Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/758
Nächste Seite
34
BS
Problem Mogući uzroci Korektivne radnje
Klima uređaj ne
emituje hladni zrak.
Zrak ne cirkulira kako bi
trebalo.
Uvjerite se da zavjese, roletne ili
dijelovi namještaja ne blokiraju
prednju stranu klima uređaja.
Zračni filter je prljav.
Zračni filter čistite jednom u svake 2
sedmice.
Pogledajte "Čišćenje zračnog filtera"
za više informacije.
Sobna temperatura je
previsoka.
Tokom ljeta, potpuno hlađenje
unutrašnjeg prostora može trajati neko
vrijeme. U tom slučaju, odaberite Jet
(mlazni) način rada da biste brzo
ohladili zrak u prostoriji.
Hladni zrak napušta prostoriju.
Uvjerite se da hladni zrak ne napušta
prostoriju kroz ventilaciona mjesta u
prostoriji.
Željena temperatura je viša od
trenutne temperature.
Podesite željenu temperaturu na nivo
koji je niži od trenutne temperature.
U blizini se nalazi izvor
zagrijavanja.
Izbjegavajte korištenje generatora
topline kao što su električne pećnice ili
plinski gorionici dok je klima uređaj u
fazi rada.
Odabran je način rada
ventilatora.
Za vrijeme načina rada ventilatora,
klima uređaj ispuhuje zrak bez
hlađenja ili grijanja zraka u prostoriji.
Prebacite način rada na rad s
hlađenjem.
Vanjska temperatura je
previsoka.
Efekt hlađenja možda nije dovoljan.
Brzinu ventilatora
nije moguće
podesiti.
Jet (mlazni) način rada ili
automatski način rada je
odabran.
Kod nekih načina rada ne možete
podesiti brzinu ventilatora. Odaberite
način rada u kojem je moguće
podesiti brzinu ventilatora.
Temperaturu nije
moguće podesiti.
Način rada ventilatora ili Jet
(mlazni) način rada je odabran.
Kod nekih načina rada ne možete
podesiti temperaturu. Odaberite način
rada u kojem je moguće podesiti
temperaturu.
Klima uređaj se
zaustavlja tokom
rada.
Klima uređaj se iznenada
isključi.
Funkcija programatora je možda
istekla, što isključuje jedinicu.
Provjerite postavke programatora.
Došlo je do prekida u
napajanju tokom rada.
Sačekajte da se napajanje ponovo
uspostavi. Ako je funkcija automatskog
ponovnog pokretanja uključena, vaša
jedinica će nastaviti na posljednjoj
radnji nekoliko minuta nakon što se
napajanje ponovo uspostavi.
754

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln