Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Opmerking: Er is maar één correcte richting voor het plaatsen van de SD geheugenkaart in de poort,
anders kan het zowel de camera als de SD geheugenkaart beschadigen.
Opmerking: De SD geheugenkaart moet geformatteerd zijn voordat er foto’s genomen worden. Zie de
volgende secties voor meer informatie.
4.3 Formatteren van het geheugen of de SD geheugenkaart.
1. Druk op de Menu knop.
2. Selecteer Set-up menu door op de juiste knop te drukken.
3. Druk op OK ter bevestiging en selecteer met behulp van de omhoog of omlaag knop.
4. Druk op OK om de kaart of het geheugen te formatteren.
4.4 Resolutie instellen
De camera kan ingesteld worden op verschillende resoluties.
1. Druk op de MENU knop om de juiste resolutie in te stellen..
Resolutie: VGA640 x 480),1.3M1280x960 3.1M (2048 x 1536),
5M (2560 x 1920), 8M (3264x2448), 12M (4032x3024)
2. Zes verschillende resoluties worden weergegeven. Selecteer de gewenste resolutie door de of
knoppen te gebruiken en druk dan op de OK knop om de selectie te bevestigen.
4.5 Foto’s nemen
1. Druk op de hoofdschakelaar om de camera aan te zetten.
2. Druk op MODE om de camera in te stellen op foto mode (
).
3. Afhankelijk van de afstand tot aan het object dat gefotografeerd wordt, kunt u de Macro schakelaar
gebruiken om de afstand aan te passen. Selecter het bloem symbool (
) als u een close-up foto
(11cm –18cm) wilt nemen.
Als u een foto wenst te maken van omgevingen of mensen (0.5m - infinity), zet dan de Macro
schakelaar naar de Normale mode (
).
4. Als u niet zeker bent of er genoeg licht is, kunt u de automatisch flitser (
) aanzetten door op de
flitserknop de drukken. (Als de batterij niet vol genoeg is, zal de flitser niet geactiveerd worden.).
5. Gebruik het LCD scherm om te richten op het object dat u wilt fotograferen.
6. Druk op de ontspanknop en houd de camera stil voor 2 tot 3 seconden, totdat het LCD scherm weer
ingeschakeld wordt..
Waarschuwing: 1) Het nemen van foto’s van snel bewegende objecten wordt niet aangeraden.
2) De afbeelding kan verstoord zijn als u een foto neemt van een bewegend
voertuig.
4.6 Zoom in en out
De camera kan tot 8 keer inzoomen.
Zoom in door op de of knop te drukken, er zal een cijfer op het scherm verschijnen. 8.0 is de
maximale zoom.
1. U kunt inzoomen door op de OMHOOG of OMLAAG knop te drukken.
4.7 Het nemen van foto’s met de zelftimer functie
U kunt de zelftimer functie gebruiken wanneer u een foto van uzelf wilt nemen of wanneer u een foto
wenst te maken van een object waarvoor de camera zo stil mogelijk gehouden moet worden, bijvoorbeeld
op een statief.
1. Zet de camera op de foto mode.
2. Druk op de MENU knop. Het snelmenu zal verschijnen.
3. Druk op naar de zelftimer mode, en druk op OK en of om de vertragingstijd in te stellen: 2
seconden / 10 seconden / 10+2seconden of uit.
4. Druk op de OK knop ter bevestiging. De zelftimer functie is nu klaar voor gebruik.
5. Richt op het object dat u wilt fotograferen.
6. Druk op de ONTSPAN knop om een foto te nemen.
7. De zelftimer indicator LED aan de voorkant gaat knipperen.
8. De foto zal genomen worden nadat de tijd van de vertraging die u heeft ingesteld voorbij is, en de
camera zal een pieptoon laten horen.
4.8 Het opnemen van videofilms.
1. Druk op de MODE knop om de video mode te selecteren.
2. Druk op de ONTSPAN knop om het opnemen te starten, druk nogmaals op de ONTSPAN knop om
het opnemen te laten stoppen. De video zal nu opgeslagen worden als een AVI bestand in het
geheugen van de camera.
3. Druk op de MENU knop om de juiste resolutie, EV en WB in te stellen en druk op OK ter
bevestiging.
4.9 Foto’s Afspelen
1. Druk op de AFSPELEN knop, druk op of om de video of de foto te selecteren.
2. Druk op , en het zal 2x ingezoomd worden, druk nogmaals op om 3x in te zoomen…… tot aan
8 x.
