Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/180
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
Plasma-tv-modellen
5500PPSS7700
****
6600PPSS7700****
5500PPSS8800
****
6600PPSS8800****
4422PPQQ3355
****
5500PPQQ3355
****
4422PPQQ6655
****
5500PPSS6655
****
LCD-tv
Plasma-tv
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw
toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
Noteer het modelnummer en het serienummer van
het toestel.
Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld
deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om
onderhoud.
NEDERLANDS
LCD-tv-modellen
1199LLUU4400****
2222LLUU4400****
1199LLUU5500****
2222LLUU5500****
2266LLUU5500****
1199LLHH2200****
2222LLHH2200****
2266LLHH2200****
3322LLHH2200
****
3377LLHH2200
****
4422LLHH2200
****
3322LLHH33
******
3377LLHH33
******
4422LLHH33
******
4477LLHH33
******
3322LLHH4400
****
3377LLHH4400
****
4422LLHH4400
****
4477LLHH4400
****
3322LLHH5500
****
3377LLHH5500
****
4422LLHH5500
****
4477LLHH5500
****
5555LLHH5500
****
3322LLHH7700
****
3377LLHH7700
****
4422LLHH7700
****
4477LLHH7700
****
3322LLFF2255
****
3377LLFF2255
****
4422LLFF2255
****
3322LLHH4499
****
3377LLHH4499
****
4422LLHH4499
****
4477LLHH4499
****
3322LLGG22
******
3377LLGG22
******
4422LLGG22
******
1199LLGG3311
****
2222LLGG3311
****
2266LLGG3311
****
3322LLGG3333****
3377LLGG3333****
4422LLGG3333****
3322LLFF5511****
4422LLFF5511****
4477LLFF5511****
1199LLDD33
****
2222LLDD33
****
2266LLDD33
****
3322LLDD33
****
LED LCD TV
LED-LCD TV-MODELLEN
4422LLHH9900
****
4477LLHH9900
****
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NEDERLANDS

  LED LCD TV Plasma-tv
  LCD-tv
  GEBRUIKSAANWIJZING
  LCD-tv-modellen
  LED-LCD TV-MODELLEN Plasma-tv-modellen
  5 0 P S 7 0* *
  1 9 L U 4 0 * * 4 2 L H 7 0* * 4 2 L H 9 0 * *
  6 0 P S 7 0* *
  2 2 L U 4 0 * * 4 7 L H 7 0* * 4 7 L H 9 0 * *
  5 0 P S 8 0* *
  1 9 L U 5 0 * * 3 2 L F 2 5* *
  6 0 P S 8 0* *
  2 2 L U 5 0 * * 3 7 L F 2 5* *
  4 2 P Q 3 5* *
  2 6 L U 5 0 * * 4 2 L F 2 5* *
  2 L H 4 9* *
  5 0 P Q 3 5* *
  19LH20** 3
  37LH49
  4 2 P Q 6 5* *
  2 2 L H 2 0 * * 4 2 L H 4 9* *
  5 0 P S 6 5* *
  2 6 L H 2 0 * * 4 7 L H 4 9** **
  3 2 L H 2 0* * 3 2 L G 2* * *
  3 7 L H 2 0* * 3 7 L G 2* * *
  4 2 L H 2 0* * 4 2 L G 2* * *
  3 2 L H 3* * * 1 9 L G 3 1* *
  3 7 L H 3* * * 2 2 L G 3 1* *
  4 2 L H 3* * * 2 6 L G 3 1* *
  4 7 L H 3* * * 3 2 L G 3 3 * *
  3 2 L H 4 0* * 3 7 L G 3 3 * *
  3 7 L H 4 0* * 4 2 L G 3 3 * *
  4 2 L H 4 0* * 3 2 L F 5 1 * *
  2LF51**
  4 7 L H 4 0* * 4
  4
  LF51**
  3 2 L H 5 0* * 1 7
  9 L D 3* *
  3 7 L H 5 0* * 2 2 L D 3
  **
  4 2 L H 5 0* *
  4 7 L H 5 0* * 2 6 L D 3* *
  5 5 L H 5 0* * 3 2 L D 3* *
  3 2 L H 7 0* *
  3 7 L H 7 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw
  toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag.
  Noteer het modelnummer en het serienummer van
  het toestel.
  Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld
  deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om
  onderhoud. • Page 2

  HDMI, het HDMI logo en High-Definition
  Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

  Gebruik schroeven 12 mm (+0,5/-0,5) lang op de montagekant van de SET.
  (Alleen bij 42/47LH70**)
  Set montagekant
  (met geleiderruimte)

  Set montagekant
  (zonder geleiderruimte)

  12 mm

  12 mm
  Geleiderruimte

  Muur bevestigingsteun (koop afzonderlijk)
  RW120

  (19/22LU50**
  /19/22LU40**
  /19/22LH20**
  /19/22LD3**
  /19/22LG31**)

  RW230

  AW-47LG30M

  (26LG31**/26LU50**
  /32LF25**/32LG2***
  /32LG33**
  /26/32LH20**
  /26/32LD3**/
  32LH3***/32LH40**/
  32LH49**/32LH50**
  /32LH70**/32LF51**)

  (32/37/42LF25**
  /32/37/42LG2***
  /32/37/42LG33**
  /32/37/42LH20**
  /32LD3**
  /32/37/42/47LH3***
  /32/37/42/47LH40**
  /32/37/42/47LH49**
  /32/37/42/47LH50**
  /32/37/42/47LH70**
  /42/47LH90**
  /32/42/47LF51**)

  AW-50PG60MS

  AW-60PG60MS

  (50PS70**/50PS80**
  /42/50PQ35**
  /42PQ65**/50PS65**)

  (60PS70**/60PS80**)

  AW-55LH40M

  (55LH50**) • Page 3

  ACCESSOIRES
  Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met
  de dealer waar u het product hebt gekocht.
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  ACCESSORIES

  AV
  V

  PO
  W
  ER

  MO
  DE

  PO
  W
  ER

  ON
  /O
  FF

  ENER
  GY

  TV
  /RAD

  SAVIN
  G

  LIS
  T

  M
  UT
  E

  MAR
  K

  Q.V
  IEW

  FA
  V

  of

  of

  ME
  NU

  Q.M
  EN
  U

  RETU
  RN
  IN
  FO
  i

  / EX
  IT

  GU
  ID
  E
  MA
  R
  FA K
  V

  RA
  TIO
  AVV
  MO
  DE

  Dit onderdeel is niet bij alle modellen beschikbaar.
  * Eventuele vlekken of vingeraf-

  Afstandsbediening

  Gebruikershandleiding

  drukken op de behuizing van
  de monitor kunt u voorzichti g
  verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing.

  Reinigingsdoek
  (Dit onderdeel is niet bij alle
  modellen beschikbaar.)

  batterijen

  Netsnoer

  Veeg vlekken voorzichtig af. Als u
  dit te ruw doet, kan de behuizing
  krassen of verkleur en.

  Reinig het scherm
  met de doek.

  Ferrietkern

  Plasma-tv-modellen

  x2

  x4

  of

  Kabelhouder

  Beschermklep

  (zie pagina 33)

  KABELKLEM

  (Alleen bij 50/60PS70**,
  50/60PS80**)
  (zie pagina 33)

  Bouten voor steunmontage

  (Alleen bij 50PS70**/50PS80**/
  42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**)
  (zie pagina 26)

  (zie pagina 34)

  LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN

  1- schroef

  Kabelhouder

  KABELKLEM

  (Alleen bij
  32/37/42/47LH70**)
  (zie pagina 33)

  Steun achterkap

  (Alleen bij 19/22LU40**,
  19/22/26LU50**)
  (zie pagina 32)

  (Alleen bij
  37/42/47LH70**)
  (zie pagina 31)

  (Alleen bij 26LG31**, 26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**,
  26/32LD3**, 32/37/42LH3***,
  32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
  32/37/42LH50**, 32/37LH70**,
  42LH90**, 32/42LF51**)
  (zie pagina 30)

  KABELKLEM

  (Alleen bij 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**)
  (zie pagina 32)

  Bouten voor steunmontage
  (zie pagina 25 to 28)

  x4
  (Alleen bij 26LG31**,
  x4
  32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**,
  (Alleen bij
  26/32/37/42LH20**,
  26LG31**,
  26/32LD3**,32/37/42/47L32/37/42LF25**,
  H3***, 32/37/42/47LH40**32/37/42LG2
  ,
  ***,
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42LG33**,
  32/37/42/47LH50**, 32/42LF51**)
  42/47LH90**,
  32/42LF51**)

  x3

  Achterbehuizing
  steun
  Kap
  (Alleen bij
  19/22LU40**)
  (zie pagina 28)

  x8

  x7
  (Alleen bij
  19/22LU50**)

  (Alleen bij
  26LU50**)

  M4x20

  (Alleen bij
  32LH70**)

  of

  x5
  (Alleen bij
  19/22LU40**)

  x2

  M4x20

  (Alleen bij
  37LH70**)

  x8
  M4x16

  (Alleen bij
  47LH70**)

  x3
  M4x20

  x4
  M4x16

  (Alleen bij 42LH70**)

  of

  Beschermklep
  (behalve 19/22LU40**,
  19/22/26LU50**)
  (zie pagina 34)

  Beschermende beugel en
  bout voor stroomkabel
  (Alleen bij
  32/37/42/47LH70**)
  (zie pagina 33)

  USB verlengkabel
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
  Zorg dat u de geleverde USB verlengkabel gebruik, deze is ontworpen voor
  een perfecte pasvorm.

  1 • Page 4

  INHOUD
  ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  VOORBEREIDING
  INHOUD

  BEDIENING OP HET VOORPANEEL ........................ 4
  INFORMATIE ACHTERZIJDE .................................... 16
  INSTALLATIE VAN DE STEUN.................................. 25
  De steun demonteren .................................................29
  DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU ........................30
  Installatie van de voet................................................ 30
  Het scherm plaatsen .................................................30
  Kensington-beveiligingssysteem ............................30
  Zorgvuldig installatie advies ..................................... 31
  DRAAISTEUN ..............................................................31
  De steun achterhoes gebruiken ...............................31
  ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING ......... 32
  U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET .........34
  Aansluiting antenne.................................................... 36

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  HD-ONTVANGER INSTALLEREN............................ 37
  Dvd aansluiten.............................................................. 39
  Videorecorder instellen.............................................. 42
  DE CI-MODULE PLAATSEN..................................... 44
  DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN.............. 45
  HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN ..................... 45
  OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN............. 46
  Usb aansluiten.............................................................. 47
  Pc aansluiten................................................................. 48
  - Scherminstelling voor pc-modus......................52

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  Toetsfuncties van de afstandsbediening............... 56
  DE TV INSCHAKELEN ............................................... 62
  Programma selecteren ............................................... 62
  Volume regelen ........................................................... 62
  Quick Menu ................................................................. 63
  SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN...... 64
  Automatisch programma's zoeken ........................ 65
  Handmatig programma's zoeken (IN DIGITALE
  MODUS) ....................................................................... 68
  Handmatig programma's zoeken (IN ANALOGE
  MODUS)........................................................................ 70

  2

  Fijnafstemming.............................................................. 72
  Signaal versterker (IN DIGITALE MODUS)............74
  Sofware update ............................................................ 75
  Diagnose........................................................................ 76
  CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION ..... 77
  Programmalijst opvragen........................................... 78
  Favoriet programma instellen ................................... 79
  INGANGEN................................................................... 80
  Data Service...............................................................81
  Ingangslabel .................................................................. 81
  Eenvoudige handleiding............................................. 82
  ................................................................. 83
  AV MODE (Audio-videomodus) ............................. 86
  Initialiseren(De oorspronkelijke
  fabrieksinstellingen herstellen)..................................87

  BLUETOOTH GEBRUIKEN
  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth 88
  BLUETOOTH INSTELLEN ......................................... 89
  Tv pin INSTELLEN........................................................90
  BLUETOOTH HOOFDTELEFOON
  - Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon ..................................................................................91
  - Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth
  hoofdtelefoon............................................................... 91
  - De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik
  loskoppelen....................................................................92
  - Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt
  verbinden met de TV...................................................92
  GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN
  BEHEREN....................................................................... 93
  MIJN BLUETOOTH INFORMATIE ............................94
  FOTO'S VAN EXTERN
  BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN ..................95
  Luisteren naar muziek van een extern Bluetooth toestel......95

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  Bij het aansluiten van het USB toestel.................. 96
  FOTOLIJST..................................................................... 97
  MUZIEKLIJST ...............................................................101
  FILMLIJST......................................................................104
  DivX Registratiecode.................................................108
  Deactivatie ...................................................................109 • Page 5

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)

  BEELDINSTELLING
  Picture Size (Beeldverhouding) Control.............. 113
  Beeld Wizard.................................................................115
  Stroombesparing........................................................116
  STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
  - Beeldmodus: fabrieksinstelling ............................ 117
  BEELD HANDMATIG INSTELLEN
  - Beeldmodus: de optie gebruiker......................... 118
  BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE ............... 119
  Expert Beeldregeling ................................................ 120
  BEELD RESETTEN..................................................... 123
  LED Lokaal dimmen....................................................123
  STERKTE-INDICATIE.................................................124
  ISM Methode (Image Sticking Minimization).... 125
  Demomodus ............................................................... 126
  Modusinstelling...........................................................127

  TIJDSINSTELLING
  Klok instellen............................................................... 141
  TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT........................ 142
  SLAAPSTAND INSTELLEN....................................... 143

  INHOUD

  EPG in-/uitschakelen................................................. 110
  Een programma selecteren ...................................... 110
  Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT
  (Nu/Volgende) ........................................................... 110
  Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen .............111
  Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum 111
  Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving 112
  Knopfunctie in instellingsmodus
  voor opname/herinnering........................................ 112
  Knopfuncties in de modus Programmeringslijst 112

  - Geluidsweergaveselectie luidsprekers ............... 138
  Taal/land voor schermmenu selecteren................139
  TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..... 140

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
  WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM
  INSTELLEN.................................................................. 144
  PROGRAMMA’S BLOKKEREN ............................... 145
  PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
  (ALLEEN IN DIGITALE MODUS).................................................... 146
  EXTERNE INVOERBLOKKERING...........................147
  Sleutel vergendel ....................................................... 148

  TELETEKST
  In-/uitschakelen ........................................................ 149
  SIMPLE-tekst .............................................................. 149
  TOP-tekst .................................................................... 149
  FASTEXT...................................................................... 150
  Speciale teletekstfuncties ....................................... 150

  DIGITALE TELETEKST
  GELUID- EN TAALINSTELLING
  AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING................ 128
  Heldere stem II............................................................129
  STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS ................................................................ 130
  GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS..................................................................131
  SRS TruSurround XT................................................. 131
  Balans ........................................................................... 132
  TV-SPEAKERS AAN/UIT...........................................132
  DTV Audio instelling (ALLEEN IN DIGITALE MODUS) .133
  DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN .........134
  AUDIO TERUGZETTEN............................................135
  Audiobeschrijving (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)..136
  I/II
  - Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)... 137
  - NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus).....138

  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE....................... 151
  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE....................... 151

  BIJLAGE
  PROBLEMEN OPLOSSEN ....................................... 152
  ONDERHOUD ........................................................... 154
  SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT.................. 155
  IR-codes....................................................................... 169
  Setup extern besturingssysteem ........................... 170

  3 • Page 6

  VOORBEREIDING
  BEDIENING OP HET VOORPANEEL
  ! OPMERKINGEN
  G

  VOORBEREIDING  De tv kan in stand-bye modus geplaatst worden om het stroomverbruik te verminderen.
  En indien de tv langere tijd niet gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden via de stroomschakelaar op de televisie, aangezien dit leidt tot een lager stroomverbruik.
  De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk verminderd worden indien het helderheidsniveau van het beeld verminderd wordt, en dit leidt tot lagere gebruikskosten.

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Plasma-tv-modellen
  PAS OP
  G Indien

  de tv niet ingeschakeld kan worden met de afstandsbediening, drukt u op de hoofd power toets
  op de tv. (Indien het toestel uitgeschakeld is met de hoofd powerknop op de TV, kunt u deze niet
  inschakelen met de afstandsbediening).
  G Stap niet op de glazen steun en stel het niet bloot aan impact.
  Het kan breken en mogelijk letsel veroorzaken door glasstukjes, of de tv kan vallen.
  G Sleep de tv niet. De vloer of het product kunnen beschadigd worden.

  50/60PS70**

  Programm

  Volume

  OK
  MENU
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het
  beeld aangepast aan
  de omstandigheden
  van de omgeving.

  INPUT (ingang)

  Sensor afstandsbediening

  In-/uitschakel knop

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.

  4 • Page 7

  50/60PS80**

  Volume

  VOORBEREIDING

  Programm

  OK
  MENU
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het
  beeld aangepast aan
  de omstandigheden
  van de omgeving.

  INPUT (ingang)

  Sensor afstandsbediening

  In-/uitschakel knop

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.

  5 • Page 8

  VOORBEREIDING
  42/50PQ35**

  VOORBEREIDING

  Sensor afstandsbediening
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het
  beeld aangepast aan
  de omstandigheden
  van de omgeving.
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  MENU

  INPUT
  INPUT
  MENU

  INPUT

  (ingang)
  INPUT

  MENU

  INPUT

  6

  OK

  MENU

  OK

  P

  OK

  POWER

  P

  MENU

  OK

  Volume

  OK

  Programm
  P

  P

  POWER

  POWER

  In-/uitschakel
  knop • Page 9

  P

  Programm
  P

  VOORBEREIDING

  T

  42PQ65**, 50PS65**

  Volume
  OK
  OK

  Sensor afstandsbediening
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het beeld
  aangepast aan de
  omstandigheden van de
  omgeving.

  OK

  P

  MENU

  INPUT (ingang)
  INPUT

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Het LED is uit terwijl de tv aan blijft.
  MENU

  MENU

  In-/uitschakel knop

  POWER

  7 • Page 10

  VOORBEREIDING
  LED-LCD TV-MODELLEN : 42/47LH90**

  VOORBEREIDING

  P

  Programm

  Volume
  OK

  OK
  MENU

  MENU
  INPUT

  POWER

  LUIDSPREKER

  Intelligent oog
  Hiermee wordt het beeld
  aangepast aan de
  omstandigheden van de
  omgeving.
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is..
  Opmerking: U kunt in het OPTIE menu de
  stroomindicator in- of uitschakelen.

  8

  INPUT (ingang)

  Hoofd Power Schakelaar • Page 11

  LCD-tv-modellen : 19/22LU40**

  Volume

  OK

  OK

  MENU INPUT

  Inschakel-/standby-indicatie
  • Is rood als de tv
  op stand-by
  staat.
  • Het LED is uit
  terwijl de tv aan
  blijft.

  VOORBEREIDING

  P

  Programm

  MENU
  INPUT
  (ingang)
  In-/uitschakel
  knop

  Sensor afstandsbediening

  Hoofd
  Power
  Schakelaar

  9 • Page 12

  VOORBEREIDING
  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70**

  P
  P

  VOORBEREIDING

  P

  Volume

  Intelligent oog
  Hiermee wordt het
  beeld aangepast aan de
  omstandigheden van de
  omgeving.
  Bewegend LED

  OK
  OK

  MENU
  MENU

  Sensor afstandsbediening
  INPUT (ingang)
  INPUT

  In-/uitschakel knop (Aanraaksensor)
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is.
  Let op: U kunt het statuslampje voor voeding
  in het menu OPTION (Opties) regelen.

  Hoofd Power Schakelaar

  10

  Programm • Page 13

  LCD-tv-modellen : 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***
  (Alleen bij 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**)
  InINPUT MENU OK
  /uitschak (ingang)
  el knop

  OK

  Programm

  P

  (Alleen bij 32/37/42LH20**, 32LD3**,
  32/37/42/47LH3***)

  P

  VOORBEREIDING

  INPUT MENU

  Volume

  Programm

  Volume

  OK

  Sensor afstandsbediening

  OK

  MENU

  MENU

  INPUT

  INPUT (ingang)
  In-/uitschakel knop

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  Hoofd Power Schakelaar

  11 • Page 14

  VOORBEREIDING
  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**

  VOORBEREIDING

  Programm
  P

  Volume

  OK
  OK

  MENU
  MENU

  INPUT (ingang)
  INPUT

  In-/uitschakel knop

  Sensor afstandsbediening
  Intelligent oog
  Hiermee wordt het beeld
  aangepast aan de
  omstandigheden van de
  omgeving.
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  12

  Hoofd Power Schakelaar • Page 15

  LCD-tv-modellen : 19/22/26LU50**
  (Alleen bij 19/22LU50**)
  InINPUT MENU
  /uitschakel (ingang)
  knop

  OK

  Volume

  Programm

  VOORBEREIDING

  INPUT MENU

  OK

  P

  P

  (Alleen bij 26LU50**)
  P

  Programm
  P

  Volume

  OK
  OK
  P

  MENU
  MENU

  INPUT (ingang)
  INPUT

  In-/uitschakel knop

  Sensor afstandsbediening

  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Brandt wit zodra de tv ingeschakeld is.

  Hoofd
  Power
  Schakela
  ar

  13 • Page 16

  VOORBEREIDING
  LCD-tv-modellen : 19/22LG31**

  VOORBEREIDING

  INPUT
  (ingang)

  MENU

  Volume

  OK

  INPUT MENU OK

  -

  Programm

  +

  -

  P

  +

  In-/uitschakel knop
  Sensor afstandsbediening
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  14 • Page 17

  LCD-tv-modellen : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**

  Programm

  VOORBEREIDING

  P

  +

  Volume
  -

  OK

  OK
  MENU

  MENU
  In-/uitschakel knop

  INPUT

  INPUT (ingang)

  Sensor afstandsbediening
  Inschakel-/stand-by-indicatie
  • Is rood als de tv op stand-by staat.
  • Is blauw als de tv is ingeschakeld.

  Intelligent oog
  Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving. (Alleen bij 32/42/47LF51**)

  15 • Page 18

  VOORBEREIDING
  INFORMATIE ACHTERZIJDE
  A

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Plasma-tv-modellen : 50/60PS70**, 50/60PS80**

  VOORBEREIDING

  10

  1

  11
  2

  3

  4

  5
  2

  12

  6

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  3

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  4

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  6

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.
  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  9

  8

  1

  5

  16

  7

  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  S-Video-ingang
  Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen. • Page 19

  HDMI
  VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

  Plasma-tv-modellen : 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**

  R

  AV IN 3
  10

  4
  HDMI IN 3

  3

  VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO

  HDMI IN
  2
  1

  VARIABLE AUDIO OUT

  HDMI/DVI IN

  5

  6

  7

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  3

  4

  5

  6

  5

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.
  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  8

  USB IN
  SERVICE ONLY

  11
  2

  VOORBEREIDING

  1

  12

  AV IN 3

  9

  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  11

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  12

  S-Video-ingang
  Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  17 • Page 20

  HDMI
  IN 2
  VIDEO L/MONO AUDIO R

  VOORBEREIDING

  LCD-tv-modellen : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  (Alleen bij 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**
  32/37/42LG33**,
  26LG31**)

  (Alleen
  AV
  IN 3 bij 32/37/42LF25**)
  H/P

  VOORBEREIDING

  10

  13

  3

  1

  USB IN
  SERVICE ONLY

  HDMI
  IN 2

  12
  H/P

  (Alleen bij 19/22LG31**)

  AV IN 3

  12

  ANTENNA IN

  5

  18

  12

  H/P

  11

  HDMI
  / DVI IN 1

  6

  7

  8

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  6

  5

  5

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  (RGB)

  3

  10

  4

  HDMI
  IN 2

  2

  10

  H/P

  9
  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  11

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  12

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  13

  UITSLUITEND SERVICE POORT

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc. • Page 21

  HD
  IN
  VIDEO L/MONO AUDIO R

  ❖◆

  LCD-tv-modellen : 19/22LU40**, 19/22/26LU50**

  H/P

  ❖❋❋

  AV IN 3

  (Alleen bij 26LU50**)

  1

  ❖◆
  ❖❋❋

  H/P
  H/P

  ❖◆

  1

  ❖❋❋

  10

  AV IN 3

  11

  H/P

  (Alleen bij 19/22LU40**)

  (Alleen bij 19/22/26LU50**)
  2

  12

  4

  3

  VOORBEREIDING

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  HDMI
  IN 3

  H/P

  ❖◆ ❖◆

  2

  ❖❋❋❖❋❋

  1(DVI)

  HDMI
  IN 3
  HDMI
  IN 3

  (RGB)

  USB IN
  SERVICE ONLY

  5

  VIDEO L/MONO AUDIO R
  VIDEO L/MONO AUDIO R

  11

  13

  AVAV
  IN IN
  3 3

  HDMI / DVI IN
  ANTENNA IN

  COMPONENT IN
  5

  6

  7

  8

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  3

  4

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  HDMI/DVI-IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  6

  RGB-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  10
  H/PH/P

  9
  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  11

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  UITSLUITEND SERVICE POORT

  13

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  19 • Page 22

  VOORBEREIDING
  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70**

  VOORBEREIDING

  2

  12

  3

  4

  5

  6

  1

  7

  (RGB)

  8
  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  3

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  4

  S-Video-ingang
  Sluit S-Video out van een S-VIDEO-apparaat aan.
  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  6

  20

  9

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.
  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  10

  11

  7

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  10

  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  11

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  12

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.) • Page 23

  HDMI
  IN 3

  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
  H/P(Alleen bij
  32/37/42/47/55LH50**, 32/42/47LF51**
  (Alleen bij
  32/37/42/47LH40

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  HDMI
  IN 3
  USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R
  SERVICE ONLY

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  AV IN 3

  (Alleen bij
  32/37/42/47/55LH50 ,
  **) 32/37/42/47LH49**)**

  32/42/47LF51**)

  10 AV IN 3

  AV IN 3

  (Alleen bij
  32/42/47LF51**)

  (Alleen bij
  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH49**)

  H/P

  11

  11

  11
  1

  HDMI / DVI IN

  AV IN 3

  1(DVI)

  H/P

  5

  6

  7

  8

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  3

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  6

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  HDMI
  IN 3

  HDMI
  IN 3
  12

  AV IN 3

  AV IN 3

  ANTENNA IN

  12

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  2

  HDMI
  IN 4

  HDMI / DVI IN

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  5

  5

  5
  L/MONO
  MONO AUDIO R
  VIDEO L/

  (RGB)

  HDMI
  IN 3

  1(DVI)

  L/MONO
  MONO AUDIO R
  VIDEO L/

  2

  HDMI
  IN 3

  4

  3

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  2

  3

  VOORBEREIDING

  H/P

  1

  10

  14

  AV IN 3

  13
  13

  H/P

  5

  12

  AV IN 3

  13
  H/P

  H/P

  H/P

  9
  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  11

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  14

  UITSLUITEND SERVICE POORT

  21 • Page 24

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  HDMI
  IN 4

  VOORBEREIDING
  LED-LCD TV-MODELLEN : 42/47LH90**

  10

  AV IN 3

  VOORBEREIDING

  H/P
  11
  1

  (RGB)

  HDMI / DVI IN
  3
  2

  HDMI
  IN 4

  4

  3

  5

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  2

  12

  AV IN 3

  13

  1(DVI)
  ANTENNA IN

  5

  7

  8

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  3

  4

  5

  6

  22

  6

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.
  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.
  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  H/P

  9
  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Usb-ingang
  Sluit het USB opslagtoestel aan op dit contactpunt.

  11

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  13

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon. • Page 25

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  HDMI
  IN 2

  H/P

  LCD-tv-modellen : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***
  (Alleen bij 32/37/42/47LH3***)
  (Alleen bij
  32/37/42/47LH3***)

  AV IN 3

  USB IN
  SERVICE ONLY

  H/P

  10

  2

  10

  1

  HDMI
  / DVI IN 1
  5

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  5

  (RGB)

  USB IN
  SERVICE ONLY

  11

  AV IN 3

  HDMI
  / DVI IN 1

  5

  6

  7

  8

  1

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.
  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.

  4

  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  6

  5

  11

  AV IN 3

  12

  ANTENNA IN

  3

  HDMI
  IN 2

  4

  3

  HDMI
  IN 3

  2

  VIDEO L/MONO AUDIO R

  13

  VOORBEREIDING

  HDMI

  (Alleen bij
  26/32/37/42LH20**,
  26/32LD3**)

  H/P

  12
  H/P

  9
  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  11

  Audio/video-ingang
  Sluit de audio/video-uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  12

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  13

  UITSLUITEND SERVICE POORT

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  23 • Page 26

  H/P

  VOORBEREIDING

  LCD-tv-modellen : 19/22LH20**, 19/22LD3**
  VOORBEREIDING

  11

  1

  2

  12

  3

  4
  10

  COMPONENT IN

  USB IN
  SERVICE ONLY

  H/P

  (RGB)

  RGB IN (PC)

  HDMI / DVI IN
  ANTENNA IN

  5

  7

  8

  Aansluiting voedingskabel
  Deze tv werkt op netvoeding (wisselstroom). Het voltage
  wordt aangegeven op de pagina met de specificaties. (G
  p.155 to 167) Probeer nooit de tv aan te sluiten op gelijkstroom.

  2

  Audio-ingang (RGB/DVI)
  Voor aansluiting van het audiosignaal van een pc of digitale tv.

  3

  4

  24

  6

  1

  OPTISCHE UITGANG VOOR DIGITALE AUDIOSIGNALEN
  Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan.
  Aansluiten op een Digitaal Audio Onderdeel.
  Gebruik een optische audiokabel.
  Euro-scartaansluiting (AV1/AV2)
  Sluit scartingang of -uitgang van een extern apparaat
  aan op deze aansluitingen.

  5

  HDMI/DVI IN-aansluiting
  Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan.
  Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI/DVI-poort
  aan met een DVI-naar-HDMI-kabel.

  6

  RGB IN-ingang
  Voor aansluiting van het uitgangssignaal van een pc.

  9
  7

  RS-232C-ingang (BEDIENING/SERVICE)
  Verbind de seriële poort van de bedieningsapparaten
  met de RS-232C-aansluiting.
  Deze poort wordt gebruikt voor de modi Service
  of Hotel.

  8

  Component-ingang
  Sluit een componentapparaat voor video/audio aan op
  deze aansluitingen.

  9

  Antenne-ingang
  Sluit de antenne of kabel aan op dit contactpunt.

  10

  Hoofdtelefoon
  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  11

  Sleuf voor PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory
  Card International Association)
  Plaats de CI Module in de PCMCIA KAARTGLEUF.
  (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)

  12

  UITSLUITEND SERVICE POORT • Page 27

  INSTALLATIE VAN DE STEUN
  A Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Controleer bij het monteren van de bureausteun of de moer goed vast gedraaid is. (Indien dit niet het geval is, kan het
  product naar voren kantelen na de installatie.) Indien u de moer met teveel kracht vastzet, kan de moer afwijken dankzij
  afschuren van het vastzetgedeelte van de moer.

  1

  2

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  Alleen bij 26/32/37/42LH20**,
  26/32LD3**,32/37/42/47LH3***,
  32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47LH50**, 42/47LH90**

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  3

  Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
  de achterkant van de tv.

  VOORBEREIDING

  Alleen bij 32/37/42/47LH70**

  Monteer de onderdelen van de steunbehuizing
  met de steunbasis van de tv.

  32LH70**

  47LH70** 37LH70**

  steunkolom

  M4x20

  M4x16

  M4x20

  Steunbasis
  42LH70**
  M4x20

  steunkolom
  Steunbasis

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  4

  Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
  de achterkant van de tv.
  32/37LH70**
  M4x20

  42/47LH70**
  M4x16

  25 • Page 28

  VOORBEREIDING
  Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**

  VOORBEREIDING

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  Alleen bij 50PS70**/50PS80**/
  42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  3

  Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
  de achterkant van de tv.

  achterpaneel

  Bij het monteren van de
  steun let u op dat u de
  voor- en achterkant van
  de steun correct monteert.
  VOORKANT

  26 • Page 29

  Alleen bij 19/22LG31**

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Zet de 2 of 3 bouten goed vast in de gaten.

  2

  Monteer de onderdelen van de behuizing van
  het statief met de dekselbasis van de tv.
  Plaats de steunbehuizing in een afdekbasis totdat u een klikgeluid hoort.

  VOORBEREIDING

  Alleen bij 19/22/26LU50**

  steunkolom
  (Alleen bij 26LU50**)

  Steunbasis

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  27 • Page 30

  VOORBEREIDING
  Alleen bij 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  26LG31**, 32/42LF51**

  1

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Zet de 3 bouten goed vast met de gaten de
  dekselbasis.

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  VOORBEREIDING

  2

  Alleen bij 19/22LU40**

  Bevestig de onderdelen van de houder
  voorzichtig op de voet van de tv.
  achterpaneel
  steunkolom

  3

  Monteer de onderdelen van de achterbehuizing
  van de steun met de tv.

  achterpaneel

  3

  Monteer de tv zoals hier aangegeven.

  Achterbehuizing steun

  4

  4

  Monteer de onderdelen van de kap met de
  achterbehuizing van de steun van de tv.

  Kap

  Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
  de achterkant van de tv.

  Achterbehuizing steun

  28 • Page 31

  DE STEUN DEMONTEREN


  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  Alleen bij 19/22LU40**

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Maak de bouten los en verwijder de steun van de tv.

  3

  Maak de bouten los van de tv.
  Verwijder de hoesbasis van de tv..

  Verwijder de kap van de tv.
  Druk in de richting van de pijl om de kap te verwijderen.

  VOORBEREIDING

  2

  Alleen bij 19/22/26LU50**

  Kap

  3

  Maak de bouten los en verwijder de steun van
  de achterbehuizing steun van de tv.
  (Alleen bij 26LU50**)

  Achterbehuizing steun

  4

  Maak de bouten los en verwijder de steun van
  de dekselbasis van de tv.

  achterpaneel
  (Alleen bij 26LU50**)

  4

  Verwijder de steunbehuizing van de tv.
  steunkolom

  achterpaneel

  5

  Maak de bouten los en verwijder de steunbehuizing van de tv.

  steunkolom

  29 • Page 32

  VOORBEREIDING
  DE TV BEVESTIGEN AAN BUREAU(Alleen
  bij 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
  32/37/42LH3***, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
  32/37/42LH50**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**)

  HET SCHERM PLAATSEN
  (Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.
  • Kantelbereik  VOORBEREIDING

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  De TV moet aan het bureau bevestigd worden zodat het
  niet naar voren of achter getrokken kan worden, en op die
  manier letsel kan veroorzaakt, of schade aan het product
  veroorzaakt. Gebruik alleen een bevestigde schroef.

  12

  0

  0

  3

  ! OPMERKINGEN
  G Het volgende model is een vast staand type zonder de scheve

  1- schroef

  en draaikenmerken, dus grote druk kan het toestel beschadigen.
  -19/22/26LU50**, 19/22LU40**

  (geleverd als onderdeel van het product)

  KENSINGTON-BEVEILIGINGSSYSTEEM
  Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  Steun
  Bureau

  ! WAARSCHUWING
  G

  Om te voorkomen dat de tv omver valt, moet de tv stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de
  installatie-instructies aangegeven. Het kantelen, schudden of heen en weer schommelen van het apparaat kan
  letsel veroorzaken.

  INSTALLATIE VAN DE VOET
  Zorg met het oog op een goede ventilatie voor een vrije
  ruimte van minimaal 10 cm rond de tv.

  10 cm
  10 cm
  10 cm

  30

  10 cm

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  De tv heeft aan de achterzijde een aansluiting voor het Kensingtonbeveiligingssysteem. Sluit de kabel van het Kensington-beveiligingssysteem aan volgens de onderstaande afbeelding.
  Gedetailleerde instructies voor installatie en gebruik van het
  Kensington-beveiligingssysteem zijn te vinden in de bijbehorende gebruikershandleiding. Zie de website van Kensington,
  h t t p : / / w w w . k e n s i n g t o n . c o m, voor meer informatie.
  Kensington verkoopt beveiligingssystemen voor kostbare elektronische apparatuur, zoals notebooks en LCD-projectoren.
  Opmerking:
  - Het Kensington-beveiligingssysteem is een optioneel accessoire.
  Opmerking:
  a. Als de tv koud aanvoelt, kunt u een 'flikkering' zien wanneer het toestel wordt aangezet.
  Dit is normaal; er is niets mis met de tv.
  b. Er kunnen fouten zichtbaar zijn op het scherm in de vorm
  van kleine rode, groene of blauwe puntjes.
  Deze hebben echter geen nadelige invloed op de prestaties van het toestel.
  c. Raak het LCD-scherm niet aan en druk niet langdurig met
  uw vinger(s) op het scherm.
  Dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm veroorzaken. • Page 33

  ZORGVULDIG INSTALLATIE ADVIES DRAAISTEUN


  (behalve 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LU40**,
  19/22/26LU50**, 19/22LG31**)
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Nadat u de TV heeft geïnstalleerd, kunt u de TV-set
  handmatig naar links of rechts verplaatsen, met 20
  graden, zodat u een beter beeld heeft vanuit uw zitplaats.

  1

  1

  VOORBEREIDING

  U moet de noodzakelijke onderdelen om de TV veilig vast
  te zetten aan de muur afzonderlijke in de winkel kopen.
  ■ Plaats de tv dicht bij de wand om te voorkomen dat hij
  omvalt als iemand er tegen stoot.
  ■ Hieronder ziet u de veiligste manier om de tv neer te
  zetten. Door de tv aan de wand te bevestigen voorkomt
  u dat hij naar voren valt als iemand eraan trekt. Dit
  voorkomt dat de tv naar voren valt en letsel veroorzaakt.
  Hierdoor voorkomt u ook dat de tv beschadigd wordt.
  Zorg ervoor dat kinderen niet op de tv klimmen of eraan
  gaan hangen.

  2

  2

  1

  Gebruik de oogbouten of tv-haakjes/bouten om het
  product aan de muur te bevestigen (zoals in de afbeelding wordt getoond).
  (Als er bouten in de oogbouten van de tv zitten, draai de
  bouten dan los.)
  * Plaats de oogbouten of tv-haakjes/bouten en draai ze
  stevig vast in de bovenste gaten.

  2

  Bevestig de muurhaakjes met de bouten in de muur. Pas
  de hoogte aan van het haakje dat in de muur wordt
  bevestigd.

  DE STEUN ACHTERHOES
  GEBRUIKEN (Alleen bij 37/42/47LH70**)
  ■ Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Installeer de steun achterhoes zoals afgebeeld.

  3

  STEUN ACHTERHOES

  Pak de knop vast en trek eraan.

  3

  Gebruik een stevig touw om het product vast te
  zetten voor centering. De veiligste manier is ervoor te
  zorgen dat het touw horizontaal tussen de muur en
  het product loopt.

  ! OPMERKINGEN
  Maak eerst de touwen los voordat u het product verplaatst.
  G Plaats het product op een houder of op een kast die
  groot en stevig genoeg is om het formaat en het
  gewicht van het product te kunnen dragen.
  G Voor een veilig gebruik van het product dient u
  ervoor te zorgen dat de haakjes aan de muur op
  dezelfde hoogte zijn gemonteerd als de
  haakjes/beugel op het product.
  G

  31 • Page 34

  VOORBEREIDING
  ACHTERPANEEL VOOR KABELGELEIDING


  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  LCD-tv-modellen : 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**

  VOORBEREIDING

  1

  Sluit de gewenste kabels aan.
  Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als
  u extra apparaten wilt
  installeren.

  2

  LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN : 32/37/42LF25**,

  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  26LG31**, 26/32/37/42LH20**,
  26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***,
  32/37/42/47LH40**,
  32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  42/47LH90**, 32/42/47LF51**

  1

  Sluit de gewenste kabels aan.
  Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als
  u extra apparaten wilt
  installeren.

  2

  Open de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.

