Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
FastMig
MF 33
EN
DA
DE
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SV
Operating manual
Bruksanvisning
Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones
Käyttöohje
Manuel d’utilisation
Manuale d’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Instrukcja obsługi
Manual de utilização
Инструкции по эксплуатации
Bruksanvisning
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FastMig
  MF 33

  Operating manual

  EN

  Bruksanvisning

  DA

  Gebrauchsanweisung

  DE

  Manual de instrucciones

  ES

  Käyttöohje

  FI

  Manuel d’utilisation
  Manuale d’uso

  FR
  IT

  Gebruiksaanwijzing

  NL

  Brugsanvisning

  NO

  Instrukcja obsługi

  PL

  Manual de utilização

  PT

  Инструкции по эксплуатации

  RU

  Bruksanvisning

  SV • Page 2 • Page 3

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Nederlands

  © Kemppi Oy / 1736

  NL • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  1.

  Voorwoord...................................................................................... 3
  1.1 Algemeen. .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2.

  Product inleiding............................................................................ 4

  2.1 Bediening en aansluitingen. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.2 Aansluiting van systeem............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.3 Draadaanvoer met 4 rollen. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3. Installatie........................................................................................ 7

  3.1 Plaatsen van het MIG/MAG systeem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  3.2 Monteren van het MIG laspistool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  3.3 Monteren en vastzetten van draadhaspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  3.4 Het automatische draadinvoersysteem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  3.5 Drukinstelling. .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  3.6 Instellen van de spanning van de draadhaspelrem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.7 Afbrandvertraging. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.8 Werkstukkabel. ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.9 Beschermgas. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.9.1 Installeren van gasfles. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  3.10 Hoofdschakelaar I/O....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  3.11 Werking van de vloeistofkoelunit, FastCool 10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  3.12 Ophangen van de draadaanvoerunit eenheid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  4.

  Onderhoud en storingen.............................................................. 11
  4.1 Afvoeren van de machine. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  5. Bestelnummers............................................................................. 12
  6. Technische gegevens................................................................... 13

  NL

  2

  FastMig MF 33 • Page 5

  1.

  VOORWOORD

  1.1 Algemeen
  Gefeliciteerd met uw keuze voor het FastMig MF lasapparaat. Bij correct gebruik, kunnen Kemppi
  producten de productiviteit van uw laswerkzaamheden verhogen tijdens een economische
  levensduur van vele jaren.
  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik, onderhoud en de
  veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties van het apparaat vindt u achterin
  de handleiding.
  Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Voor uw
  eigen veiligheid en die van uw werkomgeving, dient u met name aandacht te geven aan de
  veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
  Voor meer informatie over Kemppi-producten kunt u contact opnemen met Kemppi Oy, een
  geautoriseerd Kemppi-dealer raadplegen, of een bezoek brengen aan de Kemppi-website op www.
  kemppi.com.
  De specificaties en ontwerpen in deze handleiding zijn behoudens veranderingen zonder
  voorafgaande berichtgeving.

  Belangrijke opmerkingen
  Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel schade en persoonlijk
  letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’ aanduiding. Lees deze stukken zorgvuldig
  door en volg de instructies op.

  Afwijzing van aansprakelijkheid
  Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat de informatie in deze gids accuraat
  en volledig is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid. Kemppi behoudt
  zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaand bericht, de specificaties van het beschreven
  product te wijzigen. Zonder voorafgaande toestemming van Kemppi mag de inhoud van deze
  handleiding niet gekopieerd, vermenigvuldigd of verzonden worden.

  NL

  © Kemppi Oy / 1736

  3 • Page 6

  2.

  PRODUCT INLEIDING
  FastMig MF is een draadaanvoerunit speciaal ontworpen voor de veeleisende werkomgeving. Het
  kan worden gebruikt met Kemppi's FastMig basic stroombronnen KM 300, KM 400 en KM 500.

  2.1 Bediening en aansluitingen

  1.
  4.
  5.
  2.

