570501
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
Leírás Magyar
A kamera fényképek és videók rögzítésére alkalmas eszköz.
1. Be/ki gomb
Üzemmód gomb
Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot az eszköz be- és
kikapcsolásához.
Megjegyzés: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha eléri az előre beállított üresjárási
időt vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.
Nyomja meg a gombot a fénykép, videó vagy a visszajátszás mód közötti
átváltáshoz.
2. Zár
OK gomb
Fénykép módban: Nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez.
Videó módban: Nyomja meg a gombot a videófelvétel indításához és leállításához.
Lejátszási módban: Nyomja meg a gombot a rögzített fényképek és videók
lejátszásához.
Menü módban: A gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztott menüpontot.
3. Fel gomb
Fénykép módban / Videó módban: Nyomja meg a gombot a közelítéshez.
Videó módban: Nyomja meg a gombot a videófelvétel szüneteltetéséhez,
folytatásához és lejátszásához.
Menü módban: Nyomja meg a gombot a menüben történő felfelé lépéshez.
4. Le gomb
Fénykép módban / Videó módban: Nyomja meg a gombot a távolításhoz.
Menü módban: Nyomja meg a gombot a menüben történő lefelé lépéshez.
5. Menü gomb
Lejátszási módban: Nyomja meg a gombot a fénykép- és videólejátszás
leállításához.
Menü módban: Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához/bezárásához.
6. Bekapcsolásjelző lámpa
A jelzőfény akkor világít, ha a készülék csatlakozik a számítógéphez.
A jelzőfény fénykép készítés közben egyszer villan fel.
7. Töltésjelző Amikor a készülék töltődik, a jelzőfény világítani kezd.
8. Kijelző
9. Objektív Az objektív videofelvételre szolgál.
10. Mikrofon A mikrofon hangrögzítésre szolgál.
11. Visszaállító gomb
A készülék alaphelyzetbe állításához nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a
visszaállító gombot egy tű vagy iratfűző kapocs segítségével.
12. Memóriakártya-foglalat
(microSD / TransFlash)
Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba (tárolás).
13. USB port
(Mikro USB)
A készüléket az USB-kábel segítségével csatlakoztathatja a számítógép USB
portjához (töltés/adatátvitel céljából).
Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
Adatátvitel előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
14. USB-kábel
15. Háromlábú/egylábú
állvány
Csavarozza a készüléket egy háromlábú vagy egylábú állványra.
Használat
Fénykép mód
1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Válassza ki a fénykép üzemmódot.
4. Készítse el a fényképet. A fényképfájl mentésre került a memóriakártyára.
Videó mód
1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Válassza ki a videó üzemmódot.
4. Rögzítse a videót. A videófájl mentésre került a memóriakártyára.
Maximális időtartam: 29 perc/sorozat
Lejátszás mód
1. Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Válassza ki a lejátszási üzemmódot.
4. Fényképek és videók lejátszása.
Fájlok törlése
1. Válassza ki a fájlt.
2. A menü gomb megnyomásával elérheti a menüt.
3. Válassza a „Delete” elemet. Nyomja meg az OK gombot.
4. Egy fájl törléséhez válassza a „One opciót, az összes fájl törléséhez válassza az „All”
opciót. Nyomja meg az OK gombot.
5. Válassza a Yes” lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
6. Az OK gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.
Műszaki adatok
Külső memória microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Fénykép fájlformátuma JPEG
Fénykép fájlmérete 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fényképek képpontjainak száma 4000 x 3000
Videófelvétel fájlformátuma AVI
Videófájl hossza 1 perc / 3 perc / 5 perc
Videófelbontás és képkockasebesség 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Képarány 4:3
Digitális zoom 1x / 2x / 3x / 4x
USB-verzió USB 2.0
Akkumulátor
Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
(3,7 V)
Töltési idő 2-4 óra
Működési hőmérséklet 0 °C - 40 °C
Relatív páratartalom 20% - 80%
Biztonság
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a
márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más
berendezésekről.
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy
szükség esetén belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a
kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült
vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne tisztítsa ki a készülék belsejét.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően,
cserélje le egy új készülékre.
Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.
Descrierea Română
Camera este un dispozitiv utilizat la realizarea fotograilor şi înregistrarea de material video.
