Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
NEDERLANDS
LG
Kamer Airconditioner
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LG
Visit us at http://www.lgservice.com
BELANGRIJK
• Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en zorgvuldig
door voordat u uw kamer airconditioner installeert en
gebruikt.
• Bewaar deze gebruikershandleiding, nadat u deze
aandachtig heeft doorgelezen, voor toekomstig gebruik.
Beste Eigenaar,
Hartelijk dank voor het installeren van LG
airconditioner. Uw beste keuze garandeert
geweldige performance en service zodat uw
leven comfortabeler en plezieriger wordt.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Visit us at http://www.lgservice.com

  LG

  LG
  Kamer Airconditioner
  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  NEDERLANDS

  Beste Eigenaar,
  Hartelijk dank voor het installeren van LG
  airconditioner. Uw beste keuze garandeert
  geweldige performance en service zodat uw
  leven comfortabeler en plezieriger wordt.

  BELANGRIJK
  • Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en zorgvuldig
  door voordat u uw kamer airconditioner installeert en
  gebruikt.
  • Bewaar deze gebruikershandleiding, nadat u deze
  aandachtig heeft doorgelezen, voor toekomstig gebruik. • Page 2

  Kamer Airconditioner Gebruikershandleiding

  INHOUD
  A. Veiligheidsmaatregelen ......................3
  B.Elektrische Veiligheid ..........................6
  Tijdelijk gebruik van een Adapter ..........6
  Tijdelijk gebruik van een verlengkabel ..6
  Gebruikte symbolen in deze handleiding...6
  C. Product Introductie .............................7
  Toestellen voor in huis ..........................7
  Toestel voor buitenshuis .......................7
  D. Gebruiksinstructies.............................8
  De Batterijen Plaatsen...........................8
  Onderhoud Draadloze Afstandsbediening.8
  Gebruiksmethode ..................................8
  Gebruik Indicatie Lampen .....................8
  Draadloze Afstandsbediening ...............9
  Gebruiksmodus ...................................10
  Gebruik Gezonde Ontvochtiger...........11
  Auto Gebruik (Alleen Koelmodel) ........11
  Auto Gebruik Verandering
  (Model Hitte Pimp)...............................11
  Gebruik Jet Koel / Hitte .......................12
  Gebruik NEO PLASMA Zuivering
  (Optioneel)...........................................12
  Auto Reinigen (Optioneel) ...................12
  Energiebesparende Koelmodus (Optioneel).13
  Geforceerd Gebruik.............................13
  Slaapmodus ........................................14
  Huidige Tijd Instellen ...........................14
  Timer Instellen.....................................14
  Luchtstroom richting controle .............15
  Luchtcirculatie Modus..........................15
  Auto Herstart Functie ..........................15
  E. Onderhoud en Service ......................16
  Toestel voor in huis .............................16
  Afbeelding & foto vervangen ...............17
  Toestel voor buitenshuis .....................18
  Gebruikstips! .......................................18
  Zelfdiagnose Functie ...........................18
  Problemen Oplossen!
  Bespaar tijd en geld!............................19
  Bel onmiddellijk de servicedienst
  in de volgende situaties.......................19

  2 Kamer Airconditioner

  VOOR UW ADMINISTRATIE
  Noteer hier uw model en serienummer:
  Modelnr #
  Serienr #
  Deze kunt u vinden op de sticker aan de zijkant van elk toestel.
  Naam Winkel
  Aankoopdatum
  ■ Niet uw kassabon aan deze pagina zodat u deze bij de
  hand heeft in het geval u een beroep doet op de garantie.

  LEZE DEZE HANDLEIDING
  In deze handleiding treft u nuttige tips betreffende juist
  gebruik en onderhoud van uw airconditioner. Een
  beetje voorkomend onderhoud van uw kant kan u veel
  geld en tijd besparen, en de levensduur van de
  airconditioner verlengen.
  U zult in het hoofdstuk “problemen oplossen” veel
  antwoorden op veel problemen aantreffen. Als u eerst
  de tabel in dit hoofdstuk bekijkt, hoeft u misschien
  helemaal niet voor service te bellen.

  VOORZORGSMAATREGELEN
  • Neem contact op met een erkende elektricien voor
  reparatie en onderhoud van dit toestel.
  • Neem contact op met een installateur voor
  installatie van dit toestel.
  • De airconditioner is niet bedoeld om zonder
  toezicht gebruikt te worden door jonge kinderen
  of incapabele personen.
  • Houd toezicht bij jonge kinderen opdat ze niet met
  de airconditioner spelen.
  • De stroomkabel dient in geval van beschadiging
  vervangen te worden door erkend personeel, dat
  alleen gebruik maakt van echte
  vervangingsonderdelen. • Page 3

  Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheidsmaatregelen
  Volg onderstaande instructies op om verwondingen aan de gebruiker of andere personen en schade aan eigendommen, te voorkomen.
  ■ Onjuist gebruik veroorzaakt door het negeren van instructies zullen schade en verwondingen veroorzaken. De mate van
  ernst wordt door de volgende symbolen aangegeven.

  WAARSCHUWING

  Dit symbool betekent de mogelijkheid op overlijden of ernstige
  verwondingen.

  VOORZICHTIG

  Dit symbool betekent de mogelijkheid op verwondingen of schade.

  ■ ∑ Betekenis van symbolen die in deze handleiding gebruikt worden.

  Doe dit niet.
  Volg Instructies op.

  Gebruik altijd een geaarde stekker en
  stopcontact.

  Gebruik geen kapotte of te laag
  ingeschaalde stop. Gebruik een correct
  ingeschaalde stop en zekering.

  Gebruik geen meervoudige
  stopcontacten. Sluit dit apparaat altijd
  aan op een toegewezen circuit en stop.

  • Het risico op elektrische schokken is
  aanwezig.
  Neem voor elektrisch werk contact op met de
  winkelier, verkoper, een erkende elektricien, of
  een goedgekeurd Servicecentrum. Probeer het
  product niet zelf te demonteren of te repareren.

  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.
  Aard het product altijd zoals aangegeven in
  de bekabelingsdiagram. Sluit de aardekabel
  niet aan op gas of waterleidingen,
  bliksemafleiders of telefoonlijnen.

