Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Operating manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanweisung
Manual de instrucciones
Käyttöohje
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Инструкции по эксплуатации
Bruksanvisning
操作手册
EN
DA
DE
ES
FI
FR
NL
NO
PL
RU
SV
ZH
MinarcTig
180, 180MLP, 250, 250MLP
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MinarcTig
  180, 180MLP, 250, 250MLP
  Operating manual

  EN

  Brugsanvisning

  DA

  Gebrauchsanweisung

  DE

  Manual de instrucciones

  ES

  Käyttöohje

  FI

  Manuel d’utilisation

  FR

  Gebruiksaanwijzing

  NL

  Bruksanvisning

  NO

  Instrukcja obsługi

  PL

  Инструкции по эксплуатации

  RU

  Bruksanvisning

  SV

  操作手册

  ZH • Page 2 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing
  Nederlands • Page 4

  Inhoudsopgave

  NL

  4

  1. Voorwoord. ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.1 Algemeen.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.2 Eigenschappen van het apparaat. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  1.3 Over het lassen........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  2. Machinegebruik. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  2.1 Vóór ingebruikstelling van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  2.2 Algemeen aanzicht apparaat. ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  2.3 Stroomnet. .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  2.4 Kabelaansluitingen. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  2.5 Keuze lasvermogen en elektrodes. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.6 Instellingen en signaallampjes (180 en 250). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  2.6.1 Lasstroomregeling en afstandbediening.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  2.6.2 Instellingen voor MMA-lassen. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  2.6.3 TIG-lasfunctie. ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  2.6.4 Extra functies voor MLP modellen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  3. Setup functies......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  4. Foutcodes. ................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  5. Onderhoud. ............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  5.1 Dagelijks onderhoud .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  5.2 Afvoer van het apparaat. ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  6. Bestelnummers. .................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  7. Problemen verhelpen. ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  8. Technische gegevens ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 5

  1.

  Voorwoord

  1.1

  Algemeen
  Gefeliciteerd met uw keuze voor het MinarcTig lasapparaat. Bij correct gebruik,
  kunnen Kemppi producten de productiviteit van uw laswerkzaamheden
  verhogen tijdens een economische levensduur van vele jaren.
  Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik,
  onderhoud en de veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties
  van het apparaat vindt u achterin de handleiding.
  Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst
  gebruikt. Voor uw eigen veiligheid en die van uw werkomgeving, dient u met
  name aandacht te geven aan de veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
  Voor meer informatie over Kemppi-producten kunt u contact opnemen met
  Kemppi Oy, een geautoriseerd Kemppi-dealer raadplegen, of een bezoek
  brengen aan de Kemppi-website op www.kemppi.com.
  De specificaties en ontwerpen in deze handleiding zijn behoudens
  veranderingen zonder voorafgaande berichtgeving.

  Belangrijke opmerkingen
  Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel
  schade en persoonlijk letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’
  aanduiding. Lees deze stukken zorgvuldig door en volg de instructies op.

  Afwijzing van aansprakelijkheid
  Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat de informatie
  in deze gids accuraat en volledig is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid
  voor fouten of nalatigheid. Kemppi behoudt zich te allen tijde het recht voor,
  zonder voorafgaand bericht, de specificaties van het beschreven product te
  wijzigen. Zonder voorafgaande toestemming van Kemppi mag de inhoud
  van deze handleiding niet gekopieerd, vermenigvuldigd of verzonden
  worden.

  1.2

  NL

  Eigenschappen van het apparaat
  MinarcTig apparaten zijn compacte en robuuste lasapparaten, die gereed zijn
  voor gebruik en geschikt zijn voor MMA- en TIG-lassen. De MinarcTig tm is
  extreem licht in verhouding tot zijn hoge uitgangsvermogen. Het apparaat kunt
  u eenvoudig naar de werkplaats dragen dankzij de ingebouwde geprofileerde
  handgreep of met de bijgeleverde schouderband.
  De modellen 180 en 180 MLP kunnen worden gebruikt met het gewone lichtnet,
  d.w.z. in het enkelfasige stroomnet. De modellen 250 en 250 MLP werken alleen
  met een driefasen stroomnet.

  © Kemppi Oy / 1339

  5 • Page 6

  1.3

  Over het lassen
  De MinarcTig is een precisie-lasgereedschap dat keer op keer resultaten van
  hoge kwaliteit levert, als de juiste bedieningsprocedures worden gevolgd. De
  laskwaliteit wordt niet alleen bepaald door het apparaat op zich. Persoonlijke
  ervaring, hulpapparatuur en verbruiksmiddelen spelen ook een essentiële rol
  zoals ook de juiste, gezekerde voedingsspanning.
  Het lassen kan plaatsvinden als er een lasboog wordt ontstoken tussen de
  laselektrode en het werkstuk. Het lassen kan uitsluitend plaatsvinden wanneer
  de apparatuur goed is aangesloten, inclusief de werkstukkabel aan het werkstuk.
  Deze kabel voltooit de laskring waardoor de lasstroom vloeit. Controleer of de
  klem van de werkstukkabel vastgezet is op het werkstuk en of het gebied van de
  klemmen schoon en verfvrij is.