3. Druk op “OK” en druk dan op , ,
of om het beeld te bewegen.
4. Druk op MENU om DIASHOW te selecteren, en druk dan op OK ter bevestiging. De foto’s
opgeslagen in uw camera of op uw SD kaart zullen automatisch in volgorde worden afgespeeld.
4.10 Video’s afspelen
1. Wanneer de video wordt weergegeven, druk op OK om ze af te spelen en druk op de OMLAAG
knop om te stoppen.
2. Druk op OK om het afspelen te pauzeren.
3. Druk op de AFSPELEN knop om af te sluiten.
4.11 Spraakopname
1. Druk op de MODE knop om de spraakopname mode te selecteren.
2. Druk op de ONTSPAN knop om de spraakopname te starten en druk er nogmaals op om het te
stoppen.
4.12 Wissen van foto’s en video’s
U kunt ervoor kiezen een enkele foto / video te wissen of om alle foto’s / video’s te wissen uit het
geheugen.
4.13 Wissen foto’s
Volg de onderstaande instructies voor het wissen van een foto.
1. Druk op AFSPELEN om bij de afspeelmode te komen.
2. Druk op de MENU knop en selecteer Wis Eén/Wis Alles, en druk op OK ter bevestiging.
3. Als u Bescherm foto selecteert, kan uw huidige bestand of afbeelding niet gewist worden.
4. Druk op MENU om af te sluiten.
OPMERKING: Selecteer ‘Wis Alles’ en druk op OK ter bevestiging, en alle foto’s zullen gewist worden.
4.14 Snelkoppeling voor het wissen van één foto
1. Druk op AFSPELEN om bij de Afspeelmode te komen.
2. Selecteer de foto (video) die u wilt wissen, en druk op de WISSEN
knop.
3. Druk op OK ter bevestiging.
5. Installeren van de camera driver
De driver op de CD moet geïnstalleerd worden onder de volgende applicaties:
1. Voor Windows ME, Windows 2000, Windows XP en Windows Vista: Alleen te gebruiken als een
PC cam. (Het downloaden van een foto/video is vrij van drivers)
5.1 Deinstalleren van oude drivers en apparaten
Er bestaat een kans dat er een conflict optreedt tussen de nieuwe driver en een bestaande driver in de
computer. In dit geval is het beter om deze drivers te verwijderen voordat u de nieuwe driver installeert.
1. Open Windows onder ‘Veilige Mode’ (druk op F8 tijdens het opstarten van Windows en selecteer
dan ‘Veilige Mode’ uit het menu dat weergegeven wordt).
2. Klik op ‘Start – Instellingen – Controle Paneel’ en dubbelklik op het ‘Toevoegen/Verwijderen
Programma’s’ icoontje.
3. Vind alle programma’s voor soortgelijke oude apparaten en verwijder deze door op de
‘Toevoegen/Verwijderen” knop te drukken. Als u zich in “Veilige Mode” bevindt, kunnen sommige
programma twee keer voorkomen. Verwijder in dat geval alle programma’s die twee keer
voorkomen.
4. Herstart de computer.
5.2 De driver voor Windows ME / Windows 2000 / Windows XP /
Windows Vista installeren
Opmerking: Zorg ervoor dat alle andere programma’s zijn afgesloten tijdens het installatieproces..
Opmerking: Tijdens het installeren voor Windows XP/Vista, kunt u een bericht ontvangen waarins taat
dat de driver niet getekend is. Dit veroorzaakt geen problemen voor de functionaliteit van het
programma. Gelieve op “JA” de klikken op verder te gaan.
Opmerking: Bijvoorbeeld, ‘D: \’ wordt gebruikt om het CD-ROM station aan te geven. Dit kan anders zijn
voor uw computer.
1. Plaats de CD-ROM in het CD-ROM station van uw computer. Het installatieprogramma zal
automatisch opstarten. Als het niet automatisch opstart, gelieve het volgende te doen:
a) Selecteer 'Run' uit het Windows Startmenu.
b) Typ [D:\SETUP.EXE] en klik op 'OK' om de Software Installer te starten.
2. De Software Installer zal verschijnen.
3. Selecteer de taal die u wenst te gebruiken voor de installatie.
4. Klik op ‘Install driver’ om de installatie van de camera driver te starten.
5. Volg de instructies op het scherm.
5.3 Het verbinden van de camera
De camera kan verbonden worden met de computer in twee verschillende modi: Massaopslag apparaat
of als PC camera voor video conferences op het internet.