  • Dit kan elektrische schokken of brand
  veroorzaken.
  Installeer het paneel en de klep van de
  controledoos goed vast.

  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.

  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.

  • Door stof en water etc, bestaat er een kans
  op elektrische schokken of brand.

  Gebruik de juist stop of zekering.

  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.
  Plaats het product niet op een kapotte
  installatiesteun. Let op dat de ruimte waarin u
  installeert niet door de tijd verslechterd.
  • Het product kan vallen.

  De step up condensator van het
  buitenhuismodel voorziet in hoge voltage
  elektriciteit voor de elektrische onderdelen.
  Let op dat u de condensator volledig
  ontlaadt voordat u reparaties gaat uitvoeren.
  • Een opgeladen condensator kan elektrische
  schokken veroorzaken.

  Pas de stroomkabel niet aan en verleng deze
  niet. Indien de stroomkabel beschadigd is,
  versleten, er krassen op zijn, of het rubber
  eraf is, dient deze vervangen te worden.
  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.

  Neem altijd contact op met de winkelier
  of een goedgekeurd Servicecentrum voor
  installatie, verwijdering of opnieuw
  installeren van dit product.
  • Het risico op brand, elektrische schokken,
  explosies of verwondingen is aanwezig.

  Plaats het buitenshuis toestel nooit op
  een verplaatsbare basis of op een plek
  waar het kan vallen.

  Indien het product doorweekt is (overstroming of
  ondergedompeld) met water, neem dan contact op
  met een goedgekeurd Servicecentrum voor reparatie,
  voordat u het product weer gebruikt.

  • Het product kan beschadigd raken door de
  val, en zelfs verwondingen of overlijden van
  een persoon tot gevolgd hebben.

  • Het risico op brand of elektrische schokken is
  aanwezig.

  Gebruik de bijgeleverde installatiekit voor
  het installeren van dit product.

  • Het toestel kan anders vallen en ernstige
  verwondingen veroorzaken.

  Let op dat u alleen de onderdelen
  genoemd in de svc onderdelen lijst
  gebruikt. Probeer dit product nooit aan te
  passen.
  • Het gebruik van onjuiste onderdelen kan
  leiden tot elektrische schokken, te hoge hitte,
  of brand.

  Gebruikershandleiding 3

  NEDERLANDS

  WAARSCHUWING • Page 4

  Veiligheidsmaatregelen
  Binnenshuis/buitenshuis verbindingen
  dienen goed vast te zitten en de kabel
  dient zo gelegd te worden dat er geen
  kracht op staat vanaf de
  aansluitingsterminals.

  Zorg voor een veilige verwijdering van
  verpakkingsmateriaal, zoals schroeven,
  spijkers, batterijen, gebroken spullen etc,
  na de installatie of svc en gooit de plastic
  verpakkingszakken weg.

  • Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte
  of brand veroorzaken.

  • Kinderen kunnen hier mee spelen en
  zichzelf verwonden.

  Controleer regelmatig de gebruikte
  koelvloeistof. Lees het label op het product.

  Gebruik geen beschadigde stroomkabel,
  stekker of stopcontact.

  • Het gebruik van onjuiste koelvloeistof kan er toe
  leiden dat het product niet meer functioneert.

  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.

  Raak het product niet aan, repareer niet en
  gebruik niet met natte handen. Houd de
  stekker vast met de hand bij het verwijderen.
  • Het risico op elektrische schokken of brand
  is aanwezig.

  Let op dat er geen water in de elektrische
  onderdelen terecht komt. Plaats het
  product uit de buurt van waterbronnen.

  Berg geen ontvlambare gassen of
  explosieve materialen op in de buurt van
  het toestel.

  Plaats geen kachel of andere
  hittebronnen naast de stroomkabel.
  • Het risico op elektrische schokken of brand is
  aanwezig.
  Gebruik het product niet lange tijd in een
  afgesloten ruimte. Zorg voor voldoende
  ventilatie.

  • Het risico op elektrische schokken, brand, of
  uitval van het product is aanwezig.

  Let op dat de stekker niet vies, los of
  kapot is, en steek deze daarna pas in het
  stopcontact.

  • Vieze, losse, of kapotte stekkers kunnen
  elektrische schokken of brand veroorzaken.

  • Het risico op brand is aanwezig.

  Open het voorste rooster van het product niet
  tijdens gebruik (Raak de elektrostatische filter
  niet aan, indien het product dit bevat).

  Schakel het apparaat onmiddellijk uit en verwijder de
  stekker uit het stopcontact indien er rare geluiden,
  geuren of rook uit het apparaat komt.

  • Een tekort aan zuurstof kan ontstaan, en
  derhalve uw gezondheid beschadigen.

  • Het risico op persoonlijke verwondingen,
  elektrische schokken of uitval van het product
  is aanwezig.

  • Het risico op brand of elektrische schokken is
  aanwezig.

  Ventileer de ruimte regelmatig, vooral als
  dit product samen met een oven of
  hittebron gebruikt wordt.

  Schakel de stroom uit en trek de stekker
  uit het stopcontact tijdens het reinigen of
  repareren van dit product.

  Indien het product langere tijd niet
  gebruikt wordt, trek dan de stekker uit het
  stopcontact of schakel de kachel uit.

  • Een tekort aan zuurstof kan ontstaan, en
  derhalve uw gezondheid beschadigen.
  Let op dat niemand, vooral kinderen, per
  ongeluk stapt of valt op het buitenshuis
  toestel.
  • Dit kan persoonlijke verwondingen en product
  beschadigingen tot gevolg hebben.

  • Het risico op elektrische schokken is
  aanwezig.
  Let op dat de kabel niet uitgetrokken of
  beschadigd kan raken tijdens gebruik.
  • Het risico op brand of elektrische schokken is
  aanwezig.

  Schakel het product niet IN of UIT met behulp van de stekker.
  • Het risico op elektrische schokken of brand is aanwezig.

  • De kans bestaat dat het product beschadigd
  raakt of uitvalt, of onbedoeld inschakelt.
  Plaats NIETS op de stroomkabel.
  • Het risico op brand of elektrische schokken is
  aanwezig.

  Schakel, indien er gas lekt, het gas uit en open een raam ter
  ventilatie voordat u het product weer inschakelt.
  • Gebruik geen telefoon en schakel geen knoppen in of uit. Het risico op
  explosie of brand is aanwezig.

