Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/94
Nächste Seite
HANDLEIDING CARAVAN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING CARAVAN • Page 2

  ATTENTIE

  AANWIJZING:
  ੬ Onzekampeerauto’s/caravans worden voortdurend verder ontwikkeld.
  Wij vragen u om begrip dat wij een voorbehoud moeten maken voor wijzigingen
  in uitrusting, vorm en techniek. Deze handleiding is slechts van toepassing voor
  zover de kampeerauto/caravan overeenkomt met de erin beschreven stand van
  de techniek en uitrusting.
  Daarom kan op basis van de inhoud van deze handleiding geen aanspraak bij
  KNAUS TABBERT GROUP GMBH worden gemaakt.
  ੬ Voor schade die aan de kampeerauto/ caravan ontstaat doordat de handleiding
  niet in acht werd genomen, is KNAUS TABBERT GROUP GMBH niet aansprakelijk.
  ੬ Naast deze handleiding moeten ook de algemeen geldende nationale en lokale
  veiligheidsvoorschriften en wetten voor het gebruik van een kampeerauto/caravan
  in acht worden genomen.
  ੬ IIn deze handleiding is steeds de tot aan het ter perse gaan meest actuele versie
  van de kampeerauto/caravan beschreven.
  ੬ Nadruk, vermenigvuldiging en vertaling, ook gedeeltelijk, is zonder uitdrukkelijke
  toestemming van KNAUS TABBERT GROUP GMBH niet toegestaan.
  ੬ TOELICHTING OP DE UITRUSTING
  De uitrusting (standaarduitrusting en speciale uitrusting resp. accessoires) van
  onze kampeerauto’s/caravans verschilt per model.
  Daarom worden in deze handleiding zowel uitrustingskenmerken van de
  standaarduitrusting als uitrustingskenmerken van de speciale uitrusting of
  accessoires beschreven, voorzover deze een toelichting behoeven
  Bovendien moeten de bijgevoegde handleidingen van de betreffende fabrikant
  in acht worden genomen.
  © 2006 KNAUS TABBERT GROUP GMBH, Jandelsbrunn

  Uw erkende KNAUS servicepunt:

  KNAUS TABBERT GROUP GMBH
  Helmut-Knaus-Straße 1
  D-94118 Jandelsbrunn • Page 3

  INHOUDSOPGAVE

  0.

  INHOUDSOPGAVE

  1.

  VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1-1

  2.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-1

  2.1

  Lijst en verklaring van gebruikte veiligheidsaanduidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-1

  2.2

  Lijst en verklaring van gebruikte veiligheidssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-2

  2.3

  Veiligheidsinrichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-3

  2.4
  2.5

  Veiligheidsvoorschriften voor deelname aan het wegverkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Algemene veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-3
  2-4

  2.5.1

  Veiligheidsvoorschriften voor de montage van achterwanddragers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-4

  2.6

  Veiligheidsvoorschriften voor de gasinstallatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-5

  2.7

  Veiligheidsvoorschriften voor de elektrische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-8

  2.7.1

  Startaccu en extra accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-8

  2.7.2
  2.8

  Noodstroomaggregaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Brandveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-8
  2-9

  2.8.1

  Voorkomen van brandgevaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-9

  2.8.2

  Brandbestrijding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-9

  2.8.3

  Hoe te handelen bij brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-9

  2.9

  Milieuaanwijzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-10

  2.10
  2.11

  Extra aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de bedden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2-10
  2-11

  BESCHRIJVING & UITRUSTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-1

  3.1

  Opbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-1

  3.2

  Gaskast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-1

  3.3
  3.4

  Interieurinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Keukenblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-1
  3-1

  3.5

  Verwarming en warm water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-2

  3.6

  Schoon en vuil water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-2

  3.7

  Chassis, assen en remmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3-2

  4.
  4.1

  VÓÓR HET RIJDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Eerste ingebruikname van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-1
  4-1

  4.2

  Caravan registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-1

  3.

  4.3

  Uitrusting van het trekkende voertuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-2

  4.4

  Caravan beladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-2

  4.5

  Banden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-4

  4.5.1
  4.6

  Veiligheidsaanwijzingen voor banden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Caravan vastkoppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-4
  4-5

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  0-1 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE

  4.6.1

  Pinverdeling verlichtingsstekker “systeem Jäger“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-6

  4.7
  4.7.1

  Elektrische verlichting van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  In- en uitwendige verlichting van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-7
  4-7

  4.8

  Reservesleutels aanschaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-8

  4.9

  Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4-8

  TIJDENS HET RIJDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-1

  5.1
  5.2

  Rijden met de combinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Achteruitrijden met de combinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-1
  5-2

  5.3

  Wiel verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-3

  5.3.1

  Wiel verwisselen bij caravan met reservewiel in de gaskast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-3

  5.3.2

  Wiel verwisselen bij caravan met reservewiel onder het chassis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-4

  5.3.3

  Wiel verwisselen van losgekoppelde caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-5

  5.3.4

  Wielmoeren aandraaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5-6

  NA HET RIJDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-1

  6.1

  Caravan loskoppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-1

  6.2

  Caravan neerzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-1

  6.3
  6.3.1

  Voortentogen monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Montage van de voortentogen aan de buitenwand van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-2
  6-2

  6.3.2

  Voortent opzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-2

  6.4

  Zonneluifel monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-3

  6.4.1

  Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-3

  6.4.2

  Montage van de zonneluifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6-3

  WONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-1

  5.

  6.

  7.
  7.1

  Caravan ventileren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-1

  7.2

  Deur van buiten openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-2

  7.3

  Deur van binnen openen en sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-2

  7.4

  Dakluik openen/sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-3

  7.5
  7.6

  Uitzetraam openen/sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Hef-kanteldak HEKI 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-3
  7-4

  7.6.1

  Lichtkoepel uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-4

  7.6.2

  Lichtkoepel kantelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-5

  7.7

  Hef-kanteldak HEKI 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-5

  7.7.1

  Kantelstand lichtkoepel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-6

  7.7.2
  7.7.3

  Tussenstand lichtkoepel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ventilatiestand lichtkoepel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-6
  7-7

  7.7.4

  Verduisteringsrolgordijnen sluiten/openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7-7

  0-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 5

  INHOUDSOPGAVE

  8.

  NACHTRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-1

  8.1
  8.1.1

  Ombouwen voor de nachtrust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Zitgroep met heftafel ombouwen tot slaapplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-1
  8-1

  8.1.2

  Zitgroep met inhangtafel ombouwen tot slaapplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-2

  8.1.3

  Zitgroep met telescooptafel ombouwen tot slaapplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-3

  8.1.3.1

  Omhoog zetten van slaapstand naar tussenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-3

  8.1.3.2

  Omhoog zetten van tussenstand naar tafelstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-3

  8.1.3.3
  8.1.3.4

  Omlaag zetten van tafelstand naar tussenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Omlaag zetten van tussenstand naar slaapstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-3
  8-3

  8.2

  Ombouwen van de zitkussens tot slaapplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8-4

  GASVOORZIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-1

  9.
  9.1

  Algemene aanwijzingen voor de gasvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-1

  9.2
  9.3

  Vloeibaar gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasflessen in de gaskast plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-2
  9-2

  9.4

  Richtwaarden voor het gasverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-2

  9.5

  Toestelafsluiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-3

  9.5.1

  Toestelafsluiters voor oven, kooktoestel, koelkast en verwarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-3

  9.5.2
  9.6

  Toestelafsluiter voor warmwaterboiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Buiten-gaskoppeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-3
  9-4

  9.6.1

  Verbruikers aansluiten op buiten-gaskoppeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-4

  9.7

  Gasfles verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-4

  9.8

  DuoComfort L (automatische omschakelklep voor een gasinstallatie met twee flessen) . . . . . . .

  9-6

  9.8.1

  Beoogd gebruik van de DuoComfort L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-6

  9.8.2
  9.8.3

  Aansluiting van de DuoComfort L op de gasflessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de DuoComfort L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-6
  9-7

  9.8.4

  Gasfles verwisselen bij de DuoComfort L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-7

  9.8.5

  Afstandsindicatie DuoComfort L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-8

  9.8.5.1

  Ingebruikname met zomerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-8

  9.8.5.2

  Ingebruikname met winterfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-8

  9.9

  Duomatic L Plus (gasdrukregelaar-set met omschakelautomaat
  en afstandsindicatie voor gasinstallatie met twee flessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-9

  9.9.1

  Werking van de Duomatic L Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-9

  9.9.2

  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de Duomatic L Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-10

  9.9.3

  Gasfles verwisselen bij de Duomatic L Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-10

  9.9.4

  Afstandsindicatie Duomatic L Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-11

  9.9.4.1
  9.9.4.2

  Ingebruikname met zomerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ingebruikname met winterfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-11
  9-12

  9.10

  Triomatic (regelaar-omschakelautomaat voor gasinstallatie met twee flessen) . . . . . . . . . . . . .

  9-13

  9.10.1

  Ingebruikname van de Triomatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-13

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  0-3 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE

  9.10.2

  Gasfles verwisselen bij de Triomatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-14

  9.10.3
  9.10.3.1

  Afstandsindicatie Triomatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ingebruikname met zomerfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-15
  9-15

  9.10.3.2

  Ingebruikname met winterfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-15

  9.11

  Airmix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-16

  9.11.1

  Circulatielucht via gasverwarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-16

  9.11.2

  Buitenlucht van onderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-16

  9.11.3

  Mengstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9-16

  WATERVOORZIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10-1

  10.1

  Schoonwatervoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10-1

  10.2

  Vuilwaterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10-1

  10.3

  Waterinstallatie legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10-2

  10.3.1
  10.3.2

  Jerrycan schoon water/schoonwatertank legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vuilwatertank legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10-2
  10-2

  STROOMVOORZIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-1

  10.

  11.
  11.1

  Stroomvoorziening 230 volt (netspanning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-1

  11.1.1
  11.2

  Elektrische verbinding tussen caravan en stroomaansluitpunt maken . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Stroomvoorziening 12 volt (accuspanning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-1
  11-2

  11.2.1

  Startaccu van het trekkende voertuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-2

  11.3

  Stroomvoorziening 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-3

  11.3.1

  Voedingsadapter 230 volt / 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-3

  11.4

  Beveiliging van de 230 V-stroomkring in de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-3

  11.5
  11.5.1

  Controlepaneel schoonwatertank (speciaal accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Elektrische voeding bij stroomvoorziening 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-4
  11-4

  11.6

  Stroomvoorziening 12 v via boordaccu en acculader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-5

  11.6.1

  Boordaccu caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-5

  11.6.2

  Acculader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-6

  11.6.3

  Rekenvoorbeeld restcapaciteit (stroomvoorziening via accu SL 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-7

  11.6.4
  11.7

  Rekenvoorbeeld voor het energieverbruik (bij stroomvoorziening via accu SL 75) . . . . . . . . .
  Elektrische voeding bij stroomvoorziening 12 volt via boordaccu en acculader . . . . . . . . . . .

  11-8
  11-9

  11.8

  Externe stroomvoorziening 230 volt via noodstroomaggregaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-10

  11.8.1

  Ingebruikname van het noodstroomaggregaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-10

  11.8.2

  Buitenbedrijfstelling van het noodstroomaggregaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  11-10

  VERWARMEN & WARM WATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verwarmen met gasverwarming S 3002/5002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-1
  12-1

  12.1.1

  Gasverwarming inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-1

  12.1.2

  Gasverwarming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-2

  12.
  12.1

  0-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 7

  INHOUDSOPGAVE

  12.1.3

  Gasverwarming uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-2

  12.1.4
  12.2

  Batterijen ontstekingsautomaat vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Circulatieluchtventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-2
  12-4

  12.2.1

  Circulatieluchtventilator 12 volt-uitvoering (bedieningsgedeelte extern) . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-4

  12.2.2

  Circulatieluchtventilator 12 volt-uitvoering (bedieningsgedeelte in gasverwarming) . . . . . . . . .

  12-5

  12.2.3

  Circulatieluchtventilator 230 volt-uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-5

  12.3

  Verwarmen met gasverwarming S 3002 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-6

  12.3.1
  12.3.2

  Gasverwarming inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasverwarming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-6
  12-7

  12.3.3

  Gasverwarming uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-7

  12.4

  Circulatieluchtventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-8

  12.4.1

  Circulatieluchtventilator 12 volt-uitvoering (bedieningsgedeelte extern) . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-8

  12.4.2

  Circulatieluchtventilator 12 volt-uitvoering (bedieningsgedeelte in gasverwarming) . . . . . . . . .

  12-9

  12.4.3
  12.5

  Circulatieluchtventilator 230 volt-uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verwarmen en warmwatervoorziening met centrale verwarming Alde Compact . . . . . . . . . .

  12-9
  12-10

  12.5.1

  Functies op het bedieningselement van de centrale verwarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-10

  12.5.2

  Beste warmtecomfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-12

  12.5.3

  Circulatiepomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-12

  12.5.4
  12.5.5

  Expansievat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Glycolmengsel bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-12
  12-13

  12.5.6

  Verwarmingssysteem ontluchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-13

  12.5.7

  Warmwatervoorziening met Alde Compact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-15

  12.5.7.1

  Warmwaterbereiding met gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-16

  12.5.7.2

  Warmwaterbereiding met 230 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-16

  12.5.7.3
  12.5.7.4

  Warmwaterbereiding met gas en 230 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Warmwaterboiler legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-16
  12-17

  12.6

  Warmwatervoorziening via Truma-boiler 10/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-18

  12.6.1

  Warmwaterbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-18

  12.6.2

  Truma-boiler legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-19

  12.7

  Warmwatervoorziening via Truma-Therme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-20

  12.7.1
  12.7.1.1

  Warmwaterbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Warmwaterbereiding via verwarmingsluchtsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-20
  12-20

  12.7.1.2

  Warmwaterbereiding met 230 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-21

  12.7.2

  Truma-Therme legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  12-22

  13.

  KOKEN & BAKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  13-1

  13.1
  13.2

  Ingebruikname van het gaskomfoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasoven met grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  13-1
  13-2

  13.2.1

  Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  13-2

  13.2.2

  Braadspit met grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  13-3

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  0-5 • Page 8

  INHOUDSOPGAVE

  13.2.3

  Braadspit met oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  13-3

  KOELKAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14-1

  14.1

  Koelkast RM 7290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14-1

  14.1.1

  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14-1

  14.2

  Koelkast RM 7651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14-2

  14.2.1

  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  14-2

  14.

  15.

  AIRCONDITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-1

  15.1

  Bediening van de airconditioner Blizzard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-1

  15.1.1

  Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-1

  15.1.2

  Richting instellen van de luchtstroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-2

  15.2

  Truma-Frostair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-3

  15.3
  15.3.1

  Bediening van de airconditioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bedieningselementen op de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-3
  15-3

  15.3.2

  Airconditioner NOOD Aan/Uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  15-4

  TOILET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  16-1

  Thetford-cassette C-200 CW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  16-1

  WINTERKAMPEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17-1

  17.1

  Algemene aanwijzingen voor het winterkamperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17-1

  17.2

  Extra aanwijzingen voor het winterkamperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17-1

  17.3

  Geadviseerde accessoires voor het winterkamperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  17-2

  18.
  18.1

  BUITENGEBRUIKSTELLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Tijdelijke buitengebruikstelling van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18-1
  18-1

  18.2

  Buitengebruikstelling van de caravan in de winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18-3

  18.3

  Opnieuw in gebruik nemen van de caravan na

  16.
  16.1
  17.

