Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite

 !
"!
#$%"
&'%$
'('")

*+,-
!'
.
!/!!
!'"
"$


 !

!
0"1

$
(
"
#$%
"'"!"
!
" 
!!!234'
2-4!!$5!1
!""'1
$11"
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Dank u voor uw vertrouwen en aanschafni van de LEO 100 inbouw Gaskachel. Deze kachel is
  ontworpen voor uw veiliiheid en iemak. We willen u verzekeren dat u tevreden zal zijn met uw
  keuze vanweie de dedicate die betrokken was bij het ontwerpen van dit ontwerp en het produceren
  van deze iaskachel. Voordat u de kachel installeert en iebruikt, lees alstublief aandachti de
  handleidini door. Als u enii zins vraien of zorien heef, neem dan contact op met onze technische
  hulp afdelini. Extra informate kunt u online vinden op: www.kratki.pl.

  Introductie:
  Kratki.pl Marek Bal is een bekende producent van verwarminien in zowel Polen als Europa. Onze
  producten zijn iebaseerd op strenie standaarden. Elk ieproduceerde kachel of onderdeel worden
  ietest op kwaliteit doormaten van verschillende veiliiheid tests. Het iebruik van hoie kwaliteit
  materialen bij het produceren van het product verzekert een fjne ervarini bij het iebruikt worden
  door de consument. De iebruiksaanwijzini beschikt over alle informate nodii voor een ioede
  installate, iebruik en onderhoud van de LEO 100 inbouw iaskachel.
  LET OP!!!
  Installatie, inspectie en onderhoud aan de nauwheid aan de kachel kan alleen gedaan worden door
  gekwalificeerde passers en technicus eet de juiste papieren aoor de gegeaen regio.
  Introductie:
  De LEO 100 ias inzetstukken zijn iesloten verwarmini onderdelen die vlam baar ias iebruiken. Dit
  apparaat is CE iemarkeerd en iebruikt een ieavanceerd ieautomatseerd sssteem om de ias
  toevoer te bepalen en beperken. De toevoer komt overeen met de strenie Europese reiels voor
  veiliiheid, omievini en eneriie verbruik.
  De lucht die naar de ontstekiniskamer word ievoerd komt van buiten de kachel via een coaxiale
  schoorsteen. Deze oplossini biedt de iebruiker veiliiheid want het voorkomt de uitstotni van
  slechte iassen in de kamer waar de kachel staat. Voordat u het inzetstuk plaatst, lees alstublief ioed
  de instructes. De informate die hierin staat help u bij een probleemloze aansluitni van de kachel.
  Deze iebruik aanwijzini is handii om te bewaren zolani u de kachel iebruikt.
  Product beschrijaing:
  De LEO 100 ias inzetstukken zijn ontworpen om voorzien te zijn van natuurlijk ias (NG) of vloeibaar
  propaanbutaan (LPG). de inzetstukken zijn verkrijibaar in versies, afankelijk van het tspe beilazini.
  De LEO 1000 kachels zijn voorzien van automatsate en beveiliiini van hetzelfde tspe. Onieacht het
  model, hoe het is verbonden met het iassssteem en het rookkanaalsssteem is identek. • Page 2 • Page 3

  LEO/100

  LEO/L/100

  LEO/P/100

  LEO/LP/100

  LEO/200

  LEO/L/200 • Page 4

  LEO/P/200 LEO/LP/200 Figure 1. LEO 100 / LEO 200 gas

  Inzetstukken:

  De LEO-serie is ontworpen voor uw veiligheid en comfort. Deze serie heef de mogelijkheid om op
  afstand de werking van de haard te besturen met een afstandsbediening. De luchtoevoer naar de
  verbrandingskamer en de uitlaatgassen worden bereikt door het gebruik van een coaxiaal
  schoorsteensysteem. De LEO-serie is uitgerust met speciale middelen om ongecontroleerde
  uitstroming van gas uit het systeem te voorkomen.

  LEO/100 • Page 5

  LEO/L/100

  LEO/P/100

  LEO/LP/100 • Page 6

  LEO/200

  LEO/L/200

  LEO/P/200

  LEO/LP/200 • Page 7

  Rys. 2. Afmetngen van de gasinzetstukken LEO 100 / LEO 200
  Componenten instellen:
  Zorg ervoor dat de set onderdelen tjdens het transport niet zijn beschadigd. De inspecte moet
  worden uitgevoerd in aanwezigheid van de installateur. Lees voordat u het inzetstuk installeert de
  informate die is meegeleverd met de kachel. In het geval van schade, neem dan alstublief contact op
  met de hulplijn. De gebruiker ontvangt een set met:


  GV60M1 Metriek Maxitrol controller.  B6R-R8U Metriek Maxitrol ontvanger.  8 - symbool B6R-H8T5B afstandsbediening.  klem connector 8 mm.  Klem connector 6 mm.  Een-deel klem connector 6 mm.  Schroef plus 3/8’’ - 2 stuks.  G60-ZUS09 onderbreker blok.  Brander control blok G30-ZP2M.  Brander mondstuk control- NG (nummer 27_2) LPG (aanwijzing 22)  Afsluitng onder het brander control blok.  Thermo koppel G30-ZPT1500A.  Magneto draad.  Kabels die het onderbreker blok verbinden met de ontvanger.  Een 8 core kabel die de gas controller verbind met de ontvanger.  Verminderende nipple 1/2 ‚’ to 3/8 ‚’.  Een set decorateve stenen.  Gas verbinding kabels met een diameter van 6 en 8 mm.  Distribute doos.  Voedingsmodule G60-ZBE (Optoneel).  De kabel die de voedingsmodule verbind met de ontvanger, 90º (optoneel).  Lichtregelmodule en een G6R-BEAV2-ventlator (Optoneel).  De kabel die de G6R-BEAV2-module met de ontvanger verbindt (Optoneel).


  10-eenheid symbool B6R-H8TV14B afstandsbediening (Optoneel).
  Veiligheid
  Lees aandachtg de volgende informate: Het verbinden van een open haard met een gasinstallate en
  het onderhoud ervan kan alleen worden uitgevoerd door een gekwalifceerde monteur of een
  servicemonteur van toestellen voor verwarmingstoestellen. • Page 8

  • Wacht, als de stuurvlam uit gaat, minstens vijf minuten voordat u het opnieuw probeert.
  • Het is ten strengste verboden om wijzigingen in het ontwerp van de haard aan te brengen.
  • Gasregelcomponenten mogen niet worden blootgesteld aan vocht.
  • Gebruik het apparaat niet zonder het glas erin te plaatsen
  • Raak hete delen van de haard, en vooral het glas, niet aan.
  • als kinderen of andere onbewuste personen zich in de buurt van de werkende kachel bevinden zou
  hier op gelet moeten worden.
  • Het is verboden om decorate voor de verbrandingskamer te hangen/ voor de stuurvlam.


  Plaats geen vlambare voorwerpen dichtbij de kachel.
  Het is verboden om brandbare materialen in de verbrandingskamer te plaatsen. Mocht u een
  gaslek voelen gebruik het apparaat dan niet! Sluit zo snel mogelijk het gas af en ventleer de
  ruimte met het lek. Neem vervolgens contact op met uw servicevertegenwoordiger.
  Gebarsten glas moet onmiddellijk worden vervangen.
  Bij een storing sluit eerst de gastoevoer af en neem contact op met uw
  servicevertegenwoordiger

