Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
Handleiding
Heggenschaar 22.5cc
Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid
voordat je de heggenschaar in gebruik neemt.
Bewaar deze voor toekomstig gebruik.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding
  Heggenschaar 22.5cc

  Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid
  voordat je de heggenschaar in gebruik neemt.
  Bewaar deze voor toekomstig gebruik. • Page 2

  Inhoudsopgave
  Uitleg symbolen
  Algemene veiligheidsregels
  Benzine en olie
  Werking
  Onderhoud
  Accessoires en specificaties

  Pagina 3
  Pagina 4
  Pagina 6
  Pagina 8
  Pagina 11
  Pagina 15

  2

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 3

  Uitleg symbolen
  Waarschuwing/gevaar

  Mengverhouding

  Lees de handleiding
  en volg de instructies op

  Handmatig starten

  Verboden

  Noodstop

  Niet roken

  Eerste hulp

  Geen open vuur

  Draag werkhandschoenen

  Recycle

  Houd omstanders en dieren

  Aan

  Op afstand

  Draag gehoorbescherming

  Uit

  3

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 4

  Algemene veiligheidsregels
  Waarschuwing! Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wanneer je deze
  handleiding niet gebruik kan dat resulteren in ernstig letsel.
  Bewaar deze instructie voor toekomstig gebruik!
  Gebruik
  1. Deze machine kan serieuze verwondingen veroorzaken bij incorrect gebruik. Om deze
  machine goed te kunnen gebruiken dienen gebruikers deze handleiding te lezen om te
  leren hoe deze heggenschaar precies werkt. Gebruikers die niet op de hoogte zijn
  vormen een bedreiging voor zichzelf en anderen.
  2. Het wordt aangeraden om deze heggenschaar alleen uit te lenen aan mensen die
  ervaring hebben met dit type heggenschaar. Geef de handleiding altijd mee.
  3. Kinderen en jonge personen onder de 18 jaar mogen deze heggenschaar niet
  gebruiken. Personen vanaf 16 jaar mogen de machine gebruiken onder strenge
  begeleiding van een volwassenen.
  4. Zorg dat er geen dieren, kinderen of andere personen in een straal van 15 meter
  aanwezig zijn.
  5. Gebruik de heggenschaar met uiterste zorg en aandacht.
  6. Gebruik de heggenschaar alleen wanneer je in goede fysieke conditie verkeerd.
  Gebruik de machine voorzichtig en kalm. De gebruiker moet zich volledig bewust zijn
  van de gevaren voor zichzelf en anderen.
  7. Gebruik de heggenschaar nooit na consumptie van alcohol of verdovende middelen
  zoals medicijnen en drugs, of wanneer je je ziek of moe voelt.
  8. De heggenschaar is enkel ontworpen voor het snoeien van bosjes en hagen. De
  machine mag voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden. Misbruik de
  heggenschaar niet.
  9. Controleer de veiligheid van de gashendel. De gashendel zou soepel moeten
  functioneren. Controleer of de beveiligingshendel ook naar behoren werkt. Kijk na of
  de machine droog en schoon is. Test of de vergrendelknop werkt. Houd de machine
  schoon en zorg dat er geen olie of benzine op de machine zit. Start de heggenschaar
  zoals beschreven in deze handleiding.
  10. Start de heggenschaar op geen enkele andere manier.
  11. Gebruik de heggenschaar alleen waarvoor hij bedoeld is.
  12. Start de heggenschaar alleen als de machine volledig gemonteerd is. De machine mag
  pas gestart worden zodra alle benodigde accessoires op hun plek zitten.
  13. Voordat je de heggenschaar start, zorg dat het mes niet in aanraking komt met een
  object.
  14. Stop de motor direct wanneer er zich problemen voordoen.
  15. Wanneer je met de heggenschaar werkt, houd de machine dan goed vast met beide
  handen. Zorg dat de hendels vrij zijn van olie en benzine.
  16. Zorg dat je stevig staat en je balans behoudt.
  17. Gebruik de heggenschaar alleen buiten.
  18. Gebruik de heggenschaar altijd op zo’n manier dat je geen uitlaatgassen kun
  inademen. Laat de motor nooit lopen in een afgesloten ruimte wegens gevaar voor
  vergiftiging en verstikking.
  4