  Buitengebruikstelling of buitengebruikstelling tijdens de winter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  18-4

  REINIGING & ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Uitwendig onderhoud en reiniging van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-1
  19-1

  19.1.1

  Kunststofdelen aan de buitenkant van de caravan reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-2

  19.2

  Inwendig onderhoud en reiniging van de caravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-2

  19.2.1

  Kunststofdelen in het interieur van de caravan reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-3

  19.3

  Plexiglasramen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-4

  19.4
  19.5

  Reiniging en onderhoud van het hef-kanteldak HEKI 1 resp. HEKI 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Reiniging en onderhoud van de voortent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-5
  19-5

  19.5.1

  Behandeling van de voortent bij schimmelvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-5

  19.
  19.1

  0-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 9

  INHOUDSOPGAVE

  19.5.2

  Behandeling van stroeve ritssluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-6

  19.6

  Reiniging en onderhoud van de zonneluifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  19-6

  ONDERHOUD & INSPECTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-1

  20.1

  Onderhoudswerkzaamheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-1

  20.2
  20.3

  Wielremmen en overbrengingsonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Oploopinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-1
  20-2

  20.4

  Officiële controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-2

  20.5

  Onderhoudsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-3

  20.5.1

  Onderhoudsschema chassis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-3

  20.5.2

  Onderhoudsschema opbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  20-4

  21.

  OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  21-1

  22.

  20.

  TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-1

  22.1

  Tabel bandenspanning en aanhaalmoment velgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-1

  22.2

  Bijlading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-2

  22.2.1
  22.2.2

  Formule voor de berekening van de bijlading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toelichting bij de bijlading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-2
  22-3

  22.2.2.1

  Toegestaan totaalgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-3

  22.2.2.2

  Leeggewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-3

  22.2.2.3

  Bijlading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-3

  Extra uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Persoonlijke uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-3
  22-3

  22.2.3

  Gewichtsspecificaties van de extra uitrusting voor pakketten en accessoires . . . . . . . . . . . . .

  22-4

  22.3

  Technische gegevens en plattegronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  22-10

  INFORMATIE & TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  23-1

  Alarmnummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  23-1

  CHECKLIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  24-1

  Checklist voor eigen vermeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  24-2

  TREFWOORDENREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  25-1

  23.
  23.1
  24.
  24.1
  25.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  0-7 • Page 10 • Page 11

  Hoofdstuk 1

  VOORWOORD • Page 12 • Page 13

  VOORWOORD

  1.

  VOORWOORD

  Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe KNAUS- caravan. Hij is zo ontworpen en uitgevoerd dat u veel plezier zult
  hebben van uw „vakantiewoning op wielen“.
  Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de caravan voor het eerst gaat gebruiken, zodat u er zeker van
  bent dat u hem ook optimaal gebruikt. Trek er wat tijd voor uit en u zult nog meer relaxed kunnen genieten van het
  royale comfort en het hoge technische niveau van uw caravan.
  De aanwijzingen voor de veiligheid moeten beslist worden nageleefd.
  Behalve deze handleiding dient u ook de afzonderlijke handleidingen van de inbouwapparaten in acht te nemen.
  Indien uw caravan is voorzien van de extra uitrusting, moet u letten op de bijgevoegde speciale vergunningen en de
  eraan verbonden voorwaarden.
  Neem voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en voor specifieke vragen contact op met uw
  erkende KNAUS - dealer. De medewerkers van deze erkende vakgarage staan u graag met raad en daad bij.
  Alleen originele onderdelen van de betreffende fabrikanten garanderen kwaliteit en goede vervanging.
  Als de onderhoudswerkzaamheden worden verwaarloosd of ondeskundig worden uitgevoerd, kunnen wij onze
  garantieverplichtingen conform de garantievoorwaarden niet nakomen.
  Stuur het ingevulde garantiebewijs terug naar KNAUS TABBERT GROUP GMBH om aanspraak te kunnen maken op
  garantie.
  Deze handleiding is slechts van toepassing voor zover de caravan overeenkomt met de erin beschreven staat van de
  uitrusting.
  De kampeerauto/caravan -gegevens zijn bij vragen om
  inlichtingen en bij bestelling van onderdelen heel belangrijk.

  Model:
  Type:

  Noteer daarom model, type, bouwjaar
  en chassisnummer van uw KNAUScaravan in de tabel hiernaast.

  Bouwjaar:
  Chassisnummer:

  Wij wensen u veel vakantieplezier met uw nieuwe KNAUS - caravan.

  De bedrijfsleiding

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  1-1 • Page 14 • Page 15

  Hoofdstuk 2

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN • Page 16 • Page 17

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  Dit hoofdstuk bevat veiligheidsvoorschriften waaraan u zich bij het gebruik van de caravan absoluut dient te houden.

  Wij wijzen er met nadruk op dat wij ons niet aansprakelijk stellen voor beschadigingen en
  bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van het niet-naleven van deze handleiding!

  2.1

  Lijst en verklaring van gebruikte veiligheidsaanduidingen

  WAARSCHUWING:
  Alle aanduidingen met deze markering staan voor bedieningsprocedures waaraan
  u zich nauwlettend dient te houden om “GEVAAR VOOR PERSONEN” te voorkomen.

  LET OP:
  Alle aanduidingen met deze markering staan voor bedieningsprocedures waaraan
  u zich nauwlettend dient te houden om “MATERIËLE SCHADE” te voorkomen.

  AANWIJZING:
  Alle aanduidingen met deze markering staan voor “TECHNISCHE VEREISTEN” waar
  de gebruiker speciaal op moet letten.
  De aanduidingen “WAARSCHUWING” en “LET OP” zijn geplaatst voor de alinea(’s) waarop ze betrekking hebben.
  De aanduiding “AANWIJZING” kan voor of na de betreffende alinea(’s) zijn geplaatst.

  AANWIJZING:
  Deze veiligheidsaanduidingen moeten beslist in acht worden genomen!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-1 • Page 18

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.2

  Lijst en verklaring van gebruikte veiligheidssymbolen

  Hieronder worden alle in deze handleiding gebruikte veiligheidssymbolen alfabetisch opgesomd en verklaard.

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  "Bijtende stoffen"

  "Elektrische spanning"

  "Explosieve atmosfeer"

  "Vorstgevaar"

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  WAARSCHUWINGSTEKEN

  VERBODSTEKEN

  "Giftige stoffen"

  "Valgevaar"

  "Milieuvervuiling"

  "Vuur en open licht"

  VERBODSTEKEN

  GEBODSTEKEN

  GEBODSTEKEN

  GEBODSTEKEN

  "Mobiele telefoontoestellen"

  "Oogbescherming"

  "Lichte adembescherming"

  "Handbescherming"

  2.1 Lijst en verklaring van de gebruikte veiligheidssymbolen

  2-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 19

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.3

  Veiligheidsinrichtingen

  Aan de in de caravan ingebouwde veiligheidsinrichtingen moet speciale aandacht besteed worden. De
  veiligheidsinrichtingen moeten steeds op probleemloze werking worden gecontroleerd. Als de veiligheidsinrichtingen
  niet of niet goed functioneren, mag de caravan niet worden gebruikt.

  VEILIGHEID STAAT ALTIJD VOOROP!

  2.4

  Veiligheidsvoorschriften voor deelname aan het wegverkeer

  ੬ De caravan moet officieel zijn goedgekeurd!
  ੬ De trekhaak van het trekkende voertuig moet een typegoedkeuring hebben, door de RDW zijn goedgekeurd en
  moet vermeld staan in het kentekenbewijs of aanvullingsblad op het kenteken!
  ੬ In Nederland (en Duitsland) bedraagt de toegestane maximumsnelheid voor personenauto’s met een caravan 80
  km/h (in Duitsland met een speciale vergunning 100 km/h).
  ੬ Stel u van tevoren bij buitenlandse reizen op de hoogte van de toegestane maximumsnelheid voor personenauto’s
  met caravan.
  ੬ Tijdens het rijden mogen zich geen personen in de caravan bevinden! Ook huisdieren mogen alleen in het
  trekkende voertuig worden meegenomen!
  ੬ Bij gebruik van de caravan moeten twee extra buitenspiegels op het trekkende voertuig worden aangebracht!
  ੬ Bij het beladen van de caravan dient u zich absoluut te houden aan het toegestane totale gewicht!
  ੬ De bijlading in de caravan moet gelijkmatig worden verdeeld (zie paragraaf 4.4, pagina 4-2)! Daarbij dient u erop
  te letten dat het toegestane aanhanggewicht dat voor het trekkende voertuig is aangegeven, niet wordt overschreden!
  ੬ De maximaal toegestane kogeldruk voor de trekhaak van het trekkende voertuig (zie sticker bij trekhaak) mag niet
  worden overschreden, de minimum-kogeldruk is 25 kg!
  ੬ Wanneer accessoires zijn aangebracht, veranderen de afmetingen, het totale gewicht en het rijgedrag van de
  combinatie. Voor deze aangebrachte accessoires is RDW-registratie verplicht!
  ੬ De vier uitdraaisteunen en het neuswiel moeten bij het rijden helemaal omhoog gedraaid zijn!
  ੬ Voordat u gaat rijden moet u steeds controleren of de toilet-, bad- en kastdeuren, laden en alle kleppen alsmede
  de ramen en dakluiken zijn gesloten en de deurborging van de koelkast is vastgeklikt!
  ੬ De reminrichting van de caravan mag alleen door een bevoegde vakgarage worden gecontroleerd en gerepareerd!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-3 • Page 20

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  ੬ Bij het neerzetten van de caravan moet de parkeerrem hiervan maximaal worden aangetrokken!
  ੬ Op hellingen moeten de wielkeggen worden gebruikt!
  ੬ Als de caravan wordt vervoerd (bijv. autoslaaptrein, vrachtwagen), moet deze in rijrichting zijn geplaatst!

  2.5

  Algemene veiligheidsvoorschriften

  ੬ Gebruikte media (bijv. smeerstoffen, afvalolie en reinigingsmiddelen) moeten in geschikte bussen worden
  opgevangen en volgens de voorschriften worden afgevoerd!
  ੬ De buitenwand van de caravan mag niet worden beschadigd!
  ੬ Bij het betreden van het caravandak dient een puntbelasting (bijv. neerknielen) zo veel mogelijk te worden vermeden.
  Het caravandak mag uitsluitend op de horizontale stukken en met zachte schoenzolen (bijv. gym- of vrijetijdsschoenen)
  worden belopen! Schoenen met grove noppen moeten bij het belopen van het caravandak worden vermeden,
  omdat eventuele steentjes tussen de noppen van de schoenen de buitenwand van de caravan kunnen indeuken!
  ੬ Voorzichtig bij het beklimmen van een nat of beijzeld caravandak. Er bestaat gevaar voor glijden of vallen!
  ੬ Voertuigen met uitrusting Westfalia SSK mogen alleen aan trekkende voertuigen (met of zonder niveauregeling)
  worden gekoppeld, die zijn uitgerust met koppelingskogels en houder conform DIN 74058 (Duitsland) en waarbij
  het verticale deel onder de kogel gemeten vanaf het midden van de kogelpunt minstens 40 mm bedraagt.
  ੬ Voertuigen met uitrusting AKS 2000 mogen alleen aan die trekkende voertuigen (met of zonder niveauregeling)
  worden gekoppeld, die zijn uitgerust met koppelingskogels en houder conform DIN 74058 (Duitsland) en waarbij
  het verticale deel van de kogelstang onder de kogel (kogelhals) gemeten vanaf het midden van de kogel minstens
  60 mm lang is. Bovendien mogen ze alleen worden gekoppeld aan trekkende voertuigen die in een verticaal vlak
  aan de voorkant van de koppelingskogel, in het gedeelte boven de koppelingskogel geen voertuigonderdelen of
  aangebouwde onderdelen hebben.

  2.5.1

  Veiligheidsvoorschriften voor de montage van achterwanddragers

  LET OP:
  Na de montage van achterwanddragers moet er steeds op worden gelet dat:
  ੬ de bijlading op de achterwanddrager volgens de voorschriften is bevestigd en
  geborgd!
  ੬ het toegestane draagvermogen van de achterwanddrager wordt aangehouden!
  ੬ de aslastverdeling en de minimum-kogeldruk verandert!
  ੬ het rij- en remgedrag van de combinatie verandert!

  2-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 21

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  AANWIJZING:
  In Duitsland hoeven afneembare achterwanddragers niet te worden geregistreerd.
  ੬ Laat de montage van achterwanddragers om veiligheidsredenen uitsluitend door een erkende vakgarage uitvoeren!
  De erkende KNAUS - dealer geeft hierover graag meer informatie.

  2.6

  Veiligheidsvoorschriften voor de gasinstallatie

  WAARSCHUWING:
  Om schade aan personen en/of zaken te voorkomen dient
  u er bij latere inbouw van extra gastoestellen altijd op te
  letten dat deze zijn berekend op een bedrijfsdruk van 30
  millibar [mbar].
  ੬ Aanpassingen en wijzigingen van de gasinstallatie mogen alleen door de vakman worden uitgevoerd!
  ੬ De installatie voor vloeibaar gas is in de fabriek door een vakman gecontroleerd. Na verloop van telkens 2 jaar
  en na uitvoering van wijzigingen en reparaties moet de gasinstallatie opnieuw worden gecontroleerd!
  ੬ Om een constante luchtverversing in de caravan te waarborgen mogen de geforceerde ventilatieopeningen in de
  dakluiken, dakventilator en in de bodemplaat aan de achterkant nooit worden afgedekt!

  WAARSCHUWING:
  Als het gaskomfoor wordt gebruikt, bestaat bij het niet in acht nemen
  van de volgende aanwijzing acuut levensgevaar door zuurstofgebrek
  en het reukloze en giftige koolmonoxide (CO) dat daarbij kan
  ontstaan!
  ੬ Bij gebruik van het gaskomfoor moet een dakluik, een raam of de toegangsdeur worden geopend!
  Branders en andere apparaten die verbrandingslucht aan het interieur van de caravan onttrekken, mogen in
  geen geval worden gebruikt om de caravan te verwarmen!
  ੬ Voordat de gasverwarming in gebruik wordt genomen, moeten vuil en sneeuw van de schoorsteen en de
  verbrandingslucht-toevoerleidingen worden verwijderd om een verhoogd, ontoelaatbaar koolmonoxide- (CO)gehalte in het uitlaatgas te voorkomen!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-5 • Page 22

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  ੬ De gaskast moet tegen de binnenruimte van de caravan afgedicht zijn en moet direct boven de vloer een
  ventilatieopening ter grootte van minstens 2 cm2 hebben, die nooit mag worden afgedekt!
  ੬ Gasflessen behoren uitsluitend in de gaskast, waar ze rechtop moeten worden geplaatst en vastgesjord!
  ੬ Geen stroomvoerende apparaten (bijv. accu’s) of toestellen die ontstekingsbronnen ontwikkelen in de gaskast
  opslaan!
  ੬ Elektrische kabels mogen alleen geïsoleerd door de gaskast worden geleid! (Uitvoering alleen door vakgarage)
  ੬ Er mogen alleen drukregelaars met veiligheidsklep worden gebruikt! Andere regelaars zijn niet toegestaan!
  Regelaars op de gasfles zorgvuldig met de hand aansluiten (geen sleutels, tangen e.d. gebruiken). De
  schroefverbinding op de gasregelaar heeft linkse schroefdraad. Bij temperaturen onder 5 °C moet een
  antivriessysteem voor regelaars (bijv. Eis-Ex) worden gebruikt.
  ੬ Bij het inschakelen van gastoestellen met een drukknop voor het aansteken, dient u erop te letten dat deze na
  indrukken vanzelf weer terugveert!
  ੬ De rookgasbuis moet zowel op de gasverwarming als op de schoorsteen zonder lekkage vast zijn aangesloten
  en mag geen beschadigingen vertonen!
  ੬ Toestellen die op gas werken, mogen tijdens het tanken of in de garage niet worden gebruikt!
  ੬ Gebruik voor de gasinstallatie alleen propaan, butaan of een mengsel van beide soorten gas! Propaangas kan
  tot-32 °C, butaangas echter maar tot 0 °C worden verdampt.
  ੬ De afsluiter van de gasfles moet tijdens het rijden gesloten zijn als er geen verbruikers zijn!
  ੬ Als gastoestellen niet worden gebruikt, moet de betreffende toestelafsluiter worden gesloten!
  ੬ Als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt, moet de afsluiter van de glasfles worden gesloten!
  ੬ Ook regelaars en de rookgasafvoer van de verwarming moeten regelmatig worden gecontroleerd! De controle
  moet in Duitsland op het controlerapport conform DVGW-Arbeitsblatt G-607 (Duitsland) worden bevestigd! Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de controle!
  ੬ In andere landen moeten de daar geldende voorschriften in acht worden genomen!
  ੬ De gaskast mag niet als opbergruimte worden gebruikt!
  ੬ De gaskast moet worden beveiligd tegen onbevoegde toegang!