  Installate:
  De kachel is voorzien van beschermende apparaten tegen ongecontroleerde uitstroming van gas van
  de hoofdbrander. Voordat u het apparaat aansluit, lees alstublief alle verbindingsschema's in dit
  hoofdstuk. Het gasinzetstuk is aangepast om te worden aangesloten op een speciaal coaxiaal
  schoorsteensysteem dat gelijktjdige toevoer van vuur naar de lucht en rookgasafvoer naar de
  buitenkant van het gebouw mogelijk maakt. Voor een goede werking mag de installate van de haard
  alleen worden uitgevoerd door gekwalifceerde personen met de juiste licentes.
  Voorafgaand aan het afgeven van gas aan het inzetstuk, moet de monteur:
  • een lek test uit voor de gasaansluitngen uitvoeren.
  • de juistheid van het aansluiten van de componenten van het systeem controleren
  • controleren of het inzetstuk correct op het schoorsteensysteem is aangesloten.
  • test-aanmaak in het inzetstuk uitvoeren.
  • de correcte werking van alle componenten en de systeembeveiliging controleren.
  Regels:
  Installeer op een manier die in overeenstemming met de lokale normen en voorschrifen die van
  kracht zijn in de lidstaat of de regio. Aansluitng op de schoorsteen, muur- en dak doorgangen en alle
  soortenvoorwerpen die worden gebruikt om de haard te installeren, moeten worden uitgevoerd in
  overeenstemming met de toepasselijke normen van de bouwwetgeving.
  De inbouw voor de haard is getest volgens PN-EN-613 C onafankelijke gasgestookte
  convecteverwarmingstoestellen. • Page 9

  Locate:
  Voordat u het apparaat op een gasleiding en schoorsteen aansluit, moet u zorgvuldig de locate van
  het apparaat kiezen. Het inzetstuk moet zodanig worden geplaatst dat de verbrandingsluchtnstallate
  het minimale aantal bochten heef. Dit zorgt voor een juiste schoorsteentrek. Het is ook belangrijk dat
  de fexibele draden verbonden met het gasinzetstuk niet worden blootgesteld aan overmatge buiging.
  De haard moet zich op minstens 60 mm afstand van brandbare bouwelementen bevinden (af. 4). De
  temperatuur van de aan directe brand blootgestelde wanden mag niet hoger zijn dan 80 ° C. Onder
  geen enkele omstandigheid mag u het apparaat in het achterland plaatsen van brandbare materialen,
  zoals houten meubels, tapijten en gordijnen. Vanwege brandgevaar, is het verboden om kleding,
  handdoeken, enz. op de achterkant van het gasinzetstuk te drogen. De haard moet worden
  geïnstalleerd op een stabiel, niet-ontvlambaar oppervlak. Het gasinzetstuk is uitgerust met speciale
  stelvoeten en twee verstelbare montagebeugels waarmee het apparaat aan de muur kan worden
  bevestgd. Installeer het gasinzetstuk nooit op de achterkant of de zijwand. Installate is alleen
  toegestaan in vertcale richtng.

  60mm
  Figuur 3. Stelvoet en verstelbare beugel om aan de muur te bevestgen

  Behuizini element

  60mm
  Figuur 4. De minimale afstand van het gas inzet stuk naar de brand behuizing onderdelen • Page 10

  Het apparaat aansluiten met behulp van een coaxiaal verbrandingsluchtsysteem.
  Coaxiale kabels kunnen doorgangen hebben, zowel door de muur als door het dak van het gebouw.
  In beide gevallen moet u rekening houden met de bouwwetgeving in de regio. De maximale lengte van
  de rookafvoer mag niet langer zijn dan 12 meter. Houd er rekening mee dat elke elle boog van 90 °
  wordt berekend als een secte van 2 meter, terwijl een hoek van 45 ° overeenkomt met een rechte
  coaxiale buis van 1 meter. Het wordt aanbevolen om de rookkanaalbuis door de muur van het gebouw
  te laten lopen met behulp van een vertcale secte van 1 meter, een hoek van 90 ° en een maximum
  van 3 meter horizontale doorsnede. In het geval van inzetstukken met lineaire LPG-branders, wordt
  het aanbevolen om een vertcale secte van 1 meter, een elle boog van 90 ° en een maximum van 2
  meter van een horizontale secte te gebruiken. De verbinding tussen het apparaat en de coaxkabel
  moet worden afgedicht met hoge tempratuur siliconen. Niet alle kanalen kunnen worden geïsoleerd.
  In het geval van schoorsteendoorgang door de buitenmuur van het gebouw:
  • Installeer het systeem in overeenstemming met de geldende voorschrifen, inclusief eventuele
  problemen met betrekking tot de winddruk op de terminal.
  • Voorzie in het geval van brandbare wanden een extra afstand van 5 cm tussen de muur en het
  buitenoppervlak van de coaxkabels. De resterende ruimte moet worden gevuld met een
  beschermende isolate tegen het binnendringen van vocht in het gebouw.
  • Als de rookafvoer zich in de buurt van brandbare wanden bevindt, bescherm deze dan met
  thermische isolate op een minimumafstand van 25 cm.
  • de installate van het coaxiale systeem begint bij de uitgang van de open haard zijn 1 meter vertcaal
  gedeelte (de minimale hoogte).
  • Individuele elementen van het systeem moeten worden verbonden door middel van speciale
  klemmen om een goede dichtheid te garanderen.
  • als nodig moeten individuelen onderdelen van het systeem gestabiliseerd worden doormiddel van
  wandsteunen.

  Figuur 5. Outputmethode van het coaxiale systeem • Page 11

  Gasinzetstukken zijn ontworpen voor een specifeke luchtoevoer. Het schoorsteensysteem dat wordt
  gebruikt om de LEO 100-serie aan te sluiten, is gebaseerd op elementen die bestaan uit twee coaxiale
  geleiders, waarbij de buitendiameter van 150 mm verantwoordelijk is voor de toevoer van lucht naar
  de verbrandingskamer en de interne diameter van 100 mm voor de afvoer van uitlaatgassen. De LEO
  200-serie werkt samen met een parallel coaxiaal systeem waarbij de binnenste lijn een diameter van
  130 mm heef en de buitenste een diameter van 200 mm heef. In beide gevallen moet de
  concentrische lijn eindigen met een speciale dop om het systeem goed te laten werken. De coaxiale
  kabel moet worden afgesloten met een speciale huls voor een goede werking van het systeem. Alle
  systeemcomponenten moeten de vereiste goedkeuringen en CE-certfcaten hebben. De LEO-serie is
  getest met behulp van een coaxiaal-luchtverbrandingssysteem. In het geval van condensaat in de
  luchtafvoerpijp, moet de installateur een afap-element (druppelvanger) toepassen.
  Installate van het besturingssysteem
  LET OP!!!
  Het apparaat met zijn gasregelsysteem kan alleen worden geïnstalleerd met de fabrieksinstellingen.
  Installeer de baterij in dit stadium niet in de ontvanger. Eerder aansluiten op een voedingseenheid
  kan schade aan het elektronische systeem veroorzaken.
  LET OP!!!
  Individuele gasregelcomponenten, aansluiten volgens de diagrammen in deze handleiding.
  Het standaard gasregelsysteem bevat een MaxitrolMetrik GV60-controller en een B6R-R8U-ontvanger
  van waaruit een antenne de bediening van het apparaat met behulp van een afstandsbediening
  mogelijk maakt. Gascomponenten op afstand moeten in de aansluitdoos worden geïnstalleerd. De
  aansluitdoos moet op een toegankelijke plaats worden geïnstalleerd voor mogelijke reparate of
  vervanging van individuele componenten van het systeem. Blootstelling van het elektronische systeem
  aan temperaturen boven 60 ° C leidt tot onherstelbare schade. Elementen van het regelsysteem
  moeten worden geïnstalleerd op een plaats waar de temperatuur niet hoger is dan 25 ° C. De
  maximale afstand tussen de bedieningskast en het gasinzetstuk wordt bepaald door de lengte van de
  kabels die de GV60-gasregelaar verbinden met de elektrode en het thermokoppel. Verleng de kabels
  die bij het apparaat zijn geleverd niet, omdat dit de storing in het regelsysteem kan veroorzaken.
  Vergeet niet om de ontstekingskabel niet te dicht bij de metalen onderdelen te plaatsen. Contact van
  de ontstekingskabel met de behuizing van de ontvanger kan schade veroorzaken. Componenten van
  het systeem mogen niet worden blootgesteld aan vocht, stof en factoren die de vorming van corrosie
  beïnvloeden. De LEO-openhaardinzetstukken kunnen alleen werken met het gasregelsysteem dat met
  het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik bij het vervangen van afzonderlijke componenten van het
  systeem alleen originele onderdelen die u bij de fabrikant kunt kopen. Stekkers van afzonderlijke
  draden zijn zo gekozen dat onjuiste aansluitng van componenten voorkomen wordt.