  VOORZICHTIG
  Er zijn twee of meer mensen nodig om
  het product op te tillen en te vervoeren.
  • Voorkom persoonlijke verwondingen.
  Houd het product altijd waterpas, ook
  tijdens het installeren.
  • Voorkom trillingen en lawaai.

  4 Kamer Airconditioner

  Plaats het product niet op een plek waar
  het direct wordt blootgesteld aan zeewind
  (zout).
  • Het product kan gaan roesten.
  Plaats het product niet op een plek waar
  het lawaai of de hete lucht de buurt
  kunnen storen.
  • Dit kan ruzie met uw buren veroorzaken.

  Plaats de afvoerbuis zo dat het water goed
  afgevoerd wordt.
  • Een slechte verbinding zorgt voor lekkages.
  Controleer altijd voor gas (koelvloeistof)
  lekkages na installatie of reparatie van
  het product.
  • Een laag koelvloeistofniveau zorgt ervoor dat
  het product niet functioneert. • Page 5

  Veiligheidsmaatregelen
  Gebruik het product niet voor speciale
  doeleinden zoals het bewaren van voedsel, kunst
  etc. Het is een consumenten airconditioning, niet
  een precisie koelapparaat.
  • Het risico op schade of eigendomsverlies is
  aanwezig.

  Raak metalen onderdelen van het product
  niet aan tijdens het verwijderen van de
  luchtfilter.
  • Het risico op persoonlijke verwondingen is
  aanwezig.
  Plaats geen handen of andere
  voorwerpen in de luchtingang of uitgang
  terwijl het product in werking is.

  Blokkeer de lucht ingang en uitgang niet.

  • Het product kan kapot gaan.

  Stap niet op, en plaats niets op het
  product (buitenshuismodellen).

  Gebruik een zachte doek om het product
  schoon te maken. Gebruik geen agressieve
  reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, en geen
  spetterende water.
  • Het risico op brand, elektrische schokken of
  schade aan de plastic onderdelen van het
  product is aanwezig.
  Plaats de filter altijd goed vast na het
  schoonmaken. Reinig de filter eens in de
  twee weken, of vaker indien noodzakelijk.

  • Het risico op persoonlijke verwondingen of
  uitval van het product is aanwezig.

  • Een droge filter vermindert de efficiëntie.

  Wees voorzichtig bij het uitpakken en
  installeren van dit product.

  Raak het gas niet aan, indien er een
  gaslek is.
  • Het gas kan brandwonden veroorzaakt door
  koude tot gevolg hebben.

  Kantel het product niet tijdens
  verplaatsingen of installatie.

  Meng geen ander gas met de
  koelvloeistof die in dit product gebruikt
  wordt.

  Ventileer de ruimte goed indien er gas is
  gelekt.

  • Het condenswater kan eruit lopen.

  • Indien lucht in het koelsysteem komt ,kan dit
  leiden tot hoge druk, wat het product
  beschadigd of verwondingen veroorzaakt.

  Volg lokale en landelijke wetten op wat
  betreft het verwijderen en het behandelen
  van koelvloeistofolie en eventuele
  onderdelen.

  Vervang alle batterijen in de
  afstandsbediening door nieuwe van
  hetzelfde type. Meng geen nieuwe en
  oude batterijen, of verschillende types
  batterijen.
  • Het risico op brand of product uitval is
  aanwezig.

  Was de huis of kleding goed indien er
  vloeistof uit de batterijen op is gelekt.
  Gebruik de afstandsbediening niet indien
  de batterijen hebben gelekt.
  • De chemicaliën in batterijen kunnen
  brandwonden of andere
  gezondheidsproblemen met zich
  meebrengen.

  Laat de airconditioner niet langere tijd
  ingeschakeld indien de luchtvochtigheid
  erg hoog is, of indien er een deur of raam
  open staat.
  • Vocht kan condens veroorzaken en het
  apparaat beschadigen.

  Drink geen water dat uit het product komt.
  • Dit is niet gezond en kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

  • Uw gezondheid kan anders geschaad
  worden.
  Laad de batterijen niet op, en demonteer
  deze niet. Gooi batterijen niet in vuur.

  • Ze kunnen branden of exploderen.
  Stel uw huid of kinderen niet bloot aan de
  koude of hete lucht uit het apparaat.

  • Uw gezondheid kan anders geschaad
  worden.

  Gebruik een kruk of ladder bij het schoonmaken van dit product
  indien dit zich in de hoogte bevindt.
  • Wees voorzichtig en voorkom persoonlijke verwondingen.

  Gebruikershandleiding 5

  NEDERLANDS

  • U kunt zich verwonden aan scherpe hoeken.

  • Er bevinden zich hier scherpe, bewegende
  onderdelen die persoonlijke verwondingen
  kunnen veroorzaken. • Page 6

  Elektrische Veiligheid

  Elektrische Veiligheid
  WAARSCHUWING
  • Dit apparaat dient goed geaard te zijn.
  Verminder de kans op elektrische schokken en steek de stekker altijd in een geaard stopcontact.
  • Verwijder de aarding nooit van de stroomstekker.
  • Het bevestigen van de adapter grondterminal aan de muur zorgt er niet voor dat het product geaard is,
  tenzij de schroef van metaal is en niet geïsoleerd, en het muurstopcontact geaard is door bekabeling in
  het huis.
  • Laat alles controleren door een erkende elektricien, indien u twijfels heeft over de aarding van het
  product.

  Tijdelijk Gebruik van een Adapter
  We raden het gebruik van een adapter sterk af vanwege de mogelijke gevaren. Gebruik voor tijdelijk
  gebruik een echte adapter, beschikbaar bij de meeste doe het zelf winkels. Controleer dat de grote gleuf in
  de adapter overeenkomt met de grote gleuf in de ontvanger, zodat de polariteiten kloppen.
  Gebruik één hand om de stroomkabel uit de adapter te halen, zodat de aardingsterminal niet beschadigd
  wordt. Trek niet aan de strookbale, dit kan de aardingsterminal beschadigen.

  WAARSCHUWING
  • Gebruik het apparaat niet met een kapotte adapter.

