Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/50
Nächste Seite
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1 • Page 2 • Page 3

  Beste KYMCO-scootergebruiker,
  Dank u voor uw aanschaf van deze KYMCO-scooter en welkom als KYMCO-scooterrijder.
  Als u veilig en plezierig wilt rijden, doet u er goed aan deze handleiding grondig door te nemen
  voordat u de scooter in gebruik neemt.

  Uw veiligheid hangt niet alleen af van uw eigen alertheid en vertrouwdheid met de scooter maar
  ook van de technische staat waarin uw scooter verkeert. Controle voorafgaand aan elke rit en
  geregeld onderhoud zijn van essentieel belang.
  De kwaliteit van elke KYMCO-scooter is gegarandeerd.
  N.B.
  De informatie, voorschriften en technische beschrijvingen in deze handleiding dienen
  uitsluitend ter raadpleging en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.
  Als u de motor start, dient de accu in de scooter aanwezig te zijn. Dit zal het starten
  vergemakkelijken en de motorprestatie verhogen.
  KYMCO behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip zonder enige verplichting
  veranderingen in het ontwerp aan te brengen zonder de klant daarvan op de hoogte te
  stellen. Hierdoor kan de informatie in deze handleiding afwijken van de werkelijkheid. • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  (5) CONTROLE VAN HET BENZINEPEIL/BIJTANKEN ...... 14
  (6) STUUR .................................................................... 15
  (7) CONTROLE VAN HET DASHBOARD.......................... 15
  (8) VRIJE SLAG VAN DE REMHEVELS: CONTROLE EN
  AFSTELLING .................................................................... 16
  (9) CONTROLE VAN DE REMSCHOENEN ....................... 16
  (10) CONTROLE VAN DE KLAXON/LICHTEN .................... 17
  (11) CONTROLE VAN DE VOOR- EN
  ACHTERSCHOKBREKERS ................................................. 18
  (12) CONTROLE VAN HET REMVERMOGEN ................... 18
  (13) CONTROLE VAN DE HOEK VAN DE
  ACHTERUITKIJKSPIEGEL ................................................. 18
  (14) CONTROLE VAN DE NUMMERPLAAT ...................... 18
  (15) CONTROLE VAN DE REFLECTOR .............................. 18
  (16) CONTROLE VAN DEFECTE ONDERDELEN ................ 18
  (17) CONTROLE VAN DE SMEERPUNTEN ....................... 18

  1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG RIJDEN ........ 1
  2. ONDERDELEN ............................................................... 3
  3. BEDIENINGSINSTRUCTIES ........................................... 5
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)

  CONTACTSCHAKELAAR / STUURSLOT ....................... 5
  ELEKTRISCHE STARTKNOP ................................... 6
  LICHTSCHAKELAAR ................................................... 6
  DIMSCHAKELAAR/SIGNAALSCHAKELAAR ................. 7
  KLAXON/RICHTINGAANWIJZER-SCHAKELAAR.......... 7
  BUDDYSLOT/HELMBAK ............................................ 8
  HELMHAAKJES .......................................................... 8
  DASHBOARD ............................................................. 9

  4. CONTROLE VOORAFGAAND AAN ELKE RIT .............. 11
  (1) CONTROLE VOORAF.................................................. 11
  (2) CONTROLE VAN HET OLIEPEIL/ OLIEVERVERSING..... 11
  (3) CONTROLE VAN DE REMMEN ................................... 12
  (4) BANDENINSPECTIE ................................................... 12

  5. METHODEN OM DE MOTOR TE STARTEN .................... 19
  (1) ZET DE CONTACTSCHAKELAAR AAN ....................... 19

  A • Page 5

  (2) BLOKKEER HET ACHTERWIEL .................................. 19
  (3) GEBRUIK DE ELEKTRISCHE STARTKNOP .................. 20
  (4) STARTEN MET HET KICKSTARTPEDAAL ................... 21

  (9) CONTROLEREN VAN DE RUBBER BESCHERMING VAN
  DRADEN EN KABELS ....................................................... 36
  10. BELANGRIJKE OPMERKINGEN ................................... 37

  6. NORMALE RIJMETHODE ..............................................22

  11. EMISSIEREGELSYSTEEM ............................................ 38

  7. VOORZORGSMAATREGELEN ........................................24

  12. MILIEUVRIENDELIJK ONDERHOUDSSCHEMA ............. 40

  8. HOE TE STOPPEN MET RIJDEN .....................................27

  13. TECHNISCHE GEGEVENS ............................................ 41

  9. EENVOUDIG ONDERHOUD ...........................................29

  AGILITY CITY 50 CC....................................................... 41
  AGILITY CITY 125 CC...................................................42
  AGILITY CITY 200 CC ................................................. 43

  (1) CONTROLEREN, REINIGEN EN VERVANGEN VAN HET
  LUCHTFILTER .................................................................. 29
  (2) BRANDSTOFSYSTEEM ............................................. 30
  (3) REINIGEN VAN HET SCOOTEROPPERVLAK
  30
  (4) ACCU ...................................................................... 31
  (5) VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN ........................ 32
  (6) VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE .......................... 33
  (7) TRANSMISSIEOLIE .................................................. 34
  (7) CONTROLEREN VAN DE BOUGIE ............................. 35
  (8) CONTROLEREN EN BIJVULLEN VAN HET
  REMVLOEISTOFPEIL ....................................................... 36

  B • Page 6

  1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIG RIJDEN
  (1) KLEDING
  Als u veilig wilt rijden, is het belangrijk dat u comfortabele kleding draagt
  en een ontspannen zithouding aanneemt.
  U rijdt veilig als u zich aan de verkeersregels houdt, het hoofd koel houdt,
  zich ontspant en voorzichtig bent.
  (1) Draag een helm en maak deze stevig vast.
  (2) Zorg dat uw kleding goed zit. Maak losse manchetten vast en zorg
  dat de remhevel niet erachter kan blijven haken.
  (3) Draag schoenen met lage of geen hakken als u veilig wilt rijden.
  (4) Houd tijdens het rijden beide handen aan het stuur. Het is zeer
  gevaarlijk om het stuur met één hand vast te houden.

  WAARSCHUWING!
  Een scooterbestuurder dient geen loshangende of te lange kleding
  te dragen. Dit is gevaarlijk.
  Gedurende het rijden en tien minuten nadat de scooter is stilgezet,
  dient u de uitlaat niet aan te raken anders kunt u brandwonden
  oplopen.
  Parkeer de scooter niet in de buurt van droog gras of andere
  brandbare materialen. Dit zou brand kunnen veroorzaken.

  1 • Page 7

  (2) ZITHOUDING
  De veiligheid van tweewielers wordt medebepaald door de zithouding van de
  bestuurder. De bestuurder dient te zitten op het middengedeelte van de
  buddyseat. Als de bestuurder op het achterste gedeelte van de buddyseat zit, zal er
  op het voorwiel minder gewicht rusten. Als gevolg hiervan kan het stuur heen en
  weer gaan bewegen hetgeen gevaarlijk is voor de bestuurder. Als u een bocht
  neemt, dient u met uw lichaam licht in de bocht te hangen. Doet u dit niet, dan
  zal de scooter uit balans raken.
  Als u op een kapot wegdek of op keien rijdt, dient u snelheid te minderen en
  het stuur stevig vast te houden.