  Figuur 6. Montage van de gasregelaar met de ontvanger in de aansluitdoos • Page 12

  8 aderiie kabel
  dsnamo
  Brander
  -controller

  Thermo element
  GV60 controller

  Onderbreker blok

  ontvanier

  Figuur 7. Het bedradingsschema van de systeemcomponenten voor gasregeling

  Ontvanger antenne
  De antenne maakt deel uit van de set, rechtstreeks aaniesloten op de afstandsbedienini van de
  B6R-R8U ias reielaar. Het maakt het draadloos beheren van het vuur moielijk. Bij het aansluiten van
  het iasreielsssteem moet u er op leten dat u de antenne niet te dicht bij de ontstekiniskabel
  installeert.
  Het apparaat op de gasinstallatie aansluiten
  LET OP!!! • Page 13

  Afhankelijk aan het tppe NGy / LPGy, eoet een geschikt eondstuk in het branderblok worden
  geeonteerd. Standaard is de unit uitgerust eet een brander aangepast aan aardgas (NGy). Als u de
  haard op een LPGy-spsteee aansluit, neee dan contact op eet uw dealer aoor aeraanging aan de
  hoofdbrander eet de juiste.
  Om alle sssteemcomponenten van de automatsche iasreielini te kunnen verbinden, moet u eerst
  het ilasfront verwijderen (Fiiuur 15) en het inspecte-element in de voet van de hoofdbrander
  verwijderen. • Page 14

  Fiiuur 8. De procedure voor het verwijderen van het inspecte-element
  Leid afzonderlijke draden door de behuizini van het iasinzetstuk en let ioed op hoe ze zijn
  verzeield. Afdichtni moet worden iedaan door middel van speciale bussen en hitebestendii
  papier. Andere elementen moeten worden afiedicht met hoie temperatuur siliconen.

  Fiiuur 9. De manier van uitrollen en afdichten van de capillaire kabel, de mainetodraad, de buis van
  de hoofdbrander en de buis van de besturinisbrander.

  LET OP!!!
  Alle actiaiteiten die aerband houden eet het aansluiten aan het apparaat op de gasinstallatie
  eoeten worden uitgeaoerd terwijl de strooe is losgekoppeld. De insert-installatie kan alleen
  worden uitgeaoerd door een gekwalificeerde eonteur / technicus eet de juiste licenties.
  LET OP!!!
  Het is absoluut aerboden oe tijdens het installatieproces aan de gastoeaoer open auur te
  gebruiken. Het niet opaolgen aan instructies kan resulteren in brand of explosies, eet ernstige
  schade, lichaeelijk letsel of zelfs de dood. • Page 15

  Technische specificaties aan het gasregelspsteee dat wordt gebruikt in de LEO
  DROP / CAPACITEIT VAN DE DRUK
  BRANDSTOF

  2009/142 / EEC oraz DIN EN 298, DIN EN 126, DIN EN 13611

  Gasvormiie brandstofen van de eerste, tweede en derde familie, voliens EN-437

  DROP / CAPACITEIT VAN DE DRUK

  2,5 mbar voor 1,2 m3 / h

  AANPASSINGSBEREIK

  Klasse C, voliens EN 88

  REGELAAR AFSTELLEN

  5 tot 40 mbar (50 do 400 kPa)

  MONTAGE POSITIE

  De bedieninisposite kan worden iniesteld in het bereik
  van 0 ° tot 90 ° ten opzichte van de uitianisposite

  MAXIMALE DRUK VAN INGANGSGAS

  50 mbar (5 kPa)

  VOORNAAMSTE GAS INLAAT VERBINDING

  Nippel 1/2 '' na 3/8 '' verminderen

  CONTROLEBRANDER AANSLUITING

  M10x1 voor een buis van 6 mm

  KWIJTING VAN HET HOOFDGASINLAAT EN -UITLOOP
  MAXIMALE AANSCHERPKOPPEL

  Van de zijkant of onderkant

  inlaat- en uitlaataansluitni 3/8 : 35 Nm Aansluitni
  besturinisbrander: 15 Nm

  THERMOCOUPLE / BREAKER

  M10x1, M9x1, M8x1

  BLOK ONTSTEKING

  Piëzo-elektrische ontstekini

  TOEGESTANE TEMPERATUURGRENS

  Reielaar: 0 ° C tot 80 ° C
  Ontvanier zonder baterijen: 80 ° C
  Ontvanier met baterijen: 55 ° C
  Afstandsbedienini: 60 ° C
  Ontstekiniskabel: 150 ° C

  Het iasreielsssteem dat wordt iebruikt in de LEO-serie voldoet aan de eisen voor apparaten die iasvormiie
  brandstofen verbranden in de Richtlijnen 2009/142 / EEC en DIN EN 298, DIN EN 126, DIN EN 13611. Het
  sssteem kan worden ieleverd met een iasvormiie brandstof, tweede en derde familie voliens EN-437.
  Controleer eerst of het aaniesloten apparaat bedoeld is om te worden ieleverd met het tspe ias dat zich in de
  iasinstallate bevindt. Alle noodzakelijke informate over de vereiste iasparameters is te vinden op het
  tspeplaatje van de haard. Alvorens de iastoevoerleidinien aan te sluiten, is het noodzakelijk om ze te zuiveren
  om vullinien en andere verontreiniiinien uit hun interieur te verwijderen. De automatsche iasreielini moet
  worden beschermd teien vocht en stof. Deze factoren kunnen onherstelbare schade aan afzonderlijke
  componenten veroorzaken. Gastoevoerleidinien naar de haard moeten worden uitierust met een koielkraan
  met een diameter van 1/2 inch. Afzonderlijke onderdelen van de iasinstallate kunnen niet worden afiedicht
  met een tefonband of PTFE-tape (iebruik de bij het apparaat ieleverde afdichtniselementen). Als de
  iasinstallate moet worden aaniesloten op een setler, installeer deze dan voliens Af. 10. De setler

  beschermt de controller teien iasverontreiniiinien. • Page 16

  Fii. 11 toont de GV60-controller in de uitianisposite ervan met het onderbroken blok naar beneden
  iericht. De module kan niet ondersteboven worden iemonteerd. De bedieninisposite kan worden
  aaniepast in het bereik van 0 ° tot 90 ° ten opzichte van de uitianisposite (ook vertcaal). Houd er
  rekenini mee dat alle oniebruikte iasinlaten of -uitlaten moeten worden beschermd met ieschikte
  pluiien.

  LET OP!!!
  U eag schroeaen op de behuizing niet aerwijderen. Sluit de gasregelaar niet aan als de
  earkeringsaerf op de coeponenten is beschadigd.
  Vlae hoogte controle
  Vlamhooitereielini is in de fabriek iniesteld op het maximum en vereist ieen handmatie
  aanpassinien. De kop van het thermokoppel moet zich binnen de controlevlam bevinden.
  Instellen aan de gasuitlaatdruk
  1. Sluit de manometer aan op het meetpunt van de uitianisdruk. Hiervoor verwijdert u eerst
  het metalen inzetstuk dat zich in de reielbehuizini bevindt.
  2. Start het apparaat op.
  3. De drukreielaar bevindt zich in het bovenste iedeelte van de controllerbehuizini. Om de
  aanpassini moielijk te maken, verwijdert u de plastc dop (Fii. 12).
  4. Draai aan de reielschroef om de iewenste drukwaarde van de hoofdbrander in te stellen
  (hoie vlam).Om de druk te verhoien, draai de reielschroef met de klok mee of verlaai hem
  door de schroef teien de klok in te draaien.
  5. Bevesti de schroef na het instellen van de druk door een plastc plui te installeren.
  6. Als u ieen andere aanpassinien hoef uit te voeren, verwijdert u de meter en bevestit u de
  poort van het meetpunt.
  Als ondanks de afstellini de iewenste druk niet werd bereikt, controleer dan de druk van het
  ieleverde ias met behulp van een meter die op het meetpunt van de inianisdruk is
  aaniesloten. Als de inlaatdruk binnen het normale bereik liit, vervanit u de controller; Neem
  anders de nodiie maatreielen om een ioede iasdruk te iaranderen.

