Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/88
Nächste Seite
TS-570D
4 6
2
L
O
W
C
U
T
4 6
2
PF
ATT PRE-AMP
VOX PROC
SEND
CH1
MIC
CW
FSK
LSB
USB
FM
AM
AT TUNE
HF TRANSCEIVER TS-570D
PHONES
1
CH2
2
CH3
3
ANT
4
REC
5
FINE
6
NB
7
AGC/TONE
8
REV
9
CLR
F.LOCK
0
ENT
MIC
PWR
KEY
DELAY MENU
1MHz
SPLIT
M/V
DOWN
UP
MR
TF-SET
A=B
SCAN M>VFO M.IN
M.IN
FILTER
CW TUNE
B.C.
N.R.
A/B
CLEAR
RIT
XIT
RIT/XIT
IF SHIFT SQL
CH
0 10
8
A F R F
HIGH
DSP SLOPE
LOW
0 10
8
+
© B62-1547-00 (E)(MC)
09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
KENWOOD CORPORATION
GEBRUIKSAANWIJZING
HF ZENDONTVANGER
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D

  B.C.

  VOX

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER

  MIC

  CH1

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  PWR

  KEY

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  DELAY

  LSB
  USB

  AF

  RIT/XIT

  UP

  PHONES

  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  N.R.

  PRE-AMP

  LOW CUT

  ATT

  DOWN

  4

  M.IN  +

  MENU

  8

  0

  SPLIT

  TF-SET

  A/B

  RIT

  M/V

  A=B

  CLEAR

  XIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  1MHz

  ENT

  TS-570D

  KENWOOD CORPORATION
  © B62-1547-00 (E)(MC)
  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

  10

  SQL
  6

  8

  2

  SCAN

  M>VFO

  M.IN
  0

  HF ZENDONTVANGER

  6

  2

  CW
  FSK

  FM
  AM

  RF

  MR

  10 • Page 2

  BESCHREVEN MODEL
  Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende
  model:

  Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze
  leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren
  als KCA

  TS-570D: HF Zendontvanger

  BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
  Pak de zendontvanger voorzichtig uit. Controleer of de
  accessoires vermeld in de onderstaande lijst aanwezig zijn.
  Het verdient aanbeveling de doos en het
  verpakkingsmateriaal te bewaren voor het geval u de
  zendontvanger in de toekomst nogmaals moet vervoeren.

  Onderdeelnummer

  Aantal

  Microfoon

  T91-0352-XX

  1

  Gelijkstroom-voedingskabel

  E30-3157-XX

  1

  7-polige DIN stekker

  E07-0751-XX

  1

  13-polige DIN stekker

  E07-1351-XX

  1

  Zekering (25 A)

  F05-2531-XX

  1

  Zekering (4 A)

  F06-4027-XX

  1

  Gebruiksaanwijzing

  B62-1547-XX

  1

  Schematisch diagram/
  blokschema1
  (alleen voor de V.S. en
  Canada)  1

  Garantiebewijs
  (alleen voor Europa, de V.S.
  en Canada)  1

  Accessoire

  1

  Voor andere landen zijn de schematische diagrammen en
  blokschema’s los verkrijgbaar.

  Deze zendontvanger heeft een staaf aan de onderzijde om de
  zendontvanger in de gewenste stand te draaien. Trek de staaf
  helemaal naar voren, zoals afgebeeld:

  Breng deze zender/ontvanger terug naar uw KENWOOD
  dealer, zodat de lege lithium battery kan worden vervangen.
  Wanneer de zender/ontvanger niet langer nodig is, breng
  deze dan terug naar uw dealer zodat deze battery veilig kan
  opruimen. • Page 3

  HARTELIJK DANK
  Hartelijk dank voor uw keuze van de KENWOOD TS-570D.
  Dit “Intelligent communicatiesysteem met digitale
  signaalverwerkingsfuncties” werd ontwikkeld door ons
  technisch team in een streven naar perfectie, en kwaliteit, dat
  tot uiting komt bij alle vernieuwingen die KENWOOD
  realiseert op het gebied van HF zendontvangers.
  In deze zendontvanger is een 16-bit DSP digitale
  signaalprocessor ondergebracht voor het verwerken van de
  audiofrequenties. Volledig profijt trekkend van de DSP
  technologie, introduceert de zendontvanger geavanceerde
  interferentie-onderdrukkingsfuncties en een verbeterde
  audiokwaliteit van het signaal dat u uitzendt. U beschikt over
  een indrukwekkend technisch arsenaal in het komend
  gevecht met de QRM en QRN effecten van de nieuwe
  zonnevlekken-cyclus. Naarmate u vertrouwd raakt met het
  gebruik van de zendontvanger, zult u ontdekken dat bij
  KENWOOD een gebruikersvriendelijke bediening hoog in het
  vaandel staat. Telkens wanneer u bijvoorbeeld bij gebruik van
  de menufunctie het menu-nummer verandert, verschijnen in
  het display meerdere meldingen die u vertellen wat u aan het
  kiezen bent.
  Maar ondanks het grote bedieningsgemak is en blijft deze
  zendontvanger een technisch geavanceerd apparaat en het is
  mogelijk dat diverse functies wellicht nieuw voor u zijn.
  Beschouw deze gebruiksaanwijzing als een persoonlijke
  introductie van het toestel door de ontwerpers ervan; volg de
  tekst eerst stap voor stap in een leerproces en dan zult u deze
  gebruiksaanwijzing in de toekomst alleen nog nodig hebben
  om af en toe eens iets op te zoeken.

  TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE
  HANDLEIDING
  Om de aanwijzingen in deze handleiding zo eenvoudig
  mogelijk te houden en onnodige herhalingen te voorkomen, is
  gekozen voor de hieronder aangegeven beknopte schrijfstijl.
  Dit overzichtelijk formaat zal u als lezer tijd besparen bij het
  vertrouwd raken met de bediening van het toestel. Het
  voornaamste is dat u spoedig praktisch met het toestel leert
  omgaan, zodat u de handleiding niet meer voortdurend hoeft
  te raadplegen, en dit boek als naslagwerk achter de hand
  kunt houden.
  Belangrijke opmerkingen zijn als volgt in de tekst
  aangegeven:

  WAARSCHUWING! ➡ Ter voorkoming van lichamelijk
  letsel
  LET OP:

  ➡ Ter voorkoming van schade aan het
  toestel

  Opmerking:

  ➡ Belangrijke informatie of
  bedieningsaanwijzing

  Aanwijzing
  Druk op [TOETS].

  Druk op de TOETS en laat deze
  los.

  Druk op
  [TOETS1]+[TOETS2].

  Houd TOETS1 ingedrukt en druk
  daarbij tevens TOETS2 in. Waar
  het om meer dan twee toetsen
  gaat, houdt u alle genoemde
  toetsen ingedrukt totdat u ook de
  laatste toets hebt ingedrukt.

  Druk op
  [TOETS1], [TOETS2].

  Druk TOETS1 even kort in, laat
  TOETS1 los en druk vervolgens
  TOETS2 in.

  Druk op
  [TOETS]+[ ].

  Met de zendontvanger
  uitgeschakeld, houdt u de TOETS
  ingedrukt en dan schakelt u de
  zendontvanger in met een druk
  op de [ ] (STROOM) schakelaar.

  KENMERKEN
  De DSP technologie biedt u de volgende voorzieningen en
  eigenschappen:


  Topprestatie ontvangst-filters.  Verbeterde Beat Cancel zwevingsonderdrukking en Noise
  Reducer ruisonderdrukking.  Volledige bijregeling van het verzonden audiosignaal door
  voorzieningen zoals de TX Equalizer.  Mogelijkheid tot automatische Zero-beating voor de CW
  mode.

  Voor een vriendelijke bediening beschikt de zendontvanger
  over:


  Een hulpfunctie, die bestaat uit meldingen die in het
  display verschijnen en vertellen wat u kiest bij gebruik van
  de menu’s.  Een snel-toegangsgeheugen om de huidige instellingen
  van de zendontvanger op snelle en gemakkelijke wijze in
  een geheugenkanaal vast te leggen.  Een groot, duidelijke afleesbaar LCD display.

  Ga als volgt te werk

  Opmerking: De basisaanwijzingen zijn genummerd in de vereiste
  volgorde om u stap-voor-stap bij de bediening te begeleiden.
  Aanvullende informatie die wel van belang is, maar niet essentieel
  voor het volbrengen van de bedieningsprocedure, wordt na alle
  stappen van de basisbediening puntsgewijs aangegeven.

  N-i • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  VOORZORGEN

  IV

  HOOFDSTUK 1
  INSTALLATIE
  1
  AANSLUITEN VAN DE ANTENNE ................................... 1
  AANSLUITEN VAN EEN AARDING .................................. 2
  INSTALLEREN VAN EEN BLIKSEMAFLEIDER ............... 2
  AANSLUITEN VAN DE
  GELIJKSTROOMVOORZIENING .................................... 2
  VERVANGEN VAN ZEKERINGEN .............................. 2
  AANSLUITEN VAN ACCESSOIRES ................................ 3
  VOORPANEEL ............................................................ 3
  HOOFDTELEFOON-AANSLUITING (PHONES) .... 3
  MICROFOON-AANSLUITING (MIC) ...................... 3
  ACHTERPANEEL ........................................................ 3
  EXTERNE LUIDSPREKER-UITGANG (EXT SP) ... 3
  AANSLUITINGEN VOOR EEN SEINSLEUTEL EN
  TOETSENBORD VOOR DE CW BEDIENING
  (PADDLE EN KEY) ................................................ 3
  HOOFDSTUK 2
  UW EERSTE QSO
  4
  ONTVANGST ................................................................... 4
  ZENDEN .......................................................................... 5
  HOOFDSTUK 3
  EERSTE VERKENNING
  6
  VOORPANEEL ................................................................. 6
  MICROFOON ................................................................... 9
  ACHTERPANEEL ........................................................... 10
  DISPLAY ......................................................................... 11
  HOOFDSTUK 4
  BASISBEDIENING
  13
  IN/UITSCHAKELEN VAN DE SPANNING ...................... 13
  INSTELLEN VAN DE GELUIDSSTERKTE ..................... 13
  AUDIO-FREQUENTIE (AF) VERSTERKING ............. 13
  RADIO-FREQUENTIE (RF) VERSTERKING ............. 13
  KIEZEN VAN VFO A OF VFO B ..................................... 13
  KIEZEN VAN EEN BAND ................................................ 13
  KIEZEN VAN DE MODE .................................................. 14
  INSTELLEN VAN DE SQUELCH .................................... 14
  KIEZEN VAN EEN FREQUENTIE .................................. 14
  VOORPANEEL METER .................................................. 14
  ZENDEN ......................................................................... 15
  KIEZEN VAN HET ZENDVERMOGEN ...................... 15
  MICROFOON-GEVOELIGHEID/ VERSTERKING ..... 15
  HOOFDSTUK 5
  MENU-INSTELLINGEN
  16
  WAARVOOR DIENEN DE MENU’S? ............................. 16
  MENU A/ MENU B ........................................................... 16
  TOEGANG TOT DE MENU’S .......................................... 16
  MENU-CONFIGURATIE .................................................. 17
  MENUFUNCTIES GERANGSCHIKT PER
  ONDERWERP ................................................................ 19
  HOOFDSTUK 6
  VERBINDINGEN MAKEN
  20
  ZENDEN OP SSB ........................................................... 20
  ZENDEN OP CW ............................................................ 21
  AUTOMATISCHE ZERO-BEATING ........................... 21
  TX MEELUISTER-ZIJTOON/ RX TOONHOOGTEFREQUENTIE ............................................................ 21
  ZENDEN OP FM ............................................................. 22
  KIEZEN VAN DE FM ZEND-AFWIJKING ................... 22
  ZENDEN OP AM ............................................................. 22

  N-ii

  HOOFDSTUK 7
  SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES
  23
  DUPLEX-BEDIENING
  (GESCHEIDEN FREQUENTIES) ................................... 23
  TF-SET (ZENDFREQUENTIE INSTELLEN) .............. 23
  FM ZENDEN MET REPETEERZENDERS
  (REPEATERS) ................................................................ 24
  KIEZEN VAN DE SUBTOON-FREQUENTIE ............. 25
  CONTINUE OF BURST SUBTOON? ......................... 25
  GEBRUIK VAN HET FM CTCSS SYSTEEM .................. 25
  DIGITALE FUNCTIES ..................................................... 26
  RTTY (SEINEN MET
  FREQUENTIEVERSCHUIVING) ............................... 26
  AMTOR/ PACKET/ PACTOR/ G-TOR™/ CLOVER .... 27
  “SLOW SCAN TV”/ FACSIMILE ..................................... 28
  SATELLIET-AFSTEMMING ............................................. 28
  HOOFDSTUK 8
  NUTTIGE VOORZIENINGEN
  29
  ONTVANGST .................................................................. 29
  KIEZEN VAN DE GEWENSTE FREQUENTIE ........... 29
  DIRECTE FREQUENTIEKEUZE .......................... 29
  GEBRUIK VAN HET 1 MHz INTERVAL ................ 29
  SNEL DOORLOPEN VAN FREQUENTIES .......... 29
  FIJNAFSTEMMING ............................................... 29
  GELIJKSCHAKELEN VAN DE VFO
  FREQUENTIES (A=B) .......................................... 30
  RIT (RECEIVE INCREMENTAL TUNING) ................. 30
  AGC (AUTOMATISCHE GEVOELIGHEIDTIJDINSTELLING) ...................................................... 30
  RX ONTVANGST-EQUALIZER .................................. 30
  ZENDEN ......................................................................... 31
  VOX (STEMGESCHAKELD ZENDEN) ...................... 31
  MICROFOON-INGANGSNIVEAU ........................ 31
  WACHTTIJD VOOR HET TERUGSCHAKELEN ... 31
  SPRAAKPROCESSOR .............................................. 32
  XIT (TRANSMIT INCREMENTAL TUNING) ............... 32
  AANPASSEN VAN UW ZENDSIGNAAL .................... 33
  AANPASSEN VAN DE ZENDBANDBREEDTE
  (SSB/AM) .............................................................. 33
  EQUALIZER VOOR HET VERZONDEN
  AUDIOSIGNAAL (SSB/FM/AM) ........................... 33
  MONITORFUNCTIE VOOR VERZONDEN SIGNAAL .... 33
  ZENDBLOKKERING ................................................... 33
  VERANDEREN VAN DE FREQUENTIE
  TIJDENS HET ZENDEN ............................................. 33
  CW BREAK-IN ................................................................ 34
  GEBRUIK VAN SEMI BREAK-IN OF FULL BREAK-IN ... 34
  ELEKTRONISCHE SLEUTEL ......................................... 34
  VERANDEREN VAN DE SEINSNELHEID ................. 34
  AUTOMATISCHE GEWICHTSAFSTELLING ............. 34
  OMGEKEERDE GEWICHTSAFSTELLING .......... 34
  WIJZIGEN VAN DE VERGRENDELDE
  GEWICHTSAFSTELLING ........................................... 35
  “BUG-KEY” FUNCTIE ................................................. 35
  CW BERICHTENGEHEUGEN ................................... 35
  VASTLEGGEN VAN EEN CW BERICHT ............. 35
  CONTROLEREN VAN EEN CW BERICHT
  ZONDER DIT TE VERZENDEN ........................... 35
  VERZENDEN VAN EEN CW BERICHT ............... 35
  HOOFDSTUK 9
  ONDERDRUKKEN VAN INTERFERENTIE
  36
  IF FILTER ........................................................................ 36
  VERANDEREN VAN DE IF FILTER-BANDBREEDTE .... 36
  “IF SHIFT” MIDDENFREQUENTIE-VERSCHUIVING.... 36 • Page 5

  NOISE BLANKER STOORPULS-ONDERDRUKKING ... 36
  ATT VERZWAKKINGSREGELING ................................. 37
  VOORVERSTERKER ..................................................... 37
  DSP BEDIENINGSFUNCTIES ....................................... 37
  AANPASSEN VAN DE ONTVANGSTBANDBREEDTE ......................................................... 37
  SSB/ FM/ AM MODE ............................................. 37
  CW/ FSK MODE ................................................... 38
  BEAT CANCEL ZWEVINGSONDERDRUKKING ....... 38
  N.R. RUISONDERDRUKKING .................................. 38
  WIJZIGEN VAN HET NR1 NIVEAU ...................... 38
  INSTELLEN VAN DE TIJDCONSTANTE VOOR
  RUISONDERDRUKKING 2 .................................. 38
  HOOFDSTUK 10 GEHEUGENFUNCTIES
  39
  VOEDING VAN HET MICROPROCESSOR-GEHEUGEN ... 39
  CONVENTIONEEL GEHEUGEN ................................... 39
  VASTLEGGEN VAN GEGEVENS IN DE
  GEHEUGENKANALEN .............................................. 39
  SIMPLEX KANALEN ............................................. 39
  DUPLEX KANALEN, VOOR GESCHEIDEN
  FREQUENTIES .................................................... 40
  OPROEPEN VAN GEGEVENS UIT EEN
  GEHEUGENKANAAL, DOORLOPEN VAN HET
  GEHEUGEN ............................................................... 40
  GEHEUGEN-OPROEPFUNCTIE ......................... 40
  GEHEUGEN-DOORLOOPFUNCTIE ................... 41
  TIJDELIJK VERANDEREN VAN DE
  FREQUENTIE ....................................................... 41
  GEHEUGEN-VFO DUPLEX GEBRUIK ................ 41
  GEHEUGENGEGEVENS-OVERDRACHT ................ 42
  GEHEUGEN ➡ VFO GEGEVENSOVERDRACHT .. 42
  KANAAL ➡ KANAAL GEGEVENSOVERDRACHT ... 42
  VASTLEGGEN VAN FREQUENTIEBEREIKEN ......... 43
  CONTROLEREN VAN DE BEGIN/
  EINDFREQUENTIES ............................................ 43
  PROGRAMMEERBARE VFO .............................. 43
  WISSEN VAN GEHEUGENKANALEN ....................... 43
  VOLLEDIG TERUGSTELLEN VAN ALLE
  GEHEUGENKANALEN (RESET) ......................... 43
  OVERSLAAN VAN GEHEUGENKANALEN
  (LOCKOUT) .......................................................... 44
  SNEL TOEGANKELIJK GEHEUGEN ............................. 44
  VASTLEGGEN VAN GEGEVENS IN HET
  SNELLE-TOEGANGSGEHEUGEN ........................... 44
  OPROEPEN VAN GEGEVENS UIT HET
  SNELLE-TOEGANGSGEHEUGEN ........................... 45
  TIJDELIJK VERANDEREN VAN DE FREQUENTIE ... 45
  SNELGEHEUGEN ➡ VFO
  GEGEVENSOVERDRACHT ...................................... 45
  HOOFDSTUK 11 SCAN DOORLOOPFUNCTIES
  46
  PROGRAMMA-SCAN ..................................................... 46
  SCAN-ONDERBREKING ............................................ 46
  GEHEUGEN-SCAN ........................................................ 47
  ALLE-KANALEN SCANFUNCTIE .............................. 47
  GROEPSSCAN .......................................................... 47
  HOOFDSTUK 12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES
  48
  TERUGSTELLEN VAN DE MICROPROCESSOR
  (RESET) .......................................................................... 48
  OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN ..................... 48
  DEELS TERUGSTELLEN ........................................... 48
  VOLLEDIG TERUGSTELLEN .................................... 48

  OVERSCHAKELEN TUSSEN ANT 1 EN ANT 2 ............. 48
  F.LOCK TOETSBLOKKEERFUNCTIE ........................... 48
  PIEPTOONFUNCTIE ...................................................... 49
  DIMMEN VAN DE DISPLAY-VERLICHTING .................. 49
  PROGRAMMEERBARE FUNCTIETOETSEN ................ 49
  SNELLE GEGEVENSOVERDRACHT ............................ 50
  OPSTELLEN .............................................................. 50
  VEREISTE APPARATUUR ................................... 50
  AANSLUITINGEN ................................................. 50
  GEBRUIK VAN DE SNELLE
  GEGEVENSOVERDRACHT ...................................... 50
  OVERBRENGEN VAN GEGEVENS .................... 50
  ONTVANGST VAN GEGEVENS .......................... 50
  COMPUTER-BESTURING .............................................. 51
  OPSTELLEN .............................................................. 51
  VEREISTE APPARATUUR ................................... 51
  AANSLUITINGEN ................................................. 51
  COMMUNICATIE-PARAMETERS .............................. 51
  GEBRUIK VAN EEN TRANSVERTER ............................ 51
  AUTOMATISCHE ANTENNETUNER ............................. 52
  VOORINSTELLEN VAN BANDEN ............................. 52
  DRU-3A DIGITAAL OPNAMESYSTEEM
  (LOS VERKRIJGBAAR) .................................................. 53
  OPNEMEN VAN BERICHTEN ................................... 53
  WEERGAVE VAN EEN BERICHT ............................. 53
  CONTROLEREN VAN BERICHTEN .................... 53
  VERZENDEN VAN BERICHTEN ......................... 54
  VERANDEREN VAN DE PAUZE TUSSEN DE
  BERICHTEN ......................................................... 54
  VERANDEREN VAN DE GELUIDSSTERKTE ..... 54
  VS-3 STEMSYNTHESIZER (LOS VERKRIJGBAAR) ..... 55
  HOOFDSTUK 13

  LOS VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

  56

  HOOFDSTUK 14 INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES
  57
  VERWIJDEREN VAN HET ONDERPANEEL .................. 57
  DRU-3A DIGITALE OPNAME-EENHEID ........................ 57
  VS-3 STEMSYNTHESIZER-EENHEID ........................... 58
  YK-88C-1/ YK-88CN-1/ YK-88SN-1 FILTERS ................. 58
  SO-2 TEMPERATUUR-GECOMPENSEERDE
  KRISTAL-OSCILLATOR (TCXO) .................................... 59
  HOOFDSTUK 15 AANSLUITEN VAN RANDAPPARATUUR
  60
  COMPUTER ................................................................... 60
  COMPATIBELE ZENDONTVANGER ............................. 60
  RTTY APPARATUUR ...................................................... 61
  LINEAIRE VERSTERKER ............................................... 61
  ANTENNETUNER ........................................................... 61
  MCP EN TNC .................................................................. 62
  HOOFDSTUK 16 ONDERHOUD
  63
  ALGEMENE INFORMATIE .............................................. 63
  ONDERHOUD ............................................................ 63
  BIJ TECHNISCHE VRAGEN ..................................... 63
  REINIGING ................................................................. 63
  INTERNE BIJSTELLINGEN ............................................ 64
  IJKEN VAN DE REFERENTIE-FREQUENTIE ........... 64
  VERVANGEN VAN DE INTERNE ZEKERING ........... 64
  OPLOSSEN VAN PROBLEMEN .................................... 65
  SPECIFICATIES

  68

  AANHANGSEL

  70

  N-iii • Page 6

  VOORZORGEN
  U wordt verzocht alle veiligheidsvoorschriften en
  gebruiksaanwijzingen goed door te lezen alvorens u het
  toestel in gebruik neemt. U kunt zondermeer een optimale
  werking van het toestel verwachten als u de
  veiligheidswenken en aanwijzingen in de handleiding goed
  opvolgt. Bewaar de handleiding goed. U zult deze later vast
  nogmaals willen raadplegen.

  7

  1

  8

  Gebruik alleen een voorgeschreven voedingsbron

  Plaats het toestel zodanig dat een goede
  luchtdoorstroming mogelijk is. Plaats geen boeken of
  andere voorwerpen op het toestel die de ventilatie kunnen
  belemmeren. Houd een minimale afstand van 10 cm
  tussen de achterzijde van het toestel en de muur of de
  kast aan.

  Sluit dit toestel alleen aan op een voorgeschreven
  voedingsbron welke is aangegeven in de
  gebruiksaanwijzing of op het toestel zelf.
  2

  3

  Aarding en polarisatie
  Negeer de in deze handleiding gevolgde methode voor
  aarding en elektrische polarisatie niet. Dit geldt in het
  bijzonder voor het stroomsnoer.

  5

  Aard de buitenantenne goed
  De met dit toestel gebruikte buitenantenne’s dienen op
  afdoende wijze te worden geaard. Een goede aarding zal
  het systeem beschermen tegen spanningspieken zoals bij
  onweer. Juiste aarding zal tevens de kans tot statische
  ontladingen verminderen.
  Voorbeeld aarden van antenne
  Antenneaansluitdraad

  Vreemde geur of rook
  Schakel het toestel onmiddellijk uit als een vreemde geur
  of rook wordt waargenomen. Neem zo spoedig mogeljk
  contact op met een KENWOOD service-centrum of uw
  dealer.

  Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen als
  verwarmingselementen, versterkers of andere apparaten
  die veel warmte kunnen opwekken.
  11 Reiniging
  Gebruik geen vluchtige stoffen zoals alcohol, thinner of
  wasbenzine om de behuizing van het toestel te reinigen.
  Gebruik hiervoor een schone, zachte doek gedrenkt in
  een oplossing van water met een mild
  schoonmaakmiddel.
  12 Als het toestel lang niet wordt gebruikt
  Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het toestel
  voor langere tijd niet te zullen gebruiken.
  13 Onderhoud
  Verwijder de ombouw van dit toestel alleen als dit voor
  aansluiting van een accessoire of dergelijke in deze
  handleiding of in aanverwante documentatie wordt
  gevraagd. Volg de bijgeleverde aanwijzingen strikt op.
  Indien u niet vertrouwd bent met dit soort
  werkzaamheden, dan raden wij u aan de hulp van een
  meer ervaren persoon in te schakelen, of de
  werkzaamheden toe te vertrouwen aan een deskundig
  vakman.
  14 Beschadiging waarvoor service is vereist

  Aardeklem
  Antenneontlaadeenheid
  Aarden van
  geleiders
  Elektrisch
  onderhoudtoestel

  9

  10 Vermijd hoge temperaturen

  Voorkom elektrische schokken
  Pas op dat er geen voorwerpen of vloeistoffen via de
  ventilatieroosters in het toestel terecht komen. Als er
  metalen voorwerpen als haarspelden of naalden in het
  inwendige van het toestel terecht komen, kan elektrische
  sluiting worden veroorzaakt, hetgeen zal leiden tot een
  gevaarlijke elektrische schok. Pas op dat kinderen geen
  voorwerpen in het toestel steken.

  4

  Pas op voor water en vocht
  Gebruik het toestel niet in de buurt van water of andere
  vochtige plaatsen. Houd het toestel uit de buurt van een
  doucheruimte, het aanrecht of het zwembad, en stel het
  toestel niet op in een vochtige kelder of zolderkamer.

  Wees voorzichtig met de stroomsnoeren
  Breng de stroomsnoeren op een veilige manier aan. Zorg
  dat er niet op de snoeren gestaan wordt, en dat de
  snoeren niet door voorwerpen worden afgeklemd. Let hier
  in het bijzonder goed op in de buurt van het stopcontact,
  een verloopstekker of op het punt waar de snoeren op het
  toestel zijn aangesloten.

  Ventilatie

  Aardeklemmen
  Spanning aarden van
  elektrode systeem

  Raadpleeg een deskundig vakman in de volgende
  gevallen:
  a) Als de stroomvoorziening of het netsnoer is
  beschadigd.
  b) Als er voorwerpen of vloeistoffen in het toestel terecht
  zijn gekomen.
  c) Als het toestel door regen nat is geworden.

  6

  Afstand van antenne tot elektriciteitsleidingen
  De afstand van een buitenantenne tot een
  elektriciteitsleiding dient tenminste anderhalf maal de
  verticale hoogte van de antenne inclusief steunstructuur te
  zijn. Mocht de antenne bij een dergelijke afstand
  omvallen, dan kan met zekerheid worden aangenomen
  dat de elektriciteitsleiding niet wordt geraakt.

  N-iv

  d) Als het toestel abnormaal of zeer slecht werkt.
  e) Als het toestel is gevallen of als de ombouw is
  beschadigd. • Page 7

  INSTALLATIE

  1
  Installeren en aansluiten van een
  antennesysteem {zie blz. 1}.

  Installeren en aansluiten van een gelijkstroomvoedingssysteem {zie blz. 2}.

  Installeren van een aardingssysteem
  dat voldoet aan de vereisten van
  gelijkstroom- en RF-aarding {zie blz. 2}.

  Aansluiten van alle accessoires op de transceiver
  {zie blz. 3 en 60}. Op deze zendontvanger kunt u de
  volgende accessoires aansluiten:

  Inatalleren van een bliksemafleider ter
  beveiliging van het antennesysteem,
  uw persoon en uw bezittingen {zie blz. 2}.

  AANSLUITEN VAN DE ANTENNE
  Het gebruikte soort antennesysteem, bestaande uit de
  antenne, het aardvlak en de voedingslijn, heeft grote invloed
  op de kwaliteit van uw verbindingen. Gebruik een correct
  afgeregelde 50 Ω antenne van goede kwaliteit, opdat uw
  zendontvanger maximale prestaties zal kunnen leveren.
  Gebruik voor de 50 Ω coaxkabel en de coaxiale
  aansluitstekker slechts materialen van de beste kwaliteit. Zorg
  dat de aanpassing tussen de coaxkabel en de antenne
  zodanig is dat de staande-golf verhouding (SWR) beter is dan
  1,5:1. Alle verbindingen moeten degelijk en stevig
  aangesloten worden.
  Hoewel het beveiligingscircuit van de zendontvanger in
  werking treedt wanneer de SWR groter wordt dan 2,5:1, mag
  u dit niet beschouwen als een afdoende remedie voor een
  slecht werkend antennesysteem. Door een hoge SWR
  waarde zal het uitgangsvermogen van de zender afnemen.
  Het kan tevens storing veroorzaken in radio-toestellen en
  andere huiskamer-apparatuur zoals een TV-toestel en een
  stereo-installatie. Het kan zelfs leiden tot HF-storingen in de
  zendontvanger zelf. Rapporten dat uw signaal vervormd of
  onverstaanbaar klinkt, met name bij maximale modulatie,
  kunnen een aanwijzing vormen dat uw antennesysteem het
  vermogen van de zender niet efficiënt uitstraalt in de ruimte.
  Als u tijdens het moduleren een prikkelende tinteling voelt bij
  het aanraken van de transceiver of metalen delen van de
  microfoon, kunt u aannemen dat op z’n minst de coaxaansluiting aan de achterkant van de zendontvanger is
  losgeraakt.
  Sluit uw antenneleiding aan op ANT 1. Gebruikt u twee
  antennes, sluit de tweede antenne dan aan op ANT 2.
  LET OP:


  ALS U GAAT ZENDEN ZONDER EERST EEN ANTENNE OF
  ANDERE BELASTING AAN TE SLUITEN, KAN ER SCHADE
  AAN DE ZENDONTVANGER ONTSTAAN. ZORG VOOR HET
  ZENDEN ALTIJD DAT ER EEN ANTENNE NAAR BEHOREN
  OP DE ZENDONTVANGER IS AANGESLOTEN.
  ◆ SLUIT OOK ALTIJD EEN BLIKSEMAFLEIDER AAN, OM HET
  GEVAAR VOOR BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF
  SCHADE AAN DE ZENDONTVANGER TE VOORKOMEN.  Microfoon
  Antennetuner
  CW seinsleutel
  Computer
  TNC/ Multimode
  communicatie-processor

  • Hoofdtelefoon
  • Externe luidspreker
  • RTTY radio-teletype
  apparatuur
  • Lineaire versterker

  SIGNAALVERLIES (IN DB, BIJ BENADERING) PER
  30 METER TRANSMISSIELIJN VAN 50 Ω MET JUISTE
  AANPASSING


  Gebruik de onderstaande tabel slechts als algemene
  richtlijn. De specificaties kunnen voor verschillende
  merken nogal uiteenlopen.

  Transmissielijn

  3,5 MHz

  RG-174, -174A

  2,3

  4,3

  6,4

  RG-58A, -58C

  0,75

  1,6

  2,6

  3D-2V

  0,80

  1,5

  2,3

  RG-58, -58B

  0,65

  1,5

  2,3

  RG-58 schuim

  0,70

  1,4

  2,1

  RG-8X

  0,50

  1,0

  2,0

  5D-2V

  0,45

  0,93

  1,4

  RG-8, -8A, -9, -9A, -9B,
  -213, -214, -215

  0,38

  0,80

  1,2

  5D-FB

  NV

  0,80

  1,0

  RG-8 schuim

  0,29

  0,60

  0,90

  8D-2V

  0,29

  0,60

  0,90

  10D-2V

  0,24

  0,50

  0,72

  9913

  0,24

  0,48

  0,70

  8D-FB

  NV

  0,48

  0,68

  10D-FB

  NV

  0,37

  0,54

  12D-FB

  NV

  0,33

  0,45

  RG-17, -17A

  0,13

  0,29

  0,48

  13 mm harde kabel

  0,12

  0,26

  0,40

  20D-2V

  < 0,10

  0,25

  0,39

  19 mm harde kabel

  < 0,10

  0,21

  0,32

  22 mm harde kabel

  < 0,10

  0,16

  0,26

  14 MHz

  30 MHz

  NV: Niet verkrijgbaar

  N-1 • Page 8

  1 INSTALLATIE

  1

  AANSLUITEN VAN EEN AARDING
  Een goede aarding is een minimale vereiste om de gebruiker
  te beschermen tegen eventuele elektrische schokken, en om
  te voorkomen dat andere elektronische apparatuur in de
  nabije omgeving door de zendontvanger kan worden
  gestoord. Voor een echt optimaal communicatieresultaat (RF)
  verbindt u best uw antenne met een goede hoogfrequent
  aarding. Breng hiervoor een of meerdere aardstaven of
  koperplaten aan onder de grond en verbind dezemet de GND
  aansluiting van de transceiver. Gebruik voor de verbinding
  een zo kort mogelijk stevig stuk draad of koperen strook. Let
  op dat alle verbindingen zuiver zijn en stevig contact maken.

  Sluit eerst de gelijkstroomvoedingskabel aan op de
  gelijkstroomvoedingsbron en controleer de polariteit
  (rood: positief, zwart: negatief). Sluit vervolgens de stekker
  van de gelijkstroomvoedingskabel aan op de “DC 13.8 V”
  gelijkstroomingang op het achterpaneel van de
  zendontvanger. Druk de gelijkstroomstekker stevig in de
  aansluitbus van de zendontvanger tot het vergrendelnokje
  vastklikt.
  Zekeringhouders

  Zwart

  Rood

  INSTALLEREN VAN EEN
  BLIKSEMAFLEIDER
  Ga zorgvuldig te werk bij het beveiligen van uw apparatuur en
  uw woning tegen blikseminslag. Ook in gebieden waar maar
  zelden onweer is, zal er toch enkele malen per jaar sprake
  zijn van kans op onweer en blikseminslag. Neem het zekere
  voor het onzekere, raadpleeg een expert of vraag officiële
  informatie aan en bestudeer deze om de beste beveiliging
  tegen blikseminslag voor uw installatie te bepalen.
  Het installeren van een bliksemafleider is een goed begin,
  maar er is meer dat u kunt doen. Zo kunt u bijvoorbeeld de
  transmissielijnen van uw antennesysteem aansluiten op een
  ingangspaneel dat u buitenshuis installeert. Zorg voor een
  goede aarding van het ingangspaneel en sluit uw
  zendontvanger dan met geschikte leidingen aan op dit paneel.
  Als er dan onweer dreigt of losbarst, kunt u voor de beste
  beveiliging de leidingen van het paneel op uw transceiver
  losmaken.

  TS-570
  Gelijkstroomvoeding

  VERVANGEN VAN ZEKERINGEN
  Als er een zekering doorslaat, dient u de oorzaak daarvan op
  te sporen en het probleem te verhelpen. Pas daarna mag u
  de zekering door een nieuwe vervangen. Als er herhaaldelijk
  zekeringen doorslaan, ontkoppel dan de voedingsstekker en
  raadpleeg uw dealer of de dichtstbijzijnde onderhoudsdienst
  voor technische bijstand.
  Plaats van de zekering

  Stroomsterkte van de zekering

  TS-570

  4A
  (Voor een externe antennetuner)

  LET OP: PROBEER NIET OM VOOR AARDING GEBRUIK TE

  MAKEN VAN EEN GASBUIS (HETGEEN UITERAARD
  GEVAARLIJK IS), VAN EEN PLASTIC WATERLEIDINGSBUIS OF
  DE RANDAARDE VAN HET ELEKTRICITEITSNET, DIE
  VERBONDEN IS MET DE BEDRADING VAN DE GEHELE WONING
  EN DERHALVE ALS ANTENNE KAN GAAN WERKEN.

  DC 13,8 V

  Bijgeleverde
  gelijkstroom-voedingskabel

  25 A

  LET OP: VERVANG EEN DOORGESLAGEN ZEKERING PAS

  AANSLUITEN VAN DE
  GELIJKSTROOMVOORZIENING
  Voor gebruik van deze zendontvanger als een vast station
  dient u een in de handel verkrijgbare 13,8 V gelijkstroomvoedingsbron aan te sluiten. Sluit de transceiver NIET
  rechtstreeks op het lichtnet aan. Gebruik de bijgeleverde
  gelijkstroom-voedingskabel om de zendontvanger op een
  passende voedingsbron aan te sluiten. Vervang de kabel niet
  door een snoer met kleinere diameter. De
  stroomleveringscapaciteit van uw voedingsbron moet 20,5 A
  of meer bedragen.
  LET OP:


  ALVORENS DE VOEDING OP DE ZENDONTVANGER AAN TE
  SLUITEN, DIENT U EERST ZOWEL DE VOEDING ALS DE
  ZENDONTVANGER UIT TE SCHAKELEN.
  ◆ STEEK DE NETSNOERSTEKKER VAN DE
  GELIJKSTROOMVOEDING PAS IN HET STOPCONTACT
  NADAT ALLE AANSLUITINGEN TOT STAND ZIJN GEBRACHT.

  N-2

  DOOR EEN NIEUWE NADAT U DE OORZAAK VAN HET
  DOORSLAAN HEBT OPGESPOORD EN VERHOLPEN. GEBRUIK
  TER VERVANGING UITSLUITEND EEN NIEUWE ZEKERING VAN
  HET AANGEGEVEN AMPERAGE. • Page 9

  1 INSTALLATIE

  AANSLUITEN VAN ACCESSOIRES

  1

  VOORPANEEL
  ■ HOOFDTELEFOON-AANSLUITING (PHONES)

  Hoofdtelefoon

  Gebruik een hoofdtelefoon met een impedantie van 4 tot
  32 Ω. U kunt ook een stereo hoofdtelefoon aansluiten.
  Zodra u de hoofdtelefoon aansluit, zal de ingebouwde
  luidspreker (en een optionele externe luidspreker) geen
  geluid meer geven. Sluit een hoofdtelefoon aan met een
  6,0 mm diameter 2-polige (mono) of 3-polige (stereo)
  stekker.

  ■ MICROFOON-AANSLUITING (MIC)
  TS-570

  Voor het voeren van gesprekken sluit u op de MIC
  aansluiting een microfoon aan met een impedantie van
  250 tot 600 Ω. Steek de stekker van uw microfoon stevig
  in de aansluitbus en draai vervolgens de borgring vast.
  Geschikte microfoons zijn bijvoorbeeld de modellen
  MC-43S, MC-47, MC-60A, MC-80, MC-85 en MC-90.
  Gebruik niet de modellen MC-44, MC-44DM, MC-45,
  MC-45E, MC-45DM, MC-45DME, MC-52DM of
  MC-53DM, want deze microfoons zijn niet geschikt.

  iGND (STBY)
  MICq

  uGND (MIC)

  PTTw

  yNC

  DOWNe

  t8 V
  (max. 10 mA)
  MIC aansluiting (vooraanzicht)
  UPr

  Microfoon

  ACHTERPANEEL
  ■ EXTERNE LUIDSPREKER-UITGANG (EXT SP)
  Voor het aansluiten van een externe luidspreker dient u te
  controleren of deze een impedantie van 8 Ω heeft.
  Gebruik voor het aansluiten een 2-polige (mono)
  ministekker met een diameter van 3,5 mm. Bij gebruik van
  een externe luidspreker zal de ingebouwde luidspreker
  geen geluid weergeven.

  Externe luidspreker

  WAARSCHUWING! SLUIT OP DE LUIDSPREKERUITGANG
  GEEN HOOFDTELEFOON AAN. HET HOGE AUDIOUITGANGSVERMOGEN ZOU UW GEHOOR KUNNEN
  BESCHADIGEN.

  ■ AANSLUITINGEN VOOR EEN SEINSLEUTEL EN
  TOETSENBORD VOOR DE CW BEDIENING
  (PADDLE EN KEY)
  Voor de CW bediening met de interne elektronische
  sleutel sluit u een “paddle” bedieningseenheid aan op de
  PADDLE aansluitbus. Voor CW bediening zonder de
  interne elektronische sleutel sluit u een gewone
  seinsleutel, een halfautomatische sleutel (“Bug”), een
  losse elektronische sleutel of de CW seinsleutel-uitgang
  van een MCP multimode communicatie-processor aan op
  de KEY aansluiting. Deze aansluitbussen zijn geschikt
  voor resp. een 6,0 mm 3-polige stekker en een 3,5 mm
  2-polige stekker. Een externe elektronische sleutel moet
  positieve signalen kunnen leveren om geschikt te zijn voor
  deze zendontvanger. Sluit de seinsleutel e.d. aan op de
  zendontvanger met een afgeschermd snoer.
  Opmerking: Dankzij de veelzijdige functionaliteit van de interne
  elektronische sleutel, zult u wellicht besluiten dat het niet nodig is
  zowel een “paddle” bedieningseenheid als een ander type sleutel
  aan te sluiten, tenzij u speciaal een toetsenbord wilt gebruiken
  voor de CW bediening. Het is aanbevolen dat u zich vertrouwd
  maakt met de werking van de interne elektronische sleutel, door
  het doorlezen van de beschrijving onder “ELEKTRONISCHE
  SLEUTEL” {zie blz. 34}, alvorens u besluit een andere
  bedieningseenheid aan te sluiten.

  TS-570

  Aarde

  +

  • Rechte sleutel
  • Bug
  • Elektronische sleutel
  • MCP CW uitgangssignaal

  Aarde Strepen Punten

  • Paddle

  N-3 • Page 10

  2 UW EERSTE QSO

  UW EERSTE QSO

  ZENDEN

  ro
  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D

  ti
  we

  ATT

  PRE-AMP

  B.C.

  VOX

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER

  MIC

  CH1

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  MIC

  8
  F.LOCK

  CLR

  0  +

  SPLIT

  DELAY

  MENU

  TF-SET

  A/B

  RIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  M/V

  A=B

  CLEAR

  10

  SQL
  6

  XIT

  1MHz

  2

  ENT

  SCAN

  M>VFO

  8

  M.IN
  0

  10

  u

  q
  Nadat u hebt afgestemd op enkele zenders, zoals
  beschreven in de voorgaande paragraaf “ONTVANGST”,
  kunt u proberen om zelf contact te leggen.

  6

  8

  0

  FM
  AM

  RF

  2

  CW
  FSK

  KEY

  9

  4

  MR
  M.IN

  PWR

  NB AGC/TONE REV

  7

  DOWN

  LSB
  USB

  AF

  RIT/XIT

  UP

  PHONES

  LOW CUT

  N.R.

  r SSB: Druk op de [MIC] toets om de microfoonsterkteregeling in te schakelen.


  De aanduiding “MIC-50” verschijnt.

  q Laten we aannemen dat u al heeft ingesteld op de juiste
  afstemband en de juiste afstemmode (zie de stappen
  1 t/m 7 in “ONTVANGST”), dan kunt u met de centrale
  Afstemknop afstemmen op een zender of instellen op
  een vrije frequentie.
  w Druk even kort op de [AT TUNE] toets.


  De aanduiding “AT” verschijnt.
  CW: Deze stap kan worden overgeslagen.
  t Druk op de [SEND] toets.


  De aanduiding “TX” verschijnt.

  y Nu kunt u in de microfoon spreken of voor de CW band
  met uw seinsleutel gaan seinen.
  e Druk op de [AT TUNE] toets en houd de toets ingedrukt
  om de ingebouwde antennetuner in te schakelen.


  u SSB: Terwijl u in de microfoon spreekt, stelt u de
  MULTI/CH regelaar zodanig in dat de ALC meter uitslaat
  overeenkomstig het niveau van uw stem.

  De aanduiding “AT” knippert en de aanduiding “TX”
  verschijnt.

  CW: Deze stap kan worden overgeslagen.
  i Druk nogmaals op de [SEND] toets wanneer u wilt
  terugkeren naar ontvangst.


  Het afstemmen hoort in minder dan 20 seconden
  voltooid te zijn. De aanduiding “AT” stopt met
  knipperen en de aanduiding “TX” verdwijnt.

  o Druk nogmaals op de [MIC] toets om de microfoonsterkteregeling uit te schakelen.  Als het afstemmen niet in ongeveer 20 seconden is
  voltooid, hoort u pieptonen die u hierop attent
  maken. Druk op de [AT TUNE] toets om de
  pieptonen uit te schakelen en te stoppen met
  afstemmen. Controleer vervolgens eerst uw
  antennesysteem voordat u verder gaat.

  Hiermee is uw eerste kennismaking met de TS-570
  compleet, maar natuurlijk is er nog enorm veel te ontdekken.
  In het hoofdstuk “BASISBEDIENING” {zie blz. 13} en de
  eropvolgende hoofdstukkken vindt u een volledige
  beschrijving van alle functies van de zendontvanger, te
  beginnen met de meest essentiële en meest gebruikte
  functies.

  Opmerking: Na 60 seconden wordt automatisch met afstemmen
  gestopt. De aanduiding “AT” zal dan doven en pieptonen stoppen.

