Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
K051214-NL
KA AC 3
230 V~ 1900 W
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  K051214-NL

  KA AC 3
  230 V~ 1900 W • Page 2

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Model nr.
  Koelvermogen

  KA AC 3
  9000 BTU/h
  2500 W
  6000 BTU/h
  1700 W
  1130W/ 5,1A

  Verwarmingsvermogen
  Vermogen/Ampère consumptie
  voor de koeling*
  Vermogen/Ampère consumptie
  voor de verwarming*
  Luchtdebiet (max. snelheid)
  Ontvochtigingsvermogen
  Aanbevolen ruimte
  Elektrische voeding
  Compressor
  Koelmiddel
  Gewicht van de koelmiddelvulling*
  Aantal snelheden van de ventilator
  Thermostaat
  Nettogewicht
  Afmetingen

  1700W/ 7 A
  300m3/h
  21,6L/dag
  15m2
  230V~50Hz
  roterend
  R-407C
  660 g
  3
  17°C tot 31oC
  35 kg
  450 x 380 x 850 mm (LXDXH)

  OPMERKING:
  1. De gegevens met een '*' zouden om technische redenen kunnen variëren: voor
  meer nauwkeurigheid, gelieve het typeplaatje op het toestel te raadplegen.
  2. De hierboven vermelde metingen werden in volgende omstandigheden genomen:
  kamertemperatuur: 27°C

  2 • Page 3

  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u het toestel gebruikt en bewaar ze
  voor toekomstig gebruik.

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u de airconditioner gebruikt.
  Controleer regelmatig of het toestel niet beschadigd is. Gebruik het toestel niet
  indien het snoer of het toestel zelf enige beschadiging zouden vertonen, maar laat
  het herstellen door een technicus of door een bekwame gekwalificeerde dienst.
  Een beschadigd snoer dient te worden vervangen door een bekwame technicus of
  een bekwame gekwalificeerde dienst.
  Controleer of de netspanning overeenkomt met deze van het toestel vooraleer u het
  gebruikt.
  Gebruik het toestel niet buiten en berg het op in een droge plaats.
  Gebruik het toestel enkel voor huishoudelijk gebruik en op de wijze zoals vermeld in
  de gebruiksaanwijzing.
  Zorg ervoor dat u de luchtin- en uitlaat niet belemmert.
  Laat uw toestel tijdens het gebruik nooit zonder toezicht. Houd het toestel buiten het
  bereik van kinderen of van ontoerekeningsvatbare personen.
  Zorg ervoor dat u het toestel aan een stekker met aarding verbindt.
  Plaats het toestel op een plat vlak.
  Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u het toestel reinigt.
  Trek nooit aan het snoer om het toestel te verplaatsen.
  Gebruik de airconditioner niet in de nabijheid van ontvlambare gassen of andere
  warmtebronnen.
  Plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
  Reinig de filter regelmatig.
  Verplaats het toestel enkel in verticale positie. Wacht na het transport minstens een
  uur vooraleer u het toestel aanschakelt.
  Ledig het waterreservoir regelmatig.
  In permanente installatie wordt de lucht door de afvoerbuis naar buiten gevoerd.
  Zorg ervoor dat de kamer niet hermetisch afgesloten is. Een daling van de druk in de
  kamer kan een slechte werking van het toestel tot gevolg hebben en zal de
  beveiliging tegen oververhitting aanschakelen.

  3 • Page 4

  ONDERDELEN

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Voorkant

  Achterkant

  Bedieningspaneel
  Rechts/links-kleppen
  Uitblaasrooster
  Hoog/laag-kleppen
  Wieltjes
  Snoer
  Waterreservoir
  Handvat

  9. Luchtuitlaatrooster (warme lucht)
  10. Onderste luchtinlaatrooster
  11. Bovenste luchtinlaatrooster

  Accessoires:
  12.

  13.
  14.

  15.
  16.

