Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
LVT2116-007B[E]
VOORZICHTIG: Goede ventilatie vereist
Om brand, elektrische schokken en beschadiging te
voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:
Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
Zijkanten/Bovenkant/Achterkant: Plaats geen
voorwerpen binnen de ruimte met de in de
afbeelding hieronder getoonde afmetingen.
Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen.
Voldoende ventilatieruimte voorzien door het toestel
op een onderstel met een hoogte van 10 cm of meer
te plaatsen.
1.
2.
3.
1
3 Stel het uur en de minuut in.
Druk op CANCEL terwijl u SHIFT indrukt om naar de
voorgaande stap terug te keren.
De klok verschijnt pas op het display nadat u de tijd
heeft ingesteld.
De klok loopt mogelijk 1 of 2 minuten per maand achter
of voor. U moet de klok mogelijk periodiek gelijkstellen.
Instellen van de aftastfunctie
Kies de instelling voor de videosignaaluitgang in
overeenstemming met het type van de aangesloten TV.
Wanneer de weergave is gestopt...
Annuleren van de displaydemonstratie
Nadat u de stekker in het stopcontact steekt en het
systeem inschakelt, start de displaydemonstratie
automatisch indien er gedurende ongeveer 2 minuten
geen bediening wordt uitgevoerd.
Voor het annuleren van de displaydemonstratie
MICROCOMPONENTENSYSTEEM
UX-SG7VB
—bestaande uit de CA-UXSG7VB en de SP-UXSG7VB
UX-SG6VB
—bestaande uit de CA-UXSG6VB en de SP-UXSG7VB
UX-SG6VS
—bestaande uit de CA-UXSG6VS en de SP-UXSG7VB
Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening
Verwijder het isoleerblad alvorens de afstandsbediening voor het eerst in gebruik te nemen.
Vervangen van de batterij in de afstandsbediening
Bijgeleverde accessoires
Controleer na het uitpakken dat u alle volgende
onderdelen heeft:
Afstandsbediening (× 1)
Lithium-knoopbatterij CR2025 (× 1)
De batterij is bij het verlaten van de fabriek in de
afstandsbediening geplaatst.
FM-antenne (× 1)
Composiet-videosnoer (× 1)
Raadpleeg direct de plaats van aankoop indien er iets
ontbreekt.
Opmerking voor het netsnoer
Trek de stekker uit het stopcontact indien u het toestel
voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Houd altijd de stekker vast en trek niet aan het netsnoer
om het systeem van het stopcontact te ontkoppelen.
Pak het netsnoer nooit met natte handen vast.
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem
schoon te maken of te verplaatsen.
Breng geen wijzigingen in het netsnoer aan en zorg dat
dit niet wordt verdraaid of verbogen; plaats er ook geen
zware voorwerpen op, om brand, een elektrische schok
of andereongelukken te voorkomen.
Vermijd vocht, water, stof en hoge temperaturen
Plaats het systeem niet in een vochtige of stoffige
omgeving.
Indien er water in het systeem is gekomen, moet u
de stroom uitschakelen, vervolgens de stekker uit het
stopcontact trekken en dan de plaats van aankoop
raadplegen. Het onder deze omstandigheden gebruiken
van het systeem kan brand of een elektrische schok
veroorzaken.
Stel het systeem niet aan het directe zonlicht bloot en
plaats niet in de buurt van de verwarming.
OPMERKINGEN:
Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een kind per ongeluk een
batterij heeft ingeslikt.
Voorkom dat de batterij oververhit, barst of brand veroorzaakt:
Niet opladen, kortsluiten, demonteren, de batterij verwarmen of in een vuur gooien.
Bewaar de batterij niet samen met andere metalen voorwerpen.
Wikkel de batterij met isoleerband om alvorens deze weg te gooien of ergens op te slaan.
Steek niet met een pincet of andere voorwerpen in de batterij.
Gooi een lege batterij op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in overeenstemming met de lokale regels of wetten.