  Tijdelijk Gebruik van een Verlengkabel
  We raden het gebruik van een verlengkabel sterk af vanwege de mogelijke gevaren.
  Gebruik voor tijdelijk gebruik een CSA gecertificeerde en UL 3-kabel geaarde verlengkabel, 15 A, 125 V.

  WAARSCHUWING
  Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden volgens nationale richtlijnen. Deze handleiding helpt u om de
  productkenmerken te begrijpen.

  Gebruikte Symbolen in deze Handleiding
  Dit symbool wijst u op het risico op elektrische schokken.
  Dit symbool wijst u op de gevaren die de airconditioner met zich
  meebrengt.

  OPMERKING

  Dit symbool wijst op speciale opmerkingen.

  6 Kamer Airconditioner • Page 7

  Product Introductie

  Product Introductie
  Hier volgt een korte introductie van de binnenshuis en buitenshuis modellen. Bekijk de informatie die van
  toepassing is op uw binnenshuistoestel.

  Binnenshuis Toestellen

  Luchtfilter
  Signaalontvanger

  Voorpaneel

  Luchtuitgang

  Toestel voor Buitenshuis
  Luchtingang ventilatoren
  Aansluitingskabels

  Koelpijpen
  Afvoerslang
  Luchtuitgang ventilatoren
  Basisplaat

  Gebruikershandleiding 7

  NEDERLANDS

  Plasmafilter
  Stroomkabel • Page 8

  Gebruiksinstructies

  Gebruiksinstructies
  De Batterijen Plaatsen
  1. Verwijder de batterijklep door deze richting de pijl te schuiven.
  2. Plaats nieuwe batterijen, let op dat de (+) en (-) polen goed zijn geplaatst.
  3. Bevestig de klep door deze terug te schuiven.

  OPMERKING
  1. Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type.
  2. Verwijder de batterijen om de levensduur te verlengen, indien u het
  systeem langere tijd niet gebruikt.
  3. Indien het scherm van de afstandsbediening vervaagt, dienen de
  batterijen vervangen te worden.

  Onderhoud Draadloze Afstandsbediening
  1. Kies een geschikte plek waar u er snel en veilig bij kan.
  2. Plaats de houder aan de muur etc, met de bijgeleverde
  schroeven.
  3. Schuif de afstandsbediening in de houder.

  OPMERKING
  1. De afstandsbediening mag nooit worden
  blootgesteld aan direct zonlicht.
  2. De signaal uitzender & ontvanger dient voor
  goede communicatie altijd schoon te zijn.
  Reinig deze met een zachte doek.
  3. Verander de plaats of neem contact op met uw
  monteur, als blijkt dat andere apparaten ook
  reageren op de afstandsbediening.

  Gebruiksmethode
  1. De signaalontvanger bevindt zich in het toestel.
  2. Richt de afstandsbediening naar het toestel om
  deze te gebruiken. Let op dat er geen blokkades
  zijn tussen afstandsbediening en toestel.

  Gebruik Indicatie Lampen
  Aan/Uit

  : Brandt tijdens systeemgebruik, foutmelding en auto herstart instelling.

  *

  Stops the indoor fan in heating operation for minutes to prevent cold air from blowing
  out from unit.
  * In de ontdooiingstand wordt het verwarmen enkele minuten gestopt zodat de ijsvorming op de hitte wisselaar
  spoel wordt verwijderd en het toestel efficiënt blijft werken.

  8 Kamer Airconditioner • Page 9

  Gebruiksinstructies

  Draadloze Afstandsbediening
  De controles zien er als volgt uit.
  Signaaluitzender

  5

  1

  6
  3
  4
  CANCEL
  ON

  OFF

  9
  12
  17
  19
  18
  14

  SET
  AUTO CLEAN

  15

  16

  Kanteldeur
  (geopend)

  Operation Mode
  Koelgebruik
  Autogebruik of Auto Wissel

  Gezonde Ontvochtiging Gebruik
  Verwarmingsgebruik

  • Koelmodel (
  ),
  Hittepomp Model (

  ) Gebruiksstand

  17. AUTO REINIG KNOP (OPTIONEEL)
  Stelt de autoreinig modus in. Bij sommige modellen heeft de
  knop een 2de functie om de helderheid van het LED te
  controleren.
  18. VERWARMER KNOP (OPTIONEEL)
  (niet beschikbaar bij alle modellen)
  19. LCD HELDERHEID KNOP (OPTIONEEL)
  Pas de helderheid van het LCD aan.

  OPMERKING
  Om de functies die blauw geprint zijn onder de knoppen, te gebruiken, drukt u eerst op de 2de F knop en dan op de
  gewenste functieknop. Door op de 2de F knop te drukken wordt de blauwe print functie van de knoppen geactiveerd. Om
  de functie te annuleren drukt u een nog een keer op de 2de F knop, of wacht u gewoon 10 seconden, waarna de functie
  wordt opgeheven.

  Gebruikershandleiding 9

  NEDERLANDS

  10

  2
  7
  11
  8
  13

  1. START/STOP KNOP
  Schakelt het toestel IN/UIT.
  2. GEBRUIKSMODUS KEUZEKNOP
  Selecteert de gebruiksmodus
  3. KAMER TEMPERATUUR INSTELLINGSKNOPPEN
  Selecteert de kamertemperatuur
  4. INDOOR VENTILATOR SNELHEID KEUZEKNOP
  Selecteert de ventilatorsnelheid in vier stappen laag, medium,
  hoog en CHAOS.
  5. JET COOL KNOP
  Start of stopt het snelle koelen, verwarmen. (de ventilator is op
  hoge snelheid werkzaam in de koelstand, verwarmenmodus.)
  6. CHAOS SWING KNOP
  Stopt of start de beweging van de latten en stelt de gewenste
  omhoog/omlaag richting van de luchtstroom in.
  7. AAN/UIT TIMERKNOPPEN
  Stelt de start- en stoptijd van gebruik in.
  8. TIJDINSTELLING KNOPPEN
  Past de tijd aan.
  9. TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP
  Stelt in en annuleert timergebruik
  10. SLAAP STAND AUTO KNOP
  Stelt de slaapstand in bij autogebruik.
  11. LUCHTCIRCULATIE KNOP
  Circuleert de lucht in de kamer zonder koelen of verwarmen.
  ENERGIE BESPAREND KOELMODUS KNOP
  (OPTIONEEL) voor inverter type modellen. ( )
  12. KAMERTEMPERATUUR CONTROLEREN KNOP
  Controleer de kamertemperatuur.
  13. PLASME KNOP (OPTIONEEL)
  Start of stopt de plasmazuiveringsfunctie.
  14. HORIZONTALE LUCHTSTROOM RICHTING CONTROLE
  Stel het gewenste richting van de horizontale luchtstroom in.
  15. RESET KNOP
  Gebruik voor resettijd instellen.
  16. 2de F KNOP
  Gebruik bij modussen met blauw print onder de knoppen. • Page 10

  Gebruiksinstructies

  Gebruiksmodus

  1
  3

  1

  Druk op de START/STOP knop om
  het toestel in te schakelen.
  Het toestel antwoordt met een
  pieptoon.

