Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Minarc
220
Operating manual • English
Käyttöohje • Suomi
Bruksanvisning • Svenska
Bruksanvisning • Norsk
Brugsanvisning • Dansk
Gebrauchsanweisung • Deutsch
Gebruiksaanwijzing • Nederlands
Manuel d’utilisation • Français
Manual de instrucciones • Español
Instrukcja obsługi • Polski
Инструкции по эксплуатации • По-русски
EN
FI
SV
NO
DA
DE
NL
FR
ES
PL
RU
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Minarc

  220

  Operating manual • English
  Käyttöohje • Suomi

  EN
  FI

  Bruksanvisning • Svenska

  SV

  Bruksanvisning • Norsk

  NO

  Brugsanvisning • Dansk

  DA

  Gebrauchsanweisung • Deutsch

  DE

  Gebruiksaanwijzing • Nederlands

  NL

  Manuel d’utilisation • Français

  FR

  Manual de instrucciones • Español

  ES

  Instrukcja obsługi • Polski

  PL

  Инструкции по эксплуатации • По-русски

  RU • Page 2 • Page 3

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Nederlands

  NL

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117 • Page 4

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  INHOUDSOPGAVE
  1. VOORWOORD................................................................................................... 3
  1.1 Algemeen..................................................................................................................... 3
  1.2 Eigenschappen van het apparaat................................................................... 3
  1.3 Over het lassen.......................................................................................................... 3

  2. MACHINEGEBRUIK..................................................................................... 4
  2.1 Vóór ingebruikstelling van het apparaat.................................................... 4
  2.2 Algemeen aanzicht apparaat............................................................................ 5
  2.3 Stroomnet.................................................................................................................... 6
  2.4 Kabelaansluitingen................................................................................................. 6
  2.5 Keuze lasvermogen en elektrodes................................................................. 7
  2.6 Bediening en indicatielampjes......................................................................... 8
  2.6.1
  2.6.2
  2.6.3
  2.6.4

  Lasstroomregeling en afstandbediening............................................... 9
  Instellingen voor MMA-lassen................................................................... 9
  TIG lasfunctie.................................................................................................... 9
  De VRD-functie................................................................................................ 9

  3. ONDERHOUD................................................................................................. 10
  3.1
  3.2

  Dagelijks onderhoud.......................................................................................... 10
  Afvoer van het apparaat................................................................................... 10

  4. BESTELNUMMERS.................................................................................... 11
  5. PROBLEMEN VERHELPEN................................................................ 12
  6. TECHNISCHE GEGEVENS.................................................................. 12

  NL

  2 • Page 5

  1.1

  VOORWOORD
  ALGEMEEN
  Gefeliciteerd met uw keuze voor het Minarc 220 lasapparaat. Bij correct gebruik,
  kunnen Kemppi producten de productiviteit van uw laswerkzaamheden
  verhogen tijdens een economische levensduur van vele jaren.
  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik,
  onderhoud en de veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties
  van het apparaat vindt u achterin de handleiding.
  Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst
  gebruikt. Voor uw eigen veiligheid en die van uw werkomgeving, dient u met
  name aandacht te geven aan de veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
  Voor meer informatie over Kemppi-producten kunt u contact opnemen met
  Kemppi Oy, een geautoriseerd Kemppi-dealer raadplegen, of een bezoek brengen
  aan de Kemppi-website op www.kemppi.com.
  De specificaties en ontwerpen in deze handleiding zijn behoudens veranderingen
  zonder voorafgaande berichtgeving.

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  1.

  Belangrijke opmerkingen
  Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel
  schade en persoonlijk letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’
  aanduiding. Lees deze stukken zorgvuldig door en volg de instructies op.

  1.2

  EIGENSCHAPPEN VAN HET APPARAAT
  De Minarc 220 is bedoeld voor gebruik in een driefasen stroomnet. Het apparaat
  is ontworpen als een compact en efficiënt gelijkstroom MMA-/TIG-apparaat. De
  Minarc 220 is extreem licht in verhouding tot zijn hoge 220A uitgangsvermogen.
  Het apparaat kunt u eenvoudig naar de werkplaats dragen dankzij de
  ingebouwde geprofileerde handgreep of de bijgeleverde schouderband.