  Adapter 1 - wordt over de slang
  geschoven en in de
  luchtuitlaatopening (warme lucht)
  aan de achterkant van de
  airconditioner gestoken.
  Afvoerslang
  Adapter 2 – wordt over de slang
  geschoven en in het opzetstuk aan
  het uiteinde van de afvoerslang
  gestoken.
  Opzetstuk
  Isolatiestrookje regelbaar in de
  lengte – om de opening van het
  venster op te vullen; met een
  opening voor de verbinding met de
  afvoerslang.

  4 • Page 5

  INSTALLATIE
  Gebruik het toestel enkel in verticale positie op een plat oppervlak op ten minste 50 cm
  afstand van enig voorwerp.

  Maak adapter 1 vast aan het uiteinde van de afvoerslang en maak het vierkantige stuk
  ervan vast aan de luchtuitlaatopening (warme lucht) achterin het toestel.
  Maak adapter 2 vast aan het andere uiteinde van de afvoerslang en voeg het
  opzetstuk (15) toe. Breng het uiteinde van de slang naar een opening naar buiten toe.
  De slang kunt u uitrekken om het toestel op een afstand tussen 0,5 m en 2,0 m te
  plaatsen maar wij raden u aan de kortst mogelijke afstand te gebruiken.

  Het is aan te raden de openingen voor luchtafvoer op minstens 40cm en maximum
  130cm boven de grond te plaatsen.

  5 • Page 6

  Afvoerslang door een venster leiden
  Opgelet: Deze methode kunt u enkel op een schuifvenster toepassen.
   Plaats het isolatiestrookje in de opening van het venster en regel het op de juiste
  lengte indien nodig.
   Steek de afvoerslang door het isolatiestrookje, steek het isolatiestrookje in de opening
  van het venster en schuif het venster dan tegen het strookje om het te blokkeren.
  Let er wel op dat u een bescherming tegen indringers behoudt.

  Het is mogelijk de afvoerslang te plooien zoals hieronder afgebeeld.

  6 • Page 7

  GEBRUIK
  De koelfunctie kan tussen 17°C en 31°C ingesteld worden; de ontvochtigingsfunctie
  werkt tussen 20°C en 31°C.
  Elektrische voeding
   Zorg ervoor dat de elektrische voeding volstaat (230 V ~50 Hz).
   De elektrische installatie van de airconditioner moet met een passende zekering en
  een hoofdzekering beveiligd zijn.
   De airconditioner moet met een stekker met aarding verbonden worden.
   Steek de stekker niet in een meervoudige contactdoos en gebruik geen
  verlengsnoer.
   Wanneer de stekker in het stopcontact is, hoort u na twee seconden een
  geluidssignaal om aan te duiden dat het toestel gebruiksklaar is.
  Bedieningspaneel

  A

  B

  C

  D

  G H

  F

  E

  I

  A. TIMER: Knop om de tijd van aan- en uitschakeling in te stellen .
  B. TIME: Regeling van de klok
  C. TEMP: Knop om de gewenste temperatuur in te stellen
  D. SWING: Knop voor de oscillatiefunctie. Druk op deze knop, het symbool
  verschijnt op het display en de oscillatie schakelt zich aan. Om deze functie te
  stoppen, druk opnieuw op de swingknop. Het symbool verdwijnt van het display.
  E. FANSPEED: Ventilatie met 3 standen: zacht, middelmatig of sterk.
  F. MODE: Keuze van de functies koud, warm of ontvochtiging.
  G. POWER: Aan-/uit-controlelampje
  H. WATER FULL: Controlelampje "VOL WATERRESERVOIR"
  I. Aan-/uitschakelaar

