Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
– 1 – – 2 –
GEBRUIKSAANWIJZING
BLUETOOTH DRAADLOZE LUIDSPREKER
SP-ABT30
© 2014 JVC KENWOOD Corporation
Let op:
Het bovenste gedeelte van het systeem heeft een reflectieplaat
voor de 360-graden luidspreker. Til het systeem niet met deze
reflectieplaat op en houd het systeem er niet mee vast. De plaat
wordt anders mogelijk beschadigd.
Dank u voor de aanschaf van dit product.
Lees alvorens gebruik deze "GEBRUIKSAANWIJZING" en de bijgeleverde overige informatie
voor een juist en veilig gebruik van dit product.
BLUETOOTH
Standaard BLUETOOTH versie 3.0 Klasse 2
Max. communicatie-afstand Bij benadering 10 m
*1
Ondersteunde BLUETOOTH-
profielen
HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SPP
Ondersteunde coderingen SBC
Ondersteunde content-
bescherming
SCMS-T
Multikoppeling Ondersteund (maximaal 8 apparaten kunnen worden geregistreerd)
*1 Communicatie-afstand is bij benadering.
Stroomtoevoer/Algemeen
Vermogentoevoer Bijgeleverde netadapter of interne oplaadbare lithiumbatterij
Gebruikstijd batterij Ongeveer 10 uur
*2
Oplaadmethode Met bijgeleverde netadapter
Oplaadtijd Ongeveer 3 uur
Netadapter Ingang: 100 V – 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A
Uitgang: 13 V gelijkstroom, 2,3 A
Stroomverbruik
(bij gebruik van een netadapter)
8 W (tijdens de werking)/0,3 W (tijdens normale standbyfunctie)/
0,5 W (in BLUETOOTH-standbyfunctie)
Temperatuurbereik voor gebruik 5°C tot 35°C
Afmetingen (B x H x D) 300 mm x 143 mm x 80 mm
Gewicht Ongeveer 1,1 kg (inclusief interne oplaadbare batterij, exclusief
netadapter)
*2 Afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
Audio
Luidsprekers L/R-luidsprekers: 50 mm x 2
360-graden luidspreker: 40 mm x 1
Passieve radiator x 1
Maximaal uitgangsvermogen L/R-luidsprekers: 10 W + 10 W (THV 10%)
360-graden luidspreker: 10 W (THV 10%) + R-kanaal: 10 W
Ingangsaansluiting (AUDIO IN) 3,5 mm diameter stereo-ministekker
Technische gegevens
De laatste productinformatie, vragen en antwoorden vindt u op onze website
(http://www3.jvckenwood.com/). Kijk of u een oplossing voor een probleem in deze lijst vindt alvorens
de klantenservice op te bellen.
Probleem Actie
Probleem met stroom
Systeem wordt niet
ingeschakeld
Verbind de bijgelev
erde netadapter en laad de batterij op.
Systeem wordt niet opgeladen Controleer of de bijgeleverde netadapter juist is verbonden.
Probleem met verbinding
Verbinden via NFC is niet
mogelijk
I
ndien uw smartphone in een hoes is geplaatst, moet u de hoes
verwijderen.
Plaats de N-markering op het BLUETOOTH-apparaat tegen de
N-markering op het systeem.
Controleer of de NFC-functie van uw smartphone is geactiveerd.
Koppelen lukt niet Controleer of het systeem in de standbyfunctie voor het koppelen
staat.
Verbinden lukt niet Controleer of het systeem met een ander apparaat is verbonden.
Annuleer het koppelen met het BLUETOOTH-apparaat en verbind
vervolgens opnieuw.
Werking start niet direct nadat
een verbinding tussen het
BLUETOOTH-apparaat en het
systeem is gemaakt
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat duurt het even eer de
werking start of wordt het geluid onderbroken, ook nadat de LED-
indicator blauw is opgelicht.
Probleem met geluid
Geen geluid Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
C
ontroleer of uw apparaat het A2DP-profiel ondersteunt. Zie de
handleiding van uw apparaat.
Stel het volume van het systeem en het BLUETOOTH-apparaat in.
Geluid wordt onderbroken of
vervormd of heeft ruis
Indien er obstakels, bijvoorbeeld meubels, muren of mensen,
tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn, wordt het
geluid mogelijk onderbroken of is de respons traag.
Verhoog de afstand tussen het systeem en de toestellen of
apparaten die de 2,4 GHz frequentieband gebruiken (bijvoorbeeld
een magnetron, draadloos LAN, draadloze telefoon, etc.).
Laad de batterij op.
Verlaag het volume van het systeem. Verlaag het volume van het
systeem of het BLUETOOTH-apparaat.