  1.3

  OVER HET LASSEN
  De Minarc 220 geeft keer op keer lasresultaten van hoge kwaliteit mits de juiste
  bedieningsprocedures worden opgevolgd. De laskwaliteit wordt niet alleen
  bepaald door het apparaat op zich. Persoonlijke ervaring, hulpapparatuur en
  verbruiksmiddelen spelen ook een essentiële rol zoals ook de juiste, gezekerde
  voedingsspanning.
  Het lassen kan plaatsvinden als er een lasboog wordt ontstoken tussen de
  laselektrode en het werkstuk. Het lassen kan uitsluitend plaatsvinden wanneer
  de apparatuur goed is aangesloten, inclusief de werkstukkabel aan het werkstuk.
  Deze kabel voltooit de laskring waardoor de lasstroom vloeit. Controleer of de

  3

  NL • Page 6

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  klem van de werkstukkabel vastgezet is op het werkstuk en of het gebied van de
  klemmen schoon en verfvrij is.

  MMA-lassen
  MMA is een eenvoudig lasproces. Een gecoate MMA elektrode wordt kortgesloten
  op het werkstuk en de resulterende elektrische boog maakt een vloeibare las
  waarin de elektrode smelt. De coating (beschermlaag) van de elektrode verbrandt
  en veroorzaakt een beschermende gasachtige atmosfeer en slak die direct de
  gesmolten las beschermt tegen vervuiling uit de omgevingslucht. De slak drijft op
  het smeltbad en wordt hard aan de oppervlakte van de resulterende lasrups, en
  beschermt de afkoelende las.
  De elektrode wordt langzaam langs de las bewogen. De snelheid waarmee dit
  gebeurt, is recht evenredig aan de afmetingen van de geselecteerde elektrode
  en lasstroom. De slak wordt tenslotte verwijderd met een hamer zodat de las
  zichtbaar wordt (steeds oogbescherming dragen).

  TIG-lassen
  Bij TIG-lassen wordt de lasboog gevormd tussen een wolfraam elektrode die niet
  verbruikt wordt en het werkstuk. De resulterende boog van hoge temperatuur
  smelt het werkstuk tot een vloeibare las waarin de vuldraad, een legering van
  overeenkomstige samenstelling die wel verbruikt wordt, langzaam smelt. De
  gesmolten las en vuldraad worden beschermd tegen de kwalijke gevolgen van
  vervuiling door omgevingslucht door een inert beschermend gas, dat stroomt uit
  de keramische kop van de TIG lastoorts met een snelheid van ongeveer 8 à –15
  liter per minuut. (Gasregelaar, flowmeter en zuiver Argon beschermgas worden
  niet meegeleverd).

  NL

  2.

  MACHINEGEBRUIK

  2.1

  VÓÓR INGEBRUIKSTELLING VAN HET APPARAAT
  De Minarc 220 wordt geleverd in een stevige, op maat gemaakte verpakking.
  Toch dient u zich ervan te verzekeren dat het apparaat niet tijdens transport
  beschadigd is. Indien ja, meld deze transportschade dan aan de leverancier
  van het apparaat. Haal het apparaat onder deze omstandigheden niet uit de
  verpakking. Controleer bovendien, voordat u het apparaat in gebruik neemt, of u
  alle bestelde onderdelen met gebruiksaanwijzing ontvangen heeft.

  Vervoer
  Het apparaat moet in verticale stand vervoerd worden.

  4 • Page 7

  Het apparaat kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Bescherm het
  apparaat bij gebruik buiten tegen zware regen en zonlicht. Sla het lasapparaat
  op in een droge en schone omgeving en bescherm het tijdens gebruik en opslag
  tegen zand en stof. Het aanbevolen werktemperatuurbereik is -20 tot +40 °C.
  Plaats het lasapparaat zo, dat het niet in contact komt met hete oppervlakken,
  vonken en lasspetters. Zorg voor een onbelemmerde luchtstroom naar en van het
  lasapparaat.

  2.2

  ALGEMEEN AANZICHT APPARAAT

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  Omgeving

  3.
  4.

  2.

  1.
  2.
  3.
  4.

  1.

  NL

  MMA-laskabel
  Werkstukkabel en werkstukklem
  Hoofdschakelaar
  Netspanningskabel

  5 • Page 8

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  2.3

  STROOMNET
  Alle standaard elektrische apparatuur zonder een speciale ontstoringsinrichting
  veroorzaken harmonische vervuiling in het stroomnet. Een hoge dosis
  harmonische vervorming kan het functioneren van bepaalde apparaten beperken
  en kan hieraan storingen veroorzaken.