  (3) BAGAGE VERVOEREN
  Neem een goede zithouding aan als u de scooter bestuurt.
  Het stuur zal anders aanvoelen als u bagage op de scooter vervoert. Door te
  veel bagage kan het stuur heen en weer gaan bewegen.
  Ga dus nooit rijden met te veel bagage op uw scooter.
   Maximale laadcapaciteit van de achterdrager: 5 kg.
   Maximale laadcapaciteit van de helmbak: 5 kg.

  2

 • Page 8

  2. ONDERDELEN
  (1) Helmbak
  (2) Achterremhevel
  (3) Achterlicht/remlicht
  (4) Linkerrichtingaanwijzer achter
  (5) Kickstartpedaal
  (6) Motornummer
  (7) Middenstandaard
  (8) Linkerrichtingaanwijzer voor
  (9) Benzinetankdop
  (10)
  Richtingaanwijzerschakelaar/
  Dimschakelaar/
  Signaalschakelaar/
  Klaxon
  (11) Koplamp

  3 • Page 9

  (1) Lichtschakelaar/
  Elektrische startknop
  (2) Contactschakelar
  (3) Rechterrichtingaanwijzer
  vóór / Voorremhevel
  (4) Uitlaatdemper

  (5) Rechterrichtingaanwijzer achter
  (6) Achterdrager
  (7) Accu
  (8) Framenummer
  (9) Dashboard
  (10) Duo passagiersteun
  (11) Richtingaanwijzer / achterremhevel

  4 • Page 10

  3. BEDIENINGSINSTRUCTIES
  (1) CONTACTSCHAKELAAR / STUURSLOT
  (1)

  ON In deze stand staat de stroom aan en kan de motor gestart
  worden. De sleutel kan niet uit het slot genomen worden.

  (2)

  OFF Met de sleutel in deze stand is de stroom uitgezet en staat
  de motor stil. De sleutel kan uit het slot genomen worden.

  (3)

  LOCK In deze stand is het stuur vergrendeld. De sleutel kan uit
  het slot genomen worden.

  ON ON

  Stuur vergrendelen
  Draai het stuur geheel naar links en draai vervolgens de contactsleutel,
  terwijl u deze in het slot drukt, in de "LOCK"-stand. Het stuur is nu
  vergrendeld.

  Stuur ontgrendelen

  Draai de contactschakelaar naar rechts in de “OFF”-stand. Het slot gaat nu
  automatisch open.

  OFF
  OFF

  WAARSCHUWING!
  Controleer na het vergrendelen of het stuur echt op slot staat door het
  zachtjes heen en weer te draaien.
  Draai de contactsleutel nooit in de “LOCK” –stand terwijl u rijdt, anders
  zult u de macht over het stuur verliezen en gebeuren er ongelukken.
  Parkeer uw scooter zodanig dat deze anderen niet in de weg staat.
  5

  LOCK
  LOCK • Page 11

  (2) ELEKTRISCHE STARTKNOP
  Om de motor te starten, draait u eerst de contactsleutel in de “ON”-stand en
  daarna drukt u de startknop in.
  Terwijl u dit doet, zorg dan dat u zowel de voor‐ als de achterremhevel
  volledig heeft aangehaald zodat de stroom wordt aangezet.

  LET OP!
  Druk de startknop niet in terwijl de motor loopt. Dit zou de motor
  beschadigen.
  Zet de licht- en de richtingaanwijzerschakelaar uit voordat u de startknop
  gebruikt. Laat de startknop onmiddellijk los zodra de motor is gestart.

  (3) LICHTSCHAKELAAR
  Met de schakelaar in deze stand zijn het parkeerlicht, de koplamp, de
  dashboardverlichting en het achterlicht alle tegelijkertijd uit.
  Met de schakelaar in deze stand zijn het
  parkeerlicht, de dashboardverlichting en het achterlicht
  alle tegelijkertijd aan.

  Met de schakelaar in deze stand zijn het parkeerlicht, de koplamp, de
  dashboardverlichting en het achterlicht alle tegelijkertijd aan.

  6 • Page 12

  (4) DIMSCHAKELAAR/SIGNAALSCHAKELAAR
  (1)
  (2)

  : Zet de dimschakelaar in deze stand voor grootlicht.

  (1)

  : Als u in de stad rijdt of als er een voertuig uit tegengestelde
  richting komt, gebruik dan dimlicht om te voorkomen dat het zicht
  van het aankomende verkeer verblind wordt.
  (3) Signaalschakelaar (“PASSING”): Als u passeert en er komen voertuigen
  uit tegengestelde richting, druk dan de signaalschakelaar in en laat
  deze weer los. De koplamp zal knipperen om tegenliggers te
  waarschuwen.
  LET OP!

  Als het grootlicht wordt aangezet, dan gaat hetgrootlichtindictielampje
  op het dashboard branden.
  (5) KLAXON/RICHTINGAANWIJZER-SCHAKELAAR
  Als de contactschakelaar in de “ON”-stand staat en u drukt op
  de klaxonknop
  (4), dan wordt er geklaxoneerd.
  Schuif de richtingaanwijzer‐schakelaar naar rechts

  (1) als u rechts wilt

  afslaan.; naar links
  (2) als u links wilt afslaan.
  Druk de richtingaanwijzer-schakelaar in (3) om deze uit te zetten.
  N.B. De klaxonknop en de richtingaanwijzer-schakelaar kunnen niet
  werken als het contact uit staat.
  WAARSCHUWING!
  De richtingaanwijzer wordt niet automatisch uitgeschakeld. Verzeker
  u ervan dat u de richtingaanwijzer-schakelaar na gebruik uitzet,
  anders brengt u de verkeersveiligheid in gevaar.

  7

  (2) • Page 13

  (6) BUDDYSLOT/HELMBAK
  Ontgrendel de buddyseat en leg de helm in de helmbak.

  Ontgrendelen

  Zet de motor uit en draai de contactschakelaar in de “OFF”-stand. Steek de
  contactsleutel in het buddyslot en draai de sleutel naar rechts.

  Vergrendelen

  Om de buddyseat te vergrendelen, drukt u deze naar beneden totdat het slot
  automatisch vastklikt.
  Zorg ervoor dat de buddyseat goed in het slot zit voordat u gaat rijden.
  LET OP!
  Zorg dat u de sleutel nooit onder de buddyseat legt en vervolgens de
  buddyseat in het slot drukt.

  (7) HELMHAAKJES
  1. Open de buddyseat met de contactsleutel en til de buddy op.
  2. Maak de gesp van de helm aan één van de helmhaakjes vast.
  3. Druk de buddyseat naar beneden. Deze gaat automatisch op slot.
  Om de helm uit de helmbak te halen, gaat u te werk in omgekeerde volgorde.
  LET OP!

