
  2,5 V/20 kΩ de carga (plena escala)
  ≤ 600Ω

  SECCIÓN DEL SINTONIZADOR
  FM

  AM

  Gama de frecuencias
  Sensibilidad útil
  50 dB sensibilidad de
  silenciamiento
  Selectividad de canal
  alternativo (400 kHz)
  Respuesta de frecuencias
  Separación estereofónica
  Gama de frecuencias
  Sensibilidad/Selectividad

  87,5 MHz a 108,0 MHz
  9,3 dBf (0,8 μV/75Ω)
  16,3 dBf (1,8 μV/75Ω)
  65 dB
  40 Hz a 15 000 Hz
  40 dB
  MW: 531 kHz a 1 611 kHz
  LW: 153 kHz a 279 kHz
  MW: 20 μV/40 dB, LW: 50 μV

  SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD
  Sistema de detección de señal
  Número de canales
  Respuesta de frecuencias
  Relación señal a ruido
  Lloro y trémolo

  Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)
  2 canales (estereofónicos)
  5 Hz a 20 000 Hz
  98 dB
  Inferior al límite medible

  SECCIÓN USB
  Norma USB
  Velocidad de transferencia de datos (Velocidad
  máxima)
  Dispositivo compatible
  Sistema de archivo compatible
  Formato de audio reproducible
  Suministro eléctrico máximo

  USB 1.1, USB 2.0
  Máx. 12 Mbps
  Clase de almacenamiento masivo
  FAT 32/16/12
  MP3/WMA
  5 V CC " 1 A

  GENERAL
  Requisitos de potencia (Voltaje de
  funcionamiento)
  Sistema de puesta a tierra
  Temperatura de funcionamiento admisible
  Dimensiones
  Tamaño de instalación
  (An × Al × Pr)
  Tamaño del panel
  Peso

  14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)
  Negativo a masa
  0°C a +40°C
  aprox. 182 mm × 52 mm × 158 mm
  aprox. 188 mm × 59 mm × 14 mm
  1,2 kJ (excluyendo accesorios)

  Sujeto a cambios sin previo aviso.
  ESPAÑOL‫ |ޓ‬19
  KD-R531_E_SP

  2011/10/3‫ޓ‬19:25:28 • Page 38

  La ringraziamo per aver acquistato un prodotto JVC.
  La invitiamo a leggere le presenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio in modo da poterne
  sfruttare al meglio le prestazioni.

  AVVERTENZE IMPORTANTI SUI PRODOTTI LASER
  1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
  2. ATTENZIONE: Non aprire il coperchio superiore. Nessuna parte interna dell’unità richiede
  manutenzione da parte dell’utente; per la manutenzione rivolgersi al
  personale qualificato.
  3. ATTENZIONE: Radiazione laser in classe 1M visibile e/o invisibile quando aperto. Non
  osservare direttamente con strumenti ottici.
  4. RIPRODUZIONE DELL’ETICHETTA: ETICHETTA DI AVVERTENZA, POSIZIONATA SULLA
  SUPERFICIE ESTERNA DELL’UNITÀ.

  .

  Avviso:
  Arrestare la vettura prima di usare l’apparecchio.

  Attenzione:
  Batteria
  Prodotti

  Informazioni per gli utenti sullo
  smaltimento delle
  apparecchiature e batterie
  obsolete
  [Esclusivamente per l’Unione Europea]
  Questi simboli indicano che il prodotto e la
  batteria su cui essi appaiono non devono
  essere smaltiti tra i rifiuti domestici generici
  alla fine della loro vita utile.
  Qualora si desideri smaltire il prodotto e la
  batteria, effettuare lo smaltimento in
  conformità alla normativa nazionale
  applicabile o alle altre leggi della propria
  nazione e del proprio comune.
  Mediante lo smaltimento corretto di
  questo prodotto, si contribuirà a preservare
  le risorse naturali e a prevenire potenziali
  effetti negativi sull’ambiente e sulla salute
  umana.

  .
  2

  Nota:
  il simbolo Pb sotto il simbolo delle batterie
  indica che questa batteria contiene
  piombo.

  Regolare il volume a un livello tale che permetta
  di udire i rumori esterni. La guida a volume
  eccessivamente alto può divenire causa
  d’incidente.
  Evitare di usare il dispositivo USB o l’iPod/iPhone
  se ciò può distrarre dalla guida.

  Fare attenzione alle impostazioni
  del volume:
  I dispositivi digitali (CD/USB) emettono un rumore
  di fondo inferiore a quello di altre sorgenti.
  Abbassare il volume prima della riproduzione di
  tali fonti digitali per evitare di danneggiare i
  diffusori con l’aumento improvviso del livello di
  uscita.

  Temperatura all’interno della
  vettura:
  In caso di parcheggio prolungato della vettura in
  zone particolarmente calde o fredde, prima di
  accendere l’apparecchio attendere che la
  temperatura all’interno dell’auto si sia stabilizzata.

  Condensa:
  Quando si accende l’aria condizionata, sulla lente
  del sensore laser si può formare della condensa a
  causa della quale si possono verificare errori di
  lettura del disco. In tal caso si suggerisce di
  rimuoverlo e attendere che essa evapori.

  |‫ޓ‬ITALIANO

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 39

  Come fissare e rimuovere il
  pannello di comando

  Indice
  Preparazione ......................................................... 4
  Annullamento della demo del display
  Impostazione dell’orologio
  Operazioni di base .............................................. 4
  Radio ........................................................................ 6

  Come inizializzare
  l’apparecchio
  Verranno cancellate anche le
  impostazioni predefinite.

  CD/USB .................................................................... 8
  iPod/iPhone (Solo KD-R531) ................................ 9
  Componenti esterni ......................................... 10
  Bluetoothா .......................................................... 10
  Regolazione della luminosità ....................... 11
  Regolazione del suono .................................... 11
  Operazioni con il menu ................................... 12

  
  

  Come espellere un disco

  Telecomando ...................................................... 15

  (Tenere premuto)

  Informazioni aggiuntive ................................. 16

  Prestare attenzione a non lasciar cadere il disco
  quando viene espulso.
  Se questo metodo non funziona, provare a
  inizializzare l’apparecchio.

  Manutenzione
  Pulizia dell’apparecchio
  Per pulire il pannello si deve usare un panno
  morbido o al silicone. Altri modi di pulizia
  potrebbero danneggiare l’apparecchio.

  Guida e rimedi in caso di problemi di
  funzionamento .................................................. 18
  Specifiche ............................................................. 19

  Come leggere questo manuale:
  
  
  

  Il presente manuale spiega le operazioni per
  l’uso dei pulsanti sul pannello di controllo.
  < > indica le visualizzazioni sul pannello di
  controllo.
  [XX] indica l’impostazione iniziale di una voce
  di menu.

  Pulizia delle prese
  Si suggerisce di pulire la presa del pannello
  anteriore e quella posteriore usando un
  bastoncino cotonato o un panno.

  ITALIANO‫ |ޓ‬3
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 40

  Preparazione
  Preparazione
  Annullamento della demo del
  display
  La dimostrazione del display è sempre attiva a
  meno che non è annullata dall’utente.

  (Tenere
  premuto)

  1

  2

  Impostazione dell’orologio
  1

  (Tenere
  premuto)

  2 Selezionare <CLOCK>.

  3 Selezionare <CLOCK SET>.
  (Impostazione iniziale)

  3 Selezionare <DEMO OFF>.

  4 Regolare l’ora.

  4 Premere MENU per uscire.

  (Impostazione iniziale)
  5 Regolare i minuti.

  6 Selezionare <24H/12H>.

  7 Selezionare <24 HOUR> o <12 HOUR>.
  8 Premere MENU per uscire.

  Operazioni di base
  Informazioni su display
  Modifica le informazioni sul display. (Premere)
  Scorre lungo le attuali informazioni visualizzate sul display. (Tenere premuto)
  Sorgente
  Radio

  CD/USB
  iPod/iPhone (HEAD MODE/
  IPOD MODE) *1
  iPod/iPhone (EXT MODE) *1
  Componenti esterni (AUX)
  Audio Bluetooth
  *1

  4

  Display
  Stazione Non-Radio Data System: Frequenza ) Orologio
  Stazione Radio Data System FM: Nome stazione (PS) - Frequenza
  - Tipo di programma (PTY) - Orologio - (torna all’inizio)
  Titolo album/Artista* - Titolo traccia* - Num. traccia/Durata Num. traccia/Orologio - (torna all’inizio)
  * Con i CD convenzionali e quelli non registrati l’apparecchio
  visualizza “NO NAME”.
  EXT MODE) Orologio
  F-AUX oppure R-AUX) Orologio
  BT AUDIO) Orologio

  Solo per KD-R531.

  |‫ޓ‬ITALIANO

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 41

  Operazioni di base

  Pannello di controllo
  Selettore di comando
  Finestra del display
  Vano di caricamento
  Il disco deve quindi essere espulso

  Rilascio del pannello

  Presa d’ingresso AUX anteriore
  Terminale d’ingresso USB
  Sensore del telecomando
  L’apparecchio può essere comandato con il telecomando
  opzionale RM-RK52 (A pagina 15).

  Quando si premono o si tengono premuti questi tasti...
  Pulsante

   /SOURCE

  
  
  
  

  Selettore di
  comando
  (ruotare)
  Selettore di
  comando
  (premere)

  iPod
  Pulsanti
  numerici
  (1 - 6)
  EQ


  /

  /

  
  

  Funzionamento generale
  Accende.
  Spegne. (Tenere premuto)
  Premere il pulsante /SOURCE sul pannello di controllo e girare il selettore
  di comando entro 2 secondi per selezionare la sorgente.
  Premere ripetutamente per selezionare la sorgente.
  Regolano il livello del volume.
  Selezionare le voci.

  Silenzia il suono o mette in pausa la riproduzione.
  Premendo nuovamente il tasto si annulla il silenziamento o si riprende la
  riproduzione.
   Conferma la selezione.
  Accede direttamente al menu <BRIGHTNESS>. (solo KD-R432/KD-R431)
  (' pagina 11)
  Passa alla sorgente iPod. (solo KD-R531)
   Seleziona le stazioni predefinite.
   Memorizza la stazione corrente sul pulsante numerico selezionato. (Tenere
  premuto) (' pagina 6)
  Seleziona la modalità sonora predefinita. (' pagina 11)
   Attivazione/disattivazione della ricezione in TA Standby. (' pagina 7)
   Entra nella modalità di ricerca PTY. (Tenere premuto) (' pagina 7)
   Consente di tornare al menu precedente.
   Esce dal menù. (Tenere premuto)
   Seleziona una stazione predefinita. (' pagina 6)
   Seleziona la cartella MP3/WMA. (' pagina 8)
   Ricerca automaticamente una stazione. (' pagina 6)
   Ricerca manualmente una stazione. (Tenere premuto)
   Seleziona la traccia. (' pagina 8, 9)
   Avanzamento/riavvolgimento rapido della traccia. (Tenere premuto)
  
  

  ITALIANO‫ |ޓ‬5
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 42

  Radio
  Radio
  Ricerca di una stazione
  B A

   Selezionare <FM> o <AM>.
   Ricerca automatica. (Premere)
  Ricerca manuale. (Tenere premuto)
  “M” lampeggia; premere quindi ripetutamente
  il tasto.

  Quando l’apparecchio riceve una trasmissione FM stereo di segnale sufficientemente forte “ST” s’illumina.

  Memorizzazione delle stazioni

  Selezione di una stazione predefinita

  Impostazione predefinita manuale
  È possibile predefinire fino a 18 stazioni in FM e 6
  stazioni in AM.
  Mentre si ascolta una stazione...

  - - - - - - - - oppure - - - - - - - -

  (Tenere premuto)
  Il numero preimpostato inizia a lampeggiare e
  appare “MEMORY”. La stazione corrente viene
  memorizzata sul pulsante numerico selezionato
  (1 - 6).
  - - - - - - - - oppure - - - - - - - -

  1

  (Tenere premuto)

  “PRESET MODE” lampeggia.

  2 Selezionare il numero di predefinizione.

  Il numero preimpostato inizia a lampeggiare e
  appare “MEMORY”.

  Impostazione predefinita
  automatica (solo FM)

  È anche possibile selezionare una stazione
  predefinita utilizzando / .

  Impostazione del timer della radio
  È possibile sintonizzarsi su una stazione predefinita in
  un dato momento, a prescindere dall’attuale sorgente.