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 5

  19. Stop de motor wanneer je wegloopt van de heggenschaar en wanneer je een pauze
  neemt. Leg de machine weg op een droge, veilige plek.
  20. Gebruik de machine niet wanneer deze een defect heeft aan de uitlaat of
  uitlaatdemper.
  21. Schakel altijd de heggenschaar uit als je deze verplaatst.
  22. Zorg dat de machine leeg is zodat er tijdens het vervoer geen olie of benzine kan gaan
  lekken.
  23. Gebruik de heggenschaar alleen in een goed verlichte omgeving. Let extra goed op in
  de koude seizoenen. Pas op voor gladheid, ijs en sneeuw, door deze factoren is de kans
  om uit te glijden en ten val te raken erg groot. Zorg dat je stevig en stabiel staat.
  24. Reik niet te ver uit. Zorg dat je op een stabiele ondergrond staat. Behoud een goede
  balans.
  25. Houd beide voeten op een vlakke stabiele ondergrond.
  26. Werk niet met de heggenschaar terwijl je op een ladder staat.
  27. Klim niet in bomen terwijl je de heggenschaar gebruikt.
  28. Houd handen en voeten uit de buurt van de messen.
  29. Voordat je de heggenschaar gebruikt dien je de werkomgeving te verkennen opzoek
  naar draden, kabels, glasscherven, elektrische hekken, schrikdraad en andere dingen
  die een risico kunnen vormen.
  30. Houd de handvaten met beide handen stevig vast. Reik nooit in de richting van de
  messen.
  31. Om het risico op struikelen te verminderen moet je nooit achteruitlopen terwijl de
  heggenschaar aan staat.
  Persoonlijke veiligheidsregels
  1. De mesbeschermers moeten bevestigd zijn tijdens transport.
  2. De kleding die wordt gedragen moet functioneel en passend zijn. Het moet strak zitten,
  maar mag je bewegingsvrijheid niet beperken. Draag geen sierraden of losse kleding.
  Deze kunnen verstrikt raken in de machine.
  3. Om verwondingen aan de ogen, oren, handen of voeten te voorkomen dienen de
  volgende beschermende kledingstukken gedragen te worden:
  - Draag altijd een beschermbril om je ogen te beschermen (afbeelding 3).
  - Draag altijd gehoorbescherming om je oren te beschermen (afbeelding 3).
  - Draag geschikte kleding om je lichaam te beschermen (afbeelding 4).
  - Draag altijd werkhandschoenen om je handen te beschermen (afbeelding 4).
  - Draag altijd stevige werkschoenen met een antislip zool. Zorg dat je je balans behoudt
  tijdens het gebruik van de heggenschaar
  (afbeelding 4).

  5

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 6

  Benzine en olie

  1. Om de kans op vuur, brandschade en verwondingen te voorkomen dien je zorgvuldig
  met benzine te gaan. Het is erg brandbaar.
  2. Zet de motor uit voordat je de tank bijvult. Blijf uit de buurt van open vuur en rook
  niet.
  3. Probeer geen hete of lopende motor bij te vullen.
  4. Vermijd huidcontact, adem benzine niet in. Draag werkhandschoenen en zorg dat je
  kleding schoon is na het bijvullen.
  5. Zorg dat de benzine niet in contact komt met je kleding. Kleed jezelf direct om, als je
  met benzine gemorst hebt.
  6. Zorg dat de tankdop altijd goed vastzit.
  7. Start de heggenschaar op 3 meter afstand van de plek waar je de machine hebt
  bijgevuld.
  8. Vul de machine nooit bij in afgesloten ruimtes. De benzinedampelen zullen blijven
  hangen, dit kan leiden tot explosiegevaar.
  9. Bewaar of vervoer oliën en benzine alleen in reservoirs die daarvoor geschikt zijn. Sla
  het op buiten bereik van kinderen.
  10. Gebruik alleen Euro 98 benzine bij het mengen met 2-takt olie.
  11. Zorg dat de machine correct gemonteerd is en werkt naar behoren.
  Brandstof en mengverhouding