  Druk reielaar

  Fiiuur 12. Aanpassinismethode van de persdruk
  WAARSCHUWING!!!
  Verirendelini van de drukreielaar wordt ierealiseerd door de maximale stelschroef maximaal aan te draaien. • Page 17

  Aanpassen aan de einieuealaehoogte aan de hoofdbrander
  1. Stel de hoofdklepknop in op OFF . Draai het met de klok mee tot de klep openiaat.
  2. De minimumvlamhooite van de hoofdbrander kan ook worden aaniepast door de
  stelschroef vast te draaien (fi. 13). De stelschroef is zo iniesteld dat de maximale
  vlamhooite wordt bereikt.
  3. Draai de schroef met de klok mee om de minimum hooite van de vlam te
  verminderen.
  4. Afankelijk van de versie van de controller, kan de minimumvlamhooite van de
  hoofdbrander in de fabriek door de fabrikant worden iniesteld of door de
  installateur worden aaniepast.

  Fiiuur 13. Aanpassinismethode voor de minimale vlamhooite van de hoofdbrander
  Aanpassing aan de GyV60-controller aan aerbruiksartikelen aan aerschillende soorten gas
  De GV60-controller kan worden aaniepast met een bepaalde soorten iassen kan werken.
  Gasdrukreielini en minimale doorstromini worden uitievoerd voliens de bovenstaande instructes.
  Dichtheidstest
  Na het aansluiten van het sssteem op het iasnetwerk is het essenteel om de dichtheid van de
  aansluitnien te controleren die met een speciale sensor zijn iemaakt. In het ieval van lekkaies, sluit
  u de iastoevoer afsluitklep en herhaalt u de stappen voor het installeren van verschillende
  onderdelen van het sssteem.
  Voedingsaansluiting
  LET OP!!!
  Sluit de aoeding pas aan nadat het aerbrandingsluchtspsteee en eaentuele gasregelcoeponenten
  zijn aangesloten. • Page 18

  De B6R-R8U-ontvanier wordt ievoed door vier 1.5V AA-baterijen. Besteed speciale aandacht aan
  het lokaliseren van de bedradini tussen de iasbedienini en de ontvanier uit de buurt van hete delen
  van de haard. De noodzaak om de baterijen in de afstandsbedienini te vervanien, wordt
  aanieieven door de indicator die wordt weerieieven in de rechterbovenhoek van het displas,
  terwijl korte piepjes periodiek verschijnen iedurende drie seconden onmiddellijk na het starten van
  de haard ieef het aan dat de baterijen in de ontvanier moeten worden vervanien. Gebruikte
  baterijen in de ontvanier kunnen oververhit raken, morsen of zelfs exploderen. Gebruik ieen
  baterijen die zijn blootiesteld aan zonlicht, vocht, hite of trillinien. Installeer alleen baterijen van
  hetzelfde tspe en dezelfde fabrikant. Plaats ieen nieuwe baterijen met versleten baterijen. De kit
  kan optoneel de voedinismodule G60-vB90 bevaten. Deze module wordt ievoed door vier 1.5V AAbaterijen en moet rechtstreeks op de ontvanier worden aaniesloten op de plaats van de net
  adapteraansluitni. De extra voedinismoduul elimineert de noodzaak voor baterijen in de
  ontvanier. Optoneel kunnen klanten een kabel kopen die het onderbrekinisblok verbindt met de
  ontvanier voor het iasreielsssteem, uitierust met een schakelaar. De schakelaar beschermt ook het
  sssteem teien oniecontroleerde iasstroom door de controller.
  Bouw aan de trie aan het apparaat
  Bescherm de componenten van het iasreielblok vóór het afschermen teien vuil. De bekledini van
  de open haard moet iemaakt zijn van onbrandbare materialen (inclusief de vloer en het plafond)
  voliens de ieldende bouwvoorschrifen. Als de haard op aardias (NG) werkt, moet het uitlaatrooster
  onder het plafond worden ieplaatst. Het leveren van vloeibaar propaan - butaan (LPG) vereist van de
  installateur uitvoerini van behuizinien die zijn uitierust met het uitlaatrooster boven het maaiveld.
  Het glas aerwijderen
  AANDACHT !!!
  Het aerwijderen aan het glas eag alleen plaatsainden bij een afgekoelde haard en eet een dichte
  gastoeaoer en een losgekoppelde aoeding.
  Het apparaat is uitierust met een hitebestendii ilas dat bestand is teien temperaturen tot 800 ° C.
  Om het te vervanien, verwijdert u in de eerste plaats de zijroosters. De roosters zijn uitierust met
  speciale splines. De klemstrips aan de zijkant van het ilas moeten worden losiedraaid met een
  inbussleutel. Verwijder in de voliende stap het onderste rooster en schroef de resterende
  ilasklemstrip los. Na de bovenstaande stappen kunt u nu eenvoudii het ilas verwijderen. Afankelijk
  van het model van serie 100 LEO, kan de demontaie van het ilas eniiszins afwijken van het
  ietoonde. • Page 19

  Fiiuur 14. Procedure voor het verwijderen van het ilas
  Installatie aan decoratieae eleeenten
  Let op!!!
  De fabrikant beaeelt het gebruik aan decoratieae eleeenten aan, optioneel eeegeleaerd eet het
  apparaat. Kratki.pl Marek Bal is niet aansprakelijk aoor schade die aoortaloeit uit het gebruik aan
  andere decoratieae eleeenten dan aanbeaolen.
  De verbrandiniskamer kan afankelijk van de voorkeuren van de iebruiker worden bekleed met een
  van verschillende decorateve sets. De decorateve elementen zijn iemaakt van onbrandbaar
  materiaal. Het iebruik van ontvlambare componenten in het apparaat is verboden. Om decorateve
  elementen te monteren, moet alleen het voorste ilas worden verwijderd. De elementen moeten zo
  worden ieplaatst dat ze de vlamcontrole en de brander uitlaat openinien niet verdoezelen, omdat
  dit anders een onjuiste werkini van de haard kan veroorzaken. De hoofdbrander van de haard is
  uitierust met afstandshouders om een correcte plaatsini van decorateve elementen te
  veriemakkelijken. Verdelini van de elementen in de verbrandiniskamer van het apparaat moet de
  vrije luchtstroom rond de hoofdbrander en de controlevlam moielijk maken. De keramische
  elementen moien het ilas niet raken, omdat dit schade kan veroorzaken. Juiste en onjuiste plaatsini
  van decorateve elementen wordt ietoond op paiina's 74-77.

  Eerste keer opstarten
  Controleer vóór het eerste iebruik van de haard of alle verbindinien van afzonderlijke elementen
  van het sssteem in overeenstemmini met de instructes zijn iemaakt. Verkeerde bekabelini van het
  iasreielsssteem kan schade veroorzaken. • Page 20