  1

  (Tenere premuto)

  2

  [OFF]
  ONCE
  DAILY

  3 Seleziona la stazione predefinita.

  -<FM>/<AM>
  -<01> ... <18> per FM/
  <01> ... <06> per AM

  SSM (Strong-station Sequential Memory)
  È possibile impostare fino a 18 stazioni per FM.

  1

  (Tenere premuto)

  -<TUNER>
  -<RADIO TIMER>
  -<OFF>/<ONCE>/
  <DAILY>
  Cancella il timer della radio.
  Attiva una volta.
  Attiva una tutti i giorni.

  4 Impostare l’ora di attivazione.

  2

  -<TUNER>
  -<SSM>
  -<SSM 01 – 06>
  “SSM” lampeggia. Quando tutte le stazioni sono
  memorizzate, “SSM” smette di lampeggiare.
  Per predefinire <SSM 07 – 12>/<SSM 13 – 18>,
  ripetere i passaggi 1 e 2.

  5 Premere MENU per uscire.
  
  

  

  6

   si accende dopo che il timer della radio è stato
  impostato.
  Si può impostare solo un timer. Se si imposta un
  nuovo timer questo sostituirà l’impostazione
  precedente.
  Il timer della radio non si attiverà se l’unità è spenta
  o se <AM> viene impostato su <OFF> dopo aver
  selezionato una stazione AM per il timer.

  |‫ޓ‬ITALIANO

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 43

  Radio
  Le funzionalità seguenti sono disponibili
  solo per le stazioni Radio Data System FM.

  Ricerca dei programmi preferiti
  —Ricerca tipo di programma
  (PTY)
  1

  (Tenere premuto)

  2 Selezionare un codice PTY.

  Ricezione NEWS in standby
  1

  -<TUNER>
  -<NEWS-STBY>
  -<NEWS ON>
  L’apparecchio passa temporaneamente ai
  programmi di notizie se disponibili.
   Se si regola il volume durante la ricezione di
  annunci sul traffico o notizie, il volume regolato
  viene automaticamente memorizzato. Viene
  applicato a partire dalla volta successiva in cui
  l’apparecchio passa agli annunci sul traffico o
  alle notizie.

  2

  Si avvia la modalità di ricerca PTY.
  Se una stazione trasmette un programma con lo
  stesso codice PTY selezionato, l’unità viene
  sintonizzata su tale stazione.
  Codici PTY
  NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
  SCIENCE, VARIED, POP M (musica), ROCK M (musica), EASY M
  (musica), LIGHT M (musica), CLASSICS, OTHER M (musica),
  WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
  PHONEIN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M
  (musica), OLDIES, FOLK M (musica), DOCUMENT

  Attivazione Ricezione TA/
  Notizie in Standby
  La ricezione in Standby consente la
  commutazione temporanea dell’unità sugli
  Annunci sul traffico (TA) o i programmi di NOTIZIE
  da qualsiasi sorgente diversa da stazioni AM.

  (Tenere premuto)

  Tracking dello stesso
  programma—NetworkTracking Reception
  Quando si viaggia in un’area in cui la ricezione FM
  non è sufficientemente forte, l’apparecchio si
  sintonizza automaticamente su un’altra stazione
  Radio Data System FM della stessa rete che
  trasmetta lo stesso programma ma con segnali di
  intensità maggiore.

  1

  (Tenere premuto)
  -<TUNER>
  -<AF-REG>

  2

  [AF ON]

  Passa a un’altra stazione. Il
  programma può essere differente
  da quello attualmente ricevuto
  (la spia AF si accende).

  AF-REG ON

  Passa a un’altra stazione che
  trasmette lo stesso programma
  (la spia AF si accende).

  OFF

  Annulla.

  Ricezione in TA Standby

  Spia TP
  Si accende

  Lampeggia
  

  Ricezione in TA Standby
  L’apparecchio passa
  temporaneamente agli annunci
  sul traffico (TA) se disponibili.
  Non ancora attivato.
  Sintonizzare un’altra stazione
  che fornisce i segnali Radio
  Data System.

  Per disattivare, premere di nuovo.

  Selezione automatica della
  stazione—Ricerca di programmi
  Quando il segnale di una stazione predefinita
  selezionata è debole, l’apparecchio cerca un’altra
  stazione che trasmette possibilmente lo stesso
  programma che trasmetteva la stazione predefinita
  originaria.
  <P-SEARCH> (' pagina 14)
  ITALIANO‫ |ޓ‬7

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 44

  CD/USB
  CD/USB
  Riproduzione dell’unità CD/USB
  Lato etichetta

  Terminale d’ingresso USB
  Cavo USB 2.0
  (non in dotazione)

  La sorgente cambia in “CD” e si avvia la riproduzione.
  
  

  
  

  La sorgente cambia in “USB” e si avvia la riproduzione.

  Questa unità è in grado di riprodurre file MP3/WMA registrati su CD-R, CD-RW e dispositivi di
  archiviazione di massa USB (come memorie USB e Digital Audio Player).
  Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti. I sottoscritti non accettano alcuna
  responsabilità per l’eventuale perdita di dati che potrebbe verificarsi nel dispositivo USB di memoria
  di massa durante l’utilizzo del sistema.
  Il disco espulso si reinserirà automaticamente se non viene rimosso entro 15 secondi.
  Se non è possibile espellere il disco, ' pagina 3.

  Selezione di una cartella/traccia
  Seleziona la cartella.
  (Per MP3/WMA)

  Selezione delle modalità di
  riproduzione
  È possibile selezionare una delle seguenti
  modalità di riproduzione alla volta.

  1
  
  

  Seleziona la traccia.
  (Premere)
  Avanzamento/
  riavvolgimento rapido della
  traccia. (Tenere premuto)

  Selezione di una traccia/cartella
  dall’elenco

  Premere 1 per REPEAT.
  Premere 2 per RANDOM.
  Premere di nuovo per
  uscire.
  - - - - - - - - oppure - - - - - - - -

  (Tenere
  premuto)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  2

  1
  2 Selezionare una cartella.
  (Per MP3/WMA)

  REPEAT 
  RPT OFF
  TRACK RPT
  FOLDER RPT *

  3 Selezionare una traccia.

  RANDOM 
  RND OFF
  FOLDER RND *

  

  8

  Per MP3/WMA
  Se il disco contiene molte cartelle o tracce se
  ne può eseguire la ricerca ruotando
  rapidamente il selettore di comando.

  ALL RND

  Annulla la riproduzione ripetuta.
  Ripete la traccia attualmente
  selezionata.
  Ripete la cartella attualmente
  selezionata.
  Annulla la riproduzione random.
  Riprodurre tutte le tracce della
  cartella corrente a caso, quindi
  quelle delle cartelle successive.
  Ripete tutte le tracce in ordine
  casuale.

  * Per MP3/WMA

  |‫ޓ‬ITALIANO

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 45

  iPod/iPhone
  Solo KD-R531

  Riproduzione da un iPod/iPhone
  Terminale d’ingresso USB
  Cavo USB 2.0 (accessorio dell’iPod/iPhone)

  La sorgente cambia in “USB”-“USB-IPOD” e si avvia la riproduzione.

  Selezione della modalità di
  controllo
  #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/
  <EXT MODE>
  HEAD
  Controlla la riproduzione dell’iPod
  MODE attraverso l’apparecchio.
  IPOD
  Controlla la riproduzione dell’iPod
  MODE attraverso l’iPod/iPhone.
  EXT
  Accetta i segnali audio dall’iPod/
  MODE iPhone.
   È possibile anche modificare l’impostazione
  utilizzando <IPOD SWITCH> nel menu.

  Selezione di una traccia
  Applicabile solo in <HEAD MODE/IPOD MODE>.
  
  

  Si seleziona una traccia o un
  capitolo. (Premere)
  Avanzamento/
  riavvolgimento rapido della
  traccia. (Tenere premuto)

  Selezione di una traccia
  dall’elenco
  Applicabile solo in <HEAD MODE>.

  1

  3 Seleziona la traccia desiderata.

  Ripetere questo passo sino a selezionare la traccia
  d’interesse.
   Se il menu selezionato contiene molte cartelle
  o tracce se ne può eseguire la ricerca della
  traccia desiderata ruotando rapidamente il
  selettore di comando.

  Selezione delle modalità di
  riproduzione
  Applicabile solo in <HEAD MODE>.
  È possibile selezionare una delle seguenti
  modalità di riproduzione alla volta.
  1
  Premere 1 per REPEAT.
  Premere 2 per RANDOM.
  Premere di nuovo per uscire.
  - - - - - - - - oppure - - - - - - - -

  (Tenere
  premuto)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  2
  REPEAT 
  ONE RPT

  2 Selezionare l’elenco desiderato.

  PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS)
  PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (torna
  all’inizio)

  ALL RPT

  Funziona allo stesso modo del
  comando “Ripeti Uno” dell’iPod.
  Funziona allo stesso modo del
  comando “Ripeti Tutti” dell’iPod.

  RANDOM 
  RND OFF
  Annulla la riproduzione random.
  Funziona allo stesso modo del
  SONG RND
  comando “Casuale Brani” dell’iPod.
  allo stesso modo del
  ALBUM RND Funziona
  comando “Casuale Album” dell’iPod.
   “ALBUM RND” non è applicabile per alcuni
  modelli iPod/iPhone.
  ITALIANO‫ |ޓ‬9

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 46

  Componenti
  esterni
  Componenti esterni
  Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di vedere le istruzioni fornite con i
  componenti esterni.

  Riproduzione di un componente esterno dall’uscita AUX anteriore/
  posteriore
  Mini spinotto stereo da
  3,5 mm (non in dotazione)

  Lettore audio
  portatile, ecc.

  Mini spinotto stereo da
  3,5 mm con connettore a “L”
  (non in dotazione)

  1 Collegare a F-AUX sul pannello di
  controllo e/o R-AUX sul pannello
  posteriore.
  2 Impostare la sorgente secondo necessità.
  
  (Tenere premuto)
  

  -<SRC SELECT>
  -<F-AUX>/<R-AUX>
  -<F-AUX ON> oppure
  <R-AUX ON>

   Premere MENU per uscire.
  3 Selezionare <F-AUX> o <R-AUX>.

  4 Accendere il componente collegato e
  avviare la riproduzione della sorgente.
  Per ottenere la miglior uscita audio possibile si suggerisce di usare uno spinotto stereo con
  tre superfici di contatto. In caso contrario, il suono potrebbe interrompersi o non risultare
  chiaro quando si ascolta un componente esterno.

  Bluetoothா
  Per l’uso di dispositivi Bluetooth è necessario collegare l’adattatore Bluetooth KS-BTA100
  (venduto separatamente) alla presa d’ingresso ausiliario (R-AUX/BT ADAPTER) ubicata
  KS-BTA100
  sulla parte posteriore dell’apparecchio. ('Manuale d’installazione/collegamento)
   KS-BTA100 non è disponibile in alcuni paesi. Contattare il rivenditore dove è stata
  acquistata l’apparecchio.
   La procedura operativa potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth
  collegato. Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di vedere le
  istruzioni fornite con il dispositivo.

  Preparazione
  Per i dettagli sulla registrazione e l’utilizzo del dispositivo Bluetooth, consultare il manuale d’istruzioni
  fornito con KS-BTA100.

  1 Registrare (accoppiare) il dispositivo bluetooth nel KS-BTA100.
  2 Cambiare l’impostazione <SRC SELECT> dell’apparecchio.

  (Tenere
  premuto)

  -<SRC SELECT>
  -<R-AUX>
  -<BT ADAPTER>

  3 Premere MENU per uscire.
  10 |‫ޓ‬ITALIANO
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 47

  Regolazione della luminosità

  Regolazione della luminosità

  Si può selezionare la luminosità preferita per <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE> separatamente.

  1

  2

  
  

  Il pulsante della luminosità è disponibile solo
  per KD-R432/KD-R431.
  Per KD-R531, ' pagina 12.

  BUTTON ZONE

  BUTTON Da 00 a 31

  DISP ZONE

  DISP Da 00 a 31

  3 Premere MENU per uscire.

  Regolazione del suono
  Pro Equalizer

  Selezione di un suono predefinito
  È possibile selezionare una modalità sonora
  predefinita, per ciascuna singola sorgente, adatta
  al genere musicale d’interesse.

  - - - - - - - - oppure - - - - - - - -

  1
  2

  (Tenere premuto)
  -<PRO EQ>
  -<BASS>**/<MIDDLE>/
  <TREBLE>

  3

  Premere ripetutamente.
  DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOSTUSER-FLAT-NATURAL-(torna all’inizio)

  Memorizzazione delle
  regolazioni personalizzate
  Easy Equalizer
  Durante l’ascolto è possibile regolare il livello del
  subwoofer e dei toni della modalità sonora
  selezionata.