  Open de KABELBUNDELKLEM en bundel de
  kabels zoals de afbeelding aangeeft.

  KABELKLEM

  3

  Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de afbeelding aangeeft.
  KABELKLEM

  3

  Plaats de KABELBUNDELKLEM zoals de afbeelding aangeeft.

  De KABELKLEM verwijderen

  (LCD-tv-modellen : 19/22LH20**, 19/22LD3**,
  19/22LG31**)
  Houd de KABELMANAGEMENTCLIP vast met beide handen en
  trek naar achteren.

  ! OPMERKINGEN
  G

  Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te lichten.

  - Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel
  oplopen of kan het product worden beschadigd.

  32

  LCD-tv-modellen :
  19/22LU40**, 19/22/26LU50**
  Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels,
  installeert u de K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld
  en bundelt u de kabels. • Page 35

  LCD-tv-modellen : 32/37/42/47LH70** Plasma-tv-modellen: 42/50PQ35**,
  Centreer het gat met de tab op de KABELBEHEERCLIP.
  Draai de KABELBEHEERCLIP zoals afgebeeld.
  Opmerking: Overmatige kracht kan schade
  veroorzaken aan het product indien u de kabelbeheerclip gebruikt.

  1

  42PQ65**, 50PS65**

  Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels, installeert u de
  K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.

  Plasma-tv-modellen : 50/60PS70**,

  VOORBEREIDING

  Kabelhouder

  50/60PS80**

  1

  Na het aansluiten van de noodzakelijke kabels, installeert u de
  K A B E L H O U D E R zoals afgebeeld en bundelt u de kabels.
  Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur
  als u extra apparaten wilt installeren.

  2

  Monteer de KABELKLEM als hier aangegeven.

  KABELKLEM

  Sluit de gewenste kabels aan.
  Zie het hoofdstuk over het configureren van randapparatuur als u extra apparaten wilt installeren.

  2

  Kabelhouder

  De stroomkabel vastzetten
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
  Zet de stroomkabel vast met de beschermende beugel
  en de bout, zoals afgebeeld.
  Hiermee wordt voorkomen dat de stroomkabel per
  ongeluk verwijderd wordt.
  Schroef

  1

  KABELKLEM

  De KABELKLEM verwijderen (Alleen bij
  50/60PS70**, 50/60PS80**)
  Houd de KABEKGELEIDINGSKLEM met twee handen
  vast en trek hem omhoog.

  BESCHERMENDE BEUGEL

  ! OPMERKINGEN
  Gebruik de KABELKLEM niet om de tv op te lichten.
  - Als het product valt, kunt u persoonlijk letsel oplopen of kan het product worden beschadigd.
  G

  33 • Page 36

  VOORBEREIDING
  U GEBRUIKT DE TAFELSTANDAARD NIET
  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)


  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Bij het installeren van het aan een muur bevestigd toestel, gebruikt u de beschermingshoes.

  Alleen bij 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**

  Plasma-tv-modellen
  VOORBEREIDING

  Druk de
  BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot
  u een klik hoort.
  beschermingskap

  1

  Plaats het tv-scherm voorzichtig op een zachte
  ondergrond zoals een kussen of bed om
  beschadiging van het scherm te voorkomen.

  2

  Maak de bouten los van de tv.

  3

  Verwijder de steun van de tv.

  4

  Plaats de beschermingshoes in de tv.

  LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN
  Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**

  beschermingskap

  Sæt beskyttelseslåget på tv'et som vist,
  når det beskyttende papir er fjernet.
  Alleen bij 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**

  Druk de BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot
  u een klik hoort.

  beschermingskap

  Alleen bij 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51**

  34

  Druk de BESCHERMKLEP(PROTECTION COVER ) in de tv tot u
  een klik hoort.

  beschermingskap

  beschermingskap

  5

  Bevestig de bouten stevig in de openingen aan
  de achterkant van de tv. • Page 37

  De tv kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd,
  bijvoorbeeld tegen een muur of op een bureaublad.
  De tv is ontworpen om horizontaal te worden
  bevestigd.

  A
  B

  AARDEN

  Netvoeding
  Kortsluitscha
  kelaar

  WANDMONTAGE: HORIZONTALE INSTALLATIE
  We raden het gebruik van een muursteun van het merk
  LG aan bij het bevestigen van de TV aan een muur.
  A We raden aan dat u een muurbevestigingsteun met een
  VESA standaard koopt.
  A LG raadt aan dat de muurbevestiging uitgevoerd wordt
  door een erkende professionele installateur.
  A Sluit eerst de USB verlengkabel aan op de USB IN
  aansluiting en hang het vervolgens aan de muur. (Alleen
  bij 32/37/42/47LH70**)
  A

  ! OPMERKINGEN
  De muurbevestiging moet geplaatst worden aan een stevige muur, recht op de vloer.
  G Gebruik een speciale muurbevestiging indien u aan een
  plafond of schuine muur wilt bevestigen.
  G Het oppervlak van de muurbevestiging moet sterk genoeg
  zijn om het gewicht van de TV set te ondersteunen, bijv.
  beton, steen, bakstenen en holle blokken.
  G De lengte van de schroef die geïnstalleerd wordt, is
  afhankelijk van de te gebruiken muur. Voor meer informatie
  kijkt u in de instructies van de bevestiging.
  G LG is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan
  eigendommen of tv veroorzaakt door onjuiste installatie.
  - Indien een niet VESA muurbevestiging gebruikt wordt.
  - Onjuiste bevestiging van de schroeven aan het oppervlak
  die ervoor kunnen zorgen dat de tv valt en persoonlijk letsel veroorzaakt.
  - Het niet opvolgen van de aanbevolen installatiemethode.
  G

  10 cm

  10 cm
  10 cm

  10 cm

  10 cm

  Model
  19/22LU40**
  19/22LU50**
  26LU50**
  19/22LG31**
  26LG31**
  32LF25**
  37/42LF25**
  32LG2***
  37/42LG2***
  32LG33**
  37/42LG33**
  19/22LH20**
  26/32LH20**
  37/42LH20**
  19/22LD3**
  26/32LD3**
  32LH3***
  37/42/47LH3***
  32LH40**
  37/42/47LH40**
  32LH49**
  37/42/47LH49**
  32LH50**
  37/42/47LH50**
  55LH50**
  32LH70**
  37/42/47LH70**
  42/47LH90**
  32LF51**
  42/47LF51**
  50PS70**
  60PS70**
  50PS80**
  60PS80**
  42/50PQ35**
  42PQ65**
  50PS65**

  VESA Standaard
  (A * B) Schroef Hoeveelheid
  4
  100 * 100 M4
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  100 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  400 * 400 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 200 M6
  4
  200 * 100 M4
  4
  M6
  200 * 200
  4
  400 * 400 M6
  4
  M8
  600 * 400
  4
  400 * 400 M6
  4
  M8
  600 * 400
  4
  400 * 400 M6
  4
  M6
  400 * 400
  4
  400 * 400 M6

  VOORBEREIDING

  Zorg dat u de aardedraad aansluit om mogelijke elektrische
  schokken te vermijden.
  Als aarding niet mogelijk is, moet u door een erkend elektricien een aparte kortsluitvoorziening laten installeren.
  Probeer het apparaat niet te aarden door het te verbinden
  met telefoondraden, bliksemafleiders of gasleidingen.

  35 • Page 38

  VOORBEREIDING
  Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
  hebt aangesloten.  AANSLUITING ANTENNE  Richt de antenne voor een optimale beeldkwaliteit.
  Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.

  VOORBEREIDING
  Antenne
  wanddoos

  Flats/appartementen
  (aansluiting op antennewanddoos)

  Coaxiale RF-draad (75 Ω)

  Buitenantenne
  (VHF, UHF)
  Eengezinswoningen/huizen
  (aansluiting op wanddoos voor buitenantenne)

  UHF

  Antenne

  Signaalv
  ersterker
  VHF

  Als het signaal zwak is, kunt u op de hiernaast aangegeven manier een signaalversterker voor de antenne
  aansluiten om de beeldkwaliteit te verbeteren.
  Als het signaal naar twee tv's moet worden gesplitst, kunt u hiervoor een antennesplitter gebruiken.

  HET GEBRUIK VAN DE FERRIETKERN (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.)
  De ferrietkern kan gebruikt worden om de elektromagnetische golf bij het aansluiten van de stroomkabel, te verminderen.
  Hoe dichter de locatie van de ferrietkern is geplaatst bij de
  stroomstekker, des te beter.

  36

  Plaats in de buurt van de stroomstekker. • Page 39

  AANSLUITINGEN EN SETUP


  Breng om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen geen netsnoeren aan voordat u alle apparatuur
  hebt aangesloten.

  Dit gedeelte over het instellen van EXTERNE APPRATUUR gebruikt voornamelijk diagrammen voor de modellen
  50/60PS70**, 50/60PS80**.
  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.

  HD-ONTVANGER INSTALLEREN


  Deze tv is geschikt voor de ontvangst van digitale radiofrequente of kabelsignalen zonder gebruikmaking van
  een externe digitale set-top box. Als u echter digitale signalen van een digitale set-top box of een ander extern
  digitaal apparaat ontvangt, zie dan het onderstaande schema.

  1

  Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvdspeler
  met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de
  tv.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
  C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de digitale set-top box in.
  (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale
  set-top box.)

  4

  Selecteer de Component -ingang met de knop
  I N P U T op de afstandsbediening.

  1

  2

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Aansluiting met een componentkabel

  G HDMI

  audio ondersteund formaat: Dolby Digital, PCM
  Het DTS audioformaat wordt niet ondersteund.
  Signaal

  Component

  HDMI

  480i/576i

  O

  X

  480p/576p

  O

  O

  720p/1080i

  O

  O

  1080p

  O
  O
  (alleen bij 50 Hz / 60 Hz) (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

  37 • Page 40

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Aansluiting met een HDMI kabel

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Verbind de HDMI-uitgang van de digitale set-top box met
  de H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(behalve 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3 (behalve
  19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**) of H D M I I N 4 (Alleen bij
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**)-aansluiting op de tv.

  2

  Schakel de digitale set-top box in.
  (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale
  set-top box.)

  3

  Selecteer de H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve 19/22LU40**,
  19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
  of H D M I 4(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**)-ingang met de knop I N P U T op
  de afstandsbediening.

  1

  ! OPMERKINGEN
  G Controleer

  of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
  De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
  veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
  niets op het scherm wordt weergegeven.
  Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
  1.3 ondersteunen.

  Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt
  1

  Verbind de DVI-uitgang van de digitale set-top box met
  de H D M I / D V I I N 1-aansluiting op de tv.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de set-top box met de
  A U D I O I N ( R G B / D V I )-aansluiting op de tv.

  3

  Schakel de digitale set-top box in. (Raadpleeg de
  gebruikershandleiding van de digitale set-top box.)

  4

  Selecteer de H D M I 1 -ingang met de knop I N P U T op
  de afstandsbediening.

  1

  38

  2 • Page 41

  DVD AANSLUITEN
  Aansluiting met een componentkabel
  1

  Verbind de video-uitgangen (Y, PB, PR) van de dvd-speler
  met de C O M P O N E N T I N V I D E O (Y, PB, PR) van de tv.
  1

  Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
  C O M P O N E N T I N A U D I O-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.

  4

  Selecteer de Component -ingang met de knop I N P U T
  op de afstandsbediening.

  5

  Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedien-ingsinstructies.

  2

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  2

  Componentingangen
  U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door een dvd-speler op de hieronder aangegeven manier op de
  componentingangen aan te sluiten.
  Componentingangen op de tv

  Video-uitgangen op de
  dvd-speler

  Y

  PB

  PR

  Y

  PB

  PR

  Y

  B-Y

  R-Y

  Y

  Cb

  Cr

  Y

  Pb

  Pr

  39 • Page 42

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Aansluiting met een scartkabel

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Verbind de scartaansluiting van de dvd-speler met de
  A V 1-scartaansluiting van de tv.

  2

  Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.

  3

  Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
  afstandsbediening.
  Selecteer de AV2-ingang als de speler op de A V 2 scartaansluiting is aangesloten.

  1

  Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

  4

  Scart

  Video
  O

  AV1
  AV2

  O

  Uitvoertype
  Huidige
  invoermodus
  Digitale TV

  Audio
  O
  O

  RGB
  O
  X

  AV1 (TV Uit)

  (R) AUDIO (L)

  AUDIO/
  VIDEO

  Uitvoer

  Invoer

  Video, Audio
  Uitsluitend analoog
  Analoog, DTV, AV1/2/3 uitvoer is beschikbaar.

  AV2 (Monitor
  Uit)

  AV2 (Indien DTV geplande
  opname in voortgang is met
  behulp van opname apparatuur.)

  X

  O

  O

  Analoge TV, AV1/3

  O

  O

  O

  Component/RGB

  O

  X

  HDMI

  (De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar DTV.)

  X

  X

  AV2

  O

  O

  G

  TV Uit: Voert analoge TV
  videosignalen uit.
  Monitor Uit: Voert het
  huidige schermbeeld uit.

  O

  ! OPMERKINGEN
  G

  Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.

  Aansluiting met een S-Video-kabel
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  1

  Verbind de S-VIDEO-uitgang van de dvd-speler met de
  S - V I D E O-ingang van de tv.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de dvd-speler met de
  A U D I O-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de dvd-speler in en plaats een dvd.

  4

  Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
  afstandsbediening.

  5

  Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

  VIDEO

  S-VIDEO

  R

  OUTPUT
  SWITCH

  1

  40

  L

  ANT IN

  ANT OUT

  2 • Page 43

  Aansluiting met een HDMI-kabel
  Verbind de HDMI-uitgang van de dvd met de
  H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(behalve
  19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N
  3 (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  26LG31**) of H D M I I N 4 (Alleen bij
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**)-aansluiting op de tv.

  2

  Selecteer de H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve 19/22LU40**,
  19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**)
  of H D M I 4(Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
  42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)-ingang met de
  knop I N P U T op de afstandsbediening.

  3

  1

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Zie de handleiding van de dvd-speler voor bedieningsinstructies.

  ! OPMERKINGEN
  De tv kan het video- en audiosignaal gelijktijdig ontvangen
  als u een HDMI-kabel gebruikt.
  G Als de dvd-speler geen Auto HDMI ondersteunt, moet u zelf
  de juiste uitgangsresolutie instellen.
  G Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
  De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen,
  veroorzaken flikkeringen op het scherm, of zorgen dat er
  niets op het scherm wordt weergegeven.
  Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie
  1.3 ondersteunen.
  G

  41 • Page 44

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  VIDEORECORDER INSTELLEN


  U kunt beeldruis (interferentie) voorkomen door voor voldoende afstand tussen de videorecorder en de tv
  te zorgen.

  Aansluiten met een RF-kabel
  AANSLUITINGEN EN SETUP

  ANT OUT

  S-VIDEO

  ANT IN

  OUTPUT
  SWITCH

  VIDEO

  L

  R

  1

  2

  Wall Jack

  Antenne

  42

  1

  Verbind de A N T O U T-aansluiting van de video-recorder met de A N T E N N A I N-aansluiting van de tv.

  2

  Sluit de antennekabel aan op de A N T I N-aansluit-ing van de videorecorder.

  3

  Druk op de knop P L A Y(afspelen) van de video-recorder en stem de tv op de videorecorder af om
  de opname te bekijken. • Page 45

  Aansluiting met een scartkabel
  Verbind de scartaansluiting van de videorecorder met de
  A V 1-scartaansluiting van de tv. Gebruik een afgeschermde scartkabel.

  1

  Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
  P L A Y (afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
  handleiding van de videorecorder).

  3

  Selecteer de AV1 -ingang met de knop I N P U T op de
  afstandsbediening.

  4

  Selecteer de A V 2-ingang als u het apparaat op de AV2
  -scartaansluiting hebt aangesloten.

  Uitvoer

  Invoer

  Scart

  Video
  O

  AV1
  AV2

  O

  Uitvoertype
  Huidige
  invoermodus
  Digitale TV

  Audio
  O
  O

  RGB
  O
  X

  AV1 (TV Uit)

  1

  (R) AUDIO (L)

  AUDIO/
  VIDEO

  Video, Audio
  Uitsluitend analoog
  Analoog, DTV, AV1/2/3 uitvoer is beschikbaar.

  AV2 (Monitor
  Uit)

  AV2 (Indien DTV geplande
  opname in voortgang is met
  behulp van opname apparatuur.)

  X

  O

  O

  Analoge TV, AV1/3

  O

  O

  O

  Component/RGB

  O

  X

  HDMI

  (De invoermodus wordt automatisch geconverteerd naar DTV.)

  X

  X

  AV2

  O

  O

  G

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  2

  TV Uit: Voert analoge TV
  videosignalen uit.
  Monitor Uit: Voert het
  huidige schermbeeld uit.

  O

  ! OPMERKINGEN
  G

  Als u een Euro-scartkabel wilt gebruiken, moet u een afgeschermde Euro-scartkabel gebruiken.

  Aansluiting met een RCA-kabel
  (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)

  1

  Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en
  de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren van de
  aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links
  = wit en audio rechts = rood)

  2

  Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
  PLAY (afspelen) op de videorecorder. (raadpleeg de
  handleiding van de videorecorder).

  3

  Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T(ingang)
  op de afstandsbediening.

  1

  ! OPMERKINGEN
  G

  Als u een monovideorecorder hebt, sluit u de audiokabel van de
  recorder aan op de A U D I O L / M O N O-aansluiting van de tv.

  S-VIDEO

  VIDEO

  OUTPUT
  SWITCH

  L

  R

  ANT IN

  ANT OUT

  43 • Page 46

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Aansluiting met een S-Video-kabel
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

  1
  AANSLUITINGEN EN SETUP

  2

  Verbind de S-VIDEO-uitgang van de videorecorder met
  de S - V I D E O-ingang van de tv. De beeldkwaliteit is nu
  beter dan wanneer u een normale composietingang
  (kabel met tulpstekkers) aansluit.
  Verbind de audio-uitgangen van de videorecorder met
  de A U D I O-ingangen van de tv.

  3

  Plaats een videoband in de videorecorder en druk op
  PLAY (Afspelen) op de videorecorder (raadpleeg de
  handleiding van de videorecorder).

  4

  Selecteer de AV3 -ingang met de knop I N P U T op de
  afstandsbediening.

  S-VIDEO

  VIDEO

  L

  R

  OUTPUT
  SWITCH

  1

  ANT IN

  ANT OUT

  2

  ! OPMERKINGEN
  G Als

  de S-VIDEO en VIDEO-aansluitingen allebei met de SVHS-Videorecorder zijn verbonden, kan er alleen via de SVIDEO-ingang ontvangst plaatsvinden.

  DE CI-MODULE PLAATSEN
  - Om de gescrambelde services (betaalservices) te
  bekijken in de modus voor digitale tv.
  - Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

  1

  Plaats de CI-module in de sleuf voor de PCMCIA -kaart
  (Personal Computer Memory Card International
  Association) van de tv, zoals afgebeeld.

  1

  Zie pagina 77 voor meer informatie.

  ! OPMERKINGEN
  G Controleer

  of de CI module in de juiste richting geplaatst is in
  de PCMCIA kaartgleuf. Indien de module niet goed geplaatst is,
  kan dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA kaartgleuf.

  44

  Controleer dit punt, zoals
  afgebeeld, en plaats de CI
  Module. • Page 47

  DIGITALE AUDIO-UITVOER INSTELLEN
  Het tv-geluid doorgeven naar externe audioapparatuur via de (optische) poort voor digitale audio-uitvoer.
  Indien u wilt genieten van digitale uitzendingen via 5.1 kanaal luidsprekers, sluit u de OPTISCHE DIGITALE
  AUDIO UIT terminal aan de achterkant van de tv aan op een DVD Home Theater (of versterker).
  Sluit het ene uiteinde van een optische kabel aan op de
  (optische) poort voor digitale audio-uitvoer van de tv.

  2

  Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op
  de (optische) poort voor digitale audio-invoer van de
  audioapparatuur.

  3

  Schakel in het menu AUDIO (Geluid) de optie TV
  Speaker (tv-luidspreker) uit (G pagina 132). Zie de
  gebruikshandleiding bij de externe audioapparatuur
  voor meer informatie over de bediening.

  1

  2

  PAS OP
  G Kijk

  niet in de optische uitgang. Uw ogen kunnen
  beschadigd raken door de laserstraal.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  HOOFDTELEFOON INSTELLINGEN
  (behalve 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  U kunt via de hoofdtelefoon luisteren naar het geluid.

  1

  Steek de hoofdtelefoon in de ingang voor de
  hoofdtelefoon.

  2

  Om het hoofdtelefoon volume aan te passen, drukt u
  + - of && toets. Indien u op de MUTE
  op de
  toets drukt, zal het geluid van de hoofdtelefoon uitgeschakeld zijn.

  ! OPMERKINGEN
  G
  G
  G

  A U D I O menuonderdelen zijn uitgeschakeld indien u een hoofdtelefoon aansluit.
  Bij het wijzigen van de AV modus terwijl een headset aangesloten is, wordt de wijziging op de video maar niet
  op de audio toegepast.
  Optische Digitale Audio Uit is niet beschikbaar bij het aansluiten van een hoofdtelefoon.

  45 • Page 48

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  OVERIGE A/V-BRONNEN INSTALLEREN
  (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**)
  Camcorder
  Gameconsole

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  VIDEO

  R

  1

  1

  Verbind de A U D I O / V I D E O-aansluitingen van de tv en de videorecorder. Zorg ervoor dat de kleuren
  van de aansluitingen overeenkomen. (video = geel, audio links = wit en audio rechts = rood)

  2

  Selecteer de AV3 -ingang met de knop INPUT (ingang) op de afstandsbediening.

  3

  46

  L

  Bedien het externe apparaat.
  Zie de handleiding van het externe apparaat. • Page 49

  USB AANSLUITEN
  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  1

  Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.

  2

  U kunt na het aansluiten van de USB in contactpunten, de USB functie gebruiken. (G p .96)

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  47 • Page 50

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  PC AANSLUITEN
  Deze tv heeft Plug en Play-mogelijkheden. Dit betekent dat de pc zich automatisch aanpastaan de instellingen van de tv.

  Aansluiting met een 15-pins D-sub-kabel

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  Verbind de RGB-uitgang van de PC met de R G B I N
  ( P C) -aansluiting op de tv.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
  I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de pc in.

  4

  Selecteer de RGB -ingang met de knop I N P U T op de
  afstandsbediening.
  2
  1

  AUDIO

  48

  RGB OUTPUT • Page 51

  Als u voor de verbinding een HDMI-naar-DVI-kabel gebruikt

  Verbind de DVI-uitgang van de pc met de
  H D M I / D V I I N 1-aansluiting op het toestel.

  2

  Verbind de audio-uitgangen van de PC met de A U D I O
  I N ( R G B / D V I )-ingangen van de tv.

  3

  Schakel de pc in.

  4

  Selecteer de HDMI1 -ingang met de knop I N P U T op
  de afstandsbediening.

  1

  DVI-PC OUTPUT

  2

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  1

  AUDIO

  49 • Page 52

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Ondersteunde beeldschermresolutie
  Plasma-tv-modellen
  HDMI/DVI-DTV-modus

  RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus

  Verticale

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Resolutie

  Horizontale
  frequentie(kHz)

  frequentie(Hz)

  Resolutie

  Horizontale
  frequentie(kHz)

  frequentie(Hz)

  720x400

  31,468

  70,08

  640x480

  31,649

  59,94

  640x480

  31,469

  59,94

  31,469

  60

  800x600

  37,879

  60,31

  31,47

  59,94

  1024x768

  48,363

  60,00

  31,50

  60
  50,00

  Verticale

  720x480

  1280x768

  47,78

  59,87

  720x576

  31,25

  1360x768

  47,72

  59,80

  1280x720

  37,50

  50,00

  1920x1080

  66,587

  59,934

  44,96

  59,94

  1280x1024

  63,98

  60,02

  45,00

  60

  59,979

  28,125

  50,00

  33,72

  59,94

  33,75

  60

  1400x1050

  65,317

  1920x1080

  (behalve 42/50PQ35**, 42PQ65**)

  27,00

  24,00

  33,750

  30

  56,25

  50,00

  67,433

  59,94

  67,50

  60

  LCD-tv-modellen / LED-LCD TV-MODELLEN
  HDMI/DVI-DTV-modus

  RGB-PC, HDMI/DVI-PC-modus
  Horizontale
  frequentie(kHz)

  frequentie(Hz)

  Resolutie

  Horizontale
  frequentie(kHz)

  frequentie(Hz)

  720x400

  31,468

  70,08

  720x480

  31,469/31,5

  59,94/60

  720x576

  31,25

  50

  37,5

  50

  44,96/45

  59,94/60

  33,72/33,75

  59,94/60

  28,125

  50

  26,97/27

  23,97/24

  33,716/33,75

  29,976/30,00

  640x480

  31,469

  Verticale

  59,94

  800x600

  37,879

  60,31

  1024x768

  48,363

  60,00

  1280x768

  47,78

  59,87

  1360x768

  47,72

  59,80

  1280x1024

  63,595

  60,00

  1920x1080

  66,587

  59,93

  (RGB-PC)
  1920x1080

  67,5

  60,00

  1440x900

  55,5

  59,90

  1400x1050

  64,744

  59,948

  1680x1050

  65,16

  59,94

  (HDMI-PC)

  50

  Verticale

  Resolutie

  (behalve
  1280x720
  19/22LU40**,
  19LU50**,
  19/22/26/32/37/
  42LH20**,
  1920x1080
  19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**,
  26LG31**)
  (behalve19/22LU40**,
  19LU50**,
  19/22/26/32/37/42L
  H20**,
  19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**,19/2
  2/26LG31**)
  (Alleen bij 19LG31**)
  (Alleen bij 22LG31**)

  56,25

  50

  67,43/67,5

  59,94/60 • Page 53

  ! OPMERKINGEN

  G

  We raden het gebruik van 1920x1080, 60 Hz
  (Behalve voor 19/22LU40**, 19LU50**,

  19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  42/50PQ35**, 42PQ65**), 1360x768, 60 Hz
  (Alleen 19/22LU40**, 19LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**, 50PQ35**),
  1024x768, 60 Hz(Alleen 42PQ35**, 42PQ65**)
  , 1440x900, 60 Hz(Alleen 19LG31**) ,
  1680x1050, 60 Hz(Alleen 22LG31**) aan voor

  G Sluit

  de signaalkabel van de monitoruitgang van
  een pc aan op de RGB (PC)-poort van het toestel
  of sluit de signaalkabel van de HDMI-uitgang van
  de pc aan op de HDMI IN- of HMDI/DVI IN-poort
  van het toestel.
  G Verbind de audio-kabel van de pc met de Audioingang van de tv (geluidskabels worden niet
  meegeleverd bij de tv).
  G Pas het geluid op de pc desgewenst aan als u een
  geluidskaart gebruikt.
  G Als de grafische kaart van de pc niet geschikt is
  voor gelijktijdige aansluiting via zowel een analoge
  als een digitale RGB-uitgang, sluit u de pc aan op
  de RGB-, HDMI IN- of HDMI/DVI-poort om
  beelden van de pc op het toestel weer te geven.
  G Als de videokaart op de pc analoge en digitale
  RGB tegelijkertijd uitvoert, stelt u het toestel in op
  RGB of HDMI. (De andere modus wordt automatisch door het toestel ingesteld op Plug en Play.)
  G De DOS-modus werkt mogelijk niet met sommige
  videokaarten als u een HDMI-naar-DVI-kabel
  gebruikt.
  G Wanneer u een te lange RGB-PC-kabel gebruikt, is
  er mogelijk ruis op het scherm. We adviseren u
  een kabel korter dan 5 meter te gebruiken.
  Hierdoor krijgt u de beste beeldkwaliteit.

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het
  scherm wordt weergegeven. Het stilstaande beeld
  kan inbranden op het scherm. Gebruik wanneer
  mogelijk een screensaver.
  G Er kan ruis zijn overeenkomstig een resolutie, verticaal patroon, contrast of helderheid in pcmodus. Verander dan de pc-modus in een andere
  resolutie, wijzig de verversingsfrequentie of pas de
  helderheid en het contrast aan in het menu totdat
  het beeld goed is. Als de verversingsfrequentie
  van de grafische kaart van de pc niet kan worden
  gewijzigd, vervangt u deze grafische kaart of raadpleegt u de fabrikant van de grafische kaart.
  G Voor de horizontale en de verticale frequentie
  wordt een aparte synchronisatie-ingang gebruikt.
  G

  deze PC modus, dit zou de beste beeldkwaliteit
  moeten opleveren.

  51 • Page 54

  AANSLUITINGEN EN SETUP
  Scherminstelling voor pc-modus
  Screen Reset (Beeldscherm terugzetten)
  Zet Positie, Afmeting en Fase terug naar fabriek standaardinstellingen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB [PC].

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  BEELD

  Verpl.

  SCHERM

  OK

  E

  • Contrast

  50

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  vorige

  Beeldresolutie

  90

  • Helderheid

  Verpl.

  Auto Config.
  Positie
  R

  G

  Formaat

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen

  Instellen
  Ja

  Nee

  Fase

  Scherm
  Scherm
  Resetten

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  B E E L D selecteren.

  S c h e r m selecteren.

  R e s e t t e n selecteren.

  4
  OK

  J a selecteren.

  OK

  RESETTEN uitvoeren.

  5

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  52 • Page 55

  Aanpassing voor schermpositie, afmeting, fase
  Indien het beeld na automatische instelling niet duidelijk is en de tekens nog steeds trillen, kunt u de beeldfase handmatig instellen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].

  Verpl.

  SCHERM

  OK

  Verpl.

  vorige

  E

  • Contrast

  90

  • Helderheid

  50

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  Beeldresolutie
  Auto Config.
  Positie
  R

  G

  Formaat

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen

  Fase

  Scherm
  Scherm

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  BEELD

  Resetten

  1 MENU

  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  4

  OK

  5

  OK

  S c h e r m selecteren.

  Selecteer P o s i t i e, F o r m a a t of F a s e .

  Breng de gewenste instellingen aan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  53 • Page 56

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  De resolutie selecteren
  Om een normaal beeld weer te geven moet u ervoor zorgen dat het oplossend vermogen (de resolutie) van
  de rgb-modus en de keuze van de pc-modus met elkaar overeenstemmen.
  Deze functie werkt in de volgende modus: RGB[PC].

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  SCHERM

  BEELD

  Verpl.

  Beeldresolutie

  E

  • Contrast

  90

  • Helderheid

  50

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  Verpl.

  vorige

  OK

  Auto Config.

  1024 x 768
  1280 x 768
  1360 x 768

  Positie
  R

  G

  Formaat

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen
  Scherm
  Scherm

  1 MENU
  2

  B E E L D selecteren.

  S c h e r m selecteren.

  OK

  R e s o l u t i e selecteren.

  4
  OK

  5

  Resetten

  OK

  3

  Fase

  Kies de gewenste resolutie.

  OK

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  54 • Page 57

  Automatisch configureren (alleen in de modus RGB [PC])
  Automatisch de beeldpositie instellen en beeldtrillingen mini-maliseren. Als u de positie van het beeld hebt
  aangepast en het beeld nog steeds niet correct wordt weergegeven, ligt dit niet aan uw tv, maar moet het
  beeld nog verder worden aangepast.

  BEELD

  Verpl.

  SCHERM

  OK

  E

  • Contrast

  50

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  vorige

  Beeldresolutie

  90

  • Helderheid

  Verpl.

  Auto Config.
  Positie
  R

  G

  Formaat

  Instellen
  Ja

  Nee

  AANSLUITINGEN EN SETUP

  Auto config. (automatisch configureren)
  Deze functie is voor automatische aanpassing van de schermpositie, -grootte en fase. Het getoonde beeld zal
  een paar seconden instabiel zijn terwijl de autoconfiguratie werkzaam is.

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen

  Fase

  Scherm
  Scherm
  Resetten

  1 MENU

  B E E L D selecteren.

  • Als de positie van het beeld nog niet juist is,

  probeert u nogmaals de automatische aanpassing.
  • Als het beeld nadat het automatisch in rgb

  2
  OK

  S c h e r m selecteren.

  OK

  A u t o c o n f i g . selecteren.

  3

  (pc) is ingesteld alsnog moet worden
  bijgeregeld, kunt u de beeldpositie, beeldgrootte en fase met de hand instellen.

  4
  OK

  J a selecteren.

  5
  OK

  Voer A u t o c o n f i g . uit.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  55 • Page 58

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

  (Alleen bij 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
  32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.

  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.(G p . 1 1 6)
  (ENERGIEBESPARING)
  RATIO Selecteer de gewenste beeldverhouding van het beeld.(G p . 1 1 3)
  (BEELDFORMAAT)
  POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
  uit naar stand-by.
  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.
  (Invoeren) (G p . 8 0)

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.

  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
  Audio, Sleep timer, Favoriet, USB-apparaat ).(G p . 6 3)
  MENU Hiermee selecteert u een menu.
  Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
  elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)
  GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (G p . 1 1 0)
  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de

  (omhoog/omlaag/li systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
  nks/rechts)

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
  de huidige modus weer.
  RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektron(Teruggaan/sluiten) ische programmagids (EPG) en andere interactieve bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
  -videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur.
  (G p . 8 6 )
  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.

  1
  1

  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (G p . 1 4 9)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
  in de digitale modus.
  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
  het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)

  56 • Page 59

  VOLUME + /-

  Hiermee regelt u het volume.

  MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
  Programme UP/DOWN Hiermee selecteert u een programma.
  (programm
  omhoog/omlaag)

  Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
  to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
  LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)
  Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
  hebt bekeken.
  SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu (Fotolijst en Muzieklijst of
  knoppen voor Filmlijst (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  usb-menubediening 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**)).
  FREEZE Pauzeert de huidige afbeelding op het scherm. (Alleen bij
  (STILZETTEN) plasma-tv)

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
  omhoog/omlaag)

  Batterijen Plaatsen

  Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
  Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.  Sluit het klepje.  Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.

  57 • Page 60

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  (Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**)
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.

  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.
  AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te stellen
  -videomodus) bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur. (G p . 8 6)
  POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of
  uit naar stand-by.

  POWER
  AV MODE

  ENERGY SAVING

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  INPUT De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.(G p.80)
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.
  (ENERGIEBESPARING) (G p . 1 1 6)
  Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
  to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
  Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.
  LIST

  Q.VIEW

  LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)

  MUTE

  THUMBSTICK Hiermee kunt u navigeren in de schermmenu's en de

  (omhoog/omlaag/li systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.
  nks/rechts)

  OK Hiermee accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
  de huidige modus weer.
  MENU Hiermee selecteert u een menu.
  Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
  elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)
  RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektronprogrammagids (EPG) en andere interactieve
  (Teruggaan/sluiten) ische
  bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  RETURN / EXIT

  MENU

  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
  1
  Q.MENU INFO

  i

  GUIDE MARK
  FAV

  1

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'.(G p . 1 4 9)
  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
  in de digitale modus.
  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt
  het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)

  58 • Page 61

  VOLUME + /-

  Hiermee regelt u het volume.

  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

  POWER
  AV MODE

  ENERGY SAVING

  Programme Hiermee selecteert u een programma.
  UP/DOWN
  (programm
  omhoog/omlaag)

  Bedieningsknop Hiermee kunt u Simplink bedienen.
  pen voor SIMPLINK
  LIST

  Q.VIEW

  MUTE

  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
  Audio, Sleep timer, Favoriet, Stroombesparing )(G p . 6 3)
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer. (G p . 1 1 0)
  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
  MARK (Markeren) Selecteer de invoer om toe te passen op de Beeld
  Wizard instellingen.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
  omhoog/omlaag)

  RETURN / EXIT

  MENU

  Batterijen Plaatsen
  Q.MENU INFO

  i

  GUIDE MARK
  FAV

  Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
  Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.  Sluit het klepje.  Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.

  59 • Page 62

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  TOETSFUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
  (Alleen bij 42/47LH90**)
  Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening op de monitor.

  POWER

  POWER Hiermee schakelt u het apparaat in vanuit stand-by of uit
  naar stand-by.
  ON/OFF

  AAN/UIT Toetsverlichting aan of uit

  TV/RAD

  TV/RAD Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.
  ENERGY SAVING De energiebesparende modus van de tv aanpassen.(G p . 1 1 6)
  (ENERGIEBESPARING)
  INFO i Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  INPUT(Invoeren) De externe invoermodus roteert in een regelmatige volgorde.(G p.80)
  Nummertoets 0 Hiermee selecteert u een programma.
  to 9 knoppen Hiermee selecteert u een genummerde optie in een menu.
  LIST De kanaaltabel weergeven.(G p . 7 8)
  Q.VIEW Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor hebt bekeken.
  MENU Hiermee selecteert u een menu.
  Hiermee verwijdert u alle schermmenu's en gaat u vanuit
  elk willekeurig menu terug naar de tv-weergave.(G p . 6 4)

  MARK

  FAV

  Q. MENU Hiermee selecteert u de gewenste snelmenubron.
  (Beeldverhouding, Heldere stem II, Beeldmodus, Geluidsmodus,
  Audio, Sleep timer, Favoriet, USB-apparaat ).(G p . 6 3)
  kunt u navigeren in de schermmenu's en de
  THUMBSTICK Hiermee
  systeeminstellingen aan uw voorkeuren aanpassen.

  (omhoog/omlaag/li
  nks/rechts)

  accepteert u de geselecteerde optie of geeft u
  OK Hiermee
  de huidige modus weer.
  GUIDE Hiermee geeft u de programmagids weer.(G p . 1 1 0)
  RETURN (EXIT) Hiermee kunt bij interactieve toepassingen, de elektron(Teruggaan/sluiten) ische programmagids (EPG) en andere interactieve
  bedieningshandelingen één stap teruggaan.
  GEKLEURDE met deze knoppen bedient u teletekst (alleen op
  KNOPPEN T E L E T E K S T-modellen) of P r o g r a m m a l i j s t.
  1

  1
  AV MODE

  TELETEKST Met deze knoppen bedient u teletekst.
  KNOPPEN Zie voor meer informatie het onderwerp 'Teletekst'. (G p . 1 4 9)

  RATIO

  SUBTITLE Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw weer
  in de digitale modus.

  60 • Page 63

  VOLUME + /- Hiermee regelt u het volume.
  POWER

  ON/OFF
  TV/RAD

  FAV Hiermee geeft u de geselecteerde, favoriete zender weer.
  MARK (Markeren) Programma’s in het usb-menu activeren en deactiveren.
  MUTE Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

  PAGE UP/DOWN Van de ene volledige set scherminformatie naar de vol(Pagina gende gaan.
  omhoog/omlaag)
  SIMPLINK / Regelt SIMPLINK of USB menu (Fotolijst en Muzieklijst of
  knoppen voor Filmlijst ).
  usb-menubediening

  MARK

  FAV

  Biedt een overzicht van de av-apparatuur die is aangesloten op de tv. Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt het menu Simplink op het scherm.(G p . 8 3)
  RATIO Hiermee selecteert u een radio-, tv- of digitaal tv-programma.(G p . 1 1 3)
  AV MODE (Audio Deze optie helpt u beeld en geluid te selecteren en in te
  -videomodus) stellen bij het aansluiten van audio- en videoapparatuur.
  (G p . 8 6 )

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Programme UP/DOWN Hiermee selecteert u een programma.
  (programm
  omhoog/omlaag)

  Batterijen Plaatsen  AV MODE

  RATIO  Open het klepje van het batterijvak aan de achterzijde.
  Let daarbij op de polen (+ bij +, - bij -).
  Plaats twee AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik geen oude of
  gebruikte batterijen en nieuwe batterijen door elkaar.  Sluit het klepje.  Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen te verwijderen.

  61 • Page 64

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  DE TV INSCHAKELEN
  Als uw tv wordt ingeschakeld, kunt u de functies ervan gebruiken.