  1. Inspecteer de brandstoftank en vul deze met schone, verse benzine in de juiste
  mengverhouding. Dit is nodig om een langere levensduur van de machine te
  garanderen. Gebruik altijd de mengverhouding 1:25. Dit houdt in: 1 liter olie op 25 liter
  benzine. Meng de olie en de benzine niet in de brandstoftank, maar doe dat in een
  jerrycan.
  Belangrijk! Het gebruiken van een onjuiste mengsmering kan schade aanbrengen aan de
  motor! Gebruik alleen Euro 98 benzine!

  6

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 7

  2. De motor van de heggenschaar is een efficiënte 2-takt motor. Deze motor loopt op een
  mengsmering van benzine en 2-takt olie. Deze motor is ontworpen voor Euro 98
  benzine.
  Let op! Giet bij het bereiden van de mengverhouding een deel van de benodigde
  benzine in een jerrycan. Voeg nu de volledige kwantiteit van de olie erbij. Doe de dop
  van de jerrycan dicht en schud de mengsmering goed. Voeg nu het resterende deel
  van de benzine erbij en schud het opnieuw. Voeg nooit extra benzine toe. Dit zal
  resulteren in meer uitstoot en een hoger verbruik.
  3. Ga uiterst zorgvuldig te werk met benzine en andere brandstoffen. Vul motoren bij
  buiten de deur. Adem geen brandstofdampen in en vermijd contact met de huid.
  Brandstoffen zoals benzine tasten de huid aan, er kunnen allergische reacties of
  andere complicaties optreden. Ogen kunnen geïrriteerd raken wanneer deze in
  contact komen met benzine, olie of andere brandstoffen. Was de ogen direct met
  schoon water. Als de ogen nog steeds geïrriteerd zijn, raadpleeg zo snel mogelijk een
  arts!
  4. Stop de motor en laat deze afkoelen voordat je de machine bijvult.
  5. Draai de dop strak dicht.
  6. Maak de dop en de tank schoon nadat je de tank hebt gevuld.
  7. Brandstof kan niet oneindig lang worden bewaard.
  8. Gebruik enkel geschikte reservoirs voor brandstof, zoals jerrycans.
  Voorzorgsmaatregelen voor het starten
  1. Zorg dat er geen dieren, kinderen of andere personen in een straal van 15 meter
  aanwezig zijn.
  2. Controleer of de heggenschaar veilig is. Loop de machine helemaal na.
  3. Start de heggenschaar zoals beschreven in deze handleiding
  4. Start de machine alleen als deze volledig gemonteerd is. De machine mag pas gestart
  worden zodra alle benodigde accessoires op hun plek zitten.
  5. Voordat je de heggenschaar start, zorg dan dat het mes niet in aanraking komt met
  een object.
  6. Let op elektrische hekken en schrikdaad. Verken de werkomgeving voordat je aan de
  slag gaat.

  7

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 8

  Werking

  1. Start de machine ten minste 3 meter verwijderd van de plek waar je de machine hebt
  bijgevuld.
  2. Plaats de heggenschaar op een vlakke, schone ondergrond. Zorg dat de machine geen
  contact maakt met willekeurige objecten.
  3. Begin met een koude start. Deze manier van starten wordt uitgevoerd wanneer de
  machine nooit eerder is gestart, recent is bijgevuld of de machine langer dan 5 minuten
  heeft stilgestaan.
  4. Duw de vergrendelknop naar positie 1 (zie stap 1).

  5. Knijp de veiligheidshendel naar beneden (A) en haal de gashendel over (B).
  6. Om de gashendel (B) vast te zetten druk je op de vergrendelingsknop (C).
  7. Laat de gashendel (B) los. De gashendel blijft nu ingedrukt.

