Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Master MLS 2500, 3500
MasterTig MLS 3000, 4000
MasterCool 10
EN
DA
DE
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SV
Operating manual
Bruksanvisning
Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones
Käyttöohje
Manuel d’utilisation
Manuale d’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Instrukcja obsługi
Manual de utilização
Инструкции по эксплуатации
Bruksanvisning
操作手册
ZH
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Master MLS 2500, 3500
  MasterTig MLS 3000, 4000
  MasterCool 10
  Operating manual

  EN

  Bruksanvisning

  DA

  Gebrauchsanweisung

  DE

  Manual de instrucciones

  ES

  Käyttöohje

  FI

  Manuel d’utilisation
  Manuale d’uso

  FR
  IT

  Gebruiksaanwijzing

  NL

  Brugsanvisning

  NO

  Instrukcja obsługi

  PL

  Manual de utilização

  PT

  Инструкции по эксплуатации

  RU

  Bruksanvisning

  SV

  操作手册

  ZH • Page 2 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing
  Nederlands

  NL • Page 4

  Inhoudsopgave
  1. Voorwoord.......................................................................................................... 3
  1.1 Algemeen. .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  1.2 Productinleiding. ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2. Installatie............................................................................................................. 4
  2.1 Verwijderen van de verpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.2 Plaatsen van de machine.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.3 Serienummer. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.4 Installatie en hoofdonderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.5 Installatie van het paneel. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.6 Stroomnet. ......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.7 Hoofdaansluiting............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.8 Laskabel verbindingen.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  2.8.1 Kiezen van polariteit bij MMA lassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  2.8.2 Werkstukaansluiting . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  2.9 Koeleenheid MasterCool 10. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  2.10 Gas bescherming............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  3. Bediening............................................................................................................ 9

  NL

  3.1 Lasprocessen..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.1.1 MMA lassen. .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.1.2 TIG lassen. ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.1.3 Synergisch puls TIG lassen (a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.1.4 Trage Puls TIG (b). ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.2 Bedieningsfuncties. ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.2.1 Stroombron............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.2.2 Functiepanelen. ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  3.2.3 Bewaren van lasinstellingen (MTM).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  3.2.4 Gebruiken van bewaarde instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  3.2.5 Afstandsbediening van de geheugenkanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  3.2.6 SETUP functies. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  3.2.7 Voetpedaalregeling R11F......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  3.3 Bediening van de waterkoeleenheid MasterCool 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  3.4 Opslag.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  4. Onderhoud....................................................................................................... 18
  4.1 Onderhoud. ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  4.1.1 Elke zes maanden. .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  4.1.2 Onderhoudscontract................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  4.2 Problemen oplossen...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  4.3 Afvoeren van de machine. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  5. Bestelnummers............................................................................................... 20
  6. Technische gegevens.................................................................................... 21

  2

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 5

  1.

  Voorwoord

  1.1 Algemeen
  Gefeliciteerd met uw keuze voor het Master/MasterTig MLS™ lasapparaat. Bij correct gebruik,
  kunnen Kemppi producten de productiviteit van uw laswerkzaamheden verhogen tijdens een
  economische levensduur van vele jaren.
  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik, onderhoud en de
  veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties van het apparaat vindt u achterin
  de handleiding.
  Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Voor uw
  eigen veiligheid en die van uw werkomgeving, dient u met name aandacht te geven aan de
  veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
  Voor meer informatie over Kemppi-producten kunt u contact opnemen met Kemppi Oy, een
  geautoriseerd Kemppi-dealer raadplegen, of een bezoek brengen aan de Kemppi-website op www.
  kemppi.com.
  De specificaties en ontwerpen in deze handleiding zijn behoudens veranderingen zonder
  voorafgaande berichtgeving.

  Belangrijke opmerkingen
  Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel schade en persoonlijk
  letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’ aanduiding. Lees deze stukken zorgvuldig
  door en volg de instructies op.

  Afwijzing van aansprakelijkheid
  Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat de informatie in deze gids
  accuraat en volledig is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid.
  Kemppi behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaand bericht, de specificaties
  van het beschreven product te wijzigen. Zonder voorafgaande toestemming van Kemppi mag
  de inhoud van deze handleiding niet gekopieerd, vermenigvuldigd of verzonden worden.

  1.2 Productinleiding
  Kemppi Master MLS™ 2500, 3500 is een MMA lasapparaat ontworpen voor industrieel gebruik
  en voor het lassen van alle soorten van beklede elektrodes inclusief moeilijk te lassen soorten als
  cellulose elektrodes. De apparatuur bestaat uit een stroombron, laskabels en functiepaneel.
  Kemppi Mastertig MLS™ 3000, 4000 is een TIG lassysteem speciaal ontworpen voor industrieel
  gebruik en voor het lassen van bijvoorbeeld soorten roestvaststaal. De apparatuur bestaat uit een
  stroombron, TIG- toorts, werkstukkabel en heeft als optie een waterkoeleenheid. De MasterCool 10
  waterkoeleenheid is geschikt voor bepaalde TIG machines (o.a. MasterTig 3000 en MasterTig 4000).
  De stroombron is een multifunctionele machine voor veeleisend professioneel gebruik, geschikt
  voor MMA, TIG en puls TIG lassen met gelijk stroom. De stroomvoorziening van de apparatuur
  wordt aangestuurd door IGBT- transistors met een frequentie van circa 20 kHz en de operationele
  functies worden gecontroleerd door een microprocessor. De toorts kan worden gekoeld door
  waterkoeling of gaskoeling.

  © Kemppi Oy / 1338

  NL

  3 • Page 6

  2.

  Installatie

  2.1 Verwijderen van de verpakking
  Het apparaat is verpakt in speciaal daarvoor ontworpen duurzame verpakkingen. Het is echter
  noodzakelijk om voor ingebruikname het apparaat te controleren, om te verzekeren dat het
  apparaat of een onderdeel daarvan niet is beschadigd tijdens transport. Controleer ook of de
  levering overeenkomt met uw bestelling en of u alle noodzakelijke instructies voor het installeren
  en gebruiken van het apparaat heeft ontvangen. Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled.