1. Buton pornire/oprire
Buton mod
Apăsaţi butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
Notă: Dispozitivul se opreşte automat când durata de repaus presetată a fost atinsă sau
când bateria este epuizată.
Apăsaţi butonul pentru a selecta modul foto, modul video sau modul reluare.
2. Declanşator
Buton OK
Mod foto: Apăsaţi butonul pentru a fotograa.
Mod video: Apăsaţi butonul pentru a porni şi opri înregistrarea video.
Mod redare: Apăsaţi butonul pentru a reda fotograi şi materiale video.
Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a conrma selecţia.
3. Buton sus
Mod foto / Mod video: Apăsaţi butonul pentru a mări.
Mod video: Apăsaţi butonul pentru a suspenda şi relua redarea şi înregistrarea.
Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a urca în meniu.
4. Buton jos
Mod foto / Mod video: Apăsaţi butonul pentru a micşora.
Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a coborî în meniu.
5. Buton meniu
Mod redare: Apăsaţi butonul pentru a opri redarea fotograilor şi a materialului
video.
Mod meniu: Apăsaţi butonul pentru a accesa sau ieşi din meniu.
6. Indicator funcţionare
Indicatorul se aprinde când dispozitivul este conectat la computer.
Indicatorul clipeşte o dată când realizaţi o fotograe.
7. Indicator încărcare Indicatorul se aprinde când dispozitivul se încarcă.
8. Aşaj
9. Obiectiv Obiectivul este utilizat la înregistrarea semnalului video.
10. Microfon Microfonul este utilizat la înregistrarea semnalului audio.
11. Buton pentru resetare
Pentru a reseta dispozitivul, folosiţi un ac mic sau o agrafă pentru a apăsa şi ţine
apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde.
12. Slot card memorie
(microSD / TransFlash)
Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie (stocare).
13. Port USB
(Micro USB)
Utilizaţi portul USB şi cablul USB pentru a conecta dispozitivul la computer
(încărcare/transfer de date).
Notă: Pentru încărcare, asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit. Pentru transferul de date,
asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
14. Cablu USB
15. Suport trepied/monopied Înşurubaţi dispozitivul pe trepied sau pe monopied.
Utilizarea
Mod foto
1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
2. Porniţi dispozitivul.
3. Setaţi modul foto.
4. Realizaţi fotograa. Fişierul foto este salvat pe cardul de memorie.
Mod video
1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
2. Porniţi dispozitivul.
3. Setaţi modul video.
4. Înregistraţi materialul video. Fişierul video este salvat pe cardul de memorie.
Durată maximă: 29 de minute per secvenţă.
Mod de redare
1. Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie.
2. Porniţi dispozitivul.
3. Setaţi modul de redare.
4. Pentru a reda fotograi şi clipuri video.
Ştergerea şierelor
1. Selectaţi şierul.
2. Apăsaţi butonul de meniu pentru a accesa meniul.
3. Selectaţi „Delete”. Apăsaţi butonul OK.
4. Selectaţi „One” pentru a şterge un şier sau selectaţi „All” pentru a şterge toate
şierele. Apăsaţi butonul OK.
5. Selectaţi Yes”. Apăsaţi butonul OK.
6. Apăsaţi butonul OK pentru a ieşi din meniu.
Specicaţii tehnice
Memorie externă microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Format şier foto JPEG
Mărime şier foto 1 MB / 3 MB / 5 MB
Pixeli foto 4000 x 3000
Format şier video AVI
Lungime şier video 1 minut / 3 minute / 5 minute
Rezoluţie video şi frecvenţă cadre 1280 x 720 (60 cps) / 1920 x 1080 (30 cps)
Raport imagine 4:3
Zoom digital 1x / 2x / 3x / 4x
Versiune USB USB 2.0
Baterie
Acumulator reîncărcabil din Litiu incorporat
(3,7 V)
Durata încărcării 2-4 ore
Temperatura de funcţionare 0 °C - 40 °C
Umiditate relativă 20% - 80%
Siguranţă
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de
către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei
unei probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări
ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte
scopuri decât cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul
este deteriorat sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect,
înlocuiţi-l cu unul nou.
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.
Описание Русский
Камера используется для фотосъемки и записи видеороликов.
1. Кнопка включения
питания
Кнопка переключения
режимов
Для включения или выключения устройства удерживайте эту кнопку нажатой
в течение 3 секунд.