  Minarc 220:
  Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat het
  kortsluitvermogen Psc groter dan of gelijk is aan 1,6 MVA op het punt waar het
  stroomnet van de gebruiker is aangesloten op het openbare stroomnet. De
  installateur of gebruiker van de apparatuur moet kunnen garanderen, zo nodig
  in overleg met de beheerder van het stroomnet, dat het apparaat alleen wordt
  aangesloten op het stroomnet met een kortsluitvermogen Psc dat groter dan of
  gelijk is aan 1,6 MVA.

  2.4

  KABELAANSLUITINGEN
  Aansluiting op de netspanning
  De Minarc 220 wordt geleverd met een netspanningskabel van vijf meter lengte
  zonder stekker.

  LET OP! Controleer de grootte van de zekering in de Technische specificaties. De
  stekker mag slechts geïnstalleerd worden door elektrotechnische aannemers en
  installateurs die tot zulke handelingen bevoegd zijn.
  Als u een verlengkabel voor de voedingskabel gebruikt, moet de diameter
  tenminste overeenstemmen met die van de voedingskabel van het apparaat zelf.
  De maximale lengte voor de verlengkabel bedraagt 50 m.
  Beperkingen voor type generator en vermogen kunnen van toepassing zijn bij
  gebruik van een generator. Foutloze werking van het apparaat is alleen mogelijk
  met een voldoende krachtige generator. Het aanbevolen vermogen moet meer
  zijn dan 15 kVA.

  NL

  Werkstukkabel
  Sluit bij MMA-lassen de werkstukkabel aan op de negatieve pool, en bij TIG-lassen
  op de positieve pool.
  Reinig, voordat u gaat lassen, het oppervlak van het werkstuk en bevestig de
  aarde-retourklem aan het werkstuk om een gesloten en storingvrije laskring te
  maken.

  Beschermgas
  Bij het TIG lassen wordt een beschermgas gebruikt om vervuiling van de vloeibare
  en afkoelende las door omgevingslucht te voorkomen. Gewoonlijk is dit argon
  (Ar). De normale gasstroom is ongeveer 8–15 liter per minuut. Maar deze kan
  variëren afhankelijk van de toegepaste lasstroom en de maat van de gaskop.

  6 • Page 9

  KEUZE LASVERMOGEN EN ELEKTRODES
  MMA-laselektroden
  Bij MMA-lassen moeten de laselektrodes worden aangesloten op de juiste pool.
  Gewoonlijk wordt de elektrodehouder aangesloten op de positieve pool en de
  werkstukkabel op de negatieve aansluiting.
  Het is ook belangrijk om de lasstroom goed af te stellen zodat het filtermateriaal
  en de coating goed smelten en het lassen efficiënt is. In de tabel hieronder staan
  de beschikbare groottes van de elektrodes die beschikbaar zijn voor de Minarc
  220 en de bijbehorende lasstroomwaarden.

  MMA elektroden en overeenkomstige instellingen voor het
  stroombereik
  Diameter
  elektrode

  1.6 mm

  2.0 mm

  2.5 mm

  3.25 mm

  4.0 mm

  5.0 mm

  Fe-Rutile

  30-60 A

  40-80 A

  50-110 A

  80-150 A

  120-210 A

  170-220 A

  Fe-Basic

  30-55 A

  50-80 A

  80-110 A

  110-150 A

  140-200 A

  200-220 A

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  2.5

  TIG laselektrodes en gaskoppen
  Voor DC TIG-lassen wordt het gebruik van de WC20 (grijze) type elektrode
  aanbevolen, hoewel ook andere typen verkrijgbaar zijn.
  De grootte van de laselektrode (diameter) wordt bepaald aan de hand van de
  gewenste lasstroom/-vermogen. Een elektrode met onvoldoende diameter in
  verhouding tot de lasstroom zal smelten; een te grote elektrode bemoeilijkt het
  ontstaan van de boog.
  Over het algemeen is een 1,6 mm wolfraam elektrode geschikt voor gelijkstroom
  tot 150 A, en 2,4 mm wolfraam elektrode geschikt tot 250 A.
  Slijp voor gebruik een fijne punt aan de wolfraam elektrode tot ongeveer 1,5 maal
  de diameter van de elektrode.

