Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/206
Nächste Seite
www.lg.com
GEBRUIKSAANWIJZING
LCD-tv / LED LCD TV
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te
gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NEDERLANDS

  GEBRUIKSAANWIJZING

  LCD-tv / LED LCD TV
  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te
  gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.

  www.lg.com • Page 2

  koop afzonderlijk
  Muur bevestigingsteun
  LSW100B of
  LSW100BG

  (19/22/26/32LD3***,
  32LD4***, 32LD5***,
  19/22/26/32LE3***,
  32LE4***, 22/26LE5***,
  32LE5***)

  LSW200B of
  LSW200BG

  (37/42/47LD4***,
  42/46LD5***,
  37/42LE4***,
  37/42/47LE5***)

  LSW400B of
  LSW400BG of
  DSW400B of
  DSW400BG

  Optionele extra's kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd
  of aangepast om de kwaliteit te verbeteren.
  Neem contact op met uw dealer om
  deze items te kopen.
  Dit apparaat werkt alleen met een compatibele LED LCD-TV of LCD-TV van
  LG.

  Draadloze mediabox
  (52/60LD5***,
  55LE5***)

  (32/42/46/52/60LD5***,
  32LE3***, 32/37/42LE4***,
  32/37/42/47/55LE5***)

  HDMI, het HDMI logo en High-Definition
  Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde
  handelsmerken van HDMI licensing LLC. • Page 3

  INHOUD
  VOORBEREIDING

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  AANSLUITING ANTENNE ..................................1
  Aansluiting met een componentkabel .................2
  MET EEN HDMI-KABEL AANSLUITEN .............3
  Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVIkabel gebruikt ......................................................4
  Aansluiting met een scartkabel ...........................5
  USB AANSLUITEN .............................................6
  Aansluiten met een RF-kabel .............................6
  Aansluiting met een RCA-kabel ..........................7
  Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel ...........8
  DE CI-MODULE PLAATSEN ..............................9
  HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN ................9
  DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN........10
  EXTERNE APPARATUUR VOOR DRAADLOZE
  VERBINDINGEN ...............................................11
  Ondersteunde beeldschermresolutie ................12
  Scherminstelling voor pc-modus .......................13

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/
  PROGRAMMERING
  DE TV INSCHAKELEN
  ..............................17
  Instelling initialiseren ........................................17
  PROGRAMMA SELECTEREN .........................17
  VOLUME REGELEN .........................................17
  QUICK MENU ...................................................18
  SCHERMMENU'S SELECTEREN EN
  AANPASSEN.....................................................19
  AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN ...20
  KABEL-DTV INSTELLEN .................................25
  HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN ........26
  FIJNAFSTEMMING ..........................................30

  INHOUD

  LCD-tv-modellen : 19/22/26/32LD35**,
  19/22/26/32LD34** .........................................A-1
  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**,
  26/32LD33** ...................................................A-14
  LCD-tv-modellen : 32/42/46/52/60LD5*** ..... A-24
  LCD-tv-modellen : 19/22/26/32LE3***, 32/37/
  42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** ......... A-33

  CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION ...34
  SOFWARE UPDATE .........................................35
  Beeld/geluid testen............................................37
  DIAGNOSE .......................................................38
  PRODUCT/SERVICE INFORMATIE ................39
  EENVOUDIGE HANDLEIDING ........................40
  PROGRAMMALIJST OPVRAGEN ...................41
  INGANGEN .......................................................43
  INGANGSLABEL...............................................44
  DATA SERVICE.................................................45
  SIMPLINK..........................................................46
  AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS) .................50
  Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen) .................................................51

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  Bij het aansluiten van het USB toestel .............52
  FILMLIJST ........................................................54
  FOTOLIJST .......................................................65
  MUZIEKLIJST ...................................................75
  DIVX REGISTRATIECODE .............................84
  DEACTIVATIE ..................................................85

  EPG (ELEKTRONISCHE
  PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE
  MODUS)
  EPG in-/uitschakelen.........................................87
  Een programma selecteren...............................87
  Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/
  Volgende) ..........................................................87
  Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen ..........88
  Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum89
  Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving89
  Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/
  herinnering ........................................................90
  Knopfuncties in de modus Programmeringslijst91

  I • Page 4

  INHOUD
  BEELDINSTELLING

  INHOUD

  PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING)
  CONTROL .........................................................92
  BEELD WIZARD ...............................................94
  STROOMBESPARING......................................95
  STANDAARDBEELDINSTELLINGEN ..............96
  BEELD HANDMATIG INSTELLEN ...................97
  BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE........98
  Expert Beeldregeling .........................................99
  BEELD RESETTEN ........................................102
  Trumotion ........................................................103
  STERKTE-INDICATIE ....................................104
  MODUSINSTELLING ......................................105
  DEMOMODUS ................................................106

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING .........107
  HELDERE STEM II .........................................108
  STANDAARDGELUIDSINSTELLING:
  GELUIDSMODUS ...........................................109
  GELUIDSINSTELLING AANPASSEN:
  GEBRUIKERSMODUS ...................................110
  Infinite Sound ..................................................110
  BALANS .......................................................... 111
  TV-SPEAKERS AAN/UIT ................................112
  DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE
  MODUS) ..........................................................113
  DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN .114
  AUDIO TERUGZETTEN .................................115
  AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE
  MODUS) ..........................................................116
  I/II ...................................................................117
  - Stereo/Dual-ontvangst
  (alleen in analoge modus) ............................117
  - NICAM-ontvangst
  (alleen in analoge modus) ............................118
  - Geluidsweergaveselectie luidsprekers ........118
  TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU
  SELECTEREN ................................................119
  TAAL SELECTEREN ......................................120

  II

  TIJDSINSTELLING
  KLOK INSTELLEN ..........................................122
  TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT ...................123
  SLAAPSTAND INSTELLEN ............................124

  OUDERLIJK TOEZICHT/
  KIJKWIJZERINFORMATIE
  WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM
  INSTELLEN .....................................................125
  PROGRAMMA’S BLOKKEREN ......................126
  PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK
  TOEZICHT)(ALLEEN IN DIGITALE MODUS) 127
  EXTERNE INVOERBLOKKERING.................128
  SLEUTEL VERGENDEL .................................129

  TELETEKST
  IN-/UITSCHAKELEN .......................................130
  SIMPLE-TEKST ..............................................130
  TOP-TEKST ....................................................131
  FASTEXT ........................................................131
  SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES ...............132

  DIGITALE TELETEKST
  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE .............133
  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE .............133

  BIJLAGE
  PROBLEMEN OPLOSSEN.............................134
  ONDERHOUD .................................................136
  SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT ..........137
  IR-CODES .......................................................148
  SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM ..149
  Open bron software melding...........................156 • Page 5

  VOORBEREIDING
  LCD-TV-MODELLEN : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**
  ACCESSORIES

  Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.
  * Eventuele vlekken of
  vingerafdrukken op de
  behuizing van de monitor
  kunt uvoorzichti gverwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.

  Reinigingsdoek
  Reinig het scherm
  met de doek.
  Veeg vlekken voorzichtig
  Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening
  af. Als u dit te ruw doet,
  (AAA)
  kan de behuizing krassen
  of verkleur en.
  Ferrietkern
  (Dit onderdeel is niet bij alle
  modellen beschikbaar.)

  VOORBEREIDING

  Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op
  met de dealer waar u het product hebt gekocht.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Netsnoer

  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34**

  Kabelhouder

  Beschermklep

  Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34**

  x8
  (M4x20)
  Bouten voor
  steunmontage

  1- schroef

  Beschermklep

  HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle
  modellen beschikbaar.)
  De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te
  verminderen.
  Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij
  de stroomstekker, des te beter.

  Plaats in de buurt van de stroomstekker.

  A-1 • Page 6

  VOORBEREIDING
  BEDIENING OP HET VOORPANEEL
  OPMERKINGEN

  VOORBEREIDING

  ►De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen. En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
  ► De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

  PAS OP
  ► Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact. Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
  ► Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34**
  In-/uitschakel knop

  Volume

  MENU

  INPUT(ingang)

  OK

  Programm

  Alleen bij 26/32LD35**,
  26/32LD34**

  Programm

  Volume

  OK
  MENU
  INPUT(ingang)

  LUIDSPREKER

  Sensor afstandsbediening

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  A-2

  In-/uitschakel knop • Page 7

  INFORMATIE ACHTERZIJDE
  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34**
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  1
  12

  2

  8
  1

  2

  3

  4

  3

  5

  6

  9

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.
  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.
  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  5

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  7

  13

  VOORBEREIDING

  11

  10
  7

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  8

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  9

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  10

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  A-3 • Page 8

  VOORBEREIDING
  Alleen bij 26LD35**, 26LD34**

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  10

  VOORBEREIDING

  11

  1

  2

  4

  3

  5

  6
  2
  12

  13

  7
  1

  2

  3

  A-4

  8

  9

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  7

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  8

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  11

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  13

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen. • Page 9

  Alleen bij 32LD35**, 32LD34**

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  10

  2

  3

  4

  5

  6
  2
  12

  VOORBEREIDING

  11
  1

  13

  7

  8

  9

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  2

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  8

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  11

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  3

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  12

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  13

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  A-5 • Page 10

  VOORBEREIDING
  INSTALLATIE VAN DE STEUN
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het
  geval is, kan het product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht
  vastzet, kan de moer afwijken dankzij afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.

  VOORBEREIDING

  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34** Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34**

  1

  2

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  2

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.

  steunkolom

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  Steunbasis

  A-6

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  4

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv. • Page 11

  U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.

  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34** Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34**
  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  Druk de BESCHERMKLEP(PROTECTION
  COVER ) in de tv tot u een klik hoort.

  VOORBEREIDING

  1

  beschermingskap

  2

  Maak de bouten los van de tv.

  3

  Verwijder de steun van de tv.

  4

  Plaats de beschermingshoes in de tv.
  Sæt beskyttelseslåget på tv'et som vist,
  når det beskyttende papir er fjernet.

  beschermingskap

  A-7 • Page 12

  VOORBEREIDING
  ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34** Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34**
  VOORBEREIDING

  Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels,
  installeert u de Kabelhouder zoals afgebeeld
  en bundelt u de kabels.

  1

  Sluit de gewenste kabels aan.
  Zie het hoofdstuk over het configureren
  van randapparatuur als u extra apparaten
  wilt installeren.

  2

  Open de KABELBUNDELKLEM en bundel
  de kabels zoals de afbeelding aangeeft.

  Kabelhouder

  KABELKLEM

  3

  Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de
  afbeelding aangeeft.

  OPMERKINGEN
  ►Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te
  lichten.
  - Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel
  oplopen of kan het product worden beschadigd.

  A-8 • Page 13

  DRAAISTEUN
  (behalve 19/22LD35**, 19/22LD34**)

  HET SCHERM PLAATSEN
  (Alleen bij 19/22LD35**, 19/22LD34**)

  (Alleen bij 26/32LD35**, 26/32LD34**)

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  De TV moet aan het bureau bevestigd worden
  zodat het niet naar voren of achter getrokken kan
  worden, en op die manier letsel kan veroorzaakt,
  of schade aan het product veroorzaakt. Gebruik
  alleen een bevestigde schroef.

  VOORBEREIDING

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de
  TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld
  heeft vanuit uw zitplaats.

  DE TV BEVESTIGEN AAN
  BUREAU

  1- schroef (geleverd als onderdeel van het
  product)
  Steun

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  ■ Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
  • Kantelbereik

  Bureau

  WAARSCHUWING
  ►Om te voorkomen dat de tv omver valt,
  moet de tv stevig worden vastgezet aan de
  vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. Het kantelen, schudden
  of heen en weer schommelen van het
  apparaat kan letsel veroorzaken.

  A-9 • Page 14

  VOORBEREIDING
  KENSINGTONBEVEILIGINGSSYSTEEM

  ■ Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  VOORBEREIDING

  De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting
  voor het Kensingtonbeveiligingssysteem.
  Sluit de kabel van het Kensingtonbeveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
  Gedetailleerde instructies voor installatie en
  gebruik van het Kensington-beveiligingssysteem
  zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
  http://www.kensington.com, voor meer informatie.
  Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor
  kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.

  ZORGVULDIG
  INSTALLATIE ADVIES
  ■ U moet de noodzakelijke onderdelen om de
  TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
  ■ Plaats de tv dicht bij de wand om te
  voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen
  stoot.
  ■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv
  neer te zetten. Door de tv aan de wand te
  bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt
  als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv
  naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor
  voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
  Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen
  of eraan gaan hangen.

  2

  2

  1

  Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om
  het product aan de muur te bevestigen (zoals
  in de afbeelding wordt getoond).
  (Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten,
  draai de bouten dan los.)
  * Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en
  draai ze stevig vast in de bovenste gaten.

  2

  Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de
  muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in
  de muur wordt bevestigd.

  OPMERKINGEN
  ► Het Kensington-beveiligingssysteem is een
  optioneel accessoire.
  ► Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering'
  zien wanneer het toestel wordt aangezet. Dit is
  normaal; er is niets mis met de tv.
  ► Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm
  in de vorm van kleine rode, groene of blauwe
  puntjes. Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
  ► Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet
  langdurig met uw vinger(s) op het scherm. Dit
  kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm
  veroorzaken.

  1

  1

  3

  3

  Gebruik een stevig touw om het product vast te
  zetten voor centering. De veiligste manier is
  ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

  OPMERKINGEN
  ► Maak eerst de touwen los voordat u het product
  verplaatst.
  ► Plaats het product op een houder of op een kast
  die groot en stevig genoeg is om het formaat en
  het gewicht van het product te kunnen dragen.
  ► Voor een veilig gebruik van het product dient u
  ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
  dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/
  beugel op het product.

  A-10 • Page 15

  ■ De tv kan op verschillende manieren worden
  geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of
  op een bureaublad.
  ■ De tv is ontworpen om horizontaal te worden
  bevestigd.

  AARDEN

  Netvoeding

  Kortsluitscha
  kelaar

  INSTALLATIE VAN DE VOET
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Zorg met het oog op een goede ventilatie voor
  een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.

  ►De muurbevestiging moet geplaatst worden
  aan een stevige muur, recht op de vloer.
  ►Gebruik een speciale muurbevestiging indien
  u aan een plafond of schuine muur wilt
  bevestigen.
  ►Het oppervlak van de muurbevestiging moet
  sterk genoeg zijn om het gewicht van de TV
  set te ondersteunen, bijv. beton, steen, bakstenen en holle blokken.
  ►De lengte van de schroef die geïnstalleerd
  wordt, is afhankelijk van de te gebruiken
  muur. Voor meer informatie kijkt u in de
  instructies van de bevestiging.
  ►LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen
  of schade aan eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
  - Indien een niet VESA muurbevestiging
  gebruikt wordt.
  - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan
  het oppervlak die ervoor kunnen zorgen
  dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
  - Het niet opvolgen van de aanbevolen
  installatiemethode.

  VOORBEREIDING

  Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke
  elektrische schokken te vermijden.
  Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening
  laten installeren. Probeer het apparaat niet te
  aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

  OPMERKINGEN

  10 cm
  10 cm
  10 cm

  10 cm
  10 cm

  10 cm

  10 cm

  10 cm

  10 cm

  WANDMONTAGE:
  HORIZONTALE INSTALLATIE
  ■ We raden het gebruik van een muursteun van het
  merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan
  een muur.
  ■ We raden aan dat u een muurbevestigingsteun
  met een VESA standaard koopt.
  ■ LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd
  wordt door een erkende professionele installateur.

  Model
  19/22LD35**
  26/32LD35**
  19/22LD34**
  26/32LD34**

  VESA Standaard Hoeveelheid
  (A * B) Schroef
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4

  A-11 • Page 16

  VOORBEREIDING
  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
  (POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by
  of uit naar stand-by.
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpas-

  (ENERGIEBESPARING) sen.(► p.95)

  VOORBEREIDING

  AV MODE Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en

  (Audio-videomodus) in te stellen bij het aansluiten van audio- en vide-

  oapparatuur.(► p.50)

  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige
  (Invoeren) volgorde.(► p.43)
  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tvprogramma.
  Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
  0 tot 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in
  een menu.
  LIST De kanaaltabel weergeven.(► p.41)
  Hiermee gaat u terug naar het programma dat u
  Q.VIEW hiervoor hebt bekeken.
  MENU Hiermee selecteert u een menu. Hiermee verwijdert u
  alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig
  menu terug naar de tv-weergave.(► p.19)
  GUIDE Toont de programmagids.(► p.86)
  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II , Beeldmodus,
  Geluidsmodus, Audio (of Taal voor audio), Sleep
  timer, Overslaan Aan/Uit, USB-apparaa).(► p.18)
  BACK Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elekt(TERUG) ronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u
  vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en
  (omhoog/omlaag/ de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanlinks/rechts) passen.