  6.

  3.

  1.
  2.
  3.

  Bedieningspaneel
  Aansluiting voor laspistool EURO
  Aansluiting en klemmen voor slangen voor
  koelvloeistof

  4.
  5.
  6.

  Aansluiting voor beschermingsgas
  Aansluiting voor stuurstroomkabel
  Aansluiting voor lasstroomkabel

  4T

  1.

  2T

  4
  3
  2

  5

  6

  4

  7

  3
  8
  9

  1

  2

  5

  6

  7
  8

  0

  10

  0

  10

  MIN

  MAX

  MIN

  MAX

  MF

  1.
  2.
  3.

  4

  2-takt/4-takt
  Instellen van draadaanvoersnelheid
  Instellen van lasspanning

  FastMig MF 33

  2.
  3.

  9

  1

  W001320

  NL • Page 7

  2.2 Aansluiting van systeem

  NL

  © Kemppi Oy / 1736

  5 • Page 8

  2.3 Draadaanvoer met 4 rollen
  Draad ø, mm
  Fe, 0,6...0,8
  Mc,
  Fc

  Ss,
  Al

  Draaddoorvoerpijp ø, mm
  wit
  1,0 mm
  SP3134140

  plastic
  2,0 mm
  SP4267220

  geel
  2,4 mm
  SP4268210

  plastic
  2,0 mm
  4266970

  Promig 511

  0,9...1,6

  oranje
  2,0 mm
  SP3133700

  1,6...2,4

  blauw
  4,0 mm
  SP3134130

  blauw
  4,0 mm
  SP3134110

  messing
  4,0 mm
  SP4267030

  0,8...1,6

  zilver
  2,5 mm
  SP3134290

  zilver
  2,5 mm
  SP3134300

  plastic
  2,0 mm
  SP4267220

  1,6...2,4

  geel
  3,0 mm
  3134710

  geel
  3,0 mm
  3134720

  plastic
  4,0 mm
  4270180

  plastic
  4,0 mm
  4270180

  geel
  3,0 mm
  4268560

  Draadaanvoerrollen, 4-rols
  Kleur

  ø, mm

  Fe, Ss, Al

  wit

  0,6/0,8

  3133810

  wit

  0,8/0,8 (L)

  3143180

  rood

  1,0/1,2

  3133210

  rood

  1,0/1,0 (L)

  3138650

  oranje

  1,2/1,2(L)

  3137390

  geel

  1,4-1,6/2,0

  3133820

  geel

  1,6/1,6 (L)

  3141120

  zwart

  2,4

  3133880

  blauw

  3,2

  3133910

  rood

  1,0/1,2

  3133940

  oranje

  1,2/1,2 (L)

  3137380

  geel

  1,4-1,6/2,0

  3133990

  geel

  1,6/1,6 (L)

  3141130

  zwart

  2,4

  3134030

  blauw

  3,2

  3134060

  Fe, Fc, Mc,
  Ss, Al

  oranje

  1,2/1,2 (L)

  3142210

  Tandwiel

  bruin

  1,4/1,4 (L)

  3142220

  ø 28 mm

  (0–18 m/min)

  SP4265240

  plastic

  Trapezium
  groef

  geel

  1,6/1,6 (L)

  3142200

  ø 28 mm

  (0–18 m/min)

  4287860

  staal

  grijs

  2,0/2,0 (L)

  3142230

  ø 40 mm

  (0–25 m/min)

  SP4265250

  plastic

  zwart

  2,4 (L)

  3142240

  ø 40 mm

  (0–25 m/min)

  4297270

  staal

  Gladde V-groef

  NL

  Fe, Fc, Mc
  Gekartelde
  V-groef

  (L) = Voorzien van kogellagers

  6

  oranje
  2,0 mm
  SP3134120

  FastMig MF 33

  Draadaanvoerrol groefkeuze

  Selectiering overbrengingstandwiel • Page 9

  LET OP! Bevestig de onderste aanvoerrol, waarbij u ervoor zorgt dat de pen op de as in de
  uitsparing in de aanvoerrol steekt.