  7

  NL • Page 10

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  2.6

  BEDIENING EN INDICATIELAMPJES
  1.

  2.

  6.

  3.

  4.

  5.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  NL

  Standby signaallampje. In de VRD-versie, een veilig signaallampje (zie De VRDfunctie)
  Oververhittingssignaallampje.
  Lasproces selectieknop (MMA of TIG.)
  Selectieknop stroominstelling. instelling via paneel of handbediende afstandbediening.
  Bedieningsknop lasstroom.
  Tabel laswaarden

  Het apparaat inschakelen
  Wanneer u het apparaat start, gaan de signaallampjes voor stand-by en
  hoofdschakelaar aan.
  Als het apparaat te heet wordt, of de voedingsspanning is te hoog of te laag
  dan wordt het lassen uitgeschakeld en gaat het gele indicatielampje voor
  oververhitting branden. Het lampje schakelt weer uit als het apparaat gereed is
  voor gebruik. Zorg dat er voldoende ruimte rondom het apparaat is, zodat de
  lucht vrij in en uit het apparaat kan circuleren.

  8 • Page 11

  De lasstroom kan traploos worden ingesteld met de bedieningsknop, als
  paneelinstelling (PANEEL) is geselecteerd.
  Als u de lasstroom wilt aanpassen met de afstandsbediening, moet u de
  afstandsbediening aansluiten op het apparaat en met behulp van de selectieknop
  stroominstelling (4) afstandbediening kiezen. Apparaten die afstandsbediening
  ondersteunen zijn de R10 of de RTC10 van de TTV 220 GV TIG-toorts.

  2.6.2 Instellingen voor MMA-lassen
  MMA-lassen is geselecteerd wanneer het signaallampje naast een van beide
  elektrodesymbolen is verlicht. De opties zijn RUTILE of BASIC. Druk indien
  nodig de selectieknop in om het MMA-proces (3) te selecteren. Het apparaat
  stelt automatisch de juiste waarden in voor ontstekingstijd, ontstekingspuls en
  boogdynamica, afhankelijk van het feit of rutile of basic werd gekozen.

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  2.6.1 Lasstroomregeling en afstandbediening

  2.6.3 TIG lasfunctie
  Druk op de processelectieknop om de TIG lasfunctie te selecteren (3).

  Ontsteking met schakelaar (TTC 220 GV toorts)
  Wanneer de TTC 220 GV toorts wordt gebruikt, kan de TIG-boog worden
  ontstoken met de schakelaar. Raak het werkstuk zachtjes aan met de elektrode,
  druk vervolgens op de toortsschakelaar terwijl u de elektrode snel van het
  werkstuk optilt. Hierdoor zal de boog snel en efficiënt ontsteken. Om het lassen
  te beïndigen, laat u de schakelaar los; dit stopt de stroom en zet de spanning naar
  de toorts uit.

  Ontsteking voor scratch-start (behalve dan (TTC 220 GV toorts)
  U kunt een TIG-boog ook ontsteken met de scratch-start methode. Om de boog te
  ontsteken raakt u zachtjes het werkstuk aan met de elektrode en tilt u vervolgens
  de elektrode snel van het werkstuk. Wilt u stoppen met lassen, dan trekt u snel de
  elektrode van het werkstuk af.

  LET OP! Het voltage op de lastoorts blijft 'aan'.

  2.6.4 De VRD-functie
  De Minarc 220 met VRD-functie heeft een voltagereductiefunctie, die het
  open stroomkringvoltage tot onder 35 V verlaagt. Dit vermindert het risico van
  elektrische schok in zeer gevaarlijke omgevingen, zoals gesloten of vochtige
  ruimtes.

  9

  NL • Page 12

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  3.

  ONDERHOUD
  Alle elektromechanische apparaten vereisen geregeld onderhoud afhankelijk van
  het gebruik. Dit soort standaard onderhoud zal onnodige gevaarlijke situaties en
  mankementen kunnen voorkomen.
  We bevelen aan dat u eens per zes maanden een onderhoudsinspectie voor uw
  lasapparaat regelt. Een geautoriseerd Kemppi dealer zal uw apparaat inspecteren
  en reinigen en zorgen dat alle stroomverbindingen goed bevestigd zijn.
  Stroomverbindingen kunnen los of geoxideerd raken door frequente en grote
  temperatuurveranderingen.