  2.2 Plaatsen van de machine
  Plaats de machine op een horizontale, stabiele en schone ondergrond. Bescherm de machine
  tegen zware regenval en zonneschijn. Controleer of er voldoende ruimte is voor de circulatie van
  koellucht aan de voor- en achterzijde van de machine.

  2.3 Serienummer
  Het serienummer van de machine is aangegeven op het CE-merk. Het identificeren van het
  serienummer is de enige juiste methode om onderhoud te plegen en een onderdeel voor een
  specifiek product te identificeren. Het is belangrijk om het juiste serienummer van het specifieke
  product te hebben wanneer u reparaties doet of wanneer u onderdelen bestelt.

  2.4 Installatie en hoofdonderdelen

  1

  2

  4

  NL

  7

  3
  6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  5
  Functiepaneel
  Stekeraansluiting afstandsbediening
  Stekeraansluiting van TIG-toorts controle, niet in MMA - versie (daar vindt u i.p.v. aansluitstuk
  een plastic afsluiting)
  Aansluitnippel voor beschermgas en stroom voor TIG-toorts, niet in MMA-versie (daar vindt u
  i.p.v. aansluitstuk een plastic afsluiting)
  + Stekeraansluiting voor elektrodehouder of werkstukkabel, bij TIG-lassen voor aardkabel
  (-) Stekeraansluiting voor werkstukkabel of elektrodehouder bij MMA-lassen.

  De markering van (+/-) pool is op de voorkant van de machine aangegeven.

  Achterkant

  4

  8

  7.

  Hoofdschakelaar

  8.

  Snelkoppeling voor gas

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 7

  2.5 Installatie van het paneel

  1.
  2.

  Maak de aansluitkabel van het paneel aan de stroombron vast (2 stuks).
  Plaats het onderste deel van het paneel achter de beveiligingsklemmen op de machine.
  Verwijder de fixeerpin van het bovenste paneel met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Duw
  vervolgens het bovenste gedeelte van het paneel voorzichtig op de juiste plaats. Zorg dat de
  kabels niet beschadigen. Blijf zachtjes duwen tegen het bovenste gedeelte van het paneel tot
  het vastklikt. Duw tot slot de fixeerpin terug op zijn plaats.

  2.6 Stroomnet
  Alle standaard elektrische apparatuur zonder een speciale ontstoringsinrichting veroorzaken
  harmonische vervuiling in het stroomnet. Een hoge dosis harmonische vervorming kan het
  functioneren van bepaalde apparaten beperken en kan hieraan storingen veroorzaken.
  Master MLS™ 2500, MasterTig MLS™ 3000
  Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat het kortsluitvermogen
  Psc groter dan of gelijk is aan 1,6 MVA op het punt waar het stroomnet van de gebruiker is
  aangesloten op het openbare stroomnet. De installateur of gebruiker van de apparatuur
  moet kunnen garanderen, zo nodig in overleg met de beheerder van het stroomnet, dat het
  apparaat alleen wordt aangesloten op het stroomnet met een kortsluitvermogen Psc dat
  groter dan of gelijk is aan 1,6 MVA.
  Master MLS™ 3500, MasterTig MLS™ 4000
  Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat het kortsluitvermogen
  Psc groter dan of gelijk is aan 2,5 MVA op het punt waar het stroomnet van de gebruiker is
  aangesloten op het openbare stroomnet. De installateur of gebruiker van de apparatuur
  moet kunnen garanderen, zo nodig in overleg met de beheerder van het stroomnet, dat het
  apparaat alleen wordt aangesloten op het stroomnet met een kortsluitvermogen Psc dat
  groter dan of gelijk is aan 2,5 MVA.

  NL

  2.7 Hoofdaansluiting
  LET OP! Alleen een erkende electricien mag de primairekabel aansluiten.

  Het apparaat is voorzien van 5 m primaire kabel zonder steker. De technische details vindt U de
  aansluitwaarde voor de zekering als ook voor de steker.
  LET OP! De ”electromagnetic compability (EMC)” is ontwikkeld voor industriele toepassingen.
  Apparatuur die is ontwikkeld volgens klasse A is niet bedoeld voor de 230 V lichtnet toepassing.

  © Kemppi Oy / 1338

  5 • Page 8

  2.8 Laskabel verbindingen
  2.8.1 Kiezen van polariteit bij MMA lassen
  U kunt de polariteit wijzingen door (+/-) kabelverbinding te verwisselen.

  2.8.2 Werkstukaansluiting
  Indien mogelijk, maak de werkstukklem of de werkstukkabel altijd direct aan het te bewerken
  oppervlak vast.
  1. Maak het contactoppervlak schoon, verwijder verf en roest.
  2. Maakt de klem op juiste wijze vast zodat het contactoppervlak zo groot mogelijk is.
  3. Controleer of de klem stevig is vastgemaakt.

  2.9 Koeleenheid MasterCool 10
  LET OP! Koelvloeistof is schadelijk voor de huid en ogen vermijd ieder contact.

  Indien u de MasterCool 10 gebruikt is het mogelijk om watergekoelde toortsen toe te passen, met
  name de Kemppi TTC-W reeks.
  De waterkoeler is onder de stroombron bevestigd met schroeven, de elektrische aansluitingen
  bevinden zich aan de onderkant van de stroombron vul de koeleenheid met ethanol en water
  met een verhouding van 20 - 40% of met een andere antivries die geschikt is oor deze toepassing.
  Inhoud van het reservoir is 3 liter.

  MasterCool 10:
  Mastertig MLS 3000
  Mastertig MLS 4000

  Montage van de waterkoeleenheid

  NL

  2.
  1.

  6

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 9

  Installatie en luchtgekoelde toorts

  Installatie en watergekoelde toorts

  Sluit de rode waterslang aan op de bovenste connector en sluit de blauwe waterslang aan op de
  lagere connector.

  NL

  2.10 Gas bescherming
  LET OP! Wees voorzichtig met het gebruik van de gasfles deze staat onder druk indien de gasfles
  valt bestaat de kans dat het reduceerventiel beschadigd en gas ontsnapt.