  3.

  INSTALLATIE

  3.1 Plaatsen van het MIG/MAG systeem
  Bij het plaatsen van de machine dient op het volgende gelet te worden. De gebruiksaanwijzing
  wordt meegeleverd.

  1. Installeren van de stroombron
  Lees de paragraaf ”Installeren” in de gebruiksaanwijzing voor de FastMig stroombronnen en volg
  de instructies op.

  2. Het plaatsen van de KM-stroombronnen op de transportwagen
  Lees de handleiding voor installatie/montage van de transporteenheid nauwkeurig en volg de
  aanwijzingen op.

  3. Het bevestigen van de FastMig MF op de stroombron
  Draai de bevestigingspen op de stroombron. Til vervolgens de draadaanvoerunit op de
  bevestigingspen.

  4. Aansluiten van de kabel
  Sluit de kabels aan zoals aangegeven in de documentatie van de machine.
  De polariteit van de lasdraad (+ of -) kan worden gewijzigd door de MF lasstroomkabel en
  retourstroomkabel te vervangen door de connector voor de laskabel van de FastMig stroombron.

  5. Monteren van de FastMig aan een zwenkarm
  LET OP! De draadaanvoerunit moet zo gemonteerd worden dat de zwenkarm galvanisch van het

  NL

  chassis gescheiden is.

  De ophanghoek van de draadaanvoerunit kan veranderd worden door de bevestigingspunten van
  het handvat te verplaatsen.

  © Kemppi Oy / 1736

  7 • Page 10

  3.2 Monteren van het MIG laspistool
  Om er zeker van te zijn dat er probleemloos gelast kan worden, moet er nagegaan worden in de
  gebruiksaanwijzing van het gebruikte laspistool of het draaddoorvoerpijpje en het draadmondstuk
  van het laspistool volgens fabricage geschikt zijn voor de gebruikte draaddiameter en soort draad.
  Een te smal doorvoerpijpje kan bij de draadaanvoerunit een grotere weerstand geven dan normaal
  en dus problemen veroorzaken in de draadaanvoer.
  Draai de laspistoolaansluiting goed vast zodat er geen spanningsverliezen optreden bij het
  aansluitingsoppervlak. Een slechte aansluiting zal het laspistool en de draadaanvoerunit
  verwarmen.

  3.3 Monteren en vastzetten van draadhaspel

  GESLOTEN OPEN

  • Het losmaken van de draadhaspel geschiedt door de haspelsluiting een kwartslag te draaien.
  • Monteer de haspel op zijn plaats. Let op de draairichting van de haspel!
  • Zet de haspel weer vast met de haspelsluiting. De haspelsluiting blijft aan de buitenzijde, en
  vergrendelt de haspel.

  LET OP! Controleer bij de draadhaspel of er geen draad uitsteekt die het chassis of de deur van de
  draadaanvoerunits kan beschadigen. Slepende delen kunnen het chassis van de draadaanvoerunit
  onder spanning zetten.

  3.4 Het automatische draadinvoersysteem

  NL

  Het automatische draadinvoersysteem maakt het vervangen van de draadhaspel eenvoudiger. Bij
  het vervangen van de haspel hoeft de drukhevel van de aandrijfrollen niet losgemaakt te worden
  en de draad gaat automatisch in de draadgeleider.
  • Zorg er voor dat de groef van de aandrijfrol dezelfde diameter heeft als de lasdraad die
  gebruikt wordt.
  • Maak het draadeinde los van de haspel en knip de omgebogen lengte af. Wees voorzichtig
  dat de draad zich niet afwikkelt van de haspel.
  • Het draadeinde moet ongeveer 20 cm recht zijn. Zorg ervoor dat het draadeinde
  geen scherpe kanten heeft (afvijlen indien nodig). Een scherp draadeinde kan de
  draaddoorvoerpijp, de liner en het draadmondstuk van het laspistool beschadigen.