Probleem Actie
Overige problemen
Gebruik van de hands-
free func
tie voor bellen is
onmogelijk
Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
Controleer of uw apparaat het HFP-profiel ondersteunt. Zie de
handleiding van uw apparaat.
De LED-indicators lichten
niet op, ook al is het systeem
ingeschakeld
Door tegelijk op de [
(hands-free)] toets en de [VOLUME -] toets te
drukken, verandert de helderheid van de LED-indicators.
Indien het probleem niet kan worden opgelost met de stappen hierboven, moet u met een puntig
voorwerp, bijvoorbeeld een pen, op de [RESET] toets op de onderkant van het systeem drukken.
Oplossen van problemen
Waarschuwingen, voorzorgen en overige
Het woord Bluetooth® en de bijbehorende markeringen en logos zijn geregistreerde
handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en JVC KENWOOD Corporation gebruikt deze
onder licentie.
“Made for iPod,”“Made for iPhone, and“Made for iPad” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPod, iPhone, and iPad are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android is een handelsmerk en/of geregistreerd handelsmerk van Google Inc.
De N-markering is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Technische gegevens en het ontwerp van het apparaat zijn ter productverbetering zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
Het label met vermogen en andere informatie vindt u op het onderpaneel.
VOORZICHTIG
Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.
VOORZICHTIG
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde
of gelijkwaardige type.
VOORZICHTIG
De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze
moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.
VOORZICHTIG
• Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in
het apparaat worden opgebouwd.)
• Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
• Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren
met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin
zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.
Een kopie van de “Declaration of Conformity” aangaande de R&TTE Richtlijn 1999/5/EC kan van de
volgende website worden gedownload: (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).
Hierbij verklaart JVC dat dit systeem SP-ABT30 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
[Alleen Europese Unie]
Informatie over het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten en
batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)
Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal
huisvuil worden weggegooid.
Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden gerecycled bij een
voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt zijnde
recylingfaciliteiten.
Het juist recyclen en weggooien van afval spaart natuurlijke bronnen en reduceert schadelijke
invloed op uw gezondheid en het milieu.
Opmerking: De “Pb aanduiding onder het batterijsymbool betekent dat deze batterij lood bevat.
Greachte klant,
Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit
en elektrische veiligheid.
De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD Corporation is:
JVC Technical Services Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Duitsland
Technische gegevens
(vervolg)
Oplossen van problemen
(vervolg)
Meer over BLUETOOTH
BLUETOOTH is een standaard voor draadloze communicatie tussen digitale apparaten.
BLUETOOTH beschikt over diverse protocollen voor verschillende toepassingen. Deze protocollen
worden "profielen" genoemd.
Ondersteunde BLUETOOTH-profielen
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-Free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
LVT2566-006A
NL
SP-ABT30_NL.indd 1SP-ABT30_NL.indd 1 4/14/2014 3:17:58 PM4/14/2014 3:17:58 PM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  Waarschuwingen, voorzorgen en overige
  VOORZICHTIG
  De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze
  moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.