  2-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 23

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  WAARSCHUWING:
  Bij een gaslucht of als iets anders erop wijst dat er gas lekt, moeten
  onmiddellijk de volgende maatregelen worden genomen:
  ੬ Afsluiter glasfles sluiten!
  ੬ Vermijd ontstekingsbronnen, open vuur en roken!
  ੬ Alle ruimtes goed ventileren!
  ੬ Gevarenzone ontruimen!
  ੬ Campingbeheerder en evt. brandweer waarschuwen!

  AANWIJZING:
  De gasinstallatie mag pas na controle door een deskundige weer in gebruik worden genomen!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-7 • Page 24

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.7

  Veiligheidsvoorschriften voor de elektrische installatie

  2.7.1

  Startaccu en extra accu

  WAARSCHUWING:
  ੬ Om vonkvorming en brandgevaar te vermijden moet bij het uitbouwen van de
  startaccu resp. de extra accu eerst de minkabel (zwart) en daarna de pluskabel
  (rood) worden afgeklemd.
  ੬ Bij het inbouwen van de startaccu resp. extra accu moet eerst de pluskabel (rood)
  en daarna de minkabel (zwart) worden afgeklemd.
  ੬ Om kortsluiting en brandgevaar te vermijden, mogen in principe uitsluitend
  geïsoleerde accuklemmen worden gebruikt. Ook hulpstartkabels moeten voorzien
  zijn van geïsoleerde accuklemmen!

  2.7.2

  Noodstroomaggregaat

  LET OP:
  ੬ Om beschadiging van de elektronica te voorkomen, moeten
  spanningsschommelingen bij bedrijf van het noodstroomaggregaat beslist worden vermeden!
  ੬ Bij gebruik van een noodstroomaggregaat moeten de gegevens van de
  toestelfabrikant worden gerespecteerd!

  2-8

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 25

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.8

  Brandveiligheid

  2.8.1

  Voorkomen van brandgevaar

  ੬ Reparaties en veranderingen aan de systemen voor elektriciteit of vloeibaar gas en inrichtingen mogen alleen
  door vaktechnisch personeel worden uitgevoerd!
  ੬ Kinderen nooit alleen zonder toezicht in de caravan laten!
  ੬ Niet met brandbaar materiaal in de buurt van verwarmings- en kooktoestellen komen, bijv. gordijnen, panelen en
  kasten met textielstof!
  ੬ Er mogen nooit draagbare verwarmings- of kooktoestellen worden gebruikt!

  2.8.2

  Brandbestrijding

  ੬ Het verdient aanbeveling in de caravan steeds een brandblusser met 1 kg droge poeder mee te nemen! De
  blusser moet zijn goedgekeurd, gecontroleerd en binnen handbereik zijn.
  ੬ Laat de brandblusser regelmatig door erkend vaktechnisch personeel controleren (let op de controledatum)!

  2.8.3

  Hoe te handelen bij brand

  ੬ Alle inzittenden van het voertuig evacueren!
  ੬ Elektrische stroomvoorziening uitschakelen en van het net afkoppelen!
  ੬ Afsluiter van glasfles onmiddellijk sluiten!
  ੬ Alarm slaan en de brandweer bellen!
  ੬ Brand bestrijden zonder risico te lopen!
  ੬ Instructies over locatie en bediening van de nooduitgangen geven!
  ੬ Vluchtwegen vrijhouden!
  ੬ Handleiding van de brandblusser in acht nemen!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-9 • Page 26

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.9

  Milieuaanwijzingen

  ੬ Gebruikte media (bijv. smeerstoffen, afgewerkte olie en reinigingsmiddelen) moeten in geschikte bussen worden
  opgevangen en volgens de voorschriften worden afgevoerd!
  ੬ Alle soorten vuilwater en huisafval niet in een rioolput of in de vrije natuur dumpen.
  ੬ Vuilwatertank en Thetford-cassette uitsluitend legen bij afvalverwerkingsstations, op campings of bij speciaal
  daarvoor bestemde vuilstortfaciliteiten. Neem bij steden en gemeenten de aanwijzingen in acht of vraag naar de
  vuilstortfaciliteiten.
  ੬ Voor het Thetford-toilet een milieuvriendelijk en biologisch goed afbreekbaar chemisch toiletmiddel in geringe
  dosering gebruiken.
  ੬ Huisval scheiden in glas, blik, plastic en nat afval.
  ੬ Huisvuil mag niet op parkeerplaatsen in de daar aanwezige afvalbakken worden gedumpt. In steden en gemeenten
  naar de vuilstortfaciliteiten vragen.
  ੬ Bij langer verblijf in steden en gemeenten speciaal voor caravans bestemde parkeerplaatsen opzoeken. In de
  betreffende stad of gemeente naar de parkeermogelijkheden vragen.
  ੬ Automotor van het trekkende voertuig tijdens parkeren uitschakelen. De bedrijfstemperatuur van de motor wordt
  het snelst door vlot rijden bereikt.

  2.10

  Extra aanwijzingen

  In Duitsland kunnen als aanvulling op deze handleiding de volgende brochures bij de ADAC (Allgemeiner Deutscher
  Automobil Club) worden verkregen:
  ● Freies Campen und Übernachten in Europa (Vrij kamperen en overnachten in Europa)
  ● Verkehrsbestimmungen für Gespanne und Wohnmobile in Europa (Verkeersvoorschriften voor caravancombinaties
  en kampeerauto’s in Europa)
  ● Besondere Verkehrsbestimmungen für Campingfahrzeuge in Deutschland (Bijzondere verkeersvoorschriften voor
  kampeervoertuigen in Duitsland)

  AANWIJZING:
  Informeer naar overeenkomstige brochures bij de automobielclub of betreffende
  locaties in uw land.

  2-10

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 27

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  2.11

  Veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de bedden

  WAARSCHUWING:
  Om doorzakken te voorkomen mag de maximale belasting van de
  bedden nooit worden overschreden!
  Hierna wordt een lijst met alle mogelijke bedden en bijbehorende maximale belasting opgesomd.

  AANWIJZING:
  De gegevens over de maximale belasting van de bedden heeft altijd betrekking op
  één slaapplaats, d.w.z. bij een bed met twee slaapplaatsen verdubbelt de belasting.

  Bedtype

  Max. belastbaarheid
  per slaapplaats

  Alkoofbedden

  100 kg

  Afzonderlijke bedden

  100 kg

  Vaste bedden

  100 kg

  Berging-vaste bedden

  100 kg

  Berging-hefbedden

  100 kg

  Berging-klapbedden

  60 kg

  Bergkast-klapbedden

  60 kg

  Stapelbedden

  60 kg

  2.2 Maximale belastbaarheid bedden

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  2-11 • Page 28 • Page 29

  Hoofdstuk 3

  BESCHRIJVING & UITRUSTING • Page 30 • Page 31

  BESCHRIJVING & UITRUSTING

  3.

  BESCHRIJVING & UITRUSTING

  3.1

  Opbouw

  ● De opbouw van de caravan is vervaardigd in de zogenoemde ‘sandwichconstructie’ met een totale dikte van
  maximaal 40 mm. De sandwich, bestaande uit de aluminium-buitenwand, het isolatiemateriaal styropor, het
  latwerk en de binnenwand, wordt gelijmd en geperst.
  Het bijzondere van deze constructie is de verlijming. Hierbij wordt een lijm toegepast die ca. 5 mm aan beide
  zijden van de styropor binnendringt en het materiaal verbindt. Hierdoor ontstaat niet alleen een verlijming aan de
  buitenkant, maar ook een inwendige verbinding van de delen.
  Dit proces gaat gepaard met een nauwkeurige bewerking en garandeert een optimale isolatie.

  3.2

  Gaskast

  ● In de voorkant van de caravan is de apart af te sluiten gaskast geïntegreerd. Deze is ten opzichte van de
  binnenruimte van de caravan geïsoleerd en afgedicht.

  3.3

  Interieurinrichting

  ● De in hoge kwaliteit vervaardigde meubels hebben oppervlakken die weinig onderhoud vragen.
  ● In de binnenruimte van de caravan bevinden zich bij sommige modellen vast ingebouwde bedden en een of
  meerdere zitgroepen, die met enkele handgrepen op elk moment tot slaapplaatsen omgebouwd kunnen worden.
  ● Boven de bedden en zitgroepen bevinden zich talrijke opbergkasten.
  ● De kleppen van de kasten en de deuren zijn voorzien van stevig beslag en beveiligd tegen ongewild opengaan.

  3.4

  Keukenblok

  ● In het keukenblok zijn een 3-pits kooktoestel, een spoelbak en de koelkast ondergebracht.
  ● Bovendien zijn in het keukenblok talrijke opbergmogelijkheden opgenomen.
  ● Bij enkele modellen is boven het keukenblok een afzuigkap en/of verlichting ingebouwd.
  ● Enkele modellen bezitten een op rollen gelagerde, uittrekbare korf voor het opbergen van levensmiddelen en
  serviesgoed.
  ● Enkele modellen zijn voorzien van een gasoven en grill.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  3-1 • Page 32

  BESCHRIJVING & UITRUSTING

  3.5

  Verwarming & warm water

  ● De caravan is standaard voorzien van een krachtige TRUMA-verwarming en een heteluchtblazer.
  ● Enkele modellen zijn voorzien van een ALDE-warmwater-CV-installatie.
  ● Warm water wordt bereid met de ALDE-verwarming, een TRUMA-boiler of een TRUMA-Therme.

  3.6

  Schoon en vuil water

  ● In oude modellen is al een schoonwater- en een vuilwatertank geïnstalleerd.

  3.7

  Chassis, assen en remmen

  ● Het chassis is gegalvaniseerd en daarmee uitstekend bestand tegen roestaanslag. Door uitwendige beschadigingen
  (bijv. steenslag) veroorzaakte roestplekken op het gegalvaniseerde oppervlak moeten onmiddellijk worden
  gerepareerd.
  In de winter moet na ritten over gepekelde wegen het gegalvaniseerde oppervlak met schoon water worden
  afgespoeld. Om de vorming van witte roest op gegalvaniseerde delen te voorkomen, moet tijdens stalling resp.
  opslag van de caravan voor voldoende luchtcirculatie worden gezorgd (water moet weg kunnen lopen). De
  vorming van witte roest, die overigens slechts een schoonheidsfout is, kan daarmee worden voorkomen.
  ● De aangename rijeigenschappen van de caravan zijn verkregen door de optimale afstand van de assen ten
  opzichte van de trekhaak en door het zorgvuldig op elkaar afstemmen van de componenten oploopinrichting en
  wielremmen.
  ● De glijbuis of sleepstang in de oploopinrichting draagt van voren de trekhaak en vangt versnellingskrachten en
  neerwaartse krachten op hellingen op.
  De in de glijbuis ingebouwde schokbreker dempt de bij het remmen optredende trillingen van de glijbuis en
  voorkomt bij een geringe verlangzaming van het trekkende voertuig een ongewenst aanspreken van de caravanrem.
  ● De veeras bestaat uit de buitenste zeskante en de binnenste driekante profielbuis die is gekoppeld aan de
  pendelarmen van de wielophanging. Tussen de uitwendige en inwendige profielbuis zitten rubberstukken die
  goede dempende en verende eigenschappen garanderen en optredende trillingen snel verminderen. De
  veerelementen zijn onderhoudsvrij.
  ● Als het trekkende voertuig bij normaal rijden wordt afgeremd, wordt de caravan via de oplooprem automatisch
  mee afgeremd. Door het automatische achteruitrijsysteem is het mogelijk probleemloos achteruit te rijden.

  3-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 33

  Hoofdstuk 4

  VÓÓR HET RIJDEN • Page 34 • Page 35

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.1

  Eerste ingebruikname van de caravan

  WAARSCHUWING:
  Lees voordat u de caravan in bedrijf stelt zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften!

  LET OP:
  ੬ Als voor het eerst met de caravan wordt gereden, moet na ca. 50 km worden
  gecontroleerd of de wielbouten/wielmoeren vastzitten en eventueel worden
  aangedraaid. Het juiste aanhaalmoment vindt u in de tabel van paragraaf 22.1.
  ੬ Daarna moeten de wielbouten/wielmoeren periodiek op vastzitten worden
  gecontroleerd!

  4.2

  Caravan registreren

  LET OP:
  Rij niet zonder kentekenplaat en verzekering!
  Caravans zijn voertuigen in de zin van het wegenverkeersreglement (WVR Duitsland). Als caravans op de openbare
  weg rijden, moeten ze in principe een kentekenplaat hebben. Caravans mogen alleen met een geldige verzekering
  rijden.
  ੬ Als de caravan is voorzien van een EU-kentekenplaat, is in Europa geen landaanduiding nodig, maar voor het
  rijden buiten Europa moet wel een landaanduiding (NL) zijn aangebracht.
  ੬ Als de caravan niet is voorzien van een EU-kentekenplaat, moet voor het rijden in het buitenland altijd een
  landaanduiding (NL) zijn aangebracht.
  In Duitsland moet de landaanduiding boven het rechterachterlicht zijn aangebracht. In andere landen moeten de
  daar geldende bepalingen in acht worden genomen.
  Over de afzonderlijke, benodigde formaliteiten krijgt u meer informatie bij uw erkende KNAUS - dealer.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  4-1 • Page 36

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.3

  Uitrusting van het trekkende voertuig

  Het verbindingsstuk tussen het trekkende voertuig en de caravan is de trekhaak. De trekhaak moet door TÜV (Technischer Überwachungs-Verein in Duitsland) worden getest en goedgekeurd (alleen in Duitsland).

  LET OP:
  De RDW-goedkeuring moet in de autopapieren zijn opgenomen.

  AANWIJZING:
  De typegoedkeuring moet altijd in het kentekenbewijs deel I staan vermeld omdat
  anders de vergunning en de verzekering voor het trekkende voertuig en de caravan
  niet geldig is. Dit is ook het geval als het trekkende voertuig zonder caravan rijdt.