  1

  (Tenere premuto)

  2 Regolare il livello.

  Regolare gli elementi del suono del tipo di
  tonalità scelta.
  BASS
  (Valore predefinito: [XX])
  Frequenza
  60/80/[100]/200 Hz
  Livello
  LVL Da -06 a +06 [+05]
  Q
  [Q1.0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0
  MIDDLE
  Frequenza
  0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
  Livello
  LVL Da -06 a +06 [00]
  Q
  Q0.75/Q1.0/[Q1.25]
  TREBLE
  Frequenza
  10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
  Livello
  LVL Da -06 a +06 [+05]
  Q
  [Q FIX]

  4 Ripetere i passi 2 e 3 per regolare gli altri
  toni.
  (Valore predefinito: [XX])
  SUB.W*
  Da 00 a 08 [08]
  BASS LVL** Da -06 a +06 [+05]
  MID LVL
  Da -06 a +06 [00]
  TRE LVL
  Da -06 a +06 [+05]
  Le regolazioni vengono salvate e <USER> è
  attivato.
  * Disponibile soltanto quando <L/O MODE> è
  impostato su <SUB.W>. (' pagina 13)
  ** Disponibile soltanto quando <HPF> è
  impostato su <OFF>. (' pagina 13)

  Le regolazioni vengono salvate e <USER> è
  attivato.

  5 Premere MENU per uscire.

  ITALIANO‫ |ޓ‬11
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 48

  Operazioni
  Operazioni con ilcon
  menuil menu
  1

  (Tenere premuto)

  Se non viene effettuata alcuna operazione per
  circa 60 secondi, l’operazione viene annullata.

  3 Ripetere il punto 2 se necessario.
  
  

  Per tornare al menu precedente, premere .
  Per uscire dal menu, premere DISP o MENU.

  2

  Voce del menu

  DIMMER

  CLOCK

  DEMO
  CLOCK SET
  24H/12H
  CLOCK ADJ *1
  (Regolazione
  orologio)
  DIMMER SET

  BRIGHTNESS *3

  DISPLAY

  SCROLL *4

  TAG DISPLAY

  PRO EQ
  *1
  *2

  *3
  *4

  Impostazioni selezionabili (Valore predefinito: [XX])
  Per impostazioni, ' pagina 4.

  [AUTO]: l’orologio integrato è sincronizzato con i dati dell’orologio ricevuti
  dalla stazione Radio Data System FM.
  OFF: annulla.
  Seleziona l’illuminazione del display e dei tasti secondo l’impostazione
  <BRIGHTNESS>.
  [AUTO]: cambia tra le regolazioni Giorno e Notte quando si accendono/si
  spengono i proiettori del veicolo. *2
  ON: seleziona le regolazioni Notte.
  OFF: seleziona le regolazioni Giorno.
  DAY/NIGHT: impostazioni della luminosità del display e illuminazione dei
  tasti per il giorno e la notte.
  BUTTON ZONE/DISP ZONE: imposta i livelli di luminosità 00 — 31.
  [ONCE]: scorre una volta attraverso le informazioni visualizzate.
  AUTO: ripete lo scorrimento (a intervalli di 5 secondi).
  OFF: annulla.
  [ON]: visualizza le informazioni Tag durante la riproduzione di tracce MP3/
  WMA.
  OFF: annulla.
  Per impostazioni, ' pagina 11.

  Ha effetto solo quando vengono ricevuti dati orologio.
  È necessario il collegamento principale del controllo dell’illuminazione. (Vedere il “Manuale
  d’installazione/collegamento”.) Questa impostazione potrebbe non operare correttamente
  con alcuni veicoli, in particolare quelli dotati della regolazione di smorzamento
  dell’illuminazione. In tal caso occorre selezionare un’impostazione diversa da
  <DIMMER AUTO>.
  Valore predefinito: DAY (BUTTON ZONE[25], DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9],
  DISP ZONE[12])
  Alcuni caratteri o simboli non verranno visualizzati sul display correttamente (oppure
  verranno cancellati).

  12 |‫ޓ‬ITALIANO
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 49

  Operazioni con il menu
  Voce del menu
  FADER *5*6
  BALANCE *6
  LOUD
  (Intensità)
  VOL ADJUST
  (Regolazione
  volume)

  AUDIO

  L/O MODE
  (Modalità uscita
  linea)
  SUB. W *7
  (subwoofer)
  SUB.W LPF *8
  (Filtro passa
  basso subwoofer)
  SUB.W LEVEL *8
  (Livello
  subwoofer)
  HPF *8
  (Filtro passa alto
  subwoofer)
  BEEP
  (Tono tocco tasti)
  TEL MUTING *9
  (Silenziamento
  telefono)
  AMP GAIN *10
  (Guadagno
  amplificatore)

  Impostazioni selezionabili (Valore predefinito: [XX])
  R06 — F06[00]: regolare il bilanciamento di uscita dei diffusori anteriori e
  posteriori.
  L06 — R06[00]: regolare il bilanciamento di uscita dei diffusori di destra e
  di sinistra.
  ON: per aumentare le frequenze basse e alte in modo da ottenere un suono
  ben bilanciato a un livello di volume basso.
  [OFF]: annulla.
  -05 — +05[00]: per effettuare l’impostazione predefinita del livello del
  volume di ciascuna sorgente in rapporto al livello di volume del
  sintonizzatore FM. Prima di effettuare una regolazione occorre selezionare la
  sorgente da regolare. (“VOL ADJ FIX” appare se “FM” è selezionato).
  Seleziona se i terminali REAR/SW vengono utilizzati per collegare i diffusori
  o subwoofer (attraverso un amplificatore esterno).
  SUB.W: subwoofer
  [REAR]: diffusori
  OFF: annulla.
  [ON]: accende l’uscita del subwoofer.
  LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: i segnali audio con frequenze più
  basse di 55 Hz/85 Hz/120 Hz vengono inviate al subwoofer.
  00 — 08[08]: regolazione del livello di uscita del subwoofer.

  ON: attiva il filtro passa-alto. Ai diffusori anteriori e posteriori non vengono
  inviate le basse frequenze.
  [OFF]: disattiva il filtro. (I diffusori anteriori e posteriori ricevono tutte le
  frequenze.)
  [ON]/OFF: attiva o disattiva il tono di pressione dei tasti.
  ON: azzera l’audio durante l’uso del cellulare (non connesso attraverso il
  KS-BTA100).
  [OFF]: annulla.
  LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selezionare se la potenza
  massima di ciascun diffusore è meno di 50 W per evitare di danneggiare i
  diffusori).
  [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50

  *5
  *6
  *7
  *8
  *9

  Se vi sono due diffusori, impostare il livello dell’affievolimento su “00”.
  La regolazione non influisce sull’uscita del subwoofer.
  Visualizzato unicamente quando <L/O MODE> è impostato su <SUB.W>.
  Visualizzato unicamente quando <SUB.W> è impostato su <ON>.
  Questa impostazione non opera quando in corrispondenza di <R-AUX> dell’opzione
  <SRC SELECT> si seleziona <BT ADAPTER>.
  *10 Il livello del volume passa automaticamente a “VOLUME 30” se si passa a <LOW POWER> con
  il volume impostato a un livello superiore a “VOLUME 30”.

  ITALIANO‫ |ޓ‬13
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 50

  Operazioni con il menu

  TUNER

  Voce del menu
  SSM
  AF-REG *11
  NEWS-STBY *11
  (Notizie in
  standby)
  P-SEARCH *11
  (Ricerca di
  programmi)
  MONO
  (Modalità
  monoaurale)
  IF BAND
  (Banda di
  frequenza
  intermedia)

  SRC SELECT

  RADIO TIMER
  IPOD SWITCH
  (Controllo dell’iPod/
  iPhone)
  AM *12
  F-AUX *12
  (Ingresso
  ausiliario
  anteriore)
  R-AUX *12
  (Ingresso
  ausiliario
  posteriore)

  Impostazioni selezionabili (Valore predefinito: [XX])
  Per impostazioni, ' pagina 6. (Visualizzato solo quando la sorgente è “FM”.)
  Per impostazioni, ' pagina 7.
  ON/[OFF]: attiva o disattiva la ricezione NEWS in standby. (Visualizzato solo
  quando la sorgente è “FM”.) (' pagina 7)
  SEARCH ON/[SEARCH OFF]:
  attiva la ricerca di programmi (se <AF-REG> è impostato su <AF ON> o su
  <AF-REG ON>) o la disattiva.
  Visualizzato solo quando la sorgente è “FM”.
  [MONO OFF]: abilita la ricezione FM stereo.
  MONO ON: migliora la ricezione FM ma verrà perso l’effetto stereo.
  [AUTO]: aumenta la selettività del sintonizzatore in modo da ridurre le
  interferenze tra stazioni adiacenti. (Tuttavia si potrebbe perdere l’effetto
  stereo.)
  WIDE: la riproduzione sarà soggetta all’interferenza delle stazioni adiacenti,
  ma la qualità del suono non sarà compromessa e l’effetto stereo sarà
  mantenuto.
  Per impostazioni, ' pagina 6.
  [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE:
  per impostazioni, ' pagina 9. (Visualizzato solo quando la sorgente è “USBIPOD”.) (solo KD-R531)
  [ON]/OFF: abilita o disabilita “AM” nella selezione sorgente.
  [ON]/OFF: abilita o disabilita “F-AUX” nella selezione sorgente.

  ON/OFF: abilita o disabilita “R-AUX” nella selezione sorgente.
  [BT ADAPTER]: selezionare quando alla presa d’ingresso ausiliario si
  collega l’adattatore Bluetooth KS-BTA100 (' pagina 10). Il nome sorgente
  viene modificato in “BT AUDIO”.

  *11 Solo per stazioni Radio Data System FM.
  *12 Visualizzato solo quando l’unità è in una sorgente diversa da quella corrispondente “AM/
  F-AUX/R-AUX/BT AUDIO”.

  14 |‫ޓ‬ITALIANO
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 51

  Telecomando

  Telecomando

  La presente unità può essere controllata con un telecomando opzionale come illustrato di seguito. Con
  questa unità è consigliato l’utilizzo del telecomando RM-RK52.

  Sostituzione della batteria al
  litio
  

  Se le prestazioni del telecomando
  diminuiscono, sostituire la batteria.
  CR2025

  Uso del telecomando
  
  

  Puntare il telecomando direttamente verso il
  sensore sull’unità.
  NON esporre il sensore del telecomando a luce
  diretta intensa, quale ad esempio la luce del
  sole o di un’illuminazione artificiale.

  Attenzione:
  

  

  Pericolo di esplosione in caso di sostituzione
  con una batteria di tipo non corretto. Utilizzare
  esclusivamente batterie dello stesso tipo o di
  tipo equivalente.
  Non esporre la batteria a eccessivo calore, ad
  esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

  Avviso:
  
  

  
  
  
  
  

  Non installare batterie diverse da CR2025 o suoi
  equivalenti.
  Non lasciare il telecomando in luoghi esposti
  alla luce diretta del sole, ad esempio il
  cruscotto, per lunghi periodi di tempo.
  Conservare la batteria lontano dalla portata dei
  bambini.
  Non ricaricare, creare corto circuiti, smontare o
  riscaldare la batteria e non smaltirla nel fuoco.
  Non conservare la batteria assieme a materiali
  metallici.
  Non forare la batteria tramite oggetti appuntiti
  o strumenti simili.
  Isolare la batteria avvolgendola con il nastro
  quando la si getta o la si conserva.

  Sensore del telecomando

  A
  B

  D
  E
  F

  C

   Silenzia il suono o mette in pausa la
  riproduzione.
  Premendo nuovamente, si annulla il
  silenziamento o si riprende la riproduzione.
   Seleziona una stazione predefinita.
   Seleziona la cartella MP3/WMA.
   Regolano il livello del volume.
   Seleziona la modalità sonora predefinita.
   Seleziona la sorgente.
   Ricerca le stazioni automaticamente.
  (Premere)
   Ricerca le stazioni manualmente.
  (Tenere premuto)
   Seleziona la traccia.
   Avanzamento/riavvolgimento rapido
  della traccia. (Tenere premuto)
  L’apparecchio è dotata con funzione di
  telecomando sul volante. Per informazioni
  particolareggiate a questo riguardo si prega di
  vedere le istruzioni fornite con l’adattatore.
  ITALIANO‫ |ޓ‬15

  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 52

  Informazioni
  aggiuntive
  Informazioni aggiuntive
  Note sui dischi

  

  Questo apparecchio riproduce esclusivamente i
  seguenti CD:
  

  L’apparecchio può riprodurre dischi a più sessioni,
  ma eventuali sessioni non chiuse verranno
  ignorate durante la riproduzione.