  MMA-lassen

  NL

  MMA is een eenvoudig lasproces. Een gecoate MMA-elektrode wordt
  kortgesloten op het werkstuk en de resulterende elektrische boog maakt
  een vloeibare las waarin de elektrode smelt. De coating (beschermlaag)
  van de elektrode verbrandt en veroorzaakt een beschermende gasachtige
  atmosfeer en slak die direct de gesmolten las beschermt tegen vervuiling uit de
  omgevingslucht. De slak drijft op de vloeistof en wordt hard aan de oppervlakte
  van de resulterende lasrups, en beschermt de afkoelende las.
  De elektrode wordt langzaam langs de las bewogen. De snelheid waarmee dit
  gebeurt, is recht evenredig aan de afmetingen van de geselecteerde elektrode
  en lasstroom. De slak wordt tenslotte verwijderd met een hamer zodat de las
  zichtbaar wordt (steeds oogbescherming dragen).

  TIG-lassen
  Bij TIG-lassen wordt de lasboog gevormd tussen een wolfraam elektrode die niet
  verbruikt wordt en het werkstuk. De resulterende boog van hoge temperatuur
  smelt het werkstuk tot een vloeibare las waarin de vuldraad, een legering van
  overeenkomstige samenstelling die wel verbruikt wordt, langzaam smelt. De
  gesmolten las en vuldraad worden beschermd tegen de kwalijke gevolgen van
  vervuiling door omgevingslucht door een inert beschermend gas dat stroomt uit
  de keramische kop van de TIG lastoorts met een snelheid van ongeveer 8 à -15
  liter per minuut. (Gasregelaar, flowmeter en zuivere Argon beschermgas worden
  niet meegeleverd).

  6

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 7

  2.

  Machinegebruik

  2.1

  Vóór ingebruikstelling van het apparaat
  MinarcTig is verpakt in voor dit doel ontworpen verpakking die voor hergebruik
  geschikt is. Toch dient u zich ervan te verzekeren dat het apparaat niet tijdens
  transport beschadigd is. Indien ja, meld deze transportschade dan aan de
  leverancier van het apparaat. Haal het apparaat onder deze omstandigheden
  niet uit de verpakking. Controleer bovendien, voordat u het apparaat in gebruik
  neemt, of u alle bestelde onderdelen met gebruiksaanwijzing ontvangen heeft.

  Vervoer
  Het apparaat moet in verticale stand vervoerd worden.

  Omgeving
  Het apparaat kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Bescherm het
  apparaat bij gebruik buiten tegen zware regen en zonlicht. Sla het lasapparaat
  op in een droge en schone omgeving en bescherm het tijdens gebruik en opslag
  tegen zand en stof. Het aanbevolen werktemperatuurbereik is -20 tot +40 °C.
  Plaats het lasapparaat zo, dat het niet in contact komt met hete oppervlakken,
  vonken en lasspetters. Garandeer een onbelemmerde luchtstroom naar en van
  het lasapparaat.

  NL

  © Kemppi Oy / 1339

  7 • Page 8

  2.2

  Algemeen aanzicht apparaat
  3.
  5.

  2.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  NL

  2.3

  1.

  4.

  Lastoorts
  Werkstukkabel en werkstukklem
  Hoofdschakelaar
  Netkabel (MinarcTig 180 op de afbeelding)
  Aansluiting beschermgasslang

  Stroomnet
  Alle standaard elektrische apparatuur zonder een speciale
  ontstoringsinrichting veroorzaken harmonische vervuiling in het stroomnet.
  Een hoge dosis harmonische vervorming kan het functioneren van bepaalde
  apparaten beperken en kan hieraan storingen veroorzaken.

  MinarcTig 180, 180MLP:
  WAARSCHUWING: Dit apparaat voldoet niet aan IEC 61000-3-12. Als het
  wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem, moet de
  installateur of de gebruiker van het apparaat kunnen garanderen, indien
  nodig in overleg met de beheerder van het stroomnet, dat het is toegestaan
  om dit apparaat aan te sluiten.

  MinarcTig 250, 250MLP:
  Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12 op voorwaarde dat het
  kortsluitvermogen Psc groter dan of gelijk is aan 1,5 MVA op het punt waar het
  stroomnet van de gebruiker is aangesloten op het openbare stroomnet. De
  installateur of gebruiker van de apparatuur moet kunnen garanderen, zo nodig
  in overleg met de beheerder van het stroomnet, dat het apparaat alleen wordt
  aangesloten op het stroomnet met een kortsluitvermogen Psc dat groter dan of
  gelijk is aan 1,5 MVA.