  Als u rijdt, dan dient de helm zich op uw hoofd te bevinden en niet aan
  de scooter te hangen. Dit kan het plastic en de verf van de scooter

  beschadigen.

  8 • Page 14

  (8) DASHBOARD

   Kilometerteller:  De totale gereden afstand wordt aangegeven in kilometers. Het getal in
  zwart/wit geeft een eenheid van 100 m weer.

   Richtingaanwijzer-indicatielampje:

  Als de richtingaanwijzer–schakelaar wordt aangezet, gaat dit indicatielampje
  knipperen.

   Grootlicht-indicatielampje:

  Dit indicatielampje gaat branden als het grootlicht wordt aangezet.

   Benzinemeter:

  De benzinemeter geeft aan hoeveel benzine er in de benzinetank is. Als de
  naald van de benzinemeter in het rode “E”-gedeelte staat, is er onvoldoende
  benzine. Tank zo spoedig mogelijk bij met EURO 95 loodvrije benzine.
  (Advies max E10, E15 verboden).

   Snelheidsmeter:
  De rijsnelheid wordt aangegeven in kilometer per uur of mijlen per uur.
   Klokje: geeft de tijd weer.
   Klokje instelknop: om de tijd in te stellen.
   Klokje bijstelknop: om de tijd bij te stellen.

  9 Motorstoringslampje.

  9


  ① ⑥ • Page 15

  AANTEKENINGEN

  10 • Page 16

  4. CONTROLE VOORAFGAAND AAN ELKE RIT
  (1) CONTROLE VOORAF
  Neem de goede gewoonte aan om uw scooter te controleren voordat u gaat
  rijden.
  LET OP!
  Zorg dat u controle en onderhoud uitvoert nadat uw nieuwe scooter
  de eerste 500 km heeft gereden.
  Om schade en ongelukken te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat u
  de scooter controleert voordat u gaat rijden.

  (2) CONTROLE VAN HET OLIEPEIL/ OLIEVERVERSING

  Zet de scooter op de middenstandaard. Neem de oliepeilstok uit de tank en
  veeg hem schoon.
  Steek de oliepeilstok rechtstreeks in de motorolie (niet inschroeven).
  Neem de peilstok uit en controleer het oliepeil. Als het oliepeil het streepje
  voor minimumpeil nadert, dient u motorolie tot het streepje voor
  maximumpeil bij te vullen.
  WAARSCHUWING!
  Controleer het oliepeil elke 1000 km.
  De temperatuur van de motor en de uitlaat kan zeer hoog worden.
  Zorg dat u zich niet brandt als u het oliepeil controleert.
  Als de scooter met onvol doende motorolie rijdt, zal de motor snel
  defect raken.

  11 • Page 17

  (3) CONTROLE VAN DE REMMEN
  Rijd met de scooter langzaam op een droog wegdek en gebruik
  achtereenvolgens de voorremhevel en de achterremhevel om het
  remvermogen te controleren.
  De voorremhevel en de achterremhevel dienen de juiste vrije slag te hebben.
  “Vrije slag” betekent de afstand tussen de stand van een volledig ingeknepen
  hevel en een volledig losgelaten hevel.
  Meet de vrije slag aan het uiteinde van de hevel en controleer of deze
  binnen de gespecificeerde waarde ligt (1 – 2 cm).

  (4) BANDENINSPECTIE

  1. Controle van de bandspanning

  Controleer of de bandspanning normaal is als de band op een vlakke
  ondergrond staat.
  Onder abnormale omstandigheden dient u de bandspanning met een
  bandspanningsmeter te controleren.
  Meet de bandspanning bij kamertemperatuur.
  De bandspanning mag niet hoger zijn dan 2.50 bar.
  NORMALE BANDSPANNING
  (alleen bestuurder/bestuurder met passagier)
  Voorwiel
  1.8/2.0 bar
  Achterwiel
  2.0/2.25 bar

  12

  1-2cm • Page 18

  2. Scheurtjes en andere beschadigingen

  Controleer het loopvlak van de banden op scheurtjes of
  andere beschadigingen.

  3. Abnormale slijtage

  (4)

  Controleer de bandloopvlakken op abnormale slijtage.

  4. Steentjes, stukjes glas of metaal
  Controleer de loopvlakken en de wangen van de banden
  op stukjes glas, metaal of steentjes.

  (5)

  5. Moet voldoende profieldiepte hebben
  Als de band dusdanig is versleten dat het
  slijtagegrensmerkje niet meer zichtbaar is, moet de band
  vervangen worden. Vervang door een nieuwe band.

  (5)

  LET OP!
  Abnormale bandspanning, scheurtjes, beschadigingen en abnormale
  slijtage zullen instabiliteit van het stuur veroorzaken. Uiteindelijk kan
  de band scheuren.
  Als de band dusdanig is versleten dat het slijtagegrensmerkje niet
  meer zichtbaar is, dan moet de band door een nieuwe vervangen
  worden.

  13

  (2)

  (3) • Page 19

  (5) CONTROLE VAN HET BENZINEPEIL/BIJTANKEN
  Controleer of er voldoende benzine in de tank is.
  Als de wijzer van de benzinemeter in het rode gedeelte staat, vul dan zo snel
  mogelijk bij met EURO 95 benzine. (Advies max E10, E15 verboden).

  Bijtanken
  1.
  2.

  Zet de motor stil en zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand.
  Steek de contactschakelaar in het buddyslot (p. 8) en draai de sleutel
  naar rechts om de buddyseat te ontgrendelen.
  3. Open de buddyseat.
  4. Open de tank door de benzinetankdop met de hand tegen de richting
  van de klok in te draaien.
  5. Tank uitsluitend bij met EURO 95 benzine. (Advies max E10,
  E15 verboden).
  6. Draai de benzinetankdop met de klok mee om deze weer vast te
  draaien.

  LET OP!
  Zorg dat u de motor heeft afgezet voordat u gaat bijtanken.
  Het benzinepeil mag niet boven het referentieplaatje uitkomen,
  anders gaat de benzine lekken.
  Er mogen geen additieven aan de benzine worden toegevoegd. De
  motor zou hierdoor defect kunnen raken.

  14

  (1) Opendraaien van de tankdop
  (2) Tankdop uitnemen. • Page 20

  LET OP!
  Zorg dat u controle en onderhoud uitvoert nadat uw nieuwe scooter
  de eerste 500 km heeft gereden.

  (6) STUUR
  Bekijk het stuur en kijk of er beschadigingen zijn. Knijp de voorremhevel in en
  beweeg het stuur op en neer om het te controleren op abnormaal geluid.
  Beweeg het stuur op en neer en heen en weer om het te controleren op losse
  delen. Controleer of het stuur vrij kan draaien.
  Als u iets abnormaals constateert, ga dan naar uw dealer om het stuur te
  laten nakijken.

  (7) CONTROLE VAN HET DASHBOARD
  (1) Controleer of de indicatielampjes van de richtingaanwijzers en het
  grootlicht naar behoren functioneren.
  (2) Controleer of de snelheidsmeter goed functioneert.
  (3) Controleer de benzinemeter.