  N-5 • Page 11

  2 UW EERSTE QSO
  Nu u de TS-570 hebt geïnstalleerd, kunt u het toestel gaan uitproberen. De onderstaande aanwijzingen zijn zo kort mogelijk
  gehouden en dienen slechts ter kennismaking met de functies. Als er iets niet geheel duidelijk is of niet naar wens verloopt,
  maakt u zich geen zorgen, u zult de betreffende functie later weer tegenkomen in een veel uitgebreideer beschrijving.

  ONTVANGST
  w

  t
  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D
  ATT

  PRE-AMP

  B.C.

  VOX

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER

  MIC

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  DOWN

  LSB
  USB  +

  MENU

  SPLIT

  TF-SET

  A/B

  RIT

  M/V

  A=B

  CLEAR

  XIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  1MHz
  SCAN

  M>VFO

  q Stel de volgende regelaars in als aangegeven:


  AF regelaar:

  geheel naar links  RF regelaar:

  geheel naar rechts  DSP SLOPE (HIGH) regelaar:
  geheel naar rechts  DSP SLOPE (LOW) regelaar:
  geheel naar links  IF SHIFT regelaar:

  middelste stand  SQL regelaar:

  geheel naar links

  UW EERSTE QSO

  w Schakel de gelijkstroomvoeding in en druk vervolgens
  de [ ] (STROOM) schakelaar in en houd deze even
  ingedrukt.

  N-4  De zendontvanger zal nu inschakelen. De
  aanduidingen en frequentiecijfers zullen in het
  display oplichten.  Als u de [ ] (STROOM) schakelaar langer dan
  2 seconden ingedrukt houdt, wordt de
  zendontvanger weer uitgeschakeld.

  qr
  q

  SQL
  6

  8

  M.IN
  0

  Opmerking: Hieronder worden alleen de toetsen en regelaars
  behandeld die nodig zijn voor een vluchtige eerste kennismaking
  met de zendontvanger.

  10

  2

  ENT

  y

  6

  8

  0

  FM
  AM

  RF

  2

  CW
  FSK

  KEY

  DELAY

  4

  MR
  M.IN

  PWR

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  AF

  RIT/XIT

  UP
  CH1

  PHONES

  q
  q

  LOW CUT

  N.R.

  10

  q
  q

  e

  u

  e VFO A moet nu ingesteld zijn voor zenden en ontvangen,
  en u dient “tA” in het display te zien. Is dit niet het geval,
  druk dan op de [A/B] toets.
  r Draai nu de AF regelaar geleidelijk naar rechts tot u een
  redelijk niveau van achtergrondruis hoort.
  t Stel in op een amateurband door indrukken van de [UP]
  of [DOWN] toets.
  y Kies een afstemmode door indrukken van de
  [LSB/USB] toets of de [CW/FSK] toets.


  Druk nogmaals op dezelfde toets om in te stellen op
  de tweede functie van de toets. Door meermalen
  indrukken van de [LSB/USB] toets bijvoorbeeld, kunt
  u heen en weer schakelen tussen de onderste
  zijband en de bovenste zijband.

  u Draai aan de centrale Afstemknop om op een zender af
  te stemmen.


  Als u geen zender kunt horen terwijl er wel een
  antenne op de zendontvanger is aangesloten, staat
  er wellicht ingesteld op de verkeerde antenneaansluiting. Door indrukken van de [ANT] toets
  schakelt u over tussen de antenne 1 en de antenne 2
  antenne-aansluiting. • Page 12

  EERSTE VERKENNING
  VOORPANEEL
  w q
  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  PF
  N.R.

  ATT

  PRE-AMP

  B.C.

  VOX

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER
  CH1

  MIC

  !0

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  PWR

  DOWN

  LSB
  USB

  DELAY

  4

  M.IN  +

  MENU

  8

  TF-SET

  A/B

  RIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  M/V

  6

  2

  0

  FM
  AM

  RF

  MR

  CW
  FSK

  SPLIT
  KEY

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  AF

  RIT/XIT

  UP

  PHONES

  LOW CUT

  e
  rt
  y
  i
  u
  o

  HF TRANSCEIVER TS-570D

  A=B

  CLEAR

  10

  SQL
  6

  XIT

  1MHz

  2

  ENT

  SCAN

  M>VFO

  8

  M.IN
  0

  10

  !1

  q

  (STROOM) aan/uit-schakelaar

  !0 MIC microfoon-aansluiting

  Druk deze schakelaar in en houd de knop even ingedrukt om
  de zendontvanger in te schakelen. Nogmaals indrukken om
  het toestel weer uit te schakelen {zie blz. 13}.

  Steek de stekker van een geschikte microfoon in deze
  stekkerbus en draai dan de borgring van de stekker stevig
  vast {zie blz. 3}.

  w PF programmeerbare functietoets

  !1 Multifunctioneel cijfertoetsenpaneel

  Zie “PROGRAMMEERBARE FUNCTIETOETSEN”
  {op blz. 49} om een door u gewenste functie aan deze toets
  toe te wijzen. De oorspronkelijk ingestelde functie voor de
  toets is stem 1 {zie blz. 55}.

  Deze dubbele rij toetsen (in totaal 10 toetsen) links van de
  Afstemknop dient onder andere voor het invoeren van
  numerieke gegevens. De toetsen hebben daarnaast nog een
  aantal andere functies.

  e PRE-AMP voorversterkertoets  Gebruik deze toetsen voor de keuze van functies die te
  maken hebben met de interne elektronische sleutel
  {zie blz. 34} en de DRU-3A digitale opnamesysteem
  {zie blz. 53}.

  Druk op deze toets om de ontvangst-voorversterker
  {zie blz. 37} in of uit te schakelen.
  r ATT verzwakkingstoets
  Druk op deze toets om de ontvangst-verzwakkingsregeling
  {zie blz. 37} in of uit te schakelen.  i SEND zend/ontvangtoets
  Druk op deze toets om de transceiver over te schakelen
  tussen zenden en ontvangen {zie blz. 15}.
  o PHONES hoofdtelefoon-aansluiting
  Sluit op deze stekkerbus een hoofdtelefoon aan. Bij het
  insteken van de stekker in deze aansluitbus wordt het geluid
  van de luidspreker automatisch uitgeschakeld {zie blz. 3}.

  N-6

  FINE fijnafstemtoets
  Druk op deze toets om het afsteminterval van de
  Afstemknop tot een-tiende van de standaardwaarde te
  verminderen, voor een nauwkeuriger afstemming
  {zie blz. 29}.

  u AT TUNE antennetuner-inschakeltoets
  Gebruik deze toets voor het inschakelen van de inwendige
  antennetuner {zie blz. 52} of een externe antennetuner.

  REC opnametoets
  Druk op deze toets om de opnamefunctie voor het CW
  berichtengeheugen {zie blz. 35} of voor de los verkrijgbare
  DRU-3A digitale opnamesysteem in te schakelen
  {zie blz. 53}.

  y VOX stemgeschakelde zendstarttoets
  Bij alle spraakmodes, dient deze toets voor het in- en
  uitschakelen van de Voice-Operated Transmit (VOX) functie
  om te beginnen met zenden wanneer u spreekt {zie blz. 31}.
  In de CW mode dient de toets voor het in- en uitschakelen
  van de Break-in functie {zie blz. 34}.

  ANT antennekeuzetoets
  Druk op deze toets om te kiezen voor antenne 1 of
  antenne 2, aangesloten op de ANT 1 of ANT 2 antenneaansluiting op het achterpaneel {zie blz. 1 en 48}.

  t PROC spraakprocessortoets
  Druk op deze toets om de spraakprocessor voor zenden
  {zie blz. 32} in of uit te schakelen.

  CH 1, CH 2, CH 3 toetsen  NB stoorpuls-dempingstoets
  Druk op deze toets om de analoge Noise Blanker
  stoorpuls-onderdrukking in of uit te schakelen {zie blz. 36}.  AGC/TONE toets
  Druk op deze toets om de AGC automatische
  gevoeligheid-tijdinstelling om te schakelen tussen ‘Traag’
  en ‘Snel’ {zie blz. 30}. Deze toets dient ook voor het in- en
  uitschakelen van de subtoon {zie blz. 24} of de CTCSS
  functie {zie blz. 25}. • Page 13

  3 EERSTE VERKENNING

  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D
  PRE-AMP

  B.C.

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  LOW CUT

  ATT
  VOX

  FILTER
  CH1

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  PHONES

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  PWR

  KEY

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  DELAY

  DOWN

  LSB
  USB

  AF

  RIT/XIT

  UP

  MIC

  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  N.R.

  4

  M.IN  MENU

  8

  0

  SPLIT

  TF-SET

  A/B

  RIT

  M/V

  A=B

  CLEAR

  XIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  1MHz
  SCAN

  M>VFO  8

  Met deze toetsen kiest u de gewenste mode {zie blz. 14}.

  ENT invoertoets

  MIC microfoon-sterkteregelaar
  Voor het instellen van de gevoeligheid van de microfoon
  {zie blz. 15}.
  PWR zendvermogentoets
  Voor het instellen van het uitgangsvermogen {zie blz. 15}.
  KEY seinsnelheidsregelaar
  Voor het instellen van de snelheid van de interne
  elektrische sleutel {zie blz. 34}.  DELAY vertragings-regelaar

  LSB/USB zijband-keuzetoets
  Druk op deze toets voor het kiezen van de onderste
  zijband of de bovenste zijband voor de spraakfuncties of
  de digitale bediening {zie blz. 20 en 27}.  CW/FSK toets
  Druk op deze toets om CW of frequentieverschuivingsinstelling {zie blz. 21 en 26} te kiezen.

  F.LOCK frequentie-vergrendelingstoets

  Gebruik deze toetsen in combinatie met de MULTI/CH
  regelaar voor het instellen van de diverse zendfuncties.

  CLR annuleertoets

  !2 Insteltoetsen voor zenden  !6

  In de CW of FSK mode drukt u op deze toets voor het
  kiezen van de bovenste of onderste zijband voor
  ontvangst {zie blz. 21 en 26}.

  Druk op deze toets voor het invoeren van frequenties via
  het toetsenpaneel {zie blz. 29}.  10

  !3 Mode toetsen

  Druk op deze toets om de frequentievergrendelingsfunctie in of uit te schakelen {zie blz. 48}.


  6

  REV omkeertoets

  Druk op deze toets voor het verlaten, annuleren of
  terugstellen van diverse functies. Tevens voor het wissen
  van geheugenkanalen {zie blz. 43} of voor het uitsluiten
  van geheugenkanalen van de scan-lijst {zie blz. 44}.


  SQL

  M.IN
  0  10

  2

  ENT

  !2 !4 !5
  !3

  6

  2

  +

  CW
  FSK

  FM
  AM

  RF

  MR  FM/AM toets
  Druk op deze toets voor het kiezen van de FM of de AM
  mode {zie blz. 22}.

  !4 MENU oproeptoets
  Voor het instellen op, of uitschakelen van het instelmenu
  waarmee u een aantal ingebouwde functies kunt in- en
  uitschakelen en naar wens instellen {zie blz. 16}.
  !5 1MHz instelkeuzetoets
  Druk op deze toets om over te schakelen tussen de 1 MHz
  intervalfunctie en de amateurbandkeuze {zie blz. 29}.
  !6 Afstemknop
  Draai aan deze knop om de gewenste frequentie te kiezen
  {zie blz. 14}. Door een vingertop in de uitholling te plaatsen
  kunt u de knop continu doordraaien voor het zoeken over een
  groter afstembereik.
  Met het hendeltje achter de knop kunt u het draaimoment van
  de knop instellen; draai het hendeltje volledig naar rechts voor
  licht draaien en volledig naar links voor zwaar draaien.

  Bij het gebruik van de VOX stemgeschakelde zendfunctie
  of de CW Break-in functie stelt u hiermee de tijdsduur in
  die de zendontvanger wacht, alvorens van het zenden
  terug te schakelen naar ontvangst {zie blz. 31 en 34}.

  N-7 • Page 14

  3 EERSTE VERKENNING

  @1 @2 @3 @4 @5
  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D
  PRE-AMP

  B.C.

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER

  CH1

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  LSB
  USB

  DOWN  SPLIT

  TF-SET

  A/B

  RIT

  MENU

  CH

  IF SHIFT
  4

  M/V

  6

  8

  0

  FM
  AM

  RF

  2

  +

  CW
  FSK

  KEY

  DELAY

  4

  MR
  M.IN

  PWR

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  AF

  RIT/XIT

  UP

  MIC

  LOW CUT

  ATT
  VOX

  PHONES

  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  N.R.

  A=B

  CLEAR

  10

  SQL
  6

  XIT

  1MHz

  2

  ENT

  SCAN

  M>VFO

  8

  M.IN
  0

  !7 !8 !9

  10

  @0

  !7 Frequentie-regeltoetsen

  !8 SCAN zoektoets

  Deze toetsen zijn voor het instellen van functies die
  betrekking hebben op het kiezen van een, een VFO of een
  geheugenkanaal.

  Druk op deze toets voor het starten en stoppen van de Scanfuncties {zie blz. 46 en 47}.

  UP/DOWN instel/afstemtoetsen
  Druk op deze toetsen om alle amateurbanden in volgorde
  te doorlopen {zie blz. 13} of om de frequentie van de
  zendontvanger in stappen van 1 MHz te verhogen of
  verlagen {zie blz. 29}. V
  erder dienen deze toetsen voor het
  maken van een keuze uit het Instelmenu {zie blz. 16} en
  voor het controleren van de begin- en eindfrequenties
  voor de scan-functie {zie blz. 43}.
  SPLIT gescheiden frequentie-toets
  Druk op deze toets om op duplex-bediening in te stellen
  voor gebruik van verschillende zend- en
  ontvangstfrequenties {zie blz. 23}.

  !9 M>VFO gegevensoverdrachttoets
  Druk op deze toets voor het overbrengen van gegevens van
  een geheugenkanaal naar een VFO {zie blz. 42}.
  @0 M.IN geheugenvastlegtoets
  Voor het vastleggen van gegevens in de geheugenkanalen
  {zie blz. 39} of het kiezen van de geheugendoorloopfunctie
  {zie blz. 41}.
  @1 Snelgeheugentoetsen
  Gebruik deze toetsen voor de bediening van het
  snelgeheugen {zie blz. 44}.  M/V toets
  Kies met deze toets voor de geheugen- of VFO mode
  {zie blz. 40}.  M.IN snelgeheugen-vastlegtoets
  Druk op deze toets voor het vastleggen van gegevens in
  het snelle-toegangsgeheugen {zie blz. 44}.  TF-SET zendfrequentie-insteltoets
  Bij duplex-bediening met gescheiden frequenties drukt u
  op deze toets om de zendfrequentie te controleren
  {zie blz. 23}.  MR snelgeheugen-oproeptoets
  Druk op deze toets voor het oproepen van gegevens uit
  het snelle-toegangsgeheugen {zie blz. 45}.  A=B toets
  Druk op deze toets om de gegevens in de op dat moment
  gekozen VFO te kopiëren naar de andere VFO
  {zie blz. 30}.

  @2 FILTER keuzetoets

  A/B toets
  Kies met deze toets VFO A of VFO B {zie blz. 13}. Bij
  gebruik van het instelmenu kiest u met deze toets menu A
  of menu B {zie blz. 16}.
  CLEAR terugsteltoets
  Druk hierop om de RIT/XIT frequentieverschuiving op nul
  terug te stellen {zie blz. 30 en 32}.
  RIT ontvangstfrequentietoets
  Druk op deze toets om de Receive Incremental Tuning
  functie in of uit te schakelen {zie blz. 30}.
  XIT zendfrequentietoets
  Druk op deze toets om de Transmit Incremental Tuning
  functie in of uit te schakelen {zie blz. 32}.

  N-8

  Voor het kiezen van de ontvangstfilter-bandbreedte in de
  SSB, CW, FSK of AM mode {zie blz. 36 en 38} of voor het
  kiezen van de smalband of breedband zend-afwijking in de
  FM mode {zie blz. 22}.
  Opmerking: Om de smalfilter-bandbreedte in de SSB mode te
  kunnen kiezen, hebt u het los verkrijgbare YK-88SN-1 filter
  {zie blz. 36} nodig.

  @3 CW TUNE afstemfunctietoets
  Druk op deze toets voor het inschakelen van de automatische
  Zero-beat functie voor de CW mode {zie blz. 21}.
  @4 B.C. zwevingsonderdrukkingstoets
  Druk op deze toets om de DSP Beat Cancel
  zwevingsonderdrukking in of uit te schakelen {zie blz. 38}.
  @5 N.R. ruisonderdrukkingtoets
  Druk op deze toets voor het omschakelen tussen
  ruisonderdrukking 1, ruisonderdrukking 2 en OFF {zie blz. 38}. • Page 15

  3 EERSTE VERKENNING
  @8
  DSP SLOPE
  HIGH
  LOW

  PF

  HF TRANSCEIVER TS-570D
  ATT

  PRE-AMP

  B.C.

  VOX

  PROC

  CW TUNE

  SEND

  AT TUNE

  FILTER

  MIC

  CH1

  CH2

  CH3

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  8
  0

  PWR

  KEY

  9

  F.LOCK

  CLR

  MIC

  DELAY

  LSB
  USB

  AF

  RIT/XIT

  UP

  PHONES

  LOW CUT

  N.R.

  DOWN

  4

  M.IN

  MENU

  RF
  6

  MR


  2

  +

  8

  CW
  FSK

  0

  SPLIT

  TF-SET

  A/B

  RIT

  M/V

  A=B

  CLEAR

  XIT

  CH

  IF SHIFT
  4

  FM
  AM

  1MHz

  ENT

  10

  SQL

  M>VFO

  @9
  #0

  6

  2

  SCAN

  @6
  @7

  8

  M.IN
  0

  10

  #1
  #2

  #3
  @6 DSP SLOPE (HIGH) doorlaatbandregelaar
  In de SSB of AM mode gebruikt u deze regelaar om de
  bovenste afsnijfrequentie van de ontvangst-doorlaatband te
  veranderen. Gebruik de regelaar om de duidelijkheid van het
  gewenste signaal te verbeteren wanneer er interferentie van
  aangrenzende hogere frequenties is {zie blz. 37}.
  @7 DSP SLOPE (LOW) doorlaatbandregelaar
  In de SSB of AM mode gebruikt u deze regelaar om de
  onderste afsnijfrequentie van de ontvangst-doorlaatband te
  veranderen. Gebruik de regelaar om de duidelijkheid van het
  gewenste signaal te verbeteren wanneer er interferentie van
  aangrenzende lagere frequenties is {zie blz. 37}.

  MICROFOON
  q UP/DWN toetsen
  Gebruik deze toetsen om de VFO frequentie hoger of
  lager in te stellen, of om een hoger of lager
  geheugenkanaal of menu-nummer te kiezen. De instelling
  blijft voortdurend veranderen wanneer u de toets ingedrukt
  houdt.
  w PTT (Push-To-Talk) praatschakelaar
  De zendontvanger blijft in de zendstand zolang u deze
  schakelaar (die geen vaste klikstand heeft) ingedrukt
  houdt. Bij loslaten van de schakelaar keert de
  zendontvanger terug in de ontvangststand.

  @8 RIT/XIT frequentieregelaar
  Na inschakelen van de RIT of XIT, zendfrequentie- of
  ontvangstfrequentie-regeling, draait u aan deze regelaar om
  de gewenste verschuiving te kiezen {zie blz. 30 en 32}.
  @9 AF audio-sterkteregelaar
  Voor instellen van de audio-versterking of -gevoeligheid
  {zie blz. 13}.

  q
  DWN

  UP

  w
  PTT

  #0 RF radiofrequentie-sterkteregelaar
  Voor instellen van de radiofrequentie-versterking of
  gevoeligheid {zie blz. 13}.
  #1 IF SHIFT middenfrequentie-verschuivingsregelaar
  Gebruik deze regelaar om de ontvangst-doorlaatband naar
  boven of beneden te verschuiven wanneer er interferentie van
  aangrenzende frequenties aanwezig is {zie blz. 36}.
  #2 SQL squelch-regelaar
  De squelch-regelaar wordt gebruikt om de bandruis te
  onderdrukken (“squelching”) {zie blz. 14}.
  #3 MULTI/CH kanaal/frequentie-regelaar
  In de VFO mode draait u aan deze regelaar om de frequentie
  hoger of lager in te stellen {zie blz. 29}. Bij het gebruik van
  geheugenkanalen kiest u met de regelaar het gewenste
  geheugenkanaal {zie blz. 40}. Verder dient de regelaar voor
  de keuze van menu-nummers bij gebruik van het Instelmenu
  {zie blz. 16} en voor de keuze van instellingen van bepaalde
  functies die geactiveerd worden met de toetsen op het
  voorpaneel.

  N-9 • Page 16

  3 EERSTE VERKENNING

  ACHTERPANEEL
  q

  e

  w

  DC 13.8V
  ANT 2

  ANT 1
  AT
  GND

  r
  COM

  KEY

  t

  PADDLE

  ACC 2

  y

  u

  EXT.SP
  8Ω REMOTE

  i

  o

  q ANT 1 en ANT 2 antenne-aansluitingen

  i EXT SP luidspreker-aansluiting

  Sluit de voedingslijnen van uw antennes aan op deze twee
  aansluitingen. Zie voor nadere bijzonderheden blz. 1 en 48.

  Geschikt voor een 3,5 mm, 2-polige (mono) stekker voor het
  aansluiten van een externe luidspreker {zie blz. 3}. Overigens
  wordt bij aansluiten van een externe luidspreker automatisch
  de weergave via de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld.

  w AT antennetuner-aansluiting
  Hierop past de stekker van de kabel die wordt bijgeleverd bij
  de externe antennetuner. Raadpleeg voor nadere
  bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van de antennetuner.
  e DC 13.8 V gelijkstroom-voedingsingang
  Sluit hierop een 13,8 V gelijkstroomvoeding aan {zie blz. 2}.
  Gebruik de bijgeleverde kabel met een DC voedingsbron.
  r GND aansluiting
  Verbind deze aansluiting via een stevig stuk draad of een
  koperen strook met het dichtstbijzijnde aardingspunt
  {zie blz. 2}.
  t COM computer-aansluiting
  Geschikt voor een 9-polige RS-232C contrastekker, voor het
  aansluiten van de seriële communicatiepoort van een
  computer {zie blz. 60}. Ook dient deze aansluiting voor
  gebruik van de Quick Data Transfer gegevensoverdrachtfunctie {zie blz. 60}.
  y PADDLE en KEY seinsleutel-aansluitingen
  De PADDLE aansluiting is geschikt voor een 6,0 mm 3-polige
  stekker voor het aansluiten van een “paddle” voor de interne
  elektronische Sleutel. De KEY aansluiting is geschikt voor een
  3,5 mm 2-polige stekker voor het aansluiten van een externe
  sleutel voor de CW bediening. Lees eerst de beschrijving
  onder “AANSLUITINGEN VOOR EEN SEINSLEUTEL EN
  TOETSENBORD VOOR DE CW BEDIENING” {op blz. 3}
  alvorens u een aansluiting maakt op deze stekkerbussen.
  u ACC 2 accessoire-aansluiting
  Geschikt voor een 13-polige DIN penstekker, voor het
  aansluiten van verschillende accessoires {zie blz. 61 en 62}.

  N-10

  o REMOTE aansluiting
  Hierop kunt u via een snoer met een 7-polige DIN penstekker
  een lineaire versterker aansluiten {zie blz. 61}.
  Alleen Europese modeluitvoeringen: Verwijder de
  beschermkapjes voordat u de ACC 2 en COM aansluitingen gebruikt. • Page 17

  3 EERSTE VERKENNING

  DISPLAY

  q

  wer

  t

  y

  u

  i o !0 !2 !4 !5
  !1 !3

  !6 !7

  @0 !9 !8

  q METER

  !1 SPLIT

  Bij ontvangst dient deze als een S-meter voor het meten en
  aangeven van de sterkte van het ontvangen signaal. Tijdens
  het zenden dient de meter als geijkte vermogenmeter plus
  ALC meter, SWR meter of compressiemeter voor de
  spraakprocessor. De piek-vasthoudfunctie van de meter zorgt
  ervoor dat elke hogere uitslag ca. 2,5 seconden wordt
  vastgehouden.

  Deze aanduiding licht op als de zendfrequentie verschilt van
  de ontvangstfrequentie {zie blz. 23}.
  !2 F A S T
  Deze aanduiding licht op als de ‘snelle’ tijdconstante is
  ingesteld voor de AGC automatische gevoeligheidsregeling
  {zie blz. 30}.

  w

  !3 RIT

  Deze aanduiding licht op als de zendontvanger in de zendstand staat.

  Deze aanduiding licht op wanneer de Receive Incremental
  Tuning functie is ingeschakeld {zie blz. 30}.

  e

  !4 XIT

  Deze aanduiding licht op als de squelch geopend is in de
  ontvangst-stand.

  Deze aanduiding licht op wanneer de Transmit Incremental
  Tuning functie is ingeschakeld {zie blz. 32}.

  r

  !5 TX EQ.

  Deze aanduiding licht op als de ingebouwde antennetuner
  {zie blz. 52} of de externe antennetuner is ingeschakeld (de
  tuner wordt niet gepasseerd).

  Deze aanduiding licht op als de TX Equalizer functie is
  ingeschakeld {zie blz. 33}.

  t

  !6

  De “ANT 1” of “ANT 2” aanduiding licht op afhankelijk van de
  gekozen antenne: antenne 1 of antenne 2 {zie blz. 48}.

  De “N.R. 1” of “N.R. 2” aanduiding licht op afhankelijk van de
  gekozen ruisonderdrukking: ruisonderdrukking 1 of
  ruisonderdrukking 2 {zie blz. 38}.

  y AT T

  !7

  Deze aanduiding licht op als de verzwakkingsregeling voor
  het ontvangen signaal is ingeschakeld {zie blz. 37}.

  Deze aanduiding licht op als de Beat Cancel
  zwevingsonderdrukking is ingeschakeld {zie blz. 38}.

  u PRE-AMP

  !8 M E N U

  Deze aanduiding licht op als de ontvangst-voorversterker is
  ingeschakeld {zie blz. 37}.

  Deze aanduiding licht op wanneer de instelmenu-functie is
  ingeschakeld {zie blz. 16}.

  i VOX

  !9 M. CH

  Deze aanduiding licht op wanneer de Voice-Operated
  Transmit functie is ingeschakeld, voor zenden wanneer u
  spreekt {zie blz. 31}. In de CW mode licht deze aanduiding op
  bij inschakelen van de Break-in functie {zie blz. 34}.

  Deze aanduiding licht op wanneer de geheugenkanaaloproepfunctie of de geheugendoorloopfunctie is ingeschakeld
  {zie blz. 40}.

  o PROC
  Deze aanduiding licht op wanneer de spraakprocessor is
  ingeschakeld {zie blz. 32}.

  @0
  Hier wordt informatie bestaande uit twee cijfers aangegeven,
  zoals het menu-nummer of het geheugenkanaalnummer.

  !0 N B
  Deze aanduiding licht op wanneer de Noise Blanker
  stoorpuls-demping is ingeschakeld {zie blz. 36}.

  N-11 • Page 18

  3 EERSTE VERKENNING

  @3 @2 @4

  @1

  @6

  @7 @8 @9 #0 #1 #2 #3

  #4

  #5

  @5

  #6 #7

  #8

  #9

  @1

  #0 R

  Hier wordt de afstemfrequentie aangegeven. Tevens worden
  hier bij menu-instelling de menu-onderdelen aangegeven.

  Deze aanduiding licht op als de zijband wordt omgekeerd in de
  CW mode {zie blz. 21}. De aanduiding licht tevens op wanneer
  de mark- en space-frequenties worden omgekeerd in de FSK
  mode {zie blz. 26}.

  @2
  De aanduiding “tA” of “As ” licht op wanneer VFO A wordt
  gekozen {zie blz. 13}. “A” licht ook op wanneer men gebruik
  maakt van menu A {zie blz. 16}.
  @3

  #1 F S K
  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de FSK
  (frequentieverschuiving) mode {zie blz. 26} of als u een van de
  filters met digitale bediening kiest via menu-nummer 32 in de
  SSB mode {zie blz. 27}.

  De aanduiding “tB” of “Bs” licht op wanneer VFO B wordt
  gekozen {zie blz. 13}. “B” licht ook op wanneer men gebruik
  maakt van menu B {zie blz. 16}.

  #2 F M

  @4

  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de FM mode
  {zie blz. 14}.

  De aanduiding “tM” of “Ms” licht op wanneer een simplex
  geheugenkanaal wordt gekozen {zie blz. 40}. tMs”

  verschijnt wanneer een duplex geheugenkanaal (gescheiden
  frequenties) wordt gekozen {zie blz. 40}.

  #3 A M

  @5

  #4 F.LOCK

  Hier worden de menu-onderdelen aangegeven bij gebruik van
  menu A of menu B. Tevens verschijnt hier de zendfrequentie
  bij gebruik van gescheiden frequenties en de RIT/XIT
  frequentie-verschuiving wanneer deze functies zijn
  ingeschakeld.

  Deze aanduiding licht op wanneer de frequentievergrendeling
  is ingeschakeld {zie blz. 48}.

  @6 M.SCR
  Deze aanduiding licht op als de geheugendoorloopfunctie
  wordt gebruikt {zie blz. 41}.
  @7 L S B
  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de onderste zijband
  mode {zie blz. 14}.
  @8 U S B
  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de bovenste zijband
  mode {zie blz. 14}.
  @9 C W
  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de CW mode
  {zie blz. 14}.

  N-12

  Deze aanduiding licht op bij gebruik van de AM mode
  {zie blz. 14}.

  #5 F I N E
  Deze aanduiding licht op wanneer de fijnafstemming is
  ingeschakeld {zie blz. 29}.
  #6 1 MHz
  Deze aanduiding licht op wanneer de 1-MHz-Intervalfunctie is
  ingeschakeld {zie blz. 29}.
  #7 T
  Deze aanduiding licht op wanneer de subtoonfunctie is
  ingeschakeld {zie blz. 24}.
  #8 C T C S S
  Deze aanduiding licht op wanneer de CTCSS is ingeschakeld
  {zie blz. 25}.
  #9 C T R L
  Deze aanduiding licht op wanneer de snelle
  gegevensoverdracht-functie {zie blz. 50} of de computerbesturing {zie blz. 51} wordt gebruikt. • Page 19

  BASISBEDIENING
  IN/UITSCHAKELEN VAN DE SPANNING
  Schakel de gelijkstroomvoeding in en druk dan de
  [ ] (STROOM) schakelaar in en houd deze ingedrukt tot in
  het display de begroeting “HELLO” wordt aangegeven. Laat
  de [ ] (STROOM) schakelaar los wanneer u “HELLO” ziet
  verschijnen.

  PF

  ATT

  PRE-AMP

  RADIO-FREQUENTIE (RF) VERSTERKING
  Gewoonlijk kunt u de RF sterkteregelaar geheel naar rechts
  gedraaid laten staan. Als het gewenste signaal echter moeilijk
  te horen is vanwege extreme atmosferische storing of
  interferentie van andere zenders, kan het terugdraaien van de
  radio-frequentie versterking wel eens uitkomst brengen.
  Hiervoor let u op de piek-aanduiding van de S-meter voor het
  gewenste signaal en dan draait u de RF sterkteregelaar naar
  links totdat de S-meter deze piek-aanduiding aangeeft. De
  signalen die zwakker doorkomen dan het niveau dat u hebt
  ingesteld zullen verzwakt worden. De ontvangst van de
  gewenste zender zal hierdoor minder problemen opleveren.
  AF
  4

  RF
  6

  8

  2  Na de eerste “HELLO” begroeting verschijnen de
  frequentiecijfers en de andere aanduidingen in het display.

  QUICK MEMO

  0

  10

  Om de zendontvanger uit te schakelen drukt u weer op de
  [ ] (STROOM) schakelaar.


  Nadat de zendontvanger eenmaal is ingeschakeld, kunt u
  het apparaat ook uitschakelen met behulp van de aan/uitschakelaar van de gelijkstroomvoeding.

  INSTELLEN VAN DE GELUIDSSTERKTE

  Afhankelijk van het type en de gevoeligheid van uw antenne
  en de omstandigheden op de afstemband kan het wel eens
  aanbevolen zijn de RF sterkteregelaar niet geheel naar rechts
  te laten staan, maar iets teruggedraaid. In de FM mode moet
  de RF sterkteregelaar altijd volledig naar rechts gedraaid
  worden.

  AUDIO-FREQUENTIE (AF) VERSTERKING

  KIEZEN VAN VFO A OF VFO B

  Draai de AF sterkteregelaar naar rechts om het geluidsniveau
  hoger in te stellen en naar links om het geluidsniveau lager in
  te stellen.
  AF
  4

  RF
  6

  QUICK MEMO

  8

  2

  0

  VFO A en VFO B zijn modes waarvoor u iedere willekeurige
  frequentie in het frequentiebereik van de zendontvanger kunt
  kiezen. VFO A en VFO B functioneren onafhankelijk van
  elkaar, zodat u voor de beide VFO’s zowel verschillende als
  dezelfde frequenties kunt kiezen.
  Druk op de [A/B] toets voor het omschakelen tussen VFO A
  en VFO B.
  • De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te geven
  welke VFO gekozen is.

  10

  SPLIT

  Opmerking: De stand van de AF sterkteregelaar is niet van invloed
  op de geluidssterkte van de pieptonen die klinken bij het indrukken
  van de toetsen, evenmin als op de meeluister-zijtoon bij het CW
  zenden. Ook het geluidsniveau bij het Packet-zenden is onafhankelijk
  van de stand van de AF sterkteregelaar.

  TF-SET

  A/B

  RIT
  QUICK MEMO

  M/V

  A=B

  CLEAR

  XIT

  KIEZEN VAN EEN BAND
  UP
  LSB
  USB

  DOWN

  CW
  FSK

  QUICK MEMO

  FM
  AM

  MENU

  1

  2

  SPLIT

  TF-SET

  M/V

  A=B

  1MHz

  Als de aanduiding “1MHz” in het display oplicht, drukt u
  eerst op de [1MHz] toets om de 1 MHz intervalfunctie uit
  te schakelen.
  • De aanduiding “1MHz” verdwijnt.
  Druk op de [UP] of [DOWN] toets.
  • Bij langer ingedrukt houden van één van deze toetsen
  zal de zendontvanger de beschikbare banden sneller
  doorlopen.

  N-13 • Page 20

  4 BASISBEDIENING

  KIEZEN VAN DE MODE

  KIEZEN VAN EEN FREQUENTIE

  Druk op de [LSB/USB], [CW/FSK] of [FM/AM] toets
  afhankelijk van de mode die u wilt gebruiken. De tweede
  functie van iedere toets kunt u inschakelen door tweemaal op
  die toets te drukken. Door bijvoorbeeld meermalen op de
  [LSB/USB] toets te drukken wordt omgeschakeld tussen de
  LSB en USB moden.

  Dit apparaat biedt twee methoden voor het kiezen van een
  frequentie.
  A Handmatige afstemming
  Draai aan de Afstemknop of druk op de
  [UP]/[DWN] toetsen van de microfoon voor het
  nauwkeurig kiezen van de gewenste frequentie.

  LSB
  USB

  CW
  FSK
  QUICK MEMO

  FM
  AM

  In de SSB mode zal de zendontvanger automatisch de LSB
  onderste zijband kiezen voor frequenties onder de 9,5 MHz
  en de USB bovenste zijband voor de 9,5 MHz en hogere
  frequenties, als u de centrale Afstemknop, de MULTI/CH
  regelaar of de [UP]/[DWN] toetsen van de microfoon gebruikt
  voor het overschrijden van de 9,5 MHz. Hetzelfde geldt ook bij
  gebruik van de [UP] of [DOWN] toets op het voorpaneel in de
  1 MHz intervalstand.

  B Directe frequentiekeuze (via het toetsenpaneel)
  Druk op de [ENT] toets en voer dan de waarde van de
  gewenste frequentie rechtstreeks in met de
  nummertoetsen. Zie “DIRECTE FREQUENTIEKEUZE”
  {op blz. 29} voor nadere bijzonderheden.

  INSTELLEN VAN DE SQUELCH

  CH1

  CH2

  1

  2

  3

  ANT

  REC

  FINE

  4

  5

  6

  NB AGC/TONE REV

  7

  De squelch dient voor het onderdrukken van het geluid dat uit
  de luidspreker komt wanneer er geen signaal wordt
  ontvangen. Bij een juiste instelling van de squelch hoort u
  alleen geluid wanneer er ook werkelijk een zender ontvangen
  wordt. Het punt waarbij de achtergrondruis op een frequentie
  net niet meer hoorbaar is (de squelch-drempel) hangt af van
  de frequentie.
  Draai de SQL regelaar naar rechts totdat de
  achtergrondstoring net niet hoorbaar is wanneer er geen
  signaal doorkomt. Veel radio-operators geven er de voorkeur
  aan, de squelch regelaar geheel naar links te draaien en daar
  te laten staan, behalve bij het gebruik van volledige-draaggolf
  afstemming zoals voor FM of AM.

  4

  9

  CLR

  0

  ENT

  VOORPANEEL METER
  De multifunctionele meter dient voor het meten van de
  parameters in de volgende tabel. De diverse meters worden
  automatisch ingeschakeld afhankelijk van de bedrijfstoestand
  van de zendontvanger. De piekwaarden voor de S-meter en
  de ALC, SWR, COMP en PWR functies worden even
  vastgehouden.

  Aanduiding

  SQL

  Ingeschakelde
  functies

  6

  S

  QUICK MEMO

  8

  2

  PWR
  0

  8
  F.LOCK

  Schaal
  IF SHIFT

  CH3

  10

  ALC
  SWR

  Sterkte van het ontvangen
  signaal

  Ontvangst

  Uitgangsvermogen bij zenden Zenden
  Toestand automatische
  Zenden
  niveauregeling
  Staande-golfverhouding
  antennesysteem

  COMP Spraakcompressie-niveau bij
  gebruik van de
  spraakprocessor {zie blz. 32}

  Zenden
  Zenden plus
  SSB/AM/FM mode
  plus [PROC]
  functie AAN

  Opmerking:


  De COMP meter zal alleen werken wanneer de spraakprocessor
  is ingeschakeld bij de SSB, FM of AM mode. Als de COMP meter
  verschijnt, zal de SWR meter verdwijnen.
  ◆ De piek-vasthoudfunctie van deze zendontvanger kan niet
  worden uitgeschakeld.

  N-14 • Page 21

  4 BASISBEDIENING

  ZENDEN

  3

  De werkwijze voor het zenden verloopt als volgt:

  Opmerking: Het zendvermogen voor de AM mode kan afzonderlijk
  van de andere modes worden ingesteld.

  Druk op de [PWR] toets om de procedure af te sluiten.  Druk op de [SEND] toets.  Druk op de [PTT] schakelaar van de microfoon en houd
  deze ingedrukt.

  MICROFOON-GEVOELIGHEID/ VERSTERKING  Sluit een seinsleutel of “paddle” aan, kies de CW mode,
  druk op de [VOX] toets om de Break-in functie in te
  schakelen en druk op de seinsleutel of de “paddle”.

  De microfoon-gevoeligheid kan nauwkeurig worden ingesteld
  in de SSB of de AM mode. Er kan een apart niveau worden
  ingesteld voor wanneer de spraakprocessor {zie blz. 32}
  ingeschakeld is en wanneer de spraakprocessor
  uitgeschakeld is.
  1

  PF

  ATT

  PRE-AMP

  VOX

  PROC

  SEND

  AT TUNE

  Druk op de [MIC] toets.


  De huidige microfoon-gevoeligheid wordt aangegeven.
  De standaardwaarde is 50.
  MIC

  PWR

  Zie voor nadere bijzonderheden over het zenden de
  beschrijving onder “VERBINDINGEN MAKEN” beginnend
  op blz. 20.

  KEY

  DELAY

  Opmerking: In de CW, FSK of AM mode wordt het draaggolf-niveau

  voor het zenden automatisch ingesteld overeenkomstig de gekozen
  mode.

  2

  KIEZEN VAN HET ZENDVERMOGEN  Het is verstandig en bovendien bij de wet voorgeschreven,
  om het laagste vermogen te kiezen dat nog een betrouwbare
  communicatie mogelijk maakt. Door het beperkt houden van
  het vermogen vermindert u het risico van interferentie met
  anderen op dezelfde frequentie. Deze zendontvanger biedt de
  mogelijkheid ook tijdens het zenden het uitgangsvermogen
  nog aan te passen.
  1

  Druk op de [SEND] toets of houd de [PTT] schakelaar van
  de microfoon ingedrukt.

  3

  De aanduiding “TX” verschijnt.

  SSB: Terwijl u in de microfoon spreekt, stelt u de
  MULTI/CH regelaar zodanig in dat de ALC meter uitslaat
  overeenkomstig het niveau van uw stem.
  AM: Spreek in de microfoon en stel dan de MULTI/CH
  regelaar zodanig in dat de geijkte vermogenmeter een
  weinig overeenkomstig het niveau van uw stem uitslaat.

  Druk op de [PWR] toets.


  Het huidige zendvermogen wordt aangegeven.

  CH

  MIC

  QUICK MEMO

  PWR

  KEY

  4

  DELAY

  2

  Draai de MULTI/CH regelaar naar links om het
  zendvermogen te verlagen en naar rechts om het
  zendvermogen te verhogen.


  Het zendvermogen verandert zoals aangegeven.

  Druk op de [SEND] toets of laat de [PTT] schakelaar van
  de microfoon los.


  5

  De aanduiding “TX” verdwijnt.

  Druk nogmaals op de [MIC] toets.

  De microfoon-gevoeligheid voor de FM mode wordt ingesteld
  door menu-nummer 17 op te roepen {zie blz. 17} en dan de
  “L” (laag) of “H” (hoog) instelling te kiezen.
  Opmerking:

  CH

  ?
  QUICK MEMO

  ?  SSB/CW/FSK/FM: Het zendvermogen kan worden
  ingesteld van 5 W t/m 100 W, in stappen van 5 W.  AM: Het zendvermogen kan worden ingesteld van
  5 W t/m 25 W, in stappen van 5 W.

  Bij gebruik van de los verkrijgbare MC-90 microfoon in de FM
  mode dient de “H” (hoog) instelling te worden gekozen. De
  microfoon-gevoeligheid is namelijk laag in de FM mode waardoor
  de modulatie misschien niet voldoende is.
  Bij gebruik van een microfoon met een ingebouwde versterker
  dient u er goed op te letten dat het uitgangsniveau van de
  versterker niet te hoog is.

  N-15 • Page 22

  MENU-INSTELLINGEN
  WAARVOOR DIENEN DE MENU’S?

  TOEGANG TOT DE MENU’S

  Diverse functies van deze zendontvanger worden gekozen of
  bijgesteld via een eenvoudige programmering met behulp
  van Instelmenu’s, in plaats van met toetsen op het paneel
  van de zendontvanger. Wanneer u zich eenmaal vertrouwd
  hebt gemaakt met de bediening via het Menusysteem, zult u
  de veelzijdigheid ervan leren waarderen. Het aantal
  mogelijkheden en de aanpassing ervan aan uw eisen is
  immers niet langer gebonden aan de beperkingen van het
  aantal toetsen en regelaars dat op het Voorpaneel van het
  toestel past.

  Volg de onderstaande procedure voor het controleren of
  veranderen van menu-instellingen.
  1

  Druk op de [MENU] toets.


  De aanduiding “MENU” verschijnt.

  MENU A/ MENU B
  Deze zendontvanger beschikt over twee afzonderlijke
  menu’s, aangeduid als menu A en menu B. Deze beide
  instelmenu’s omvatten precies dezelfde functies; ze zijn
  echter geheel afzonderlijk in te stellen.

  2

  Stel dat u bijvoorbeeld uw zendontvanger het liefst gebruikt
  voor twee verschillende activiteiten, waarvoor de
  zendontvanger het best op een ander stel waarden kan
  worden ingesteld. Dan kunt u voor menu A een configuratie
  kiezen met bepaalde zendsignaal-karakteristieken, DSP
  instellingen, programmeerbare toetsen, frequentieintervallen, enz. menu B stelt u voor de andere functie op
  geheel andere eigenschappen en waarden in. Vervolgens
  kunt u de zendontvanger overschakelen tussen menu A en
  menu B, om zo onmiddellijk de configuratie te kiezen die het
  best bij uw activiteit van dat moment past. Ook kunnen deze
  dubbele instellingen bijzonder goed van pas komen als u de
  zendontvanger met een ander deelt. Ieder heeft zijn of haar
  eigen voorkeuren; u zult beiden tot volle tevredenheid met
  het toestel kunnen werken met elk uw eigen menu, voor uw
  persoonlijke configuratie.

  3

  Opmerking: De instelling voor de COM communicatie-parameter
  in menu-nummer 35 geldt voor menu A en menu B.

  N-16

  Druk op de [A/B] toets voor het omschakelen tussen
  menu A en menu B.


  De aanduiding “A” of “B” licht op om aan te geven welk
  menu gekozen is.

  Draai aan de MULTI/CH regelaar om het gewenste menunummer te kiezen.


  Telkens wanneer u een ander menu-nummer kiest,
  verschijnt er een korte beschrijving van het gekozen
  menu-nummer in het display.

  4

  Druk op de [UP] of [DOWN] toets op het voorpaneel of de
  [UP] of [DWN] toets op de microfoon om de geldende
  instellingen voor het gekozen menu-onderdeel te wijzigen.

