Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1
MIKRO-KOMPONENTENSYSTEEM
UX-G377
—Bestaande uit de CA-UXG377 en de SP-UXG375
UX-G375
—Bestaande uit de CA-UXG375 en de SP-UXG375
Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening
Verwijder het isoleerblad alvorens de afstandsbediening voor het eerst in gebruik te nemen.
Vervangen van de batterij in de afstandsbediening
Bijgeleverde accessoires
Controleer na het uitpakken dat u alle volgende
onderdelen heeft.
Afstandsbediening (×1):
RM-SUXG375R (voor de UX-G377)
RM-SUXG355R (voor de UX-G375)
Lithium-knoopbatterij CR2025 (× 1)
De batterij is bij het verlaten van de fabriek in de
afstandsbediening geplaatst.
FM-antenne (× 1)
Raadpleeg direct de plaats van aankoop indien er
iets ontbreekt.
Opmerking voor het netsnoer
Trek de stekker uit het stopcontact indien u het toestel
voor langere tijd niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld
wanneer u op vakantie gaat.
Houd altijd de stekker vast en trek niet aan het netsnoer
om het systeem van het stopcontact te ontkoppelen.
Pak het netsnoer nooit met natte handen vast.
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem
schoon te maken of te verplaatsen.
Voorkom brand, elektrische schokken en andere
ongelukken en maak derhalve geen veranderingen in
het netsnoer, draai niet, trek er niet aan en plaats er
geen zware voorwerpen op.
Neem contact op met uw leverancier voor een nieuw
netsnoer als het snoer beschadigd is.
Vermijd vocht, water, stof en hoge temperaturen
Plaats het systeem niet in een vochtige of stoffige
omgeving.
Indien er water in het systeem is gekomen, moet u
de stroom uitschakelen, vervolgens de stekker uit het
stopcontact trekken en dan de plaats van aankoop
raadplegen. Het onder deze omstandigheden
gebruiken van het systeem kan brand of een elektrische
schok veroorzaken.
Stel het systeem niet aan het directe zonlicht bloot en
plaats niet in de buurt van de verwarming.
Lithium-knoopbatterij
(productnummer: CR2025)
OPMERKINGEN:
Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt.
Voorkom dat de batterij oververhit, barst of brand veroorzaakt:
Niet opladen, kortsluiten, demonteren, de batterij verwarmen of in een vuur gooien.
Bewaar de batterij niet samen met andere metalen voorwerpen.
Wikkel de batterij met isoleerband om alvorens deze weg te gooien of ergens op te slaan.
Steek niet met een pincet of andere voorwerpen in de batterij.
Gooi een lege batterij op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in overeenstemming met de lokale regels of wetten.
Starten
LVT2110-004A[E]
1209NYMCRECDT
©2010 Victor Company of Japan, Limited
Zie Annuleren van de displaydemonstratie voor meer
informatie over het uitschakelen van het demonstratiedisplay.
Rood
Zwart
Van rechterluid-
spreker
LET OP:
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type.
Naar een stopcontact
Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat
alle verbindingen zijn gemaakt.
NEDERLANDS
Versterkergedeelte
UITGANGSVERMOGEN: 60 W (30 W + 30 W) bij 6 Ω (10% THV)
Luidsprekers/Impedantie: 6 Ω – 16 Ω
Audio-ingang
AUDIO IN: 500 mV/47 kΩ (bij “LEVEL 1”)
250 mV/47 kΩ (bij “LEVEL 2”)
125 mV/47 kΩ (bij “LEVEL 3”)
Digitale ingang: USB MEMORY
Tunergedeelte
FM-afstembereik: 87,50 MHz – 108,00 MHz
CD-speler
Dynamisch bereik: 88 dB
Signaal-tot-ruis verhouding: 85 dB
Wow en flutter: Onmeetbaar
USB
USB-specificaties: Compatibel met USB 2.0 Full Speed
Compatibele apparatuur: Opslagapparatuur klasse
Compatibel bestandssysteem: FAT16, FAT32
Uitgangsvermogen: 5 V gelijkstroom
500 mA
Oplossen van problemen
Controleer de volgende lijst alvorens voor reparatie op te bellen indien u een probleem met uw systeem heeft.
Algemeen
Stroom kan niet worden ingeschakeld.
\ De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de
stekker goed in.
Instellingen of keuzes worden plotseling
geannuleerd voordat u klaar bent.