  8

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 9

  2.4

  Kabelaansluitingen
  Aansluiting op de netspanning
  Het apparaat bezit een 3.30 m lange voedingsspanningskabel en -plug. Steek de
  netkabel in een enkelfasig elektrisch stroomnet.
  De MinarcTig 250 wordt geleverd met een 5 m lange netkabel zonder stekker.

  LET OP! Controleer de grootte van de zekering in de Technische
  specificaties. De stekker mag slechts geïnstalleerd worden door
  elektrotechnische aannemers en installateurs die in zulke ingrepen
  gespecialiseerd zijn.
  Als u een verlengkabel voor de voedingskabel gebruikt, moet de diameter
  tenminste overeenstemmen met die van de voedingskabel van het apparaat zelf.
  De maximale lengte voor de verlengkabel bedraagt 50 m.
  Het minimum vermogen van een enkelfasige machinegenerator moet 3.5 kVA zijn.
  Het aanbevolen vermogen is 7.0 kVA bij gebruik van het apparaat op maximaal
  vermogen.
  Beperkingen voor type generator en vermogen kunnen van toepassing zijn bij
  gebruik van een generator. Foutloze werking van een driefasen apparaat is alleen
  mogelijk met een voldoende krachtige generator. Het aanbevolen vermogen
  moet meer zijn dan 15 kVA.

  Werkstukkabel
  Sluit bij MMA-lassen de werkstukkabel aan op de negatieve pool, en bij TIGlassen op de positieve pool.
  Reinig, voordat u gaat lassen, het oppervlak van het werkstuk en bevestig de
  aarde-retourklem aan het werkstuk om een gesloten en storingvrije laskring te
  maken.

  NL

  Lastoorts (TIG)
  De lastoorts levert het beschermgas en de energie voor de elektrische boog
  waarmee gelast wordt. Als u de trekker van de lastoorts indrukt, begint
  het beschermgas te stromen en wordt de boog ontstoken. De TIG toorts is
  verbonden met de negatieve pool.

  © Kemppi Oy / 1339

  9 • Page 10

  Beschermgas
  Bij het TIG lassen wordt een beschermgas gebruikt om vervuiling van de
  vloeibare en afkoelende las door omgevingslucht te voorkomen. Gewoonlijk is
  dit argon (Ar). De normale gasstroom is ongeveer 8 -15 liter per minuut. Maar
  deze kan variëren afhankelijk van de toegepaste lasstroom en de maat van de
  gaskop.
  Het apparaat wordt geleverd met een 4,5 meter lange slang voor het
  beschermgas. Verbind de gasslang snelkoppeling met de mannelijke aansluiting
  op het apparaat. Het andere uiteinde van de gastoevoerslang moet verbonden
  worden aan de uitgang van de drukregelaar.

  LET OP! Sluit de slang nooit rechtstreeks aan op de kraan van gasfles.
  Gebruik altijd een drukregelaar en flowmeter voor een veilig en
  doelmatig gebruik.

  NL

  1.
  2.
  3.

  10

  Verbind de slang aan de zijde met verminderde druk van de
  gasflesregelaar of flowmeter, en zet de verbinding stevig vast.
  Regel de beschermende gasstroom met de stroomregelkraan. Een
  geschikte stroomsnelheid ligt tussen 8 à 15 l/min
  Sluit de cilinderkraan na gebruik.

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 11

  2.5

  Keuze lasvermogen en elektrodes
  TIG laselektrodes en gaskoppen
  Voor TIG-lassen wordt het gebruik van de WC20 (grijze) type elektrode
  aanbevolen, hoewel ook andere typen verkrijgbaar zijn.
  De grootte van de laselektrode (diameter) wordt bepaald aan de hand van de
  gewenste lasstroom/-vermogen. Een elektrode met onvoldoende diameter in
  verhouding tot de lasstroom zal smelten; een te grote elektrode bemoeilijkt het
  laten ontstaan van de boog.
  Over het algemeen is een 1,6 mm wolfraam elektrode geschikt voor gelijkstroom
  tot 150 A, en 2,4 mm wolfraam elektrode geschikt tot 250 A.
  Slijp voor gebruik een fijne punt aan de wolfraamelektrode tot ongeveer 1,5 maal
  de diameter van de elektrode. Als de elektrode tijdens het lassen het werkstuk
  raakt, slijp de elektrode dan opnieuw.

  MMA-laselektroden
  Bij MMA-lassen moeten de laselektrodes worden aangesloten op de juiste pool.
  Gewoonlijk wordt de elektrodehouder aangesloten op de positieve pool en de
  werkstukkabel op de negatieve aansluiting.
  Het is ook belangrijk om de lasstroom goed af te stellen zoadat het filtermateriaal
  en de coating goed smelten en het lassen efficiënt is. In de tabel hieronder
  staan de beschikbare groottes van de elektrodes die beschikbaar zijn voor de
  MinarcTig en de bijbehorende lasstroomwaarden.