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of
  geeft u de huidige modus weer.

  1

  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN TELETEKST-modellen) of Programmalijst.
  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
  (► p.130)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw
  weer in de digitale modus.

  A-12 • Page 17

  VOLUME Hiermee regelt u het volume.
  omhoog/
  omlaag

  MARK Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
  (Markeren) Wizard instellingen.
  Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het

  (BEELDFORMAAT) beeld. (► p.92)

  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

  VOORBEREIDING

  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete
  zender weer.

  programm Hiermee selecteert u een programma.
  omhoog/
  omlaag
  Pagina Van de ene volledige set scherminformatie naar de
  omhoog/ volgende gaan.
  omlaag
  SIMPLINK / Hiermee wordt het SIMPLINK of MY MEDIA menu
  MY MEDIA bestuurd (Fotolijst en Muzieklijst).
  menubesturingsknoppen

  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is
  aangesloten op de tv. Wannee r u op deze knop
  drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.
  (► p.46)

  Batterijen Plaatsen

  ■ Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let
  daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  ■ Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar
  ■ Sluit het klepje.
  ■ Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om
  de batterijen te verwijderen.

  A-13 • Page 18

  VOORBEREIDING
  LCD-TV-MODELLEN : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**,
  26/32LD33**
  ACCESSORIES
  VOORBEREIDING

  Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op
  met de dealer waar u het product hebt gekocht.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.
  batterijen
  Afstandsbediening
  Gebruikershandleiding (AAA)

  Ferrietkern
  (Dit onderdeel is niet bij alle
  modellen beschikbaar.)

  x 8 of

  *Eventuele vlekken of
  vingerafdrukken op de
  behuizing van
  de monitor kunt u voorzichti
  g verwijderen met het
  reinigingsdoekje
  voor de behuizing.

  Reinigingsdoek
  Reinig het scherm
  met de doek.
  Veeg vlekken voorzichtig af.
  Als u dit te ruw doet, kan
  de behuizing krassen of
  verkleur en.

  Netsnoer

  x4

  (M4x20)
  (M4x24)
  (Alleen bij 32/37/ (Alleen bij 32/37/
  42/47LD45**)
  42/47LD42**,
  26/32LD32**,
  26/32LD33**)

  1- schroef
  (Alleen bij
  32/37/42LD4***,
  26/32LD32**,
  26/32LD33**)

  Beschermklep

  Bouten voor steunmontage

  HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle
  modellen beschikbaar.)
  De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te
  verminderen.
  Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij
  de stroomstekker, des te beter.

  A-14

  Plaats in de buurt van de stroomstekker • Page 19

  FRONT PANEL CONTROLS
  OPMERKINGEN

  PAS OP
  ► Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact. Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
  ► Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.

  VOORBEREIDING

  ►De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen. En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
  ► De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

  Alleen bij 32/37/42/47LD45**
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Programm

  Volume

  OK
  MENU
  INPUT (ingang)
  In-/uitschakel
  knop

  LUIDSPREKER

  Sensor afstandsbediening
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  A-15 • Page 20

  VOORBEREIDING

  Alleen bij 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**, 26/32LD33**
  Alleen bij 26LD32**, 26LD33**

  VOORBEREIDING

  In-/uitschakel
  knop

  Volume

  MENU

  INPUT (ingang)

  OK

  Programm

  Alleen bij 32/37/42/47LD42**,
  32LD32**, 32LD33**

  Programm

  Volume

  LUIDSPREKER
  OK

  Sensor afstandsbediening

  MENU
  INPUT (ingang)
  In-/uitschakel
  knop

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  A-16 • Page 21

  INFORMATIE ACHTERZIJDE

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  10

  1

  1
  2

  3

  4

  5

  6
  2
  12

  VOORBEREIDING

  11

  13

  7

  8

  9

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  2

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  8

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  11

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  13

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  3

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  A-17 • Page 22

  VOORBEREIDING
  INSTALLATIE VAN DE STEUN
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het
  geval is, kan het product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht
  vastzet, kan de moer afwijken dankzij afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.

  VOORBEREIDING

  Alleen bij 32/37/42/47LD45**

  1

  2

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  Alleen bij 32/37/42/47LD42**,
  26/32LD32**, 26/32LD33**

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.
  steunkolom

  2

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  3

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv.

  Steunbasis

  3

  4

  A-18

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv. • Page 23

  ACHTERPANEEL VOOR
  KABELGELEIDING

  DE TV BEVESTIGEN AAN
  BUREAU

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  (Alleen bij 32/37/42LD4***, 26/32LD32**,
  26/32LD33**)

  2

  Open de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  De TV moet aan het bureau bevestigd worden
  zodat het niet naar voren of achter getrokken kan
  worden, en op die manier letsel kan veroorzaakt,
  of schade aan het product veroorzaakt. Gebruik
  alleen een bevestigde schroef.

  VOORBEREIDING

  1

  Sluit de gewenste kabels
  aan.
  Zie het hoofdstuk over het
  configureren van randapparatuur als u extra apparaten wilt installeren.

  1- schroef
  (geleverd als onderdeel van het
  product)
  Steun
  KABELKLEM

  3

  Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de
  afbeelding aangeeft.

  Bureau

  WAARSCHUWING

  OPMERKINGEN
  ►Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te
  lichten.
  - Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel
  oplopen of kan het product worden beschadigd.

  ► Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet de
  tv stevig worden vastgezet aan de vloer of wand
  zoals in de installatie-instructies aangegeven. Het
  kantelen, schudden of heen en weer schommelen
  van het apparaat kan letsel veroorzaken.

  U GEBRUIKT DE
  TAFELSTANDAARD NIET

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.

  Druk de
  BESCHERMKLEP
  (PROTECTION
  COVER ) in de tv tot
  u een klik hoort.

  BESCHERMINGSKAP

  A-19 • Page 24

  VOORBEREIDING
  KENSINGTONBEVEILIGINGSSYSTEEM

  ■ Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  VOORBEREIDING

  De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting
  voor het Kensingtonbeveiligingssysteem.
  Sluit de kabel van het Kensingtonbeveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
  Gedetailleerde instructies voor installatie en
  gebruik van het Kensington-beveiligingssysteem
  zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
  http://www.kensington.com, voor meer informatie.
  Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor
  kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.

  OPMERKINGEN
  ► Het Kensington-beveiligingssysteem is een
  optioneel accessoire.
  ► Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering'
  zien wanneer het toestel wordt aangezet. Dit is
  normaal; er is niets mis met de tv.
  ► Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm
  in de vorm van kleine rode, groene of blauwe
  puntjes. Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
  ► Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet
  langdurig met uw vinger(s) op het scherm. Dit
  kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm
  veroorzaken.

  ZORGVULDIG
  INSTALLATIE ADVIES
  ■ U moet de noodzakelijke onderdelen om de
  TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
  ■ Plaats de tv dicht bij de wand om te
  voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen
  stoot.
  ■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv
  neer te zetten. Door de tv aan de wand te
  bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt
  als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv
  naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor
  voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
  Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen
  of eraan gaan hangen.

  1

  1

  2

  2

  1

  Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om
  het product aan de muur te bevestigen (zoals
  in de afbeelding wordt getoond).
  (Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten,
  draai de bouten dan los.)
  * Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en
  draai ze stevig vast in de bovenste gaten.

  2

  Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de
  muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in
  de muur wordt bevestigd.

  3

  3

  Gebruik een stevig touw om het product vast te
  zetten voor centering. De veiligste manier is
  ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

  OPMERKINGEN
  ► Maak eerst de touwen los voordat u het product
  verplaatst.
  ► Plaats het product op een houder of op een kast
  die groot en stevig genoeg is om het formaat en
  het gewicht van het product te kunnen dragen.
  ► Voor een veilig gebruik van het product dient u
  ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
  dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/
  beugel op het product.

  A-20 • Page 25

  ■ De tv kan op verschillende manieren worden
  geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of
  op een bureaublad.
  ■ De tv is ontworpen om horizontaal te worden
  bevestigd.

  AARDEN

  Netvoeding

  Kortsluitscha
  kelaar

  INSTALLATIE VAN DE VOET
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Zorg met het oog op een goede ventilatie voor
  een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.

  ►De muurbevestiging moet geplaatst worden
  aan een stevige muur, recht op de vloer.
  ► Gebruik een speciale muurbevestiging indien u
  aan een plafond of schuine muur wilt bevestigen.
  ►Het oppervlak van de muurbevestiging moet
  sterk genoeg zijn om het gewicht van de TV
  set te ondersteunen, bijv. beton, steen, bakstenen en holle blokken.
  ►De lengte van de schroef die geïnstalleerd
  wordt, is afhankelijk van de te gebruiken
  muur. Voor meer informatie kijkt u in de
  instructies van de bevestiging.
  ►LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen
  of schade aan eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
  - Indien een niet VESA muurbevestiging
  gebruikt wordt.
  - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan
  het oppervlak die ervoor kunnen zorgen dat
  de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
  - Het niet opvolgen van de aanbevolen
  installatiemethode.

  VOORBEREIDING

  Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke
  elektrische schokken te vermijden.
  Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening
  laten installeren. Probeer het apparaat niet te
  aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

  OPMERKINGEN

  10 cm
  10 cm
  10 cm

  10 cm

  10 cm
  10 cm

  10 cm

  10 cm

  10 cm

  Model

  WANDMONTAGE:
  HORIZONTALE INSTALLATIE
  ■ We raden het gebruik van een muursteun van het
  merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan
  een muur.
  ■ We raden aan dat u een muurbevestigingsteun
  met een VESA standaard koopt.
  ■ LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd
  wordt door een erkende professionele installateur.

  32LD4***
  37/42/47LD4***
  26/32LD32**
  26/32LD33**

  VESA Standaard
  (A * B) Schroef
  200 * 100 M4
  200 * 200 M6
  200 * 100 M4
  200 * 100 M4

  Hoeveelheid

  4
  4
  4
  4

  DRAAISTEUN
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de
  TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld
  heeft vanuit uw zitplaats.

  A-21 • Page 26

  VOORBEREIDING
  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
  (POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by
  of uit naar stand-by.
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpas-

  (ENERGIEBESPARING) sen.(► p.95)

  VOORBEREIDING

  AV MODE Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en

  (Audio-videomodus) in te stellen bij het aansluiten van audio- en vide-

  oapparatuur.(► p.50)

  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige
  (Invoeren) volgorde.(► p.43)
  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tvprogramma.
  Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
  0 tot 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in
  een menu.
  LIST De kanaaltabel weergeven.(► p.41)
  Hiermee gaat u terug naar het programma dat u
  Q.VIEW hiervoor hebt bekeken.
  MENU Hiermee selecteert u een menu. Hiermee verwijdert u
  alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig
  menu terug naar de tv-weergave.(► p.19)
  GUIDE Toont de programmagids.(► p.86)
  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II , Beeldmodus,
  Geluidsmodus, Audio (of Taal voor audio), Sleep
  timer, Overslaan Aan/Uit, USB-apparaat).(► p.18)
  BACK Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elekt(TERUG) ronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u
  vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en
  (omhoog/omlaag/ de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanlinks/rechts) passen.

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of
  geeft u de huidige modus weer.

  1

  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN TELETEKST-modellen) of Programmalijst.
  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
  (► p.130)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw
  weer in de digitale modus.

  A-22 • Page 27

  VOLUME Hiermee regelt u het volume.
  omhoog/
  omlaag

  MARK Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
  (Markeren) Wizard instellingen.
  Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het

  (BEELDFORMAAT) beeld. (► p.92)

  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

  VOORBEREIDING

  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete
  zender weer.

  programm Hiermee selecteert u een programma.
  omhoog/
  omlaag
  Pagina Van de ene volledige set scherminformatie naar de
  omhoog/ volgende gaan.
  omlaag
  SIMPLINK / Hiermee wordt het SIMPLINK of MY MEDIA menu
  MY MEDIA bestuurd (Fotolijst en Muzieklijst).
  menubesturingsknoppen

  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is
  aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop
  drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.
  (► p.46)

  Batterijen Plaatsen

  ■ Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let
  daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  ■ Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar
  ■ Sluit het klepje.
  ■ Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om
  de batterijen te verwijderen.

  A-23 • Page 28

  VOORBEREIDING
  LCD-TV-MODELLEN : 32/42/46/52/60LD5***
  ACCESSORIES
  VOORBEREIDING

  Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op
  met de dealer waar u het product hebt gekocht.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.

  batterijen
  Gebruikershandleiding (AAA)

  Afstandsbediening

  Ferrietkern
  (Dit onderdeel is niet bij alle
  modellen beschikbaar.)

  Netsnoer

  *Eventuele vlekken of
  vingerafdrukken op de
  behuizing van
  de monitor kunt u voorzichti
  g verwijderen met het
  reinigingsdoekje
  voor de behuizing.

  Reinigingsdoek
  Reinig het scherm
  met de doek.
  Veeg vlekken voorzichtig af.
  Als u dit te ruw doet, kan
  de behuizing krassen of
  verkleur en.

  x8
  M4 x 20

  Bouten voor steunmontage

  1- schroef
  (Alleen bij 32/42LD5***)

  Beschermklep

  HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle
  modellen beschikbaar.)
  De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te
  verminderen.
  Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij
  de stroomstekker, des te beter.

  A-24

  Plaats in de buurt van de stroomstekker. • Page 29

  BEDIENING OP HET VOORPANEEL
  OPMERKINGEN

  PAS OP
  ► Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact. Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
  ► Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.

  VOORBEREIDING

  ►De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen. En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
  ► De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Programm

  Volume
  OK
  MENU

  LUIDSPREKER

  INPUT(ingang)
  In-/uitschakel knop

  Sensor afstandsbediening

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  Intelligent oog
  Hiermee wordt het
  beeld aangepast aan
  de omstandigheden
  van de omgeving.

  A-25 • Page 30

  VOORBEREIDING
  INFORMATIE ACHTERZIJDE
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  11

  VOORBEREIDING

  1

  2

  12

  3

  4

  5

  6

  7
  2
  13

  14

  8

  A-26

  9

  10

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  8

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  2

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  9

  DRAADLOZE bediening
  Sluit de draadloze mediabox aan op de
  aansluiting voor draadloze bediening
  (Wireless Control) van de tv.

  3

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  10

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  4

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  5

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  6

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  7

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  14

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen. • Page 31

  INSTALLATIE VAN DE STEUN ACHTERPANEEL VOOR
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  KABELGELEIDING

  1

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of bed
  om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  2
  2

  VOORBEREIDING

  afbeelding.
  Controleer bij het monteren van de bureausteun of
  de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het
  geval is, kan het product naar voren kantelen na
  de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht
  vastzet, kan de moer afwijken dankzij afschuren
  van het vastzetgedeelte van de moer.

  Open de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.

  steunkolom

  Steunbasis

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  4

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv.

  KABELKLEM

  3

  Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de
  afbeelding aangeeft.

  OPMERKINGEN
  ►Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te
  lichten.
  - Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel
  oplopen of kan het product worden beschadigd.

  A-27 • Page 32

  VOORBEREIDING
  DE TV BEVESTIGEN AAN
  BUREAU (Alleen bij 32/42LD5***)

  VOORBEREIDING

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  De TV moet aan het bureau bevestigd worden
  zodat het niet naar voren of achter getrokken kan
  worden, en op die manier letsel kan veroorzaakt,
  of schade aan het product veroorzaakt. Gebruik
  alleen een bevestigde schroef.

  U GEBRUIKT DE
  TAFELSTANDAARD NIET

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.
  Druk de BESCHERMKLEP (PROTECTION
  COVER ) in de tv tot u een klik hoort.

  1- schroef
  (geleverd als onderdeel van het
  product)

  beschermingskap

  Steun

  DRAAISTEUN

  Bureau

  WAARSCHUWING
  ►Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet
  de tv stevig worden vastgezet aan de vloer of
  wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. Het kantelen, schudden of heen en
  weer schommelen van het apparaat kan letsel veroorzaken.

  A-28

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de
  TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld
  heeft vanuit uw zitplaats. • Page 33

  KENSINGTONBEVEILIGINGSSYSTEEM

  ■ Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  OPMERKINGEN
  ► Het Kensington-beveiligingssysteem is een
  optioneel accessoire.
  ► Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering'
  zien wanneer het toestel wordt aangezet. Dit is
  normaal; er is niets mis met de tv.
  ► Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm
  in de vorm van kleine rode, groene of blauwe
  puntjes. Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
  ► Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet
  langdurig met uw vinger(s) op het scherm. Dit
  kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm
  veroorzaken.