  8. Druk de vlotter 7 tot 10 keer in zodat er benzine in de opvoerpop komt

  8

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 9

  9. Zet de choke dicht/aan.

  10. Zet de machine neer op een vlakke ondergrond en houd deze stevig vast.
  11. Trek langzaam aan het trekkoord van de trekstarter totdat je weerstand voelt. Trek nu
  door aan de trekstarter. Herhaal dit tot de motor aanslaat.
  12. Duw de choke naar de positie uit/open.
  13. Zodra de motor loopt druk je de gashendel in. Zet de gashendel vast met de
  vergrendelknop zodat de motor daarna rustig stationair blijft lopen.
  14. Laat de motor één minuut rustig lopen. Daarna kun je de motor gebruiken op vol
  vermogen.
  15. Bij een warme start herhaal je de stappen 1,10 en 13. Als dit niet werkt herhaal dan
  alle bovenstaande stappen.
  Let op! Trek de trekstarter niet te ver door. Zorg dat de trekstarter niet terugschiet.
  De heggenschaar uitzetten
  1. Laat de gashendel helemaal los.
  2. Duw de I – O schakelaar (aan/uit schakelaar) naar positie “O”.
  De heggenschaar gebruiken

  1. Zorg dat je de handleiding leest en opvolgt.
  2. Houd handen uit de buurt van de messen. Reik nooit richting de messen wanneer je
  de heggenschaar wilt pakken.
  3. Raak de messen nooit aan wanneer de heggenschaar aan staat.
  4. Gebruik de heggenschaar altijd op zo’n manier dat je geen uitlaatgassen in kunt
  ademen. Laat de motor nooit lopen in een afgesloten ruimte wegens gevaar voor
  vergiftiging en verstikking.
  5. Alle veiligheidsinstallaties en beschermers waar de machine over beschikt dienen in
  acht te worden genomen.
  6. Gebruik de heggenschaar nooit wanneer de uitlaatdemper ontbreekt of beschadigd is.
  9

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 10

  7. Werk nooit met de heggenschaar terwijl je op een ladder staat.
  8. Klim niet in bomen terwijl je de heggenschaar gebruikt.
  9. Opereer nooit op een instabiele ondergrond.
  10. Voordat u de heggenschaar gebruikt dien je de werkomgeving te verkennen opzoek
  naar draden, kabels, glasscherven, elektrische hekken, schrikdraad en andere dingen
  die een risico kunnen vormen.
  11. Voordat je de messen in een struik of haag zet dient de motor op volle snelheid te
  draaien.
  12. Houd de handvaten met beide handen stevig vast.
  13. Wanneer je de gashendel loslaat duurt het even voordat de messen volledig tot
  stilstand komen.
  14. Wanneer je gaat snoeien dient de machine in een hoek van 15-30° gehouden te
  worden ten opzichte van de snijlijn.
  15. Let extra goed op wanneer je een haag snoeit in de buurt van een hek. De messen
  kunnen verstrikt raken en schade oplopen.
  16. Gebruik de heggenschaar niet te lang achter elkaar. Het is aan te raden om na 50
  minuten lang werken een pauze te houden van 10 tot 20 minuten.
  17. De heggenschaar dient direct uitgeschakeld te worden wanneer problemen zich
  voordoen.
  18. Wanneer de messen een object raken zoals een hek of stenen muur, dan dient de
  machine direct uitgeschakeld te worden. Controleer de messen op eventuele schade.
  Vervang beschadigde messen voordat u weer terug aan het werk gaat.
  19. Probeer geen vastzittende stukken hout te verwijderen terwijl de machine aanstaat.
  Schakel de machine uit, zet deze op de grond en los het probleem op.