\ Er is een tijdslimiet. Herhaal de procedure.
Bedieningen worden genegeerd.
\ De ingebouwde microprocessor functioneert mogelijk onjuist
door externe elektrische interferentie. Trek de stekker uit het
stopcontact en steek weer in het stopcontact.
Systeem kan niet met de afstandsbediening
worden bediend.
\ Er is mogelijk een obstakel tussen de afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor op het systeem.
\ De batterijen zijn leeg.
Geen geluid.
\ De luidsprekerverbindingen zijn ontkoppeld of verkeerd gemaakt.
\ Hoofdtelefoon is aangesloten.
Bediening voor disc/USB-opslagapparatuur
Weergave van de disc/USB-opslagapparatuur
start niet.
\ De disc is verkeerd om geplaatst. Plaats de disc met het label
boven.
\ De disc is met packet-writing (UDF-bestandsysteem)”
opgenomen. Deze disc kan niet worden afgespeeld. Controleer de
af te spelen bestanden.
\ De USB-opslagapparatuur is niet juist aangesloten.
MP3/WMA-groepen en fragmenten worden
niet in de gewenste volgorde afgespeeld.
\ De weergavevolgorde werd bepaald tijdens opname van de
groepen en fragmenten. De volgorde is mogelijk afhankelijk van
de gebruikte opnamemethode.
Het geluid van de disc/USB-
opslagapparatuur wordt onderbroken.
\ De disc heeft krassen of is vuil.
\ De MP3/WMA-bestanden zijn niet juist naar de USB-
opslagapparatuur gekopieerd.
Geluid van USB-opslagapparatuur wordt
onderbroken.
\ Het geluid wordt mogelijk door statische elektriciteit onderbroken.
Ontkoppel in dat geval de USB-opslagapparatuur even, schakel
het systeem even uit en verbindt de USB-opslagapparatuur weer.
Disclade opent of sluit niet.
\ De stekker is niet in het stopcontact gestoken.
\ De disclade is vergrendeld (zie bladzijde 2).
Bediening voor de radio
Uitzendingen zijn door ruis slecht te horen.
\ De antenneverbinding is ontkoppeld of verkeerd gemaakt.
\ De FM-antenne is niet goed uitgestrekt en geplaatst.
Gebruik van de dagelijkse timer
Dagelijkse timer werkt niet.
\ Het systeem was ingeschakeld terwijl de starttijd werd bereikt. De
timer start uitsluitend indien het systeem is uitgeschakeld.
\ De stroom werd mogelijk onderbroken. Stel eerst de klok en dan
de timer opnieuw in.
JVC is niet aansprakelijk voor het verlies van data in de USB-opslagapparatuur tijdens of door het gebruik van dit
systeem.
Omgaan met discs
Druk licht op de middenspil en houd de disc aan de
randen vast om de disc uit het doosje te halen.
Raak het spiegelachtige oppervlak van de disc niet aan
en buig een disc niet.
Plaats de disc na gebruik terug in het doosje.
Wees voorzichtig zodat er geen krassen op de disc
komen wanneer u deze terug in het doosje plaatst.
Stel discs niet aan het directe zonlicht, extreme
temperaturen en vocht onderhevig.
Reinigen van een disc:
Veeg een disc met een zachte doek, vanaf het midden
naar de rand in een rechte lijn schoon.
OPMERKINGEN:
Zorg dat de antennegeleiders geen contact maken met andere aansluitingen, snoeren en het netsnoer. Houd de antennes tevens
uit de buurt van metalen onderdelen van het systeem, snoeren en het netsnoer. De ontvangst wordt anders mogelijk slechter.
Controleer dat beide luidsprekers juist en stevig zijn aangesloten.
Verbind de luidsprekersnoeren in overeenstemming met de polariteit van de luidsprekeraansluitingen: rood met (+) en zwart
met (-).
Verbind NIET meer dan één luidspreker met iedere aansluiting.
Zorg dat de geleiderdraden van de luidsprekersnoeren GEEN contact maken met andere metalen onderdelen van het systeem.
Opmerkingen aangaande het installeren
Kies een vlakke en droge plaats waar de temperatuur
niet onder 5°C of boven 35°C komt.
Installeer het systeem niet op plaatsen die aan trillingen
onderhevig zijn.
Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.