  4.4

  Caravan beladen

  De hoogst mogelijke bijlading van de caravan volgt uit het verschil tussen het toegestane totaalgewicht en leeggewicht.
  Meer bijzonderheden over de berekening van de bijlading van de caravan vindt u in paragraaf 22.2, pagina 22-2.
  ੬ Let erop dat het toegestane aanhanggewicht van het trekkende voertuig niet wordt overschreden.
  ੬ Bij het beladen van de caravan de zware voorwerpen (bijv. serviesgoed, bestek) in de buurt van de as opbergen.
  ੬ Lichte voorwerpen (bijv. wasgoed) boven in de opbergkasten en in de zitkasten opbergen.
  ੬ De voorwerpen gelijkmatig links en rechts van de as verdelen. Een ongelijkmatige belading leidt tot een
  verslechtering van de rijeigenschappen van de combinatie!
  ੬ De caravan moet zo worden beladen dat trekstang aan de koppelingsklauw met een voldoende kogeldruk
  omlaag wordt gedrukt. De kogeldruk dient met behulp van een weegschaal te worden bepaald.
  ੬ De fietsdrager mag slechts met 2 fietsen (max. 50 kg) worden beladen!
  ੬ Bij het betreden van het caravandak dient een puntbelasting (bijv. neerknielen) zo veel mogelijk te worden
  vermeden.
  ੬ Het caravandak mag uitsluitend op de horizontale stukken en met zachte schoenzolen (bijv. gym- of vrijetijdsschoenen)
  worden belopen! Schoenen met grove noppen moeten bij het belopen van het caravandak worden vermeden,
  omdat eventuele steentjes tussen de noppen van de schoenen de buitenwand van de caravan kunnen indeuken!

  4-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 37

  VÓÓR HET RIJDEN

  ੬ Voorzichtig bij het beklimmen van een nat of beijzeld caravandak. Er bestaat gevaar voor glijden of vallen!

  LET OP:
  ੬ Houd u aan het toegestane maximum-aanhanggewicht (zie kentekenbewijs)!
  ੬ Houd u aan de toegestane maximum-kogeldruk van het trekkende voertuig!
  ੬ Houd u aan de voorgeschreven minimum-kogeldruk van 25 kg!
  ੬ Bij montage van disseldragers dient u te letten op de bevestiging en borging van
  de lading, het toegestane draagvermogen van de caravan, de verandering van
  de aslastverdeling en het rij- en remgedrag van de combinatie!

  CARAVAN ONJUIST BELADEN!

  CARAVAN ONJUIST BELADEN!

  Vermindering van de bestuurbaarheid
  en de remwerking

  Hoog risico van slingeren
  en slechte remwerking

  CARAVAN JUIST BELADEN!

  JUISTE VERDELING VAN DE BELADING:

  Kogeldruk (pijl) min. 25 kg!
  (Zie sticker op de dissel "Toegestane kogeldruk”)

  = Zware voorwerpen (hoofdlast)
  = Lichte voorwerpen

  4.1 Caravan beladen

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  4-3 • Page 38

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.5

  Banden

  4.5.1

  Veiligheidsaanwijzingen voor banden

  WAARSCHUWING:
  ੬ Het is gevaarlijk om schade aan banden te verwaarlozen! Door een mogelijke
  klapband kan de caravan onbestuurbaar worden.
  ੬ Een te lage bandenspanning kan bij een vol beladen caravan tot een lekke band
  leiden. Hierdoor bestaat het gevaar dat de caravan onbestuurbaar wordt!
  ੬ De bandenspanning in principe alleen bij koude banden controleren.
  ੬ Neem de wettelijk toegestane minimum-profieldiepte in acht!
  ੬ De banden van de caravan moeten aan beide kanten dezelfde bandenspanning hebben. De juiste bandenspanning
  vindt u in de bandenspanningstabel in paragraaf 22.1.
  ੬ De bandenspanning van de achterwielen van het trekkende voertuig moet met 0,2 bar ten opzichte van de
  normaal voorgeschreven bandenspanning worden verhoogd, omdat op de achterwielen bovendien de disseldruk
  van de caravan inwerkt.
  ੬ Door langere stilstand in combinatie met een te geringe of langzaam verminderende bandenspanning krijgen de
  banden afplattingen bij het contactvlak met de grond. Daarom moet bij langere stilstand de bandenspanning met
  0,3 bar ten opzichte van de bandenspanningtabel worden verhoogd.
  ੬ Door te geringe bandenspanning kunnen de banden te warm worden en daardoor van binnen worden beschadigd.
  Dat kan bij hoge snelheden leiden tot loslaten van het loopvlak en zelfs tot klappen van een band!
  ੬ Verborgen bandenschade wordt door naderhand corrigeren van de bandenspanning niet verholpen!
  ੬ Over stoepranden alleen maar langzaam en zo veel mogelijk in een rechte hoek rijden. Vermijd het rijden over
  steile en hoekige stoepranden. Heftig of in een te scherpe hoek tegen stoepranden of scherpgerande voorwerpen
  als stenen rijden kan tot verborgen bandenschade leiden. Deze schade wordt pas later merkbaar! Daardoor
  bestaat gevaar voor ongevallen door het klappen van een band bij hoge snelheden!
  ੬ Banden regelmatig controleren op beschadigingen, bijvoorbeeld erin gedrongen elementen, gaten, sneden, scheuren
  en bulten in de zijwand. Een erin gedrongen vreemd voorwerp kan ook het inwendige van de band beschadigd
  hebben. Bij beschadiging altijd een vakman laten controleren of reparatie mogelijk is. Als reparatie niet meer
  mogelijk of dubieus lijkt, moet de beschadigde band worden vervangen. Een beschadigde band kan klappen!
  ੬ Er mogen nooit gebruikte banden worden gebruikt waarvan u de voorgeschiedenis niet kent. Elke band veroudert,
  ook al is er niet of slechts weinig mee gereden. Het verdient aanbeveling de banden van de caravan (ook het
  reservewiel) te vervangen als ze 6 jaar oud zijn. Zelfs het eigen reservewiel moet na 6 jaar alleen nog in geval
  van nood worden gebruikt en er moet dan uiterst voorzichtig mee worden gereden!
  ੬ Ook de profieldiepte van de banden moet regelmatig worden gecontroleerd. Hoe minder profiel, des te groter
  het gevaar voor aquaplaning.

  4-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 39

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.6

  Caravan vastkoppelen

  1. Handrem op de caravandissel aantrekken.
  2. Plaats het neuswiel door omlaag draaien licht op de grond.
  3. Draai de vier uitdraaisteunen omhoog.
  4. Rij met het trekkende voertuig voorzichtig naar achteren tot de caravan.
  5. Richt de dissel met geopende koppeling door omhoog of omlaag draaien van het neuswiel boven de kogelkop
  en plaats hem door omlaag draaien van het neuswiel op de kogelkop en laat hem vastklikken.
  6. Vergrendel de koppeling volgens voorschrift.

  LET OP:
  Het neuswiel mag slechts zo ver omhoog gedraaid worden dat in geval van een aanhangverlies
  (caravan raakt los van het trekkende voertuig) tijdens het rijden en bij de daaropvolgende
  kiepbeweging van de caravan naar voren het neuswiel het eerst de grond raakt!
  7. Draai het neuswiel omhoog en klem het vast.
  8. Breng de breekkabel in het oog van het trekkende voertuig aan of breng deze om de trekhaak aan.
  9. Haal de handrem er weer af.

  AANWIJZING:
  Mocht tijdens het rijden de koppeling ongewild losraken, dan bedient de breekkabel
  de handremhefboom van de caravan.

  LET OP:
  Zorg ervoor dat de elektriciteitskabel niet over de weg sleept en dat de extra borging van de stekker van de verlichting is vastgeklikt!
  10. Sluit de 13-polige verlichtingsstekker aan op het trekkende voertuig.
  11. Controleer of de remlichten en richtingaanwijzers, achterlichten, mistachterlichten, contourlichten, markeringslichten en nummerplaatverlichting op de caravan via bediening vanuit het trekkende voertuig goed functioneren.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  4-5 • Page 40

  VÓÓR HET RIJDEN

  AANWIJZING:
  Laat de vakman u alle stappen voor het correct vastkoppelen van de caravan uitvoerig
  demonstreren.

  4.6.1

  Pinverdeling verlichtingsstekker “systeem Jäger“

  Onderstaande pinverdeling vindt u bij de verlichtingsstekker “systeem Jäger“.

  9

  8

  7

  10

  6

  2

  4

  11

  5

  12

  1

  3

  13

  1 Richtingaanwijzer links

  8 Achteruitrijlicht

  2 Mistachterlicht

  9 Stroomvoorziening +12 volt (constante plusstroom)

  3 Massa (voor stroomkring contact 1-8)

  10 Laadstroomkabel + voor accu in de caravan

  4 Richtingaanwijzer rechts

  11 Massa voor contact 10

  5 Achterlicht rechts, breedtelicht rechts,
  spatbordlicht rechts, nummerplaatverlichting rechts

  12 Niet bezet
  13 Massa voor contact 9

  6 Remlicht links/rechts
  7 Achterlicht links, breedtelicht links, spatbordlicht links,
  nummerplaatverlichting links

  4.2 Pinverdeling verlichtingsstekker "systeem Jäger”

  4-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 41

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.7

  Elektrische verlichting van de caravan

  Voor vertrek moet worden gecontroleerd of alle verlichtingsvoorzieningen van de caravan in- en uitwendig werken
  en moeten defecte gloeilampen worden vervangen. Met het vervangen van de verschillende gloeilampen en de
  daarmee gepaard gaande handelingen dient u zich voor vertrek vertrouwd te maken.
  Bovendien verdient het aanbeveling een voorraad van hieronder opgesomde reservelampen mee te nemen zodat u
  een defecte lamp zo nodig onmiddellijk ter plaatse kunt vervangen.

  4.7.1

  In- en uitwendige verlichting van de caravan

  Buiten de caravan

  Verlichting

  Verlichtingsarmatuur

  Elektrische waarde

  Achterlicht links/rechts

  Gloeilamp

  12 volt / 10 watt

  Remlicht links/rechts

  Gloeilamp

  12 volt / 21 watt

  LED

  12 volt / 1,3 watt

  Nummerplaatverlichting

  Buislamp

  12 volt / 5 watt

  Contourlicht links/rechts

  Stekkergloeilamp

  12 volt / 3 watt

  Contourlicht links/rechts

  Gloeilamp

  12 volt / 5 watt

  LED

  12 volt / 1,3 watt

  Knipperlicht

  Gloeilamp

  12 volt / 21 watt

  Verlichting

  Verlichtingsarmatuur

  Elektrische waarde

  Keukenlamp

  Halogeenlamp

  12 volt / 10 watt

  Voortentlamp

  Gloeilamp

  12 volt / 21 watt

  Licht voorbed

  TL-buis

  met elk 8 watt

  Koudlichtspiegellamp

  12 volt / 10 watt

  Halogeenlamp

  12 volt / 10 watt

  Gloeilamp

  12 volt / 21 watt

  Halogeenlamp

  12 volt / 10 watt

  Extra remlicht

  Binnen de caravan

  Zijmarkeringslichten

  Spotlamp kast achterin links/rechts
  Plafondlamp
  Lamp bergruimte
  Lamp badcel (toilet)

  4.3 In- en uitwendige verlichting van de caravan

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  4-7 • Page 42

  VÓÓR HET RIJDEN

  4.8

  Reservesleutels aanschaffen

  Als de noodzaak zich voordoet reservesleutels voor de caravan aan te schaffen, zijn de volgende gegevens voor de
  aanschaf van de betreffende sleutel nodig:
  Sleutel voor:

  Nodig voor aanschaf van de sleutel:

  Te verkrijgen bij:

  Trekkend voertuig

  Zie aparte handleiding van het trekkend voertuig  Caravan

  Serienummer, chassisnummer, tweede sleutel, sleutelnummer

  KNAUS - servicepunt

  4.4 Reservesleutels

  4.9

  Checklist

  Elke keer voordat u gaat rijden moet u een controle van de combinatie uitvoeren aan de hand van de volgende checklist:
  Opmerkingen:

  Datum:

  1:

  Zijn alle autopapieren – ook de groene verzekeringskaart – aan boord en hebben alle inzittenden een reisdocument (paspoort,
  identiteitsbewijs, kinderpaspoort etc.) bij zich? Geldigheidsdatum van de reisdocumenten tijdig controleren!

  2:

  Zijn alle noodzakelijke documenten (gezondheids- resp. inentingsverklaring) voor meereizende huisdieren aanwezig? Informatie over
  de vereiste documenten kan bij het betreffende consulaat, bij het toeristenbureau of de automobielorganisatie worden verkregen.

  3:

  Is het gaskeuringsbewijs (zie gaskeuringssticker) nog niet verlopen? Geldigheidsdatum tijdig controleren!

  4:

  Wordt een complete set reservesleutels (gescheiden bewaren!) voor het trekkende voertuig), de caravan en evt. de alarminstallatie
  meegenomen?

  5:

  Zijn alle onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de combinatie tijdig uitgevoerd?

  6:

  Is gezorgd voor een minimum-kogeldruk van ca. 25 kg?

  7:

  Is het toegestane totaalgewicht van de caravan niet overschreden (zie paragraaf 22.3 Technische gegevens en plattegrond)?

  8:

  Is de caravan volgens de voorschriften beladen (zie paragraaf 4.4 Caravan beladen)?

  9:

  Zijn alle deuren, kleppen, gaskast, dakluiken en HEKI – behalve geforceerde ventilatie – volgens voorschrift gesloten?

  10:

  Is/zijn de hanglamp(en) eraf gehaald en veilig opgeborgen?

  11:

  Zijn alle vloeistoffen – ook in de koelkast – beveiligd tegen leeglopen?

  12:

  Zijn de gasflessen in de gaskast veilig met de bevestigingsbanden bevestigd en zijn de afsluiter van de gasfles en alle
  toestelafsluiters gesloten?

  4-8

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 43

  VÓÓR HET RIJDEN

  13:

  Is de bijlading zo opgeborgen dat deze niet kan verschuiven?

  14:

  Zijn de extra buitenspiegels op het trekkende voertuig volgens voorschrift gemonteerd en correct afgesteld?

  15:

  Is bij alle banden (ook reservewiel) van de caravan de bandenspanning gecontroleerd volgens paragraaf 22.1, Bandenspanningstabel?

  16:

  Is bij alle banden van het trekkende voertuig de bandenspanning gecontroleerd volgens de afzonderlijke handleiding van de
  autofabrikant en is de bandenspanning van de achterwielen van het trekkende voertuig verhoogd met 0,2 bar?

  17:

  Zijn verbandtrommel (inhoud controleren!) en gevarendriehoek binnen handbereik opgeborgen?

  18:

  Is voor het uitlijnen van de caravan een waterpas aanwezig?

  19:

  Zijn voor de eventuele verwisseling van een band een goed opgepompt reservewiel alsmede het benodigde gereedschap en een
  voor het toegestane totaalgewicht geschikte krik ingeladen?

  20:

  Zijn neuswiel en uitdraaisteunen omhoog gedraaid?

  21:

  Zijn de wielkeggen voor de wielen verwijderd en volgens voorschrift opgeborgen?

  22:

  Is de caravan correct vastgekoppeld?

  23:

  Is de stekker van de verlichting volgens voorschrift ingeplugd en geborgd?

  24:

  Is de breekkabel bevestigd?

  25:

  Is de handrem van de caravan eraf gehaald?

  26:

  Werken alle verlichtingen van de combinatie (functietest uitvoeren!)?

  LET OP:
  Na enkele kilometers rijden moet u stoppen en nog eens controleren of de bijlading
  in de binnenruimte van de caravan niet gaat glijden!

  AANWIJZING:
  Aan het einde van de handleiding vindt u de checklist nogmaals en kunt u bovendien
  een geheel “persoonlijke checklist” maken. Wij adviseren u meerdere kopieën van
  de pagina’s te maken, zodat u voor toekomstige tochten met de caravan steeds een
  nog niet ingevulde checklist bij de hand hebt.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  4-9 • Page 44 • Page 45

  Hoofdstuk 5

  TIJDENS HET RIJDEN • Page 46 • Page 47

  TIJDENS HET RIJDEN

  5.