  MMA elektroden en overeenkomstige instellingen voor het
  stroombereik
  Diameter
  elektrode

  1.6 mm

  2.0 mm

  2.5 mm

  3.25 mm 4.0 mm

  5.0 mm

  Fe-Rutile

  30-60 A

  40-80 A

  50-110 A

  80-150 A

  120–210

  170–220

  Fe-Basic

  30-55 A

  50-80 A

  80-110 A

  110-150 A

  140–200

  200–220

  © Kemppi Oy / 1339

  NL

  11 • Page 12

  2.6

  Instellingen en signaallampjes (180 en 250)
  1.

  10.

  2.

  9.
  3.
  8.

  4.

  5.
  1.
  2.

  NL

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  6.

  7.

  Standby signaallampje.
  Signaallampjes voor voor-/nagas, upslope/downslope en
  hoofdstroomparameter.
  Pijltjestoetsen voor lasparameterkeuze.
  Lasproces selectieknop (MMA of TIG).
  2T of 4T TIG-toorts schakelselectieknop. Kies 2T voor korte lassen of 4T
  voor lange lassen.
  Selectieknop ontstekingsmethode.
  Selectieknop stroomregeling: paneelbesturing, TIG-toorts
  afstandsbediening of voetpedaalbediening.
  Bedieningsknop voor lasstroom en parameterwaarde.
  Weergave voor lasstroom en parameterwaarde: tijd en ampères.
  Signaallampje oververhitting.

  Het apparaat inschakelen
  Wanneer u het apparaat start, gaan de signaallampjes voor stand-by en
  hoofdschakelaar aan.
  Als het apparaat te heet wordt, of de voedingsspanning is te hoog of te laag
  dan wordt het lassen uitgeschakeld en gaat het gele indicatielampje voor
  oververhitting branden. Het lampje schakelt weer uit als het apparaat gereed is
  voor gebruik. Zorg dat er voldoende ruimte om het apparaat is zodat de lucht vrij
  in en uit het apparaat kan circuleren.

  12

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 13

  2.6.1 Lasstroomregeling en afstandbediening
  De lasstroom kan traploos worden ingesteld met de bedieningsknop, als
  paneelinstelling (PANEEL) is geselecteerd.
  Als u de lasstroom wilt aanpassen met de afstandsbediening, moet u de
  afstandsbediening aansluiten op het apparaat en met behulp van de
  selectieknop stroominstelling (7) afstandbediening kiezen. De volgende
  opties voor afstandbediending zijn beschikbaar: RTC10, RTC20, R10 en R11F.
  Het voetpedaal R11F voor afstandsbediening kan bij TIG-lassen alleen worden
  toegepast bij 2T functiemodus.

  2.6.2 Instellingen voor MMA-lassen
  MMA-lassen is geselecteerd als het indicatielampje bij het MMA symbool brandt.
  Druk indien nodig de selectieknop in om het MMA-proces (4) te selecteren.
  Het apparaat stelt automatisch de juiste waarden in voor ontstekingstijd,
  ontstekingspuls en boogdynamica.

  2.6.3 TIG-lasfunctie
  Druk op de MMA-/TIG-knop om de TIG-lasfunctie te selecteren (punt 4).

  De bediening van de toortstrekker in 2T modus en HFboogontsteking.
  Het beschermgas begint te stromen zodra de trekker wordt ingedrukt.
  De lasboog wordt automatisch ontstoken door middel van hoogfrequent
  ontsteking. De stroomtoename begint (als upslope tijd werd ingesteld) tot het
  bepaalde lasstroomniveau. Wanneer u de trekker loslaat, neemt de stroom af.
  Na de ingestelde downslope tijd, wordt de boog verbroken en de ingestelde
  nagastijd begint.

  NL

  De bediening van de toortstrekker in 4T modus en HF
  boogontsteking.
  Het beschermgas begint te stromen als de toortsschakelaar wordt ingedrukt.
  Wanneer de schakelaar wordt losgelaten, komt de boog automatisch via HF
  ontsteking tot stand. De stroomtoename begint (als upslope tijd werd ingesteld)
  tot het bepaalde lasstroomniveau. Als u klaar bent met de lascyclus, kunt u de
  toortsschakelaar weer indrukken en lossen. De stroomafname begint (indien een
  downslope tijd is ingesteld) tot de boog stopt en de ingestelde nagastijd begint.

  HF of contactontsteking
  De TIG-lasboog kan worden ontstoken met of zonder een HF-puls.
  Als het HF lampje niet brandt, kan de boog worden ontstoken door met de
  wolfraamelektrode zachtjes het werkstuk aan te raken. Druk op de schakelaar en
  til snel het contact van de wolfraamelektrode op van het werkstuk (2T functie);
  de boog wordt gelijktijdig en effectief ontstoken.
  Voor HF ontsteking dient u de HF knop in te drukken zodat het lampje brandt
  (punt 6). Druk op de TIG toortstrekker en houdt deze vast, of laat deze los,
  afhankelijk of 2T of 4T werd geselecteerd. Het beschermgas stroomt en de HF
  (hoogfrequente boog) ontsteekt de lasboog.