  Gebruik argon of een edelgas dat is geschikt voor TIG-lassen. De stroomsnelheid van het gas hangt
  af van de lasstroom en de afmetingen van de elektrode. Een normale gashoeveelheid is 8‑10 L/min.
  Indien de gasstroom niet goed is, kan lassen moeilijk zijn. Indien er te veel gas wordt gebruikt is dat
  nadelig voor de ontsteking van de boog. Neem contact op met de Kemppi-dealer in uw land voor
  de keuze van gas en apparatuur.

  © Kemppi Oy / 1338

  7 • Page 10

  A

  F
  C

  G
  B
  E
  D
  Onderdelen van gasstroming regulator

  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  F.
  G.

  Gasflesafsluiter
  Druk regulatie knop
  Verbindingsmoer
  Slangpilaar
  Wartelmoer
  Gasfles drukmeter
  Flowmeter

  LET OP! Gasfles in vertikaal tale positie bevestigen in de speciale houder op de onderwagen van het
  apparaat. Vergeet niet na gebruik de gasfles af te sluiten.

  NL

  8

  De volgende instructies zijn geldig voor de meeste regulator types:
  1. Stap opzij en open de gasfles afsluiter (A) gedurende enige tijd om eventuel vuil van de
  gasafsluiter te blazen.
  2. Draai aan de druk regulatieknop (B) van de regulator totdat er geen veerdruk meer gevoeld
  wordt.
  3. Wanneer het naaldventiel zich in de regulator bevindt deze sluiten.
  4. Installeert de regulator op de gasflesafsluiter en draai de verbindingsmoer (C) met een
  moersleutel vast.
  5. Installeer de slangpilaar (D) en de wartelmoer (E) in de gasslang en maak deze met een
  slangklem vast.
  6. Verbind de slang met de manometer en de andere kant met de stroombron. Draai de
  hulsmoer vast.
  7. Open langzaam de gasfles afsluiter. De gasfles drukmeter (F) toont de druk op de gasfles. Let
  op! Gebruik nooit de gehele inhoud van de fles. Wanneer de druk op de fles 2 bar is, dient de
  fles eerst te worden gevuld
  8. Open, wanneer deze zich in de regulator bevindt, het naaldventiel.
  9. Draai aan de regulatieknop (B) totdat de flowmeter van de gasslang (G) het gewenste aantal
  liters(of druk) aangeeft. Wanneer u het aantal liters regelt, moet de stroombron aanstaan en
  dient tegelijkertijd de gastest knop op het paneel ingedrukt te worden.
  Sluit de gasflesklep na het lassen. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt
  wordt, dient u de druk regulatieschroef los te schroeven.

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 11

  3.

  Bediening
  LET OP! Schakel de machine altijd aan en uit met de hoofdschakelaar. Gebruik nooit de stekers
  voor in- of uitschakelen! Kijk nooit in de lasboog zonder een geschikte gezichtsbescherming die
  speciaal ontwikkeld is voor boog lassen! Bescherm uzelf en uw omgeving tegen de lasboog en
  tegen hete spetters!

  3.1 Lasprocessen
  3.1.1 MMA lassen
  MMA lassen, als ook gutsen, met koolstofelectrode, is mogelijk met alle Master MLS en Mastertig
  MLS stroombronnen met alle MLS panelen indien op het MMA proces geschakeld.

  3.1.2 TIG lassen
  Mastertig MLS stroombronnen zijn bedoeld voor gespecialiseerd TIG lassen met HF start en
  voorzien van veelzijdige functies afhankelijk van het gekozen paneel. De panelen die hoofdzakelijk
  voor TIG lassen worden gebruikt, zijn de MTL, MTX, MTZ en MTM panelen. Ook het MEL en MEX
  paneel op de Master MLS stroombron kan voor TIG lassen met contact start gebruikt worden.

  3.1.3 Synergisch puls TIG lassen (a)
  (a)

  (b)

  MTX, MTZ en MTM panelen hebben de mogelijkheid om puls TIG te lassen waarmee u enkel de
  lasstroom dient aan te passen terwijl de overige puls parameters voorgeprogrammeerd zijn. De
  pulsfrequentie is hierbij hoog waardoor er een geconcentreerde boog en verhoogde lassnelheid
  ontstaan.

  3.1.4 Trage Puls TIG (b)

  NL

  Deze methode biedt u de mogelijkheid om alle puls parameters aan te passen. Dit kan gebruikt
  worden voor een eenvoudigere controle van het smeltbad. De MTX, MTZ en MTM panelen hebben
  deze functie ingebouwd.

  3.2 Bedieningsfuncties
  3.2.1 Stroombron
  LET OP! Zet altijd de machine uit en aan met behulp van de hoofdschakelaar. Gebruik niet de
  stekker daarvoor!
  Kijk tijdens booglassen nooit naar de vlamboog zonder adequate gezichtsbescherming!
  Bescherm uzelf en de omgeving tegen de vlamboog en hete vonken!

  3.2.2 Functiepanelen
  Lasinstellingen geschikt voor het te bewerken materiaal worden in de verschillende functiepanelen
  gekozen voordat met lassen begonnen wordt. Zie 3.1. Lasprocessen.
  Met het Kemppi Multi Logic Systeem, MLS, kunt u kiezen tussen verschillende controlepanelen in
  overeenstemming met uw lastoepassing: MEL en MEX paneel voor MMA lassen of MTL, MTX, MTZ
  en MTM voor TIG lassen met basisfuncties of met puls TIG, 4T-LOG of MINILOG controle van de
  lasstroom of met geheugenkanalen.

  © Kemppi Oy / 1338

  9 • Page 12

  Indicatielampjes

  1

  1.
  2.
  3.

  2

  3

  Aan /uit lamp
  Oververhitting indicator
  Verkeerde netspanning, over- of onderspanning

  MMA functiepaneel MEL

  8.

  1.

  7.

  2.

  3.

  6.
  4.

  NL
  5.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  10

  Keuze, paneel of afstandsbediening
  Lasstroom potentiometer
  Contact TIG
  MMA
  Boog dynamiek
  Hot start
  Display keuze schakelaar
  Lasstroom tabel

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 13

  MMA functiepaneel MEX

  1.

  7.

  3.

  5.
  6.

  2.

  4.

  8.

  9.