  7 • Page 8

  Display van het toestel

  b

  e
  a

  d

  c

  a. Aanduiding van de gekozen functie
  b. Aanduiding van de ventilatiesnelheid
  c. SET: Als SET op de display verschijnt, duiden de cijfers de ingestelde temperatuur
  aan.
  FAULT: (=fout) Als FAULT op de display verschijnt, ziet u de foutmeldingen
  verschijnen.
  d. Duidt de resterende tijd voor de werking volgens de geprogrammeerde functies.
  e. Oscillatie-indicator
  Afstandsbediening

  1. et 2. Regeling van de

  11

  1
  2

  10

  3

  9
  8

  4
  5

  7

  6
  8

  temperatuur. Druk op de
  toetsen om 1°C toe te voegen of
  af te trekken.
  3. Keuze van de ventilatiesnelheid
  tussen zacht, middelmatig of sterk
  4. Timer: Knop om de tijd van aanen uitschakeling in te stellen
  5. et 7. Regeling van de klok
  6. Vergrendeling en ontgrendeling
  van het toetsenbord van de
  afstandsbediening.
  8. Knop om de oscillatierichting in te
  stellen.
  9. Keuze van de functie: koud,
  ontvochtiging, ventilator, warm.
  10. Aan-/uitschakelaar
  11. Display van de
  afstandsbediening • Page 9

  Batterijen plaatsen
  1. Open het batterijvakje door op het deksel te drukken het naar beneden te schuiven.
  2. Steek de batterijen erin en let hierbij op de + en – polariteiten. Sluit het batterijvakje
  door het deksel in omgekeerde richting dicht te schuiven.
  NB: Gebruik 2 batterijen van het type AA 1,5 V. Meng geen nieuwe en gebruikte
  batterijen en ook geen batterijen van een verschillend type.
  Indien u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, gelieve de batterijen eruit te
  halen.
  Klok van de afstandbediening instellen
  1. Open het batterijvakje.
  2. Druk op met de punt van een pen op CLK.
  3. Druk op HOUR om de uren in te stellen (ex:
  AM 10: )
  4. Druk op MIN, om de minuten in te stellen
  (ex. 30)
  5. Druk opnieuw op CLK en sluit het
  batterijvakje van de afstandsbediening.

  KOELFUNCTIE  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct in het toestel geplaatst is.
  Kies de COOL-functie (KOELING). "COOL" verschijnt op de display.
  Plaats de afvoerslang tijdens het gebruik altijd op de rand van een venster of in een
  daartoe voorziene opening.
  Stel de gewenste temperatuur in tussen 17°C en 31°C.
  Kies de gewenste ventilatiesnelheid.
  Regel de blaasrichting aan de hand van de oscillatiefunctie.

  Voor een optimaal resultaat:
   Zorg ervoor dat niets de luchtuitlaatroosters kan belemmeren.
   Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron of in een ontvlambare
  omgeving.
   Zorg ervoor dat het toestel niet aan zonnestralen blootgesteld is. Sluit desnoods de
  gordijnen.
  ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE


  Sluit alle vensters en deuren.
  Zorg ervoor dat het waterreservoir correct in het toestel geplaatst is.
  Kies de DRY-functie (ONTVOCHTIGING). "DRY" verschijnt op de display.
  U kunt de ventilatiesnelheid niet instellen.
  Wanneer u deze functie gebruikt, gelieve de afvoerslang niet te gebruiken.

  9 • Page 10

  VERWARMINGSFUNCTIE

  Kies de HEAT-functie (Verwarming).
  Stel de gewenste temperatuur in tussen 17°C en 31°C.
  Stel de ventilatiesnelheid in.
  Regel de blaasrichting aan de hand van de oscillatiefunctie.

  PROGRAMMERING
  Om het aanschakelen te programmeren:
  Om de aanschakeltijd van de airconditioner te programmeren moet het toestel
  uitgeschakeld zijn, maar moet de stekker in het stopcontact steken. Druk op TIMER /
  De symbolen '  ON' verschijnen op de display. Stel met de TIME-knop het uur in
  waarop het toestel zich zal aanschakelen.

  .