  15 • Page 21

  (8) VRIJE SLAG VAN DE REMHEVELS: CONTROLE EN AFSTELLING
  De vrije slag van de remhevels moet afgesteld worden met de
  remhevelstelmoeren.
  Daartoe haalt u de hevel volledig aan. Vervolgens controleert u of de
  vrije slag binnen de gespecificeerde waarden ligt (1 –2 cm).

  WAARSCHUWING!
  Zorg ervoor dat de uitsparing op de afstelmoer om de remarmpin valt
  nadat u de vrije slag definitief correct heeft afgesteld. Hiermee
  worden gevaarlijke situaties en ongelukken voorkomen.

  1~2cm
  (9) CONTROLE VAN DE REMSCHOENEN
  Als bij een volledig ingeknepen remhevel het slijtage-indicatiemerkje “>”op de
  remschoen en dat op de remplaat “>”op één lijn liggen, dan wil dit zeggen dat
  de remschoen versleten is.
  Ga naar uw erkende KYMCO-dealer of –onderhoudswerkplaats voor
  vervanging van de remschoen.
  LET OP!
  Een remschoen zal sneller verslijten als tijdens het rijden de remhevels
  continu licht worden aangehaald.

  Remschoen onderhoudsgrens:
   voorwiel achterwiel

  16 • Page 22

  (10) CONTROLE VAN DE KLAXON/LICHTEN
  Zet de contactschakelaar in de “ON”-stand en druk op de klaxonknop om te
  testen of deze toetert.

  Controle van de koplamp/het achterlicht:
  Start de motor en zet de lichtschakelaar aan om te controleren of de koplamp
  en het achterlicht het goed doen en kijk of de lampjes niet vuil of
  beschadigd zijn.

  Controle van het remlicht:
  Haal één voor één de voor‐ en de achterremhevel aan om te controleren of het
  remlicht goed werkt. Kijk ook of het remlichtlampje niet vuil of beschadigd is.

  Controle van de richtingaanwijzers:

  Gebruik de richtingaanwijzer-schakelaar om te kijken of de richtingaanwijzers
  linksvoor /rechtsvoor/linksachter/rechtsachter kunnen knipperen en zoemen.
  Kijk ook of de lampjes niet vuil of beschadigd zijn.
  (1) Koplamp; (2) Achterlicht/Remlicht; (3) Richtingaanwijzer;
  (4) Klaxonknop
  WAARSCHUWING!
  Voorkom gevaarlijke situaties tijdens het rijden door de lampjes tijdig
  schoon te maken of door nieuwe te vervangen als ze vuil of
  beschadigd zijn.

  17 • Page 23

  (11) CONTROLE VAN DE VOOR- EN DE ACHTERSCHOKBREKERS
  Controleer de toestand van de voor-/achterschokbrekers door meermaals op
  het stuur en de buddy te duwen.

  (12) CONTROLE VAN HET REMVERMOGEN
  Haal de remhevels tegelijkertijd volledig aan terwijl u
  de scooter naar voren duwt. Controleer of het remvermogen goed is.

  (13) CONTROLE VAN DE HOEK VAN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL

  Ga rechtop op de scooter zitten en controleer of de achteruitkijkspiegel goed
  staat afgesteld.

  (14) CONTROLE VAN DE NUMMERPLAAT
  Controleer of de nummerplaat vuil of beschadigd is. Draai de schroeven goed
  vast.

  (15) CONTROLE VAN DE REFLECTOR
  Controleer of de reflector vuil of beschadigd is.

  (16) CONTROLE VAN EVENTUEEL DEFECTE ONDERDELEN
  Controleer of defecte onderdelen vervangen c.q. gerepareerd zijn.

  (17) CONTROLE VAN DE SMEERPUNTEN
  Bekijk of alle smeerpunten van de scooter naar behoren zijn gesmeerd.

  18 • Page 24

  5. METHODEN OM DE MOTOR TE STARTEN
  (1) ZET DE CONTACTSCHAKELAAR AAN
  Haal het stuur van het slot.
  Zet de contactschakelaar in de “ON” -stand.
  WAARSCHUWING!
  Controleer het benzine- en het oliepeil voordat u de motor start.
  Zorg dat de middenstandaard uitgeklapt is als u de motor start.
  Voor de veiligheid dient de jiffy met de voet ingeklapt te worden
  voordat de motor gestart wordt.  (2) BLOKKEER HET ACHTERWIEL
  Knijp de achterremhevel in om de stroom in te schakelen zodat de motor
  gestart wordt.
  WAARSCHUWING!

  Om te zorgen dat de scooter niet plotseling naar voren schiet, dient
  u het achterwiel te blokkeren.
  Als de vrije slag van de achterremhevel niet juist is ingesteld, kan het
  achterwiel niet geremd worden. Dit kan gevaarlijke situaties
  opleveren.

  19 • Page 25

  (3) GEBRUIK DE ELEKTRISCHE STARTKNOP
  Druk op de startknop zonder dat u aan de gashendel draait.
  Als de motor niet start nadat u de startknop gedurende 3 tot 4 seconden heeft
  ingedrukt, draai dan de gashendel ⅛- tot ¼-slag open om het starten te
  vergemakkelijken.
  Als de scooter lang niet gebruikt is geweest, of als de benzinetank leeg is en de
  motor is nog steeds moeilijk te starten nadat de benzine is bijgetankt, druk dan
  de startknop in, draai de gashendel een klein stukje open en druk meermaals
  op de startknop om de motor te starten.
  Om te voorkomen dat de accu overladen wordt, dient u de startknop niet
  langer dan vijf seconden ingedrukt te houden.
  Als de motor nog steeds niet start nadat u de startknop gedurende vijf
  seconden heeft ingedrukt, wacht dan meer dan vijf seconden en druk de
  startknop vervolgens opnieuw in of start de motor met het kickstartpedaal.

  LET OP!
  Druk nooit op de startknop terwijl de motor draait, anders raakt deze
  beschadigd.
  Als de motor wordt gestart, dient de achterremhevel volledig aange‐
  haald te worden om de stroom aan te zetten.
  Het remlicht zal gaan branden zodra de stroom wordt aangezet.

  20 • Page 26

  (4) STARTEN MET HET KICKSTARTPEDAAL
  1. Plaats de scooter op de middenstandaard op een vlakke ondergrond.
  2. Trap het kickstartpedaal rustig naar beneden totdat er weerstand
  is. Als de motor koud is en niet start nadat het kickstartpedaal
  3 tot 4 keer naar beneden is getrapt, draai dan de gashendel ⅛tot ¼- slag open om het starten te vergemakkelijken.
  Laat de motor enige tijd (2 tot 3 minuten) warmdraaien na een koude
  start.
  Nadat de motor is gestart, dient u niet plotseling op te trekken en
  dient u langzaam te blijven rijden om de motor te sparen.
  WAARSCHUWING!
  Nadat de motor is gestart, moet het kickstartpedaal weer in de
  oorspronkelijke stand teruggezet worden.
  Het uitlaatgas bevat giftig koolmonoxide dat schadelijk is als het
  wordt ingeademd. Laat daarom de motor nooit draaien in een
  afgesloten ruimte.
  Zet alle lichtschakelaars uit voordat u de scooter start.