Stel batterijen (accus of geplaatste batterijen) niet aan hitte onderhevig van bijvoorbeeld het directe zonlicht, een
vuur of dergelijke hittebron.
LET OP:
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde of
gelijkwaardige type.
Starten
Voor een betere FM-ontvangst
Ontkoppel de bijgeleverde FM-antenne en verbind een FM-buitenantenne (niet
bijgeleverd) met gebruik van een 75 Ω draad met coaxiale stekker (IEC of DIN45325).
FM-antenne (bijgeleverd): Strek uit voor een optimale ontvangst.
Onderhoud
Voor een optimale werking van het systeem moet u uw discs en het mechanisme schoon houden.
Omgaan met discs
Druk licht op de middenspil en houd de disc aan de randen vast om de disc uit het doosje te halen.
Raak het spiegelachtige oppervlak van de disc niet aan en buig een disc niet.
Plaats de disc na gebruik terug in het doosje.
Wees voorzichtig zodat er geen krassen op de disc komen wanneer u deze terug in het doosje plaatst.
Stel discs niet aan het directe zonlicht, extreme temperaturen en vocht onderhevig.
Reinigen van een disc:
Veeg een disc met een zachte doek, vanaf het midden naar de rand in een rechte lijn schoon.
Reinigen van het systeem
Verwijder vlekken met een zachte doek. Bevochtig een doekje met een in water opgelost neutraal schoonmaakmiddel,
wring goed uit en reinig het systeem indien het zeer vuil is.
Voorkom dat de kwaliteit van het systeem verslechtert, het systeem wordt beschadigd of de verf gaat bladderen en let
derhalve op het volgende:
Veeg NIET te hard.
Veeg NIET met thinner of benzine schoon.
Gebruik GEEN vluchtige middelen, bijvoorbeeld insectenspray, op het systeem.
Zorg dat rubber of plastic NIET te lang contact met het systeem maakt.
Compatibele iPod modellen (alleen de UX-SG7V)
iPod model Audio Video
iPod nano
iPod nano (2de generatie)
iPod nano (3de generatie)
iPod nano (4de generatie)
iPod nano (5de generatie)
iPod mini
iPod mini (2de generatie)
iPod (4de generatie)
iPod classic
iPod photo (4de generatie) *
iPod video (5de generatie)
iPod touch
iPod touch (2de generatie en Herfst ’09)
Alleen voor stilbeeld
Indien weergave van iPod niet juist is, moet u iPod software naar de nieuwste versie updaten.
Ga voor details aangaande een update van iPod naar de Apple website <http://www.apple.com>.
*
OPMERKINGEN:
Zorg dat de antennegeleiders geen contact maken met andere aansluitingen, snoeren of het netsnoer. Houd de antennes tevens uit de buurt van metalen onderdelen van het
systeem, snoeren en het netsnoer. De ontvangst wordt anders mogelijk slecht.
Verbind de luidsprekersnoeren in overeenstemming met de polariteit van de luidsprekeraansluitingen: rood met (+) en zwart met (–).
Verbind NIET meer dan één luidspreker met iedere aansluiting.
Gebruik uitsluitend luidsprekers met dezelfde luidsprekerimpedantie als aangegeven bij de luidsprekeraansluitingen op het achterpaneel van het systeem.
Zorg dat de geleiderdraden van de luidsprekersnoeren GEEN contact maken met andere metalen onderdelen van het systeem.
De luidsprekers zijn magnetisch afgeschermd om kleurvervorming van het beeld op een TV te voorkomen. Er is echter mogelijk toch kleurvervorming indien de luidsprekers
verkeerd werden geïnstalleerd. Let derhalve op het volgende bij het installeren van de luidsprekers.
Indien u de luidsprekers bij een TV wilt plaatsen, moet u de TV met de hoofdschakelaar uitschakelen of de stekker ontkoppelen alvorens de luidsprekers te installeren.
Wacht vervolgens tenminste 30 minuten alvorens de TV weer met de hoofdschakelaar in te schakelen.