  FastMig MF draadaanvoerunit:

  • Trek een stukje draad los van de draadhaspel. Voer de draad door de achterste draaddoorvoer
  naar de aandrijfrollen. Laat de drukhevel op de aandrijfrollen zitten!
  • Druk de laspistoolschakelaar in en leid een stuk draad door de aandrijfrollen naar het
  laspistool. Zorg er voor dat de draad in de groeven van beide aandrijfrollen zit!
  • Druk de pistoolschakelaar in tot dat de draad uit het draadmondstuk komt.
  De automatische invoering kan bij dunne draad soms mis gaan (Fe, FC, Ss: 0,6 – 0,8 mm, Al: 0,8 –
  1,0 mm). Dan kan het mogelijk zijn dat de aandrijfrollen losgemaakt moeten worden en de draad
  met de hand door de aandrijfrollen gevoerd moet worden.

  3.5 Drukinstelling
  Het aanpassen van de druk van de aandrijftrollen gebeurt d.m.v. schroef zodat de draad
  gelijkmatig in de draaddoorvoerpijp gevoerd wordt. De draad mag niet gaan slippen bij de
  aandrijfrollen als de draad die uit het draadmondstuk komt een kleine weerstand ondervindt.
  LET OP! Een te grote druk veroorzaakt het platdrukken van de draad en het beschadigen van de
  beschermlaag. Het veroorzaakt wrijving en onnodige slijtage aan de aandrijfrollen.

  8

  FastMig MF 33 • Page 11

  3.6 Instellen van de spanning van de draadhaspelrem

  A

  De remkracht kan ingesteld worden door het aandraaien van een schroef met een schroevedraaier.
  Deze schroef (A) bevindt zich in het middelpunt van de haspel.
  De remkracht moet zo ingesteld zijn dat de draad niet te ver afrolt van de draadhaspel wanneer
  de aandrijfrollen tot stilstand komen. De benodigde remkracht is erg afhankelijk van de
  draadaanvoersnelheid die men gebruikt.
  Wanneer men de rem te strak zet, zal de motor onnodig worden belast.

  3.7 Afbrandvertraging
  De elektronica in de draadaanvoerunit is zo gemaakt dat wanneer men stopt met lassen, het
  draadeinde niet vastsmelt aan het draadmondstuk of het werkstuk. Dit werkt geheel automatisch,
  onafhankelijk van de draadaanvoersnelheid. Het kan ook worden aangepast vanuit het stroombron
  SETUP-menu (PoC).

  3.8 Werkstukkabel
  Bevestig de klem van de werkstukkabel zorgvuldig, bij voorkeur direct op het te lassen werkstuk.
  Het contactoppervlak moet zo groot mogelijk zijn.
  Reinig het oppervlak van verf en roest!
  Gebruik voor uw MIG installatie bij voorkeur kabels met een doorsnede van tenminste 70 mm². Te
  dunne kabels kunnen spanningsverlies en oververhitting veroorzaken.
  Wees er zeker van dat het gebruikte pistool ontworpen is om de max. lasstroom die men wil
  gebruiken aan te kunnen!
  Gebruik nooit een beschadigd pistool!

  NL

  © Kemppi Oy / 1736

  9 • Page 12

  3.9 Beschermgas
  LET OP! Gasflessen zijn hogedrukvaten. Zij kunnen ontploffen als het gevolg van (om)vallen!

  Voor het lassen van roestvrij staal, worden normaal gesproken gemengde gassen gebruikt.
  Controleer of de afsluiter van de gasfles geschikt is voor het gas. De hoogte van de lasstroom is
  gezet overeenkomstig de lasstroom gebruikt in het werk. Een geschikte lasstroom is normaal ge­
  sproken 8 – 10 l/min. Indien de gasstroom niet geschikt is, wordt de lasverbinding poreus. Neem
  contact op met uw lokale Kemppi-dealer voor het kiezen van gas en equipment.