  21

  ⅛ – ¼ slag
  1/8
  1/4 • Page 27

  6. NORMALE RIJMETHODE
  (1) DE MOTOR STARTEN
  Start de motor zoals beschreven in hoofdstuk 5.
  WAARSCHUWING!
  Houd uw vinger weg van de startknop direct nadat de motor gestart is
  om schade aan de motor te voorkomen.
  De achterremhevel dient ingeduwd te zijn voordat u gaat rijden.

  (2) DE MIDDENSTANDAARD OPKLAPPEN
  Houd de achterremhevel ingeknepen en duw dan de scooter
  naar voren. De middenstandaard klapt nu automatisch op.
  LET OP!
  Nadat de motor is gestart en voordat u wegrijdt, dient u de gashendel
  nooit open te draaien om het toerental van de motor op te voeren.

  22 • Page 28

  (3) EEN CORRECTE ZITHOUDING AANNEMEN
  Ga vanaf de linkerzijde schrijlings op de scooter zitten en
  zit rechtop. Houd uw linkervoet aan de grond om te
  voorkomen dat de scooter slipt.
  WAARSCHUWING!

  De bestuurder moet een helm, handschoenen en een motorbril dragen.
  Draag geen kledingstukken die de rijveiligheid in gevaar kunnen
  brengen.

  (4) DE GASHENDEL OPENDRAAIEN
  Laat de achterremhevel los en draai de gashendel
  langzaam open. De scooter zal in een vloeiende beweging
  optrekken.
  WAARSCHUWING!
  Als u de gashendel te snel opendraait nadat u de achterremhevel heeft
  losgelaten, dan zal de motor plotseling optrekken. Dit kan gevaarlijk
  zijn. Doe dit dus niet.
  Vermijd plotseling optrekken of remmen tijdens het rijden. Dan
  bespaart u brandstof en verlengt u de levensduur van de motor.

  23 • Page 29

  7. VOORZORGSMAATREGELEN
  (1) CORRECT RIJDEN
  Voordat u gaat rijden, moet u de richtingaanwijzer inschakelen en controleren
  of de weg achter u veilig is.
  Rijd niet met grote snelheid een weg op en blijf zoveel mogelijk rechts rijden
  om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  LET OP!
  Een beheerste rijstijl zal de levensduur van de motor verlengen. De
  koppelingsvoeringen verslijten sneller naarmate ze vaker bij een lage
  snelheid worden gebruikt.

  (2) DE SNELHEID REGELEN
  De snelheid wordt geregeld met de gashendel.

   gashendel opendraaien

  De snelheid neemt toe. Trek nooit plotseling op.
  Als u op een stijgende weg rijdt, draai dan de gashendel gedoseerd open om
  het vermogen op te voeren.

   gashendel dichtdraaien

  De snelheid neemt af. Draai de gashendel snel dicht.
  WAARSCHUWING!
  Haal beide remhevels aan terwijl u de gashendel dichtdraait. Zodoende
  heeft u minder tijd nodig om vaart te minderen.

  24 • Page 30

  (3) DE JUISTE RIJMETHODE ZAL DE LEVENSDUUR VAN DE MOTOR
  VERLENGEN
  Een nieuwe scooter mag tijdens de eerste 1000 kilometer niet sneller dan
  30 km per uur (50 cc) of 60 km per uur (125 / 200 cc) rijden.
  Probeer niet te plotseling op te trekken of langdurig met hoge snelheid te
  rijden.
  Bij warm weer raakt de motor snel oververhit als deze lang achtereen
  stationair draait. Zet in dit geval de motor af.
  LET OP!
  Een beheerste rijstijl zal de levensduur van de motor verlengen.

  (4) GEBRUIK ALTIJD BEIDE REMMEN TEGELIJKERTIJD ALS U REMT
  Draai de gashendel eerst dicht en gebruik dan de remmen.
  De beste manier om de scooter te remmen is om de voorrem‐ en de achterrem‐
  hevel allereerst langzaam en vervolgens stevig aan te halen.
  WAARSCHUWING!
  Als u slechts één rem tegelijk gebruikt, dan zal de scooter in een slip
  raken. Rem nooit plotseling tijdens het rijden. Ook dit kan de scooter
  in een slip brengen en gevaarlijke situaties opleveren.

  25

  30 km • Page 31

  (5) STOP NOOIT PLOTSELING EN MAAK GEEN SCHERPE BOCHTEN
  Plotseling stoppen en scherpe bochten nemen zijn de belangrijkste oorzaken
  voor slippen. Dit kan dus zeer gevaarlijk zijn.
  Bij regenachtig weer is het wegdek glad. Door plotseling te stoppen zal de
  scooter in een slip raken. Wees voorzichtig en vermijd gevaarlijke situaties.

  (6) WEES BIJ REGEN EXTRA VOORZICHTIG
  Als het wegdek nat is, zal de scooter een langere remweg hebben. Zorg dat u
  bij regen langzamer gaat rijden en rem vroeg en zo langzaam mogelijk.
  Als u op een dalende weg rijdt, draai dan de gashendel geheel dicht en minder
  uw vaart door pompend te remmen.
  WAARSCHUWING!
  Bij regen is er een langere remweg nodig dan bij droog weer. Zorg dat
  u langzamer gaat rijden en rem langzaam en zo vroeg mogelijk.

  26 • Page 32

  8. HOE TE STOPPEN MET RIJDEN
  (1) ALS U DE PLAATS NADERT WAAR U WILT PARKEREN
  Zet van te voren aan een richtingaanwijzer aan. Kijk of er voertuigen
  van achteren of van de zijkant komen en zet de scooter langzaam stil aan
  de rechterkant van de weg.
  Draai de gashendel dicht en gebruik zo spoedig mogelijk de remmen.
  Het remlicht zal dan gaan branden om achterliggers te waarschuwen.

  (2) ALS DE SCOOTER VOLLEDIG STILSTAAT
  Zet de richtingaanwijzer‐schakelaar terug in de oorspronkelijke stand.
  Zet de contactschakelaar in de “OFF”-stand om de motor uit te zetten.

  WAARSCHUWING!

  Draai gedurende het rijden nooit aan de contactsleutel. Als de
  contactschakelaar in de “OFF”-stand wordt gezet, valt de stroom
  uit. Als dit tijdens het rijden gebeurt, kan dit tot
  verkeersongevallen leiden. Zet de contactschakelaar pas uit
  nadat de scooter volledig tot stilstand is gekomen.

  27 • Page 33

  (3) PARKEREN
  Plaats de scooter op de middenstandaard op een vlakke ondergrond en waar
  het verkeer niet gehinderd kan worden.
  Ga aan de linkerzijde van de scooter staan en pak het stuur met uw linkerhand
  en de zijstang of de achterdrager met uw rechterhand vast. Duw vervolgens
  met uw rechtervoet de middenstandaard rustig naar beneden en trek met uw
  rechterhand de scooter krachtig naar achteren.
  LET OP!
  De scooter kan gemakkelijk omvallen als deze is geparkeerd op een
  ongelijke ondergrond. U dient de scooter nooit aan de plastic kapdelen
  vast te pakken. De kappen zouden dan kunnen scheuren.