Voorkomen van een onjuiste werking of beschadiging
van het systeem
Steek geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld draden,
haarpennen en munten, in het systeem.
Geblokkeerde ventilatie-openingen.
Er zijn geen door de gebruiker te repareren
onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het
stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop
indien er iets verkeerd is.
Instellen van het geluid & overige
Voorzorgen
Technische gegevens
Algemeen
Stroomvereisten: 230 V , 50 Hz wisselstroom
Stroomverbruik: 30 W (stroom ingeschakeld)
1,00 W of minder (tijdens standby)
Afmetingen (B x H x D): 165 mm x 251 mm x 245 mm
Gewicht: 1,9 kg
Luidsprekers
Luidsprekerunits: 10 cm hoornvormig x 1
Impedantie: 6
Afmetingen (bij benadering): 140 mm x 251 mm x 141 mm
(B/H/D)
Gewicht (bij benadering): 1,3 kg per stuk
Ontwerp en technische gegevens zijn zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
VOORZICHTIG: Goede ventilatie vereist
Om brand, elektrische schokken en
beschadiging te voorkomen, moet u het
toestel als volgt opstellen:
Voorkant: Geen belemmeringen en
voldoende ruimte.
Zijkanten/bovenkant/achterkant: er mogen
geen obstakels worden geplaatst binnen de
afstanden die aan de rechterkant worden
weergegeven.
Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen.
Voldoende ventilatieruimte voorzien door
het toestel op een onderstel met een
hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.
1.
2.
3.
Vooraanzicht
Zijaanzicht
CA-UXG377/CA-UXG375
SP-UXG375
Microsoft en Windows Media zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
Aansluiten Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.
CA-UXG377/CA-UXG375
Onderhoud
Voor een optimale werking van het systeem moet u uw discs en het mechanisme schoon houden.
Reinigen van het systeem
Verwijder vlekken met een zachte doek. Bevochtig
een doekje met een in water opgelost neutraal
schoonmaakmiddel, wring goed uit en reinig het
systeem indien het zeer vuil is.
Voorkom dat de kwaliteit van het systeem verslechtert,
het systeem wordt beschadigd of de verf gaat
bladderen en let derhalve op het volgende:
Veeg NIET met een harde, schurende doek af.
Veeg NIET te hard.
Veeg NIET met thinner of benzine schoon.
Gebruik GEEN vluchtige middelen, bijvoorbeeld
insectenspray, op het systeem.
Zorg dat rubber of plastic NIET te lang contact met
het systeem maakt.
Van linkerluid-
spreker
FM-antenne (bijgeleverd)
Aansluiten van de FM-antenne
(bijgeleverd)
Strek uit voor een optimale ontvangst.
FM-buitenantenne
(niet bijgeleverd)
Ontkoppel de bijgeleverde FM-antenne
en verbind een FM-buitenantenne met
gebruik van een 75 Ω draad met coaxiale
stekker (IEC of DIN45325).
Voor een betere FM-ontvangst
Instellen van de dagelijkse timer
U kunt de dagelijkse timer bijvoorbeeld als wekker met
uw favoriete muziek gebruiken.
U kunt drie instellingen voor de dagelijkse timer maken.
Stem van te voren op een zender af, plaats een CD of
verbind USB-opslagapparatuur met het systeem.
1. Druk herhaaldelijk op CLOCK/TIMER zodat het
gewenste dagelijkse timernummer verschijnt ( 1/
2/ 3 licht op), en vervolgens op SET wanneer
DAILY 1, DAILY 2 of DAILY 3 wordt getoond.
SET
CLOCK/
TIMER
2. 1 Stel het uur en dan de minuut voor de starttijd in.
2 Stel het uur en dan de minuut voor de stoptijd in.
3
Kies de weergavebron — “CD”, “USB”, “TUNER FM”.
4 Kies het volume.
SET
DOWN
of
UP
U kunt het volume vanaf niveau –“VOLUME 0”
(VOL MIN) t/m niveau “VOLUME 40” (VOL MAX) en
“VOLUME – –” kiezen. Met “VOLUME – –” gekozen,
wordt het volume op het laatst, wanneer het systeem
werd uitgeschakeld, ingestelde niveau gesteld.
3. Schakel het systeem uit (standby).
Bij het bereiken van de starttijd, wordt het volume
geleidelijk op het vastgelegde niveau gesteld.