  1

  Sluit eerst de stroomkabel correct aan.
  En schakel de Hoofd Stroomschakelaar op de tv in.(Alleen bij 42/47LH90**, 32/37/42/47LH70**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**,
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
  Hierna schakelt de tv in op stand-by.

  2

  ) van
  Druk in de stand-by modus op de knop r / I(alleen LCD TV/LED LCD TV), INPUT of P D E (of P
  de tv of druk op de knop POWER, INPUT, P
  of op een van de cijfertoetsen van de afstandsbediening
  om de tv in te schakelen.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Instelling initialiseren
  Als het beeldschermmenu (OSD) op het scherm verschijnt nadat u de televisie hebt ingeschakeld, kunt u
  de volgende mogelijkheden instellen: T a a l, M o d u s i n s t e l l i n g, L a n d, A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n.
  Opmerkingen:
  a. Indien u sluit zonder de eerste instelling te voltooien, zal het eerste instelling menu weer getoond worden.
  b. Druk op de knop R E T U R N als u het huidige schermmenu wilt wijzigen in het vorige schermmenu.
  c. In landen waar de zendnormen voor digitale televisie nog niet zijn vastgelegd is het mogelijk dat bepaalde
  functies van digitale televisie niet werken, afhankelijk van de zendnormen voor digitale televisie.
  d. De “ T h u i s g e b r u i k ” modus is speciaal geschikt voor tv-kijken in de huiselijke omgeving en als standaardmodus van deze tv ingesteld.
  e. “ W i n k e l d e m o ” modus is special gemaakt voor gebruik in winkels. De “ W i n k e l d e m o ” modus wordt na
  een bepaalde tijd opgestart met de videokwaliteit die door ons bedrijf is ingesteld wanneer de gebruiker
  de gegevens voor de videokwaliteit willekeurig verandert.
  T h u i s g e b r u i k , W i n k e l d e m o ) kan gewijzigd worden door het uitvoeren van de
  f. De modus (T
  M o d u s i n s t e l l i n g in het menu O P T I E.

  PROGRAMMA SELECTEREN
  1

  Druk op de knop P
  of op de cijfertoetsen om een programmanummer te selecteren.

  VOLUME REGELEN
  1

  Druk op de knop

  + / - om het volume te regelen.

  U kunt het geluid uitschakelen door op de knop M U T E
  (dempen) te drukken.
  U kunt deze functie annuleren door te drukken op MUTE,
  + of -, AV modus knop.

  62 • Page 65

  QUICK MENU
  Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
  Q.Menu (Quick Menu) is een menu met functies die u vaak gebruikt.

  F

  BeeldverhoudingG

  BeeldverhoudingG

  16:9

  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  2

  U S B - a p p a r a a t : U kiest “Eject” om een aangesloten usb-apparaat te ontkoppelen. (behalve
  19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
  S t r o o m b e s p a r i n g : Selecteer uw gewenste
  energiebesparende modus. (Alleen bij 19/22LU40**,
  19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)
  F

  16:9

  1Q. MENU

  A u d i o : Hiermee stelt u het uitgangsvermogen
  van het geluid in.
  S l e e p t i m e r : Hiermee stelt u de tijden in voor
  het automatisch uit- en inschakelen van de tv.
  F a v o r i e t : Selecteer het favoriete programma.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  B e e l d v e r h o u d i n g : Hiermee selecteert u de
  gewenste beeldverhouding. Voor de zoominstelling selecteert u 14:9, Zoom en Bioscoopzoom
  in het menu voor de beeldverhouding. Nadat u de
  waarden voor zoomen hebt ingesteld gaat het
  beeldscherm terug naar Q.Menu.
  H e l d e r e s t e m I I : Deze functie zorgt ervoor dat
  de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de
  menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is
  gesproken woord beter te verstaan.
  B e e l d m o d u s : Hiermee stelt u uw eigen
  voorkeur voor de weergave van beeld in.
  G e l u i d s m o d u s : Met deze functie stelt u de
  geluidscombinatie in die het beste past bij het
  programma dat u bekijkt. Hiermee stelt u uw eigen
  voorkeur voor de weergave van geluid in.

  (Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  Alle menu’s afzonderlijk weergeven.
  Uw gewenste bron selecteren.

  3
  OK

  • Druk op de Q.MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  63 • Page 66

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  SCHERMMENU'S SELECTEREN EN AANPASSEN
  Het OSD (Schermmenu) van uw tv kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
  SETUP

  Verpl.

  BEELD

  OK

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Beeldverhouding

  Handm. afstemmen

  Picture Wizard

  Prog. bewerking

  GELUID

  OK

  : 16:9

  Verpl.

  Auto volume
  Heldere stem II

  : Uit

  Stroombesparing : Uit

  Signaal versterker

  : Uit

  Sofware update

  : Aan

  Beeldmodus

  • Niveau

  : Standaard

  Balans
  Geluidsmodus

  3

  -

  +

  0

  L

  R

  • Backlight

  70

  Diagnose

  • Contrast

  90

  CI-informatie

  • Helderheid 50

  • Hoge tonen

  50

  • Scherpte

  • Lage tonen

  : Standaard

  50

  • SRS TruSurround XT : Uit

  70

  E

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OPTIE

  Verpl.

  E

  TIJD

  OK

  Menutaal (Language) : Nederlands
  Taal voor audio

  : Nederlands
  )

  Land

  Verpl.

  OK

  Klok
  SETUP

  Taal voor ondertiteling : Nederlands
  Slechthorend(

  OK

  : Uit

  BEELD

  GELUID

  TIJD

  : Uit

  Tijd uit

  : Uit

  Tijd aan

  : Uit

  Sleep timer

  : Uit

  : UK

  Ingangslabel
  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  OPTIE

  : Uit

  VERGRENDELLEN

  BLUETOOTH

  E

  USB

  of
  (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**,
  42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

  INGANGSIGNAAL

  VERGRENDELLEN

  Verpl.

  OK

  BLUETOOTH

  Verpl.

  INGANGSIGNAAL

  OK

  USB

  Verpl.

  Verpl.

  Systeem vergrend.

  Bluetooth

  : Uit

  Antenne

  Fotolijst

  Wachtwoord inst.

  Tv-pincode

  : 0000

  AV1

  Muzieklijst

  Programma geblokkeerd

  Bluetooth-headset : Disconnected

  AV2

  Filmlijst

  Parental Guidance

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  AV3

  DivX-reg.code

  Component

  Deactiveren

  Invoer blokkeren

  : Uit

  : Blokkering uit

  Mijn Bluetooth-info.

  of

  RGB
  HDMI1
  HDMI2
  E

  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**,
  42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  (Alleen bij 32/37/42/47LH40**,
  32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  Alle menu’s afzonderlijk weergeven.

  Een menuonderwerp selecteren.

  Naar het popupmenu gaan.

  • Druk op de INFO knop om het menu Eenvoudig Manueel te controleren.
  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  ! OPMERKINGEN
  U kunt de I S M M e t h o d e alleen bij plasma-tv’s gebruiken.
  Het is mogelijk om B a c k l i g h t, S t r o o m i n d i c a t o r te gebruiken, uitsluitend bij LCD TV modellen/LED-LCD TV-modellen.
  G U kunt de functies C I - i n f o r m a t i e in de analoge modus niet gebruiken.
  G U kunt de functies S i g n a a l v e r s t e r k e r in de analoge modus niet gebruiken.(behalve 32/37/42/47LH70**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  G
  G

  64

  OK

  OK • Page 67

  AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
  (Voor andere landen dan Finland en Zweden)
  Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
  Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.
  Het maximaal aantal programma’s dat opgeslagen kan worden is 500.
  Maar het aantal kan iets verschillen afhankelijk van de uitgezonden signalen.

  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking
  Sofware update

  OK

  Prog. bewerking
  : Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  : Aan

  Controleer de aansluiting van de antenne.
  De vorige kanaalinformatie wordt
  bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.
  SECAM L zoeken
  Automatische zenderinstelling

  Start
  Sluiten

  1 MENU

  S E T U P selecteren.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-

  woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

  2

  • Als u de automatische programmering wilt
  OK

  A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n selecteren.

  OK

  S t a r t selecteren.

  3
  4
  OK

  voortzetten, selecteert u S t a r t met de knop
  Druk vervolgens op de knop OK Selecteer
  anders S l u i t e n.
  • A u t o m a t i s c h e z e n d e r i n s t e l l i n g : Beslis of u
  de programmanummers zoals die verstuurd worden door de stations gebruikt voor het afstemmen.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Automatisch afstemmen

  A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n uitvoeren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  65 • Page 68

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN
  (Alleen voor Finland en Zweden)

  DVB-C Auto Tuning is een menu voor gebruikers in landen die DVB kabel ondersteunen.
  Gebruik deze optie als u alle programma's automatisch wilt opzoeken en opslaan.
  Als u de functie voor automatisch programmeren start, wordt alle eerder opgeslagen informatie gewist.

  Indien u de antenne wilt selecteren,

  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Verpl.
  SelecteerOKaansluiting.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Automatisch afstemmen

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  Sofware update

  : Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  Controleer de aansluiting van de antenne.
  De vorige kanaalinformatie wordt
  bijgewerkt tijdens Auto afstemmen.

  : Aan
  Antenne

  Kabel
  Sluiten

  1 MENU
  2
  OK

  A u t o m a t i s c h a f s t e mm e n selecteren.

  OK

  A n t e n n e selecteren.

  OK

  S t a r t selecteren.

  4

  Start
  Sluiten

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwo-

  S E T U P selecteren.

  3

  SECAM L zoeken
  Automatische zenderinstelling

  ord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.
  • Als u de automatische programmering wilt voortzetten,
  selecteert u S t a r t met de knop
  Druk vervolgens op
  de knop OK Selecteer anders S l u i t e n.
  • A u t o m a t i s c h e z e n d e r i n s t e l l i n g : Beslis of u de programmanummers zoals die verstuurd worden door de
  stations gebruikt voor het afstemmen.

  5
  OK

  Automatisch afstemmen
  uitvoeren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  66 • Page 69

  Indien u de kabel wilt selecteren
  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  Sofware update

  : Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  OK

  Selecteer aansluiting.

  Automatisch afstemmen

  F

  Symbol rate(kS/s)
  Modulatie

  : Aan

  Antenne

  Kabel

  G

  362000
  6875
  640AM

  Netwerk-id

  Sluiten

  1 MENU

  Default

  Frequentie(kHz)

  0
  OK
  Sluiten

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van

  S E T U P selecteren.

  vier cijfers in met de cijfertoetsen.

  2

  • Als u de automatische programmering wilt voortzetten,

  Automatisch afstemmen
  selecteren.

  OK

  K a b e l selecteren.

  3
  4
  OK

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  7

  0

  5
  OK

  6

  selecteert u S t a r t met de knop
  Druk vervolgens
  op de knop OK Selecteer anders S l u i t e n.

  Breng de gewenste
  instellingen aan.

  S t a r t selecteren.
  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  OK

  Automatisch afstemmen
  uitvoeren.

  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma’s snel en correct te zoeken.
  De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als “standaard”.
  Neem voor de juiste instellingen echter contact op met de kabelserviceprovider.
  Indien u Auto Tuning gebruik in DVB kabel modus, zal door het selecteren van Full (volledig) door alle frequenties
  tussen 110 MHz en 862 MHz gezocht worden naar beschikbare kanalen.
  Als het programma niet wordt gezocht door de standaard te selecteren, voltooit u het zoeken door het Totaal te selecteren.
  Maar als het programma wordt gezocht door het Totaal te selecteren, kan de Autotuning tijd te veel worden genomen.
  • F r e q u e n t i e : Voer een door de gebruiker bepaald frequentiebereik in.
  • S y m b o l r a t e : Voer een door de gebruiker bepaalde symboolsnelheid in (symboolsnelheid: Snelheid waarop
  een toestel zoals een modem symbolen naar een kanaal verstuurt)
  • M o d u l a t i e : Voer een door de gebruiker bepaalde molulatie in. (Modulatie: Het laden van audio- of videosignalen op een drager).
  • N e t w e r k - i d (alleen Zweden): Unieke identificator toegewezen aan elke gebruiker.
  Let op
  G Als u K a b e l selecteert nadat u Finland of Zweden hebt aangekruist, verschijnt het menu C h a n n e l A u t o
  U p d a t e (Programma’s automatisch bijwerken) dat standaard staat ingesteld op A a n (Ingeschakeld).
  G Als dit menu op A a n (Ingeschakeld0 laat staan, wordt de programma-informatie bij elke wijziging van de
  informatie automatisch bijgewerkt.
  G De functie C h a n n e l A u t o U p d a t e wordt niet bijgewerkt als u deze instelt op U i t.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OK

  AUTOMATISCH PROGRAMMA'S ZOEKEN

  Als u de “--” van landinstelling selecteert, (Niet voor Finland en Zweden)
  Om DVB-C-televisie in een bepaald land (met uitzondering van Finland en Zweden) te kunnen bekijken, moet u
  in O P T I E ‘---‘ als land selecteren.
  In A u t o m a t i s c h a f s t e m m e n kunt u kiezen tussen de z.g. G e b r u i k e r modus en de V o l l e d i g modus.
  De informatie over de corresponderende home-frequency (het z.g. homing channel) moet bij afstemmen in de
  gebruikersmodus soms aangepast worden en de corresponderende informatie is afhankelijk van de Cable Service
  Operator of kabelleverancier die uw tv-signaal levert.
  Sommige kabel-tv-leveranciers geven in de volledige afstemmodus niet alle zenders door en het afstemmen in
  deze modus kan meer tijd in beslag nemen.
  Let op
  G Uw leverancier van kabelprogramma’s kan voor de geleverde diensten kosten in rekening brengen of van u verlangen dat u met zijn leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  G DVB-C kabeltelevisie werkt niet bij alle kabel-tv-leveranciers even goed.
  G De compatibiliteit met digitale DVB-C kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd.

  67 • Page 70

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN DIGITALE MODUS)
  Met Manual Tuning (Handmatig programmeren) kunt u zelf een programma toevoegen aan de programmalijst.

  (Voor andere landen dan Finland en Zweden
  & Bij het selecteren van Antenne indien Finland, Zweden of “--” geselecteerd is)

  SETUP

  Verpl.

  OK

  Handm. afstemmen
  afstemmen
  Handm.
  Prog. bewerking

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Sofware update

  SETUP

  Verpl.
  F

  OK

  DTV

  G

  Automatisch afstemmen De ontvanger voegt dit kanaal toe
  aan de kanaallijst.
  Handm. afstemmen
  UHF
  CH.
  30
  Prog. bewerking

  Automatisch afstemmen

  : Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  : Aan

  Slecht

  Normaal

  Goed

  Update
  Sluiten

  1 MENU

  S E T U P selecteren.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-

  woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

  2
  OK

  H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.

  3
  OK

  D T V selecteren.

  4
  Het gewenste programmanummer
  selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  68 • Page 71

  Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of “--”
  gekozen zijn

  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Verpl.
  F

  OK

  DTV

  Automatisch afstemmen

  Automatisch afstemmen Frequentie(kHz)

  Handm. afstemmen
  afstemmen
  Handm.

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  Sofware update

  : Aan

  Sofware update
  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  Modulatie
  : Aan

  Slecht

  362000
  6875
  640AM

  Normaal

  Goed

  Toevoegen
  Sluiten

  1 MENU

  S E T U P selecteren.

  2

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtOK

  H a n d m . a f s t e m m e n selecteren.

  OK

  D T V selecteren.

  woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

  3
  4
  OK

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Diagnose

  Symbol rate(kS/s)

  G

  Breng de gewenste instellingen aan.

  0

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  Frequentie, Symboolsnelheid, en Modulatiemodus zijn vereist om een programma correct toe te voegen in de DVB kabelmodus.
  Neem voor de correcte waarden contact op met de kabelserviceprovider.

  69 • Page 72

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  HANDMATIG PROGRAMMA'S ZOEKEN (IN ANALOGE MODUS)
  Deze methode stelt u in staat handmatig af te stemmen op zenders en de zenders in de gewenste volgorde te
  rangschikken.

  SETUP

  Verpl.

  OK

  SETUP

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Sofware update

  : Aan

  Diagnose

  TV

  F

  Opslag

  Sofware update
  Diagnose

  CI-informatie

  OK

  CI-informatie

  G

  3

  : AanSysteem

  BG

  Band

  V/UHF

  Kanaal

  0

  Fine tune

  F G

  Zoeken

  F G

  Naam

  C 02
  Opslaan
  Sluiten

  1 MENU
  2
  OK

  Select S E T U P.

  Select H a n d m . a f s t e m m e n.

  6

  VHF/UHF of Kabel selecteren.

  7

  of

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  3
  OK

  T V selecteren.

  8

  Zoeken starten.

  9
  4

  OK

  of

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Het gewenste programmanummer
  selecteren.

  O p s l a a n selecteren.

  Het gewenste programmanummer selecteren.

  0

  5

  Een tv-systeem selecteren.
  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wachtwoord van vier cijfers in met de cijfertoetsen..
  • L : SECAM L/L’ (Frankrijk)

  B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa /Azië/Nieuw-Zeeland/Midden-Oosten/Afrika/Aus
  I : PAL I/II (V.K./Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika)
  D K : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS)
  • Herhaal stap 4 t/m 9 om een volgend kanaal op te slaan.

  70 • Page 73

  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  Sofware update

  : Aan

  G

  Opslag
  : Aan
  Systeem

  BG

  Band

  V/UHF

  Diagnose

  CI-informatie

  TV

  F

  Sofware update

  Diagnose

  OK

  CI-informatie

  3

  Kanaal

  0

  Fine tune

  F G

  Zoeken

  F G

  Naam

  C 02
  Opslaan

  A

  Naam aan zender toewijzen

  U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen.

  1 MENU

  S E T U P selecteren.

  2

  5

  OK

  Handm. afstemmen
  selecteren.

  OK

  6

  3

  OK

  Selecteer de positie en kies het
  tweede teken enzovoort.
  U kunt de letters A t/m Z, de
  cijfers 0 t/m 9, +/– en spaties
  gebruiken.
  S l u i t e n selecteren.

  T V selecteren.

  OK

  7
  4

  A

  OK
  OK

  O p s l a a n selecteren.

  N a a m selecteren.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Sluiten

  Fijnafstemming (behalve 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)

  Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst.

  1 MENU
  2
  OK

  S E T U P selecteren.
  Handm. afstemmen
  selecteren.

  5

  T V selecteren.

  6

  3
  OK

  4

  F i j n selecteren.

  Fijnafstemming voor het mooiste
  beeld en geluid.
  OK

  O p s l a a n selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  71 • Page 74

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  FIJNAFSTEMMING
  Als een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet kunt selecteren met de knop P
  wanneer u tv kijkt.
  Als u het overgeslagen programma wilt selecteren, voert u het betreffende nummer direct met de cijfertoetsen in of
  selecteert u dit nummer in het menu Programme Edit (Programma bewerken).
  Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan.
  U kunt het programmanummer wijzigen met behulp van de “Verplaatsen” functie, indien “Automtaische Nummering”
  niet aangevinkt is bij het opstarten van Auto Tuning.
  1

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  SETUP

  Verpl.

  YLE TV1

  OK

  Automatisch afstemmen

  RADIO
  2 YLE TV2

  4 TV4 Stockholm

  5 YLE FST

  6 CNN

  Handm. afstemmen
  : Aan

  Diagnose
  CI-informatie

  TV

  8 YLE24

  9 YLE Teema

  Prog. bewerking
  bewerking
  Prog.
  Sofware update

  DTV
  1 YLE TV1

  14 TV4 Film

  24 TV4 Fakta

  50 TV400

  24 TV4 Fakta

  84 Kanal Lokal

  24 TV4 Fakta

  86 Info/3sat

  87 Doku/Kika

  88 TVE 1
  E

  PR. Wijzigen

  Navigatie

  P

  Pagina gewijzigd

  Vorige
  Skip

  1 MENU

  • Voer in Systeem vergrend. ‘Aan’ een wacht-

  woord van vier cijfers in met de cijfertoetsen.

  2
  OK

  3
  OK

  4

  S E T U P selecteren.

  P r o g . b e w e r k i n g selecteren.

  P r o g . b e w e r k i n g invoeren.

  Een programma selecteren dat
  u wilt opslaan of overslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  72 • Page 75

  IN DTV/RADIO-MODUS
  A

  Een programmanummer overslaan

  1

  Een programmanummer selecteren dat u wilt
  overslaan.

  2
  BLAUW Draai het programmanummer naar blauw.

  3

  • Wanneer een programmanummer wordt

  overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer
  kan selecteren met de toetsen P
  tijdens
  de normale TV-bediening.
  • Als u het overgeslagen programma wilt
  selecteren, voert u het betreffende nummer
  direct met de cijfertoetsen in of selecteert u
  dit nummer in het menu Programme Edit
  (Programma bewerken) of de EPG.

  BLAUW Vrijgeven.

  Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan.
  U kunt tevens een aantal kanalen verplaatsen en andere programmanummers gebruiken.
  A

  Een programma wissenë

  1

  Een programmanummer selecteren dat u wilt
  wissen.

  2
  ROOD Draai het programmanummer naar rood.

  A

  Een programmanummer selecteren dat u wilt
  verplaatsen.

  2
  GROEN
  GROEN

  • Het geselecteerde programma wordt gewist en

  alle volgende programma's schuiven één positie
  op naar boven.

  3
  GROEN
  GROEN Vrijgeven.

  Draai het programmanummer naar groen.

  Automatisch sorteren

  1

  A

  ROOD Verwijderen BLAUW Vrijgeven.

  Een programma verplaatsen

  1

  A

  3

  GEEL Start Auto Sort.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  IN TV-MODUS

  • Nadat u Automatisch Sorteren eenmaal hebt

  gestart kunt u geen programma’s meer bewerken.

  Een programmanummer overslaan
  • Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen,

  1
  Een programmanummer selecteren dat u wilt
  overslaan.

  2
  BLAUW Draai het programmanummer naar blauw.

  3
  BLAUW Vrijgeven.

  betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met
  de toetsen P
  tijdens de normale TV-bediening.
  • Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u
  het programmanummer rechtstreeks invoeren met de
  NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel.

  73 • Page 76

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  SIGNAAL VERSTERKER (IN DIGITALE MODUS)
  (behalve 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
  42PQ65**, 50PS65**)
  Schakel de functie Signaal versterker over op Aan (Ingeschakeld) als de ontvangst slecht is.
  Selecteer “Uit” indien het signaal sterk is.

  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Prog. bewerking
  Signaal
  versterker
  Signaal versterker
  Sofware update

  1 MENU
  2

  OK

  Prog. bewerking
  : Aan

  Signaalversterker
  versterker
  Signaal

  : Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  : Uit
  Aan
  Aan
  :Aan
  Aan

  S E T U P selecteren.

  OK

  S i g n a a l v e r s t e r k e rselecteren.

  OK

  A a n (Ingeschakeld) of U i t (Uitgeschakeld).

  3

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  74 • Page 77

  SOFWARE UPDATE
  Software Update betekent dat de software gedownload kan worden via een DVB-T-systeem.
  SETUP

  Verpl.

  SETUP

  OK

  Automatisch afstemmen

  Handm. afstemmen

  Handm. afstemmen

  Sofware update

  Aan
  :: Aan

  Sofware update

  Diagnose

  Diagnose

  CI-informatie

  CI-informatie

  3

  S o f w a r e u p d a t e selecteren.

  4

  Uit
  Aan
  :: Aan
  Aan
  Aan

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).
  • Als u Aan, selecteert, wordt
  een bevestigingsvenster
  weergegeven met de mededeling dat er nieuwe software is
  gevonden.
  Opslaan.

  OK

  OK

  Wanneer u Sofware update instelt

  Bijgewerkte software beschikbaar.
  Wilt u deze nu downloaden?
  (circa 30 min ~ 2 uur)
  Uw tv-software wordt bijgewerkt wanneer u de tv
  uitschakelt met de afstandsbediening of de aan/uit-knop.
  Niet loskoppelen
  Ja

  Nee

  Eenvoudige Update: voor huidige update stream
  De nieuwe software wordt bijgewerkt op het
  onderstaande tijdstip.
  00/00/0 00:00
  Wilt u deze nu downloaden?

  Ja

  Selecteer Ja met de knop
  wanneer de volgende afbeelding
  wordt weergegeven.

  Het system wordt opnieuw
  opgestart nadat de Sofware
  update voltooid is.

  Voortgang bij downloaden software.
  Ver. 03.02.00
  Ver. 03.01.00
  E

  Soms wordt het volgende menu op
  het tv-scherm weergegeven wanneer er informatie over bijgewerkte
  digitale software wordt verzonden.

  i

  Nieuwe software is geïnstalleerd.

  65%

  Hide

  Stop

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  S E T U P selecteren.

  2
  OK

  OK

  Prog. bewerking

  Prog. bewerking

  1 MENU

  Verpl.

  Automatisch afstemmen

  Het downloaden begint zodra de power uitgeschakeld is.
  Indien de power weer ingeschakeld wordt tijdens het bijwerken, wordt de voortgangsstatus getoond.

  Nee

  Geplande update: voor geplande
  update stream
  Indien het menu Software Updat uitgeschakeld is, wordt er een bericht om dit
  te wijzigen naar inschakelen, getoond.
  - Houd rekening met het volgende tijdens een software-update:
  • De stroomtoevoer van het toestel mag niet worden onderbroken.
  • Het toestel mag niet worden uitgeschakeld.
  • De antenna mag niet worden verwijderd.
  • Na de software-update kunt u de bijgewerkte software in het menu Diagnose bevestigen.
  • Het kan een uur duren om de software te downloaden, zorg er dus voor dat de stroom niet onderbroken wordt
  tijdens het downloaden.

  75 • Page 78

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  DIAGNOSE
  Met deze functie kunt u de fabrikant, het model/type, het serienummer en de softwareversie bekijken.
  De gegevens en signaalsterkte van de ingeschakelde *MUX worden weergegeven.
  De signaalgegevens en servicenaam van de geselecteerde MUX worden weergegeven.
  (*MUX: Een hogere directory kanalen in digitale uitzending (een enkele MUX bevat meerdere kanalen.))

  TV gegevens

  SETUP

  Verpl.

  Fabrikant : LG Electronics Inc.
  Model/type : 42LH7000
  Serienummer : SKJY1107
  Softwareversie : V1.10.00

  OK

  Automatisch afstemmen

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Handm. afstemmen

  D

  CH 30
  CH 34

  Prog. bewerking
  Sofware update

  : Aan

  Diagnose

  CH 36

  CI-informatie

  CH 38
  CH 54
  CH 60
  E

  vorige

  1 MENU

  Popup

  MENU

  Exit

  S E T U P selecteren.

  2

  D i a g n o s e selecteren.

  OK

  3
  OK

  Fabrikant, model/type, serienummer en softwareversie weergeven.

  4
  OK

  Programma-informatie weergeven.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  76 • Page 79

  CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION
  Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert,
  kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de
  CAM-module niet te vaak. Hierdoor kunnen problemen optreden. Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CImodule hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen.
  Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard.
  CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending.

  Verpl.

  Viaccess Module

  OK

  Consultations

  Automatisch afstemmen

  Authorizations

  Handm. afstemmen

  Module information

  Prog. bewerking
  Sofware update

  : Aan

  Diagnose
  CI-informatie

  Select the item

  • Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en
  schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices.
  • U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke
  interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier.

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  S E T U P selecteren.

  C I - i n f o r m a t i e selecteren.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  i

  SETUP

  Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de
  module, smartcard, taal, downloaden van software e.d.

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  77 • Page 80

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  PROGRAMMALIJST OPVRAGEN
  U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven.
  Korte woordenlijst

  Programmalijst

  Weergegeven bij een
  geblokkeerd programma.

  2 BBC
  3 BBC

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Exit

  A

  De programmatabel weergeven
  • Mogelijk staan sommige programma's in het blauw.

  1
  Programmalijst weergeven.

  LIST

  A

  1

  A

  Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden
  overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie.
  • Sommige programma's worden in de tabel
  weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend.

  Een programma selecteren in de programmatabel

  2

  Een programma selecteren.

  OK

  TV/RAD

  Naar het gekozen programmanummer
  overschakelen.

  De modus zal gewisseld worden
  tussen tv, DTV, en Radio vanuit het
  programma waar u momenteel naar
  kijkt.

  Bladeren door de programmatabel

  1
  P

  78

  1 BBC

  P
  A
  G
  E

  Door- en terugbladeren.

  2

  LIST

  Naar normaal tv-kijken teruggaan. • Page 81

  FAVORIET PROGRAMMA INSTELLEN
  A

  Favoriet programma selecteren

  Favoriete programma’s is een handige functie waarmee u snel gewenste programma’s kunt scannen zonder te
  wachten de tv alle tussenliggende programma’s heeft gescand.

  F

  G

  Favoriet

  F

  G

  Favoriet

  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  (Alleen bij 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**)

  1

  3

  P

  of

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  2Q. MENU

  Selecteer uw gewenste programma.

  4Q. MENU

  Selecteer F a v o r i e t.

  Selecteer F a v o r i e t.

  Terug naar tv kijken

  • Dit is automatisch inclusief het geselecteerde programma naar uw lijst met favoriete programma’s.

  A

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Favoriet

  Favoriet

  De lijst met favoriete programma’s tonen
  Favorieten lijst

  1 MARK

  1 BBC

  FAV

  2 BBC

  De lijst met favoriete programma’s tonen

  3 BBC

  Exit

  79 • Page 82

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  INGANGEN
  HDMI en AV1,2 (scart) kunnen door een detectiepool worden herkend en aldus worden geactiveerd, echter alleen
  wanneer een extern apparaat spanning levert.
  Door de TV/RAD-knop te gebruiken kunt u overschakelen van de externe ingang naar de radiofrequente (RF)
  ingang en naar het laatst bekeken programma in de DTV/RADIO/TV-modus.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  80

  Antenne

  AV1

  AV2

  AV3

  Component

  HDMI4

  HDMI3

  HDMI2

  HDMI1

  RGB

  (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**,
  42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**)

  (behalve 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)
  (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,

  19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**)

  1
  INPUT

  OK

  De ingangsbron selecteren.

  • A n t e n n e of K a b e l : Selecteer deze wanneer
  u dtv/tv kijkt. (Digitale kabelinvoer is alleen
  beschikbaar in Finland, Zweden en “--”)
  • A V 1, A V 2, A V 3 : Selecteer deze wanneer u
  beeld en geluid afkomstig een videorecorder of
  externe apparatuur bekijkt.
  • C o m p o n e n t : Selecteer deze optie wanneer het
  gebruik van een dvd-recorder/speler of digitale
  set-top box van de aansluiting afhankelijk is.
  • R G B : Selecteer deze optie wanneer het gebruik
  van een pc van de aansluiting afhankelijk is.
  • H D M I 1, H D M I 2(behalve 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**), H D M I 3(behalve
  19/22LU40**, 19/22LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**),, H D M I 4(Alleen bij
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**) : Selecteer deze optie
  wanneer het gebruik van dvd, pc of digitale set-top
  box van de aansluiting afhankelijk is. • Page 83

  DATA SERVICE
  (Dit menu is alleen geschikt in Ierland.)
  Deze functie stelt gebruikers in staat te kiezen tussen M H E G ( d i g i t a l e t e l e t e x t ) en T e l e t e x t als ze beide op
  hetzelfde moment bestaan.
  Als er slechts één van hen bestaat, is M H E G of T e l e t e x t geschikt, welke optie u ook hebt gekozen.
  OPTIE

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  Verpl.

  OK

  Menutaal (Language)

  : Nederlands

  Menutaal (Language)

  : Nederlands

  Taal voor audio

  : Nederlands

  Taal voor audio

  : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  Slechthorend(

  Slechthorend(

  )

  Data
  Data Service
  Service

  : Uit
  :: MHEG
  MHEG

  Land

  )

  : Uit
  :: MHEG
  MHEG
  MHEG

  Data
  Data Service
  Service

  : Ierland

  Land

  Ingangslabel

  :Teletext
  Ierland

  Ingangslabel

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  E

  : Aan
  E

  OK

  OPTIE selecteren.

  M H E G of T e l e t e x t.
  (Uitgeschakeld).

  4

  2

  OK

  D a t a S e r v i c e selecteren.

  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  INGANGSLABEL
  Selecteert een label voor elke inputbron.
  OPTIE

  Verpl.

  OK

  Menutaal (Language)

  : Nederlands

  Taal voor audio

  : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands
  Slechthorend(

  )

  Land

  : Uit
  : UK

  AV1

  OPTIE

  Verpl.

  Land

  : UK

  Ingangslabel

  Ingangslabel

  (behalve19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**)

  HDMI1
  HDMI2

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  E

  OK

  AV2
  Menutaal (Language) : Nederlands
  AV3
  Taal voor audio
  : Nederlands
  Component
  Taal voor ondertiteling : Nederlands
  RGB
  Slechthorend( )
  : Uit

  HDMI3
  HDMI4

  E

  Sluiten

  (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,

  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**)

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  OPTIE selecteren.

  Ingangslabel selecteren.

  4

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  3

  1 MENU

  (behalve 19/22LU40**,
  19/22LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH
  20**,
  19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**,
  26LG31**)

  De bron selecteren.

  Het label selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  81 • Page 84

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  EENVOUDIGE HANDLEIDING
  U kunt eenvoudig en effectief de TV informatie openene door het bekijken van een eenvoudige handleiding
  op de TV.

  OPTIE

  Verpl.

  Taal voor audio

  OK

  : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Slechthorend(

  )

  Land

  : Uit
  : UK

  Ingangslabel
  SIMPLINK

  : Aan

  : Uit
  Sleutel Vergrendel
  Eenvoudige
  Eenvoudige handleiding
  handleiding
  E

  1 MENU
  2

  OPTIE selecteren.

  OK

  Selecteer E e n v o u d i g e h a n d l e i d i n g.

  OK

  Selecteer het gedeelte van de handleiding die u wilt bekijken.

  3

  • Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  82 • Page 85

  Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Controleer het logo SIMPLINK.
  Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een
  ander merk wordt gebruikt.
  Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere
  kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig.
  Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken.

  Verpl.

  OK

  : Nederlands

  Taal voor audio

  : Nederlands

  Taal voor audio

  : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  Slechthorend(

  : Uit

  Slechthorend(

  : UK

  Land

  )

  : Aan
  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  E

  3
  OK

  )

  : Uit
  : UK

  Ingangslabel

  SIMPLINK

  OK

  OK

  Menutaal (Language)

  Ingangslabel

  2

  Verpl.

  : Nederlands

  Land

  1 MENU

  OPTIE

  Menutaal (Language)

  Uit
  : Aan
  : Aan
  Aan
  Aan

  SIMPLINK
  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  E

  O P T I E selecteren.

  S I M P L I N K selecteren.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OPTIE

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  83 • Page 86

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  Het Home Theater aansluiten met het SIMPLINK logo.
  1

  Sluit de H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 (behalve
  19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**),, H D M I I N 3
  (behalve 19/22LU40**, 19/22LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**) of H D M I I N 4
  (Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
  terminal op de achterkant van de TV en de HDMI uitvoerterminal van het Home Theater aan met behulp van de HDMI
  kabels.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  2

  Sluit de Digitale Audio uitvoerterminal aan de achterkant
  van de tv en de digitale audio invoerterminal van het Home
  Theater aan met behulp van optische kabels.

  3

  Selecteer Home Theater in het Luidsprekermenu door te
  drukken op de S I M P L I N K knop.

  G

  1

  2

  Home Theater

  Na selecteren of gebruiken van de media van het apparaat
  met de functie Thuistheater, wordt de luidspreker automatisch geschakeld naar de HT Luidspreker (luisteren naar het
  thuistheater).

  ! OPMERKINGEN
  Sluit HDMI/DVI IN of HDMI IN terminal van de tv aan op de terminal (HDMI terminal) van het SIMPLINK
  toestel met behulp van de HDMI kabel.
  G Indien de invoerbron is verbonden m et de andere via de INPUT knop van de afstandsbediening of anders,
  stopt het apparaat dat functioneert met de SIMPLINK.
  G

  84 • Page 87

  SIMPLINK -functies
  Afspelen
  Door het indrukken van de knoppen
  apparaten aansturen.

  , OK, G, A, l l, FF en GG kunt u de aangesloten audio-video-

  Direct afspelen
  Nadat u de av-apparatuur op het toestel hebt aangesloten, kunt u de apparatuur direct bedienen en media afspelen
  zonder dat u nog iets hoeft in te stellen.
  Av-apparatuur selecteren
  U kunt een av-apparaat selecteren waarmee u wilt afspelen.
  Alle apparatuur uitschakelen
  Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

  Sync Power ingeschakeld
  Indien de apparatuur met Simplink functie op de aangesloten HDMI terminal start met afspelen, zal de tv automatisch wijzigen
  naar de ingeschakelde modus.
  * Deze functie is niet beschikbaar voor apparaten die met een HDMI-kabel op de tv zijn aangesloten maar geen
  ondersteuning bieden voor Simplink
  Opmerking: Om SIMPLINK te gebruiken moet u een HDMI kabel van versie 1.3 of hoger met *CEC functie gebruiken. (*CEC:
  Consumer Electronics Control (Consumenten Elektronica Controle).

  SIMPLINK-menu
  en vervolgens op de knop OK om de gewenste SIMPLINK-bron te selecteren.

  D I S C a f s p e l e n : Aangesloten schijven selecteren
  en weergeven.
  Wanneer er meerdere schijven zijn aangesloten, verschijnen de titels van alle schijven onder in het
  scherm.

  1
  2

  Geselecteerd apparaat
  Er is geen apparaat aangesloten (grijs gekleurd)

  3

  4

  H D D - o p n a m e s a f s p e l e n : Opnames van de vaste
  schijf afspelen en bedienen.

  5

  5

  Audio-out naar thuisbioscoop/Audio-out
  n a a r t v : Selecteer Home theatre (thuisbioscoop)
  of TV speaker (tv-luidspreker) voor Audio-out.

  E

  4

  E

  V C R a f s p e l e n : De aangesloten videorecorder
  bedienen.

  3

  E

  2

  Er is een apparaat aangesloten (fel gekleurd)

  E

  T v k i j k e n : Naar het vorige tv-kanaal ongeacht de
  huidige modus.

  E

  1

  E

  Druk op de knop

  Change Device

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  Audio-out omschakelen
  U kunt de audio-out eenvoudig omschakelen.

  OK

  • Thuistheater: Één tegelijkertijd ondersteund.
  • DVD, Recorder: Tot één (19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**), twee (19/22LU40**,
  19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 26LG31**), drie(32/37/42/47LH3***, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**,
  32/42/47LF51**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) of vier (32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
  worden tegelijkertijd ondersteund.
  • VCR: Één tegelijkertijd ondersteund.

  85 • Page 88

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING
  AV MODE (AUDIO-VIDEOMODUS)
  Wanneer u audio-video-apparaten op een externe ingang aansluit kunt u de optimale beeld- en geluidsweergave selecteren.
  Uit
  Bioscoop
  Sport
  Game

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  1AV MODE

  Uitschakelen van de AV MODUS.
  Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar films.
  Optimaliseren van video en audio voor het kijken naar sportevenementen.
  Optimaliseren van video en audio voor het spelen van spellen.

  Uit

  Bioscoop

  Game

  Sport

  Druk enige malen achtereen op de knop A V M O D E (Audio-videomodus) om de
  gewenste bron te kiezen.

  2
  OK

  • Als u in de audio-videomodus de optie Cinema Mode kiest, wordt

  Cinema Mode zowel in het menu BEELD als GELUID voor de beeld- en
  geluidsinstellingen geselecteerd.
  • Als u in de audio-videomodus “Uit” selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd.