  2

  Open de klep van de afstandsbediening en druk op de
  gebruiksmodus knop. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt
  de gebruiksmodus veranderd in de richting van de pijl.

  4
  2

  ON

  Koelen

  Auto
  Wisselen

  Gezond Ontvochten

  Auto Gebruik (Alleen koelmodel)
  Auto Wisselen (Hittepomp model)

  3

  4

  Stel voor het koel of hittegebruik de gewenste
  binnentemperatuur in door op de KAMER
  INSTELLINGENKNOP TE DRUKKEN. Voor koudere
  temperaturen, stel in tussen 18°C – 30°C en voor hitte, tussen
  16°C en 30°C.

  Verwarmen
  (alleen hittepomp
  model).

  Temperatuur verhogen.

  Temperatuur verlagen.

  Stel de ventilatorsnelheid in met behulp van de afstandsbediening. U kunt de ventilatorsnelheid
  instellen op vier standen – laag, medium, hoog, en CHAOS – door op de BINNENSHUIS
  VENTILATORSNELHEID KEUZEKNOP te drukken. De ventilatorsnelheid verandert bij elke druk op
  de knop.

  CHAOS lucht

  Ventilatorsnelheid laag Ventilatorsnelheid medium Ventilatorsnelheid hoog

  Natuurlijke wind bij CHAOS
  ❏ Druk op de BINNSHUIS VENTILATORSNELHEID KEUZEKNOP en stel in op CHAOS voor een frisser gevoel. In deze
  stand voelt de lucht aan als een natuurlijk briesje doordat de CHAOS stand de ventilatorsnelheden afwisselt.

  10 Kamer Airconditioner • Page 11

  Gebruiksinstructies

  Gebruik Gezonde Ontvochtiger

  Healthy
  Dehumidification

  Tijdens gebruik Gezonde Ontvochtiger
  ❏ Indien u de ontvochtigermodus selecteert met behulp van de
  GEBRUIKSMODUS KEUZEKNOP, het product start de
  ontvochtigingsfunctie. De kamertemperatuur en het luchtstroom
  volume worden automatisch ingesteld voor de beste omstandigheden
  voor ontvochtiging, gebaseerd op de huidige kamertemperatuur.
  In dit geval wordt de temperatuur echter niet weer gegeven op de
  afstandsbediening en u kunt de kamertemperatuur ook niet controleren.
  ❏ Tijdens de ontvochtigingfunctie, wordt de luchtstroom automatisch
  ingesteld volgens de optimale algoritmische stand, die reageert op de
  huidige kamertemperatuur zodat de kameromstandigheden gezond en
  comfortabel zijn, zelfs in erg vochtige seizoenen.

  Volg stappen 1,2 en 4 op om de gezonde ontvochtiging uit te voeren (zie
  gebruiksmodus).

  In deze gebruiksmodus worden de ingestelde temperatuur en de
  ventilatorsnelheid bepaald door de elektronische controle, gebaseerd op
  de huidige kamertemperatuur. Druk op de temperatuur instelknoppen
  voor een kouder of warmer effect.

  Auto

  OPMERKING: U kunt de huidige temperatuurinstelling en de
  ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand. Maar u kunt
  wel de Chaos swing in deze modus gebruiken. Schakel
  handmatig over naar een andere stand indien het systeem
  niet het gewenste resultaat levert.
  Volg stappen 1 en 2 op om het auto gebruik uit te voeren (zie
  gebruiksmodus).

  Auto Gebuik Verandering

  Auto gebruik betreft de verwarmings- of koelfunctie van de airconditioner.
  Maar tijdens dit gebruik verandert de controleer de gebruiksmodus
  automatisch om de temperatuur binnen 2°C van de ingestelde
  temperatuur te houden.

  Auto
  Changeover
  Volg stappen 1,2,3, en 4 op om deze stand uit te voeren (Zie
  gebruiksmodus).

  Gebruikershandleiding 11

  NEDERLANDS

  Auto Gebruik (Alleen Koelmodel) • Page 12

  Gebruiksinstructies

  Jet Koel/Hitte Functie
  Jet koel functie kan worden gebruikt om een kamer de zomer snel af te koelen. Indien
  deze functie is ingeschakeld, is de airconditioner werkzaam met super hoge ventilator
  snelheid en is de temperatuur 30 minuten lang ingesteld op 18°C zodat snel en
  effectief gekoeld wordt. De jet hitte functie (alleen beschikbaar bij sommige modellen)
  doet hetzelfde, alleen wordt de kamer nu verwarmd met super hoge ventilatorsnelheid
  en is de temperatuur 60 minuten lang ingesteld op 30°C.

  U kunt dit gebruik activeren door op de JET COOL KNOP te drukken. Om de jet cool modus te
  veranderen naar hoge ventilatorsnelheid, druk op de JET COOL KNOP of BINNENSHUIS
  VENTILATORSNELHEID KEUZEKNOP of opnieuw op de KAMER TEMPERATUUR
  INSTELLINGENKNOP.

  OPMERKING
  • De jet koel functie kan niet worden geactiveerd tijdens hitte of auto gebruik verandering gebruik.
  • In het geval van inverter, Art Cool en Art Cool Breed (niet Deluxemodel), kunt u ook de jet hitte functie
  gebuiken door op de JET KOEL KNOP voor hitte gebruik te drukken.
  • Art Cool en Art Cool Breed modellen sluiten de zij uitgang af tijdens jet koel/hitte gebruik, voor sterkere
  koeling/verwarming.