  BLUETOOTH DRAADLOZE LUIDSPREKER

  SP-ABT30

  VOORZICHTIG
  Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.
  VOORZICHTIG
  De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde
  of gelijkwaardige type.

  Let op:
  Het bovenste gedeelte van het systeem heeft een reflectieplaat
  voor de 360-graden luidspreker. Til het systeem niet met deze
  reflectieplaat op en houd het systeem er niet mee vast. De plaat
  wordt anders mogelijk beschadigd.

  VOORZICHTIG
  • Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
  (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in
  het apparaat worden opgebouwd.)
  • Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
  • Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren
  met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
  • Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin
  zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.

  Technische gegevens

  Technische gegevens (vervolg)

  ●BLUETOOTH

  Meer over BLUETOOTH

  Standaard
  Max. communicatie-afstand
  Ondersteunde BLUETOOTHprofielen
  Ondersteunde coderingen
  Ondersteunde contentbescherming
  Multikoppeling

  BLUETOOTH versie 3.0 Klasse 2
  Bij benadering 10 m*1
  HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SPP

  BLUETOOTH is een standaard voor draadloze communicatie tussen digitale apparaten.
  BLUETOOTH beschikt over diverse protocollen voor verschillende toepassingen. Deze protocollen
  worden "profielen" genoemd.

  Ondersteunde BLUETOOTH-profielen

  SBC
  SCMS-T  Ondersteund (maximaal 8 apparaten kunnen worden geregistreerd)

  *1 Communicatie-afstand is bij benadering.
  ●Stroomtoevoer/Algemeen

  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  HSP (Headset Profile)
  HFP (Hands-Free Profile)
  SPP (Serial Port Profile)

  Vermogentoevoer
  Gebruikstijd batterij
  Oplaadmethode
  Oplaadtijd
  Netadapter

  Bijgeleverde netadapter of interne oplaadbare lithiumbatterij
  Ongeveer 10 uur*2
  Met bijgeleverde netadapter
  Ongeveer 3 uur
  Ingang: 100 V – 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A
  Uitgang: 13 V gelijkstroom, 2,3 A
  Stroomverbruik
  8 W (tijdens de werking)/0,3 W (tijdens normale standbyfunctie)/
  (bij gebruik van een netadapter) 0,5 W (in BLUETOOTH-standbyfunctie)
  Temperatuurbereik voor gebruik 5°C tot 35°C
  Afmetingen (B x H x D)
  300 mm x 143 mm x 80 mm
  Gewicht
  Ongeveer 1,1 kg (inclusief interne oplaadbare batterij, exclusief
  netadapter)
  *2 Afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
  ●Audio

  Luidsprekers

  Maximaal uitgangsvermogen
  Ingangsaansluiting (AUDIO IN)

  • L/R-luidsprekers: 50 mm x 2
  • 360-graden luidspreker: 40 mm x 1
  • Passieve radiator x 1
  • L/R-luidsprekers: 10 W + 10 W (THV 10%)
  • 360-graden luidspreker: 10 W (THV 10%) + R-kanaal: 10 W
  3,5 mm diameter stereo-ministekker

  Dank u voor de aanschaf van dit product.
  Lees alvorens gebruik deze "GEBRUIKSAANWIJZING" en de bijgeleverde overige informatie
  voor een juist en veilig gebruik van dit product.

  NL

  © 2014 JVC KENWOOD Corporation

  LVT2566-006A

  Een kopie van de “Declaration of Conformity” aangaande de R&TTE Richtlijn 1999/5/EC kan van de
  volgende website worden gedownload: (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

  • Het woord Bluetooth® en de bijbehorende markeringen en logo’s zijn geregistreerde
  handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en JVC KENWOOD Corporation gebruikt deze
  onder licentie.
  • “Made for iPod,”“Made for iPhone,” and“Made for iPad” mean that an electronic accessory has been
  designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
  the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
  this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
  accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPod, iPhone, and iPad are
  trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  • Android is een handelsmerk en/of geregistreerd handelsmerk van Google Inc.
  • De N-markering is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
  Verenigde Staten en andere landen.