  File non riproducibili
  

  Dischi non riproducibili
  
  
  

  

  Dischi non tondi.
  Dischi sporchi o colorati sul lato registrato.
  Dischi registrabili/riscrivibili non finalizzati. (Per
  informazioni sulla finalizzazione dei dischi si
  prega di vedere il proprio programma di
  registrazione e il manuale del registratore
  impiegato.)
  CD da 8 cm. Qualsiasi tentativo di usarli con un
  adattatore può causare malfunzionamenti. Si
  potrebbero anche verificare problemi
  nell’espulsione del disco se viene inserito.

  Cura e maneggio dei dischi
  
  
  
  
  
  
  

  Non toccare mai il lato registrato.
  Non applicarvi nastri adesivi né usarli in tale
  condizione.
  Non usare accessori per dischi.
  Pulirli sempre con movimenti radiali lineari dal
  centro verso l’esterno.
  Pulirli esclusivamente con un panno asciutto o
  al silicone. Non usare solventi.
  Rimuoverli dall’apparecchio con un
  movimento orizzontale.
  Rimuovere le eventuali sbavature dal foro
  centrale e dal bordo del disco prima d’inserirlo
  nell’apparecchio.

  

  

  Informazioni sui file audio

  Varia a seconda del formato del disco in uso
  (comprende 4 estensioni carattere—<.mp3> o
  <.wma>).
   ISO 9660 Level 1 e 2: 64 caratteri
   Romeo: 64 caratteri
   Joliet: 32 caratteri
   Nomi lunghi di Windows: 64 caratteri

  Altro
  

  

  

  Estensioni file: MP3(.mp3), WMA(.wma)
  Velocità in bit:
  MP3: 8 kbps - 320 kbps
  WMA: 32 kbps - 192 kbps

  L’apparecchio è in grado di visualizzare i tag
  WMA e i tag ID3 in versione 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4
  (per i file MP3).
  La funzione di ricerca funziona ma la velocità di
  ricerca non è costante.

  Informazioni sul dispositivo USB
  
  

  

  File riproducibili
  

  File MP3:
  - codificati nel formato MP3i o MP3 PRO
  - codificati in un formato non appropriato
  - codificati con Layer 1/2
  File WMA:
  - codificati in un formato vocale professionale
  senza perdita
  - non basati sul formato Windows Media®
  Audio
  - protetti da copia con la tecnologia DRM
  File contenenti dati in formati quali AIFF,
  ATRAC3, ecc.

  Numero massimo di caratteri per
  nome file/cartella

  Riproduzione DualDisc
  Il lato non DVD di un “DualDisc” non è conforme
  allo standard “Compact Disc Digital Audio”.
  Pertanto, non è consigliato l’utilizzo di un lato non
  DVD di un DualDisc con questo prodotto.

  Frequenza di campionamento:
  MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
  22,05kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
  WMA: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
  File con bit rate variabile (VBR). (il tempo
  trascorso per il file VBR non viene visualizzato
  correttamente).

  

  

  Per il collegamento con un cavo USB, utilizzare
  il cavo USB 2.0.
  Non è possibile collegare un computer né un
  disco fisso portatile al terminale d’ingresso USB
  dell’apparecchio.
  Collegare all’apparecchio solamente un
  dispositivo USB per volta. Non fare uso di
  centraline hub USB.
  Non è possibile utilizzare con l’unità dispositivi
  USB con funzioni speciali quali funzioni di
  sicurezza dei dati.
  Non utilizzare dispositivi USB con 2 o più
  partizioni.

  16 |‫ޓ‬ITALIANO
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 53

  Informazioni aggiuntive
  

  

  

  

  

  

  

  L’apparecchio non è in grado di riconoscere
  dispositivi USB con caratteristiche di
  alimentazione elettrica superiori a 1 A e diverse
  da 5 V.
  L’apparecchio potrebbe non riconoscere le
  schede di memoria inserite in un lettore USB di
  schede.
  Questo apparecchio potrebbe non essere in
  grado di riprodurre adeguatamente i file
  contenuti in un dispositivo USB se si utilizza un
  cavo di prolunga USB.
  A seconda del formato dei dispositivi USB e
  delle porte di collegamento, alcuni dispositivi
  USB potrebbero non essere collegati
  correttamente o il collegamento potrebbe
  essere allentato.
  L’operatività e l’alimentazione potrebbero non
  funzionare come previsto per alcuni tipi di
  dispositivi USB.
  Numero massimo di caratteri:
  – Nome cartella: 63 caratteri
  – Nome file: 63 caratteri
  – Tag MP3: 60 caratteri
  – Tag WMA: 60 caratteri
  L’apparecchio può riconoscere un totale di
  65025 file, 255 cartelle (255 file per cartella
  incluse cartelle prive di file non supportati) e
  fino a 8 gerarchie.

  
  

  

  Nota sul marchio di fabbrica e
  sulla licenza
  

  Attenzione
  

  

  

  Non rimuovere e collegare il dispositivo USB
  ripetutamente mentre l’indicazione “READING”
  appare sul display.
  Gli shock elettrostatici che si verificano al
  collegamento delle unità USB possono
  comprometterne la normale riproduzione. In
  tal caso si suggerisce di scollegare l’unità USB e
  di resettare sia questa che l’apparecchio stesso.
  Non lasciare dispositivi USB all’interno del
  veicolo, non esporre a luce solare o alte
  temperature. La mancata osservanza di questo
  accorgimento può provocarne la deformazione
  o danni al dispositivo.

  - iPod nano (sesta generazione)
  - iPod nano (quinta generazione)
  - iPod nano (quarta generazione)
  - iPod nano (terza generazione)
  - iPod nano (seconda generazione)
  - iPod nano (prima generazione)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
  *<IPOD MODE>/<EXT MODE> non applicabile.
  Nell’<HEAD MODE> non è possibile scorrere
  lungo i file video del menù “Videos”.
  L’ordine dei brani visualizzato sul menu di
  selezione dell’apparecchio può differire da
  quello dell’iPod.
  Durante l’uso dell’iPod/iPhone alcune funzioni
  potrebbero non operare correttamente o nel
  modo previsto. In questo caso, visitare il sito
  Web JVC all’indirizzo:
  <http://www3.jvckenwood.com/english/car/
  index.html> (sito in sola lingua inglese).

  

  

  Microsoft e Windows Media sono marchi
  registrati o marchi di fabbrica di Microsoft
  Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean
  that an electronic accessory has been designed
  to connect specifically to iPod, or iPhone,
  respectively, and has been certified by the
  developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the
  operation of this device or its compliance with
  safety and regulatory standards. Please note
  that the use of this accessory with iPod, or
  iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
  touch are trademarks of Apple Inc., registered
  in the U.S. and other countries.

  Informazioni su iPod/iPhone
  

  iPod/iPhone che può essere collegato
  all’apparecchio:
  - iPod touch (quarta generazione)
  - iPod touch (terza generazione)
  - iPod touch (seconda generazione)
  - iPod touch (prima generazione)
  - iPod classic
  - iPod video (quinta generazione)*
  ITALIANO‫ |ޓ‬17

  KD-R531_E_IT

  2012/2/23‫ޓ‬10:21:39 • Page 54

  Guida
  e rimedi
  caso didiproblemi
  di funzionamento
  Guida e rimedi
  in casoin
  di problemi
  funzionamento
  Problema
  Generali
  Nessun suono, suono interrotto
  o rumore statico.
  Sul display appare “MISWIRING
  CHK WIRING THEN RESET UNIT”/
  “WARNING CHK WIRING THEN
  RESET UNIT” e non è possibile
  eseguire alcuna operazione.
  L’apparecchio non funziona.
  Impossibile selezionare la
  sorgente.
  Non vengono visualizzati i
  caratteri corretti (ad esempio, il
  nome dell’album).
  FM/AM
  L’impostazione automatica SSM
  non funziona.
  CD/USB/iPod/iPhone
  “PLEASE” e “EJECT” vengono
  visualizzati alternativamente sul
  display.
  Sul display appare “IN DISC”.
  L’indicazione “READING”
  continua a lampeggiare sul
  display.
  Le tracce/cartelle non vengono
  riprodotte nell’ordine impostato.
  Il tempo di riproduzione
  trascorso non è corretto.
  “NOT SUPPORT” appare sul
  display e la traccia salta.
   L’indicazione “CANNOT
  PLAY” lampeggia sul display.
   L’apparecchio non può
  rilevare il dispositivo
  collegato.
  L’iPod/iPhone non si accende o
  non funziona. *

  Rimedio/Causa
  Controllare i fili, i collegamenti dell’antenna e del cavo.
  Controllare le condizioni del disco, del dispositivo collegato
  e le tracce registrate.
  Assicurarsi che i terminali del diffusore siano adeguatamente
  isolati con del nastro prima di reimpostare l’unità. (' pagina 3)
  Se il messaggio non scompare si raccomanda di rivolgersi al
  proprio rivenditore JVC o a un centro di vendita di accessori per
  auto.
  Resettare l’apparecchio. (' pagina 3)
  Controllare l’impostazione <SRC SELECT>. (' pagina 14)
  
  

  Questo apparecchio può visualizzare soltanto lettere
  (maiuscole), numeri e alcuni simboli.

  Memorizzare le stazioni manualmente.

  Premere [], quindi inserire il disco in modo corretto.

  Significa che non è possibile espellere normalmente il disco.
  Controllare se la fessura di caricamento è ostruita.
   È necessario un tempo di lettura più lungo. Limitare l’uso di
  livelli gerarchici e cartelle.
   Ricaricare il disco o reinserire il dispositivo USB.
  L’ordine di riproduzione è stabilito dal nome del file (USB) o
  dall’ordine in cui i file sono stati registrati (disco).
  Ciò può succedere a volte durante la riproduzione. Ciò è causato
  dal modo in cui le tracce sono registrate.
  Controllare che la traccia rappresenti un file di formato
  eseguibile.
   Controllare che l’unità collegata sia compatibile con questo
  apparecchio. (USB: ' pagina 19) (iPod/iPhone: ' pagina 17)
   Assicurarsi che il dispositivo contenga file di formati supportati.
  (' pagina 16)
   Reinserire il dispositivo.
   Controllare il collegamento tra la presente unità e l’iPod/iPhone.
   Rimuovere e inizializzare l’iPod/iPhone utilizzando l’hard reset.
  Per maggiori dettagli sulla reimpostazione dell’iPod/iPhone,
  consultare il manuale d’istruzioni fornito con l’iPod/iPhone.
   Controllare che l’impostazione <IPOD SWITCH> sia appropriata.
  (' pagina 9)

  * Solo per KD-R531.