  86 • Page 89

  Initialiseren
  (De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen)
  D a g en
  N a c h t van de Beeldmodus kunDeze functie initialiseert alle instellingen. Maar de instellingen
  nen niet geïnitialiseerd worden.
  Het is nuttig om het product te initialiseren of indien u naar een andere stad of ander land verhuist.
  U moet de Initialiseren instellingen opnieuw opstarten zodra het herstellen van de fabrieksinstellingen voltooid is.
  Indien het menu Vergrendel Systeem ingeschakeld is, verschijnt het bericht om het wachtwoord in te voeren.

  Verpl.

  OK

  OPTIE

  E

  : Aan

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  :1

  Eenvoudige handleiding
  Alle gebruikersinstellingen en
  worden opnieuw
  Instellen ID kanaalinstellingen
  :1
  ingesteld. Wilt u doorgaan?
  Stroom indicator

  Demo Mode

  : Aan

  Demo Mode

  Modusinstelling

  : Winkeldemo

  Modusinstelling

  Instellen ID
  Stroom indicator

  Fabrieksinstelling
  Fabrieksinstelling

  2

  O P T I E selecteren.

  OK

  F a b r i e k s i n s t e l l i n g selecteren.

  OK

  J a selecteren.

  3
  4
  OK

  OK

  E

  SIMPLINK

  Eenvoudige handleiding

  1 MENU

  Verpl.

  : Aan
  Ja
  : Winkeldemo

  Nee

  Fabrieksinstelling
  Fabrieksinstelling

  • Indien u bij een ingeschakeld Vergrendel

  Systeem uw wachtwoord vergeet, drukt u op ‘7’,
  ‘7’, ‘7’, ‘7’ op de afstandsbediening.

  BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING

  OPTIE

  Start herstellen fabrieksinstellingen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  87 • Page 90

  BLUETOOTH
  GEBRUIKEN
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70 42/47LH90
  **,

  **, 50/60PS70**, 50/60PS80**)

  Bluetooth?
  Bluetooth is een korte afstand netwerktechnologie die gebruik maakt van 2,4 GHz frequentie voor het verbinden
  met verschillende soorten informatietoestellen zoals een computer, mobiele telefoon, en PDA, als ook digitale
  toestellen, via draadloze verbinding, zonder dat u een kabel aan hoeft te sluiten om gegevens uit te wisselen.
  Met de Bluetooth communicatiefunctie kunt u de Bluetooth draadloze stereo hoofdtelefoon aansluiten of
  afbeeldingen (alleen JPEG) ontvangen, of naar muziek luisteren, van de Bluetooth actieve mobiele telefoon, met
  behulp van deze TV.
  • Communicatiespec. : Bluetooth Specificatieversie 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
  • Uitvoer : Bluetooth Specificatie Power Klasse 2
  • Maximum communicatiebereik : Zicht ongeveer 10m (30ft)
  • Frequentieband : 2,4 GHz band (2,4 GHz to 2,4835 GHz)
  • Bluetooth module : EAX57538201 (LG Electronics)
  • Compatibel Bluetooth Profiel : GAVDP (Generic Audio/Video Distributie Profiel)
  A2DP (Geavanceerd Audio Distributie Profiel)
  HSP (Hoofdtelefoon Profiel)
  OPP (Object Push Profiel)
  BIP (Basic Imaging Profile)
  FTP (File Transfer Profile)

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van Bluetooth
  Gebruik binnen 10 meter(-45° to 45°).
  Indien u het toestel buiten het bereik gebruikt, of binnen het bereik met obstakels, kan dit leiden tot een
  communicatiefout.
  G Communicatiefouten kunnen optreden afhankelijk van omringende apparatuur.
  G Producten die dezelfde frequentie gebruik van 2,4 GHz (Draadloze LAN, magnetron, etc.) kunnen tot
  communicatiefouten leiden indien ze dezelfde frequentiebandbreedte gebruiken.
  G De zoektijd van het toestel verschilt afhankelijk van het aantal Bluetooth toestellen en de gebruiksomstandigheden.
  G De zoekmogelijkheden nemen toe bij minder toestellen.
  G Elektromagnetische golven kunnen voor storingen zorgen bij draadloze toestellen.
  G Omdat draadloze toestellen kunnen zorgen voor elektronische golf storingen, kunnen ze geen services
  leven wat betreft hulpdiensten.
  G U kunt maar met één Bluetooth toestel tegelijk verbinding maken.
  G U kunt geen foto’s (alleen JPEG) ontvangen of luisteren naar muziek van andere Bluetooth toestellen terwijl u
  de Bluetooth hoofdtelefoon gebruikt.
  G Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het Bluetooth toestel.
  G USB (Fotolijst, muzieklijst, filmlijst (alleen 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
  50PS65**)) en Bluetooth worden niet tegelijkertijd ondersteund.
  G De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen (schadelijke)
  storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die
  ongewenst gebruik (van het apparaat) kan veroorzaken.
  G

  QDID (Qualified Design Identity):B014836

  88

  0678 • Page 91

  BLUETOOTH INSTELLEN
  Indien u wilt luisteren naar het uitgezonden geluid, met behulp van de Bluetooth hoofdtelefoon, of jpeg
  afbeeldingen van een extern toestel wilt ontvangen en ze op de tv wilt bekijken, wilt luisteren naar muziek van een
  mobiele telefoon (Bluetooth toestel), kunt u de draadloze communicatie gebruiken, en hoeft u dus geen kabels
  aan te sluiten.
  U kunt het BLUETOOTH menu gebruiken door het selecteren van “Aan".
  Selecteer “Uit” indien u de Bluetooth functie niet wilt gebruiken.
  U kunt “Uit” selecteren na het loskoppelen van het externe Bluetooth toestel, indien deze aangesloten is.
  BLUETOOTH

  2
  OK

  3
  OK

  Bluetooth

  : Uit

  Tv-pincode

  : 0000

  OK

  BLUETOOTH
  Bluetooth
  Bluetooth
  Tv-pincode

  Verpl.

  OK

  Uit
  ::Uit
  Uit
  Aan
  :Aan
  0000

  Bluetooth-headset : Disconnected

  Bluetooth-headset : Disconnected

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Mijn Bluetooth-info.

  Mijn Bluetooth-info.

  Selecteer B L U E T O O T H.

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  1 MENU

  Verpl.

  Selecteer B l u e t o o t h.

  Selecteer Aan of Uit.

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  89 • Page 92

  BLUETOOTH GEBRUIKEN
  TV PIN INSTELLEN
  Om de verbinding me teen extern Bluetooth toestel te accepteren of om te verbinden met een extern Bluetooth
  toestel, de Pin dient ingevoerd te worden.
  Voor details over het instellen van de PIN van het externe Bluetooth toestel, kijkt u in de gebruikershandleiding
  van het toestel.
  De tv pin bestaat uit getallen tot maximaal 10 cijfers.
  De tv pin moet meer dan 1 cijfer hebben.

  BLUETOOTH

  : Uit

  Tv-pincode

  : 0000

  Tv-pincode
  Tv-pincode

  0000
  :: 0000

  OK

  Pincode tv instellen

  Bluetooth-headset : Disconnected

  0 0 0 0_
  Bluetooth-headset : Disconnected

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Verwijderen
  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Mijn Bluetooth-info.

  Mijn Bluetooth-info.

  OK

  • Druk op de
  knop om de cijfers één
  voor één te verwijderen.

  Selecteer T v - p i n c o d e.

  OK

  OK

  Verpl.

  Bluetooth

  Selecteer B L U E T O O T H.

  2
  3

  BLUETOOTH

  OK

  : Uit

  E

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  1 MENU

  Verpl.

  Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Selecteer het gewenste PIN nummer.

  0

  4
  OK

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  90 • Page 93

  BLUETOOTH HOOFDTELEFOON
  Indien u de Bluetooth hoofdtelefoon selecteert, kunt u naar het tv geluid horen in de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zonder
  kabels.
  U dient voor het eerste gebruik te koppelen met een nieuw Bluetooth toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
  Er kunnen tot maximaal 12 toestellen gekoppeld worden.
  Indien het toestel zoekt naar de Bluetooth hoofdtelefoon, werken andere knoppen dan Stop (OK knop) niet.

  Verbinden met een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon
  U kunt alleen zoeken naar een nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon indien er geen verbinding is.
  Bij het zoeken, zal een lijst getoond worden met alle Bluetooth hoofdtelefoons die reageren.
  Nadat een nieuw Bluetooth toestel gevonden is, zal het PIN nummer gebruikt worden om verbinding te maken
  met het toestel. Voor details over Bluetooth kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
  Indien Kabel (DVB kabelmodus) geselecteerd is in Finland, Zweden of “--”, kunt u geen stereogeluid horen via de
  Bluetooth headset.

  1 MENU

  Selecteer B L U E T O O T H.

  4
  OK

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  9

  7

  0

  2

  Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.

  OK

  3
  OK

  GROEN
  GROEN

  5
  OK

  Selecteren van Bluetooth hoofdtelefoon
  PIN nummer. Zie de gebruikershandleiding van het juiste toestel voor het PIN
  nummer.

  Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon.

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  * Bij het selecteren van de Kabel (DVB kabelmodus) indien Finland, Zweden of “--” gekozen zijn.
  1. Een Bluetooth hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, indien aanwezig.
  2. Alle headset toestellijsten worden verwijderd.
  3. De Bluetooth modus wordt uitgeschakeld.
  4. Bij het aansluiten van een stereo headset, zal “Ongeldig formaat” getoond worden.

  Zoeken naar de Bluetooth
  hoofdtelefoon.

  Verbinden met een reeds geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon
  Bluetooth hoofdtelefoons worden getoond op meest recent gebruikte hoofdtelefoon, met de momenteel gebruikte
  hoofdtelefoon bovenaan.
  Bij het verbinden met een reeds geregistreerde hoofdtelefoon, kunt u direct, zonder PIN selecteren en verbinden.

  1 MENU
  2
  OK

  Selecteer B L U E T O O T H.
  Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.

  4
  OK

  5
  OK

  3
  OK

  Er wordt een bericht getoond of u wilt
  verbinden met de geselecteerde
  Bluetooth hoofdtelefoon.
  Kies Ja of Nee.
  Maak verbinding met de Bluetooth hoofdtelefoon.

  Selecteer de gewenste Bluetooth
  hoofdtelefoon.

  • Na verbinding/gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon, zal de instelling van de hoofdtelefoon automatisch zorgen voor
  het verbreken van de verbinding zodra u de TV uitschakelt.
  • Na het verbinden met de Bluetooth stereo hoofdtelefoon, zal de TV luidspreker gedempt worden en het geluid is alleen
  te horen via de hoofdtelefoon.

  91 • Page 94

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  De Bluetooth hoofdtelefoon tijdens gebruik loskoppelen
  1 MENU

  Selecteer B L U E T O O T H.

  3
  OK

  Verbreek de verbinding met de Bluetooth
  hoofdtelefoon.

  2
  OK

  OK

  Selecteer B l u e t o o t h - h e a d s e t.

  Indien u een Bluetooth hoofdtelefoon wilt verbinden met de TV

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  92

  Indien het Bluetoothmenu Aan is, en er is een verbindingsverzoek van de
  hoofdtelefoon, zal dit bericht getoond worden.
  Niet alle headsets ondersteunen deze functie. (zie gebruikershandleiding van
  de juiste Bluetooth hoofdtelefoon.
  Sommige types koptelefoon kunnen een poging doen om te
  verbinden als ze uit/aan staan ook al staan ze niet op de lijst met
  geregistreerde toestellen.

  1

  OK

  Wilt u de headset verbinden?

  Ja

  Nee

  Kies Ja of Nee.

  ! OPMERKING
  LG raadt de volgende hoofdtelefoonmodellen aan.
  -Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s /
  Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 /
  Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 /
  Motorola : S9 / LG : HBS200
  -Alleen Stereo : Logitech : Freepulse-wireless
  -Alleen Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v /
  Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 /
  Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 /
  Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510
  Er kan een vertraging in audio zijn, afhankelijk van de
  buffer geheugengrootte van de hoofdtelefoon.
  G U kunt alleen zoeken en verbinden met de stereo/mono
  hoofdtelefoon met het officiële teken Bluetooth compatibel.
  Uitsluitend
  de stereo/mono hoofdtelefoon die A2DP of
  G
  HSP functie ondersteunt, kan verbinding maken met de
  Bluetooth toestellen.
  G Indien de omgeving van de TV als volgt is, kan er niet
  gezocht worden naar of verbinding gemaakt worden met
  het toestel.
  - Bij sterke elektromagnetische golven.
  - Bij teveel Bluetooth toestellen.
  - Indien de stereo hoofdtelefoon uitgeschakeld is, of niet
  werkt, of een foutmelding geeft.
  G

  - Omdat producten zoals een magnetron, draadloze LAN,
  plasma lamp, gasbereik, etc dezelfde frequentie
  gebruiken, kan dit leiden tot communicatiefouten.
  G U kunt maar één hoofdtelefoon tegelijkertijd verbinden.
  G Verbinding die verbroken wordt omdat de TV uitgeschakeld wordt, zal niet automatisch hersteld worden.
  Probeer opnieuw te verbinden met het toestel.
  G Sommige handelingen kunnen langzamer zijn bij gebruik
  van de hoofdtelefoon.
  G Zelfs indien u de fucntie simplink home theater gebruikt,
  na gebruik van de hoofdtelefoon tijdens simplink gebruik,
  zal het toestel niet automatisch overschakelen naar de
  luidsprekers.
  Indien
  de verbinding met de hoofdtelefoon blijft misG
  lukken, koppelt u het toestel nog een keer.
  G De audiokwaliteit van mono headsets is niet zo goed als
  voor stereo headsets.
  Mono
  headsets kunnen last hebben van storingen indien
  G
  de afstand tot de tv toeneemt, omdat ze een andere
  verzendingsmethode gebruiken, vergeleken met stereo
  headsets.
  G Als Bluetooth aan staat zal de tv, als geregistreerde toestellen aan staan, automatisch naar
  de Bluetooth-modus omschakelen ook al kijkt u in
  een andere input-modus. In dit geval moet u
  Bluetooth Uit zetten. • Page 95

  GEREGISTREERDE BLUETOOTH TOESTELLEN BEHEREN
  Indien er geen toestellen geregistreerd zijn, zal het geregistreerde B/T toestel menu gedeactiveerd worden, en
  kan het niet gebruikt worden.
  Indien 12 toestellen geregistreerd zijn, kunt u niet nog meer toestellen registreren, en het externe toestel zal niet
  langer gekoppeld zijn met uw TV. In dit geval dient u er één te verwijderen (verbreek eerst de verbinding indien
  verbonden met de TV) en vervolgens kunt u een ander toestel registeren.
  BLUETOOTH

  Verpl.

  OK

  BLUETOOTH

  Bluetooth

  : Uit

  Bluetooth

  Tv-pincode

  : 0000

  Tv-pincode

  Verpl.

  OK

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat
  : Uit
  00:0d:44:84:14:62
  : 0000

  Bluetooth-headset : Disconnected

  Bluetooth-headset : Disconnected
  FreePulse_Wireless

  Bluetooth-apparaat
  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat
  Bluetooth-apparaat
  Geregistreerd
  LG L600V
  Mijn Bluetooth-info.

  Mijn Bluetooth-info.

  Verbinden

  Verwijderen

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  A

  Selecteer G e r e g i s t r e e r d B l u t o o t h - a p p a r a a t.
  Controleer het geregistreerde Bluetooth toestel.

  Verbinden met de geregistreerde Bluetooth hoofdtelefoon

  1

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  Selecteer B L U E T O O T H.

  Selecteer de geregistreerde Bluetooth headset die u wilt aansluiten.

  2

  BLAUW Er wordt een bericht geotond of u wilt verbinden met de geselecteerde
  Bluetooth hoofdtelefoon.

  3
  OK

  A

  Kies Ja of Nee.

  Een geregistreerde Bluetooth toestel verwijderen

  “Verwijderen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.

  1
  Selecteer het Bluetooth toestel dat u wilt verwijderen.

  2

  ROOD Message asking to delete the selected Bluetooth device will be displayed.

  3
  OK

  A

  Kies Ja of Nee.

  De verbinding met een geregistreerd Bluetooth toestel verbreken

  “Loskoppelen” zal beschikbaar zijn indien u een toestel selecteert dat niet aangesloten is op de tv.

  1
  Selecteer het Bluetooth toestel dat momenteel aangesloten is op de tv.

  2

  BLAUW Verbreek de verbinding met het Bluetooth toestel.

  93 • Page 96

  BLUETOOTH GEBRUIKEN
  MIJN BLUETOOTH INFORMATIE
  Deze functie verstrekt Mijn Bluetooth informatie aan de gebruiker.
  “Bewerken” zal beschikbaar zijn indien er geen toestellen aangesloten zijn op de tv.
  U kunt de Mijn toestel naam bewerken.
  U kunt Mijn toestel adres controleren.

  BLUETOOTH

  Verpl.

  BLUETOOTH

  OK

  Verpl.

  Bluetooth

  : Uit

  Bluetooth

  : Uit

  Tv-pincode

  : 0000

  Tv-pincode

  : 0000

  OK

  Bluetooth-headset : Disconnected

  Bluetooth-headset : Disconnected

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat

  Geregistreerd Bluetooth-apparaat
  Mijn apparaatnaam

  Mijn Bluetooth-info.

  Mijn
  Mijn Bluetooth-info.
  Bluetooth-info.

  5 0 P S 7 0 0 0 - Z A

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  Mijn apparaatadres
  0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7
  Edit

  1 MENU

  Selecteer B L U E T O O T H.

  2

  Selecteer M i j n B l u e t o o t h - i n f o ..

  OK

  3
  OK

  4
  OK

  OK

  BLAUW

  Voer de toestelnaam in. U kunt de letters A t/m Z, de
  cijfers 0 t/m 9, +/– en spaties gebruiken.

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  94 • Page 97

  FOTO'S VAN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL ONTVANGEN
  Voor details over het versturen van foto’s (alleen JPEG) van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de
  gebruikershandleiding van het toestel.

  Ontvangen
  Bestand(en)

  F

  1/3

  G

  E

  Sluiten

  • Indien u Sluiten selecteert met de
  knop, wordt het OSD gesloten.
  Het wordt weer geopend zodra u op de OK knop drukt.  (Roteren) : Roteer foto’s
  Roteer de foto 90 graden met de klok mee na OK knop op

  (Roteren).

  • De maximum grootte van een te ontvangen afbeelding is 10MBytes.
  • U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth hoofdtelefoon geen afbeeldingen ontvangen.
  • U kunt geen afbeelding(en) ontvangen terwijl u luistert naar muziek van Bluetooth toestel.
  • Indien het externe Bluetooth toestel momenteel de foto verstuurd, drukt u op de RETURN knop om het ontvangen van
  de foto te stoppen. Als gevolg zullen alle reeds ontvangen foto’s verwijderd worden.

  BLUETOOTH GEBRUIKEN

  Selecteer de gewenste foto’s.

  Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u geen beeldbestand (JPEG) verzenden naar de tv-set.

  LUISTEREN NAAR MUZIEK VAN EEN EXTERN BLUETOOTH TOESTEL
  Voor details over het versturen van muziek van het externe Bluetooth toestel naar de tv, kijkt u in de gebruikershandleiding van het toestel.
  U dient een Bluetooth toestel dat A2DP (als extern toestel ) ondersteunt.
  • Bij sommige Bluetooth toestellen kunt u misschien niet naar muziek luisteren via het luidsprekersysteem van de tv.

  Listening to bluetooth music
  Terug naar tv

  + of - toets om het volume aan te passen
  • Druk de
  • Indien u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de MUTE knop.
  • Druk op de RETURN toets om terug te keren naar normaal tv kijken.

  ! OPMERKING
  U kunt tijdens het gebruik van de Bluetooth headset niet naar muziek luisteren.
  G U kunt niet naar muziek luisteren terwijl u afbeelding(en) ontvangt.
  G

  95 • Page 98

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  G

  Gebruik van de USB functie in 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51** modellen is niet mogelijk.

  Bij het aansluiten van het USB toestel

  Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit keuzemenu automatisch getoond.
  Het “POPUP-MENU” verschijnt niet wanneer u de OSD-beeldschermtekst inclusief menu, elektronische programmagids of schemalijst hebt geactiveerd of een Bluetooth headset hebt aangesloten.
  Indien het keuzemenu niet getoond wordt, kunt u muzieklijst, fotolijst of filmlijst selecteren (uitsluitend
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) in het USB menu.
  In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen.

  1 Sluit het USB toestel aan op de USB IN contactpunten van de TV.

  • Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film (DAT, MPG, MPEG, VOB,
  AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) (Uitsluitend 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
  50PS65**) wordt ondersteund.

  Een usb-apparaat ontkoppelen

  USB memory stick

  2
  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  3

  FOTOLIJST of MUZIEKLIJST of FILMLIJST (Alleen bij
  32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
  50PS65**).

  Selecteer het menu USB-apparaat voordat u het
  usb-apparaat ontkoppelt.

  1Q. MENU

  Eject selecteren.

  2
  FOTOLIJST

  MUZIEKLIJST

  FILMLIJST

  OK

  OK

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel
  G Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar.
  G Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar.
  G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend.
  G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend.
  G De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel.
  G Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel

  plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken.

  G Koppel het USB opslagtoestel dat aangesloten is op de PC niet los. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, of

  niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale muziek- of afbeelding- of filmbestanden.
  Gebruik alleen een USB opslagtoestel dat was geformatteerd as een FAT32, NTFS bestandensysteem dat werd
  geleverd met het Windows besturingssyteem. In het geval dat een opslagtoestel geformatteerd werd als een ander
  programma dat niet ondersteund wordt door Windows, kan het gebeuren dat het niet herkend wordt.
  G Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel (meer dan 0,5 A) een externe stroomvoorziening
  nodig heeft. Het toestel wordt anders niet herkend.
  G Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de fabrikant van het toestel geleverd is.
  G Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed.
  G Bestand centreringsmethode van USB opslagtoestel is gelijk aan Windows XP en bestandsnaam kan tot 100
  engelse tekens herkennen.
  G Zorg dat u back-ups maakt van belangrijke bestanden, aangezien gegevens die opgeslagen worden in een USB
  geheugen, beschadigd kunnen worden. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
  G Indien de USB HDD geen externe voeding heeft, kan het voorkomen dat het USB toestel niet ontdekt wordt. Zorg
  dus dat u de externe voeding aansluit.
  - Gebruik s.v.p. een stroomadaptor voor een externe krachtbron. Wij garanderen geen USB-kabel voor een externe
  krachtbron.
  G Gegevens in een USB opslagtoestel kunnen in het NTFS bestandensysteem niet verwijderd worden.
  G Indien uw USB geheugentoestel meerdere partities heeft, of indien u een USB multi-card lezer gebruikt, kunt u tot
  4 partities of USB geheugentoestellen gebruiken.
  G De functie verwijderen wordt alleen ondersteund door het FAT32 bestandensysteem.
  G Indien een USB geheugentoestel aangesloten is op een USB mult-card lezer, kan het voorkomen dat de gegevens niet gedetecteerd worden.
  G Indien het USB geheugentoestel niet goed werkt, koppelt u het los en sluit u het weer aan.
  G Hoe snel een USB geheugentoestel ontdekt wordt, verschilt van toestel tot toestel.
  G Indien de USB is aangesloten in de stand-by modus, zal de specifieke harde schijf automatisch geladen worden
  indien de tv ingeschakeld is.
  G De aanbevolen capaciteit is 1 TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32 GB of minder voor USB geheugen.
  G Een toestel met een hogere aanbevolen capaciteit werkt misschien niet.
  G Indien een USB externe harde schijf met een “Energiebesparende” functie niet werkt, schakelt u de harde schijf uit
  en weer in zodat deze goed werkt.
  G USB opslagtoestellen beneden USB 2.0 worden ook ondersteund. Maar ze werken in de filmlijst misschien niet goed.
  G

  96 • Page 99

  ! OPMERKING


  G

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  Om te voorkomen dat u de USB geheugenstick verliest,
  gebruikt u de USB aansluiting (afzonderlijk verkocht) om
  de USB geheugenstick vast te zetten op de USB aansluitinghouder van de tv. (Alleen bij plasma-tv)
  USB aansluitinghouder

  USB invoerpoort
  USB aansluiting (afzonderlijk verkocht)
  - Zet een kant van de USB aansluiting op
  de USB geheugenstick en de andere kant
  op de USB aansluitinghouder.

  FOTOLIJST
  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  U kunt fotobestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel bekijken.
  Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.
  Tijdens het bekijken van foto’s met de fotolijstfunctie kunt u de beeldmodus niet veranderen.
  FOTO(*.JPEG) ondersteund bestand
  Basis: 64 x 64 to 15360 x 8640
  Progressief : 64 x 64 to 1920 x 1440
  • u kunt alleen JPEG bestanden afspelen.
  • Niet ondersteunde bestanden worden getoond als vooraf bepaald pictogram.

  Schermonderdelen
  1 MENU

  U S B selecteren.

  2
  OK

  F O T O L I J S T selecteren.

  OK

  2

  1
  2
  3
  4

  Gaat naar bovenste niveau
  bestand
  Huidige pagina/Totaal aantal
  pagina’s

  Fotolijst

  Totaal aantal gemarkeerde foto’s.
  Overeenkomende knoppen op
  de afstandsbediening

  Pagina 2/3

  Schijf 1
  JMJ001

  1366x768, 125KB

  1

  3

  Map omhoog

  Niets gemarkeerd

  Map omhoog

  KY103

  09/10/2008

  KY101

  09/10/2008

  KY104

  09/10/2008

  KY102

  09/10/2008

  KY105

  09/10/2008

  JMJ001

  09/10/2008

  JMJ005

  09/10/2008

  JMJ002

  09/10/2008

  JMJ006

  09/10/2008

  JMJ003

  09/10/2008

  JMJ007

  09/10/2008

  JMJ004

  09/10/2008

  JMJ008

  09/10/2008

  Exit
  Navigatie

  Sub Menu

  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  4

  97 • Page 100

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  Fotoselectie en PopUp menu

  Fotolijst

  Pagina 2/3

  Schijf 1

  Niets gemarkeerd
  Map omhoog

  KR103

  09/10/2008

  KR101

  09/10/2008

  KR104

  09/10/2008

  KR102

  09/10/2008

  KR105

  09/10/2008

  JMJ001

  09/10/2008

  JMJ005

  09/10/2008

  JMJ002

  09/10/2008

  JMJ006

  09/10/2008

  JMJ003

  09/10/2008

  JMJ007

  09/10/2008

  JMJ004

  09/10/2008

  JMJ008

  09/10/2008

  JMJ001

  1366x768, 125KB
  Map omhoog
  Navigatie

  Sub Menu

  Pagina gewijzigd

  Markeren

  MARK

  Exit

  Bekijken : Toon het geselecteerde onderdeel.
  G Alles markeren : Markeer alle foto’s op het
  scherm.
  G Alles demarkeren : Deselecteer alle gemarkeerde foto’s.
  G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
  (uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : de
  geselecteerde foto wissen.
  G S l u i t e n : het popup-menu sluiten
  G

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Fotolijst

  Pagina 2/3

  Schijf 1

  Niets gemarkeerd
  Map omhoog

  KR103

  09/10/2008

  KR101

  09/10/2008

  KR104

  09/10/2008

  KR102

  09/10/2008

  KR105

  09/10/2008

  JMJ001

  Bekijken
  09/10/2008

  JMJ005

  09/10/2008

  JMJ001

  1366x768, 125KB
  Map omhoog
  Navigatie

  1

  Sub Menu

  1366x768, 125KB

  Alles markeren

  JMJ002

  09/10/2008

  JMJ006

  09/10/2008

  JMJ003

  09/10/2008

  JMJ007

  09/10/2008

  JMJ004

  09/10/2008

  JMJ008

  09/10/2008

  Verwijderen
  Sluiten

  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  De doelmap of het doelstation selecteren.
  • Met de knop P

  2
  3
  4

  De gewenste foto’s selecteren.

  OK

  OK

  Het popupmenu oproepen.

  OK

  Het gewenste popupmenu
  selecteren.

  kunt u over de fotopagina navigeren.
  • Gebruik M A R K knop om een foto te markeren
  of demarkeren. Indien een of meer foto’s
  gemarkeerd zijn, kunt u individuele foto’s of een
  diavoorstelling van de gemarkeerde foto’s bekijken. Indien er geen foto’s gemarkeerd zijn,
  kunt u elke afzonderlijke foto in de map of een
  diavoorstelling van alle foto’s in de map, bekijken.

  • Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  98 • Page 101

  Een foto bekijken
  Gedetailleerde activiteiten zijn beschikbaar bij volledig scherm.

  Fotolijst

  Pagina 2/3

  Schijf 1

  Niets gemarkeerd
  Map omhoog

  KR103

  09/10/2008

  KR101

  09/10/2008

  KR104

  09/10/2008

  KR102

  09/10/2008

  KR105

  09/10/2008

  JMJ001

  09/10/2008

  JMJ005

  09/10/2008

  JMJ002

  09/10/2008

  JMJ006

  09/10/2008

  JMJ003

  09/10/2008

  JMJ007

  09/10/2008

  JMJ004

  09/10/2008

  JMJ008

  09/10/2008

  JMJ001

  1366x768, 125KB
  Map omhoog
  Navigatie

  Sub Menu

  Pagina 2/3

  Schijf 1
  JMJ001

  KR101

  Map omhoog
  Navigatie

  1
  2
  3

  09/10/2008

  KR103

  09/10/2008

  KR104

  09/10/2008

  1366x768, 125KB

  KR102

  09/10/2008

  KR105

  09/10/2008

  JMJ001

  Bekijken
  09/10/2008

  JMJ005

  09/10/2008

  JMJ002

  09/10/2008

  JMJ006

  09/10/2008

  JMJ003

  09/10/2008

  JMJ007

  09/10/2008

  JMJ004

  09/10/2008

  JMJ008

  09/10/2008

  Alles markeren
  Verwijderen
  Sluiten

  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  De doelmap of het doelstation selecteren.

  OK

  OK

  4
  5

  Sub Menu

  Exit

  Niets gemarkeerd
  Map omhoog

  1366x768, 125KB

  Markeren

  MARK

  1/17
  Diavoorst.

  BGM

  Verwijderen Optie

  Verbergen

  De aspectverhouding van een foto kan wijzigen indien
  de foto getoond wordt op volledig scherm.
  Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige
  menuscherm.

  • Met de knop P

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Fotolijst

  Pagina gewijzigd

  kunt u over de fotopagi-

  na navigeren.

  De gewenste foto’s selecteren.

  Het popupmenu oproepen.

  Bekijken selecteren.
  OK

  De geselecteerde foto wordt op
  ware grootte weergegeven.

  99 • Page 102

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  6
  OK

  De opties Diasnelheid (Diapresentatie),
  B G M,
  (Draaien), W i s s e n, Optie of
  Verbergen selecteren.
  • Gebruik

  1/17
  Diavoorst.

  Verwijderen Optie

  Verbergen

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  G

  Diavoorstelling : Indien geen foto geselecteerd is worden alle foto’s
  in de huidige map getoond tijdens de diavoorstelling. Indien een
  paar foto’s geselecteerd zijn, worden die foto’s getoond in een
  diavoorstelling.
  ■ Stel het tijdinterval van de diavoorstelling in bij O P T I E.

  G

  B G M (Achtergrondmuziek) : Naar muziek luisteren tijdens het bekijken van foto’s op volledig scherm.
  ■ Stel, voordat u deze functie gebruikt, de Map Muziek voor BGM
  in bij Opties.

  (Roteren): Roteer foto’s.
  Roteert de foto 90°, 180°, 270°, 360° met de klok mee.
  ■Er kan niet geroteerd worden indien de breedte van een afbeelding
  groter is dan de ondersteunde hoogte.
  G W i s s e n (uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : Foto’s wissen.
  G  G

  G

  100

  BGM

  knop om de vorige of volgende
  foto te selecteren.
  • Gebruik
  knop om het menu bij volledig
  scherm te selecteren en te bedienen.

  Optie : Stel waarden voor Diavoorstelling Snelheid (D
  Diasnelheid)
  M u s i c F o l d e r ) voor BGM in.
  en M u z i e k m a p (M
  ■ Gebruik
  knop en O K knop om waarden in te stellen.
  Ga dan naar OK en druk op O K om de instellingen op te
  slaan.
  ■ U kunt de Muziekmap niet wijzigen als BGM afgespeeld wordt.
  Verbergen : Verberg het menu bij volledig scherm.
  ■ Om het menu weer bij volledig scherm te zien, drukt u op de O K
  knop.

  Toets F G om BGM map te wijzigen.
  Diasnelheid

  Snel

  Muziekmap

  Muziek

  OK

  Annuleren • Page 103

  MUZIEKLIJST
  U kunt muziekbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.
  Gekochte muziekbestanden (*.MP3) kunnen auteursrechterlijke beperkingen bevatten.
  Het afspelen van deze bestanden wordt misschien niet ondersteund door dit model.
  Muziekbestand op uw USB toestel kan met dit toestel afgespeeld worden.
  Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik.

  MUZIEK(*.MP3) ondersteund bestand
  Bit rate 32 to 320kbps
  • Bemonsteringsfrequentie MPEG1 laag 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
  • Bemonsteringsfrequentie MPEG2 laag 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
  • Bemonsteringsfrequentie MPEG2.5 laag 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Schermonderdelen
  1 MENU

  2
  U S B selecteren.

  OK

  M u z i e k l i j s t selecteren.

  OK

  3

  1

  2

  Voorbeeld: Indien er een
  albumhoes voor het bestand
  (Album Art Image) bestaat,
  wordt deze hoes getoond.
  Gaat naar bovenste niveau
  bestand

  3

  Huidige pagina/Totaal aantal
  pagina’s

  4

  Totaal aantal gemarkeerde
  muziekbestanden

  5

  Overeenkomende knoppen op
  de afstandsbediening

  Muzieklijst
  1

  4

  Pagina 2/3

  Muziek
  S003

  Niets gemarkeerd
  Titel

  Duur

  Map omhoog
  S001
  S002

  00:00/01:34

  2

  Map omhoog
  Navigatie

  Sub Menu

  S003

  01:34

  S004

  03:23

  S005

  04:28
  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  5

  101 • Page 104

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Muziekselectie en PopUp menu
  Zoals afgebeeld zijn er tot 6 muziektitels per pagina.

  Muzieklijst
  Muziek
  S003

  Niets gemarkeerd
  Duur

  Titel
  Map omhoog
  S001
  S002

  00:00/01:34
  Map omhoog
  Navigatie

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  3
  4

  04:28
  Pagina gewijzigd

  MARK

  Titel

  Exit

  4395KB
  1Kbps

  Afspelen

  S001

  Afspelen met foto

  S002

  Alles markeren

  S003

  Verwijderen
  Sluiten

  S004

  Sub Menu

  Markeren

  Niets gemarkeerd

  Map omhoog

  Map omhoog

  2

  03:23

  Pagina 2/3

  00:00/01:34

  1

  01:34

  S005

  Muziek
  S003

  Navigatie

  S003
  S004

  Sub Menu

  Muzieklijst

  04:28

  S005
  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  De doelmap of het doelstation selecteren.

  De gewenste muziek selecteren.

  OK

  OK

  Het popupmenu oproepen.

  OK

  A f s p e l e n (tijdens stop): Speel de geselecteerde muziek af.
  Zodra het afspelen van een muziekstuk klaar is,
  zal het volgende geselecteerde muziekstuk
  afgespeeld worden. Indien er geen geselecteerde muziek is, zal de volgende in de
  huidige map afgespeeld worden. Als u naar een
  andere map gaat, drukt u op de O K knop, dan
  zal het momenteel afgespeelde muziek stoppen.
  G G e m a r k r d a f s p l n : Speel de geselecteerde
  muziek af. Zodra muziek klaar is met afspelen, zal
  de volgende geselecteerde afgespeeld worden.
  G S t o p a f s p e l e n (tijdens afspelen): Stop de
  afgespeelde muziek.
  G A f s p l n m e t f o t o : Start het afspelen van de
  geselecteerde muziek en ga naar de Fotolijst.
  G A l l e s m a r k e r . : Markeer alle muziek in de map.
  G A l l e s d e m a r k e r . : Deselecteer alle gemarkeerde muziek.
  G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
  (uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : De
  geselecteerde muziek wissen.
  G S l u i t e n : het popup-menu sluiten.
  G

  Pagina 2/3

  • Gebruik de P
  toets om omhoog/omlaag
  te navigeren in de muziekpagina.
  • Gebruik M A R K knop om muziek te markeren of
  demarkeren. Indien een of meer muziekbestanden
  gemarkeerd zijn, zullen de gemarkeerde muziekbestanden in volgorde afgespeeld worden.
  Bijvoorbeeld, als u alleen naar een muziekbestand
  herhaaldelijk wilt luisteren, markeert u alleen dat
  bestand en start u het afspelen. Indien er geen
  muziek gemarkeerd is, zal alle muziek in de map in
  volgorde afgespeeld worden.

  Het gewenste popupmenu
  selecteren.
  • Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  102 • Page 105  Als u niet op een knop drukt tijdens het afspelen, zal het
  afspeel informatievak (zoals hieronder afgebeeld) als
  schermbeveiliging “zweven”.  Schermbeveiliging?
  De schermbeveiliging is om pixelschade veroorzaakt door
  een vast beeld op het scherm gedurende langere tijd, te
  voorkomen.

  ! OPMERKINGEN
  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Indien een muziekbestand afgespeeld wordt, zal er
  getoond worden achter de titel.
  G Een beschadigd of gecorrumpteerd muziekbestand wordt niet afgespeeld, en 00:00 wordt getoond.
  G Een muziekdownload van een betaalservice met auteursrechtbescherming wordt niet gestart, maar er
  wordt onjuiste informatie getoond in de afspeeltijd.
  G De schermbeveiliging wordt gestopt als u op de knoppen OK, A drukt.
  G De AFSPELEN ( G) , P a u z e ( I I ) , A, GG, FF knoppen op de afstandsbediening zijn eveneens in deze
  modus beschikbaar.
  G U kunt de GG knop gebruik om de volgende muziek te selecteren en de FF knop om de vorige muziek
  te selecteren.
  G

  103 • Page 106

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  FILMLIJST(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**,
  42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  U kunt filmbestanden die opgeslagen zijn op een USB opslagtoestel afspelen.
  De filmlijst wordt geactiveerd zodra USB gedetecteerd wordt. Dit wordt gebruikt bij het afspelen van filmbestanden op tv.
  Toont de films in de USB map en ondersteunt afspelen.
  Afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden.
  De filmlijst toont mapinformatie en de filmbestanden.
  Het On Screen Weergave van uw tv kan verschillen.