  © Kemppi Oy / 1339

  13 • Page 14

  Instelparameters
  Selecteer de lasparameters met de pijltjestoetsen (3) en stel de
  parameterwaarden in met bedieningsknop (8). Tijdens het instellen van de
  parameters, toont de display (2) de parameter die wordt aangepast alsmede
  de numerieke waarde die daarvoor wordt ingesteld. Na drie seconden keert de
  display terug in de normaalstand en toont de huidige lasstroomwaarde.

  2.6.4 Extra functies voor MLP modellen

  8.

  5.

  NL
  Minilog

  Met de Minilog functie kunt u schakelen tussen twee actuele stroomniveaus
  door de trekker lichtjes in te drukken. De niveaus zijn de lasstroom en de
  Minilogstroom.
  Om de minilog functie te gebruiken, druk op de button (5) zodat het minilog
  indicatielampje oplicht. Gebruik de pijltjestoetsen om de selectieknop naar
  Minilogstroom te bewegen en stel het gewenste Minilog lasstroomniveau in met
  de bedieningsknop (8).
  Het beschermende gas begint te stromen als de toortsschakelaar wordt
  ingedrukt. Wanneer u de schakelaar loslaat, begint de stroomtoename (als
  upslope tijd werd ingesteld) tot het bepaalde lasstroomniveau.
  Druk de toortschakelaar kort in (< 1 sec), dan kunt u eenvoudig op en neer
  schakelen tussen de twee levels: lasstroom en minilog.
  Wanneer u de schakelaar 1 seconde indrukt en dan loslaat, start de afname van
  de stroom. Na een vooraf ingestelde downslope tijd, wordt de boog verbroken.

  Pulslassen
  Om de functie pulslassen te kunnen gebruiken, drukt u op PULSE zodat het
  lampje ON gaat branden. Geef de gewenste gemiddelde lasstroom (A) in en
  pulstijd (s). Het apparaat stelt automatisch de overige pulswaarden in. Voor

  14

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 15

  kleine lasstroomwaarden, is de chronologische pulsratio 35% en het aandeel
  pauzestroom van de pulsstroom is 35%. De percentages zijn enigszins anders als
  het gemiddelde van de lasstroom boven de 145 A komt.

  3.

  Setup functies
  Extra functies configureren
  Het apparaat heeft extra functies die u kunt slecteren via SETUP. Om deze
  te activeren en te deactiveren, drukt u ten minste 5 seconden lang beide
  pijltjestoetsen (3) gelijktijdig in.
  In de SETUP modus toont de display de naam van de te wijzigen parameter
  en de numerieke waarden. Selecteer de parameter die u wilt wijzigen met de
  pijltjestoetsen en verander de parameterwaarde met de bedieningsknop. De
  volgende parameters en waarden zijn beschikbaar:

  Afgebeelde
  naam

  Parameterwaarden

  Fabrieksinstelling

  Beschrijving

  A

  1/0

  0

  Einde selectie stroomniveau,
  1 = l min / 0 = 15 %

  b

  1/0

  1

  Selectie open stroomkringvoltage,
  1 = 30 V (VRD) / 0 = 95 V

  C

  1/0

  0

  Gedwongen stop tijdens downslope door kort
  indrukken van de schakelaar, 1 = Aan / 0 = Uit

  d

  1/0

  1

  Alternative schakellogica van het MLP-paneel,
  1 = Minilog / 0 = 4T-LOG

  E

  5 … 40%

  20%

  Selectie start stroomniveau (% van de lasstroom)

  F

  1/0

  0

  Herstel fabrieksinstellingen *),
  1 = Herstellen / 0 = Niet herstellen

  h

  0.0…2.0 s

  0

  Minimum instelling voor voorgastijd.

  J

  0.0…10.0 s

  1.0 s

  Minimum instelling voor nagastijd.

  L

  5.0…20.0 s

  10.0 s

  Maximum instelling voor voorgastijd.

  o

  15…99 s

  30 s

  Maximum instelling voor nagastijd.

  S

  -3…5

  0

  Boogdynamica (Arc Force)

  t

  -9…0

  0

  Ontstekingspuls elektrode
  (-9 = Geen puls / 0 = Max puls)

  © Kemppi Oy / 1339

  NL

  15 • Page 16

  U

  1/0

  0

  Uitschakelen automatische herkenning
  afstandsbediening. 0 = Automatische
  herkenning aan, 1 = Automatische herkenning
  uit.

  *) Gebeurt bij verlaten van de SETUP modus en waarde is 1.

  4.