  De eerste paar startups kunnen bijdraien aan de ieur die zelfs enkele uren na de operate kan
  aanhouden. Dit is een fenomeen dat wordt veroorzaakt door verbranden van verf. Huisdieren en
  voiels kunnen ievoelii reaieren op uitiescheiden dampen. Om het proces van het verbranden van
  de verf te versnellen, verwarmt u de haard een paar uur en stelt u de maximale hooite van de vlam
  in. Als er zich tjdens de eerste brand sediment aan de binnenkant van het ilasoppervlak bevindt,
  verwijder deze dan met een ilasreiniier. De eerste bedienini van het iasinzetstuk moet worden
  uitievoerd in een ioed ieventleerde ruimte. Bij verwarmini met ias kunt u vlekken op muren en
  plafonds krijien. Het wordt veroorzaakt door de convectebeweiini van lucht en dus stofdeeltjes
  daarin. Een iedeeltelijke oplossini voor dit probleem is frequente ventlate van de kamer waarin de
  iasinzet werkt. Als de haard in een nieuw iebouw wordt ieïnstalleerd, moet u ten minste zes weken
  wachten voordat u de haard voor de eerste keer aansteekt om bouwvocht van de muren, de vloer en
  het plafond te verwijderen.
  Operatie
  De LEO-iasinzetstukken worden draadloos bediend met een afstandsbedienini. Het sssteem wordt
  standaard ievoed door vier 1.5V-baterijen die in de ontvanier zijn ieïnstalleerd. Korte csclische
  siinalen verschijnen onieveer drie seconden wanneer u probeert de iasinlaat te ontsteken en het
  nodii is om de baterijen in de ontvanier te vervanien. Een lanie piep betekent dat de reielaar op
  de lijn tussen de ontvanier en het onderbreker blok in posite ‘O‘‘ staat of dat een van de draden die
  de ontvanier met de controller verbind niet ioed zit aaniesloten. vet de schakelaar op I . Als de
  stuurvlam niet brandt, moet u de iastoevoer afsluitklep afsluiten en contact opnemen met een
  onderhoudstechnicus. Als het apparaat binnen zes uur ieen opdracht van de iebruiker ontvanit, zal
  een sssteem van automatsche iasreielini de vlam van de hoofdbrander tot een minimum brenien.
  In ieval van contnu iebruik zonder tussenkomst van de iebruiker iedurende vijf daien na de laatste
  invoer van de instellinien, zal het sssteem de unit uitschakelen en de iastoevoer afsluiten. Voordat
  de baterij in de ontvanier volledii is ontladen, sluit de controller automatsch de iastoevoer naar de
  haard af.
  Controle
  LET OP!!!
  De afstandsbediening eoet altijd buiten het bereik aan kinderen en andere onbewuste personen
  worden gehouden, niet in staat oe de geaolgen aan hun acties te beoordelen.
  De iebruiker krijit het apparaat samen met de meeieleverde afstandsbedienini, tspe B6R-H9 (fi.
  15).

  Afeeldini 15. Afstandsbedienini B6R-H9
  LET OP!!!
  De afstandsbedieningen B6R-H9 hebben een ingebouwde sensor die wordt gebruikt in de
  thereostaateodus. Het apparaat eeet continu de oegeaingsteeperatuur en aergelijkt dit eet de
  teeperatuur die is ingesteld op de thereostaat. Het eoet op een donkere plaats worden bewaard
  oe eeetouten in aerband eet direct zonlicht uit te sluiten. • Page 21

  De LEO 100-inzetstukken zijn uitierust met een iasreielsssteem waarmee de iebruiker op afstand de haard
  kan verlichten en de haard volledii kan bedienen. Om het bedienen van het inzetstuk via de afstandsbedienini
  moielijk te maken:
  • vori ervoor dat de afsluitklep die op de iastoevoer naar de haard is ieïnstalleerd, open staat.
  • Als het sssteem is uitierust met een kabel met een schakelaar, stelt u deze in op I (aan). De hoofdklepknop
  wordt automatsch omieschakeld.
  LET OP!!!
  Gebruik nooit iereedschap om de posite van de knoppen te veranderen. Het veranderen van de posite van de
  knoppen kan alleen met de hand worden uitievoerd, anders kunt u de controller beschadiien. Neem contact
  op met uw serviceverteienwoordiier als u de knoppen wilt verirendelen.
  De LEO maakt iebruik van moderne B6R-H9-afstandsbedieninien die zijn iniesteld in overeenstemmini met de
  Europese norm voor radiofrequente 868MHz. De afstandsbedienini die bij de haard wordt ieleverd, vereist
  een nieuwe codetransmissie. Om dit te doen, houdt u in de eerste plaats de knop RESET op de ontvanier
  iniedrukt totdat u twee karakteristeke siinalen hoort en dan laat u vervoliens de knop los. Deze bewerkini
  moet worden uitievoerd door middel van het dunne element met stompe uiteinden. Verderop drukt u op de
  afstandsbedienini en houdt u iniedrukt totdat u twee korte piepjes hoort, waarmee wordt aanieieven dat
  de afstandsbedienini is iessnchroniseerd met de ontvanier. Een lanie pieptoon ieef aan dat de elementen
  van het sssteem niet ioed zijn iekoppeld.

  Fiiuur 16. RESET -knop – ontvanier
  INFORMATIE
  Om de huidiie versie van de sofware te bekijken die door de afstandsbedienini wordt iebruikt, drukt u teielijkertjd op
  en . Gelijktjdii op de

  knop drukken en de

  knop ieef het afstandsbedieninismodel weer.

  Deactiaeren aan de afstandsbediening.
  Plaats baterijen. Alle beschikbare pictoirammen verschijnen op het displas en knipperen. Druk tjdens het knipperen op
  het betrefende pictoiram voor de functe en houd deze 10 seconden iniedrukt. Het pictoiram dat ieschikt is voor de
  ieselecteerde knop knippert tot het einde van het deactverinisproces. Op het displas van de afstandsbedienini wordt het
  pictoiram weerieieven dat ieschikt is voor de ieselecteerde functe en twee horizontale lijnen. Als de functe wordt
  iedeactveerd, verschijnen er twee horizontale lijnen op het displas wanneer op de knop wordt iedrukt die
  verantwoordelijk is voor de selecte ervan. Na het vervanien van de baterijen blijven de instellinien oniewijziid.
  De afstandsbediening actiaeren.
  Plaats baterijen. Alle beschikbare pictoirammen verschijnen op het displas en knipperen. Druk op het betrefende
  pictoiram voor de functe en houd deze ten seconden vast. Het pictoiram dat ieschikt is voor de ieselecteerde knop
  knippert tot het einde van het actverinisproces. Het displas van de afstandsbedienini ieef het pictoiram weer dat
  ieschikt is voor de ieselecteerde functe.
  LET OP!!!
  Als, wanneer u het probeert aan te steken, de bedieningsalae doof, wacht dan einstens aijf einuten aoordat u
  opnieuw probeert de haard aan te steken. • Page 22

  LET OP!!!
  Als na aier pogingen oe de haard aan te steken de regelalae niet ontsteekt, sluit dan de gas
  afsluitklep op het apparaat en neee contact op eet uw seraiceaertegenwoordiger.
  Gyebruikshandleiding aan de 6-spebool B6R-H9-regeleenheid

  kinderbeschermini

  uren

  minuten

  baterij

  slaap tmer

  proirammeerbare modes

  thermostaat

  tempratuur

  Fahrenheit of Celsius

  Gebruikshandleidini van de 6-ssmbool B6R-H9-reieleenheid
  Om de temperatuureenheid te veranderen, drukt u teielijkertjd op de -toetsen. U
  kan kiezen tussen iraden Celsius en Fahrenheit.

  Veraanging aan baterijen
  Baterijen in de ontvanier, afstandsbedienini of de voedinismodule kunnen oververhit raken,
  morsen of zelfs een explosie veroorzaken. Gebruik ieen baterijen die zijn blootiesteld aan zonlicht,
  vocht, hite of trillinien. Installeer alleen baterijen van hetzelfde tspe en dezelfde fabrikant. Plaats
  ieen nieuwe baterijen met versleten baterijen. De afstandsbedienini wordt ievoed door twee
  AAA-baterijen. De B6R-R8U-ontvanier en de voedinismodule G60-vB90 wordt ievoed door vier AAbaterijen van 1,5 volt. De levensduur van de baterij in het ieval van de afstandsbedienini en de
  ontvanier wordt ieschat op onieveer 1 verwarminisseizoen. De fabrikant van het apparaat raadt
  het iebruik van alkalinebaterijen aan vanweie het laiere risico van ontzeielini. Het is ook
  toeiestaan om oplaadbare baterijen te iebruiken. Gebruik ieen iereedschappen die kortsluitni
  kunnen veroorzaken bij het verwijderen van baterijen. Het vervanien van baterijen door
  ieleidende voorwerpen kan de elektronische componenten van de afstandsbedienini en de
  ontvanier permanent beschadiien.
  Vervanging van de batterijen in de afstandsbediening:
  • Verwijder de deksel aan de achterkant van de afstandsbediening.
  • Verwijder de gebruikte batterijen voorzichtig van de afstandsbediening.
  • Installeer nieuwe AAA-batterijen correct met de polariteitsmarkeringen (+/-). • Page 23