  NEO PLASMA Zuivering (Optioneel)
  De Plasma filter is een door LG ontwikkelde technologie om microscopische
  onzuiverheden in de lucht te verwijderen door plasma met hoog geladen
  elektronen te genereren. Deze plasma vernietigt onzuiverheden volledig zodat de
  lucht schoon en hygiënisch is.

  Plasma zuivering kan worden gestart door op de PLASMA KNOP op de afstandsbediening te drukken. Door
  opnieuw te drukken wordt de functie gestopt.

  OPMERKING
  Deze functie kan worden gebruikt in elke gebruiksmodus en elke ventilatorsnelheid kan
  worden gebruikt indien de plasma filter werkzaam is.

  Auto Reinigen (Optioneel)
  ❏ Tijdens de auto reinigen functie, kan het vocht dat achter is gebleven in de modellen voor binnenshuis
  tijdens het koelen of gezond ontvochtigen, worden verwijderd.

  AUTO CLEAN

  1. Druk op de AUTO REINIGEN KNOP om deze functie te activeren.
  2. Nu blijft, nadat het toestel is uitgeschakeld, de ventilator ongeveer 30 minuten
  draaien, met de uitgangen afgesloten, en zonder koel of ontvochtigingsgebruik.
  3. Vocht dat is achtergebleven droogt op deze manier op.
  4. Deze functie wordt gestopt door nog een keer op de AUTO REINIGEN KNOP te
  drukken.

  OPMERKING
  ❏ Tijdens de auto reinigen functie kunnen alleen de START/STOP KNOP, PLASMA KNOP en AUTO
  REINIGEN KNOP gebruikt worden.

  12 Kamer Airconditioner • Page 13

  Gebruiksinstructies

  Energiebesparende Koelmodus (Optioneel)
  De Energiebesparende koelmodus bespaart energie tijdens koeling en gezond ontvochtigen gebruik, omdat
  deze efficiënter kan werken door de lichaamsaanpassingstijd in te stellen volgens de tijdsverandering en
  temperatuur en automatisch de gewenste temperatuur kan aanpassen.
  1. Druk op de START/STOP KNOP om het toestel te starten.
  2. Open de deur van de afstandsbediening. Selecteer koelgebruik of gezond
  ontvochtigen.
  3. Druk op de ENERGIEBESPARENDE KOELMODUS KNOP.
  4. Druk opnieuw op de ENERGIEBESPARENDE KOELMODUS KNOP om de
  energiebesparende koelmodus af te sluiten. Het toestel zal verder gaan in de
  oorspronkelijke modus (Koel of gezond ontvochtigen modus).

  Toon Helderheid (Optioneel)

  Geforceerd Gebruik
  Gebruiksprocedures indien de afstandsbediening niet gebruikt
  kan worden.
  Het gebruik start indien de AAN/UIT knop wordt ingedrukt.
  Druk de knop opnieuw in als u het gebruik wilt stoppen.

  ON/OFF
  button

  Koelmodel

  Hitte pompmodel
  Kamertemp. ≥ 24°C

  21°C ≤ Kamertemp. < 24°C

  Kamertemp. < 21°C

  Gebruiksmodus

  Koelen

  Koelen

  Gezond ontvochtigen

  Verwarmen

  Ventilator snelheid
  binnen

  Hoog

  Hoog

  Hoog

  Hoog

  Instellingstemperatuur

  22°C

  22°C

  23°C

  24°C

  Test Gebruik
  Tijdens het TEST GEBRUIK functioneert het toestel in de koelmodus, met hoge ventilatorsnelheid, ongeacht de
  kamertemperatuur, en wordt na 18 minuten gereset.
  Tijdens test gebruik, indien signaal van afstandsbediening wordt ontvangen, functioneert het toestel zoals de
  afstandsbediening is ingeschakeld.
  Indien u dit gebruik wilt stoppen, druk de AAN/UIT knop in en houd deze ongeveer 3-5 seconden ingedrukt. De
  buzzer laat 1 piep horen.
  Druk op de knop opnieuw in als u het gebruik wilt stoppen.

  Gebruikershandleiding 13

  NEDERLANDS

  De schermhelderheid kan worden aangepast met behulp van de afstandsbediening.
  Druk op de start/stop knop om het apparaat te starten. Open de deur op de afstandsbediening, druk op de
  2ndF knop, en druk op de schermhelderheid knop.
  Het scherm zal donker zijn. Druk opnieuw op de knop om de helderheid van het scherm in te stellen. • Page 14

  Gebruiksinstructies

  Slaapmodus
  1. Druk op de SLAAPMODUS AUTOKNOP om de tijd in te stellen dat het toestel automatisch stopt.
  2. De timer kan geprogrammeerd worden in één uur stappen door op de
  SLAAPMODUS AUTOKNOP 1 tot 7 keer te drukken. De slaapmodus is beschikbaar van 1 tot 7 keren.

  OPMERKING
  • De slaapmodus zal de ventilatorsnelheid instellen op langzaam in de koelmodus en medium snelheid in
  de hittemodus, zodat u aangenaam kunt slapen.
  • Art Cool en Art Cool Breed (niet Deluxe) sluiten de onderste uitgang gedeeltelijk in de slaapstand zodat
  u aangenaam kunt slapen.
  In koel of gezond ontvochtigenmodus:
  De ingestelde temperatuur zal automatisch stijgen, twee keer met 1C gedurende de volgende 30 minuten
  (2C in 1 uur), zodat u comfortabel slaapt. De uiteindelijk bereikte temperatuur wordt aangehouden voor de
  rest van de tijd dat slaapmodus actief is.

  De Huidige Tijd Instellen
  1. Tijd kan alleen worden ingesteld indien u op de RESET KNOP drukt. Druk op de
  RESET KNOP om de tijd opnieuw in te stellen als u de batterijen heeft vervangen.
  Druk op de Start/Stop knop.
  2. Druk op de 2de F knop en controleer of het
  icoon wordt getoond.
  3. Druk op de TIJDINSTELLING KNOPPEN totdat de gewenste tijd is bereikt.
  CANCEL
  4. Druk op de TIJDINSTELLING/ANNULEER KNOP.
  SET

  OPMERKING
  Controleer het scherm op A.M. en P.M.