  5

  Druk op de [MENU] of op de [CLR] toets om het
  instelmenu te verlaten. • Page 23

  5 MENU-INSTELLINGEN

  MENU-CONFIGURATIE
  Groep
  Gebruikervoorzieningen

  Menunummer

  Functie

  Keuzemogelijkheden

  Oorspronkelijke
  stand

  Zie
  blz.

  OFF/ d4/ d3/ d2/ d1

  d2

  49

  OFF, 1 t/m 9

  4

  49

  00

  Helderheid van display
  d1: maximaal, d4: minimaal

  01

  Geluidssterkte van pieptonen
  1: minimaal, 9: maximaal

  02

  Frequentiestap voor de [UP]/[DOWN] toetsen in de
  1 MHz intervalstand

  100/ 500/ 1000 kHz

  1000 kHz

  29

  03

  Frequentiestap voor de MULTI/CH regelaar voor de
  SSB, CW, FSK of AM mode

  1/ 5/ 10 kHz

  10 kHz

  29

  04

  Frequentiestap voor de MULTI/CH regelaar voor de
  FM mode

  1/ 5/ 10/ 12,5/
  20/ 25 kHz

  10 kHz

  29

  05

  Afronding van de VFO frequentiewaarden die
  veranderd zijn door gebruik van de MULTI/CH
  regelaar

  ON/ OFF

  ON

  29

  06

  Frequentiestap voor de MULTI/CH regelaar voor de
  AM mode in de AM band

  9 kHz/ 10 kHz

  Zie
  verwijzingsbladzijde

  29

  07

  Geheugen-VFO duplex gebruik (gescheiden
  frequenties)

  ON/ OFF

  OFF

  41

  08

  Instelbare (ON) of vaste (OFF) geheugenkanaalfrequenties

  ON/ OFF

  OFF

  41

  09

  Programma-scan hold

  ON/ OFF

  OFF

  46

  10

  Scan hervattingsmethode

  Tijdsbepaald/
  draaggolf-bepaald

  Tijdsbepaald

  47

  Antennetuner

  11

  Bediening van de antennetuner tijdens de ontvangst
  van signalen

  ON/ OFF

  OFF

  52

  DSP

  12

  Tijdconstante voor ruisonderdrukking 2

  7,5/ 20 ms

  20 ms

  38

  TX

  13

  TX filter-bandbreedte voor SSB of AM mode

  2,4/ 2,0 kHz

  2,4 kHz

  33

  14

  TX equalizer
  OFF: neutraal, Hb: hoog-versterking, FP: formantdoorlaat, bb: laag-versterking, c: conventioneel

  OFF/ Hb/ FP/ bb/ c
  (U: nog niet beschikbaar)

  OFF

  33

  15

  Compressieniveau van de spraakprocessor

  0 t/m 25 dB, in stappen
  van 5 dB

  10 dB

  32

  16

  VOX gevoeligheid/versterking
  0: minimaal, 9: maximaal

  0 t/m 9

  4

  31

  17

  Microfoon-gevoeligheid voor FM mode
  L: laag, H: hoog

  L/ H

  L

  22

  18

  Onhoorbare subtoonfrequentie voor FM mode

  Zie verwijzingsbladzijde

  88,5 Hz

  25

  19

  Type subtoon voor FM mode
  B: burst, C: continu

  B/ C

  Zie
  verwijzingsbladzijde

  25

  20

  CW RX toonhoogte/ TX meeluistertoon-frequentie

  400 t/m 1000 Hz,
  stapjes van 50 Hz

  800 Hz

  21

  21

  TX meeluistertoon-geluidssterkte

  OFF, 1 t/m 9

  5

  21

  22

  Halfautomatische sleutel (“Bug”) functie

  ON/ OFF

  OFF

  35

  23

  Herhaalde weergave

  ON/ OFF

  OFF

  35 en 53

  24

  Tussentijd bij herhaalde weergave

  0 t/m 60 sec.

  10 sec.

  54

  25

  Weergavevolume
  1: minimaal, 9: maximaal

  OFF, 1 t/m 9

  4

  54

  Encorder

  Geheugenkanaal

  Scannen

  CW

  DRU

  N-17 • Page 24

  5 MENU-INSTELLINGEN
  Keuzemogelijkheden

  Oorspronkelijke
  stand

  Zie
  blz.

  CW automatische gewichtsafstelling

  ON/ OFF

  ON

  34

  27

  CW omgekeerde automatische gewichtsafstelling

  ON/ OFF

  OFF

  34

  28

  Sein-prioriteit boven weergave

  ON/ OFF

  OFF

  35

  29

  FSK verschuiving

  170/ 200/ 425/ 850 Hz

  170 Hz

  26

  30

  Sleuteltoets (ingedrukt) polariteit voor FSK mode

  ON (space)/
  OFF (mark)

  OFF

  26

  31

  Toonfrequenties voor FSK mode
  2125: 2125 Hz mark, 1275: 1275 Hz mark

  2125/ 1275 Hz

  2125 Hz

  26

  32

  Filter-bandbreedte voor digitale bediening
  (alleen SSB en FM mode)

  OFF/ 1200 bps/
  300 bps/ PSK

  OFF

  27

  33

  Audiofrequentie-ingangsniveau voor digitale
  bediening (behalve CW en FSK mode)
  0: minimaal, 2: maximaal

  0/ 1/ 2

  2

  27

  34

  Audiofrequentie-uitgangsniveau voor digitale
  bediening
  0: minimaal, 9: maximaal

  0 t/m 9

  4

  27

  35

  Communicatie-parameters voor COM aansluiting
  Instelling Overdrachtsnelheid (bps) Stop-bits
  1
  1200
  12-1
  1
  2400
  24-1
  1
  4800
  48-1
  2
  4800
  48-2
  1
  9600
  96-1
  1
  19200
  192-1
  1
  38400
  384-1
  1
  57600
  576-1

  96-1

  51

  Groep

  Menunummer

  CW

  26

  Digitale
  functies

  Computerverbinding

  Functie

  12-1/ 24-1/ 48-1/ 48-2/
  96-1/ 192-1/ 384-1/
  576-1
  Opmerking: Voor een
  betrouwbare werking van
  de 38400 en 57600 bps
  overdrachtsnelheden moet
  de seriële poort van uw
  computer deze snelle
  communicatie-parameters
  ondersteunen.

  Gegevensoverdracht

  36

  Inschakelen van de gegevensoverdracht-functie

  ON/ OFF

  OFF

  50

  37

  Methode van ontvangst voor overgebrachte
  gegevens
  ON: Overdracht naar VFO
  OFF: Overdracht naar snelle-toegangsgeheugen

  ON/ OFF

  OFF

  50

  TX

  38

  TX Inhibit (zendblokkering)

  ON/ OFF

  OFF

  33

  39

  Stuurrelais van lineaire versterker

  ON/ OFF

  OFF

  61

  Transverter

  40

  In/uitschakelen van de 50, 144 of 430 MHz
  transverterfunctie

  OFF/ 50/ 144/ 430 MHz

  OFF

  51

  PF

  41

  Programmeren van de [PF] toets op het voorpaneel.

  Zie verwijzingsbladzijde

  51
  (Stem 1)

  49

  42

  Programmeren van de [PF1] toets van de microfoon.

  Zie verwijzingsbladzijde

  64
  ([A/B])

  49

  43

  Programmeren van de [PF2] toets van de microfoon.

  Zie verwijzingsbladzijde

  62
  ([SPLIT])

  49

  44

  Programmeren van de [PF3] toets van de microfoon.

  Zie verwijzingsbladzijde

  65
  ([M/V])

  49

  45

  Programmeren van de [PF4] toets van de microfoon.

  Zie verwijzingsbladzijde

  50
  (Monitor)

  49

  46

  IF filter-bandbreedte

  OFF/
  1800/ 500/ 270 Hz

  OFF

  36

  RX

  N-18 • Page 25

  5 MENU-INSTELLINGEN
  Groep

  Menunummer

  Functie

  Keuzemogelijkheden

  47

  Geluidssterkte van monitorgeluid van verzonden signaal
  1: minimaal, 9: maximaal

  OFF, 1 t/m 9

  OFF

  33

  48

  Automatische Zero-beating met RIT

  ON/ OFF

  OFF

  21

  49

  Vergrendelde gewichtsafstelling van seinsleutel wijzigen

  2,5:1 t/m 4,0:1

  3,0:1

  35

  50

  RX equalizer
  OFF: neutraal, Hb: hoog-versterking,
  FP: formant-doorlaat, bb: laag-versterking,
  c: conventioneel

  OFF/ Hb/ FP/ bb/ c
  (U: nog niet beschikbaar)

  OFF

  30

  51

  Niveau van ruisonderdrukking 1 wijzigen

  Automatisch, 1 t/m 9

  Automatisch

  38

  Versterking

  OorspronkeZie blz.
  lijke stand

  MENUFUNCTIES GERANGSCHIKT PER
  ONDERWERP
  Gebruik deze tabel om de functie op te zoeken die u wilt
  controleren of veranderen. Raadpleeg “MENUCONFIGURATIE” {op blz. 17} voor nadere bijzonderheden
  betreffende iedere functie.
  Functie

  Menunummer

  VERSTERKER
  Lineaire versterker relais
  ANTENNETUNER (AT)
  RX in/uitschakelen
  PIEPTOON-FUNCTIES
  Geluidssterkte van pieptonen
  CW
  Automatische gewichtsafstelling
  Omgekeerde automatische gewichtsafstelling
  Sein-prioriteit boven weergave
  RX toonhoogte
  Halfautomatische sleutel (“Bug”) functie
  TX meeluistertoon-frequentie
  TX meeluistertoon-geluidssterkte
  GEGEVENSOVERDRACHT
  Inschakelen van gegevensoverdracht
  Overdrachtmethode
  DIGITALE FUNCTIES
  Audiofrequentie-ingangsniveau (MCP/TNC TX)
  Audiofrequentie-uitgangsniveau (MCP/TNC RX)
  Filter-bandbreedte
  DISPLAY
  Helderheid van display
  DRU-3A DIGITAAL OPNAMESYSTEEM (DRS)
  Herhaalde weergave
  Tussentijd bij herhaalde weergave
  Weergavevolume
  DIGITALE SIGNAALVERWERKING (DSP)
  Tijdconstante voor ruisonderdrukking 2
  FM
  Microfoon-gevoeligheid
  Subtoonfrequentie
  Type subtoon

  39
  11
  01
  26
  27
  28
  20
  22
  20
  21
  36
  37
  33
  34
  32
  00
  23
  24
  25
  12
  17
  18
  19

  Functie

  Menunummer

  FREQUENTIESTAPPEN
  MULTI/CH regelaar (SSB, CW, FSK, AM)
  MULTI/CH regelaar (FM)
  MULTI/CH regelaar (alleen voor AM en AM
  uitzending)
  MULTI/CH regelaar (afronding van frequenties)
  [UP]/[DOWN] toetsen
  FSK
  Polariteit (space/mark)
  Verschuiving
  Toon
  GEHEUGENKANALEN
  Geheugen-VFO duplex gebruik (gescheiden frequenties)
  Instelbare/vaste frequenties
  PROGRAMMEERBARE TOETSEN
  [PF] toets
  [PF1] toets van microfoon
  [PF2] toets van microfoon
  [PF3] toets van microfoon
  [PF4] toets van microfoon
  ONTVANGST
  IF filter-bandbreedte
  ACHTERPANEEL
  COM communicatie-parameters
  SCANNEN
  Scan-hold (programma-scan)
  Hervatten (tijdsbepaald/draaggolf-bepaald)
  SPRAAKPROCESSOR
  Compressieniveau
  ZENDEN (TX)
  Bandbreedte (SSB of AM)
  Equalizer
  Inhibit (zendblokkering)
  TRANSVERTER
  In/uitschakelen
  VOX (STEMGESCHAKELDE ZENDFUNCTIE)
  Gevoeligheid/versterking

  03
  04
  06
  05
  02
  30
  29
  31
  07
  08
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  35
  09
  10
  15
  13
  14
  38
  40
  16

  N-19 • Page 26

  VERBINDINGEN MAKEN
  ZENDEN OP SSB
  De SSB of enkele zijband vormt tegenwoordig de meest
  populaire mode op de HF amateurbanden. Dit is niet zo
  verwonderlijk, gezien de beperkte vereisten wat betreft
  bandbreedte en de uitstekende geschiktheid voor langeafstands communicatie bij een minimaal zendvermogen,
  vergeleken met andere spraak-modes. Om deze redenen,
  plus het feit dat de hedendaagse amateur-zendontvangers
  een zeer genietbare geluidskwaliteit leveren, is de SSB de
  keuze van zeer velen op HF.
  Zie tevens “BASISBEDIENING” vanaf blz. 13 voor een
  algemene beschrijving van de ontvangst op de diverse
  moden.
  1

  Kies de gewenste frequentie.

  2

  Druk op de [LSB/USB] toets om te kiezen voor de
  onderste of bovenste zijband.


  3

  Druk op de [MIC] toets om de microfoon-sterkteregeling in
  te schakelen.


  4

  5

  De aanduiding “LSB” of “USB” licht op om aan te
  geven welke zijband gekozen is.

  De huidige microfoon-gevoeligheid wordt aangegeven.

  Houd de [PTT] schakelaar van de microfoon ingedrukt of
  druk op de [SEND] toets.


  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.  Zie “VOX” {op blz. 31} voor nadere bijzonderheden
  over het automatisch overschakelen tussen zenden en
  ontvangen (TX/RX).

  Terwijl u in de microfoon spreekt, stelt u de MULTI/CH
  regelaar zodanig in dat de ALC meter uitslaat
  overeenkomstig het niveau van uw stem.


  Spreek op normale toonhoogte en met normaal
  stemvolume in de microfoon. Als u te luid of te dicht in
  de microfoon spreekt, kan het geluid gaan vervormen,
  waardoor de luisteraar aan de ontvangstkant u minder
  goed zal kunnen volgen.  Indien gewenst, kunt u de spraakprocessor gebruiken.
  Zie “SPRAAKPROCESSOR” {op blz. 32} voor nadere
  bijzonderheden.

  N-20

  6

  Laat de [PTT] schakelaar van de microfoon los of druk
  weer op de [SEND] toets wanneer u wilt terugschakelen
  naar ontvangst.


  7

  De aanduiding “TX” verdwijnt en “RX” licht op.

  Druk nogmaals op de [MIC] toets om de microfoonsterkteregeling uit te schakelen.

  Zie “NUTTIGE VOORZIENINGEN” vanaf blz. 29 voor nadere
  bijzonderheden betreffende een aantal functies die de
  bediening kunnen vergemakkelijken. • Page 27

  6 VERBINDINGEN MAKEN

  ZENDEN OP CW

  AUTOMATISCHE ZERO-BEATING

  De gebruikers van CW mode weten dat deze vorm van
  communicatie ook onder de moeilijkste omstandigheden
  prima blijft werken. En alhoewel de nieuwe digitale functies de
  CW naar de kroon steken als betrouwbaar vervoermiddel bij
  zwaar weer, hebben die digitale functies nog niet zo’n
  jarenlange goede staat van dienst en evenaren ze ook het
  simpele bedieningsgemak van de CW mode nog niet.

  Wanneer u op een CW zender moet afstemmen, gebruikt u
  automatische Zero-beating alvorens u begint te zenden. Bij
  gebruik van deze functie wordt uw zendfrequentie
  automatisch precies aangepast aan de frequentie van het
  station dat u ontvangt. Indien u dit niet doet, is de kans dat het
  andere station u hoort kleiner.
  1

  Deze zendontvanger is uitgerust met een interne
  elektronische sleutel met talrijke functies. Zie
  “ELEKTRONISCHE SLEUTEL” {op blz. 34} voor nadere
  bijzonderheden betreffende het gebruik van deze functies.

  Druk op de [CW TUNE] toets om de automatische Zerobeating in te schakelen.
  • De aanduiding “CW TUNE” verschijnt.

  Zie tevens “BASISBEDIENING” vanaf blz. 13 voor een
  algemene beschrijving van de ontvangst op de diverse
  modes.
  1

  Kies de gewenste frequentie.

  2

  Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te kiezen.
  De aanduiding “CW” verschijnt.


  3

  4

  Indien gewenst, kunt u op de [REV] toets drukken om
  de ontvangst over te schakelen van de bovenste
  zijband (standaard instelling) naar de onderste zijband.
  De aanduiding “R” licht op.


  2

  Om de automatische Zero-beating te onderbreken, drukt u
  op de [CW TUNE] toets of de [CLR] toets.

  Opmerking:


  Indien RIT {zie blz. 30} gebruikt wordt, kunt u menu-nummer 48
  oproepen en de functie op ON zetten. De automatische Zerobeating zal dan de RIT-verschuivingsfrequentie aanpassen aan
  de zender die u ontvangt. Als de functie op OFF staat, zal de
  automatische Zero-beating de zendfrequentie wijzigen.
  ◆ De automatische Zero-beating kan niet worden ingeschakeld als
  u 1,0 kHz of 2,0 kHz hebt gekozen voor de DSP filterbandbreedte.
  ◆ Bij gebruik van automatische Zero-beating is de aanpassingsfout
  in de meeste gevallen binnen het ±50 Hz bereik.
  ◆ Het is mogelijk dat de automatisch Zero-beating niet werkt als de
  seinsnelheid van de andere zender te langzaam is.

  Druk op de [SEND] toets.


  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.  Instellen van het draaggolf-niveau voor het zenden is
  niet nodig.  Zie “CW BREAK-IN” {op blz. 34} voor nadere
  bijzonderheden over het automatisch overschakelen
  tussen zenden en ontvangen (TX/RX).

  Begin met zenden.


  5

  Gebruik Zero-beating om uw zendfrequentie precies
  aan te passen aan de frequentie van het station dat u
  ontvangt. Zie “AUTOMATISCHE ZERO-BEATING”.

  Uw zendfrequentie wordt automatisch veranderd zodat
  de toonhoogte van het ontvangen signaal precies
  gelijk is aan de TX meeluister-zijtoon/RX toonhoogtefrequentie die u in de menu-configuratie van uw
  zendontvanger heeft ingesteld. Zie “TX MEELUISTERZIJTOON/ RX TOONHOOGTE-FREQUENTIE”
  hieronder voor verdere informatie.
  Wanneer de aanpassing is voltooid, verdwijnt de “CW
  TUNE” aanduiding.
  Als de aanpassing niet met succes kan worden
  uitgevoerd, wordt de vorige frequentie weer hersteld.

  Bij het zenden hoort u een zijtoon aan de hand
  waarvan u kunt meeluisteren naar hetgeen u uitzendt.
  Zie “TX MEELUISTER-ZIJTOON/ RX
  TOONHOOGTE-FREQUENTIE”.

  Druk nogmaals op de [SEND] toets wanneer u wilt
  terugkeren naar ontvangst.


  De aanduiding “TX” verdwijnt en “RX” licht op.

  Opmerking: Het is mogelijk dat de automatische Zero-beating niet

  werkt als er andere storende signalen op de frequentie aanwezig zijn.

  Zie “NUTTIGE VOORZIENINGEN” vanaf blz. 29 voor nadere
  bijzonderheden betreffende een aantal functies die de
  bediening kunnen vergemakkelijken.

  TX MEELUISTER-ZIJTOON/ RX TOONHOOGTEFREQUENTIE
  De zijtoon bij het zenden is de monitor- of meeluistertoon die
  uw zendontvanger laat horen terwijl u een CW uitzending
  verzorgt. Natuurlijk is het van belang dat u hoort wat u
  uitzendt. Bovendien kunt u hieraan controleren of uw
  seinsleutel-contacten goed sluiten en of de ingebouwde
  elektronische sleutel goed werkt. Ook kunt u zich in het
  seinen oefenen zonder een signaal uit te zenden.
  De ontvangsttoonhoogte is de frequentie van de CW toon die
  u hoort na het afstemmen van uw zendontvanger op de
  maximaal te ontvangen signaalsterkte.
  Bij deze zendontvanger zijn de frequentie van de
  meeluistertoon en de toonhoogte bij ontvangst gelijk en
  samen instelbaar. Kies de frequentie die u het meest
  comfortabel in de oren klinkt via menu-nummer 20.
  Gebruik menu-nummer 21 om de geluidssterkte van de TX
  zijtoon te veranderen. De mogelijke instellingen zijn OFF en
  1 t/m 9. De oorspronkelijke instelling is 4.
  Opmerking: De instelling van de AF regelaar heeft geen invloed op
  de geluidssterkte van de TX zijtoon.

  N-21 • Page 28

  6 VERBINDINGEN MAKEN

  ZENDEN OP FM

  ZENDEN OP AM

  De FM mode op HF frequenties vormt de oplossing van het
  vraagstuk, hoe bij lange-afstands communicatie via het
  gesproken woord de beste geluidskwaliteit te bereiken.
  Gekoppeld aan het volledig-dempende aspect van FM
  signalen, dat achtergrondruis op de frequentie onderdrukt, is
  FM de beste mode voor het onderhouden van regelmatige
  verbindingen met vrienden.

  Elk van de mode-functies op de HF amateurbanden heeft zo
  haar eigen voordelen. Hoewel de DX lange-afstandscontacten
  op de AM band minder in gebruik zijn, is de geluidskwaliteit bij
  de AM vaak zo goed dat velen daarom deze mode kiezen.

  Zie tevens “BASISBEDIENING” vanaf blz. 13 voor een
  algemene beschrijving van de ontvangst op de diverse modes.  Op zoek naar anderen die de AM band gebruiken, kunt u het
  beste eerst de volgende frequenties uitproberen:
  3885, 7290, 14286, 21390 en 29000 ~ 29200 kHz

  1

  Kies de gewenste frequentie.

  2

  Druk op de [FM/AM] toets om de FM mode te kiezen.

  Zie tevens “BASISBEDIENING” vanaf blz. 13 voor een
  algemene beschrijving van de ontvangst op de diverse
  modes.  1

  Kies de gewenste frequentie.

  2

  Druk op de [FM/AM] toets om de AM mode te kiezen.

  De aanduiding “FM” verschijnt.  3

  4

  De aanduiding “AM” verschijnt.

  Houd de [PTT] schakelaar van de microfoon ingedrukt of
  druk op de [SEND] toets.


  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.  Zie “VOX” {op blz. 31} voor nadere bijzonderheden
  over het automatisch overschakelen tussen zenden en
  ontvangen (TX/RX).

  Spreek op normale toonhoogte en met normaal
  stemvolume in de microfoon.
  3


  4

  Als u te luid of te dicht in de microfoon spreekt, kan het
  geluid gaan vervormen, waardoor de luisteraar aan de
  ontvangstkant u minder goed zal kunnen volgen.
  De FM microfoon-gevoeligheid is instelbaar op “L”
  voor laag of op “H” voor hoog, via menu-nummer 17.
  De oorspronkelijke instelling is “L” voor laag. Deze
  stand zal gewoonlijk voldoende zijn; stel echter in op
  “H” als uit de ontvangen berichten van andere stations
  blijkt dat uw geluidssignaal erg zwak is. De MULTI/CH
  regelaar werkt niet in de FM mode.

  5

  KIEZEN VAN DE FM ZEND-AFWIJKING
  Kies de breedband of smalband zend-afwijking instelling
  overeenkomstig de ontvangst-afwijking selectie van het
  andere station. Zorg dat de juiste instelling wordt gemaakt, om
  vervorming van het geluid of een niet goed verstaanbaar
  signaal aan de ontvangstzijde te voorkomen.
  1

  Druk op de [FM/AM] toets om de FM mode te kiezen.

  2

  Druk op de [FILTER] toets.


  Druk op de [MIC] toets om de microfoon-sterkteregeling in
  te schakelen.

  6

  De huidige filter-instelling wordt aangegeven.

  Houd de [PTT] schakelaar van de microfoon ingedrukt of
  druk op de [SEND] toets.


  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.  Instellen van het draaggolf-niveau voor het zenden is
  niet nodig.  Zie “VOX” {op blz. 31} voor nadere bijzonderheden
  over het automatisch overschakelen tussen zenden en
  ontvangen (TX/RX).

  Spreek in de microfoon en stel de MULTI/CH regelaar
  zodanig in dat de geijkte vermogenmeter een weinig
  overeenkomstig het niveau van uw stem uitslaat.


  Spreek op normale toonhoogte en met normaal
  stemvolume in de microfoon. Als u te luid of te dicht in
  de microfoon spreekt, kan het geluid gaan vervormen,
  waardoor de luisteraar aan de ontvangstkant u minder
  goed zal kunnen volgen.  Indien gewenst, kunt u de spraakprocessor gebruiken.
  Zie “SPRAAKPROCESSOR” {op blz. 32} voor nadere
  bijzonderheden.

  Laat de [PTT] schakelaar van de microfoon los of druk
  weer op de [SEND] toets wanneer u wilt terugschakelen
  naar ontvangst.


  7

  3

  Draai aan de MULTI/CH regelaar en kies breed
  (“FM-WID”) of smal (“FM-NAR”).

  4

  Druk op de [FILTER] toets om de procedure af te sluiten.

  Zie “NUTTIGE VOORZIENINGEN” vanaf blz. 29 voor nadere
  bijzonderheden betreffende een aantal functies die de
  bediening kunnen vergemakkelijken.

  N-22

  De huidige microfoon-gevoeligheid wordt aangegeven.

  De aanduiding “TX” verdwijnt en “RX” licht op.

  Druk nogmaals op de [MIC] toets om de microfoonsterkteregeling uit te schakelen.

  Zie “NUTTIGE VOORZIENINGEN” vanaf blz. 29 voor nadere
  bijzonderheden betreffende een aantal functies die de
  bediening kunnen vergemakkelijken. • Page 29

  SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES
  DUPLEX-BEDIENING
  (GESCHEIDEN FREQUENTIES)
  Bij de communicatie met andere zenders kunt u gewoonlijk
  dezelfde frequentie gebruiken voor ontvangst en zenden. U
  kiest dan slechts één frequentie op VFO A of VFO B.
  Wanneer u echter duplex-bediening toepast, kiest u een
  frequentie voor ontvangst en een andere frequentie voor
  zenden. Dit vereist twee VFO’s. Hieronder wordt een geval
  beschreven waarbij duplex-bediening met gescheiden
  frequenties gewenst is.
  Wanneer er een zeldzaam of interessant DX-station gehoord
  wordt, is de kans groot dat het station antwoord krijgt van
  talrijke tegenstations op hetzelfde tijdstip. Zo’n grote DX
  toeloop is natuurlijk opwindend, maar kan ook erg inefficiënt
  en frustrerend werken, aangezien het DX-station vaak
  verloren gaat in de storing en verwarring van de vele
  aanroepende stations. Wanneer de zaak uit de hand loopt, is
  het de verantwoordelijkheid van het DX-station om de orde te
  herstellen door aan te kondigen dat men “5 kHz hoger gaat
  luisteren” (gerekend vanaf de huidige zendfrequentie) of
  “tussen de 5 en 10 kHz lager gaat luisteren”.
  1

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  2

  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  Kies de gewenste frequentie.


  De gekozen frequentie wordt de zendfrequentie.

  3

  Druk op de [A/B] toets om de andere VFO te kiezen.

  4

  Kies de gewenste frequentie.


  5

  De frequentie gekozen op deze VFO wordt de
  ontvangstfrequentie.

  Druk op de [SPLIT] toets.


  De aanduiding “SPLIT” verschijnt.

  TF-SET (ZENDFREQUENTIE INSTELLEN)
  Met behulp van de TF-SET functie kunt u de zend- en
  ontvangstfrequentie tijdelijk omwisselen. Wanneer de functie
  wordt uitgeschakeld, worden de oorspronkelijke zend- en
  ontvangstfrequenties weer meteen hersteld. Door de TF-SET
  functie te activeren kunt u luisteren op uw zendfrequentie en
  de frequentie veranderen terwijl u ernaar luistert. Dit maakt
  het mogelijk om te controleren of er geen interferentie op de
  nieuw gekozen zendfrequentie is.
  1

  Schakel de hiernaast beschreven duplex-bediening in.

  2

  Houd de [TF-SET] toets ingedrukt. Terwijl u de [TF-SET]
  toets ingedrukt houdt, verandert u de frequentie met de
  Afstemknop of de [UP]/[DWN] toetsen van de microfoon.


  3

  Het toestel ontvangt de frequentie die u kiest. De
  frequentie die wordt aangegeven in het sub-display
  verandert echter niet.

  Laat de [TF-SET] toets los.


  Nu ontvangt u weer op uw oorspronkelijke
  ontvangstfrequentie.

  Het succesvol contact maken met een DX-station in een
  toeloop, of “DX pile-up”, is vaak afhankelijk van uw timing bij
  het aanroepen, op een vrije frequentie. En de beste manier
  om er achter te komen of een bepaalde frequentie vrij is, is
  met de TF-SET functie. Druk op TF-SET toets om uw
  ontvangst- en zendfrequentie om te wisselen, en luister. Na
  de functie enkele malen gebruikt te hebben, zult u het ritme
  van het DX-station en de omringende filevorming al gauw
  doorzien.
  Kies aan de hand van uw ondervinding dan een relatief
  ongebruikte zendfrequentie en tracht daarop te zenden op
  een moment dat het DX-station luistert, maar dat er maar
  weinig andere stations zenden. Hoe verder u zich bekwaamt
  in het gebruik van deze functie, des te meer kans zult u
  hebben op succesvolle DX contacten.
  Opmerking:


  6

  Druk op de [A/B] toets voor het omwisselen van de
  ontvangst- en zendfrequentie.

  Druk op de [SPLIT] toets om te stoppen met duplexbediening (gescheiden frequenties).


  De aanduiding “SPLIT” verdwijnt.

  Door op de [F.LOCK] toets te drukken voor u de TF-SET functie
  gebruikt, voorkomt u dat de ontvangstfrequentie ongewild wordt
  veranderd door indrukken van een verkeerde toets.
  Tijdens het zenden zal de TF-SET functie niet werken.
  Als u een geheugenkanaal (uitgezonderd kanaal 90 t/m 99) hebt
  opgeroepen, dient u menu-nummer 08 op ON te zetten alvorens
  u de TF-SET functie kunt gebruiken om de frequentie van het
  geheugenkanaal te veranderen.
  Een RIT frequentieverschuiving wordt niet toegevoegd; een XIT
  frequentieverschuiving zal echter wel aan de zendfrequentie
  worden toegevoegd.
  De TF-SET functie is ook te gebruiken tijdens het werken met
  dezelfde TX/RX zend/ontvangstfrequentie (“non-split”).

  Als u menu-nummer 07 op ON instelt, kunt u een
  geheugenkanaal oproepen om te gebruiken voor ontvangst of
  zenden. Zie de paragraaf “GEHEUGEN-VFO DUPLEX
  GEBRUIK” onder “GEHEUGENFUNCTIES” {op blz. 41} voor
  nadere bijzonderheden.
  Opmerking: Als u gescheiden frequenties van twee verschillende
  banden instelt voor CW bediening, kies dan Semi Break-in.

  N-23 • Page 30

  7 SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES

  FM ZENDEN MET REPETEERZENDERS
  (REPEATERS)
  De meeste amateurradio-repeteerzenders maken gebruik van
  een verschillende ontvangst- en zendfrequentie. De
  zendfrequentie kan hoger of lager zijn dan de
  ontvangstfrequentie. Ook vereisen sommige repeteerzenders
  dat de zendontvanger een subtoon uitzendt voordat de
  repeteerzender gebruikt kan worden.
  Vergeleken met de gebruikelijke simplex communicatie, zult u
  via repeteerzenders vaak veel verder komen.
  Repeteerzenders staan meestal opgesteld op een berg, een
  heuvelrug of tenminste een hoge mast. Ze werken met een
  hoger ERP vermogen (Effective Radiated Power) dan het
  doorsnee amateurstation. Deze combinatie van hoogte en
  ERP vermogen zorgt voor een veel grotere draag- en
  reikwijdte van de communicatie.
  De HF repeteerzenders werken alleen op de 29 MHz FM subband. Deze speciale dienstverlening verenigt de voordelen
  van FM afstemming, heldere ontvangst met nauwelijks ruis en
  interferentie, met het opwindende aspect van de HF DX
  (lange-afstands) communicatie. Zelfs op een rustige dag biedt
  de 10-meter FM betrouwbare lokale communicatie, met
  daarbij het potentieel om over te schakelen, wanneer u maar
  wilt, op DX contacten met andere landen en de halve wereld
  rond.

  1

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  2

  Kies de gewenste frequentie.


  3

  29,620 MHz

  29,620 MHz

  Om de frequentie die u in stap 2 gekozen heeft te
  kopiëren naar de andere VFO, drukt u op de [A=B]
  toets alvorens op de [A/B] toets te drukken.

  Kies de gewenste frequentie.


  De frequentie gekozen op deze VFO wordt de
  ontvangstfrequentie.

  6

  Druk op de [FM/AM] toets om de FM mode te kiezen.

  7

  Druk op de [SPLIT] toets.

  8  De aanduiding “SPLIT” verschijnt.  Druk op de [A/B] toets voor het omwisselen van de
  ontvangst- en zendfrequentie.

  Kies de subtoon-frequentie via menu-nummer 18 en 19.


  29,520 MHz
  88,5 Hz

  De aanduiding “FM” verschijnt.

  Druk op de [A/B] toets om de andere VFO te kiezen.


  5

  De gekozen frequentie wordt de zendfrequentie.

  Druk op de [FM/AM] toets om de FM mode te kiezen.


  4

  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  9

  Zie “KIEZEN VAN DE SUBTOON-FREQUENTIE” en
  “CONTINUE OF BURST SUBTOON?” voor nadere
  bijzonderheden betreffende de subtoon.

  Druk op de [AGC/TONE] toets om de subtoon-functie te
  activeren.


  De aanduiding “T” verschijnt.  Druk tweemaal op de [AGC/TONE] toets om de
  subtoon-functie uit te schakelen.

  29,520 MHz
  88,5 Hz

  10 Druk op de [SPLIT] toets om te stoppen met duplexbediening (gescheiden frequenties).

  ARRL 10-METER BAND TOEWIJZING

  1

  Frequentiegebied (kHz)

  Afstemfunctie/Activiteit

  28000~28070

  CW

  28070~28150

  RTTY

  28120~28189

  Packet-radio

  28190~28300

  Bakens

  28300~29300
  (29000~29200)

  Telefoon
  (AM)

  29300~29510

  Satelliet-downlinks

  29510~29590

  Omzetter-ingangssignalen1

  29600

  FM simplex oproepen

  29610~29700

  Omzetter-uitgangssignalen1

  Repeteer-frequentieparen (in/uitgangssignaal):
  29520/29620, 29540/29640, 29560/29660,
  29580/29680

  N-24

  De aanduiding “SPLIT” verdwijnt.

  Als u menu-nummer 07 op ON instelt, kunt u een
  geheugenkanaal oproepen om te gebruiken voor ontvangst of
  zenden. Zie de paragraaf “GEHEUGEN-VFO DUPLEX
  GEBRUIK” onder “GEHEUGENFUNCTIES” {op blz. 41} voor
  nadere bijzonderheden.
  De gegevens die u gekozen heeft in stap 1 t/m 9, met
  uitzondering van de tijdsduur van de subtoon, kunt u in het
  geheugen vastleggen. Zie “DUPLEX KANALEN, VOOR
  GESCHEIDEN FREQUENTIES” {op blz. 40}.
  Opmerking:


  Bij het zenden via een repeteerzender kan het luid in de
  microfoon spreken een overmatige uitslag veroorzaken,
  waardoor uw signaal via de repeteerzender door “talk-off” weg
  kan vallen.
  ◆ Om de subtoon-frequentie te controleren die in een
  geheugenkanaal is vastgelegd, roept u het gewenste
  geheugenkanaal op en kiest dan menu-nummer 18. • Page 31

  7 SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES
  KIEZEN VAN DE SUBTOON-FREQUENTIE

  GEBRUIK VAN HET FM CTCSS SYSTEEM

  Sommige 10-meter FM repeteerzenders vereisen dat de
  zendontvanger een subtoon uitzendt, om te voorkomen dat
  andere repeteerzenders op dezelfde frequentie in elkanders
  vaarwater geraken. Deze subtoon-frequentie hangt af van de
  repeteerzender waar u toegang tot wilt krijgen. In Europa
  wordt over het algemeen een toon van 1750 Hz gebruikt voor
  de toegang tot repeteerzenders.

  CTCSS is de afkorting voor Continuous Tone Coded Squelch
  System. De CTCSS maakt gebruik van een door u gekozen,
  niet hoorbare toon die tijdens het zenden over het
  uitgezonden signaal wordt gemoduleerd.

  Kies de vereiste subtoon-frequentie via menu-nummer 18. De
  oorspronkelijke instelling is 88,5 Hz. De beschikbare
  frequenties staan in onderstaande tabel aangegeven.
  Nr.

  Freq.
  (Hz)

  Nr.

  Freq.
  (Hz)

  Nr.

  Freq.
  (Hz)

  Nr.

  Freq.
  (Hz)

  01

  67,0

  11

  97,4

  21

  136,5

  31

  192,8

  02

  71,9

  12

  100,0

  22

  141,3

  32

  203,5

  03

  74,4

  13

  103,5

  23

  146,2

  33

  210,7

  04

  77,0

  14

  107,2

  24

  151,4

  34

  05

  79,7

  15

  110,9

  25

  156,7

  06

  82,5

  16

  114,8

  26

  07

  85,4

  17

  118,8

  27

  08

  88,5

  18

  123,0

  09

  91,5

  19

  10

  94,8

  20

  Veronderstel dat de stations “A”, “B” en “C” zijn
  geprogrammeerd met een bepaalde subtoon-frequentie.
  Wanneer nu station “A” een oproep uitzendt, opent de squelch
  alleen op station “B” en “C”. Er kan zo dus op een eenvoudige
  wijze worden bepaald welke stations een bepaalde uitzending
  zullen ontvangen.
  1

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  2

  Kies de gewenste subtoon-frequentie via
  menu-nummer 18.

  218,1

  3

  Kies de frequentie.

  35

  225,7

  4

  Druk op de [FM/AM] toets om de FM mode te kiezen.

  162,2

  36

  233,6

  167,9

  37

  241,8

  28

  173,8

  38

  250,3

  127,3

  29

  179,9

  39

  1750

  131,8

  30

  186,2  De aanduiding “FM” verschijnt.

  5

  Draai aan de SQL regelaar om de squelch in te stellen.

  6

  Druk meermalen op de [AGC/TONE] toets totdat de
  aanduiding “CTCSS” verschijnt.

  Opmerking: Gebruik nr. 01 t/m 39 aangegeven in de bovenstaande
  tabel bij het kiezen van subtoon-frequenties via de computer
  {zie blz. 51}.

  CONTINUE OF BURST SUBTOON?
  Naast de keuze van een frequentie voor de subtoon, dient u
  tevens de juiste duur van de subtoon te kiezen. De continue
  instelling geeft de subtoon voortdurend door, zolang de
  zendontvanger blijft zenden. De burst subtoon-instelling zendt
  slechts een 500 ms korte subtoon, telkens wanneer de
  zendontvanger begint met zenden.


  7

  Druk nogmaals op de [AGC/TONE] toets om de
  CTCSS functie uit te schakelen.

  Als u een oproep ontvangt:
  De squelch in uw zendontvanger opent alleen wanneer de
  gekozen subtoon wordt ontvangen.

  Kies voor de continue of burst subtoon via menu-nummer 19.
  De oorspronkelijke instelling is continue subtoon (behalve
  voor sommige Europese uitvoeringen).

  Als u zelf een oproep wilt maken:
  Houd de [PTT] schakelaar van de microfoon ingedrukt of
  druk op de [SEND] toets.


  De gekozen subtoon wordt samen met het signaal
  uitgezonden.

  Opmerking:


  Bij duplex-bediening (gescheiden frequenties) dient u de FM
  mode op beide VFO’s in te schakelen om de CTCSS te kunnen
  gebruiken.
  ◆ Tijdens het kiezen van de 1750 Hz subtoon kan de CTCSS niet
  worden ingeschakeld.
  ◆ Bij het zenden van een 1750 Hz subtoon wordt het
  ingangssignaal van de microfoon gedempt.

  N-25 • Page 32

  7 SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES

  DIGITALE FUNCTIES

  6

  Sedert de Multimode Communication Processors (MCP) een
  zekere populariteit hebben verworven, houden veel radioamateurs zich enthousiast bezig met de diverse digitale
  functies. Als radio-amateur beschinkt u nu over meer kracht
  en flexibiliteit dan ooit, met de functies van de MCP en de
  zendontvanger als uw communicatiebasis.
  U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de informele sfeer van
  kameraadschap die op de RTTY te vinden is, met een
  uitstapje via de Packet-radio naar een RBBS (Radio Bulletin
  Board System) om een “shareware” programma waarover u
  gehoord hebt op te pikken, en dan doorgaan naar de AMTOR
  of PacTOR om een brief te posten in de regionale postbus.
  Daarna schakelt u vlot even door naar G-TOR™ of Clover
  voor een supersnelle uitwisseling van bestanden met een
  vriend.
  7

  RTTY (SEINEN MET FREQUENTIEVERSCHUIVING)
  Bij radio-teletype gebruik worden frequentieverschuiving
  (FSK) en de 5-bit Baudot-code of de 7-bit ASCII-code
  toegepast om informatie te verzenden.
  Zie “RTTY” {op blz. 61} onder “AANSLUITEN VAN
  RANDAPPARATUUR” voor nadere bijzonderheden
  betreffende het aansluiten van de radio-teletype apparatuur.
  1

  2  De aanduiding “R” verschijnt naast “FSK”.  Gewoonlijk wordt de onderste zijband gebruikt voor
  FSK.  Druk nogmaals op de [REV] toets om terug te
  schakelen naar de onderste zijband.

  Volg de aanwijzingen van uw MCP of RTTY apparatuur
  voor de intoets-volgorde op uw RTTY toetsenbord om in
  te stellen op de zendfunctie.


  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.  Om handmatig op zenden in te stellen, drukt u op de
  [SEND] toets.

  Start het verzenden van gegevens vanaf het toetsenbord.


  Instellen van de zenddraaggolf of het audiofrequentieingangsniveau is niet nodig.  Gebruik menu-nummer 34 om het audiofrequentieuitgangsniveau in te stellen. Hiervoor kunt u niet de AF
  sterkteregelaar gebruiken.

  Kies de FSK verschuiving via menu-nummer 29.


  De FSK verschuiving is het frequentie-verschil tussen
  ‘mark’ en ‘space’.  De 170 Hz oorspronkelijke instelling wordt gebruikt op
  de amateur-banden.

  Roep menu-nummer 30 op en kies voor overzenden van
  “ON” (space) of “OFF” (mark) bij indrukken van de
  sleuteltoets.


  3

  8

  Druk op de [REV] toets om over te schakelen op de
  bovenste zijband indien dit nodig is om compatibel te zijn
  met het station waarmee u contact wilt leggen.

  De oorspronkelijke instelling is “OFF” (mark).

  Roep menu-nummer 31 op en kies hoge toon (2125 Hz)
  of lage toon (1275 Hz) voor mark.


  Tegenwoordig wordt gewoonlijk de hoge toon
  (oorspronkelijke instelling) gebruikt.

  4

  Kies de gewenste afstemfrequentie.

  5

  Druk op de [CW/FSK] toets om FSK te kiezen.


  N-26

  De aanduiding “FSK” verschijnt.

  9

  Na afloop van het zenden voert u op het toetsenbord de
  toetsvolgorde in voor het terugkeren naar de ontvangststand.


  De aanduiding “TX” verdwijnt en “RX” licht op.  Als u in stap 7 op de [SEND] toets heeft gedrukt, druk
  dan nogmaals op de [SEND] toets.
  RTTY FREQUENTIES
  IARU gebied 1
  (Europa/Afrika)
  frequentie (in kHz)

  V.S./Canada
  frequentie (in kHz)

  1838~1842

  1800~1840

  3580~3620

  3605~3645
  (DX: 3590)

  7035~7045

  7080~7100
  (DX: 7040)

  10140~10150

  10140~10150

  14080~14099,5

  14070~14099,5

  18101~18109

  18100~18110

  21080~21120

  21070~21100

  24920~24929

  24920~24930

  28050~28150

  28070~28150 • Page 33

  7 SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES
  AMTOR/ PACKET/ PACTOR/ G-TORTM/ CLOVER
  Dankzij hun ingebouwd foutcorrectie-vermogen en grote
  overdrachtsnelheid werken deze protocols veel efficiënter dan
  eerdere vormen van digitale communicatie per machine. De
  G-TOR™ werd speciaal ontwikkeld voor het communiceren
  onder de moeilijkste omstandigheden met ruimtevaartuigen
  tijdens hun missies in het zonnestelsel.

  Betekenis

  Mode
  AMTOR

  AMateur Teleprinting Over Radio

  Packet

  Pakketvormige gegevensoverdracht per
  AX.25 protocol

  PacTOR
  TM

  Packet Teleprinting Over Radio

  G-TOR

  Golay-coded Teleprinting Over Radio

  Clover

  Klaverblad, naar de vorm van een accuraat
  afgestemd signaal bij weergave op een
  monitorscherm.