Na het instellen van de dagelijkse timer en het
uitschakelen (standby) van het systeem, start het
STANDBY lampje te knipperen. (Tijdens standby
wordt de
indicator niet getoond.)
Druk zo vaak als nodig op CANCEL om het instellen
van de timer te annuleren.
Druk op CANCEL om tijdens het instellen een fout te
corrigeren. U gaat dan naar de voorgaande stap terug.
Annuleren van de dagelijkse timer
Druk op CANCEL wanneer
“DAILY” is opgelicht.
De inslaaptimer instellen
Druk herhaaldelijk om de tijd (in minuten) als volgt in
te voeren:
AUTO STBY
SLEEP
10 20 30 9060 120
150180OFF
De SLEEP indicator licht op.
Voor het controleren van de resterende tijd totdat het
systeem wordt uitgeschakeld, drukt u éénmaal.
Automatisch uitschakelen van het systeem
—AUTO STANDBY (alleen voor CD/USB)
Houd ingedrukt totdat de A.STBY indicator op het
display oplicht.
AUTO STBY
SLEEP
De A.STBY indicator begint te knipperen nadat
de weergave is gestopt. Het systeem wordt
uitgeschakeld indien er gedurende ongeveer 3
minuten geen bediening wordt uitgevoerd.
Houdt nogmaals even ingedrukt om deze functie te
annuleren.
OPMERKING:
In de uitleg voor de bewerkingen wordt uitgegaan van de procedure via de afstandsbediening, tenzij anders
aangegeven. Als het systeem echter dezelfde of vergelijkbare knopnamen heeft, kunnen deze eveneens worden
gebruikt voor de bewerkingen.
SP-UXG375
GEBRUIKSAANWIJZING
Dank u voor de aanschaf van een JVC product.
Aansluiten van de luidsprekersnoeren
Dimmen van het display
U kunt het display en het verlichtingslampje dimmen.
Met het systeem ingeschakeld...
DIMMER
Veranderen van de displayinformatie
DISPLAY
De display-informatie verandert als volgt:
FM: Frequentie = (PS)* = (PTY)* = (RT)* = Klok
CD: Verstreken tijd van huidig fragment = Klok
MP3/WMA: Verstreken tijd van huidig fragment
= ID3 tag = Huidige groep/fragment = Klok
Alleen bij ontvangst van Radio Data Systeem.
*
Snel dempen van het geluid
FADE
MUTING
Voor het weer herstellen van het geluid, drukt u
nogmaals of stelt u het volumeniveau in.
Versterken van het geluid (Sound Turbo)
SOUND TURBO
De S.TURBO indicator licht op.
Voor het annuleren van deze functie, drukt u nogmaals.
Versterken van de lage tonen (Hyper Bass Sound)
HBS
De BASS indicator licht op.
Indien Sound Turbo wordt geactiveerd (zie hierboven),
dooft de BASS indicator en werkt de HBS toets niet.
Voor het annuleren van deze functie, drukt u nogmaals.
Instellen van de toon (lage en hoge tonen)
Druk éénmaal voor het instellen van de lage tonen;
tweemaal voor de hoge tonen en druk vervolgens op
VOLUME +/–.
Instelbereik: –3 t/m +3.
VOLUME
BASS/TREBLE
Annuleren van de displaydemonstratie
De displaydemonstratie start automatisch wanneer het
systeem wordt ingeschakeld en er gedurende ongeveer
2 minuten geen bediening wordt uitgevoerd.
Houd DEMO met het systeem ingeschakeld even
ingedrukt totdat ”DEMO OFF” verschijnt om de
displaydemonstratie tijdelijk te annuleren.
DEMO
Instellen van de klok
Stel de ingebouwde klok in voor gebruik van de dagelijkse
timer of de inslaaptimer.
1. Druk op CLOCK/TIMER en houd deze ingedrukt.
CLOCK/
TIMER
2. Druk op SET.
SET
3. Stel het uur en vervolgens de minuten in.
SET
DOWN
of
UP
Druk op CANCEL om naar de voorgaande stap
terug te keren.
Als u de klok al eerder hebt ingesteld, voert u
stappen 1 t/m 3 uit.
Basisinstellingen Timers
Display-instellingen
Geluidsaanpassingen
NL1_UX-G375_[B].indd 1NL1_UX-G375_[B].indd 1 25/11/2552 15:02:4525/11/2552 15:02:45
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JVC ux g377e wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JVC ux g377e in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info