  Timer Instellen
  1. Let op dat de huidig ingestelde tijd correct op de afstandsbediening wordt getoond.
  2. Druk op de 2de F knop.

  ON

  OFF

  3. Druk op de AAN/UIT TIMERKNOPPEN om de timer in of uit te schakelen.
  4. Druk op de TIJDINSTELLING KNOPPEN totdat de gewenste tijd is ingesteld.
  5. Druk op de TIJDINSTELLING KNOPPEN, richt de afstandsbediening op de signaalontvanger,
  om de geselecteerde tijd in te stellen.
  De timerinstelling annuleren
  Controleer dat het
  icoon is uitgeschakeld.
  Druk op de TIMER ANNULEER KNOP, richt de afstandsbediening op de signaalontvanger.
  (De timerlamp op de airconditioner en het scherm zullen uitgaan).

  OPMERKING
  Selecteer één van de volgende vier gebruikssoorten.

  Vertraging timer uit

  Vertraging timer aan

  14 Kamer Airconditioner

  Vertraging timer uit en aan Vertraing timer aan en uit

  CANCEL
  SET

  CANCEL
  SET • Page 15

  Gebruiksinstructies

  Luchtstroom richting controle
  De omhoog/omlaag en rechts/links luchtstroom kan
  worden aangepast met behulp van de
  afstandsbediening.

  Druk op de Start/Stop knop om het toestel te starten.

  Druk op Chaos Swing knop en de latten zullen
  draaien.

  Druk opnieuw op de knop en de latten zullen stoppen.
  Na 30 minuten zullen de latten automatisch terug
  keren naar de maximale luchtstroom positie.

  Luchtcirculatie Modus

  OPMERKING
  CHAOS Lucht beperkt stroomverbruik en voorkomt overkoelen. De ventilatorsnelheid kan automatisch
  worden veranderd van hoog naar laag of omgedraaid, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
  • Bij de inverter modellen waarbij er geen LUCHTCIRCULATIE KNOP aanwezig is, kan de luchtcirculatie
  worden gebruikt door op de PLASMA KNOP te drukken.

  Auto Herstart Functie
  Deze functie is handig in het geval de stroom uitvalt.
  Deze functie herstelt de vorige gebruiksinstellingen in het geval de stroom is uitgevallen. De airconditioner
  zal dezelfde instellingen gebruiken.

  OPMERKING
  Deze functie is standaard door de fabriek ingesteld, maar u kunt deze uitschakelen door 6
  seconden op de AAN/UIT knop te drukken. Het toestel zal twee keer piepen en de
  indicatorlamp (2) zal 4 keer knipperen.
  Druk de knop opnieuw 6 seconden in om weer in te schakelen. Het toestel zal twee keer
  piepen en de indicatorlamp (1) zal 4 keer knipperen.

  Gebruikershandleiding 15

  NEDERLANDS

  Dit gebruik circuleert de lucht zonder te koelen of te verwarmen.
  U kunt deze activeren door op de LUCHTCIRCULATIE KNOP te
  drukken. U kunt de luchtsnelheid vervolgens selecteren door op
  de BINNENSHUIS VENTILATORSNELHEID KEUZEKNOP te
  drukken. • Page 16

  Onderhoud en Service

  Onderhoud en Service
  WAARSCHUWING

  Schakel de stroom van het systeem uit, koppel de circuitbreker los en trek de stekker uit voordat u onderhoud
  gaat uitvoeren.

  Toestel voor in huis
  Reinig het toestel met een zachte, droge doek. Gebruik geen bleekmiddelen of agressieve schoonmaakproducten.

  WAARSCHUWING
  Gebruik het volgende nooit:
  • Water dat heter is dan 40C. Vormen en kleuren kunnen veranderen.
  • Agressieve producten. Ze kunnen het oppervlakte van de airconditioner

  Pow

  d er

  G a s o li n e

  Luchtfilters
  De luchtfilters achter het voorpaneel / rooster dienen één keer per 2 weken,
  of vaker indien nodig, gereinigd te worden. Zie de afbeeldingen voor elk
  model voor instructies hoe u de filter verwijderd. Reinig de filters met
  een stofzuiger of warm zeepwater. Was met een oplossing van
  schoonmaakmiddel in lauw warm water, indien het vuil niet verwijderd
  is. Laat drogen in de zon en plaats de filters weer.

  Plasma Filters
  De plasma filters achter de luchtfilter dienen één keer per 3 maanden
  gecontroleerd en gereinigd te worden. Zie de afbeeldingen voor elk model
  voor instructies hoe u de filter verwijderd. Reinig de filters met een
  stofzuiger. Was met water en laat in de schaduw drogen en plaats de filters
  weer.

  Deodorizer Filters
  Verwijder de deodorizer filters achter de luchtfilter en laat ze 2 uren in de zon
  liggen. Plaats vervolgens de filters opnieuw.

  Verwijdering van Filters
  1. Art Cool Type :
  Trek het bovenste gedeelte van het voorpaneel eruit en omhoog. Pak een filter terwijl u het voorpaneel
  vast houdt. Houd de PUSH knop ingedrukt, verwijder het handvat en pak een plasma filter. Laat volledig in
  de zon drogen, na het schoonmaken. Plaats de plasma filter en een filter correct. Plaats de haak van het
  voorpaneel in de hanger, zodat het voorpaneel gesloten kan worden.

  Voorpaneel

  Luchtfilter

  Plasma filter
  HaaLuchtfilter Voorpaneelhaak khanger

  WAARSCHUWING
  Raak de plasma filter de eerste 10 seconden na het openen van het ingangrooster niet aan, u kunt een
  elektrische schok krijgen.

  16 Kamer Airconditioner • Page 17

  Onderhoud en Service

  Afbeelding & foto vervangen
  1. Schakel stroom uit en open de
  bovenkant van het voorpaneel.

  4. Verwijder de afbeelding.

  2. Trek zowel de linker als

  3. Duw en sluit het bovenste

  onderkant van het voorpaneel
  eruit, zoals getoond in
  onderstaande afbeelding.

  5. Draai de afbeeldingen

  gedeelte van het voorpaneel
  en trek vervolgens het
  onderste gedeelte van het
  voorpaneel naar voren totdat
  het goed vast zit.