  Op de meeste HF banden wordt gebruik gemaakt van de
  audiofrequentie-verschuiving seinmethode (AFSK). Zoals de
  naam al zegt, werkt deze modulatiemethode met
  audiosignalen, zodat u dient af te stemmen op de LSB of USB
  zijband. Gewoonlijk wordt de LSB onderste zijband gebruikt,
  net als voor RTTY, met uitzondering echter van het AMTOR
  protocol, dat de USB zijband benut.
  In een aantal landen staan de autoriteiten het F2 gebruik op
  bepaalde frequenties van de 10-meter band toe. Voor deze
  toepassing kiest u de FM afstemming.
  Zie “MCP EN TNC” {op blz. 62} onder “AANSLUITEN VAN
  RANDAPPARATUUR” voor nadere bijzonderheden
  betreffende het aansluiten van de apparatuur.
  Opmerking:
  ◆ Bij gebruik van de SSB of FM mode voor digitale functies dient u

  de spraakprocessor uit te schakelen. Tevens moet bij gebruik van
  de SSB mode een snelle AGC instelling worden gekozen.
  ◆ Wanneer u een van de filters kiest (niet de OFF instelling) in
  menu-nummer 32, mag u niet de RX equalizer via menu-nummer
  50 inschakelen. De oorspronkelijke instelling voor menu-nummer
  50 is OFF.
  ◆ Zet menu-nummer 32 op OFF voor een spraakfunctie, aangezien
  de beschikbare filters hier te smal voor zijn.

  1

  Kies de geschikte filter-bandbreedte via
  menu-nummer 32.


  De oorspronkelijke instelling is OFF.

  2

  Kies de gewenste frequentie.

  3

  Druk op de [LSB/USB] toets om te kiezen voor de
  onderste of bovenste zijband.

  4  Voor gebruik van de F2 functie stelt u in op de FM
  mode met een druk op de [FM/AM] toets.  Als u in stap 1 een van de filters heeft gekozen, (niet
  de OFF instelling), verschijnt “FSK” bij de aanduiding
  “LSB”, “USB”, of “FM”.

  Verlaat de calibratie of ijkingsfunctie.


  7

  Gebruik menu-nummer 34 om het audiofrequentieuitgangsniveau in te stellen.


  8

  De aanduiding “TX” verdwijnt en “RX” licht op.

  Hiervoor kunt u niet de AF sterkteregelaar gebruiken.

  Start het verzenden van opdrachten en gegevens.


  De zendontvanger zal telkens even kort gaan zenden
  voor het doorsturen van uw opdrachten en gegevens,
  en ook wanneer het toestel de uitzending van een
  ander station ontvangt.

  Hieronder ziet u de snelheid van de gegevensoverdracht en
  het type modulatie dat wordt toegepast voor de HF Packetcommunicatie.

  Mode

  Overdracht-snelheid

  Type modulatie

  USB & LSB

  300 bps
  (AFSK)

  F1

  USB & LSB

  1200 bps
  (PSK)

  F1

  FM

  1200 bps
  (AFSK)

  F2

  Opmerking: In een aantal landen kan F2 modulatie bij 1200 bps
  gebruikt worden op de 10-meter band. Neem contact op met de
  nationale vereniging voor radio-amateurs voor een overzicht van de
  afstembanden dat de toewijzing van de verschillende soorten
  modulatie aangeeft.

  PACKET-FREQUENTIES
  IARU gebied 1
  (Europa/Afrika)
  frequentie (in kHz)

  V.S./Canada
  frequentie (in kHz)  1800~1830

  3590~3600

  3620~3635

  Digitale band

  7080~7100

  Digitale band

  10140~10150

  14089~14099, 14101~14112

  14095~14099,5

  Digitale band

  18105~18110

  21100~21120

  21090~21100

  Digitale band  28120~28150, 29200~29300

  28120~28189

  De AMTOR activiteit treft u aan op of bij de 14075 en
  3637,5 kHz. Dit zijn ook de beste frequenties om te zoeken
  naar PacTOR, G-TOR™, en Clover stations.

  Volg de aanwijzingen van uw TNC of MCP apparatuur en
  schakel de calibratie of ijkingsfunctie in om een markconditie te genereren.


  5

  6

  De aanduiding “RX” verdwijnt en “TX” licht op.

  Gebruik menu-nummer 33 voor het instellen van het juiste
  audiofrequentie-ingangsniveau.


  Kies het laagste ingangsniveau waarbij de ALC meter
  nog uitslaat.

  N-27 • Page 34

  7 SPECIALE COMMUNICATIEFUNCTIES

  “SLOW SCAN TV”/ FACSIMILE

  SATELLIET-AFSTEMMING

  De SSTV beleeft de laatste tijd een periode van groeiende
  populariteit, door het sterk toenemend aantal personal
  computers. Met behulp van deze techniek kunt u stilstaande
  zwart-wit of kleurenbeelden overzenden en ontvangen. Waar
  u tot dusverre uw best deed om een passende beschrijving
  van uw station te geven, kunt u nu uw shack vol trots aan den
  volke tonen. Om dit te doen, heeft u een scan-converter nodig
  om de videobeelden om te zetten in audiosignalen, die
  vervolgens naar de zendontvanger worden gestuurd. Of, om
  eenvoudiger te beginnen, gebruik enkel uw computer samen
  met in de handel verkrijgbare programmatuur om deze taak
  uit te voeren. Een TV-toestel en videocamera, komen tevens
  van pas.

  Alhoewel deze minder gebruikt wordt dan de VHF/UHF
  satelliet-afstemming, zult u zonder bezwaar ook op de HF
  banden satelliet-afstemming kunnen gebruiken, afhankelijk
  van welke satellieten er op dat moment in omloop rond de
  aarde zijn. Wanneer de HF propagatie niet goed is, kunnen de
  satellieten een goede oplossing bieden voor een betrouwbare
  verbinding. Zelfs zo betrouwbaar, dat u wellicht de satellietverbinding gaat verkiezen boven de uiteindelijk nogal lukrake
  “gewone” communicatie via de ionosfeer.

  SSTV FREQUENTIES

  IARU gebied 1
  (Europa/Afrika)
  frequentie (in kHz)

  V.S./Canada
  frequentie (in kHz)

  3730~3740

  3845

  7035~7045

  7171

  14225~14235

  14230

  21335~21345

  21340

  28675~28685

  28680

  De hoge resolutie die mogelijk is met facsimile (fax) stelt u in
  staat scherpere gedetailleerde beelden uit te wisselen dan de
  SSTV kan bieden. Vanwege de langere tijd die het verzenden
  van een fax vereist, is het aanbevolen deze zendmethode
  slechts te gebruiken wanneer de omstandigheden op de band
  gunstig zijn, met krachtig doorkomende signalen.
  Volgende frequenties zijn populair voor de fax:


  7245, 14245, 21345 (Internationaal Net), 28945 kHz

  Voor de bediening van de SSTV of fax is het voornamelijk van
  belang dat u de functies van de computer-programmatuur of
  de speciale apparatuur voor deze toepassingen leert
  gebruiken. Raadpleeg hiervoor de handleiding die bij de
  programmatuur of de apparatuur wordt geleverd.
  Opmerking: Zowel voor de SSTV als voor de fax kunt u het best
  een snelle AGC instelling kiezen en de spraakprocessor uitschakelen
  om de beste resultaten te verkrijgen.

  N-28

  Een voorbeeld van een “Mode K” satelliet met zowel zend- als
  ontvangstfrequenties (“uplink en downlink”) op de HF band is
  de Radio Sputnik 12 (RS-12). Gelanceerd in het begin van de
  jaren 90, bevindt deze satelliet zich nu in een lage
  omloopbaan rond de aarde, met korte gelegenheid tot
  communicatie terwijl hij vliegensvlug bij u overkomt. Deze
  satelliet accepteert SSB enkele-zijband en CW signalen op de
  15-meter band en geeft ze weer op de 10-meter band.
  Uw zendontvanger is ook geschikt voor communicatie met de
  “Mode A” satellieten, die werken met een VHF uplink en een
  HF downlink, mits u beschikt over een SSB/CW
  zendontvanger voor de VHF.
  Bent u geïnteresseerd in de “Mode K” satelliet-afstemming,
  neem dan rechtstreeks of via de internet home-page contact
  op met de AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation).
  Deze wereldwijde groep satelliet-exploitanten steunt de bouw
  en het veelzijdig gebruik van satellieten. Via de AMSAT kunt u
  zich op de hoogte stellen van de meest recente
  ontwikkelingen omtrent de “Mode K” en “Mode A” satellieten
  die op het moment hun banen om de aarde trekken. • Page 35

  NUTTIGE VOORZIENINGEN
  ONTVANGST

  2

  Druk op de [UP] of [DOWN] toets.


  KIEZEN VAN DE GEWENSTE FREQUENTIE
  Naast het gebruik van de Afstemknop of het indrukken van
  de [UP]/[DWN] toetsen op de microfoon zijn er diverse
  andere methoden voor het kiezen van de gewenste
  frequentie. Hieronder worden deze methoden, die u zowel
  moeite als tijd kunnen besparen, beschreven.

  3

  2

  Druk op de nummertoetsen [0] ~ [9] om de gewenste
  frequentie in te voeren.
  • Wanneer u tijdens het invoeren op de [ENT] toets
  drukt, wordt er automatisch voor de nog niet
  ingevoerde cijfers een reeks nullen toegevoegd,
  waarmee de frequentie-invoer dan compleet is.
  • Om bijvoorbeeld 1,85 MHz in te voeren, moet u
  eerst op [0] drukken voor de 10 MHz tientallen
  (eerste cijfer), aangezien het ook mogelijk is om
  18,5 MHz in te voeren.
  • Als u op een verkeerde cijfertoets drukt, kunt u
  terugkeren naar de vorige frequentie met een druk
  op de [CLR] toets.

  Opmerking:
  Sommige cijfers kunnen niet worden ingevoerd op de plaats
  voor de 10 MHz tientallen (eerste cijfer). Wanneer u als
  eerste een cijfer invoert dat niet toegestaan is op die plaats,
  komt dit automatisch op de plaats voor de 1 MHz eenheden
  te staan.
  Bij invoeren van het laatste cijfer voor de 10 Hz zal er
  automatisch voor het 1 Hz cijfer een 0 worden toegevoegd,
  zodat de frequentie-invoer compleet is. Het 1 Hz cijfer zal
  niet worden aangegeven.
  Als u een frequentie invoert die buiten het afstembereik van
  de zendontvanger valt, klinkt er een waarschuwingstoon. De
  ingevoerde frequentie wordt niet geaccepteerd.
  Bij het accepteren van een ingevoerde frequentie worden de
  RIT en de XIT automatisch uitgeschakeld, maar de RIT of
  XIT frequentie zal niet veranderen.
  Na het oproepen van geheugenkanaal nummer 90 t/m 99
  waarin de begin- en eindfrequenties zijn vastgelegd, kunt u
  de ontvangstfrequentie binnen het geprogrammeerde bereik
  wijzigen met de directe frequenfiekeuze.

  Druk nogmaals op de [1MHz] toets om de
  oorspronkelijke functie te herstellen.


  De aanduiding “1MHz” verdwijnt.

  Indien u de voorkeur geeft aan 100 of 500 kHz
  intervallen in plaats van 1 MHz, kunt u dit via menunummer 02 instellen. De oorspronkelijke instelling is
  1 MHz.

  ■ DIRECTE FREQUENTIEKEUZE
  Rechtstreeks invoeren van de frequentie met de
  nummertoetsen is de snelste manier om over te schakelen
  naar een frequentie die ver verwijderd is van uw huidige
  frequentie.
  1 Druk op de [ENT] toets.
  • De aanduiding “- - . - - - . - -” verschijnt.

  Bij het ingedrukt houden van één van deze toetsen
  zal de zendontvanger de frequenties sneller
  doorlopen.

  ■ SNEL DOORLOPEN VAN FREQUENTIES
  Om de frequentie snel te verhogen of te verlagen, draait u
  aan de MULTI/CH regelaar. Bij gebruik van deze regelaar
  verandert de frequentie in stappen van 10 kHz.


  Om de grootte van de frequentiestap te veranderen,
  gebruikt u menu-nummer 03 en 04. Voor FM kan
  gekozen worden uit 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz,
  20 kHz of 25 kHz; voor de andere moden kan gekozen
  worden uit 1 kHz, 5 kHz en 10 kHz. De oorspronkelijke
  instelling voor beide menu-nummers is 10 kHz.  Als de frequentie met de MULTI/CH regelaar wordt
  veranderd, worden de frequenties zodanig afgerond
  dat deze een veelvoud zijn van de grootte van de
  frequentiestap. Om deze functie uit te schakelen, zet u
  menu-nummer 05 op OFF.  Op de AM band wordt de frequentiestap automatisch
  op 9 kHz ingesteld (10 kHz bij de modellen voor V.S./
  Canada) voor de AM mode. De frequentiestap kan via
  menu-nummer 06 worden omgeschakeld tussen
  9 kHz en 10 kHz.

  ■ FIJNAFSTEMMING
  Bij gebruik van de centrale Afstemknop verspringt de
  frequentie gewoonlijk in stappen van 10 Hz voor de SSB,
  CW en FSK modes en in stappen van 100 Hz voor de FM
  en AM modes. Indien gewenst, kunt u deze frequentiestap
  omschakelen naar 1 Hz voor de SSB, CW en FSK modes
  en 10 Hz voor de FM en AM modes.
  1

  Druk op de [FINE] toets.


  De aanduiding “FINE” verschijnt.

  ■ GEBRUIK VAN HET 1 MHz INTERVAL
  Bij indrukken van de [UP]/[DOWN] toetsen op het
  voorpaneel veranderen de amateurbanden. U kunt de
  [UP]/[DOWN] toetsen tevens gebruiken om de frequentie
  in stappen van 1 MHz te veranderen.
  1 Druk op de [1MHz] toets.
  • De aanduiding “1MHz” verschijnt.

  2

  Draai aan de Afstemknop om op de gewenste
  frequentie af te stemmen.

  3

  Druk nogmaals op de [FINE] toets om de
  fijnafstemmingsfunctie uit te schakelen.


  De aanduiding “FINE” verdwijnt.

  N-29 • Page 36

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN
  ■ GELIJKSCHAKELEN VAN DE VFO FREQUENTIES

  (A=B)
  Druk op de [A=B] toets om de frequentie en de
  modulatietoestand van de actieve VFO over te brengen
  naar deactieve VFO.
  1 Kies de frequentie en mode op VFO A of VFO B.
  2 Druk op de [A=B] toets.
  • De frequentie en mode gekozen in stap 1 worden
  gekopieerd naar de inactieve VFO.
  3 Druk op de [A/B] toets als u wilt controleren of de
  frequentie inderdaad gekopieerd is.

  De oorspronkelijke instellingen zijn traag voor SSB, snel voor
  CW, snel voor FSK en traag voor AM.
  1

  We gaan ervan uit dat USB is gekozen.

  2

  Druk op de [AGC/TONE] toets.


  De aanduiding “FAST” verschijnt wat betekent dat een
  snelle schakeltijdfactor is gekozen.

  RIT (RECEIVE INCREMENTAL TUNING)
  RIT biedt u de mogelijkheid uw ontvangstfrequentie tot
  ±9,99 kHz te verstellen, in stappen van 10 Hz tegelijk, zonder
  dat dit invloed heeft op uw zendfrequentie. Wanneer de
  ([FINE]) fijnafstemming is ingeschakeld, zijn de stappen met
  1 Hz nog preciezer. De RIT werkt bij alle modulatie-modes
  even goed en ook zowel voor de VFO afstemming als voor
  frequenties uit de geheugenkanalen.
  1 Druk op de [RIT] toets.
  • De aanduiding “RIT” verschijnt, samen met de RIT
  verschuiving.

  3

  Druk nogmaals op de [AGC/TONE] toets om een trage
  schakeltijdfactor in te stellen.

  RX ONTVANGST-EQUALIZER
  Gebruik de RX equalizer om de ontvangstfrequentie
  karakteristiek van het ontvangen signaal bij te regelen zodat
  het signaal zo duidelijk mogelijk gehoord wordt. Via menunummer 50 kunt u kiezen uit vijf verschillende ontvangstprofielen, met inbegrip van de standaard neutraal-instelling
  (geen bijregeling). Bij het kiezen van een van de volgende
  menu-onderdelen verschijnt “ ” naast het menu-nummer.


  Hogetonen-versterking (Hb):
  Voor het versterken van de hoge tonen; deze instelling
  kunt u gebruiken als uw stem erg laag is.

  2
  3

  Druk op de [CLEAR] toets als u de RIT verschuiving op
  nul wilt terugstellen.
  Draai aan de RIT/XIT regelaar om uw ontvangstfrequentie
  te wijzigen.  Formant-doorlaat (FP):
  Voor het verbeteren van de helderheid door onderdrukking
  van de audiofrequenties die buiten het normale stemfrequentiebereik vallen.  Lagetonen-versterking (bb):
  Voor het versterken van de lage tonen; deze instelling
  kunt u gebruiken als u een hoge stem heeft.


  4

  Om de RIT functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op
  de [RIT] toets.
  • De ontvangstfrequentie keert terug naar de frequentie
  die gekozen was voordat u stap 1 uitvoerde.

  Conventionele versterking (c):
  3 dB versterking van de audiofrequenties in het bereik
  boven 600 Hz.

  Amplitude
  Conventionele
  versterking
  Formant-doorlaat

  Opmerking:


  Bij gebruik van de geheugenoproepfunctie werkt de RIT alleen bij
  geheugens waarin gegevens zijn vastgelegd.
  ◆ De frequentieverschuiving die u instelt met de RIT/XIT regelaar
  zal ook gelden voor de XIT functie. Bij wijzigen of wissen van de
  RIT frequentiewaarde zal dus ook de XIT frequentieverschuiving
  veranderen.

  Hogetonenversterking
  UIT
  Lagetonenversterking

  AGC (AUTOMATISCHE GEVOELIGHEIDTIJDINSTELLING)
  Wanneer een andere mode als FM is ingeschakeld, kan de
  AGC functie gebruikt worden voor het instellen van de
  tijdconstante voor de automatische gevoeligheidsregeling.
  Bij kiezen van een “trage” schakeltijdfactor zullen de
  gevoeligheidsregeling en de S-meter van de zendontvanger
  traag reageren op grote wisselingen van het ingangssignaal.
  Bij een snelle schakeltijdfactor reageren de gevoeligheid en
  de S-meter sneller. Keuze van een AGC tijdconstante voor
  een snelle reactie is vooral nuttig voor de volgende gevallen:
  • Snel afstemmen
  • Ontvangst van zwakke signalen
  • Ontvangst van snelle CW signalen

  N-30

  0,7

  2,2

  Audiofrequentie
  (kHz)

  Opmerking:


  De keuzemogelijkheid “U” in menu-nummer 50 is nog niet
  beschikbaar. Deze keuzemogelijkheid is in het menu opgenomen
  voor eventueel toekomstig gebruik.
  ◆ Gebruik de bovenstaande afbeelding als referentie. De feitelijke
  profielen kunnen enigszins afwijken als gevolg van factoren zoals
  de IF ontvangstfilters. • Page 37

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN

  ZENDEN
  VOX (STEMGESCHAKELD ZENDEN)
  De VOX functie voor stemgeschakeld zenden zorgt dat u niet
  telkens voor het zenden een knop hoeft in te drukken. De
  zendontvanger schakelt hierbij automatisch over op zenden
  zodra het VOX circuit waarneemt dat u in de microfoon
  spreekt.
  Bij het gebruik van de VOX stem-zendfunctie kunt u zich beter
  de gewoonte aankweken om tussen uw zinnen even te
  pauzeren, om de zendontvanger kort te laten terugschakelen
  naar ontvangst. Dan kunt u horen of er al een reactie van
  iemand doorkomt, en u kunt uw gedachten ordenen voor de
  volgende zin. De luisteraar zal ongetwijfeld waarderen dat u
  hem of haar de gelegenheid geeft u van repliek te dienen, en
  denkbeelden die u beter formuleert zullen ook beter
  overkomen.

  ■ WACHTTIJD VOOR HET TERUGSCHAKELEN
  Als de zendontvanger te snel terugschakelt naar
  ontvangst nadat u gestopt bent met praten, is het mogelijk
  dat uw laatste woorden niet worden uitgezonden. Om dit
  te voorkomen, stelt u de wachttijd zodanig in dat uw
  woorden tot het einde toe worden uitgezonden, zonder dat
  de wachttijd echter storend lang is.
  1

  Kies de SSB, FM of AM mode.

  2

  Schakel de VOX functie in.

  3

  Druk op de [DELAY] toets.


  De huidige instelling verschijnt. De oorspronkelijke
  instelling is 50.

  De VOX kan afzonderlijk voor de CW en de andere modes,
  met uitzondering van FSK, worden in- en uitgeschakeld.
  Druk op de [VOX] toets om de VOX stem-zendfunctie
  beurtelings in en uit te schakelen.


  4

  De aanduiding “VOX” licht op wanneer de functie is
  ingeschakeld.

  Spreek in de microfoon op uw normale
  conversatietoon en stel de MULTI/CH regelaar zo in
  dat de zendontvanger overschakelt op ontvangst, kort
  nadat u stopt met praten.


  5

  Het instelbereik loopt van 5 t/m 100 (150 t/m
  3000 ms), in stappen van 5, en er is een OFF
  stand.

  Druk nogmaals op de [DELAY] toets.

  ■ MICROFOON-INGANGSNIVEAU
  Voor een effectief gebruik van de VOX stem-zendfunctie
  dient u eerst de gevoeligheid van het VOX circuit op het
  juiste niveau in te stellen. Dit niveau is de geluidssterkte
  waarbij het VOX circuit de aan- of afwezigheid van
  stemgeluid waarneemt. Bij gebruik van de CW mode kan
  dit niveau niet worden ingesteld.
  1

  Kies de SSB, FM of AM mode.

  2

  Schakel de VOX functie in.

  3

  Roep menu-nummer 16 op.

  4

  Spreek in de microfoon op uw normale
  conversatietoon en bepaal door uitproberen de beste
  instelling (de oorspronkelijke instelling is 4), waarbij de
  zendontvanger vlot overschakelt op zenden, telkens
  wanneer u begint te praten.


  Het instelbereik loopt van 0 t/m 9.  Bij de beste instelling mag de zendontvanger uw
  eerste woorden niet missen; het toestel mag
  evenwel niet reageren op toevallige
  achtergrondgeluiden.

  Opmerking: U kunt dit menu-onderdeel ook instellen wanneer
  de VOX functie is uitgeschakeld en zelfs tijdens het zenden kan
  dit nog.

  N-31 • Page 38

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN
  SPRAAKPROCESSOR

  XIT (TRANSMIT INCREMENTAL TUNING)

  De spraakprocessor dient om de aanzienlijke fluctuaties in de
  dynamiek van het stemgeluid naar een gemiddelde waarde af
  te vlakken. Hierdoor kan bij het zenden op de SSB, FM of AM
  een groter gemiddeld uitgangsvermogen voor het zenden
  worden toegepast, hetgeen resulteert in een duidelijker
  signaal. De sterkte van de afvlakking (compressie) kunt u
  naar wens instellen. In de praktijk zult u merken dat het
  inschakelen van de spraakprocessor een beter verstaanbare
  verbinding geeft met verafgelegen stations.

  Net als RIT dat doet voor ontvangst, biedt de XIT functie u bij
  het zenden de mogelijkheid uw frequentie tot ±9,99 kHz te
  verstellen, in stappen van 10 Hz tegelijk, zonder dat dit
  invloed heeft op uw ontvangstfrequentie. Wanneer de ([FINE])
  fijnafstemming is ingeschakeld, zijn de stappen met 1 Hz nog
  preciezer.
  1

  Druk op de [XIT] toets.


  De aanduiding “XIT” verschijnt, samen met de XIT
  verschuiving.

  Spraakprocessor OFF

  Zendvermogen

  Tijd

  2

  Druk op de [CLEAR] toets als u de XIT verschuiving op
  nul wilt terugstellen.

  3

  Draai aan de RIT/XIT regelaar om uw zendfrequentie te
  wijzigen.

  4

  Om de XIT functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op
  de [XIT] toets.

  Spraakprocessor ON

  Zendvermogen

  Tijd

  1

  Kies de SSB, FM of AM mode.

  2

  Druk op de [PROC] toets om de spraakprocessor in te
  schakelen.


  De aanduiding “PROC” verschijnt. De SWR meter
  verdwijnt en de COMP meter verschijnt.  De zendfrequentie keert terug naar de frequentie die
  gekozen was voordat u stap 1 uitvoerde.

  Opmerking: De frequentieverschuiving die u instelt met de RIT/XIT

  regelaar zal ook gelden voor de RIT functie. Bij wijzigen of wissen
  van de XIT frequentiewaarde zal dus ook de RIT
  frequentieverschuiving veranderen.

  3

  4

  Roep menu-nummer 15 op en kies het gewenste
  compressieniveau.


  Het instelbereik loopt van 0 t/m 25 dB, in stappen van
  5 dB. De aanbevolen en oorspronkelijke instelling is
  10 dB.  Het gebruik van een hogere compressie zal geen
  verdere verbetering in de helderheid of hoorbare
  signaalsterkte opleveren. Extreem gecomprimeerde
  signalen zijn minder verstaanbaar, door het optreden
  van vervorming, en klinken minder prettig dan signalen
  met minder compressie.

  Om de spraakprocessor uit te zetten, drukt u nogmaals op
  de [PROC] toets.


  N-32

  De aanduiding “PROC” verdwijnt. De COMP meter
  verdwijnt en de SWR meter verschijnt. • Page 39

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN
  AANPASSEN VAN UW ZENDSIGNAAL

  MONITORFUNCTIE VOOR VERZONDEN SIGNAAL

  De kwaliteit van uw verzonden signaal is belangrijk, ongeacht
  met welke zendactiviteit u zich bezighoudt. Toch is deze factor
  gemakkelijk over het hoofd te zien, omdat u helaas uw eigen
  signaal na uitzending niet kunt horen. De hierna volgende
  paragrafen trachten u echter behulpzaam te zijn bij het zo
  goed mogelijk afregelen van uw zendsignaal.

  Bij communicatie in de SSB, FM of AM mode kunt u
  meeluisteren naar de signalen die u uitzendt, om te
  controleren of de andere stations u duidelijk kunnen horen.
  Deze functie is bijvoorbeeld handig bij het kiezen van een
  geschikt profiel van de TX equalizer.

  ■ AANPASSEN VAN DE ZENDBANDBREEDTE

  (SSB/AM)

  Roep menu-nummer 47 op en kies een getal tussen 1 en 9.
  Hoe groter het getal, hoe hoger het volume van het
  meeluistergeluid. De oorspronkelijke instelling is OFF.
  Opmerking:

  Gebruik menu-nummer 13 om de bandbreedte voor het
  zenden in te stellen op 2,4 kHz (normaal) of 2,0 kHz
  (smal). De oorspronkelijke instelling is 2,4 kHz.
  Ondergrensfrequentie

  Bovengrensfrequentie

  2,4 kHz (normaal)

  300 Hz

  2,7 kHz

  2,0 kHz (smal)

  500 Hz

  2,5 kHz

  Bandbreedte  Wanneer het volume van het meeluistergeluid erg hoog is of als
  de spraakprocessor ingeschakeld is, bestaat de mogelijkheid dat
  het geluid van de luidspreker door de microfoon wordt opgepikt,
  wat kan resulteren in een rondzingende toon (akoestische
  terugkoppeling). Indien dit gebeurt, dient u de hoofdtelefoon te
  gebruiken.
  ◆ Via de luidspreker hoort u het geluid dat wordt opgepikt voordat
  modulatie heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van dit geluid kan
  daarom een weinig verschillen van de kwaliteit van het geluid dat
  de andere stations horen.
  ◆ Deze functie is niet beschikbaar in de CW of FSK mode.
  ◆ De stand van de AF regelaar heeft geen invloed op het volume
  van het meeluistergeluid.

  ■ EQUALIZER VOOR HET VERZONDEN

  AUDIOSIGNAAL (SSB/FM/AM)
  Gebruik menu-nummer 14 om de zendfrequentie
  karakteristiek van uw signaal bij te regelen. U kunt kiezen
  uit vijf verschillende profielen, met inbegrip van de
  standaard neutraal-instelling (geen bijregeling). Bij het
  kiezen van een van de volgende menu-onderdelen
  verschijnt de aanduiding “TX EQ.” op het display.
  Hogetonen-versterking (Hb):
  Voor het versterken van de hoge tonen; deze instelling
  kunt u gebruiken als uw stem erg laag is.
  Formant-doorlaat (FP):
  Voor het verbeteren van de helderheid door
  onderdrukking van de audiofrequenties die buiten het
  normale stem-frequentiebereik vallen.  Lagetonen-versterking (bb):
  Voor het versterken van de lage tonen; deze instelling
  kunt u gebruiken als u een hoge stem heeft.  Conventionele versterking (c):
  3 dB versterking van de audiofrequenties in het bereik
  boven 600 Hz.

  Amplitude
  Conventionele
  versterking
  Formant-doorlaat
  Hogetonenversterking

  ZENDBLOKKERING
  De “TX Inhibit” zendblokkering maakt het onmogelijk om de
  zendontvanger op zenden in te stellen. Met deze functie in de
  ON stand kunnen er geen signalen worden uitgezonden.


  Zendblokkering OFF: Zenden is mogelijk.  Zendblokkering ON: Zenden is niet mogelijk.

  Deze functie kunt u ON en OFF schakelen via menunummer 38. De oorspronkelijke instelling is OFF
  .

  VERANDEREN VAN DE FREQUENTIE TIJDENS HET
  ZENDEN
  Het bijregelen of aanpassen van uw frequentie tijdens het
  zenden is meestal niet aanbevolen, gezien de kans op
  interferentie met andere stations. Indien dit echter toch nodig
  is, kunt u de centrale Afstemknop gebruiken om de
  frequentie te veranderen terwijl u zendt. U kunt tijdens het
  zenden tevens de XIT verschuivingsfrequentie wijzigen.
  Als u tijdens het zenden een frequentie kiest buiten het
  toegestane zendfrequentiebereik, wordt de zendontvanger
  automatisch overgeschakeld op ontvangst. Als u het zenden
  had gestart met een druk op de [SEND] toets, zal de
  uitzending niet hervat worden tot u een nieuwe frequentie
  kiest binnen het toegestane bereik, en tot u weer op de
  [SEND] toets drukt.

  UIT
  Lagetonenversterking

  0,7

  2,2

  Audiofrequentie
  (kHz)

  Opmerking:


  De keuzemogelijkheid “U” in menu-nummer 14 is nog niet
  beschikbaar. Deze keuzemogelijkheid is in het menu opgenomen
  voor eventueel toekomstig gebruik.
  ◆ Gebruik de bovenstaande afbeelding als referentie. De feitelijke
  profielen kunnen enigszins afwijken als gevolg van factoren zoals
  de IF zendfilters.

  N-33 • Page 40

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN

  CW BREAK-IN

  ELEKTRONISCHE SLEUTEL

  De Break-in functie voor de CW mode stelt u in staat te
  zenden zonder handmatig om te schakelen tussen zenden en
  ontvangst. Er zijn twee verschillende Break-in functies: Semi
  Break-in en Full Break-in.

  Deze zendontvanger is uitgerust met een ingebouwde
  elektronische sleutel die u kunt gebruiken door een “paddle”
  bedieningseenheid aan te sluiten op het achterpaneel van de
  zendontvanger. Zie “AANSLUITINGEN VOOR EEN
  SEINSLEUTEL EN TOETSENBORD VOOR DE CW
  BEDIENING” {op blz. 3} voor nadere bijzonderheden
  betreffende het aansluiten. De ingebouwde sleutel is geschikt
  voor jambische bediening.

  Semi Break-in:
  Met de contacten van de sleutel open wacht de
  zendontvanger automatisch tot de tijd is verstreken die u hebt
  ingesteld. Dan keert de zendontvanger terug naar de
  ontvangst-stand.
  Full Break-in:
  Zodra de contacten van de seinsleutel open gaan, keert de
  zendontvanger terug naar ontvangst.

  GEBRUIK VAN SEMI BREAK-IN OF FULL
  BREAK-IN
  1

  Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te kiezen.


  2

  De seinsnelheid van de elektronische sleutel kan naar wens
  worden ingesteld. Zorg dat u de juiste snelheid instelt zodat
  de CW berichten foutloos verstuurd worden en deze aan de
  andere zijde zonder problemen kunnen worden gekopieerd.
  Bij een te hoge snelheid bestaat de kans dat er fouten
  ontstaan. Het verdient aanbeveling een snelheid in te stellen
  die zo dicht mogelijk in de buurt is van de snelheid van het
  andere station.
  1

  Druk op de [VOX] toets.


  3

  De aanduiding “CW” verschijnt.

  VERANDEREN VAN DE SEINSNELHEID

  De aanduiding “VOX” verschijnt.


  2

  Druk op de [DELAY] toets.
  Draai aan de MULTI/CH regelaar om Full Break-in te
  kiezen of een wachttijd voor Semi Break-in in te stellen.


  5

  Start het zenden van uw bericht.

  Het instelbereik loopt van 0 t/m 100, in stappen van 2.
  Hoe groter het getal, hoe hoger de snelheid.

  Druk nogmaals op de [KEY] toets om de instelling te
  voltooien.  De zendontvanger schakelt automatisch over op
  zenden.

  Opmerking: Bij gebruik van de halfautomatische “Bug” functie geldt
  de ingestelde snelheid alleen voor het zenden van punten.  Als Full Break-in gekozen is: De zendontvanger
  keert meteen terug naar ontvangst zodra de contacten
  van de sleutel open gaan.

  AUTOMATISCHE GEWICHTSAFSTELLING  6

  4

  De huidige snelheid wordt aangegeven. De
  oorspronkelijke instelling is 20.

  Terwijl u de paddle bedient en naar de zend-zijtoon
  luistert, draait u aan de MULTI/CH regelaar om de juiste
  snelheid in te stellen.


  Het instelbereik voor de wachttijden loopt van 5 t/m
  100 (50 t/m 1000 ms), in stappen van 5.

  De aanduiding “CW” verschijnt.

  Druk op de [KEY] toets.

  De huidige instelling (Full of een wachttijd) verschijnt.
  De oorspronkelijke instelling is Full (“FBk”).

  3
  4

  Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te kiezen.

  Als Semi Break-in gekozen is: De zendontvanger
  keert terug naar ontvangst nadat de wachttijd die u
  hebt ingesteld is verstreken.

  Druk nogmaals op de [DELAY] toets.

  Opmerking: Full Break-in kan niet worden gebruikt met de

  TL-922/922A versterker.

  De elektronische sleutel kan automatisch de punt/streep ratio
  veranderen, d.w.z. de verhouding van de streep-lengte tot de
  punt-lengte. De afstelling verandert afhankelijk van de
  seinsnelheid zodat men uw seinberichten gemakkelijker kan
  kopiëren.
  Gebruik menu-nummer 26 om de automatische
  gewichtsafstelling op ON of OFF te zetten. De oorspronkelijke
  stand is ON. Wanneer de functie op OFF staat, ligt de
  verhouding automatisch vast op 3:1.

  ■ OMGEKEERDE GEWICHTSAFSTELLING
  Bij de automatische gewichtsafstelling neemt de
  verhouding toe wanneer uw seinsnelheid toeneemt. De
  elektronische sleutel kan de verhouding echter ook laten
  afnemen wanneer de seinsnelheid toeneemt.
  Om deze functie in te schakelen, roept u menunummer 27 op en kiest dan de ON stand. De
  oorspronkelijke stand is OFF.

  N-34 • Page 41

  8 NUTTIGE VOORZIENINGEN
  WIJZIGEN VAN DE VERGRENDELDE
  GEWICHTSAFSTELLING
  Wanneer de automatische gewichtsafstelling op OFF wordt
  gezet, wordt de punt/streep ratio op 3:1 vergrendeld. Indien
  gewenst, kunt u de waarde van de vergrendelde
  gewichtsafstelling wijzigen. Roep hiervoor menu-nummer 49 op
  en kies de gewenste verhouding. Er zijn 16 instellingen, van 2,5:1
  t/m 4,0:1, die in verkorte vorm op het display worden
  aangegeven. Wanneer bijvoorbeeld “2.7” wordt getoond,
  betekent dit 2,7:1.
  Opmerking: Als de automatische gewichtsafstelling of de Bug-key
  functie ingeschakeld is, geldt de instelling gemaakt in menu-nummer
  49 niet.

  “BUG-KEY” FUNCTIE
  De ingebouwde elektronische sleutel kan tevens gebruikt
  worden als een halfautomatische sleutel. Halfautomatische
  sleutels worden ook wel “Bugs” genoemd. Wanneer de Bugkey functie op ON staat, worden punten op de normale wijze
  door de elektronische sleutel gegenereerd. Strepen worden
  echter handmatig gegenereerd door de gebruiker wanneer
  deze de paddle sluit voor de tijdsduur vereist voor een streep.
  Om deze functie in te schakelen, roept u menu-nummer 22 op en
  kiest dan de ON instelling. De oorspronkelijke instelling is OFF.
  Opmerking: Als de Bug-key functie is ingeschakeld, kan het CW
  berichtengeheugen (zie onder) niet gebruikt worden.

  CW BERICHTENGEHEUGEN
  Deze zendontvanger heeft drie geheugenkanalen voor het
  vastleggen van CW berichten. In ieder geheugenkanaal
  kunnen ongeveer 50 tekens worden vastgelegd. Deze
  geheugenkanalen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor
  het vastleggen van wedstrijd-uitwisselingen die u herhaaldelijk
  wilt uitzenden. U kunt de vastgelegde berichten weergeven
  om deze te controleren of om deze te verzenden.
  De elektronische sleutel is voorzien van een functie voor het
  onderbreken van de weergave en het handmatig invoegen
  van uw eigen seinbericht. Om deze functie in te schakelen,
  roept u menu-nummer 28 op en kiest dan de ON instelling. De
  oorspronkelijke instelling is OFF.
  De elektronische sleutel kan ook het bericht dat u hebt
  vastgelegd herhaaldelijk weergeven. Om deze functie in te
  schakelen, roept u menu-nummer 23 op en kiest dan de ON
  instelling. De oorspronkelijke instelling is OFF.
  Bij herhaalde weergave van berichten kunt u de pauze tussen de
  herhalingen van de berichten-serie veranderen. Roep menunummer 24 op en stel de gewenste tijd in (0 t/m 60 seconden).
  Opmerking:


  Deze functie kan niet worden gebruikt als de Bug-key functie is
  ingeschakeld.
  ◆ Bij de bediening van de sleutel-paddle met menu-nummer 28 op
  OFF wordt de bericht-weergave geannuleerd. Wanneer de berichtweergave niet stopt vanwege de timing van de sein-start, kunt u de
  weergave uitschakelen door op de [CLR] toets te drukken.

  ■ VASTLEGGEN VAN EEN CW BERICHT
  1
  2

  3

  Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te kiezen.
  • De aanduiding “CW” verschijnt.
  Druk op de [VOX] toets als de aanduiding “VOX” in het
  display oplicht.
  • De aanduiding “VOX” verdwijnt.
  Druk op de [REC] toets.

  4

  Druk op de [CH 1], [CH 2] of [CH 3] toets om het
  gewenste geheugenkanaal te kiezen.

  Begin met zenden met de sleutel-paddle.
  • Het bericht dat u zendt wordt in het geheugen
  vastgelegd.
  6 Druk op de [REC] of [CLR] toets om de procedure af
  te sluiten.
  • Het opnemen stopt automatisch wanneer het
  geheugen vol is.
  Opmerking: Als de paddle niet bediend wordt nadat een
  geheugenkanaaltoets is ingedrukt, zal er een pauze in het kanaal
  worden vastgelegd.
  5

  ■ CONTROLEREN VAN EEN CW BERICHT ZONDER

  DIT TE VERZENDEN
  1

  2

  3

  Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te
  kiezen.
  • De aanduiding “CW” verschijnt.
  Druk op de [VOX] toets als de aanduiding “VOX” in het
  display oplicht.
  • De aanduiding “VOX” verdwijnt.
  Druk op de [CH 1], [CH 2] of [CH 3] toets om het
  geheugenkanaal te kiezen waarin het bericht is
  vastgelegd.
  • Het bericht wordt weergegeven.
  • Om hierna een bericht weer te geven dat in een
  ander kanaal is vastgelegd, drukt u tijdens de
  weergave van het eerste bericht op de andere
  kanaalnummertoets(en). Op deze wijze kunt u de
  berichten in de drie kanalen achter elkaar
  weergeven.
  • Druk op de [CLR] toets om de weergave te
  onderbreken.

  ■ VERZENDEN VAN EEN CW BERICHT
  U kunt de berichten verzenden met Semi Break-in/
  Full Break-in of met handmatige TX/RX omschakeling.
  1 Druk op de [CW/FSK] toets om de CW mode te
  kiezen.
  • De aanduiding “CW” verschijnt.
  2 Druk op de [VOX] toets om Semi Break-in/Full Breakin te gebruiken. Druk op [SEND] voor handmatige
  TX/RX omschakeling.
  3 Druk op de [CH 1], [CH 2] of [CH 3] toets om het
  geheugenkanaal te kiezen waarin het bericht is
  vastgelegd.
  • Het bericht wordt verzonden.
  • Om hierna een bericht te verzenden dat in een
  ander kanaal is vastgelegd, drukt u tijdens de
  verzending van het eerste bericht op de andere
  kanaalnummertoets(en). Op deze wijze kunt u de
  berichten in de drie kanalen achter elkaar
  verzenden.
  • Druk op de [CLR] toets om het verzenden te
  onderbreken.
  4 Als in stap 2 op de [SEND] is gedrukt, drukt u
  nogmaals op de [SEND] toets om weer over te
  schakelen op ontvangst.

  N-35 • Page 42

  ONDERDRUKKEN VAN INTERFERENTIE
  IF FILTER

  “IF SHIFT” MIDDENFREQUENTIE-VERSCHUIVING

  IF filters zijn ontworpen om nauwkeurig het bereik van de
  middenfrequenties te kiezen die naar de volgende trap in het
  ontvangstcircuit worden gestuurd. Door een smalle
  bandbreedte in te stellen en/of de middenfrequentie van het
  filter te verschuiven kunt u interferentie van aangrenzende
  zenders op effectieve wijze onderdrukken.

  In de SSB, CW of FSK mode kunt u de middenfrequentie van
  de filter-doorlaatband verschuiven, zonder dat u hiermee de
  ingestelde ontvangstfrequentie verandert. Op deze wijze kunt
  u de interferentie op de aangrenzende zenders verder
  onderdrukken.

  Voor een meer effectieve interferentie-eliminatie gebruikt u de
  IF filters samen met de DSP filters beschreven op blz. 37 en
  38.

  Draai de IF SHIFT regelaar naar links om interferentie te
  elimineren van frequenties die hoger liggen dan het gewenste
  signaal. Draai de IF SHIFT regelaar naar rechts om
  interferentie te elimineren van frequenties die lager liggen dan
  het gewenste signaal.

  VERANDEREN VAN DE IF FILTER-BANDBREEDTE
  Wanneer er interferentie van aangrenzende zenders
  aanwezig is aan beide zijden van het gewenste signaal, kan
  een smalle filter-bandbreedte de beste oplossing zijn om de
  interferentie te elimineren. Veranderen van de filterbandbreedte heeft geen invloed op de ingestelde
  ontvangstfrequentie.
  Om een smal filter te gebruiken in de SSB, CW of FSK mode,
  installeert u de juiste los verkrijgbare filter {zie blz. 58} en kiest
  dan de vereiste instelling in menu-nummer 46.
  In de CW of FSK mode wordt de breed/smal-filter selectie
  automatisch gemaakt overeenkomstig de bandbreedte van de
  DSP filter die u kiest. Zie “AANPASSEN VAN DE
  ONTVANGST-BANDBREEDTE” {op blz. 37} voor nadere
  bijzonderheden. De oorspronkelijke instelling in de SSB of AM
  mode is de ‘brede’ bandbreedte. In de FM mode kan de filterbandbreedte niet worden veranderd.
  Opmerking: Bij gebruik van menu B dient u de juiste filterbandbreedte in te stellen via menu-nummer 46 van menu B.

  Gewenst
  signaal

  NOISE BLANKER STOORPULSONDERDRUKKING
  De Noise Blanker ontstoringsfunctie werd ontwikkeld voor het
  onderdrukken van stoorpulsen zoals die van een autoontsteking. De Noise Blanker werkt niet in de FM mode.
  Druk op de [NB] toets om de Noise Blanker stoorpulsonderdrukking in of uit te schakelen.


  Stoorsignaal

  1

  Kies de SSB of AM mode.

  2

  Druk op de [FILTER] toets.


  Gewenst
  signaal

  Stoorsignaal

  De huidige filter-instelling verschijnt.

  3

  Draai aan de MULTI/CH regelaar om breed (“FIL-WID”) of
  smal (“FIL-NAR”) te kiezen.

  4

  Druk op de [FILTER] toets om de procedure af te sluiten.

  N-36

  Stoorsignaal

  De aanduiding “NB” verschijnt wanneer de Noise Blanker
  wordt ingeschakeld. • Page 43

  9 ONDERDRUKKEN VAN INTERFERENTIE

  ATT VERZWAKKINGSREGELING

  DSP BEDIENINGSFUNCTIES

  De verzwakkingsregeling vermindert het niveau van de
  ontvangen signalen. Deze functie is handig voor het
  onderdrukken van interferentie van nabijgelegen frequenties.

  De functies die hierna worden beschreven maken gebruik van
  de KENWOOD DSP digitale signaalverwerkings-technologie.

  Druk op de [ATT] toets om de verzwakkingsregeling in of uit
  te schakelen.


  De aanduiding “ATT” verschijnt wanneer de functie wordt
  ingeschakeld.