  • Plaats het deksel terug op de achterwand van de afstandsbediening
  Baterijen in de ontaanger / aoedingseodule aeraangen:
  • Open het deurpaneel van de kast.
  • Verwijder voorzichti de B6R-R8U ontvanier / G60-vB90 voedinismodule.
  •Verwijder de cover.
  • Verwijder de iebruikte vier AA-baterijen en installeer nieuwe, let op de polariteitsmarkerinien
  (+/-) op de ontvanier / voedinismodule.
  • Plaats het deksel terui op de ontvanier / voedinismodule van de afdekkini.
  LET OP!!!
  Baterijen in de ontaanger / aoedingseodule aeraangen kan alleen worden gedaan op een koele
  open haard eet de gastoeaoer afgesneden.
  LET OP!!!
  Baterijen zijn geclassificeerd als geaaarlijk cheeisch afaal, dus na gebruik eoeten ze niet eet het
  huisauil worden weggegooid.
  Onderhoud
  LET OP!!!
  Alle onderhoudswerkzaaeheden eoeten worden uitgeaoerd aan een koele open haard eet een
  gastoeaoer en een losgekoppelde aoeding.
  LET OP!!!
  Het onderhoud aan het gasinzetstuk en het aerbrandingsluchtspsteee kan alleen worden
  uitgeaoerd door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus.
  • Het apparaat eoet einstens eeneaal per jaar periodiek worden geïnspecteerd.
  • Reiniging aan het schoorsteenspsteee en een beoordeling eoet einstens één keer per jaar
  worden uitgeaoerd.
  • Gylas eet barsten en krassen eoet oneiddellijk worden aeraangen door nieuwe.
  • Het is aerboden oe het ontwerp aan het apparaat te wijzigen.
  • Open haarden eogen niet eet bijtende eiddelen worden schoongeeaakt.
  • Gyebruik bij het aeraangen aan afzonderlijke coeponenten alleen originele reseraeonderdelen die
  bij de fabrikant aerkrijgbaar zijn. • Page 24

  Kindariendelijk
  inschakelen:
  Om de kinderbewijsfuncte te actveren, drukt u op de

  knoppen en.

  Het displas toont het pictoiram. Het displas toont het

  pictoiram.

  uitschakelen:
  Om de childproof-functe uit te schakelen, drukt u op de
  Het
  pictoiram verdwijnt.

  knoppen en

  Handeatige eodus

  Het auur in de open haard aansteken eet een enkele knop (standaardinstelling)
  ------druk op de knop totdat u twee korte pieptonen hoort.
  Het starten van de baksequente wordt bevestid door
  het verschijnen van een knipperend pictoiram op het displas van de brander.
  Laat daarna de knop los.
  - Aansteken van de controlevlam wordt bevestid door een enkel siinaal.
  - Na het ontsteken van de hoofdbrander schakelt de afstandsbedienini
  automatsch naar de handmatie modus.

  Een auur in de open haard aansteken eet twee knoppen
  -Druk teielijkertjd op de knop en de knop totdat u twee korte pieptonen hoort.
  Het starten van de start sequente wordt bevestid door het verschijnen van
  een knipperend pictoiram op het displas van de brander. Laat daarna de knop los.
  - Aansteken van de controlevlam wordt bevestid door een enkel siinaal.
  - Nadat de hoofdbrander is ontstoken, schakelt de afstandsbedienini automatsch
  over naar de handmatie modus.
  Informate:
  Om de aansteekmethode te wijziien, onmiddellijk nadat u de baterijen in de
  afstandsbedienini, houd de knop 10 seconden iniedrukt. Op het displas van de afstandsbedienini
  verschijnt ON en een knipperend cijfer dat overeenkomt met de huidiie instellinien.
  1 - Aansteken van een vuur door op
  2 - Een vuurtje aansteken door op de

  te drukken.
  knoppen en te drukken.

  Wanneer het vuur is aaniestoken word dit bevestid door een bijbehorend nummer op de displas.
  LET OP!!!
  Als na aerschillende pogingen oe te ontsteken de ontsteking aan de regelalae niet plaatsaindt, zet u de
  hoofdklepknop op "OFF" en raadpleegt u het gedeelte "Mogelijke probleeen en oplossingen". • Page 25

  Stand-bp of uit eodus
  Om het apparaat naar de stand-bs modus te laten overschakelen,
  houdt u de knop iniedrukt totdat de hoofdbrander uitdoof.
  Druk

  op om het apparaat uit te schakelen. De controlevlam zal doven.

  Wacht 5 seconden aoordat u probeert de haard opnieuw te starten.

  De hoogte aan de alae aanpassen
  Houd de knop iniedrukt om de hooite van de vlam te veriroten.
  Houd iniedrukt om de hooite van de vlam te verminderen of
  de haard in de stand-bs modus te zeten.

  De einieale en eaxieale hoogte aan de alae instellen
  De einieale hoogte aan de alae
  Om de vlam van de brander tot de minimum hooite te verlaien, drukt u
  tweemaal op de knop. Het displas toont het LO -ssmbool

  De eaxieale hoogte aan de alae
  Druk tweemaal op de knop om de brander op de maximale hooite te brenien.
  Het displas toont het HI -ssmbool.

  Slaaptieer
  Inschakelen / Instellinien
  1. Houd

  iniedrukt totdat u het

  pictoiram ziet. Het uren vak zal knipperen.

  2. Voer een tjd in met behulp van de knoppen
  3. Druk op

  en

  .

  om te bevestien. Het vakje voor de minuten knippert. • Page 26

  4. Voer een waarde in met behulp van de knoppen
  5. Om te bevestien, druk op

  en .

  .

  uitschakelen:
  Als u de tmer wilt deactveren, drukt u op de
  aan het einde van het afellen.

  knop. Het

  pictoiram verdwijnt

  Inforeatie:
  Na het verstrijken van de afeltjd zal de haard worden iedoofd. De slaaptmer werkt alleen in verschillende
  modes: Handmati, Thermostaat en Eco. De maximale tjd van de tmer is 9 uur en 50 minuten.
  Modes
  Thereostaateodus
  De kamertemperatuur wordt iemeten en verieleken met de temperatuur die is
  iniesteld op de thermostaat. De vlamhooite wordt automatsch aaniepast om de
  iniestelde temperatuur te bereiken.

  Gyeprograeeeerde eodus
  proiramma's 1 en 2 kunnen vrij worden iewijziid. U kunt de tjd aan en uit zeten
  op een bepaalde temperatuur.

  Trpb Eco
  De vlamhooite is instelbaar tussen de extremen. Als de kamertemperatuur laier is dan
  de vooraf iniestelde temperatuur op de thermostaat, bereikt de vlamhooite zijn
  maximale waarde en blijf deze iedurende een laniere periode op een hooi niveau.
  Als de kamertemperatuur laier is dan de vooraf iniestelde waarde, wordt de
  vlamhooite voor een lanie periode tot een minimum beperkt. Eén csclus duurt onieveer
  20 minuten. • Page 27

  Thereostaat eodus
  De thereostaat in- en uitschakelen
  Inschakelen:
  druk op de
  knop. Het displas toont het pictoiram en de vooraf iniestelde
  temperatuur als de eerste en de werkelijke kamertemperatuur.
  Uitschakelen:
  1.druk op de

  knop

  2. druk op de

  knop en de

  3.druk op de

  knop om de ieproirammeerde modus te openen.

  knop

  Thereostaatinstellingen
  1. Houd iniedrukt totdat u het
  temperatuur knippert.
  2. Gebruik de

  pictoiram ziet. De weerieieven

  knoppen en om de iewenste temperatuur in te stellen.

  3. Om te bevestien, druk op

  of wacht.