  TIJDENS HET RIJDEN

  5.1

  Rijden met de combinatie

  WAARSCHUWING:
  ੬ Tijdens het rijden mogen zich geen personen in de caravan bevinden!
  ੬ Ook huisdieren mogen tijdens het rijden alleen in het trekkende voertuig worden
  meegenomen!
  ੬ In Nederland (en Duitsland) bedraagt de toegestane maximumsnelheid voor
  personenauto’s met een caravan max. 80 km/h (in Duitsland met een speciale
  vergunning 100 km/h).
  ੬ Stel u van tevoren bij buitenlandse reizen op de hoogte van de toegestane
  maximumsnelheid voor personenauto’s met caravan.

  LET OP:
  Bij inritten van binnenplaatsen, tunnels etc. en bij insteekmanoeuvres moet u de
  hoogte, breedte en lengte van de combinatie goed inschatten! De afmetingen van
  de caravan vindt u in de technische gegevens in paragraaf 22.3.
  ੬ Rijd in het wegverkeer altijd voorkomend en attent en pas uw rijstijl steeds aan de vereisten van het rijden met een
  combinatie aan.
  ੬ Rijd bergafwaarts niet sneller dan bergopwaarts.
  ੬ Houd rekening met zijwind als u over een brug rijdt. Bij het inhalen van vrachtwagencombinaties kan de caravan
  luchtzuiging ondervinden. In beide situatie kan het nodig zijn duidelijk tegen te sturen.
  ੬ Onderschat de lengte van de combinatie niet.
  ੬ Schakel op tijd naar de volgende versnelling.

  AANWIJZING:
  Als bovendien een AKS-spoorstabilisator moet worden aangebracht, moet u deze
  volgens de voorschriften van de fabrikant inbouwen of kunt u die nog beter door een
  vakgarage laten inbouwen! Uw KNAUS - dealer geeft u hierover graag meer informatie.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  5-1 • Page 48

  TIJDENS HET RIJDEN

  5.2

  Achteruitrijden met de combinatie

  Ǡ De caravan is voorzien van een automatisch achteruitrijsysteem wat het mogelijk maakt zonder problemen terug
  te steken. Er kan direct achteruitgereden worden.
  Ǡ Bij minimale vooruitgaande beweging van het voertuig wordt de normale remwerking weer hersteld.
  Ǡ Bij het insteken moet u iemand om assistentie vragen.

  AANWIJZING:
  ੬ Voor beginnende bestuurders verdient het aanbeveling op een lege parkeerplaats
  of andere geschikte terreinen te oefenen met de combinatie. Door te oefenen
  voelt u zich zekerder.
  ੬ Voor zover geen speciale borden zijn aangebracht, geldt hier het verkeersreglement!
  Bij het achteruitrijden met een combinatie moet u primair letten op de volgende wetmatigheden:

  Bij een stuuruitslag
  naar rechts...

  Bij een stuuruitslag
  naar links...

  ...zwenkt de achterkant van
  de caravan naar links

  …zwenkt de achterkant van
  de caravan naar rechts!

  5.1 Achteruitrijden met de combinatie

  5-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 49

  TIJDENS HET RIJDEN

  5.3

  Wiel verwisselen

  Het reservewiel bevindt zich afhankelijk van het model ofwel in de disselbak of achter de as onder het chassis.

  LET OP:
  Het benodigde maximale draagvermogen van de krik moet worden bepaald aan
  de hand van het toegestane totaalgewicht in de technische gegevens van uw model.
  Voor het verwisselen van wielen bij eenassers valt aan te bevelen een scharnierkrik met een maximaal draagvermogen
  van 1600 kg te gebruiken, bij een- en tandemassers een hydraulische garagekrik met een maximaal draagvermogen
  van 2000 kg. Beide krikken kunnen als accessoire worden gekocht bij uw KNAUS - dealer.

  5.3.1

  Wiel verwisselen bij caravan met reservewiel in de gaskast

  WAARSCHUWING:
  ੬ Het verwisselen van een wiel mag alleen worden uitgevoerd bij vastgekoppelde caravan!
  ੬ Het verwisselen van een wiel mag alleen op een stevige, vlakke ondergrond en
  buiten de verkeersstroom worden uitgevoerd!
  ੬ De caravan moet volgens de nationale voorschriften van het betreffende land
  bijvoorbeeld met een waarschuwingsdriehoek worden gemarkeerd.
  ੬ Ga nooit onder de opgekrikte caravan liggen!
  ੬ De krik dient uitsluitend voor het verwisselen van wielen. Deze mag in geen geval
  voor werkzaamheden onder de caravan of het trekkende voertuig worden gebruikt!
  1. Trek de handrem van de caravan volledig aan en beveilig het wiel dat tegenover het te vervangen wiel ligt,
  bovendien met een wielkeg tegen wegrollen.
  2. Bij trekkende voertuigen met handmatige versnellingsbak in de eerste versnelling of in zijn achteruit zetten, bij
  een automatische versnellingsbak de schakelpook in de parkeerstand “P” zetten.
  3. Trek voordat u de caravan omhoog krikt, de beschermkapjes van de wielmoeren af en draai de wielmoeren met
  de wielsleutel (bij stalen velgen sleutelwijdte 17, bij aluminiumvelgen sleutelwijdte 19) een halve omwenteling los.
  4. Het steunpunt voor de scharnierkrik is de klauw op de langsdrager van het chassis (zie afbeelding 5.2).
  Scharnierkrik en wielsleutel zijn ondergebracht in de zitkast.
  5. Het steunpunt voor de hydraulische garagekrik zit direct onder de as (zie afbeelding 5.3). Garagekrik en
  wielsleutel zijn ondergebracht in de zitkast.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  5-3 • Page 50

  TIJDENS HET RIJDEN

  AANWIJZING:
  Meer informatie over scharnierkrik en hydraulische garagekrik vindt u in de aparte
  handleidingen van de betreffende fabrikant.
  6. Haal het reservewiel uit de gaskast.
  7. Krik de caravan omhoog, draai de wielmoeren eruit, verwissel het wiel en draai de wielmoeren weer met de
  hand erin.
  8. Laat de caravan zakken en verwijder de krik.
  9. Draai wielmoeren vast zoals in paragraaf 5.3.4 is aangegeven.
  10. BELANGRIJK: Controleer na ca. 50 km opnieuw of alle wielmoeren vastzitten.

  5.3.2

  Wiel verwisselen bij caravan met reservewiel onder het chassis

  WAARSCHUWING:
  ੬ Het verwisselen van een wiel mag alleen worden uitgevoerd bij vastgekoppelde caravan!
  ੬ Het verwisselen van een wiel mag alleen op een stevige, vlakke ondergrond en
  buiten de verkeersstroom worden uitgevoerd!
  ੬ De caravan moet volgens de nationale voorschriften van het betreffende land
  bijvoorbeeld met een waarschuwingsdriehoek worden gemarkeerd.
  ੬ Ga nooit onder de opgekrikte caravan liggen!
  ੬ De krik dient uitsluitend voor het verwisselen van wielen. Deze mag in geen geval
  voor werkzaamheden onder de caravan of het trekkende voertuig worden gebruikt!
  1. Voer stappen 1 tot 5, paragraaf 5.3.1 uit.
  6. Krik de caravan omhoog en ontgrendel de reservewieldrager op de langsdrager van het chassis en dan eruit trekken.
  7. Haal het reservewiel uit de drager.
  8. Draai de wielmoeren eruit, verwissel het wiel en draai de wielmoeren weer met de hand erin.
  9. Plaats het defecte wiel in de reservewieldrager en bevestig het dan in omgekeerde volgorde op de langsdrager
  van het chassis.
  10. Laat de caravan zakken en verwijder de krik.

  5-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 51

  TIJDENS HET RIJDEN

  11. Draai wielmoeren vast zoals in paragraaf 5.3.4 is aangegeven.
  12. BELANGRIJK: Controleer na ca. 50 km opnieuw of alle wielmoeren vastzitten.

  5.3.3

  Wiel verwisselen van losgekoppelde caravan

  In uitzonderlijke gevallen kan een wiel ook bij losgekoppelde
  caravan worden verwisseld.

  Daarbij moet u zich streng houden aan onderstaande stappen:
  1. Zorg voor een stevige en horizontale plaats om de
  caravan neer te zetten.
  2. Trek de handrem van de caravan volledig aan en
  beveilig het wiel dat tegenover het te vervangen wiel
  ligt, bovendien met een wielkeg tegen wegrollen.
  3. Draai het neuswiel 90° (haaks) ten opzichte van de
  rijrichting en beveilig het met een tweede wielkeg tegen
  wegrollen.
  4. Voer de overige stappen volgens paragraaf 5.3.1, punt
  2 tot 10 resp. paragraaf 5.3.2, punt 2 tot 12 uit.

  5.2 Steunpunt scharnierkrik

  5.3 Steunpunt hydraulische garagekrik

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  5-5 • Page 52

  TIJDENS HET RIJDEN

  5.3.4

  Wielmoeren aandraaien
  1

  1. Wielmoeren in de volgorde 1 – 2 – 3 – 4 – 5 volgens
  afbeelding 5.4 vastdraaien.
  2. Nadat alle wielmoeren zijn vastgedraaid, moet u
  nogmaals controleren of alle wielmoeren vastzitten – te
  beginnen bij ᕡ.

  4

  3

  3. BELANGRIJK: Controleer na ca. 50 km opnieuw of alle
  wielmoeren vastzitten.

  2

  5

  5.4 Wielmoeren kruisgewijs aandraaien

  5-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 53

  Hoofdstuk 6

  NA HET RIJDEN • Page 54 • Page 55

  NA HET RIJDEN

  6.

  NA HET RIJDEN

  6.1

  Caravan loskoppelen

  1. Schuif wielkeggen onder de wielen.
  2. Draai het neuswiel tot op de grond omlaag.
  3. Trek de handrem aan tot de aanslag.
  4. Verwijder de 13-polige verlichtingsstekker en de breekkabel.
  5. Open de koppeling van de kogelkop.
  6. Til de caravan van de kogel af.

  6.2

  Caravan neerzetten

  AANWIJZING:
  De parkeerrem van de caravan moet losgehaald zijn om de caravan te kunnen
  manoeuvreren!
  1. De caravan in rijrichting horizontaal uitlijnen (bijv. met een waterpas). Breng correcties aan met behulp van het neuswiel.
  2. Controleer of de caravan dwars op de rijrichting eveneens horizontaal staat (bijv. met een waterpas). Breng geen
  correctie aan door het neuswiel te verstellen maar door platen onder de wielen te plaatsen.
  Op een helling moet het wiel aan de dalzijde zodanig omhoog worden gebracht dat ook hier de horizontale
  stand van de caravan wordt bereikt. Gebruik hiervoor de krik. Als een voortent wordt gebruikt, moet het wiel aan
  de bergzijde worden vrijgemaakt.

  LET OP:
  De uitdraaisteunen mogen in geen geval worden gebruikt voor het richten van de
  caravan! De uitdraaisteunen zijn slechts hulpmiddelen voor de stabiliteit, het
  basisgewicht moet door de wielen worden gedragen!
  3. Draai de voorste en achterste uitdraaisteunen eruit en zet ze stevig op de grond. Plaats bij zachte bodem platen
  onder de uitdraaisteunen.
  4. De handrem van de caravan tot de aanslag aantrekken.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  6-1 • Page 56

  NA HET RIJDEN

  6.3

  Voortentogen monteren

  6.3.1

  Montage van de voortentogen aan de buitenwand van de caravan

  1. De ogen van de voortent met plaatschroeven Ø 3,9 x 19 mm V2A volgens afbeelding 6.1 bevestigen en met
  afdichtingskit Terostat 2729 afdichten.
  2. De lijn A (rechte voortentlijst) dient als meetbasis voor het voorste en achterste oog van de voortent.
  3. Het voorste oog van de voortent 320 mm en het achterste oog van de voortent 180 mm onder lijn A aanbrengen.
  4. Breng afhankelijk van de grootte van de tent ertussen 3 of 5 ogen op gelijke afstand, ca. 5 mm onder de
  voortentlijst aan, hierbij moet beslist rekening worden gehouden met de bedrading van de voortentverlichting.

  320

  180

  Lijn A

  6.1 Voortentogen monteren

  6.3.2

  Voortent opzetten

  Bij het opzetten van de voortent moet u op de volgende punten letten:
  1. Kies vlak terrein als plaats om hem op te zetten.
  2. Plaats de caravan waterpas (zie daarvoor paragraaf 6.2, pagina 6-1).
  3. Tenthuid (tentdoek) niet strak maar ‘vlak’ spannen.
  4. Bij regen moet u de tentlijnen losser zetten en de tenthuid niet aanraken.

  6-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 57

  NA HET RIJDEN

  5. Pak de voortent altijd alleen maar goed droog in, om mogelijke schimmelvorming of vlekken uit te sluiten (zie
  daarvoor paragraaf 19.5, pagina 19-5).
  6. Laat geen olie, vet en hars op het tentdoek komen.
  7. Verwijder waterzak bij regen.
  8. Breng bij een plotselinge weersverslechtering stormlijnen aan.
  9. Monteer bij grotere voortenten orkaansteunen.
  10. Voor het opbergen moet u de voortent goed schoonmaken (zie daarvoor paragraaf 19.5, pagina 19-5 en het
  frame licht invetten. Leg voortent en stokken op een droge plaats.

  AANWIJZING:
  De contourafmeting van de caravan is de maatstaf voor een optimale pasvorm van
  de voortent.

  6.4

  Zonneluifel monteren

  6.4.1

  Algemeen

  ੬ De zonneluifel is uitsluitend bedoeld om schaduw te bieden en niet om regen tegen te houden.
  ੬ Om beschadigingen aan de caravan door de tentstokken van de zonneluifel te voorkomen moet u de zonneluifel
  bij regen of storm afbreken.
  ੬ Bij oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige montage vervalt de garantie vanwege de fabrikant.

  6.4.2

  Montage van de zonneluifel

  LET OP:
  Als u in plaats van de steunstokken met zuignappen aan de caravan steunstokken
  met haken gebruikt, moet u voor de aanbrenging van de voortentophangogen het
  montagevoorschrift volgens paragraaf 6.3, pagina 6-2 in acht nemen!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  6-3 • Page 58

  NA HET RIJDEN

  1. Framestokken volgens bijgevoegde afbeelding aanbrengen.
  2. Zonneluifel in de randlijst op de caravan intrekken en op het midden van het voertuig uitrichten (markering bijv.
  met viltstift na de eerste montage aanbrengen op de caravan en de zonneluifel – randgedeelte naar binnen).
  3. Framestokken in de lassen van de zonneluifel schuiven en uitrichten.
  4. Zonneluifel met de stokken uitrichten, spannen en op de grond met haringen vastzetten.
  5. Extra spanlijnen aanbrengen. Als sterke wind of regen wordt verwacht, moeten de spanlijnen extra stevig worden
  vastgezet. Bij regen moet u erop letten dat geen waterzak ontstaat, verwijder die zo nodig.
  Zie voor reiniging en onderhoud van de zonneluifel paragraaf 19.6, pagina 19-6.

  AANWIJZING:
  Neem voor verdere vragen contact op met de gespecialiseerde handelaar.

  6-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 59

  Hoofdstuk 7

  WONEN • Page 60 • Page 61

  WONEN

  7.