  18 |‫ޓ‬ITALIANO
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 55

  Specifiche

  Specifiche

  SEZIONE AMPLIFICATORE AUDIO
  Potenza in uscita massima
  Potenza in uscita continua (RMS)
  Impedenza di carico
  Risposta in frequenza
  Rapporto segnale/interferenza
  Livello linea in uscita/livello subwoofer in uscita/
  impedenza
  Impedenza in uscita

  50 W per canale
  20 W per canale in 4Ω, da 40 Hz a 20 000 Hz con
  una inferiore allo 1% distorsione armonica totale.
  4Ω (tolleranza da 4Ω a 8Ω)
  Da 40 Hz a 20 000 Hz
  70 dB
  2,5 V/20 kΩ carico (a fondo scala)
  ≤ 600Ω

  SEZIONE SINTONIZZATORE
  FM

  AM

  Gamma di frequenze
  Sensibilità utilizzabile
  50 dB Sensibilità di
  silenziosità
  Selettività canale alternativo
  (400 kHz)
  Risposta in frequenza
  Separazione stereo
  Gamma di frequenze
  Sensibilità/Selettività

  Da 87,5 MHz a 108,0 MHz
  9,3 dBf (0,8 μV/75Ω)
  16,3 dBf (1,8 μV/75Ω)
  65 dB
  Da 40 Hz a 15 000 Hz
  40 dB
  MW: da 531 kHz a 1 611 kHz
  LW: da 153 kHz a 279 kHz
  MW: 20 μV/40 dB, LW: 50 μV

  SEZIONE LETTORE CD
  Sistema di rilevamento del segnale
  Numero di canali
  Risposta in frequenza
  Rapporto segnale/interferenza
  Affievolimento periodico del suono e
  oscillazione del suono

  Pickup ottico senza contatto (laser semiconduttore)
  2 canali (stereo)
  Da 5 Hz a 20 000 Hz
  98 dB
  Inferiori al limite misurabile

  SEZIONE USB
  Standard USB
  Velocità di trasferimento dati (Piena velocità)
  Dispositivi compatibili
  File System compatibili
  Formati audio riproducibili
  Alimentazione corrente massima

  USB 1.1, USB 2.0
  Max. 12 Mbps
  Classe di archiviazione di massa
  FAT 32/16/12
  MP3/WMA
  CC 5 V " 1 A

  GENERALI
  Alimentazione (Tensione operativa)
  Messa a terra
  Temperatura operativa consentita
  Dimensioni
  Dimensioni installazione
  (L × A × P)
  Dimensioni pannello
  Peso

  CC 14,4 V (tolleranza da 11 V a 16 V)
  Massa negativa
  Da 0°C a +40°C
  circa 182 mm × 52 mm × 158 mm
  circa 188 mm × 59 mm × 14 mm
  1,2 kJ (esclusi gli accessori)
  I dati qui riportati sono soggetti modifica senza preavviso.
  ITALIANO‫ |ޓ‬19
  KD-R531_E_IT

  2011/10/3‫ޓ‬19:34:2 • Page 56

  Obrigado por ter adquirido um produto JVC.
  Antes de trabalhar com o equipamento leia todas as instruções para se assegurar de que as
  compreende bem e para obter o melhor desempenho possível da unidade.

  PARA PRODUTOS LASER, IMPORTANTE
  1. PRODUTO LASER DE CLASSE 1
  2. PRECAUÇÃO: Não abrir a cobertura superior. Dentro da unidade não existem partes cuja
  manutenção tenha de ser feita pelo usuário; deixe qualquer manutenção a
  cargo do pessoal de serviço qualificado.
  3. PRECAUÇÃO: Radiação laser de classe 1M visível e/ou invisível quando aberto. Não olhe
  directamente com instrumentos ópticos.
  4. REPRODUÇÃO DE ETIQUETA: ETIQUETA DE AVISO SITUADA NO EXTERIOR DA UNIDADE.

  .

  Aviso:
  Pare o automóvel antes de operar o aparelho.

  Cuidado:
  Pilha
  Produtos

  Informação para os utilizadores
  acerca da eliminação de
  equipamento usado e pilhas
  [Apenas para a União Europeia]
  Estes símbolos indicam que o produto e a
  pilha que tiverem este símbolo não devem
  ser descartados da mesma forma que
  outros aparelhos domésticos, no fim da sua
  vida de utilização.
  Se pretender descartar-se deste produto e
  da pilha, por favor faça-o de acordo com a
  legislação nacional aplicável ou outras
  regras em vigor no seu país ou município.
  Ao eliminar este produto da forma
  correcta, ajudará a conservar recursos
  naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos
  negativos no ambiente e saúde humana.

  .

  2

  Aviso:
  O sinal Pb abaixo do símbolo para pilhas
  indica que esta pilha contém chumbo.

  Ajuste o volume de forma que possa ouvir os
  sons de trânsito. Conduzir com o volume muito
  alto pode provocar um acidente.
  Evite utilizar o dispositivo USB ou iPod/iPhone se
  isso puder comprometer a sua segurança durante
  a condução.

  Aviso sobre o volume do som:
  Os dispositivos digitais (CD/USB) produzem um
  ruído muito reduzido, comparado com outras
  origens. Baixe o volume antes de reproduzir estas
  origens digitais, para não danificar os altifalantes
  com um súbito aumento do nível de saída.

  A temperatura dentro do carro:
  Se deixar o carro estacionado durante muito
  tempo, com temperaturas bastante altas ou
  bastante baixas, espere até que a temperatura
  dentro do carro volte ao normal antes de operar o
  aparelho.

  Condensação:
  Quando o automóvel é arrefecido pelo ar
  condicionado, a humidade pode acumular-se na
  lente laser. Isso pode provocar erros de leitura do
  disco. Neste caso, retire o disco e espere que a
  humidade se evapore.

  |‫ޓ‬PORTUGUÊS

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 57

  Como colocar/remover o painel
  de controlo

  Índice
  Preparação ............................................................. 4
  Cancelamento da demonstração de
  visualização
  Acertar o relógio
  Operações básicas ............................................... 4
  Rádio ........................................................................ 6

  Como reiniciar o aparelho
  As predefinições também
  serão apagados.

  CD/USB .................................................................... 8
  iPod/iPhone (Apenas KD-R531) .......................... 9
  Componentes externos .................................. 10
  Bluetoothா .......................................................... 10
  Ajustes de brilho ............................................... 11

  Como forçar a ejecção de um
  disco
  (Manter premido)
  
  

  Tenha o cuidado para evitar que o disco caia
  no momento em que é ejectado.
  Se isto não funcionar, reinicie o aparelho.

  Ajustes de som ................................................... 11
  Operações com o Menu ................................. 12
  Controlo remoto ............................................... 15
  Informações adicionais ................................... 16
  Resolução de problemas ................................ 18
  Especificações .................................................... 19

  Como ler este manual:

  Manutenção
  Limpeza do aparelho
  Limpe a sujidade do painel com um pano macio
  ou de silicone seco. Deixar de observar esta
  precaução pode provocar danos ao aparelho.

  Limpeza do conector
  Limpe a sujidade do conector do aparelho e do
  painel. Utilize com uma mecha de algodão ou
  pano.

  

  
  

  Este manual explica principalmente as
  operações efectuadas usando os botões no
  painel de controlo.
  < > indica as visualizações no painel de
  controlo.
  [XX] indica a definição inicial de um item de
  menu.

  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬3
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 58

  Preparação
  Preparação
  Cancelamento da
  demonstração de visualização
  A demonstração de visualização está sempre
  ligada, excepto se o utilizador a cancelar.

  1

  (Manter
  premido)

  2

  Acertar o relógio
  1

  (Manter
  premido)

  2 Seleccione <CLOCK>.

  3 Seleccione <CLOCK SET>.
  (Configuração inicial)

  3 Seleccione <DEMO OFF>.

  4 Ajuste as horas.

  4 Pressione MENU para sair.

  (Configuração inicial)
  5 Ajuste os minutos.

  6 Seleccione <24H/12H>.

  7 Seleccione <24 HOUR> ou <12 HOUR>.
  8 Pressione MENU para sair.

  Operações básicas
  Informação no visor
  Altera a informação no visor. (Pressione)
  Desloca a informação actual no visor. (Manter premido)
  Fonte
  Rádio

  CD/USB
  iPod/iPhone (HEAD MODE/
  IPOD MODE) *1
  iPod/iPhone (EXT MODE) *1
  Componentes Externos (AUX)
  Áudio Bluetooth
  *1

  4

  Visor
  Estação sem Radio Data System: Frequência ) Relógio
  Estação FM Radio Data System: Nome da estação (PS) Frequência - Tipo de programa (PTY) - Relógio - (voltar ao início)
  Título do álbum/Artista* - Título da faixa* - Nº. da faixa./Tempo de
  reprodução - Nº. da faixa./Relógio - (voltar ao início)
  * “NO NAME” (Sem nome) aparece para discos CD convencionais ou
  se não estiver gravado.
  EXT MODE) Relógio
  F-AUX ou R-AUX) Relógio
  BT AUDIO) Relógio

  Apenas para o KD-R531.

  |‫ޓ‬PORTUGUÊS

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 59

  Operações básicas

  Painel de controlo
  Botão de controlo
  Mostrador
  Porta de carregamento

  Desencaixar o painel

  Ejectar o disco

  Da tomada de entrada AUX
  Terminal de entrada USB
  Sensor remoto
  Pode controlar esta unidade com um controlo remoto
  comprado opcionalmente, RM-RK52 (A páginas 15).

  Ao premir ou manter premido(s) o(s) seguinte(s) botão(ões)…
  Botão

   /SOURCE

  Botão de
  controlo (rodar)
  Botão de
  controlo
  (pressionar)

  iPod
  Botões
  numéricos
  (1 - 6)
  EQ  /

  /

  Função geral
  Liga.
  Desliga. (Manter premido)
  Pressione o botão /SOURCE no painel de controlo e rode o botão de
  durante os 2 segundos seguinte para seleccionar a fonte.
   Pressione repetidamente para seleccionar a fonte.
   Ajusta o nível do volume.
   Seleccionar itens.
   Silencia o som ou coloca a reprodução em pausa.
   Pressione o botão novamente para cancelar o silenciamento ou retomar a
  leitura.
   Confirma selecção.
  Entra directamente no menu <BRIGHTNESS>. (Apenas KD-R432/KD-R431)
  (' página 11)
  Muda para a fonte iPod. (Apenas KD-R531)
   Selecciona as estações predefinidas.
   Guarda a estação actual no botão numérico seleccionado. (Manter premido)
  (' página 6)
  Selecciona o modo de som predefinido. (' página 11)
   Activar/desactivar Pronto para Recepção TA (Informações sobre o Tráfego).
  (' página 7)
   Entrar no modo de procura PTY. (Manter premido) (' página 7)
   Volta ao menu anterior.
   Sai do menu. (Manter premido)
   Selecciona uma estação predefinida. (' página 6)
   Selecciona a pasta de MP3/WMA. (' página 8)
   Procura uma estação automaticamente. (' página 6)
   Procura uma estação manualmente. (Manter premido)
   Selecciona faixa. (' página 8, 9)
   Avançar/Recuar Rápido a faixa. (Manter premido)
  
  
  

  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬5
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 60

  Rádio
  Rádio
  Procurar uma estação
  B A

   Seleccione <FM> ou <AM>.
   Procura automática. (Pressione)
  Procura manual. (Manter premido)
  “M” começa a piscar. Em seguida, pressione o
  botão repetidamente.

  “ST” acende-se quando se recebe uma transmissão FM estéreo com um sinal suficientemente forte.

  Selecção de uma estação predefinida

  Guardar estações na memória
  Predefinição manual
  Pode programar até 18 estações FM e 6 estações AM.
  Durante a audição de uma estação...

  - - - - - - - - ou - - - - - - - -

  (Manter premido)
  O número predefinido pisca e “MEMORY”
  aparece. A estação actual é guardada no botão
  numérico seleccionado (1 - 6).
  - - - - - - - - ou - - - - - - - -

  1

  (Manter premido)

  Começa a piscar o texto “PRESET MODE”.

  Pode também seleccionar uma fonte predefinida
  utilizando / .

  Configurar o temporizador do rádio
  Pode sintonizar uma estação predefinida numa altura
  específica, independentemente da fonte actual.

  1

  (Manter premido)

  2 Seleccionar o número predefinido.
  2
  O número predefinido pisca e “MEMORY”
  aparece.

  Predefinição automática (apenas
  FM)
  SSM (Memória sequencial das estações
  mais fortes)
  Pode memorizar até 18 estações FM.

  1

  (Manter premido)

  [OFF]
  ONCE
  DAILY

  -<TUNER>
  -<RADIO TIMER>
  -<OFF>/<ONCE>/
  <DAILY>
  Cancela o Temporizador do Rádio.
  Activa uma vez.
  Activa diariamente.

  3 Seleccionar a estação predefinida.

  -<FM>/<AM>
  -<01> ... <18> para FM/
  <01> ... <06> para AM

  4 Define a hora de activação.

  2

  -<TUNER>
  -<SSM>
  -<SSM 01 – 06>
  Começa a piscar o texto “SSM”. Quando todas as
  estações são guardadas, “SSM” deixa de piscar.
  Para predefinir <SSM 07 – 12>/
  <SSM 13 – 18>, repita os passos 1 e 2.

  5 Pressione MENU para sair.
  
  

  

  6

   liga-se após o Temporizador do Rádio ter
  sido definido.
  Apenas pode ser definido um temporizador.
  Configurar um novo temporizador irá substituir
  a configuração anterior.
  O Temporizador do Rádio não irá activar se a
  unidade for desligada ou se <AM> estiver
  definido para <OFF> após seleccionar uma
  estação AM para o temporizador.

  |‫ޓ‬PORTUGUÊS

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 61

  As seguintes funcionalidades estão
  disponíveis apenas para estações FM Radio
  Data System.