Ook al heeft u het hierbovenstaande opgevolgd, worden bepaalde TVs mogelijk toch door de luidsprekers gestoord. U moet in dat geval de luidsprekers verder van de TV plaatsen.
Verbind uw TV direct met het systeem. Een verbinding van het systeem met een TV via een videorecorder of HDD/DVD-recorder, kan het weergavebeeld storen. De weergave wordt
tevens mogelijk gestoord indien u een verbinding met een geïntegreerd TV/videorecorder-systeem maakt.
Opmerkingen aangaande het installeren
Kies een vlakke en droge plaats waar de temperatuur niet
onder 5˚C of boven 35˚C komt.
Installeer het systeem niet op plaatsen die aan trillingen
onderhevig zijn.
Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.
Voorkomen van een onjuiste werking of beschadiging
van het systeem
Steek geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld draden,
haarpennen en munten, in het systeem.
Blokkeer de ventilatie-openingen niet.
Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen
in het toestel. Trek de stekker uit het stopcontact en
raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.
Basisinstellingen
Voorzorgen
Technische gegevens
Verbindingen Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.
0110YAMMDWDAT
© 2010 Victor Company of Japan, Limited
Zie Annuleren van de displaydemonstratie van
“Basisinstellingen voor het uitschakelen van het
demonstratiedisplay.
Dank u voor de aanschaf van een JVC product.
CD-R/-RW: Opgenomen met het Audio-CD, Video-CD
en SVCD formaat. MP3, WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2
en DivX bestanden geschreven in overeenstemming
met het "ISO 9660” formaat, kunnen tevens worden
afgespeeld.
DVD-R/-RW, +R/+RW: Opgenomen met het
DVD-videoformaat. MP3, WMA, JPEG, MPEG-1, MPEG-2
en DivX bestanden geschreven in overeenstemming
met het UDF-Bridge-formaat, kunnen tevens worden
afgespeeld.
DVD-R/-RW: Opgenomen met het DVD-Video Recording
(VR) opnameformaat.
USB-opslagapparatuur: MP3, WMA, JPEG, MPEG-1,
MPEG-2 en DivX*-bestanden.
Behalve de hierboven aangegeven discs/bestanden kan dit
systeem tevens audiodata van een CD-Extra afspelen.
De volgende kunnen niet worden afgespeeld: DVD-RAM,
CD-I (CD-I Ready), CD-ROM en Photo CD. Weergave van
deze discs wekt ruis op en beschadigt de luidsprekers.
U kunt een afgeronde +R/+RW (alleen DVD-videoformaat)
disc afspelen. De DVD indicator licht op wanneer een
+R/+RW disc is geplaatst.
“DVD Logo is een handelsmerk van DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Het systeem kan maximaal 999 fragmenten (bestanden)
en 130 groepen herkennen.
Voor MP3/WMA-weergave...
Bepaalde MP3/WMA-bestanden kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld vanwege de opname-omstandigheden.
Dit systeem kan uitsluitend discs met ISO 9660 Level 1
of Level 2 afspelen.
U kunt elk bestand het beste opnemen met een
bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz en een
data-overdrachtsnelheid van 128 kbps.
U kunt geen bestanden met een lagere bitwaarde dan
64 kbps met dit systeem afspelen.
Dit systeem kan Tag-data (Versie 1) tonen.
Voor weergave van bestanden van de
USB-opslagapparatuur...
U kunt geen bestanden groter dan 2 GB afspelen.
Dit systeem is mogelijk niet geschikt voor
USB-opslagapparatuur dat niet aan DRM (Digital Rights
Management) voldoet.
Dit systeem is geschikt voor weergave van bestanden die
met JVC Everio camcorders en de <.mod> extensiecode zijn
opgenomen op een DVD, CD* en USB-opslagapparatuur*.
Deze bestanden kunnen niet worden afgespeeld indien het
HD-formaat werd gebruikt.