  6. Plaats de afbeelding/foto

  ondersteboven en keer de mat
  om, verwijder de plakband die
  zich op de mat bevindt.
  Beschermende tape

  450mm
  Mat
  450mm
  Mat

  7. Bedek dat mat en druk met
  beide handen totdat het goed
  gesloten is.

  8. Plaats de bevestigde

  9. Duw zowel op het linker als

  foto/afbeelding zoals hieronder
  getoond en druk tegen het
  voorpaneel om het te sluiten.

  het onderste gedeelte van het
  paneel om dit vast te zetten.
  Schakel vervolgens in.

  De aanbevolen grootte, indien er geen mat wordt gebruikt, van
  een foto/afbeelding:
  522mm x 522mm

  522mm
  522mm

  Gebruikershandleiding 17

  NEDERLANDS

  tussen de verwijderde foto en
  de mat. (Aanbevolen grootte
  van een foto/afbeelding:
  450mm x 450mm) • Page 18

  Onderhoud en Service

  Toestel voor Buitenshuis
  De hitte wisselaar draait en de paneeluitgangen van het toestel voor buitenshuis dienen regelmatig
  gecontroleerd te worden. Het kan nodig zijn om de hitte wisselaar en paneeluitgangen professioneel te
  laten stoom reinigen, indien deze verstopt zijn met vuil of stof.

  OPMERKING
  Vieze of verstopte spiralen verminderen de efficiëntie van het systeem en zorgen voor hogere
  stroomkosten.

  Gebruikstips!
  Overkoel de kamer niet.

  Houd gordijnen of lamellen
  gesloten.

  Houd de kamertemperatuur
  gelijk.

  Dit is niet gezond en u verspilt
  elektriciteit zo.

  Zorg dat zonlicht niet in de kamer
  komt indien de airconditioner
  werkzaam is.

  Pas de verticale en horizontale
  luchtstroom zo aan dat de
  temperatuur overal in de kamer
  gelijk is.

  Let op dat deuren en
  ramen gesloten zijn.
  Open deuren en ramen
  niet te vaak, hou zoveel
  mogelijk koude lucht
  binnen.

  Reinig de luchtfilter
  regelmatig

  Ventileer de kamer
  regelmatig

  Gebruik hoge
  ventilatorsnelheid voor
  effectief en snel koelen.

  Blokkeringen in de
  luchtfilter verminderen de
  luchtstroom en
  verminderen het koel en
  ontvochtigen effect. Reinig
  minstens één keer per 2
  weken.

  Aangezien deuren en
  ramen gesloten zijn, is
  het aan te raden de
  kamer regelmatig te
  ventileren.

  Het toestel werkt veel
  sneller indien de
  ventilatorsnelheid hoog is.

  Zelfdiagnose Functie
  Dit toestel is uitgerust met een ingebouwde fout diagnose mogelijkheid. Het LED zal knipperen indien er
  een fout optreedt. Neem contact op met uw monteur, indien dit gebeurd.
  Fout Scherm LED
  (eenmalig)

  3 sec

  (eenmalig)

  3 sec

  3 sec

  18 Kamer Airconditioner

  3 sec

  3 sec

  3 sec • Page 19

  Onderhoud en Service

  Problemen Oplossen! Bespaar tijd en geld!
  De airconditioner kan abnormaal functioneren indien:
  Probleem

  Mogelijke Oorzaak

  • Controleer dat de stekker volledig is
  ingestoken.

  ■ De zekering is
  gespronge/stop gesprongen.

  • Controleer dat de stekker volledig is
  ingestoken.

  ■ Stroomuitval.

  • Controleer de zekering/stopper doos en
  vervang deze indien noodzakelijk.
  Schakel de modus controle naar UIT indien
  de stroom is uitgevallen. Wacht 3 minuten
  nadat er weer stroom is voordat u de
  airconditioner inschakelt om de voorkomen
  dat de compressor wordt overladen.

  ■ Hoog voltage

  • De stopper zal springen indien het voltage
  erg hoog of laag is.

  ■ Luchtstroom wordt beperkt

  • let op dat de luchtstroom niet geblokkeerd
  wordt door gordijnen, lamellen, meubels
  etc.

  ■ De luchtfilter is vies.

  • Reinig de filter één keer per 2 weken. Zie
  het Onderhoudshoofdstuk.

  ■ Het was erg warm in de
  kamer.

  • Laat de kamer afkoelen eerst afkoelen
  indien de airconditioner net is
  ingeschakeld.

  ■ Koude lucht ontsnapt.

  • Controleer de kamer op openingen
  waardoor de lucht kan ontsnappen.

  ■ Controleer de temperatuur
  instellingen.

  • Controleer dat de instellingen correct zijn.

  ■ Er bevindt zich een hittebron
  in de kamer.

  • Controleer naar en verwijder hittebronnen,
  of schakel ze uit zolang de airconditioner
  werkzaam is.

  Bel onmiddellijk de servicedienst in de volgende situaties
  1. Bij alles wat niet normaal is, zoals brandgeur, lawaai etc. Stop het toestel en schakel
  de stopper uit. Probeer nooit zelf te repareren of het systeem opnieuw op te starten.
  2. Indien de stroomkabel te heet of beschadigd is.l
  3. Foutcode na zelfdiagnose.
  4. Waterlekkage van toestel voor in huis, bij lage luchtvochtigheid.
  5. Indien knoppen, stopper (veiligheid, aarde) of zekering niet meer functioneert.
  De gebruiker dient routine controles en reiniging regelmatig uit te voeren, zodat
  wordt voorkomen dat het toestel slecht functioneert. Laat monteurs dit uitvoeren
  indien er speciale omstandigheden zijn.
  Gebruikershandleiding 19

  NEDERLANDS

  ■ De airconditioner is niet
  aangesloten op het stroomnet.

  Airconditioner
  start niet

  Airconditioner
  koelt niet
  naar behoren

  Wat te doen • Page 20

  Note

  20 Kamer Airconditioner • Page 21


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für LG A09AW1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von LG A09AW1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von LG A09AW1

LG A09AW1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 23 seiten

LG A09AW1 Bedienungsanleitung - Englisch - 23 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info