  Gyeprograeeeerde eodus
  Inschakelen aan de geprograeeeerde eodus
  druk op de

  knop. Het displas toont het

  pictoiram en de 1 of 2 ssmbolen

  en AAN en Uit .

  Uitschakelen aan de geprograeeeerde eodus
  1. Druk op de knop of op de
  handmatie modus te iaan.
  2. Druk op de

  knop, of op de

  knop om naar de

  knop om naar de thermostaatmodus te iaan.

  Inforeatie:
  Als de inschakeltemperatuur van de thermostaat wordt inievoerd,
  wordt automatsch dezelfde waarde iniesteld voor de inschakeltemperatuur
  van de ieproirammeerde modus.
  Standaard instellingen:
  Temperatuur van inschakelen: 21 ° c
  Schakeltemperatuur f: - (alleen de controlevlam) • Page 28

  Teeperatuur instellingen
  1.

  Houd de knop iniedrukt totdat het knipperende
  pictoiram
  verschijnt. AAN en de ‘uit‘‘ temperatuur wordt weerieieven
  (iniesteld in de thermostaatmodus).

  2.

  Druk op

  of wacht om door te iaan. Het displas toont het

  pictoiram, het UIT ssmbool en een knipperende waarde om de
  uitschakeltemperatuur te ssmboliseren.
  3.

  Stel de iewilde tempratuur in doormiddel van de en

  4.

  Om te bevestien drukt u op de

  knoppen

  knop.

  De dag instellen
  5.

  Op het displas knippert ALL . Druk op de knop of de knop om een
  van de drie optes te selecteren om in te voeren (ALL, SA: SU, 1, 2, 3, 4,
  5, 6, 7).

  6.

  Druk op

  om te bevestien.

  SA: SU-ssmbolen zijn respectevelijk zaterdai en zondai. Individuele
  nummers komen overeen met de daien van de week (bijvoorbeeld
  1 maandai 2 - dinsdai 3 - woensdai 4 - donderdai, 5 - vrijdai,
  6 -zaterdai, 7 - zondai).

  Tijdinstellingen inschakelen (prograeea 1)
  ALL ieselecteerd
  12. Het displas toont , 1, UIT , en dan voor een tjdje ziet u het ALL
  -ssmbool. Vervoliens beiint het uur te knipperen.
  13. Stel het uur in met behulp van de knoppen

  en .

  14. Druk op om te bevestien. Het displas toont , 1, AAN , dan zal
  een tjdje het ALL -ssmbool verschijnen. Vervoliens beiinnen de minuten
  te knipperen.
  15. Stel de minuten in met behulp van de knoppen
  16. Druk op

  om te bevestien.

  en . • Page 29

  Inforeatie:
  • Vervoliens kan de iebruiker de tjd voor proiramma 2 in- en uitschakelen. vo niet, dan blijf
  proiramma 2 inactef.
  • Temperatuurinstellinien voor het actveren en deactveren van proiramma's 1 en 2 zijn hetzelfde
  voor alle optes (ALL, SA: SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Door het invoeren van nieuwe instellinien voor het inen uitschakelen van temperaturen worden automatsch de standaard vooraf iniestelde waarden
  iniesteld.
  • Door nieuwe instellinien in te voeren voor het in- en uitschakelen van proiramma's 1 en 2, worden
  nieuwe waarden als standaard iniesteld. Als u de fabrieksinstellinien voor proiramma 1 en 2 wilt
  herstellen, stelt u de afstandsbedienini opnieuw in door de baterij te verwijderen.
  Een optionele hulp
  Deze opte is alleen beschikbaar voor iastoevoeiinien met meer dan één brander.
  In het geaal aan de LEO- en LEO 200-serie blijf de functie inactief.

  Eco eodus
  Aanzeten:
  Druk op de

  knop. Het displas toont

  .

  uitschakelen:
  Druk op de

  knop. Het pictoiram

  verdwijnt van het displas. • Page 30

  Nr
  .
  1

  reeks

  actes

  Aliemene inspecte

  Voer een vuur in de open haard aan.
  Controleer de werkini van alle veiliiheidsssstemen.
  Controleer of de vlam van de hoofdbrander iestaai brandt.
  Controleer of de vlam van de hoofdbrander ielijkmati brandt.
  Controleer de baterijen in de ontvanier en de afstandsbedienini niet

  2

  Glasinspecte

  3

  Schakelkast
  inspecte

  4

  Verbrandini kamer
  inspecte

  5

  Controle van het
  schoorsteen
  sssteem
  Besturinisapparaat
  inspecte

  6

  7

  Trim inspecte

  8

  Decoratef
  elementen

  moet worden vervanien.
  Controleer de werkini van alle modi in de besturiniseenheid.
  vori ervoor dat het ilas ieen barsten vertoont. vori ervoor dat de
  ilas past strak op het lichaam van de open haard. Controleer de slijtaie van het ilas
  afdichtkoorden. Vervani zo nodii de afdichtkabels.
  Controleer de vervuilinisiraad van het ilas. Reinii zo nodii de
  ilas.

  Controleer de dichtheid van iasaansluitnien.
  vori ervoor dat de schakelkast voldoende ventlate heef.
  Controleer of de kabels die de controller verbinden met de ontvanier zijn
  niet beschadiid.
  vori ervoor dat de onderdelen van het iasreielsssteem niet te hooi worden
  blootiesteld
  temperaturen.
  vori ervoor dat de schakelkast niet wordt blootiesteld aan vocht. Check dat
  de verbindiniskabels hebben ieen tekenen van corrosie.
  vori ervoor dat de besturinisbrander niet wordt bedekt door decorateve
  elementen.
  Controleer of het thermokoppel zich binnen de reielvlam bevindt. Controleren of
  de verbrandiniskamer moet worden iereiniid.
  vori ervoor dat alle luchtnlaten naar de verbrandiniskamer vrij zijn. Indien nodii,
  maak de openinien vrij.
  Controleer de dichtheid van de haard.
  Controleer de verbrandiniskamer op tekenen van
  corrosie. Verwijder zo nodii corrosie en dek de verliezen af met een nieuwe
  verfaai. Controleer of de hoofdbrander soepel ontbrandt.
  Controleer indien moielijk de dichtheid van het schoorsteensssteem. Controleer de
  coaxiale verbrandinisluchtsssteem dooriankelijkheid.
  Controleer of de antenne van de ontvanier niet is beschadiid. vori ervoor dat de
  hoofdklepknop en de handmatie functeknop correct werken.
  Controleer of er ieen isolate is beschadiid in de circuits. vori ervoor dat de
  Netsnoer is niet beschadiid. vori ervoor dat het controlesssteem
  componenten worden niet blootiesteld aan oververhitni.
  vori ervoor dat de trim van het iasinzetstuk ieen scheuren vertoont.
  vori ervoor dat brandbare elementen op een veiliie afstand van de
  schoorsteenmantel.
  vori ervoor dat decorateve elementen niet hoeven te worden iereiniid.
  vori ervoor dat decorateve elementen niet in contact komen met het ilas.
  vori ervoor dat decorateve elementen niet worden beschadiid. • Page 31

  Apparaat categorie

  -

  G20

  I ,I I
  2E

  2H, 2E+

  G25

  I I
  2L, 2E+

  G30

  I

  G31

  I

  I

  3B/P, 3+

  AT, BE, CH, CY, CZ, DE,

  BE, CH, CY, CZ, DE,

  DK, EE, ES, FI, FR, GB,

  DK, EE, ES, FR, GR,

  I
  3B/P,

  I
  3B/P,

  I

  technical

  -

  Gas

  Gasgroep

  3B/P, 3+

  BE, CH, CY, CZ, ES,
  parameters

  AT, CH, DE,
  bestemming

  -

  GR, HR, IE, IT, LT, LU,

  BE, FR, NL

  HU, HR, IE, IT, LT,

  FR, GB, GR, IE, LT,
  FI, NL, RO

  GR, SK
  LV, NO, PL, PT, RO, SE,

  NL, NO, PT, RO, SE,

  SI, SK, TR

  SI, SK, TR

  HR, IT, NL, PL, PT,

  SI, SK, TR

  25

  30

  50

  30

  37

  25

  30

  35

  57,5

  35

  45

  17

  20

  20

  42,5

  25

  25

  Maximale verbinding druk

  Minimale verbinding
  mbar
  Gasdruk achter de
  regelaar voor de nominale
  belasting