  MEX paneel met gebruiksaanwijzing is apart leverbaar.
  1. Controlelampjes: hoofdschakelaar, oververhitting, verkeerde voedingsspanning
  2. MODE voor selectie lasmethode: normaal MMA, contact - TIG, gutsen met koolstofelektrode,
  onderbroken booglassen
  3. Type elektrode selectie
  4. Regeling lasstroom en andere parameters
  5. Display van lasstroom en andere parameters (A, V, s, mm)
  6. Selectie lasparameters (pijltoets naar links / rechts) (RETURN))
  7. Afbeelding geeft selectie lasparameter aan: HOT START, A, ARC FORCE
  • Hotstart regeling
  • Lasstroom (A)
  • Regeling boogdynamiek (ARC FORCE)
  8. Selectie afstandsbediening / SETUP functie
  9. Geheugenfuncties

  © Kemppi Oy / 1338

  NL

  11 • Page 14

  TIG- functiepaneel MTL – basisfuncties

  11.
  5.
  12.

  10.
  9.

  13.

  14.
  4.

  8.

  7.
  2.
  6.

  1.
  3.

  NL

  12

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

  Selectieknop MMA lassen
  Selectieknop voor boogdynamiek (MMA) en voor voetpedaal hoog / laag (TIG-lassen)
  Selectieknop voor hot start (MMA) en gastest (TIG lassen)
  Selectie TIG lassen, 4T en 2T functies
  Selectie HF/contact ontsteking
  Selectie paneel-, voetpedaal-, toortsafstandsbediening
  Selectie lasparameters
  Instellen lasparameters
  Gas voorstroom tijd 0 – 10 s
  Upslope 0 – 10 s
  Lasstroom
  Downslope 0 – 15 s
  Gasnastroomtijd 1 – 30 s
  Keer terug naar lasstroom instelling

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 15

  1. MMA
  Selecteert MMA-lassen door de MMA-lassen keuzeknop in te drukken. Het lichtje brandt wanneer
  MMA aan is.

  2. Boog dynamiek (Arc force)
  Druk op de boog dynamiek knop en u zult de numerieke waarde overeenkomstig het dynamische
  gedrag in het display zien. U kunt de waarde veranderen door aan de puls potentiometer te
  draaien. Indien het numerieke waarde negatief wordt aangepast (-1...9), wordt de boog zachter. De
  hoeveelheid spetters vermindert wanneer wordt gelast met aanbevolen maximale stroombereik
  van de elektrode. Naar de positieve kant (1...9) wordt de boog harder.
  In de TIG-modus kan met het voetpedaal max. en min. stroom worden geselecteerd (PEDAL LO/HI).

  3. Hot start
  Door op de hot start knop te drukken zult u de numerieke waarde overeenkomstig de hot start
  puls op het display zien. U kunt de waarde veranderen door aan de puls potentiometer te draaien.
  In de TIG-modus kan de gastest functie geselecteerd worden.

  4. TIG lassen is geselecteerd
  Lastoorts 2-takt functie
  Gasstroom start, wanneer de toortsschakelaar wordt ingedrukt. Na een vooraf ingestelde
  ’gasvoorstroom’ begint het lassen en zal de stroom tot het lasniveau stijgen binnen de
  oplopende tijd. Wanneer de schakelaar wordt losgelaten begint het aflopen en daarna de
  ‘gasnastroomperiode’.

  Lastoorts 4-takt functie
  Gasstroom start, wanneer de pistoolschakelaar wordt ingedrukt. Laat de schakelaar los, de HF
  ontsteekt de vlamboog aan en de stroom zal stijgen tot het lasniveau via de upslope. Druk
  de schakelaar in. Het lassen gaat door. Laat de schakelaar los en de stroom begint te zakken
  via de downslope wordt de boog verbroken. Hierna zal het beschermingsgas gedurende de
  geselecteerde tijd stromen.

  5. HF/contact (water vullen)
  TIG lassen kan worden gestart met een hoge frequentie (HF) of zonder (contact start). HF start
  wordt gekozen wanneer het symbool brandt.
  Wanneer u een watergekoelde toorts gebruikt, kunt u deze vullen met water door gedurende 2
  seconden op HF CONTACT (WATER FILL) te drukken.

  6. Afstandsbediening
  Wanneer u ervoor kiest de lasstroom aan te passen met een afstandsbedieningeenheid, dient u
  de eenheid aan te sluiten en de knop voor afstandsbediening in te drukken. Het paneellampje
  gaat uit en dan kunt u de gewenste eenheid kiezen (R 10, draadloze afstandsbediening R11T of
  voetpedaalregeling R11F). Er is een automatische herkenning voor afstandsbedieningeenheden
  met potentiometers en alleen het symbool van een aangesloten eenheid kan gekozen worden. Het
  voetpedaal werkt alleen in 2T.

  NL

  7., 8. en 14. Aanpassen van de parameters
  Om de lasparameters te kiezen dient u enkel de twee toetsen met linkerpijl en rechterpijl te
  gebruiken. Aanpassing wordt gedaan met de potentiometer. Door op de RETURN knop te drukken
  gaat de aanpassing van de parameter direct naar de lasstroom. De display toont automatisch
  numerieke waardes en de eenheden van de parameters. Wanneer u de parameters aanpast, kunt
  u de waarde aan de rechterkant op het numerieke display zien. Na 10 seconden, gaat de display
  terug naar de lasstroom.

  © Kemppi Oy / 1338

  13 • Page 16

  TIG functiepaneel MTX – puls TIG functies
  5.

  4.

  7.

  2.
  3.

  9.

  6.

  8.

  1.

  NL

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  4T-LOG
  Keuze voor punt, synergisch puls of trage puls
  Start boog 10 - 80 % van lasstroom
  Pulsstroom 10A - max.
  Pulsratio 10 - 70 % van pulsperiode
  Frequentie 0,2 - 300 Hz
  Basisstroom 10 - 70 % van pulsstroom
  Puntlasperiode 0 - 10 s
  Eind boog stroom 10 - 80 % van lasstroom

  1. Lastoorts 4T-LOG functie (alleen MTX paneel)
  Schakelaar wordt ingedrukt, door de HF onsteking start de start boog, nadat de schakelaar wordt
  losgelaten, gaat de lasstroom in de upslope periode. Wanneer de schakelaar opnieuw wordt
  ingedrukt, gaat de stroom in de downslope periode en daarna naar de eind boog. De stroom stopt
  wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

  2. Puntlas lassen
  Puntlas functie is praktisch wanneer er op een specifieke kortstondig gelast dient te worden.
  Deze kan in 2T en in 4T functie worden gebruikt. U kunt de puntlas periode aanpassen door op de
  pijltoets te drukken en wanneer het lampje aangaat kunt u de gewenste puntlas periode kiezen
  door aan de puls potentiometer te draaien.