  Hierbij verklaart JVC dat dit systeem SP-ABT30 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
  andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
  [Alleen Europese Unie]
  Informatie over het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten en
  batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)
  Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen niet als normaal
  huisvuil worden weggegooid.
  Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden gerecycled bij een
  voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
  Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt zijnde
  recylingfaciliteiten.
  Het juist recyclen en weggooien van afval spaart natuurlijke bronnen en reduceert schadelijke
  invloed op uw gezondheid en het milieu.
  Opmerking: De “Pb” aanduiding onder het batterijsymbool betekent dat deze batterij lood bevat.

  • Technische gegevens en het ontwerp van het apparaat zijn ter productverbetering zonder
  voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
  • Het label met vermogen en andere informatie vindt u op het onderpaneel.

  Oplossen van problemen
  De laatste productinformatie, vragen en antwoorden vindt u op onze website
  (http://www3.jvckenwood.com/). Kijk of u een oplossing voor een probleem in deze lijst vindt alvorens
  de klantenservice op te bellen.
  Probleem
  Probleem met stroom
  Systeem wordt niet
  ingeschakeld
  Systeem wordt niet opgeladen
  Probleem met verbinding
  Verbinden via NFC is niet
  mogelijk

  Koppelen lukt niet

  Greachte klant,
  Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit
  en elektrische veiligheid.

  Verbinden lukt niet

  De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD Corporation is:
  JVC Technical Services Europe GmbH
  Konrad-Adenauer-Allee 1-11
  61118 Bad Vilbel
  Duitsland

  Probleem
  Overige problemen
  Gebruik van de handsfree functie voor bellen is
  onmogelijk
  De LED-indicators lichten
  niet op, ook al is het systeem
  ingeschakeld

  Actie
  Verbind de bijgeleverde netadapter en laad de batterij op.
  Controleer of de bijgeleverde netadapter juist is verbonden.
  • Indien uw smartphone in een hoes is geplaatst, moet u de hoes
  verwijderen.
  • Plaats de N-markering op het BLUETOOTH-apparaat tegen de
  N-markering op het systeem.
  • Controleer of de NFC-functie van uw smartphone is geactiveerd.
  Controleer of het systeem in de standbyfunctie voor het koppelen
  staat.
  • Controleer of het systeem met een ander apparaat is verbonden.
  • Annuleer het koppelen met het BLUETOOTH-apparaat en verbind
  vervolgens opnieuw.

  Actie
  • Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
  • Controleer of uw apparaat het HFP-profiel ondersteunt. Zie de
  handleiding van uw apparaat.
  Door tegelijk op de [ (hands-free)] toets en de [VOLUME -] toets te
  drukken, verandert de helderheid van de LED-indicators.

  Indien het probleem niet kan worden opgelost met de stappen hierboven, moet u met een puntig
  voorwerp, bijvoorbeeld een pen, op de [RESET] toets op de onderkant van het systeem drukken.

  Werking start niet direct nadat Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat duurt het even eer de
  een verbinding tussen het
  werking start of wordt het geluid onderbroken, ook nadat de LEDBLUETOOTH-apparaat en het
  indicator blauw is opgelicht.
  systeem is gemaakt
  Probleem met geluid
  Geen geluid

  Geluid wordt onderbroken of
  vervormd of heeft ruis

  –1–
  SP-ABT30_NL.indd 1

  Oplossen van problemen (vervolg)

  • Controleer of de verbinding juist is gemaakt.
  • Controleer of uw apparaat het A2DP-profiel ondersteunt. Zie de
  handleiding van uw apparaat.
  • Stel het volume van het systeem en het BLUETOOTH-apparaat in.
  • Indien er obstakels, bijvoorbeeld meubels, muren of mensen,
  tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn, wordt het
  geluid mogelijk onderbroken of is de respons traag.
  • Verhoog de afstand tussen het systeem en de toestellen of
  apparaten die de 2,4 GHz frequentieband gebruiken (bijvoorbeeld
  een magnetron, draadloos LAN, draadloze telefoon, etc.).
  • Laad de batterij op.
  • Verlaag het volume van het systeem. Verlaag het volume van het
  systeem of het BLUETOOTH-apparaat.