  Foutcodes
  De machine doet een zelftest bij het opstarten en rapporteert alle gedetecteerde
  fouten. Als fouten tijdens het opstarten gedetecteerd worden, worden deze
  afgebeeld als foutcodes op het bedieningspaneel.

  E 2: Primaire onderspanning
  Het apparaat is gestopt, omdat het een ondervoltage op het net heeft
  gedetecteerd waardoor het lassen gestoord wordt. Controleer de kwaliteit van
  het stroomnet.

  E 3: Primaire overspanning
  Het apparaat heeft het lassen onderbroken omdat het in het electriciteitsnet
  tijdelijke spanningspieken detecteert die, of een continu overvoltage dat,
  gevaarlijk kunnen/kan zijn voor het apparaat. Controleer de kwaliteit van het
  stroomnet.

  NL

  E 4: Primaire oververhitting
  De krachtbron is oververhit geraakt. De oorzaak kan een van de volgende
  mogelijkheden zijn:
  • De krachtbron is langdurig op maximaal vermogen gebruikt.
  • De circulatie van koellucht naar de krachtbron is geblokkeerd.
  • Er is een fout opgetreden in het koelsysteem.
  Verwijder elk obstakel uit de luchtcirculatie en wacht totdat de ventilator van de
  krachtbron het apparaat heeft kunnen afkoelen.

  Andere foutcodes:
  Het apparaat kan codes melden die hier niet genoemd zijn. Als er een nietvermelde code gemeld wordt, neem dan contact op met een geautoriseerd
  Kemppi dealer en noem de betreffende code.

  16

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 17

  5.

  Onderhoud
  Alle elektromechanische apparaten vereisen geregeld onderhoud afhankelijk
  van het gebruik. Dit soort standaard onderhoud zal onnodige gevaarlijke
  situaties en mankementen kunnen voorkomen.
  We bevelen aan dat u eens per zes maanden een onderhoudsinspectie voor uw
  lasapparaat regelt. Een geautoriseerd Kemppi dealer zal uw apparaat inspecteren
  en reinigen en zorgen dat alle stroomverbindingen goed bevestigd zijn.
  Stroomverbindingen kunnen los of geoxideerd raken door frequente en grote
  temperatuurveranderingen.

  LET OP! Haal het apparaat van de netvoeding af voordat u gaat werken
  met de elektrische kabels.

  5.1

  Dagelijks onderhoud
  • Controleer de elektrode van de lastoorts. Slijp de elektrode of vervang een
  beschadigde elektrode.
  • Controleer of werkstukkabelaansluitingen goed vastzitten.
  • Controleer de toestand van de voedings- en laskabels en vervang
  beschadigde kabels.

  5.2

  Afvoer van het apparaat
  Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
  In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
  elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan
  overeenkomstig de nationale wetgeving, moet af te danken elektrische
  apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een daartoe
  geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is
  verplicht een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt
  volgens de instructies van de lokale overheid of van een Kemppi medewerker.
  Door deze Europese richtlijn toe te passen, draagt u bij aan een beter milieu en
  de volksgezondheid!.

  © Kemppi Oy / 1339

  NL

  17 • Page 18

  6.

  Bestelnummers
  Product

  Bestelnummer.

  Stroombronnen
  MinarcTig 180, TTC 160 4 m

  MINARC180TTC4

  MinarcTig 180, TTC 160 8 m

  MINARC180TTC8

  MinarcTig 180 MLP, TTC 160 4 m

  MINARC180MLPTTC4

  MinarcTig 180 MLP, TTC 160 8 m

  MINARC180MLPTTC8

  MinarcTig 250, TTC 160 4 m

  MINARC250TTC164

  MinarcTig 250, TTC 160 8 m

  MINARC250TTC168

  MinarcTig 250, TTC 220 4 m

  MINARC250TTC224

  MinarcTig 250, TTC 220 8 m

  MINARC250TTC228

  MinarcTig 250 MLP, TTC 160 4 m

  MINARC250MLPTTC164

  MinarcTig 250 MLP, TTC 160 8 m

  MINARC250MLPTTC168

  MinarcTig 250 MLP, TTC 220 4 m

  MINARC250MLPTTC224

  MinarcTig 250 MLP, TTC 220 8 m

  MINARC250MLPTTC228

  Kabels

  NL

  Laskabel, 16 mm² 5 m

  6184103

  Laskabel, 25 mm² 5 m

  6184201

  Laskabel, 25 mm² 10 m

  6184202

  Werkstukkabel, 16 mm² 5 m

  6184113

  Werkstukkabel, 25 mm² 5 m

  6184211

  Werkstukkabel, 25 mm² 10 m

  6184212

  Toortsen
  TTC 160, 4 m

  627016004

  TTC 160, 8 m

  627016008

  TTC 220, 4 m

  627022004

  TTC 220, 8 m

  627022008

  Hulpapparatuur
  Bedieningsknoppen TIG-lastoorts

  18

  RTC 10

  6185477

  RTC 20

  6185478

  Gasstroommeter AR/klok

  6265136

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 19

  Slang beschermgas (4,5 m)

  W001077

  Schouderdraagriem

  9592162

  Afstandsbedieningen

  7.