Alleen wanneer de maximale bitwaarde lager dan 2 Mbps is.
Meer over het kleursysteem
Verbind een PAL of NTSC TV met dit systeem.
Dit systeem is geschikt voor weergave van discs die met
het PAL-videoformaat en het NTSC-videoformaat zijn
opgenomen.
Opmerking over de regiocode
DVD-spelers en DVD’s hebben hun eigen regiocodes.
Dit systeem kan uitsluitend DVD’s afspelen die “2” in de
regiocode hebben.
“RG ERROR” verschijnt indien een DVD met een andere
regiocode is geplaatst.
Bijv.:
Voorzorgen voor weergave van DualDisc
De niet-DVD kant van een “DualDisc” voldoet niet aan de
“Compact Disc Digital Audio” standaard. Het gebruik van
de niet-DVD kant van een DualDisc met dit systeem wordt
afgeraden.
*
Afspeelbare discs/bestandtypes
Vooraanzicht
Zijaanzicht
GEBRUIKSAANWIJZING
Alleen de UX-SG7V
Instellen van de klok
1
“CLOCK” en ADJUST verschijnen afwisselend.
2
Meer over deze gebruiksaanwijzing...
Afbeeldingen van de UX-SG7VB worden gebruikt.
Toetsen op de afstandsbediening worden gebruikt voor
de uitleg, tenzij anders aangegeven. Indien het systeem
echter toetsen met dezelfde of gelijkwaardige namen
heeft, kunnen deze tevens voor de relevante bediening
worden gebruikt.
Engelse schermdisplay’s en termen worden voor de
uitleg gebruikt, maar u kunt de taal voor het
in-beeldscherm veranderen.
“Bestand” en “fragment” worden afwisselend gebruikt.
NEDERLANDS (1/2)
Van subwoofer met
stroomcircuit (niet bijgeleverd)
Bij weergave van multikanaal gecodeerde software, zet het systeem deze
multikanaal-signalen naar 2-kanalen om en geeft het teruggemengde
geluid via de luidsprekers weer. Voor een optimaal krachtig geluid van
multi-kanaal gecodeerde software, dient u een geschikte decoder of
versterker met ingebouwde decoder met de OPTICAL DIGITAL OUTPUT
aansluiting te verbinden.
Stel AUDIO OUT van het menu juist in, in overeenstemming met het
aangesloten digitale audiotoestel (zie “Bediening met het instelmenu van
het systeem op bladzijde 4).
Het digitale signaal via de OPTICAL DIGITAL OUTPUT aansluiting, wordt
uitsluitend uitgestuurd wanneer “DVD/CD” als bron is gekozen.
Controleer dat de subwoofer met eigen stroomcircuit is
uitgeschakeld alvorens de stekker van het systeem in een
stopcontact te steken.
TV-RGB
Voor een conventionele TV.
Kies voor het versturen van
composietvideosignalen of RGB-signalen
via de AV (SCART) aansluiting.
Y/C
Voor een conventionele TV.
Kies voor het versturen van
S-videosignalen via de AV (SCART)
aansluiting.
P-SCAN
(P-SCAN
YPBPR*)
Voor een progressieve TV.
Kies voor weergave van een progressief
afgetast beeld via de COMPONENT
aansluitingen.
De PRGR. (Progressief) indicator licht op.
YUV
(INTERLACE-
YUV*)
De helft van het aantal afgetaste lijnen
dat met de P-SCAN functie wordt getoond
verschijnt en vervolgens de andere helft.
Stel in de volgende gevallen de progressieve
aftastfunctie niet in:
Indien uw TV niet geschikt voor de progressieve
video-ingang is.
Indien u de TV niet middels een component-videosnoer
met het systeem heeft verbonden.
Als getoond op de TV.
*
Na het aansluiten van een TV moet u in overeenstemming
met de gebruikte aansluitmethode de juiste instelling
voor de videosignaaluitgang kiezen. Zie “Instellen van de
aftastfunctie” van “Basisinstellingen hieronder.