  –2–
  4/14/2014 3:17:58 PM • Page 2

  Namen van onderdelen
  Bovenaanzicht

  2

  1

  3

  1

  ■ Opladen van het systeem

  2

  Het systeem kan worden gevoed via de bijgeleverde netadapter of de interne oplaadbare
  lithiumbatterij. Alvorens het systeem in gebruik te nemen, moet u de bijgeleverde netadapter
  verbinden en de batterij opladen.

  4

  6

  ■ Verbinden van de bijgeleverde netadapter
  9

  8

  1
  2

  5
  7
  6 STANDBY/SOURCE LED-indicator
  7 Microfoon (achter rooster)
  8 (hands-free) toets
  9 SOUND MODE toets

  1
  (stroom) toets
  2 LED-indicator
  3 N-markering
  4 CHARGE LED-indicator
  5 VOLUME +/- toetsen

  Steek de gelijkstroomstekker van de bijgeleverde netadapter in de DC IN aansluiting op
  de onderkant van het systeem.
  Steek vervolgens de stekker van de netadapter in een stopcontact.
  De CHARGE LED-indicator licht oranje op en het opladen start. De indicator dooft zodra de
  batterij is opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 3 uur.

  Basisbediening
  ■ Inschakelen van de stroom
  Druk op de [

  LED-indicators van het systeem

  =

  0 AUDIO IN aansluiting
  - DC IN aansluiting
  = RESET toets

  [STANDBY/SOURCE LED-indicator]
  Indien stroom is ingeschakeld
  Bediening
  Standby voor verbinding van BLUETOOTH-apparaat
  Standby voor koppelen
  Standby voor verbinding van BLUETOOTH-apparaat
  Signaal bij AUDIO IN aanwezig
  Geen signaal bij AUDIO IN

  ■ Uitschakelen van het systeem
  Status van indicator
  Blauw knipperend
  Snel blauw knipperend
  Blauw opgelicht
  Paars opgelicht
  Paars knipperend

  Druk op de [

  Max.
  25 mm

  Afhankelijk van de vorm passen
  bepaalde stereo-ministekkers mogelijk
  niet in de AUDIO IN aansluiting.
  Gebruik een geschikte kabel met
  ministekker.

  [CHARGE LED-indicator]
  Bediening

  Status van indicator

  Batterij bijna leeg
  Oranje knipperend
  (Verbind de netadapter om de batterij op te laden)
  Oranje opgelicht
  Niet opgelicht

  4

  Kies "SP-ABT30" uit de lijst met apparaten.
  Er wordt een verbinding gemaakt tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat.
  • Bij het koppelen eist het andere apparaat mogelijk een PIN-code. Voer in dat geval "0000" als
  PIN-code voor het systeem in.

  5

  Controleer of de STANDBY/SOURCE LED-indicator op het systeem blauw oplicht.
  Het koppelen is nu voltooid.

  Verbinden met een BLUETOOTH-apparaat dat reeds is gekoppeld

  1
  2

  Plaats het BLUETOOTH-apparaat tegen de N-markering op het systeem.
  Plaats de N-markering op het BLUETOOTH-apparaat tegen de N-markering op het systeem. Volg
  vervolgens de aanwijzingen op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat om de verbinding te
  voltooien.

  Schakel het systeem in.
  Schakel het BLUETOOTH-apparaat in en maak de verbinding.
  Voorbeeld
  Android-apparaat

  Controleer of de STANDBY/SOURCE LED-indicator op het systeem blauw oplicht.