Примечание. При низком заряде аккумулятора или по истечении заданного
времени бездействия происходит автоматическое выключение устройства.
Нажмите эту кнопку для выбора режима фото-, видеосъемки или
воспроизведения.
2. Затвор
Кнопка ОК
Режим фото: Нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок.
Режим видео: Нажмите эту кнопку для начала и остановки записи видео.
Режим воспроизведения: Нажмите эту кнопку для воспроизведения фото и
видео.
Режим меню: Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.
3. Кнопка вверх
Режим фото / Режим видео: Нажмите эту кнопку для уменьшения поля зрения.
Режим видео: Нажмите эту кнопку для приостановки и возобновления записи
или воспроизведения видео.
Режим меню: Нажмите эту кнопку для перемещения вверх по меню.
4. Кнопка вниз
Режим фото / Режим видео: Нажмите эту кнопку для увеличения поля зрения.
Режим меню: Нажмите эту кнопку для перемещения вниз по меню.
5. Кнопка Mеню
Режим воспроизведения: Нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения
фото и видео.
Режим меню: Нажмите эту кнопку для перехода в меню или выхода из него.
6. Индикатор работы
Индикатор загорается при подключении устройства к компьютеру.
Индикатор мигает один раз при выполнении снимка.
7. Индикатор заряда
Загорается индикатор при зарядке устройства с помощью зарядного
устройства.
8. Экран
9. Объектив Объектив используется для записи видео.
10. Микрофон Микрофон используется для записи звука.
11. Кнопка сброса
Для сброса устройства возьмите небольшую иглу или скрепку, с ее помощью
нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.
12. Слот карты памяти
(microSD / TransFlash)
Вставьте карту памяти в слот карты памяти (для накопителя).
13. USB-порт
(Micro USB)
USB-порт и USB-кабель необходимы для подключения устройства к компьютеру
(зарядка/передача данных).
Примечание. Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено. Перед
передачей данных убедитесь, что устройство включено.
14. USB-кабель
15. Крепление треноги/
монопода
Накрутите устройство на треногу или монопод.
Использование
Режим фото
1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
2. Включите устройство.
3. Выберите режим фото.
4. Сделайте снимок. Файл со снимком будет сохранен на карту памяти.
Режим видео
1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
2. Включите устройство.
3. Выберите режим видео.
4. Сделайте видеозапись. Файл с видео будет сохранен на карту памяти.
Максимальное время: 29 минут за одну последовательность.
Режим воспроизведения
1. Вставьте карту памяти в слот карты памяти.
2. Включите устройство.
3. Выберите режим воспроизведения.
4. Воспроизведение фото и видео.
Удаление файлов
1. Выберите файл.
2. Нажмите кнопку меню для перехода в меню.
3. Выберите “Delete”. Нажмите кнопку ОК.
4. Выберите “One” для удаления одного файла или All” для удаления всех файлов.
Нажмите кнопку ОК.
5. Выберите “Yes”. Нажмите кнопку ОК.
6. Нажмите кнопку OK для выхода из меню.
Технические данные
Внешняя память microSD / TransFlash (≤ 32 ГБ)
Формат файлов фотографий JPEG
Размер файлов фотографий 1 МБ / 3 МБ / 5 МБ
Разрешение фото 4000 x 3000
Формат файлов видео AVI
Длина файлов видео 1 минута / 3 минуты / 5 минут
Разрешение видео и кадровая частота 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
Формат изображения 4:3
Цифровое масштабирование 1x / 2x / 3x / 4x
Версия USB USB 2.0
Аккумулятор Встроенный литиевый аккумулятор (3,7 В)
Длительность зарядки 2-4 часа
Рабочая температура 0 °C - 40 °C
Относительная влажность 20% - 80%
Требования безопасности
В целях предотвращения поражения электрическим током следует
открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами
авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните
руководство для будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно
использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством
по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными
компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
Очистка и обслуживание
Предупреждение!
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно
работающее устройство следует заменить новым.
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
Açıklama Türkçe
Kamera, fotoğraar çeken ve videolar kaydeden bir cihazdır.
1. Aç/kapat düğmesi
Mod düğmesi
Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeye 3 saniyeliğine basın.
Not: Önceden ayarlanan boş zamana ulaşıldığında ya da batarya düşük olduğunda cihaz
otomatik olarak kapanır.