  Procurar os seus Programas
  favoritos—Procura por Tipo de
  Programa (PTY)
  1

  (Manter premido)

  2 Seleccionar um código PTY.

  Rádio
  Pronto para Recepção NEWS
  1
  2

  -<TUNER>
  -<NEWS-STBY>
  -<NEWS ON>
  O aparelho irá mudar temporariamente para
  Programas de Notícias se disponível.
   Se o volume for ajustado durante a recepção
  de Informações sobre o Tráfego ou Notícias, o
  volume ajustado é automaticamente
  memorizado. Será aplicado da próxima vez que
  o aparelho mudar para Informações sobre o
  Tráfego ou Notícias.

  Procurar melhor recepção do
  mesmo programa—Recepção
  com Procura de Rede

  Inicia a procura PTY.
  Se uma estação estiver a transmitir um programa
  correspondente ao código PTY seleccionado, essa
  estação é sintonizada.
  Códigos PTY
  NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE,
  SCIENCE, VARIED, POP M (música), ROCK M (música), EASY M
  (música), LIGHT M (música), CLASSICS, OTHER M (música),
  WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
  PHONEIN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M
  (música), OLDIES, FOLK M (música), DOCUMENT

  Activar Pronto para Recepção
  TA/Notícias
  O modo Pronto para Recepção permite ao
  aparelho mudar temporariamente para
  Informações sobre o tráfego (TA) ou para um
  programa de NOTÍCIAS (NEWS) a partir de
  qualquer fonte que não AM.

  Pronto para Recepção TA
  (Informações sobre o tráfego)

  (Manter premido)

  Quando entra numa área onde a recepção FM
  não é boa, este aparelho sintoniza
  automaticamente outra estação FM Radio Data
  System da mesma rede, provavelmente a emitir o
  mesmo programa com um sinal mais forte.

  1

  (Manter premido)

  2

  -<TUNER>
  -<AF-REG>

  [AF ON]

  AF-REG ON
  OFF

  Indicador
  TP
  Acende

  Pisca
  

  Pronto para Recepção TA
  (Informações sobre o tráfego)
  O aparelho irá mudar
  temporariamente para
  Informações sobre o tráfego
  (TA) se disponível.
  Ainda não foi activado.
  Sintoniza noutra estação
  facultando os sinais de Radio
  Data System.

  Mudar para outra estação. O
  programa pode diferir do
  actualmente recebido (o
  indicador AF acende).
  Muda para outra estação que
  esteja a emitir o mesmo
  programa (o indicador AF
  acende).
  Cancela.

  Selecção automática de estações—
  Procura de Programas
  Quando o sinal de uma estação predefinida que
  tenha seleccionado é fraco, este aparelho procura
  outra estação que possa estar a emitir o mesmo
  programa que a estação predefinida original está
  a transmitir.
  <P-SEARCH> (' página 14)

  Para desactivar, pressione
  novamente.
  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬7

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 62

  CD/USB
  CD/USB
  Reproduzir a partir de um
  dispositivo CD/USB
  Terminal de entrada USB

  Lado de etiqueta

  Cabo USB 2.0
  (não fornecida)

  A fonte altera para “CD” e a reprodução é iniciada.
  

  

  
  

  A fonte altera para “USB” e a reprodução é iniciada.

  Este aparelho pode reproduzir ficheiros MP3/WMA armazenados em CD-R, CD-RW e dispositivos de
  armazenamento em massa USB (tais como uma unidade de memória USB ou um Leitor de Áudio
  Digital).
  Certifique-se de que foi criada uma cópia de segurança de todos os dados importantes. Não nos
  responsabilizamos por qualquer perda de dados de um dispositivo de armazenamento em massa
  USB durante a utilização deste dispositivo.
  Um disco ejectado que não seja removido após 15 segundos será recarregado automaticamente.
  Se o disco não puder ser ejectado, ' página 3.

  Seleccionar os modos de reprodução

  Seleccionar uma pasta/faixa
  Selecciona a pasta.
  (Para MP3/WMA)

  
  

  Pode seleccionar um dos seguintes modos de
  reprodução de cada vez.

  1

  Selecciona faixa. (Pressione)
  Avançar/Recuar Rápido a
  faixa. (Manter premido)

  Pressione 1 para REPEAT.
  Pressione 2 para RANDOM.
  Pressione novamente para
  sair.
  - - - - - - - - ou - - - - - - - -

  (Manter
  premido)
  <REPEAT>)<RANDOM>

  Seleccionar uma pasta/faixa da lista
  2

  1
  2 Seleccione uma pasta.
  (Para MP3/WMA)

  REPEAT 
  RPT OFF
  TRACK RPT
  FOLDER RPT *

  3 Seleccione uma faixa.

  Cancela a reprodução em
  repetição.
  Repete a faixa actual.
  Repete a pasta actual.

  RANDOM 
  Cancela a reprodução
  aleatória.
  Reproduzir aleatoriamente
  FOLDER RND * todas as faixas na pasta
  actual e, em seguida, as
  faixas das pastas seguintes.
  Reproduz aleatoriamente
  ALL RND
  todas as faixas.
  * Para MP3/WMA
  RND OFF

  

  8

  Para MP3/WMA
  Se o disco tiver muitas pastas ou faixas, pode
  realizar a procura rápida da pasta ou faixa
  desejada rodando o botão de controlo
  rapidamente.

  |‫ޓ‬PORTUGUÊS

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 63

  iPod/iPhone
  Apenas KD-R531

  Reproduzir um iPod/iPhone
  Terminal de entrada USB
  Cabo USB 2.0 (acessório do iPod/iPhone)

  A fonte altera para “USB”-“USB-IPOD” e a reprodução é iniciada.

  Seleccionar o modo de controlo

  3 Seleccione a faixa desejada.

  #<HEAD MODE>/<IPOD MODE>/
  <EXT MODE>
  HEAD
  Controla a reprodução do iPod a
  MODE partir deste aparelho.
  IPOD
  Controla a reprodução do iPod a
  MODE partir do iPod/iPhone.
  EXT
  Permite quaisquer sinais de áudio
  MODE através do iPod/iPhone.
   Também pode alterar a definição usando
  <IPOD SWITCH> no menu.

  Seleccionar uma faixa

  Repita este passo até que a faixa desejada seja
  seleccionada.
   Se o menu seleccionado tiver muitas faixas,
  pode realizar a procura rápida da faixa desejada
  rodando o botão de controlo rapidamente.

  Seleccionar os modos de reprodução
  Aplicável apenas no <HEAD MODE>.
  Pode seleccionar um dos seguintes modos de
  reprodução de cada vez.

  1

  Aplicável apenas no <HEAD MODE/IPOD MODE>.
  
  

  Selecciona a faixa/capítulo.
  (Pressione)
  Avançar/Recuar Rápido a
  faixa. (Manter premido)

  Pressione 1 para REPEAT.
  Pressione 2 para RANDOM.
  Pressione novamente para
  sair.
  - - - - - - - - ou - - - - - - - -

  (Manter
  premido)

  Seleccionar uma faixa da lista
  Aplicável apenas no <HEAD MODE>.

  <REPEAT>)<RANDOM>

  2

  1
  REPEAT 

  2 Seleccione a lista desejada.

  ONE RPT
  ALL RPT

  PLAYLISTS)ARTISTS)ALBUMS)SONGS)
  PODCASTS)GENRES)COMPOSERS) (voltar ao
  início)

  Funciona da mesma forma
  que “Repeat One” no iPod.
  Funciona da mesma forma
  que “Repeat All” no iPod.

  RANDOM 
  Cancela a reprodução
  aleatória.
  Funciona da mesma forma
  SONG RND
  que “Shuffle Songs” no iPod.
  da mesma forma
  ALBUM RND Funciona
  que “Shuffle Albums” no iPod.
   “ALBUM RND” não é aplicável para alguns
  iPod/iPhone.
  RND OFF

  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬9
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 64

  Componentes
  externos
  Componentes externos
  Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com os componentes externos.

  Reproduzir um componente externo a partir da entrada frontal/
  traseira AUX
  Mini ficha estéreo de
  3,5 mm (não fornecida)

  1 Ligar a F-AUX no painel de controlo e/ou
  R-AUX no painel traseiro.
  2 Definir a origem conforme necessário.
  
  (Manter premido)
  

  Leitor de áudio
  portátil, etc.

  -<SRC SELECT>
  -<F-AUX>/<R-AUX>
  -<F-AUX ON> ou
  <R-AUX ON>

   Pressione MENU para sair.
  3 Seleccione <F-AUX> ou <R-AUX>.
  Mini ficha estéreo de
  3,5 mm (com conector
  em forma de “L”)
  (não fornecida)

  4 Ligue o componente ligado e inicie a
  reprodução da origem do som.

  É recomendável utilizar uma mini ficha estéreo de 3 contactos para uma saída óptima do
  áudio. Caso contrário, o som pode ser interrompido ou incerto durante a audição de um
  componente externo.

  Bluetoothா
  Para operações Bluetooth, é necessário ligar o adaptador Bluetooth KS-BTA100
  (comprado à parte) à tomada de entrada auxiliar (R-AUX/BT ADAPTER) na parte traseira
  KS-BTA100
  deste aparelho. ('Manual de Instalação/Ligação)
   O KS-BTA100 não está disponível em alguns países. Por favor contacte o revendedor
  onde adquiriu este aparelho.
   As operações podem ser diferentes, dependendo do dispositivo Bluetooth ligado.
  Para mais detalhes, consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo.

  Preparação
  Para obter mais detalhes acerca do registo e utilização do dispositivo Bluetooth, consulte o manual de
  instruções fornecido com o KS-BTA100.

  1 Registe (emparelhe) um dispositivo Bluetooth com KS-BTA100.
  2 Altere as definições <SRC SELECT> deste aparelho.

  (Manter
  premido)

  -<SRC SELECT>
  -<R-AUX>
  -<BT ADAPTER>

  3 Pressione MENU para sair.
  10 |‫ޓ‬PORTUGUÊS
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 65

  Ajustes de brilho

  Ajustes de brilho

  Pode seleccionar o brilho preferido para <BUTTON ZONE> e <DISP ZONE> separadamente.

  1

  2

  
  

  O botão de brilho apenas está disponível para o
  KD-R432/KD-R431.
  Para KD-R531, ' página 12.

  BUTTON ZONE

  BUTTON 00 a 31

  DISP ZONE

  DISP 00 a 31

  3 Pressione MENU para sair.

  Ajustes de som
  Equalizador Pro

  Seleccionar o som predefinido
  Pode seleccionar um modo de som predefinido
  para cada fonte individual, adequado ao género
  de música.

  1
  2

  DYNAMIC-VOCAL BOOST-BASS BOOSTUSER-FLAT-NATURAL-(voltar ao início)

  Memorizar os seus próprios
  ajustes
  Equalizador Simples
  Durante a escuta, pode ajustar o nível do subwoofer
  e o nível do tom do modo de som seleccionado.

  (Manter premido)

  2 Ajuste o nível.

  (Inicial: [XX])
  SUB.W*
  BASS LVL**
  MID LVL
  TRE LVL

  -<PRO EQ>
  -<BASS>**/<MIDDLE>/
  <TREBLE>

  3

  - - - - - - - - ou - - - - - - - Pressione repetidamente.

  1

  (Manter premido)

  00 a 08 [08]
  -06 a +06 [+05]
  -06 a +06 [00]
  -06 a +06 [+05]

  Ajuste os elementos de som do tom
  seleccionado.
  BASS
  (Inicial: [XX])
  Frequência 60/80/[100]/200 Hz
  Nível
  LVL -06 a +06 [+05]
  Q
  [Q1.0]/Q1.25/Q1.5/Q2.0
  MIDDLE
  Frequência
  Nível
  Q

  0.5/[1.0]/1.5/2.5 kHz
  LVL -06 a +06 [00]
  Q0.75/Q1.0/[Q1.25]

  TREBLE
  Frequência
  Nível
  Q

  10.0/[12.5]/15.0/17.5 kHz
  LVL -06 a +06 [+05]
  [Q FIX]

  4 Repita os passos 2 e 3 para ajustar os
  outros tons.
  Os ajustes são guardados e <USER> é activado.

  5 Pressione MENU para sair.

  Os ajustes são guardados e <USER> é activado.
  * Disponível apenas quando <L/O MODE>
  está definido para <SUB.W>.
  (' página 13)
  ** Disponível apenas quando <HPF> está
  definido para <OFF>. (' página 13)
  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬11
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 66

  Operações
  Operações com ocom
  Menuo Menu
  1

  (Manter premido)

  Se não for efectuada nenhuma operação durante
  60 segundos, a operação em curso é cancelada.