  10

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 11

  Onderhoud
  1. Zet de motor uit en verwijder de bougie. Doe dit altijd wanneer je onderhoud gaat
  plegen aan de machine.
  2. Probeer verbogen messen niet recht te buigen.
  3. Inspecteer de messen terwijl de motor uit staat. Doe dit regelmatig tussendoor om de
  kwaliteit van de messen te beoordelen.
  4. Sla de heggenschaar niet op en pleeg geen onderhoud in de buurt van open vuur.
  5. Draag altijd werkhandschoenen wanneer je de messen gaat slijpen.
  De messen slijpen
  1. Voordat je gaat slijpen, zet dan de motor uit en verwijder de bougie.
  2. Draag werkhandschoenen, een beschermbril en overige beschermende kleding.
  3. Bij intensief gebruik zullen de messen slijten. De harde laag zal sneller bot worden.
  Wanneer de messen lang gebruikt zijn en niet meer zo goed snoeien, dan kun je de messen
  als volgt aanpassen:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Draai alle drie de schroeven van de messen los.
  Smeer de messen met heggenschaar spray.
  Schroef de schroeven weer vast. Let op dat je dit niet te strak doet.
  Zet de machine aan en laat de motor een minuut lopen.
  Stop de motor en raak de messen aan met je hand. Wanneer de messen te heet zijn
  moeten de schroeven wat losser gedraaid worden.
  6. Laat de messen afkoelen, herstart de motor en controleer of de messen niet te heet
  worden.

  11

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 12

  Het reinigen van de luchtfilter
  1.
  2.
  3.
  4.

  Verwijder de zwarte kap gevestigd aan de zijkant van de machine.
  Zet de choke omhoog om te voorkomen dat er vuil in de carburateur komt.
  Haal de spons eruit en was het met lauw water. Laat de spons volledig drogen.
  Stop de spons na het schoonmaken weer terug en plaats de kap.

  Let op! Als er veel vuil aan de luchtfilter hecht, maak deze dan elke dag schoon. Een verstopte
  luchtfilter kan het moeilijk tot zelfs onmogelijk maken om de motor te starten. De motor zal
  harder moeten draaien om goed te functioneren. Hierdoor kan schade ontstaan.
  Bougie
  1. Gebruik alleen de meegeleverde bougiesleutel om de bougie te verwijderen.
  2. De afstand tussen de twee elektrodes moet 0.6 mm tot 0.7 mm zijn. Als de afstand te
  wijd is kun je dit aanpassen. Als de bougie vies of defect is dien je deze schoon te
  maken of te vervangen.
  Het toedienen van smeermiddel
  1. Zorg voor voldoende olie in de olietoevoer (zie afbeelding). Vul daar om de 10 tot
  20 uur olie bij.

  12

  Versie 1.1 (04-2018) • Page 13

  Dagelijkse controle en onderhoud
  Om een langere levensduur te garanderen kun je de volgende handelingen regelmatig
  uitvoeren:
  1. Voordat je de heggenschaar gebruikt, spuit je de messen in met heggenschaar spray.
  2. Controleer of er onderdelen ontbreken of dat er schroeven los zitten.
  3. Voordat je de heggenschaar gebruikt, controleer of de koelluchtkanalen en
  cilindervinnen niet verstopt zitten. Maak deze dagelijks schoon wanneer dat nodig is.
  4. Maak de heggenschaar na elk gebruik schoon en zoek naar eventuele schade.
  5. Verschoon de luchtfilter dagelijks. Wanneer je in ontzettend stoffige omgeving te werk
  gaat dien je de luchtfilter vaker schoon te maken.
  6. Controleer de messen op beschadigingen en zorg dat de messen goed vast zitten.
  Wanneer je de machine opbergt voor een lange periode dien je alle brandstof uit de tank en
  carburateur te halen. Doe dit als volgt:
  1. Verwijder de bougie en voeg een paar druppels olie aan het gat toe. Trek vervolgens
  voorzichtig aan de trekstarter om ervoor te zorgen dat de olie in de motor komt. Plaats
  de bougie weer terug.
  2. Verwijder vuil en stof van de messen en rondom de motor.
  3. Haal alle benzine uit de benzinetank.
  4. Laat de motor lopen totdat deze vanzelf uitvalt.
  Onderhoudsschema
  Hoe vaak?
  Regelmatig.

  Waar?
  De motor.
  Schroeven en bouten.