  ■ U moet de noodzakelijke onderdelen om de
  TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
  ■ Plaats de tv dicht bij de wand om te
  voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen
  stoot.
  ■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv
  neer te zetten. Door de tv aan de wand te
  bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt
  als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv
  naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor
  voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
  Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen
  of eraan gaan hangen.

  1

  1

  VOORBEREIDING

  De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting
  voor het Kensingtonbeveiligingssysteem.
  Sluit de kabel van het Kensingtonbeveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
  Gedetailleerde instructies voor installatie en
  gebruik van het Kensington-beveiligingssysteem
  zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
  http://www.kensington.com, voor meer informatie.
  Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor
  kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.

  ZORGVULDIG
  INSTALLATIE ADVIES

  2

  2

  1

  Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om
  het product aan de muur te bevestigen (zoals
  in de afbeelding wordt getoond).
  (Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten,
  draai de bouten dan los.)
  * Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en
  draai ze stevig vast in de bovenste gaten.

  2

  Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de
  muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in
  de muur wordt bevestigd.

  3

  3

  Gebruik een stevig touw om het product vast te
  zetten voor centering. De veiligste manier is
  ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

  OPMERKINGEN
  ► Maak eerst de touwen los voordat u het product
  verplaatst.
  ► Plaats het product op een houder of op een kast
  die groot en stevig genoeg is om het formaat en
  het gewicht van het product te kunnen dragen.
  ► Voor een veilig gebruik van het product dient u
  ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
  dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/
  beugel op het product.

  A-29 • Page 34

  VOORBEREIDING
  ■ De tv kan op verschillende manieren worden
  geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of
  op een bureaublad.
  ■ De tv is ontworpen om horizontaal te worden
  bevestigd.

  AARDEN
  VOORBEREIDING

  Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke
  elektrische schokken te vermijden.
  Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening
  laten installeren. Probeer het apparaat niet te
  aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.
  Netvoeding

  Kortsluitscha
  kelaar

  INSTALLATIE VAN DE VOET
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Zorg met het oog op een goede ventilatie voor
  een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.

  OPMERKINGEN
  ►De muurbevestiging moet geplaatst worden
  aan een stevige muur, recht op de vloer.
  ►Gebruik een speciale muurbevestiging indien
  u aan een plafond of schuine muur wilt
  bevestigen.
  ►Het oppervlak van de muurbevestiging moet
  sterk genoeg zijn om het gewicht van de TV
  set te ondersteunen, bijv. beton, steen, bakstenen en holle blokken.
  ►De lengte van de schroef die geïnstalleerd
  wordt, is afhankelijk van de te gebruiken
  muur. Voor meer informatie kijkt u in de
  instructies van de bevestiging.
  ►LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen
  of schade aan eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
  - Indien een niet VESA muurbevestiging
  gebruikt wordt.
  - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan
  het oppervlak die ervoor kunnen zorgen
  dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
  - Het niet opvolgen van de aanbevolen
  installatiemethode.

  10 cm
  10 cm
  10 cm

  10 cm
  10 cm

  10 cm

  10 cm

  WANDMONTAGE:
  HORIZONTALE INSTALLATIE
  ■ We raden het gebruik van een muursteun van het
  merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan
  een muur.
  ■ We raden aan dat u een muurbevestigingsteun
  met een VESA standaard koopt.
  ■ LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd
  wordt door een erkende professionele installateur.

  A-30

  10 cm

  10 cm

  Model
  32LD5***
  42LD5***
  46LD5***
  52LD5***
  60LD5***

  VESA Standaard Hoeveelheid
  (A * B) Schroef
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 200 M6
  4
  400 * 400 M6
  4
  400 * 400 M6
  4 • Page 35

  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
  (POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by
  of uit naar stand-by.
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpas-

  (ENERGIEBESPARING) sen.(► p.95)

  oapparatuur.(► p.50)

  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige
  (Invoeren) volgorde.(► p.43)
  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tvprogramma.
  Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
  0 tot 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in
  een menu.

  VOORBEREIDING

  AV MODE Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en

  (Audio-videomodus) in te stellen bij het aansluiten van audio- en vide-

  LIST De kanaaltabel weergeven.(► p.41)
  Hiermee gaat u terug naar het programma dat u
  Q.VIEW hiervoor hebt bekeken.
  MENU Hiermee selecteert u een menu. Hiermee verwijdert u
  alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig
  menu terug naar de tv-weergave.(► p.19)
  GUIDE Toont de programmagids.(► p.86)
  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus,
  Geluidsmodus, Audio (of Taal voor audio), Sleep
  timer, Overslaan Aan/Uit, USB-apparaat).(► p.18)
  BACK Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elekt(TERUG) ronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u
  vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en
  (omhoog/omlaag/ de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanlinks/rechts) passen.

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of
  geeft u de huidige modus weer.

  1

  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN TELETEKST-modellen) of Programmalijst.
  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
  (► p.130)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw
  weer in de digitale modus.

  A-31 • Page 36

  VOORBEREIDING

  VOLUME Hiermee regelt u het volume.
  omhoog/
  omlaag

  VOORBEREIDING

  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete
  zender weer.
  MARK Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
  (Markeren) Wizard instellingen.
  Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het

  (BEELDFORMAAT) beeld. (► p.92)

  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
  programm Hiermee selecteert u een programma.
  omhoog/
  omlaag
  Pagina Van de ene volledige set scherminformatie naar de
  omhoog/ volgende gaan.
  omlaag
  SIMPLINK / Hiermee wordt het SIMPLINK of MY MEDIA menu
  MY MEDIA bestuurd (Fotolijst en Muzieklijst).
  menubesturingsknoppen
  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is
  aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop
  drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.
  (► p.46)
  AD Schakelt de functie Audio Description
  (Audiodescriptie) aan en uit.

  Batterijen Plaatsen

  ■ Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let
  daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  ■ Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar
  ■ Sluit het klepje.
  ■ Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om
  de batterijen te verwijderen.

  A-32 • Page 37

  LCD-TV-MODELLEN : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
  22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
  ACCESSORIES
  Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op
  met de dealer waar u het product hebt gekocht.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  *Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van
  de monitor kunt u voorzichti g
  verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.

  of

  Gebruikershandleiding batterijen
  (AAA) Afstandsbediening

  VOORBEREIDING

  Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.

  Reinigingsdoek Veeg vlekken voorzichtig af. Als
  Reinig het scherm u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en.
  met de doek.

  Alleen bij 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
  x4

  x4
  4 pasringen

  Kabelhouder
  Netvoedingsadapter

  (Alleen bij
  26LE3***,
  26LE5***)

  Netsnoer

  (M4x20)
  (Alleen bij
  26LE3***, 26LE5***)
  Bouten voor steunmontage

  (M4x14)

  Alleen bij 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***

  Kabelhouder

  x4
  x2

  Componentkabel (mannetje/vrouwtje), AV-kabel
  (mannetje/vrouwtje)

  (M4x22)
  (Alleen bij
  32LE3***,
  32LE4***,
  32LE5***)

  x4

  x4

  (M4x24)
  (M4x26)
  (Alleen bij
  (Alleen bij
  37/42LE4***, 47/55LE5***)
  37/42LE5***)
  Bouten voor steunmontage

  x4
  (M4x16)

  1- schroef
  (Alleen bij
  32LE3***,
  32LE4***, 32LE5***)

  HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is
  niet op alle modellen beschikbaar.)
  De ferrietkern kan gebruikt worden om de
  Ferrietkern
  elektromagnetische golf bij het aansluiten
  (Dit
  onderdeel is
  van de stroomkabel, te verminderen.
  niet
  bij
  alle modellen
  Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is
  beschikbaar.)
  geplaatst bij de stroomstekker, des te beter.
  Plaats in de buurt van de stroomstekker.

  A-33 • Page 38

  VOORBEREIDING
  BEDIENING OP HET VOORPANEEL
  OPMERKINGEN
  ►De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen. En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
  ► De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

  VOORBEREIDING

  PAS OP
  ► Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact. Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
  ► Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Alleen bij 32/37/42LE4***

  Alleen bij 32/37/42LE4***

  Inschakel-/stand-by-indicatie

  Opmerking: U kunt in het OPTIE menu de
  stroomindicator in- of uitschakelen.

  Programm

  P

  Volume
  OK

  OK

  MENU

  Aanraaksensor
  • U kunt de gewenste knopfunctie kiezen door de knop
  aan te raken.

  LUIDSPREKER

  Alleen bij 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
  Volume

  Programm

  MENU

  OK

  In-/uitschakel knop

  Volume

  In-/
  MENU uitschakel knop

  /I

  MENU
  INPUT(ingang)
  In-/uitschakel knop

  Alleen bij 19/22/26LE33** Alleen bij 19/22LE34**
  1

  1

  2

  2

  1

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.

  2

  Sensor afstandsbediening

  INPUT(ingang)

  Alleen bij 32LE3***, 32/37/42/47/55LE5***

  INPUT

  Alleen bij 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
  Sensor afstandsbediening
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het beeld
  aangepast aan de omstandigheden van de omgeving.

  Inschakel-/stand-by-indicatie

  A-34

  Programm

  OK

  INPUT
  (ingang)

  Opmerking: U kunt in het OPTIE menu de
  stroomindicator in- of uitschakelen. • Page 39

  BACK PANEL INFORMATION
  Alleen bij 19/22LE3***, 22LE5***
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  11

  13
  1

  7

  3

  2

  8

  4

  5

  6

  9

  10

  1

  AANSLUITING NETVOEDINGSADAPTER
  Sluit deze aan op de aansluiting voor de
  netkabel.

  2

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  3

  4

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  7

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  VOORBEREIDING

  12

  8

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  9

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  10

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  A-35 • Page 40

  VOORBEREIDING
  Alleen bij 26LE3***, 26LE5***

  USB IN

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  11

  VOORBEREIDING

  H/P

  HDMI
  IN 3

  12

  1

  3

  2

  4

  5

  6

  7
  13

  (RGB)
  AV IN 2

  DC IN

  7

  9

  10

  1

  AANSLUITING NETVOEDINGSADAPTER
  Sluit deze aan op de aansluiting voor de
  netkabel.

  2

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  3

  4

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  7

  A-36

  8

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  HDMI/DVI IN

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMIkabel.

  8

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  9

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  10

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon. • Page 41

  Alleen bij 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  12

  PAS OP

  13

  2
  14
  6
  2

  3

  7

  8

  4

  10

  5

  9

  10

  ► Gebruik voor een optimale verbinding met uw HDMI-kabel(Alleen bij
  HDMI IN 4) of usb-apparaat een
  product met de volgende dikte.
  *A 10 mm

  VOORBEREIDING

  1

  11

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom).
  Het voltage wordt aangegeven op de pagina
  met de specificaties. (► p.137 tot 147) Probeer
  nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of
  sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/
  DVI-poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  3

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE
  AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types
  apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van
  een pc of digitale tv.

  5

  Euro-scartaansluiting (AV1)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/
  audio aan op deze aansluitingen.

  7

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van
  een pc.

  8

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi
  Service of Hotel.

  9

  DRAADLOZE bediening
  Sluit de draadloze mediabox aan op de
  aansluiting voor draadloze bediening
  (Wireless Control) van de tv.

  10

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern
  apparaat aan op deze aansluitingen.

  11

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  12

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  13

  Sleuf voor PCMCIA- kaart (Personal
  Computer Memory Card International
  Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA
  KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  14

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  A-37 • Page 42

  VOORBEREIDING
  INSTALLATIE VAN DE STEUN
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het
  geval is, kan het product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht
  vastzet, kan de moer afwijken dankzij afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.

  Alleen bij 19/22LE3***, 22LE5***
  VOORBEREIDING

  1

  2

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  Alleen bij 26/32LE3***, 32/42/47LE4***,
  26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een
  zachte ondergrond zoals een kussen of
  bed om beschadiging van het scherm te
  voorkomen.

  2

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing met de steunbasis van de tv.

  M4 X 22(Alleen bij 32LE3***,
  32LE4***, 32LE5***)
  M4 X 24(Alleen bij 37/42LE4***,
  37/42LE5***)
  M4 X 26 (Alleen bij
  47/55LE5***)

  steunkolom

  M4 X 20
  (Alleen bij 26LE3***,
  26LE5***)

  Steunbasis

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  4

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv.

  steunkolom

  Steunbasis

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  4

  Monteer de onderdelen van de beschermkap van de tv-voet op de tv.

  Beschermkap
  tv-voet
  M4 X 14

  A-38

  5

  Bevestig de bouten stevig in de openingen
  aan de achterkant van de tv.

  M4 X 16 (Alleen bij 32LE3***,
  M4 X 14
  32/37/42LE4***,
  (Alleen bij
  32/37/42/47/55LE5***)
  26LE3***, 26LE5***) • Page 43

  ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Alleen bij 19/22/26LE3***,
  22/26LE5***

  1

  Bevestig het netsnoer in de kabelhouder
  aan de achterzijde van de TV.
  Hierdoor kan het netsnoer niet meer per
  ongeluk worden losgetrokken.

  VOORBEREIDING

  Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels,
  installeert u de KABELHOUDER zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.

  Alleen bij 32LE3***, 32/37/42LE4***,
  32/37/42/47/55LE5***

  Kabelhouder

  2

  Na het aansluiten van de noodzakelijke
  kabels, installeert u de KABELHOUDER
  zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.

  Kabelhouder

  Kabelhouder

  A-39 • Page 44

  VOORBEREIDING
  DE TV BEVESTIGEN AAN
  BUREAU

  TV AANSLUITEN

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  De TV moet aan het bureau bevestigd worden
  zodat het niet naar voren of achter getrokken kan
  worden, en op die manier letsel kan veroorzaakt,
  of schade aan het product veroorzaakt. Gebruik
  alleen een bevestigde schroef.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  (Alleen bij 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)

  (Alleen bij 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)

  VOORBEREIDING

  Netvoedingsadapter

  1- schroef
  (geleverd als onderdeel van het
  product)
  Steun

  1

  Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting op de tv.

  2

  Sluit de stekker van de netvoedingsadapter
  aan op de aansluiting voor elektrische
  voeding op de tv.

  3

  Sluit eerst de netstroomkabel aan op de
  netvoedingsadapter en sluit daarna de netkabel aan op een stopcontact.

  PAS OP
  Bureau

  WAARSCHUWING
  ►Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet
  de tv stevig worden vastgezet aan de vloer of
  wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. Het kantelen, schudden of heen en
  weer schommelen van het apparaat kan letsel veroorzaken.

  DRAAISTEUN

  ► Sluit de tv eerst aan op de netvoedingsadapter en
  pas daarna de stekker van de tv op een stopcontact.

  INSTALLATIE VAN DE VOET
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Zorg met het oog op een goede ventilatie voor
  een vrije ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.

  (Alleen bij 26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
  26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de
  TV-set handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20 graden, zodat u een beter beeld
  heeft vanuit uw zitplaats.

  A-40

  10 cm

  10 cm

  10 cm

  10 cm • Page 45

  KENSINGTONBEVEILIGINGSSYSTEEM

  OPMERKINGEN
  ► Het Kensington-beveiligingssysteem is een
  optioneel accessoire.
  ► Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering'
  zien wanneer het toestel wordt aangezet. Dit is
  normaal; er is niets mis met de tv.
  ► Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm
  in de vorm van kleine rode, groene of blauwe
  puntjes. Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
  ► Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet
  langdurig met uw vinger(s) op het scherm. Dit
  kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm
  veroorzaken.

  ■ U moet de noodzakelijke onderdelen om de
  TV veilig vast te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
  ■ Plaats de tv dicht bij de wand om te
  voorkomen dat hij omvalt als iemand er tegen
  stoot.
  ■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv
  neer te zetten. Door de tv aan de wand te
  bevestigen voorkomt u dat hij naar voren valt
  als iemand eraan trekt. Dit voorkomt dat de tv
  naar voren valt en letsel veroorzaakt. Hierdoor
  voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
  Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen
  of eraan gaan hangen.

  1

  1

  22

  2

  1

  Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om
  het product aan de muur te bevestigen (zoals
  in de afbeelding wordt getoond).
  (Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten,
  draai de bouten dan los.)
  * Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en
  draai ze stevig vast in de bovenste gaten.

  2

  Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de
  muur. Pas de hoogte aan van het haakje dat in
  de muur wordt bevestigd.