  3 Repetir o passo 2, se necessário.
  
  

  Para voltar ao menu anterior, pressione .
  Para sair do menu, pressione DISP ou MENU.

  2

  Opção de menu

  DIMMER

  CLOCK

  DEMO
  CLOCK SET
  24H/12H
  CLOCK ADJ *1
  (Acerto de
  relógio)
  DIMMER SET

  DISPLAY

  BRIGHTNESS *3

  SCROLL *4

  TAG DISPLAY

  PRO EQ
  *1
  *2

  *3
  *4

  Definição seleccionável (Inicial: [XX])
  Para definições, ' página 4.

  [AUTO]: O relógio integrado está sincronizado com os dados de relógio
  recebidos a partir da estação FM Radio Data System.
  OFF: Cancela.
  Selecciona a iluminação de mostrador e de botões ajustada na definição
  <BRIGHTNESS>.
  [AUTO]: Alterna entre os ajustes de Dia e de Noite quando desliga/liga os
  faróis dianteiros do seu veículo. *2
  ON: Selecciona os ajuste de Noite.
  OFF: Selecciona os ajuste de Dia.
  DAY/NIGHT: Definições de brilho para o visor e iluminação dos botões
  durante o dia e durante a noite.
  BUTTON ZONE/DISP ZONE: Define os níveis de brilho 00 — 31.
  [ONCE]: Desloca a informação uma página.
  AUTO: Repete o deslocamento (5 segundos de intervalo).
  OFF: Cancela.
  [ON]: Mostra as informações Tag durante a reprodução de faixas MP3/WMA.
  OFF: Cancela.
  Para definições, ' página 11.

  Só surtirá efeito quando a informação de hora for recebida.
  A ligação do controlo de iluminação é necessário. (Ver “Manual de Instalação/Ligação”.) Esta
  definição pode não funcionar correctamente em alguns veículos (especialmente nos veículos
  equipados com botão de controlo para a redução do brilho). Neste caso, altere a definição
  para algo diferente de <DIMMER AUTO>.
  Inicial: DAY (BUTTON ZONE[25], DISP ZONE[31])/NIGHT (BUTTON ZONE[9], DISP ZONE[12])
  Alguns caracteres ou símbolos incorrectamente representados (ou apagados) no mostrador.

  12 |‫ޓ‬PORTUGUÊS
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 67

  Operações com o Menu
  Opção de menu

  AUDIO

  FADER *5*6
  BALANCE *6
  LOUD
  (Intensidade
  sonora)
  VOL ADJUST
  (Ajuste de
  volume)
  L/O MODE
  (Modo de saída
  de linha)
  SUB. W *7
  (Subwoofer)
  SUB.W LPF *8
  (Filtro passabaixo de
  subwoofer)
  SUB.W LEVEL *8
  (Nível do
  Subwoofer)
  HPF *8
  (Filtro passa-alto)

  BEEP
  (Som de
  operação dos
  botões)
  TEL MUTING *9
  (Silenciar para
  telefone)
  AMP GAIN *10
  (Ganho de
  amplificador)

  Definição seleccionável (Inicial: [XX])
  R06 — F06[00]: Ajuste o equilíbrio dos altifalantes frontal e traseiro.
  L06 — R06[00]: Ajuste o equilíbrio dos altifalantes esquerdo e direito.
  ON: Intensifica as frequências baixas e altas para produzir um som
  equilibrado com um nível de volume baixo.
  [OFF]: Cancela.
  -05 — +05[00]: Predefina o ajuste de volume para cada fonte, comparado
  com o volume definido para FM. Antes do ajuste, seleccione a fonte que
  deseja ajustar. (“VOL ADJ FIX” aparece se “FM” for seleccionado.)
  Seleccionar se os terminais REAR/SW estiverem a ser utilizados para ligar os
  altifalantes ou subwoofer (através de um amplificador externo).
  SUB.W: Subwoofer
  [REAR]: Altifalantes
  OFF: Cancela.
  [ON]: Liga a saída do subwoofer.
  LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 120Hz]: São enviados sinais de áudio com
  frequências inferiores a 55 Hz/85 Hz/120 Hz para o Subwoofer.

  00 — 08[08]: Ajustar o nível de saída do subwoofer.

  ON: Activa o filtro passa-alto. Os sinais de frequência baixa são cortados os
  altifalantes frontais/traseiros.
  [OFF]: Desactiva. (Todos os sinais são enviados aos altifalantes frontais/
  traseiros.)
  [ON]/OFF: Activa ou desactiva o som de operação dos botões.

  ON: Silencia os sons durante a utilização do telemóvel (não conectado
  através de KS-BTA100).
  [OFF]: Cancela.
  LOW POWER: VOLUME 00 — VOLUME 30 (Seleccione se a potência
  máxima de cada altifalante for inferior a 50 W para evitar danos nos
  altifalantes.)
  [HIGH POWER]: VOLUME 00 — VOLUME 50

  *5

  Se estiver a utilizar um sistema com dois altifalantes, defina o nível do “fader” (atenuador) com
  “00”.
  *6 O ajuste não pode afectar a saída do subwoofer.
  *7 Aparece apenas quando <L/O MODE> se encontra definido como <SUB.W>.
  *8 Aparece apenas quando <SUB.W> se encontra definido como <ON>.
  *9 Esta definição não funciona se <BT ADAPTER> estiver seleccionado para <R-AUX> de
  <SRC SELECT>.
  *10 O nível do volume muda automaticamente para “VOLUME 30” ao mudar para <LOW POWER>
  quando o nível de volume definido é mais alto do que “VOLUME 30”.

  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬13
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 68

  Operações com o Menu
  Opção de menu
  SSM

  SRC SELECT

  TUNER

  AF-REG *11
  NEWS-STBY *11
  (Pronto para
  recepção de
  notícias)
  P-SEARCH *11
  (Procura de
  Programas)
  MONO
  (Modo
  monofónico)
  IF BAND
  (Banda de
  frequência
  intermédia)
  RADIO TIMER
  IPOD SWITCH
  (Controlo de iPod/
  iPhone)
  AM *12
  F-AUX *12
  (Entrada auxiliar
  frontal)
  R-AUX *12
  (Entrada auxiliar
  traseira)

  Definição seleccionável (Inicial: [XX])
  Para definições, ' página 6. (Aparece apenas quando a fonte está definida
  para “FM”.)
  Para definições, ' página 7.
  ON/[OFF]: Activa ou desactiva o modo Pronto para Recepção NEWS.
  (Aparece apenas quando a fonte está definida para “FM”.) (' página 7)

  SEARCH ON/[SEARCH OFF]:
  Activa ou desactiva a Procura de Programa (se <AF-REG> estiver definido
  para <AF ON> ou <AF-REG ON>).
  Aparece apenas quando a fonte está definida para “FM”.
  [MONO OFF]: Activa a recepção FM estéreo.
  MONO ON: Melhora a recepção FM mas o efeito estéreo será perdido.
  [AUTO]: Aumenta a selectividade do sintonizador para reduzir os ruídos de
  interferência entre estações próximas. (O efeito estéreo poderá perder-se.)
  WIDE: Sujeito a ruídos de interferência de estações adjacentes, mas a
  qualidade de som não é degradada, e o estéreo mantém-se.
  Para definições, ' página 6.
  [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE:
  Para definições, ' página 9. (Aparece apenas quando a fonte está definida
  para “USB-IPOD”.) (Apenas KD-R531)
  [ON]/OFF: Activa ou desactiva “AM” na selecção de fonte.
  [ON]/OFF: Activa ou desactiva “F-AUX” na selecção de fonte.

  ON/OFF: Activa ou desactiva “R-AUX” na selecção de fonte.
  [BT ADAPTER] Seleccione se a tomada de entrada auxiliar traseira estiver
  ligada ao adaptador Bluetooth, KS-BTA100 (' página 10). O nome da fonte
  irá mudar para “BT AUDIO”.

  *11 Apenas para estações FM Radio Data System.
  *12 Exibido apenas quando a unidade estiver em qualquer outra fonte que não a fonte
  correspondente “AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO”.

  14 |‫ޓ‬PORTUGUÊS
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 69

  Controlo remoto

  Controlo remoto

  Esta unidade pode ser controlada remotamente conforme explicado aqui (com um controlo remoto
  opcional adquirido separadamente). Recomendamos que use o controlador remoto RM-RK52 com a
  sua unidade.

  Substituir a pilha de lítio
  

  Se a eficácia do controlo remoto diminuir,
  substitua a pilha.
  CR2025

  Utilizar o controlo remoto
  
  

  Aponte o controlo remoto directamente na
  direcção do sensor remoto da unidade.
  NÃO exponha o sensor remoto a uma luz
  intensa (solar ou artificial).

  Cuidado:
  

  

  Existe o perigo de explosão se a pilha for
  substituída incorrectamente. Substitua
  somente com o mesmo tipo ou equivalente.
  Não exponha as pilhas a demasiado calor,
  como luz solar, chamas, etc.

  Sensor remoto

  A

  Aviso:
  
  

  
  

  
  
  

  Não instale uma bateria diferente da CR2025
  (ou equivalente).
  Não deixe o controlo remoto em locais (como
  tabliers) directamente exposto à luz solar
  durante um longo período de tempo.
  Guarde a pilha em locais inacessíveis a crianças.
  Não recarregue, não provoque um curtocircuito, não desmonte, não aqueça a pilha
  nem a deite para o fogo.
  Não coloque a pilha juntamente com outros
  objectos metálicos.
  Não perfure a pilha com ferramentas aguçadas.
  Isole a pilha envolvendo-a com fita quando
  pretender eliminá-la ou guardá-la.

  B

  D
  E
  F

  C

   Silencia o som ou coloca a reprodução em
  pausa.
  Pressione novamente para cancelar o
  silenciamento ou retomar a leitura.
   Selecciona uma estação predefinida.
   Selecciona a pasta de MP3/WMA.
   Ajusta o nível do volume.
   Selecciona o modo de som predefinido.
   Selecciona a origem do som.
   Procura estações automaticamente.
  (Pressione)
   Procura estações manualmente.
  (Manter premido)
   Selecciona faixa.
   Avançar/Recuar Rápido a faixa. (Manter
  premido)
  Este aparelho está equipado com a função de
  controlo remoto no volante. Para mais detalhes,
  consulte também as instruções fornecidas com
  o adaptador remoto.
  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬15

  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 70

  Informações
  adicionais
  Informações adicionais
  Sobre os discos

  

  Este aparelho só pode reproduzir os CDs
  seguintes:
  

  Este aparelho pode reproduzir discos multisessão, mas as sessões não fechadas serão
  ignoradas durante a reprodução.

  Ficheiros não reproduzíveis
  

  Discos não reproduzíveis
  
  
  

  

  Discos que não são redondos.
  Discos com coloração na superfície de
  gravação ou discos que estão sujos.
  Disco Gravável/Regravável que não tenha sido
  finalizado. (Para detalhes sobre a finalização de
  discos, consulte o seu software de gravação de
  discos e o manual de instruções do seu
  gravador de discos.)
  CD 8 cm. Tentar inserir esse tipo de disco
  utilizando um adaptador pode causar um mau
  funcionamento. Podem existir problemas ao
  ejectar o disco, se o mesmo estiver inserido.

  Manuseio de discos
  
  
  
  
  
  
  

  Não toque na superfície de gravação do disco.
  Não pregue fitas, etc., no disco, nem utilize um
  disco com adesivos pregados.
  Não utilize nenhum tipo de acessórios para o
  disco.
  Limpe desde o centro do disco, movendo para
  fora.
  Limpe o disco com um pano macio ou de
  silicone seco. Não utilize solventes.
  Quando retirar os discos deste aparelho, puxeos horizontalmente.
  Retire quaisquer rebarbas do orifício central e
  bordos do disco antes de inserir um disco.

  Reprodução de DualDisc
  O lado não-DVD de um “DualDisc” não é
  compatível com os “Discos Compactos de Áudio
  Digital” normais. Por este motivo, não
  recomendamos a utilização do lado não-DVD de
  um DualDisc com este produto.