  Na elke keer bijvullen

  De gashendel.
  De vergrendelknop.
  De stopschakelaar.
  Luchtfilter.
  Koelluchtkanalen.
  Messen.

  Dagelijks.

  Wekelijks.

  De bougie.
  De uitlaatdemper.

  Wanneer je de machine een
  lange tijd niet meer gaat
  gebruiken.

  Benzinetank.
  Carburateur.

  13

  Versie 1.1 (04-2018)

  Wat?
  Kijk of je eventuele schade
  kunt ontdekken. Controleer
  of alles goed vast zit.
  Controleer of deze werkt.
  Controleer of deze werkt.
  Controleer of deze werkt.
  Schoonmaken.
  Schoonmaken.
  Controleer of deze nog
  scherp zijn en controleer op
  eventuele schade.
  Controleer of deze
  vervangen moet worden.
  Maak deze schoon wanneer
  nodig.
  Leeg de benzinetank.
  Laat de motor lopen totdat
  deze uitvalt. • Page 14

  Problemen herkennen
  Probleem
  De motor start
  niet of
  nauwelijks.

  Onderdeel
  Waarneming
  Ontbrandingssysteem. De bougie zit op
  zijn plek.

  De motor start
  niet of
  nauwelijks.

  Ontbrandingssysteem. Er vindt geen
  ontsteking plaats.

  De motor start
  niet of
  nauwelijks.

  Benzinetank.

  De benzinetank is
  gevuld.

  De motor start
  niet of
  nauwelijks.

  Compressie.

  Binnenin de
  motor:

  De motor start
  niet of
  nauwelijks.
  De motor start
  niet of
  nauwelijks.
  Warme start
  problemen

  Compressie.

  Buiten de motor:

  Overige mechanische
  fouten.

  De trekstarter
  werkt niet.

  Benzinetank.

  De benzinetank is
  gevuld.

  Slechte werking.

  Verschillende
  onderdelen kunnen
  hierbij betrokken zijn.

  De motor loopt
  stationair.

  14

  Versie 1.1 (04-2018)

  Mogelijke oorzaak
  Onjuiste mengsmering.
  Defecte
  brandstoftoevoer of
  compressiesysteem.
  De stop schakelaar is
  actief. Bedradingsfout
  of kortsluiting. Bougie
  of connector defect.
  Ontstekingsmechanisme
  defect.
  De choke staat niet
  goed. Carburateur is
  defect.
  Brandstofslang(en)
  bekneld of verbogen.
  Verschillende
  onderdelen kunnen
  defect zijn. Laat er een
  monteur naar kijken.
  De bougie zit niet goed
  bevestigd.
  Gebroken starter veer.
  Defecte onderdelen
  binnenin de motor.
  De machine staat
  verkeerd ingesteld.
  Brandstoftank filter
  defect.
  Brandstofslang(en)
  bekneld of verbogen.
  Stopschakelaar is actief.
  Verschillende
  onderdelen kunnen
  defect zijn. Laat er een
  monteur naar kijken. • Page 15

  Accessoires
  Bougiesleutel
  Schroevendraaier
  Inbussleutel
  Moersleutel
  Brandstofflacon
  Handleiding

  1st.
  1st.
  3st.
  1st.
  1st.
  1st.

  Specificaties
  Model
  Vermogen
  Maximaal toerental
  Stationair toerental
  Lengte messen
  Bekopening
  Mengverhouding
  Inhoud brandstoftank
  Type benzine
  Type olie
  Geluidsniveau
  Afmeting
  Nettogewicht
  Keurmerken
  Merk

  GTH2301
  22.5 cc/0.8 pk/ 0.6 kW
  7500 toeren p/min
  3000 toeren p/min
  55 cm
  3 cm
  1:25
  600 ml
  Euro 98
  2-takt
  110 dB
  108x23x22 cm
  5.3 kg
  CE, EMC
  Kibani®

  15

  Versie 1.1 (04-2018)


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kibani GTH2301 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kibani GTH2301 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info