Fotoğraf modunu, video modunu veya yeniden oynatma modunu seçmek için
düğmeye basın.
2. Obtüratör
OK düğmesi
Fotoğraf modu: Fotoğraf çekmek için düğmeye basın.
Video modu: Video kaydını başlatmak ve durdurmak için düğmeye basın.
Oynatma modu: Fotoğraarı ve videoları oynatmak için düğmeye basın.
Menü modu: Seçimi onaylamak için düğmeye basın.
3. Yukarı düğmesi
Fotoğraf modu / Video modu: Yakınlaştırmak için düğmeye basın.
Video modu: Video kaydını ve oynatmayı durdurmak ve devam ettirmek için
düğmeye basın.
Menü modu: Menüde yukarı gitmek için düğmeye basın
4. Aşağı düğmesi
Fotoğraf modu / Video modu: Uzaklaştırmak için düğmeye basın.
Menü modu: Menüde aşağı gitmek için düğmeye basın.
5. Menü düğmesi
Oynatma modu: Fotoğraf ve video oynatmayı durdurmak için düğmeye basın.
Menü modu: Menüye girmek veya menüden çıkmak için düğmeye basın.
6. İşlem göstergesi
Cihaz bilgisayara bağlandığında, gösterge yanar.
Fotoğraf çektiğinizde gösterge bir kez yanıp söner.
7. Şarj göstergesi Cihaz şarj edildiğinde, gösterge yanar.
8. Ekran
9. Lens Lens, video kaydetmek için kullanılır.
10. Mikrofon Mikrofon, ses kaydetmek için kullanılır.
11. Sıfırlama düğmesi
Cihazı sıfırlamak istediğinizde küçük bir iğne veya ataş yardımıyla sıfırlama
düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.
12. Bellek kartı yuvası
(microSD / TransFlash)
Bellek kartı yuvasına (depolama) bir bellek kartı takın.
13. USB portu
(Micro USB)
Cihazı bilgisayara bağlamak için (şarj etme / veri aktarma) USB portunu ve USB
kablosunu kullanın.
Not: Şarj etmek için cihazın kapalı olduğundan emin olun. Veri aktarma için cihazın açık
olduğundan emin olun.
14. USB kablosu
15. Tripod/monopod yuvası Cihazı bir tripod ya da monopod üzerine vidalayın.
Kullanım
Fotoğraf modu
1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
2. Cihazı açın.
3. Fotoğraf moduna getirin.
4. Fotoğraf çekin. Fotoğraf dosyası, bellek kartına kaydedilir.
Video modu
1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
2. Cihazı açın.
3. Video moduna getirin.
4. Videoyu kaydedin. Video dosyası, bellek kartına kaydedilir.
Maksimum süre: Sekans başına 29 dakika.
Oynatma modu
1. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
2. Cihazı açın.
3. Oynatma moduna getirin.
4. Fotoğraf veya video oynatın.
Dosya silme
1. Dosyayı seçin:
2. Menüye erişmek için menü düğmesine basın.
3. “Delete” öğesini seçin. OK düğmesine basın.
4. Bir dosya silmek için “One” öğesini, tüm dosyaları silmek için All” öğesini seçin. OK
düğmesine basın.
5. “Yes” öğesini seçin. OK düğmesine basın.
6. Menüden çıkmak için OK düğmesine basın.
Teknik bilgiler
Harici bellek microSD / TransFlash (≤ 32 GB)
Fotoğraf dosya biçimi JPEG
Fotoğraf dosya boyutu 1 MB / 3 MB / 5 MB
Fotoğraf pikselleri 4000 x 3000
Video dosya biçimi AVI
Video dosya uzunluğu 1 dakika / 3 dakika / 5 dakika
Video çözünürlüğü ve kare hızı 1280 x 720 (60 fps) / 1920 x 1080 (30 fps)
En boy oranı 4:3
Dijital yakınlaştırma 1x / 2x / 3x / 4x
USB sürümü USB 2.0
Batarya Entegre şarj edilebilir Lityum batarya (3,7 V)
Şarj süresi 2-4 saat
Çalışma sıcaklığı 0 °C - 40 °C
Bağıl nem 20% - 80%
Güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili
bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını
kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra
başvurmak için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların
dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya
kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
Temizlik ve bakım
Uyarı!
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla
değiştirin.
Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic CSAC300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info