  De ON/OFF instelling voor de verzwakkingsregeling wordt
  automatisch voor de huidige band in het geheugen
  vastgelegd. Telkens wanneer u deze band kiest, zal de
  bijbehorende ON/OFF instelling worden gemaakt.
  Het frequentiebereik van de banden is als volgt.
  Frequentiebereik (MHz)

  Frequentiebereik (MHz)

  0,03 ~ 2,50

  14,50 ~ 18,50

  2,50 ~ 4,10

  18,50 ~ 21,50

  4,10 ~ 7,50

  21,50 ~ 25,50

  7,50 ~ 10,50

  25,50 ~ 30,00

  10,50 ~ 14,50

  AANPASSEN VAN DE ONTVANGST-BANDBREEDTE
  Om de interferentie-onderdrukking nog verder te verbeteren,
  is de zendontvanger uitgerust met audiofrequentie (AF) filters
  die gebruik maken van de DSP technologie. Wanneer u in de
  SSB, FM of AM mode bent, kunt u de filter-bandbreedte
  veranderen door de onderste en/of bovenste afsnij-frequentie
  te wijzigen. In de CW en FSK mode kunt u de filterbandbreedte wijzigen door de gewenste bandbreedte
  rechtstreeks aan te geven. Het veranderen van de
  bandbreedte heeft geen invloed op de gekozen
  ontvangstfrequentie.
  U kunt ook luisteren naar de signalen die door de
  bovenstaande DSP filters zijn afgesneden. Zie
  “PROGRAMMEERBARE FUNCTIETOETSEN” {op blz. 49}
  om de DSP filtermonitorfunctie (nr. 53) aan een van de [PF]
  toetsen toe te wijzen. Houd dan de betreffende [PF] toets
  ingedrukt voor het meeluisteren naar de afgesneden signalen;
  de DSP filters zullen de oorspronkelijke bandbreedten
  herstellen. Laat de toets los om de monitorfunctie te
  annuleren. U kunt deze functie gebruiken om de
  aangrenzende frequenties te controleren.

  ■ SSB/ FM/ AM MODE
  1
  2

  Kies de SSB, FM of AM mode.
  Draai de DSP SLOPE (LOW) regelaar naar rechts om
  de onderste afsnijfrequentie te verhogen, of naar links
  om de onderste afsnijfrequentie te verlagen.
  USB doorlaatband

  VOORVERSTERKER

  f

  Uitschakelen van de voorversterker kan eveneens zorgen
  voor vermindering van interferentie van nabijgelegen
  frequenties.
  Druk op de [PRE-AMP] toets om de voorversterker in of uit te
  schakelen.


  De aanduiding “PRE-AMP” verschijnt wanneer de
  voorversterker wordt ingeschakeld.

  USB doorlaatband

  f

  Draai de DSP SLOPE (HIGH) regelaar naar rechts om
  de bovenste afsnijfrequentie te verhogen, of naar links
  om de bovenste afsnijfrequentie te verlagen.
  USB doorlaatband

  f
  USB doorlaatband

  f
  De ON/OFF instelling voor de voorversterker wordt
  automatisch voor de huidige band in het geheugen
  vastgelegd. Telkens wanneer u deze band kiest, zal de
  bijbehorende ON/OFF instelling worden gemaakt.
  Het frequentiebereik van de banden is hetzelfde als bij de
  verzwakkingsregeling. De oorspronkelijke instelling voor de
  voorversterker is OFF voor de banden vanaf 30 kHz t/m
  7,5 MHz, en ON voor de banden vanaf 7,5 MHz t/m
  30,0 MHz.
  Opmerking: Uitschakelen van de voorversterker heeft hetzelfde
  effect als activeren van de AIP functie op andere KENWOOD

  zendontvangers.

  Regelaar

  Beschikbare frequenties

  DSP SLOPE
  (LOW)
  regelaar

  10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750,
  800, 850, 900, 950, 1000 Hz

  DSP SLOPE
  (HIGH)
  regelaar

  1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8,
  2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2, 3,4, 3,6,
  4,0, 4,4, 5,0 kHz

  De oorspronkelijke instellingen voor de afsnij-frequenties
  worden bepaald door de huidige standen van de
  DSP SLOPE regelaars.

  N-37 • Page 44

  9 ONDERDRUKKEN VAN INTERFERENTIE
  Druk op de [B.C.] toets om de Beat Cancel functie in of uit te
  schakelen.
  • De aanduiding “BEAT CANCEL” verschijnt wanneer de
  functie wordt ingeschakeld.

  ■ CW/ FSK MODE
  1

  Kies de CW of FSK mode.

  2

  Druk op de [FILTER] toets.


  3

  De huidige filter-instelling verschijnt.

  Draai de MULTI/CH regelaar naar rechts om de
  bandbreedte te vergroten en naar links om de
  bandbreedte te verkleinen.
  Opmerking: Bij ontvangst van onderbroken CW signalen, maakt de
  zendontvanger een klikgeluid. Dit duidt niet op een storing.

  Als de onderdrukking niet voldoende is, houdt u de [B.C.]
  toets langer dan 1 seconde ingedrukt om het
  verzwakkingseffect te versterken; u hoort een pieptoon, maar
  de aanduiding op het display blijft hetzelfde. Druk de [B.C.]
  toets nogmaals langer dan 1 seconde in om het
  oorspronkelijke verzwakkingsniveau weer in te stellen.
  Stoorsignaal

  4

  Gewenst signaal

  Stoorsignaal

  Druk op de [FILTER] toets om de procedure af te
  sluiten.

  Mode

  Beschikbare bandbreedteinstellingen (Hz)

  Oorspronkelijke
  instelling (Hz)

  CW

  50, 80, 100, 150, 200, 300,
  400, 500, 600, 1,0 k, 2,0 k

  600

  FSK

  250, 500, 1,0 k, 1,5 k

  1,5 k

  Afhankelijk van de bandbreedte die u gekozen hebt voor
  de DSP filter en het type optionele filter dat u hebt
  geïnstalleerd, zal automatisch de ‘brede’ IF filter of de
  ‘smalle’ IF filter worden gekozen.

  Optionele
  filter

  Mode
  CW

  YK-88SN-1
  SSB (1,8 kHz)
  FSK

  CW
  YK-88C-1
  CW (500 Hz)
  FSK
  YK-88CN-1
  CW (270 Hz)

  CW

  Bandbreedte
  DSP filter
  2,0 kHz

  Bandbreedte
  IF filter
  Breed

  1,0 kHz of lager

  Smal

  1,5 kHz
  250 Hz, 500 Hz,
  1,0 kHz

  Breed  De verhoogde Beat Cancel komt te vervallen wanneer de
  zendontvanger wordt uitgeschakeld.
  ◆ De verhoogde Beat Cancel kan een ongunstige invloed hebben
  op de gewenste signalen, als gevolg van het sterkere
  verzwakkingseffect.

  N.R. RUISONDERDRUKKING
  Deze zendontvanger biedt twee types ruisonderdrukking (1 en
  2) om ruis van onbepaalde oorsprong te onderdrukken en op
  deze wijze de interferentie in het gewenste signaal te
  verminderen. Probeer beide types uit en kijk welk type het
  beste resultaat geeft onder de heersende omstandigheden.
  Gewoonlijk dient ruisonderdrukking 1 in de SSB mode te
  worden gekozen en ruisonderdrukking 2 in de CW mode.
  Opmerking: Bij gebruik van ruisonderdrukking 2 in de SSB mode is
  het mogelijk dat de signalen minder helder zijn of kunnen er
  pulsstoringen geïnduceerd worden.
  Druk op de [N.R.] toets voor het omschakelen tussen
  ruisonderdrukking 1, ruisonderdrukking 2 en OFF.
  • De aanduiding “N.R. 1” of “N.R. 2” verschijnt wanneer
  ruisonderdrukking 1 of 2 wordt ingeschakeld.

  Smal

  1,0 kHz, 2,0 kHz

  Breed

  600 Hz of lager

  Smal

  1,0 kHz, 1,5 kHz

  Breed

  250 Hz, 500 Hz

  Smal

  300 Hz of hoger

  Breed

  Opmerking: Er kan een verschillende instelling worden gemaakt
  voor twee mode-groepen: de ene groep bestaat uit SSB, FM en AM,
  en de andere groep bestaat uit CW en FSK. U hoeft daarom niet
  telkens de instelling te wijzigen wanneer u omschakelt van een mode
  in de ene groep naar een mode in de andere groep.

  50 Hz, 100 Hz,
  200 Hz

  Smal

  ■ WIJZIGEN VAN HET NR1 NIVEAU

  BEAT CANCEL ZWEVINGSONDERDRUKKING
  De Beat Cancel zwevingsonderdrukking maakt gebruik van
  een aanpassingsfilter en zorgt voor verzwakking van
  cyclische interferentie binnen de ontvangst-doorlaatband. De
  eigenschappen van de aanpassingsfilter veranderen
  afhankelijk van de aard van het signaal dat op een bepaald
  moment wordt ontvangen. De Beat Cancel functie kan
  gebruikt worden in de SSB, FM of AM mode.
  Ontvangst-doorlaatband

  Gebruik menu-nummer 51 om het niveau van
  ruisonderdrukking 1 te wijzigen. Schakel ruisonderdrukking 1
  in en kies dan het niveau, 1 t/m 9, terwijl u signalen ontvangt.
  De oorspronkelijke instelling is “Automatisch”. In deze stand
  wordt een optimaal niveau ingesteld overeenkomstig de
  sterkte van de ontvangen signalen.
  Opmerking:


  Bij gelijktijdig gebruik van een hoog NR1 niveau en een hoge
  Beat Cancel instelling is het mogelijk dat de ruis sterk
  doorkomt. Dit duidt niet op een storing.
  ◆ Wanneer u het NR1 niveau in het menu wijzigt, produceert
  het toestel korstondig een schakelgeluid. Dit duidt niet op
  een storing.

  ■ INSTELLEN VAN DE TIJDCONSTANTE VOOR

  Storende
  tonen

  RUISONDERDRUKKING 2

  Gewenst signaal
  Vóór bijregeling

  N-38

  Opmerking:

  Na bijregeling

  Met deze functie kunt u de correlatietijd voor
  ruisonderdrukking 2 veranderen. Wanneer u in de SSB
  mode bent, kiest u de correlatietijd waarbij de helderste
  ontvangst wordt verkregen. In de CW mode stelt u in op
  de langste correlatietijd die nog betrouwbare ontvangst
  biedt. Hoe langer u de correlatietijd kiest, des te beter zal
  de signaal/ruisverhouding zijn.
  Roep menu-nummer 12 op en kies 7,5 ms of 20 ms. De
  oospronkelijke instelling is 20 ms. • Page 45

  GEHEUGENFUNCTIES
  VOEDING VAN HET MICROPROCESSORGEHEUGEN
  De in het geheugen van de zendontvanger vastgelegde
  gegevens blijven bewaard, ook wanneer u het toestel
  uitschakelt, doordat een lithiumbatterij het microprocessorgeheugen van stroom blijft voorzien. Zo blijven de instellingen
  voor alle menu’s en de geprogrammeerde geheugenkanalen
  permanent intact. De levensduur van de lithiumbatterij
  bedraagt ongeveer vijf jaar.
  Als de zendontvanger bij inschakelen blijkt te zijn teruggezet in
  de basisstand, en de gegevens voor de VFO en
  geheugenkanalen zijn gewist, dan dient u de lithiumbatterij
  door een nieuwe te vervangen. Neem hiervoor contact op met
  een bevoegde KENWOOD onderhoudsdienst of met uw
  dealer.

  Er zijn twee methoden om de zend/ontvangstfrequenties
  (TX/RX frequenties) en de bijbehorende gegevens in de
  geheugenkanalen 00 t/m 89 vast te leggen. Gebruik de
  gewenste methode afhankelijk van de relatie tussen de zenden ontvangstfrequenties.


  Simplex kanalen:
  RX frequentie = TX frequentie  Duplex kanalen:
  RX frequentie ≠ TX frequentie

  De geheugenkanalen 90 t/m 99 kunnen ook gebruikt worden
  als simplex kanalen.
  Opmerking: Als de RIT of XIT is ingeschakeld, wordt de frequentie
  vastgelegd waarbij de RIT of XIT verschuiving is opgeteld.

  ■ SIMPLEX KANALEN

  CONVENTIONEEL GEHEUGEN

  1

  Het conventionele geheugen is geschikt voor het opslaan van
  gegevens die u in de toekomst regelmatig nodig zult hebben.
  Zo is dit geheugen bijvoorbeeld de aangewezen plaats voor
  opslag van de frequentie waarop u regelmatig de leden van
  uw club ontmoet.
  Er zijn in totaal 100 conventionele geheugenkanalen. Deze
  kanalen zijn genummerd van 00 t/m 99. De kanalen 90 t/m 99
  zijn gereserveerd voor het programmeren van het VFO
  afstembereik en het doorloopbereik voor het scannen.
  Hieronder staan de gegevens die u in de kanalen kunt
  vastleggen.

  1

  VASTLEGGEN VAN GEGEVENS IN DE
  GEHEUGENKANALEN

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  2

  Kies de gewenste frequentie, mode etc. die u wilt
  vastleggen.

  3

  Druk op de [M.IN] toets om de geheugendoorloopfunctie in te schakelen.

  Parameter

  Kanaal
  00 ~ 89

  Kanaal
  90 ~ 99

  RX frequentie

  Ja

  TX frequentie

  Ja

  Ja1
  (simplex)

  Mode voor RX

  Ja

  Mode voor TX

  Ja

  Ja 1
  (simplex)

  Begin/eindfrequenties

  Nee

  Ja

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om een
  geheugenkanaal te kiezen.

  Subtoon-frequentie

  Ja

  Ja  Toon ON/OFF

  Ja

  Ja

  CTCSS ON/OFF

  Ja

  Ja

  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) ON/OFF

  Ja 1

  Ja 1  4

  Om de geheugen-doorloopfunctie te verlaten en
  het opslaan van gegevens te annuleren, drukt u op
  de [CLR] toets.

  U kunt het kanaal ook kiezen door met de
  nummertoetsen een nummer bestaande uit
  2 cijfers, zoals 05, in te voeren.

  Als u het geheugenkanaal oproept en dan de instelling
  verandert, wordt de oude instelling vervangen door de
  nieuwe.
  5

  Druk nogmaals op de [M.IN] toets om de gegevens in
  het gekozen geheugenkanaal vast te leggen.


  Eventuele aanwezige gegevens in het
  geheugenkanaal worden overschreven.

  N-39 • Page 46

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  ■ DUPLEX KANALEN, VOOR GESCHEIDEN

  FREQUENTIES
  1

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  2

  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  Kies de frequentie, mode enz. die u wilt vastleggen.


  De frequentie en mode die u hier kiest worden
  gebruikt voor zenden.

  3

  Druk op de [A/B] toets om de andere VFO te kiezen.

  4

  Kies de ontvangstfrequentie en de mode.

  5

  Druk op de [SPLIT] toets.


  De aanduiding “SPLIT” verschijnt.

  OPROEPEN VAN GEGEVENS UIT EEN
  GEHEUGENKANAAL, DOORLOPEN VAN HET
  GEHEUGEN
  Gebruik de geheugen-oproepfunctie of de geheugendoorloopfunctie als u de in het geheugen vastgelegde
  frequenties en bijbehorende gegevens wilt oproepen om deze
  te gebruiken of om deze enkel te controleren.
  Geheugen-oproepfunctie:
  Bij gebruik van deze functie ontvangt en zendt het toestel
  overeenkomstig de frequentie die u oproept. U kunt de
  frequentie en bijbehorende gegevens tijdelijk wijzigen zonder
  dat hierdoor de geheugen-inhoud wordt overschreven.
  Geheugen-doorloopfunctie:
  Bij gebruik van deze functie kunt u de geheugenkanalen
  doorlopen zonder uw huidige ontvangstfrequentie te wijzigen.
  De frequenties die u oproept worden niet gebruikt voor
  ontvangst of zenden.

  ■ GEHEUGEN-OPROEPFUNCTIE
  1
  6

  Druk op de [M.IN] toets om de geheugendoorloopfunctie in te schakelen.  7

  Om de geheugen-doorloopfunctie te verlaten en
  het opslaan van gegevens te annuleren, drukt u op
  de [CLR] toets.  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om een
  geheugenkanaal te kiezen.


  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie
  in te schakelen.

  U kunt het kanaal ook kiezen door met de
  nummertoetsen een nummer bestaande uit
  2 cijfers, zoals 05, in te voeren.
  3

  Het laatst gekozen geheugenkanaal verschijnt.

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om het
  geheugenkanaal te kiezen.


  Bij ingedrukt houden van de [UP] of [DWN] toets
  op de microfoon doorloopt de zendontvanger de
  geheugenkanalen tot u de toets loslaat.  De geheugenkanalen die geen gegevens bevatten
  worden automatisch overgeslagen.  Tijdens het zenden zult u niet van geheugenkanaal
  kunnen wisselen.

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie
  te verlaten.

  Opmerking: U kunt wel van geheugenkanaal wisselen bij
  gebruik van de TF-SET functie.

  8

  Druk nogmaals op de [M.IN] toets om de gegevens in
  het gekozen geheugenkanaal vast te leggen.


  Eventuele aanwezige gegevens in het
  geheugenkanaal worden overschreven.

  Opmerking: Als de subtoon-frequenties verschillend zijn voor
  TX en RX tijdens het uitvoeren van een geheugen-VFO duplex
  bediening, zal de subtoon-frequentie voor RX in het
  geheugenkanaal worden vastgelegd.

  N-40 • Page 47

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  ■ GEHEUGEN-DOORLOOPFUNCTIE
  1

  Druk op de [M.IN] toets om de geheugendoorloopfunctie in te schakelen.


  Het laatst gekozen geheugenkanaal verschijnt.

  ■ GEHEUGEN-VFO DUPLEX GEBRUIK
  In het hoofdstuk “SPECIALE
  COMMUNICATIEFUNCTIES” {op blz. 23} heeft u de
  duplex-bediening (gescheiden frequenties) geleerd bij
  gebruik van twee VFO’s. U kunt de duplex-bediening
  echter ook uitvoeren door een duplex geheugenkanaal op
  te roepen. Wanneer u menu-nummer 07 op ON instelt, is
  het bovendien mogelijk om een geheugenkanaal samen
  met een VFO voor dit doel te gebruiken. Dit gebeurt als
  volgt:


  RX: Geheugenkanaal
  TX: VFO A of VFO B

  2

  3

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om de
  geheugenkanalen te doorlopen.

  Gebruik van een geheugenkanaal voor ontvangst:

  U kunt ook van kanaal veranderen door met de
  nummertoetsen een nummer bestaande uit
  2 cijfers, zoals 05, in te voeren.

  TX: Geheugenkanaal

  1

  Druk op de [CLR] toets om de geheugendoorloopfunctie te verlaten.


  De zendontvanger geeft nu weer het
  geheugenkanaal of de VFO frequentie aan waarop
  u had ingesteld vóór u de geheugendoorloopfunctie inschakelde.

  RX: VFO A of VFO B

  Druk op de [A/B] toets om de VFO te kiezen die u
  voor zenden wilt gebruiken.


  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  2

  Kies de zendfrequentie.

  3

  Roep het geheugenkanaal op.

  4

  Druk op de [SPLIT] toets om te beginnen met de
  duplex-bediening met gescheiden frequenties.

  ■ TIJDELIJK VERANDEREN VAN DE FREQUENTIE
  Nadat u de frequentie en bijbehorende gegevens uit een
  geheugenkanaal hebt opgeroepen, kunt u de frequentie
  en bijbehorende gegevens wijzigen, zonder dat hierbij de
  in het geheugenkanaal opgeslagen informatie wordt
  veranderd.
  1

  Roep menu-nummer 08 op en kies de ON instelling.


  Deze stap kan worden overgeslagen indien alleen
  de bijbehorende gegevens worden gewijzigd.


  5

  Als u in stap 1 VFO B gekozen hebt, druk dan
  nogmaals op de [SPLIT] toets.

  Druk op de [M/V] toets om de duplex-bediening uit te
  schakelen.

  2

  Roep het gewenste geheugenkanaal op.

  3

  Verander de frequentie en bijbehorende gegevens.

  Gebruik van een geheugenkanaal voor zenden:  1

  Roep het geheugengeheugenkanaal op.

  2

  Druk op de [M/V] toets.

  3

  Druk op de [A/B] toets om de VFO te kiezen die u
  voor ontvangst wilt gebruiken.

  4

  Kies de ontvangstfrequentie.

  5

  Druk op de [SPLIT] toets om te beginnen met de
  duplex-bediening met gescheiden frequenties.

  6

  Druk nogmaals op de [SPLIT] toets om het
  geheugenkanaal te gebruiken dat u hebt opgeroepen
  in stap 1.

  7

  Druk nogmaals op de [SPLIT] toets om de duplexbediening uit te schakelen.

  4

  Gebruik alleen de Afstemknop om de frequentie
  te veranderen.

  Indien u de nieuwe instellingen in de toekomst
  nogmaals wilt gebruiken, kunt u deze in een ander
  geheugenkanaal vastleggen. Zie “KANAAL ➡
  KANAAL GEGEVENSOVERDRACHT” {zie blz. 42}.

  Opmerking: U kunt de geheugen-gegevens ook veranderen bij

  gebruik van de TF-SET functie.

  N-41 • Page 48

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  GEHEUGENGEGEVENS-OVERDRACHT
  ■ GEHEUGEN a VFO GEGEVENSOVERDRACHT
  Nadat u de frequentie en bijbehorende gegevens met de
  geheugen-oproepfunctie hebt opgeroepen, kunt u deze
  gegevens kopiëren naar de VFO. Deze functie is handig
  wanneer u bijvoorbeeld naar een frequentie wilt luisteren
  die dicht bij een frequentie is die in het geheugenkanaal is
  vastgelegd.
  1

  Roep het gewenste geheugenkanaal op.

  2

  Druk op de [M>VFO] toets.
  Als een simplex kanaal is opgeroepen, worden de
  gegevens gekopieerd naar VFO A of VFO B,
  afhankelijk van de VFO die gebruikt werd voor het
  oproepen van het kanaal.
  Als een duplex kanaal is opgeroepen, worden de
  RX gegevens gekopieerd naar de VFO A en de TX
  gegevens naar de VFO B.

  De onderstaande tabellen geven aan hoe gegevens uit
  het ene geheugenkanaal naar het andere
  geheugenkanaal worden overgebracht:
  Kanaal 00 ~ 89  Kanaal 00 ~ 89

  RX frequentie
  TX frequentie

  RX frequentie
  TX frequentie

  Mode voor RX
  Mode voor TX
  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF
  CTCSS ON/OFF

  De Lockout-instelling (Geheugenkanaal overslaan) en de
  subtoon-frequentie worden niet gekopieerd.
  ◆ Als u op de [M>VFO] toets drukt nadat u de opgeroepen
  gegevens tijdelijk hebt gewijzigd, zullen de nieuwe gegevens
  naar de VFO worden gekopieerd.

  ■ KANAAL a KANAAL GEGEVENSOVERDRACHT
  U kunt ook de inhoud van een geheugenkanaal kopiëren
  naar een ander geheugenkanaal. Deze functie is handig
  wanneer u frequenties en bijbehorende gegevens wilt
  vastleggen die u tijdelijk gewijzigd hebt, maar ook de
  oorspronkelijke gegevens wilt behouden.

  CTCSS ON/OFF

  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) ON/OFF  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) OFF

  Kanaal 00 ~ 89  Kanaal 90 ~ 99

  RX frequentie  TX frequentie
  Mode voor RX
  Mode voor TX
  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF
  CTCSS ON/OFF
  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) ON/OFF
  TX/RX frequentie
  Beginfrequentie
  Eindfrequentie
  Mode voor TX/RX

  Subtoon-frequentie
  Tono ON/OFF
  CTCSS ON/OFF  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) OFF

  Kanaal 90 ~ 99  Kanaal 00 ~ 89

  Opmerking:


  Mode voor RX
  Mode voor TX
  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF

  1

  Roep het gewenste geheugenkanaal op.

  TX/RX frequentie  RX frequentie
  TX frequentie

  2

  Druk op de [M.IN] toets om de geheugendoorloopfunctie in te schakelen.

  Mode voor TX/RX  Mode voor RX
  Mode voor TX

  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF

  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF  CTCSS ON/OFF
  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) OFF

  Kanaal 90 ~ 99  Kanaal 90 ~ 99

  TX/RX frequentie
  Mode voor TX/RX
  Beginfrequentie

  TX/RX frequentie
  Mode voor TX/RX
  Beginfrequentie

  CTCSS ON/OFF
  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) ON/OFF  Druk op de [CLR] toets om de geheugendoorloopfunctie te verlaten.

  3

  Kies het geheugenkanaal waarnaar u de gegevens
  wilt kopiëren.

  4

  Druk nogmaals op de [M.IN] toets.

  Eindfrequentie
  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF
  CTCSS ON/OFF
  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) ON/OFF

  N-42  Eindfrequentie
  Subtoon-frequentie
  Toon ON/OFF
  CTCSS ON/OFF
  Geheugenkanaal overslaan
  (Lockout) OFF • Page 49

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  VASTLEGGEN VAN FREQUENTIEBEREIKEN

  ■ CONTROLEREN VAN DE BEGIN/EINDFREQUENTIES
  Gebruik de onderstaande procedure om de begin- en
  eindfrequenties te controleren die u hebt vastgelegd in de
  geheugenkanalen 90 t/m 99.

  In de geheugenkanalen 90 t/m 99 kunt u frequentiebereiken
  voor VFO afstemming en programma-scan vastleggen. De
  programma-scanfunctie wordt in het volgende hoofdstuk
  beschreven. Ga als volgt te werk om de begin- en
  eindfrequentie van het gewenste bereik in het geheugen vast
  te leggen zodat bij afstemmen of scannen enkel dit bereik
  wordt gebruikt.
  1

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie
  in te schakelen.

  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om het
  geheugenkanaal te kiezen.

  3

  Druk op de [DOWN] toets om de beginfrequentie te
  controleren en druk op de [UP] toets om de
  eindfrequentie te controleren.

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.


  De aanduiding “tA” of “tB” verschijnt om aan te
  geven welke VFO gekozen is.

  2

  Kies de eindfrequentie en de mode.

  3

  Druk op de [A/B] toets om de andere VFO te kiezen.

  4

  Kies de beginfrequentie.

  5

  Druk op de [SPLIT] toets.


  6

  1

  ■ PROGRAMMEERBARE VFO
  Met de programmeerbare VFO functie beperkt u het
  bereik van de Afstemknop tot die frequenties die binnen
  het geprogrammeerde afstembereik vallen, dus tussen de
  begin- en eindfrequenties vastgelegd in kanaal 90 t/m 99.
  Een van de toepassingen van deze functie is om te
  zorgen dat u bij het afstemmen binnen de bevoegdheden
  van uw machtiging blijft.

  De aanduiding “SPLIT” verschijnt.

  Druk op de [M.IN] toets om de geheugen-doorloopfunctie
  in te schakelen.

  1

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie
  in te schakelen.

  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om het
  geheugenkanaal te kiezen.

  U kunt nu alleen afstemmen vanaf de beginfrequentie tot
  de eindfrequentie.

  WISSEN VAN GEHEUGENKANALEN  7

  Druk op de [CLR] toets om de geheugendoorloopfunctie te verlaten en het vastleggen van het
  frequentiebereik af te breken.

  Als er geheugenkanalen zijn die u niet van plan bent om in de
  toekomst weer op te roepen, kunt u de inhoud van deze
  kanalen beter wissen.
  1

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie in
  te schakelen.

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om geheugenkanaal
  90 t/m 99 te kiezen.

  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om het geheugenkanaal te
  kiezen waaruit u de gegevens wilt wissen.  3

  Houd de [CLR] toets ongeveer twee seconden lang
  ingedrukt.

  U kunt het kanaal ook kiezen door met de
  nummertoetsen een nummer bestaande uit 2 cijfers,
  zoals 90, in te voeren.  Er klinkt een pieptoon om te bevestigen dat de
  gegevens uit het geheugenkanaal zijn gewist.

  ■ VOLLEDIG TERUGSTELLEN VAN ALLE

  GEHEUGENKANALEN (RESET)

  8

  Druk nogmaals op de [M.IN] toets om de gegevens in het
  gekozen geheugenkanaal vast te leggen.


  Eventuele aanwezige gegevens in het
  geheugenkanaal worden overschreven.

  Het volledig terugstellen van alle geheugenkanalen is
  slechts aanbevolen als u alle geprogrammeerde
  gegevens in één keer wilt wissen. Bij volledig terugstellen
  worden alle instellingen (menu-instellingen, snelletoegangsgeheugen etc.) die u gemaakt hebt, teruggesteld
  op de oorspronkelijke waarden.
  Druk op [A=B]+[ ] (voor inschakelen) voor volledig
  terugstellen.

  N-43 • Page 50

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  ■ OVERSLAAN VAN GEHEUGENKANALEN (LOCKOUT)
  De geheugenkanalen waarin u niet geïnteresseerd bent,
  kunt u bij gebruik van de geheugen-scanfunctie overslaan.
  De geheugen-scanfunctie wordt in het volgende hoofdstuk
  beschreven.
  1

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie
  in te schakelen.

  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar of druk op de [UP] of
  [DWN] toets van de microfoon om een
  geheugenkanaal te kiezen.

  3

  Druk op de [CLR] toets.


  Laat de [CLR] toets weer meteen los. Als u de
  toets langer dan twee seconden ingedrukt houdt,
  wordt de inhoud van het geheugenkanaal gewist.

  SNEL TOEGANKELIJK GEHEUGEN
  Het snelle-toegangsgeheugen is bedoeld voor het snel en
  tijdelijk vastleggen van gegevens zonder dat u hiervoor een
  bepaald geheugenkanaal hoeft aan te geven. Gebruik het
  snelle-toegangsgeheugen om gegevens vast te leggen die u
  alleen nu nodig hebt. Stel dat u bijvoorbeeld de band
  doorloopt op zoek naar een DX station, dan kunt u de stations
  die u tegenkomt zo lang in dit geheugen opslaan om er later
  contact mee te leggen. U kunt op deze wijze snel tussen de
  verschillende geheugenkanalen omschakelen om deze te
  beluisteren.
  Er zijn 5 kanalen in het snelle-toegangsgeheugen waarin u de
  volgende gegevens kunt vastleggen:

  Er verschijnt een stip naast het rechter cijfer van
  het geheugenkanaalnummer, om aan te geven dat
  dit kanaalnummer zal worden overgeslagen.

  Bij meermaals indrukken van de [CLR] toets wordt
  het geheugenkanaal beurtelings uitgesloten en
  weer opgenomen in de lijst voor het scannen.

  RX frequentie

  TX frequentie

  Mode voor RX

  Mode voor TX

  RIT/XIT frequentieverschuiving

  Microfoon-gevoeligheid/versterking

  Zendvermogen

  Seinsnelheid

  VOX wachttijd

  Break-In wachttijd

  Ontvangstfilter-bandbreedte1

  VOX ON/OFF

  Spraakprocessor ON/OFF

  Noise Blanker ON/OFF

  Subtoon ON/OFF

  CTCSS ON/OFF

  1 MHz intervalfunctie ON/OFF

  Fijnafstemming ON/OFF

  RIT ON/OFF

  XIT ON/OFF

  1

  De instellingen van de DSP SLOPE regelaars worden niet
  vastgelegd.

  VASTLEGGEN VAN GEGEVENS IN HET SNELLETOEGANGSGEHEUGEN
  Bij het vastleggen van een nieuwe frequentie zullen alle
  voorgaande frequenties automatisch een plaats opschuiven,
  naar het volgende kanaal van het snelle-toegangsgeheugen.
  Wanneer reeds in alle kanalen een frequentie is vastgelegd,
  zal bij het opslaan van een nieuwe frequentie, de frequentie in
  snelgeheugen-kanaal 5 komen te vervallen.
  24,911 ➤ 14,235 ➤ 18,111 ➤ 7,082 ➤ 3,545
  Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5


  21,200 ➤ 24,911 ➤ 14,235 ➤ 18,111 ➤ 7,082
  Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5


  10,103 ➤ 21,200 ➤ 24,911 ➤ 14,235 ➤ 18,111
  Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5

  U kunt alleen gegevens in het snelle-toegangsgeheugen
  vastleggen wanneer zowel voor zenden als ontvangst VFO
  frequenties worden gebruikt.
  1

  Kies de frequentie, mode etc.

  2

  Druk op de QUICK MEMO [M.IN] toets.


  Telkens wanneer u op de [M.IN] toets drukt, worden
  de huidige VFO gegevens in het snelletoegangsgeheugen vastgelegd.

  Opmerking: Als de RIT of XIT op ON staat, worden de ON instelling
  en de verschuiving eveneens in het geheugen vastgelegd.

  N-44 • Page 51

  10 GEHEUGENFUNCTIES
  OPROEPEN VAN GEGEVENS UIT HET SNELLETOEGANGSGEHEUGEN

  SNELGEHEUGEN ➡ VFO
  GEGEVENSOVERDRACHT

  U kunt alleen gegevens uit het snelle-toegangsgeheugen
  oproepen wanneer zowel voor zenden als ontvangst VFO
  frequenties worden gebruikt.

  Met deze functie kunt u de inhoud van het gekozen
  geheugenkanaal kopiëren naar de VFO.

  1

  Druk op de QUICK MEMO [MR] toets.
  2

  Roep het snelgeheugen-kanaal op.

  2

  Druk op de [M>VFO] toets.

  Opmerking: Als u op de [M>VFO] toets drukt nadat u de

  opgeroepen gegevens tijdelijk hebt gewijzigd, zullen de nieuwe
  gegevens naar de VFO worden gekopieerd.

  Als er nog geen gegevens zijn vastgelegd in het
  snelle-toegangsgeheugen, zal er bij deze stap geen
  geheugenkanaal verschijnen.

  Draai aan de MULTI/CH regelaar om het gewenste
  snelgeheugen-kanaal (1 t/m 5) te kiezen.


  3

  Het nummer van het huidige snelgeheugen-kanaal
  verschijnt.

  1

  Tijdens het zenden zult u niet van geheugenkanaal
  kunnen wisselen.

  Om deze functie te verlaten, drukt u weer op de QUICK
  MEMO [MR] toets.

  Opmerking: U kunt wel van geheugenkanaal wisselen bij gebruik

  van de TF-SET functie.

  TIJDELIJK VERANDEREN VAN DE FREQUENTIE
  Nadat u een snelgeheugen-kanaal hebt opgeroepen, kunt u
  de gegevens tijdelijk veranderen zonder dat hierdoor de
  inhoud van het kanaal wordt overschreven. U kunt de
  frequentie ook veranderen wanneer voor menu-nummer 08
  de OFF instelling is gekozen.
  1

  Druk op de QUICK MEMO [MR] toets.

  2

  Draai aan de MULTI/CH regelaar om het gewenste
  snelgeheugen-kanaal (1 t/m 5) te kiezen.

  3

  Verander de frequentie en bijbehorende gegevens.

  4

  Om de gewijzigde gegevens in het snelletoegangsgeheugen vast te leggen, drukt u op de QUICK
  MEMO [M.IN] toets.


  5

  De gewijzigde gegevens worden dan in het huidige
  kanaal vastgelegd en de oude gegevens verschuiven
  naar het eerstvolgende hogere snelgeheugen-kanaal.

  Om deze functie te verlaten, drukt u weer op de QUICK
  MEMO [MR] toets.

  Opmerking: U kunt de snelgeheugen-gegevens ook veranderen bij

  gebruik van de TF-SET functie.

  N-45 • Page 52

  SCAN DOORLOOPFUNCTIES
  De Scan-functies zijn bijzonder handig voor het controleren
  van alleen uw favoriete frequenties, zonder hiervoor speciale
  instellingen te hoeven maken. Wanneer u zich eenmaal
  vertrouwd hebt gemaakt met de verschillende Scan-functies,
  zult u merken hoe deze flexibele functies uw omgang met de
  zendontvanger veel efficiënter zullen maken.  Als u de [SCAN] toets loslaat zonder dat er
  kanaalnummers zijn ingevoerd, worden de kanalen
  ingesteld die u gekozen hebt toen de programmascanfunctie de laatste keer gebruikt werd.  Om tijdens het scannen naar een gewenste frequentie
  te springen, draait u aan de Afstemknop of de
  MULTI/CH regelaar, of u drukt op de [UP]/[DWN]
  toetsen van de microfoon.  Wanneer een andere mode dan FM is ingesteld, zal
  de scan-snelheid afnemen wanneer de RIT/XIT
  regelaar naar rechts wordt gedraaid en toenemen
  wanneer de regelaar naar links wordt gedraaid. De
  aanduiding “P1” t/m “P9” in het display toont de
  ingestelde snelheid (P1: maximaal, P9: minimaal).  In de FM mode stopt het scannen automatisch bij de
  kanalen waar een signaal aanwezig is. De
  zendontvanger zal dan bij het betreffende
  geheugenkanaal blijven wachten, off voor korte tijd
  (tijdsbepaalde hervatting), off net zolang totdat het
  signaal wegvalt (draaggolf-bepaalde hervatting),
  afhankelijk van welke instelling u gekozen hebt bij
  menu-nummer 10. Zie “GEHEUGEN-SCAN” voor
  nadere bijzonderheden.

  Deze zendontvanger biedt de volgende Scan
  doorloopfuncties:
  Toepassing

  Type scan-functie
  Programma-scan

  Geheugenscanfuncties

  Controleren van de frequenties
  in het gekozen bereik.

  Allekanalen
  scan

  Controleren van alle RX
  frequenties opgeslagen in de
  conventionele geheugenkanalen.

  Groepsscan

  Controleren van alle RX
  frequenties opgeslagen in een
  geselecteerde groep van de
  conventionele geheugenkanalen.

  PROGRAMMA-SCAN

  4

  De programma-scanfunctie doorloopt het gehele afstembereik
  tussen de begin- en eindfrequenties die zijn vastgelegd in
  geheugenkanaal 90 t/m 99. Zie “VASTLEGGEN VAN
  FREQUENTIEBEREIKEN” {op blz. 43} voor nadere
  bijzonderheden betreffende het opslaan van de begin- en
  eindfrequentie.
  U kunt maximaal 10 geheugenkanalen kiezen en automatisch
  achter elkaar de frequentiebereiken scannen die u voorheen
  in deze kanalen hebt vastgelegd. De programma-scan begint
  bij het kanaal met het laagste nummer en verloopt daarna
  zoals hieronder aangegeven.

  Opmerking:


  14,150 (Beginfrequentie) 14,300 (Eindfrequentie)

  Ch 93  7,030 (Eindfrequentie)

  7,070 (Beginfrequentie)

  Ch 95
  21,200 (Beginfrequentie) 21,350 (Eindfrequentie)

  Ch 97


  1

  Druk op de [A/B] toets om VFO A of VFO B te kiezen.

  2

  Houd de [SCAN] toets ingedrukt en gebruik vervolgens de
  nummertoetsen om het tweede cijfer in te voeren van
  ieder geheugenkanaal dat u wilt scannen, bijv. 3 voor
  kanaal 93, 357 voor kanaal 93/kanaal 95/kanaal 97, etc.

  3

  Laat de [SCAN] toets los om te beginnen met de
  programma-scan.

  Druk op de [SCAN] of [CLR] toets om met scannen te
  stoppen.  Als u in de FM mode de SQL regelaar naar rechts hebt gedraaid
  tot ver voorbij de squelch-drempel, is het mogelijk dat het
  scannen niet stopt bij een kanaal waarop een signaal aanwezig
  is. Draai de SQL regelaar in dit geval een weinig naar links.
  Als u op de [SCAN] toets drukt zonder dat er frequentiebereiken
  zijn vastgelegd, zullen automatisch de onderste en bovenste
  grensfrequentie van de zendontvanger in geheugenkanaal 90
  worden opgeslagen en wordt de programma-scan op dit kanaal
  uitgevoerd.
  Als de huidige ontvangstfrequentie binnen een van de
  frequentiebereiken van de gekozen kanaalnummers valt, begint
  het scannen bij de huidige frequentie. De mode die is vastgelegd
  in het kanaal met het betreffende bereik wordt ingesteld.
  Als de huidige ontvangstfrequentie buiten alle frequentiebereiken
  van de gekozen kanaalnummers valt, begint het scannen bij de
  beginfrequentie van het laagste kanaalnummer.
  Tijdens het scannen kunt u van mode veranderen, maar dit heeft
  wel tot gevolg dat de inhoud van het geheugenkanaal wordt
  overschreven door de gewijzigde mode.
  Als het huidige Scan-bereik kleiner is dan één stap van de
  MULTI/CH regelaar zal de scan naar de beginfrequentie springen
  wanneer de regelaar naar rechts wordt gedraaid en naar de
  eindfrequentie wanneer de regelaar naar links wordt gedraaid.
  Bij inschakelen van de programma-scanfunctie worden de RIT en
  XIT functies uitgeschakeld.
  In de FM mode controleert de programma-scanfunctie de
  afgeronde frequenties ongeacht de instelling van menunummer 05.

  SCAN-ONDERBREKING
  Als deze functie is ingeschakeld, stopt de programma-scan
  ongeveer vijf seconden en wordt daarna weer hervat,
  wanneer u aan de Afstemknop of de MULTI/CH regelaar
  draait, of op de [UP]/[DWN] toetsen van de microfoon drukt,
  om naar een gewenste frequentie te springen.
  Om de functie in te schakelen, roept u menu-nummer 09 op
  en kiest dan de ON instelling. De oorspronkelijke instelling is
  OFF.

  N-46 • Page 53

  11 SCAN DOORLOOPFUNCTIES

  GEHEUGEN-SCAN

  GROEPSSCAN

  De geheugen-scanfuncties doorlopen alle geheugenkanalen
  die frequenties bevatten (Alle-kanalen scan) of alleen een
  door u gekozen groep geheugenkanalen (Groepsscan).

  Voor de groepsscan zijn de 100 conventionele
  geheugenkanalen verdeeld in 10 groepen van 10 kanalen elk.
  Deze groepen bevatten de volgende geheugenkanalen:

  Het scannen stopt automatisch bij de kanalen waar een
  signaal aanwezig is. De zendontvanger zal dan bij het
  betreffende geheugenkanaal blijven wachten, off voor korte
  tijd (Tijdsbepaalde hervatting), off net zolang totdat het signaal
  wegvalt (Draaggolf-bepaalde hervatting). Gebruik menunummer 10 om de gewenste instelling te kiezen. De
  oorspronkelijke instelling is tijdsbepaalde hervatting.

  Groep 0 Ch 00, Ch 01, Ch 02, • • • • Ch 09

  Tijdsbepaalde hervatting:
  Nadat bij een actieve frequentie is gestopt en ongeveer drie
  seconden is gewacht, controleert de Scanfunctie het kanaal
  opnieuw. Als het kanaal nog steeds actief is, wacht de
  Scanfunctie weer drie seconden en vervolgt dan het scannen.
  Als het kanaal na de eerste drie seconden niet meer actief is,
  wordt het scannen onmiddellijk hervat.

  Groep 9 Ch 90, Ch 91, Ch 92, • • • • Ch 99

  Draaggolf-bepaalde hervatting:
  De scanfunctie begint ongeveer twee seconden nadat het
  signaal wegvalt automatisch weer met scannen.
  De geheugenkanalen waarin u niet geïnteresseerd bent, kunt
  u bij het scannen overslaan. Zie “OVERSLAAN VAN
  GEHEUGENKANALEN (LOCKOUT)” {zie blz. 44} voor de
  vereiste procedure.

  ALLE-KANALEN SCANFUNCTIE

  Groep 1 Ch 10, Ch 11, Ch 12, • • • • Ch 19
  Groep 2 Ch 20, Ch 21, Ch 22, • • • • Ch 29

  Kies tijdsbepaalde hervatting of draaggolf-bepaalde
  hervatting via menu-nummer 10.

  2

  Druk op de [M/V] toets om de geheugen-oproepfunctie in
  te schakelen.

  3

  Draai aan de SQL regelaar om de squelch in te stellen op
  de gewenste squelch-drempel.

  4

  Druk op de [SCAN] toets om te beginnen met het
  scannen van alle kanalen.

  5

  Er wordt bij het huidige kanaal begonnen met scannen
  waarna de kanaalnummers in oplopende richting
  worden doorlopen (u kunt deze richting niet
  veranderen).  Om tijdens het scannen naar een gewenst kanaal te
  springen, draait u aan de afstemknop of de
  MULTI/CH regelaar, of u drukt op de [UP]/[DWN]
  toetsen van de microfoon.

  Druk op de [SCAN] of [CLR] toets om met scannen te
  stoppen.

  Opmerking:


  Als u de SQL regelaar naar rechts hebt gedraaid tot ver voorbij
  de squelch-drempel, is het mogelijk dat het scannen niet stopt bij
  een kanaal waarop een signaal aanwezig is. Draai de SQL
  regelaar in dit geval een weinig naar links.
  ◆ Bij het starten met scannen worden de RIT en XIT functies
  automatisch uitgeschakeld.

  • • • •
  • • • •
  • • • •

  1

  Kies tijdsbepaalde hervatting of draaggolf-bepaalde
  hervatting via menu-nummer 10.

  2

  Druk op de [MR] toets om de geheugen-oproepfunctie in
  te schakelen.

  3

  Draai aan de SQL regelaar om de squelch in te stellen op
  de gewenste squelch-drempel.

  4

  Houd de [SCAN] toets ingedrukt en gebruik vervolgens de
  nummertoetsen om de groepnummers in te voeren van de
  groepen die u wilt scannen, bijv. 3 voor groep 3, 35 voor
  groep 3 en 5, etc.

  5

  Laat de [SCAN] toets los om te beginnen met
  groepsscannen.

  6


  Bij het groepsscannen doorloopt de zendontvanger alleen de
  geheugenkanalen die deel uitmaken van de gekozen groepen
  (maximaal kunnen 10 groepen worden gekozen). Het
  scannen begint bij de groep met het laagste nummer en wordt
  opnieuw vanaf het begin herhaald zodra alle gekozen
  groepen zijn doorlopen, bijv. groep 3 ➞ groep 5 ➞ groep 7 ➞
  groep 3.