  LET OP! Haal het apparaat van de netvoeding af voordat u gaat werken met de
  elektrische kabels.

  3.1

  DAGELIJKS ONDERHOUD
  • Controleer de elektrode van de lastoorts. Slijp de elektrode of vervang een
  beschadigde elektrode.
  • Controleer of werkstukkabelaansluitingen goed vastzitten.
  • Controleer de toestand van de voedings- en laskabels en vervang
  beschadigde kabels.

  3.2

  AFVOER VAN HET APPARAAT
  Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
  In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
  elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan
  overeenkomstig de nationale wetgeving, moet af te danken elektrische
  apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een daartoe
  geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is
  verplicht een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt
  volgens de instructies van de lokale overheid of van een Kemppi medewerker.
  Door deze Europese richtlijn toe te passen, draagt u bij aan een beter milieu en
  de volksgezondheid!.

  NL

  10 • Page 13

  BESTELNUMMERS
  Product

  Bestelnummer.

  Minarc 220
  Minarc 220 VRD

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  4.

  6102220
  Gereduceerd open stroomkringvoltage 30 V

  6102220VRD

  Laskabel

  16 mm² 5 m

  6184103

  Laskabel

  25 mm² 5 m

  6184201

  Laskabel

  25 mm² 10 m

  6184202

  Werkstukkabel

  16 mm² 5 m

  6184113

  Werkstukkabel

  25 mm² 5 m

  6184211

  Werkstukkabel

  25 mm² 10 m

  6184212

  TTC 220GV

  Schakelbediening en RTC10 remote

  627022304

  TTM 15 BC

  Scratch-start

  627143201

  R 10

  5m

  6185409

  R 10

  10 m

  618540901

  Kabels

  TIG lastoortsen

  Afstandbedieningsunits

  RTC10

  6185477

  Overige accessoires
  Gasstroommeter AR/klok

  6265136

  Schouderdraagriem

  9592162

  Kabel voedingsspanning

  W002982

  NL

  11 • Page 14

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  5.

  PROBLEMEN VERHELPEN
  Probleem

  Oorzaak

  Het signaallampje van de
  hoofdschakelaar licht niet op

  Het apparaat is niet verbonden met het net.
  • Controleer de zekeringen van de voeding.
  • Controleer de netkabel- en stekker.

  Slecht lasresultaat

  Een aantal factoren beïnvloedt de laskwaliteit.
  • Controleer of de werkstukklem goed vastzit, het verbindingspunt
  schoon is en de kabel en aansluitingen intact zijn.
  • Controleer of het beschermgas uit de lasmond stroomt.
  • Controleer of de voedingsspanning niet onregelmatig of te hoog/
  laag is.

  Oververhittingslampje brandt

  Het apparaat is oververhit.
  • Controleer of de koellucht onbelemmerd kan stromen.
  • Als de inschakelduur van het apparaat is overschreden, wacht dan
  tot het lampje uitgaat.
  • Te hoog of laag voedingsvoltage.

  Als het mankement nu niet is verholpen, schakel dan de KEMPPI-service in.

  6.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Minarc 220
  Primaire aansluitspanning

  3 ~, 50/60 Hz

  400 V –20 %... +15 %

  Opgenomen vermogen bij max. stroom

  MMA

  8,2 kVA (220 A/28,8 V)

  TIG

  7,2 kVA (220 A/18,8 V)

  MMA

  12 A (220 A/28.8 V)

  TIG

  8 A (220 A/18.8 V)

  MMA

  8 A (150 A/26.0 V)

  TIG

  6 A (160 A/16.4 V)

  Stroomvoorziening, I1max

  NL

  Stroomvoorziening, I1eff
  Aansluitkabel

  4G1,5 (5 m)

  Zekering (traag)

  10 A

  Inschakelduur

  MMA

  TIG

  12

  35 % ID

  220 A / 28.8 V

  100 % ID

  150 A / 26.0 V

  35 % ID

  220 A / 18.8 V

  100 % ID

  160 A / 16.4 V • Page 15

  MMA

  10 A/20.4 V – 220 A/28.8 V

  TIG

  10 A/10.4 V – 220 A/18.8 V

  MMA

  85 V (30 V bij de VRD-versie)

  TIG

  60 V (30 V bij de VRD-versie)

  Ruststroom

  MMA

  40 W

  Vermogensfactor 100% ED

  TIG

  0.92

  MMA

  0.91

  TIG

  0.80

  MMA

  0.86

  MMA

  ø 1.5–5.0 mm

  Open spanning

  Rendement 100% ED
  Elektroden diameter
  Uitwendige afmetingen (L x B x H)