  Synergisch snelle puls
  Als u de toorts-schakelaar twee keer in drukt, gaat het synergisch lampje branden. Puls parameters
  worden automatisch berekend wanneer lasstroom is geselecteerd. Andere pulsselecties zijn niet
  nodig.

  14

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 17

  Trage puls
  Trage puls methode geeft U alle mogelijkheden om alle pulsparameters in te stellen
  (pulsfrequentie, pulsratio, pulsstroom, basisstroom). Wanneer u het percentage van de pulsratio,
  van de pulsstroom of percentage van basisstroom aanpast wordt er een nieuwe gemiddelde
  lasstroom waarde berekend en wordt deze getoond op het paneel.

  TIG functiepaneel MTZ – puls TIG en MINILOG functie
  1.

  2.

  NL
  1.
  2.

  MINILOG
  Minilog 10 - 90 % van de lasstroom

  MTZ Minilog
  Schakelaar wordt ingedrukt, door de HF onsteking start de start boog, nadat de schakelaar
  wordt losgelaten, gaat de lasstroom in de upslope periode. Met de minilog bediening kunt u
  twee stroomniveaus selecteren, de lasstroom en de minilogstroom. Doormiddel van de toortsschakelaar kort in te drukken kunt u snel schakelen tussen de twee stroomniveau’s. Wanneer u de
  schakelaar 1 seconde indrukt, gaat de stroom in de downslope periode en daarna naar de eind
  boog. De stroom stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

  © Kemppi Oy / 1338

  15 • Page 18

  TIG functiepaneel MTM – puls TIG en MINILOG functie met geheugen

  4.

  1.

  2.

  NL

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  3.

  5.

  MINILOG
  Selectie voor geheugen functie
  Selectie van kanaal in geheugenfunctie
  Minilog 10 - 90 % van de lasstroom
  BEWAREN

  Minilog bediening
  Schakelaar wordt ingedrukt, gas begint te stromen, wanneer u de schakelaar loslaat ontsteekt de
  HF lasboog. Kort indrukken en de stroom gaat naar de lasstroom via de upslope. Na opnieuw kort
  in te drukken begint de minilog bediening en kunt u twee stroomniveaus selecteren, de lasstroom
  en de minilogstroom. Doormiddel van de toorts-schakelaar kort in te drukken kunt u snel
  schakelen tussen de twee stroomniveau’s. Wanneer u de schakelaar langer dan 1 seconde indrukt
  en loslaat gaat de stroom over in de downslope.

  3.2.3 Bewaren van lasinstellingen (MTM)
  MTM paneel heeft 10 geheugenkanalen voor gebruikersinstellingen. De selecties voor het opslaan
  worden gemaakt onderin in het paneel op het MEMORY veld. Niet alleen lasparameters maar ook
  specifieke selecties kunnen in het geheugen worden opgeslagen. MMA laswaarden kunnen ook in
  de geheugenkanalen worden opgeslagen. Handel als volgt:
  1. Druk de MEMORY knop in en – wanneer het kanaal niet in gebruik is – begint er een
  instellampje te knipperen. Wanneer het kanaal in gebruik is, brandt het lampje.
  2. Selecteer het geheugenkanaal door op de CH-knop te drukken.
  3. Selecteer de parameters en druk op de SAVE knop.
  4. Druk op MEMORY.
  5. Begin met lassen en pas indien nodig de instellingen aan.'

  16

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 19

  Wanneer bewaarde instellingen gewijzigd dienen te worden, dient het lampje in de SET positie
  gezet te worden om de parameters te kunnen selecteren en de druk daarna op de SAVE knop.
  Het is ook mogelijk om de op dat moment in gebruik zijnde parameters te bewaren in het paneel
  door op de SET knop te drukken wanneer de geheugenfunctie uitstaat (er branden dan geen
  lampjes). Alle bewaarde instellingen worden verwijderd wanneer de MEMORY en de CH knoppen
  tegelijkertijd in de SET stand worden ingedrukt.

  3.2.4 Gebruiken van bewaarde instellingen
  1.
  2.
  3.

  Selecteer MEMORY door de knop in te drukken.
  Selecteer geheugenkanaal door op de CH-knop te drukken.
  Begin met lassen.

  3.2.5 Afstandsbediening van de geheugenkanalen
  U kunt de geheugenkanalen selecteren door tegelijkertijd op de REMOTE en CH knop op het MTM
  paneel te drukken. Met de afstandsbediening kunt u bewaarde instellingen in geheugenkanaal 1-5
  oproepen.

  3.2.6 SETUP functies
  Voor het aanpassen van de paneelfuncties bestaat de zogenaamde SETUP stand. U kunt in deze
  stand komen door langer dan normaal op de REMOTE (SETUP) knop te drukken. U kunt op dezelfde
  manier uit deze functie komen. U kunt naar de verschillende functie’s gaan door op de pijlknoppen
  te drukken en de instellingen te wijzigen met de puls potentiometer.

  Nummer
  A1
  A2
  A3
  A4
  A5
  A6
  A7
  A8
  A9
  A10
  A11
  A12
  A13
  A14
  A15
  A16

  Functie

  Fabrieksinstelling

  Upslope met vaste tijdsinstelling/gekoppeld aan de lasstroom

  0

  constante tijd

  Downslope met vaste tijdsinstelling/gekoppeld aan de lasstroom

  0

  constante tijd

  TIG ”antivries” aan / uit

  1 uit

  MMA ”antivries” aan / uit

  1 aan

  MMA hotstart puls aan /uit

  0

  TIG downslope onderbreken uit / aan

  0 aan

  MMA openspanning 80V/40V

  0

  2T downslope normaal / schakelt uit door toortsschakelaar

  0 normaal

  Hechten aan / uit

  0 uit

  Lasboog bij start steil / lichte helling

  0 steil

  TIG downslope lineair / niet lineair

  0 lineair

  MMA-TIG selectie afstandsbediening uit /aan

  0 uit

  Start boog uit / aan

  1 aan

  ”Vastvriezen” tijdens downslope

  0 uit

  Channel bediening met de toorts uit/aan

  0 uit

  Toorts afstandsbediening altijd actief/actief bij selectie
  afstandsbed.