5.3.1 Verbinden als een massaopslag apparaat
1. Zet de camera aan door op de hoofdschakelaar knop te drukken.
2. Druk op de MENU knop en druk op de RECHTER knop om het set-up menu te selecteren.
3. Druk op de knop om de USB verbinding op te zetten.
4. Druk op de of knop om de Disk Drive mode te selecteren.
5. Druk op OK ter bevestiging.
6. Verbind de camera met de computer..
7. Windows zal automatisch de camera vinden. U kunt deze camera gebruiken als een verwisselbare
disk.
5.3.2 Verbinden als een PC camera
Wanneer u de camera als een PC camera verbindt, kunt u de camera als een webcam voor video
conferenties op het internet gebruiken door middel van Windows NetMeeting of Windows Messenger.
(U moet de driver installeren voordat u de Digitale Camera verbindt met de Computer.)
1. Zet de camera aan door op de hoofdschakelaar knop de drukken.
2. Druk op de MENU knop en druk op de RECHTER knop om het set-up menu te selecteren.
3. Druk op de knop om de USB verbinding op te zetten.
4. Druk op de of knop om de Disk Drive mode te selecteren.
5. Druk op OK ter bevestiging.
6. Verbind de camera met de computer..
7. Windows zal automatisch de camera vinden. U kunt deze camera gebruiken als webcamera.
6. Problemen Oplossen
Probleem Oorzaak Oplossing
De camera wordt niet ingeschakeld na
het drukken op de hoofdschakelaar
knop.
Batterijen zijn leeg.
Batterijen zijn geplaatst
met de verkeerde
polariteiten.
Vervang of herplaats de batterijen
correct.
Foto’s kunnen niet opgeslagen worden
wanneer er foto’s genomen worden.
De geheugenkaart of het
interne geheugen zijn niet
correct geformatteerd.
Formatteer het geheugen in de
SETUP mode van de camera.
Gelieve verwijzen we u naar
sectie 5.3.
De verwisselbare disk kan niet
gevonden worden na het verbinden van
de camera met de computer.
1. Falende verbinding.
2. De mode van de
camera is niet juist
ingesteld op
verwisselbare disk.
1. Zorg ervoor dat alle kabel
verbindingen goed zijn
verbonden en indien nodig start
de computer opnieuw.
2. Zet de camera op verwisselbare
disk mode, gelieve verwijzen
we naar sectie 6.3.1 (systeem
instellingen, USB verbinding).
Flitser werkt niet. Batterijen zijn leeg. Vervang met nieuwe ALKALINE
batterijen
De batterijen zijn erg snel leeg. Gebruik van verkeerde
type batterijen.
Vervangen met nieuwe ALKALINE
batterijen
De foto’s zijn overbelicht.
De flitser staat op
invulflits mode
in
heldere omgevingen.
Zet de flitser op Auto mode
.
De foto’s zijn onscherp
1. De camera is niet
stilgehouden.
2. De lens van de camera
is vuil
1. Houd de camera stil wanneer u
een foto neemt totdat het piept.
2. Maak de lens schoon met een
zachte droge doek.
Tijdens het aanzetten van de PC cam
verschijnt een waarschuwingsbericht:
“Opname-apparaat kan niet gevonden
worden”
1. Conflict met een
andere camera of
video apparaat.
2. De mode van de
camera is niet juist
ingesteld op PC cam
mode.
1. Verwijder elke andere camera
driver van uw systeem. Soms
moet u uw systeem
herinstalleren.
2. Zet de camera op PC cam
mode, gelieve verwijzen wij u
naar sectie 6.3.2 (systeem
instellingen, USB verbinding).
Kan geen voorvertoning van de
afbeeldingen bekijken in de PC Camera
mode.
“Voorvertoning” is niet
geselecteerd in het
“opties” menu in de PC.
Klik op “voorvertoning” in het
“opties” menu om het te
selecteren.
Garantie:
Als u vragen heeft over de garantie, de duur van de garantie en de garantieprocedure, kunt u informatie
vinden op onze site
www.lenco.eu of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de plaats waar u uw
product heeft gekocht.
Als u op een gegeven moment in de toekomst dit apparaat moet weggooien, let dan op het
volgende: Afval bestaande uit elektrische produkten dient niet samen met huishoudelijk vuil
weggegooid te worden. Gelieve het te recyclen bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt.
Vraag uw lokale autoriteiten of detailhandelaar voor advies over recycling.
Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Lenco dc 5105 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Lenco dc 5105 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,36 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Lenco dc 5105

Lenco dc 5105 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Lenco dc 5105 Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info