  Tik op "Instellingen" en vervolgens op "Draadloos & Netwerken"

  De verbinding is gemaakt.

  Indien "Bluetooth" op "Uit" is gesteld, moet u de instelling naar "Aan" veranderen

  Voor het eerst verbinden van een BLUETOOTH-apparaat zonder NFCondersteuning

  Tik op "Bluetooth-instellingen" en vervolgens op "Scan apparaten" (of een onderdeel met
  dergelijke naam)

  Het BLUETOOTH-apparaat moet aan het systeem worden gekoppeld wanneer u voor de eerste keer een
  verbinding maakt. Indien een kabel met stereo-ministekker met de AUDIO IN aansluiting is verbonden,
  moet u de kabel ontkoppelen.

  iPhone

  Kies de gewenste geluidsfunctie in overeenstemming met het type van het bronmateriaal.

  ■ Eindigen van een gesprek

  De geluidsfunctie verandert in de volgende volgorde: Stereo ➞ Versterkt stereo ➞ 360°
  surround.

  Druk tijdens het gesprek op de [

  (hands-free)] toets.

  Stereo

  : Conventionele stereoweergave

  Versterkt stereo

  : Surroundgeluid met een gesimuleerde, verderaf geplaatste
  luidsprekerpositie voor een dieper geluid

  Houd tijdens het gesprek de [

  : Volledig 360-graden surroundgeluid

  U kunt het gesprek tussen het systeem en de smartphone omschakelen.

  360° surround

  ■ Omschakelen van een gesprek
  (hands-free)] toets even ingedrukt.

  Overige bediening

  Voer een van de volgende procedures uit:

  Verbinden met een apparaat zonder BLUETOOTH-ondersteuning
  U kunt een audiospeler die niet voor BLUETOOTH geschikt is verbinden met de AUDIO IN aansluiting op
  het onderpaneel van het systeem.
  De AUDIO IN bron wordt geactiveerd indien een kabel met stereo-ministekker in de AUDIO IN
  aansluiting wordt gestoken.
  Wanneer de kabel van de AUDIO IN aansluiting wordt ontkoppeld, wordt weer de BLUETOOTH-bron
  geactiveerd.

  Dimmerfunctie
  Door tegelijk op de [ (hands-free)] toets en de [VOLUME -] toets te drukken, verandert de verlichting
  van de LED-indicators in de volgende volgorde: Helder ➞ Zwak ➞ Uit.

  Gebruik van de afstandsbediening-app
  Met de speciale afstandsbediening-app "JVC Audio Control BR2" op een voor BLUETOOTH geschikt
  Android-apparaat of een iPhone kunt u het systeem op afstand bedienen.
  De Android-app kan bij Google Play worden gedownload. De iPhone-app kan bij App Store worden
  gedownload.
  Alvorens de Android-app te gebruiken, moet u het apparaat aan het systeem koppelen.
  Alvorens de iPhone-app te gebruiken, moet u een BLUETOOTH-verbinding maken tussen het apparaat
  en het systeem.
  Indien het systeem via BLUETOOTH met meerdere apparaten is verbonden, moet u alle apparaten,
  uitgezonderd het apparaat waarmee de afstandsbediening-app wordt gebruikt, ontkoppelen.
  • UI-ontwerp en functies van de app zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
  • Het wordt niet gegarandeerd dat de app met ieder apparaat werkt.
  De afstandsbediening-app levert de volgende functies:
  • Stroom in- en uitschakelen
  • Regelen van volume
  • Geluidsfunctie
  • Audiobron
  • Dempen
  • DIMMER
  Het systeem moet in de BLUETOOTH-standbyfunctie zijn geschakeld voor het inschakelen van het
  systeem via de afstandsbediening-app. Zie [Standbyfuncties van systeem] voor informatie over de
  BLUETOOTH-standbyfunctie.