  3.9.1 Installeren van gasfles
  LET OP! Plaats de gascylinder altijd verticaal op een plaats of onderwagen die daar speciaal voor
  ingericht is. Sluit de afsluiter van de cylinder na het lassen.

  A

  F
  C

  G
  B
  E
  D
  Onderdelen van gasstroming regulator

  NL

  A. Gasfles afsluiter
  B. Druk regulatie schroef
  C. Verbindingsmoer
  D. Slangspil
  E. Hulsmoer
  F. Gasfles drukmeter
  G. Gasslang drukmeter
  De volgende installatie instructies zijn geldig voor de meeste gasstroom regulator types:
  1. Stap opzij en open de flesafsluiter (A) gedurende een tijd om eventuele onzuiverheden weg te
  blazen van de flesafsluiter.
  2. Draai de druk regulatieschroef (B) van de regulator totdat er geen tegendruk meer gevoeld kan
  worden.
  3. Indien aanwezig in de regulator, sluit naadventiel.
  4. Instaleer de regulator op de flesafsluiter en maak deze vast door middel van de verbindingsmoer
  (C) met een passende moersleutel.
  5. Instaleer de slangspil (D) en hulsmoer (E) in de gasslang en maak deze vast met een slangklem.
  6. Verbind de slang met de regulator en het andere uiteinde met de draadaanvoerunit. Maak de
  hulsmoer vast.
  7. Open flesafsluiter langzaam. Gasfles drukmeter (F) toont de druk van de fles.
  LET OP! Gebruik nooit de hele inhoud van de fles. De fles moet worden gevuld tot de druk van de
  fles 2 bar is.

  8.
  9.

  Indien aanwezig in de regulator, open naaldventiel.
  Draai de regulatieschroef (B) totdat de drukmeter van de slang (G) de gewenste stroom (of druk)
  aangeeft. Bij het reguleren van de stroomhoeveelheid, dient de stroombron ingeschakeld te
  zijn en tegelijkertijd dient de pistoolschakelaar ingedrukt te worden.

  LET OP! Sluit de flesafsluiter na het lassen. Indien de machine gedurende langere tijd buiten
  gebruik is, ontschroef de druk regulatieschroef.

  10

  FastMig MF 33 • Page 13

  3.10 Hoofdschakelaar I/O
  Indien de hoofdschakelaar in de I positie wordt gedraaid, dan zal de signaallamp oplichten en de
  hoofdschakelaar is gereed voor gebruik.
  LET OP! Gebruik nooit de primaire steker om de machine aan of uit te schakelen.

  3.11 Werking van de vloeistofkoelunit, FastCool 10
  De waterpomp zal starten op het moment dat met lassen begonnen wordt. Na het lassen zal de
  pomp ongeveer 5 min. het laspistool koelen en de koelvloeistof tot een normale termperatuur
  koelen.
  Lees de bedieningsinstructies van de FastCool 10 unit.

  3.12 Ophangen van de draadaanvoerunit eenheid
  Hang de MF 33 op aan het handvat.

  4.

  ONDERHOUD EN STORINGEN
  De mate van gebruik maar ook vooral de omgevings- en bedrijfsomstandigheden zijn bepalend
  voor de frequentie van het onderhoud. Zorgvuldig gebruik en preventief onderhoud dragen zorg
  voor probleemloos functioneren van de apparatuur.
  De volgende onderhoudspunten moeten minstens elke zes maanden geschieden.
  Controleer:
  • Slijtage van de groeven van de aandrijfrollen. Te veel slijtage van de groeven zorgt voor
  problemen met de draadaanvoer.
  • Slijtage van de draadgeleidingspijp van de draadaanvoer Erg versleten aandrijfrollen en
  draaddoorvoerpijpjes moeten
  vervangen worden.
  • Het draadaanvoerpijpje moet zo dicht mogelijk op de aandrijfrollen gezet worden, maar mag deze niet aanraken en de draad moet een rechte lijn volgen
  vanaf het einde van het pijpje tot aan de groef van de aandrijfrollen.
  • Haspelrem instelling
  • Elektrische aansluitingen
  - Geoxideerde koppelingen moeten schoongemaakt worden.
  - Losse koppelingen moeten vervangen worden.
  Verwijder stof en vuil van en uit de apparatuur.