  VOORBEREIDING

  ■ Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.
  De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting
  voor het Kensingtonbeveiligingssysteem.
  Sluit de kabel van het Kensingtonbeveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
  Gedetailleerde instructies voor installatie en
  gebruik van het Kensington-beveiligingssysteem
  zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
  http://www.kensington.com, voor meer informatie.
  Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor
  kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.

  ZORGVULDIG
  INSTALLATIE ADVIES

  3

  3

  Gebruik een stevig touw om het product vast te
  zetten voor centering. De veiligste manier is
  ervoor te zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en het product loopt.

  OPMERKINGEN
  ► Maak eerst de touwen los voordat u het product
  verplaatst.
  ► Plaats het product op een houder of op een kast
  die groot en stevig genoeg is om het formaat en
  het gewicht van het product te kunnen dragen.
  ► Voor een veilig gebruik van het product dient u
  ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
  dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de haakjes/
  beugel op het product.

  A-41 • Page 46

  VOORBEREIDING
  ■ De tv kan op verschillende manieren worden
  geïnstalleerd, bijvoorbeeld tegen een muur of
  op een bureaublad.
  ■ De tv is ontworpen om horizontaal te worden
  bevestigd.

  10 cm
  10 cm
  10 cm

  10 cm

  AARDEN
  VOORBEREIDING

  Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke
  elektrische schokken te vermijden.
  Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening
  laten installeren. Probeer het apparaat niet te
  aarden door het te verbinden met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

  10 cm

  Netvoeding

  Kortsluitscha
  kelaar

  Model

  WANDMONTAGE:
  HORIZONTALE INSTALLATIE
  ■ We raden het gebruik van een muursteun van het
  merk LG aan bij het bevestigen van de TV aan
  een muur.
  ■ We raden aan dat u een muurbevestigingsteun
  met een VESA standaard koopt.
  ■ LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd
  wordt door een erkende professionele installateur.

  OPMERKINGEN
  ►De muurbevestiging moet geplaatst worden
  aan een stevige muur, recht op de vloer.
  ►Gebruik een speciale muurbevestiging indien
  u aan een plafond of schuine muur wilt
  bevestigen.
  ►Het oppervlak van de muurbevestiging moet
  sterk genoeg zijn om het gewicht van de TV
  set te ondersteunen, bijv. beton, steen, bakstenen en holle blokken.
  ►De lengte van de schroef die geïnstalleerd
  wordt, is afhankelijk van de te gebruiken
  muur. Voor meer informatie kijkt u in de
  instructies van de bevestiging.
  ►LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen
  of schade aan eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
  - Indien een niet VESA muurbevestiging
  gebruikt wordt.
  - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan
  het oppervlak die ervoor kunnen zorgen
  dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
  - Het niet opvolgen van de aanbevolen
  installatiemethode.

  A-42

  19/22/26LE3***
  32LE3***
  32LE4***
  37/42LE4***
  22/26LE5***
  32LE5***
  37/42/47LE5***
  55LE5***

  VESA Standaard Hoeveelheid
  (A * B) Schroef
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  400 * 400 M6
  4

  < Alleen bij 26LE3***, 26LE5*** >

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze
  afbeelding.

  4 pasringen
  Bevestig de pasringen op de set voordat u de
  wandmontagebeugel vast zet zodat u de
  achterkant van de set horizontaal kunt
  afstellen. • Page 47

  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  (POWER) Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by
  of uit naar stand-by.
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpas-

  (ENERGIEBESPARING) sen.(► p.95)

  oapparatuur.(► p.50)

  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige
  (Invoeren) volgorde.(► p.43)
  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tvprogramma.
  Nummertoets Hiermee selecteert u een programma.
  0 tot 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in
  een menu.

  VOORBEREIDING

  AV MODE Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en

  (Audio-videomodus) in te stellen bij het aansluiten van audio- en vide-

  LIST De kanaaltabel weergeven.(► p.41)
  Hiermee gaat u terug naar het programma dat u
  Q.VIEW hiervoor hebt bekeken.
  MENU Hiermee selecteert u een menu. Hiermee verwijdert u
  alle schermmenu's en gaat u vanuit elk willekeurig
  menu terug naar de tv-weergave.(► p.19)
  GUIDE Toont de programmagids.(► p.86)
  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II , Beeldmodus,
  Geluidsmodus, Audio (of Taal voor audio), Sleep
  timer, Overslaan Aan/Uit, USB-apparaat).(► p.18)
  BACK Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elekt(TERUG) ronische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  EXIT Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u
  vanuit elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en
  (omhoog/omlaag/ de systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanlinks/rechts) passen.
  1

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of
  geeft u de huidige modus weer.
  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN TELETEKST-modellen) of Programmalijst.
  1

  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.
  (► p.130)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw
  weer in de digitale modus.

  A-43 • Page 48

  VOORBEREIDING

  VOLUME Hiermee regelt u het volume.
  omhoog/
  omlaag
  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete
  zender weer.

  VOORBEREIDING

  MARK Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
  (Markeren) Wizard instellingen.
  Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het

  (BEELDFORMAAT) beeld. (► p.92)

  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
  programm Hiermee selecteert u een programma.
  omhoog/
  omlaag
  Pagina Van de ene volledige set scherminformatie naar de
  omhoog/ volgende gaan.
  omlaag

  2

  SIMPLINK / Hiermee wordt het SIMPLINK of MY MEDIA menu
  MY MEDIA bestuurd (Fotolijst en Muzieklijst of Filmlijst).
  menubesturingsknoppen
  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is
  aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop
  drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.
  (► p.46)
  AD Schakelt de functie Audio Description
  (Audiodescriptie) aan en uit.

  Batterijen Plaatsen

  2

  2

  A-44

  ■ Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde. Let
  daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  ■ Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar
  ■ Sluit het klepje.
  ■ Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om
  de batterijen te verwijderen. • Page 49

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  ■ Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur hebt aangesloten.

  AANSLUITING ANTENNE
  ■ Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
  ■ Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.

  Buitenante
  nne
  (VHF, UHF)

  Flats/appartementen
  (aansluiting op antennewanddoos)

  Coaxiale RF-draad (75 Ω)
  Eengezinswoningen/huizen
  (aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Antenne
  wanddoos

  UHF

  Antenne

  Signaalv
  ersterker
  VHF

  ■ Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de
  antenne aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
  ■ Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.

  1 • Page 50

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  ■ Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle
  apparatuur hebt aangesloten.
  ■ Dit gedeelte over het instellen van EXTERNE APPRATUUR gebruikt voornamelijk diagrammen voor
  de modellen 32/37/42/47LD4*** models.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Aansluiting met een componentkabel
  Deze tv is geschikt voor de ontvangst van digitale radiofrequente of kabelsignalen zonder gebruikmaking van een externe digitale set-top box. Als u echter digitale signalen van een digitale set-top box
  of een ander extern digitaal apparaat ontvangt, zie dan het onderstaande schema.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Sluit de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de
  externe apparaten (digitale set-top box, dvd-speler, dvdrecorder e.d.) aan op de COMPONENTIN VIDEO stekkerbussen van de tv.

  2

  Sluit de audio-uitgang van de externe apparaten
  (digitale set-top box, dvd-speler, dvd-recorder
  e.d.) aan op de COMPONENT-IN AUDIO stekkerbussen van de tv.

  3

  Schakel de externe apparaten in.
  (Zie voor bedieningsinstructies de handleiding
  van de externe apparaten.)

  4

  Selecteer de Component -ingang met de knop
  INPUT op de afstandsbediening.

  2

  of

  ► HDMI audio ondersteund formaat: Dolby Digital, PCM
  Het DTS audioformaat wordt niet ondersteund.
  Signaal

  Component

  HDMI

  480i/576i
  480p/576p
  720p/1080i

  O
  O
  O
  O

  X
  O
  O

  (50 Hz / 60 Hz
  alleen bij)

  (24 Hz / 30 Hz /
  50 Hz / 60 Hz)

  1080p

  1

  2

  O

  Componentingangen
  U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler
  op de hieronder aangegeven manier op de componentingangen aan te sluiten.

  2

  1

  Componentingangen op de tv

  Y

  PB

  PR

  Video-uitgangen op de
  dvd-speler

  Y
  Y
  Y
  Y

  PB
  B-Y
  Cb
  Pb

  PR
  R-Y
  Cr
  Pr • Page 51

  MET EEN HDMI-KABEL AANSLUITEN
  Sluit de HDMI-uitgang van de externe apparaten (digitale
  set-top box, dvd-speler, dvd-recorder e.d.) aan op
  de HDMI/DVI IN 1-, HDMI IN 2- (behalve 19/22LD3***), HDMI
  IN 3- (behalve 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
  19/22LE3***, 22LE5***) of HDMI IN 4- (alleen bij 32LE3***,
  32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) stekkerbus van de tv.

  2

  Schakel de externe apparaten in.
  (Zie voor bedieningsinstructies de handleiding van de
  externe apparaten.)

  3

  Selecteer de HDMI1-, HDMI2- (behalve 19/22LD3***), HDMI3(behalve 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***,
  22LE5***) of HDMI4- (alleen bij 32LE3***, 32/37/42LE4***,
  32/37/42/47/55LE5*** ingang met de knop INPUT op de
  afstandsbediening.

  OPMERKINGEN

  1

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  ► De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen als u een
  HDMI-kabel gebruikt.
  ► Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf de juiste
  uitgangsresolutie instellen.
  ►Controleer of de HDMI-kabel van het type High Speed is. Als
  de HDMI-kabels geen HDMI-kabels van het type High Speed
  zijn, kunnen flikkeringen op het scherm of geen schermweergave het resultaat zijn. Gebruik daarom HDMI-kabels van het
  type High Speed.

  3 • Page 52

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel
  gebruikt

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  4

  1

  Sluit de digitale set-top box of de DVI-uitgang
  van de pc aan op de HDMI/DVI-IN 1-stekkerbus van de tv.

  2

  Sluit de audio-uitgang van de digitale set-top
  box of de audio-uitgang van de pc aan op de
  AUDIO IN (RGB/DVI)-stekkerbus van de tv.

  3

  U kunt nu de digitale set-top box of de pc en
  de tv inschakelen.
  (Zie voor bedieningsinstructies de handleiding
  van de digitale set-top box of de pc.)

  4

  1

  2

  Selecteer de HDMI1- ingang met de knop
  INPUT op de afstandsbediening.

  of • Page 53

  Aansluiting met een scartkabel
  Sluit de Euro/scart-bus van het externe apparaat (dvdspeler, dvd-recorder, videorecorder
  e.d.) aan op de AV1 Euro/scart-stekkerbus van
  de tv.

  2

  Schakel de externe apparaten in.
  (Zie voor bedieningsinstructies de handleiding
  van de externe apparaten.)

  3

  Selecteer de AV1 -ingang met de knop INPUT
  op de afstandsbediening.

  Input

  Uitvoer

  Scart

  Video

  Video

  RGB

  Video, Audio

  AV1

  O

  O

  O

  Analoge tv, Digitale tv

  AV1

  Uitvoertype
  Huidige
  invoermodus

  1

  AV1 (TV Uit)

  (Indien DTV geplande
  opname in voortgang is met
  behulp van opname apparatuur.)

  O
  O

  Digital TV

  Digitale tv

  Analoge tv, AV

  Analoge tv

  Component/RGB

  Analoge tv

  HDMI

  Analoge tv

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  ► TV Uit: Uitgangen voor analoge
  en digitale tvsignalen.

  (De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar
  DTV.)

  OPMERKINGEN
  ► Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.

  5 • Page 54

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  USB AANSLUITEN

  1

  Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.

  of

  1

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  2

  U kunt na het aansluiten van de USB in contactpunten, de USB functie gebruiken. (► p.52)

  Aansluiten met een RF-kabel
  U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv te
  zorgen.

  1

  Verbind de ANT OUT-aansluiting van de videorecorder met de ANTENNA IN-aansluiting
  van de tv.

  2

  Sluit de antennekabel aan op de ANT
  IN-aansluit-ing van de videorecorder.

  3

  Druk op de knop PLAY(afspelen) van de videorecorder en stem de tv op de videorecorder
  af om de opname te bekijken.

  1

  2

  Wall Jack

  Antenne

  6 • Page 55

  Aansluiting met een RCA-kabel
  1

  Sluit de AUDIO/VIDEO-stekkerbussen van de
  tv aan op een videorecorder of een ander randapparaat. Zorg ervoor dat de kleuren van de
  aansluitingen overeenkomen. (video = geel,
  audio links = wit en audio rechts = rood)

  2

  Plaats een videoband in de videorecorder en
  druk op PLAY (afspelen) op de videorecorder.
  (raadpleeg de handleiding van de videorecorder). Of schakel het betreffende randapparaat
  in. (Zie de handleiding van het externe apparaat.)

  3

  Selecteer de AV2 -ingang met de knop
  INPUT(ingang) op de afstandsbediening.
  Bij een verbinding met AV IN 3, selecteert u de
  ingangsbron AV3.

  of

  OPMERKINGEN
  ► Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de
  audiokabel van de recorder aan op de AUDIO L/
  MONO-aansluiting van de tv.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Gameconsole
  Camcorder
  of

  1

  or

  Gameconsole
  Camcorder

  7 • Page 56

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel
  Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpastaan de
  instellingen van de tv.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  8

  1

  Verbind de RGB-uitgang van de PC met de
  RGB IN (PC)-aansluiting op de tv.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de PC met de
  AUDIO IN (RGB/DVI)-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de pc in.

  4

  Selecteer de RGB -ingang met de knop INPUT
  op de afstandsbediening.
  2

  1 • Page 57

  USB IN

  1

  Plaats de CI-module in de sleuf voor de
  PCMCIA -kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association) van de tv, zoals
  afgebeeld.

  AV IN 2

  OPMERKINGEN
  ► Controleer of de CI module in de juiste richting geplaatst is
  in de PCMCIA kaartgleuf. Indien de module niet goed geplaatst is, kan dit schade veroorzaken aan de TV en de
  PCMCIA kaartgleuf.

  Controleer dit punt,
  zoals afgebeeld, en
  plaats de CI Module.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Zie pagina 34 voor meer informatie.

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  Om de gescrambelde services (betaalservices) te
  beki jken in de modus voor digitale tv.
  Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  H/P HDMI IN 2

  DE CI-MODULE PLAATSEN

  HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN
  U kunt via de hoofdtelefoon luisteren naar het geluid.

  1
  2

  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.
  Om het hoofdtelefoon volume aan te passen,
  + of - toets. Indien u op de
  drukt u op de
  MUTE toets drukt, zal het geluid van de
  hoofdtelefoon uitgeschakeld zijn.

  OPMERKINGEN
  ► AUDIO menuonderdelen zijn uitgeschakeld indien u een hoofdtelefoon aansluit.
  ► Bij het wijzigen van de AV modus terwijl een headset aangesloten is, wordt de wijziging op de video maar
  niet op de audio toegepast.
  ► Optische Digitale Audio Uit is niet beschikbaar bij het aansluiten van een hoofdtelefoon.
  ► Impedantie hoofdtelefoon: 16 Ω
  ► Maximale audiouitvoer van hoofdtelefoon: 10 mW to 15 mW

  9 • Page 58

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN
  Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer. Indien u wilt genieten van digitale uitzendingen via 5.1 kanaal luidsprekers, sluit u de
  OPTISCHE DIGITALE AUDIO UIT terminal aan de achterkant van de tv aan op een DVD Home
  Theater (of versterker).

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Sluit het ene uiteinde van een optische kabel
  aan op de (optische) poort voor digitale audiouitvoer van de tv.

  2

  Sluit het andere uiteinde van de optische kabel
  aan op de (optische) poort voor digitale audioinvoer van de audioapparatuur.

  3

  Schakel in het menu AUDIO (Geluid) de optie
  TV Speaker (tv-luidspreker) uit.(►pagina 112).
  Zie de gebruikshandleiding bij de externe
  audioapparatuur voor meer informatie over de
  bediening.

  PAS OP
  ► Kijk niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen beschadigd raken door de laserstraal.

  10

  1

  2 • Page 59

  EXTERNE APPARATUUR VOOR DRAADLOZE
  VERBINDINGEN
  (alleen bij 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
  U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de tv en externe apparatuur.
  Zie voor meer informatie en bedieningsinstructies de handleiding van de LG Draadloze mediaboox.