  (4) STUUR
  Zorg dat u, nadat u de scooter geparkeerd heeft, het stuur vergrendelt en de
  sleutel uit het slot neemt. Zodoende voorkomt u diefstal (zie p.5).
  LET OP!
  Parkeer uw scooter zodanig dat deze anderen niet in de weg staat.
  Parkeer de scooter op een veilige plaats en vergeet niet de sleutel
  uit het slot te nemen om diefstal te voorkomen
  .

  28 • Page 34

  9. EENVOUDIG ONDERHOUD
  (1) CONTROLEREN, REINIGEN EN VERVANGEN VAN HET
  LUCHTFILTER
  1.

  Haal het deksel van het luchtfilterhuis na eerst de schroeven
  verwijderd te hebben.
  2. Verwijder het luchtfilterelement. Bekijk of het vuil of verstopt is.
  Vervang zo nodig het luchtfilter.
  3. Plaats het luchtfilterelement terug in het huis, plaats het deksel terug
  en draai de schroeven weer vast.
  Vervang het luchtfilterelement na elke 3000 kilometer.
  Als u in een ongewoon stoffige omgeving rijdt, dient u het luchtfilter vaker te
  reinigen of te vervangen.
  LET OP!
  Zorg ervoor dat er geen water in het luchtfilter kan komen; hierdoor
  zouden er startproblemen kunnen ontstaan.
  Als het luchtfilter niet juist is geplaatst, dan kan er stof rechtstreeks in
  de cilinder worden gezogen waardoor het vermogen en de levensduur
  van de motor kunnen afnemen.

  Voor vervanging van het filter zie verder het onderhoudsschema op
  pagina 40.

  29

  schroeven
  schroeven

  Screw • Page 35

  (2) BRANDSTOFSYSTEEM

  Controle op benzinelekkage
  Controleer de benzineleiding tussen de benzinetank en de carburateur
  op lekkage.
   carburateur
  benzinetank

   benzineslang, connector en klemmen

  LET OP!
  Controleer en vervang de benzineslangconnector altijd als deze kapot of
  beschadigd is. Zodoende voorkomt u dat de scooter zonder benzine komt
  te staan.

  (3) REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE SCOOTER

  Veeg de buitenkant van de scooter geregeld met een doek schoon om te
  voorkomen dat er zich stof ophoopt waardoor de onderdelen minder goed
  kunnen gaan werken.
  LET OP!
  Als de scooter lang niet is gebruikt, controleer dan de werking van
  elk onderdeel en vervang de smeerolie voordat u weer gaat rijden. Ga
  alleen dan met de scooter rijden, als u er zeker van bent dat alles
  naar behoren functioneert.
  Als u de scooter in de was zet, zorg dan dat de was geen bestand‐
  delen bevat die de verf van de scooter kunnen aantasten.

  30  ② ① • Page 36

  (4) ACCU
  Dit model heeft een onderhoudsvrije accu (behoeft geen bijvulling van
  gedestilleerd water).
  Als u de accupolen wilt schoonmaken, verwijder dan de schroeven van het
  accudeksel onder de buddyseat en open vervolgens de accudeksel.
  Als de accupolen aangetast zijn, haal dan de accu uit de bak en maak de polen
  schoon. Hierna dient u ze in te smeren met een dunne laag vet of vaseline
  voordat u de accu terugplaatst.

  WAARSCHUWING!
  Open nooit de kap van een accu van het verzegelde type. Als de
  scooter voor langere tijd niet gebruikt wordt, dan zal de accu vanzelf
  leeglopen. Verwijder de accu en zet deze op een koele plaats nadat u
  hem volledig heeft opgeladen om leeglopen te voorkomen.
  Als de scooter voor langere tijd niet gebruikt zal worden, dan maakt u
  de negatieve accupool los.

  Rook niet en zorg dat er geen open vuur of vonken in de
  buurt van de accu kunnen komen terwijl u deze verwijdert of

  installeert.
  Zet het contactslot uit voordat u de accu verwijdert of installeert.
  De negatieve (-)accupool dient het eerst losgekoppeld te worden. De
  positieve (+) accupool dient het eerst aangesloten te worden.
  Draai losse accumoeren stevig vast.

  31

  Accuoplader • Page 37

  (5) VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN
  Schakel het contact uit en controleer of er een zekering is doorgebrand. Als dit
  het geval is, vervang deze dan door een nieuwe met de juiste specificatie. Ga
  alvorens u de zekering vervangt na wat de oorzaak van het doorbranden is
  geweest. Als u de oorzaak niet kunt vinden, laat dan uw erkende KYMCOdealer hiernaar kijken.
  Specificatie van de zekeringen: 50 / 125 cc: 7A/7A; 200 cc: 7A / 10A.

  (1)

  (2)

  (3)

  LET OP!
  Zorg dat u, als u de zekering uit de clip haalt, deze niet teveel uitrekt.
  Na het plaatsen van een nieuwe zekering dient u de clip te controleren:
  een loszittende zekering is de belangrijkste oorzaak voor problemen.
  Gebruik nooit een zekering waarvan u niet weet welke specificatie
  deze heeft. Anders is er kans op oververhitting van de bedrading of
  doorbranden.
  Als u elektrische componenten vervangt (lichten,
  dashboardelementen), zorg dan dat u altijd de aanbevolen originele
  onderdelen gebruikt.
  Als u de scooter wast, zorg dan dat de elektrische componenten
  zoveel mogelijk droog blijven.
  Als u de oorxaak van de problemen niet kunt vinden, neem dan contact
  op met uw Kymco‐dealer .
  1.zekeringdoos; 2. zekeringclip; 3. zekering

  32 • Page 38

  (6) VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Plaats de scooter op de middenstandaard op een vlakke ondergrond.
  Verwijder de oliepeilstok.
  Verwijder de aftapplug om de olie af te tappen.
  Vul verse motorolie bij. Draai de oliepeilstok stevig vast.
  Laat de motor warmdraaien en controleer opnieuw het oliepeil nadat
  de motor 20 tot 30 seconden heeft stilgestaan.
  Aanbevolen olie: SAE 15W/40 full synthetic. KYMCO adviseert POWER OIL.
  API‐serviceclassificatie: SG.
  Carterinhoud/verversing: 50 cc: 0.8 l/ 0.7 l; 125/200 cc: 0.9 l/ 0.8 l.  LET OP!
  Als u de motorolie ververst, reinig dan meteen ook het oliefilter en
  plaats het vervolgens terug.
  Gebruik het aanbevolen type motorolie.
  Ververs de motorolie voor het eerst na 500 km en ververs
  daarna na elke 3000 km.
  Controleer minstens iedere 1000 km uw oliepeil.
  Motorolie gaat snel in kwaliteit achteruit en moet vaker worden
  ververst als de scooter regelmatig in een stoffige en koude
  omgeving rijdt of alleen voor korte afstanden gebruikt wordt.
  Meng geen motorolie van verschillende typen of viscositeit. Dit zou de
  motor kunnen beschadigen.