  Om het uitschakelen te programmeren:
  Om de uitschakeltijd van het toestel te programmeren, druk op TIMER/ wanneer de
  toestel in werking is. De symbolen "
  OFF" verschijnen op de display. Stel met de TIMEknop het uur in waarop het toestel zich zal uitschakelen.
  Opgelet: als u langer dan twee seconden tegelijkertijd op
  van het
  bedieningspaneel drukt, zal het toetsenbord ervan vergrendeld zijn en zal het symbool
   op de display verschijnen. Herhaal deze handeling om het toetsenbord weer te
  ontgrendelen.

  WATERAFVOER
  Tijdens de werking op COOL (koeling) en DRY (ontvochtiging) zal het toestel water uit de
  lucht absorberen en in het waterreservoir opvangen. Indien het reservoir vol is, zal het
  "VOL WATERRESERVOIR"-controlelampje flikkeren.
  WATERRESERVOIR LEDIGEN
  Schakel de airconditioner uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Neem het waterreservoir uit het toestel en ledig het zoals hieronder afgebeeld.
  Plaats daarna het waterreservoir terug in het toestel door omgekeerd te werk te
  gaan.
  Ledig het waterreservoir niet terwijl het toestel nog in werking is.

  10 • Page 11

  Veiligheidssysteem van het waterreservoir
  Dit toestel is met een veiligheidssysteem uitgerust dat het toestel belet water te
  absorberen als het waterreservoir verkeerd geplaatst is en/of vol is. In dat geval zult u 8
  geluidssignalen horen en zal het rode controlelampje "VOL WATERRESERVOIR" continu
  flikkeren totdat het waterreservoir correct teruggeplaatst en of geledigd is.
  OPMERKING: de ventilatie zal in dit geval blijven werken. Dit is perfect normaal, maar de
  ontvochtigings- en koelfunctie zullen pas opnieuw werken wanneer het waterreservoir
  correct teruggeplaatst en/of geledigd is (het kan wel enkele minuten duren vooraleer
  de compressor weer normaal werkt)
  ONONDERBROKEN WATERAFVOER
  Als u het toestel wenst te gebruiken zonder dat u het waterreservoir moet ledigen:


  Neem de stop van het waterafvoerbuisje
  weg (positie zie l op de afbeelding)
  Leid het buisje naar de buitenkant van het
  toestel zoals afgebeeld voor de waterafvoer.
  Het waterafvoerbuisje kan met een
  verlengbuisje en een aangepast
  verbindingstuk eventueel langer gemaakt
  worden. Steek dan het uiteinde van het
  afvoerbuisje in een afvoeropening (bv.
  sterfput, zinkput enz. )
  Zorg ervoor dat het afvoerbuisje correct
  geplaatst wordt om een slechte werking van
  het toestel te vermijden.

  ONDERHOUD
  Schakel de airconditioner vóór de reiniging uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  Reinig de filter regelmatig.
  Behuizing van het toestel reinigen
  Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het toestel te reinigen.
  Gebruik nooit chemische producten, benzine, detergenten of andere
  schoonmaakproducten. Deze zouden de behuizing van het toestel kunnen
  beschadigen.
  Reiniging van de filter

  Open de beschermrooster van de filter
  door aan het bovenste haakje te trekken.
  Haal de filter uit het toestel.
  Spoel de filter in lauwwarm water
  (maximum 40°C) en laat hem drogen (niet
  in de zon).
  Plaats de filter weer in het toestel.

  GEBRUIK HET TOESTEL NOOIT ZONDER FILTER.

  11 • Page 12

  Opberging aan het einde van het seizoen


  Laat het water uit het toestel
  stromen door de stop aan het einde
  van het afvoerbuisje af te nemen.
  Laat het toestel vervolgens een
  halve dag op ventilatiefunctie
  werken zodat de binnenkant kan
  drogen.
  Schakel het toestel uit en trek de
  stekker uit het stopcontact.
  Berg het toestel op een droge en
  propere plaats op.