  Regulator geblokkeerd

  Gasdruk achter de regelaar
  voor minimale lading

  5,0

  6,2

  6,0

  6,0

  7,0

  8,0

  2,6

  2,6

  1,65

  1,65

  1,70

  1,65

  2 x Ø 0,25

  2 x Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  NG 26

  NG 26

  LPG165

  LPG165

  LPG17

  LPG165

  10,0

  10,0

  9,2

  9,2

  9,2

  9,2

  4,3

  4,3

  4,3

  4,3

  4,3

  4,3

  Het gas mondstuk van de
  brander afstandsbediening

  mm
  Het gasmondstuk van de
  fakkel afstandsbediening

  Markeren van het
  gasmondstuk

  -

  Nominale thermische
  belasting volgens Hi

  Nominale minimale
  belasting,volgens Hi

  Efficiëntieklasse

  kW

  -

  Grade 2

  100

  20

  LEO

  Nominale verbinding druk • Page 32

  Apparaat categorie

  -

  G20

  I ,I I
  2E

  2H, 2E+

  G25

  I I
  2L, 2E+

  G30

  I

  G31

  I

  I

  3B/P, 3+

  I
  3B/P,

  BE, CH, CY, CZ, DE,

  DK, EE, ES, FI, FR, GB,

  DK, EE, ES, FR, GR,

  I
  3B/P, 3+

  SI, SK, TR
  BE, CH, CY, CZ, ES,

  AT, CH, DE,
  bestemming

  -

  GR, HR, IE, IT, LT, LU,

  BE, FR, NL

  HU, HR, IE, IT, LT,

  FR, GB, GR, IE, LT,
  FI, NL, RO

  GR, SK
  LV, NO, PL, PT, RO, SE,

  NL, NO, PT, RO, SE,

  SI, SK, TR

  SI, SK, TR

  HR, IT, NL, PL, PT,

  25

  30

  50

  30

  37

  25

  30

  35

  57,5

  35

  45

  17

  20

  20

  42,5

  25

  25

  200

  20

  Maximale verbinding druk

  Minimale verbinding
  mbar

  Regulator Blocked

  Gas druk achter regulator
  voor minimale lading

  6,0

  7,5

  8,0

  8,0

  8,0

  10,5

  2,45

  2,45

  1,60

  1,60

  1,70

  1,60

  2 x Ø 0,25

  2 x Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  Ø 0,25

  NG 245

  NG 245

  LPG16

  LPG16

  LPG17

  LPG16

  Gasmondstuk van de
  controle brander

  mm
  Het gasmondstuk van de
  fakkel afstandsbediening

  Het mondstuk markeren

  -

  Nominale thermische
  belasting volgens Hi
  17,0

  Nominale minimale
  belasting, volgens Hi

  kW

  8,5

  Efficiëntieklasse

  LEO

  Nominale verbinding druk

  Gas druk achter de
  regulator voor bepaalde
  lading

  param
  eters

  AT, BE, CH, CY, CZ, DE,

  I
  3B/P,

  technical

  -

  Gas

  70

  Gas groep

  -

  Grade 2 • Page 33 • Page 34

  WAARSCHUWINGy!!!
  Vergrendeling aan de drukregelaar wordt gerealiseerd door de eaxieale stelschroef eaxieaal aan
  te draaien.
  Milieubeschermini
  • De onderdelen van de verpakkini waarin het iasinzetstuk is ieleverd, moeten op de juiste manier
  worden verwijderd voor hun tspe.
  • Vanweie het meeieleverde zware metaal zijn de baterijen ieclassifceerd als ievaarlijk chemisch
  afval, dus na iebruik moeten ze in speciale containers voor ievaarlijk afval worden ieiooid.
  • Als de werkini van het apparaat is voltooid, moet u deze weiiooien. De iebruiker is verplicht om
  de haard aan te bieden bij een ieschikte instellini die met het recsclen van dit soort apparatuur
  werkt.
  Gyarantie
  Kratki.pl Marek Bal verleent u een kwaliteitsiarante voor het probleemloos functoneren van de
  ioederen die op het verkoopbewijs staan vermeld. De iarante wordt ieieven voor de periode vanaf
  de datum van aankoop (op basis van de iarantekaart en / of het aankoopdocument) De
  iaranteperiode beiint op het moment van de oorspronkelijke aankoop van het product door de
  eerste eindiebruiker. verschillende onderdelen en de verschillende onderdelen hebben verschillende
  iarantetermijnen De fabrikant biedt 2 jaar iarante voor een probleemloze werkini vanaf de datum
  van aankoop van het inzetstuk. Het afdichten van de haard is ieiarandeerd voor een periode van 1
  jaar vanaf de aankoopdatum van de wisselplaat De iarante dekt niet: isolerende panelen,
  hitebestendii keramiek Het iebruik van de inbouwhaard, de aansluitmethode op de schoorsteen en
  de bedrijfsomstandiiheden moeten in overeenstemmini zijn met de instructes. kosteloos, is de
  productiarantekaart, elke iarantekaart zonder datum, stempels, handtekeninien en ook eventuele
  wijziiinien door niet-ieautoriseerde personen vervalt.
  De bevoeidheden van de klant onder de iarante vervallen automatsch: na de iaranteperiode.
  Schade die wordt veroorzaakt door onjuiste behandelini, opslai, slecht onderhoud, incompatbel
  met de voorwaarden in de bedieninis- en onderhoudshandleidini en om andere redenen die niet
  aan de fabrikant kunnen worden toeierekend, maakt de iarante onieldii. Ga voor meer informate
  naar www.kratki.pl.
  Mogelijke probleeen en oplossingen
  LET OP!!!
  Verwijdering aan defecten of aeraanging aan spsteeecoeponenten aoor gasregeling kan alleen
  worden uitgeaoerd door een geautoriseerde onderhoudseonteur.
  Er zijn veel factoren die de storini van het iasinzetstuk kunnen beïnvloeden. Om een moielijke
  storini in de unit of het automatsche iasreielsssteem uit te sluiten, moet u ervoor zorien dat de
  haard is aaniesloten in overeenstemmini met deze instructes. De onderstaande tabel laat zien hoe
  verder te iaan in het ieval van individuele ssmptomen.
  LET OP!!!
  Veraang beschadigde onderdelen alleen door originele onderdelen aan de fabrikant te gebruiken. • Page 35

  Illustrates
  JUISTE verdelini van decorateve stenen

  Fiiuur 17. Goede verdelini van decorateve elementen – stenen

  Fiiuur 18. Goede verdelini van decorateve elementen – stenen • Page 36

  JUISTE verdelini van decorateve stammen

  Fiiuur 19. Goede verdelini van decorateve elementen - lois

  Fiiuur 20. Goede verdelini van decorateve elementen – lois • Page 37

  JUISTE verdelini van decorateve stenen en stammen

  Fiiuur 21. Goede verdelini van decorateve elementen - stenen met stammen

  Fiiuur 22. Goede verdelini van decorateve elementen - stenen met stammen • Page 38

  Voorbeelden van NIET JUISTE verdelini van decorateve elementen

  Fiiuur 23. Geen juiste verdelini van decorateve elementen

  Fiiuur 24. Geen juiste verdelini van decorateve elementen

  Deze handleidini, inclusief alle foto's, illustrates en handelsmerken, is auteursrechtelijk beschermd.
  Alle rechten voorbehouden. Noch deze handleidini, noch enii materiaal hierin, mai worden
  iereproduceerd zonder schrifelijke toestemmini. De informate in dit document kan zonder
  voorafiaande kennisievini worden iewijziid. De fabrikant behoudt zich het recht voor om
  correctes en wijziiinien in deze handleidini aan te brenien zonder eniie verplichtni om iemand
  hiervan op de hooite te stellen.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kratki Leo LP 200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kratki Leo LP 200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,03 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info