  R 10

  6185409

  R11F

  6185407

  Netstroomkabel (MinarcTig 250)

  W002982

  Problemen verhelpen
  Probleem

  Oorzaak

  Het signaallampje van de
  hoofdschakelaar licht niet
  op

  Het apparaat is niet verbonden met het net.

  Slecht lasresultaat

  Een aantal factoren beïnvloedt de laskwaliteit.

  Oververhittingslampje
  brandt

  • Controleer de zekeringen van de voeding.
  • Controleer de netkabel- en stekker.
  • Contorleer of de werkstukklem goed vastzit, het
  verbindingspunt schoon is, en de kabel en aansluitingen
  intact zijn.
  • Controleer of het beschermgas uit de lasmond stroomt.
  • De spanning van het elektrische netwerk is
  onregelmatig, te laag of te hoog.

  NL

  Het apparaat is oververhit.

  • Controleer of de koellucht onbelemmerd kan stromen.
  • De inschakelduur van het apparaat is overschreden.
  Wacht tot het lampje uitgaat.
  • Te hoog of laag voedingsvoltage.

  Als het mankement met deze maatregelen niet verholpen is, schakel dan de
  KEMPPI-service in.

  © Kemppi Oy / 1339

  19 • Page 20

  8.

  Technische gegevens
  MinarcTig 180, 180 MLP
  Primaire aansluitspanning

  1 ~, 50/60
  Hz

  230 V ±15 %

  Opgenomen vermogen bij max. stroom

  TIG

  6.7 kVA (180 A/17.2 V)

  MMA

  7.0 kVA (140 A/25.6 V)

  TIG

  29A (180A/17.2V)

  MMA

  31 A (140 A/25.6 V)

  TIG

  18 A (120 A/14.8 V)

  MMA

  22 A (100 A/24.0 V)

  H07RN-F

  3G2.5(3x2.5 mm²) - 3 m Euro
  Schuko

  Voedingspanning I1max
  Voedingspanning I1eff
  Aansluitingskabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C

  16 A traag
  TIG

  35 % ID 180 A/17,2 V
  100 % ID 120 A/14.8 V

  MMA

  NL

  100 % ID 100 A/24 V

  Stroombereik

  TIG

  5 A/10.2 V–180 A/17.2 V

  MMA

  10 A/20.4 V-140 A/25.6 V

  Open spanning
  Ruststroom
  Vermogensratio bij max. stroomsterkte
  Rendement bij max. stroomsterkte

  95 V (VRD 30 V)
  TIG  MMA

  25 W

  TIG

  0,62

  MMA

  0,63

  TIG

  0,75

  MMA

  HF-spanning
  Elektroden diameter

  20

  35 % ID 140 A/25.6 V

  0,81
  10 kV

  MMA

  Ø 1.5-3.25 mm

  Afmetingen (l x b x h)

  400 × 180 × 340

  Gewicht

  7.8 kg (8.4 kg met aansluitkabel)

  Isolatieklasse

  H (B)

  Beschermingsgraad

  IP23S

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 21

  EMC klasse

  A

  Temperatuurbereik voor bediening

  -20 °C...+40 °C

  Temperatuurbereik voor opslag

  -40 °C...+60 °C

  Aanbevolen generator

  > 7 kVA

  MinarcTig 250, MinarcTig 250 MLP
  Primaire aansluitspanning

  3 ~, 50/60
  Hz

  400 V –20 %... +15 %

  Opgenomen vermogen bij max. stroom

  TIG

  7.2 kVA (250 A/20.1 V)

  MMA

  8.2 kVA (220 A/28.8 V)

  TIG

  10 A (250 A/20.1 V)

  MMA

  12 A (220 A/28.8 V)

  TIG

  6 A (160 A/16.4 V)

  MMA

  8 A (150 A/26.0 V)

  H07RN-F

  4G1.5 (4x1.5 mm²) - 5 m

  Voedingspanning I1max
  Voedingspanning I1eff
  Aansluitingskabel
  Zekering (traag)
  Inschakelduur 40 °C

  10 A
  TIG

  30 % ID 250 A/20.1 V
  100 % ID 160 A/16.4 V

  MMA

  NL

  35 % ID 220 A/28.8 V
  100 % ID 150 A/26.0 V

  Stroombereik

  TIG

  5 A/10.2 V-250 A/20.1 V

  MMA

  10 A/20.4 V-220 A/28.8 V

  Open spanning

  MMA

  95 V (VRD 30 V)

  Ruststroom

  MMA

  40 W

  Vermogensratio bij max. stroomsterkte

  TIG

  0,92

  MMA

  0,91

  TIG

  0,80

  MMA

  0,86

  HF-spanning

  TIG

  10 kV

  Elektroden diameter

  MMA

  Ø 1.5-5.0 mm

  Rendement bij max. stroomsterkte

  Afmetingen (l x b x h)