  

  

  Varia dependendo do formato do disco usado
  (inclui 4 caracteres de extensão—<.mp3> ou
  <.wma>).
   ISO 9660 Nível 1 e 2: 64 caracteres
   Romeo: 64 caracteres
   Joliet: 32 caracteres
   Windows de ficheiros de nomes compridos: 64
  caracteres

  Outros
  

  

  Ficheiros reproduzíveis
  

  Este aparelho pode mostrar etiqueta WMA e
  etiqueta ID3, versão 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (para
  MP3).
  A função de procura funciona, mas a
  velocidade de procura não é constante.

  Sobre o dispositivo USB
  
  

  
  

  Extensões de ficheiro: MP3(.mp3), WMA(.wma)
  Bit rate:
  MP3: 8 kbps - 320 kbps
  WMA: 32 kbps - 192 kbps

  Ficheiros MP3:
  - codificados no formato MP3i e MP3 PRO
  - codificado num formato inadequado
  - codificado com Camada 1/2
  Ficheiros WMA:
  - codificados num formato sem perda,
  profissional, de voz
  - não baseado em Windows Media® Audio
  - protegido contra cópia com DRM
  Ficheiros com dados AIFF, ATRAC3, etc.

  Número máximo de caracteres por
  nome de ficheiro/pasta

  Sobre ficheiros de áudio
  

  Frequência de Amostragem:
  MP3: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,
  22,05kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
  WMA: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
  Ficheiros com Taxa de Bits Variável (VBR). (O
  tempo decorrido para ficheiros VBR não será
  exibido correctamente.)

  
  

  Quando ligar um cabo USB, use o cabo USB 2.0.
  Não é possível conectar um computador ou
  HDD portátil ao terminal de entrada USB do
  aparelho.
  Ligue à unidade apenas um dispositivo USB de
  cada vez. Não utilize um hub USB.
  Os dispositivos USB equipados com funções
  especiais, como as funções de segurança de
  dados, não podem ser usados com a unidade.
  Não use um dispositivo USB com 2 ou mais
  partições.
  Esta unidade não consegue reconhecer um
  dispositivo USB, cuja potência seja diferente de
  5 V e exceda os 1 A.

  16 |‫ޓ‬PORTUGUÊS
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 71

  Informações adicionais
  
  

  

  
  

  

  Este aparelho pode não reconhecer um cartão
  de memória colocado no leitor de cartões USB.
  Esta unidade não consegue ler ficheiros
  correctamente num dispositivo USB, se for ser
  utilizada uma extensão USB.
  Consoante a forma dos dispositivos USB e as
  portas de ligação, alguns dispositivos USB
  podem não encaixar correctamente e/ou a
  ligação não se estabelecer correctamente.
  O funcionamento e a alimentação podem não
  ser os esperados com alguns dispositivos USB.
  O número máximo de caracteres para:
  – Nomes de pastas: 63 caracteres
  – Nomes de ficheiros: 63 caracteres
  – Tag MP3: 60 caracteres
  – Tag WMA: 60 caracteres
  Esta unidade pode reconhecer até 65 025
  ficheiros, 255 pastas (255 ficheiros por pasta,
  incluindo pastas com ficheiros não
  suportados), e de 8 hierarquias.

  
  

  

  Aviso de licença e marca
  comercial registada
  

  Precauções
  

  

  

  Não insira e retire o dispositivo USB
  repetidamente, enquanto estiver a indicação
  “READING” no ecrã.
  Uma descarga electrostática ao ligar um
  dispositivo USB pode causar uma reprodução
  anormal do dispositivo. Neste caso, desligue o
  dispositivo USB e, em seguida, reinicie o
  aparelho e o dispositivo USB.
  Não deixe o dispositivo USB na viatura, não o
  exponha à luz solar directa nem a temperaturas
  altas. O não cumprimento do anterior pode
  resultar em deformação ou causar danos no
  aparelho.

  - iPhone 3G
  - iPhone
  * Os <IPOD MODE>/<EXT MODE> não são
  aplicáveis.
  Não é possível procurar ficheiros vídeo no
  menu “Videos” em <HEAD MODE>.
  A ordem das canções apresentada no menu de
  selecção desta unidade pode ser distinta da do
  iPod.
  Ao operar um iPod/iPhone, algumas operações
  poderão não ser executadas correctamente ou
  como esperado. Nesse caso, visite o seguinte
  website da JVC:
  <http://www3.jvckenwood.com/english/car/
  index.html> (Website apenas em inglês).

  

  

  Microsoft e Windows Media são marcas
  registadas ou marcas comerciais da Microsoft
  Corporation nos Estados Unidos e/ou em
  outros países.
  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean
  that an electronic accessory has been designed
  to connect specifically to iPod, or iPhone,
  respectively, and has been certified by the
  developer to meet Apple performance
  standards. Apple is not responsible for the
  operation of this device or its compliance with
  safety and regulatory standards. Please note
  that the use of this accessory with iPod, or
  iPhone may affect wireless performance.
  iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod
  touch are trademarks of Apple Inc., registered
  in the U.S. and other countries.

  Sobre iPod/iPhone
  

  iPod/iPhone que podem ser ligados a este
  aparelho:
  - iPod touch (4ª geração)
  - iPod touch (3ª geração)
  - iPod touch (2ª geração)
  - iPod touch (1ª geração)
  - iPod classic
  - iPod com vídeo (5ª geração)*
  - iPod nano (6ª geração)
  - iPod nano (5ª geração)
  - iPod nano (4ª geração)
  - iPod nano (3ª geração)
  - iPod nano (2ª geração)
  - iPod nano (1ª geração)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬17

  KD-R531_E_PR

  2012/2/21‫ޓ‬16:16:3 • Page 72

  Resolução
  de problemas
  Resolução de problemas
  Sintoma
  Geral
  Sem som, som interrompido ou
  ruído estático.
  “MISWIRING CHK WIRING THEN
  RESET UNIT”/“WARNING CHK
  WIRING THEN RESET UNIT”
  aparece no visor e nenhuma
  operação pode ser realizada.
  O aparelho não funciona de todo.
  A fonte não pode ser
  seleccionada.
  Os caracteres não são
  representados correctamente
  (por exemplo, o nome do
  álbum).
  FM/AM
  A predefinição automática de
  SSM não funciona.
  CD/USB/iPod/iPhone
  Aparecem “PLEASE” e “EJECT”
  alternadamente no mostrador.
  Aparece a indicação “IN DISC” no
  ecrã.
  “READING” não pára de piscar no
  mostrador.
  As faixas/pastas não são
  reproduzidas pela ordem
  esperada.
  A indicação de tempo de
  reprodução decorrido não é
  correcta.
  Aparece a indicação “NOT
  SUPPORT” no mostrador e a faixa
  é saltada.
   “CANNOT PLAY” a piscar no
  visor.
   A unidade não consegue
  detectar o dispositivo ligado.

  Resolução/Causa
  Verifique os cabos e ligações de antena e fios.
  Verifique as condições do disco, do dispositivo ligado e das
  faixas gravadas.
  Assegure-se de que os terminais dos cabos dos altifalantes são
  isolados com fita antes de efectuar uma reposição do aparelho.
  (' página 3)
  Se a mensagem não desaparecer, consulte o seu revendedor de
  componentes de áudio da JVC para veículos ou uma companhia
  fornecedora de kits.
  Reinicie o aparelho. (' página 3)
  Marque a definição <SRC SELECT>. (' página 14)
  
  

  Esta unidade apenas exibe letras (maiúsculas), números e um
  número limitado de símbolos.

  Memorize as estações manualmente.

  Pressione [] e insira o disco correctamente.
  O disco não pode ser correctamente ejectado. Certifique-se de
  que não haja nada a bloquear a ranhura para discos.
   É necessário mais tempo para a leitura. Não utilize
  demasiados níveis hierárquicos e pastas.
   Recarregue o disco ou ligue o dispositivo USB novamente.
  A ordem de reprodução é determinada pelo nome do ficheiro
  (USB) ou pela ordem pela qual os ficheiros foram gravados
  (disco).
  Pode acontecer durante a reprodução. É causado pelo modo
  como as faixas são gravadas.
  Verifique se a faixa é um formato de ficheiro reproduzível.

  
  
  

  O iPod/iPhone não se liga ou
  não funciona. *

  
  

  

  Verifique se o dispositivo ligado é compatível com este
  aparelho. (USB: ' página 19) (iPod/iPhone: ' página 17)
  Assegure-se de que o dispositivo contém ficheiros nos
  formatos suportados. (' página 16)
  Volte a ligar o dispositivo.
  Verifique a ligação entre este aparelho e o iPod/iPhone.
  Remova e reinicie o iPod/iPhone através de um reinício
  forçado. Para obter mais informações acerca do reinício do
  iPod/iPhone, consulte o manual de instruções fornecido
  com o iPod/iPhone.
  Verifique se a definição <IPOD SWITCH> é apropriada.
  (' página 9)

  * Apenas para o KD-R531.

  18 |‫ޓ‬PORTUGUÊS
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 73

  Especificações

  Especificações

  SECÇÃO DO AMPLIFICADOR ÁUDIO
  Potência Máxima de Saída
  Saída de Potência Contínua (RMS)
  Impedância de Carga
  Resposta de Frequência
  Relação Sinal-Ruído
  Nível/Impedância de Saída-Linha, SaídaSubwoofer
  Impedância de Saída

  50 W por canal
  20 W por canal a 4Ω, 40 Hz a 20 000 Hz com um
  valor inferior a 1% de distorção harmónica total.
  4Ω (variação de 4Ω a 8Ω)
  40 Hz to 20 000 Hz
  70 dB
  2,5 V/20 kΩ de carga (escala máxima)
  ≤ 600Ω

  SECÇÃO DO RÁDIO
  FM

  AM

  Intervalo de frequência
  Sensibilidade Útil
  50 dB Sensibilidade Mínima
  Selectividade de Canais
  Alternada (400 kHz)
  Resposta de Frequência
  Separação Estéreo
  Intervalo de frequência
  Sensibilidade/Selectividade

  87,5 MHz a 108,0 MHz
  9,3 dBf (0,8 μV/75Ω)
  16,3 dBf (1,8 μV/75Ω)
  65 dB
  40 Hz to 15 000 Hz
  40 dB
  MW: 531 kHz a 1 611 kHz
  LW: 153 kHz a 279 kHz
  MW: 20 μV40 dB, LW: 50 μV

  SECÇÃO DO LEITOR DE CD
  Sistema de Detecção de Sinal
  Número de canais
  Resposta de Frequência
  Relação Sinal-Ruído
  Flutuação de Velocidade

  Lente óptica sem contacto (laser semicondutor)
  2 canais (estéreo)
  5 Hz to 20 000 Hz
  98 dB
  Inferior ao limite mensurável

  SECÇÃO USB
  USB Padrão
  Taxa de Transferência de Dados (Velocidade
  Máxima)
  Dispositivo Compatível
  Sistema de Ficheiros Compatível
  Formato áudio que pode ser lido
  Fornecimento Máximo de Corrente

  USB 1.1 e USB 2.0
  Máx. 12 Mbps
  Armazenamento em massa
  FAT 32/16/12
  MP3/WMA
  DC 5 V " 1 A

  GERAL
  Requisitos de Alimentação (Voltagem em
  Funcionamento)
  Sistema de ligação Terra
  Temperatura de Funcionamento Permitida
  Dimensões
  Instalação
  (L × A × P)
  Painel
  Peso

  DC 14,4 V (Variação de 11 V a 16 V)
  Terra negative
  0°C a +40°C
  aprox. 182 mm × 52 mm × 158 mm
  aprox. 188 mm × 59 mm × 14 mm
  1,2 kJ (Acessórios excluídos)

  Sujeito a alterações sem aviso prévio.
  PORTUGUÊS‫ |ޓ‬19
  KD-R531_E_PR

  2011/10/3‫ޓ‬20:31:44 • Page 74

  Hebt u PROBLEMEN met de bediening?
  Stel het apparaat terug
  Zie de pagina met de paragraaf Het apparaat terugstellen

  ¿Tiene PROBLEMAS con la operación?
  Por favor reinicialice su unidad
  Consulte la página de Cómo reposicionar su unidad

  PROBLEMI di funzionamento?
  Inizializzare l’apparecchio
  Fare riferimento alla pagina di Come inizialiazzare l’apparecchio

  Está a ter PROBLEMAS com a operação?
  Reinicialize o aparelho
  Consulte a página “Como reiniciar o aparelho”

   NL, SP, IT, PR
  © 2011 JVC KENWOOD Corporation

  0911DTSSANJEIN


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JVC KD-R431 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JVC KD-R431 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von JVC KD-R431

JVC KD-R431 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

JVC KD-R431 Installationsanweisung - Holländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info