  WONEN

  7.1

  Caravan ventileren

  WAARSCHUWING:
  Onder geen beding mogen de ingebouwde veiligheidsventilatieopeningen
  (geforceerde ventilatie in de dakluiken, dakventilator en bodemplaat aan
  de achterkant) worden afgedekt! Er bestaat acuut levensgevaar door een
  verhoogde concentratie koolmonoxide (CO)!
  ੬ De juiste ventilatie van de caravan is de beste voorwaarde voor een aangenaam wooncomfort.
  ੬ Om een constante luchtverversing in de caravan te waarborgen mogen de geforceerde ventilatieopeningen in de
  dakluiken, dakventilator en in de bodemplaat aan de achterkant nooit worden afgedekt!
  ੬ Door koken of natte kleding komt waterdamp vrij.
  ੬ Iedereen geeft via de ademhaling per uur maximaal 35 g water af. De caravan moet daarom afhankelijk van de
  relatieve luchtvochtigheid via de ramen en dakluiken worden geventileerd.
  Meer aanwijzingen vindt u in het hoofdstuk 17 Winterkamperen.

  AANWIJZING:
  ’s Nachts kan onder de kussens condenswater ontstaan. Om vocht uit de kussens
  (schuimstof) te verwijderen deze overeind zetten en luchten.
  Bij extreme weersomstandigheden kan aan de binnenkant van het dubbelwandige plexiglasraam condenswater
  ontstaan.
  Bij stijgende temperatuur verdampt het condenswater weer en is het raam weer droog.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  7-1 • Page 62

  WONEN

  7.2

  Deur van buiten openen/sluiten

  Hiernaast de afbeelding van een rechtsdraaiende deur. Het spiegelbeeld
  hiervan is een linksdraaiende deur.
  OPEN

  Openen:
  1. Sleutel in het slot steken en met de wijzers van de klok mee draaien,
  stand “OPEN”.
  2. Sleutel met de hand in de uitgangspositie terugdraaien en eruit trekken.
  De sleutel kan in alleen in de uitgangspositie eruit worden getrokken.
  3. Aan de deurgreep trekken en de deur openen.
  DICHT

  Sluiten:
  1. Sleutel in het slot steken en met iets aandrukken van de deur tegen de
  wijzers van de klok in draaien, stand “DICHT”.
  2. Sleutel met de hand in de uitgangspositie terugdraaien en eruit trekken.
  De sleutel kan in alleen in de uitgangspositie eruit worden getrokken.

  7.3

  7.1 Deur van buiten openen/sluiten

  Deur van binnen openen/sluiten

  Vergendelen

  Hiernaast de afbeelding van een linksdraaiende deur. Het
  spiegelbeeld hiervan is een rechtsdraaiende deur.

  Neutraal

  Openen en sluiten:
  Openen

  1. Voor het openen van de deur de deurgreep (1) naar
  ”.
  beneden drukken, stand “
  De deurgreep springt in de uitgangspositie “ ” terug.

  2
  Ontgrendeld

  2. Voor het vergrendelen van de deur de deurgreep (1) en
  binnenste draaigrendel (2) naar boven in stand “ ”
  draaien.

  1
  Vergrendeld

  Vergendelen

  Vergrendelen en ontgrendelen:
  1. Voor het vergrendelen van het onder- en bovengedeelte van
  de deur de binnenste draaigrendel (3) in stand “ ” draaien.
  2. Voor het ontgrendelen van het onder- en bovengedeelte
  van de deur de binnenste draaigrendel (3) in stand “ ”
  draaien.

  7-2

  3
  Ontgrendelen

  7.2 Deur van binnen openen/sluiten

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 63

  WONEN

  7.4

  Dakluik openen/sluiten

  Het dakluik kan aan één kant of aan beide kanten worden
  uitgezet.
  1. De handgreep aan de te openen zijde beetpakken,
  vergrendeling met vinger in pijlrichting losmaken en
  dakluik omhoog duwen.
  2. Trek om het dakluik te sluiten de handgreep naar beneden
  totdat de vergrendeling vastklikt.

  7.3 Dakluik openen/sluiten

  7.5

  Uitzetraam openen/sluiten

  De uitzetramen van de caravan zijn voorzien van een
  vergrendelingsautomaat, d.w.z. het uitzetraam klikt na het
  openen automatisch in de gewenste vergrendeling.

  2

  Openen:

  DICHT

  1. De vergrendelingshendel (1) in de stand “OPEN” draaien.
  OPEN

  2. Uitzetraam tot de gewenste vergrendelstand openen,
  telescoopgeleiding (2) klikt automatisch vast.
  1

  Sluiten:

  OPEN

  1. Uitzetraam iets verder openzetten tot de vergrendeling
  wordt vrijgegeven en het raam sluiten.

  1
  DICHT

  2. De vergrendelingshendel in de stand “DICHT” draaien.

  7.4 Uitzetraam openen/sluiten

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  7-3 • Page 64

  WONEN

  7.6

  Hef-kanteldak HEKI 1

  LET OP:
  ੬ Let ook op de overige op het hef-kanteldak aangebrachte bedieningsinstructies
  voor het openen en sluiten van de lichtkoepel en de rolgordijnen!
  ੬ Niet op de lichtkoepel van plexiglas gaan staan!
  ੬ Voor vertrek en als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt, moet de lichtkoepel
  volledig worden gesloten en moeten de verduisteringsgordijnen worden geopend!
  ੬ Indien zich fouten of storingen bij het hef-kanteldak voordoen, moet u een erkend
  servicepunt opzoeken!
  ੬ Voor het openen van de lichtkoepel sneeuw, ijs of andere verontreinigingen
  verwijderen!
  ੬ Open de lichtkoepel niet bij veel wind, regen of sneeuw!
  Het in enkele caravanmodellen ingebouwde hef-kanteldak HEKI 1 geeft de binnenruimte extra licht, zorgt voor een
  betere ventilatie en geeft de binnenruimte een aangenaam ruimtelijk gevoel.
  In het binnenframe van het hef-kanteldak bevindt zich een
  dubbel rolgordijn. Rolgordijnen voor verduistering en het
  weren van insecten kunnen afzonderlijk of in combinatie
  worden gebruikt.
  Doordat de glazen rand ver oversteekt, kan de lichtkoepel bij
  regen worden geopend zonder dat er water in het interieur komt.
  1

  De lichtkoepel van getint dubbel plexiglas kan voor de
  ventilatie van het interieur met ergonomisch gevormde grepen
  of een draaikruk helemaal of gedeeltelijk worden uitgezet
  of gekanteld.
  Aanwijzingen voor het schoonmaken en onderhouden van het
  hef-kanteldak HEKI 1 vindt u in paragraaf 19.4, pagina 19-5.

  1

  7.6.1

  Lichtkoepel uitzetten

  1. Pak de handgreep aan de te openen kant beet, druk de
  vergrendelingsgreep (1) in de pijlrichting en duw de
  lichtkoepel omhoog.
  2. Trek om de lichtkoepel te sluiten de handgreep naar
  beneden totdat de vergrendeling vastklikt.

  7-4

  7.5 HEKI 1: Lichtkoepel uitzetten

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 65

  WONEN

  7.6.2

  Lichtkoepel kantelen

  1

  De lichtkoepel mag alleen worden gekanteld als de caravan
  stilstaat. Daarbij is een openingshoek van maximaal 70°
  mogelijk.
  1. Klap de draaikruk (1) uit en draai met de wijzers van de
  klok mee tot de gewenste openingshoek is bereikt.
  Sluiten

  2. Draai om de lichtkoepel te sluiten de draaikruk tegen de
  wijzers van de klok in, totdat de lichtkoepel volledig is
  gesloten en de draaikruk weer kan worden ingeklapt.

  Openen

  7.6 HEKI 1: Lichtkoepel kantelen

  7.7

  Hef-kanteldak HEKI 2

  LET OP:
  ੬ Let ook op de overige op het hef-kanteldak aangebrachte bedieningsinstructies
  voor het openen en sluiten van de lichtkoepel en de rolgordijnen!
  ੬ Niet op de lichtkoepel van plexiglas gaan staan!
  ੬ Voor vertrek en als de caravan langere tijd niet wordt gebruikt, moet de lichtkoepel
  volledig worden gesloten en moeten de verduisteringsgordijnen worden geopend!
  ੬ Indien zich fouten of storingen bij het hef-kanteldak voordoen, moet u een erkend
  servicepunt opzoeken!
  ੬ Voor het openen van de lichtkoepel sneeuw, ijs of andere verontreinigingen
  verwijderen!
  ੬ Open de lichtkoepel niet bij veel wind, regen of sneeuw!
  Het in enkele caravanmodellen ingebouwde hef-kanteldak HEKI 2 geeft de binnenruimte extra licht, zorgt voor een
  betere ventilatie en geeft de binnenruimte een aangenaam ruimtelijk gevoel.
  In het binnenframe van het hef-kanteldak bevindt zich een dubbel rolgordijn. Rolgordijnen voor verduistering en het
  weren van insecten kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.
  De lichtkoepel van getint dubbel plexiglas kan voor de ventilatie van het interieur in gekantelde stand (eindstand),
  tussenstand of permanente ventilatiestand worden geopend.
  Aanwijzingen voor het schoonmaken en onderhouden van het hef-kanteldak HEKI 2 vindt u in paragraaf 19.4, pagina 19-5.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  7-5 • Page 66

  WONEN

  7.7.1

  Kantelstand lichtkoepel

  1. De vergrendelingsknop (1) op beide draaigrendels
  indrukken en deze (2) ongeveer 90° naar elkaar toe
  draaien.
  2. Pak de beugel (3) in het midden vast, haal hem uit de
  verankering los, zwenk hem naar beneden en druk de
  lichtkoepel naar boven (de lichtkoepel wordt na ongeveer
  150 mm ondersteund door beide gasveren aan de
  zijkant).

  DICHT

  3

  3. Klik de beugel door omhoog zwenken weer vast in de
  verankering.

  OPEN

  4. Het sluiten van de lichtkoepel geschiedt in omgekeerde
  volgorde.

  2

  1

  7.7 HEKI 2: Kantelstand lichtkoepel

  7.7.2

  Tussenstand lichtkoepel

  1. De vergrendelingsknop (1) op beide draaigrendels
  indrukken en deze (2) ongeveer 90° naar elkaar toe
  draaien.
  2. Pak de beugel (3) in het midden vast, haal hem uit de
  verankering los, zwenk hem naar beneden en druk de
  lichtkoepel naar boven (de lichtkoepel wordt na ongeveer
  150 mm ondersteund door beide gasveren aan de
  zijkant).

  DICHT

  3
  OPEN

  2

  3. Open beide klemmen (4) en zwenk de beugel in de
  richting van de tussenstand, trek daarna de lichtkoepel
  zover naar beneden tot de beugel in de uitsparingen
  ligt.

  4

  1

  4. Beugel met beide klemmen borgen.
  5. Het sluiten van de lichtkoepel geschiedt in omgekeerde
  volgorde.

  7.8 HEKI 2: Tussenstand lichtkoepel

  7-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 67

  WONEN

  7.7.3

  Ventilatiestand lichtkoepel

  1. De vergrendelingsknop (1) op beide draaigrendels
  indrukken en deze (2) ongeveer 90° naar elkaar toe
  draaien.
  2. Druk de lichtkoepel met beide handen via de
  draaigrendels uit de stand “GESLOTEN” ongeveer 2 cm
  naar boven en breng de beide draaigrendels in de
  daarvoor bestemde stand “PERMANENTE VENTILATIE”.

  DICHT

  3. Het sluiten van de lichtkoepel geschiedt in omgekeerde
  volgorde.

  OPEN

  2
  1

  GESLOTEN
  PERMANENTE
  VENTILATIE

  7.9 HEKI 2: Ventilatiestand lichtkoepel

  7.7.4

  Verduisteringsrolgordijnen sluiten/openen

  LET OP:
  Bij sterk zonlicht het verduisteringsrolgordijn slechts 2/3 sluiten en de lichtkoepel in
  de stand “permanente ventilatie” brengen!
  1. Om het verduisteringsrolgordijn te sluiten pakt u de sluitstang van het rolgordijn in de greepopening beet en drukt
  u hem stevig tegen de sluitstang van de vliegenhor (sluitstangen klikken aan beide uiteinden links en rechts vast).
  2. Naar keuze (verduistering/insectenwering) kan de gewenste positie door gelijktijdig verschuiven van beide samengebrachte sluitstangen worden aangebracht.
  3. Om het verduisteringsrolgordijn te openen verschuift u die helemaal naar buiten.
  4. Pak beide sluitstangen in de greepopening vast en trek ze uit elkaar.
  5. Breng de sluitstangen met de hand terug, laat ze niet terugschieten.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  7-7 • Page 68 • Page 69

  Hoofdstuk 8

  NACHTRUST • Page 70 • Page 71

  NACHTRUST

  8.

  NACHTRUST

  8.1

  Ombouwen voor de nachtrust

  Het Franse bed of de beide eenpersoonsbedden kunnen te allen tijde onmiddellijk gebruikt worden. Bovendien
  kunnen de zitgroepen met enkele handgrepen tot slaapplaatsen omgebouwd worden.

  WAARSCHUWING:
  ੬ Voordat u de stapelbedden gebruikt, moeten deze met de
  aanwezige valbeschermingen worden beveiligd!
  ੬ Voordat de stapelbedden door kinderen worden gebruikt, moet u
  beslist vaststellen dat de kinderen nooit onder de valbescherming
  door kunnen glijden en daarbij mogelijk op de grond kunnen vallen!

  8.1.1

  Zitgroep met heftafel ombouwen tot slaapplaats

  1. De vergrendeling van de heftafel door indrukken van de
  handgreep (1) in pijlrichting losmaken.
  2. Heftafel tot de eindstand neerlaten. De tafelpoten
  verschuiven daarbij als een parallellogram.
  3. Trek de kussens van de zijkant naar het midden. Plaats
  de rugkussens in de ontstane vrije ruimte.
  4. Bij het omhoog tillen klikt de heftafel automatisch weer in
  de uitgangspositie vast.

  1

  8.1 Heftafel ombouwen tot slaapplaats

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  8-1 • Page 72

  NACHTRUST

  8.1.2

  Zitgroep met inhangtafel ombouwen tot slaapplaats

  1. Licht de inhangtafel uit de bovenste geleiderail en hang
  hem in de onderste geleiderail.
  2. Til de tafel iets op, druk de ontgrendelingsknop (1) naar
  boven en houd hem ingedrukt.
  3. Onderste tafelpootsegment (2) omklappen tot aan de
  vergrendelstand.
  1

  4. Trek de zitkussens van de zijkanten naar het midden.
  Plaats de rugkussens in de ontstane vrije ruimte.
  5. Het weer ombouwen tot zitgroep geschiedt in omgekeerde
  volgorde.

  2

  8.2 Inhangtafel ombouwen tot slaapplaats

  8-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 73

  NACHTRUST

  8.1.3

  Zitgroep met telescooptafel ombouwen tot slaapplaats

  8.1.3.1 Omhoog zetten van slaapstand naar tussenstand
  1. Trekknop (1) uittrekken.
  2. Het tafelblad gaat automatisch naar de tussenstand.
  3. De vergrendeling aan de bovenkant gaat automatisch.

  8.1.3.2 Omhoog zetten van tussenstand
  naar tafelstand
  1. Draaihendel (2) van rechts naar links zwenken.

  2

  2. Het tafelblad gaat automatisch omhoog.
  3. Als de gewenste hoogte is bereikt, de draaihendel weer
  naar rechts in de ruststand zwenken.

  1

  8.1.3.3 Omlaag zetten van tafelstand
  naar tussenstand
  1. Draaihendel (2) van rechts naar links zwenken.
  2. Tafelblad naar beneden drukken.
  3. Als de gewenste hoogte is bereikt, de draaihendel weer
  naar rechts in de ruststand zwenken.