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  FILM (*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx) ondersteund bestand
  Videoformaat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
  Audioformaat: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HEAAC
  Bit rate : binnen 32 kbps to 320 kbps(MP3)
  Ondertitelingsformaat: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,
  SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
  • Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken misschien niet correct.
  • Sommige speciale tekens worden niet ondersteund in de ondertiteling.
  • HTML tags worden niet ondersteund in ondertiteling.
  • Ondertiteling in talen anders dan de ondersteunde talen is niet beschikbaar.
  • Tijdinformatie in een extern subtitelbestand moet in oplopende volgorde worden gerangschikt om te worden gespeeld.
  • Het scherm kan tijdelijk onderbroken worden (beeld stopt, sneller afspelen, etc.) indien de audiotaal gewijzigd wordt.
  • Het kan voorkomen dat een beschadigd filmbestand niet correct afgespeeld wordt, of sommige functies van de
  speler zijn misschien niet beschikbaar.
  • Filmbestanden die met bepaalde codeerders gemaakt zijn, worden misschien niet correct afgespeeld.
  • Indien de video- en audiostructuur van het opgenomen bestand niet gekruist is, wordt er geen video of
  audio uitgevoerd.
  • HD video’s met een maximum van 1920x1080@25/30P of 1280x720@50/60P worden ondersteund, afhankelijk van de lijst.
  • Video’s met resoluties die hoger zijn dan 1920X1080@25/30P of 1280x720@50/60P werken misschien niet,
  afhankelijk van de lijst.
  • Filmbestanden van een ander type dan de aangegeven types en formaten werken misschien niet goed.
  • De max. bitrate van een afspeelbaar filmbestand is 20 Mbps.
  • We garanderen het soepel afspelen van profielen die gecodeerd zijn met niveau 4.1 of hoger in H.264/AVC niet.
  • DTS Audio codec wordt niet ondersteund.
  • Het afspelen van een filmbestand dat groter is dan 30GB wordt niet ondersteund.
  • Een DivX document en zijn ondertiteldocument moeten in dezelfde folder worden geplaatst.
  • Een video bestandsnaam en de naam van het ondertitelingsbestand moeten identiek zijn, anders wordt het niet getoond.
  • Een video afspelen via een USB aansluiting die hoge snelheid niet ondersteunt, werkt misschien niet goed.
  • Bestanden die zijn gecodeerd als GMC (Global Motion Compensation) kunnen niet worden afgespeeld.
  • Wanneer u films met behulp van de Movie List (Filmlijst)-functie bekijkt, kunt u de beelden met de toetsen
  “Energy Saving” (Energiebesparing) en “AV Modus” (Audio-videomodus) op de afstandsbediening aanpassen. De functie “User setup” (Setup door gebruiker) voor de verschillende beeldmodi werkt niet.
  Bestand
  Extensienaam
  mpg, mpeg, vob

  Video Decoder

  Audio Codec

  MPEG1, MPEG2

  Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM

  dat

  MPEG1

  Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM

  ts,trp,tp

  MPEG2, H.264/AVC

  Dolby Digital,AAC,MPEG

  mp4

  MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x

  Dolby Digital,HEAAC,
  AAC,MPEG,MP3,LPCM

  Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03

  Max resolutie

  Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
  avi

  MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1

  Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
  MP3,LPCM

  Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
  mkv

  H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4 ASP

  divx

  MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6
  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1

  104

  Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC

  Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM

  Dolby Digital,HEAAC,AAC,MPEG,
  MP3,LPCM

  1920x1080@30p • Page 107

  Schermonderdelen
  1 MENU

  2
  U S B selecteren.

  OK

  Selecteer F i l m l i j s t .

  OK

  2

  1
  2
  3

  4

  Gaat naar bovenste niveau
  bestand
  Huidige pagina/Totaal aantal
  pagina’s
  Totaal aantal gemarkeerde
  filmtitels.
  Overeenkomende knoppen op
  de afstandsbediening

  Filmlijst

  Pagina 2/3

  movie
  M003

  Niets gemarkeerd
  Titel

  Duur

  Map omhoog
  M001
  M002
  M003

  640x480, 720KB

  M004

  Map omhoog
  Navigatie

  Sub Menu

  4

  M005
  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  1

  3

  105 • Page 108

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  Filmselectie en Keuzemenu
  Filmlijst

  Pagina 2/3

  movie
  M003

  Niets gemarkeerd
  Duur

  Titel
  Map omhoog
  M001
  M002
  M003

  1:340, 120KB

  M004
  M005

  Map omhoog
  Navigatie

  Sub Menu

  Filmlijst

  Pagina gewijzigd

  Pagina 2/3

  movie
  M003

  MARK

  1366x768, 125KB

  Afspelen
  Alles markeren

  M003

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  1:340, 120KB
  Map omhoog

  2

  Verwijderen

  M004

  Sub Menu

  Sluiten

  M005
  Pagina gewijzigd

  MARK

  Markeren

  Exit

  De doelmap of het doelstation selecteren.

  Selecteer de gewenste filmtitels.

  OK

  3

  OK

  4

  Het popupmenu oproepen.

  OK

  A f s p e l e n : Afspelen van de geselecteerde
  filmtitels. DivX afspelen wordt uitgevoerd tijdens de schermwijzigingen.
  G A l l e s m a r k e r e n : Markeer alle filmtitels in de
  map.
  G A l l e s d e m a r k e r e n : Maak de selectie van
  alle gemarkeerde filmtitels ongedaan.
  G V e r w i j d e r e n of Gemarkeerde items wissen
  (uitsluitend FAT32 bestandensysteem) : Het
  geselecteerde filmonderdeel wissen
  G S l u i t e n : Sluit het keuzemenu.
  G

  Duur

  Titel
  Map omhoog

  M002

  1

  Exit

  Niets gemarkeerd

  M001

  Navigatie

  Markeren

  • Gebruik de P

  toets om te navigeren in
  de filmpagina.
  • Gebruik de M A R K toets om films te markeren
  of de markering ongedaan te maken. Indien een
  of meer filmbestanden gemarkeerd zijn, zullen
  de gemarkeerde filmbestanden in volgorde
  afgespeeld worden.

  Het gewenste popupmenu selecteren.

  • Druk op de RETURN-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  ! OPMERKINGEN
  G

  106

  Indien bestanden niet ondersteund worden, wordt er een bericht betreffende niet ondersteunde
  bestanden getoond. • Page 109

  Met behulp van de Filmlijst functie, afspelen
  Beeldgrootte

  F

  Volledig scherm

  G

  1

  Taal voor audio
  Taal voor ondertiteling

  Latin 1

  . Sync

  0

  . Positie

  0

  Sluiten

  B e e l d g r o o t t e : Selecteer tijdens het afspelen van de film uw gewenste beeldformaat.
  G T a a l v o o r a u d i o & T a a l v o o r o n d e r t i t e li n g : Wijzigt de taalgroep van de audio/ondertiteling tijdens het afspelen van films.
  G S y n c : Past de synchronisatietijd van de ondertiteling aan van -10 sec to +10 sec, met stappen
  van 0,5 sec tijdens het afspelen van films.
  G P o s i t i e : Wijzigt de positie van de ondertiteling
  omhoog of omlaag tijdens het afspelen van films.
  G

  Optie

  Ondertiteltaal

  Ondersteunde Taal
  Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Fins,
  Nederlands, Portugees, Deens, Roemeens, Noors,
  Albanees, Gaelic, Welsh, Iers, Catalaans, Valenciaans

  Latijn2

  Bosnisch, Pools, Kroatisch, Tsjechisch,
  Slowaaks, Sloveens, Servisch, Hongaars

  Latijn4

  Ests, Lets, Litouws

  Cyrillisch

  Bulgaars, Macedonisch, Russisch, Oekraïnisch, Kazachs

  Grieks

  Grieks

  Turks

  Turks

  De afstandsbediening gebruiken
  FF

  / GG

  II

  Alleen bestanden die zijn opgeslagen in de ASCII
  CODE worden ondersteund voor de externe
  ondertiteling van de film.
  G Alleen 500 letters en 500 nummers worden
  voor elke regel van de ondertiteling ondersteund.
  G Alleen 10.000 syn bloks kunnen in het ondertitelingsbestand ondersteund worden.
  G

  Tijdens het afspelen
  drukt u herhaaldelijk op de R E W( FF) toets om te versnellen FF(x2) -> FFF(x4) ->
  FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32).
  drukt u herhaaldelijk op de F F( GG) toets om te versnellen GG(x2)-> GGG(x4) ->
  GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
  ■ Druk herhaaldelijk op deze toetsen om de snelheid voor snel vooruit/achteruit te
  vergroten.
  Tijdens het afspelen drukt u op de P a u z e ( I I ) toets.
  Het stilstaande beeld wordt getoond.
  ■ Indien er gedurende 10 minuten na de pause geen toetsen ingedrukt worden op de
  afstandsbediening, keert de tv terug naar de afspeelstatus.
  ■ Voor slow motion drukt u op de P a u z e ( I I ) toets en vervolgens op de F F (GG) toets.
  P L A Y ( G)

  ! OPMERKINGEN

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Latijn1

  Met behulp van de
  of
  scherm bekeken worden.

  toets tijdens het afspelen kan de positie op het

  Druk op de P L A Y ( G) toets om terug te keren naar normaal afspelen.
  Druk herhaaldelijk op de toets E N E R G Y S A V I N G om de helderheid van uw scherm
  te verhogen (zie p. 116).

  AV MODE

  Druk herhaaldelijk op de A V M O D E toets om de gewenste bron te selecteren (zie p. 86).

  107 • Page 110

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN
  DIVX REGISTRATIECODE (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  Bevestig het DivX registratiecodenummer van de tv. Met behulp van het registratienummer kunt u films huren of
  kopen op www.divx.com/vod.
  Met een DivX registratiecode van een andere tv is het afspelen van gehuurde of gekcohte DivX bestanden niet
  toegestaan. (Alleen DivX bestanden met dezelfde registratiecode als de gekochte tv kunnen afgespeeld worden.)

  USB

  Verpl.

  USB

  OK

  Fotolijst

  Fotolijst

  Muzieklijst

  Muzieklijst

  Filmlijst

  Filmlijst

  DivX-reg.code
  DivX-reg.code

  DivX-reg.code
  DivX-reg.code

  Deactiveren

  Deactiveren

  Verpl.

  OK

  i DivX(R) Video On Demand
  Uw registratiecode is: xxxxxxxxxx
  Ga voor meer informatie naar
  www.divx.com/vod

  Sluiten

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  1 MENU
  2
  OK

  Selecteer U S B.

  Selecteer D i v X - r e g . c o d e .

  3
  OK

  Toont D i v X - r e g . c o d e.
  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
  OVER DIVX VIDEO: DivX®I is een digitaal videoformaat gemaakt door DivX,Inc.
  Dit is een officieel DivX bevoegd toestel dat DivX video afspeelt.
  Bezoek www.divx.com voor meer informatie en softwaregereedschap om uw bestanden
  om te zetten in DivX video.
  OVER DIVX VIDEO-TEGEN-BETALING: Dit DivX Certified® toestel moet geregistreerd
  zijn om de inhoud van DivX Video-on-Demand (VOD) af te spelen.
  Om de registratiecode te maken plaatst u de DivX VOD sectie in de setup-modus van
  het toestel.
  Ga met deze code naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en lees daar
  meer over DivX VOD.
  “DivX bevoegd om DivX video tot HD 1080p af te spelen, inclusief premie-inhoud”
  “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

  ! OPMERKINGEN
  Filmbestanden worden als volgt ondersteund
  Resolutie: Beneden 1920x1080 BxH pixels
  Framesnelheid: Beneden 30 frames/sec (1920x1080), beneden 60 frames/sec (beneden 1280x720)
  G Video Codec : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
  Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
  G

  108 • Page 111

  DEACTIVATIE(Alleen bij 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**,
  42PQ65**, 50PS65**)
  Het doel van deactivering is het toestaan van deactivering van toestellen voor gebruikers die alle beschikbare
  toestellen geactiveerd hebben via de webserver en waarvan het activeren van meer toestellen geblokkeerd is. DivX
  VOD zorgt dat de klant toestemming heeft tot het activeren van maximaal 6 toestellen in één account, maar om
  een van die toestellen te vervangen of te deactiveren, moet de klant contact opnemen met de DivX
  Ondersteuning en een verzoek indienen voor verwijdering. Met deze extra functie kunnen klanten het toestel zelf
  deactiveren en derhalve hun DivX VOD toestellen beter beheren.

  USB

  Verpl.

  OK

  USB

  Fotolijst

  Fotolijst

  Muzieklijst

  Muzieklijst

  Filmlijst

  Filmlijst

  DivX-reg.code

  DivX-reg.code

  Deactiveren

  Deactiveren

  Verpl.

  i

  OK

  DivX(R) Video On Demand

  Wilt u het apparaat deactiveren?

  1 MENU
  2

  Selecteer D e a c t i v e r e n.

  OK

  J a selecteren.

  4
  OK

  Sluiten

  Selecteer U S B.

  OK

  3

  Nee

  HET USB TOESTEL GEBRUIKEN

  Ja

  i DivX(R) Video On Demand
  Het apparaat is gedeactiveerd
  Uw deactivatie code is: xxxxxxxx
  Ga voor meer informatie naar
  www.divx.com/vod

  Scherm D e a c t i v e r e n.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  109 • Page 112

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)
  (IN DIGITALE MODUS)
  Het systeem bevat een elektronische programmagids (EPG) waarmee u door alle mogelijke weergaveopties kunt
  navigeren.
  De EPG bevat informatie als programmavermeldingen en begin- en eindtijden voor alle beschikbare services.
  Bovendien is gedetailleerde informatie over het programma vaak beschikbaar in de EPG. (Het aantal programmagegevens en de beschikbaarheid hiervan zijn afhankelijk van de betreffende omroep.)
  Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-gegevens worden uitgezonden door omroepen.
  In de EPG worden de programmagegevens van de komende acht dagen weergegeven.

  Hiermee geeft u de huidige schermgegevens weer.
  ❉❚❱

  Weergegeven bij een teletekstprogramma.

  Weergegeven bij een DTV-programma.

  Weergegeven bij een ondertitelingsprogramma.

  Weergegeven bij een radioprogramma.

  Weergegeven bij een gescrambeld programma.

  Weergegeven bij een MHEG-programma.

  Weergegeven bij een Dolby-programma.

  Getoond bij een AAC programma

  Getoond bij een Dolby Digitale PLUS programma.

  Beeldverhouding van het uitgezonden
  programma.
  Beeldverhouding van het uitgezonden
  programma.

  576i/p, 720p, 1080i/p : Resolutie van het uitgezonden programma

  EPG in-/uitschakelen
  1GUIDE

  EPG (Elektronische programmagids) in- of uitschakelen.

  1
  of

  P

  Het gewenste programma selecteren.

  2

  EPG zal verdwijnen na het verplaatsen
  naar een geselecteerd programma.

  OK

  Knopfunctie in gidsmodus NOW/NEXT (Nu/Volgende)
  U kunt een programma dat uitgezonden en een gepland programma daarna bekijken.
  ROOD EPG-modus wijzigen.

  Programmagids
  1 YLE TV1

  ❉❚❱

  GEEL

  Instellingsmodus voor invoeren van
  timeropname/herinnering.

  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱

  BLAUW

  Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering

  ALLE

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱

  Your World Today

  4 TV..

  Legenen om Den....
  Naturtimmen
  Lyssna
  Glamour

  8 YLE24

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  EPG zal verdwijnen na het verplaatsen naar
  een geselecteerd programma.
  Het programma NOW (Nu) of VOLGENDE selecteren.
  Het uitgezonden programma selecteren.

  P

  Pagina omhoog/omlaag.

  Mode

  GUIDE

  TV/RAD

  Keno
  World Business
  Fantomen
  Kritiskt
  ABC

  Tänään otsikoissa

  E

  FAV Favoriet

  OK

  VOLGENDE

  That ’70s show

  2 YLE TV2

  ❉❚❱

  110

  NU

  1 YLE TV1

  5 YLE FST
  6 CNN

  6 Apr. 2007 15:09

  E

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)

  Een programma selecteren

  INFO

  i Informatie

  PR. Wijzigen
  Schema

  of

  TV/RAD RADIO
  Schemalijst

  EPG uitschakelen.

  Tv- of radioprogramma selecteren.

  Detailgegevens in- of uitschakelen. • Page 113

  Knopfunctie in gidsmodus voor 8 dagen
  Programmagids
  1 YLE TV1

  ❉❚❱

  ALLE

  ❉❚❱

  Instellingsmodus voor datum uitschakelen.

  GROEN

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  5 YLE FST
  6 CNN

  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱

  8 YLE24

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  Lijstmodus voor invoeren van timeropname/herinnering
  EPG zal verdwijnen na het verplaatsen
  naar een geselecteerd programma.

  INFO

  i Informatie

  PR. Wijzigen

  Datum

  Modus

  Schema

  TV/RAD RADIO
  Schemalijst

  Pagina omhoog/omlaag.

  P

  OK

  ...

  E

  FAV❉❚❱ Favoriet

  BLAUW

  15:00

  Kungskonsumente
  Geen info
  Geen info
  TV2: Farmen Geen info
  Geen info
  Geen info
  Geen info
  ...
  ... ...
  Tänään otsikoissa

  4 TV..

  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱

  Instellingsmodus voor invoeren van
  timeropname/herinnering

  14:00

  2 YLE TV2

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  GEEL

  6 Apr. (Fri.)

  1 YLE TV1

  ❉❚❱

  6 Apr. 2007 15:09

  E

  EPG-modus wijzigen.

  ROOD

  GUIDE

  EPG uitschakelen.

  of

  Selecteer Programma.
  TV/RAD

  Tv- of radioprogramma selecteren.

  Het uitgezonden programma selecteren.
  Detailgegevens in- of uitschakelen.

  Programmagids

  OK

  Naar de geselecteerde datum gaan.

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱
  ❉❚❱

  Instellingsmodus voor datum uitschakelen.
  GUIDE

  of

  ALLE

  6 Apr. 2007 15:09
  6 Apr. (Fri.)

  14:00

  15:00

  E
  ❉❚❱

  ❉❚❱
  ❉❚❱

  Een datum selecteren.

  1 YLE TV1
  E

  ❉❚❱

  E

  ❉❚❱

  E

  GROEN Instellingsmodus voor datum uitschakelen.

  1 YLE TV1
  2 YLE TV2
  4 TV..
  5 YLE FST
  6 CNN
  8 YLE24

  ...

  Kungskonsumente
  Geen info
  Geen info
  TV2: Farmen Geen info
  Geen info
  Geen info
  Geen info
  ...
  ... ...
  Tänään otsikoissa
  E

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)

  Knopfunctie in modus voor wijzigen van datum

  Datum wijzigen
  Datum sluiten

  EPG uitschakelen.

  111 • Page 114

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGITALE MODUS)
  Knopfunctie in vak met uitgebreide beschrijving
  ❉❚❱

  Informatie

  Tekst omhoog/omlaag.

  ❉❚❱

  6 Apr. 2007 15:09

  ❉❚❱

  GEEL

  Instellingsmodus voor invoeren van
  timeropname/herinnering

  6 Apr. 2007

  Detailgegevens in- of uitschakelen.

  of

  E

  GUIDE

  EPG uitschakelen.

  INFO

  i Info sluiten
  Schema

  Knopfunctie in instellingsmodus voor opname/herinnering
  Instellen van een start- of eindtijd voor het opnemen, en het instellen van alleen een herinnering voor een starttijd,
  met de eindtijd leeg.
  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u opnameapparatuur met pin8-opnamesignalen aansluit op de
  DTV-OUT(AV2)-connector via een scartkabel.
  Wijzig naar Gids of Planning Modus.

  Selecteer de opnamedatum.
  Datum

  Eindtijd

  Programma

  15:09

  17 : 30

  That ’70s sh

  6 Mar.
  E

  vorige

  OK

  Datum, Start/Eind tijd of Programma selecteren.

  OK

  Timeropname/herinnering opslaan.

  Knopfuncties in de modus Programmeringslijst
  Indien u een geplande lijst heeft gemaakt, wordt een gepland programma getoond op een geplande tijd, zelfs als
  u op dat moment naar een ander programma kijkt.
  Alleen de toetsen Omhoog/Omlaag/Ok/Return zullen werken indien het keuzevenster geopend is.
  Schemalijst

  Pagina 1/1

  ROOD Nieuwe Manuele Opname Instelmodus
  toevoegen.

  Begindatum

  Fri. 6 Apr. 2007 15:09
  Begintijd

  Titel

  6 May

  16:00

  Friend1

  6 May

  18:00

  Friend2

  GUIDE

  Alles verwijderen
  Herinneren
  DTV 19 Dave
  (Fri.)06/05/2007
  16:00

  Naar de modus Guide (Gids) gaan.
  D
  E

  EPG uitschakelen.
  Uw gewenste optie (aanpassen/verwijderen/alles verwijderen) selecteren.

  Sluiten

  Wijzigen/Verwijderen

  Verpl.
  Nieuwe timeropname

  OK

  Friend2
  16:00

  Wijzigen
  Verwijderen

  GROEN Nieuwe Timer Controle Instelmodus toevoegen.

  BLAUW of

  112

  Begintijd

  E

  EPG (ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS)

  Opnemen of Resterend selecteren.
  Functie-instelling.

  P

  Pagina gewijzigd

  Nieuwe timerinstelling

  Exit
  Programmagids

  Programmeringslijst selecteren.

  P

  Pagina omhoog/omlaag. • Page 115

  BEELDINSTELLING
  PICTURE SIZE (BEELDVERHOUDING) CONTROL
  U kunt het scherm in verschillende beeldformaten bekijken: 16:9, Scannen,
  Origineel, Volledige breedte, 4:3, 14:9, Zoom en Bioscoopzoom.
  Als een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven, kan dit
  beeld ingebrand worden op het scherm.
  U kunt de vergrotingsfactor aanpassen met de knop

  .

  Deze functie werkt bij het volgende signaal.

  1Q. MENU
  B e e l d v e r h o u d i n g selecteren.

  2

  • U kunt de beeldverhouding ook in het BEELD-

  menu instellen.

  • Voor de zoominstelling selecteert u 1 4 : 9,

  Het gewenste beeldformaat selecteren.

  • Origineel
  Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt,
  wordt dit automatisch omgezet in het beeldformaat dat moet worden uitgezonden.

  Origineel

  • Scannen
  De volgende keuze heeft tot gevolg dat u het
  beeld in de beste kwaliteit ziet zonder dat het
  originele beeld in hoge resolutie vermindert.
  Let op: Als het originele beeld ruis bevat, ziet
  u ruis aan de beeldranden.

  BEELDINSTELLING

  • 16:9
  Na selectie wordt het beeld horizontaal in een
  lineaire verhouding aangepast zodat het
  volledige scherm wordt gevuld (handig bij het
  bekijken van dvd's in de indeling 4:3).

  Z o o m en B i o s c o o p z o o m in het menu voor
  de beeldverhouding. Nadat u de waarden voor
  zoomen hebt ingesteld gaat het beeldscherm
  terug naar Q.Menu.

  • Volledige breedte
  Indien de tv een breedbeeld signaal ontvangt, zult u het
  beeld horizontaal of verticaal moeten aanpassen, in een
  lineaire positie zodat het gehele scherm gevuld is.

  Volledige breedte

  Scannen

  113 • Page 116

  BEELDINSTELLING

  • 4:3
  Na selectie wordt een beeld weergegeven met
  een oorspronkelijke beeldverhouding 4:3,
  waarbij aan de rechter- en aan de linkerzijde
  een grijze balk wordt weergegeven.

  • Zoom
  Na selectie wordt het beeld zonder wijziging
  weergegeven, terwijl het volledige scherm wordt
  gevuld. Het bovenste en onderste gedeelte van
  het beeld worden echter afgesneden.

  • 14:9
  U kan films (het beeldformaat 14:9) of
  gewone TV-programma’s bekijken via de
  modus 14:9. Het 14:9- scherm ziet eruit als
  een 4:3-beeld dat is vergroot naar
  boven/onder links/rechts.

  • Bioscoopzoom
  Bioscoopzoom kiezen indien u het beeld in de
  juiste proporties wilt vergroten.
  Opmerking: Bij het vergroten of verkleinen van
  het beeld kan het voorkomen dat het beeld
  vervormd wordt.

  BEELDINSTELLING

  F of G toets: Aanpassen van de vergrootte

  proportie van Bioscoopzoom. Het aanpasbaar
  bereik is 1 to 16.
  E of D toets: Het scherm verplaatsen

  ! OPMERKINGEN
  G
  G
  G
  G
  G

  114

  U kunt alleen 4:3, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in Component modus selecteren.
  U kunt alleen 4:3, Origineel, 16:9 (breed), 14:9, Zoom / Bioscoopzoom in HDMI modus selecteren.
  U kunt 4:3, 16:9 (breed) alleen in de RGB-PC, HMDI-PC modus selecteren.
  In de modus DTV/HDMI/Component (meer dan 720 p) is Scannen beschikbaar.
  In de modus Analoog/AV is Full Wide (volledig breed) beschikbaar. • Page 117

  BEELD WIZARD
  Deze functie stelt u in staat om de beeldkwaliteit van het originele beeld aan te passen.
  Gebruik dit voor het ijken van de schermkwaliteit door het aanpassen van het zwart/wit niveau, etc.
  Algemene gebruikers kunnen de beeldkwaliteit ijken door eenvoudig elke fase te doorlopen.
  Indien u het beeld aanpast naar Laag, Aanbevolen of Hoog, kunt u het gewijzigde resultaat als voorbeeld bekijken.
  In RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC modus worden de gewijzigde Kleur, Tint en H/V Scherpte waarden niet toegepast.

  Picture Wizard

  BEELD

  Verpl.

  Beeldverhouding

  OK

  Met Picture Wizard kunt u de beeldkwaliteit van de oorspronkelijke afbeelding aanpassen.

  : 16:9

  Picture Wizard
  Stroombesparing
  Beeldmodus

  : Uit

  : Standaard
  • Backlight

  70

  • Contrast

  90

  • Helderheid 50
  • Scherpte

  70

  Vorige

  E

  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  OK

  Selecteer P i c t u r e W i z a r d.

  • Indien u de instelling stopt voor de definitieve fase,
  zullen de wijzigingen niet toegepast worden.
  • De aanpassingswaarde wordt opgeslagen in
  Expert1.
  • Zodra de Beeld Wizard de beeldkwaliteit instelt,
  wordt de energiebesparing gewijzigd naar Uit.
  (alleen LCD TV/LED LCD TV)

  BEELDINSTELLING

  1 MENU

  Volgende

  Aanpassen van Z w a r t n i v e a u , W i t n i v e a u , K l e u r , T i n t , H - s c h e r p t e ,
  V - s c h e r p t e , K l e u r t e m p e r a t u u r (alleen 42/47LH90**), D y n a m i s c h
  C o n t r a s t(alleen42/47LH90**), K l e u r d i e p t e(alleen 42/47LH90**),
  B a c k l i g h t (alleen LCD TV/LED LCD TV).

  4
  OK

  Selecteer de invoerbron om alle instellingen op toe te passen.

  5
  OK

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  115 • Page 118

  BEELDINSTELLING
  STROOMBESPARING
  Dit vermindert het stroomverbruik van de tv.
  De standaard fabrieksinstelling voldoet aan de Energy Star vereisten en is aangepast zodat thuis comfortabel
  gekeken kan worden.
  U kunt de helderheid van uw scherm aanpassen door het energiebesparende niveau aan te passen of door de
  beeldmodus in te stellen.
  Bij het aanpassen van de Energiebesparing in MHEG modus, blijft de Energiebesparing zelfs na het sluiten van
  MHEG.
  Door ‘Scherm uit’ te selecteren, terwijl u afgestemd heeft op een radiostationkanaal, zal het stroomverbruik verminderen. (alleen LCD TV/LED LCD TV)

  Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV
  BEELD

  Verpl.

  Beeldverhouding

  Alleen bij plasma-tv
  BEELD

  OK

  : 16:9

  Picture Wizard
  @@@@@@@
  @@@@@@@
  @@@@@@@
  @@@@@@@

  @@@@@@@
  @@@@@@@
  @@@@@@@
  @@@@@@@

  Stroombesparing:Intelligente
  Intelligentesensor
  sensor
  Stroombesparing:
  Intelligente sensor

  Beeldmodus

  : Levendig

  F

  Laag

  G

  Uit

  • Backlight Minimaal
  70
  • Contrast Medium
  90

  • Contrast

  • HelderheidMaximaal
  50
  uit
  • Scherpte Scherm
  70

  • Scherpte

  70 Maximaal

  • Kleur

  70

  100Minimaal

  • Helderheid 50 Medium

  E

  1 MENU

  OK

  : 16:9

  Picture Wizard
  :Uit
  Uit
  :Automatisch
  Uit
  : Standaard Uit

  Stroombesparing
  Stroombesparing

  Beeldmodus

  Verpl.

  Beeldverhouding

  E

  1 MENU

  B E E L D selecteren.

  BEELDINSTELLING

  2

  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  Selecteer

  OK

  S t r o o m b e s p a r i n g.

  A u t o m a t i s c h(behalve
  19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***), U i t ,
  Minimaal , Medium, Maximaal
  of S c h e r m u i t selecteren.

  3
  OK

  Selecteer

  S t r o o m b e s p a r i n g.

  Intelligente sensor, Uit,
  M i n i m a a l , M e d i u m of
  M a x i m a a l selecteren.

  • Intelligente sensor

  Selecteert u L a a g , M i d d e n of H o o g .

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  116

  • Na het selecteren van Scherm uit, wordt de tv na 3 seconden uitgeschakeld.
  • Indien u ‘SS t r o o m b e s p a r i n g - A u t o aanpast (behalve voor 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***), M i n i m a a l ,
  M e d i u m , M a x i m a a l”, zal de achtergrondlicht functie niet werken (alleen LCD TV/LED LCD TV).
  • U kunt deze functie aanpassen door de toets E n e r g y S a v i n g op de afstandsbediening te selecteren.
  • Bij het selecteren van Auto, wordt Achtergrondlicht automatisch aangepast via intelligente sensor volgens de omgeving, indien de intelligente sensor in de tv geplaatst is. • Page 119

  STANDAARDBEELDINSTELLINGEN
  Beeldmodus: fabrieksinstelling
  Levendig
  Standaard
  Natuurlijk
  Bioscoop
  Sport
  Game

  Versterken van het contrast, de helderheid, de kleur en de scherpte voor levendig beeld.
  De meest algemene schermweergave status.
  De meest natuurlijke schermweergave status.
  Optimaliseert video voor het kijken naar films.
  Optimaliseert video voor het kijken naar sportevenementen.
  Optimaliseert video voor het spelen van spellen.
  Alleen bij plasma-tv

  Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV
  BEELD

  Verpl.

  Beeldverhouding

  OK

  : 16:9

  Picture Wizard

  Levendig
  Levendig
  Stroombesparing: Intelligente
  sensor
  Standaard

  Intelligente sensor
  : Uit
  Levendig

  Stroombesparing

  Verpl.

  Beeldverhouding

  : 16:9

  Picture Wizard
  Beeldmodus
  Beeldmodus

  BEELD

  OK

  Beeldmodus
  Beeldmodus

  : :Standaard
  Standaard
  Standaard
  Standaard
  • BacklightNatuurlijk
  80
  • ContrastBioscoop
  90
  • Helderheid
  50
  Sport
  • ScherpteGame
  60
  E

  : :Levendig
  Levendig

  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@

  Bioscoop
  • Contrast
  100
  Sport
  • Helderheid 50
  Game
  • Scherpte
  70
  Expert1
  • Kleur
  70
  Expert2
  E

  Levendig
  Levendig
  Standaard
  Bioscoop
  Sport
  Game
  Expert1
  Expert2

  Expert1
  Expert2

  MENU

  2

  OK

  3

  OK

  B E E L D selecteren.

  B e e l d m o d u s selecteren.
  I n t e l l i g e n t e s e n s o r(behalve
  19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***),
  L e v e n d i g, S t a n d a a r d, N a t u u r l i j k,
  B i o s c o o p, S p o r t of G a m e selecteren.

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  ( behalve
  50/60PS80**)

  B E E L D selecteren.

  B e e l d m o d u s selecteren.

  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@

  L e v e n d i g, S t a n d a a r d,
  B i o s c o o p ( o r B i o s c o o p ), S p o r t
  of G a m e selecteren.

  BEELDINSTELLING

  1

  ( Alleen bij
  50/60PS80**)

  • Met BEELDMODUS stelt u de tv in op de best mogelijke beeldkwaliteit. Selecteer de fabrieksinstelling in

  het menu BEELDMODUS op basis van de programmacategorie.
  • Als de functie Intelligent oog ingeschakeld is, wordt het meest geschikte beeld automatisch volgens de omgevingscondities ingesteld. (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)
  • U kunt de beeldmodus ook in het Q-Menu instellen.
  • Intelligent oog : Hiermee wordt het beeld aangepast aan de omstandigheden van de omgeving. (behalve 19/22LU40**,
  19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***)


  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@

  B i o s c o o p (Alleen bij 50/60PS80**) : Dit is bioscoop kwaliteit modus voor de ervaring van het bekijken van een film thuis. De gebruiker kan genieten van het hoogste niveau wat betreft beeldkwaliteit bij iedere
  film, zonder afzonderlijke aanpassingen te hoeven maken. Bioscoop levert de beste schermkwaliteit indien
  het donker is.
  B i o s c o o p wijzigt de beeldverhouding naar Just scan.
  Na het selecteren van
  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@

  B i o s c o o p (Thomlinson Holman Experiment) is de audio en video certificaat standaard van THX
  opgesteld door George Lucas, regisseur van de film Star Wars, en door Thomlinson.
  Dit is het te certificeren product in THX schermgebied en garandeert schermkwaliteit die beter is dan de
  weergave standaard specificatie in zowel hardware als software.

  117 • Page 120

  BEELDINSTELLING
  BEELD HANDMATIG INSTELLEN
  Beeldmodus: de optie gebruiker
  A c h t e r g r o n d v e r l i c h t i n g (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)
  Om de helderheid van het beeld in te stellen moet u de helderheid van het lcd-scherm regelen.
  Aanpassen van het achtergrondlicht bij het instellen van de helderheid van de set wordt aanbevolen.
  Contrast
  Pas het signaalniveau aan tussen zwart en wit in het beeld. U kunt contrast gebruiken indien het heldere deel van het
  beeld verzadigd is.
  Helderheid
  Pas het basisniveau van het signaal in het beeld aan.
  Scherpte
  Hiermee regelt u het niveau van helderheid in de randen tussen de lichte en donkere gebieden van het beeld. Hoe
  lager het niveau, hoe zachter het beeld.
  Kleur
  Hiermee regelt u de intensiteit van alle kleuren.
  Tint
  Hiermee regelt u de balans tussen rood- en groenniveaus.
  Deze functie kan is de modus “II n t e l l i g e n t e s e n s o r(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***).” niet beschikbaar.
  BEELD

  Verpl.

  Beeldverhouding

  BEELD

  OK

  : 16:9

  Beeldverhouding

  Picture Wizard
  : Uit

  Beeldmodus
  Beeldmodus

  BEELDINSTELLING

  70

  • Contrast

  90

  • Helderheid 50
  • Scherpte

  70

  E

  1 MENU
  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  4

  B e e l d m o d u s selecteren.
  L e v e n d i g, S t a n d a a r d, N a t u u r l i j k,
  B i o s c o o p( of
  B i o s c o o p),
  S p o r t of G a m e selecteren.
  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@e@@@@@?@@5
  ?@@@@@e@@V'@@@(Y
  ?@@@@@@@@@e@@@??
  ?@@@@@e@@W&@@@)X
  J@@@@@e@@@@@?@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@

  Standaard
  Standaard
  : Uit
  Natuurlijk
  : :Standaard
  Standaard
  Bioscoop
  • Backlight
  80
  Sport
  • Contrast
  90
  Game
  • Helderheid 50
  Expert1
  • Scherpte
  60
  E
  Expert2

  Stroombesparing

  Standaard
  : :Standaard
  • Backlight

  OK

  Intelligente sensor
  Levendig

  Picture Wizard

  Stroombesparing
  Beeldmodus
  Beeldmodus

  Verpl.

  : 16:9

  • Voordelen van het gebruik van
  Achtergrondlicht (alleen LCD TV/LED
  LCD TV)
  - Het stroomverbruik wordt tot 60% verminderd.
  - De zwart helderheid wordt verminderd. (Aangezien
  zwart een grotere diepte heeft, kunt u genieten van
  een betere kwaliteitsdefinitie.)
  - U kunt de helderheid aanpassen terwijl u de originele signaalresolutie behoudt.

  OK

  B a c k l i g h t (alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), C o n t r a s t,
  H e l d e r h e i d, S c h e r p t e, K l e u r of T i n t selecteren.

  OK

  Breng de gewenste instellingen aan. • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  5
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  ! OPMERKINGEN
  G
  G

  118

  U kunt kleur, scherpte en tint in de modus RGB-PC/HDMI-PC niet aanpassen aan de niveaus van uw voor keur.
  Indien Expert _ geselecteerd is, kunt u Backlight (alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), Contrast, Helderheid, H
  Scherpte, V Scherpte, Kleur of Tint selecteren. • Page 121

  BEELDVERBETERINGSTECHNOLOGIE
  U kunt het scherm ijken voor elke beeldmodus of de videowaarde instellen volgens het speciale videoscherm.
  U kunt de videowaarde anders instellen voor elke invoer.
  Om het scherm terug te zetten naar de fabrieksinstellingen na het aanpassen van elke videomodus, voert u de “Reset
  beeldinstellingen” functie uit voor elke Beeldmodus..

  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  BEELD

  Verpl.

  BEELD

  OK

  Kleurtemperatuur

  F

  Medium
  Verpl.
  OK

  E

  • Contrast

  90

  • Helderheid

  50

  • Scherpte

  70

  Dynamisch Contrast
  • Contrast
  90 Medium
  Dynamische
  Kleuren 50
  Laag
  • Helderheid
  Ruisonderdrukking
  Medium
  • Scherpte
  60
  R
  G

  • Kleur

  60

  Gamma
  • Kleur

  • Tint

  0

  R

  R

  G

  Geavanceerdebesturing
  besturing
  ••Geavanceerde
  • Reset beeldinstellingen
  Scherm

  Scherm

  G

  G

  60 Medium

  R
  G
  • Tintniveau
  0Automatisch
  Zwart

  Geavanceerde
  besturing

  Geavanceerde
  besturing
  Eye Care
  Uit
  • Reset beeldinstellingen
  Echte bioscoop
  Aan

  TruMotion
  E 100Hz

  Laag

  Kleurtemperatuur

  Laag

  Ruisonderdrukking

  Medium

  Gamma

  Medium

  Zwart niveau

  Automatisch

  Filmmodus

  Aan
  E

  Sluiten

  Sluiten

  Alleen bij plasma-tv

  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  4

  G e a v a n c e e r d e b e s t u r i n g selecteren.

  BEELDINSTELLING

  1 MENU

  G

  Medium

  Dynamische Kleuren

  E

  Alleen bij lcd-tv
  /LED LCD TV

  Medium

  F

  Dynamisch Contrast

  Selecteer uw gewenste bron. :
  K l e u r t e m p e r a t u u r, D y n a m i s c h C o n t r a s t, D y n a m i s c h e K l e u r e n, R u i s o n d e r d r u k k i n g,
  G a m m a, Z w a r t n i v e a u, E y e C a r e (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), E c h t e b i o s c o o p(Alleen
  bij lcd-tv/LED LCD TV), F i l m m o d u s(Alleen bij plasma-tv), T r u M o t i o n 1 0 0 H z of T r u M o t i o n
  2 0 0 H z(Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV), K l e u r b e r e i k, R a n d e n v e r b e t e r e n, x v Y C C of O P C
  (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)). (G p . 1 2 1 to 1 2 2)
  Uw gewenste bron selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  119 • Page 122

  BEELDINSTELLING
  Expert Beeldregeling
  Met behulp van de beeldmodi Expert 1 en Expert 2 kan elke kijker zijn/haar eigen voorkeuren instellen wat
  de optimale beeldkwaliteit betreft.
  Dit kan tevens gebruikt worden als hulp voor een professional om de prestaties van de tv te verbeteren met
  behulp van specifieke video’s.
  Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding.
  BEELD
  Beeldverhouding

  Verpl.

  : 16:9

  OK

  BEELD

  Intelligente sensor
  Levendig

  Picture Wizard

  Standaard
  Stroombesparing
  : Uit
  Natuurlijk
  Beeldmodus
  :
  Expert1
  Beeldmodus
  : Standaard
  Bioscoop
  • Backlight
  80
  Sport
  • Contrast
  90
  Game
  • Helderheid 50
  Expert1
  Expert1
  • Scherpte
  60
  E
  Expert2
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e

  Scherm

  Dynamisch Contrast

  F

  Verpl.