  Sluit de Wireless Media Box aan op het
  WIRELESS CONTROL aansluitpunt en het
  aansluitpunt HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2
  (behalve bij 19/22LD3***), HDMI IN 3 (behalve
  bij 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
  19/22LE3***, 22LE5***) of HDMI IN 4 (alleen
  32LE3***, 32/37/42LE4***,
  32/37/42/47/55LE5***) op de tv.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  LG draadloze mediabox

  11 • Page 60

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Ondersteunde beeldschermresolutie
  RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  12

  HDMI/DVI-DTV-modus

  Resolutie

  Horizontale
  frequentie(kHz)

  Verticale
  frequentie(Hz)

  720x400

  31,468

  70,08

  640x480

  31,469

  59,94

  800x600

  37,879

  60,31

  1024x768

  48,363

  60,00

  1280x768

  47,78

  59,87

  1360x768

  47,72

  59,80

  1280x1024

  63,981

  60,02

  28,125

  50

  66,587

  59,93

  26,97/27

  23,97/24

  33,716/33,75

  29,976/30,00

  56,25

  50

  67,43/67,5

  59,94/60

  1920x1080
  (RGB-PC)
  1920x1080
  (HDMI-PC)

  66,587

  Resolutie
  720x480
  720x576
  1280x720

  1920x1080

  59,93

  Horizontale
  frequentie(kHz)

  Verticale
  frequentie(Hz)

  31,469

  59,94

  31,5

  60

  31,25

  50

  37,5

  50

  44,96/45

  59,94/60

  33,72/33,75

  59,94/60

  (behalve 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***, 26/32LD33**)

  OPMERKINGEN
  ► Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
  scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld
  kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer
  mogelijk een screensaver.
  ► Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pcmodus.
  Verander dan de pc-modus in een andere resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de helderheid en het contrast aan in het menu totdat het
  beeld goed is. Als de verversingsfrequentie van
  de grafische kaart van de pc niet kan worden
  gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of
  raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
  ► Voor de horizontale en de verticale frequentie
  wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
  ► We raden het gebruik van 1920x1080, 60 Hz
  (behalve 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**,
  19/22/26/32LE3***, 26/32LD33**), 1360x768, 60
  Hz(alleen bij 19/22/26LD3***, 26/32LD32**,
  32LD34**, 19/22/26/32LE3***, 26/32LD33**) aan
  voor deze PC modus, dit zou de beste beeldkwaliteit moeten opleveren.
  ► Sluit de signaalkabel van de monitoruitgang van
  een pc aan op de RGB (PC)-poort van het toestel
  of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van
  de pc aan op de HDMI IN- of HMDI/DVI IN-poort
  van het toestel.

  ► Verbind de audio-kabel van de pc met de
  Audioingang van de tv (geluidskabels worden niet
  meegeleverd bij de tv).
  ► Pas het geluid op de pc desgewenst aan als u een
  geluidskaart gebruikt.
  ► Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is
  voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge
  als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op
  de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om beelden
  van de pc op het toestel weer te geven.
  ► Als de videokaart op de pc analoge en digitale RGB
  tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op RGB of
  HDMI. (De andere modus wordt automatisch door
  het toestel ingesteld op Plug en Play.)
  ► De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige
  videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel
  gebruikt.
  ► Als de RGB-PC-kabel te lang is, kan er interferentie
  optreden op het scherm. We adviseren u een kabel
  korter dan 5 meter te gebruiken. Hierdoor krijgt u de
  beste beeldkwaliteit. • Page 61

  Scherminstelling voor pc-modus
  Screen Reset (Beeldscherm terugzetten)
  Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB [PC]. f

  Verpl.

  • Sc
  Scherp
  Sch
  herp
  pte
  t

  70
  70

  • Kleur

  60

  SCHERM

  OK

  Verpl.

  Resolutie

  • Tint

  0

  R

  G

  • Kleurtemp.

  0

  W

  C

  Auto config.
  Positie

  Instellen

  • Geavanceerde besturing
  Formaat

  • Reset beeldinstellingen
  Scherm
  •• Scherm  • TruMotion

  Ja

  Fase
  Resetten

  1
  2
  3
  4
  5

  Vorige

  Nee

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  BEELD

  BEELD selecteren.

  Scherm selecteren.

  Resetten selecteren.

  Ja selecteren.

  RESETTEN uitvoeren.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  13 • Page 62

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])
  Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen mini-maliseren. Als u de positie van het beeld
  hebt aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar
  moet het beeld nog verder worden aangepast.

  BEELD

  Verpl.

  • Sc
  Scherp
  Sch
  herp
  pte
  t

  70
  70

  • Kleur

  60

  SCHERM

  OK

  Vorige

  Verpl.

  Resolutie

  • Tint

  0

  R

  G

  • Kleurtemp.

  0

  W

  C

  Auto config.
  Positie

  Auto config.

  • Geavanceerde besturing
  Formaat

  • Reset beeldinstellingen
  • TruMotion


  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Auto config. (automatisch conf igureren)
  Deze functie is voor automatische aanpassing van de schermpositie, -grootte en fase. Het getoonde
  beeld zal een paar seconden instabiel zijn terwijl de autoconfiguratie werkzaam is.

  Scherm
  •• Scherm

  Ja

  Nee

  Fase
  Resetten

  1
  2
  3
  4
  5

  BEELD selecteren.

  Scherm selecteren.

  Auto config. selecteren.

  • Als de positie van het beeld nog niet juist is,

  probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
  • Als het beeld nadat het automatisch in rgb
  (pc) is ingesteld alsnog moet worden bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte
  en fase met de hand instellen.

  Ja selecteren.

  Voer Auto config. uit.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  14 • Page 63

  De resolutie selecteren
  Om een normaal beeld weer te geven moet u ervoor zorgen dat het oplossend vermogen (de resolutie) van de rgb-modus en de keuze van de pc-modus met elkaar overeenstemmen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].

  Verpl.

  • Sc
  Scherp
  Sch
  herp
  pte
  t

  70
  70

  • Kleur

  60

  SCHERM

  OK

  Resolutie

  • Tint

  0

  R

  G

  • Kleurtemp.

  0

  W

  C

  Auto config.

  Verpl.

  Vorige

  1024 x 768
  1280 x 768
  1360 x 768

  Positie

  • Geavanceerde besturing
  Formaat

  • Reset beeldinstellingen


  • TruMotion
  Scherm
  •• Scherm

  Fase
  Resetten

  1
  2
  3
  4

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  BEELD

  BEELD selecteren.

  Scherm selecteren.

  Resolutie selecteren.

  Kies de gewenste resolutie.

  5

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  15 • Page 64

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase
  Als het beeld na de automatische afstelling niet scherp is en vooral als de letters dan nog trillen, moet
  u de beeldpositie met de hand regelen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  SCHERM

  BEELD

  Verpl.

  • Sc
  Scherp
  Sch
  herp
  pte
  t

  70
  70

  • Kleur

  60

  Verpl.

  OK

  Resolutie
  Auto config.

  • Tint

  0

  R

  G

  • Kleurtemp.

  0

  W

  C

  • Geavanceerde besturing

  Positie
  Formaat

  • Reset beeldinstellingen
  Fase


  • TruMotion
  Scherm
  •• Scherm

  1
  2
  3
  4

  Resetten

  BEELD selecteren.

  Scherm selecteren.

  Selecteer Positie, Formaat of Fase.
  Breng de gewenste instellingen
  aan.

  5

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  16

  Vorige • Page 65

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/
  PROGRAMMERING
  DE TV INSCHAKELEN
  Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.

  1

  Sluit eerst de stroomkabel correct aan.
  Hierna schakelt de tv in op stand-by.

  2

  Druk in de stand-by modus op de knop / I, INPUT of P
  (of P ▲▼ ) van de tv of druk op
  de knop POWER, INPUT, P
  of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening om de tv in
  te schakelen.

  1

  Als het OSD (On Screen Display)- beeldschermmenu op het scherm verschijnt nadat u de tv hebt
  ingeschakeld, kunt u de functies Taal, Modusinstelling, Stroom indicator (Wanneer u Thuisgebruik
  in Modusinstelling selecteert – Alleen LED LCD TV MODELLEN), Land of Tijdzone (Als u Rusland
  als land selecteert) of Wachtwoord inst.(wanneer u Frankrijk als land kiest), Automatisch afstemmen kiezen en instellen.
  Opmerkingen:
  a.Indien u sluit zonder de eerste instelling te voltooien, zal het eerste instelling menu weer
  getoond worden.
  b.Druk op de BACK (Terug)-toets om van het huidige OSD-beeldschermmenu naar het vorige
  OSD-beeldschermmenu terug te schakelen.
  c. In landen waar de zendnormen voor digitale televisie nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk
  dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken, afhankelijk van de zendnormen voor
  digitale televisie.
  d.De “Thuisgebruik” modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als
  standaardmodus van deze tv ingesteld.
  e. “Winkeldemo” modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De “Winkeldemo” modus wordt na
  een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de
  gebruiker de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
  f. De modus (Thuisgebruik, Winkeldemo) kan gewijzigd worden door het uitvoeren van de
  Modusinstel l ing in het menu OPTIE.
  g. Wanneer u bijvoorbeeld Frankrijk als Land kiest, is het wachtwoord niet ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ maar ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.

  PROGRAMMA SELECTEREN
  1

  Druk op de knop P
  te selecteren.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Instelling initialiseren

  of op de cijfertoetsen om een programmanummer

  VOLUME REGELEN
  1

  Druk op de knop

  + of - om het volume te regelen.

  2

  U kunt het geluid uitschakelen door op de knop MUTE (dempen) te drukken.
  U kunt deze functie annuleren door te drukken op MUTE,

  + , - of -, AV modus knop.

  17 • Page 66

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  QUICK MENU
  Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
  Q.Menu (Quick Menu) is een menu met functies die u vaak gebruikt.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Beeldverhouding: Hiermee selecteert u de gewenste beeldverhouding. Voor de zoominstelling
  selecteert u 14:9, Zoom en Bioscoopzoom in het
  menu voor de beeldverhouding. Nadat u de
  waarden voor zoomen hebt ingesteld gaat het
  beeldscherm terug naar Q.Menu.
  Heldere stem II : Deze functie zorgt ervoor
  dat de tv onderscheid maakt tussen het
  geluid van de menselijke stem en andere
  geluiden. Daardoor is gesproken woord
  beter te verstaan.
  Beeldmodus : Hiermee stelt u uw eigen
  voorkeur voor de weergave van beeld in.
  Geluidsmodus : Met deze functie stelt u de
  geluidscombinatie in die het beste past bij
  het programma dat u bekijkt. Hiermee stelt u  Beeldverhouding

  uw eigen voorkeur voor de weergave van
  geluid in.
  Audio of Taal voor audio : Hiermee stelt u
  het uitgangsvermogen van het geluid in.
  Sleep timer : Hiermee stelt u de tijden in
  voor het automatisch uit- en inschakelen van
  de tv.
  Overslaan Aan/Uit : Hiermee selecteert u
  Overslaan Aan/Uit.
  USB-apparaat : U kiest “Eject” om een aangesloten usb-apparaat te ontkoppelen.  16:9

  E xit

  1
  2
  3
  18

  Alle menu’s afzonderlijk weergeven.

  Uw gewenste bron selecteren.
  • Druk op de Q.MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm. • Page 67

  SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
  Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
  SETUP

  Verpl.

  ● Automatisch
  ● Handm.
  ● Prog.

  BEELD

  OK

  afstemmen

  ● Beeldverhouding

  afstemmen

  ● Picture

  bewerking

  ● Heldere

  : Uit

  3
  0

  ● Geluidsmodus

  : Standaard

  L

  R

  : Standaard
  • Infinite Sound : Uit

  • Backlight

  70

  • Contrast

  100

  • Hoge tonen

  50

  • Helderheid

  50

  • Lage tonen

  50

  • Sc
  Scherp
  herpte
  herp
  te

  70
  70

  • Re
  R sett
  setten
  tten

  TIJD

  inst.

  Verpl.

  OK

  ● Klok

  ● Invoer

  SETUP

  geblokkeerd

  ● Oudercontrole:

  BEELD

  GELUID

  TIJD

  Blokkering uit

  ● Tijd

  uit

  : Uit

  ● Tijd

  aan

  : Uit

  ● Sleep

  timer

  : Uit

  blokkeren

  Vergrendel : Uit
  VERGRENDELLEN

  OPTIE

  Verpl.

  OK

  OPTIE

  INGANGS SIGNAAL

  Invoer lijst

  Verpl.

  ● Land
  ● Hulp

  MIJN MEDIA

  OK

  MIJN MEDIA

  ● Taal(Language)

  : UK
  Antenne

  uitgeschakeld

  ● Stroom

  USB

  AV1

  AV2

  AV3

  Component

  indicator

  Filmlijst

  ● Fabrieksinstelling
  ● Instellen

  ID

  ● Modusinstelling
  ● IR

  stem II

  OK

  : Uit

  ● Balans

  : Uit

  OK

  vergrend. : Uit
  ● Programma

  ● Sleutel

  Verpl.

  volume

  :1

  RGB

  HDMI1

  HDMI2

  HDMI3

  Muzieklijst

  HDMI4

  : Thuisgebruik
  Ingangslabel

  B
  Bllast
  laster
  ter

  Fotolijst

  Exit

  Druk op OK(

  ) voor bekijken van foto's op USB.

  Optie

  Exit

  (behalve 19/22/26/32LD3***,
  32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)

  1
  2
  3

  Alle menu’s afzonderlijk weergeven.

  Een menuonderwerp selecteren.

  Naar het popupmenu gaan.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ● Systeem

  Verpl.

  : 16:9

  Wizard

  ● Beeldmodus

  VERGRENDELLEN

  GELUID

  OK

  ● Auto

  Stroombesparing  ● CI-informatie

  ● Wachtwoord

  Verpl.

  • Door op de RODE knop te drukken, hebt
  u toegang tot het menu Klantenservice
  (Klantenondersteuning).
  • Door op de GROENE knop te drukken
  hebt u toegang tot het menu Eenvoudige
  handleiding (Beknopte handleiding).
  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te
  gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan
  naar het vorige menuscherm.

  OPMERKINGEN
  ► U kunt de functies CI-informatie in de analoge modus niet gebruiken.
  ►IR Blaster : Zie voor meer informatie en bedieningsinstructies de optionele handleiding van de
  “Wireless Media Box”.
  ►Bij de modellen 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***,
  32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455,
  19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425,
  32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336 kunt u het Filmlijst menu gebruiken.

  19 • Page 68

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
  Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
  Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.
  Het maximaal aantal programma’s dat opgeslagen kan worden is 1,000.
  Maar het aantal kan iets verschillen afhankelijk van de uitgezonden signalen.
  DVB-T en DVB-C Auto Tuning is een menu voor tv-kijkers in landen waar DVB kabeldiensten worden
  aangeboden.

  Indien u de antenne wilt selecteren,

  ● Automatisch
  Automatisch


  Verpl.

  afstemmen
  afstemmen
  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  SETUP

  OK

  Verpl.

  OK

  Selecteer aansluiting.
  ● Automatisch
  afstemmen
  ● Automatisch
  afstemmen  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  SETUP

  ● Handm.
  ● Prog.

  bewerking

  afstemmen

  Kabel

  bewerking

  ● CI-informatie

  ● CI-informatie

  Antenne

  Antenne

  Antenne
  Antenne

  Kabel

  Nadat u de antenne of kabel hebt
  geselecteerd, wordt de informatie
  over het vorige kanaal gewist.

  Antenne

  Kabel
  Sluiten

  1
  2
  3
  4
  5

  SETUP selecteren.
  Automatisch afstemmen
  selecteren.
  Antenne selecteren.

  Start selecteren.
  Automatisch afstemmen
  uitvoeren.

  Controleer de aansluiting van de
  antenne. De vorige kanaalinformatie
  wordt bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
  SECAM L zoeken
  Automatische zenderinstelling

  Start
  Sluiten

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een
  wachtwoord van vier cijfers in met de
  cijfertoetsen.
  • Als u de automatische programmering wilt
  voortzetten, selecteert u Start met de
  knop
  Druk vervolgens op de knop
  OK Selecteer anders Sluiten.
  • Automatische zenderinstelling: Beslis of
  u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt
  voor het afstemmen.
  • Wanneer u Italië in het menu Land selecteert:
  als de pop-up wordt weergegeven bij een programmaconflict na automatische zenderinstelling, selecteert u een omroep om het programmaconflict op te lossen.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
  • De DVB-kabel kan in de volgende landen worden gebruikt: Duitsland, Nederland, Zweden,
  Zwitserland, Denemarken, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Slovenië, Hongarije, Oekraïne.(Het
  ondersteunde land kan worden toegevoegd.)
  • In de volgende landen is digitale TV niet bruikbaar: Slowakije, Bosnië, Servië, Bulgarije, Albanië,
  Kazachstan

  20 • Page 69

  Indien u de kabel wilt selecteren,
  Verpl.