  0

  A17
  A18

  De beveiliging van de waterkoeler is actief / niet actief

  1 actief

  A19

  De waterkoeleenheid wordt in werking gezet dmv handbediening
  of automatisch aan/uit

  ei muk.
  80 V

  NL

  altijd actief

  Downslope voor de Minilog en de 4T in de MTM en MTL panelen
  0 normaal
  worden in gebruik gesteld dmv de lange schakelaar /na schakeling
  (normaal)

  © Kemppi Oy / 1338

  0 automatisch

  17 • Page 20

  3.2.7 Voetpedaalregeling R11F
  Voor het installeren van de afstandsbediening leest u eerst hoofdstuk 3.2.2.4. (TIG functiepaneel
  MTL hoofdstuk 6 voor het installeren van de afstandsbediening). De voetpedaalregeling R11F is
  te gebruiken bij het TIG-lassen. De minimalewaarde is in te stellen dmv de potentiometer op het
  bedieningspaneel, zonder dat het voetpedaal wordt bediend, op de display staat de waarde ”LO”
  aangegeven. De maximalewaarde is in te stellen door op de PEDAL LO/HI knop te drukken van
  het bedieningspaneel, op de display staat de waarde ”HI” aangegeven. Het lassen wordt gestart
  door op het voetpedaal te drukken, waardoor de boog ontsteekt en de minimale lasstroom wordt
  verkregen, de stroom is te regelen door het voetpedaal verder in te drukken, het lassen wordt
  gestopt door het voetpedaal los te laten.

  3.3 Bediening van de waterkoeleenheid MasterCool 10
  De waterkoeleenheid wordt gecontroleerd door de stroombron. De pomp van de koeleenheid
  start automatisch wanneer het lassen start. Handel als volgt:
  1. Schakel de stroombron in.
  2. Controleer waterniveau en vul opening van het reservoir, voeg indien nodig koelvloeistof toe.
  3. Indien u een watergekoelde toorts gebruikt, kunt u deze met water vullen door meer dan 2
  seconden op het HF CONTACT (WATER FILL) te drukken.
  De watercooler werkt nadat het lassen is beëindigd nog 5 minuten door, om de water temperatuur
  af te koelen. Dit zorgt voor minder servicebehoeften.

  Oververhitting
  Wanneer de oververhittingsindicator brandt stopt het apparaat zijn functie’s en op de display
  wordt COOLER aangegeven, indien de koelwater temperatuur weer op het juiste niveau is kan er
  weer met het lassen worden gestart.

  Waterstroomsignaal
  Display toont Err 5 wanneer de waterstroom gestopt is.

  3.4 Opslag
  De machine moet opgeslagen worden in een schone en droge kamer. Bescherm het apparaat
  tegen regen en houdt het apparaat weg van directe zonneschijn op plaatsen waar de temperatuur
  boven de +25 °C stijgt.

  NL

  4.

  Onderhoud
  LET OP! Pas op voor de primaire spanning in alle gevallen!

  Preventiefonderhoud en normaal gebruik helpt onnodige storingen te voorkomen. Controleer
  dagelijks alle elektrische aansluitingen. Gebruik in geen enkel geval beschadigde kabels.

  4.1 Onderhoud
  4.1.1 Elke zes maanden
  LET OP! Trek de stekker van de machine uit het stopcontact en wacht ca. 2 minuten (lading
  condensator) voordat u dfdekplaat verwijdert.

  De volgende onderhoudswerkzaamheden dienen ten minste iedere zes maanden te
  worden uitgevoerd:

  • De elektrische verbindingen van de machine - maak delen die zijn geoxideerd schoon
  en haal losse verbindingen aan. LET OP! U moet weten wat het aan haal moment van de
  verbindingen is voordat u met de reparatie van de verbin dingen begint.
  • Maak de inwendige delen van de machine schoon (stof en vuil) met een zachte borstel en
  een stofzuiger. Gebruik geen perslucht, want het risico is dat het vuil nog vaster komt te
  zitten in de openingen van het koelmechanisme. Gebruik geen hogedruk-reiniginginstallatie.

  LET OP! Alleen een erkende elektricien of een elektrisch installatiebedrijf mag de machine repareren.

  18

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 21

  4.1.2 Onderhoudscontract
  KEMPPI -onderhoudswerkplaatsen sluiten speciale onderhoudscontracten met klanten af voor
  regelmatig onderhoud. Alle onderdelen worden gereinigd, gecontroleerd en indien nodig
  gerepareerd. Tevens wordt de werking van het lasapparaat getest.

  4.2 Problemen oplossen
  Controlelamp hoofdschakelaar brandt niet.
  Het apparaat krijgt geen spanning
  • Controleer netzekeringen, vervang doorgeslagen zekeringen.
  • Controleer netkabel en steker, vervang defecte onderdelen.

  Het apparaat last niet goed.
  Er zijn veel spetters tijdens het lassen. Lasverbindingen zijn poreus, stroomtoevoer is onvoldoende.
  • Controleer de lasinstellingen en pas deze indien nodig aan.
  • Controleer gasstroom en gasslangverbinding.
  • Controleer of de werkstukkabel juist is vastgemaakt en er geen defecten zijn. Vervang de
  positie van de werkstukkabel indien nodig en vervang defecte onderdelen.
  • Controleer de kabel en verbinding van de toorts. Maak de verbinding goed vast en vervang
  defecte onderdelen.
  • Controleer de toorts op slijtage. Maak delen schoon en vervang defecte onderdelen.
  • Controleer netzekeringen, vervang doorgeslagen verzekeringen.

  De oververhittingindicator van de stroombron brandt.
  De stroombron is oververhit.
  • Controleer of er voldoende ruimte vrij is achter het apparaat voor circulatie van koellucht.
  • Controleer de koeleenheid op zijn watercirculatie en of de radiator en het luchtrooster
  schoon zijn. Voeg koelvloeistof toe indien nodig.