  De alle-kanalen scanfunctie doorloopt alle geheugenkanalen
  waarin frequentiegegevens zijn vastgelegd.
  1  De kanaalnummers worden in oplopende richting
  doorlopen (u kunt deze richting niet veranderen).  Om tijdens het scannen naar een gewenst kanaal te
  springen, draait u aan de afstemknop of de
  MULTI/CH regelaar, of u drukt op de [UP]/[DWN]
  toetsen van de microfoon.

  Druk op de [SCAN] of [CLR] toets om met scannen te
  stoppen.

  Na gebruik van groepsscan moet u alle groepnummers in
  stap 4 invoeren of volledig terugstellen {zie blz. 48} om de
  alle-kanalen scanfunctie (oorspronkelijke instelling) te kunnen
  gebruiken. Houd er rekening mee dat bij volledig terugstellen
  alle instellingen die uzelf gemaakt hebt op de oorspronkelijke
  waarden worden teruggesteld.
  Opmerking:


  Als u de SQL regelaar naar rechts hebt gedraaid tot ver voorbij
  de squelch-drempel, is het mogelijk dat het scannen niet stopt bij
  een kanaal waarop een signaal aanwezig is. Draai de SQL
  regelaar in dit geval een weinig naar links.
  ◆ Als het huidige kanaal in een van de gekozen groepen valt,
  begint het scannen bij het huidige kanaal.
  ◆ Als het huidige kanaal niet in een van de gekozen groepen valt,
  begint het scannen vanaf het groepsnummer dat zo dicht
  mogelijk (in oplopende richting) is bij het groepsnummer van het
  huidige kanaal.
  ◆ Bij het starten met scannen worden de RIT en XIT functies
  automatisch uitgeschakeld.

  N-47 • Page 54

  HANDIGE EXTRA FUNCTIES
  TERUGSTELLEN VAN DE MICROPROCESSOR
  (RESET)
  Wanneer uw zendontvanger niet naar behoren lijkt te werken,
  zult u vaak het probleem kunnen verhelpen door de
  microprocessor en het geheugen daarvan terug te stellen in
  de uitgangsstand.

  De keuze van ANT 1 of ANT 2 wordt automatisch voor de
  ingeschakelde band in het geheugen vastgelegd. Telkens
  wanneer u daarna dezelfde band kiest, zal ook dezelfde
  antenne worden gekozen.
  Het frequentiebereik van de afstembanden is als volgt.

  OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN

  Frequentiebereik (MHz)

  Frequentiebereik (MHz)

  0,03 ~ 2,50

  14,50 ~ 18,50

  2,50 ~ 4,10

  18,50 ~ 21,50

  De oorspronkelijke instellingen voor de frequentie en de mode
  voor elk van de VFO’s is als volgt:

  4,10 ~ 7,50

  21,50 ~ 25,50  VFO A: 14,000,000 MHz/ USB

  7,50 ~ 10,50

  25,50 ~ 30,00  VFO B: 14,000,000 MHz/ USB

  10,50 ~ 14,50

  In de conventionele geheugenkanalen en het snelletoegangsgeheugen zijn geen gegevens vastgelegd.

  Opmerking: Een externe antennetuner mag u alleen aansluiten op
  de ANT 1 aansluiting. Wanneer deze antennetuner naar behoren is
  aangesloten, zal de ingebouwde antennetuner automatisch worden
  uitgeschakeld wanneer u instelt op ANT 1.

  DEELS TERUGSTELLEN
  U kunt het toestel deels op de oorspronkelijke waarden
  terugstellen als een toets of regelaar niet precies werkt
  volgens de beschrijving in deze handleiding. Bij het deels
  terugstellen blijven de volgende gegevens ongewijzigd intact.


  Geheugenkanaal-gegevens  Menu-instellingen  Voorinstelgegevens voor de antennetuner  ANT 1/ANT 2 antenne-gegevens

  F.LOCK TOETSBLOKKEERFUNCTIE
  De F.LOCK toetsblokkeerfunctie zorgt dat bepaalde toetsen
  worden vergrendeld, om te voorkomen dat er per ongeluk een
  verkeerde functie wordt ingeschakeld of de instellingen ten
  onrechte veranderd worden.
  Druk op de [F.LOCK] toets om de toetsblokkeerfunctie
  beurtelings in en uit te schakelen.


  Druk op [A/B]+[ ] om de zendontvanger in te schakelen en
  deels terug te stellen.


  De aanduiding “F.LOCK” licht op wanneer de
  toetsblokkeerfunctie is ingeschakeld.

  De begroeting “HELLO” verschijnt in het display.

  VOLLEDIG TERUGSTELLEN
  Het volledig terugstellen van de zendontvanger op de
  oorspronkelijke instellingen is slechts aanbevolen als u alle
  geprogrammeerde gegevens in één keer wilt wissen. Bij
  gebruik van deze functie worden alle instellingen (menuinstellingen, voorinstelgegevens van de antennetuner, etc.)
  teruggesteld op de oorspronkelijke waarden.
  Druk op [A=B]+[ ] voor inschakelen en volledig terugstellen
  van de zendontvanger.


  De begroeting “HELLO” verschijnt in het display.

  Opmerking: De keuze van het IF filter in menu-nummer 46 wordt

  niet teruggesteld.

  OVERSCHAKELEN TUSSEN ANT 1 EN ANT 2
  Als u zowel op de ANT 1 als de ANT 2 aansluiting op het
  achterpaneel een antenne hebt aangesloten, kunt u door-het
  kiezen van ANT 1 of ANT 2, bepalen welke antenne voor het
  zenden en ontvangen wordt gebruikt.
  Druk op de [ANT] toets en kies ANT 1 of ANT 2.


  De aanduiding “ANT 1” of “ANT 2” verschijnt om aan te
  geven welke antenne gekozen is.

  N-48

  De volgende toetsen en regelaars worden vergrendeld door
  het beveiligen van het toestel met de toetsblokkeerfunctie:

  Afstemknop
  QUICK MEMO [MR]
  [FINE]
  • [REV]
  [ENT]
  • [LSB/USB]
  [FM/AM]
  • [1MHz]
  [SPLIT]
  • [A/B]
  [A=B]
  • [SCAN]
  [M.IN]
  MULTI/CH regelaar
  QUICK MEMO [M.IN]
  • [CLR]
  • [CW/FSK]
  • [UP]/[DOWN]
  • [M/V]
  • [M>VFO]

  Opmerking:


  Nadat de toetsblokkeerfunctie is ingeschakeld, kunt u de
  MULTI/CH regelaar en de [UP]/[DOWN] toetsen nog wel
  gebruiken voor het maken van instellingen in de instelmenu’s.
  ◆ Nadat de toetsblokkeerfunctie is ingeschakeld, kunt u de
  Afstemknop nog wel gebruiken voor het wijzigen van uw
  zendfrequentie wanneer de TF-SET functie wordt gebruikt.
  ◆ Nadat de toetsblokkeerfunctie is ingeschakeld, kunt u de
  MULTI/CH regelaar nog wel gebruiken voor andere instellingen
  dan frequentie- en geheugenkanaal-instellingen.
  ◆ Nadat de toetsblokkeerfunctie is ingeschakeld, kan de [CLR]
  toets in sommige gevallen toch nog gebruikt worden. • Page 55

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES

  PIEPTOONFUNCTIE
  De pieptoon dient om um aandacht te vestigen op een
  bepaalde toestand of handeling. Er zijn drie soorten pieptonen
  met verschillende functies:


  Ter bevestiging na het indrukken van een toets.  Ter rapportering van een fout; voor het aangeven van
  sommige fouten worden morse-codes gebruikt.  Ter bevestiging dat de selectie voltooid werd door
  nogmaals indrukken van de [MIC], [PWR], [KEY],
  [DELAY] of [FILTER] toets.

  Raadpleeg de onderstaande tabel voor het kiezen van de
  gewenste functie. Indien u OFF instelt, wordt er geen
  functie aan de toets toegewezen.
  Functienummer

  69

  [M.IN]

  70

  [CW TUNE]

  71

  [CH 1]

  72

  [CH 2]

  53

  DSP filtermonitor

  73

  [CH 3]

  QUICK
  MEMO [MR]

  74

  [FINE]

  75

  [F.LOCK]

  61

  QUICK
  MEMO [M.IN]

  76

  [CLR]

  62

  [SPLIT]

  USB

  ··–

  (U)

  CW

  –·–·

  (C)

  63

  [TF-SET]

  CW –R

  –·–·

  (CR)

  64

  [A/B]

  (R)

  65

  [M/V]

  66

  [A=B]

  (RR)

  [M>VFO]

  Stem 2

  (L)

  ·–·

  [SCAN]

  68

  Stem 1

  ·–··

  ·–·

  67

  52

  LSB

  FSK

  Functie

  51

  60

  Morse-code die u hoort

  ·–·

  Functienummer

  Rechtstreekse keuze
  00 t/m 40 van menu-nummer
  00 t/m 40. Zie “MENUCONFIGURATIE”.
  Monitor
  50

  Bij het kiezen van een mode hoort u een morse-code, die een
  afkorting vormt van de gekozen mode.
  Mode

  Functie

  Kiezen van
  menu-nummer
  48 t/m 51.
  80 t/m 83 Voorbeeld:
  82 kiest menunummer 50.
  99

  OFF

  FSK –R

  ·–·

  AM

  ·–

  (A)

  1

  Druk op de [MENU] toets.

  FM

  ··–·

  (F)

  2

  Druk op de [A/B] toets om menu A of menu B te
  kiezen.

  3

  Draai aan de MULTI/CH regelaar om menu-nummer
  41, 42, 43, 44 of 45 te kiezen.

  4

  Druk op de [UP] of [DOWN] toets op het voorpaneel of
  de [UP] of [DWN] toets van de microfoon om het
  gewenste functienummer in te stellen.

  De geluidssterkte van de pieptoon is instelbaar via menunummer 01.

  DIMMEN VAN DE DISPLAY-VERLICHTING
  Voor de helderheid van het display kunt u kiezen uit
  5 niveaus, via menu-nummer 00.

  PROGRAMMEERBARE FUNCTIETOETSEN
  Aan de [PF] toets op het voorpaneel kunt u zelf een gewenste
  functie toewijzen. Bij gebruik van de los verkrijgbare MC-47
  microfoon, kunt u tevens de functies van de [PF1], [PF2],
  [PF3] en [PF4] toetsen op de microfoon zelf kiezen. Gebruik
  menu-nummer 41 t/m 45 om een van de volgende functies
  aan de toetsen toe te wijzen:

  5

  Zie de bovenstaande tabel.

  Druk op de [MENU] toets om het instelmenu te
  verlaten.

  De oorspronkelijke instellingen zijn als volgt:

  Rechtstreekse keuze van menu-nummer 00 t/m 40,
  48 t/m 51. U hoeft dan niet meer op de [MENU] toets te
  drukken en aan de MULTI/CH regelaar te draaien voor het
  betreffende menu-nummer.  [PF] toets op voorpaneel: Stem 1  [PF1] toets van microfoon: [A/B]  [PF2] toets van microfoon: [SPLIT]  Activeren van een functie waarvoor geen toets op het
  voorpaneel aanwezig is.  [PF3] toets van microfoon: [M/V]  Activeren van een functie op de microfoon waarvoor
  tevens een toets op het voorpaneel aanwezig is.  [PF4] toets van microfoon: Monitor

  Opmerking:


  Bij het volledig terugstellen van de zendontvanger worden de
  functies van de PF toetsen weer op de oorspronkelijke
  instellingen teruggesteld.
  ◆ Functienummer 84, instelbaar in stap 4, is op het ogenblik
  nog niet beschikbaar. Wanneer u op de PF toets drukt
  waaraan functienummer 84 is toegewezen, zal de
  zendontvanger een reeks foutcodes op het display tonen.

  N-49 • Page 56

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES

  SNELLE GEGEVENSOVERDRACHT

  OVERBRENGEN VAN GEGEVENS
  ?

  De TS-570 is in dit geval de “Master” zendontvanger die
  gegevens overbrengt naar de “Slave” zendontvanger.

  Deze zendontvanger biedt de mogelijkheid om snel en
  gemakkelijk de ontvangstfrequentie en de mode over te
  brengen naar een andere, daarvoor geschikte zendontvanger.
  geschikte zendontvangers zijn:


  TS-570D  TS-870S  TS-950SDX  TS-850S  TS-690S  TS-450S

  1  Deze gegevensoverdrachtfunctie kan goed van pas komen
  voor wedstrijden. Een spotting-station dat op zoek is naar
  nieuwe wedstrijd-vermenigvuldigers kan snel een frequentie
  overbrengen naar het hoofdstation.

  Kies, met de “Master” zendontvanger in de VFO
  mode, een frequentie en mode.

  3

  Druk bij de “Master” zendontvanger op de QUICK
  MEMO [M.IN] toets.

  VEREISTE APPARATUUR  Als een andere TS-570 als “Slave” zendontvanger
  wordt gebruikt, verschijnt de aanduiding “CTRL” op
  de “Slave” zendontvanger.  De aangegeven ontvangstgegevens worden
  vastgelegd in het snelgeheugen-kanaal 1 van de
  “Master” zendontvanger en vervolgens
  overgebracht naar de “Slave” zendontvanger.

  Naast een andere, compatibele transceiver is tevens de
  volgende apparatuur vereist:
  Gegevensoverdracht naar een TS-570 of TS-870S:

  Opmerking: Als de RIT functie van de “Master” is ingeschakeld,  zal de RIT frequentie-verschuiving worden toegevoegd aan de
  over te brengen ontvangstfrequentie.

  Kabel met gekruiste draden
  Deze kabel moet aan beide uiteinden een 9-polige
  RS-232C contrastekker hebben.

  ONTVANGST VAN GEGEVENS
  ?

  Gegevensoverdracht naar een andere transceiver dan
  een TS-570 of TS-870S:


  KENWOOD IF-232C interface-eenheid  Kabel met gekruiste draden

  De TS-570 is in dit geval de “Slave” zendontvanger die
  gegevens ontvangt van de “Master” zendontvanger.
  Wanneer de TS-570 als “Slave” zendontvanger
  functioneert, kan deze de gegevens ontvangen via
  snelgeheugen-kanaal 1 of de VFO.

  Deze kabel moet aan een uiteinde een 9-polige
  RS-232C contrastekker hebben en aan het andere
  uiteinde een 25-polige RS-232C contrastekker.


  1

  Schakel de overdrachtfunctie op beide
  zendontvangers in.


  Recht doorverbonden kabel
  Deze kabel moet aan beide uiteinden een 6-polige DIN
  pen-stekker hebben.
  2

  ?

  Op de TS-570 roept u menu-nummer 36 op en
  kiest dan ON. Voor de aangesloten compatibele
  transceiver volgt u de aanwijzingen in de
  handleiding van dat apparaat.

  2

  OPSTELLEN
  ?

  Schakel de overdrachtfunctie op beide
  zendontvangers in.

  Op de TS-570 roept u menu-nummer 36 op en
  kiest dan ON. Voor de aangesloten compatibele
  transceiver volgt u de aanwijzingen in de
  handleiding van dat apparaat.

  AANSLUITINGEN

  Roep op de “Slave” zendontvanger menu-nummer 37
  op en kies OFF (snelgeheugen-kanaal 1) of ON
  (de VFO).

  Zie “AANSLUITEN VAN RANDAPPARATUUR”
  {op blz. 60} voor de aansluitschema’'s.


  3

  GEBRUIK VAN DE SNELLE
  GEGEVENSOVERDRACHT

  N-50

  Voer op de “Master” zendontvanger de vereiste
  bediening uit voor het overbrengen van gegevens.


  Volg de aanwijzingen in de handleiding van dat
  apparaat.

  Opmerking:

  Indien deze zendontvanger is aangesloten op een andere
  TS-570 of op een TS-870S, moeten beide transceivers
  ingesteld staan op dezelfde overdrachtsnelheid in baud voor
  de COM aansluitpoort. Voor de gegevensoverdracht naar of
  vanaf andere KENWOOD zendontvangers stelt u de TS-570
  in op 4800 bps en 2 stop-bits. Gebruik menu-nummer 35 om
  deze parameters in te stellen.
  Opmerking: Tijdens de gegevensoverdracht kunnen de andere
  functies wat langzamer werken.

  De oorspronkelijke instelling is snelgeheugen.

  ?

  ?

  ?

  Indien u de TS-570 uitsluitend voor ontvangst van gegevens
  gebruikt, schakel dan de TX Inhibit zendblokkering in via
  menu-nummer 38, om per ongeluk zenden te voorkomen.
  Als de “Slave” zendontvanger gegevens ontvangt in een
  VFO geprogrammeerd met een simplex frequentie, zullen de
  ontvangen gegevens de gegevens in beide VFO’s
  vervangen. Bij de “Slave” zendontvanger worden zowel de
  RIT als de XIT op OFF geschakeld.
  Als de “Slave” zendontvanger gegevens ontvangt in VFO’s
  geprogrammerd met gescheiden frequenties, zullen de
  ontvangen gegevens alleen de gegevens aan de TX zijde
  van de VFO vervangen. Bij de “Slave” zendontvanger wordt
  de XIT op OFF geschakeld maar de RIT zal niet veranderen. • Page 57

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES

  COMPUTER-BESTURING

  Menu-instelling

  Overdrachtsnelheid
  (bps)

  Stop-bits

  12 – 1

  1200

  1

  24 – 1

  2400

  1

  48 – 1

  4800

  1

  48 – 2

  4800

  2

  96 – 1

  9600

  1

  192 – 1

  19200

  1

  384 – 1

  38400

  1

  576 – 1

  57600

  1

  Wanneer u de zendontvanger op een computer aansluit, kunt
  u de computer gebruiken als een elektronische
  bedieningsconsole voor het op afstand bedienen van de
  zendontvanger, zonder dat u de toetsen op het voorpaneel
  hoeft aan te raken. Zo kunt u de zendontvanger bedienen
  vanuit een andere kamer of zelfs, waar de programmatuur dit
  mogelijk maakt en de wet het toestaat, vanuit een geheel
  andere plaats, via de telefoonlijn.
  Opmerking:


  Tijdens de bediening met de computer kunt u de
  bedieningsorganen op het voorpaneel nog gewoon blijven
  gebruiken. Alle instellingen die u op het voorpaneel maakt, zijn
  onmiddellijk geldig.
  ◆ Na het loskoppelen of uitschakelen van de computer worden
  alle waarden en functies teruggesteld op de instellingen die u op
  het voorpaneel hebt gemaakt.

  GEBRUIK VAN EEN TRANSVERTER
  OPSTELLEN
  ■ VEREISTE APPARATUUR


  Computer uitgerust met RS-232C seriële poort.  Recht doorverbonden kabel
  Deze kabel moet aan een uiteinde een 9-polige
  RS-232C contrastekker hebben en aan het andere
  uiteinde een 9-polige of 25-polige RS-232C
  contrastekker die past op de RS-232C poort van uw
  computer.  Programmatuur voor de bediening van de
  zendontvanger

  Als u een transverter hebt die HF frequenties kan omzetten in
  VHF/UHF frequenties, en omgekeerd, kunt u deze HF
  transverter gebruiken als een VHF of UHF transceiver. Zie de
  handleiding van de transverter voor verdere informatie.
  1

  Sluit de transverter aan op de ANT 1 of ANT 2 aansluiting
  van deze zendontvanger.

  2

  Kies de gewenste frequentie.

  3

  U moet uw eigen programma’s ontwerpen. Zie
  “AANHANGSEL” {op blz. 70} voor verdere informatie.

  ■ AANSLUITINGEN
  Het aansluiten van de zendontvanger op de computer is
  gemakkelijk. Zie het schema in “AANSLUITEN VAN
  RANDAPPARATUUR” {op blz. 60}.
  Opmerking: Alvorens de zendontvanger op de computer aan
  te sluiten, dient u zowel de zendontvanger als de computer uit te
  schakelen.

  COMMUNICATIE-PARAMETERS  De transverter gebruikt deze frequentie als referentie
  voor de omzetting van frequenties.  De normale instelling is 1 kHz en de lagere cijfers op 0
  (“0.00” op het display).

  Roep menu-nummer 40 op en kies de 50 MHz, 144 MHz
  of 430 MHz instelling, afhankelijk van de band die u gaat
  gebruiken. De oorspronkelijke instelling is OFF.


  Bij het veranderen van de oorspronkelijke instelling
  (OFF) wordt automatisch het zendvermogen op
  ongeveer 5 W ingesteld.  Bij 50 MHz geeft de zendontvanger de frequentie tot
  10 Hz nauwkeurig aan en bij 144 MHz en 430 MHz tot
  100 Hz nauwkeurig.

  Opmerking:


  Bij gebruik van een transverter zijn niet alle functies van de
  zendontvanger beschikbaar.
  ◆ Bij gebruik van de los verkrijgbare VS-3 eenheid zullen de
  gekozen VHF of UHF frequenties niet worden aangekondigd.

  Om de zendontvanger via uw computer te bedienen, zult u
  hiervoor eerst de vereiste communicatie-parameters moeten
  kiezen.
  1

  In het computerprogramma stelt u de
  gegevensoverdracht in op 8 data-bits, zonder pariteit.

  2

  Bij de zendontvanger roept u menu-nummer 35 op en
  stelt dan de juiste overdrachtsnelheid en het aantal stopbits in.


  De oorspronkelijke instellingen zijn 9600 bps en
  1 stop-bit.

  Opmerking: Voor een betrouwbare werking van de 38400 en

  57600 bps overdrachtsnelheden moet de RS-232C seriële poort van
  uw computer deze snelle communicatie-parameters ondersteunen.

  N-51 • Page 58

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES

  AUTOMATISCHE ANTENNETUNER
  Zoals beschreven in de paragraaf “AANSLUITEN VAN DE
  ANTENNE” {op blz. 1} is een juiste aanpassing tussen de
  coaxkabel en de antenne van groot belang. Om deze
  aanpassing optimaal uit te voeren, hebt u de keuze uit het
  gebruik van de ingebouwde tuner of een externe tuner. In deze
  paragraaf wordt het gebruik van de ingebouwde tuner
  beschreven. Voor het gebruik van een externe tuner wordt
  verwezen naar de daarbij behorende gebruiksaanwijzing.
  1

  Kies de gewenste frequentie.

  2

  Druk op de [ANT] toets om ANT 1 of ANT 2 te kiezen.


  3

  Als op de ANT 1 aansluiting een externe tuner is
  aangesloten, kan ANT 1 niet gekozen worden. Wordt
  toch ANT 1 gekozen, dan zal de ingebouwde tuner
  worden uitgeschakeld.

  Opmerking:  Druk op de [AT TUNE] toets en laat deze meteen weer los.


  De aanduiding “AT” verschijnt om aan te geven dat de
  ingebouwde tuner is ingeschakeld (de tuner wordt niet
  gepasseerd).

  De antennetuner zal niet werken buiten de officieel
  voorgeschreven zend-beperkingen voor de amateurbanden.
  Als u de [AT TUNE] toets tijdens zenden langer dan 1 seconde
  ingedrukt houdt, wordt het zenden onderbroken en start het
  afstemmen.
  Wanneer verschillende antenne-afstembanden gebruikt worden
  voor zenden en ontvangst met menu-nummer 11 op ON, zullen
  de ontvangen signalen niet via de ingebouwde tuner lopen.
  Bij gebruik van CW Full Break-in is de interne tuner voor zowel
  zenden als ontvangst ingeschakeld.
  Na 60 seconden wordt automatisch met afstemmen gestopt. De
  aanduiding “AT” zal dan doven en pieptonen stoppen.
  Het is mogelijk dat het afstemmen nog steeds doorgaat wanneer
  de SWR meter 1:1 aangeeft. Dit is normaal en duidt niet op een
  defect van het apparaat.
  Alhoewel de SWR meter meer dan een segment toont, is het
  mogelijk dat de ingebouwde antennetuner niet opnieuw afstemt.
  Dit duidt niet op een defect maar wordt veroorzaakt door een
  onvermijdelijke SWR berekeningsalgoritmefout tussen 10 W (bij
  benadering) zendvermogen voor afstemming en 100 W
  zendvermogen.
  Als de afstemming niet wordt voltooid alhoewel de SWR meter
  minder dan 3:1 aangeeft, stel dan het antennesysteem zo af dat
  een lagere SWR wordt verkregen en voer de afstemming
  vervolgens opnieuw uit.
  Afhankelijk van de condities is het mogelijk dat de afstemming de
  SWR niet tot 1:1 verlaagt.

  VOORINSTELLEN VAN BANDEN
  4

  5

  Houd de [AT TUNE] toets langer dan 1 seconde ingedrukt.


  De CW mode wordt automatisch gekozen en het
  afstemmen begint.  De aanduiding “AT” knippert en de aanduidingen “TX”
  en “CW” lichten op.  Als u de afstemming om enige reden wilt uitschakelen,
  drukt u op de [AT TUNE] toets.  Als de staande-golf verhouding (SWR) van het
  antennesysteem erg hoog is, hoort u een alarmsignaal
  (morsecode “SWR”) en wordt de ingebouwde tuner
  gepasseerd. Alvorens u probeert om opnieuw af te
  stemmen, dient u het antennesysteem bij te stellen
  zodat een lagere staande-golf verhouding wordt
  verkregen.

  Na elke succesvolle afstemsessie legt de voorinstelfunctie de
  gegevens voor de stand van de afstemcondensator in het
  geheugen vast. De stand van de afstemcondensator wordt
  voor elk van de antenne-afstembanden (zie onderstaande
  tabel) en voor elk van beide antenne-aansluitingen (ANT 1 en
  ANT 2) afzonderlijk vastgelegd.
  Druk op de [AT TUNE] toets en laat deze meteen weer los.


  De aanduiding “AT” verschijnt om aan te geven dat de
  ingebouwde tuner is ingeschakeld (de tuner wordt niet
  gepasseerd).  Telkens wanneer u de antenne-afstemband doorloopt, zal
  de voorinstelfunctie automatisch de stand van de
  afstemcondensator bijstellen, zodat fijnregelen of
  herafstemmen niet nodig is. Als er nog geen gegevens
  bestaan voor een bepaalde combinatie van afstemband
  en antenne, dan worden de gegevens voor 50 Ω
  vastgelegd.

  Opmerking: Het kan gebeuren dat de afstemming opnieuw
  geactiveerd wordt om de optimale aanpassingsconditie te verkrijgen,
  alhoewel er voor de ingestelde antennetunerband reeds gegevens
  zijn vastgelegd. Dit duidt niet op een storing.

  Frequentiebereik (MHz)

  Frequentiebereik (MHz)

  Kijk naar het display om te controleren of de afstemming
  juist is uitgevoerd.

  0,03 ~ 1,85

  7,50 ~ 10,50

  1,85 ~ 2,50

  10,50 ~ 14,10  2,50 ~ 3,525

  14,10 ~ 14,50

  3,525 ~ 3,575

  14,50 ~ 18,50

  3,575 ~ 3,725

  18,50 ~ 21,15

  3,725 ~ 4,10

  21,15 ~ 21,50

  4,10 ~ 7,03

  21,50 ~ 25,50

  7,03 ~ 7,10

  25,50 ~ 29,00

  7,10 ~ 7,50

  29,00 ~ 30,00  Als de afstemming met succes is uitgevoerd, stopt de
  aanduiding “AT” met knipperen en verdwijnen de
  aanduidingen “TX” en “CW”.
  Als de afstemming niet binnen 20 seconden is voltooid,
  zal er een waarschuwingstoon klinken. Druk op de
  [AT TUNE]toets om deze toon en de afstemming uit te
  schakelen.

  Als u menu-nummer 11 oproept en de ON instelling kiest,
  zullen de ontvangen signalen ook via de ingebouwde tuner
  lopen. Hierdoor kan interferentie in de ontvangstfrequentie
  worden verminderd.

  N-52 • Page 59

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES

  DRU-3A DIGITAAL OPNAMESYSTEEM
  (LOS VERKRIJGBAAR)

  5

  De DRU-3A digitale opname-eenheid stelt u in staat om op
  maximaal 3 kanalen ingesproken berichten vast te leggen.
  Nadat u de berichten via de microfoon van de zendontvanger
  hebt opgenomen, kunt u deze uitzenden.
  De maximale opnametijd voor ieder kanaal is als volgt:

  6

  Kanaal 1: Ongeveer 30 sec.
  Kanaal 2: Ongeveer 15 sec.
  Kanaal 3: Ongeveer 15 sec.

  DX wedstrijden e.d., waar geruime tijd lang herhaalde
  oproepen nodig zijn;  Controleren van interferentie op andere apparatuur (bij het
  afspelen van uw opgenomen stem bent u als het ware op
  twee plaatsen tegelijk);  Controleren of bijregelen van uw zendsignaal of uw
  antenne(s), waarbij u niet achter uw microfoon kunt blijven
  zitten;  Een vriend helpen bij het instellen van zijn of haar
  ontvanger of antenne, door herhaaldelijk test-uitzendingen
  van uw kant door te geven.

  Kies de SSB, FM of AM mode.
  De inhoud van het geheugenkanaal wordt
  overschreven door het nieuwe bericht.

  Herhaal de aanwijzingen vanaf stap 3 om in een ander
  geheugenkanaal een bericht op te nemen.

  Om een bericht te wissen, houdt u de bijbehorende kanaaltoets
  ingedrukt en drukt dan tegelijkertijd op de [CLR] toets.
  ◆ Als de [ ] (STROOM) schakelaar tijdens opnemen wordt
  ingedrukt, wordt het opnemen onderbroken en het
  geheugenkanaal gewist.

  WEERGAVE VAN EEN BERICHT
  U kunt de berichten in geheugenkanaal 1, 2 of 3 weergeven
  om deze te controleren of daadwerkelijk te verzenden.
  Bovendien is het mogelijk langere berichten samen te stellen
  door de inhoud van verscheidene bericht-geheugenkanalen
  achtereen te verzenden.
  En dergelijke langere berichten kunt u herhaaldelijk uitzenden
  door inschakelen van de herhaalfunctie. Roep hiervoor menunummer 23 op en kies de ON instelling. De oorspronkelijke
  instelling is OFF.
  Opmerking:

  ?

  Als de [ ] (STROOM) schakelaar tijdens weergave wordt
  ingedrukt, wordt de weergave onderbroken.
  De instellingen in menu-nummer 23 en 24 gelden tevens voor de
  weergave van CW berichten beschreven in “CW
  BERICHTENGEHEUGEN” {zie blz. 35}.

  ?

  CONTROLEREN VAN BERICHTEN

  OPNEMEN VAN BERICHTEN

  1

  Als de maximale opnametijd is bereikt, zal het
  opnemen automatisch stoppen.  Zie “INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES” {op blz. 57} voor
  informatie betreffende het installeren van de DRU-3A
  eenheid.

  Volg de onderstaande aanwijzingen voor het opnemen van
  een bericht.  Opmerking:

  De DRU-3A digitale opname-eenheid is handig voor de
  volgende doeleinden:


  Laat na afloop van uw bericht de in stap 4 ingedrukte toets
  los.

  1

  Kies de SSB, FM of AM mode.


  Gebruik dezelfde mode voor zenden en ontvangst.

  Gebruik dezelfde mode voor zenden en ontvangst.

  2

  Als de VOX functie is ingeschakeld, druk dan op de [VOX]
  toets om deze functie uit te schakelen.

  2

  Als de VOX functie is ingeschakeld, druk dan op de
  [VOX] toets om deze functie uit te schakelen.

  3

  Druk op de [REC] toets om de opnamepauzestand in te
  schakelen.

  3

  Druk op de [CH 1], [CH 2] of [CH 3] toets om het
  bericht van het betreffende geheugenkanaal weer te
  geven.

  4  De aanduiding “AP –” verschijnt.  Druk op de [CLR] toets wanneer u bij nader inzien
  geen bericht wilt opnemen, om de opnamepauzestand
  weer uit te schakelen.

  Houd de [CH-1], [CH-2] of [CH-3] toets ingedrukt en
  spreek in de microfoon.


  Er zijn drie geheugenkanalen voor het opnemen van
  berichten. Druk op de toets voor het geheugenkanaal
  dat u wilt gebruiken.

  4  Bij weergave van bijvoorbeeld het bericht in
  geheugenkanaal 1 verschijnt er “AP 1– –” in het
  display.  Druk op de [CLR] toets om de weergave af te
  breken.

  Wilt u meerdere berichten achter elkaar weergeven,
  drukt dan tijdens weergave van het eerste bericht op
  de [CH-1], [CH-2] of [CH-3] toets.


  Op deze wijze kunt u de berichten van maximaal
  drie kanalen achter elkaar weergeven.

  N-53 • Page 60

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES
  VERZENDEN VAN BERICHTEN
  ?

  1

  Kies de SSB, FM of AM mode.


  2

  Gebruik dezelfde mode voor zenden en ontvangst.

  Druk op de [VOX] toets om de VOX functie in of uit te
  schakelen.


  De hiernavolgende procedure verschilt afhankelijk
  van de in deze stap gemaakte instelling.

  3

  Als u de VOX functie in stap 2 hebt ingeschakeld, druk
  dan op de [SEND] toets of houd de [PTT] schakelaar
  van de microfoon ingedrukt.

  4

  Druk op de [CH-1], [CH-2] of [CH-3] toets om het
  bericht van het betreffende geheugenkanaal weer te
  geven.

  5  Bij weergave van bijvoorbeeld het bericht in
  geheugenkanaal 1 verschijnt er “AP 1– –” in het
  display.  Druk op de [CLR] toets om de weergave af te
  breken.

  Wilt u meerdere berichten achter elkaar weergeven,
  drukt dan tijdens weergave van het eerste bericht op
  de [CH1], [CH2] of [CH3] toets.


  6

  Op deze wijze kunt u de berichten van maximaal
  drie kanalen achter elkaar weergeven.

  Als u in stap 3 op de [SEND] toets of op de [PTT]
  schakelaar van de microfoon hebt gedrukt, drukt u nu
  nogmaals op de [SEND] toets of u laat de [PTT]
  schakelaar los.

  VERANDEREN VAN DE PAUZE TUSSEN DE
  BERICHTEN
  ?

  ?

  Bij herhaalde weergave van berichten kunt u de pauze
  tussen de herhalingen van de berichten-serie veranderen.
  Roep menu-nummer 24 op en stel de gewenste tijd in
  (0-tot 60 seconden).

  VERANDEREN VAN DE GELUIDSSTERKTE
  De AF regelaar heeft geen invloed op de geluidssterkte
  van de weergave. Gebruik menu-nummer 25 om de
  geluidssterkte naar wens in te stellen.

  N-54 • Page 61

  12 HANDIGE EXTRA FUNCTIES
  Bediening:

  VS-3 STEMSYNTHESIZER
  (LOS VERKRIJGBAAR)
  Door op uw zendontvanger de VS-3 stemsynthesizer aan te
  sluiten, zal de zendontvanger telkens wanneer u de mode
  verandert, zoals VFO A/B of geheugen-oproep, de nieuwe
  mode aankondigen. Bovendien kunt u de [PF] toets op het
  voorpaneel zodanig programmeren dat de zendontvanger bij
  indrukken van deze toets de aangegeven informatie
  uitspreekt. Indien u de los verkrijgbare MC-47 microfoon hebt,
  kunt u deze functie ook aan een van de [PF] toetsen op de
  microfoon toewijzen.
  Zie “INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES” {op blz. 57} voor
  informatie betreffende het installeren van de VS-3 eenheid.

  1

  Wijs stem 1 of stem 2 toe aan de [PF] toets op het
  voorpaneel of gebruik een van de [PF] toetsen op de los
  verkrijgbare MC-47 microfoon. Zie
  “PROGRAMMEERBARE FUNCTIETOETSEN”
  {op blz. 49} voor nadere bijzonderheden.

  2

  Druk op de [PF] toets waaraan u de functie hebt
  toegewezen.


  De aankondigingen worden gemaakt overeenkomstig
  de stem 1 of stem 2 selectie.  Om de aankondiging te onderbreken, drukt u
  nogmaals op de [PF] toets.

  De onderstaande tabel toont de aankondiging van de
  zendontvanger wanneer een nieuwe mode wordt
  ingeschakeld.
  Toets die wordt
  ingedrukt
  [A/B]
  [M/V]
  QUICK MEMO
  [MR]

  Nieuwe mode

  Hoorbare
  aankondiging

  VFO A

  VFO A frequentie

  VFO B

  VFO B frequentie

  Geheugenoproepfunctie 1

  Kanaalnummer en
  frequentie

  Snelle-toegangs- “Q”, kanaaknummer
  geheugen
  en frequentie
  1
  oproepfunctie
  1

  [MENU]

  Menu

  [ENT]

  Invoer van
  nummers 2

  “MENU”, menu-nummer
  en menu-instelling
  “enter”

  1

  Als u in deze mode het kanaal- of menu-nummer verandert,
  kondigt de zendontvanger het nieuwe nummer aan.

  2

  Als u in de nummer-Invoer mode of de geheugen-doorloop
  mode een nummer invoert met de nummertoetsen, kondigt
  de zendontvanger het ingevoerde nummer aan.

  Bij gebruik van de [PF] toets kondigt de zendontvanger
  afhankelijk van de gekozen stem, stem 1 of stem 2,
  verschillende informatie aan.
  Stem 1:


  De VFO of geheugenkanaal-frequenties worden
  aangekondigd met als eerste het 10 MHz cijfer, enzovoort
  tot en met het 10 Hz cijfer. Als er geen gegevens in het
  geheugenkanaal zijn vastgelegd, zal er “open” worden
  aangekondigd. Om het MHz decimaalteken aan te
  kondigen, hoort u “point”; om het kHz decimaalteken aan
  te geven, is er een korte pauze (200 ms). Er is ook een
  200 ms pauze tussen het kanaalnummer en de frequentie.  De menu-nummers en instellingen worden aangekondigd
  met een korte pauze (200 ms) tussen het menu-nummer
  en de instelling.

  Opmerking: Als tijdens het uitspreken van een mededeling een
  toets of regelaar bediend wordt waardoor de informatie aangegeven
  op het display verandert, zal de aankondiging onmiddellijk stoppen.

  Stem 2:


  De piekwaarden voor de S-meter worden aangekondigd,
  bijv. “S5” of “20dB”.

  N-55 • Page 62

  LOS VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
  PS-53
  Gereguleerde
  gelijkstroomvoeding (22,5 A)

  MC-43S
  Handmicrofoon

  MC-47
  Multifunctie microfoon

  MC-60A
  Luxe tafelmicrofoon

  MC-80
  Tafelmicrofoon

  MC-85
  Multifunctie tafelmicrofoon

  MC-90
  DSP-geschikte tafelmicrofoon

  HS-5
  Luxe hoofdtelefoon

  De microfoon-gevoeligheid is laag
  in FM mode.

  HS-6
  Compacte hoofdtelefoon

  SP-23
  Externe luidspreker

  SP-50B
  Luidspreker voor mobiel
  gebruik

  MB-430
  Montagebeugel voor mobiel
  gebruik

  DRU-3A
  Digitale opname-eenheid

  SO-2
  Temperatuurgecompenseerde kristaloscillator (TCXO)

  VS-3
  Stemsynthesizer-eenheid

  PC-1A
  Telefoon-patch regelaar

  Het gebruik van de PC-1A in
  combinatie met de zendontvanger
  voldoet niet aan de Europese
  EMC norm.

  IF-232C
  Interface-aansluiteenheid

  LF-30A
  Laagdoorlaatfilter

  YK-88C-1
  CW filter (500 Hz)

  YK-88SN-1
  SSB filter (1,8 kHz)

  PG-2Z
  Gelijkstroomkabel

  MA-5
  5-band antenne voor mobiel
  gebruik

  N-56

  YK-88CN-1
  CW filter (270 Hz) • Page 63

  INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES
  Voor het installeren van de los verkrijgbare accessoires hebt u
  het volgende gereedschap nodig.


  Grote kruiskop-schroevendraaier  Kleine kruiskop-schroevendraaier  Fijne soldeerbout, 25 W (alleen voor de SO-2 eenheid)

  4

  Steek de DRU-3A aansluitstekker (CN901) in de CN17
  aansluiting.


  De grote IC op de DRU-3A moet tegen het kussentje
  op de printplaat aanliggen.

  DRU-3A

  VERWIJDEREN VAN HET ONDERPANEEL
  Om de DRU-3A, VS-3 of SO-2 eenheid te installeren, moet
  eerst het onderpaneel worden verwijderd:
  1

  Verwijder de 8 schroeven.
  CN17

  2

  5

  Sluit de platte kabel op de CN15 aansluiting aan.

  6

  Breng het onderpaneel weer aan (8 schroeven).

  Til het onderpaneel van het apparaat af.

  DRU-3A DIGITALE OPNAME-EENHEID
  LET OP: SCHAKEL DE STROOM UIT EN VERBREEK DE

  AANSLUITING VAN DE GELIJKSTROOMVOEDING ALVORENS U
  DEZE EENHEID GAAT INSTALLEREN.

  1

  Verwijder het onderpaneel (8 schroeven).

  2

  Maak de platte kabel los van de CN15 aansluiting.

  CN15

  3

  Verwijder de papieren afdekking van het kussentje op de
  printplaat van de zendontvanger.

  Kussentje

  N-57 • Page 64

  14 INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES

  VS-3 STEMSYNTHESIZER-EENHEID

  3

  Verwijder de 2 schroeven uit het OPTION FILTER
  gedeelte van de printplaat in de zendontvanger.

  4

  Lijn de pennen van de CN8 en CN9 aansluitingen in de
  zendontvanger uit met de twee contrastekkers van het
  filter.

  LET OP: SCHAKEL DE STROOM UIT EN VERBREEK DE

  AANSLUITING VAN DE GELIJKSTROOMVOEDING ALVORENS U
  DEZE EENHEID GAAT INSTALLEREN.

  1

  Verwijder het onderpaneel (8 schroeven).

  2

  Pak de VS-3 eenheid met de componentzijde naar binnen
  gekeerd vast en steek de aansluitstekker in de CN16
  aansluiting van de zendontvanger.
  Componentzijde
  VS-3

  CN16  Zorg dat de pennen juist zijn uitgelijnd.
  Filter

  3

  Breng het onderpaneel weer aan (8 schroeven).

  Opmerking: Met de VR8 kunt u de geluidssterkte van de

  aankondigingen afstellen. Gebruik de VR8 alleen wanneer het geluid
  te hard of te zacht is.

  CN8
  CN9

  VR8

  5

  Duw het filter voorzichtig in deze positie omlaag totdat het
  op zijn plaats vastklikt.

  6

  Breng de 2 schroeven weer aan die u in stap 3 hebt
  verwijderd.

  7

  Breng het deksel weer aan (2 schroeven).

  YK-88C-1/ YK-88CN-1/ YK-88SN-1
  FILTERS
  LET OP: SCHAKEL DE STROOM UIT EN VERBREEK DE
  AANSLUITING VAN DE GELIJKSTROOMVOEDING ALVORENS U
  DEZE EENHEID GAAT INSTALLEREN.

  1

  Verwijder de 2 schroeven uit het deksel van het
  onderpaneel.
  Deksel van
  onderpaneel

  Opmerking: Nadat het filter is aangebracht, dient in menunummer 46 de juiste instelling te worden gekozen, aangezien het
  filter anders niet functioneert.

  2

  Verwijder het deksel.

  N-58 • Page 65

  14 INSTALLEREN VAN ACCESSOIRES

  SO-2 TEMPERATUUR-GECOMPENSEERDE
  KRISTAL-OSCILLATOR (TCXO)

  7

  Knip de draden door van de R503 en R504 weerstanden.
  Hier doorknippen

  LET OP: SCHAKEL DE STROOM UIT EN VERBREEK DE
  AANSLUITING VAN DE GELIJKSTROOMVOEDING ALVORENS U
  DEZE EENHEID GAAT INSTALLEREN.

  1

  Verwijder het onderpaneel (8 schroeven).

  2

  Verwijder het beschermdeksel van de printplaat
  (6 schroeven).

  R504
  R503

  8

  Steek de SO-2 eenheid op de juiste plaats in de printplaat.

  SO-2

  9

  Draai de printplaat om.


  3

  Verwijder de 13 schroeven waarmee de printplaat aan het
  chassis is bevestigd.

  Wees voorzichtig dat u de platte kabels die op de
  printplaat zijn aangesloten niet beschadigd en let op
  dat u de SO-2 eenheid niet laat vallen.
  1

  4

  2

  Verwijder de klem waarmee de hitte-opnemer tegen de
  chassis wordt gehouden.
  Klem
  Hitte-opnemer

  10 Soldeer de vijf aansluitpennen van de SO-2 eenheid aan
  de printplaat vast en knip de SO-2 pennen die uit de
  printplaat steken af.
  11 Breng de printplaat weer op zijn plaats aan.
  12 Draai de 13 schroeven in de printplaat.

  5

  Maak de kabel los van de CN1 aansluiting.

  CN1

  13 Breng het beschermdeksel aan op de printplaat
  (6 schroeven).
  14 Breng de klem aan.


  Let op dat de klem in de juiste richting wordt
  gemonteerd. Zie de afbeelding in stap 4.

  15 Sluit de kabel aan op de CN1 aansluiting.
  16 Trek lichtjes aan de kabel en maak deze vast in de
  kabelhouder.
  6

  Neem de kabel uit de kabelhouder.