  ● Prog.

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Selecteer aansluiting.
  ● Automatisch
  afstemmen
  ● Automatisch
  afstemmen
  ● Handm.

  afstemmen

  ● Prog.

  bewerking

  afstemmen

  ● CI-informatie

  ● Kabel

  ● Kabel

  DTV-instelling

  Antenne

  Kabel

  bewerking

  ● CI-informatie

  ● Handm.
  ● Prog.

  Antenne

  Verpl.

  OK

  Serviceprovider
  ● Automatisch
  afstemmen
  ● Automatisch
  afstemmen


  ● Handm.

  SETUP

  OK  ● Automatisch
  afstemmen

  Automatisch
  afstemmen  SETUP

  Kabel

  DTV-instelling

  afstemmen

  bewerking

  ● CI-informatie
  ● Kabel

  DTV-instelling

  Comhem
  Other Operators
  Vorige

  Volgende

  Nadat u de antenne of kabel hebt
  geselecteerd, wordt de informatie
  over het vorige kanaal gewist.

  Antenne

  Kabel

  1
  2
  3
  4
  5

  SETUP selecteren.
  Automatisch afstemmen
  selecteren.
  Kabel selecteren.
  Selecteer Comhem of Other
  Operators.
  Selecteer Snel of Volledig.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een
  wachtwoord van vier cijfers in met de
  cijfertoetsen.
  • Wanneer u Kabel selecteert, is het
  mogelijk dat door de kabelsituatie in het
  betreffende land het keuzescherm Cable
  Service Operator (Kabelaanbieder) afwijkt of niet beschikbaar is.
  • Het popup-venster waarin de kijker tussen
  Serviceprovider kan kiezen verschijnt
  aanvankelijk alleen in de volgende drie
  situaties: bij openen van het menu Initial
  Setting (Begininstellingen), bij overschakelen van Antenna naar Kabel en bij
  openen van een menu na het kiezen van
  een ander Land.
  • Wanneer u afgezien van de bovengenoemde drie situaties tussen
  Serviceprovider wilt kiezen, is dat
  mogelijk door SETUP->Kabel DTVinstelling-> Service Operator.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Sluiten

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
  • SO-certificering verkregen: Zweden(Comhem, Canal Digital), Denemarken(YouSee, Canal Digital,
  Stofa), Noorwegen(Canal Digital), Nederland(Ziggo), Oekraïne(Volia-Cable).
  • Als de door u gewenste Service Operator (Kabelaanbieder) niet beschikbaar is, selecteer dan
  Other Operators (Andere kabelaanbieders).
  • Als u “Other Operators” (Andere operators) selecteert of als het geselecteerde land alleen “Other
  Operators” (Andere operators) ondersteunt, kan het enige tijd duren voordat alle kanalen zijn
  gevonden, of mogelijk worden niet alle kanalen gevonden.
  Als bepaalde kanalen niet worden gevonden, volg dan de onderstaande stappen:
  1. INSTELLING -> Automatisch afstemmen -> Kabel -> Instellen
  2. Afstemmen thuis instellen van "Uit" naar "Aan"
  3. Voer de aanvullende waarden in, zoals de frequentie, symbolrate, modulatie en netwerknaam.
  (U kunt bij uw kabelleverancier terecht voor bovenstaande informatie.)

  21 • Page 70

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ Wanneer u Snel selecteert,

  Afstemmen Thuis

  Snel
  Beginfrequentie (kHz)

  : 114000

  ● Frequentie(kHz)

  Eindfrequentie (kHz)

  : 862000

  ● Symbol

  Netwerk : Automatisch

  rate(kS/s)  Aan  362000
  6900

  Eindfrequentie (kHz)

  : 862000

  640QAM

  Netwerk-id

  Automatisch
  0

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OK

  Beginfrequentie (kHz)

  Sluiten

  Eindfrequentie (kHz)

  Kabel

  : 114000

  ● Modulatie

  Instellen

  Snel
  Beginfrequentie (kHz)

  114000
  862000

  Netwerk : Automatisch

  Instellen

  Kabel

  Controleer de aansluiting van de
  antenne. De vorige kanaalinformatie
  wordt bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
  Scramble programma overslaan
  Automatische zenderinstelling

  OK
  Sluiten

  Resetten
  Sluiten

  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  Selecteer Snel.

  Selecteer Instellen.
  Breng de gewenste
  instellingen aan.
  Sluiten selecteren.

  • Als u de automatische programmering wilt
  voortzetten, selecteert u Start met de
  knop
  Druk vervolgens op de knop
  OK Selecteer anders Sluiten.
  • Automatische zenderinstelling: Beslis of
  u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt
  voor het afstemmen.
  • Scramble programma overslaan :
  Scramble Kanaal wordt overgeslagen in
  Automatisch afstemmen en Handm.
  afstemmen.

  Selecteer OK.

  Start selecteren.
  Automatisch afstemmen
  uitvoeren.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  22

  Start
  Sluiten • Page 71

  ■ Wanneer u Volledig selecteert,

  Volledig

  Kabel

  Alle beschikbare signalen vinden.

  Kabel

  Controleer de aansluiting van de
  antenne. De vorige kanaalinformatie
  wordt bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
  Scramble programma overslaan
  Automatische zenderinstelling

  7
  8
  9

  Start
  Sluiten

  Selecteer Volledig.

  Selecteer OK.

  Start selecteren.
  Automatisch afstemmen
  uitvoeren.

  • Als u de automatische programmering wilt
  voortzetten, selecteert u Start met de
  knop
  Druk vervolgens op de knop
  OK Selecteer anders Sluiten.
  • Automatische zenderinstelling: Beslis of
  u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt
  voor het afstemmen.
  • Scramble programma overslaan :
  Scramble Kanaal wordt overgeslagen in
  Automatisch afstemmen en Handm.
  afstemmen.
  • Het is niet mogelijk om Volledig te kiezen
  wanneer de serviceprovider is ingesteld
  op "Ziggo" of "Overige operators" uit
  Nederland.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  6

  OK
  Sluiten

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  23 • Page 72

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  24

  De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma’s snel en correct te zoeken.
  De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als “standaard”.
  Neem voor de juiste instellingen echter contact op met de kabelserviceprovider.
  Wanneer u Auto Tuning (Automatische afstemming) in de DVB-modus inschakelt, kunt u door het
  selecteren van Full alle frequenties doorzoeken om beschikbare kanalen (programma’s) te vinden.
  Als het programma niet wordt gezocht door de standaard te selecteren, voltooit u het zoeken door
  het Totaal te selecteren.
  Maar als het programma wordt gezocht door het Totaal te selecteren, kan de Autotuning tijd te veel
  worden genomen.
  • Frequentie : Voer een door uzelf gekozen frequentie in.
  • Symbol rate : Voer een door de gebruiker bepaalde symboolsnelheid in (symboolsnelheid:
  Snelheid waarop een toestel zoals een modem symbolen naar een kanaal verstuurt)
  • Modulatie : Voer een door de gebruiker bepaalde molulatie in. (Modulatie: Het laden van audio- of
  videosignalen op een drager).
  • Netwerk-id : Unieke identificator toegewezen aan elke gebruiker.
  • Beginfrequentie : Voer een door gebruiker bepaalde reeks startfrequenties in.
  • Eindfrequentie : Voor een door gebruiker bepaalde reeks eindfrequenties in. • Page 73

  KABEL-DTV INSTELLEN
  (ALLEEN IN KABELMODUS)
  Het aantal kanalen dat de tv-kijker in het Service Operator (Kabelaanbieders)-menu kan kiezen is
  afhankelijk van het aantal kabelaanbieders in een bepaald land. Als in dat land slechts één kabelaanbieder actief is, wordt deze functie niet ingeschakeld.
  Nadat u een andere kabelaanbieder hebt gekozen, verschijnt een venster met de waarschuwing dat
  het kanalenoverzicht wordt gewist als u op de OK-knop drukt of de optie Close (Sluiten) selecteert. Als
  u Ja kiest, verschijnt het popup-venster voor Auto-tuning (Automatisch afstemmen).

  Verpl.

  ● Automatisch
  ● Handm.
  ● Prog.

  SETUP

  OK

  Verpl.

  ● Automatisch

  afstemmen

  ● Handm.

  afstemmen

  ● Prog.

  bewerking

  afstemmen

  afstemmen

  bewerking

  ● CI-informatie

  Kabel DTV-instelling
  DTV-instelling
  ●●Kabel  ● CI-informatie

  OK

  Kabel DTV-instelling
  DTV-instelling
  ●● Kabel

  ◄ Comhem ►

  Serviceprovider
  Automatische kanaalupdate

  Uit

  Sluiten

  1
  2
  3
  4

  SETUP selecteren.

  Selecteer Kabel DTV-instelling.
  Selecteer Serviceprovider of
  Automatische kanaalupdate.
  Uw gewenste bron selecteren.

  • Als u Kabel selecteert, verschijnt het
  menu Kabel DTV-instelling (Instellingen
  kabel-DTV).
  • Wanneer Automatische kanaalupdate is
  ingeschakeld, kunt u informatie bijwerken
  voor alle programma's die kunnen worden
  bijgewerkt, inclusief het programma dat op
  dat moment wordt bekeken.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  SETUP

  • Wanneer Automatische kanaalupdate is
  uitgeschakeld, kunt u alleen informatie
  bijwerken voor het programma dat op dat
  moment wordt bekeken.

  • Het is niet mogelijk de Kabel DTVinstelling te kiezen wanneer de serviceprovider is ingesteld op "Ziggo".

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  25 • Page 74

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
  (IN DIGITALE MODUS)
  Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf een programma toevoegen aan de programmalijst.

  Indien u de antenne wilt selecteren,

  SETUP

  ● Automatisch


  afstemmen

  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  SETUP

  OK  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ● Automatisch

  Verpl.

  bewerking  afstemmen

  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  ● CI-informatie

  Verpl.

  bewerking

  OK  DTV

  UHF CH.

  30

  Frequentie(kHz)

  474000

  ● CI-informatie

  ● Signaalsterkte
  ● Signaalkwaliteit

  50%
  50%

  Toevoegen
  Sluiten

  1
  2
  3
  4
  5

  SETUP selecteren.

  Handm. afstemmen selecteren.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een

  wachtwoord van vier cijfers in met de
  cijfertoetsen.
  • U kunt SBAND selecteren wanneer het land is
  ingesteld op "Noorwegen, Letland".

  DTV selecteren.
  Het gewenste programmanummer
  selecteren.
  Selecteer bijwerken of toevoegen als het signaal beschikbaar is.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  26 • Page 75

  Indien u de kabel wilt selecteren,

  SETUP

  Verpl.

  Verpl.


  ● Automatisch


  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  SETUP

  OK

  afstemmen


  ● Automatisch

  bewerking

  ● Handm. afstemmen

  Symbol rate(kS/s)

  ● Prog.

  Modulatie

  bewerking

  ● CI-informatie

  ● Kabel

  ● Kabel  362000
  6875
  64QAM

  DTV-instelling
  ● Signaalsterkte
  ● Signaalkwaliteit

  50%
  50%

  Toevoegen
  Sluiten

  1
  2
  3
  4

  SETUP selecteren.
  Automatisch afstemmen
  selecteren.
  Selecteer Kabel-DTV.
  Breng de gewenste instellingen
  aan.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een
  wachtwoord van vier cijfers in met de
  cijfertoetsen.
  • Symbol rate : Voer een door de
  gebruiker bepaalde symboolsnelheid in
  (symboolsnelheid: Snelheid waarop
  een toestel zoals een modem symbolen
  naar een kanaal verstuurt)
  • Modulatie : Voer een door de gebruiker
  bepaalde molulatie in. (Modulatie: Het
  laden van audio- of videosignalen op
  een drager).
  • Het is niet mogelijk de Kabel-DTV te
  kiezen wanneer de serviceprovider is
  ingesteld op "Ziggo" of "Overige operators" uit Nederland.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ● CI-informatie

  DTV-instelling

  OK
  Kabel-DTV

  Frequentie(kHz)
  afstemmen

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  27 • Page 76

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN
  (IN ANALOGE MODUS)
  Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste
  volgorde te rangschikken.

  SETUP

  Verpl.

  ● Automatisch

  Verpl.

  bewerking

  ● Prog.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ● CI-informatie

  OK

  afstemmen  ● Handm. afstemmen  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  SETUP

  OK

  afstemmen


  ● Automatisch

  ● CI-informatie  3

  ● Systeem

  V/UHF

  ● Kanaal

  0

  tune

  ● Zoeken
  ● Naam

  2
  3
  4
  5

  Handm. afstemmen selecteren.

  Selecteer TV of Kabel-TV.
  Het gewenste programmanummer
  selecteren.

  of

  6
  7
  8
  9

  V/UHF

  ● Kanaal

  ◄►

  ● Fine

  ◄►

  ● Zoeken

  C 02

  0

  tune

  ◄►
  ◄►

  ● Naam

  C 02
  Opslaan

  Sluiten

  SETUP selecteren.

  BG

  ● Band

  Opslaan

  1

  3

  ● Systeem

  of

  Sluiten

  VHF/UHF of Kabel selecteren.

  of

  Het gewenste programmanummer
  selecteren.

  Zoeken starten.
  Opslaan selecteren.

  Een tv-systeem selecteren.
  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen..
  • L : SECAM L/L’ (Frankrijk)
  BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika)

  I : PAL I (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
  DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
  • Herhaal stap 4 t/m 9 om een volgend kanaal op te slaan.

  28  Kabel-TV

  ● Opslag

  BG

  ● Band

  ● Fine  TV

  ● Opslag

  bewerking • Page 77

  SETUP

  afstemmen

  ● Automatisch


  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  SETUP

  OK  ● Automatisch

  Verpl.

  bewerking

  OK

  afstemmen

  ● Handm. afstemmen
  ● Prog.

  ● CI-informatie

  Verpl.

  TV

  ● Opslag

  bewerking

  ● CI-informatie

  ● Systeem

  V/UHF

  ● Kanaal

  of

  0

  tune

  ● Zoeken
  ● Naam  Kabel-TV
  3

  ● Systeem

  BG

  ● Band

  ● Fine


  ● Opslag

  3

  V/UHF

  ● Kanaal

  ◄►

  ● Fine

  ◄►

  ● Zoeken

  C 02

  BG

  ● Band

  0

  tune

  ◄►
  ◄►

  ● Naam

  C 02

  Opslaan

  Opslaan

  Sluiten

  Sluiten

  U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.

  1
  2
  3
  4

  SETUP selecteren.

  5

  Handm. afstemmen
  selecteren.
  Selecteer TV of Kabel-TV.

  6
  7

  Naam selecteren.

  Selecteer de positie en kies
  het tweede teken enzovoort.
  U kunt de letters A t/m Z, de
  cijfers 0 t/m 9, +/– en spaties
  gebruiken.
  Sluiten selecteren.
  Opslaan selecteren.

  ■ Fijnafstemming

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ Naam aan zender toewijzen

  Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.

  1
  2
  3

  SETUP selecteren.

  4

  Handm. afstemmen
  selecteren.

  5

  Selecteer TV of Kabel-TV.

  6

  Fine tune selecteren.

  Fijnafstemming voor het mooiste
  beeld en geluid.
  Opslaan selecteren.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  29 • Page 78

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  FIJNAFSTEMMING
  Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de
  knop P
  wanneer u tv kijkt.
  Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de
  cijfertoetsen in of selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).
  Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.
  U kunt het programmanummer wijzigen met behulp van de “Verplaatsen” functie, indien “Automtaische
  Nummering” niet aangevinkt is bij het opstarten van Automatisch afstemmen.
  Favourite Group :

  Prog. bewerking
  Verpl.

  afstemmen

  afstemmen

  bewerking  ● Prog.

  TV

  Pagina 1/2

  OK  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ● Automatisch
  ● Handm.