  8.3 Telescooptafel tot slaapplaats ombouwen

  8.1.3.4 Omlaag zetten van tussenstand naar slaapstand
  1. Trekknop (1) uittrekken.
  2. Tafelblad naar beneden drukken.
  3. Na het loslaten van de trekknop vindt automatisch vergrendeling in het onderste gedeelte plaats.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  8-3 • Page 74

  NACHTRUST

  8.2

  Ombouwen van de zitkussens tot slaapplaats

  Schematisch voorstelling "slaapplaats”

  Schematisch voorstelling "zitgroep”

  2

  1
  2

  1

  3

  2

  1

  3

  1
  2

  Pos. Stuks
  1
  2
  3

  2
  2
  1

  Beschrijving

  L

  B

  T

  Zitkussen
  Rugkussen
  Opvulkussen

  920
  920
  920

  565
  340
  180

  120
  110
  120

  8.4 Kussens ombouwen tot slaapplaats: achterzitgroep

  Schematisch voorstelling "slaapplaats”

  Schematisch voorstelling "zitgroep”
  7

  9
  4

  3

  10

  10

  4
  2

  9

  8
  1

  6

  11

  3

  2

  5
  1
  12

  10

  12

  10
  12

  Pos. Stuks
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Beschrijving
  Zitkussen
  Zitkussen
  Zitkussen
  Zitkussen
  Rugkussen
  Rugkussen
  Hoekkussen
  Hoekkussen
  Zitkussen

  L

  B

  T

  750
  750
  966
  966
  750
  750
  582
  582
  778

  620
  620
  627
  627
  340
  340
  432
  432
  281

  120
  120
  120
  120
  150
  150
  340
  340
  105

  12

  Pos. Stuks
  10
  11
  12

  2
  1
  2

  Beschrijving

  L

  B

  T

  Opvulkussen
  Aflegplank
  Opvulkussen

  840
  792
  1.075

  455
  291
  280

  120
  15
  120

  8.5 Kussens ombouwen tot slaapplaats: salonzitgroep

  8-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 75

  NACHTRUST

  Schematisch voorstelling "slaapplaats”

  Schematisch voorstelling "zitgroep”

  1

  2
  1

  2

  3

  2

  1

  1

  2

  Pos. Stuks
  1
  2
  3

  2
  2
  1

  Beschrijving

  L

  B

  T

  Rugkussen
  Zitkussen
  Opvulkussen

  950
  950
  950

  340
  630
  210

  160
  120
  120

  3

  8.6 Kussens ombouwen tot slaapplaats: Zijzitgroep

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  8-5 • Page 76 • Page 77

  Hoofdstuk 9

  GASVOORZIENING • Page 78 • Page 79

  GASVOORZIENING

  9.

  GASVOORZIENING

  9.1

  Algemene aanwijzingen voor de gasvoorziening

  AANWIJZING:
  De complete gasinstallatie in de caravan is ontworpen
  voor een bedrijfsdruk van 30 millibar [mbar]!

  WAARSCHUWING:
  ੬ Reparaties of wijzigingen aan de gasinstallatie mogen alleen door
  een bevoegde vakgarage worden uitgevoerd!
  ੬ Neem bij de omgang met de gasinstallatie of de gastoestellen
  beslist de veiligheidsvoorschriften en -instructies in acht!
  ੬ Het is verboden en gevaarlijk zelf veranderingen aan te brengen
  aan de gasinstallatie of toestellen!
  ੬ De klant mag alleen de verbinding van de drukregelaar met de
  gasfles tot stand brengen. Laat overige werkzaamheden uitsluitend
  door een vakgarage uitvoeren!
  ੬ Zoek nooit met een aansteker of andere open lichtbronnen bij de
  verbindingspunten van de gasleidingen naar lekkages!
  ੬ De gehele gasinstallatie is volgens de technische regels voor toestellen op vloeibaar gas en stookplaatsen in de
  caravan uitgevoerd, door een vakman gecontroleerd en gecertificeerd.
  ੬ Alle ingebouwde toestellen die op gas werken, hebben een ontstekingsbeveiliging, d.w.z. als de vlam uitgaat,
  wordt de gastoevoer automatisch onderbroken. Ondanks deze beveiligingsinrichting moet als een van de toestellen
  niet wordt gebruikt de betreffende toestelafsluiter worden gesloten.
  ੬ Mocht zich toch eens een gebrek voordoen (bijv. verhoogd gasverbruik of gaslucht), dan moet u de
  veiligheidsinstructies volgen en het defect door een vakgarage laten verhelpen.
  ੬ Laat de volgens voorschrift uitgevoerde reparatie of wijziging van de gasinstallatie door de vakgarage in het
  gascontrolebewijs (Duitsland: geel controlebewijs) bevestigen en sta erop dat altijd een gaslektest wordt uitgevoerd.
  ੬ Om een constante luchtverversing in de caravan te waarborgen mogen de geforceerde ventilatieopeningen in de
  dakluiken, dakventilator en aan de achterkant in de bodemplaat nooit worden afgedekt!

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-1 • Page 80

  GASVOORZIENING

  AANWIJZING:
  De gasinstallatie moet om de twee jaar door een gasdeskundige worden gecontroleerd.
  Verantwoordelijk voor de controle van de gasinstallatie is de eigenaar van de caravan!

  9.2

  Vloeibaar gas

  De toestellen kunnen zowel op propaan als op butaan of op een mengsel van beide soorten vloeibaar gas werken. In
  de handel worden meestal eigendoms- of uitleenflessen van 5 kg of 11 kg aangeboden. Deze flessen mogen uitsluitend
  in de gaskast worden ondergebracht. De gaskast moet permanent worden beveiligd tegen onbevoegde toegang!

  AANWIJZING:
  Voor winterkamperen moet absoluut zuiver propaan worden gebruikt, omdat butaan
  onder 0 °C niet meer in gasvormige toestand overgaat!

  9.3

  Gasflessen in de gaskast plaatsen

  LET OP:
  De klep van de gaskast kan alleen met lichte druk worden geopend en gesloten!
  Ǡ Plaats de gasflessen rechtop in de gaskast en zet ze stevig met banden vast zodat ze niet kunnen schuiven. Sluit
  de drukregelaar met de hand aan op de gasfles (geen sleutels, tangen e.d. gebruiken).

  9.4

  Richtwaarden voor het gasverbruik

  Het gasverbruik is afhankelijk van de intensiteit waarmee aangesloten toestellen worden gebruikt.

  De gasverwarming verbruikt tussen 50 en 300 g/h, afhankelijk van het weer en de ingestelde binnentemperatuur.
  De koelkast verbruikt ca. 18 g/h.
  Het kooktoestel verbruikt ca. 300 g/h.
  De warmwaterboiler verbruikt ca. 120 g/h, afhankelijk van het gebruiksniveau.

  9-2

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 81

  GASVOORZIENING

  9.5

  Toestelafsluiters

  9.5.1

  Toestelafsluiters voor oven, kooktoestel, koelkast en verwarming

  Onder het keukenblok achter het schuifladefront bevindt zich het verdeelblok met toestelafsluiters voor:


  Oven  Kooktoestel  Koelkast  Verwarming

  Gasleiding

  Pijlen staan in de richting
  van de gasleiding:
  Toestelafsluiter geopend

  Geopend

  Gesloten

  Pijlen staan dwars op de
  richting van de gasleiding:

  Afbeelding 9.1 toont de toestelafsluiters in gesloten stand.

  Toestelafsluiter gesloten

  AANWIJZING:
  Als een van de toestellen niet wordt
  gebruikt, moet dat met de betreffende toestelafsluiter worden
  afgesloten.

  Weergave vrijblijvend

  9.1 Afsluiter voor oven, kooktoestel, koelkast, verwarming

  9.5.2

  Toestelafsluiter voor warmwaterboiler

  Gasleiding

  Geopend

  Toestelafsluiter geopend

  Bij modellen met warmwatervoorziening via een Truma-boiler
  is de betreffende toestelafsluiter in de buurt van de
  warmwaterboiler te vinden:


  Pijlen staan in de richting
  van de gasleiding:

  Pijlen staan dwars op de
  richting van de gasleiding:

  Warmwaterboiler

  Gesloten

  Toestelafsluiter gesloten

  Afbeelding 9.2 toont de toestelafsluiter in geopende stand.

  AANWIJZING:
  Als het toestel niet wordt gebruikt,
  moet dat met de betreffende
  toestelafsluiter worden afgesloten.

  Weergave vrijblijvend

  9.2 Afsluiter voor warmwaterboiler

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-3 • Page 82

  GASVOORZIENING

  9.6

  Buiten-gaskoppeling

  Gasleiding

  Geopend

  1

  LET OP:
  Voordat u extra toestellen op de
  buiten-gaskoppeling aansluit,
  nagaan of ze ontworpen zijn voor
  een bedrijfsdruk van 30 mbar!

  Gesloten
  Pijlen staan in de richting van
  de gasleiding:
  Toestelafsluiter geopend
  Pijlen staan dwars op de
  richting van de gasleiding:

  Aan de buitenkant van de caravan bevindt zich het buitengasstopcontact voor het aansluiten van een gasgrill, etc.

  2

  Toestelafsluiter gesloten

  Weergave vrijblijvend

  9.3 Buiten-gaskoppeling
  Afbeelding 9.3 toont de toestelafsluiter in gesloten stand.

  9.6.1

  Verbruikers aansluiten op buiten-gaskoppeling

  WAARSCHUWING:
  Tijdens het aansluiten van een externe gasverbruiker zijn open
  vuurbronnen en roken ten strengste verboden!

  LET OP:
  De afsluiter voor de gastoevoer kan alleen bij aangesloten verbruiker worden
  gedraaid, anders bestaat de kans dat de draaihandgreep wordt vernield!
  1. Om een verbruiker aan te sluiten het aansluitstuk hiervan in de buitenkoppeling steken, de ontgrendelingsring
  (1klikt vast, daarna de afsluiter 2) voor de gastoevoer openen.
  2. Om de verbruiker af te koppelen de afsluiter sluiten, de ontgrendelingsring naar achteren schuiven en het aansluitstuk
  van de verbruiker lostrekken.

  9-4

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 83

  GASVOORZIENING

  9.7

  Gasfles verwisselen

  WAARSCHUWING:
  ੬ De klant mag alleen de verbinding van de drukregelaar met de
  gasfles tot stand brengen. Laat overige werkzaamheden uitsluitend
  door een vakgarage uitvoeren!
  ੬ Het verwisselen van een gasfles nooit bij het licht van een aansteker
  of overige open lichtbronnen uitvoeren!
  ੬ Ook bij een „lege“ gasfles bevindt zich altijd nog wat gas in de
  gasfles. Daarom moet het verwisselen van gasflessen uiterst
  voorzichtig plaatsvinden!
  ੬ Na het verwisselen van een gasfles moet worden gecontroleerd of
  er op de aansluitpunten geen gas lekt!

  LET OP:
  ੬ Het aansluiten en ontkoppelen van de gasregelaar op de gasfles mag uitsluitend
  met de hand plaatsvinden. Hiervoor geen gereedschap gebruiken!
  ੬ Bij het verwisselen van een gasfles moet erop worden gelet, dat de gasslang zich
  in onberispelijke staat bevindt en knikvrij is aangelegd!
  1. Afsluiter van de gasfles (1) sluiten.
  2. Gasregelaar (2) van de gasfles met de hand losschroeven
  (let op: linkse draad).

  1
  3

  3. Bevestigingsband (3) losmaken en lege gasfles uit de
  gaskast nemen.

  2

  4. Lege gasfles op een geschikte plaats in de gaskast
  onderbrengen. Een lege gasfles nooit los in de gaskast
  plaatsen.
  5. Volle gasfles op de daarvoor bestemde plaats in de
  gaskast plaatsen en met bevestigingsband beveiligen.
  6. Gasregelaar op de gasfles met de hand vastschroeven
  (let op: linkse draad).
  7. Afsluiter van de gasfles (1) openen.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  9.4 Gasfles verwisselen

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-5 • Page 84

  GASVOORZIENING

  9.8

  DuoComfort L (automatische omschakelklep voor een gasinstallatie met
  twee flessen)

  9.8.1

  Beoogd gebruik van de DuoComfort L

  WAARSCHUWING:
  Het is niet toegestaan de DuoComfort L in gesloten ruimtes te gebruiken!

  LET OP:
  Drukregelaars en slangleidingen moeten uiterlijk 10 jaar na fabricagedatum worden vervangen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vervanging!
  De DuoComfort L is een automatische omschakelklep voor een gasinstallatie met twee flessen.

  9.8.2

  Aansluiting van de DuoComfort L
  op de gasflessen

  4

  1

  2

  3

  4

  De DuoComfort L wordt via twee hogedrukslangen (met of
  zonder slangbreukbeveiliging) aangesloten op beide
  gasflessen.
  Met de draaiknop (1) kan handmatig worden bepaald welke glasfles de gebruiksfles en welke de reservefles is.
  Op het kijkglas (2) wordt de status van de gebruiksfles
  aangegeven:
  groen =
  rood =

  gebruiksfles vol
  gebruiksfles leeg
  1
  2
  3
  4

  Draaiknop gasfleskeuze
  Kijkglas "status gebruiksfles”
  Omschakelklep
  Manometer

  9.5 Truma DuoComfort L

  9-6

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 85

  GASVOORZIENING

  AANWIJZING:
  ੬ Als de flesdruk van de gebruiksfles tot onder 5 bar daalt, schakelt de klep automatisch om en wordt gas uit de reservefles gehaald.
  ੬ Bij grote kou en hoog gasverbruik kan de flesdruk tot onder 5 bar dalen, hoewel
  er nog een gasrestant in de fles zit.
  De met de draaiknop bepaalde gebruiksfles, wordt altijd eerst leeggemaakt. De gasdrukregelaar-set schakelt daarna
  automatisch over op de vooraf bepaalde reservefles.
  Bij ingeschakelde afstandsindicatie gaat de betreffende controlelamp A (pos. 5, afb. 9.6) of B (pos. 6, afb. 9.6) uit
  en geeft een lege gasfles aan.

  9.8.3

  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de DuoComfort L

  ੬ Gasflessen altijd rechtop plaatsen en beveiligen tegen omvallen!
  ੬ De aansluitingen van de hogedrukslangen zijn geschikt voor de gangbare gasflessen van 3 kg, 5 kg, 11 kg en 33 kg.
  ੬ De hogedrukslangen moeten altijd zo worden gemonteerd dat de manometers naar boven wijzen (zie afb. pagina 9-5).
  ੬ Hogedrukslangen niet knikken of sterk buigen!

  9.8.4

  Gasfles verwisselen bij de DuoComfort L

  WAARSCHUWING:
  Bij het vervangen van de gasflessen moet er rekening mee worden
  gehouden dat in een lege „lege“ gasfles altijd nog een restant gas
  zit. Daarom zijn roken en open vuur hierbij verboden!

  De DuoComfort L biedt de mogelijkheid een lege fles te vervangen zonder de werking van verbruikers
  te onderbreken, omdat alle verbruikers door de reservefles worden gevoed.
  1. Afsluiter van de lege gasfles sluiten.
  2. Hogedrukslang van de gasfles af schroeven en gasfles wegnemen.
  3. Volle gasfles plaatsen, met bevestigingsband beveiligen en hogedrukslang op de gasfles schroeven.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-7 • Page 86

  GASVOORZIENING

  4. Evt. slangbreukbeveiliging monteren en gasdebietbegrenzer (GSW) indrukken.
  Nadat de lege gasfles is vervangen, moet de draaiknop (pos. 1, afb. 9.5) 180 ° worden gedraaid om de gasafname te
  wisselen. De vroegere reservefles wordt nu de gebruiksfles. De nieuwe, volle gasfles is daarna beschikbaar als reservefles.