  © Kemppi Oy / 1339

  400 × 180 × 340

  21 • Page 22

  Gewicht

  10.7 kg (11.6 kg met
  aansluitkabel)

  Isolatieklasse

  F

  Beschermingsgraad

  IP23S

  EMC klasse

  A

  Minimaal kortsluitvermogen Psc van het
  stroomnet*

  1,5 MVA

  Temperatuurbereik voor bediening

  -20 °C...+40 °C

  Temperatuurbereik voor opslag

  -40 °C...+60 °C

  Aanbevolen generator

  > 15 kVA

  * Zie paragraaf 2.3.

  NL

  22

  MinarcTig 180, 180MLP, 250, 250 MLP • Page 23 • Page 24

  KEMPPI OY
  Kempinkatu 1
  PL 13
  FI-15801 LAHTI
  FINLAND
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 899 428
  export@kemppi.com
  www.kemppi.com
  Kotimaan myynti:
  Tel +358 3 899 11
  Telefax +358 3 734 8398
  myynti.fi@kemppi.com
  KEMPPI SVERIGE AB
  Box 717
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Tel +46 8 590 783 00
  Telefax +46 8 590 823 94
  sales.se@kemppi.com
  KEMPPI NORGE A/S
  Postboks 2151, Postterminalen
  N-3103 TØNSBERG
  NORGE
  Tel +47 33 346000
  Telefax +47 33 346010
  sales.no@kemppi.com
  KEMPPI DANMARK A/S
  Literbuen 11
  DK-2740 SKOVLUNDE
  DANMARK
  Tel +45 4494 1677
  Telefax +45 4494 1536
  sales.dk@kemppi.com
  KEMPPI BENELUX B.V.
  Postbus 5603
  NL-4801 EA BREDA
  NEDERLAND
  Tel +31 765717750
  Telefax +31 765716345
  sales.nl@kemppi.com

  www.kemppi.com

  KEMPPI FRANCE S.A.S.
  65 Avenue de la Couronne des Prés
  78681 EPONE CEDEX
  FRANCE
  Tel +33 1 30 90 04 40
  Telefax +33 1 30 90 04 45
  sales.fr@kemppi.com
  KEMPPI GMBH
  Perchstetten 10
  D-35428 Langgöns
  DEUTSCHLAND
  Tel +49 6 403 7792 0
  Telefax +49 6 403 779 79 74
  sales.de@kemppi.com
  KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. Borzymowska 32
  03-565 WARSZAWA
  POLAND
  Tel +48 22 7816162
  Telefax +48 22 7816505
  info.pl@kemppi.com
  KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD
  13 Cullen Place
  P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
  SMITHFIELD NSW 2164
  AUSTRALIA
  Tel. +61 2 9605 9500
  Telefax +61 2 9605 5999
  info.au@kemppi.com
  OOO KEMPPI
  Polkovaya str. 1, Building 6
  127018 MOSCOW
  RUSSIA
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com

  KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY
  LTD
  Room 420, 3 Zone, Building B,
  No.12 Hongda North Street,
  Beijing Economic Development Zone,
  100176 BEIJING
  CHINA
  Tel +86-10-6787 6064
  +86-10-6787 1282
  Telefax +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com

  肯倍贸易(北京)有限公司
  中国北京经济技术开发区宏达
  北路12号
  创新大厦B座三区420室 (100176)
  电话: +86-10-6787 6064

  +86-10-6787 1282
  传真: +86-10-6787 5259
  sales.cn@kemppi.com
  KEMPPI INDIA PVT LTD
  LAKSHMI TOWERS
  New No. 2/770,
  First Main Road,
  Kazura Garden,
  Neelankarai,
  CHENNAI - 600 041
  TAMIL NADU
  Tel +91-44-4567 1200
  Telefax +91-44-4567 1234
  sales.india@kemppi.com
  KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
  No 12A, Jalan TP5A,
  Taman Perindustrian UEP,
  47600 Subang Jaya,
  SELANGOR, MALAYSIA
  Tel +60 3 80207035
  Telefax +60 3 80207835
  sales.malaysia@kemppi.com

  ООО КЕМППИ
  ул. Полковая 1, строение 6
  127018 Москва
  Tel +7 495 739 4304
  Telefax +7 495 739 4305
  info.ru@kemppi.com
  1910190
  1339

  KEMPPI (UK) LTD
  Martti Kemppi Building
  Fraser Road
  Priory Business Park
  BEDFORD, MK44 3WH
  UNITED KINGDOM

  Tel +44 (0)845 6444201
  Telefax +44 (0)845 6444202
  sales.uk@kemppi.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemppi MinarcTig 180 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemppi MinarcTig 180 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info