  NL

  Smeer de aanvoerrollen twee keer per jaar.
  LET OP! Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een luchtcompressor, bescherm dan altijd de ogen
  met geschikte oogbescherming.

  In geval van problemen neem dan kontakt op met KEMPPI of met uw KEMPPI-dealer.

  4.1 Afvoeren van de machine
  Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
  In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving,
  moet af te danken elektrische apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een
  daartoe geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is verplicht
  een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt volgens de instructies van
  de lokale overheid of van een Kemppi medewerker. Door deze Europese richtlijn toe te passen,
  draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezondheid!

  © Kemppi Oy / 1736

  11 • Page 14

  5.

  BESTELNUMMERS
  MF 33

  6063300

  KM 300

  3-ph 400V

  6033000

  KM 400

  3-ph 400V

  6034000

  KM 500

  3-ph 400V

  6035000

  Koeleenheid FastCool 10

  6068100

  Transport eenheid PM500

  6185291

  Accessoires
  KWF 300 warmte beschermings frame

  6185287

  MIG-pistolen

  NL

  12

  MMT 25

  3m

  6252513MMT

  MMT 25

  4,5 m

  6252514MMT

  MMT 27

  3m

  6252713MMT

  MMT 27

  4,5 m

  6252714MMT

  MMT 32

  3m

  6253213MMT

  MMT32

  4,5 m

  6253214MMT

  MMT 35

  3m

  6253513MMT

  MMT 35

  4,5 m

  6253514MMT

  MMT 42

  3m

  6254213MMT

  MMT 42

  4,5 m

  6254214MMT

  MMT 30W

  3m

  6253043MMT

  MMT 30W

  4,5 m

  6253044MMT

  MMT 42W

  3m

  6254203MMT

  MMT 42W

  4,5 m

  6254204MMT

  MMT 52W

  3m

  6255203MMT

  MMT 52W

  4,5 m

  6255204MMT

  Tussenkabel
  KM 70-1.8-WH

  6260411

  KM 70-15-WH

  6260412

  KM 70-1.8-GH

  6260413

  KM 70-15-GH

  6260414

  FastMig MF 33 • Page 15

  6.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  MF 33
  Werkspanning (Veiligespanning)
  Aansluitingscapaciteit
  Belastbarheid 40 °C
  Aandrijfmechanisme
  Diameter aandrijfrol
  Draadaanvoersnelheid ¹)
  Toevoegdraden

  Draadspoel
  Pistoolaansluiting
  Bedrijfstemperatuur
  Opslagtemperatuur
  EMC klasse
  Beschermingsgraad
  Afmetingen
  Gewicht

  24 V DC
  100 W
  60 % ED

  520 A

  100 % ED

  440 A
  4-rols
  32 mm
  0 – 25 m/min

  ø Fe, Ss

  0.6 – 1.6

  ø gevulde draad

  0.8 – 2.0

  ø Al

  1.0 – 2.4

  max. gewicht

  20 kg

  max. diameter

  ø 300 mm
  Euro
  -20 ... +40 °C
  -40 ... +60 °C
  A
  IP23S

  lxbxh

  590x240x445 mm
  13.6 kg

  ¹) Veranderen van snelheid geschiedt door het veranderen van de tandwieloverbrenging (D 28/D
  40).