  33


  aftapplug • Page 39

  (7) TRANSMISSIEOLIE

  Controleer de versnellingsbak op olielekkage.
  1.

  2.

  Plaats de scooter op de middenstandaard op een vlakke ondergrond.
  Wacht 2 tot 3 minuten nadat de motor is stilgezet. Verwijder de
  olievuldop (1) en controleer het oliepeil (2). Het oliepeil moet tot de
  onderrand van het gat staan. Als het peil te laag is, vul dan olie bij tot het
  juiste niveau.
  Draai de olievuldop (1) na het bijvullen stevig vast.

  Aanbevolen transmissieolie:
  KYMCO adviseert POWER OIL.
  Inhoud transmissie/verversing:

  SAE 75W/90 synthetic
  0.9/0.8 L

   olievuldop (oliepeilgat)  aftapplug
  LET OP!
  Vul transmissieolie bij via het oliepeilgat.
  Gebruik een dweil om na het bijvullen de omgeving schoon te maken.
  Teveel of te weinig transmissieolie heeft een negatieve invloed op de
  motorprestatie.
  Gebruik nooit transmissieolie van verschillende merken of inferieure
  kwaliteit. Hierdoor kan de motor defect raken.
  Ververs de transmissieolie voor het eerst na 500 km en daarna
  na elke 6000 km.
  Vul bij met de aanbevolen transmissieolie zo vaak als nodig is.

  34 • Page 40

  (7) CONTROLEREN VAN DE BOUGIE
  Controleer de massa-elektrodes van de bougie op slijtage.
  Vuilaanslag op de bougie-elektroden en een te grote elektrodenafstand
  kunnen ervoor zorgen dat de vonkoverdracht niet goed verloopt.

  (1)

  Verwijderen van de bougie:
  1.
  2.

  Verwijder de bougie met een bougiesleutel.
  Voor terugplaatsing gaat u te werk in de omgekeerde volgorde.

  Reinigen van de bougie:
  1.
  2.

  Aanslag op de bougie kunt u het beste met een bougiestraler
  verwijderen.
  Als u geen bougiestraler heeft, reinig de bougie dan met een
  staalborstel.

  LET OP!
  Reinig de bougie na elke gereden 3000 km en vervang de bougie
  door een nieuwe na elke 6000 km of als de middenelektrode
  is doorgebrand.
  Draai de bougie eerst met de hand in en draai vervolgens vast met een
  bougiesleutel.
  Gebruik van een bougie waarvan de capaciteit niet staat aangegeven,
  kan de motor beschadigen.

  Aanbevolen bougie: NGK-CR7HSA/ CHAMPION-P-RZ9HC

  35

  Elektrodenafstand: 0.6 – 0.7 mm
  (3)

  (1)

  (2)

  (4)
  1. koolaanslag,
  vuil
  2. elektrodenafstand
  3. slijtage
  4. scheurtjes,
  beschadiging
  (2) (3)
  (4) • Page 41

  (8) CONTROLEREN EN BIJVULLEN VAN HET REMVLOEISTOFPEIL
  Verwijder de twee schroeven van het remvloeistofreservoir en verwijder het
  deksel.
  Vul de tank bij met de aanbevolen DOT4- remvloeistof tot het maximumpeilstreepje. Plaats het deksel terug en draai de schroeven vast.

   maximumpeil minimumpeil
  Aanbevolen remvloeistof: DOT 4
  WAARSCHUWING!
  Meng nooit remvloeistof van verschillende merken. Dit kan remfalen
  veroorzaken en is zeer gevaarlijk. Als u de remvloeistof bijvult,
  gebruik dan handdoeken om de scooter te bedekken en zo de verf
  en het plastic ervan te beschermen.
  Vervang de remvloeistof na elke 12.000 km of elk jaar.

  (9) CONTROLEREN VAN DE RUBBERBESCHERMING VAN DRADEN
  EN KABELS
  De elektrische draden worden beschermd door een rubberlaag aan de
  buitenkant van de connector. Controleer regelmatig of deze rubberlaag
  goed om de draden zit en intact is.
  Als u de scooter wast, zorg dan dat het rubber niet direct met water in
  aanraking komt en borstel het niet. Gebruik alleen een natte doek om stof
  en vuil mee weg te vegen.

  36

  (1)

  (2)

  rubberbescherming
  controlepunten • Page 42

  10. BELANGRIJKE OPMERKINGEN
  (1) ALS DE MOTOR NIET KAN STARTEN OF STOPT TIJDENS HET
  RIJDEN
  Is er genoeg benzine in de tank? Als de wijzer van de benzinemeter in
  het rode gedeelte staat, vul dan bij met EURO 95 benzine.
  Is de motor op de juiste manier gestart?
  Zijn er andere onderdelen defect?

  (2) IN GEVAL VAN PANNE
  Als er zich tijdens het rijden een probleem voordoet, dan dient u zich te
  wenden tot een KYMCO-dealer of -onderhoudswerkplaats om de scooter
  te laten nakijken.

  WAARSCHUWING!
  In verband met de veiligheid, om schade aan de scooter te voorkomen
  en om u tijd te besparen, is het absoluut noodzakelijk dat u de scooter
  altijd controleert alvorens u gaat rijden. Lees deze
  gebruikershandleiding zorgvuldig door en neem de goede gewoonte
  aan om uw scooter altijd te controleren voordat u gaat rijden.

  37 • Page 43

  11. EMISSIEREGELSYSTEEM
  (1) Het emissieregelsysteem van dit model gebruikt de membraanklep om secundaire lucht in het uitlaatsysteem te
  zuigen waar naverbranding plaatsvindt. Hierdoor wordt de emissie van uitlaatgassen tot een minimum beperkt.

  luchtfilter

  38 • Page 44

  (2) ONDERHOUD VAN HET EMISSIEREGELSYSTEEM:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Zie pagina 28 voor het reinigen van het luchtfilter.
  Motorolie: om een zo hoog mogelijke verbrandingsgraad te hebben en de uitstoot van vervuilende stoffen zoveel
  mogelijk te beperken, dient u de motorolie elke 1000 km te verversen.
  Benzine: om te voorkomen dat de verbranding minder goed verloopt door de prestatie van het ontstekingssyteem,
  dient u EURO 95 loodvrije benzine te gebruiken. Het gebruik van gelode benzine is uitdrukkelijk verboden (door
  gelode benzine zou de katalysator gaan slijten waardoor deze uiteindelijk defect zou raken).
  Emissieconcentratietest bij stationair draaien: ga naar een KYMCO-werkplaats waar een emissieanalysator
  aanwezig is om een emissieconcentratietest uit te voeren en om de carburateur te laten bijstellen.

  WAARSCHUWING!
  De uitlaatdemper is zeer heet. De scooter dient geparkeerd te worden op
  een plaats waar voetgangers en kinderen de uitlaat niet kunnen aanraken.

  1.
  2.
  3.