  VOORALEER U EEN TECHNISCHE DIENST OPBELT
  PROBLEEM
   Het toestel werkt niet.
  Het controlelampje
  brandt niet.  Het toestel werkt maar is
  niet doeltreffend

  OORZAAK
   Probleem met de
  elektrische voorziening.
   Het toestel is niet
  aangesloten.
   Het waterreservoir is niet
  in het toestel of is
  verkeerd geïnstalleerd.  Er staat een raam open.
  Er is een warmtebron in
  de kamer (fornuis…)
  Sluit het raam
  Verwijder de
  warmtebron.  De capaciteit van het
  toestel volstaat niet
  voor de oppervlakte
  van de kamer.  Raadpleeg een
  technicus  De programmering van
  de temperatuur is niet
  aangepast.  Pas de ingestelde
  temperatuur aan.
  De filter is verstopt.
  Probleem met het
  koelmiddel
  De kamer is luchtdicht
  gesloten.
  De luchtafvoerslang is
  verstopt of te sterk
  geplooid
  Reinig de filter.
  Raadpleeg een
  technicus.
  Zet een raam of deur
  op een kier.
  Verwijder wat de slang
  verstopt of trek de slang
  recht.

  Het waterreservoir is vol
  Het controlelampje
  "VOL WATERRESERVOIR"
  flikkert. Het toestel
  ontvochtigt niet meer.

  OPLOSSING
   Kijk de hoofdzekering
  na.
   Steek de stekker in het
  stopcontact.
   Zet het waterreservoir
  op zijn plaats.  12
  Ledig het waterreservoir • Page 13  Het toestel verwarmt
  niet.

  Het toestel werkt niet.
  Het aan/uitcontrolelampje brandt.

  Het toestel volgt de
  opdrachten van de
  afstandsbediening niet
  nauwkeurig.


  De temperatuur is te
  laag ingesteld.
  Het
  verwarmingselement is
  afgebrand.  Slechte werking van de
  afstandsbediening.  Programmeer de
  temperatuur opnieuw.
  Raadpleeg een
  technicus
  Kijk de batterijen van de
  afstandsbediening na.
  Probeer de
  afstandsbediening van
  op kortere afstand te
  laten werken.  Het infraroodsignaal
  bereikt het toestel niet.  Schakel het toestel aan
  aan de hand van het
  bedieningspaneel  De afstand tussen de
  afstandsbediening en
  het toestel is te groot of
  de afstandsbediening
  ligt op een verkeerde
  hoek.  Ga na of er geen
  hindernis is tussen het
  toestel en de
  afstandsbediening is en
  indien dat wel het geval
  is, neem die hindernis
  weg.  Kom dichter bij het
  toestel.  Dim het licht, vooral als
  het om fluorescerend
  licht gaat.  De infraroodreceptor
  van het toestel is aan
  hevig licht blootgesteld.

  FOUTMELDINGEN
  E2: Onaangepaste temperatuur in de kamer.
  E3: Defect van de elektrische voorziening
  E4: Slechte werking van het toestel.
  E8: Oververhitting
  MILIEUBESCHERMING – RICHTLIJN 2002/96/EG
  Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur in overeenstemming met welbepaalde regels weggegooid
  worden. Dit vergt zowel de inzet van de leveranciers als van de gebruikers. Om deze
  reden mag uw apparaat, zoals op het typeplaatje of op de verpakking aangegeven
  door het symbool
  , niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. De gebruiker
  heeft het recht het toestel gratis naar een gemeentelijk centrum van gescheiden
  inzameling te brengen waar het overeenkomstig de richtlijn hergebruikt, gerecycleerd of
  voor andere doeleinden gebruikt zal worden.

  13


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kalorik ka ac 3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kalorik ka ac 3 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,69 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Kalorik ka ac 3

Kalorik ka ac 3 Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Kalorik ka ac 3 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info