(Op het hoofdtoestel)
(Houd even ingedrukt)
DIGITAL VIDEO
SUPER VIDEO
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Hoofdtoestel
Luidspreker Luidspreker
Hoofdtoestel
Optisch digitaal snoer
(niet bijgeleverd)
Hoofdtoestel (CA-UXSG7VB/CA-UXSG6VB/
CA-UXSG6VS)
Algemeen
Stroombron: 230 V
, 50 Hz wisselstroom
Stroomverbruik (tijdens werking): 22 W
Stroomverbruik (standby): 1,00 W of minder
Afmetingen (B × H × D) [inclusief uitstekende delen]:
165 mm × 250 mm × 226 mm
Gewicht: 2,3 kg
Audio-uitgang
Analoge geluidsuitgang:
Luidsprekers × 2
Uitgangsvermogen
(IEC 268-3): 40 W (20 W + 20 W) bij 6 Ω (10% THD)
Geschikte impedantie: 6 Ω – 16 Ω
Audio-ingang
Geluidsingang:
AUDIO IN × 1
NORMAL: 500 mV/47 kΩ
HIGH: 250 mV/47 kΩ
iPod × 1*: 5 V gelijkstroom
500 mA
USB × 1
Compatibel met USB 2.0 Full-Speed
Compatibele apparatuur: USB-opslagapparatuur
Compatibel bestandssysteem: FAT16, FAT32
Uitgangsvermogen: 5 V gelijkstroom 500 mA
Alleen de UX-SG7V
*
Tuner
FM-tuner:
Ontvangstfrequentie: 87,50 MHz t/m 108,00 MHz
Antenne: 75 Ω - ongebalanceerd type
Luidspreker (SP-UXSG7VB)
Type: Bass-reflex type
Magnetisch afgeschermd
Luidspreker: Full range: 10 cm
Maximale vermogen: 20 W
Impedantie: 6
Afmetingen (B × H × D) [inclusief uitstekende delen]:
140 mm × 250 mm × 134 mm
Gewicht (1 luidspreker): 1,4 kg
Bijgeleverde accessoires
Zie “Bijgeleverde accessoires van “Starten”.
Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigbaar.
Lithium-knoopbatterij
(productnummer: CR2025)
Rood
Zwart
Van linkerluidspreker
Van rechterluidspreker
Rood
CLOCK ADJUST
Verlaten van de instelling
TIMER-1 TIMER-2 TIMER-3
Naar een stopcontact
SUPER VIDEO
(Houd ingedrukt...)
TV-RGB Y/C
P-SCANYUV
Verbind uw TV op een van de volgende manieren met het systeem.
Verbind uw TV middels een composiet-videosnoer met het systeem
indien u een video/beelden van uw iPod wilt bekijken.
SCART-snoer
(niet bijgeleverd)
Met deze verbinding kunt u
de progressieve aftastfunctie
gebruiken. Gebruik de
COMPONENT aansluitingen indien
u de progressieve aftastfunctie
(“P-SCAN”) wilt gebruiken (zie
“Instellen van de aftastfunctie” van
“Basisinstellingen hieronder).
Via deze verbinding wordt
uitsluitend het videosignaal
(Composiet, Y/C of RGB) en
audiosignaal van de TV verstuurd.
Zie
Luisteren naar het geluid van
de TV
op bladzijde 2 voor weergave
van het televisiegeluid.
Composiet-videosnoer (bijgeleverd)
Groen
Rood
Blauw
Component-videosnoer
(niet bijgeleverd)
Trek de stekker niet uit het stopcontact alvorens het
systeem uit te schakelen. Bepaalde door u gemaakte
instellingen zullen anders verloren gaan.
NL_UXSG7VB_6VB[E]_R1.indd 1NL_UXSG7VB_6VB[E]_R1.indd 1 3/11/10 10:18:22 AM3/11/10 10:18:22 AM
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JVC ux sg 7 vb wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JVC ux sg 7 vb in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info