  Tik op "Instellingen" en vervolgens op "Bluetooth"

  Schakel het systeem in.

  of
  Tik op "Instellingen", "Algemeen" en vervolgens op "Bluetooth"

  (stroom)] toets ten minste 3 seconden ingedrukt.

  Voorbeeld

  3

  Kies "SP-ABT30" uit de lijst met apparaten.
  Er wordt een verbinding gemaakt tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat.

  Schakel het BLUETOOTH-apparaat in en koppel het.

  [iPhone-app]
  • iOS 5.1 of later
  • iPhone 3GS of later
  • iPod touch 3G of later
  • iPad

  Multikoppeling

  Voorbeeld

  Informatie van het koppelen kan voor maximaal 8 BLUETOOTH-apparaten in het systeem worden
  vastgelegd. Wanneer u het 9de apparaat koppelt, wordt de informatie van het oudst gekoppelde
  apparaat in het systeem overschreven.

  Android-apparaat
  Tik op "Instellingen" en vervolgens op "Draadloos & Netwerken"

  Vereisten voor de afstandsbediening-app
  [Android-app]
  • Android OS 2.3.3 of later
  • Apparaat met SPP-ondersteuning

  Indien "Bluetooth" op "Uit" is gesteld, moet u de instelling naar "Aan" veranderen

  Het systeem schakelt in de standbyfunctie voor het koppelen en de STANDBY/SOURCE LEDindicator knippert snel blauw. (De standbyfunctie voor het koppelen wordt na 5 minuten
  automatisch geannuleerd.)

  Automatische verbinding

  Indien "Bluetooth" op "Uit" is gesteld, moet u de instelling naar "Aan" veranderen
  Tik op "Bluetooth-instellingen" en vervolgens op "Scan apparaten" (of een onderdeel met
  dergelijke naam)

  Het systeem probeert automatisch opnieuw weer een verbinding te maken met het BLUETOOTHapparaat dat hiervoor werd gebruikt.

  Ontkoppelen van een aangesloten BLUETOOTH-apparaat

  Voer een van de volgende procedures uit:

  Tik op "Instellingen" en vervolgens op "Bluetooth"

  Voer een van de volgende stappen uit om een verbonden BLUETOOTH-apparaat te ontkoppelen.
  (stroom)] toets van het systeem ten minste 3 seconden ingedrukt.
  • Houd de [
  • Plaats de N-markering op het BLUETOOTH-apparaat tegen de N-markering op het systeem (met
  BLUETOOTH-apparaat dat NFC heeft).

  of
  Tik op "Instellingen", "Algemeen" en vervolgens op "Bluetooth"
  Indien "Bluetooth" op "Uit" is gesteld, moet u de instelling naar "Aan" veranderen

  –3–
  SP-ABT30_NL.indd 2

  Kiezen van de geluidsfunctie

  Druk herhaaldelijk op de [SOUND MODE] toets.

  (hands-free)] toets wanneer u de beltoon via het systeem hoort.

  Wanneer u een gesprek aanneemt terwijl muziek wordt afgespeeld, wordt de weergave
  automatisch gepauzeerd.
  • U kunt de [VOLUME] toetsen voor het instellen van het volume van het gesprek gebruiken.
  • Afhankelijk van het soort smartphone of ander apparaat, wordt mogelijk de beltoon van het
  systeem gebruikt wanneer u een gesprek ontvangt, ongeacht de beltooninstelling van de
  smartphone.
  • Houd de [ (hands-free)] toets ingedrukt om het gesprek te weigeren.

  • Druk op de [VOLUME +] toets om het volume te verhogen en op de [VOLUME -] toets om het
  volume te verlagen.
  • U kunt het volume tevens instellen met de volumeregelaar op het BLUETOOTH-apparaat.

  Verbinden van een BLUETOOTH-apparaat met het systeem (vervolg)

  Schakel het systeem in.

  iPhone

  3

  Druk op de [
  Stel het volume in met de [VOLUME] toetsen.