  400 × 180 × 340

  Gewicht

  9.2 kg (10.2 kg met aansluitkabel)

  Isolatieklasse

  H (B)

  Beschermingsgraad

  IP23S

  EMC klasse

  A

  Minimaal kortsluitvermogen Psc van
  het stroomnet*

  1.6 MVA

  Temperatuurbereik voor bediening

  -20 °C ... +40 °C

  Temperatuurbereik voor opslag

  -40 °C ... +60 °C

  Aanbevolen generator

  > 15 kVA

  Minarc 220 / © Kemppi Oy / 1117

  Stroombereik

  * Zie paragraaf 2.3.

  NL

  13 • Page 16

  KEMPPI OY
  Hennalankatu 39
  PL 13
  FIN-15801 LAHTI
  FINLAND
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 899 428
  export@kemppi.com
  www.kemppi.com
  Kotimaan myynti:
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 734 8398
  myynti.fi@kemppi.com
  KEMPPI SVERIGE AB
  Box 717
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Tel +46 8 590 783 00
  Telefax +46 8 590 823 94
  sales.se@kemppi.com
  KEMPPI NORGE A/S
  Postboks 2151, Postterminalen
  N-3103 TØNSBERG
  NORGE
  Tel +47 33 346000
  Telefax +47 33 346010
  sales.no@kemppi.com
  KEMPPI DANMARK A/S
  Literbuen 11
  DK-2740 SKOVLUNDE
  DANMARK
  Tel +45 4494 1677
  Telefax +45 4494 1536
  sales.dk@kemppi.com
  KEMPPI BENELUX B.V.
  Postbus 5603
  NL-4801 EA BREDA
  NEDERLAND
  Tel +31 765717750
  Telefax +31 765716345
  sales.nl@kemppi.com

  KEMPPI FRANCE S.A.S.
  65 Avenue de la Couronne des Prés
  78681 EPONE CEDEX
  FRANCE
  Tel +33 1 30 90 04 40
  Telefax +33 1 30 90 04 45
  sales.fr@kemppi.com
  KEMPPI GmbH
  Otto-Hahn-Straße 14
  D-35510 BUTZBACH
  DEUTSCHLAND
  Tel +49 6033 88 020
  Telefax +49 6033 72 528
  sales.de@kemppi.com
  KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. Borzymowska 32
  03-565 WARSZAWA
  POLAND
  Tel +48 22 7816162
  Telefax +48 22 7816505
  info.pl@kemppi.com
  KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
  13 Cullen Place
  P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
  SMITHFIELD NSW 2164
  AUSTRALIA
  Tel. +61 2 9605 9500
  Telefax +61 2 9605 5999
  info.au@kemppi.com

  OOO KEMPPI
  Polkovaya str. 1, Building 6
  127018 MOSCOW
  RUSSIA
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com
  ООО КЕМППИ
  ул. Полковая 1, строение 6
  127018 Москва
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com
  KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY,
  LIMITED
  Room 420, 3 Zone, Building B,
  No.12 Hongda North Street,
  Beijing Economic Development Zone,
  100176 Beijing
  CHINA
  Tel +86-10-6787 6064
  +86-10-6787 1282
  Telefax +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  肯倍贸易(北京)有限公司
  中国北京经济技术开发区宏达
  北路12号
  创新大厦B座三区420室
  (100176)
  电话: +86-10-6787 6064
  +86-10-6787 1282
  传真: +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  KEMPPI INDIA PVT LTD
  LAKSHMI TOWERS
  New No. 2/770,
  First Main Road,
  KAZURA Gardens,
  Neelangarai,
  CHENNAI - 600 041
  TAMIL NADU
  Tel +91-44-4567 1200
  Telefax +91-44-4567 1234
  sales.india@kemppi.com

  1910070
  1117

  www.kemppi.com

  KEMPPI (UK) Ltd
  Martti Kemppi Building
  Fraser Road
  Priory Business Park
  BEDFORD, MK44 3WH
  UNITED KINGDOM
  Tel +44 (0)845 6444201
  Telefax +44 (0)845 6444202
  sales.uk@kemppi.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemppi Minarc 220 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemppi Minarc 220 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info