  RADIO

  DTV

  SETUP

  A

  ● CI-informatie

  800 YLE TV1

  801 YLE TV2

  802 YLE FST

  803 YLE24

  804 YLE Teema

  805 TV4 Stockholm

  806 Kanal Lokal

  807 CNN

  808 TV4

  809 TV4 Plus

  810 TV400

  811 TV4 Film

  812 TV4 Fakta

  813 MediaCorp HD5

  814 SNY_SSU

  815 Demo

  816 TVE 1

  817 TVE 2

  818 24H TVE

  819 CLAN/50 TVE

  820 LA7


  Pr. Wijzigen
  P

  FAV

  Favoriete programma

  Q.MENU

  Pagina gewijzigd

  Favoriete programmagroep
  Blokkeren/Deblokkeren

  Vorige
  Overslaan

  of
  Favourite Group :

  Prog. bewerking

  Kabel-DTV

  A

  Kabelradio

  Kabel-TV

  Pagina 1/2

  800 YLE TV1

  801 YLE TV2

  802 YLE FST

  803 YLE24

  804 YLE Teema

  805 TV4 Stockholm

  806 Kanal Lokal

  807 CNN

  808 TV4

  809 TV4 Plus

  810 TV400

  811 TV4 Film

  812 TV4 Fakta

  813 MediaCorp HD5

  814 SNY_SSU

  815 Demo

  816 TVE 1

  817 TVE 2

  818 24H TVE

  819 CLAN/50 TVE

  820 LA7


  Pr. Wijzigen
  P

  1
  2
  3
  4

  Pagina gewijzigd

  FAV

  Favoriete programma

  Q.MENU

  Favoriete programmagroep

  Vorige

  Blokkeren/Deblokkeren

  Overslaan

  SETUP selecteren.

  Prog. bewerking selecteren.

  Prog. bewerking invoeren.
  Een programma selecteren dat
  u wilt opslaan of overslaan.
  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  30 • Page 79

  IN DTV/RADIO-MODUS
  ■ Een programmanummer overslaan

  1
  2

  BLAUW

  3

  BLAUW

  Een programmanummer selecteren dat u
  wilt overslaan.
  Draai het programmanummer naar blauw.

  Vrijgeven.

  • Wanneer een programmanummer wordt
  overgeslagen, betekent dit dat u het niet
  langer kan selecteren met de toetsen P
  tijdens de normale TV-bediening.
  • Als u het overgeslagen programma wilt
  selecteren, voert u het betreffende nummer
  direct met de cijfertoetsen in of selecteert u
  dit nummer in het menu Programme Edit
  (Programma bewerken) of de EPG.

  1

  • U kunt het als Lock programma
  registreren ook als het Systeem
  vergrend uitgeschakeld is.

  Selecteer een programmanummer dat u wilt
  vastleggen.

  2

  GEEL Maak het programmanummer geel.

  3

  GEEL Vrijgeven.

  IN TV-MODUS
  Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan.
  U kunt tevens een aantal kanalen verplaatsen en andere programmanummers gebruiken.

  ■ Een programma wissenë

  1
  2

  ROOD

  Een programmanummer selecteren dat u
  wilt wissen.
  Draai het programmanummer naar rood.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ Programmanummers vastleggen

  • Het geselecteerde programma wordt gewist en
  alle volgende programma's schuiven één positie
  op naar boven.

  ■ Een programma verplaatsen

  1
  2

  GROEN

  Een programmanummer selecteren dat u
  wilt verplaatsen.

  3

  GROEN Vrijgeven.

  Draai het programmanummer
  naar groen.

  31 • Page 80

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  ■ Een programmanummer overslaan

  1
  2

  BLAUW

  3

  BLAUW

  Een programmanummer selecteren dat u
  wilt overslaan.
  Draai het programmanummer naar blauw.

  Vrijgeven.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ Automatisch sorteren

  1

  Start Auto Sort.

  • Wanneer een programmanummer wordt
  overgeslagen, betekent dit dat u het niet
  langer kan selecteren met de toetsen P
  tijdens de normale TV-bediening.
  • Als u het overgeslagen programma wilt
  selecteren, voert u het betreffende nummer
  direct met de cijfertoetsen in of selecteert u
  dit nummer in het menu Programme Edit
  (Programma bewerken) of de EPG.

  • Nadat u Automatisch Sorteren eenmaal
  hebt gestart kunt u geen programma’s
  meer bewerken.

  ■ Programmanummers vastleggen

  1

  Selecteer een programmanummer dat u wilt
  vastleggen.

  2

  • U kunt het als Lock programma
  registreren ook als het Systeem
  vergrend uitgeschakeld is.

  GEEL Maak het programmanummer geel.

  3

  GEEL Release.

  ■ Favoriet programma selecteren
  Favoriete programma’s is een handige functie waarmee u snel gewenste programma’s kunt scannen
  zonder te wachten de tv alle tussenliggende programma’s heeft gescand.

  1

  Selecteer uw gewenste
  programma.

  2

  Voeg het betreffende programma toe aan
  de Favourite-lijst van de huidige Favouritegroep.

  3

  32

  Vrijgeven. • Page 81

  ■ Favourite-programmagroep selecteren

  1
  2
  3

  Selecteer uw gewenste
  programma.
  Toon een popup-venster waar de
  Favouritegroep kan worden gewijzigd.
  Selecteer een Favourite-groep.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  33 • Page 82

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION

  SETUP

  Verpl.

  ● Automatisch
  ● Handm.
  ● Prog.

  i

  OK

  afstemmen

  Authorizations

  afstemmen

  Module information

  bewerking

  ● CI-informatie

  Viaccess Module

  Consultations  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de
  CI-module verwijdert,
  kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen.
  Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de
  CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden. Wanneer u het toestel inschakelt
  nadat u de CImodule
  hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.
  Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.
  CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land
  van uitzending.
  Let erop wanneer u een CAM (Conditional Access Module) gebruikt, dat deze volledig voldoet aan de
  eisen van DVB-CI of CI plus.

  Select the item

  • Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de
  menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices.
  • U kunt het menuscherm en de service voor de
  gemeenschappelijke interface (CI, Common
  Interface) laten wijzigen door uw leverancier.

  1
  2
  3
  4

  SETUP selecteren.

  CI-informatie selecteren.
  Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de
  module, smartcard, taal, downloaden van software e.d.
  Opslaan.

  • Druk op de BACK/EXIT-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  34 • Page 83

  SOFWARE UPDATE
  Software Update betekent dat de software gedownload kan worden via een DVB-T-systeem.

  Sofware update
  SETUP

  BEELD

  GELUID

  Beeldtest

  TIJD

  Geluidstest

  Sofware update

  ● Huidige versie

  Signaaltest

  00.00.01

  Druk op OK(

  INGANGS SIGNAAL

  OPTIE

  2

  3

  4

  Sluiten

  ) voor programma instellingen.
  Klantenservice

  1

  MIJN MEDIA

  Eenvoudige handleiding

  Exit

  ROOD Selecteer Klantenservice.
  Sofware update selecteren.
  Aan of Uit (Uitgeschakeld).
  • Als u Aan, selecteert, wordt
  een bevestigingsvenster
  weergegeven met de mededeling
  dat er nieuwe software is
  gevonden.

  Sluiten

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Product-/service-info.
  VERGRENDELLEN

  ◄ Aan ►

  Opslaan.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  35 • Page 84

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  ■ Wanneer u Sofware update instelt
  Soms wordt het volgende menu
  op het tv-scherm weergegeven
  wanneer er informatie over
  bijgewerkte digitale software
  wordt verzonden.
  ?

  Bijgewerkte software beschikbaar.
  Wilt u deze nu downloaden?
  Ja

  Het downloaden start als u
  Yes (Ja) selecteert.
  Het popup-venster voor voortgang is nu niet zichtbaar.
  U kunt de voortgangsstatus
  van het downloaden controleren in het software updatemenu.

  Er verschijnt een venster
  zoals hieronder afgebeeld
  wanneer het downloaden is
  voltooid.
  Selecteer Yes (Ja) om de tv
  opnieuw te starten.

  Nee
  Sofware update

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  36

  Eenvoudige Update: voor huidige update stream

  ◄ Aan ►

  Voortgang bij downloaden software.
  Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00

  De nieuwe softwareversie is gereed. Als u
  de software installeert, wordt de tv uitgeschakeld en opnieuw gestart. Doorgaan?
  Ja

  Nee

  4%
  ? De nieuwe software wordt bijgewerkt op
  het onderstaande tijdstip. 00/00/0 00:00.
  Wilt u deze nu downloaden?

  Sluiten

  Ja
  Nee

  Geplande update: voor geplande
  update stream
  Indien het menu Software Updat
  uitgeschakeld is, wordt er een
  bericht om dit te wijzigen naar
  inschakelen, getoond.
  - Houd rekening met het volgende tijdens een software-update:
  • De stroomtoevoer van het toestel mag niet worden onderbroken.
  • De antenna mag niet worden verwijderd.
  • Nadat de software is bijgewerkt kunt u de bijgewerkte softwareversie in het software update-menu
  bevestigen.
  • Het kan een uur duren om de software te downloaden, zorg er dus voor dat de stroom niet onderbroken
  wordt tijdens het downloaden.
  • U kunt de software alleen in de standbymodus of in MUX met de Software Update Service downloaden
  en het downloaden stopt wanneer u de netkabel losmaakt of MUX weergeeft zonder de Software
  Update Service te gebruiken.
  • Wanneer u met de Software Update Service teruggaat naar de standby-modus of MUX wordt het downloaden van de software hervat vanaf het punt waar dit is gestopt. • Page 85

  BEELD/GELUID TESTEN
  Deze functie is een functie voor klantenondersteuning die beeld- en geluidtesten kan uitvoeren.

  Sofware update
  Beeldtest
  SETUP

  BEELD

  GELUID

  TIJD

  ?

  Is er een probleem in dit testscherm?

  Geluidstest
  Signaaltest
  Ja

  Sluiten
  VERGRENDELLEN

  Druk op OK(

  OPTIE

  INGANGS SIGNAAL

  ) voor programma instellingen.
  Klantenservice

  1
  2
  3

  MIJN MEDIA

  Eenvoudige handleiding

  Exit

  ROOD Selecteer Klantenservice.
  Selecteer Beeldtest of Geluidstest.

  Kies Ja of Nee.

  Nee

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Product-/service-info.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  37 • Page 86

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  DIAGNOSE
  Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie bekijken.
  De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde *MUX worden weergegeven.
  De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde MUX worden weergegeven.
  (*MUX: Een hogere directory kanalen in digitale uitzending (een enkele MUX bevat meerdere
  kanalen.))

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  TV gegevens
  Sofware update
  SETUP

  BEELD

  GELUID

  Beeldtest

  TIJD

  Fabrikant : LG Electronics Inc.
  MODEL/TYPE : 42LD450-ZA
  Serienummer : SKJY1107
  Softwareversie : V00.00.01

  Geluidstest
  Signaaltest
  Signaaltest
  Product-/service-info.
  VERGRENDELLEN

  Druk op OK(

  OPTIE

  INGANGS SIGNAAL

  2
  3
  4

  Sluiten

  Kanaal 36
  Kanaal 38
  Kanaal 54
  Kanaal 60

  ) voor programma instellingen.
  Klantenservice

  1

  MIJN MEDIA

  Kanaal 30
  Kanaal 34

  Eenvoudige handleiding

  Exit

  Vorige

  Popup

  ROOD Selecteer Klantenservice.

  Selecteer Signaaltest.
  Fabrikant, MODEL/TYPE, serienummer en softwareversie
  weergeven.
  Programma-informatie weergeven.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  38

  MENU

  Exit • Page 87

  PRODUCT/SERVICE INFORMATIE
  Deze functie is een functie voor klantenondersteuning waarmee u product/service-informatie en informatie van
  het Customer Service Center (Klantenondersteuningscentrum) kunt weergeven.

  Sofware update
  SETUP

  BEELD

  GELUID

  Beeldtest

  TIJD

  Geluidstest
  Signaaltest

  VERGRENDELLEN

  Druk op OK(

  OPTIE

  INGANGS SIGNAAL

  2
  3

  Sluiten

  ) voor programma instellingen.
  Klantenservice

  1

  MIJN MEDIA

  Eenvoudige handleiding

  Exit

  ROOD Selecteer Klantenservice.
  Selecteer Product-/service-info..
  Model/type, softwareversie, serienummer, klantenservice
  en de startpagina worden getoond.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Product-/service-info.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  39 • Page 88

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  EENVOUDIGE HANDLEIDING
  U kunt eenvoudig en effectief de TV informatie openene door het bekijken van een eenvoudige handleiding op de TV.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  SETUP

  BEELD

  GELUID

  TIJD

  VERGRENDELLEN

  OPTIE

  INGANGS SIGNAAL

  MIJN MEDIA

  Druk op OK(

  ) voor programma instellingen.
  Klantenservice

  1
  2

  Eenvoudige handleiding

  Exit

  GROEN Selecteer Eenvoudige handleiding.

  • ROOD: ga naar de pagina Index.
  • BLAUW: speel de Eenvoudige handleiding
  automatisch of handmatig af.

  Selecteer het gedeelte van de handleiding
  die u wilt bekijken.

  • Druk op de EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.

  40 • Page 89

  PROGRAMMALIJST OPVRAGEN
  U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer
  te geven.
  Korte woordenlijst

  Exit

  1 BBC  Weergegeven bij
  een geblokkeerd
  programma.

  Programmalijst

  2 BBC
  3 BBC
  4 BBC
  5 BBC

  A

  ■ De programmatabel weergeven

  1

  Programmalijst weergeven.

  • Mogelijk staan sommige programma's in het blauw.
  Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden
  overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
  • Sommige programma's worden in de tabel
  weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.

  BLAUW

  Schakel Programme Edit
  (Pogramma bewerken) in.

  ■ Een programma selecteren in de programmatabel

  1
  2

  Een programma selecteren.
  Naar het gekozen programmanummer
  overschakelen.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Programma bewerken

  De modus zal gewisseld worden
  tussen tv, DTV, en Radio vanuit
  het programma waar u momenteel naar kijkt.

  41 • Page 90

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ Bladeren door de programmatabel

  1

  Door- en terugbladeren.

  2

  Naar normaal tv-kijken teruggaan.

  Exit

  Favorieten lijst

  ◄ ►Favoriete programmagroep  Groep

  B  2 BBC  1 BBC


  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  ■ De lijst met favoriete programma’s tonen

  3 BBC

  Programma
  registreren

  1

  Programma
  bewerken

  BLAUW

  Schakel Programme Edit
  (Pogramma bewerken) in.

  GEEL

  Het huidige kanaal wordt geregistreerd of geannuleerd als
  voorkeurkanaal in de momenteel
  geselecteerde groep.

  De lijst met favoriete programma’s
  tonen

  De Favourite groep wordt gewijzigd.

  42 • Page 91

  INGANGEN
  HDMI en AV1 (SCART) kunnen door een detectiepool worden herkend en zo worden geactiveerd, echter alleen wanneer een extern apparaat spanning levert.
  Door de TV/RAD-knop te gebruiken kunt u overschakelen van de externe ingang naar de radiofrequente (RF) ingang en naar het laatst bekeken programma in de DTV/RADIO/TV-modus.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Invoer lijst

  Verpl.

  USB

  AV1

  RGB

  HDMI1

  HDMI2

  AV2

  AV3

  HDMI3

  HDMI4

  Ingangslabel

  1

  De ingangsbron selecteren.

  Component

  Exit

  • Antenne of Kabel : Selecteer deze wanneer u DTV/RADIO/TV kijkt.
  • USB : Selecteer deze optie wanneer het
  gebruiken van usb van de connector
  afhankelijk is.
  • AV : Selecteer deze wanneer u beeld en
  geluid afkomstig een videorecorder of
  externe apparatuur bekijkt.
  • Component : Selecteer deze optie wanneer het gebruik van een dvd-recorder/
  speler of digitale set-top box van de
  aansluiting afhankelijk is.
  • RGB :Selecteer deze optie wanneer het
  gebruik van een pc van de aansluiting
  afhankelijk is.
  • HDMI : Selecteer deze optie wanneer het
  gebruik van dvd, pc of digitale set-top box
  van de aansluiting afhankelijk is.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Antenne

  OK

  43 • Page 92

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  INGANGSLABEL
  Selecteert een label voor elke inputbron.

  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Ingangslabel

  Invoer lijst

  Antenne

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  RGB

  Verpl.

  USB

  HDMI1

  AV1

  HDMI2

  AV2

  AV3

  HDMI3

  OK

  AV1

  AV2

  AV3

  Component

  Component

  HDMI4

  RGB
  Ingangslabel

  Exit  Sluiten

  1
  2
  3

  BLAUW Ingangslabel selecteren.

  De bron selecteren.