  Uit

  G

  OK

  Ruisonderdrukking
  • Contrast
  Gamma
  R
  G
  • Helderheid
  R
  G
  Zwart niveau
  • Scherpte
  Echte
  bioscoop
  • Kleur

  60

  Aan

  • Tint 100Hz
  TruMotion

  0

  RLaag

  90
  Medium
  50
  60Automatisch

  ••Expert
  Expert Control
  Kleurstandaard
  SD
  • Reset beeldinstellingen
  Kleurbereik
  Standaard
  E
  Randen verbeteren

  Hoog

  Dynamisch Contrast

  Uit

  Gamma
  R

  R

  Zwart niveau

  G

  Alleen bij lcd-tv
  /LED LCD TV

  BEELDINSTELLING

  1 MENU
  2
  OK

  Medium

  G

  Automatisch

  Filmmodus
  G

  Aan

  Kleurstandaard

  SD

  Kleurbereik

  Standaard

  Randen verbeteren
  xvYCC

  Hoog
  Automatisch

  E

  Sluiten

  Uit

  F

  Ruisonderdrukking

  Uit

  E

  Sluiten

  Alleen bij plasma-tv

  B E E L D selecteren.

  B e e l d m o d u s selecteren.

  3
  OK

  E x p e r t 1 of

  E x p e r t 2 selecteren.

  4
  OK

  E x p e r t b e s t u r i n g selecteren.

  OK

  Uw gewenste bron selecteren.

  5
  6
  Breng de gewenste instellingen aan.
  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  120

  G • Page 123

  *Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  Kleurtemperatuur
  [Geavanceerde
  b e s t u r i n g]
  (Warm/Medium/Koel)  Kies een van de drie automatische kleuraanpassingen. Ingesteld op verwarmen om
  het verbeteren van warmere kleuren zoals rood, of instellen op koeler om het beeld
  blauwer te maken.  Pas het contrast aan zodat deze op het beste niveau blijft volgens de helderheid van het
  scherm. Het beeld wordt verbeterd door het helderder maken van heldere delen en het
  donkerder maken van donkere delen.  Past schermkleuren aan zodat ze levendiger, rijker en duidelijker zijn. De functie verbetert tint, verzadiging en licht zodat rood, blauw, groen en wit er levendiger uitziet.

  Ruisonderdrukking
  (Uit/Laag
  /Medium/Hoog)  Vermindert storingen op het beeld zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.

  Gamma
  (Laag /Medium/Hoog)  U kunt de helderheid van een donker gebied en een middle grijsniveau gebied van
  het beeld aanpassen.
  • L a a g : Het helderder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld.
  • M e d i u m: Het uitdrukken van het originele beeldniveau.
  • H o o g: Het donkerder maken van donkere en middel grijze gebieden van het beeld.

  Dynamisch Contrast
  (Uit/Laag /Medium
  (Alleen bij lcd-tv/LED
  LCD TV) /Hoog)
  Dynamische Kleuren
  (Uit/Laag /Hoog )

  Zwart niveau
  (Laag /Hoog)

  • L a a g : Het schermbeeld wordt donkerder.
  • H o o g : Het schermbeeld wordt helderder.
  • A u t o m a t i s c h : Realiseert het zwart niveau van het scherm en stelt het automa-

  tisch in op Hoog of Laag.
  Stel het zwartniveau van het scherm in op het juiste niveau.
  ■ Deze functie activeert “Laag” of “Hoog” in de volgende modi: AV(NTSC-M),
  HDMI of Component. Anders is “Zwart niveau” ingesteld op “Automatisch”.


  Eye Care
  (Aan/Uit)

  Echte
  bioscoop/Filmmodus
  (Aan/Uit)  T r u M o t i o n 1 0 0 H z of
  TruMotion 200Hz

  (Uit/Laag /Hoog )
  U kunt naar een bioscoopachtige video kijken door het elimineren van het
  vibratie-effect.
  Gebruik deze functie indien u naar films kijkt.
  Deze functie kan alleen werken indien TruMotion uitgeschakeld is.

  BEELDINSTELLING

  *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
  Het aanpassen van de helderheid van het scherm om te voorkomen dat het
  scherm te helder wordt. Het dimmen van extreem heldere beelden.
  ■ Deze functie is uitgeschakeld in “B
  B e e l d m o d u s-LL e v e n d i g, B i o s c o o p , I n t e l l i g e n t e
  s e n s o r(behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***)”.


  *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
  • H o o g : Voorziet in een soepelere beeldbeweging.
  • L a a g : Voorziet in een zachtere beeldbeweging. Gebruik deze instelling bij standard gebruik.
  • U i t : Gebruik deze instelling in de instellingen “Hoog” en “Laag” leiden tot
  storingen.
  ■ TruMotion 100Hz kan de perceptie van wazig beeld bij snel bewegende scènes
  verminderen door honderd beelden per seconde te tonen.


  TruMotion 200Hz toont 200 scènes per seconde door het combineren van geavanceerde 100Hz technologie met scannend achtergrondlicht. Deze technologie is geverifieerd van Intertek & TV Rheinland.  Wordt gebruikt voor de beste, scherpste beeldkwaliteit zonder bewegingsonscherpte of flikkeringen bij het afspelen van beelden.
  Deze functie is niet beschikbaar in de modus RGB-PC en HDMI-PC.
  Indien u “TruMotion 100Hz of TruMotion 200Hz” activeert, kan er storing op het
  beeld verschijnen.
  Schakel “TruMotion 100Hz of TruMotion 200Hz” uit indien dit gebeurt.

  121 • Page 124

  BEELDINSTELLING
  Kleurbereik
  (Breed/Standaard)

  • S t a n d a a r d : Modus tot het kopiëren van originele kleur volgens de standaard

  van invoersignaal onafhankelijk van de schermkenmerken.
  • B r e e d : Modus voor het gebruiken en instellen van het rijke kleur gebied van het


  Randen verbeteren(LCD TV/LED
  LCD TV:Uit/Laag /Hoog

  Plasma TV:Aan/Uit)

  xvYCC
  (Automatisch/uit/aan)

  OPC
  (Aan/Uit)

  Kleurstandaard
  (SD/HD)
  BEELDINSTELLING

  Kleurtemperatuur
  [EE x p e r t b e s t u r i n g](LCD
  TV/LED LCD TV)
  Witbalans(Plasma TV)
  (Medium/Warm/Koel)

  Color Management
  systeem

  122

  Toont helderder en duidelijkere en natuurlijkere hoeken van de video.
  Deze functie wordt geactiveerd in “Beeld Modus-Cinema Expert.”(alleen LCD
  TV/LED LCD TV)

  *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
  Deze functie is voor het uitdrukken van rijkere kleuren.
  ■ Deze functie is ingeschakeld in “Beeld modus – Bioscoop, Expert” indien xvYCC signaal ingevoerd wordt door HDMI.


  *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.
  ■ De technologie voor het verminderen van het stroomverbruik terwijl dezelfde
  helderheid wordt behouden, heeft het effect van het verminderen van energieverbruik, verbetering in contrast.


  A

  Expertpatroon
  (Uit/Expert1/Expert2)
  Kleurenfilter
  (Uit/Rood/Groen/Blauw)

  scherm.
  Het maximaliseren van het gebruik voor het kleurgebied dat uitgedrukt kan worden.

  A

  Converteert de kleur van een andere video naar HD kleur. Deze functie is
  ingesteld voor SD video (BT-601) en HD video (BT-709) kleurformaat.
  Dit is het patroon dat noodzakelijk is voor aanpassingen door experts.
  Deze functie is geactiveerd in “beeld modus – expert” indien u naar DTV kijkt.

  Dit is de functie voor het filteren van de specifieke kleuren van de video.
  U kunt de RGB filter gebruiken om de kleurverzadiging en de kleurtint accuraat in
  te stellen.
  ■ Deze functie is voor het aanpassen van de algehele kleur van het scherm naar het
  gewenste gevoel.
  a. • Methode: 2 Punten
  • Patroon: Binnen, Buiten
  • Rood/Groen/Blauw Contrast, Rood/Groen/Blauw Helderheid:
  Het aanpassingsbereik is -50 to +50.
  b. • Methode: 10 punt IRE (LCD TV/LED LCD TV), 20 Punt IRE (Plasma TV)
  • Patroon: Binnen / Buiten
  • IRE (Institute of Radio Engineers) is de eenheid om de grootte van het videosignaal in weer te geven en kan worden ingesteld op 10, 20, 30 to 100(LCD TV/LED
  LCD TV), 5, 10, 15 to 100(Plasma TV). U kunt Rood, Groen of Blauw aanpassen
  volgens elke instelling.
  • Klaarheid: Deze functie toont de berekende lichtwaarde voor 2.2 gamma. U kunt
  indien gewenst een lichtwaarde van 100 IRE invoeren, dan wordt de doel lichtwaarde voor 2.2 gamma getoond bij elke 10 stappen van 10 IRE tot 90 IRE.(alleen
  LCD TV/LED LCD TV)
  • Rood/Groen/Blauw: Het aanpassingsbereik is -50 to +50.


  Da diese Funktion nur zur professionellen Einstellung mit Hilfe von Testmustern
  genutzt wird, werden andere Farben nicht beeinflusst, es können jedoch die sechs
  Farbbereiche (Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb) separate eingestellt werden.
  Het kleurverschil is misschien niet duidelijk, zelfs indien u aanpassingen voor
  algemene video invoert.
  ■ Aanpassen van Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta.
  • Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta Kleur: Het aanpassingsbereik
  is -30 to +30.
  • Rood/Groen/Blauw/Geel/Cyaan/Magenta tint: Het aanpassingsbereik is
  -30 to +30.
  ■ Deze functie is uitgeschakeld in RGB-PC en HDMI (PC) modus.
 • Page 125

  BEELD RESETTEN
  Met deze functie zet u de geselecteerde beeldmodi terug naar de oorspronkelijke standaard-fabrieksinstellingen.
  BEELD

  Verpl.

  BEELD

  OK

  Verpl.

  E

  E

  90

  • Contrast

  90

  • Helderheid

  50

  • Helderheid

  50

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  • Scherpte
  60
  ? Alle beeldinstellingen worden gereset.
  • Kleur
  60
  Doorgaan?
  G
  • Tint
  0 R

  R

  G

  • Geavanceerde besturing

  • Geavanceerde besturing
  Ja
  Resetbeeldinstellingen
  beeldinstellingen
  ••Reset

  Resetbeeldinstellingen
  beeldinstellingen
  ••Reset
  Scherm

  1 MENU

  OK

  • Contrast

  Nee

  Scherm

  B E E L D selecteren.

  2
  OK

  Reset beeldinstellingen selecteren.

  3
  OK

  J a of N e e selecteren.

  OK

  De ingestelde waarde initialiseren.

  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  LED LOKAAL DIMMEN (alleen 42/47LH90**)
  Na het analyseren van het signaal van de invoervideo door gedeelten van het scherm, wordt het achtergrondlicht
  aangepast om de contrastratio te verbeteren.
  BEELD

  Move

  BEELD

  OK

  E

  50

  • Helderheid

  • Scherpte

  70

  • Scherpte

  70

  • Kleur

  60

  • Kleur

  60

  • Tint

  0

  0

  R

  G

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen

  B E E L D selecteren.

  50

  R

  G

  • Geavanceerde besturing
  • Reset beeldinstellingen

  Scherm
  LED Local
  Local Dimming
  Dimming
  LED

  OK

  E

  • Helderheid

  • Tint

  1 MENU

  Move

  BEELDINSTELLING

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  4

  Scherm
  : :Off
  Off

  LED
  LED Local
  Local Dimming
  Dimming

  Uit
  Off
  : :Off
  Aan
  Aan

  3
  OK

  Selecteer Aan of Uit.

  2
  OK

  Selecteer L E D L o k a a l d i m • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  m e n.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  123 • Page 126

  BEELDINSTELLING
  STERKTE-INDICATIE (bb e h a l v e 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**,32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**,
  50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**)
  Deze functie helpt u nadat de voeding is ingeschakeld de helderheid van het lcd-scherm en van het geluid te regelen.
  O p s t a r t g e l u i d (Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
  Instellen van opstartgeluid op Uit/Laag/Medium/Hoog indien de stroom ingeschakeld is.
  Standby verlichting
  Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Uit, Laag of Hoog in stand-by modus.
  (Alleen bij 32/37/42/47LH70**)
  Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit in stand-by modus. (behalve
  32/37/42/47LH70**)
  Power verlichting
  Bepaal of het indicatorlampje op de voorkant van de tv ingesteld is op Aan of Uit indien het toestel
  ingeschakeld wordt.
  OPTIE

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  Verpl.

  OK

  E

  E

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Eenvoudige handleiding

  Eenvoudige handleiding

  Instellen ID
  Stroom indicator

  :1

  Stroom indicator

  Demo Mode

  : Aan

  Demo Mode

  Modusinstelling

  : Winkeldemo

  Modusinstelling

  Instellen ID

  Fabrieksinstelling

  :1
  Opstart geluid

  F

  : Aan verlichting
  Standby
  : Winkeldemo
  Power
  verlichting

  Medium

  G

  Aan
  Aan

  Fabrieksinstelling
  Sluiten

  BEELDINSTELLING

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  O P T I E selecteren.

  S t r o o m i n d i c a t o r selecteren.

  O p s t a r t g e l u i d(Alleen bij 32/37/42/47LH70**),
  S t a n d b y v e r l i c h t i n g of P o w e r v e r l i c h t i n g
  selecteren.

  4
  Uw gewenste bron selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  124 • Page 127

  ISM METHODE (IMAGE STICKING MINIMIZATION) (Alleen bij plasma-tv)
  A frozen or still picture displayed on the screen for prolonged periods will result in a ghost image remaining
  even when you change the image. Avoid allowing a fixed image to remain on the screen for prolonged periods.
  White Wash
  White wash verwijdert ingebrande beelden van het scherm.
  Opmerking: Een ingebrand beeld dat te lang op het scherm is weergegeven, kan soms niet volledig worden verwijderd met White wash.
  Orbiter
  Orbiter kan helpen om echobeelden te voorkomen. Het is echter het beste om geen vaste beelden op het
  scherm te laten staan. Om een ingebrand beeld op het scherm te voorkomen, wordt het beeld elke 2 minuten
  verplaatst.
  Colour Wash
  Het kleurblok met het scherm verplaatst een beetje en het witpatroom wordt getoond. Het is moeilijk te zien
  of er een beeld ingebrand is indien het tijdelijke nabeeld verwijderd is en het kleurpatroon in werking is.
  OPTIE

  Verpl.

  OK

  OPTIE

  OK

  E

  E

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Eenvoudige handleiding

  Instellen ID

  :1

  Instellen ID

  :1

  ISM
  ISM Methode
  Methode

  : Normaal

  ISM Methode

  Demo Mode

  : Aan

  Demo Mode

  Modusinstelling

  : Winkeldemo

  Modusinstelling

  Normaal
  ::Normaal
  Normaal
  : Aan
  Orbiter
  : Winkeldemo
  Colour Wash

  O P T I E selecteren.

  Fabrieksinstelling

  White Wash

  • Stel deze functie in op Normaal als u deze func-

  BEELDINSTELLING

  Eenvoudige handleiding

  Fabrieksinstelling

  1 MENU

  Verpl.

  tie niet wilt gebruiken.

  2
  OK

  I S M M e t h o d e selecteren.

  3
  OK

  4
  OK

  N o r m a a l , O r b i t e r , C o l o u r W a s h of W h i t e W a s h selecteren.

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  125 • Page 128

  BEELDINSTELLING
  DEMOMODUS
  Toon de diavoorstelling met uitleg van de verschillende logo’s van deze tv.
  Het is niet mogelijk om de Demo Modus te gebruiken in de modus Thuisgebruik.
  In Winkel Demo is de Demo Modus automatisch ingesteld op Aan.
  Zodra de Demo Modus is ingesteld op Uit in Winkel Demo, werkt de Demo Modus niet en wordt alleen het
  scherm gereset.
  Het scherm wordt na 5 minuten in Demo modus automatisch gereset.

  OPTIE

  Verpl.

  OK

  OPTIE

  Verpl.

  OK

  E

  E

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Eenvoudige handleiding

  Eenvoudige handleiding

  Instellen ID

  :1

  Instellen ID

  Demo
  DemoMode
  Mode

  : Aan
  Aan

  Stroom indicator
  Demo
  DemoMode
  Mode

  : Aan
  Aan
  Uit

  Uit

  Modusinstelling

  : Winkeldemo

  Modusinstelling

  : Winkeldemo
  Aan
  Aan

  Aan
  Aan (LED
  (LED aan)
  aan)

  Stroom indicator

  Fabrieksinstelling

  :1

  Fabrieksinstelling

  (behalve 50/60PS70**,
  50/60PS80**)

  BEELDINSTELLING

  1 MENU

  Aan (LED off)

  (Alleen bij 50/60PS70**,
  50/60PS80**)

  O P T I E selecteren.

  2
  OK

  3
  OK

  Selecteer Demo Mode.

  Selecteer Aan om de verschillende logo’s van de tv te bekijken.

  4
  OK

  Terug naar tv kijken
  Druk een willekeurige toets in als u de demo wilt stoppen.
  + , - toets)
  (behalve voor MUTE,

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  126 • Page 129

  MODUSINSTELLING
  We raden aan om de instellen op de tv in te stellen op “Thuisgebruik” voor de beste beeldkwaliteit in uw huisomgeving.
  “Winkeldemo” modus is een optimale instelling voor weergave in winkels.

  OPTIE

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  Verpl.

  OK

  E

  SIMPLINK

  : Aan

  SIMPLINK

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  :1

  Stroom indicator

  Stroom indicator
  Demo Mode
  Modusinstelling
  Modusinstelling

  : Aan

  Demo Mode

  Winkeldemo
  ::Winkeldemo

  Modusinstelling
  Modusinstelling
  Fabrieksinstelling

  Fabrieksinstelling

  E

  Kies de instellingsmodus.
  : Aan
  Winkeldemo
  : Winkeldemo
  : Winkeldemo

  Thuisgebruik

  Selecteer [Thuisgebruik] als u deze tv thuis wilt
  gebruiken. Selecteer [Winkeldemo] als u deze tv
  in een winkel wilt gebruiken.

  O P T I E selecteren.

  2
  OK

  M o d u s i n s t e l l i n g selecteren.

  BEELDINSTELLING

  1 MENU

  : Uit

  Eenvoudige handleiding
  Instellen ID
  : 1Omgeving wordt geselecteerd.

  Eenvoudige handleiding
  Instellen ID

  : Aan

  3
  OK

  W i n k e l d e m o of T h u i s g e b r u i k selecteren.

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  127 • Page 130

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING
  Met de optie Auto volume (automatisch volume) houdt u een constant volume, zelfs als u een andere zender
  kiest.
  Omdat elk station eigen signaalomstandigheden heeft, kan het noodzakelijk zijn om het volume aan te passen na
  het wisselen van kanaal. Deze functie stelt gebruikers in staat om te genieten van stabiele volumeniveaus door
  voor elk programma automatisch aanpassingen uit te voeren.
  Indien de geluidskwaliteit of het volume niet op het gewenste niveau is, raden we aan om een afzonderlijk
  thuistheatersysteem of een andere gebruikersomgeving te gebruiken.
  GELUID
  Auto volume
  Heldere stem II

  Verpl.

  Auto volume
  Heldere stem II

  : Uit
  • Niveau

  Balans
  Geluidsmodus

  GELUID

  OK

  : :Uit
  Uit
  3

  -

  +

  0

  L

  R

  1 MENU
  2
  OK

  : Uit

  Aan
  3

  -

  +

  0

  L

  R

  : Standaard

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  E

  OK

  • Niveau
  Balans
  Geluidsmodus

  : Standaard

  Verpl.

  Uit
  Uit

  : :Uit
  Uit

  E

  G E L U I D selecteren.

  A u t o v o l u m e selecteren.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  3
  OK

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  128 • Page 131

  HELDERE STEM II
  Deze functie zorgt ervoor dat de tv onderscheid maakt tussen het geluid van de menselijke stem en andere geluiden. Daardoor is gesproken woord beter te verstaan.

  GELUID
  Auto volume
  Helderestem
  stemIIII
  Heldere

  Verpl.

  Auto volume

  : Uit

  Heldere stem II

  Uit
  : :Uit
  • Niveau

  Balans
  Geluidsmodus

  GELUID

  OK

  3

  -

  +

  0

  L

  R

  : Uit

  Uit
  Uit
  Aan
  3 -

  +

  L

  R

  0
  : Standaard

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  E

  E

  1 MENU

  G E L U I D selecteren.

  OK

  • Niveau
  Balans
  Geluidsmodus

  : Standaard

  Verpl.

  : Uit

  A a n” selecteert voor H e l d e r e S t e m I I,
  • Indien u “A
  zal S R S T r u S u r r o u n d X T functie niet werken.

  OK

  3
  OK

  H e l d e r e s t e m I I selecteren.

  • Selecteer niveaus van ‘-6’ tot ’+6’.

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  Aanpassing voor Heldere Stem Niveau Met selecteren Aan

  4
  OK

  Selecteer N i v e a u.

  5
  OK

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  2

  De gewenste balans instellen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  129 • Page 132

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  STANDAARDGELUIDSINSTELLING: GELUIDSMODUS
  U kunt uw voorkeur geluidsinstelling aanpassen naar standaard, Muziek, Bioscoop, Sport of Game, en u kunt de
  hoge en lage tonen aanpassen.
  Met geluidsmodus kunt u zonder speciale aanpassingen genieten van prachtig geluid omdat op de tv de juiste geluidsopties worden ingesteld op basis van de programma-inhoud.
  Standaard, Muziek, Bioscoop, Sport en Game zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit.
  Standaard
  Muziek
  Bioscoop
  Sport
  Game

  Geluid van standaard kwaliteit.
  Optimaal geluid voor het luisteren naar muziek.
  Optimaal geluid voor het kijken naar films.
  Optimaal geluid voor het kijken naar sportevenementen.
  Optimaal geluid voor het spelen van spellen.

  GELUID

  Verpl.

  Auto volume
  Heldere stem II

  Auto volume

  : Uit

  Heldere stem II

  • Niveau
  Balans
  Geluidsmodus
  Geluidsmodus

  GELUID

  OK

  : Uit
  3

  -

  +

  0

  L

  R

  : Standaard
  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  E

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  1 MENU

  G E L U I D selecteren.

  OK
  OK

  : Uit
  • Niveau

  Balans
  Geluidsmodus

  • SRS TruSurround XT : Uit

  Verpl.

  : Uit

  ::Standaard
  Standaard

  3

  -

  0

  L

  +
  R

  Standaard
  Standaard

  Muziek
  +
  • SRS TruSurround XT - : Uit
  Bioscoop+
  • Hoge tonen
  50 Sport +
  • Lage tonen
  50 Game
  E

  • U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu

  instellen.

  2
  OK

  G e l u i d m o d u s selecteren.

  3
  OK

  S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  130 • Page 133

  GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS

  GELUID

  Verpl.

  Auto volume
  Heldere stem II

  Auto volume
  Heldere stem II

  : Uit
  • Niveau

  Balans
  Geluidsmodus
  Geluidsmodus

  GELUID

  OK

  : Uit
  3

  -

  +

  0

  L

  R

  Verpl.

  : Uit
  • Niveau

  Balans
  Geluidsmodus

  : :Standaard
  Standaard (gebruiker)

  OK

  3

  • SRS TruSurround XT :Bioscoop
  Uit
  • Hoge tonen
  50 Sport

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  Game

  E

  G E L U I D selecteren.

  G e l u i d m o d u s selecteren.

  S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren.

  OK

  H o g e t o n e n , L a g e t o n e n selecteren.

  OK

  R

  Het gewenste geluidsniveau instellen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  SRS TRUSURROUND XT
  Selecteer Hoge, lage tonen.

  1 MENU

  • S R S T r u S u r r o u n d X T : TruSurround XT is een

  G E L U I D selecteren.

  gepatenteerde SRS technologie die het probleem
  van het afspelen van 5.1 multikanaal inhoud via
  twee luidsprekers, oplost.

  2
  OK

  S R S T r u S u r r o u n d X T selecteren.

  OK

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  3

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  5

  +

  L

  50

  OK

  4

  -

  Standaard
  Standaard (gebruiker)
  ::Standaard
  Standaard (gebruiker)Muziek

  E

  2

  3
  0

  • Hoge tonen

  • SRS TruSurround XT : Uit

  1 MENU

  OK

  : Uit

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  G
  G

  is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  De TruSurround XT-technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.

  131 • Page 134

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  BALANS
  U kunt de balans van de luidsprekers aanpassen aan uw wensen.
  GELUID

  Verpl.

  Auto volume
  Heldere stem II

  Auto volume

  : Uit

  Heldere stem II

  • Niveau
  Balans
  Balans
  Geluidsmodus

  GELUID

  OK
  OK

  : Uit
  3

  -

  +

  0

  LL

  RR

  Verpl.
  Verpl.

  : Uit
  • Niveau

  Geluidsmodus

  R+

  0R

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  F
  R

  L

  R

  G

  Sluiten

  E

  3

  G E L U I D selecteren.

  OK

  2
  OK

  L-

  : Standaard

  E

  1 MENU

  3

  Balans
  00L L

  Balans

  : Standaard

  OKOK

  : Uit

  De gewenste balans instellen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.

  B a l a n s selecteren.

  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  TV-SPEAKERS AAN/UIT
  U kunt de status van de interne luidsprekers aanpassen.
  In AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB en HDMI1 met HDMI naar DVI-kabel, TV-luidspreker kan worden
  uitgevoerd zelfs indien er geen videosignaal is.
  Als u uw externe Hi-Fi-stereosysteem wilt gebruiken, schakelt u de interne luidsprekers van de tv uit.
  GELUID

  Verpl.

  GELUID

  OK

  Verpl.

  E

  E

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Reset

  • Resetten

  Digitaal audio uit : PCM

  Digitaal audio uit : PCM

  Uit
  Uit

  TV Speaker
  Speaker
  TV

  TV
  TVSpeaker
  Speaker

  Aan

  Uit
  : Aan

  Audiobeschrijving :Aan
  •Volume

  1 MENU
  2
  OK

  OK

  :: Aan
  Uit

  Audiobeschrijving :Aan
  0

  -

  +

  G E L U I D selecteren.

  T V S p e a k e r selecteren.

  •Volume

  0

  -

  +

  3
  OK

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  ! OPMERKINGEN
  Indien de tv luidspreker uitgeschakeld is terwijl het Simplink home theater in gebruik is, wordt het geluid
  automatisch uitgevoerd naar de luidspreker van het home theater, maar indien de luidspreker van de tv
  ingeschakeld is, wordt het geluid uitgevoerd naar de tv luidspreker.
  Sommige
  menu’s in AUDIO zijn uitgeschakeld indien de TV Speaker ingesteld is op Off (uit).
  G
  G

  132 • Page 135

  DTV AUDIO INSTELLING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
  (Dit menu is alleen in Zweden ingeschakeld. )
  Indien er andere audiotypes bestaan in een invoersignaal, staat deze functie u toe om het gewenste audiotype te
  selecteren.

  GELUID

  Verpl.

  GELUID

  OK

  Verpl.

  E

  E

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Resetten

  • Resetten

  Digitaal audio uit : PCM

  Digitaal audio uit : PCM

  Automatisch
  Automatisch

  TV Speaker
  : Aan
  DTVAudio
  AudioSetting
  Setting: :Automatisch
  Automatisch
  DTV

  TV Speaker

  HE-AAC

  DTVAudio
  AudioSetting
  Setting: :Automatisch
  Automatisch
  DTV

  Dolby Digital

  Audiobeschrijving :Aan

  Audiobeschrijving :Aan

  MPEG

  E

  1 MENU
  2
  OK

  OK

  : Aan

  E

  G E L U I D selecteren.

  Selecteer D T V A u d i o I n s t e l l i n g e n.

  OK

  Selecteer A u t o m a t i s c h , H E - A A C ,
  D o l b y D i g i t a l of M P E G.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
  • A u t o m a t i s c h: Uitvoer automatisch in H E - A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G.
  • H E - A A C , D o l b y D i g i t a l , M P E G: Staat gebruikers toe om het gewenste audiotype te selecteren.
  Indien M P E G geselecteerd is, wordt M P E G altijd uitgevoerd.
  H E - A A C en D o l b y D i g i t a l, in die volgorde, geselecteerd.
  Indien M P E G niet ondersteund wordt, dan worden HH
  • zie p. 140 (Audio Taal Selectie)

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  3

  133 • Page 136

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  DIGITALE AUDIO-UITVOER SELECTEREN
  Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer.
  Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden.
  Indien Dolby Digital beschikbaar is, selecteert u Auto in het menu Digitale Audio Uit, wat leidt tot het instellen
  van SPDIF (Sony Philips Digital Interface) uitvoer naar dolby digital.
  Indien Auto geselecteerd wordt in het menu digitale audio uit, terwijl Dolby Digital niet beschikbaar is, zal de
  SPDIF uitvoer PCM (Pulse-code modulatie) betreffen.
  Zelfs wanneer zowel Dolby Digital als een audiotaal is ingesteld in een kanaal dat in Dolby Digital uitzendt, wordt
  alleen Dolby Digital afgespeeld.

  GELUID

  Verpl.

  GELUID

  OK

  Verpl.

  E

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Resetten

  • Resetten

  Digitaal
  Digitaal audio
  audio uit
  uit : :PCM
  PCM
  TV Speaker

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  1 MENU
  2

  Automatisch
  PCM
  PCM

  Digitaal
  Digitaalaudio
  audiouit
  uit :: PCM
  PCM

  : Aan

  TV Speaker

  Audiobeschrijving :Aan
  •Volume

  OK

  E

  • SRS TruSurround XT : Uit

  : Aan

  Audiobeschrijving :Aan
  0

  -

  +

  •Volume

  0

  -

  +

  Vervaardigd onder licentie van
  Dolby Laboratories. Dolby en het
  symbool met de dubbele D zijn
  handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  • Het is mogelijk dat bepaalde dvd-spelers in de
  HDMI-modus geen SPDIF-geluid kunnen produceren. Schakel is dat geval de digitale audio-uitgang van de dvd-speler over naar PCM. (In HDMI
  wordt Dolby Digital Plus niet ondersteund).

  G E L U I D selecteren.

  OK

  D i g i t a a l a u d i o u i t selecteren.

  OK

  A u t o m a t i s c h of P C M selecteren.

  3

  Onderdeel
  Auto (Luidspreker
  Aan)

  Auto (Luidspreker
  Uit)
  PCM

  Audio Invoer
  MPEG
  DD
  DD+
  HE-AAC
  MPEG
  DD
  DD+
  HE-AAC
  PCM

  Digitale Audio Uitvoer
  PCM
  DD
  DD
  PCM
  PCM
  DD
  DD
  DD
  PCM

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  134 • Page 137

  AUDIO TERUGZETTEN
  Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling.

  GELUID

  Verpl.

  GELUID

  OK

  Verpl.

  E

  E

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  •• Resetten
  Resetten

  i

  Digitaal audio uit : PCM

  TV Speaker

  TV Speaker

  : Aan

  Audiobeschrijving :Aan

  1 MENU
  2
  OK

  Resetten
  • •Resetten
  Reset
  geluidsconfig...

  Digitaal audio uit : PCM

  •Volume

  OK

  : Aan

  Audiobeschrijving :Aan
  0

  -

  +

  •Volume

  0

  -

  +

  G E L U I D selecteren.

  R e s e t t e n selecteren.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  3
  OK

  De ingestelde waarde initialiseren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  135 • Page 138

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  AUDIOBESCHRIJVING (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
  Deze functie is voor slechtzienden, en geeft uitleg via audio waarin de huidige situatie in een tv programma
  beschreven wordt, naast de basis audio.
  Indien de audiobeschrijving aan geselecteerd is, worden basis audio en audiobeschrijving alleen verstrekt voor die
  programma’s met audiobeschrijving.

  GELUID

  Verpl.

  GELUID

  OK

  Verpl.

  E

  E

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • SRS TruSurround XT : Uit

  • Hoge tonen

  50

  • Hoge tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Lage tonen

  50

  • Resetten

  1 MENU
  2
  OK

  • Resetten

  Digitaal audio uit : PCM

  Digitaal audio uit : PCM

  TV Speaker
  : Aan
  : Aan
  Audiobeschrijving :Aan

  Audiobeschrijving :Aan
  Audiobeschrijving
  : Aan

  •Volume

  OK

  TV Speaker
  0

  -

  +

  : Aan
  •Volume

  Uit
  Aan
  Aan
  0

  -

  +

  G E L U I D selecteren.

  A u d i o b e s c h r i j v i n g selecteren.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  3
  OK

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  Aanpassing voor Audiobeschrijving Volume Met selectie Aan

  4
  OK

  Selecteer V o l u m e.

  5
  OK

  De gewenste balans instellen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  136 • Page 139

  I/II
  Stereo/Dual-ontvangst (alleen in analoge modus)
  Wanneer u een programma selecteert, wordt de geluidsinformatie van dat station samen met het programmanummer en de stationsnaam weergegeven.

  1Q. MENU

  G E L U I D selecteren.

  2

  Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.

  OK

  Uitzending

  Weergave op het scherm

  Mono

  MONO

  Stereo

  STEREO

  Dual

  DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

  Monogeluid kiezen
  Als het stereosignaal bij stereoweergave te zwak is, kunt u naar mono overschakelen. Bij monoweergave
  neemt de geluidskwaliteit toe.

  A

  Taal kiezen voor uitzending in twee talen
  Als een programma in twee talen kan worden ontvangen (tweetalig programma) kunt u overschakelen naar
  DUAL I, DUAL II of DUAL I+II.
  DUAL I
  DUAL II
  DUAL I+II

  zendt de hoofduitzendtaal naar de luidsprekers.
  zendt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
  zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  A

  137 • Page 140

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  NICAM-ontvangst (alleen in analoge modus)
  Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwal-itatief hoogstaande digitale NICAMgeluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen.
  U kunt het geluidsvermogen aanpassen bij de soort uitzending die u ontvangt.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  138

  1

  Bij ontvangst van N I C A M - m o n o kan u N I C A M M O N O of F M M O N O selecteren.

  2

  Bij ontvangst van N I C A M - s t e r e o kan u N I C A M S T E R E O of F M M O N O selecteren.
  Schakel over op F M -M O N O als het stere-osignaal zwak is.

  3

  Bij ontvangst van N I C A M in twee talen kan u N I C A M D U A L I, N I C A M D U A L I I of
  N I C A M D U A L I + I I of M O N O selecteren.

  Geluidsweergaveselectie luidsprekers
  In de AV, Component, RGB and HDMI-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse
  luidspreker instellen.
  Hiermee stelt u het uitgangsvermogen van het geluid in.
  L+R: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het

  audiosignaal van de audio-ingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden.
  L+L: Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker
  gezonden.
  R+R: Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd. • Page 141

  TAAL/LAND VOOR SCHERMMENU SELECTEREN
  Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt het installatiemenu op het scherm.

  1
  OK

  De gewenste taal selecteren.

  OK

  Het gewenste land selecteren.

  2

  * Als u de instelling voor Taal/Land wilt wijzigen

  1

  MENU

  2
  OK

  O P T I E selecteren.

  M e n u t a a l of L a n d selecteren.

  3
  OK

  De gewenste taal of het gewenste land selecteren.

  4
  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  ! OPMERKINGEN
  Als u de I n s t a l l a t i e g i d s niet stopt door op de R E T U R N knop te drukken, of time-out van OSD (On
  Screen Display) scherm, zal het herhaaldelijk worden getoond als de set wordt ingeschakeld.
  G Als u het verkeerde lokale land selecteert, kan de teletekst niet correct op het scherm getoond worden
  en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.
  G CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land
  van uitzending.
  G DTV modus bedieningsknoppen kunnen niet werken, afhankelijk van de uitzendingen in het betreffende land.
  G In landen waar nog geen regels voor digitale uitzendingen gelden, is het, afhankelijk van de plaatselijke
  omstandigheden, mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie niet werken.
  G De landinstelling “UK” mag uitsluitend in Groot-Brittannië geactiveerd worden.
  G Als u de landeninstelling instelt op "--" kunt u via de ether of de kabel uitgezonden digitale tv-programma’s ontvangen maar is het mogelijk dat een aantal DTV-functies niet goed werkt.
  G

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  OK

  139 • Page 142

  GELUID- EN TAALINSTELLING
  TAAL SELECTEREN (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
  Met de audiofunctie kunt u uw voorkeurstaal voor audio selecteren. Indien er geen audio gegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard taalaudio afgespeeld.
  Gebruik de functie Subtitle (Ondertiteling) wanneer de ondertiteling in twee of meer talen wordt uitgezonden.
  Indien er geen ondertitelgegevens van de geselecteerde taal worden uitgezonden, wordt de standaard ondertiteling afgespeeld.
  Als de talen die u als eerste keus hebt aangegeven voor gesproken woord en ondertitels niet worden ondersteund, kunt u een taal van de tweede categorie kiezen.

  1 MENU

  1 MENU

  O P T I E selecteren.

  2

  2

  T a a l v o o r a u d i o of T a a l v o o r
  o n d e r t i t e l i n g selecteren.

  OK

  O P T I E selecteren.

  S l e c h t h o r e n d(
  selecteren.

  OK

  3

  )

  3
  De gewenste taal selecteren.

  OK

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  OK

  4
  OK

  Opslaan.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  GELUID- EN TAALINSTELLING

  < Audio Taal Selectie>
  G U kunt de gewenste taal kiezen als twee of meer gesproken
  talen worden uitgezonden.

  1Q. MENU
  2

  Audio Taal OSD Informatie
  Weergav
  N.A

  G E L U I D selecteren.

  Een gesproken taal selecteren.

  3

  < Ondertiteling Taal Selectie>
  G Indien er twee of meer ondertiteling talen worden uitgezonden, kunt u de ondertiteling taal selecteren met behulp
  van de SUBTITLE knop op de afstandsbediening.
  knop om een ondertiteling taal te selecteren.
  G Druk op de

  Status
  Niet beschikbaar
  MPEG GELUID
  Dolby Digital Audio
  Audio voor “Slechtzienden”
  Audio voor “Slechthorenden”
  Dolby Digital Plus Audio
  AAC Audio

  L+R, L+L of R+R selecteren.
  Ondertiteling Taal OSD Informatie
  Weergav
  N.A

  Status
  Niet beschikbaar
  Teletekst Ondertiteling
  Ondertiteling voor “Slechthorenden”

  - De audio/ondertiteling kan in eenvoudiger formaat getoond worden met 1 tot 3 tekens, waarin bij de uitzending wordt
  voorzien door de provider.
  - Indien u extra Audio (Audio voor “Slechtzienden/Slechthorenden”) selecteert, kan een gedeelte van de Hoofdaudio
  wegvallen.

  140 • Page 143

  TIJDSINSTELLING
  KLOK INSTELLEN
  De klok wordt automatisch ingesteld bij ontvangst van een digitaal signaal. (U kunt de klok zelf instellen als de tv
  geen digitaal signaal heeft.)
  U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken.
  Wanneer u een plaats in een tijdzone selecteert, wordt de tv-tijd ingesteld op basis van het tijdsverschil tussen de
  betreffende zone en de GMT-gegevens (Greenwich Mean Time) die worden ontvangen via het uitzendsignaal wanneer de tijd automatisch wordt ingesteld door een digitaal signaal.
  Zodra de klok ingesteld is in DTV modus, kunt u de tijd wijzigen, maar indien de standsnaam in de tijdzone gewijzigd wordt naar offset, kunt u de tijd met 1 uur veranderen.

  TIJD

  Verpl.

  OK

  Klok

  TIJD

  Verpl.