  De normale standbyfunctie is de basisinstelling. Na het omschakelen van de standbyfunctie
  wordt het systeem direct uitgeschakeld.

  U hoeft het systeem niet in te schakelen als de BLUETOOTH-standbyfunctie is geactiveerd.
  Ga naar stap 3.

  3

  ■ Accepteren van een gesprek

  Het geluid wordt via het systeem weergegeven.

  Houd terwijl het systeem is ingeschakeld de [SOUND MODE] toets en de [VOLUME +] toets
  tegelijkertijd ten minste 3 seconden ingedrukt.

  Activeer de NFC-functie op het BLUETOOTH-apparaat.

  Houd de [

  Start de geluidsweergave met het BLUETOOTH-apparaat.

  ■ Omschakelen van de standbyfunctie

  Verbinden met een BLUETOOTH-apparaat met NFC-ondersteuning

  1
  2

  2

  Het systeem heeft twee verschillende standbyfuncties. In de BLUETOOTH-standbyfunctie is het
  verbinden van een BLUETOOTH-apparaat ook mogelijk terwijl de stroom van het systeem niet is
  ingeschakeld. In de normale standbyfunctie, waarmee minder stroom wordt verbruikt, moet het
  systeem worden ingeschakeld voor het verbinden van een BLUETOOTH-apparaat.

  Kies afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt een van de volgende drie
  aansluitmethodes. Zie de handleiding van uw apparaat voor details aangaande het verbinden.

  4

  Zie [ Verbinden met een BLUETOOTH-apparaat dat reeds is gekoppeld] indien geen verbinding
  kan worden gemaakt.

  Standbyfuncties van systeem

  Verbinden van een BLUETOOTH-apparaat met het systeem

  3

  • Voor gebruik van het systeem als een telefoonluidspreker, moet u eerst een verbinding maken met
  een BLUETOOTH-apparaat dat voor hands-free geschikt is.
  • Zie [ Verbinden met een BLUETOOTH-apparaat dat reeds is gekoppeld] indien u geen verbinding
  met het apparaat kunt maken.

  Indien er geen BLUETOOTH-apparaat is aangesloten of er gedurende ongeveer 15 minuten geen
  signaal van de AUDIO IN aansluiting is, schakelt het systeem automatisch uit.

  Bijgeleverde accessoires : Netadapter (JD1019-000A)

  1
  2

  Schakel de stroom van het systeem in en maak een verbinding met het BLUETOOTHapparaat.

  Automatische energiebesparing (A.P.S.)

  Bediening
  Status van indicator
  Normaal standby (netadapter niet aangesloten) Niet opgelicht
  Normaal standby (netadapter aangesloten)
  Rood opgelicht
  BLUETOOTH standby (geen apparaat aangesloten) Langzaam blauw knipperend
  Afwisselend blauw en rood
  BLUETOOTH standby (apparaat aangesloten)
  knipperend

  Aan het opladen
  Geheel opgeladen

  (stroom)] toets.

  Gebruik van het systeem als een telefoonluidspreker

  De indicators doven en het systeem wordt uitgeschakeld. De STANDBY/SOURCE LED-indicators
  blijven knipperen in de BLUETOOTH-standbyfunctie. In de normale standbyfunctie, is de
  STANDBY/SOURCE LED-indicator rood opgelicht. (De LED-indicator dooft indien de netadapter
  niet is aangesloten.)

  Terwijl stroom is uitgeschakeld

  Max.
  11 mm

  (stroom)] toets.

  De LED-indicators lichten op en het systeem wordt ingeschakeld.
  De AUDIO IN bron wordt geactiveerd indien een kabel met stereo-ministekker in de AUDIO IN
  aansluiting is gestoken.

  Onderaanzicht
  0

  Luisteren naar het geluid van BLUETOOTH-apparaten

  Voorbereiding

  –4–
  4/14/2014 3:17:58 PM


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JVC SP-ABT30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JVC SP-ABT30 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info