  AANWIJZING:
  Bij voorgeschreven werking met slechts één gasfles moet de vrije hogedrukslang op
  de ingang van de DuoComfort L er worden af geschroefd en moet de ingang van
  de DuoComfort worden afgesloten met de meegeleverde sluitkap.

  9.8.5

  Afstandsindicatie DuoComfort L

  Als de caravan is voorzien van een afstandsindicatie, moet de ingebruikname volgens paragraaf 9.8.5.1 en 9.8.5.2
  plaatsvinden.

  9.8.5.1 Ingebruikname met zomerfunctie
  1. Wipschakelaar in de stand AAN “
  ” schakelen. De
  lichtdioden (LED’s) geven de toestand van de gebruiksfles aan:

  DuoComfort L
  6

  3

  vol = groene LED (5) brandt
  leeg = rode LED (4) brandt

  2

  2. Om uit te schakelen de wipschakelaar in de stand UIT
  “ ” schakelen.

  5

  1
  4

  9.8.5.2 Ingebruikname met winterfunctie
  1 AAN (zomerfunctie)

  1. Wipschakelaar in de stand AAN en VERWARMEN “ ” schakelen.
  Behalve dat de status van de gebruiksfles wordt aangegeven,
  wordt de omschakelklep (pos. 3, afbeelding 9.6) verwarmd en
  wordt dit met de gele LED (pos. 6, afbeelding 9.7) aangegeven.

  2 UIT
  3 AAN en VERWARMEN (winterfunctie)
  4 Rode LED

  2. Om uit te schakelen de wipschakelaar in de stand UIT
  “ ” schakelen.
  Meer informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding van
  de fabrikant.

  9-8

  5 Groene LED
  6 Gele LED

  9.6 Afstandsindicatie DuoComfort L

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 87

  GASVOORZIENING

  9.9

  Duomatic L Plus (gasdrukregelaar-set met omschakelautomaat en
  afstandsindicatie voor gasinstallatie met twee flessen)

  WAARSCHUWING:
  Het is niet toegestaan de Triomatic in gesloten ruimtes te gebruiken!

  LET OP:
  Drukregelaars en slangleidingen moeten uiterlijk 10 jaar na fabricagedatum worden vervangen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vervanging!

  9.9.1

  Werking van de Duomatic L Plus

  4

  2

  De gasdrukregelaar-set Duomatic L Plus bestaat
  uit een centrale regelaar (A) en een
  omschakelregelaar (B).
  Deze garanderen een gelijkmatige gasdruk (30
  of 50 mbar), ongeacht welke van beide
  gasflessen gas levert.

  1

  A

  3

  B

  De controlelampen van de afstandsindicatie die
  in het interieur van de wagen zijn aangebracht,
  geven aan of de gasflessen paraat zijn.
  Met de draaiknop op de omschakelregelaar
  (1) wordt bepaald uit welke fles gas moet worden gebruikt. Als de draaiknop in het rode
  gebied staat, wordt met voorrang gas uit de
  fles met de centrale regelaar (A) gebruikt. De
  gasfles met de omschakelregelaar (B) dient dan
  als reservefles. Als de draaiknop echter in het
  groene gebied staat, wordt in omgekeerde
  volgorde met voorrang gas uit de fles met de
  omschakelregelaar (B) gebruikt en de gasfles
  met de centrale regelaar (A) dient als reservefles.

  1 Draaiknop omschakelregelaar
  2 Manometer
  3 Afsluiter van de glasfles B

  4 Afsluiter van de glasfles A
  A Centrale regelaar
  B Omschakelregelaar

  9.7 Truma Duomatic L Plus

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-9 • Page 88

  GASVOORZIENING

  AANWIJZING:
  De draaiknop op de omschakelregelaar altijd tot de aanslag draaien.
  De met de draaiknop bepaalde gebruiksfles, wordt altijd eerst leeggemaakt. De gasdrukregelaar-set schakelt daarna
  automatisch over op de vooraf bepaalde reservefles.
  Bij ingeschakelde afstandsindicatie gaat de betreffende controlelamp A (pos. 5, afb. 9.8) of B (pos. 6, afb. 9.8) uit
  en geeft een lege gasfles aan.

  9.9.2

  Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de Duomatic L Plus

  ੬ Gasflessen – vooral 33 kg-flessen – altijd verticaal plaatsen en beveiligen tegen omvallen!
  ੬ De regelaars zijn voorzien van een combinatieaansluiting en zijn geschikt voor de gangbare gasflessen van 3
  kg, 5 kg, 11kg en 33 kg.
  ੬ De regelaars moeten altijd zodanig worden gemonteerd dat de beschermkappen zich aan de bovenzijde bevinden
  (zie afbeelding 9.7).
  ੬ Gasslangen niet knikken of sterk buigen!
  ੬ Wanneer de gasinstallatie slechts met één gasfles (bijv. in de zomer) wordt gebruikt, moet de centrale regelaar (pos. A, afb. 9.7)
  worden gebruikt. De draaiknop (1) op de omschakelregelaar (B) moet in het rode gebied worden gedraaid. De omschakelregelaar
  die niet wordt gebruikt aan de regelaarhouder (boven de gasdrukregelaar-set) hangen om deze tegen beschadiging te beschermen.
  ੬ De manometer (2) op de centrale regelaar geeft niet de inhoud van de gasfles aan, maar de huidige, door de
  omgevingstemperatuur bepaalde gasdruk in de gasfles.
  ੬ Onder normale gebruiksomstandigheden wordt om goede werking van de installatie te garanderen, geadviseerd
  de gasdrukregelaar-set 10 jaar na productiedatum te vervangen.

  9.9.3

  Gasfles verwisselen bij de Duomatic L Plus

  WAARSCHUWING:
  Bij het vervangen van de gasflessen moet er rekening mee worden
  gehouden dat in een lege „lege“ gasfles altijd nog een restant gas
  zit. Daarom zijn roken en open vuur hierbij verboden!

  9-10

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 89

  GASVOORZIENING

  De Duomatic L Plus biedt de mogelijkheid een lege fles te vervangen zonder de werking van verbruikers te onderbreken,
  omdat alle verbruikers door de reservefles worden gevoed.
  Wanneer een van de controlelampen A (pos. 5, afb. 9.8) of B (pos. 6, afb. 9.8) op de afstandsindicatie uitgaat, is
  de betreffende gasfles leeg. Gasafsluiter van de lege gasfles sluiten en de regelaar van de fles schroeven.
  Nadat de lege gasfles is vervangen, moet de draaiknop (1) 180° worden gedraaid om het gasverbruik te wisselen.

  AANWIJZING:
  Door deze handeling wordt de voormalige reservefles nu gebruikt en is een nieuwe,
  volle gasfles als reservefles beschikbaar.

  9.9.4

  Afstandsindicatie Duomatic L Plus

  Als de caravan is voorzien van de afstandsindicatie, vindt ingebruikname volgens paragraaf 9.9.4.1 en 9.9.4.2
  plaats.

  9.9.4.1 Ingebruikname met zomerfunctie
  1. Wipschakelaar naar beneden in de stand AAN “

  schakelen, functieweergave (4) brandt.
  Als de gasflessen paraat zijn, geven de beide lichtdiodes
  aan, welke van beide flessen op het moment gas levert.
  5 controlelamp A
  6 controlelamp B

  =
  =

  Duomatic L Plus
  4

  3
  2

  gasfles A
  gasfles B

  5

  2. Om uit te schakelen de wipschakelaar in stand UIT “
  zetten, functieweergave (4) gaat uit.

  1


  A

  B

  6

  1 AAN (zomerfunctie)
  2 UIT
  3 AAN en VERWARMEN (winterfunctie)
  4 Functieweergave
  5 Controlelamp A
  6 Controlelamp B

  9.8 Afstandsindicatie Duomatic L Plus

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-11 • Page 90

  GASVOORZIENING

  9.9.4.2 Ingebruikname met winterfunctie
  1. Wipschakelaar naar boven in de stand AAN en VERWARMEN “ ” schakelen, functieweergave (4) brandt.
  Naast de functieweergave worden de regelaars (pos. A
  en B, afb. 9.7) ver warmd om een storingsvrije
  gasvoorziening in de winter te garanderen.
  Als de gasflessen paraat zijn, geven de beide lichtdiodes
  aan, welke van beide flessen op het moment gas levert.
  5 Controlelamp A
  6 controlelamp B

  =
  =

  Duomatic L Plus
  4

  3
  2

  5

  gasfles A
  gasfles B

  1
  A

  2. Om uit te schakelen de wipschakelaar in stand UIT “
  zetten, functieweergave (4) gaat uit.  B

  6

  1 AAN (zomerfunctie)
  2 UIT
  3 AAN en VERWARMEN (winterfunctie)
  4 Functieweergave
  5 Controlelamp A
  6 Controlelamp B

  9.9 Afstandsindicatie Duomatic L Plus

  AANWIJZING:
  Meer informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding van de fabrikant.

  9-12

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 91

  GASVOORZIENING

  9.10

  Triomatic (regelaar-omschakelautomaat voor gasinstallatie met twee flessen)

  WAARSCHUWING:
  Het is niet toegestaan de Triomatic in gesloten ruimtes te gebruiken!

  LET OP:
  Drukregelaars en slangleidingen moeten uiterlijk 10 jaar na fabricagedatum worden vervangen. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vervanging!

  9.10.1

  Ingebruikname van de Triomatic

  1. Open eerst de afsluiter van de reservefles (B), daarna de afsluiter van de bedrijfsfles (A) openen, beide regelaars
  zijn nu ontlucht.
  2. De installatieregelaar (4) – te herkennen aan een geel
  typeplaatje voor 30 mbar of een oranje typeplaatje voor
  50 mbar – voorziet de apparaten van de benodigde
  druk, ongeacht of de gebruiks- of reservefles gas levert.

  1

  3

  4

  2

  3. Welke gasfles voor de gasvoorziening zorgt, kunt u zien
  aan een groen of rood veld op de bedrijfsstandindicator
  (3).

  A

  B

  1
  2
  3
  4

  Gebruiksflesregelaar
  Reserveflesregelaar
  Gebruiksstandindicator
  Installatieregelaar

  9.10 Truma Triomatic

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-13 • Page 92

  GASVOORZIENING

  9.10.2

  Gasfles verwisselen bij de Triomatic

  WAARSCHUWING:
  Bij het vervangen van de gasflessen moet er rekening mee worden
  gehouden dat in een lege „lege“ gasfles altijd nog een restant gas
  zit. Daarom zijn roken en open vuur hierbij verboden!

  1. Als de bedrijfsstandindicator (pos. 3, afb. 9.10) in het rode gebied staat, de gasafsluiter op de
  gebruiksfles A sluiten en de gebruiksflesregelaar (pos. 1, afb. 9.10) van de gasfles schroeven.
  2. Bij gebruik van slechts één gasfles moet de gebruiksflesregelaar (pos. 1, afb. 9.10) worden aangesloten.
  3. Plaats de gasflessen rechtop en met banden beveiligd tegen schuiven in de gaskast.
  4. De gebruiksflesregelaar (pos. 1, afb. 9.10) en de reserveflesregelaar (pos. 2, afb. 9.10) zijn voorzien van een
  combinatieaansluiting voor flessen van 3 kg, 5 kg, 11 kg en 33 kg.
  5. De gebruiks- en reserveflesregelaar moet steeds zo worden gemonteerd dat de blauwe beschermkap naar boven
  wijst.
  6. Slangen mogen niet geknikt of sterk gebogen worden.
  7. Alle gastoestellen kunnen met de reservefles (rood typeplaatje) van gas voorzien worden ofwel nog blijven
  werken!
  8. Volle fles op de gebruiksflesregelaar (groen typeplaatje) aansluiten (pos. 1, afb. 9.9) en de afsluiter van de
  gasfles openen. De gebruiksfles A levert automatisch weer gas.

  AANWIJZING:
  Het is raadzaam af en toe de reservefles te gebruiken om er zeker van te zijn dat
  deze nog voldoende gevuld is!

  9-14

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE • Page 93

  GASVOORZIENING

  9.10.3

  Afstandsindicatie Triomatic
  Triomatic

  9.10.3.1 Ingebruikname met zomerfunctie

  3

  1. Wipschakelaar in de stand AAN “
  ” schakelen. De
  beide lichtdioden geven aan welke van beide flessen op
  het moment gas levert.
  4 rode lichtdiode
  5 groene lichtdiode

  =
  =

  2
  5

  gebruikfles A
  Reservefles B

  1
  4

  2. Om uit te schakelen de wipschakelaar in de stand UIT
  “ ” schakelen.

  1 AAN (zomerfunctie)
  2 UIT
  3 AAN en VERWARMEN
  (winterfunctie bij gemonteerde Eis-Ex)

  9.10.3.2 Ingebruikname met winterfunctie

  4 Rode LED

  Om storingen van de gasinstallatie in de winterfunctie te
  voorkomen kan de afstandsindicatie worden aangevuld met
  een of twee “Eis-Ex”.
  1. Wipschakelaar in de stand AAN en VERWARMEN “ ”
  schakelen. Naast de indicatie met lichtdiodes wordt de
  gebruiksflesregelaar (pos. 1, afb. 9.10) verwarmd.

  5 Groene LED

  9.11 AfstandsindicatieTriomatic

  2. Met een tweede “Eis-Ex” kan ook de reserveflesregelaar (pos. 2, afb. 9.10) worden verwarmd.
  3. Om uit te schakelen de wipschakelaar in de stand UIT “

  ” schakelen.

  AANWIJZING:
  Meer informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding van de fabrikant.

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE

  MJ 2007 • NL-03.2007

  9-15 • Page 94

  GASVOORZIENING

  9.11

  Airmix

  Als de caravan is uitgerust met de Truma Airmix bestaat ook de mogelijkheid te schakelen tussen circulatielucht via
  de gasverwarming, buitenlucht van onderen of een mengstand.
  De regelaar voor de Airmix bevindt zich bij de gasverwarming.
  De schuifstanden vindt u in de onderstaande paragrafen 9.11.1 tot en met 9.11.3

  9.11.1

  Circulatielucht via gasverwarming

  1. Als u circulatielucht via de gasverwarming wenst, schuift
  u de schuif naar boven, in de richting van de rode pijl.
  Circulatielucht
  via gasverwarming

  2. Door de klepstand in de Airmix wordt alleen circulatielucht
  van de gasverwarming in het interieur van de caravan verspreid.

  9.11.2

  Buitenlucht van onderen
  Middenstand

  1. Als u frisse lucht wenst, schuift u de schuif naar beneden,
  in de richting van de blauwe pijl.
  2. Door de klepstand in de Airmix wordt frisse lucht vanaf
  de caravanbodem aangezogen en in het interieur van
  de caravan verspreid.

  9.11.3

  Buitenlucht
  van onderen

  Mengstand

  1. Als u een mengsel van circulatielucht van de gasverwarming
  en frisse lucht wenst, schuift u de schuif in de middenstand.
  2. Bij het verwarmen moet de schuif slechts max. 1/4 naar
  beneden geschoven worden.

  9.12 Truma Airmix

  AANWIJZING:
  Meer informatie vindt u in de afzonderlijke handleiding van de fabrikant.

  9-16

  MJ 2007 • NL-03.2007

  SÜDWIND • AZUR • ROYALE


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Knaus Royale wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Knaus Royale in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info