  Klok
  Klok

  Tijd uit

  : Uit

  Tijd uit

  : Uit

  Tijd aan

  : Uit

  Tijd aan

  : Uit

  Sleep timer

  : Uit

  Sleep timer

  : Uit

  OK

  Datum

  01

  Maand

  Mar

  Jaar

  2008

  Uur

  16

  Minuut

  09

  Tijdzone

  Londen
  GMT
  Sluiten

  1 MENU

  OK

  3
  OK

  4

  K l o k selecteren.

  Selecteer jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

  TIJDSINSTELLING

  2

  T I J D selecteren.

  Instellen van de jaar, maand, datum, tijd of Tijdzone optie.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  141 • Page 144

  TIJDSINSTELLING
  TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT
  De uit-timer schakelt het toestel automatisch in stand-by nadat de ingestelde tijd verstreken is.
  Wanneer geen enkele toets van de afstandsbediening wordt ingedrukt tijdens de twee uren die op het inschakelen volgen, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
  Begin- en Eind-uur worden per dag geprogrammeerd.
  De uitschakelfunctie heeft voorrang op de inschakelfunctie als ze op dezelfde tijd zijn ingesteld.
  Het toestel moet in de waakstand staan, anders werkt de inschakelfunctie niet.

  TIJD

  Verpl.

  TIJD

  OK

  Klok

  Verpl.

  Klok

  Tijd uit

  : Uit

  Tijd aan

  : Uit

  Sleep timer

  ?O2@@@@@6Ke?
  ?W2@@@@@@@@@6X?
  ?7@@(Y@@?I'@@1?
  J@@(Y?@@eV'@@L
  7@(Ye@@e?V'@)
  @@H?e@@fN@@
  @@f@@f?@@
  @@f@@@@@@@@@
  @@f@@@@@@@@@
  @@L?hW@@
  3@)Xg?W&@@
  N@@)X?fW&@@?
  ?3@@)Ke?O&@@5?
  ?V4@@@@@@@@@0Y?
  ?I4@@@@@0Me?

  Tijd uit
  Tijd aan
  aan
  Tijd

  : Uit

  Sleep timer

  : Uit
  Uit
  :: Uit

  OK

  1 Mar. 2007 16:09

  Herhalen

  : Uit

  Uit

  F

  Uur

  00

  Minuut

  00

  Ingangsignaal

  Antenne

  Programma

  TV1

  Volume

  G

  30
  Sluiten

  1 MENU

  op de toets D of

  OK

  TIJDSINSTELLING

  3
  OK

  E

  om Uit te selecteren.

  • Alleen bij functie Tijd aan

  1

  2

  4

  • Om de Tijd uit/Tijd aan te annuleren, druk

  T I J D selecteren.

  T i j d u i t or T i j d a a n
  selecteren.

  2

  H e r h a l e n selecteren.

  U i t, E e n m a a l, D a g e l i j k s, M a a ~ V r i j, M a a
  ~ Z a t, Z a t ~ Z o n of Z o n selecteren.

  5
  De tijd instellen.

  3

  I n g a n g s i g n a a l selecteren.

  A n t e n n e of K a b e l, A V 1to 3 , C o m p o n e n t,
  R G B of H D M I 1 , H D M I 2(behalve
  19/22LH20**, 19/22LD3**,19/22LG31**),,
  H D M I 3 (behalve 19/22LU40**,
  19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
  19/22/26/32LD3**, 32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,
  26LG31**),, H D M I 4(Alleen bij
  32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**) selecteren.
  Het programma instellen.

  6
  De minuten instellen.

  4

  Geluidsniveau bij inschakeling instellen.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  142 • Page 145

  SLAAPSTAND INSTELLEN
  U hoeft er niet aan te denken om de tv uit te schakelen voordat u gaat slapen. De slaaptimer schakelt de tv
  automatisch naar stand-by nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken.

  1Q. MENU
  2

  S l e e p t i m e r selecteren.

  U i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 of 2 4 0 M i n u u t
  selecteren.

  • Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd.
  • U kunt de automatische tijdschakelaar ook in het TIJD menu instellen.

  TIJDSINSTELLING

  143 • Page 146

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
  WACHTWOORD EN BLOKKERINGSSYSTEEM INSTELLEN
  Druk op de afstandsbediening viermaal op 0 als u eerst het wachtwoord invoert.
  Indien een kanaal vergrendeld is, voert u het wachtwoord in om het tijdelijk vrij te geven.

  VERGRENDELLEN
  Systeem
  Systeemvergrend.
  vergrend.

  Verpl.

  VERGRENDELLEN

  OK

  :: Uit
  Uit

  Wachtwoord inst.
  Programma geblokkeerd

  Programma geblokkeerd

  Parental Guidance

  Parental Guidance

  : Blokkering uit

  OK
  OK

  : Blokkering uit

  Invoer blokkeren

  Invoer blokkeren

  1 MENU

  Verpl.
  Verpl.

  Uit
  Systeem vergrend. Uit
  ::Uit
  Uit
  Wachtwoord inst. Aan

  • Druk op de afstandsbediening viermaal op 7 als

  V E R G R E N D E L E N selecteren.

  u uw wachtwoord bent vergeten.

  2

  S y s t e e m v e r g r e n d . selecteren.

  OK

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

  144

  3

  A a n selecteren.

  OK

  4
  OK

  5

  OK

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  Het wachtwoord instellen.

  Een wachtwoord van vier cijfers invoeren.
  Zorg ervoor dat u dit nummer onthoudt!
  Voer het wachtwoord ter bevestiging nog een keer in.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. • Page 147

  PROGRAMMA’S BLOKKEREN
  Deze functie blokkeert alle programma’s die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat uw kinderen ze zien.
  Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.
  Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

  1

  VERGRENDELLEN
  Systeem vergrend.

  Verpl.

  YLE TV1

  OK

  : Uit

  RADIO
  2 YLE TV2

  4 TV4 Stockholm

  5 YLE FST

  6 CNN

  Wachtwoord inst.
  Programma geblokkeerd
  Parental Guidance

  DTV
  1 YLE TV1

  TV

  8 YLE24

  9 YLE Teema
  24 TV4 Fakta

  14 TV4 Film
  50 TV400

  : Blokkering uit

  Invoer blokkeren

  PR. Wijzigen

  Navigatie

  P

  Pagina gewijzigd

  Vorige

  Blokkeren/Deblokkeren

  1 MENU

  V E R G R E N D E L E N selecteren.

  2
  OK

  P r o g r a m m a g e b l o k k e e r d selecteren.

  3
  OK

  Block Programma (Programma blokkeren) openen.

  GROEN Een programma selecteren dat u wilt blokkeren.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

  4

  145 • Page 148

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
  PARENTAL CONTROL (OUDERLIJK TOEZICHT)
  (ALLEEN IN DIGITALE MODUS)
  Deze functie werkt op basis van de gegevens die de omroep verzendt. Als het signaal dus verkeerde gegevens
  bevat, werkt deze functie niet.
  Voor toegang tot dit menu is een wachtwoord vereist.
  Op dit toestel wordt de laatst gebruikte optie onthouden, zelfs wanneer het wordt uitgeschakeld.
  Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het
  blokkeringniveau dat u vooraf hebt ingesteld.
  Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken.

  Systeem vergrend.

  Verpl.

  VERGRENDELLEN

  Blokkering
  uit
  Verpl.
  OK : Permits all
  programmes
  Systeem vergrend. : Uit
  10 jaar en ouder
  Wachtwoord inst.
  11 jaar en ouder
  Programma geblokkeerd
  12 jaar en ouder
  Blokkering uit
  uit
  Parental Guidance :: Blokkering
  13 jaar en ouder
  Invoer blokkeren
  14 jaar en ouder
  15 jaar en ouder
  16 jaar en ouder
  17 jaar en ouder
  18 jaar en ouder

  OK

  E

  VERGRENDELLEN

  : Uit

  Wachtwoord inst.
  Programma geblokkeerd
  Parental Guidance
  Guidance
  Parental

  : Blokkering uit

  Invoer blokkeren

  Blokkering uit

  1 MENU
  2
  OK

  3
  OK

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

  146

  O2@@@@@@@@@6X?
  W2@@@@@@@@@@@@)K
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg
  7@@@@@@@0MI4@@@@@@@)X?hf
  ?J@@@@@@(Mf?I'@@@@@1?hf
  ?7@@@@@(Y?gN@@@@@@Lhf
  J@@@@@(Yh?3@@@@@1hf
  7@@@@@H?h?N@@@@@@hf
  @@@@@@hf3@@@@@hf
  @@@@@5hfN@@@@@hf
  @@@@@Hhf?@@@@@L?he
  @@@@@?hf?@@@@@1?he
  @@@@@?hf?3@@@@@?he
  @@@@@?hf?N@@@@@?he
  @@@@@?
  @@@@@?he
  @@@@@?
  @@@@@?he
  @@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  V E R G R E N D E L E N selecteren.

  O u d e r c o n t r o l e selecteren.

  Breng de gewenste instellingen aan.

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. • Page 149

  EXTERNE INVOERBLOKKERING
  Stelt u in staat om een invoer te blokkeren.
  Deze functie is beschikbaar in Vergrendel Systeem “Aan”.

  AV1

  VERGRENDELLEN
  Systeem vergrend.

  F

  AV2

  Verpl.

  OK

  : Uit

  VERGRENDELLEN
  Systeem vergrend.

  Uit

  Verpl.

  AV3
  : Uit
  Component

  OK

  Uit
  Uit

  Wachtwoord inst.

  Wachtwoord inst.

  Programma geblokkeerd

  RGB
  Programma geblokkeerd
  Parental Guidance HDMI1
  : Blokkering uit

  Uit

  Invoer blokkeren HDMI2

  Uit

  HDMI3

  Uit

  HDMI4

  Uit

  Parental Guidance

  : Blokkering uit

  Invoer
  Invoer blokkeren
  blokkeren

  G

  Uit

  Uit

  Sluiten

  (Alleen bij 32/37/42/47LH49**,
  32/37/42/47/55LH50**,
  32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
  50/60PS70**, 50/60PS80**)

  1 MENU
  2

  (behalve 19/22LU40**,
  19/22LU50**,
  19/22/26/32/37/42LH20
  **, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42LF25**,
  32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**,
  26LG31**)

  V E R G R E N D E L E N selecteren.

  I n v o e r b l o k k e r e n selecteren.

  OK

  Selecteer de bron.

  OK

  U i t (Uitgeschakeld) of A a n.

  4
  5
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

  OK

  3

  (behalve 19/22LH20**,
  19/22LD3**, 19/22LG31**)

  147 • Page 150

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE
  SLEUTEL VERGENDEL
  Het toestel kan voor bediening via de afstandsbediening worden ingesteld. Met deze functie kunt u ongewenst
  gebruik voorkomen.

  OPTIE

  Verpl.

  OK

  OPTIE

  Taal voor audio

  Taal voor audio

  : Nederlands

  OK

  Taal voor ondertiteling: Nederlands

  Slechthorend(

  : Uit

  Slechthorend(

  : UK

  Land

  )

  OUDERLIJK TOEZICHT/KIJKWIJZERINFORMATIE

  148

  )

  Ingangslabel

  SIMPLINK
  : Aan
  Sleutel
  Vergrendel : Uit
  Uit
  Sleutel Vergrendel

  Sleutel
  Vergrendel
  Sleutel Vergrendel

  O P T I E selecteren.

  Sleutel vergendel
  selecteren.

  A a n of U i t (Uitgeschakeld).

  : Uit
  : UK

  Ingangslabel

  3
  OK

  : Nederlands

  Taal voor ondertiteling : Nederlands

  SIMPLINK
  E

  E

  2

  OK

  Menutaal (Language) : Nederlands

  Land

  1 MENU

  Verpl.

  Menutaal (Language) : Nederlands

  : Aan
  Uit
  : Uit
  : Uit
  Aan
  Aan

  A a n’op het toestel is ingesteld op
  • Als S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A
  Aan, kunt u het toestel uitschakelen met de knop r / I,
  ) op de tv of met POWER INPUT,
  INPUT, P D of E(of P
  P
  of de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
  A a n’ is ingeschakeld, ver• Als het S l e u t e l V e r g e n d e l ‘A
  schijnt ‘
  Sleutel vergendel aan ’ op het scherm
  als er tijdens het tv-kijken op een willekeurige knop op het
  voorpaneel wordt gedrukt. (behalve voor r / I toets :
  Alleen bij plasma-tv)
  ?W2@@@@6X?
  ??
  ?7@@@@@@)X
  J@@@@@@@@)X?
  ??
  ?W&@@@@@@@@@1?
  W&@@@@@@@@@@@L
  ?
  ?W&@@@@@@@@@@@@)X?hg?
  W&@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
  7@@@@@@@@@@@@@@@@1hg?
  ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?
  ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
  ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
  J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
  ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
  J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  4
  OK

  Opslaan.

  • Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld.
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. • Page 151

  TELETEKST
  Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.
  Teletekst is een gratis service die door de meeste
  TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de
  minuut actuele informatie verschaft over nieuws,
  weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en
  nog veel meer.
  De teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.
  SIMPLE (standaard-teletekst) bestaat uit een
  aantal pagina's die worden geselecteerd door
  rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. TOP en FASTEXT zij n modernere systemen die een snelle en eenvoudige
  selectie van teletekstinformatie mogelijk maken.

  IN-/UITSCHAKELEN

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@(M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@?eI4@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@0Yh?@V4@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?he?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I4@@@0Mhe?@e?I4@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?@f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?W5?f?W@@@@@@@@@@@@@@@@f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?@g?I'@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y??7H?f?7@@@@@@@@@@@@@@X?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I4@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  ?@hV4@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fJ5g?@@@@@@@@@@@@@@@1?f@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?@heI'@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?f?O.Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?V4@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?I'@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?@he?V'@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4)Ke?O20Y?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?@hfV4
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YeI4@@@0M?h?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  ?3@@@@@@@@@@@@@@5?f@?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV4@@0
  4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MgW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  ?V4@@@@@@@@@@@@0Y?f@?hg
  ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
  @?hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  @?hg
  N@h@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  @?hg ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg I4@@@@@@@@@@@@@@0M
  @?
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?h?W2@@@@6K?
  O2@@@@6Xhf?W2@@@@6X?h@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?hW&@@@@@@@6X?heW2@@@@@@@)X?heW&@@@@@@)Xh@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
  @?g?W&@@@@@@@@@1?he7@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@)X?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@H?gV'@@@@@@@@@@(Yg?@hg
  @?g?7@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@1?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@5h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
  @?g?@@@@@@@@@@@@1h?7@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheV4@@@@@@0Yh?@hg
  @?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?I40M?
  I4@@@@0M
  ?I40M?he?@hg
  @?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g?@@@@@@@@@@@@5h?3@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g?3@@@@@@@@@@@Hh?N@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@5?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?W2@@@@6K?
  O2@6K?hf?O2@@@@6K?h?@hg
  @?g?V'@@@@@@@@@5?he3@@@@@@@@@(Yh?3@@@@@@@@@@H?g@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heW&@@@@@@@6X?h?W2@@@@@@6X?h?W2@@@@@@@@6X?g?@hg
  @?hV'@@@@@@@0Y?heV4@@@@@@@(Y?h?V4@@@@@@@@@h@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?W&@@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@)XhW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
  @?h?V4@@@@0M?
  I4@@@@0Yhf?I4@@@@0M?h@?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hW&@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@@@@@@)X?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
  @?
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg
  @?
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?
  @?hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?
  3Lhg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  @?hW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6Xhf?O2@@@@6K?hN1hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h3@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
  @?g?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W2@@@@@@@@@h?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hV'@@@@@@@@@@@5g?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@@Hg?@hg
  @?gW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?V'@@@@@@@@@(Yh3@@@@@@@@@@(Y?g?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
  @?g7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@Lh?@@@@@@@@@@@1?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV'@@@@@@@0Y?hV'@@@@@@@@(Yh?V4@@@@@@@@0Y?g?@hg
  @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?V4@@@@0M?he?V4@@@@@@0Y?he?I4@@@@0M?h?@hg
  @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?g3@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@5hN@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?gN@@@@@@@@@@@H?h?3@@@@@@@@@@@Hh?3@@@@@@@@@@5?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?O2@@@@@6XhfO2@@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
  @?g?3@@@@@@@@@5he?V'@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?W2@@@@@@@@)X?hW2@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@)X?g?@hg
  @?g?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@(Yh?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?7@@@@@@@@@@)Xh7@@@@@@@@@@1hW&@@@@@@@@@@1?g?@hg
  @?h?I4@@@0M
  I4@@@0M?hf?V4@@@@0Y?h?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hJ@@@@@@@@@@@@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@@@@@@@@@@@@Lg?@hg
  ?J@?
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h7@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@1g?@hg
  ?75?
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@H?
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@heW2@@@@@6X?hf?W2@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hN@@@@@@@@@@@@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@5g?@hg
  ?@h?W&@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@h?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?3@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@@@@@@@@@@@(Yg?@hg
  ?@hW&@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@)Xh?7@@@@@@@@@@L?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?V'@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@(Y?g?@hg
  ?@h7@@@@@@@@@@@1?h?7@@@@@@@@@@@1hJ@@@@@@@@@@@1?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV4@@@@@@0MheV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
  ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?I4@0M
  I4@@@@0M
  I4@0M?he?@hg
  ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  ?@h@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  ?@h3@@@@@@@@@@@5?h?3@@@@@@@@@@@5h3@@@@@@@@@@@@?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?O2@@@@@6Xhf?O2@@@6KhfW2@@@@@@6Xh?@hg
  ?@hN@@@@@@@@@@@H?h?N@@@@@@@@@@@HhV'@@@@@@@@@@5?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?W2@@0M?I4@)X?h?O2@@@@@@@6Xh?W&@(M?I4@@)X?g?@hg
  ?@h?3@@@@@@@@@5hf3@@@@@@@@@5?h?V'@@@@@@@@(Y?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?7@(M?fI')Xh@@@@@@@@@@@1hW&@(Y?e?I'@1?g?@hg
  ?@h?V4@@@@@@@0YhfV4@@@@@@@0Y?heV'@@@@@@0Yh?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hJ@(Yg?N@1g?J@@@@@@@@@@@@L?g7@(YgV'@Lg?@hg
  ?@he?I4@@@0M
  I4@@@0M?hf?V4@@@0Mhe?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h7@H?g?C@@g?7@@@@@@@@@@@@1?g@@Y?g?V@1g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@?@?@@@@@@(Y@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@6?2@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@?@?@@@@?@H?@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h@@?@?@@@@@@?J@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h3@W@@@@@0?@?7@g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hN@@Ug?J@5g?3@@@@@@@@@@@@@?g3@X?g?@@5g?@hg
  ?@he?O2@@@@@6XhfW2@@@@@@6XhfW2@@@@@6K?h?3L?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?3@)X?fW&@Hg?N@@@@@@@@@@@@5?gN@)Kg?@(Yg?@hg
  ?@h?W2@@0M?I'@)X?h?W&@@@@@@@@)X?h?W&@(M?I4@@@h?N1?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?V'@)Ke?O&@5?h3@@@@@@@@@@(Y?g?@@@6KeO2@(Y?g?@hg
  ?@h?7@(M?e?V'@1?h?7@@@@@@@@@@1?h?7@(Y?e?I'@L?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV4@@@@@@@0Y?hV4@@@@@@@@0YheI4@@@@@@0Yh?@hg
  ?@h?@@UgS@@Lh?@@@@@@@@@@@@?hJ@@YgV@1?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfI4@@0M
  I4@@@@0M
  I4@@0Mhe?@hg
  ?@h?@V1?@@@@@(Y@1hJ@@@@@@@@@@@@?h7@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  ?@h?@?@?@@@@@H?@@h7@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  O2@@6K
  ?O2@@6K?h?@hg
  ?@h?@?@@@@@@@e@@h@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?W2@@@@@@@@6X?g?@@@@@@@@@@@@?hW2@@@@@@@@6Xg?@hg
  ?@h?@W@@@@@@@?J@5h3@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heW&@@@@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@?g?W&@@@@@@@@@@)X?f?@hg
  ?@h?@@Ug?7@HhN@@@@@@@@@@@@?hN@X?gW@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he7@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@?g?7@@@@@@@@@@@@1?f?@hg
  ?@h?3@)X?f?@5?h?3@@@@@@@@@@5?h?3)Xf?W&@5?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?J@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
  ?@h?V'@)KeO2@(Y?h?V'@@@@@@@@(Y?h?V')K?eO&@(Y?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?7@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@X?h7@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  ?@heV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0YhfV4@@@@@@0Yhe@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@)Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  ?@hfI4@@0M
  I4@@0M
  I4@@0Mhf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  ?@
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  ?@
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  J5
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  7HheO2@@@@6K
  O2@@@@6K
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?hW2@@0?4@@@6X
  W2@@@@@@@@6Xhf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?h7@(MfI'@1
  ?W&@@@@@@@@@@1hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
  @?g?J@(Y?f?V'@L?
  ?7@@@@@@@@@@@@hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@?e?@hg
  @?g?7@Hf@?eN@1?
  ?@@@@@@@@@@@@@W)X?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@@?@1e?@hg
  @?g?@@?f@?e?3@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@1?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@??@@@@@@@?N@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@h?V4@@@@0M?h@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@??@@@@@@@e@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?f@?f@?he@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg
  @?g?@@?f@?f@?
  @?he?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?f@?f@?he?W2@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?he@?heW&@0M?I4@)X?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@hW2@@@@@@6Xh@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?he@?h?W&@gW@)Xf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@)X?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?he@?h?7@@@6?2@@@Y@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?7@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?f?O2@e@?h?@@V'@@@@@5?@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?e?O2@@@e@?h?@@?N@@@@@H?3@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@??W2@@@@@e@?h?@@?J@@@@@L??@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@??7@@@@@5e@?h?@@?7@@@@@1?7@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@??@@@@@0Ye@?h?3@W@0?'@@@X@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?g?@@?he@?h?N@@U??V4@>@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@@?@5e?@hg
  @?g?@@?he@?he3@)Ke?V@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?3@@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@@@?(Ye?@hg
  @?g?@@?he@?heV4@@@@@@@0Y?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?h3Lhf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?N@@@@@@@@@@@@@@hV'@@@@@@@0Y?gN@@@@@@@@@@@@@@?f?@hg
  @?g?@@?he@?hfI4@@@0M?g?@@@@@@@@@@@@@@@@?hN1hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he3@@@@@@@@@@@@5he@@@@@@he?3@@@@@@@@@@@@5?f?@hg
  @?g?@@?he@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV'@@@@@@@@@@(Yg?@?&@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@(Y?f?@hg
  @?g?@@?he@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?V4@@@@@@@@0Y?g?@@@@@@@@@@@@?hV4@@@@@@@@0Yg?@hg
  @?g?@@??@@@@@@@e@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ5hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  I4@@0Mhe?@@@@@@@@@@@@?he?I4@@0M?h?@hg
  @?g?@@??@@@@@@@e@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?h7Hhf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@@@@@@@@@@@@?
  ?@hg
  @?g?@@?h?J@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@@@@@@@@@@@@?
  ?@hg
  @?g?@@?h?7@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@?h@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
  @6X?
  ?@hg
  @?g?3@LhJ@5?
  ?@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@?@@@@@@@@@@?@?
  ?J@@1?@6?2@@@@@@@@@@f?@hg
  @?g?N@)X?f?W&@H?he?O2@@@6Kh?3@@@@@@@@@@@5hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@@@@@?@?
  ?7@?@?@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
  @?h3@)KfO&@5hO2@@@@@@@@@@@@@@6Ke?V'@@@@@@@@@(Yhf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@e@@@@@?@?
  ?3@@@@@@@@@@?@@@@@@@f?@hg
  @?hV4@@@@@@@@0Yf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V4@@@@@@@0Y?hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?@@@@@@@@?@@@@@?
  ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@hg
  @?heI4@@@@0Mf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?I4@@@0M?
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfW@@@@@@X
  ?W@@@@@@he?@hg
  @?
  ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?W&@@@@@@)X?
  W&@@@@@@@@h?@hg
  @?
  ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heW&(MfI')X
  ?W&(M?e?I'@L?g?@hg
  @?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he7@H?f?N@1
  ?7@HgV'1?g?@hg
  @?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?J@5h3@
  ?@5?g?N@Lg?@hg
  @?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?7@HhN@L?
  ?@H?h@1g?@hg
  @?
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?3@?h?@1?
  ?@he@@g?@hg
  @?
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@h?N@LhJ@5?
  ?@L?g?J@5g?@hg
  @?
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@1h7@H?
  ?@1?g?7@Hg?@hg
  @?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
  @?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he3@L?f?J@5
  ?3@?g?@5?g?@hg
  @?hfW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV')KfO&(Yhe?O2@@@@6K?h?V'@6KeO2@(Y?g?@hg
  @?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?V4@@@@@@0Y?gO2@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@@@@@@0Yh?@hg
  @?he?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?I4@@0M?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fI4@@0Mhe?@hg
  @?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
  ?@hg
  @?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
  ?@hg
  3LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
  ?@hg
  N1he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
  ?@hg
  ?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?
  ?@hg
  ?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
  ?@hg
  ?@h?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
  ?@hg
  ?@h?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?W2@6X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW2@6X?he?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  W&@@@)X?V'@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@(YW&@@@)Xhe?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  7@@@@@)X?V'@@@@0M?hfI'@@@@(YW&@@@@@1he?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?J@@@@@@@)X?V4@0M?
  ?V4@@0YW&@@@@@@@L?h?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?7@@@@@@@@)XgO2@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@1?h?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfJ@@@@@@@@@@1fW2@@@@@@@@@@@@@6K?f7@@@@@@@@@@Lh?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf7@@@@@@@@@@@e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@6X?e@@@@@@@@@@@1h?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?J@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe3@@@@@@@@@@@L?g?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?7@@@@@@@@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@1?g?@hg
  ?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@@@@@@@@@@@H??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@?g?@hg
  ?@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@?g?@hg
  ?@h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heJ@@@@@@@@@@He7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@Lg?@hg
  ?@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he7@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@1g?@hg
  ?@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??3@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?J5?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@g?@hg
  ?@
  V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hf?7H?hf
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he3@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@5g?@hg
  ?@
  ?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heN@@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eJ@@@@@@@@@@Hg?@hg
  ?@h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@?g?@hg
  ?@hW&@(M??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@)Xg?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@@@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??J@@@@@@@@@@@?g?@hg
  ?@h7@(YfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XfV'@1g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?3@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW&@@@@@@@@@@5?g?@hg
  ?@h@(Y?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@V@@@6K?V'@L?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?N@@@@@@@@@@@1eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye7@@@@@@@@@@@H?g?@hg
  ?@g?J@HhN@XI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@X@@@@@@?N@1?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf3@@@@@@@@@@5e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@5h?@hg
  ?@g?7@?h?@1?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e@V@@@(Y@@L?@@?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfN@@@@@@@@@(Yf?I4@@@@@@@@@@@@0M?f3@@@@@@@@@@Hh?@hg
  ?@g?3@?h?@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f@?@@@H?@@1?@@?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?3@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@@0M?gV'@@@@@@@@5?h?@hg
  ?@g?N@LhJ@5?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@0Mh@W@@@??@@@X@5?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?N@@@@@@(Y?W2@@6K?
  ?O2@@6XV'@@@@@@@H?h?@hg
  ?@h@1h7@H?h?I4@@@@@@@0Mhf@@U?f?B@@H?f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  3@@@@(Y?W&@@@@@6K?he?O2@@@@@)XV'@@@@@5he?@hg
  ?@h3@h@5
  3@)Xg@5g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  V'@@(Y?W&@@@@@@@@6K?g?O2@@@@@@@@)XV'@@@(Yhe?@hg
  ?@hV'@6K??O2@(Y
  V'@)K??O2@(Yg?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?V40Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@0Y?he?@hg
  ?@h?V4@@@@@@0Y?
  ?V4@@@@@@0Y?g?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
  ?@hg
  ?@he?W@@@@X?
  ?I4@@0M?h?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
  ?@hg
  ?3L?g?@?&@@@@1?@?
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
  ?@hg
  ?N1?g?@@@@?@@@?@?
  @@@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
  ?@hg
  @?g?@@@@@@@@?@?
  @@@?@@@@@@@?@@?@@@H?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
  ?@hg
  @?g?@@@0?4@@@@?
  @@@?@@@@@@@?@@@@@@f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  ?@hg
  @?he@@?@@@
  ?@@@?@@?@@@?@@@@@@f?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
  ?@hg
  @?
  ?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heW2@@@@@@@6?2@@<?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
  @?fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he7@@@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
  @?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he@@@@@@@@@?@@@@
  @@@@@@@@@?@@@@@@@?e?@hg
  @?e?7(M
  ?@@@gI'@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he3@@@@@@@@@@@@@
  @?4@@@@@@@@(?4@@@?e?@hg
  @?e?@H?
  ?@@@he?@6Xhe?@@@g?N@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@heV4@@@@@@@@@@@@
  @@@@@Yh?@hg
  @?e?@
  ?@@@he?@@1he?@@@h@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf?W@@@@@@@X
  ?W2@@@@@@@6Xg?@hg
  @?e?@
  ?@@@he?@@@he?@@@h@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfW&@0MI4@@)X?
  ?7@(M?eI'@1g?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@6Xe@@@@@@@@@@@6X?W2@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@6X?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?W&(M?e?I'@1?
  J@(Yf?V'@L?f?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@1?7@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@1?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?7@HgV'@L
  7@HW2@@@6XN@1?f?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@5?g?N@1
  @5?7@@(Y@)T@@?f?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@H?h@@
  @??@@@H?@@@Y@?f?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@L?h@@
  @1?@@@e@@@@@?f?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?@1?h@@
  3@L?gW@5?f?@hg
  @?e?@e?3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@5?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?3@Lg?J@5
  N@)Xf?W&@H?f?@hg
  @?e?@e?V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?V4@@@@@@@@@0Y?N@@@@@@@@@@0Y?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@he?N@)X?fO&(Y
  ?3@)K?eO&@5g?@hg
  @?e?@h@@@@@?h?W@?@?
  J@@?hf@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hf3@)KeO2@(Y?
  ?V4@@@@@@@0Yg?@hg
  @?e?@h@@@@@?h?7@@@?h?@@6X?f7@@@@@@6?2@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@hfV4@@@@@@0Y
  @@@@@?h?@hg
  @?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@@,?f@@@@@@@@@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  @@@@@@@@@?g?@hg
  @?e?@h@@@@@?h?@@@@?h?@@0Y?f@@@@@0?4@@@@@?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  @@@@@@@@H?g?@hg
  @?e?@
  @?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  @@@@@@@@h?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@6K?e@?e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  @@@@@@@@h?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@??@?@e@@@?h?@@@@@@@6K?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@
  ?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@fW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f7@
  @1e?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@5?W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X??W2@@@@@@@@@6XeW2@@@@@@@@@6X?@@e?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@H?7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1??7@@@@@@@@@@@1e7@@@@@@@@@@@1?@@e?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?e?@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?e?@e?@@@?@?2@@@@@@e?@@@?@@@@@@@?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?e?@e?@?@?@@@@@@@@@e?@@@?@@?@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?@@e?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@?@@5eJ@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5??3@@@@@@@@@@@5e3@@@@@@@@@@@5?@@e?@hg
  @?e?@e?@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y??V4@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@0Y?@@e?@hg
  @?e?@eJ@(Mg?I'1?J@(M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@?
  @@e?@hg
  @?e?@e7@H?hN@?7@Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@?
  @@e?@hg
  @?e?@e@@he?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@h?W2@@@@@@@@@@6X?hW2@@@@@@@@@@6X@@e?@hg
  @?e?@e@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@L?g?7@@@@@@@@@@@@1?h7@?@@??@e@?@@@@e?@hg
  @Le?@e3@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@1?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@e?@hg
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh@@@@@6X@)K??@eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??3@@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@5?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  ?@f@??V4@@@@@@@@@0YheI4@@@@@@@@@0Y?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  Xg?@f@?
  O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  )X?f?@f@?
  ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @)Kf?@f@??@@@@@@@@@@@@6X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@6Ke?@f@??@he?B1?g?7@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@6K?@f@??@f@@@?f@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@f@??@f@@@?f@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@??@f@@@??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhg?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  Kh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @6Xg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@)X?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  Druk op de T E X T-toets om teletekst in te schakelen.
  De beginpagina of de laatst gekozen pagina verschijnt op het scherm.
  Twee paginanummers, de naam van de TV-zender, de datum en de tijd worden in de kopregel van het scherm
  weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw keuze aan, het tweede is het nummer van de huidige pagina.
  Druk op de T E X T-toets om teletekst uit te schakelen. Het toestel keert terug naar de vorige modus.

  SIMPLE-TEKST
  A
  1

  2

  Pagina kiezen
  Voer het gewenste paginanummer in als een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen. Als u
  tijdens het kiezen een verkeerd cijfer indrukt, moet u eerst het getal van drie cijfers afmaken en vervolgens het
  juiste paginanummer kiezen.
  kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.
  Met de toetsen P

  TOP-TEKST
  De gebruiksaanwijzing toont vier velden - rood, groen, geel en blauw - onderaan op het scherm. Het gele veld
  duidt de volgende groep aan, het blauwe veld het volgende blok.

  1
  2
  3

  4

  A

  Blok / groep / pagina kiezen
  Met de blauwe toets gaat u van het ene blok naar een ander.
  Met de gele toets gaat u naar de volgende groep, met een automatische overgang naar het volgende blok.
  Met de groene toets gaat u naar de volgende bestaande pagina, met een automatische overgang naar de volgende groep.
  U kan hiervoor ook de P
  -toets gebruiken.
  Met de rode toets keert u terug naar de vorige keuze. U kan hiervoor ook de P -toets gebruiken.

  TELETEKST

  A

  Rechtstreeks een pagina kiezen
  Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de TOP-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als
  een getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.

  149 • Page 152

  TELETEKST
  FASTEXT
  De teletekstpagina's zijn met een kleurcode aangegeven onderaan op het scherm en worden geselecteerd door de
  overeenkomstige kleurtoets in te drukken.
  A

  Pagina kiezen

  1

  Druk op de T . O P T-knop en selecteer vervolgen het
  menu met de
  knop. De indexpagina wordt
  weergegeven.
  U kan de met een kleur aangeduide pagina's op de onderste regel selecteren met de overeenkomstige kleurtoetsen.
  Net als in de teletekstmodus SIMPLE kan u in de FASTEXT-modus een pagina selecteren door ze in te voeren als een
  getal van drie cijfers met behulp van de NUMMER-toetsen.
  Met de toetsen P
  kan u de vorige of de volgende pagina selecteren.

  2
  3

  4

  SPECIALE TELETEKSTFUNCTIES


  Druk op de T . O P T-knop en gebruik vervolgens de

  knop om het Tekst optie-menu te selecteren.
  Tekst optie

  A Index

  Selecteer elke indexpagina.

  Index
  Tijd

  A Tijd

  Door dit menu te selecteren terwijl u naar een tv-uitzending kijkt, verschijnt de juiste tijd
  rechts bovenin het scherm.
  Druk nogmaals op deze toets om de tijdsaanduiding te doen verdwijnen. Druk in de
  teletekstmodus op deze toets om een subpaginanummer te selecteren. Het subpaginanummer wordt onderaan op het scherm getoond. Druk op de toet-sen
  of op
  de NUMMER-toetsen om de subpagina stil te zetten of te veranderen.

  Hold
  Onthullen
  Update
  Sluiten

  A Hold

  TELETEKST

  Zet de automatische paginaverandering die plaatsvindt als een teletekstpagina uit 2 of meer subpagina's bestaat
  stil. Het aantal subpagina's en de huidige subpagina worden gewoonlijk onder de tijd weergegeven op het
  scherm. Wanneer u dit menu selecteert, verschijnt links bovenin het beeldscherm een stopsymbool en worden de
  teletekstpagina’s niet langer automatisch gewisseld.

  A Onthullen

  Door dit menu te selecteren kunt u verborgen informatie oproepen zoals oplossingen van raadsels en puzzels.

  A Update

  Toont het TV-beeld op het scherm terwijl u wacht op de nieuwe teletekstpagina. De aanduiding verschijnt in de
  linker bovenhoek van het scherm. Wanneer de nieuwe pagina beschikbaar is, verandert de aanduiding in het paginanummer. Selecteer dit menu opnieuw om de bijgewerkte teletekstpagina weer te geven.

  150 • Page 153

  DIGITALE TELETEKST
  *Deze functie is alleen bruikbaar in het VK, Ierland.
  Het toestel biedt u toegang tot digitale teletekst, dat volledig is verbeterd in diverse opzichten, zoals tekst en
  afbeeldingen.
  Deze digitale teletekst kan worden gebruikt door speciale services voor digitale teletekst en specifieke services die
  digitale teletekst uitzenden.
  U dient de taal voor ondertiteling uit te schakelen om teletekst weer te geven door op de knop SUBTITLE
  (Ondertiteling) te drukken.

  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
  1

  Druk op een nummertoets of P
  als u een digitale
  service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.

  2

  Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
  volgende stap door op de knop TEXT, OK,
  ,
  ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW of BLAUWE knop of de
  cijfertoetsen te drukken.

  3

  Selecteer een andere service met de cijfertoetsen of de
  knop P
  als u de service voor digitale teletekst wilt
  wijzigen.

  TELETEKST IN DIGITALE SERVICE
  Druk op een numnmertoets of P
  als u een bepaalde
  service wilt selecteren die digitale teletekst uitzendt.

  2

  Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
  teletekst in te schakelen.

  3

  Volg de aanwijzingen voor digitale teletekst en ga naar de
  volgende stap door op de knop OK,
  , ROOD,
  GROEN, GEEL, BLAUW knop of de cijfertoetsen te
  drukken.

  4

  Druk op de knop TEXT (Tekst) of een gekleurde knop om
  digitale teletekst uit te schakelen en terug te keren naar
  de tv-weergave.

  DIGITALE TELETEKST

  1

  Met sommige services hebt u mogelijk toegang tot tekstservices door op de RODE knop te drukken.

  151 • Page 154

  BIJLAGE
  PROBLEMEN OPLOSSEN
  De bediening werkt niet goed.
  Controleer of er zich tussen het product en de afstandsbediening een object bevindt
  waardoor het signaal wordt geblokkeerd.
  ■ Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst (polariteit + bij +, en - bij -)?
  ■ Installeer nieuwe batterijen.


  De afstandsbediening
  werkt niet

  De stroom wordt
  p l o t s e l i n g u i tgeschakeld

  Is de timer voor de slaapstand ingeschakeld?
  Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De stroom is mogelijk onderbroken.
  ■ Indien de tv ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 15
  minuten uitgeschakeld worden.  De videofunctie werkt niet.
  Controleer of het product is ingeschakeld.
  ■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
  ■ Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?
  ■ Controleer de richting en/of locatie van uw antenne.
  ■ Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te
  steken waarin eerst de stekker van dit product zat.


  Geen beeld en geen
  geluid

  Beeld verschijnt
  l a n g z a a m n a i n s c h a k elen  Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. Als het beeld na
  vijf minuten nog steeds niet is verschenen, neemt u contact op met uw servicecenter.

  Wijzig Kleur in de menuoptie.
  Houd voldoende afstand tussen het product en het videoapparaat.
  ■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
  ■ Zijn de videokabels goed aangesloten?
  ■ Activeer de desbetreffende functie om de helderheid van het beeld te herstellen.  Geen of slechte kleur
  of slecht beeld

  Horizontale/verticale
  strepen of trillend beeld  Controleer of er lokale interferentie optreedt door elektrische apparaten of gereedschappen.

  Als bij de zender of kabel problemen optreden, probeert u naar een andere zender te
  schakelen.
  ■ Als het signaal van zender zwak is, verandert u de antenne van richting zodat deze
  zender wel goed wordt ontvangen.
  ■ Controleer of er mogelijke storingsbronnen zijn.