  Het label selecteren.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  44 • Page 93

  DATA SERVICE
  (Dit menu is alleen geschikt in Ierland.)
  Deze functie stelt gebruikers in staat te kiezen tussen MHEG(digitale teletext) en Teletext als ze beide op
  hetzelfde moment bestaan.
  Als er slechts één van hen bestaat, is MHEG of Teletext geschikt, welke optie u ook hebt gekozen.

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  ● Taal(Language)
  ● Land

  ● Land

  uitgeschakeld

  ● Stroom

  ● Hulp

  indicator

  ID

  ● Modu
  Modu
  d sins
  si sttell
  telling
  ing
  g

  1
  2
  3
  4

  indicator

  ● Data Service
  ● Fabrieksinstelling

  :1

  ● Instellen

  : Thuisg
  uisg
  gebru
  eb
  b uik
  ik

  ● Modu
  Modu
  d sins
  si sttell
  telling
  ing
  g

  ID

  MHEG
  MHEG
  MHEG
  : :MHEG
  Teletext
  :1
  : Thuisg
  uisg
  gebru
  eb
  b uik
  ik

  OPTIE selecteren.

  Data Service selecteren.
  MHEG of Teletext.
  (Uitgeschakeld).  ● Fabrieksinstelling
  ● Instellen

  : Ierland
  uitgeschakeld

  ● Stroom

  MHEG
  : :MHEG  ● Data Service

  OK

  ● Taal(Language)

  : Ierland  ● Hulp

  Verpl.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OPTIE

  Opslaan.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  45 • Page 94

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  SIMPLINK
  Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK.
  Controleer het logo SIMPLINK.
  Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat
  van een ander merk wordt gebruikt.
  Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere
  kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.
  Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  De functie SIMPLINK wordt niet ondersteund in draadloze externe uitvoermodus.

  OK  Aan

  Exit  TV
  SCHIJF
  VCR
  VCR recorder
  HDD
  ◄ Speaker
  TV Speaker

  1
  2
  3  Geef de SIMPLINK weer.
  Aan of Uit
  (Uitgeschakeld).
  Opslaan.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  46 • Page 95

  Het Home Theater aansluiten met het SIMPLINK logo.
  Sluit de HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (behalve
  19/22LD3***), HDMI IN 3 (behalve
  19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
  19/22LE3***, 22LE5***) of HDMI IN 4 (alleen
  bij 32LE3***, 32/42/47LE4***,
  32/37/42/47/55LE5***) terminal op de achterkant van de TV en de HDMI uitvoerterminal van
  het Home Theater aan met behulp van de HDMI
  kabels.

  2

  Sluit de Digitale Audio uitvoerterminal aan de
  achterkant van de tv en de digitale audio invoerterminal van het Home Theater aan met
  behulp van optische kabels.

  3

  1

  2

  Selecteer Home Theater in het uidsprekermenu door te drukken op de SIMPLINK knop.

  Home Theater
  ► Na selecteren of gebruiken van de media van het
  apparaat met de functie Thuistheater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT
  Luidspreker (luisteren naar het thuistheater).

  OPMERKINGEN
  ► Sluit HDMI/DVI IN of HDMI IN terminal van de tv aan op de terminal (HDMI terminal) van het SIMPLINK toestel met behulp van de HDMI kabel.
  ► Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of
  anders, stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  1

  47 • Page 96

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  SIMPLINK -functies

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  48

  Afspelen
  Door het indrukken van de knoppen
  , OK, ►, ▀, l l, ◄◄ en ►► kunt u de aangesloten audio-videoapparaten aansturen.
  Direct afspelen
  Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen
  zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.
  Av-apparatuur selecteren
  U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.
  Alle apparatuur uitschakelen
  Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.
  Audio-out omschakelen
  U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.
  Sync Power ingeschakeld
  Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen naar de ingeschakelde modus.
  * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen
  ondersteuning bieden voor Simplink
  Opmerking: om SIMPLINK te gebruiken, moet u een High Speed HDMI-kabel met *CEC-functie gebruiken. (*CEC: Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle). • Page 97

  SIMPLINK-menu
  Druk op de knop
  1

  2

  3

  4

  Tv kijken : Naar het vorige tv-kanaal
  ongeacht de huidige modus.
  DISC afspelen : Aangesloten schijven
  selecteren en weergeven.
  Wanneer meerdere disks beschikbaar zijn,
  wordt het apparaattype van de disks onderaan het scherm weergegeven.
  VCR afspelen : De aangesloten videorecorder bedienen.
  HDD-opnames afspelen : Opnames van de
  vaste schijf afspelen en bedienen.
  Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out
  naar tv: Selecteer Home theatre (thuisbioscoop) of TV speaker (tv-luidspreker) voor
  Audio-out.

  OK  Aan

  Exit  1

  TV

  Geselecteerd apparaat

  2

  SCHIJF

  3

  VCR

  Er is geen apparaat
  aangesloten
  (grijs gekleurd)

  4

  VCR recorder
  HDD

  5

  ◄ Speaker
  TV Speaker  Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd)

  • Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund.
  • DVD, Recorder: Tot één (alleen 19/22LD3***), twee (alleen 26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
  19/22LE3***, 22LE5***), drie (alleen 32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***, 26LE5***), vier (alleen
  32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5****) apparaten worden gelijktijdig ondersteund.
  • VCR: Één tegelijkertijd ondersteund.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  5

  en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.

  49 • Page 98

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS)
  Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren.
  Uit
  Bioscoop
  Sport
  Game

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  1 AV MODE

  Uitschakelen van de AV MODUS.
  Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films.
  Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen.
  Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen.

  Uit

  Bioscoop

  Game

  Sport

  Druk enige malen achtereen op de knop AV MODE (Audio-videomodus)
  om de gewenste bron te kiezen.

  2

  • Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt
  Cinema Mode zowel in het menu BEELD als GELUID voor de
  beeld- en geluidsinstellingen geselecteerd.
  • Als u in de audio-videomodus “Uit” selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd.
  • Als u een videogame speelt op de PlayStation of Xbox, wordt het
  aanbevolen de Game modus te gebruiken.
  • Wanneer de Game-modus is ingesteld, worden de functies die met
  beeldkwaliteit samenhangen geoptimaliseerd tijdens het spelen van
  games.

  50 • Page 99

  Initialiseren (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)
  Deze functie initialiseert alle instellingen. Maar de instellingen
  Dag en
  Nacht van de
  Beeldmodus kunnen niet geïnitialiseerd worden.
  Het is nuttig om het product te initialiseren of indien u naar een andere stad of ander land verhuist.
  U moet de Initialiseren instellingen opnieuw opstarten zodra het herstellen van de fabrieksinstellingen
  voltooid is.
  Indien het menu Vergrendel Systeem ingeschakeld is, verschijnt het bericht om het wachtwoord in te
  voeren.

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  ● Taal(Language)
  ● Land

  : UK

  ● Stroom

  ● Hulp

  indicator
  ID

  ● Modusinstelling

  2
  3
  4

  : UK
  uitgeschakeld

  :1

  indicator
  Alle gebruikersinstellingen en kanaalinworden opnieuw ingesteld. Wilt
  u doorgaan?
  ● Instellen ID
  :1

  : Thuisgebruik

  ● Modusinstelling  ● Instellen

  OK

  ● Stroom

  ● Fabrieksinstelling

  1

  ● Land

  uitgeschakeld


  ● Hulp

  Verpl.

  ● Taal(Language)

  OPTIE selecteren.

  ● Fabrieksinstelling
  stellingen

  : Thuisgebruik
  Ja

  Nee

  • Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel
  Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u
  op '0', '3', '2', '5' op de afstandsbediening.

  Fabrieksinstelling selecteren.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OPTIE

  Ja selecteren.

  Start herstellen fabrieksinstellingen.

  • Druk op de MENU/EXIT-knop om terug te gaan naar normale tv-weergave.
  • Druk op de BACK-knop om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  51 • Page 100

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  BIJ HET AANSLUITEN VAN HET USB TOESTEL
  Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond.
  “POP UP MENU” wordt niet weergegeven terwijl het OSD menu, EPG of Schedule list is
  geactiveerd.
  Wanneer het popup-menu verschijnt, kunt u Music List (Muzieklijst), Photo List (Fotolijst) of Movie List
  (Filmlijst) in het menu MY MEDIA selecteren.
  In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen.

  1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN
  contactpunten van de TV.

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  of

  Een usb-apparaat ontkoppelen
  Selecteer het menu USB-apparaat voordat u
  het usb-apparaat ontkoppelt.

  USB memory stick

  2

  Filmlijst (Alleen bij 19/22/26/32LE3***,
  32/37/42LE4***, 22/26LE5***,
  32/37/42/47/55LE5***,
  32/42/46/52/60LD56**,
  32/37/42/47LD46**,
  32/42/46/52/60LD555,
  32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355,
  19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345,
  19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425,
  32/37/42/47LD426, 26/32LD335,
  26/32LD336), Fotolijst of Muzieklijst.

  MIJN MEDIA

  Filmlijst

  Druk op OK(

  3

  52

  • Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film
  (DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,TS
  ,TRP,TP,ASF,WMV,FLV) wordt ondersteund.

  Exit

  Fotolijst

  ) voor bekijken van foto's op USB.

  Muzieklijst

  Optie

  1
  2

  USB-apparaat selecteren.

  Eject selecteren. • Page 101

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  ► Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar.
  ► Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar.
  ► Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend.
  ► Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend.
  ► De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel.
  ► Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is.
  Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB
  opslagtoestel beschadigd raken.
  ► Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat
  het product niet goed werkt, of niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale muziek- of afbeelding- of filmbestanden.
  ► Gebruik alleen een USB opslagtoestel dat was geformatteerd as een FAT32, NTFS bestandensysteem
  dat werd geleverd met het Windows besturingssyteem. In het geval dat een opslagtoestel geformatteerd werd als een ander programma dat niet ondersteund wordt door Windows, kan het gebeuren dat
  het niet herkend wordt.
  ► Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel (meer dan 0,5 A) een externe stroomvoorziening nodig heeft. Het toestel wordt anders niet herkend.
  ► Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de fabrikant van het toestel geleverd is.
  ► Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed.
  ► Bestand centreringsmethode van USB opslagtoestel is gelijk aan Windows XP en bestandsnaam kan tot 100
  engelse tekens herkennen.
  ► Zorg dat u back-ups maakt van belangrijke bestanden, aangezien gegevens die opgeslagen worden in
  een USB geheugen, beschadigd kunnen worden. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
  ► Indien de USB HDD geen externe voeding heeft, kan het voorkomen dat het USB toestel niet ontdekt
  wordt. Zorg dus dat u de externe voeding aansluit. - Gebruik s.v.p. een stroomadaptor voor een externe
  krachtbron. Wij garanderen geen USB-kabel voor een externe krachtbron.
  ► Indien uw USB geheugentoestel meerdere partities heeft, of indien u een USB multi-card lezer gebruikt, kunt u tot 4 partities of USB geheugentoestellen gebruiken.
  ► Indien een USB geheugentoestel aangesloten is op een USB mult-card lezer, kan het voorkomen dat de
  gegevens niet gedetecteerd worden.
  ► Indien het USB geheugentoestel niet goed werkt, koppelt u het los en sluit u het weer aan.
  ► Hoe snel een USB geheugentoestel ontdekt wordt, verschilt van toestel tot toestel.
  ► Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen worden indien de tv ingeschakeld is.
  ► De aanbevolen capaciteit is 1 TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32 GB of minder voor
  USB geheugen.
  ► Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet.
  ► Indien een USB externe harde schijf met een “Energiebesparende” functie niet werkt, schakelt u de
  harde schijf uit en weer in zodat deze goed werkt.
  ► USB opslagtoestellen beneden USB 2.0 worden ook ondersteund. Maar ze werken in de filmlijst misschien niet goed.
  ► Er kunnen maximaal 999 mappen of bestanden in één map worden geplaatst.

  53 • Page 102

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  FILMLIJST
  (Alleen bij 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***,
  32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555,
  32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345,
  19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335,
  26/32LD336)
  U kunt filmbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.
  De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Dit wordt gebruikt bij het afspelen van
  filmbestanden op tv.
  Toont de films in de USB map en ondersteunt afspelen.
  Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden.
  De filmlijst toont mapinformatie en de filmbestanden.
  Het On Screen Weergave van uw tv kan verschillen.
  De volgende filmbestanden worden ondersteund:(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.
  asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Videoformaat : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
  Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
  Audioformaat : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
  Bit rate : binnen 32 kbps tot 320 kbps(MP3)
  Extern ondertitelformaat : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
  Intern ondertitelformaat: alleen XSUB (Dit is het ondertitelformaat dat in DivX6 bestanden wordt gebruikt)
  • Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken misschien niet correct.
  • Sommige speciale tekens worden niet ondersteund in de ondertiteling.
  • HTML tags worden niet ondersteund in ondertiteling.
  • Ondertiteling in talen anders dan de ondersteunde talen is niet beschikbaar.
  • Het scherm kan tijdelijk onderbroken worden (beeld stopt, sneller afspelen, etc.) indien de audiotaal gewijzigd wordt.
  • Het kan voorkomen dat een beschadigd filmbestand niet correct afgespeeld wordt, of sommige functies van de speler
  zijn misschien niet beschikbaar.
  • Filmbestanden die met bepaalde codeerders gemaakt zijn, worden misschien niet correct afgespeeld.
  • Indien de video- en audiostructuur van het opgenomen bestand niet gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.
  • HD video’s met een maximum van 1920x1080@25/30P of 1280x720@50/60P worden ondersteund, afhankelijk van de
  lijst.
  • Video’s met resoluties die hoger zijn dan 1920X1080@25/30P of 1280x720@50/60P werken misschien niet, afhankelijk van de lijst.
  • Filmbestanden van een ander type dan de aangegeven types en formaten werken misschien niet goed.
  • De max. bitrate van een afspeelbaar filmbestand is 20 Mbps. (Alleen bij, Motion JPEG : 10 Mbps)
  • We garanderen het soepel afspelen van profielen die gecodeerd zijn met niveau 4.1 of hoger in H.264/AVC niet.
  • DTS Audio codec wordt niet ondersteund.
  • Het afspelen van een filmbestand dat groter is dan 30 GB wordt niet ondersteund.
  • Een DivX document en zijn ondertiteldocument moeten in dezelfde folder worden geplaatst.
  • Een video bestandsnaam en de naam van het ondertitelingsbestand moeten identiek zijn, anders wordt het niet
  getoond.
  • Een video afspelen via een USB aansluiting die hoge snelheid niet ondersteunt, werkt misschien niet goed.
  • Bestanden die zijn gecodeerd als GMC (Global Motion Compensation) kunnen niet worden afgespeeld.

  54

  • Wanneer u films met behulp van de Movie List (Filmlijst)-functie bekijkt, kunt u de beelden met de toetsen
  “Energy Saving” (Energiebesparing) en “AV Modus” (Audio-videomodus) op de afstandsbediening aanpassen.
  De functie “User setup” (Setup door gebruiker) voor de verschillende beeldmodi werkt niet. • Page 103

  Bestand

  Video Decoder

  Audio Codec

  mpg, mpeg

  MPEG1, MPEG2

  MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM

  dat

  MPEG1

  MP2

  ts,trp,tp

  MPEG2, H.264, AVS, VC1

  Extensienaam

  Max resolutie

  MP2,MP3,Dolby Digital,
  AAC,HE-AAC

  vob

  MPEG1, 2

  MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM

  mp4, mov

  MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
  DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
  Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264

  AAC,HE-AAC,MP3
  1920x1080@30p
  MP2,MP3,Dolby Digital,AAC

  mkv

  H.264, MPEG-1,2,4

  divx, avi

  MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.
  DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
  Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
  1.10-beta1/2H.264

  Motion JPEG
  (avi, mp4, mkv)

  JPEG

  LPCM, ADPCM

  asf, wmv

  VC1

  WMA

  flv

  Sorenson H.263, H264

  MP3, AAC

  HE-AAC,LPCM

  (Alleen bij, Motion
  JPEG
  640x480@30p)

  MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
  ADPCM,AAC,HE-AAC

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  55 • Page 104

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  Schermonderdelen
  U kunt ook USB aanpassen in het INGANGS SIGNAAL.

  1

  Selecteer MIJN
  MEDIA.

  2

  Selecteer Filmlijst.
  2

  1

  1
  2

  3

  4

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  5

  Gaat naar bovenste niveau
  bestand
  Huidige pagina/Totaal aantal
  pagina’s
  Overeenkomende knoppen op
  de afstandsbediening
  Inhoud onder de map gefocusseerd op 1
  Huidige pagina en totaal aantal
  pagina’s van de inhoud onder
  de map gefocusseerd op 1

  Schijf1

  001

  002

  005