  Voor verdere informatie neemt u dan contact op met uw dichtstbijzijnde Kemppi service
  werkplaats.

  4.3 Afvoeren van de machine
  Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
  In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving,
  moet af te danken elektrische apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een
  daartoe geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is verplicht
  een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt volgens de instructies van
  de lokale overheid of van een Kemppi medewerker. Door deze Europese richtlijn toe te passen,
  draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezondheid!

  © Kemppi Oy / 1338

  NL

  19 • Page 22

  5.

  Bestelnummers
  Master MLS™ 2500

  6104250

  Laskabel 35 mm²

  2,5 m

  6184301

  Werkstukkabel 25 mm²

  2,5 m

  6184311

  Primairestekker 16 A

  5-polig

  9770812

  Master MLS™ 3500

  6104350

  Laskabel 50 mm²

  2,5 m

  6184501

  Werkstukkabel 50 mm²

  2,5 m

  6184511

  Primairesteker 16 A

  5-polen

  9770812

  Mastertig MLS™ 3000
  Toorts

  NL

  20

  6114300

  TTC 160

  4m

  627016004

  TTC 160

  8m

  627016008

  TTC 160

  16 m

  627016016

  TTC 220

  4m

  627022004

  TTC 220

  8m

  627022008

  TTC 220

  16 m

  627022016

  Werkstukkabel 35 mm²

  5m

  6184311

  Primairesteker 16 A

  5-polig

  9770812

  Gasstroommeter AR/klok

  6265136

  Mastertig MLS™ 4000
  Toorts

  6114400

  TTC 160 TIG toorts

  4m

  627016004

  TTC 160 TIG toorts

  8m

  627016008

  TTC 160 TIG toorts

  16 m

  627016016

  TTC 220 TIG toorts

  4m

  627022004

  TTC 220 TIG toorts

  8m

  627022008

  TTC 220 TIG toorts

  16 m

  627022016

  Wekstukkabel 35 mm²

  5m

  6184311

  Primairesteker 16 A

  5-polig

  9770812

  Gasstroommeter AR/klok

  6265136

  MasterCool 10
  Watergekoelde toorts

  6122350

  TTC 200W TIG toorts

  4m

  627020504

  TTC 200W TIG toorts

  8m

  627020508

  TTC 200W TIG toorts

  16 m

  627020516

  TTC 250W TIG toorts

  4m

  627025504

  TTC 250W TIG toorts

  8m

  627025508

  TTC 250W TIG toorts

  16 m

  627025516

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 23

  Panelen
  MEL, MMA

  6106000

  MEX, MMA

  6106010

  MTL, TIG

  6116000

  MTX, TIG 4T-LOG

  6116005

  MTZ, TIG MINILOG

  6116015

  MTM, TIG GEHEUGEN

  6116010

  Optioneel
  TIG toorts controles
  RTC 10

  6185477

  RTC 20

  6185478

  Afstandsbediening
  R 10

  6185409

  R11T

  6185442

  R11F

  6185407

  Transporteenheid

  6.

  T100

  6185250

  T110

  6185251

  T130

  6185222

  T200

  6185258

  Technische gegevens
  Stroombron Master MLS™ 2500
  Primaire aansluitspanning
  Opgenomen vermogen bij max. stroom
  Aansluitkabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C
  Max. spanning
  Elektroden diameter
  Open spanning
  Lasstroom instelling
  Rendement bij max. stroomsterkte
  Vermogensfactor bij max. stroomsterkte
  Ruststroom
  Beschermingsgraad
  EMC klasse
  Minimaal kortsluitvermogen Psc van het stroomnet*
  Afmetingen
  Gewicht

  © Kemppi Oy / 1338

  3~50/60 Hz

  400V -15 %...+20 %

  40% ED MMA

  9.4 kVA

  30% ED TIG

  8.4 kVA

  HO7RN-F

  4G1.5(5m)

  NL

  10 A
  MMA

  10 A/20,5 V...250 A/30,0 V

  TIG

  5 A/10,0 V...300 A/22,0 V
  36 V / 250 A
  Ø 1,5...5,0 mm
  80 V
  traploos
  86 % (250 A/30,0 V)
  0,95 (250 A/30,0 V)
  ca. 10 W
  IP23S
  A
  1.6 MVA

  lxbxh

  500 x 180 x 390 mm
  20 kg

  21 • Page 24

  Stroombron Master MLS™ 3500
  Primaire aansluitspanning
  Rated power at max. current
  Aansluitkabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C
  Max. lasspanning
  Diameter van laselektrode
  Openboog spanning
  Lasstroom instelling
  Efficiëntie
  Arbeidsfactor
  Nullast vermogen
  Beschermingsgraad
  EMC klasse
  Minimaal kortsluitvermogen Psc van het stroomnet*
  Afmetingen
  Gewicht
  Stroombron Mastertig MLS™ 3000
  Primaire aansluitspanning
  Opgenomen vermogen bij max. stroom

  NL

  Aansluitkabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C
  Max. spanning
  Elektroden diameter
  Open spanning
  Lasstroom instelling
  Rendement bij max. stroomsterkte
  Vermogensfactor bij max. stroomsterkte
  Ruststroom
  Beschermingsgraad
  EMC klasse
  Minimaal kortsluitvermogen Psc van het stroomnet*
  Afmetingen (TIG-stroombron+ koeleenheid)
  Gewicht