  17 Breng het onderpaneel weer aan (8 schroeven).

  N-59 • Page 66

  AANSLUITEN VAN RANDAPPARATUUR
  COMPUTER
  De COM aansluiting stelt u in staat de zendontvanger rechtstreeks aan te sluiten op een computer of een processorloze terminal
  met behulp van een RS-232C kabel voorzien van een 9-polige contrastekker.
  Voor deze verbinding is geen extra apparatuur vereist. Zie “AANHANGSEL” op blz. 70 voor nadere bijzonderheden over deze
  aansluiting.
  TS-570
  RS-232C
  seriële poort

  COM aansluiting
  Personal computer/
  processorloze terminal

  Recht doorverbonden kabel

  COMPATIBELE ZENDONTVANGER
  Bij gegevensoverdracht naar of vanaf een andere TS-570 of een TS-870S, kunt u de zendontvangers rechtstreeks via de COM
  aansluitingen met elkaar verbinden.
  Bij gegevensoverdracht naar andere KENWOOD zendontvangers dient de los verkrijgbare IF-232C interface-eenheid te worden
  gebruikt. Sluit de IF-232C aan op de ACC 1 aansluiting van de compatibele zendontvanger. 6-polige DIN stekkers (E07-0654-XX)
  zijn los verkrijgbaar. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of KENWOOD onderhoudsdienst.

  TS-570

  TS-450S/690S/850S/950SDX

  Kabel met gekruiste draden

  TS-570

  COM aansluitkabel

  TS-570/870S

  Zie de gebruiksaanwijzing
  van de IF-232C.

  DIN (6P)

  ANT

  DIN (6P)

  IF-232C
  RS-232C (25P)

  Kabel met gekruiste draden

  Recht doorverbonden
  kabel

  ACC 1
  Achterpaneelaanzicht van de
  TS-450S/ 690S/
  850S/ 950SDX

  15

  N-60

  ACC 1
  Pen
  nr.

  Benaming

  1

  GND

  2

  TXD

  3

  RXD

  4

  CTS

  5

  RTS

  6

  NC • Page 67

  15 AANSLUITEN VAN RANDAPPARATUUR

  RTTY APPARATUUR
  Sluit de RTTY seinapparatuur aan op de ACC 2 aansluiting. Verbind de RTTY toetssignaal-uitgang van uw RTTY apparatuur met
  pen 2 van de ACC 2 aansluiting. Verbind de demodulatie-ingang van uw RTTY apparatuur met pen 3 van de ACC 2 aansluiting.
  Opmerking: Gebruik niet hetzelfde voedingsapparaat voor de stroomvoorziening van de zendontvanger en de RTTY apparatuur. Houd een zo

  groot mogelijke afstand open tussen de zendontvanger en de RTTY apparatuur, om het oppikken van stoorsignalen door de zendontvanger te
  voorkomen.

  TS-570

  Voeding voor MCP

  ACC 2

  MCP
  Personal computer/
  processorloze terminal

  LINEAIRE VERSTERKER
  De REMOTE aansluiting stelt u in staat een externe eindversterker voor het zenden aan te sluiten. Bij gebruik van een dergelijke
  versterker dient het stuurrelais voor de lineaire versterker te worden ingeschakeld via menu-nummer 39.
  Als u CW Full Break-in hebt gekozen, is de responstijd van het TX/RX relais 10 ms; bij CW Semi Break-in is de responstijd
  25 ms.
  Opmerking: De TX/RX bedieningsmethode verschilt afhankelijk van de gebruikte externe versterker. Bij sommige versterkers wordt de TX mode
  ingeschakeld wanneer de bedieningsaansluiting geaard wordt. Bij die versterkers verbindt u pen 2 van de REMOTE aansluiting met de GND
  aansluiting van de versterker en pen 4 van de REMOTE aansluiting met de bedieningsaansluiting van de versterker.

  REMOTE aansluiting

  Pen
  nr.
  Lineaire
  versterker

  TS-570
  Netsnoer

  1

  Luidspreker-uitgang

  2

  Gemeenschappelijke aansluiting

  3

  Standby; bij aarden komt de
  zendontvanger in de TX mode te staan.

  4

  Bij verbinding met de gemeenschappelijke aansluiting
  komt de versterker in de TX mode te staan.

  5

  Bij verbinding met de gemeenschappelijke aansluiting
  komt de versterker in de RX mode te staan.

  6

  ALC ingangssignaal vanaf versterker

  7

  Ca. +12 V gelijkspanning wordt afgegeven in
  de TX mode (max. 10 mA).

  RF uitgangssnoer

  R
  T

  Stuurrelais
  4

  2

  5

  1

  3
  6

  7

  Aarde (GND)

  Functie

  REMOTE aansluiting
  (aanzicht vanaf achterpaneel)

  ANTENNETUNER
  Sluit de externe antennetuner aan op de ANT 1 aansluiting en de AT aansluiting. Als u de externe tuner op de ANT 2 aansluiting
  aansluit, zal deze niet werken.

  Externe antennetuner

  15

  TS-570

  N-61 • Page 68

  15 AANSLUITEN VAN RANDAPPARATUUR

  MCP EN TNC
  Gebruik de ACC 2 aansluiting om de zendontvanger te verbinden met de in/uitgangsaansluitingen van een Terminal Node
  Controller (TNC) voor packetradio, een Multimode Communications Processor (MCP) voor gebruik met Packet, PacTOR, AMTOR,
  G-TOR™ of FAX, of om deze te verbinden met een Clover interface. SSTV en telefoon-patch apparatuur kunnen ook op de ACC 2
  aansluiting worden aangesloten.


  Sluit de TNC of MCP aan op de ACC 2 aansluiting met behulp van een kabel met 13-polige DIN stekker.  Om de TNC of MCP op een computer of processorloze terminal aan te sluiten, hebt u een RS-232C kabel nodig.

  Opmerking:


  Gebruik niet hetzelfde voedingsapparaat voor de stroomvoorziening van de zendontvanger en de TNC of MCP. Houd een zo groot mogelijke
  afstand open tussen de zendontvanger en de personal computer, om het oppikken van stoorsignalen door de zendontvanger te voorkomen.
  ◆ De uitgangsspanning van pen nr. 6 (SMET) is niet 0 V, ook als er geen signaal aanwezig is. Ook is de uitgangsspanning verschillend bij FM
  (ca. 2,8 ~ 3,8 V) en de andere modes (ca. 0,5 ~ 3,8 V). Wanneer deze pen wordt verbonden met randapparatuur zoals een personal computer
  moet de ingangsimpedantie van de betreffende apparatuur hoger zijn dan 1 MΩ. Als de impedantie lager is, zal de indicatie van de S-meter niet
  nauwkeurig zijn.

  Pen nr.

  Benaming

  1

  Functie-omschrijving

  NC

  Niet aangesloten

  2

  RTK

  RTTY toets-ingangssignaal

  3

  ANO

  Audiofrequentie-uitgangssignaal van ontvanger
  • Aansluiting op de TNC of MCP data-ontvangst stekkerpen voor digitale bediening.
  • Het audiofrequentie-uitgangsniveau is onafhankelijk van de instelling van de AF regelaar.
  • Het audiofrequentie-uitgangsniveau kan worden ingesteld via menu-nummer 34.
  • Uitgangsimpedantie: 4,7 kΩ

  4

  GND

  Afscherming voor stekkerpen 3

  5

  PSQ

  Squelch regeling
  • Aansluiting op de TNC of MCP squelch-regeling stekkerpen voor digitale bediening.
  • Voorkomt dat de TNC kan zenden terwijl de squelch van de ontvanger open staat.
  • Squelch open: lage impedantie
  • Squelch dicht: hoge impedantie

  6

  SMET

  7

  NC

  8

  GND

  Chassis-aarde

  9

  PKS

  Zendontvanger spreekcircuit (Push-to-talk) besturing
  • Aansluiting op de TNC of MCP zend/ontvangst schakel-pen voor digitale bediening.
  • Het microfoon audio-ingangssignaal wordt gedempt wanneer u de zendontvanger overschakelt op
  zenden.

  10

  NC

  Niet aangesloten

  11

  PKD

  Microfoon audio-ingangssignaal
  • Aansluiting op de TNC of MCP data-verzending stekkerpen voor digitale bediening.

  12

  GND

  Afscherming voor stekkerpen 11

  13

  SS

  S-meter uitgangssignaal
  Niet aangesloten

  Spreekcircuit (Push-to-talk, parallel met de MIC microfooningang) voor het aansluiten van een
  voetschakelaar of andere externe bedieningseenheid
  Zwart

  Voeding voor
  TNC/MCP

  15

  TNC/MCP

  Rood

  TS-570

  PS-53

  Personal computer/
  processorloze terminal

  N-62

  13
  9

  10

  11

  12

  5

  6

  7

  8

  1

  2

  3

  4

  ACC 2 aansluiting
  (aanzicht vanaf achterpaneel) • Page 69

  ONDERHOUD
  ALGEMENE INFORMATIE

  BIJ TECHNISCHE VRAGEN

  Uw transceiver is alvorens verscheping uitvoerig in de fabriek
  getest. Indien gebruikt overeenkomstig de voorschriften, zal
  uw transceiver geheel volgens de beschrijvingen in deze
  handleiding functioneren. Alle regelbare trimmers, spoelen en
  weerstanden in de transceiver zijn reeds in de fabriek
  afgeregeld. Afregeling van deze onderdelen mag alleen
  worden uitgevoerd door een terzake deskundige vakman die
  beschikt over de benodigde test- en meetapparatuur. Let er
  op dat indien u zelf, zonder toestemming van de fabrikant,
  aan het het toestel knutselt, de garantie zal komen te
  vervallen.

  Mocht u schriftelijk vragen willen stellen omtrent een
  technisch of bedieningsprobleem, dan verzoeken wij u zo
  bondig, volledig en ter zake mogelijk te zijn. Wij verzoeken u
  ons daarbij de volgende informatie te verschaffen:

  Bij een goed en verantwoord gebruik zal de transceiver vele
  jaren uitstekend dienst doen zonder dat daarvoor enig
  onderhoud vereist is. In dit hoofdstuk worden enkele
  eenvoudige serviceproceduren beschreven waarvoor weinig
  of geen testapparatuur vereist is.

  1

  Model- en serienummer van het betreffende toestel

  2

  Het probleem of de vraag waar u mee zit

  3

  Is er andere apparatuur in uw station die met het
  probleem verband houdt

  4

  Meterwaarden

  5

  Overige informatie

  LET OP: VERPAK HET TOESTEL NIET IN EEN DOOS MET
  KRANTENPROPPEN. HIERDOOR KAN HET TIJDENS
  TRANSPORT OF VERSCHEPING ERNSTIG BESCHADIGEN.
  Opmerking:

  ONDERHOUD
  Mocht reparatie toch noodzakelijk zijn, pak het toestel dan
  met het originele verpakkingsmateriaal in en breng het naar
  uw dealer of het dichstbijzijnde bevoegde service-centrum.
  Voeg tevens een volledige beschrijving bij van de problemen
  of vermoede defecten. Vermeld tevens uw adres en
  telefoonnummer, zodat de reparateur indien nodig contact
  met u op kan nemen voor nadere uitleg omtrent het probleem
  waar u mee kampt. Houd de accessoires van het toestel
  thuis, tenzij u denkt dat ze met de storing verband kunnen
  houden.
  Indien reparatie nodig is, breng de transceiver dan naar de
  bevoegde KENWOOD dealer waar u het toestel heeft
  gekocht, of naar een bevoegd KENWOOD service-centrum.
  Na reparatie zult u bij de transceiver tevens een afschrift van
  het reparatieraport krijgen. Bied nooit alleen onderdelen of
  circuitplaten van de transceiver voor reparatie aan. Geef de
  hele transceiver aan de reparateur.  Registreer de datum van aankoop, het serienummer en de dealer
  waarvan u het toestel heeft gekocht.
  ◆ Houd zelf bij hoe vaak en wanneer u de transceiver voor
  onderhoud heeft weggebracht.
  ◆ Indien u het toestel onder garantie voor reparatie aanbiedt, voeg
  dan een kopie bij van de aankoopbon of dergelijk document dat
  de datum van aankoop toont.

  REINIGING
  De toetsen, regelaars en de behuizing van de transceiver
  zullen na langdurig of intensief gebruik waarschijnlijk vuil
  worden. De regelaars kunnen van het toestel worden
  losgehaald en worden gereinigd in een oplossing van een
  neutraal schoonmaakmiddel en warm water. Reinig de
  behuizing van het toestel met een goed uitgewrongen doek
  gedoopt in eenzelfde oplossing. Gebruik hiervoor nooit
  aggressieve of chemische reinigingsmiddelen.

  Bevestig een label of etiket met uw naam en telefoonnummer
  op alle voor reparatie aangeboden onderdelen. Mocht u
  correspondentie voeren over een bepaald probleem, geef dan
  altijd het model- en serienummer van de transceiver aan.

  N-63 • Page 70

  16 ONDERHOUD

  INTERNE BIJSTELLINGEN

  6

  Verstel de TC500 trimmer nu zo dat het frequentieverschil
  tussen de ontvangen 800 Hz toon en de 800 Hz zijtoon
  minimaal is.

  IJKEN VAN DE REFERENTIE-FREQUENTIE
  Opmerking:


  De zendontvanger is in de fabriek reeds naar behoren ingesteld.
  Voer de volgende bijstellingen UITSLUITEND uit als dat strikt
  noodzakelijk is.
  ◆ Als u de los verkrijgbare SO-2 eenheid heeft geïnstalleerd, kunt u
  deze afstelling niet uitvoeren.

  1

  Maak de volgende instellingen op de zendontvanger:


  Mode: CW  AF regelaar: middelste stand  Menu-nummer 20 (CW RX toonhoogte): 800 Hz  IF SHIFT regelaar: middelste stand  Ontvangst-bandbreedte {zie blz. 38}: 600 Hz  RIT functie: OFF  Break-in functie (VOX): OFF

  2

  Verwijder het onderpaneel (8 schroeven) van de
  zendontvanger.

  3

  Verwijder het beschermdeksel op de printplaat
  (6 schroeven).

  4

  7

  Breng het beschermdeksel weer aan op de printplaat
  (6 schroeven).

  8

  Breng het onderpaneel weer aan (8 schroeven).

  VERVANGEN VAN DE INTERNE ZEKERING
  1

  Verwijder het bovenpaneel (8 schroeven) van de
  zendontvanger.

  2

  Verwijder de 12 schroeven waarmee het binnendeksel
  aan het chassis is bevestigd.

  3

  Maak het binnendeksel open.

  Stem af op een standaardfrequentie-station zoals WWV of
  WWVH op bijvoorbeeld 10,000 of 15,000 MHz.


  Verstel de Afstemknop zo dat het display de exacte
  frequentie van het station aangeeft.  U dient een zwevingstoon van ongeveer 800 Hz te
  horen.  Voor 800 Hz:
  faf = (faangegeven/20,000 × ∆freferentie) + 800 Hz
  waarbij ∆freferentie gelijk is aan de verschuiving vanaf de
  20 MHz referentie-frequentie

  5

  TC500

  Sluit nu de CW sleutel en u zult een zend-zijtoon van
  ongeveer 800 Hz horen.


  Deze zijtoon zal in combinatie met het ontvangen
  signaal een dubbele zwevingstoon te horen geven.  Verstel de AF regelaar nu zo dat u de dubbele
  zwevingstoon duidelijk kunt horen.  Voor 800 Hz:
  fzijtoon = 800 Hz±50 ppm (= 800 ±0,04 Hz) waarbij
  ∆freferentie gelijk is aan de verschuiving vanaf de
  20 MHz referentie-frequentie

  N-64  Pas op dat u de luidsprekerkabel niet beschadigd die
  aan de printplaat is bevestigd.

  Zekering (4 A) • Page 71

  16 ONDERHOUD

  OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
  Het overzicht hierna beschrijft een aantal veel voorkomende problemen waar een gebruiker tijdens de bediening mee te maken kan
  krijgen. Dit soort problemen vinden vaak hun oorzaak in een onjuiste aansluiting, een per ongeluk verkeerd ingestelde regelaar of
  toets, of een bedieningsfout tengevolge van een onvolledige programmering. Raadpleeg daarom eerst het overzicht hierna en de
  aangegeven gedeelten in de handleiding, in plaats van al te gauw aan te nemen dat het toestel defect is en het voor reparatie weg
  te brengen.
  Opmerking:


  Vanwege de frequentie-verhoudingen van enkele circuits in deze zendontvanger kunnen er zweeftonen optreden bij de volgende frequenties:
  10,000 MHz, 20,000 MHz en 30,000 MHz. Dit wijst niet op storing in de werking van het toestel.
  ◆ Het gebruik van een draagbare zendontvanger vlak bij deze TS-570D kan storing in de weergave van de TS-570D veroorzaken.
  Probleem

  Oplossing

  Mogelijke oorzaak

  De zendontvanger kan niet
  worden ingeschakeld, ook
  al is er een 13,8 V
  gelijkstroomvoeding
  aangesloten en is de
  [ ] (STROOM) schakelaar
  ingedrukt. Er verschijnt
  niets in het display en er is
  geen geluid hoorbaar.

  1
  2

  De gelijkstroomvoeding is uitgeschakeld.
  Er is iets mis met de voedingskabel.

  1
  2

  3

  De aansluitingen van de voedingskabel
  zijn niet in orde.
  Er is een voedingszekering doorgeslagen.

  3

  Na het inschakelen van de
  zendontvanger werkt het
  toestel niet naar behoren.
  Zo verschijnen er
  bijvoorbeeld geen cijfers of
  alleen maar onjuiste
  aanduidingen in het
  display.

  1

  De ingangsspanning ligt buiten het
  toegestane bereik van 11,7 tot 15,8 V
  gelijkstroom (13,8 V gelijkstroom ±15%).
  Er is een storing in de microprocessor
  opgetreden.

  Na het inschakelen van de
  zendontvanger wordt er
  “14.000.00 MHz USB”
  aangegeven en alle
  gegevens zijn gewist, terwijl
  u geen poging hebt gedaan
  tot “Volledig terugstellen”.

  De spanning van de lithiumbatterij voor de
  reservevoeding is te gering.

  Ga naar uw dealer of een KENWOOD
  onderhoudsdienst om een nieuwe lithiumbatterij
  te laten installeren.

  De zendontvanger
  reageert niet naar behoren
  op het indrukken van een
  toets, een combinatie van
  toetsen, of het draaien aan
  een regelaar volgens de
  aanwijzingen in deze
  handleiding.

  1

  Wellicht hebt u bij de bediening toch iets
  over ‘t hoofd gezien.

  1

  2

  De “F.LOCK” toetsblokkeerfunctie is
  ingeschakeld.
  De microprocessor en het geheugen
  daarvan moeten worden teruggesteld.

  2

  De toetsen op de zendontvanger werken niet
  wanneer de Afstemknop wordt gebruikt.

  4

  4

  2

  3

  4

  Zie
  blz.

  Schakel de gelijkstroomvoeding in.
  Controleer de voedingskabel. Kijk of de
  polariteit niet is verwisseld.
  Rood: positief (+); Zwart: negatief (–)
  Zorg dat de voedingskabel stevig is
  aangesloten.
  Spoor de oorzaak van de doorgeslagen
  zekering op. Pas nadat alle mogelijke
  problemen verholpen zijn, plaatst u een
  nieuwe zekering met het voorgeschreven
  amperage.

  13
  2

  1

  Zorg voor de juiste ingangsspanning of
  gebruik een 12 t/m 16 V accu.

  2

  2

  Zie de aanwijzingen onder
  “TERUGSTELLEN VAN DE
  MICROPROCESSOR (RESET)”. Houd er
  rekening mee welke gegevens verloren
  kunnen gaan en verricht zo mogelijk het
  “Deels terugstellen”. Als dit het probleem niet
  verhelpt, zit er niets anders op dan “Volledig
  terugstellen”.

  48

  4

  3

  Zie de aanwijzingen onder “TOELICHTING
  BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE
  HANDLEIDING”.
  Druk op de [F.LOCK] toets om de
  toetsblokkeerfunctie uit te schakelen.
  Zie de aanwijzingen onder
  “TERUGSTELLEN VAN DE
  MICROPROCESSOR (RESET)”. Houd er
  rekening mee welke gegevens verloren
  kunnen gaan en verricht zo mogelijk het
  “Deels terugstellen”. Als dit het probleem niet
  verhelpt, zit er niets anders op dan “Volledig
  terugstellen”.
  Laat de Afstemknop los en druk dan op de
  gewenste toets.

  2
  2

  39

  i

  48
  48

  7

  Het veranderen van de
  frequentie lukt niet.

  De “F.LOCK” toetsblokkeerfunctie is
  ingeschakeld.

  Druk op de [F.LOCK] toets om de
  toetsblokkeerfunctie uit te schakelen.

  48

  De geluidskwaliteit bij SSB
  afstemming is beneden
  peil; de hoge en lage
  tonen komen nauwelijks
  door.

  1

  1

  Zet menu-nummer 32 op OFF.

  18

  2

  Draai de DSP SLOPE (LOW) regelaar naar
  links en de DSP SLOPE (HIGH) regelaar
  naar rechts.
  Druk op de [N.R.] toets om de functie uit te
  schakelen.
  Druk op de [B.C.] toets om de functie uit te
  schakelen.

  37

  2

  3
  4

  U hebt ingesteld op het filter voor digitale
  bediening.
  De DSP SLOPE (LOW) regelaar en/of de
  DSP SLOPE (HIGH) regelaar staan niet
  juist ingesteld.
  De Ruisonderdrukking 1 of 2 is
  ingeschakeld.
  De Beat Cancel zwevingsonderdrukking is
  ingeschakeld.

  3
  4

  38
  38

  N-65 • Page 72

  16 ONDERHOUD
  Er worden geen signalen
  ontvangen of de
  ontvangst-gevoeligheid
  lijkt uiterst gering.

  1
  2
  3

  4
  5

  6

  7

  De SQL regelaar staat geheel naar rechts
  gedraaid.
  De ATT verzwakkingsfunctie is
  ingeschakeld.
  De zendontvanger staat ingesteld op
  zenden, aangezien de [SEND] toets is
  ingedrukt.
  U drukt de [PTT] schakelaar van de
  microfoon in.
  De ontvangst-bandbreedte is verkeerd
  ingesteld.

  1

  Draai de SQL regelaar naar links.

  14

  2

  Druk op de [ATT] toets om de
  verzwakkingsfunctie uit te schakelen.
  Druk op de [SEND] toets om terug te keren
  naar ontvangst.

  37

  15

  Het toestel staat ingesteld op de verkeerde
  antenne-aansluiting
  (ANT 1/ANT 2).
  De ontvangst-voorversterker is
  uitgeschakeld.

  6

  Laat de [PTT] schakelaar van de microfoon
  los.
  Zie de paragrafen “IF FILTER” en
  “AANPASSEN VAN DE ONTVANGSTBANDBREEDTE”. Stel de regelaars aan de
  hand hiervan juist in.
  Druk op de [ANT] toets om in te stellen op
  de andere antenne-aansluiting.

  3

  4
  5

  7

  Druk op de [PRE-AMP] toets om de
  ontvangst-voorversterker in te schakelen.

  15

  36, 37

  48

  37

  Er worden geen signalen
  ontvangen of de
  ontvangst-gevoeligheid
  lijkt gering, maar de
  S-meter geeft wel een
  goede ontvangst aan.

  De RF regelaar staat te laag ingesteld.

  Draai de RF regelaar geheel naar rechts.

  13

  De ontvangen signalen
  zijn niet te volgen.

  Er is ingesteld op de verkeerde
  modulatiefunctie.

  Druk op de [LSB/USB], [CW/FSK] of
  [FM/AM] toets om de juiste modulatiefunctie te
  kiezen.

  14

  De geheugen-scanfunctie
  begint niet met scannen.

  1

  De SQL regelaar staat niet juist ingesteld.

  1

  14

  2

  Er zijn minder dan twee geheugenkanalen
  beschikbaar (niet met “Lockout”
  overgeslagen).
  Er zijn minder dan twee geheugenkanalen
  geprogrammeerd.

  2

  Stel de SQL regelaar zo in dat er net geen
  achtergrondruis te horen is.
  Maak meer geheugenkanalen beschikbaar
  (hef de “Lockout” op).
  Leg in meer geheugenkanalen gegevens
  vast.

  39

  3

  3

  44

  De geheugen-scanfunctie
  slaat een van de kanalen
  met gegevens over, terwijl
  het betreffende kanaal
  NIET met “Lockout” is
  buitengesloten.

  Wellicht is er ingesteld op groepsscan en het
  gewenste kanaal hoort bij een andere groep.

  Schakel over naar de groep van het gewenste
  kanaal.

  47

  De programmascanfunctie begint niet
  met scannen.

  De begin- en eindfrequenties staan gelijk
  ingesteld.

  Leg verschillende begin- en eindfrequenties
  vast.

  43

  De afstemming wordt niet
  met succes uitgevoerd.

  De impedantie van de coaxkabel en de
  antenne komt niet met elkaar overeen.
  • Afhankelijk van de condities is het mogelijk
  dat de afstemming niet met succes wordt
  uitgevoerd, alhoewel de SWR meter
  minder dan 3:1 aangeeft.

  Stel het antennesysteem zo af dat een lagere
  SWR wordt verkregen.

  1

  De ingebouwde tuner
  wordt gepasseerd,
  meteen nadat met
  afstemmen begonnen is.

  De staande-golf verhouding (SWR) van het
  antennesysteem is te hoog.

  Stel het antennesysteem zo af dat een lagere
  SWR wordt verkregen.

  52

  Het zenden begint niet bij
  indrukken van de [PTT]
  schakelaar van de
  microfoon of het zenden
  resulteert niet in enig
  contact.

  1

  De stekker van de microfoon steekt niet
  ver genoeg in de MIC aansluiting op het
  voorpaneel.

  1

  3

  2
  3

  De zendblokkering is ingeschakeld.
  U hebt ingesteld op CW of FSK in plaats
  van een spraak-zendmode.
  U hebt ingesteld op het filter voor digitale
  bediening.
  Het toestel staat ingesteld op de verkeerde
  antenne-aansluiting (ANT 1/ANT 2).

  2
  3

  4
  5

  N-66

  4
  5

  Schakel de zendontvanger uit, controleer of
  er geen voorwerp of verontreinigingen in de
  MIC aansluiting op het voorpaneel zijn en
  steek dan de stekker van de microfoon
  stevig in. Draai de borgring van de stekkeraansluiting vast.
  Zet menu-nummer 38 op OFF.
  Druk op de [LSB/USB] of de [FM/AM] toets
  om in te stellen op een spraak-zendmode.
  Zet menu-nummer 32 op OFF.
  Druk op de [ANT] toets om in te stellen op
  de andere antenne-aansluiting.

  18
  14
  18
  48 • Page 73

  16 ONDERHOUD
  Bij een poging tot zenden
  verschijnt er “HELLO” in
  het display en wordt er
  teruggeschakeld naar
  ontvangst.

  1

  De antenne is niet juist aangesloten.

  1

  2

  De antenne is niet juist aangepast aan de
  zendontvanger.
  De ingangsspanning ligt buiten het
  toegestane bereik van 11,7 tot 15,8 V
  gelijkstroom (13,8 V gelijkstroom ±15%).
  Er is een verkeerd type voedingskabel
  aangesloten.

  2

  De microfoon-gevoeligheid staat te laag
  ingesteld.
  Een zwakke antenne-aansluiting maakt de
  SWR staande-golf verhouding te hoog.

  3

  4

  Controleer de antenne-aansluiting.
  Corrigeer deze zoals vereist.
  Verminder de SWR staande-golf
  verhouding van het antennesysteem.
  Zorg voor de juiste ingangsspanning of
  gebruik een 12 tot 16 V accu.

  1

  4

  Sluit de bijgeleverde voedingskabel of een
  los verkrijgbare gelijkstroomkabel aan.

  2

  1

  Verhoog de microfoon-gevoeligheid als de
  SSB of AM mode gebruikt wordt.
  Controleer de antenne-aansluitingen. Zorg
  dat de antennetuner een lagere staandegolf verhouding aangeeft.

  15

  3

  1
  2

  De zendontvanger heeft
  bij zenden te weinig
  vermogen.

  1

  De VOX
  stemgeschakelde
  zendfunctie werkt niet.

  De VOX versterking staat te laag ingesteld.

  Verhoog de instelling in menu-nummer 16.

  17

  De lineaire versterker
  werkt niet.

  1

  Het stuurrelais van de lineaire versterker is
  uitgeschakeld.
  Er is iets mis met de REMOTE aansluiting
  of bedrading.

  1

  Stel menu-nummer 39 op ON.

  18

  2

  Controleer de REMOTE aansluiting en
  zorg dat de bedrading in orde is.

  61

  Zie onder “FM ZENDEN MET
  REPETEERZENDERS” en stel in op de
  juiste frequentie en het type subtoon.
  U dient uit te zenden op de
  ingangsfrequentie van de repeteerzender
  en te ontvangen op de uitgangsfrequentie
  van de repeteerzender. Zie onder “FM
  ZENDEN MET REPETEERZENDERS”.

  24

  2

  2

  2

  1

  De toegang of het
  gebruik van de
  10-meter band
  repeteerzenders verloopt
  niet goed.

  1

  De repeteerzenders vereisen een subtoonfrequentie voor toegang.

  1

  2

  U werkt niet in duplex, met gescheiden
  frequenties.

  2

  De digitale functies
  geven niet of nauwelijks
  verbinding of
  communicatie met
  andere stations.

  1

  Wellicht is er iets mis met de aansluitingen
  tussen de zendontvanger, de computer en
  de TNC of MCP, of de programmainstellingen voor de TNC of MCP zijn
  onjuist.
  U gebruikt verschillende zend- en
  ontvangst-requenties.

  1

  Controleer alle aansluitingen, aan de hand
  van deze handleiding, uw
  TNC/MCP handleiding en de handleiding
  van uw computer.

  62

  2

  23,30,
  32

  3

  De niveau-instelling verschilt tussen de
  zendontvanger en de TNC/MCP.

  3

  4

  Uw zendsignaal of het ontvangen signaal
  is te zwak.

  4

  5

  De TX wachttijd-parameter voor zenden
  met de TNC/MCP staat verkeerd ingesteld.

  5

  Controleer of de RIT en XIT functies zijn
  uitgeschakeld. Let ook op dat u GEEN
  duplex instelling met gescheiden
  frequenties gebruikt.
  Stel het TX en RX niveau in via de menunummers 33 en 34 en met de
  niveauregelaars van uw TNC/MCP.
  Heroriënteer of verplaats uw antenne of
  stel de antennegevoeligheid/versterking
  hoger in.
  Stel de TX wachttijd voor de
  TNC/MCP in op meer dan 300 ms.

  1

  De RS-232C kabel waarmee u de
  computer op de zendontvanger hebt
  aangesloten, is niet geschikt.
  De communicatie-parameters van uw
  programmatuur staan anders ingesteld dan
  de parameters in de zendontvanger.

  1

  Controleer de kabel en tevens de
  aansluitingen.

  60

  2

  51

  Wellicht is er iets mis met de seriële poort
  van uw computer.

  3

  Stel de parameters van het communicatieprogramma en de zendontvanger op
  dezelfde waarden in. Zie onder
  “COMMUNICATIE-PARAMETERS”.
  Verbreek de aansluiting tussen de
  computer en de zendontvanger en test de
  seriële poort van uw computer met een
  utiliteitsprogramma.

  2

  De bediening van de
  zendontvanger via een
  computer lukt niet.

  2

  3

  24

  18  N-67 • Page 74

  SPECIFICATIES
  ALGEMEEN

  TS-570D
  J3E (LSB, USB), A1A (CW), A3E (AM),
  F3E (FM), F1D (FSK)

  Modulatie soort
  Aantal geheugen plaatsen

  100
  50 Ω
  (met antennetuner 16,7 ~ 150 Ω)

  Antenne impedantie

  13,8 V gelijkstroom ± 15%

  Voedingsspanning
  Aadingsmethode

  Negatief
  20,5 A

  Sende (max.)

  Stroom

  2A

  Empfang (kein Signal)
  Bruikbaar temperatuur gebied

  –10°C ~ 50°C

  Frequentie stabiliteit (–10°C ~ 50°C)

  Binnen ±10 PPM

  Frequentie-nauwkeurigheid (bij kamertemperatuur)

  Binnen ±10 PPM

  Afmetingen [B × H × D]
  (Uitstekende delen mee gerekend)

  270 × 96 × 271 mm
  (281 × 107 × 314 mm)

  Gewicht

  Ongeveer 6,8 kg
  1,8

  ZENDER

  160 m Band

  3,5

  80 m Band

  Band

  5

  ~ 7,3

  MHz

  20 m Band

  14,0

  ~ 14,35 MHz

  17 m Band

  18,068 ~ 18,168 MHz

  15 m Band

  21,0

  12 m Band

  24,89 ~ 24,99 MHz

  10 m Band

  28,0

  SSB, CW,
  FSK, FM

  ~ 21,45 MHz

  ~ 29,7

  Max.

  100 W

  Min.

  5W

  Max.

  25 W

  Min.

  5W

  MHz

  SSB

  Gebalanceerd

  FM

  Reactantie

  AM

  Laag niveau

  Ongewenste uitstralingen

  –50 dB of minder

  Draaggolf onderdrukking

  40 dB of meer

  Maximale frequentieafwijking (FM)

  40 dB of meer
  Breed

  ±5 kHz of minder

  Smal

  ±2,5 kHz of minder

  Frequentiebereik van de XIT-verschuiving
  Microfoon impedantie

  N-68

  MHz

  4

  ~ 10,15 MHz

  (modulatie frequentie 1,0 kHz)

  5

  ~ 4,0

  10,1

  Ongewenste zijband onderdrukking

  4

  MHz

  3

  30 m Band

  Modulatie

  3

  2

  7,0

  AM

  2

  ~ 2,0

  40 m Band

  Uitgangs-vermogen

  1

  1

  1,81 MHz: Europa, Frankrijk, Nederland; 1,83 MHz: België, Spanje
  1,85 MHz: Frankrijk, Nederland, België, Spanje
  3,8 MHz: Europa, Frankrijk, Nederland, België, Spanje
  7,1 MHz: Europa, Frankrijk, Nederland, België, Spanje
  België, Spanje: 10 W vast ingesteld op 160 m band

  ±9,99 kHz
  600 Ω • Page 75

  SPECIFICATIES

  ONTVANGER

  TS-570D
  Dubbel superheterodyne
  Alleen voor FM: Drievoudige superheterodyne

  Type circuit
  Frequentiebereik

  500 kHz ~ 30 MHz

  Midden frequentie

  1ste: 73,05 MHz; 2de: 8,83 MHz;
  3rde: 455 kHz (alleen voor FM)

  SSB, CW, FSK
  (an 10 dB (S+N)/N)
  Gevoelig
  heid

  AM
  (an 10 dB (S+N)/N)
  FM (an 12 dB SINAD)

  500 kHz ~ 1,705 MHz

  4 µV of minder

  1,705 MHz ~ 24,5 MHz

  0,2 µV of minder

  24,5 MHz ~ 30 MHz

  0,13 µV of minder

  500 kHz ~ 1,705 MHz

  31,6 µV of minder

  1,705 MHz ~ 24,5 MHz

  2 µV of minder

  24,5 MHz ~ 30 MHz

  1,3 µV of minder

  28 MHz ~ 30 MHz

  0,25 µV of minder

  SSB, CW, FSK
  Selectiviteit

  –6 dB: 2,2 kHz, –60 dB: 4,4 kHz

  AM

  –6 dB: 4 kHz, –50 dB: 20 kHz

  FM

  –6 dB: 12 kHz, –50 dB: 25 kHz

  Spiegelonderdrukking (1,8 MHz ~ 30 MHz)

  70 dB of meer

  Onderdrukking van de eerste middenfrequentie (1,8 MHz ~ 30 MHz)

  70 dB of meer

  Frequentiebereik van de RIT-verschuiving
  Squelch
  gevoeligheid

  ±9,99 kHz

  SSB, CW,
  FSK, AM

  500 kHz ~ 1,705 MHz

  20 µV of minder

  1,705 MHz ~ 30 MHz

  2 µV of minder

  FM

  28 MHz ~ 30 MHz

  0,25 µV of minder

  LF uitgang (8 Ω, 10% vervorming)
  Laag frequentie belastingsimpedantie

  1,5 W of meer
  8Ω

  Specifikaties wijzigbaar zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om technische veranderingen door te
  voeren.

  N-69 • Page 76

  ● AANHANGSEL

  AANHANGSEL: PROTOCOL VAN DE COM
  AANSLUITING
  BESCHRIJVING VAN DE APPARATUUR
  Deze zendontvanger gebruikt een volledig-duplex,
  asynchroon serieel interface voor de communicatie via de
  9-polige pen-bus RS-232C COM aansluiting. De bytes
  bestaan uit 1 start-bit, 8 data-bits en 1 stop-bit (de 4800 bps
  kan worden geconfigureerd voor 1 of 2 stop-bits). Er wordt
  geen pariteit toegepast. De pennen van de COM aansluiting
  en hun functies zijn als volgt:
  COM
  9

  5

  8

  4

  7

  3

  1

  Aanzicht achterpaneel

  COM COM pen naam
  pen nr. (Ref.: Computer)

  Functie
  (Ref.: Zendontvanger)

  U/I

  1

  NC

  2

  RXD

  Verzenden van gegevens Uitgang

  3

  TXD

  Ontvangst van gegevens Ingang

  4

  NC  5

  GND

  Signaal-aarde

  6

  NC

  7

  RTS

  Gereed voor ontvangst

  Ingang

  8

  CTS

  Gereed voor zenden

  Uitgang

  9

  NC  RXD: De verzonden gegevens bestaan uit de seriële
  gegevensoverdracht van de zendontvanger naar de
  computer.
  TXD: De ontvangen gegevens bestaan uit de seriële
  gegevensoverdracht van de computer naar de
  zendontvanger.
  GND: Signaal-aardaansluiting
  RTS: Dit signaal wordt doorgegeven aan de zendontvanger.
  Het dient om de verzending van gegevens van de
  zendontvanger naar de computer te blokkeren zolang de
  computer nog niet gereed is voor ontvangst van de gegevens.
  De verzending van gegevens wordt geblokkeerd wanneer het
  signaalniveau te laag is.
  CTS: Dit signaal wordt doorgegeven vanaf de
  zendontvanger. Het dient om de verzending van gegevens
  van de computer naar de zendontvanger te blokkeren zolang
  de zendontvanger nog niet gereed is voor ontvangst van de
  gegevens. De verzending van gegevens wordt geblokkeerd
  wanneer het signaalniveau te laag is.

  N-70

  Digitale computers verwerken hun gegevens in de vorm van
  “bits” en “bytes”. Een bit is het kleinste brokje informatie dat
  de computer kan verwerken. Een byte bestaat uit acht bits.
  Voor de meeste computer-gegevens is dit de handigste vorm.
  Deze gegevens kunnen worden verzonden in de vorm van
  seriële of parallelle data-reeksen. De parallelle methode is
  sneller maar meer gecompliceerd, terwijl de seriële methode
  trager werkt maar minder ingewikkelde apparatuur vereist.
  Daarom wordt de seriële vorm vaak toegepast als een minder
  kostbaar alternatief.
  De seriële vorm van gegevensoverdracht gebruikt een
  systeem van tijdsdeling op een enkele lijn. Het gebruik van
  een enkele lijn heeft het bijkomend voordeel, dat er minder
  fouten optreden door lijnstoring.
  Theoretisch zijn er slechts drie lijnen vereist voor de besturing
  van de zendontvanger via de computer:

  6

  2

  BEDIENING VOOR COMPUTER-BESTURING  Verzenden van gegevens  Ontvangst van gegevens  Aarde

  Practisch gezien moet er daarbij nog een methode voor de
  “verkeersregeling” van de gegevens worden gevoegd. De
  computer en de zendontvanger mogen niet allebei tegelijk
  gegevens gaan zenden. Voor het bepalen wanneer de lijn vrij
  is voor gegevensoverdracht dienen nu de RTS en CTS lijnen.
  Zo zal bijvoorbeeld de zendontvanger op zenden worden
  ingesteld wanneer de opdracht “TX;” vanaf de computer
  binnenkomt. Deze reeks lettertekens “TX;” wordt een
  computerbesturingscommando genoemd. Het geeft de
  zendontvanger opdracht een bepaalde handeling te
  verrichten. Er zijn vele commando’s beschikbaar voor de
  bediening van de zendontvanger via de computer. Deze
  commando’s kunnen worden opgenomen in een programma
  dat wordt geschreven in een zogenaamde hogere taal (een
  taal die voor mensen meer begrijpelijk is). De
  programmeermethoden variëren van computer tot computer;
  voor een volledige uitleg kunt u daarom naast de handleiding
  van het besturingsprogramma wel eens de
  gebruiksaanwijzing van de computer nodig hebben. • Page 77

  AANHANGSEL

  COMPUTERBESTURINGSCOMMANDO’S
  Een computerbesturingscommando bestaat uit een
  lettercommando, diverse parameters en een sluitteken dat het
  einde van het commando aangeeft.
  VOORBEELD: Commando om de VFO A in te stellen op
  7 MHz

  FA

  00007000000

  ;

  ■ PARAMETERS
  De parameters dienen om informatie door te geven die
  benodigd is voor het uitvoeren van het lettercommando.
  Voor elk commando zijn de mogelijke parameters van
  tevoren vastgesteld. Ook het aantal cijfers waaruit de
  parameter kan bestaan ligt vast. Zie de “TABEL VOOR
  PARAMETERS” {op blz. 73} en de “COMMANDOTABELLEN” {op blz. 75} voor de geschikte parameters.
  Let bij het samenstellen van parameters op dat niet een
  van de volgende fouten wordt gemaakt.

  Sluitteken
  Parameters

  (juiste parameter: “IS+1000”)
  IS1000;

  Te weinig parameters gegeven
  (De richting van de IF verschuiving is niet
  aangegeven)

  IS+100;

  Niet genoeg cijfers
  (Slechts drie cijfers voor de frequentie)

  Lettercommando

  Commando’s zijn in enkele soorten onder te verdelen, als
  volgt:

  Computerbesturingscommando’s

  Ingangscommando’s
  (Ingevoerd
  naar de
  zendontvanger)

  Instelcommando’s
  (Stellen een bepaalde
  toestand in)
  Leescommando’s
  (Lezen een antwoord)

  Uitgangscommando’s
  Antwoordcommando’s
  (Uitgestuurd
  (Geven een toestand
  door de
  door)
  zendontvanger)

  Zo geldt bijvoorbeeld voor het FA commando (voor de
  frequentie van VFO A):


  Om de frequentie in te stellen op 7 MHz, geeft u vanaf de
  computer het volgende commando aan de zendontvanger
  door:
  “FA00007000000;”

  IS

  +

  IS+10000;

  Te veel cijfers
  (Vijf cijfers voor de frequentie)

  Opmerking: Als een bepaalde parameter niet van toepassing is

  op deze zendontvanger, kunt u de plaats van de cijfers opvullen
  met elk gewenst teken, behalve de ASCII besturingscodes
  (00 t/m 1Fh, hexadecimaal) en het sluitteken (;).

  ■ SLUITTEKEN
  Om het eind van een commando aan te geven gebruikt u
  een puntkomma (;). De plaats, van voren af gerekend,
  waar dit speciale teken moet staan, is afhankelijk van het
  commando.

  ■ FOUTMELDINGEN
  Naast het Antwoordcommando kan de zendontvanger zelf
  de volgende foutmeldingen doorgeven:
  Foutmelding

  ?;

  (Leescommando)

  Wanneer het bovenstaande leescommando is
  doorgegeven, antwoordt de zendontvanger het volgende
  aan de computer:
  “FA00007000000;”

  1000; Overbodige lettertekens tussen de
  parameter-cijfers

  Oorzaak van de fout

  (Instelcommando)

  Om de frequentie van VFO A af te lezen, geeft u vanaf de
  computer het volgende commando aan de zendontvanger
  door:
  “FA;”  Opmerking:

  De ASCII besturingscodes van 00 t/m 1Fh hexadecimaal worden
  genegeerd wanneer ze deel uitmaken van de
  ontvangstgegevens.
  ◆ De verwerking van het programma kan vertraagd worden
  wanneer u snel aan de Afstemknop draait.
  ◆ De ontvangstgegevens worden niet verwerkt als de frequentie is
  ingevoerd met de nummertoetsen.

  De schrijfwijze van het commando was
  onjuist.  Het commando is niet uitgevoerd
  vanwege de toestand van de
  zendontvanger (ook al was het
  commando op zich wel juist).

  Opmerking: Af en toe kan deze foutmelding
  verschijnen wanneer er signaalpieken zijn die
  de werking van de microprocessor in de
  zendontvanger storen.

  (Antwoordcommando)

  E;

  Er is een communicatiefout opgetreden
  tijdens de seriële gegevensoverdracht
  door een “overrun” of een leesfout.

  O;

  De ontvangstgegevens zijn verzonden
  maar de verwerking was nog niet
  compleet.

  ■ LETTERCOMMANDO’S
  Een commando bestaat uit twee letters. U kunt kleine
  letters of hoofdletters gebruiken. Zie de “TABEL VOOR
  LETTERCOMMANDO’S” {op blz. 72} voor de
  commando’s die beschikbaar zijn voor deze
  zendontvanger.

  N-71 • Page 78

  ● AANHANGSEL
  ■ TABEL VOOR LETTERCOMMANDO’S
  Commando

  Functie

  Commando

  AC

  Antennetuner BUITEN/IN LIJN en afstemming
  STARTEN/STOPPEN

  PB

  Weergave van DRU of CW berichten

  PC

  Instellen of aflezen van het vermogen voor het zenden.

  AG

  Instellen of aflezen van de AF
  (audiofrequentie) versterking.

  PR

  Instellen of aflezen van de spraakprocessor
  (OFF/ON).