  LET OP!
  Om te zorgen dat het emissieregelsysteem naar behoren
  functioneert, dient u regelmatig controle en onderhoud uit
  te voeren.
  Zorg bovendien dat u nooit naar eigen inzicht de scooter
  verandert: u riskeert een boete voor een te hoge
  uitlaatgasconcentratie.
  Als er zich enig probleem aan het systeem voordoet, wend u
  zich dan tot een erkende KYMCO
  ‐werkplaats voor controle.

  39 • Page 45

  12. MILIEUVRIENDELIJK ONDERHOUDSSCHEMA
  Om de veiligheid, optimale prestatie, lange levensduur en beperking van de gasuitstoot van uw scooter te behouden, dient u op de
  voorgeschreven momenten controle en onderhoud uit te voeren. C: Controleren en reinigen, smeren, bijvullen, repareren of
  vervangen indien nodig; B: Bijstellen; R: Reinigen; V: Vervangen/verversen; A: Aandraaien.

  Aanbevolen servicebeurten (km)

  Onderdeel
  500 1500 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000
  Transmissie-olie V
  V
  V
  V
  V
  V
  Bougie
  Reinigen elke 1000 km en Vervangen elke 5000 km .
  V-snaar
  I
  I
  I
  I
  I
  Luchtfilter
  I
  V
  I
  V
  I
  V
  I
  V
  I
  V
  I
  Benzinefilter
  V
  V
  V
  Remsysteem
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  Bouten en moeren A
  A
  A
  A
  A
  A
  Bandenspanning I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  Carterolie
  V V V V V
  V
  V
  V
  V
  V
  V V
  Oliefilter
  R
  R
  R
  R
  R
  R
  Kleppen
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  40

  Altijd controleren
  voor gebruik

  I
  I • Page 46

  13. TECHNISCHE GEGEVENS
  AGILITY CITY 16+ 4T 50 cc

  Cilinderinhoud

  OHC luchtgekoeld 1‐cilinder
  4‐takt

  Boring & slag

  Motortype

  Lengte

  2045 mm

  50 cc

  Breedte

  39.0 x 41.4 mm

  Hoogte

  10.7 +‐ 0.3 : 1

  Droog gewicht
  Max. belading

  114.5 kg

  Maximaal koppel

  3.4 Nm x 7000 tpm

  Wielbasis

  119 kg

  1375 mm

  Bougie
  Accu

  NGK‐ CR7HSA
  12V6AH

  Bandenmaat

  VR: 16 x 100/80
  AR: 16 x 120/80

  Zekeringen
  Brandstof

  Koppeling

  C.V.T.

  15 A /7A

  Ontsteking
  Startsysteem

  C.D.I.
  Elektrisch en kickstarter

  Compressieverhouding
  Maximaal vermogen
  Remtype

  Type versnelling

  Stationair toerental

  2.4 kW x 7500 tpm

  Schijf / trommel

  Droge centrifugaalkoppeling
  2000 tpm

  720 mm

  1220 mm

  EURO 95 benzine

  Benzinetankinhoud 7.0 L
  Benzineverbruik
  <2 L/100 km
  Carterinhoud
  0.85 L
  Motorolie
  Trans. olie inhoud

  41

  SAE 15W/40 synth API: SF
  0.2 L • Page 47

  13. TECHNISCHE GEGEVENS
  AGILITY CITY 16+ 4T 125 cc

  Motortype
  Cilinderinhoud

  OHC luchtgekoeld 1‐cilinder
  4‐takt

  Lengte

  125 cc

  Breedte

  9.5 +‐ 0.2: 1

  Droog gewicht

  Maximaal koppel

  9.31 Nm x 6000 tpm

  Bandenmaat

  VR: 16 x 100/80
  AR: 14 x 120/80

  Boring & slag
  Compressieverhouding
  Maximaal vermogen
  Remtype

  Type versnelling

  735 mm

  52.4 x 57.8 mm

  Hoogte

  6.9 kW x 7500 tpm

  Max. belading

  128 kg

  Wielbasis

  131 kg

  1340 mm

  Bougie
  Accu

  NGK-CR7HSA
  12V8AH

  Zekeringen

  15 A /10A

  Schijf / schijf

  Koppeling

  C.V.T.

  Ontsteking
  Startsysteem

  C.D.I.
  Elektrisch en kickstarter

  Stationair toerental

  2050 mm

  Droge centrifugaalkoppeling
  1700 tpm

  Brandstof
  Benzinetankinhoud
  Benzineverbruik
  Carterinhoud
  Motorolie
  Trans.olie inhoud

  42

  1210 mm

  EURO 95 benzine
  7.0 L
  <2 L/100 km

  0.9 L
  SAE 15W/40 synth API: SF
  0.2 L • Page 48

  13. TECHNISCHE GEGEVENS
  AGILITY CITY 16+ 4T 200 cc

  Motortype

  OHC luchtgekoeld 4‐takt

  Lengte

  Cilinderinhoud

  163 cc

  Breedte

  9.5 +‐ 0.2: 1

  Droog gewicht

  Maximaal koppel

  12.2 Nm x 6000 tpm

  Bandenmaat

  VR: 16 x 100/8 0
  AR: 14 x 120/80

  Boring & slag

  Compressieverhouding
  Maximaal vermogen
  Remtype

  Type versnelling
  Koppeling
  Ontsteking
  Startsysteem
  Stationair toerental

  2050 mm
  735 mm

  60 x 57.8 mm

  Hoogte

  8.2 kW x 7500 tpm

  Max. belading

  128 kg

  Wielbasis

  131 kg

  1400 mm

  Bougie
  Accu

  NGK-CR7HSA
  12V8AH

  Zekeringen

  15 A /10A

  Schijf / schijf

  1210 mm

  EURO 95 benzine
  Brandstof
  Benzinetankinhoud 7.0 L
  Droge telecentrische koppeling
  <2 L/100 km
  Benzineverbruik
  Carterinhoud
  0.9L
  E.C.U.
  Elektrisch
  Motorolie
  SAE 15W/40 synth API: SF
  Trans.
  olie
  inhoud
  0.2 L
  1800 +‐ 100 tpm
  C.V.T.

  43 • Page 49

  KWANG YANG MOTOR CO. , LTD.
  NO. 35 Wan Hsing Street, San Min
  District Kaohsiung, Taiwan, Republic of PROC
  Telephone : 886-7-3822526
  FAX : 886-7-395002 1

  “AGILITY CITY 16+ 4t (50CC+125CC+200CC) ” door KWANG YANG Motor Co., Ltd.
  Eerste uitgave: 2014
  Aangepast en vertaald voor KYMCO Benelux B.V.: mei 2014 (Amstel Translations)
  Alle rechten voorbehouden. Elke verveelvoudiging of elk gebruik waarvoor geen schriftelijke
  toestemming is gevraagd aan KWANG YANG Motor Co. Ltd. en KYMCO Benelux B.V. is
  uitdrukkelijk verboden. • Page 50


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kymco Agility City 16 plus 50cc wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kymco Agility City 16 plus 50cc in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info