  NL

  © Kemppi Oy / 1736

  13 • Page 16

  KEMPPI OY
  Kempinkatu 1
  PL 13
  FIN-15801 LAHTI
  FINLAND
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 899 428
  export@kemppi.com
  www.kemppi.com
  Kotimaan myynti:
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 734 8398
  myynti.fi@kemppi.com
  KEMPPI SVERIGE AB
  Box 717
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Tel +46 8 590 783 00
  Telefax +46 8 590 823 94
  sales.se@kemppi.com
  KEMPPI NORGE A/S
  Postboks 2151, Postterminalen
  N-3103 TØNSBERG
  NORGE
  Tel +47 33 346000
  Telefax +47 33 346010
  sales.no@kemppi.com
  KEMPPI DANMARK A/S
  Literbuen 11
  DK-2740 SKOVLUNDE
  DANMARK
  Tel +45 4494 1677
  Telefax +45 4494 1536
  sales.dk@kemppi.com
  KEMPPI BENELUX B.V.
  NL-4801 EA BREDA
  NEDERLAND
  Tel +31 765717750
  Telefax +31 765716345
  sales.nl@kemppi.com

  www.kemppi.com

  KEMPPI FRANCE S.A.S.
  65 Avenue de la Couronne des Prés
  78681 EPONE CEDEX
  FRANCE
  Tel +33 1 30 90 04 40
  Telefax +33 1 30 90 04 45
  sales.fr@kemppi.com
  KEMPPI GMBH
  Perchstetten 10
  D-35428 LANGGÖNS
  DEUTSCHLAND
  Tel +49 6 403 7792 0
  Telefax +49 6 403 779 79 74
  sales.de@kemppi.com
  KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. Borzymowska 32
  03-565 WARSZAWA
  POLAND
  Tel +48 22 7816162
  Telefax +48 22 7816505
  info.pl@kemppi.com
  KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD
  13 Cullen Place
  P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
  SMITHFIELD NSW 2164
  AUSTRALIA
  Tel. +61 2 9605 9500
  Telefax +61 2 9605 5999
  info.au@kemppi.com
  OOO KEMPPI
  Polkovaya str. 1, Building 6
  127018 MOSCOW
  RUSSIA
  Tel +7 495 240 84 03
  Telefax +7 495 240 84 07
  info.ru@kemppi.com
  ООО КЕМППИ
  ул. Полковая 1, строение 6
  127018 Москва
  Tel +7 495 240 84 03
  Telefax +7 495 240 84 07
  info.ru@kemppi.com

  KEMPPI WELDING TECHNOLOGY
  (BEIJING) CO., LTD.
  Unit 105, 1/F, Building #1,
  No. 26 Xihuan South Rd.,
  Beijing Economic-Technological Development
  Area (BDA),
  100176 BEIJING
  CHINA
  Tel +86-10-6787 6064
  +86-10-6787 1282
  Telefax +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  肯倍焊接技术(北京)
  有限公司
  中国北京经济技术开发区
  西环南路26号
  1号楼1层105室(100176)
  电话:+86-10-6787 6064/1282
  传真:+86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  KEMPPI INDIA PVT LTD
  LAKSHMI TOWERS
  New No. 2/770,
  First Main Road,
  Kazura Garden,
  Neelankarai,
  CHENNAI - 600 041
  TAMIL NADU
  Tel +91-44-4567 1200
  Telefax +91-44-4567 1234
  sales.india@kemppi.com
  KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
  No 12A, Jalan TP5A,
  Taman Perindustrian UEP,
  47600 Subang Jaya,
  SELANGOR, MALAYSIA
  Tel +60 3 80207035
  Telefax +60 3 80207835
  sales.malaysia@kemppi.com

  1906340
  1736

  KEMPPI (UK) LTD
  Martti Kemppi Building
  Fraser Road
  Priory Business Park
  BEDFORD, MK44 3WH
  UNITED KINGDOM
  Tel +44 (0)845 6444201

  Telefax +44 (0)845 6444202
  sales.uk@kemppi.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemppi FastMig MF 33 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemppi FastMig MF 33 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info