  Slechte ontvangst op
  sommige zenders

  BIJLAGE

  Lijnen of strepen in
  beelden
  Geen beeld na
  aansluiten van HDMI

  152  Controleer de antenne (wijzig de richting van de antenne).  Controleer of uw HDMI kabel versie 1.3 of hoger betreft.
  De HDMI kabels die HDMI versie 1.3 niet ondersteunen, veroorzaken flikkeringen
  op het scherm, of zorgen dat er niets op het scherm wordt weergegeven.
  Gebruik de meest recente kabels die minimaal HDMI versie 1.3 ondersteunen. • Page 155

  De geluidsfunctie werkt niet.
  + / -.
  Druk op de knop
  ■ Geluid gedempt? Druk op de knop M U T E.
  ■ Probeer een andere zender. Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending.
  ■ Zijn de geluidskabels goed aangesloten?


  Beeld is goed, maar
  geen geluid

  Er komt geen geluid uit
  een van de luidsprekers
  Vreemd geluid uit de
  binnenkant van het
  product
  Geen geluid na
  aansluiten HDMI of USB  Wijzig Balans in de menuoptie.  Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een
  vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit
  betekent niet dat er een probleem is met het product.  Controleer de HDMI kabel over versie 1.3.
  Controleer de USB kabel over versie 2.0.  *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar.

  Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus)
  Signaal is buiten
  bereik.
  Verticale balk of
  s t r e e p o p a c h t e rgrond, horizontale ruis
  en onjuiste positie
  S c h e r m k l e u r i s i n s t abiel of bestaat uit
  een enkele kleur

  Wijzig de resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie.
  ■ Controleer de ingangsbron.
  Gebruik de automatische configuratie of wijzig de klok, fase of H/V-positie.

  Controleer de signaalkabel.
  ■ Installeer de pc-videokaart opnieuw.


  Er is een probleem met de beeldinstellingen.
  A

  Dit betekent dat de TV momenteel ingesteld is op de W i n k e l d e m o opslaan
  mogelijkheid.
  Om naar Thuis gebruik te wisselen, moet u het volgende uitvoeren:
  In het tv menu kiest u O P T I E -> Kies M o d u s i n s t e l l i n g -> Kies
  T h u i s g e b r u i k.
  U bent nu klaar met het wisselen naar de modus T h u i s g e b r u i k.

  BIJLAGE

  Wanneer u de
  beeldinstellingen
  verandert, schakelt
  de tv na een
  b e p a a l d e t i j d a u t o m atisch terug naar de
  s t a n d a a r d f a b r i e k s i nstelling.

  153 • Page 156

  BIJLAGE
  ONDERHOUD
  Vroegtijdige storingen kunnen worden voorkomen. Uw nieuwe tv gaat langer mee als u deze voorzichtig en
  regelmatig reinigt. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv gaat reinigen.

  Het scherm reinigen
  1

  Op de volgende manier houdt u het scherm enige tijd stofvrij. Bevochtig een zachte doek met een mengsel
  van lauw water en een beetje wasverzachter of vaatwasmiddel. Wring de doek uit totdat deze bijna droog is
  en veeg het scherm ermee af.

  2

  Zorg ervoor dat u overtollig water van het scherm verwijdert en laat het scherm aan de lucht drogen voordat u de tv inschakelt.

  De behuizing reinigen
  Veeg de behuizing schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek om vuil of stof te verwijderen.
  ■ Gebruik vooral geen natte doek.


  Langere afwezigheid
  PAS OP
  G Als u verwacht uw tv gedurende langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een vakantie), kunt u

  het beste de stekker uit het stopcontact halen om het toestel te beschermen tegen blikseminslag en
  stroompieken.

  BIJLAGE

  154 • Page 157

  SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT
  32LH40**
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  32LH4010-ZD
  32LH4020-ZC

  37LH4000-ZA

  804,4 mm x 586,3 mm x 223,8 mm 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

  924,7 mm x 666,7 mm x 296,2 mm

  924,7 mm x 667,7 mm x 270,6 mm

  exclusief steun

  804,4 mm x 529,2 mm x 81,0 mm 804,4 mm x 529,.2 mm x 81,0 mm

  924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm

  924,7 mm x 599,9 mm x 89,6 mm

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  12,7 kg
  11,5 kg

  12,7 kg
  11,5 kg

  15,8 kg
  14,0 kg

  15,8 kg
  14,0 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  42LH40**
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  42LH4000-ZA

  47LH40**

  42LH4010-ZD
  42LH4020-ZC

  47LH4000-ZA

  47LH4010-ZD
  47LH4020-ZC

  inclusief steun

  1036,0 mm x 721,3 mm x 296,2 mm 1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm 1153,2 mm x 791,5 mm x 337,4 mm 1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0 mm

  exclusief steun

  1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm

  1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8 mm

  1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm

  1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8 mm

  18,9 kg
  17,1 kg

  18,9 kg
  17,1 kg

  22,2 kg
  19,6 kg

  22,2 kg
  19,6 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  280 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  280 W

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  37LH4010-ZD
  37LH4020-ZC

  inclusief steun

  inclusief steun

  Gewicht

  32LH4000-ZA

  37LH40**

  0 °C tot 40 °C

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  155 • Page 158

  BIJLAGE

  32LH50**
  MODELLEN

  32LH5000-ZB

  37LH50**

  32LH5010-ZD
  32LH5020-ZE

  37LH5000-ZB

  inclusief steun

  815,0 mm x 583,8 mm x 223,8 mm 815,0 mm x 585,6 mm x 210,9 mm

  940,8 mm x 665,2 mm x 296,2 mm 940,8 mm x 666,2 mm x 270,6 mm

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  exclusief steun

  815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm

  815,0 mm x 529,6 mm x 82,0 mm

  940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm

  940,8 mm x 603,5 mm x 90,6 mm

  Gewicht

  inclusief steun

  12,6 kg
  11,4 kg

  12,6 kg
  11,4 kg

  16,3 kg
  14,5 kg

  16,3 kg
  14,5 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  42LH50**
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  42LH5000-ZB

  47LH50**

  42LH5010-ZD
  42LH5020-ZE

  47LH5000-ZB

  1052,2 mm x 719,1 mm x 296,2 mm 1052,2 mm x 720,1 mm x 270,6 mm

  1173,4 mm x 789,7 mm x 337,4 mm

  1173,4 mm x 791,4 mm x 319,0 mm

  exclusief steun

  1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm

  1052,2 mm x 657,3 mm x 90,8 mm

  1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm

  1173,4 mm x 723,4 mm x 100,8 mm

  19,0 kg
  17,2 kg

  19,0 kg
  17,2 kg

  23,4 kg
  20,8 kg

  23,6 kg
  20,8 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  260 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  260 W

  inclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten


  47LH5010-ZD
  47LH5020-ZE

  inclusief steun

  exclusief steun

  zie pagina 104

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  156

  37LH5010-ZD
  37LH5020-ZE • Page 159

  55LH50**

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  55LH5000-ZB

  inclusief steun

  1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm

  exclusief steun

  1357,0 mm x 835,4 mm x 109,6 mm

  inclusief steun

  Gewicht

  36,4 kg
  32,9 kg

  exclusief steun
  Netspanning

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  350 W

  Energieverbruik

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  42LH90**

  47LH90**

  42LH9000-ZA

  47LH9000-ZA

  1065,9 mm x 776 mm x 361,7 mm

  1179 mm x 851,4 mm x 398,8 mm

  1065,9 mm x 716,4 mm x 94,4 mm

  1179 mm x 780,6 mm x 105,9 mm

  23,2 kg
  19,5 kg

  27,3 kg
  23,5 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  190 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  220 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten

  zie pagina 104  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  157 • Page 160

  BIJLAGE
  19LG31**

  22LG31**

  26LG31**

  19LG3100-ZA

  22LG3100-ZA

  26LG3100-ZA

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  inclusief steun

  458,8 mm x 391,0 mm x 189,2 mm

  522,2 mm x 431,5 mm x 189,0 mm

  663,3 mm x 508,2 mm x 227,3 mm

  exclusief steun

  458,8 mm x 344,5 mm x 69,0 mm

  522,2 mm x 384,2 mm x 69,0 mm

  663,3 mm x 449,8 mm x 80,0 mm

  4,5 kg
  4,2 kg

  5,6 kg
  5,34 kg

  10,1 kg
  8,6 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  50 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  55 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  110 W

  inclusief steun

  Gewicht

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  32LG33**

  37LG33**

  42LG33**

  32LG3300-ZA

  37LG3300-ZA

  42LG3300-ZA

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun

  801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm

  919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

  1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

  exclusief steun

  801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm

  919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm

  1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm

  inclusief steun

  13,4 kg

  18,8 kg

  exclusief steun

  11,9 kg

  16,2 kg

  23,6 kg
  21,0 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  150 W

  180 W

  Netspanning
  Energieverbruik

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  32LF51**

  42LF51**

  47LF51**

  32LF5100-ZA

  42LF5100-ZA

  47LF5100-ZA

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  813,8 mm x 598,8 mm x 227,3 mm

  1034,0 mm x 735,0 mm x 293,8 mm

  1156,2 mm x 813,1 mm x 342,9 mm

  exclusief steun

  813,8 mm x 540,4 mm x 79,0 mm

  1034,0 mm x 663,0 mm x 92,0 mm

  1156,2 mm x 739,2 mm x 103,0 mm

  inclusief steun

  14,1 kg

  22,5 kg

  29,2 kg

  exclusief steun

  12,6 kg

  20,0 kg

  24,6 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  150 W

  210 W

  280 W

  inclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  BIJLAGE

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten  158

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. • Page 161

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  19LU50**

  22LU50**

  26LU50**

  19LU5000-ZA
  19U5010-ZB
  19LU5020-ZC

  22LU5000-ZA
  22U5010-ZB
  22LU5020-ZC

  26LU5000-ZA
  26U5010-ZB
  26LU5020-ZC

  inclusief steun

  462,0 mm x 373,0 mm x 182,0 mm

  529,1 mm x 416,6 mm x 196,0 mm

  668,0 mm x 538,3 mm x 236 mm

  exclusief steun

  462,0 mm x 305,0 mm x 65,0 mm

  529,1 mm x 342,3 mm x 65,0 mm

  668,0 mm x 456,0 mm x 81,0 mm

  inclusief steun

  4,4 kg
  3,7 kg

  5,4 kg
  4,6 kg

  8,9 kg
  7,7 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  40 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  55 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  110 W

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  19LU40**
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  19LU4010-ZC

  22LU4000-ZB

  22LU4010-ZC

  inclusief steun

  474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm 474,0 mm x 390,0 mm x 182,0 mm

  542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm 542,9 mm x 429,3 mm x 196,0 mm

  exclusief steun

  474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm

  474,0 mm x 357,9 mm x 65,0 mm

  542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm

  542,9 mm x 397,8 mm x 65,0 mm

  4,4 kg
  3,9 kg

  4,4 kg
  3,9 kg

  5,5 kg
  5,0 kg

  5,5 kg
  5,0 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  40 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  40 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  55 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  55 W

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  19LU4000-ZB

  22LU40**

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  159 • Page 162

  BIJLAGE
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  19LH20**

  22LH20**

  19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB
  19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA

  22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
  22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA

  inclusief steun

  462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

  533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm

  exclusief steun

  462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm

  533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm

  inclusief steun

  3,8 kg
  3,6 kg

  4,8 kg
  4,6 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  40 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  55 W

  26LH20**
  26LH2000-ZA
  26LH2010-ZB
  26LH2020-ZC
  26LH201C-ZA

  32LH20**
  32LH2000-ZA
  32LH2010-ZB
  32LH2020-ZC
  32LH201C-ZA

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun

  667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

  667,0 mm x 507,0 mm x 211,0 mm 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm

  exclusief steun

  667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm

  667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm 805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm

  inclusief steun

  8,9 kg
  7,8 kg

  8,9 kg
  7,8 kg

  11,5 kg
  10,3 kg

  11,5 kg
  10,3 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  110 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  110 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  37LH20**
  37LH2000-ZA
  37LH2010-ZB
  37LH2020-ZC
  37LH201C-ZA

  42LH20**
  42LH2000-ZA
  42LH2010-ZB
  42LH2020-ZC
  42LH201C-ZA

  inclusief steun

  922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm

  exclusief steun

  922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm

  inclusief steun

  14,8 kg
  13,0 kg

  14,8 kg
  13,0 kg

  18,0 kg
  16,2 kg

  18,0 kg
  16,2 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  BIJLAGE

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad
  Opslagtemperatuur
  Opslagvochtigheidsgraad  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %
  -20 °C tot 60 °C
  Minder dan 85 %

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  160

  805,0 mm x 528,0 mm x 79,9mm • Page 163

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun

  Gewicht

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  37LH3***
  37LH3000-ZA
  37LH3010-ZB/
  37LH3020-ZD
  37LH3030-ZE/
  37LH3800-ZD
  37LH3040-ZG
  37LH301C-ZA

  805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm

  805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm

  12,1 kg
  11,0 kg

  12,1 kg
  11,0 kg

  14,9 kg
  13,1 kg

  14,9 kg
  13,1 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W, 110 W (32LH3800)

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W, 120 W (37LH3800)

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  180 W

  42LH3***
  42LH3000-ZA
  42LH3010-ZB/
  42LH3020-ZD
  42LH3030-ZE/
  42LH3800-ZD
  42LH3040-ZG
  42LH301C-ZA

  47LH3***
  47LH3000-ZA
  47LH3010-ZB/
  47LH3020-ZD
  47LH3030-ZE/
  47LH3040-ZG
  47LH301C-ZA

  1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm

  1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm

  18,0 kg
  16,2 kg

  18,0 kg
  16,2 kg

  22,5 kg
  19,9 kg

  22,5 kg
  19,9 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W, 150 W (42LH3800)

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  280 W

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  280 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  32LH3**
  32LH3000-ZA
  32LH3010-ZB/
  32LH3020-ZD
  32LH3030-ZE/
  32LH3800-ZD
  32LH3040-ZG
  32LH301C-ZA

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  161 • Page 164

  BIJLAGE

  32LH70**
  32LH7000-ZA/32LH7010-ZD
  32LH7020-ZC/32LH7030-ZE

  37LH70**
  37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
  37LH7020-ZC/37LH7030-ZE

  inclusief steun

  803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm

  903 mm x 689,1 mm x 299,5 mm

  exclusief steun

  803 mm x 584,2 mm x 75mm

  903 mm x 639,4 mm x 51,8 mm

  13,5 kg
  11,6 kg

  16,2 kg
  14,1 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  180 W

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  inclusief steun

  Gewicht

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  42LH70**

  47LH70**

  42LH7000-ZA/42LH7010-ZD
  42LH7020-ZC/42LH7030-ZE

  47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
  47LH7020-ZC/47LH7030-ZE

  inclusief steun

  1009,7 mm x 753,6 mm x 334,4 mm

  1123,5 mm x 823,4 mm x 372,8 mm

  exclusief steun

  1009,7 mm x 695,4 mm x 39,7 mm

  1123,5 mm x 765,4 mm x 40,9 mm

  19,8 kg
  17,2 kg

  26,4 kg
  22,8 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  230 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  300 W

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten


  0 °C tot 40 °C

  zie pagina 104

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  162 • Page 165

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun

  Gewicht

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  37LH49**

  32LH4900-ZD

  37LH4900-ZD

  804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm

  924,7 mm x 667,7 mm x 270,6mm

  804,4 mm x 529,2 mm x 81,0mm

  924,7 mm x 599,9 mm x 89,6mm

  12,7 kg
  11,5 kg

  15,8 kg
  14,0 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  150 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  180 W

  42LH49**

  47LH49**

  42LH4900-ZD

  47LH4900-ZD

  1036,0 mm x 722,3 mm x 270,6 mm

  1153,2 mm x 793,3 mm x 319,0mm

  1036,0 mm x 655,4 mm x 89,8mm

  1153,2 mm x 719,0 mm x 99,8mm

  18,9 kg
  17,1 kg

  22,2 kg
  19,6 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  260 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  32LH49**

  0 °C tot 40 °C

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten

  zie pagina 104  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  163 • Page 166

  BIJLAGE
  32LF25**
  MODELLEN
  inclusief steun
  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  exclusief steun

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik

  37LF25**

  32LF2510-ZB

  32LF2500-ZA

  37LF2510-ZB

  37LF2500-ZA

  801,8 mm x 604,2 mm x 227,8 mm

  801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm

  919,6 mm x 682,3 mm x 289,0 mm

  919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

  801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm

  801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm

  919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm

  919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm

  13,4 kg

  13,4 kg

  18,8 kg

  18,8 kg

  11,9 kg

  11,9 kg

  16,2 kg

  16,2 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  150 W

  150 W

  180 W

  180 W

  42LF25**
  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  Bedrijfstemperatuur  1032,8 mm x 742,3 mm x 289,0 mm

  1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

  1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm

  1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm

  23,6 kg
  21,0 kg

  23,6 kg
  21,0 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  210 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  210 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Omgevingsvereisten

  42LF2510-ZB

  42LF2500-ZA

  0 °C tot 40 °C

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  164 • Page 167

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  37LG2100-ZA

  42LG2100-ZA
  1032,8 mm x 742,3 mm x 293,8 mm

  exclusief steun

  801,8 mm x 544,1 mm x 79,0 mm

  919,6 mm x 610,3 mm x 89,0 mm

  1032,8 mm x 670,1 mm x 92,0 mm

  inclusief steun

  13,4 kg

  18,8 kg

  exclusief steun

  11,9 kg

  16,2 kg

  23,6 kg
  21,0 kg

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz

  150 W

  180 W

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik

  MODELS
  MODELLEN

  Gewicht

  32LG2100-ZA
  32LG2200-ZA

  919,6 mm x 682,3 mm x 293,8 mm

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  42LG2***

  801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm

  Energieverbruik

  Gewicht

  37LG2***

  inclusief steun

  Netspanning

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  32LG2***

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik

  19LD3**

  22LD3**

  19LD320-ZA

  22LD320-ZA

  462,4 mm x 353,0 mm x 171,0 mm

  533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm

  462,4 mm x 308,0 mm x 65,0 mm

  533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm

  3,8 kg
  3,6 kg

  4,8 kg
  4,6 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  30 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  50 W

  26LD3**

  32LD3**

  26LD320-ZA

  32LD320-ZA

  667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm

  805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm

  667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm

  805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm

  8,9 kg
  7,8 kg

  11,5 kg
  10,3 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  100 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  120 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C

  BIJLAGE

  CI Module Afmeting

  AC 100-240 V~50 / 60 Hz
  210 W

  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving
  worden gewijzigd.

  165 • Page 168

  BIJLAGE

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun

  Gewicht

  exclusief steun
  Netspanning
  Energieverbruik

  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  50PS70**

  60PS70**

  50PS7000-ZA

  60PS7000-ZA

  1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

  1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

  1228,8 mm x 784,5 mm x 78,9 mm

  1465,4 mm x 932,2 mm x 82,1 mm

  38,1 kg
  34,1 kg

  53,3 kg
  46,3 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  490 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  580 W

  50PS80**

  60PS80**

  50PS8000-ZA

  60PS8000-ZA

  1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm

  1465,4 mm x 986,4 mm x 371 mm

  1228,8 mm x 795,1 mm x 78,9 mm

  1465,4 mm x 926,7 mm x 82,1 mm

  38,3 kg
  34,3 kg

  53,6 kg
  46,6 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  490 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  580 W

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad
  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten


  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  zie pagina 104

  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  166 • Page 169

  42PQ35**

  50PQ35**

  42PQ3500-ZB

  50PQ3500-ZB

  inclusief steun

  1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm

  1216,7 mm x 818,1 mm x 353,0 mm

  exclusief steun

  1031,2 mm x 656,7 mm x 80,8mm

  1216,7 mm x 759,0 mm x 83,0 mm

  24,3 kg
  22,2 kg

  33,7 kg
  31,2 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  320 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  430 W

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Bedrijfsvochtigheidsgraad

  0 °C tot 40 °C
  Minder dan 80 %

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %

  Ondersteunde filmdocumenten

  zie pagina 104  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  BIJLAGE

  167 • Page 170

  BIJLAGE

  MODELS
  MODELLEN

  Afmetingen
  (breedte x hoogte x
  diepte)

  Gewicht

  42PQ65**

  50PS65**

  42PQ6500-ZA

  50PS6500-ZA

  inclusief steun

  1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm

  1228,8 mm x 824,6 mm x 353,0 mm

  exclusief steun

  1040,8 mm x 669,2 mm x 76,8 mm

  1228,8 mm x 772,0 mm x 78,9 mm

  25,3 kg
  23,3 kg

  36,3 kg
  33,8 kg

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  320 W

  AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
  490 W

  inclusief steun
  exclusief steun

  Netspanning
  Energieverbruik
  CI Module Afmeting

  100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

  (breedte x hoogte x diepte)

  0 °C tot 40 °C

  Bedrijfstemperatuur
  Omgevingsvereisten

  Minder dan 80 %

  Bedrijfsvochtigheidsgraad
  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  Opslagvochtigheidsgraad

  Minder dan 85 %
  zie pagina 104

  Ondersteunde filmdocumenten


  De specificaties die hierboven worden vermeld, kunnen voor een verbetering van de kwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Televisiesysteem

  Zenderbereik

  Digitale TV

  Analoge TV

  DVB-T

  PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,

  DVB-C (alleen Zweden, Finland)

  SECAM L/L’

  VHF, UHF

  VHF: E2 t/m E12, UHF: E21 t/m E69,
  CATV: S1 t/m S20, HYPER: S21 t/m S47

  Externe antenne-impedantie

  BIJLAGE

  168

  75 Ω

  75 Ω • Page 171

  IR-CODES
  *Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
  Code (Hexa)
  95
  08
  0B
  79
  F0
  45
  43
  AB
  40
  41
  07
  06
  44
  28
  AA
  30
  02
  03
  1E
  09
  00
  01
  10~19
  53
  1A
  72
  71
  63
  61
  20
  21
  39
  7E
  65

  Functie
  Energy Saving
  POWER
  INPUT(Invoeren)
  RATIO
  TV/RAD
  Q.MENU
  MENU
  GUIDE
  omhoog ( )
  omlaag ( )
  links ( )
  rechts ( )
  OK( )
  RETURN/EXIT(Teruggaan/sluiten)
  INFO i
  AV MODE (Audio -videomodus)
  +
  FAV ( MARK )
  MUTE
  P
  P
  Nummertoets 0~9
  LIST
  Q.VIEW
  ROOD
  GROEN
  GEEL
  BLAUW
  TEXT
  T.OPT(T.Option)
  SUBTITLE
  SIMPLINK
  FREEZE

  Opmerking
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening (Stroom aan/uit)
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening
  Knop afstandsbediening

  BIJLAGE

  169 • Page 172

  BIJLAGE
  SETUP EXTERN BESTURINGSSYSTEEM
  Setup RS-232C
  Verb nd de RS-232C- ngang met een extern besturngssysteem (zoa s een computer of een A/V-besturngssysteem) om de funct es van de tv extern te
  besturen
  Verb nd de ser ë e poort van het bestur ngssysteem
  met de RS-232C- ngang op het achterpanee van de
  tv
  Opmerk ng De RS-232C-verb nd ngskabe wordt n et
  ge everd b de tv

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@
  ?@@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@
  ?@@@@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?f@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?@@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@@
  ?3@@@@@?he?@@@@@hf@@@@@5
  O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?V4@@@@?he?@@@@@hf@@@@0Y
  W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@
  O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ??
  ?
  W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe??
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
  ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  I4@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  Type verbinding; mannelijke D-Sub 9-plug
  Nr

  Naam p ug

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  Geen verb nd ng
  RXD (Data ontvangen)
  TXD (Data versturen)
  DTR (DTE kant k aar)
  GND
  DSR (DCE kant k aar)
  RTS (K aar om te versturen)
  CTS (K aarmaken om te versturen)
  Geen verb nd ng

  1

  5
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh
  ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe
  W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e
  ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
  ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
  J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
  7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
  ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
  ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
  3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e
  V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye
  ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e
  ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f
  ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hg
  ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hg

  6

  9

  RS-232C-configuraties
  Con gurat es met 7 draden (Standaard RS-232C-kabe )

  BIJLAGE

  170

  RXD
  TXD
  GND
  DTR
  DSR
  RTS
  CTS

  PC

  TV

  2
  3
  5
  4
  6
  7
  8

  3
  2
  5
  6
  4
  8
  7

  D-Sub 9

  D-Sub 9

  TXD
  RXD
  GND
  DSR
  DTR
  CTS
  RTS

  Con gurat es met 3 draden (N et-standaard)

  RXD
  TXD
  GND
  DTR
  DSR
  RTS
  CTS

  PC

  TV

  2
  3
  5
  4
  6
  7
  8

  3
  2
  5
  6
  4
  7
  8

  D-Sub 9

  D-Sub 9

  TXD
  RXD
  GND
  DTR
  DSR
  RTS
  CTS • Page 173

  Instellen ID
  Met deze functie kunt u een ID-nummer voor een monitor opgeven.
  Zie 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 175.

  OPTIE

  Verpl.

  OPTIE

  OK

  E

  SIMPLINK

  : Aan

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Sleutel Vergrendel

  : Uit

  Instellen ID
  ID
  Instellen

  Eenvoudige handleiding
  Instellen ID
  ID
  Instellen
  ::11

  ::11

  Stroom indicator

  Stroom indicator

  OK

  3
  OK

  F

  1

  Demo Mode

  : Aan

  Demo Mode

  : Aan

  Modusinstelling

  : Winkeldemo

  Modusinstelling

  : Winkeldemo
  Sluiten

  G

  Fabrieksinstelling

  Fabrieksinstelling

  2

  OK

  E

  : Aan

  Eenvoudige handleiding

  1 MENU

  Verpl.

  SIMPLINK

  O P T I E selecteren.

  I n s t e l l e n I D selecteren.

  Stel Adjust ID in om het gewenste herkenningsnummer voor uw tv te kiezen.
  U kunt voor deze optie een nummer kiezen vanaf 1 t/m 99.

  BIJLAGE
  • Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm.

  171 • Page 174

  BIJLAGE
  Parameters communicatie
  Baudratio: 9600 bps (UART)
  ■ Lengte data: 8 bits
  ■ Pariteit: Geen

  Stopbit: 1 bit
  ■ Communicatiecode: ASCII-code
  ■ Gebruik een gekruiste (omgekeerde) kabel.

  Protocol versturen / ontvangen
  Commando referentielijst

  Versturen

  COMMANDO 1 COMMANDO
  2

  DATA
  (Hexa)

  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k
  k

  a
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m

  00 to 01
  Zie pagina 173
  00 t/m 01
  00 t/m 01
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 01
  00 t/m 01

  13. Hoge tonen
  k
  14. Lage tonen
  k
  15. Balans
  k
  16. Kleurtemperatuur
  k
  17. ISM-methode
  j
  18. Stroombesparing
  j
  19. Autom. configuratie
  j
  20. Afstemcommando
  m
  21. Kanaal Toevoegen/Overslaan m
  22. Sleutel
  m
  23. Regeling
  achtergrondverlichting m
  24.Ingangskeuze (Hoofd)
  x

  r
  s
  t
  u
  p
  q
  u
  a
  b
  c

  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 64
  00 t/m 02
  Zie pagina 175
  00 t/m 04
  01
  Zie pagina 175
  00 t/m 01
  Sleutelcode

  g
  b

  00 t/m 64
  Zie pagina 176

  01. Stroomvoorziening
  02. Beeldverhouding
  03. Beeld dempen
  04. Volume dempen
  05. Volume regelen
  06. Contrast
  07. Helderheid
  08. Kleur
  09. Tint
  10. Scherpte
  11. OSD selecteren
  12. Vergrendelingsmodus
  afstandsbediening

  BIJLAGE

  172

  [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  * [Command 1] : Eerste commando (j, k, m of x)
  * [Command 2] : Tweede commando
  * [Set ID] : U kunt het ingestelde ID aanpassen om een gewenst
  scherm ID-nummer te kiezen in het speciale menu.
  De aanpassingsratio gaat van 1 tot 99. Wanneer Set
  ID '0' wordt geselecteerd, wordt elke verbonden tv
  bestuurd.
  Het ingestelde ID wordt weergegeven met een decimaal (1 t/m 99) in het menu en met een hexadecimaal (0x0 t/m 0x63) in het protocol voor versturen
  en ontvangen.
  * [DATA] : om commandogegevens te versturen.
  ‘FF’-gegevens versturen om de status van het commando te lezen.
  * [Cr] : carriage return.
  ASCII code '0x0D'
  [ ] : ASCII-code 'spatie (0x20)'

  OK Acknowledgement
  [Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

  * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
  gebaseerd op dit formaat, wanneer hij normale data ontvangt.
  Als op dit ogenblik de data in de dataleesmodus staan, geeft
  hij de huidige datastatus weer. Als de data in dataschrijfmodus
  staan, stuurt hij de data van de pc terug.

  Error Acknowledgement
  [Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

  * When setting the 17 t/m 24, a menu does not appear on
  screen.
  * Opmerking: Tijdens USB gebruik, zoals DviX of EMF, worden alle commando’s, behalve Power (ka) en Toets (mc)
  niet uitgevoerd en behandeld als NG.

  * De monitor verzendt ACK (acknowledgement of kennisgeving)
  gebaseerd op dit formaat, wanneer hij abnormale data ontvangt van niet-gebruikbare functies of communicatiefouten.

  Data 00: ongeldige code • Page 175

  01. Stroomvoorziening (Commando : k a)

  04. Volume stil (Commando: k e)

  G Om de Power Aan / Uit van de tv te bedienen.

  G Om het volume stil aan / uit te bedienen.

  U kunt de stilfunctie ook gebruiken via de MUTE-(STIL)
  knop op de afstandsbediening.

  Transmissie
  [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 00 : Power Uit

  Transmissie

  01 : Power Aan

  Ack

  [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  G Om Power Aan / Uit weer te geven.

  Data 00 : Volume stil uit (Volume aan)
  01 : Volume stil aan (Volume uit)
  Ack

  Transmissie

  [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

  05. Bediening volume (Commando: k f)

  Ack

  G Om het volume aan te passen.

  [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
  * Op dezelfde wijze geeft Bevestigingsgevensfeedback de
  status van elke functie weer,als andere functies FF-gegevens
  in deze indeling overbrengen.
  * OK Ack., Error Ack. En andere berichten kunnen op het
  scherm worden getoond indien de TV ingeschakeld is.

  U kunt het volume ook aanpassen met de volume-knoppen
  op de afstandsbediening.

  Transmissie
  [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  02. Beeldverhouding (Commando: k c)

  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  G Om het formaat van het scherm aan te passen. (Formaat groot

  [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  beeld) U kunt de gewenste beeldverhouding ook instellen

  met behulp van de functie Beeldverhouding in het
  Q.MENU of het BEELD-menu.
  Transmissie

  G Om het contrast van het scherm aan te passen.

  U kunt het contrast ook aanpassen in het menu Beeld.

  Transmissie

  [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 01 : Normaal scherm (4:3)
  02 : Breed scherm (16:9)
  04 : Zoom
  06 : Origineel

  06. Contrast (Commando: k g)

  [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  07 : 14:9
  09 : Scannen
  Data Min : 00 t/m Max : 64
  0B : Volledige breedte
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  10 t/m 1F : Bioscoopzoom 1 t/m 16 Ack

  Ack
  [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
  07. Licht (Commando: k h)

  * Met de PC-of Component-ingang selecteert u beeldschermverhouding 16:9 of 4:3.
  * Scannen is beschikbaar in de modus DTV/HDMI
  (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p
  24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p,
  1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz).
  * Volledig Breed wordt alleen ondersteund voor ATV,
  AV1,2,3.
  03. Scherm stil (Commando: k d)

  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  G Om scherm stil aan / uit te selecteren.

  [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  G Om het licht van het scherm aan te passen.

  U kunt het licht ook aanpassen in het menu BEELD.

  Transmissie
  [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  Transmissie

  08. Kleur (Commando: k i)

  [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 00 : Scherm stil uit (Beeld aan)
  Video geluid uit
  01 : Scherm stil aan (Beeld uit)
  10 : Video geluid aan

  G De kleur van het scherm aanpassen.

  [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
  * Indien alleen video mute aan staat, zal de tv het OSD
  (schermweergave) weergeven. Maar indien Scherm mute aan
  staat, zal de tv het OSD niet tonen.

  [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  BIJLAGE

  Ack

  U kunt de kleur ook aanpassen in het menu BEELD.

  Transmissie

  [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  173 • Page 176

  BIJLAGE
  9. Tint (Commando: k j)

  13. Hoge tonen (Commando: k r)

  G Om de tint van het scherm aan te passen.

  G Hoge tonen aanpassen.

  U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD.

  U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID.

  Transmissie

  Transmissie

  [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Rood : 00 t/m Groen : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  10. Scherpte (Commando: k k)

  14. Lage tonen (Commando: k s)

  G Om de scherpte van het scherm aan te passen.

  G Lage tonen aanpassen.

  U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD.

  Transmissie
  [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack
  [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  11. Selecteer OSD (Commando: k l)
  G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij

  bediening op afstand.

  U kunt tevens de lage tonen aanpassen in het menu GELUID.

  Transmissie
  [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack
  [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  15. Balans (Commando: k t)
  G Hiermee past u de balans aan.

  U kunt de balans ook aanpassen in het menu GELUID.

  Transmissie

  Transmissie

  [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  Data 00 : OSD uit
  Ack

  Data Min : 00 t/m Max : 64
  * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'.Zie pagina175.
  Ack

  01 : OSD aan

  [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  16. Kleurtemperatuur (Commando: k u)
  12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m)
  G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op
  het voorpaneel van de tv.

  Transmissie
  [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  BIJLAGE

  174

  Data 00 : Vergrendeling uit
  Ack

  01 : Vergrendeling aan

  [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
  * If you are not using the remote control, use this mode.
  When main power is on/off, external control lock is
  released.
  * De lokale power toets zal goed werken.

  G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan.U kunt de

  Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD.
  Transmissie
  [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 00: Medium 01:Koel
  Ack

  02: Warm

  [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] • Page 177

  20. Afstemcommando (Commando: m a)

  1 7 . I S M - m e t h o d e (Alleen bij plasma-tv)
  (Commando: j p)

  G Het kanaal afstemmen op het volgende fysieke getal.

  G Hiermee regelt u de ISM-methode.U kunt de ISM-methode

  ook instellen in het menu OPTIE.

  Transmissie
  [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

  Transmissie

  18. Stroombesparing (Commando: j q)

  Data 00 : gegevens uit het hoge kanaal
  Data 01: gegevens uit het lage kanaal
  ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
  No. 394 -> 01 8A (18AH),
  DTV No. 0 -> Maakt niet uit
  Data 02 0x00 : ATV Main
  0x10 : DTV Main
  0x20 : Radio
  Kanaalgegevensbereik
  Analoog - Min: 00 t/m Max: 63 (0 t/m 99)
  Digitaal - Min: 00 t/m Max: 3E7 (0 t/m 999)
  (Behalve voor Zweden, Finland, Noorwegen,
  Denemarken, Ierland)
  Digitaal - Min: 00 t/m Max: 270F (0 t/m 9999)
  (Alleen bij Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, Ierland)

  G Het energieverbruik van de tv verminderen. U kunt tevens

  Ack

  de energiebesparing aanpassen in het menu OPTIE.
  Transmissie

  [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 02: Orbiter
  04: White wash
  08: Normaal
  20 : Colour Wash

  Ack
  [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Energiebespar
  Niveau
  ende functie

  Data Min: 00 t/m Max: 7DH

  Beschrijving

  7 6 5 4

  3 2 1 0

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 0 0 0

  Uit

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 0 0 1

  Minimaal

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 0 1 0

  Medium

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 0 1 1

  Maximaal

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 1 0 0

  Auto

  0 0 0 0

  Laag Vermogen 0 1 0 1

  Scherm Uit(Alleen bij lcdtv/LED LCD TV)

  21. Kanaal Toevoegen/Overslaan (Commando: m b)
  G Voor het instellen van de status overslaan voor het

  huidige Programma.
  Transmissie
  [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data 00 : Overslaan

  01 : Toevoegen

  Ack
  [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 0 0 Laag(Alleen bij plasma-tv)
  0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 0 1 Midden(Alleen bij plasma-tv)
  0 0 0 1 Intelligente Sensor 0 0 1 0 Hoog(Alleen bij plasma-tv)

  Ack
  [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
  (behalve 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
  32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***,
  32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**,
  19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**,
  32/37/42/47LH3***, 50/60PS70**,
  50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
  50PS65**)

  * B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 1

  * B e s t a a n d e g e g e v e nstoewijzing 2

  19. Autom. configuratie (Commando: j u)

  F : Stap 15 (Set ID 15)
  10 : Stap 16 (Set ID 16)

  28 :0

  G Hiermee kunt u de beeldpositie aanpassen en beeldtrilling

  64 : Stap 100

  automatisch minimaliseren.Alleen in de modus RGB (PC).

  Transmissie

  6E : Stap 110

  [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  73 : Stap 115
  74 : Stap 116

  Data 01: Instellen
  Ack

  C7: Stap 199

  [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  4E : +38
  4F : +39
  50 : +40

  BIJLAGE

  A : Stap 10 (Set ID 10)

  00 : -40
  01 : -39
  02 : -38

  00 : Stap 0

  FE : Stap 254
  FF : Stap 255

  175 • Page 178

  BIJLAGE
  22. Sleutel (Commando: m c)
  G Hiermee verzendt u de sleutelcode voor de IR-afstands-

  24. Ingangskeuze (Commando: x b)
  (Ingang hoofdbeeld)

  bediening.
  Transmissie

  G Hiermee selecteert u de ingangsbron voor het hoofdbeeld.

  [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

  Data:Sleutelcode - Zie pagina 169.

  Data Structuur

  Ack
  [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  MSB

  Transmissie

  0

  LSB
  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Externe ingang

  Ingangnummer

  Externe ingang

  Data

  23. Regeling achtergrondverlichting
  (Commando: m g)
  (Alleen bij lcd-tv/LED LCD TV)

  0

  0

  0

  0

  DTV

  G Voor de regeling van de achtergrondverlichting.

  0

  0

  0

  1

  Analogue

  0

  0

  1

  0

  AV

  0

  1

  0

  0

  Component

  0

  1

  1

  0

  RGB

  1

  0

  0

  1

  HDMI

  Transmissie
  [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
  Data Min: 00 t/m Max: 64

  Ack
  [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  Ingangnummer

  Data

  0

  0

  0

  0

  Ingang1

  0

  0

  0

  1

  Ingang2

  0

  0

  1

  0

  Ingang3

  0

  0

  1

  1

  Ingang4

  Ack
  [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

  BIJLAGE

  176

  0 • Page 179

  Open bron software melding
  De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de
  GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Licentieovereenkomsten:
  GPL EXECUTABLES:
  • Linux kernel 2.6
  • busybox
  • lzo
  LGPL LIBRARIES:
  • uClibc
  MPL LIBRARIES:
  • Nanox
  LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals dis tributie, zoals de
  mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op:
  opensource@lge.com
  Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product
  door LG Electronics.
  U kunt een kopie van de GPL, LGPL, MPL licenties krijgen van http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html, http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.
  U kunt tevens een vertaling van GPL, LGPL licenties verkrijgen op http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html
  Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Onafhankelijke JPEG Group copyright © 1991 –
  1998, Thomas G Lane.
  Dit product bevat
  • libpng library: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
  • Zlib compression library: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly en Mark Adler.
  • Tinyxml library: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason

  BIJLAGE

  177 • Page 180


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG 22LD350 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG 22LD350 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG 22LD350

LG 22LD350 Bedienungsanleitung - Deutsch - 206 seiten

LG 22LD350 Bedienungsanleitung - Englisch - 220 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info