  AI

  Automatische informatie

  PS

  AN

  Instellen op antenne-aansluiting (ANT 1/ANT 2).

  Instellen of aflezen van de stroomvoorziening
  (OFF/ON).

  BC

  Instellen of aflezen van de Beat Cancel
  zwevingsonderdrukking.

  PT

  Instellen of aflezen van de CW RX ontvangsttoonhoogte.

  BY

  Lezen van actieve (Busy) signalen.

  RA

  Instellen of aflezen van de RF ATT verzwakking.

  CA

  Instellen of aflezen van CW automatische
  Zero-Beating (OFF/ON).

  RC

  Nulstellen van de RIT frequentieverschuiving.

  RD

  Verlagen van de RIT frequentieverschuiving.

  CN

  Instellen of aflezen van het CTCSS subtoonnummer (01 ~ 39).

  RG

  Instellen of aflezen van RF versterking.

  CT

  Instellen of aflezen van de CTCSS (OFF/ON).

  RM

  Keuze van een meterfunctie of aflezen van de
  meter-waarden.

  DN

  Microfoon lager-instelling (MIC DOWN)

  RT

  Instellen of aflezen van de RIT (OFF/ON).

  EX

  Instellen of aflezen van het menu.

  RU

  Verhogen van de RIT frequentieverschuiving.

  FA

  Instellen of aflezen van de VFO A frequentie.

  RX

  Keuze van de mode voor ontvangst.

  FB

  Instellen of aflezen van de VFO B frequentie.

  SC

  FR

  Instellen van ontvangst (VFO A/B, geheugenkanaal).

  Instellen of aflezen van de scan-functies
  (OFF/ON).

  FS

  Fijnafstemfunctie (OFF/ON)

  SD

  FT

  Instellen van zenden (VFO A/B, geheugenkanaal).

  Instellen of aflezen van de Semi break-in
  wachttijd.

  FW

  Instellen of aflezen van de filterbandbreedte.

  SH

  Instellen of aflezen van de bovenste
  afsnijfrequentie.

  GT

  Instellen of aflezen van de AGC tijdconstante.

  SL

  ID

  Aflezen van het modelnummer van de
  zendontvanger.

  Instellen of aflezen van de onderste
  afsnijfrequentie.

  SM

  Aflezen van S-meter.

  IF

  Aflezen van de toestand van de zendontvanger.

  SQ

  Instellen of aflezen van het squelch-niveau.

  IS

  Instellen of aflezen van de IF verschuiving.

  SR

  Terugstellen van de zendontvanger.

  KS

  Instellen of aflezen van de seinsnelheid bij
  gebruik van het KY commando of de
  ingebouwde elektronische sleutel.

  TN

  Instellen of aflezen van het subtoon-nummer
  (01 ~ 39).

  KY

  Omzetten van ingevoerde lettertekens naar
  morse-code.

  TO

  Instellen of aflezen van de subtoon (OFF/ON).

  TX

  Keuze van de mode voor het zenden.

  LK

  Instellen of aflezen van de toetsblokkering
  (F.Lock: OFF/ON).

  UP

  Microfoon hoger-instelling (MIC UP)

  VD

  Instellen of aflezen van de VOX wachttijd.

  LM

  Opname van DRU of CW berichten

  VG

  Instellen of aflezen van de VOX versterking.

  MC

  Instellen of aflezen van geheugenkanalen.

  VR

  MD

  Instellen of aflezen van modulatiemoden.

  Inschakelen van de stemsynthesizer voor het
  weergeven van een bericht.

  MG

  Instellen of aflezen van de microfoonsterkteregeling.

  VX

  Instellen van de VOX voor stemgeschakeld
  zenden (OFF/ON).

  MR

  Aflezen van het geheugen.

  XT

  Instellen van de XIT functie (OFF/ON).

  MW

  Vastleggen in het geheugen.

  NB

  Instellen of aflezen van de Noise Blanker
  stoorpuls-demping (OFF/ON).

  NR

  Instellen of aflezen van de N.R.
  ruisonderdrukking.

  PA

  Instellen of aflezen van de voorversterker
  (OFF/ON).

  N-72

  Functie • Page 79

  AANHANGSEL  ■ TABEL VOOR PARAMETERS
  Formaat
  nr.

  Naam

  Aantal
  cijfers

  1

  SCHAKELSTAND

  1

  2

  MODE

  1

  3

  FREQUENTIEKEUZE

  1

  4

  FREQUENTIE

  11

  5

  RIT/XIT
  FREQUENTIEVERSCHUIVING

  5

  7

  GEHEUGENKANAAL

  2

  9

  DUPLEX VOOR
  GEHEUGENKANAAL

  1

  10
  11

  GEHEUGENKANAAL
  OVERSLAAN
  TX/RX ZENDEN/
  ONTVANGST

  1
  1

  14

  SUBTOONNUMMER

  2

  16

  MODELNUMMER

  3

  22

  METER-WAARDE

  4

  24

  27

  METER-SCHAKELAAR

  BERICHTEN-KANAAL
  VOOR WEERGAVE

  1

  1

  30

  ANTENNETUNER

  1

  31

  VERSTERKING

  3

  32

  AI NUMMER

  1

  33

  ANTENNE-NUMMER

  1

  Mogelijkheden
  0: OFF
  1: ON
  0: Niet gekozen 5: AM
  1: LSB
  6: FSK
  2: USB
  7: CW-R
  3: CW
  8: Niet gekozen
  9: FSK-R
  4: FM
  0: VFO A
  1: VFO B
  2: Geheugen
  Volledig in Hz.
  Bijv.: 00014230000
  voor 14,230 MHz
  Het eerste teken is “+” of “–”
  en de overige vier cijfers
  geven de frequentie in Hz
  aan.
  Bijv.: +5320 voor
  +5,32 kHz
  Nummer van 00~99.
  0: Ontvangst
  (Beginfrequentie)
  1: Zenden (Eindfrequentie)
  (Begin/eindfrequentie:
  Kanaal 90~99)
  0: Niet overslaan
  1: Overslaan (Lockout)
  0: Ontvangst
  1: Zenden
  Subtoon-nummer van
  01~39. Zie de subtoonfrequentie tabel op blz. 25.
  Geeft het type
  zendontvanger aan. Het
  nummer van de TS-570D is
  017.
  RM commando: 0000~0008
  SM commando: 0000~0015
  De uitgestuurde waarden
  zijn relatief.
  0: Niet gekozen
  1: SWR
  2: COMP
  3: ALC
  0: Geen weergave
  Dit instel-commando
  schakelt de weergave uit.
  1: Kanaal 1
  2: Kanaal 2
  3: Kanaal 3
  0: Antennetuner
  buitengesloten
  1: Antennetuner in lijn
  geschakeld
  Waarde van 000 (minimaal)
  t/m 255 (maximaal).
  MG commando: 000~100
  0: AI (Automatische
  informatie) OFF
  1: IF commando geeft
  regelmatig een
  antwoordcommando
  door.
  2: Voor parameter
  wijzigingen wordt het
  bijbehorende
  antwoordcommando
  doorgegeven.
  3: Zowel 1 als 2.
  1: ANT 1
  2: ANT 2

  Formaat
  nr.
  35
  36
  38
  39
  40

  Naam
  MENU-NUMMER
  MENU-KEUZE
  FILTERBANDBREEDTE
  AGC
  TIJDCONSTANTE
  IF VERSCHUIVINGSRICHTING

  Aantal
  cijfers
  3
  4
  4
  3
  1

  43

  IF VERSCHUIVINGSFREQUENTIE
  SNELHEID
  ELEKTRONISCHE
  SLEUTEL
  BERICHT SLEUTEL

  24

  44

  SLEUTEL-BUFFER

  1

  41
  42

  4
  3

  45

  KANAAL VOOR
  OPNAME BERICHT

  1

  46

  NIVEAU

  3

  47

  INSTELLING
  VERMOGEN

  3

  49

  SEMI BREAK-IN
  WACHTTIJD

  4

  50

  SYSTEEM
  TERUGSTELLEN

  1

  51

  VOX WACHTTIJD

  4

  52

  CW RX
  TOONHOOGTE

  2

  53

  DSP DOORLAATBANDREGELING

  2

  54

  VOX VERSTERKING

  3

  55

  STEM-SYNTHESIZER

  1

  56

  RUISONDERDRUKKING

  1

  57

  BEAT CANCEL

  1

  Mogelijkheden
  Nummer van 000~051.
  Zie tabel op blz. 74.
  Waarde van 0000~9999.
  002: Snel
  004: Traag
  “+”: Frequentieverhoging (ook “ ”)
  “–”: Frequentie-verlaging
  Waarde in Hz van
  0000~1100.
  In woorden per minuut van
  010 (minimaal) t/m 060
  (maximaal).
  Bevat het CW bericht.
  0: Buffer beschikbaar
  1: Buffer niet beschikbaar
  0: Geen opname. Dit instelcommando schakelt de
  opname uit.
  1: Kanaal 1
  2: Kanaal 2
  3: Kanaal 3
  Waarde van 000 (minimaal)
  t/m 255 (maximaal).
  Van 005 (minimaal) t/m 100
  (maximaal) watt, in stapjes
  van 5 W.
  Tijd in msec. van
  0000~1000, in stapjes van
  50 msec.
  1: Deels terugstellen
  ([A/B]+[ ])
  2: Volledig terugstellen
  ([A=B]+[ ])
  Tijd in msec. van
  0000~3000.
  Waarde van
  00 (400 Hz minimaal) t/m
  12 (1000 Hz maximaal).
  Waarde van 00~20.
  Bovenste afsnijfrequentie
  00: 5,0 kHz 20: 1,0 kHz
  Onderste afsnijfrequentie
  00: 10 Hz 20: 1000 Hz
  Waarde van 001 (minimaal)
  t/m 009 (maximaal).
  1: Stem 1
  2: Stem 2
  0: Ruisonderdrukking OFF
  1: Ruisonderdrukking 1
  2: Ruisonderdrukking 2
  0: Beat Cancel OFF
  1: Beat Cancel ON
  2: Verhoogde Beat Cancel
  ON

  N-73 • Page 80

  ● AANHANGSEL
  ■ MENUKEUZE-TABEL VOOR HET “EX” COMMANDO
  Menunummer
  00
  01
  02
  03
  04

  Menu-onderdeel

  37
  38
  39
  40

  Helderheid van display
  Geluidssterkte van pieptonen
  [UP]/[DOWN]
  MULTI/CH regelaar (SSB/CW/FSK/AM)
  MULTI/CH regelaar (FM)
  MULTI/CH regelaar
  (afronding van frequenties)
  MULTI/CH regelaar
  (alleen voor AM uitzending)
  Geheugen-VFO duplex gebruik
  (gescheiden frequenties)
  Instelbare/vaste frequenties
  Programma-scan hold
  Scan hervattingsmethode
  Antennetuner in RX mode
  Tijdconstante voor Ruisonderdrukking 2
  TX filter (SSB/AM)
  TX equalizer
  Spraakprocessor
  VOX versterking
  MIC versterking (FM)
  Subtoon-frequentie
  Type subtoon
  CW RX toonhoogte/
  TX meeluistertoon-frequentie
  TX meeluistertoon-geluidssterkte
  Halfautomatische sleutel
  Herhaalde weergave
  Tussentijd bij herhaalde weergave
  Geluidssterkte van weergave
  Automatische gewichtsafstelling
  Omgekeerde automatische
  gewichtsafstelling
  Sein-prioriteit boven weergave
  FSK verschuiving
  FSK polariteit
  FSK toonfrequentie
  Filter voor digitale bediening
  Audiofrequentie-ingangsniveau
  (MCP/TNC TX)
  Audiofrequentie-uitgangsniveau
  (MCP/TNC RX)
  COM communicatie-parameters
  Gegevensoverdracht-functie
  in/uitschakelen
  Gegevensoverdracht methode
  TX Inhibit zendblokkering
  Lineaire versterker relais
  Transverter

  41

  [PF]

  42
  43
  44
  45
  46

  [PF1] toets van microfoon
  [PF2] toets van microfoon
  [PF3] toets van microfoon
  [PF4] toets van microfoon
  IF filter
  Geluidssterkte van monitorgeluid van
  verzonden signaal
  Automatische Zero-beating met RIT
  Vergrendelde gewichtsafstelling van
  seinsleutel wijzigen
  RX equalizer

  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36

  47
  48
  49
  50
  51

  N-74

  Parameter
  0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012
  OFF
  OFF
  100
  1
  1

  d4
  1
  500
  5
  5

  OFF

  ON

  10

  9

  OFF

  ON

  OFF ON
  OFF ON
  TO
  CO
  OFF ON
  7, 5
  20
  2,4
  2,0
  OFF HB
  0
  5
  0
  1
  Laag Hoog

  d3
  2
  1000
  10
  10

  d2
  3

  d1
  4

  5

  12,5

  20

  25

  FP
  10
  2

  BB
  15
  3

  C
  20
  4

  25
  5

  6

  7

  8

  9

  6

  7

  8

  9

  Subtoon-frequentie nr. 01~39: 0001~0039
  B

  C

  400

  450

  500

  550

  600

  650

  700

  750

  800

  850

  OFF
  OFF
  OFF

  1
  ON
  ON

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  OFF
  OFF

  1
  ON

  2

  3

  4

  8

  9

  OFF

  ON
  425

  850

  300

  PSK

  8

  9

  8

  9

  8

  9

  OFF ON
  170
  200
  OFF ON
  1275 2125
  OFF 1200
  0

  1

  2

  0

  1

  2

  3

  12-1

  24-1

  48-1

  48-2

  OFF

  ON

  OF F
  OFF
  OFF
  OF F

  ON
  ON
  ON
  50

  144

  430

  4

  0~60 sec: 0000~0060
  5
  6
  7

  5

  6

  7

  96-1 192-1 384-1 576-1

  Menu-nummer 00~40: 0000~0040
  Menu-nummer 48~51: 0080~0083
  Functie-nummer 50~53: 0050~0053
  Functie-nummer: 60~76: 0060~0076
  OFF: 0099
  OFF

  1800

  500

  270

  OFF

  1

  2

  3

  OFF

  ON

  4

  5

  6

  7

  2,5:1~4,0:1: 0000~0015
  OFF

  AutoNiveau van ruisonderdrukking 1 wijzigen
  matisch

  HB

  FP

  BB

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  900

  950

  1000 • Page 81

  AANHANGSEL  LEGENDA VOOR COMMANDO-TABELLEN
  w u
  q

  o

  i

  !0

  e

  Ingang

  r

  Uitgang

  t
  y

  Antennetuner BUITEN/IN LIJN en antenne-afstemming
  STARTEN/STOPPEN

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  AC ANTENNETUNER-REGELING (Antenna tuner Control)

  1 2

  3

  A C

  4 5

  6 7 8

  Parameter Formaat Parameter-functie

  9 10 11 12 13 14

  P2 P3 ;

  1 2

  3

  A C

  ;

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  30

  TUNER BUITEN/IN
  (alleen Antwoord)

  P2

  30

  TUNER BUITEN/IN

  P3

  1

  ANT-AFST. BUITEN/IN

  Opmerking:
  P1 dient alleen voor antwoord.
  Het afstemmen begint niet als P2 in de
  BUITEN stand is (Als P2 = “0”, dan zal
  het afstemmen niet beginnen bij keuze
  van “1” voor P3).
  P1: ONTVANGST BUITEN/IN
  P2: ZENDEN BUITEN/IN

  A C P1 P2 P3 ;

  q Commando
  w Naam
  e Functie van het commando
  r Hierachter wordt de schrijfwijze van het commando aangegeven. Als er een schuine streep staat door de eerste twee vakjes
  van de lettertekenruimte, dan is er bij dit commando geen instelcommando.
  t Hierna volgt de schrijfwijze van het commando voor het aflezen van de huidige toestand van de zendontvanger. Als er een
  schuine streep staat door de eerste twee vakjes, dan is er bij dit commando geen leescommando.
  y Hierna volgt de schrijfwijze van het commando dat ten antwoord wordt gegevens door de zendontvanger. Als er een schuine
  streep staat door de eerste twee vakjes, dan is er bij dit commando geen antwoordcommando.
  u Het maximaal aantal lettertekens voor het commando wordt aangegeven.
  i Hieronder staat het nummer van elke parameter.
  o Hieronder staat het formaatnummer uit de overzichtstabel parameters. Zie voor de vorm en het instelbereik van de parameter
  deze overzichtstabel van de parameters {zie blz. 73}.
  !0 Hieronder staat de functie van de parameter.

  COMMANDO-TABELLEN
  Opmerking: De parameters die een “NIET GEBRUIKT” parameterfunctie hebben, worden niet door de TS-570D ondersteund. Voor de
  betreffende parameters kan ieder willekeurig teken behalve de ASCII stuurcodes (00 t/m 1Fh) en het afsluitteken (;) worden ingevoerd.

  1 2

  3

  A C

  ;

  1 2

  3

  4 5

  4 5

  6 7 8

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  A C P1 P2 P3 ;

  30

  TUNER BUITEN/IN

  P3

  1

  ANT-AFST. BUITEN/IN

  Opmerking:
  P1 dient alleen voor antwoord.
  Het afstemmen begint niet als P2 in de
  BUITEN stand is (Als P2 = “0”, dan zal
  het afstemmen niet beginnen bij keuze
  van “1” voor P3).
  P1: ONTVANGST BUITEN/IN
  P2: ZENDEN BUITEN/IN

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  A G

  ;

  1

  3

  2

  A G

  4

  5

  4

  4
  P1

  6 7

  8

  5

  5

  6 7

  6 7
  ;

  8

  8

  AUDIOFREQUENTIEVERSTERKING

  9 10 11 12 13 14

  ;

  P1

  31

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  A

  I P1 ;

  1

  2

  3

  A

  I

  ;

  1

  2

  3

  A

  I P1 ;

  32

  AI NUMMER

  Opmerking: Ten dienste van andere
  commando's bepaalt deze parameter of er
  al dan niet automatisch een
  antwoordcommando terug komt na het ver
  anderen van de andere parameters.
  Voorbeeld: Voor het IF commando zal er
  eenantwoordcommando worden
  doorgegevenals u de frequentiestap of de
  RIT/XIT frequentieverschuiving wijzigt.
  Bij inschakelen van de zendontvanger
  wordt “0” ingesteld.

  ANTENNE-NUMMER

  Instellen op antenne-aansluiting (ANT 1/ANT 2).

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  A G

  Functie

  AN

  AG AUDIOFREQUENTIE-VERSTERKING (AF Gain)
  Instellen of aflezen van de AF (audiofrequentie)
  versterking.

  Ingang

  P2 P3 ;

  P2

  Uitgang

  9 10 11 12 13 14

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  6 7 8

  TUNER BUITEN/IN
  (alleen Antwoord)

  Functie

  A C

  4 5

  30

  Ingang

  3

  P1

  AUTOMATISCHE INFORMATIE

  Automatische informatie (OFF/ON)

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Uitgang

  1 2

  AI

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang
  Uitgang

  Antennetuner BUITEN/IN LIJN en antenne-afstemming
  STARTEN/STOPPEN

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  AC ANTENNETUNER-REGELING (Antenna tuner Control)

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  33

  ANTENNENUMMER

  A N P1 ;
  1 2

  3

  A N

  ;

  1 2

  3

  A N P1 ;

  N-75 • Page 82

  ● AANHANGSEL
  DN

  3

  2

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  B C P1 ;

  ACTIVITEIT (Busy)

  EX

  Lezen van actieve (Busy) signalen.
  Functie

  3

  B Y

  ;

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  Ingang

  1 2

  3

  BUSY OFF/ON

  Uitgang

  Ingang

  1 2

  1

  B Y P1 ;

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  P1

  1

  CW AUTOMATISCHE
  ZERO-BEATING
  OFF/ON

  9 10 11 12 13 14

  A P1 ;

  1 2

  3

  C A

  ;

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  C A P1 ;

  CT

  2

  3

  P1

  C N
  1

  2

  3

  C N

  ;

  1

  3

  2

  4

  4

  4
  P1

  C N

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;
  5

  5

  6 7

  6 7

  8

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  1 2
  C

  3

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  T P1 ;

  1 2

  3

  C

  T

  ;

  1 2

  3

  C

  4 5

  4 5

  4 5

  T P1 ;

  6 7 8

  6 7 8

  CTCSS OFF/ON

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  MENUFUNCTIES (Extension Menu)
  Parameter Formaat Parameter-functie

  1

  2

  3

  E X
  1

  2

  3

  E X

  ;

  1

  2

  3

  E

  X

  FB

  4

  5

  6 7

  P1

  8

  4

  5

  6 7

  4

  5

  6 7

  P1

  P1

  35

  MENU-NUMMER

  P2

  36

  MENU-KEUZE

  9 10 11 12 13 14

  P2

  ;

  8

  9 10 11 12 13 14

  8

  9 10 11 12 13 14
  ;

  P2

  FREQUENTIE VFO A/ VFO B
  Parameter Formaat Parameter-functie

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  F A/B
  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  4

  5

  6 7

  8

  4

  FREQUENTIE

  9 10 11 12 13 14
  P1

  ;

  9 10 11 12 13 14

  F A/B ;
  1

  2

  3

  FT

  9 10 11 12 13 14
  P1

  F A/B

  ;

  FUNKTIE RX, FUNKTIE TX

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  F R/T P1 ;
  1 2

  3

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  3

  FUNKTIE

  Opmerking:
  Bij gebruik van het FR commando
  komt de zendontvanger altijd in de
  simplex-bedieningsstand te staan.

  F R/T ;
  1 2

  3

  F R/T P1 ;

  FIJNAFSTEMMING (Fine Step)

  Fijnafstemfunctie (OFF/ON)

  Parameter Formaat Parameter-functie
  1

  6 7

  Instellen van ontvangst/zend-frequentiekeuze (VFO A/B,
  geheugenkanaal).

  FS

  CTCSS FUNCTIE

  Functie
  Ingang

  .Antwoord Aflezen Instellen

  CTCSS SUBTOONNUMMER

  Opmerking:
  Als nr. 39 (1750 Hz) wordt gekozen,
  wordt de CTCSS uitgeschakeld.

  P1

  N-76

  14

  9 10 11 12 13 14

  Instellen of aflezen van de CTCSS OFF/ON status.

  Uitgang

  P1

  Ingang

  1

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Uitgang

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  Instellen of aflezen van het CTCSS subtoon-nummer
  (01~39).

  5

  P1

  FR

  CN CTCSS SUBTOON-NUMMER

  4

  Instellen of aflezen van de VFO A/ VFO B frequentie.

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Ingang

  C

  FA

  Uitgang

  Ingang
  Uitgang

  Instellen (OFF/ON) van de CW automatische Zerobeating of aflezen van de status.

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  CA CW AUTOMATISCHE ZERO-BEATING (CW Auto Zero-Beat)

  3

  Instellen of aflezen van het menu.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  Ingang

  1

  4

  Uitgang

  ;

  2

  Functie

  3

  Antwoord Aflezen Instellen

  1

  1

  DN/UP ;

  Functie

  2

  B C

  Functie

  9 10 11 12 13 14

  Antwoord Aflezen Instellen

  8

  Antwoord Aflezen Instellen

  6 7

  Functie

  5

  Antwoord Aflezen Instellen

  4

  B C P1 ;

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Functie

  3

  BEAT CANCEL

  Ingang

  2

  57

  Uitgang

  BY

  1

  P1

  UP MICROFOON DOWN/UP

  Microfoon lager/hoger-instelling (DOWN/UP)

  Parameter Formaat Parameter-functie

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang
  Uitgang

  Instellen of aflezen van de Beat Cancel zwevingsonder
  drukking.

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  BC ZWEVINGSONDERDRUKKING (Beat Cancel)

  1 2
  F

  3

  1 2

  3

  F

  S

  ;

  1 2

  3

  F

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  S P1 ;

  S P1 ;

  1

  FIJNAFSTEMMING
  OFF/ON • Page 83

  AANHANGSEL
  FW FILTERBANDBREEDTE

  KS SLEUTELSNELHEID (Keyer Speed)

  5

  6 7

  P1
  3

  4

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  F W ;
  1

  2

  3

  4

  F W

  5

  6 7

  P1

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  Functie

  1 2

  3

  G T

  ;

  1 2

  3

  G T

  6 7 8

  P1

  ;

  4 5

  6 7 8

  4 5

  6 7 8

  P1

  ;

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  I

  D

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  I

  D

  P1

  Functie
  Uitgang
  Functie
  Ingang

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  I

  F

  ;

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  F

  9 10 11 12 13 14

  P1

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  P4 P5

  P3

  P7

  4

  5
  1
  1

  7
  11
  2
  3
  1
  1
  1
  14


  FREQUENTIE
  NIET GEBRUIKT
  RIT/XIT FREQUENTIE
  RIT OFF/ON
  XIT OFF/ON
  NIET GEBRUIKT
  GEHEUGENKANAAL
  TX/RX ZENDEN/ONTVANGST
  MODE
  FUNKTIE
  SCAN OFF/ON
  DUPLEX OFF/ON
  SUBTOON OFF/ON
  SUBTOON-NUMMER
  NIET GEBRUIKT

  S P1

  1

  2

  3

  I

  S

  ;

  1

  2

  3

  I

  S P1

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  ;

  CW SLEUTELINVOER (KEY)

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  K Y

  9 10 11 12 13 14
  P1

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  1

  2

  3

  K Y

  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  SLEUTEL-BERICHT
  P1
  43
  SLEUTEL-BUFFER
  P2
  44
  Opmerking: Bij het instelcommando
  is er een “ ” (ASCII code 20h)
  vereist op de plaats van de derde byte.
  Voer ook “ ” in voor elke byte zonder
  letter, om het commando uit te vullen
  tot zijn vast lengte van 28 bytes.
  De “ ” bytes zullen geen letterteken
  doorgeven. De mogelijke lettertekens
  omvatten: letters, cijfers, leestekens
  " ' (( )) ( ) +, – . / : = ?
  Maximaal kan per keer een zin van 24
  lettertekens worden omgezet. De
  volgende zin mag pas worden
  ingevoerd nadat de huidige omzetting
  is voltooid.

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  TOETSBLOKKERING (Frequency Lock)

  5

  6 7
  P2

  4

  5

  4

  5

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  L

  K P1 ;

  1

  2

  3

  L

  K

  ;

  1

  2

  3

  L

  K P1 ;

  Opname van DRU of CW berichten

  Uitgang

  Functie

  I

  4

  6 7 8

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  BLOKKERING
  OFF/ON

  LM BERICHT OPNEMEN (Load Message)

  ;

  Instellen of aflezen van de IF verschuiving.

  3

  Uitgang

  P1
  P2
  P3
  P4
  P5
  P6
  P7
  P8
  P9
  P10
  P11
  P12
  P13
  P14
  P15

  IF VERSCHUIVING

  2

  3

  K S

  4 5

  SLEUTELSNELHEID

  9 10 11 12 13 14

  Instellen (OFF/ON) van de toetsblokkering of aflezen
  van de status.

  Antwoord Aflezen Instellen

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Functie
  Ingang

  Aflezen Instellen

  Uitgang

  Antwoord

  MODELNUMMER

  INFORMATIE

  1

  1 2

  ;

  42

  ;

  P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

  Antwoord Aflezen Instellen

  16

  LK

  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  Ingang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Antwoord

  Functie
  Uitgang

  Ingang

  Antwoord Aflezen Instellen

  1

  Aflezen van de toestand van de zendontvanger.

  IS

  ;

  6 7 8

  ;

  IDENTIFICATIE

  I

  3

  K S

  4 5
  P1

  K Y P2 ;

  P1

  IF

  1 2

  1

  9 10 11 12 13 14

  Aflezen van het modelnummer van de zendontvanger.

  Uitgang

  Opmerking:
  In de FM mode stelt de zendontvanger
  weer “
  ” in.
  Ingang

  G T

  4 5

  Aflezen

  3

  AGC
  TIJDCONSTANTE

  3

  K S

  P1

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Functie

  Uitgang

  Ingang

  Antwoord Aflezen Instellen

  1 2

  39

  1 2

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Omzetten van ingevoerde lettertekens naar morse-code. Parameter Formaat Parameter-functie

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  ID

  KY

  AGC TIJDCONSTANTE (Auto Gain Control Time Constant)

  Instellen of aflezen van de AGC tijdconstante.

  Ingang

  2

  4

  Uitgang

  1

  3

  Opmerking:
  SSB/AM/FM
  CW
  0000~0079: 50 Hz 0000: Smal
  0080~0099: 80 Hz 0001~: Breed
  0100~0149: 100 Hz FSK
  0150~0199: 150 Hz 0000~0499: 250 Hz
  0200~0299: 200 Hz 0500~0999: 500 Hz
  0300~0399: 300 Hz 1000~1499: 1000 Hz
  0400~0499: 400 Hz 1500~
  : 1500 Hz
  0500~0599: 500 Hz
  0600~0999: 600 Hz
  1000~1999: 1000 Hz
  2000~
  : 2000 Hz

  Instellen of aflezen van de sleutelsnelheid bij gebruik
  van het KY commando.

  Functie

  W

  FILTERBANDBREEDTE

  Ingang

  GT

  2

  F

  38

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  Ingang

  Antwoord Aflezen Instellen

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Instellen

  Instellen of aflezen van de filterbandbreedte.

  1  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  45

  BERICHT OPNEMEN

  L M P1 ;
  1 2

  3

  L M

  ;

  1 2

  3

  L M P1 ;

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  40

  RICHTING IF
  VERSCHUIVING

  P2

  41

  FREQUENTIE IF
  VERSCHUIVING

  Opmerking:
  Als P2 positief is of gelijk aan nul,
  dan kan P1 zowel “+” als “ ” zijn.

  ;

  N-77 • Page 84

  ● AANHANGSEL
  MW GEHEUGEN SCHRIJVEN (Memory Write)

  MC GEHEUGENKANAAL (Memory Channel)
  Instellen of aflezen van geheugenkanalen.

  2

  3

  M C

  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  4

  M C

  5

  8

  P2

  7

  GEHEUGENKANAAL

  1

  9 10 11 12 13 14

  ;
  6 7

  6 7

  8

  8

  Ingang

  1

  P2

  6 7

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  ;

  P2

  MD MODE

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  MODE

  1 2

  3

  4 5

  4 5

  6 7 8

  Ingang

  ;
  9 10 11 12 13 14

  Uitgang

  M D P1 ;

  Functie

  8

  9 10 11 12 13 14
  P4

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  ;
  P5 P6 P7 P8
  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  3

  M G

  ;

  1

  3

  M G

  4

  5

  6 7

  4

  8

  9 10 11 12 13 14

  8

  9 10 11 12 13 14

  Functie

  6 7

  P1

  2

  2

  5

  1
  14


  SUBTOON-NUMMER
  NIET GEBRUIKT

  Opmerking: Alle parameter moeten worden
  ingevoerd. Het geheugenkanaal wordt een
  ongebruikt kanaal als alle frequentiecijfers “0” zijn.
  Andere parameter worden genegeerd. P1 moet
  “0” zijn om de beginfrequentie vast te leggen,
  en “1” om de eindfrequentie vast te leggen.

  Instellen OFF/ON of aflezen van de Noise Blanker
  stoorpuls-demping.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  STOORPULSDEMPING OFF/ON

  5

  6 7

  P1

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Functie

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  M R P1
  1

  2

  3

  M R P1

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P3
  4

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  N B P1 ;
  1 2

  3

  N B

  ;

  1 2

  3

  N B P1 ;

  Instellen OFF/ON of aflezen van de N.R. ruisonderdrukking.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  56

  RUISONDERDRUKKING

  ;

  Ingang

  M G

  4

  Uitgang

  3

  5

  ;

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14
  P4

  P3

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  P5 P6 P7

  P8

  ;

  P1
  P2
  P3
  P4
  P5
  P6

  9

  7
  4
  2
  10

  P7
  P8
  P9

  1
  14


  DUPLEX
  NIET GEBRUIKT
  GEHEUGENKANAAL
  FREQUENTIE
  MODE
  GEHEUGEN
  LOCK-OUT
  SUBTOON OFF/ON
  SUBTOON-NUMMER
  NIET GEBRUIKT

  Opmerking: Bij een ongebruikt geheugenkanaal
  geeft het antwoord commando een “0” door voor
  alle parameters, behalve voor het
  geheugenkanaalnummer.
  P1 moet “0” zijn om de beginfrequentie van kanaal
  90~99 te lezen, en “1” om de eindfrequentie te lezen.

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  N R P1 ;
  2

  3

  N R

  1

  ;

  1

  3

  2

  N R P1 ;

  PA VOORVERSTERKER
  Functie

  2

  Aflezen van het geheugen.

  Instellen (OFF/ON) van de voorversterker of aflezen
  van de status.

  PB

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  1 2

  3

  P A

  ;

  1 2

  1

  VOORVERSTERKER
  OFF/ON

  3

  P A P1 ;

  BERICHT WEERGEVEN (Playback)
  Parameter Formaat Parameter-functie

  Functie
  Ingang

  P1

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  P A P1 ;

  Weergave van DRU of CW berichten

  N-78

  P7
  P8
  P9

  DUPLEX
  NIET GEBRUIKT
  GEHEUGENKANAAL
  FREQUENTIE
  AFSTEMFUNCTIE
  GEHEUGEN
  LOCK-OUT
  SUBTOON OFF/ON

  NR RUISONDERDRUKKING (Noise Reduction)

  MICROFOONVERSTERKING

  Ingang

  1

  31

  Uitgang

  Ingang

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  MR GEHEUGEN LEZEN (Memory Read)

  Ingang

  6 7
  P3

  3

  Antwoord Aflezen Instellen

  3

  P1

  Aflezen Instellen

  5

  2

  Antwoord Aflezen Instellen

  1 2
  M D

  Instellen of aflezen van de microfoon-versterking

  Uitgang

  4

  9

  7
  4
  2
  10

  M D P1 ;

  MG MICROFOON-VERSTERKING

  Antwoord

  3

  P1
  P2
  P3
  P4
  P5
  P6

  NB STOORPULS-DEMPING (Noise Blanker)
  Functie

  1 2

  2

  2

  M W P1

  1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de modulatiemoden.

  Instellen

  M C

  5

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Aflezen

  4

  NIET GEBRUIKT

  Uitgang

  3  Antwoord

  2

  P1

  Functie

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  1

  Vastleggen in het geheugen.

  Parameter Formaat Parameter-functie

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  P B P1 ;
  1 2

  3

  P B

  ;

  1 2

  3

  P B P1 ;

  27

  BERICHT
  WEERGEVEN • Page 85

  AANHANGSEL
  PC ZENDVERMOGEN (Power Control)

  Functie

  3

  4

  5

  6 7

  8

  SPRAAKPROCESSOR
  OFF/ON

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  P R

  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  Ingang

  P R P1 ;

  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  2

  1

  P R P1 ;

  PS AAN/UIT-SCHAKELAAR (Power Switch)

  3

  1

  2

  3

  P S

  ;

  1

  3

  2

  4

  4

  4

  5

  5

  5

  6 7

  6 7

  6 7

  8

  8

  8

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  P S P1 ;

  Functie

  Parameter Formaat Parameter-functie

  2

  3

  P

  T

  1

  2

  3

  P

  T

  ;

  1

  2

  3

  P

  T

  4
  P1
  4

  4
  P1

  5

  6 7

  8

  52

  CW RX
  TOONHOOGTE

  9 10 11 12 13 14
  Ingang

  Ingang

  1

  ;
  5

  5

  6 7

  6 7

  8

  8

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  ;

  RA RF VERZWAKKING (RF attenuator)

  Uitgang

  2

  3

  1

  2

  3

  R A

  ;

  1

  3

  2

  R A

  4

  P1
  4

  4

  P1

  5

  6 7

  8

  5
  ;

  6 7

  6 7

  8

  8  RF VERZWAKKING

  9 10 11 12 13 14

  ;
  5

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  RU RIT LAGER/HOGER (RIT Down/Up)

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  R D/U ;
  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  R G
  1

  2

  3

  R G

  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  6 7

  P1

  Parameter Formaat Parameter-functie
  Opmerking:
  Deze commando’s stellen ook de XIT
  verschuiving (gelijk aan RIT) lager
  resp. hoger in.
  De commando’s werken onafhankelijk
  van de RIT/XIT regelaar.

  R G

  8

  9 10 11 12 13 14

  Parameter Formaat Parameter-functie

  P1

  31

  RADIOFREQUENTIEVERSTERKING

  ;

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  ;

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  Keuze van een meterfunctie of aflezen van de
  meter-waarden.

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  24

  METER
  OMSCHAKELEN

  P2

  22

  METER AFLEZEN

  R M P1 ;
  1 2

  3

  R M

  ;

  1 2

  3

  4 5

  4 5

  R M P1

  P2

  ;

  RIT

  Instellen OFF/ON of aflezen van de RIT verschuiving.

  Parameter Formaat Parameter-functie

  00: OFF
  01: ON
  1

  4

  Instellen of aflezen van de RF (radiofrequentie)
  versterking.

  RT

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de RF verzwakking.

  R A

  ;

  Opmerking:
  Dit commando zet ook de XIT
  verschuiving (gelijk aan RIT) op nul.
  Het commando werkt onafhankelijk
  van de RIT/XIT regelaar.

  RM METER OMSCHAKELEN/AFLEZEN (Read Meter)

  CW RX TOONHOOGTE

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  STROOMVOORZIENING
  OFF/ON

  Ingang

  S P1 ;

  1

  Uitgang

  2

  Instellen of aflezen van de CW RX toonhoogte.

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Uitgang

  Uitgang

  PT

  1
  P

  3

  Parameter Formaat Parameter-functie

  RG RADIOFREQUENTIE-VERSTERKING (RF Gain)

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen OFF/ON of aflezen van de stroomvoorziening.

  2

  R C

  Verlagen/verhogen van de RIT frequentieverschuiving.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  Functie

  RD

  SPRAAKPROCESSOR (Speech Processor)

  Instellen OFF/ON of aflezen van de spraakprocessor.

  Ingang

  Ingang

  9 10 11 12 13 14

  ;

  Uitgang

  6 7 8

  Antwoord Aflezen Instellen

  4 5
  P1

  1

  Functie

  9 10 11 12 13 14

  Antwoord Aflezen Instellen

  6 7 8

  Functie

  3

  P C

  4 5

  Antwoord Aflezen Instellen

  1 2

  9 10 11 12 13 14

  Functie

  ;

  ;

  Antwoord Aflezen Instellen

  3

  6 7 8

  Functie

  1 2
  P C

  4 5
  P1

  ZENDVERMOGEN

  Ingang

  3

  P C

  47

  Uitgang

  1 2

  Nulstellen van de RIT frequentieverschuiving.

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Parameter Formaat Parameter-functie

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Uitgang

  PR

  Uitgang

  RC RIT NULSTELLEN (RIT Clear)

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van het vermogen voor het zenden.  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  RIT OFF/ON

  R T P1 ;
  1

  2

  3

  R T ;
  1

  2

  3

  R T P1 ;

  N-79 • Page 86

  ● AANHANGSEL
  RX

  TX

  SM S-METER

  AFSTEMFUNCTIE ONTVANGST/ZENDEN (RX/TX)

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  Uitgang

  9 10 11 12 13 14

  5

  6 7

  8

  SCANFUNCTIES
  OFF/ON

  9 10 11 12 13 14

  3
  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  4

  5

  6 7

  6 7

  8

  8

  9 10 11 12 13 14

  Uitgang

  2

  S C

  Ingang

  S C P1 ;
  1

  9 10 11 12 13 14

  S C P1 ;

  SD WACHTTIJD SEMI-ONDERBREKING (Semi Break-in Delay Time)

  1

  3

  5

  2

  3
  ;

  1

  3

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  P1

  S D
  2

  4

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  S D

  ;

  P1

  DSP DOORLAATBANDREGELING, BOVENSTE AFSNIJFREQUENTIE
  (DSP Slope High Cut-off)

  Uitgang

  SL

  S H

  4 5
  P1

  1 2

  3

  S H

  ;

  1 2

  3

  9 10 11 12 13 14

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  DSP DOORLAATBANDREGELING, ONDERSTE AFSNIJFREQUENTIE
  (DSP Slope Low Cut-off)

  Functie

  Instellen of aflezen van de onderste afsnijfrequentie.

  Antwoord Aflezen Instellen

  1 2
  S

  3

  1 2

  3

  S

  L

  ;

  1 2

  3

  S

  L

  4 5
  P1

  L

  4 5
  ;

  6 7 8

  6 7 8

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  ;

  1

  2

  3

  4

  S M

  53

  DSP DOORLAATBANDREGELING,
  ONDERSTE
  AFSNIJFREQUENTIE

  9 10 11 12 13 14

  9 10 11 12 13 14

  Parameter Formaat Parameter-functie

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  P1

  ;

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  ;

  S Q
  1 2

  3

  S Q

  ;

  1 2

  3

  S Q

  46

  SQUELCH NIVEAU

  9 10 11 12 13 14

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  50

  SYSTEEM
  TERUGSTELLEN

  S R P1 ;
  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  SUBTOON-NUMMER
  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  2

  3

  T N
  1

  P1

  2

  3

  T N

  ;

  1

  3

  2

  4

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  ;

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  T N

  5

  14

  SUBTOONNUMMER

  Opmerking:
  Als nr. 39 (1750 Hz) wordt gekozen,
  wordt de CTCSS uitgeschakeld.

  ;

  TO SUBTOON

  9 10 11 12 13 14

  ;

  4 5

  P1

  6 7 8

  1

  Opmerking:
  Tijdens zenden: aflezen van het
  uitgangsvermogen

  S M ;

  Instellen of aflezen van het subtoon-nummer (01~39).

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  N-80

  DSP DOORLAATBANDREGELING,
  BOVENSTE
  AFSNIJFREQUENTIE

  ;

  4 5

  P1

  S H

  6 7 8

  53

  Ingang

  3

  9 10 11 12 13 14

  P1

  TN

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de bovenste afsnijfrequentie.

  1 2

  8

  Terugstellen van de zendontvanger.

  Ingang

  D

  SEMI BREAK-IN
  WACHTTIJD

  Uitgang

  2

  49

  Uitgang

  Uitgang

  SH

  1

  6 7

  S-METER WAARDE

  SR TERUGSTELLEN (System Reset)

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de Semi Break-in wachttijd.

  S

  5

  Functie

  1

  Antwoord Aflezen Instellen

  4

  4

  Functie

  3

  3

  Instellen of aflezen van het squelch-niveau.

  Parameter Formaat Parameter-functie

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  2

  2

  22

  SQ SQUELCH NIVEAU (Squelch Level)

  P1

  1

  1

  Functie

  6 7 8

  Antwoord Aflezen Instellen

  4 5

  Functie

  3

  RX/TX ;

  Ingang

  1 2

  3

  Uitgang

  1 2

  Ingang

  RX/TX ;

  Instellen (OFF/ON) van de subtoon of aflezen van
  de status.

  Antwoord Aflezen Instellen

  3

  Instellen OFF/ON of aflezen van de scanfuncties.

  Ingang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Antwoord Aflezen Instellen

  1 2

  SC SCANFUNCTIES (Scan)

  Uitgang

  Aflezen van de S-meter.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  Functie

  Keuze van de afstemfunctie voor ontvangst/zenden.

  1

  2

  T

  O P1 ;

  3

  1

  2

  3

  T O

  ;

  1

  3

  2

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  T O P1 ;

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  1

  SUBTOON OFF/ON • Page 87

  AANHANGSEL  VD VOX WACHTTIJD (VOX Delay Time)

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de VOX wachttijd.

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  V D

  ;

  1

  3

  2

  5

  6 7

  P1

  V D
  4

  4

  9 10 11 12 13 14

  VOX WACHTTIJD

  ;

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  V D

  8

  51

  ;

  VG VOX VERSTERKING (VOX Gain)

  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Ingang

  Functie

  Instellen of aflezen van de VOX versterking.

  1 2

  3

  V G
  1 2

  3

  V G

  ;

  1 2

  3

  V G

  4 5

  6 7 8

  P1

  ;

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  P1

  ;

  54

  VOX
  VERSTERKING

  9 10 11 12 13 14

  Ingang
  Uitgang

  Inschakelen van de stemsynthesizer voor het weergeven Parameter Formaat Parameter-functie
  van een bericht.
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  VR STEMSYNTHESIZER

  Ingang
  Uitgang

  2

  V

  R P1 ;

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  XT

  1 2

  3

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  4 5

  6 7 8

  9 10 11 12 13 14

  1 2

  3

  V X

  ;

  1 2

  P1

  1

  VOX OFF/ON

  3

  V X P1 ;

  XIT VERSCHUIVING (XIT)

  Functie
  Ingang
  Uitgang

  Parameter Formaat Parameter-functie

  V X P1 ;

  Instellen OFF/ON van de XIT verschuivingsfunctie.

  Parameter Formaat Parameter-functie
  P1

  Antwoord Aflezen Instellen

  STEMSYNTHESIZER

  VOX STEMGESCHAKELD ZENDEN (VOX Function)

  Instellen OFF/ON van de VOX functie voor stem
  geschakeld zenden.

  Antwoord Aflezen Instellen

  Functie

  VX

  1

  55

  1

  2

  X

  T P1 ;

  3

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  X

  T

  ;

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  2

  3

  X

  T P1 ;

  4

  5

  6 7

  8

  9 10 11 12 13 14

  1

  XIT OFF/ON

  N-81 • Page 88


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kenwood TS-570D wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kenwood TS-570D in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Kenwood TS-570D

Kenwood TS-570D Bedienungsanleitung - Deutsch - 88 seiten

Kenwood TS-570D Bedienungsanleitung - Englisch - 89 seiten

Kenwood TS-570D Bedienungsanleitung - Französisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info