  22

  Master, MasterTig, MasterCool 10

  3~50/60 Hz

  400 V –15 %...+20 %

  40% ED MMA

  15 kVA

  30% ED TIG

  13.8 kVA

  HO7RN-F

  4G2.5(5m)
  16 A

  MMA

  10 A/20,5 V...350 A/34,0 V

  TIG

  5 A/10,0 V...400 A/26,0 V
  45 V / 350 A
  Ø 1,5...6,0 mm
  80 V
  traploos
  86 %
  0,95 (350 A/34,0 V)
  ca. 10 W
  IP23S
  A
  2.5 MVA

  lxbxh

  500 x 180 x 390 mm
  21 kg

  3~ 50/60 Hz

  380–440V ±10%

  30% ED TIG

  8.4 kVA

  40% ED MMA

  9.4 kVA

  HO7RN-F

  4G1.5(5m)
  10 A

  MMA

  10 A/20.5 V...250 A/30.0 V

  TIG

  5 A/10.0 V...300 A/22.0 V
  36 V / 250 A
  Ø 1.5 ... 5.0 mm
  80 V
  traploos
  86 % (250 A/30.0 V)
  0.95 (250 A/30.0 V)
  ca. 10 W
  IP23S
  A
  1.6 MVA

  lxbxh

  500 x 180 x 390 (650) mm
  22 kg • Page 25

  Stroombron Mastertig MLS™ 4000
  Primaire aansluitspanning
  Opgenomen vermogen bij max. stroom
  Aansluitkabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C
  Max. spanning
  Elektroden diameter
  Open spanning
  Lasstroom instelling
  Rendement bij max. stroomsterkte
  Vermogensfactor bij max. stroomsterkte
  Ruststroom
  Beschermingsgraad
  EMC klasse
  Minimaal kortsluitvermogen Psc van het stroomnet*
  Afmetingen (TIG-stroombron+ koeleenheid)
  Gewicht
  Koeleenheid (TIG lassen) MasterCool 10
  Werkspanning
  Aansluitingscapaciteit
  Koelvermogen
  Startdruk, max.
  Koelvloeistof
  Reservoir volume
  Afmetingen
  Gewicht
  Stroombron en koeleenheid
  Temperatuurbereik voor bediening
  Temperatuurbereik voor opslag
  EMC klasse
  Beschermingsgraad

  © Kemppi Oy / 1338

  3~ 50/60 Hz

  380–440V ±10%

  30% ED TIG

  13.8 kVA

  40% ED MMA

  15 kVA

  HO7RN-F

  4G2.5(5m)
  16 A

  TIG

  5 A/10.0 V ... 400 A/26.0 V

  MMA

  10 A/20.5 V ... 350 A/34.0 V
  45.0 V / 350 A
  Ø 1.5 ... 6.0 mm
  80 V
  traploos
  86 % (350 A/34.0 V)
  0.95 (350 A/34.0 V)
  ca. 10W
  IP23S
  A
  2.5 MVA

  lxbxh

  500 x 180 x 390 (650) mm
  23 kg

  400V –15%…+20%
  100 % ED

  250 W
  1kW
  0,4 MPa
  20% – 40 % ethanolwater
  3l

  lxbxh

  NL

  500 x 180 x 260 mm
  11 kg
  -20 °C … +40 °C
  -40 °C … +60 °C
  A
  IP23S

  23 • Page 26

  NL

  24

  Master, MasterTig, MasterCool 10 • Page 27

  NL

  © Kemppi Oy / 1338

  25 • Page 28

  KEMPPI OY
  Kempinkatu 1
  PL 13
  FI-15801 LAHTI
  FINLAND
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 899 428
  export@kemppi.com
  www.kemppi.com
  Kotimaan myynti:
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 734 8398
  myynti.fi@kemppi.com
  KEMPPI SVERIGE AB
  Box 717
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Tel +46 8 590 783 00
  Telefax +46 8 590 823 94
  sales.se@kemppi.com
  KEMPPI NORGE A/S
  Postboks 2151, Postterminalen
  N-3103 TØNSBERG
  NORGE
  Tel +47 33 346000
  Telefax +47 33 346010
  sales.no@kemppi.com
  KEMPPI DANMARK A/S
  Literbuen 11
  DK-2740 SKOVLUNDE
  DANMARK
  Tel +45 4494 1677
  Telefax +45 4494 1536
  sales.dk@kemppi.com
  KEMPPI BENELUX B.V.
  Postbus 5603
  NL-4801 EA BREDA
  NEDERLAND
  Tel +31 765717750
  Telefax +31 765716345
  sales.nl@kemppi.com

  KEMPPI FRANCE S.A.S.
  65 Avenue de la Couronne des Prés
  78681 EPONE CEDEX
  FRANCE
  Tel +33 1 30 90 04 40
  Telefax +33 1 30 90 04 45
  sales.fr@kemppi.com
  KEMPPI GmbH
  Perchstetten 10
  D-35428 LANGGÖNS
  DEUTSCHLAND
  Tel +49 6 403 7792 0
  Telefax +49 6 403 779 79 74
  sales.de@kemppi.com
  KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. Borzymowska 32
  03-565 WARSZAWA
  POLAND
  Tel +48 22 7816162
  Telefax +48 22 7816505
  info.pl@kemppi.com
  KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
  13 Cullen Place
  P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
  SMITHFIELD NSW 2164
  AUSTRALIA
  Tel. +61 2 9605 9500
  Telefax +61 2 9605 5999
  info.au@kemppi.com

  OOO KEMPPI
  Polkovaya str. 1, Building 6
  127018 MOSCOW
  RUSSIA
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com
  ООО КЕМППИ
  ул. Полковая 1, строение 6
  127018 Москва
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com
  KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY,
  LIMITED
  Room 420, 3 Zone, Building B,
  No.12 Hongda North Street,
  Beijing Economic Development Zone,
  100176 Beijing
  CHINA
  Tel +86-10-6787 6064
  +86-10-6787 1282
  Telefax +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  肯倍贸易(北京)有限公司
  中国北京经济技术开发区宏达
  北路12号
  创新大厦B座三区420室 (100176)
  电话:+86-10-6787 6064

  +86-10-6787 1282
  传真:+86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  KEMPPI INDIA PVT LTD
  LAKSHMI TOWERS
  New No. 2/770,
  First Main Road,
  Kazura Garden,
  Neelankarai,
  CHENNAI - 600 041
  TAMIL NADU
  Tel +91-44-4567 1200
  Telefax +91-44-4567 1234
  sales.india@kemppi.com

  1910031
  1338

  www.kemppi.com

  KEMPPI (UK) Ltd
  Martti Kemppi Building
  Fraser Road
  Priory Business Park
  BEDFORD, MK44 3WH
  UNITED KINGDOM
  Tel +44 (0)845 6444201
  Telefax +44 (0)845 6444202
  sales.uk@kemppi.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemppi Master MLS 2500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemppi Master MLS 2500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info